Manuál poradenské činnosti Job club

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál poradenské činnosti Job club"

Transkript

1 Manuál poradenské činnosti Job club Praktická ukázka poradenského programu Job club pro pracovníky vzdělávacích institucí a neziskových organizací Ing. Lenka Orgoníková Mgr. Luděk Richter

2 Ing. Lenka Orgoníková Mgr. Luděk Richter Manuál poradenské činnosti Job club Praktická ukázka poradenského programu Job club pro pracovníky vzdělávacích institucí a neziskových organizací Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská Krnov

3 Kniha byla vytvořena v rámci projektu s názvem Výměna zahraničních zkušeností v oblasti realizace motivačních kurzů a Job clubů pro nezaměstnané a aplikace nových poznatků do praxe. Na tvorbě tohoto materiálu se podíleli členové realizačního týmu organizace AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství společně s odborníky partnerských organizací AECEO a Aktivity Slovakia. Krnov 2011 ISBN

4 Obsah Úvod 4 1. den Úvodní motivační blok 5 Osobní portfolio I den Osobní portfolio II. 20 Metody a techniky hledání práce den Osobní portfolio III. 39 Písemné kontaktování zaměstnavatele 45 Telefonické kontaktování zaměstnavatele den Osobní portfolio IV. 60 Osobní kontaktování zaměstnavatele a příprava na pracovní pohovor 66 Otázky kladené při pracovním pohovoru den Osobní portfolio V. 81 Motivace uchazečů o zaměstnání 89 Příprava životopisu den Osobní portfolio VI. Příprava sebeprezentace den Osobní portfolio VII. 113 Trénink sebeprezentace 121

5 Úvod Vážení čtenáři, milí lektoři, tato kniha je věnována jak lektorům motivačních kurzů a Job clubů, tak i pracovníkům, kteří se dennodenně věnují práci s uchazeči o zaměstnání. V knize vám nabízíme ukázkový poradenský program Job club, který můžete využít při práci s nezaměstnanými lidmi. Program je připraven od prvního výukového dne, tedy od samého začátku, až po jeho ukončení a obsahuje řadu zajímavých cvičení a interaktivních technik. Pokud se rozhodnete tuto knihu číst, naleznete zde nejen obsah poradenského programu Job club, ale také praktické ukázky jednotlivých cvičení, pracovní listy pro účastníky a příklady interaktivních technik. Poradenský program je rozdělen do sedmi výukových dnů, přičemž každý den trvá čtyři výukové hodiny. Mottem této knihy je citát: Kdo je připraven, není překvapen. Ti z vás, kteří vyučují pravidelně, jistě vědí, že kvalitní příprava kurzu zabere mnohem více času než samotná výuka. Využijte tedy tuto knihu při přípravě svých kurzů. Ušetří vám nejen čas, ale také vaši námahu. Poradenský program Job club obsahuje tato témata: Úvodní motivační blok. Osobní portfolio I.- VII. Metody a techniky hledání práce. Písemné kontaktování zaměstnavatele. Telefonické kontaktování zaměstnavatele. Osobní kontaktování zaměstnavatele. Otázky kladené při pracovním pohovoru. Motivace uchazečů o zaměstnání. Příprava životopisu. Příprava sebeprezentace. Trénink sebeprezentace. Věříme, že techniky i cvičení, které jsou obsahem tohoto poradenského programu, budou pro vás přínosné a zužitkujete je ve své lektorské praxi. Jsme přesvědčeni, že vám tato kniha přinese mnoho zajímavých informací a praktických nápadů, které využijete při realizaci Job clubů, motivačních kurzů nebo vzdělávacích kurzů pro uchazeče o zaměstnání. Za realizační tým Lenka Orgoníková 4

6 První výukový den - Lektorský manuál Téma výukového bloku: Úvodní motivační blok Cíl výukového bloku: Cílem tohoto bloku je seznámit účastníky s tématy a organizací kurzu, pomoci účastníkům překonat počáteční obavy a motivovat je k vlastní aktivitě. Obsah výukového bloku časová dotace 1. Přivítání a seznámení účastníků kurzu 20 min 2. Seznámení s tématy Job clubu 25 min 3. Práce ve dvojicích 10 min 4. Osobní portfolio (zážitková situace) 20 min 5. Interaktivní technika Pozitivní věta 15 min 90 minut Výstupy: Seznámení účastníků navzájem, seznámení účastníků s tématy a organizací kurzu. Zjištění očekávání a obav účastníků. 1. Přivítání a seznámení účastníků kurzu Čas: 20 minut Pomůcky: flipchart, fixy, tvrdé papíry - Lektor osloví a přivítá účastníky kurzu a představí se. - Lektor krátce představí Job club. Sdělí účastníkům, proč je Job club pořádán, jaké jsou jeho hlavní cíle a k čemu bude účastníkům užitečný. Lektor může sdělit účastníkům např. tyto informace: Job club pořádáme ve spolupráci s úřadem práce, jeho cílem je, abyste si ujasnili svou pozici na trhu práce a abyste se lépe orientovali ve volných pracovních místech. V průběhu kurzu se seznámíte s tím, jak a kde můžete volná pracovní místa hledat a jak správně oslovit zaměstnavatele. - Lektor seznámí účastníky s organizací kurzu. Konkrétně jim sdělí následující informace: ve kterých dnech bude kurz probíhat, kde a v jakých prostorách, v jakém čase, v kolik hodin je začátek kurzu a v kolik hodin kurz končí, jak dlouho budou trvat jednotlivé výukové bloky a přestávky, upřesní, co je výstupem kurzu pro účastníky i pro zadavatele. - Nyní lektor prodiskutuje dotazy účastníků (např. problémy s dojížděním, procento absence, pravidla kurzu). - Lektor požádá účastníky o vytvoření jmenovek. Na přeložený tvrdý papír každý účastník napíše své jméno. Potom jeden účastník po druhém řekne své jméno, odkud je a proč se účastní Job clubu. 2. Seznámení s tématy Job clubu Čas: 25 minut Pomůcky: předem připravený flipchart, vytištěné veselé a smutné smajlíky - Lektor krátce sdělí účastníkům, o čem bude následující výukový blok. Odkryje připravený flipchart, na kterém budou napsána témata celého Job clubu a ke každému tématu sdělí stručnou informaci o tom, čeho se dané téma bude konkrétně týkat. 5

7 První výukový den - Lektorský manuál Témata Job clubu: Osobní portfolio. Představíme si osobní portfolio. Osobní portfolio představuje vaši osobní složku, ve které máte komplexně setříděny všechny informace o sobě. Tyto informace vám usnadní rozhodování ohledně vaší možné budoucí profesní volby. Sestavíme si vaše osobní portfolio. Naučíme se sestavit a používat osobní portfolio. Každý z vás bude mít o sobě dostatek informací, které budete moci použít ve svém životopise nebo při pracovním pohovoru. Test profesních zájmů. Uděláme si společně test profesních zájmů. Zjistíte, které zaměstnání se pro vás hodí a pro které zaměstnání máte předpoklady. Test intelektových schopností. Vyzkoušíte si test intelektových schopností. Zjistíte, jak vám to myslí. Techniky hledání práce. Podíváme se, jak nejlépe postupovat při hledání zaměstnání. Trénink sebeprezentace. Natrénujete si, jak dobře zvládnout pracovní pohovor. Diskuze. V průběhu Job clubu budou také probíhat diskuze na zajímavá témata. Zábavné hry, hlavolamy, hádanky a úkoly. A samozřejmě nebudou chybět ani různé zábavné hry, cvičení nebo rébusy. - Každý z účastníků se zamyslí nad tím, které aktivity se mu líbí a jsou mu sympatické a které se mu naopak nelíbí, nebo se jich obává. - Lektor předá každému účastníkovi dva veselé smajlíky a dva smutné smajlíky. Účastníci přistupují ke flipu a nalepí veselé smajlíky k těm aktivitám, které je zaujaly, a smutné smajlíky k těm aktivitám, které se jim nelíbí nebo z nich mají obavy. - Poté následuje sdělení každého účastníka, kam své smajlíky nalepil a proč. Po ukončení této techniky lektor zhodnotí, co nám tato aktivita ukázala. Lektor krátce shrne následující oblasti: Která témata jsou nejžádanější. Ze kterých témat mají účastníci strach. Ukázalo se, že účastníci mají podobné názory, nebo odlišné? Proč tomu tak asi je? Lektor slíbí, že názory účastníků bude brát vážně. Více se bude věnovat oblíbeným tématům. U neoblíbených témat bude postupovat pomalu a citlivě, aby se obavy nenaplnily a dané téma nebylo pro účastníky příliš těžké. Lektor poděkuje za spolupráci všem účastníkům. Zhodnocení techniky: V závěru proběhne diskuze o pocitech účastníků z této zážitkové situace. Účastníci sdělí, jaké měli pocity, co se jim na aktivitě líbilo, co nelíbilo, zda bylo snadné, nebo těžké prezentovat před skupinou, zda už tuto situaci zažili nebo ne. Lektor účastníkům napomáhá a podporuje vyjádření pocitů ze zážitkové situace. Pokládá doplňující otázky, oceňuje odpovědi a poukazuje na zajímavé shody a rozdíly. Praktická ukázka z realizace Job clubu - Technika seznámení s tématy Job clubu 6

8 První výukový den - Lektorský manuál 3. Práce ve dvojicích Čas: 10 minut Pomůcky: pracovní listy - Lektor rozdělí účastníky do dvojic a nechá vždy střídavě jednu dvojici napsat odpověď na otázku: Co se stane, když si člověk vybere zaměstnání, které se mu nelíbí a pro které nemá předpoklady? Druhou dvojici nechá napsat odpověď na otázku: Co se stane, když si člověk vybere zaměstnání, které se mu líbí a které ho baví? Viz cvičení v pracovních listech. - Dvojice pracují a poté prezentují své nápady. Lektor zapisuje na flip, případně doplňuje informace. - Následuje krátká přednáška lektora: Vysoká nezaměstnanost vede k tomu, že si lidé při hledání práce nemohou příliš vybírat a velmi často vezmou práci, která je nebaví nebo pro kterou nemají předpoklady. Každý člověk se musí rozhodnout, které zaměstnání by chtěl a zda ho může získat. Největším úspěchem pak je, pokud si lidé najdou zaměstnání, které je baví, které je uživí a zároveň jim přináší uspokojení. - Lektor dále sdělí účastníkům: Lidé přemýšlí, jak najít správné zaměstnání, a jsou na to různé metody. Jednou z nich je vytvoření osobního portfolia. Pokud budou účastníci kurzu dobře spolupracovat, budou mít na konci Job clubu seznam profesí a zaměstnání, ve kterých by se jim mělo dařit a která je budou uspokojovat. - Svůj výklad lektor doloží praktickým příkladem, kdy paní Alena vykonávala práci, pro kterou neměla předpoklady (upovídaná a společenská paní, která původně dělala v kanceláří fakturantku, tato práce ji však vůbec nebavila a nakonec nalezla uplatnění jako obchodní zástupkyně a v této práci byla velmi úspěšná). 4. Osobní portfolio (zážitková situace) Čas: 20 minut Pomůcky: dokument osobní portfolio, hra osobní portfolio, odměna pro vítěze - Lektor rozdělí účastníky do dvojic a každé osobě ve dvojici předá Dokument osobní portfolio (obrázek č. 1). Účastníci mají dvě minuty na to, aby si dokument přečetli. Po uplynutí času tento dokument vrátí lektorovi. Viz cvičení v pracovních listech. - Lektor jednotlivým dvojicím rozdá rozstříhané kartičky s nadpisy a kartičky s komentářem k nadpisům (obrázek č. 2 a 3). Úkolem dvojice je přiřadit správně kartičky s nadpisy ke kartičkám s komentářem. Dvojice, která bude první hotova, zavolá lektora. Lektor zkontroluje výsledek a po ukončení aktivity vyhlásí vítěznou dvojici a odmění ji. Výsledek této techniky znázorňuje obrázek č. 4. Zhodnocení techniky: Po ukončení techniky následuje krátká zpětná vazba vedená lektorem. Lektor vyzve účastníky k diskuzi následujícími otázkami: Jak se vám aktivita líbila? Bylo pro vás snadné, nebo těžké přiřadit jednotlivé body? Co bylo jednodušší a co těžší? Jakým způsobem postupovali vítězové této techniky, že tak rychle poskládali portfolio? Uzavření zážitkové situace: Lektor účastníkům poděkuje a vyjádří uznání, jak skvěle tuto techniku zvládli. Zároveň jim sdělí, že díky této aktivitě se již trochu seznámili s obsahem osobního portfolia, se kterým budou v průběhu celého Job clubu pracovat. 7

9 První výukový den - Lektorský manuál Obrázek č. 1 Dokument osobní portfolio Obrázek č. 2 Hra osobní portfolio Obrázek č. 3 Nastříhané díly osobního portfolia Obrázek č. 4 Ukázka výsledků techniky 8

10 První výukový den - Lektorský manuál 5. Interaktivní technika Pozitivní věta Čas: 15 minut Pomůcky: pracovní listy - Lektor zadá účastníkům následující úkol: Napište větu složenou z deseti slov na téma: Co pozitivního se mi stalo v posledním období? - Lektor může uvést příklad: V minulém roce se mému synovi narodila krásná modrooká dcera. Tento týden jsem si koupil na svou zahrádku luxusní sekačku. Viz cvičení v pracovních listech. - Účastníci mají tři minuty na vytvoření věty a následně každý svou větu přečte. Zhodnocení techniky: Po ukončení techniky následuje krátká diskuze vedená lektorem. Lektor může položit následující otázky: Bylo pro vás těžké, nebo lehké vymyslet něco pozitivního? Bylo těžké sestavit větu o 10 slovech? Můžeme společně vymyslet nějakou podobnou pozitivní větu o 10 slovech pro náš kurz? Uzavření zážitkové situace: Lektor účastníkům poděkuje a vyjádří uznání, jak skvěle zvládli první výukový blok. Zároveň jim sdělí, že díky této aktivitě se naladili na další práci, která bude následovat v následujícím výukovém bloku. 9

11 První výukový den - Pracovní listy pro účastníky Téma výukového bloku: Úvodní motivační blok Jestliže máte svou kariéru dobře nasměrovanou, snadněji naleznete vhodné zaměstnání. Mít dobře placené zaměstnání patří k jedné ze základních priorit člověka. Svědčí o tom také skutečnost, že se na jedno volné pracovní místo hlásí desítky uchazečů. Někteří z nich jsou při hledání práce úspěšní, a jiným se naopak práci najít dlouhodobě nedaří. V průběhu tohoto kurzu se naučíte mnoho věcí, které vám při hledání práce pomohou. Cvičení (práce ve dvojicích) Společně ve dvojici vymyslete a napište odpovědi na otázku: a) Co se stane, když si člověk vybere zaměstnání, které se mu nelíbí a pro které nemá předpoklady? b) Co se stane, když si člověk vybere zaměstnání, které se mu líbí a které ho baví? Cvičení (práce ve dvojicích) Dobře si prostudujte Dokument osobní portfolio. Máte na to dvě minuty. Cvičení (individuální práce) Vymyslete a napište větu složenou z deseti slov na téma: Co pozitivního se mi stalo v posledním období? 10

12 První výukový den - Pracovní listy pro účastníky Osobní portfolio Moje vzdělání. (Napište si název ukončených škol a k tomu období jejich studia. Napište i názvy vzdělávacích kurzů, rekvalifikací a období, kdy jste je absolvovali.) Moje pracovní praxe. (Napište si sem název firmy a pracovní pozice, kde jste pracovali. Uveďte období, kdy to bylo. Podrobně popište, co konkrétně jste dělali. Podrobně popište, za co jste byli zodpovědní.) Moje zájmy a koníčky, činnost ve volném čase. (Napište si, čemu se věnujete ve volném čase a zároveň vás to baví děláte to docela rádi.) Moje dovednosti, znalosti. (Napište si, co umíte. Napište si také, v čem se docela dobře vyznáte.) Moje finanční potřeby. (Napište si, kolik peněz čistého byste potřebovali vydělávat v nové práci, napište přibližné rozmezí, například 8 10 tis. Kč nebo tis. Kč.) Moje časové možnosti. (Napište si, zda můžete pracovat na 8hodinový pracovní úvazek. Napište si, zda můžete pracovat na směny odpolední, noční. Zda můžete dělat přesčasy. Zda můžete do práce dojíždět a kolik času denně jste ochotni obětovat na dojíždění.) Můj zdravotní stav. (Napište si, zda máte, či nemáte dobrý zdravotní stav. Pokud máte zdravotní omezení, tak si napište, které práce nesmíte vykonávat.) Výsledky mých testů. (Napište si, co vám vyšlo ve vykonaných testech.) Zaměstnání, která odpovídají mým zájmům, mému typu osobnosti a jsem schopen/na je vykonávat. (Vyberte a napište jednotlivé pracovní pozice. Pokud potřebujte k vybrané pozici rekvalifikaci, tak si to také poznačte.) Zaměstnání, která bych opravdu chtěl/a vykonávat a odpovídají mým zájmům i profesním předpokladům. (Vyberte z předchozího bodu ta zaměstnání, která byste opravdu chtěli vykonávat. Pokud na ně nemáte dostatečnou kvalifikaci, napište je do sloupce po rekvalifikaci.) Je na trhu práce nějaké volné pracovní místo, které bych měl/a zájem vykonávat? (Projděte si pozorně nabídku volných pracovních míst a napište si, které volné pracovní místo byste měli zájem vykonávat.) Které místo chci získat a co pro to musím udělat? Kterou rekvalifikaci chci absolvovat? (Rozhodněte se, které zaměstnání chcete získat. Dále si napište kroky, které musíte udělat, abyste zvýšili své šance toto místo získat. Napište si také, kdy který krok uděláte. Vyberte si rekvalifikaci, kterou chcete absolvovat.) 11

13 První výukový den - Pracovní listy pro účastníky Moje vzdělání. Moje pracovní praxe. Moje zájmy a koníčky, činnost ve volném čase. Moje dovednosti, znalosti. Moje finanční potřeby. Moje časové možnosti. Můj zdravotní stav. Výsledky mých testů. Zaměstnání, která odpovídají mým zájmům, mému typu osobnosti a jsem schopen/na je vykonávat. Zaměstnání, která bych opravdu chtěl/a vykonávat a odpovídají mým zájmům i profesním předpokladům. Je na trhu práce nějaké volné pracovní místo, které bych měl/a zájem vykonávat? Které místo chci získat a co pro to musím udělat? Kterou rekvalifikací chci absolvovat? Napište si název ukončených škol a k tomu období jejich studia. Napište i názvy vzdělávacích kurzů, rekvalifikací a období, kdy jste je absolvovali. Napište si sem název firmy a pracovní pozice, kde jste pracovali. Uveďte období, kdy to bylo. Podrobně popište, co konkrétně jste dělali. Podrobně popište, za co jste byli zodpovědní. Napište si, čemu se věnujete ve volném čase a zároveň vás to baví děláte to docela rádi. Napište si, co umíte. Napište si také, v čem se docela dobře vyznáte. Napište si, kolik peněz čistého byste potřebovali vydělávat v nové práci. Napište přibližné rozmezí, například 8 10 tis. Kč nebo tis. Kč. Napište si, zda můžete pracovat na 8hodinový úvazek. Napište si, zda můžete pracovat na směny odpolední, noční. Zda můžete dělat přesčasy. Zda můžete do práce dojíždět a kolik času denně jste ochotni obětovat na dojíždění. Napište si, zda máte, či nemáte dobrý zdravotní stav. Pokud máte zdravotní omezení, tak si napište, které práce nesmíte vykonávat. Napište si, co vám vyšlo ve vykonaných testech. Vyberte a napište jednotlivé pracovní pozice. Pokud potřebujete k vybrané pozici rekvalifikaci, tak si to také poznačte. Vyberte z předchozího bodu ta zaměstnání, která byste opravdu chtěli vykonávat. Pokud na ně nemáte dostatečnou kvalifikaci, napište je do sloupce po rekvalifikaci. Projděte si pozorně nabídku volných pracovních míst a napište si, které volné pracovní místo byste měl/a zájem vykonávat. Rozhodněte se, které zaměstnání chcete získat. Dále si napište kroky, které musíte udělat, abyste zvýšili své šance toto místo získat. Napište si také, kdy který krok uděláte. Vyberte si rekvalifikaci, kterou chcete absolvovat. 12

14 První výukový den - Lektorský manuál Téma výukového bloku: Osobní portfolio I. Cíl výukového bloku: Cílem tohoto bloku je blíže seznámit účastníky s dokumentem osobní portfolio a začít jej postupně vyplňovat. Obsah výukového bloku časová dotace 1. Interaktivní technika Domino 15 min 2. Oddíl Moje vzdělání 15 min 3. Oddíl Moje pracovní praxe 20 min 4. Koláž Moje zájmy a koníčky, činnost ve volném čase 25 min 5. Shrnutí a evaluace výukového dne 15 min 90 minut Výstupy: Účastníci budou mít vyplněné tyto oddíly osobního portfolia: Moje vzdělání, Moje pracovní praxe, Moje zájmy a koníčky. 1. Interaktivní technika Domino Čas: 15 minut Pomůcky: psací potřeby, lístky na domino - Lektor rozdělí účastníky do trojic. Jednotlivé trojice obdrží po pěti lístcích velikosti 5 x 10 cm, rozdělených na čtvercové poloviny. Každé trojici můžeme dát jinou barvu. - Účastníci dostanou následující úkol: Napište na papírky co nejvíce informací na téma Moje vzdělání a Moje pracovní praxe. Jaká slova nebo výrazy vás napadnou, pokud vám někdo řekne termín moje vzdělání, moje pracovní praxe? Co si pod tím představíte? - Účastníci v trojici napíší jedno slovo vždy do jednoho čtverce. Na jednom lístku jsou tedy napsána jen dvě slova. - Po 10 minutách lektor aktivitu ukončí a skupiny přečtou své nápady. Poté se dají všechny lístky dohromady a účastníci se snaží poskládat domino (tj. navázat na sebe ty pojmy, které jsou podobné nebo které spolu úzce souvisí). Lektor na závěr vyhodnotí tuto techniku a shrne nejdůležitější pojmy, které se témat Moje vzdělání a Moje pracovní praxe týkají. Praktická ukázka z realizace Job clubu - Technika Domino 2. Oddíl Moje vzdělání Čas: 15 minut Pomůcky: flipový papír, fixy - Lektor rozdělí účastníky do pracovních týmů a zadá jim následující úkol: Ve svém týmu si vymyslete nějakou fiktivní osobu a podle následující osnovy vyplňte oddíl Moje vzdělání. Osnova: a) Napište název ukončených škol a k tomu období jejich studia. b) Napište názvy vzdělávacích kurzů, rekvalifikací a období, kdy jste je absolvovali. 13

15 První výukový den - Lektorský manuál - Účastníci pracují v týmu a následně prezentují před ostatními, co vymysleli. Společně s lektorem doplní chybějící údaje. - Nyní si účastníci vyplní každý ve svém osobním portfoliu oddíl Moje vzdělání. Pokud účastníci neznají období studia, doplní tyto údaje za domácí úkol. Účastníci jeden po druhém prezentují, co napsali, a lektor je může případně doplnit. Viz cvičení v pracovních listech. Moje vzdělání (Napište si název ukončených škol a k tomu období jejich studia. Napište i názvy vzdělávacích kurzů, rekvalifikací a období, kdy jste je absolvovali.) 3. Oddíl Moje pracovní praxe Čas: 20 minut Pomůcky: flipový papír, fixy - Lektor na flip napíše předlohu vybrané pracovní pozice a představí účastníkům vzorový příklad pro vyplnění oddílu Moje pracovní praxe. Vzorový příklad: Paní Petra pracovala v kavárně jako uklízečka a pomocná síla v kuchyni. Pracovala zde od února do září V práci vytírala, utírala prach, čistila skla, uklízela toalety, uklízela celou kavárnu. Dále pomáhala v kuchyni při mytí nádobí, krájení zeleniny, chystání denního menu. Paní Petra byla konkrétně zodpovědná za čistotu celé kavárny, za čistotu nádobí a čistotu zeleniny v kuchyni. Paní Petra ve své práci ukázala, že se na ni zaměstnavatel může v těchto věcech spolehnout, protože svou práci vždy odvedla perfektně. Je tedy svědomitá a zodpovědná. - Účastníci si nyní vyberou jednu pracovní pozici ze své pracovní praxe a vyplní ji podle vzoru, který jim lektor představil. Pokud mají více pracovních pozic, které by zde chtěli uvést, dokončí si tento oddíl doma a přinesou ho další výukový den ke kontrole. Viz cvičení v pracovních listech. - Účastníci jeden po druhém prezentují, co napsali, a lektor je může průběžně doplňovat. V případě, že jsou účastníci kurzu absolventi, kteří nemají žádnou pracovní praxi, napíší, co absolvovali v průběhu svého studia nebo s čím konkrétně pomáhají doma. Moje pracovní praxe (Napište si sem název firmy a pracovní pozice, kde jste pracovali. Uveďte období, kdy to bylo. Podrobněji popište, co konkrétně jste dělali. Podrobněji popište, za co jste byli zodpovědní.) 4. Koláž Moje zájmy a koníčky, činnost ve volném čase Čas: 25 minut Pomůcky: nůžky, lepidla, časopisy, noviny, papíry A4 - Lektor zadá účastníkům následující úkol: Na papír, který jste dostali, si napište fixem nadpis Moje zájmy a koníčky nebo činnost ve volném čase. Dostanete noviny a časopisy, ze kterých si vystřihněte obrázky představující vaše zájmy, koníčky nebo záliby. Tyto obrázky nalepte na papír tak, jak se vám to líbí, případně papír dokreslete vlastní kresbou. Např. kdo z vás rád vaří, může si vybrat obrázek nějaké dobrého jídla, nebo kdo rád pracuje na zahrádce, vystřihne si kytky, kdo rád 14

16 První výukový den - Lektorský manuál lyžuje, může si najít obrázek z hor. - Účastníci samostatně pracují a po ukončení aktivity každý účastník prezentuje před ostatními svůj výtvor, tedy své zájmy, záliby a koníčky. Ukázku koláže představuje obrázek č Nyní si účastníci každý samostatně vyplní ve svém osobním portfoliu oddíl Moje zájmy a koníčky, činnosti ve volném čase. Viz cvičení v pracovních listech. Moje zájmy a koníčky, činnost ve volném čase (Napište si, čemu se věnujete ve volném čase a zároveň vás to baví. Napište, jaké máte zájmy a jaké jsou vaše koníčky.) Obrázek č. 5 Koláž na téma Moje zájmy a koníčky 5. Shrnutí a evaluace výukového dne Čas: 15 minut Pomůcky: flip, fixy - Lektor krátce shrne první výukový den a na flip napíše jednotlivé oddíly, které byly v tomto výukovém dni probrány: Hra osobní portfolio Technika Domino Téma Moje vzdělání Téma Moje pracovní praxe Koláž Moje zájmy a koníčky - Každý účastník krátce shrne, co si z těchto témat nejvíce zapamatoval a co jej zaujalo. Poté každý účastník dostane k dispozici 6 bodů, které rozdělí mezi jednotlivá témata následovně po- 15

17 První výukový den - Lektorský manuál dle toho, jak se mu líbila. Téma, které se mu líbilo nejvíce, ohodnotí třemi body, prostřednímu přidělí dva body a poslednímu jeden bod. Tyto body napíše na flip k jednotlivým tématům. - Lektor sečte body jednotlivých témat a vyhodnotí, které téma bylo dle účastníků nejzajímavější. 16

18 První výukový den - Pracovní listy pro účastníky Téma výukového bloku: Osobní portfolio I. Abyste se mohli při pracovním pohovoru dobře prezentovat, potřebujete mít dokonalý přehled o sobě samém. Co to pro vás znamená? Konkrétně byste měli vědět, co umíte, jaké máte zkušenosti, co můžete zaměstnavateli nabídnout, co od vás zaměstnavatel dostane, ale i jaké požadavky na práci máte. Dnes začneme vyplňovat jednotlivé oddíly osobního portfolia a postupně tak získáte o sobě samém všechny informace, které budete při přípravě životopisu nebo při pracovním pohovoru potřebovat. Cvičení (individuální práce) Moje vzdělání Napište si název ukončených škol a k tomu období jejich studia. Napište také názvy vzdělávacích kurzů, rekvalifikací a období, kdy jste je absolvovali. Místo pro vaše poznámky 17

19 První výukový den - Pracovní listy pro účastníky Cvičení (individuální práce) Moje pracovní praxe Napište si sem název firmy a pracovní pozice, kde jste pracovali. Uveďte období, kdy to bylo. Podrobněji popište, co konkrétně jste dělali. Podrobněji popište, za co jste byli zodpovědní. Můžete využít vět uvedených ve vzorovém příkladu. Vzorový příklad Paní Petra pracovala v kavárně jako uklízečka a pomocná síla v kuchyni. Pracovala zde od února do září V práci vytírala, utírala prach, čistila skla, uklízela toalety, uklízela celou kavárnu. Dále pomáhala v kuchyni při mytí nádobí, krájení zeleniny, chystání denního menu. Paní Petra byla konkrétně zodpovědná za čistotu celé kavárny, za čistotu nádobí a čistotu zeleniny v kuchyni. Paní Petra ve své práci ukázala, že se na ni zaměstnavatel může v těchto věcech spolehnout, protože svou práci vždy odvedla perfektně. Je tedy svědomitá a zodpovědná. Místo pro vaše poznámky 18

20 První výukový den - Pracovní listy pro účastníky Cvičení (individuální práce) Moje zájmy a koníčky, činnost ve volném čase Napište si, čemu se věnujete ve svém volném čase a zároveň vás to baví nebo to děláte docela rádi. Místo pro vaše poznámky 19

21 Druhý výukový den - Lektorský manuál Téma výukového bloku: Osobní portfolio II. Cíl výukového bloku: Cílem tohoto bloku je blíže seznámit účastníky s dokumentem osobní portfolio a pokračovat v jeho vyplňování. Obsah výukového bloku časová dotace 1. Interaktivní technika Optické klamy 10 min 2. Test profesních zájmů 45 min 3. Moje časové možnosti 15 min 4. Moje finanční potřeby 20 min 90 minut Výstupy: Účastníci si udělají test profesních zájmů a budou mít vyplněny tyto oddíly osobního portfolia: Moje časové možnosti, Moje finanční potřeby. 1. Interaktivní technika Optické klamy Čas: 10 minut Pomůcky: optické klamy - Lektor rozdá účastníkům obrázky, na kterých jsou optické klamy. Účastníci mají jednu minutu na to, aby našli na obrázku požadovaný objekt. Ten účastník, který najde objekt jako první, vyhrává a dostává odměnu. Ukázky optických klamů znázorňuje obrázek č. 6 a 7. - Lektor na závěr vyhodnotí tuto techniku a shrne nejdůležitější poznatky. Optický klam nebo optická iluze je klam spočívající v matoucím nebo nesprávném vnímání nějakého obrázku člověkem. Obraz vnímaný okem mozek interpretuje jinak, než jaká je skutečnost. Obrázek č. 6 Optické klamy Obrázek č. 7 Optické klamy 20

22 Druhý výukový den - Lektorský manuál 2. Test profesních zájmů Čas: 40 minut Pomůcky: test profesních zájmů, záznamový list, dataprojektor, počítač - Lektor zadá účastníkům následující úkol: Nyní vám budu číst otázky, které uvidíte na plátně. Vyberte si, kterou činnost byste raději vykonávali. Máte k dispozici tři body. Tyto tři body můžete rozdělit mezi dvě otázky podle toho, jak se vám zdají přitažlivé. Pokud se vám jedna varianta jeví jako výrazně lepší, můžete jí přidělit 3 body a té druhé 0 bodů. Pokud se vám bude jedna varianta zdát o trochu lepší než ta druhá, přiřadíte první otázce 2 body a druhé 1 bod. Můžete rozdělit body následovně: Body zapisujte vždy do barevných políček u dané otázky. Lektor čte otázky a účastníci zapisují své odpovědi do záznamového listu. - Lektor vyhodnotí test profesních zájmů a další výukové dny předá účastníkům seznam povolání, která by mohli vykonávat. Otázky k testu profesních zájmů znázorňují obrázky č Záznamový list je uveden na obrázku č Interpretace výsledků. V záznamovém listu se sečtou všechny sloupce. Preference směřující k určitému typu povolání jsou u těch sloupců, které dosahují nejvyšších hodnot. Sloupce jsou označeny písmeny S, U, F, E, Org, Ob a L. Co jednotlivá písmena znamenají, je uvedeno níže. S - slova. Ve svém povolání budete používat slova ve všem, co děláte. V podstatě už jste expert pro používání slov, jednoduše díky zkušenostem z vašeho každodenního života. Pokud je toto vaše hlavní volba, znamená to, že chcete pracovat se slovy ve smyslu nejdůležitější činnosti, ne pouze jako přívěsek nějaké jiné aktivity. Může vám vyhovovat rodný jazyk či jiné slovní aktivity, jako je historie či škola. Váš záměr by měl být v používání slov tvůrčím způsobem anebo by měl směřovat k zaměstnání postavenému na práci s informacemi a na komunikaci. Někteří lidé mají talent k tomu, aby si postavili život na základech tvůrčího psaní. Více strukturované zaměstnání vychází ze žurnalistiky či vztahů s veřejností. Jsou tu také jiná zaměstnání, jako je například právnická činnost či knihovnictví, která se hodí do této preferenční oblasti. Příklady vhodných profesí: herec, novinář, spisovatel, učitel jazyků, editor, knihovník, historik, literární kritik, tlumočník, korektor 21

23 Druhý výukový den - Lektorský manuál U - umělecká činnost. Preference v této oblasti téměř neomylně ukazují, že chcete používat představivost a vyjadřovat se skrze umění, hudbu či tanec. Na hlubší úrovni to může napovídat, že ačkoliv dotyčná osoba není umělecky nadaná, preferuje povolání, které jí umožní svobodu a dá příležitost k používání intuice. Ať už se věnujete jakékoliv umělecké činnosti, je k tomu zapotřebí mnoho tvrdé práce a odhodlání. Dovednosti, které umění vyžaduje, jsou většinou neuznávané ostatními neuměleckými profesemi. Některé osoby, které mají štěstí, stojí popularita ve srovnání s jinými lidmi mnohem menší úsilí. To znamená, že v těchto oborech velmi záleží na tom, co si veřejnost žádá a jestli se vám povede být ve správný čas na správném místě. Kreativní zaměstnání však nepřináší žádné záruky bezpečí a stabilního příjmu. Práce může záviset na díle, které vytvoříte, nebo může být vázána krátkodobým kontraktem. Více jistoty vám po této stránce zabezpečí, pokud budete pracovat v týmu designérů, v obchodě, ve výrobních dílnách nebo pod nějakou jinou organizací. Tyto příležitosti vám také zajistí pravidelný kontakt s ostatními lidmi. Toto je důležitý bod, jelikož mnozí umělci musí být připraveni vést takový životní styl, ve kterém se spoléhají pouze sami na sebe. Příklady vhodných profesí: architekt, interiérový designér, malíř, maskér, tanečník, hudebník, módní návrhář, sochař, rytec, květinář, zlatník, ilustrátor, aranžér výkladů, televizní editor živého vysílání. F - fyzická aktivita. Tato oblast zahrnuje zaměstnání, ve kterém můžete být fyzicky aktivní, možná sportovní odvětví či venkovní práce. Na jedné straně spektra může být fyzická práce velmi jemná až umělecká, zatímco na druhé straně se jedná o těžkou práci zahrnující těžké nářadí a mechanizaci. Tato práce může vyžadovat dovednosti jak vizuálního, tak technického rázu. Skórujete-li vysoce v této oblasti, znamená to, že byste rádi dosahovali konkrétních výsledků. Můžete chtít sami pracovat na úkolech s různými materiály nebo můžete chtít používat vlastní zkušenosti a zdravý rozum. V takovém případě můžete chtít pracovat samostatně a jste připraveni pracovat často za nepříznivých a někdy i nebezpečných podmínek. Příklady vhodných profesí: ošetřovatel zvířat, strážce, pekař, výrobce zbraní, kovář, výrobce nástrojů, loďař, žokej, zedník, pokrývač, strážce majetku, řezník, zámečník, nábytkář, mechanik, pobřežní hlídač, kuchař, horník, řidič, pracovník ropné plošiny, správce parkoviště, instalatér, montér, lodivod, lesník, hajný, čalouník. E - experimentování. Co vás nejvíce přitahuje na této oblasti, je příležitost získávat znalosti a analyzovat výsledky. Tyto zájmy se hodí pro vědu, pokud nacházíte zalíbení v pozorování, zaznamenávání výsledků a vyvozování závěrů. Kariéra v této oblasti požaduje návyky studia a přesné práce. Matematické schopnosti jsou s tímto také úzce spojeny, ačkoliv pokud se zajímáte o biologii, matematiky tam bude nejspíš méně než ve fyzice. Práce ve vědeckém odvětví se postupem nových technologií velmi rychle mění. Znamená to, že se objevuje mnoho nových příležitostí experimentování, které jsou vyhodnocovány výkonnými počítači. Ačkoliv se věda jeví jako silně závislá na přístrojovém vybavení, stále potřebuje i jistou dávku entuziastické zvědavosti. V mnohých vědeckých odvětvích je beznadějný nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, zatímco v jiných je velmi těžké získat místo dokonce i s vysokoškolským vzděláním. Příklady vhodných profesí: astronom, bakteriolog, matematik, botanik, meteorolog, chemik, optik, fyzik, rentgenolog, soudní vědec, chirurg, laboratorní technik. 22

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Cíl: Mít základní představu o rozdílu být zaměstnán nebo podnikat. Časová dotace: Věková skupina: 1 vyučovací hodina 8. ročník Pomůcky: pracovní list, psací potřeby,

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

Sadová 530, Želešice. Mgr. Miroslava Šotová. Práce - pexeso CZ.1.07/1.4.00/

Sadová 530, Želešice. Mgr. Miroslava Šotová. Práce - pexeso CZ.1.07/1.4.00/ Název školy Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor Mgr. Miroslava Šotová Název Téma Číslo projektu Práce - pexeso CZ.1.07/1.4.00/21.1555 Cílová skupina Žáci 8. ročníku

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?*

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Odpovědí je portál * www.vzdelavaniaprace.cz Národní soustava kvalifikací (NSK) se v praxi využívá stále více! Čísla hovoří

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Název DIAMANT Cílová skupina Čas Počet osob Pomůcky Cíle Průběh Poznámky

Název DIAMANT Cílová skupina Čas Počet osob Pomůcky Cíle Průběh Poznámky DIAMANT žáci, učitelé 15 30 min. 8 a více barevné lepící papírky, propisky, nebo připravené karty s výroky, flipchart/tabule Seřazení témat, kterými se parlament může zabývat podle priorit, jaké jim žáci

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Ekonomie Autor: Mgr. Petr Hartmann Název: NEZAMĚSTNANOST (popis

Více

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji.

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. reg. č. proj. CZ.1.04/3.3.05/96.00220 délka trvání od 15. 3. 2013 do 14. 9. 2014 Cíl projektu Cílem

Více

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení.

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení. Lekce 1: Myšlení Teoretický úvod: Klíčovou a zároveň unikátní schopností lidského mozku, která nás odlišuje od ostatních živých tvorů, je myšlení. Myšlení bychom mohli definovat jako poznávací (kognitivní)

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, p.o.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, p.o. 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PROJEKT ŘEMESLNÉ REKVALIFIKACE NA WWW.SKOLALIPA.CZ 1.1.2012 31.12. 2013 2 OP VK oblast podpory 3.2 Reg.č.: CZ.1.07/3.2.01/03.0008 Obsah: Proč škola požádala

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

Příprava učitele na výuku

Příprava učitele na výuku Příprava učitele na výuku Gabriela Fišarová Neplánovat, znamená plánovaný neúspěch. (Petty, 2002, s. 326) Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je plánování výuky. Zaměříme se na podrobnou písemnou přípravu

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Kariérový poradce pro zaměstnanost

Kariérový poradce pro zaměstnanost Kariérový poradce pro zaměstnanost (kód: 75-005-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání: Kariérový poradce

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Analýza zadávacích dokumentací na nákup externích poradenských služeb pro klienty Úřadu práce

Analýza zadávacích dokumentací na nákup externích poradenských služeb pro klienty Úřadu práce Analýza zadávacích dokumentací na nákup externích poradenských služeb pro klienty Úřadu práce Tento dotazník slouží k vyjasnění vybraných aspektů zjištěných při analýze zadávacích dokumentací ÚP pro nákup

Více

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď JIŽNÍ ČECHY Začátek roku přináší žákům posledních ročníků základních škol nelehké rozhodování. Kam po základní škole? Jaký obor si vybrat, aby práce bavila a

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436

Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Jak máme pečovat o svůj zrak? Je můj zrak v pořádku? ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 59 badatele.cz / S očima i bez nich / Sdružení Tereza S OČIMA I BEZ NICH Cílová skupina VIII. IX. ročník 90 min. (2 vyučovací

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová

Jak napsat motivační dopis. Kateřina Polreichová Jak napsat motivační dopis Kateřina Polreichová K čemu slouží? přehledný a pokud možno i zajímavý informuje, o jaký obor se zajímáte vysvětluje důvody vašeho zájmu nastiňuje vaše předpoklady ke studiu

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV 1) Mediální gramotnost 2) Analýza - Hodnocení zdrojů / informací - Hledání souvislostí - Analýza textu - Interpretace, shrnutí a formulace - Tvorba textového dokumentu 3)

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá

2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) 6. ročník. Zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Praha Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (blok 2 hodin) Věková skupina (ročník) 6. ročník

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Mgr. Miroslava Šotová. Žáci 9. ročníku praktické školy

Mgr. Miroslava Šotová. Žáci 9. ročníku praktické školy Název školy Autor Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Mgr. Miroslava Šotová Název Vy_32_INOVACE_601 Téma Výchova k občanství opakování učiva 8. ročníku Číslo projektu

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2015? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2016, musíme se podívat, jaký byl rok 2015.

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/

http://sim.samostatnyabsolvent.cz/ http://simsamostatnyabsolventcz/ do interaktivního simulačního softwaru Vytváření úkolů do simulačního softwaru Zadávání úkolů do simulačního softwaru Nově zaregistrovat Interaktivní simulační software

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika Všeobecná sestra Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy managementu v ošetřovatelství Sekvenční manažerská činnost - personalistika Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Více

Název: Co všechno poskytuje les

Název: Co všechno poskytuje les Název: Co všechno poskytuje les Téma: Využití lesa, jak se využíval les v minulosti, stará řemesla Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Výukové materiály Předmět (obor): prvouka,

Více

Pracovní listy KVARTA

Pracovní listy KVARTA Pracovní listy KVARTA Autor:Mgr.MartinaMale ková Použitá literatura: HANSEN ECHOVÁ,Barbara.Nápadyprorozvojahodnoceníklí ovýchkompetencížák.vyd.praha:portál, 2009, 117 s. ISBN 978-807-3673-888. MEZERA,Antonín.Projaképovolánísehodím?:jaksivybratst

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Ing. Petra Palasová Co musí umět efektivní manažer Dvě základní otázky: Jaké jsou vlastnosti efektivního manažera? Co musí zvládat, umět,

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti)

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti) Užitečné weby Co se naučíte Získáte přehled o užitečných webových stránkách různého druhu a o tom, jak je můžete v životě využít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o různých druzích užitečných webů na internetu.

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich obtížné životní

Více

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Pavla Kovářová Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Kdo z vás by teď přijal žádost

Více

Předpověď počasí. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Motivace. Kladení otázek

Předpověď počasí. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Motivace. Kladení otázek Předpověď počasí Autor Mgr. Petr Jaroš, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec Vhodné pro věk/třídu 6. 9. ročník V 6. ročníku použít až po probrání učiva Atmosféra. Potřebný čas 2 vyučovací hodiny oddělené minimálně

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Skládání přísloví a práce s textem Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Skládání přísloví a práce s textem Stručná anotace

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více