JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice Čelákovice, srpen 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ. Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice www.rc-routa.cz Čelákovice, srpen 2014."

Transkript

1 JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ Praktická příručka na vaší vaší cestě cestě ke slaďování ke slaďování pracovního, rodinného rodinného a osobního a osobního života života Projekt Slaďování rodiny a práce - šance pro Čelákovice Čelákovice, srpen 2014 rodinné centrum 1

2

3 JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ Praktická příručka na vaší cestě ke slaďování pracovního, rodinného a osobního života Tato publikace vznikla v rámci projektu Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Rodinné centrum ROUTA, o.s., Čelákovice. Autorka: Ing. Lucie Jakubcová Editorka: Mgr. Linda Sokačová Jazyková korektura: Alena Rambousková Grafická úprava: Bohdana Rambousková V srpnu 2014 vydalo Rodinné centrum ROUTA, o.s., Sokolovská 305, Čelákovice,

4

5 Vážené čtenářky a čtenáři, slaďování pracovního života s potřebami rodiny a vašimi osobními představami není jednoduché. Někdy je to i dřina. Pokud se ale nenecháte odradit a vrhnete se na slaďování jako na příležitost pro celou rodinu, vyplatí se to. Šťastnější budou nejen rodiče, ale i děti. Nikdo v rodině nebude muset obětovat svá očekávání a ambice, oba rodiče se aktivně zapojí do péče o děti, které si vytvoří stejně silný vztah s maminkou i tatínkem. Slaďování není ideální rovnováha mezi prací a rodinou. Jsou situace, kdy převažují zájmy a potřeby rodiny, a jindy zase vyžaduje víc pozornosti vaše zaměstnání nebo podnikání. Na to je třeba se připravit. Při slaďování se musíte postarat nejen o to, abyste vše zvládli vy, ale také aby zvolený režim vyhovoval vašemu dítěti. Dokonalý návod na slaďování neexistuje. Tato publikace se přesto snaží nabídnout maximum rad a praktických informací, které vám při zavádění vašeho systému slaďování mohou pomoci. Příručka vychází ze zkušeností žen, které si slaďováním už prošly nebo je právě prožívají. Můžete se jejich postřehy nechat inspirovat, poučit se z jejich chyb a stavět na tom, co se jim povedlo. Bez přípravy člověk dělá řadu chyb a zkušenosti jiných ať už pozitivní nebo negativní nás můžou obohatit a posunout rychleji kupředu. Publikace nabízí několik tipů pro každodenní život, na co nezapomenout, na co se připravit a jak se zařídit, když se rozhodnete sladit práci a rodinu. Slaďování nejsou jen paragrafy, významnou roli hraje psychika a síla zvládnout i nepředvídané situace. V závěru našeho minimanuálu vám formou rozhovorů nabízíme zkušenosti z reálného života matky samoživitelky, rodiny se střídavou péčí a páru, který vychovává čtyři děti. Věříme, že publikaci využijete. RC ROUTA je připraveno poskytnout vám další informace i odborné konzultace v případě, že o ně budete mít zájem. Přejeme příjemné čtení a úspěšné slaďování! Jana Fajtová Krausová, koordinátorka projektu Linda Sokačová, expertka na rovné příležitosti

6 OBSAH SLAĎOVÁNÍ JAKO AKTIVNÍ PROCES 8 Co je to slaďování a jak mu rozumět? 8 Koho se slaďování týká, kdo vše slaďuje? 8 Proč je slaďovat důležité? 8 Přínosy slaďování pro rodiče na mateřské/rodičovské dovolené 8 Přínosy slaďování pro zaměstnance 9 Přínosy slaďování pro zaměstnavatele 10 Přínosy slaďování pro společnost 10 Příklady opatření na podporu slaďování rodinného, pracovního a osobního života 11 ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA 13 JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ, CO PŘI SLAĎOVÁNÍ POMÁHÁ 14 Snažte se vědomě o dosažení rovnováhy 14 Uvědomte si, co je pro vás důležité 14 Dobíjejte baterky 14 Neustále na sobě pracujte, budujte svoje sebevědomí 15 Pracujte neustále na partnerském vztahu a posilujte jej 16 Nejste superžena, superpracovnice, supermatka 17 Delegujte a využívejte pomoc okolí 17 Zavrhněte perfekcionismus, dokonalost a vysoké nároky 18 Naložte si toho tolik, kolik unesete aneb naše role a jak je zvládat 18 Naučte se efektivně řídit svůj čas a organizovat svou práci/rodinu/osobní život 19 Plánujte 25 Pomoc okolí. Slaďování na poli partnerských vztahů. Zapojení partnera. 26 Plán péče o dítě 28 Plán pracovního života 28 Věřte, že to zvládnete 32 BARIÉRY VE SLAĎOVÁNÍ A JAK SE BRÁNIT 33 Bariéry vnější 33

7 Bariéry vnitřní 33 Jak z toho ven? 34 JAK HLEDAT A NAJÍT PRÁCI 36 Jak na hledání práce? 36 Buďte připravená 36 Stanovte si realistickou dobu hledání 37 Při hledání práce buďte optimistická 38 Kde hledat práci 38 Vaše osobní portfolio motivační dopis a životopis 40 Motivační (průvodní) dopis 40 Životopis 40 Výběrové řízení a přijímací pohovor 42 POUŽITÁ LITERATURA 44 ROZHOVORY SE SLAĎUJÍCÍMI RODIČI 45 Lucie a Jan: neustálá improvizace a boj s časem 45 Václava: nechápu, proč školky a družiny zavírají před obvyklým koncem pracovní doby rodičů 49 Petr: zásadní je stanovit si priority 52 Představujeme Rodinné centrum ROUTA, o. s. 56

8 SLAĎOVÁNÍ JAKO AKTIVNÍ PROCES Co je to slaďování a jak mu rozumět? Slaďování lze chápat jako snahu o vyvažování pracovního, rodinného a osobního života směrem k větší spokojenosti a efektivitě s cílem dosáhnout životní harmonie. Slaďování tedy propojuje nejen rovinu pracovní s oblastí rodinnou, ale zahrnuje i aspekt osobních zájmů, koníčků, potřeb, hodnot a priorit. Kritérium osobní spokojenosti a rovnováhy vlastního života hraje při slaďování důležitou úlohu. V odborné literatuře najdete anglický ekvivalent tohoto pojmu jako work-life balance či work-life integration. Slaďování je aktivní cestou hledání možností a řešení, cestou která vás zavede na křižovatky i do zdánlivě slepých uliček, někdy cestou pokusů i omylů. Je to dlouhodobý a zcela individuální proces. Důležité je uvědomit si, že to řešení, které naleznete v dané životní etapě, nemusí být za nějakou dobu již aktuální. Slaďovat tedy budete neustále. Koho se slaďování týká, kdo vše slaďuje? Jinými slovy můžeme slaďování přeložit jako uskutečňování práva mít rodinu a zároveň se realizovat v pracovním životě a při tom všem nezapomínat ani na svůj osobní život, zájmy a potřeby. Slaďují tedy všichni, kterých se toto právo dotýká, ať již to jsou rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené či vracející se do zaměstnání, pracující, nezaměstnaní, zdravotně znevýhodnění, ale i absolventi a senioři. Proč je slaďovat důležité? Starost o životní rovnováhu je důležitým stavebním kamenem na cestě k dosažení našich cílů, ať již na úrovni osobní, firemní, či společenské. Přínosy slaďování pro rodiče na mateřské/rodičovské dovolené (dále MD/RD) 8 Výzkumy ukazují, že stále více žen na mateřské či rodičovské dovolené by

9 se rádo v tomto období realizovalo, alespoň částečně, i v pracovní oblasti; po určité době intenzivního mateřství si mnoho žen uvědomuje, že jim něco chybí mohou mít pocit neuspokojení, frustrace, osobní stagnace, odtržení od okolního světa. Možnost realizovat se profesně na MD/ RD a skloubit pracovní, rodinný a soukromý život přináší: spokojenost, vyrovnanost, zachování duševní rovnováhy, duševního zdraví, self-leadership vědomé řízení svého života, svých priorit a hodnot, zmírnění nebo odstranění některých fenoménů spojených s mateřstvím na plný úvazek (např. krize opuštěného hnízda, fixace na partnera a rodinu, neschopnost návratu na trh práce po několikaleté péči o děti a rodinu, sociální izolace apod.), udržení odborné způsobilosti a profesní kompetence, jednodušší návrat zpět do zaměstnání, osobní růst, posílení sebevědomí, neexistence či odstranění vnitřních bariér, udržení částečné finanční nezávislosti a soběstačnosti. Přínosy slaďování pro zaměstnance Návrat ženy s malými dětmi do zaměstnání je jednou z nejtěžších životních etap z hlediska časové i psychické náročnosti najít si zaměstnání či vrátit se na původní místo, prokázat (ať již sobě, či zaměstnavateli), že to zvládnu, a zároveň zajistit péči o děti, domácnost a najít si čas pro partnera, přátele a sebe samu. Podpora společnosti, zaměstnavatele a nejbližších je přitom klíčová. Přínosy podpůrných nástrojů slaďování pro zaměstnance jsou zejména: spokojenost, harmonizace pracovního a rodinného života, podávání dlouhodobě lepšího výkonu a posilování motivace práce, zmírnění psychické i časové náročnosti skloubení pracovního a rodinného života, možnost řešit konstruktivně období časové nerovnováhy (nemoci dětí, rodinné problémy atd.), lepší řízení stresu, 9

10 udržení a rozvoj profesní způsobilosti a kompetencí zvýšení atraktivity zaměstnance, rychlejší a snadnější návrat do zaměstnání, snadná adaptace, možnost pracovat při MD/RD, zdravý životní styl, prevence. Přínosy slaďování pro zaměstnavatele Stále více firem si uvědomuje, že podávat dlouhodobě kvalitní výkony mohou pouze spokojení, zdraví a vyrovnaní lidé. Pokud je zaměstnavatel vstřícný podpoře nástrojů slaďování a věnuje speciální pozornost osobám slaďujícím, hovoříme o firmě přátelské rodině. Zavádění nástrojů slaďování zaměstnavateli přináší zejména: zvýšenou spokojenost zaměstnanců, snížení fluktuace a absencí, udržení kvalitních a talentovaných zaměstnanců, snížení personálních nákladů (nábor, zaškolení, adaptace), zvýšenou produktivitu práce, posílení konkurenceschopnosti, posílení výkonnosti, loajality a motivace zaměstnanců., tvorbu silných týmů, pozitivní dopad na image a atraktivitu firmy, pozitivní dopad na efektivitu společenské odpovědnosti. Přínosy slaďování pro společnost Přínosy pro společnost nakloněné politice přátelské rodině jsou zejména: ekonomická stabilita, eliminace zdravotních problémů způsobených stresem, eliminace sociálních problémů, podpora rodinné politiky, eliminace rozvodovosti, snížení nezaměstnanosti, odstranění diskriminace a stereotypního myšlení, společenských stereotypů, odstranění platové nerovnosti žen a mužů a nestejného uplatnění na trhu práce. 10

11 Příklady opatření na podporu slaďování rodinného, pracovního a osobního života Flexibilní formy práce (flexibilní/pružná pracovní doba, částečné úvazky, sdílená pracovní místa, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, stlačený pracovní týden, práce z domova) Plány osobního a kariérového rozvoje během času na MD/RD Systematický kontakt s rodiči na MD/RD (účast na poradách, zasílání informačních zpráv, interních časopisů, rodičovské weby, firemní společenské akce např. vánoční večírky) Plány návratu do zaměstnání nebo snižování úvazku před plánovaným odchodem Možnost individuálního koučování v oblasti pracovního a osobního života Firemní školky a jesle Mateřské a rodičovské příspěvky na úhradu služeb péče o děti Placená dovolená pro otce při narození dítěte či přijetí dítěte do pěstounské péče Podpora zaměstnanců poskytujících péči o závislou osobu Neplacené volno pro rodiče Opatření podporující vnitrofiremní komunikaci při zavádění a realizaci politiky slaďování Pracovní prostředí firmy prostory na přebalování/kojení, dětský koutek Sick days placené dny na zotavenou v případě krátkodobé nemoci Neplacené volno pro načerpání sil ( career break, sabbatical ) Wellness programy Firemní akce zahrnující členy rodiny zaměstnanců (vánoční večírky, tábory, sportovní aktivity atd.) Audity jako nástroj pro slaďování (audit rodina a zaměstnání, genderový audit, audit rovných příležitostí, personální audity, audity firemní kultury atd.) Psychologické, finanční či právní poradenství v tíživých situacích Možnost práce pro místní komunitu, neziskový sektor, MC, RC Sítě rodičů, mateřská a rodinná centra, rodičovské weby Rozšiřování kapacit ve školkách, uplatňování různých forem péče o dítě (vzájemná rodičovská výpomoc, chůva, mateřská a rodinná centra, dětské skupiny) Projekty na slaďování rodinného a pracovního života podporované 11

12 12 a financované EU prostřednictvím strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR (vzdělávání skupin osob vyloučených nebo ohrožených, vytváření pracovních míst, podpora zaměstnavatelů, hlídání dětí, rozjezd podnikání atd.)

13 ŽIVOTNÍ ROVNOVÁHA Dosáhnout rovnováhy kolem sebe může jen ten, kdo má rovnováhu ve svém nitru. Lothar J. Seiwert Výzkumy ukazují, že existují čtyři základní faktory ovlivňující naši rovnováhu (model časové rovnováhy dle Seiwerta/Peseschkiana): 1. oblast těla zdraví, strava, relaxace, dobrá kondice, délka života; 2. oblast pracovního výkonu uspokojující práce, kariéra, úspěch, peníze, majetek; 3. oblast kontaktu rodina, přátelé, sociální skupiny, podpora, uznání ; 4. oblast smyslu seberealizace, láska, naplnění, filozofie, hodnoty a priority, náboženství, motivace, mentální zdraví. Základním předpokladem je, že tyto oblasti životní rovnováhy se nacházejí ve vzájemné závislosti jestliže jsou kladeny extrémní nároky na jednu oblast, nutně to bude znamenat, že jinou zanedbáváme. Je důležité si uvědomit, že životní sílu a energii čerpáme ze všech oblastí. Jestliže chceme pracovat na dosažení své životní rovnováhy, je nezbytné, abychom věnovali svůj čas všem oblastem, neznamená to však, že rovným dílem, to je zcela individuální. Příklady: Pokud člověk klade příliš velký důraz na pracovní život a prací tráví většinu svého času, začnou tím dříve nebo později trpět oblasti ostatní podlomené zdraví, chudý soukromý život, žádní přátelé, objeví se psychosomatické problémy. Stejně tak žena, která se stoprocentně věnuje jen dětem a své rodině a rezignuje přitom na svůj osobní, profesní růst a svoje zájmy, se může ocitnout v situaci, kdy po několikaleté péči o rodinu neumí a nemůže najít zaměstnání, pociťuje osamělost, nepochopení, nemožnost seberealizace, což má za následek opět oslabení mentálního a fyzického zdraví. 13

14 JAK SLAĎOVAT ÚSPĚŠNĚ, CO PŘI SLAĎOVÁNÍ POMÁHÁ Snažte se vědomě o dosažení rovnováhy Svůj čas rozdělujte vědomě mezi všechny životní oblasti: práci, rodinu (děti, partnera), přátele, nezapomínejte na odpočinek a zdravý životní styl, ale ani na svůj osobní rozvoj, zájmy, relaxaci a otázky vaší motivace, hodnot a priority. Uvědomte si, co je pro vás důležité Znát vlastní hodnoty je důležité jak v profesním, tak v rodinném i osobním životě. Pouze ten, kdo si je vědom hodnot, které uznává, si může stanovit svoje priority a ty poté řídit. Odpovězte sama sobě na otázky: Co je pro mne důležité v životě, co mne naplňuje? Jak vlastně chci žít? Jaký je můj současný cíl? Čeho se mi nedostává, co mi chybí? Pokud toho, co je pro vás mimořádně důležité (ať již v práci nebo soukromém životě), nacházíte ve vašem životě jen málo nebo vůbec, stanovte si za nejbližší cíl zařadit je znovu do vašeho života a vědomě na něm pracujete. Při slaďování jste tím nejdůležitějším kritériem vy sama, vaše potřeby, přání, vaše spokojenost, vaše CHCI. Každý vás dnes před mateřskou dovolenou připraví na to, jak kojit, jak přebalovat, jak dýchat při porodu apod. Ale co se stane s vámi, když se vám miminko narodí, s vaší psychikou, s vašimi zájmy, které jste dosud měla, s vašimi přáteli a okolím a vaším partnerským vztahem? Jsme na to také připraveny? Co když se najednou necítíte úplně šťastná, i když byste měla? Co když chcete něco víc než se starat o děti? Klíčové je uvědomit si, co vlastně chcete, a poté se podle toho řídit. Spousta žen o možnostech slaďování ani netuší nebo prostě neví, jak na to, a v řadě případů naráží na mnoho překážek, včetně těch vnitřních, které jsou mnohdy těmi nejobtížnějšími. Slaďování je třeba se naučit a mnohdy si právo mít rodinu, práci i sebe samu vybojovat. Lenka K., dvě děti Dobíjejte baterky Aktivní a efektivní ve svém životě může být jen ten, kdo čerpá síly. Důležité 14

15 je tedy nejen umět řídit svůj energetický výdej, ale i příjem. Pro naše mentální, emocionální i fyzické zdraví je velmi důležité vyvažovat období stresu a klidu. Dělejte si radosti, odměňujte se, vědomě si vyšetřete čas sama pro sebe, odpočívejte, relaxujte. Snažte se integrovat do svého života co největší počet aktivit, které vás posilují, přináší pocit uspokojení a štěstí. Nešetřete svůj život na později, až děti odrostou, až vám skončí rodičovská, až budete v důchodu, žijte tady a teď. Inspirativní příklady účastnic praktického semináře Workl-life balance Úspěšné slaďování rodinného, pracovního a osobního života v praxi, pořádaného RC Routa v rámci projektu Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice, jak si dobíjejí baterky : Když dítě usne, měla jsem tendenci začít uklízet, mýt nádobí a žehlit. Po čase jsem zjistila, že nic jiného za celý den nedělám, než pracuji, a stejně to není nikde vidět. Teď pro mne znamená doba spánku mojí dcery dobu pro mne. Přečtu si knížku, zacvičím si, dám si kafčo. A hlavně, necítím u toho výčitky. Jsem stále na RD, dobíjet baterky pro mne v tuto chvíli znamená pracovat a dělat to, co mne baví. Není to pro mne práce, ale relax, protože se věnuji tomu, co mne naplňuje a zároveň si odpočinu od mateřských povinností. Dvakrát týdně mám večer pro sebe a přes to vlak nejede. Hlídá tatínek. Jdu si zacvičit, zaplavat nebo s kamarádkou. Ráda nakupuji, ale s malými dětmi to prostě nejde. Zajet si koupit něco ve slevě s dvěma malými dětmi, moci si oblečení vyzkoušet a nebýt u toho ve stresu je nemožné. Vymyslely jsme proto s kamarádkou noční shopping. Spousta obchodů a obchodních center má otevřeno až do devíti. Manželé přicházejí z práce a my občas vyrážíme. Neustále na sobě pracujte, budujte svoje sebevědomí Pokud jste na mateřské či rodičovské dovolené, pojměte tuto dobu jako dobu vašeho osobního růstu. Neustále na sobě pracujte, vzdělávejte se, buďte aktivní. Vezměte toto období do svých rukou, vymýšlejte nové aktivity, zapojujte se do projektů, udržujte profesní kontakty, věnujte se 15

16 činnostem, které vás baví a na které jste předtím neměla čas, pracujte nebo se zapojujte do dobrovolnických aktivit (mateřská, rodinná centra, neziskové organizace, politika apod.). Dělejte aktivity, které s vaším dítětem nesouvisí. Toto období budete poté moci vašemu budoucímu zaměstnavateli lépe prodat, posilujete tím nejen svoje pracovní kompetence, ale i svoje sebevědomí. Na mateřské a rodičovské dovolené jsem byla celkem šest let. Už ze začátku mi bylo jasné, že do své původní profese se nebudu moci vrátit. Proto jsem čas strávený s dětmi doma využila i k tomu, abych si rozšířila svou kvalifikaci. Nejdříve jsem se pustila do studia oboru poradce pro výživu, poté jsem nastoupila na magisterský studijní obor speciální pedagogiky Po ukončení RD jsem nastoupila na základní školu. Tam jsem ale podala výpověď ve zkušební době, bohužel se mi nepodařilo skloubit pracovní zátěž s rodinnými povinnostmi, veškerý svůj volný čas jsem totiž trávila opravováním sešitů a přípravami na další vyučování a na vlastní děti už nezbýval čas. Nyní pracuji v soukromé mateřské škole. Podařilo se mi najít práci, která odpovídá mé kvalifikaci, baví mě a zároveň mi umožňuje věnovat dostatečný čas mým dětem. Návrat na trh práce po rodičovské dovolené byl těžší, než jsem si představovala. Skloubit práci a rodinu není jednoduché, obzvláště bez babiček v místě bydliště. Těžko bych se obešla bez pomoci manžela, který zajišťuje především ranní rozvoz dětí a péči o děti o víkendech, kdy studuji, a obou babiček (hlídání především v době nemocí a rekonvalescencí). Každopádně jsem velmi ráda, že jsem se rozhodla na sobě pracovat a již nyní mám v plánu další kurzy. Libuše Z., dvě děti Pracujte neustále na partnerském vztahu a posilujte jej Partnerství je alfou a omegou naší spokojenosti. Partner je člověk, který vám je nejblíže, navzájem si dáváte sílu láskou a důvěrou. Věnujte tomuto důležitému člověku ve vašem životě čas. Slaďování se týká vás obou. Důvodem, proč selhávají vztahy a často i slaďování, ať již na poli partnerských vztahů či rodiny a práce, je fakt, že partneři tráví málo přínosného času společně, zapomínají o vztah pečovat a investovat do něj. Věnujte si proto vzájemnou pozornost, chvalte se, překvapujte, mluvte spolu o vzájemných potřebách, mějte rituály, společné plány, vědomě zařazujte 16

17 aktivity, které vybočují z rutiny a všednodennosti. Převezměte vědomě zodpovědnost za svůj vztah a neustále na něm pracujte. Nejste superžena, superpracovnice, supermatka Domnívat se, že je v mých silách zvládnout mnoho rolí a úkolů najednou, že musím být všude a zvládnout vše sama a při tom ještě zachraňovat svět a k tomu být pěkně upravená a oblečená a stále ve skvělé náladě, je představa mylná. Nesnažte se být superženou, superpracovnicí a supermatkou, honba za dokonalostí a nepostradatelností je nebezpečná, nepřináší nikomu prospěch, a nejméně vám Delegujte, využívejte pomoci okolí, zavrhněte dokonalost, naložte si toho jen tolik, kolik unesete, a naučte se efektivně řídit a organizovat svůj čas. Delegujte a využívejte pomoc okolí Zamyslete se nad tím, jak si organizujete svůj čas. Které úkoly, povinnosti a aktivity můžete přesunout na někoho/něco jiného tak, abyste ušetřila čas na činnosti, které jsou pro vás důležitější a kterých se vám nedostává? Inspirativní příklady účastnic praktického semináře Workl-life balance Úspěšné slaďování rodinného, pracovního a osobního života v praxi, pořádaného RC Routa v rámci projektu Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice, jak delegují a využívají pomoc okolí: Svou paní na úklid a žehlení bych nevyměnila za nic na světě. Šetří mi čas, přináší mi pocit uspokojení z navoněného bytu i vyžehleného prádla a navíc, rodina si váží úklidu mnohem více, než kdybych uklízela já. Když jsme měly děti malé, dohodly jsme se se sousedkami, že si budeme vzájemně vařit první příkrmy. Každá navařila něco, vzájemně jsme si to vyměnily a daly zamrazit. To nám ušetřilo spoustu času. Jelikož máme prarodiče daleko, našli jsme si náhradní babičku. Babička odvádí třikrát týdně děti na kroužky, z družiny, občas na hřiště. Máme z toho prospěch všichni rodiče zajištěný odpolední program pro děti, děti třetí hodnou babičku a babička možnost realizace a zdroj přivýdělku. 17

18 Pomoc rodinného centra Routa je k nezaplacení. Často se mi stalo, že jsem musela zůstat v práci déle. S.O.S. služba dovedla dcerku ze školky do centra, a já mohla bez stresu přijet o chvilku později. Mám dvě malé děti, které ještě nechodí do školky. Dopoledne se věnuji jim. Jelikož jsem se rozhodla rozjet podnikání, potřebuji tomu věnovat svůj čas. Odpoledne odvádím děti k paní, která má sama dvě malé děti. Všechny pohlídá, děti si zároveň pohrají s vrstevníky a já se mohu v klidu alespoň pár hodin denně věnovat rozjetí svého byznysu. Zavrhněte perfekcionismus, dokonalost a vysoké nároky Pozor na perfekcionismus a dokonalost jsou kategorií subjektivní. Hnát se za dokonalostí je nebezpečné, může vás natolik vyčerpat, že výsledek už si pak vůbec neužijete nebo budete zklamáni mnoha drobnými detaily, které nebyly dle vašich představ. Stejně tak být dokonalou matkou na plný úvazek nemusí znamenat být matkou nejlepší. Honba po dokonalém mateřství škodí nejen matkám samotným, ale také jejich dětem. Dnešní společnost je zaměřená na výkon a laťka je obecně nastavená velmi vysoko, proto jsou i vysoké naše nároky na sebe, rodinu, děti, práci. Využijte svůj čas na to, co je opravdu podstatné. Slevte ze svých nároků mít vše zařízené a zorganizované naprosto perfektně. Naložte si toho tolik, kolik unesete aneb naše role a jak je zvládat Není v našich silách zastávat mnoho rolí a úkolů najednou. Studie ukazují, že většina lidí není schopna plnit více než sedm rolí současně. Čím více jich zastáváme, tím náročnější je tyto role skloubit. Různé role si totiž žádají různé vlastnosti, priority, úkoly, ale především naši účast. Mnoho aktivit najednou rozmělňuje naše síly a energii, nikde potom nepanuje pocit naší stoprocentní angažovanosti. To způsobuje ztracený přehled, opomenutí, časové ztráty a často stres a neuspokojení z vlastní činnosti i negativní hodnocení rodiny i okolí Odhadněte proto hranici svého smysluplného vytížení a přetížení, buďte realistická naložte si toho tolik, kolik skutečně unesete, naučte se říkat ne, uvědomte si, co je pro vás opravdu důležité a podstatné, a zbavte se rolí a úkolů, které vás zatěžují. Říká se, že dál a výš může jít jedině ten, kdo se dokáže zbavit zátěže. Poslouchejte signály svého 18

19 těla i okolí, které je mnohdy baromentrem naší životní pohody.vsaďte i na svoji intuici lidská intuice představuje jakýsi emoční mozek. K řadě rozhodnutí sice dospějeme na základě faktů, ale poslední slovo stejně má náš pocit. Naslouchejte tedy své intuici a zahrňte ji do procesů svého rozhodování. Přiměřená důvěra ve vlastní pocity vám toto rozhodování usnadní a ušetří energii a čas. Když jsem nastupovala na druhou mateřskou, těšila jsem se, jak si toto období užiju. Po půl roce však můj manžel přišel o práci. Jelikož máme nový dům a hypotéku, musela jsem se vrátit do zaměstnání já. Můj muž není typ k dětem, a tak jsem našla pro obě své malé děti chůvu. Bohužel mi můj zaměstnavatel neumožnil nastoupit na částečný úvazek. A tak přes den pracuji v novém náročném zaměstnání, vracím se pozdě domů a v noci ještě v stávám na kojení. Manžel si zatím práci hledá. Nevím, jak to dlouho vydržím, každopádně jsem si to takhle nepředstavovala Kristýna P., dvě děti (3 a 0,5 roku) Naučte se efektivně řídit svůj čas a organizovat svou práci/rodinu/osobní život Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro slaďování je tzv. time management neboli efektivní řízení času, které obnáší nejen otázku kolik tedy kolik činností jsem schopna zvládnout a jak efektivně, ale také jak smysluplně jsem svůj čas využila. Nemám čas či nestíhám souvisí s uvědoměním si, jak řídíte svůj čas, zda vůbec chcete stíhat, nebo zda děláte chyby, které si neuvědomujete, špatně vyvažujete svůj příjem a výdej energie, neřídíte se svými hodnotami nebo se necháváte o svůj čas okrádat. Time management disponuje různými nástroji a metodami pro efektivní řízení času/ práce/rodiny/osobní sféry, jmenujme například plánování (denní, týdenní, měsíční; rodinné plánovací kalendáře, projektové plány apod.), nástroje pro řízení priorit a jejich pomůcky (diáře, Outlook, seznamy úkolů), checklisty apod. 19

20 Naše rozvržení času aneb co se nám honí v hlavě Motto: Jak trávíš svůj čas, tak žiješ svůj život. Na praktickém semináři Workl-life balance Úspěšné slaďování rodinného, pracovního a osobního života v praxi, pořádaného RC Routa v rámci projektu Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice, dostaly účastnice za úkol rozkrájet pomyslný koláč svého aktivního času mezi aktivity či oblasti života, kterým věnovaly v uplynulém pracovním týdnu svůj aktivní čas, a poté svůj aktuální koláč porovnat s hodnotami a prioritami, které si předtím samy stanovily. Samy sobě odpovídaly na otázky: Jak trávíte svůj aktivní čas? Jaké role ve svém životě zastáváte? Jste spokojená s tímto rozvržením? Dostává se vám spravedlivě času na všechno, co je ve vašem životě pro vás důležité? Existuje něco, co už nějakou dobu chcete udělat, ale nedostala jste k tomu odvahu či neměla na to čas? Jaký koláč by byl pro vás optimální? Každá životní etapa s sebou přináší určité životní otazníky otázky, které řešíme a které se nám honí v hlavě. Každá fáze našeho života totiž přináší nová témata, která jsou předmětem našeho většího zájmu, nové potřeby, priority, nové podněty, díky nimž se posouváme dál. Zatímco jako student budete řešit nejspíše otázku svého vzdělávání a budoucího pracovního uplatnění, jako bezdětná více svoji kariéru a otázku životního partnera, pro roli matky pro vás budou prioritou především děti a vaše rodina. Otázky životní rovnováhy řešíme, jak už jsme nastínili v předchozích kapitolách, neustále. Cílem balancování pracovních a soukromých aspektů života by mělo být vychutnávání si přítomných chvil skutečně naplňujícího a spokojeného života, vnitřní postoj a poznání, že kvalita života přichází vždy zevnitř. Není totiž důležité, kolik jste toho za celý den stihla, ale jak jste si prožité okamžiky vychutnala a užila. Jedna hodina vašeho času s dětmi hraním si, povídáním či čtením může být pro obě strany daleko přínosnější než celý den strávený sice v jejich přítomnosti, ale v záplavě domácích či pracovních povinností. A ještě jedna dobrá zpráva: to, zda chcete žít dle svých představ a plnit role, jaké vy sama chcete, máte ve vlastních rukou. Spokojenou, šťastnou a vyrovnanou ženu z vás neudělá nikdo jiný, než vy sama 20

21 Příklad Karolíny, maminky 2leté dcery, a jejího rozvržení času během rodinné dovolené: Mateřství Čas pro sebe, zájmy Manželka, partnerka Hospodyně Péče o dítě, hlídání, společný aktivní čas Kontakt se soc. skupinou (maminky a děti) Společné kroužky s dítětem 0 % Karolína pečuje o dvouletou Barunku, třikrát týdně navštěvují mateřské centrum a různé kroužky, chodí společně plavat. Často se během týdne schází u kávy s kamarádkami a jejich dětmi, aby si děti pohrály či zašly na pískoviště. Sama přiznává, že tím vyplňuje svůj čas na rodičovské, aby se ona ani malá nenudily. Karolína během RD nepracuje. Stará se o domácnost, má ráda pořádek, zakládá si na zdravé stravě, kupuje biopotraviny. Na péči o dítě je během pracovního týdne víceméně sama, prarodiče jsou daleko a manžel se vrací z práce až k večeru. Jednou týdně si zajde na aero- 21

22 bic, občas na kosmetiku a ke kadeřnici. Večery tráví doma s manželem. Do svého aktuální koláče by ráda přidala možnost realizovat se alespoň částečně pracovně a víc času být jen sama se sebou. Příklad Karolíny, maminky 3leté dcery - Karolína pracuje na 3/4 úvazek, dcera navštěvuje soukromé předškolní zařízení: Mateřství Čas pro sebe, zájmy Manželka, partnerka Hospodyně Práce Logistika cestování (školka, práce) Péče o dítě, hlídání, společný aktivní čas Kontakt se soc. skupinou (maminky a děti) Společné kroužky s dítětem 0 % 22 Karolína začala pracovat a měla štěstí, protože našla práci odpovídající její odbornosti v blízkosti svého bydliště a zaměstnavatel jí umožnil pracovat na zkrácený úvazek. Proto této šance využila, její předchozí zaměstnavatel zrušil její pozici, takže se neměla kam vrátit. Barunka začala chodit do soukromé mateřské školky, protože ve státní školce vzhledem k nedostatku míst přijímají děti až od 4 let. Ze začátku to byla velká změna, byla zvyklá jen na maminku, protože však byla často předtím mezi dětmi a soukromá školka si zakládala na individuálním přístupu ke každému dítěti, během dvou měsíců se ve školce adaptovala. Bylo potřeba upravit režim dne celé rodiny. Vstává se dříve a dříve se chodí spát. Ráno do školky

23 odváží Barunku tatínek, odpoledne vyzvedává Karolína. V koláči výrazně ubyla role matky a místo ní přibyl čas strávený v zaměstnání, což bylo pro Karolínu výraznou změnou v jejím životě. Z počátku měla špatné svědomí, že se malé málo věnuje. Také již nemá tolik času na chvíle strávené s kamarádkami, kterými svůj čas předtím tak často vyplňovala, protože má však své známé ráda, alespoň jednou týdně po práci si na ně čas najde. Na co však již prostor nezbývá, jsou společné kroužky. Barunka nyní navštěvuje zájmové kroužky v rámci školky, jednou týdně ji Karolína také odvádí na cvičení do volnočasového centra a v ušetřené chvíli si obstará nákupy a vyřídí vše potřebné. Karolína musela slevit ze svých nároků na perfektně uklizenou domácnost, nákup a přípravu biostravy. Časem našla paní, která ji pomáhá jednou za týden s úklidem domácnosti. I když byl z počátku šok ze změny režimu veliký, obzvláště z úbytku času stráveného s rodinou a podílu pracovního života a Karolína se cítila často unavená a bez energie, během prvních tří měsíců si na nový rytmus rodina zvykla. Karolíně také vyšel vstříc zaměstnavatel v možnosti využít flexibilní formy práce a absolvování kurzu o time managementu a slaďování pracovního a soukromého života. Na otázku, co se Karolíně při slaďování osvědčilo, odpověděla: Naučila jsem se ustupovat ze svých nároků, a to nejen sebe, ale také moji rodinu. Již jsem tak často nezvládala uklízet, a protože mám ráda pořádek, našla jsem si paní na úklid. Také nemůže být každý večer teplá večeře, což manžel předtím vyžadoval, a nemohu být malé k dispozici, kdykoliv si zamane. Zapojila jsem manžela do organizace dne. Dobré je také vytvářet si časové rezervy: Když ráno spěcháte, vstaňte prostě dříve a udělejte vše v poklidu, den tak nastartují všichni více v pohodě. Jestliže máte dost energie a chuti, udělejte si úkoly do zásoby, a to jak v práci, tak doma; často se mi stalo, že se mi tohle vyplatilo a hotovou práci jako bych našla. A když energii prostě nemáte, tak relaxujte a sbírejte síly. Zjistila jsem také, kolik času jsem předtím neefektivně promrhala, nyní čas využívám efektivněji, plánuji ho, používám rodinný plánovací kalendář. Dříve jsem také měla tendenci věci odsouvat a ospravedlňovat, proč to nejde. Radši jsem šla s kamarádkama ven. Pak se mi do toho nechtělo, což mne okrádalo nejen o čas, ale i o energii. Dnes je prostě udělám a jdu dál. A hlavně, svůj čas plánuji podle priorit, naučila jsem se ptát sama sebe, co je důležité a pro koho Nemůžu říct, že by se mi vše dařilo podle představ. Někdy jsem unavená, bez nála- 23

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání!

JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! JAK ODEJÍT NA MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU DOVOLENOU......a jak se z ní vrátit zpět do zaměstnání! KDY SE ODCHÁZÍ NA MATEŘSKOU? VÝPOČET A PODÁNÍ ŽÁDOSTI Mateřská dovolená je zákoníkem práce stanovena na 28

Více

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Blanka Brabcová Otázky dnešní personální politiky Vyplatí se zaměstnávat rodiče s malými dětmi po MD/RD? Jak udržet zaměstnatelnost rodičů během

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Jak sladit rodinu a zaměstnání?

Jak sladit rodinu a zaměstnání? Jak sladit rodinu a zaměstnání? Je to těžké, ale není to nemožné! jde jen o to zvolit správnou chvíli pro návrat do zaměstnání a dobře se na toto období připravit. Milé účastnice připravili jsme pro Vás

Více

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost Výsledky dotazníkového šetření Sítě mateřských center o.s. 2014 Respondenti/ky Cíl: podmínky slaďování v rodinách rovnost možností matek a otců

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Motivované ženy 50 plus poklad k objevení

Motivované ženy 50 plus poklad k objevení Motivované ženy 50 plus poklad k objevení 17.9.2014 Workshop: Slaďování rodiny a práce - zaměstnankyně Slaďování práce a rodiny Byť by se mohlo zdát, že toto téma nesouvisí s postavením žen 50 plus na

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů GE Rozmanitě... aneb Diverzita v GE Money Bank Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů 22.11. 2013 GE - Globální společnost GE Money Bank Česká

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní

Více

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce.

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce. www.terezavlckova.cz 2015 Tereza Vlčková CHCI PODNIKAT!!! Kniha o tom, jaké strachy je třeba překonat, než začnete podnikat, kdy je ideální doba a jak to vše společně zvládneme. Spokojená, seberealizovaná

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

HENNLICH přeje rodině slaďujeme v praxi

HENNLICH přeje rodině slaďujeme v praxi HENNLICH přeje rodině slaďujeme v praxi Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. HENNLICH HENNLICH přeje rodině Obsah

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová

Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová Sólo rodiče v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství 13. ledna 2014 Eliška Kodyšová proč sólo rodiče? pečující osoba živitel/kai sám SÓLO RODIČ proč sólo rodiče? ÚPLNÁ RODINA RODINA NEúplná SÓLO rodina

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Ilona Štorová OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní schopnosti, Work Ability Index C. Předsudky zaměstnavatelů,

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Konference Ven z krabice HON NA OSOBNOSTI. Můj život s osobnostmi, aneb vedení a motivace výrazného týmu

Konference Ven z krabice HON NA OSOBNOSTI. Můj život s osobnostmi, aneb vedení a motivace výrazného týmu Konference Ven z krabice HON NA OSOBNOSTI Můj život s osobnostmi, aneb vedení a motivace výrazného týmu Výrazná osobnost Definice říká: Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Práce a děti pod jednou střechou

Práce a děti pod jednou střechou Práce a děti pod jednou střechou PÁR SLOV ÚVODEM Zajišťujeme pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení

Více

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Plánované aktivity: Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání o plán 20 seminářů pro 240 účastnic Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Více

duševní pohoda v těhotenství a po něm

duševní pohoda v těhotenství a po něm Vaše duševní pohoda v těhotenství a po něm Stručný průvodce CZECH Vaše duševní pohoda v těhotenství a po něm Těhotenství a porod jsou zásadní životní události a mohou znamenat emoční změny pro vás a vaše

Více

Krok 4. Jednotlivé druhy podnikání a jejich úskalí. Správná volba

Krok 4. Jednotlivé druhy podnikání a jejich úskalí. Správná volba Krok 4. Jednotlivé druhy podnikání a jejich úskalí Správná volba Napsala: Darina Schránilová 2013 Darina Schránilová, www.startacademy.cz Prohlášení: Jakékoliv šíření nebo poskytován í třetím osobám bez

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr:

Grafologický rozbor klasik. Ukázka: Závěr: Grafologický rozbor klasik Načrtne základní povahové rysy pisatele, poodhalí silné i slabé stránky osobnosti. Kombinace jednotlivých znaků rukopisu vypoví vše o lidské povaze, nastíní to, co nás ovlivňuje,

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat I. Předmluva II. Vize občanského sdružení, aneb co má sdružení v plánu? III. Členské příspěvky a rozvoj sdružení. Členské příspěvky

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi Průvodce kariérou VIZE Kravata dobrého poradce nedělá. Osobní přístup USUS PERSONALIS Klientům i našim partnerům nabízíme totéž. Odbornost, čas a soustředění. Protože čas je víc než peníze a soustředění

Více

REGISTRACE - ARGUMENTY

REGISTRACE - ARGUMENTY REGISTRACE - ARGUMENTY Já už jsem toho vyzkoušel(a) tolik a nikde jsem nebyl(a) úspěšný(á) V přímém prodeji jde především o vytrvalost a cílevědomost. Pokud je kvalitní produkt prodává se sám. Máte možnost

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 2 SLOVO ŘEDITELKY Rok 2012 byl pro GLE o.p.s. rokem úspěšným. Od ledna jsme začali poskytovat služby v nových kancelářích v Praze 2, které jsou dobře dostupné pro všechny

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 Koncepce rodinné politiky Projekt Rozvoj regionální rodinné politiky Jihomoravského

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

6. ODPOLeDNí SKUPINOVé DOUČOVáNí TéMA: INDIVIDUáLNí PODPORA DíTěTe Anotace Praxe Jak zajistit efektivitu alespoň dvakrát týdně

6. ODPOLeDNí SKUPINOVé DOUČOVáNí TéMA: INDIVIDUáLNí PODPORA DíTěTe Anotace Praxe Jak zajistit efektivitu alespoň dvakrát týdně 6. Odpolední skupinové doučování Téma: Individuální podpora dítěte Anotace Odpolední skupinové doučování je vynikajícím podpůrným nástrojem pro sociálně znevýhodněné děti zejména ve 3. 6. třídě. Právě

Více

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com 5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE Chcete vědět: Co dělat, abychom vydělávali na burze peníze? Co nedělat, abychom vydělávali na burze peníze? Tak v tom případě Vás mohu ujistit o tom, že máte

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE

JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE PENÍZE, PRÁCE A SOCIÁLNÍ SYSTÉM V ČR Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR,, v.v.i. 20. října 2014 Mezinárodn ní kulatý stů ůl SÓLO ROD DIČE SÓLO

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o.

KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. KOUČOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH projekt PM 250+ Lenka Zelingrová výkonná ředitelka Koučink Centrum, s.r.o. Představení KC CO VÁS ČEKÁ? Představení Projektu PM 250+ Vyhodnocení projektu PM 250+ Zkušenost LZ v projektu

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice Jana Barvíková Obsah příspěvku Formy a podmínky individuální nerodinné péče o děti do 6 let Neformální (neprofesionální) péče (bezúplatně

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

MŠ Rychvald, Mírová 1744, Rychvald, okr. Karviná, přísp. org. Jdu do školky za novými kamarády

MŠ Rychvald, Mírová 1744, Rychvald, okr. Karviná, přísp. org. Jdu do školky za novými kamarády MŠ Rychvald, Mírová 1744, Rychvald, okr. Karviná, přísp. org. Jdu do školky za novými kamarády Adaptační program Cílem je zmírnění potíží dětí při zvykání na novou situaci. Vstup do MŠ je významná událost

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Závěrečná evaluace projektu Firemní mateřská škola AV ČR

Závěrečná evaluace projektu Firemní mateřská škola AV ČR Závěrečná evaluace projektu Firemní mateřská škola AV ČR reg.č.: CZ.2.17/2.1.00/34313 Obrázek č. 1: Budova ÚMG AV ČR, Praha Krč 1 1 Září 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Stručné informace o Projektu... 4 3 Jednotlivé

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Kojení a práce Ať to spolu funguje!

Kojení a práce Ať to spolu funguje! Kojení a práce Ať to spolu funguje! 1. Iniciujte multidimenzionální podporu ze všech odvětví, aby ženy mohly kdekoliv pracovat a kojit. 2. Podporujte opatření ze strany zaměstnavatelů, aby se stali místem

Více

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz Syndrom vyhoření Co se na semináři dozvíte? Co je syndrom vyhoření Rizikové faktory v zaměstnání Rizikové faktory osobnostní Jak se chránit před vyhořením Co je syndrom vyhoření? Syndrom vyhoření (také

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Motivační pracovním dopis trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více