Greater London Enterprise Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo. 4. čtvrtletí Úvodní slovo 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Greater London Enterprise www.gle.cz. Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo. 4. čtvrtletí 2012. Úvodní slovo 1"

Transkript

1 4. čtvrtletí 2012 Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo 1 Další cyklus pracovních seminářů a job klubů 2 Podnikání nanečisto ve fiktivní firmě 3 Rekvalifikační kurz Základy podnikání 4 Paní svého času díky podnikání 5 Krátké zprávy 6 Networking klientů 8 Úvodní slovo Rok 2012 utekl jako voda a opět se naskytla příležitost bilancovat, za jaké úspěchy se můžeme pochválit a kde bude třeba ještě přidat. V uplynulém roce jsme realizovali zejména projekt Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji, který na konci října oslavil své první narozeniny. Aktivity, jež jsme nabídli našim klientům, byly různorodé. Kromě individuálních konzultací a seminářů, se kterými máme bohaté zkušenosti z předchozích let, jsme nově realizovali i rekvalifikační kurz Základy podnikání a ještě v průběhu prosince jsme zahájili novou aktivitu Fiktivní firmy. Zpětné vazby klientů na jednotlivé akce jsou pozitivní a my věříme, že i nadále se nám bude dařit naplňovat očekávání klientů, kteří nás navštíví. Rok, který pomalu končí, byl pro celý tým GLE o.p.s. náročný. Realizace projektu nás postavila před nové výzvy, které jsme úspěšně zvládli. Velkým úspěchem je pro nás získání nového projektu, jehož realizaci jsme, spolu s naší partnerskou organizací, zahájili v prosinci Náš tým se tak rozrostl o nové členky, které tímto vítám v kolektivu a věřím, že je práce v naší organizaci bude bavit a přinese jim nové zkušenosti. Na závěr bych chtěla poděkovat projektovému týmu, bez kterého by nebylo možné se posunovat dál a dosahovat nových úspěchů. Děkuji také klientům, kteří k nám přichází a pravidelně využívají našich služeb. Jsme rádi, že se nám daří udržovat spolupráci i s dalšími organizacemi, které se zabývají integrací osob ze znevýhodněných skupin zpět na trh práce, a mohli jsme díky nim učit semináře s podnikatelskou tematikou i pro další skupiny klientů. Michaela Barotková Projektová manažerka

2 2 GLE bulletin Další cyklus seminářů a job klubů s pracovní tematikou od ledna 2013 Na začátek roku 2013 jsme pro Vás připravili další cyklus seminářů s pracovní tematikou. Abychom naše služby přiblížili zájemcům, pro které je cesta do Prahy komplikovaná, nabídneme úvodní seminář na téma Jak najít zaměstnání ve čtyřech městech Středočeského kraje (bližší informace na Doufáme, že semináře v hojném počtu navštíví ti, které doposud odrazovalo cestování do seminární místnosti GLE v Tyršově 7 na Praze 2. Na úvodním semináři se dozvíte kde a jak hledat práci a jak úspěšně projít výběrovým řízením. Další semináře jsou zaměřeny na posílení povědomí o právech a povinnostech zaměstnance v pracovním poměru a na zlepšení orientace ve světě financí, která je ještě důležitější ve chvíli, kdy se člověk octne bez práce a pravidelného příjmu. Na zmíněné semináře navazuje cyklus 8 dvouhodinových job klubů na témata související s hledáním zaměstnání. Job kluby jsou vedeny interaktivní formou tak, aby si účastníci mohli procvičovat své dovednosti důležité pro pracovní uplatnění, uvědomili si své silné stránky, které mohou na pracovním trhu nabídnout a zároveň měli příležitost sdílet své zkušenosti s dalšími účastníky. Navázání nových přátelství a kontaktů je vždy vedlejším cílem a důležitou součástí všech našich skupinových aktivit. Martina Koczová Poradkyně Semináře Pracovní poradenství název semináře datum 1 Jak najít zaměstnání- Beroun pondělí Jak najít zaměstnání Dobříš úterý Jak najít zaměstnání - Kolín, Nymburk středa Jak najít zaměstnání - Praha čtvrtek Pracovněprávní základy středa Základy orientace ve světě financí čtvrtek Job kluby název job klubu datum 1 První krok k získání práce středa Jak efektivně hledat práci? středa Upoutejte pozornost motivačním dopisem čtvrtek Vytvořte si kvalitní životopis čtvrtek Komunikace se zaměstnavateli středa Jak zaujmout zaměstnavatele po telefonu? středa Úspěšný pracovní pohovor čtvrtek První den v zaměstnání čtvrtek Pokud není uvedeno jinak, probíhají semináře a job kluby v GLE o.p.s. Tyršova 7, Praha 2. Hlásit se můžete na nebo

3 3 GLE bulletin Podnikání nanečisto - Fiktivní firma V listopadu 2012 představila GLE o.p.s. nový kurz zaměřený na nácvik dovedností pro podnikání ve fiktivní firmě s využitím počítačů. V úvodu účastníci absolvovali dvoudenní počítačový kurz, kde se seznámili se základy počítačové gramotnosti. Za sebou již také mají první dva týdny samotného podnikání v tzv. fiktivní firmě. Celková délka kurzu je 5 týdnů a účastníci si ve skupinkách pod dohledem lektorů vytváří podnikatelský plán vybrané fiktivní firmy, provádí průzkum trhu, sestavují rozpočet, počítají daně a odvody, apod. Při všech těchto aktivitách využívají počítače a procvičují si tak práci na internetu a s nejčastěji používanými programy. Cílem kurzu je umožnit účastníkům vytvořit si realističtější představu o pozitivech i rizicích podnikání. Účastníci dostali možnost zvolit si jakýkoli obor i formu podnikání, obě fiktivní firmy, které v kurzu vznikají se však nakonec zaměřují na skutečný podnikatelský záměr některého z účastníků. Věříme proto, že aktivity fiktivních firem budou přínosné i v budoucím podnikání účastníků kurzu. Kurz je realizován v rámci projektu Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji, který je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Podmínky pro vstup do fiktivní firmy jsou proto dány projektem a cílovými skupinami jsou v tomto případě osoby starší 50 let nebo cizinci s legálním pobytem v České republice, které zároveň splňují podmínku bydliště na území Středočeského kraje a v současné době nepodnikají. Do kurzu je možné vstoupit i v jeho průběhu, ale má jen omezenou kapacitu, proto by případní zájemci neměli příliš váhat. Kontaktovat nás můžete na tel. čísle nebo , či pomocí u Tomáš Ryba Vedoucí poradce

4 4 GLE bulletin Rekvalifikační kurz Základy podnikání První běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání v listopadu 2012 skončil. Všichni účastníci úspěšně složili závěrečné zkoušky a je jen na nich, zda a jak získané zkušenosti dále využijí. Někteří z nich se rozhodli pokračovat v praktickém nácviku dovedností pro podnikání v kurzu Fiktivní firma s využitím počítačů, kterému se věnujeme v tomto bulletinu na straně 3. Ti, kdo si nebyli jisti, zda začnou sami podnikat, měli možnost vybrat si ze široké nabídky seminářů a job klubů s pracovní tématikou nebo případně využít možností individuálních konzultací s podnikatelskými poradci. Ačkoliv prioritním cílem nejen kurzu, ale celého projektu Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji je především připravit účastníky na úskalí trhu práce a pomoci jim s hledáním zaměstnání, projevil se i vedlejší pozitivní efekt jejich pravidelného setkávání. Níže přiložená fotografie, komentáře účastníků na facebooku i jejich vtipné, veršované poděkování zaměstnancům GLE o.p.s. s osobním věnováním a podpisy všech účastníků svědčí o tom, že na rekvalifikačním kurzu panovala příjemná atmosféra a všichni na něj rádi chodili. Možná, že někteří z nich si kromě nabytých znalostí odnáší i hezkou vzpomínku na přátelský kolektiv a příjemně strávený čas. Ať už se do budoucna rozhodnou podnikat nebo dají přednost zaměstnaneckému poměru u někoho jiného, přejeme všem účastníkům hodně úspěchů s integrací na trh práce. Přijímáme přihlášky! Nový běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání bude zahájen , ale již nyní přijímáme přihlášky. Kapacita kurzu je omezena na 12 osob, proto by zájemci neměli dlouho váhat. Kontaktovat nás můžete na tel. čísle nebo , či pomocí u

5 5 GLE bulletin Paní svého času díky podnikání GLE o.p.s. zahájila v prosinci 2012 ve spolupráci s partnerskou organizací Koalice nevládek Pardubicka, o.s. (KONEP) realizaci nového projektu s názvem Paní svého času díky podnikání, který je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Služeb projektu lze využít až do konce listopadu Projekt je zaměřen na: A) rozvoj dovedností a znalostí pro úspěšné začlenění se na trh práce formou samostatné výdělečné činnosti B) další typy podpory osobám z cílových skupin, které se chtějí osamostatnit a zahájit vlastní podnikatelskou činnost. Projekt je určen: 1) dlouhodobě nezaměstnaným ženám (ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců) 2) ženám v předdůchodovém věku semináře budou zaměřeny na Povinnosti v začátcích podnikání, Marketing a tvorbu marketingových produktů, Obchodní komunikaci, Možné zdroje financování, Podnikatelský plán, Legislativu v podnikání, Povinnosti zaměstnavatele nebo Základy účetní evidence. Každému cyklu bude předcházet 3-denní motivační kurz k posílení sebevědomí klientek. Po celou dobu projektu mohou klientky využívat konzultace s podnikatelskými poradkyněmi a věnovat se tak rozvoji vlastního podnikatelského záměru. V případě potřeby budou moci klientky využít také konzultace s právníkem a daňovým poradcem. Abychom povzbudili klientky, které se rozhodnou začít podnikat, nabízíme jim tzv. mentoring. V rámci této služby se klientka bude setkávat s podnikatelem či podnikatelkou, který/á již má dostatečné zkušenosti s podnikáním a může je předat někomu dalšímu. Vybrané klientky, kterým bude chybět k zahájení podnikání odborná kvalifikace ve zvoleném oboru, mají příležitost projít potřebnou rekvalifikací. 3) ženám vracejícím se na trh práce po rodičovské dovolené Všechny osoby zapojené do projektu musí mít bydliště na území Středočeského nebo Pardubického kraje a při vstupu do projektu nesmí podnikat. V průběhu projektu proběhne celkem 6 cyklů seminářů s podnikatelskou tematikou, 3 ve Středočeském a 3 v Pardubickém kraji. Jednotlivé Další informace o projektu zveřejníme po upřesnění termínů a míst konání jednotlivých aktivit. Sledujte rovněž naše webové stránky Kontaktovat nás můžete na tel. čísle nebo , či pomocí u Kateřina Bartošová Projektová manažerka

6 6 GLE bulletin Krátké zprávy z GLE o.p.s. Nové posily v týmu GLE Tým GLE se v posledním čtvrtletí roku 2012 rozrostl o 3 nové zaměstnankyně. Již od října významnou měrou zabezpečuje chod naší organizace projektová asistentka Lucie Crawley, která již dříve v GLE absolvovala studijní stáž. Po náročném výběrovém řízení nastupují od ledna 2013 do GLE 2 nové poradkyně na poloviční úvazek. Lucie Václavková bude podporovat klienty a klientky projektu Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji. V novém projektu Paní svého času díky podnikání se klientky budou setkávat s podnikatelskou poradkyní Andreou Csirke. Konzultace v Zásmukách Zájemci o pracovní a podnikatelské poradenství mají ve středu 16. ledna 2013 od 12:00 do 16:00 jedinečnou příležitost konzultovat své otázky a problémy v pracovní či podnikatelské oblasti s poradkyní GLE v prostorách Městské knihovny Zásmuky. Akce je součástí projektu Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji, který bychom takto rádi zpřístupnili osobám z cílových skupin projektu, pro které jsou kvůli delší dojezdové vzdálenosti ostatní aktivity projektu hůře přístupné. Bližší informace naleznete na nebo v Zásmuckém zpravodaji. GLE na facebooku Prezentace GLE na facebooku je v plném provozu. Naleznete zde aktuální informace o aktivitách, které nabízíme, kalendář akcí a objevují se již také komentáře klientů, kteří se rozhodli podělit s ostatními o své zkušenosti z kurzů. Obzvláště tyto komentáře jsou vítány, protože klienti jsou právě těmi, kdo mohou nejlépe dalším potenciálním zájemcům nastínit, co mohou např. od kurzů očekávat. Neméně důležité je i to, jak vnímají atmosféru kurzů, a to zda se tu cítili příjemně. Více informací získáte na: https://www.facebook.com/gle.praha Semináře s podnikatelskou tematikou na začátku roku 2013 Také v novém roce 2013 nabídneme našim klientům řadu aktivit s podnikatelskou tematikou. V lednu bude pokračovat kurz fiktivních firem, na začátku února pak zahájíme další běh rekvalifikačního kurzu Základy podnikání. Protože tyto skupinové aktivity jsou časově poměrně náročné připravili jsme také jednotlivé semináře s podnikatelskou tematikou. Úvodní seminář Základy podnikání nabídneme v Berouně a v Nymburku a Kolíně. Další semináře se již uskuteční v Praze vždy v intervalu 14 dnů. Prozatím jsou vypsány termíny pro semináře Povinnosti v začátcích podnikání 1 a 2 na 11. a a Marketing pro začínající podnikatele na Další témata přidáme podle zájmu klientů. Bližší informace naleznete na

7 7 GLE bulletin Krátké zprávy z GLE o.p.s. Učili jsme v CIC a v EKS V podzimních měsících byla GLE o.p.s. oslovena Centrem pro integraci cizinců o. s. a Evropskou kontaktní skupinou o.s. k přípravě a lektorování seminářů zabývajících se problematikou daní, odvodů a dalších povinností podnikatelů spojených s ukončeních kalendářního roku Semináře proběhli v Praze, Kolíně a Plzni v časovém rozsahu 3 hodin a byly určeny cizincům pobývajícím na území ČR. Lektory potěšil zejména aktivní přístup posluchačů, jejich spokojenost s předanými informacemi a výborné organizační zázemí zajištěné pořádajícími organizacemi. Ohlasy posluchačů rovněž svědčí o tom, že téma povinností podnikatelů v ČR pořádající organizace zvolily velmi prozíravě, neboť je touto cílovou skupinou vyhledáváno. organizací, do které účastníci v rámci své studijní návštěvy zavítali, vyptávali se také na specifika českého pracovního trhu, podmínky podnikání v ČR a situaci migrantů. Jsme rádi, že jsme měli možnost setkat se se zástupci zahraničních organizací a vyměnit si s nimi zkušenosti. Doufáme, že návštěva byla oboustranně přínosná a inspirativní. Konference E-Inkluze 50+ V prosinci se GLE o.p.s. účastnila zahajovací konference projektu, který realizuje občanské sdružení Mamaloca, Přenos znalostí v oblasti e-inkluze osob starších 50 let na trhu práce. Téma je pro nás velmi aktuální, vzhledem k současné realizaci projektových aktivit. Prezentace zahraničních partnerů z organizací Seniornett z Norska a Pisces z Velké Británie představily dlouholeté zkušenosti práce s cílovou skupinou a upozornily na největší překážky, s nimiž se klienti potýkají při využívání informačních technologií. Těšíme se na další aktivity projektu a věříme, že se budeme moci podělit o naše zkušenosti, které sbíráme při realizaci projektu Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji. Studijní návštěva V pondělí 5. listopadu 2012 zavítala do GLE studijní návštěva organizovaná Evropskou kontaktní skupinou. Mezi účastníky byla zástupkyně španělské neziskové organizace Fundacion Laboral Del Metal a 5 zástupců z organizací Praxis a The Gilfillan Partnership působících ve Velké Británii. Návštěva se zajímala o aktivity GLE o.p.s. a práci s klienty. Protože jsme byli první Výsledky sítě COPIE a NSFS Dne 10. prosince Ministerstvo práce a sociální věcí organizovalo seminář o výsledcích mezinárodních sítí ESF na podnikání znevýhodněných COPIE2 a sociálního podnikání NSFS. Na semináři byly prezentovány výsledky analýz a srovnání jednotlivých zemí v oblasti podpory pro začínající podnikatele. Věříme, že se podobné programy podaří nastartovat i v ČR.

8 8 GLE bulletin Networking klientů Již předchozí networkingová setkání klientů ukázala, jak velkou pozitivní sílu má sdílení zkušeností, ať už příjemných nebo méně šťastných. Klienti mají na setkáních možnost prezentovat své podnikatelské záměry, navázat kontakty a ve volné diskusi se vzájemně podělit o poznatky, které získali během řešení různých situací spojených s pracovním uplatněním. Další networkingové setkání proběhlo za účasti 13 klientů a klientek. Svůj podnikatelský záměr představily ostatním účastníkům tři odvážné klientky. První z příspěvků se věnoval zprostředkování obchodu s různými komoditami se zeměmi z východní Evropy. Druhá klientka představila svůj podnikatelský záměr orientovaný na pěstování a prodej zahradních vodních rostlin. Poslední klientka se podělila o své zkušenosti s prodejem textilu, který sice musela kvůli velké konkurenci velkých řetězců a klesajícímu zájmu zákazníků ukončit, ale už uvažuje o dalších aktivitách. I taková zkušenost je pro účastníky networkingového setkání nejen zajímavá, ale i užitečná a může jim významně pomoci při realističtějším plánování vlastního podnikatelského záměru. Klientkám tímto ještě jednou děkujeme, že se s ostatními podělily o své nápady a zkušenosti a věříme, že příspěvky byly pro všechny zúčastněné zajímavou inspirací. Následovala volná zábava, která již probíhala v příjemné atmosféře ovlivněné blížícími se Vánocemi. Lucie Crawley Projektová asistentka GLE o.p.s. přeje všem klientům i příznivcům Veselé vánoce & Šťastný Nový rok 2013

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Greater London Enterprise www.gle.cz. 2. čtvrtletí 2009

Greater London Enterprise www.gle.cz. 2. čtvrtletí 2009 2. čtvrtletí 2009 Realizace projektu Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení GLE o.p.s. realizuje v období prosinec 2008 březen 2011 projekt Podnikání jako cesta ze sociálního vyloučení podpořený

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. číslo3. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Centrum

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

ROZHOVOR DRUHÁ A MOŽNÁ POSLEDNÍ ŠANCE

ROZHOVOR DRUHÁ A MOŽNÁ POSLEDNÍ ŠANCE RUBIKoNovINy 02 / 2015 Již 21 let vytváříme programy směřující ke snížení recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků a přispíváme k bezpečí ve společnosti RUBIKON Centrum Korunní 101 130 00 Praha

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012 2012 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům 2 OPU 2012 Vážení čtenáři, dostává se vám do ruky výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2012, která je plná informací

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

///////////////////////////// ///////////////////////////////////

///////////////////////////// /////////////////////////////////// poradna///////// pro///////////////////// integraci////// výroční//////////// zpráva///////////////////////////////// 2014///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////

Více

Metodika Individuální Sociální Práce - manuál

Metodika Individuální Sociální Práce - manuál 44olu ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ HEDERA www.soze.cz/workinczech *** ROZVOJOVÉ PARTNERSTVÍ HELIX wip.opu.cz Metodika Individuální Sociální Práce - manuál Tato metodika vznikla v rámci iniciativy EQUAL Projektu

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím.

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze číslo 2 Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Obsah 1. Úvodní slovo - Barbora Holušová, CSSP

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více