březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou"

Transkript

1 březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Kde jinde než v ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou

2 Obsah 4 Aktuality 6 Foto měsíce Veletrh E-World v Essenu 8 Svět ČEZ Očekáváme snížení čistého zisku o 10 % Práce v Tušimicích i Ledvicích úspěšně pokračují Investujeme miliardy do našich sítí Výhodné změny ve služební mobilní telefonii Elektromobil dobijete na centrále Skupiny ČEZ 14 Téma Kde jinde než v ČEZ 18 O čem se mluví Rozmach fotovoltaických elektráren 19 Bez hranic Na mapě Turecka přibývají nové zdroje 20 Projekty Všechny požadavky zákazníků vyřizujeme společně 21 Oranžová spojení 22 Rozhovor Dana Drábová: Zítřek jádra stojí a padá s tím, bude-li dost znalých lidí 26 Trh Plyn nejen dodáváme, ale i dobře nakupujeme 27 Lidé Jednáte v souladu s Našimi principy? Můžete být odměněni 28 Jedna z nás Andrea Heroutová: Fascinují mě souvislosti 30 Pomáháme Nová reklamní kampaň ukáže vlídnou tvář Skupiny ČEZ O zelené granty se uchází 113 projektů 32 Tým I jaderka potřebuje chemiky 34 Den s Šárka Halfarová a Denisa Voleková, specialistky z útvaru Fúze a akvizice 36 Historie Vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové 37 Křížovka otázek Jiří Kudrna: Cením si zvýšeného zájmu o bezpečnost

3 naše principy slovo ředitele ČEZ NEWS 3/2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ VYDAVATEL ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4 ŠÉFREDAKTOR Petr Holub REDAKCE Jaroslav Bílý, Pavel Pošusta ADRESA REDAKCE ČEZ News, Duhová 2/1444, Praha 4, tel Číslo registrace MK ČR: 6395 ISSN: NÁKLAD výtisků. Elektronickou podobu ČEZ NEWS najdete na a intranet.cez.cz Grafickou úpravu, DTP a Tisk pro společnost ČEZ, a. s., zajistil Boomerang Publishing, s. r. o., UZÁVĚRKA TOHOTO ČÍSLA UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA Vážené kolegyně, vážení kolegové, koncem února jsme zveřejnili naše hospodářské výsledky za rok Naše výkonnost vloni navzdory hospodářskému poklesu ještě rostla. Zvýšili jsme náš čistý zisk o 10 %, rentabilita vlastního kapitálu (ROIC) meziročně vzrostla z 27,0 % na 27,6 %. Zdálo by se, že nás okolní hospodářská krize neovlivnila. Ale tak tomu bohužel není. Těchto čísel jsme dosáhli hlavně díky tomu, že jsme elektřinu na rok 2009 prodali ještě před pádem jejích cen. A tak zatímco vloni nás ekonomická recese postihla jen nižší spotřebou elektřiny, letos se nás už její důsledky dotknou bolestněji. I když se poptávka po elektřině začíná stabilizovat, její ceny budou patrně stagnovat či spíše klesat. Očekáváme proto, že v letošním roce budeme mít čistý zisk naopak o cca 10 % nižší než v roce Opět se tedy ukazuje, jak prozíravé a důležité bylo, že jsme před třemi roky zahájili náš program Efektivita. Ten k výsledkům loňského roku přispěl úsporami ve výši 7,5 mld. Kč. Letos od něj očekáváme dokonce přínos 13,7 mld. Kč a pokračovat v něm budeme i v letech příštích. Na vývoj cen elektřiny budeme v průběhu letošního roku reagovat optimalizací nasazování jednotlivých zdrojů. Na recesi a měnící se podmínky na trhu reagujeme i rozvojem našich obchodních aktivit posílením pozice na trhu s teplem a rozšířením nabídky plynu. Nepřestáváme investovat do obnovy našich klasických zdrojů a do distribučních sítí, pokračujeme v přípravách nových plynových a jaderných zdrojů. K zajištění jejich výstavby a provozu budeme potřebovat v nejbližších deseti letech nejméně nových kolegů, absolventů technických oborů středních a vysokých škol. Zahajujeme proto kampaň zaměřenou zvláště na studenty a zavádíme novou značku zaměstnavatele, tzv. Employer brand, s ústředním mottem Kde jinde než v ČEZ. Chceme Skupinu ČEZ profilovat jako skvělého zaměstnavatele s mnoha příležitostmi k uplatnění v řadě různých procesů, nejen ve výrobě a distribuci, ve všech regionech ČR i v rámci jihovýchodní Evropy. Naše dosavadní náborové aktivity rozšíříme; budeme spolupracovat s větším množstvím škol a více propagovat studium technických oborů. Vážnost nedostatku absolventů technických oborů se potvrdila i na diskuzním setkání s novináři, které jsme zorganizovali koncem února. Zúčastnily se ho i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a ministryně školství Miroslava Kopicová. Jsem rád, že se všichni zainteresovaní shodli na vzájemné spolupráci v této oblasti. Skupina ČEZ je dlouhodobě největším dárcem v ČR. Chceme o našich společensky prospěšných aktivitách více komunikovat, proto teď spouštíme další kampaň, která zahrnuje i TV spot. Ať vám přicházející jaro přinese hodně nové energie. Martin Roman

4 4 aktuality Začala setkání se zaměstnanci Celkem na 34 místech v ČR se od března do května sejdou zaměstnanci elektráren a dceřiných společností, aby společně zhodnotili uplynulý rok a zároveň získali informace o úkolech, prioritách a změnách, které před námi stojí nejen v letošním roce. Součástí setkání bude i slavnostní předávání ocenění ČÉZAR 2010 nejlepším zaměstnancům Skupiny ČEZ za vynikající výkony při plnění osobních cílů a výrazný přínos k výsledkům útvaru. Nominace proběhly na počátku roku a ocenění zaměstnanci se setkají na Víkendu ČÉZAR v polovině května. Na setkáních bude představena i nová strategická iniciativa Inovace. O termínech a místech setkání budete informováni od svých nadřízených nebo se o nich dočtete v některém z interních komunikačních nástrojů. Renata Skupníková Ekologické projekty Elektrárny Mělník Elektrárna Mělník právě dokončuje dva investiční projekty, které výrazně zlepší kvalitu životního prostředí a sníží provozní náklady úsporou surové vody. Jde o Odvodnění strusky z EMĚ III, EMĚ II a ET metodou hydrocyklonů a Zařízení pro řešení odpadních vod a zneškodňování kalů z pojistné nádrže a čiření CHÚV I. První projekt ukončí hydraulické plavení strusky a její ukládání do vodního díla a zahájí ukládání strusky jako certifikovaného materiálu, využívaného např. pro stavební účely. Separovaná voda ze strojního odvodnění strusky bude dopravována zpět na začátek splavovacího procesu do jednotlivých kotelen. Druhý projekt ukončí vypouštění odpadních vod do Labe a zahájí využití těchto vod k výrobě záměsové vody pro ukládání popílku jako certifikovaného materiálu ve formě aglomerátu, popř. vrácení vyčištěné vody zpět do technologických procesů jednotlivých elektráren. Vzniklé kaly z čisticího procesu budou čerpány k zahuštění, odvodněny na kalolisu a ekologicky likvidovány. Struska i aglomerát budou využívány v rámci nově zahajovaného investičního projektu Krajinotvorba, revitalizace a humanizace prostorů odkaliště Panský les. Karel Radosta Dukovanští obědvali s dechovkou Před 25 lety (25. února 1985) byla do elektrické sítě poprvé připojena i 2. turbína 1. reaktorového bloku JE Dukovany, a elektrárna tak mohla postupně zvyšovat svůj výkon. Do plného provozu byl 1. blok uveden 3. května Výročí připojení 2. turbíny připomněla zaměstnancům Dukovan ve čtvrtek 25. února v době oběda dechová hudba Dubňanka. Pro každého příchozího byl připraven malý dárek v podobě nealkoholického punče podávaného v upomínkovém hrnečku. Dukovanští tak zahájili oslavy letošního 25. jubilea elektrárny. Petr Spilka V Dukovanech probíhá odstávka 3. bloku Od 27. února je v JE Dukovany kvůli výměně paliva, revizi a technickým úpravám odstaven 3. blok. Vyměněny budou také skříně technologických ochran PPR 1. systému, na ostatních blocích dojde k výměně až v následujících letech. Odstávka by měla skončit 1. dubna. Václav Krejčí

5 5 aktuality MIBRAG překonává očekávání Již při ohlášení akvizice německých dolů MIBRAG v červnu loňského roku byla tato společnost představena jako stabilní, s potenciálem růstu. V roce 2009 podle předběžných výsledků společnost prodala o více než jeden milion tun uhlí více oproti plánu. Zisk před zdaněním a úroky byl překročen o více než 70 % oproti plánu schválenému původním konsorciem vlastníků, a to i přes složitou situaci na trhu s elektřinou. Výhodnost nákupu MI- BRAGu dokazuje i fakt, že v rámci přecenění akvizice na tržní hodnotu byl poradci konstatován rozdíl mezi tržní hodnotou a kupní cenou společnosti ve výši přesahující 250 mil. eur. To znamená, že společnost byla koupena konsorciem nabyvatelů, v němž ČEZ vlastní 50 % prostřednictvím Severočeských dolů, za cenu asi o třetinu nižší, než byla tržní hodnota k datu koupě. Bohdan Urban Potvrzeni tři zájemci o dostavbu Temelína Ve veřejné zakázce na dostavbu Temelína postupují dále tři zájemci: Westinghouse Electric Corporation (spolu s Westinghouse E.C. CR) s projektem AP 1000, Areva s projektem EPR 1600 a Škoda JS společně s Atomstroyexportem a JSC OKB Gidropress s projektem MIR Všechny projekty patří do nejnovější generace reaktorů (generace III, popř. III+) s vyšší spolehlivostí, zdokonalenými bezpečnostními systémy, vysokou pasivní bezpečností a moderními ochrannými obálkami kontejnmenty. Před odesláním výzvy k podání nabídek budou s kvalifikovanými dodavateli probíhat jednání tak, abychom co nejlépe vymezili rozhraní dodávky a mohli dopracovat zadávací dokumentaci. Tato jednání jsou velmi důležitá a potrvají přibližně půl roku, říká ředitel útvaru Výstavba jaderných elektráren ČEZ, a. s., Petr Závodský. První takové jednání se uskutečnilo 10. března v sídle ČEZ, a to se všemi uchazeči zároveň. Jeho cílem bylo zahájit proces jednání před podáním nabídek (jednání podle 33 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) za účelem nalezení jednoho či více vhodných řešení způsobilých splnit potřeby a požadavky ČEZ (cílem je získat srovnatelné a porovnatelné nabídky). Nalezená řešení ČEZ v rámci tohoto procesu zapracuje do zadávací dokumentace, která bude sloužit uchazečům jako podklad k vypracování nabídky. Jednání chceme ukončit ještě letos. Následně budou všichni kvalifikovaní uchazeči vyzváni k podání nabídek. Očekáváme, že předložení nabídek, jejich projednání a hodnocení bude probíhat v roce 2011 a že smlouva s vítězným uchazečem bude podepsána v 1. polovině roku 2012, dodal Petr Závodský. Renata Skupníková, Ladislav Kříž Více na intranetu/naše strategie/obnova zdrojů/dostavba ETE Iniciativa ČEZ proti krizi pomohla desetitisícům lidí Jedním z cílů naší iniciativy ČEZ proti krizi, se kterou jsme přišli vloni v únoru, bylo pomoci s platbami za elektřinu lidem, kteří přišli o práci. Díky dobrým hospodářským výsledkům i v době krize tak ČEZ mohl pomoci domácnostem nezaměstnaných, za které v rámci pojištění zaplatil tři měsíční platby za elektřinu. ČEZ tak pomohl částkou 120,4 mil. Kč lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Rovněž jsme pomohli 3393 drobným podnikatelům s odkladem platby záloh za elektřinu a urychlili řadu investic tak, abychom právě nyní pomohli udržet pracovní místa. ČEZ tak dokazuje, že patří mezi stabilní pilíře české ekonomiky i v těžké době ekonomické krize, uvedl Martin Roman. Pomohli jsme rovněž 2644 domácnostem, které byly postiženy loňskými povodněmi, především na severní Moravě. Také za ně jsme zaplatili tři měsíční platby za elektřinu, a pomohli jim tak celkovou částkou 7,6 mil. Kč. Eva Nováková Nové Zákaznické centrum v Praze V pondělí 15. března se veřejnosti poprvé otevřelo nové Zákaznické centrum Skupiny ČEZ v Karlíně, které se sem přestěhovalo z Vinohradské ulice. Rozsah služeb se nemění, komfort pro uživatele roste zejména díky vynikající dopravní dostupnosti zastávka metra i tramvají Invalidovna se nachází přímo u budovy v Sokolovské ulici 662/136b. Nové ZC je otevřeno v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 14 hod. Více informací najdete v dubnovém vydání ČEZ News. David Ejem

6 6 další foto měsíce krok text: text: Jan Patočka Marta Ctiborová foto: foto: Karel archiv Haloun Veletrh E-World v Essenu

7 7 Skupina ČEZ se v únoru opět zúčastnila mezinárodního energetického veletrhu E-World 2010 v německém Essenu. Prezentovali jsme tu naše aktivity v oblasti obchodu s elektřinou a nově i s plynem. Zemní plyn jsme začali na českém trhu nabízet koncovým zákazníkům z řad podniků loni na podzim. Zájem předčil očekávání a nyní v tomto segmentu obsluhujeme téměř 5 % trhu. V budoucnu chceme nabízet plyn i v dalších evropských zemích, zejména tam, kde už prodáváme elektřinu. Největší potenciál příležitostí vidíme na Slovensku, uvedl Alan Svoboda, ředitel divize obchod ČEZ, a. s. V Essenu se letos představilo více než 500 vystavovatelů a veletrh navštívilo přes návštěvníků ze 48 zemí světa.

8 8 svět ČEZ Očekáváme snížení čistého zisku o 10 % V roce 2009 výkonnost Skupiny ČEZ ještě meziročně rostla. Probíhající hospodářská krize se na loňských výsledcích díky úspěšné strategii prodeje elektřiny na několik let dopředu příliš nepodepsala. V letošním roce ale již očekáváme meziroční pokles čistého zisku. I když se poptávka stabilizuje, ceny, za které se bude elektrická energie obchodovat, budou nejspíš v budoucnosti klesat. V uplynulém roce se provozní zisk před odpisy EBITDA Skupiny ČEZ zvýšil o 3 % na 91,1 mld. Kč a čistý zisk vzrostl o 10 % na 51,9 mld. Kč. Rentabilita vlastního kapitálu v roce 2009 meziročně vzrostla z 27,0 % na 27,6 %. Přínosy společností Skupiny ČEZ ve prospěch českého státu lze za loňský rok vyčíslit sumou 44,6 mld. Kč zahrnující dividendy, daně, sociální a zdravotní pojištění a dary, řekl generální ředitel Martin Roman. Hospodářská krize se na našich výsledcích podepsala kvůli propadu spotřeby elektřiny. V České republice byl zaznamenán meziroční pokles spotřeby o téměř 6 %. Nepříznivý dopad ekonomické recese se podařilo zmírnit tím, že jsme elektřinu prodali již v roce 2008, tedy před poklesem cen na komoditních burzách. Pozitivní vliv měla i úsporná opatření a optimalizace výroby, komentoval loňské hospodaření ředitel divize finance Martin Novák. Program Efektivita vloni do provozního zisku přispěl částkou 7,5 mld. Kč. Program přináší vý- Přínosy programu Efektivita Zvýšení EBITDA oproti základně roku 2006 (mld. Kč) ,5 13,7 sledky v souladu s dlouhodobým plánem. V letošním roce očekáváme přínosy ve výši 13,7 mld. Kč, upřesnil Martin Roman. Vedení společnosti představilo i pokračující masivní investice. Ty směřují nejen do obnovy výrobního portfolia, ale i do distribuční soustavy. Do výstavby a rekonstrukce distribuční sítě bylo v loňském roce investováno 10,5 mld. Kč a na opravy dalších 1,1 mld. Kč. Investice do distribuční soustavy tak meziročně vzrostly téměř o 2,3 mld. Kč. ČEZ tím plní svůj závazek investovat v době hospodářské krize větší objem prostředků, a zachovat tak pracovní místa u dodavatelských firem. Očekáváme nárůst výroby Výroba z vlastních zdrojů ČEZ, a. s., v roce 2009 meziročně poklesla o 1,0 % na 59,9 TWh. Výroba v uhelných elektrárnách poklesla o 4,6 % zejména kvůli optimalizaci vyvolané nižšími cenami elektřiny. Výroba v jaderných elektrárnách byla naopak o 2,5 % Skutečnost Očekávané benefity programu Efektivita 18,4 21,6 20,4 vyšší díky rychlejšímu průběhu oprav a zkrácení plánovaných odstávek. Vyšší průtoky vody během léta způsobily meziroční růst výroby ve vodních elektrárnách o 33 %. Pro rok 2010 očekáváme růst výroby až o 6 % na 63,6 TWh. Skutečná výše výroby však bude záležet na vývoji cen elektřiny, doplnil ředitel divize obchod Alan Svoboda. Význam zahraničního portfolia roste Nové akvizice a zvyšování efektivity v zahraničních společnostech přispívají k růstu významu zahraničního portfolia pro Skupinu ČEZ. Počet zahraničních společností se během loňského roku zvýšil o dvě třetiny na 65. Tržby společností Skupiny ČEZ v zahraničí meziročně vzrostly téměř o 24 mld. Kč na cca 60 mld. Kč. Podíl zahraničních společností na stálých aktivech Skupiny ČEZ se zvýšil na 25,1 %. Martin Roman během prezentace zahraničních aktivit vyzdvihl přínosy německé důlní společnosti MIBRAG, která překročila loňský plán prodeje o více než 1 milion tun uhlí, a zmínil i pokračující přípravy výstavby paroplynových zdrojů ve společném podniku s MOL v Maďarsku a na Slovensku, jakož i rozvíjející se aktivity v Turecku. Dopady recese letos výraznější Hospodářská recese, nižší spotřeba i ceny elektrické energie do našeho hospodaření letos zasáhnou ještě výrazněji. Ve srovnání s rokem 2009 očekáváme pokles EBITDA o 3 %, tj. na 88,7 mld. Kč. Čistý zisk by se měl podle našeho odhadu snížit o 10 % na částku 46,7 mld. Kč, oznámil Martin Roman. Letos sice očekáváme stabilizaci poptávky a její růst na úrovni 1 %, ale realizační ceny elektrické energie by měly klesat i přes velké množství již uzavřených kontraktů. Tento nepříznivý vývoj chceme vyrovná-

9 9 Očekávané výsledky hospodaření v roce 2010 (mld. Kč) EBITDA E ,7 88,7-3 % 91,1 ČISTÝ ZISK E vat zvyšováním výroby jaderných elektráren, nárůstem povolených výnosů v oblasti distribuce, dalšími úspornými opatřeními nebo zahájením výroby z větrných elektráren v zahraničí. 46,7-10 % 51,9 47, E2010 = očekávaný výsledek v roce 2010 Čísla k zapamatování Hlavní údaje Jednotka Skupina ČEZ Rozdíl Index /08 Instalovaný výkon MW ,8 % Výroba elektřiny (brutto) TWh 67,5 65,1-2,4-3,4 % Prodej elektřiny TWh 74,7 75,0 0,3 0,5 % Distribuce elektřiny konečným zákazníkům TWh 51,0 51,7 0,7 1,5 % Prodej tepla TJ ,0 % Fyzický počet zaměstnanců osob ,2 % Na změny trhu reagujeme Na ekonomický vývoj a měnící se tržní prostředí aktivně reagujeme, abychom zajistili udržitelný rozvoj Skupiny ČEZ a splnili očekávání našich akcionářů, pokračoval Martin Roman. Za nejdůležitější reakce vedení společnosti považuje tyto aktivity: rozšíření strategického zaměření o Inovace a zavádění nových technologií v rámci projektu FutureMotion, rozvoj obchodních aktivit, kdy po úspěšném vstupu na český trh se zemním plynem pro koncové spotřebitele chceme svou nabídku rozšiřovat, posílení naší pozice v teplárenství, kde můžeme využít synergie s výrobou elektřiny, zvýšit účinnost i ekologický aspekt výroby a v neposlední řadě řešit budoucnost našich lokalit, ještě silnější důraz na efektivitu, vnitřní výkonnost, fungování procesů a úsporu nákladů. Tři otázky pro Martina Nováka, ředitele divize finance ČEZ, a. s. Jaké očekáváme výsledky za rok 2010? Letos očekáváme pokles EBITDA o 3 %, tj. na 88,7 mld. Kč. Čistý zisk by se měl podle našeho odhadu snížit o 10 % na částku 46,7 mld. Kč. V tomto roce budeme poprvé svědky dopadů hospodářské recese na naše výsledky. Proč se recese promítne do hospodářských výsledků až letos? Hlavním důvodem, proč je dopad do výsledků Skupiny ČEZ takto opožděn, je naše úspěšná zajišťovací strategie v oblasti prodeje elektřiny na několik let dopředu, kdy jsme velkou část elektřiny na rok 2009 prodali již v roce 2008 za atraktivní ceny před propadem komoditních trhů. To bylo bohužel možné na rok 2010 jen v omezeném rozsahu. I když letos očekáváme stabilizaci poptávky, budou ceny elektrické energie, za které se budou realizovat obchody, klesat. Rozšíříme nabídku zemního plynu Úspěšný vstup na trh se zemním plynem předčil všechna naše očekávání, komentoval výsledky obchodů s touto komoditou Alan Svoboda. Skupina ČEZ má zájem nabídku zemního plynu nadále rozšiřovat. S ohledem na poptávku našich zákazníků zvažujeme rozšíření nabídky například o víceleté kontrakty. Úspěšný vstup na trh urychlil i přípravy na obdobný krok v případě sousedního Slovenska. Na konci loňského roku jsme získali nezbytnou licenci a první dodávky zemního plynu připravujeme na začátek roku 2011, představil naše záměry Alan Svoboda. Šárka Samková Co tedy může přispět ke zlepšení vývoje hospodaření Skupiny v příštím roce? Negativní vlivy musíme kompenzovat růstem výroby jaderných elektráren, zahájením výroby z větrných elektráren v zahraničí, nárůstem povolených výnosů v oblasti distribuce elektrické energie. Budeme klást ještě větší důraz na zlepšení vnitřní výkonnosti, na fungování procesů a úsporu nákladů v rámci programu Efektivita. Bez již realizovaných přínosů programu Efektivita by naše výsledky za rok 2009 byly výrazně horší. To se týká i přínosů pro rok Monika Dobiášová

10 10 svět ČEZ Půjčte si bez úroků ČEZ, a. s., může poskytnout svým zaměstnancům bezúročné půjčky až do výše Kč. Lze je čerpat na stavbu, koupi nebo stavební úpravy bytu či domu. Půjčka může být poskytnuta po roce trvání pracovního poměru, a to na stavbu a koupi domu nebo bytu maximálně Kč a na provedení stavebních úprav domu či bytu maximálně Kč. Splatnost půjčky je nejdéle do pěti let od podpisu smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky. Žádat o půjčku můžete prostřednictvím formuláře. Přidělování půjček probíhá čtvrtletně. Pohled na stavbu chladicí věže z pravého ledvického dvojčete, na jehož vrcholku se dokončuje prosklená rozhledna Práce v Tušimicích i Ledvicích úspěšně pokračují Do další fáze postoupila komplexní obnova Elektrárny Tušimice II a výstavba nového zdroje v Elektrárně Ledvice. V Tušimicích nyní probíhá demontáž výrobních bloků 21 a 22, v Ledvicích již předali základy nové kotelny dodavatelské firmě Alstom Power Systems. Finanční prostředky vyčleněné na poskytování půjček byly v letošním roce jednorázově navýšeny v souvislosti s prodejem bytového fondu společnosti ČEZ, a. s. Jedná se o bytový fond, který je připraven k prodeji nebo byl již prodán novému vlastníkovi (v roce 2010 jde o odkup bytů od MUROM, a. s., zaměstnancům ze severu Čech, Loučné nad Desnou, Štěchovic, Vraného nad Vltavou a Solenic). Hedvika Lindauerová Více na intranetu (po přihlášení) / Personalistika / Moje výhody Zároveň připravujeme místa pro uložení ocelových sloupů, na nichž bude přichycena ocelová konstrukce kotle, říká Josef Zahradník, vedoucí projektového týmu Nový zdroj Ledvice (660 MW). Svařují se rovněž komponenty kondenzátorů a připravuje stolice pro turbínu. Probíhá i osazování bednění pro tužení chladicí věže a montuje se ocelová konstrukce čerpací stanice chladicí vody. V obou podpůrných betonových věžích kotelny jsou již funkční výtahy, nyní se montují ocelové lávky a natahují kabelové rozvody. Na pravé věži se dokončuje rozhledna, vysvětluje Josef Zahradník. Výrobní bloky 23 a 24 zmodernizované během I. etapy komplexní obnovy Elektrárny Tušimice jsou v provozu. Dosahují velmi dobrých ekologických výsledků a vysoké účinnosti. Ta například v lednu i s dodávkou tepla činila 43 %, pochvaluje si Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov. Stále však probíhá stabilizace provozu z hlediska spolehlivosti a větší disponibility. Bloky jsou v režimu komplexního vyzkoušení a je pochopitelné, že se některé věci ještě musejí dolaďovat. Dosažení pro nás uspokojivých výsledků proto očekáváme až v červnu, říká Otakar Tuček. Druhá etapa komplexní obnovy má stejný postup jako první. Rozdíl spočívá v tom, že nyní se modernizují výrobní bloky 21 a 22, přičemž některá podpůrná zařízení, společná pro celou elektrárnu, již byla realizována během I. etapy. Nyní s mírným předstihem probíhá demontáž stávajícího zařízení výrobních bloků 21 a 22. Následovat bude montáž nových zařízení. K oživení provozu by mělo dojít v srpnu 2011, dodává Otakar Tuček. Ota Schnepp Tendru v Kosovu se nezúčastníme Energetické společnosti ČEZ a AES rozvázaly svou spolupráci v konsorciu, které se tak nebude účastnit probíhajícího tendru na stavbu nové výrobní kapacity a obnovu stávající elektrárny včetně rozvoje přilehlého uhelného dolu Sibovc v Kosovu. Konsorcium české a americké společnosti vstoupilo do tendru 30. listopadu Vzhledem k podstatnému zdržení tendru a změně parametrů projektu se nyní konsorcium rozhodlo z tendru vystoupit a dále se ho neúčastnit. Eva Nováková

11 11 svět ČEZ Investujeme miliardy do našich sítí Na modernizaci a rozvoj distribučních sítí jsme v roce 2009 vynaložili rekordních 11,6 miliardy korun. Do roku 2013 počítáme s investicemi překračujícími 40 miliard korun. Investice do distribuční sítě stejně jako nároky na celou distribuční soustavu rok od roku rostou. Plán pro rok 2009 jsme navýšili v jeho průběhu o dalších 900 mil. Kč, ve srovnání s rokem 2008 došlo k navýšení o téměř 2,3 mld. Kč. Miliardy pomohly zachovat pracovní místa, když jinde práce ubyla. Zároveň tím došlo k posílení distribuční soustavy tam, kde to bylo potřeba. To vše s výhledem do budoucna. Například nové kabely jsou již dimenzovány tak, aby snesly i vyšší napětí, na které se v budoucnu bude přecházet, i když někde třeba až v roce 2025, říká Filip Secký, ředitel úseku Obnova sítí z ČEZ Distribuce. Významné investice roku 2009 region Sever rekonstrukce rozvodny 22 kv v Lounech unifikace napětí na 22 kv v centru Ústí nad Labem rekonstrukce vedení ve Varnsdorfu výměna kabelového vedení v centru Teplic unifikace napětí v rozvodně Teplice-Jih rekonstrukce venkovního vedení nn na trase Česká Kamenice Huníkov unifikace napětí na 22 kv v Jablonci nad Nisou rekonstrukce vedení nn v Liberci rekonstrukce vedení nn v Jablonném v Podještědí region Západ výstavba vedení 110 kv na trase Nová Hospoda Plzeň-Jih výstavba nové trafostanice v Bělé nad Radbuzou nákup transformátoru pro transformovnu v Klatovech Největší investice plynuly do staveb vyvolaných zákazníky, na unifikace, rekonstrukce, obnovu kabelových a vrchních sítí vn a nn, na výstavbu distribučních transformačních stanic, nákup nových nebo opravu stávajících transformátorů. Miliony korun si vyžádalo i snížení ekologických zátěží a ochrana ptactva před popálením elektrickým proudem. Tyto investice zvyšují nejen kvalitu a spolehlivost dodávek elektřiny, ale i podíl stabilních výnosů Skupiny ČEZ. Další zvýšení investic do distribuční sítě je proto jednou ze strategických priorit podnikatelského plánu na období Gabriela Pátková, foto: Soňa Holingerová region Východ rekonstrukce vedení 110 kv v Žamberku rekonstrukce vedení 110 kv Česká Třebová Ústí nad Orlicí rekonstrukce 17 dálkově ovládaných trafostanic v Krkonoších region Střed rekonstrukce rozvodny 110 kv v Řeporyjích modernizace vedení 110 kv Dobšice Nymburk rekonstrukce rozvodny 22 kv v Bakově nad Jizerou region Morava dovybavení průmyslových zón Mošnov a Nošovice stavba nové transformovny Rudná v Ostravě rekonstrukce vedení vvn na trase Prosenice Dluhonice rekonstrukce vedení vvn na trase Valašské Meziříčí Vsetín Na čekanou na stožár Úsměvná fotka jako stvořená pro humoristický časopis chtělo by se říct při pohledu na snímek posedu u stožáru vysokého napětí. Jedná se ale bohužel o smutnou realitu. Přestože Skupina ČEZ věnuje komunikaci bezpečnostních zásad při styku s elektrickým zařízením velkou pozornost, vynalézavost laické veřejnosti opět překvapila. Členové mysliveckých honebních společností totiž začali umisťovat posedy přímo na konstrukce stožárů vysokého a velmi vysokého napětí. Riskují tím samozřejmě zdraví a život nejen svůj, ale i všech ostatních, kterým je tak umožněno bezproblémové lezení po stožárové konstrukci do blízkosti fázových vodičů elektrického vedení. Myslivecká čekaná nebo třeba dětská hra na odvahu tak může mít katastrofální následky v podobě úrazu elektrickým proudem. Nejde zdaleka o ojedinělý případ, takových fotek jsme nasbírali v posledních měsících celou řadu, říká Jiří Koutecký, vedoucí odboru Integrované řízení kvality z ČEZ Distribuce. ČEZ Distribuce vyzvala všechny starosty obcí s rozšířenou působností k předání informace ohledně neodkladného odstranění těchto nepovolených staveb jednotlivým honebním společenstvím, hospodařícím v jejich působnosti, dodává Jiří Koutecký. Nezbývá než doufat, že se podobné případy nezodpovědnosti a trestuhodného porušení bezpečnostních pravidel nebudou opakovat. Gabriela Pátková

12 12 svět ČEZ Výhodné změny ve služební mobilní telefonii Na konci roku 2009 byla podepsána nová rámcová smlouva s poskytovatelem telekomunikačních služeb Telefónica O2. Od 1. února tak vstoupily v platnost nové cenové plány Služební mobilní telefonie s výhodnějšími cenovými podmínkami. Nové přístroje v Bulharsku ČEZ Distribuce aktivně spolupracuje s bulharskými kolegy ze společnosti CEZ Razpredelenie Bulgaria AD na měření kvality napětí. Již vloni bylo dohodnuto převzetí standardů ČEZ Distribuce včetně přístrojového vybavení. Bulharská společnost zakoupila svým technikům monitory MEg30 a MEg31, které byly dodány koncem roku 2009 a v termínu ledna 2010 v Sofii proběhlo školení na jejich obsluhu. Tomáš Truxa Z hlediska portfolia služeb bylo vyjednávání orientováno na snížení cen za volání u služební mobilní telefonie v rámci interní VPN sítě, ve které je integrována většina hlasových služeb, roamingová volání v destinacích reflektujících zahraniční akvizice Skupiny ČEZ a na oblast datových služeb, jejichž 1. Nové cenové plány pro služební účely hlavními uživateli jsou ČEZ Měření a ČEZ Distribuce. Mimo jiné se podařilo dosáhnout výhodnějších cenových podmínek, které podle předpokladů a při současném objemu služeb přinesou Skupině ČEZ znatelné úspory. Jakub Drastík Volné minuty Volné SMS Paušál Tarif ČEZ Business Work Kč 299 Kč ČEZ Standard Work Kč 99 Kč ČEZ Basic Work Kč 59 Kč V porovnání s původními tarify došlo u všech tarifů od 1. února 2010 k navýšení počtu volných SMS. U tarifů Business Work a Standard Work dojde ke snížení paušálního poplatku za využití tarifu. 2. Snížení ceny roamingových volání v destinacích zahraničních akvizic Odchozí hovory Příchozí hovory Zóna zóna (EU) 8,95 Kč 8,95 Kč 2,85 Kč 2,85 Kč 2. zóna (Turecko, Albánie) 14,00 Kč 10,50 Kč 8,00 Kč 6,00 Kč 3. zóna (mimo EU) 27,50 Kč 27,50 Kč 13,50 Kč 13,50 Kč 3. Úprava volání v rámci VPN u služební mobilní telefonie Od 1. února 2010 se na volání v rámci služebních mobilních telefonů neuplatňují volné minuty. Volání ve VPN je v rámci služební mobilní telefonie zdarma. 4. Snížení poplatku u telemetrických SIM 5. Snížení ceny za datové přenosy u telemetrických SIM 6. Snížení ceny za službu Blackberry Podrobné informace včetně cenových plánů naleznete na intranetu ČEZ ICT Services v sekci Mobilní telefonie Seminář o regulaci V polském Krakově se ledna pod gescí útvaru Legislativa a trh ČEZ, a. s., uskutečnil již třetí Interní regulační seminář Skupiny ČEZ. Zúčastnilo se ho 29 zástupců z řad expertů regulace, vedoucích útvarů a vedení z některých zemí (ČR, BG, PL, RO, TR, AL). Na těchto seminářích se pravidelně scházejí manažeři Skupiny ČEZ, ale především pracovníci zabývající se každodenně regulační činností. Přijíždějí ze všech zemí, kde je ČEZ vlastníkem aktiv, a je tam proto konfrontován s regulačními autoritami. Třetí seminář byl zaměřen především na implementaci Směrnice 2009/28/EC o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, včetně podpůrných schémat v jednotlivých zemích, a Směrnice 2006/32/EC o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. I přes implementaci stejných předpisů a spolupráci mezi regulačními autoritami vznikají v mnoha směrech v jednotlivých zemích rozdílná řešení. To nás nutí v řadě případů k lokálnímu přizpůsobení a využití vzájemných znalostí pro zajištění optimálních řešení a dosažení požadovaných výsledků. Martin Kašák

13 13 svět ČEZ energetika Evropský parlament projednává směrnici o emisích V Evropském parlamentu začíná druhé čtení revidované směrnice o průmyslových emisích (IPPC směrnice), která může mít potenciálně velký vliv na investiční plány Skupiny může mít totiž zásadní důsledky pro provoz našich uhelných elektráren. Elektromobil dobijete na centrále Skupiny ČEZ Německá společnost Rittal se postará o dodání prvních čtyř testovacích stanic pro dobíjení elektrických aut a skútrů v ČR. Ty budou do konce roku instalovány v Praze, u centrály Skupiny ČEZ. Kritéria výběru zahrnovala co nejvariabilnější konstrukční provedení a kombinaci komponent s možnostmi, které poskytuje software dobíjecí stanice, zapojitelný na měřicí a fakturační systémy. Tento software by se v budoucnu měl starat o komunikaci mezi dobíjecí stanicí, elektromobilem a poskytovatelem dobíjecí služby. První stanice plánujeme instalovat u naší centrály v Praze, kde se poté začnou testovat. Měření a zkoušky v reálném provozu nám dají dobrou představu, zda jsme si vybrali optimální technologii pro naše podmínky. Zároveň budou tyto testy podkladem pro budoucí výběrová řízení. V rámci projektu bychom rádi získali již větší množství dobíjecích stanic, které plánujeme instalovat u partnerů, s nimiž momentálně jednáme. Jsou to zejména obchodní centra a parkovací prostory před budovami pražských zastupitelstev, říká Jiří Feist, ředitel útvaru Rozvoj z divize obchod ČEZ, a. s. Nezávisle na tendru dále probíhá příprava výstavby sítě dobíjecích stanic. Na jedné straně je třeba dojednat konkrétní místa, na druhé zbývá dořešit velké množství právně technických otázek. V jedné dobíjecí stanici, která na první pohled připomíná jednoduchý kovový sloupek, se protíná celá řada problematik. Je třeba propojit distribuci a měření elektřiny, mít zajištěný příkon, který nepřekročí místní limity sítě. Musíme zajistit budoucí napojení stanice na fakturační systém. Dobíjecí stanice se musí homologovat a získat povolení k umístění jako zcela nové elektrické zařízení. Musí mít dále standardní připojení, tedy zásuvku, která bude vyhovovat co největšímu počtu užívaných elektromobilů. Je třeba také zjistit, jaký počet zásuvek na jedné stanici si můžeme technicky dovolit. Z těchto a dalších administrativních důvodů budeme potřebovat ještě několik měsíců do otevření první funkční stanice pro veřejnost, uvedl Tomáš Chmelík, manažer projektu Mobilita. Martin Pavlíček Technické informace k dobíjecí stanici Rozměry Dobíjecí stanice připomíná jednoduchý kovový sloupek (ilustrační foto) 142 x 40,5 x 27 cm Délka dobíjení na 100 km dojezdu* 16A/230V (3,5 kw) 16A/400V (11 kw) 32A/400V (22 kw) 4,5 hod. 1,4 hod. 40 minut *při průměrné spotřebě 15 kwh/100 km Cílem směrnice je sjednotit několik stávajících směrnic (včetně směrnice o velkých spalovacích zařízeních) v oblasti průmyslových emisí do jediného textu, který se dotkne nejen energetiky, ale i teplárenství, chemického průmyslu, ocelářství nebo také například zemědělství. Nejvýraznější změnu oproti stávající legislativě představuje návrh na výrazně větší míru závaznosti BAT (nejlepší dostupné technologie) referenčních dokumentů a návrh na aplikaci nových emisních limitů od roku 2016 na SO x, NO x a prach jak pro nová, tak stávající zařízení. Členské státy (s výjimkou Německa, Rakouska, Dánska a Irska, které požadují přísnější normu) dosáhly za českého předsednictví politické shody na kompromisním textu, který zahrnuje jak větší flexibilitu při aplikaci BAT referenčních dokumentů, tak flexibilní mechanismy pro plynulejší aplikaci nových emisních limitů pro stávající zařízení. Zpravodaj v Evropském parlamentu (německý liberál Holger Krahmer) se nicméně staví proti široce definovaným výjimkám z aplikování nových emisních limitů od roku Prioritou pro Skupinu ČEZ, kterou prosazujeme v úzké spolupráci s klíčovými evropskými energetikami, je přijetí takového textu, který by v maximální možné míře zachoval flexibilní mechanismy pro stávající zařízení v rozsahu, jak je navrhla Rada EU. O vývoji přijímání IPPC směrnice vás budeme i nadále informovat. Václav Lebeda

14 14 téma text: Šárka Samková foto: archiv Kde jinde než v ČEZ Lákáme absolventy technických oborů Klesající zájem mladých lidí o studium technických oborů je nepříznivý trend, který zaznamenává nejen Česká republika, ale i celá Evropa a USA. Pokud se nepodaří vzbudit větší zájem o technické vzdělání, Skupině ČEZ bude hrozit nedostatek absolventů pro omlazení stárnoucí generace energetiků i pro zajištění výstavby a obsluhy nových zdrojů. Do roku 2020 bude Skupina ČEZ potřebovat minimálně absolventů technických oborů. Nové zaměstnance potřebujeme především pro výstavbu a obsluhu nových výrobních zdrojů včetně plánované dostavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín. Rostoucí potřeby náboru rovněž souvisejí se stárnutím personálu obsluhujícího výrobní zařízení i distribuční síť. Z údajů škol ale vyplývá, že počet absolventů technických oborů stále klesá. Sektorová analýza Národního vzdělávacího fondu říká, že do roku 2016 bude v oblasti výroby elektřiny, tepla a rozvodu plynu chybět jen pro omlazení personálu až nových absolventů technických oborů. Donedávna téměř rutinní nábor tak bude v následujících letech velkou výzvou a strategickou prioritou. Jen s dosavadními náborovými aktivitami v budoucnu neobstojíme. Musíme rozšířit spolupráci s vybranými školami a jejich studenty, propagovat studium technických oborů a více profilovat Skupinu ČEZ jako skvělého zaměstnavatele, říká ředitelka divize Personalistika ČEZ, a. s., Hana Krbcová. Studenti techniky o nás moc nevědí Abychom rozuměli tomu, jak mladí lidé přemýšlejí o svém budoucím uplatnění, a uměli je správnými argumenty přesvědčit, že by se měli zajímat o práci v energetice a konkrétně ve Skupině ČEZ, provedli jsme mezi studenty středních a vysokých technických škol průzkum. Do roku 2020 budeme potřebovat minimálně absolventů-techniků U středoškoláků je typické, že technický obor často není jejich preferovanou volbou a nemají ani v úmyslu se mu v praxi věnovat. Chtějí odjet do zahraničí, podnikat nebo se uplatnit v naprosto jiném oboru. Vysokoškoláci už mají k technice mnohem vřelejší vztah. Je znát, že po letech technicky zaměřeného studia chtějí své znalosti uplatnit i v praxi. Bohužel jsme ale zjistili, že o Skupině ČEZ příliš nevědí a spojují si nás jen s prodejem elektrické energie. V mnoha případech netuší, že se zabýváme i výrobou a distribucí, neznají naše portfolio zařízení. Tím pádem si ani nedokážou představit, jaké uplatnění by u nás našli, a neberou nás za svého možného zaměstnavatele, komentuje výsledky průzkumu Pavel Puff, ředitel útvaru Strategický nábor. ČEZ jako jedinečný zaměstnavatel Máme-li v následujících deseti letech zaujmout a do svých řad získat přes absolventů technických oborů, musíme posílit naše náborové aktivity a komunikaci Skupiny ČEZ jako předního zaměstnavatele. K tomu má sloužit naše nově navržená značka zaměstnavatele, tzv. Employer Brand, s ústředním sdělením Kde jinde. Sjednocením a posílením naší náborové komunikace chceme zajistit, že nás budou absolventi i všichni další potenciální zaměstnanci vnímat tak, jak chceme. Jako unikátního zaměstnavatele. Jako firmu, která je jedinečná tím, jaký má potenciál a jaké

15 Na se studenti mohou seznámit s atraktivně zanimovaným světem Skupiny ČEZ. Tím, že poznají naše procesy a zařízení, si zároveň udělají lepší představu, jaké uplatnění u nás mohou najít.

16 16 možnosti poskytuje svým zaměstnancům, říká Hana Krbcová. Tak třeba kde jinde než v ČEZ můžete hledat uplatnění na tisících různých pozic nebo najít práci v tolika regionech? Kde jinde můžete vyvíjet mezinárodní know-how, pracovat s nejnovějšími technologiemi, začít od nuly a stát se i ředitelem elektrárny, postavit něco, co bude fungovat ještě za desítky let, ovládat takové množství energie? Podobnými argumenty chceme hlavně mladé lidi přesvědčit, aby se zajímali o studium technických oborů a uplatnění ve Skupině ČEZ, představuje náborovou komunikaci Pavel Puff. K argumentům nás přivedli kolegové Aby byla náborová komunikace Skupiny ČEZ založena na správných argumentech, provedli jsme průzkum mezi zaměstnanci. Během osobních rozhovorů jsme od stovky kolegů z různých útvarů a lokalit chtěli slyšet, zda jsou na svůj obor pyšní a co je na jejich práci baví. Většina dotázaných kolegů si cení, že pracují pro úspěšnou společnost, která roste a expanduje. Je to jedna z mála firem, které dokážou fúzovat a konkurovat v Evropě, zaznělo třeba během rozhovorů. Zaměstnanci jsou podle provedených rozhovorů pyšní i na to, jaký má jejich práce význam pro celé hospodářství. Práci beru jako poslání, protože bez nás by to nešlo, Ovlivňujeme obrovské množství energie, Dělám práci, co mě baví a má Chceme zajistit, aby nás studenti vnímali jako předního zaměstnavatele navíc smysl, vyjadřovali se kolegové s pověstnou hrdostí. Ti starší jsou pyšní na to, že byli u toho, že osobně stáli u výstavby a začátku provozu našich zařízení. Ti mladší zase cítí obrovské příležitosti: Tady můžu postavit elektrárnu a to jsem vždycky chtěl. Na svém zaměstnání lidé z ČEZ také chválí, že pracují s moderním zařízením a technologiemi. Účastníci rozhovorů se rovněž shodli, že ve srovnání s jinými firmami Skupina ČEZ nabízí stabilní a jisté zaměstnání, zajímavé zaměstnanecké benefity a široké možnosti uplatnění. Vztah zaměstnanců ke značce ČEZ však ovlivňuje i častá negativní publicita. Většina dotázaných zaměstnanců se snaží věcnými argumenty svého zaměstnavatele hájit, jak ale říkají, už jsou z toho tak trochu unavení. Budeme se proto snažit poskytnout zaměstnancům k nelehkým tématům více slovní munice pro naši obhajobu. Spustíme kampaň na školách Abychom budovali vztah Skupiny ČEZ s absolventy již během jejich studia, připravili jsme pro studenty středních a vysokých technických škol soutěž. Na webových stránkách se mohli od poloviny února proklikávat virtuálním světem Skupiny ČEZ a poznávat, čím vším se zabýváme a jaké by u nás jednou mohli najít uplatnění. Vyplněním vědomostního kvizu mohli soutěžit o ceny, například notebooky či komunikátory. Od poloviny března bude Skupina ČEZ se studenty komunikovat přímo na školách. V síti více než 30 spolupracujících středních a vysokých technických škol se objeví série plakátů, kterými budeme studenty jim blízkým jazykem i grafickým stylem motivovat k pokračování studia technického zaměření a přibližovat jim možnosti a výhody zaměstnání ve Skupině ČEZ. Budeme rádi, když se do propagace studia technických oborů zapojíte i vy, zaměstnanci Skupiny ČEZ. Máte ve své rodině nebo nejbližším okolí adepta na takové studium? Zkuste ho získat pro techniku. Představte mu webové stránky nebo Na těchto stránkách můžete vyjádřit i svůj názor proč se dát na techniku, pracovat v energetice nebo hledat uplatnění ve Skupině ČEZ.

17 17 Obhájci techniky se sešli u kulatého stolu Zatraktivnit technické obory v očích mladých lidí to je jeden z úkolů nezbytných pro zajištění dlouhodobého náboru. Skupina ČEZ proto 17. února uspořádala diskuzní setkání s novináři a spojila na něm síly s dalšími velkými obhájci technického vzdělání. Diskuze se zúčastnili i ministryně školství Miroslava Kopicová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a děkan Fakulty strojní ČVUT František Hrdlička. Technické a přírodovědné obory trpí nedostatečným zájmem a bojují o studenty. Rizika nedostatku kvalitních absolventů technických oborů jsou zřejmá. Je ohrožena výchova expertů, firemní sektor i celý makroekonomický vývoj, upozornila na vážnost situace ministryně školství Miroslava Kopicová. Ministerstvo školství proto zahájilo několik projektů podpory technických a přírodovědných oborů. Chceme školám ulehčit cestu k pomůckám a vybavení učeben, aby byla výuka atraktivnější. Dosud přehlížené obory chceme prezentovat jako zajímavé a perspektivní, představila aktivity svého ministerstva. Intenzivní generační výměna Obavu o dostatečný počet a kvalitu absolventů technických oborů projevila i předsedkyně SÚJB Dana Drábová: V energetice probíhá intenzivní generační výměna a otázkou je, jak se nám ji podaří zvládnout. Energetika, o to více jaderná, se totiž nedá bez kvalifikovaných a odpovědných lidí bezpečně provozovat. Je třeba zvýšit prestiž energetiky. Technické obory by měly být cíleně financovány, měl by být oživen výzkum a vývoj a navázána spolupráce různých hráčů z veřejného i soukromého sektoru. Dana Drábová také představila, kdo se může v energetice uplatnit: Uplatní se nejen odborníci v jaderném inženýrství, ale i v elektrotechnice, strojírenství, informatice, chemii, radiační ochraně, krizovém managementu nebo bezpečnostních analýzách. Průzkum potvrdil obavy Klesající počet nových studentů a hrozící nedostatek technických pracovníků potvrdil i děkan Fakulty strojní ČVUT František Hrdlička: Z průzkumu, na kterém naše fakulta spolupracovala, vyplývá, že již v roce 2007 bylo v energetice přes pracovníků ve věku nad 55 let. Počet absolventů je ale o třetinu nižší. Příkladem je naše fakulta, kde se za posledních pět let počet studentů snížil téměř o 30 %. V dalších letech se nevhodná kvalifikační struktura absolventů vysokých škol projeví ještě razantněji. Jen na omlazení personálu by v roce 2016 mělo v oboru chybět až 7000 pracovníků. Máme co nabídnout Generální ředitel ČEZ Martin Roman během diskuze vyjádřil enormní zájem o absolventy technických oborů. Podle jeho slov má energetika mladým lidem rozhodně co nabídnout: Energetika je dlouhodobý, stabilní obor, kde mohou absolventi najít perspektivu mnoha pracovních příležitostí a zajímavého ohodnocení. Pro mladé lidi může být atraktivní i to, že do energetiky přicházejí moderní technologie, takže se mohou podílet na jejich zavádění. Spolupráce se školami Konkrétní aktivity představila ředitelka divize personalistika Hana Krbcová: Budujeme síť spolupracujících škol, ve které je již 32 středních a 11 vysokých škol po celé České republice. Spolupráce se školami spočívá ve finanční podpoře, zapojení našich odborníků do mentoringu, přednášek se studenty nebo přípravě odborných prací. Rozšiřujeme i stipendijní programy, odborné stáže, účasti na veletrzích pracovních příležitostí. Dohoda nutná Jak se účastníci diskuze závěrem shodli, nedostatek absolventů technických oborů je třeba naléhavě řešit a neobejde se to bez dohody a spolupráce mnoha státních i soukromých institucí. Diskuze potvrdila obavy z nedostatku mladých odbornků a nastínila možná řešení

18 18 o čem se mluví text: Gabriela Pátková foto: Profimedia pohled zvenčí Rozmach fotovoltaických elektráren Ze všech stran se ozývají hlasy na zastavení solárního boomu. Fotovoltaické elektrárny se množí jako houby po dešti a spolu s nimi roste i reálná hrozba, že během příštích 20 let zákazníci na podpoře zelené energie zaplatí stovky miliard korun. Výkupní ceny za elektřinu ze slunce patří v ČR díky státní podpoře k nejvyšším v celé Evropské unii. To spolu s faktem, že významně poklesla pořizovací cena fotovoltaických panelů, činí z výroby solární energie velmi atraktivní byznys. Připravovaná novela zákona by měla podporu slunečních zdrojů výrazně omezit, investoři tak pravděpodobně mají jednu z posledních možností, jak výhodných podmínek odkupu solární energie využít. Pokud totiž získají licenci k provozu ještě letos, musí jim stát dalších 20 let garantovat současné výkupní ceny. Solární boom Od poloviny minulého roku tak dochází k extrémnímu nárůstu požadavků o připojení fotovoltaických elektráren (FVE) do distribuční sítě. Jen v roce 2009 obdržela Skupina ČEZ prostřednictvím společnosti ČEZ Distribuce více než požadavků. Přímo úměrně množství nově zprovozněných FVE rostou i platby obyvatel a firem na podporu výroby z obnovitelných zdrojů. Pokud to umožňuje kapacita a parametry distribuční soustavy, mají podle současných pravidel distribuční společnosti povinnost všechny obnovitelné zdroje energie připojit, navíc přednostně před ostatními zdroji. Následující čísla dokládají prudký růst zájmu o budování FVE: ČEZ Distribuce provozuje k 5. březnu FVE o celkovém výkonu 188 MW, v procesu výstavby jsou požadavky o výkonu MW a projekty o výkonu dalších 2445 MW jsou ve fázi přípravy na realizaci. Připojování pozastaveno Na očekávaný prudký nárůst výroby z FVE zareagoval provozovatel přenosové soustavy ČEPS. S odvoláním na možné ohrožení spolehlivosti a bezpečnosti provozu energetické soustavy vyzval na počátku února distributory elektřiny, aby přestali kladně vyřizovat žádosti o připojení nových slunečních elektráren. Skupina ČEZ žádosti vyhověla a vydávání kladných stanovisek pozastavila. ČEPS dokonce varoval, že pokud by výkon elektráren rostl současným tempem, už v létě příštího roku by se musely některé solární elektrárny od sítě odpojovat. Další postup Na tiskové konferenci ČSRES (České sdružení regulovaných elektroenergetických společností) 10. března prezentovali zástupci provozovatelů přenosových a distribučních sítí doporučený postup, jak implementaci obnovitelných zdrojů do sítí elektrizační soustavy v ČR koncepčně řešit. Pozastavení vydávání kladných stanovisek k novým žádostem o připojení fotovoltaických a větrných elektráren zůstává dočasně v platnosti, a to do dokončení nezbytných legislativních úprav. Ty se budou týkat zejména změny systému podpory obnovitelných zdrojů, změny obchodního modelu a úprav pravidel provozování přenosové a distribuční soustavy pro zajištění regulace výroby z obnovitelných zdrojů. Zajímavé výroky (nejen o Skupině ČEZ) Jen trochu zvláštní teambuilding Nedá mi to, abych se ještě krátkou poznámkou nevrátil ke komandu ČEZu, tedy konkrétně k jejich výcviku přežití nešlo o nic jiného než o teambuilding střižený na míru vybrané skupině zaměstnanců. Ukousnout slepici hlavu, zastřílet si z pistole, zajmout zloducha, chodit v mundúrech připomínajících vojenskou výstroj to všechno, pokud se tomu dodá ta správná mediální dikce, vytváří dojem, že tu někdo dělá cosi opravdu nepěkného. Ne, nechci vůbec řešit právní rozměr zásahů, o kterých nic nevím, ale tvrdím, že každá firma má právo cvičit své zaměstnance způsoby, jakými uzná za vhodné, byť by se použité metody prostému pozorovateli zdály sebepodivnější. Bohuslav Bohuněk, Marketing & Media, Krást se nemá. Ani elektřina. [ ] S překvapením teď čtu, že ČEZ přestává odpojovat neoprávněné odběratele elektřiny od sítě. A že se v parlamentu snad začne řešit, že zásah do elektroměru (rozuměj jeho úprava v tom smyslu, aby elektroměr správně neměřil) by měl být napříště nelegální. Proč mě to překvapuje? Protože jsem si naivně myslel, že je to nelegální už dávno. A že odpojení zloděje proudu je automatické. [ ] Jenže ČEZ je de facto soukromou firmou a najednou zjišťuje, že nemá dostatek nástrojů, aby ochránil svůj majetek a svůj produkt. Rozumím tomu, že se média chovají liberálně nebo téměř levicově ve vztahu k velkým institucím a firmám. [ ] Velké korporace jsou těmi silnými a mocnými, a proto se jim v médiích nedostává tak úplně férového zacházení. A i já budu vždycky na straně jednotlivce, který je ve sporu s velkou a bohatou institucí. Ale to jen v případě, že ten jednotlivec není zloděj a gauner. Miloš Čermák, Lidové noviny, Připravil: Martin Pavlíček

19 19 bez hranic text: Vojtěch Michalec foto: archiv Na mapě Turecka přibývají nové zdroje K aktivitám Skupiny ČEZ v Turecku patří i vstup do společnosti Akenerji. V té získala podíl od průmyslového koncernu Akkök Group. ČEZ i Akkök vlastní v Akenerji shodně 37,5 % akcií, zbytek je volně obchodován na istanbulské burze. Touto účastí jsme se zapojili do aktivit Akenerji, k nimž patří provoz a výstavba nových zdrojů. Strategický plán rozvoje společného podniku předpokládá dosáhnout do roku 2015 instalovaného výkonu 3000 MW. Společnost Akenerji provozuje tři plynové elektrárny o úhrnném instalovaném výkonu 358 MW Cerkezköy, Kemalpasa a Bozüyük. První dvě se nacházejí u největších tureckých měst, Istanbulu a Izmiru, elektrárna Bozüyük byla postavena mezi Istanbulem a Ankarou. Elektrárna Cerkezköy byla uvedena do provozu postupně v letech , Bozüyük v roce 1997 a Kemalpasa v roce Všechny jsou typu kombinovaného paroplynového cyklu. Cerkezköy a Bozüyük jsou navíc projektovány i pro možnost dodávky technologické páry zákazníkům. Loni se instalovaný výkon Akenerji zvýšil o větrný park Ayyildiz o celkovém výkonu 15 MW. Větrný park, jenž se skládá z pěti generátorů o výkonech 5 MW, byl vybudován na jižním pobřeží Marmarského moře. Nyní se analyzuje možnost jeho dalšího rozšíření. Vodní elektrárny Společnost Akenerji kromě toho staví šest vodních elektráren, jež se nacházejí v různých stadiích výstavby. Jejich výkon dosáhne přibližně 316 MW a do provozu budou uváděny postupně během tohoto a příštího roku. Výstavba vodních elektráren probíhá v různých částech země. Nejblíže Istanbulu, u města Bursa, vyrůstá elektrárna Uluabat s instalovaným výkonem 100 MW, jež je největší rozestavěnou vodní elektrárnou. Elektrárna Akocak se staví v horách ve východní části země. U města Adiyaman pak vznikají elektrárny Bulam a Burcbendi a u města Adana elektrárny Feke I a II. K nim na stejné řece přibudou další dvě elektrárny, Himmetli a Gokkaya, o celkovém výkonu 54 MW. Jejich výstavba se v současné době zahajuje a do provozu by měly být uvedeny v roce Výkon vodních elektráren Akenerji tak dosáhne 370 MW. Stavby vodních elektráren probíhají nejen v různých oblastech Turecka, ale také v odlišných krajinných a hydrologických podmínkách. Stavebníci spolu s dodavateli z Akenerji mnohdy musejí řešit komplikované zakládání ve složitých geologických podmínkách. Tempo výstavby rovněž výrazně ovlivňuje proces povolovacího řízení a získávání pozemků pro výstavbu elektrárny i pro vyvolané investice, jako je například vyvedení výkonu a připojení do přenosové soustavy. Situaci někdy také komplikuje nejasná evidence stavu vlastnictví pozemků v odlehlých oblastech a proces jejich vyvlastňování. Náš společný podnik Akenerji má ale v oboru elektroenergetiky potřebné místní zkušenosti i personál, který dokáže problémy vznikající při výstavbách řešit. Plynová elektrárna Egemer Největší připravovaný projekt Akenerji představuje výstavba plynové elektrárny Egemer v lokalitě Hatay v jihovýchodním Turecku. Její plánovaný instalovaný výkon činí MW. Umístění elektrárny přímo na mořském břehu umožní využít ke chlazení kondenzátorů parních turbín mořské vody. Záměr projektu byl schválen vedením ČEZ, a. s., i společností Akenerji letos v únoru. V průběhu roku má být ukončen výběr hlavního dodavatele, přičemž po splnění dalších nutných podmínek se zahájení prací na stavbě elektrárny předpokládá začátkem roku Uvedení do komerčního provozu se plánuje v roce Akenerji provozované elektrárny a nové investice Bulharsko CerkezköY Řecko Ayyildiz Uluabat Kemalpasa Bozüyük Ankara Černé moře Akocak T u r e c k o Gruzie Arménie Ázerbájdžán Ázerbájdžán Írán elektrárny ve výstavbě a plánované projekty provozované elektrárny Středozemní moře Saimbeyli Himmetli Gokkaya Kypr Feke I Feke II Egemer Bulam BurcBENDI Sýrie Irák

20 20 projekty text: Karel Beneš foto: archiv Všechny požadavky zákazníků vyřizujeme společně Od počátku letošního roku jsou v Kontaktním centru Skupiny ČEZ všechny telefonické požadavky klientů nově odbavovány společně s požadavky ovými, faxovými a korespondenčními. Jejich sloučení přineslo další zkvalitnění služeb a je charakterizováno termínem Jednotná fronta. Optimalizace tiskových služeb Operátorům přinesla Jednotná fronta pracovní rozmanitost Celý proces sjednocování začal projektem Multi Channel Routing, který probíhal ve dvou fázích v letech Před jeho realizací pracovaly v call centru Skupiny ČEZ dvě skupiny agentů, tzv. front office pro prvotní hlasový kontakt se zákazníkem v reálném čase a back office pro zpracování požadavků zaslaných poštou, faxem nebo em. Tento zažitý stav inovovala převratná myšlenka udělat ze všech kanálů front office, využít znalostí agentů front i back office, najít synergie, které by podobné řešení přineslo, zkvalitnit poskytované služby a urychlit odbavení požadavku zákazníků. V létě roku 2008 byla zrealizována první fáze projektu, ve které byl organizačně zrušen back office a do jednotné fronty byly převedeny všechny požadavky z ového a faxového kanálu. Od této chvíle se používá pojem Kontaktní centrum Skupiny ČEZ. Vyřizování požadavků přes Jednotnou frontu se ukázalo jako krok správným směrem. V září 2009 proto byla tato funkcionalita rozšířena ve druhé fázi projektu o všechny korespondenční požadavky. Celý projekt byl ukončen 31. prosince Celkový rozpočet obou etap projektu činil 4,9 mil Kč. Při implementaci druhé etapy byl proveden i redesign celého řešení tak, aby v budoucnosti mohly být do jednotné fronty zařazeny i další kanály jako například chat, sms nebo webová kooperace se zákazníkem. Operátorům přineslo zavedení Jednotné fronty zejména pracovní rozmanitost, protože nepřijímají jen telefonní požadavky, ale řeší i maily, faxy a poštu. Zákazníkům pak znatelné zkrácení doby čekání na odpověď. Skupině ČEZ díky optimalizaci práce přineslo toto řešení zvýšení vytíženosti agentů, a tím pochopitelně i finanční úspory. V blízké budoucnosti by mělo být řešení přeneseno i do Zákaznických center, v nichž budou referenti čas, po který čekají na zákazníka, využívat k vyřizování ů nebo korespondence. Mezi úsporná opatření, která mají snížit vnitřní náklady Skupiny ČEZ, patří i projekt Optimalizace tiskových služeb. Týká se minimalizace lokálních tiskáren a přechodu k multifunkčním zařízením. Výhradním poskytovatelem tiskových služeb ve Skupině ČEZ je od loňského roku společnost ČEZ Správa majetku. Ta v současné době provádí kontrolu optimálního vytížení a konfigurace zařízení na jednotlivých pracovištích. Souběžné používání lokálních tiskáren, kopírek a skenerů i přesto, že je v dosahu multifunkční zařízení, totiž úspěšnost celého projektu snižuje. Počet lokálních zařízení se již podařilo snížit z původních 5693 na Proces optimalizace, který pokračuje i v letošním roce, ve finále náklady na tiskové služby ve Skupině ČEZ výrazně sníží. Jeho úspěšnost by nebyla možná bez pochopení a vstřícné spolupráce všech zaměstnanců. Od 1. února 2010 změnila ČEZ Správa majetku v rámci zajištění jednotné evidence požadavků na tiskové služby způsob zadávání požadavků a hlášení incidentů. Kromě využití zápisu do aplikace Service Desk (kategorie 084, 184, 284, 584 SM tiskové a reprografické služby) je možné také telefonické nahlášení na linkách nebo Maximální termíny vyřešení jsou uvedeny v novém katalogu tiskových a reprografických služeb pro rok 2010 na intranetu Skupiny ČEZ. Marie Jelínková

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY. ČEZ Distribuce, a. s.

ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY. ČEZ Distribuce, a. s. ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY ČEZ Distribuce, a. s. PROGRAM Představení oblasti distribuce ČEZ Jiří Kudrnáč, ředitel divize Distribuce ČEZ Hlavní investiční akce ČEZ Distribuce Josef

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 1 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Již ne follower, ale leader

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU

STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU STRATEGIE SKUPINY ČEZ Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO MIXU Matej Šanta, divize Strategie, ČEZ a.s. WS IAČR - Energetika pro 21. století v České republice 25. 9. 2012 AGENDA Výchozí situace na energetických trzích

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ AKCIOVÉ TRHY ČERVENEC 2003 ČEZ ZVÝŠIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 2. 7. 2003 ANALYTIK Karel Tregler BLOOMBERG CEZ CP (+420) 261 319 081 CENA (30. 6. 2003) 105,64 Kč

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ. Představení projektu a možností spolupráce

PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ. Představení projektu a možností spolupráce PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ Představení projektu a možností spolupráce Agenda A Seznámení se společností a s programem FUTUR/E/MOTION B Projekt Elektromobilita Skupiny ČEZ C Naše nabídka

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Fotovoltaika na začátku roku 2010

Fotovoltaika na začátku roku 2010 Fotovoltaika na začátku roku 2010 Bronislav Bechník, Iva Šmejkalová, Czech RE Agency a Jana Kravčíková, Ekologický právní servis Instalovaný výkon přesáhl na počátku roku 411 MWp. V letošním roce lze očekávat

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

PREZENTACE SKUPINY LUMEN

PREZENTACE SKUPINY LUMEN WWW.LUMEN.EU PREZENTACE SKUPINY LUMEN ÚNOR 2015 I. SKUPINA LUMEN působí prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Polsku. Individuální projekty provádí i na Balkáně.

Více

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group CEZ MOL STRATEGICKÁ ALIANCE Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group DVA NEJVĚTŠÍ REGIONÁLNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 5. března 2015 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 Amsterdam Společnost Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje své předběžné

Více

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Výnosy: EBITDA: Čistý zisk, podíl skupiny: Poměr vlastního/cizího kapitálu: Volný cash flow: 1 Čistý CAPEX: 42,2 miliard EUR (+ 2,3%) 7,9 miliard EUR (+ 2,2%) 3,3

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 1 DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vize: Stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ

DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ DISTRIBUCE ENERGIE A SKUPINA ČEZ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. SKUPINA ČEZ OBSAH CESTY ENERGIE OD ZDROJE K ODBĚRATELI 4 Představujeme společnost ČEZ Distribuce, a. s. 8 Bezpečná distribuce a spolehlivé dodávky

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Perspektivy e-mobility VI 24. Března 2015

Perspektivy e-mobility VI 24. Března 2015 ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ Perspektivy e-mobility VI 24. Března 2015 ELEKTROMOBILITA ČEZ JE NEJVĚTŠÍM ELEKTROMOBILNÍM PROJEKTEM NEJEN V ČR, ALE I VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ Více než 30 elektromobilů

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Jak se tvoří cena elektřiny?

Jak se tvoří cena elektřiny? Jak se tvoří cena elektřiny? Pohled obchodníka s elektřinou, dopad OZE na spotové trhy v ČR a jejich další budoucnost Opava, 23.5. 2013 1 Motivace Amper Market Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Spolupráce Skupiny ČEZ s ochránci přírody při ochraně ptactva před úrazy elektrickým proudem

Spolupráce Skupiny ČEZ s ochránci přírody při ochraně ptactva před úrazy elektrickým proudem Spolupráce Skupiny ČEZ s ochránci přírody při ochraně ptactva před úrazy elektrickým proudem Podklady pro účastníky tiskové konference Liberec 26. listopadu 2009 HISTORIE SPOLUPRÁCE Energetici se o ochranou

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s.

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. Příloha č. 1 k č. j.: 90B000000 / 0704 2015 / 2014 SKUPINA ČEZ OBSAH Úvod 1. Poslání a vize Skupiny ČEZ 2. Předmět podnikání Skupiny

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2012

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2012 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. ČTVRTLETÍ 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) (Čtvrtletní zpráva podle

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2014

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2014 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2014 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte, abych Vás

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více