OSPF virtual link detailní dokumentace šíření a generování LSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSPF virtual link detailní dokumentace šíření a generování LSA"

Transkript

1 OSPF virtual link detailní dokumentace šíření a generování LSA Bc. Michal Tkáčik, Bc. Zdeněk Wilček Abstrakt: Práce se zabývá virtuálními linkami v OSPFv2 procesu se zaměřením na popis a analyzováním LSA paketů obshaující informace o těchto virtuálních linkách. Klíčová slova: OSPF, virtuální spojení, OSPF oblasti 1 Protokol OSPF Hraničné smerovače LSA Pakety Princip oblastí v OSPF Virtuální linky Testovaná topologie Konfigurace Konfigurace směrovače RJ Testovaná topologie Testovaná topologie Testovaná topologie Závěr Seznam použitých zdrojů Přílohy Konfigurace směrovače RK Konfigurace směrovače RF...15 květen /15

2 1 Protokol OSPF OSPF je smerovací protokol typu Link State, čiže pracuje na základe stavu liniek. Tento typ protokolov informuje ostatné smerovače v sieti iba v prípade zmien v topológii. K tomu OSPF využíva tzv. Link State Advertisements (LSA). Tieto LSA si každý smerovač uchováva v databázi Link State Database (LSDB). Podľa tejto databázy majú všetky smerovače prehľad o ostatných smerovačoch v. To im umožňuje na základe Dijkstrovho SPF algoritmu najskôr efektívne vypočítať SPF (Shortest Path First ) strom a z neho potom zvoliť najlepšiu (najkratšiu) cestu. 1.1 Hraničné smerovače Area Border Router (ABR) smerovač na rozhraní medzi viacerými oblasťami, každý ABR smerovač musí byť členom oblasti 0, plní funkcie pre šírenie, filtrovanie a sumarizáciu informácii preposielaných medzi oblasťami. Autonomous System Boundary Router (ASBR) smerovač na rozhraní medzi autonómnym systémom a iným autonómnym systém, poprípade so sieťou s iným smerovacím protokolom. ASBR plní funkcie pre import, filtrovanie a sumarizáciu informácii do OSPF z vonku autonómneho systému. 1.2 LSA Pakety Router LSA, LSA-1 každý smerovač zasiela tieto LSA do všetkých k nemu pripojených oblastí. Tento LSA obsahuje informácie o linkách spájajúcich smerovač s danou oblasťou a preto sa líši v závislosti na tom, pre ktorú oblasť sú generované. Router LSA pre konkrétnu oblasť sú propagované iba do tejto oblasti. Sieťový LSA, LSA-2 LSA generované Designate Router v multiprístupových sieťach. Obsahuje zoznam všetkých smerovačov pripojených k danému multiprístupovému segmentu siete. Sieťové LSA sú propagované v rámci oblasti, do ktorej konkrétny segment spadá. Sumarizačný LSA, LSA-3 a LSA-4 jedná sa o LSA generované ABR smerovačmi. LSA-3 popisuje informácie o cestách do siete danej oblasti, LSA-4 cesty k ASBR smerovačom. Sumarizačné LSA sú propagované cez oblasť 0 k ostatným pripojeným oblastiam OSPF siete. Externé LSA (Antonomous System External LSA), LSA-5 LSA generované ASBR smerovačmi. Obsahujú informácie o externých cestách do sieti mimo daný autonomný systém. Multicast OSPF LSA, LSA-6 využívané pre OSPF multicastové aplikácie. NSSA LSA, LSA-7 tento typ LSA môže existovať iba v NSSA oblasti. LSA-7 sú generované ASBR smerovačom a na hranici oblasti ich ABR prekladá na typ LSA-5, ktorý môže byť propagovaný aj v ďalších oblastiach. LSA-7 distribuuje externé smerovacie informácie do svojej OSPF domény. LSA pre BGP protokol, LSA-8 špeciálny typ LSA pre využitie spolu s BGP Rezervované LSA-9, LSA-10, LSA-11 posledné tri typy LSA sú rezervované pre budúce použite a pre aplikačne špecifické LSA 1.3 Princip oblastí v OSPF Oblasti v OSPF sú vytvorené za účelom pamäťovej a procesnej optimalizácie. Ak je OSPF navrhnutá s viacerými oblasťami, jedná z nich musí byť chrbtová oblasť 0, a k tejto oblasti 0 musia byť všetky ostatné oblasti fyzicky pripojené. Dôvodom tohto konceptu návrhu siete je jednoduchá distribúcia smerovacích informácii medzi jednotlivými oblasťami. Chrbtová oblasť 0 Jedná sa o chrbtovú oblasť, ktorej hlavným účelom je spojenie ostatných OSPF oblastí a rýchly prenos medzi nimi. Oblasť 0 spravidla neslúži k pripojeniu koncových užívateľov. květen /15

3 Bežné oblasti Na rozdiel od oblasti 0 je ich hlavným účelom pripojenie koncových užívateľov. Spravidla funkčne alebo geograficky kopírujú konkrétne skupiny. Bežné oblasti nedovoľujú smerovanie dátových tokov cielených do inej oblasti než lokálnej, pretože celé smerovanie do sietí mimo lokálnu oblasť musí prebiehať cez oblasť 0. Existuje niekoľko podtypov bežných oblastí: Štandardná východzí typ bežnej oblasti s internými aj externými cestami. Stub oblasť, ktorá nedovoľuje, aby do jej smerovania boli pridáne externé siete iných autonomných systémov. Smerovanie mimo autonómny systém zaisťuje východzia cesta (default route). V stub oblasti sa nesmie nachádzať ASBR smerovač. Výnimka je v prípade, keď je ASBR súčasne ABR. Totally Stubby - Cisco proprietárny typ oblasti. Rovnako ako stub nedovoľuje, aby do jeho smerovania neboli pridané externé siete iných autonómnych systémov a rovnako nedovoľuje ASBR v oblasti, pokiaľ sa nejedná o ABR. Neprijíma ani distribúciu smerovacích informácii ostatných oblastí svojho autonómneho systému. Not-so-stubby Area (NSSA) - tato oblasť definuje špeciálny typ LSA-7. Rovnako ako stub oblasť neprijíma externé smerovanie a využíva východzie cesty na smerovanie mimo autonómny systém. Na rozdiel od stub oblasti sa v NSSA môžu nachádzať ASBR. Totally Stubby NSSA Cisco proprietárny typ oblasti. Ako názov napovedá, jedná sa o kombináciu typov oblastí totally stubby a NSSA. Informácie o externom smerovaní mimo lokálnu oblasť nie sú prijímané, avšak v oblasti sa môže nachádzať ASBR. 1.4 Virtuální linky OSPF koncept vyžaduje, aby všetky oblasti boli fyzicky pripojené k oblasti 0, pričom oblasť 0 sa v rámci celej siete vyskytuje práve jeden krát. Aby bolo možné tieto podmienky dodržať aj v prípade neplánovaných zmien v návrhu siete, boli zavedené takzvané virtuálne linky. Existujú dva typy použitia virtuálnych liniek: 1. V prvom prípade sa jedná o logické pripojenie oblastí, ktoré nemôžu byť fyzicky pripojené s oblasťou 0. Logická linka je nakonfigurovaná medzi dvomi ABR, a z nich musí byť jeden pripojený k oblasti 0. Oblasť, ktorá zaisťuje pripojenie k oblasti 0, sa nazýva tranzitná oblasť. 2. Druhým typom virtuálnej linky je spojenie viac oblastí 0 do jednej, tak aby sieť odpovedala OSPF špecifikácii. Virtuální linky v praxi Virtuálne linky sa používajú ako záložné či dočasné riešenie a nedoporučuje sa s nimi počítať v samotnom návrhu topológie siete. Virtuálne linky taktiež nemôžu prechádzať stub oblasťami a nemôžu viesť viac než jednu tranzitnú oblasť. Je možné konfigurovať virtuálnu linku cez viaceré tranzitné oblasti tak, že pre každú tranzitnú oblasť je konfigurovaná samostatná virtuálna linka. květen /15

4 2 Testovaná topologie Praktická část projektu je zaměřena na analýzu virtuálních spojení a šíření souvisejících LSA paketů ve směrovacím protokolu OSPFv2. Pro vytvoření virtuálních spojení bylo nutné navrhnout topologii, kde je nasazen směrovací protokol OSPF obsahující několik různých oblastí, tak aby všechny standardní oblasti nebyly připojeny k páteřní oblasti číslo 0. Navržená topologie je zobrazena na obrázku 1. Obsahuje 4 různé standardní oblasti, přičemž k páteřní oblasti je přímo připojena pouze oblast 1. Aby bylo možné vytvořit na topologii o třech směrovačích 4 oblasti, bylo nutné využít dvou loopback rozhraní. Pro praktickou realizaci byly požity tři směrovače typu C2801 s IOS Version 15.1(3)T4. Obrázek 1. Topologie 2.1 Konfigurace Přiřazení IP adres jednotlivým rozhraním bylo provedeno dle schématu uvedeném na obrázku 1. Pro přehlednost ve výpisech byl upraven parametr Router ID, který má ve výchozím stavu hodnotu největší hodnoty IP adresy aktivního rozhraní nebo v případě aktivního loopback rozhraní přejímá jeho hodnotu IP adresy. Hodnoty Router ID pro jednotlivé směrovače jsou uvedeny na obrázku 1. V následující kapitole je uvedena konfigurace směrovače RJ. Konfigurace směrovačů RK a RF je uvedena v příloze. 2.2 Konfigurace směrovače RJ RJ(config)#interface loopback1 RJ(config-if)#ip address RJ(config)#interface fastethernet0/0 RJ(config-if)#ip address RJ(config-if)#no shutdown RJ(config)#router ospf 1 RJ(config-router)#network area 0 RJ(config-router)#network area 1 RJ(config-router)#router-id květen /15

5 2.3 Testovaná topologie - 1 V první testované topologii, bylo vytvořeno virtuální spojení mezi směrovači RJ a RK, viz obrázek 2. Konfigurace virtuálních linek na směrovačích RJ a RK byla provedena pomocí následujících příkazů: RJ(config-router)#area 1 virtual link RK(config-router)#area 1 virtual link Číslo 1 za parametrem area značí tranzitní oblast, přes kterou bude virtuální linka vytvořena a hodnota za parametrem virtual link označuje Router ID směrovače, se kterým bude spojení vytvořeno. Jelikož se jedná o oboustranné spojení je nutné nastavení provést na obou koncích linky. Díky vytvoření virtuálního spojení lze říci, že se páteřní oblast 0 rozšiřuje přes oblast 1 a tudíž z oblasti mezi směrovači RK a RF se stává přímo připojená oblast k této páteřní oblasti. Analýza pomocí příkazu show Obrázek 2. Testovaná topologie 1 V rámci teoretické části bylo zjištěno, že informace o virtuálních linkách se šíří v paketech typu LSA 1, neboli Router LSA, které se šíří pouze v rámci jedné oblasti. Tento typ LSA paketu obsahuje 4 typy linek, přičemž informace o virtuálním spojení je uvedena v typu číslo 4. Pro analyzování OSPF protokolu zaměřených na LSA pakety slouží příkazy: #show ip ospf database #show ip ospf virtual-links #show ip route V následujících tabulkách 1 a 2 je zobrazen výpis směrovací tabulky na směrovači RK před a po nastavení virtuálního spojení mezi směrovači RJ a RK. V tabulce 1 lze vidět pouze přímo připojené sítě na rozdíl od tabulky 2, kde lze pozorovat pod označením O IA záznam sítě z oblasti číslo 2, která se nachází mezi směrovači RJ a RK. RJ#show ip route /24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C /24 is directly connected, Loopback1 L /32 is directly connected, Loopback /24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C /24 is directly connected, FastEthernet0/0 L /32 is directly connected, FastEthernet0/0 Tabulka 1:Bez virtuálního spojení květen /15

6 RJ#show ip route /24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C /24 is directly connected, Loopback1 L /32 is directly connected, Loopback /24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C /24 is directly connected, FastEthernet0/0 L /32 is directly connected, FastEthernet0/0 O IA /24 [110/2] via , 00:22:28, FastEthernet0/0 Tabulka 2:Virtuální spojení mezi RJ a RK Díky vytvoření virtuálního spojení mezi směrovači RJ a RK získal směrovač RJ do LSA databáze informace o oblasti číslo 2, viz tabulka 3, čímž je vytvořen záznam o směru cesty do sítě v oblasti číslo 2 ve směrovací tabulce směrovače RJ, viz tabulky 4. RJ#show ip ospf database OSPF Router with ID ( ) (Process ID 1) Router Link States (Area 0) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count x x008FA (DNA) 0x x00EEB8 1 Summary Net Link States (Area 0) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum x x00AD1F (DNA) 0x x008F (DNA) 0x x Router Link States (Area 1) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count x A 0x00A59D x B 0x0065D3 1 Net Link States (Area 1) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum x x00FBBB Summary Net Link States (Area 1) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum x x00AE1E x x Router Link States (Area 2) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count x x0054E5 0 Summary Net Link States (Area 2) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum x x00AE1E x x00AD1F x x00AC1E Tabulka 3:LSA databáze směrovače RJ bez virtuálním spojením mezi RJ a RK květen /15

7 RJ#show ip ospf database OSPF Router with ID ( ) (Process ID 1) Router Link States (Area 0) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count x x004F6E 1 Summary Net Link States (Area 0) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum x x00AD1F Router Link States (Area 1) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count x x00A5A x x0066DF 1 Net Link States (Area 1) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum x x00FDBA Summary Net Link States (Area 1) Link ID ADV Router Age Seq# Checksum x x00AC1F Tabulka 4:LSA databáze směrovače RJ bez virtuálních linek Analýza pomocí nástroje Wireshark V testované topologii jsou umístěny dva opakovače H1 a H2. Tyto opakovače slouží pro testovací účely, aby bylo možné pomocí softwarového nástroje Wireshark zachytit probíhající komunikaci mezi jednotlivými směrovači. Informace o virtuálních línkách jsou umístěny v paketech Router LSA (LSA 1) v typu číslo 4. Na základě těchto informací byla provedena v nástroji Wireshark filtrace pomocí parametru: ospf.lsa.router.linktype==4 Na zobrazených záznamech, viz obrázek 3 a 4, je uvedeny zachycena komunikace mezi směrovači RJ a RK, která obshahuje informace o sestavené virtuální lince mezi těmito směrovači. Obrázek 3. Zdroj: směrovač RJ (RID ) květen /15

8 Obrázek 4. Zdroj: směrovač RK (RID ) květen /15

9 2.4 Testovaná topologie - 2 Ve druhé testované topologii bylo přidáno k topologii zobrazené na obrázku číslo 2 druhé virtuální spojení, která bylo vytvořeno mezi směrovači RK a RF. Tímto způsobem byla vytvořena konektivita se všemi body analyzované sítě. Na obrázku 5 je uvedena testovaná topologie číslo 2 obsahující dvě virtuální spojení. Analýza pomocí příkazu show Obrázek 5. Testovaná topologie 2 Po vytvoření druhého virtuálního spojení mezi směrovači RK a RF byly k páteřní oblasti připojeny všechny 3 standardní oblasti nacházející se v sestavené topologii a tudíž byla zajištěna plná konektivita. Směrovací tabulka směrovače RJ, viz tabulka 5, nyní obsahuje záznamy o všech vyskytujících se sítích, včetně sítě ležící v oblasti číslo 3. RJ#show ip route /24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C /24 is directly connected, Loopback1 L /32 is directly connected, Loopback /24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C /24 is directly connected, FastEthernet0/0 L /32 is directly connected, FastEthernet0/0 O IA /24 [110/2] via , 00:02:35, FastEthernet0/ /32 is subnetted, 1 subnets O IA [110/3] via , 00:01:43, FastEthernet0/0 Tabulka 5:Směrovací tabulka RJ se všemi záznamy sítí květen /15

10 Analýza pomocí nástroje Wireshark V následujících záznamech zachycené komunikace nástrojem wireshark mezi dvojicemi směrovačů RJ-RK a RK-RF jsou zobrazena pakety LSA Update obsahující přenášené informace od virtuálních linkách mezi danými směrovači, viz obrázky 6 9. Obrázek 6. Zdroj: RJ (RID: ) Obrázek 7. Zdroj: RK (RID: ) Obrázek 8. Zdroj: RK (RID: ) Obrázek 9. Zdroj: RF (RID: ) květen /15

11 2.5 Testovaná topologie - 3 V poslední testované topologii uvedené na obrázku 8 byla vytvořena virtuální linka mezi směrovači RJ a RK a dále byla nakonfigurování virtuální linka mezi směrovačem RJ a RF. Cílem této konfigurace bylo vytvoření virtuální linky vnořené do jiné virtuální linky. Konfigurace byla provedena pomocí následujících příkazů: #RJ(config-router)#area 1 virtual link #RJ(config-router)#area 2 virtual link #RF(config-router)#area 1 virtual link #RF(config-router)#area 2 virtual link Velmi důležitý parametr tohoto příkazu je zvolení tranzitní oblasti přes, kterou má virtuální linka procházet. Při našem testu jsme jako tranzitní oblast zvolili jak oblast 1, tak oblast 2, přičemž hodnota R ID byla nastavenou podle krajních směrovačů RJ a RF. Obrázek 8. Testovaná topologie 3 květen /15

12 Analýza pomocí příkazu show V následujícím výpisu vedeném v tabulce 6 zobrazující virtuální linky OSPF procesu lze vidět virtuální linku mezi směrovači RJ a RK ve stavu UP, čili je aktivní. Zatímco testované virtuální linky mezi směrovači RJ a RF jsou ve stavu DOWN. To znamená, že tímto způsobem nelze vytvořit virtuální linku šířenou jinou virtuální linkou. RJ#show ip ospf virtual-links Virtual Link OSPF_VL0 to router is up Run as demand circuit DoNotAge LSA allowed. Transit area 1, via interface FastEthernet0/0 Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name 0 1 no no Base Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT, Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5 Hello due in 00:00:08 Adjacency State FULL (Hello suppressed) Index 1/2, retransmission queue length 0, number of retransmission 0 First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0) Last retransmission scan length is 0, maximum is 0 Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec Virtual Link OSPF_VL3 to router is down Run as demand circuit DoNotAge LSA allowed. Transit area 2 Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name no no Base Transmit Delay is 1 sec, State DOWN, Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5 Virtual Link OSPF_VL2 to router is down Run as demand circuit DoNotAge LSA allowed. Transit area 1 Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name no no Base Transmit Delay is 1 sec, State DOWN, Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5 Tabulka 6: Virtuální linky OSPF procesu směrovače RJ květen /15

13 3 Závěr Projekt je zaměřena na virtuální linky a odpovídajících LSA paketů v OSPF procesu. V teoretické části projektu je lehce nastíněn směrovací protokol OSPF spolu s potřebným názvoslovím, které je nutné pro pochopení problematiky. Dále je uvedeno 11 typů LSA paketů s popisem k čemu slouží a kde jsou šířeny. V poslední části teoretického rozboru je uveden princip oblastí v OSPF protokolu obsahující popis jednotlivých typů oblastí, na které navazuje vysvětlení virtuálních linek a jejich využití v praxi, na které je semestrální projekt zaměřen. V praktické části byla navržena a následně v laboratoři realizována topologie složena ze tří směrovačů, na které byl nasazen OSPFv2 proces obsahující 4 různé oblasti, tak aby bylo možné zaznamenat pomocí nástroje Wireshark přenos LSA paketů obsahující informace o virtuálních linkách. Tyto informace jsou umístěny v LSA číslo 1, neboli Router LSA, který může nést informace o čtyřech různých typech linek. Pro semestrální projekt je důležitý typ číslo 4, který obsahuje informace o virtuálních linkách. Praktická část je rozdělena do tří částí. V první části byla vytvořena pouze jedna virtuální linka, na které bylo provedeno zachycení komunikace mezi směrovači a následná analýza těchto dat. Analýzou bylo zjištěno, že rozšířením páteřní oblasti 0, přes oblast 1 dochází fakticky k připojení oblasti 2 přímo k páteřní. Toto má mimo jiné, za důsledek přidání nového záznamu do směrovací tabulky směrovače RJ sítě nacházející se v oblasti 2. Ve druhé části byly vytvořeny virtuální spojení mezi dvojicemi směrovačů RJ-RK a RK-RF, čímž došlo k připojení všech oblastí k páteřní oblasti 0. Toto propojení všech oblastí má za důsledek vytvoření plné konektivity sestavené sítě. V poslední části bylo testováno vytvoření virtuální linky v jiné virtuální lince. Jelikož při konfigurace virtuálních spojení je nutné, aby směrovače na každé straně spojení nastavili stejnou tranzitní oblast, což nelze realizovat. Není možné tímto způsobem vytvořit virtuální linky. Kromě výše zmíněných testů virtuálních linek bylo otestováno, také vytvoření virtuálního spojení v oblastech stub, totally stuby, NSSA a totally stubby NSSA. Při zvolení jakékoliv z těchto oblastí bylo zobrazeno chybové hlášené, že v těchto oblastech nelze vytvořit virtuální linku. Toto chování bylo pouze ověřeno, neboť v dokumentaci k OSPF protokolu je uvedeno, že to není možné. květen /15

14 4 Seznam použitých zdrojů LAMMLE, Todd. CCNA: výukový průvodce přípravou na zkoušku Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 928 s. ISBN MOLENAAR, René. How to master CCNP route [online] [cit ]. Dostupné z: květen /15

15 5 Přílohy 5.1 Konfigurace směrovače RK Router(config)#hostname RK RK(config)#interface fastethernet0/0 RK(config-if)#ip address RK(config-if)#no shutdown RK(config)#interface fastethernet0/1 RK(config-if)#ip address RK(config)#router ospf 1 RK(config-router)#network area 1 RK(config-router)#network area 2 RK(config-router)#router-id RK(config-router)#area 1 virtual link RK(config-router)#area 2 virtual link Konfigurace směrovače RF Router(config)#hostname RF RF(config)#interface loopback 1 RF(config-if)#ip address RF(config)#interface fastethernet0/1 RF(config-if)#ip address RF(config-if)#no shutdown RF(config)#router ospf 1 RF(config-router)#network area 2 RF(config-router)#network area 3 RF(config-router)#router-id RF(config-router)#area 2 virtual link květen /15

Nové LSA v topologické databází OSPFv3

Nové LSA v topologické databází OSPFv3 Nové LSA v topologické databází OSPFv3 Petr Feichtinger, FEI022 Tomáš Šmíd, SMI0022 Abstrakt: Tato práce popisuje praktický příklad konfigurace topologické databáze OSPFv3. Dále práce popisuje nové LSA

Více

OSPFv3 popis principů funkce, praktické ověření a sledování provozu, se zaměřením na interpretaci smyslu nových typů LSA

OSPFv3 popis principů funkce, praktické ověření a sledování provozu, se zaměřením na interpretaci smyslu nových typů LSA OSPFv3 popis principů funkce, praktické ověření a sledování provozu, se zaměřením na interpretaci smyslu nových typů LSA Bc. Ondřej Velička (vel0035), Bc. Martin Mikoláš (mik0132) Abstrakt: Cílem projektu

Více

Počítačové siete Smerovacie (routing) protokoly Internetu OSPF (v.2)

Počítačové siete Smerovacie (routing) protokoly Internetu OSPF (v.2) Počítačové siete Smerovacie (routing) protokoly Internetu OSPF (v.2) Smerovanie v IP routovacie tabuľky adresa siete + maska -> ďalší router (hop) na ceste hľadá sa najlepšia zhoda cieľovej IP adresy a

Více

OSPF. Směrování a OSPF. Historie OSPF. Základní vlastnosti OSPF. OSPF základní nastavení. Činnost OSPF

OSPF. Směrování a OSPF. Historie OSPF. Základní vlastnosti OSPF. OSPF základní nastavení. Činnost OSPF OSPF Směrování a OSPF Link-state směrovací algoritmus Open otevřený + svobodný protokol SPF (shortest path first) Hledá cestu pomocí Dijkstrova algoritmu Škálovatelný, moderní IGP (interní směrovací protokol)

Více

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou gateway ) Default gateway (společná výchozí brána do všech dostupných sítí)

Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou gateway ) Default gateway (společná výchozí brána do všech dostupných sítí) Pojmy IP adresa Maska sítě (podsítě) Subnet mask Směrování Přímé do přímo připojených sítí (podle MAC rozhraní připojeného do stejné sítě) Nepřímé do jiných sítí (podle IP adresy sítě přes router - určitou

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Jan Pastrňák(PAS126) Šindler Ondřej(SIN099) Konfigurace a použití protokolu MSDP na Cisco Routerech Co je MSDP MSDP je protokol umožňující propojení multicastových

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Protokol GLBP. Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007

Protokol GLBP. Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007 Protokol GLBP Projekt do předmětu Správa počítačových systémů Radim Poloch (pol380), Jan Prokop (pro266) 7.6.2007 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Technologie GLBP... 3 1.1.1 Příklad topologie GLBP... 3 1.1.2 Přiřazení

Více

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank Projekt VRF LITE Jiří Otisk, Filip Frank Abstrakt: VRF Lite - použití, návaznost na směrování v prostředí poskytovatelské sítě. Možnosti řízených prostupů provozu mezi VRF a globální směrovací tabulkou.

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP

Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP Nezávislé unicast a multicast topologie s využitím MBGP Bc. Kriváček Martin (KRI0080), Bc. Stratil Tomáš(STR0136) Abstrakt: Tento krátký dokument by měl teoreticky i prakticky zasvětit do problematiky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2013 IVO KOLOMAZNÍK Monitorování stavu dynamických routovacích procesů Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem,

Více

Podmíněná propagace cest do protokolu BGP

Podmíněná propagace cest do protokolu BGP Podmíněná propagace cest do protokolu BGP Vicher M., Vojáček L. Abstrakt: Tento dokument popisuje ověření technologie podmíněné propagarace cest do BGP protokolu. Klíčová slova: bgp injection-map, BGP

Více

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13.2 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

Směrované a přepínané sítě

Směrované a přepínané sítě VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Směrované a přepínané sítě Semestrální práce Průzkum možností protokolu OSPFv3 2007 Petr Kopřiva, kop173 Roman

Více

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3

Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dokumentace k projektu z předmětu ISA Programování síťové služby Sniffer OSPFv2 a OSPFv3 Dne 27. listopadu 2011 zpracovala: Kateřina Šímová, xsimov01@stud.fit.vutbr.cz Fakulta informačních technologií

Více

Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS

Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS Použití Virtual NAT interfaces na Cisco IOS Lukáš Czakan (CZA0006) Marek Vašut (VAS0064) Abstrakt: Tato práce obsahuje praktické srovnání použití klasického NATu s NAT virtuálním rozhraním a jejich použití

Více

Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP)

Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP) Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP) Václav Stefek, Jan Krejčí, Dušan Griga, Martin Medera Abstrakt: Tato práce představuje výstup semestrálního projektu do předmětu Směrované

Více

HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU

HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU HSRP v1+v2, reakce na události object trackingu, vliv na zátěž CPU Pavel Bernat Abstrakt: Tato práce se zabývá způsobu konfigurace HSRP (protokol umožňující zřízení dvou výchozích bran a jejich seskupení

Více

Počítačové sítě II. 13. Směrování. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě II. 13. Směrování. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě II 13. Směrování Miroslav Spousta, 2004 1 Představa propojení sítí sítě jsou propojeny pomocí směrovačů mezi každými dvěma uzly existuje cesta přes mezilehlé sítě a směrovače většinou více

Více

Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree

Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree Základy IOS, Přepínače: Spanning Tree Počítačové sítě 4. cvičení Semestrální projekt (1) Semestrální projekt (2) Struktura projektu: Adresní plán a konfigurace VLAN Směrování a NAT DNS server DHCP server

Více

IPv6 VPN přes IPv4 MPLS páteř

IPv6 VPN přes IPv4 MPLS páteř IPv6 VPN přes IPv4 MPLS páteř Tomáš Bednár, BED163 Pavel Bílý, BIL208 Abstrakt: Tato práce se zabývá vytvořením VPN spojů mezi klientskými sítěmi pracujícími s adresami IPv6 skrze IPv4 MPLS páteř poskytovatele.

Více

VLSM Statické směrování

VLSM Statické směrování VLSM Statické směrování Počítačové sítě 5. cvičení Dělení IP adresy na síť a stanici Třídy adres prefixový kód v prvním bajtu určuje hranici Podle masky podsítě (subnet mask) zleva souvislý úsek 1 v bin.

Více

Průzkum možností generátoru a vyhodnocovače provozu v Cisci IOS Pagent Image. Vladimír Jarotek, Filip Břuska

Průzkum možností generátoru a vyhodnocovače provozu v Cisci IOS Pagent Image. Vladimír Jarotek, Filip Břuska Průzkum možností generátoru a vyhodnocovače provozu v Cisci IOS Pagent Image Vladimír Jarotek, Filip Břuska Abstrakt: Cílem tohoto projektu je prozkoumání možností generátoru a vyhodnocovače provozu v

Více

Školská sieť EDU. Rozdelenie škôl. Obsah: Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: Delba škôl podľa rýchlosti pripojenia:

Školská sieť EDU. Rozdelenie škôl. Obsah: Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: Delba škôl podľa rýchlosti pripojenia: Obsah: Rozdelenie škôl Zariadenia dodané v rámci projektu Typy zapojenia zariadení Služby poskytovane na ASA Školská sieť EDU Rozdelenie škôl Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: 1. 2. školy ktoré

Více

Internet se skládá ze o Segmentů, kde jsou uzly propojeny např. pomocí Ethernetu, Wi-Fi, atd. a tvoří autonomní oblasti 10.1.x.x 172.17.x.x Atd.

Internet se skládá ze o Segmentů, kde jsou uzly propojeny např. pomocí Ethernetu, Wi-Fi, atd. a tvoří autonomní oblasti 10.1.x.x 172.17.x.x Atd. Směrování Z pohledu uživatele sítě je směrování proces, kterým se určí cesta paketu z výchozího uzlu do cílového uzlu Z pohledu směrovače (routeru) jde o o Přijmutí paketu na jednom ze svých rozhraní a

Více

Počítačové sítě II. 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 13. Směrování Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Představa propojení sítí sítě jsou propojeny pomocí směrovačů mezi každými dvěma uzly existuje cesta

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

Projekt. Howto VRF/VPN na CISCO routerech v. 2. Zpracoval:BU KOVÁ Dagmar, BUC061

Projekt. Howto VRF/VPN na CISCO routerech v. 2. Zpracoval:BU KOVÁ Dagmar, BUC061 Projekt Předmět: SPS Howto VRF/VPN na CISCO routerech v. 2 Zpracoval:BU KOVÁ Dagmar, BUC061 Č HRABÁLEK David, HRA026 Datum odevzdání: 28. 6. 2007 1. Obsah 1. OBSAH...... 2 2. ÚVOD...... 3 3. POPIS VRF......

Více

Vyvažování zátěže na topologii přepínačů s redundandními linkami

Vyvažování zátěže na topologii přepínačů s redundandními linkami Vyvažování zátěže na topologii přepínačů s redundandními linkami Petr Grygárek, FEI, VŠB-TU Ostrava Transparentní mosty (dnes většinou přepínače) se propojují do stromové struktury. Jestliže požadujeme

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Přepínače část II. Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Dynamické směrovací protokoly na směrovačích Mikrotik Ondřej Spáčil Bakalářká práce 2008 SOUHRN Tato práce se zabývá výběrem a nasazením dynamického

Více

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky.

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky. Směrování Ve větších sítích již není možné propojit všechny počítače přímo. Limitujícím faktorem je zde množství paketů všesměrového vysílání broadcast, omezené množství IP adres atd. Jednotlivé sítě se

Více

Směrovací protokol OSPF s využitím systému Mikrotom. Ing. Libor Michalek, Ph.D.

Směrovací protokol OSPF s využitím systému Mikrotom. Ing. Libor Michalek, Ph.D. Směrovací protokol OSPF s využitím systému Mikrotom Ing. Libor Michalek, Ph.D. Ostrava, 2010 Úvod Mikrotik představuje kompletní operační systém pracující jak na platformách x86, tak na proprietárních

Více

Technologie počítačových sítí - LS 2016/2017. Případová studie příklady syntaktických konstruktů Cisco IOS pro jednotlivé části případové studie.

Technologie počítačových sítí - LS 2016/2017. Případová studie příklady syntaktických konstruktů Cisco IOS pro jednotlivé části případové studie. Technologie počítačových sítí - LS 2016/2017 Případová studie příklady syntaktických konstruktů Cisco IOS pro jednotlivé části případové studie. Petr Grygárek Obecné hostname XXX ping vrf V ipv6

Více

Směrování a směrovací protokoly

Směrování a směrovací protokoly Technologie sítí WAN (CCNA4) Směrování a směrovací protokoly 30. března 2007 Autoři: Marek Lomnický (xlomni00@stud.fit.vutbr.cz) Vladimír Veselý (xvesel38@stud.fit.vutbr.cz) Obsah 1 Co je směrování?...

Více

Využití Graceful restart u protokolu OSPF

Využití Graceful restart u protokolu OSPF Využití Graceful restart u protokolu OSPF Jakub Lojkásek, Tomáš Pijáček Abstrakt: Tento semestrální projekt pojednává o využití Graceful restartu u protokolu OSPF, který je znám jako Cisco Non Stop Forwarding,

Více

Představa propojení sítí

Představa propojení sítí Počítačové sít ě II 13. Směrování Miroslav Spousta, 2004 1 Představa propojení sítí sít ě jsou propojeny pomocí směrovačů mezi každými dvěma uzly existuje cesta přes mezilehlé sít ě a směrovače většinou

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka pavel.danihelka@firma.seznam.cz Network administrator Obsah Úvod Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Bezpečnost Load

Více

32-bitová čísla Autonomních Systémů v protokolu BGP

32-bitová čísla Autonomních Systémů v protokolu BGP 32-bitová čísla Autonomních Systémů v protokolu BGP Jakub Martiník (MAR0178), Lukáš Dobrý (DOB0016) Abstrakt: Tento krátký dokument ověřuje kompatibilitu mezi autonomními systémy v protokolu BGP, které

Více

Loop-Free Alternative (LFA)

Loop-Free Alternative (LFA) Loop-Free Alternative (LFA) Vojtěch Oczka OCZ0004 Abstrakt: Cílem této práce je nejdříve ověřit podporu Technologie Loop-Free Alternative ve virtualizačním prostředí IOS-XR. Následně provést implementaci

Více

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2

BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS BEZTŘÍDNÍ SMĚROVÁNÍ, RIP V2 CLASSLESS ROUTING, RIP V2 JIŘÍ KAZÍK JAROSLAV

Více

Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech

Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech Vypracoval: Marek Dovica DOV003 Milan Konár KON300 Cíl projektu Cílem projektu je přiblížit problematiku protokolu RSVP a ověřit jeho funkčnost

Více

Směrovací protokoly, propojování sítí

Směrovací protokoly, propojování sítí Směrovací protokoly, propojování sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové

Více

Podsíťování. Počítačové sítě. 7. cvičení

Podsíťování. Počítačové sítě. 7. cvičení Podsíťování Počítačové sítě 7. cvičení Dělení IP adresy na síť a stanici Třídy adres prefixový kód v prvním bajtu určuje hranici Podle masky podsítě (subnet mask) zleva souvislý úsek 1 v bin. reprezentaci,

Více

Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik

Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik J. Bartošek, P. Havíček Abstrakt: V této práci je popsán princip fungování směrovacího protokolu mesh na platformě mikrotik. Na této platformě ovšem

Více

IP Adresa. Marián Opiela 1.E

IP Adresa. Marián Opiela 1.E IP Adresa Marián Opiela 1.E Obsah IPv6... 3 IPv6 adresácia... 3 Zápis IPv6 adries... 3 Špeciálne adresy... 5 IPv6 paket... 5 Prečo práve IPv6... 6 Použité zdroje:... 6 Súčasný najpoužívanejší protokol

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Analýza principů IGP a EGP routovacích protokolů Tomáš Kmoníček

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Analýza principů IGP a EGP routovacích protokolů Tomáš Kmoníček UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Analýza principů IGP a EGP routovacích protokolů Tomáš Kmoníček Bakalářská práce 2013 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Podpora QoS na DSLAM Zyxel IP Expres IES 1000

Podpora QoS na DSLAM Zyxel IP Expres IES 1000 Podpora QoS na DSLAM Zyxel IP Expres IES 1000 Aleš Kaluža KAL330 Jiří Vojkovský VOJ194 Abstrakt: Zjištění podpory kvality služby na zařízení DSLAM IP Expres IES 1000 od firmy Zyxel Klíčová slova: DSLAM,

Více

Dynamické směrování Michal Minařík, Y36SPS

Dynamické směrování Michal Minařík, Y36SPS Dynamické směrování Michal Minařík, Y36SPS Směrování Obecně můžeme říct, že pod pojmem směrování (anglicky routování) si můžeme představit hledání cesty v počítačových sítích. Úkolem je dopravit paket

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin.

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Cieľom databázy zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin je zverejnenie uvedených záznamov v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

Směrovací protokoly. Veronika Štorková, CCIE R&S #23705 Systems Engineer, Cisco RCNA_Plzeň_RoutingProtokoly

Směrovací protokoly. Veronika Štorková, CCIE R&S #23705 Systems Engineer, Cisco RCNA_Plzeň_RoutingProtokoly Směrovací protokoly Veronika Štorková, CCIE R&S #23705 Systems Engineer, Cisco Agenda Přehled IG směrovacích protokolů Fungování směrovacích protokolů v Cisco routerech Návrh sítí s ohledem na IGP Redistribuce

Více

7.1 Návrhové zobrazenie dotazu

7.1 Návrhové zobrazenie dotazu 7.1 Návrhové zobrazenie dotazu Ovládanie návrhového zobrazenia, ktoré je jedným z možností zobrazenia dotazu, je nevyhnutné pri tvorbe zložitejších dotazov, pretože v ňom môžeme definovať akýkoľvek dotaz

Více

Strana 1 z 7. Monitorovacie funkcie pre terminálové servery Zverejnené na Customer Monitor (http://www.customermonitor.sk)

Strana 1 z 7. Monitorovacie funkcie pre terminálové servery Zverejnené na Customer Monitor (http://www.customermonitor.sk) Tieto vylepšenia vám rýchlo pomôžu určiť procesy, ktoré najviac vyťažujú RAM a CPU terminálového servera s rozdelením na konkrétnych používateľov, takže viete ihneď reagovať a upozorniť používateľa, prípadne

Více

Použití a princip funkce nástroje mtrace pro sledování multicast stromu v Cisco IOS

Použití a princip funkce nástroje mtrace pro sledování multicast stromu v Cisco IOS Použití a princip funkce nástroje mtrace pro sledování multicast stromu v Cisco IOS Jan Marek Jozef Marmoľ Abstrakt: V projektu je představen nástroj mtrace. Je popsán jeho princip a ukázána syntaxe. Dále

Více

Bridging na Linuxu - příkaz brctl - demonstrace (všech) voleb na vhodně zvolených topologiích.

Bridging na Linuxu - příkaz brctl - demonstrace (všech) voleb na vhodně zvolených topologiích. Bridging na Linuxu - příkaz brctl - demonstrace (všech) voleb na vhodně zvolených topologiích. Bc. Josef Hrabal - HRA0031 Bc. Kamil Malík MAL0018 Abstrakt: Tento dokument, se zabývá ověřením a vyzkoušením

Více

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov D.4 Kontajner XML údajov (XMLDataContainer) Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)

Více

Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Směrované a přepínané sítě,

Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Směrované a přepínané sítě, 1.3 Směrování v počítačových sítích a v Internetu. Abychom mohli paketovou sítí směrovat pakety od zdroje k cíli, potřebujeme správným způsobem naplnit směrovací tabulky všech směrovačů na trase. V malých

Více

Rodina protokolů TCP/IP. Rodina protokolů TCP/IP. verze 3. Téma 6: Směrování v IP sítích. Jiří Peterka

Rodina protokolů TCP/IP. Rodina protokolů TCP/IP. verze 3. Téma 6: Směrování v IP sítích. Jiří Peterka NSWI021 NSWI045 1/1 6/1 verze 3 Téma 6: Směrování v IP sítích Jiří Peterka NSWI021 NSWI045 1/2 6/2 přímé a nepřímé doručování když uzel A odesílá IP datagram uzlu B, mohou nastat 2 různé případy: A 2 síť

Více

Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy

Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy Petr Grygárek 1 Důvody propojování/rozdělování sítí zvětšení rozsahu: překonání fyzikálních omezení dosahu technologie lokální sítě propojení původně

Více

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti

Užívateľská príručka systému CEHZ. Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti Užívateľská príručka systému CEHZ... 1 Základné zostavy Farmy podľa druhu činnosti... 1 1.1. Farmy podľa druhu činnosti...

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Predaj cez PC pokladňu

Predaj cez PC pokladňu Predaj cez PC pokladňu PC pokladňa je určená na predaj v hotovosti cez fiškálny modul, ale pracuje so skladom offline, t.j. pri predaji nie je možné zistiť aktuálny stav tovaru na sklade. Pri predaji cez

Více

Používateľská príručka pre autorov

Používateľská príručka pre autorov Používateľská príručka pre autorov Prihlásenie 1. Do internetového vyhľadávača zadajte: http://ezp.vssvalzbety.sk/login 2. Po zobrazení obrázku č. 1 kliknite na Prihlásiť sa pomocou Google" Obr. 1 - Prihlasovanie

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

GRE tunel APLIKA ˇ CNÍ P ˇ RÍRU ˇ CKA

GRE tunel APLIKA ˇ CNÍ P ˇ RÍRU ˇ CKA GRE tunel APLIKAC NÍ PR ÍRUC KA POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy, ke kterým

Více

TSS Autoškola. gpspreautoskoly.sk. Užívateľský manuál pre online prístup cez aplikáciu pre tablety s OS Android

TSS Autoškola. gpspreautoskoly.sk. Užívateľský manuál pre online prístup cez aplikáciu pre tablety s OS Android gpspreautoskoly.sk TSS Autoškola Aplikácia na kontrolu výučby v autoškolách Užívateľský manuál pre online prístup cez aplikáciu pre tablety s OS Android gpspreautoskoly.sk Popis zariadenia Mobilná aplikácia

Více

Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání

Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání Počítačové sítě I LS 2004/2005 Návrh a konstrukce sítě zadání Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava Zadání Navrhněte, prakticky zkonstruujte a zdokumentujte síť přidělené lokality připojené do sítě WAN. Popis

Více

Multihosting Užívateľská príručka

Multihosting Užívateľská príručka Multihosting Užívateľská príručka EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Garbiarska 3 Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 485 161 IČ DPH: SK2020004503 support@exohosting.sk www.exohosting.sk 1 Obsah Úvod...3 1 Objednávka...4

Více

Multiple Event Support

Multiple Event Support Multiple Event Support Jan Miketa, Martin Hříbek Abstrakt: Tento projekt slouží k objasnění funkce Multiple Event Support, která v rámci Embedded Event Manageru umožňuje reagovat na složené události. Je

Více

KORUNOVAČNÁ BRATISLAVA MANUÁL LOGA VER. 1/2017

KORUNOVAČNÁ BRATISLAVA MANUÁL LOGA VER. 1/2017 VER. 1/2017 1. Úvod Tento manuál pojednáva o základných pravidlách použitia loga Korunovačná Bratislava (ďalej KB). Logo sa smie reprodukovať iba z digitálnej predlohy, ktorá je súčasťou tohto manuálu.

Více

Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány)

Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány) České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Moderní technologie Internetu Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány) Abstrakt Popis jednoho z mechanizmů

Více

Šifrování MPLS provozu: Realizace MPLS nad Cisco DM-VPN

Šifrování MPLS provozu: Realizace MPLS nad Cisco DM-VPN Šifrování MPLS provozu: Realizace MPLS nad Cisco DM-VPN Bc. Michal Tabaček (tab0012), Bc. Jan Bonczek (bon0010) Abstrakt:Cílem projektu je provést šifrování MPLS provozu. Realizace šifrování bude provedena

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry SKLADOVÁ INVENTÚRA Skladové inventúry umožňujú vyrovnanie evidovaného stavu zásob so skutočným fyzicky zisteným stavom. Pri inventúre vznikajú inventúrne rozdiely medzi fyzickým a evidenčným stavom: kladné

Více

Firewal ing v Linuxe

Firewal ing v Linuxe Firewalling v Linuxe Úloha firewallu na koncovom počítači obmedzenie prístupnosti sieťových služieb obmedzenie odchádzajúcej komunikácie na routeri obmedzenie komunikácie medzi sieťami network address

Více

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny

Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Cisco IOS TCL skriptování využití SMTP knihovny Bc. Petr Hanták (han377), Bc. Vít Klimenko (kli307) Abstrakt: Úkolem tohoto projektu bylo zmapovat SMTP knihovnu pro odesílání emailových zpráv z Cisco směrovačů

Více

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble)

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Príručka pre rýchlu inštaláciu Firmware v3.3.4 Vydanie 1. Marec 2009 Obsah Úvodné informácie... 1 Pripojenie ku káblovému/dsl modemu

Více

OSPF - dynamické routování

OSPF - dynamické routování OSPF - dynamické routování Protokol OSPF Název znamená Open Shortest Path First a jedná se protokol používaný pro interní routování uvnitř autonomního systému (AS). Autonomním systémem může být např. infrastruktura

Více

směrovací algoritmy a protokoly

směrovací algoritmy a protokoly Směrování, směrovací algoritmy a protokoly Petr Grygárek 1 Sítě s přepínáním okruhů a s přepínáním paketů (WAN) 2 Sítě s přepínáním okruhů historicky starší (vyvinuly se z telefonních sítí) explicitní

Více

Základní principy obrany sítě II. Michal Kostěnec CESNET, z. s. p. o.

Základní principy obrany sítě II. Michal Kostěnec CESNET, z. s. p. o. Základní principy obrany sítě II. Michal Kostěnec CESNET, z. s. p. o. Bezpečnost prakticky urpf RTBH směrování Zvýšení dostupnosti DNS služeb Honeypot snadno a rychle Efektivní blokování zdrojových/cílových

Více

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ. Metodika verzií zdrojového kódu

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ. Metodika verzií zdrojového kódu SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ Metodika verzií zdrojového kódu Tímový projekt Stratos FIIT 2016 Jakub Findura 1 Úvod Táto metodika je určená

Více

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH

AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH AIS2 Hodnotenie študentov po skúške POMÔCKA PRE VYUČUJÚCICH PRIHLÁSENIE SA DO SYSTÉMU Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre adresu web-stránky napíšte http://moja.uniba.sk. Kliknite na hypertextový

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 9. Otázka : Propojování počítačových sítí: most-přepínač, virtuální sítě, směrovač. Směrování, směrovací tabulka, směrovací protokoly. Obsah

Více

Hodnotenie záverečnej práce

Hodnotenie záverečnej práce Hodnotenie záverečnej práce K hodnoteniu záverečnej práce sa dostanete v AIS z časti subsystému Evidencia štúdia cez aplikáciu VSES057 Evidencia záverečných prác. Pre vyhľadanie záverečnej práce, ktorú

Více

Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010

Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010 Aktualizácia operačného systému Android tabletu Samsung Note 10.1 model N8010 Verzia 1.0 Úvod. Pre skvalitnenie používania tabletov Samsung Note 10.1 model N8010 dodávaných v rámci projektu EVSRŠ (DIGIškola)

Více

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly.

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. 4. Síťová vrstva Studijní cíl Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Síťová vrstva Síťová vrstva zajišťuje směrování a poskytuje jediné síťové rozhraní

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Virtuálna Registračná Pokladnica. Modul OPD pre ios

Virtuálna Registračná Pokladnica. Modul OPD pre ios Virtuálna Registračná Pokladnica Modul OPD pre ios Strana 2 / 10 Obsah OBSAH 2 1 VIRTUÁLNA REGISTRAČNÁ POKLADNICA MODUL OPD IOS 3 1.1 O APLIKÁCII OPD 3 1.2 PREDPOKLADY PRE POUŽÍVANIE OPD 3 2 PRÁCA S APLIKÁCIOU

Více

Začínam so zadaním z NEPOUŽÍVAME ROZSAH POKIAĽ HO MUSÍME PRESKOČIŤ

Začínam so zadaním z NEPOUŽÍVAME ROZSAH POKIAĽ HO MUSÍME PRESKOČIŤ Chcela som urobiť rozumný tútoriál, netuším či to niekomu pomože, pevne verím že aspoň jeden taký sa nájde pretože keď tomu rozumiem ja tak musí aj total magor tomu rozumieť! Začínam so zadaním z 9.11.2010

Více

SPŠ a VOŠ Písek, Písek, K. Čapka 402. Učební texty. Datové sítě I. Vypracovala: Mgr. Radka Pecková

SPŠ a VOŠ Písek, Písek, K. Čapka 402. Učební texty. Datové sítě I. Vypracovala: Mgr. Radka Pecková Učební texty Datové sítě I Vypracovala: Mgr. Radka Pecková CZ.1.07/2.1.00/32.0045 ICT moderně a prakticky 1 Obsah Výukové cíle... 3 Předpokládané vstupní znalosti a dovednosti... 3 1 Úvod... 4 2 Základní

Více

Přepínače: VLANy, Spanning Tree

Přepínače: VLANy, Spanning Tree Přepínače: VLANy, Spanning Tree Počítačové sítě 4. cvičení Virtuální sítě VLANy Oddělení provozu na spojové vrstvě (L2) Oddělení broadcastových domén softwarově Rámce Ethernetu mezi VLANy nejsou propouštěny

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

GSM GPRS technológia. Ing. Marek Kudla

GSM GPRS technológia. Ing. Marek Kudla GSM GPRS technológia Ing. Marek Kudla Obsah Cieľ prezentácie Stručne o GSM Nároky na GSM Výhody GSM Technológia GPRS Čo je to GPRS? Výhody GPRS Možnosti siete GPRS Využitie GPRS Sieť GPRS GPRS roaming

Více