CO MUSLIM, TO TERORISTA?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO MUSLIM, TO TERORISTA?"

Transkript

1 CO MUSLIM, TO TERORISTA?

2 CO MUSLIM, TO TERORISTA? METODIKA 4 Metodika Co muslim, to terorista? vznikla v rámci dotace Ministerstva školství, mládeže

3 Metodika 4 Islám a islamizace METODIKA 4 - CO MUSLIM, TO TERORISTA? Aktivita AKTIVITA 1-1 Co - CO je to JE islám? TO ISLÁM Časová dotace: 25 minut Pomůcky: 5 tužek, papíry Inspirace pro lektora: Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení se či odevzdání se Bohu (arabsky Alláh). Stoupenec islámu se nazývá muslim, což znamená ten, kdo se podřizuje Bohu. Počet muslimů je 1,57 až 1,65 miliardy, což z islámu činí po křesťanství druhé největší náboženství světa. Muslimové věří, že Bůh Mohamedovi zjevil Korán, který považují za základní pramen islámu. Muslimové nepovažují Mohameda za zakladatele nového náboženství, ale za obnovitele původní monoteistické víry Adama, Noeho, Abraháma, Mojžíše, Ježíše i dalších proroků islámu. Podle islámské tradice Židé a křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací nebo obojím. Přesto

4 je islám od křesťanství i judaismu zásadně odlišný. Každý Mohamedův následovník se musí v první řadě podvolit Alláhovi a jeho vůli. V rámci toho je hlásán naprostý fatalismus, takže každý krok lidské bytosti je předurčen Alláhem a vše, co se stane, je jeho dílem. Islám zahrnuje mnoho náboženských praktik. Obecně jsou muslimové povinni dodržovat pět pilířů islámu. Jedná se o pět povinností, které muslimy spojují ve společenství. Zahrnují jak pravidla uctívání, tak islámské právo (šaría). Z něj se dále vyvinula tradice různorodých pravidel, která se dotýkají prakticky všech aspektů života muslima i celé společnosti. Zahrnuje vše od bankovnictví, společenské solidarity, pravidel boje či postojů k životnímu prostředí. Případnou variantou k textu může být patnáctiminutový dokument dostupný na porady/ nabozenstvi-sveta/ online. Příprava aktivity: Lektor si vezme 5 tužek. Dále si ustřihne z papíru 5 pruhů o rozměrech 0,5 x 15 cm. Vezme jeden proužek a ten přichytí

5 špendlíkem nahoře na tužce. Proužek papíru na tužku namotá, tak aby se jednotlivé vrstvy papíru stáčely spirálovitě okolo tužky a na ni pak napíše odshora dolů do sloupců následující text. Tužky symbolizují pilíře islámu. Tužka 1 text: Víra v jedinost Boží a božské poslání Mohameda Tužka 2 text: Modlit se pětkrát denně Tužka 3 text: Půst (v měsíci ramadánu od úsvitu do soumraku) Tužka 4 text: Udílení almužny chudým Tužka 5 text: Vykonat pouť do Mekky jednou za život Úkolem účastníků je rozmotané papírky na tužku navinout a pomocí ni jej přečíst. Bez použití tužky se text stává nečitelným jen na pruhu papíru. Pruh papíru je třeba na tužku těsně navinout. Průběh aktivity: Účastníkům rozdáme do pěti skupin tento text: Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Mohameda, náboženského a politického vůdce

6 působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení se či odevzdání se Bohu (arabsky Alláh). Stoupenec islámu se nazývá muslim, což znamená ten, kdo se podřizuje Bohu. Počet muslimů je 1,57 až 1,65 miliardy, což z islámu činí po křesťanství druhé největší náboženství světa. Muslimové věří, že Bůh Mohamedovi zjevil Korán, který považují za základní pramen islámu. Muslimové nepovažují Mohameda za zakladatele nového náboženství, ale za obnovitele původní monoteistické víry Adama, Noeho, Abraháma, Mojžíše, Ježíše i dalších proroků islámu. Podle islámské tradice Židé a křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací nebo obojím. Přesto je islám od křesťanství i judaismu zásadně odlišný. Každý Mohamedův následovník se musí v první řadě podvolit Alláhovi a jeho vůli. V rámci toho je hlásán naprostý fatalismus, takže každý krok lidské bytosti je předurčen Alláhem a vše, co se stane, je jeho dílem. Islám zahrnuje mnoho náboženských praktik. Obecně jsou muslimové povinni dodržovat pět pilířů islámu. Jedná se o pět povinností, které muslimy spojují ve společenství. Zahrnují jak pravidla uctívání, tak islámské právo (šaría). Z něj se dále vyvinula tradice různorodých pravidel, která se dotýkají prakticky všech aspektů života muslima i celé společnosti. Zahrnuje vše od bankovnictví, společenské solidarity, pravidel boje či postojů k životnímu prostředí. Po jeho přečtení vyzveme skupiny, aby si každá vzala 1 tužku a 1 pruh papíru s textem a mají minutu na to, aby přečetli text, který je napsán na pruhu papíru. Ten si zapíší na své papíry. Poté tužku pošlou nejbližší skupině vlevo. Takto by k nim mělo

7 doputovat všec pět tužek s pěti texty.úkolem účastníků je rozmotané papírky na tužku navinout a pomocí ni jej přečíst. Poté co účastníci text přečtou, s nimi o islámu debatujeme. Ke konci této aktivity ukážeme účastníkům aktivity mapu rozšíření islámu (viz Příloha 1 k Aktivitě 1) nebo jim pro upevnění znalostí můžeme pustit dokument. Aktivita AKTIVITA V - V šátku ŠÁTKU Časová dotace: 25 minut Pomůcky: šátek pro každého Průběh aktivity: Jedním ze stereotypních symbolů islámu je ženský šátek. Tato aktivita se věnuje pojetí tohoto symbolu a definici několika pojmů s ním spojených. Nejprve rozdáme žákům text v Příloze 2. Po jeho přečtení pak vedeme pohybovou aktivitu. Účastníkům ukážeme obrázek, který zobrazuje rozdíl v pojetí zahalování v islámu. Zobrazení představuje podobu hidžábu, nikábu, čádoru a burky (viz znázornění v Příloze 2). Účastníci aktivity si vezmou šátek do ruky a zjednudušenými pohyby pomalu ukáží symbol jednotlivých způsobů zahalování. Hidžáb dají si šátek na hlavu a jeho cípy chytnou pod bradou. Nikáb šátek v jeho prostředku chytnou pravou rukou a cípy levou rukou. Dají jej do vodorovné polohy a vytvoří tak symbolickou mezeru na oči, podpobně jako u nikábu. Šátek si v mezeře přiloží na oči. Burka šátek si přehodí přes obličej a hlavu, tak aby obličej nebyl vidět. Čádor šátek si dají na kolena

8 Účastníci se po tomto nácviku postaví vedle sebe do řady. Lektor rychle říká jednotlivá označení způsobů zahalení v jakémkoli pořadí. Na daný název musí předvést každý účastník onen nacvičený pohyb s šátkem. Stejně tak musí hodit šátek přes hlavu na označení burka apod. Tempo vyřknutých názvů se zvyšuje a účastníci se postupně pletou. Každý, kdo nacvičený pohyb splete, si dřepne a ze hry vypadává. Vyhrávají poslední tři hráči, kteří stojí a mění pohyby podle toho, co říká lektor. Po této aktivitě vedeme debatu: Co si myslíte o muslimském šátku? Je pro ženy omezující a nebo jim naopak dává svobodu? Je pro vás rozdíl ve způsobech zahalování? Nebo je to jedno? Je nějaký způsob pro vás ještě přijatelný a jiný už ne? Co si myslíte o francouzském zákazu nošení muslimských šátků do škol? Přestaly byste chodit do školy, kdybyste byly muslimkou a musely tento zákon dodržovat? Aktivita AKTIVITA Pod - POD pokličku POKLIČKU aneb jaký ANEB je život JAKÝ muslimské JE ŽIVOT rodiny v ČR MUSLIMSKÉ RODINY V ČR Časová dotace: 60 minut Pomůcky: vytištěné příběhy kartičky (Příloha 3), hlášení a zvuky letiště, označení stanovišť, cizojazyčné cedulky na dotvoření atmosféry, papír a tužka pro každého Seznam ženských jmen: Sabira, Tamila, Ainadjur, Tanzila, Birlant, Raisa, Elsa, Saida, Mariam, Nazygul, Suna, Malika, Asya, Zainad Seznam mužských jmen: Aslambek, Saibur, Magomed, Chalid, Amir, Abu Baker, Abdulrachman, Nurgunzul, Malik, Adam, Sajad, Timur

9 Průběh aktivity: Účastníci se usazují na nějaké místo a zavřou oči. Jakmile všichni sedí a mají zavřené oči, pouští se zvuková kulisa přílet letadla na letiště cizí země. Mezitím každému rozdáme text. Hlášení je v cizím nesrozumitelném jazyce, následně v angličtině. Účastníci otevřou oči a přečtou si dopis, který každý obdržel. Z dopisu se dozví, že je své postavení v nové zemi uprchlík a pokyny, co v této situaci dělat. Jeho úkolem je najít druhou osobu, která do země přicestovala za stejných podmínek a se stejným účelem, a společně mají najít cizineckou policii a požádat v zemi o azyl. Instrukce pro účastnice ženy: Jsi žena jménem (vybrat ze seznamu), uprchlice z Kyrgyzstánu. Z důvodů náboženského pronásledování jsi spolu se svým manželem opustila rodnou zemi, abyste hledali ochranu v Evropě. Právě se vám podařilo překročit hranice České republiky, ale při celní kontrole manžela odvedli a ty ho teď musíš na letišti najít. Chcete v této zemi požádat o azyl. To můžete udělat buď na pracovišti policie, nebo Správy uprchlických zařízení. Až tam dojdete, musíte říct slovo azyl, jinak se můžete dostat do velkých problémů. Dále musíte podle jejich instrukcí pokračovat do uprchlického tábora. V táboře se dozvíte další informace, co s vámi bude v následujících dnech a měsících. Tvůj manžel je:. Instrukce pro účastníky muže: Jsi muž jménem (vybrat ze seznamu), původem z Kyrgyzstánu. Z důvodu náboženského pronásledování jsi

10 spolu se svou manželkou opustil rodnou zemi, abyste hledali ochranu v Evropě. Právě se vám podařilo překročit hranice České republiky, ale při celní kontrole tě na chvíli odvedli bokem a ty teď musíš na letišti najít svou manželku. Chcete v této zemi požádat o azyl. To můžete udělat buď na pracovišti policie, nebo Správy uprchlických zařízení. Až tam dojdete, musíte říct slovo azyl, jinak se můžete dostat do velkých problémů. Dále musíte podle jejich instrukcí pokračovat do uprchlického tábora. V táboře se dozvíte další informace, co s vámi bude v následujících dnech a měsících. Tvoje manželka je:. Další průběh hry: První tři týdny stráví manželé v přijímacím středisku v Zastávce u Brna. Poté jsou každý převezen do jiného uprchlického tábora, které jsou zhruba 200 km vzdálené. Tábor je plný dalších lidí uprchlíků žádajících v České republice o mezinárodní ochranu (azyl), mezi nimiž hovoří stejným jazykem jako muž a žena pouze pár dalších osob. Manželé mezi sebou komunikují pomocí občasných telefonátů a dopisů. V místnosti jsou stanoviště s aktivitami, která představují různé výzvy života v nové zemi. Muž i žena je musí všechny projít (viz excelový dokument v příloze), aby se v nové zemi zorientovali, získali azyl, našli práci atd. Vždy jeden z páru zůstává ve svém táboře a druhý jde za aktivitou. Jakmile aktivitu splní, vrací se za partnerem a vymění se s ním. Když je v táboře, čte si partnerův dopis a píše mu svůj vlastní pomocí dopisů si sdělují,

11 co prožívají, v čem ne/uspěli, jak se cítí atd. Lektor hlídá čas a pět minut před koncem zazvoní. Po dalším zazvonění hru ukončí. Všichni se shromáždí vprostřed místnosti. Následuje debata o příletu, přístupu k informacím, podání žádosti o azyl, uprchlických táborech, komunikaci mezi manželi a o sdělování dojmů skrze dopisy. Dojmy účastníků jsou dávány do kontextu reálné situace žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR. Aktivita AKTIVITA Zpětná ZPĚTNÁ vazba VAZBA Časová dotace: 10 minut Pomůcky: balíček plastické gumy, papír s obrázkem teploměru (viz příloha v ostatních metodikách) Průběh aktivity: Na zeď nalepíme papír s obrázkem teploměru. Poté rozdáme každému po kousku modelíny. Vyzveme každého, aby modelínu nalepil na papír s teploměrem podle toho, jak se jim aktivita líbila. Čím více stupňů na teploměru čím výš modelínu nad nulu nalepí, tím více se jim výukový modul líbil. Naopak stupně pod nulou čím níže modelínu nalepí, tím méně se jim modul líbil. Tato aktivita slouží jako zpětná vazba pro lektora

12 Příloha 1 k Aktivitě 1 Co je islám? Rozšíření islámu ve světě Příloha 1 k Aktivitě 1 Co je islám? Rozšíření islámu ve světě

13 Příloha 2 k Aktivitě 2 V šátku (zdroj: J. Tomáš a J. Smolík. Psychologie den. Islámský závoj - symbol svobody, nebo útlaku? Portál 2006.)

14

15

16 Příloha 3 k Aktivitě 3 - Pod pokličku aneb jaký je život muslimské rodiny v ČR 1. kartička pro ženy Paní je z Kyrgyzstánu, je členka ortodoxní muslimské komunity, které se v jinak křesťanské zemi nežije příliš dobře. Paní. však své každodenní starosti dělí především mezi své tři děti a venkovský dům, kde žijí nejen s manželem jménen, ale i jeho druhou ženou, která zde vychovává další dvě děti. Ve společné domácnosti se jim žije poměrně dobře a vzájemně si pomáhají. Jednoho dne však jejich muž rozhodne, že je nutné odejít společně s ostatními členy komunity z důvodu náboženského pronásledování do Evropy. Volba padne na Českou republiku. Po příletu do České rupibliky je pan odveden celní kontrolou a paní.. ho musí na letišti nalézt. Následně se oba musí dostavit na cizineckou policii a žíct azyl. V České republice jsou od této chvíle jako uprchlíci. Dostávají se do uprchlického tábora, který mezi prvními věcmi řeší polygamní manželství. Vzhledem k tomu, že paní je druhou ženou svého muže, je její manželství anulováno a je pro potřeby zákonů v ČR prohlášena za svobodnou. Ona a tři děti jsou přestěhováni do jiné budovy, určené pro ženy. Ztrácí tak možnost žít komunitně, jak byla zvyklá. Finanční situace: Kapesné v uprchlickém táboře činí cca 80 Kč na osobu a den. Peníze jsou vypláceny vždy jednou za dva týdny. Paní s dětmi mají na měsí Kč. Ubytování je v uprchlickém táboře poskytováno zdarma, ostatní potřeby si musí platit. Úkol: Napsat manželovi dopis, domluvit se na dalším postupu

17 2. kartička pro ženy Vzhledem k situaci, kdy manželství paní bylo anulováno, jako satisfakci dostává po měsíci pozitivní rozhodnutí ve věci azylu. Stejné rozhodnutí dostávají i její dvě děti. Třetí nikoli, je stále žadatelem o azyl, neboť jeho zákonný zástupce je po dohodě rodičů jeho otec, který společně se svou první ženou ještě pořád na azyl čeká. Udělený azyl ovšem pro paní. znamená i to, že se musí do 14 dnů z uprchlického tábora vystěhovat. Na tři měsíce se může nastěhovat do IAS (integračního azylového střediska), pak si musí najít jiné bydlení. Finanční situace: Společně s uděleným azylem dostává paní startovné jednorázovou částku Kč na každého člena rodiny s pozitivním rozhodnutím ve věci azylu. S těmito penězi musí vystačit, než si najde práci nebo vyřídí sociální dávky. Ubytování v IAS se platí, paušální částka je Kč. Úkol: Vyřídit si sociální dávky

18 3. kartička pro ženy Za dobu pobytu v IAS hledá paní ubytování. Nějaké našla v Mostě, kde je velká kyrgyzská komunita, která by jí pomohla. Její manžel pořád ještě se svojí ženou bydlí v uprchlickém táboře v Havířově, kam již paní. nemůže jít bydlet, protože má azyl. Její manžel si přeje, aby se nastěhovala do Prostějova, protože tak mu bude blíž a budou se moci více vídat. Paní.. od komunity v Mostě příliš nechce, ale nakonec svého manžela poslechne a přestěhuje se do bytu, který našli manželovi kamarádi. Ve městě jinak nikoho nezná, byt je vybaven minimálně. Vyhledává tedy společnost ostatních muslimek, které v městě také žijí. Manžel zpočátku přijíždí každý druhý den (z tábora může na propustku), pak ale méně a méně. Finanční situace: Za dobu pobytu v IAS si paní vyřídila sociální dávky. Jejich vyřízení však trvalo dlouho celý měsíc. Poté, co zaplatila za ubytování, zůstalo jí Kč. Ty utratila do konce měsíce za jídlo, které si teď musí kupovat pro sebe i své děti. Na dávkách dostala další měsíc celkem Kč. Po zaplacení ubytování v IAS (4 500 Kč) jí zbylo Kč, hodně šetří kvůli stěhování. Za měsíc utratí za jídlo Kč. V době stěhování má Kč. Ty zaplatí za nájem nového bytu a dalších Kč si musí půjčit, aby měla na celkovou výši nájmu. Doufá, že peníze jí budou zaplaceny v příštích sociálních dávkách. Úkol: Hledání bydlení, stěhování

19 4. kartička pro ženy V novém městě je paní poněkud osamocena, proto si dělá ze svojí devítileté dcery Madiny společnici a sobě rovnou. Dívenka však celou situaci velmi špatně snáší. Má začít chodit do nové školy, kam chodit nechce. Nemá zde žádné kamarádky, nejsou zde ani žádné žákyně muslimky. Madina navíc umí špatně česky a ve škole se jí nelíbí. Využívá svého postavení v domácnosti, stará se o své dva sourozence předškolního věku a do školy nechodí. Ředitel školy je velmi rozezlený kvůli častým absencím dívky, nakonec se s matkou a Madinou dohodnou, že Madina přestoupí na jinou školu, kde do stejného ročníku chodí muslimská dívka, z rodiny, kterou její matka vzdáleně zná ještě z pobytu v uprchlickém táboře. Ředitel školy se vyjádří sociální pracovnici, která rodině pomáhá, že škola již v budoucnu nebude přijímat žádné muslimské žáky, z důvodu těchto velmi špatných zkušeností. Finanční situace: Z částky sociálních dávek paní zaplatí bydlení ( Kč za měsíc za 3 pokojový byt), jídlo, ošacení a školní pomůcky. Rodině nic nezbývá, není schopna nic ušetřit. Požadavky matky při přijetí Madiny do školy (v souladu s ortodoxním výkladem koránu): - dcera bude mít po celou dobu vyučování na hlavě šátek, v hudební výchově nesmí zpívat, v hodině VV nebude malovat živé bytosti. Úkol: hledání školy pro dceru, komunikace o požadavcích při výuce

20 5. kartička pro ženy Vzhledem k velmi špatné finanční situaci žádá paní manžela, aby jim pomohl. Ten sice sežene nějaké peníze, ovšem není to jediný dar z jeho strany. Měsíc po jeho odjezdu paní zjistí, že je těhotná. Těhotenství neprobíhá dobře, je jí velmi špatně. Navíc ke všem jejím povinnostem v domácnosti se jí nedaří najít gynekoložku, ženu, jelikož všechny ordinace, které mají ženy, již nové pacientky nepřijímají. Od gynekologa muže se prohlédnout nechce nechat. Nakonec přece jen na přímluvu sociální pracovnice ženu gynekoložku najde. Ta zjistí velké komplikace a posílá paní na další vyšetření. Ukáže se, že dítě se nenarodí živé. Na prenatální diagnostice jí paní doktorka nabízí potrat, paní jej však odmítá v souladu se svým náboženstvím. Paní doktorka ji proto posílá do řádové nemocnice, kde ji k potratu nutit nebudou. Zde jsou však všichni gynekologové muži. Paní se z tohoto důvodu velmi brání dalším vyšetřením. Nakonec vzhledem k zdravotnímu stavu se musí od gynekologa muže nechat prohlédnout. Prohlídky navštěvuje pravidelně, ale ne příliš ochotně. Nakonec dochází k potratu. Finanční situace: Paní je podporována ve své těžké situaci neziskovými oganizacemi a také kamarádkami z komunity. I tak je po smrti dítěte pro ni situace velmi těžká, kdy si na pohřeb musí vypůjčit. Majetek je 0,- Kč. Pohled lékařů: Paní je ve velmi špatném zdravotním stavu. Na prohlídkách však prakticky nespolupracuje. Jeví se jako problematická pacientka, má problém s lékaři gynekology. Úkol: zajištění lékaře

21 6. kartička pro ženy Po návratu z nemocnice dojdou alespoň dobré zprávy ze školy Madina se dobře učí. Ne tak ovšem její spolužačka další muslimská dívka. Ta pravděpodobně propadne. Madina však bez ní nechce chodit dál do školy. Proto a také z důvodu, aby byla s manželem a jeho ženou, se nakonec paní rozhodne odstěhovat do Mostu. Hledá tedy další byt a přemýšlí, kde sežene peníze na stěhování. Naštěstí po pohřbu novorozence se přístup úřednice ze sociálních dávek hodně změnil k lepšímu a paní částku na stěhování slibuje. Do Mostu se paní těší, bude s místní muslimskou komunitou a v blízkosti svého manžela a rodiny. Co na tom, že nemá žádné peníze.. Pohled školy v Mostu, kam přestupuje Madina: na novou žákyni se těší, ostatně ve škole mají spoustu jiných muslimských dívek z místní komunity. Madina má navíc z druhého pololetí velmi dobré známky, oproti pololetí prvnímu, kdy byla na propadnutí. Škola to přisuzuje velmi dobrému rodinnému prostředí. Úkol: hledání bytu, převod sociálních dávek

22 1. kartička pro muže Pan je z Kyrgyzstánu. Je členem ortodoxní muslimské komunity, které se v jinak křesťanské zemi nežije příliš dobře. Má však práci a venkovský dům, kde živí úspěšně své dvě ženy a celkem pět dětí. V společné domácnosti se jim žije poměrně dobře a vzájemně si pomáhají. Nenávistné útoky na místní islámskou komunitu se v závislosti na dění na Kavkaze stávají každodenností. Komunita je díky svému orotodoxnímu výkladu Koránu označena za sektu a postupně začíná reálně uvažovat o odchodu ze země. Volba padne na Českou republiku. Pan rozhodnutí komunity oznámí svým dvěma ženám, nediskutuje s nimi o tom, jestli odejdou pryč s ním. Diskuse se ženou není muže jeho postavení hodna. Ženy se příliš nebrání a odchází ze země spolu s manželem a komunitou. Zde se jako uprchlíci dostávají do uprchlického tábora, který mezi prvními věcmi řeší polygamní manželství. Vzhledem k tomu, že paní. je druhou ženou svého muže, je její manželství anulováno a je pro potřeby zákonů v ČR prohlášena za svobodnou. Ona a tři děti jsou přestěhováni do jiného města v ČR. Ztrácí tak možnost žít komunitně, jak byla zvyklí. Pan.. bydlí dále se svou první ženou a jejími dvěma dětmi v jednom pokoji. Se svojí bývalou druhou ženou, paní., si nejprve píší pouze dopisy. Poté, co získá azyl a přestěhuje se do nedalekého města, se setkávají a snaží se žít jako dříve. Finanční situace: Kapesné v uprchlickém táboře činí cca 80 Kč na osobu a den. Celkem je příjem pana, jeho dvou dětí a jeho první ženy Kč za měsíc. Aby rodině přilepšil shání občasnou nelegální práci jako zedník, jen málokdy však dostane zaplaceno. Ubytování mají zadarmo, ostatní potřeby si musí platit. Úkol: napsat dopis, sepsat své pochybnosti

23 2. kartička pro muže Vzhledem k situaci, kdy manželství pana s jeho druhou ženou bylo anulováno, je pán trochu nesvůj a nejistý. Paní byla prohlášena za svobodnou a navíc ona i jejich dvě děti dostaly azyl. Ne tak jejich poslední syn, jehož zákonným zástupcem je právě pán. Pán toto vnímá jako velkou nespravedlnost a uvažuje o tom, že již nebude svou druhou ženu dále podporovat, ostatně není již jeho žena, jen podle muslimského práva. Pán moc neví, jak se rozhodnout. Ovšem mohl by se se svou ženou o trochu méně stýkat, ostatně teď, když nemá práci, je pro něj starost a jednu rodinu až až. Navíc udělený azyl pro paní. a jejich děti znamená i to, že se musí do 14 dnů z uprchlického tábora vystěhovat. Na tři měsíce se mohou nastěhovat do IAS (integračního azylového střediska). Dále našli možnost ubytování, které je ovšem v Mostě na druhém konci republiky. Pánovi se to moc nezamlouvá, mít druhou polovinu rodiny až v Mostě, zvláště když on a jeho první žena musí pobývat v uprchlickém táboře v Havířově. Finanční situace: Společně s uděleným azylem dostává paní startovné jednorázovou částku 3100 Kč na každého člena rodiny s pozitivním rozhodnutím ve věci azylu. S těmito penězi musí vystačit, než si najde práci nebo vyřídí sociální dávky. Ubytování v IAS se platí, paušální částka je Kč. Pán je tedy alespoň takto uklidněn, že se finančně nemusí starat. Úkol: hledání bydlení pro ženu

24 3. kartička pro muže Za dobu pobytu v IAS hledá paní ubytování. Nějaké našla v Mostě, kde je velká kyrgyzská komunita, která by jí pomohla. Jakmile to ovšem pan zjistí, je kvůli tomu velmi naštvaný. Nelíbí se mu představa, že by jeho životní partnerka byla na druhém konci republiky. Proto se rozhodne s pomocí svých přátel pro ni a děti najít ubytování daleko blíže Havířovu. Jedinou vhodnou alternativu pak najde v Prostějově. Alespoň je bude moci navštěvovat a jezdit za nimi. Je to přece ještě pořád jeho žena. Zpočátku přijíždí každý druhý den (z tábora může na propustku), pak ale méně a méně. Azylové řízení se blíží ke konci a tak pán věnuje velké úsilí tomu, aby i pro jeho první ženu, jeho a děti dopadlo dobře. Po táboře se šíří zvěsti, že u případů, kdy má muž dvě ženy, jednu v ČR nechají a zbytek rodiny vyhostí, a to přece nemůže dopustit. Finanční situace: Jídlo a ubytování má pan Halit s rodinou zatím pořád zadarmo, na druhou stranu cesty za paní druhou manželkou, oblečení pro děti a zdravotní péše se čím dál více prodražují. Navíc jeho první žena a děti žijí z ruky do úst. Pán doufá, že již brzy bude mít azyl a bude moci sehnat legálně peníze. Příjmy a výdaje jsou v rovině. Zůstatek nula. Úkol: hledání zaměstnání

25 4. kartička pro muže K panu.. se dostávají znepokojivé zprávy o chování jeho dcery Madiny. Nechce chodit do školy a nepomáhá matce. Je to jasné, její matka ji nezvládá, je třeba otcovské autority. Půjčí si 500 Kč od přátel v táboře, koupí novou aktovku a rozjede se do Prostějova za rodinou. Madině domluví, ta nakonec do školy odejde. Pán zůstane dva dny a vypadá to, že vše bude v pořádku. Ano, může odjet. Po svém návratu do tábora mu přijde rozhodnutí o udělení azylu pro něj i jeho děti a druhou ženu. Výborně, vzhledem k drobně narůstajícím dluhům se rozhodne okamžitě odcestavat do Rakouska a vydělat nějaké peníze. Má tam kamarády, práci jistě sežene. Finanční situace: Pán si musí půjčit na cestu do Rakouska a nějaké jídlo a do začátku, celkem Kč. Veškeré peníze, které měl, nechal své první ženě a rodině. Protože se jeho první žena bude muset z tábora vystěhovat, posílá jí do Mostu, kde je muslimská komunita. Bude o ni dobře postaráno. Úkol: Shánění finančních prostředků - půjčka

26 5. kartička pro muže Pánovi se nakonec podaří sehnat v Rakousku práci jako zedník. Docela dobře vydělává, ví že po návratu může splatit dluhy. S rodinou je v kontaktu minimálně, nemá roaming a věnuje se více práci. Ty tři měsíce, co může v Rakousku zůstat bez pracovního povolení, se nic tak hrozného stát nemůže. Navíc jeho dvě ženy si poradí. Na konci druhého měsíce pobytu se k němu však dostanou znepokojivé zprávy od jeho bývalé ženy.., je těhotná a dítě na tom není dobře. Navíc si paní stěžuje na přístup v nemocnici. Paán se tedy vrací. Týden po jeho příjezdu jeho nenarozené dítě umírá. Pan.. velmi váhá, co dál. Jeho žena v jeho očích ztratila na hodnotě. Udělala ona nějakou chybu? Nebo se málo staral? Ne takto už to nejde, musí se rozhodnout. Stačí jedna žena a jedna rodina. Obě dvě podporovat nemůže. Na druhou stranu nechce, aby jeho děti v Prostějově strádali. Jakmile se paní vrátí z nemocnice, bude muset něco udělat. Úkol: psaní dopisu těhotné manželce

27 6. kartička pro muže Po návratu z nemocnice dojdou alespoň dobré zprávy ze školy Madina se dobře učí. Ne tak ovšem její spolužačka další muslimská dívka. Ta pravděpodobně propadne. Madina však bez ní nechce chodit dál do školy. To je pro pána poslední kapka. Rozhodne se, že se paní.. i s rodinou přestěhují do Mostu. Bude tak moci dohlížet na výchovu dětí. Najde však pro paní jiný byt, než kde bydlí s rodinou, není si totiž úplně jistý, co dál, ale pro něj teď je vše vyřešeno. Jen s prací je to horší. Díky jazykové bariéře je pro něj velmi nesnadné najít legální práci, kde by dostal zaplaceno. Na druhou stranu může pravidelně vždy na tři měsíce odcestovat do Rakouska a tam v muslimské kyrgyzské komunitě zaměstnání najít. Úkol: hledání zaměstnání

28 Příloha k aktivitě 4 Zpětná vazba

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Podpora integrace cizinců v ČR

Podpora integrace cizinců v ČR Podpora integrace cizinců v ČR obsahová analýza hloubkových rozhovorů s cizinci a s odborníky, kteří s cizinci přicházejí při své práci do styku Realizátor výzkumu: Institut zdravotní politiky a ekonomiky

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ

MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ MANUÁL PRO UČITELE NEJEN ČÍSLA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL TÝKAJÍCÍ SE MIGRACE A AZYLU V EVROPĚ IOM (Mezinárodní organizace pro migraci) se řídí principem, že humánní a řízená migrace je prospěšná jak migrantům

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU

S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU W O R K SH O P S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU Y obsah úvod................................................................ 3 Proč lidská práva?.......................................................

Více

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti,

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, Úvod Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, právě držíte v ruce brožuru, která Vás připraví na to, jak si bez zdravotní úhony pořídit hypotéku nebo jak se starat o hypotéku, kterou už máte, a nepřijít

Více

hry a návody pro 11 15 leté

hry a návody pro 11 15 leté hry a návody pro 11 15 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

Příklady vyhodnocování kazuistiky

Příklady vyhodnocování kazuistiky Příklady vyhodnocování kazuistiky Příloha č. 4 Pomocné nástroje k vyhodnocování Příloha č. 4/1: Příklad úvodního vyhodnocení Jitka Příloha č. 4/2: Příklad podrobného vyhodnocení Ladislav Příloha č. 4/3:

Více

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NÁMÌTY / AKTIVITY / KAZUISTIKY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku

Hořká chuť čokolády. Kakao a dětská prá. Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Hořká chuť čokolády Kakao a dětská prá ce Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání Svět v nákupním košíku

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V INTERKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Praktická příručka pro pracovníky Úřadů práce kol. autorů OBSAH Komunikace 3 Komunikace v češtině s cizincem 5 Komunikační specifika vybraných socio-kulturních

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat?

Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat? Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat? Materiál je vydaný v rámci projektu Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry Reg. číslo: CZ.2.17/2.1.00/35124. Realizátor projektu

Více

Pedagogické střípky II

Pedagogické střípky II Pedagogické střípky II Sborník metodik inkluzivní praxe volnočasové pedagogiky vypracovaných a obhájených účastníky II. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život tato publikace

Více

Zpravodaj c. 8, brezen 2013. Sdružení rodinných príslušníku zamestnancu MZV CR

Zpravodaj c. 8, brezen 2013. Sdružení rodinných príslušníku zamestnancu MZV CR Zpravodaj c. 8, brezen 2013 Sdružení rodinných príslušníku zamestnancu CR Vážení čtenáři, jsme rádi, že právě čtete již osmé číslo našeho Zpravodaje SRP. Hlavním posláním našeho sdružení je, vedle snahy

Více

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy Závěrečná zpráva projektu Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy Poradna pro integraci, o.s. Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Praha, 2010 Obsah Úvod... 2 1. Koncentrace cizinců na

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více