ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009"

Transkript

1 Ročník 11, číslo 11 Listopad 2009 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Vítání občánků V sobotu 3. října 2009 přivítal pan starosta Vladimír Bláha děti do života v Nové Bystřici. Redakce se přidává a dětem přeje pěkné bezstarostné dětství a rodičům mnoho radosti z dětí. děti zleva: Jana Slabá, Vojtěch Sklenka, Jan Bureš Ondřej Jelínek, Ella Kotyzová Sebastian Škarda, Libor Steklý, Václav Čihák Petr Bednář, Tomáš Dvořák, Adam František Najml, Jan Šetka

2 Jednání Rady města Rada se zabývala stavem městských lesů ve vztahu k napadení dřevní hmoty kůrovcem. Lesní odborný hospodář p. Kršek ubezpečil radní, že se stromy napadené kůrovcem stačí včas likvidovat a celá situace je pod kontrolou. 2. Rada města schválila rozpočtovou změnu č. 2 uvnitř rozpočtu ZŠ. 3. Rada města pověřila firmu Recte s.r.o. výkonem zadavatelské činnosti k veřejné zakázce na výběr zhotovitele stavby a dodavatele volného interiéru pro akci Rekonstrukce areálu kulturního domu na multifunkční komplex. 4. Rada města neschválila žádost o povolení přejezdu státní hranice na hraničním přechodu Smrčná Haugschlag osobním vozem. 5. Rada města schválila uzavření Darovací smlouvy s firmou Techmat, a.s., jejímž předmětem je finanční příspěvek na nákup sociálního automobilu. 6. Rada města uložila starostovi města projednat s Policií ČR zhoršení dopravní situace v ulicích Žižkova, Švermova a Vídeňská. Jedná se především o zvýšenou kontrolu parkování na chodnících, odstavování i nepojízdných vozidel na komunikace a parkování v příliš úzkých úsecích těchto cest. 7. V majetkových záležitostech se rada zabývala 15 žádostmi občanů a firem. 4. Rada města projednala úspěchy sportovce Patrika Komárka v hodu oštěpem a jako poděkování mu odsouhlasila věcnou odměnu. 5. Rada města neschválila žádost Hospice sv. Jana Neumanna z Prachatic o poskytnutí finančního příspěvku na jeho činnost. 6. Rada města schválila uzavření smlouvy s tanečním orchestrem Globus 2 z J. Hradce na hudební produkci v rámci městského plesu. 7. V majetkových záležitostech se rada zabývala 9 žádostmi občanů a firem. Oznámení Technické služby Města Nová Bystřice oznamují občanům, že od 1. listopadu 2009 do 31. března 2010 bude na sběrném dvoře platit tato pracovní doba: Středa Pátek Policie apeluje - neprodávejte alkohol dětem hodin hodin Sobota hodin Václav Tomášek, jednatel TS Jednání Zastupitelstva města Na programu tohoto mimořádného zasedání zastupitelstva města byly pouze dva body : 1. Zastupitelé projednali a schválili zadání regulačního plánu Smrčná. Cílem a smyslem vydání regulačního plánu v lokalitě Smrčná je usměrnění výstavby v této pěkné a z pohledu našeho i investorů atraktivní části Nové Bystřice. Regulační plán stanovuje rozložení komunikací, lokalizuje možné rozdělení stavebních parcel, určuje přibližný vzhled RD, které se zde budou v budoucnu stavět. Zabrání se tím možné živelnosti a architektonické ekvilibristice, na kterou je stavební zákon krátký. Budoucí stavebníci budou muset respektovat, že jejich rodinný dům bude stát Jednání Rady města Rada města schválila Nařízení Města č. 1/2009, které vymezuje úseky místních komunikací a chodníků ve správním území města N. Bystřice, na kterých se nebude z důvodu malého dopravního významu zajišťovat sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a ledu. S tímto Rozhodnutím se mohou ve vesnici v blízkosti lesa a přírodní rezervace Blanko, na dohled od golfového hřišti a kousek od hranic s Rakouskem. 2. Zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o dílo Stavební úpravy školní kuchyně a jídelny v N. Bystřici Městu se konečně podařilo získat finanční prostředky na opravu školní jídelny, která již nesplňuje normy EU. Do konce roku 2009 by měly být realizovány stavební úpravy, tzn. výměna oken, zateplení stropu a především nové rozvody elektro a vodoinstalace včetně odpadů a vzduchotechniky. V roce příštím by měla následovat 2. etapa, kdy dojde k vybavení kuchyně novou technologií. občané seznámit na úřední desce ve vestibulu budovy městského úřadu či na internetových stránkách města. 2. Rada města schválila opravu vodovodního potrubí v bytě města v čp. 79 ve Vídeňské ulici. 3. Rada města souhlasila se slevou z pronájmu sálu KD Koruna mysliveckému sdružení BOR. PČR OOP Nová Bystřice provádí průběžně kontroly na podávání alkoholu osobám mladším 18 let. Jednou takovou kontrolou, která byla provedena počátkem měsíce října 2009, bylo zjištěno několik podnapilých mladistvých osob z Nové Bystřice. V 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích je mj. uvedeno, že: Přestupku se dopustí ten, kdo prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě mladší osmnácti let, osobě, o níž lze mít pochybnosti, zda splňuje podmínky věku,. V případě soustavnosti nebo podávání alkoholu ve větší míře by se dokonce mohlo jednat o trestný čin. Proto apeluji na provozovatele restaurací, pohostinství, ale také obchodů, kde se prodává alkohol, aby dodržovali zákon a neprodávali alkohol dětem. Nejsou to ovšem jen prodejci, ale i starší kamarádi, kteří umožňují požívat alkoholické nápoje osobám, kterým je to zakázáno. I pro ty platí ustanovení výše zmíněného zákona. Současně doporučuji rodičům, i přes důvěru v abstinenci svých dětí, aby se občas přesvědčili, zda z jejich syna či dcery není cítit alkohol. JUDr. Martin Havel, zástupce vedoucího oddělení

3 Lhostejnost a nevšímavost nás stojí mnoho peněz V neděli ráno mě zastavila sousedka se slovy, že zase někdo rozbil - tentokrát informační tabuli Stezka 20. století, která je umístěná před kostelem sv. Petra a Pavla v N. Bystřici, a že nechápe, jak může být někdo tak. Stalo se to o říjnovém víkendu, takže to zřejmě nezpůsobili turisté, kterých s příchodem sychravého počasí razantně ubylo, ale někdo místní. ho sloupu. A to už vůbec nepřipomínám prostor balustrád u zámku, či umělecké výtvory na dřevěných sochách vytvořených řezbáři v rámci jejich sympózia. A tak se ptám, zda se dá s tímto drobným vandalstvím něco dělat? Neusnadňujeme vandalům jejich řádění tím, že to nechceme vidět, že to není naše starost, že máme strach někoho Koncem letošního roku se nám podařilo získat finanční prostředky na nákup nových laviček, květináčů a odpadkových košů. Na jaře je rozmístíme do prostoru Mírového náměstí a chtěl bych tímto poprosit všechny slušné spoluobčany, aby nám je pomohli ohlídat, aby mohli sloužit svému účelu. Mgr. Rudolf Hubinger, tajemník města Zničené zábradlí před krabicí Bohužel, nejedná se o nahodilou drobnou výtržnost, kdy zřejmě mladí návštěvníci diskotéky či některý z místních opilců si zvyšuje své ego na předmětech, které slouží nám všem. V tomto týdnu jsme rozhodli o uzamčení veřejných záchodů na Mírovém náměstí o víkendech, protože zde pravidelně někdo láme kovové trubičky, kterými natéká voda do pisoárů, zničeny zde jsou i držáky toaletních papírů, žárovky zde doplňujeme neustále. Každý občan našeho města si nemůže nevšimnout neskutečného nepořádku zpravidla v sobotu ráno kolem morového sloupu a kašny na náměstí; letos v sezóně jsme nechávali tyto prostory uklízet mimořádně právě i v sobotu dopoledne, aby si návštěvníci našeho města nekazili první dojem okamžitě při vystoupení z auta na parkovišti. Dnes ráno jsem šel na radnici a zřejmě proto, že je den po státním svátku a naše děti měli prázdniny, musel jsem okamžitě volat na technické služby, aby šli uklízet lahve, krabice od pizzy, nejrůznější sáčky od chipsů, které se opět povalují kolem morové- Prostory zámeckého parku napomenout, že prostě zavíráme oči před vandalstvím. Proč se bojíme těchto zatím možná malých grázlů? Musíme si uvědomit, že agresivita takovýchto individuí se může stupňovat a přecházet od ničení věcí k agresi vůči zvířatům a následně i lidem (to jsou známé 4 stupně agrese: 1. slovní, 2. věc, 3. zvíře, 4. člověk). Zřejmě nám chybí určitá osobní statečnost označovat věci skutečnými jmény, např. dojít na Město a říct : Včera v deset hodin večer zničil XY lavičku na náměstí tím, že po ní skákal. Tady to máte písemně a já to klidně odsvědčím. A nebo zvednout telefon, vytočit úřadovna místní Policie a tam vandalství oznámit. Neustálé opravy poškozovaných věcí musí někdo zaplatit a pokud to nebude viník, platíme to my všichni z našeho rozpočtu města. A tak místo toho, abychom pomohli např. zdravotně postiženým občanům nebo opravili chodník v Hradecké ulici či fasádu na bývalém kině, vyhazujeme peníze za opravy po vandalských hrdinských skutcích a věřte, nejsou to malé sumy. Stezka vyznání před kostelem Mapa města Trůn z řezbářského sympózia Mapa rybářů

4 Evropský den jazyků na ZŠ a MŠ Nová Bystřice Víkendové vzdělávání pedagogů z Nové Bystřice Z iniciativy Rady Evropy se každoročně dne 26. září slaví Evropský den jazyků. Smyslem této aktivity je upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, které se v Evropě používají, a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání. V dnešní globální společnosti jsou znalosti cizích jazyků nepostradatelné. Když chce člověk studovat nebo pracovat v zahraničí, pak mu obvykle nestačí ovládat jen vlastní mateřštinu. Kdo zná kromě svého mateřského jazyka ještě jeden nebo více jazyků cizích, mívá nejen lepší šance na uplatnění, ale může i lépe poznávat jiné kultury a způsoby života. Také Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice se připojila k těmto oslavám a uspořádala dne 25. září projektový den. Žáci 1. a 2. tříd se seznámili s anglickým a německým jazykem, ve 3. a 4. třídách poznávali slovenský a ruský jazyk. Žáci 5. a 6. ročníků byli rozděleni podle jazyka, který se učí ve škole, a plnili zadané úkoly z německého, anglického, slovenského a ruského jazyka. Žáci 7. a 8. tříd zažili motivační hodinu francouzského, italského, španělského a ruského jazyka. Žáci 9. tříd strávili dopoledne na golfovém hřišti, kde hovořili s rodilým mluvčím v anglickém a německém jazyce, dozvěděli se základní informace o golfu a potom si tuto hru prakticky vyzkoušeli. Na závěr projektového dne proběhlo zhodnocení celé akce formou dotazníku pro žáky tříd. Výsledky budou zpracovány pomocí grafů a vyvěšeny společně s fotkami na vstupní nástěnce v přízemí školy. Žáci 1. stupně provedou tuto zpětnou vazbu v hodinách výtvarné výchovy a českého jazyka. Žákům byl tak co nejpřijatelnější formou přiblížen cizí jazyk, život obyvatel různých zemí, jejich tradice, historie, literatura, hudba a charakteristické znaky daného státu. Učitelé seznamovali žáky nejen s tím, jak se kde v Evropě mluví, jaké jazyky jsou si podobné, ale i s kulturou těchto zemí a s životem v nich. Naším cílem bylo zvýšit zájem žáků o studium cizích jazyků jako prostředku dorozumívání mezi lidmi různých národností, podpořit toleranci k příslušníkům jiných národů, učit žáky pracovat v týmu a prezentovat výsledky své práce. Zapsala: Mgr. Světlana Kostková, učitelka anglického jazyka a organizátorka celé akce Foto: Mgr. Václav Šilhan V sobotu a v neděli října 2009 proběhla další vzdělávací akce pedagogů ZŠ a MŠ Nová Bystřice, jež se uskutečnila v rámci grantového projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Nová Bystřice. Tento projekt byl podpořen z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 25 pedagogů základní školy strávilo víkend v nedalekém Dolním Žďáru v penzionu Sigma. Zde proběhl jejich v pořadí již druhý výjezdní seminář. Tentokrát nesl název Inovativní metody a formy práce ve výuce na ZŠ. Prožitkový seminář, vedený zkušenou lektorkou Mgr. Danou Forýtkovou, poskytl učitelům mnoho informací o nových aktivizujících metodách ve výuce, které jsou alternativou tradičnímu frontálnímu vyučování. Seminář byl zaměřen na principy skupinové a kooperativní práce a metody kooperativní výuky. Učitelé si prakticky vyzkoušeli konkrétní postupy při kooperativním učení. Prostředí penzionu Sigma poskytlo této akci skutečně kvalitní zázemí, a doplnilo tak příjemnou pracovní atmosféru, jež tu po oba dny panovala. Vedení školy a manažerky projektu děkují všem kolegyním a kolegům za vstřícnost, píli a snahu rozšířit si své poznatky, a být tak příkladem těm, na nichž nám záleží nejvíce, našim dětem, žákům naší školy. Josefa Rykrová, zástupkyně ředitele školy a hlavní manažerka projektu Foto: Marika Hauserová, věcná manažerka projektu Akce pořádané školou ve II. pololetí šk. roku 2008/ dokončení fotbalový Mc Donald s Cup JH okresní kolo 1. místo v základní skupině a postup, v konečném pořadí celkově 5. místo z 19 zúčastněných škol okresu. Reprezentovali: Adam Zimola, Ondřej Brus, Ondřej Nováček, Luboš Králíček, Pavel Furdanič, Dominik Staš, Lukáš Mrázek, Tomáš Dvořák, David Vrba, Petr Hynek a Marek Budoš mladí zdravotníci okresní kolo JH družstvo I. obsadilo celkově 4. místo. Reprezentovali: Barbora Brusová, Aneta Grausamová, Kristýna Mottlová, Radek Kněžínek, Patrik Komárek a Alexandra Štefanková. Družstvo II. obsadilo celkově 5. místo Lucie Budošová, Kateřina Radová, Petra Trsková, Jiřina Kubátová, David Hadnagy a Karolína Budošová. Org. p. Sotonová ukončena výtvarná soutěž MÁME RÁDI ZVÍŘATA. 1. ročník 1. Martin Němec, 2. Lucie Szücsová, 3. Jan Stáša. 2. ročník 1. Kristýna Klípová, 2. Pavel Hrubeš, 3. Aleš Kuchyňka. 3. ročník 1. Veronika Soukupová, 2. Michala Hauserová, 3. Barbora Koutná. 4. ročník 1. Samina Finneganová, 2. Marek Martínek, 3. Tereza Najmlová. 5. ročník 1. Gabriela Mašková, 2. Eliška Böhmová, 3. Zuzana Musilová roč.- 1. Andrea Robotková, 2. Tereza Blahošová, 3. Tomáš Reitinger roč.- 1. Pavla Černá, 2. Petra Trsková, 3. Jana Volková. Org. p. Sotona, Diwaldová lehká atletika mistrovství JČ kraje jednotlivců v Táboře. Naši reprezentanti ve složení Patrik Komárek, Nela Vaňková, Kristýna Mottlová, Andrea Vrbová a Tereza Hořavová získali celkem 14 medailí. Org. p. Zajíc se žáci 7. tříd zúčastnili exkurze do Antropologického muzea v Humpolci se v informačním středisku konala prezentace výjezdu žáků do Anglie. Org. p. Kostková byl ukončen dlouhodobý turnaj ve florbale

5 školní kolo 1. místo Soudruzi (Michal Veith, Libor Němec, Radek Němec, Roman Volek, Martin Dohnal, Patrik Vik, Jakub Jaroš) 2. místo FK Slovan, 3. místo Amatéři, 4. místo Atleti (dívčí družstvo). Org. p. Tesař lehká atletika Pohár rozhlasu - okresní kolo mladší dívky 2. místo (Anna Švejdová, Šárka Řežábková, Michaela Hošková, Kateřina Vrbová, Monika Nováková, Kateřina Cihlářová, Hana Vrecková a Karolína Budošová) - starší žáci 5. místo (Jan Schramhauser, Tomáš Kratochvíl, David Čech, Richard Jaroš, David Hora, Patrik Komárek, Petr Polanský a Tomáš Vojta) - starší dívky 1. místo a postup do krajského kola (Jana Suchá, Šárka Meislová, Nela Vaňková, Iva Vaňková, Kristýna Mottlová, Tereza Hořavová a Andrea Vrbová). Org. p. Zajíc lehká atletika okresní kolo soutěže ASPV v JH 1. místa Jana Komárková a Iva Přívětivá (postup do kraje), 2. místa Blanka Havlíčková a Pavlína Paďourková (postup do kraje), 3. místo Matěj Svozil, 5. místa Sára Sklenárová a Petr Kos, 6. místa Barbora Koutná a Aneta Přívětivá. Dále se zúčastnili: Nikola Jančíová, Veronika Balková, Veronika Molová, Nikola Schramhauserová, Natálie Heřmánková, Adéla Zmeškalová, Eva Tesařová, Iveta Nováková, Lenka Schramhauserová, Aleš Kuchyňka, Jan Baudyš a Michal Baudyš. Org. E.a.M. Tesařovi malá kopaná okresní kolo v JH celkově 4. místo z 12 účastníků. Reprezentovali: Jan Schramhauser, David Čech, Tomáš Kratochvíl, Tomáš Vojta, David Hora, Michal Veith, Filip Hudeček, Patrik Komárek, Martin Dohnal, Petr Jaroš, Jakub Jaroš a Zdeněk Březina. Org. p. Tesař se konala již tradiční akce v rámci oslav MDD Pokreslete náměstí XVI. ročník školní atletické olympiády 2.6. lehká atletika Pohár rozhlasu krajské kolo v Praze starší žákyně 1. místo a postup do celostátního kola (Tereza Hořavová, Kristýna Mottlová, Nela Vaňková, Andrea Vrbová, Šárka Meislová, Iva Vaňková a Aneta Grausamová) Org. p. Zajíc 6.6. lehká atletika krajské kolo soutěže ASPV v ČB 1. místo Pavlína Paďourková, 2. místo Blanka Havlíčková, 3. místo Jana Komárková (všechny postoupily do republikového kola), 5. místo Sára Sklenárová, 15. místo Aneta Přívětivá, 6. místo Matěj Svozil a Iva Přívětivá v kategorii dorostenek 1. místo (postup do republikového kola). Org. E. a M. Tesařovi 9.6. lehká atletika Pohár rozhlasu celostátní kolo ve Staré Boleslavi starší žákyně vybojovaly skvělé 4. místo (Nela Vaňková, Kristýna Mottlová, Tereza Hořavová, Andrea Vrbová, Iva Vaňková, Šárka Meislová a Aneta Grausamová) Org. p. Zajíc gymnastika školní kolo ASPV soutěž chlapců 1. a 2. třídy: 1. Aleš Kuchyňka, 2. Jan Baudyš, 3. M. Baudyš, 3. a 4. třídy: 1. Matěj Svozil, 2. Jindřich Stránský, 3. Vojtěch Beneš Org. E. a M. Tesařovi lehká atletika atletický trojboj žáků 1. stupně okresní kolo družstvo získalo v celkovém hodnocení 5. místo. Svou kategorii vyhrála Pavlína Paďourková, dále reprezentovali Sára Sklenárová, Blanka Havlíčková, Marek Běhoun, Josef Klíma, Marek Budoš, Tomáš Dvořák a Gabriela Mašková. Org. p. Dvořáková lehká atletika atletický čtyřboj celostátní kolo v Chodově starší žákyně získaly 10. místo (Nela Vaňková, Tereza Hořavová, Kristýna Mottlová a Iva Vaňková) Org. p. Zajíc lehká atletika celostátní kolo soutěže ASPV. Pavlína Paďourková získala v kategorii mladších žákyň II 1. místo a byla členkou vítězného družstva. Jana Komárková v téže kategorii vybojovala 9. místo a byla rovněž členkou vítězného družstva.blanka Havlíčková získala v kategorii mladších dívek I 35. místo. Org. E. a M. Tesařovi Kinderiáda celostátní finále v Praze 1. místo Michala Hauserová v hodu plným míčem, 2. místo Štěpán Svoboda v běhu na 60 m, 3. místo Pavlína Paďourková v hodu míčkem. Dále reprezentovali: Tomáš Dvořák, Jana Komárková, Jakub Kaiseršot, Blanka Havlíčková a Ondřej Nováček. Družstvo získalo výborné 15. místo ze 42 škol ČR. Org. p. Dvořáková Ze školní kroniky vybrala Miroslava Evjáková Zatočte s elektroodpadem Dne se na náměstí v Nové Bystřici uskutečnila ekoshow Zatočte s elektroodpadem, organizovaná kolektivním systémem Elektrowin pod záštitou starosty Města Nová Bystřice. Hlavním cílem projektu bylo informovat širokou veřejnost o zpětném odběru elektrospotřebičů a o důležitosti ochrany životního prostředí. V dopoledních hodinách se ekoshow zúčastnilo cca 230 dětí ze zdejší ZŠ a MŠ a v odpoledních hodinách byla show zaměřena na komunikaci s veřejností. Během akce bylo vybráno celkem 550kg elektroodpadu. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří (elektro) odpad třídí a šetří tak životní prostředí. Lenka Böhmová, správa majetku města Slunečnice zatočily s elektroodpadem V rámci plnění třídního EKO programu využila třída Slunečnic MŠ akce Zatočíme s elektroodpadem, kterou pořádalo město Nová Bystřice ve spolupráci se společností Elektrowin, a. s.. Děti využily zatím získaných znalostí s tříděním odpadu a s chutí si zasoutěžily. Z akce si odnesly nejen pexesa, magnetky a další drobné dárky, ale hlavně odhodlání smysluplně zacházet s odpadem a chránit své životní prostředí. Nezapomínejme, že pro tyto děti jsme my, tím největším příkladem. Z. Hubingerová, J. Lekešová, třída MŠ - Slunečnice O Z N Á M E N Í Město Nová Bystřice na základě 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění oznamuje občanům, že pronajme v domě čp. 714, Vídeňská ulice, v domě s pečovatelskou službou (penzion pro důchodce) místnost, o kterou si mohou zájemci podat písemnou žádost na Městském úřadě v Nové Bystřici. Žádosti s uvedením Vaší současné bytové a sociální situace zasílejte v době oznámení veřejnosti, nejpozději do na adresu: Město Nová Bystřice, Správa majetku města, Mírové nám. 58, Nová Bystřice Jedná se o: 1 volné místo v domě s pečovatelskou službou (pro muže) 1 volné místo v domě s pečovatelskou službou (pro ženu) Podmínkou poskytnutí místa je uzavření smlouvy na užívání služeb pečovatelské služby Města Nová Bystřice (např. dovážka obědů, nákupů, doprovod k lékaři apod.). Nabídky a připomínky lze předložit v průběhu oznámení veřejnosti. Město Nová Bystřice si vyhrazuje právo přijmout či nepřijmout kteroukoliv z došlých nabídek.

6 Kultura V teple knihovny do Gruzie Zveme všechny občany na přednášku o Gruzii s cestovatelem Janem Skuhrou, která se uskuteční v pátek 20. listopadu od hodin v Městské knihovně Nová Bystřice. Povídání bude doplněno o promítání fotografií. Přijďte se podívat a poslechnout si nevšední zážitky z nevšední cesty, kterou vám cestovní kanceláře nenabídnou. Přehled adventních, vánočních a novoročních akcí Přinášíme Vám přehled kulturních akcí, které se budou konat v době adventní, vánoční a novoroční: Pondělí (pondělí a středa do hodin) bude v IS a MěK k vidění háčkovaný betlém, který uháčkoval kroužek Chobotničky Sobota hodin Vánoční dílna v knihovně ozdoby ze slámy (přihlášky v IS a MěK) Sobota hodin - Adventní trhy v Nové Bystřici na náměstí Neděle hodin - Vánoční diskotéka pro děti na Zlatou neděli v tělocvičně Úterý hodin koncert pod stromečkem Žesťový soubor Trumpet Tune Pátek hodin - Vánoční veřejné koulení o ceny pro děti kuželna hodin - Vánoční veřejné koulení o ceny pro dospělé kuželna Neděle Vánoční jízda Českou Kanadou parní vlak z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a zpět Pátek hodin - Slavnostní novoroční ohňostroj na náměstí Neděle hodin - 1. adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Nové Bystřici koncert varhanní hudby a slova. Legendu o sv. Mikuláši přednese Vladimír Matějček, varhanní skladby barokních mistrů zahraje Aleš Bárta hodin - Rozsvícení vánočního stromu a výzdoby na náměstí Pátek hodin - Zvonečkový a lampiónový průvod sraz se zvonečky a lampiony u ZŠ, průvod půjde na náměstí hodin - Koncert pod stromečkem zahrají a zazpívají táborští Pouličníci. Bude vyhlášen výherce soutěže o nej zvoneček. Středa hodin - Autorské čtení pohádek v městské knihovně bude číst Bára Stluková z knihy Pohádky z Jižních Čech a Šumavy aneb vyprávění kapra Jakuba Pátek hodin - Koncert pod stromečkem Jen tak tak a děti ze ZŠ a MŠ Nová Bystřice Sobota hodin - Turnaj v malé kopané O pohár TS Města NB - sportovní hala hodin - 1. pyžamový bál v KD Koruna. K tanci a poslechu hrají Vrbovci Band, vstupné v pyžamu 50,- Kč, bez pyžama 80,- Kč. Pátek hodin - Dětské divadelní představení v KD Koruna hraje dramatický kroužek ZŠ a MŠ Nová Bystřice. V období od 7. do 18. prosince 2009 proběhne na 2. stupni ZŠ a MŠ Nová Bystřice projekt Vánoce, který bude zakončen právě tímto divadelním a hudebním představením. Sobota Novoroční jízda Českou Kanadou parní vlak z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a zpět Neděle hodin - Novoroční koncert Žesťový soubor Trumpet Tune zahraje v KD Koruna vážnou, i filmovou hudbu. Součástí koncertu bude tradiční občerstvení. Sobota hodin reprezentační ples města Nová Bystřice v KD Koruna. K tanci a poslechu bude hrát Glóbus 2, tradiční bohatá tombola a překvapení. Termín upřesníme v příštím zpravodaji - Kinovečer v KD Koruna Město Nová Bystřice, TJ Jiskra oddíly kopané a kuželek, ZŠ a MŠ vás srdečně zvou na všechny akce! Změna programu vyhrazena. Doplnění a upřesnění akcí a pořad vánočních bohoslužeb přineseme v příštím zpravodaji.

7 Malý čtenář V dětské čtenářské soutěži Čteme se lvem čtenářem, která probíhala v prázdninových měsících v městské knihovně, byl nejúspěšnějším čtenářem Anton Heřmánek. Gratulujme. Miluše Malinová, městská knihovna Jeleni troubili Sport TJ Jiskra Nová Bystřice oddíl kuželek Dne se uskutečnilo zahajovací kolo Poháru mladých nadějí. Pořádáním jednoho ze čtyř turnajů prvního kola byl pověřen oddíl kuželek v Nové Bystřici. Tohoto turnaje se zúčastnilo 44 dětí ve čtyřech kategoriích: mladší žákyně, Přehled výkonů: mladší žáci, starší žákyně a starší žáci. Náš oddíl obsadil poprvé všechny kategorie, kde naši zástupci předvedli solidní výkony, které zaručují všem bodový zisk do průběžného pořadí PMN. Kategorie Jméno Umístění Výkon Body Vánoční koncert s Musicou Bohemicou Jihočeská hudební společnost vás srdečně zve na krásný vánoční koncert. Po ohromném loňském úspěchu vystoupí opět soubor Musica Bohemica s uměleckým vedoucím Jaroslavem Krčkem. Hostem souboru bude tentokrát violista Petr Přibyl, který v první části koncertu společně s Gabrielou Krčkovou vzdá hold starým mistrům, jejichž hudba k vánocům neodmyslitelně patří. Ve druhé části pak zazní tradiční lidové koledy v nádherných úpravách Jaroslava Krčka a ve vynikající interpretaci souboru Musica Bohemica. Jejich koncerty již po mnoho let navozují tu pravou vánoční atmosféru a jsou proto všude beznadějně vyprodány. Koncert se koná ve středu 2. prosince 2009 v Rytířském sále Státního hradu a zámku. Začátek koncertu je v 19,30. Vstupné: 250 Kč přední řady, 180 Kč ostatní a 90 Kč děti do 12 let. Předprodej vstupenek Dne zažily děti ze 4. A základní školy zajímavý říjnový podvečer. Paní učitelka Jana Dvořáková spolu s myslivcem Lubošem Březinou jeli s dětmi do Klenové, kde všichni společně pozorovali jeleny a poslouchali jejich troubení. Navázali tak na školní povídání o přírodě a zvířatech na podzim. Poděkování dětí patří paní učitelce, panu Březinovi a také rodičům, kteří pomohli zajistit odvoz (pí. Koutná a p. Drobil). Všichni si z této akce odnesli nevšední zážitky. Obrázky z troubení jelenů jsou vystaveny v městské knihovně. Miluše Malinová, městská knihovna bude zahájen v polovině listopadu v kanceláři SHZ J. Hradec. Mladší žákyně Böhmová Eliška Vránková Renata Balcarová Simona Běhounová Michaela Mladší žáci Stránský Jindřich Starší žákyně Budošová Pavlína Vrecková Hana Starší žáci: Stránský Jiří Oddíl kuželek děkuje tímto sponzorům turnaje: Restaurace Na Bojišti, p. Urban; Golf-exploitation, s. r. o. Za oddíl kuželek Luboš Vrecko Amatérský turnaj družstev V polovině října byl zahájen na novobystřické čtyřdráze již 29. ročník oblíbeného Amatérského turnaje družstev v kuželkách. Hrají jej čtyřčlenná smíšená družstva mužů a žen, utkání se hrají na 4x60 hodů sdružených. Oproti 28 družstvům předchozího roku se letos do turnaje přihlásilo celkem 27 družstev (21 je z Nové Bystřice, 3 z Číměře, 2 z Jindřichova Hradce a 1 ze Starého Města. Rozpadly se družstva Plíšek a Ticho, z Technických služeb vznikl Old Stars, z Peršláku se stal Vovous, nově vzniklo družstvo Bellatex). Na soupiskách je při začátku uvedeno přes 220 hráčů a hráček a protože družstva mohou své soupisky doplňovat, věříme, že se počet ještě zvýší. Zachována byla 1. liga s 10 družstvy, ve které se dvoukolově utkají nejlepší družstva loňského ročníku. Druhá liga má 17 družstev, zde se bude hrát jednokolově a na závěr 2 utkání nadstavby. Každé družstvo tak odehraje 18 utkání, celkem bude sehráno 243 vzájemných zápasů. Turnaj potrvá s vánoční přestávkou zhruba do poloviny března O průběh turnaje se jako pořadatelé a rozhodčí starají registrovaní členové oddílu kuželek. Aktuality z turnaje budeme zveřejňovat na nástěnce ve městě a na internetových stránkách kuželny. Všem účastníkům přejeme hodně úspěchů a dobré zábavy a zveme i diváky - přijďte se podívat. Za pořádající oddíl kuželek: Zdeněk Hrbek

8 Kavárna s cukrárnou Akce měsíc listopad Pondělí - Slezský chléb (900 g) Úterý - Koblihová kapsa ovocná (70 g) Středa - Toustový chléb světlý (400 g) - Toustový chléb tmavý (400 g) Čtvrtek - Koláček svatební (5 ks balený) Pátek - Listové těsto čerstvé (500 g) Široký výběr mikulášských a vánočních cukrovinek. 31,- 9,50 22,50 22,50 26,90 18,- 24,90 7,50 17,90 17,90 20,90 14,50 Obchod s hračkami a dárkovým zbožím NA MĚSÍC LISTOPAD JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI něco pro zahřátí NOVINKY: - Tomáš Mašinka - Bořek Stavitel - Ovečka Shaun - Bruder - My Little Pony K + K KAFÉ Úterý a Čtvrtek - grog a punč za 15,- Kč Středa - svařák 1x za 25,-!akce! 2x za 40,- - Littlest Petshop - Duhové fixy - Koloboty Široký výběr puzzle Společenské hry Granna - naučné hry pro děti od 3 let - anglické - pexeso - domino - bingo Renata Čiháková Mírové nám. 15, Nová Bystřice Tel.: něco na mlsání PO až PÁ po 16. hod nebalené sladké pečivo od DK OPEN s 10% slevou!!! Stálá nabídka: zákusky, běžné pečivo, teplé nápoje např. káva, čaj, horká čokoláda apod., točená kofola, různé druhy obloženého pečiva. Na objednání: dorty - malé, velké, patrové, dětské, s obrázkem dle vlastního návrhu, šlehačkové, krémové i s čerstvým ovocem, mini zákusky a mini pečivo. DVAKRÁT DO MĚSÍCE BUDEME POŘÁDAT POSEZENÍ S HARMONIKOU INFO NA PRODEJNĚ

9 OBKLADAČSKÉ PRÁCE FIŠER Tel.: Prodám byt 4+1 v OV po rekonstrukci, ul. Tovární 680. Cena dohodou. Tel.: Prodám garáž za Otavanem. Tel.: Dne by oslavil 90. narozeniny pan Vlastimil Bureš. Vzpomínají synové s rodinami. Vyměním byt v OV 4+kk za menší + doplatek. Tel.: Jsem soukromý zemědělec a hledám plochy určené k zemědělské výrobě (pole, louky) na Novobystřicku k možnému pronájmu. Dobře zaplatím. Tel : Dne uplyne 5 let, co nás navždy opustil pan Josef Tlapák. Vzpomíná manželka, děti, vnoučata a pravnoučata. PŮJČKY Rychlé vyřízení Nové lepší podmínky Volejte ihned - vyřízení tentýž den!!! Máte EXEKUCI-Vyřešíme Mate důchod? Mateřskou? Práci?... Půjčíme Vám!!! Nízké měsíční splátky!!! - Registry neřešíme Tel.: Máte zájem o návštěvu Mikuláše a čerta? Kontakt v redakci. Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Akce pořádané základní školou v 2. pololetí školního roku 2007/08

Akce pořádané základní školou v 2. pololetí školního roku 2007/08 Z jednání Rady města dne 14.7.2008 starosta informoval radu o vyhodnocení městských žádostí o dotace rada jmenovala členy výběrové komise na akci Demolice ubytovny v areálu PS rada uložila správě majetku

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská

Kouzelná škola 2.B Mgr. Stránská 2.čtvrtletí Pondělí 29.10. Okresní knihovna 6.A Mgr. Janalíková, 10.00 Kniha nebo film Úterý 30.10. 8.A +8.B 10.30 kino Metropol, 4.A Dopravní hřiště Mgr.Drápal, 8.00 5.A Městská policie, 8.00-9.40 Mgr.

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Slovo úvodem Prosinec 2009

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Slovo úvodem Prosinec 2009 Ročník 11, číslo 12 Prosinec 2009 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Slovo úvodem Vážení spoluobčané, po roce se opět ocitáme na prahu vánočních svátků, které jsou pro nás tradičně symbolem zklidnění,

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Sever Golf Tour 2011 2 in 1

Sever Golf Tour 2011 2 in 1 Sever Golf Tour 2011 Vážení golfisté, golfová sezóna začala a tak bychom Vás tímto chtěli pozvat ku účasti na tradičním golfovém turnaji Sever Golf Tour, který se bude konat tuto sobotu na našem hřišti

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např.

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např. KARTA AKCE (Admin) DATUM A ČAS AKCE: 29.9. 31.9. 2009 (popř. interval od XY do ZŽ) možnost volby intervalu myší v kalendáři MÍSTO AKCE: Lignano, Itálie NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 29. Listopad 2014 Poslední podzimní kolo bylo pohromou pro domácí družstva, (s výjimkou Havlovic A). Favorité hráli venku a tak se tabulka změnila jen v prostřední části. Druhou domácí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Dopravní soutěže mladých cyklistů krajské kolo - XXXXIII. ročník

Dopravní soutěže mladých cyklistů krajské kolo - XXXXIII. ročník Dopravní soutěže mladých cyklistů krajské kolo - XXXXIII. ročník Prachatice, 9.června 215 Krajské kolo DSMC Prachatice 9.6.215 Pořadí škol v kategorii 5. a 6. třída Pořadí Škola Body 1 Hoštice, 138 2 ZŠ

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

I. Oblastní soutěž Praha

I. Oblastní soutěž Praha I. Oblastní soutěž Praha 11. března2007 Místo konání: Sportovní hala ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2/1800, Praha 6 Pořadatel: Taekwon-do ITF Sonkal Praha Informace Počet oddílů : 7 Počty závodníků : junior

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída

Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída Seznam soutěžících - BESIP kategorie 5. a 6. třída Čísl. ZŠ MŠ LOMNICE/ LUŢNICÍ PSP JDH JZ PSM PP Body 1. Jakub Kodel 25 15 34 1 15 99 2. Pavel Prášek 4 3 34 15 15 134 3. Karolína Řezáčová 3 3 4 2 1 13

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015 Běh - 60m Děvčata starší 1. Vohánková Kateřina ZŠ P.Holého Louny 8,5 635 2. Kovářová Eliška ZŠ Kom. alej Žatec 8,6 608 3. Taušková Karolína ZŠ Přemyslovců Louny 8,9 531 4. Hubená Jiřina ZŠ Žatec Jižní

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky. ročníků ZŠ 1. Ježek Vojtěch 12 2. 4. Krčková Johana Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram Soukup Jiří Barták Martin 5.. Hlaváč Jan Králíková Dominika Novotný Václav..

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 22. Listopad 2014 Předposlední podzimní kolo přineslo změnu ve vedení v průběžné tabulky. Kdo ale nakonec přezimuje jako půlmistr ukáže až kolo poslední. Rozdíl mezi prvním a třetím družstvem

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

David Hrdina POCHVALA ŘEDITELE ŠKOLY

David Hrdina POCHVALA ŘEDITELE ŠKOLY David Hrdina žákyni žákovi třídy 8. A za celoroční výpomoc při sběrových i školních akcích a za příkladnou pracovnitost v pracovních činnostech Jan Klíma žákyni žákovi třídy 8. A za celoroční výpomoc při

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly

28. 29. 4. 2012 Curlingová hala Komárkova 12, Praha 4 Roztyly SC Jedličkova ústavu Praha o. s. z pověření České federace Spastic Handicap o. s. ve spolupráci s Českým svazem curlingu pořádá Otevřené Mistrovství ČR v curlingu vozíčkářů 28. 29. 4. 2012 Curlingová hala

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže

Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Součást serie závodů v lezecké všestrannosti mládeže Partneři Rock Point Překližka cup 2012 Výsledky: Kategorie H1 Májový open cup Cesta číslo 9 Cesta číslo 5 kvalifikace Finále BODY BODY 4 Cesta č.4 1

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY!

Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Spolupráce, reklama, ZÁŽITKY! Nemáte čas? Přeskočte na poslední stránku! sponzorství kulturních / sportovních akcí a s tím související reklamní plnění dle dohody Jak podpořit naše akce? Finanční příspěvek

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zachraňme svět aneb třiďme odpad, zvláště plasty

Zachraňme svět aneb třiďme odpad, zvláště plasty Název projektu: Zachraňme svět aneb třiďme odpad, zvláště plasty Kdo projekt předkládá Třída: Kvarta Učitel / učitelka: Ing. Miriam Dufková Jméno a adresa školy: Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více