Příloha č. 6. Mimoškolní a školní aktivity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 6. Mimoškolní a školní aktivity"

Transkript

1 Příloha č. 6 Mimoškolní a školní aktivity Mimoškolní a školní aktivity, které posilují vzájemné vztahy žáků a učitelů, ale také rodičů ke škole a k učitelům. Komentář ředitelky školy: Vánoční jarmark (zápis ředitelky školy) Motiv akce: naše škola pěvecký sbor tradičně vystupuje na akci v Letkově, při které obec rozsvěcuje vánoční strom. Božkovským rodičům bylo líto, že tato akce není také přímo v Božkově. Námět na jarmark: akce proběhne v místní sokolovně, rozsvícení vánočního stromu na Ostrově v Božkově vystoupení pěveckého sboru, prodej výrobků, které rodiče se svými dětmi vyrobí na dílnách, škola propůjčí místnosti a bude prostředníkem jejich komunikace Proces: 1. návrh rodičů na uspořádání společné akce vyšla z rodičů loňské 3.třídy a bylo projednáno na Školské radě spolupráce s TJ Božkov červen projednání na radě rodičů SRPDŠ září seznámení rodičů na TA (s akcí a principem přípravy informovali rodiče, zástupci v radě rodičů v SRPDŠ) září od září do probíhaly každý pátek dílny rodičů s dětmi a za účasti vždy jednoho zástupce školy, dílny si rodiče organizovali samostatně, prostřednictvím informační nástěnky ve škole si sdělovali jaký materiál si mají přinést a jaký výrobek se bude vyrábět 5. plakáty a pozvánky pro veřejnost vyrobila školní družina, zajištění vánočního stromu, prostory a prodej zajišťují rodiče, výtěžek akce bude předán škole Další akce ve spolupráci s rodiči (od září) rodiče se vždy účastní - i když nemusí. Jsou to akce, které pořádá školní družina a rodiče jsou hosté, kteří si program užijí se svými dětmi - sobotní výlet do Vrčeně řemeslnické dílny - pečení brambor v junácké klubovně - návštěva rokycanského planetária v odpoledních až večerních hodinách Výtah z poslední výroční zprávy školy: Spolupráce s rodiči, policií, ÚMO. - spolupráce s rodiči individuálně integrovaných žáků - škola pro rodiče pořádá pravidelné třídní aktivy a konzultační dny - rodiče mají možnost kdykoli přijít do školy a konzultovat problém nebo vznést námět k práci - škola zve rodiče na různé akce, které pořádá, rodiče pomáhají při zabezpečování akcí - rodiče spolupracují na dokumentech školy, které se týkají jejich dětí - spolupráce s policií prevence, vzdělávací program 2. a 3. tř. - AJAX - spolupráce s odborem sociální péče konzultace problémů Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, který je součástí školního projektu Zdravý životní styl. Prevence a výchova ke zdraví se prolíná celým školním vzdělávacím programem. V této oblasti škola pořádala tyto akce:

2 Základní škola: - pobyt v solné jeskyni třída Besedy: Složky potravy a zdravá výživa 3. třída Prevence zubního kazu, ústní hygiena třída Jsme kamarádi 1. třída Správná parta 4. třída Šikana třída (Policie ČR) Celoškolní projekty: Masopust Velikonoce Třídní projekty: Zdravé zuby třída Vánoce třída Cvičení v přírodě třída Škola v přírodě 3. a 4. třída Advent 4. třída Nejsem sám 4. třída Člověk 5. třída Integrace cizinců třída Cyklovýlet 4. třída Národy Evropy 5. třída Vzájemná tolerance 3. třída Ostatní akce: Akce pro žáky ZŠ - výtvarná soutěž z výtvarných prací vznikl kalendář školy recitační soutěž - čtenářská soutěž - zpívání u vánočního stromku ve škole - škola v přírodě Trhanov 3.a 4. třída - Den dětí - školní sportovní soutěž atletika - výlet na kolech 4. třída - cvičení v přírodě 2. třída - školní výlet 1. a 2. třída farma Kozodoj Stará Role - školní výlet třída Kutná Hora Exkurze, besedy: - plzeňské podzemí 3. třída - zdravé zuby 1. třída - beseda se spisovatelem M. Kratochvíl třída - Policie ČR šikana třída - pivovarské muzeum třída - integrace cizinců třída - zdravé zuby třída - čtení s P. Jančaříkem třída - centrum Plzně třída Projekty: - Na cestě nejsem sám třída - Advent 3. třída - Zdravé zuby 2. a 4. třída - Od Keltů ke Slovanům 3. třída - Masopust třída

3 - Velikonoce třída - Den matek 1. třída Dopravní hřiště třída Plavecký výcvik třída Kulturní pořady ZŠ Polanova síň - Povídání o housličkách třída - Čtyři roční doby 1. a 2. třída - Vyprávění o městě Plzni 3. třída - J.Komenský zvaný Ámos 4. třída - Moudrý Ezop a ti druzí 4. a 5. třída - Já, král Karel IV. 4. třída - Vánoční pohádka 1. a 2. třída DD Alfa - Červená Karkulka 1. a 2. třída - Kilo jablek pro krále třída - Tři mušketýři 3. a 4. třída - Břízová Růženka 3. a 5. třída Měšťanská beseda - J. Uhlíř Hodina zpěvu ve zvěřinci třída Divadelní představení: - Zlobivá pohádka Polanova síň - O dvanácti měsíčkách v MŠ - Hej, hej, koleda Polanova síň - Otesánek v MŠ - Červená Karkulka DD Alfa - O zakletých housličkách Polanova síň - O třech prasátkách divadlo Hra - v MŠ - Jak se jmenuje čas? Polanova síň - Pohádky z kouzelného mlýnku DD Alfa - Čertovské pohádky Polanova síň - Pásmo večerníčků Beseda - Pět prstů Polanova síň - Velikonoce v pohádce kino Pallova ulice Akce školní družiny Září: návštěva knihovny v Božkově, spojená s besedou. Akce připravena převážně pro děti 1.třídy soutěžní odpoledne - atletické dovednostní čtenářský klub - společné čtení Kocourek modroočko Říjen: malování na chodníku soutěže - moje nejoblíbenější kniha (výtvarná) vytrvalostní (tělocvična) návštěva AKVA TERA (výukový program) beseda - problémy dětí, důvěra dětí v dospělé Listopad: šachový turnaj- 3.,4.třída

4 čtenářský klub - K.Poláček Bylo nás pět besedy: 17.listopad znevýhodnění žáci, jak je přijímat co je to šikana soutěže: všeobecné znalosti ve zdatnosti zpívání o zvířátkách návštěva divadla Minor v Praze divadelní představení bratří Formanů "Klapzubova jedenáctka" vycházka na ostrov - povídání o přírodě Prosinec: beseda o významu a historii Vánoc vánoční tvůrčí dílna, pečení perníků, výstava betlémů, vánoční besídka návštěva knihovny v Božkově vánoční povídání divadelní představení "Otesánek" divadlo jednoho herce hry na školním hřišti Leden: Člověk mezi lidmi - scénky ze společného života, žáci sami vytvářejí a předvádějí modelové situace sounáležitost dětí se svojí školou, prohlížení kronik čtenářský klub čtení "Zimních příběhů" beseda o šikaně soutěže "Hádej kdo jsem" "Kdo je kdo " turnaj ve fotbálku (nedokončen) hry na sněhu Únor: návštěva dílny uměleckého kováře v Božkově pana Mudry beseda o historii OH, výstavka knih a encyklopedii masopust v ŠD - výroba masek, maškarní rej v tělocvičně soutěž -"Řekni to beze slov" (pantomim.vyjádření děje) čtenářský klub pohádky H. CH. Andersena tvořivá dílna obrázky se zimními motivy (do knihovny v Božkově na výstavku) hry na sněhu Březen: výstava v Zpč.muzeu "Doba ledová" beseda o xenofobii a kultuře jiných národů tvořivý klub: velikonoční dílna vycházka do okolí řeky - vítání jara, stopovaná malování na chodníku kuličkový turnaj sportovní činnost na školním hřišti Duben: "Zvířátkový den"- návštěva večerní ZOO, následné přespání ve škole soutěže: atletika stavby z písku Canysterapie - předvádění psů, návod jak se chovat při napadení... čtenářský klub: K. Čapek - život a dílo (zaměř.na literaturu pro děti a mládež) vycházky do parku - určování přírodnin zahradní slavnost na školním hřišti s pohoštěním

5 Květen: soutěže: lehká atletika vyhledávání v mapě besedy: lidé kolem nás kniha - můj kamarád a rádce výtvarné odpoledne - kreslení v plenéru účast a organizační pomoc při "čtení s P. Jančaříkem" Červen: dětský den ve ŠD - soutěže West park - exkurze účast na školní akademii a na školních výletech soutěže: malování na chodníku lehká atletika závěrečné zábavné odpoledne na školním hřišti, zakončení činnosti školní družiny ve školním roku Školní družina zajišťovala v tomto školním roce činnost pro 60 žáků. Personální obsazení a povinnosti vychovatelek byly totožné s loňským školním rokem. Vedoucí vychovatelka J. Macnerová současně pracuje jako asistentka pedagoga pro žáky s poruchou autist.spektra. Po celý školní rok jsme usilovaly o to, aby motto naší činnosti "školní družina pro všechny" bylo skutečně naplňováno.veškerou naši činnost jsme směřovaly k přizpůsobování potřebám a možnostem integrovaným žákům a žákům nějakým způsobem znevýhodněným Domníváme se, že zde již můžeme vidět výsledky našeho snažení, neboť je již značně markantní, jak jsou znevýhodnění žáci přijímáni ostatním kolektivem. Setkáváme se již se snahou i potřebou pomáhat. U dětí vzniká samozřejmost přijímat své spolužáky, kteří mají nějaký handicap. Připravované akce byly dále zaměřeny na prohlubování čtenářské gramotnosti (spolupráce hlavně s paní učitelkou J. Říhovou), schopnosti samostatného projevu, sebeuvědomování, dále rozvoj tělesné zdatnosti a další, viz výčet akcí. Je dobré podotknout, že se velice zkvalitnila spolupráce s rodiči, rodiče jsou pravidelně informováni o svých dětech a podílí se na řešení méně obvyklých situací. Nedostatek vnímáme v ne úplně ideálním vybavení ŠD. Uvítaly bychom větší a rozmanitější škálu zábavných a naučných her. Rovněž vybavení šk.hřiště by sneslo inovaci (provazové stěny, skákadla...) V oblasti personálního obsazení by bylo dobré uvažovat o "jakési" výpomoci,máme na mysli krátký úvazek další vychovatelky (i pomocné), která by překlenula čas, kdy je ve ŠD velká kumulace žáků (12-13 hod.) Na závěr můžeme s čistým svědomím říci, že obě vychovatelky chodí do svého zaměstnání rády, práce ve školní družině je sice někdy unavuje, ale zároveň obohacuje, inspiruje a rozsvěcuje. Zpracovala Jaroslava Macnerová Akce pro veřejnost Základní škola: - Den otevřených dveří spojený s výstavou o historii Božkova - Vystoupení pěveckého sboru (Letkov, Plzeň-Slovany, vestibul školy) - Akademie školy - Třídní aktivy s programem

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196 telefonní spojení: 377881577,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více