Událost roku: 1000 let dějin soli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Událost roku: 1000 let dějin soli"

Transkript

1 Se všemi akcemi, výstavami a slavnostmi v 2010 Událost roku: 1000 let dějin soli V roce 2010 oslavuje celý region Šumavy a Bavorského lesa tisícileté jubileum historické obchodní cesty Zlaté stezky. Zažít toto Milénium bude jedinečnou událostí pro všechny místní obyvatele i návštěvníky regionu. Mnoho akcí pořádaných v obou sousedících zemích nám připomene důležitou kapitolu z minulosti střední Evropy ležící na trojmezí Čech, Bavorska a Rakouska. Jde o území s jedinečně zachovalou přírodou, které je domovem, ve vší skromnosti, jeho hrdých obyvatel. Zlatá stezka, jež byla kdysi hnacím motorem hospodářského a sociálního rozvoje, je i dnes všudypřítomná. Značené trasy vedené po hlavních i vedlejších cestách této stezky každoročně přitahují tisíce turistů. Jméno slavné stezky si do svého názvu vsadilo mnoho muzeí, hotelů, restaurací, škol a dokonce i banka (v Německu). Spolky udržují staré tradice a zvyky. A všichni dohromady, ještě společně s umělci, zástupci obcí a s lidmi ze všech odvětví cestovního ruchu a navíc za pomoci mnoha nadšenců z celého regionu, si Vás dovolují pozvat na bohatý program ve společném přeshraničním regionu. Přijďte a oslavte s námi milénium Zlaté stezky. Jde o událost spojující lidi i obě země. Z DĚJIN... Listinou ze dne 19. dubna L.P daroval císař Jindřich II. mýtné poplatky na této cestě pasovskému ženskému klášteru Niedernburg let obchodní trasy 1/2 Dějiny, Zdravice Slavnosti... 2/3 v jižních Čechách a v Bavorském lese, Zdravice Všechny akce... 4/5 od dubna do prosince 2010 Umění, kultura, oslavy 6/7 Výstavy, soumarské slavnosti, soumarská tažení Po stopách soumarů 8 Tipy pro turisty, soutěž, literární odkazy, tiráž Hlavním důvodem tohoto obchodního spojení byl nedostatek soli v české kotlině. Ve středověku byla sůl nepostradatelná především pro konzervaci potravin, a proto se sůl dovážela do Čech z oblasti Reichenhallu. Až do Pasova putovala na lodích, ale přes hraniční hřeben Šumavy musela být dopravována po souši. To zajišťovali především soumaři (pojmenováni podle nákladu koní z něm. Saum = náklad). Ceněnou surovinu přenášeli dokonce i lidé v krosnách na zádech. Zlatá stezka začínala v Pasově a vedla územím pasovského biskupství po systému stezek, jež měly tři hlavní větve s cílovými místy v Pracha- ticích, Vimperku a Kašperských Horách. Nazpátek se vozilo především obilí a další zemědělské produkty. Obchod se solí na Zlaté stezce dosáhl svého vrcholu v pozdním středověku a v období renesance. Na samotné jižní trase stezky do Prachatic se týdně pohybovalo až 1200 koní každý s nákladem 150 kg. Hrálo to velkou roli v obratu s alpskou solí a zároveň v zásobování celých Čech. Pro lidi žijící na obchodní trase a v její blízkosti se Zlatá stezka stala významným zdrojem příjmu, ať již díky samotné dopravě zboží nebo kvůli zásobování soumarů s jejich koňmi. Z důvodu výdělku nabyla stezka přízvisko zlatá. Mnoho sídel na Šumavě i v Bavorském lese vděčí za svůj vznik právě Zlaté stezce. Velký význam je také patrný z několika hradů, které byly založeny na její ochranu. Dále například město Waldkirchen získalo v letech prstenec městských hradeb. Solní obchod také způsobil spor mezi pasovskými knížecími biskupy a bavorskými vévody na přelomu 16. a 17. století. Prachatickým měšťanům přinesl obchod bohatství, které je na mnoha stavebních památkách patrné dodnes. Stezka jako taková představovala nejen hospodářské spojení, ale také navázání kulturních vazeb. Po dlouhou dobu patřila soumarská stezka k nejživější dopravní tepně Soumaři přiváželi na svých koních zrnko po zrnku, bílé zlato, po Zlaté stezce z Pasova do Čech. Týdně bylo na cestě i více než 1200 koní a dokázali importovat celkem tři miliony litrů soli za rok. celého jižního Německa. Zánik této obchodní trasy se přiblížil za 30-leté války a na začátku 18. století vydali Habsburkové zákaz dovozu soli z Bavorska. Ještě dnes jsou stopy někdejší Zlaté stezky jasně patrné v terénu, vypadají jako hluboké úvozové cesty. Po mnohých historických trasách vedou dnes značené turistické trasy (viz zážitkové doprovody a možnosti putování na str. 8) a dokonce spolková silnice z Pasova přes Strážný do Vimperka sleduje jednu z větví Zlaté stezky. Dodnes se používají některá příjmení jako Soumar nebo Mautner. Historie středověké obchodní stezky dnes opět spojuje sídla a zároveň lidi na obou stranách hranice. POZDRAV Z BAVORSKA A... Milé spoluobčanky a spoluobčané, Zlatá stezka, jedna z nejdůležitějších středověkých obchodních tras, byla poprvé písemně zmíněna v roce 1010 po Kr. Od té doby uplynulo1000 let a my máme nyní jedinečnou příležitost uctít toto výjimečné jubileum a oslavit staré historické spojení obou zemí, Čech a Bavorska. Stará obchodní cesta Zlatá stezka měla pro naše předky velký význam a hlavně podstatný vliv na rozvoj celého regionu Pasova, a tedy propojení Podunají s Českými zeměmi. Trvalé působení tisícileté historie Zlaté stezky je nepochybně patrné do dnešních dnů. Okres Freyung-Grafenau profituje z hospodářského rozvoje, který v konečném důsledku navazuje na středověké hospodářské propojení, a proto bychom chtěli také v budoucnu dále posilovat přeshraniční spolupráci s našimi českými sousedy, přičemž osobní kontakty považujeme za nejdůležitější věc. Velmi jsem byl potěšen česko-německou spoluprácí při přípravě jubilejního roku oslav. Oboustranné návštěvy na různých kulturních, hospodářských a turistických akcích jsou pro nás i v budoucnu příjemným závazkem. Těším se na to, že pořádané akce v Bavorsku i v Čechách u příležitosti 1000 let Zlaté stezky naleznou skvělou odezvu také u našich občanek a občanů. Bezpočet společných setkání jistě přispěje podstatnou měrou k ještě intenzivnějšímu spojení přes hranici. Váš Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Ludwig Lankl přednosta okresu Freyung-Grafenau

2 Dvě sousední země oslaví společné Milénium Dne 19. dubna 1010 se počala psát historie Zlaté stezky na základě darovací listiny krále Jindřicha II. O 1000 let později, téměř na den přesně, slaví příhraniční česko-bavorský region milénium této pro region tak důležité obchodní cesty. V Prachaticích začínají oslavy již 17. dubna a oficiální bilaterální zahajovací akce se koná v neděli 18. dubna na hraničním přechodu České Žleby/ Bischofsreut a následně ve městě Waldkirchen. SETKÁNÍ NA HRANICI Historické zahájení slavností se koná 18. dubna dopoledne na hraničním přechodu České Žleby/ Bischofsreut a bude pokračovat týž den odpoledne ve městě Waldkirchen. Pomyslný start je v 9 hodin na mostě přes hraniční proud Mechový potok. Po uvítání starostkou Stožce ing. Zdeňkou Lelkovou a starostou Haidmühle Fritzem Gibisem bude následovat historické ohlédnutí se scénickým představením Přes hranici. V 9.50 hod bude odhalena pamětní deska a v 10 hodin si poslechnou návštěvníci Slova o lidech překračujících hranice a to texty šumavských spisovatelů Karla Klostermanna a Adalberta Stiftera. Rovněž zazní úryvky méně známých autorů jako Maxmiliána Schmidta, řečeného Waldschmidt, a regionalisty prof. Rudolfa Kubitscheka, rodáka z Českých Žlebů. Dopolední program bude ukončen českou... POZDRAV Z ČECH Milé občanky a občané, jedna česká pohádka se jmenuje Sůl nad zlato. Pro české země, které vlastní zdroje soli neměly, byl obchod se solí zásadní záležitostí. A byla to právě ězlatá stezka, po níž se bílé zlato dostávalo do české kotliny. Je dobře, že si připomínáme milénium této obchodní cesty. Připomínáme si tím i další souvislosti česko německých vztahů, které se během staletí měnily. Byli jsme si dobrými sousedy, v jiných dobách panovalo nepřátelství, v druhé polovině dvacátého století nás navíc dělila Železná opona. Jihočeský kraj se prostřednictvím své organizace Prachatického muzea účastní tohoto velkého projektu. Z něho vzejde řada zajímavých akcí, ve zmíněném Prachatickém muzeu to bude zcela nová expozice Zlaté stezky, projektu se na české straně účastní i města Vimperk a Kašperské Hory. Nejdůležitějším však podle mého názoru je osobní setkávání těch, kteří na obou stranách projekty realizují, ale především je důležité, že sousedské vztahy lidí v českobavorském příhraničí jsou vztahy skutečných sousedů. Přeji projektům, které se u příležitosti milénia zrealizují, aby se beze zbytku podařily, aby jejich tvůrci úspěšně završili náročnou činnost, ale především přeji lidem na obou stranách Šumavy dobré sousedské vztahy i do budoucna.. Ing. František Štangl radní Jihočeského kraje národní hymnou a bavorskou hymnou a to v cca hodin. ODHALENÍ POMNÍKU Slavnosti ve Waldkirchenu budou zahájeny v hodin a to odhalením pomníku v podobě tří desek z mosazi, které budou zapuštěny do dlažby náměstí. Desky o velikosti 120 x 80 cm byly na zakázku Vlastivědného a muzejního spolku Waldkirchen navrženy místním uznávaným umělcem Manfredem Wernerem a odlity ve slévárně ve Straubingu. První deska zobrazuje událost předání historické listiny v roce Říšské jablko, které zdobí vrchol vztyčeného kříže odkazuje na světskou i duchovní moc tehdejších regentů, zatímco katedrála v Řezně zastupuje sídlo panovníka. Vyobrazení ho ukazuje na vrcholu jeho moci. Naproti tomu obraz Panny Marie na pečeti kláštera upomíná na obdarovaný klášter Niedernburg. Pohledem na opatství je dán ve známost původní vlastník a pasovská katedrála zase odkazuje na následující převzetí knížecími biskupy. Krátké texty po obou stranách listiny oznamují v němčině a češtině původní věnování: Fanfáry a svatba Prachatice zahájí oslavy milénia Zlaté stezky fanfárami, renesanční svatbou a pestrým programem již v sobotu 17. dubna od 15 hodin na Velkém náměstí v centru města. Starosta města, ing. Jan Bauer, předá na začátku slavností symbolicky žezlo zástupcům obcí a měst ležícím na Zlaté stezce. Poté bude uvedena historická renesanční svatba. Hudební zarámování slavnosti zajistí hudební skupina Papouškovi sirotci. Při takové slavnostní události nesmí chybět soumarské ležení a stánky s jídlem a pitím. V radničním sálu zaznějí fanfáry, bude možnost poslechnout si pro Prachatice zvlášť složenou hudební znělku a bude promítán nový film o soumarech. Na přímluvu královny Kunhuty a na prosby o Waldkirchen, Volary a Prachatice. Tato sídla opatky jménem Eilika daroval král Jindřich jsou rovněž doplněna svými znaky, zatímco II., pozdější císař, kostelu sv. Panny Marie soumarské tažení postupuje přes hory. (ženskému klášteru Niedernburg) z Pasova Třetí deska je věnována myšlenkám evropanství. Tři rozdílné části zemí Čech, Německa svůj podíl z cla v Pasově současně s celým českým clem: partem thelonei, quam in aedem videmur civitate habere, cum toto tajmezí v míru a přátelství. Řetěz Železné opony a Rakouska žijí společně vedle sebe na Tromen Boemiensi theloneo. je protržen a nová Evropa srůstá dohromady. Druhá deska ukazuje na pozadí Šumavy celý Při slavnosti ve Waldkirchenu bude probíhat bohatý tématicky zaměřený program průběh Zlaté stezky. Zvýrazněna jsou přitom nejdůležitější sídla na obchodní cestě vycházející z Pasova, kde přistávaly lodě se solí, dále jde cích v jubilejním roce a všichni budou moci získat informace o ak Velké náměstí v Prachaticích Triatlon XTERRA Zlatá stezka V sobotu se uskuteční l. ročník Triatlonu Xterra pořádaný na počest významného výročí spojeného s historií města Prachatice. Nový závod Xterra Czech tour (Českého poháru) je vedený po nádherných zákoutích Prachaticka, včetně historicky významné obchodní stezky, která bývá nazývána Zlatou stezkou. Plavání (1km) se odehraje v nejvýše položeném rybníku v ČR - Křišťanovickém. Poté vyrazí triatlonisté na horských kolech po Zlaté stezce do Prachatic, aby po průjezdu městem vyrazili, stále ještě jako cyklisté, na nejvyšší vrchol Šumavského podhůří - Libín. MTB část (37km) bude zakončena náročným sjezdem do Prachatic, kde bude na Velkém Náměstí umístěno druhé depo. Závěrečný 9km běh se odehraje v okolí Prachatic, převážně na Dubovém vrchu s cílem opět na Velkém Náměstí. Zde také dojde k vyhlášení vítězů a večer zde vystoupí rocková skupina Parkán. V průběhu dne bude pro návštěvníky připraven na Velkém náměstí doprovodný program, závody pro děti a moderátor přinášející čerstvé zprávy z tratě. Pro ty, kteří by si netroufli na celou Xterru, je připravena kratší verze Xterra easy o objemech 300m plavání, 12km kolo a 4km běh. Pokud někomu nejdou všechny disciplíny dohromady, může se zúčastnit Xterra štafet, kdy každý člen absolvuje pouze jednu disciplínu. Xterra Zlatá stezka si klade za cíl přinést do českého poháru těžký závod pro triatlonisty v krásném prostředí Šumavy, ale také nabídnout Prachatičanům možnost zkusit triatlon, nebo se jen podívat, jak tento stále populárnější sport vypadá. Navíc díky doprovodnému programu je akce vhodná pro rodiny s dětmi, kdy si každý přijde na své. Přihlášky na.

3 1000 LET OBCHODNÍ CESTY Z PASOVA DO ČECH Slavnostní hra Leopoldsreut: Mýtus ožívá Jde o nejvýše položenou slavnostní hru v Německu. Jsou to dějiny jedné od roku 1962 opuštěné vesnice v blízkosti hranic s Českou republikou. Jde o napínavou rodinnou ságu na Zlaté stezce. Jsou to dějiny Leopoldsreutu V roce 2003 byl v obci Haidmühle založen spolek Kulturlandschaftsmuseum Grenzerfahrung (čes. Muzeum kulturní krajiny pohraniční zkušenosti), krátce KuLaMu. Kdo by očekával nějakou budovu muzea, tak bude zklamán. KuLaMu se vydalo jinou cestou. Využívá místní krajinu, aby pomocí čtyřech do přírody zakomponovaných naučných stezek přiblížilo návštěvníkům starou kulturní krajinu v regionu pod Haidlem. Tak se konají od založení podpůrného spol- Waldkirchen. Celkem asi 90 koní bude k vidění na prvním koňském trhu ve Waldkirchenu na náměstí dne 12. června od 10 do 16 hod. Návštěvníkům se tím zprostředkuje obrázek, který byl běžný v dobách rozkvětu Zlaté stezky, kdy zde soumaři zastavovali po jednodenním putování z Pasova. Tehdy to bývalo dokonce až 200 koní, kteří museli být denně ve Waldkirchenu napojeni a nakrmeni. Koňský den, který byl poprvé iniciován u příležitosti milénia, zároveň nabízí rozmanitý rámcový program s ukázkami kovářských prací (kování za studena i za tepla, okování koňských kopyt) a k tomu mumraj trhovců. Na historické železné solní pánvi z Berchtesgadenu bude demonstrováno, jak se získávala sůl z vařící solanky. Svědci starých časů: Kostel sv. Jana Nepomuka a stará škola v opuštěné vesnici Leopoldsreut. Právě zde bude uvedena světová premiéra slavnostní hry Leopoldsreut. Rozmanitý a strastiplný příběh rodiny osadníků na Zlaté stezce. Jeden den s 90 koňmi ku pravidelné historické doprovody za zážitky do lesa. Amatérští herci vyprávějí příběhy z někdejšího života a o Zlaté stezce, která tudy bezprostředně procházela (viz také str. 8). V rámci oslav milénia uvede spolek KuLaMu v čele s předsedou Erichem Dornerem historickou venkovní hru nazvanou Leopoldsreut. Půjde o napínavé a strastiplné dějiny vesnice vysídlené v roce Okolo 100 herců a statistů probudí pod taktovkou režiséra a autora Michaela Sellnera historické sídlo opět v život. Vše se odehraje na autentickém místě, na kterém stála nejvýše položená lidová škola Německa a nejvýše položený kostel pasovského biskupství. Přesně v tomto místě se hřeben Haidlu zdvihá tak vysoko, že neexistovalo výše položené místo, které by soumaři museli na své dlouhé pouti z Pasova do Prachatic překonávat. Leopoldsreut byl založen v roce 1618 knížecím biskupem Leopoldem I., velkovévodou rakouským, jako sídlo pro soumary. Devíti osadníkům byl svěřen úkol chránit bavorskou zemskou hranici a starat se o Zlatou stezku. Ještě v polovině 19. století žilo ve vsi u hranic na 150 lidí. Za tvrdých klimatických podmínek a při špatných hospodářských poměrech mohli těžko vyjít se živobytím a utíkali odsud. Do dnešních dnů zůstaly kostel sv. Jana Nepomuckého a stará školní budova jakýmisi mlčenlivými svědky někdejší slávy soumarské vesnice. Vše se odehrává 1108 m n.m. a tím jde o nejvýše položenou hru pod otevřeným nebem v Německu. Ve hře se střídají herecké výstupy s filmovými záběry. Za 2,5 hodiny se před divákem odehraje poutavá rodinná sága poznamenaná bojem s tvrdými životními podmínkami, která představí dějiny jedné rodiny osadníků, jež zde sídlila po staletí. Očekává Vás mimořádný, napínavý a zároveň umělecky unikátní divadelní zážitek. Představení se konají 28. a 29. května, potom 2., 4. a 5. června vždy od hodin. Pokaždé bude probíhat již od 18 hodin v autentickém prostředí jeviště slavnostní hry rozmanitý program. Bude zajištěna autobusová doprava z Bischofsreutu. Více na. Film o bílém zlatě Spolek Kulturlandschaftsmuseum Grenzerfahrung (čes. Muzeum kulturní krajiny pohraniční zkušenosti) je nositelem nejen mnoha myšlenek a nápadů, ale zároveň je velmi aktivní. Můžeme zmínit uvedení nejvýše položené slavnostní hry v Německu anebo dvoujazyčnou čítanku o Zlaté stezce (autor Michael Sellner). Nemalým počinem je rovněž historický dokumentární film o dějinách naší významné obchodní stezky. Producent a redaktor Günther Rauch z Aldersbachu (heimatmedia) vytvořil společně s rakouským kameramanem Josefem Sinzingerem a ve spolupráci s Erichem Dornerem, Michaelem Sellnerem, Hansem Fuchsem a Grainetským spolkem soumarů unikátní 45-ti minutový dokument. Odborníci v rolích poradců, uvedení do historických souvislostí, autentická místa natáčení a účast velkého množství statistů v historických kostýmech dávají dohromady jedinečný film o dějinách soli a období solního obchodu od jeho první doložené písemné zmínky před 1000 lety až do okamžiku jeho zániku v roce Pravdivě jsou rovněž ukázány veškeré důsledky fungování i konce Zlaté stezky. Dne 11. května se v Bischofsreutu koná premiéra pro pozvané hosty a hosty Spořitelny (Sparkasse) a dne 13. května se pořádá druhé představení tohoto 45-ti minutového dvojjazyčného filmu pro veřejnost. Film je rovněž možné získat na DVD objednáním na dubna: Císař Jindřich II. daruje pasovskému klášteru Niedernburg celní poplatky z obchodu se solí na obchodní cestě do Čech. Celní poplatky v Čechách získala pražská Vyšehradská kapitula. Je zřízeno odbočení Zlaté stezky do Vimperka. Z Benátek do Prahy římský císař a český král Karel IV. sní o této dálkové obchodní trase, nechává proto zřídit třetí větev Zlaté stezky do Kašperských Hor. ca Od této chvíle se dá vydělat na Zlaté stezce opravdové jmění, protože Petr IV. Rožmberský sídlící v Krumlově zajistil bezpečnost soumarů. Tím končí období lupičů a loupežníků. Film ukazuje transport soli z Bad Reichenhallu po vodní cestě přes Burghausen do Pasova a odtamtud se soumary a jejich koňmi přes pohoří Šumavy do Prachatic v Čechách letá válka vede k výpadkům v obchodě se solí. Konec Zlaté stezky, protože Habsburci zakázali dovoz soli z Pasova do Čech. 3

4 Akce, výstavy a slavnosti Podrobné informace na www. zlatastezka.eu Duben , Pasov Prohlídka města na téma sůl Doprovod městem Pasov na místa spojená se solí. Tlumočník pro české účastníky. Přihláška: Tel. +49 (0) nebo +49 (0) Sraz: Nikolakloster, jižní portál/ul. Innstraße , Pasov Novinky ze solní dílny Umělecká výstava soch, obrazů, postav vytvořených ze soli. Vernisáž , prostory WGP, ul. Höllgasse , Pasov Lupiči a mordýři na Soumarském mostě Loutkohra. Prostory WGP, ul. Höllgasse , Vimperk 12. česko-německé ekologické rozhovory Přednáška tlumočena, odpoledne exkurze. Tel , hod., Prachatice Zahajovací akce v Čechách Slavnostní jubilejní program na Velkém náměstí , České Žleby a Waldkirchen (D) 1000 let Zlaté stezky oficiální zahajovací akce Od 9.00 hod.: Setkání na hranici hr. přechod České Žleby/ Bischofsreut. Most přes Mechový potok. Od hod.: Zahajovací ceremonie na náměstí ve Waldkirchenu s posvěcením pamětních desek, ražba vlastní pamětní medaile , Prachatice Z dějin Zlaté stezky Přednáška Mgr. Pavel Fencl. Akademie pro seniory , hod., Waldkirchen Představení knihy: Po stopách soumarů Vlastivědná Čítanka od Michaela Sellnera. Sparkasse Waldkirchen a , Pasov Vědecká konference /exkurze , hod.: Veřejná konference s přednáškami. Aula kláštera Niedernburg, Pasov : Exkurze do Prachatic podél Zlaté stezky. Přihlášky na tel. +49 (0) (9-12 hod.) , od hod., Salzweg Nordwaldschenkung školní projekt hod., Slavnostní akt. Zřízení mýtní brány v Salzweg-Angl, doplněno uměleckými objekty žáků ze Salzwegu a z jižních Čech. Následuje. Zpěv, tanec a muzicírování na Zlaté stezce ve víceúčelové hale. Od hod. koncert dechovky Salzweg Info-Tel. +49 (0) , Neuburg am Inn Umělci na téma soli Výstava německých a českých umělců v zámku Neuburg am Inn. Vernisáž: , hod. Otevřeno: Út-Ne, hod , Waldkirchen Specielní výstava Dokumenty k 1000 letům Zlaté stezky Muzeum Goldener Steig ve Waldkirchenu představuje nové faksimile starých listin na téma Zlatá stezka. Vernisáž ,19.00 hod. Otvírací doba:út-ne hod , Grafenau Skok v čase Meč a zlaťák v Galgenau. Historický trh v parku Kurpark Grafenau. Květen , 9.00 hod., závod na karbid Aigenstadl Putování po stopách Waldschmidta: Na Zlaté stezce díl 1 Od karbidového závodu u Aigenstadlu soutěskou Buchberger Leite přes Freyung k obnovené kapli Brücklmayrkapelle. Dále přes Winklbrunn k Promauer a Rehberger Madln (skalní kresby). Přihlášky na tel. +49 (0) , hod., Sickling Vysvěcení úvozu Sicklinger Berg Hammer Doprovázeno soumary s jejich koňmi z Grainetu , Waldkirchen Výstava Kulturní oblast Zlatá stezka Výstava je rozdělena do tří částí: historie / geograficko geologická výstava / umění. Vernisáž 7.5., hod. v domě Haus der Natur, Kultur, Kunst und Jugend (HNKKJ). Denně hod , od 6.30 hod., Freyung 1. Kulturní jízda 1000 let Zlaté stezky Jízda do Halleinu (solní důl u Dürnbergu), Laufenu, jízda na lodi po řece Salzach, Burghausen. Přihlášky na tel (0) a , hod., Bischofsreut Filmová noc 1000 let Zlaté stezky Venkovní představení dne 11. května pro pozvané hosty a publikum Spořitelny/Sparkasse, dne 13.května pro veřejnost se spolupracujícími z filmu , Hinterschmiding Výstava Bohatý jako sůl 1000 let Zlaté stezky Umělecký projekt Charitní školy sv. Elišky ve Freyungu ve spolupráci se školou na Haidlu v Hinterschmidingu. Vernisáž: , hod. Galerie ARS NOVA , Obernzell Specielní výstava Hledání stop v zemi opatství hospodářství a obchod obcí Donau-Perlen (Perly Dunaje) v knížecím biskupském zámku Obernzell. Vernisáž: , 19 hod. Otevřeno: Út-Ne hod. Vstup volný. V sezóně průvodce zdarma každý pátek v hod. Sraz: před zámkem , od hod., Freyung Mezinárodní den muzeí Společný den muzeí v zámku Wolfstein s Muzeem myslivosti a rybářství a Wolfsteinským vlastivědným muzeem v domě Schramlhaus s mottem Společenský život v Bavorsku a Čechách za časů Zlaté stezky , hod., Untergriesbach Na solní obchodní cestě (Schärding Obernzell Wegscheid Čechy) soutěskou u Dunaje (Donauleithe) Putování k hradní zřícenině Griezpach s odhalením informační tabule. Po bývalé obchodní cestě do Obernzellu, k přívozu přes Dunaj a údolím Donauleithen zpět do Untergriesbachu. Pevná obuv nutná , hod., Pasov Solní Rallye v Hradu & Muzeu na stopě bílému zlatu Mladí návštěvníci mohou prokázat svoji šikovnost a vynalézavost jakožto mazaní soumaři. Nepomuk, lodní skřítek, vypráví o divokých loďařích plavících se po Innu. Dospělým se nabízí buď na tržišti anebo na prohlídkovém okruhu mnoho zajímavého a věříme i zábavného. Muzeum Oberhaus , hod., Waldkirchen Literární putování Manfred Böckl předčítá na stezce kolem hory Sicklinge berg u Waldkirchenu z vlastního románu Spory soumarů na Zlaté stezce. Následuje jídlo na soumarské pánvi v hostinci Zur Emerenz. Přihlášky na tel. +49 (0) Sraz: dům Emerenz-Meier, Waldkirchen-Schiefweg , 8.00 hod., Prachatice Putování po Zlaté stezce Výlet prachatického klubu seniorů. Sraz: Prachatice, Malé náměstí , hod., Bischofsreut Zážitková vycházka: Po stopách soumarů Napínavé vyprávění domorodého průvodce muzea o dobrodružstvích na soumarské stezce mezi Bischofsreutem a Českými Žleby, o Železné oponě a rozdílném vývoji krajiny na obou stranách hranice. Délka: cca 3 hod. Občanský průkaz s sebou. Sraz: Bischofsreut před kostelem , Straßkirchen Jubilejní oslava 1000 let Zlaté stezky Posvěcení centra sídla zvaného Straßkirchen společně s místními spolky. Tel. +49 (0) , hod., Prachatice Přehlídka představení školních divadel Témata: Soumaři a stavitelé cest, vznik Zlaté stezky, největší rozkvět Prachatic, právo královského města, dva požáry města, Sv. Jan Nepomuk Neumann. Tel Sraz: Parkán nebo Národní dům (podle počasí) a , vždy v hod. Historická slavnostní hra v Leopoldsreutu Premiéra na autentickém místě bývalé osady Leopoldsreut. Vzpomínka na tisíciletou historii Zlaté stezky. Představení napínavých dějin zaniklé vesnice na Zlaté stezce. Autobusová doprava z Bischofsreutu /u kostela/ od hod., rámcový program od hod , 9.00 hod., Freyung Historické putování po Zlaté stezce ve 3. etapách 1. etapa: Freyung Röhrnbach. Asi 18 km. Přihlášky na tel. +49 (0) Sraz: Freyung parkoviště u koupaliště. Červen 02./04./ , vždy hod. Historická slavnostní hra v Leopoldsreutu Viz , Prachatice Muzejní noc se slavnostním otevřením nové stálé expozice Prachatického muzea Výstava zahrnuje originální úvozovou cestu s věrně vypadající soumarskou karavanou v životní velikosti, model města Prachatice za času renesance a databanku informací o Zlaté stezce. Soumaři v historických kostýmech budou průvodci při večerních prohlídkách, k tomu renesanční hudba a výstup šermířů , Prachatice Dny duchovní hudby hod.: Koncert v kostele sv. Jakuba , Prachatice Vědecká konference Staré stezky Odborníci z Čech, Německa a Rakouska představí ve svých referátech současný stav poznání o starých spojujících cestách ve střední Evropě , hod., Pasov Koncert Brněnské filharmonie Zahájení slavnostních her Evropské týdny Pasov. Studijní kostel sv. Michaela, Pasov , Waldkirchen Koňský den na Zlaté stezce V polovině 16. století mělo ve Waldkirchenu zastávku zhruba 200 koní denně. Zažijte, co to znamená ve skutečnosti, když na náměstí stojí pouze 90 koní , hod. Slavnost hraní mlýna v Schiefwegu Soutěže hobíků a hráčů v rámci každoročního vesnického trhu u domu Emerenz-Meier. Konečná hra bude vynesena na historickém kameni s hracím plánem mlýna. Sraz: Dům Emerenz-Meier , hod., Bischofsreut Zážitková vycházka Po stopách soumarů Viz , hod., Freyung Smyčcové kvarteto DAFO Slavnostní hry Evropské týdny Pasov. Lázeňský dům Kurhaus Freyung Transport soli z Bad Reichenhallu do Pasova 1. den: Bad Reichenhall: Vaření soli ve staré salině, soumarské tažení Bad Reichenhallem a soumarské ležení. 2. den: Soumaři dopravují sůl v historických krosnách z Bad Reichenhallu do Laufenu. 3. den: Jízda soumarů na lodi z Laufenu do Tittmoningu a dále s vory soli do Burghausenu. 4

5 AKCE, VÝSTAVY A SLAVNOSTI 2010 Červenec , Freyung Mezinárodní výroční výstava umělec. spolku Wolfstein na téma 1000 let Zlaté stezky cestování časem včera a dnes Vernisáž , hod. Výstavní hala v domě Kurhaus Freyung , hod., Freyung Otevření tématické zahrady Život a řemesla na Zlaté stezce V rozlehlé zahradě kolem domu Schramlhaus. Říjen , hod., Pasov 1000 let Zlaté stezky velká slavnost s historickým předáním soli Začátek soumarského tažení a soumarské ležení na náměstí Residenzplatz Soumarské tažení z Pasova do Prachatic Sobota: hod. Zahájení velkého soumarského tažení s historickým předáním soli (Residenzplatz, Pasov) Příchod soumarů do Salzwegu Salzweg Hutthurm Röhrnbach Röhrnbach Waldkirchen Fürholz Fürholz Grainet Bischofsreut Bischofsreut České Žleby Volary Volary Libínské Sedlo Prachatice Slavnosti Zlaté stezky v Prachaticích, velký slavnostní příchod a život v ležení. Tábor soumarů ve všech etapových zastávkách , hod., Pasov Studijní a vzdělávací jízda Po stopách Zlaté stezky Pasov Waldkirchen Jandelsbrunn/Wollaberg Volary Prachatice Husinec Vimperk , Prachatice XTERRA Zlatá stezka Triathlon První triathlon města Prachatice. Plavání (1 km) v Křišťanovickém rybníku. Na horských kolech po Zlaté stezce až na vrchol Libína a dolů do Prachatic (37 km). Na závěr běh na 9 km. Ocenění vítězů, živá hudba a program na Velkém náměstí. Výběr kratší trasy nebo štafety , Prachatice Koncert rockové skupiny Parkán Velké náměstí. Tel , od hod., Vimperk Vimperská soumarská slavnost v rámci Milénia Zlaté stezky Happening v přírodě, poznávání města, divadlo, koncerty, tvořivé dílny, aktivity pro děti a dospělé. Sraz: Areál volného času Vodník, Vimperk , Prachatice Vernisáž k výstavě Zlatá stezka s křtem knihy Po stopách soumarů Podarování českých žáků novou knihou. Městská knihovna Prachatice , Prachatice Zlatá stezka v knihovně Bibliografická výstava. Městská knihovna , Prachatice 20. Slavnosti Zlaté stezky Tradiční historické městské slavnosti s velkým programem k miléniu, soumarské tažení a život v táboře , od 8.00 hod., Freyung 2. kulturní jízda 1000 let Zlaté stezky Jízda do Prachatic s putováním po Zlaté stezce mezi Bischofsreutem a Prachaticemi. Přihlášky na tel (0) , hod., Bischofsreut Tam a sem od hranice Historické putování z Bischofsreutu přes hranici do Českých Žlebů, občerstvení s česko-bavorskou kapelou. Sraz: Před kostelem. Občanský průkaz s sebou , hod., Waldkirchen Hudba Hildegardy z Bingenu Slavnostní hry Evropské týdny Pasov. Městský farní kostel Waldkirchen , hod., Waldkirchen Svěcení nárožního kamene solní soumaři Sraz: Kavárna Rosing, Dolní náměstí , 9.00 hod., Freyung Historické putování po Zlaté stezce ve 3. etapách 2. etapa: Röhrnbach hrad Fürsteneck. Asi 18 km. Přihlášky na tel. +49 (0) Sraz: Parkoviště u koupaliště ve Freyungu , hod., Bischofsreut Zážitková vycházka Po stopách soumarů Viz a , Grainet Bavorsko-česká soumarská slavnost Grainet Středověký rej se soumary a jejich táborem okolo kostela sv. Mikuláše , hod., Waldkirchen Vycházka Doprovod s průvodcem přes horu Sicklinge berg do Dechingu. Prohlídka hradu Kaltenstein a občerstvení. Sraz: Parkoviště vedle WOS 1 u Schiefwegu , Mauth 1000 let Zlaté stezky Místní slavnost v Mauthu Při tradičním svátku Vás zhruba 300 účinkujících přenese do starých časů , hod., Bischofsreut Zážitková vycházka: Po stopách soumarů Viz Srpen , Skanzen Finsterau O vílím zlatu & ošklivce Pohádky odtud a odjinud. Dvojjazyčně vypráví Helmut Wittmann a Helena Svobodová. K tomu zahrají české dudy, podkoní s pomocníky, hod podkovou, jízda na koni a mnohem více a , Grafenau Historická soumarská slavnost : Soumarské ležení na nádvoří v Haus i. Wald : Historické soumarské tažení z Haus i. Wald do Grafenau. Středověký trh na náměstí, komediantské žertíky a hudba připomene Grafenau dobu, kdy město bylo důležitým překladištěm na Zlaté cestě. V roce 2011 oslavuje město 650 let od založení Gulden Straß (Zlaté cesty) , 9.00 hod., Freyung Historické putování po Zlaté stezce ve 3. etapách 3. etapa: hrad Fürsteneck Pasov. Asi 22 km. Přihlášky na tel. +49 (0) Sraz: Parkoviště u koupaliště ve Freyungu , hod., Bischofsreut Zážitková vycházka Po stopách soumarů Viz , od hod., Hinterschmiding Kovářská slavnost s historickým soumarským tažením z Čech do Hinterschmidingu Kovář oková koně, uková Vám podkovu, nůž, řetěz a jiné předměty. Kromě toho střelba z luku, hod podkovou, zajímavá představení na téma kůň a tábor soumarů. Vše kolem historické kovárny (dnes radnice) , Vimperk Soumarské tažení ze Strážného do Vimperka Přes Horní Vltavici a Kubovu Hut a , od hod., Vimperk Oslava Zlaté stezky se Šumavským korbelem a řemeslným trhem Šumavský řemeslný trh, setkání harmonikářů, soumarské tažení, zábava a zajímavosti pro malé i velké a vše o tom, jak se žilo na Zlaté stezce. Náměstí a areál volného času Vodník Vimperk. Září , Freyung Středověká zámecká slavnost s venkovním divadelním představením Zlatá stezka Historická zámecká slavnost kolem zámku Wolfstein. Řemeslníci a furianti, pouliční umělci, kejklíři a muzikanti, švédský tábor a drábové. V centru dění bude především historická venkovní hra a výjevy z dějin města. ; , hod., Untergriesbach Na cestě po stezce Firmiansteig Putování po vedlejší trase Zlaté stezky z Untergriesbachu do Nového světa uprostřed hvozdů na hoře Kühberg. Pevnou obuv s sebou , hod., Bischofsreut Zážitková vycházka Po stopách soumarů Viz , Pasov Solní umění mezi třemi řekami Akce umělců a výstava objektů. Sraz na soutoku v Pasově , Pasov Vizualizace Zlaté stezky z Pasova do Prachatic Zlatá stezka bude viditelná na obloze díky světelným iluminacím pomocí silných projektorů v různých osadách ležících na stezce. Začíná se soumrakem mezi a hod , 9.00 hod., Freyung Putování po stopách spisovatele Waldschmidta: Na Zlaté stezce díl 2 Z Grainetu po stopách Zlaté stezky k zaniklým osadám Schwendreut a Leopoldsreut. Dále přes horu Haidel (1167m) k poutní kapli Kohlstattbrunn a zpět. Přihlášky na tel. +49 (0) Sraz u farního kostela v Grainetu , hod., Waldkirchen Slavnostní bohoslužba k jubilejnímu roku Mši slouží bývalý biskup Franz Xaver Eder ve farním kostele , hod., Waldkirchen Čtenářská vycházka po nejkrásnějším úseku Zlaté stezky kolem Waldkirchenu Od smírčího kříže k místu někdejší šibenice na hoře Sicklingerberg. Trocha zábavy a něco z historie mj. s umělkyní Reinhildou Schreiber, Karlem Saxingerem, vedoucím kultury Andreasem Pietzschem. Sraz: Dům Emerenz-Meier, Waldkirchen-Schiefweg. Listopad , Waldkirchen Výstava obrazů osad na Zlaté stezce v domě přírody, kultury, umění a mládeže (HNKKJ) ; Prosinec , Kašperské Hory Vánoční akce na hradě Kašperk Mimo jiné divadelní výjevy k solnímu obchodu a prohlídky v češtině a němčině. Tím bude zahájeno výročí 650 let od založení Zlaté cesty (Gulden Strass), které budou slavit partnerská města Kašperské Hory a Grafenau v roce 2011 (viz také na str. 7). nebo nebo 5

6 Nové listiny v Muzeu Zlaté stezky Jako doplněk k dosavadní stálé expozici otevírá Muzeum Zlatá stezka ve Waldkirchenu u příležitosti Milénia specielní výstavu s osmi faksimilemi z 11. až 16. století. Waldkirchen. Zvláštní výstava Dokumenty k 1000 letům Zlaté stezky s listinami a dalšími doklady odkazuje na historii země, ve které hrála stezka zejména pro Waldkirchen významnou roli. Nalezneme zde vedle dokumentu s věnováním českého mýta králem Jindřichem II. ženskému klášteru Niedern- Stálou expozici na téma Zlatá stezka nabízejí tato muzea: Muzeum Zlaté stezky Waldkirchen; Muzeum Oberhaus Pasov; Muzea v Prachaticích, Volarech a ve Vimperku. Soumarská karavana v životní velikosti V pátek 4. června 2009bude slavnostně otevřena nová expozice věnovaná Zlaté stezce. Návštěvník se bude moci projít po úseku Zlaté stezky, potká malou soumarskou karavanu a s ní dorazí do Prachatic. V karavaně budou figuríny soumarů i jejich koní v měřítku 1:1, zatímco pohled na Prachatice bude řešen modelem renesančních Prachatic v měřítku 1: 200. K dispozici bude rovněž 3D mapa zachycující všechny tři větve Zlaté stezky a v badatelském pracovišti dvě místa s počítači, které budou obsahovat všechny dostupné informace o historii Zlaté stezky a jejím terénním průzkumu, jež trval téměř dvacet let. Nová expozice přinese řadu dalších překvapení, ale ta už musí návštěvníci objevit sami při návštěvě Prachatického muzea. V hlavní sezóně bude muzeum otevřeno denně od 9 do 17 hod. VÝSTAVA SE KŘTEM KNIHY Prachatice. Dne 22. června se koná v Městské knihovně Prachatice vernisáž výstavy Zlatá stezka v knihovně. Při této příležitosti bude představena nová čítanka Po stopách soumarů, kterou vydal spolek KuLaMu a Michael Sellner. Knihu obdrží všichni přítomní školáci z Čech zdarma. Výstava je otevřena od 22. června do 2. října. burg v roce 1010 (obr.) také převzetí tohoto kláštera pasovským biskupem Wolfgerem v roce Jistě je událostí vidět také doklad zřeknutí se hrabství Ilzgau vévodou Ludvíkem Bavorským v roce Rovněž velký význam mělo pro pasovské biskupství udělení soumarského práva tehdejší městské části Ilzstadt-Weistum, které stanovil knížecí biskup Otto von Lonsdorf v roce Zvláště zajímavé bylo pro Waldkirchen potvrzení práva trhu v roce 1300, jakož i soumarský řád biskupského administrátora vévody Arnošta Bavorského z roku Kromě toho vyzdvihává význam obchodní cesty pro celý region seznam jmen všech oprávněných soumarů z farnosti Waldkirchen. Perokresba Zlaté stezky z období kolem roku 1735 ukazuje její průběh z Pasova do Waldkirchenu, Volar a Prachatic. Je zde znázorněno i odbočení do Vimperka. Celá výstava bude zahájena 26. dubna v 19 hodin slavnostní vernisáží a bude otevřená až do 31. října a to vždy od úterý do neděle od 14 do 16 hod. Putování časem včera a dnes Freyung. Od 2. do 25. července představí umělecký spolek Wolfstein svoji Mezinárodní výroční výstavu s názvem 1000 let Zlaté stezky - putování časem včera a dnes. Umělci zasejí znamení nových cest a ukáží konkrétní vize pro upotřebitelnost stezky v přeneseném smyslu i pro budoucnost. Díla na toto téma vytvořená umělkyněmi a umělci spolku Wolfstein budou k vidění v nejrůznějších výrazových formách od grafiky přes malbu a fotografii až k sochám. Výstava proběhne v hale domu Kurhaus Freyung. Zahájení výstavy je v pátek 2. července v hod. Otto Herbert Hajek: Znamení cest 14, 1998, pomalované dřevo Georg Philip Wörlen: Matka s dítětem, 1922, olej na plátně Umělecká výměna Pasov/Prachatice Hinterschmiding. Výstava Bohatý jako sůl 1000 let Zlaté stezky je uměleckým projektem Charitní školy sv. Elišky ve Freyungu ve spolupráci se Školou na Haidlu v Hinterschmidingu. Vernisáž se koná 14. května v hod. Výstava v galerii ARS NOVA potrvá do 30. září. Waldkirchen. V Domě přírody, kultury, umění a mládeže (HNKKJ) bude zahájena dne 7. května slavnostní vernisáží v hod výstava Kulturní oblast Zlatá stezka. Je rozdělena do tří částí: Historie, geografie ageologie, umění. Výstava je otevřena denně hod. Rovněž v HNKKJ se koná od 12. do 21. října výstava maleb všech sídel na Zlaté stezce od Ruperta Berndla z Waldkirchenu Pasov. Novinky ze solní dílny představí od 15. do 25. dubna umělecká díla ze soli v prostorách WGP v ulici Höllgasse. Pod mottem Solní umění na třech řekách se koná umělecká aukce a výstava objektů na tzv. Špičce, tj. soutoku v Pasově. Koná se od 1. do 3. října. Obě výstavy připravil spolek Rauchzeichen. Další výstavy Více o výstavách na V rámci Milénia dojde k mimořádné výstavnické spolupráci mezi Muzeem moderního umění Wörlen v Pasově a Kulturním centrem Otto Herbert Hajeka v Prachaticích vzájemné výměně výstav. Rodák ze Šumavy Otto Herbert Hajek ( ), jeden z nejvýznamnějších abstraktních umělců Spolkové republiky Německo, daroval v roce 2001 Městu Prachatice cca 80 děl, která dnes tvoří stálou expozici Kulturního centra v Prachaticích. Ranná, často neznámá figurální díla, vyjadřování tvarů neformálními prostředky a hranaté, geometricky přesné barevné cesty představují průřez celoživotním dílem světově uznávaného umělce. Zápůjčkou Hajekových děl z Prachatic sem přijde sbírka děl malíře Georga Philippa Wörlena ( ) z Muzea moderního umění v Pasově. Motto výstavy zní Od expresionizmu k nové věcnosti. Muzeum založil Hanns Egon Wörlen, syn malíře, který byl v jižním Německu důležitým obnovitelem malování po I. světové válce. Pod vlivem expresionizmu vyvinul Georg Philipp Wörlen ve 20. letech 20. století jasnou řeč tvarů, která spojovala modernistické prvky s expresivním vedením linek. Celkem 50 děl na papíře a 20 maleb dokumentují zajímavý umělecký vývoj malíře. Obě výstavy si můžete prohlédnout ještě do 29. května a budou doprovázeny vydáním katalogu. Pasov. Jako vynalézaví soumaři se mohou děti vydat hledat bílé zlato při Solním Rallye v muzeu Oberhaus v Pasově. Naslouchat při tom mohou příhodám Nepomuka, lodního skřítka. Dospělí si mohou prohlédnout muzeum nebo se porozhlédnout po tržišti. Freyung. U příležitosti Mezinárodního dne muzeí 16. května se představí od 10 hod zámek Wolfstein a Vlastivědné muzeum pod mottem Společenské soužití v Bavorsku a v Čechách za časů Zlaté stezky. Neuburg am Inn. Společná výstava děl českých a německých umělců na téma Umělci k tématu soli bude k vidění od 26. dubna do 15. června na hradě Neuburg. Vernisáž se koná 26. dubna v 18. hod. Výstava je otevřena: Úterý-neděle od 11 do 17 hodin. Obernzell. Na specielní výstavu Hledání stop v zemi opatství hospodářství a obchod Vás zvou obce Donau-Perlen (Perly Dunaje) od do 6. ledna 2011 v knížecím biskupském zámku Obernzell. Vernisáž: , 19 hod. Otevřeno: Út-Ne hod. Vstup volný. V sezóně průvodce zdarma každý pátek v hod. 6

7 1000 LET OBCHODNÍ CESTY Z PASOVA DO ČECH Jako před 1000 let: Soumarské tažení z Pasova do Prachatic Ve středověku byla sůl nepostradatelná, především sloužila jako konzervační prostředek na potraviny. To byl důvod pro její import z Bad Reichenhallu do Čech. Na lodích se sůl vezla přes Tittmoning a Burghausen po řece Salzach a dále po řece Inn do Pasova. Odtamtud nesli koně vedené soumary bílou cennou surovinu po třech stezkách přes Bavorský les a Šumavu do Čech Pasov/Prachatice. Otec soumarů Hans Fuchs z Grainetu urazí trasu z Pasova do Prachatic za šest dnů a přiveze vlastně tisíciletou historii do současnosti. V sobotu 19. června v 15 hodin převezmou soumaři ceněnou sůl u náměstí Residenzplatz v Pasově v rámci historické slavnosti. Solí naplní dřevěné prostice a ty naloží na své koně. Příští den okolo 15 hodiny rozbalí soumarské ležení na středověkém trhu v Salzwegu. V pondělí 21. června v 9 hod. se půjde ze Salzwegu do Hutthurmu. Po krátkém odpočinku v historickém pivovaru Gutsbräu ve Straßkirchenu dorazí v 11 hod soumarská karavana do Hutthurmu a zdrží se tam přes poledne do 13 hod. Dále se půjde přes Pragu (Prahu) do Röhrnbachu, kde budou soumaři přijati u starého mlýnu Bruckmühle. Stráví zde noc ve škole Na Zlaté stezce. Brzy se bude vstávat i v úterý, kdy soumaři nastoupí na cestu do Waldkirchenu. Od 11 do 13 hod. rozloží polední ležení na náměstí ve Waldkirchenu a nocležiště naleznou ve vesnici Fürholz, kam dorazí v 17 hod. Ve středu 23. června se v 10 hod táhne dále na Grainet. Tam se soumaři opět posilní na návsi od 11 do 13 hodin, protože pak se šlape 12 náročných kilometrů strmě vzhůru přes horu Haidel (1167 m) do Bischofsreutu. Koně i soumaři si pak výslovně zaslouží pohodlné soumarské ležení u hostince Madl. Dobře vyspalá vyrazí karavana dál ve čtvrtek 24. června v 9 hod dále na České Žleby. V cca 9.45 hod. přejdou hranici na Mechovém potoce a ve 12 hod. je bude očekávat polední tábor v Českých Žlebech. Od první české zastávky se vydají soumaři dál směrem na Volary. Podruhé musí absolvovat dvanáct kilometrů, předtím než dorazí v hod. na náměstí ve Volarech, kde mohou postavit své stany. Poslední úsek začne v pátek 25. června v 9.30 hod. Ještě jednou projdou 12 km v kuse, až se na dvě hodiny od hod. zastaví v Libínském Sedle na oběd. Pouhých šest kilometrů dělí soumary s jejich koňmi od cíle v Prachaticích. Tam dorazí kolem 16 hodiny a to přesně na Slavnosti Zlaté stezky, které propuknou na Prachatickém náměstí. Soumarské ležení bude na noc postaveno na Parkáně. To znamená v sobotu v 10 hodin ještě jednou koně naložit vybavením soumarů a spolu s velkým slavnostním průvodem nakráčet na Slavnosti Zlaté stezky. Pak už budou jen po namáhavých 6 dnech v klidu svého tábora zaslouženě odpočívat. Návštěvníci mohou slavit s nimi. (Změna programu vyhrazena.) Více informací k soumarskému tažení na domovské straně soumarů Historické slavnosti se soumarským tažením a životem v táboře PRACHATICE Dvacáté jubileum historických Slavností Zlaté stezky v Prachaticích zahájí starosta Ing. Jan Bauer v pátek 25. června v 16 hodin odpoledne a to přesně v okamžiku příchodu soumarské karavany na Velké náměstí. Historická jubilejní oslava začne pozdravem soumarů na náměstí, ochutnáním dovezené soli, místní Prachatické pálenky a vína Via Aurea. Ve dnech 25. a 26. června se bude konat bohatý kulturní a společenský program. Na návštěvníky čeká tradiční historický trh, renesanční průvod, hudba, historické atrakce pro děti, kejklířská vystoupení, historické divadelní představení, vystoupení různorodých skupin z partnerských měst, pochodňový průvod a ohňostroj. VIMPERK Vimperk býval za času Zlaté stezky jak cílovým, tak výchozím místem. Jako připomínka této doby je pořádán dne 19. června od 11 hod. v areálu volného času Vodník program k Miléniu Zlaté stezky se stánky trhovců, starými řemesly, komedianty a umělci. K programu všeobecného veselí bude patřit rockový koncert v areálu nově zrekonstruovaného legendárního hotelu Zlatá hvězda nebo originální lidovka na náměstí. Ve dnech 28. a 29. srpna oslaví Vimperk Zlatou stezku se Šumavským korbelem a řemeslným trhem. Dojde i na sraz harmonikářů a samozřejmě na soumarské tažení s ležením na náměstí a v areálu volného času Vodník. Již řadu let se na konci srpna setkávají tradičně harmonikáři z Čech, Bavorska a Rakouska a hrají a zpívají lidové písničky v obou jazycích. Vrcholem bude příchod soumarské karavany, která bude putovat ze Strážného, přes Horní Vltavici a Kubovu Huť až na vimperské náměstí, které dne 29. srpna oživí soumarským ležením. GRAINET Ve dnech 17. až 18. července se koná v Grainetu každoroční Bavorsko-česká soumarská slavnost a to na návsi okolo kostela sv. Mikuláše. Akce proběhne pod taktovkou otce soumarů Hanse Fuchse. Soumaři z Čech a Bavorska se sjedou do společného tábora. Po oba dva dny budou v Grainetu tikat středověké hodiny. GRAFENAU Místní z Grafenau slaví svůj soumarský svátek první srpnový víkend. V pátek 6. srpna vše začne příjemným soumarským ležením na náměstí v Haus i. Wald. V sobotu 7. srpna přitáhne soumarská karavana do města, kde bude uvítána jeho vrchností. Někdejší soumarské sídlo si připomene středověkým tržištěm, soumarským ležením, divadlem i hudbou onu slavnou dobu, kdy bylo důležitým překladním místem soli na Zlaté cestě, která oslaví v roce 2011 své 650. jubileum. Výběr z programu slavností 2011: Specielní výstava 650 let Zlaté cesty Přeshraniční setkání škol z Kašperských Hor a Grafenau Dlouhodobá výstava v lázeňském parku a v městském muzeu Společné sportovní a společenské akce (fotbalový turnaj) akce na Kašperskohorské větvi cyklus odborných přednášek, výstav a promítání ke Kašperskohorské větvi červnová: slavnost Zlaté cesty června: soumarské tažení z Kašperských Hor do Grafenau s historickými městskými slavnostmi a turnajem v lukostřelbě Více informací na: nebo 7

8 Vyhrajte zlatou a stříbrnou minci Milénia! K Miléniu Zlaté stezky byly zvlášť vyraženy dvě stříbrné a zlaté mince s rozličnými motivy. Tři hlavní větve Zlaté stezky s jednotlivými zastávkami a logem Milénia zdobí jak stříbrnou, tak zlatou minci, která je k dostání na všech pobočkách novin Passauer Neuen Presse. Medaile z jemného stříbra (limitovaná počtem 1000 ks) má hmotnost 8,5 g, průměr 30 mm a stojí 29,9 Euro. Medaile z jemného zlata (limitovaná série 100 ks) bude zhotovena na objednávku zákazníka, váží 3,11 g zlata 999.9, má průměr 20 mm a stojí 199,90 Euro / ks. Mincovna Euromint s.r.o. v Bochumu dává k dispozici ke slosování jednu tuto zlatou medaili! Dodávka je vždy včetně ochranné nádoby, pouzdra na šperky a číslovaného certifikátu pravosti. Oba vzory mincí jsou k dostání od 16. kalendářního týdne. Přírodní zážitek Zlatá stezka Ještě dnes jsou stopy po Zlaté stezce rozpoznatelné na mnoha místech v terénu jako úvozové cesty (viz foto nahoře). Po těchto starých trasách se dnes můžete vydat individuálně anebo s průvodcem. Informace o programech pořádaných k jubileu Zlaté stezky získáte v informačních střediscích podél Zlaté stezky anebo na Zámecká slavnost & venkovní divadlo Historický spolek In-der-Freyung pořádá jako každoročně o prvním zářijovém víkendu historickou zámeckou slavnost v okolí zámku Wolfstein. Letos to připadá na září. Pestrý rej utvoří řemeslníci a furianti, pouliční prodejci, kejklíři a muzikanti, švédský tábor a drábové. V centru dění bude především historická venkovní hra a výjevy z dějin města. Celý program doplní turnaj v lukostřelbě. Ve středu všeho veselí pak bude historické představení odehrávající se u zámku Wolfstein, který bude zároveň tou nejlepší kulisou. Výkvět ochotníků okresního města nechá ožít významné události z dějin sídliště. V letošním roce půjde samozřejmě v prvé řadě o historii Zlaté stezky a s ní spojené vybírání mýtného. Více informací na Rádi byste vyhráli některou z mincí? Pak musíte zodpovědět následující otázku: Jaké datum nese darovací listina Jindřicha II.? Napište řešení na pohlednici a zašlete ji s uvedením celé adresy odesílatele, s ovou adresou a telefonním číslem na adresu: Landratsamt Freyung-Grafenau Münze 1000 Jahre Goldener Steig Wolfkerstr. 3, Freyung, Germany Uzávěrka došlé pošty je 31. října 2010, kdy proběhne slosování. Výhra je právní cestou nevymahatelná. Do slosování půjdou pouze pohlednice s kompletně vyplněnými údaji o odesílateli. Na přední straně je podkova ova a na zadní straně darovací listina z roku 1010 to je mince, která ábl byla vyražena ve spolupráci Vlasteneckéhoa muzeálního spolku a Městské spořitelny ve Waldkirchenu. Limitovaná a číslovaná série (500 kusů) stříbrné mince je z jemného stříbra 999 a je k dostání za 33 Euro (včetně pouzdra a certifikátu) exkluzivně ve Spořitelně Waldkirchen. Průměr mince je 35 mm, váží 16 g a odpovídá tím zhruba půl unci. Odpovídající zlatá mince z jemného zlata 750 nebo 999 je k dostání na základě poptávky a to každá v limitované sérii 25 ks. Ražebna Nobel House slosuje tři výherce stříbrné mince. Muzeum kulturní krajiny (KuLaMu) v Bischofsreutu věnuje jednu ze svých muzeálních stezek právě Zlaté stezce a přibližuje na ní těžký a dobrodružný život soumarů ve středověku. Zároveň však ukazuje rozdílný vývoj krajiny v období existence železné opony. Putování s místním průvodcem muzea z Bischofsreutu do Českých Žlebů se koná 18. května, 15. června, 31. července, 19. srpna a 23. září. Putování za historií Zlaté stezky je také nabízeno ne její prostřední větvi. Ve třech etapách po cca 20 kilometrech je možno jí projít a to ve dnech 30. května, 11. června a 15. srpna z Freyungu přes Röhrnbach a Fürsteneck až do Pasova. Další tématicky zaměřené vycházky k jubilejní- mu roku se konají: 18. května při výletu Klubu seniorů z Prachatic, 25. července u Waldkirchenu a po středověkých obchodních trasách 16. května a 12. září z Untergriesbachu. Při kulturní jízdě pořádané KEB Freyung pojedeme 26. června do Čech a pěšky si projdeme část Zlaté stezky. Přeshraniční divadelní vandrování se koná pod názvem Tam a zpátky přes hranici dne 4. července. Jedinečným způsobem nabudete dojmy ze života na Zlaté stezce. Kulturní zážitek v přírodě nabízejí exkurze s předčítáním z knih. Maxmilián Schmidt nazývaný jako Waldschmidt se v horkém letě roku 1893 po delší dobu zdržoval ve Freyungu. V té době vznikl jeho román Na Zlaté stezce, ve kterém popsal některé z nejkrásnějších míst ve Freyungu. Na dvou vycházkách ve dnech 5. května a 3. října se vydáme po Zlaté stezce a tato kniha nám ukáže cestu. Při literární vycházce kolem hory Sicklinger u Waldkirchenu předčítá Manfred Böckl ze svého románu Šarvátky soumarů na Zlaté stezce. Stejně tak zábavné jako historické bude i čtenářské putování od smírčího kříže až k bývalé šibenici na Sicklingerbergu. Koná se 16. října a vydat se na ní můžete s umělkyní Reinhildou Schreiber, Karlem Saxingerem, vedoucím kultury Andreasem Pietzschem. Turistické balíčky na několikadenní přeshraniční Putování bez zavazadel jsou pro Vás připraveny v infocentrech ve Waldkirchenu, Freyungu a Grafenau. Literární tipy v němčině na téma Zlatá stezka František Kubů, Petr Zavřel: Zlatá stezka část 1. Historický a archeologický výzkum jedné významné středověké obchodní cesty. 191 stran. Spolek pro Východobavorský vlastivědný výzkum Pasov, Muzea v Českých Budějovicích a v Prachaticích, Pasov ISSN Paul Praxl: Zlatá stezka 112 stran. 3. vydání, nakladatelství Morsak, Grafenau1993. ISBN: Rupert Berndl: Zlatá stezka žíla života Středověká obchodní cesta slaví jubileum. 208 stran. Nakladatelství SüdOst, Mnichov ISBN: Michael Sellner: Po stopách soumarů vlastivědná čítanka (dvojjazyčná publikace D/CZ) 164 stran. Podpůrný spolek KuLaMu, Bischofsreut ISBN: Stezka na nebi Zlatá stezka bude pomocí silných projektorů dne 2. října zobrazena jako světelná cesta po obloze napojovaná v sousedících obcích i přes hranici. Vše začne po soumraku z instalovaných informačních sloupků mezi a 21 hod. Více na Tiráž: Bezplatné noviny s programem k Miléniu 1000 let Zlaté stezky, duben 2010 Vydal: Nositel projektu Okresní úřad Freyung-Grafenau a Prachatické muzeum Náklad: ks německy / ks česky Redakce & sazba: Roswitha Prasser, Grafenau Redakce & sazba české verze: Jan Kortus, Stachy Grafika/ilustrace: Willi Weber, Grafenau Mapové materiály: Tourismusverband Ostbayern Foto/kresby: Hlavní státní archív Bavorska v Mnichově, Muzeum Oberhaus Pasov, Městské archívy Pasova a Waldkirchenu, informační střediska měst a obcí na Zlaté stezce, Muzeum Zlatá stezka, spolek Heimat- und Museumsverein Waldkirchen, spolek KuLaMu, Marianne Lechner, Josef Sinzinger, Rupert Berndl, Paul Praxl, Rainer Schüll, Město Prachatice a Prachatické muzeum. Překlad: Josef Štemberk Tisk: Akcent tiskárna Vimperk, s.r.o. Více informací a aktuality k akcím na Není poskytována žádná záruka za obsah a odřeknuté akce. 8

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve (zpracováno podle knihy F. Kubů a P. Zavřela - Zlatá stezka, úsek Vimperk státní hranice) První písemnou zprávu o existenci samostatné vimperské větve Zlaté stezky

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Solná komora-h.rakousko

Solná komora-h.rakousko Jezero Wolfgangsee Plavba lodí po jezeře denní jízdenka: 17,60 se Salzkammergut Erlebnis-Card: 16,40 www.wolgangseeschifffahrt.at Schafbergbahn jízda úzkokolejkou na horu Schafbergbahn jízda tam i zpět:

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Program cyklistických akcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pořádaných jednotlivými spolky v roce 2011, včetně IVCA Rallye

Program cyklistických akcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pořádaných jednotlivými spolky v roce 2011, včetně IVCA Rallye Program cyklistických akcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pořádaných jednotlivými spolky v roce 2011, včetně IVCA Rallye Leden Sobota 1.1.2011, České Budějovice, Novoroční jízda na bicyklech na Hlubokou

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Bílina zmizelá a nalezená

Bílina zmizelá a nalezená Prezentace projektu výstavy, která se uskuteční v Bílině od 2.7. do 31.8. 2010 ve výstavních síních U kostela a Pod věží Organizátor výstavy: Bílina 2006 o.s. Obsah prezentace: Proč výstavu pořádáme? Co

Více

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.)

Jezero Traunsee. Letní sáňkařská dráha - Strobl. Plavba lodí po jezeře. Jízda kabinkovou lanovkou na Grünberg (1004 m. n. m.) Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Stará solná stezka Halle - Praha Alte Salzstraße Halle Prag e.v.

Stará solná stezka Halle - Praha Alte Salzstraße Halle Prag e.v. Stará solná stezka Halle - Praha Alte Salzstraße Halle Prag e.v. Sůl a její význam Zlato lze oželet, avšak bez soli se žít nedá." Cassiodor, Variae, 24 (537-538 př.n.l.) Čím je pro dnešní ekonomiku ropa

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zlatá stezka. Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou. Středověké osídlení

Zlatá stezka. Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou. Středověké osídlení Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou Středověké osídlení Účastník každoročních prachatických slavností Zlaté stezky Zlatá stezka Ivana Hrušková Luděk Kos 14. 3.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH V JIHOČESKÉM KRAJI Místo konání Pořadatel Charakteristika

SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH V JIHOČESKÉM KRAJI Místo konání Pořadatel Charakteristika Název akce 1 Jízda přátelství České Budějovice Linec 2 Hvězdicová jízda studentů z DB, HR, JK 3 Evropský informační veletrh na téma: Změny týkající se každodenního života po vstupu do EU Datum konání 1.5.

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

Turistický prázdninový tábor 2013

Turistický prázdninový tábor 2013 Turistický prázdninový tábor 2013 Kdo a kde pořádá? Turistický oddíl v Krušných horách v Mariánské u Jáchymova 2) Kdo zodpovídá? Mgr. Karel Sláma vedoucí tohoto oddílu. 3) Komu je určen a kdy se koná?

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation Statutární město České Budějovice 2.1 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Město Horažďovice Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo. Musher s Club Long Hair Tails, Slavonice. Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo

Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo. Musher s Club Long Hair Tails, Slavonice. Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo Projekty Waldviertel registrační číslo žádosti EU-SB-15CZ10-018 Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo Závody psích spřežení Mistrovství Evropy 2010 obec Reingers Musher s Club Long Hair Tails,

Více

Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014

Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014 Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014 Nabídku zpracovala: Bc. Anna Frantalová Vážení partneři, Dovolujeme si Vám představit nabídku firemních akcí, které pořádáme v roce 2013/2014. Věříme, že

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

1.1 Staré obchodní stezky / Doprava a obchodní cesty ve středověku

1.1 Staré obchodní stezky / Doprava a obchodní cesty ve středověku 1. Tam a zpět: Z Horního Rakouska do jižních Čech z jižních Čech do Horního Rakouska Řešení pro učitelky/učitele 1.1 Staré obchodní stezky / Doprava a obchodní cesty ve středověku Linecká stezka a Freistadtská

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur B C. D A N T Y L E Č E K, O B C H O D N Í N Á M Ě S T E K Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s. Právní

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012 Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice www.facebook.com/icm.prachatice Kontakt: Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145 383 01 Prachatice Tel./fax:

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

Salzburgsko: Pidinger

Salzburgsko: Pidinger Salzburgsko: Pidinger 9. dubna 2015 11:22 Docela náročná ferrata - na víkend: - V pátek dorazit na místo na parkoviště - Sobota celý den lezení (1.5 hodiny nástup k ferratě, následně 4 hodiny lezení a

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi.

Návesní průčelí Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. Zpravodaj č. 7/ 2012 Vážení přátelé slánského muzea, v letních měsících láká k návštěvě především malebný areál Národopisného muzea ve Třebízi. Jak sami návštěvníci říkají, takový klid a prostředí přímo

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Nabídka programů na hradě Šternberk

Nabídka programů na hradě Šternberk Nabídka programů na hradě Šternberk Následující nabídka programů je speciálně vytvořena pro příměstské tábory ASC UP 2012. Cena programu činí 170 Kč. Součástí programu je vždy prohlídka hradu (malý okruh)

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více