Pomáhat znamená ukázat lidem cestu. Astrid, o.p.s. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomáhat znamená ukázat lidem cestu. Astrid, o.p.s. Výroční zpráva"

Transkript

1 Pomáhat znamená ukázat lidem cestu Astrid, o.p.s. Výroční zpráva 2010

2 Úvodní slovo Správní rada Astrid, o.p.s. byla založena v roce 2009 a od této doby poskytuje službu sociální rehabilitace pro osoby v krizi, které se do této situace dostaly především ztrátou zaměstnání. Stále se potýkáme s tím, zda sociální služba, která je primárně nastavená jako služba pro osoby se zdravotním postižením, může být skutečnou sociální službou pro jinou cílovou skupinu. Není to jednoduché, ale může. Lidé, kteří přišli o práci a chtějí pracovat dále se dnes často setkávají s tím, že práce jednoduše není. Docházejí na pracovní úřady, pak musejí na nejrůznější konkurzy a rekvalifikace. Všechno zbytečně, protože je to často mimo jejich obor, v pokročilém věku mají problém se učit nové věci, často se dostávají do frustrace a přestávají věřit sami v sebe. Uzavírají se do sebe a ztrácejí sociální kontakty někdy i se svými nejbližšími. Tito pomalu ztrácejí trpělivost když ten, co nosil peníze, je již nenosí a sedí nervózně a bezmocně doma. Nebudu zastírat, že naše služba nedokáže těmto lidem dát to, co nejvíce potřebují práci. Můžeme jim ale dát to, co potřebují, aby si práci po nějakém čase mohli najít. Základem naší služby je individuální přístup ke klientům, jak je to v každé sociální službě. Např. pro ženu, která se léta starala o svou starou babičku je schopná naučit se ovládat základní uživatelské PC programy jen pod vedením člověka, který se jí věnuje podle jejich potřeb, nikoli na masovém kurzu, kde jsou často již pokročilí frekventanti. Také je samozřejmé, že člověk, který přišel o práci a zamotal se do dluhů, potřebuje nejdříve pomoct z těchto finančních záležitostí, a s tím mu na pracovním úřadě ani u dávek v hmotné nouzi prostě nepomohou. My takovýmto lidem nedáváme návody na papíře, ale učíme je prakticky hospodařit, snažíme se jim zajistit oblečení a jídlo, ale ne jen tak zadarmo, jak je to v jiných charitativních organizacích. U nás si to musejí odpracovat. Tento model jsme částečně převzali z jiných zemí, kde však i vláda zastává názor, že člověk, pokud má ruce a nohy, musí pracovat. Líbí se nám systém, kdy člověk, který je nezaměstnaný, musí docházet do organizace, která s ním pracuje, jinak nemá nárok na dávky. V Dánsku si toto konkrétně u každého člověka pracovníci tamních sociálních odborů pravidelně ověřují. Tam i s dlouhodobě nezaměstnaným člověkem postupně pracují na nejrůznějších dovednostech potřebných pro trh práce, ale nejdříve se postarají o jeho základní lidské potřeby. Je příkladem dobré praxe tohoto systému, že zaměstnavatelé, kteří hledají nového zaměstnance, docházejí do těchto organizací a vybírají si potencionální pracovníky z klientů. V podmínkách naší republiky by tento systém byl jistě poskladatelný z několika různých stupňů služeb, a to od těch sociálních - nocleháren, azylových domů, až po sociální podniky, které jsou pro nás v rámci legislativy dosud jaksi neuchopitelné. Přesto se domnívám, že nezbytnou částí takovéhoto systému je sociální služba, která se věnuje právě nácviku a udržování pracovních dovedností, jako je ta naše. Proto chceme o rozvoj sociální rehabilitace pro osoby v krizi, do které se dostali především ztrátou zaměstnání, usilovat. Chceme se snažit vybudovat návazný komplex služeb pro nezaměstnané, díky kterému by tyto osoby v produktivním věku, přestože nemají práci na stálý pracovní poměr, mohly být prospěšné společnosti, ve které žijí a nejen zneuživateli dávek, jak se o nich často hovoří. Věřím, že se nám to s Boží pomocí povede. Ing. Česlav Santarius, předseda správní rady Správní rada: předseda správní rady: člen správní rady: člen správní rady: Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Ing. Česlav Santarius, statutární orgán Astrid, o.p.s Ing. Pavlína Guziurová Helena Breníková Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Silvie Lišková Ing. Halina Klusová Poslání a cíle organizace Poskytovat podporu sociálně vyloučeným osobám nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením a komplexní rozvoj osobnosti s možností znovuzačlenění do společnosti a na pracovní trh. Cílem doplňkových aktivit společnosti je posílení zdrojů pro výkon obecně prospěšných služeb, přičemž zisky takto získané musí být použity ve prospěch poskytování obecně prospěšných služeb. Vize organizace Stát se pro společnost významnou a nepostradatelnou organizací pracující s nezaměstnanými osobami v krizi, a to ve funkčním systému poskytovaných návazných služeb pro tyto osoby. Našim cílem je zapojit se do systému práce s nezaměstnanými osobami v krizi funkčním způsobem a tento prezentovat jako příklad dobré praxe v jiných regionech, krajích a v zahraničí. Motto Pomáhat znamená ukázat lidem cestu

3 Organizační struktura Realizace veřejné zakázky Poskytování služeb sociální rehabilitace na Ostravsku č. 87/2009 pro projekt Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji CZ.1.04/ / Termín realizace veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služby sociální rehabilitace, v souladu s 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytované služby Dodavatelem sociálních služeb při realizaci výše zmíněného projektu je Astrid, o.p.s., a to na pobočce Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Ostrava (viz str. 5), část zakázky je zajištěna subdodavatelsky: a) pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby se zdravotním postižením (Anima Viva, o.s., Klub Kafe Ostrava, Anima Viva, o.s. Kafárna, Mens Sana, o.s.) b) pro osoby s kombinovaným a zrakovým postižením (Tyfloservis, o.p.s.) c) pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v tzv. startovacích bytech (Charita Ostrava) Sídlo organizace: Astrid, o.p.s. Stodolní 3/1293 OSTRAVA Kontakty Kontakty ústředí: Ředitelka Mgr. Petra Kluzová mob. tel.: tel.: Administrativní pracovnice Renáta Pawlasová mob. tel.: VOIP: V průběhu roku 2010 bylo v rámci veřejné zakázky poskytnuto intervencí (osoby v krizi , osoby s kombinovaným a zrakovým postižením , osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby se zdravotním postižením , osoby ohrožené sociálním vyloučením, tzv. startovací byty - 212) a kontaktů (osoby v krizi , osoby s kombinovaným a zrakovým postižením - 215, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby se zdravotním postižením , tzv. startovací byty - 720). Službu sociální rehabilitace využilo 377 nových klientů. Děkujeme tímto subdodavatelům za součinnost a spolupráci. 2-3

4 Pobočky Astrid, o.p.s. Je registrovaným poskytovatelem sociální služby Sociální rehabilitace dle 70 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v Ostravě od identifikátor: v Mostě od identifikátor: v Ústí nad Labem - od identifikátor: Základní činnosti sociální rehabilitace ( 35 vyhlášky 505/2007 Sb.) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, a to prostřednictvím individuálních a skupinových aktivit a pracovně rehabilitačních programů, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, a to prostřednictvím skupinových setkání a aktivit a zapojení uživatelů do běžného pracovního prostředí při pracovních stážích, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, a to prostřednictvím individuálně zaměřených aktivit v oblasti osobního, sociálního a profesního rozvoje uživatele, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, a to prostřednictvím základního sociálního poradenství a poskytováním informací a zprostředkováním dalších návazných služeb. Pobočky: Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Ostrava Hasičská 550/50 OSTRAVA HRABŮVKA Poslání služby V roce 2010 jsme naše poslání, v souladu s rozvojem sociální služby, po odborných konzultacích upravili následovně: Poskytujeme podporu a pomoc lidem nacházejícím se v situaci, kterou obtížně řeší svými silami. Tuto situaci chtějí změnit získáním nových informací, znalostí a dovedností. Cílová skupina sociální služby Stejně tak vymezení cílové skupiny prošlo změnami a je následující: Lidé znevýhodnění na trhu práce ve věku let, kterým chybí znalosti, dovednosti a pracovní návyky potřebné pro uplatnění na trhu práce. Těmito lidmi jsou zejména: nezaměstnaní osoby na rodičovské dovolené pečující o osobu blízkou zdravotně znevýhodnění (nevyžadující specializovanou péči) propuštění z výkonu trestu odnětí svobody sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení Služby neposkytujeme osobám pod zřejmým vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek osobám s vážným smyslovým postižením (vyžadujícím specializovanou péči) osobám s vážným mentálním postižením (vyžadujícím specializovanou péči) osobám mladším 18ti let nebo starším 64 let 4-5

5 Pobočky Cíle Podpořit uživatele v rozvíjení těchto oblastí života: 1. V rovině osobnostní usilujeme o rozvoj osobnosti (např. obnovit sebedůvěru, zvládat zátěž, rozvíjet vlastní motivaci apod.) 2. V rovině sociální usilujeme o rozvoj dovedností člověka, které mu pomohou zařadit se do běžného života (např. dodržovat pravidla, umět komunikovat a spolupracovat s druhými, hospodařit s časem, s penězi apod.) 3. V rovině profesní usilujeme o rozvoj znalostí a dovedností potřebných na pracovním trhu (upevňování základních pracovních návyků, znalost práce na počítači, psaní životopisu apod.) Provozní doba Službu sociální rehabilitace poskytujeme každý pracovní den v době od 8.00 do 15:00 hodin. Doba určená pro jednání s novými zájemci je pondělí a středa v době od 8:00 do 11:00 hodin. Kontakty zaměstnanců Sociální pracovnice pověřená vedením pobočky Mgr. Kateřina Sudrová mob. tel.: VOIP: Sociální pracovnice Mgr. Kateřina Lukešová mob. tel.: Sociální pracovnice Vlasta Šindlerová, DiS. mob. tel.: VOIP: Tomáš Sládeček mob. tel.: Zuzana Otáhalíková, DiS. mob. tel.: Barbora Janotová mob. tel.: Bc. Petr Polášek mob. tel.: Jarmila Čumová Hana Muroňová (DPP a následně DPČ) Jiřina Krištůfková (DPP) Dobrovolníci Milan Dobeš a Radim Baláš Co nabízíme Základní poradenství podporu při hledání zaměstnání (pomáháme sestavovat životopisy, průvodní dopisy, informujeme o možnostech jak a kde hledat práci) základní sociální poradenství (poskytujeme informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace) doprovody (např. k výběrovému řízení či jednání na úřadech) Programy rozvoje vzdělání Seznamme se s angličtinou (pro začátečníky i mírně pokročilé) Jak na počítač (základy obsluhy PC, MS Word, MS Excel, internet) Píšeme všemi deseti (využití hmatové metody při psaní na počítači) Motivačně vzdělávací kurzy (asertivita, sebeprezentace apod.) Pracovně rehabilitační programy Tvůrčí dílna Dřevodílna Distribuce časopisu Nový Prostor Kdo nás podporuje Sociální rehabilitaci jsme poskytovali v rámci projektu: Podpora a rozvoj služeb a sociální prevence v Moravskoslezském kraji Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostrava. 6-7

6 Pobočky Počty klientů, kontaktů a intervencí v roce 2010 V roce 2010 jsme poskytli službu sociální rehabilitace celkem 100 klientům (z toho 30 mužům a 70 ženám). V rámci práce s klienty jsme poskytli celkem 4863 intervencí a 1110 kontaktů. Co se nám nejvíce povedlo v roce 2010 Díky propagačním návštěvám ÚP zvýšit povědomí o fungování pobočky, vytvoření propagačního letáčku. Zahájení spolupráce s Novým Prostorem o.s. a následné ustálení prodeje časopisu Nový Prostor, vzájemná spolupráce s prodejci. Příprava nového evidenčního programu, který usnadní následnou práci při vedení dokumentace sociální služby. Naše plány na rok 2011 Přestěhovat pobočku do nových pro uživatele dostupnějších prostor Nový Prostor Pravidelné semináře týkající se orientace uživatelů v Zákoníku práce Inovace Motivačně vzdělávacího kurzu Zavést novou aktivitu Řidičské dovednosti Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Most Budovatelů 2957/108 MOST Poslání služby Posláním služby je realizace sociální služby sociální rehabilitace. Poskytujeme pomoc a podporu lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim tato situace bezprostředně hrozí a chtějí ji svými silami sami změnit. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb těchto osob. Působí na ně aktivně, rozvíjí jejich samostatnost, motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování jejich nepříznivé sociální situace, a posiluje je proto v jejich sociálním začleňování. Cílová skupina Sociální rehabilitaci Most mohou navštěvovat lidé bez zaměstnání, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci v důsledku: dlouhodobé absence v zaměstnání - dlouhodobě nezaměstnaní a obtížně uplatnitelní na trhu práce - osoby vracející se po rodičovské dovolené na trh práce - osoby, které ukončily péči o osobu blízkou a hledají pracovní uplatnění aktuální ztráty zaměstnání Cíle Obecným cílem sociální služby poskytované v Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Most je podpořit člověka, který se ocitl v obtížné životní situaci, aby mohl využít zdrojů ve společnosti obvyklých. Konečným cílem služby poskytované v organizaci Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Most je posílit člověka natolik, aby tuto službu přestal potřebovat, anebo ji potřeboval jen v nezbytně nutném rozsahu. 8-9

7 Pobočky Provozní doba Službu sociální rehabilitace poskytujeme každý všední den v době od 8.00 do 15:00 hodin. Vyhrazeným dnem pro zájemce o službu je každé pondělí a čtvrtek v kalendářním roce. Kontakty zaměstnanců Sociální pracovnice pověřená vedením pobočky Bc. Eva Peterková mob. tel.: VOIP: Sociální pracovnice Mgr. Andrea Hartmanová Iveta Plicová Alena Zárubová Co nabízíme Základní sociální poradenství Cílem je předávat zájemcům o službu a klientům informace o jejich právech, nárocích a oprávněných zájmech, nabídnout možnosti řešení a podporu při jejich realizaci. Základní poradenství je poskytováno dle potřeb klienta, ale nejčastěji při úvodním jednání se zájemcem o službu a dalších setkáních sociálního pracovníka se zájemcem nebo klientem. Sociálně vzdělávací kurzy Cílem těchto aktivit je získat nebo rozvíjet zejména konkrétní znalosti potřebné pro řešení klientovy situace (zejména potřebné pro ucházení se o práci) a zprostředkovávat mu kontakt se společenským prostředím. Aktivity si klient vybírá z nabídky dle svých potřeb na základě individuálního plánování. Jedná se o tyto aktivity: Jak obsluhovat PC Domluvte se anglicky (pro začátečníky a pro pokročilé) Aktivačně motivační vzdělávací program Psaní všemi deseti Pracovně rehabilitační programy Cílem těchto aktivit je získávat správné pracovní návyky a dovednosti potřebné pro znovuzačlenění se do společnosti a přiblížení se trhu práce. V těchto aktivitách, jež si klient rovněž volí v procesu individuálního plánování, jde zejména o trénink dochvilnosti, příchodů do práce, zodpovědného a samostatného plnění úkolů, dodržování pracovní doby apod. Tvůrčí dílna Doprovody a nácvik dalších dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování dle potřeb klienta. Kdo nás podporuje MPSV Ústecký kraj 10-11

8 Pobočky Počty klientů, kontaktů a intervencí v roce 2010 V období od května do prosince roku 2010 jsme poskytovali naše služby 20 klientům. Vykazujeme za toto období 34 kontaktů a 1037 intervencí. Co se nám nejvíce povedlo v roce 2010 Podařilo se nám zaplnit mezeru mezi poskytovanými sociálními službami v okrese Most a vytvořit tak podpůrné zázemí pro lidi, kteří si neví rady s řešením své existenční krize Navázali jsme dobrou spolupráci s ostatními organizacemi, zejména s Úřadem práce v Mostě Stali jsme se vyhledávanou sociální službou s individuálním přístupem ke klientům a se vzrůstajícím počtem zájemců o poskytování sociální služby Naše plány na rok 2011 V období roku 2011 plánujeme rozšířit naše služby o nový aktivizační program Němčina pro každý den. Nejde však prioritně o načerpání nových znalostí, ale o podporu v řešení nepříznivé sociální situace klienta prostřednictvím žádaných aktivit. Dále chceme nabídku našich činností obohatit o seminář s tématikou finanční gramotnosti. Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Ústí nad Labem Šrámková 3062/38 ÚSTÍ NAD LABEM Poslání sociální služby Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Ústí nad Labem poskytuje službu, jejímž úkolem je pomoci lidem v tíživé životní situaci, do které se dostali zejména kvůli ztrátě zaměstnání. Služba má směřovat k rozvíjení jejich znalostí a dovedností tak, aby byli schopni svoji situaci samostatně řešit. Cílová skupina Sociální rehabilitaci Ústí nad Labem mohou navštěvovat lidé bez zaměstnání, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci v důsledku: dlouhodobé absence zaměstnání - dlouhodobě nezaměstnaní a obtížně uplatnitelní na trhu práce - osoby vracející se po rodičovské dovolené na trh práce - osoby, které ukončily péči o osobu blízkou a hledají pracovní uplatnění aktuální ztráty zaměstnání Cíle Cílem naší služby je působit aktivizačně, rozvíjet samostatnost, motivovat k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace klientů a posilovat je v jejich sociálním začleňování. Provozní doba Službu sociální rehabilitace poskytujeme každý všední den v době od 8.00 do 15:00 hodin. Vyhrazeným dnem pro zájemce o službu je každé úterý v kalendářním roce

9 Pobočky Kontakty zaměstnanců Sociální pracovnice pověřená vedením pobočky Bc. Eva Peterková mob. tel.: Martina Hašková VOIP: Magdalena Zedníčková telefon: Kdo nás podporuje MPSV Ústecký kraj Magistrát města Ústí nad Labem Co nabízíme Základní sociální poradenství Cílem je předávat zájemcům o službu a klientům informace o jejich právech, nárocích a oprávněných zájmech, nabídnout možnosti řešení a podporu při jejich realizaci. Základní poradenství je poskytováno dle potřeb klienta, ale nejčastěji při úvodním jednání se zájemcem o službu a dalších setkáních sociálního pracovníka se zájemcem nebo klientem. Sociálně vzdělávací kurzy Cílem těchto aktivit je získat nebo rozvíjet zejména konkrétní znalosti potřebné pro řešení klientovy situace (zejména potřebné pro ucházení se o práci) a zprostředkovávat mu kontakt se společenským prostředím. Aktivity si klient vybírá z nabídky dle svých potřeb na základě individuálního plánování. Jedná se o tyto aktivity: Učíme se pracovat s počítačem Učíme se anglicky Motivačně vzdělávací program Počty klientů, kontaktů a intervencí Od konce června do konce roku 2010 jsme poskytovali službu 13 klientům. Vykázali jsme 19 kontaktů a 348 intervencí. Co se nám nejvíce povedlo v roce 2010 Zahájit činnost služby Navázání dobré spolupráce s ostatními organizacemi, zejména s Azylovým domem Naše plány na rok 2011 Naším záměrem je v roce 2011 zahájení nového pracovně rehabilitačního programu Dřevodílna. Rádi bychom také uživatelům služby umožnili další pracovně rehabilitační program Keramická dílna. Pracovně rehabilitační programy Cílem těchto aktivit je získávat správné pracovní návyky a dovednosti potřebné pro znovuzačlenění se do společnosti a přiblížení se trhu práce. V těchto aktivitách, jež si klient rovněž volí v procesu individuálního plánování, jde zejména o trénink dochvilnosti, příchodů do práce, zodpovědného a samostatného plnění úkolů, dodržování pracovní doby apod. Tvůrčí dílna Doprovody a nácvik dalších dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucím k sociálnímu začleňování dle potřeb klienta

10 16-17 Zpráva o hospodaření

11 Astrid, o.p.s. Slovo na závěr Průzkum nezaměstnanosti Astrid, o.p.s. provedla v roce 2010 Průzkum nezaměstnanosti ve spolupráci s Úřady práce v Ostravě. Dotazník vyplnilo 407 respondentů, z toho 170 mužů a 231 žen (6 osob pohlaví neuvedlo). Cílem této studie bylo zjistit, zda se nezaměstnaní už v minulosti vzdělávali a pokud ano, jakou formou, zda jim toto vzdělávání v minulosti nějak pomohlo, zda si myslí, že další vzdělávání by pro ně bylo přínosem a o jaký typ vzdělávání by měli zájem. K hlavním výsledkům průzkumu patří: 1) V nezaměstnanosti se již vzdělávala přibližně čtvrtina dotázaných. 2) Ve více než 60% případů vzdělávání v nezaměstnanosti šlo o nějaký vzdělávací kurz, přes 20% nezaměstnaných se rekvalifikovalo. Nejčastější obory pro vzdělávání v nezaměstnanosti byly počítače a IT (26%), zdravotnictví a sociální péče (19%), administrativa (12%), ekonomika a účetnictví (7%), finance (5%), stavebnictví (4%) a dále cestovní ruch, státní a veřejná správa a školství a vzdělávání (po 3%). 3) O prospěšnosti minulého studia v nezaměstnanosti se kladně vyjádřilo 82% respondentů. Podrobněji: 69% respondentů uvádí, že jim vzdělávání pomohlo v osobním rozvoji, 43% respondentů pomohlo vzdělávání v profesním rozvoji a 17% vidí ve vzdělávání jiný přínos (rozhled při hledání a výběru zaměstnání, zvýšení sebevědomí, zlepšení psychiky, možnost interakce s vnoučaty u PC her). 4) S myšlenkou, že by další vzdělávání bylo pro ně přínosem, souhlasí 63% mužů a 74% žen. Nejvyšší hodnocení měl kurz na objednávku konkrétní firmy s nabídkou zaměstnání, dále pak rekvalifikační kurzy, kurzy jazykové, základy práce na PC, zájem respondenti projevili také o odborné počítačové kurzy, komunikativní dovednosti a zvládání stresu a konfliktů, sebeprezentaci a jiné odborné kurzy. Za spolupráci při vypracovávání analýzy děkujeme paní Mgr. Lence Blažkové, konzultantce analytikovi firmy StatSoft CR s.r.o

12 Výroční akce Výroční akce V září uspořádala Astrid, o.p.s. v klubu Templ na Stodolní ulici v Ostravě pro své zaměstnance, klienty, veřejnost a zástupce spolupracujících organizací propagační akci, které dala příhodný název Výroční akce, protože v září oslavila první rok své existence. Povedl se nám téměř husarský kousek, když jsme za pouhých 14 dní založili Astrid, o.p.s. přes dlouhé lhůty úřadů ve vystavování nejrůznějších dokumentů. Toto jsem v roce 2009 brala jako ujištění, že služba bude mít smysl, řekla ředitelka organizace Mgr. Petra Kluzová. Pomáhat znamená ukázat lidem cestu Předseda správní rady mimo jiné vysvětlil, že název organizace je jménem ženy pana Kofoeda, který založil v Dánsku Kofoedovu školu. A proč vznikla Astrid? Aby se pokračovalo v tom dobrém, co jsme si z Dánska přivezli a vyvarovali se chyb, např. i v systému řízení, kdy já sám mám sklon lidem důvěřovat, došlo u mě k velkému zklamání a dodnes v některých věcech neumím pochopit jak se to všechno v Kofoedově škole u nás vlastně stalo, dodal Ing. Santarius. Vtipný moderátor Petr Polášek, zaměstnanec Astrid, o.p.s. uzavřel oficiální část bezprostředními slovy: Organizace dělala staré chyby a my se řítíme do nových chyb, ale my se jich nebojíme a stavíme se k nim čelem. Na závěr vyjádřil pan Česlav Santarius své přesvědčení, že i když končí ve funkci ředitele Slezské diakonie k , bude se moct věnovat satelitům tedy organizacím, u jejichž zrodu stál a k těm patří i Astrid, o.p.s.. Děkujeme Volnému prostoru hudební skupině, která nás celým večerem provázela. 20

13 Sídlo organizace: Astrid, o.p.s. Stodolní 3/1293 OSTRAVA Pobočky: Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Ostrava Hasičská 550/50 OSTRAVA HRABŮVKA Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Most Budovatelů 2957/108 MOST Astrid, o.p.s. Sociální rehabilitace Ústí nad Labem Šrámková 3062/38 ÚSTÍ NAD LABEM

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

///////////////////////////// ///////////////////////////////////

///////////////////////////// /////////////////////////////////// poradna///////// pro///////////////////// integraci////// výroční//////////// zpráva///////////////////////////////// 2014///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více