JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice Čelákovice, srpen 2014.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, srpen 2014."

Transkript

1 JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ Praktická příručka na vaší vaší cestě cestě ke slaďování ke slaďování pracovního, rodinného rodinného a osobního a osobního života života Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice Čelákovice, srpen 2014 rodinné centrum 1

2

3 JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ Praktická příručka na vaší cestě ke slaďování pracovního, rodinného a osobního života Tato publikace vznikla v rámci projektu Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Rodinné centrum ROUTA, o.s., Čelákovice. Autorka: Ing. Lucie Jakubcová Editorka: Mgr. Linda Sokačová Jazyková korektura: Alena Rambousková Grafická úprava: Bohdana Rambousková V srpnu 2014 vydalo Rodinné centrum ROUTA, o.s., Sokolovská 305, Čelákovice,

4

5 Vážené čtenářky a čtenáři, slaďování pracovního života s potřebami rodiny a vašimi osobními představami není jednoduché. Někdy je to i dřina. Pokud se ale nenecháte odradit a vrhnete se na slaďování jako na příležitost pro celou rodinu, vyplatí se to. Šťastnější budou nejen rodiče, ale i děti. Nikdo v rodině nebude muset obětovat svá očekávání a ambice, oba rodiče se aktivně zapojí do péče o děti, které si vytvoří stejně silný vztah s maminkou i tatínkem. Slaďování není ideální rovnováha mezi prací a rodinou. Jsou situace, kdy převažují zájmy a potřeby rodiny, a jindy zase vyžaduje víc pozornosti vaše zaměstnání nebo podnikání. Na to je třeba se připravit. Při slaďování se musíte postarat nejen o to, abyste vše zvládli vy, ale také aby zvolený režim vyhovoval vašemu dítěti. Dokonalý návod na slaďování neexistuje. Tato publikace se přesto snaží nabídnout maximum rad a praktických informací, které vám při zavádění vašeho systému slaďování mohou pomoci. Příručka vychází ze zkušeností žen, které si slaďováním už prošly nebo je právě prožívají. Můžete se jejich postřehy nechat inspirovat, poučit se z jejich chyb a stavět na tom, co se jim povedlo. Bez přípravy člověk dělá řadu chyb a zkušenosti jiných ať už pozitivní nebo negativní nás můžou obohatit a posunout rychleji kupředu. Publikace nabízí několik tipů pro každodenní život, na co nezapomenout, na co se připravit a jak se zařídit, když se rozhodnete sladit práci a rodinu. Slaďování nejsou jen paragrafy, významnou roli hraje psychika a síla zvládnout i nepředvídané situace. V závěru našeho minimanuálu vám formou rozhovorů nabízíme zkušenosti z reálného života matky samoživitelky, rodiny se střídavou péčí a páru, který vychovává čtyři děti. Věříme, že publikaci využijete. RC ROUTA je připraveno poskytnout vám další informace i odborné konzultace v případě, že o ně budete mít zájem. Přejeme příjemné čtení a úspěšné slaďování! Jana Fajtová Krausová, koordinátorka projektu Linda Sokačová, expertka na rovné příležitosti

6 OBSAH SLAĎOVÁNÍ JAKO AKTIVNÍ PROCES 8 Co je to slaďování a jak mu rozumět? 8 Koho se slaďování týká, kdo vše slaďuje? 8 Proč je slaďovat důležité? 8 Přínosy slaďování pro rodiče na mateřské/rodičovské dovolené 8 Přínosy slaďování pro zaměstnance 9 Přínosy slaďování pro zaměstnavatele 10 Přínosy slaďování pro společnost 10 Příklady opatření na podporu slaďování rodinného, pracovního a osobního života 11 ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA 13 JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ, CO PŘI SLAĎOVÁNÍ POMÁHÁ 14 Snažte se vědomě o dosažení rovnováhy 14 Uvědomte si, co je pro vás důležité 14 Dobíjejte baterky 14 Neustále na sobě pracujte, budujte svoje sebevědomí 15 Pracujte neustále na partnerském vztahu a posilujte jej 16 Nejste superžena, superpracovnice, supermatka 17 Delegujte a využívejte pomoc okolí 17 Zavrhněte perfekcionismus, dokonalost a vysoké nároky 18 Naložte si toho tolik, kolik unesete aneb naše role a jak je zvládat 18 Naučte se efektivně řídit svůj čas a organizovat svou práci/rodinu/osobní život 19 Plánujte 25 Pomoc okolí. Slaďování na poli partnerských vztahů. Zapojení partnera. 26 Plán péče o dítě 28 Plán pracovního života 28 Věřte, že to zvládnete 32 BARIÉRY VE SLAĎOVÁNÍ A JAK SE BRÁNIT 33 Bariéry vnější 33

7 Bariéry vnitřní 33 Jak z toho ven? 34 JAK HLEDAT A NAJÍT PRÁCI 36 Jak na hledání práce? 36 Buďte připravená 36 Stanovte si realistickou dobu hledání 37 Při hledání práce buďte optimistická 38 Kde hledat práci 38 Vaše osobní portfolio motivační dopis a životopis 40 Motivační (průvodní) dopis 40 Životopis 40 Výběrové řízení a přijímací pohovor 42 POUŽITÁ LITERATURA 44 ROZHOVORY SE SLAĎUJÍCÍMI RODIČI 45 Lucie a Jan: neustálá improvizace a boj s časem 45 Václava: nechápu, proč školky a družiny zavírají před obvyklým koncem pracovní doby rodičů 49 Petr: zásadní je stanovit si priority 52 Představujeme Rodinné centrum ROUTA, o. s. 56

8 SLAĎOVÁNÍ JAKO AKTIVNÍ PROCES Co je to slaďování a jak mu rozumět? Slaďování lze chápat jako snahu o vyvažování pracovního, rodinného a osobního života směrem k větší spokojenosti a efektivitě s cílem dosáhnout životní harmonie. Slaďování tedy propojuje nejen rovinu pracovní s oblastí rodinnou, ale zahrnuje i aspekt osobních zájmů, koníčků, potřeb, hodnot a priorit. Kritérium osobní spokojenosti a rovnováhy vlastního života hraje při slaďování důležitou úlohu. V odborné literatuře najdete anglický ekvivalent tohoto pojmu jako work-life balance či work-life integration. Slaďování je aktivní cestou hledání možností a řešení, cestou která vás zavede na křižovatky i do zdánlivě slepých uliček, někdy cestou pokusů i omylů. Je to dlouhodobý a zcela individuální proces. Důležité je uvědomit si, že to řešení, které naleznete v dané životní etapě, nemusí být za nějakou dobu již aktuální. Slaďovat tedy budete neustále. Koho se slaďování týká, kdo vše slaďuje? Jinými slovy můžeme slaďování přeložit jako uskutečňování práva mít rodinu a zároveň se realizovat v pracovním životě a při tom všem nezapomínat ani na svůj osobní život, zájmy a potřeby. Slaďují tedy všichni, kterých se toto právo dotýká, ať již to jsou rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené či vracející se do zaměstnání, pracující, nezaměstnaní, zdravotně znevýhodnění, ale i absolventi a senioři. Proč je slaďovat důležité? Starost o životní rovnováhu je důležitým stavebním kamenem na cestě k dosažení našich cílů, ať již na úrovni osobní, firemní, či společenské. Přínosy slaďování pro rodiče na mateřské/rodičovské dovolené (dále MD/RD) 8 Výzkumy ukazují, že stále více žen na mateřské či rodičovské dovolené by

9 se rádo v tomto období realizovalo, alespoň částečně, i v pracovní oblasti; po určité době intenzivního mateřství si mnoho žen uvědomuje, že jim něco chybí mohou mít pocit neuspokojení, frustrace, osobní stagnace, odtržení od okolního světa. Možnost realizovat se profesně na MD/ RD a skloubit pracovní, rodinný a soukromý život přináší: spokojenost, vyrovnanost, zachování duševní rovnováhy, duševního zdraví, self-leadership vědomé řízení svého života, svých priorit a hodnot, zmírnění nebo odstranění některých fenoménů spojených s mateřstvím na plný úvazek (např. krize opuštěného hnízda, fixace na partnera a rodinu, neschopnost návratu na trh práce po několikaleté péči o děti a rodinu, sociální izolace apod.), udržení odborné způsobilosti a profesní kompetence, jednodušší návrat zpět do zaměstnání, osobní růst, posílení sebevědomí, neexistence či odstranění vnitřních bariér, udržení částečné finanční nezávislosti a soběstačnosti. Přínosy slaďování pro zaměstnance Návrat ženy s malými dětmi do zaměstnání je jednou z nejtěžších životních etap z hlediska časové i psychické náročnosti najít si zaměstnání či vrátit se na původní místo, prokázat (ať již sobě, či zaměstnavateli), že to zvládnu, a zároveň zajistit péči o děti, domácnost a najít si čas pro partnera, přátele a sebe samu. Podpora společnosti, zaměstnavatele a nejbližších je přitom klíčová. Přínosy podpůrných nástrojů slaďování pro zaměstnance jsou zejména: spokojenost, harmonizace pracovního a rodinného života, podávání dlouhodobě lepšího výkonu a posilování motivace práce, zmírnění psychické i časové náročnosti skloubení pracovního a rodinného života, možnost řešit konstruktivně období časové nerovnováhy (nemoci dětí, rodinné problémy atd.), lepší řízení stresu, 9

10 udržení a rozvoj profesní způsobilosti a kompetencí zvýšení atraktivity zaměstnance, rychlejší a snadnější návrat do zaměstnání, snadná adaptace, možnost pracovat při MD/RD, zdravý životní styl, prevence. Přínosy slaďování pro zaměstnavatele Stále více firem si uvědomuje, že podávat dlouhodobě kvalitní výkony mohou pouze spokojení, zdraví a vyrovnaní lidé. Pokud je zaměstnavatel vstřícný podpoře nástrojů slaďování a věnuje speciální pozornost osobám slaďujícím, hovoříme o firmě přátelské rodině. Zavádění nástrojů slaďování zaměstnavateli přináší zejména: zvýšenou spokojenost zaměstnanců, snížení fluktuace a absencí, udržení kvalitních a talentovaných zaměstnanců, snížení personálních nákladů (nábor, zaškolení, adaptace), zvýšenou produktivitu práce, posílení konkurenceschopnosti, posílení výkonnosti, loajality a motivace zaměstnanců., tvorbu silných týmů, pozitivní dopad na image a atraktivitu firmy, pozitivní dopad na efektivitu společenské odpovědnosti. Přínosy slaďování pro společnost Přínosy pro společnost nakloněné politice přátelské rodině jsou zejména: ekonomická stabilita, eliminace zdravotních problémů způsobených stresem, eliminace sociálních problémů, podpora rodinné politiky, eliminace rozvodovosti, snížení nezaměstnanosti, odstranění diskriminace a stereotypního myšlení, společenských stereotypů, odstranění platové nerovnosti žen a mužů a nestejného uplatnění na trhu práce. 10

11 Příklady opatření na podporu slaďování rodinného, pracovního a osobního života Flexibilní formy práce (flexibilní/pružná pracovní doba, částečné úvazky, sdílená pracovní místa, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, stlačený pracovní týden, práce z domova) Plány osobního a kariérového rozvoje během času na MD/RD Systematický kontakt s rodiči na MD/RD (účast na poradách, zasílání informačních zpráv, interních časopisů, rodičovské weby, firemní společenské akce např. vánoční večírky) Plány návratu do zaměstnání nebo snižování úvazku před plánovaným odchodem Možnost individuálního koučování v oblasti pracovního a osobního života Firemní školky a jesle Mateřské a rodičovské příspěvky na úhradu služeb péče o děti Placená dovolená pro otce při narození dítěte či přijetí dítěte do pěstounské péče Podpora zaměstnanců poskytujících péči o závislou osobu Neplacené volno pro rodiče Opatření podporující vnitrofiremní komunikaci při zavádění a realizaci politiky slaďování Pracovní prostředí firmy prostory na přebalování/kojení, dětský koutek Sick days placené dny na zotavenou v případě krátkodobé nemoci Neplacené volno pro načerpání sil ( career break, sabbatical ) Wellness programy Firemní akce zahrnující členy rodiny zaměstnanců (vánoční večírky, tábory, sportovní aktivity atd.) Audity jako nástroj pro slaďování (audit rodina a zaměstnání, genderový audit, audit rovných příležitostí, personální audity, audity firemní kultury atd.) Psychologické, finanční či právní poradenství v tíživých situacích Možnost práce pro místní komunitu, neziskový sektor, MC, RC Sítě rodičů, mateřská a rodinná centra, rodičovské weby Rozšiřování kapacit ve školkách, uplatňování různých forem péče o dítě (vzájemná rodičovská výpomoc, chůva, mateřská a rodinná centra, dětské skupiny) Projekty na slaďování rodinného a pracovního života podporované 11

12 12 a financované EU prostřednictvím strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR (vzdělávání skupin osob vyloučených nebo ohrožených, vytváření pracovních míst, podpora zaměstnavatelů, hlídání dětí, rozjezd podnikání atd.)

13 ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA Dosáhnout rovnováhy kolem sebe může jen ten, kdo má rovnováhu ve svém nitru. Lothar J. Seiwert Výzkumy ukazují, že existují čtyři základní faktory ovlivňující naši rovnováhu (model časové rovnováhy dle Seiwerta/Peseschkiana): 1. oblast těla zdraví, strava, relaxace, dobrá kondice, délka života; 2. oblast pracovního výkonu uspokojující práce, kariéra, úspěch, peníze, majetek; 3. oblast kontaktu rodina, přátelé, sociální skupiny, podpora, uznání ; 4. oblast smyslu seberealizace, láska, naplnění, filozofie, hodnoty a priority, náboženství, motivace, mentální zdraví. Základním předpokladem je, že tyto oblasti životní rovnováhy se nacházejí ve vzájemné závislosti jestliže jsou kladeny extrémní nároky na jednu oblast, nutně to bude znamenat, že jinou zanedbáváme. Je důležité si uvědomit, že životní sílu a energii čerpáme ze všech oblastí. Jestliže chceme pracovat na dosažení své životní rovnováhy, je nezbytné, abychom věnovali svůj čas všem oblastem, neznamená to však, že rovným dílem, to je zcela individuální. Příklady: Pokud člověk klade příliš velký důraz na pracovní život a prací tráví většinu svého času, začnou tím dříve nebo později trpět oblasti ostatní podlomené zdraví, chudý soukromý život, žádní přátelé, objeví se psychosomatické problémy. Stejně tak žena, která se stoprocentně věnuje jen dětem a své rodině a rezignuje přitom na svůj osobní, profesní růst a svoje zájmy, se může ocitnout v situaci, kdy po několikaleté péči o rodinu neumí a nemůže najít zaměstnání, pociťuje osamělost, nepochopení, nemožnost seberealizace, což má za následek opět oslabení mentálního a fyzického zdraví. 13

14 JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ, CO PŘI SLAĎOVÁNÍ POMÁHÁ Snažte se vědomě o dosažení rovnováhy Svůj čas rozdělujte vědomě mezi všechny životní oblasti: práci, rodinu (děti, partnera), přátele, nezapomínejte na odpočinek a zdravý životní styl, ale ani na svůj osobní rozvoj, zájmy, relaxaci a otázky vaší motivace, hodnot a priority. Uvědomte si, co je pro vás důležité Znát vlastní hodnoty je důležité jak v profesním, tak v rodinném i osobním životě. Pouze ten, kdo si je vědom hodnot, které uznává, si může stanovit svoje priority a ty poté řídit. Odpovězte sama sobě na otázky: Co je pro mne důležité v životě, co mne naplňuje? Jak vlastně chci žít? Jaký je můj současný cíl? Čeho se mi nedostává, co mi chybí? Pokud toho, co je pro vás mimořádně důležité (ať již v práci nebo soukromém životě), nacházíte ve vašem životě jen málo nebo vůbec, stanovte si za nejbližší cíl zařadit je znovu do vašeho života a vědomě na něm pracujete. Při slaďování jste tím nejdůležitějším kritériem vy sama, vaše potřeby, přání, vaše spokojenost, vaše CHCI. Každý vás dnes před mateřskou dovolenou připraví na to, jak kojit, jak přebalovat, jak dýchat při porodu apod. Ale co se stane s vámi, když se vám miminko narodí, s vaší psychikou, s vašimi zájmy, které jste dosud měla, s vašimi přáteli a okolím a vaším partnerským vztahem? Jsme na to také připraveny? Co když se najednou necítíte úplně šťastná, i když byste měla? Co když chcete něco víc než se starat o děti? Klíčové je uvědomit si, co vlastně chcete, a poté se podle toho řídit. Spousta žen o možnostech slaďování ani netuší nebo prostě neví, jak na to, a v řadě případů naráží na mnoho překážek, včetně těch vnitřních, které jsou mnohdy těmi nejobtížnějšími. Slaďování je třeba se naučit a mnohdy si právo mít rodinu, práci i sebe samu vybojovat. Lenka K., dvě děti Dobíjejte baterky Aktivní a efektivní ve svém životě může být jen ten, kdo čerpá síly. Důležité 14

15 je tedy nejen umět řídit svůj energetický výdej, ale i příjem. Pro naše mentální, emocionální i fyzické zdraví je velmi důležité vyvažovat období stresu a klidu. Dělejte si radosti, odměňujte se, vědomě si vyšetřete čas sama pro sebe, odpočívejte, relaxujte. Snažte se integrovat do svého života co největší počet aktivit, které vás posilují, přináší pocit uspokojení a štěstí. Nešetřete svůj život na později, až děti odrostou, až vám skončí rodičovská, až budete v důchodu, žijte tady a teď. Inspirativní příklady účastnic praktického semináře Workl-life balance Úspěšné slaďování rodinného, pracovního a osobního života v praxi, pořádaného RC Routa v rámci projektu Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice, jak si dobíjejí baterky : Když dítě usne, měla jsem tendenci začít uklízet, mýt nádobí a žehlit. Po čase jsem zjistila, že nic jiného za celý den nedělám, než pracuji, a stejně to není nikde vidět. Teď pro mne znamená doba spánku mojí dcery dobu pro mne. Přečtu si knížku, zacvičím si, dám si kafčo. A hlavně, necítím u toho výčitky. Jsem stále na RD, dobíjet baterky pro mne v tuto chvíli znamená pracovat a dělat to, co mne baví. Není to pro mne práce, ale relax, protože se věnuji tomu, co mne naplňuje a zároveň si odpočinu od mateřských povinností. Dvakrát týdně mám večer pro sebe a přes to vlak nejede. Hlídá tatínek. Jdu si zacvičit, zaplavat nebo s kamarádkou. Ráda nakupuji, ale s malými dětmi to prostě nejde. Zajet si koupit něco ve slevě s dvěma malými dětmi, moci si oblečení vyzkoušet a nebýt u toho ve stresu je nemožné. Vymyslely jsme proto s kamarádkou noční shopping. Spousta obchodů a obchodních center má otevřeno až do devíti. Manželé přicházejí z práce a my občas vyrážíme. Neustále na sobě pracujte, budujte svoje sebevědomí Pokud jste na mateřské či rodičovské dovolené, pojměte tuto dobu jako dobu vašeho osobního růstu. Neustále na sobě pracujte, vzdělávejte se, buďte aktivní. Vezměte toto období do svých rukou, vymýšlejte nové aktivity, zapojujte se do projektů, udržujte profesní kontakty, věnujte se 15

16 činnostem, které vás baví a na které jste předtím neměla čas, pracujte nebo se zapojujte do dobrovolnických aktivit (mateřská, rodinná centra, neziskové organizace, politika apod.). Dělejte aktivity, které s vaším dítětem nesouvisí. Toto období budete poté moci vašemu budoucímu zaměstnavateli lépe prodat, posilujete tím nejen svoje pracovní kompetence, ale i svoje sebevědomí. Na mateřské a rodičovské dovolené jsem byla celkem šest let. Už ze začátku mi bylo jasné, že do své původní profese se nebudu moci vrátit. Proto jsem čas strávený s dětmi doma využila i k tomu, abych si rozšířila svou kvalifikaci. Nejdříve jsem se pustila do studia oboru poradce pro výživu, poté jsem nastoupila na magisterský studijní obor speciální pedagogiky Po ukončení RD jsem nastoupila na základní školu. Tam jsem ale podala výpověď ve zkušební době, bohužel se mi nepodařilo skloubit pracovní zátěž s rodinnými povinnostmi, veškerý svůj volný čas jsem totiž trávila opravováním sešitů a přípravami na další vyučování a na vlastní děti už nezbýval čas. Nyní pracuji v soukromé mateřské škole. Podařilo se mi najít práci, která odpovídá mé kvalifikaci, baví mě a zároveň mi umožňuje věnovat dostatečný čas mým dětem. Návrat na trh práce po rodičovské dovolené byl těžší, než jsem si představovala. Skloubit práci a rodinu není jednoduché, obzvláště bez babiček v místě bydliště. Těžko bych se obešla bez pomoci manžela, který zajišťuje především ranní rozvoz dětí a péči o děti o víkendech, kdy studuji, a obou babiček (hlídání především v době nemocí a rekonvalescencí). Každopádně jsem velmi ráda, že jsem se rozhodla na sobě pracovat a již nyní mám v plánu další kurzy. Libuše Z., dvě děti Pracujte neustále na partnerském vztahu a posilujte jej Partnerství je alfou a omegou naší spokojenosti. Partner je člověk, který vám je nejblíže, navzájem si dáváte sílu láskou a důvěrou. Věnujte tomuto důležitému člověku ve vašem životě čas. Slaďování se týká vás obou. Důvodem, proč selhávají vztahy a často i slaďování, ať již na poli partnerských vztahů či rodiny a práce, je fakt, že partneři tráví málo přínosného času společně, zapomínají o vztah pečovat a investovat do něj. Věnujte si proto vzájemnou pozornost, chvalte se, překvapujte, mluvte spolu o vzájemných potřebách, mějte rituály, společné plány, vědomě zařazujte 16

17 aktivity, které vybočují z rutiny a všednodennosti. Převezměte vědomě zodpovědnost za svůj vztah a neustále na něm pracujte. Nejste superžena, superpracovnice, supermatka Domnívat se, že je v mých silách zvládnout mnoho rolí a úkolů najednou, že musím být všude a zvládnout vše sama a při tom ještě zachraňovat svět a k tomu být pěkně upravená a oblečená a stále ve skvělé náladě, je představa mylná. Nesnažte se být superženou, superpracovnicí a supermatkou, honba za dokonalostí a nepostradatelností je nebezpečná, nepřináší nikomu prospěch, a nejméně vám Delegujte, využívejte pomoci okolí, zavrhněte dokonalost, naložte si toho jen tolik, kolik unesete, a naučte se efektivně řídit a organizovat svůj čas. Delegujte a využívejte pomoc okolí Zamyslete se nad tím, jak si organizujete svůj čas. Které úkoly, povinnosti a aktivity můžete přesunout na někoho/něco jiného tak, abyste ušetřila čas na činnosti, které jsou pro vás důležitější a kterých se vám nedostává? Inspirativní příklady účastnic praktického semináře Workl-life balance Úspěšné slaďování rodinného, pracovního a osobního života v praxi, pořádaného RC Routa v rámci projektu Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice, jak delegují a využívají pomoc okolí: Svou paní na úklid a žehlení bych nevyměnila za nic na světě. Šetří mi čas, přináší mi pocit uspokojení z navoněného bytu i vyžehleného prádla a navíc, rodina si váží úklidu mnohem více, než kdybych uklízela já. Když jsme měly děti malé, dohodly jsme se se sousedkami, že si budeme vzájemně vařit první příkrmy. Každá navařila něco, vzájemně jsme si to vyměnily a daly zamrazit. To nám ušetřilo spoustu času. Jelikož máme prarodiče daleko, našli jsme si náhradní babičku. Babička odvádí třikrát týdně děti na kroužky, z družiny, občas na hřiště. Máme z toho prospěch všichni rodiče zajištěný odpolední program pro děti, děti třetí hodnou babičku a babička možnost realizace a zdroj přivýdělku. 17

18 Pomoc rodinného centra Routa je k nezaplacení. Často se mi stalo, že jsem musela zůstat v práci déle. S.O.S. služba dovedla dcerku ze školky do centra, a já mohla bez stresu přijet o chvilku později. Mám dvě malé děti, které ještě nechodí do školky. Dopoledne se věnuji jim. Jelikož jsem se rozhodla rozjet podnikání, potřebuji tomu věnovat svůj čas. Odpoledne odvádím děti k paní, která má sama dvě malé děti. Všechny pohlídá, děti si zároveň pohrají s vrstevníky a já se mohu v klidu alespoň pár hodin denně věnovat rozjetí svého byznysu. Zavrhněte perfekcionismus, dokonalost a vysoké nároky Pozor na perfekcionismus a dokonalost jsou kategorií subjektivní. Hnát se za dokonalostí je nebezpečné, může vás natolik vyčerpat, že výsledek už si pak vůbec neužijete nebo budete zklamáni mnoha drobnými detaily, které nebyly dle vašich představ. Stejně tak být dokonalou matkou na plný úvazek nemusí znamenat být matkou nejlepší. Honba po dokonalém mateřství škodí nejen matkám samotným, ale také jejich dětem. Dnešní společnost je zaměřená na výkon a laťka je obecně nastavená velmi vysoko, proto jsou i vysoké naše nároky na sebe, rodinu, děti, práci. Využijte svůj čas na to, co je opravdu podstatné. Slevte ze svých nároků mít vše zařízené a zorganizované naprosto perfektně. Naložte si toho tolik, kolik unesete aneb naše role a jak je zvládat Není v našich silách zastávat mnoho rolí a úkolů najednou. Studie ukazují, že většina lidí není schopna plnit více než sedm rolí současně. Čím více jich zastáváme, tím náročnější je tyto role skloubit. Různé role si totiž žádají různé vlastnosti, priority, úkoly, ale především naši účast. Mnoho aktivit najednou rozmělňuje naše síly a energii, nikde potom nepanuje pocit naší stoprocentní angažovanosti. To způsobuje ztracený přehled, opomenutí, časové ztráty a často stres a neuspokojení z vlastní činnosti i negativní hodnocení rodiny i okolí Odhadněte proto hranici svého smysluplného vytížení a přetížení, buďte realistická naložte si toho tolik, kolik skutečně unesete, naučte se říkat ne, uvědomte si, co je pro vás opravdu důležité a podstatné, a zbavte se rolí a úkolů, které vás zatěžují. Říká se, že dál a výš může jít jedině ten, kdo se dokáže zbavit zátěže. Poslouchejte signály svého 18

19 těla i okolí, které je mnohdy baromentrem naší životní pohody.vsaďte i na svoji intuici lidská intuice představuje jakýsi emoční mozek. K řadě rozhodnutí sice dospějeme na základě faktů, ale poslední slovo stejně má náš pocit. Naslouchejte tedy své intuici a zahrňte ji do procesů svého rozhodování. Přiměřená důvěra ve vlastní pocity vám toto rozhodování usnadní a ušetří energii a čas. Když jsem nastupovala na druhou mateřskou, těšila jsem se, jak si toto období užiju. Po půl roce však můj manžel přišel o práci. Jelikož máme nový dům a hypotéku, musela jsem se vrátit do zaměstnání já. Můj muž není typ k dětem, a tak jsem našla pro obě své malé děti chůvu. Bohužel mi můj zaměstnavatel neumožnil nastoupit na částečný úvazek. A tak přes den pracuji v novém náročném zaměstnání, vracím se pozdě domů a v noci ještě v stávám na kojení. Manžel si zatím práci hledá. Nevím, jak to dlouho vydržím, každopádně jsem si to takhle nepředstavovala Kristýna P., dvě děti (3 a 0,5 roku) Naučte se efektivně řídit svůj čas a organizovat svou práci/rodinu/osobní život Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro slaďování je tzv. time management neboli efektivní řízení času, které obnáší nejen otázku kolik tedy kolik činností jsem schopna zvládnout a jak efektivně, ale také jak smysluplně jsem svůj čas využila. Nemám čas či nestíhám souvisí s uvědoměním si, jak řídíte svůj čas, zda vůbec chcete stíhat, nebo zda děláte chyby, které si neuvědomujete, špatně vyvažujete svůj příjem a výdej energie, neřídíte se svými hodnotami nebo se necháváte o svůj čas okrádat. Time management disponuje různými nástroji a metodami pro efektivní řízení času/ práce/rodiny/osobní sféry, jmenujme například plánování (denní, týdenní, měsíční; rodinné plánovací kalendáře, projektové plány apod.), nástroje pro řízení priorit a jejich pomůcky (diáře, Outlook, seznamy úkolů), checklisty apod. 19

20 Naše rozvržení času aneb co se nám honí v hlavě Motto: Jak trávíš svůj čas, tak žiješ svůj život. Na praktickém semináři Workl-life balance Úspěšné slaďování rodinného, pracovního a osobního života v praxi, pořádaného RC Routa v rámci projektu Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice, dostaly účastnice za úkol rozkrájet pomyslný koláč svého aktivního času mezi aktivity či oblasti života, kterým věnovaly v uplynulém pracovním týdnu svůj aktivní čas, a poté svůj aktuální koláč porovnat s hodnotami a prioritami, které si předtím samy stanovily. Samy sobě odpovídaly na otázky: Jak trávíte svůj aktivní čas? Jaké role ve svém životě zastáváte? Jste spokojená s tímto rozvržením? Dostává se vám spravedlivě času na všechno, co je ve vašem životě pro vás důležité? Existuje něco, co už nějakou dobu chcete udělat, ale nedostala jste k tomu odvahu či neměla na to čas? Jaký koláč by byl pro vás optimální? Každá životní etapa s sebou přináší určité životní otazníky otázky, které řešíme a které se nám honí v hlavě. Každá fáze našeho života totiž přináší nová témata, která jsou předmětem našeho většího zájmu, nové potřeby, priority, nové podněty, díky nimž se posouváme dál. Zatímco jako student budete řešit nejspíše otázku svého vzdělávání a budoucího pracovního uplatnění, jako bezdětná více svoji kariéru a otázku životního partnera, pro roli matky pro vás budou prioritou především děti a vaše rodina. Otázky životní rovnováhy řešíme, jak už jsme nastínili v předchozích kapitolách, neustále. Cílem balancování pracovních a soukromých aspektů života by mělo být vychutnávání si přítomných chvil skutečně naplňujícího a spokojeného života, vnitřní postoj a poznání, že kvalita života přichází vždy zevnitř. Není totiž důležité, kolik jste toho za celý den stihla, ale jak jste si prožité okamžiky vychutnala a užila. Jedna hodina vašeho času s dětmi hraním si, povídáním či čtením může být pro obě strany daleko přínosnější než celý den strávený sice v jejich přítomnosti, ale v záplavě domácích či pracovních povinností. A ještě jedna dobrá zpráva: to, zda chcete žít dle svých představ a plnit role, jaké vy sama chcete, máte ve vlastních rukou. Spokojenou, šťastnou a vyrovnanou ženu z vás neudělá nikdo jiný, než vy sama 20

21 Příklad Karolíny, maminky 2leté dcery, a jejího rozvržení času během rodinné dovolené: Mateřství Čas pro sebe, zájmy Manželka, partnerka Hospodyně Péče o dítě, hlídání, společný aktivní čas Kontakt se soc. skupinou (maminky a děti) Společné kroužky s dítětem 0 % Karolína pečuje o dvouletou Barunku, třikrát týdně navštěvují mateřské centrum a různé kroužky, chodí společně plavat. Často se během týdne schází u kávy s kamarádkami a jejich dětmi, aby si děti pohrály či zašly na pískoviště. Sama přiznává, že tím vyplňuje svůj čas na rodičovské, aby se ona ani malá nenudily. Karolína během RD nepracuje. Stará se o domácnost, má ráda pořádek, zakládá si na zdravé stravě, kupuje biopotraviny. Na péči o dítě je během pracovního týdne víceméně sama, prarodiče jsou daleko a manžel se vrací z práce až k večeru. Jednou týdně si zajde na aero- 21

22 bic, občas na kosmetiku a ke kadeřnici. Večery tráví doma s manželem. Do svého aktuální koláče by ráda přidala možnost realizovat se alespoň částečně pracovně a víc času být jen sama se sebou. Příklad Karolíny, maminky 3leté dcery - Karolína pracuje na 3/4 úvazek, dcera navštěvuje soukromé předškolní zařízení: Mateřství Čas pro sebe, zájmy Manželka, partnerka Hospodyně Práce Logistika cestování (školka, práce) Péče o dítě, hlídání, společný aktivní čas Kontakt se soc. skupinou (maminky a děti) Společné kroužky s dítětem 0 % 22 Karolína začala pracovat a měla štěstí, protože našla práci odpovídající její odbornosti v blízkosti svého bydliště a zaměstnavatel jí umožnil pracovat na zkrácený úvazek. Proto této šance využila, její předchozí zaměstnavatel zrušil její pozici, takže se neměla kam vrátit. Barunka začala chodit do soukromé mateřské školky, protože ve státní školce vzhledem k nedostatku míst přijímají děti až od 4 let. Ze začátku to byla velká změna, byla zvyklá jen na maminku, protože však byla často předtím mezi dětmi a soukromá školka si zakládala na individuálním přístupu ke každému dítěti, během dvou měsíců se ve školce adaptovala. Bylo potřeba upravit režim dne celé rodiny. Vstává se dříve a dříve se chodí spát. Ráno do školky

23 odváží Barunku tatínek, odpoledne vyzvedává Karolína. V koláči výrazně ubyla role matky a místo ní přibyl čas strávený v zaměstnání, což bylo pro Karolínu výraznou změnou v jejím životě. Z počátku měla špatné svědomí, že se malé málo věnuje. Také již nemá tolik času na chvíle strávené s kamarádkami, kterými svůj čas předtím tak často vyplňovala, protože má však své známé ráda, alespoň jednou týdně po práci si na ně čas najde. Na co však již prostor nezbývá, jsou společné kroužky. Barunka nyní navštěvuje zájmové kroužky v rámci školky, jednou týdně ji Karolína také odvádí na cvičení do volnočasového centra a v ušetřené chvíli si obstará nákupy a vyřídí vše potřebné. Karolína musela slevit ze svých nároků na perfektně uklizenou domácnost, nákup a přípravu biostravy. Časem našla paní, která ji pomáhá jednou za týden s úklidem domácnosti. I když byl z počátku šok ze změny režimu veliký, obzvláště z úbytku času stráveného s rodinou a podílu pracovního života a Karolína se cítila často unavená a bez energie, během prvních tří měsíců si na nový rytmus rodina zvykla. Karolíně také vyšel vstříc zaměstnavatel v možnosti využít flexibilní formy práce a absolvování kurzu o time managementu a slaďování pracovního a soukromého života. Na otázku, co se Karolíně při slaďování osvědčilo, odpověděla: Naučila jsem se ustupovat ze svých nároků, a to nejen sebe, ale také moji rodinu. Již jsem tak často nezvládala uklízet, a protože mám ráda pořádek, našla jsem si paní na úklid. Také nemůže být každý večer teplá večeře, což manžel předtím vyžadoval, a nemohu být malé k dispozici, kdykoliv si zamane. Zapojila jsem manžela do organizace dne. Dobré je také vytvářet si časové rezervy: Když ráno spěcháte, vstaňte prostě dříve a udělejte vše v poklidu, den tak nastartují všichni více v pohodě. Jestliže máte dost energie a chuti, udělejte si úkoly do zásoby, a to jak v práci, tak doma; často se mi stalo, že se mi tohle vyplatilo a hotovou práci jako bych našla. A když energii prostě nemáte, tak relaxujte a sbírejte síly. Zjistila jsem také, kolik času jsem předtím neefektivně promrhala, nyní čas využívám efektivněji, plánuji ho, používám rodinný plánovací kalendář. Dříve jsem také měla tendenci věci odsouvat a ospravedlňovat, proč to nejde. Radši jsem šla s kamarádkama ven. Pak se mi do toho nechtělo, což mne okrádalo nejen o čas, ale i o energii. Dnes je prostě udělám a jdu dál. A hlavně, svůj čas plánuji podle priorit, naučila jsem se ptát sama sebe, co je důležité a pro koho Nemůžu říct, že by se mi vše dařilo podle představ. Někdy jsem unavená, bez nála- 23

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Cílová skupina: Ženy/muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ženy/muži s malými dětmi do 15-ti

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s.

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Work/Life Balance Téma flexibilního pracovního uspořádání je potřeba

Více

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Délka trvání projektu: 1. 8. 2012

Více

EM-kit Empowerment of immigrant women

EM-kit Empowerment of immigrant women RADA PRVNÍ: Jak se vypořádat se stresem způsobeným ztrátou zaměstnání Neotáčejte se ke svým pocitům zády Jak přežít stres spojený se ztrátou zaměstnání Vypište se ze svých pocitů. Vyjádřete vše, co cítíte

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 1 1. Naučte se být sami sebou a sami se sebou V dnešní době není vůbec jednoduché být sám sebou a zůstat přirozený a harmonický, prostě takový, jakého nás příroda

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Pracovní listy. k ebooku. Jak najít odvahu a začít podnikat na mateřské dovolené Jana Vojtášková

Pracovní listy. k ebooku. Jak najít odvahu a začít podnikat na mateřské dovolené Jana Vojtášková Pracovní listy k ebooku Jak najít odvahu a začít podnikat na mateřské dovolené 2016 Základní zpracování konceptu podnikání Alespoň základní zpracování konceptu podnikání je pro Vás před začátkem podnikání

Více

MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE

MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE Lukáš Talpa Liga otevřených mužů, o.s. Praha, 18. 9. 2014 Projekt ESF ČR CZ 1.04/3.4.04/88.00410 Táta na plný úvazek TÁTA NA PLNÝ ÚVAZEK Společný projekt Cíle projektu:

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky

Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky Dotazník pro osoby na MD či RD z hlediska genderové problematiky Bydliště Věk 1% tišnov jinde -3 3-71% Vzdělání Jste nyní na 1% sš s maturitou vš MD RD % 91% V jakém rozsahu jste si RD zvolila? Jste v

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

Úvod 7. Slaďování aneb work-life balance 8. Jak slaďuje 15. Jak si také (o)sladit život? 25. Desatero k (o)sladění života 26.

Úvod 7. Slaďování aneb work-life balance 8. Jak slaďuje 15. Jak si také (o)sladit život? 25. Desatero k (o)sladění života 26. Obsah Úvod 7 Slaďování aneb work-life balance 8 Jak slaďuje 15 Jak si také (o)sladit život? 25 Desatero k (o)sladění života 26 Pracovní sešit 27 Další možné zdroje inspirace 30 4 Máte svou práci rádi a

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Blanka Brabcová Otázky dnešní personální politiky Vyplatí se zaměstnávat rodiče s malými dětmi po MD/RD? Jak udržet zaměstnatelnost rodičů během

Více

ROVNÉ ŠANCE A MUŽI. Bc. Lukáš Talpa

ROVNÉ ŠANCE A MUŽI. Bc. Lukáš Talpa ROVNÉ ŠANCE A MUŽI Bc. Lukáš Talpa Jak mohou muži k rovným šancím přispět? Mají muži někde nerovné šance? Aktivní otcovství Pravidelná péče o děti a jejich životní prostor včetně domácích prací s tím spojených

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Úvod 6. Slaďování a prorodinná politika ve firmách možnosti firem, slaďující firmy 8. Jak slaďujeme u nás příklady z firem na Liberecku 12

Úvod 6. Slaďování a prorodinná politika ve firmách možnosti firem, slaďující firmy 8. Jak slaďujeme u nás příklady z firem na Liberecku 12 Obsah Úvod 6 Slaďování a prorodinná politika ve firmách možnosti firem, slaďující firmy 8 Jak slaďujeme u nás příklady z firem na Liberecku 12 Jak můžete slaďovat u vás? závěr a doporučení 25 Jak podpořit

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem ůl na půl: rovné příležitosti žen a mužů Vzdělávací semináře pro HR management a management firem Mgr. Kateřina Machovcová Projekt Půl na půl: rovné příležitosti žen a mužů je ispolufinancován Evropským

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů VÝSLEDKY VÝZKUMU MEZI MOSTECKÝMI ZAMĚSTNAVATELI Kamila Svobodová Anna Šťastná Realizováno v rámci projektu Společné příležitosti

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Jak sladit rodinný a pracovní život 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Vaše témata Nejčastější problémy: Mám hodně práce, kterou nestíhám ve vymezeném čase Nemám volný čas pro sebe a na odpočinek

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

Proč se vyplatí zaměstnat ženu po rodičovské dovolené

Proč se vyplatí zaměstnat ženu po rodičovské dovolené Proč se vyplatí zaměstnat ženu po Marie Oujezdská Národní centrum pro rodinu Se zaměstnáváním žen, matek malých dětí, bývá problém Žena sama není připravena nebo lépe řečeno nemá odvahu považovat období

Více

Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/

Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/ Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Identifikace projektu Délka trvání projektu: 1. 8. 2012 1. 6. 2015 Projekt je financován z

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí. Kamila Svobodová

Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí. Kamila Svobodová Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí Kamila Svobodová Zdroje dat: Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (GGS - Generations and Gender Survey), 2005 10 006 respondentů

Více

Přínos pobytu v TK pro matku a dítě Má léčba v terapeutické komunitě smysl, i když ji klientky nedokončí a úplně se jim nedaří?

Přínos pobytu v TK pro matku a dítě Má léčba v terapeutické komunitě smysl, i když ji klientky nedokončí a úplně se jim nedaří? Přínos pobytu v TK pro matku a dítě Má léčba v terapeutické komunitě smysl, i když ji klientky nedokončí a úplně se jim nedaří? Mgr. Jana Putnová PhDr. Petr Vácha TK Karlov, Sananim Léčba závislých matek

Více

Co teď a co potom? Jaké kroky mám udělat k úspěchu

Co teď a co potom? Jaké kroky mám udělat k úspěchu EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Co teď a co potom? Jaké kroky mám udělat k úspěchu PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Ing. Mgr. Petra Koťátková Co se dnes dozvíte Jak umím organizovat svůj čas Cvičení 1

Více

TROJLÍSTEK. sblížení tří generací

TROJLÍSTEK. sblížení tří generací TROJLÍSTEK sblížení tří generací TROJLÍSTEK sblížení tří generací rodiče děti náhradní babičky služba nabízí partnerství mezi rodinami s dětmi a náhradními babičkami Proč služba vznikla? nedostatek míst

Více

Mateřská a rodičovská dovolená v kostce

Mateřská a rodičovská dovolená v kostce Mateřská a rodičovská dovolená v kostce Úvod Milé kolegyně, milí kolegové, milé maminky a tatínkové, rádi bychom Vám za CEITEC MU popřáli hodně štěstí v jednom z nejhezčích období života, ke kterým bezesporu

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina

Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina Pracovní aktivizace žen na MD/RD v Kraji Vysočina Absolventská práce Soukromá vyšší odborná škola sociální v Jihlavě Vypracovala: Ivana Nestrojilová Vedoucí práce: Mgr. Daniel Hanzl Cíl práce Jak je pracovní

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE Mezinárodní konference Sociální podnikání a sociální inovace v praxi Mgr. Markéta Korbelová, Mgr. Zuzana Medňanská 22. listopadu 2017 Zelný trh 1 Brno, 602 00 AGAPO, o.p.s.

Více

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com Vznik podnikatelského záměru je mladá, novátorská internetová firma působící v portugalském Lisabonu. Založili ji v roce 2008 tři přátelé Vasco, Duarte a Luís. Za dva roky své existence zaznamenala celou

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma?

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? O čem budeme mluvit? 1. Uskálí tématu 2. Černobílá 3. Co chtějí ženy? 4. Flexi úvazky - dilema zaměstnavatelů? 5. Logický vývoj a management

Více

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com 5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE Chcete vědět: Co dělat, abychom vydělávali na burze peníze? Co nedělat, abychom vydělávali na burze peníze? Tak v tom případě Vás mohu ujistit o tom, že máte

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání

Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání Slučování rodinného a pracovního života Audit rodina & zaměstnání Libuše Nivnická Knihovny současnosti 2017 Olomouc13.9. 2017 Audit rodina & zaměstnání Kdo jsme Co je Audit rodina a zaměstnání Od služeb

Více

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

Zpravodaj o harmonizaci práce a rodiny

Zpravodaj o harmonizaci práce a rodiny Duben 2014 Zpravodaj o harmonizaci práce a rodiny Projektem Zaměstnaný rodič přínos nebo přítěž? chceme pomoci zaměstnavatelům, aby svým zaměstnancům nabízeli alternativní formy práce a uměli udržovat

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE

ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 01/2017 ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE Pohlazení, radost, energie a laskavost v srdci. S anděly kráčím nadšeně do nových dní roku 2017. Lehkost mého nitra je osvobozující.

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7. lekce Jak se stát doporučitelným Chcete si udělat z doporučení seriózní nástroj, díky kterému budete stabilně získávat nové zakázky a obchodní

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Vít Skála Konference Práce na dálku o krok blíž k vám, Třebíč, 18. 6. 2013

Vít Skála Konference Práce na dálku o krok blíž k vám, Třebíč, 18. 6. 2013 Vít Skála Konference Práce na dálku o krok blíž k vám, Třebíč, 18. 6. 2013 O čem tento příspěvek není O systematickém výkladu problematiky O vysvětlení rozdílů mezi různými formami práce na dálku O přehledu

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015 Název kapitoly 5 RAD A TIPŮ Jak vydělávat peníze na burze elektronická publikace 2015 1 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku 2006. Je absolventem

Více

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o.

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. Představení KC CO VÁS ČEKÁ? Představení Projektu PM 250+ Vyhodnocení projektu PM 250+ Zkušenost LZ v projektu

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová Sólo rodiče v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství 13. ledna 2014 Eliška Kodyšová proč sólo rodiče? pečující osoba živitel/kai sám SÓLO RODIČ proč sólo rodiče? ÚPLNÁ RODINA RODINA NEúplná SÓLO rodina

Více

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Praha, 22. 11. 2013 Nikola Šimandlová Alternativa 50+, o.p.s. +420 777 564 332 nikola.simandlova@alternativaplus.cz http://alternativaplus.cz

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Otázky pro rezidenty. 1. Úvod

Otázky pro rezidenty. 1. Úvod Otázky pro rezidenty Ráda bych se zeptala, zda mohu vaše odpovědi zaznamenávat na diktafon. Ujišťuji vás, že tento rozhovor je naprosto anonymní. Výsledky tohoto výzkumu nebudou využity pro jiné účely

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Podporujeme ty, kteří pomáhají. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost listopad 2012

Podporujeme ty, kteří pomáhají. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost listopad 2012 Podporujeme ty, kteří pomáhají Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost listopad 2012 500 0 Lidé, jejich rozvoj, vzdělávání a začleňování do společnosti byli podpořeni částkou 50 miliard korun Vzniklo

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Specifika léčby klientek - matek

Specifika léčby klientek - matek Specifika léčby klientek - matek Mgr.Marcela Harbáčková Mgr.Jana Putnová Mgr.Jan Šíp Konference pracovníků terapeutických komunit ČR 4.4.2013 Historie léčby matek v TKK Rok 1999 přijetí první matky do

Více

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR?

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Gender Studies, o.p.s. 8. 8. 2013 ppm factum research Tematické okruhy prezentace Metodika výzkumu Péče o blízké Slaďování práce a péče o blízké Alternativní formy

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

I. část: Základní údaje

I. část: Základní údaje I. část: Základní údaje Vážené dámy a pánové, máte před sebou dotazník, který si klade za cíl zmapovat oblast místní zaměstnanosti ve Vašem městě. Dotazník se skládá ze čtyř částí: základní údaje, místní

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více