CO MUSLIM, TO TERORISTA?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO MUSLIM, TO TERORISTA?"

Transkript

1 CO MUSLIM, TO TERORISTA?

2 CO MUSLIM, TO TERORISTA? METODIKA 4 Metodika Co muslim, to terorista? vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže

3 Metodika 4 Islám a islamizace METODIKA 4 - CO MUSLIM, TO TERORISTA? Aktivita AKTIVITA 1-1 Co - CO je to JE islám? TO ISLÁM Časová dotace: 25 minut Pomůcky: 5 tužek, papíry Inspirace pro lektora: Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení se či odevzdání se Bohu (arabsky Alláh). Stoupenec islámu se nazývá muslim, což znamená ten, kdo se podřizuje Bohu. Počet muslimů je 1,57 až 1,65 miliardy, což z islámu činí po křesťanství druhé největší náboženství světa. Muslimové věří, že Bůh Mohamedovi zjevil Korán, který považují za základní pramen islámu. Muslimové nepovažují Mohameda za zakladatele nového náboženství, ale za obnovitele původní monoteistické víry Adama, Noeho, Abraháma, Mojžíše, Ježíše i dalších proroků islámu. Podle islámské tradice Židé a křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací nebo obojím. Přesto

4 je islám od křesťanství i judaismu zásadně odlišný. Každý Mohamedův následovník se musí v první řadě podvolit Alláhovi a jeho vůli. V rámci toho je hlásán naprostý fatalismus, takže každý krok lidské bytosti je předurčen Alláhem a vše, co se stane, je jeho dílem. Islám zahrnuje mnoho náboženských praktik. Obecně jsou muslimové povinni dodržovat pět pilířů islámu. Jedná se o pět povinností, které muslimy spojují ve společenství. Zahrnují jak pravidla uctívání, tak islámské právo (šaría). Z něj se dále vyvinula tradice různorodých pravidel, která se dotýkají prakticky všech aspektů života muslima i celé společnosti. Zahrnuje vše od bankovnictví, společenské solidarity, pravidel boje či postojů k životnímu prostředí. Případnou variantou k textu může být patnáctiminutový dokument dostupný na porady/ nabozenstvi-sveta/ online. Příprava aktivity: Lektor si vezme 5 tužek. Dále si ustřihne z papíru 5 pruhů o rozměrech 0,5 x 15 cm. Vezme jeden proužek a ten přichytí

5 špendlíkem nahoře na tužce. Proužek papíru na tužku namotá, tak aby se jednotlivé vrstvy papíru stáčely spirálovitě okolo tužky a na ni pak napíše odshora dolů do sloupců následující text. Tužky symbolizují pilíře islámu. Tužka 1 text: Víra v jedinost Boží a božské poslání Mohameda Tužka 2 text: Modlit se pětkrát denně Tužka 3 text: Půst (v měsíci ramadánu od úsvitu do soumraku) Tužka 4 text: Udílení almužny chudým Tužka 5 text: Vykonat pouť do Mekky jednou za život Úkolem účastníků je rozmotané papírky na tužku navinout a pomocí ni jej přečíst. Bez použití tužky se text stává nečitelným jen na pruhu papíru. Pruh papíru je třeba na tužku těsně navinout. Průběh aktivity: Účastníkům rozdáme do pěti skupin tento text: Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce

6 působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení se či odevzdání se Bohu (arabsky Alláh). Stoupenec islámu se nazývá muslim, což znamená ten, kdo se podřizuje Bohu. Počet muslimů je 1,57 až 1,65 miliardy, což z islámu činí po křesťanství druhé největší náboženství světa. Muslimové věří, že Bůh Mohamedovi zjevil Korán, který považují za základní pramen islámu. Muslimové nepovažují Mohameda za zakladatele nového náboženství, ale za obnovitele původní monoteistické víry Adama, Noeho, Abraháma, Mojžíše, Ježíše i dalších proroků islámu. Podle islámské tradice Židé a křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací nebo obojím. Přesto je islám od křesťanství i judaismu zásadně odlišný. Každý Mohamedův následovník se musí v první řadě podvolit Alláhovi a jeho vůli. V rámci toho je hlásán naprostý fatalismus, takže každý krok lidské bytosti je předurčen Alláhem a vše, co se stane, je jeho dílem. Islám zahrnuje mnoho náboženských praktik. Obecně jsou muslimové povinni dodržovat pět pilířů islámu. Jedná se o pět povinností, které muslimy spojují ve společenství. Zahrnují jak pravidla uctívání, tak islámské právo (šaría). Z něj se dále vyvinula tradice různorodých pravidel, která se dotýkají prakticky všech aspektů života muslima i celé společnosti. Zahrnuje vše od bankovnictví, společenské solidarity, pravidel boje či postojů k životnímu prostředí. Po jeho přečtení vyzveme skupiny, aby si každá vzala 1 tužku a 1 pruh papíru s textem a mají minutu na to, aby přečetli text, který je napsán na pruhu papíru. Ten si zapíší na své papíry. Poté tužku pošlou nejbližší skupině vlevo. Takto by k nim mělo

7 doputovat všec pět tužek s pěti texty.úkolem účastníků je rozmotané papírky na tužku navinout a pomocí ni jej přečíst. Poté co účastníci text přečtou, s nimi o islámu debatujeme. Ke konci této aktivity ukážeme účastníkům aktivity mapu rozšíření islámu (viz Příloha 1 k Aktivitě 1) nebo jim pro upevnění znalostí můžeme pustit dokument. Aktivita AKTIVITA V - V šátku ŠÁTKU Časová dotace: 25 minut Pomůcky: šátek pro každého Průběh aktivity: Jedním ze stereotypních symbolů islámu je ženský šátek. Tato aktivita se věnuje pojetí tohoto symbolu a definici několika pojmů s ním spojených. Nejprve rozdáme žákům text v Příloze 2. Po jeho přečtení pak vedeme pohybovou aktivitu. Účastníkům ukážeme obrázek, který zobrazuje rozdíl v pojetí zahalování v islámu. Zobrazení představuje podobu hidžábu, nikábu, čádoru a burky (viz znázornění v Příloze 2). Účastníci aktivity si vezmou šátek do ruky a zjednudušenými pohyby pomalu ukáží symbol jednotlivých způsobů zahalování. Hidžáb dají si šátek na hlavu a jeho cípy chytnou pod bradou. Nikáb šátek v jeho prostředku chytnou pravou rukou a cípy levou rukou. Dají jej do vodorovné polohy a vytvoří tak symbolickou mezeru na oči, podpobně jako u nikábu. Šátek si v mezeře přiloží na oči. Burka šátek si přehodí přes obličej a hlavu, tak aby obličej nebyl vidět. Čádor šátek si dají na kolena

8 Účastníci se po tomto nácviku postaví vedle sebe do řady. Lektor rychle říká jednotlivá označení způsobů zahalení v jakémkoli pořadí. Na daný název musí předvést každý účastník onen nacvičený pohyb s šátkem. Stejně tak musí hodit šátek přes hlavu na označení burka apod. Tempo vyřknutých názvů se zvyšuje a účastníci se postupně pletou. Každý, kdo nacvičený pohyb splete, si dřepne a ze hry vypadává. Vyhrávají poslední tři hráči, kteří stojí a mění pohyby podle toho, co říká lektor. Po této aktivitě vedeme debatu: Co si myslíte o muslimském šátku? Je pro ženy omezující a nebo jim naopak dává svobodu? Je pro vás rozdíl ve způsobech zahalování? Nebo je to jedno? Je nějaký způsob pro vás ještě přijatelný a jiný už ne? Co si myslíte o francouzském zákazu nošení muslimských šátků do škol? Přestaly byste chodit do školy, kdybyste byly muslimkou a musely tento zákon dodržovat? Aktivita AKTIVITA Pod - POD pokličku POKLIČKU aneb jaký ANEB je život JAKÝ muslimské JE ŽIVOT rodiny v ČR MUSLIMSKÉ RODINY V ČR Časová dotace: 60 minut Pomůcky: vytištěné příběhy kartičky (Příloha 3), hlášení a zvuky letiště, označení stanovišť, cizojazyčné cedulky na dotvoření atmosféry, papír a tužka pro každého Seznam ženských jmen: Sabira, Tamila, Ainadjur, Tanzila, Birlant, Raisa, Elsa, Saida, Mariam, Nazygul, Suna, Malika, Asya, Zainad Seznam mužských jmen: Aslambek, Saibur, Magomed, Chalid, Amir, Abu Baker, Abdulrachman, Nurgunzul, Malik, Adam, Sajad, Timur

9 Průběh aktivity: Účastníci se usazují na nějaké místo a zavřou oči. Jakmile všichni sedí a mají zavřené oči, pouští se zvuková kulisa přílet letadla na letiště cizí země. Mezitím každému rozdáme text. Hlášení je v cizím nesrozumitelném jazyce, následně v angličtině. Účastníci otevřou oči a přečtou si dopis, který každý obdržel. Z dopisu se dozví, že je své postavení v nové zemi uprchlík a pokyny, co v této situaci dělat. Jeho úkolem je najít druhou osobu, která do země přicestovala za stejných podmínek a se stejným účelem, a společně mají najít cizineckou policii a požádat v zemi o azyl. Instrukce pro účastnice ženy: Jsi žena jménem (vybrat ze seznamu), uprchlice z Kyrgyzstánu. Z důvodů náboženského pronásledování jsi spolu se svým manželem opustila rodnou zemi, abyste hledali ochranu v Evropě. Právě se vám podařilo překročit hranice České republiky, ale při celní kontrole manžela odvedli a ty ho teď musíš na letišti najít. Chcete v této zemi požádat o azyl. To můžete udělat buď na pracovišti policie, nebo Správy uprchlických zařízení. Až tam dojdete, musíte říct slovo azyl, jinak se můžete dostat do velkých problémů. Dále musíte podle jejich instrukcí pokračovat do uprchlického tábora. V táboře se dozvíte další informace, co s vámi bude v následujících dnech a měsících. Tvůj manžel je:. Instrukce pro účastníky muže: Jsi muž jménem (vybrat ze seznamu), původem z Kyrgyzstánu. Z důvodu náboženského pronásledování jsi

10 spolu se svou manželkou opustil rodnou zemi, abyste hledali ochranu v Evropě. Právě se vám podařilo překročit hranice České republiky, ale při celní kontrole tě na chvíli odvedli bokem a ty teď musíš na letišti najít svou manželku. Chcete v této zemi požádat o azyl. To můžete udělat buď na pracovišti policie, nebo Správy uprchlických zařízení. Až tam dojdete, musíte říct slovo azyl, jinak se můžete dostat do velkých problémů. Dále musíte podle jejich instrukcí pokračovat do uprchlického tábora. V táboře se dozvíte další informace, co s vámi bude v následujících dnech a měsících. Tvoje manželka je:. Další průběh hry: První tři týdny stráví manželé v přijímacím středisku v Zastávce u Brna. Poté jsou každý převezen do jiného uprchlického tábora, které jsou zhruba 200 km vzdálené. Tábor je plný dalších lidí uprchlíků žádajících v České republice o mezinárodní ochranu (azyl), mezi nimiž hovoří stejným jazykem jako muž a žena pouze pár dalších osob. Manželé mezi sebou komunikují pomocí občasných telefonátů a dopisů. V místnosti jsou stanoviště s aktivitami, která představují různé výzvy života v nové zemi. Muž i žena je musí všechny projít (viz excelový dokument v příloze), aby se v nové zemi zorientovali, získali azyl, našli práci atd. Vždy jeden z páru zůstává ve svém táboře a druhý jde za aktivitou. Jakmile aktivitu splní, vrací se za partnerem a vymění se s ním. Když je v táboře, čte si partnerův dopis a píše mu svůj vlastní pomocí dopisů si sdělují,

11 co prožívají, v čem ne/uspěli, jak se cítí atd. Lektor hlídá čas a pět minut před koncem zazvoní. Po dalším zazvonění hru ukončí. Všichni se shromáždí vprostřed místnosti. Následuje debata o příletu, přístupu k informacím, podání žádosti o azyl, uprchlických táborech, komunikaci mezi manželi a o sdělování dojmů skrze dopisy. Dojmy účastníků jsou dávány do kontextu reálné situace žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR. Aktivita AKTIVITA Zpětná ZPĚTNÁ vazba VAZBA Časová dotace: 10 minut Pomůcky: balíček plastické gumy, papír s obrázkem teploměru (viz příloha v ostatních metodikách) Průběh aktivity: Na zeď nalepíme papír s obrázkem teploměru. Poté rozdáme každému po kousku modelíny. Vyzveme každého, aby modelínu nalepil na papír s teploměrem podle toho, jak se jim aktivita líbila. Čím více stupňů na teploměru čím výš modelínu nad nulu nalepí, tím více se jim výukový modul líbil. Naopak stupně pod nulou čím níže modelínu nalepí, tím méně se jim modul líbil. Tato aktivita slouží jako zpětná vazba pro lektora

12 Příloha 1 k Aktivitě 1 Co je islám? Rozšíření islámu ve světě Příloha 1 k Aktivitě 1 Co je islám? Rozšíření islámu ve světě

13 Příloha 2 k Aktivitě 2 V šátku (zdroj: J. Tomáš a J. Smolík. Psychologie den. Islámský závoj - symbol svobody, nebo útlaku? Portál 2006.)

14

15

16 Příloha 3 k Aktivitě 3 - Pod pokličku aneb jaký je život muslimské rodiny v ČR 1. kartička pro ženy Paní je z Kyrgyzstánu, je členka ortodoxní muslimské komunity, které se v jinak křesťanské zemi nežije příliš dobře. Paní. však své každodenní starosti dělí především mezi své tři děti a venkovský dům, kde žijí nejen s manželem jménen, ale i jeho druhou ženou, která zde vychovává další dvě děti. Ve společné domácnosti se jim žije poměrně dobře a vzájemně si pomáhají. Jednoho dne však jejich muž rozhodne, že je nutné odejít společně s ostatními členy komunity z důvodu náboženského pronásledování do Evropy. Volba padne na Českou republiku. Po příletu do České rupibliky je pan odveden celní kontrolou a paní.. ho musí na letišti nalézt. Následně se oba musí dostavit na cizineckou policii a žíct azyl. V České republice jsou od této chvíle jako uprchlíci. Dostávají se do uprchlického tábora, který mezi prvními věcmi řeší polygamní manželství. Vzhledem k tomu, že paní je druhou ženou svého muže, je její manželství anulováno a je pro potřeby zákonů v ČR prohlášena za svobodnou. Ona a tři děti jsou přestěhováni do jiné budovy, určené pro ženy. Ztrácí tak možnost žít komunitně, jak byla zvyklá. Finanční situace: Kapesné v uprchlickém táboře činí cca 80 Kč na osobu a den. Peníze jsou vypláceny vždy jednou za dva týdny. Paní s dětmi mají na měsí Kč. Ubytování je v uprchlickém táboře poskytováno zdarma, ostatní potřeby si musí platit. Úkol: Napsat manželovi dopis, domluvit se na dalším postupu

17 2. kartička pro ženy Vzhledem k situaci, kdy manželství paní bylo anulováno, jako satisfakci dostává po měsíci pozitivní rozhodnutí ve věci azylu. Stejné rozhodnutí dostávají i její dvě děti. Třetí nikoli, je stále žadatelem o azyl, neboť jeho zákonný zástupce je po dohodě rodičů jeho otec, který společně se svou první ženou ještě pořád na azyl čeká. Udělený azyl ovšem pro paní. znamená i to, že se musí do 14 dnů z uprchlického tábora vystěhovat. Na tři měsíce se může nastěhovat do IAS (integračního azylového střediska), pak si musí najít jiné bydlení. Finanční situace: Společně s uděleným azylem dostává paní startovné jednorázovou částku Kč na každého člena rodiny s pozitivním rozhodnutím ve věci azylu. S těmito penězi musí vystačit, než si najde práci nebo vyřídí sociální dávky. Ubytování v IAS se platí, paušální částka je Kč. Úkol: Vyřídit si sociální dávky

18 3. kartička pro ženy Za dobu pobytu v IAS hledá paní ubytování. Nějaké našla v Mostě, kde je velká kyrgyzská komunita, která by jí pomohla. Její manžel pořád ještě se svojí ženou bydlí v uprchlickém táboře v Havířově, kam již paní. nemůže jít bydlet, protože má azyl. Její manžel si přeje, aby se nastěhovala do Prostějova, protože tak mu bude blíž a budou se moci více vídat. Paní.. od komunity v Mostě příliš nechce, ale nakonec svého manžela poslechne a přestěhuje se do bytu, který našli manželovi kamarádi. Ve městě jinak nikoho nezná, byt je vybaven minimálně. Vyhledává tedy společnost ostatních muslimek, které v městě také žijí. Manžel zpočátku přijíždí každý druhý den (z tábora může na propustku), pak ale méně a méně. Finanční situace: Za dobu pobytu v IAS si paní vyřídila sociální dávky. Jejich vyřízení však trvalo dlouho celý měsíc. Poté, co zaplatila za ubytování, zůstalo jí Kč. Ty utratila do konce měsíce za jídlo, které si teď musí kupovat pro sebe i své děti. Na dávkách dostala další měsíc celkem Kč. Po zaplacení ubytování v IAS (4 500 Kč) jí zbylo Kč, hodně šetří kvůli stěhování. Za měsíc utratí za jídlo Kč. V době stěhování má Kč. Ty zaplatí za nájem nového bytu a dalších Kč si musí půjčit, aby měla na celkovou výši nájmu. Doufá, že peníze jí budou zaplaceny v příštích sociálních dávkách. Úkol: Hledání bydlení, stěhování

19 4. kartička pro ženy V novém městě je paní poněkud osamocena, proto si dělá ze svojí devítileté dcery Madiny společnici a sobě rovnou. Dívenka však celou situaci velmi špatně snáší. Má začít chodit do nové školy, kam chodit nechce. Nemá zde žádné kamarádky, nejsou zde ani žádné žákyně muslimky. Madina navíc umí špatně česky a ve škole se jí nelíbí. Využívá svého postavení v domácnosti, stará se o své dva sourozence předškolního věku a do školy nechodí. Ředitel školy je velmi rozezlený kvůli častým absencím dívky, nakonec se s matkou a Madinou dohodnou, že Madina přestoupí na jinou školu, kde do stejného ročníku chodí muslimská dívka, z rodiny, kterou její matka vzdáleně zná ještě z pobytu v uprchlickém táboře. Ředitel školy se vyjádří sociální pracovnici, která rodině pomáhá, že škola již v budoucnu nebude přijímat žádné muslimské žáky, z důvodu těchto velmi špatných zkušeností. Finanční situace: Z částky sociálních dávek paní zaplatí bydlení ( Kč za měsíc za 3 pokojový byt), jídlo, ošacení a školní pomůcky. Rodině nic nezbývá, není schopna nic ušetřit. Požadavky matky při přijetí Madiny do školy (v souladu s ortodoxním výkladem koránu): - dcera bude mít po celou dobu vyučování na hlavě šátek, v hudební výchově nesmí zpívat, v hodině VV nebude malovat živé bytosti. Úkol: hledání školy pro dceru, komunikace o požadavcích při výuce

20 5. kartička pro ženy Vzhledem k velmi špatné finanční situaci žádá paní manžela, aby jim pomohl. Ten sice sežene nějaké peníze, ovšem není to jediný dar z jeho strany. Měsíc po jeho odjezdu paní zjistí, že je těhotná. Těhotenství neprobíhá dobře, je jí velmi špatně. Navíc ke všem jejím povinnostem v domácnosti se jí nedaří najít gynekoložku, ženu, jelikož všechny ordinace, které mají ženy, již nové pacientky nepřijímají. Od gynekologa muže se prohlédnout nechce nechat. Nakonec přece jen na přímluvu sociální pracovnice ženu gynekoložku najde. Ta zjistí velké komplikace a posílá paní na další vyšetření. Ukáže se, že dítě se nenarodí živé. Na prenatální diagnostice jí paní doktorka nabízí potrat, paní jej však odmítá v souladu se svým náboženstvím. Paní doktorka ji proto posílá do řádové nemocnice, kde ji k potratu nutit nebudou. Zde jsou však všichni gynekologové muži. Paní se z tohoto důvodu velmi brání dalším vyšetřením. Nakonec vzhledem k zdravotnímu stavu se musí od gynekologa muže nechat prohlédnout. Prohlídky navštěvuje pravidelně, ale ne příliš ochotně. Nakonec dochází k potratu. Finanční situace: Paní je podporována ve své těžké situaci neziskovými oganizacemi a také kamarádkami z komunity. I tak je po smrti dítěte pro ni situace velmi těžká, kdy si na pohřeb musí vypůjčit. Majetek je 0,- Kč. Pohled lékařů: Paní je ve velmi špatném zdravotním stavu. Na prohlídkách však prakticky nespolupracuje. Jeví se jako problematická pacientka, má problém s lékaři gynekology. Úkol: zajištění lékaře

21 6. kartička pro ženy Po návratu z nemocnice dojdou alespoň dobré zprávy ze školy Madina se dobře učí. Ne tak ovšem její spolužačka další muslimská dívka. Ta pravděpodobně propadne. Madina však bez ní nechce chodit dál do školy. Proto a také z důvodu, aby byla s manželem a jeho ženou, se nakonec paní rozhodne odstěhovat do Mostu. Hledá tedy další byt a přemýšlí, kde sežene peníze na stěhování. Naštěstí po pohřbu novorozence se přístup úřednice ze sociálních dávek hodně změnil k lepšímu a paní částku na stěhování slibuje. Do Mostu se paní těší, bude s místní muslimskou komunitou a v blízkosti svého manžela a rodiny. Co na tom, že nemá žádné peníze.. Pohled školy v Mostu, kam přestupuje Madina: na novou žákyni se těší, ostatně ve škole mají spoustu jiných muslimských dívek z místní komunity. Madina má navíc z druhého pololetí velmi dobré známky, oproti pololetí prvnímu, kdy byla na propadnutí. Škola to přisuzuje velmi dobrému rodinnému prostředí. Úkol: hledání bytu, převod sociálních dávek

22 1. kartička pro muže Pan je z Kyrgyzstánu. Je členem ortodoxní muslimské komunity, které se v jinak křesťanské zemi nežije příliš dobře. Má však práci a venkovský dům, kde živí úspěšně své dvě ženy a celkem pět dětí. V společné domácnosti se jim žije poměrně dobře a vzájemně si pomáhají. Nenávistné útoky na místní islámskou komunitu se v závislosti na dění na Kavkaze stávají každodenností. Komunita je díky svému orotodoxnímu výkladu Koránu označena za sektu a postupně začíná reálně uvažovat o odchodu ze země. Volba padne na Českou republiku. Pan rozhodnutí komunity oznámí svým dvěma ženám, nediskutuje s nimi o tom, jestli odejdou pryč s ním. Diskuse se ženou není muže jeho postavení hodna. Ženy se příliš nebrání a odchází ze země spolu s manželem a komunitou. Zde se jako uprchlíci dostávají do uprchlického tábora, který mezi prvními věcmi řeší polygamní manželství. Vzhledem k tomu, že paní. je druhou ženou svého muže, je její manželství anulováno a je pro potřeby zákonů v ČR prohlášena za svobodnou. Ona a tři děti jsou přestěhováni do jiného města v ČR. Ztrácí tak možnost žít komunitně, jak byla zvyklí. Pan.. bydlí dále se svou první ženou a jejími dvěma dětmi v jednom pokoji. Se svojí bývalou druhou ženou, paní., si nejprve píší pouze dopisy. Poté, co získá azyl a přestěhuje se do nedalekého města, se setkávají a snaží se žít jako dříve. Finanční situace: Kapesné v uprchlickém táboře činí cca 80 Kč na osobu a den. Celkem je příjem pana, jeho dvou dětí a jeho první ženy Kč za měsíc. Aby rodině přilepšil shání občasnou nelegální práci jako zedník, jen málokdy však dostane zaplaceno. Ubytování mají zadarmo, ostatní potřeby si musí platit. Úkol: napsat dopis, sepsat své pochybnosti

23 2. kartička pro muže Vzhledem k situaci, kdy manželství pana s jeho druhou ženou bylo anulováno, je pán trochu nesvůj a nejistý. Paní byla prohlášena za svobodnou a navíc ona i jejich dvě děti dostaly azyl. Ne tak jejich poslední syn, jehož zákonným zástupcem je právě pán. Pán toto vnímá jako velkou nespravedlnost a uvažuje o tom, že již nebude svou druhou ženu dále podporovat, ostatně není již jeho žena, jen podle muslimského práva. Pán moc neví, jak se rozhodnout. Ovšem mohl by se se svou ženou o trochu méně stýkat, ostatně teď, když nemá práci, je pro něj starost a jednu rodinu až až. Navíc udělený azyl pro paní. a jejich děti znamená i to, že se musí do 14 dnů z uprchlického tábora vystěhovat. Na tři měsíce se mohou nastěhovat do IAS (integračního azylového střediska). Dále našli možnost ubytování, které je ovšem v Mostě na druhém konci republiky. Pánovi se to moc nezamlouvá, mít druhou polovinu rodiny až v Mostě, zvláště když on a jeho první žena musí pobývat v uprchlickém táboře v Havířově. Finanční situace: Společně s uděleným azylem dostává paní startovné jednorázovou částku 3100 Kč na každého člena rodiny s pozitivním rozhodnutím ve věci azylu. S těmito penězi musí vystačit, než si najde práci nebo vyřídí sociální dávky. Ubytování v IAS se platí, paušální částka je Kč. Pán je tedy alespoň takto uklidněn, že se finančně nemusí starat. Úkol: hledání bydlení pro ženu

24 3. kartička pro muže Za dobu pobytu v IAS hledá paní ubytování. Nějaké našla v Mostě, kde je velká kyrgyzská komunita, která by jí pomohla. Jakmile to ovšem pan zjistí, je kvůli tomu velmi naštvaný. Nelíbí se mu představa, že by jeho životní partnerka byla na druhém konci republiky. Proto se rozhodne s pomocí svých přátel pro ni a děti najít ubytování daleko blíže Havířovu. Jedinou vhodnou alternativu pak najde v Prostějově. Alespoň je bude moci navštěvovat a jezdit za nimi. Je to přece ještě pořád jeho žena. Zpočátku přijíždí každý druhý den (z tábora může na propustku), pak ale méně a méně. Azylové řízení se blíží ke konci a tak pán věnuje velké úsilí tomu, aby i pro jeho první ženu, jeho a děti dopadlo dobře. Po táboře se šíří zvěsti, že u případů, kdy má muž dvě ženy, jednu v ČR nechají a zbytek rodiny vyhostí, a to přece nemůže dopustit. Finanční situace: Jídlo a ubytování má pan Halit s rodinou zatím pořád zadarmo, na druhou stranu cesty za paní druhou manželkou, oblečení pro děti a zdravotní péše se čím dál více prodražují. Navíc jeho první žena a děti žijí z ruky do úst. Pán doufá, že již brzy bude mít azyl a bude moci sehnat legálně peníze. Příjmy a výdaje jsou v rovině. Zůstatek nula. Úkol: hledání zaměstnání

25 4. kartička pro muže K panu.. se dostávají znepokojivé zprávy o chování jeho dcery Madiny. Nechce chodit do školy a nepomáhá matce. Je to jasné, její matka ji nezvládá, je třeba otcovské autority. Půjčí si 500 Kč od přátel v táboře, koupí novou aktovku a rozjede se do Prostějova za rodinou. Madině domluví, ta nakonec do školy odejde. Pán zůstane dva dny a vypadá to, že vše bude v pořádku. Ano, může odjet. Po svém návratu do tábora mu přijde rozhodnutí o udělení azylu pro něj i jeho děti a druhou ženu. Výborně, vzhledem k drobně narůstajícím dluhům se rozhodne okamžitě odcestavat do Rakouska a vydělat nějaké peníze. Má tam kamarády, práci jistě sežene. Finanční situace: Pán si musí půjčit na cestu do Rakouska a nějaké jídlo a do začátku, celkem Kč. Veškeré peníze, které měl, nechal své první ženě a rodině. Protože se jeho první žena bude muset z tábora vystěhovat, posílá jí do Mostu, kde je muslimská komunita. Bude o ni dobře postaráno. Úkol: Shánění finančních prostředků - půjčka

26 5. kartička pro muže Pánovi se nakonec podaří sehnat v Rakousku práci jako zedník. Docela dobře vydělává, ví že po návratu může splatit dluhy. S rodinou je v kontaktu minimálně, nemá roaming a věnuje se více práci. Ty tři měsíce, co může v Rakousku zůstat bez pracovního povolení, se nic tak hrozného stát nemůže. Navíc jeho dvě ženy si poradí. Na konci druhého měsíce pobytu se k němu však dostanou znepokojivé zprávy od jeho bývalé ženy.., je těhotná a dítě na tom není dobře. Navíc si paní stěžuje na přístup v nemocnici. Paán se tedy vrací. Týden po jeho příjezdu jeho nenarozené dítě umírá. Pan.. velmi váhá, co dál. Jeho žena v jeho očích ztratila na hodnotě. Udělala ona nějakou chybu? Nebo se málo staral? Ne takto už to nejde, musí se rozhodnout. Stačí jedna žena a jedna rodina. Obě dvě podporovat nemůže. Na druhou stranu nechce, aby jeho děti v Prostějově strádali. Jakmile se paní vrátí z nemocnice, bude muset něco udělat. Úkol: psaní dopisu těhotné manželce

27 6. kartička pro muže Po návratu z nemocnice dojdou alespoň dobré zprávy ze školy Madina se dobře učí. Ne tak ovšem její spolužačka další muslimská dívka. Ta pravděpodobně propadne. Madina však bez ní nechce chodit dál do školy. To je pro pána poslední kapka. Rozhodne se, že se paní.. i s rodinou přestěhují do Mostu. Bude tak moci dohlížet na výchovu dětí. Najde však pro paní jiný byt, než kde bydlí s rodinou, není si totiž úplně jistý, co dál, ale pro něj teď je vše vyřešeno. Jen s prací je to horší. Díky jazykové bariéře je pro něj velmi nesnadné najít legální práci, kde by dostal zaplaceno. Na druhou stranu může pravidelně vždy na tři měsíce odcestovat do Rakouska a tam v muslimské kyrgyzské komunitě zaměstnání najít. Úkol: hledání zaměstnání

28 Příloha k aktivitě 4 Zpětná vazba

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Příloha 2. Texty části příběhu Sabiry a Halita

Příloha 2. Texty části příběhu Sabiry a Halita Příloha 2 Texty části příběhu Sabiry a Halita Jmenuješ se Sabira a pocházíš ze severní Gruzie. Jsi členkou ortodoxní muslimské komunity, které se v jinak křesťanské zemi nežije příliš dobře. Své každodenní

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dobrý den, ahoj, obracíme se na Tebe s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jsi spokojen se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 -

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - INFORMACE O UMÍSŤENÍ Popište, jak a kde probíhalo setkání s dítětem. Jak dlouho je dítě umístěno v zařízení., kde

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

METODIKA 1 - PRYČ S CIZÁKY?

METODIKA 1 - PRYČ S CIZÁKY? PRYČ S CIZÁKY? METODIKA 1 - PRYČ S CIZÁKY? Metodika 2 - Pryč s cizáky METODIKA 2 - PRYČ S CIZÁKY? modul: 120 minut Aktivita AKTIVITA 1-1 První - PRVNÍ věc, VĚC, která KTERÁ tě napadne TĚ NAPADNE Časová

Více

Vznik islámu, dnešní situace

Vznik islámu, dnešní situace ISLÁM Judaismus, křesťanství a islám monoteistické náboženství Bůh seslal lidstvu proroka Muhammada (Mohameda), aby šířil víru Svatá kniha Korán autentické slovo Boží Vznik islámu, dnešní situace Asi r.

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět

4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět 4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět cíl aktivity rozvíjená klíčová kompetence pomůcky doba trvání aktivity organizace základy společenských věd, soudobý svět, člověk

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy)

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, z. s. I Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 194, e-mail: arp@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

Základy práva, 21. listopadu 2016

Základy práva, 21. listopadu 2016 Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy práva, 21. listopadu 2016 ké právo Přehled přednášky ké právo ké právo ké právo Soubor právních norem, které ukládají cizincům povinnosti nebo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

150 minut (záleží na délce trasy a délce reflexe)

150 minut (záleží na délce trasy a délce reflexe) Sabira a Halit Autorky: Lucie Kulhavá, Petra Frühbauerová, Eliška Hanzlová Kdo jsou to uprchlíci a uprchlice a proč jsou nuceni odejít ze země svého původu? Jaké těžkosti na své cestě potkávají, co je

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Počet chlapců let

Počet chlapců let Název lekce (projektu) Škola počet dětí Vyučující - autor lekce Stavění věže Základní škola Žákovská, Žákovská 1/ 1006, Havířov 736 01 Daniela Navrátilová Věková skupina Počet dětí Počet dívek Počet chlapců

Více

20. října 2014, Praha Mezinárodní kulatý stůl "SÓLO RODIČE" JUDr. Jana Seemanová

20. října 2014, Praha Mezinárodní kulatý stůl SÓLO RODIČE JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Legislativa Čl. 32 odst. 1 Listiny i základních práv a svobod Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zláš Zvláštní ochrana dětí a mladistvých ldi ýh je zaručena. č 3 odst.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Informace pro uživatele Smlouva o poskytnutí sociální služby 28.3.2009 Výtah obsahu smlouvy o poskytnutí sociální služby srozumitelný uživateli služby; zpracoval:

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu. National Taiwan University of Science and Technology

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu. National Taiwan University of Science and Technology Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu National Taiwan University of Science and Technology 1. Osobní údaje Jméno: Iuliia Ilinykh Kontakt: juliajulia663@gmail.com Délka pobytu: 18.02.2015

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

Fotoreportáž: Mongolové v Čechách a Program dobrovolných návratů

Fotoreportáž: Mongolové v Čechách a Program dobrovolných návratů srpen 2009 Fotoreportáž: Mongolové v Čechách a Program dobrovolných návratů Jérémie Jung Abstrakt: Fotoreportáž o české mongolské komunitě v době hospodářské krize. Mnoho Mongolů využilo Program dobrovolných

Více

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org

SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org SYLABUS RODINNÉHO KURZU ČEŠTINY Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. www.cicpraha.org 1 - SEZNÁMENÍ, PŘEDSTAVOVÁNÍ - rodič se umí představit - rodič umí představit své dítě - rodič umí hláskovat své jméno

Více

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní

Průzkum rozhodování žáků devátých tříd. Studie Než zazvoní Průzkum rozhodování žáků devátých tříd Studie Než zazvoní 26. září 2016 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie společnosti Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci?

1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? Otázky k řízení o udělení mezinárodní ochrany 1. Kdo rozhoduje ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany v první instanci? 2. Kdo je odvolací orgán ve druhé instanci? 3. Jaké jsou podmínky v přijímacím

Více

Spořící chování v České republice

Spořící chování v České republice Spořící chování v České republice reprezentativní průzkum mezi obyvateli ve věku + - červenec - Návrh průzkumu Tato prezentace dokumentuje výsledky Průzkumu spořícího chování u obyvatel České republiky

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE ČÁST A DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE I OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Datum a místo narození: Bydliště: Státní příslušnost: Stav: Číslo občanského průkazu (pasu): rozená: rodné číslo: národnost:

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Čím vám můžeme pomoci při rozvoji podnikavosti u dětí?

Čím vám můžeme pomoci při rozvoji podnikavosti u dětí? Čím vám můžeme pomoci při rozvoji podnikavosti u dětí? Ing. Jakub Křižka +420 739 573 555 krizka@ipodnikatel.cz WWW.IPODNIKATEL.CZ - CO TO JE? Webový portál zaměřený na problematiku podnikání Články, videa,

Více

Rodina s dětmi a sociální bydlení

Rodina s dětmi a sociální bydlení Rodina s dětmi a sociální bydlení Mgr. Bc. Hana Zaplatílková seminář pro pracovníky OSPOD Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Mgr. Hana Zaplatílková, 13., 19. října 2015 Copyright

Více

Dotazník č Menšiny. Kompletní třídění prvního stupně (N = 41)

Dotazník č Menšiny. Kompletní třídění prvního stupně (N = 41) : Dotazník č. 5 - Menšiny Kompletní třídění prvního stupně (N = 41) Vysvětlivky k údajům v tabulkách: N = počet vyplněných dotazníků v dané cílové skupině respondentů. Relativní četnost = procentuální

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

ŽÁDOST. Někdy potřebujeme napsat a poslat žádost.

ŽÁDOST. Někdy potřebujeme napsat a poslat žádost. ŽÁDOST Někdy potřebujeme napsat a poslat žádost. Příklad: žádost o uvolnění z výuky žádost o brigádu žádost o zaměstnání žádost o vyplacení financí žádost o povolení návštěvy žádost o přidělení bytu apod.

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5)

ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5) ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5) Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash 311 FINANCIAL CRISIS D1.

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s.

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Sociální práce a streetwork - Co je to sociální práce? To, co ostatní, tj. lékaři, učitelé, policie, hasiči, školy apod. nedělají? - Cílem sociální práce je:

Více

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Co vás čeká? Představení knihy Krize kultury a kapitoly Krize výchovy a vzdělání Krize výchovy a vzdělání Diskuse Krize kultury Kniha/

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Majority a minority ve společnosti

Majority a minority ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Majority a minority ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_113 Projekt MŠMT Název projektu

Více

Představení projektu Osobní plány Chci změnu. PhDr. Iva Málková Ing. Martin Pávek

Představení projektu Osobní plány Chci změnu. PhDr. Iva Málková Ing. Martin Pávek Představení projektu Osobní plány Chci změnu PhDr. Iva Málková Ing. Martin Pávek Obsah prezentace Představení projektu str. 3 6 Jak pracovat s osobními plány str. 7 8 Obsah jednotlivých osobních plánů

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Porozumění historickému textu - Chammurapiho zákoník Anotace Pracovní listy k procvičení porozumění historickému

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0107

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0107 Arabská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0107 Do 7. století netvořily jednotný stát. Arabské kmeny se živily především pastevectvím. Vzhledem ke geografické poloze, kde Arabové žili, probíhaly mezi

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - 5 let - 5 let - 55 let 5-5 let od let svobodný / svobodná

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Dobrý den, vážení neslyšící

Dobrý den, vážení neslyšící Dobrý den, vážení neslyšící Dovolte mi přivítat Vás dnes na našem setkání Co Vás čeká? Chceme Vám dát informace o TLUMOČNICKÝCH SLUŽBÁCH, tak aby jste všemu rozuměli CO TO JSOU TLUMOČNICKÉ SLUŽBY? Jsou

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka):

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Telefon: E-mail: Zákonný zástupce (otec): Telefon: E-mail: Dětský lékař: Jiné údaje a upozornění:..............................................................................................................

Více

Férové boby (metodický list)

Férové boby (metodický list) Férové boby (metodický list) Cíle: a) studenti si zažijí a následně zanalyzují nespravedlivé nastavení světového obchodu včetně dopadů na životy lidí. b) studenti si uvědomí svou roli spotřebitele a seznámí

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 7. ročník Se zvýšeným zájmem občanská

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO NA ÚVOD NĚKOLIK ZNÁMÝCH INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_05 Název materiálu: Dopisy osobní x úřední Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Porovnání osobního dopisu s dopisem úředním se zřetelem k

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

I. OBECNÁ PRAVIDLA AZYLOVÉHO DOMU PRO INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ (dále jen IP)

I. OBECNÁ PRAVIDLA AZYLOVÉHO DOMU PRO INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ (dále jen IP) Stránka 1 z 5 Příloha č. 2 Smlouvy o poskytnutí sociální služby DOHODA O INDIVIDUÁLNÍM PLÁNOVÁNÍ Dohoda je zhotovena pro sjednání rozsahu a průběhu poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý

Více

Grafické výstupy dotazníkového šetření recidivistů, realizovaného o. s. Za branou,

Grafické výstupy dotazníkového šetření recidivistů, realizovaného o. s. Za branou, Váš zdravotní stav: Váš aktuální rodinný stav: bez problémů s neřešenými zdravotními potížemi invalidita částečná invalidita navrhocvaná invalidita svobodný ženatý rozvedený žiji s družkou Vaše nejvyšší

Více

Islám. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: prosinec 2012

Islám. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: prosinec 2012 Islám Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: prosinec 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: prosinec 2012 Ročník: 3. ročník střední zdravotnická škola

Více

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více