Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok

2 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, Čáslav, se středisky : muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna, IS ( Otakarova věž, vyhlídková věž kostela sv. Petra a Pavla ). Organizace je příspěvkovou organizací města Čáslav, takže se podílí mimo svých kulturních a vzdělávacích aktivit i na akcích pořádaných městem a ve většině případů je i jejich garantem např. Oslavy k 750. výročí založení města a pod. Mimo vlastní muzejní práci, tj. práce se sbírkovým fondem pokračuje spolupráce nejen se školami, formou odborných přednášek a různých soutěží, ale i s Klubem důchodců, Alzheimercentrem ve Filipově a pod.. Opět byla vydána nabídka tematických okruhů pro základní školy, ale i pro školy střední. Probíhá nadále spolupráce i s ostatními muzei, např. na pořádání a výměně výstav i na zpracování odborných dotazníků. V knihovně probíhala řada přednášek, autogramiád a pokračovala spolupráce s Literárním klubem Dr. Nadi Benešové. Byla opět vyhlášena literární soutěž v poezii a próze pro rok O Univerzitu volného času pro seniory je stále velký zájem. Na internetu jsou zpřístupněny www stránky muzea, knihovny, IS a galerie. Organizace se prezentuje i na Facebooku. Počet zaměstnanců : 13 s pracovním úvazkem 1 (muzeum 6, knihovna + IS 6 ) + ředitelka 1 pracovník z Úřadu práce do s pracovním úvazkem 0,5 ( muzeum 2, knihovna 2 ) muzeum : historik, kurátor odpovídá za sbírky historické, etnografické, 2

3 numizmatické, za sbírky archeologické, zoologické, mineralogické, paleontologické, lapidárium a staré tisky, spravuje odbornou a reg. knihovnu, časopisy historik, kurátor odpovídá za sbírky nábytku kurátor sbírkových a mob. fondů odpovídá za sbírky MLP, DÚ, DS, zajišťuje fotodokumentací dění ve městě, vede fotoarchiv úsek ekonomický vede pokladnu drobného vydání, evidenci stravenek, obchodu KLIO, vede evidenci příchozí a odeslané pošty ekonom - odpovídá za ekonomiku organizace odborný pracovník, kurátor - odpovídá za sbírky výtvarného umění, odborné knihovny, zajišťuje plán výstav pro výstavní síň a galerii, odpovídá za veškerou propagaci organizace průvodkyně, uklízečka údržbář, řidič 1 průvodkyně ( dle termínů výstav ) knihovna a IS : oddělení pro dospělé čtenáře - 2 knihovnice (úvazek 1,5) oddělení pro děti 1 knihovnice studovna, badatelka, půjčovna hudebnin - 1 pracovnice Universita volného času pro seniory - l pracovnice IS - 2 pracovnice ( úvazek 2 ) uklízečka ( 0,5 úvazek ) Personální zabezpečení v roce 2014 V muzeu nadále chybí odborný pracovník - archeolog. V knihovně stále chybí l knihovnice z důvodu nárůstu poskytovaných služeb a záskoku v případě nemocnosti ( omezení provozní doby). Do starobního důchodu odešly dvě pracovnice. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení uvolněných míst knihovnic a byly vybrány dvě nové pracovnice. V IS je provoz na dobu od dubna do října posilován o půl úvazku. Dvě pracovnice 3

4 v IS po dobu sezóny již nestačí (mimo vlastní provoz IS ) ještě poskytovat služby: průvodcovskou službu Žižkovy síně, kostela sv. Petra a Pavla, Otakarovy bašty, prohlídku města za památkami. Od 1. května v době turistické sezony byly veškeré objekty zpřístupněny pro turisty i v neděli a ve státní svátky. V knihovně pokračovala každou první sobotu v měsíci mimořádná výpůjční služba pro veřejnost. Činnost jednotlivých středisek : Muzeum Zahájení sezóny Každoročně začátkem ledna začíná generální úklid ve všech expozicích, sbírkové předměty se ošetřují, opravují se poškozené texty, provádí se vysoušení silikagelu, plynování a Zajišťuje se úklid na Otakarově baště - okna byla osazena pletivem, aby se zamezilo hnízdění holubů. l. dubna 2014 byla zahájena sezóna ve všech objektech. V měsících září a říjen byla provedena oprava provedeno zpevnění kamenného zdiva. schodiště na vyhlídkovou věž kostela. Bylo Společně se Zemědělským muzeem Čáslav dále pokračovala dohoda na vzájemném zvýhodnění návštěvníků a to slevou 10% na vstupenku. Základní sbírkotvorná činnost Za rok 2014 bylo zapsáno do 1. stupně evidence v muzeu celkem 1017 sbírkových předmětů a to především dary z let minulých dar od paní Kleinerové a sběry od muzejních pracovníků. 582 sbírkových předmětů zapsáno do podsbírky Historie, 368 sb. př. do podsbírky Písemnosti a tisky, 61 sb. př. do podsbírky Numismatika, 6 sb. př. do podsbírky Lapidárium. Vyřazen byl 1 sbírkový předmět V galerii bylo v I. stupni evidence zapsáno celkem 7 sb. předmětů. Z toho l sb. př. zakoupen bronzová busta Klimenta Čermáka od autora Jaromíra Čermáka ( 40. tis. Kč.), 4 sb. předměty od autorů výstav a 1 sb. předmět ze starého fondu. Do knihovny muzea bylo zapsáno celkem 83 ks nových knih a časopisů / př. č /. Většinou šlo o nákupy. Do on-line katalogu muzejní knihovny bylo zaneseno již 2043 titulů. Katalogizace : v muzeu bylo zkatalogizováno : PhDr. Nováková : 1017 inv. čísel Bc. M. Dvořáková : 2301 inv. č. Mgr. J. Žaloudek : 139 inv. č. 4

5 v galerii : Lenka Jelínková : 600 inv. č. Všechna inventární čísla jsou zapsána v elektronické podobě. Celkem jsme zapůjčili z muzea pro krátkodobé výstavy 102 předmětů z našich sbírek ( 34 inv. č. z podsbírky Historie, 26 inv. č. z podsbírky archeologie, 4 inv. č. z podsbírky Písemnosti a tisky a 38 obrazů z podsbírky Výtvarné umění. V roce 2014 si naše muzeum zapůjčilo 68 předmětů od jiných muzeí - RM Kolín, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. Uhlíř. Dlouhodobé zápůjčky jiným institucím: Např. Sokol Čáslav, NZM Kačina, MÚ Zruč n.s., České muzeum stříbra Kutná Hora, Muzeum Světelska, Regionální muzeum Kolín, MÚ Čáslav, Alzheimercentrum Filipov.celkem 150 sbírkových předmětů. Muzeum má dlouhodobou zápůjčku od : Regionálního muzea Kolín, NZM Kačina, NM hudebního oddělení Praha, Dusíkova divadla a pana Končela celkem 38 předmětů. Práce se sbírkami Pokračovaly práce na místních seznamech v depozitářích a prováděly se pravidelné kontroly jednotlivých depozitářů tak, jak nařizuje příkaz ředitele č. 4 z dle Depozitního řádu. Dvakrát do roka se provádí v expozicích a depozitářích plynování. Badatelská činnost Muzeum navštěvuje stále více badatelů a to nejen z řad středoškolských studentů, ale i studentů z vysokých škol, kteří zpracovávají seminární a diplomové práce z materiálů muzea. Dále jsou badateli odborníci z vědeckých ústavů, ostatních muzeí, ale i laické veřejnosti. Muzeum Galerie Návštěvy : 51 Dotazy : 3 Dotazy : 27 y : 6 Konzultace : 32 y : 11 Vlastní přednášková činnost muzea PhDr. Nováková Drahomíra Akce pro školy v roce 2014 : 5

6 24.2. Žižka a Čáslav 7. tř. ZŠ Mas. 25 Spolkový život v ČÁ 8. A. ZŠ Mas. 20 Spolkový život v ČÁ 8. B ZŠ Mas. 20 Spolkový život v ČÁ 8. C ZŠ Mas. 20 Projektový ZŠ den Mas. 15 Čáslavské muzeum 3. A ZŠ Nám. 19 Čáslavské muzeum 3. B ZŠ Nám Pravěké kultury 6. tř. ZŠ Mas Jak se žilo v minulosti 2.A ZŠ Nám Jak se žilo v minulosti 2. B ZŠ Nám. 22 Dej semzš Kliment Čermák Nám Zoosbírkačásl.muzea GBIO sem Čáslavské muzeum 2. tř.z ŠMas Čáslavské muzeum 5.A+B ZŠ Vrdy Čáslavská řemesla a cechy DEJ sem ZŠ N Čáslavská archeologie 6. tř. ZŠ Mas Projektový denčáslav 1.-6.tř. ZŠ Nám Středověká Čáslav 7. A ZŠ Mas Středověká Čáslav 7.B.ZŠ Mas Žižka v Čáslavi 7.A+BZŠPalachaKH 30 Celkem 20 akcí 826 6

7 Přednášková činnost Spolupráce se ZŠ Sadová a ZŠ Náměstí a ZS Masarykova na projektových dnech : Projektový den ZŠ Masarykova : Historie města Projektový den ZŠ Sadová, I a III. ročníky prohlídka města, významné osobnosti, kvíz / společně s Bc. M. Dvořákovou ) Přednášky pro veřejnost PhDr. D. Nováková přednáška v Alzheimercentru Filipov přednáška pro Univerzitu volného času pro seniory Jan Žižka z Trocnova přednáška pro obec Třebonín Z dějin Třebonína přednáška v Alzheimercentru Filipov 2.9. přednáška pro obec Třebonín Z dějin Třebonína Přednášky pro veřejnost Mgr. Jiří Žaloudek 5.6. SPŠ Čáslav I. světová válka ZŠ Masarykova Gymnázium Čáslav Klub důchodců - - Ve dnech se Mgr. Jiří Žaloudek zúčastnil mezinárodního muzejního sympozia v Rakouském Riedu. Téma přednášky : Historie čáslavského muzea nejstarší venkovské muzeum v Čechách. ( bude vydán Sborník ). 7

8 Další kulturní akce, jejichž je muzeum pořadatelem nebo spolupořadatelem Den muzeí výstava v galerii Čáslav v obrazech s doprovodným programem pro děti Muzejní noc Velká válka v muzeu 100 let od I. světové války Malířský plenér 12. ročník setkání amatérských výtvarníků. Plenér je vždy ukončen výstavou, tentokrát v restauraci Na kuchyňce Noc kostelů Český rozhlas Dvojka živé vysílání z Čáslavě ( redaktorka PhDr. Světlana Lavičková ), živě se vysílalo z muzea, Žižkovy síně a vyhlídkové věže. 8

9 let od založení města městské slavnosti 9

10 Oslavy J.V. Sticha Neckyáda 114. ročník setkání mladých na zahradě muzea července Outsider Art 10

11 Dny Evropského kulturního dědictví Opava Návraty ke kořenům Dny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Dny evropského dědictví ( EHD - European Heritage Days ) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. 11

12 19.9. Sjezd rodáků a přátel města Čáslavě Městské muzeum se podílelo i na vybudování obelisku na Žižkově náměstí před IS. Pracovníci muzea připravili uvedené texty. 18. prosince Disputace Stanislav Motl, novinář, televizní reportér Čekání na smrt V roce 2014 byly uspořádány pouze jedny Disputace a to z důvodu nedostatku finančních prostředků a ukončením i pořádání Disputací v Kutné Hoře. V příštím roce se Disputace budou konat nepravidelně. 12

13 l. prosince rozsvícení vánočního stromku a příprava postavení betlému Účast na konferencích a seminářích: Dedíková Soňa ředitelka: konference ICOM členství muzea konference a školení AMG členství muzea Školení Ministerstvem kultury ČR Český komitét Modrého štítu konference a školení Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, SKIP konference a semináře SHSČMS - členství města Čáslav Mezinárodní konference Cestovního ruchu Fórum cestovního ruchu Dny Železnohorského regionu Mezinárodní den památek Praha Cena Gloria Musealis 2014 Praha Semináře MK, NM Praha a jiných muzeí účast na vernisážích jiných muzeí a institucí předsedkyně školské rady ZŠ Sadová, Čáslav členka nákupní a odpisové komise Kolín poslankyně, předsedkyně komise MPZ při MÚ předsedkyně FK MÚ Čáslav 13

14 PhDr. Drahomíra Nováková Konference Vzdělávací obsah v muzejní edukaci ( příspěvek 750. výročí Čáslavi a jeho využití v muzejní edukaci ) Konference Muzeum a škola Kolokvium AMG Brno ( příspěvek Podíl venkovských muzeí na rozvoji českého muzejnictví ) Seminář o katalogizaci Jelínková Lenka Seminář Trenér kvality I. stupně Českého systému kvality služeb Bc. Dvořáková Michaela Konference CNZ Ukládání elektronických dokumentů praxe Versus teorie Konference Prezentace kulturního dědictví online Ostatní odborná činnost : PhDr. Drahomíra Nováková : Spolupráce se Státním okresním archivem v Kutné Hoře Jednatelka Včely Čáslavské podíl na přípravě a realizaci programu činnosti spolku Přednášky Včely: 14. ledna Dr. Pavel Novák Odsun Němců na Kutnohorsku února Prof. Tomáš Šenberger Pivovary jako součást průmyslového dědictví března Dr. Jarmila Valentová Keltové a Čáslavsko dubna Výlet Nová Lhota května Prof. Petr Charvát Langobardský prsten z Hrádku 30 14

15 10. června Prof. Evžen Strouhal Lékařství starých Egypťanů září Ing Martin Horský 100 let přehrady Pařížov října Dr.Zdeněk Beran Trčkové z Lípy na Čáslavsku listopadu Dr.Pavel Novák Měnová reforma v Československu roku prosince Prof.Miroslav Bárta Kolaps neznamená konec prosince Adventní koncert v Lochách Cuthna Antiqua 60 Publikační činnost muzea : Pracovníci průběžně přispívají do Čáslavských novin, denního tisku a odborných časopisů Výstavní činnost Výstavní síň náměstí Obrazy - Vojtěch Zedník 15

16 Portréty Dany Čechové 31.3, Výtvarné práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Čáslav 16

17 Ten tajemný předmět touhy Pavel Vašíček Všechny tváře Čáslavi výstava k 750. výročí založení města 17

18 Kliment Čermák Trojfuga - W. Sokol, I. Rendlová a Z. Skalníková Šperky objekty - obrazy 18

19 Výstava fotografií - fotoklub Krása šikovných rukou - zájmový kroužek DDM Čáslav 19

20 Obrazy fotografie J. Burda J. Hradil Z jiného světa výstava klientů Diakonie Čáslav a Kolín 20

21 Obrazy, kresby, ilustrace Jan Kudláček Výstavu doplnily děti z MŠ výzdobou vánočního stromečku 21

22 Galerie Kopie děl Zdeňka Buriana 1.9, Jindřich Prucha 100. výročí úmrtí malíře Železných hor 22

23 Muzeum pravidelně provádí fotodokumentaci změn ve městě např. : Oprava fasády nemocnice Čáslav Nová parkovací místa u nádraží 23

24 Počet návštěvníků expozic a výstav v muzeu : osob Počet kulturně výchovných akcí : osob V součtech nejsou zahrnuty akce, kterých je Městské muzeum a knihovna spolupořadatelem (Oslavy 750. výročí založení města, Neckyáda, Rozsvícení vánočního stromku a pod.) Spolupráce s ostatními muzei : Muzeum velmi úzce spolupracuje s Regionálním muzeem v Kolíně, Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzeem v Mělníce, Kutné Hoře, Brně, Zemědělským muzeem Kačina, Zemědělským muzeem Čáslav, UMPRUM Praha, NM Praha aj. Spolupráce se spolky: Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská Muzeum úzce spolupracuje s muzejním spolkem Včela Čáslavská. Jednatelkou je pracovnice muzea PhDr. Drahomíra Nováková. Muzeum je spolupořadatelem všech akcí pořádaných spolkem. Spolupráce s organizacemi a školami: Státním okresním archivem v Kutné Hoře Židovskou obcí Praha ZŠ Masarykova, Čáslav ZŠ náměstí, Čáslav ZŠ Sadová, Čáslav ZŠ Žleby Gymnáziem a SOŠPg Čáslav Odbornou školou střední průmyslovou a obchodní akademií Čáslav Základní uměleckou školou J.L.Dusíka Dusíkovým divadlem Čáslav Domem dětí a mládeže Čáslav Vysokou školou ekonomickou, katedrou cestovního ruchu Praha Klubem rodáků a přátel Kutné Hory Klubem důchodců Čáslav 24

25 Vlastivědným spolkem Světelsko, Světlá nad Sázavou Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola Uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Zahradnictví Starkl Alzheimercentrem Filipov Sponzory Městského muzea a knihovny Čáslav jsou : Asig s.r.o. Čáslav Sady Svobodná Ves, s.r.o. PROKON Čáslav K + P line s.r.o., Potěhy Pekařství Šrotová Vrdy TES Čáslav Česká koruna - restaurace Čáslav STARKL zahradník HAVEL elektro montáže Čáslav Dítě a kůň Marco, s.r.o. Čáslav Středisko Knihovna Statistika čtenářů a výpůjček V roce 2014 se počet registrovaných čtenářů opět snížil, a to celkově o 99 registrovaných čtenářů oproti roku V oddělení pro dospělé bylo registrováno 1182 čtenářů, v oddělení pro děti 520 dětských čtenářů, takže celkový počet činil 1702 registrovaných čtenářů. Celkem v roce 2014 navštívilo knihovnu čtenářů, z toho bylo evidováno v oddělení pro dospělé, v dětském oddělení a ve studovně. Počet uživatelů internetu činil celkem ve studovně, v informačním středisku a v dětském oddělení návštěv. Dalo by se říci, že všeobecně poklesly návštěvy ve všech odděleních. Vysvětlujeme si to možností rostoucího vybavení domácností internetem či rozšířením zájmu o internet v mobilním 25

26 telefonu, kdy uživatel nepotřebuje navštěvovat internetová střediska. Do budoucna lze očekávat i nadále klesající počet uživatelů veřejného internetu. Celkově bylo v roce 2014 realizováno výpůjček. Zde rovněž došlo k poklesu Z celkového počtu bylo realizováno výpůjček v oddělení pro dospělé, v oddělení pro děti a ve studovně. Bylo půjčeno zvukových nosičů. Pokles výpůjček opět souvisí s novými technickými vymoženostmi a médii. Čtečky knih v mnoha případech nahradí klasickou knihovnu, jelikož jak beletrie (a hlavně novinky, které čtenáři žádají, ale knihovna je má ve fondu pouze jednou, nebo vůbec ne), tak naučná literatura lze stáhnout jako e-knihy z internetu buď zdarma či za mírný poplatek. Ve všech ukazatelích se stále projevuje omezení finančních prostředků na nákup knihovního fondu. Přírůstek a úbytek knihovního fondu V roce 2014 byl rozpočet na nákup knihovního fondu stejný jako předchozího roku. Vzhledem k stálým nárůstům cen knih i časopisů se tím pádem nakoupí méně knihovních jednotek. Přírůstek knih činil 1508 svazků, z toho bylo zakoupeno 1074 nových knih, u ostatních 484 se jednalo o dary čtenářů a autorů, dar MK ČR v rámci projektu Česká knihovna, knihy věnované z vyřazeného fondu SVK Kladno a náhrady ztrátových knih. Přírůstek do oddělení pro dospělé činil 1139 svazků, do oddělení pro děti 363 svazků a do studovny 4 svazky regionální literatury. Bylo zakoupeno celkem 62 zvukových nosičů, převážně mluvené slovo. Tato forma čtených knih se stala velmi oblíbenou (šetří čas a oči). Koncem roku byly zapůjčeny z SVK Kladno 2 výměnné soubory s celkovým počtem 44 knih. Jedná se o knihy, které si naše knihovna z finančních důvodů nemůže dovolit koupit. V průběhu roku bylo vyřazeno 753 knih. Většina knih byla vyřazena z důvodu havárie WC, kdy tekoucí voda přes vánoční svátky prosákla do skladu, namočené knihy (i při snaze je vysušit) zplesnivěly, a musely být vyhozeny do kontejneru. Tato událost byla nahlášena pojišťovně, která po delším jednání přiznala finanční náhradu. Akvizice knih, periodik a audionosičů Největším zdrojem nákupu knih bylo v roce 2014 opět místní knihkupectví Linek Chrpa, které poskytovalo knihovně rabat, pohybující se v průměru mezi procenty. Osobní akvizice v knihkupectví se osvědčila především pro široký záběr nakladatelů a možnost objednání jakékoliv žádané knihy. 26

27 Nákup zvukových nosičů bylo možné realizovat pouze přes internet, a to v zásilkovém obchodě audio3cz, které poskytuje časté akční ceny. Několik audioknih bylo zakoupeno v knihkupectví Linek-Chrpa, které se prodejem zvukových nosičů zabývá pouze okrajově. Celkově Knihovna i nadále nakupovala u dvou distributorů zlevněných knih, a to u firem Jan Hoffer a Pařízek a přímo nakupovala u zástupce nakladatelství Fragment, který do knihovny osobně zajíždí (výhodný rabat 30 %). V rámci projektu Česká knihovna (financuje jako dar Ministerstvo kultury ČR) byly pro rok 2014 dodány knihy v celkové hodnotě ,- Kč. V roce 2014 činily náklady na pořízení nových knih celkem ,75 Kč, celková pořizovací hodnota těchto knih bez uplatněného rabatu by činila ,- Kč (ušetřeno ,- Kč). Knihovna v roce 2014 odebírala 34 titulů periodik. Meziknihovní výpůjční služba V roce 2014 bylo v rámci meziknihovní výpůjční služby objednáno z jiných knihoven celkem 216 titulů, z toho bylo realizováno 212 výpůjček. Oproti roku 2013 byl zaznamenán mírný nárůst. Loňský dvojnásobně zvýšený poplatek za poštovné (100,-Kč na pokrytí faktur za poštovné od zasílajících knihoven) již pro čtenáře nehraje tak velkou roli, protože knihovna se snaží objednávat vždy více žádaných titulů z jedné knihovny. Také se zvýšil požadavek na kopie článků z periodik nebo statí ze sborníků, které žádající knihovny zasílají em nebo poštou, což je pro čtenáře výhodné z finančního hlediska. Z fondu naší knihovny v rámci MVS bylo poskytnuto 71 knih a 6 kopií jiným knihovnám. Nové vybavení knihovny Do oddělení pro děti byla zakoupena nová laserová tiskárna, do informačního střediska nový počítač a multifunkční barevná kopírka. Pět PC v knihovně bylo vybaveno Windows 7. Vzdělávání knihovnic účast na seminářích a přednáškách Novoroční SKIPování v MěK Praha (M. Hrubá) Kurs rychločtení v MěK Kutná Hora (M.Matějíčková, M.Hrubá, I.Růžičková) Přednáška Současná severská literatura v českých překladech v MěK Praha (M. Matějíčková) Výroční členská schůze SKAT Praha (M. Matějíčková) 27

28 Seminář pro management knihoven Praha (M.Hrubá Středočeské Klubko v SVK Kladno (I.Růžičková) Tematický zájezd SKIP do českých a polských knihoven (M. Matějíčková) Školení profi knihoven v MěK Kutná Hora v rámci nových katalogizačních pravidel RDA -lektor SVK Kladno (M.Matějíčková, M.Hrubá) Přednáška o současné slovenské literatuře v MěK Praha (M. Matějíčková, L.Vondrová) Školení na nová katalogizační pravidla RDA v Claviu - MěK Kutná Hora lektor Lanius Tábor (M. Hrubá, I. Růžičková) Akce pro veřejnost dospělí a Univerzita volného času Celkem proběhlo 35 akcí - výstav, přednášek, besed a informatik pro střední školy, včetně přednášek v rámci Univerzity volného času. Zúčastnilo se jich celkem 911 návštěvníků. 10 výstavek k literárním výročím 2x informatika pro střední školy (SOŠPg, Pedagogické lyceum,) (62) Přednáška prof. Kubíčka o knize J.B.Norštejna Sníh v trávě (25) Cestovatelské vyprávění o Nepálu P.Pavliše (25) Přednáška Houba REISHI a její účinky na zdraví člověka (18) Výstava fotografií (ve vestibulu knihovny) M. Foltýnové (Šefflové) Kuba-ostrov v Karibiku Cestovatelské vyprávění o Novém Zélandu Ing. Řípa (30) Přednáška Šárky Nové Asea redoxně signalizační molekula (10) Celostátní akce Týden knihoven spojená se čtenářskou burzou Autorské čtení J. Hájíček (20) Autorské čtení H. Hindráková (15) Čaj o páté s K. Frodlovou (16) Literárně-hudební pásmo v Klubu důchodců Historie tanců (45) 28

29 Přednáška prof. Kubíčka o knize J.B.Norštejna Sníh v trávě Cestovatelské vyprávění o Nepálu P.Pavliše 29

30 Výstava fotografií M. Foltýnové (Šefflové) Kuba ostrov v Karibiku Cestovatelské vyprávění o Novém Zélandu Ing. Řípa 30

31 Autorské čtení H. Hindráková Autorské čtení J. Hájíček Čaj o páté s K. Frodlovou 31

32 Literárně-hudební pásmo v Klubu důchodců Historie tanců Přednášky Univerzity volného času: (Celkem 645 účastníků) Práce vojenského psychologa Malíři Železných hor Češi v bojích 1. sv. války. Šedá ekonomika Dějiny hudby - Bedřich Smetana Výživa a zdraví Dějiny hudby - Bedřich Smetana (pokrač.) Odsun Němců na Kutnohorsku Jan Žižka z Trocnova + návštěva výstavy k 750. výr. založení města Čáslav Vypravování nejen o Vilémově Přežila koncentrační tábor Bohuslav Martinů Řešení finanční tísně a zadluženosti Podoby pravěku archeologie Obnova historických památek - Restaurování Český knižní trh + Historie a současnost knihovny Čáslav 32

33 Z návštěvy Černínského paláce, kdy byly slavnostně předány certifikáty. Český knižní trh + Historie a současnost knihovny Čáslav Akce pro veřejnost děti V dětském oddělení se uskutečnilo celkem 140 akcí s celkovým počtem 2465 účastníků. Knihovna spolupracovala se všemi mateřskými i základními školami. Z finančních důvodů nemohl být uskutečněn větší počet literárních besed. 33

34 18 tematických nebo autorských výstavek Pro ZŠ: 13 zábavných vědomostních soutěží (314) 24x knihovnická informatika (442) 3x beseda Hans Christian Andersen (44) Noc s Andersenem (16) 6x přednáška Tradice Velikonoc (119) 16x přednáška E. Petiška (310) 14x přednáška Bratři Čapkové (305) Projektový den ZŠ Masarykova téma Voda-zdroj života (46) 16x přednáška Prvorepublikové Vánoce (318) 19x pásmo Vánoční zvyky (367) Pro MŠ: 1x beseda na téma Encyklopedie (17) 3x informatika (56) 1x beseda na téma Doprava a dopravní prostředky (26) 2x beseda na téma Pohádky (39) 1x beseda na téma Podzim (12) Noc s Andersenem 2014 (nocovalo a soutěžilo 16 dětí) 34

35 Souborný katalog Také v roce 2014 pokračovala spolupráce s Národní knihovnou v Praze, pravidelně 1x měsíčně byly zasílány katalogizační záznamy zpracovaných knih. Celkem bylo v roce 2014 zasláno do NK 1460 záznamů. Záznamy jsou ze strany Národní knihovny hodnoceny jako kvalitní s minimem duplikátů a chyb. Spolupráce s oborovými organizacemi a dalšími institucemi Zástupkyně knihovny M. Matějíčková se v dubnu zúčastnila v NK Praha výroční členské schůze SKATu (sdružení knihoven, využívajících knihovnický program LANius a Clavius), na které byly opět projednávány navrhované novinky ve vývoji programu Clavius. Byla odhlasována témata pro další proškolování katalogizátorů. Prezentace knihovny čáslavské veřejnosti Také v roce 2014 informovala knihovna veřejnost o novinkách a aktivitách prostřednictvím článků v Čáslavských novinách. Na dalších článcích spolupracovaly knihovnice s redaktorkou Z. Nezbedovou, která vytváří články pro týdeník Obzory Kutnohorska. Nejvýznamnějším zdrojem informací pro čtenáře i veřejnost jsou webové stránky, které v roce 2014 navštívilo celkem 6821 osob, což je o 399 více než v předchozím roce. Dalším důležitým zdrojem informací je náš profil na Facebooku, kde se objevují aktuální informace z dění knihovny a zájemci je mohou okamžitě sdílet a zároveň reagovat svými komentáři, popř. je rozesílat svým známým. Tím se každá akce uskutečněná či plánovaná dostává k širší veřejnosti. Do webového online katalogu knihovny vstoupilo v roce 2014 s dotazem celkem čtenářů, z toho 4341 z prostoru knihovny a 6660 z PC mimo knihovnu. Celkový počet dotazů uskutečněných na on-line katalogu byl v roce 2014 celkem Možnost vstupu do uživatelského konta z PC mimo knihovnu (čtenář si sám prodlužuje výpůjčky či sleduje, co má půjčené) využilo 883 čtenářů. Regionální funkce, spolupráce s knihovnami v regionu Knihovna využila on-line nabídky SVK Kladno na zapůjčení knih z regionálního fondu. 44 námi vybraných knih bylo dodáno ve dvou souborech v prosinci

36 Literání klub Dr. Nadi Benešové V roce 2014 zrealizoval Literární klub Dr. Nadi Benešové dvoje autorské čtení, a to autorů Hany Hindrákové a Jiřího Hájíčka. LKNB uspořádal již 13. ročník tradiční literární soutěže, do které se přihlásilo 78 amatérských autorů s 35 pracemi v kategorii poezie a 50 pracemi v kategorii próza. V obou soutěžních kategoriích byly shodně uděleny tři hlavní ceny a tři čestná uznání. Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo v rámci Týdne knihoven 4. října ve výstavní síni MMaK. Každý z přítomných autorů obdržel Sborník vítězných prací oceněných autorů, který každoročně vydává LKNB svépomocí. Předávání hlavní ceny v literární soutěži Informační středisko Statistika Počet úkonů (dotazy, faxy, inzerce, kopírování ) : Z toho: Poskytnutí internetu klientům: osob (z toho platících 617, neplatících 560) 36

37 Celkem sjednáno inzerátů: 113, ročních smluv o reklamě: 2, vyřízeno faxů: 133 Celkem zhotoveno kopií černobílých kopií barevných zákazníkům. Průvodcovské služby byly poskytnuty celkem návštěvníkům z toho vyhlídkovou věž v kostele sv. Petra a Pavla navštívilo osob, Žižkovu síň 355 osob a Otakarovu baštu 23 osob, prohlídku města 48 osob, prohlídku kostela 203 osob. Webové stránky informačního střediska, které přinášejí aktuální kulturní, sportovní a společenské informace ve městě navštívilo k celkem: osob. Poskytované služby - průvodcovská služba - internet pro veřejnost - skenování a laminování a to i pro knihovnu, galerii a muzeum - faxová služba - poskytování informací o vlakových a autobusových spojeních (i MHD) - výroba a laminování čtenářských průkazů pro knihovnu - evidence Sbírky zákonů (kopírování) - vlastní výroba materiálů pro propagaci památek, stravovacích a ubytovacích zařízení, kulturních a sportovních akcí včetně měsíčního přehledu akcí v Čáslavi a okolí - prodej vstupenek na kulturní akce, plesy - rezervace a prodej vstupenek pro Dusíkovo divadlo (prodáno za Kč), rezervace vstupenek i do Kina Miloše Formana - propagace divadelních, cestovatelských a pohádkových představení - uzavírání reklamních smluv pro firmy - umísťování aktuální nabídky kulturních, sportovních i společenských akcí na webových stránkách IS a Městského úřadu - aktualizace venkovních vitrín (přijímání inzerce, plakátů na kulturní a sportovní akce) - prodej suvenýrů, brožur, knih, pohlednic, map a kalendářů propagujících Čáslav - prodej keramiky a skla - prodej turistických známek - prodej turistických vizitek + turistických deníků - prodej pamětních karet - prodej bronzových plaket města Čáslavi - prodej pamětních mincí s motivem města - prodej plechových i měkkých magnetů - prodej Čáslavských novin klientům - kopírovací služby - vyřizování osobních i telefonických dotazů, vyhledávání informací na internetu - spolupráce s ostatními infocentry při výměně informací o akcích - psaní a tisk textů zákazníkům IS - distribuce týdeníku dny a měsíčníku Dobrý.info 37

38 Opravy a údržba budov a zařízení : Pravidelně se provádějí revize dle nařízení, v roce 2014 nebyly prováděny žádné větší práce, pouze menší údržbářské. V budově muzea je nutné provést rekonstrukci elektroinstalace. Na zahradě muzea byly odstraněny větvě ořechu, které hrozily spadnutím. Příloha : výsledek hospodaření za rok 2014 Soňa Dedíková ředitelka V Čáslavi 12. února

39 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MMaK ČÁSLAV Příjmy v Kč Skutečné čerpání k Schválený rozpočet 2014 Příspěvek ze stát. rozpočtu ,00 Příspěvek zřizovatele , ,00 Ostatní příjmy , ,00 Potraviny Doplňková činnost Použití fondů ,00 Příjmy celkem , ,00 Mzdové náklady + OPPP , ,00 Zákonné odvody - ZP, SP , ,00 FKSP , ,00 ONIV Zákonné pojištění odpovědnosti 9 310, ,00 Ostatní pojištění 8 037, ,00 Opravy a údržba , ,00 Spotřeba plynu , ,00 Spotřeba el. energie , ,00 Vodné, stočné, srážková voda 7 234,00 0,00 Nájemné , ,00 Všeobecný materiál , ,00 DDHM , ,00 DDNM + software , ,00 Knihy, tisk , ,00 Školní učebnice a pomůcky Kancelářské potřeby , ,00 Potraviny Ochranné pracovní pomůcky 97, ,00 Ostatní materiál , ,00 Služby BTH , ,00 Telefony. Internet , ,00 Poštovné , ,00 Ostatní služby (revize, restaurát.práce, údržba software..) , ,00 Cestovné , ,00 Školení 7 249, ,00 Ostatní nespecifikované náklady Odpisy , ,00 Náklady doplň. činnosti Výdaje celkem , ,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,00 39

(bez střediska Muzeum)

(bez střediska Muzeum) Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2005 (bez střediska Muzeum) Usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. 57/2004 došlo od 1. ledna 2005 k oficiálnímu sloučení Městské knihovny Čáslav

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2013

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2013 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2013 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2013 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2007 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav se středisky : muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna,

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav se

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2010 (Originál zprávy s fotografiemi z akcí uložen v muzeu, kopie na MěÚ) Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. nové služby knihovny 1.3. rešeršní a informační služby 1.4. rezervační a meziknihovní služby 2. činnost a služby kroniky 3. statistické

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2011 Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu. J. L. Borges Úvod V roce 2011 jsme kromě běžné činnosti zajišťování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012

Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012 Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 6-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 12-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrachta 36 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah: 1. Akvizice a zpracování knihovního fondu 2. Služby 3. Regionální oddělení 4. Další činnosti 5. Přehled

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna 1. Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace, Náchodská 754, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, IČO: 75142937 2. kontakt: 281 921 587, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz,

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012

Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Zpráva o činnosti Infocentra Pod Velvarskou branou ve Slaném za rok 2012 Infocentrum vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva místního rozvoje ČR. Otevřeno bylo

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA

AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA AKVIZICE ODBORNÉ LITERATURY V KNIHOVNĚ NÁRODNÍHO MUZEA Jarmila Kučerová, Knihovna Národního muzea v Praze Cílem příspěvku je představit akvizici odborné literatury a její specifika ve velké muzejní knihovně

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Knihovní řád č. 2/2014 Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Článek 1 Základní ustanovení, poslání knihovny 1. Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (dále jen RM) je v souladu se zřizovací listinou muzea

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2013

Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2013 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2013 Některá místa otevírají lidem oči. Knihovny takovými místy jsou. Však ve starých dobách se nad nimi objevoval nápis zde mrtví otevírají

Více

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika

Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika PREZENTACE Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením několika subjektů působící ve městě (Kulturní dům, Městská

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Služby nejen na webu NLK Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Doporučená literatura pro studium pregraduální, postgraduální, k atestaci, pro praxi... Doporučená literatura Doporučená literatura

Více

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží

Informační výchova v knihovnách. Práce se středoškolskou mládeží Informační výchova v knihovnách Práce se středoškolskou mládeží Pojmy informační výchovy Informační gramotnost (IG) angl. Information Literacy Následující kompetence IG: Poznat, kdy je informace potřebná,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz, mek@mek.hranet.cz, www.mic.hranet.cz

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur. Turistické aktivity Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.cz Otevírací doba : leden, únor ZAVŘENO - březen květen

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ

GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU PŮSOBNOSTÍ SEMINÁŘ E-KNIHY VZDĚLÁVACÍ CENTRUM NTK 30.09.2014 Seite 1 São Paulo Paris Istanbul Toronto Bangkok Prag Tel Aviv Addis Abeba GOETHE-INSTITUT KULTURNÍ INSTITUT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO S CELOSVĚTOVOU

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrchta 36 250 01 Brandýs n.l. Stará Boleslav. Výroční zpráva za rok 2006

Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrchta 36 250 01 Brandýs n.l. Stará Boleslav. Výroční zpráva za rok 2006 Knihovna Eduarda Petišky Ivana Olbrchta 36 250 01 Brandýs n.l. Stará Boleslav Výroční zpráva za rok 2006 Obsah: 1. Akvizice a zpracování knihovního fondu 2. Služby uživatelům 3. Region 4. Další činnosti

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Knihovna a Muzeum Aš. Oddělení Knihovna

Knihovna a Muzeum Aš. Oddělení Knihovna Knihovna a Muzeum Aš Zastupitelstvo města Aše schválilo usnesením č. 564 ze dne 24.2.2010 změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Aš tak, že změnilo název organizace na Knihovna

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

P L A T N Ý O D 16. 9. 2013

P L A T N Ý O D 16. 9. 2013 P Ř Í L O H A I : C E N Í K P O P L A T K Ů A S L U Ž E B P L A T N Ý O D 6. 9. 203. Registrace a výdej knihovních průkazů registrační roční zákaznický poplatek (365 dnů) (půlroční poplatek je ½ uvedené

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více