VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA"

Transkript

1 Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů A 1.1 D 3.29 PaedDr. Marie Ernestová, ZŠ Zaječov Téma: Cíl hodiny: Pomůcky: Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů Připravit žáky na vstup do pracovněprávních vztahů, seznámit je s povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů, vést je k pochopení nutnosti existence pravidel Psací potřeby, pracovní list č. 1 test pro žáky, pracovní list č. 2 případové studie Struktura hodiny: 1. Úvod, seznámení s tématem 5 minut 2. Test pro žáky a jeho vyhodnocení minut 3. Výklad (pomocí interakce se žáky) 15 minut i se zápisem výpisků 4. Případové studie minut 5. Shrnutí 3 5 minut PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 18. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 1

2 D ) Úvod, seznámení s tématem 2) Test pro žáky Rozdejte žákům první pracovní list test o pracovněprávní problematice. Upozorněte je, že některé otázky mají i 2 správná řešení. Po 8 10 minutách proveďte společně vyhodnocení. Správné odpovědi: 1 c, 2 a, c, 3 a, c, 4 b, 5 b, 6 c, 7 a, 8 b, c, 9 c, 10 a, c Za každou správnou odpověď si žáci započítají 1 bod, nejvíce mohou získat 14 bodů. Nejvyšší bodové zisky můžete obvyklou formou odměnit (malou jedničkou, pochvalou, ). 3) Výklad Náš test se týkal vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Řeší je právní norma zvaná Zákoník práce. Zaměstnanec člověk, který pracuje za mzdu (podmínkou je dosažení 15 let věku, výjimkou může být absolvent speciální školy od 14 let) Zaměstnavatel: právnická osoba skupina osob a majetku, tj. právní subjekt, např. firma Škoda fyzická osoba jednotlivec, který zaměstná druhé, např. majitel restaurace, který zaměstná servírku Žáci mohou sami uvádět příklady ze svého okolí. Pracovní poměr vzniká: podpisem pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (i ústní formou) volbou (poslanec Parlamentu ČR, uvolněný starosta) jmenováním (ředitel školy) 2 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 18. AKTUALIZACE procese

3 A 1.1 D 3.29 Pracovní poměr zaniká: dohodou výpovědí (zaměstnance zaměstnavateli nebo opačně) zrušením (ve zkušební době nebo okamžitým při porušení kázně) uplynutím sjednané doby smrtí zaměstnance Povinnosti zaměstnavatele: dodržovat Zákoník práce a ostatní právní normy umožnit zaměstnancům na všech směnách dostupné stravování umožnit bezpečný výkon práce udržovat a zlepšovat zařízení pro zaměstnance za vykonanou práci platit mzdu Povinnosti zaměstnance: vykonávat práci sjednanou pracovní smlouvou dodržovat bezpečnostní předpisy, hygienické a právní normy prohlubovat si kvalifikaci dodržovat sjednanou pracovní dobu 4) Případová studie Žáci mohou pracovat ve dvojicích a návrhy řešení pak společně zkontrolujeme. Příklady odpovědí a návrhy řešení naleznete v pracovním listu pro učitele. 5) Shrnutí, závěr Připomeneme žákům, že každý z nich bude pravděpodobně jednou zaměstnancem nebo zaměstnavatelem a bude muset dodržovat základní pracovněprávní pravidla, tj. Zákoník práce. PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 18. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 3

4 D 3.29 Příloha č. 1 Pracovní list pro žáky Test znalosti pracovněprávních vztahů (zakroužkujte správné odpovědi) 1. Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli řeší: a) Občanský zákoník b) Živnostenský list c) Zákoník práce 2. Pracovněprávní vztah vzniká: a) jmenováním b) pasováním c) podpisem pracovní smlouvy 3. Komu vzniká pracovněprávní vztah volbou? a) starostovi obce b) řediteli školy c) poslanci Parlamentu ČR 4. Který údaj nemusí být v pracovní smlouvě? a) konkrétní druh práce b) věk c) místo výkonu práce 5. Způsobilost pro výkon určitého povolání se nazývá: a) klasifikace b) kvalifikace c) kvantifikace 6. Odměna za vykonanou práci se nazývá: a) výplata b) výslužka c) mzda 4 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 18. AKTUALIZACE procese

5 A 1.1 D Zaměstnanec má nárok na: a) dovolenou na zotavenou b) prázdniny c) prodloužený víkend 8. Zaměstnanec je povinen: a) zdravit manželku svého nadřízeného b) dodržovat sjednanou pracovní dobu c) vykonávat pracovní činnosti sjednané smlouvou 9. Pracovní doba trvá maximálně: a) 33 hodin týdně b) 40 hodin týdně c) 43 hodin týdně 10. Zaměstnavatel má za povinnost: a) zajistit pracovní podmínky pro bezpečný výkon práce b) zajistit zaměstnanci letní dovolenou c) umožnit zaměstnanci dostupné stravování PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 18. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 5

6 D 3.29 Příloha č. 2 Pracovní list pro žáky Případové studie A) Majitel obchodu pan Váňa zaměstnává paní Jílkovou jako prodavačku v obchodě s potravinami na 6 hodin denně. Protože se obchod nachází v jeho domě, občas ji pošle nahoru pomoci jeho ženě s domácností vytřít podlahu, uklidit, vyžehlit, Paní Jílková se obává ztráty zaměstnání, a tak uvedené práce vykonává, často po své pracovní době. Její mzdu tvoří jen odměna za práci prodavačky. V čem je porušován Zákoník práce? B) Pan Jiří Franta pracoval u firmy Novapol jako technik. Práce jej přestala bavit, protože měl pocit, že si málo vydělá. Zašel za ředitelem a navrhl mu, že u firmy skončí. Ředitel vyslovil souhlas s jeho návrhem. Jakým způsobem skončil tento pracovní poměr?. C) Pan Novák pracoval jako řidič. Jednou odpoledne se při zpáteční cestě zastavil v restauraci a vypil 2 piva. Zastavila ho policejní hlídka a odebrala mu řidičský průkaz. Následně s ním zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr. Proč a jakým způsobem? 6 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 18. AKTUALIZACE procese

7 Příloha č. 3 Pracovní list pro učitele Případové studie (příklady správných odpovědí) A 1.1 D 3.29 A) Majitel obchodu pan Váňa zaměstnává paní Jílkovou jako prodavačku v obchodě s potravinami na 6 hodin denně. Protože se obchod nachází v jeho domě, občas ji pošle nahoru pomoci jeho ženě s domácností vytřít podlahu, uklidit, vyžehlit, Paní Jílková se obává ztráty zaměstnání, a tak uvedené práce vykonává, často po své pracovní době. Její mzdu tvoří jen odměna za práci prodavačky. V čem je porušován Zákoník práce? Paní Jílková vykonává práci, která není předmětem její pracovní smlouvy. Zaměstnavatel pan Váňa jí neplatí za odpracované hodiny navíc. Na výpomoc v domácnosti by s ní měl mít uzavřenou další smlouvu, např. dohodu o pracovní činnosti. B) Pan Jiří Franta pracoval u firmy Novapol jako technik. Práce jej přestala bavit, protože měl pocit, že si málo vydělá. Zašel za ředitelem a navrhl mu, že u firmy skončí. Ředitel vyslovil souhlas s jeho návrhem. Jakým způsobem skončil tento pracovní poměr? Tento pracovní poměr skončil dohodou, protože zaměstnanec i zaměstnavatel se předem dohodli. C) Pan Novák pracoval jako řidič. Jednou odpoledne se při zpáteční cestě zastavil v restauraci a vypil 2 piva. Zastavila ho policejní hlídka a odebrala mu řidičský průkaz. Následně s ním zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr. Proč a jakým způsobem? Pracovní poměr byl rozvázán cestou okamžitého zrušení pracovního poměru, což je možné např. při hrubém porušení kázně, nebo je li zaměstnanec pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 18. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 7

8 D 3.29 Poznámky: 8 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 18. AKTUALIZACE procese

9 Podnikání, jeho formy a možnosti D 3.30 PaedDr. Marie Ernestová, ZŠ Zaječov Téma hodiny: Podnikání, jeho formy a možnosti Cíl hodiny: Žáci poznají podnikání jako svou možnost uplatnění se v budoucnosti na trhu práce, analyzují jeho výhody a nevýhody a osobnostní předpoklady pro tuto činnost. Pomůcky: tabule křída nebo velký arch papíru a fixy psací potřeby pracovní list pro žáky Struktura a časové rozvržení hodiny: 1. Úvodní brainstorming 10 minut 2. Výklad minut 3. Osobnostní předpoklady podnikatele 10 minut 4. Výhody a nevýhody podnikání 5 8 minut 5. Shrnutí, závěr hodiny 3 5 minut PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 20. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 1

10 D ) Úvodní brainstorming Vyzvěte žáky, ať chodí k tabuli nebo archu papíru a napíší první pojem, který je napadne, když se řekne podnikání, podnikatel. Žáci uvádějí různé pojmy, např. peníze, banka, drahé auto, firma, pán v obleku, kancelář, autodílna, dáma v kostýmu, tenis, podnikatelský bál. Při této metodě nic není chyba, protože děti mají různé asociace. Tuto aktivitu uzavřeme s tím, že uvedené pojmy se k podnikání vztahují a my si společně řekneme, co je jeho podstatou. 2) Výklad Podnikání provozování podnikatelské činnosti v oblasti výroby, služeb, obchodu může být: a) individuální, samostatné firmu založí jeden člověk, právní normou je Živnostenský zákon b) ostatní formy podnikání firmu založí více lidí jedná se o obchodní společnost, družstvo, akciovou společnost, společnost se zahraniční účastí právní normou je Obchodní zákoník Co potřebujeme k samostatnému podnikání? Necháme odpovídat žáky, měli by uvádět: místo, prostory počáteční finance vlastní hotovost, úvěr z banky splnění určitých podmínek všeobecné, tj. věk nad 18 let, trestní bezúhonnost, plná způsobilost k právním úkonům, občanství ČR (jinak zvláštní povolení) specifické podmínky např. vzdělání v oboru, praxe, živnostenský list 2 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 20. AKTUALIZACE procese

11 Jaké jsou povinnosti podnikatele? dodržovat platné zákony podávat daňové přiznání platit si zdravotní a sociální pojištění pokud má zaměstnance, musí jim zajistit podmínky vymezené Zákoníkem práce D ) Osobnostní předpoklady podnikatele Ne každý člověk může a chce být podnikatelem, tato činnost předpokládá určité charakterové vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Rozdejte žákům pracovní listy č. 1 a požádejte je, aby z nabídnutých vlastností a schopností vybrali ty, které jsou společností vnímány jako kladné (působí tedy pozitivně a prospěšně). O jednotlivých položkách můžeme vést se žáky diskusi, sporná bývá šetrnost a strach z rizika, samozřejmě i upřímnost, která je někdy žádoucí (podnikatel se dostal do dočasných potíží, řekne o nich zaměstnancům, a tím rozptýlí fámy a zklidní situaci), jindy může podnikatele poškodit (např. když sdělí své podnikatelské záměry před konkurencí nebo se uchází o nějakou zakázku a postupuje nediplomaticky). Žáci mohou uvádět i své vlastní návrhy na základě osobní zkušenosti, např. spolehlivost, manuální zručnost (zedník, truhlář, kadeřnice ), finanční dostupnost, nepovyšování se nad druhé a další. Mezi správné odpovědi určitě patří pracovitost, píle, poctivost, cílevědomost, ohleduplnost k životnímu prostředí, odbornost, komunikativnost, schopnost zaujmout, rozhled v oboru, snaha zdokonalovat se, slušnost. Můžeme též žákům zadat úkol na příští hodinu, aby doložili zprávami z denního tisku příklady nevhodného chování podnikatelů (zprávy o podvodech, nesplácení úvěrů, nedodržení kupních smluv, předražování v restauracích, nedodržení kvality služeb atd.). Přinesenými zprávami žáků můžeme začít příští hodinu a vést k nim i krátkou diskusi. Tato aktivita je součástí osobnostní a mediální výchovy. Tip PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 20. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 3

12 D ) Výhody a nevýhody podnikání (práce ve skupinách, pracuje se s druhou částí pracovního listu) Rozdělte žáky do skupin po 3 nebo 4 a zadejte jim, ať k položkám uvedeným v pracovním listu doplní, zda je u podnikatelů vnímána jako klad či zápor (doplní + či ; dle času opět můžeme dát prostor k diskusi). I zde se můžeme setkat s rozdílnou reakcí dětí, např. sponzorování potřebných někdo cítí jako dobrou věc, jiný jako zbytečnost nebo mrhání penězi. Žáci by se měli při těchto aktivitách učit věcné diskusi a argumentaci. 5) Shrnutí Poznali jste možnost stát se podnikatelem jako jednu z cest svého budoucího uplatnění. Klade však nároky nejen na osobnostní vybavenost, ale má své kladné i záporné stránky, které jste si sami uvědomili a s nimiž je třeba počítat. Téma doporučuji pro 8. nebo 9. třídu, podle ŠVP. Poznámky: 4 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 20. AKTUALIZACE procese

13 D 3.30 Příloha č. 1 Pracovní list pro žáky Osobnostní předpoklady podnikatele 1. Vyberte z nabídnutých vlastností a schopností, které by úspěšný podnikatel mít neměl (tyto zakroužkujte): pracovitost, píle upřímnost bezohlednost neschopnost odbornost schopnost zaujmout strach z rizika přecitlivělost snaha zdokonalovat se poctivost lež a podvody rozhled v oboru cílevědomost komunikativnost podlézavost šetrnost tělesná zdatnost dobré oblékání ohleduplnost slušnost k životnímu prostředí Můžete doplnit vlastní návrhy: 2. K uvedeným položkám označte, zda jsou u podnikatelské profese vnímány jako klad či jako zápor. Pište + ( klad) nebo (zápor) Může sponzorovat potřebné. Nese velká rizika. Má starosti. Věnuje se své práci soustavně. Může pracovat tvořivě a svobodně. Nemá jistý výsledek. Má málo volného času. Musí platit daně. Častý styk s úřady. Má velkou zodpovědnost. Je ve společnosti vážený. Má dostupný úvěr a leasing. Nemá čas na rodinu. Často jedná s lidmi. Pohybuje se ve vyšší společnosti. Musí sám pracovat. PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 20. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 5

14 D 3.30 Poznámky: 6 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 20. AKTUALIZACE procese

15 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ Aktuální trh práce a kompetence užitečné pro uplatnění na něm PhDr. Sylvie Navarová, Škola manažerského rozvoje, s. r. o. Které profese jsou v dnešní době nedostatkové? Jak se zorientovat v inzerci pracovních míst a jak s ní pracovat? Jaké by měl mít uchazeč o zaměstnání kompetence? Jak žáky seznámit s obsahem jednotlivých profesí? Co se dozvíte: Příspěvek pojednává o specifikách současného trhu práce a jeho vývoji do budoucna. Je zajímavé, že žáci tříd, kteří uvažují o výběru střední školy, chtějí z dlouhodobého hlediska v budoucnu rodinu, dům, tedy stabilitu. Jak tedy volit střední školu s ohledem na tyto tendence? Článek přináší informace o profesích, které budou na trhu práce nedostatkové. Dozvíte se o technikách hledání zaměstnání a rozvoje kompetencí potřebných na trhu práce. Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce vo 49. vyučovacom AKTUALIZACE procese 1

16 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ obsah strana 1. Zboží na trhu práce Profese, které jsou a budou nedostatkové Jak firma vybírá své zaměstnance a jak si lidé mohou práci hledat Jak pracovat s inzercí volných pracovních míst Kompetence pro trh práce Jedenáct rad pro navazování a udržování efektivní komunikace Sedm rad pro zvýšení soustředěnosti Pracovní kariéra a stabilita volby profese v čase Seznámení žáků s obsahem práce jednotlivých profesí Spokojenost s volbou profese Školou to nekoncí Závěr Literatura 30 2 Voľba povolania PORADCE a K svet VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 49. AKTUALIZACE procese

17 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ 1. Zboží na trhu práce Práce je činnost představující nutnou a přirozenou podmínku existence člověka (Nový, 1997). Je to činnost specificky lidská. Promítá se v ní aktivní vztah člověka ke skutečnosti. Práce je zdrojem uspokojování většiny potřeb jedince i druhých lidí (Matušková, 2003). Práce má podstatný význam pro člověka, pro malou skupinu (rodinu, pracovní skupinu) i pro celou společnost. V rodině a ve společnosti proto patří k důležitým charakteristikám při hodnocení jedince to, jak pracuje. To se také stává důležitým momentem v sebehodnocení zdravě se vyvíjející osobnosti (Čáp, 1997). Práce naplňuje celý život člověka, provází ho po celou dobu jeho života, od dětství. Děti a mladiství ve svém vývoji přejímají model člověka, který pracuje, chápou práci jako nezbytnou součást života a alespoň do určité míry ji hodnotí kladně, což je nezbytností pro formování kladného postoje mladých lidí k práci (Čáp, 1997). Děti jsou k práci motivovány potřebou činnosti, zvídavostí, snahou o posílení sebehodnocení apod. Práce Práce u dětí a mladistvých Život však dětem a mladistvým poskytuje množství negativních modelů osob, které nepracují a dostávají se do frustrujících situací. Buchtová (2002) upozorňuje na negativní vliv nezaměstnanosti jedince na jeho rodinu, kdy se neurotické potíže nezaměstnaného člena rodiny přenášejí na pracujícího a také na děti např. ve formě poruch chování. V průběhu dospělého života lidé obvykle řeší záležitosti své profesní kariéry a fungování rodiny (Bedrnová, Nový, 1999). práce může člověku přinášet uspokojení ze samotné činnosti a z jejího výsledku, může být zdrojem seberealizace. Stejně tak může být zdrojem odcizení, pocitu ztráty kontroly nad svými produkty i sebou samým (Buriánek, 1996). Trh práce je pomyslný prostor, ve kterém zaměstnavatelé hledají pracovní sílu (poptávková strana) a lidé nabízejí svou pracovní sílu ve snaze obstarat si prostředky k obživě. Vzájemný poměr obou složek působí na cenu práce (mzdy) a souvisí i s mírou nezaměstnanosti (Buriánek, 1996). Vaši žáci budou na trh práce vstupovat jako zboží, které se bude prodávat. I když se to mnohým lidem nelíbí (nejsou přece zboží), musí ovládnout stejné techniky, ve kterých jsou školení obchodníci. Buď se budou umět prodat, pokud budou mít takovou profesi, v níž je velká Práce u dospělých Trh práce Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce vo 49. vyučovacom AKTUALIZACE procese 3

18 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ konkurence, nebo musí být dobrým zbožím, které se prodává samo, anebo je nedostatkové. Pracovní trh v České republice rozlišuje práci mužskou a práci ženskou, což je dáno plánovaným rozdělením povolání na mužská a ženská v padesátých a šedesátých letech, kdy docházelo k přesunům mužů z lehkého průmyslu a služeb (likvidace živností) do odvětví těžkého průmyslu. Původní pracovní místa pak zaujaly ženy. V současnosti jsou zejména technické obory (telekomunikace, výpočetní technika apod.) doménou mužů (z 97 %), feminizovány jsou naopak pedagogické obory (z 90 %), farmacie (z 80 %) nebo filozofie (ze 76 %). (Informace jsou dostupné na Rizikové skupiny Mezi rizikové skupiny na trhu práce, kterým má být podle 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, věnována zvýšená péče, patří: a) fyzické osoby se zdravotním postižením, b) fyzické osoby do 25 let věku, c) absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku, d) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu, e) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, f) fyzické osoby starší 50 let věku, g) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců, h) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Zdroj: htm?SID=5B35C8EAB444F3A0CE6835B7B3113C62 Veďme své žáky k odpovědné volbě profese. Je žádoucí, aby po absolvování školy nastoupili do zaměstnání, především z důvodu dalšího rozvoje jejich osobnosti. Můžeme je vést a učit orientaci na trhu práce již na základní škole. Zájem mají. 4 Voľba povolania PORADCE a K svet VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 49. AKTUALIZACE procese

19 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ Kariérové poradenství je klíčové na základních a středních školách, kde umožní profesní nasměrování žáků tak, aby se v budoucnu eliminovala jejich nespokojenost se zvoleným studiem, resp. prací, a fluktuace do jiných oborů, neukončování studia, rekvalifikace, zaměstnání. Nespokojenost v práci ovlivňuje pracovní výkon, kvalitu práce a negativní reakce okolí na špatný pracovní výkon zpětně posiluje demotivaci k profesi a práci obecně. 1.1 Profese, které jsou a budou nedostatkové Když se žáků v 9. třídě zeptáte na jejich představu života za deset let, dozvíte se, že chtějí rodinu, dům, práci, což jsou stabilní hodnoty. Udělejte si tedy se svými žáky, které v nejbližší době čeká volba dalšího studia/profese, následující skupinovou hru. Týmům po 4 5 žácích zadejte úkol k řešení: Zamyslete se a sepište profese, které jsou podle vás stálé (budou stále vyžadovány), a vysvětlete, proč si to myslíte; uveďte příklady. Výsledky pak tým prezentuje. Jedna z možných variant odpovědí bude: Chceme si postavit dům. Zadáme celou stavbu odborné firmě. Když se přijdeme podívat, jak náš nový domov vzrůstá, zjistíme, že sice máme najatou odbornou firmu, která má výborně zpracované webové stránky s fotodokumentací, referencemi, obchodník nám nabídl individuální přístup k řešení našich požadavků, ale řemeslníci nejsou příliš schopní, mírně řešeno Nejenže jim chybějí odborné znalosti, ale také nepracují logicky, o nadšení z práce není třeba hovořit. Do určité míry to může zachránit dobrý stavbyvedoucí a stavební dozor. Tam, kde ani toto nepomůže, si budeme muset sehnat šikovného člověka, který opraví chyby a dodělá, co odborná firma neudělala nebo pokazila. Jakých profesí je na českém trhu práce nedostatek? Z výše uvedené představy je jasné, že chybějí odborní řemeslníci. Zedníci, instalatéři, malíři, topenáři, klempíři atd., lidé, kteří se řemeslu vyučili, rozumějí mu, dělají ho rádi. Trend, který je v současné době nastaven, je takový, že pomocné práce dělají nevyučení lidé nebo pracovníci přicházející z východních zemí. Udělají to, co se jim řekne. Někdo ale musí vědět, co se má dělat, a zkontrolovat odvedenou práci. Odborní řemeslníci Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce vo 49. vyučovacom AKTUALIZACE procese 5

20 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ Podle serveru do roku 2013 nastává rychlý pokles počtu absolventů těchto oborů a současně podle serveru považují absolventi těchto profesí svou práci za jistou. Technické profese Environmentální profese Sociální a zdravotnické služby Služby Obchodníci Stavět se bude, bude potřeba dodávat energie do domácností, zpracovávat odpady. Technické profese naplňující tyto potřeby obyvatelstva budou stále žádané strojní inženýr, stavební inženýr, architekt, technik v elektroenergetice, strojírenský technolog. Přestože podle serveru absolventi těchto oborů hodnotí své současné zaměstnavatele jako podprůměrně perspektivní, považují své zaměstnání za jisté. Trendem poslední doby je rovněž chránit zeleň, pečovat o ni, podporuje se environmentální výchova. To znamená rozvoj profesí, jako je zahradní technik, zahradník. Podle serveru do roku 2013 nastává rychlý pokles počtu absolventů těchto oborů. Další variantou odpovědi může být také: Lidé potřebují a budou potřebovat kvalitní zdravotní péči nebo populace stárne, někdo musí pečovat o seniory. Hledáme místo pro babičku v domově důchodců, čekací lhůta je 10 let. Trendem v žádaných profesích budoucnosti jsou právě sociální služby, zdravotnická péče. Podle serveru má velmi dobré vyhlídky na umístění na trhu práce fyzioterapeut, dietní sestra, zdravotnický asistent (tedy pečovatel a pomocný ošetřovatel) a záchranář. Lidé pracující ve službách jako jsou kadeřnice, kosmetičky mají v současné době průměrnou šanci na uplatnění podle serveru ubývá však absolventů těchto oborů a podle serveru jsou nadprůměrně spokojení s náplní své práce a možností uplatnění své kvalifikace. Další varianta odpovědi: Výrobní firmy stěhují svá pracoviště dále na východ. V Evropě zůstávají obchodníci to znamená, že v Evropě se budu uzavírat obchody. Požadavky na obchodní zástupce jsou i dnes velmi časté v nabídkách volných pracovních míst. Ne každý chce tuto profesi vykonávat, je ale dobré si tento trend uvědomit. Podle sektorových analýz zveřejněných na webu buducnostprofesi.cz budou žádaní zejména obchodníci s technickým vzděláním (např. elektrotechnika, energetika, ICT), vyškolení v soft skills, jako je 6 Voľba povolania PORADCE a K svet VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 49. AKTUALIZACE procese

21 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ prozákaznická orientace, zdatnost v ICT, a s nezbytnými jazykovými schopnostmi, kdy anglický jazyk je zcela základním předpokladem a do budoucna budou žádány též jazyky ruský, čínský a japonský. Řemesla, technika, služby, péče o seniory, obchod to jsou profese budoucnosti. Možná vaši žáci najdou i další oblasti. Jak je to v zahraničí? Největší nárůst by měly podle serveru zaznamenat top manažerské, technické a další odborné profese. Dále se na serveru uvádí, že evropská ekonomika však bude i nadále potřebovat ve velké míře středně kvalifikované pracovníky. Jedna věc je vědět, kam se trh práce ubírá, druhá věc je umět se na něm uplatnit. Podle informací na serveru se budou zvyšovat nároky mimo jiné na měkké dovednosti (soft skills) všech typů pracovníků. Jde o dovednosti, které lze trénovat, ne naučit se z knížek. Možnostem rozvoje měkkých dovedností se budeme věnovat dále. Aby si vaši žáci v budoucnu zaměstnání našli, můžete s nimi již nyní probírat také témata, jak práci hledat. Situace v zahraničí Soft skills 1.2 Jak firma vybírá své zaměstnance a jak si lidé mohou práci hledat Na trhu práce se pohybují: absolventi škol, kteří ještě zaměstnání neměli, nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání v evidenci Úřadů práce, lidé, kteří z nějakých důvodů nepracovali (ženy v domácnosti; lidé, kteří dlouhodobě pečovali o osobu blízkou; lidé, kteří se vrátili ze zahraničí; ženy po mateřské nebo rodičovské dovolené), lidé, kteří mají zaměstnání, ale sledují nabídku volných míst, protože by rádi zaměstnání změnili, lidé, kteří mají zaměstnání, nechtějí ho měnit, ale náhodou se o volném místě dozvědí a nabídka je pro ně tak zajímavá, že se pokusí místo získat. Žáci tedy mají velkou a silnou konkurenci osob často s praxí, s rozvinutými pracovními návyky a praktickými dovednostmi. Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce vo 49. vyučovacom AKTUALIZACE procese 7

22 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ Hledání pracovníků Jakmile se firma rozhodne obsadit volné pracovní místo, má řadu možností, kde může hledat vhodné pracovníky: 1. Vlastní zaměstnanci Firma hledá vhodného pracovníka mezi svými vlastními zaměstnanci (pokud najde vhodného zaměstnance mezi svými zaměstnanci, převede ho na nabízené pracovní místo). 2. Bývalí zaměstnanci Firma vyhledává kandidáta mezi bývalými zaměstnanci (oslovování zaměstnanců propuštěných např. při restrukturalizaci firmy, tzv. z nadbytečnosti). 3. Známí Vedoucí se často rozhlížejí po novém členovi týmu mezi známými svými a svých zaměstnanců (na doporučení svého zaměstnance přijmou člověka známého nebo příbuzného) tento zdroj vyhledávání pracovníků mohou využít vaši žáci při svém prvním vstupu na trh práce. Každý má známé a je dobré síť svých známých rozšiřovat, protože když budeme hledat práci, známí jsou první, na koho se můžeme obrátit o pomoc. V této souvislosti je potřeba upozornit na význam nejen fyzických osob, ale také virtuálních známých na sociálních sítích. 4. Databáze uchazečů Personalisté hledají vhodné zájemce v databázi uchazečů (lidé, kteří již dříve nechali svůj životopis na personálním útvaru pro případ zájmu) opět možnost pro žáky, jak dát o sobě vědět, tj. aktivně se nabízet do firem, rozesílat své životopisy spolu s průvodními dopisy vyjadřujícími zájem pracovat v konkrétní firmě. Nikdy nerozesílejte y plošně! Tím dáváte najevo svou lhostejnost k tomu, kde budete pracovat! Firma je vždy jedinečná, vedou ji jedineční lidé a urazíte je tím, že jejich jedinečnost nevyzdvihnete. 5. Personální agentury Firmy požádají o nalezení vhodného pracovníka personální agenturu (soukromé firmy, které zprostředkovávají výběr vhodných lidí a doporučí je firmám) žáci mají možnost se zaregistrovat u řady personálních agentur jako zájemci o práci. 8 Voľba povolania PORADCE a K svet VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 49. AKTUALIZACE procese

23 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ Zde platí pravidlo nikdy nikomu nic neplaťte! Personální agentury jsou velmi dobře placeny firmami, které je o zprostředkování zaměstnance požádají. Pro vaši představu, provize personální agentury za zprostředkování pracovníka činí 3 6násobek nástupního platu pracovníka (podle pracovní pozice méně u nižších pozic, více u vyšších pozic a náročnějších profesí). Personální agentury najdete lehce, když si do internetového vyhledávače zadáte heslo personální agentura. Činnost personálních agentur je řízena Ministerstvem práce a sociálních věcí. Souhrnně se používá pojem agentura práce. Personální agentura však neuzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci a neposkytuje své pracovníky firmám. Personální agentura pouze vybírá vhodné pracovníky pro jiné firmy. 6. Inzeráty Firmy hledají zaměstnance prostřednictvím inzerátů zveřejněných v novinách a na vývěskách jakmile se vaši žáci pustí do hledání zaměstnání, je sledování inzerce minimum, co mohou udělat. Servery, které nabízejí práci, jsou např.: portal.mpsv.cz Servery nabízející práci Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce vo 49. vyučovacom AKTUALIZACE procese 9

24 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ Ukázka serveru nabízejícího práci Handicapovaným osobám je práce nabízena také např. zde: Informace k výběru inzerce naleznete dále v textu. 7. Úřad práce Firmy oznamují volné místo Úřadu práce a žádají o zveřejnění inzerátu na portálu portal.mpsv.cz. Dnes již není povinností zaměstnavatele uveřejňovat volná místa na Úřadu práce. Pokud žáci nenastoupí ihned po škole do zaměstnání nebo neodcestují na zkušenou do světa, v 99,9 % se budou muset zaevidovat na Úřadu práce. Evidence na Úřadu práce jim přinese zaplacené zdravotní pojištění, na podporu nebudou mít nárok. Zde je důležité si uvědomit fakt, že když se někdo zaeviduje na Úřadu práce nebo u personální agentury, neznamená to, že aktivně hledá práci. Setkávám se neustále s hlasy typu: Já jsem se zaevidoval na Úřadu práce a oni mi teď musí práci najít. V žádném případě to tak není. Tento názor vyvracejte svým žákům hned od počátku, jinak jejich cesta za prací nedopadne dobře. Oni sami musí být aktivní. 10 Voľba povolania PORADCE a K svet VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 49. AKTUALIZACE procese

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto

Boj o talenty. Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů. Projekt IQ auto Radka Čupíková Nábor a personální marketing ZC/31 Rozvoj lidských zdrojů 1 Realita na trhu práce České republiky 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 - nepřízeň demografického

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI

Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Pracovní list č. 1: NEJČASTĚJŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI Úkol č. 1: Napište, co znamená slovo příjem. Vypište, s jakými druhy příjmů jste se setkali, a rozdělte tyto příjmy podle toho, jak je může domácnost získat.

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Ústní závěrečná zkouška

Ústní závěrečná zkouška Ústní závěrečná zkouška Témata z Technologie I II III IV V VI VII VIII IX X Vodová ondulace Preparace Střihy a techniky stříhání Odbarvování Melírování Barvení Historie v účesech Holení Pleťová kosmetika

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice. Jana Barvíková Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let v České republice Jana Barvíková Obsah příspěvku Formy a podmínky individuální nerodinné péče o děti do 6 let Neformální (neprofesionální) péče (bezúplatně

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 V současné dynamické době dochází k pohybu v obsahu mnohých profesí a ke změnám na

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. Mgr. Daniela Havlíčková. Praha, 20. 1. 2014

Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. Mgr. Daniela Havlíčková. Praha, 20. 1. 2014 Klíčová aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání Mgr. Daniela Havlíčková Praha, 20. 1. 2014 Roviny uznávání neformálního vzdělávání Uznání společenské prospěšnosti neformálního vzdělávání.

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

EKONOMIKA Vznik pracovního poměru, ukončení pracovního poměru výkladový materiál

EKONOMIKA Vznik pracovního poměru, ukončení pracovního poměru výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Vznik

Více

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě

Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Čeští vysokoškoláci využívají kariérní centra nejméně na světě Kariérní centra na vysokých školách jsou v zahraničí mezi studenty velmi oblíbená. Zajdou se tam nejen poradit o tom, jakou cestou se ve své

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Jak nalézt ideální zaměstnání

Jak nalézt ideální zaměstnání Jak nalézt ideální zaměstnání Jan Kopecký Siemens s.r.o. Siemens s.r.o., All rights reserved. Kdo jsme? Siemens 2. největší elektrotechnická společnost na světě, 400 000 zaměstnanců ve 190 zemích mnoho

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi Průvodce kariérou VIZE Kravata dobrého poradce nedělá. Osobní přístup USUS PERSONALIS Klientům i našim partnerům nabízíme totéž. Odbornost, čas a soustředění. Protože čas je víc než peníze a soustředění

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

Co dělat při ztrátě zaměstnání

Co dělat při ztrátě zaměstnání Co dělat při ztrátě zaměstnání Obecná právní úprava: Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Dostal jsem výpověď, jak dál?

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Motivační pracovním dopis trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více