ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009"

Transkript

1 Ročník 11, číslo 11 Listopad 2009 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Vítání občánků V sobotu 3. října 2009 přivítal pan starosta Vladimír Bláha děti do života v Nové Bystřici. Redakce se přidává a dětem přeje pěkné bezstarostné dětství a rodičům mnoho radosti z dětí. děti zleva: Jana Slabá, Vojtěch Sklenka, Jan Bureš Ondřej Jelínek, Ella Kotyzová Sebastian Škarda, Libor Steklý, Václav Čihák Petr Bednář, Tomáš Dvořák, Adam František Najml, Jan Šetka

2 Jednání Rady města Rada se zabývala stavem městských lesů ve vztahu k napadení dřevní hmoty kůrovcem. Lesní odborný hospodář p. Kršek ubezpečil radní, že se stromy napadené kůrovcem stačí včas likvidovat a celá situace je pod kontrolou. 2. Rada města schválila rozpočtovou změnu č. 2 uvnitř rozpočtu ZŠ. 3. Rada města pověřila firmu Recte s.r.o. výkonem zadavatelské činnosti k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby a dodavatele volného interiéru pro akci Rekonstrukce areálu kulturního domu na multifunkční komplex. 4. Rada města neschválila žádost o povolení přejezdu státní hranice na hraničním přechodu Smrčná Haugschlag osobním vozem. 5. Rada města schválila uzavření Darovací smlouvy s firmou Techmat, a.s., jejímž předmětem je finanční příspěvek na nákup sociálního automobilu. 6. Rada města uložila starostovi města projednat s Policií ČR zhoršení dopravní situace v ulicích Žižkova, Švermova a Vídeňská. Jedná se především o zvýšenou kontrolu parkování na chodnících, odstavování i nepojízdných vozidel na komunikace a parkování v příliš úzkých úsecích těchto cest. 7. V majetkových záležitostech se rada zabývala 15 žádostmi občanů a firem. 4. Rada města projednala úspěchy sportovce Patrika Komárka v hodu oštěpem a jako poděkování mu odsouhlasila věcnou odměnu. 5. Rada města neschválila žádost Hospice sv. Jana Neumanna z Prachatic o poskytnutí finančního příspěvku na jeho činnost. 6. Rada města schválila uzavření smlouvy s tanečním orchestrem Globus 2 z J. Hradce na hudební produkci v rámci městského plesu. 7. V majetkových záležitostech se rada zabývala 9 žádostmi občanů a firem. Oznámení Technické služby Města Nová Bystřice oznamují občanům, že od 1. listopadu 2009 do 31. března 2010 bude na sběrném dvoře platit tato pracovní doba: Středa Pátek Policie apeluje - neprodávejte alkohol dětem hodin hodin Sobota hodin Václav Tomášek, jednatel TS Jednání Zastupitelstva města Na programu tohoto mimořádného zasedání zastupitelstva města byly pouze dva body : 1. Zastupitelé projednali a schválili zadání regulačního plánu Smrčná. Cílem a smyslem vydání regulačního plánu v lokalitě Smrčná je usměrnění výstavby v této pěkné a z pohledu našeho i investorů atraktivní části Nové Bystřice. Regulační plán stanovuje rozložení komunikací, lokalizuje možné rozdělení stavebních parcel, určuje přibližný vzhled RD, které se zde budou v budoucnu stavět. Zabrání se tím možné živelnosti a architektonické ekvilibristice, na kterou je stavební zákon krátký. Budoucí stavebníci budou muset respektovat, že jejich rodinný dům bude stát Jednání Rady města Rada města schválila Nařízení Města č. 1/2009, které vymezuje úseky místních komunikací a chodníků ve správním území města N. Bystřice, na kterých se nebude z důvodu malého dopravního významu zajišťovat sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a ledu. S tímto Rozhodnutím se mohou ve vesnici v blízkosti lesa a přírodní rezervace Blanko, na dohled od golfového hřišti a kousek od hranic s Rakouskem. 2. Zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o dílo Stavební úpravy školní kuchyně a jídelny v N. Bystřici Městu se konečně podařilo získat finanční prostředky na opravu školní jídelny, která již nesplňuje normy EU. Do konce roku 2009 by měly být realizovány stavební úpravy, tzn. výměna oken, zateplení stropu a především nové rozvody elektro a vodoinstalace včetně odpadů a vzduchotechniky. V roce příštím by měla následovat 2. etapa, kdy dojde k vybavení kuchyně novou technologií. občané seznámit na úřední desce ve vestibulu budovy městského úřadu či na internetových stránkách města. 2. Rada města schválila opravu vodovodního potrubí v bytě města v čp. 79 ve Vídeňské ulici. 3. Rada města souhlasila se slevou z pronájmu sálu KD Koruna mysliveckému sdružení BOR. PČR OOP Nová Bystřice provádí průběžně kontroly na podávání alkoholu osobám mladším 18 let. Jednou takovou kontrolou, která byla provedena počátkem měsíce října 2009, bylo zjištěno několik podnapilých mladistvých osob z Nové Bystřice. V 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích je mj. uvedeno, že: Přestupku se dopustí ten, kdo prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě mladší osmnácti let, osobě, o níž lze mít pochybnosti, zda splňuje podmínky věku,. V případě soustavnosti nebo podávání alkoholu ve větší míře by se dokonce mohlo jednat o trestný čin. Proto apeluji na provozovatele restaurací, pohostinství, ale také obchodů, kde se prodává alkohol, aby dodržovali zákon a neprodávali alkohol dětem. Nejsou to ovšem jen prodejci, ale i starší kamarádi, kteří umožňují požívat alkoholické nápoje osobám, kterým je to zakázáno. I pro ty platí ustanovení výše zmíněného zákona. Současně doporučuji rodičům, i přes důvěru v abstinenci svých dětí, aby se občas přesvědčili, zda z jejich syna či dcery není cítit alkohol. JUDr. Martin Havel, zástupce vedoucího oddělení

3 Lhostejnost a nevšímavost nás stojí mnoho peněz V neděli ráno mě zastavila sousedka se slovy, že zase někdo rozbil - tentokrát informační tabuli Stezka 20. století, která je umístěná před kostelem sv. Petra a Pavla v N. Bystřici, a že nechápe, jak může být někdo tak. Stalo se to o říjnovém víkendu, takže to zřejmě nezpůsobili turisté, kterých s příchodem sychravého počasí razantně ubylo, ale někdo místní. ho sloupu. A to už vůbec nepřipomínám prostor balustrád u zámku, či umělecké výtvory na dřevěných sochách vytvořených řezbáři v rámci jejich sympózia. A tak se ptám, zda se dá s tímto drobným vandalstvím něco dělat? Neusnadňujeme vandalům jejich řádění tím, že to nechceme vidět, že to není naše starost, že máme strach někoho Koncem letošního roku se nám podařilo získat finanční prostředky na nákup nových laviček, květináčů a odpadkových košů. Na jaře je rozmístíme do prostoru Mírového náměstí a chtěl bych tímto poprosit všechny slušné spoluobčany, aby nám je pomohli ohlídat, aby mohli sloužit svému účelu. Mgr. Rudolf Hubinger, tajemník města Zničené zábradlí před krabicí Bohužel, nejedná se o nahodilou drobnou výtržnost, kdy zřejmě mladí návštěvníci diskotéky či některý z místních opilců si zvyšuje své ego na předmětech, které slouží nám všem. V tomto týdnu jsme rozhodli o uzamčení veřejných záchodů na Mírovém náměstí o víkendech, protože zde pravidelně někdo láme kovové trubičky, kterými natéká voda do pisoárů, zničeny zde jsou i držáky toaletních papírů, žárovky zde doplňujeme neustále. Každý občan našeho města si nemůže nevšimnout neskutečného nepořádku zpravidla v sobotu ráno kolem morového sloupu a kašny na náměstí; letos v sezóně jsme nechávali tyto prostory uklízet mimořádně právě i v sobotu dopoledne, aby si návštěvníci našeho města nekazili první dojem okamžitě při vystoupení z auta na parkovišti. Dnes ráno jsem šel na radnici a zřejmě proto, že je den po státním svátku a naše děti měli prázdniny, musel jsem okamžitě volat na technické služby, aby šli uklízet lahve, krabice od pizzy, nejrůznější sáčky od chipsů, které se opět povalují kolem morové- Prostory zámeckého parku napomenout, že prostě zavíráme oči před vandalstvím. Proč se bojíme těchto zatím možná malých grázlů? Musíme si uvědomit, že agresivita takovýchto individuí se může stupňovat a přecházet od ničení věcí k agresi vůči zvířatům a následně i lidem (to jsou známé 4 stupně agrese: 1. slovní, 2. věc, 3. zvíře, 4. člověk). Zřejmě nám chybí určitá osobní statečnost označovat věci skutečnými jmény, např. dojít na Město a říct : Včera v deset hodin večer zničil XY lavičku na náměstí tím, že po ní skákal. Tady to máte písemně a já to klidně odsvědčím. A nebo zvednout telefon, vytočit úřadovna místní Policie a tam vandalství oznámit. Neustálé opravy poškozovaných věcí musí někdo zaplatit a pokud to nebude viník, platíme to my všichni z našeho rozpočtu města. A tak místo toho, abychom pomohli např. zdravotně postiženým občanům nebo opravili chodník v Hradecké ulici či fasádu na bývalém kině, vyhazujeme peníze za opravy po vandalských hrdinských skutcích a věřte, nejsou to malé sumy. Stezka vyznání před kostelem Mapa města Trůn z řezbářského sympózia Mapa rybářů

4 Evropský den jazyků na ZŠ a MŠ Nová Bystřice Víkendové vzdělávání pedagogů z Nové Bystřice Z iniciativy Rady Evropy se každoročně dne 26. září slaví Evropský den jazyků. Smyslem této aktivity je upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, které se v Evropě používají, a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání. V dnešní globální společnosti jsou znalosti cizích jazyků nepostradatelné. Když chce člověk studovat nebo pracovat v zahraničí, pak mu obvykle nestačí ovládat jen vlastní mateřštinu. Kdo zná kromě svého mateřského jazyka ještě jeden nebo více jazyků cizích, mívá nejen lepší šance na uplatnění, ale může i lépe poznávat jiné kultury a způsoby života. Také Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice se připojila k těmto oslavám a uspořádala dne 25. září projektový den. Žáci 1. a 2. tříd se seznámili s anglickým a německým jazykem, ve 3. a 4. třídách poznávali slovenský a ruský jazyk. Žáci 5. a 6. ročníků byli rozděleni podle jazyka, který se učí ve škole, a plnili zadané úkoly z německého, anglického, slovenského a ruského jazyka. Žáci 7. a 8. tříd zažili motivační hodinu francouzského, italského, španělského a ruského jazyka. Žáci 9. tříd strávili dopoledne na golfovém hřišti, kde hovořili s rodilým mluvčím v anglickém a německém jazyce, dozvěděli se základní informace o golfu a potom si tuto hru prakticky vyzkoušeli. Na závěr projektového dne proběhlo zhodnocení celé akce formou dotazníku pro žáky tříd. Výsledky budou zpracovány pomocí grafů a vyvěšeny společně s fotkami na vstupní nástěnce v přízemí školy. Žáci 1. stupně provedou tuto zpětnou vazbu v hodinách výtvarné výchovy a českého jazyka. Žákům byl tak co nejpřijatelnější formou přiblížen cizí jazyk, život obyvatel různých zemí, jejich tradice, historie, literatura, hudba a charakteristické znaky daného státu. Učitelé seznamovali žáky nejen s tím, jak se kde v Evropě mluví, jaké jazyky jsou si podobné, ale i s kulturou těchto zemí a s životem v nich. Naším cílem bylo zvýšit zájem žáků o studium cizích jazyků jako prostředku dorozumívání mezi lidmi různých národností, podpořit toleranci k příslušníkům jiných národů, učit žáky pracovat v týmu a prezentovat výsledky své práce. Zapsala: Mgr. Světlana Kostková, učitelka anglického jazyka a organizátorka celé akce Foto: Mgr. Václav Šilhan V sobotu a v neděli října 2009 proběhla další vzdělávací akce pedagogů ZŠ a MŠ Nová Bystřice, jež se uskutečnila v rámci grantového projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Tento projekt byl podpořen z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 25 pedagogů základní školy strávilo víkend v nedalekém Dolním Žďáru v penzionu Sigma. Zde proběhl jejich v pořadí již druhý výjezdní seminář. Tentokrát nesl název Inovativní metody a formy práce ve výuce na ZŠ. Prožitkový seminář, vedený zkušenou lektorkou Mgr. Danou Forýtkovou, poskytl učitelům mnoho informací o nových aktivizujících metodách ve výuce, které jsou alternativou tradičnímu frontálnímu vyučování. Seminář byl zaměřen na principy skupinové a kooperativní práce a metody kooperativní výuky. Učitelé si prakticky vyzkoušeli konkrétní postupy při kooperativním učení. Prostředí penzionu Sigma poskytlo této akci skutečně kvalitní zázemí, a doplnilo tak příjemnou pracovní atmosféru, jež tu po oba dny panovala. Vedení školy a manažerky projektu děkují všem kolegyním a kolegům za vstřícnost, píli a snahu rozšířit si své poznatky, a být tak příkladem těm, na nichž nám záleží nejvíce, našim dětem, žákům naší školy. Josefa Rykrová, zástupkyně ředitele školy a hlavní manažerka projektu Foto: Marika Hauserová, věcná manažerka projektu Akce pořádané školou ve II. pololetí šk. roku 2008/ dokončení fotbalový Mc Donald s Cup JH okresní kolo 1. místo v základní skupině a postup, v konečném pořadí celkově 5. místo z 19 zúčastněných škol okresu. Reprezentovali: Adam Zimola, Ondřej Brus, Ondřej Nováček, Luboš Králíček, Pavel Furdanič, Dominik Staš, Lukáš Mrázek, Tomáš Dvořák, David Vrba, Petr Hynek a Marek Budoš mladí zdravotníci okresní kolo JH družstvo I. obsadilo celkově 4. místo. Reprezentovali: Barbora Brusová, Aneta Grausamová, Kristýna Mottlová, Radek Kněžínek, Patrik Komárek a Alexandra Štefanková. Družstvo II. obsadilo celkově 5. místo Lucie Budošová, Kateřina Radová, Petra Trsková, Jiřina Kubátová, David Hadnagy a Karolína Budošová. Org. p. Sotonová ukončena výtvarná soutěž MÁME RÁDI ZVÍŘATA. 1. ročník 1. Martin Němec, 2. Lucie Szücsová, 3. Jan Stáša. 2. ročník 1. Kristýna Klípová, 2. Pavel Hrubeš, 3. Aleš Kuchyňka. 3. ročník 1. Veronika Soukupová, 2. Michala Hauserová, 3. Barbora Koutná. 4. ročník 1. Samina Finneganová, 2. Marek Martínek, 3. Tereza Najmlová. 5. ročník 1. Gabriela Mašková, 2. Eliška Böhmová, 3. Zuzana Musilová roč.- 1. Andrea Robotková, 2. Tereza Blahošová, 3. Tomáš Reitinger roč.- 1. Pavla Černá, 2. Petra Trsková, 3. Jana Volková. Org. p. Sotona, Diwaldová lehká atletika mistrovství JČ kraje jednotlivců v Táboře. Naši reprezentanti ve složení Patrik Komárek, Nela Vaňková, Kristýna Mottlová, Andrea Vrbová a Tereza Hořavová získali celkem 14 medailí. Org. p. Zajíc se žáci 7. tříd zúčastnili exkurze do Antropologického muzea v Humpolci se v informačním středisku konala prezentace výjezdu žáků do Anglie. Org. p. Kostková byl ukončen dlouhodobý turnaj ve florbale

5 školní kolo 1. místo Soudruzi (Michal Veith, Libor Němec, Radek Němec, Roman Volek, Martin Dohnal, Patrik Vik, Jakub Jaroš) 2. místo FK Slovan, 3. místo Amatéři, 4. místo Atleti (dívčí družstvo). Org. p. Tesař lehká atletika Pohár rozhlasu - okresní kolo mladší dívky 2. místo (Anna Švejdová, Šárka Řežábková, Michaela Hošková, Kateřina Vrbová, Monika Nováková, Kateřina Cihlářová, Hana Vrecková a Karolína Budošová) - starší žáci 5. místo (Jan Schramhauser, Tomáš Kratochvíl, David Čech, Richard Jaroš, David Hora, Patrik Komárek, Petr Polanský a Tomáš Vojta) - starší dívky 1. místo a postup do krajského kola (Jana Suchá, Šárka Meislová, Nela Vaňková, Iva Vaňková, Kristýna Mottlová, Tereza Hořavová a Andrea Vrbová). Org. p. Zajíc lehká atletika okresní kolo soutěže ASPV v JH 1. místa Jana Komárková a Iva Přívětivá (postup do kraje), 2. místa Blanka Havlíčková a Pavlína Paďourková (postup do kraje), 3. místo Matěj Svozil, 5. místa Sára Sklenárová a Petr Kos, 6. místa Barbora Koutná a Aneta Přívětivá. Dále se zúčastnili: Nikola Jančíová, Veronika Balková, Veronika Molová, Nikola Schramhauserová, Natálie Heřmánková, Adéla Zmeškalová, Eva Tesařová, Iveta Nováková, Lenka Schramhauserová, Aleš Kuchyňka, Jan Baudyš a Michal Baudyš. Org. E.a.M. Tesařovi malá kopaná okresní kolo v JH celkově 4. místo z 12 účastníků. Reprezentovali: Jan Schramhauser, David Čech, Tomáš Kratochvíl, Tomáš Vojta, David Hora, Michal Veith, Filip Hudeček, Patrik Komárek, Martin Dohnal, Petr Jaroš, Jakub Jaroš a Zdeněk Březina. Org. p. Tesař se konala již tradiční akce v rámci oslav MDD Pokreslete náměstí XVI. ročník školní atletické olympiády 2.6. lehká atletika Pohár rozhlasu krajské kolo v Praze starší žákyně 1. místo a postup do celostátního kola (Tereza Hořavová, Kristýna Mottlová, Nela Vaňková, Andrea Vrbová, Šárka Meislová, Iva Vaňková a Aneta Grausamová) Org. p. Zajíc 6.6. lehká atletika krajské kolo soutěže ASPV v ČB 1. místo Pavlína Paďourková, 2. místo Blanka Havlíčková, 3. místo Jana Komárková (všechny postoupily do republikového kola), 5. místo Sára Sklenárová, 15. místo Aneta Přívětivá, 6. místo Matěj Svozil a Iva Přívětivá v kategorii dorostenek 1. místo (postup do republikového kola). Org. E. a M. Tesařovi 9.6. lehká atletika Pohár rozhlasu celostátní kolo ve Staré Boleslavi starší žákyně vybojovaly skvělé 4. místo (Nela Vaňková, Kristýna Mottlová, Tereza Hořavová, Andrea Vrbová, Iva Vaňková, Šárka Meislová a Aneta Grausamová) Org. p. Zajíc gymnastika školní kolo ASPV soutěž chlapců 1. a 2. třídy: 1. Aleš Kuchyňka, 2. Jan Baudyš, 3. M. Baudyš, 3. a 4. třídy: 1. Matěj Svozil, 2. Jindřich Stránský, 3. Vojtěch Beneš Org. E. a M. Tesařovi lehká atletika atletický trojboj žáků 1. stupně okresní kolo družstvo získalo v celkovém hodnocení 5. místo. Svou kategorii vyhrála Pavlína Paďourková, dále reprezentovali Sára Sklenárová, Blanka Havlíčková, Marek Běhoun, Josef Klíma, Marek Budoš, Tomáš Dvořák a Gabriela Mašková. Org. p. Dvořáková lehká atletika atletický čtyřboj celostátní kolo v Chodově starší žákyně získaly 10. místo (Nela Vaňková, Tereza Hořavová, Kristýna Mottlová a Iva Vaňková) Org. p. Zajíc lehká atletika celostátní kolo soutěže ASPV. Pavlína Paďourková získala v kategorii mladších žákyň II 1. místo a byla členkou vítězného družstva. Jana Komárková v téže kategorii vybojovala 9. místo a byla rovněž členkou vítězného družstva.blanka Havlíčková získala v kategorii mladších dívek I 35. místo. Org. E. a M. Tesařovi Kinderiáda celostátní finále v Praze 1. místo Michala Hauserová v hodu plným míčem, 2. místo Štěpán Svoboda v běhu na 60 m, 3. místo Pavlína Paďourková v hodu míčkem. Dále reprezentovali: Tomáš Dvořák, Jana Komárková, Jakub Kaiseršot, Blanka Havlíčková a Ondřej Nováček. Družstvo získalo výborné 15. místo ze 42 škol ČR. Org. p. Dvořáková Ze školní kroniky vybrala Miroslava Evjáková Zatočte s elektroodpadem Dne se na náměstí v Nové Bystřici uskutečnila ekoshow Zatočte s elektroodpadem, organizovaná kolektivním systémem Elektrowin pod záštitou starosty Města Nová Bystřice. Hlavním cílem projektu bylo informovat širokou veřejnost o zpětném odběru elektrospotřebičů a o důležitosti ochrany životního prostředí. V dopoledních hodinách se ekoshow zúčastnilo cca 230 dětí ze zdejší ZŠ a MŠ a v odpoledních hodinách byla show zaměřena na komunikaci s veřejností. Během akce bylo vybráno celkem 550kg elektroodpadu. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří (elektro) odpad třídí a šetří tak životní prostředí. Lenka Böhmová, správa majetku města Slunečnice zatočily s elektroodpadem V rámci plnění třídního EKO programu využila třída Slunečnic MŠ akce Zatočíme s elektroodpadem, kterou pořádalo město Nová Bystřice ve spolupráci se společností Elektrowin, a. s.. Děti využily zatím získaných znalostí s tříděním odpadu a s chutí si zasoutěžily. Z akce si odnesly nejen pexesa, magnetky a další drobné dárky, ale hlavně odhodlání smysluplně zacházet s odpadem a chránit své životní prostředí. Nezapomínejme, že pro tyto děti jsme my, tím největším příkladem. Z. Hubingerová, J. Lekešová, třída MŠ - Slunečnice O Z N Á M E N Í Město Nová Bystřice na základě 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění oznamuje občanům, že pronajme v domě čp. 714, Vídeňská ulice, v domě s pečovatelskou službou (penzion pro důchodce) místnost, o kterou si mohou zájemci podat písemnou žádost na Městském úřadě v Nové Bystřici. Žádosti s uvedením Vaší současné bytové a sociální situace zasílejte v době oznámení veřejnosti, nejpozději do na adresu: Město Nová Bystřice, Správa majetku města, Mírové nám. 58, Nová Bystřice Jedná se o: 1 volné místo v domě s pečovatelskou službou (pro muže) 1 volné místo v domě s pečovatelskou službou (pro ženu) Podmínkou poskytnutí místa je uzavření smlouvy na užívání služeb pečovatelské služby Města Nová Bystřice (např. dovážka obědů, nákupů, doprovod k lékaři apod.). Nabídky a připomínky lze předložit v průběhu oznámení veřejnosti. Město Nová Bystřice si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek.

6 Kultura V teple knihovny do Gruzie Zveme všechny občany na přednášku o Gruzii s cestovatelem Janem Skuhrou, která se uskuteční v pátek 20. listopadu od hodin v Městské knihovně Nová Bystřice. Povídání bude doplněno o promítání fotografií. Přijďte se podívat a poslechnout si nevšední zážitky z nevšední cesty, kterou vám cestovní kanceláře nenabídnou. Přehled adventních, vánočních a novoročních akcí Přinášíme Vám přehled kulturních akcí, které se budou konat v době adventní, vánoční a novoroční: Pondělí (pondělí a středa do hodin) bude v IS a MěK k vidění háčkovaný betlém, který uháčkoval kroužek Chobotničky Sobota hodin Vánoční dílna v knihovně ozdoby ze slámy (přihlášky v IS a MěK) Sobota hodin - Adventní trhy v Nové Bystřici na náměstí Neděle hodin - Vánoční diskotéka pro děti na Zlatou neděli v tělocvičně Úterý hodin koncert pod stromečkem Žesťový soubor Trumpet Tune Pátek hodin - Vánoční veřejné koulení o ceny pro děti kuželna hodin - Vánoční veřejné koulení o ceny pro dospělé kuželna Neděle Vánoční jízda Českou Kanadou parní vlak z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a zpět Pátek hodin - Slavnostní novoroční ohňostroj na náměstí Neděle hodin - 1. adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Nové Bystřici koncert varhanní hudby a slova. Legendu o sv. Mikuláši přednese Vladimír Matějček, varhanní skladby barokních mistrů zahraje Aleš Bárta hodin - Rozsvícení vánočního stromu a výzdoby na náměstí Pátek hodin - Zvonečkový a lampiónový průvod sraz se zvonečky a lampiony u ZŠ, průvod půjde na náměstí hodin - Koncert pod stromečkem zahrají a zazpívají táborští Pouličníci. Bude vyhlášen výherce soutěže o nej zvoneček. Středa hodin - Autorské čtení pohádek v městské knihovně bude číst Bára Stluková z knihy Pohádky z Jižních Čech a Šumavy aneb vyprávění kapra Jakuba Pátek hodin - Koncert pod stromečkem Jen tak tak a děti ze ZŠ a MŠ Nová Bystřice Sobota hodin - Turnaj v malé kopané O pohár TS Města NB - sportovní hala hodin - 1. pyžamový bál v KD Koruna. K tanci a poslechu hrají Vrbovci Band, vstupné v pyžamu 50,- Kč, bez pyžama 80,- Kč. Pátek hodin - Dětské divadelní představení v KD Koruna hraje dramatický kroužek ZŠ a MŠ Nová Bystřice. V období od 7. do 18. prosince 2009 proběhne na 2. stupni ZŠ a MŠ Nová Bystřice projekt Vánoce, který bude zakončen právě tímto divadelním a hudebním představením. Sobota Novoroční jízda Českou Kanadou parní vlak z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a zpět Neděle hodin - Novoroční koncert Žesťový soubor Trumpet Tune zahraje v KD Koruna vážnou, i filmovou hudbu. Součástí koncertu bude tradiční občerstvení. Sobota hodin reprezentační ples města Nová Bystřice v KD Koruna. K tanci a poslechu bude hrát Glóbus 2, tradiční bohatá tombola a překvapení. Termín upřesníme v příštím zpravodaji - Kinovečer v KD Koruna Město Nová Bystřice, TJ Jiskra oddíly kopané a kuželek, ZŠ a MŠ vás srdečně zvou na všechny akce! Změna programu vyhrazena. Doplnění a upřesnění akcí a pořad vánočních bohoslužeb přineseme v příštím zpravodaji.

7 Malý čtenář V dětské čtenářské soutěži Čteme se lvem čtenářem, která probíhala v prázdninových měsících v městské knihovně, byl nejúspěšnějším čtenářem Anton Heřmánek. Gratulujme. Miluše Malinová, městská knihovna Jeleni troubili Sport TJ Jiskra Nová Bystřice oddíl kuželek Dne se uskutečnilo zahajovací kolo Poháru mladých nadějí. Pořádáním jednoho ze čtyř turnajů prvního kola byl pověřen oddíl kuželek v Nové Bystřici. Tohoto turnaje se zúčastnilo 44 dětí ve čtyřech kategoriích: mladší žákyně, Přehled výkonů: mladší žáci, starší žákyně a starší žáci. Náš oddíl obsadil poprvé všechny kategorie, kde naši zástupci předvedli solidní výkony, které zaručují všem bodový zisk do průběžného pořadí PMN. Kategorie Jméno Umístění Výkon Body Vánoční koncert s Musicou Bohemicou Jihočeská hudební společnost vás srdečně zve na krásný vánoční koncert. Po ohromném loňském úspěchu vystoupí opět soubor Musica Bohemica s uměleckým vedoucím Jaroslavem Krčkem. Hostem souboru bude tentokrát violista Petr Přibyl, který v první části koncertu společně s Gabrielou Krčkovou vzdá hold starým mistrům, jejichž hudba k vánocům neodmyslitelně patří. Ve druhé části pak zazní tradiční lidové koledy v nádherných úpravách Jaroslava Krčka a ve vynikající interpretaci souboru Musica Bohemica. Jejich koncerty již po mnoho let navozují tu pravou vánoční atmosféru a jsou proto všude beznadějně vyprodány. Koncert se koná ve středu 2. prosince 2009 v Rytířském sále Státního hradu a zámku. Začátek koncertu je v 19,30. Vstupné: 250 Kč přední řady, 180 Kč ostatní a 90 Kč děti do 12 let. Předprodej vstupenek Dne zažily děti ze 4. A základní školy zajímavý říjnový podvečer. Paní učitelka Jana Dvořáková spolu s myslivcem Lubošem Březinou jeli s dětmi do Klenové, kde všichni společně pozorovali jeleny a poslouchali jejich troubení. Navázali tak na školní povídání o přírodě a zvířatech na podzim. Poděkování dětí patří paní učitelce, panu Březinovi a také rodičům, kteří pomohli zajistit odvoz (pí. Koutná a p. Drobil). Všichni si z této akce odnesli nevšední zážitky. Obrázky z troubení jelenů jsou vystaveny v městské knihovně. Miluše Malinová, městská knihovna bude zahájen v polovině listopadu v kanceláři SHZ J. Hradec. Mladší žákyně Böhmová Eliška Vránková Renata Balcarová Simona Běhounová Michaela Mladší žáci Stránský Jindřich Starší žákyně Budošová Pavlína Vrecková Hana Starší žáci: Stránský Jiří Oddíl kuželek děkuje tímto sponzorům turnaje: Restaurace Na Bojišti, p. Urban; Golf-exploitation, s. r. o. Za oddíl kuželek Luboš Vrecko Amatérský turnaj družstev V polovině října byl zahájen na novobystřické čtyřdráze již 29. ročník oblíbeného Amatérského turnaje družstev v kuželkách. Hrají jej čtyřčlenná smíšená družstva mužů a žen, utkání se hrají na 4x60 hodů sdružených. Oproti 28 družstvům předchozího roku se letos do turnaje přihlásilo celkem 27 družstev (21 je z Nové Bystřice, 3 z Číměře, 2 z Jindřichova Hradce a 1 ze Starého Města. Rozpadly se družstva Plíšek a Ticho, z Technických služeb vznikl Old Stars, z Peršláku se stal Vovous, nově vzniklo družstvo Bellatex). Na soupiskách je při začátku uvedeno přes 220 hráčů a hráček a protože družstva mohou své soupisky doplňovat, věříme, že se počet ještě zvýší. Zachována byla 1. liga s 10 družstvy, ve které se dvoukolově utkají nejlepší družstva loňského ročníku. Druhá liga má 17 družstev, zde se bude hrát jednokolově a na závěr 2 utkání nadstavby. Každé družstvo tak odehraje 18 utkání, celkem bude sehráno 243 vzájemných zápasů. Turnaj potrvá s vánoční přestávkou zhruba do poloviny března O průběh turnaje se jako pořadatelé a rozhodčí starají registrovaní členové oddílu kuželek. Aktuality z turnaje budeme zveřejňovat na nástěnce ve městě a na internetových stránkách kuželny. Všem účastníkům přejeme hodně úspěchů a dobré zábavy a zveme i diváky - přijďte se podívat. Za pořádající oddíl kuželek: Zdeněk Hrbek

8 Kavárna s cukrárnou Akce měsíc listopad Pondělí - Slezský chléb (900 g) Úterý - Koblihová kapsa ovocná (70 g) Středa - Toustový chléb světlý (400 g) - Toustový chléb tmavý (400 g) Čtvrtek - Koláček svatební (5 ks balený) Pátek - Listové těsto čerstvé (500 g) Široký výběr mikulášských a vánočních cukrovinek. 31,- 9,50 22,50 22,50 26,90 18,- 24,90 7,50 17,90 17,90 20,90 14,50 Obchod s hračkami a dárkovým zbožím NA MĚSÍC LISTOPAD JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI něco pro zahřátí NOVINKY: - Tomáš Mašinka - Bořek Stavitel - Ovečka Shaun - Bruder - My Little Pony K + K KAFÉ Úterý a Čtvrtek - grog a punč za 15,- Kč Středa - svařák 1x za 25,-!akce! 2x za 40,- - Littlest Petshop - Duhové fixy - Koloboty Široký výběr puzzle Společenské hry Granna - naučné hry pro děti od 3 let - anglické - pexeso - domino - bingo Renata Čiháková Mírové nám. 15, Nová Bystřice Tel.: něco na mlsání PO až PÁ po 16. hod nebalené sladké pečivo od DK OPEN s 10% slevou!!! Stálá nabídka: zákusky, běžné pečivo, teplé nápoje např. káva, čaj, horká čokoláda apod., točená kofola, různé druhy obloženého pečiva. Na objednání: dorty - malé, velké, patrové, dětské, s obrázkem dle vlastního návrhu, šlehačkové, krémové i s čerstvým ovocem, mini zákusky a mini pečivo. DVAKRÁT DO MĚSÍCE BUDEME POŘÁDAT POSEZENÍ S HARMONIKOU INFO NA PRODEJNĚ

9 OBKLADAČSKÉ PRÁCE FIŠER Tel.: Prodám byt 4+1 v OV po rekonstrukci, ul. Tovární 680. Cena dohodou. Tel.: Prodám garáž za Otavanem. Tel.: Dne by oslavil 90. narozeniny pan Vlastimil Bureš. Vzpomínají synové s rodinami. Vyměním byt v OV 4+kk za menší + doplatek. Tel.: Jsem soukromý zemědělec a hledám plochy určené k zemědělské výrobě (pole, louky) na Novobystřicku k možnému pronájmu. Dobře zaplatím. Tel : Dne uplyne 5 let, co nás navždy opustil pan Josef Tlapák. Vzpomíná manželka, děti, vnoučata a pravnoučata. PŮJČKY Rychlé vyřízení Nové lepší podmínky Volejte ihned - vyřízení tentýž den!!! Máte EXEKUCI-Vyřešíme Mate důchod? Mateřskou? Práci?... Půjčíme Vám!!! Nízké měsíční splátky!!! - Registry neřešíme Tel.: Máte zájem o návštěvu Mikuláše a čerta? Kontakt v redakci. Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 26. května 2015 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. V úterý 26. května 2015

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM)

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Adresát: VR ČSKe Atletická 100/2 160 17 Praha 6, Strahov Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Tímto podává sportovní klub karate ( dále jen SK) Kamura ryu shotokan Ústí nad Labem žádost

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Velké ceny Jihlavy. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=11249. Výsledky. 1 z 7 8.9.2009 22:06. Datum konání: 5.9.2009. Jihlava.

Velké ceny Jihlavy. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=11249. Výsledky. 1 z 7 8.9.2009 22:06. Datum konání: 5.9.2009. Jihlava. 1 z 7 8.9.2009 22:06 Výsledky Velké ceny Jihlavy Datum konání: 5.9.2009 Místo konání: Pořadatel: Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Jihlava Atletika Jihlava Anděl/Nováková Jiří Goth Ivan

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Akce pořádané základní školou v 2. pololetí školního roku 2007/08 O Z N Á M E N Í

Akce pořádané základní školou v 2. pololetí školního roku 2007/08 O Z N Á M E N Í Z jednání Rady města 13. 8. 2008 RM schválila výsledek VŘ na Demolici areálu bývalé Policie dle doporučení výběrové komise a schválila podepsání smlouvy s vítěznou firmou RM schválila výsledek výběrového

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Vánoční dílničky Vyučující a vychovatelky školní družiny srdečně zvou rodiče a budoucí prvňáčky na TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY Přijďte si s námi: zazpívat udělat

Více

23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec

23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec 23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec pořadí 1. disciplína 1x žcim 11 10.00 1 VK VAJGAR J.Hradec NOVÁK Pavel 2 VK VAJGAR J.Hradec NESNÍDAL Otakar 3 VK VAJGAR J.Hradec JIROUŠEK Tomáš 4 VK JISKRA Třeboň

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2013

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2013 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2013 Návrh na udělení Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Patrik

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2013

V Ř E S K O V Á K listopad 2013 V Ř E S K O V Á K listopad 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, práce na kanalizaci se již dostaly opravdu ke svému konci, nyní nás ještě čeká papírová bitva. Bohužel musím oznámit, že spuštění proběhne

Více

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Program: 1. Informace o činnosti oddílu za rok 2013: soutěže družstev turnaje jednotlivců pořádané naším oddílem výsledky našich hráčů na turnajích hospodaření oddílu

Více

2. kolo Moravskoslezské ligy mládeže 2007 Žďár nad Sázavou, 24.3.2007 UPRAVENÁ VERZE, 27.3.2007

2. kolo Moravskoslezské ligy mládeže 2007 Žďár nad Sázavou, 24.3.2007 UPRAVENÁ VERZE, 27.3.2007 1. 100 PP hoši D 1. Bartek Jan 94 N.Jičín 0:48.84 830 50 2. Soviš Vladimír 94 Zlín 0:51.77 726 46 3. Tesař Jan 94 ČOCH.Žďár 0:51.85 723 42 4. Španihel Petr 95 N.Jičín 0:52.12 714 39 5. Jarolím Jakub 95

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu V. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 2. - 3. 10. 2010 Turnaj se bude konat

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Výsledková listina KBS v karate

Výsledková listina KBS v karate SVAZ KARATE PLZEŇSKÉHO KRAJE Paroubkova 535, 344 01 Domažlice Ing. Zdeněk Kubalík předseda STK E-mail: kubalikz@email.cz Výsledková listina KBS v karate Název: II. ročník Chodského poháru Datum konání:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více