Zahradní slavnost Kociánka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013"

Transkript

1 Zahradní slavnost Kociánka Kroužky Adrenalin a Vodák dovádějí v bazénu - leden 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/2013

2 OBSAH 1. Základní údaje Charakteristika zařízení Personální zajištění Vzdělávání interních. pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání nepedagogických pracovníků Činnost organizace Pravidelná činnost zájmové útvary (kroužky) Účast na soutěžích, prezentace na veřejnosti Příležitostná činnost - akce Táborová a další činnost spojená s pobytem Tábory pobytové Tábory příměstské Krátkodobé pobyty Organizace soutěží a přehlídek - soutěže MŠMT Předmětové soutěže Sportovní soutěže Dopravní soutěže Další činnosti zájmového vzdělávání Osvětová a informační Spontánní Služby poskytované školám Mezinárodní aktivity Projekty financované z dotačních řízení Spolupráce s ostatními organizacemi Propagace a prezentace na veřejnosti Materiálně technické zázemí Informace o odloučených pracovištích Ekonomické zajištění činnosti Údaje o kontrolní činnosti Závěr

3 1. Základní údaje Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167 je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. Jeho právní forma je příspěvková organizace zřizovaná Městem Ústí nad Orlicí. V čele stojí statutární zástupce Mgr. Štěpánka Svobodová, ředitelka organizace. Dům dětí a mládeže DUHA sídlí na adrese Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí. Další kontaktní údaje jsou: Telefon: , webové stránky: IČ: Charakteristika zařízení Dům dětí a mládeže DUHA je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. Tato zařízení jsou typově rozčleněna do tří skupin, DDM DUHA je střediskem volného času. Středisko zpravidla vykonává činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování. Vzdělávání se zde uskutečňuje těmito formami: 1. pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností 2. příležitostnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností 3. táborovou činností a další činností spojenou s pobytem 4. osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací dětem 5. individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí 6. využitím otevřené nabídky spontánních činností. Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. 3. Personální zajištění Činnost DDM DUHA ve šk. roce 2012/2013 zajišťovalo 6 pracovníků na plný úvazek: 5 pedagogů volného času a 1 ekonomický pracovník (účetnictví, mzdy). Kolektiv interních zaměstnanců se během tohoto šk. roku nezměnil. Díky společnému pracovišti existuje plná zastupitelnost pedagogů a stoprocentní informovanost o připravovaných akcích DDM DUHA. Ve šk. roce 2012/2013 uzavřel DDM DUHA dohodu o provedení práce celkem se 77 externími pracovníky. Na zabezpečení činnosti kroužků se dále podílelo 38 externích spolupracovníků, dalších 5 se podílelo na chodu zařízení (IT, úklid, grafické a propagační 3

4 práce..), ostatní byli byli rozhodčí při soutěžích MŠMT a rozhodčí a spolupracovníci při dopravní výchově. Jednou za rok koncem května uspořádají interní pracovníci společné setkání jako poděkování externím vedoucím kroužků, za práci, kterou pro DDM DUHA dělají. 4. Vzdělávání interních. pracovníků 4.1. Vzdělávání pedagogických pracovníků Mgr. Štěpánka Svobodová Bc. Dana Dostálková Mgr. Alena Ďurišová Dana Benešová Jaroslav Röszler - CCV DVPP - Studium pro ředitele škol a škols. zařízení-115h - Comenius Agency seminář Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství 4 h - CCV DVPP - 24 měsíců aneb změny v právních předpisech za poslední dva roky 6 hodin - CCV DVPP Nenásilná komunikace pozitivní řešení konfliktů 4 hodiny - BP Sport DVPP - Základní kurz pro instruktory lyžování - 50h - v červnu 2013 ukončila bakalářské studium oboru Školský management na UP v Olomouci -Intenzivní jazykový kurz Angličtina - 28 hodin - seminář Cestovné - 5 hodin - kurz Pilates - 3 víkendové učební bloky - Jazykový kurz Němčina 16 hodin - Kurz pro trenéry IV. třídy badmintonu - 20 hodin - Počítačový kurz MS Office - 18 hodin - seminář Výtvarná dílna - 5 hodin - seminář Hrátky s papírem - 5 hodin - doškolovací kurz Instruktor snowboardingu 30 hodin - kurz Instruktor lezení v přírodních terénech 40 hodin 4.2. Vzdělávání nepedagogických pracovníků Věra Schauerová - Aktuální problematika účetnictví ve školské praxi - 6 hodin - MS Excel hodin - Daň z příjmů ze závislé činnosti hodin - Novinky v účetnictví příspěvkových organizací h - Prac.lékařská péče a ost.novinky v mzdovém účetnictví-6h 4

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DDM DUHA ŘEDITELKA DDM Statutární zástupce PEDAGOG VOLNÉHO ČASU / ZÁSTUPCE ŘEDITELE ÚČETNÍ (účetnictví, mzdy) PEDAGOG VOLNÉHO ČASU PEDAGOG VOLNÉHO ČASU PEDAGOG VOLNÉHO ČASU Externí pracovníci / vedoucí kroužků Externí pracovníci / vedoucí kroužků Externí pracovníci / vedoucí kroužků Ostatní externí pracovníci IT, Grafické práce, propagace Externí pracovník uklizečka 5

6 5. Činnost organizace 5.1. Pravidelná činnost zájmové útvary (kroužky) Pro šk. rok 2012/2013 jsme nabídli 79 kroužků a kurzů pro děti, mládež a dospělé. Některé z nich se nenaplnily, takže jsme nakonec otevřeli 62 zájmových útvarů. 6

7 Zde nabízíme jejich přehled: Adrenalin Angličtina pro děti Angličtina pro dospělé Angličtina s písničkou a říkankami Atletika Badminton Brána do umění pro nejmenší Břišní tance Dance aerobic Dračí doupě Dramatický Florbal Fotografický Karate Keramika Letecký modelář Lezecký Orientační běh Paličkování Počítačová grafika Řezbář Skateboarding Taneční kroužek Srdíčko Street dance Šachy Vodácký Volejbal Výtvarný a tvůrčí Znakový jazyk 7

8 Kroužky na ZŠ Komenského: English for kids Flétna Pískání pro zdraví Pěvecký sbor Písnička Přírodovědný kroužek Kapička Sportovní hry Dance fitness Kroužky na ZŠ v Kerharticích: Dovedné ruce Hudební Počítačový Předškoláček Kroužky na ZŠ v Říčkách: Přírodovědno myslivecký Taneční Některé kroužky byly rozděleny do více skupin podle zaměření, pohlaví nebo věku. 8

9 Účast na soutěžích, prezentace na veřejnosti Všechny závody, akce, soutěže a vystoupení jsou zaznamenány v Přehledu příležitostné činnosti akcích Příležitostná činnost - akce Ve šk. roce 2012/2013 jsme zorganizovali nebo se spolupodíleli na 57 akcích, z toho 30 o sobotách nebo nedělích. Těchto akcí se zúčastnilo 2952 účastníků, z toho o sobotách a nedělích

10 Zde nabízíme jejich přehled: Název akce Typ akce Začátek Konec Krajkářské slavnosti Vamberk 2013 KPD Atletika-3.kolo přípravky Počet předškoláků Počet dětí Počet dospělých Příležitostné Příležitostné KP jednotlivcu - Atletika Příležitostné KPD Atletika-3.kolo ml. žactvo Příležitostné Zahradní slavnost Příležitostné FIT RODINA Příležitostné Město v pohybu Příležitostné KPD Atletika-2.kolo přípravky Příležitostné Město v pohybu - Písnička Příležitostné KP mládeže leteckých modelářů PK KPD Atletika-2,kolo mladší žáci Příležitostné Příležitostné páskování- karate Příležitostné Mezinárodní volejbalový turnaj juniorek a kadetek "Velká cena města Ústí n.o. KPD Atletika-1,kolo Přípravky Příležitostné Příležitostné O Hronovské jablíčko Příležitostné KPD Atletika-1,kolo mladší žáci Příležitostné Destiny s Jam Příležitostné Spluti divoké Orlice Příležitostné Mezinárodní den tance Příležitostné Jarní běh 16. ročník "O pohár Václava Čevony" Příležitostné Lezení pro SpZŠ Příležitostné Magnetic-event Příležitostné Zahajovací Závody ATLETIKA Příležitostné Memoriál Lubomíra Valčíka Příležitostné Odemykání Orlice Příležitostné Vamberecký lvíček - závody karate Příležitostné Velikonoční dílna Příležitostné Tongo Příležitostné Velikonoční dílna Příležitostné Velikonoční výstava Příležitostné Orlická šachovnice Příležitostné Expediční kamera 2013 Příležitostné

11 Název akce Typ akce Začátek Konec Počet předškoláků Počet dětí Počet dospělých Atletika - Finále Příležitostné KP juniorek- volejbal Příležitostné KP juniorek - volejbal Příležitostné KP juniorek - volejbal Příležitostné Tongo o jarních prázdninách Příležitostné Pololetní dílna Příležitostné Velká cena Trutnova - závody karate Příležitostné KP juniorek - volejbal Příležitostné Atletika - základní kolo Příležitostné KP juniorek - volejbal Příležitostné Vánoční koncert Příležitostné Atletika - základní kolo Příležitostné Vánoční besídka Příležitostné oddílové závody karate Příležitostné Den otevřených dveří Příležitostné Den otevřených dveří - Dance fitness Příležitostné KP juniorek volejbal Příležitostné KP juniorek - volejbal Příležitostné Zájezd od Vánoční Vídně Příležitostné KP juniorek - volejbal Příležitostné Pišqworky Příležitostné Filmový festival zimních sportů Příležitostné Tongo Příležitostné KP juniorek - volejbal Příležitostné KP juniorek - volejbal Příležitostné

12 5.3. Táborová a další činnost spojená s pobytem DDM DUHA zorganizoval ve šk. roce 2012/2013 celkem 16 táborových a dalších akcí spojených s pobytem, které byly různě dlouhé a kterých se zúčastnilo celkem 298 účastníků. Celkem je to 1563 osobodní. Tyto akce organizovalo a zúčastnilo se jich 36 pracovníků. Jednoznačně větší zájem byl o akce příměstského charakteru. Jde o tábory, které DDM DUHA pořádá již mnoho let. Příměstské tábory Pestré prázdniny byly obsazeny prakticky hned po jejich vyhlášení, tzn. několik měsíců před konáním akce, ostatní příměstské tábory mnoho týdnů dopředu. Naplnit pobytové tábory bylo složitější, zřejmě také proto, že je DDM DUHA v minulých letech téměř nepořádal. Zorganizovali jsme první ročník putovního vodáckého tábora v tomto roce na řeku Sázavu. Akce přilákala 13 účastníků, kapacita byla 20. Dále jsme zorganizovali 1. obnovený ročník ozdravného pobytu u moře v tomto roce do Itálie. Akce měla kapacitu 45 účastníků, přihlásilo se jich 24. Třetím pobytovým táborem byl letní dětský tábor Zblovice. Ve šk. roce 2011/2012 jsme připravili tábor pro 30 dětí na Pastvinské přehradě, ale nakonec musel být zrušen, protože se přihlásilo pouhých 15 dětí. Proto jsme se ve šk. roce 2012/2013 dohodli na spolupráci s o. s. LDT ZBLOVICE. Kapacita jejich táborové základny u Vranovské přehrady je 80 dětí, pro DDM DUHA vyčlenili 20 míst. LDT ZBLOVICE pořádají tento tábor již více než 30 let a díky dlouhé tradici neměli nikdy problém ho naplnit. V posledních dvou letech však také nevyužili celou kapacitu a proto bylo i pro ně výhodné se s námi spojit. Posledním pobytovým táborem byly jarní snowboardové a lyžařské prázdniny, které organizujeme již 8. rokem. Každý rok je však počet přihlášených dětí o něco menší a protože se v tomto šk. roce snížil jejich počet k 11, rozhodli jsme se, že příští rok tuto akci pořádat nebudeme Tábory pobytové DDM DUHA zorganizoval a spoluzoragnizoval 4 pobytové tábory: dětí/dospělých Jarní snowboardové a lyžařské prázdniny v Čenkovicích 5 dní 11/--- Putovní vodácký tábor na Sázavě 5 dní 7/6 Letní ozdravný pobyt v Itálii 9 dní 14/10 Letní dětský tábor u Vranovské přehrady 16 dní 20/--- - ve spolupráci s o.s. LDT ZBLOVICE 12

13 Tábory příměstské DDM DUHA zorganizoval 7 příměstských táborů: Jarní pestré prázdniny 5 dní 20 dětí Letní pestré prázdniny I 5 dní 17 dětí Letní pestré prázdniny II 5 dní 16 dětí Letní pestré prázdniny III 5 dní 19 dětí Adrenalinový týden 5 dní 15 dětí Tvořivý týden I 5 dní 6 dětí Tvořivý týden II 5 dní 8 dětí Krátkodobé pobyty DDM DUHA zorganizoval nebo se podílel na 5 dalších pobytových akcích: Adrenalinové Pastviny 2 dny 9 dětí Haloween v DDM 2 dny 14 dětí Zimní soustředění karate 4 dny Soustředění sportovních her 3 dny 28 dětí Soustředění pěveckého sboru Písnička 3 dny 40 dětí 28dětí+10dosp. 13

14 5. 4. Organizace soutěží a přehlídek - soutěže MŠMT DDM DUHA uspořádal celkem 29 soutěží vyhlašovaných MŠMT, kterých se zúčastnilo 6888 účastníků, z toho 6339 soutěžících Předmětové soutěže DDM DUHA uspořádal 11 okresních kol předmětových soutěží a olympiád, kterých se zúčastnilo 5179, z toho 5016 soutěžících. Název Datum Typ soutěže Počet účastníků Z toho počet soutěžících Archimediáda olympiády Pythagoriáda olympiády Matematická olympiáda Z6,7, olympiády Fyzikální olympiáda kat. E, F olympiády Matematický klokan olympiády Anglický jazyk kat. BII, III olympiády Anglický jazk kat. AI, AII olympiády Český jazyk kat. II olympiády Český jazyk kat. I olympiády Dějepis olympiády Matematická olympiáda Z olympiády Sportovní soutěže ASŠK ve spolupráci s DDM DUHA uspořádala 15 sportovních soutěží, kterých se zúčastnilo 1441, z toho 1183 soutěžících. Název Datum Typ soutěže Počet účastníků Z toho soutěžících McDonald s cup sportovní Pohár rozhlasu sportovní Atletický čtyřboj sportovní Preventan cup sportovní Florbal sportovní Odbíjená CH sportovní Odbíjená D sportovní Plavání sportovní Basketbal OF sportovní Basketbal D sportovní Stolní tenis sportovní Přespolní běh V sportovní KF Fotbal sportovní Přespolní běh sportovní Corny atletika sportovní

15 Dopravní soutěže DDM DUHA uspořádal 2 okresní kola dopravních soutěží mladých cyklistů a podílel se na organizaci a profesním zajištění krajského kola. Celkem se zúčastnilo 175 účastníků, z toho 140 soutěžících. Název akce Datum Typ akce Počet účastníků Z toho počet soutěžících KK DSMC dopravní OK DSMC ZŠ+SpZŠ dopravní OK DSMC 5.tříd dopravní Další činnosti zájmového vzdělávání Osvětová a informační Do této sekce patří v našem případě Dopravní výchova. Ve šk. roce 2012/2013 se výukových programů pro 4. a 5. ročníky zúčastnilo 565 účastníků z toho 477 soutěžících. O Dopravní výchově podrobně v kapitole Služby poskytované školám Spontánní Do této sekce patří v našem případě nabídka využití pěti počítačů s přístupem na Internet umístěných v čítárně DDM DUHA a dále kryté lezecké stěny a to jak pro děti, tak i pro dospělou lezeckou veřejnost. Počty návštěvníků těchto dvou činností evidujeme. Dále nabízíme dětem stolní fotbal, elektronické šipky atd. Lezecká stěna 343 účastníků Počítače 212 účastníků Celkem 555 účastníků 6. Služby poskytované školám Na základě dlouholeté úzké spolupráce s BESIPem, zastřešeným Centrem služeb pro silniční dopravu (CSSD), se věnuje Mgr. Alena Ďurišová vedení kabinetu dopravní výchovy, který zajišťuje okresní i krajské kolo dopravních soutěží mladých cyklistů ZŠ a SpZŠ, semináře učitelů základních škol garantů dopravní výchovy, výukové programy pro 4. a 5. ročníky ZŠ zaměřené na dopravní výchovu. Dopravní výchova, a to jak část praktická, tak i teoretická probíhají v areálu Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí přímo v areálu Střediska praktické výuky v Třebovské ulici v Hylvátech. 15

16 Jak již bylo řečeno výše pro žáky ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií organizujeme z pověření Krajského úřadu Pardubického kraje soutěže vyhlašované MŠMT: Předmětové soutěže školní olympiády a ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů - Sportovní soutěže. Podrobné údaje o počtech účastníků a typech soutěží najdete v kapitole Mezinárodní aktivity Ve šk. roce 2012/2013 se DDM DUHA neúčastnil žádných mezinárodních aktivit. 8. Projekty financované z dotačních řízení DDM DUHA obdržel na kalendářní rok 2013 dotaci Kč od Města Ústí nad Orlicí v dotačním programu určeném školám a školským zařízením zřizovaným obcí s názvem F) Projekty škol na Tradiční i zcela nové akce DDM DUHA, táborová činnost a zapojení kroužků DDM DUHA do národních soutěží a přehlídek. DDM DUHA dále obdržel na kalendářní rok 2013 dotaci Kč od Pardubického kraje v dotačním programu A1, což je program na podporu rozvoje sportovní a volnočasové činnosti škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány Pardubickým krajem, na Mezinárodní volejbalový turnaj juniorek Velká cena města Ústí nad Orlicí. 9. Spolupráce s ostatními organizacemi Zvláště úzká je spolupráce se dvěma základními školami ve městě. Společně se ZŠ Komenského 1. stupeň Na Štěpnici nabízíme dětem 9 kroužků a společně se ZŠ Školní v městské části Kerhartice nabízíme dětem 4 kroužky. Tyto zájmové aktivity probíhají v prostorách těchto škol a vedou je učitelky těchto škol. V oblasti zájmových útvarů a při organizaci některých akcí dále spolupracujeme s: - Tělovýchovnou jednotou Jiskra Ústí nad Orlicí - Sportovním klubem Karate Ústí nad Orlicí - Letecko modelářským klubem Junior Ústí nad Orlicí - Šachovým klubem Ústí nad Orlicí - Vodáckým tábořištěm Cakle - Klubem orientačního běhu Ústí nad Orlicí 16

17 Dále spolupracujeme se základními a středními školami v Ústí nad Orlicí pro naše sportovní kroužky využíváme jejich tělocvičny. Zvlášť úzká je v této oblasti spolupráce se Střední školou umělecko průmyslovou, v jejíž budově sídlíme. Díky dobrým vztahům jsme mohli otevřít lezeckou stěnu pro děti i širokou veřejnost, kterou jsme umístili do ateliéru SŠUP v přízemí budovy a také využíváme keramickou dílnu SŠUP pro naše keramické kroužky. Dále spolupracujeme s městem Letohrad pro kroužek Paličkování využíváme prostor letohradského Domu kultury. Při organizaci sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT spolupracujeme s Asociací školních sportovních klubů. Při organizaci akce Jarní běh "O pohár Václava Čevony" spolupracujeme se ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí. Při organizaci filmových festivalů Expediční kamera a Snow film fest spolupracujeme s Klubem hedvábná stezka, o.s. Významným partnerem byl tradičně BESIP zastřešený Centrem služeb pro silniční dopravu, s kterým spolupracujeme v oblasti dopravní výchovy a dopravních soutěží mladých cyklistů. Dále spolupracujeme se sociálním odborem MěU na vytváření Programu prevence kriminality města a jsme aktivně zapojeni do Komunitního plánování ve městě prac. skupina Děti a rodiny s dětmi A v neposlední řadě nemohu při vyjmenování spolupracujících subjektů zapomenout na Město ústí nad Orlicí. 17

18 10. Propagace a prezentace na veřejnosti K propagaci naší činnosti a našich akcí používáme především webové stránky které prošly ve šk. roce 2012/2013 velkou proměnou. Ukončili jsme spolupráci s Webnode a navázali novou s poskytovatelem domény společností Endora. Vytvořili jsme úplně nové atraktivnější a přehlednější webové stránky. Na úvodní stránce našeho webu nabízíme jak aktuální připravované akce, tak zveřejňujeme aktuality a změny např. v provozní době kanceláře nebo lezecké stěny, inzerujeme poslední volná místa v kroužcích apod. V září 2012 založil DDM DUHA také profil na facebooku. I prostřednictvím tohoto kanálu zveme veřejnost na nadcházející akce a stejně jako ne webových stránkách i tady zveřejňujeme fotografie z proběhlých akcí, táborů, setkání atd. Letáky a další propagační materiály roznášíme též po městě. Pozvánky na naše akce najdete v naší vývěsce v ulici T.G.Masaryka, a dále v IC města, v knihovně, na základních i středních školách, dále v ZUŠ, v jídelně u gymnázia, na ZŠ v Libchavách, v obchodech Sport Bárt a na dalších místech ve městě. Každý měsíc je náš program zveřejněn také v Ústeckých listech. Ve šk. roce 2012/2013 vyšlo 7 článků o DDM DUHA v Orlickém deníku a 3 na NOVINKY.CZ, 18 reportáží bylo vysíláno na regionálním televizním kanálu OIK. Dále se DDM DUHA objevil 18x na webových stránkách města Ústí nad Orlicí a jednou v Náchodském deníku. 18

19 11. Materiálně technické zázemí Převážná většina činnosti DDM DUHA probíhá v budově, kde je DDM DUHA v nájmu v ateliérech Střední uměleckoprůmyslové školy, Špindlerova DDM DUHA využívá větší část 2. patra. Dále v budově využíváme keramickou dílnu umístěnou v suterénu budovy a gymnastický sál, kde je postavena naše umělá lezecká stěna. DDM DUHA nemá k dispozici vlastní tělocvičnu, takže pro sportovní kroužky využívá tělocvičny základních a jedné střední školy. Na využívání tělocvičen máme uzavřeny nájemní smlouvy. Dále jsme pro kroužky využívali skatepark a krytý plavecký bazén. V letních měsících využíváme stadion a kurty, a to bezplatně, a dále areál vodáckého tábořiště Cakle také bezplatně. Spolupracujeme se dvěma základními školami ve městě. Společně se ZŠ Komenského 1. stupeň Na Štěpnici nabízíme dětem 9 kroužků a ve spolupráci se ZŠ Školní v městské části Kerhartice nabízíme dětem 4 kroužky. Tyto zájmové aktivity probíhají v prostorách těchto škol a vedou je učitelky těchto škol. Dalším pracovištěm mimo budovu SŠUP, ale na území města, je dětské dopravní hřiště v areálu dílen Střední školy automobilní v městské části Hylváty. To využíváme pro dopravní výchovu a pořádání dopravních soutěží mladých cyklistů z celého okresu Ústí nad Orlicí. Na začátku šk. roku 2012/2013 jsme na naši žádost obdrželi od města Ústí nad Orlicí mimořádnou dotaci na vybavení DDM. Zařízení DDM DUHA a to jak nábytek, tak technické vybavení, především počítače atd. bylo ve velmi špatném stavu, vše zastaralé, často už nefunkční. Z těchto finančních prostředků jsme pořídili toto vybavení: 2 notebooky, 1 počítač, switch, antivirové programy a další materiál k PC v čítárně včetně nového stolu pro PC, CD přehrávač, aparaturu na ozvučení sálu, hry a herní prvky pro děti: pétanque, el.šipky, stolní fotbal, kuželky, dále 4 horolezecké sedáky, rakety na badminton, nářadí pro řezbáře a letecké modeláře, skříň na poháry, zrcadlovou stěnu do tanečního sálu, lavice a věšáky do šatny, koberec, varnou konvici, 2 termosky, ledničku a další drobné vybavení Informace o odloučených pracovištích DDM DUHA využívá dvě odloučená pracoviště mimo Ústí nad Orlicí. Pro kroužky paličkování využíváme každý pátek prostor v Kulturním domě v Letohradě a každé pondělí prostor v ZŠ Habrmanova v České Třebové. 19

20 12. Ekonomické zajištění činnosti DDM DUHA je financován převážně ze tří zdrojů. Největší objem finančních prostředků přichází z MŠMT prostřednictvím Pardubického kraje a jsou to především prostředky na platy a odměny z dohod o provedení práce pro vedoucí, kteří vedou kroužky pro žáky ZŠ a SŠ. Platy a odměny vedoucím kroužků pro předškoláky a dospělé musí být hrazeny z ostatních zdrojů. Dále jsou to prostředky na organizaci soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, tzn. sportovních soutěží a školních olympiád. Dalším zdrojem příjmů jsou příspěvky od zřizovatele tedy města Ústí nad Orlicí a to jak na provoz, tak v rámci dotačního řízení Projekty škol na tradiční akce. Třetím zdrojem financí jsou úhrady kurzovného za kroužky a platby za akce jako jsou např. tábory, výlety apod. Jsou to tedy převážně finanční prostředky od rodičů, ale dále např. prostředky od Centra služeb pro silniční dopravu na dopravní výchovu a dopravní soutěže mladých cyklistů atd. V grafu jsou uvedeny jako OSTATNÍ PŘÍJMY. Prostředky od MŠMT a od města jsou přiznávány na kalendářní rok, kurzovné za kroužky je placeno na školní rok. Tato zpráva mapuje období školního roku. Prostředky přiznávané na kalendářní rok jsme tedy rozdělili podle skutečného čerpání do období šk. roku a poměr financování vyjádříme takto: MŠMT prostřednictvím PK 64% ostatní příjmy 26% příspěvky zřizovatele 10% 20

21 ZDROJE. Další graf podrobně rozčleňuje fialovou výseč předchozího grafu, tedy OSTATNÍ kurzovné za kroužky (rodiče) 58% další příjmy za akce-tábory,dílny.. (rodiče) 35% Centrum služeb pro silniční dopravu 4,5% ostatní drobné příjmy 2,5% 13. Údaje o kontrolní činnosti Ve školním roce 2012/2013 neproběhla na našem pracovišti žádná kontrola. 14. Závěr Dům dětí a mládeže DUHA nabídl ve šk. roce 2012/2013 více kroužků, dvakrát více akcí a tři nové pobytové tábory. Zjistili jsme ale, že není lehké tyto nové akce naplnit. Největší zájem je naopak o činnosti stále se opakující a již zažité jako jsou v našem případě příměstské tábory a jednodenní akce v době podzimních, velikonočních a dalších krátkých prázdnin. Z tohoto závěru budeme vycházet při tvorbě programu na příští šk. rok. V tomto šk. roce jsme se zaměřili na lepší a větší propagaci a prezentaci DDM DUHA na veřejnosti. Našimi nástroji byly především nový profil na facebooku a nové webové stránky, pomocí nichž informujeme o připravovaných akcích a také zveřejňujeme fotografie a příspěvky z již proběhlých akcí. Na naše akce zveme regionální televizi OIK, novináře z Orlického deníku i webmastera města. Díky tomu se v tomto šk. roce objevilo v médiích dvakrát více příspěvků o naší činnosti než v roce předchozím. Během šk. roku 2012/2013 jsme díky finanční podpoře zřizovatele mohli částečně obměnit staré a již nevyhovující vybavení DDM DUHA za nové. Největší radost měli naši 21

22 klienti z přestavby tanečního sálu. Sál má nyní novou zvukovou aparaturu, novou zrcadlovou stěnu a díky podpoře Pardubickému kraje také novou podlahu. V příštím roce chceme v úpravách prostor a nákupu nového vybavení pokračovat. Městu Ústí nad Orlicí i Pardubickému kraji tímto děkujeme. Děkujeme i všem ostatním partnerům uvedeným v kapitole 9. Poděkování patří též všem sponzorům a především těm, díky nimž můžeme každoročně pořádat akci mezinárodního rozměru Velkou cenu města Ústí nad Orlicí volejbalový turnaj juniorek a kadetek. Velké díky patří také dětem, jejich rodičům a široké veřejnosti, která se účastní našich akcí a podporuje tím naši činnost. Vypracovala: Mgr. Štěpánka Svobodová Dne ředitelka organizace Č. j. 135/

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2010-2011 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 72079878

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více