VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOĽBA PRVÉHO POVOLANIA"

Transkript

1 Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů A 1.1 D 3.29 PaedDr. Marie Ernestová, ZŠ Zaječov Téma: Cíl hodiny: Pomůcky: Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů Připravit žáky na vstup do pracovněprávních vztahů, seznámit je s povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů, vést je k pochopení nutnosti existence pravidel Psací potřeby, pracovní list č. 1 test pro žáky, pracovní list č. 2 případové studie Struktura hodiny: 1. Úvod, seznámení s tématem 5 minut 2. Test pro žáky a jeho vyhodnocení minut 3. Výklad (pomocí interakce se žáky) 15 minut i se zápisem výpisků 4. Případové studie minut 5. Shrnutí 3 5 minut PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 18. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 1

2 D ) Úvod, seznámení s tématem 2) Test pro žáky Rozdejte žákům první pracovní list test o pracovněprávní problematice. Upozorněte je, že některé otázky mají i 2 správná řešení. Po 8 10 minutách proveďte společně vyhodnocení. Správné odpovědi: 1 c, 2 a, c, 3 a, c, 4 b, 5 b, 6 c, 7 a, 8 b, c, 9 c, 10 a, c Za každou správnou odpověď si žáci započítají 1 bod, nejvíce mohou získat 14 bodů. Nejvyšší bodové zisky můžete obvyklou formou odměnit (malou jedničkou, pochvalou, ). 3) Výklad Náš test se týkal vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Řeší je právní norma zvaná Zákoník práce. Zaměstnanec člověk, který pracuje za mzdu (podmínkou je dosažení 15 let věku, výjimkou může být absolvent speciální školy od 14 let) Zaměstnavatel: právnická osoba skupina osob a majetku, tj. právní subjekt, např. firma Škoda fyzická osoba jednotlivec, který zaměstná druhé, např. majitel restaurace, který zaměstná servírku Žáci mohou sami uvádět příklady ze svého okolí. Pracovní poměr vzniká: podpisem pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (i ústní formou) volbou (poslanec Parlamentu ČR, uvolněný starosta) jmenováním (ředitel školy) 2 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 18. AKTUALIZACE procese

3 A 1.1 D 3.29 Pracovní poměr zaniká: dohodou výpovědí (zaměstnance zaměstnavateli nebo opačně) zrušením (ve zkušební době nebo okamžitým při porušení kázně) uplynutím sjednané doby smrtí zaměstnance Povinnosti zaměstnavatele: dodržovat Zákoník práce a ostatní právní normy umožnit zaměstnancům na všech směnách dostupné stravování umožnit bezpečný výkon práce udržovat a zlepšovat zařízení pro zaměstnance za vykonanou práci platit mzdu Povinnosti zaměstnance: vykonávat práci sjednanou pracovní smlouvou dodržovat bezpečnostní předpisy, hygienické a právní normy prohlubovat si kvalifikaci dodržovat sjednanou pracovní dobu 4) Případová studie Žáci mohou pracovat ve dvojicích a návrhy řešení pak společně zkontrolujeme. Příklady odpovědí a návrhy řešení naleznete v pracovním listu pro učitele. 5) Shrnutí, závěr Připomeneme žákům, že každý z nich bude pravděpodobně jednou zaměstnancem nebo zaměstnavatelem a bude muset dodržovat základní pracovněprávní pravidla, tj. Zákoník práce. PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 18. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 3

4 D 3.29 Příloha č. 1 Pracovní list pro žáky Test znalosti pracovněprávních vztahů (zakroužkujte správné odpovědi) 1. Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli řeší: a) Občanský zákoník b) Živnostenský list c) Zákoník práce 2. Pracovněprávní vztah vzniká: a) jmenováním b) pasováním c) podpisem pracovní smlouvy 3. Komu vzniká pracovněprávní vztah volbou? a) starostovi obce b) řediteli školy c) poslanci Parlamentu ČR 4. Který údaj nemusí být v pracovní smlouvě? a) konkrétní druh práce b) věk c) místo výkonu práce 5. Způsobilost pro výkon určitého povolání se nazývá: a) klasifikace b) kvalifikace c) kvantifikace 6. Odměna za vykonanou práci se nazývá: a) výplata b) výslužka c) mzda 4 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 18. AKTUALIZACE procese

5 A 1.1 D Zaměstnanec má nárok na: a) dovolenou na zotavenou b) prázdniny c) prodloužený víkend 8. Zaměstnanec je povinen: a) zdravit manželku svého nadřízeného b) dodržovat sjednanou pracovní dobu c) vykonávat pracovní činnosti sjednané smlouvou 9. Pracovní doba trvá maximálně: a) 33 hodin týdně b) 40 hodin týdně c) 43 hodin týdně 10. Zaměstnavatel má za povinnost: a) zajistit pracovní podmínky pro bezpečný výkon práce b) zajistit zaměstnanci letní dovolenou c) umožnit zaměstnanci dostupné stravování PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 18. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 5

6 D 3.29 Příloha č. 2 Pracovní list pro žáky Případové studie A) Majitel obchodu pan Váňa zaměstnává paní Jílkovou jako prodavačku v obchodě s potravinami na 6 hodin denně. Protože se obchod nachází v jeho domě, občas ji pošle nahoru pomoci jeho ženě s domácností vytřít podlahu, uklidit, vyžehlit, Paní Jílková se obává ztráty zaměstnání, a tak uvedené práce vykonává, často po své pracovní době. Její mzdu tvoří jen odměna za práci prodavačky. V čem je porušován Zákoník práce? B) Pan Jiří Franta pracoval u firmy Novapol jako technik. Práce jej přestala bavit, protože měl pocit, že si málo vydělá. Zašel za ředitelem a navrhl mu, že u firmy skončí. Ředitel vyslovil souhlas s jeho návrhem. Jakým způsobem skončil tento pracovní poměr?. C) Pan Novák pracoval jako řidič. Jednou odpoledne se při zpáteční cestě zastavil v restauraci a vypil 2 piva. Zastavila ho policejní hlídka a odebrala mu řidičský průkaz. Následně s ním zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr. Proč a jakým způsobem? 6 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 18. AKTUALIZACE procese

7 Příloha č. 3 Pracovní list pro učitele Případové studie (příklady správných odpovědí) A 1.1 D 3.29 A) Majitel obchodu pan Váňa zaměstnává paní Jílkovou jako prodavačku v obchodě s potravinami na 6 hodin denně. Protože se obchod nachází v jeho domě, občas ji pošle nahoru pomoci jeho ženě s domácností vytřít podlahu, uklidit, vyžehlit, Paní Jílková se obává ztráty zaměstnání, a tak uvedené práce vykonává, často po své pracovní době. Její mzdu tvoří jen odměna za práci prodavačky. V čem je porušován Zákoník práce? Paní Jílková vykonává práci, která není předmětem její pracovní smlouvy. Zaměstnavatel pan Váňa jí neplatí za odpracované hodiny navíc. Na výpomoc v domácnosti by s ní měl mít uzavřenou další smlouvu, např. dohodu o pracovní činnosti. B) Pan Jiří Franta pracoval u firmy Novapol jako technik. Práce jej přestala bavit, protože měl pocit, že si málo vydělá. Zašel za ředitelem a navrhl mu, že u firmy skončí. Ředitel vyslovil souhlas s jeho návrhem. Jakým způsobem skončil tento pracovní poměr? Tento pracovní poměr skončil dohodou, protože zaměstnanec i zaměstnavatel se předem dohodli. C) Pan Novák pracoval jako řidič. Jednou odpoledne se při zpáteční cestě zastavil v restauraci a vypil 2 piva. Zastavila ho policejní hlídka a odebrala mu řidičský průkaz. Následně s ním zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr. Proč a jakým způsobem? Pracovní poměr byl rozvázán cestou okamžitého zrušení pracovního poměru, což je možné např. při hrubém porušení kázně, nebo je li zaměstnanec pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 18. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 7

8 D 3.29 Poznámky: 8 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 18. AKTUALIZACE procese

9 Podnikání, jeho formy a možnosti D 3.30 PaedDr. Marie Ernestová, ZŠ Zaječov Téma hodiny: Podnikání, jeho formy a možnosti Cíl hodiny: Žáci poznají podnikání jako svou možnost uplatnění se v budoucnosti na trhu práce, analyzují jeho výhody a nevýhody a osobnostní předpoklady pro tuto činnost. Pomůcky: tabule křída nebo velký arch papíru a fixy psací potřeby pracovní list pro žáky Struktura a časové rozvržení hodiny: 1. Úvodní brainstorming 10 minut 2. Výklad minut 3. Osobnostní předpoklady podnikatele 10 minut 4. Výhody a nevýhody podnikání 5 8 minut 5. Shrnutí, závěr hodiny 3 5 minut PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 20. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 1

10 D ) Úvodní brainstorming Vyzvěte žáky, ať chodí k tabuli nebo archu papíru a napíší první pojem, který je napadne, když se řekne podnikání, podnikatel. Žáci uvádějí různé pojmy, např. peníze, banka, drahé auto, firma, pán v obleku, kancelář, autodílna, dáma v kostýmu, tenis, podnikatelský bál. Při této metodě nic není chyba, protože děti mají různé asociace. Tuto aktivitu uzavřeme s tím, že uvedené pojmy se k podnikání vztahují a my si společně řekneme, co je jeho podstatou. 2) Výklad Podnikání provozování podnikatelské činnosti v oblasti výroby, služeb, obchodu může být: a) individuální, samostatné firmu založí jeden člověk, právní normou je Živnostenský zákon b) ostatní formy podnikání firmu založí více lidí jedná se o obchodní společnost, družstvo, akciovou společnost, společnost se zahraniční účastí právní normou je Obchodní zákoník Co potřebujeme k samostatnému podnikání? Necháme odpovídat žáky, měli by uvádět: místo, prostory počáteční finance vlastní hotovost, úvěr z banky splnění určitých podmínek všeobecné, tj. věk nad 18 let, trestní bezúhonnost, plná způsobilost k právním úkonům, občanství ČR (jinak zvláštní povolení) specifické podmínky např. vzdělání v oboru, praxe, živnostenský list 2 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 20. AKTUALIZACE procese

11 Jaké jsou povinnosti podnikatele? dodržovat platné zákony podávat daňové přiznání platit si zdravotní a sociální pojištění pokud má zaměstnance, musí jim zajistit podmínky vymezené Zákoníkem práce D ) Osobnostní předpoklady podnikatele Ne každý člověk může a chce být podnikatelem, tato činnost předpokládá určité charakterové vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Rozdejte žákům pracovní listy č. 1 a požádejte je, aby z nabídnutých vlastností a schopností vybrali ty, které jsou společností vnímány jako kladné (působí tedy pozitivně a prospěšně). O jednotlivých položkách můžeme vést se žáky diskusi, sporná bývá šetrnost a strach z rizika, samozřejmě i upřímnost, která je někdy žádoucí (podnikatel se dostal do dočasných potíží, řekne o nich zaměstnancům, a tím rozptýlí fámy a zklidní situaci), jindy může podnikatele poškodit (např. když sdělí své podnikatelské záměry před konkurencí nebo se uchází o nějakou zakázku a postupuje nediplomaticky). Žáci mohou uvádět i své vlastní návrhy na základě osobní zkušenosti, např. spolehlivost, manuální zručnost (zedník, truhlář, kadeřnice ), finanční dostupnost, nepovyšování se nad druhé a další. Mezi správné odpovědi určitě patří pracovitost, píle, poctivost, cílevědomost, ohleduplnost k životnímu prostředí, odbornost, komunikativnost, schopnost zaujmout, rozhled v oboru, snaha zdokonalovat se, slušnost. Můžeme též žákům zadat úkol na příští hodinu, aby doložili zprávami z denního tisku příklady nevhodného chování podnikatelů (zprávy o podvodech, nesplácení úvěrů, nedodržení kupních smluv, předražování v restauracích, nedodržení kvality služeb atd.). Přinesenými zprávami žáků můžeme začít příští hodinu a vést k nim i krátkou diskusi. Tato aktivita je součástí osobnostní a mediální výchovy. Tip PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 20. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 3

12 D ) Výhody a nevýhody podnikání (práce ve skupinách, pracuje se s druhou částí pracovního listu) Rozdělte žáky do skupin po 3 nebo 4 a zadejte jim, ať k položkám uvedeným v pracovním listu doplní, zda je u podnikatelů vnímána jako klad či zápor (doplní + či ; dle času opět můžeme dát prostor k diskusi). I zde se můžeme setkat s rozdílnou reakcí dětí, např. sponzorování potřebných někdo cítí jako dobrou věc, jiný jako zbytečnost nebo mrhání penězi. Žáci by se měli při těchto aktivitách učit věcné diskusi a argumentaci. 5) Shrnutí Poznali jste možnost stát se podnikatelem jako jednu z cest svého budoucího uplatnění. Klade však nároky nejen na osobnostní vybavenost, ale má své kladné i záporné stránky, které jste si sami uvědomili a s nimiž je třeba počítat. Téma doporučuji pro 8. nebo 9. třídu, podle ŠVP. Poznámky: 4 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 20. AKTUALIZACE procese

13 D 3.30 Příloha č. 1 Pracovní list pro žáky Osobnostní předpoklady podnikatele 1. Vyberte z nabídnutých vlastností a schopností, které by úspěšný podnikatel mít neměl (tyto zakroužkujte): pracovitost, píle upřímnost bezohlednost neschopnost odbornost schopnost zaujmout strach z rizika přecitlivělost snaha zdokonalovat se poctivost lež a podvody rozhled v oboru cílevědomost komunikativnost podlézavost šetrnost tělesná zdatnost dobré oblékání ohleduplnost slušnost k životnímu prostředí Můžete doplnit vlastní návrhy: 2. K uvedeným položkám označte, zda jsou u podnikatelské profese vnímány jako klad či jako zápor. Pište + ( klad) nebo (zápor) Může sponzorovat potřebné. Nese velká rizika. Má starosti. Věnuje se své práci soustavně. Může pracovat tvořivě a svobodně. Nemá jistý výsledek. Má málo volného času. Musí platit daně. Častý styk s úřady. Má velkou zodpovědnost. Je ve společnosti vážený. Má dostupný úvěr a leasing. Nemá čas na rodinu. Často jedná s lidmi. Pohybuje se ve vyšší společnosti. Musí sám pracovat. PORADCE Voľba povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce 20. vo AKTUALIZACE vyučovacom procese 5

14 D 3.30 Poznámky: 6 Voľba povolania PORADCE a svet K VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 20. AKTUALIZACE procese

15 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ Aktuální trh práce a kompetence užitečné pro uplatnění na něm PhDr. Sylvie Navarová, Škola manažerského rozvoje, s. r. o. Které profese jsou v dnešní době nedostatkové? Jak se zorientovat v inzerci pracovních míst a jak s ní pracovat? Jaké by měl mít uchazeč o zaměstnání kompetence? Jak žáky seznámit s obsahem jednotlivých profesí? Co se dozvíte: Příspěvek pojednává o specifikách současného trhu práce a jeho vývoji do budoucna. Je zajímavé, že žáci tříd, kteří uvažují o výběru střední školy, chtějí z dlouhodobého hlediska v budoucnu rodinu, dům, tedy stabilitu. Jak tedy volit střední školu s ohledem na tyto tendence? Článek přináší informace o profesích, které budou na trhu práce nedostatkové. Dozvíte se o technikách hledání zaměstnání a rozvoje kompetencí potřebných na trhu práce. Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce vo 49. vyučovacom AKTUALIZACE procese 1

16 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ obsah strana 1. Zboží na trhu práce Profese, které jsou a budou nedostatkové Jak firma vybírá své zaměstnance a jak si lidé mohou práci hledat Jak pracovat s inzercí volných pracovních míst Kompetence pro trh práce Jedenáct rad pro navazování a udržování efektivní komunikace Sedm rad pro zvýšení soustředěnosti Pracovní kariéra a stabilita volby profese v čase Seznámení žáků s obsahem práce jednotlivých profesí Spokojenost s volbou profese Školou to nekoncí Závěr Literatura 30 2 Voľba povolania PORADCE a K svet VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 49. AKTUALIZACE procese

17 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ 1. Zboží na trhu práce Práce je činnost představující nutnou a přirozenou podmínku existence člověka (Nový, 1997). Je to činnost specificky lidská. Promítá se v ní aktivní vztah člověka ke skutečnosti. Práce je zdrojem uspokojování většiny potřeb jedince i druhých lidí (Matušková, 2003). Práce má podstatný význam pro člověka, pro malou skupinu (rodinu, pracovní skupinu) i pro celou společnost. V rodině a ve společnosti proto patří k důležitým charakteristikám při hodnocení jedince to, jak pracuje. To se také stává důležitým momentem v sebehodnocení zdravě se vyvíjející osobnosti (Čáp, 1997). Práce naplňuje celý život člověka, provází ho po celou dobu jeho života, od dětství. Děti a mladiství ve svém vývoji přejímají model člověka, který pracuje, chápou práci jako nezbytnou součást života a alespoň do určité míry ji hodnotí kladně, což je nezbytností pro formování kladného postoje mladých lidí k práci (Čáp, 1997). Děti jsou k práci motivovány potřebou činnosti, zvídavostí, snahou o posílení sebehodnocení apod. Práce Práce u dětí a mladistvých Život však dětem a mladistvým poskytuje množství negativních modelů osob, které nepracují a dostávají se do frustrujících situací. Buchtová (2002) upozorňuje na negativní vliv nezaměstnanosti jedince na jeho rodinu, kdy se neurotické potíže nezaměstnaného člena rodiny přenášejí na pracujícího a také na děti např. ve formě poruch chování. V průběhu dospělého života lidé obvykle řeší záležitosti své profesní kariéry a fungování rodiny (Bedrnová, Nový, 1999). práce může člověku přinášet uspokojení ze samotné činnosti a z jejího výsledku, může být zdrojem seberealizace. Stejně tak může být zdrojem odcizení, pocitu ztráty kontroly nad svými produkty i sebou samým (Buriánek, 1996). Trh práce je pomyslný prostor, ve kterém zaměstnavatelé hledají pracovní sílu (poptávková strana) a lidé nabízejí svou pracovní sílu ve snaze obstarat si prostředky k obživě. Vzájemný poměr obou složek působí na cenu práce (mzdy) a souvisí i s mírou nezaměstnanosti (Buriánek, 1996). Vaši žáci budou na trh práce vstupovat jako zboží, které se bude prodávat. I když se to mnohým lidem nelíbí (nejsou přece zboží), musí ovládnout stejné techniky, ve kterých jsou školení obchodníci. Buď se budou umět prodat, pokud budou mít takovou profesi, v níž je velká Práce u dospělých Trh práce Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce vo 49. vyučovacom AKTUALIZACE procese 3

18 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ konkurence, nebo musí být dobrým zbožím, které se prodává samo, anebo je nedostatkové. Pracovní trh v České republice rozlišuje práci mužskou a práci ženskou, což je dáno plánovaným rozdělením povolání na mužská a ženská v padesátých a šedesátých letech, kdy docházelo k přesunům mužů z lehkého průmyslu a služeb (likvidace živností) do odvětví těžkého průmyslu. Původní pracovní místa pak zaujaly ženy. V současnosti jsou zejména technické obory (telekomunikace, výpočetní technika apod.) doménou mužů (z 97 %), feminizovány jsou naopak pedagogické obory (z 90 %), farmacie (z 80 %) nebo filozofie (ze 76 %). (Informace jsou dostupné na Rizikové skupiny Mezi rizikové skupiny na trhu práce, kterým má být podle 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, věnována zvýšená péče, patří: a) fyzické osoby se zdravotním postižením, b) fyzické osoby do 25 let věku, c) absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku, d) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu, e) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, f) fyzické osoby starší 50 let věku, g) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců, h) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Zdroj: htm?SID=5B35C8EAB444F3A0CE6835B7B3113C62 Veďme své žáky k odpovědné volbě profese. Je žádoucí, aby po absolvování školy nastoupili do zaměstnání, především z důvodu dalšího rozvoje jejich osobnosti. Můžeme je vést a učit orientaci na trhu práce již na základní škole. Zájem mají. 4 Voľba povolania PORADCE a K svet VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 49. AKTUALIZACE procese

19 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ Kariérové poradenství je klíčové na základních a středních školách, kde umožní profesní nasměrování žáků tak, aby se v budoucnu eliminovala jejich nespokojenost se zvoleným studiem, resp. prací, a fluktuace do jiných oborů, neukončování studia, rekvalifikace, zaměstnání. Nespokojenost v práci ovlivňuje pracovní výkon, kvalitu práce a negativní reakce okolí na špatný pracovní výkon zpětně posiluje demotivaci k profesi a práci obecně. 1.1 Profese, které jsou a budou nedostatkové Když se žáků v 9. třídě zeptáte na jejich představu života za deset let, dozvíte se, že chtějí rodinu, dům, práci, což jsou stabilní hodnoty. Udělejte si tedy se svými žáky, které v nejbližší době čeká volba dalšího studia/profese, následující skupinovou hru. Týmům po 4 5 žácích zadejte úkol k řešení: Zamyslete se a sepište profese, které jsou podle vás stálé (budou stále vyžadovány), a vysvětlete, proč si to myslíte; uveďte příklady. Výsledky pak tým prezentuje. Jedna z možných variant odpovědí bude: Chceme si postavit dům. Zadáme celou stavbu odborné firmě. Když se přijdeme podívat, jak náš nový domov vzrůstá, zjistíme, že sice máme najatou odbornou firmu, která má výborně zpracované webové stránky s fotodokumentací, referencemi, obchodník nám nabídl individuální přístup k řešení našich požadavků, ale řemeslníci nejsou příliš schopní, mírně řešeno Nejenže jim chybějí odborné znalosti, ale také nepracují logicky, o nadšení z práce není třeba hovořit. Do určité míry to může zachránit dobrý stavbyvedoucí a stavební dozor. Tam, kde ani toto nepomůže, si budeme muset sehnat šikovného člověka, který opraví chyby a dodělá, co odborná firma neudělala nebo pokazila. Jakých profesí je na českém trhu práce nedostatek? Z výše uvedené představy je jasné, že chybějí odborní řemeslníci. Zedníci, instalatéři, malíři, topenáři, klempíři atd., lidé, kteří se řemeslu vyučili, rozumějí mu, dělají ho rádi. Trend, který je v současné době nastaven, je takový, že pomocné práce dělají nevyučení lidé nebo pracovníci přicházející z východních zemí. Udělají to, co se jim řekne. Někdo ale musí vědět, co se má dělat, a zkontrolovat odvedenou práci. Odborní řemeslníci Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce vo 49. vyučovacom AKTUALIZACE procese 5

20 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ Podle serveru do roku 2013 nastává rychlý pokles počtu absolventů těchto oborů a současně podle serveru považují absolventi těchto profesí svou práci za jistou. Technické profese Environmentální profese Sociální a zdravotnické služby Služby Obchodníci Stavět se bude, bude potřeba dodávat energie do domácností, zpracovávat odpady. Technické profese naplňující tyto potřeby obyvatelstva budou stále žádané strojní inženýr, stavební inženýr, architekt, technik v elektroenergetice, strojírenský technolog. Přestože podle serveru absolventi těchto oborů hodnotí své současné zaměstnavatele jako podprůměrně perspektivní, považují své zaměstnání za jisté. Trendem poslední doby je rovněž chránit zeleň, pečovat o ni, podporuje se environmentální výchova. To znamená rozvoj profesí, jako je zahradní technik, zahradník. Podle serveru do roku 2013 nastává rychlý pokles počtu absolventů těchto oborů. Další variantou odpovědi může být také: Lidé potřebují a budou potřebovat kvalitní zdravotní péči nebo populace stárne, někdo musí pečovat o seniory. Hledáme místo pro babičku v domově důchodců, čekací lhůta je 10 let. Trendem v žádaných profesích budoucnosti jsou právě sociální služby, zdravotnická péče. Podle serveru má velmi dobré vyhlídky na umístění na trhu práce fyzioterapeut, dietní sestra, zdravotnický asistent (tedy pečovatel a pomocný ošetřovatel) a záchranář. Lidé pracující ve službách jako jsou kadeřnice, kosmetičky mají v současné době průměrnou šanci na uplatnění podle serveru ubývá však absolventů těchto oborů a podle serveru jsou nadprůměrně spokojení s náplní své práce a možností uplatnění své kvalifikace. Další varianta odpovědi: Výrobní firmy stěhují svá pracoviště dále na východ. V Evropě zůstávají obchodníci to znamená, že v Evropě se budu uzavírat obchody. Požadavky na obchodní zástupce jsou i dnes velmi časté v nabídkách volných pracovních míst. Ne každý chce tuto profesi vykonávat, je ale dobré si tento trend uvědomit. Podle sektorových analýz zveřejněných na webu buducnostprofesi.cz budou žádaní zejména obchodníci s technickým vzděláním (např. elektrotechnika, energetika, ICT), vyškolení v soft skills, jako je 6 Voľba povolania PORADCE a K svet VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 49. AKTUALIZACE procese

21 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ prozákaznická orientace, zdatnost v ICT, a s nezbytnými jazykovými schopnostmi, kdy anglický jazyk je zcela základním předpokladem a do budoucna budou žádány též jazyky ruský, čínský a japonský. Řemesla, technika, služby, péče o seniory, obchod to jsou profese budoucnosti. Možná vaši žáci najdou i další oblasti. Jak je to v zahraničí? Největší nárůst by měly podle serveru zaznamenat top manažerské, technické a další odborné profese. Dále se na serveru uvádí, že evropská ekonomika však bude i nadále potřebovat ve velké míře středně kvalifikované pracovníky. Jedna věc je vědět, kam se trh práce ubírá, druhá věc je umět se na něm uplatnit. Podle informací na serveru se budou zvyšovat nároky mimo jiné na měkké dovednosti (soft skills) všech typů pracovníků. Jde o dovednosti, které lze trénovat, ne naučit se z knížek. Možnostem rozvoje měkkých dovedností se budeme věnovat dále. Aby si vaši žáci v budoucnu zaměstnání našli, můžete s nimi již nyní probírat také témata, jak práci hledat. Situace v zahraničí Soft skills 1.2 Jak firma vybírá své zaměstnance a jak si lidé mohou práci hledat Na trhu práce se pohybují: absolventi škol, kteří ještě zaměstnání neměli, nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání v evidenci Úřadů práce, lidé, kteří z nějakých důvodů nepracovali (ženy v domácnosti; lidé, kteří dlouhodobě pečovali o osobu blízkou; lidé, kteří se vrátili ze zahraničí; ženy po mateřské nebo rodičovské dovolené), lidé, kteří mají zaměstnání, ale sledují nabídku volných míst, protože by rádi zaměstnání změnili, lidé, kteří mají zaměstnání, nechtějí ho měnit, ale náhodou se o volném místě dozvědí a nabídka je pro ně tak zajímavá, že se pokusí místo získat. Žáci tedy mají velkou a silnou konkurenci osob často s praxí, s rozvinutými pracovními návyky a praktickými dovednostmi. Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce vo 49. vyučovacom AKTUALIZACE procese 7

22 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ Hledání pracovníků Jakmile se firma rozhodne obsadit volné pracovní místo, má řadu možností, kde může hledat vhodné pracovníky: 1. Vlastní zaměstnanci Firma hledá vhodného pracovníka mezi svými vlastními zaměstnanci (pokud najde vhodného zaměstnance mezi svými zaměstnanci, převede ho na nabízené pracovní místo). 2. Bývalí zaměstnanci Firma vyhledává kandidáta mezi bývalými zaměstnanci (oslovování zaměstnanců propuštěných např. při restrukturalizaci firmy, tzv. z nadbytečnosti). 3. Známí Vedoucí se často rozhlížejí po novém členovi týmu mezi známými svými a svých zaměstnanců (na doporučení svého zaměstnance přijmou člověka známého nebo příbuzného) tento zdroj vyhledávání pracovníků mohou využít vaši žáci při svém prvním vstupu na trh práce. Každý má známé a je dobré síť svých známých rozšiřovat, protože když budeme hledat práci, známí jsou první, na koho se můžeme obrátit o pomoc. V této souvislosti je potřeba upozornit na význam nejen fyzických osob, ale také virtuálních známých na sociálních sítích. 4. Databáze uchazečů Personalisté hledají vhodné zájemce v databázi uchazečů (lidé, kteří již dříve nechali svůj životopis na personálním útvaru pro případ zájmu) opět možnost pro žáky, jak dát o sobě vědět, tj. aktivně se nabízet do firem, rozesílat své životopisy spolu s průvodními dopisy vyjadřujícími zájem pracovat v konkrétní firmě. Nikdy nerozesílejte y plošně! Tím dáváte najevo svou lhostejnost k tomu, kde budete pracovat! Firma je vždy jedinečná, vedou ji jedineční lidé a urazíte je tím, že jejich jedinečnost nevyzdvihnete. 5. Personální agentury Firmy požádají o nalezení vhodného pracovníka personální agenturu (soukromé firmy, které zprostředkovávají výběr vhodných lidí a doporučí je firmám) žáci mají možnost se zaregistrovat u řady personálních agentur jako zájemci o práci. 8 Voľba povolania PORADCE a K svet VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 49. AKTUALIZACE procese

23 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ Zde platí pravidlo nikdy nikomu nic neplaťte! Personální agentury jsou velmi dobře placeny firmami, které je o zprostředkování zaměstnance požádají. Pro vaši představu, provize personální agentury za zprostředkování pracovníka činí 3 6násobek nástupního platu pracovníka (podle pracovní pozice méně u nižších pozic, více u vyšších pozic a náročnějších profesí). Personální agentury najdete lehce, když si do internetového vyhledávače zadáte heslo personální agentura. Činnost personálních agentur je řízena Ministerstvem práce a sociálních věcí. Souhrnně se používá pojem agentura práce. Personální agentura však neuzavírá pracovní smlouvy se zaměstnanci a neposkytuje své pracovníky firmám. Personální agentura pouze vybírá vhodné pracovníky pro jiné firmy. 6. Inzeráty Firmy hledají zaměstnance prostřednictvím inzerátů zveřejněných v novinách a na vývěskách jakmile se vaši žáci pustí do hledání zaměstnání, je sledování inzerce minimum, co mohou udělat. Servery, které nabízejí práci, jsou např.: portal.mpsv.cz Servery nabízející práci Voľba PORADCE povolania K VOLBĚ POVOLÁNÍ a svet práce vo 49. vyučovacom AKTUALIZACE procese 9

24 ZNALOSTI V OBLASTI VOLBY POVOLÁNÍ Ukázka serveru nabízejícího práci Handicapovaným osobám je práce nabízena také např. zde: Informace k výběru inzerce naleznete dále v textu. 7. Úřad práce Firmy oznamují volné místo Úřadu práce a žádají o zveřejnění inzerátu na portálu portal.mpsv.cz. Dnes již není povinností zaměstnavatele uveřejňovat volná místa na Úřadu práce. Pokud žáci nenastoupí ihned po škole do zaměstnání nebo neodcestují na zkušenou do světa, v 99,9 % se budou muset zaevidovat na Úřadu práce. Evidence na Úřadu práce jim přinese zaplacené zdravotní pojištění, na podporu nebudou mít nárok. Zde je důležité si uvědomit fakt, že když se někdo zaeviduje na Úřadu práce nebo u personální agentury, neznamená to, že aktivně hledá práci. Setkávám se neustále s hlasy typu: Já jsem se zaevidoval na Úřadu práce a oni mi teď musí práci najít. V žádném případě to tak není. Tento názor vyvracejte svým žákům hned od počátku, jinak jejich cesta za prací nedopadne dobře. Oni sami musí být aktivní. 10 Voľba povolania PORADCE a K svet VOLBĚ práce POVOLÁNÍ vo vyučovacom 49. AKTUALIZACE procese

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji.

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. reg. č. proj. CZ.1.04/3.3.05/96.00220 délka trvání od 15. 3. 2013 do 14. 9. 2014 Cíl projektu Cílem

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Cíl: Mít základní představu o rozdílu být zaměstnán nebo podnikat. Časová dotace: Věková skupina: 1 vyučovací hodina 8. ročník Pomůcky: pracovní list, psací potřeby,

Více

Příklad dobré praxe XV

Příklad dobré praxe XV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XV pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Jaroslav Žáček

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

NABÍDKA PRÁCE HR trainee program

NABÍDKA PRÁCE HR trainee program HR trainee program Popis pozice Tréninková pozice v oblasti řízení lidských zdrojů a výcvik k HR-manažerskému postu Stínování činností personálního ředitele společnosti, spolupráce na zajištění personálních

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?*

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Odpovědí je portál * www.vzdelavaniaprace.cz Národní soustava kvalifikací (NSK) se v praxi využívá stále více! Čísla hovoří

Více

KARIÉRNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY. Masarykova univerzita - univerzita s budoucností 1

KARIÉRNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY. Masarykova univerzita - univerzita s budoucností 1 KARIÉRNÍ CENTRUM MASARYKOVY UNIVERZITY Masarykova univerzita - univerzita s budoucností 1 CHARAKTERISTIKA KARIÉRNÍHO CENTRA MU Cílem působení Kariérního centra Masarykovy univerzity je směrovat jeho vývoj

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Kariérový poradce pro zaměstnanost

Kariérový poradce pro zaměstnanost Kariérový poradce pro zaměstnanost (kód: 75-005-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání: Kariérový poradce

Více

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MPSV, oddělení projektů CLLD 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc PROGRAM METODICKÉHO DNE - PRAHA 12.9. 10:30 11:45 Úvod, představení podporovaných

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004- R) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti

Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti A) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce a) Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled

Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled Podpora dalšího vzdělávání a rekvalifikace prostřednictvím Úřadu práce ČR současný stav a výhled 15.12.2015 Mgr. Miriam Majdyšová Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 30. 11. 2015 KM UH VS ZL Kraj Uchazeči

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Příklad dobré praxe XIII

Příklad dobré praxe XIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Michal Jelínek

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY

ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY ZKVALITŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY FIRMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3, 4 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné vy_32_inovace_ma_13_01

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelkou Magistrátu hlavního města Prahy v souladu

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov.

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov. SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov www.senzapv.cz senzapv@senzapv.cz cekalova@oslipka.cz Olomouc 17.12.2012 Vznik SENZA družstva subjektivní situace Důvody založení družstva zkušenosti z poskytování

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Trh práce Autor: kód DUMu: Šablona: Tem. oblast: Jaroslav Kvapil Šk. rok: 2012/2013 VY_32_INOVACE_Ek.8.11

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Otázka: Personalistika. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Dominika Křížová. Zaměstnanci

Otázka: Personalistika. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Dominika Křížová. Zaměstnanci Otázka: Personalistika Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dominika Křížová Zaměstnanci Personalistika= činnost, která se zabývá zaměstnanci (personální oddělení, útvar řízení lidských zdrojů) činnosti: přijímání

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více