ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE"

Transkript

1 ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘI, VÁŽENÍ ČTENÁŘI! I TENTOKRÁT NABÍZÍM NEJPRVE REKAPITULACI TOHO, CO JSME PROŽÍVALI MINULÝ MĚSÍC. Bohumiličtí se po mnoha letech, kdy hlavní nedělní shromáždění začínalo ve hodin odpoledne, scházejí v 9.30 hodin dopoledne. Na konci října budou mít členové v Bohumilicích možnost se vyjádřit, která doba je dnes výhodnější. Ve středu jsme začali další sérii středečních biblických hodin pro veřejnost, v níž se chceme pokusit zmapovat naše touhy. Kaz. Daniel Fajfr hovořil na téma Chci být dobrým partnerem, přítelem. Některé z obrazů, kterými bratr popsal vzájemné vztahy, si určitě budeme ještě nějakou dobu pamatovat (např. holandské mosty). Pěvecký sbor, skupina Nikodém a kaz. J. Asszonyi sloužili v neděli na Dni díkůvzdání v Kyjově. Obě shromáždění navazovala na zvěst 26. kapitoly Deuteronomia, kde je zpráva o tom, jak měli Izraelci po první sklizni v Zaslíbené zemi slavit díkůvzdání. Sledovali jsme, s čím měl lid přicházet (s plnýma rukama košem plodů a plnými ústy chval) a s čím měl odcházet (s obnovením slibu věrnosti Hospodinu a s ujištěním o Boží věrnosti). Při setkáních staršovstva jsme prožili pěkné chvíle při rozhovorech s těmi, kteří se hlásí ke členství ve sboru (církvi) se sestrou Terkou Polákovou a bratrem Petrem Janáčkem. Do našeho sboru přibyli i další členové, které jsme přijali z jiných sborů br. Tomáš Duda (z Českých Budějovic), manželé Slavoj a Květoslava Matulíkovi (z Králova Pole) a s. Hana Burešová (z Letovic). Sobota rodin, ke které nás pozvali manželé Kahleovi, se jako tradičně konala v Košíkově. Počasí příliš nepřálo, ale zdálo se, že ani dětem, ani dospělým to nevadilo. Neděle byla ve znamení dvou ekumenických shromáždění. Dopoledne v hodin se konala společná bohoslužba čtyř středo-brněnských sborů (ČCE, BJB, CČSH a CB) v Červeném kostele. Posléze jsme zjistili, že se zúčastnili i členové řecko-katolické obce s místním br. farářem. Myslím, že společné slavení Večeře Páně bylo pro mnohé mi- 3

2 mořádnou zkušeností. Odpolední ekumenická bohoslužba v katedrále na Petrově byla, dle mého soudu, méně navštívená, zato se jí účastnily výrazné osobnosti nejen české ekumeny (zástupci ekumenických rad ČR a Rakouska, prof. ThDr. Pavel Filipi...) Ve dvou večerních shromážděních (11. a ) jsme měli možnost s užitkem naslouchat další rodící se generaci (zatím?) laických kazatelů bratrům Josefu Vávrovi a Petru Kratochvílovi. A co vyhlížíme v říjnu? Ve středu bude tématem biblické hodiny: Chci být dobrým otcem matkou. Ve středu bude v našem sboru setkání kazatelů jihomoravského seniorátu. Již třetí ročník mládežnického filmového festivalu je plánován na víkend Přípravy jsou již v plném proudu. Zájemci se, věřím, již přihlašují. V neděli bude kaz J. Asszonyi sloužit v Hr. Králové kázáním a Večeří Páně při kurzu vedoucích dorostu, který pořádá Dorostová unie. Ve dnech se v Praze uskuteční konference Přihořívá s Philipem Yanceym. V neděli se chystá pěvecký sbor, skupina Nikodém a kaz. J. Asszonyi ke službě v pražském žižkovském sboru. Svou mimořádnou víkendovou akci plánuje i malý dorost ( ) a ve stejném termínu i mládež (cesta do Benátek nad Jizerou). A nakonec ještě zmíním podzimní sborový den, který se uskuteční v neděli Následující neděli se rozjede další ročník nedělních večírků. S přípravou finišuje br. Zdeněk Brokl, v jehož hledáčku se i letos octly některé zajímavé osobnosti. Program je bohatý, a to nebyla zmíněna všechna pravidelná setkání. Jsem rád, že všechna pravidelná shromáždění i mimořádné akce se setkávají s pěkným zájmem všech generací sboru. 4 SOLI DEO GLORIA Samému Bohu sláva

3 PĚSTOVÁNÍ DUCHOVNÍHO ŽIVOTA O zpovědi Jan Asszonyi, kazatel Po nějakou dobu jsem se na stránkách Kompasu v rubrice Pěstování duchovního života věnoval modlitbě. Dnes od tohoto tématu postoupím o kousek dál k tomu, co s modlitbou i duchovním životem úzce souvisí. Jedná se o zpověď. Nebudu se na tomto místě zabývat zpovědí (kající modlitbou) před Pánem Bohem. Mám na mysli zpověď před druhým člověkem. Zpověď je v římskokatolické církvi součástí svátosti pokání a smíření. Její institucionalizace, která v dějinách vedla k obrovskému zneužití (mj. v prodávání odpustků), je dodnes pro nejednoho evangelíka překážkou jakéhokoli přemýšlení o zpovědi. Kromě historického dědictví hovoří proti zpovědi i mentalita (nejen) dnešní doby. Neradi otevíráme svůj život, natož pak své poklesky. Paradoxně je zpověď obecně považována za hlubokou lidskou potřebu člověk potřebuje ulevit svému svědomí (nemusí to být a v nekřesťanském prostředí to nebývá spojeno s pokáním). Zpověď (před druhým člověkem) do života křesťana patří. V Jakubově listu (5, 16) čteme: Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Zpověď není podmínkou spásy. Odpuštění hříchů získáváme tam, kde své hříchy neskrýváme před nebeským Otcem a v modlitbě je vyznáme (viz např. Žalm 32, 5 a 51, 5). Pokud se to děje v přítomnosti dalšího člověka, jistě to přináší jiný rozměr prožitku odpuštění, ale není to nutností. Největší přínos zpovědi je v oblasti duchovního růstu nejen v odpuštění, ale v opuštění hříchu. Není to jednoduché rozebírat s druhým své vlastní poklesky a slabosti, ale je to krok na cestě ke svatosti. Roli zpovědníka může zastat nejenom kazatel nebo starší (presbyter). Může ji zastat vlastně kterýkoli křesťan. Než však o tuto službu požádáme, je potřeba pamatovat na to, že svou zpovědí nakládáme na bližního určité břemeno. Proto je lépe se nejprve zeptat, zda-li se mohu druhému vyzpovídat. Úkolem zpovědníka není soudit, ale zvěstovat odpuštění, a pokud je to nutné, pomoci na cestě k nápravě. Na závěr připojuji několik citátů o zpovědi, které jsem nalezl v ordinační práci br. Vladimíra Kukliše z Velké Lhoty (pro zájemce viz 5

4 Možná, že naše četné pády a selhávání v poslušnosti vůči Bohu mají svou příčinu v tom, že žijeme z klamného sebeodpuštění a nikoliv ze skutečného odpuštění našich hříchů. sebeodpuštění nikdy nemůže vést k rozchodu s hříchem, neboť k tomu může posloužit jen soudící a omilostňující slovo Boží. Kdo nám dá záruku, že po vyznání jsme si odpuštění hříchů sami nenamluvili, ale že nám bylo opravdu dáno živým Bohem? Tuto záruku nám dá Bůh skrze bratra. Bratr protrhuje kruh našeho sebeklamu. (Dietrich Bonhoeffer) Mnozí věřící znají jeden závažný problém. Určitý hřích jsme vyznali Bohu, ale někdy se stane, že se hřích vrací a s ním nejistota, zda byl skutečně odpuštěn. Někdy si myslíme, že jsme hřích vyznali sobě a ne Bohu. Zraněné svědomí a různé rány se potom nehojí. Velkou pomocí je vyznání viny před svědkem, který nám zvěstuje Boží odpuštění. (Pavel Černý) Užitek vyznávání hříchu je dvojí: Bůh odpouští těm, kdo se vyznávají, hříchy očišťuje, to znamená: posvěcuje jejich životy. Mnohým se však zdá cena, kterou je třeba zaplatit, příliš vysoká. Platí slova Finneye, který řekl, že mnozí křesťané touží po plnosti duchovního života, ale počínají si jako lidé, kteří si vybrali určité zboží, když však slyší jeho cenu, odcházejí bez něho. Tak je pro mnohé vyznávání hříchů neúnosný požadavek. Není to však nadsazená cena. Každý ji můžeme zaplatit. Musíme však pochopit, že dokud se nedostaneme k vyznávání hříchů, zůstaneme pokrytci, kteří se svými přestupky nejdou ke světlu, ale ukrývají je ve tmě. (Jaroslav Kubový) I toto věříme dobré býti, aby kající člověk s hříchy svými k správci duše své šel a z nich se Pánu Bohu před ním vyznával. Ne jako nucen jsa všecko vyčítati, ale pro dosažení rozhříšení prohlášení, že Bůh hříchy odpouští - mocí klíčů království Božího církvi svěřených službou od Krista zřízenou a nabytí rady a naučení k snadnějšímu vyjití z spletků svědomí svého. Což když se stane, má kající člověk i rozhříšení své z hříchů minulých i radu o utíkání zmatků dalších od Kristova služebníka dověrně jako od samého Krista přijíti, svědomí své upokoje, milostí Boží vděčen býti, nadarmo ji nebrati a v hříchy se nenavracovati (Bratrské vyznání) Připravil Jan Asszonyi, kazatel. 6

5 PODZIM Koncem měsíce září jsem byl spolu s naším pěveckým sborem účastníkem Neděle díkůvzdání v kyjovském sboru naší církve. Kdysi jsem se této tamní slavnosti účastnil pravidelně, pak přišla mnohaletá přestávka. A tak bylo velmi milé znovu si připomenout atmosféru oněch dní a spolu s ostatními opět prožívat vděčnost za tu přemíru dobrých darů, kterými nás náš Bůh zahrnuje. Slavnost díkůvzdání. Lidé v tom kraji většinou používají jiného termínu, mluví o vinobraní. Rozdíl těch slov mi zazněl pronikavým tónem: VinoBRANÍ díkůvzdání. Až jsem se sám před sebou zastyděl nad bilancí svého života ve světle biblického vidění: Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere (Sk 20,35b). Necelý týden poté, poslední sobotu v září, jsme s Ekumenickým sborečkem zpívali na svatbě jedné z našich zpěvaček. Přišel jsem na sraz ve značném předstihu, kostel byl ještě zavřený. Stál jsem v záplavě hřejivých paprsků podzimního slunce a díval se, jak se barevné listy blízkých stromů jeden po druhém pouštějí větví a tichounce se snášejí na unavenou trávu. Nejprve mne napadlo: Podzim, který bere. Strhává stromům jejich šat a až zůstanou jen holá torza větví, předá prapor zimě, která všechno přikryje studeným, bílým závojem smrti. Odkudsi ze sídliště přiletěla sojka. Poseděla na vrcholku blízkého smrku a pak zase zmizela nad střechou jednoho z paneláků. Působila uprostřed města jako zjevení, narušila mi tok myšlenek. A změnila obraz. Stromy tu najednou nestály jako oběti, ale jako nevěsty. Nevěsty na sklonku svatebního dne, kdy přichází čas všechno odložit, celou slavnostní nádheru. Odložit i to, co se doposud neodkládalo. Nastal čas odevzdání, čas dotknout se dřeně života. Podzim je čas odevzdávání, čas, který se dotýká podstaty. Shrnuje, váží a bilancuje: Mene, mene. Přijde i tekel? Rozsudek nad nedostatečností? Na stráních nad Českým Krumlovem, kterými jsme ve čtvrtek před Dnem díkůvzdání brouzdali s Hankou, červeně září plody dřišťálu. Ten keř proměnil jarní a letní dar slunečního světla do krásy. Až na něj ale dolehne listopad, o skvělost svých plodů přijde. Odevzdá je; padnou na zem, aby daly za čas vzniknout novému životu. Čas mezi červenými plody a klíčícím novým životem přikryje závoj bílé milosti. Pod sněhem už nebude vidět, jestli těch plodů bylo hodně nebo málo. V nezměrném tichu zasněžené krajiny se ztratí i každé tekel. 7

6 Mám rád podzim pro krásu barev, pro hojnost plodů, pro hřejivost vzpomínek na léto, ale i pro blízkost pokojné, samozřejmé a nadějeplné smrti. Mám rád podzim, ve kterém se nakonec všechno odevzdá. Pak přijde bílé utišení a po něm nový život, už podstatně nový, proměněný život. Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš (Ž 67,6-7). Petr Raus BLAHOPŘEJEME Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Ž 62,8 V MĚSÍCI ŘÍJNU BUDEME BLAHOPŘÁT: kdy komu proč sestře Marii Kuklové z Brna 81 let bratru Frantiszku Bolkovi ze Sedlece u 77 let Mikulova sestře Libuši Veselé z Brna 86 let bratru Věroslavu Doležalovi z Brna 78 let sestře Ludmile Holečkové z Brna 78 let sestře Ludmile Součkové z Brna 72 let sestře Jaroslavě Růžičkové ze Sokolnic 84 let bratru Jaromíru Rábovi z Brna 84 let VZPOMÍNKA NA SESTRU HANU MAJÁKOVOU A TAK BUĎ ŽE JSME ŽIVI, BUĎ ŽE UMÍRÁME, PÁNĚ JSME. Ř 14,8 ana Majáková (pokřtěná Anna) se narodila na Slovensku 16. června 1925 jako dítě sloven-ských rodičů. Maminka jí zemřela, když byla HHana ještě velmi malá, proto byla svěřena do péče charitativní in 8

7 stituce. Tam ji poznali bezdětní manželé Nožičkovi a malou Hanu si velmi oblíbili. Bylo jim umožněno vzít si dítě do pěstounské péče. Asi v osmi letech prodělala Hana chirurgickou operaci pravé nohy, což jí způsobilo trvalé problémy s chůzí. V roce 1938 museli manželé Nožičkovi opustit Slovensko a také Hana šla s nimi. Usadili se v Brně, kde Hana dokončila základní a odborné vzdělání. Až do důchodu byla zaměstnána ve firmě Rico. Přestože vyrůstala ve věřící rodině, až ve dvanácti letech uvěřila v Pána Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele, a to na shromáždění Jamese Stewarta. Do sboru Církve bratrské v Brně byla přijata 6. listopadu Vztah s tetou a strýcem Nožičkovými byl oboustranně velmi srdečný a Hana je do jejich posledních sil s láskou dochovala. Byla věrným dítětem Božím a jevila vždy velký zájem o dění ve sboru. V minulém roce na podzim ji postihl těžký a dlouhodobý zánět průdušek, léčený v nemocnici a později v sanatoriu v Jevíčku. Vrátila se domů do svého milého bytečku (jak často říkala) koncem ledna Snažila se být soběstačná, ovšem s nejnutnější pomocí přátel, ven již ale nemohla vycházet. Necelý týden před jejími osmdesátými narozeninami se u ní projevily zdravotní potíže, byla odvezena do nemocnice, operována a 24. června ji Pán odvolal. Rozloučení se konalo 1. července 2005 v naší modlitebně. Co ještě dodat? Hana byla energická, vytrvalá, radostná, svoje problémy řešila statečně. Ve víře byla opravdová, a tak je nakonec možno říct, že nyní má Hana místo svého milého bytečku nový domov v nebi. Svatoslava Biedermanová ZPRÁVY Z BOHUMILIC Léto v Bohumilicích (a okolí) Myslím si, že o letošních prázdninách si naše stanice počtem akcí nezadala s leckterým větším sborem. Startem byl English Camp konaný ve dnech července 2005: English Camp v Morkůvkách 2005 aneb Jak si nás Pán Bůh používá, když se Mu dáme k dispozici, a jak se nemožné stalo stokrát lepším než jsme čekali. Loni na podzim jsem požádala KAM, zda by nám nepomohl uspořádat English Camp. Řekli nám, že už je pozdě. Snad další rok. V lednu se ale ozvali, že bychom mohli uspořádat tzv. minicamp. První zázrak. Takže věřící rodilé mluvčí už jsme měli. 9

8 Tak se šest bohumilických mládežníků vydalo na přípravný víkend pro mládeže organizující English Campy. Tam nám Pán Bůh daroval spolupracovníky. Několika mladým lidem ze Vsetína dal Pán Bůh do srdce touhu pomoci s kempem někomu, kdo to ještě nikdy nedělal. Tak jsme měli k ruce zkušené české organizátory kempů. Druhý zázrak. Kde ale sehnat na poslední chvíli pěkné a levné místo na uskutečnění kempu? Třetím zázrakem bylo nalezení ideálního místa. Stala se jím Narnie, středisko diakonie CČE v Morkůvkách, kde jsme našli nejen krásné prostředí pro kemp, ale i další lidi ochotné pro nás udělat téměř cokoli. Samotný kemp pak byl velmi požehnaný. Účastnilo se ho deset Američanů z Lancaster Bible College a asi padesát dalších účastníků z Moravy. Celou dobu na něm panovala skvělá atmosféra. Mladí lidé z našeho okolí se nejen procvičili v angličtině, zahráli si bezva hry a zasportovali, ale také spolu velice otevřeně hovořili o Pánu Bohu a projevili touhu Ho více poznávat. Jsem moc vděčná, že jsem mohla být součástí Božího díla, a těším se na to, co má On pro mladé lidi v našem okolí připravené dál. za mládež Verča Zvonařová Druhým v pořadí byl festival Zastavte se v Dambořicích, na jehož organizaci se podílelo vedle OÚ Dambořice, tamní CČE a ŘKC i naše společenství (zejména bedry Pavla a Jendy Škrhových). Dne jsem se zúčastnila spolu s manželem a dvěma dětmi (5 a 2 roky) festivalu křesťanské hudby pod názvem Zastavte se! Celou akci uváděl nám všem dobře známý br. kaz. Roman Neumann. Původně jsem tam šla jenom kvůli manželovi, který této hudbě fandí (rock, hip hop...), s tím, že až to děti přestane bavit, odjedeme. Začátek byl v 16 hodin, kdy slunce ještě hodně pálilo, tak se hrstka lidí, která se tam sešla spolu s námi, snažila schovat do stínu pódia. Na vystoupení kapel se mi líbil nejen zpěv, ale i jejich komunikace s publikem, které se mezitím rozrostlo. Své vystoupení prokládali osobním svědectvím, pantomimou i tancem. Když nastoupila kapela ze Skotska, neudržel se už žádný posluchač v klidu. Naopak přilákala ještě řadu zvědavců z Dambořic, kde se tahle akce konala na fotbalovém hřišti. K mému překvapení se festival líbil nejen mému manželovi, ale i mně a našim dětem a vydrželi jsme až do konce, do pozdních večerních hodin. Byla bych ráda, kdyby se něco takového pořádalo i příští rok, protože jsme si to všichni moc užili. Na festivalu vystoupily kapely: Wessani (hip hop, breakdance) ČR, Jiný Rytmus (rock, beat) ČR, Heaven's Shore (celtic rock, pop) SR, GB, Raindown (pop, rock, funky, jazz) SR. Zdenka Zvonařová 10

9 A nakonec zmínka o táboře dorostu, který letos proběhl téměř na sklonku prázdnin od 13. do 20. srpna 2005 na krásném místě nedaleko Uhřic (kousek od Dambořic), v úvale Lednice ve Ždánickém lese (přesná poloha je dána souřadnicemi 49 03' 57'' sš, 16 55' 54'' vd). Námětem bylo naučit se přežít v divoké přírodě daleko od civilizace, případně v ohrožení života. Přebývali jsme společně ve velkém vojenském stanu, který nám laskavě zapůjčili Žižkovští, a učili se, jak se zorientovat v neznámé krajině, případně ji zmapovat, jak se učinit neviditelným při průzkumu území (nejen maskováním osoby, ale i obydlí a přípravy pokrmu), ale také jak se postarat o raněné a bezmocné. A abychom si trochu udělali představu, jak to chodí v reálu, pozvali jsme k jednomu ohni bratra kazatele, aby nám vyprávěl, jak to dělají a prožívají opravdoví chlapi. Ovšem to všechno je jen jeden úhel pohledu na přežití. Děti (tedy přesněji řečeno kluky, protože letos to byla převážně jejich záležitost, holčičí pokolení zastupovala pouze Miriam - nutno však říct, že v některých zkouškách by možná přežila jediná) jsme chtěli také naučit, že pro přežití jako takové je nejdůležitější vztah s Pánem Bohem. A tak jsme se společně ve chvílích odpočinku po obědě seznamovali s Josefem Egyptským. A to téměř na vlastní kůži, jelikož děti měly za úkol postupně herecky ztvárnit nejdůležitější období jeho života. Snad se podařilo i vysledovat, co resp. kdo byl za více než přežitím této biblické postavy. Dalo by se říct, že počasím k nám Pán letos nebyl tak milostivý jako vloni, ale já myslím, že je to přinejmenším sporné. Možnost zažít širší škálu povětrnostních podmínek je, dle mého názoru, velmi obohacující a společné chvíle v bezpečí velkého stanu taky, myslím, nebyly k zahození. A hlavně všichni PŘEŽILI! Zuzana Vránová PŘEDSTAVUJÍ SE NOVÍ ČLENOVÉ SBORU Tomáš Duda Do našeho sboru jsem před časem přibyl jako nový člen, chtěl bych si proto položit několik otázek: Odkud jsi? Původem z Českých Budějovic, kde jsem se před téměř třiadvaceti lety narodil, vyrostl, před osmi lety uvěřil a donedávna myslel, že i zůstanu. 11

10 Jak ses sem dostal? V Brně a jeho okolí nejsem poprvé. Před třemi roky jsem se zde snažil studovat na Masarykově univerzitě, nicméně jsem se s hanbou odplazil z bojiště. To mě ovšem neodradilo, a tak jsem se na Moravu dostal jinou cestou. Přiznávám ale, že jsem si nedokázal představit, jak rychle to půjde. Jednou jsem s rodiči diskutoval o tom, zda bych byl ochoten se odstěhovat z rodných Budějovic za zaměstnáním. Přesně týden nato jsem seděl na pracovním pohovoru, který byl vlastně začátkem mého přesunu. To musela být úžasná nabídka. Protože jsem vždy měl kladný vztah k počítačům, přijal jsem nabídku jedné mezinárodní společnosti. Touto dobou procházím několikaměsíčním školením, abych získal potřebné vědomosti pro práci. Jak na to reagovala rodina, přátelé, sbor? Někteří byli překvapeni, jiní asi nebyli příliš nadšení, ale cítil jsem, že dělám správnou věc. Dostal jsem ujištění, že mám změnit působiště. Stalo se tak v době, kdy jsem se měl rozhodnout, zda nabídku přijmu, nebo ne. Prosil jsem Pána Boha, aby mi ukázal, které dveře jsou otevřené a které naopak zavřené. Ve kterém sboru tě můžeme potkat? Nejčastěji budu k vidění na stanici v Bohumilicích, kam to mám nejblíže z podnájmu u rodiny Vránových. Zmiňoval jsi počítače, máš nějaké další záliby? Kromě sezení před počítačem se ještě často bavím lezením po střechách při instalaci antén, někdy si zahraji na kytaru (klavír jsem nezvládl přestěhovat, tak zůstal u sestry), rád pobývám v přírodě, kde můžu obdivovat krásy Božího stvoření, baví mne také matematika. Otázky kladl a zároveň odpovídal Tomáš Duda PŘEDĚL NA CESTĚ SLUŽBY ro kazatele Stanislava Heczka a jeho ženu Halinu byla první zářijová neděle mimořádnou slavností. Nejen že k 31. srpnu 2005 ukončil bratr Pobdobí své služby na plný úvazek a vstupuje do období zaslouženého 12

11 odpočinku, ale 4. září si manželé Heczkovi připomněli 50 let společného života. Obě tyto události byly připomenuty při nedělní bohoslužbě v našem sboru. Kazatel Heczko se narodil 19. listopadu 1929 ve Vendryni, 6 km od polských hranic, v polském prostředí. Tak získal československou státní příslušnost, ale polskou národnost. Až do maturity na obchodní akademii v Polsku navštěvoval polské školy, s výjimkou let druhé světové války, kdy bylo Polsko zabráno Německem a vyučovacím jazykem se stala němčina. Po maturitě pracoval v Národní bance v polském Těšíně. V té době však uvěřil v Pána Ježíše Krista a rozhodl se pro studium teologie, které ukončil v Praze v roce Ve stejném roce se oženil s Halinou Szwanczarovou. Po návratu z dvouleté vojenské služby působil vedle civilního dělnického zaměstnání deset let jako laický kazatel v Ostravě, na Velké Lhotě a v Opavě. V roce 1967 se stal kazatelem na plný úvazek ve sboru v Českém Těšíně, odkud roku 1983 přešel do sboru Brno-Kounicova. Zde sloužil až do roku 1995, kdy odešel do důchodu, avšak po dvou měsících přijal na čtyři roky službu správce sboru ve Veselí nad Lužnicí a od roku 2002 působil tři roky jako druhý kazatel ve sboru Brno-Kounicova. Brněnský sbor si váží bratra kazatele Heczka především pro jeho věrnost evangeliu, laskavost a obětavost. Silnou stránkou jeho kazatelské služby bylo a je pastorační obdarování. Ochota pomoci, náklonnost ke starým, nemocným a osamoceným lidem. V tom mu je velkou oporou jeho manželka Halinka. Dveře u Heczků byly a jsou stále otevřené pro všechny potřebné, které s pohostinností přijímají. V Církvi bratrské i mimo ni je kazatel Heczko znám především pro službu v oblasti humanitární pomoci křesťanům v zemích bývalého Sovětského svazu, především na Ukrajině a v Bělorusku. Kontakty s věřícími v těchto oblastech navázal v roce Od té doby navštívil Východ více než osmdesátkrát a spolu se svou manželkou přijal přes dva tisíce hostů z Východu. Zvláště v dobách komunismu vyžadovala tato služba mnohdy velkou statečnost. Přesto ze života Heczkových vyzařuje pokora a odevzdanost do Božích rukou. O svém životě a kontaktech na Východ napsal bratr kazatel Heczko před třemi lety knížečku Most lásky. V jejím závěru píše: Klekám před majestátem svého osobního Spasitele Pána Ježíše Krista. Děkuji za Jeho smrt a zmrtvýchvstání, za slavné povolání na cestu víry a později na cestu služby Chci patřit mezi ty, kteří čekají na milost, protože všechno je milost od kolébky až po hrob, ale i za hrobem. podle nedělního programu zpracovala Lenka Broklová 13

12 ZE ŽIVOTA MLÁDEŽE Dopis z města zlatý Když ochlazené město tiše vydechlo, ulicemi chodí stále více deštníků s lidmi. Téměř se ztrácí v hustých kapkách. A kapky se zvolna mění ve spoustu zlatých listů; deštníky diskrétně mizí po anglicku, aby se lidé mohli udiveně dívat vzhůru. Děti chytají zlato do dlaní a tančí. Listy se mění v manu. Požehnání podzimu. Odkrývám záplavu listí na zemi. Na starobylém dláždění leží jen o trochu mladší noviny, tak si čtu o tom, že žeň je mnohá. Prosme pána vinice, budeme sklízet, co nám síly stačí. Ale po žních. Co bude po žních? Herzlichst Vaše Marka Dopis ze zámoří Milí čtenáři Kompasu, celkem nedávno jsem dostal mailem dotaz, jak se mi daří na dovolené v USA a co vše dělám. Má odpověď bude mít dvě zvláštnosti. Pokud nejste v redakční radě, budete ji číst, když už budu mezi vámi. Potom těch zážitků je tolik, že nevím, který zařadit a který vypustit. Většinu času trávím v Chicagu, kde bydlím v domě svých přátel. Konkrétně v domě své nejlepší kamarádky z ETS, která se tady vdala a vzala si jednoho bratra ze Slovenska (taktéž z CB). Měl jsem možnost blížeji se zde seznámit s českou a slovenskou komunitou křesťanů. Někteří z nich přijeli již jako křesťané, jiní našli lásku k Ježíši až zde. Povětšinou chodí do místního Polského křesťanského centra, které jsem měl možnost navštívit. Čechoslováci mají vlastní domácí skupinku, která se schází v domě mých hostitelů a na které jsem mohl posloužit. (Jinou neděli jsem navštívil shromáždění baptistické církve. Jedná se o několikatisícové shromáždění černošského sboru, což byl neopakovatelný tříhodinový zážitek.) Během svého pobytu jsem měl možnost vidět mnoho zajímavých míst. Jako třeba Wheaton College (známá křesťanská univerzita), muzeum Billyho Grahama, muzeum C. S. Lewise, R. R. Tolkiena, Museum Science and Industry (u nás Muzeum vědy a techniky). Měl jsem možnost trochu cestovat a navštívit Indianu, kde jsem se koupal v nádherné čisté vodě Michiganského jezera a jel kolem rodného domu Michaela Jacksona. Zavítal jsem do Iowy - jednoho z nej-placatějších států, který je slavný pěstováním kukuřice. Navštívil jsem zde českou 14

13 vesnici (je tam pěkné české museum a upadající ulička s krámky se suvenýry) a kolonii vesnic, kterou založili němečtí pietisté (pěkně udržovaná). Po dobu svého pobytu jsem se měl možnost setkat s mnoha československými emigranty nebo jejich potomky. Lidé si zde pamatují své kořeny a váží si jich. Mohl bych pokračovat mnoha dalšími zážitky z Chicaga a z cest. (Líčit čistě dovolenkové radovánky jako ježdění na vodním skútru či návštěvu zábavního parku. Popisovat začátek své cesty po Kalifornii a Oregonu. Právě se nacházím v nádherném městě San Diego.) Nejvíc si však vážím setkání s lidmi a bližšího poznání zdejší mentality a kultury. Mohu si tak vytvořit vlastní, nikým nezprostředkovaný obraz o Americe, která je oproti místy upjaté a sešněrované Evropě mnohem volnější a svobodnější. Lidé zde jsou mnohem otevřenější, přátelštější a důvěřivější. Nenapadne je, že by člověk někde mohl podvádět. Zajímají se a věnují člověku pozornost, byť často jen dočasnou, ale i to je příjemná změna oproti Evropě, kde si lidé jdou často vlastní cestou. (Lidé se zde zajímají o druhé a chtějí komunikovat. Sociální život neprobíhá tak spontánně jako u nás, kdy se lidé sejdou v kavárnách a restauracích, ale mnohem více pořádají tzv. party, kam však každý může přivést své přátele dle vlastní volby.) Život zde ve mně na druhé straně budí dojem velké zaměstnanosti, uspěchanosti a velké intenzity. Člověk se na každém kroku setká s velkou bohatostí a rozmanitostí života a kultur. Obzvláště lidi z Polska, Mexika a Indie je možné potkat na každém kroku. V krámech pak lze sehnat téměř cokoliv, včetně množství českých produktů. Co se týče hurikánu v New Orleans, s tímto tématem se člověk setká všude, což ukazuje, jak vážně tato katastrofa ovlivnila zdejší život. Zdvihlo to vlnu kritiky, reptání a politických rozepří na jedné straně, ale i vlnu solidarity a od-hodlání na straně druhé. Cena benzínu vystoupala ke 3 dolarům za galon (3,8 l), což se zde podobně jako nárůst cen pohonných hmot u nás setkalo s nevolí a povzdechem všech místních, kde jsou ty časy, kdy galon stál rovný dolar. Lidi často tíží podobné problémy, i když v různých podobách. Člověk se i zde setká s chudšími čtvrtěmi a množstvím bezdomovců, i když na druhou stranu je zde mnohem lehčí sehnat práci, pokud člověk umí řemeslo a chce pracovat. Tolik několik málo dojmů a zážitků z cest a poloviny mého pobytu v USA. Těším se, že s vámi budu moci sdílet zbytek. Jakub Škarvan Programy mládeže : Setkání s Pánem Bohem v přírodě Tomáš Veselý : Biblické čtení Jan Asszonyi : Mládež deskových her Jakub Škarvan : O druhém příchodu Pána Ježíše Krista Pavel Plchot 15

14 : Představte se manželé Kratochvílovi DESET OTÁZEK PRO HONZU KVAPILA, JEDNOHO Z DOROSTENCŮ KDYŽ JSEM HONZOVI ZADÁVALA OTÁZKY, DOUFALA JSEM, ŽE NÁM HONZA PROZRADÍ NĚCO ZE ZÁKULISÍ VELKÉHO DOROSTU. AVŠAK ZDÁ SE, ŽE NENÍ CO PROZRAZOVAT. HONZOVI V DOROSTĚ NIC NECHYBÍ, NEPŘEBÝVÁ A ANI KMETY NEZLOBÍ. NEBO ŽE BY SE DRŽEL HESLA CO SE DOMA UPEČE, TO SE DOMA I SNÍ? Co říkal brácha, když se dověděl, že s tebou bude rozhovor v Kompase? Začal se na mě potutelně usmívat a jeho smích začal pomalu přecházet v řev na celou ulici a ještě dlouhou dobu nebyl k zadržení. Jak dlouho chodíš do dorostu? Do dorostu chodím čtyři roky. Jsou na vás kmeti přísní? To ne, ale nějaká kázeň musí být i v dorostu. Kdy se na vás v poslední době někdo z kmetů rozčílil? Osobně si nepamatuji, že by se na nás někdy někdo z kmetů rozčílil, jenom když máme být potichu a nejsme, tak nás musí okřiknout. Kterou táborovou činnost bys příští rok nejraději vynechal? Žádnou, myslím si, že každá táborová činnost k táboru prostě patří. Jak si představuješ ideální táborový den? Nemám žádný vysněný táborový den, hlavní je, aby nepršelo, ale svítilo sluníčko. Co ti na táboře chybí? Opět musím říct ne, nezažil jsem žádný tábor, na kterém by mi něco chybělo. V poslední době se mluví o tom, do kolika let by měli děti a dorostenci chodit do nedělní školy. Co si o tom myslíš? Kolik let tam ještě setrváš? Já chodím do nedělní školy od svých tří let, myslím si, že je to dobře, protože jako malý jsem 16

15 kázání nerozuměl a spíš jsem zlobil a rušil tak celé shromáždění. Do besídky budu chodit ještě dva roky. Od září jsi začal chodit do pěveckého sboru. Kdy s sebou přivedeš tatínka? (To víš, mužské hlasy nám chybí.) Taťka by rád chodil, ale termín zkoušek mu nevyhovuje, v pět hodin v pátek bývá totiž ještě v práci. Kterým dalším aktivitám (kromě jistě pilné přípravy do školy) se ještě během týdne věnuješ? Rád sportuji, hraju florbal, ale to mi můj zdravotní stav nedovoluje, a proto se teď např. učím na kytaru, což je dobrá rehabilitace zápěstí. Jinak si někdy zajdu zahrát ping-pong s Krokodýlem (Martin Kulísek). Děkujeme. Ptala se Lenka Broklová. STŘÍPKY Z KONFERENCE KAZATELŮ CÍRKVE BRATRSKÉ V ČR A SR Ve dnech se uskutečnila podzimní konference kazatelů Církve bratrské (pokud možno s manželkami). Letos se uskutečnila v Malenovicích (Frýdlant n. Ostravicí) v hotelu Petr Bezruč. O něco málo níže položený hotel Křesťanské akademie mladých již nestačil pojmout kapacitu cca 170 účastníků konference. Vzpomenu-li na jednu z prvních takových konferencí, které jsem se účastnil na podzim 1989, pak rozdíl s tou poslední je obrovský. Naprostou většinu kazatelského sboru tvoří třicátníci. Atmosféra konference je velice uvolněná a nekonfliktní. Shromáždění s Večeří Páně (v úterý večer) tvořilo mimořádný střed konference. Jejím tématem bylo letos: Manželství kazatele. Zde předkládám některé střípky z toho, co při jednotlivých přednáškách zaznělo: V biblickém úvodu o rodině ve Starém zákoně br. Viktor Bér (starozákoník na ETS) uvedl, že SZ jednak předpokládá rodinu jaksi automaticky (nezdůvodňuje, proč tu je), a spíš než by hledal ideální rodinu, popisuje pravdivě příběhy rodin. Často nám při čtení SZ chybí nějaké explicitní teologické zhodnocení (např. Abrahamových zapření manželky, Jákobových lstí apod.). Z dalších poznámek mne zaujala skutečnost, že rodina po pádu (po trestu smrti) předává život a je útočištěm (zajišťuje sociální potřeby široké rodiny, např. viz levirátní zákon). Mimo rodinu je člověk naprosto bezmocný. Je zajímavé, že 17

16 událost spásy (egyptský exodus jako základní spásná zkušenost Izraele) se předává ne v chrámě, ale právě v rodině. Bible pravdivě ukazuje příklady krizí v rodině mezi manžely (např. vztah Izáka a Rebeky, zápasy Jákobových žen), mezi rodiči a dětmi (např. Lotovo potomstvo z incestu) a mezi sourozenci (např. vztah Kaina a Ábela, Josefa a jeho bratří). Na závěr celé přednášky zaznělo krásné povzbuzení: Naděje pro rodiny na základě sledování starozákonních rodin je v tom, že Pán Bůh pracuje s realitou. V programu o zdravé sexualitě (Pavel Raus, teolog a psycholog) mj. zaznělo, že naší základní potřebou není v prvé řadě sex, ale intimita. To, k čemu dnes dochází, je oddělení intimity od sexu, a to je zdrojem mnoha problémů. Sexualita je prostředkem vyjádření intimity V úterním kázání před Večeří Páně (text Žd 13, 1-6) kaz. Bronislav Matulík mimo jiné pověděl: Manželství nechť je v úctě. Biblický text neříká, jaké manželství má být v úctě, a proto je potřeba vnímat, že jde o instituci manželství Náš partner je také osoba odjinud host. A tak je možno povědět, že ve svém partnerovi hostíme Bohem poslané anděly, aniž to víme. Ve zprávách z Rady Církve bratrské směrem ke kazatelům mj. zaznělo: ETS (Evangelikální teologický seminář) hledá učitele sociálních věd (s titulem magistr). V letošním roce z celkových 14 studentů se jen 3 přihlásili ke studiu teologického směru, z toho 1 z CB. Na prvním setkání Rady CB po prázdninách proběhl rozhovor s Radou křesťanského společenství, které se v závěru setkání omluvilo Církve bratrské za tvrdá slova, která v minulosti zaznívala k naší církvi (podrobnější popis bude jistě publikován v Bratrské pozdravu). Kazatel Marek Fajfr vystoupil z Církve bratrské pro nesouhlas s článkem č. 37 nového Řádu CB (o politické angažovanosti kazatelů) Z konference vybral Jan Asszonyi, kazatel. SLEZSKÁ DIAKONIE POPRVÉ V BRNĚ úterý 20. září 2005 bylo slavnostně otevřeno první středisko Slezské diakonie na jižní Moravě. Na otevření se přišli podívat Vzástupci města Brna, vedení Slezské diakonie, zástupci naší Církve 18

17 bratrské, odborníci PdF MU a ti, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali při založení tohoto střediska. Celý název zní: Středisko pro děti a mládež se speci-fickými potřebami a jejich rodiny ELIADA. Hebrejské slovo Eliada v překladu znamená Bůh ví nebo Bůh zná. Věříme, že Pán Bůh zná potřeby našich současných i budoucích klientů a že nám zaměstnancům dá dostatek moudrosti, trpělivosti a lásky k pomoci všem těmto potřebným. Nabízíme psychologickou, rehabilitační a speciálně pedagogickou péči, služby sociálního pracovníka i osobního asistenta (doprovod dětí do školek, hlídání dětí). Chtěli bychom pomáhat rodičům nést nelehký úkol, kterým péče o jakkoli postižené dítě bezesporu je. Jsme neziskovou organizací, a proto vítáme všechny formy pomoci (např.: hračky, papíry, knihy, šikovné ruce na výrobu pomůcek, dobrovolníky na výpomoc v terénu, finance ). Pokud by vám Pán Bůh položil na srdce starost o tuto formu služby, opravdu rádi vás mezi sebou přivítáme. Za středisko ELIADA děkuje Daniela Asszonyi. MĚSÍC ŘÍJEN VE SBORU CB KOUNICOVA Modlitebna Kounicova 15, tel , ; kaz. J.Asszonyi Pravidelné nedělní pobožnosti : 9.00 kaz. Jan Asszonyi + Večeře Páně kaz. Jan Asszonyi (večer svědectví) : 9.00 vikář Jakub Škarvan vikář Jakub Škarvan : 9.00 kaz. Jan Asszonyi vikář Jakub Škarvan : 9.00 kaz. Stanislav Heczko vikář Jakub Škarvan : 9.00 kaz. Jan Asszonyi vikář Jakub Škarvan Biblické a modlitební hodiny: pravidelně každou středu v : kaz. Jan Asszonyi misijní (Chci být dobrým otcem matkou) : kaz. Jan Asszonyi : kaz. Jan Asszonyi 19

18 : kaz. Jan Asszonyi Mládež: pravidelné schůzky v pondělí v 18.30, další dle ohlášení Nedělní škola: pravidelně souběžně s nedělní dopolední pobožností Mladší dorost: každé úterý v Starší dorost: každý čtvrtek v Modlitební chvíle: každou neděli v 8.20 a každou středu v Zkoušky pěveckého sboru: každý pátek v Jednání staršovstva: středa 12. a ve Sesterský odbor: ve středu v Klub maminek: každý čtvrtek 9.30 programy podle ohlášení Stanice: Bohumilice : neděle 9.30 Blansko: neděle : kaz. Stanislav Heczko (díkůvzdání) : vikář Jakub Škarvan br. Jaro Křivohlavý : Bohumiličtí : kaz. Stanislav Heczko + VP : Bohumiličtí : br. Pravdomil Dostál (členské shromáždění) 20

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY BRNO KOUNICOVA 14.11.2011 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ, POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRK.ROKU A Slavnost Ježíše Krista Krále PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY Vedení shromáždění: Petr Raus Text kázání: Matouš 25,31-46 Sobectví

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 5. října 2013 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Kubík Tomáš Společná píseň č.

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Prožitkový večer Pátek, 7. Duben 19:30 Registrace 20:00 až cca. 22:00: Balance-Recovery Prožitkový večer Finanční vyrovnání: 30 Balance-Recovery Prožitkový

Více

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015 Kontakty KAZATEL Rostislav Staněk tel: 602 323 941 email: rostislav.stanek@cb.cz STARŠÍ Jiří Kubát tel: 605 421 299 email: kubat.jiri@tiscali.cz Jiří Lejsek tel: 734 473 808 email: lejsek.jiri@gmail.com

Více

O nás 4/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 4/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 4/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, poslední březnová neděle nám opět připomněla slavné vzkříšení Pána Ježíše Krista. Když k učedníkům dolehly první zvěsti

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Jičínská vinice. M ě s í č n í k k ř e s ť a n s k é h o s polečenství J i č í n / VE VINICI NAJDETE:

Jičínská vinice. M ě s í č n í k k ř e s ť a n s k é h o s polečenství J i č í n / VE VINICI NAJDETE: Jičínská vinice M ě s í č n í k k ř e s ť a n s k é h o s polečenství J i č í n 0 7-08/ 2 0 1 6 VE VINICI NAJDETE: je někdy moc a někdy málo. K vyřešení krizové situace, například na silnici, máte přinejlepším

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 11/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, v říjnu v našem sboru proběhly dvě mimořádné víkendové akce. První z nich byl poloviční víkend pro muže nazvaný Muži

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE TISK č. 17 4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE 1. ZADÁNÍ A STATISTICKÝ ÚVOD Usnesení 3. zasedání 31. synodu č. 51 ve věci Budování sboru znělo: Synod se

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak

Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak nějak uprostřed. Jsem vyučená zahradnice, nerada se

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více