VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA"

Transkript

1 Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů A 1.1 D 3.29 PaedDr. Marie Ernestová, ZŠ Zaječov Téma: Cíl hodiny: Pomůcky: Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů Připravit žáky na vstup do pracovněprávních vztahů, seznámit je s povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů, vést je k pochopení nutnosti existence pravidel Psací potřeby, pracovní list č. 1 test pro žáky, pracovní list č. 2 případové studie Struktura hodiny: 1. Úvod, seznámení s tématem 5 minut 2. Test pro žáky a jeho vyhodnocení minut 3. Výklad (pomocí interakce se žáky) 15 minut i se zápisem výpisků 4. Případové studie minut 5. Shrnutí 3 5 minut PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 18. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 1

2 D ) Úvod, seznámení s tématem 2) Test pro žáky Rozdejte žákům první pracovní list test o pracovněprávní problematice. Upozorněte je, že některé otázky mají i 2 správná řešení. Po 8 10 minutách proveďte společně vyhodnocení. Správné odpovědi: 1 c, 2 a, c, 3 a, c, 4 b, 5 b, 6 c, 7 a, 8 b, c, 9 c, 10 a, c Za každou správnou odpověď si žáci započítají 1 bod, nejvíce mohou získat 14 bodů. Nejvyšší bodové zisky můžete obvyklou formou odměnit (malou jedničkou, pochvalou, ). 3) Výklad Náš test se týkal vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Řeší je právní norma zvaná Zákoník práce. Zaměstnanec člověk, který pracuje za mzdu (podmínkou je dosažení 15 let věku, výjimkou může být absolvent speciální školy od 14 let) Zaměstnavatel: právnická osoba skupina osob a majetku, tj. právní subjekt, např. firma Škoda fyzická osoba jednotlivec, který zaměstná druhé, např. majitel restaurace, který zaměstná servírku Žáci mohou sami uvádět příklady ze svého okolí. Pracovní poměr vzniká: podpisem pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (i ústní formou) volbou (poslanec Parlamentu ČR, uvolněný starosta) jmenováním (ředitel školy) 2 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 18. AKTUALIZACE procese

3 A 1.1 D 3.29 Pracovní poměr zaniká: dohodou výpovědí (zaměstnance zaměstnavateli nebo opačně) zrušením (ve zkušební době nebo okamžitým při porušení kázně) uplynutím sjednané doby smrtí zaměstnance Povinnosti zaměstnavatele: dodržovat Zákoník práce a ostatní právní normy umožnit zaměstnancům na všech směnách dostupné stravování umožnit bezpečný výkon práce udržovat a zlepšovat zařízení pro zaměstnance za vykonanou práci platit mzdu Povinnosti zaměstnance: vykonávat práci sjednanou pracovní smlouvou dodržovat bezpečnostní předpisy, hygienické a právní normy prohlubovat si kvalifikaci dodržovat sjednanou pracovní dobu 4) Případová studie Žáci mohou pracovat ve dvojicích a návrhy řešení pak společně zkontrolujeme. Příklady odpovědí a návrhy řešení naleznete v pracovním listu pro učitele. 5) Shrnutí, závěr Připomeneme žákům, že každý z nich bude pravděpodobně jednou zaměstnancem nebo zaměstnavatelem a bude muset dodržovat základní pracovněprávní pravidla, tj. Zákoník práce. PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 18. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 3

4 D 3.29 Příloha č. 1 Pracovní list pro žáky Test znalosti pracovněprávních vztahů (zakroužkujte správné odpovědi) 1. Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli řeší: a) Občanský zákoník b) Živnostenský list c) Zákoník práce 2. Pracovněprávní vztah vzniká: a) jmenováním b) pasováním c) podpisem pracovní smlouvy 3. Komu vzniká pracovněprávní vztah volbou? a) starostovi obce b) řediteli školy c) poslanci Parlamentu ČR 4. Který údaj nemusí být v pracovní smlouvě? a) konkrétní druh práce b) věk c) místo výkonu práce 5. Způsobilost pro výkon určitého povolání se nazývá: a) klasifikace b) kvalifikace c) kvantifikace 6. Odměna za vykonanou práci se nazývá: a) výplata b) výslužka c) mzda 4 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 18. AKTUALIZACE procese

5 A 1.1 D Zaměstnanec má nárok na: a) dovolenou na zotavenou b) prázdniny c) prodloužený víkend 8. Zaměstnanec je povinen: a) zdravit manželku svého nadřízeného b) dodržovat sjednanou pracovní dobu c) vykonávat pracovní činnosti sjednané smlouvou 9. Pracovní doba trvá maximálně: a) 33 hodin týdně b) 40 hodin týdně c) 43 hodin týdně 10. Zaměstnavatel má za povinnost: a) zajistit pracovní podmínky pro bezpečný výkon práce b) zajistit zaměstnanci letní dovolenou c) umožnit zaměstnanci dostupné stravování PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 18. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 5

6 D 3.29 Příloha č. 2 Pracovní list pro žáky Případové studie A) Majitel obchodu pan Váňa zaměstnává paní Jílkovou jako prodavačku v obchodě s potravinami na 6 hodin denně. Protože se obchod nachází v jeho domě, občas ji pošle nahoru pomoci jeho ženě s domácností vytřít podlahu, uklidit, vyžehlit, Paní Jílková se obává ztráty zaměstnání, a tak uvedené práce vykonává, často po své pracovní době. Její mzdu tvoří jen odměna za práci prodavačky. V čem je porušován Zákoník práce? B) Pan Jiří Franta pracoval u firmy Novapol jako technik. Práce jej přestala bavit, protože měl pocit, že si málo vydělá. Zašel za ředitelem a navrhl mu, že u firmy skončí. Ředitel vyslovil souhlas s jeho návrhem. Jakým způsobem skončil tento pracovní poměr?. C) Pan Novák pracoval jako řidič. Jednou odpoledne se při zpáteční cestě zastavil v restauraci a vypil 2 piva. Zastavila ho policejní hlídka a odebrala mu řidičský průkaz. Následně s ním zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr. Proč a jakým způsobem? 6 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 18. AKTUALIZACE procese

7 Příloha č. 3 Pracovní list pro učitele Případové studie (příklady správných odpovědí) A 1.1 D 3.29 A) Majitel obchodu pan Váňa zaměstnává paní Jílkovou jako prodavačku v obchodě s potravinami na 6 hodin denně. Protože se obchod nachází v jeho domě, občas ji pošle nahoru pomoci jeho ženě s domácností vytřít podlahu, uklidit, vyžehlit, Paní Jílková se obává ztráty zaměstnání, a tak uvedené práce vykonává, často po své pracovní době. Její mzdu tvoří jen odměna za práci prodavačky. V čem je porušován Zákoník práce? Paní Jílková vykonává práci, která není předmětem její pracovní smlouvy. Zaměstnavatel pan Váňa jí neplatí za odpracované hodiny navíc. Na výpomoc v domácnosti by s ní měl mít uzavřenou další smlouvu, např. dohodu o pracovní činnosti. B) Pan Jiří Franta pracoval u firmy Novapol jako technik. Práce jej přestala bavit, protože měl pocit, že si málo vydělá. Zašel za ředitelem a navrhl mu, že u firmy skončí. Ředitel vyslovil souhlas s jeho návrhem. Jakým způsobem skončil tento pracovní poměr? Tento pracovní poměr skončil dohodou, protože zaměstnanec i zaměstnavatel se předem dohodli. C) Pan Novák pracoval jako řidič. Jednou odpoledne se při zpáteční cestě zastavil v restauraci a vypil 2 piva. Zastavila ho policejní hlídka a odebrala mu řidičský průkaz. Následně s ním zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr. Proč a jakým způsobem? Pracovní poměr byl rozvázán cestou okamžitého zrušení pracovního poměru, což je možné např. při hrubém porušení kázně, nebo je li zaměstnanec pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 18. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 7

8 D 3.29 Poznámky: 8 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 18. AKTUALIZACE procese

9 Podnikání, jeho formy a možnosti D 3.30 PaedDr. Marie Ernestová, ZŠ Zaječov Téma hodiny: Podnikání, jeho formy a možnosti Cíl hodiny: Žáci poznají podnikání jako svou možnost uplatnění se v budoucnosti na trhu práce, analyzují jeho výhody a nevýhody a osobnostní předpoklady pro tuto činnost. Pomůcky: tabule křída nebo velký arch papíru a fixy psací potřeby pracovní list pro žáky Struktura a časové rozvržení hodiny: 1. Úvodní brainstorming 10 minut 2. Výklad minut 3. Osobnostní předpoklady podnikatele 10 minut 4. Výhody a nevýhody podnikání 5 8 minut 5. Shrnutí, závěr hodiny 3 5 minut PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 20. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 1

10 D ) Úvodní brainstorming Vyzvěte žáky, ať chodí k tabuli nebo archu papíru a napíší první pojem, který je napadne, když se řekne podnikání, podnikatel. Žáci uvádějí různé pojmy, např. peníze, banka, drahé auto, firma, pán v obleku, kancelář, autodílna, dáma v kostýmu, tenis, podnikatelský bál. Při této metodě nic není chyba, protože děti mají různé asociace. Tuto aktivitu uzavřeme s tím, že uvedené pojmy se k podnikání vztahují a my si společně řekneme, co je jeho podstatou. 2) Výklad Podnikání provozování podnikatelské činnosti v oblasti výroby, služeb, obchodu může být: a) individuální, samostatné firmu založí jeden člověk, právní normou je Živnostenský zákon b) ostatní formy podnikání firmu založí více lidí jedná se o obchodní společnost, družstvo, akciovou společnost, společnost se zahraniční účastí právní normou je Obchodní zákoník Co potřebujeme k samostatnému podnikání? Necháme odpovídat žáky, měli by uvádět: místo, prostory počáteční finance vlastní hotovost, úvěr z banky splnění určitých podmínek všeobecné, tj. věk nad 18 let, trestní bezúhonnost, plná způsobilost k právním úkonům, občanství ČR (jinak zvláštní povolení) specifické podmínky např. vzdělání v oboru, praxe, živnostenský list 2 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 20. AKTUALIZACE procese

11 Jaké jsou povinnosti podnikatele? dodržovat platné zákony podávat daňové přiznání platit si zdravotní a sociální pojištění pokud má zaměstnance, musí jim zajistit podmínky vymezené Zákoníkem práce D ) Osobnostní předpoklady podnikatele Ne každý člověk může a chce být podnikatelem, tato činnost předpokládá určité charakterové vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Rozdejte žákům pracovní listy č. 1 a požádejte je, aby z nabídnutých vlastností a schopností vybrali ty, které jsou společností vnímány jako kladné (působí tedy pozitivně a prospěšně). O jednotlivých položkách můžeme vést se žáky diskusi, sporná bývá šetrnost a strach z rizika, samozřejmě i upřímnost, která je někdy žádoucí (podnikatel se dostal do dočasných potíží, řekne o nich zaměstnancům, a tím rozptýlí fámy a zklidní situaci), jindy může podnikatele poškodit (např. když sdělí své podnikatelské záměry před konkurencí nebo se uchází o nějakou zakázku a postupuje nediplomaticky). Žáci mohou uvádět i své vlastní návrhy na základě osobní zkušenosti, např. spolehlivost, manuální zručnost (zedník, truhlář, kadeřnice ), finanční dostupnost, nepovyšování se nad druhé a další. Mezi správné odpovědi určitě patří pracovitost, píle, poctivost, cílevědomost, ohleduplnost k životnímu prostředí, odbornost, komunikativnost, schopnost zaujmout, rozhled v oboru, snaha zdokonalovat se, slušnost. Můžeme též žákům zadat úkol na příští hodinu, aby doložili zprávami z denního tisku příklady nevhodného chování podnikatelů (zprávy o podvodech, nesplácení úvěrů, nedodržení kupních smluv, předražování v restauracích, nedodržení kvality služeb atd.). Přinesenými zprávami žáků můžeme začít příští hodinu a vést k nim i krátkou diskusi. Tato aktivita je součástí osobnostní a mediální výchovy. Tip PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 20. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 3

12 D ) Výhody a nevýhody podnikání (práce ve skupinách, pracuje se s druhou částí pracovního listu) Rozdělte žáky do skupin po 3 nebo 4 a zadejte jim, ať k položkám uvedeným v pracovním listu doplní, zda je u podnikatelů vnímána jako klad či zápor (doplní + či ; dle času opět můžeme dát prostor k diskusi). I zde se můžeme setkat s rozdílnou reakcí dětí, např. sponzorování potřebných někdo cítí jako dobrou věc, jiný jako zbytečnost nebo mrhání penězi. Žáci by se měli při těchto aktivitách učit věcné diskusi a argumentaci. 5) Shrnutí Poznali jste možnost stát se podnikatelem jako jednu z cest svého budoucího uplatnění. Klade však nároky nejen na osobnostní vybavenost, ale má své kladné i záporné stránky, které jste si sami uvědomili a s nimiž je třeba počítat. Téma doporučuji pro 8. nebo 9. třídu, podle ŠVP. Poznámky: 4 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 20. AKTUALIZACE procese

13 D 3.30 Příloha č. 1 Pracovní list pro žáky Osobnostní předpoklady podnikatele 1. Vyberte z nabídnutých vlastností a schopností, které by úspěšný podnikatel mít neměl (tyto zakroužkujte): pracovitost, píle upřímnost bezohlednost neschopnost odbornost schopnost zaujmout strach z rizika přecitlivělost snaha zdokonalovat se poctivost lež a podvody rozhled v oboru cílevědomost komunikativnost podlézavost šetrnost tělesná zdatnost dobré oblékání ohleduplnost slušnost k životnímu prostředí Můžete doplnit vlastní návrhy: 2. K uvedeným položkám označte, zda jsou u podnikatelské profese vnímány jako klad či jako zápor. Pište + ( klad) nebo (zápor) Může sponzorovat potřebné. Nese velká rizika. Má starosti. Věnuje se své práci soustavně. Může pracovat tvořivě a svobodně. Nemá jistý výsledek. Má málo volného času. Musí platit daně. Častý styk s úřady. Má velkou zodpovědnost. Je ve společnosti vážený. Má dostupný úvěr a leasing. Nemá čas na rodinu. Často jedná s lidmi. Pohybuje se ve vyšší společnosti. Musí sám pracovat. PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 20. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 5

14 D 3.30 Poznámky: 6 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 20. AKTUALIZACE procese

15 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ Aktuální trh práce a kompetence užitečné pro uplatnění na něm PhDr. Sylvie Navarová, Škola manažerského rozvoje, s. r. o. Které profese jsou v dnešní době nedostatkové? Jak se zorientovat v inzerci pracovních míst a jak s ní pracovat? Jaké by měl mít uchazeč o zaměstnání kompetence? Jak žáky seznámit s obsahem jednotlivých profesí? Co se dozvíte: Příspěvek pojednává o specifikách současného trhu práce a jeho vývoji do budoucna. Je zajímavé, že žáci tříd, kteří uvažují o výběru střední školy, chtějí z dlouhodobého hlediska v budoucnu rodinu, dům, tedy stabilitu. Jak tedy volit střední školu s ohledem na tyto tendence? Článek přináší informace o profesích, které budou na trhu práce nedostatkové. Dozvíte se o technikách hledání zaměstnání a rozvoje kompetencí potřebných na trhu práce. Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce vo 49. vyučovacom AKTUALIZACE procese 1

16 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ obsah strana 1. Zboží na trhu práce Profese, které jsou a budou nedostatkové Jak firma vybírá své zaměstnance a jak si lidé mohou práci hledat Jak pracovat s inzercí volných pracovních míst Kompetence pro trh práce Jedenáct rad pro navazování a udržování efektivní komunikace Sedm rad pro zvýšení soustředěnosti Pracovní kariéra a stabilita volby profese v čase Seznámení žáků s obsahem práce jednotlivých profesí Spokojenost s volbou profese Školou to nekoncí Závěr Literatura 30 2 Voľba povolania PORADCE a K svet VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 49. AKTUALIZACE procese

17 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ 1. Zboží na trhu práce Práce je činnost představující nutnou a přirozenou podmínku existence člověka (Nový, 1997). Je to činnost specificky lidská. Promítá se v ní aktivní vztah člověka ke skutečnosti. Práce je zdrojem uspokojování většiny potřeb jedince i druhých lidí (Matušková, 2003). Práce má podstatný význam pro člověka, pro malou skupinu (rodinu, pracovní skupinu) i pro celou společnost. V rodině a ve společnosti proto patří k důležitým charakteristikám při hodnocení jedince to, jak pracuje. To se také stává důležitým momentem v sebehodnocení zdravě se vyvíjející osobnosti (Čáp, 1997). Práce naplňuje celý život člověka, provází ho po celou dobu jeho života, od dětství. Děti a mladiství ve svém vývoji přejímají model člověka, který pracuje, chápou práci jako nezbytnou součást života a alespoň do určité míry ji hodnotí kladně, což je nezbytností pro formování kladného postoje mladých lidí k práci (Čáp, 1997). Děti jsou k práci motivovány potřebou činnosti, zvídavostí, snahou o posílení sebehodnocení apod. Práce Práce u dětí a mladistvých Život však dětem a mladistvým poskytuje množství negativních modelů osob, které nepracují a dostávají se do frustrujících situací. Buchtová (2002) upozorňuje na negativní vliv nezaměstnanosti jedince na jeho rodinu, kdy se neurotické potíže nezaměstnaného člena rodiny přenášejí na pracujícího a také na děti např. ve formě poruch chování. V průběhu dospělého života lidé obvykle řeší záležitosti své profesní kariéry a fungování rodiny (Bedrnová, Nový, 1999). práce může člověku přinášet uspokojení ze samotné činnosti a z jejího výsledku, může být zdrojem seberealizace. Stejně tak může být zdrojem odcizení, pocitu ztráty kontroly nad svými produkty i sebou samým (Buriánek, 1996). Trh práce je pomyslný prostor, ve kterém zaměstnavatelé hledají pracovní sílu (poptávková strana) a lidé nabízejí svou pracovní sílu ve snaze obstarat si prostředky k obživě. Vzájemný poměr obou složek působí na cenu práce (mzdy) a souvisí i s mírou nezaměstnanosti (Buriánek, 1996). Vaši žáci budou na trh práce vstupovat jako zboží, které se bude prodávat. I když se to mnohým lidem nelíbí (nejsou přece zboží), musí ovládnout stejné techniky, ve kterých jsou školení obchodníci. Buď se budou umět prodat, pokud budou mít takovou profesi, v níž je velká Práce u dospělých Trh práce Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce vo 49. vyučovacom AKTUALIZACE procese 3

18 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ konkurence, nebo musí být dobrým zbožím, které se prodává samo, anebo je nedostatkové. Pracovní trh v České republice rozlišuje práci mužskou a práci ženskou, což je dáno plánovaným rozdělením povolání na mužská a ženská v padesátých a šedesátých letech, kdy docházelo k přesunům mužů z lehkého průmyslu a služeb (likvidace živností) do odvětví těžkého průmyslu. Původní pracovní místa pak zaujaly ženy. V současnosti jsou zejména technické obory (telekomunikace, výpočetní technika apod.) doménou mužů (z 97 %), feminizovány jsou naopak pedagogické obory (z 90 %), farmacie (z 80 %) nebo filozofie (ze 76 %). (Informace jsou dostupné na Rizikové skupiny Mezi rizikové skupiny na trhu práce, kterým má být podle 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, věnována zvýšená péče, patří: a) fyzické osoby se zdravotním postižením, b) fyzické osoby do 25 let věku, c) absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku, d) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu, e) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, f) fyzické osoby starší 50 let věku, g) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců, h) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Zdroj: htm?SID=5B35C8EAB444F3A0CE6835B7B3113C62 Veďme své žáky k odpovědné volbě profese. Je žádoucí, aby po absolvování školy nastoupili do zaměstnání, především z důvodu dalšího rozvoje jejich osobnosti. Můžeme je vést a učit orientaci na trhu práce již na základní škole. Zájem mají. 4 Voľba povolania PORADCE a K svet VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 49. AKTUALIZACE procese

19 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ Kariérové poradenství je klíčové na základních a středních školách, kde umožní profesní nasměrování žáků tak, aby se v budoucnu eliminovala jejich nespokojenost se zvoleným studiem, resp. prací, a fluktuace do jiných oborů, neukončování studia, rekvalifikace, zaměstnání. Nespokojenost v práci ovlivňuje pracovní výkon, kvalitu práce a negativní reakce okolí na špatný pracovní výkon zpětně posiluje demotivaci k profesi a práci obecně. 1.1 Profese, které jsou a budou nedostatkové Když se žáků v 9. třídě zeptáte na jejich představu života za deset let, dozvíte se, že chtějí rodinu, dům, práci, což jsou stabilní hodnoty. Udělejte si tedy se svými žáky, které v nejbližší době čeká volba dalšího studia/profese, následující skupinovou hru. Týmům po 4 5 žácích zadejte úkol k řešení: Zamyslete se a sepište profese, které jsou podle vás stálé (budou stále vyžadovány), a vysvětlete, proč si to myslíte; uveďte příklady. Výsledky pak tým prezentuje. Jedna z možných variant odpovědí bude: Chceme si postavit dům. Zadáme celou stavbu odborné firmě. Když se přijdeme podívat, jak náš nový domov vzrůstá, zjistíme, že sice máme najatou odbornou firmu, která má výborně zpracované webové stránky s fotodokumentací, referencemi, obchodník nám nabídl individuální přístup k řešení našich požadavků, ale řemeslníci nejsou příliš schopní, mírně řešeno Nejenže jim chybějí odborné znalosti, ale také nepracují logicky, o nadšení z práce není třeba hovořit. Do určité míry to může zachránit dobrý stavbyvedoucí a stavební dozor. Tam, kde ani toto nepomůže, si budeme muset sehnat šikovného člověka, který opraví chyby a dodělá, co odborná firma neudělala nebo pokazila. Jakých profesí je na českém trhu práce nedostatek? Z výše uvedené představy je jasné, že chybějí odborní řemeslníci. Zedníci, instalatéři, malíři, topenáři, klempíři atd., lidé, kteří se řemeslu vyučili, rozumějí mu, dělají ho rádi. Trend, který je v současné době nastaven, je takový, že pomocné práce dělají nevyučení lidé nebo pracovníci přicházející z východních zemí. Udělají to, co se jim řekne. Někdo ale musí vědět, co se má dělat, a zkontrolovat odvedenou práci. Odborní řemeslníci Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce vo 49. vyučovacom AKTUALIZACE procese 5

20 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ Podle serveru do roku 2013 nastává rychlý pokles počtu absolventů těchto oborů a současně podle serveru považují absolventi těchto profesí svou práci za jistou. Technické profese Environmentální profese Sociální a zdravotnické služby Služby Obchodníci Stavět se bude, bude potřeba dodávat energie do domácností, zpracovávat odpady. Technické profese naplňující tyto potřeby obyvatelstva budou stále žádané strojní inženýr, stavební inženýr, architekt, technik v elektroenergetice, strojírenský technolog. Přestože podle serveru absolventi těchto oborů hodnotí své současné zaměstnavatele jako podprůměrně perspektivní, považují své zaměstnání za jisté. Trendem poslední doby je rovněž chránit zeleň, pečovat o ni, podporuje se environmentální výchova. To znamená rozvoj profesí, jako je zahradní technik, zahradník. Podle serveru do roku 2013 nastává rychlý pokles počtu absolventů těchto oborů. Další variantou odpovědi může být také: Lidé potřebují a budou potřebovat kvalitní zdravotní péči nebo populace stárne, někdo musí pečovat o seniory. Hledáme místo pro babičku v domově důchodců, čekací lhůta je 10 let. Trendem v žádaných profesích budoucnosti jsou právě sociální služby, zdravotnická péče. Podle serveru má velmi dobré vyhlídky na umístění na trhu práce fyzioterapeut, dietní sestra, zdravotnický asistent (tedy pečovatel a pomocný ošetřovatel) a záchranář. Lidé pracující ve službách jako jsou kadeřnice, kosmetičky mají v současné době průměrnou šanci na uplatnění podle serveru ubývá však absolventů těchto oborů a podle serveru jsou nadprůměrně spokojení s náplní své práce a možností uplatnění své kvalifikace. Další varianta odpovědi: Výrobní firmy stěhují svá pracoviště dále na východ. V Evropě zůstávají obchodníci to znamená, že v Evropě se budu uzavírat obchody. Požadavky na obchodní zástupce jsou i dnes velmi časté v nabídkách volných pracovních míst. Ne každý chce tuto profesi vykonávat, je ale dobré si tento trend uvědomit. Podle sektorových analýz zveřejněných na webu buducnostprofesi.cz budou žádaní zejména obchodníci s technickým vzděláním (např. elektrotechnika, energetika, ICT), vyškolení v soft skills, jako je 6 Voľba povolania PORADCE a K svet VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 49. AKTUALIZACE procese

21 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ prozákaznická orientace, zdatnost v ICT, a s nezbytnými jazykovými schopnostmi, kdy anglický jazyk je zcela základním předpokladem a do budoucna budou žádány též jazyky ruský, čínský a japonský. Řemesla, technika, služby, péče o seniory, obchod to jsou profese budoucnosti. Možná vaši žáci najdou i další oblasti. Jak je to v zahraničí? Největší nárůst by měly podle serveru zaznamenat top manažerské, technické a další odborné profese. Dále se na serveru uvádí, že evropská ekonomika však bude i nadále potřebovat ve velké míře středně kvalifikované pracovníky. Jedna věc je vědět, kam se trh práce ubírá, druhá věc je umět se na něm uplatnit. Podle informací na serveru se budou zvyšovat nároky mimo jiné na měkké dovednosti (soft skills) všech typů pracovníků. Jde o dovednosti, které lze trénovat, ne naučit se z knížek. Možnostem rozvoje měkkých dovedností se budeme věnovat dále. Aby si vaši žáci v budoucnu zaměstnání našli, můžete s nimi již nyní probírat také témata, jak práci hledat. Situace v zahraničí Soft skills 1.2 Jak firma vybírá své zaměstnance a jak si lidé mohou práci hledat Na trhu práce se pohybují: absolventi škol, kteří ještě zaměstnání neměli, nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání v evidenci Úřadů práce, lidé, kteří z nějakých důvodů nepracovali (ženy v domácnosti; lidé, kteří dlouhodobě pečovali o osobu blízkou; lidé, kteří se vrátili ze zahraničí; ženy po mateřské nebo rodičovské dovolené), lidé, kteří mají zaměstnání, ale sledují nabídku volných míst, protože by rádi zaměstnání změnili, lidé, kteří mají zaměstnání, nechtějí ho měnit, ale náhodou se o volném místě dozvědí a nabídka je pro ně tak zajímavá, že se pokusí místo získat. Žáci tedy mají velkou a silnou konkurenci osob často s praxí, s rozvinutými pracovními návyky a praktickými dovednostmi. Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce vo 49. vyučovacom AKTUALIZACE procese 7

22 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ Hledání pracovníků Jakmile se firma rozhodne obsadit volné pracovní místo, má řadu možností, kde může hledat vhodné pracovníky: 1. Vlastní zaměstnanci Firma hledá vhodného pracovníka mezi svými vlastními zaměstnanci (pokud najde vhodného zaměstnance mezi svými zaměstnanci, převede ho na nabízené pracovní místo). 2. Bývalí zaměstnanci Firma vyhledává kandidáta mezi bývalými zaměstnanci (oslovování zaměstnanců propuštěných např. při restrukturalizaci firmy, tzv. z nadbytečnosti). 3. Známí Vedoucí se často rozhlížejí po novém členovi týmu mezi známými svými a svých zaměstnanců (na doporučení svého zaměstnance přijmou člověka známého nebo příbuzného) tento zdroj vyhledávání pracovníků mohou využít vaši žáci při svém prvním vstupu na trh práce. Každý má známé a je dobré síť svých známých rozšiřovat, protože když budeme hledat práci, známí jsou první, na koho se můžeme obrátit o pomoc. V této souvislosti je potřeba upozornit na význam nejen fyzických osob, ale také virtuálních známých na sociálních sítích. 4. Databáze uchazečů Personalisté hledají vhodné zájemce v databázi uchazečů (lidé, kteří již dříve nechali svůj životopis na personálním útvaru pro případ zájmu) opět možnost pro žáky, jak dát o sobě vědět, tj. aktivně se nabízet do firem, rozesílat své životopisy spolu s průvodními dopisy vyjadřujícími zájem pracovat v konkrétní firmě. Nikdy nerozesílejte y plošně! Tím dáváte najevo svou lhostejnost k tomu, kde budete pracovat! Firma je vždy jedinečná, vedou ji jedineční lidé a urazíte je tím, že jejich jedinečnost nevyzdvihnete. 5. Personální agentury Firmy požádají o nalezení vhodného pracovníka personální agenturu (soukromé firmy, které zprostředkovávají výběr vhodných lidí a doporučí je firmám) žáci mají možnost se zaregistrovat u řady personálních agentur jako zájemci o práci. 8 Voľba povolania PORADCE a K svet VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 49. AKTUALIZACE procese

23 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ Zde platí pravidlo nikdy nikomu nic neplaťte! Personální agentury jsou velmi dobře placeny firmami, které je o zprostředkování zaměstnance požádají. Pro vaši představu, provize personální agentury za zprostředkování pracovníka činí 3 6násobek nástupního platu pracovníka (podle pracovní pozice méně u nižších pozic, více u vyšších pozic a náročnějších profesí). Personální agentury najdete lehce, když si do internetového vyhledávače zadáte heslo personální agentura. Činnost personálních agentur je řízena Ministerstvem práce a sociálních věcí. Souhrnně se používá pojem agentura práce. Personální agentura však neuzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci a neposkytuje své pracovníky firmám. Personální agentura pouze vybírá vhodné pracovníky pro jiné firmy. 6. Inzeráty Firmy hledají zaměstnance prostřednictvím inzerátů zveřejněných v novinách a na vývěskách jakmile se vaši žáci pustí do hledání zaměstnání, je sledování inzerce minimum, co mohou udělat. Servery, které nabízejí práci, jsou např.: portal.mpsv.cz Servery nabízející práci Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce vo 49. vyučovacom AKTUALIZACE procese 9

24 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ Ukázka serveru nabízejícího práci Handicapovaným osobám je práce nabízena také např. zde: Informace k výběru inzerce naleznete dále v textu. 7. Úřad práce Firmy oznamují volné místo Úřadu práce a žádají o zveřejnění inzerátu na portálu portal.mpsv.cz. Dnes již není povinností zaměstnavatele uveřejňovat volná místa na Úřadu práce. Pokud žáci nenastoupí ihned po škole do zaměstnání nebo neodcestují na zkušenou do světa, v 99,9 % se budou muset zaevidovat na Úřadu práce. Evidence na Úřadu práce jim přinese zaplacené zdravotní pojištění, na podporu nebudou mít nárok. Zde je důležité si uvědomit fakt, že když se někdo zaeviduje na Úřadu práce nebo u personální agentury, neznamená to, že aktivně hledá práci. Setkávám se neustále s hlasy typu: Já jsem se zaevidoval na Úřadu práce a oni mi teď musí práci najít. V žádném případě to tak není. Tento názor vyvracejte svým žákům hned od počátku, jinak jejich cesta za prací nedopadne dobře. Oni sami musí být aktivní. 10 Voľba povolania PORADCE a K svet VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 49. AKTUALIZACE procese

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

kolektiv autorů Texty k personálnímu řízení v neziskové organizaci

kolektiv autorů Texty k personálnímu řízení v neziskové organizaci kolektiv autorů Texty k personálnímu řízení v neziskové organizaci Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více