ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009"

Transkript

1 Ročník 11, číslo 11 Listopad 2009 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Vítání občánků V sobotu 3. října 2009 přivítal pan starosta Vladimír Bláha děti do života v Nové Bystřici. Redakce se přidává a dětem přeje pěkné bezstarostné dětství a rodičům mnoho radosti z dětí. děti zleva: Jana Slabá, Vojtěch Sklenka, Jan Bureš Ondřej Jelínek, Ella Kotyzová Sebastian Škarda, Libor Steklý, Václav Čihák Petr Bednář, Tomáš Dvořák, Adam František Najml, Jan Šetka

2 Jednání Rady města Rada se zabývala stavem městských lesů ve vztahu k napadení dřevní hmoty kůrovcem. Lesní odborný hospodář p. Kršek ubezpečil radní, že se stromy napadené kůrovcem stačí včas likvidovat a celá situace je pod kontrolou. 2. Rada města schválila rozpočtovou změnu č. 2 uvnitř rozpočtu ZŠ. 3. Rada města pověřila firmu Recte s.r.o. výkonem zadavatelské činnosti k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby a dodavatele volného interiéru pro akci Rekonstrukce areálu kulturního domu na multifunkční komplex. 4. Rada města neschválila žádost o povolení přejezdu státní hranice na hraničním přechodu Smrčná Haugschlag osobním vozem. 5. Rada města schválila uzavření Darovací smlouvy s firmou Techmat, a.s., jejímž předmětem je finanční příspěvek na nákup sociálního automobilu. 6. Rada města uložila starostovi města projednat s Policií ČR zhoršení dopravní situace v ulicích Žižkova, Švermova a Vídeňská. Jedná se především o zvýšenou kontrolu parkování na chodnících, odstavování i nepojízdných vozidel na komunikace a parkování v příliš úzkých úsecích těchto cest. 7. V majetkových záležitostech se rada zabývala 15 žádostmi občanů a firem. 4. Rada města projednala úspěchy sportovce Patrika Komárka v hodu oštěpem a jako poděkování mu odsouhlasila věcnou odměnu. 5. Rada města neschválila žádost Hospice sv. Jana Neumanna z Prachatic o poskytnutí finančního příspěvku na jeho činnost. 6. Rada města schválila uzavření smlouvy s tanečním orchestrem Globus 2 z J. Hradce na hudební produkci v rámci městského plesu. 7. V majetkových záležitostech se rada zabývala 9 žádostmi občanů a firem. Oznámení Technické služby Města Nová Bystřice oznamují občanům, že od 1. listopadu 2009 do 31. března 2010 bude na sběrném dvoře platit tato pracovní doba: Středa Pátek Policie apeluje - neprodávejte alkohol dětem hodin hodin Sobota hodin Václav Tomášek, jednatel TS Jednání Zastupitelstva města Na programu tohoto mimořádného zasedání zastupitelstva města byly pouze dva body : 1. Zastupitelé projednali a schválili zadání regulačního plánu Smrčná. Cílem a smyslem vydání regulačního plánu v lokalitě Smrčná je usměrnění výstavby v této pěkné a z pohledu našeho i investorů atraktivní části Nové Bystřice. Regulační plán stanovuje rozložení komunikací, lokalizuje možné rozdělení stavebních parcel, určuje přibližný vzhled RD, které se zde budou v budoucnu stavět. Zabrání se tím možné živelnosti a architektonické ekvilibristice, na kterou je stavební zákon krátký. Budoucí stavebníci budou muset respektovat, že jejich rodinný dům bude stát Jednání Rady města Rada města schválila Nařízení Města č. 1/2009, které vymezuje úseky místních komunikací a chodníků ve správním území města N. Bystřice, na kterých se nebude z důvodu malého dopravního významu zajišťovat sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a ledu. S tímto Rozhodnutím se mohou ve vesnici v blízkosti lesa a přírodní rezervace Blanko, na dohled od golfového hřišti a kousek od hranic s Rakouskem. 2. Zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o dílo Stavební úpravy školní kuchyně a jídelny v N. Bystřici Městu se konečně podařilo získat finanční prostředky na opravu školní jídelny, která již nesplňuje normy EU. Do konce roku 2009 by měly být realizovány stavební úpravy, tzn. výměna oken, zateplení stropu a především nové rozvody elektro a vodoinstalace včetně odpadů a vzduchotechniky. V roce příštím by měla následovat 2. etapa, kdy dojde k vybavení kuchyně novou technologií. občané seznámit na úřední desce ve vestibulu budovy městského úřadu či na internetových stránkách města. 2. Rada města schválila opravu vodovodního potrubí v bytě města v čp. 79 ve Vídeňské ulici. 3. Rada města souhlasila se slevou z pronájmu sálu KD Koruna mysliveckému sdružení BOR. PČR OOP Nová Bystřice provádí průběžně kontroly na podávání alkoholu osobám mladším 18 let. Jednou takovou kontrolou, která byla provedena počátkem měsíce října 2009, bylo zjištěno několik podnapilých mladistvých osob z Nové Bystřice. V 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích je mj. uvedeno, že: Přestupku se dopustí ten, kdo prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě mladší osmnácti let, osobě, o níž lze mít pochybnosti, zda splňuje podmínky věku,. V případě soustavnosti nebo podávání alkoholu ve větší míře by se dokonce mohlo jednat o trestný čin. Proto apeluji na provozovatele restaurací, pohostinství, ale také obchodů, kde se prodává alkohol, aby dodržovali zákon a neprodávali alkohol dětem. Nejsou to ovšem jen prodejci, ale i starší kamarádi, kteří umožňují požívat alkoholické nápoje osobám, kterým je to zakázáno. I pro ty platí ustanovení výše zmíněného zákona. Současně doporučuji rodičům, i přes důvěru v abstinenci svých dětí, aby se občas přesvědčili, zda z jejich syna či dcery není cítit alkohol. JUDr. Martin Havel, zástupce vedoucího oddělení

3 Lhostejnost a nevšímavost nás stojí mnoho peněz V neděli ráno mě zastavila sousedka se slovy, že zase někdo rozbil - tentokrát informační tabuli Stezka 20. století, která je umístěná před kostelem sv. Petra a Pavla v N. Bystřici, a že nechápe, jak může být někdo tak. Stalo se to o říjnovém víkendu, takže to zřejmě nezpůsobili turisté, kterých s příchodem sychravého počasí razantně ubylo, ale někdo místní. ho sloupu. A to už vůbec nepřipomínám prostor balustrád u zámku, či umělecké výtvory na dřevěných sochách vytvořených řezbáři v rámci jejich sympózia. A tak se ptám, zda se dá s tímto drobným vandalstvím něco dělat? Neusnadňujeme vandalům jejich řádění tím, že to nechceme vidět, že to není naše starost, že máme strach někoho Koncem letošního roku se nám podařilo získat finanční prostředky na nákup nových laviček, květináčů a odpadkových košů. Na jaře je rozmístíme do prostoru Mírového náměstí a chtěl bych tímto poprosit všechny slušné spoluobčany, aby nám je pomohli ohlídat, aby mohli sloužit svému účelu. Mgr. Rudolf Hubinger, tajemník města Zničené zábradlí před krabicí Bohužel, nejedná se o nahodilou drobnou výtržnost, kdy zřejmě mladí návštěvníci diskotéky či některý z místních opilců si zvyšuje své ego na předmětech, které slouží nám všem. V tomto týdnu jsme rozhodli o uzamčení veřejných záchodů na Mírovém náměstí o víkendech, protože zde pravidelně někdo láme kovové trubičky, kterými natéká voda do pisoárů, zničeny zde jsou i držáky toaletních papírů, žárovky zde doplňujeme neustále. Každý občan našeho města si nemůže nevšimnout neskutečného nepořádku zpravidla v sobotu ráno kolem morového sloupu a kašny na náměstí; letos v sezóně jsme nechávali tyto prostory uklízet mimořádně právě i v sobotu dopoledne, aby si návštěvníci našeho města nekazili první dojem okamžitě při vystoupení z auta na parkovišti. Dnes ráno jsem šel na radnici a zřejmě proto, že je den po státním svátku a naše děti měli prázdniny, musel jsem okamžitě volat na technické služby, aby šli uklízet lahve, krabice od pizzy, nejrůznější sáčky od chipsů, které se opět povalují kolem morové- Prostory zámeckého parku napomenout, že prostě zavíráme oči před vandalstvím. Proč se bojíme těchto zatím možná malých grázlů? Musíme si uvědomit, že agresivita takovýchto individuí se může stupňovat a přecházet od ničení věcí k agresi vůči zvířatům a následně i lidem (to jsou známé 4 stupně agrese: 1. slovní, 2. věc, 3. zvíře, 4. člověk). Zřejmě nám chybí určitá osobní statečnost označovat věci skutečnými jmény, např. dojít na Město a říct : Včera v deset hodin večer zničil XY lavičku na náměstí tím, že po ní skákal. Tady to máte písemně a já to klidně odsvědčím. A nebo zvednout telefon, vytočit úřadovna místní Policie a tam vandalství oznámit. Neustálé opravy poškozovaných věcí musí někdo zaplatit a pokud to nebude viník, platíme to my všichni z našeho rozpočtu města. A tak místo toho, abychom pomohli např. zdravotně postiženým občanům nebo opravili chodník v Hradecké ulici či fasádu na bývalém kině, vyhazujeme peníze za opravy po vandalských hrdinských skutcích a věřte, nejsou to malé sumy. Stezka vyznání před kostelem Mapa města Trůn z řezbářského sympózia Mapa rybářů

4 Evropský den jazyků na ZŠ a MŠ Nová Bystřice Víkendové vzdělávání pedagogů z Nové Bystřice Z iniciativy Rady Evropy se každoročně dne 26. září slaví Evropský den jazyků. Smyslem této aktivity je upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, které se v Evropě používají, a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání. V dnešní globální společnosti jsou znalosti cizích jazyků nepostradatelné. Když chce člověk studovat nebo pracovat v zahraničí, pak mu obvykle nestačí ovládat jen vlastní mateřštinu. Kdo zná kromě svého mateřského jazyka ještě jeden nebo více jazyků cizích, mívá nejen lepší šance na uplatnění, ale může i lépe poznávat jiné kultury a způsoby života. Také Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice se připojila k těmto oslavám a uspořádala dne 25. září projektový den. Žáci 1. a 2. tříd se seznámili s anglickým a německým jazykem, ve 3. a 4. třídách poznávali slovenský a ruský jazyk. Žáci 5. a 6. ročníků byli rozděleni podle jazyka, který se učí ve škole, a plnili zadané úkoly z německého, anglického, slovenského a ruského jazyka. Žáci 7. a 8. tříd zažili motivační hodinu francouzského, italského, španělského a ruského jazyka. Žáci 9. tříd strávili dopoledne na golfovém hřišti, kde hovořili s rodilým mluvčím v anglickém a německém jazyce, dozvěděli se základní informace o golfu a potom si tuto hru prakticky vyzkoušeli. Na závěr projektového dne proběhlo zhodnocení celé akce formou dotazníku pro žáky tříd. Výsledky budou zpracovány pomocí grafů a vyvěšeny společně s fotkami na vstupní nástěnce v přízemí školy. Žáci 1. stupně provedou tuto zpětnou vazbu v hodinách výtvarné výchovy a českého jazyka. Žákům byl tak co nejpřijatelnější formou přiblížen cizí jazyk, život obyvatel různých zemí, jejich tradice, historie, literatura, hudba a charakteristické znaky daného státu. Učitelé seznamovali žáky nejen s tím, jak se kde v Evropě mluví, jaké jazyky jsou si podobné, ale i s kulturou těchto zemí a s životem v nich. Naším cílem bylo zvýšit zájem žáků o studium cizích jazyků jako prostředku dorozumívání mezi lidmi různých národností, podpořit toleranci k příslušníkům jiných národů, učit žáky pracovat v týmu a prezentovat výsledky své práce. Zapsala: Mgr. Světlana Kostková, učitelka anglického jazyka a organizátorka celé akce Foto: Mgr. Václav Šilhan V sobotu a v neděli října 2009 proběhla další vzdělávací akce pedagogů ZŠ a MŠ Nová Bystřice, jež se uskutečnila v rámci grantového projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Tento projekt byl podpořen z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 25 pedagogů základní školy strávilo víkend v nedalekém Dolním Žďáru v penzionu Sigma. Zde proběhl jejich v pořadí již druhý výjezdní seminář. Tentokrát nesl název Inovativní metody a formy práce ve výuce na ZŠ. Prožitkový seminář, vedený zkušenou lektorkou Mgr. Danou Forýtkovou, poskytl učitelům mnoho informací o nových aktivizujících metodách ve výuce, které jsou alternativou tradičnímu frontálnímu vyučování. Seminář byl zaměřen na principy skupinové a kooperativní práce a metody kooperativní výuky. Učitelé si prakticky vyzkoušeli konkrétní postupy při kooperativním učení. Prostředí penzionu Sigma poskytlo této akci skutečně kvalitní zázemí, a doplnilo tak příjemnou pracovní atmosféru, jež tu po oba dny panovala. Vedení školy a manažerky projektu děkují všem kolegyním a kolegům za vstřícnost, píli a snahu rozšířit si své poznatky, a být tak příkladem těm, na nichž nám záleží nejvíce, našim dětem, žákům naší školy. Josefa Rykrová, zástupkyně ředitele školy a hlavní manažerka projektu Foto: Marika Hauserová, věcná manažerka projektu Akce pořádané školou ve II. pololetí šk. roku 2008/ dokončení fotbalový Mc Donald s Cup JH okresní kolo 1. místo v základní skupině a postup, v konečném pořadí celkově 5. místo z 19 zúčastněných škol okresu. Reprezentovali: Adam Zimola, Ondřej Brus, Ondřej Nováček, Luboš Králíček, Pavel Furdanič, Dominik Staš, Lukáš Mrázek, Tomáš Dvořák, David Vrba, Petr Hynek a Marek Budoš mladí zdravotníci okresní kolo JH družstvo I. obsadilo celkově 4. místo. Reprezentovali: Barbora Brusová, Aneta Grausamová, Kristýna Mottlová, Radek Kněžínek, Patrik Komárek a Alexandra Štefanková. Družstvo II. obsadilo celkově 5. místo Lucie Budošová, Kateřina Radová, Petra Trsková, Jiřina Kubátová, David Hadnagy a Karolína Budošová. Org. p. Sotonová ukončena výtvarná soutěž MÁME RÁDI ZVÍŘATA. 1. ročník 1. Martin Němec, 2. Lucie Szücsová, 3. Jan Stáša. 2. ročník 1. Kristýna Klípová, 2. Pavel Hrubeš, 3. Aleš Kuchyňka. 3. ročník 1. Veronika Soukupová, 2. Michala Hauserová, 3. Barbora Koutná. 4. ročník 1. Samina Finneganová, 2. Marek Martínek, 3. Tereza Najmlová. 5. ročník 1. Gabriela Mašková, 2. Eliška Böhmová, 3. Zuzana Musilová roč.- 1. Andrea Robotková, 2. Tereza Blahošová, 3. Tomáš Reitinger roč.- 1. Pavla Černá, 2. Petra Trsková, 3. Jana Volková. Org. p. Sotona, Diwaldová lehká atletika mistrovství JČ kraje jednotlivců v Táboře. Naši reprezentanti ve složení Patrik Komárek, Nela Vaňková, Kristýna Mottlová, Andrea Vrbová a Tereza Hořavová získali celkem 14 medailí. Org. p. Zajíc se žáci 7. tříd zúčastnili exkurze do Antropologického muzea v Humpolci se v informačním středisku konala prezentace výjezdu žáků do Anglie. Org. p. Kostková byl ukončen dlouhodobý turnaj ve florbale

5 školní kolo 1. místo Soudruzi (Michal Veith, Libor Němec, Radek Němec, Roman Volek, Martin Dohnal, Patrik Vik, Jakub Jaroš) 2. místo FK Slovan, 3. místo Amatéři, 4. místo Atleti (dívčí družstvo). Org. p. Tesař lehká atletika Pohár rozhlasu - okresní kolo mladší dívky 2. místo (Anna Švejdová, Šárka Řežábková, Michaela Hošková, Kateřina Vrbová, Monika Nováková, Kateřina Cihlářová, Hana Vrecková a Karolína Budošová) - starší žáci 5. místo (Jan Schramhauser, Tomáš Kratochvíl, David Čech, Richard Jaroš, David Hora, Patrik Komárek, Petr Polanský a Tomáš Vojta) - starší dívky 1. místo a postup do krajského kola (Jana Suchá, Šárka Meislová, Nela Vaňková, Iva Vaňková, Kristýna Mottlová, Tereza Hořavová a Andrea Vrbová). Org. p. Zajíc lehká atletika okresní kolo soutěže ASPV v JH 1. místa Jana Komárková a Iva Přívětivá (postup do kraje), 2. místa Blanka Havlíčková a Pavlína Paďourková (postup do kraje), 3. místo Matěj Svozil, 5. místa Sára Sklenárová a Petr Kos, 6. místa Barbora Koutná a Aneta Přívětivá. Dále se zúčastnili: Nikola Jančíová, Veronika Balková, Veronika Molová, Nikola Schramhauserová, Natálie Heřmánková, Adéla Zmeškalová, Eva Tesařová, Iveta Nováková, Lenka Schramhauserová, Aleš Kuchyňka, Jan Baudyš a Michal Baudyš. Org. E.a.M. Tesařovi malá kopaná okresní kolo v JH celkově 4. místo z 12 účastníků. Reprezentovali: Jan Schramhauser, David Čech, Tomáš Kratochvíl, Tomáš Vojta, David Hora, Michal Veith, Filip Hudeček, Patrik Komárek, Martin Dohnal, Petr Jaroš, Jakub Jaroš a Zdeněk Březina. Org. p. Tesař se konala již tradiční akce v rámci oslav MDD Pokreslete náměstí XVI. ročník školní atletické olympiády 2.6. lehká atletika Pohár rozhlasu krajské kolo v Praze starší žákyně 1. místo a postup do celostátního kola (Tereza Hořavová, Kristýna Mottlová, Nela Vaňková, Andrea Vrbová, Šárka Meislová, Iva Vaňková a Aneta Grausamová) Org. p. Zajíc 6.6. lehká atletika krajské kolo soutěže ASPV v ČB 1. místo Pavlína Paďourková, 2. místo Blanka Havlíčková, 3. místo Jana Komárková (všechny postoupily do republikového kola), 5. místo Sára Sklenárová, 15. místo Aneta Přívětivá, 6. místo Matěj Svozil a Iva Přívětivá v kategorii dorostenek 1. místo (postup do republikového kola). Org. E. a M. Tesařovi 9.6. lehká atletika Pohár rozhlasu celostátní kolo ve Staré Boleslavi starší žákyně vybojovaly skvělé 4. místo (Nela Vaňková, Kristýna Mottlová, Tereza Hořavová, Andrea Vrbová, Iva Vaňková, Šárka Meislová a Aneta Grausamová) Org. p. Zajíc gymnastika školní kolo ASPV soutěž chlapců 1. a 2. třídy: 1. Aleš Kuchyňka, 2. Jan Baudyš, 3. M. Baudyš, 3. a 4. třídy: 1. Matěj Svozil, 2. Jindřich Stránský, 3. Vojtěch Beneš Org. E. a M. Tesařovi lehká atletika atletický trojboj žáků 1. stupně okresní kolo družstvo získalo v celkovém hodnocení 5. místo. Svou kategorii vyhrála Pavlína Paďourková, dále reprezentovali Sára Sklenárová, Blanka Havlíčková, Marek Běhoun, Josef Klíma, Marek Budoš, Tomáš Dvořák a Gabriela Mašková. Org. p. Dvořáková lehká atletika atletický čtyřboj celostátní kolo v Chodově starší žákyně získaly 10. místo (Nela Vaňková, Tereza Hořavová, Kristýna Mottlová a Iva Vaňková) Org. p. Zajíc lehká atletika celostátní kolo soutěže ASPV. Pavlína Paďourková získala v kategorii mladších žákyň II 1. místo a byla členkou vítězného družstva. Jana Komárková v téže kategorii vybojovala 9. místo a byla rovněž členkou vítězného družstva.blanka Havlíčková získala v kategorii mladších dívek I 35. místo. Org. E. a M. Tesařovi Kinderiáda celostátní finále v Praze 1. místo Michala Hauserová v hodu plným míčem, 2. místo Štěpán Svoboda v běhu na 60 m, 3. místo Pavlína Paďourková v hodu míčkem. Dále reprezentovali: Tomáš Dvořák, Jana Komárková, Jakub Kaiseršot, Blanka Havlíčková a Ondřej Nováček. Družstvo získalo výborné 15. místo ze 42 škol ČR. Org. p. Dvořáková Ze školní kroniky vybrala Miroslava Evjáková Zatočte s elektroodpadem Dne se na náměstí v Nové Bystřici uskutečnila ekoshow Zatočte s elektroodpadem, organizovaná kolektivním systémem Elektrowin pod záštitou starosty Města Nová Bystřice. Hlavním cílem projektu bylo informovat širokou veřejnost o zpětném odběru elektrospotřebičů a o důležitosti ochrany životního prostředí. V dopoledních hodinách se ekoshow zúčastnilo cca 230 dětí ze zdejší ZŠ a MŠ a v odpoledních hodinách byla show zaměřena na komunikaci s veřejností. Během akce bylo vybráno celkem 550kg elektroodpadu. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří (elektro) odpad třídí a šetří tak životní prostředí. Lenka Böhmová, správa majetku města Slunečnice zatočily s elektroodpadem V rámci plnění třídního EKO programu využila třída Slunečnic MŠ akce Zatočíme s elektroodpadem, kterou pořádalo město Nová Bystřice ve spolupráci se společností Elektrowin, a. s.. Děti využily zatím získaných znalostí s tříděním odpadu a s chutí si zasoutěžily. Z akce si odnesly nejen pexesa, magnetky a další drobné dárky, ale hlavně odhodlání smysluplně zacházet s odpadem a chránit své životní prostředí. Nezapomínejme, že pro tyto děti jsme my, tím největším příkladem. Z. Hubingerová, J. Lekešová, třída MŠ - Slunečnice O Z N Á M E N Í Město Nová Bystřice na základě 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění oznamuje občanům, že pronajme v domě čp. 714, Vídeňská ulice, v domě s pečovatelskou službou (penzion pro důchodce) místnost, o kterou si mohou zájemci podat písemnou žádost na Městském úřadě v Nové Bystřici. Žádosti s uvedením Vaší současné bytové a sociální situace zasílejte v době oznámení veřejnosti, nejpozději do na adresu: Město Nová Bystřice, Správa majetku města, Mírové nám. 58, Nová Bystřice Jedná se o: 1 volné místo v domě s pečovatelskou službou (pro muže) 1 volné místo v domě s pečovatelskou službou (pro ženu) Podmínkou poskytnutí místa je uzavření smlouvy na užívání služeb pečovatelské služby Města Nová Bystřice (např. dovážka obědů, nákupů, doprovod k lékaři apod.). Nabídky a připomínky lze předložit v průběhu oznámení veřejnosti. Město Nová Bystřice si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek.

6 Kultura V teple knihovny do Gruzie Zveme všechny občany na přednášku o Gruzii s cestovatelem Janem Skuhrou, která se uskuteční v pátek 20. listopadu od hodin v Městské knihovně Nová Bystřice. Povídání bude doplněno o promítání fotografií. Přijďte se podívat a poslechnout si nevšední zážitky z nevšední cesty, kterou vám cestovní kanceláře nenabídnou. Přehled adventních, vánočních a novoročních akcí Přinášíme Vám přehled kulturních akcí, které se budou konat v době adventní, vánoční a novoroční: Pondělí (pondělí a středa do hodin) bude v IS a MěK k vidění háčkovaný betlém, který uháčkoval kroužek Chobotničky Sobota hodin Vánoční dílna v knihovně ozdoby ze slámy (přihlášky v IS a MěK) Sobota hodin - Adventní trhy v Nové Bystřici na náměstí Neděle hodin - Vánoční diskotéka pro děti na Zlatou neděli v tělocvičně Úterý hodin koncert pod stromečkem Žesťový soubor Trumpet Tune Pátek hodin - Vánoční veřejné koulení o ceny pro děti kuželna hodin - Vánoční veřejné koulení o ceny pro dospělé kuželna Neděle Vánoční jízda Českou Kanadou parní vlak z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a zpět Pátek hodin - Slavnostní novoroční ohňostroj na náměstí Neděle hodin - 1. adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Nové Bystřici koncert varhanní hudby a slova. Legendu o sv. Mikuláši přednese Vladimír Matějček, varhanní skladby barokních mistrů zahraje Aleš Bárta hodin - Rozsvícení vánočního stromu a výzdoby na náměstí Pátek hodin - Zvonečkový a lampiónový průvod sraz se zvonečky a lampiony u ZŠ, průvod půjde na náměstí hodin - Koncert pod stromečkem zahrají a zazpívají táborští Pouličníci. Bude vyhlášen výherce soutěže o nej zvoneček. Středa hodin - Autorské čtení pohádek v městské knihovně bude číst Bára Stluková z knihy Pohádky z Jižních Čech a Šumavy aneb vyprávění kapra Jakuba Pátek hodin - Koncert pod stromečkem Jen tak tak a děti ze ZŠ a MŠ Nová Bystřice Sobota hodin - Turnaj v malé kopané O pohár TS Města NB - sportovní hala hodin - 1. pyžamový bál v KD Koruna. K tanci a poslechu hrají Vrbovci Band, vstupné v pyžamu 50,- Kč, bez pyžama 80,- Kč. Pátek hodin - Dětské divadelní představení v KD Koruna hraje dramatický kroužek ZŠ a MŠ Nová Bystřice. V období od 7. do 18. prosince 2009 proběhne na 2. stupni ZŠ a MŠ Nová Bystřice projekt Vánoce, který bude zakončen právě tímto divadelním a hudebním představením. Sobota Novoroční jízda Českou Kanadou parní vlak z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a zpět Neděle hodin - Novoroční koncert Žesťový soubor Trumpet Tune zahraje v KD Koruna vážnou, i filmovou hudbu. Součástí koncertu bude tradiční občerstvení. Sobota hodin reprezentační ples města Nová Bystřice v KD Koruna. K tanci a poslechu bude hrát Glóbus 2, tradiční bohatá tombola a překvapení. Termín upřesníme v příštím zpravodaji - Kinovečer v KD Koruna Město Nová Bystřice, TJ Jiskra oddíly kopané a kuželek, ZŠ a MŠ vás srdečně zvou na všechny akce! Změna programu vyhrazena. Doplnění a upřesnění akcí a pořad vánočních bohoslužeb přineseme v příštím zpravodaji.

7 Malý čtenář V dětské čtenářské soutěži Čteme se lvem čtenářem, která probíhala v prázdninových měsících v městské knihovně, byl nejúspěšnějším čtenářem Anton Heřmánek. Gratulujme. Miluše Malinová, městská knihovna Jeleni troubili Sport TJ Jiskra Nová Bystřice oddíl kuželek Dne se uskutečnilo zahajovací kolo Poháru mladých nadějí. Pořádáním jednoho ze čtyř turnajů prvního kola byl pověřen oddíl kuželek v Nové Bystřici. Tohoto turnaje se zúčastnilo 44 dětí ve čtyřech kategoriích: mladší žákyně, Přehled výkonů: mladší žáci, starší žákyně a starší žáci. Náš oddíl obsadil poprvé všechny kategorie, kde naši zástupci předvedli solidní výkony, které zaručují všem bodový zisk do průběžného pořadí PMN. Kategorie Jméno Umístění Výkon Body Vánoční koncert s Musicou Bohemicou Jihočeská hudební společnost vás srdečně zve na krásný vánoční koncert. Po ohromném loňském úspěchu vystoupí opět soubor Musica Bohemica s uměleckým vedoucím Jaroslavem Krčkem. Hostem souboru bude tentokrát violista Petr Přibyl, který v první části koncertu společně s Gabrielou Krčkovou vzdá hold starým mistrům, jejichž hudba k vánocům neodmyslitelně patří. Ve druhé části pak zazní tradiční lidové koledy v nádherných úpravách Jaroslava Krčka a ve vynikající interpretaci souboru Musica Bohemica. Jejich koncerty již po mnoho let navozují tu pravou vánoční atmosféru a jsou proto všude beznadějně vyprodány. Koncert se koná ve středu 2. prosince 2009 v Rytířském sále Státního hradu a zámku. Začátek koncertu je v 19,30. Vstupné: 250 Kč přední řady, 180 Kč ostatní a 90 Kč děti do 12 let. Předprodej vstupenek Dne zažily děti ze 4. A základní školy zajímavý říjnový podvečer. Paní učitelka Jana Dvořáková spolu s myslivcem Lubošem Březinou jeli s dětmi do Klenové, kde všichni společně pozorovali jeleny a poslouchali jejich troubení. Navázali tak na školní povídání o přírodě a zvířatech na podzim. Poděkování dětí patří paní učitelce, panu Březinovi a také rodičům, kteří pomohli zajistit odvoz (pí. Koutná a p. Drobil). Všichni si z této akce odnesli nevšední zážitky. Obrázky z troubení jelenů jsou vystaveny v městské knihovně. Miluše Malinová, městská knihovna bude zahájen v polovině listopadu v kanceláři SHZ J. Hradec. Mladší žákyně Böhmová Eliška Vránková Renata Balcarová Simona Běhounová Michaela Mladší žáci Stránský Jindřich Starší žákyně Budošová Pavlína Vrecková Hana Starší žáci: Stránský Jiří Oddíl kuželek děkuje tímto sponzorům turnaje: Restaurace Na Bojišti, p. Urban; Golf-exploitation, s. r. o. Za oddíl kuželek Luboš Vrecko Amatérský turnaj družstev V polovině října byl zahájen na novobystřické čtyřdráze již 29. ročník oblíbeného Amatérského turnaje družstev v kuželkách. Hrají jej čtyřčlenná smíšená družstva mužů a žen, utkání se hrají na 4x60 hodů sdružených. Oproti 28 družstvům předchozího roku se letos do turnaje přihlásilo celkem 27 družstev (21 je z Nové Bystřice, 3 z Číměře, 2 z Jindřichova Hradce a 1 ze Starého Města. Rozpadly se družstva Plíšek a Ticho, z Technických služeb vznikl Old Stars, z Peršláku se stal Vovous, nově vzniklo družstvo Bellatex). Na soupiskách je při začátku uvedeno přes 220 hráčů a hráček a protože družstva mohou své soupisky doplňovat, věříme, že se počet ještě zvýší. Zachována byla 1. liga s 10 družstvy, ve které se dvoukolově utkají nejlepší družstva loňského ročníku. Druhá liga má 17 družstev, zde se bude hrát jednokolově a na závěr 2 utkání nadstavby. Každé družstvo tak odehraje 18 utkání, celkem bude sehráno 243 vzájemných zápasů. Turnaj potrvá s vánoční přestávkou zhruba do poloviny března O průběh turnaje se jako pořadatelé a rozhodčí starají registrovaní členové oddílu kuželek. Aktuality z turnaje budeme zveřejňovat na nástěnce ve městě a na internetových stránkách kuželny. Všem účastníkům přejeme hodně úspěchů a dobré zábavy a zveme i diváky - přijďte se podívat. Za pořádající oddíl kuželek: Zdeněk Hrbek

8 Kavárna s cukrárnou Akce měsíc listopad Pondělí - Slezský chléb (900 g) Úterý - Koblihová kapsa ovocná (70 g) Středa - Toustový chléb světlý (400 g) - Toustový chléb tmavý (400 g) Čtvrtek - Koláček svatební (5 ks balený) Pátek - Listové těsto čerstvé (500 g) Široký výběr mikulášských a vánočních cukrovinek. 31,- 9,50 22,50 22,50 26,90 18,- 24,90 7,50 17,90 17,90 20,90 14,50 Obchod s hračkami a dárkovým zbožím NA MĚSÍC LISTOPAD JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI něco pro zahřátí NOVINKY: - Tomáš Mašinka - Bořek Stavitel - Ovečka Shaun - Bruder - My Little Pony K + K KAFÉ Úterý a Čtvrtek - grog a punč za 15,- Kč Středa - svařák 1x za 25,-!akce! 2x za 40,- - Littlest Petshop - Duhové fixy - Koloboty Široký výběr puzzle Společenské hry Granna - naučné hry pro děti od 3 let - anglické - pexeso - domino - bingo Renata Čiháková Mírové nám. 15, Nová Bystřice Tel.: něco na mlsání PO až PÁ po 16. hod nebalené sladké pečivo od DK OPEN s 10% slevou!!! Stálá nabídka: zákusky, běžné pečivo, teplé nápoje např. káva, čaj, horká čokoláda apod., točená kofola, různé druhy obloženého pečiva. Na objednání: dorty - malé, velké, patrové, dětské, s obrázkem dle vlastního návrhu, šlehačkové, krémové i s čerstvým ovocem, mini zákusky a mini pečivo. DVAKRÁT DO MĚSÍCE BUDEME POŘÁDAT POSEZENÍ S HARMONIKOU INFO NA PRODEJNĚ

9 OBKLADAČSKÉ PRÁCE FIŠER Tel.: Prodám byt 4+1 v OV po rekonstrukci, ul. Tovární 680. Cena dohodou. Tel.: Prodám garáž za Otavanem. Tel.: Dne by oslavil 90. narozeniny pan Vlastimil Bureš. Vzpomínají synové s rodinami. Vyměním byt v OV 4+kk za menší + doplatek. Tel.: Jsem soukromý zemědělec a hledám plochy určené k zemědělské výrobě (pole, louky) na Novobystřicku k možnému pronájmu. Dobře zaplatím. Tel : Dne uplyne 5 let, co nás navždy opustil pan Josef Tlapák. Vzpomíná manželka, děti, vnoučata a pravnoučata. PŮJČKY Rychlé vyřízení Nové lepší podmínky Volejte ihned - vyřízení tentýž den!!! Máte EXEKUCI-Vyřešíme Mate důchod? Mateřskou? Práci?... Půjčíme Vám!!! Nízké měsíční splátky!!! - Registry neřešíme Tel.: Máte zájem o návštěvu Mikuláše a čerta? Kontakt v redakci. Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová Helena,

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Jméno Rok nar. Oddíl 60 m pořadí dálka pořadí míček pořadí 200 m pořadí celkem pořadí

Jméno Rok nar. Oddíl 60 m pořadí dálka pořadí míček pořadí 200 m pořadí celkem pořadí Kategorie: Ženy handicapovaní s mentálním postižením Jméno Rok nar. Oddíl 60 m pořadí dálka pořadí míček pořadí 200 m pořadí celkem pořadí Beránková Petra 1991 OKNA 16,57 3. 180 2. 12,68 2. 01:41,5 3.

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání

ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/ vydání ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy 2016/2017 1. vydání Prázdniny končí, děti jančí. Stejně jako každý rok prázdniny končí a škola začíná. A jako každým rokem žáci 8. ročníku pro vás připravují školní časopis. Budeme

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM)

Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Adresát: VR ČSKe Atletická 100/2 160 17 Praha 6, Strahov Věc: Žádost o zřízení sportovního centra mládeže (SCM) Tímto podává sportovní klub karate ( dále jen SK) Kamura ryu shotokan Ústí nad Labem žádost

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015

Krajské kolo. Sokolov 26. května 2015 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 26. května 2015 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. V úterý 26. května 2015

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Výsledky 25. ročníku závodů O pohár primátora 20. září 2016

Výsledky 25. ročníku závodů O pohár primátora 20. září 2016 Výsledky 25. ročníku závodů O pohár primátora 20. září 2016 60 m mladší žákyně 1. 8,90 Ševčíková Sára 30.9.2003 ZŠ Přerov Velká Dlážka 2. 8,98 Gondová Kateřina 30.9.2003 ZŠ Lipník Osecká 3. 9,13 Kučerová

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové 2 0 0 6 Kategorie : dorostenky, dorostenci Náchod 10.4.2006 žáci, žákyně Náchod 12.4.2006 junioři, juniorky Náchod 14.4.2006 ženy, ženy seniorky

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 11 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 7.MALETÍN. ZPRAVODAJ-srpen 2004 vytvořeno: 3.9.2004 změněno:

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu

výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu Místo Jindřichův Hradec Datum 01.10.2016 1. disciplína 1x žáci mladší - 11 let WINKLER Radek 00:55,7 PÍŠA Matyáš 01:04,3 2. disciplína 1x žáci mladší - 12 let NOVÁK Pavel

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

Velké ceny Jihlavy. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=11249. Výsledky. 1 z 7 8.9.2009 22:06. Datum konání: 5.9.2009. Jihlava.

Velké ceny Jihlavy. http://online.atletika.cz/vysledky.aspx?idk=11249. Výsledky. 1 z 7 8.9.2009 22:06. Datum konání: 5.9.2009. Jihlava. 1 z 7 8.9.2009 22:06 Výsledky Velké ceny Jihlavy Datum konání: 5.9.2009 Místo konání: Pořadatel: Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Jihlava Atletika Jihlava Anděl/Nováková Jiří Goth Ivan

Více

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček.

Záštitu nad celým seriálem převzal hejtman Ústeckého kraje, pan Oldřich Bubeníček. Asi každý trénoval během měsíce září, jak se dalo, aby se ukázal ve své nejlepší formě na závěrečném pátém kole soutěže STIMAX CUP 2015. V sobotu 26. září 2015 se na stadion v Krupce sjeli jednotlivci

Více

Výsledky KARATE KID CUP

Výsledky KARATE KID CUP Výsledky KARATE KID CUP 25.10. 2015 Foto na Facebooku: https://www.facebook.com/karla.f.peldova/photos_albums (Karla Fotograf Peldová) Termíny dalších turnajů Karate Kid cup: 24.1. 2016 a 24.4. 2016 KATA

Více

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013

Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Zápis z valné hromady 28. 3. 2013 Program: 1. Informace o činnosti oddílu za rok 2013: soutěže družstev turnaje jednotlivců pořádané naším oddílem výsledky našich hráčů na turnajích hospodaření oddílu

Více

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č

GuŤáK. Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková. Zdroje: Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Č Autoři časopisu: Denisa Granátová Adéla Hynková Markéta Vondráčková Č. 2 14. 1. 2014 Ocko.tv Školní server Fotogalerie Google.cz Zdroje: GuŤáK Přehazovaná Florbal Mikuláš Projektový den Obsah: Přehazovaná

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Vánoční dílničky Vyučující a vychovatelky školní družiny srdečně zvou rodiče a budoucí prvňáčky na TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY Přijďte si s námi: zazpívat udělat

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Koncertní prosinec ŽPS

Koncertní prosinec ŽPS Koncertní prosinec ŽPS Ženský pěvecký sbor v prosinci nezahálel. 7.1 2. jsme přijaly pozvání zábřežského sboru Slavice. Společně jsme vystupovaly na prvním adventním koncertu v galerii Tunklův dvorec v

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Mistrovství OKS JH 2016 jednotlivců v kuželkách

Mistrovství OKS JH 2016 jednotlivců v kuželkách kategorie ženy v disciplíně 1 x 120 hs České Velenice 9. ledna 2016 1. Molová Iva 21802 TJ Jiskra Nová Bystřice 374 227 3 601 2. Marková Pavlína 20866 TJ Centropen Dačice 382 165 6 547 3. Budošová Radka

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více