1 Abych jednou nelitoval, že jsem s lidmi o Kristu nemluvil - Leošův deník z misie. napsal Leoš Princl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Abych jednou nelitoval, že jsem s lidmi o Kristu nemluvil - Leošův deník z misie. napsal Leoš Princl"

Transkript

1 1 Abych jednou nelitoval, že jsem s lidmi o Kristu nemluvil - Leošův deník z misie napsal Leoš Princl ÚVOD: Toto dubnové putování bylo již druhé v pořadí. Další putování letos začíná a další Podrobnosti jsou na Facebooku pod příslušným datumem v Událostech. Kdo by se chtěl připojit, dejte prosím vědět e- mailem na adresu Nebo mi zavolejte na tel.: Tentokrát jsme zvolili putování z města do města po dvojicích. Nelpíme na formě a způsobech. Prosím, když to budete číst, musíte si uvědomit, že tento deník postihuje skutečnost jen jako skica. Deník nezachycuje všechna slova, která jsme ke každému člověku měli. Nemůže zachytit situační momentky, prodlevy, poslouchání dlouhého vyprávění některých lidí, dále mimiku těla, očí a zabarvení slov, které hrají velikou roli v rozhovoru mezi dvěma lidmi. Ale je taky napsán pro moje děti, až jednou budou chtít studovat, co jejich otec dělal a jak to dělal. Je taky napsán pro případné zájemce, kteří by rádi dělali misijní práci a zajímaly by je všechny způsoby. Pro ty, kdo hledají odvahu, jak vykročit. Nabízíme možnost dokonce i jenom vyjít s námi na pár dní a mlčky pozorovat, jak probíhá reakce lidí při oslovení na ulici a jak vlastně málokdo Vás odmítne úplně a natvrdo. Většina lidí si ráda popovídá. Navíc my to chápeme tak, že plníme hned několik přikázání Ježíše Krista: Mt 28: Ježíš k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Tedy i to, aby oni zase šli a získávali učedníky... nebo jinde: Říkejte lidem: Čiňte pokání, přiblížilo se k Vám nebeské království... Choďte vhod i nevhod. Kdokoli by se styděl za mne a za má slova... Hodně přemýšlíme o Kázání na hoře (Mt kapitola) a o vyslání učedníků (v Mt 10. kapitole). A říkáme si k tomu: Jak se vlastně miluje Ježíš? A i na to On sám dává odpověď: Ten mne miluje, kdo moje slovo zachovává! Jinde: Kdo by slovo moje zachovával, bude mít světlo života... jinde: já a Otec k němu přijdeme a příbytek si u něho učiníme. No, nechtějte to!!

2 2 Pondělí km Honza Gavlík, bratr z Moravy, dojel už včera večer. Z původních asi 6 lidí, nahlášených na akci, to nevzdal jen Honza. Půjdeme oba dva spolu do čtvrtka. Tak jsme ráno vstali, přečetli si něco ze SZ, pomodlili se a vyrazili s plnou polní do Kostelce nad Černými lesy. Bylo sluníčko, sem tam pod mrakem a občas spadlo 25 kapek. Tuším okolo 20 C? Když jsme šli přes Černé Voděrady, tam, kde vždycky na mne štěká zuřivec rotvajler, když jindy běhávám okolo, byla otevřená vrátka a tam jacísi 2 maníci v bílém pracovali na ochraně baráku proti vlhkosti. Nevím proč, houkli jsme na ně se širokým úsměvem: Dobrý den. Pozdravili taky, ale dále jsme se nepouštěli do žádné diskuse. Potkali jsme cestou pár lidí, některé pěkně pozdravili, ale nějak jsme nikoho neoslovili vážněji. V Kostelci jsme pod těžkými batohy trochu umdlévali, a tak jsme zahájili držkovou polévkou a kávou v místním řeznictví. Pak jsme si sedli na lavičku na náměstí k jednomu mládenci a vyptávali jsme se ho na případný altánek v lese. Tvrdil, že tu fakt je v lese za Sanatoriem. Nicméně popovídali jsme s ním o Kristu, ptali se, jestli tuší, zda existuje Bůh. A on říkal, že už jsem s ním jednou mluvil v Říčanech. Prý by ho to hrozně zajímalo, co je po smrti. Chvilku jsem mluvil já a pak jsem nahrál Honzovi otázkou, že on asi uvěřil ještě později než já a on se rozpovídal velmi přirozeně a hezky. Honza pak pochyboval o sobě, že ho nic skvělého, úderného nenapadlo. Myslel tím třeba nějakou citaci z Písma? Nevím, ale rád pozoruji tyto detaily, jak si nevěříme a pochybujeme sami o sobě. Mě přišlo, že mluvil jako kniha: obyčejně popsal, jak uvěřil a co pro něj Pán Bůh znamená. Mladík (asi 22 let) dostal NZ s kontaktem a šel na bus. Pak jsme seděli chvíli a koukali po lidech, občas se v duchu pomodlili a nasávali atmosféru a sluníčko. Ale nějak jsme se těžce rozhoupávali k odhodlání za někým vyrazit. Honza vzal do ruky Lukášovo evangelium a obešel celé velké náměstí a zkusil oslovit 2 lidi, ale neměli zájem. Já mezitím čekal, až Pán ke mně někoho pošle. Mezitím Honza došel až ke mně. Dlouhé ticho. Občas jsme něco prohodili o našich ženách, jak co kdo prožíváme. Často to skončilo nějakým smíchem, jak jsou si ty ženy podobné (nejen naše 2), ale v některých rysech ty naše právě. Vážíme si jich, každý ale jsme rádi, že máme tu svou, která má pochopení pro naše slabosti a vzteky či nápady všeho druhu. No, šli kolem 2 divní maníci a já si řekl, že až se Honza vrátí od jednoho rozhovoru, že půjdeme za nimi. Musíme s nimi mluvit. Honza šel za nějakou paní, a ta odmítla. Já mu říkám: Hele, jdi za tamtou (jinou) paní, a ta určitě bude chtít slyšet a vezme si to. Řekl jsem to trochu žertem a trochu odhadem. A fakt! Paní si to vzala, šla s malým děckem. Pak Honza oslovil další 2 paní a vzali si brožurku. Mezitím ale ti dva podivní cca 25- ti letí maníci zmizeli. Ovšem za 5 minut šli kolem zase a já na toho jednoho cosi zvolal, ale už nevím, co. A on říkal: Vždyť jsme se už viděli! Kde? No v Černých Voděradech, jak jsme se zdravili. Jo to jste Výýý? A tak jak šel k jiné lavičce, vyběhl jsem za ním a říkám mu, že běhám každý týden okolo a že mám strach, kdy ten rotvajler prolomí ty bariéry chatrného plotu. Nóó, von by neublížil Já vím, dokud to není poprvé! smál jsem se. Vždycky si říkám, že když tak skočím přes plot k sousedům. Pak jsme chvíli kafrali o jednom, co 12 let měl pitbuly jako profesionál a pak ho roztrhali. Pak krokodýli turistka Japonka řekla kvůli fotce ošetřovateli, ať se postaví víc mezi ně.

3 Ošetřovatel se o ně staral snad 20 let, no, a oni ho roztrhali. Pak jsme říkali, že jsme na pouti dlouhé asi 90 km a že mluvíme s lidmi o Bohu. Oba řekli, že taky věří, že něco nad námi je. Ten druhý říkal, že jsme určitě z vody! A že je mu to putna! Pak se jeden svěřil, že má vředy a silné bolesti a skoro nejí, hrozí operace. Tak jsme se za Martina nahlas modlili. On s tím souhlasil. Pak spokojeně řekl: Dobrýý chlapi... dobrýýý... Nó, tak uvidíme. A s úsměvem si pohladil břicho. Mluvili jsme o lásce Boží, o Kristu, o hříchu. Chlapci poslouchali Dali jsme jim brožurku a NZ a rozloučili se. Poslední část hovoru ten druhý (nervóznější z nich) seděl stranou na jiné lavičce. Zdůrazňovali jsme jim, že Bůh opravdu nikým nepohrdá a že je miluje, ale nebude je k víře nutit. Pak jsme se prošli až do Sanatoria, ale žádný altánek jsme nenašli. Cestou jsme pozdravili katolického kněze Líznara a poustevníka Miloše Čiháka, kteří spolu vedli hovor před farou. Pak jsme měli rozhovor se 2 mládenci opřenými o zábradlí. Ti nakonec říkali: No, donutili jste nás se fakt zamyslet! A oba si vzali jeden NZ, druhý brožuru, že si to vystřídají. To byl hovor tak do 5- ti minut. Cítili jsme, že nám P.B. dává smysluplné slovo, tak snad si to jenom nemyslíme my. Pak jsme oslovili pětici takových podivných chlapíků (30-50 let) a rozdali jim gedeonské NZ. Všelijak jsme jim s upřímným srdcem dokazovali B. lásku k nim. Říkal jsem jim, že se mne P.B. dotkl kdysi opakovaně, když jsem plánoval kariéru zločince a že říkával vzdělaným a sebespravedlivým lidem, že děvky a zloději je předcházejí do Božího království. A aby ho hledali, protože On je má rád. Děvku a celníka jejich život spíš trápí a oni spíš vidí nedostatek u sebe než lidé, kteří se necítí být v nepořádku. Pak jsme asi okolo 17. hodiny šli hledat altánek podruhé. Dokonce i jiný člověk nás ujišťoval, že tam je altánek z peněz EU. Ale běžkyně znalé terénu nám řekla, že tam žádný nikdy (posledních 20 let) nebyl. Pršelo, strašná únava. Chvíli jsme se dohadovali, že ulehneme tam, kde jsme byli, ale Honza chtěl jít dál, protože v dálce zahlédl krmelec. Uznal jsem, že kdyby lilo víc, tak budeme do rána promočeni, přestože máme s sebou 3 velké igelitové pytle, ale Honza jen 1. Dal jsem na Honzu. Levé chodidlo mne bolelo, záda za krkem Honzu bolely obě holeně. A tak jsme tedy šli ke krmelci. Celý areál byl oplocen a mezi tzv. krmelcem a námi byl tak prudký sráz, že jsme s těmi baťohy nechtěli sjet dolů do potoka. Sráz měl tak 3

4 10 metrů dolů k potoku. Velkou oklikou jsme ho obešli, překročili roztržený plot, přeskočili potok a přes trní ostružin a pak přes prudký svah zarostlý smrky, že se skoro nedalo projít. Smekalo se to, trní drásalo, ale zvítězili jsme. No, nebyl to krmelec, ale nájezd pro kola. Ocitli jsme se na takovém tábořišti, kde zjevně operují šílení cyklisté skokani. Ale bylo tam i ohniště, našli jsme kýbl na vodu krásný plastový veliký. Rýč, krumpáč a hrábě, a tak byl Honza nadšený. Byl ve svém živlu. V trenkách, kolena a stehna černá od hlíny... začal dorovnávat hlínu pod listím, protože to bylo s kopce a já byl ochoten spát z kopce :- ). No, Honza budoval půdorys, já střechu. Dřeva tam byla natlučena od sebe po 5-8 cm, tak jsem tam na ně kladl jiná a navrch hromadu listí a na vrch zase prkna a navrch jsme dali s Honzou 2 klády. Honza jako stavař byl stále lehce nespokojen a chtěl ochranu zepředu, z boků a pak chtěl ještě vybudovat latrínu, sprchu Já jsem se řehtal a leže ve spacáku jsem na něj pokřikoval: Všiml sis, že už já jsem celej spokojenej?! Honza vybudoval tolik drobností Rozdělal jsem nakonec táborák a ohřáli jsme si fazole, opekli sekanou Paráda. Večer modlitby, diskuse o našich rodinách a o výběrovém řízení na ředitele Betlému v Kloboukách u Brna. V noci pak lilo, spacáky zvlhly ze stran, do obličeje mžilo větrem z boku Ráno jsme se kupodivu probudili celkem suší, ale rozlámaní. Zpívali jsme 4 Úterý km Ráno leželi jsme dlouho a modlili se ve spacáku, četli, učil jsem se svou AJ. V 10:00 zuby. Svlékl jsem se donaha (Honza zas večer ), protože tam nikdo nebyl a umyl jsem se ledovou vodou a hurónsky vylil kýbl na záda a břicho. Strašně jsem zařval Dali jsme kafe v 10:30 v jedné hospodě a pak jsme postupně poplkali se servírkou, s pánem u vedlejšího stolu. Poslouchaly 2 dámy vedle něj. Honza jim vysvětlovat, co děláme a že je Pán Bůh určitě dobrý. Nakonec dal pánovi Lukášovo evangelium. Vznikla tam hádka o altánek z EU, a tak doteď nevíme, jestli fakt existuje. Já dopsal deník a vyrazili jsme. Ještě voda ze studánky na cestu

5 Jdeme směr Doubravčice. Na náměstí v Kostelci jsem se přitočil k jedné paní na lavičce, že jsme poutníci a že jsme si dali za cíl zvěstovat evangelium každému. Podával jsem jí NZ se slovy: Přečtěte si to prosím, je to takový vzkaz od Boha k lidem, že nás Bůh neopustil, ale miluje a že Ježíš je Cesta pro každého. Paní poděkovala a vzala si kapesní NZ. Když jsme šli od studánky, viděli jsme krásnou zídku a v dáli na ní pracoval zedník. Pochválili jsme mu tu práci a Honza povídal, že zná jednoho tesaře, že dělá taky dobrou práci, ale že neví, jestli to není konkurence. Pak vytáhl knížku Více než tesař. A říkal, že mu ji dá, pokud mu nevadí, že je to konkurence. Že je to o Pánu Ježíši, že On určitě dělá a dělal svou práci dobře. Zedník si to vzal. Pak se nechal i vyfotit. Ptali jsme se jednoho pocestného, zda jdeme dobře na Doubravčice. Když jsme mu děkovali, dali jsme mu brožurku s úsměvem, že se snažíme mluvit s lidmi o Pánu Bohu a jak je to pro člověka důležité vědět, proč jsme tady. Lidé že mají různé názory, a pak podle nich jednají,...a pak to bolí. Kdyby chtěl slyšet víc, popovídat u kafe, tak tam má adresu. Pak jsme došli do Doubravčice a oslovili paní na zastávce. Bibli četla, věří tak nějak. Ptal jsem se ale upřímně nejprve na altánek v okolí. Pak na studánku s pitnou vodou. Prý daleko Pak jestli nám vedle (50 m) v hospodě dají vodu. Určitě jo, přitakala rychle. A kam že jdeme? A odkud? Jdeme ze Zvánovic do Roudnice, jsme na takové misijní cestě, odmlčel jsem se. A můžu se Vás zeptat, jestli věříte, že je Bůh? Ano. A modlíváte se někdy? Jó, to já jo. A taky třeba vlastními slovy nebo spíš v básničkách naučených, jako to mají katolíci? No, to já i tak vlastními slovy Hmm, a promiňte, když už Vás tak drze zpovídám, můžete prozradit, co pro Vás znamená sám Ježíš Kristus? Je to třeba Váš osobní Spasitel? Paní pak mlčela a bylo vidět, že přemýšlí A tak jsem jí vzápětí laskavě sdělil s citem, protože měla smutek v očích a bylo vidět ustaranou tvář, že Ježíš je někdo, kdo vzal na sebe naše hříchy, sám nikdy nezhřešil a byl potrestán pro to, abychom my nemuseli zahynout. Víte, bez Krista bychom nikdy k Bohu nemohli najít vztah. Skrze Něj je nám odpuštěno mnoho. Povídám ještě, že je dobré číst Písmo, že málokdo i z křesťanů by uměl si vzpomenout, co Ježíš vlastně říkal. Jistě si vzpomenete na náhrobní kameny, kde je napsáno: Já jsem vzkříšení a život, kdo ve mne věří, i kdyby zemřel, živ bude. A pak jsem jí s důrazem řekl: Pán Bůh Vás nesmírně miluje a nikdy to s Vámi nevzdá, ať prožíváte cokoli. Zdálo se nám s Honzou, že je dojatá. Vzala si NZ s kontaktem. Potom jsme se ptali na přístřešek jednoho postávajícího starého pána. Honza zkusil něco prohodit o tom, že tady se shání ztracení psi a kočky A on povídá: Pes je přítel člověka! Honza na to: No, ještě jeden je přítel člověka. Víte, kdo to je? Ticho. Ježíš je přítel člověka. Já jsem v něho uvěřil v 25- ti letech a pochopil jsem, že tu svět není jen tak. Pán se pomalu otočil a odchází Honza ještě dodal, že Pán Bůh k upřímnému upřímně se má. Starý pán odvětil: Je to jinak. A jak? To už jsme se nedověděli. 5

6 A pak jsme se ptali starší dámy za plotem, která plela záhonky, jestli neví o altánku. Neví Za chvíli jiná paní za jiným plotem... a té Honza dokonce nabízel pomoc při pletí Nechtěla. Našli jsme opuštěné JZD s mnoha budovami a s velkým krásným přístřeškem venku. Uvnitř bychom smrděli po vepřích. Vraceli jsme se zpět a paní, co plela, se ptala (předtím i ta další), jestli jsme něco našli. Vysvětlili jsme, co jsme našli za statek, a paní prý, kam a odkud jdeme. No, oči jí zářily. Prý ji to pletí nebaví, a že by šla s námi hned. A tak jsme popsali, že mluvíme s lidmi o Bohu, kolega je z AC, já z CB. Tady Vám věnuji brožurku Jak se nezbláznit. Paní se smála Šla bych s Vámi příště. Teď Honza odešel za autobusákem vedle hospody. Prý má hodně hříchů číst nic nebude, prý půjde do pekla. Honza mu dal naději, že Pán Ježíš zemřel za všechny a že to není sranda... Sedíme na venkovní zahrádce u hospody. Přisedl pán v bundě zářivě žluté s nápisem METROSTAV. Kecáme, jestli sem povede metro. Povídali jsme si o jeho podnikání, že je to těžké. Začínal s Američany s nějakým MLM marketingem a nyní se učí italsky a z Itálie vozí víno, kávu a olivový olej. Kam prý jdeme s batohy a že mockrát trampoval a ještě trampuje Radil hned, kde spát Nakonec jsme mu dali brožurku, popsali obsah a zdálo se, že pán je rád. Kolega ji nechtěl, ale říkal: To je dobře, že jste to dali hostinskému předtím, já jsem Vás viděl! A významně se zatvářil, že jako ten chalan to fakt potřeboval. Tedy něco k napravení. Ustlali jsme si v JZD až na druhém konci u polí. Na slámu jsme dali polystyreny, kartony z ledniček, které se tam válely a pak už karimatky. Foukalo, ale šlo to. Stříška nad námi měla asi 100 m2. Když se zešeřilo, spatřil jsem náhle siluetu velkého psa asi 30 m před námi na takovém vyvýšeném místě. Stál nehybně a asi nás pozoroval. Větřil směrem k nám. Modlil jsem se, protože jsem si vzpomněl na toho zuřícího rotvajlera v Černých Voděradech, a vůbec tady v Doubravčicích za každým plotem byli 2-3 velcí psi. Po asi 5 minutách prudce odběhl. Vyšel měsíc a byl úplněk a nádherně osvětloval tu měsíční jezeďáckou krajinu. Všude tyče, pneumatiky, železa, křoví Světlo mne upokojilo, Honza už pospával. Pro jistotu jsem si obul boty, naboso by se blbě zdrhalo. A spal jsem chvíli v botách. Vzal jsem si k sobě i ostrý nůž. Pak tam pes stanul někdy v noci ještě jednou. Mimoto tam začaly jezdit kamióny s cisternami a cosi na druhém konci JZD přečerpávaly do velkých nádrží za prasečákem. Večer jsme si udělali malý ohýnek a ohřáli lečo v konzervě. Mysleli jsme, že je to opuštěné místo. No, statek neshořel. Ráno jsme si udělali chvilku s Bohem, trochu Aj a v 10:00 vyrazili. 6

7 Ouha, brána včera dokořán, dnes byla zamčená. Prolezli jsme pod zámkem vylomeným mřížováním. 7 Středa km Zahájili jsme tedy ranním studiem a v 10:00 prolezli bránu JZD. Šli jsme zpět do hospody, dali jsme si polívku a kafe. Tam jsme taky doplnili vodu, dobili mobily Dal bych krk za to, že ten hostinský je jiný než včera. Nabízel jsem mu brožurku, ale on tvrdil, že už ji má. Trapas. Ale což! My jsme zvyklí. Zasmáli jsme se a řekli, že jsme mysleli, že je tam někdo jiný než včera. Pak jsme sedli zase za hospodu, jako včera, pojedli chleba a vyrazili na Škvorec. Ještě stačil Honza věnovat paní prodavačce potravin v buňce před hospodou Lukášovo evangelium. Ptala se, kam jdeme, radila Vyrážíme až okolo poledne, slunce žhnulo fest. Dala nám krásnou mapu okolí i s tužkou, zřejmě z nějakého projektu EU pro rozvoj turistiky. Došli jsme do obce Masojedy, tam jsme odpočívali na lavičce. Mrtvo Najednou se tam proti sobě otáčely 2 traktory. Pomodlili jsme se za celou obec a oslovili jsme jednoho nakladače za traktorem. Nabídl jsem NZ. Pán v montérkách zavrtěl hlavou. Nic nechce. Vy nechcete nic vědět o Bohu? Ne. Svěřili jsme jej Pánu, aby ho třeba omilostnil a třeba ho i mrzela jeho slova. Pak v další vesnici Hradešíně jsme potkali u zastávky jednu starou ženu. Byl to hezký rozhovor, místy velmi humorný. Jezdí sem z Prahy a je katolička. Prý tady byl pan farář Mrtvý a ten už umřel a teď je tu nějaký Polák a není to vono. Tak jsme klevetili o dnešní době, a že oslovujeme na své pouti lidi. Dali jsme jí brožurku Sama ji chtěla, když jsme ji ukazovali. My jsme jí říkali, že toto dáváme přemýšlivým lidem. Že jsme zase protestanti, ale že je to svým způsobem jedno, že na Božím soudu se nás nebudou ptát na příslušnost, ale jestli jsme vykoupeni krví Kristovou a jestli PJK následujeme. Pomodlili jsme se s paní za tu obec a lidi v ní. Vysvětlujeme či spíš shodujeme se s paní na tom, že doba postupuje k horšímu a že lidi jsou zahlceni mnoha informacemi z médií a že asi mnozí dřou od nevidím do nevidím a že nemají čas na své děti. Načež paní odtušila: Tady nikdo nedře! Všichni pobírají dávky!. Ještě řekla pár podobných vejšplechtů a očička jí svítila. V další obci Škvorec jsme viděli partu 6 chlapů, jak stojí před rypadlem a koukají do jámy. Chtěl jsem na ně zvolat: Pomáhej Pán Bůh! Ale Honza zvolal dřív: Našli jste poklad?! Prej jo. Velkej. Honza: My máme taky poklad. Pán Ježíš je poklad. Honza šel k nim, nabízel knížku a jeden říká, že neumí číst, že je Maďar. Nikdo z nich nic v rozhovoru nerozvíjel, tak jsme je nechali. Ale jeden kopal o 20 m níž, ten si vzal NZ. Pak jsme potkali shluk 4 babiček. Já jsem se ptal, jestli jdeme dobře na Stalingrad. Když jsem viděl, že se nesmějí, zastavili jsme a mluvili omluvně, že žertujeme, že jsme na misijní pouti a jdeme zdaleka a ještě dál míříme. Jedna paní říkala, jak tady ruský

8 šaman vysvětil cosi a udělal tamto a tamto... a někde má jakési poutní místo a že její snad syn je osobní kancléř arcibiskupa Duky. Dali jsme ji brožuru Jak se nezbláznit. A vysvětlili jsme, že nás moc ty památky a šamanská místa nezajímají, ale spíš lidi. Že je čas mluvit s lidmi, zejména s mladými, protože je zoufalá doba a špatně to může dopadnout. Druhá babi šla o holi a říkala: Nic nechci! Nic nechci! A my: Však vám taky nic nenabízíme, a ani nic nedáme. Smála se: Kdybyste byli starší, pozvala bych Vás na kafe. Já na něj jdu tady k sousedce, ale vy jste moc mladí a pohlední, tak to nebudu riskovat! Asi špatně viděla, lichotnice. Šlapeme dál až do Úval. Dáváme brožuru cyklistovi, staršímu pánovi, který tlačil kolo do Hradešína. Oslovujeme 2 podivné mládence u hospody, trochu potetované. Jeden byl asi cikán, druhý se tvářil sečtěle, ale možná byl spíš psychiatrický případ. Byl to jeden z těch šílených rozhovorů, kdy si všichni pletou pojmy s dojmy. Cikán říká něco ve smyslu: A vy si myslíte, že by nás Bůh mohl odsoudit? A ze mne vystřelilo: Úplně klidně! Tak takového Boha nechci! Ona moje odpověď byla reakcí na styl hovoru, který oba zavedli, ale pak mne to mrzelo, že jsem to nedovysvětlil, protože to není pravda. Myslím si, že Pán Bůh nikoho neodsoudí klidně, jakože by to dělal rád a z patra nadřízeného. Ale hovor nás semlel. Druhý chlapec tvrdil, že mu šaman uzdravil zlomenou ruku a že Ježíš byl jeden z mnoha šamanů a že přišel, aby nás povznesl. Snažili jsme se popsat Ježíšovu výjimečnost - nikdy nikdo tak nemluvil, neuzdravil takové kvantum lidí, nevstal z mrtvých... Vzali si myslím každý NZ. Vybízeli jsme je, aby hledali pravdu dál, že možná nejsou ještě šťastní ani hotoví se svým poznáním. Vysvobodili nás nějací příchozí jejich známí. Honza po cestě z Hradešína ještě moc pěkně mluvil se starou paní s vozíčkem na silnici. Šla tam tak osaměle, dal jí po vydatném rozhovoru Lukášovo evangelium a bylo cítit, že je mile potěšena a překvapena. Měli jsme radost. Na náměstí jsme si sedli na lavičku a po chvíli přišel chlapec s piercingem a montérkami, a já říkám: My už jsme se dneska viděli v jiné obci, ne? Jó, v Hradešíně. Měl se k nám povídavě. Ptali jsme se na piercing, jestli to nebolí, nezaněcuje se to To prý po něm chtěla kámoška, a dá se to vyšroubovat. Nakonec jsem mu nabídl NZ a doprovodil to pár slovy o Boží lásce k němu. Poslouchal nás s nelibostí starší pár sedící 5 m vedle v zahrádce Pizzerie. Mračili se, jak mi došlo až na konci hovoru. Za chvíli přijela holka, chlapík přisedl k ní do auta, a my šli k Hoblíkům. Hoblíkům jsem se včera nedovolal a dnes jsem zkusil zavolat jen tak opatrně, že si pouze nabijeme mobily, ale doufali jsme, že budeme moci přespat u nich na dvoře pod přístřeškem a omýt se hadicí nebo v koupelně. No, ale vrátíme se do Škvorce, kde jsme oslovili nevrlou paní v bufetu z toho nic nebylo. Prý má silného ducha, odsekla nám - a pak na náměstí jednu osamělou dívku v čekárně na bus. To bylo zvláštní. Oddychovali jsme, sušili zpocená záda. Baťohy mají okolo 10 kg. Čekali jsme na příležitost, koho nám Pán pošle, a jestli vůbec. Kolem nás byli nějací starší jednodušší chlapi, vedle vykládali pivo z náklaďáku další 4 lidi, ale nějak se nám s nimi nechtělo začínat hovor. Odjel autobus a zastávka se vyprázdnila. Jen jedna osoba tam zůstala. Přiblížili jsme se, a byla to dívka tak snad let? Nabídl jsem jí NZ, že to možná nečetla. Já vím, kdo vy jste, řekla, když pohlédla na gedeonskou vazbu NZ. Já už jsem takové lidi potkala v Berouně. Zkusil jsem jí říct něco o Boží dobrotě a ona opáčila, že kdyby byl Bůh dobrý, tak by nedopustil, aby se jí 8

9 stalo, co se jí stalo. Rodiče ji vyhodili z domu, protože neměli už peníze. Jiný důvod prý tam nebyl. Nechci si fandit, už si vše nepamatuji, ale měl jsem dojem, že se mi podařilo s ní mluvit citlivě a povzbuzoval jsem ji, aby hledala Hospodina celým srdcem. Že ona udělá krok, a Pán k ní dva. Je to o snaze a iniciativě jej hledat. Že ji Pán nebude nutit, ale když říká, že jí Bůh nepomohl, tak se ptám, jestli Ho někdy o pomoc požádala? Řekl jsem jí, že některé křivdy bolí, ale jsou jenom důkazem, jak nám to nikomu bez Boha nejde. Naši se taky každý 3x rozvedli a některé zranění a jizvy v srdci si pamatuji ještě v 50 letech. Už trochu okoraly, ale vím o nich. Tušíme je vespod normálního života. No, dívka byla upravená, ujala se jí prý kamarádka. Dali jsme jí kontakt přeci jen a ať se ozve, když tak kdyby bylo zle, třeba ji dokážeme pomoci nějak. Ujišťoval jsem ji, že Bůh o ní ví. A že Jeho zájem nikdy nekončí. Takže Hoblíci milí lidé, udělali kafíčko. Nabídli nocleh, pozvali nás ke Güttnerům na skupinku, abychom řekli pár slov, a pomodlíme se navzájem za sebe. Šli jsme ještě na 1,5 hodiny ven a měli pár velice hezkých rozhovorů. Honza oslovil rybáře u Bendlovy stezky u rybníka a pěkně si popovídali. Já zas viděl přes potok v lesíku 2 mladé lidi, jak se muckovali a po chvíli jsme šli kolem. Dovolili jsme si oslovit je to už se nemuckovali a věnovali jsme jim NZ a udělali jim malé kázání o důležitosti Boží lásky a poznání, co On po člověku chce. A že je osobně miluje a provází, aniž si to uvědomují. A že nejsme z opic a aby Ho hledali. Zdálo se nám, že tak pěkně poslouchali. Celé to netrvalo snad déle než 5 minut. Opět jsme měli radost. Večer skupinka byla moc milá. Modlili jsme se navzájem, popsali naše cesty, další asi 3 rodiny a milý starší bratr Václav popsali své radosti a strasti. Fakt milé setkání. Chvála Bohu za laskavé lidi, kteří přijmou poutníky. Sprcha navečer a postel u milých Hoblíků byla sladká odměna. Trochu jsme se styděli, jestli neobtěžujeme moc. 9 Čtvrtek km Ráno jsem se vzbudil dřív, snad ve 4:00, ale modlil jsem se vleže, a taky jsem místy usínal. Ale zdálo se mi to důležité. Pak jsme si četli s Honzou každý své části z Písma. Mne zaujala slova (Luk 6:46): Proč mi říkáte Pane, Pane, a nečiníte, co Vám říkám? A následuje díl (verš 47) Kdo přichází ke mně a zachovává (poslouchá) má slova, ukážu Vám, komu je podoben. Předtím je kázání na hoře, kde je velmi zhuštěně vyjádřeno vše o přístupu k druhým, o dávání měrou vrchovatou, natřesenou, o milování těch, kteří nám neplatí, nevrátí, o půjčování a dávání. O milosrdenství a odsuzování, o nepotupování Často lidé smýšlí o Ježíši obecně. Hlavně jásat, vyznávat Jej ústy, zpívat, říkat, že Ho musíme následovat. A nevíme možná přesně, jak na to. Někdo je hodnější, jiný méně. Ale hlavně panuje pocit či vědomí, že Bůh nám

10 ukazuje, co máme dělat krok za krokem. Holt, lidé spoustu věcí v církvi nedělají, protože jim (nám) nedochází naléhavost Ježíšových slov. Já tu zkušenost nemám, že by Bůh diktoval: Tomu dej a tomu nedej! Ale naopak se JK ptá: Proč neděláte, co Vám říkám?! Snídaně, milý hovor s Hankou a šup na celý den ven, dnes start už v 9:00 hodin. Hned naproti domu stál kluk cikán a tak jsme ho oslovili s NZ, pár vět Nechtěl nic. Zjistili jsme, když se pootočil, že je to holka. Po 10 m jsme zvesela nabídli brožurku či NZ (nevím už) jedné paní. Byla veselá a vzala si je, pár povzbudivých slov na cca půl minuty a šli jsme. Ve městě jsme dali slečně blond, co připravovala výkladní skříň nového obchodu, NZ. Honza oslovil 2 pány a 1 paní. Jeden z nich se vesele vybavoval. Byl Chorvat, přišli do Čech po II. světové válce. Seděl v kufru svého kupé auta zvenku a povídal, že je mu 75 let a lidé se prý dnes už nedruží jako dřív. Ptali jsme se, zda řekl o Bohu synům a vnukům. Oni nechtějí nic slyšet, neptají se, nic je nezajímá. Jsou v Praze, vidíme se jednou za půl roku. Povzbudili jsme ho jemně, že Pán může udělat zázraky a že má smysl se za ně modlit. Pak pokusy oslovit 1-2 ženy nevyšly. Oslovili jsme u plotu dědečka, který natíral. Ani jsme to neplánovali, ale líně jsme se courali a rozšafně a nahlas jsme říkali: Pomáhej Pán Bůh! Dědeček se otočil a rozvyprávěl. Měl krásný úsměv. Je mu 92 let a neví, jak dlouho tu bude. Je truhlář a je věrný katolík. Farář mu dal bibli už dávno. Dcera je hodná, on zde v objektu bydlí v domečku 5 m od jejího a naproti přes ulici bydlí syn grafik. Každé ráno přijde syn a zeptá se, co potřebuje. Prý koukne, jestli jsem naživu, smál se děda. Dcera uvaří a vypere. Na TV nekouká, na blbosti nemá čas. Snad jen zprávy večer. Víme o něm tolik., opatrně a s omluvou, že ho nechceme zkoušet, jsme se zeptali, jestli věří taky v osobní oběť JK. Že mnoho lidí věří spíš ve své skutky, které by měl jednou P.B. ocenit, ale že my k Němu můžeme jen díky tomu, že Bůh přenesl naše hříchy na Syna JK a ten že za nás zaplatil. Zasmál se na to, že mnoho lidí doufá ve své dobré skutky: To máte pravdu. Pomoc natírat nechtěl. Během hovoru veselý cyklista zabrzdil u nás. Vyřídil 2 věty a mladík odjel. Jiný děda ho poškádlil, že mu sebere kýbl a děda na něj: Necháš to být?! Okoukli jsme hřbitov. Prý se tam dobře spí. Honza tvrdil, že evangelický farář Gruber tam spával při cestování po Itálii. Lidí tam v noci moc není a najdeš tam vodu i přístřešek. A opravdu! Za námi šel jeden chlapík bez předních zubů. Možná 30 let. Míjel nás naším směrem. Nabízím brožuru a povídáme krátce o Boží lásce k němu. Ochotně přitakal, vzal si brožuru, ale pak říkal, že bydlel tady v tom rohovém domku před námi dlouho, kde jeho kamarád, zfetovaný sekuriťák zastřelil jeho mámu i svou mámu. Teď sedí na 17 let a on, Miloš, si počká a pak se 10

11 pomstí. Sám dělal sekuriťáka a byl při jedné honičce postřelen do lokte. Ukázal jizvu. Honza s ním mluvil moc pěkně, jednoduše a pomalu. Někdy Honza chytne takovou neuvěřitelnou slinu a jede. Rád ho poslouchám. On o sobě říká, že je takový neduchovní člověk. Ale já vím své. Nepíšu to proto, že vím, že to bude číst, ale já tento typ uvažování miluju a rád to poslouchám. Myslím, že i Miloš poslouchal o hříchu, o odpuštění Miloš složitě shání práci, vždy mu kamarádi pomohou, momentálně nedělá. Když odešel, modlili jsme se zvlášť za něj. Pak jsem Honzu doprovodil na vlak a osiřel. Ještě si pak vzpomínám na pána jdoucího z nákupu, který se nechal oslovit u auta při nakládání. Vzal si s úsměvem oboje tiskoviny a vyslechl minutové kázání o Boží lásce k nám a nutnosti se nad tím životem naším zamyslet a hledat, co je pravda. Odpoledne jsem zalezl do cukrárny, protože jsem byl takřka spálenej od sluníčka, kde jsem si dle Honzova přikázání dal 2x koktejl z černého rybízu. Honza mi při odjezdu vnutil 200 Kč. A mám si dát i za něj, protože už ho nestihnul. Dlouho jsem se nebránil takovým povinnostem. Tak jsem pak oslovil ještě trojici mladých lidí s vínem v lese na lavičce. Jeden z nich byl ten s rukou (zlomenou) uzdravenou šamanem. Pozdravili jsme se. A on: Jó, to jste Výý, jak jste s námi povídal. A obrátil se na děvče vedle něj a říkal: No jak sis prohlížela tu Bibli. A co jsi tomu říkal, když jsme pak odešli? navázal jsem. No docela dobrý!. Ale však můj názor znáte. Začal jsem se bavit i s ostatními dvěma přísedícími. A byli milí. Nakonec si dívka vzala brožurku a kluk NZ. Ten šamanista kupodivu mlčel a my jsme mohli nerušeně komunikovat o tom, co si oni oba myslí o Bohu. Myslím, že fakt poslouchali moje vyprávění s otevřenýma očima. Zejména jsem měl radost, když asi za půl hodiny jsem je viděl na náměstí si číst každý to svoje, co dostali ode mne. Nějak jsem zmínil při vyprávění to děvče, které rodiče vyhnali z domova a oni svorně: Jó tu známe, to je Ela (nebo tak nějak). Ale to se nedivíme, ona si to zavinila sama, co ta těm rodičům vyváděla! Tak to jen pro zajímavost Pak snědý muž na kole a trochu opilá kouřící žena Jéé, to potřebuju, jak se nezbláznit! smála se. Jen jsem dodal asi 2 věty, že jejich trápení a starosti nejsou Bohu cizí a že je může ze všeho vytrhnout a změnit. Bůh mění lidi, když Ho volají. Pak takový chladný inteligent (40 let?) naproti nádraží. Častoval mne povýšeným úsměvem. Nic nechtěl, nevěří, skoro nepromluvil, jen stále kroutil hlavou. Pak jeden podnapilý student u vinárny, kde prodávali pití v takovém velikém sudu. Studuje II. rok VŠ na architekta. Oči měl rudé, trochu jsme povídali o cestách, kam jdu. Ptal jsem se, jak se má a jestli ho život baví. Moc prý ne Pár vět o Bohu, nabídky brožurky. Jak jsem zmínil, že nejsme z opic a život jistě nevznikl sám od sebe, tak se zarmoutil: Tak pěkně jsme začali a teď jste to zkazil. No já si to přečtu, když tak dám vědět. Mezitím tam přišli další 2 studenti a slyšeli 2. polovinu rozhovoru. Tyhle vstupy druhých lidí do hovorů mi nevadí, mám za to, že to může být od Pána. Večer mi Monika k Hoblíkům dovezla 25 ks NZ a 25 ks brožur. Už mi došly. Hoblíkovi jsou stejně úžasní. Večeře, druhá noc na přespání. V sobotu organizují nedělkový výlet k Litoměřicím, pro 40 dětí a 20 dospělých do jakéhosi skautského tábora. Na lednici mají fotku z English Campu, který pořádají asi s Güttnerovými a dalšími už 7 let. Začali s 25 dětmi a nyní 11

Irena Eliášová LISTOPAD

Irena Eliášová LISTOPAD Irena Eliášová LISTOPAD 1 Irena Eliášová LISTOPAD KHER www.kher.cz ISBN 978-80-87780-03-9 Tato kniha vznikla bez vynaložení jakýchkoliv finančních prostředků. Nakladatelství KHER z celého srdce děkuje

Více

P O S L E D N Í Ú T Ě K

P O S L E D N Í Ú T Ě K - 1 - P O S L E D N Í Ú T Ě K Zdeněk Huspek Obsah kapitola 1 Věžák na hladině 2 kapitola 2 Prémie 26 kapitola 3 Disciplinární komise 52 kapitola 4 Svobodná paní Ivana 73 kapitola 5 Samorost 101 kapitola

Více

Camino po česku aneb Nevyšlapanou svatojakubskou stezkou

Camino po česku aneb Nevyšlapanou svatojakubskou stezkou Camino po česku aneb Nevyšlapanou svatojakubskou stezkou Brno Jindřichův Hradec 4. 12. 8. 2012 Před cestou Myšlenka na svatojakubskou cestu mi stále leží v hlavě. Pro někoho jako já, komu se život obrátí

Více

Stephen King. Srdce v Atlantidě

Stephen King. Srdce v Atlantidě Stephen King Srdce v Atlantidě Číslo 6: Číslo 2: Číslo 6: Číslo 2: Číslo 6: Číslo 2: Co chcete? Informaci. Na čí jste straně? To bych vám napověděl. My chceme informaci. Tu nedostanete! Po dobrém nebo

Více

Na Sicílii tam si žijó

Na Sicílii tam si žijó Na Sicílii tam si žijó ( letmé postřehy ze zápisníku zahraničního zpravodaje) V tomto vánočním a silvestrovském čísle bych se opět podělil o pár vzpomínek ze studií Tentokráte se ze severu Itálie přeneseme

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

Všechny řitě světa i ta má

Všechny řitě světa i ta má Charles Bukowski Všechny řitě světa i ta má Ann Menebrokerové ELMER 1. OSAMĚLOST Edna kráčela ulicí s plnou taškou nákupu, když si všimla nápisu na bočním okně automobilu, kolem kterého procházela: HLEDÁ

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše.

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. PODIVÍN Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. Napsali James Sherwood Bennett a Hulda Romero-Bennett 2013 James Sherwood Bennett a Hulda

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ČERVENEC - SRPEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A

PROJEKT MALÝ PRINC 7. A PROJEKT MALÝ PRINC 7. A 2009/2010 Zdroj obrázku: http://2.bp.blogspot.com/_pjqdevlpajq/ryoldl2t8zi/aaaaaaaaaho/8xmyn B9MsxM/S226/Mal%C3%BD%2Bprinc.jpg 2 Tuto knihu tvoří výběr textů, které napsali žáci

Více

Ondřej Kano Landa. Pomalu. s miminkem a s koněm v páteři Karpat

Ondřej Kano Landa. Pomalu. s miminkem a s koněm v páteři Karpat Ondřej Kano Landa Pomalu s miminkem a s koněm v páteři Karpat 1 Copyright Ondřej Kano Landa, 2015 Illustrations Fukiko Kano, 2015 Vydané vlastním nákladem autora ve vydavatelství CAD PRESS Ľuda Zúbka 23

Více

O Honzově štěstí. Pohádky Nový Věk O HONZOVĚ ŠTĚSTÍ (UKÁZKA) napsal: DAVID ZONYGA. jazyková korektura: Monika Košťáková

O Honzově štěstí. Pohádky Nový Věk O HONZOVĚ ŠTĚSTÍ (UKÁZKA) napsal: DAVID ZONYGA. jazyková korektura: Monika Košťáková O Honzově štěstí Pohádky Nový Věk O HONZOVĚ ŠTĚSTÍ (UKÁZKA) napsal: DAVID ZONYGA ilustrace: Sandra Hrachová jazyková korektura: Monika Košťáková Pro čtenáře všech věků a velikostí. David Zonyga, 2014 www.pohadkynovyvek.cz

Více

Odmítám vypovídat! Otta Bednářová

Odmítám vypovídat! Otta Bednářová 22. října 1979 stanulo před Městským soudem v Praze šest zakládajících členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) Ing.Petr Uhl, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Václav Havel, Dana Němcová a Otta

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení.

květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. květen 2012 Konečně tu máme nové číslo našeho časopisu, ve kterém Vám přinášíme spoustu zajímavého čtení. Mnoho poutavých a napínavých příběhů, bajek i pohádek Křížovky, kvizy a rozhovory Příjemné počtení

Více

Život jako hra. Pavel Šimík Šíma - 2 - text 2014 autor (sbírka textů z Povídek ze SASPI 1-4) ilustrace 2014 autor (free clipart & images)

Život jako hra. Pavel Šimík Šíma - 2 - text 2014 autor (sbírka textů z Povídek ze SASPI 1-4) ilustrace 2014 autor (free clipart & images) Život jako hra text 2014 autor (sbírka textů z Povídek ze SASPI 1-4) ilustrace 2014 autor (free clipart & images) text neprošel plnou redakční úpravou (překlepy a nedoklepy jsou vyhrazeny) - 2 - Několik

Více

svazek 5 / Východní Čechy a Vysočina sever západ východ

svazek 5 / Východní Čechy a Vysočina sever západ východ svazek 5 / Východní Čechy a Vysočina sever západ východ na DVA východy Východní Čechy a Vysočina ISBN 978-80-904025-4-6 OBSAH PARDUBICKO Jana Bednářová 6 Lukáš Bína 8 Antonín Hrdý 10 Tomáš Jireček 12

Více

Tajemné příbě hy. Bubá k skuteč ně se stalo, podle [2]

Tajemné příbě hy. Bubá k skuteč ně se stalo, podle [2] Tajemné příbě hy Vítejte do světa děsivépravdy a ješ tě děsivější fikce. Vítejte do světa, kde skutečnost bere na sebe podobu iluze. Poznáte, který z následujících příběhů se skutečně stal a který si jen

Více

AŤ VEJDE TEN PRAVÝ John Avjide Lindquist

AŤ VEJDE TEN PRAVÝ John Avjide Lindquist AŤ VEJDE TEN PRAVÝ John Avjide Lindquist LÅT DEN RÄTTE KOMMA IN Překlad MINDWARP.CZ, 2009 Copyright John Avjide Lindquist První české vydání. Dějiště Blackeberg. Nechá vás přemýšlet o kokosem obalených

Více

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ 2014 Copyright 2013 by Richelle Mead Translation 2014 by Jan Netolička Cover design 2014 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována

Více

MÚZOVÁNÍ. Tanec uprostřed betonu. Jak se vaří Superstar. Upíři - fakta nebo fikce? květen 2011 2. ročník 7. číslo. téma čísla MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ

MÚZOVÁNÍ. Tanec uprostřed betonu. Jak se vaří Superstar. Upíři - fakta nebo fikce? květen 2011 2. ročník 7. číslo. téma čísla MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ květen 2011 2. ročník 7. číslo Jak se vaří Superstar Tanec uprostřed betonu Upíři - fakta nebo fikce? téma čísla MÚZOVÁNÍ ČASOPIS PRO MULTIKULTURNÍ MLÁDEŽ Milý čtenáři, jaro pomalu finišuje, voda v rybníce

Více

JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT

JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT Děkuji za ty krásné chvály, děkuji našim mladým, cením si jejich lásky k Bohu a touhy sloužit Mu. Jsme Božím mistrovským dílem, On nás tak stvořil. Dnes bych

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

Člověk míní, život mění...

Člověk míní, život mění... Člověk míní, život mění... Žánr: Psychologické Žánr2: AU Pár: Hermiona Grangerová, Severus Snape Přístupnost: pro všechny Období: Po Bradavicích Autor: wixie 1 Člověk míní, život mění... První díl povídky

Více

Co je mezi tebou a Chuckem? Mnou a kým?!?! vyjekla. Promiň. zasmála se Annie. Asi jdu na tebe moc zhurta. Prostě vždycky jsem si myslela, že mezi

Co je mezi tebou a Chuckem? Mnou a kým?!?! vyjekla. Promiň. zasmála se Annie. Asi jdu na tebe moc zhurta. Prostě vždycky jsem si myslela, že mezi Nick ji doprovodil domů. Vycházkovým krokem to měli dvacet minut cesty. Možná jsi měl zůstat s ní a ne se mnou. řekla Alicia. Ann to zvládne. Navíc je tam Carmen, nic se jí nestane. Doufám, že jí moje

Více

E r i ch M a r i a R e m a r q u e T ř i k a m a r á d i

E r i ch M a r i a R e m a r q u e T ř i k a m a r á d i E r i ch M a r i a R e m a r q u e T ř i k a m a r á d i Čs. vydání z roku 1985 Digitalizoval Anakin I Obloha byla žlutá jako mosaz a ještě nebyla začouzená kouřem z továrních komínů. Za střechami továren

Více

červen 2011 číslo 56 časopis pro současnou poezii

červen 2011 číslo 56 časopis pro současnou poezii červen 2011 číslo 56 časopis pro současnou poezii POŠKOZENÉ JADERNÉ ELEKTRÁRNY JE TŘEBA ŘEŠIT BLESKOVĚ Pierre Curie pracoval se svou ženou Marií na výzkumu radioaktivity na následky záření ale nezemřel

Více