Univerzita J.A. Komenského

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita J.A. Komenského"

Transkript

1 Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3 - Žižkov ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Studijní předmět: ETIKA V PEDAGOGICE Téma: PALIATIVNÍ PÉČE Zpracovala: Petra Bradová Forma studia: kombinovaná Obor studia: speciální pedagogika - vychovatelství Ročník: 2. Studijní skupina: I023 Akademický rok: 2010/2011 Vyučující: PhDr. Olga Nytrová

2 OBSAH 1. Úvod 2. Paliativní péče 2.1. Myšlenka hospice 2.2. Formy hospicové péče 2.3. Hospicová etika 3.1 Kolébka hospicové péče ve světě 3.2. Hospicové hnutí v České republice 4.1. Domácí hospic Jordán 4.2. Rozhovor s Evou Špallovou 5. Závěr 6. Seznam literatury a užitečných odkazů - 1 -

3 1. Úvod Téma umírání, smrti a péče o lidi na konci jejich cesty jsem si nevybrala jen tak náhodně. Před třemi lety jsem slovo hospic četla poprvé, před třemi lety mi došlo, jak blízko jsme každý den smrti, jak bytostně k nám patří a jak strašně málo a neradi o ní mluvíme a přemýšlíme. V té době mi na rakovinu umírala desetiletá sestra a já prožívala první velkou ránu života, ve které jsem se dotkla lidské smrtelnosti. Pochopila jsem, jak je toto těžké a nepopsatelné období důležité v životě umírajícího a těch, co se smutkem zůstávají. Došlo mi, že pokud rodina prožije odchod nejbližšího pospolu, pokud mají všichni blízcí pocit, že prožili všechen ten poslední čas plnohodnotně, vyrovnávají se s tak velkou ztrátou jaksi lépe, smířlivěji. Neznamená to, že je to nebolí, že tomu rozumí, že jsou smířeni. Jen ví, že některé věci nemůžeme změnit, můžeme je ale prožít tváří v tvář tomu, jaké jsou. A dnes mohu potvrdit, že přes veškerou bolest nad ztrátou blízké sestry, cítím velký vděk, že jsem udělala vše, co bylo v mých silách, aby jí do posledního dne bylo na světě alespoň trochu hezky a vesele. Jsem vděčná okolnostem, že jsem zastavila vše okolo a mohla dát veškerou péči, čas a lásku naší smutné rodině. Smrt blízkého opravdu moc bolí, ale k životu nevyhnutelně patří. Druhý důvod, proč mě toto téma zajímá, mě potkal před rokem porodem své dcery. Nad tématem porodu mi došlo, že i tato oblast je jaksi podobně vyhnaná z běžného života. Začala jsem o tom přemýšlet. Na počátku i na konci života jsme opuštěni někde mezi bílými zdmi, a to paradoxně přesto, že v těchto chvílích přítomnost těch nejbližších nejvíce potřebujeme. Z rození a umírání se stala pouze jakási diagnóza. Připadá mi smutné, jak málo se tak důležitým věcem věnujeme. Sama za sebe jsem proto ráda, že jsem svou malou sestru nenechala osamocenou na nemocničním lůžku, že jsem ji spolu s rodiči doprovodila v klidu a jakémsi štěstí na konec jejího krátkého života. A stejně tak jsem hrdá, že jsem mohla porodit svou dceru přirozeně v intimní atmosféře. Jsem ráda, že měla tu šanci vstoupit na tenhle svět v objetí a milována a moc bych jí přála, aby stejně ta mohla jednou odejít. To bych vlastně přála každému z nás. Poslední důvod pro volbu tématu předurčil nově vzniklý domácí hospic v městě, ve kterém žiji, v Táboře. Zajímá mě, jak taková sociální služba funguje, jaký je o ní - 2 -

4 zájem. Součástí této práce proto bude krátký rozhovor s jednou ze zakladatelek domácího hospicu Jordán. 2. Paliativní péče Paliativní péče představuje aktivní celkovou péči o pacienta, jehož onemocnění není již léčitelné a nevyhnutelně vede ke smrti. Hlavní důraz je kladen na mírnění bolesti a dalších příznaků s nemocí a umíráním spojených. Věnuje se sociálním, psychologickým a duchovním problémům pacienta, i jeho rodiny. Nabízí péči zaměřenou na naplnění pacientových potřeb, bez ohledu na místo, kde pacient pobývá. Paliativní péče ctí a chrání život. Umírání a smrt považuje za normální proces, smrt však ani neurychluje, ani neoddaluje. Usiluje o zachování maximální možné kvality života až do smrti. 1 Termín hospicová péče se zabývá člověkem v jeho celistvosti a chce naplňovat také celistvě jeho potřeby (fyzické, emocionální, sociální i duchovní). Doma nebo v hospici se pečuje o osobu na konci jejího života, zároveň ale také o její blízké. Zaměstnanci a dobrovolníci pracují v rámci multiprofesního týmu, který poskytuje péči na základě individuálních potřeb pacienta a jeho osobního přání. Hospic se snaží nabídnout úlevu od bolesti, důstojnost, klid a pokoj. 2 Termíny paliativní či hospicový se do jisté míry překrývají. Obě adjektiva bývají často používána jako synonyma. Spíš se může používáním některého z nich zdůraznit určitý speciální aspekt. U paliativní péče spíše ten medicínský, u hospicového programu někdy naopak ten psychosociální či spirituální. A to i přesto, že paliativní péče v sobě obsahuje i psycho-socio-spirituální komponenty a naopak hospicová péče stojí a padá s tišením bolestí a symptomů. Též lze říci, že hospice jakožto instituce jsou jednou z několika možných forem poskytování paliativní péče a léčby bolesti. Ve své seminární práci budu proto používat termín paliativní péče ve významu hospicové i paliativní Myšlenka hospice Myšlenka hospice v sobě zahrnuje mnohem víc než představu o nalezení vhodného místa pro důstojné umírání. 3 V hospicové práci se dají vysledovat čtyři hlavní pilíře: psychosociální doprovázení, spirituální doprovázení, doprovázení při truchlení a 1 Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě, Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv, str Tamtéž, str Sociální práce v hospici a paliativní péče, Johann-Christoph Student, Praha 2006, str

5 paliativní medicína a péče. Pro to, abychom lépe porozuměli, co znamená hospic, jsou více než formální struktury důležité znaky obsahové společné vše formám hospicové péče. Johann-Christoph Student tyto znaky nazývá kritéria kvality. Jedná se o tyto hlavní znaky: 1) V centru hospicové služby stojí umírající člověk a jeho blízcí. Oproti běžným zdravotním institucím se tedy liší tím, že situaci kontrolují právě ti, o které jde. Neléčí se zde nemoc, pečuje se o celou rodinu umírajícího. Blízcí totiž netrpí pouze v době umírání, nelehká cesta je čeká hlavně po smrti blízkého. 2) O klienta se stará mezioborový tým. Ten se skládá ze zdravotního personálu lékaři a ošetřovatelé, sestry, sociálních pracovníků, psychologů, duchovních. Členové týmu plní úkoly nejen vůči dotyčné skupině, nýbrž také vzájemně mezi sebou. Mají se vzájemně podporovat, tak, aby napomáhali vnitřnímu růstu všech členů týmu a zamezili tzv. syndromu vyhoření. 4 3) Nezbytné místo mají v týmu pracovníků hospice dobrovolníci, kteří jsou speciálně školeni k doprovázení umírajících a jejich rodin. To znamená, že mohou pomoci obstarat nákup, pohlídat děti, posedět u nemocného, popovídat si. Rozhodně to není práce lehká, vyžaduje od dobrovolníka zodpovědnost, že přestože dělá práci ve svém volném čase, je na něj spolehnutí, že práci, kterou přislíbil, skutečně odvede. Například ve Velké Británii je pávě dobrovolná práce v hospici vysoce společensky ceněna. 4) Důraz v léčbě je kladen na mírnění bolesti a ošetřování nesnází spojených s umíráním potíže při dýchání, trávení, zvracení. 5) Kontinuita péče o dotyčnou skupinu znamená, že služba musí být zajištěna v krátkém čase. Rodina by měla mít možnost kdykoliv zavolat, hospicová péče ale nekončí ani smrtí pacienta, člen týmu hospice nabízí pomoc rodině i v době truchlení Formy hospicové péče Trpí-li pacient nevyléčitelnou nemocí a dojde-li na okraj možností léčby, stojí před rozhodnutím, jak pokračovat. V této fázi již nemocniční pobyt ztrácí smysl, je-li možné paliativní léčbu aplikovat i doma. Přestože je domácí péče asi pro většinu lidí 4 Student, str

6 nejpříjemnější představou, jak prožít poslední čas svého života, i ta má své omezené možnosti a zde může pacient využít několik forem hospicové péče. Týmy domácí paliativní péče zajišťují specializovanou paliativní péči pro pacienty, kteří ji potřebují doma, a podporují rodiny a osoby pečující o pacienta v jeho domově. Poskytují také odborné poradenství pro praktické lékaře a zdravotní sestry pečující, kteří dochází pomáhat se zdravotními úkony. Domácí hospicová péče je pro pacienta zpravidla ideální, ale ne vždy dostačující. Na hranice jejích možností se narazí brzy tam, kde rodinné zázemí buď vůbec schází, nebo se časem vyčerpá, prostě dojdou síly. 5 Mimo to můžou být problémem podmínky prostorové či chybí možnost odborných návštěv sestry vyškolené pro hospicovou péči. Druhým typem hospicové péče je stacionární hospicová péče, která nabízí pacientům denní pobyty v zařízení. Tato forma je vhodná pro pacienty, kteří potřebují tišit bolest, která se doma nedařila zvládnout. Mohou sem docházet nemocní, kteří se cítí osamělí, nebo ti, kteří si chtějí od rodiny odpočinout a stejně tak dát rodině čas na potřebný relax a načerpání sil. Tato forma je možná pouze u pacientů, kteří mají stacionární hospic ve svém okolí. Poslední formou hospicové péče je péče lůžková. Ta přichází na řadu, není-li ani jedna z předchozích forem možná, nebo jako jedna z jejich variant. Byl by zásadní omyl si myslet, že nemocný, který si přijde lehnout na hospicové lůžko, musí na něm i zemřít. Většina nemocných nejčastěji s nádorovým onemocněním, využívá hospic velice účelně. A co je nesmírně důležité, přicházejí na krátkodobé, zpravidla opakované pobyty zcela svobodně a dobrovolně, tehdy, kdy oni sami cítí, že je to pro ně dobré. Když vidí, že doma se to už dobře nezvládá a přitom pobyt v nemocnici není nutný. 6 Lůžkový hospic se od nemocnice velmi zásadně liší v několika aspektech. Na pacientovi je ponechaná volba, zda bude pobývat sám nebo se svým průvodcem. Rodina jej také může neomezeně navštěvovat, má-li zájem, může svého blízkého pomoci ošetřovat. Může to být pacientovi milé a právě tato možnost často pozitivně přispívá k tišení bolesti z odchodu člena rodiny, mohou-li se blízcí říct, že pro něj udělali, co udělat mohli. Podobně jako v nemocnici jsou i v hospici lékařské a sesterské vizity, rozdíl je ale v tom, že režim dne si určuje sám pacient, není buzen na rutinní lékařské kontroly, jí, kdy chce, myje se, kdy chce. Má možnost mluvit s personálem o svých pocitech i problémech v kteroukoliv denní i noční dobu. Hospice se snaží, aby pobyt pacientovi připomínal spíše domov než nemocnici. Do 5 Hospice a umění doprovázet, Marie Svatošová, Praha 2008, str Svatošová, 2008, str

7 popředí je stavěn důraz na kvalitu života. Pacient nemusí celý den ležet v pyžamu, může se obléci do svých šatů a celý den se pohybovat v prostorách hospice a s vědomím personálu i mimo něj. I vnitřní vybavení hospice je této snaze přizpůsobeno, mimo to ale nabízí pacientům tolik důležité pomůcky, které jim usnadňují každodenní život polohovací lůžka, zvedáky, pojízdné koupací vany. Všechny prostory hospice musí být bezbariérové Hospicová etika Při péči o umírajícího v duchu paliativní péče by se měli lidé, kteří nemocného doprovázejí řídit určitými etickými zásadami. K nim patří na prvním místě pohled na člověka jako důstojnou bytost i ve fázi umírání, pacient by měl být láskyplně přijat a doprovázen až po přirozenou smrt. V pozadí stojí přesvědčení, že pro poslední úsek života si lidé přejí, aby mohli žít důstojně až do poslední chvíle, aby mohli setrvat v blízkosti svých nejbližších a byli co možná bezbolestně zaopatřováni v důvěrném prostředí. 7 Dá se říct, že představy o dobrém umírání existují, liší se ale jak kulturně, tak individuálně. Obecně se dá ale vysledovat, že představy o dobré smrti jsou spojeny s umíráním ve vysokém věku, s lékařskou kontrolou, mělo by se umírat v generační posloupnosti, sociální umírání (rozloučení s blízkými, vyřešení praktických věcí) by mělo předcházet umírání fyzickému. V hospicové etice není místo pro tolik diskutovanou eutanazii (aktivní usmrcení na přání pacienta). V hospicovém hnutí je eutanazie odmítána z více důvodů: V ohledu náboženském může pouze Bůh život dávat a brát, z pohledu racionálního je třeba brát v potaz možnost omylu (přání smrti je zvratitelné, usmrcení nikoliv), ze sociálně psychologického hlediska na nebezpečí manipulace s touhou po smrti (skupinový a finanční nátlak). Je třeba na tomto místě říct, že touha po usmrcení vede u terminálně nemocných pacientů hlavně z důvodů nedostatečného tišení bolesti, pocitu osamění, strachu, ztráty důvěry v okolí. Paliativní péče by měla být připravena a schopna tyto problémy řešit a pomoci najít umírajícímu vhodné podmínky pro prožití jeho posledních dní bez bolesti a v bezpečí. Pokud se nemocnému dostává správné a všestranné péče, o urychlení smrti téměř nikdy nepožádá. Vysloví-li nemocný přání skoncovat co nejrychleji se životem, musí to pro nás být okamžitou výzvou ke zpytování svědomí. Nikoliv pacientova, ale našeho! Proč? Protože jsme 7 Student, str

8 nezvládli péči. Takové přání pacienta je důkazem, že nejsou uspokojovány všechny jeho potřeby Kolébka hospicového hnutí ve světě Název moderního hospicového hnutí se odvozuje od latinského pojmu hospitum (přístřeší, ubytovna). Hospic chce vytvořit přístřeší pro umírající lidi, mírnit jejich utrpení, umožnit jejich setrvání v důvěrně známém prostředí a pomáhat i rodinným příbuzným. 9 Na počátku moderního hospicového hnutí stojí dvě výrazné ženy, Švýcarka Elisabeth Kübler-Rossová, která roku 1969 uveřejnila knihu Hovory s umírajícími, ve které nachází cestu ke smrti a umírajícím lidem, což bylo v té době téma nepopulární a dosti tabuizované. První hospic v té době založila anglická zdravotní sestra Cicely Saundersová, a to v roce V současné době existuje po celém světě asi ve 100 zemích přibližně 8000 takovýchto zařízení pro umírající lidi, většina z nich je v USA. 3.2 Hospicové hnutí v České republice Zatímco svět se v péči o umírající začal k etičtějšímu způsobu probouzet v polovině 19. století, v České republice jsou tyto snahy poměrně mladé. Historie českých hospiců se datuje od roku 1993, v němž lékařka Marie Svatošová založila občanské sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí pod názvem Ecce homo. Prvním úspěšným hmatatelným krokem sdružení bylo vybudování a otevření hospice Anežky České v Červeném Kostelci v roce Další hospice vznikly v Praze Bohnicích a Hospic sv. Lazara v Plzni, a to v roce Následovaly hospice v Brně, v Mostě, v Litoměřicích. V současné době je u nás provozováno 15 lůžkových hospiců a jeden hospic dětský v Malejovicích. Tři z lůžkových hospiců (Červený Kostelec, Rajhrad, a Dětský hospic Malejovice) nabízejí i služby hospice mobilního. Domácí hospicovou péči nabízí 14 mobilních hospiců a dva mobilní hospice jsou určeny dětským pacientům 10. Dá se říci, že v každém kraji České republiky je dostupná nějaká paliativní péče, což samozřejmě neznamená, že počet hospicových lůžek je dostatečný, stále mnoho pacientů tráví poslední dny svého života na drahých lůžkách akutní péče v nemocnicích, v nichž chybí specializovaná oddělení 8 Svatošová, str.31 9 Student, str Info viz aktualizovaný adresář na

9 paliativní péče, do hospiců se mnoho pacientů z kapacitních důvodů nedostane. Co se týče legislativy věnující se hospicové péči u nás, dlouho neměly hospice svou legislativu. Až 1. ledna 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách, č. 108/2006 Sb, jsou hospice zařazena mezi zdravotnická zařízení ústavní péče. Péče v zařízeních hospicového typu je tedy již hrazena systémově, ovšem peníze na rozvoj a provoz hospiců je třeba shánět vlastní cestou (z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátů či městských úřadů, příspěvků klientů hospice či sponzorskými dary fyzických a právnických osob) Domácí hospic Jordán Místo kazuistiky konkrétního člověka jsem zvolila podrobnější představení jednoho z domácích (mobilních) hospiců, který také vlastně přispěl k mé chuti podívat se blížeji na toto téma. Je to tedy vlastně případová studie jednoho zařízení paliativní péče v naší zemi. Zajímalo mě, jak takový hospic funguje, jací jsou jeho klienti, s jakými radostmi i strastmi se potýká. Nejlépe se toto můžeme dozvědět z rozhovoru se zakladatelkou a sociální pracovnicí výše jmenovaného hospicu. Domácí hospic Jordán o.p.s. je nezisková organizace, která nabízí paliativní péči v okrese Tábor. Poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své umírající blízké doma. Nabízí pohotovostní návštěvu lékařů a zdravotních sester, a to 24 hodin 7 dní v týdnu. Poskytuje léčbu bolesti a mírnění dalších projevů, které nemoc přináší. Podporu nemocných a jejich blízkých zajišťuje sociální pracovnice a psychoterapeutka, nabízí možnost duchovní služby. V případě potřeby zapůjčí kompenzační pomůcky usnadňující péči v domácím prostředí. Do paliativní péče může být přijat nemocný člověk, který se svobodně rozhodne prožít závěr svého života v domácím prostředí. Tento nemocný trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu a byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení. Podmínkou poskytnutí služeb je možnost jednoho blízkého převzít zodpovědnost za celodenní péči o nemocného. Hospicová péče je poskytovaná do vzdálenosti 25 km od Tábora, nemocný si službu musí hradit denní částkou 250 Kč. 4.2 Rozhovor s Mgr. Evou Špallovou, sociální pracovnicí Domácího hospicu Jordán v Táboře Jak dlouho vznikal (od nápadu po realizaci) Domácí hospic Jordán? - 8 -

10 Nápad vznikl v létě 2009, nezávisle na sobě začaly intenzivně o založení hospice přemýšlet paní Jana Špačková s Maruškou Sovadinovou, které se neznaly, ale sešly se v září téhož roku. V listopadu byl hotový multidisciplinární tým včetně dobrovolníků, v lednu 2010 Maruška s Janou našly prostory, v dubnu byla založena o.p.s., v srpnu nestátní zdravotnické zařízení, v říjnu zdravotnický tým již začal fungovat. V prosinci a lednu 2011 byly registrovány sociální služby (tj. od 1.12 terénní odlehčovací služby, od ledna odborné sociální poradenství). Co bylo největší překážkou ke vzniku? Největší překážkou vzniku i současného fungování bylo a je nastavení současné legislativy - v zákoně dosud domácí hospicová péče neexistuje. Důsledkem toho je, že provoz domácího hospice není hrazen z veřejného pojištění a prostředky na provoz zdravotnického týmu se tedy musí sehnat jiným způsobem (granty, sponzoři, sbírky...). A jde to těžko. Kolik klientů již váš tým doprovodil? V současné době máme v péči sedmou rodinu, což představuje cca 80 návštěv zdravotnického týmu v rodinách a 37 kontaktů na hospicové služby (tj. dotazů a případných konzultací ohledně domácí hospicové péče). Jaká je vaše kapacita? Je dostatečná? Musíte odmítat klienty? Naše kapacita v současné době v počtu týmu tak, jak ho máme (vzhledem k finančním podmínkám), můžeme poskytovat intenzivní domácí hospicovou péči 2 rodinám současně (tj. 24 hodin denně v péči - výjezdy, služby na telefonu), přičemž ale záleží i na konkrétní situaci, protože ne vždy je u rodin potřeba intenzivní péče. Například nyní máme 3 rodiny, kde je stav stabilizovaný, není akutní, takže sestřička nejezdí do rodiny každý den. Co se týče dostatečnosti kapacity, není pro mě lehké na to úplně odpovědět, protože se situace v současnosti hodně mění. Měli jsme teď několik měsíců kapacitu volnou (1 rodinu v péči). Často bylo důvodem, že rodiny, které hospicovou péči potřebovaly, se na nás obracely pozdě, a než se rozhodly, často pacient zemřel dříve, než jsme stihli péči poskytnout. Nyní máme během několika dní zájem od několika rodin a kapacitu máme plnou. Kolik má váš hospic zaměstnanců a kolik dobrovolníků? - 9 -

11 V současnosti se v týmu pohybuje 11 lidí a cca 10 aktivních dobrovolníků, z toho máme 5 zaměstnanců (tj. s nimiž máme uzavřeny pracovní smlouvy) a další na dohody. Co si vy osobně myslíte, že umírající člověk nejvíce potřebuje? Co potřebují jeho blízcí? Dle mého názoru umírající člověk potřebuje jednak co nejadekvátnější péči - tj.úlevu od bolesti (aby mohl vůbec mít sílu na to ostatní) a dále potřebuje - citlivou blízkost druhého člověka, potřebuje vědět, že se má na koho obrátit, že může říct někomu to, na co myslí, co se mu honí hlavou, zkrátka, že v tom nezůstane sám. Pro jeho blízké je také důležitá podpora - citlivé doprovázení v tom, co prožívají. Potřebují tedy jednak praktickou pomoc (např. úlevu, že mohou kdykoliv zavolat, když si neví rady s projevy nemoci), nebo to že je někdo vystřídá, aby se mohli dospat, fyzicky fungovat, odlevit a pak samozřejmě podporu psychickou - nejste v tom sami, můžete říct, co vás tíží, povídat si o tom, co vás čeká, (při umírání samotném i až váš blízký nebude...) Podle mě je to být nablízku, nastavení na to, že může přijít s čímkoli, může se ptát a vyslovovat to bolavé a my neutečeme a budeme podle našich možností hledat spolu s ním odpovědi na otázky, na které odpověď můžeme najít a pomůžeme mu nést to, na co odpověď neznáme, nebo se hledá jen těžko. Co vás při této nelehká práci povzbuzuje? Kde čerpáte sílu? Největším povzbuzením pro mě je to, že vnímám, že tato práce má smysl. Okolo hospicového hnutí se pohybuji už 17 let a vždycky bylo mým velkým přáním, aby hospic vznikl i v našem regionu, ale sama bych neměla sílu ani odvahu se do něčeho takového pustit. No a teď jsem vděčná, za to že hospic tu mohl vzniknout, napříč všem možným nepřízním a dokonce v něm můžu i sama pracovat. Takže to je pro mě první - vnitřní hluboké přesvědčení, že ta práce má smysl. Další zdroj je skvělý tým, kde si jeden druhému můžeme být oporou, bez toho by se to také dělat nedalo. A v neposlední řadě čerpám z modliteb nejen svých ale i lidí, kteří na nás v modlitbách pamatují. Je jich hodně a patří jim veliký dík, bez toho bychom asi řadu tíživých věcí a nejistot prožívali jinak

12 5. Závěr Shlédnu li svou práci od cílové pásky, vidím, jak málo z tohoto tématu se do ní vlastně vešlo. Ne vše, co mě překvapilo a poučilo, jsem v ní zmínila. Na vině je asi jakási chuť po stručnosti a zároveň co největší hutnosti práce. Co mě osobně připadá stěžejní na tématu paliativní péče, je možnost vrátit umírání domů. Každý z nás by měl vědět, že jejich blízcí nemusí prožívat poslední dny na odcizených lůžkách léčeben dlouhodobě nemocných, v domovech důchodců a nemocničních odděleních. Každý by měl vědět, kde hledat potřebnou pomoc a podporu a pokusit se najít jiné řešení než ta, která se nám v současné době nabízejí tak jaksi samozřejmě. Zároveň si moc dobře uvědomuji obtíže s tím spojené, v současné rychlé moderní společnosti na pomalé umírání není čas. Mimo času ale lidem a celým rodinám chybí hlavně odvaha. Odvaha čelit tváří v tvář vlastní smrtelnosti. Hospicové hnutí je tu od toho, aby nás touto nelehkou cestou provedlo, je připraveno posvítit do tmy, hodit pomocné lano

13 6. Seznam literatury Sociální práce v hospici a paliativní péče, Johann-Christoph Student, Praha Hospice a umění doprovázet, Marie Svatošová, Praha Standardy a normy hospicové a paliativní péče, Lukas Radbuch, Sheila Payne a kolektiv, red. Martina Špinková, vyd. Cesta domů Hovory s umírajícími, Elisabeth Kübler-Rossová, Hradec Králové

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

CHARITA OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc.Jana Camfrlová, koorditároka hospicového hnutí Marie Karásková DiS., koordinátorka programu v nemocnici CHARITA OSTRAVA www.ostrava.caritas.cz 1 PŘEDSTAVENÍ

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

HOSPIC MÍSTO RADOSTI

HOSPIC MÍSTO RADOSTI HOSPIC MÍSTO RADOSTI Mgr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v ČR Zakladatelka hospicového díla ve světě madam

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

lůžkový HOSPIC MEZI STROMY pro Vysočinu Projektová studie

lůžkový HOSPIC MEZI STROMY pro Vysočinu Projektová studie lůžkový HOSPIC MEZI STROMY pro Vysočinu Projektová studie 1 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU MUDr. Marie Svatošová je vůdčí osobností českého hospicového hnutí a zakladatelka prvního hospice v Čechách v Červeném

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Kdy a jak zahájit paliativní péči na ICU? Renata Černá Pařízková

Kdy a jak zahájit paliativní péči na ICU? Renata Černá Pařízková Kdy a jak zahájit paliativní péči na ICU? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR Program implementace švýcarsko české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program Zdraví ) Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR 17. 3. 2015 Ostrava Ing.

Více

Dlouhodobá lůžková péče pro území Libereckého kraje (paliativní medicína OD: 00030)

Dlouhodobá lůžková péče pro území Libereckého kraje (paliativní medicína OD: 00030) Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., sídlo: Horská 1219, 460 14 Liberec 14, provozovna/kanceláře: Josefinino údolí 9/9, 460 05 Liberec Bankovní spojení: 996 005 329 / 0800, IČO 287 00 210, www. hospiczdislavy.cz,

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková Ostrava 10. října 2014 Řešení nepříznivé situace starších žen Paní J. má 76 let, paní M. 81, obě bydlí samy

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Výroční zpráva Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Úvodní slovo Nadace most k domovu Zlín byla založena z iniciativy MUDr. Evy Hegmonové a Ing. Jindřicha Hegmona dne 4. června

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková

Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK. Mgr. Iveta Nováková Knížková Smysl peer péče v organizaci - ZZS KHK Mgr. Iveta Nováková Knížková SPIS v KHK Podpora všech zdravotníků,kteří prožívají profesně náročné a někdy i nadlimitně zátěžové situace. Zavedení - březen 2012 V

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

Vzdělávání nemocničních kaplanů. Michaela Hofštetrová Knotková

Vzdělávání nemocničních kaplanů. Michaela Hofštetrová Knotková Vzdělávání nemocničních Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Trocha historie Vzdělávání nemocničních Výhled do budoucna Trocha historie 2012 Návrh textu zákona a zařazení nemocničního kaplana do JOP Vzdělávací

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost Hospicová péče sv. Zdislavy vznikla v květnu 2009. Účelem založení naší organizace je zajištění hospicové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB:

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013

Obsah. Výroční zpráva 2013 Obsah Vysvětlení základních pojmů... 3 Úvodní slovo ředitelky Hospice Sv. Jiří, o. p. s... 4 Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku... 5 Základní údaje o společnosti... 6 Výkonný výbor občanského

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Psychologie zvládání nádorových onemocnění

Psychologie zvládání nádorových onemocnění Psychologie zvládání nádorových onemocnění Mgr. Bc. Zdeněk Hrstka Katedra všeobecně vzdělávacích oborů Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

LIMITY MOBILNÍ HOSPICOVÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

LIMITY MOBILNÍ HOSPICOVÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ ÚSTAV SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ ODDĚLENÍ OŠETŘOVATELSTVÍ LIMITY MOBILNÍ HOSPICOVÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Bakalářská práce Autor práce: Jana Špuláková

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje?

a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Koncept paliace v perioperační a intenzivní medicíně v roce 2015 Kam směruje? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová Proč NE eutanazii aneb Být či nebýt? Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová V soutěž ěži i Mladé ěži i Mladé fronty fronty Dnes (2007) Dnes (2007) Studenti tou čtou

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI CHARITA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI Václav Fessl Lékařská fakulta UK ARK FN Plzeň Starý člověk není hloupý Konzervativní názor není synonymem pro zpátečnický postoj Peněţní sbírky na seniory jsou neúspěšné

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více