JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice Čelákovice, srpen 2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, srpen 2014."

Transkript

1 JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ Praktická příručka na vaší vaší cestě cestě ke slaďování ke slaďování pracovního, rodinného rodinného a osobního a osobního života života Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice Čelákovice, srpen 2014 rodinné centrum 1

2

3 JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ Praktická příručka na vaší cestě ke slaďování pracovního, rodinného a osobního života Tato publikace vznikla v rámci projektu Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Rodinné centrum ROUTA, o.s., Čelákovice. Autorka: Ing. Lucie Jakubcová Editorka: Mgr. Linda Sokačová Jazyková korektura: Alena Rambousková Grafická úprava: Bohdana Rambousková V srpnu 2014 vydalo Rodinné centrum ROUTA, o.s., Sokolovská 305, Čelákovice,

4

5 Vážené čtenářky a čtenáři, slaďování pracovního života s potřebami rodiny a vašimi osobními představami není jednoduché. Někdy je to i dřina. Pokud se ale nenecháte odradit a vrhnete se na slaďování jako na příležitost pro celou rodinu, vyplatí se to. Šťastnější budou nejen rodiče, ale i děti. Nikdo v rodině nebude muset obětovat svá očekávání a ambice, oba rodiče se aktivně zapojí do péče o děti, které si vytvoří stejně silný vztah s maminkou i tatínkem. Slaďování není ideální rovnováha mezi prací a rodinou. Jsou situace, kdy převažují zájmy a potřeby rodiny, a jindy zase vyžaduje víc pozornosti vaše zaměstnání nebo podnikání. Na to je třeba se připravit. Při slaďování se musíte postarat nejen o to, abyste vše zvládli vy, ale také aby zvolený režim vyhovoval vašemu dítěti. Dokonalý návod na slaďování neexistuje. Tato publikace se přesto snaží nabídnout maximum rad a praktických informací, které vám při zavádění vašeho systému slaďování mohou pomoci. Příručka vychází ze zkušeností žen, které si slaďováním už prošly nebo je právě prožívají. Můžete se jejich postřehy nechat inspirovat, poučit se z jejich chyb a stavět na tom, co se jim povedlo. Bez přípravy člověk dělá řadu chyb a zkušenosti jiných ať už pozitivní nebo negativní nás můžou obohatit a posunout rychleji kupředu. Publikace nabízí několik tipů pro každodenní život, na co nezapomenout, na co se připravit a jak se zařídit, když se rozhodnete sladit práci a rodinu. Slaďování nejsou jen paragrafy, významnou roli hraje psychika a síla zvládnout i nepředvídané situace. V závěru našeho minimanuálu vám formou rozhovorů nabízíme zkušenosti z reálného života matky samoživitelky, rodiny se střídavou péčí a páru, který vychovává čtyři děti. Věříme, že publikaci využijete. RC ROUTA je připraveno poskytnout vám další informace i odborné konzultace v případě, že o ně budete mít zájem. Přejeme příjemné čtení a úspěšné slaďování! Jana Fajtová Krausová, koordinátorka projektu Linda Sokačová, expertka na rovné příležitosti

6 OBSAH SLAĎOVÁNÍ JAKO AKTIVNÍ PROCES 8 Co je to slaďování a jak mu rozumět? 8 Koho se slaďování týká, kdo vše slaďuje? 8 Proč je slaďovat důležité? 8 Přínosy slaďování pro rodiče na mateřské/rodičovské dovolené 8 Přínosy slaďování pro zaměstnance 9 Přínosy slaďování pro zaměstnavatele 10 Přínosy slaďování pro společnost 10 Příklady opatření na podporu slaďování rodinného, pracovního a osobního života 11 ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA 13 JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ, CO PŘI SLAĎOVÁNÍ POMÁHÁ 14 Snažte se vědomě o dosažení rovnováhy 14 Uvědomte si, co je pro vás důležité 14 Dobíjejte baterky 14 Neustále na sobě pracujte, budujte svoje sebevědomí 15 Pracujte neustále na partnerském vztahu a posilujte jej 16 Nejste superžena, superpracovnice, supermatka 17 Delegujte a využívejte pomoc okolí 17 Zavrhněte perfekcionismus, dokonalost a vysoké nároky 18 Naložte si toho tolik, kolik unesete aneb naše role a jak je zvládat 18 Naučte se efektivně řídit svůj čas a organizovat svou práci/rodinu/osobní život 19 Plánujte 25 Pomoc okolí. Slaďování na poli partnerských vztahů. Zapojení partnera. 26 Plán péče o dítě 28 Plán pracovního života 28 Věřte, že to zvládnete 32 BARIÉRY VE SLAĎOVÁNÍ A JAK SE BRÁNIT 33 Bariéry vnější 33

7 Bariéry vnitřní 33 Jak z toho ven? 34 JAK HLEDAT A NAJÍT PRÁCI 36 Jak na hledání práce? 36 Buďte připravená 36 Stanovte si realistickou dobu hledání 37 Při hledání práce buďte optimistická 38 Kde hledat práci 38 Vaše osobní portfolio motivační dopis a životopis 40 Motivační (průvodní) dopis 40 Životopis 40 Výběrové řízení a přijímací pohovor 42 POUŽITÁ LITERATURA 44 ROZHOVORY SE SLAĎUJÍCÍMI RODIČI 45 Lucie a Jan: neustálá improvizace a boj s časem 45 Václava: nechápu, proč školky a družiny zavírají před obvyklým koncem pracovní doby rodičů 49 Petr: zásadní je stanovit si priority 52 Představujeme Rodinné centrum ROUTA, o. s. 56

8 SLAĎOVÁNÍ JAKO AKTIVNÍ PROCES Co je to slaďování a jak mu rozumět? Slaďování lze chápat jako snahu o vyvažování pracovního, rodinného a osobního života směrem k větší spokojenosti a efektivitě s cílem dosáhnout životní harmonie. Slaďování tedy propojuje nejen rovinu pracovní s oblastí rodinnou, ale zahrnuje i aspekt osobních zájmů, koníčků, potřeb, hodnot a priorit. Kritérium osobní spokojenosti a rovnováhy vlastního života hraje při slaďování důležitou úlohu. V odborné literatuře najdete anglický ekvivalent tohoto pojmu jako work-life balance či work-life integration. Slaďování je aktivní cestou hledání možností a řešení, cestou která vás zavede na křižovatky i do zdánlivě slepých uliček, někdy cestou pokusů i omylů. Je to dlouhodobý a zcela individuální proces. Důležité je uvědomit si, že to řešení, které naleznete v dané životní etapě, nemusí být za nějakou dobu již aktuální. Slaďovat tedy budete neustále. Koho se slaďování týká, kdo vše slaďuje? Jinými slovy můžeme slaďování přeložit jako uskutečňování práva mít rodinu a zároveň se realizovat v pracovním životě a při tom všem nezapomínat ani na svůj osobní život, zájmy a potřeby. Slaďují tedy všichni, kterých se toto právo dotýká, ať již to jsou rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené či vracející se do zaměstnání, pracující, nezaměstnaní, zdravotně znevýhodnění, ale i absolventi a senioři. Proč je slaďovat důležité? Starost o životní rovnováhu je důležitým stavebním kamenem na cestě k dosažení našich cílů, ať již na úrovni osobní, firemní, či společenské. Přínosy slaďování pro rodiče na mateřské/rodičovské dovolené (dále MD/RD) 8 Výzkumy ukazují, že stále více žen na mateřské či rodičovské dovolené by

9 se rádo v tomto období realizovalo, alespoň částečně, i v pracovní oblasti; po určité době intenzivního mateřství si mnoho žen uvědomuje, že jim něco chybí mohou mít pocit neuspokojení, frustrace, osobní stagnace, odtržení od okolního světa. Možnost realizovat se profesně na MD/ RD a skloubit pracovní, rodinný a soukromý život přináší: spokojenost, vyrovnanost, zachování duševní rovnováhy, duševního zdraví, self-leadership vědomé řízení svého života, svých priorit a hodnot, zmírnění nebo odstranění některých fenoménů spojených s mateřstvím na plný úvazek (např. krize opuštěného hnízda, fixace na partnera a rodinu, neschopnost návratu na trh práce po několikaleté péči o děti a rodinu, sociální izolace apod.), udržení odborné způsobilosti a profesní kompetence, jednodušší návrat zpět do zaměstnání, osobní růst, posílení sebevědomí, neexistence či odstranění vnitřních bariér, udržení částečné finanční nezávislosti a soběstačnosti. Přínosy slaďování pro zaměstnance Návrat ženy s malými dětmi do zaměstnání je jednou z nejtěžších životních etap z hlediska časové i psychické náročnosti najít si zaměstnání či vrátit se na původní místo, prokázat (ať již sobě, či zaměstnavateli), že to zvládnu, a zároveň zajistit péči o děti, domácnost a najít si čas pro partnera, přátele a sebe samu. Podpora společnosti, zaměstnavatele a nejbližších je přitom klíčová. Přínosy podpůrných nástrojů slaďování pro zaměstnance jsou zejména: spokojenost, harmonizace pracovního a rodinného života, podávání dlouhodobě lepšího výkonu a posilování motivace práce, zmírnění psychické i časové náročnosti skloubení pracovního a rodinného života, možnost řešit konstruktivně období časové nerovnováhy (nemoci dětí, rodinné problémy atd.), lepší řízení stresu, 9

10 udržení a rozvoj profesní způsobilosti a kompetencí zvýšení atraktivity zaměstnance, rychlejší a snadnější návrat do zaměstnání, snadná adaptace, možnost pracovat při MD/RD, zdravý životní styl, prevence. Přínosy slaďování pro zaměstnavatele Stále více firem si uvědomuje, že podávat dlouhodobě kvalitní výkony mohou pouze spokojení, zdraví a vyrovnaní lidé. Pokud je zaměstnavatel vstřícný podpoře nástrojů slaďování a věnuje speciální pozornost osobám slaďujícím, hovoříme o firmě přátelské rodině. Zavádění nástrojů slaďování zaměstnavateli přináší zejména: zvýšenou spokojenost zaměstnanců, snížení fluktuace a absencí, udržení kvalitních a talentovaných zaměstnanců, snížení personálních nákladů (nábor, zaškolení, adaptace), zvýšenou produktivitu práce, posílení konkurenceschopnosti, posílení výkonnosti, loajality a motivace zaměstnanců., tvorbu silných týmů, pozitivní dopad na image a atraktivitu firmy, pozitivní dopad na efektivitu společenské odpovědnosti. Přínosy slaďování pro společnost Přínosy pro společnost nakloněné politice přátelské rodině jsou zejména: ekonomická stabilita, eliminace zdravotních problémů způsobených stresem, eliminace sociálních problémů, podpora rodinné politiky, eliminace rozvodovosti, snížení nezaměstnanosti, odstranění diskriminace a stereotypního myšlení, společenských stereotypů, odstranění platové nerovnosti žen a mužů a nestejného uplatnění na trhu práce. 10

11 Příklady opatření na podporu slaďování rodinného, pracovního a osobního života Flexibilní formy práce (flexibilní/pružná pracovní doba, částečné úvazky, sdílená pracovní místa, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, stlačený pracovní týden, práce z domova) Plány osobního a kariérového rozvoje během času na MD/RD Systematický kontakt s rodiči na MD/RD (účast na poradách, zasílání informačních zpráv, interních časopisů, rodičovské weby, firemní společenské akce např. vánoční večírky) Plány návratu do zaměstnání nebo snižování úvazku před plánovaným odchodem Možnost individuálního koučování v oblasti pracovního a osobního života Firemní školky a jesle Mateřské a rodičovské příspěvky na úhradu služeb péče o děti Placená dovolená pro otce při narození dítěte či přijetí dítěte do pěstounské péče Podpora zaměstnanců poskytujících péči o závislou osobu Neplacené volno pro rodiče Opatření podporující vnitrofiremní komunikaci při zavádění a realizaci politiky slaďování Pracovní prostředí firmy prostory na přebalování/kojení, dětský koutek Sick days placené dny na zotavenou v případě krátkodobé nemoci Neplacené volno pro načerpání sil ( career break, sabbatical ) Wellness programy Firemní akce zahrnující členy rodiny zaměstnanců (vánoční večírky, tábory, sportovní aktivity atd.) Audity jako nástroj pro slaďování (audit rodina a zaměstnání, genderový audit, audit rovných příležitostí, personální audity, audity firemní kultury atd.) Psychologické, finanční či právní poradenství v tíživých situacích Možnost práce pro místní komunitu, neziskový sektor, MC, RC Sítě rodičů, mateřská a rodinná centra, rodičovské weby Rozšiřování kapacit ve školkách, uplatňování různých forem péče o dítě (vzájemná rodičovská výpomoc, chůva, mateřská a rodinná centra, dětské skupiny) Projekty na slaďování rodinného a pracovního života podporované 11

12 12 a financované EU prostřednictvím strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR (vzdělávání skupin osob vyloučených nebo ohrožených, vytváření pracovních míst, podpora zaměstnavatelů, hlídání dětí, rozjezd podnikání atd.)

13 ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA Dosáhnout rovnováhy kolem sebe může jen ten, kdo má rovnováhu ve svém nitru. Lothar J. Seiwert Výzkumy ukazují, že existují čtyři základní faktory ovlivňující naši rovnováhu (model časové rovnováhy dle Seiwerta/Peseschkiana): 1. oblast těla zdraví, strava, relaxace, dobrá kondice, délka života; 2. oblast pracovního výkonu uspokojující práce, kariéra, úspěch, peníze, majetek; 3. oblast kontaktu rodina, přátelé, sociální skupiny, podpora, uznání ; 4. oblast smyslu seberealizace, láska, naplnění, filozofie, hodnoty a priority, náboženství, motivace, mentální zdraví. Základním předpokladem je, že tyto oblasti životní rovnováhy se nacházejí ve vzájemné závislosti jestliže jsou kladeny extrémní nároky na jednu oblast, nutně to bude znamenat, že jinou zanedbáváme. Je důležité si uvědomit, že životní sílu a energii čerpáme ze všech oblastí. Jestliže chceme pracovat na dosažení své životní rovnováhy, je nezbytné, abychom věnovali svůj čas všem oblastem, neznamená to však, že rovným dílem, to je zcela individuální. Příklady: Pokud člověk klade příliš velký důraz na pracovní život a prací tráví většinu svého času, začnou tím dříve nebo později trpět oblasti ostatní podlomené zdraví, chudý soukromý život, žádní přátelé, objeví se psychosomatické problémy. Stejně tak žena, která se stoprocentně věnuje jen dětem a své rodině a rezignuje přitom na svůj osobní, profesní růst a svoje zájmy, se může ocitnout v situaci, kdy po několikaleté péči o rodinu neumí a nemůže najít zaměstnání, pociťuje osamělost, nepochopení, nemožnost seberealizace, což má za následek opět oslabení mentálního a fyzického zdraví. 13

14 JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ, CO PŘI SLAĎOVÁNÍ POMÁHÁ Snažte se vědomě o dosažení rovnováhy Svůj čas rozdělujte vědomě mezi všechny životní oblasti: práci, rodinu (děti, partnera), přátele, nezapomínejte na odpočinek a zdravý životní styl, ale ani na svůj osobní rozvoj, zájmy, relaxaci a otázky vaší motivace, hodnot a priority. Uvědomte si, co je pro vás důležité Znát vlastní hodnoty je důležité jak v profesním, tak v rodinném i osobním životě. Pouze ten, kdo si je vědom hodnot, které uznává, si může stanovit svoje priority a ty poté řídit. Odpovězte sama sobě na otázky: Co je pro mne důležité v životě, co mne naplňuje? Jak vlastně chci žít? Jaký je můj současný cíl? Čeho se mi nedostává, co mi chybí? Pokud toho, co je pro vás mimořádně důležité (ať již v práci nebo soukromém životě), nacházíte ve vašem životě jen málo nebo vůbec, stanovte si za nejbližší cíl zařadit je znovu do vašeho života a vědomě na něm pracujete. Při slaďování jste tím nejdůležitějším kritériem vy sama, vaše potřeby, přání, vaše spokojenost, vaše CHCI. Každý vás dnes před mateřskou dovolenou připraví na to, jak kojit, jak přebalovat, jak dýchat při porodu apod. Ale co se stane s vámi, když se vám miminko narodí, s vaší psychikou, s vašimi zájmy, které jste dosud měla, s vašimi přáteli a okolím a vaším partnerským vztahem? Jsme na to také připraveny? Co když se najednou necítíte úplně šťastná, i když byste měla? Co když chcete něco víc než se starat o děti? Klíčové je uvědomit si, co vlastně chcete, a poté se podle toho řídit. Spousta žen o možnostech slaďování ani netuší nebo prostě neví, jak na to, a v řadě případů naráží na mnoho překážek, včetně těch vnitřních, které jsou mnohdy těmi nejobtížnějšími. Slaďování je třeba se naučit a mnohdy si právo mít rodinu, práci i sebe samu vybojovat. Lenka K., dvě děti Dobíjejte baterky Aktivní a efektivní ve svém životě může být jen ten, kdo čerpá síly. Důležité 14

15 je tedy nejen umět řídit svůj energetický výdej, ale i příjem. Pro naše mentální, emocionální i fyzické zdraví je velmi důležité vyvažovat období stresu a klidu. Dělejte si radosti, odměňujte se, vědomě si vyšetřete čas sama pro sebe, odpočívejte, relaxujte. Snažte se integrovat do svého života co největší počet aktivit, které vás posilují, přináší pocit uspokojení a štěstí. Nešetřete svůj život na později, až děti odrostou, až vám skončí rodičovská, až budete v důchodu, žijte tady a teď. Inspirativní příklady účastnic praktického semináře Workl-life balance Úspěšné slaďování rodinného, pracovního a osobního života v praxi, pořádaného RC Routa v rámci projektu Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice, jak si dobíjejí baterky : Když dítě usne, měla jsem tendenci začít uklízet, mýt nádobí a žehlit. Po čase jsem zjistila, že nic jiného za celý den nedělám, než pracuji, a stejně to není nikde vidět. Teď pro mne znamená doba spánku mojí dcery dobu pro mne. Přečtu si knížku, zacvičím si, dám si kafčo. A hlavně, necítím u toho výčitky. Jsem stále na RD, dobíjet baterky pro mne v tuto chvíli znamená pracovat a dělat to, co mne baví. Není to pro mne práce, ale relax, protože se věnuji tomu, co mne naplňuje a zároveň si odpočinu od mateřských povinností. Dvakrát týdně mám večer pro sebe a přes to vlak nejede. Hlídá tatínek. Jdu si zacvičit, zaplavat nebo s kamarádkou. Ráda nakupuji, ale s malými dětmi to prostě nejde. Zajet si koupit něco ve slevě s dvěma malými dětmi, moci si oblečení vyzkoušet a nebýt u toho ve stresu je nemožné. Vymyslely jsme proto s kamarádkou noční shopping. Spousta obchodů a obchodních center má otevřeno až do devíti. Manželé přicházejí z práce a my občas vyrážíme. Neustále na sobě pracujte, budujte svoje sebevědomí Pokud jste na mateřské či rodičovské dovolené, pojměte tuto dobu jako dobu vašeho osobního růstu. Neustále na sobě pracujte, vzdělávejte se, buďte aktivní. Vezměte toto období do svých rukou, vymýšlejte nové aktivity, zapojujte se do projektů, udržujte profesní kontakty, věnujte se 15

16 činnostem, které vás baví a na které jste předtím neměla čas, pracujte nebo se zapojujte do dobrovolnických aktivit (mateřská, rodinná centra, neziskové organizace, politika apod.). Dělejte aktivity, které s vaším dítětem nesouvisí. Toto období budete poté moci vašemu budoucímu zaměstnavateli lépe prodat, posilujete tím nejen svoje pracovní kompetence, ale i svoje sebevědomí. Na mateřské a rodičovské dovolené jsem byla celkem šest let. Už ze začátku mi bylo jasné, že do své původní profese se nebudu moci vrátit. Proto jsem čas strávený s dětmi doma využila i k tomu, abych si rozšířila svou kvalifikaci. Nejdříve jsem se pustila do studia oboru poradce pro výživu, poté jsem nastoupila na magisterský studijní obor speciální pedagogiky Po ukončení RD jsem nastoupila na základní školu. Tam jsem ale podala výpověď ve zkušební době, bohužel se mi nepodařilo skloubit pracovní zátěž s rodinnými povinnostmi, veškerý svůj volný čas jsem totiž trávila opravováním sešitů a přípravami na další vyučování a na vlastní děti už nezbýval čas. Nyní pracuji v soukromé mateřské škole. Podařilo se mi najít práci, která odpovídá mé kvalifikaci, baví mě a zároveň mi umožňuje věnovat dostatečný čas mým dětem. Návrat na trh práce po rodičovské dovolené byl těžší, než jsem si představovala. Skloubit práci a rodinu není jednoduché, obzvláště bez babiček v místě bydliště. Těžko bych se obešla bez pomoci manžela, který zajišťuje především ranní rozvoz dětí a péči o děti o víkendech, kdy studuji, a obou babiček (hlídání především v době nemocí a rekonvalescencí). Každopádně jsem velmi ráda, že jsem se rozhodla na sobě pracovat a již nyní mám v plánu další kurzy. Libuše Z., dvě děti Pracujte neustále na partnerském vztahu a posilujte jej Partnerství je alfou a omegou naší spokojenosti. Partner je člověk, který vám je nejblíže, navzájem si dáváte sílu láskou a důvěrou. Věnujte tomuto důležitému člověku ve vašem životě čas. Slaďování se týká vás obou. Důvodem, proč selhávají vztahy a často i slaďování, ať již na poli partnerských vztahů či rodiny a práce, je fakt, že partneři tráví málo přínosného času společně, zapomínají o vztah pečovat a investovat do něj. Věnujte si proto vzájemnou pozornost, chvalte se, překvapujte, mluvte spolu o vzájemných potřebách, mějte rituály, společné plány, vědomě zařazujte 16

17 aktivity, které vybočují z rutiny a všednodennosti. Převezměte vědomě zodpovědnost za svůj vztah a neustále na něm pracujte. Nejste superžena, superpracovnice, supermatka Domnívat se, že je v mých silách zvládnout mnoho rolí a úkolů najednou, že musím být všude a zvládnout vše sama a při tom ještě zachraňovat svět a k tomu být pěkně upravená a oblečená a stále ve skvělé náladě, je představa mylná. Nesnažte se být superženou, superpracovnicí a supermatkou, honba za dokonalostí a nepostradatelností je nebezpečná, nepřináší nikomu prospěch, a nejméně vám Delegujte, využívejte pomoci okolí, zavrhněte dokonalost, naložte si toho jen tolik, kolik unesete, a naučte se efektivně řídit a organizovat svůj čas. Delegujte a využívejte pomoc okolí Zamyslete se nad tím, jak si organizujete svůj čas. Které úkoly, povinnosti a aktivity můžete přesunout na někoho/něco jiného tak, abyste ušetřila čas na činnosti, které jsou pro vás důležitější a kterých se vám nedostává? Inspirativní příklady účastnic praktického semináře Workl-life balance Úspěšné slaďování rodinného, pracovního a osobního života v praxi, pořádaného RC Routa v rámci projektu Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice, jak delegují a využívají pomoc okolí: Svou paní na úklid a žehlení bych nevyměnila za nic na světě. Šetří mi čas, přináší mi pocit uspokojení z navoněného bytu i vyžehleného prádla a navíc, rodina si váží úklidu mnohem více, než kdybych uklízela já. Když jsme měly děti malé, dohodly jsme se se sousedkami, že si budeme vzájemně vařit první příkrmy. Každá navařila něco, vzájemně jsme si to vyměnily a daly zamrazit. To nám ušetřilo spoustu času. Jelikož máme prarodiče daleko, našli jsme si náhradní babičku. Babička odvádí třikrát týdně děti na kroužky, z družiny, občas na hřiště. Máme z toho prospěch všichni rodiče zajištěný odpolední program pro děti, děti třetí hodnou babičku a babička možnost realizace a zdroj přivýdělku. 17

18 Pomoc rodinného centra Routa je k nezaplacení. Často se mi stalo, že jsem musela zůstat v práci déle. S.O.S. služba dovedla dcerku ze školky do centra, a já mohla bez stresu přijet o chvilku později. Mám dvě malé děti, které ještě nechodí do školky. Dopoledne se věnuji jim. Jelikož jsem se rozhodla rozjet podnikání, potřebuji tomu věnovat svůj čas. Odpoledne odvádím děti k paní, která má sama dvě malé děti. Všechny pohlídá, děti si zároveň pohrají s vrstevníky a já se mohu v klidu alespoň pár hodin denně věnovat rozjetí svého byznysu. Zavrhněte perfekcionismus, dokonalost a vysoké nároky Pozor na perfekcionismus a dokonalost jsou kategorií subjektivní. Hnát se za dokonalostí je nebezpečné, může vás natolik vyčerpat, že výsledek už si pak vůbec neužijete nebo budete zklamáni mnoha drobnými detaily, které nebyly dle vašich představ. Stejně tak být dokonalou matkou na plný úvazek nemusí znamenat být matkou nejlepší. Honba po dokonalém mateřství škodí nejen matkám samotným, ale také jejich dětem. Dnešní společnost je zaměřená na výkon a laťka je obecně nastavená velmi vysoko, proto jsou i vysoké naše nároky na sebe, rodinu, děti, práci. Využijte svůj čas na to, co je opravdu podstatné. Slevte ze svých nároků mít vše zařízené a zorganizované naprosto perfektně. Naložte si toho tolik, kolik unesete aneb naše role a jak je zvládat Není v našich silách zastávat mnoho rolí a úkolů najednou. Studie ukazují, že většina lidí není schopna plnit více než sedm rolí současně. Čím více jich zastáváme, tím náročnější je tyto role skloubit. Různé role si totiž žádají různé vlastnosti, priority, úkoly, ale především naši účast. Mnoho aktivit najednou rozmělňuje naše síly a energii, nikde potom nepanuje pocit naší stoprocentní angažovanosti. To způsobuje ztracený přehled, opomenutí, časové ztráty a často stres a neuspokojení z vlastní činnosti i negativní hodnocení rodiny i okolí Odhadněte proto hranici svého smysluplného vytížení a přetížení, buďte realistická naložte si toho tolik, kolik skutečně unesete, naučte se říkat ne, uvědomte si, co je pro vás opravdu důležité a podstatné, a zbavte se rolí a úkolů, které vás zatěžují. Říká se, že dál a výš může jít jedině ten, kdo se dokáže zbavit zátěže. Poslouchejte signály svého 18

19 těla i okolí, které je mnohdy baromentrem naší životní pohody.vsaďte i na svoji intuici lidská intuice představuje jakýsi emoční mozek. K řadě rozhodnutí sice dospějeme na základě faktů, ale poslední slovo stejně má náš pocit. Naslouchejte tedy své intuici a zahrňte ji do procesů svého rozhodování. Přiměřená důvěra ve vlastní pocity vám toto rozhodování usnadní a ušetří energii a čas. Když jsem nastupovala na druhou mateřskou, těšila jsem se, jak si toto období užiju. Po půl roce však můj manžel přišel o práci. Jelikož máme nový dům a hypotéku, musela jsem se vrátit do zaměstnání já. Můj muž není typ k dětem, a tak jsem našla pro obě své malé děti chůvu. Bohužel mi můj zaměstnavatel neumožnil nastoupit na částečný úvazek. A tak přes den pracuji v novém náročném zaměstnání, vracím se pozdě domů a v noci ještě v stávám na kojení. Manžel si zatím práci hledá. Nevím, jak to dlouho vydržím, každopádně jsem si to takhle nepředstavovala Kristýna P., dvě děti (3 a 0,5 roku) Naučte se efektivně řídit svůj čas a organizovat svou práci/rodinu/osobní život Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro slaďování je tzv. time management neboli efektivní řízení času, které obnáší nejen otázku kolik tedy kolik činností jsem schopna zvládnout a jak efektivně, ale také jak smysluplně jsem svůj čas využila. Nemám čas či nestíhám souvisí s uvědoměním si, jak řídíte svůj čas, zda vůbec chcete stíhat, nebo zda děláte chyby, které si neuvědomujete, špatně vyvažujete svůj příjem a výdej energie, neřídíte se svými hodnotami nebo se necháváte o svůj čas okrádat. Time management disponuje různými nástroji a metodami pro efektivní řízení času/ práce/rodiny/osobní sféry, jmenujme například plánování (denní, týdenní, měsíční; rodinné plánovací kalendáře, projektové plány apod.), nástroje pro řízení priorit a jejich pomůcky (diáře, Outlook, seznamy úkolů), checklisty apod. 19

20 Naše rozvržení času aneb co se nám honí v hlavě Motto: Jak trávíš svůj čas, tak žiješ svůj život. Na praktickém semináři Workl-life balance Úspěšné slaďování rodinného, pracovního a osobního života v praxi, pořádaného RC Routa v rámci projektu Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice, dostaly účastnice za úkol rozkrájet pomyslný koláč svého aktivního času mezi aktivity či oblasti života, kterým věnovaly v uplynulém pracovním týdnu svůj aktivní čas, a poté svůj aktuální koláč porovnat s hodnotami a prioritami, které si předtím samy stanovily. Samy sobě odpovídaly na otázky: Jak trávíte svůj aktivní čas? Jaké role ve svém životě zastáváte? Jste spokojená s tímto rozvržením? Dostává se vám spravedlivě času na všechno, co je ve vašem životě pro vás důležité? Existuje něco, co už nějakou dobu chcete udělat, ale nedostala jste k tomu odvahu či neměla na to čas? Jaký koláč by byl pro vás optimální? Každá životní etapa s sebou přináší určité životní otazníky otázky, které řešíme a které se nám honí v hlavě. Každá fáze našeho života totiž přináší nová témata, která jsou předmětem našeho většího zájmu, nové potřeby, priority, nové podněty, díky nimž se posouváme dál. Zatímco jako student budete řešit nejspíše otázku svého vzdělávání a budoucího pracovního uplatnění, jako bezdětná více svoji kariéru a otázku životního partnera, pro roli matky pro vás budou prioritou především děti a vaše rodina. Otázky životní rovnováhy řešíme, jak už jsme nastínili v předchozích kapitolách, neustále. Cílem balancování pracovních a soukromých aspektů života by mělo být vychutnávání si přítomných chvil skutečně naplňujícího a spokojeného života, vnitřní postoj a poznání, že kvalita života přichází vždy zevnitř. Není totiž důležité, kolik jste toho za celý den stihla, ale jak jste si prožité okamžiky vychutnala a užila. Jedna hodina vašeho času s dětmi hraním si, povídáním či čtením může být pro obě strany daleko přínosnější než celý den strávený sice v jejich přítomnosti, ale v záplavě domácích či pracovních povinností. A ještě jedna dobrá zpráva: to, zda chcete žít dle svých představ a plnit role, jaké vy sama chcete, máte ve vlastních rukou. Spokojenou, šťastnou a vyrovnanou ženu z vás neudělá nikdo jiný, než vy sama 20

21 Příklad Karolíny, maminky 2leté dcery, a jejího rozvržení času během rodinné dovolené: Mateřství Čas pro sebe, zájmy Manželka, partnerka Hospodyně Péče o dítě, hlídání, společný aktivní čas Kontakt se soc. skupinou (maminky a děti) Společné kroužky s dítětem 0 % Karolína pečuje o dvouletou Barunku, třikrát týdně navštěvují mateřské centrum a různé kroužky, chodí společně plavat. Často se během týdne schází u kávy s kamarádkami a jejich dětmi, aby si děti pohrály či zašly na pískoviště. Sama přiznává, že tím vyplňuje svůj čas na rodičovské, aby se ona ani malá nenudily. Karolína během RD nepracuje. Stará se o domácnost, má ráda pořádek, zakládá si na zdravé stravě, kupuje biopotraviny. Na péči o dítě je během pracovního týdne víceméně sama, prarodiče jsou daleko a manžel se vrací z práce až k večeru. Jednou týdně si zajde na aero- 21

22 bic, občas na kosmetiku a ke kadeřnici. Večery tráví doma s manželem. Do svého aktuální koláče by ráda přidala možnost realizovat se alespoň částečně pracovně a víc času být jen sama se sebou. Příklad Karolíny, maminky 3leté dcery - Karolína pracuje na 3/4 úvazek, dcera navštěvuje soukromé předškolní zařízení: Mateřství Čas pro sebe, zájmy Manželka, partnerka Hospodyně Práce Logistika cestování (školka, práce) Péče o dítě, hlídání, společný aktivní čas Kontakt se soc. skupinou (maminky a děti) Společné kroužky s dítětem 0 % 22 Karolína začala pracovat a měla štěstí, protože našla práci odpovídající její odbornosti v blízkosti svého bydliště a zaměstnavatel jí umožnil pracovat na zkrácený úvazek. Proto této šance využila, její předchozí zaměstnavatel zrušil její pozici, takže se neměla kam vrátit. Barunka začala chodit do soukromé mateřské školky, protože ve státní školce vzhledem k nedostatku míst přijímají děti až od 4 let. Ze začátku to byla velká změna, byla zvyklá jen na maminku, protože však byla často předtím mezi dětmi a soukromá školka si zakládala na individuálním přístupu ke každému dítěti, během dvou měsíců se ve školce adaptovala. Bylo potřeba upravit režim dne celé rodiny. Vstává se dříve a dříve se chodí spát. Ráno do školky

23 odváží Barunku tatínek, odpoledne vyzvedává Karolína. V koláči výrazně ubyla role matky a místo ní přibyl čas strávený v zaměstnání, což bylo pro Karolínu výraznou změnou v jejím životě. Z počátku měla špatné svědomí, že se malé málo věnuje. Také již nemá tolik času na chvíle strávené s kamarádkami, kterými svůj čas předtím tak často vyplňovala, protože má však své známé ráda, alespoň jednou týdně po práci si na ně čas najde. Na co však již prostor nezbývá, jsou společné kroužky. Barunka nyní navštěvuje zájmové kroužky v rámci školky, jednou týdně ji Karolína také odvádí na cvičení do volnočasového centra a v ušetřené chvíli si obstará nákupy a vyřídí vše potřebné. Karolína musela slevit ze svých nároků na perfektně uklizenou domácnost, nákup a přípravu biostravy. Časem našla paní, která ji pomáhá jednou za týden s úklidem domácnosti. I když byl z počátku šok ze změny režimu veliký, obzvláště z úbytku času stráveného s rodinou a podílu pracovního života a Karolína se cítila často unavená a bez energie, během prvních tří měsíců si na nový rytmus rodina zvykla. Karolíně také vyšel vstříc zaměstnavatel v možnosti využít flexibilní formy práce a absolvování kurzu o time managementu a slaďování pracovního a soukromého života. Na otázku, co se Karolíně při slaďování osvědčilo, odpověděla: Naučila jsem se ustupovat ze svých nároků, a to nejen sebe, ale také moji rodinu. Již jsem tak často nezvládala uklízet, a protože mám ráda pořádek, našla jsem si paní na úklid. Také nemůže být každý večer teplá večeře, což manžel předtím vyžadoval, a nemohu být malé k dispozici, kdykoliv si zamane. Zapojila jsem manžela do organizace dne. Dobré je také vytvářet si časové rezervy: Když ráno spěcháte, vstaňte prostě dříve a udělejte vše v poklidu, den tak nastartují všichni více v pohodě. Jestliže máte dost energie a chuti, udělejte si úkoly do zásoby, a to jak v práci, tak doma; často se mi stalo, že se mi tohle vyplatilo a hotovou práci jako bych našla. A když energii prostě nemáte, tak relaxujte a sbírejte síly. Zjistila jsem také, kolik času jsem předtím neefektivně promrhala, nyní čas využívám efektivněji, plánuji ho, používám rodinný plánovací kalendář. Dříve jsem také měla tendenci věci odsouvat a ospravedlňovat, proč to nejde. Radši jsem šla s kamarádkama ven. Pak se mi do toho nechtělo, což mne okrádalo nejen o čas, ale i o energii. Dnes je prostě udělám a jdu dál. A hlavně, svůj čas plánuji podle priorit, naučila jsem se ptát sama sebe, co je důležité a pro koho Nemůžu říct, že by se mi vše dařilo podle představ. Někdy jsem unavená, bez nála- 23

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Výzkum potřeb zaměstnanců/kyň a zaměstnavatelů regionu Kunovicka k problematice Slaďování pracovního a rodinného života

Výzkum potřeb zaměstnanců/kyň a zaměstnavatelů regionu Kunovicka k problematice Slaďování pracovního a rodinného života Výzkum potřeb zaměstnanců/kyň a zaměstnavatelů regionu Kunovicka k problematice Slaďování pracovního a rodinného života Vypracoval SUK, o.s. Červen 2012 Strana 1 Osah I. Teoretická část...2 1Požadavky

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Rovné šance jako konkurenční výhoda Příručka pro personalisty a liniové manažery zodpovědné za řízení a rozvoj lidských zdrojů Tato publikace vychází v rámci projektu

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13 k v ě t e n 2 0 1 0 / 5 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Na špičce jazyka Eva Brixi Hana Krbcová Na špičce jazyka Cítím tvé

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Vzdělávání dospělých v ČR Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Na rozdíl od civilizované Evropy si zatím o významu vzdělávání dospělých dokážeme pouze hezky povídat,

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

(Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič" Klíč k úspěchu dospělých" Lucie Königová" (Ne)Gramotný rodič

(Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič Klíč k úspěchu dospělých Lucie Königová (Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič" Klíč k úspěchu dospělých" Lucie Königová" 1 Obsah " "" Úvod.. 2" 1. Každý musí začít nejdřív u sebe 7" 2. Myslet nejdřív na sebe není sobecké.. 9" 3. Principy sebepoznání sebevýchovy

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Co rodičům pomáhá? A navíc 2 inovace, které můžete využít i Vy

Co rodičům pomáhá? A navíc 2 inovace, které můžete využít i Vy Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt Podpora rodičů v Montessori Olomouc Výstupy z projektu a závěrečného

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat?

Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat? Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat? Materiál je vydaný v rámci projektu Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry Reg. číslo: CZ.2.17/2.1.00/35124. Realizátor projektu

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více