ZPRÁVY České parazitologické společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVY České parazitologické společnosti"

Transkript

1 ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 1 březen 2014 ISSN

2 obsah 2/ ČPS: Zpráva o činnosti za rok / ČPS: Zpráva o hospodaření v roce / ČPS: Revizní zpráva o hospodaření v roce / ČPS: Gratulace jubilantům 10/ Taenia saginata na Opavsku v roce 2013 Hana Bílková-Fránková a Vera Vrábliková 14/ Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz Věra Tolarová 15/ Seminář v Lékařském domě 7. března / 44. Jírovcovy protozoologické dny / 21. Helmintologické dny / V4 Parasitology Meeting / kalendář akcí 22/ autoři příspěvků

3 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká parazitologická společnost za rok 2013 ČPS Celkový počet výstupů: 14 Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá Libor Mikeš. Zprávu vygeneroval: spol :31:41 PS 2

4 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká parazitologická společnost za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. Počet členů 174 Č lenský příspěvek Č lenský příspěvek redukovaný WWW stránky WWW stránky v anglickém jazyce Knihovna Bulletin alespoň 1x ročně Bulletin častěji 1x ročně 250 Kč 50 Kč NE ANO ANO Kontakt Č eská parazitologická společnost Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologie Viničná Praha 2 Telefon Fax Předseda společnosti RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra parazitologie Viničná Praha 2 Telefon Fax

5 PŘEHLED VÝSTUPŮ Publikační činnost Zpravodaj (zprávy) vědecké společnosti 1. Zprávy České parazitologické společnosti Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň: kombinovaná (odborná i laická), Jazyky: český, anglický, Počet čísel: 4, Recenzováno: NE, ISSN: , WWW: Sborník 1. Soukal P., Ed.: 43rd Jírovecs Protozoological Days, Conference Proceedings Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, C elkový počet příspěvků: 71, Počet slovenských příspěvků: 6, Počet zahraničních příspěvků: 4, Jazyky: anglický, Náklad: 111, Počet stran: 104, Recenzováno: NE, ISBN: , WWW: 2. Ditrich O., Ed.: Molekulární diagnostika v parazitologii Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, C elkový počet příspěvků: 9, Jazyky: český, Náklad: 150, Počet stran: 43, Recenzováno: NE, WWW: 3. Kuchta R., Soldánová M. and Hodová I., Eds.: 20th Helminthological days 2013, Programme and Abstracts Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, C elkový počet příspěvků: 50, Počet slovenských příspěvků: 6, Počet zahraničních příspěvků: 3, Jazyky: anglický, Náklad: 85, Počet stran: 64, Recenzováno: NE, ISBN: Konference a semináře Konference, kongres (50 a více účastníků) mezinárodní 1. Týč J. a kol.: 44. Jírovcovy protozoologické dny Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Nový Dvůr, Doba konání: , Jazyky: anglický, český, slovenský, C elkový počet příspěvků: 71, Počet slovenských příspěvků: 8, Počet zahraničních příspěvků: 4, C elkový počet všech účastníků: 88, Počet všech aktivních účastníků: 63, Počet všech slovenských účastníků: 8, Počet aktivních slovenských účastníků: 6, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 4, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 4 2. Kuchta R. a kol.: 20. Helmintologické dny 2013 Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Štědronín, Doba konání: , Jazyky: český, anglický, slovenský, C elkový počet příspěvků: 50, Počet slovenských příspěvků: 6, Počet zahraničních příspěvků: 3, C elkový počet všech účastníků: 71, Počet všech aktivních účastníků: 53, Počet všech slovenských účastníků: 6, Počet aktivních slovenských účastníků: 5, Počet všech zahraničních účastníků (mimo SR): 4, Počet aktivních zahraničních účastníků (mimo SR): 3

6 Konference, kongres (50 a více účastníků) národní 1. Ditrich O.: Molekulární diagnostika v parazitologii Podíl: hlavní, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň: odborná, Místo konání: Lékařský dům Praha, Doba konání: , Jazyky: český, Počet příspěvků: 9, Poznámka k počtu příspěvků: Pouze zvaní přednášející, C elkový počet všech účastníků: 80, Počet všech aktivních účastníků: 9, Počet všech slovenských účastníků: 159, Poznámka k počtu účastníků: Odborný tématický seminář organizovaný pro pracovníky ve zdravotnictví. I když počet účastníků přesáhl 50, nejednalo se o konferenci ani kongres, ale o seminář. Pouze zvaní přednášející, jinak všichni účastníci pasivně. Pořádané akce Udílení ocenění studentům / vědeckým pracovníkům 1. Soutěž o nejlepší studentský příspěvek na 20. Helmintologických dnech 2013 Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Štědronín, Doba konání: Soutěž o nejlepší studentský příspěvek na 43. Jírovcových protozoologických dnech Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: mezinárodní, Náplň: odborná, Místo konání: Nový Dvůr, Doba konání: Projekty Projekty RVS 1. Týč J. a kol.: 44. Jírovcovy protozoologické dny 2013 Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Financováo z RVS: Částečně 2. Kuchta R.: 20. Helmintologické dny 2013 Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Financováo z RVS: Částečně Mezinárodní aktivity Kolektivní členství v mezinárodních společnostech 1. World Federation of Parasitologists WWW: 2. European Federation of Parasitologists WWW: 3. International Society of Protistologists WWW: členem je Protozoologická sekce ČPS

7 Hospodaření České parazitologické společnosti za rok 2012 ČPS Přehled o příjmech a výdajích za období : 6

8 Stav peněz, pohledávek a závazků ke dni V roce 2012 byly přes účet ČPS financovány X. české a slovenské parazitologické dny a 42. Jírovcovy protozoologické dny. Na tyto akce přispěla RVS dotací v celkové výši ,- Kč. Organizátoři akcí byli ČPS finančně odměněni. Na členských příspěvcích bylo vybráno ,- Kč. Celkovým výsledkem hospodaření byla ztráta 3 225,- Kč. V Brně dne Iveta Hodová hospodářka ČPS 7

9

10 Gratulace jubilantům ČPS Vážení členové ČPS, v letošním roce oslavuje významné životní jubileum vícero členů České parazitologické společnosti: prof. RNDr. Jaroslav Kulda, CSc. RNDr. Vlasta Danielová, DrSc. RNDr. Miloš Otčenášek, DrSc. RNDr. Aleš Hozák RNDr. Marie Pechová RNDr. Zdeněk Žižka, DrSc. RNDr. Erich Pazdiora, CSc. RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D. MUDr. Jiří Kubek Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. RNDr. Svetlana Kišidayová, PhD. MVDr. Eva Vernerová, Ph.D. Výbor České parazitologické společnosti se připojuje ke gratulaci s přáním pevného zdraví a elánu do budoucna! Za výbor ČPS, Iva Kolářová 9

11 2013 rok úrodný na nákazy tasemnicemi Taenia saginata na Opavsku Od začátku dubna do poloviny července 2013 bylo na Opavsku nahlášeno celkem 24 nákaz tasemnicí bezbrannou. 23 případů bylo laboratorně potvrzeno, 19 v laboratoři v Nemocnici Opava/ RNDr. Pavel Moravec/, 4 v laboratoři Zdravotního ústavu v Ostravě/ Mgr. Hana Bílková Fránková/. 1 nákaza byla potvrzena na základě kliniky. V hlášení je evidována ještě 1 nákaza, v tomto případě šlo však o nákazu importovanou z Nizozemska. Ve skupině pacientů převažují muži (18) nad ženami (6), věk pacientů se pohybuje v rozmezí let. Téměř 80% pacientů udává v období od prosince 2012 do ledna 2013 konzumaci polotovaru Hovězí masová směs ve formě tatarského bifteku. Šetřením bylo zjištěno, že se jednalo o specifický výrobek opavského supermarketu, byl ovšem označen k tepelné úpravě. Celkem bylo prodáno balení této směsi, pro výrobu bylo použito maso od 2 stabilních dodavatelů. Další nemocní udávají konzumaci tatarského bifteku z hovězího masa zakoupeného v místní maloobchodní síti. Zajímavý je případ 1 ženy, která udává pouze olíznutí lžičky při přípravě tatarského bifteku pro manžela. Žena syrové maso vůbec nejí z důvodu nákazy tasemnicí přibližně před 30 lety. U obou byla nákaza prokázána. V roce 2012 bylo v celé ČR nahlášeno 6 nákaz, z toho 3 v MS kraji. Všechny nákazy byly autochtonní. Graf č. 1 Tenióza, B68, počty hlášených nákaz, , ČR, MS kraj, Opavsko 35 Tenióza, B68, , ČR, MS kraj, Opavsko, absolutní počty, stav k listopadu Počet případů ČR MSK OP Zdroj: Epidat, NRL 10

12 Tabulka č. 1 Tenióza, B68, počty hlášených nákaz, , okresy MS kraje (Zdroj Epidat, NRL) Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava MSK Odborní pracovníci Krajské hygienické stanice (KHS) provedli šetření ve všech 6 potravinářských provozovnách uváděných nemocnými osobami, odebrali celkem 18 vzorků masa a masných produktů z maloobchodní sítě,vyšetření neprokázalo přítomnost cysticerků. Dále zajistili soupis kompostáren, které zpracovávají zejména kaly ČOV Opava a ověřili technologii jejich zpracování s ohledem na dosažitelné teploty při zpracování kompostu. (Splašky jsou zde dnů, poté následuje rozvoz kalů k dalšímu zpracování). V rámci protiepidemických opatření bylo 44 osobám nařízeno opakované parazitologické vyšetření stolice se 2 pozitivními záchyty. Za účelem zjištění zdroje nákazy a přijetí opatření ke snížení rizika onemocnění v populaci iniciovala KHS jednání s Krajskou veterinární správou (KVS) a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (KÚ MSK). KVS provedla kontrolu značení a dosledovatelnosti výrobku Hovězí masová směs až na jatka, ze kterých pocházelo hovězí maso použité na výrobu polotovaru, u žádného z uvedených kusů nebyla cysticerkóza při veterinární prohlídce zjištěna. Zpětně byl zjištěn rovněž původ těchto kusů až na poslední chov před odesláním na jatka. KVS dále provedla kontrolu provádění prohlídky jatečních zvířat a masa po poražení ve vztahu k předepsané metodice, nedostatky nebyly zjištěny. Za období listopad až prosinec prověřila rovněž 6 domácích porážek v okrese Opava. Ve spolupráci s Vysokou školou veterinární (Prof. MUDr. Břetislav Koudela, CSc.) bylo ve vytipovaných hospodářstvích, ze kterých bylo prostřednictvím jatek dodáno hovězí maso do obchodního řetězce, provedeno sérologické vyšetření uhřivosti skotu. Celkem bylo vyšetřeno vzorků krve ze 20 hospodářství s pozitivitou 169 vzorků (15 %). KÚ MSK, odbor životního prostředí a zemědělství provedl šetření u provozovatelů kompostáren, ve kterých by mohly být zpracovávány kaly s možnou kontaminací se zaměřením na zjištění, zda byl od konce dubna roku 2013 dodržen proces kompostování v souladu s právními předpisy a jakým způsobem bylo nakládáno s výstupy z těchto zařízení. Nebyly shledány zásadní nedostatky. 11

13 KHS MS kraje zaslala dopis starostům obcí, v jejichž katastru byly v průběhu měsíců duben až červen 2013 evidovány osoby s teniózou s upozorněním na nutnost důsledné kontroly vyvážení obsahu žump a jímek do čistírny odpadních vod. Obr. č. 1: Vajíčko tasemnice Obr. č. 2 a 3: Dospělá tasemnice V lednu 2014 byl zachycen další případ teniózy v epidemiologické souvislosti s předchozími případy. Parazitologicky zajímavý rok 2013 byl v závěru roku obohacen ještě o případ difylobotriózy u mladé ženy, která pobývala v Kanadě, v Britské Kolumbii, kde udává pravidelnou konzumaci sushi a v jednom případě konzumaci syrového lososa. Po konzumaci česnekové polévky (tři měsíce po návratu) dostala průjem doprovázený silnými křečemi a vyloučila přibližně 150 cm dlouhý kus tasemnice. Ihned navštívila ambulanci lékařské pohotovoti, kde na základě doneseného vzorku dostala Vermox 100 mg tbl., který užívala 2x 1tbl. co 12 hodin po dobu tří dnů. Poté zaslala vyloučený kus tasemnice do naší laboratoře k určení. V rámci kontroly na Klinice infekčního lékařství FN v Ostravě je pacientce vydán recept na mimořádný dovoz CESOLu 6 x 150 mg tbl pro jednorázové užití. Po terapii byl proveden 2 x kontrolní odběr s negativním nálezem, pacientka je nyní zcela bez obtíží. V Kanadě pobývala jako jediná Češka, kontaktovala však všechny, kteří s ní konzumovali výše uvedené maso a všichni byli (bez předchozího vyšetření) přeléčeni. 12

14 Obr. č. 4: Diphyllobothrium latum, část těla tasemnice Obr. č. 5: Diphyllobothrium latum, vajíčka Hana Bílková Fránková Vera Vrábliková 13

15 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz EHK č. 816 EHK - série č.816byla rozesílána do 66 laboratoří Hodnoceno bylo všech 66 pracovišť na základě výsledků získaných mikroskopickou diagnostikou dvou vzorků stolice fixované formalinem a tří roztěrů určených k barvení na střevní kokcidie. Maximálně bylo možno získat 4 body za stolice a 6 bodů za roztěry. K úspěšnému absolvování tohoto kola EHK bylo zapotřebí dosáhnout ve fixovaných vzorcích více než tři body a v roztěrech minimálně pět bodů. Vzorky fixované stolice obsahovaly: A - vajíčka Taenia saginata B vajíčka Hymenolepis nana Roztěry ze stolice určené k obarvení na střevní kokcidie obsahovaly: A oocysty Cryptosporidium sp C negativní, barveno trichromem B oocysty Cyclospora cayetanensis C negativní Výsledky: Stolice:V této části testu 63 (95,5 %) laboratoří odpovědělo správně a získalo plný počet 4 body. Zbývající tři laboratoře se dostaly pod limit kvůli přehlédnutí vajíček Hymenolepis nana. Roztěry: K maximálnímu zisku 6 bodů se dopracovalo 64 (97,0 %) pracovišť. Dvě laboratoře (3,0 %) získaly pouze 4 body a na limit nedosáhly kvůli přehlédnutí oocyst kryptosporidií. Stručný rozbor EHK č. 816 najdete v nejbližším čísle časopisu Zprávy CEM SZÚ Praha. Podrobnější informace včetně obrazové dokumentace naleznete na webových stránkách: v záložce klinické laboratoře, pod oddělením parazitologie, mykologie a mykobakteriologie Praha, odkaz na Národní referenční laboratoř pro diagnostiku střevních parazitóz. V Praze Věra Tolarová 14

16 Seminář v Lékařském domě 4. března 2014 Dne proběhl v Lékařském domě v Praze již tradičně odborný seminář spoluorganizovaný třemi odbornými společnostmi včetně ČPS. Seminář byl tentokrát na téma ECHINOKOKOVÉ INFEKCE a koordinace se ujal MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. Sponzorem semináře byly firmy GSK a TestLine. Abstrakta si můžete stáhnout na adrese Program odborného semináře Epidemiologie a laboratorní diagnostika humánní cystické a alveolární echinokokózy Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze, NRL pro tkáňové helmintózy, Praha Výskyt tasemnic rodu Echinococcus u zvířat v České republice Prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc., Ústav patologické morfologie a parazitologie, Fakulta veterinárního lékařství, VFU, Brno Zkušenosti s alveolární a cystickou echinokokózou MUDr. Lubomíra Hozáková, Bc. Ivan Capulič DiS, Klinika infekčního lékařství a Ústav radiodiagnostický, Fakultní nemocnice Ostrava Přestávka s občerstvením Chirurgická léčba jaterní cystické a alveolární echinokokózy Doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS, Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha Chirurgická léčba plicní cystické echinokokózy MUDr. Jan Kolařík, MUDr. Jan Šimonek, 3. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol v Praze Úskalí diagnostiky a farmakoterapie cystické a alveolární echinokokózy MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D., I. infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze, Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze, Infekční oddělení KN Liberec a.s. Diskuze 15

17 44. Jírovcovy protozoologické dny května 2014 The meeting is organized by the members of Protozoological section of the Czech Society for Parasitology. In 2014, our traditional Czech conference will take place in Visalaje recreation area, which is located in the village Krásná in the Beskydy mountains in the Moravian-Silesian region. Students and scientists interested in participating in the conference are requested to fill in on-line application form till 11st April The presentations will be divided into sessions according to research areas: (i) protist molecular biology and genomics, (ii) protist cell biology and biochemistry, (iii) protist biodiversity, phylogeny and systematics, (iv) pathogenic protist: interactions with vectors and hosts, and (v) other aspects of protist live. We ask all participants to prepare their abstracts, talks and posters in English! Kontaktní adresa pořadatelů: Více informací najdete na: Na Vaši účast na protozoologických dnech se těší pořadatelé Marek Eliáš, Jiří Burakowski, Matej Vesteg 16

18 21. Helmintologické dny Česká parazitologická společnost Parazitologický ústav BC, AV ČR 21. Helmintologické dny května 2014 Výcvikové středisko UK FTVS u Stráže nad Nežárkou Dvorce (http://www.ftvs.cuni.cz/verejnost/pronajmy-rekreacnich-zarizeni/508- vycvikove-stedisko-uk-ftvs-u-str) Přihlášky do: 4. dubna 2013 Areál výcvikového střediska UK FTVS se nachází v jižních Čechách v okrese Jindřichův Hradec, v malebném prostředí údolí říčky Nežárky (49 4'13.307"N, 14 55'54.346"E) Kontakt: Parazitologický ústav BC, AV ČR, Branišovská 31, České Budějovice Miroslava Soldánová 17

19 Dear parasitologists, VP4 Parasitological Meeting Parasites in the Heart of Europe května 2014 since 1994, the Slovak Society for Parasitology and Czech Society for Parasitology have organized Czech and Slovak (or Slovak and Czech) Parasitological Days, biannual scientific meeting, focused on presentation of latest data on parasitological research in both countries. The last, 10th conference was organized by the Czech Society for Parasitology in Brno in This year, we agreed to broaden the meeting into V4 conference with participation of parasitologists from Poland, Hungary, Czech Republic and Slovakia. We are pleased to introduce you the V4 Parasitological Meeting Parasites in the Heart of Europe. We believe that the conference will provide an excellent possibility to meet our co-workers, extent our international cooperations and learn new information about parasitology research of participating countries. The scientific event will provide the specialists from different sectors of human and veterinary parasitology, biology and ecology with the possibility to exchange experience related to the research of important parasitic diseases of humans, animals and plants. The organisers are looking forward to meet you in the High Tatras. Contact: Slovak Society for Parasitology at SAS Hlinkova 3, Košice, Slovakia tel: fax: Ivica Hromadová President, Slovak Society for Parasitology Martina Miterpáková Chair, Organizing Commitee 18

20 V4 Parasitological Meeting will be held in, Congress Center ACADEMIA, Stará Lesná, Slovakia - Stará Lesná (GPS 49 9'5.66" N 20 17'13.64"E) is the High Tatras' village and tourist resort located about 3 km from Tatranská Lomnica, one of the largest sport and recreational center in the region. The most important traffic node Poprad city is located about 15 km from Stará Lesná and is easily accessible by car, train, bus, or plain. The Congress Center ACADEMIA belongs to the Slovak Academy of Sciences and provides all conference facilities lecture halls, hotel and restaurant. Registration should be made by completing the attached registration form and returning it via to the Conference Secretariat: Fax: April 15th 2014 DEADLINE for registration payment abstract submission For more information visit: 19

21 kalendář ostatních akcí 2014 Innovation for the Management of Echinococcosis March 27 29, 2014 Besançon, France 6th Annual World Congress of Vaccine (WCV-2014) April 25 28, 2014 Dalian, China 32nd Annual Meeting of ESPID May 6 10, 2014 Dublin, Ireland 5th International Giardia & Cryptosporidium Conference May 27 30, 2014 Uppsala, Sweden Joint ISP BAVP EVPC Conference July 12 13, 2014 Dublin, Ireland 7th International Symposium on Molecular Insect Science July 13 16, 2014 Amsterdam, The Netherlands XIII International Congress of Parasitology August 10 15, 2014 Mexico City, Mexico 20

22 8thInternational Symposium on Phlebotomine Sandflies (ISOPS VIII) Sepetember 22 25, 2014 Puerto Iguazú, Argentina https://docs.google.com/forms/d/1sydx9mtjrnw7ralio6qfvdsrxylulxhrb CnzW43uEQc/viewform 8th Vaccine & ISV Congree October 26 28, 2014 Philadelphia, USA ASTMH 63rd Annual Meeting November 2 6, 2014 New Orleans, Louisiana USA 12th International Conference on Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Diseases December 11 13, 2014 The Royal River Hotel, Bangkok, Thailand 21

23 autoři příspěvků Mgr. Hana Bílková Fránková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě zástupce ředitele, vedoucí centra, vedoucí oddělení parazitologie a lékařské zoologie Partyzánské náměstí Ostrava RNDr. Věra Tolarová, CSc. Národní referenční laboratoř pro diagnostiku střevních parazitóz Oddělení parazitologie, mykologie a mykobakteriologie Zdravotní ústav Praha Sokolovská Praha 8 Mgr. Vera Vrábliková Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Oddělení protiepidemické - vedoucí územní pracoviště Opava Na Bělidle Ostrava Autoři fotografií a kreseb: neuvedeno-li jinak, jedná se o archiv autora příspěvku 22

24 Děkuji všem, kteří přispěli do těchto Zpráv psaným textem, fotografiemi nebo kresbou. Otištěné texty mohou být dále zveřejňovány pouze se svolením redakce. Své příspěvky, komentáře, ohlasy a podněty posílejte na adresu redakce

25 Česká parazitologická společnost Sídlo společnosti: Katedra parazitologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Viničná 7, Praha 2 Výbor společnosti: předseda: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2 tel.: , fax: , místopředseda: doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. Katedra parazitologie PřF JU, Branišovská 31, Č. Budějovice tel.: , tajemník: hospodář: členové: RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2 tel.: , fax: , RNDr. Iveta Hodová, Ph.D. Masarykova univerzita Ústav botaniky a zoologie PřF, Kotlářská 2, Brno tel.: , RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. Redakce Zpráv České parazitologické společnosti: Internetové stránky společnosti: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2 tel.: , fax: ,

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 24, číslo 3 a 4 prosinec 2016 ISSN 1211-7897 obsah 3/ Cena předsedy Grantové agentury ČR 4/ 8th International Symposium on Monogenea 5/ 3rd International

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 23, číslo 1 březen 2015 ISSN 1211-7897 obsah 3/ ČPS: Zpráva o činnosti za rok 2014 6/ ČPS: Členské příspěvky 7/ ČPS: Zpráva o hospodaření v roce 2013 9/

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Tabulka správných výsledků

Tabulka správných výsledků Externí hodnocení kvality - série č. 660 MIKROSKOPICKÁ DIGNOSTIK STŘEVNÍCH PRZITÓZ P OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N E Č N É Květen 2010 Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..10..

Více

Tabulka správných výsledků

Tabulka správných výsledků Externí hodnocení kvality - série č. 793 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N E Č N É H O D N O C E N Í Maximální dosažitelný počet bodů:

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 3+4 prosinec 2014 ISSN 1211-7897 obsah 3/ Externí hodnocení kvality č. 861 Věra Tolarová 4/ V4 Parasitology Meeting - REPORT Ivica Hromadová 8/

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 21, číslo 4 prosinec 2013 ISSN 1211-7897 obsah 2/ Zemřel Ivo Rubík Josef Chalupský 3/ Kurz Biology of Parasitism, Woods Hole 2013 Jan Pyrih 6/ Kurz Polární

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Tabulka správných výsledků

Tabulka správných výsledků xterní hodnocení kvality - série č. 861 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N Č N É H O D N O C N Í Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..4,

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 6. 2. 2017 SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 06117/2017/OV/OPaK ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 08047/2017/OV/OPaK

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

EUROBIOFILMS 2015 IV European Congress on Microbial Biofilms Brno, Czech Republic, June 23 26, 2015

EUROBIOFILMS 2015 IV European Congress on Microbial Biofilms Brno, Czech Republic, June 23 26, 2015 NOTIFICATIONS XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů Tomáškovy dny mladých mikrobiologů jsou konferencí s mezinárodní účastí, kterou od roku 1992 každoročně organizuje Mikrobiologický ústav Lékařské

Více

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření NOTIFICATIONS Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádá dne 5. 3. 2013 od 9.30 hodin v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Více

Problematika onemocnění přenášených klíšťaty v okrese Bruntál (seminář protiepidemického oddělení v Bruntále 20.9.2011)

Problematika onemocnění přenášených klíšťaty v okrese Bruntál (seminář protiepidemického oddělení v Bruntále 20.9.2011) KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Problematika onemocnění přenášených klíšťaty v okrese Bruntál (seminář protiepidemického oddělení v Bruntále 20.9.2011) Petr Kopřivík

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Externí hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz

Externí hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz xterní hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPIKÁ DIGNOSTIK STŘVNÍH PRZITÓZ P OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N Č N É H O D N O N Í Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..10,

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 24, číslo 1 duben 2016 ISSN 1211-7897 obsah 3/ ČPS: Zpráva o činnosti za rok 2015 7/ ČPS: Zápis ze schůze výboru 2. února 2016 15/ ČPS: Gratulace jubilantům

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Novinky v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní HRADEC KRÁLOVÉ 2. - 3. fiíjna 2009 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti J. E.

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu.

V ý p i s. habilitační přednášky: Možnosti zneužití průmyslových škodlivin a agrochemikálií v terorismu. v Hradci Králové dne 30. ledna 2012 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 12. Návrh na přijetí Usnesení z jednání VR FVZ a hlasování o návrhu aklamací schválila u s n e s e n í : 1. odsouhlasila

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE V souladu s řádem výběrového řízení UK v Praze zřizuji komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce: Odborný asistent se zaměřením na genetiku rostlin na Katedře genetiky a mikrobiologie, UK v Praze,

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Koblihová/949 ROZHODNUTÍ

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Koblihová/949 ROZHODNUTÍ STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Telefon: +420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377 E-mail: posta@sukl.cz Web: www.sukl.cz ADRESÁT Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 5. 7. října 2016 Prezident kongresu Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Vědecký

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ , ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ , ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XII. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 6 Čtvrtek 6. 10. 2016 14:00 14:30 Káva na uvítanou 6. - 8. 10. 2016, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 14:30 16:00 Satelitní sympozium Pfizer PŘEDCHÁZEJTE (NE)ČEKANÉMU

Více

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program

II. košumberský den. Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia. Program II. košumberský den Možnosti koordinované rehabilitace Týmová spolupráce v rehabilitaci Varia Pořádá Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé ve spolupráci s Aesculap Akademií 28. dubna 2016 Hamzova

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha

21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu - Diabetická noha Ortopedicko-protetická společnost ČLS J.E. Purkyně & Společnost pro pojivové tkáně ČLS J.E. Purkyně Vás srdečně zvou na symposium 21. Kubátovy dny: Ortopedická protetika Vrozené a získané poruchy růstu

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti. za rok 2013

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti. za rok 2013 Stránka č. 1 z 6 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká fytopatologická společnost za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. Počet členů

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

P R A G U E C H O

P R A G U E C H O PRAGUECHO 2009 PRAGUECHO 2009 VII. pražské mezinárodní setkání o novinkách v echokardiografii, organizované Pracovní skupinou Echokardiografie České kardiologické společnosti a 1. lékařskou fakultou UK,

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 2. kurz 2015 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Parazitární nákazy s alimentárním přenosem MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Toxoplasmóza původce: Toxoplasma gondii formy nákazy: kongenitální - Sabinova triáda postnatální f. uzlinová, gynekologická,

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(3) Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011 Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2011 Pavla

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/20-2/2016 (č. 952)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/20-2/2016 (č. 952) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Z á p i s. ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012

Z á p i s. ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012 Z á p i s ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012 Z důvodu zahraniční pracovní cesty předsedy AV ČR řídil jednání místopředseda AV ČR M. Tůma. I. Ověření zápisu ze 48. zasedání

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Vědecká rada Třebešská 1575, Hradec Králové 1,

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Vědecká rada Třebešská 1575, Hradec Králové 1, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové 1, e-mail: pavel.bostik@unob.cz v Hradci Králové dne 26. ledna 2015 pořízený za účelem zveřejnění přijatého usnesení 13. Návrh na přijetí usnesení z jednání vědecké

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max

Aesculap Akademie. Svět vzdělávání zdravotníků. Max Aesculap Akademie Svět vzdělávání zdravotníků Max Obsah Úvodní slovo Tým Aesculap Akademie Úvodní slovo 3 Aesculap Akademie ve světě 4 Aesculap Akademie v České Republice a na Slovensku 6 Cena Aesculap

Více

dne 4. prosince 2014

dne 4. prosince 2014 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Katedra speciální pedagogiky v rámci projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP

78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU ČLS JEP 78. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE Nabídka partnerství na podporu kongresu ORL v roce 2016 a aktivit ORL společnosti www.orl2016.cz Organizátor Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie

Více

S t a n o v y České společnosti experimentální biologie rostlin, z.s.

S t a n o v y České společnosti experimentální biologie rostlin, z.s. S t a n o v y České společnosti experimentální biologie rostlin, z.s. Čl. 1. Název a sídlo a) Česká společnost experimentální biologie rostlin, z.s. (ve zkratce ČSEBR) je dobrovolné sdružení pracovníků

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER

XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER a V. PROSTĚJOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 12. listopadu 2016 Hotel Tennis Club, Za Kosteleckou 49, Prostějov Registrace: 08:00 09:00 hodin Trvání akce: 09:00 16:00 hodin

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace POŘADATEL: I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc PREZIDENT KONGRESU: doc. MUDr.

Více

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS Firma VIDIA spol s r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů,

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011

OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011 Celostátní konference s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2011 6. - 8. 10. 2011 Clarion Congress Hotel Ostrava I. OZNÁMENÍ ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Výsledky práce proškolených osob při kontrole zvěřiny a připravované změny. Mirko Treu, Tamara Latini

Výsledky práce proškolených osob při kontrole zvěřiny a připravované změny. Mirko Treu, Tamara Latini Výsledky práce proškolených osob při kontrole zvěřiny a připravované změny Mirko Treu, Tamara Latini Specializované školení se zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře Nařízení EP a Rady

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy. Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy. Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS, 15. září 2016 Nákazová situace u vybraných nákaz v Evropě 1. 1. 12. 8. 2016 (zdroj

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Epidemie VHA na Královéhradecku

Epidemie VHA na Královéhradecku Epidemie VHA na Královéhradecku Mgr. Alena Fišerová MUDr. Josef Mlynář, CSc. Mezikrajový seminář epidemiologů Pec pod Sněžkou 1. 3.6. 2010 Úvod virus hepatitidy A neobalený RNA virus není přímo cytopatický,

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické

Více

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2006 ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (ve spolupráci s ČPFS a ČIPA) Název akce: Evropská konference EFA-ČIPA Datum konání: 10. 12. 5. 2006 Místo konání:

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 23, číslo 4 prosinec 2015 ISSN 1211-7897 obsah 3/ Volby do výboru ČPS výsledky 4/ Pozvánka na konferenci TryTax2 5/ Pozvánka na konferenci EMOP XII 6/ Pozvánka

Více