10/2011. Ceny města Třebíče Stavby 20. století Atletika - královna sportů Jídelna v rohu náměstí Bramborobraní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10/2011. Ceny města Třebíče Stavby 20. století Atletika - královna sportů Jídelna v rohu náměstí Bramborobraní"

Transkript

1 10/2011 Ceny města Třebíče Stavby 20. století Atletika - královna sportů Jídelna v rohu náměstí Bramborobraní

2 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁŠKOLA TŘEBÍČ MANŽELŮ CURIEOVÝCH Základní informace o projektu Číslo kola výzvy: 2 Číslo a název globálního grantu: Zprostředkující subjekt: Předkladatel GP: Název GP: CZ.1.07/ Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Kraj Vysočina Střední průmyslová škola Třebíč Vzdělaný pedagog radost z učení - hravost a aktivita (VZPRUHA) Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.3.02/ Celkové způsobilé výdaje: ,20 Kč Termín realizace projektu: Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogů s důrazem na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce, včetně osvojení si moderních metod aktivního učení souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání. Realizované vzdělávací aktivity pedagogům umožní: a) naučit se JAK - budovat bezpečné klima školy, vytvářet partnerské vztahy (učitel-učitel, učitel-žák-rodič), zvýšit zájem žáků o učení, hodnotit (míru osvojení klíčových kompetencí, kvalitu vzdělávání) b) zdokonalit cizojazyčné kompetence c) naučit se efektivně využívat IT (např. interaktivní tabule) d) zpracovat získané dovednosti do metodických a výukových materiálů Výstupem budou pedagogové s posílenými kompetencemi, sady metodických a výukových materiálů, které budou moci využívat všichni pedagogičtí pracovníci školy i ostatních škol, akreditované vzdělávací aktivity pro DVPP, lepší klima ve škole. Pro podporu aktivit realizovaných v rámci projektu byla vytvořena multimediální dílna, která je vybavena připojením na internet, interaktivní tabulí s příslušenstvím, kamerou, dataprojektorem, flipchartem, plátnem, tiskárnou, laminovačkou, kroužkovou vazbou, šesti notebooky.

3 Slovo na úvod Vážení čtenáři, milí Třebíčáci, v tomto čísle Třebíčského zpravodaje najdete jména občanů, kterým bude při příležitosti státního svátku České republiky udělena Cena města Třebíče. Jedním z nich je pedagog a atletický trenér Pavel Svoboda. Měl jsem možnost pracovat po jeho boku a přál bych každému, aby zažil spolupráci s podobným člověkem. Odborně na úrovni trenérů reprezentace, v osobním kontaktu lidský jako málokdo. Když do Třebíče před dvanácti lety přišel, udělal něco, co jsme v atletickém oddíle neznali. Ukázal na nějakého žáčka či dorostence a prohlásil: Do dvou let bude mít medaili z mistrovství republiky! Řekl to několikrát, a pokud označený talent u atletiky vytrval, vždycky se ta slova vyplnila. Čárky jsem si nedělal, ale je jisté, že za dobu Svobodova působení má třebíčská atletika více reprezentantů a mistrovských medailistů všech věkových kategorií, než za celou předchozí existenci. Z toho mi vychází, že talenti tu museli být i předtím, jen chyběl trenér takového kalibru. Sám jsem vyrůstal v letech před Svobodou, a tak z naší generace vynikl jediný Ivan Trojan. Pokud ale jde o lidské kvality mého kolegy, všechno, co jsem s ním zažil, beru jako pokračování let, kdy nás formoval příklad chlapů (viz fotografie na str. 11), kteří ve chvíli, kdy prošli branou stadionu Pod Kostelíčkem, přestávali být inženýry, kantory či jinými důstojnými pány. Převlékli se do obyčejných modrých teplákových souprav a připravovali škvárovou dráhu nebo nosili překážky, zatímco dorostenci se někam zašili, aby nemuseli pracovat. Symbolické finanční odměny, na něž měli nárok jako rozhodčí, odmítali, protože peníze nejsou všechno. Těm z nás, kteří uspěli, předali na výroční schůzi dárky skromné, jako jsme skromní my sami. Což byla slova Milana Werla, vtipná a zároveň pravdivá. Proč na to vzpomínám při udělování Cen města Třebíče? Protože takoví obětaví dobrovolníci jsou i v jiných třebíčských spolcích. Cenu města nedostanou, protože nevychovali mistra Evropy. Pokud ale svým příkladem navedli na správnou cestu třeba jen jediného mladého chlapce nebo dívku, má jejich práce stejný význam. Přeji Vám, abyste měli na takové lidi stejné štěstí jako já. Milan Zeibert, místostarosta V tomto čísle naleznete: Z RADNICE str. 4-7 STAVBY 20. STOLETÍ PRAVOSLAVNÝ KOSTEL str. 8 ATLETIKA KRÁLOVNA SPORTŮ str. 11 Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešním dnem v řadu samostatných kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako oprávněný a zodpovědný činitel do svých rukou správu Tvého státu. Lide československý! Vše, co podnikáš, podnikáš jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů. Novým činem v této chvíli zahajují se nové a bohaté a slavné dějiny Tvé. Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který s žehnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelných výkonech československých legií na západním bojišti a v Sibiři. Celý svět sleduje Tvůj krok do nového života, Tvůj vstup do země zaslíbené. Zachováš štít čistý, jako jej zachovalo Tvé národní vojsko - československé legie. Nezapomínej národní kázně a bud si stále vědom, že jsi občanem nového státu nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi. Na počátku velkého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé chování a Tvá radost byly důstojné velké už chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí být zklamání ve svém přesvědčení, že dobyli svobodu národu, který dovede sám sobě vládnout. Ni jediným rušivým činem nesmí býti zkaleny velké okamžiky, ni jediný z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnout stín na čisté jméno národa, každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jiným je svato. Svobody osobní a majetku soukromého nesmí býti dotčeno. Dbejte bezvýhradně rozkazů Národního výboru! Tento text památného Prohlášení československého státu, vydaný Národním výborem československým v Praze 28. října 1918, autenticky ilustruje vzrušenou atmosféru dní, kdy se na troskách válkou zdevastované rakousko-uherské monarchie rodilo demokratické Československo. I když počáteční euforii zákonitě vystřídalo vystřízlivění, naplnění staletého úsilí o samostatný demokratický stát Čechů a Slováků patří bezesporu k nejvýznamnějším událostem tisíciletých dějin obou národů. Budiž za to pánům Tomáši Garrique Masarykovi, Edvardu Benešovi, Milanu Rastislavu Štefánikovi, Františku Soukupovi, Jiřímu Stříbrnému, Antonínu Švehlovi, Vavro Šrobárovi a Aloisi Rašínovi a dalším nesmrtelné díky. Jaromíra Hanáčková Foto na titulní straně: Bramborobraní zakončilo Třebíčské kulturní léto... Foto: František Jůza více na str. 14 Redakce Třebíčského zpravodaje , Třebíčský zpravodaj vydává město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, IČ: Vychází jednou měsíčně. Zdarma do všech domácností. Náklad výtisků. Adresa redakce: Třebíč, Karlovo náměstí 47, Národní dům, tel.: , Evidenční č.: MK ČR E Redakční příprava: Městské kulturní středisko Třebíč, redaktor: František Jůza, tel.: Sazba a grafická úprava: František Jůza. Tisk a reklama: Yashica s. r. o., Třebíč. Roznos: Mediaservis s. r. o., Praha. Vydavatel si vyhrazuje právo v potřebné míře krátit příspěvky bez předchozího souhlasu autora, v případě nedostatku místa je zcela odmítnout. Příspěvky některých autorů mohou vyjadřovat názory pisatele a nemusejí se shodovat se stanoviskem vydavatele. Toto číslo vychází od 26. do 29. října Uzávěrka příštího čísla v pátek 4. listopadu Distribuce Třebíčského zpravodaje Pouze reklamace roznosu! 3

4 Z RADNICE Slezská Baška nezapomněla Starosta Pavel Heřman navštívil v sobotu 8. a v neděli 9. října obec Baška na Frýdecko-Místecku. Přijal pozvání tamější radnice k účasti na oslavách 65. výročí poválečné pomoci moravské Třebíče slezské Bašce. Na bohatém víkendovém programu v třiapůltisícové obci se podílelo několik regionálních organizací a spolků. Vrcholem programu byl slavnostní koncert v kostele svatého Václava. Za Bašku vystoupil Lašský smíšený pěvecký sbor, za Třebíč se představil komorní pěvecký sbor Musica animata Humeris a Cordial string quartet. V květnu 1945 byla Baška jednou ze slezských obcí, které byly těžce poškozeny během osvobozování. Obec zanechali hitlerovci napůl spálenou. Mezi mrtvými byli sovětští vojáci i místní občané. V roce 1946 vyhlásila republika celostátní výzvu Budujeme Slezsko s cílem pomoci válkou poškozeným slezským obcím. Mezi desítkami českých a moravských měst a obcí se tehdy mezi prvními přihlásila Třebíč. Vedení Třebíče schválilo zapojení města do této humanitární akce jednomyslně na svém zasedání 2. února Sekretariát akce Budujeme Slezsko pak rozhodl o převzetí kmotrovství moravského města Třebíče nad slezskou obcí Baška. První návštěva třebíčských představitelů spojená s finančním darem se uskutečnila před 65 lety, konkrétně ve dnech 8. až 9. října Po slavnostním převzetí kmotrovství byly postupně z Třebíče zasílány finanční obnosy. Do konce roku 1946 dosáhla částka více než 20 tisíc korun. Třebíčané také poskytli v několika zásilkách humanitární pomoci prádlo, oblečení, obuv a předměty běžné potřeby. Dary zasílaly třebíčské podniky. Rodičovské sdružení v Borovině uhradilo ze svých prostředků všem žákům obecné školy v Bašce potřeby pro školní rok (ip) K přímému ohrožení nedošlo Rychlý a profesionální zásah provedli strážníci městské policie ve čtvrtek 6. října ráno. V informačním centru u Zadní synagogy pohotově uhasili malý požár. Zabránili tak rozsáhlým škodám. Před šestou hodinou ranní obdržela služebna městské policie oznámení o plamenech v okně přístavby Zadní synagogy. Na místo se ihned dostavila motorizovaná hlídka. Plameny v okně a v prostoru kolem něj strážníci rychle zlikvidovali hasicím přístrojem, kterým mají vybaveny své vozy. Strážníci hned také přivolali hasiče. Do jejich příjezdu byl oheň utlumen. Samotná Zadní synagoga naštěstí nebyla požárem nikterak dotčena. Svým včasným zásahem zabránila městská policie možným velkým škodám. Pravděpodobnou příčinou požáru byla závada na elektroinstalaci větráku. Ten byl osazen v okně informačního centra, tedy v domě přiléhajícím k Zadní synagoze. Vzniklé škody odhaduje městský úřad na maximálně několik desítek tisíc korun. Zasahující strážníky Pavla Jančáře a Zbyňka Štelcla následně ocenil starosta města Třebíče Pavel Heřman. (ip) Umělecké školy společně Zastupitelstvo města Třebíče se především z ekonomických důvodů rozhodlo sloučit ředitelství dvou základních uměleckých škol. Základní umělecká škola Rezonance v Soukopově ulici i Základní umělecká škola v budově Fórum na Masarykově náměstí jsou obě příspěvkovými organizacemi města. Důvody k nezbytnému kroku shrnul místostarosta Pavel Pacal: Jedná se o sloučení ředitelství obou škol. Vedení města k tomu vedou dva zásadní důvody. První důvod je finanční, druhý materiálně-technický. Podle Pacala hrozí v příštích letech omezení státních finančních zdrojů pro základní školství. Ekonomicky stabilními se tak v budoucnu stanou pouze základní umělecké školy s dostatečným počtem žáků. V minulosti zřizoval základní uměleckou školu okres, resp. školský úřad. Vyskytly se však požadavky na výuku i jiných hudebních nástrojů. Přišla za námi tehdy skupina učitelů, že by se mohla založit druhá základní umělecká škola. Vznikla tak Rezonance. Fórum časem přešlo na město. Dnes tak máme dva subjekty se shodnou náplní, jakési pseudokonkurenční prostředí, připomněl historický vývoj starosta Pavel Heřman. Vedení třebíčské radnice ubezpečilo rodiče žáků, že kvalita i nabídka výuky zůstanou zachovány. Spojení pod jednu střechu bude výhodou. K administrativnímu sloučení obou škol dojde 1. ledna 2012, přičemž běžící školní rok dokončí žáci ještě ve stávajících prostorách. Ke skutečnému přemístění z budovy v Soukopově ulici do budovy na Masarykově náměstí pak dojde do 1. září Přestěhování menší z obou škol do budovy Fórum si vyžádá jen malé stavební úpravy. Taxíky prošly kontrolou Odbor dopravy Městského úřadu Třebíč se pustil do kontrol taxikářů. První ze série kontrol vozů taxislužby za asistence Policie ČR proběhla uspokojivě. Kromě hladiny alkoholu u řidičů a potřebných dokladů kontrolovali úředníci použití taxametrů, vydávání daňových dokladů, označování vozidel a také povinnost dodržování bezpečnostních přestávek. Bylo zaznamenáno několik porušení, ne však zásadního charakteru. Podobné akce budou průběžně pokračovat. Cílem je zabezpečit výkon podnikatelské činnosti taxislužby v souladu s právními předpisy a vytvořit tak pro občany i návštěvníky města kvalitní a bezpečnou přepravu. (ip, fj) 4

5 Foto: archív MěÚ Pro lepší orientaci Městský úřad připravil důležitou novinku. Všechny stožáry veřejného osvětlení označuje žlutými samolepkami s písmennými a číselnými zkratkami. Lidé si podle nich zavolají v případě nouze policii, hasiče a zdravotníky. Třebíč bude v tomto jedním z prvních měst na Vysočině. Výlep žlutých štítků spěje k závěru. Do listopadu obdrží všechny složky integrovaného záchranného systému od radnice mapy a seznam zkratek. Systém se naplno rozjede od 1. prosince tohoto roku. Původním záměrem odboru komunálních služeb byla evidence stožárů veřejného osvětlení. Na podnět hasičů zpracovalo město žluté samolepky tak, aby sloužily také záchranným složkám. Pokud dojde k dopravní nehodě nebo jakékoli jiné situaci, nebude muset volající přemýšlet o názvu ulice, ale jednoduše dispečerovi nahlásí označení nejbližšího sloupu. Policie, hasiči nebo zdravotníci budou hned vědět, kam vyslat vozidlo. Čtvercové samolepky mají žlutou podkladovou barvu a černé písmo. Kód tvoří vždy kombinace tří písmen a dvou čísel. (ip) Vrška: Procházky jsou pro starého pána s hůlkou Zastupitelstvo města rozhodlo ve čtvrtek 22. září udělit třem významným osobám veřejného života Cenu města Třebíče. Vyznamenáni byli modelář Stanislav Vrška, sportovec a trenér Pavel Svoboda a kulturní pracovnice Marie Nejedlá. Tolik strohá tisková zpráva. Za ní se pak skrývají osudy a výjimečné pracovní výsledky oceněných, kteří se jednoho říjnového odpoledne sešli v pracovně místostarosty Milana Zeiberta, aby dali malinko nahlédnout pod společnou slupku skromnosti. A ještě jedna vlastnost je spojuje: obrovský elán, protkán životní moudrostí a bodrým, leč laskavým humorem. Pane Vrško, které místo v Třebíči je pro vás nejzajímavější? Nejzajímavější jsou Židy, protože je znám ještě z doby minulé, kdy to tam bylo zpustlé. Chodilo se tam s dětmi hrát různé hry, ale také na rande. To byla romantika, která v člověku zůstane. A je to tam pořád klidné, dá se kamkoliv sednout Chodíte tam tedy na procházky? Myslíte, že mám čas?! Když někdo řekne, že jde na procházku, tak si představuji starého, ale hodně starého pána s hůlkou, kterého manželka vyhnala venčit psa. A tak jde na procházku. Ne, to přece nejde! Tak jinak. Kam si půjdete odpočinout? Já nepotřebuji chodit na procházky, bydlím v takovém místě, že jsem tam spokojený. A odpočinu si nejlépe na terase před domem. Paní Nejedlá, na jakou kulturní akci nejraději vzpomínáte? Začínala jsem v sedmašedesátém roce na kulturáku v Borovině u paní Sedlářové. A protože jsem především Marie Nejedlá Pavel Svoboda divadelník, tak asi to bylo představení Oidipa, které režíroval Otomar Krejča a dělalo to Divadlo Za branou. Oidipa hrál Jan Tříska a hrála tam ještě paní Dostálová, takže to byl zážitek. Musel to být osmašedesátý rok, myslím V devětašedesátém jsme hráli Nebe na zemi, to byl ještě Franta Pechů a Kotík, Jirka Nejedlý Hráli jsme tehdy památný hokej s Rusy, kde jsme vyhráli tuším 4 : 3, a Franta Pechů jako rakvář nesl rakev, a lidi, protože neviděli ten hokej, tak tam křídou bylo na té rakvi napsáno skóre Tím to představení skončilo. Kdo vám utkvěl nejvíc z tehdejších umělců? Asi nejvíc komunikativní jsou jazzmeni, s tím se nedá nic dělat Ty večery na Alfě, kdy sem jezdil Jirka Stivín! A další pan Velebný třeba Ale dobře se komunikuje s protagonisty vážné hudby, pak jsou divadelníci a za nimi teprve začíná pop music, atd. Na dlážděné ploše dřívějšího nákladového prostoru vlakového nádraží bude nově parkoviště pro osobní auta. Kapacita Nádražní ulice je malá a řidiči parkovali u již nepoužívané nákladové koleje. Městský úřad se proto dohodl s Českými drahami na novém využití plochy. Radnice zde nechá vyznačit více než 25 příčných stání. Náklady jsou minimální, protože na rovině zpevněné velkými žulovými kostkami je potřeba jen umístit příslušné svislé a vodorovné dopravní značení. (fj) Foto: archív MěÚ Stanislav Vrška Pane Svobodo, vy od Třebíče máte přece jenom jistý odstup. Co vás tady nejvíc zaujalo? Město jako takové historie, Židy, bazilika. Třebíč se mně líbí, že není na rovině, je v členitém terénu. A mám rád města, kde teče nějaká řeka to je základ každého slušného města, myslím Takže když je řeka a jsou kopečky, tak se mně to prostě líbí. Jaká je vaše nejsilnější spojitost s Třebíčí a zároveň některým ze sportovců? Samozřejmě mám vzpomínky na více lidí. Relativně nejdál to dotáhl Petr Svoboda, ale velice dobře se spolupracuje s Jirkou Klinerem, Jardou Růžou, Martinem Hoškem, těch slušných atletů je víc. Někam to dotáhli a když třeba skončili s kariérou, zůstali slušnými lidmi. A to je také dobře. Jakou tady má atletika budoucnost? Každý sport má budoucnost tam, kde jsou trenéři, co lidi ke sportu přitáhnou. Talenty jsou všude. Ptají se mě: Jak ty talenty objevíš? Tak říkám: Normálně. Jsou všude. Jenom je člověk musí najít a pěstovat. To je stejné u divadla, v kultuře, všude. Všem účastníkům krátké besedy patří společná otázka: Co pro vás znamená udělení Ceny města Třebíče? N: Když si po dvaceti letech na vás někdo vzpomene, tak to samozřejmě potěší. Vždyť já už jsem snad zapomněla chodit na jeviště! Je to příjemné, na druhé straně je tady obava, co tomu kdo řekne, proč zrovna já. Ale přátelé mně říkají nelam si s tím hlavu. V: Mám skoro až trapný pocit. Dělám Třebíč a říkám si, že by si to třeba zasloužilo pozornosti, ale pak mám obavu, abych se toho dožil a dodělal to. Jinak by to byla ostuda dali mu cenu, oceňovali ho a on si klidně umře a nedodělá to! Tak aspoň abych dodělal tu Třebíč Člověk má samozřejmě radost, že se něco podařilo a nedělá to pro ocenění. S: Lhal bych, kdybych řekl, že je to nepříjemné. Je to ocenění mé práce ale na druhou stranu si říkám, že už jsem na konci kariéry nebo nějakého životního úseku, že najednou to ocenění dostávám. Ale beru to tak, že je to nějaká etapa Dělal jsem atletiku v Novém Jičíně, a déle než v Třebíči, nicméně se stejnými výsledky a nikoho to nezajímalo. Tak je příjemné, že tady to někoho zajímá. Ceny budou předány 27. října v divadle Pasáž před zahájením koncertu, který naváže na slavnostní shromáždění občanů u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Účinkují Václav Hudeček a komorní smyčcový orchestr Barocco Sempre Giovane pod vedením Josefa Krečmera. František Jůza 5

6 Z RADNICE Druhá etapa revitalizace v cíli Třebíčská radnice završila jednu z největších investičních akcí letošního roku. Před několika dny byla zkolaudována druhá etapa regenerace ulice Františka Hrubína v sídlišti Hájek. Jižní část sídliště Hájek patří k nejkomplikovanějším lokalitám svého druhu v Třebíči. Problémem slepé ulice s panelovými domy byl zoufalý nedostatek parkovacích míst. Ulice bývala doslova zarovnaná osobními automobily. Kvůli autům odstaveným po stranách vozovky mívali problém s průjezdem také popeláři a hasiči. Město proto přistoupilo k regeneraci veřejných prostranství, především chodníků, vozovek a parkovišť. Po již dříve dokončené etapě v západní části ulice Františka Hrubína se nyní pracovalo uprostřed lokality, tedy Alkohol nanečisto Vrávoravým krokem a značně nejistě zdolával vyznačenou přímku místostarosta Pavel Svoboda. Ne, nepil. Jen si s řadou dalších účastníků zářijového Dne bez aut pořádaného Zdravým městem Třebíč vyzkoušel prostřednictvím speciálních brýlí jaké to je, když člověk usedne za volant s dvěma promilemi alkoholu v krvi anebo pod vlivem drog a psychotropních látek. Nejen pan místostarosta pak byl překvapen, nakolik potřebnou se ukázala pomoc majitele Autoškoly Aujezdský. A všichni, kdo našli odvahu k testu, shodovali se v jediném - v dané problematice je na místě nulová tolerance. Kéž by tak uvažovali všichni ti hříšníci, kterých na silnicích - bohužel - jaksi razantně neubývá. (fj) poblíž budovy mateřského centra. Stavební práce probíhaly od května loňského roku do září tohoto roku. Celou akci se podařilo dokončit jeden měsíc před plánovaným termínem. Podstatnou novinkou je zásadní zvýšení počtu parkovacích míst, a to více než dvojnásobně. Celkem tedy řidiči mohou nyní pohodlně využívat pro své vozy na 154 míst. Souhrnné náklady si vyžádaly částku 15,8 milionu korun. Z této sumy zaplatilo město 4 miliony korun z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj. Radnice plánuje revitalizovat také východní část ulice Františka Hrubína, tedy kolem bývalé kotelny. Projekt je už připraven. Akce je však závislá na poskytnutí státní dotace. Pokud vše dopadne dobře, mohlo by se stavět od jara 2012 do jara (ip) Benediktini knižně Zajímavou knihu vydala Západomoravská vysoká škola. Publikace s názvem Benediktini ve středověku popisuje vlivný mnišský řád i jeho odkaz v Třebíči. Knížku si se zájmem přečte odborník i poučený laik. Je to monografie, kterou sepsal kolektiv autorů z pěti zemí. Jedná se o pilotní projekt školy navazující na nedávno konanou vědeckou konferenci o životě, historii a současnosti benediktinů. Čtenář se dozví o zásadách Řehole svatého Benedikta i zajímavosti o klášterním životě ve středověku. Cenné jsou kapitoly o třebíčském románském stavitelství a severním portálu baziliky svatého Prokopa. Do publikace zařadili její autoři také třebíčské kázání opata Columbana z benediktinského kláštera v rakouském Göttweigu. Na předsádce knihy se píše: Cílem této kolektivní monografie je sledovat stopy mužů a žen, již následovali životní příklad svatého Benedikta z Nursie a vytvořili tak nejpočetnější a nejvlivnější mnišský řád latinského středověku. Jejich způsob života se stal nástupcem pravidel otců raného mnišství a do konce 11. století byl dominantní mniškou observancí praktikovanou na Západě. Vydání publikace podpořilo kromě jiných subjektů také město Třebíč. Již br zy se objeví na pultech kamenných i internetových knihkupectví. (ip) Vstříc nejen vozíčkářům Městský úřad přichystal lidem příjemnou novinku - nový výtah v zadním pavilonu tzv. horní radnice na Masarykově náměstí. Ten obslouží starší křídlo budovy. Používat jej budou především klienti odborů životního prostředí, sociálních věcí a živnostenského úřadu, zastavovat bude ve čtyřech podlažích. Nosnost 450 kilogramů zajistí kapacitu pro šest osob. Celkové náklady na postavení výtahu přišly zhruba na korun. Důležité je, že městu se podařilo získat dotaci ve výši zhruba korun. Poskytlo ji ministerstvo pro místní rozvoj z programu s názvem Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů. Kromě výtahu dala radnice letos zřídit v téže budově také nové bezbariérové toalety. Sloužit budou vozíčkářům, pro které se městský úřad na Masarykově náměstí stal od letošního roku až na několik kanceláří téměř celý bezbariérovým. Také na výstavbu záchodků dostala radnice dotaci ze zmíněného programu. Z nákladů 382 tisíce korun pokryla dotace částku 191 tisíc korun. Další ulice v novém kabátě Obnovu stromořadí v ulicích Sucheniova a Pražská naplánoval odbor komunálních služeb Městského úřadu Třebíč na letošní podzim. Jedná se prakticky o dvě části téže ulice, která je frekventovanou výpadovkou z Třebíče ve směru na Jihlavu a Telč. Celá alej je vymezena křižovatkami s ulicemi Doleželova a Na Strži. Stávající stromořadí v úseku nad železničním přejezdem tvoří červenokvěté hlohy obecné. Přestárlé dřeviny v úseku pod přejezdem byly kulovité formy jasanu ztepilého, které pocházely z dvacátých až třicátých let minulého století. Stromy v obou úsecích se ocitly na hranici životnosti, měly silně sníženou vitalitu. Stromořadí mělo četné výpadky po již dříve uhynulých stromech. V Pražské ulici, tedy nad kolejemi, rozmístí radnice lísky turecké. V Sucheniově ulici, tedy pod kolejemi, vysadí město opět kulovité formy jasanu ztepilého. V obou případech se bude jednat o menší kompaktní dřeviny, které jsou vhodné pro danou lokalitu. Kamery se osvědčily Kamerový systém městské policie prokázal svou důležitost. Během letošních letních prázdnin řešili strážníci častěji než v jiných obdobích roku události spojené s vyšším pohybem osob v nočních hodinách. Jednalo se zejména o přestupky proti veřejnému pořádku, často ve spojení s požitím většího množství alkoholu. V souhrnu 59 zásahů v uvedeném období šlo jednou o trestný čin, ve 20 případech o přestupky proti veřejnému pořádku, v 11 případech o majetkové přestupky, jedenáctkrát došlo k přestupkům dopravním. U 16 výjezdů řešily hlídky ostatní události, jako osoby spící na lavičkách, poruchy veřejného osvětlení, nefunkční parkovací automaty a podobně. Kamerový systém městské policie byl v Třebíči zaveden koncem 90. let. V současnosti disponují strážníci patnácti kamerami. Většina je již digitálních, posledních několik analogových bude digitalizováno do konce letošního roku. Radnice pro příští roky zvažuje zásadní modernizaci a rozšíření systému. (ip, fj) 6

7 Dvě změny v městské části Nové Dvory V Novodvorské ulici začne platit nový dopravní režim. Její východní část se stane průjezdnou jenom v jednom směru. Sídlištní ulice s vysokými panelovými domy patří k nejproblematičtějším lokalitám svého druhu v Třebíči. V některých místech parkují auta po obou stranách a zbývá jen jeden pruh vozovky. Odbor dopravy městského úřadu se proto rozhodl umístit do Novodvorské ulice nové značky. Úsek začínající u domu čísla popisného 1042 až po vjezd do halových garáží bude jednosměrným, a to ve směru nahoru. Nový režim začne platit od 1. listopadu a pomůže zpřehlednit celou dopravní situaci. Mrzutosti s nedostatkem parkovacích míst se zmírní obyvatelům sídlištní ulice Kyjevská. Dosavadní parkovací plocha s devíti příčnými stáními zdaleka nedostačovala aktuálním potřebám lidí v lokalitě. Radnice proto rozhodla parkoviště rozšířit. Nově vzniklo celkových čtyřiadvacet příčných míst. Celkové náklady přijdou městský rozpočet na korun. Počítá se ještě s opravou blízkého chodníku. Ta však musela být o měsíc odložena kvůli probíhající regeneraci panelového domu. (ip) Jídelna pro seniory bude vařit bez přestávky Současný provozovatel tzv. důchodcovské jídelny v jihovýchodním rohu Karlova náměstí v Třebíči končí svoji činnost jak v oblasti pečovatelské služby, tak vaření a rozvoz obědů. Proto město již v květnu vyhlásilo výběrové řízení na nového provozovatele kuchyně a jídelny. Jednou z podmínek bylo ukončení dotace, protože ne všichni senioři ve městě mají možnost stravovat se v tomto zařízení a jenom této části byla poskytována výhoda dotovaných obědů. Výběrové řízení vyhrála firma Bartoš, s. r. o. Pečovatelskou službu pro zájemce bude dále zajišťovat buď Charita, (pí Vráblová, tel ) K vpravdě revolučnímu kroku se rozhodli třebíčští radní a zastupitelé. Pro veškerou agendu svých pravidelných schůzí zcela odbourají papír. Klasické listiny budou plně nahrazeny od konce roku notebooky. Rada města zasedá zpravidla dvakrát měsíčně, zastupitelstvo se schází většinou šestkrát až osmkrát do roka. Pro každé jednání bylo dosud potřeba značné množství papíru. Městský úřad proto provedl podrobnou analýzu. Tak například na jednu schůzi rady se spotřebovalo v průměru anebo Diana, (pí Široká, telefon ). Jak bude pokračovat nový provozovatel, zeptali jsme se jednatele firmy Bartoš, s. r. o., pana Václava Bartoše. Pane Bartoši, jak vaše firma naváže na současného provozovatele? Jak jsme slíbili, strávníci nebudou ani jediný den bez oběda, jsme připraveni vařit a rozvážet obědy 365 dní v roce. Výběr bude z tří jídel a dále budeme připravovat pro zájemce žlučníkovou i diabetickou dietu. Máme i tzv. výběrové menu za 79,- Kč, které připravujeme buď z dražších surovin, nebo z větších gramáží. Jedná se zejména o ryby, nebo zvěřinu listů papíru, na zastupitelstvo listů. Celkové dosavadní roční náklady na papír a tonery do kopírek lze v této souvislosti odhadnout na souhrnných 160 až 170 tisíc korun. Odbor komunikace a krizového řízení pořídil výběrovým řízením software a notebooky. Software stál 80 tisíc korun, ze kterých 85 procent zaplatila městu dotací Evropská unie. S nabídkou laptopů se radnici přihlásilo 12 firem. Nejdražší nabídka přišla na korun za kus, nejlevnější na korun za kus. Foto: Petra Veškrnová Úspěch na Kompasu Se staronovou výstavní prezentací Měst ské kulturní středisko Třebíč ve dnech 7. a 8. října poprvé představilo třebíčské památky UNESCO v Jihočeském kraji. Veletrh cestovního ruchu Kompas, již tradičně obsazující o prvním říjnovém víkendu všechna tři poschodí českobudějovického Metropolu se postupně stává svojí úrovní i počtem návštěvníků stále významnější propagační příležitostí. Informační pracovnice Renata Poulová a Petra Veškrnová po oba dny bez chvilky oddychu statečně čelily dotazům a přáním stovek návštěvníků veletrhu a zároveň alespoň A jak to bude s cenou, když město již neposkytuje dotaci? Všechny druhy výše uvedených jídel budou prodávány za 55,-Kč a s rozvozem za 59,- Kč. Jak ve všední den, tak o víkendech za stejnou cenu. Jídlo rozvážíme do vlastních jídlonosičů strávníků nebo je mo žné zapůjčit u nás. Starší občané mají obavu o kvalitu jídel Tady bych chtěl ujistit, že vaříme podle tradičních receptur. Nepoužíváme žádné instantní směsi ani dochucovadla. Máme velmi kvalitně vybavenou kuchyň moderní technikou, např. Frimy, což jsou počítačem řízené kotle, kde je hlídána teplota při smažení a vaření pokrmů tak, aby se tuk nepřepaloval a jídla, např. omáčky se případně nepřipalovaly. Používáme také konvektomaty. Co se týče množství, polévka je v objemu 300 ml, přílohy 250 gramů, maso vepřové, kuřecí a ryby v syrovém stavu 150 g, hovězí 130 g a mleté 200 g na 1 porci (samozřejmě v syrovém stavu). A kde mohou zájemci o stravování získat bližší informace? Jakékoliv informace podá paní Erika Švecová na telefonním čísle Také chceme ujistit strávníky, kteří na obědy docházeli do jídelny na Karlově náměstí, že je naším cílem vytvořit kvalitní a pěkné prostředí nejenom pro Zastupitelů je 27, notebooků nakoupila radnice za nejlacinější cenu 23, protože někteří členové zastupitelstva budou používat svoje. Čísla tedy hovoří jednoznačně, finanční úspora bude výrazná. Peníze na nové vybavení se pohodlně vrátí do dvou let. Hlavním iniciátorem elektronizace schůzí je místostarosta Pavel Pacal. Ve své kompetenci má na radnici oblast IT technologií. Přelomový krok si pochvaluje: Ve čtvrtek 3. listopadu už budou mít všichni zastupitelé podle nadšených reakcí soudě - i budoucích návštěvníků našeho města. Inovovaný výstavní stánek Třebíče s novými velkoplošnými černobílými fotografiemi Pavla Heřmana a Pavla Čírtka uspěl i u odborné poroty - v konkurenci padesáti renomovaných vystavovatelů získal od Jihočeské centrály cestovního ruchu prestižní ocenění za nejzajímavější expozici. K atraktivitě třebíčské prezentace přispěla kromě spoluúčasti několika hotelů i penzionů již osvědčená spolupráce s občanským sdružením Vrátka, jehož pracovnice ochotně zajistily veletržní pohoštění. Zejména ochutnávkové balíčky s židovským cukrovím připraveným podle tradičních receptů šly v Českých Budějovicích doslova na dračku. Jaromíra Hanáčková konzumaci oběda, ale např. i pro posezení s přáteli při drobném občerstvení. Proto bude v době od do výluka kvůli rekonstrukci jídelny. Zájemci mohou tento týden docházet buď do naší jídelny v areálu ZMVŠ v Borovině, což je bývalá základní škola Za rybníkem, nebo jim oběd dovezeme až do domu. Chceme z jídelny na Karlově náměstí udělat jídelnu důstojnou a kvalitní a otevřít ji i více pro veřejnost. Název bude Třebíčanka a poskytne možnost dát si kvalitní jídla za lidovou cenu. Budeme zde také preferovat třebíčské potravinářské výrobky od místních podnikatelů a firem. (me) Rozmach elektroniky velí nepapírovat. Třebíčští zastupitelé přistoupili k revolučnímu řešení. na svých místech notebooky, kde dostanou v alternativní podobě materiály do zastupitelstva. Myslíme si, že je to jednoznačně krok kupředu, protože potisknutého papíru používáme neskutečné množství. Stojí to obrovské peníze. A chceme jít také s dobou a s technikou. Všechno je dneska na elektronických nosičích. Je to rychlejší, přehlednější a samozřejmě i úspornější. Doufám, že do budoucna se to osvědčí. Ivan Přibík 7

8 STAVBY 20. STOLETÍ Prostor dnešního Gorazdova náměstí, nacházející se severně od hřbitova, byl až do počátku 20. století využíván jako městské tržiště. Na Tržišti zněl také běžně používaný dobový název tohoto území. Asi nejvýznamnější akcí zde byla Zemská výstava uspořádaná v roce Půvabné secesní dřevěné pavilony zde sice na několik měsíců vytvořily rámec rušnému životu největší regionální hospodářské a společenské události té doby, ale po skončení výstavy byly pavilony zlikvidovány, popřípadě přemístěny do jiných částí města. Tento prostor pak ještě řadu let čekal na svou urbanizaci. Jedinou trvalou stavbou v širokém okolí byl kostel Nejsvětější Trojice z 16. století, kolem nějž postupně od počátku 17. století narůstal městský hřbitov, přemístěný sem od svatomartinského chrámu. Tyršovy sady, navazující na severní stranu dnešního Gorazdova náměstí byly založeny až v roce 1924 dle návrhu významného zahradního architekta Josefa Kumpána (tehdy pod názvem Legiosady). Chybělo však velmi málo a západní část Legiosadů, přiléhající ke Kofránkově ulici vypadala zcela jinak. Dne 26. května 1926 zde tehdejší třebíčský starosta Josef Vaněk za obrovské účasti lidu slavnostně poklepal na základní kámen budoucího husitského kostela, který zde měl vyrůst dle zajímavého, lehce futuristického projektu architektů M. Kouřila a F. Kubelky. Nastupující hospodářská krize však realizaci stavby zbrzdila a později se již k myšlence výstavby v tomto prostoru nikdo nevrátil. Jakkoli lze projekt husitského kostela hodnotit jako zajímavý a ve své době i novátorský počin, z dnešního pohledu na urbanistický vývoj města je asi dobře, že k jeho uskutečnění nedošlo. Jedním z nejcennějších přírodních prvků Třebíče jsou souvislé pásy vzrostlé zeleně propojující vnitřní město s okolní krajinou. A právě nejvýznamnější, jihozápadní biokoridor, počínající Tyršovými sady a pokračující přes Libušino a Terovské údolí až do Boroviny a Starče by byl uvažovanou stavbou kostela dost brutálně narušen. Neuskutečněný záměr výstavby dodnes připomíná nevelký pískovcový kvádr, nacházející se v travnaté ploše jihozápadní části někdejších Legiosadů. Velkorysý koncept rozvoje městských Pravoslavný kostel na Gorazdově náměstí Autor: Andrej Vsevolod Kolomackij 1941 Foto: archív autora parků pak pokračoval směrem západním za dnešní Kofránkovou ulicí. Po zasypání Knejzlíkova žlabu, vedoucího od Klatrovy vily směrem k bývalé Kociánově zahradě (u dnešního silničního průtahu - naproti autobusovému nádraží) pak na přelomu 20. a 30. let 20. stol. došlo k rozšíření parku směrem na západ a jeho propojení se zelení Libušina údolí. Mimochodem - mocnost násypu v Knejzlíkově žlabu je dobře sledovatelná i v dnešní době. Až 14 metrů hluboké kanalizační šachty dokládají výšku dnešního upraveného terénu nad hladinou někdejšího potoka. Rodinné domky při jižní straně Gorazdova náměstí, počínající na západě Klatrovou vilou a pokračující zástavbou západní strany Ruské ulice se v tomto prostoru začaly stavět až ve druhé dekádě 20. století. Vlastní pravoslavný kostel sv. Václava a Ludmily je stavba neobvyklá, vymykající se většinovému pojetí ostatních sakrálních staveb na území Třebíče. Půdorys chrámu má tvar rovnoramenného kříže a vychází z tradic chrámových staveb cyrilometodějské doby, jak je známe z vykopávek na jižní Moravě. Rodiště autora návrhu stavby A. V. Kolomackého bychom však museli hledat ještě mnohem východněji, na území dnešní Ukrajiny. Prostorově bohatá kompozice stavby vrcholí bání pokrytou listy z pravého zlata. V přízemních prostorách je umístěn byt pro faráře a jeho rodinu, po vnějším předsunutém schodišti jsou pak přístupné prostory v patře, v nichž je umístěn vlastní svatostánek. Interiér překvapí bohatou výzdobou v novobyzantském stylu s množstvím malovaných ikon. Kolomackij je autorem nejen vlastní stavby chrámu, který dle jeho návrhu postavila v roce 1941 třebíčská stavební firma Jaroslava Herzána, ale i jeho interiéru, který pak vlastníma rukama ztvárnil. Prostranství okolo kostela s přilehlou ulicí bylo po II. světové válce přejmenováno na Gorazdovo náměstí na paměť prvního biskupa české pravoslavné církve, kterého nacisté popravili za napomáhání čs. parašutistům po atentátu na říšského protektora R. Heydricha. Tuto událost připomíná i kamenná deska v lodžii nad vstupním schodištěm. Od roku 1996 je kostel památkově chráněnou stavbou. Při zběžném pohledu by nezasvěcený pozorovatel stěží odhadl jeho skutečné stáří. Teprve okna s ocelovými rámy a další novodobé detaily prozradí, že se nejedná o romantickou stavbu z 19. století, ale že objekt byl postaven až v průběhu 2. světové války. Jestliže samotná stavba je neobvyklá a jako by se vymykala běžným časovým a regionálním standardům, o jejím autorovi a jeho životních osudech to platí ve zvýšené míře. Andrej Vsevolod Kolomackij ( ) se narodil poblíž ukrajinského Kijeva. Studium pravoslavného bohosloví však musel přerušit, neboť již jako osmnáctiletého mladíka jej zastihla všeobecná mobilizace a vlastenecky orientovaný Vsevolod se hlásí jako dobrovolník do armády. Armádní komisí byl však odmítnut kvůli silné krátkozrakosti (11 dioptrií). Tento zdravotní hendikep však nezabránil jeho vstupu do nově se formujících Československých legií, v nichž bojoval až do roku Byl celkem sedmkrát zraněn a obdržel řadu vojenských vyznamenání. Poté se připojil k Bílé armádě generála Děnikina a po její porážce od rudoarmějců mu hrozila repatriace do bolševického Ruska. Proto přešel ilegálně do Československa, kde získal v roce 1922 státní občanství a stal se důstojníkem československé armády v Mukačevě. Touha po kněžském povolání však nakonec zvítězila a v roce 1924 je vysvěcen na kněze. Svou kariéru duchovního zahajuje ve vsi Russkoje u Mukačeva na Podkarpatské Rusi, součásti tehdejšího Československa. Přestože v té době docházelo k masivnímu návratu věřících k Pravoslaví, chrámy zůstávaly ve vlastnictví řecko-katolické církve. A tehdy dochází k jedné z nejpodivuhodnějších epizod v jeho dramatickými zvraty nabitém životě. Ač neměl žádné vzdělání ani praxi v oboru stavitelství, architektury nebo malířství, objevil v sobě pod tlakem vnějších okolností velké architektonické a umělecké nadání. A tak v roce 1926 staví v obci Russkoje první dřevěný kostelík pro pravoslavné věřící. A to je počátek jeho stavitelské kariéry, prolínající se v jeho dalším životě s jeho povoláním kazatele. V letech staví celkem 18 kostelů na území Podkarpatské Rusi včetně katedrálního chrámu v Užhorodě. V roce 1933 rozšířil svou působnost i na Moravu a výsledkem je jedinečný soubor sedmi pravoslavných zděných chrámů, z nichž nejvýznamnější je katedrála v Olomouci. Třebíčský kostel se může pochlubit zajímavým primátem - jedná se o vůbec nejzápadnější novostavbu pravoslavného kostela. Mnohé z těchto chrámů Kolomackij nejen navrhl, ale i vystavěl, provedl ikonografickou výzdobu jejich interiérů, šil mešní roucha a při tom aktivně působil jako kněz. Perlička na závěr: jeho silná krátkozrakost způsobila, že si mnohdy při malbě ikon rozmazal vlastním nosem to, co právě vytvořil. Přes toto zásadní zdravotní omezení pracoval i jako kreslíř a animátor ve filmových ateliérech a v roce 1944 se stal spoluautorem vůbec prvního českého animovaného filmu Svatba v korálovém moři. Lubor Herzán 8

9 JAVOR MLÉČ za apsidou baziliky Obvod 300 cm GPS: N, E Součástí zámeckého areálu je i zahrada přiléhající z východní strany k apsidě baziliky. Jedná se o prostor obehnaný hradbami a vyvýšený nad okolním terénem. V jihovýchodním rohu zahrady se zachoval jako jediný pozůstatek dříve početnějšího stromového porostu solitérní javor mléč. Pohled na zámek s bazilikou od jihovýchodu, na němž je v popředí před zámeckými budovami zachycena právě zahrada za apsidou, patří k velmi častým třebíčským fotografickým motivům. Díky tomu se zachovala velmi bohatá fotodokumentace, zachycující tento prostor od doby prvopočátků fotografie až do současnosti. Na nejstarších fotografiích, pořízených už před rokem 1870, lze vysledovat, že celý prostor zahrady za apsidou byl tehdy hustě osázen dřevinami. Porost však v té době nebyl nijak vysoký, nad ním ještě vyčnívá nezakrytá fasáda celého nejvyššího podlaží zámku. Na fotografiích bohužel nelze vysledovat jednotlivé dřeviny. Pozdější snímky, pořízené asi ještě před koncem 19. století, však již zřetelně zachycují popisovaný javor jako výraznou dominantu na popředí celého již podstatně vyššího porostu dřevin. Vzhledem k tehdejším rozměrům jeho koruny lze předpokládat, že nemůže jít o strom z nějaké pozdější dosadby, ale že musel být jako mladý stromek součástí porostu již v době pořízení nejstarších záběrů. Na základě těchto zjištění lze odhadnout stáří stromu na o něco více než 150 let. Na přelomu 19. a 20. století byla skupina stromů proředěna, čímž došlo k uvolnění plochy zahrady v sousedství průčelí budov a z původního porostu bylo zachováno jen několik stromů na vnějším obvodu zahrady. V době před druhou světovou válkou pak využívali Valdštejnové zahradu za apsidou jako privátní prostor. Z té doby se zachovalo několik fotografií zachycujících atmosféru zahrady s pískovanými pěšinkami a odpočívadlem vybaveným zahradním nábytkem. Odpočinkový kout byl situován právě ve stínu starého javoru v jihovýchodním rohu zahrady. Po druhé světové válce byla zahrada v souvislosti s celkovou rekonstrukcí zámku v 60. letech nově upravena a doplněna o nové výsadby jehličnanů. Koncem minulého století byly zbylé dva jiné staré javory, rostoucí do té doby v blízkosti domku v severovýchodním rohu zahrady, kvůli špatnému zdravotnímu stavu vykáceny. Do dnešní doby tedy přežil ze starých stromů jen tento poslední jedinec. I přes své poměrně velké stáří nedosahuje nijak velkých rozměrů, výška stromu se pohybuje těsně nad 20 m a šířka koruny kolem 15 metrů. V současnosti je zahrada vlastnictvím církve a před několika lety zde byla přičiněním Fondu Třebíč zřízena klášterní bylinková zahrádka. Javor mléč Acer platanoides patří k dřevinám středněvěkým, dožívajícím se běžně jen let. V zahradní architektuře patří k často používaným dřevinám domácího původu, ceněné je jeho časné jarní rašení, kdy se ještě před rozvinutím listů pohledově uplatňují drobné ale početné žlutozelené kvítky. Výrazné je rovněž podzimní zbarvení listí se škálou odstínů od sytě zlatožluté přes oranžovou až k ohnivě červené barvě. Od tohoto druhu je odvozena celá škála kultivarů, lišících se zejména vzrůstností a tvarem koruny nebo barvou olistění. V Třebíči se lze setkat s kultivarem Globosum, vyznačujícím se hustou ploše kulovitou korunou (zbytky původní aleje Karlova náměstí, stromořadí Demlova, Spojenců, Křížkovského, J. Ježka aj.), Emerald Queen s menší, v mládí vejčitou, později až kulovitou korunou výšky 12 až 15 m (ulice Míčova), s červenolistým kultivarem Crimson King (např. ulice Okrajová u Alfy, Družstevní před domem 996), bíle panašovaným kultivarem Drummondii (ulice Kpt. Jaroše), nebo kultivarem Schwedleri, vyznačujícím se výrazným sytě červeným zbarvením nově rašících listů, přecházejícím v průběhu vegetace postupně do temně zelené barvy. Přítomnost červeného barviva v listech vynikne opět na podzim, kdy se listy tohoto kultivaru barví sytě oranžově (alej na severní straně parteru Tyršových sadů). Petr Urbánek Foto: archív autora Prohlášení konference Energetické Třebíčsko 2011 Foto: Pavel Rybníček 1) Prohlašujeme, že je nezbytné, aby Jaderná elektrárna Dukovany (EDU), jako významný poskytovatel pracovních a podnikatelských příležitostí, který ovlivňuje prosperitu celého regionu, měla jasně definovánu perspektivu dalšího provozu a rozvoje, který bude deklarován energetickou koncepcí státu a souvisejícím zásadním rozhodnutím vlády. 2) Vyslovujeme obavu, že pokud nebude zahájena výstavba nového jaderného bloku EDU včas, hrozí reálné riziko silných sociálně ekonomických dopadů v kraji, zvláště na Třebíčsku, které by byly charakterizovány dvouciferným nárůstem nezaměstnanosti a odlivem práceschopného obyvatelstva. 3) Vyjadřujeme podporu výstavbě nového jaderného bloku EDU, pro zachování Třebíčska, jako významného energetického regionu, který poskytne perspektivní a kvalifikovanou práci a motivaci k technickému vzdělání pro nastupující generaci. Senátor Vítězslav Jonáš Starosta města Třebíče Pavel Heřman Okresní hospodářská komora Třebíč, Západomoravská vysoká škola Třebíč VÝZNAMNÉ STROMY 9

10 V roce 1968 vypsala kapela P.LEA.S konkurs na doprovodného kytaristu. Mezi spoustou adeptů se významně krčil sotva patnáctiletý hošík. Vzal si nesměle kytaru a já ho vyhodil - ani ve snu mě nenapadlo, že se z něho za dva roky stane tak výrazná postava třebíčského bigbítu! Miroslav Zbožínek. Jeho začátky jsem moc neprožil. Byl o generaci mladší, v bigbítu jedna generace trvala dva roky (jako vojna). Tak jsem si teď pozval zakládající členy kapely a udělal s nimi rozhovor. Tady jsou: Mirek Zbožínek, Vlasta Houdek a Petr Malý. Zvláštní - když jsem poprvé zapnul diktafon, hoši začali mluvit spisovně. Ani důrazné ty vole nepadlo. Podruhé jsme však uřízli pěnu zdrženlivosti - a už to jelo! Vlasta s pověstným smíchem chňa-chňa, Peťa se stoickým klidem ZZ TOP. A Mirda se svým vyprávěčským umem. Co vás přivedlo k muzice? Všichni: No samozřejmě holky! Chtěli jsme vynikat přece! Zleva: Zbožínek, Kachlíř, Ulrich, Malý, Dolínek, Sázavský Pravěk bigbítu v Třebíči - MERKUR Foto: archív autora a členů skupiny MERKUR 3x Zleva: Zbožínek, Malý, Dolínek, Vejmelka, Houdek Jak jste vlastně začali, a kdy? M: Já jsem k tomu přičichl na studiích v Gottwaldově. Tam jsem slyšel pár kapel. Ale s tím se musíš asi narodit. V Třebíči jsme začínali v roce 1970 s Dolfem Dolínkem a jmenovali jsme se Trilobit. Neměli jsme kde zkoušet. Dozvěděli jsme se, že ve strojní průmce zkouší kapela FIVE, kde hrál Vlasta Houdek, Ivan Suchý, Laďa Nováček a Laďa Vejmelka. Kromě Vlasty odešli na vojnu, tak jsme se dali dohromady. V: Já jsem se znal s panem Hávou, který byl vedoucím Dělnického domu. Byl to výbornej chlapík, takovej trošku kapitalista v socialismu a kulturní mecenáš. A ten navrhl, abychom hráli u něj v dělňáku čaje a... M:...nepředbíhej. Potřebovali jsme ale ještě jednu kytaru, sólovku. Dozvěděli jsme se, že někde na Polance zkouší kapela The POLANX. Tak jsme tam zašli a tam za plotem hráli kluci na španělky. Mezi nimi vynikal Petr Malý a tak jsme ho zlanařili. P:...no, měl jsem na kytaře pájkou vypálenýho kovboje na koni... hráli jsme s Jirkou Herzánem, Simem Kožinou a Milanem Ditrichem. Jednou jsme se zúčastnili nějakých přehrávek v Koutech. Jirka vytáhl na jevišti z kapsy máslo a začal mastit struny, aby mu to líp klouzalo a Sima, kterej v životě nehrál na soupravu bicích, tak do toho kloval jak datel. Zahráli jsme Blues o Hov. A porotce Kida Janík nás vypráskal z pódia a vyhodil! V: Oni v tom dělňáku hráli před náma Kidd & Rovers, ale Háva nějak vycítil, že to chce novou krev a tak jsme tam začali hrát tak trochu tvrdší bigbít. Creedence Clearwater Revival, Deep Purple, Rolling Stones, Cream a tak. M: Hráli jsme jak šílenci... ve středu a v neděli čaje v dělňáku a v pátek a sobotu zábavy po okrese. Takže jsme byli v jednom kole. Dneska se divím, jak jsme to mohli vydržet...?! A co lidi - fanoušci a tak? V: No třeba v tom dělňáku stáli lidi už tak hodinu před hraním na schodech. Sál měl ale svou kapacitu, takže Háva, který byl u vchodu, to řešil následovně: Když už byl sál natřískanej a na schodech ještě stáli lidi, tak jich tam pustil jenom tolik, kolik zrovna odešlo. Kus za kus. M: Jednou nás pozvala slavná kapela Kováci z Jihlavy na společný vystoupení na jihlavský zimní stadion. Hráli jsme na střídačku. První Kováci se svým měkkým soundem, a pak my. Začali jsme a lidi přestali tancovat a nahrnuli se k jevišti... holt nebyli zvyklí na tvrdej bigbít! Měli jsme ohromnej úspěch, a to tak, že Vlasta po posledním aplausu - po vzoru světových megastar - hodil paličky do davu a lidi se o ně porvali! A pořád ve stejný sestavě? Houdek, Malý, Zbožínek a Dolfa? M: Ne, ne... postupem doby k nám přišel zpěvák Mirek Kachlíř, Jiří Ulrich nám dělal zvukaře a hrál klavír. Jako první odešel na vojnu Vlasta a tak ho nahradil Svojda Sázavský na bicí. Na co jste hráli... tenkrát bylo těžké sehnat něco pořádnýho, co? M: Já jsem zpíval na mikrofon z magneťáku, a takový ty oválný repráky v úzkejch bedničkách. P: No, já nevím... no na co jsem hrál? V: Sonory to nebyly, myslím. Amati... No, a dál? M: Šli jsme postupně všichni na vojnu. Oficiálně jsme však kapelu nerozpustili, takže jsme tak v roce 1975 začali zkoušet znova. Na basu začal hrát Jirka Herzán a za mikrofon si stoupnul nikdo jiný, než Jarda Nejedlý, který musel opustit Articulus. (Bylo mu vyčítáno z hora, že má americký způsob vystupování.) Hráli jsme převážně bluesovou muziku, která se nám, na rozdíl od tanečně naladěného posluchačstva, líbila. Takže to byl konec jedné kapitoly. V: Zkoušeli jsme s Jardem v Trnavě v kulturáku. Mně se nejvíc líbilo, když pořadatelé plesu ještě vyspávali a my měli zkoušku, sál nebyl uklizen a byla tam zima. Na stolech nedopité láhve a sklenice. Tak jsme si to všechno poslévali a svařili... na totální čamrďák. Jinak ta kapela hrála výborně. Vzpomínám si, že na naše zkoušky chodili pěšky z Třebíče mladí rybízci - Venca Bartoš a Ivoš Veškrna. No, co dodat? Že kapela hraje, sic sporadicky, dodnes. A má stále své věrné FRANTIŠKY. Že je nám nějaký ten čtvrtek? Nevadí! Nakonec to Mirda shrnul: Čoveče, když jsem kdysi šel průtrží mračen, tak jsem měl suchou lebku, protože mně ta voda stekla po háru. Dneska mi na hlavu pleskne jedna blbá kapka a proteče mi po hlavě na krk a po zádech do trenek! A to už Botan drtí šlapák. Tak se těšte BIGBÍTI! Pavel Hlaváč Současnost - zleva: Houdek, Malý, Zbožínek 10

11 ATLETIKA - KRÁLOVNA SPORTŮ» od Klapzubovy jedenáctky po vítězství v I. lize «Přes 90 let se v Třebíči provozuje královna sportů. A přestože hned první její generace se zapsala do historie (Marie Vidláková s Lolou Prokešovou byly světovými rekordmankami ve vrzích, bratři Strnišťové čs. reprezentanty na středních tratích), teprve dnešek je pro ni dobou zlatou. Právě ukončená sezona znovu překonala všechny předchozí. Muži zopakovali loňské vítězství v I. lize a v kvalifikaci o extraligu skončili pátí, patnáct pomocných bodů od postupové pozice, což znamená dvanáctou příčku v republice. Z jednotlivců nejvíce vynikl Martin Hošek, mistr republiky v běhu na Martin Hošek 800 m, Jan Kašpar, vítěz MČR do 22 let ve skoku vysokém, a dorostenec Jiří Sýkora, trojnásobný mistr ČR (desetiboj, dálka v hale a dálka na dráze) a sedmý v osmiboji z mistrovství světa do 17 let ve francouzském Lille. Nepřímým úspěchem byl i titul halového mistra Evropy v běhu na 60 metrů překážek pro Petra Svobodu, jehož jako patnáctiletého pro atletiku objevil a na vrcholné soutěže připravil Pavel Svoboda, muž, který stojí za strmým výkonnostním vzestupem posledních let. Než k němu došlo, zažila třebíčská královna sportů řadu vzletů i pádů. Po velkém nástupu pod vlajkou klubu Achilles, založeného roku 1919 a zmíněného ve slavné knížce Eduarda Basse Klapzubova jedenáctka, přišla léta hubená. Z těch ční rok 1937, kdy tři študáci založili Běh Lorenzovými sady, nejstarší přespolní běh na Moravě. Ve válečném roce 1944 vznikla Velká cena města Třebíče v běhu na metrů, která s velkým diváckým ohlasem probíhala do poloviny 50. let. V letech ji vyhrál Emil Zátopek, který na 265 metrovém kolotoči Pod Kostelíčkem zaběhl dodnes nepřekonaný čas. K závodům z hudebního pavilonu vyhrávala Krulova dechová hudba, na překážkách zápolili Alois Krul a Marius Jakubec a od mikrofonu komentoval Emil Novák. Toto jméno se rovněž dostalo do literatury, když jeho bývalý svěřenec a později československý reprezentant Lubomír Man použil ve svých knížkách pro mládež postavu svého trenéra i řadu třebíčských reálií. To už třebíčský oddíl vystřídal názvy DSK, Sokol a Slavoj, aby se na dvacet let stal Spartakem. Velká cena mu byla pražským ústředím odebrána, ale sportovní úspěchy 50. a 60. let spojené se jmény Jan Nechvátal, Jan Veselý a Ladislav Diviš, se zrušit nedaly. Tehdy se Třebíčáci vrhli na sportovní chůzi a v Libušině údolí založili tradici závodů Okolo Máchova jezírka. Jezdila na ně čs. špička včetně mistra světa Josefa Doležala, z domácích vynikli Miloš Morávek, Jaroslav Fiala, Ota Pokorný a Jiří Hůlka. Jeho okresní rekord na 50 km z roku 1962 je platný doteď, stejně jako o tři roky mladší kladivářský Miloslava Zemana. Útlum přišel v 70. letech, kdy se Pod Kostelíčkem budovala sportovní hala, a stadion se změnil na staveniště. Přesto atletika žila a díky trenéru Ivanu Zymákovi se i bez něj trénovalo. Pod Janem Nechvátalem vy růstali běžci, z nichž se na mistrovskou a reprezentační úroveň dostali Jitka Hekrdlová, Petr Karas, později Pavel Dudr a bratři Kyršové. Nové impulsy přineslo zřízení atletických tříd na ZŠ Benešova, u jejichž zrodu stáli Jan Kašpar Foto: Vratislav Fišera a archív autora a Anna Kostihová přestoupily do extraligových celků. Překážkářka Lucie Sichertová se stala symbolem třebíčské královny sportu. Několikrát zvítězila v anketě o nejlepšího sportovce okresu a každoročně vozila medaile z mistrovství republiky. Souběžně s ženskou érou se chystal vzestup atletiky mužské. Především z líhně Pavla Svobody vycházeli talenti, kteří prošli mládežnickými reprezentačními celky včetně účastí na mistrovstvích Evropy či světa (Jiří Kliner, Jaroslav Růža, Petr Svoboda, Petr Daněček, Martin Hošek). Když dorostli do mužské kategorie, stali se základem družstva, jež v roce 2002 postoupilo do I. ligy. Jak už bylo řečeno, v posledních dvou sezonách ji vyhrálo a mezi opory se zařadila další generace mládežnických reprezentantů ČR (Ondřej Sobotka, Jan Kašpar, Josef Rygl, Václav Bohutínský, Jiří Sýkora). To vše už pod staronovým názvem Jiří Sýkora SPORT MĚSÍCE Zleva: Lad. Vybíral, A. Brabenec, Šimonek, Kundera, Svoboda, M. Werl, Kolman, Veleba Vratislav Fišera a Jitka Chvátalová, a přechod na čtyřistametrový stadion na ulici Manželů Curieových. Ten provozovala TJ JE Dukovany, a tak v letech Třebíčáci mátli soupeře jako atleti z Dukovan. V roce 1994 byla obnovena tradice Velké ceny a právě tehdy se úročily výsledky práce v atletických třídách, do nichž přišla nová generace trenérů (Pavel Mikoláš, Josef Vomela, Pavel Svoboda). Po řadě úspěchů v mládežnických kategoriích (Pavel Hykl, Jaroslav Křivánek, Iva Skorocká) nastala chvíle ženské atletiky. Družstvo vedené Evou Divišovou bylo v letech úspěšné v I. lize a rozešlo se teprve, když jeho největší hvězdy Lucie Sichertová Spartak Třebíč a na konečně zbudované tartanové dráze, na níž trénují členové šestnácti družstev od prvoligových mužů a druholigových žen přes juniory, dorostence a veškeré žactvo až po přípravku a nyní i atletickou školku předškolních dětí. Milan Zeibert (Kontakty a rozpisy tréninků najdete na 11

12 Foto: archív ICM 3x KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TŘEBÍČ KČT Třebíč za nedlouho oslaví 90. let svého trvání. KČT Třebíč byl založen 16. prosince Hned v prvním roce se přihlásilo 222 členů. Začátky byly velmi těžké, bylo třeba nejdříve vybudovat síť řádně vyznačených stezek a starat se o zabezpečení významných stavitelských památek. Po všechna léta až do dnešních dnů zájem o turistiku neochaboval. Třebíčsko má turistům stále co nabídnout. Malebná zákoutí řek a jejich přítoků poskytnou poutníkům, hledajícím klid a samotu, příjemné osvěžení jejich znaveným nervům. TURISTIKA Turistika je obecně krátkodobé cestování a poznávání různých prostředí, krajiny, památek, zvyků a lidí. Klasická turistika je pěší a spíše individuální, počátkem 20. století přibyla cykloturistika, později mototuristika a od poloviny 20. století turistika skupinová a organizovaná. Od roku 1888 mají čeští turisté svoji organizaci, Klubu českých turistů, který udržuje na území České republiky hustou síť značených stezek pomocí turistických značek (Pěší, Lyžařské, Cyklistické). Turistice se nevěnuje pouze Klub Českých turistů, ale svým způsobem se jí dotýká činnost dětských oddílů Duhy, TOMíků, Skautů, Pionýrů a mnoha dalších menších organizací, kde se především děti a mládež učí spoustu užitečných věcí. Turistika totiž není jen o chůzi jak si mnozí myslí. Dobrý turista se umí v přírodě chovat tak, aby ji nezničil, a zároveň v ní dokáže tak trochu i přežít. Světová organizace cestovního ruchu - (v angličtině) Organizace věnující se turistice v Třebíči: - DDM Hrádek - Junák svaz skautů a skautek ČR (www.abahoa.cz) - Klub českých turistů - - O. s. KADET - Sokol Třebíč V současné době se KČT Třebíč zaměřuje po celý rok na každotýdenní sobotní pěší výlety, vycházky a zájezdy pro nejširší veřejnost. Mezi tradiční akce patří Novoroční výstup na Klučovskou horu (od roku 1988), pochody Oblastí klidu Třebíčsko (od roku 1987) a Podzimním Horáckem (od roku 1975), pochod Třebíč - Jalovec (od roku 1996) a Štěpánský pochod do neznáma (od roku 1988), nebo také Pohádková Třebíč, kterých se zúčastňuje mnoho lidí. Zásluhu na tom mají hlavně pořadatelé, kteří turistické pochody připravují s láskou. V Třebíči a okolí lze plnit Třebíčský městský okruh IVV, oblastní turistické odznaky Pojihlaví a Pooslaví nebo Jihlavský ježek, tematický turistický odznak Židovské památky okolí Třebíče a oblastní turistický odznak Třebíčsko. V listopadu 2002 zásluhou Lesní správy Třebíč, byla otevřena naučná stezka Bažantnice. Zájemci se o všech aktivitách KČT Třebíč mohou dočíst ve skříňce na spodní straně Karlova náměstí v Třebíči, v místním tisku turistické akce a vejšlapy uveřejňují pravidelně Třebíčské noviny, či v informačním centru. Každý může osobně přijít na turistickou chatu u Babáku v Cyrilově ulici. Zde si lze zapůjčit kroniku, kde jsou popsána všechna zajímavá navštívená místa. Více informací o KČT Třebíč najdete na kct-vysocina GEOCACHING Už jste někdy slyšeli tenhle výraz? Víte, co to znamená? Geocaching je hra, určená lidem, kteří si rádi hrají, rádi hledají poklady a rádi poznávají zajímavá místa. V dnešní době jde geocaching považovat za jistý druh turismu. Tato hra spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš), o níž jsou známy jen její zeměpisné souřadnice. Člověk, zabývající se geocachingem, bývá označován slovem geocacher, česky též geokačer nebo prostě jen kačer. Po objevení cache se kačer zapíše do malého sešitku ve schránce tzv. logbook, může případně vyměnit obsah keše, a pak ji opět uschová a zamaskuje na stejném místě. Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování keší (pokladů) na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu cache jsou pak uvedeny informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Cache se ale umisťují i do zajímavých míst velmi frekventovaných a oblíbených turisty (i do centra měst). V některých případech je hledání cache spojeno s úkolem, který bývá velkou zábavou. Chcete se o geocachingu dozvědět víc? - Rady jak začít (anglicky) a seznamy cache - - Magazín o geocachingu psaný geocachery (česky) - PĚŠÍ TURISTIKA A GEOCACHING MAJÍ MNOHO SPOLEČNÉHO PŘÍRODU A ZÁBAVU JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Skauting to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. I třebíčské oddíly se věnují dětem již od předškolního věku a tedy se drží hesla, že vyrůstat v oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Mezi hlavní programovou náplň oddílových schůzek, výprav a táborů patří určitě nejrůznější hry a sporty, příroda, turistika (pěší, vodní, cyklistika) a mnoho dalšího. Vše je ale zaměřeno především na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí. Třebíčským skautským střediskem je středisko Srdíčko, které sdružuje mnoho skautských oddílů různého zaměření. Středisko Srdíčko je nazváno po třebíčském rodáku a zakládajícímu členovi, po Antonínu Hobzovi, jenž byl také jeho dlouholetým vůdcem a jemuž se přezdívalo Srdíčko. Srdíčko, patří stále mezi větší střediska v kraji Vysočina a spadá organizačně pod neziskovou dětskou organizaci Junák- -svaz skautů a skautek ČR. V Srdíčku jsou oddíly pro malé světlušky, vlčata, skauty, skautky, rovery, rangers, pro oldskauty a oldskautky. Mezi oddíly jsou i oddíly se zdůrazněnou náboženskou výchovou mající u nás přívlastek katolických oddílů. Více informací o skautingu najdete na cz, případně odkazy na jednotlivé třebíčské oddíly najdete na 12

13 :00 MKS Fórum

14 Významného životního jubilea se v nedávných dnech dožila třebíčská občanka paní Jiřina Kubátová. Její život byl spjat nejen s povoláním učitelky, ale výrazně se zapsala také do historie dnes již legendárního třebíčského loutkohereckého divadla ZDRAVÍČKO, kde působila od roku Ještě předtím se stala vítězkou Wolkrova Prostějova - a později byla členkou poradního sboru pro umělecký přednes. Od roku 1962 patřil její volný čas Divadlu poezie Slabikář, které působilo při Osvětovém domě Bedřicha Václavka. Dodnes pak zasedá v porotách dětských recitačních soutěží. K jubileu popřála oslavenkyni ředitelka Městského kulturního střediska Třebíč a radní Jaromíra Hanáčková. Zároveň ocenila přínos Jiřiny Kubátové v práci s dětmi a mládeží a nemalý podíl na šíření dobrého jména města Třebíče. (fj) BRAMBOROBRANÍ udělalo v září důstojnou tečku za Třebíčským kulturním létem. Folklórní soubory z celé Moravy přitáhly na centrální náměstí ne malý počet návštěvníků, kteří nešetřili potleskem. Domácí bramboračka připravená třebíčskými radními pak příjemně dochutila nástup babího léta. Nejen první místostarosta Pavel Pacal (na snímku), ale i další výdejci polévky - starosta Pavel Heřman, místostarostka Marie Černá a radní Jaromíra Hanáčková s Jolanou Smolovou - vrátili městu mnoholetou tradici, Horácka hodnou. (fj) Zdravé město Třebíč připravilo s příchodem podzimu 3. Jarmark BIO, EKO a výrobků s označením Vysočina regionální produkt. Nejen Třebíčané s chutí zakusili čistého masa, uzenin, kozího mléka nebo výrobků z něj. A taky ručně vyrobeného másla na křupavém krajíci chleba, posypaném čerstvou pažitkou. Mnozí si při tom zavzpomínali na mládí... (fj) Informace o zavedení elektronických občanských průkazů Od bude zavedeno vydávání nových typů občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem. Z důvodu realizace vydávání nových občanských průkazů dojde na MěÚ Třebíč k omezení provozu. Zavedení elektronických občanských průkazů (dále jen e-op ) bude zajištěn formou rozšíření systému cestovních dokladů s biometrickými prvky (CDBP). O vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je možné žádat do 14. prosince 2011, je-li podána žádost u úřadu příslušného pro vydání občanského průkazu. Žádost o vydání stávajícího typu občanského průkazu podána u nepříslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu, bude zpracována a stávající typ občanského průkazu bude vydán, pouze pokud bude žádost podána nejpozději do 30. listopadu Výdej již vyhotovených občanských průkazů nebude omezen. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Informace o odstávce systému výroby e-pasů V souvislosti s rozšířením technického vybavení a potřebných úprav na pracovišti cestovních dokladů dojde k nutným odstávkám systému e-pasů. Odstávka systému CDBP pro agendu e-pasů bude 18. listopadu Systém bude zpřístupněn v pondělí dne 21. listopadu Odstávka systému CDBP se netýká vydávání cestovních pasů typu blesk. Poslední termín pro ukončení nabírání žádostí o vydání e-pasů je stanoven na 19. prosince 2011 s tím, že dne 19. prosince 2011 bude žádost příslušným úřadem odeslána k výrobě. Výdej již vyhotovených cestovních dokladů bude možný pouze do 23. prosince Další technologická odstávka systému CDBP v souvislosti s uvedením nového systému e-op do provozu proběhne v termínu od 27. prosince do 30. prosince 2011 s tím, že provoz agendy e-pasů a nově agendy e-op bude obnoven 2. ledna Odstávka systému CDBP se netýká vydávání cestovních pasů typu blesk. Od se tituly do cestovních dokladů již zapisovat nebudou. Od 2. ledna 2012 bude obnoven provoz oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů. Dojde ke sloučení obou pracovišť. Karel Prokeš, vedoucí OSČ MěÚ Třebíč Běh naděje» běh proti rakovině Tradiční Běh naděje proběhl ve čtvrtek 6. října v režii Tělocvičné jednoty Sokol Třebíč a s přispěním Zdravého města Třebíč v Tyršových sadech. A právě Miroslav Tyrš - propagátor myšlenky v zdravém těle zdravý duch symbolicky přihlížel, jak na 1213 účastníků s plnou vážností přistoupilo k podpoře zatím nekonečného boje proti rakovině. Ti, kdo se postavili na start humanitární nezávodní akce, a byli to dospělí i děti, mladí či staří, nebo třeba zdravotně postižení - přispěli na konto Běhu naděje celkovou částkou korun. Za to jim patří nemalý dík! (fj) 14

15 Dobrá sezona Zdeňka Jocha Spolu s nástupem podzimu (bez ohledu na počasí) prakticky končí cyklistická závodní sezona. Platí to i pro třebíčského Zdeňka Jocha, jemuž se ta letošní vydařila náramně. Byla ještě lepší než loňská, říká Joch, který od dubna do konce září absolvoval celkem jedenáct ostrých závodů. Největší důraz kladl na tři z nich: mistrovství České republiky ve Znojmě, Světový pohár v Deutschlandsbergu a mistrovství světa v tyrolském Saint Johannu. Ve všech případech šlo o časovku jednotlivců na 20 kilometrů a v kategorii Masters let. Za největší letošní úspěch považuje třebíčský závodník šesté místo v Saint Johannu, když si oproti loňsku polepšil o dvě místa, přičemž ho od medaile dělilo dvacet vteřin. Do Tyrol se každoročně na tento světový šampionát sjíždí na osm stovek závodníků všech věkových kategorií z různých koutů zeměkoule včetně USA, Austrálie či JAR Na stupně vítězů se Joch postavil při vyhlašování výsledků na Světovém poháru v rakouském Deutschlandsbergu, odkud si domů odvezl velký pohár za druhé místo. Tamní dvacetikilometrovou časovku zvládl v rychlostním průměru přes 45 km/hod. Sám jsem byl touto rychlostí mile překvapen, rovinatá trať mi zkrátka sedla. Můj tradiční soupeř Bernard Hrinkow z Rakouska mě porazil jenom o necelých sedm vteřin, dodává muž jezdící pod hlavičkou CK A JE TO Třebíč. A neztratil se ani na MČR ve Znojmě, kde rovněž vybojoval stříbro. Tento závod jak se později ukázalo byl velmi vhodnou přípravou právě na obě výše zmíněné mezinárodní akce v sousedním Rakousku. Dosáhnout takových výsledků se přirozeně nedá bez odpovídajícího a hodně náročného tréninku. V jeho rámci Joch tentokrát ujel km převážně po méně frekventovaných silnicích v okolí Třebíče. Díky své civilní profesi majitele specializované prodejny kol se dobře orientuje i v cyklistické výbavě. Technika jde neustále dopředu, a tak pro příští sezonu vážně uvažuji o změně svého časovkářského speciálu. Kolo, které mám od svého kamaráda a bývalého svěřence Pavla Padrnose, už je přece jen zastaralé. A to s ním Pavel například úspěšně projel celou Francii na slavné Tour de France, připomíná s letošní sezonou spokojený Zdeněk Joch. P. Mejzlík s křišťálovým glóbem ze SP Třebíčský sportovec Petr Mejzlík už asi nikoho nepřekvapí. Někdejší sportovní gymnasta se přes dvě desítky let věnuje triatlonu a kvadriatlonu. Získal nejrůznější tituly - je mistrem republiky, Evropy a světa. Také vícekrát. Letos v září obhájil loňské prvenství ve Světovém poháru v kvadriatlonu v kategorii M 50. Řeklo by se veterán. Ale... Který závod letos bolel nejvíc? Jel jsem pět podniků, jeden se mně škrtal. Daří se mně jezdit celkem vpředu, a člověka to žene, takže to ani tak nebolí. Až po závodě záda, nohy. Obhajoval jste prvenství, jak na to nahlížejí soupeři? Soupeři teď přicházejí mladší, ale většinou se známe. Když jdeme do závodu, tak se samozřejmě poměřujeme, kdo na tom jak je. Dosáhl jste prakticky všeho, čeho jste ve své disciplíně mohl dosáhnout. Jakou ještě máte motivaci? Pořád mě to baví. V zimě přiberu hodně kil, tak je na jaře zase potřebuji shodit. Od nějakých deseti dvanácti let sportuji, a třiadvacet let už jezdím triatlon či kvadriatlon, tak si myslím, že by se mně rozjely všechny klouby a všechny orgány by se splašily, takže bych nejspíš skončil v nemocnici. Je to jako u kuřáka, když přestane náhle kouřit, nebo alkoholik, co přestane pít. Petr Mejzlík: Závodit mě pořád baví Přesto je něco, čeho byste na sportovním poli ještě chtěl dosáhnout? To snad ani ne, spíše člověka motivuje možnost podívat se na jiná místa, než byl. Mám toho sjeto hodně. Před rokem slibovali závod na Azorských ostrovech, ten se ale neuskutečnil. Příští rok určitě bude závod v Maďarsku, letos se jel na Slovensku nádherný závod a doufám, že bude zařazen do Světového poháru. Dalším motivem je skutečnost, že existuje řada lidí, které člověk rád vidí, ale potká je jenom na závodech. Němci, Angličané Lidi, s kterými bych se jinak už nepotkal. Chápu z toho, že závodníci jsou v této disciplíně přátelé? Do startu! A v cíli zase Kde je hranice rivality? Setkal jste se s podpásovkou? Ta se nepoužívá. Rozhodně v naší kategorii ne. Ale myslím, že ani v jiných. Je to dřina a tady by podpásovky nerozhodly. Závod trvá tři čtyři hodiny, naopak, když jeden druhého předjíždí, Foto: archív P. Mejzlíka tak se povzbudíme. Je to hodně o respektu i o přátelství. Kde se vám líbilo nejvíc? Já to mám spojené s Ibizou. Ta je nejpěknějším místem na závodění. Samozřejmě jsou i hezčí místa ale na těch jsem zatím nebyl. Jak probíhá závod co do kategorií? Ty se všechny spustí najednou, takže boduji i do celkového pořadí Světového poháru, letos nás bodovalo 106 a byl jsem celkově 19. Pak boduju ve své kategorii vždy se boduje prvních 25 míst, ale samozřejmě nás padesátníků se tolik nesejde. Petr Mejzlík šéfuje venkovské škole. Byť žáci mají jiné zájmy a starosti, jeho sportovních úspěchů si vědomi jsou. Ale jinak je pro ně kantorem jako každý jiný. Přesto občas někdo přijde pro radu a co hlavně: je pro ně dobrým příkladem. Říká: Určitě víc, než kdybych chodil po chodbě a kouřil. Docela určitě je ale příkladem pro všechny o mnoho mladší sportovce - mohl by rozdávat houževnatost i dobrou náladu. A to se cení! Reprezentuje Třebíč, jejíž znak nechybí na jeho tričku. Město mně v rámci možností finančně pomohlo, radnici za to patří dík, uzavírá Mejzlík krátké, ale příjemné setkání v redakci Třebíčského zpravodaje. (fj) (kave) Foto: archív Zdeňka Jocha Petr Veleba bral stříbro a bronz EMG evropské veteránské hry nebo také by se dalo říci malá veteránská olympiáda. Italské Lignano přivítalo sportovce z celé Evropy ve 20 druzích sportů v září tohoto roku. V početné české atletické výpravě byla i dvě jména třebíčských atletů Petra Veleby a Stanislava Marka. A jejich účast byla viditelná. Chodec Stanislav Marek si v kategorii M 65 došel v chůzi na 5 km pro 5. místo. Ještě lépe si vedl Petr Veleba v kategorii M 40, který se do veteránských soutěží zapojil v loňském roce a po úspěšném vystoupení na letošním Mistrovství ČR v Pardubicích, kde skončil 3. v běhu na 400 m překážek, slavil úspěch i v Lignanu. Ve své dříve hlavní disciplíně, v běhu na 110 m př. si doběhl pro stříbrnou medaili a v běhu na 400 m př. svůj první mezinárodní veteránský start ještě doplnil o bronz. Zakončil tak letošní úspěšnou atletickou sezónu a už může přemýšlet o té příští, kdy je na programu ME veteránů v atletice. (ele) Dvě radosti Petra Veleby - Foto: archív závodníka 15

16 TŘEBÍČSKÉ ULICE HELIADOVA Ulice se nachází v městské části Horka-Domky. Mikuláš Heliad Netolický rektor, roku 1607 ustanovený radou mistrů pražské univerzity správcem třebíčské městské školy, která se tehdy nacházela nad Vídeňskou městskou bránou. Připomíná to deska na budově č. 15 v Hasskově ulici. Připravuje Jiří Joura HILBERTOVA Ulice se nachází v městské části Podklášteří. Dr. Kamil Hilbert ( ) český architekt známý zejména dostavbou chrámu sv. Víta na Pražském hradě. V Třebíči řídil od poloviny 20. let minulého století restaurátorské práce při obnově baziliky sv. Prokopa. HLADÍKOVA Ulice se nachází v městské části Horka-Domky. Název ulice připomíná rod Hladíků, který se v minulosti zasloužil o město. Byl to rod soukeníků a častých představitelů obce. Ludvík Hladík byl v polovině 18. století primátorem města a měl vliv na rozvoj soukenického řemesla. Další člen rodu se stal roku 1787 prvním purkmistrem. V domě Ignáce Hladíka byl po bitvě u Slavkova v roce 1805 ubytován francouzský maršál Karel Jan Bernadotte, pozdější švédský král. HLAVINKOVA Ulice se nachází v městské části Borovina. Ing. Vincenc Hlavinka profesor brněnské české techniky. V roce 1917 byl autorem prvního generálního projektu systematické kanalizace města na pravém břehu řeky Jihlavy. 16

17 HLAVOVA Ulice se nachází v městské části Jejkov. Jan Kapita (Hlaváč - Hlava) třebíčský rodák, správce třebíčského sboru (žil na přelomu 16. a 17. století). Studoval na univerzitě v Heidelbergu. Patřil k hlavním překladatelům Bible kralické. Je také autorem dvoudílné Postily, která obsahovala kázání na všechny neděle a svátky celého roku a měla sloužit i jako náboženská kniha při tajných shromážděních bratří v těžkých dobách pronásledování. HOLASOVA Ulice se nachází v městské části Borovina. Alois Holas ( ) třebíčský rodák, středoškolský profesor, znalec těsnopisu. Zejména je znám jeho Nástin české soustavy rychlopisu. Psal i latinské učebnice. HORÁCKÁ Ulice se nachází v městské části Podklášteří. Nově pojmenovaná výpadovka na Přibyslavice v městské části Podklášteří, kde vzniká zástavba rodinných domků i komerční objekty. Nazvána je takto zejména podle polohy Třebíče v příslušné etnografické oblasti. HORNÍ Ulice se nachází v městské části Podklášteří. Ulice na starém Podklášteří získala název díky své poloze - leží v nejhornější části zmíněné lokality. 17

18 Hospodářská komora Dovolte, abychom se představili: Naše společnost čítající více než 200 zaměstnanců si od svého založení v roce 1995 vybudovala pevnou pozici klíčového dodavatele především pro oblast jaderné energetiky a průmyslu. Sídlíme v Třebíči, máme pobočky v Dukovanech, Temelíně, Praze, Kralupech nad Vltavou a Brně a dceřiné společnosti v Praze, na Slovensku a v Kanadě. ENVINET je inženýrsko-dodavatelská společnost s širokým portfoliem komplexních dodávek a služeb v oblasti jaderné energetiky, radiační ochrany, výroby detektorů pro měření ionizujícího záření a radiometrických systémů, charakterizace radioaktivních odpadů a jaderných zařízení před vyřazením z provozu, chemických a radiochemických měření, laboratorních technologií, průmyslové automatizace a vývoje software. Za dobu naší existence jsme postupně zcela zrekonstruovali hlavní sídlo firmy na Modřínové ulici, postavili dvě výrobní a montážní haly v třebíčské průmyslové zóně a prezentační centrům v Židovské čtvrti. Vybudovali jsme prostory pro výrobu scintilačních detektorů na měření ionizujícího záření v Kralupech nad Vltavou, obchodní a servisní zastoupení Pro pěstouny Občanské sdružení STŘED Třebíč zahájilo v rámci svých aktivit projekt na podporu odborné pomoci a poradenství při výkonu náhradní rodinné péče. Pro pěstouny a jejich děti uspořádalo ve dnech září 2011 víkendový pobyt v malebném prostředí Pacherova mlýna v Želetavě. Rodiče mohli vyslechnout odborné přednášky, které jim můžou pomoci porozumět vývojovým potřebám dětí a posílit jejich výchovné schopnosti a dovednosti. Pro děti si asistentky připravily bohatý program plný her a dovedností. Devět rodin z Třebíčska a Moravskobudějovicka, kterým byly svěřeny děti do pěstounské péče tak společně s pracovnicemi Občanského sdružení STŘED strávily příjemný a podnětný víkend. Nabídka nově nabízených služeb vzdělávání a poradenství není pro pěstouny něčím samozřejmým, ale pokud uvidí jejich přínos, začnou je jistě sami vyhledávat. Dobroslava Aubrechtová Foto: archív STŘED Foto: ENVINET a. s. v pražských Kunraticích, zřídili Vývojové a inovační centrum v areálu kampusu Masarykovy univerzity v Brně. S cílem zkvalitnění služeb pro naše zákazníky jsme absolvovali celou řadu certifikací jakosti podle mezinárodních standardů ISO 9001 (kvalita), ISO (ekologie), ISO (bezpečnost informací), ISO (řízení IT služeb) a OHSAS 8001 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Mezi naše nejvýznamnější zákazníky patří obě české jaderné elektrárny, státní instituce jako Český metrologický institut nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost, výzkumné ústavy akademie věd, vysoké školy, armáda České republiky, řada průmyslových podniků a také základní a střední školy na Třebíčsku. V posledních letech jsme realizovali řadu úspěšných projektů v zahraničí naše softwarové produkty a měřicí systémy se používají v Litvě, Rumunsku, Itálii, Rusku, Ukrajině, Arménii, Bulharsku, Nizozemí, Finsku i na Slovensku. Kapitálový vstup do kanadské společnosti Pico ENVIROTEC Inc. v letošním roce umožnil rozvoj našich obchodních aktivit na americkém kontinentu. Otevírají se nám také další možnosti podnikání v exotičtějších zemích, jako jsou Čína, Vietnam, Korea, Spojené arabské emiráty i Saudská Arábie. Chceme posilovat a rozvíjet naši pozici významného zaměstnavatele v Třebíčském regionu. Budeme i nadále prosazovat naše know-how a dobré jméno českých společností nejen doma, ale i v jiných zemích, dokonce na jiných kontinentech. Larisa Dubská, ředitelka pro marketing a vnější vztahy Jak ochránit rekreační objekty Třebíčská policie eviduje za období od počátku měsíce ledna do konce září roku 2011 celkem 21 případů krádeže vloupáním do rekreačních objektů. Za stejné období došlo v loňském roce k 37 případům. Zima se pomalu přibližuje a chataři a chalupáři opouštějí své chaty a chaloupky na stále delší dobu. Jejich nepřítomnost pak dává šanci zlodějům. Je tedy na čase připomenout, že není na škodu budovu řádně zajistit a odvézt cenné věci. Prostě nenechávat zde nic, co by případného zloděje mohlo lákat. Pachatelé krádeží vloupáním si rádi vybírají především odlehlé nezabezpečené objekty, ke kterým se dá zajet automobilem. Statistika policie je neúprosná. Každý rok dochází ke zvýšenému nápadu trestné činnosti v oblasti vloupání do rekreačních objektů. Co naplat, že policisté provádějí ve zvýšené míře pravidelné obchůzky v chatových oblastech. Uhlídat všechno nestačí. O zabezpečení svého objektu se v první řadě musí postarat majitelé. Jedna ze základních rad policie zní: Nenechávejte své věci bez dozoru, tedy ani v opuštěných rekreačních objektech, které jsou velice snadným terčem pro zloděje, lapky a bezdomovce. Většina majitelů se však rozhodne své věci neustále nepřevážet, z tohoto důvodu by měli udělat alespoň některá preventivní opatření: 1. Řádně uzavřete a uzamkněte celý objekt. Pak se sami vžijte do role zloděje a obejděte objekt, pozornost věnujte zejména stavebním otvorům (okna, dveře, verandy) a položte si otázku, zda by vám činilo potíže se přes ně dostat. Máte dostatečné zárubně, okenice? Je jejich uzavření dostatečné? 2. Zabezpečte rekreační objekt především certifikovanými zábrannými prostředky. Bezpečnostními zámky s bezpečnostním kováním, ocelovými petlicemi. 3. Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu. Pohybová čidla a nárazová čidla s vývodem na akustické alarmy mohou být napojeny přímo na pult centralizované ochrany privátní bezpečnostní služby nebo přímo na váš mobilní telefon a v případě napadení objektu máte okamžitou odezvu, která vám umožní například bezprostřední přivolání policie. A dále: cennější věci rozhodně nenechávejte v objektu, nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu, rekreační objekt navštěvujte nepravidelně, při pobytu na chatě či chalupě si všímejte pohybu neznámých osob a aut, případné svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie, nebuďte neteční, objekt mějte správně pojištěný. Pokud váš objekt již zloděj navštívil, na nic nečekejte a okamžitě volejte policii. Zbytečně objekt neprocházejte, neuklízejte, nesahejte na žádné věci. Mějte od svých věcí poznamenaná výrobní čísla. Doporučujeme také zhotovení fotografií. Marcela Lavická, tisková mluvčí Policie ČR, Preventivně informační skupina Třebíč (redakčně kráceno) 18

19 Adventní jarmark Prodej vánočních dárků vyrobených uživateli neziskových organizací z Třebíče Slavnostní zahájení Ing. Marie Černá, místostarostka města Třebíče Vánoční koledy v podání dětského pěveckého sboru OKÁČEK z MŠ Duha Třebíč a Základní umělecké školy Fórum Třebíč Vánoční balení dárků a vánoční pečení Hotelová škola Třebíč Čtvrtek 1. prosince :00 17:00 MKS Fórum malý sál Vstup zdarma! Svoje výrobky budou nabízet: 2. oddíl katolických skautek; Denní centrum Barevný svět; Domov pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova; Domov pro seniory Třebíč Manž. Curieových; K-centrum Noe Třebíč; Občanské sdružení Život a zdraví klub Třebíč; Paprsek naděje Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč; Třebíčské centrum; Stacionář Úsměv Třebíč; Středisko rané péče Třebíč

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno

ročník XII. cena 15 Kč číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno číslo 15/2010 vyšlo 27. 8. 2010 cena 15 Kč D o R m a fi o v a s e s j e l i k o v b o j o v é Sportovi tû v zahradû Hedvy a boulder centrum dokonãeno V Ondfiejovû se soutûïilo v pojídání knedlíkû ročník

Více

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní Zpravodaj Města Litomyšle 8 6. srpna 2008 Ročník XVIII. Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní V sobotu 5. července skončil jubilejní padesátý ročník mezinárodního operního festivalu Smetanova

Více

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu

OKÉNKO STAROSTY. Zpívání pod vánočním stromem. Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu MIMOŇSK 323 LISTOPAD 2014 I. Hobby vozatajské závody se divákům líbily Foto: Ivan Svatoš Z obsahu Výsledky voleb Více o nové knize o zaniklých obcích Plánovaná rekonstrukce kanalizace a vodovodu OKÉNKO

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

-zt- Foto: Antonín Zvěřina

-zt- Foto: Antonín Zvěřina Zápis do prvních ročníků Letošní zápis do prvních ročníků základních škol v Třebíči se bude konat v pátek 23. ledna 2015, od 14 do 18 hodin a v sobotu 24. ledna 2015, od 8 do 11 hodin. Zápisu podléhají

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 2/2011 Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou a otevřenou Šumavu Společné

Více

9/2014. Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka. Barum Czech Rally Zlín. Jak je to s podporou sportu a kultury

9/2014. Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka. Barum Czech Rally Zlín. Jak je to s podporou sportu a kultury Nemůžeš? Přidej! životní krédo slavného běžce Emila Zátopka 9/2014 Jak je to s podporou sportu a kultury 4 Barum Czech Rally Zlín 14 69. sezona Městského divadla 20 staré fotky 1 2 4 3 5 6 Vážení čtenáři,

Více

Stavba kanalizace se díky počasí rozjela výrazně dříve

Stavba kanalizace se díky počasí rozjela výrazně dříve Dnes v čísle: Hasiči vloni absolvovali přes dvě stě zásahů (str. 2) Lábus s Kaiserem ovládnou jeviště kulturního domu (str. 4) Putovní pohár Tatry kořistí Getafe (str. 7) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Byla uspořádána veřejná soutěž na návrh konceptu tohoto díla? Pokud ne, proč? (podepsán Kamil Remeš) Veřejná soutěž byla vyhlášena 10. 7. 2007 a tato soutěž neřešila

Více

Upozornění. Připomínka

Upozornění. Připomínka MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK IX LISTOPAD 2009 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Tak letos jsme oslavili dvacet let od pádu zdi. Bývalý německý ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher připomenul, že

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL. www.penizelevne.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 10.000,- až 80.000,- Kč zaměstnanci, důchodci i OSVČ nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady dva poslední

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Volili jsme krajské zastupitelstvo

Volili jsme krajské zastupitelstvo 11 listopad 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Volili jsme krajské zastupitelstvo ČSSD KSČM KDU-ČSL ODS PRO VYS. TOP 09 Telč - město 21,87 16,39 14,09 10,49 21,46 3,12

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

V prvních dnech letošního roku se novým kapelníkem Městské hudby Františka Kmocha v Kolíně stal René Hönig.

V prvních dnech letošního roku se novým kapelníkem Městské hudby Františka Kmocha v Kolíně stal René Hönig. Přes 500 lístků obsahovala schránka na přání občanů, která byla již tradičně umístěna z iniciativy radnice pod vánočním stromem na Karlově náměstí v Kolíně. Na zhruba čtyřech stech lístcích bylo přání

Více

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém!

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! 12 prosinec 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! Tři roky jsme byli bez betlému manželů Vostrých v telčském muzeu. Tolik roků trvalo jeho generální restaurování. Byly

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více