Zahradní slavnost Kociánka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013"

Transkript

1 Zahradní slavnost Kociánka Kroužky Adrenalin a Vodák dovádějí v bazénu - leden 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/2013

2 OBSAH 1. Základní údaje Charakteristika zařízení Personální zajištění Vzdělávání interních. pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání nepedagogických pracovníků Činnost organizace Pravidelná činnost zájmové útvary (kroužky) Účast na soutěžích, prezentace na veřejnosti Příležitostná činnost - akce Táborová a další činnost spojená s pobytem Tábory pobytové Tábory příměstské Krátkodobé pobyty Organizace soutěží a přehlídek - soutěže MŠMT Předmětové soutěže Sportovní soutěže Dopravní soutěže Další činnosti zájmového vzdělávání Osvětová a informační Spontánní Služby poskytované školám Mezinárodní aktivity Projekty financované z dotačních řízení Spolupráce s ostatními organizacemi Propagace a prezentace na veřejnosti Materiálně technické zázemí Informace o odloučených pracovištích Ekonomické zajištění činnosti Údaje o kontrolní činnosti Závěr

3 1. Základní údaje Dům dětí a mládeže DUHA Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167 je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. Jeho právní forma je příspěvková organizace zřizovaná Městem Ústí nad Orlicí. V čele stojí statutární zástupce Mgr. Štěpánka Svobodová, ředitelka organizace. Dům dětí a mládeže DUHA sídlí na adrese Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí. Další kontaktní údaje jsou: Telefon: , webové stránky: IČ: Charakteristika zařízení Dům dětí a mládeže DUHA je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. Tato zařízení jsou typově rozčleněna do tří skupin, DDM DUHA je střediskem volného času. Středisko zpravidla vykonává činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování. Vzdělávání se zde uskutečňuje těmito formami: 1. pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností 2. příležitostnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností 3. táborovou činností a další činností spojenou s pobytem 4. osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací dětem 5. individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí 6. využitím otevřené nabídky spontánních činností. Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. 3. Personální zajištění Činnost DDM DUHA ve šk. roce 2012/2013 zajišťovalo 6 pracovníků na plný úvazek: 5 pedagogů volného času a 1 ekonomický pracovník (účetnictví, mzdy). Kolektiv interních zaměstnanců se během tohoto šk. roku nezměnil. Díky společnému pracovišti existuje plná zastupitelnost pedagogů a stoprocentní informovanost o připravovaných akcích DDM DUHA. Ve šk. roce 2012/2013 uzavřel DDM DUHA dohodu o provedení práce celkem se 77 externími pracovníky. Na zabezpečení činnosti kroužků se dále podílelo 38 externích spolupracovníků, dalších 5 se podílelo na chodu zařízení (IT, úklid, grafické a propagační 3

4 práce..), ostatní byli byli rozhodčí při soutěžích MŠMT a rozhodčí a spolupracovníci při dopravní výchově. Jednou za rok koncem května uspořádají interní pracovníci společné setkání jako poděkování externím vedoucím kroužků, za práci, kterou pro DDM DUHA dělají. 4. Vzdělávání interních. pracovníků 4.1. Vzdělávání pedagogických pracovníků Mgr. Štěpánka Svobodová Bc. Dana Dostálková Mgr. Alena Ďurišová Dana Benešová Jaroslav Röszler - CCV DVPP - Studium pro ředitele škol a škols. zařízení-115h - Comenius Agency seminář Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství 4 h - CCV DVPP - 24 měsíců aneb změny v právních předpisech za poslední dva roky 6 hodin - CCV DVPP Nenásilná komunikace pozitivní řešení konfliktů 4 hodiny - BP Sport DVPP - Základní kurz pro instruktory lyžování - 50h - v červnu 2013 ukončila bakalářské studium oboru Školský management na UP v Olomouci -Intenzivní jazykový kurz Angličtina - 28 hodin - seminář Cestovné - 5 hodin - kurz Pilates - 3 víkendové učební bloky - Jazykový kurz Němčina 16 hodin - Kurz pro trenéry IV. třídy badmintonu - 20 hodin - Počítačový kurz MS Office - 18 hodin - seminář Výtvarná dílna - 5 hodin - seminář Hrátky s papírem - 5 hodin - doškolovací kurz Instruktor snowboardingu 30 hodin - kurz Instruktor lezení v přírodních terénech 40 hodin 4.2. Vzdělávání nepedagogických pracovníků Věra Schauerová - Aktuální problematika účetnictví ve školské praxi - 6 hodin - MS Excel hodin - Daň z příjmů ze závislé činnosti hodin - Novinky v účetnictví příspěvkových organizací h - Prac.lékařská péče a ost.novinky v mzdovém účetnictví-6h 4

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DDM DUHA ŘEDITELKA DDM Statutární zástupce PEDAGOG VOLNÉHO ČASU / ZÁSTUPCE ŘEDITELE ÚČETNÍ (účetnictví, mzdy) PEDAGOG VOLNÉHO ČASU PEDAGOG VOLNÉHO ČASU PEDAGOG VOLNÉHO ČASU Externí pracovníci / vedoucí kroužků Externí pracovníci / vedoucí kroužků Externí pracovníci / vedoucí kroužků Ostatní externí pracovníci IT, Grafické práce, propagace Externí pracovník uklizečka 5

6 5. Činnost organizace 5.1. Pravidelná činnost zájmové útvary (kroužky) Pro šk. rok 2012/2013 jsme nabídli 79 kroužků a kurzů pro děti, mládež a dospělé. Některé z nich se nenaplnily, takže jsme nakonec otevřeli 62 zájmových útvarů. 6

7 Zde nabízíme jejich přehled: Adrenalin Angličtina pro děti Angličtina pro dospělé Angličtina s písničkou a říkankami Atletika Badminton Brána do umění pro nejmenší Břišní tance Dance aerobic Dračí doupě Dramatický Florbal Fotografický Karate Keramika Letecký modelář Lezecký Orientační běh Paličkování Počítačová grafika Řezbář Skateboarding Taneční kroužek Srdíčko Street dance Šachy Vodácký Volejbal Výtvarný a tvůrčí Znakový jazyk 7

8 Kroužky na ZŠ Komenského: English for kids Flétna Pískání pro zdraví Pěvecký sbor Písnička Přírodovědný kroužek Kapička Sportovní hry Dance fitness Kroužky na ZŠ v Kerharticích: Dovedné ruce Hudební Počítačový Předškoláček Kroužky na ZŠ v Říčkách: Přírodovědno myslivecký Taneční Některé kroužky byly rozděleny do více skupin podle zaměření, pohlaví nebo věku. 8

9 Účast na soutěžích, prezentace na veřejnosti Všechny závody, akce, soutěže a vystoupení jsou zaznamenány v Přehledu příležitostné činnosti akcích Příležitostná činnost - akce Ve šk. roce 2012/2013 jsme zorganizovali nebo se spolupodíleli na 57 akcích, z toho 30 o sobotách nebo nedělích. Těchto akcí se zúčastnilo 2952 účastníků, z toho o sobotách a nedělích

10 Zde nabízíme jejich přehled: Název akce Typ akce Začátek Konec Krajkářské slavnosti Vamberk 2013 KPD Atletika-3.kolo přípravky Počet předškoláků Počet dětí Počet dospělých Příležitostné Příležitostné KP jednotlivcu - Atletika Příležitostné KPD Atletika-3.kolo ml. žactvo Příležitostné Zahradní slavnost Příležitostné FIT RODINA Příležitostné Město v pohybu Příležitostné KPD Atletika-2.kolo přípravky Příležitostné Město v pohybu - Písnička Příležitostné KP mládeže leteckých modelářů PK KPD Atletika-2,kolo mladší žáci Příležitostné Příležitostné páskování- karate Příležitostné Mezinárodní volejbalový turnaj juniorek a kadetek "Velká cena města Ústí n.o. KPD Atletika-1,kolo Přípravky Příležitostné Příležitostné O Hronovské jablíčko Příležitostné KPD Atletika-1,kolo mladší žáci Příležitostné Destiny s Jam Příležitostné Spluti divoké Orlice Příležitostné Mezinárodní den tance Příležitostné Jarní běh 16. ročník "O pohár Václava Čevony" Příležitostné Lezení pro SpZŠ Příležitostné Magnetic-event Příležitostné Zahajovací Závody ATLETIKA Příležitostné Memoriál Lubomíra Valčíka Příležitostné Odemykání Orlice Příležitostné Vamberecký lvíček - závody karate Příležitostné Velikonoční dílna Příležitostné Tongo Příležitostné Velikonoční dílna Příležitostné Velikonoční výstava Příležitostné Orlická šachovnice Příležitostné Expediční kamera 2013 Příležitostné

11 Název akce Typ akce Začátek Konec Počet předškoláků Počet dětí Počet dospělých Atletika - Finále Příležitostné KP juniorek- volejbal Příležitostné KP juniorek - volejbal Příležitostné KP juniorek - volejbal Příležitostné Tongo o jarních prázdninách Příležitostné Pololetní dílna Příležitostné Velká cena Trutnova - závody karate Příležitostné KP juniorek - volejbal Příležitostné Atletika - základní kolo Příležitostné KP juniorek - volejbal Příležitostné Vánoční koncert Příležitostné Atletika - základní kolo Příležitostné Vánoční besídka Příležitostné oddílové závody karate Příležitostné Den otevřených dveří Příležitostné Den otevřených dveří - Dance fitness Příležitostné KP juniorek volejbal Příležitostné KP juniorek - volejbal Příležitostné Zájezd od Vánoční Vídně Příležitostné KP juniorek - volejbal Příležitostné Pišqworky Příležitostné Filmový festival zimních sportů Příležitostné Tongo Příležitostné KP juniorek - volejbal Příležitostné KP juniorek - volejbal Příležitostné

12 5.3. Táborová a další činnost spojená s pobytem DDM DUHA zorganizoval ve šk. roce 2012/2013 celkem 16 táborových a dalších akcí spojených s pobytem, které byly různě dlouhé a kterých se zúčastnilo celkem 298 účastníků. Celkem je to 1563 osobodní. Tyto akce organizovalo a zúčastnilo se jich 36 pracovníků. Jednoznačně větší zájem byl o akce příměstského charakteru. Jde o tábory, které DDM DUHA pořádá již mnoho let. Příměstské tábory Pestré prázdniny byly obsazeny prakticky hned po jejich vyhlášení, tzn. několik měsíců před konáním akce, ostatní příměstské tábory mnoho týdnů dopředu. Naplnit pobytové tábory bylo složitější, zřejmě také proto, že je DDM DUHA v minulých letech téměř nepořádal. Zorganizovali jsme první ročník putovního vodáckého tábora v tomto roce na řeku Sázavu. Akce přilákala 13 účastníků, kapacita byla 20. Dále jsme zorganizovali 1. obnovený ročník ozdravného pobytu u moře v tomto roce do Itálie. Akce měla kapacitu 45 účastníků, přihlásilo se jich 24. Třetím pobytovým táborem byl letní dětský tábor Zblovice. Ve šk. roce 2011/2012 jsme připravili tábor pro 30 dětí na Pastvinské přehradě, ale nakonec musel být zrušen, protože se přihlásilo pouhých 15 dětí. Proto jsme se ve šk. roce 2012/2013 dohodli na spolupráci s o. s. LDT ZBLOVICE. Kapacita jejich táborové základny u Vranovské přehrady je 80 dětí, pro DDM DUHA vyčlenili 20 míst. LDT ZBLOVICE pořádají tento tábor již více než 30 let a díky dlouhé tradici neměli nikdy problém ho naplnit. V posledních dvou letech však také nevyužili celou kapacitu a proto bylo i pro ně výhodné se s námi spojit. Posledním pobytovým táborem byly jarní snowboardové a lyžařské prázdniny, které organizujeme již 8. rokem. Každý rok je však počet přihlášených dětí o něco menší a protože se v tomto šk. roce snížil jejich počet k 11, rozhodli jsme se, že příští rok tuto akci pořádat nebudeme Tábory pobytové DDM DUHA zorganizoval a spoluzoragnizoval 4 pobytové tábory: dětí/dospělých Jarní snowboardové a lyžařské prázdniny v Čenkovicích 5 dní 11/--- Putovní vodácký tábor na Sázavě 5 dní 7/6 Letní ozdravný pobyt v Itálii 9 dní 14/10 Letní dětský tábor u Vranovské přehrady 16 dní 20/--- - ve spolupráci s o.s. LDT ZBLOVICE 12

13 Tábory příměstské DDM DUHA zorganizoval 7 příměstských táborů: Jarní pestré prázdniny 5 dní 20 dětí Letní pestré prázdniny I 5 dní 17 dětí Letní pestré prázdniny II 5 dní 16 dětí Letní pestré prázdniny III 5 dní 19 dětí Adrenalinový týden 5 dní 15 dětí Tvořivý týden I 5 dní 6 dětí Tvořivý týden II 5 dní 8 dětí Krátkodobé pobyty DDM DUHA zorganizoval nebo se podílel na 5 dalších pobytových akcích: Adrenalinové Pastviny 2 dny 9 dětí Haloween v DDM 2 dny 14 dětí Zimní soustředění karate 4 dny Soustředění sportovních her 3 dny 28 dětí Soustředění pěveckého sboru Písnička 3 dny 40 dětí 28dětí+10dosp. 13

14 5. 4. Organizace soutěží a přehlídek - soutěže MŠMT DDM DUHA uspořádal celkem 29 soutěží vyhlašovaných MŠMT, kterých se zúčastnilo 6888 účastníků, z toho 6339 soutěžících Předmětové soutěže DDM DUHA uspořádal 11 okresních kol předmětových soutěží a olympiád, kterých se zúčastnilo 5179, z toho 5016 soutěžících. Název Datum Typ soutěže Počet účastníků Z toho počet soutěžících Archimediáda olympiády Pythagoriáda olympiády Matematická olympiáda Z6,7, olympiády Fyzikální olympiáda kat. E, F olympiády Matematický klokan olympiády Anglický jazyk kat. BII, III olympiády Anglický jazk kat. AI, AII olympiády Český jazyk kat. II olympiády Český jazyk kat. I olympiády Dějepis olympiády Matematická olympiáda Z olympiády Sportovní soutěže ASŠK ve spolupráci s DDM DUHA uspořádala 15 sportovních soutěží, kterých se zúčastnilo 1441, z toho 1183 soutěžících. Název Datum Typ soutěže Počet účastníků Z toho soutěžících McDonald s cup sportovní Pohár rozhlasu sportovní Atletický čtyřboj sportovní Preventan cup sportovní Florbal sportovní Odbíjená CH sportovní Odbíjená D sportovní Plavání sportovní Basketbal OF sportovní Basketbal D sportovní Stolní tenis sportovní Přespolní běh V sportovní KF Fotbal sportovní Přespolní běh sportovní Corny atletika sportovní

15 Dopravní soutěže DDM DUHA uspořádal 2 okresní kola dopravních soutěží mladých cyklistů a podílel se na organizaci a profesním zajištění krajského kola. Celkem se zúčastnilo 175 účastníků, z toho 140 soutěžících. Název akce Datum Typ akce Počet účastníků Z toho počet soutěžících KK DSMC dopravní OK DSMC ZŠ+SpZŠ dopravní OK DSMC 5.tříd dopravní Další činnosti zájmového vzdělávání Osvětová a informační Do této sekce patří v našem případě Dopravní výchova. Ve šk. roce 2012/2013 se výukových programů pro 4. a 5. ročníky zúčastnilo 565 účastníků z toho 477 soutěžících. O Dopravní výchově podrobně v kapitole Služby poskytované školám Spontánní Do této sekce patří v našem případě nabídka využití pěti počítačů s přístupem na Internet umístěných v čítárně DDM DUHA a dále kryté lezecké stěny a to jak pro děti, tak i pro dospělou lezeckou veřejnost. Počty návštěvníků těchto dvou činností evidujeme. Dále nabízíme dětem stolní fotbal, elektronické šipky atd. Lezecká stěna 343 účastníků Počítače 212 účastníků Celkem 555 účastníků 6. Služby poskytované školám Na základě dlouholeté úzké spolupráce s BESIPem, zastřešeným Centrem služeb pro silniční dopravu (CSSD), se věnuje Mgr. Alena Ďurišová vedení kabinetu dopravní výchovy, který zajišťuje okresní i krajské kolo dopravních soutěží mladých cyklistů ZŠ a SpZŠ, semináře učitelů základních škol garantů dopravní výchovy, výukové programy pro 4. a 5. ročníky ZŠ zaměřené na dopravní výchovu. Dopravní výchova, a to jak část praktická, tak i teoretická probíhají v areálu Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí přímo v areálu Střediska praktické výuky v Třebovské ulici v Hylvátech. 15

16 Jak již bylo řečeno výše pro žáky ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií organizujeme z pověření Krajského úřadu Pardubického kraje soutěže vyhlašované MŠMT: Předmětové soutěže školní olympiády a ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů - Sportovní soutěže. Podrobné údaje o počtech účastníků a typech soutěží najdete v kapitole Mezinárodní aktivity Ve šk. roce 2012/2013 se DDM DUHA neúčastnil žádných mezinárodních aktivit. 8. Projekty financované z dotačních řízení DDM DUHA obdržel na kalendářní rok 2013 dotaci Kč od Města Ústí nad Orlicí v dotačním programu určeném školám a školským zařízením zřizovaným obcí s názvem F) Projekty škol na Tradiční i zcela nové akce DDM DUHA, táborová činnost a zapojení kroužků DDM DUHA do národních soutěží a přehlídek. DDM DUHA dále obdržel na kalendářní rok 2013 dotaci Kč od Pardubického kraje v dotačním programu A1, což je program na podporu rozvoje sportovní a volnočasové činnosti škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány Pardubickým krajem, na Mezinárodní volejbalový turnaj juniorek Velká cena města Ústí nad Orlicí. 9. Spolupráce s ostatními organizacemi Zvláště úzká je spolupráce se dvěma základními školami ve městě. Společně se ZŠ Komenského 1. stupeň Na Štěpnici nabízíme dětem 9 kroužků a společně se ZŠ Školní v městské části Kerhartice nabízíme dětem 4 kroužky. Tyto zájmové aktivity probíhají v prostorách těchto škol a vedou je učitelky těchto škol. V oblasti zájmových útvarů a při organizaci některých akcí dále spolupracujeme s: - Tělovýchovnou jednotou Jiskra Ústí nad Orlicí - Sportovním klubem Karate Ústí nad Orlicí - Letecko modelářským klubem Junior Ústí nad Orlicí - Šachovým klubem Ústí nad Orlicí - Vodáckým tábořištěm Cakle - Klubem orientačního běhu Ústí nad Orlicí 16

17 Dále spolupracujeme se základními a středními školami v Ústí nad Orlicí pro naše sportovní kroužky využíváme jejich tělocvičny. Zvlášť úzká je v této oblasti spolupráce se Střední školou umělecko průmyslovou, v jejíž budově sídlíme. Díky dobrým vztahům jsme mohli otevřít lezeckou stěnu pro děti i širokou veřejnost, kterou jsme umístili do ateliéru SŠUP v přízemí budovy a také využíváme keramickou dílnu SŠUP pro naše keramické kroužky. Dále spolupracujeme s městem Letohrad pro kroužek Paličkování využíváme prostor letohradského Domu kultury. Při organizaci sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT spolupracujeme s Asociací školních sportovních klubů. Při organizaci akce Jarní běh "O pohár Václava Čevony" spolupracujeme se ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí. Při organizaci filmových festivalů Expediční kamera a Snow film fest spolupracujeme s Klubem hedvábná stezka, o.s. Významným partnerem byl tradičně BESIP zastřešený Centrem služeb pro silniční dopravu, s kterým spolupracujeme v oblasti dopravní výchovy a dopravních soutěží mladých cyklistů. Dále spolupracujeme se sociálním odborem MěU na vytváření Programu prevence kriminality města a jsme aktivně zapojeni do Komunitního plánování ve městě prac. skupina Děti a rodiny s dětmi A v neposlední řadě nemohu při vyjmenování spolupracujících subjektů zapomenout na Město ústí nad Orlicí. 17

18 10. Propagace a prezentace na veřejnosti K propagaci naší činnosti a našich akcí používáme především webové stránky které prošly ve šk. roce 2012/2013 velkou proměnou. Ukončili jsme spolupráci s Webnode a navázali novou s poskytovatelem domény společností Endora. Vytvořili jsme úplně nové atraktivnější a přehlednější webové stránky. Na úvodní stránce našeho webu nabízíme jak aktuální připravované akce, tak zveřejňujeme aktuality a změny např. v provozní době kanceláře nebo lezecké stěny, inzerujeme poslední volná místa v kroužcích apod. V září 2012 založil DDM DUHA také profil na facebooku. I prostřednictvím tohoto kanálu zveme veřejnost na nadcházející akce a stejně jako ne webových stránkách i tady zveřejňujeme fotografie z proběhlých akcí, táborů, setkání atd. Letáky a další propagační materiály roznášíme též po městě. Pozvánky na naše akce najdete v naší vývěsce v ulici T.G.Masaryka, a dále v IC města, v knihovně, na základních i středních školách, dále v ZUŠ, v jídelně u gymnázia, na ZŠ v Libchavách, v obchodech Sport Bárt a na dalších místech ve městě. Každý měsíc je náš program zveřejněn také v Ústeckých listech. Ve šk. roce 2012/2013 vyšlo 7 článků o DDM DUHA v Orlickém deníku a 3 na NOVINKY.CZ, 18 reportáží bylo vysíláno na regionálním televizním kanálu OIK. Dále se DDM DUHA objevil 18x na webových stránkách města Ústí nad Orlicí a jednou v Náchodském deníku. 18

19 11. Materiálně technické zázemí Převážná většina činnosti DDM DUHA probíhá v budově, kde je DDM DUHA v nájmu v ateliérech Střední uměleckoprůmyslové školy, Špindlerova DDM DUHA využívá větší část 2. patra. Dále v budově využíváme keramickou dílnu umístěnou v suterénu budovy a gymnastický sál, kde je postavena naše umělá lezecká stěna. DDM DUHA nemá k dispozici vlastní tělocvičnu, takže pro sportovní kroužky využívá tělocvičny základních a jedné střední školy. Na využívání tělocvičen máme uzavřeny nájemní smlouvy. Dále jsme pro kroužky využívali skatepark a krytý plavecký bazén. V letních měsících využíváme stadion a kurty, a to bezplatně, a dále areál vodáckého tábořiště Cakle také bezplatně. Spolupracujeme se dvěma základními školami ve městě. Společně se ZŠ Komenského 1. stupeň Na Štěpnici nabízíme dětem 9 kroužků a ve spolupráci se ZŠ Školní v městské části Kerhartice nabízíme dětem 4 kroužky. Tyto zájmové aktivity probíhají v prostorách těchto škol a vedou je učitelky těchto škol. Dalším pracovištěm mimo budovu SŠUP, ale na území města, je dětské dopravní hřiště v areálu dílen Střední školy automobilní v městské části Hylváty. To využíváme pro dopravní výchovu a pořádání dopravních soutěží mladých cyklistů z celého okresu Ústí nad Orlicí. Na začátku šk. roku 2012/2013 jsme na naši žádost obdrželi od města Ústí nad Orlicí mimořádnou dotaci na vybavení DDM. Zařízení DDM DUHA a to jak nábytek, tak technické vybavení, především počítače atd. bylo ve velmi špatném stavu, vše zastaralé, často už nefunkční. Z těchto finančních prostředků jsme pořídili toto vybavení: 2 notebooky, 1 počítač, switch, antivirové programy a další materiál k PC v čítárně včetně nového stolu pro PC, CD přehrávač, aparaturu na ozvučení sálu, hry a herní prvky pro děti: pétanque, el.šipky, stolní fotbal, kuželky, dále 4 horolezecké sedáky, rakety na badminton, nářadí pro řezbáře a letecké modeláře, skříň na poháry, zrcadlovou stěnu do tanečního sálu, lavice a věšáky do šatny, koberec, varnou konvici, 2 termosky, ledničku a další drobné vybavení Informace o odloučených pracovištích DDM DUHA využívá dvě odloučená pracoviště mimo Ústí nad Orlicí. Pro kroužky paličkování využíváme každý pátek prostor v Kulturním domě v Letohradě a každé pondělí prostor v ZŠ Habrmanova v České Třebové. 19

20 12. Ekonomické zajištění činnosti DDM DUHA je financován převážně ze tří zdrojů. Největší objem finančních prostředků přichází z MŠMT prostřednictvím Pardubického kraje a jsou to především prostředky na platy a odměny z dohod o provedení práce pro vedoucí, kteří vedou kroužky pro žáky ZŠ a SŠ. Platy a odměny vedoucím kroužků pro předškoláky a dospělé musí být hrazeny z ostatních zdrojů. Dále jsou to prostředky na organizaci soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, tzn. sportovních soutěží a školních olympiád. Dalším zdrojem příjmů jsou příspěvky od zřizovatele tedy města Ústí nad Orlicí a to jak na provoz, tak v rámci dotačního řízení Projekty škol na tradiční akce. Třetím zdrojem financí jsou úhrady kurzovného za kroužky a platby za akce jako jsou např. tábory, výlety apod. Jsou to tedy převážně finanční prostředky od rodičů, ale dále např. prostředky od Centra služeb pro silniční dopravu na dopravní výchovu a dopravní soutěže mladých cyklistů atd. V grafu jsou uvedeny jako OSTATNÍ PŘÍJMY. Prostředky od MŠMT a od města jsou přiznávány na kalendářní rok, kurzovné za kroužky je placeno na školní rok. Tato zpráva mapuje období školního roku. Prostředky přiznávané na kalendářní rok jsme tedy rozdělili podle skutečného čerpání do období šk. roku a poměr financování vyjádříme takto: MŠMT prostřednictvím PK 64% ostatní příjmy 26% příspěvky zřizovatele 10% 20

21 ZDROJE. Další graf podrobně rozčleňuje fialovou výseč předchozího grafu, tedy OSTATNÍ kurzovné za kroužky (rodiče) 58% další příjmy za akce-tábory,dílny.. (rodiče) 35% Centrum služeb pro silniční dopravu 4,5% ostatní drobné příjmy 2,5% 13. Údaje o kontrolní činnosti Ve školním roce 2012/2013 neproběhla na našem pracovišti žádná kontrola. 14. Závěr Dům dětí a mládeže DUHA nabídl ve šk. roce 2012/2013 více kroužků, dvakrát více akcí a tři nové pobytové tábory. Zjistili jsme ale, že není lehké tyto nové akce naplnit. Největší zájem je naopak o činnosti stále se opakující a již zažité jako jsou v našem případě příměstské tábory a jednodenní akce v době podzimních, velikonočních a dalších krátkých prázdnin. Z tohoto závěru budeme vycházet při tvorbě programu na příští šk. rok. V tomto šk. roce jsme se zaměřili na lepší a větší propagaci a prezentaci DDM DUHA na veřejnosti. Našimi nástroji byly především nový profil na facebooku a nové webové stránky, pomocí nichž informujeme o připravovaných akcích a také zveřejňujeme fotografie a příspěvky z již proběhlých akcí. Na naše akce zveme regionální televizi OIK, novináře z Orlického deníku i webmastera města. Díky tomu se v tomto šk. roce objevilo v médiích dvakrát více příspěvků o naší činnosti než v roce předchozím. Během šk. roku 2012/2013 jsme díky finanční podpoře zřizovatele mohli částečně obměnit staré a již nevyhovující vybavení DDM DUHA za nové. Největší radost měli naši 21

22 klienti z přestavby tanečního sálu. Sál má nyní novou zvukovou aparaturu, novou zrcadlovou stěnu a díky podpoře Pardubickému kraje také novou podlahu. V příštím roce chceme v úpravách prostor a nákupu nového vybavení pokračovat. Městu Ústí nad Orlicí i Pardubickému kraji tímto děkujeme. Děkujeme i všem ostatním partnerům uvedeným v kapitole 9. Poděkování patří též všem sponzorům a především těm, díky nimž můžeme každoročně pořádat akci mezinárodního rozměru Velkou cenu města Ústí nad Orlicí volejbalový turnaj juniorek a kadetek. Velké díky patří také dětem, jejich rodičům a široké veřejnosti, která se účastní našich akcí a podporuje tím naši činnost. Vypracovala: Mgr. Štěpánka Svobodová Dne ředitelka organizace Č. j. 135/

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Sportovní granty 2014 2. etapa

Sportovní granty 2014 2. etapa Sportovní granty 2014 2. etapa Kategorie III. a IV. - příspěvek na účast na sportovní akci (výrazná reprezentace města), příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká i mimo území města Česká,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel: Budova:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015

Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015 Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015 1 I. Charakteristika školského zařízení Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, příspěvková organizace 686 06 Uh. Hradiště, odloučené pracoviště Přírodovědné centrum

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Sportovní granty 2013 2. etapa

Sportovní granty 2013 2. etapa Sportovní granty 213 2. etapa Kategorie II. - příspěvek na mezinárodní reprezentaci Žadatel, sídlo nebo adresa IČ Enliven Centre, o.s. Starý Újezd 1646, Česká IČ 2273453 Petra Chocová Heroutova 1737, Česká

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto: 1) Oblast sociální péče a zdravotnictví: Svaz tělesně postižených,

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2012 2013 Zlín dne 7. 10. 2013 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Zpracovala : Milena Tichá Ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PANTONE COOL GRAY 4 CMYK 0 0 0 25 RGB 204 204 205 KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PANTONE 2728 CMYK 96 69 0 0 RGB 35 84 155 PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 0 0 50 RGB 153 153 153 PANTONE COOL GRAY 4 CMYK 0

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Dům dětí a mládeže je školské zařízení. Od 1. 1. 2000 se stal příspěvkovou organizací.

Dům dětí a mládeže je školské zařízení. Od 1. 1. 2000 se stal příspěvkovou organizací. Úvod Dům dětí a mládeže je školské zařízení. Od 1. 1. 2000 se stal příspěvkovou organizací. Zřizovatel 1. 1. 2000 Školský úřad Sokolov 1. 1. 2001 OÚ referát školství Sokolov 1. 10. 2001 Karlovarský kraj

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže Lanškroun za školní rok 2009-2010

Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže Lanškroun za školní rok 2009-2010 Hodnotící zpráva Domu dětí a mládeže Lanškroun za školní rok 2009-2010 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 49314734 Právní forma:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více