ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009"

Transkript

1 Ročník 11, číslo 11 Listopad 2009 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Vítání občánků V sobotu 3. října 2009 přivítal pan starosta Vladimír Bláha děti do života v Nové Bystřici. Redakce se přidává a dětem přeje pěkné bezstarostné dětství a rodičům mnoho radosti z dětí. děti zleva: Jana Slabá, Vojtěch Sklenka, Jan Bureš Ondřej Jelínek, Ella Kotyzová Sebastian Škarda, Libor Steklý, Václav Čihák Petr Bednář, Tomáš Dvořák, Adam František Najml, Jan Šetka

2 Jednání Rady města Rada se zabývala stavem městských lesů ve vztahu k napadení dřevní hmoty kůrovcem. Lesní odborný hospodář p. Kršek ubezpečil radní, že se stromy napadené kůrovcem stačí včas likvidovat a celá situace je pod kontrolou. 2. Rada města schválila rozpočtovou změnu č. 2 uvnitř rozpočtu ZŠ. 3. Rada města pověřila firmu Recte s.r.o. výkonem zadavatelské činnosti k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby a dodavatele volného interiéru pro akci Rekonstrukce areálu kulturního domu na multifunkční komplex. 4. Rada města neschválila žádost o povolení přejezdu státní hranice na hraničním přechodu Smrčná Haugschlag osobním vozem. 5. Rada města schválila uzavření Darovací smlouvy s firmou Techmat, a.s., jejímž předmětem je finanční příspěvek na nákup sociálního automobilu. 6. Rada města uložila starostovi města projednat s Policií ČR zhoršení dopravní situace v ulicích Žižkova, Švermova a Vídeňská. Jedná se především o zvýšenou kontrolu parkování na chodnících, odstavování i nepojízdných vozidel na komunikace a parkování v příliš úzkých úsecích těchto cest. 7. V majetkových záležitostech se rada zabývala 15 žádostmi občanů a firem. 4. Rada města projednala úspěchy sportovce Patrika Komárka v hodu oštěpem a jako poděkování mu odsouhlasila věcnou odměnu. 5. Rada města neschválila žádost Hospice sv. Jana Neumanna z Prachatic o poskytnutí finančního příspěvku na jeho činnost. 6. Rada města schválila uzavření smlouvy s tanečním orchestrem Globus 2 z J. Hradce na hudební produkci v rámci městského plesu. 7. V majetkových záležitostech se rada zabývala 9 žádostmi občanů a firem. Oznámení Technické služby Města Nová Bystřice oznamují občanům, že od 1. listopadu 2009 do 31. března 2010 bude na sběrném dvoře platit tato pracovní doba: Středa Pátek Policie apeluje - neprodávejte alkohol dětem hodin hodin Sobota hodin Václav Tomášek, jednatel TS Jednání Zastupitelstva města Na programu tohoto mimořádného zasedání zastupitelstva města byly pouze dva body : 1. Zastupitelé projednali a schválili zadání regulačního plánu Smrčná. Cílem a smyslem vydání regulačního plánu v lokalitě Smrčná je usměrnění výstavby v této pěkné a z pohledu našeho i investorů atraktivní části Nové Bystřice. Regulační plán stanovuje rozložení komunikací, lokalizuje možné rozdělení stavebních parcel, určuje přibližný vzhled RD, které se zde budou v budoucnu stavět. Zabrání se tím možné živelnosti a architektonické ekvilibristice, na kterou je stavební zákon krátký. Budoucí stavebníci budou muset respektovat, že jejich rodinný dům bude stát Jednání Rady města Rada města schválila Nařízení Města č. 1/2009, které vymezuje úseky místních komunikací a chodníků ve správním území města N. Bystřice, na kterých se nebude z důvodu malého dopravního významu zajišťovat sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a ledu. S tímto Rozhodnutím se mohou ve vesnici v blízkosti lesa a přírodní rezervace Blanko, na dohled od golfového hřišti a kousek od hranic s Rakouskem. 2. Zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o dílo Stavební úpravy školní kuchyně a jídelny v N. Bystřici Městu se konečně podařilo získat finanční prostředky na opravu školní jídelny, která již nesplňuje normy EU. Do konce roku 2009 by měly být realizovány stavební úpravy, tzn. výměna oken, zateplení stropu a především nové rozvody elektro a vodoinstalace včetně odpadů a vzduchotechniky. V roce příštím by měla následovat 2. etapa, kdy dojde k vybavení kuchyně novou technologií. občané seznámit na úřední desce ve vestibulu budovy městského úřadu či na internetových stránkách města. 2. Rada města schválila opravu vodovodního potrubí v bytě města v čp. 79 ve Vídeňské ulici. 3. Rada města souhlasila se slevou z pronájmu sálu KD Koruna mysliveckému sdružení BOR. PČR OOP Nová Bystřice provádí průběžně kontroly na podávání alkoholu osobám mladším 18 let. Jednou takovou kontrolou, která byla provedena počátkem měsíce října 2009, bylo zjištěno několik podnapilých mladistvých osob z Nové Bystřice. V 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích je mj. uvedeno, že: Přestupku se dopustí ten, kdo prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě mladší osmnácti let, osobě, o níž lze mít pochybnosti, zda splňuje podmínky věku,. V případě soustavnosti nebo podávání alkoholu ve větší míře by se dokonce mohlo jednat o trestný čin. Proto apeluji na provozovatele restaurací, pohostinství, ale také obchodů, kde se prodává alkohol, aby dodržovali zákon a neprodávali alkohol dětem. Nejsou to ovšem jen prodejci, ale i starší kamarádi, kteří umožňují požívat alkoholické nápoje osobám, kterým je to zakázáno. I pro ty platí ustanovení výše zmíněného zákona. Současně doporučuji rodičům, i přes důvěru v abstinenci svých dětí, aby se občas přesvědčili, zda z jejich syna či dcery není cítit alkohol. JUDr. Martin Havel, zástupce vedoucího oddělení

3 Lhostejnost a nevšímavost nás stojí mnoho peněz V neděli ráno mě zastavila sousedka se slovy, že zase někdo rozbil - tentokrát informační tabuli Stezka 20. století, která je umístěná před kostelem sv. Petra a Pavla v N. Bystřici, a že nechápe, jak může být někdo tak. Stalo se to o říjnovém víkendu, takže to zřejmě nezpůsobili turisté, kterých s příchodem sychravého počasí razantně ubylo, ale někdo místní. ho sloupu. A to už vůbec nepřipomínám prostor balustrád u zámku, či umělecké výtvory na dřevěných sochách vytvořených řezbáři v rámci jejich sympózia. A tak se ptám, zda se dá s tímto drobným vandalstvím něco dělat? Neusnadňujeme vandalům jejich řádění tím, že to nechceme vidět, že to není naše starost, že máme strach někoho Koncem letošního roku se nám podařilo získat finanční prostředky na nákup nových laviček, květináčů a odpadkových košů. Na jaře je rozmístíme do prostoru Mírového náměstí a chtěl bych tímto poprosit všechny slušné spoluobčany, aby nám je pomohli ohlídat, aby mohli sloužit svému účelu. Mgr. Rudolf Hubinger, tajemník města Zničené zábradlí před krabicí Bohužel, nejedná se o nahodilou drobnou výtržnost, kdy zřejmě mladí návštěvníci diskotéky či některý z místních opilců si zvyšuje své ego na předmětech, které slouží nám všem. V tomto týdnu jsme rozhodli o uzamčení veřejných záchodů na Mírovém náměstí o víkendech, protože zde pravidelně někdo láme kovové trubičky, kterými natéká voda do pisoárů, zničeny zde jsou i držáky toaletních papírů, žárovky zde doplňujeme neustále. Každý občan našeho města si nemůže nevšimnout neskutečného nepořádku zpravidla v sobotu ráno kolem morového sloupu a kašny na náměstí; letos v sezóně jsme nechávali tyto prostory uklízet mimořádně právě i v sobotu dopoledne, aby si návštěvníci našeho města nekazili první dojem okamžitě při vystoupení z auta na parkovišti. Dnes ráno jsem šel na radnici a zřejmě proto, že je den po státním svátku a naše děti měli prázdniny, musel jsem okamžitě volat na technické služby, aby šli uklízet lahve, krabice od pizzy, nejrůznější sáčky od chipsů, které se opět povalují kolem morové- Prostory zámeckého parku napomenout, že prostě zavíráme oči před vandalstvím. Proč se bojíme těchto zatím možná malých grázlů? Musíme si uvědomit, že agresivita takovýchto individuí se může stupňovat a přecházet od ničení věcí k agresi vůči zvířatům a následně i lidem (to jsou známé 4 stupně agrese: 1. slovní, 2. věc, 3. zvíře, 4. člověk). Zřejmě nám chybí určitá osobní statečnost označovat věci skutečnými jmény, např. dojít na Město a říct : Včera v deset hodin večer zničil XY lavičku na náměstí tím, že po ní skákal. Tady to máte písemně a já to klidně odsvědčím. A nebo zvednout telefon, vytočit úřadovna místní Policie a tam vandalství oznámit. Neustálé opravy poškozovaných věcí musí někdo zaplatit a pokud to nebude viník, platíme to my všichni z našeho rozpočtu města. A tak místo toho, abychom pomohli např. zdravotně postiženým občanům nebo opravili chodník v Hradecké ulici či fasádu na bývalém kině, vyhazujeme peníze za opravy po vandalských hrdinských skutcích a věřte, nejsou to malé sumy. Stezka vyznání před kostelem Mapa města Trůn z řezbářského sympózia Mapa rybářů

4 Evropský den jazyků na ZŠ a MŠ Nová Bystřice Víkendové vzdělávání pedagogů z Nové Bystřice Z iniciativy Rady Evropy se každoročně dne 26. září slaví Evropský den jazyků. Smyslem této aktivity je upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, které se v Evropě používají, a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání. V dnešní globální společnosti jsou znalosti cizích jazyků nepostradatelné. Když chce člověk studovat nebo pracovat v zahraničí, pak mu obvykle nestačí ovládat jen vlastní mateřštinu. Kdo zná kromě svého mateřského jazyka ještě jeden nebo více jazyků cizích, mívá nejen lepší šance na uplatnění, ale může i lépe poznávat jiné kultury a způsoby života. Také Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice se připojila k těmto oslavám a uspořádala dne 25. září projektový den. Žáci 1. a 2. tříd se seznámili s anglickým a německým jazykem, ve 3. a 4. třídách poznávali slovenský a ruský jazyk. Žáci 5. a 6. ročníků byli rozděleni podle jazyka, který se učí ve škole, a plnili zadané úkoly z německého, anglického, slovenského a ruského jazyka. Žáci 7. a 8. tříd zažili motivační hodinu francouzského, italského, španělského a ruského jazyka. Žáci 9. tříd strávili dopoledne na golfovém hřišti, kde hovořili s rodilým mluvčím v anglickém a německém jazyce, dozvěděli se základní informace o golfu a potom si tuto hru prakticky vyzkoušeli. Na závěr projektového dne proběhlo zhodnocení celé akce formou dotazníku pro žáky tříd. Výsledky budou zpracovány pomocí grafů a vyvěšeny společně s fotkami na vstupní nástěnce v přízemí školy. Žáci 1. stupně provedou tuto zpětnou vazbu v hodinách výtvarné výchovy a českého jazyka. Žákům byl tak co nejpřijatelnější formou přiblížen cizí jazyk, život obyvatel různých zemí, jejich tradice, historie, literatura, hudba a charakteristické znaky daného státu. Učitelé seznamovali žáky nejen s tím, jak se kde v Evropě mluví, jaké jazyky jsou si podobné, ale i s kulturou těchto zemí a s životem v nich. Naším cílem bylo zvýšit zájem žáků o studium cizích jazyků jako prostředku dorozumívání mezi lidmi různých národností, podpořit toleranci k příslušníkům jiných národů, učit žáky pracovat v týmu a prezentovat výsledky své práce. Zapsala: Mgr. Světlana Kostková, učitelka anglického jazyka a organizátorka celé akce Foto: Mgr. Václav Šilhan V sobotu a v neděli října 2009 proběhla další vzdělávací akce pedagogů ZŠ a MŠ Nová Bystřice, jež se uskutečnila v rámci grantového projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Tento projekt byl podpořen z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 25 pedagogů základní školy strávilo víkend v nedalekém Dolním Žďáru v penzionu Sigma. Zde proběhl jejich v pořadí již druhý výjezdní seminář. Tentokrát nesl název Inovativní metody a formy práce ve výuce na ZŠ. Prožitkový seminář, vedený zkušenou lektorkou Mgr. Danou Forýtkovou, poskytl učitelům mnoho informací o nových aktivizujících metodách ve výuce, které jsou alternativou tradičnímu frontálnímu vyučování. Seminář byl zaměřen na principy skupinové a kooperativní práce a metody kooperativní výuky. Učitelé si prakticky vyzkoušeli konkrétní postupy při kooperativním učení. Prostředí penzionu Sigma poskytlo této akci skutečně kvalitní zázemí, a doplnilo tak příjemnou pracovní atmosféru, jež tu po oba dny panovala. Vedení školy a manažerky projektu děkují všem kolegyním a kolegům za vstřícnost, píli a snahu rozšířit si své poznatky, a být tak příkladem těm, na nichž nám záleží nejvíce, našim dětem, žákům naší školy. Josefa Rykrová, zástupkyně ředitele školy a hlavní manažerka projektu Foto: Marika Hauserová, věcná manažerka projektu Akce pořádané školou ve II. pololetí šk. roku 2008/ dokončení fotbalový Mc Donald s Cup JH okresní kolo 1. místo v základní skupině a postup, v konečném pořadí celkově 5. místo z 19 zúčastněných škol okresu. Reprezentovali: Adam Zimola, Ondřej Brus, Ondřej Nováček, Luboš Králíček, Pavel Furdanič, Dominik Staš, Lukáš Mrázek, Tomáš Dvořák, David Vrba, Petr Hynek a Marek Budoš mladí zdravotníci okresní kolo JH družstvo I. obsadilo celkově 4. místo. Reprezentovali: Barbora Brusová, Aneta Grausamová, Kristýna Mottlová, Radek Kněžínek, Patrik Komárek a Alexandra Štefanková. Družstvo II. obsadilo celkově 5. místo Lucie Budošová, Kateřina Radová, Petra Trsková, Jiřina Kubátová, David Hadnagy a Karolína Budošová. Org. p. Sotonová ukončena výtvarná soutěž MÁME RÁDI ZVÍŘATA. 1. ročník 1. Martin Němec, 2. Lucie Szücsová, 3. Jan Stáša. 2. ročník 1. Kristýna Klípová, 2. Pavel Hrubeš, 3. Aleš Kuchyňka. 3. ročník 1. Veronika Soukupová, 2. Michala Hauserová, 3. Barbora Koutná. 4. ročník 1. Samina Finneganová, 2. Marek Martínek, 3. Tereza Najmlová. 5. ročník 1. Gabriela Mašková, 2. Eliška Böhmová, 3. Zuzana Musilová roč.- 1. Andrea Robotková, 2. Tereza Blahošová, 3. Tomáš Reitinger roč.- 1. Pavla Černá, 2. Petra Trsková, 3. Jana Volková. Org. p. Sotona, Diwaldová lehká atletika mistrovství JČ kraje jednotlivců v Táboře. Naši reprezentanti ve složení Patrik Komárek, Nela Vaňková, Kristýna Mottlová, Andrea Vrbová a Tereza Hořavová získali celkem 14 medailí. Org. p. Zajíc se žáci 7. tříd zúčastnili exkurze do Antropologického muzea v Humpolci se v informačním středisku konala prezentace výjezdu žáků do Anglie. Org. p. Kostková byl ukončen dlouhodobý turnaj ve florbale

5 školní kolo 1. místo Soudruzi (Michal Veith, Libor Němec, Radek Němec, Roman Volek, Martin Dohnal, Patrik Vik, Jakub Jaroš) 2. místo FK Slovan, 3. místo Amatéři, 4. místo Atleti (dívčí družstvo). Org. p. Tesař lehká atletika Pohár rozhlasu - okresní kolo mladší dívky 2. místo (Anna Švejdová, Šárka Řežábková, Michaela Hošková, Kateřina Vrbová, Monika Nováková, Kateřina Cihlářová, Hana Vrecková a Karolína Budošová) - starší žáci 5. místo (Jan Schramhauser, Tomáš Kratochvíl, David Čech, Richard Jaroš, David Hora, Patrik Komárek, Petr Polanský a Tomáš Vojta) - starší dívky 1. místo a postup do krajského kola (Jana Suchá, Šárka Meislová, Nela Vaňková, Iva Vaňková, Kristýna Mottlová, Tereza Hořavová a Andrea Vrbová). Org. p. Zajíc lehká atletika okresní kolo soutěže ASPV v JH 1. místa Jana Komárková a Iva Přívětivá (postup do kraje), 2. místa Blanka Havlíčková a Pavlína Paďourková (postup do kraje), 3. místo Matěj Svozil, 5. místa Sára Sklenárová a Petr Kos, 6. místa Barbora Koutná a Aneta Přívětivá. Dále se zúčastnili: Nikola Jančíová, Veronika Balková, Veronika Molová, Nikola Schramhauserová, Natálie Heřmánková, Adéla Zmeškalová, Eva Tesařová, Iveta Nováková, Lenka Schramhauserová, Aleš Kuchyňka, Jan Baudyš a Michal Baudyš. Org. E.a.M. Tesařovi malá kopaná okresní kolo v JH celkově 4. místo z 12 účastníků. Reprezentovali: Jan Schramhauser, David Čech, Tomáš Kratochvíl, Tomáš Vojta, David Hora, Michal Veith, Filip Hudeček, Patrik Komárek, Martin Dohnal, Petr Jaroš, Jakub Jaroš a Zdeněk Březina. Org. p. Tesař se konala již tradiční akce v rámci oslav MDD Pokreslete náměstí XVI. ročník školní atletické olympiády 2.6. lehká atletika Pohár rozhlasu krajské kolo v Praze starší žákyně 1. místo a postup do celostátního kola (Tereza Hořavová, Kristýna Mottlová, Nela Vaňková, Andrea Vrbová, Šárka Meislová, Iva Vaňková a Aneta Grausamová) Org. p. Zajíc 6.6. lehká atletika krajské kolo soutěže ASPV v ČB 1. místo Pavlína Paďourková, 2. místo Blanka Havlíčková, 3. místo Jana Komárková (všechny postoupily do republikového kola), 5. místo Sára Sklenárová, 15. místo Aneta Přívětivá, 6. místo Matěj Svozil a Iva Přívětivá v kategorii dorostenek 1. místo (postup do republikového kola). Org. E. a M. Tesařovi 9.6. lehká atletika Pohár rozhlasu celostátní kolo ve Staré Boleslavi starší žákyně vybojovaly skvělé 4. místo (Nela Vaňková, Kristýna Mottlová, Tereza Hořavová, Andrea Vrbová, Iva Vaňková, Šárka Meislová a Aneta Grausamová) Org. p. Zajíc gymnastika školní kolo ASPV soutěž chlapců 1. a 2. třídy: 1. Aleš Kuchyňka, 2. Jan Baudyš, 3. M. Baudyš, 3. a 4. třídy: 1. Matěj Svozil, 2. Jindřich Stránský, 3. Vojtěch Beneš Org. E. a M. Tesařovi lehká atletika atletický trojboj žáků 1. stupně okresní kolo družstvo získalo v celkovém hodnocení 5. místo. Svou kategorii vyhrála Pavlína Paďourková, dále reprezentovali Sára Sklenárová, Blanka Havlíčková, Marek Běhoun, Josef Klíma, Marek Budoš, Tomáš Dvořák a Gabriela Mašková. Org. p. Dvořáková lehká atletika atletický čtyřboj celostátní kolo v Chodově starší žákyně získaly 10. místo (Nela Vaňková, Tereza Hořavová, Kristýna Mottlová a Iva Vaňková) Org. p. Zajíc lehká atletika celostátní kolo soutěže ASPV. Pavlína Paďourková získala v kategorii mladších žákyň II 1. místo a byla členkou vítězného družstva. Jana Komárková v téže kategorii vybojovala 9. místo a byla rovněž členkou vítězného družstva.blanka Havlíčková získala v kategorii mladších dívek I 35. místo. Org. E. a M. Tesařovi Kinderiáda celostátní finále v Praze 1. místo Michala Hauserová v hodu plným míčem, 2. místo Štěpán Svoboda v běhu na 60 m, 3. místo Pavlína Paďourková v hodu míčkem. Dále reprezentovali: Tomáš Dvořák, Jana Komárková, Jakub Kaiseršot, Blanka Havlíčková a Ondřej Nováček. Družstvo získalo výborné 15. místo ze 42 škol ČR. Org. p. Dvořáková Ze školní kroniky vybrala Miroslava Evjáková Zatočte s elektroodpadem Dne se na náměstí v Nové Bystřici uskutečnila ekoshow Zatočte s elektroodpadem, organizovaná kolektivním systémem Elektrowin pod záštitou starosty Města Nová Bystřice. Hlavním cílem projektu bylo informovat širokou veřejnost o zpětném odběru elektrospotřebičů a o důležitosti ochrany životního prostředí. V dopoledních hodinách se ekoshow zúčastnilo cca 230 dětí ze zdejší ZŠ a MŠ a v odpoledních hodinách byla show zaměřena na komunikaci s veřejností. Během akce bylo vybráno celkem 550kg elektroodpadu. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří (elektro) odpad třídí a šetří tak životní prostředí. Lenka Böhmová, správa majetku města Slunečnice zatočily s elektroodpadem V rámci plnění třídního EKO programu využila třída Slunečnic MŠ akce Zatočíme s elektroodpadem, kterou pořádalo město Nová Bystřice ve spolupráci se společností Elektrowin, a. s.. Děti využily zatím získaných znalostí s tříděním odpadu a s chutí si zasoutěžily. Z akce si odnesly nejen pexesa, magnetky a další drobné dárky, ale hlavně odhodlání smysluplně zacházet s odpadem a chránit své životní prostředí. Nezapomínejme, že pro tyto děti jsme my, tím největším příkladem. Z. Hubingerová, J. Lekešová, třída MŠ - Slunečnice O Z N Á M E N Í Město Nová Bystřice na základě 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění oznamuje občanům, že pronajme v domě čp. 714, Vídeňská ulice, v domě s pečovatelskou službou (penzion pro důchodce) místnost, o kterou si mohou zájemci podat písemnou žádost na Městském úřadě v Nové Bystřici. Žádosti s uvedením Vaší současné bytové a sociální situace zasílejte v době oznámení veřejnosti, nejpozději do na adresu: Město Nová Bystřice, Správa majetku města, Mírové nám. 58, Nová Bystřice Jedná se o: 1 volné místo v domě s pečovatelskou službou (pro muže) 1 volné místo v domě s pečovatelskou službou (pro ženu) Podmínkou poskytnutí místa je uzavření smlouvy na užívání služeb pečovatelské služby Města Nová Bystřice (např. dovážka obědů, nákupů, doprovod k lékaři apod.). Nabídky a připomínky lze předložit v průběhu oznámení veřejnosti. Město Nová Bystřice si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek.

6 Kultura V teple knihovny do Gruzie Zveme všechny občany na přednášku o Gruzii s cestovatelem Janem Skuhrou, která se uskuteční v pátek 20. listopadu od hodin v Městské knihovně Nová Bystřice. Povídání bude doplněno o promítání fotografií. Přijďte se podívat a poslechnout si nevšední zážitky z nevšední cesty, kterou vám cestovní kanceláře nenabídnou. Přehled adventních, vánočních a novoročních akcí Přinášíme Vám přehled kulturních akcí, které se budou konat v době adventní, vánoční a novoroční: Pondělí (pondělí a středa do hodin) bude v IS a MěK k vidění háčkovaný betlém, který uháčkoval kroužek Chobotničky Sobota hodin Vánoční dílna v knihovně ozdoby ze slámy (přihlášky v IS a MěK) Sobota hodin - Adventní trhy v Nové Bystřici na náměstí Neděle hodin - Vánoční diskotéka pro děti na Zlatou neděli v tělocvičně Úterý hodin koncert pod stromečkem Žesťový soubor Trumpet Tune Pátek hodin - Vánoční veřejné koulení o ceny pro děti kuželna hodin - Vánoční veřejné koulení o ceny pro dospělé kuželna Neděle Vánoční jízda Českou Kanadou parní vlak z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a zpět Pátek hodin - Slavnostní novoroční ohňostroj na náměstí Neděle hodin - 1. adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Nové Bystřici koncert varhanní hudby a slova. Legendu o sv. Mikuláši přednese Vladimír Matějček, varhanní skladby barokních mistrů zahraje Aleš Bárta hodin - Rozsvícení vánočního stromu a výzdoby na náměstí Pátek hodin - Zvonečkový a lampiónový průvod sraz se zvonečky a lampiony u ZŠ, průvod půjde na náměstí hodin - Koncert pod stromečkem zahrají a zazpívají táborští Pouličníci. Bude vyhlášen výherce soutěže o nej zvoneček. Středa hodin - Autorské čtení pohádek v městské knihovně bude číst Bára Stluková z knihy Pohádky z Jižních Čech a Šumavy aneb vyprávění kapra Jakuba Pátek hodin - Koncert pod stromečkem Jen tak tak a děti ze ZŠ a MŠ Nová Bystřice Sobota hodin - Turnaj v malé kopané O pohár TS Města NB - sportovní hala hodin - 1. pyžamový bál v KD Koruna. K tanci a poslechu hrají Vrbovci Band, vstupné v pyžamu 50,- Kč, bez pyžama 80,- Kč. Pátek hodin - Dětské divadelní představení v KD Koruna hraje dramatický kroužek ZŠ a MŠ Nová Bystřice. V období od 7. do 18. prosince 2009 proběhne na 2. stupni ZŠ a MŠ Nová Bystřice projekt Vánoce, který bude zakončen právě tímto divadelním a hudebním představením. Sobota Novoroční jízda Českou Kanadou parní vlak z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a zpět Neděle hodin - Novoroční koncert Žesťový soubor Trumpet Tune zahraje v KD Koruna vážnou, i filmovou hudbu. Součástí koncertu bude tradiční občerstvení. Sobota hodin reprezentační ples města Nová Bystřice v KD Koruna. K tanci a poslechu bude hrát Glóbus 2, tradiční bohatá tombola a překvapení. Termín upřesníme v příštím zpravodaji - Kinovečer v KD Koruna Město Nová Bystřice, TJ Jiskra oddíly kopané a kuželek, ZŠ a MŠ vás srdečně zvou na všechny akce! Změna programu vyhrazena. Doplnění a upřesnění akcí a pořad vánočních bohoslužeb přineseme v příštím zpravodaji.

7 Malý čtenář V dětské čtenářské soutěži Čteme se lvem čtenářem, která probíhala v prázdninových měsících v městské knihovně, byl nejúspěšnějším čtenářem Anton Heřmánek. Gratulujme. Miluše Malinová, městská knihovna Jeleni troubili Sport TJ Jiskra Nová Bystřice oddíl kuželek Dne se uskutečnilo zahajovací kolo Poháru mladých nadějí. Pořádáním jednoho ze čtyř turnajů prvního kola byl pověřen oddíl kuželek v Nové Bystřici. Tohoto turnaje se zúčastnilo 44 dětí ve čtyřech kategoriích: mladší žákyně, Přehled výkonů: mladší žáci, starší žákyně a starší žáci. Náš oddíl obsadil poprvé všechny kategorie, kde naši zástupci předvedli solidní výkony, které zaručují všem bodový zisk do průběžného pořadí PMN. Kategorie Jméno Umístění Výkon Body Vánoční koncert s Musicou Bohemicou Jihočeská hudební společnost vás srdečně zve na krásný vánoční koncert. Po ohromném loňském úspěchu vystoupí opět soubor Musica Bohemica s uměleckým vedoucím Jaroslavem Krčkem. Hostem souboru bude tentokrát violista Petr Přibyl, který v první části koncertu společně s Gabrielou Krčkovou vzdá hold starým mistrům, jejichž hudba k vánocům neodmyslitelně patří. Ve druhé části pak zazní tradiční lidové koledy v nádherných úpravách Jaroslava Krčka a ve vynikající interpretaci souboru Musica Bohemica. Jejich koncerty již po mnoho let navozují tu pravou vánoční atmosféru a jsou proto všude beznadějně vyprodány. Koncert se koná ve středu 2. prosince 2009 v Rytířském sále Státního hradu a zámku. Začátek koncertu je v 19,30. Vstupné: 250 Kč přední řady, 180 Kč ostatní a 90 Kč děti do 12 let. Předprodej vstupenek Dne zažily děti ze 4. A základní školy zajímavý říjnový podvečer. Paní učitelka Jana Dvořáková spolu s myslivcem Lubošem Březinou jeli s dětmi do Klenové, kde všichni společně pozorovali jeleny a poslouchali jejich troubení. Navázali tak na školní povídání o přírodě a zvířatech na podzim. Poděkování dětí patří paní učitelce, panu Březinovi a také rodičům, kteří pomohli zajistit odvoz (pí. Koutná a p. Drobil). Všichni si z této akce odnesli nevšední zážitky. Obrázky z troubení jelenů jsou vystaveny v městské knihovně. Miluše Malinová, městská knihovna bude zahájen v polovině listopadu v kanceláři SHZ J. Hradec. Mladší žákyně Böhmová Eliška Vránková Renata Balcarová Simona Běhounová Michaela Mladší žáci Stránský Jindřich Starší žákyně Budošová Pavlína Vrecková Hana Starší žáci: Stránský Jiří Oddíl kuželek děkuje tímto sponzorům turnaje: Restaurace Na Bojišti, p. Urban; Golf-exploitation, s. r. o. Za oddíl kuželek Luboš Vrecko Amatérský turnaj družstev V polovině října byl zahájen na novobystřické čtyřdráze již 29. ročník oblíbeného Amatérského turnaje družstev v kuželkách. Hrají jej čtyřčlenná smíšená družstva mužů a žen, utkání se hrají na 4x60 hodů sdružených. Oproti 28 družstvům předchozího roku se letos do turnaje přihlásilo celkem 27 družstev (21 je z Nové Bystřice, 3 z Číměře, 2 z Jindřichova Hradce a 1 ze Starého Města. Rozpadly se družstva Plíšek a Ticho, z Technických služeb vznikl Old Stars, z Peršláku se stal Vovous, nově vzniklo družstvo Bellatex). Na soupiskách je při začátku uvedeno přes 220 hráčů a hráček a protože družstva mohou své soupisky doplňovat, věříme, že se počet ještě zvýší. Zachována byla 1. liga s 10 družstvy, ve které se dvoukolově utkají nejlepší družstva loňského ročníku. Druhá liga má 17 družstev, zde se bude hrát jednokolově a na závěr 2 utkání nadstavby. Každé družstvo tak odehraje 18 utkání, celkem bude sehráno 243 vzájemných zápasů. Turnaj potrvá s vánoční přestávkou zhruba do poloviny března O průběh turnaje se jako pořadatelé a rozhodčí starají registrovaní členové oddílu kuželek. Aktuality z turnaje budeme zveřejňovat na nástěnce ve městě a na internetových stránkách kuželny. Všem účastníkům přejeme hodně úspěchů a dobré zábavy a zveme i diváky - přijďte se podívat. Za pořádající oddíl kuželek: Zdeněk Hrbek

8 Kavárna s cukrárnou Akce měsíc listopad Pondělí - Slezský chléb (900 g) Úterý - Koblihová kapsa ovocná (70 g) Středa - Toustový chléb světlý (400 g) - Toustový chléb tmavý (400 g) Čtvrtek - Koláček svatební (5 ks balený) Pátek - Listové těsto čerstvé (500 g) Široký výběr mikulášských a vánočních cukrovinek. 31,- 9,50 22,50 22,50 26,90 18,- 24,90 7,50 17,90 17,90 20,90 14,50 Obchod s hračkami a dárkovým zbožím NA MĚSÍC LISTOPAD JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI něco pro zahřátí NOVINKY: - Tomáš Mašinka - Bořek Stavitel - Ovečka Shaun - Bruder - My Little Pony K + K KAFÉ Úterý a Čtvrtek - grog a punč za 15,- Kč Středa - svařák 1x za 25,-!akce! 2x za 40,- - Littlest Petshop - Duhové fixy - Koloboty Široký výběr puzzle Společenské hry Granna - naučné hry pro děti od 3 let - anglické - pexeso - domino - bingo Renata Čiháková Mírové nám. 15, Nová Bystřice Tel.: něco na mlsání PO až PÁ po 16. hod nebalené sladké pečivo od DK OPEN s 10% slevou!!! Stálá nabídka: zákusky, běžné pečivo, teplé nápoje např. káva, čaj, horká čokoláda apod., točená kofola, různé druhy obloženého pečiva. Na objednání: dorty - malé, velké, patrové, dětské, s obrázkem dle vlastního návrhu, šlehačkové, krémové i s čerstvým ovocem, mini zákusky a mini pečivo. DVAKRÁT DO MĚSÍCE BUDEME POŘÁDAT POSEZENÍ S HARMONIKOU INFO NA PRODEJNĚ

9 OBKLADAČSKÉ PRÁCE FIŠER Tel.: Prodám byt 4+1 v OV po rekonstrukci, ul. Tovární 680. Cena dohodou. Tel.: Prodám garáž za Otavanem. Tel.: Dne by oslavil 90. narozeniny pan Vlastimil Bureš. Vzpomínají synové s rodinami. Vyměním byt v OV 4+kk za menší + doplatek. Tel.: Jsem soukromý zemědělec a hledám plochy určené k zemědělské výrobě (pole, louky) na Novobystřicku k možnému pronájmu. Dobře zaplatím. Tel : Dne uplyne 5 let, co nás navždy opustil pan Josef Tlapák. Vzpomíná manželka, děti, vnoučata a pravnoučata. PŮJČKY Rychlé vyřízení Nové lepší podmínky Volejte ihned - vyřízení tentýž den!!! Máte EXEKUCI-Vyřešíme Mate důchod? Mateřskou? Práci?... Půjčíme Vám!!! Nízké měsíční splátky!!! - Registry neřešíme Tel.: Máte zájem o návštěvu Mikuláše a čerta? Kontakt v redakci. Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj květen 2015 Informace z radnice S pomocí žáků základní školy byl v lokalitě Šiběňáku vedle židovského hřbitova vysazen 1 ha nového lesa. Celkem bylo zasazeno 3 382 dubů a 2 000

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj červen 2013 Informace z radnice Koncem měsíce dubna a začátkem května jsme byli svědky dost závažného zhoršení bezpečnostní situace ve městě. Nešlo už jenom o vandalismus nebo narušování

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

INFORMACE Z RADY MĚSTA

INFORMACE Z RADY MĚSTA strana 1 Jindřichohradecký zpravodaj květen 2004 Obsah Informace z rady města 2 Odbor živnostenský, Městská knihovna 3 Výběr z událostí městské policie 4 Společenská kronika Zachyceno kamerou 6 Okénko

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více