Pomáhat znamená ukázat lidem cestu. Astrid, o.p.s. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomáhat znamená ukázat lidem cestu. Astrid, o.p.s. Výroční zpráva"

Transkript

1 Pomáhat znamená ukázat lidem cestu Astrid, o.p.s. Výroční zpráva 2010

2 Úvodní slovo Správní rada Astrid, o.p.s. byla založena v roce 2009 a od této doby poskytuje službu sociální rehabilitace pro osoby v krizi, které se do této situace dostaly především ztrátou zaměstnání. Stále se potýkáme s tím, zda sociální služba, která je primárně nastavená jako služba pro osoby se zdravotním postižením, může být skutečnou sociální službou pro jinou cílovou skupinu. Není to jednoduché, ale může. Lidé, kteří přišli o práci a chtějí pracovat dále se dnes často setkávají s tím, že práce jednoduše není. Docházejí na pracovní úřady, pak musejí na nejrůznější konkurzy a rekvalifikace. Všechno zbytečně, protože je to často mimo jejich obor, v pokročilém věku mají problém se učit nové věci, často se dostávají do frustrace a přestávají věřit sami v sebe. Uzavírají se do sebe a ztrácejí sociální kontakty někdy i se svými nejbližšími. Tito pomalu ztrácejí trpělivost když ten, co nosil peníze, je již nenosí a sedí nervózně a bezmocně doma. Nebudu zastírat, že naše služba nedokáže těmto lidem dát to, co nejvíce potřebují práci. Můžeme jim ale dát to, co potřebují, aby si práci po nějakém čase mohli najít. Základem naší služby je individuální přístup ke klientům, jak je to v každé sociální službě. Např. pro ženu, která se léta starala o svou starou babičku je schopná naučit se ovládat základní uživatelské PC programy jen pod vedením člověka, který se jí věnuje podle jejich potřeb, nikoli na masovém kurzu, kde jsou často již pokročilí frekventanti. Také je samozřejmé, že člověk, který přišel o práci a zamotal se do dluhů, potřebuje nejdříve pomoct z těchto finančních záležitostí, a s tím mu na pracovním úřadě ani u dávek v hmotné nouzi prostě nepomohou. My takovýmto lidem nedáváme návody na papíře, ale učíme je prakticky hospodařit, snažíme se jim zajistit oblečení a jídlo, ale ne jen tak zadarmo, jak je to v jiných charitativních organizacích. U nás si to musejí odpracovat. Tento model jsme částečně převzali z jiných zemí, kde však i vláda zastává názor, že člověk, pokud má ruce a nohy, musí pracovat. Líbí se nám systém, kdy člověk, který je nezaměstnaný, musí docházet do organizace, která s ním pracuje, jinak nemá nárok na dávky. V Dánsku si toto konkrétně u každého člověka pracovníci tamních sociálních odborů pravidelně ověřují. Tam i s dlouhodobě nezaměstnaným člověkem postupně pracují na nejrůznějších dovednostech potřebných pro trh práce, ale nejdříve se postarají o jeho základní lidské potřeby. Je příkladem dobré praxe tohoto systému, že zaměstnavatelé, kteří hledají nového zaměstnance, docházejí do těchto organizací a vybírají si potencionální pracovníky z klientů. V podmínkách naší republiky by tento systém byl jistě poskladatelný z několika různých stupňů služeb, a to od těch sociálních - nocleháren, azylových domů, až po sociální podniky, které jsou pro nás v rámci legislativy dosud jaksi neuchopitelné. Přesto se domnívám, že nezbytnou částí takovéhoto systému je sociální služba, která se věnuje právě nácviku a udržování pracovních dovedností, jako je ta naše. Proto chceme o rozvoj sociální rehabilitace pro osoby v krizi, do které se dostali především ztrátou zaměstnání, usilovat. Chceme se snažit vybudovat návazný komplex služeb pro nezaměstnané, díky kterému by tyto osoby v produktivním věku, přestože nemají práci na stálý pracovní poměr, mohly být prospěšné společnosti, ve které žijí a nejen zneuživateli dávek, jak se o nich často hovoří. Věřím, že se nám to s Boží pomocí povede. Ing. Česlav Santarius, předseda správní rady Správní rada: předseda správní rady: člen správní rady: člen správní rady: Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Ing. Česlav Santarius, statutární orgán Astrid, o.p.s Ing. Pavlína Guziurová Helena Breníková Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Silvie Lišková Ing. Halina Klusová Poslání a cíle organizace Poskytovat podporu sociálně vyloučeným osobám nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením a komplexní rozvoj osobnosti s možností znovuzačlenění do společnosti a na pracovní trh. Cílem doplňkových aktivit společnosti je posílení zdrojů pro výkon obecně prospěšných služeb, přičemž zisky takto získané musí být použity ve prospěch poskytování obecně prospěšných služeb. Vize organizace Stát se pro společnost významnou a nepostradatelnou organizací pracující s nezaměstnanými osobami v krizi, a to ve funkčním systému poskytovaných návazných služeb pro tyto osoby. Našim cílem je zapojit se do systému práce s nezaměstnanými osobami v krizi funkčním způsobem a tento prezentovat jako příklad dobré praxe v jiných regionech, krajích a v zahraničí. Motto Pomáhat znamená ukázat lidem cestu

3 Organizační struktura Realizace veřejné zakázky Poskytování služeb sociální rehabilitace na Ostravsku č. 87/2009 pro projekt Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji CZ.1.04/ / Termín realizace veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služby sociální rehabilitace, v souladu s 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytované služby Dodavatelem sociálních služeb při realizaci výše zmíněného projektu je Astrid, o.p.s., a to na pobočce Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Ostrava (viz str. 5), část zakázky je zajištěna subdodavatelsky: a) pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby se zdravotním postižením (Anima Viva, o.s., Klub Kafe Ostrava, Anima Viva, o.s. Kafárna, Mens Sana, o.s.) b) pro osoby s kombinovaným a zrakovým postižením (Tyfloservis, o.p.s.) c) pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v tzv. startovacích bytech (Charita Ostrava) Sídlo organizace: Astrid, o.p.s. Stodolní 3/1293 OSTRAVA Kontakty Kontakty ústředí: Ředitelka Mgr. Petra Kluzová mob. tel.: tel.: Administrativní pracovnice Renáta Pawlasová mob. tel.: VOIP: V průběhu roku 2010 bylo v rámci veřejné zakázky poskytnuto intervencí (osoby v krizi , osoby s kombinovaným a zrakovým postižením , osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby se zdravotním postižením , osoby ohrožené sociálním vyloučením, tzv. startovací byty - 212) a kontaktů (osoby v krizi , osoby s kombinovaným a zrakovým postižením - 215, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby se zdravotním postižením , tzv. startovací byty - 720). Službu sociální rehabilitace využilo 377 nových klientů. Děkujeme tímto subdodavatelům za součinnost a spolupráci. 2-3

4 Pobočky Astrid, o.p.s. Je registrovaným poskytovatelem sociální služby Sociální rehabilitace dle 70 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v Ostravě od identifikátor: v Mostě od identifikátor: v Ústí nad Labem - od identifikátor: Základní činnosti sociální rehabilitace ( 35 vyhlášky 505/2007 Sb.) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, a to prostřednictvím individuálních a skupinových aktivit a pracovně rehabilitačních programů, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, a to prostřednictvím skupinových setkání a aktivit a zapojení uživatelů do běžného pracovního prostředí při pracovních stážích, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, a to prostřednictvím individuálně zaměřených aktivit v oblasti osobního, sociálního a profesního rozvoje uživatele, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, a to prostřednictvím základního sociálního poradenství a poskytováním informací a zprostředkováním dalších návazných služeb. Pobočky: Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Ostrava Hasičská 550/50 OSTRAVA HRABŮVKA Poslání služby V roce 2010 jsme naše poslání, v souladu s rozvojem sociální služby, po odborných konzultacích upravili následovně: Poskytujeme podporu a pomoc lidem nacházejícím se v situaci, kterou obtížně řeší svými silami. Tuto situaci chtějí změnit získáním nových informací, znalostí a dovedností. Cílová skupina sociální služby Stejně tak vymezení cílové skupiny prošlo změnami a je následující: Lidé znevýhodnění na trhu práce ve věku let, kterým chybí znalosti, dovednosti a pracovní návyky potřebné pro uplatnění na trhu práce. Těmito lidmi jsou zejména: nezaměstnaní osoby na rodičovské dovolené pečující o osobu blízkou zdravotně znevýhodnění (nevyžadující specializovanou péči) propuštění z výkonu trestu odnětí svobody sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení Služby neposkytujeme osobám pod zřejmým vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek osobám s vážným smyslovým postižením (vyžadujícím specializovanou péči) osobám s vážným mentálním postižením (vyžadujícím specializovanou péči) osobám mladším 18ti let nebo starším 64 let 4-5

5 Pobočky Cíle Podpořit uživatele v rozvíjení těchto oblastí života: 1. V rovině osobnostní usilujeme o rozvoj osobnosti (např. obnovit sebedůvěru, zvládat zátěž, rozvíjet vlastní motivaci apod.) 2. V rovině sociální usilujeme o rozvoj dovedností člověka, které mu pomohou zařadit se do běžného života (např. dodržovat pravidla, umět komunikovat a spolupracovat s druhými, hospodařit s časem, s penězi apod.) 3. V rovině profesní usilujeme o rozvoj znalostí a dovedností potřebných na pracovním trhu (upevňování základních pracovních návyků, znalost práce na počítači, psaní životopisu apod.) Provozní doba Službu sociální rehabilitace poskytujeme každý pracovní den v době od 8.00 do 15:00 hodin. Doba určená pro jednání s novými zájemci je pondělí a středa v době od 8:00 do 11:00 hodin. Kontakty zaměstnanců Sociální pracovnice pověřená vedením pobočky Mgr. Kateřina Sudrová mob. tel.: VOIP: Sociální pracovnice Mgr. Kateřina Lukešová mob. tel.: Sociální pracovnice Vlasta Šindlerová, DiS. mob. tel.: VOIP: Tomáš Sládeček mob. tel.: Zuzana Otáhalíková, DiS. mob. tel.: Barbora Janotová mob. tel.: Bc. Petr Polášek mob. tel.: Jarmila Čumová Hana Muroňová (DPP a následně DPČ) Jiřina Krištůfková (DPP) Dobrovolníci Milan Dobeš a Radim Baláš Co nabízíme Základní poradenství podporu při hledání zaměstnání (pomáháme sestavovat životopisy, průvodní dopisy, informujeme o možnostech jak a kde hledat práci) základní sociální poradenství (poskytujeme informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace) doprovody (např. k výběrovému řízení či jednání na úřadech) Programy rozvoje vzdělání Seznamme se s angličtinou (pro začátečníky i mírně pokročilé) Jak na počítač (základy obsluhy PC, MS Word, MS Excel, internet) Píšeme všemi deseti (využití hmatové metody při psaní na počítači) Motivačně vzdělávací kurzy (asertivita, sebeprezentace apod.) Pracovně rehabilitační programy Tvůrčí dílna Dřevodílna Distribuce časopisu Nový Prostor Kdo nás podporuje Sociální rehabilitaci jsme poskytovali v rámci projektu: Podpora a rozvoj služeb a sociální prevence v Moravskoslezském kraji Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostrava. 6-7

6 Pobočky Počty klientů, kontaktů a intervencí v roce 2010 V roce 2010 jsme poskytli službu sociální rehabilitace celkem 100 klientům (z toho 30 mužům a 70 ženám). V rámci práce s klienty jsme poskytli celkem 4863 intervencí a 1110 kontaktů. Co se nám nejvíce povedlo v roce 2010 Díky propagačním návštěvám ÚP zvýšit povědomí o fungování pobočky, vytvoření propagačního letáčku. Zahájení spolupráce s Novým Prostorem o.s. a následné ustálení prodeje časopisu Nový Prostor, vzájemná spolupráce s prodejci. Příprava nového evidenčního programu, který usnadní následnou práci při vedení dokumentace sociální služby. Naše plány na rok 2011 Přestěhovat pobočku do nových pro uživatele dostupnějších prostor Nový Prostor Pravidelné semináře týkající se orientace uživatelů v Zákoníku práce Inovace Motivačně vzdělávacího kurzu Zavést novou aktivitu Řidičské dovednosti Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Most Budovatelů 2957/108 MOST Poslání služby Posláním služby je realizace sociální služby sociální rehabilitace. Poskytujeme pomoc a podporu lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim tato situace bezprostředně hrozí a chtějí ji svými silami sami změnit. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb těchto osob. Působí na ně aktivně, rozvíjí jejich samostatnost, motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování jejich nepříznivé sociální situace, a posiluje je proto v jejich sociálním začleňování. Cílová skupina Sociální rehabilitaci Most mohou navštěvovat lidé bez zaměstnání, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci v důsledku: dlouhodobé absence v zaměstnání - dlouhodobě nezaměstnaní a obtížně uplatnitelní na trhu práce - osoby vracející se po rodičovské dovolené na trh práce - osoby, které ukončily péči o osobu blízkou a hledají pracovní uplatnění aktuální ztráty zaměstnání Cíle Obecným cílem sociální služby poskytované v Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Most je podpořit člověka, který se ocitl v obtížné životní situaci, aby mohl využít zdrojů ve společnosti obvyklých. Konečným cílem služby poskytované v organizaci Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Most je posílit člověka natolik, aby tuto službu přestal potřebovat, anebo ji potřeboval jen v nezbytně nutném rozsahu. 8-9

7 Pobočky Provozní doba Službu sociální rehabilitace poskytujeme každý všední den v době od 8.00 do 15:00 hodin. Vyhrazeným dnem pro zájemce o službu je každé pondělí a čtvrtek v kalendářním roce. Kontakty zaměstnanců Sociální pracovnice pověřená vedením pobočky Bc. Eva Peterková mob. tel.: VOIP: Sociální pracovnice Mgr. Andrea Hartmanová Iveta Plicová Alena Zárubová Co nabízíme Základní sociální poradenství Cílem je předávat zájemcům o službu a klientům informace o jejich právech, nárocích a oprávněných zájmech, nabídnout možnosti řešení a podporu při jejich realizaci. Základní poradenství je poskytováno dle potřeb klienta, ale nejčastěji při úvodním jednání se zájemcem o službu a dalších setkáních sociálního pracovníka se zájemcem nebo klientem. Sociálně vzdělávací kurzy Cílem těchto aktivit je získat nebo rozvíjet zejména konkrétní znalosti potřebné pro řešení klientovy situace (zejména potřebné pro ucházení se o práci) a zprostředkovávat mu kontakt se společenským prostředím. Aktivity si klient vybírá z nabídky dle svých potřeb na základě individuálního plánování. Jedná se o tyto aktivity: Jak obsluhovat PC Domluvte se anglicky (pro začátečníky a pro pokročilé) Aktivačně motivační vzdělávací program Psaní všemi deseti Pracovně rehabilitační programy Cílem těchto aktivit je získávat správné pracovní návyky a dovednosti potřebné pro znovuzačlenění se do společnosti a přiblížení se trhu práce. V těchto aktivitách, jež si klient rovněž volí v procesu individuálního plánování, jde zejména o trénink dochvilnosti, příchodů do práce, zodpovědného a samostatného plnění úkolů, dodržování pracovní doby apod. Tvůrčí dílna Doprovody a nácvik dalších dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování dle potřeb klienta. Kdo nás podporuje MPSV Ústecký kraj 10-11

8 Pobočky Počty klientů, kontaktů a intervencí v roce 2010 V období od května do prosince roku 2010 jsme poskytovali naše služby 20 klientům. Vykazujeme za toto období 34 kontaktů a 1037 intervencí. Co se nám nejvíce povedlo v roce 2010 Podařilo se nám zaplnit mezeru mezi poskytovanými sociálními službami v okrese Most a vytvořit tak podpůrné zázemí pro lidi, kteří si neví rady s řešením své existenční krize Navázali jsme dobrou spolupráci s ostatními organizacemi, zejména s Úřadem práce v Mostě Stali jsme se vyhledávanou sociální službou s individuálním přístupem ke klientům a se vzrůstajícím počtem zájemců o poskytování sociální služby Naše plány na rok 2011 V období roku 2011 plánujeme rozšířit naše služby o nový aktivizační program Němčina pro každý den. Nejde však prioritně o načerpání nových znalostí, ale o podporu v řešení nepříznivé sociální situace klienta prostřednictvím žádaných aktivit. Dále chceme nabídku našich činností obohatit o seminář s tématikou finanční gramotnosti. Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Ústí nad Labem Šrámková 3062/38 ÚSTÍ NAD LABEM Poslání sociální služby Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Ústí nad Labem poskytuje službu, jejímž úkolem je pomoci lidem v tíživé životní situaci, do které se dostali zejména kvůli ztrátě zaměstnání. Služba má směřovat k rozvíjení jejich znalostí a dovedností tak, aby byli schopni svoji situaci samostatně řešit. Cílová skupina Sociální rehabilitaci Ústí nad Labem mohou navštěvovat lidé bez zaměstnání, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci v důsledku: dlouhodobé absence zaměstnání - dlouhodobě nezaměstnaní a obtížně uplatnitelní na trhu práce - osoby vracející se po rodičovské dovolené na trh práce - osoby, které ukončily péči o osobu blízkou a hledají pracovní uplatnění aktuální ztráty zaměstnání Cíle Cílem naší služby je působit aktivizačně, rozvíjet samostatnost, motivovat k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace klientů a posilovat je v jejich sociálním začleňování. Provozní doba Službu sociální rehabilitace poskytujeme každý všední den v době od 8.00 do 15:00 hodin. Vyhrazeným dnem pro zájemce o službu je každé úterý v kalendářním roce

9 Pobočky Kontakty zaměstnanců Sociální pracovnice pověřená vedením pobočky Bc. Eva Peterková mob. tel.: Martina Hašková VOIP: Magdalena Zedníčková telefon: Kdo nás podporuje MPSV Ústecký kraj Magistrát města Ústí nad Labem Co nabízíme Základní sociální poradenství Cílem je předávat zájemcům o službu a klientům informace o jejich právech, nárocích a oprávněných zájmech, nabídnout možnosti řešení a podporu při jejich realizaci. Základní poradenství je poskytováno dle potřeb klienta, ale nejčastěji při úvodním jednání se zájemcem o službu a dalších setkáních sociálního pracovníka se zájemcem nebo klientem. Sociálně vzdělávací kurzy Cílem těchto aktivit je získat nebo rozvíjet zejména konkrétní znalosti potřebné pro řešení klientovy situace (zejména potřebné pro ucházení se o práci) a zprostředkovávat mu kontakt se společenským prostředím. Aktivity si klient vybírá z nabídky dle svých potřeb na základě individuálního plánování. Jedná se o tyto aktivity: Učíme se pracovat s počítačem Učíme se anglicky Motivačně vzdělávací program Počty klientů, kontaktů a intervencí Od konce června do konce roku 2010 jsme poskytovali službu 13 klientům. Vykázali jsme 19 kontaktů a 348 intervencí. Co se nám nejvíce povedlo v roce 2010 Zahájit činnost služby Navázání dobré spolupráce s ostatními organizacemi, zejména s Azylovým domem Naše plány na rok 2011 Naším záměrem je v roce 2011 zahájení nového pracovně rehabilitačního programu Dřevodílna. Rádi bychom také uživatelům služby umožnili další pracovně rehabilitační program Keramická dílna. Pracovně rehabilitační programy Cílem těchto aktivit je získávat správné pracovní návyky a dovednosti potřebné pro znovuzačlenění se do společnosti a přiblížení se trhu práce. V těchto aktivitách, jež si klient rovněž volí v procesu individuálního plánování, jde zejména o trénink dochvilnosti, příchodů do práce, zodpovědného a samostatného plnění úkolů, dodržování pracovní doby apod. Tvůrčí dílna Doprovody a nácvik dalších dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucím k sociálnímu začleňování dle potřeb klienta

10 16-17 Zpráva o hospodaření

11 Astrid, o.p.s. Slovo na závěr Průzkum nezaměstnanosti Astrid, o.p.s. provedla v roce 2010 Průzkum nezaměstnanosti ve spolupráci s Úřady práce v Ostravě. Dotazník vyplnilo 407 respondentů, z toho 170 mužů a 231 žen (6 osob pohlaví neuvedlo). Cílem této studie bylo zjistit, zda se nezaměstnaní už v minulosti vzdělávali a pokud ano, jakou formou, zda jim toto vzdělávání v minulosti nějak pomohlo, zda si myslí, že další vzdělávání by pro ně bylo přínosem a o jaký typ vzdělávání by měli zájem. K hlavním výsledkům průzkumu patří: 1) V nezaměstnanosti se již vzdělávala přibližně čtvrtina dotázaných. 2) Ve více než 60% případů vzdělávání v nezaměstnanosti šlo o nějaký vzdělávací kurz, přes 20% nezaměstnaných se rekvalifikovalo. Nejčastější obory pro vzdělávání v nezaměstnanosti byly počítače a IT (26%), zdravotnictví a sociální péče (19%), administrativa (12%), ekonomika a účetnictví (7%), finance (5%), stavebnictví (4%) a dále cestovní ruch, státní a veřejná správa a školství a vzdělávání (po 3%). 3) O prospěšnosti minulého studia v nezaměstnanosti se kladně vyjádřilo 82% respondentů. Podrobněji: 69% respondentů uvádí, že jim vzdělávání pomohlo v osobním rozvoji, 43% respondentů pomohlo vzdělávání v profesním rozvoji a 17% vidí ve vzdělávání jiný přínos (rozhled při hledání a výběru zaměstnání, zvýšení sebevědomí, zlepšení psychiky, možnost interakce s vnoučaty u PC her). 4) S myšlenkou, že by další vzdělávání bylo pro ně přínosem, souhlasí 63% mužů a 74% žen. Nejvyšší hodnocení měl kurz na objednávku konkrétní firmy s nabídkou zaměstnání, dále pak rekvalifikační kurzy, kurzy jazykové, základy práce na PC, zájem respondenti projevili také o odborné počítačové kurzy, komunikativní dovednosti a zvládání stresu a konfliktů, sebeprezentaci a jiné odborné kurzy. Za spolupráci při vypracovávání analýzy děkujeme paní Mgr. Lence Blažkové, konzultantce analytikovi firmy StatSoft CR s.r.o

12 Výroční akce Výroční akce V září uspořádala Astrid, o.p.s. v klubu Templ na Stodolní ulici v Ostravě pro své zaměstnance, klienty, veřejnost a zástupce spolupracujících organizací propagační akci, které dala příhodný název Výroční akce, protože v září oslavila první rok své existence. Povedl se nám téměř husarský kousek, když jsme za pouhých 14 dní založili Astrid, o.p.s. přes dlouhé lhůty úřadů ve vystavování nejrůznějších dokumentů. Toto jsem v roce 2009 brala jako ujištění, že služba bude mít smysl, řekla ředitelka organizace Mgr. Petra Kluzová. Pomáhat znamená ukázat lidem cestu Předseda správní rady mimo jiné vysvětlil, že název organizace je jménem ženy pana Kofoeda, který založil v Dánsku Kofoedovu školu. A proč vznikla Astrid? Aby se pokračovalo v tom dobrém, co jsme si z Dánska přivezli a vyvarovali se chyb, např. i v systému řízení, kdy já sám mám sklon lidem důvěřovat, došlo u mě k velkému zklamání a dodnes v některých věcech neumím pochopit jak se to všechno v Kofoedově škole u nás vlastně stalo, dodal Ing. Santarius. Vtipný moderátor Petr Polášek, zaměstnanec Astrid, o.p.s. uzavřel oficiální část bezprostředními slovy: Organizace dělala staré chyby a my se řítíme do nových chyb, ale my se jich nebojíme a stavíme se k nim čelem. Na závěr vyjádřil pan Česlav Santarius své přesvědčení, že i když končí ve funkci ředitele Slezské diakonie k , bude se moct věnovat satelitům tedy organizacím, u jejichž zrodu stál a k těm patří i Astrid, o.p.s.. Děkujeme Volnému prostoru hudební skupině, která nás celým večerem provázela. 20

13 Sídlo organizace: Astrid, o.p.s. Stodolní 3/1293 OSTRAVA Pobočky: Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Ostrava Hasičská 550/50 OSTRAVA HRABŮVKA Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Most Budovatelů 2957/108 MOST Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Ústí nad Labem Šrámková 3062/38 ÚSTÍ NAD LABEM

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

STANDARD Č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

STANDARD Č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK STANDARD Č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SR1-007-09/2014 TABULKA PRO PRACOVNÍKY: DATUM JMÉNO PRACOVNÍKA PODPIS TABULKA PRO DOBROVOLNÍKY, PRAKTIKANTY: DATUM JMÉNO DOBROVOLNÍKA,

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Sociálně rehabilitační centrum www.zahrada2000.cz Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí, právní

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

PROGRAM MENS SANA o.s.

PROGRAM MENS SANA o.s. PROGRAM MENS SANA o.s. Květen 2011 Potřebujete něco aktuálně zjistit? Telefonické kontakty na nás: Centrum psychosociální pomoci.596 918 104 Saidlová Jaroslava.....777 034 883 Černá Hana.608 944 501 Grucmanová

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Informační a poradenské centrum Praha pro nezaměstnané nebo nezaměstnaností ohrožené

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Centrum pro integraci cizinců o.p.s. Sociální rehabilitace 70

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, Praha 7 Holešovice Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Dělnická 1020/54, 170 00 Praha 7 Holešovice IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 o činnosti

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ.02285266 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah 1 Základní informace:... 4 2 Cíle společnosti... 5 2.1 Cílové skupiny, na které společnost orientuje

Více

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji.

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. reg. č. proj. CZ.1.04/3.3.05/96.00220 délka trvání od 15. 3. 2013 do 14. 9. 2014 Cíl projektu Cílem

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Poskytovatel: KSK centrum o.p.s., adresa sídla: Sedlec 125, 360 10 Karlovy Vary IČO: 708 00 812 Sociální služba: Terénní programy (dále jen TP ) Telefon: 724

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

Cílová skupina. Dle typu zdravotního postižení:

Cílová skupina. Dle typu zdravotního postižení: Posláním služby poskytované organizací Centrum MARTIN o.p.s. je nabídnout pomoc, podporu a povzbuzení lidem v těžké životní situaci, která vznikla následkem jejich zdravotního postižení. Aktivity služby,

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014. Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek

PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014. Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek PROGRAM MENS SANA o.p.s. říjen 2014 Ve dnech 4.9. 10.10. 2014 probíhají Ostravské týdny pro duševní zdraví akce i viz samostatný plakátek Aktivity (řazeno podle abecedy): Angličtina začátečníci každá ST

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Projekt NEKONČÍME V PADESÁTI

Projekt NEKONČÍME V PADESÁTI Projekt NEKONČÍME V PADESÁTI Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Rozvojové partnerství

Rozvojové partnerství Rozvojové partnerství Název: Příjemce: Partneři: Asistence Slezská diakonie Moravskoslezský kraj Město Karviná ÚP Karviná Hospodářská komora okr. Karviná Slezská univerzita, OPF Karviná AKLUB Reintegra

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více