Univerzita J.A. Komenského

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita J.A. Komenského"

Transkript

1 Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3 - Žižkov ZÁPOČTOVÁ PRÁCE Studijní předmět: ETIKA V PEDAGOGICE Téma: PALIATIVNÍ PÉČE Zpracovala: Petra Bradová Forma studia: kombinovaná Obor studia: speciální pedagogika - vychovatelství Ročník: 2. Studijní skupina: I023 Akademický rok: 2010/2011 Vyučující: PhDr. Olga Nytrová

2 OBSAH 1. Úvod 2. Paliativní péče 2.1. Myšlenka hospice 2.2. Formy hospicové péče 2.3. Hospicová etika 3.1 Kolébka hospicové péče ve světě 3.2. Hospicové hnutí v České republice 4.1. Domácí hospic Jordán 4.2. Rozhovor s Evou Špallovou 5. Závěr 6. Seznam literatury a užitečných odkazů - 1 -

3 1. Úvod Téma umírání, smrti a péče o lidi na konci jejich cesty jsem si nevybrala jen tak náhodně. Před třemi lety jsem slovo hospic četla poprvé, před třemi lety mi došlo, jak blízko jsme každý den smrti, jak bytostně k nám patří a jak strašně málo a neradi o ní mluvíme a přemýšlíme. V té době mi na rakovinu umírala desetiletá sestra a já prožívala první velkou ránu života, ve které jsem se dotkla lidské smrtelnosti. Pochopila jsem, jak je toto těžké a nepopsatelné období důležité v životě umírajícího a těch, co se smutkem zůstávají. Došlo mi, že pokud rodina prožije odchod nejbližšího pospolu, pokud mají všichni blízcí pocit, že prožili všechen ten poslední čas plnohodnotně, vyrovnávají se s tak velkou ztrátou jaksi lépe, smířlivěji. Neznamená to, že je to nebolí, že tomu rozumí, že jsou smířeni. Jen ví, že některé věci nemůžeme změnit, můžeme je ale prožít tváří v tvář tomu, jaké jsou. A dnes mohu potvrdit, že přes veškerou bolest nad ztrátou blízké sestry, cítím velký vděk, že jsem udělala vše, co bylo v mých silách, aby jí do posledního dne bylo na světě alespoň trochu hezky a vesele. Jsem vděčná okolnostem, že jsem zastavila vše okolo a mohla dát veškerou péči, čas a lásku naší smutné rodině. Smrt blízkého opravdu moc bolí, ale k životu nevyhnutelně patří. Druhý důvod, proč mě toto téma zajímá, mě potkal před rokem porodem své dcery. Nad tématem porodu mi došlo, že i tato oblast je jaksi podobně vyhnaná z běžného života. Začala jsem o tom přemýšlet. Na počátku i na konci života jsme opuštěni někde mezi bílými zdmi, a to paradoxně přesto, že v těchto chvílích přítomnost těch nejbližších nejvíce potřebujeme. Z rození a umírání se stala pouze jakási diagnóza. Připadá mi smutné, jak málo se tak důležitým věcem věnujeme. Sama za sebe jsem proto ráda, že jsem svou malou sestru nenechala osamocenou na nemocničním lůžku, že jsem ji spolu s rodiči doprovodila v klidu a jakémsi štěstí na konec jejího krátkého života. A stejně tak jsem hrdá, že jsem mohla porodit svou dceru přirozeně v intimní atmosféře. Jsem ráda, že měla tu šanci vstoupit na tenhle svět v objetí a milována a moc bych jí přála, aby stejně ta mohla jednou odejít. To bych vlastně přála každému z nás. Poslední důvod pro volbu tématu předurčil nově vzniklý domácí hospic v městě, ve kterém žiji, v Táboře. Zajímá mě, jak taková sociální služba funguje, jaký je o ní - 2 -

4 zájem. Součástí této práce proto bude krátký rozhovor s jednou ze zakladatelek domácího hospicu Jordán. 2. Paliativní péče Paliativní péče představuje aktivní celkovou péči o pacienta, jehož onemocnění není již léčitelné a nevyhnutelně vede ke smrti. Hlavní důraz je kladen na mírnění bolesti a dalších příznaků s nemocí a umíráním spojených. Věnuje se sociálním, psychologickým a duchovním problémům pacienta, i jeho rodiny. Nabízí péči zaměřenou na naplnění pacientových potřeb, bez ohledu na místo, kde pacient pobývá. Paliativní péče ctí a chrání život. Umírání a smrt považuje za normální proces, smrt však ani neurychluje, ani neoddaluje. Usiluje o zachování maximální možné kvality života až do smrti. 1 Termín hospicová péče se zabývá člověkem v jeho celistvosti a chce naplňovat také celistvě jeho potřeby (fyzické, emocionální, sociální i duchovní). Doma nebo v hospici se pečuje o osobu na konci jejího života, zároveň ale také o její blízké. Zaměstnanci a dobrovolníci pracují v rámci multiprofesního týmu, který poskytuje péči na základě individuálních potřeb pacienta a jeho osobního přání. Hospic se snaží nabídnout úlevu od bolesti, důstojnost, klid a pokoj. 2 Termíny paliativní či hospicový se do jisté míry překrývají. Obě adjektiva bývají často používána jako synonyma. Spíš se může používáním některého z nich zdůraznit určitý speciální aspekt. U paliativní péče spíše ten medicínský, u hospicového programu někdy naopak ten psychosociální či spirituální. A to i přesto, že paliativní péče v sobě obsahuje i psycho-socio-spirituální komponenty a naopak hospicová péče stojí a padá s tišením bolestí a symptomů. Též lze říci, že hospice jakožto instituce jsou jednou z několika možných forem poskytování paliativní péče a léčby bolesti. Ve své seminární práci budu proto používat termín paliativní péče ve významu hospicové i paliativní Myšlenka hospice Myšlenka hospice v sobě zahrnuje mnohem víc než představu o nalezení vhodného místa pro důstojné umírání. 3 V hospicové práci se dají vysledovat čtyři hlavní pilíře: psychosociální doprovázení, spirituální doprovázení, doprovázení při truchlení a 1 Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě, Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv, str Tamtéž, str Sociální práce v hospici a paliativní péče, Johann-Christoph Student, Praha 2006, str

5 paliativní medicína a péče. Pro to, abychom lépe porozuměli, co znamená hospic, jsou více než formální struktury důležité znaky obsahové společné vše formám hospicové péče. Johann-Christoph Student tyto znaky nazývá kritéria kvality. Jedná se o tyto hlavní znaky: 1) V centru hospicové služby stojí umírající člověk a jeho blízcí. Oproti běžným zdravotním institucím se tedy liší tím, že situaci kontrolují právě ti, o které jde. Neléčí se zde nemoc, pečuje se o celou rodinu umírajícího. Blízcí totiž netrpí pouze v době umírání, nelehká cesta je čeká hlavně po smrti blízkého. 2) O klienta se stará mezioborový tým. Ten se skládá ze zdravotního personálu lékaři a ošetřovatelé, sestry, sociálních pracovníků, psychologů, duchovních. Členové týmu plní úkoly nejen vůči dotyčné skupině, nýbrž také vzájemně mezi sebou. Mají se vzájemně podporovat, tak, aby napomáhali vnitřnímu růstu všech členů týmu a zamezili tzv. syndromu vyhoření. 4 3) Nezbytné místo mají v týmu pracovníků hospice dobrovolníci, kteří jsou speciálně školeni k doprovázení umírajících a jejich rodin. To znamená, že mohou pomoci obstarat nákup, pohlídat děti, posedět u nemocného, popovídat si. Rozhodně to není práce lehká, vyžaduje od dobrovolníka zodpovědnost, že přestože dělá práci ve svém volném čase, je na něj spolehnutí, že práci, kterou přislíbil, skutečně odvede. Například ve Velké Británii je pávě dobrovolná práce v hospici vysoce společensky ceněna. 4) Důraz v léčbě je kladen na mírnění bolesti a ošetřování nesnází spojených s umíráním potíže při dýchání, trávení, zvracení. 5) Kontinuita péče o dotyčnou skupinu znamená, že služba musí být zajištěna v krátkém čase. Rodina by měla mít možnost kdykoliv zavolat, hospicová péče ale nekončí ani smrtí pacienta, člen týmu hospice nabízí pomoc rodině i v době truchlení Formy hospicové péče Trpí-li pacient nevyléčitelnou nemocí a dojde-li na okraj možností léčby, stojí před rozhodnutím, jak pokračovat. V této fázi již nemocniční pobyt ztrácí smysl, je-li možné paliativní léčbu aplikovat i doma. Přestože je domácí péče asi pro většinu lidí 4 Student, str

6 nejpříjemnější představou, jak prožít poslední čas svého života, i ta má své omezené možnosti a zde může pacient využít několik forem hospicové péče. Týmy domácí paliativní péče zajišťují specializovanou paliativní péči pro pacienty, kteří ji potřebují doma, a podporují rodiny a osoby pečující o pacienta v jeho domově. Poskytují také odborné poradenství pro praktické lékaře a zdravotní sestry pečující, kteří dochází pomáhat se zdravotními úkony. Domácí hospicová péče je pro pacienta zpravidla ideální, ale ne vždy dostačující. Na hranice jejích možností se narazí brzy tam, kde rodinné zázemí buď vůbec schází, nebo se časem vyčerpá, prostě dojdou síly. 5 Mimo to můžou být problémem podmínky prostorové či chybí možnost odborných návštěv sestry vyškolené pro hospicovou péči. Druhým typem hospicové péče je stacionární hospicová péče, která nabízí pacientům denní pobyty v zařízení. Tato forma je vhodná pro pacienty, kteří potřebují tišit bolest, která se doma nedařila zvládnout. Mohou sem docházet nemocní, kteří se cítí osamělí, nebo ti, kteří si chtějí od rodiny odpočinout a stejně tak dát rodině čas na potřebný relax a načerpání sil. Tato forma je možná pouze u pacientů, kteří mají stacionární hospic ve svém okolí. Poslední formou hospicové péče je péče lůžková. Ta přichází na řadu, není-li ani jedna z předchozích forem možná, nebo jako jedna z jejich variant. Byl by zásadní omyl si myslet, že nemocný, který si přijde lehnout na hospicové lůžko, musí na něm i zemřít. Většina nemocných nejčastěji s nádorovým onemocněním, využívá hospic velice účelně. A co je nesmírně důležité, přicházejí na krátkodobé, zpravidla opakované pobyty zcela svobodně a dobrovolně, tehdy, kdy oni sami cítí, že je to pro ně dobré. Když vidí, že doma se to už dobře nezvládá a přitom pobyt v nemocnici není nutný. 6 Lůžkový hospic se od nemocnice velmi zásadně liší v několika aspektech. Na pacientovi je ponechaná volba, zda bude pobývat sám nebo se svým průvodcem. Rodina jej také může neomezeně navštěvovat, má-li zájem, může svého blízkého pomoci ošetřovat. Může to být pacientovi milé a právě tato možnost často pozitivně přispívá k tišení bolesti z odchodu člena rodiny, mohou-li se blízcí říct, že pro něj udělali, co udělat mohli. Podobně jako v nemocnici jsou i v hospici lékařské a sesterské vizity, rozdíl je ale v tom, že režim dne si určuje sám pacient, není buzen na rutinní lékařské kontroly, jí, kdy chce, myje se, kdy chce. Má možnost mluvit s personálem o svých pocitech i problémech v kteroukoliv denní i noční dobu. Hospice se snaží, aby pobyt pacientovi připomínal spíše domov než nemocnici. Do 5 Hospice a umění doprovázet, Marie Svatošová, Praha 2008, str Svatošová, 2008, str

7 popředí je stavěn důraz na kvalitu života. Pacient nemusí celý den ležet v pyžamu, může se obléci do svých šatů a celý den se pohybovat v prostorách hospice a s vědomím personálu i mimo něj. I vnitřní vybavení hospice je této snaze přizpůsobeno, mimo to ale nabízí pacientům tolik důležité pomůcky, které jim usnadňují každodenní život polohovací lůžka, zvedáky, pojízdné koupací vany. Všechny prostory hospice musí být bezbariérové Hospicová etika Při péči o umírajícího v duchu paliativní péče by se měli lidé, kteří nemocného doprovázejí řídit určitými etickými zásadami. K nim patří na prvním místě pohled na člověka jako důstojnou bytost i ve fázi umírání, pacient by měl být láskyplně přijat a doprovázen až po přirozenou smrt. V pozadí stojí přesvědčení, že pro poslední úsek života si lidé přejí, aby mohli žít důstojně až do poslední chvíle, aby mohli setrvat v blízkosti svých nejbližších a byli co možná bezbolestně zaopatřováni v důvěrném prostředí. 7 Dá se říct, že představy o dobrém umírání existují, liší se ale jak kulturně, tak individuálně. Obecně se dá ale vysledovat, že představy o dobré smrti jsou spojeny s umíráním ve vysokém věku, s lékařskou kontrolou, mělo by se umírat v generační posloupnosti, sociální umírání (rozloučení s blízkými, vyřešení praktických věcí) by mělo předcházet umírání fyzickému. V hospicové etice není místo pro tolik diskutovanou eutanazii (aktivní usmrcení na přání pacienta). V hospicovém hnutí je eutanazie odmítána z více důvodů: V ohledu náboženském může pouze Bůh život dávat a brát, z pohledu racionálního je třeba brát v potaz možnost omylu (přání smrti je zvratitelné, usmrcení nikoliv), ze sociálně psychologického hlediska na nebezpečí manipulace s touhou po smrti (skupinový a finanční nátlak). Je třeba na tomto místě říct, že touha po usmrcení vede u terminálně nemocných pacientů hlavně z důvodů nedostatečného tišení bolesti, pocitu osamění, strachu, ztráty důvěry v okolí. Paliativní péče by měla být připravena a schopna tyto problémy řešit a pomoci najít umírajícímu vhodné podmínky pro prožití jeho posledních dní bez bolesti a v bezpečí. Pokud se nemocnému dostává správné a všestranné péče, o urychlení smrti téměř nikdy nepožádá. Vysloví-li nemocný přání skoncovat co nejrychleji se životem, musí to pro nás být okamžitou výzvou ke zpytování svědomí. Nikoliv pacientova, ale našeho! Proč? Protože jsme 7 Student, str

8 nezvládli péči. Takové přání pacienta je důkazem, že nejsou uspokojovány všechny jeho potřeby Kolébka hospicového hnutí ve světě Název moderního hospicového hnutí se odvozuje od latinského pojmu hospitum (přístřeší, ubytovna). Hospic chce vytvořit přístřeší pro umírající lidi, mírnit jejich utrpení, umožnit jejich setrvání v důvěrně známém prostředí a pomáhat i rodinným příbuzným. 9 Na počátku moderního hospicového hnutí stojí dvě výrazné ženy, Švýcarka Elisabeth Kübler-Rossová, která roku 1969 uveřejnila knihu Hovory s umírajícími, ve které nachází cestu ke smrti a umírajícím lidem, což bylo v té době téma nepopulární a dosti tabuizované. První hospic v té době založila anglická zdravotní sestra Cicely Saundersová, a to v roce V současné době existuje po celém světě asi ve 100 zemích přibližně 8000 takovýchto zařízení pro umírající lidi, většina z nich je v USA. 3.2 Hospicové hnutí v České republice Zatímco svět se v péči o umírající začal k etičtějšímu způsobu probouzet v polovině 19. století, v České republice jsou tyto snahy poměrně mladé. Historie českých hospiců se datuje od roku 1993, v němž lékařka Marie Svatošová založila občanské sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí pod názvem Ecce homo. Prvním úspěšným hmatatelným krokem sdružení bylo vybudování a otevření hospice Anežky České v Červeném Kostelci v roce Další hospice vznikly v Praze Bohnicích a Hospic sv. Lazara v Plzni, a to v roce Následovaly hospice v Brně, v Mostě, v Litoměřicích. V současné době je u nás provozováno 15 lůžkových hospiců a jeden hospic dětský v Malejovicích. Tři z lůžkových hospiců (Červený Kostelec, Rajhrad, a Dětský hospic Malejovice) nabízejí i služby hospice mobilního. Domácí hospicovou péči nabízí 14 mobilních hospiců a dva mobilní hospice jsou určeny dětským pacientům 10. Dá se říci, že v každém kraji České republiky je dostupná nějaká paliativní péče, což samozřejmě neznamená, že počet hospicových lůžek je dostatečný, stále mnoho pacientů tráví poslední dny svého života na drahých lůžkách akutní péče v nemocnicích, v nichž chybí specializovaná oddělení 8 Svatošová, str.31 9 Student, str Info viz aktualizovaný adresář na

9 paliativní péče, do hospiců se mnoho pacientů z kapacitních důvodů nedostane. Co se týče legislativy věnující se hospicové péči u nás, dlouho neměly hospice svou legislativu. Až 1. ledna 2007, kdy vešel v platnost Zákon o sociálních službách, č. 108/2006 Sb, jsou hospice zařazena mezi zdravotnická zařízení ústavní péče. Péče v zařízeních hospicového typu je tedy již hrazena systémově, ovšem peníze na rozvoj a provoz hospiců je třeba shánět vlastní cestou (z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, Magistrátů či městských úřadů, příspěvků klientů hospice či sponzorskými dary fyzických a právnických osob) Domácí hospic Jordán Místo kazuistiky konkrétního člověka jsem zvolila podrobnější představení jednoho z domácích (mobilních) hospiců, který také vlastně přispěl k mé chuti podívat se blížeji na toto téma. Je to tedy vlastně případová studie jednoho zařízení paliativní péče v naší zemi. Zajímalo mě, jak takový hospic funguje, jací jsou jeho klienti, s jakými radostmi i strastmi se potýká. Nejlépe se toto můžeme dozvědět z rozhovoru se zakladatelkou a sociální pracovnicí výše jmenovaného hospicu. Domácí hospic Jordán o.p.s. je nezisková organizace, která nabízí paliativní péči v okrese Tábor. Poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se rozhodnou pečovat o své umírající blízké doma. Nabízí pohotovostní návštěvu lékařů a zdravotních sester, a to 24 hodin 7 dní v týdnu. Poskytuje léčbu bolesti a mírnění dalších projevů, které nemoc přináší. Podporu nemocných a jejich blízkých zajišťuje sociální pracovnice a psychoterapeutka, nabízí možnost duchovní služby. V případě potřeby zapůjčí kompenzační pomůcky usnadňující péči v domácím prostředí. Do paliativní péče může být přijat nemocný člověk, který se svobodně rozhodne prožít závěr svého života v domácím prostředí. Tento nemocný trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu a byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení. Podmínkou poskytnutí služeb je možnost jednoho blízkého převzít zodpovědnost za celodenní péči o nemocného. Hospicová péče je poskytovaná do vzdálenosti 25 km od Tábora, nemocný si službu musí hradit denní částkou 250 Kč. 4.2 Rozhovor s Mgr. Evou Špallovou, sociální pracovnicí Domácího hospicu Jordán v Táboře Jak dlouho vznikal (od nápadu po realizaci) Domácí hospic Jordán? - 8 -

10 Nápad vznikl v létě 2009, nezávisle na sobě začaly intenzivně o založení hospice přemýšlet paní Jana Špačková s Maruškou Sovadinovou, které se neznaly, ale sešly se v září téhož roku. V listopadu byl hotový multidisciplinární tým včetně dobrovolníků, v lednu 2010 Maruška s Janou našly prostory, v dubnu byla založena o.p.s., v srpnu nestátní zdravotnické zařízení, v říjnu zdravotnický tým již začal fungovat. V prosinci a lednu 2011 byly registrovány sociální služby (tj. od 1.12 terénní odlehčovací služby, od ledna odborné sociální poradenství). Co bylo největší překážkou ke vzniku? Největší překážkou vzniku i současného fungování bylo a je nastavení současné legislativy - v zákoně dosud domácí hospicová péče neexistuje. Důsledkem toho je, že provoz domácího hospice není hrazen z veřejného pojištění a prostředky na provoz zdravotnického týmu se tedy musí sehnat jiným způsobem (granty, sponzoři, sbírky...). A jde to těžko. Kolik klientů již váš tým doprovodil? V současné době máme v péči sedmou rodinu, což představuje cca 80 návštěv zdravotnického týmu v rodinách a 37 kontaktů na hospicové služby (tj. dotazů a případných konzultací ohledně domácí hospicové péče). Jaká je vaše kapacita? Je dostatečná? Musíte odmítat klienty? Naše kapacita v současné době v počtu týmu tak, jak ho máme (vzhledem k finančním podmínkám), můžeme poskytovat intenzivní domácí hospicovou péči 2 rodinám současně (tj. 24 hodin denně v péči - výjezdy, služby na telefonu), přičemž ale záleží i na konkrétní situaci, protože ne vždy je u rodin potřeba intenzivní péče. Například nyní máme 3 rodiny, kde je stav stabilizovaný, není akutní, takže sestřička nejezdí do rodiny každý den. Co se týče dostatečnosti kapacity, není pro mě lehké na to úplně odpovědět, protože se situace v současnosti hodně mění. Měli jsme teď několik měsíců kapacitu volnou (1 rodinu v péči). Často bylo důvodem, že rodiny, které hospicovou péči potřebovaly, se na nás obracely pozdě, a než se rozhodly, často pacient zemřel dříve, než jsme stihli péči poskytnout. Nyní máme během několika dní zájem od několika rodin a kapacitu máme plnou. Kolik má váš hospic zaměstnanců a kolik dobrovolníků? - 9 -

11 V současnosti se v týmu pohybuje 11 lidí a cca 10 aktivních dobrovolníků, z toho máme 5 zaměstnanců (tj. s nimiž máme uzavřeny pracovní smlouvy) a další na dohody. Co si vy osobně myslíte, že umírající člověk nejvíce potřebuje? Co potřebují jeho blízcí? Dle mého názoru umírající člověk potřebuje jednak co nejadekvátnější péči - tj.úlevu od bolesti (aby mohl vůbec mít sílu na to ostatní) a dále potřebuje - citlivou blízkost druhého člověka, potřebuje vědět, že se má na koho obrátit, že může říct někomu to, na co myslí, co se mu honí hlavou, zkrátka, že v tom nezůstane sám. Pro jeho blízké je také důležitá podpora - citlivé doprovázení v tom, co prožívají. Potřebují tedy jednak praktickou pomoc (např. úlevu, že mohou kdykoliv zavolat, když si neví rady s projevy nemoci), nebo to že je někdo vystřídá, aby se mohli dospat, fyzicky fungovat, odlevit a pak samozřejmě podporu psychickou - nejste v tom sami, můžete říct, co vás tíží, povídat si o tom, co vás čeká, (při umírání samotném i až váš blízký nebude...) Podle mě je to být nablízku, nastavení na to, že může přijít s čímkoli, může se ptát a vyslovovat to bolavé a my neutečeme a budeme podle našich možností hledat spolu s ním odpovědi na otázky, na které odpověď můžeme najít a pomůžeme mu nést to, na co odpověď neznáme, nebo se hledá jen těžko. Co vás při této nelehká práci povzbuzuje? Kde čerpáte sílu? Největším povzbuzením pro mě je to, že vnímám, že tato práce má smysl. Okolo hospicového hnutí se pohybuji už 17 let a vždycky bylo mým velkým přáním, aby hospic vznikl i v našem regionu, ale sama bych neměla sílu ani odvahu se do něčeho takového pustit. No a teď jsem vděčná, za to že hospic tu mohl vzniknout, napříč všem možným nepřízním a dokonce v něm můžu i sama pracovat. Takže to je pro mě první - vnitřní hluboké přesvědčení, že ta práce má smysl. Další zdroj je skvělý tým, kde si jeden druhému můžeme být oporou, bez toho by se to také dělat nedalo. A v neposlední řadě čerpám z modliteb nejen svých ale i lidí, kteří na nás v modlitbách pamatují. Je jich hodně a patří jim veliký dík, bez toho bychom asi řadu tíživých věcí a nejistot prožívali jinak

12 5. Závěr Shlédnu li svou práci od cílové pásky, vidím, jak málo z tohoto tématu se do ní vlastně vešlo. Ne vše, co mě překvapilo a poučilo, jsem v ní zmínila. Na vině je asi jakási chuť po stručnosti a zároveň co největší hutnosti práce. Co mě osobně připadá stěžejní na tématu paliativní péče, je možnost vrátit umírání domů. Každý z nás by měl vědět, že jejich blízcí nemusí prožívat poslední dny na odcizených lůžkách léčeben dlouhodobě nemocných, v domovech důchodců a nemocničních odděleních. Každý by měl vědět, kde hledat potřebnou pomoc a podporu a pokusit se najít jiné řešení než ta, která se nám v současné době nabízejí tak jaksi samozřejmě. Zároveň si moc dobře uvědomuji obtíže s tím spojené, v současné rychlé moderní společnosti na pomalé umírání není čas. Mimo času ale lidem a celým rodinám chybí hlavně odvaha. Odvaha čelit tváří v tvář vlastní smrtelnosti. Hospicové hnutí je tu od toho, aby nás touto nelehkou cestou provedlo, je připraveno posvítit do tmy, hodit pomocné lano

13 6. Seznam literatury Sociální práce v hospici a paliativní péče, Johann-Christoph Student, Praha Hospice a umění doprovázet, Marie Svatošová, Praha Standardy a normy hospicové a paliativní péče, Lukas Radbuch, Sheila Payne a kolektiv, red. Martina Špinková, vyd. Cesta domů Hovory s umírajícími, Elisabeth Kübler-Rossová, Hradec Králové

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015

Program relaxace a doprovázení. Miroslava Barešová Říjen 2015 Program relaxace a doprovázení Miroslava Barešová Říjen 2015 Obsah prezentace Domov důchodců Bystřany Začátky projektu Realizace projektu Přijetí klienta, dotazník Používané techniky Vedení dokumentace

Více

MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno

MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno MUDr. Regina Slámová, Domácí hospic Tabita Brno Kdo je pacient v paliativní péči Kdo se podílí na péči o nevyléčitelně nemocného? Komunikace s rodinou, pečujícími Možnosti a úskalí mezioborové spolupráce?

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA ond aym ig R ton Ro s orth rw site OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA Život je věčný, láska je nesmrtelná a smrt je pouze horizont. Horizont není nic jiného než hranice, za niž už nedohlédneme. DOMÁCÍ HOSPIC SV.

Více

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu Konference SPOLEČNOU CESTOU 13. 9. 2016 Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností

Více

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha

Paliativní péče. MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Paliativní péče MUDr. Adam Houska Centrum paliativní péče, Praha Multidisciplinární přístup zaměřený na zvyšování kvality života u pacientů s život ohrožující nemocí a jejich rodin, čehož dosahuje skrze

Více

HOSPIC MÍSTO RADOSTI

HOSPIC MÍSTO RADOSTI HOSPIC MÍSTO RADOSTI Mgr. Robert Huneš, ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v ČR Zakladatelka hospicového díla ve světě madam

Více

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS.

Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Mgr. Markéta Fuchsová Petra Maryncová, DiS. Oblastní charita Pelhřimov Domácí hospicová péče o roku 2008 Kombinace zdravotně sociálních služeb v domácnosti klienta Půjčovna kompenzačních

Více

Domácí hospic Domácí hospic Strom života

Domácí hospic Domácí hospic Strom života Domácí hospic Poskytuje své služby pacientům v pokročilých stádiích nevyléčitelných nemocí. Nemocnému a jeho pečujícím blízkým je tým domácího hospice k dispozici 24hodin denně 7 dní v týdnu. Cílem je

Více

Paliativní péče v první linii Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře 2006 MUDr.Bohumil Skála,PhD Paliativní péče Paliativní péče je přístup, p, který zlepšuje kvalitu života nemocných a jejich

Více

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec

Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP JINDŘICHŮV HRADEC registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00058 Analýza potřebnosti lůžkového hospice na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Doprovázení umírajících a pozůstalých

Doprovázení umírajících a pozůstalých Doprovázení umírajících a pozůstalých PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. n.spatenkova@gmail.com Ostrava 17. března 2015 Umírání a smrt Život každého člověka jednou skončí i můj, i Váš, nás všech Zdravý selský

Více

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s.

SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. SPOLEK PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC MEZI STROMY, z. s. STANOVY SPOLKU Čl. I Název a sídlo Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

CHARITA OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc.Jana Camfrlová, koorditároka hospicového hnutí Marie Karásková DiS., koordinátorka programu v nemocnici CHARITA OSTRAVA www.ostrava.caritas.cz 1 PŘEDSTAVENÍ

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1 Domácí hospic Nablízku, z. ú. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2 Preambule Domácí hospic Nablízku, zapsaný ústav se sídlem v Lysé nad Labem je nezisková organizace založená podle zákona par. 405 zákona č. 89/2012

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE

ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V RÁMCI NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE Zlepšení kvality paliativní péče o pacienty s pokročilým neonkologickým onemocněním s limitovanou prognózou v

Více

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia)

Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Sociální gerontologie a thanatologie (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Petra Zimmelová Cíle předmětu: - Orientovat se v

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

lůžkový HOSPIC MEZI STROMY pro Vysočinu Projektová studie

lůžkový HOSPIC MEZI STROMY pro Vysočinu Projektová studie lůžkový HOSPIC MEZI STROMY pro Vysočinu Projektová studie 1 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU MUDr. Marie Svatošová je vůdčí osobností českého hospicového hnutí a zakladatelka prvního hospice v Čechách v Červeném

Více

Dotazník populace - 2013

Dotazník populace - 2013 Dotazník populace - 2013 Blok vnímání umírání 1) Mluví se v rámci společnosti dostatečně o konci života a umírání? 2) Je pro Vás těžké o smrti a umírání mluvit? 3) Kdo by měl podle Vás s dětmi mluvit o

Více

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR SPOLU AŽ DO KONCE Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce života, které považujeme za velmi důležité a

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2012 Z čeho při prosazování mobilní paliativní péče vycházíme? z toho, že konec života do života patří a že bychom měli mít možnost volit kde

Více

EKONOMICKO PROVOZNÍ ROZVAHA

EKONOMICKO PROVOZNÍ ROZVAHA EKONOMICKO PROVOZNÍ ROZVAHA Předpokládané zahájení provozu listopad 2018 Zpracovali: Ing. Lukáš Beránek, Ing. Jan Dokulil, PhDr. Ludmila Novotná, Mgr. Jana Pokorná, grafická úprava: Bc. Eliška Beránková,

Více

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa

Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Paliativní medicína v ČR v roce 2006. Kde se nacházíme a kam směřujeme? Pohled lékaře - onkologa Jiří Vorlíček, LF MU Brno Brno 26. října 2006 Co je paliativní medicína? DEFINICE Paliativní medicína se

Více

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Zpravodaj 1. pololetí 2016 Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme však některým příběhům dopsat šťastné konce. Filípek má nový zdravotní kočárek Malý Filípek prodělal obrnu, která ho poznamenala na celý

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR Program implementace švýcarsko české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program Zdraví ) Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR 17. 3. 2015 Ostrava Ing.

Více

Kdy ukončit (přístrojovou) léčbu (na ARO)? srovnání Francie a ČR

Kdy ukončit (přístrojovou) léčbu (na ARO)? srovnání Francie a ČR Kdy ukončit (přístrojovou) léčbu (na ARO)? srovnání Francie a ČR Kateřina Rusinová 1.LF UK a VFN Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Průzkumy veřejného mínění

Více

Smlouva o poskytnutí péče multidisciplinárního týmu Domácí hospicové péče na Znojemsku

Smlouva o poskytnutí péče multidisciplinárního týmu Domácí hospicové péče na Znojemsku Smlouva o poskytnutí péče multidisciplinárního týmu Domácí hospicové péče na Znojemsku Smluvní strany 1) Jméno: Datum narození: Adresa: (dále jen uživatel ) Jméno: Datum narození: Adresa: (dále jen pečující

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

RODINNÝ POKOJ. pravidla provozu

RODINNÝ POKOJ. pravidla provozu RODINNÝ POKOJ pravidla provozu Tato pravidla jsou přílohou Dohody o spolupráci při provozu rodinného pokoje v ODN1 v Nemocnici Nové Město na Moravě (dále jen Dohoda ) uzavřené mezi Nemocnicí Nové Město

Více

Kdy a jak zahájit paliativní péči na ICU? Renata Černá Pařízková

Kdy a jak zahájit paliativní péči na ICU? Renata Černá Pařízková Kdy a jak zahájit paliativní péči na ICU? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice

Více

Dlouhodobá lůžková péče pro území Libereckého kraje (paliativní medicína OD: 00030)

Dlouhodobá lůžková péče pro území Libereckého kraje (paliativní medicína OD: 00030) Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., sídlo: Horská 1219, 460 14 Liberec 14, provozovna/kanceláře: Josefinino údolí 9/9, 460 05 Liberec Bankovní spojení: 996 005 329 / 0800, IČO 287 00 210, www. hospiczdislavy.cz,

Více

POHLED SESTRY NA PALIATIVNÍ PÉČI V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ. Monika Metznerová FN Brno Bohunice KARIM

POHLED SESTRY NA PALIATIVNÍ PÉČI V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ. Monika Metznerová FN Brno Bohunice KARIM POHLED SESTRY NA PALIATIVNÍ PÉČI V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Monika Metznerová FN Brno Bohunice KARIM PALIATIVNÍ PÉČE =aktivní péče orientovaná na kvalitu života, poskytovaná pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče. Přínosy v kazuistikách Pavel Svoboda Domácí hospic sv. Zdislavy, Třebíč Brno

Mobilní specializovaná paliativní péče. Přínosy v kazuistikách Pavel Svoboda Domácí hospic sv. Zdislavy, Třebíč Brno Mobilní specializovaná paliativní péče Přínosy v kazuistikách Pavel Svoboda Domácí hospic sv. Zdislavy, Třebíč Brno 23.9.2016 Pacientka, karcinom dělohy Žena, ročník 1955, Třebíč dg. říjen 2013, radikální

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby odborné sociální poradenství

Popis realizace poskytování sociální služby odborné sociální poradenství Popis realizace poskytování sociální služby odborné sociální poradenství PORADNA HOSPIC SV. JANA N. NEUMANNA, o. p. s. KONTAKTNÍ ÚDAJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název: PORADNA HOSPIC SV. JANA N. NEUMANNA Adresa:

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s.

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Linka Die Dargebotene Hand Tel. 143 213 000 kontaktů, 150 000 hovorů Dobrovolníci Příručka

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Péče o těžce nemocného a umírajícího v domácí hospicové péči z pohledu pečujícího

Péče o těžce nemocného a umírajícího v domácí hospicové péči z pohledu pečujícího Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 133; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Kteří pacienti již nemají prospěch z umělé výživy Klinické a etické aspekty

Kteří pacienti již nemají prospěch z umělé výživy Klinické a etické aspekty Kteří pacienti již nemají prospěch z umělé výživy Klinické a etické aspekty O. Sláma, MOU Brno XII. BDPM 26.10.2006 Předmětem zájmu PM je velmi různorodá skupina pacientů Různá diagnóza, různá prognóza,

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

PROČ POTŘEBUJEME V KRAJSKÉM MĚSTĚ LŮŽKOVÝ HOSPIC?

PROČ POTŘEBUJEME V KRAJSKÉM MĚSTĚ LŮŽKOVÝ HOSPIC? PROČ POTŘEBUJEME V KRAJSKÉM MĚSTĚ LŮŽKOVÝ HOSPIC? Jihočeským krajem právě hýbe petice českobudějovického Červeného kříže za vybudování lůžkového hospice v Českých Budějovicích, sloužícímu potřebám všech

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady

Výroční zpráva. Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Výroční zpráva Rok 2015 Vpracovala: Mudr.Eva Hegmonová, předsedkyně správní rady Úvodní slovo Nadace most k domovu Zlín byla založena z iniciativy MUDr. Evy Hegmonové a Ing. Jindřicha Hegmona dne 4. června

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka.

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. FORMA A Když zahyne blízký Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. Tragická smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě. Dovolujeme si Vám nabídnout několik informací,

Více

Integrace paliativní péče do zařízení sociálních služeb

Integrace paliativní péče do zařízení sociálních služeb Integrace paliativní péče do zařízení sociálních služeb Dílčí závěr Projektu integrace paliativní péče do domova pro seniory Financován: NF AVAST hlavní příjemce: Domov Sue Ryder, z.ú. Kontext vzniku projektu

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Konference SPOLEČNOU CESTOU 13.9.2016 Představujeme se vám Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Žerotínova 319/21

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB:

Více