Univerzita J.A. Komenského

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita J.A. Komenského"

Transkript

1 Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3 - Žižkov ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Studijní předmět: ETIKA V PEDAGOGICE Téma: PALIATIVNÍ PÉČE Zpracovala: Petra Bradová Forma studia: kombinovaná Obor studia: speciální pedagogika - vychovatelství Ročník: 2. Studijní skupina: I023 Akademický rok: 2010/2011 Vyučující: PhDr. Olga Nytrová

2 OBSAH 1. Úvod 2. Paliativní péče 2.1. Myšlenka hospice 2.2. Formy hospicové péče 2.3. Hospicová etika 3.1 Kolébka hospicové péče ve světě 3.2. Hospicové hnutí v České republice 4.1. Domácí hospic Jordán 4.2. Rozhovor s Evou Špallovou 5. Závěr 6. Seznam literatury a užitečných odkazů - 1 -

3 1. Úvod Téma umírání, smrti a péče o lidi na konci jejich cesty jsem si nevybrala jen tak náhodně. Před třemi lety jsem slovo hospic četla poprvé, před třemi lety mi došlo, jak blízko jsme každý den smrti, jak bytostně k nám patří a jak strašně málo a neradi o ní mluvíme a přemýšlíme. V té době mi na rakovinu umírala desetiletá sestra a já prožívala první velkou ránu života, ve které jsem se dotkla lidské smrtelnosti. Pochopila jsem, jak je toto těžké a nepopsatelné období důležité v životě umírajícího a těch, co se smutkem zůstávají. Došlo mi, že pokud rodina prožije odchod nejbližšího pospolu, pokud mají všichni blízcí pocit, že prožili všechen ten poslední čas plnohodnotně, vyrovnávají se s tak velkou ztrátou jaksi lépe, smířlivěji. Neznamená to, že je to nebolí, že tomu rozumí, že jsou smířeni. Jen ví, že některé věci nemůžeme změnit, můžeme je ale prožít tváří v tvář tomu, jaké jsou. A dnes mohu potvrdit, že přes veškerou bolest nad ztrátou blízké sestry, cítím velký vděk, že jsem udělala vše, co bylo v mých silách, aby jí do posledního dne bylo na světě alespoň trochu hezky a vesele. Jsem vděčná okolnostem, že jsem zastavila vše okolo a mohla dát veškerou péči, čas a lásku naší smutné rodině. Smrt blízkého opravdu moc bolí, ale k životu nevyhnutelně patří. Druhý důvod, proč mě toto téma zajímá, mě potkal před rokem porodem své dcery. Nad tématem porodu mi došlo, že i tato oblast je jaksi podobně vyhnaná z běžného života. Začala jsem o tom přemýšlet. Na počátku i na konci života jsme opuštěni někde mezi bílými zdmi, a to paradoxně přesto, že v těchto chvílích přítomnost těch nejbližších nejvíce potřebujeme. Z rození a umírání se stala pouze jakási diagnóza. Připadá mi smutné, jak málo se tak důležitým věcem věnujeme. Sama za sebe jsem proto ráda, že jsem svou malou sestru nenechala osamocenou na nemocničním lůžku, že jsem ji spolu s rodiči doprovodila v klidu a jakémsi štěstí na konec jejího krátkého života. A stejně tak jsem hrdá, že jsem mohla porodit svou dceru přirozeně v intimní atmosféře. Jsem ráda, že měla tu šanci vstoupit na tenhle svět v objetí a milována a moc bych jí přála, aby stejně ta mohla jednou odejít. To bych vlastně přála každému z nás. Poslední důvod pro volbu tématu předurčil nově vzniklý domácí hospic v městě, ve kterém žiji, v Táboře. Zajímá mě, jak taková sociální služba funguje, jaký je o ní - 2 -

4 zájem. Součástí této práce proto bude krátký rozhovor s jednou ze zakladatelek domácího hospicu Jordán. 2. Paliativní péče Paliativní péče představuje aktivní celkovou péči o pacienta, jehož onemocnění není již léčitelné a nevyhnutelně vede ke smrti. Hlavní důraz je kladen na mírnění bolesti a dalších příznaků s nemocí a umíráním spojených. Věnuje se sociálním, psychologickým a duchovním problémům pacienta, i jeho rodiny. Nabízí péči zaměřenou na naplnění pacientových potřeb, bez ohledu na místo, kde pacient pobývá. Paliativní péče ctí a chrání život. Umírání a smrt považuje za normální proces, smrt však ani neurychluje, ani neoddaluje. Usiluje o zachování maximální možné kvality života až do smrti. 1 Termín hospicová péče se zabývá člověkem v jeho celistvosti a chce naplňovat také celistvě jeho potřeby (fyzické, emocionální, sociální i duchovní). Doma nebo v hospici se pečuje o osobu na konci jejího života, zároveň ale také o její blízké. Zaměstnanci a dobrovolníci pracují v rámci multiprofesního týmu, který poskytuje péči na základě individuálních potřeb pacienta a jeho osobního přání. Hospic se snaží nabídnout úlevu od bolesti, důstojnost, klid a pokoj. 2 Termíny paliativní či hospicový se do jisté míry překrývají. Obě adjektiva bývají často používána jako synonyma. Spíš se může používáním některého z nich zdůraznit určitý speciální aspekt. U paliativní péče spíše ten medicínský, u hospicového programu někdy naopak ten psychosociální či spirituální. A to i přesto, že paliativní péče v sobě obsahuje i psycho-socio-spirituální komponenty a naopak hospicová péče stojí a padá s tišením bolestí a symptomů. Též lze říci, že hospice jakožto instituce jsou jednou z několika možných forem poskytování paliativní péče a léčby bolesti. Ve své seminární práci budu proto používat termín paliativní péče ve významu hospicové i paliativní Myšlenka hospice Myšlenka hospice v sobě zahrnuje mnohem víc než představu o nalezení vhodného místa pro důstojné umírání. 3 V hospicové práci se dají vysledovat čtyři hlavní pilíře: psychosociální doprovázení, spirituální doprovázení, doprovázení při truchlení a 1 Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě, Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv, str Tamtéž, str Sociální práce v hospici a paliativní péče, Johann-Christoph Student, Praha 2006, str

5 paliativní medicína a péče. Pro to, abychom lépe porozuměli, co znamená hospic, jsou více než formální struktury důležité znaky obsahové společné vše formám hospicové péče. Johann-Christoph Student tyto znaky nazývá kritéria kvality. Jedná se o tyto hlavní znaky: 1) V centru hospicové služby stojí umírající člověk a jeho blízcí. Oproti běžným zdravotním institucím se tedy liší tím, že situaci kontrolují právě ti, o které jde. Neléčí se zde nemoc, pečuje se o celou rodinu umírajícího. Blízcí totiž netrpí pouze v době umírání, nelehká cesta je čeká hlavně po smrti blízkého. 2) O klienta se stará mezioborový tým. Ten se skládá ze zdravotního personálu lékaři a ošetřovatelé, sestry, sociálních pracovníků, psychologů, duchovních. Členové týmu plní úkoly nejen vůči dotyčné skupině, nýbrž také vzájemně mezi sebou. Mají se vzájemně podporovat, tak, aby napomáhali vnitřnímu růstu všech členů týmu a zamezili tzv. syndromu vyhoření. 4 3) Nezbytné místo mají v týmu pracovníků hospice dobrovolníci, kteří jsou speciálně školeni k doprovázení umírajících a jejich rodin. To znamená, že mohou pomoci obstarat nákup, pohlídat děti, posedět u nemocného, popovídat si. Rozhodně to není práce lehká, vyžaduje od dobrovolníka zodpovědnost, že přestože dělá práci ve svém volném čase, je na něj spolehnutí, že práci, kterou přislíbil, skutečně odvede. Například ve Velké Británii je pávě dobrovolná práce v hospici vysoce společensky ceněna. 4) Důraz v léčbě je kladen na mírnění bolesti a ošetřování nesnází spojených s umíráním potíže při dýchání, trávení, zvracení. 5) Kontinuita péče o dotyčnou skupinu znamená, že služba musí být zajištěna v krátkém čase. Rodina by měla mít možnost kdykoliv zavolat, hospicová péče ale nekončí ani smrtí pacienta, člen týmu hospice nabízí pomoc rodině i v době truchlení Formy hospicové péče Trpí-li pacient nevyléčitelnou nemocí a dojde-li na okraj možností léčby, stojí před rozhodnutím, jak pokračovat. V této fázi již nemocniční pobyt ztrácí smysl, je-li možné paliativní léčbu aplikovat i doma. Přestože je domácí péče asi pro většinu lidí 4 Student, str

6 nejpříjemnější představou, jak prožít poslední čas svého života, i ta má své omezené možnosti a zde může pacient využít několik forem hospicové péče. Týmy domácí paliativní péče zajišťují specializovanou paliativní péči pro pacienty, kteří ji potřebují doma, a podporují rodiny a osoby pečující o pacienta v jeho domově. Poskytují také odborné poradenství pro praktické lékaře a zdravotní sestry pečující, kteří dochází pomáhat se zdravotními úkony. Domácí hospicová péče je pro pacienta zpravidla ideální, ale ne vždy dostačující. Na hranice jejích možností se narazí brzy tam, kde rodinné zázemí buď vůbec schází, nebo se časem vyčerpá, prostě dojdou síly. 5 Mimo to můžou být problémem podmínky prostorové či chybí možnost odborných návštěv sestry vyškolené pro hospicovou péči. Druhým typem hospicové péče je stacionární hospicová péče, která nabízí pacientům denní pobyty v zařízení. Tato forma je vhodná pro pacienty, kteří potřebují tišit bolest, která se doma nedařila zvládnout. Mohou sem docházet nemocní, kteří se cítí osamělí, nebo ti, kteří si chtějí od rodiny odpočinout a stejně tak dát rodině čas na potřebný relax a načerpání sil. Tato forma je možná pouze u pacientů, kteří mají stacionární hospic ve svém okolí. Poslední formou hospicové péče je péče lůžková. Ta přichází na řadu, není-li ani jedna z předchozích forem možná, nebo jako jedna z jejich variant. Byl by zásadní omyl si myslet, že nemocný, který si přijde lehnout na hospicové lůžko, musí na něm i zemřít. Většina nemocných nejčastěji s nádorovým onemocněním, využívá hospic velice účelně. A co je nesmírně důležité, přicházejí na krátkodobé, zpravidla opakované pobyty zcela svobodně a dobrovolně, tehdy, kdy oni sami cítí, že je to pro ně dobré. Když vidí, že doma se to už dobře nezvládá a přitom pobyt v nemocnici není nutný. 6 Lůžkový hospic se od nemocnice velmi zásadně liší v několika aspektech. Na pacientovi je ponechaná volba, zda bude pobývat sám nebo se svým průvodcem. Rodina jej také může neomezeně navštěvovat, má-li zájem, může svého blízkého pomoci ošetřovat. Může to být pacientovi milé a právě tato možnost často pozitivně přispívá k tišení bolesti z odchodu člena rodiny, mohou-li se blízcí říct, že pro něj udělali, co udělat mohli. Podobně jako v nemocnici jsou i v hospici lékařské a sesterské vizity, rozdíl je ale v tom, že režim dne si určuje sám pacient, není buzen na rutinní lékařské kontroly, jí, kdy chce, myje se, kdy chce. Má možnost mluvit s personálem o svých pocitech i problémech v kteroukoliv denní i noční dobu. Hospice se snaží, aby pobyt pacientovi připomínal spíše domov než nemocnici. Do 5 Hospice a umění doprovázet, Marie Svatošová, Praha 2008, str Svatošová, 2008, str

7 popředí je stavěn důraz na kvalitu života. Pacient nemusí celý den ležet v pyžamu, může se obléci do svých šatů a celý den se pohybovat v prostorách hospice a s vědomím personálu i mimo něj. I vnitřní vybavení hospice je této snaze přizpůsobeno, mimo to ale nabízí pacientům tolik důležité pomůcky, které jim usnadňují každodenní život polohovací lůžka, zvedáky, pojízdné koupací vany. Všechny prostory hospice musí být bezbariérové Hospicová etika Při péči o umírajícího v duchu paliativní péče by se měli lidé, kteří nemocného doprovázejí řídit určitými etickými zásadami. K nim patří na prvním místě pohled na člověka jako důstojnou bytost i ve fázi umírání, pacient by měl být láskyplně přijat a doprovázen až po přirozenou smrt. V pozadí stojí přesvědčení, že pro poslední úsek života si lidé přejí, aby mohli žít důstojně až do poslední chvíle, aby mohli setrvat v blízkosti svých nejbližších a byli co možná bezbolestně zaopatřováni v důvěrném prostředí. 7 Dá se říct, že představy o dobrém umírání existují, liší se ale jak kulturně, tak individuálně. Obecně se dá ale vysledovat, že představy o dobré smrti jsou spojeny s umíráním ve vysokém věku, s lékařskou kontrolou, mělo by se umírat v generační posloupnosti, sociální umírání (rozloučení s blízkými, vyřešení praktických věcí) by mělo předcházet umírání fyzickému. V hospicové etice není místo pro tolik diskutovanou eutanazii (aktivní usmrcení na přání pacienta). V hospicovém hnutí je eutanazie odmítána z více důvodů: V ohledu náboženském může pouze Bůh život dávat a brát, z pohledu racionálního je třeba brát v potaz možnost omylu (přání smrti je zvratitelné, usmrcení nikoliv), ze sociálně psychologického hlediska na nebezpečí manipulace s touhou po smrti (skupinový a finanční nátlak). Je třeba na tomto místě říct, že touha po usmrcení vede u terminálně nemocných pacientů hlavně z důvodů nedostatečného tišení bolesti, pocitu osamění, strachu, ztráty důvěry v okolí. Paliativní péče by měla být připravena a schopna tyto problémy řešit a pomoci najít umírajícímu vhodné podmínky pro prožití jeho posledních dní bez bolesti a v bezpečí. Pokud se nemocnému dostává správné a všestranné péče, o urychlení smrti téměř nikdy nepožádá. Vysloví-li nemocný přání skoncovat co nejrychleji se životem, musí to pro nás být okamžitou výzvou ke zpytování svědomí. Nikoliv pacientova, ale našeho! Proč? Protože jsme 7 Student, str

8 nezvládli péči. Takové přání pacienta je důkazem, že nejsou uspokojovány všechny jeho potřeby Kolébka hospicového hnutí ve světě Název moderního hospicového hnutí se odvozuje od latinského pojmu hospitum (přístřeší, ubytovna). Hospic chce vytvořit přístřeší pro umírající lidi, mírnit jejich utrpení, umožnit jejich setrvání v důvěrně známém prostředí a pomáhat i rodinným příbuzným. 9 Na počátku moderního hospicového hnutí stojí dvě výrazné ženy, Švýcarka Elisabeth Kübler-Rossová, která roku 1969 uveřejnila knihu Hovory s umírajícími, ve které nachází cestu ke smrti a umírajícím lidem, což bylo v té době téma nepopulární a dosti tabuizované. První hospic v té době založila anglická zdravotní sestra Cicely Saundersová, a to v roce V současné době existuje po celém světě asi ve 100 zemích přibližně 8000 takovýchto zařízení pro umírající lidi, většina z nich je v USA. 3.2 Hospicové hnutí v České republice Zatímco svět se v péči o umírající začal k etičtějšímu způsobu probouzet v polovině 19. století, v České republice jsou tyto snahy poměrně mladé. Historie českých hospiců se datuje od roku 1993, v němž lékařka Marie Svatošová založila občanské sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí pod názvem Ecce homo. Prvním úspěšným hmatatelným krokem sdružení bylo vybudování a otevření hospice Anežky České v Červeném Kostelci v roce Další hospice vznikly v Praze Bohnicích a Hospic sv. Lazara v Plzni, a to v roce Následovaly hospice v Brně, v Mostě, v Litoměřicích. V současné době je u nás provozováno 15 lůžkových hospiců a jeden hospic dětský v Malejovicích. Tři z lůžkových hospiců (Červený Kostelec, Rajhrad, a Dětský hospic Malejovice) nabízejí i služby hospice mobilního. Domácí hospicovou péči nabízí 14 mobilních hospiců a dva mobilní hospice jsou určeny dětským pacientům 10. Dá se říci, že v každém kraji České republiky je dostupná nějaká paliativní péče, což samozřejmě neznamená, že počet hospicových lůžek je dostatečný, stále mnoho pacientů tráví poslední dny svého života na drahých lůžkách akutní péče v nemocnicích, v nichž chybí specializovaná oddělení 8 Svatošová, str.31 9 Student, str Info viz aktualizovaný adresář na

9 paliativní péče, do hospiců se mnoho pacientů z kapacitních důvodů nedostane. Co se týče legislativy věnující se hospicové péči u nás, dlouho neměly hospice svou legislativu. Až 1. ledna 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách, č. 108/2006 Sb, jsou hospice zařazena mezi zdravotnická zařízení ústavní péče. Péče v zařízeních hospicového typu je tedy již hrazena systémově, ovšem peníze na rozvoj a provoz hospiců je třeba shánět vlastní cestou (z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátů či městských úřadů, příspěvků klientů hospice či sponzorskými dary fyzických a právnických osob) Domácí hospic Jordán Místo kazuistiky konkrétního člověka jsem zvolila podrobnější představení jednoho z domácích (mobilních) hospiců, který také vlastně přispěl k mé chuti podívat se blížeji na toto téma. Je to tedy vlastně případová studie jednoho zařízení paliativní péče v naší zemi. Zajímalo mě, jak takový hospic funguje, jací jsou jeho klienti, s jakými radostmi i strastmi se potýká. Nejlépe se toto můžeme dozvědět z rozhovoru se zakladatelkou a sociální pracovnicí výše jmenovaného hospicu. Domácí hospic Jordán o.p.s. je nezisková organizace, která nabízí paliativní péči v okrese Tábor. Poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své umírající blízké doma. Nabízí pohotovostní návštěvu lékařů a zdravotních sester, a to 24 hodin 7 dní v týdnu. Poskytuje léčbu bolesti a mírnění dalších projevů, které nemoc přináší. Podporu nemocných a jejich blízkých zajišťuje sociální pracovnice a psychoterapeutka, nabízí možnost duchovní služby. V případě potřeby zapůjčí kompenzační pomůcky usnadňující péči v domácím prostředí. Do paliativní péče může být přijat nemocný člověk, který se svobodně rozhodne prožít závěr svého života v domácím prostředí. Tento nemocný trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu a byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení. Podmínkou poskytnutí služeb je možnost jednoho blízkého převzít zodpovědnost za celodenní péči o nemocného. Hospicová péče je poskytovaná do vzdálenosti 25 km od Tábora, nemocný si službu musí hradit denní částkou 250 Kč. 4.2 Rozhovor s Mgr. Evou Špallovou, sociální pracovnicí Domácího hospicu Jordán v Táboře Jak dlouho vznikal (od nápadu po realizaci) Domácí hospic Jordán? - 8 -

10 Nápad vznikl v létě 2009, nezávisle na sobě začaly intenzivně o založení hospice přemýšlet paní Jana Špačková s Maruškou Sovadinovou, které se neznaly, ale sešly se v září téhož roku. V listopadu byl hotový multidisciplinární tým včetně dobrovolníků, v lednu 2010 Maruška s Janou našly prostory, v dubnu byla založena o.p.s., v srpnu nestátní zdravotnické zařízení, v říjnu zdravotnický tým již začal fungovat. V prosinci a lednu 2011 byly registrovány sociální služby (tj. od 1.12 terénní odlehčovací služby, od ledna odborné sociální poradenství). Co bylo největší překážkou ke vzniku? Největší překážkou vzniku i současného fungování bylo a je nastavení současné legislativy - v zákoně dosud domácí hospicová péče neexistuje. Důsledkem toho je, že provoz domácího hospice není hrazen z veřejného pojištění a prostředky na provoz zdravotnického týmu se tedy musí sehnat jiným způsobem (granty, sponzoři, sbírky...). A jde to těžko. Kolik klientů již váš tým doprovodil? V současné době máme v péči sedmou rodinu, což představuje cca 80 návštěv zdravotnického týmu v rodinách a 37 kontaktů na hospicové služby (tj. dotazů a případných konzultací ohledně domácí hospicové péče). Jaká je vaše kapacita? Je dostatečná? Musíte odmítat klienty? Naše kapacita v současné době v počtu týmu tak, jak ho máme (vzhledem k finančním podmínkám), můžeme poskytovat intenzivní domácí hospicovou péči 2 rodinám současně (tj. 24 hodin denně v péči - výjezdy, služby na telefonu), přičemž ale záleží i na konkrétní situaci, protože ne vždy je u rodin potřeba intenzivní péče. Například nyní máme 3 rodiny, kde je stav stabilizovaný, není akutní, takže sestřička nejezdí do rodiny každý den. Co se týče dostatečnosti kapacity, není pro mě lehké na to úplně odpovědět, protože se situace v současnosti hodně mění. Měli jsme teď několik měsíců kapacitu volnou (1 rodinu v péči). Často bylo důvodem, že rodiny, které hospicovou péči potřebovaly, se na nás obracely pozdě, a než se rozhodly, často pacient zemřel dříve, než jsme stihli péči poskytnout. Nyní máme během několika dní zájem od několika rodin a kapacitu máme plnou. Kolik má váš hospic zaměstnanců a kolik dobrovolníků? - 9 -

11 V současnosti se v týmu pohybuje 11 lidí a cca 10 aktivních dobrovolníků, z toho máme 5 zaměstnanců (tj. s nimiž máme uzavřeny pracovní smlouvy) a další na dohody. Co si vy osobně myslíte, že umírající člověk nejvíce potřebuje? Co potřebují jeho blízcí? Dle mého názoru umírající člověk potřebuje jednak co nejadekvátnější péči - tj.úlevu od bolesti (aby mohl vůbec mít sílu na to ostatní) a dále potřebuje - citlivou blízkost druhého člověka, potřebuje vědět, že se má na koho obrátit, že může říct někomu to, na co myslí, co se mu honí hlavou, zkrátka, že v tom nezůstane sám. Pro jeho blízké je také důležitá podpora - citlivé doprovázení v tom, co prožívají. Potřebují tedy jednak praktickou pomoc (např. úlevu, že mohou kdykoliv zavolat, když si neví rady s projevy nemoci), nebo to že je někdo vystřídá, aby se mohli dospat, fyzicky fungovat, odlevit a pak samozřejmě podporu psychickou - nejste v tom sami, můžete říct, co vás tíží, povídat si o tom, co vás čeká, (při umírání samotném i až váš blízký nebude...) Podle mě je to být nablízku, nastavení na to, že může přijít s čímkoli, může se ptát a vyslovovat to bolavé a my neutečeme a budeme podle našich možností hledat spolu s ním odpovědi na otázky, na které odpověď můžeme najít a pomůžeme mu nést to, na co odpověď neznáme, nebo se hledá jen těžko. Co vás při této nelehká práci povzbuzuje? Kde čerpáte sílu? Největším povzbuzením pro mě je to, že vnímám, že tato práce má smysl. Okolo hospicového hnutí se pohybuji už 17 let a vždycky bylo mým velkým přáním, aby hospic vznikl i v našem regionu, ale sama bych neměla sílu ani odvahu se do něčeho takového pustit. No a teď jsem vděčná, za to že hospic tu mohl vzniknout, napříč všem možným nepřízním a dokonce v něm můžu i sama pracovat. Takže to je pro mě první - vnitřní hluboké přesvědčení, že ta práce má smysl. Další zdroj je skvělý tým, kde si jeden druhému můžeme být oporou, bez toho by se to také dělat nedalo. A v neposlední řadě čerpám z modliteb nejen svých ale i lidí, kteří na nás v modlitbách pamatují. Je jich hodně a patří jim veliký dík, bez toho bychom asi řadu tíživých věcí a nejistot prožívali jinak

12 5. Závěr Shlédnu li svou práci od cílové pásky, vidím, jak málo z tohoto tématu se do ní vlastně vešlo. Ne vše, co mě překvapilo a poučilo, jsem v ní zmínila. Na vině je asi jakási chuť po stručnosti a zároveň co největší hutnosti práce. Co mě osobně připadá stěžejní na tématu paliativní péče, je možnost vrátit umírání domů. Každý z nás by měl vědět, že jejich blízcí nemusí prožívat poslední dny na odcizených lůžkách léčeben dlouhodobě nemocných, v domovech důchodců a nemocničních odděleních. Každý by měl vědět, kde hledat potřebnou pomoc a podporu a pokusit se najít jiné řešení než ta, která se nám v současné době nabízejí tak jaksi samozřejmě. Zároveň si moc dobře uvědomuji obtíže s tím spojené, v současné rychlé moderní společnosti na pomalé umírání není čas. Mimo času ale lidem a celým rodinám chybí hlavně odvaha. Odvaha čelit tváří v tvář vlastní smrtelnosti. Hospicové hnutí je tu od toho, aby nás touto nelehkou cestou provedlo, je připraveno posvítit do tmy, hodit pomocné lano

13 6. Seznam literatury Sociální práce v hospici a paliativní péče, Johann-Christoph Student, Praha Hospice a umění doprovázet, Marie Svatošová, Praha Standardy a normy hospicové a paliativní péče, Lukas Radbuch, Sheila Payne a kolektiv, red. Martina Špinková, vyd. Cesta domů Hovory s umírajícími, Elisabeth Kübler-Rossová, Hradec Králové

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY HOSPIC - SOCIÁLNÍ FENOMÉN MODERNÍ SPOLEČNOSTI Rigorózní práce Robert Huneš Bratislava 2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt?

Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt? 1369 Pro NE eutanazii.indd 1 19.3.2008 14:36:55 1369 Pro NE eutanazii.indd 2 19.3.2008 14:36:55 MUDr. Marta Munzarová a kol. Proč NE eutanazii aneb Být, či nebýt?

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Sociální práce s umírajícími

Sociální práce s umírajícími POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA Detašované pracovisko Příbram USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ BAKALÁRSKA PRÁCA KÓD 4751 Študijný program: Študijný odbor:

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Cesta domů Česká společnost paliativní medicíny Evropská

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

Realizace dobrovolnictví v hospicích

Realizace dobrovolnictví v hospicích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Realizace dobrovolnictví v hospicích Diplomová práce Ing. Renata Švestková, Ph.D. 25. 4. 2005 Petra Mrázová vedoucí práce autorka

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

DŮSTOJNOST ČLOVĚKA VE ZDRAVÍ

DŮSTOJNOST ČLOVĚKA VE ZDRAVÍ DŮSTOJNOST ČLOVĚKA VE ZDRAVÍ A V NEMOCI Viola Svobodová Úvod: Proč přemýšlíme o důstojnosti člověka na půdě zdravotníků, když je to spíše otázka filozofická či etická? Jednou ze zásad hospicové péče je

Více