ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE"

Transkript

1 ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘI, VÁŽENÍ ČTENÁŘI! I TENTOKRÁT NABÍZÍM NEJPRVE REKAPITULACI TOHO, CO JSME PROŽÍVALI MINULÝ MĚSÍC. Bohumiličtí se po mnoha letech, kdy hlavní nedělní shromáždění začínalo ve hodin odpoledne, scházejí v 9.30 hodin dopoledne. Na konci října budou mít členové v Bohumilicích možnost se vyjádřit, která doba je dnes výhodnější. Ve středu jsme začali další sérii středečních biblických hodin pro veřejnost, v níž se chceme pokusit zmapovat naše touhy. Kaz. Daniel Fajfr hovořil na téma Chci být dobrým partnerem, přítelem. Některé z obrazů, kterými bratr popsal vzájemné vztahy, si určitě budeme ještě nějakou dobu pamatovat (např. holandské mosty). Pěvecký sbor, skupina Nikodém a kaz. J. Asszonyi sloužili v neděli na Dni díkůvzdání v Kyjově. Obě shromáždění navazovala na zvěst 26. kapitoly Deuteronomia, kde je zpráva o tom, jak měli Izraelci po první sklizni v Zaslíbené zemi slavit díkůvzdání. Sledovali jsme, s čím měl lid přicházet (s plnýma rukama košem plodů a plnými ústy chval) a s čím měl odcházet (s obnovením slibu věrnosti Hospodinu a s ujištěním o Boží věrnosti). Při setkáních staršovstva jsme prožili pěkné chvíle při rozhovorech s těmi, kteří se hlásí ke členství ve sboru (církvi) se sestrou Terkou Polákovou a bratrem Petrem Janáčkem. Do našeho sboru přibyli i další členové, které jsme přijali z jiných sborů br. Tomáš Duda (z Českých Budějovic), manželé Slavoj a Květoslava Matulíkovi (z Králova Pole) a s. Hana Burešová (z Letovic). Sobota rodin, ke které nás pozvali manželé Kahleovi, se jako tradičně konala v Košíkově. Počasí příliš nepřálo, ale zdálo se, že ani dětem, ani dospělým to nevadilo. Neděle byla ve znamení dvou ekumenických shromáždění. Dopoledne v hodin se konala společná bohoslužba čtyř středo-brněnských sborů (ČCE, BJB, CČSH a CB) v Červeném kostele. Posléze jsme zjistili, že se zúčastnili i členové řecko-katolické obce s místním br. farářem. Myslím, že společné slavení Večeře Páně bylo pro mnohé mi- 3

2 mořádnou zkušeností. Odpolední ekumenická bohoslužba v katedrále na Petrově byla, dle mého soudu, méně navštívená, zato se jí účastnily výrazné osobnosti nejen české ekumeny (zástupci ekumenických rad ČR a Rakouska, prof. ThDr. Pavel Filipi...) Ve dvou večerních shromážděních (11. a ) jsme měli možnost s užitkem naslouchat další rodící se generaci (zatím?) laických kazatelů bratrům Josefu Vávrovi a Petru Kratochvílovi. A co vyhlížíme v říjnu? Ve středu bude tématem biblické hodiny: Chci být dobrým otcem matkou. Ve středu bude v našem sboru setkání kazatelů jihomoravského seniorátu. Již třetí ročník mládežnického filmového festivalu je plánován na víkend Přípravy jsou již v plném proudu. Zájemci se, věřím, již přihlašují. V neděli bude kaz J. Asszonyi sloužit v Hr. Králové kázáním a Večeří Páně při kurzu vedoucích dorostu, který pořádá Dorostová unie. Ve dnech se v Praze uskuteční konference Přihořívá s Philipem Yanceym. V neděli se chystá pěvecký sbor, skupina Nikodém a kaz. J. Asszonyi ke službě v pražském žižkovském sboru. Svou mimořádnou víkendovou akci plánuje i malý dorost ( ) a ve stejném termínu i mládež (cesta do Benátek nad Jizerou). A nakonec ještě zmíním podzimní sborový den, který se uskuteční v neděli Následující neděli se rozjede další ročník nedělních večírků. S přípravou finišuje br. Zdeněk Brokl, v jehož hledáčku se i letos octly některé zajímavé osobnosti. Program je bohatý, a to nebyla zmíněna všechna pravidelná setkání. Jsem rád, že všechna pravidelná shromáždění i mimořádné akce se setkávají s pěkným zájmem všech generací sboru. 4 SOLI DEO GLORIA Samému Bohu sláva

3 PĚSTOVÁNÍ DUCHOVNÍHO ŽIVOTA O zpovědi Jan Asszonyi, kazatel Po nějakou dobu jsem se na stránkách Kompasu v rubrice Pěstování duchovního života věnoval modlitbě. Dnes od tohoto tématu postoupím o kousek dál k tomu, co s modlitbou i duchovním životem úzce souvisí. Jedná se o zpověď. Nebudu se na tomto místě zabývat zpovědí (kající modlitbou) před Pánem Bohem. Mám na mysli zpověď před druhým člověkem. Zpověď je v římskokatolické církvi součástí svátosti pokání a smíření. Její institucionalizace, která v dějinách vedla k obrovskému zneužití (mj. v prodávání odpustků), je dodnes pro nejednoho evangelíka překážkou jakéhokoli přemýšlení o zpovědi. Kromě historického dědictví hovoří proti zpovědi i mentalita (nejen) dnešní doby. Neradi otevíráme svůj život, natož pak své poklesky. Paradoxně je zpověď obecně považována za hlubokou lidskou potřebu člověk potřebuje ulevit svému svědomí (nemusí to být a v nekřesťanském prostředí to nebývá spojeno s pokáním). Zpověď (před druhým člověkem) do života křesťana patří. V Jakubově listu (5, 16) čteme: Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Zpověď není podmínkou spásy. Odpuštění hříchů získáváme tam, kde své hříchy neskrýváme před nebeským Otcem a v modlitbě je vyznáme (viz např. Žalm 32, 5 a 51, 5). Pokud se to děje v přítomnosti dalšího člověka, jistě to přináší jiný rozměr prožitku odpuštění, ale není to nutností. Největší přínos zpovědi je v oblasti duchovního růstu nejen v odpuštění, ale v opuštění hříchu. Není to jednoduché rozebírat s druhým své vlastní poklesky a slabosti, ale je to krok na cestě ke svatosti. Roli zpovědníka může zastat nejenom kazatel nebo starší (presbyter). Může ji zastat vlastně kterýkoli křesťan. Než však o tuto službu požádáme, je potřeba pamatovat na to, že svou zpovědí nakládáme na bližního určité břemeno. Proto je lépe se nejprve zeptat, zda-li se mohu druhému vyzpovídat. Úkolem zpovědníka není soudit, ale zvěstovat odpuštění, a pokud je to nutné, pomoci na cestě k nápravě. Na závěr připojuji několik citátů o zpovědi, které jsem nalezl v ordinační práci br. Vladimíra Kukliše z Velké Lhoty (pro zájemce viz 5

4 Možná, že naše četné pády a selhávání v poslušnosti vůči Bohu mají svou příčinu v tom, že žijeme z klamného sebeodpuštění a nikoliv ze skutečného odpuštění našich hříchů. sebeodpuštění nikdy nemůže vést k rozchodu s hříchem, neboť k tomu může posloužit jen soudící a omilostňující slovo Boží. Kdo nám dá záruku, že po vyznání jsme si odpuštění hříchů sami nenamluvili, ale že nám bylo opravdu dáno živým Bohem? Tuto záruku nám dá Bůh skrze bratra. Bratr protrhuje kruh našeho sebeklamu. (Dietrich Bonhoeffer) Mnozí věřící znají jeden závažný problém. Určitý hřích jsme vyznali Bohu, ale někdy se stane, že se hřích vrací a s ním nejistota, zda byl skutečně odpuštěn. Někdy si myslíme, že jsme hřích vyznali sobě a ne Bohu. Zraněné svědomí a různé rány se potom nehojí. Velkou pomocí je vyznání viny před svědkem, který nám zvěstuje Boží odpuštění. (Pavel Černý) Užitek vyznávání hříchu je dvojí: Bůh odpouští těm, kdo se vyznávají, hříchy očišťuje, to znamená: posvěcuje jejich životy. Mnohým se však zdá cena, kterou je třeba zaplatit, příliš vysoká. Platí slova Finneye, který řekl, že mnozí křesťané touží po plnosti duchovního života, ale počínají si jako lidé, kteří si vybrali určité zboží, když však slyší jeho cenu, odcházejí bez něho. Tak je pro mnohé vyznávání hříchů neúnosný požadavek. Není to však nadsazená cena. Každý ji můžeme zaplatit. Musíme však pochopit, že dokud se nedostaneme k vyznávání hříchů, zůstaneme pokrytci, kteří se svými přestupky nejdou ke světlu, ale ukrývají je ve tmě. (Jaroslav Kubový) I toto věříme dobré býti, aby kající člověk s hříchy svými k správci duše své šel a z nich se Pánu Bohu před ním vyznával. Ne jako nucen jsa všecko vyčítati, ale pro dosažení rozhříšení prohlášení, že Bůh hříchy odpouští - mocí klíčů království Božího církvi svěřených službou od Krista zřízenou a nabytí rady a naučení k snadnějšímu vyjití z spletků svědomí svého. Což když se stane, má kající člověk i rozhříšení své z hříchů minulých i radu o utíkání zmatků dalších od Kristova služebníka dověrně jako od samého Krista přijíti, svědomí své upokoje, milostí Boží vděčen býti, nadarmo ji nebrati a v hříchy se nenavracovati (Bratrské vyznání) Připravil Jan Asszonyi, kazatel. 6

5 PODZIM Koncem měsíce září jsem byl spolu s naším pěveckým sborem účastníkem Neděle díkůvzdání v kyjovském sboru naší církve. Kdysi jsem se této tamní slavnosti účastnil pravidelně, pak přišla mnohaletá přestávka. A tak bylo velmi milé znovu si připomenout atmosféru oněch dní a spolu s ostatními opět prožívat vděčnost za tu přemíru dobrých darů, kterými nás náš Bůh zahrnuje. Slavnost díkůvzdání. Lidé v tom kraji většinou používají jiného termínu, mluví o vinobraní. Rozdíl těch slov mi zazněl pronikavým tónem: VinoBRANÍ díkůvzdání. Až jsem se sám před sebou zastyděl nad bilancí svého života ve světle biblického vidění: Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere (Sk 20,35b). Necelý týden poté, poslední sobotu v září, jsme s Ekumenickým sborečkem zpívali na svatbě jedné z našich zpěvaček. Přišel jsem na sraz ve značném předstihu, kostel byl ještě zavřený. Stál jsem v záplavě hřejivých paprsků podzimního slunce a díval se, jak se barevné listy blízkých stromů jeden po druhém pouštějí větví a tichounce se snášejí na unavenou trávu. Nejprve mne napadlo: Podzim, který bere. Strhává stromům jejich šat a až zůstanou jen holá torza větví, předá prapor zimě, která všechno přikryje studeným, bílým závojem smrti. Odkudsi ze sídliště přiletěla sojka. Poseděla na vrcholku blízkého smrku a pak zase zmizela nad střechou jednoho z paneláků. Působila uprostřed města jako zjevení, narušila mi tok myšlenek. A změnila obraz. Stromy tu najednou nestály jako oběti, ale jako nevěsty. Nevěsty na sklonku svatebního dne, kdy přichází čas všechno odložit, celou slavnostní nádheru. Odložit i to, co se doposud neodkládalo. Nastal čas odevzdání, čas dotknout se dřeně života. Podzim je čas odevzdávání, čas, který se dotýká podstaty. Shrnuje, váží a bilancuje: Mene, mene. Přijde i tekel? Rozsudek nad nedostatečností? Na stráních nad Českým Krumlovem, kterými jsme ve čtvrtek před Dnem díkůvzdání brouzdali s Hankou, červeně září plody dřišťálu. Ten keř proměnil jarní a letní dar slunečního světla do krásy. Až na něj ale dolehne listopad, o skvělost svých plodů přijde. Odevzdá je; padnou na zem, aby daly za čas vzniknout novému životu. Čas mezi červenými plody a klíčícím novým životem přikryje závoj bílé milosti. Pod sněhem už nebude vidět, jestli těch plodů bylo hodně nebo málo. V nezměrném tichu zasněžené krajiny se ztratí i každé tekel. 7

6 Mám rád podzim pro krásu barev, pro hojnost plodů, pro hřejivost vzpomínek na léto, ale i pro blízkost pokojné, samozřejmé a nadějeplné smrti. Mám rád podzim, ve kterém se nakonec všechno odevzdá. Pak přijde bílé utišení a po něm nový život, už podstatně nový, proměněný život. Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš (Ž 67,6-7). Petr Raus BLAHOPŘEJEME Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Ž 62,8 V MĚSÍCI ŘÍJNU BUDEME BLAHOPŘÁT: kdy komu proč sestře Marii Kuklové z Brna 81 let bratru Frantiszku Bolkovi ze Sedlece u 77 let Mikulova sestře Libuši Veselé z Brna 86 let bratru Věroslavu Doležalovi z Brna 78 let sestře Ludmile Holečkové z Brna 78 let sestře Ludmile Součkové z Brna 72 let sestře Jaroslavě Růžičkové ze Sokolnic 84 let bratru Jaromíru Rábovi z Brna 84 let VZPOMÍNKA NA SESTRU HANU MAJÁKOVOU A TAK BUĎ ŽE JSME ŽIVI, BUĎ ŽE UMÍRÁME, PÁNĚ JSME. Ř 14,8 ana Majáková (pokřtěná Anna) se narodila na Slovensku 16. června 1925 jako dítě sloven-ských rodičů. Maminka jí zemřela, když byla HHana ještě velmi malá, proto byla svěřena do péče charitativní in 8

7 stituce. Tam ji poznali bezdětní manželé Nožičkovi a malou Hanu si velmi oblíbili. Bylo jim umožněno vzít si dítě do pěstounské péče. Asi v osmi letech prodělala Hana chirurgickou operaci pravé nohy, což jí způsobilo trvalé problémy s chůzí. V roce 1938 museli manželé Nožičkovi opustit Slovensko a také Hana šla s nimi. Usadili se v Brně, kde Hana dokončila základní a odborné vzdělání. Až do důchodu byla zaměstnána ve firmě Rico. Přestože vyrůstala ve věřící rodině, až ve dvanácti letech uvěřila v Pána Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele, a to na shromáždění Jamese Stewarta. Do sboru Církve bratrské v Brně byla přijata 6. listopadu Vztah s tetou a strýcem Nožičkovými byl oboustranně velmi srdečný a Hana je do jejich posledních sil s láskou dochovala. Byla věrným dítětem Božím a jevila vždy velký zájem o dění ve sboru. V minulém roce na podzim ji postihl těžký a dlouhodobý zánět průdušek, léčený v nemocnici a později v sanatoriu v Jevíčku. Vrátila se domů do svého milého bytečku (jak často říkala) koncem ledna Snažila se být soběstačná, ovšem s nejnutnější pomocí přátel, ven již ale nemohla vycházet. Necelý týden před jejími osmdesátými narozeninami se u ní projevily zdravotní potíže, byla odvezena do nemocnice, operována a 24. června ji Pán odvolal. Rozloučení se konalo 1. července 2005 v naší modlitebně. Co ještě dodat? Hana byla energická, vytrvalá, radostná, svoje problémy řešila statečně. Ve víře byla opravdová, a tak je nakonec možno říct, že nyní má Hana místo svého milého bytečku nový domov v nebi. Svatoslava Biedermanová ZPRÁVY Z BOHUMILIC Léto v Bohumilicích (a okolí) Myslím si, že o letošních prázdninách si naše stanice počtem akcí nezadala s leckterým větším sborem. Startem byl English Camp konaný ve dnech července 2005: English Camp v Morkůvkách 2005 aneb Jak si nás Pán Bůh používá, když se Mu dáme k dispozici, a jak se nemožné stalo stokrát lepším než jsme čekali. Loni na podzim jsem požádala KAM, zda by nám nepomohl uspořádat English Camp. Řekli nám, že už je pozdě. Snad další rok. V lednu se ale ozvali, že bychom mohli uspořádat tzv. minicamp. První zázrak. Takže věřící rodilé mluvčí už jsme měli. 9

8 Tak se šest bohumilických mládežníků vydalo na přípravný víkend pro mládeže organizující English Campy. Tam nám Pán Bůh daroval spolupracovníky. Několika mladým lidem ze Vsetína dal Pán Bůh do srdce touhu pomoci s kempem někomu, kdo to ještě nikdy nedělal. Tak jsme měli k ruce zkušené české organizátory kempů. Druhý zázrak. Kde ale sehnat na poslední chvíli pěkné a levné místo na uskutečnění kempu? Třetím zázrakem bylo nalezení ideálního místa. Stala se jím Narnie, středisko diakonie CČE v Morkůvkách, kde jsme našli nejen krásné prostředí pro kemp, ale i další lidi ochotné pro nás udělat téměř cokoli. Samotný kemp pak byl velmi požehnaný. Účastnilo se ho deset Američanů z Lancaster Bible College a asi padesát dalších účastníků z Moravy. Celou dobu na něm panovala skvělá atmosféra. Mladí lidé z našeho okolí se nejen procvičili v angličtině, zahráli si bezva hry a zasportovali, ale také spolu velice otevřeně hovořili o Pánu Bohu a projevili touhu Ho více poznávat. Jsem moc vděčná, že jsem mohla být součástí Božího díla, a těším se na to, co má On pro mladé lidi v našem okolí připravené dál. za mládež Verča Zvonařová Druhým v pořadí byl festival Zastavte se v Dambořicích, na jehož organizaci se podílelo vedle OÚ Dambořice, tamní CČE a ŘKC i naše společenství (zejména bedry Pavla a Jendy Škrhových). Dne jsem se zúčastnila spolu s manželem a dvěma dětmi (5 a 2 roky) festivalu křesťanské hudby pod názvem Zastavte se! Celou akci uváděl nám všem dobře známý br. kaz. Roman Neumann. Původně jsem tam šla jenom kvůli manželovi, který této hudbě fandí (rock, hip hop...), s tím, že až to děti přestane bavit, odjedeme. Začátek byl v 16 hodin, kdy slunce ještě hodně pálilo, tak se hrstka lidí, která se tam sešla spolu s námi, snažila schovat do stínu pódia. Na vystoupení kapel se mi líbil nejen zpěv, ale i jejich komunikace s publikem, které se mezitím rozrostlo. Své vystoupení prokládali osobním svědectvím, pantomimou i tancem. Když nastoupila kapela ze Skotska, neudržel se už žádný posluchač v klidu. Naopak přilákala ještě řadu zvědavců z Dambořic, kde se tahle akce konala na fotbalovém hřišti. K mému překvapení se festival líbil nejen mému manželovi, ale i mně a našim dětem a vydrželi jsme až do konce, do pozdních večerních hodin. Byla bych ráda, kdyby se něco takového pořádalo i příští rok, protože jsme si to všichni moc užili. Na festivalu vystoupily kapely: Wessani (hip hop, breakdance) ČR, Jiný Rytmus (rock, beat) ČR, Heaven's Shore (celtic rock, pop) SR, GB, Raindown (pop, rock, funky, jazz) SR. Zdenka Zvonařová 10

9 A nakonec zmínka o táboře dorostu, který letos proběhl téměř na sklonku prázdnin od 13. do 20. srpna 2005 na krásném místě nedaleko Uhřic (kousek od Dambořic), v úvale Lednice ve Ždánickém lese (přesná poloha je dána souřadnicemi 49 03' 57'' sš, 16 55' 54'' vd). Námětem bylo naučit se přežít v divoké přírodě daleko od civilizace, případně v ohrožení života. Přebývali jsme společně ve velkém vojenském stanu, který nám laskavě zapůjčili Žižkovští, a učili se, jak se zorientovat v neznámé krajině, případně ji zmapovat, jak se učinit neviditelným při průzkumu území (nejen maskováním osoby, ale i obydlí a přípravy pokrmu), ale také jak se postarat o raněné a bezmocné. A abychom si trochu udělali představu, jak to chodí v reálu, pozvali jsme k jednomu ohni bratra kazatele, aby nám vyprávěl, jak to dělají a prožívají opravdoví chlapi. Ovšem to všechno je jen jeden úhel pohledu na přežití. Děti (tedy přesněji řečeno kluky, protože letos to byla převážně jejich záležitost, holčičí pokolení zastupovala pouze Miriam - nutno však říct, že v některých zkouškách by možná přežila jediná) jsme chtěli také naučit, že pro přežití jako takové je nejdůležitější vztah s Pánem Bohem. A tak jsme se společně ve chvílích odpočinku po obědě seznamovali s Josefem Egyptským. A to téměř na vlastní kůži, jelikož děti měly za úkol postupně herecky ztvárnit nejdůležitější období jeho života. Snad se podařilo i vysledovat, co resp. kdo byl za více než přežitím této biblické postavy. Dalo by se říct, že počasím k nám Pán letos nebyl tak milostivý jako vloni, ale já myslím, že je to přinejmenším sporné. Možnost zažít širší škálu povětrnostních podmínek je, dle mého názoru, velmi obohacující a společné chvíle v bezpečí velkého stanu taky, myslím, nebyly k zahození. A hlavně všichni PŘEŽILI! Zuzana Vránová PŘEDSTAVUJÍ SE NOVÍ ČLENOVÉ SBORU Tomáš Duda Do našeho sboru jsem před časem přibyl jako nový člen, chtěl bych si proto položit několik otázek: Odkud jsi? Původem z Českých Budějovic, kde jsem se před téměř třiadvaceti lety narodil, vyrostl, před osmi lety uvěřil a donedávna myslel, že i zůstanu. 11

10 Jak ses sem dostal? V Brně a jeho okolí nejsem poprvé. Před třemi roky jsem se zde snažil studovat na Masarykově univerzitě, nicméně jsem se s hanbou odplazil z bojiště. To mě ovšem neodradilo, a tak jsem se na Moravu dostal jinou cestou. Přiznávám ale, že jsem si nedokázal představit, jak rychle to půjde. Jednou jsem s rodiči diskutoval o tom, zda bych byl ochoten se odstěhovat z rodných Budějovic za zaměstnáním. Přesně týden nato jsem seděl na pracovním pohovoru, který byl vlastně začátkem mého přesunu. To musela být úžasná nabídka. Protože jsem vždy měl kladný vztah k počítačům, přijal jsem nabídku jedné mezinárodní společnosti. Touto dobou procházím několikaměsíčním školením, abych získal potřebné vědomosti pro práci. Jak na to reagovala rodina, přátelé, sbor? Někteří byli překvapeni, jiní asi nebyli příliš nadšení, ale cítil jsem, že dělám správnou věc. Dostal jsem ujištění, že mám změnit působiště. Stalo se tak v době, kdy jsem se měl rozhodnout, zda nabídku přijmu, nebo ne. Prosil jsem Pána Boha, aby mi ukázal, které dveře jsou otevřené a které naopak zavřené. Ve kterém sboru tě můžeme potkat? Nejčastěji budu k vidění na stanici v Bohumilicích, kam to mám nejblíže z podnájmu u rodiny Vránových. Zmiňoval jsi počítače, máš nějaké další záliby? Kromě sezení před počítačem se ještě často bavím lezením po střechách při instalaci antén, někdy si zahraji na kytaru (klavír jsem nezvládl přestěhovat, tak zůstal u sestry), rád pobývám v přírodě, kde můžu obdivovat krásy Božího stvoření, baví mne také matematika. Otázky kladl a zároveň odpovídal Tomáš Duda PŘEDĚL NA CESTĚ SLUŽBY ro kazatele Stanislava Heczka a jeho ženu Halinu byla první zářijová neděle mimořádnou slavností. Nejen že k 31. srpnu 2005 ukončil bratr Pobdobí své služby na plný úvazek a vstupuje do období zaslouženého 12

11 odpočinku, ale 4. září si manželé Heczkovi připomněli 50 let společného života. Obě tyto události byly připomenuty při nedělní bohoslužbě v našem sboru. Kazatel Heczko se narodil 19. listopadu 1929 ve Vendryni, 6 km od polských hranic, v polském prostředí. Tak získal československou státní příslušnost, ale polskou národnost. Až do maturity na obchodní akademii v Polsku navštěvoval polské školy, s výjimkou let druhé světové války, kdy bylo Polsko zabráno Německem a vyučovacím jazykem se stala němčina. Po maturitě pracoval v Národní bance v polském Těšíně. V té době však uvěřil v Pána Ježíše Krista a rozhodl se pro studium teologie, které ukončil v Praze v roce Ve stejném roce se oženil s Halinou Szwanczarovou. Po návratu z dvouleté vojenské služby působil vedle civilního dělnického zaměstnání deset let jako laický kazatel v Ostravě, na Velké Lhotě a v Opavě. V roce 1967 se stal kazatelem na plný úvazek ve sboru v Českém Těšíně, odkud roku 1983 přešel do sboru Brno-Kounicova. Zde sloužil až do roku 1995, kdy odešel do důchodu, avšak po dvou měsících přijal na čtyři roky službu správce sboru ve Veselí nad Lužnicí a od roku 2002 působil tři roky jako druhý kazatel ve sboru Brno-Kounicova. Brněnský sbor si váží bratra kazatele Heczka především pro jeho věrnost evangeliu, laskavost a obětavost. Silnou stránkou jeho kazatelské služby bylo a je pastorační obdarování. Ochota pomoci, náklonnost ke starým, nemocným a osamoceným lidem. V tom mu je velkou oporou jeho manželka Halinka. Dveře u Heczků byly a jsou stále otevřené pro všechny potřebné, které s pohostinností přijímají. V Církvi bratrské i mimo ni je kazatel Heczko znám především pro službu v oblasti humanitární pomoci křesťanům v zemích bývalého Sovětského svazu, především na Ukrajině a v Bělorusku. Kontakty s věřícími v těchto oblastech navázal v roce Od té doby navštívil Východ více než osmdesátkrát a spolu se svou manželkou přijal přes dva tisíce hostů z Východu. Zvláště v dobách komunismu vyžadovala tato služba mnohdy velkou statečnost. Přesto ze života Heczkových vyzařuje pokora a odevzdanost do Božích rukou. O svém životě a kontaktech na Východ napsal bratr kazatel Heczko před třemi lety knížečku Most lásky. V jejím závěru píše: Klekám před majestátem svého osobního Spasitele Pána Ježíše Krista. Děkuji za Jeho smrt a zmrtvýchvstání, za slavné povolání na cestu víry a později na cestu služby Chci patřit mezi ty, kteří čekají na milost, protože všechno je milost od kolébky až po hrob, ale i za hrobem. podle nedělního programu zpracovala Lenka Broklová 13

12 ZE ŽIVOTA MLÁDEŽE Dopis z města zlatý Když ochlazené město tiše vydechlo, ulicemi chodí stále více deštníků s lidmi. Téměř se ztrácí v hustých kapkách. A kapky se zvolna mění ve spoustu zlatých listů; deštníky diskrétně mizí po anglicku, aby se lidé mohli udiveně dívat vzhůru. Děti chytají zlato do dlaní a tančí. Listy se mění v manu. Požehnání podzimu. Odkrývám záplavu listí na zemi. Na starobylém dláždění leží jen o trochu mladší noviny, tak si čtu o tom, že žeň je mnohá. Prosme pána vinice, budeme sklízet, co nám síly stačí. Ale po žních. Co bude po žních? Herzlichst Vaše Marka Dopis ze zámoří Milí čtenáři Kompasu, celkem nedávno jsem dostal mailem dotaz, jak se mi daří na dovolené v USA a co vše dělám. Má odpověď bude mít dvě zvláštnosti. Pokud nejste v redakční radě, budete ji číst, když už budu mezi vámi. Potom těch zážitků je tolik, že nevím, který zařadit a který vypustit. Většinu času trávím v Chicagu, kde bydlím v domě svých přátel. Konkrétně v domě své nejlepší kamarádky z ETS, která se tady vdala a vzala si jednoho bratra ze Slovenska (taktéž z CB). Měl jsem možnost blížeji se zde seznámit s českou a slovenskou komunitou křesťanů. Někteří z nich přijeli již jako křesťané, jiní našli lásku k Ježíši až zde. Povětšinou chodí do místního Polského křesťanského centra, které jsem měl možnost navštívit. Čechoslováci mají vlastní domácí skupinku, která se schází v domě mých hostitelů a na které jsem mohl posloužit. (Jinou neděli jsem navštívil shromáždění baptistické církve. Jedná se o několikatisícové shromáždění černošského sboru, což byl neopakovatelný tříhodinový zážitek.) Během svého pobytu jsem měl možnost vidět mnoho zajímavých míst. Jako třeba Wheaton College (známá křesťanská univerzita), muzeum Billyho Grahama, muzeum C. S. Lewise, R. R. Tolkiena, Museum Science and Industry (u nás Muzeum vědy a techniky). Měl jsem možnost trochu cestovat a navštívit Indianu, kde jsem se koupal v nádherné čisté vodě Michiganského jezera a jel kolem rodného domu Michaela Jacksona. Zavítal jsem do Iowy - jednoho z nej-placatějších států, který je slavný pěstováním kukuřice. Navštívil jsem zde českou 14

13 vesnici (je tam pěkné české museum a upadající ulička s krámky se suvenýry) a kolonii vesnic, kterou založili němečtí pietisté (pěkně udržovaná). Po dobu svého pobytu jsem se měl možnost setkat s mnoha československými emigranty nebo jejich potomky. Lidé si zde pamatují své kořeny a váží si jich. Mohl bych pokračovat mnoha dalšími zážitky z Chicaga a z cest. (Líčit čistě dovolenkové radovánky jako ježdění na vodním skútru či návštěvu zábavního parku. Popisovat začátek své cesty po Kalifornii a Oregonu. Právě se nacházím v nádherném městě San Diego.) Nejvíc si však vážím setkání s lidmi a bližšího poznání zdejší mentality a kultury. Mohu si tak vytvořit vlastní, nikým nezprostředkovaný obraz o Americe, která je oproti místy upjaté a sešněrované Evropě mnohem volnější a svobodnější. Lidé zde jsou mnohem otevřenější, přátelštější a důvěřivější. Nenapadne je, že by člověk někde mohl podvádět. Zajímají se a věnují člověku pozornost, byť často jen dočasnou, ale i to je příjemná změna oproti Evropě, kde si lidé jdou často vlastní cestou. (Lidé se zde zajímají o druhé a chtějí komunikovat. Sociální život neprobíhá tak spontánně jako u nás, kdy se lidé sejdou v kavárnách a restauracích, ale mnohem více pořádají tzv. party, kam však každý může přivést své přátele dle vlastní volby.) Život zde ve mně na druhé straně budí dojem velké zaměstnanosti, uspěchanosti a velké intenzity. Člověk se na každém kroku setká s velkou bohatostí a rozmanitostí života a kultur. Obzvláště lidi z Polska, Mexika a Indie je možné potkat na každém kroku. V krámech pak lze sehnat téměř cokoliv, včetně množství českých produktů. Co se týče hurikánu v New Orleans, s tímto tématem se člověk setká všude, což ukazuje, jak vážně tato katastrofa ovlivnila zdejší život. Zdvihlo to vlnu kritiky, reptání a politických rozepří na jedné straně, ale i vlnu solidarity a od-hodlání na straně druhé. Cena benzínu vystoupala ke 3 dolarům za galon (3,8 l), což se zde podobně jako nárůst cen pohonných hmot u nás setkalo s nevolí a povzdechem všech místních, kde jsou ty časy, kdy galon stál rovný dolar. Lidi často tíží podobné problémy, i když v různých podobách. Člověk se i zde setká s chudšími čtvrtěmi a množstvím bezdomovců, i když na druhou stranu je zde mnohem lehčí sehnat práci, pokud člověk umí řemeslo a chce pracovat. Tolik několik málo dojmů a zážitků z cest a poloviny mého pobytu v USA. Těším se, že s vámi budu moci sdílet zbytek. Jakub Škarvan Programy mládeže : Setkání s Pánem Bohem v přírodě Tomáš Veselý : Biblické čtení Jan Asszonyi : Mládež deskových her Jakub Škarvan : O druhém příchodu Pána Ježíše Krista Pavel Plchot 15

14 : Představte se manželé Kratochvílovi DESET OTÁZEK PRO HONZU KVAPILA, JEDNOHO Z DOROSTENCŮ KDYŽ JSEM HONZOVI ZADÁVALA OTÁZKY, DOUFALA JSEM, ŽE NÁM HONZA PROZRADÍ NĚCO ZE ZÁKULISÍ VELKÉHO DOROSTU. AVŠAK ZDÁ SE, ŽE NENÍ CO PROZRAZOVAT. HONZOVI V DOROSTĚ NIC NECHYBÍ, NEPŘEBÝVÁ A ANI KMETY NEZLOBÍ. NEBO ŽE BY SE DRŽEL HESLA CO SE DOMA UPEČE, TO SE DOMA I SNÍ? Co říkal brácha, když se dověděl, že s tebou bude rozhovor v Kompase? Začal se na mě potutelně usmívat a jeho smích začal pomalu přecházet v řev na celou ulici a ještě dlouhou dobu nebyl k zadržení. Jak dlouho chodíš do dorostu? Do dorostu chodím čtyři roky. Jsou na vás kmeti přísní? To ne, ale nějaká kázeň musí být i v dorostu. Kdy se na vás v poslední době někdo z kmetů rozčílil? Osobně si nepamatuji, že by se na nás někdy někdo z kmetů rozčílil, jenom když máme být potichu a nejsme, tak nás musí okřiknout. Kterou táborovou činnost bys příští rok nejraději vynechal? Žádnou, myslím si, že každá táborová činnost k táboru prostě patří. Jak si představuješ ideální táborový den? Nemám žádný vysněný táborový den, hlavní je, aby nepršelo, ale svítilo sluníčko. Co ti na táboře chybí? Opět musím říct ne, nezažil jsem žádný tábor, na kterém by mi něco chybělo. V poslední době se mluví o tom, do kolika let by měli děti a dorostenci chodit do nedělní školy. Co si o tom myslíš? Kolik let tam ještě setrváš? Já chodím do nedělní školy od svých tří let, myslím si, že je to dobře, protože jako malý jsem 16

15 kázání nerozuměl a spíš jsem zlobil a rušil tak celé shromáždění. Do besídky budu chodit ještě dva roky. Od září jsi začal chodit do pěveckého sboru. Kdy s sebou přivedeš tatínka? (To víš, mužské hlasy nám chybí.) Taťka by rád chodil, ale termín zkoušek mu nevyhovuje, v pět hodin v pátek bývá totiž ještě v práci. Kterým dalším aktivitám (kromě jistě pilné přípravy do školy) se ještě během týdne věnuješ? Rád sportuji, hraju florbal, ale to mi můj zdravotní stav nedovoluje, a proto se teď např. učím na kytaru, což je dobrá rehabilitace zápěstí. Jinak si někdy zajdu zahrát ping-pong s Krokodýlem (Martin Kulísek). Děkujeme. Ptala se Lenka Broklová. STŘÍPKY Z KONFERENCE KAZATELŮ CÍRKVE BRATRSKÉ V ČR A SR Ve dnech se uskutečnila podzimní konference kazatelů Církve bratrské (pokud možno s manželkami). Letos se uskutečnila v Malenovicích (Frýdlant n. Ostravicí) v hotelu Petr Bezruč. O něco málo níže položený hotel Křesťanské akademie mladých již nestačil pojmout kapacitu cca 170 účastníků konference. Vzpomenu-li na jednu z prvních takových konferencí, které jsem se účastnil na podzim 1989, pak rozdíl s tou poslední je obrovský. Naprostou většinu kazatelského sboru tvoří třicátníci. Atmosféra konference je velice uvolněná a nekonfliktní. Shromáždění s Večeří Páně (v úterý večer) tvořilo mimořádný střed konference. Jejím tématem bylo letos: Manželství kazatele. Zde předkládám některé střípky z toho, co při jednotlivých přednáškách zaznělo: V biblickém úvodu o rodině ve Starém zákoně br. Viktor Bér (starozákoník na ETS) uvedl, že SZ jednak předpokládá rodinu jaksi automaticky (nezdůvodňuje, proč tu je), a spíš než by hledal ideální rodinu, popisuje pravdivě příběhy rodin. Často nám při čtení SZ chybí nějaké explicitní teologické zhodnocení (např. Abrahamových zapření manželky, Jákobových lstí apod.). Z dalších poznámek mne zaujala skutečnost, že rodina po pádu (po trestu smrti) předává život a je útočištěm (zajišťuje sociální potřeby široké rodiny, např. viz levirátní zákon). Mimo rodinu je člověk naprosto bezmocný. Je zajímavé, že 17

16 událost spásy (egyptský exodus jako základní spásná zkušenost Izraele) se předává ne v chrámě, ale právě v rodině. Bible pravdivě ukazuje příklady krizí v rodině mezi manžely (např. vztah Izáka a Rebeky, zápasy Jákobových žen), mezi rodiči a dětmi (např. Lotovo potomstvo z incestu) a mezi sourozenci (např. vztah Kaina a Ábela, Josefa a jeho bratří). Na závěr celé přednášky zaznělo krásné povzbuzení: Naděje pro rodiny na základě sledování starozákonních rodin je v tom, že Pán Bůh pracuje s realitou. V programu o zdravé sexualitě (Pavel Raus, teolog a psycholog) mj. zaznělo, že naší základní potřebou není v prvé řadě sex, ale intimita. To, k čemu dnes dochází, je oddělení intimity od sexu, a to je zdrojem mnoha problémů. Sexualita je prostředkem vyjádření intimity V úterním kázání před Večeří Páně (text Žd 13, 1-6) kaz. Bronislav Matulík mimo jiné pověděl: Manželství nechť je v úctě. Biblický text neříká, jaké manželství má být v úctě, a proto je potřeba vnímat, že jde o instituci manželství Náš partner je také osoba odjinud host. A tak je možno povědět, že ve svém partnerovi hostíme Bohem poslané anděly, aniž to víme. Ve zprávách z Rady Církve bratrské směrem ke kazatelům mj. zaznělo: ETS (Evangelikální teologický seminář) hledá učitele sociálních věd (s titulem magistr). V letošním roce z celkových 14 studentů se jen 3 přihlásili ke studiu teologického směru, z toho 1 z CB. Na prvním setkání Rady CB po prázdninách proběhl rozhovor s Radou křesťanského společenství, které se v závěru setkání omluvilo Církve bratrské za tvrdá slova, která v minulosti zaznívala k naší církvi (podrobnější popis bude jistě publikován v Bratrské pozdravu). Kazatel Marek Fajfr vystoupil z Církve bratrské pro nesouhlas s článkem č. 37 nového Řádu CB (o politické angažovanosti kazatelů) Z konference vybral Jan Asszonyi, kazatel. SLEZSKÁ DIAKONIE POPRVÉ V BRNĚ úterý 20. září 2005 bylo slavnostně otevřeno první středisko Slezské diakonie na jižní Moravě. Na otevření se přišli podívat Vzástupci města Brna, vedení Slezské diakonie, zástupci naší Církve 18

17 bratrské, odborníci PdF MU a ti, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali při založení tohoto střediska. Celý název zní: Středisko pro děti a mládež se speci-fickými potřebami a jejich rodiny ELIADA. Hebrejské slovo Eliada v překladu znamená Bůh ví nebo Bůh zná. Věříme, že Pán Bůh zná potřeby našich současných i budoucích klientů a že nám zaměstnancům dá dostatek moudrosti, trpělivosti a lásky k pomoci všem těmto potřebným. Nabízíme psychologickou, rehabilitační a speciálně pedagogickou péči, služby sociálního pracovníka i osobního asistenta (doprovod dětí do školek, hlídání dětí). Chtěli bychom pomáhat rodičům nést nelehký úkol, kterým péče o jakkoli postižené dítě bezesporu je. Jsme neziskovou organizací, a proto vítáme všechny formy pomoci (např.: hračky, papíry, knihy, šikovné ruce na výrobu pomůcek, dobrovolníky na výpomoc v terénu, finance ). Pokud by vám Pán Bůh položil na srdce starost o tuto formu služby, opravdu rádi vás mezi sebou přivítáme. Za středisko ELIADA děkuje Daniela Asszonyi. MĚSÍC ŘÍJEN VE SBORU CB KOUNICOVA Modlitebna Kounicova 15, tel , ; kaz. J.Asszonyi Pravidelné nedělní pobožnosti : 9.00 kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně kaz. Jan Asszonyi (večer svědectví) : 9.00 vikář Jakub Škarvan vikář Jakub Škarvan : 9.00 kaz. Jan Asszonyi vikář Jakub Škarvan : 9.00 kaz. Stanislav Heczko vikář Jakub Škarvan : 9.00 kaz. Jan Asszonyi vikář Jakub Škarvan Biblické a modlitební hodiny: pravidelně každou středu v : kaz. Jan Asszonyi misijní (Chci být dobrým otcem matkou) : kaz. Jan Asszonyi : kaz. Jan Asszonyi 19

18 : kaz. Jan Asszonyi Mládež: pravidelné schůzky v pondělí v 18.30, další dle ohlášení Nedělní škola: pravidelně souběžně s nedělní dopolední pobožností Mladší dorost: každé úterý v Starší dorost: každý čtvrtek v Modlitební chvíle: každou neděli v 8.20 a každou středu v Zkoušky pěveckého sboru: každý pátek v Jednání staršovstva: středa 12. a ve Sesterský odbor: ve středu v Klub maminek: každý čtvrtek 9.30 programy podle ohlášení Stanice: Bohumilice : neděle 9.30 Blansko: neděle : kaz. Stanislav Heczko (díkůvzdání) : vikář Jakub Škarvan br. Jaro Křivohlavý : Bohumiličtí : kaz. Stanislav Heczko + VP : Bohumiličtí : br. Pravdomil Dostál (členské shromáždění) 20

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE

KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST PRO EVANGELIZACI A DIAKONII HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, ukončili jsme první rok naší práce. Byl to vskutku zvláštní rok, kdy jsme prožívali, jak

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR:

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR: OBSAH Kontaktní údaje...2 Poslání...3 Naše hodnoty...3 Naše přání...3 Naše vize...3 Naše poslání...3 Historie...4 Činnost Awana klubů...5 Uskutečněné akce a programy v roce 2004...8 Konferenci Awana vedoucích...8

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

O nás 3/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, znovu se blíží Velikonoce a s nimi opět i silné téma Kristovy smrti za naše viny. Kristovo utrpení jedinečným způsobem

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

O nás 2/2015. Cesta k dospělosti Ef 4.7-16. Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Milí čtenáři, bratři a sestry,

O nás 2/2015. Cesta k dospělosti Ef 4.7-16. Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Milí čtenáři, bratři a sestry, O nás 2/2015 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Cesta k dospělosti Ef 4.7-16 Milí čtenáři, bratři a sestry, Božím záměrem je, abychom společně rostli k duchovní dospělosti. To slovo společně je důležité,

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

POKUS O PREZENTACI TĚŠÍNSKÝCH SPECIFIK V RÁMCI CB (zkrácená verze k rozhovorům) napsal Tadeáš Firla

POKUS O PREZENTACI TĚŠÍNSKÝCH SPECIFIK V RÁMCI CB (zkrácená verze k rozhovorům) napsal Tadeáš Firla POKUS O PREZENTACI TĚŠÍNSKÝCH SPECIFIK V RÁMCI CB (zkrácená verze k rozhovorům) napsal Tadeáš Firla 1 Legitimita specifičnosti Nepoužíváme pojem Výjimečnost sborů, jelikož opravdu nejsme výjimeční. Nemáme

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Dopis pro shromáždění náboženských obcí v roce 2015

Dopis pro shromáždění náboženských obcí v roce 2015 Internetový informační OBČASNÍK Královéhradecké diecéze CČSH za období od 1. 1. 2015 do 20. 2. 2015 Dopis pro shromáždění náboženských obcí v roce 2015 Milé sestry a milí bratři v Kristu, Radujte se v

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat I. Předmluva II. Vize občanského sdružení, aneb co má sdružení v plánu? III. Členské příspěvky a rozvoj sdružení. Členské příspěvky

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

22. 12. 2012 41/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

22. 12. 2012 41/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 22. 12. 2012 41/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 22. prosinec 2012 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně, uvádí Klouda Vladimír

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více