Manuál poradenské činnosti Job club

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál poradenské činnosti Job club"

Transkript

1 Manuál poradenské činnosti Job club Praktická ukázka poradenského programu Job club pro pracovníky vzdělávacích institucí a neziskových organizací Ing. Lenka Orgoníková Mgr. Luděk Richter

2 Ing. Lenka Orgoníková Mgr. Luděk Richter Manuál poradenské činnosti Job club Praktická ukázka poradenského programu Job club pro pracovníky vzdělávacích institucí a neziskových organizací Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská Krnov

3 Kniha byla vytvořena v rámci projektu s názvem Výměna zahraničních zkušeností v oblasti realizace motivačních kurzů a Job clubů pro nezaměstnané a aplikace nových poznatků do praxe. Na tvorbě tohoto materiálu se podíleli členové realizačního týmu organizace AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství společně s odborníky partnerských organizací AECEO a Aktivity Slovakia. Krnov 2011 ISBN

4 Obsah Úvod 4 1. den Úvodní motivační blok 5 Osobní portfolio I den Osobní portfolio II. 20 Metody a techniky hledání práce den Osobní portfolio III. 39 Písemné kontaktování zaměstnavatele 45 Telefonické kontaktování zaměstnavatele den Osobní portfolio IV. 60 Osobní kontaktování zaměstnavatele a příprava na pracovní pohovor 66 Otázky kladené při pracovním pohovoru den Osobní portfolio V. 81 Motivace uchazečů o zaměstnání 89 Příprava životopisu den Osobní portfolio VI. Příprava sebeprezentace den Osobní portfolio VII. 113 Trénink sebeprezentace 121

5 Úvod Vážení čtenáři, milí lektoři, tato kniha je věnována jak lektorům motivačních kurzů a Job clubů, tak i pracovníkům, kteří se dennodenně věnují práci s uchazeči o zaměstnání. V knize vám nabízíme ukázkový poradenský program Job club, který můžete využít při práci s nezaměstnanými lidmi. Program je připraven od prvního výukového dne, tedy od samého začátku, až po jeho ukončení a obsahuje řadu zajímavých cvičení a interaktivních technik. Pokud se rozhodnete tuto knihu číst, naleznete zde nejen obsah poradenského programu Job club, ale také praktické ukázky jednotlivých cvičení, pracovní listy pro účastníky a příklady interaktivních technik. Poradenský program je rozdělen do sedmi výukových dnů, přičemž každý den trvá čtyři výukové hodiny. Mottem této knihy je citát: Kdo je připraven, není překvapen. Ti z vás, kteří vyučují pravidelně, jistě vědí, že kvalitní příprava kurzu zabere mnohem více času než samotná výuka. Využijte tedy tuto knihu při přípravě svých kurzů. Ušetří vám nejen čas, ale také vaši námahu. Poradenský program Job club obsahuje tato témata: Úvodní motivační blok. Osobní portfolio I.- VII. Metody a techniky hledání práce. Písemné kontaktování zaměstnavatele. Telefonické kontaktování zaměstnavatele. Osobní kontaktování zaměstnavatele. Otázky kladené při pracovním pohovoru. Motivace uchazečů o zaměstnání. Příprava životopisu. Příprava sebeprezentace. Trénink sebeprezentace. Věříme, že techniky i cvičení, které jsou obsahem tohoto poradenského programu, budou pro vás přínosné a zužitkujete je ve své lektorské praxi. Jsme přesvědčeni, že vám tato kniha přinese mnoho zajímavých informací a praktických nápadů, které využijete při realizaci Job clubů, motivačních kurzů nebo vzdělávacích kurzů pro uchazeče o zaměstnání. Za realizační tým Lenka Orgoníková 4

6 První výukový den - Lektorský manuál Téma výukového bloku: Úvodní motivační blok Cíl výukového bloku: Cílem tohoto bloku je seznámit účastníky s tématy a organizací kurzu, pomoci účastníkům překonat počáteční obavy a motivovat je k vlastní aktivitě. Obsah výukového bloku časová dotace 1. Přivítání a seznámení účastníků kurzu 20 min 2. Seznámení s tématy Job clubu 25 min 3. Práce ve dvojicích 10 min 4. Osobní portfolio (zážitková situace) 20 min 5. Interaktivní technika Pozitivní věta 15 min 90 minut Výstupy: Seznámení účastníků navzájem, seznámení účastníků s tématy a organizací kurzu. Zjištění očekávání a obav účastníků. 1. Přivítání a seznámení účastníků kurzu Čas: 20 minut Pomůcky: flipchart, fixy, tvrdé papíry - Lektor osloví a přivítá účastníky kurzu a představí se. - Lektor krátce představí Job club. Sdělí účastníkům, proč je Job club pořádán, jaké jsou jeho hlavní cíle a k čemu bude účastníkům užitečný. Lektor může sdělit účastníkům např. tyto informace: Job club pořádáme ve spolupráci s úřadem práce, jeho cílem je, abyste si ujasnili svou pozici na trhu práce a abyste se lépe orientovali ve volných pracovních místech. V průběhu kurzu se seznámíte s tím, jak a kde můžete volná pracovní místa hledat a jak správně oslovit zaměstnavatele. - Lektor seznámí účastníky s organizací kurzu. Konkrétně jim sdělí následující informace: ve kterých dnech bude kurz probíhat, kde a v jakých prostorách, v jakém čase, v kolik hodin je začátek kurzu a v kolik hodin kurz končí, jak dlouho budou trvat jednotlivé výukové bloky a přestávky, upřesní, co je výstupem kurzu pro účastníky i pro zadavatele. - Nyní lektor prodiskutuje dotazy účastníků (např. problémy s dojížděním, procento absence, pravidla kurzu). - Lektor požádá účastníky o vytvoření jmenovek. Na přeložený tvrdý papír každý účastník napíše své jméno. Potom jeden účastník po druhém řekne své jméno, odkud je a proč se účastní Job clubu. 2. Seznámení s tématy Job clubu Čas: 25 minut Pomůcky: předem připravený flipchart, vytištěné veselé a smutné smajlíky - Lektor krátce sdělí účastníkům, o čem bude následující výukový blok. Odkryje připravený flipchart, na kterém budou napsána témata celého Job clubu a ke každému tématu sdělí stručnou informaci o tom, čeho se dané téma bude konkrétně týkat. 5

7 První výukový den - Lektorský manuál Témata Job clubu: Osobní portfolio. Představíme si osobní portfolio. Osobní portfolio představuje vaši osobní složku, ve které máte komplexně setříděny všechny informace o sobě. Tyto informace vám usnadní rozhodování ohledně vaší možné budoucí profesní volby. Sestavíme si vaše osobní portfolio. Naučíme se sestavit a používat osobní portfolio. Každý z vás bude mít o sobě dostatek informací, které budete moci použít ve svém životopise nebo při pracovním pohovoru. Test profesních zájmů. Uděláme si společně test profesních zájmů. Zjistíte, které zaměstnání se pro vás hodí a pro které zaměstnání máte předpoklady. Test intelektových schopností. Vyzkoušíte si test intelektových schopností. Zjistíte, jak vám to myslí. Techniky hledání práce. Podíváme se, jak nejlépe postupovat při hledání zaměstnání. Trénink sebeprezentace. Natrénujete si, jak dobře zvládnout pracovní pohovor. Diskuze. V průběhu Job clubu budou také probíhat diskuze na zajímavá témata. Zábavné hry, hlavolamy, hádanky a úkoly. A samozřejmě nebudou chybět ani různé zábavné hry, cvičení nebo rébusy. - Každý z účastníků se zamyslí nad tím, které aktivity se mu líbí a jsou mu sympatické a které se mu naopak nelíbí, nebo se jich obává. - Lektor předá každému účastníkovi dva veselé smajlíky a dva smutné smajlíky. Účastníci přistupují ke flipu a nalepí veselé smajlíky k těm aktivitám, které je zaujaly, a smutné smajlíky k těm aktivitám, které se jim nelíbí nebo z nich mají obavy. - Poté následuje sdělení každého účastníka, kam své smajlíky nalepil a proč. Po ukončení této techniky lektor zhodnotí, co nám tato aktivita ukázala. Lektor krátce shrne následující oblasti: Která témata jsou nejžádanější. Ze kterých témat mají účastníci strach. Ukázalo se, že účastníci mají podobné názory, nebo odlišné? Proč tomu tak asi je? Lektor slíbí, že názory účastníků bude brát vážně. Více se bude věnovat oblíbeným tématům. U neoblíbených témat bude postupovat pomalu a citlivě, aby se obavy nenaplnily a dané téma nebylo pro účastníky příliš těžké. Lektor poděkuje za spolupráci všem účastníkům. Zhodnocení techniky: V závěru proběhne diskuze o pocitech účastníků z této zážitkové situace. Účastníci sdělí, jaké měli pocity, co se jim na aktivitě líbilo, co nelíbilo, zda bylo snadné, nebo těžké prezentovat před skupinou, zda už tuto situaci zažili nebo ne. Lektor účastníkům napomáhá a podporuje vyjádření pocitů ze zážitkové situace. Pokládá doplňující otázky, oceňuje odpovědi a poukazuje na zajímavé shody a rozdíly. Praktická ukázka z realizace Job clubu - Technika seznámení s tématy Job clubu 6

8 První výukový den - Lektorský manuál 3. Práce ve dvojicích Čas: 10 minut Pomůcky: pracovní listy - Lektor rozdělí účastníky do dvojic a nechá vždy střídavě jednu dvojici napsat odpověď na otázku: Co se stane, když si člověk vybere zaměstnání, které se mu nelíbí a pro které nemá předpoklady? Druhou dvojici nechá napsat odpověď na otázku: Co se stane, když si člověk vybere zaměstnání, které se mu líbí a které ho baví? Viz cvičení v pracovních listech. - Dvojice pracují a poté prezentují své nápady. Lektor zapisuje na flip, případně doplňuje informace. - Následuje krátká přednáška lektora: Vysoká nezaměstnanost vede k tomu, že si lidé při hledání práce nemohou příliš vybírat a velmi často vezmou práci, která je nebaví nebo pro kterou nemají předpoklady. Každý člověk se musí rozhodnout, které zaměstnání by chtěl a zda ho může získat. Největším úspěchem pak je, pokud si lidé najdou zaměstnání, které je baví, které je uživí a zároveň jim přináší uspokojení. - Lektor dále sdělí účastníkům: Lidé přemýšlí, jak najít správné zaměstnání, a jsou na to různé metody. Jednou z nich je vytvoření osobního portfolia. Pokud budou účastníci kurzu dobře spolupracovat, budou mít na konci Job clubu seznam profesí a zaměstnání, ve kterých by se jim mělo dařit a která je budou uspokojovat. - Svůj výklad lektor doloží praktickým příkladem, kdy paní Alena vykonávala práci, pro kterou neměla předpoklady (upovídaná a společenská paní, která původně dělala v kanceláří fakturantku, tato práce ji však vůbec nebavila a nakonec nalezla uplatnění jako obchodní zástupkyně a v této práci byla velmi úspěšná). 4. Osobní portfolio (zážitková situace) Čas: 20 minut Pomůcky: dokument osobní portfolio, hra osobní portfolio, odměna pro vítěze - Lektor rozdělí účastníky do dvojic a každé osobě ve dvojici předá Dokument osobní portfolio (obrázek č. 1). Účastníci mají dvě minuty na to, aby si dokument přečetli. Po uplynutí času tento dokument vrátí lektorovi. Viz cvičení v pracovních listech. - Lektor jednotlivým dvojicím rozdá rozstříhané kartičky s nadpisy a kartičky s komentářem k nadpisům (obrázek č. 2 a 3). Úkolem dvojice je přiřadit správně kartičky s nadpisy ke kartičkám s komentářem. Dvojice, která bude první hotova, zavolá lektora. Lektor zkontroluje výsledek a po ukončení aktivity vyhlásí vítěznou dvojici a odmění ji. Výsledek této techniky znázorňuje obrázek č. 4. Zhodnocení techniky: Po ukončení techniky následuje krátká zpětná vazba vedená lektorem. Lektor vyzve účastníky k diskuzi následujícími otázkami: Jak se vám aktivita líbila? Bylo pro vás snadné, nebo těžké přiřadit jednotlivé body? Co bylo jednodušší a co těžší? Jakým způsobem postupovali vítězové této techniky, že tak rychle poskládali portfolio? Uzavření zážitkové situace: Lektor účastníkům poděkuje a vyjádří uznání, jak skvěle tuto techniku zvládli. Zároveň jim sdělí, že díky této aktivitě se již trochu seznámili s obsahem osobního portfolia, se kterým budou v průběhu celého Job clubu pracovat. 7

9 První výukový den - Lektorský manuál Obrázek č. 1 Dokument osobní portfolio Obrázek č. 2 Hra osobní portfolio Obrázek č. 3 Nastříhané díly osobního portfolia Obrázek č. 4 Ukázka výsledků techniky 8

10 První výukový den - Lektorský manuál 5. Interaktivní technika Pozitivní věta Čas: 15 minut Pomůcky: pracovní listy - Lektor zadá účastníkům následující úkol: Napište větu složenou z deseti slov na téma: Co pozitivního se mi stalo v posledním období? - Lektor může uvést příklad: V minulém roce se mému synovi narodila krásná modrooká dcera. Tento týden jsem si koupil na svou zahrádku luxusní sekačku. Viz cvičení v pracovních listech. - Účastníci mají tři minuty na vytvoření věty a následně každý svou větu přečte. Zhodnocení techniky: Po ukončení techniky následuje krátká diskuze vedená lektorem. Lektor může položit následující otázky: Bylo pro vás těžké, nebo lehké vymyslet něco pozitivního? Bylo těžké sestavit větu o 10 slovech? Můžeme společně vymyslet nějakou podobnou pozitivní větu o 10 slovech pro náš kurz? Uzavření zážitkové situace: Lektor účastníkům poděkuje a vyjádří uznání, jak skvěle zvládli první výukový blok. Zároveň jim sdělí, že díky této aktivitě se naladili na další práci, která bude následovat v následujícím výukovém bloku. 9

11 První výukový den - Pracovní listy pro účastníky Téma výukového bloku: Úvodní motivační blok Jestliže máte svou kariéru dobře nasměrovanou, snadněji naleznete vhodné zaměstnání. Mít dobře placené zaměstnání patří k jedné ze základních priorit člověka. Svědčí o tom také skutečnost, že se na jedno volné pracovní místo hlásí desítky uchazečů. Někteří z nich jsou při hledání práce úspěšní, a jiným se naopak práci najít dlouhodobě nedaří. V průběhu tohoto kurzu se naučíte mnoho věcí, které vám při hledání práce pomohou. Cvičení (práce ve dvojicích) Společně ve dvojici vymyslete a napište odpovědi na otázku: a) Co se stane, když si člověk vybere zaměstnání, které se mu nelíbí a pro které nemá předpoklady? b) Co se stane, když si člověk vybere zaměstnání, které se mu líbí a které ho baví? Cvičení (práce ve dvojicích) Dobře si prostudujte Dokument osobní portfolio. Máte na to dvě minuty. Cvičení (individuální práce) Vymyslete a napište větu složenou z deseti slov na téma: Co pozitivního se mi stalo v posledním období? 10

12 První výukový den - Pracovní listy pro účastníky Osobní portfolio Moje vzdělání. (Napište si název ukončených škol a k tomu období jejich studia. Napište i názvy vzdělávacích kurzů, rekvalifikací a období, kdy jste je absolvovali.) Moje pracovní praxe. (Napište si sem název firmy a pracovní pozice, kde jste pracovali. Uveďte období, kdy to bylo. Podrobně popište, co konkrétně jste dělali. Podrobně popište, za co jste byli zodpovědní.) Moje zájmy a koníčky, činnost ve volném čase. (Napište si, čemu se věnujete ve volném čase a zároveň vás to baví děláte to docela rádi.) Moje dovednosti, znalosti. (Napište si, co umíte. Napište si také, v čem se docela dobře vyznáte.) Moje finanční potřeby. (Napište si, kolik peněz čistého byste potřebovali vydělávat v nové práci, napište přibližné rozmezí, například 8 10 tis. Kč nebo tis. Kč.) Moje časové možnosti. (Napište si, zda můžete pracovat na 8hodinový pracovní úvazek. Napište si, zda můžete pracovat na směny odpolední, noční. Zda můžete dělat přesčasy. Zda můžete do práce dojíždět a kolik času denně jste ochotni obětovat na dojíždění.) Můj zdravotní stav. (Napište si, zda máte, či nemáte dobrý zdravotní stav. Pokud máte zdravotní omezení, tak si napište, které práce nesmíte vykonávat.) Výsledky mých testů. (Napište si, co vám vyšlo ve vykonaných testech.) Zaměstnání, která odpovídají mým zájmům, mému typu osobnosti a jsem schopen/na je vykonávat. (Vyberte a napište jednotlivé pracovní pozice. Pokud potřebujte k vybrané pozici rekvalifikaci, tak si to také poznačte.) Zaměstnání, která bych opravdu chtěl/a vykonávat a odpovídají mým zájmům i profesním předpokladům. (Vyberte z předchozího bodu ta zaměstnání, která byste opravdu chtěli vykonávat. Pokud na ně nemáte dostatečnou kvalifikaci, napište je do sloupce po rekvalifikaci.) Je na trhu práce nějaké volné pracovní místo, které bych měl/a zájem vykonávat? (Projděte si pozorně nabídku volných pracovních míst a napište si, které volné pracovní místo byste měli zájem vykonávat.) Které místo chci získat a co pro to musím udělat? Kterou rekvalifikaci chci absolvovat? (Rozhodněte se, které zaměstnání chcete získat. Dále si napište kroky, které musíte udělat, abyste zvýšili své šance toto místo získat. Napište si také, kdy který krok uděláte. Vyberte si rekvalifikaci, kterou chcete absolvovat.) 11

13 První výukový den - Pracovní listy pro účastníky Moje vzdělání. Moje pracovní praxe. Moje zájmy a koníčky, činnost ve volném čase. Moje dovednosti, znalosti. Moje finanční potřeby. Moje časové možnosti. Můj zdravotní stav. Výsledky mých testů. Zaměstnání, která odpovídají mým zájmům, mému typu osobnosti a jsem schopen/na je vykonávat. Zaměstnání, která bych opravdu chtěl/a vykonávat a odpovídají mým zájmům i profesním předpokladům. Je na trhu práce nějaké volné pracovní místo, které bych měl/a zájem vykonávat? Které místo chci získat a co pro to musím udělat? Kterou rekvalifikací chci absolvovat? Napište si název ukončených škol a k tomu období jejich studia. Napište i názvy vzdělávacích kurzů, rekvalifikací a období, kdy jste je absolvovali. Napište si sem název firmy a pracovní pozice, kde jste pracovali. Uveďte období, kdy to bylo. Podrobně popište, co konkrétně jste dělali. Podrobně popište, za co jste byli zodpovědní. Napište si, čemu se věnujete ve volném čase a zároveň vás to baví děláte to docela rádi. Napište si, co umíte. Napište si také, v čem se docela dobře vyznáte. Napište si, kolik peněz čistého byste potřebovali vydělávat v nové práci. Napište přibližné rozmezí, například 8 10 tis. Kč nebo tis. Kč. Napište si, zda můžete pracovat na 8hodinový úvazek. Napište si, zda můžete pracovat na směny odpolední, noční. Zda můžete dělat přesčasy. Zda můžete do práce dojíždět a kolik času denně jste ochotni obětovat na dojíždění. Napište si, zda máte, či nemáte dobrý zdravotní stav. Pokud máte zdravotní omezení, tak si napište, které práce nesmíte vykonávat. Napište si, co vám vyšlo ve vykonaných testech. Vyberte a napište jednotlivé pracovní pozice. Pokud potřebujete k vybrané pozici rekvalifikaci, tak si to také poznačte. Vyberte z předchozího bodu ta zaměstnání, která byste opravdu chtěli vykonávat. Pokud na ně nemáte dostatečnou kvalifikaci, napište je do sloupce po rekvalifikaci. Projděte si pozorně nabídku volných pracovních míst a napište si, které volné pracovní místo byste měl/a zájem vykonávat. Rozhodněte se, které zaměstnání chcete získat. Dále si napište kroky, které musíte udělat, abyste zvýšili své šance toto místo získat. Napište si také, kdy který krok uděláte. Vyberte si rekvalifikaci, kterou chcete absolvovat. 12

14 První výukový den - Lektorský manuál Téma výukového bloku: Osobní portfolio I. Cíl výukového bloku: Cílem tohoto bloku je blíže seznámit účastníky s dokumentem osobní portfolio a začít jej postupně vyplňovat. Obsah výukového bloku časová dotace 1. Interaktivní technika Domino 15 min 2. Oddíl Moje vzdělání 15 min 3. Oddíl Moje pracovní praxe 20 min 4. Koláž Moje zájmy a koníčky, činnost ve volném čase 25 min 5. Shrnutí a evaluace výukového dne 15 min 90 minut Výstupy: Účastníci budou mít vyplněné tyto oddíly osobního portfolia: Moje vzdělání, Moje pracovní praxe, Moje zájmy a koníčky. 1. Interaktivní technika Domino Čas: 15 minut Pomůcky: psací potřeby, lístky na domino - Lektor rozdělí účastníky do trojic. Jednotlivé trojice obdrží po pěti lístcích velikosti 5 x 10 cm, rozdělených na čtvercové poloviny. Každé trojici můžeme dát jinou barvu. - Účastníci dostanou následující úkol: Napište na papírky co nejvíce informací na téma Moje vzdělání a Moje pracovní praxe. Jaká slova nebo výrazy vás napadnou, pokud vám někdo řekne termín moje vzdělání, moje pracovní praxe? Co si pod tím představíte? - Účastníci v trojici napíší jedno slovo vždy do jednoho čtverce. Na jednom lístku jsou tedy napsána jen dvě slova. - Po 10 minutách lektor aktivitu ukončí a skupiny přečtou své nápady. Poté se dají všechny lístky dohromady a účastníci se snaží poskládat domino (tj. navázat na sebe ty pojmy, které jsou podobné nebo které spolu úzce souvisí). Lektor na závěr vyhodnotí tuto techniku a shrne nejdůležitější pojmy, které se témat Moje vzdělání a Moje pracovní praxe týkají. Praktická ukázka z realizace Job clubu - Technika Domino 2. Oddíl Moje vzdělání Čas: 15 minut Pomůcky: flipový papír, fixy - Lektor rozdělí účastníky do pracovních týmů a zadá jim následující úkol: Ve svém týmu si vymyslete nějakou fiktivní osobu a podle následující osnovy vyplňte oddíl Moje vzdělání. Osnova: a) Napište název ukončených škol a k tomu období jejich studia. b) Napište názvy vzdělávacích kurzů, rekvalifikací a období, kdy jste je absolvovali. 13

15 První výukový den - Lektorský manuál - Účastníci pracují v týmu a následně prezentují před ostatními, co vymysleli. Společně s lektorem doplní chybějící údaje. - Nyní si účastníci vyplní každý ve svém osobním portfoliu oddíl Moje vzdělání. Pokud účastníci neznají období studia, doplní tyto údaje za domácí úkol. Účastníci jeden po druhém prezentují, co napsali, a lektor je může případně doplnit. Viz cvičení v pracovních listech. Moje vzdělání (Napište si název ukončených škol a k tomu období jejich studia. Napište i názvy vzdělávacích kurzů, rekvalifikací a období, kdy jste je absolvovali.) 3. Oddíl Moje pracovní praxe Čas: 20 minut Pomůcky: flipový papír, fixy - Lektor na flip napíše předlohu vybrané pracovní pozice a představí účastníkům vzorový příklad pro vyplnění oddílu Moje pracovní praxe. Vzorový příklad: Paní Petra pracovala v kavárně jako uklízečka a pomocná síla v kuchyni. Pracovala zde od února do září V práci vytírala, utírala prach, čistila skla, uklízela toalety, uklízela celou kavárnu. Dále pomáhala v kuchyni při mytí nádobí, krájení zeleniny, chystání denního menu. Paní Petra byla konkrétně zodpovědná za čistotu celé kavárny, za čistotu nádobí a čistotu zeleniny v kuchyni. Paní Petra ve své práci ukázala, že se na ni zaměstnavatel může v těchto věcech spolehnout, protože svou práci vždy odvedla perfektně. Je tedy svědomitá a zodpovědná. - Účastníci si nyní vyberou jednu pracovní pozici ze své pracovní praxe a vyplní ji podle vzoru, který jim lektor představil. Pokud mají více pracovních pozic, které by zde chtěli uvést, dokončí si tento oddíl doma a přinesou ho další výukový den ke kontrole. Viz cvičení v pracovních listech. - Účastníci jeden po druhém prezentují, co napsali, a lektor je může průběžně doplňovat. V případě, že jsou účastníci kurzu absolventi, kteří nemají žádnou pracovní praxi, napíší, co absolvovali v průběhu svého studia nebo s čím konkrétně pomáhají doma. Moje pracovní praxe (Napište si sem název firmy a pracovní pozice, kde jste pracovali. Uveďte období, kdy to bylo. Podrobněji popište, co konkrétně jste dělali. Podrobněji popište, za co jste byli zodpovědní.) 4. Koláž Moje zájmy a koníčky, činnost ve volném čase Čas: 25 minut Pomůcky: nůžky, lepidla, časopisy, noviny, papíry A4 - Lektor zadá účastníkům následující úkol: Na papír, který jste dostali, si napište fixem nadpis Moje zájmy a koníčky nebo činnost ve volném čase. Dostanete noviny a časopisy, ze kterých si vystřihněte obrázky představující vaše zájmy, koníčky nebo záliby. Tyto obrázky nalepte na papír tak, jak se vám to líbí, případně papír dokreslete vlastní kresbou. Např. kdo z vás rád vaří, může si vybrat obrázek nějaké dobrého jídla, nebo kdo rád pracuje na zahrádce, vystřihne si kytky, kdo rád 14

16 První výukový den - Lektorský manuál lyžuje, může si najít obrázek z hor. - Účastníci samostatně pracují a po ukončení aktivity každý účastník prezentuje před ostatními svůj výtvor, tedy své zájmy, záliby a koníčky. Ukázku koláže představuje obrázek č Nyní si účastníci každý samostatně vyplní ve svém osobním portfoliu oddíl Moje zájmy a koníčky, činnosti ve volném čase. Viz cvičení v pracovních listech. Moje zájmy a koníčky, činnost ve volném čase (Napište si, čemu se věnujete ve volném čase a zároveň vás to baví. Napište, jaké máte zájmy a jaké jsou vaše koníčky.) Obrázek č. 5 Koláž na téma Moje zájmy a koníčky 5. Shrnutí a evaluace výukového dne Čas: 15 minut Pomůcky: flip, fixy - Lektor krátce shrne první výukový den a na flip napíše jednotlivé oddíly, které byly v tomto výukovém dni probrány: Hra osobní portfolio Technika Domino Téma Moje vzdělání Téma Moje pracovní praxe Koláž Moje zájmy a koníčky - Každý účastník krátce shrne, co si z těchto témat nejvíce zapamatoval a co jej zaujalo. Poté každý účastník dostane k dispozici 6 bodů, které rozdělí mezi jednotlivá témata následovně po- 15

17 První výukový den - Lektorský manuál dle toho, jak se mu líbila. Téma, které se mu líbilo nejvíce, ohodnotí třemi body, prostřednímu přidělí dva body a poslednímu jeden bod. Tyto body napíše na flip k jednotlivým tématům. - Lektor sečte body jednotlivých témat a vyhodnotí, které téma bylo dle účastníků nejzajímavější. 16

18 První výukový den - Pracovní listy pro účastníky Téma výukového bloku: Osobní portfolio I. Abyste se mohli při pracovním pohovoru dobře prezentovat, potřebujete mít dokonalý přehled o sobě samém. Co to pro vás znamená? Konkrétně byste měli vědět, co umíte, jaké máte zkušenosti, co můžete zaměstnavateli nabídnout, co od vás zaměstnavatel dostane, ale i jaké požadavky na práci máte. Dnes začneme vyplňovat jednotlivé oddíly osobního portfolia a postupně tak získáte o sobě samém všechny informace, které budete při přípravě životopisu nebo při pracovním pohovoru potřebovat. Cvičení (individuální práce) Moje vzdělání Napište si název ukončených škol a k tomu období jejich studia. Napište také názvy vzdělávacích kurzů, rekvalifikací a období, kdy jste je absolvovali. Místo pro vaše poznámky 17

19 První výukový den - Pracovní listy pro účastníky Cvičení (individuální práce) Moje pracovní praxe Napište si sem název firmy a pracovní pozice, kde jste pracovali. Uveďte období, kdy to bylo. Podrobněji popište, co konkrétně jste dělali. Podrobněji popište, za co jste byli zodpovědní. Můžete využít vět uvedených ve vzorovém příkladu. Vzorový příklad Paní Petra pracovala v kavárně jako uklízečka a pomocná síla v kuchyni. Pracovala zde od února do září V práci vytírala, utírala prach, čistila skla, uklízela toalety, uklízela celou kavárnu. Dále pomáhala v kuchyni při mytí nádobí, krájení zeleniny, chystání denního menu. Paní Petra byla konkrétně zodpovědná za čistotu celé kavárny, za čistotu nádobí a čistotu zeleniny v kuchyni. Paní Petra ve své práci ukázala, že se na ni zaměstnavatel může v těchto věcech spolehnout, protože svou práci vždy odvedla perfektně. Je tedy svědomitá a zodpovědná. Místo pro vaše poznámky 18

20 První výukový den - Pracovní listy pro účastníky Cvičení (individuální práce) Moje zájmy a koníčky, činnost ve volném čase Napište si, čemu se věnujete ve svém volném čase a zároveň vás to baví nebo to děláte docela rádi. Místo pro vaše poznámky 19

21 Druhý výukový den - Lektorský manuál Téma výukového bloku: Osobní portfolio II. Cíl výukového bloku: Cílem tohoto bloku je blíže seznámit účastníky s dokumentem osobní portfolio a pokračovat v jeho vyplňování. Obsah výukového bloku časová dotace 1. Interaktivní technika Optické klamy 10 min 2. Test profesních zájmů 45 min 3. Moje časové možnosti 15 min 4. Moje finanční potřeby 20 min 90 minut Výstupy: Účastníci si udělají test profesních zájmů a budou mít vyplněny tyto oddíly osobního portfolia: Moje časové možnosti, Moje finanční potřeby. 1. Interaktivní technika Optické klamy Čas: 10 minut Pomůcky: optické klamy - Lektor rozdá účastníkům obrázky, na kterých jsou optické klamy. Účastníci mají jednu minutu na to, aby našli na obrázku požadovaný objekt. Ten účastník, který najde objekt jako první, vyhrává a dostává odměnu. Ukázky optických klamů znázorňuje obrázek č. 6 a 7. - Lektor na závěr vyhodnotí tuto techniku a shrne nejdůležitější poznatky. Optický klam nebo optická iluze je klam spočívající v matoucím nebo nesprávném vnímání nějakého obrázku člověkem. Obraz vnímaný okem mozek interpretuje jinak, než jaká je skutečnost. Obrázek č. 6 Optické klamy Obrázek č. 7 Optické klamy 20

22 Druhý výukový den - Lektorský manuál 2. Test profesních zájmů Čas: 40 minut Pomůcky: test profesních zájmů, záznamový list, dataprojektor, počítač - Lektor zadá účastníkům následující úkol: Nyní vám budu číst otázky, které uvidíte na plátně. Vyberte si, kterou činnost byste raději vykonávali. Máte k dispozici tři body. Tyto tři body můžete rozdělit mezi dvě otázky podle toho, jak se vám zdají přitažlivé. Pokud se vám jedna varianta jeví jako výrazně lepší, můžete jí přidělit 3 body a té druhé 0 bodů. Pokud se vám bude jedna varianta zdát o trochu lepší než ta druhá, přiřadíte první otázce 2 body a druhé 1 bod. Můžete rozdělit body následovně: Body zapisujte vždy do barevných políček u dané otázky. Lektor čte otázky a účastníci zapisují své odpovědi do záznamového listu. - Lektor vyhodnotí test profesních zájmů a další výukové dny předá účastníkům seznam povolání, která by mohli vykonávat. Otázky k testu profesních zájmů znázorňují obrázky č Záznamový list je uveden na obrázku č Interpretace výsledků. V záznamovém listu se sečtou všechny sloupce. Preference směřující k určitému typu povolání jsou u těch sloupců, které dosahují nejvyšších hodnot. Sloupce jsou označeny písmeny S, U, F, E, Org, Ob a L. Co jednotlivá písmena znamenají, je uvedeno níže. S - slova. Ve svém povolání budete používat slova ve všem, co děláte. V podstatě už jste expert pro používání slov, jednoduše díky zkušenostem z vašeho každodenního života. Pokud je toto vaše hlavní volba, znamená to, že chcete pracovat se slovy ve smyslu nejdůležitější činnosti, ne pouze jako přívěsek nějaké jiné aktivity. Může vám vyhovovat rodný jazyk či jiné slovní aktivity, jako je historie či škola. Váš záměr by měl být v používání slov tvůrčím způsobem anebo by měl směřovat k zaměstnání postavenému na práci s informacemi a na komunikaci. Někteří lidé mají talent k tomu, aby si postavili život na základech tvůrčího psaní. Více strukturované zaměstnání vychází ze žurnalistiky či vztahů s veřejností. Jsou tu také jiná zaměstnání, jako je například právnická činnost či knihovnictví, která se hodí do této preferenční oblasti. Příklady vhodných profesí: herec, novinář, spisovatel, učitel jazyků, editor, knihovník, historik, literární kritik, tlumočník, korektor 21

23 Druhý výukový den - Lektorský manuál U - umělecká činnost. Preference v této oblasti téměř neomylně ukazují, že chcete používat představivost a vyjadřovat se skrze umění, hudbu či tanec. Na hlubší úrovni to může napovídat, že ačkoliv dotyčná osoba není umělecky nadaná, preferuje povolání, které jí umožní svobodu a dá příležitost k používání intuice. Ať už se věnujete jakékoliv umělecké činnosti, je k tomu zapotřebí mnoho tvrdé práce a odhodlání. Dovednosti, které umění vyžaduje, jsou většinou neuznávané ostatními neuměleckými profesemi. Některé osoby, které mají štěstí, stojí popularita ve srovnání s jinými lidmi mnohem menší úsilí. To znamená, že v těchto oborech velmi záleží na tom, co si veřejnost žádá a jestli se vám povede být ve správný čas na správném místě. Kreativní zaměstnání však nepřináší žádné záruky bezpečí a stabilního příjmu. Práce může záviset na díle, které vytvoříte, nebo může být vázána krátkodobým kontraktem. Více jistoty vám po této stránce zabezpečí, pokud budete pracovat v týmu designérů, v obchodě, ve výrobních dílnách nebo pod nějakou jinou organizací. Tyto příležitosti vám také zajistí pravidelný kontakt s ostatními lidmi. Toto je důležitý bod, jelikož mnozí umělci musí být připraveni vést takový životní styl, ve kterém se spoléhají pouze sami na sebe. Příklady vhodných profesí: architekt, interiérový designér, malíř, maskér, tanečník, hudebník, módní návrhář, sochař, rytec, květinář, zlatník, ilustrátor, aranžér výkladů, televizní editor živého vysílání. F - fyzická aktivita. Tato oblast zahrnuje zaměstnání, ve kterém můžete být fyzicky aktivní, možná sportovní odvětví či venkovní práce. Na jedné straně spektra může být fyzická práce velmi jemná až umělecká, zatímco na druhé straně se jedná o těžkou práci zahrnující těžké nářadí a mechanizaci. Tato práce může vyžadovat dovednosti jak vizuálního, tak technického rázu. Skórujete-li vysoce v této oblasti, znamená to, že byste rádi dosahovali konkrétních výsledků. Můžete chtít sami pracovat na úkolech s různými materiály nebo můžete chtít používat vlastní zkušenosti a zdravý rozum. V takovém případě můžete chtít pracovat samostatně a jste připraveni pracovat často za nepříznivých a někdy i nebezpečných podmínek. Příklady vhodných profesí: ošetřovatel zvířat, strážce, pekař, výrobce zbraní, kovář, výrobce nástrojů, loďař, žokej, zedník, pokrývač, strážce majetku, řezník, zámečník, nábytkář, mechanik, pobřežní hlídač, kuchař, horník, řidič, pracovník ropné plošiny, správce parkoviště, instalatér, montér, lodivod, lesník, hajný, čalouník. E - experimentování. Co vás nejvíce přitahuje na této oblasti, je příležitost získávat znalosti a analyzovat výsledky. Tyto zájmy se hodí pro vědu, pokud nacházíte zalíbení v pozorování, zaznamenávání výsledků a vyvozování závěrů. Kariéra v této oblasti požaduje návyky studia a přesné práce. Matematické schopnosti jsou s tímto také úzce spojeny, ačkoliv pokud se zajímáte o biologii, matematiky tam bude nejspíš méně než ve fyzice. Práce ve vědeckém odvětví se postupem nových technologií velmi rychle mění. Znamená to, že se objevuje mnoho nových příležitostí experimentování, které jsou vyhodnocovány výkonnými počítači. Ačkoliv se věda jeví jako silně závislá na přístrojovém vybavení, stále potřebuje i jistou dávku entuziastické zvědavosti. V mnohých vědeckých odvětvích je beznadějný nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, zatímco v jiných je velmi těžké získat místo dokonce i s vysokoškolským vzděláním. Příklady vhodných profesí: astronom, bakteriolog, matematik, botanik, meteorolog, chemik, optik, fyzik, rentgenolog, soudní vědec, chirurg, laboratorní technik. 22

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8.

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8. Projekt: Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu...

ÚVODNÍ SLOVO. POPIS PROGRAMU PILOTNÍHO KURZU SBOROVNA... 6 Pilotní scénář...6 Průběh pilotního kurzu...8 Dodatky k programům pilotního kurzu... 1 obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CO JE RVP A ŠVP... 2 CO JE ESF... 2 CO JE PROJEKT SBOROVNA... 3 Cíle projektu...3 Účastnická skupina...3 Lektorský tým...3 Financování projektu...3 METODA PROJEKTU SBOROVNA...

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Milí žáci a učitelé, Děkujeme všem, kteří se s námi o své školní i pracovní zkušenosti laskavě podělili. Čtenářům bulletinu přejeme příjemné čtení.

Milí žáci a učitelé, Děkujeme všem, kteří se s námi o své školní i pracovní zkušenosti laskavě podělili. Čtenářům bulletinu přejeme příjemné čtení. P Ř E D M LU VA N VÁ ŠK LA Milí žáci a učitelé, dostává se vám do rukou bulletin Jak se stát Informace pro kluky a holky, co se rozhodujou kam dál. Navazuje na besedy s představiteli různých povolání a

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více