CO MUSLIM, TO TERORISTA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO MUSLIM, TO TERORISTA?"

Transkript

1 CO MUSLIM, TO TERORISTA?

2 CO MUSLIM, TO TERORISTA? METODIKA 4 Metodika Co muslim, to terorista? vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže

3 Metodika 4 Islám a islamizace METODIKA 4 - CO MUSLIM, TO TERORISTA? Aktivita AKTIVITA 1-1 Co - CO je to JE islám? TO ISLÁM Časová dotace: 25 minut Pomůcky: 5 tužek, papíry Inspirace pro lektora: Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení se či odevzdání se Bohu (arabsky Alláh). Stoupenec islámu se nazývá muslim, což znamená ten, kdo se podřizuje Bohu. Počet muslimů je 1,57 až 1,65 miliardy, což z islámu činí po křesťanství druhé největší náboženství světa. Muslimové věří, že Bůh Mohamedovi zjevil Korán, který považují za základní pramen islámu. Muslimové nepovažují Mohameda za zakladatele nového náboženství, ale za obnovitele původní monoteistické víry Adama, Noeho, Abraháma, Mojžíše, Ježíše i dalších proroků islámu. Podle islámské tradice Židé a křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací nebo obojím. Přesto

4 je islám od křesťanství i judaismu zásadně odlišný. Každý Mohamedův následovník se musí v první řadě podvolit Alláhovi a jeho vůli. V rámci toho je hlásán naprostý fatalismus, takže každý krok lidské bytosti je předurčen Alláhem a vše, co se stane, je jeho dílem. Islám zahrnuje mnoho náboženských praktik. Obecně jsou muslimové povinni dodržovat pět pilířů islámu. Jedná se o pět povinností, které muslimy spojují ve společenství. Zahrnují jak pravidla uctívání, tak islámské právo (šaría). Z něj se dále vyvinula tradice různorodých pravidel, která se dotýkají prakticky všech aspektů života muslima i celé společnosti. Zahrnuje vše od bankovnictví, společenské solidarity, pravidel boje či postojů k životnímu prostředí. Případnou variantou k textu může být patnáctiminutový dokument dostupný na porady/ nabozenstvi-sveta/ online. Příprava aktivity: Lektor si vezme 5 tužek. Dále si ustřihne z papíru 5 pruhů o rozměrech 0,5 x 15 cm. Vezme jeden proužek a ten přichytí

5 špendlíkem nahoře na tužce. Proužek papíru na tužku namotá, tak aby se jednotlivé vrstvy papíru stáčely spirálovitě okolo tužky a na ni pak napíše odshora dolů do sloupců následující text. Tužky symbolizují pilíře islámu. Tužka 1 text: Víra v jedinost Boží a božské poslání Mohameda Tužka 2 text: Modlit se pětkrát denně Tužka 3 text: Půst (v měsíci ramadánu od úsvitu do soumraku) Tužka 4 text: Udílení almužny chudým Tužka 5 text: Vykonat pouť do Mekky jednou za život Úkolem účastníků je rozmotané papírky na tužku navinout a pomocí ni jej přečíst. Bez použití tužky se text stává nečitelným jen na pruhu papíru. Pruh papíru je třeba na tužku těsně navinout. Průběh aktivity: Účastníkům rozdáme do pěti skupin tento text: Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce

6 působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení se či odevzdání se Bohu (arabsky Alláh). Stoupenec islámu se nazývá muslim, což znamená ten, kdo se podřizuje Bohu. Počet muslimů je 1,57 až 1,65 miliardy, což z islámu činí po křesťanství druhé největší náboženství světa. Muslimové věří, že Bůh Mohamedovi zjevil Korán, který považují za základní pramen islámu. Muslimové nepovažují Mohameda za zakladatele nového náboženství, ale za obnovitele původní monoteistické víry Adama, Noeho, Abraháma, Mojžíše, Ježíše i dalších proroků islámu. Podle islámské tradice Židé a křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací nebo obojím. Přesto je islám od křesťanství i judaismu zásadně odlišný. Každý Mohamedův následovník se musí v první řadě podvolit Alláhovi a jeho vůli. V rámci toho je hlásán naprostý fatalismus, takže každý krok lidské bytosti je předurčen Alláhem a vše, co se stane, je jeho dílem. Islám zahrnuje mnoho náboženských praktik. Obecně jsou muslimové povinni dodržovat pět pilířů islámu. Jedná se o pět povinností, které muslimy spojují ve společenství. Zahrnují jak pravidla uctívání, tak islámské právo (šaría). Z něj se dále vyvinula tradice různorodých pravidel, která se dotýkají prakticky všech aspektů života muslima i celé společnosti. Zahrnuje vše od bankovnictví, společenské solidarity, pravidel boje či postojů k životnímu prostředí. Po jeho přečtení vyzveme skupiny, aby si každá vzala 1 tužku a 1 pruh papíru s textem a mají minutu na to, aby přečetli text, který je napsán na pruhu papíru. Ten si zapíší na své papíry. Poté tužku pošlou nejbližší skupině vlevo. Takto by k nim mělo

7 doputovat všec pět tužek s pěti texty.úkolem účastníků je rozmotané papírky na tužku navinout a pomocí ni jej přečíst. Poté co účastníci text přečtou, s nimi o islámu debatujeme. Ke konci této aktivity ukážeme účastníkům aktivity mapu rozšíření islámu (viz Příloha 1 k Aktivitě 1) nebo jim pro upevnění znalostí můžeme pustit dokument. Aktivita AKTIVITA V - V šátku ŠÁTKU Časová dotace: 25 minut Pomůcky: šátek pro každého Průběh aktivity: Jedním ze stereotypních symbolů islámu je ženský šátek. Tato aktivita se věnuje pojetí tohoto symbolu a definici několika pojmů s ním spojených. Nejprve rozdáme žákům text v Příloze 2. Po jeho přečtení pak vedeme pohybovou aktivitu. Účastníkům ukážeme obrázek, který zobrazuje rozdíl v pojetí zahalování v islámu. Zobrazení představuje podobu hidžábu, nikábu, čádoru a burky (viz znázornění v Příloze 2). Účastníci aktivity si vezmou šátek do ruky a zjednudušenými pohyby pomalu ukáží symbol jednotlivých způsobů zahalování. Hidžáb dají si šátek na hlavu a jeho cípy chytnou pod bradou. Nikáb šátek v jeho prostředku chytnou pravou rukou a cípy levou rukou. Dají jej do vodorovné polohy a vytvoří tak symbolickou mezeru na oči, podpobně jako u nikábu. Šátek si v mezeře přiloží na oči. Burka šátek si přehodí přes obličej a hlavu, tak aby obličej nebyl vidět. Čádor šátek si dají na kolena

8 Účastníci se po tomto nácviku postaví vedle sebe do řady. Lektor rychle říká jednotlivá označení způsobů zahalení v jakémkoli pořadí. Na daný název musí předvést každý účastník onen nacvičený pohyb s šátkem. Stejně tak musí hodit šátek přes hlavu na označení burka apod. Tempo vyřknutých názvů se zvyšuje a účastníci se postupně pletou. Každý, kdo nacvičený pohyb splete, si dřepne a ze hry vypadává. Vyhrávají poslední tři hráči, kteří stojí a mění pohyby podle toho, co říká lektor. Po této aktivitě vedeme debatu: Co si myslíte o muslimském šátku? Je pro ženy omezující a nebo jim naopak dává svobodu? Je pro vás rozdíl ve způsobech zahalování? Nebo je to jedno? Je nějaký způsob pro vás ještě přijatelný a jiný už ne? Co si myslíte o francouzském zákazu nošení muslimských šátků do škol? Přestaly byste chodit do školy, kdybyste byly muslimkou a musely tento zákon dodržovat? Aktivita AKTIVITA Pod - POD pokličku POKLIČKU aneb jaký ANEB je život JAKÝ muslimské JE ŽIVOT rodiny v ČR MUSLIMSKÉ RODINY V ČR Časová dotace: 60 minut Pomůcky: vytištěné příběhy kartičky (Příloha 3), hlášení a zvuky letiště, označení stanovišť, cizojazyčné cedulky na dotvoření atmosféry, papír a tužka pro každého Seznam ženských jmen: Sabira, Tamila, Ainadjur, Tanzila, Birlant, Raisa, Elsa, Saida, Mariam, Nazygul, Suna, Malika, Asya, Zainad Seznam mužských jmen: Aslambek, Saibur, Magomed, Chalid, Amir, Abu Baker, Abdulrachman, Nurgunzul, Malik, Adam, Sajad, Timur

9 Průběh aktivity: Účastníci se usazují na nějaké místo a zavřou oči. Jakmile všichni sedí a mají zavřené oči, pouští se zvuková kulisa přílet letadla na letiště cizí země. Mezitím každému rozdáme text. Hlášení je v cizím nesrozumitelném jazyce, následně v angličtině. Účastníci otevřou oči a přečtou si dopis, který každý obdržel. Z dopisu se dozví, že je své postavení v nové zemi uprchlík a pokyny, co v této situaci dělat. Jeho úkolem je najít druhou osobu, která do země přicestovala za stejných podmínek a se stejným účelem, a společně mají najít cizineckou policii a požádat v zemi o azyl. Instrukce pro účastnice ženy: Jsi žena jménem (vybrat ze seznamu), uprchlice z Kyrgyzstánu. Z důvodů náboženského pronásledování jsi spolu se svým manželem opustila rodnou zemi, abyste hledali ochranu v Evropě. Právě se vám podařilo překročit hranice České republiky, ale při celní kontrole manžela odvedli a ty ho teď musíš na letišti najít. Chcete v této zemi požádat o azyl. To můžete udělat buď na pracovišti policie, nebo Správy uprchlických zařízení. Až tam dojdete, musíte říct slovo azyl, jinak se můžete dostat do velkých problémů. Dále musíte podle jejich instrukcí pokračovat do uprchlického tábora. V táboře se dozvíte další informace, co s vámi bude v následujících dnech a měsících. Tvůj manžel je:. Instrukce pro účastníky muže: Jsi muž jménem (vybrat ze seznamu), původem z Kyrgyzstánu. Z důvodu náboženského pronásledování jsi

10 spolu se svou manželkou opustil rodnou zemi, abyste hledali ochranu v Evropě. Právě se vám podařilo překročit hranice České republiky, ale při celní kontrole tě na chvíli odvedli bokem a ty teď musíš na letišti najít svou manželku. Chcete v této zemi požádat o azyl. To můžete udělat buď na pracovišti policie, nebo Správy uprchlických zařízení. Až tam dojdete, musíte říct slovo azyl, jinak se můžete dostat do velkých problémů. Dále musíte podle jejich instrukcí pokračovat do uprchlického tábora. V táboře se dozvíte další informace, co s vámi bude v následujících dnech a měsících. Tvoje manželka je:. Další průběh hry: První tři týdny stráví manželé v přijímacím středisku v Zastávce u Brna. Poté jsou každý převezen do jiného uprchlického tábora, které jsou zhruba 200 km vzdálené. Tábor je plný dalších lidí uprchlíků žádajících v České republice o mezinárodní ochranu (azyl), mezi nimiž hovoří stejným jazykem jako muž a žena pouze pár dalších osob. Manželé mezi sebou komunikují pomocí občasných telefonátů a dopisů. V místnosti jsou stanoviště s aktivitami, která představují různé výzvy života v nové zemi. Muž i žena je musí všechny projít (viz excelový dokument v příloze), aby se v nové zemi zorientovali, získali azyl, našli práci atd. Vždy jeden z páru zůstává ve svém táboře a druhý jde za aktivitou. Jakmile aktivitu splní, vrací se za partnerem a vymění se s ním. Když je v táboře, čte si partnerův dopis a píše mu svůj vlastní pomocí dopisů si sdělují,

11 co prožívají, v čem ne/uspěli, jak se cítí atd. Lektor hlídá čas a pět minut před koncem zazvoní. Po dalším zazvonění hru ukončí. Všichni se shromáždí vprostřed místnosti. Následuje debata o příletu, přístupu k informacím, podání žádosti o azyl, uprchlických táborech, komunikaci mezi manželi a o sdělování dojmů skrze dopisy. Dojmy účastníků jsou dávány do kontextu reálné situace žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR. Aktivita AKTIVITA Zpětná ZPĚTNÁ vazba VAZBA Časová dotace: 10 minut Pomůcky: balíček plastické gumy, papír s obrázkem teploměru (viz příloha v ostatních metodikách) Průběh aktivity: Na zeď nalepíme papír s obrázkem teploměru. Poté rozdáme každému po kousku modelíny. Vyzveme každého, aby modelínu nalepil na papír s teploměrem podle toho, jak se jim aktivita líbila. Čím více stupňů na teploměru čím výš modelínu nad nulu nalepí, tím více se jim výukový modul líbil. Naopak stupně pod nulou čím níže modelínu nalepí, tím méně se jim modul líbil. Tato aktivita slouží jako zpětná vazba pro lektora

12 Příloha 1 k Aktivitě 1 Co je islám? Rozšíření islámu ve světě Příloha 1 k Aktivitě 1 Co je islám? Rozšíření islámu ve světě

13 Příloha 2 k Aktivitě 2 V šátku (zdroj: J. Tomáš a J. Smolík. Psychologie den. Islámský závoj - symbol svobody, nebo útlaku? Portál 2006.)

14

15

16 Příloha 3 k Aktivitě 3 - Pod pokličku aneb jaký je život muslimské rodiny v ČR 1. kartička pro ženy Paní je z Kyrgyzstánu, je členka ortodoxní muslimské komunity, které se v jinak křesťanské zemi nežije příliš dobře. Paní. však své každodenní starosti dělí především mezi své tři děti a venkovský dům, kde žijí nejen s manželem jménen, ale i jeho druhou ženou, která zde vychovává další dvě děti. Ve společné domácnosti se jim žije poměrně dobře a vzájemně si pomáhají. Jednoho dne však jejich muž rozhodne, že je nutné odejít společně s ostatními členy komunity z důvodu náboženského pronásledování do Evropy. Volba padne na Českou republiku. Po příletu do České rupibliky je pan odveden celní kontrolou a paní.. ho musí na letišti nalézt. Následně se oba musí dostavit na cizineckou policii a žíct azyl. V České republice jsou od této chvíle jako uprchlíci. Dostávají se do uprchlického tábora, který mezi prvními věcmi řeší polygamní manželství. Vzhledem k tomu, že paní je druhou ženou svého muže, je její manželství anulováno a je pro potřeby zákonů v ČR prohlášena za svobodnou. Ona a tři děti jsou přestěhováni do jiné budovy, určené pro ženy. Ztrácí tak možnost žít komunitně, jak byla zvyklá. Finanční situace: Kapesné v uprchlickém táboře činí cca 80 Kč na osobu a den. Peníze jsou vypláceny vždy jednou za dva týdny. Paní s dětmi mají na měsí Kč. Ubytování je v uprchlickém táboře poskytováno zdarma, ostatní potřeby si musí platit. Úkol: Napsat manželovi dopis, domluvit se na dalším postupu

17 2. kartička pro ženy Vzhledem k situaci, kdy manželství paní bylo anulováno, jako satisfakci dostává po měsíci pozitivní rozhodnutí ve věci azylu. Stejné rozhodnutí dostávají i její dvě děti. Třetí nikoli, je stále žadatelem o azyl, neboť jeho zákonný zástupce je po dohodě rodičů jeho otec, který společně se svou první ženou ještě pořád na azyl čeká. Udělený azyl ovšem pro paní. znamená i to, že se musí do 14 dnů z uprchlického tábora vystěhovat. Na tři měsíce se může nastěhovat do IAS (integračního azylového střediska), pak si musí najít jiné bydlení. Finanční situace: Společně s uděleným azylem dostává paní startovné jednorázovou částku Kč na každého člena rodiny s pozitivním rozhodnutím ve věci azylu. S těmito penězi musí vystačit, než si najde práci nebo vyřídí sociální dávky. Ubytování v IAS se platí, paušální částka je Kč. Úkol: Vyřídit si sociální dávky

18 3. kartička pro ženy Za dobu pobytu v IAS hledá paní ubytování. Nějaké našla v Mostě, kde je velká kyrgyzská komunita, která by jí pomohla. Její manžel pořád ještě se svojí ženou bydlí v uprchlickém táboře v Havířově, kam již paní. nemůže jít bydlet, protože má azyl. Její manžel si přeje, aby se nastěhovala do Prostějova, protože tak mu bude blíž a budou se moci více vídat. Paní.. od komunity v Mostě příliš nechce, ale nakonec svého manžela poslechne a přestěhuje se do bytu, který našli manželovi kamarádi. Ve městě jinak nikoho nezná, byt je vybaven minimálně. Vyhledává tedy společnost ostatních muslimek, které v městě také žijí. Manžel zpočátku přijíždí každý druhý den (z tábora může na propustku), pak ale méně a méně. Finanční situace: Za dobu pobytu v IAS si paní vyřídila sociální dávky. Jejich vyřízení však trvalo dlouho celý měsíc. Poté, co zaplatila za ubytování, zůstalo jí Kč. Ty utratila do konce měsíce za jídlo, které si teď musí kupovat pro sebe i své děti. Na dávkách dostala další měsíc celkem Kč. Po zaplacení ubytování v IAS (4 500 Kč) jí zbylo Kč, hodně šetří kvůli stěhování. Za měsíc utratí za jídlo Kč. V době stěhování má Kč. Ty zaplatí za nájem nového bytu a dalších Kč si musí půjčit, aby měla na celkovou výši nájmu. Doufá, že peníze jí budou zaplaceny v příštích sociálních dávkách. Úkol: Hledání bydlení, stěhování

19 4. kartička pro ženy V novém městě je paní poněkud osamocena, proto si dělá ze svojí devítileté dcery Madiny společnici a sobě rovnou. Dívenka však celou situaci velmi špatně snáší. Má začít chodit do nové školy, kam chodit nechce. Nemá zde žádné kamarádky, nejsou zde ani žádné žákyně muslimky. Madina navíc umí špatně česky a ve škole se jí nelíbí. Využívá svého postavení v domácnosti, stará se o své dva sourozence předškolního věku a do školy nechodí. Ředitel školy je velmi rozezlený kvůli častým absencím dívky, nakonec se s matkou a Madinou dohodnou, že Madina přestoupí na jinou školu, kde do stejného ročníku chodí muslimská dívka, z rodiny, kterou její matka vzdáleně zná ještě z pobytu v uprchlickém táboře. Ředitel školy se vyjádří sociální pracovnici, která rodině pomáhá, že škola již v budoucnu nebude přijímat žádné muslimské žáky, z důvodu těchto velmi špatných zkušeností. Finanční situace: Z částky sociálních dávek paní zaplatí bydlení ( Kč za měsíc za 3 pokojový byt), jídlo, ošacení a školní pomůcky. Rodině nic nezbývá, není schopna nic ušetřit. Požadavky matky při přijetí Madiny do školy (v souladu s ortodoxním výkladem koránu): - dcera bude mít po celou dobu vyučování na hlavě šátek, v hudební výchově nesmí zpívat, v hodině VV nebude malovat živé bytosti. Úkol: hledání školy pro dceru, komunikace o požadavcích při výuce

20 5. kartička pro ženy Vzhledem k velmi špatné finanční situaci žádá paní manžela, aby jim pomohl. Ten sice sežene nějaké peníze, ovšem není to jediný dar z jeho strany. Měsíc po jeho odjezdu paní zjistí, že je těhotná. Těhotenství neprobíhá dobře, je jí velmi špatně. Navíc ke všem jejím povinnostem v domácnosti se jí nedaří najít gynekoložku, ženu, jelikož všechny ordinace, které mají ženy, již nové pacientky nepřijímají. Od gynekologa muže se prohlédnout nechce nechat. Nakonec přece jen na přímluvu sociální pracovnice ženu gynekoložku najde. Ta zjistí velké komplikace a posílá paní na další vyšetření. Ukáže se, že dítě se nenarodí živé. Na prenatální diagnostice jí paní doktorka nabízí potrat, paní jej však odmítá v souladu se svým náboženstvím. Paní doktorka ji proto posílá do řádové nemocnice, kde ji k potratu nutit nebudou. Zde jsou však všichni gynekologové muži. Paní se z tohoto důvodu velmi brání dalším vyšetřením. Nakonec vzhledem k zdravotnímu stavu se musí od gynekologa muže nechat prohlédnout. Prohlídky navštěvuje pravidelně, ale ne příliš ochotně. Nakonec dochází k potratu. Finanční situace: Paní je podporována ve své těžké situaci neziskovými oganizacemi a také kamarádkami z komunity. I tak je po smrti dítěte pro ni situace velmi těžká, kdy si na pohřeb musí vypůjčit. Majetek je 0,- Kč. Pohled lékařů: Paní je ve velmi špatném zdravotním stavu. Na prohlídkách však prakticky nespolupracuje. Jeví se jako problematická pacientka, má problém s lékaři gynekology. Úkol: zajištění lékaře

21 6. kartička pro ženy Po návratu z nemocnice dojdou alespoň dobré zprávy ze školy Madina se dobře učí. Ne tak ovšem její spolužačka další muslimská dívka. Ta pravděpodobně propadne. Madina však bez ní nechce chodit dál do školy. Proto a také z důvodu, aby byla s manželem a jeho ženou, se nakonec paní rozhodne odstěhovat do Mostu. Hledá tedy další byt a přemýšlí, kde sežene peníze na stěhování. Naštěstí po pohřbu novorozence se přístup úřednice ze sociálních dávek hodně změnil k lepšímu a paní částku na stěhování slibuje. Do Mostu se paní těší, bude s místní muslimskou komunitou a v blízkosti svého manžela a rodiny. Co na tom, že nemá žádné peníze.. Pohled školy v Mostu, kam přestupuje Madina: na novou žákyni se těší, ostatně ve škole mají spoustu jiných muslimských dívek z místní komunity. Madina má navíc z druhého pololetí velmi dobré známky, oproti pololetí prvnímu, kdy byla na propadnutí. Škola to přisuzuje velmi dobrému rodinnému prostředí. Úkol: hledání bytu, převod sociálních dávek

22 1. kartička pro muže Pan je z Kyrgyzstánu. Je členem ortodoxní muslimské komunity, které se v jinak křesťanské zemi nežije příliš dobře. Má však práci a venkovský dům, kde živí úspěšně své dvě ženy a celkem pět dětí. V společné domácnosti se jim žije poměrně dobře a vzájemně si pomáhají. Nenávistné útoky na místní islámskou komunitu se v závislosti na dění na Kavkaze stávají každodenností. Komunita je díky svému orotodoxnímu výkladu Koránu označena za sektu a postupně začíná reálně uvažovat o odchodu ze země. Volba padne na Českou republiku. Pan rozhodnutí komunity oznámí svým dvěma ženám, nediskutuje s nimi o tom, jestli odejdou pryč s ním. Diskuse se ženou není muže jeho postavení hodna. Ženy se příliš nebrání a odchází ze země spolu s manželem a komunitou. Zde se jako uprchlíci dostávají do uprchlického tábora, který mezi prvními věcmi řeší polygamní manželství. Vzhledem k tomu, že paní. je druhou ženou svého muže, je její manželství anulováno a je pro potřeby zákonů v ČR prohlášena za svobodnou. Ona a tři děti jsou přestěhováni do jiného města v ČR. Ztrácí tak možnost žít komunitně, jak byla zvyklí. Pan.. bydlí dále se svou první ženou a jejími dvěma dětmi v jednom pokoji. Se svojí bývalou druhou ženou, paní., si nejprve píší pouze dopisy. Poté, co získá azyl a přestěhuje se do nedalekého města, se setkávají a snaží se žít jako dříve. Finanční situace: Kapesné v uprchlickém táboře činí cca 80 Kč na osobu a den. Celkem je příjem pana, jeho dvou dětí a jeho první ženy Kč za měsíc. Aby rodině přilepšil shání občasnou nelegální práci jako zedník, jen málokdy však dostane zaplaceno. Ubytování mají zadarmo, ostatní potřeby si musí platit. Úkol: napsat dopis, sepsat své pochybnosti

23 2. kartička pro muže Vzhledem k situaci, kdy manželství pana s jeho druhou ženou bylo anulováno, je pán trochu nesvůj a nejistý. Paní byla prohlášena za svobodnou a navíc ona i jejich dvě děti dostaly azyl. Ne tak jejich poslední syn, jehož zákonným zástupcem je právě pán. Pán toto vnímá jako velkou nespravedlnost a uvažuje o tom, že již nebude svou druhou ženu dále podporovat, ostatně není již jeho žena, jen podle muslimského práva. Pán moc neví, jak se rozhodnout. Ovšem mohl by se se svou ženou o trochu méně stýkat, ostatně teď, když nemá práci, je pro něj starost a jednu rodinu až až. Navíc udělený azyl pro paní. a jejich děti znamená i to, že se musí do 14 dnů z uprchlického tábora vystěhovat. Na tři měsíce se mohou nastěhovat do IAS (integračního azylového střediska). Dále našli možnost ubytování, které je ovšem v Mostě na druhém konci republiky. Pánovi se to moc nezamlouvá, mít druhou polovinu rodiny až v Mostě, zvláště když on a jeho první žena musí pobývat v uprchlickém táboře v Havířově. Finanční situace: Společně s uděleným azylem dostává paní startovné jednorázovou částku 3100 Kč na každého člena rodiny s pozitivním rozhodnutím ve věci azylu. S těmito penězi musí vystačit, než si najde práci nebo vyřídí sociální dávky. Ubytování v IAS se platí, paušální částka je Kč. Pán je tedy alespoň takto uklidněn, že se finančně nemusí starat. Úkol: hledání bydlení pro ženu

24 3. kartička pro muže Za dobu pobytu v IAS hledá paní ubytování. Nějaké našla v Mostě, kde je velká kyrgyzská komunita, která by jí pomohla. Jakmile to ovšem pan zjistí, je kvůli tomu velmi naštvaný. Nelíbí se mu představa, že by jeho životní partnerka byla na druhém konci republiky. Proto se rozhodne s pomocí svých přátel pro ni a děti najít ubytování daleko blíže Havířovu. Jedinou vhodnou alternativu pak najde v Prostějově. Alespoň je bude moci navštěvovat a jezdit za nimi. Je to přece ještě pořád jeho žena. Zpočátku přijíždí každý druhý den (z tábora může na propustku), pak ale méně a méně. Azylové řízení se blíží ke konci a tak pán věnuje velké úsilí tomu, aby i pro jeho první ženu, jeho a děti dopadlo dobře. Po táboře se šíří zvěsti, že u případů, kdy má muž dvě ženy, jednu v ČR nechají a zbytek rodiny vyhostí, a to přece nemůže dopustit. Finanční situace: Jídlo a ubytování má pan Halit s rodinou zatím pořád zadarmo, na druhou stranu cesty za paní druhou manželkou, oblečení pro děti a zdravotní péše se čím dál více prodražují. Navíc jeho první žena a děti žijí z ruky do úst. Pán doufá, že již brzy bude mít azyl a bude moci sehnat legálně peníze. Příjmy a výdaje jsou v rovině. Zůstatek nula. Úkol: hledání zaměstnání

25 4. kartička pro muže K panu.. se dostávají znepokojivé zprávy o chování jeho dcery Madiny. Nechce chodit do školy a nepomáhá matce. Je to jasné, její matka ji nezvládá, je třeba otcovské autority. Půjčí si 500 Kč od přátel v táboře, koupí novou aktovku a rozjede se do Prostějova za rodinou. Madině domluví, ta nakonec do školy odejde. Pán zůstane dva dny a vypadá to, že vše bude v pořádku. Ano, může odjet. Po svém návratu do tábora mu přijde rozhodnutí o udělení azylu pro něj i jeho děti a druhou ženu. Výborně, vzhledem k drobně narůstajícím dluhům se rozhodne okamžitě odcestavat do Rakouska a vydělat nějaké peníze. Má tam kamarády, práci jistě sežene. Finanční situace: Pán si musí půjčit na cestu do Rakouska a nějaké jídlo a do začátku, celkem Kč. Veškeré peníze, které měl, nechal své první ženě a rodině. Protože se jeho první žena bude muset z tábora vystěhovat, posílá jí do Mostu, kde je muslimská komunita. Bude o ni dobře postaráno. Úkol: Shánění finančních prostředků - půjčka

26 5. kartička pro muže Pánovi se nakonec podaří sehnat v Rakousku práci jako zedník. Docela dobře vydělává, ví že po návratu může splatit dluhy. S rodinou je v kontaktu minimálně, nemá roaming a věnuje se více práci. Ty tři měsíce, co může v Rakousku zůstat bez pracovního povolení, se nic tak hrozného stát nemůže. Navíc jeho dvě ženy si poradí. Na konci druhého měsíce pobytu se k němu však dostanou znepokojivé zprávy od jeho bývalé ženy.., je těhotná a dítě na tom není dobře. Navíc si paní stěžuje na přístup v nemocnici. Paán se tedy vrací. Týden po jeho příjezdu jeho nenarozené dítě umírá. Pan.. velmi váhá, co dál. Jeho žena v jeho očích ztratila na hodnotě. Udělala ona nějakou chybu? Nebo se málo staral? Ne takto už to nejde, musí se rozhodnout. Stačí jedna žena a jedna rodina. Obě dvě podporovat nemůže. Na druhou stranu nechce, aby jeho děti v Prostějově strádali. Jakmile se paní vrátí z nemocnice, bude muset něco udělat. Úkol: psaní dopisu těhotné manželce

27 6. kartička pro muže Po návratu z nemocnice dojdou alespoň dobré zprávy ze školy Madina se dobře učí. Ne tak ovšem její spolužačka další muslimská dívka. Ta pravděpodobně propadne. Madina však bez ní nechce chodit dál do školy. To je pro pána poslední kapka. Rozhodne se, že se paní.. i s rodinou přestěhují do Mostu. Bude tak moci dohlížet na výchovu dětí. Najde však pro paní jiný byt, než kde bydlí s rodinou, není si totiž úplně jistý, co dál, ale pro něj teď je vše vyřešeno. Jen s prací je to horší. Díky jazykové bariéře je pro něj velmi nesnadné najít legální práci, kde by dostal zaplaceno. Na druhou stranu může pravidelně vždy na tři měsíce odcestovat do Rakouska a tam v muslimské kyrgyzské komunitě zaměstnání najít. Úkol: hledání zaměstnání

28 Příloha k aktivitě 4 Zpětná vazba

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci?

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? Otázky k řízení o udělení mezinárodní ochrany 1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? 2. Kdo je odvolací orgán ve druhé instanci? 3. Jaké jsou podmínky v přijímacím

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s.

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Sociální práce a streetwork - Co je to sociální práce? To, co ostatní, tj. lékaři, učitelé, policie, hasiči, školy apod. nedělají? - Cílem sociální práce je:

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Náboženství na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.15 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

METODIKA 3. Metodika Přes hranice vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu Seznamte se.

METODIKA 3. Metodika Přes hranice vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu Seznamte se. PŘES HRANICE PŘES HRANICE METODIKA 3 METODIKA Metodika 3-3 PŘES Migrace HRANICE Aktivita AKTIVITA 1-1 Na - NA cestě CESTĚ Časová dotace: 25 minut Pomůcky: rozstříhané kartičky se vzhledem pasů (5 ks),

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Ukázka z knihy: Obsah

Ukázka z knihy: Obsah Ukázka z knihy: Obsah Obsah... 2 Úvod... 6 Vysvětlivky ikonek...7 I. Potřebujete vůbec hypotéku?...8 Jiné cesty k vlastnímu bydlení... 9 Hypotéka nebo nájemné?... 14 Výhody nájemného...15 Výhody hypotéky...16

Více

ČERNÁ BÍLÁ METODIKA 1 - JEN ČERNÁ A BÍLÁ?

ČERNÁ BÍLÁ METODIKA 1 - JEN ČERNÁ A BÍLÁ? ČERNÁ BÍLÁ METODIKA 1 - JEN ČERNÁ A BÍLÁ? ČERNÁ BÍLÁ METODIKA 1 - JEN ČERNÁ A BÍLÁ? METODIKA 1 - JEN ČERNÁ A BÍLÁ? Modul: 90 minut AKTIVITA 1 - DEFINICE POJMŮ Časová dotace: 20 minut Pomůcky: 4x tužka,

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Informace pro uživatele Smlouva o poskytnutí sociální služby 28.3.2009 Výtah obsahu smlouvy o poskytnutí sociální služby srozumitelný uživateli služby; zpracoval:

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu. National Taiwan University of Science and Technology

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu. National Taiwan University of Science and Technology Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu National Taiwan University of Science and Technology 1. Osobní údaje Jméno: Iuliia Ilinykh Kontakt: juliajulia663@gmail.com Délka pobytu: 18.02.2015

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Pro každý termín setkání jsou určeny dvě kazuistiky se seznamem úkolů (výjimku tvoří úkol číslo 1).

Pro každý termín setkání jsou určeny dvě kazuistiky se seznamem úkolů (výjimku tvoří úkol číslo 1). Postup při zpracování Pro každý termín setkání jsou určeny dvě kazuistiky se seznamem úkolů (výjimku tvoří úkol číslo 1). Studenti ve dvojici zpracují otázky, které budou ostatním prezentovat v powerpointu

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

Ošetřování pacienta jiného etnika (muslim) Autor příspěvku: Mgr. Pavla KUDLOVÁ, PhD.

Ošetřování pacienta jiného etnika (muslim) Autor příspěvku: Mgr. Pavla KUDLOVÁ, PhD. Ošetřování pacienta jiného etnika (muslim) Autor příspěvku: Mgr. Pavla KUDLOVÁ, PhD. Islám Je jedno ze tří nejrozšířenějších náboženství na světě. Hovoří se až o 1 miliardě vyznavačů (za buddhismem a křesťanstvím).

Více

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Cíle pilotní sondy zmapovat problémové oblasti zdravotnického personálu

Více

JAKÉ JSOU DÁVKY HMOTNÉ NOUZE???

JAKÉ JSOU DÁVKY HMOTNÉ NOUZE??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAKÉ JSOU DÁVKY HMOTNÉ NOUZE??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

20. října 2014, Praha Mezinárodní kulatý stůl "SÓLO RODIČE" JUDr. Jana Seemanová

20. října 2014, Praha Mezinárodní kulatý stůl SÓLO RODIČE JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Legislativa Čl. 32 odst. 1 Listiny i základních práv a svobod Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zláš Zvláštní ochrana dětí a mladistvých ldi ýh je zaručena. č 3 odst.

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Standard kvality v přímé péči č. 31 Ochrana práv obyvatele ( zjednodušená forma předpokládající součinnost

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

ŽÁDOST. Někdy potřebujeme napsat a poslat žádost.

ŽÁDOST. Někdy potřebujeme napsat a poslat žádost. ŽÁDOST Někdy potřebujeme napsat a poslat žádost. Příklad: žádost o uvolnění z výuky žádost o brigádu žádost o zaměstnání žádost o vyplacení financí žádost o povolení návštěvy žádost o přidělení bytu apod.

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Porozumění historickému textu - Chammurapiho zákoník Anotace Pracovní listy k procvičení porozumění historickému

Více

MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ

MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ Obsah INFORMACE O VAŠÍ SIM KARTĚ... 3 Co vše najdete na své SIM kartě?... 3 SIM karta T- Mobile... 3 SIM karta Vodafone... 3 DODATEČNÁ AKTIVACE VAŠEHO NOVÉHO ČÍSLA U

Více

VÝDAJŮ HODNĚ, ALE PENĚZ MÁLO?

VÝDAJŮ HODNĚ, ALE PENĚZ MÁLO? VÝDAJŮ HODNĚ, ALE PENĚZ MÁLO? Plán vyučovací hodiny (č. 4) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Výdajů hodně, ale peněz málo? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ

Více

CO JSOU POLITICKÁ PRÁVA

CO JSOU POLITICKÁ PRÁVA aktivita CO JSOU POLITICKÁ PRÁVA ANOTACE: Aktivita žákům pomůže získat základní informace o politických právech. Díky použití konkrétních příkladů jednotlivých politických práv porozumí tomu, jak důležitá

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Název materiálu: Dopisy osobní x úřední Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Porovnání osobního dopisu s dopisem úředním se zřetelem k

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Hodnocení při přijetí do nemocnice

Hodnocení při přijetí do nemocnice l Hodnocení při přijetí do nemocnice (Paragraf 2 Zákona o duševním zdraví z 1983) Svit budoucnosti 1. Jméno pacienta 2. Jméno osoby zodpovědné za vaši péči (váš zodpovědný lékař ) 3. Název nemocnice a

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU Uzavření vzdušného prostoru způsobilo v celé Evropě turistům a lidem cestujícím ze služebních

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Informace ze světa nedobrovolných dražeb.

Informace ze světa nedobrovolných dražeb. Informace ze světa nedobrovolných dražeb. Zúčastnili jsme se stovek nedobrovolných dražeb po celém Česku. Ukážeme vám skrytá místa s dražebními vyhláškami. Ukážeme vám na co si dát pozor, když dražíte

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY ARENY Učebnice str. 58 Uhlovodíky obsahující v molekulách alespoň jedno benzenové jádro Vlastnosti: zapáchají, jsou jedovaté, mají karcinogenní účinky, hořlavé Benzenové jádro

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Půjčka. Téma: Metodický postup:

Půjčka. Téma: Metodický postup: Téma: Cíl: Půjčka Seznámit se s porovnáním půjček a úvěrů a s jejich nevýhodností. Doporučený ročník: 8. - 9. ročník Časová dotace: 1 vyučovací hodina (doporučeno M) Pomůcky a potřeby: pracovní list Půjčka,

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS aktivita SNY A REALITA ANOTACE: Na základě práce s výroky Farídulláha a fotografiemi z filmu žáci popíšou a zhodnotí jeho životní situaci, pokusí se odhalit její příčiny (model příčiny a následku). Protichůdná

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Test. Charitativní a sociální práce - denní forma studia. červen 2013

Test. Charitativní a sociální práce - denní forma studia. červen 2013 Test Charitativní a sociální práce - denní forma studia 1. Asertivita znamená: a) schopnost prosadit svůj názor i s tendencí ublížit druhému b) schopnost prosadit svůj názor za každou cenu c) schopnost

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

VY_62_INOVACE_1ZIM68. Autor: Mgr. Jana Zimková. Datum: 7.10.2011. Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Finanční gramotnost. Předmět: Matematika

VY_62_INOVACE_1ZIM68. Autor: Mgr. Jana Zimková. Datum: 7.10.2011. Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Finanční gramotnost. Předmět: Matematika VY_62_INOVACE_1ZIM68 Autor: Mgr. Jana Zimková Datum: 7.10.2011 Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Finanční gramotnost Předmět: Matematika Tematický okruh: Nestandardní aplikační úlohy a problémy Téma: Pokladnička

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více