březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou"

Transkript

1 březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Kde jinde než v ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou

2 Obsah 4 Aktuality 6 Foto měsíce Veletrh E-World v Essenu 8 Svět ČEZ Očekáváme snížení čistého zisku o 10 % Práce v Tušimicích i Ledvicích úspěšně pokračují Investujeme miliardy do našich sítí Výhodné změny ve služební mobilní telefonii Elektromobil dobijete na centrále Skupiny ČEZ 14 Téma Kde jinde než v ČEZ 18 O čem se mluví Rozmach fotovoltaických elektráren 19 Bez hranic Na mapě Turecka přibývají nové zdroje 20 Projekty Všechny požadavky zákazníků vyřizujeme společně 21 Oranžová spojení 22 Rozhovor Dana Drábová: Zítřek jádra stojí a padá s tím, bude-li dost znalých lidí 26 Trh Plyn nejen dodáváme, ale i dobře nakupujeme 27 Lidé Jednáte v souladu s Našimi principy? Můžete být odměněni 28 Jedna z nás Andrea Heroutová: Fascinují mě souvislosti 30 Pomáháme Nová reklamní kampaň ukáže vlídnou tvář Skupiny ČEZ O zelené granty se uchází 113 projektů 32 Tým I jaderka potřebuje chemiky 34 Den s Šárka Halfarová a Denisa Voleková, specialistky z útvaru Fúze a akvizice 36 Historie Vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové 37 Křížovka otázek Jiří Kudrna: Cením si zvýšeného zájmu o bezpečnost

3 naše principy slovo ředitele ČEZ NEWS 3/2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ VYDAVATEL ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4 ŠÉFREDAKTOR Petr Holub REDAKCE Jaroslav Bílý, Pavel Pošusta ADRESA REDAKCE ČEZ News, Duhová 2/1444, Praha 4, tel Číslo registrace MK ČR: 6395 ISSN: NÁKLAD výtisků. Elektronickou podobu ČEZ NEWS najdete na a intranet.cez.cz Grafickou úpravu, DTP a Tisk pro společnost ČEZ, a. s., zajistil Boomerang Publishing, s. r. o., UZÁVĚRKA TOHOTO ČÍSLA UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA Vážené kolegyně, vážení kolegové, koncem února jsme zveřejnili naše hospodářské výsledky za rok Naše výkonnost vloni navzdory hospodářskému poklesu ještě rostla. Zvýšili jsme náš čistý zisk o 10 %, rentabilita vlastního kapitálu (ROIC) meziročně vzrostla z 27,0 % na 27,6 %. Zdálo by se, že nás okolní hospodářská krize neovlivnila. Ale tak tomu bohužel není. Těchto čísel jsme dosáhli hlavně díky tomu, že jsme elektřinu na rok 2009 prodali ještě před pádem jejích cen. A tak zatímco vloni nás ekonomická recese postihla jen nižší spotřebou elektřiny, letos se nás už její důsledky dotknou bolestněji. I když se poptávka po elektřině začíná stabilizovat, její ceny budou patrně stagnovat či spíše klesat. Očekáváme proto, že v letošním roce budeme mít čistý zisk naopak o cca 10 % nižší než v roce Opět se tedy ukazuje, jak prozíravé a důležité bylo, že jsme před třemi roky zahájili náš program Efektivita. Ten k výsledkům loňského roku přispěl úsporami ve výši 7,5 mld. Kč. Letos od něj očekáváme dokonce přínos 13,7 mld. Kč a pokračovat v něm budeme i v letech příštích. Na vývoj cen elektřiny budeme v průběhu letošního roku reagovat optimalizací nasazování jednotlivých zdrojů. Na recesi a měnící se podmínky na trhu reagujeme i rozvojem našich obchodních aktivit posílením pozice na trhu s teplem a rozšířením nabídky plynu. Nepřestáváme investovat do obnovy našich klasických zdrojů a do distribučních sítí, pokračujeme v přípravách nových plynových a jaderných zdrojů. K zajištění jejich výstavby a provozu budeme potřebovat v nejbližších deseti letech nejméně nových kolegů, absolventů technických oborů středních a vysokých škol. Zahajujeme proto kampaň zaměřenou zvláště na studenty a zavádíme novou značku zaměstnavatele, tzv. Employer brand, s ústředním mottem Kde jinde než v ČEZ. Chceme Skupinu ČEZ profilovat jako skvělého zaměstnavatele s mnoha příležitostmi k uplatnění v řadě různých procesů, nejen ve výrobě a distribuci, ve všech regionech ČR i v rámci jihovýchodní Evropy. Naše dosavadní náborové aktivity rozšíříme; budeme spolupracovat s větším množstvím škol a více propagovat studium technických oborů. Vážnost nedostatku absolventů technických oborů se potvrdila i na diskuzním setkání s novináři, které jsme zorganizovali koncem února. Zúčastnily se ho i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a ministryně školství Miroslava Kopicová. Jsem rád, že se všichni zainteresovaní shodli na vzájemné spolupráci v této oblasti. Skupina ČEZ je dlouhodobě největším dárcem v ČR. Chceme o našich společensky prospěšných aktivitách více komunikovat, proto teď spouštíme další kampaň, která zahrnuje i TV spot. Ať vám přicházející jaro přinese hodně nové energie. Martin Roman

4 4 aktuality Začala setkání se zaměstnanci Celkem na 34 místech v ČR se od března do května sejdou zaměstnanci elektráren a dceřiných společností, aby společně zhodnotili uplynulý rok a zároveň získali informace o úkolech, prioritách a změnách, které před námi stojí nejen v letošním roce. Součástí setkání bude i slavnostní předávání ocenění ČÉZAR 2010 nejlepším zaměstnancům Skupiny ČEZ za vynikající výkony při plnění osobních cílů a výrazný přínos k výsledkům útvaru. Nominace proběhly na počátku roku a ocenění zaměstnanci se setkají na Víkendu ČÉZAR v polovině května. Na setkáních bude představena i nová strategická iniciativa Inovace. O termínech a místech setkání budete informováni od svých nadřízených nebo se o nich dočtete v některém z interních komunikačních nástrojů. Renata Skupníková Ekologické projekty Elektrárny Mělník Elektrárna Mělník právě dokončuje dva investiční projekty, které výrazně zlepší kvalitu životního prostředí a sníží provozní náklady úsporou surové vody. Jde o Odvodnění strusky z EMĚ III, EMĚ II a ET metodou hydrocyklonů a Zařízení pro řešení odpadních vod a zneškodňování kalů z pojistné nádrže a čiření CHÚV I. První projekt ukončí hydraulické plavení strusky a její ukládání do vodního díla a zahájí ukládání strusky jako certifikovaného materiálu, využívaného např. pro stavební účely. Separovaná voda ze strojního odvodnění strusky bude dopravována zpět na začátek splavovacího procesu do jednotlivých kotelen. Druhý projekt ukončí vypouštění odpadních vod do Labe a zahájí využití těchto vod k výrobě záměsové vody pro ukládání popílku jako certifikovaného materiálu ve formě aglomerátu, popř. vrácení vyčištěné vody zpět do technologických procesů jednotlivých elektráren. Vzniklé kaly z čisticího procesu budou čerpány k zahuštění, odvodněny na kalolisu a ekologicky likvidovány. Struska i aglomerát budou využívány v rámci nově zahajovaného investičního projektu Krajinotvorba, revitalizace a humanizace prostorů odkaliště Panský les. Karel Radosta Dukovanští obědvali s dechovkou Před 25 lety (25. února 1985) byla do elektrické sítě poprvé připojena i 2. turbína 1. reaktorového bloku JE Dukovany, a elektrárna tak mohla postupně zvyšovat svůj výkon. Do plného provozu byl 1. blok uveden 3. května Výročí připojení 2. turbíny připomněla zaměstnancům Dukovan ve čtvrtek 25. února v době oběda dechová hudba Dubňanka. Pro každého příchozího byl připraven malý dárek v podobě nealkoholického punče podávaného v upomínkovém hrnečku. Dukovanští tak zahájili oslavy letošního 25. jubilea elektrárny. Petr Spilka V Dukovanech probíhá odstávka 3. bloku Od 27. února je v JE Dukovany kvůli výměně paliva, revizi a technickým úpravám odstaven 3. blok. Vyměněny budou také skříně technologických ochran PPR 1. systému, na ostatních blocích dojde k výměně až v následujících letech. Odstávka by měla skončit 1. dubna. Václav Krejčí

5 5 aktuality MIBRAG překonává očekávání Již při ohlášení akvizice německých dolů MIBRAG v červnu loňského roku byla tato společnost představena jako stabilní, s potenciálem růstu. V roce 2009 podle předběžných výsledků společnost prodala o více než jeden milion tun uhlí více oproti plánu. Zisk před zdaněním a úroky byl překročen o více než 70 % oproti plánu schválenému původním konsorciem vlastníků, a to i přes složitou situaci na trhu s elektřinou. Výhodnost nákupu MI- BRAGu dokazuje i fakt, že v rámci přecenění akvizice na tržní hodnotu byl poradci konstatován rozdíl mezi tržní hodnotou a kupní cenou společnosti ve výši přesahující 250 mil. eur. To znamená, že společnost byla koupena konsorciem nabyvatelů, v němž ČEZ vlastní 50 % prostřednictvím Severočeských dolů, za cenu asi o třetinu nižší, než byla tržní hodnota k datu koupě. Bohdan Urban Potvrzeni tři zájemci o dostavbu Temelína Ve veřejné zakázce na dostavbu Temelína postupují dále tři zájemci: Westinghouse Electric Corporation (spolu s Westinghouse E.C. CR) s projektem AP 1000, Areva s projektem EPR 1600 a Škoda JS společně s Atomstroyexportem a JSC OKB Gidropress s projektem MIR Všechny projekty patří do nejnovější generace reaktorů (generace III, popř. III+) s vyšší spolehlivostí, zdokonalenými bezpečnostními systémy, vysokou pasivní bezpečností a moderními ochrannými obálkami kontejnmenty. Před odesláním výzvy k podání nabídek budou s kvalifikovanými dodavateli probíhat jednání tak, abychom co nejlépe vymezili rozhraní dodávky a mohli dopracovat zadávací dokumentaci. Tato jednání jsou velmi důležitá a potrvají přibližně půl roku, říká ředitel útvaru Výstavba jaderných elektráren ČEZ, a. s., Petr Závodský. První takové jednání se uskutečnilo 10. března v sídle ČEZ, a to se všemi uchazeči zároveň. Jeho cílem bylo zahájit proces jednání před podáním nabídek (jednání podle 33 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) za účelem nalezení jednoho či více vhodných řešení způsobilých splnit potřeby a požadavky ČEZ (cílem je získat srovnatelné a porovnatelné nabídky). Nalezená řešení ČEZ v rámci tohoto procesu zapracuje do zadávací dokumentace, která bude sloužit uchazečům jako podklad k vypracování nabídky. Jednání chceme ukončit ještě letos. Následně budou všichni kvalifikovaní uchazeči vyzváni k podání nabídek. Očekáváme, že předložení nabídek, jejich projednání a hodnocení bude probíhat v roce 2011 a že smlouva s vítězným uchazečem bude podepsána v 1. polovině roku 2012, dodal Petr Závodský. Renata Skupníková, Ladislav Kříž Více na intranetu/naše strategie/obnova zdrojů/dostavba ETE Iniciativa ČEZ proti krizi pomohla desetitisícům lidí Jedním z cílů naší iniciativy ČEZ proti krizi, se kterou jsme přišli vloni v únoru, bylo pomoci s platbami za elektřinu lidem, kteří přišli o práci. Díky dobrým hospodářským výsledkům i v době krize tak ČEZ mohl pomoci domácnostem nezaměstnaných, za které v rámci pojištění zaplatil tři měsíční platby za elektřinu. ČEZ tak pomohl částkou 120,4 mil. Kč lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Rovněž jsme pomohli 3393 drobným podnikatelům s odkladem platby záloh za elektřinu a urychlili řadu investic tak, abychom právě nyní pomohli udržet pracovní místa. ČEZ tak dokazuje, že patří mezi stabilní pilíře české ekonomiky i v těžké době ekonomické krize, uvedl Martin Roman. Pomohli jsme rovněž 2644 domácnostem, které byly postiženy loňskými povodněmi, především na severní Moravě. Také za ně jsme zaplatili tři měsíční platby za elektřinu, a pomohli jim tak celkovou částkou 7,6 mil. Kč. Eva Nováková Nové Zákaznické centrum v Praze V pondělí 15. března se veřejnosti poprvé otevřelo nové Zákaznické centrum Skupiny ČEZ v Karlíně, které se sem přestěhovalo z Vinohradské ulice. Rozsah služeb se nemění, komfort pro uživatele roste zejména díky vynikající dopravní dostupnosti zastávka metra i tramvají Invalidovna se nachází přímo u budovy v Sokolovské ulici 662/136b. Nové ZC je otevřeno v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 14 hod. Více informací najdete v dubnovém vydání ČEZ News. David Ejem

6 6 další foto měsíce krok text: text: Jan Patočka Marta Ctiborová foto: foto: Karel archiv Haloun Veletrh E-World v Essenu

7 7 Skupina ČEZ se v únoru opět zúčastnila mezinárodního energetického veletrhu E-World 2010 v německém Essenu. Prezentovali jsme tu naše aktivity v oblasti obchodu s elektřinou a nově i s plynem. Zemní plyn jsme začali na českém trhu nabízet koncovým zákazníkům z řad podniků loni na podzim. Zájem předčil očekávání a nyní v tomto segmentu obsluhujeme téměř 5 % trhu. V budoucnu chceme nabízet plyn i v dalších evropských zemích, zejména tam, kde už prodáváme elektřinu. Největší potenciál příležitostí vidíme na Slovensku, uvedl Alan Svoboda, ředitel divize obchod ČEZ, a. s. V Essenu se letos představilo více než 500 vystavovatelů a veletrh navštívilo přes návštěvníků ze 48 zemí světa.

8 8 svět ČEZ Očekáváme snížení čistého zisku o 10 % V roce 2009 výkonnost Skupiny ČEZ ještě meziročně rostla. Probíhající hospodářská krize se na loňských výsledcích díky úspěšné strategii prodeje elektřiny na několik let dopředu příliš nepodepsala. V letošním roce ale již očekáváme meziroční pokles čistého zisku. I když se poptávka stabilizuje, ceny, za které se bude elektrická energie obchodovat, budou nejspíš v budoucnosti klesat. V uplynulém roce se provozní zisk před odpisy EBITDA Skupiny ČEZ zvýšil o 3 % na 91,1 mld. Kč a čistý zisk vzrostl o 10 % na 51,9 mld. Kč. Rentabilita vlastního kapitálu v roce 2009 meziročně vzrostla z 27,0 % na 27,6 %. Přínosy společností Skupiny ČEZ ve prospěch českého státu lze za loňský rok vyčíslit sumou 44,6 mld. Kč zahrnující dividendy, daně, sociální a zdravotní pojištění a dary, řekl generální ředitel Martin Roman. Hospodářská krize se na našich výsledcích podepsala kvůli propadu spotřeby elektřiny. V České republice byl zaznamenán meziroční pokles spotřeby o téměř 6 %. Nepříznivý dopad ekonomické recese se podařilo zmírnit tím, že jsme elektřinu prodali již v roce 2008, tedy před poklesem cen na komoditních burzách. Pozitivní vliv měla i úsporná opatření a optimalizace výroby, komentoval loňské hospodaření ředitel divize finance Martin Novák. Program Efektivita vloni do provozního zisku přispěl částkou 7,5 mld. Kč. Program přináší vý- Přínosy programu Efektivita Zvýšení EBITDA oproti základně roku 2006 (mld. Kč) ,5 13,7 sledky v souladu s dlouhodobým plánem. V letošním roce očekáváme přínosy ve výši 13,7 mld. Kč, upřesnil Martin Roman. Vedení společnosti představilo i pokračující masivní investice. Ty směřují nejen do obnovy výrobního portfolia, ale i do distribuční soustavy. Do výstavby a rekonstrukce distribuční sítě bylo v loňském roce investováno 10,5 mld. Kč a na opravy dalších 1,1 mld. Kč. Investice do distribuční soustavy tak meziročně vzrostly téměř o 2,3 mld. Kč. ČEZ tím plní svůj závazek investovat v době hospodářské krize větší objem prostředků, a zachovat tak pracovní místa u dodavatelských firem. Očekáváme nárůst výroby Výroba z vlastních zdrojů ČEZ, a. s., v roce 2009 meziročně poklesla o 1,0 % na 59,9 TWh. Výroba v uhelných elektrárnách poklesla o 4,6 % zejména kvůli optimalizaci vyvolané nižšími cenami elektřiny. Výroba v jaderných elektrárnách byla naopak o 2,5 % Skutečnost Očekávané benefity programu Efektivita 18,4 21,6 20,4 vyšší díky rychlejšímu průběhu oprav a zkrácení plánovaných odstávek. Vyšší průtoky vody během léta způsobily meziroční růst výroby ve vodních elektrárnách o 33 %. Pro rok 2010 očekáváme růst výroby až o 6 % na 63,6 TWh. Skutečná výše výroby však bude záležet na vývoji cen elektřiny, doplnil ředitel divize obchod Alan Svoboda. Význam zahraničního portfolia roste Nové akvizice a zvyšování efektivity v zahraničních společnostech přispívají k růstu významu zahraničního portfolia pro Skupinu ČEZ. Počet zahraničních společností se během loňského roku zvýšil o dvě třetiny na 65. Tržby společností Skupiny ČEZ v zahraničí meziročně vzrostly téměř o 24 mld. Kč na cca 60 mld. Kč. Podíl zahraničních společností na stálých aktivech Skupiny ČEZ se zvýšil na 25,1 %. Martin Roman během prezentace zahraničních aktivit vyzdvihl přínosy německé důlní společnosti MIBRAG, která překročila loňský plán prodeje o více než 1 milion tun uhlí, a zmínil i pokračující přípravy výstavby paroplynových zdrojů ve společném podniku s MOL v Maďarsku a na Slovensku, jakož i rozvíjející se aktivity v Turecku. Dopady recese letos výraznější Hospodářská recese, nižší spotřeba i ceny elektrické energie do našeho hospodaření letos zasáhnou ještě výrazněji. Ve srovnání s rokem 2009 očekáváme pokles EBITDA o 3 %, tj. na 88,7 mld. Kč. Čistý zisk by se měl podle našeho odhadu snížit o 10 % na částku 46,7 mld. Kč, oznámil Martin Roman. Letos sice očekáváme stabilizaci poptávky a její růst na úrovni 1 %, ale realizační ceny elektrické energie by měly klesat i přes velké množství již uzavřených kontraktů. Tento nepříznivý vývoj chceme vyrovná-

9 9 Očekávané výsledky hospodaření v roce 2010 (mld. Kč) EBITDA E ,7 88,7-3 % 91,1 ČISTÝ ZISK E vat zvyšováním výroby jaderných elektráren, nárůstem povolených výnosů v oblasti distribuce, dalšími úspornými opatřeními nebo zahájením výroby z větrných elektráren v zahraničí. 46,7-10 % 51,9 47, E2010 = očekávaný výsledek v roce 2010 Čísla k zapamatování Hlavní údaje Jednotka Skupina ČEZ Rozdíl Index /08 Instalovaný výkon MW ,8 % Výroba elektřiny (brutto) TWh 67,5 65,1-2,4-3,4 % Prodej elektřiny TWh 74,7 75,0 0,3 0,5 % Distribuce elektřiny konečným zákazníkům TWh 51,0 51,7 0,7 1,5 % Prodej tepla TJ ,0 % Fyzický počet zaměstnanců osob ,2 % Na změny trhu reagujeme Na ekonomický vývoj a měnící se tržní prostředí aktivně reagujeme, abychom zajistili udržitelný rozvoj Skupiny ČEZ a splnili očekávání našich akcionářů, pokračoval Martin Roman. Za nejdůležitější reakce vedení společnosti považuje tyto aktivity: rozšíření strategického zaměření o Inovace a zavádění nových technologií v rámci projektu FutureMotion, rozvoj obchodních aktivit, kdy po úspěšném vstupu na český trh se zemním plynem pro koncové spotřebitele chceme svou nabídku rozšiřovat, posílení naší pozice v teplárenství, kde můžeme využít synergie s výrobou elektřiny, zvýšit účinnost i ekologický aspekt výroby a v neposlední řadě řešit budoucnost našich lokalit, ještě silnější důraz na efektivitu, vnitřní výkonnost, fungování procesů a úsporu nákladů. Tři otázky pro Martina Nováka, ředitele divize finance ČEZ, a. s. Jaké očekáváme výsledky za rok 2010? Letos očekáváme pokles EBITDA o 3 %, tj. na 88,7 mld. Kč. Čistý zisk by se měl podle našeho odhadu snížit o 10 % na částku 46,7 mld. Kč. V tomto roce budeme poprvé svědky dopadů hospodářské recese na naše výsledky. Proč se recese promítne do hospodářských výsledků až letos? Hlavním důvodem, proč je dopad do výsledků Skupiny ČEZ takto opožděn, je naše úspěšná zajišťovací strategie v oblasti prodeje elektřiny na několik let dopředu, kdy jsme velkou část elektřiny na rok 2009 prodali již v roce 2008 za atraktivní ceny před propadem komoditních trhů. To bylo bohužel možné na rok 2010 jen v omezeném rozsahu. I když letos očekáváme stabilizaci poptávky, budou ceny elektrické energie, za které se budou realizovat obchody, klesat. Rozšíříme nabídku zemního plynu Úspěšný vstup na trh se zemním plynem předčil všechna naše očekávání, komentoval výsledky obchodů s touto komoditou Alan Svoboda. Skupina ČEZ má zájem nabídku zemního plynu nadále rozšiřovat. S ohledem na poptávku našich zákazníků zvažujeme rozšíření nabídky například o víceleté kontrakty. Úspěšný vstup na trh urychlil i přípravy na obdobný krok v případě sousedního Slovenska. Na konci loňského roku jsme získali nezbytnou licenci a první dodávky zemního plynu připravujeme na začátek roku 2011, představil naše záměry Alan Svoboda. Šárka Samková Co tedy může přispět ke zlepšení vývoje hospodaření Skupiny v příštím roce? Negativní vlivy musíme kompenzovat růstem výroby jaderných elektráren, zahájením výroby z větrných elektráren v zahraničí, nárůstem povolených výnosů v oblasti distribuce elektrické energie. Budeme klást ještě větší důraz na zlepšení vnitřní výkonnosti, na fungování procesů a úsporu nákladů v rámci programu Efektivita. Bez již realizovaných přínosů programu Efektivita by naše výsledky za rok 2009 byly výrazně horší. To se týká i přínosů pro rok Monika Dobiášová

10 10 svět ČEZ Půjčte si bez úroků ČEZ, a. s., může poskytnout svým zaměstnancům bezúročné půjčky až do výše Kč. Lze je čerpat na stavbu, koupi nebo stavební úpravy bytu či domu. Půjčka může být poskytnuta po roce trvání pracovního poměru, a to na stavbu a koupi domu nebo bytu maximálně Kč a na provedení stavebních úprav domu či bytu maximálně Kč. Splatnost půjčky je nejdéle do pěti let od podpisu smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky. Žádat o půjčku můžete prostřednictvím formuláře. Přidělování půjček probíhá čtvrtletně. Pohled na stavbu chladicí věže z pravého ledvického dvojčete, na jehož vrcholku se dokončuje prosklená rozhledna Práce v Tušimicích i Ledvicích úspěšně pokračují Do další fáze postoupila komplexní obnova Elektrárny Tušimice II a výstavba nového zdroje v Elektrárně Ledvice. V Tušimicích nyní probíhá demontáž výrobních bloků 21 a 22, v Ledvicích již předali základy nové kotelny dodavatelské firmě Alstom Power Systems. Finanční prostředky vyčleněné na poskytování půjček byly v letošním roce jednorázově navýšeny v souvislosti s prodejem bytového fondu společnosti ČEZ, a. s. Jedná se o bytový fond, který je připraven k prodeji nebo byl již prodán novému vlastníkovi (v roce 2010 jde o odkup bytů od MUROM, a. s., zaměstnancům ze severu Čech, Loučné nad Desnou, Štěchovic, Vraného nad Vltavou a Solenic). Hedvika Lindauerová Více na intranetu (po přihlášení) / Personalistika / Moje výhody Zároveň připravujeme místa pro uložení ocelových sloupů, na nichž bude přichycena ocelová konstrukce kotle, říká Josef Zahradník, vedoucí projektového týmu Nový zdroj Ledvice (660 MW). Svařují se rovněž komponenty kondenzátorů a připravuje stolice pro turbínu. Probíhá i osazování bednění pro tužení chladicí věže a montuje se ocelová konstrukce čerpací stanice chladicí vody. V obou podpůrných betonových věžích kotelny jsou již funkční výtahy, nyní se montují ocelové lávky a natahují kabelové rozvody. Na pravé věži se dokončuje rozhledna, vysvětluje Josef Zahradník. Výrobní bloky 23 a 24 zmodernizované během I. etapy komplexní obnovy Elektrárny Tušimice jsou v provozu. Dosahují velmi dobrých ekologických výsledků a vysoké účinnosti. Ta například v lednu i s dodávkou tepla činila 43 %, pochvaluje si Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov. Stále však probíhá stabilizace provozu z hlediska spolehlivosti a větší disponibility. Bloky jsou v režimu komplexního vyzkoušení a je pochopitelné, že se některé věci ještě musejí dolaďovat. Dosažení pro nás uspokojivých výsledků proto očekáváme až v červnu, říká Otakar Tuček. Druhá etapa komplexní obnovy má stejný postup jako první. Rozdíl spočívá v tom, že nyní se modernizují výrobní bloky 21 a 22, přičemž některá podpůrná zařízení, společná pro celou elektrárnu, již byla realizována během I. etapy. Nyní s mírným předstihem probíhá demontáž stávajícího zařízení výrobních bloků 21 a 22. Následovat bude montáž nových zařízení. K oživení provozu by mělo dojít v srpnu 2011, dodává Otakar Tuček. Ota Schnepp Tendru v Kosovu se nezúčastníme Energetické společnosti ČEZ a AES rozvázaly svou spolupráci v konsorciu, které se tak nebude účastnit probíhajícího tendru na stavbu nové výrobní kapacity a obnovu stávající elektrárny včetně rozvoje přilehlého uhelného dolu Sibovc v Kosovu. Konsorcium české a americké společnosti vstoupilo do tendru 30. listopadu Vzhledem k podstatnému zdržení tendru a změně parametrů projektu se nyní konsorcium rozhodlo z tendru vystoupit a dále se ho neúčastnit. Eva Nováková

11 11 svět ČEZ Investujeme miliardy do našich sítí Na modernizaci a rozvoj distribučních sítí jsme v roce 2009 vynaložili rekordních 11,6 miliardy korun. Do roku 2013 počítáme s investicemi překračujícími 40 miliard korun. Investice do distribuční sítě stejně jako nároky na celou distribuční soustavu rok od roku rostou. Plán pro rok 2009 jsme navýšili v jeho průběhu o dalších 900 mil. Kč, ve srovnání s rokem 2008 došlo k navýšení o téměř 2,3 mld. Kč. Miliardy pomohly zachovat pracovní místa, když jinde práce ubyla. Zároveň tím došlo k posílení distribuční soustavy tam, kde to bylo potřeba. To vše s výhledem do budoucna. Například nové kabely jsou již dimenzovány tak, aby snesly i vyšší napětí, na které se v budoucnu bude přecházet, i když někde třeba až v roce 2025, říká Filip Secký, ředitel úseku Obnova sítí z ČEZ Distribuce. Významné investice roku 2009 region Sever rekonstrukce rozvodny 22 kv v Lounech unifikace napětí na 22 kv v centru Ústí nad Labem rekonstrukce vedení ve Varnsdorfu výměna kabelového vedení v centru Teplic unifikace napětí v rozvodně Teplice-Jih rekonstrukce venkovního vedení nn na trase Česká Kamenice Huníkov unifikace napětí na 22 kv v Jablonci nad Nisou rekonstrukce vedení nn v Liberci rekonstrukce vedení nn v Jablonném v Podještědí region Západ výstavba vedení 110 kv na trase Nová Hospoda Plzeň-Jih výstavba nové trafostanice v Bělé nad Radbuzou nákup transformátoru pro transformovnu v Klatovech Největší investice plynuly do staveb vyvolaných zákazníky, na unifikace, rekonstrukce, obnovu kabelových a vrchních sítí vn a nn, na výstavbu distribučních transformačních stanic, nákup nových nebo opravu stávajících transformátorů. Miliony korun si vyžádalo i snížení ekologických zátěží a ochrana ptactva před popálením elektrickým proudem. Tyto investice zvyšují nejen kvalitu a spolehlivost dodávek elektřiny, ale i podíl stabilních výnosů Skupiny ČEZ. Další zvýšení investic do distribuční sítě je proto jednou ze strategických priorit podnikatelského plánu na období Gabriela Pátková, foto: Soňa Holingerová region Východ rekonstrukce vedení 110 kv v Žamberku rekonstrukce vedení 110 kv Česká Třebová Ústí nad Orlicí rekonstrukce 17 dálkově ovládaných trafostanic v Krkonoších region Střed rekonstrukce rozvodny 110 kv v Řeporyjích modernizace vedení 110 kv Dobšice Nymburk rekonstrukce rozvodny 22 kv v Bakově nad Jizerou region Morava dovybavení průmyslových zón Mošnov a Nošovice stavba nové transformovny Rudná v Ostravě rekonstrukce vedení vvn na trase Prosenice Dluhonice rekonstrukce vedení vvn na trase Valašské Meziříčí Vsetín Na čekanou na stožár Úsměvná fotka jako stvořená pro humoristický časopis chtělo by se říct při pohledu na snímek posedu u stožáru vysokého napětí. Jedná se ale bohužel o smutnou realitu. Přestože Skupina ČEZ věnuje komunikaci bezpečnostních zásad při styku s elektrickým zařízením velkou pozornost, vynalézavost laické veřejnosti opět překvapila. Členové mysliveckých honebních společností totiž začali umisťovat posedy přímo na konstrukce stožárů vysokého a velmi vysokého napětí. Riskují tím samozřejmě zdraví a život nejen svůj, ale i všech ostatních, kterým je tak umožněno bezproblémové lezení po stožárové konstrukci do blízkosti fázových vodičů elektrického vedení. Myslivecká čekaná nebo třeba dětská hra na odvahu tak může mít katastrofální následky v podobě úrazu elektrickým proudem. Nejde zdaleka o ojedinělý případ, takových fotek jsme nasbírali v posledních měsících celou řadu, říká Jiří Koutecký, vedoucí odboru Integrované řízení kvality z ČEZ Distribuce. ČEZ Distribuce vyzvala všechny starosty obcí s rozšířenou působností k předání informace ohledně neodkladného odstranění těchto nepovolených staveb jednotlivým honebním společenstvím, hospodařícím v jejich působnosti, dodává Jiří Koutecký. Nezbývá než doufat, že se podobné případy nezodpovědnosti a trestuhodného porušení bezpečnostních pravidel nebudou opakovat. Gabriela Pátková

12 12 svět ČEZ Výhodné změny ve služební mobilní telefonii Na konci roku 2009 byla podepsána nová rámcová smlouva s poskytovatelem telekomunikačních služeb Telefónica O2. Od 1. února tak vstoupily v platnost nové cenové plány Služební mobilní telefonie s výhodnějšími cenovými podmínkami. Nové přístroje v Bulharsku ČEZ Distribuce aktivně spolupracuje s bulharskými kolegy ze společnosti CEZ Razpredelenie Bulgaria AD na měření kvality napětí. Již vloni bylo dohodnuto převzetí standardů ČEZ Distribuce včetně přístrojového vybavení. Bulharská společnost zakoupila svým technikům monitory MEg30 a MEg31, které byly dodány koncem roku 2009 a v termínu ledna 2010 v Sofii proběhlo školení na jejich obsluhu. Tomáš Truxa Z hlediska portfolia služeb bylo vyjednávání orientováno na snížení cen za volání u služební mobilní telefonie v rámci interní VPN sítě, ve které je integrována většina hlasových služeb, roamingová volání v destinacích reflektujících zahraniční akvizice Skupiny ČEZ a na oblast datových služeb, jejichž 1. Nové cenové plány pro služební účely hlavními uživateli jsou ČEZ Měření a ČEZ Distribuce. Mimo jiné se podařilo dosáhnout výhodnějších cenových podmínek, které podle předpokladů a při současném objemu služeb přinesou Skupině ČEZ znatelné úspory. Jakub Drastík Volné minuty Volné SMS Paušál Tarif ČEZ Business Work Kč 299 Kč ČEZ Standard Work Kč 99 Kč ČEZ Basic Work Kč 59 Kč V porovnání s původními tarify došlo u všech tarifů od 1. února 2010 k navýšení počtu volných SMS. U tarifů Business Work a Standard Work dojde ke snížení paušálního poplatku za využití tarifu. 2. Snížení ceny roamingových volání v destinacích zahraničních akvizic Odchozí hovory Příchozí hovory Zóna zóna (EU) 8,95 Kč 8,95 Kč 2,85 Kč 2,85 Kč 2. zóna (Turecko, Albánie) 14,00 Kč 10,50 Kč 8,00 Kč 6,00 Kč 3. zóna (mimo EU) 27,50 Kč 27,50 Kč 13,50 Kč 13,50 Kč 3. Úprava volání v rámci VPN u služební mobilní telefonie Od 1. února 2010 se na volání v rámci služebních mobilních telefonů neuplatňují volné minuty. Volání ve VPN je v rámci služební mobilní telefonie zdarma. 4. Snížení poplatku u telemetrických SIM 5. Snížení ceny za datové přenosy u telemetrických SIM 6. Snížení ceny za službu Blackberry Podrobné informace včetně cenových plánů naleznete na intranetu ČEZ ICT Services v sekci Mobilní telefonie Seminář o regulaci V polském Krakově se ledna pod gescí útvaru Legislativa a trh ČEZ, a. s., uskutečnil již třetí Interní regulační seminář Skupiny ČEZ. Zúčastnilo se ho 29 zástupců z řad expertů regulace, vedoucích útvarů a vedení z některých zemí (ČR, BG, PL, RO, TR, AL). Na těchto seminářích se pravidelně scházejí manažeři Skupiny ČEZ, ale především pracovníci zabývající se každodenně regulační činností. Přijíždějí ze všech zemí, kde je ČEZ vlastníkem aktiv, a je tam proto konfrontován s regulačními autoritami. Třetí seminář byl zaměřen především na implementaci Směrnice 2009/28/EC o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, včetně podpůrných schémat v jednotlivých zemích, a Směrnice 2006/32/EC o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. I přes implementaci stejných předpisů a spolupráci mezi regulačními autoritami vznikají v mnoha směrech v jednotlivých zemích rozdílná řešení. To nás nutí v řadě případů k lokálnímu přizpůsobení a využití vzájemných znalostí pro zajištění optimálních řešení a dosažení požadovaných výsledků. Martin Kašák

13 13 svět ČEZ energetika Evropský parlament projednává směrnici o emisích V Evropském parlamentu začíná druhé čtení revidované směrnice o průmyslových emisích (IPPC směrnice), která může mít potenciálně velký vliv na investiční plány Skupiny může mít totiž zásadní důsledky pro provoz našich uhelných elektráren. Elektromobil dobijete na centrále Skupiny ČEZ Německá společnost Rittal se postará o dodání prvních čtyř testovacích stanic pro dobíjení elektrických aut a skútrů v ČR. Ty budou do konce roku instalovány v Praze, u centrály Skupiny ČEZ. Kritéria výběru zahrnovala co nejvariabilnější konstrukční provedení a kombinaci komponent s možnostmi, které poskytuje software dobíjecí stanice, zapojitelný na měřicí a fakturační systémy. Tento software by se v budoucnu měl starat o komunikaci mezi dobíjecí stanicí, elektromobilem a poskytovatelem dobíjecí služby. První stanice plánujeme instalovat u naší centrály v Praze, kde se poté začnou testovat. Měření a zkoušky v reálném provozu nám dají dobrou představu, zda jsme si vybrali optimální technologii pro naše podmínky. Zároveň budou tyto testy podkladem pro budoucí výběrová řízení. V rámci projektu bychom rádi získali již větší množství dobíjecích stanic, které plánujeme instalovat u partnerů, s nimiž momentálně jednáme. Jsou to zejména obchodní centra a parkovací prostory před budovami pražských zastupitelstev, říká Jiří Feist, ředitel útvaru Rozvoj z divize obchod ČEZ, a. s. Nezávisle na tendru dále probíhá příprava výstavby sítě dobíjecích stanic. Na jedné straně je třeba dojednat konkrétní místa, na druhé zbývá dořešit velké množství právně technických otázek. V jedné dobíjecí stanici, která na první pohled připomíná jednoduchý kovový sloupek, se protíná celá řada problematik. Je třeba propojit distribuci a měření elektřiny, mít zajištěný příkon, který nepřekročí místní limity sítě. Musíme zajistit budoucí napojení stanice na fakturační systém. Dobíjecí stanice se musí homologovat a získat povolení k umístění jako zcela nové elektrické zařízení. Musí mít dále standardní připojení, tedy zásuvku, která bude vyhovovat co největšímu počtu užívaných elektromobilů. Je třeba také zjistit, jaký počet zásuvek na jedné stanici si můžeme technicky dovolit. Z těchto a dalších administrativních důvodů budeme potřebovat ještě několik měsíců do otevření první funkční stanice pro veřejnost, uvedl Tomáš Chmelík, manažer projektu Mobilita. Martin Pavlíček Technické informace k dobíjecí stanici Rozměry Dobíjecí stanice připomíná jednoduchý kovový sloupek (ilustrační foto) 142 x 40,5 x 27 cm Délka dobíjení na 100 km dojezdu* 16A/230V (3,5 kw) 16A/400V (11 kw) 32A/400V (22 kw) 4,5 hod. 1,4 hod. 40 minut *při průměrné spotřebě 15 kwh/100 km Cílem směrnice je sjednotit několik stávajících směrnic (včetně směrnice o velkých spalovacích zařízeních) v oblasti průmyslových emisí do jediného textu, který se dotkne nejen energetiky, ale i teplárenství, chemického průmyslu, ocelářství nebo také například zemědělství. Nejvýraznější změnu oproti stávající legislativě představuje návrh na výrazně větší míru závaznosti BAT (nejlepší dostupné technologie) referenčních dokumentů a návrh na aplikaci nových emisních limitů od roku 2016 na SO x, NO x a prach jak pro nová, tak stávající zařízení. Členské státy (s výjimkou Německa, Rakouska, Dánska a Irska, které požadují přísnější normu) dosáhly za českého předsednictví politické shody na kompromisním textu, který zahrnuje jak větší flexibilitu při aplikaci BAT referenčních dokumentů, tak flexibilní mechanismy pro plynulejší aplikaci nových emisních limitů pro stávající zařízení. Zpravodaj v Evropském parlamentu (německý liberál Holger Krahmer) se nicméně staví proti široce definovaným výjimkám z aplikování nových emisních limitů od roku Prioritou pro Skupinu ČEZ, kterou prosazujeme v úzké spolupráci s klíčovými evropskými energetikami, je přijetí takového textu, který by v maximální možné míře zachoval flexibilní mechanismy pro stávající zařízení v rozsahu, jak je navrhla Rada EU. O vývoji přijímání IPPC směrnice vás budeme i nadále informovat. Václav Lebeda

14 14 téma text: Šárka Samková foto: archiv Kde jinde než v ČEZ Lákáme absolventy technických oborů Klesající zájem mladých lidí o studium technických oborů je nepříznivý trend, který zaznamenává nejen Česká republika, ale i celá Evropa a USA. Pokud se nepodaří vzbudit větší zájem o technické vzdělání, Skupině ČEZ bude hrozit nedostatek absolventů pro omlazení stárnoucí generace energetiků i pro zajištění výstavby a obsluhy nových zdrojů. Do roku 2020 bude Skupina ČEZ potřebovat minimálně absolventů technických oborů. Nové zaměstnance potřebujeme především pro výstavbu a obsluhu nových výrobních zdrojů včetně plánované dostavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín. Rostoucí potřeby náboru rovněž souvisejí se stárnutím personálu obsluhujícího výrobní zařízení i distribuční síť. Z údajů škol ale vyplývá, že počet absolventů technických oborů stále klesá. Sektorová analýza Národního vzdělávacího fondu říká, že do roku 2016 bude v oblasti výroby elektřiny, tepla a rozvodu plynu chybět jen pro omlazení personálu až nových absolventů technických oborů. Donedávna téměř rutinní nábor tak bude v následujících letech velkou výzvou a strategickou prioritou. Jen s dosavadními náborovými aktivitami v budoucnu neobstojíme. Musíme rozšířit spolupráci s vybranými školami a jejich studenty, propagovat studium technických oborů a více profilovat Skupinu ČEZ jako skvělého zaměstnavatele, říká ředitelka divize Personalistika ČEZ, a. s., Hana Krbcová. Studenti techniky o nás moc nevědí Abychom rozuměli tomu, jak mladí lidé přemýšlejí o svém budoucím uplatnění, a uměli je správnými argumenty přesvědčit, že by se měli zajímat o práci v energetice a konkrétně ve Skupině ČEZ, provedli jsme mezi studenty středních a vysokých technických škol průzkum. Do roku 2020 budeme potřebovat minimálně absolventů-techniků U středoškoláků je typické, že technický obor často není jejich preferovanou volbou a nemají ani v úmyslu se mu v praxi věnovat. Chtějí odjet do zahraničí, podnikat nebo se uplatnit v naprosto jiném oboru. Vysokoškoláci už mají k technice mnohem vřelejší vztah. Je znát, že po letech technicky zaměřeného studia chtějí své znalosti uplatnit i v praxi. Bohužel jsme ale zjistili, že o Skupině ČEZ příliš nevědí a spojují si nás jen s prodejem elektrické energie. V mnoha případech netuší, že se zabýváme i výrobou a distribucí, neznají naše portfolio zařízení. Tím pádem si ani nedokážou představit, jaké uplatnění by u nás našli, a neberou nás za svého možného zaměstnavatele, komentuje výsledky průzkumu Pavel Puff, ředitel útvaru Strategický nábor. ČEZ jako jedinečný zaměstnavatel Máme-li v následujících deseti letech zaujmout a do svých řad získat přes absolventů technických oborů, musíme posílit naše náborové aktivity a komunikaci Skupiny ČEZ jako předního zaměstnavatele. K tomu má sloužit naše nově navržená značka zaměstnavatele, tzv. Employer Brand, s ústředním sdělením Kde jinde. Sjednocením a posílením naší náborové komunikace chceme zajistit, že nás budou absolventi i všichni další potenciální zaměstnanci vnímat tak, jak chceme. Jako unikátního zaměstnavatele. Jako firmu, která je jedinečná tím, jaký má potenciál a jaké

15 Na se studenti mohou seznámit s atraktivně zanimovaným světem Skupiny ČEZ. Tím, že poznají naše procesy a zařízení, si zároveň udělají lepší představu, jaké uplatnění u nás mohou najít.

16 16 možnosti poskytuje svým zaměstnancům, říká Hana Krbcová. Tak třeba kde jinde než v ČEZ můžete hledat uplatnění na tisících různých pozic nebo najít práci v tolika regionech? Kde jinde můžete vyvíjet mezinárodní know-how, pracovat s nejnovějšími technologiemi, začít od nuly a stát se i ředitelem elektrárny, postavit něco, co bude fungovat ještě za desítky let, ovládat takové množství energie? Podobnými argumenty chceme hlavně mladé lidi přesvědčit, aby se zajímali o studium technických oborů a uplatnění ve Skupině ČEZ, představuje náborovou komunikaci Pavel Puff. K argumentům nás přivedli kolegové Aby byla náborová komunikace Skupiny ČEZ založena na správných argumentech, provedli jsme průzkum mezi zaměstnanci. Během osobních rozhovorů jsme od stovky kolegů z různých útvarů a lokalit chtěli slyšet, zda jsou na svůj obor pyšní a co je na jejich práci baví. Většina dotázaných kolegů si cení, že pracují pro úspěšnou společnost, která roste a expanduje. Je to jedna z mála firem, které dokážou fúzovat a konkurovat v Evropě, zaznělo třeba během rozhovorů. Zaměstnanci jsou podle provedených rozhovorů pyšní i na to, jaký má jejich práce význam pro celé hospodářství. Práci beru jako poslání, protože bez nás by to nešlo, Ovlivňujeme obrovské množství energie, Dělám práci, co mě baví a má Chceme zajistit, aby nás studenti vnímali jako předního zaměstnavatele navíc smysl, vyjadřovali se kolegové s pověstnou hrdostí. Ti starší jsou pyšní na to, že byli u toho, že osobně stáli u výstavby a začátku provozu našich zařízení. Ti mladší zase cítí obrovské příležitosti: Tady můžu postavit elektrárnu a to jsem vždycky chtěl. Na svém zaměstnání lidé z ČEZ také chválí, že pracují s moderním zařízením a technologiemi. Účastníci rozhovorů se rovněž shodli, že ve srovnání s jinými firmami Skupina ČEZ nabízí stabilní a jisté zaměstnání, zajímavé zaměstnanecké benefity a široké možnosti uplatnění. Vztah zaměstnanců ke značce ČEZ však ovlivňuje i častá negativní publicita. Většina dotázaných zaměstnanců se snaží věcnými argumenty svého zaměstnavatele hájit, jak ale říkají, už jsou z toho tak trochu unavení. Budeme se proto snažit poskytnout zaměstnancům k nelehkým tématům více slovní munice pro naši obhajobu. Spustíme kampaň na školách Abychom budovali vztah Skupiny ČEZ s absolventy již během jejich studia, připravili jsme pro studenty středních a vysokých technických škol soutěž. Na webových stránkách se mohli od poloviny února proklikávat virtuálním světem Skupiny ČEZ a poznávat, čím vším se zabýváme a jaké by u nás jednou mohli najít uplatnění. Vyplněním vědomostního kvizu mohli soutěžit o ceny, například notebooky či komunikátory. Od poloviny března bude Skupina ČEZ se studenty komunikovat přímo na školách. V síti více než 30 spolupracujících středních a vysokých technických škol se objeví série plakátů, kterými budeme studenty jim blízkým jazykem i grafickým stylem motivovat k pokračování studia technického zaměření a přibližovat jim možnosti a výhody zaměstnání ve Skupině ČEZ. Budeme rádi, když se do propagace studia technických oborů zapojíte i vy, zaměstnanci Skupiny ČEZ. Máte ve své rodině nebo nejbližším okolí adepta na takové studium? Zkuste ho získat pro techniku. Představte mu webové stránky nebo Na těchto stránkách můžete vyjádřit i svůj názor proč se dát na techniku, pracovat v energetice nebo hledat uplatnění ve Skupině ČEZ.

17 17 Obhájci techniky se sešli u kulatého stolu Zatraktivnit technické obory v očích mladých lidí to je jeden z úkolů nezbytných pro zajištění dlouhodobého náboru. Skupina ČEZ proto 17. února uspořádala diskuzní setkání s novináři a spojila na něm síly s dalšími velkými obhájci technického vzdělání. Diskuze se zúčastnili i ministryně školství Miroslava Kopicová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a děkan Fakulty strojní ČVUT František Hrdlička. Technické a přírodovědné obory trpí nedostatečným zájmem a bojují o studenty. Rizika nedostatku kvalitních absolventů technických oborů jsou zřejmá. Je ohrožena výchova expertů, firemní sektor i celý makroekonomický vývoj, upozornila na vážnost situace ministryně školství Miroslava Kopicová. Ministerstvo školství proto zahájilo několik projektů podpory technických a přírodovědných oborů. Chceme školám ulehčit cestu k pomůckám a vybavení učeben, aby byla výuka atraktivnější. Dosud přehlížené obory chceme prezentovat jako zajímavé a perspektivní, představila aktivity svého ministerstva. Intenzivní generační výměna Obavu o dostatečný počet a kvalitu absolventů technických oborů projevila i předsedkyně SÚJB Dana Drábová: V energetice probíhá intenzivní generační výměna a otázkou je, jak se nám ji podaří zvládnout. Energetika, o to více jaderná, se totiž nedá bez kvalifikovaných a odpovědných lidí bezpečně provozovat. Je třeba zvýšit prestiž energetiky. Technické obory by měly být cíleně financovány, měl by být oživen výzkum a vývoj a navázána spolupráce různých hráčů z veřejného i soukromého sektoru. Dana Drábová také představila, kdo se může v energetice uplatnit: Uplatní se nejen odborníci v jaderném inženýrství, ale i v elektrotechnice, strojírenství, informatice, chemii, radiační ochraně, krizovém managementu nebo bezpečnostních analýzách. Průzkum potvrdil obavy Klesající počet nových studentů a hrozící nedostatek technických pracovníků potvrdil i děkan Fakulty strojní ČVUT František Hrdlička: Z průzkumu, na kterém naše fakulta spolupracovala, vyplývá, že již v roce 2007 bylo v energetice přes pracovníků ve věku nad 55 let. Počet absolventů je ale o třetinu nižší. Příkladem je naše fakulta, kde se za posledních pět let počet studentů snížil téměř o 30 %. V dalších letech se nevhodná kvalifikační struktura absolventů vysokých škol projeví ještě razantněji. Jen na omlazení personálu by v roce 2016 mělo v oboru chybět až 7000 pracovníků. Máme co nabídnout Generální ředitel ČEZ Martin Roman během diskuze vyjádřil enormní zájem o absolventy technických oborů. Podle jeho slov má energetika mladým lidem rozhodně co nabídnout: Energetika je dlouhodobý, stabilní obor, kde mohou absolventi najít perspektivu mnoha pracovních příležitostí a zajímavého ohodnocení. Pro mladé lidi může být atraktivní i to, že do energetiky přicházejí moderní technologie, takže se mohou podílet na jejich zavádění. Spolupráce se školami Konkrétní aktivity představila ředitelka divize personalistika Hana Krbcová: Budujeme síť spolupracujících škol, ve které je již 32 středních a 11 vysokých škol po celé České republice. Spolupráce se školami spočívá ve finanční podpoře, zapojení našich odborníků do mentoringu, přednášek se studenty nebo přípravě odborných prací. Rozšiřujeme i stipendijní programy, odborné stáže, účasti na veletrzích pracovních příležitostí. Dohoda nutná Jak se účastníci diskuze závěrem shodli, nedostatek absolventů technických oborů je třeba naléhavě řešit a neobejde se to bez dohody a spolupráce mnoha státních i soukromých institucí. Diskuze potvrdila obavy z nedostatku mladých odbornků a nastínila možná řešení

18 18 o čem se mluví text: Gabriela Pátková foto: Profimedia pohled zvenčí Rozmach fotovoltaických elektráren Ze všech stran se ozývají hlasy na zastavení solárního boomu. Fotovoltaické elektrárny se množí jako houby po dešti a spolu s nimi roste i reálná hrozba, že během příštích 20 let zákazníci na podpoře zelené energie zaplatí stovky miliard korun. Výkupní ceny za elektřinu ze slunce patří v ČR díky státní podpoře k nejvyšším v celé Evropské unii. To spolu s faktem, že významně poklesla pořizovací cena fotovoltaických panelů, činí z výroby solární energie velmi atraktivní byznys. Připravovaná novela zákona by měla podporu slunečních zdrojů výrazně omezit, investoři tak pravděpodobně mají jednu z posledních možností, jak výhodných podmínek odkupu solární energie využít. Pokud totiž získají licenci k provozu ještě letos, musí jim stát dalších 20 let garantovat současné výkupní ceny. Solární boom Od poloviny minulého roku tak dochází k extrémnímu nárůstu požadavků o připojení fotovoltaických elektráren (FVE) do distribuční sítě. Jen v roce 2009 obdržela Skupina ČEZ prostřednictvím společnosti ČEZ Distribuce více než požadavků. Přímo úměrně množství nově zprovozněných FVE rostou i platby obyvatel a firem na podporu výroby z obnovitelných zdrojů. Pokud to umožňuje kapacita a parametry distribuční soustavy, mají podle současných pravidel distribuční společnosti povinnost všechny obnovitelné zdroje energie připojit, navíc přednostně před ostatními zdroji. Následující čísla dokládají prudký růst zájmu o budování FVE: ČEZ Distribuce provozuje k 5. březnu FVE o celkovém výkonu 188 MW, v procesu výstavby jsou požadavky o výkonu MW a projekty o výkonu dalších 2445 MW jsou ve fázi přípravy na realizaci. Připojování pozastaveno Na očekávaný prudký nárůst výroby z FVE zareagoval provozovatel přenosové soustavy ČEPS. S odvoláním na možné ohrožení spolehlivosti a bezpečnosti provozu energetické soustavy vyzval na počátku února distributory elektřiny, aby přestali kladně vyřizovat žádosti o připojení nových slunečních elektráren. Skupina ČEZ žádosti vyhověla a vydávání kladných stanovisek pozastavila. ČEPS dokonce varoval, že pokud by výkon elektráren rostl současným tempem, už v létě příštího roku by se musely některé solární elektrárny od sítě odpojovat. Další postup Na tiskové konferenci ČSRES (České sdružení regulovaných elektroenergetických společností) 10. března prezentovali zástupci provozovatelů přenosových a distribučních sítí doporučený postup, jak implementaci obnovitelných zdrojů do sítí elektrizační soustavy v ČR koncepčně řešit. Pozastavení vydávání kladných stanovisek k novým žádostem o připojení fotovoltaických a větrných elektráren zůstává dočasně v platnosti, a to do dokončení nezbytných legislativních úprav. Ty se budou týkat zejména změny systému podpory obnovitelných zdrojů, změny obchodního modelu a úprav pravidel provozování přenosové a distribuční soustavy pro zajištění regulace výroby z obnovitelných zdrojů. Zajímavé výroky (nejen o Skupině ČEZ) Jen trochu zvláštní teambuilding Nedá mi to, abych se ještě krátkou poznámkou nevrátil ke komandu ČEZu, tedy konkrétně k jejich výcviku přežití nešlo o nic jiného než o teambuilding střižený na míru vybrané skupině zaměstnanců. Ukousnout slepici hlavu, zastřílet si z pistole, zajmout zloducha, chodit v mundúrech připomínajících vojenskou výstroj to všechno, pokud se tomu dodá ta správná mediální dikce, vytváří dojem, že tu někdo dělá cosi opravdu nepěkného. Ne, nechci vůbec řešit právní rozměr zásahů, o kterých nic nevím, ale tvrdím, že každá firma má právo cvičit své zaměstnance způsoby, jakými uzná za vhodné, byť by se použité metody prostému pozorovateli zdály sebepodivnější. Bohuslav Bohuněk, Marketing & Media, Krást se nemá. Ani elektřina. [ ] S překvapením teď čtu, že ČEZ přestává odpojovat neoprávněné odběratele elektřiny od sítě. A že se v parlamentu snad začne řešit, že zásah do elektroměru (rozuměj jeho úprava v tom smyslu, aby elektroměr správně neměřil) by měl být napříště nelegální. Proč mě to překvapuje? Protože jsem si naivně myslel, že je to nelegální už dávno. A že odpojení zloděje proudu je automatické. [ ] Jenže ČEZ je de facto soukromou firmou a najednou zjišťuje, že nemá dostatek nástrojů, aby ochránil svůj majetek a svůj produkt. Rozumím tomu, že se média chovají liberálně nebo téměř levicově ve vztahu k velkým institucím a firmám. [ ] Velké korporace jsou těmi silnými a mocnými, a proto se jim v médiích nedostává tak úplně férového zacházení. A i já budu vždycky na straně jednotlivce, který je ve sporu s velkou a bohatou institucí. Ale to jen v případě, že ten jednotlivec není zloděj a gauner. Miloš Čermák, Lidové noviny, Připravil: Martin Pavlíček

19 19 bez hranic text: Vojtěch Michalec foto: archiv Na mapě Turecka přibývají nové zdroje K aktivitám Skupiny ČEZ v Turecku patří i vstup do společnosti Akenerji. V té získala podíl od průmyslového koncernu Akkök Group. ČEZ i Akkök vlastní v Akenerji shodně 37,5 % akcií, zbytek je volně obchodován na istanbulské burze. Touto účastí jsme se zapojili do aktivit Akenerji, k nimž patří provoz a výstavba nových zdrojů. Strategický plán rozvoje společného podniku předpokládá dosáhnout do roku 2015 instalovaného výkonu 3000 MW. Společnost Akenerji provozuje tři plynové elektrárny o úhrnném instalovaném výkonu 358 MW Cerkezköy, Kemalpasa a Bozüyük. První dvě se nacházejí u největších tureckých měst, Istanbulu a Izmiru, elektrárna Bozüyük byla postavena mezi Istanbulem a Ankarou. Elektrárna Cerkezköy byla uvedena do provozu postupně v letech , Bozüyük v roce 1997 a Kemalpasa v roce Všechny jsou typu kombinovaného paroplynového cyklu. Cerkezköy a Bozüyük jsou navíc projektovány i pro možnost dodávky technologické páry zákazníkům. Loni se instalovaný výkon Akenerji zvýšil o větrný park Ayyildiz o celkovém výkonu 15 MW. Větrný park, jenž se skládá z pěti generátorů o výkonech 5 MW, byl vybudován na jižním pobřeží Marmarského moře. Nyní se analyzuje možnost jeho dalšího rozšíření. Vodní elektrárny Společnost Akenerji kromě toho staví šest vodních elektráren, jež se nacházejí v různých stadiích výstavby. Jejich výkon dosáhne přibližně 316 MW a do provozu budou uváděny postupně během tohoto a příštího roku. Výstavba vodních elektráren probíhá v různých částech země. Nejblíže Istanbulu, u města Bursa, vyrůstá elektrárna Uluabat s instalovaným výkonem 100 MW, jež je největší rozestavěnou vodní elektrárnou. Elektrárna Akocak se staví v horách ve východní části země. U města Adiyaman pak vznikají elektrárny Bulam a Burcbendi a u města Adana elektrárny Feke I a II. K nim na stejné řece přibudou další dvě elektrárny, Himmetli a Gokkaya, o celkovém výkonu 54 MW. Jejich výstavba se v současné době zahajuje a do provozu by měly být uvedeny v roce Výkon vodních elektráren Akenerji tak dosáhne 370 MW. Stavby vodních elektráren probíhají nejen v různých oblastech Turecka, ale také v odlišných krajinných a hydrologických podmínkách. Stavebníci spolu s dodavateli z Akenerji mnohdy musejí řešit komplikované zakládání ve složitých geologických podmínkách. Tempo výstavby rovněž výrazně ovlivňuje proces povolovacího řízení a získávání pozemků pro výstavbu elektrárny i pro vyvolané investice, jako je například vyvedení výkonu a připojení do přenosové soustavy. Situaci někdy také komplikuje nejasná evidence stavu vlastnictví pozemků v odlehlých oblastech a proces jejich vyvlastňování. Náš společný podnik Akenerji má ale v oboru elektroenergetiky potřebné místní zkušenosti i personál, který dokáže problémy vznikající při výstavbách řešit. Plynová elektrárna Egemer Největší připravovaný projekt Akenerji představuje výstavba plynové elektrárny Egemer v lokalitě Hatay v jihovýchodním Turecku. Její plánovaný instalovaný výkon činí MW. Umístění elektrárny přímo na mořském břehu umožní využít ke chlazení kondenzátorů parních turbín mořské vody. Záměr projektu byl schválen vedením ČEZ, a. s., i společností Akenerji letos v únoru. V průběhu roku má být ukončen výběr hlavního dodavatele, přičemž po splnění dalších nutných podmínek se zahájení prací na stavbě elektrárny předpokládá začátkem roku Uvedení do komerčního provozu se plánuje v roce Akenerji provozované elektrárny a nové investice Bulharsko CerkezköY Řecko Ayyildiz Uluabat Kemalpasa Bozüyük Ankara Černé moře Akocak T u r e c k o Gruzie Arménie Ázerbájdžán Ázerbájdžán Írán elektrárny ve výstavbě a plánované projekty provozované elektrárny Středozemní moře Saimbeyli Himmetli Gokkaya Kypr Feke I Feke II Egemer Bulam BurcBENDI Sýrie Irák

20 20 projekty text: Karel Beneš foto: archiv Všechny požadavky zákazníků vyřizujeme společně Od počátku letošního roku jsou v Kontaktním centru Skupiny ČEZ všechny telefonické požadavky klientů nově odbavovány společně s požadavky ovými, faxovými a korespondenčními. Jejich sloučení přineslo další zkvalitnění služeb a je charakterizováno termínem Jednotná fronta. Optimalizace tiskových služeb Operátorům přinesla Jednotná fronta pracovní rozmanitost Celý proces sjednocování začal projektem Multi Channel Routing, který probíhal ve dvou fázích v letech Před jeho realizací pracovaly v call centru Skupiny ČEZ dvě skupiny agentů, tzv. front office pro prvotní hlasový kontakt se zákazníkem v reálném čase a back office pro zpracování požadavků zaslaných poštou, faxem nebo em. Tento zažitý stav inovovala převratná myšlenka udělat ze všech kanálů front office, využít znalostí agentů front i back office, najít synergie, které by podobné řešení přineslo, zkvalitnit poskytované služby a urychlit odbavení požadavku zákazníků. V létě roku 2008 byla zrealizována první fáze projektu, ve které byl organizačně zrušen back office a do jednotné fronty byly převedeny všechny požadavky z ového a faxového kanálu. Od této chvíle se používá pojem Kontaktní centrum Skupiny ČEZ. Vyřizování požadavků přes Jednotnou frontu se ukázalo jako krok správným směrem. V září 2009 proto byla tato funkcionalita rozšířena ve druhé fázi projektu o všechny korespondenční požadavky. Celý projekt byl ukončen 31. prosince Celkový rozpočet obou etap projektu činil 4,9 mil Kč. Při implementaci druhé etapy byl proveden i redesign celého řešení tak, aby v budoucnosti mohly být do jednotné fronty zařazeny i další kanály jako například chat, sms nebo webová kooperace se zákazníkem. Operátorům přineslo zavedení Jednotné fronty zejména pracovní rozmanitost, protože nepřijímají jen telefonní požadavky, ale řeší i maily, faxy a poštu. Zákazníkům pak znatelné zkrácení doby čekání na odpověď. Skupině ČEZ díky optimalizaci práce přineslo toto řešení zvýšení vytíženosti agentů, a tím pochopitelně i finanční úspory. V blízké budoucnosti by mělo být řešení přeneseno i do Zákaznických center, v nichž budou referenti čas, po který čekají na zákazníka, využívat k vyřizování ů nebo korespondence. Mezi úsporná opatření, která mají snížit vnitřní náklady Skupiny ČEZ, patří i projekt Optimalizace tiskových služeb. Týká se minimalizace lokálních tiskáren a přechodu k multifunkčním zařízením. Výhradním poskytovatelem tiskových služeb ve Skupině ČEZ je od loňského roku společnost ČEZ Správa majetku. Ta v současné době provádí kontrolu optimálního vytížení a konfigurace zařízení na jednotlivých pracovištích. Souběžné používání lokálních tiskáren, kopírek a skenerů i přesto, že je v dosahu multifunkční zařízení, totiž úspěšnost celého projektu snižuje. Počet lokálních zařízení se již podařilo snížit z původních 5693 na Proces optimalizace, který pokračuje i v letošním roce, ve finále náklady na tiskové služby ve Skupině ČEZ výrazně sníží. Jeho úspěšnost by nebyla možná bez pochopení a vstřícné spolupráce všech zaměstnanců. Od 1. února 2010 změnila ČEZ Správa majetku v rámci zajištění jednotné evidence požadavků na tiskové služby způsob zadávání požadavků a hlášení incidentů. Kromě využití zápisu do aplikace Service Desk (kategorie 084, 184, 284, 584 SM tiskové a reprografické služby) je možné také telefonické nahlášení na linkách nebo Maximální termíny vyřešení jsou uvedeny v novém katalogu tiskových a reprografických služeb pro rok 2010 na intranetu Skupiny ČEZ. Marie Jelínková

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

V Londýně proběhl seminář o technologii VVER. VVER 2013: Zkušenosti a perspektivy po Fukušimě

V Londýně proběhl seminář o technologii VVER. VVER 2013: Zkušenosti a perspektivy po Fukušimě Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l listopad 2013 www.mir1200.cz ŠKODA JS MODERNIZUJE BELGICKÝ REAKTOR ŠKODA JS vyhrála v tendru na dodávku vnitřních komponent pro belgický výzkumný reaktor BR2. Vyrobí

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l červen 2013 www.mir1200.cz Představujeme partnera: ÚJV Řež, a. s. ÚJV Řež je přední českou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi zdravotnictví 2 Dostavba Temelína? Rozhodnou předčasné volby 9 Systém výběru mýta: Na odměnách

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

součástí vydání je SON Sdružení nájemníků ČR Nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 Žižkov e-mail: son@cmkos.cz kovaní odborníci

součástí vydání je SON Sdružení nájemníků ČR Nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 Žižkov e-mail: son@cmkos.cz kovaní odborníci Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Fleetový program je významnou součástí naší obchodní strategie Pod jakým zorným úhlem dnes vybírají podnikatelé a manažeři auta do svých firem, o

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 03/2014 ROČNÍK 4 TÉMA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 17 PROGRAMÁTOŘI MAJÍ NEJVYŠŠÍ MZDY 23 20 LET ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ OFICIÁLNÍ STATISTIKY V OSN 4 ČESKÉ MATKY

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci.

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Investiční magazín Magazín Investice na Maltě. Uzavřené investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Editorial Odborné studie ukazují, že se klienti při čtení firemních

Více

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2013 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Úvodní slovo... 03 Téma: Změny v EU v roce 2013 Čas nejistot a dluhů... 04 Evropské fondy na přelomu roku.... 06 Velké podniky v ohrožení...

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

profi Petr Kučera Bude ELIXIR lékem poradenství? PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII?

profi Petr Kučera Bude ELIXIR lékem poradenství? PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII? profi 5 /2013 PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII? SOS CONSULTING JAK SE HRAJE V PRVNÍ LIZE FLEXI POD LUPOU PŘÍLOHA PENZIJNÍ FONDY PŘÍLOHA POVINNÉ RUČENÍ Petr Kučera Bude

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21 SLOVO. Vyslyší volání po kompromisu?

070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21 SLOVO. Vyslyší volání po kompromisu? Petr Zahradník respektovaný ekonom komentuje dopady nařízení REACH Komentář, str. 3 Oldřich Vlasák jak může český europoslanec pomoci požadavkům z regionů Co na to europoslanci, str. 11 Miloslav kardinál

Více