Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok

2 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, Čáslav, se středisky : muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna, IS ( Otakarova věž, vyhlídková věž kostela sv. Petra a Pavla ). Organizace je příspěvkovou organizací města Čáslav, takže se podílí mimo svých kulturních a vzdělávacích aktivit i na akcích pořádaných městem a ve většině případů je i jejich garantem např. Oslavy k 750. výročí založení města a pod. Mimo vlastní muzejní práci, tj. práce se sbírkovým fondem pokračuje spolupráce nejen se školami, formou odborných přednášek a různých soutěží, ale i s Klubem důchodců, Alzheimercentrem ve Filipově a pod.. Opět byla vydána nabídka tematických okruhů pro základní školy, ale i pro školy střední. Probíhá nadále spolupráce i s ostatními muzei, např. na pořádání a výměně výstav i na zpracování odborných dotazníků. V knihovně probíhala řada přednášek, autogramiád a pokračovala spolupráce s Literárním klubem Dr. Nadi Benešové. Byla opět vyhlášena literární soutěž v poezii a próze pro rok O Univerzitu volného času pro seniory je stále velký zájem. Na internetu jsou zpřístupněny www stránky muzea, knihovny, IS a galerie. Organizace se prezentuje i na Facebooku. Počet zaměstnanců : 13 s pracovním úvazkem 1 (muzeum 6, knihovna + IS 6 ) + ředitelka 1 pracovník z Úřadu práce do s pracovním úvazkem 0,5 ( muzeum 2, knihovna 2 ) muzeum : historik, kurátor odpovídá za sbírky historické, etnografické, 2

3 numizmatické, za sbírky archeologické, zoologické, mineralogické, paleontologické, lapidárium a staré tisky, spravuje odbornou a reg. knihovnu, časopisy historik, kurátor odpovídá za sbírky nábytku kurátor sbírkových a mob. fondů odpovídá za sbírky MLP, DÚ, DS, zajišťuje fotodokumentací dění ve městě, vede fotoarchiv úsek ekonomický vede pokladnu drobného vydání, evidenci stravenek, obchodu KLIO, vede evidenci příchozí a odeslané pošty ekonom - odpovídá za ekonomiku organizace odborný pracovník, kurátor - odpovídá za sbírky výtvarného umění, odborné knihovny, zajišťuje plán výstav pro výstavní síň a galerii, odpovídá za veškerou propagaci organizace průvodkyně, uklízečka údržbář, řidič 1 průvodkyně ( dle termínů výstav ) knihovna a IS : oddělení pro dospělé čtenáře - 2 knihovnice (úvazek 1,5) oddělení pro děti 1 knihovnice studovna, badatelka, půjčovna hudebnin - 1 pracovnice Universita volného času pro seniory - l pracovnice IS - 2 pracovnice ( úvazek 2 ) uklízečka ( 0,5 úvazek ) Personální zabezpečení v roce 2014 V muzeu nadále chybí odborný pracovník - archeolog. V knihovně stále chybí l knihovnice z důvodu nárůstu poskytovaných služeb a záskoku v případě nemocnosti ( omezení provozní doby). Do starobního důchodu odešly dvě pracovnice. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení uvolněných míst knihovnic a byly vybrány dvě nové pracovnice. V IS je provoz na dobu od dubna do října posilován o půl úvazku. Dvě pracovnice 3

4 v IS po dobu sezóny již nestačí (mimo vlastní provoz IS ) ještě poskytovat služby: průvodcovskou službu Žižkovy síně, kostela sv. Petra a Pavla, Otakarovy bašty, prohlídku města za památkami. Od 1. května v době turistické sezony byly veškeré objekty zpřístupněny pro turisty i v neděli a ve státní svátky. V knihovně pokračovala každou první sobotu v měsíci mimořádná výpůjční služba pro veřejnost. Činnost jednotlivých středisek : Muzeum Zahájení sezóny Každoročně začátkem ledna začíná generální úklid ve všech expozicích, sbírkové předměty se ošetřují, opravují se poškozené texty, provádí se vysoušení silikagelu, plynování a Zajišťuje se úklid na Otakarově baště - okna byla osazena pletivem, aby se zamezilo hnízdění holubů. l. dubna 2014 byla zahájena sezóna ve všech objektech. V měsících září a říjen byla provedena oprava provedeno zpevnění kamenného zdiva. schodiště na vyhlídkovou věž kostela. Bylo Společně se Zemědělským muzeem Čáslav dále pokračovala dohoda na vzájemném zvýhodnění návštěvníků a to slevou 10% na vstupenku. Základní sbírkotvorná činnost Za rok 2014 bylo zapsáno do 1. stupně evidence v muzeu celkem 1017 sbírkových předmětů a to především dary z let minulých dar od paní Kleinerové a sběry od muzejních pracovníků. 582 sbírkových předmětů zapsáno do podsbírky Historie, 368 sb. př. do podsbírky Písemnosti a tisky, 61 sb. př. do podsbírky Numismatika, 6 sb. př. do podsbírky Lapidárium. Vyřazen byl 1 sbírkový předmět V galerii bylo v I. stupni evidence zapsáno celkem 7 sb. předmětů. Z toho l sb. př. zakoupen bronzová busta Klimenta Čermáka od autora Jaromíra Čermáka ( 40. tis. Kč.), 4 sb. předměty od autorů výstav a 1 sb. předmět ze starého fondu. Do knihovny muzea bylo zapsáno celkem 83 ks nových knih a časopisů / př. č /. Většinou šlo o nákupy. Do on-line katalogu muzejní knihovny bylo zaneseno již 2043 titulů. Katalogizace : v muzeu bylo zkatalogizováno : PhDr. Nováková : 1017 inv. čísel Bc. M. Dvořáková : 2301 inv. č. Mgr. J. Žaloudek : 139 inv. č. 4

5 v galerii : Lenka Jelínková : 600 inv. č. Všechna inventární čísla jsou zapsána v elektronické podobě. Celkem jsme zapůjčili z muzea pro krátkodobé výstavy 102 předmětů z našich sbírek ( 34 inv. č. z podsbírky Historie, 26 inv. č. z podsbírky archeologie, 4 inv. č. z podsbírky Písemnosti a tisky a 38 obrazů z podsbírky Výtvarné umění. V roce 2014 si naše muzeum zapůjčilo 68 předmětů od jiných muzeí - RM Kolín, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. Uhlíř. Dlouhodobé zápůjčky jiným institucím: Např. Sokol Čáslav, NZM Kačina, MÚ Zruč n.s., České muzeum stříbra Kutná Hora, Muzeum Světelska, Regionální muzeum Kolín, MÚ Čáslav, Alzheimercentrum Filipov.celkem 150 sbírkových předmětů. Muzeum má dlouhodobou zápůjčku od : Regionálního muzea Kolín, NZM Kačina, NM hudebního oddělení Praha, Dusíkova divadla a pana Končela celkem 38 předmětů. Práce se sbírkami Pokračovaly práce na místních seznamech v depozitářích a prováděly se pravidelné kontroly jednotlivých depozitářů tak, jak nařizuje příkaz ředitele č. 4 z dle Depozitního řádu. Dvakrát do roka se provádí v expozicích a depozitářích plynování. Badatelská činnost Muzeum navštěvuje stále více badatelů a to nejen z řad středoškolských studentů, ale i studentů z vysokých škol, kteří zpracovávají seminární a diplomové práce z materiálů muzea. Dále jsou badateli odborníci z vědeckých ústavů, ostatních muzeí, ale i laické veřejnosti. Muzeum Galerie Návštěvy : 51 Dotazy : 3 Dotazy : 27 y : 6 Konzultace : 32 y : 11 Vlastní přednášková činnost muzea PhDr. Nováková Drahomíra Akce pro školy v roce 2014 : 5

6 24.2. Žižka a Čáslav 7. tř. ZŠ Mas. 25 Spolkový život v ČÁ 8. A. ZŠ Mas. 20 Spolkový život v ČÁ 8. B ZŠ Mas. 20 Spolkový život v ČÁ 8. C ZŠ Mas. 20 Projektový ZŠ den Mas. 15 Čáslavské muzeum 3. A ZŠ Nám. 19 Čáslavské muzeum 3. B ZŠ Nám Pravěké kultury 6. tř. ZŠ Mas Jak se žilo v minulosti 2.A ZŠ Nám Jak se žilo v minulosti 2. B ZŠ Nám. 22 Dej semzš Kliment Čermák Nám Zoosbírkačásl.muzea GBIO sem Čáslavské muzeum 2. tř.z ŠMas Čáslavské muzeum 5.A+B ZŠ Vrdy Čáslavská řemesla a cechy DEJ sem ZŠ N Čáslavská archeologie 6. tř. ZŠ Mas Projektový denčáslav 1.-6.tř. ZŠ Nám Středověká Čáslav 7. A ZŠ Mas Středověká Čáslav 7.B.ZŠ Mas Žižka v Čáslavi 7.A+BZŠPalachaKH 30 Celkem 20 akcí 826 6

7 Přednášková činnost Spolupráce se ZŠ Sadová a ZŠ Náměstí a ZS Masarykova na projektových dnech : Projektový den ZŠ Masarykova : Historie města Projektový den ZŠ Sadová, I a III. ročníky prohlídka města, významné osobnosti, kvíz / společně s Bc. M. Dvořákovou ) Přednášky pro veřejnost PhDr. D. Nováková přednáška v Alzheimercentru Filipov přednáška pro Univerzitu volného času pro seniory Jan Žižka z Trocnova přednáška pro obec Třebonín Z dějin Třebonína přednáška v Alzheimercentru Filipov 2.9. přednáška pro obec Třebonín Z dějin Třebonína Přednášky pro veřejnost Mgr. Jiří Žaloudek 5.6. SPŠ Čáslav I. světová válka ZŠ Masarykova Gymnázium Čáslav Klub důchodců - - Ve dnech se Mgr. Jiří Žaloudek zúčastnil mezinárodního muzejního sympozia v Rakouském Riedu. Téma přednášky : Historie čáslavského muzea nejstarší venkovské muzeum v Čechách. ( bude vydán Sborník ). 7

8 Další kulturní akce, jejichž je muzeum pořadatelem nebo spolupořadatelem Den muzeí výstava v galerii Čáslav v obrazech s doprovodným programem pro děti Muzejní noc Velká válka v muzeu 100 let od I. světové války Malířský plenér 12. ročník setkání amatérských výtvarníků. Plenér je vždy ukončen výstavou, tentokrát v restauraci Na kuchyňce Noc kostelů Český rozhlas Dvojka živé vysílání z Čáslavě ( redaktorka PhDr. Světlana Lavičková ), živě se vysílalo z muzea, Žižkovy síně a vyhlídkové věže. 8

9 let od založení města městské slavnosti 9

10 Oslavy J.V. Sticha Neckyáda 114. ročník setkání mladých na zahradě muzea července Outsider Art 10

11 Dny Evropského kulturního dědictví Opava Návraty ke kořenům Dny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Dny evropského dědictví ( EHD - European Heritage Days ) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. 11

12 19.9. Sjezd rodáků a přátel města Čáslavě Městské muzeum se podílelo i na vybudování obelisku na Žižkově náměstí před IS. Pracovníci muzea připravili uvedené texty. 18. prosince Disputace Stanislav Motl, novinář, televizní reportér Čekání na smrt V roce 2014 byly uspořádány pouze jedny Disputace a to z důvodu nedostatku finančních prostředků a ukončením i pořádání Disputací v Kutné Hoře. V příštím roce se Disputace budou konat nepravidelně. 12

13 l. prosince rozsvícení vánočního stromku a příprava postavení betlému Účast na konferencích a seminářích: Dedíková Soňa ředitelka: konference ICOM členství muzea konference a školení AMG členství muzea Školení Ministerstvem kultury ČR Český komitét Modrého štítu konference a školení Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, SKIP konference a semináře SHSČMS - členství města Čáslav Mezinárodní konference Cestovního ruchu Fórum cestovního ruchu Dny Železnohorského regionu Mezinárodní den památek Praha Cena Gloria Musealis 2014 Praha Semináře MK, NM Praha a jiných muzeí účast na vernisážích jiných muzeí a institucí předsedkyně školské rady ZŠ Sadová, Čáslav členka nákupní a odpisové komise Kolín poslankyně, předsedkyně komise MPZ při MÚ předsedkyně FK MÚ Čáslav 13

14 PhDr. Drahomíra Nováková Konference Vzdělávací obsah v muzejní edukaci ( příspěvek 750. výročí Čáslavi a jeho využití v muzejní edukaci ) Konference Muzeum a škola Kolokvium AMG Brno ( příspěvek Podíl venkovských muzeí na rozvoji českého muzejnictví ) Seminář o katalogizaci Jelínková Lenka Seminář Trenér kvality I. stupně Českého systému kvality služeb Bc. Dvořáková Michaela Konference CNZ Ukládání elektronických dokumentů praxe Versus teorie Konference Prezentace kulturního dědictví online Ostatní odborná činnost : PhDr. Drahomíra Nováková : Spolupráce se Státním okresním archivem v Kutné Hoře Jednatelka Včely Čáslavské podíl na přípravě a realizaci programu činnosti spolku Přednášky Včely: 14. ledna Dr. Pavel Novák Odsun Němců na Kutnohorsku února Prof. Tomáš Šenberger Pivovary jako součást průmyslového dědictví března Dr. Jarmila Valentová Keltové a Čáslavsko dubna Výlet Nová Lhota května Prof. Petr Charvát Langobardský prsten z Hrádku 30 14

15 10. června Prof. Evžen Strouhal Lékařství starých Egypťanů září Ing Martin Horský 100 let přehrady Pařížov října Dr.Zdeněk Beran Trčkové z Lípy na Čáslavsku listopadu Dr.Pavel Novák Měnová reforma v Československu roku prosince Prof.Miroslav Bárta Kolaps neznamená konec prosince Adventní koncert v Lochách Cuthna Antiqua 60 Publikační činnost muzea : Pracovníci průběžně přispívají do Čáslavských novin, denního tisku a odborných časopisů Výstavní činnost Výstavní síň náměstí Obrazy - Vojtěch Zedník 15

16 Portréty Dany Čechové 31.3, Výtvarné práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Čáslav 16

17 Ten tajemný předmět touhy Pavel Vašíček Všechny tváře Čáslavi výstava k 750. výročí založení města 17

18 Kliment Čermák Trojfuga - W. Sokol, I. Rendlová a Z. Skalníková Šperky objekty - obrazy 18

19 Výstava fotografií - fotoklub Krása šikovných rukou - zájmový kroužek DDM Čáslav 19

20 Obrazy fotografie J. Burda J. Hradil Z jiného světa výstava klientů Diakonie Čáslav a Kolín 20

21 Obrazy, kresby, ilustrace Jan Kudláček Výstavu doplnily děti z MŠ výzdobou vánočního stromečku 21

22 Galerie Kopie děl Zdeňka Buriana 1.9, Jindřich Prucha 100. výročí úmrtí malíře Železných hor 22

23 Muzeum pravidelně provádí fotodokumentaci změn ve městě např. : Oprava fasády nemocnice Čáslav Nová parkovací místa u nádraží 23

24 Počet návštěvníků expozic a výstav v muzeu : osob Počet kulturně výchovných akcí : osob V součtech nejsou zahrnuty akce, kterých je Městské muzeum a knihovna spolupořadatelem (Oslavy 750. výročí založení města, Neckyáda, Rozsvícení vánočního stromku a pod.) Spolupráce s ostatními muzei : Muzeum velmi úzce spolupracuje s Regionálním muzeem v Kolíně, Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzeem v Mělníce, Kutné Hoře, Brně, Zemědělským muzeem Kačina, Zemědělským muzeem Čáslav, UMPRUM Praha, NM Praha aj. Spolupráce se spolky: Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská Muzeum úzce spolupracuje s muzejním spolkem Včela Čáslavská. Jednatelkou je pracovnice muzea PhDr. Drahomíra Nováková. Muzeum je spolupořadatelem všech akcí pořádaných spolkem. Spolupráce s organizacemi a školami: Státním okresním archivem v Kutné Hoře Židovskou obcí Praha ZŠ Masarykova, Čáslav ZŠ náměstí, Čáslav ZŠ Sadová, Čáslav ZŠ Žleby Gymnáziem a SOŠPg Čáslav Odbornou školou střední průmyslovou a obchodní akademií Čáslav Základní uměleckou školou J.L.Dusíka Dusíkovým divadlem Čáslav Domem dětí a mládeže Čáslav Vysokou školou ekonomickou, katedrou cestovního ruchu Praha Klubem rodáků a přátel Kutné Hory Klubem důchodců Čáslav 24

25 Vlastivědným spolkem Světelsko, Světlá nad Sázavou Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola Uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Zahradnictví Starkl Alzheimercentrem Filipov Sponzory Městského muzea a knihovny Čáslav jsou : Asig s.r.o. Čáslav Sady Svobodná Ves, s.r.o. PROKON Čáslav K + P line s.r.o., Potěhy Pekařství Šrotová Vrdy TES Čáslav Česká koruna - restaurace Čáslav STARKL zahradník HAVEL elektro montáže Čáslav Dítě a kůň Marco, s.r.o. Čáslav Středisko Knihovna Statistika čtenářů a výpůjček V roce 2014 se počet registrovaných čtenářů opět snížil, a to celkově o 99 registrovaných čtenářů oproti roku V oddělení pro dospělé bylo registrováno 1182 čtenářů, v oddělení pro děti 520 dětských čtenářů, takže celkový počet činil 1702 registrovaných čtenářů. Celkem v roce 2014 navštívilo knihovnu čtenářů, z toho bylo evidováno v oddělení pro dospělé, v dětském oddělení a ve studovně. Počet uživatelů internetu činil celkem ve studovně, v informačním středisku a v dětském oddělení návštěv. Dalo by se říci, že všeobecně poklesly návštěvy ve všech odděleních. Vysvětlujeme si to možností rostoucího vybavení domácností internetem či rozšířením zájmu o internet v mobilním 25

26 telefonu, kdy uživatel nepotřebuje navštěvovat internetová střediska. Do budoucna lze očekávat i nadále klesající počet uživatelů veřejného internetu. Celkově bylo v roce 2014 realizováno výpůjček. Zde rovněž došlo k poklesu Z celkového počtu bylo realizováno výpůjček v oddělení pro dospělé, v oddělení pro děti a ve studovně. Bylo půjčeno zvukových nosičů. Pokles výpůjček opět souvisí s novými technickými vymoženostmi a médii. Čtečky knih v mnoha případech nahradí klasickou knihovnu, jelikož jak beletrie (a hlavně novinky, které čtenáři žádají, ale knihovna je má ve fondu pouze jednou, nebo vůbec ne), tak naučná literatura lze stáhnout jako e-knihy z internetu buď zdarma či za mírný poplatek. Ve všech ukazatelích se stále projevuje omezení finančních prostředků na nákup knihovního fondu. Přírůstek a úbytek knihovního fondu V roce 2014 byl rozpočet na nákup knihovního fondu stejný jako předchozího roku. Vzhledem k stálým nárůstům cen knih i časopisů se tím pádem nakoupí méně knihovních jednotek. Přírůstek knih činil 1508 svazků, z toho bylo zakoupeno 1074 nových knih, u ostatních 484 se jednalo o dary čtenářů a autorů, dar MK ČR v rámci projektu Česká knihovna, knihy věnované z vyřazeného fondu SVK Kladno a náhrady ztrátových knih. Přírůstek do oddělení pro dospělé činil 1139 svazků, do oddělení pro děti 363 svazků a do studovny 4 svazky regionální literatury. Bylo zakoupeno celkem 62 zvukových nosičů, převážně mluvené slovo. Tato forma čtených knih se stala velmi oblíbenou (šetří čas a oči). Koncem roku byly zapůjčeny z SVK Kladno 2 výměnné soubory s celkovým počtem 44 knih. Jedná se o knihy, které si naše knihovna z finančních důvodů nemůže dovolit koupit. V průběhu roku bylo vyřazeno 753 knih. Většina knih byla vyřazena z důvodu havárie WC, kdy tekoucí voda přes vánoční svátky prosákla do skladu, namočené knihy (i při snaze je vysušit) zplesnivěly, a musely být vyhozeny do kontejneru. Tato událost byla nahlášena pojišťovně, která po delším jednání přiznala finanční náhradu. Akvizice knih, periodik a audionosičů Největším zdrojem nákupu knih bylo v roce 2014 opět místní knihkupectví Linek Chrpa, které poskytovalo knihovně rabat, pohybující se v průměru mezi procenty. Osobní akvizice v knihkupectví se osvědčila především pro široký záběr nakladatelů a možnost objednání jakékoliv žádané knihy. 26

27 Nákup zvukových nosičů bylo možné realizovat pouze přes internet, a to v zásilkovém obchodě audio3cz, které poskytuje časté akční ceny. Několik audioknih bylo zakoupeno v knihkupectví Linek-Chrpa, které se prodejem zvukových nosičů zabývá pouze okrajově. Celkově Knihovna i nadále nakupovala u dvou distributorů zlevněných knih, a to u firem Jan Hoffer a Pařízek a přímo nakupovala u zástupce nakladatelství Fragment, který do knihovny osobně zajíždí (výhodný rabat 30 %). V rámci projektu Česká knihovna (financuje jako dar Ministerstvo kultury ČR) byly pro rok 2014 dodány knihy v celkové hodnotě ,- Kč. V roce 2014 činily náklady na pořízení nových knih celkem ,75 Kč, celková pořizovací hodnota těchto knih bez uplatněného rabatu by činila ,- Kč (ušetřeno ,- Kč). Knihovna v roce 2014 odebírala 34 titulů periodik. Meziknihovní výpůjční služba V roce 2014 bylo v rámci meziknihovní výpůjční služby objednáno z jiných knihoven celkem 216 titulů, z toho bylo realizováno 212 výpůjček. Oproti roku 2013 byl zaznamenán mírný nárůst. Loňský dvojnásobně zvýšený poplatek za poštovné (100,-Kč na pokrytí faktur za poštovné od zasílajících knihoven) již pro čtenáře nehraje tak velkou roli, protože knihovna se snaží objednávat vždy více žádaných titulů z jedné knihovny. Také se zvýšil požadavek na kopie článků z periodik nebo statí ze sborníků, které žádající knihovny zasílají em nebo poštou, což je pro čtenáře výhodné z finančního hlediska. Z fondu naší knihovny v rámci MVS bylo poskytnuto 71 knih a 6 kopií jiným knihovnám. Nové vybavení knihovny Do oddělení pro děti byla zakoupena nová laserová tiskárna, do informačního střediska nový počítač a multifunkční barevná kopírka. Pět PC v knihovně bylo vybaveno Windows 7. Vzdělávání knihovnic účast na seminářích a přednáškách Novoroční SKIPování v MěK Praha (M. Hrubá) Kurs rychločtení v MěK Kutná Hora (M.Matějíčková, M.Hrubá, I.Růžičková) Přednáška Současná severská literatura v českých překladech v MěK Praha (M. Matějíčková) Výroční členská schůze SKAT Praha (M. Matějíčková) 27

28 Seminář pro management knihoven Praha (M.Hrubá Středočeské Klubko v SVK Kladno (I.Růžičková) Tematický zájezd SKIP do českých a polských knihoven (M. Matějíčková) Školení profi knihoven v MěK Kutná Hora v rámci nových katalogizačních pravidel RDA -lektor SVK Kladno (M.Matějíčková, M.Hrubá) Přednáška o současné slovenské literatuře v MěK Praha (M. Matějíčková, L.Vondrová) Školení na nová katalogizační pravidla RDA v Claviu - MěK Kutná Hora lektor Lanius Tábor (M. Hrubá, I. Růžičková) Akce pro veřejnost dospělí a Univerzita volného času Celkem proběhlo 35 akcí - výstav, přednášek, besed a informatik pro střední školy, včetně přednášek v rámci Univerzity volného času. Zúčastnilo se jich celkem 911 návštěvníků. 10 výstavek k literárním výročím 2x informatika pro střední školy (SOŠPg, Pedagogické lyceum,) (62) Přednáška prof. Kubíčka o knize J.B.Norštejna Sníh v trávě (25) Cestovatelské vyprávění o Nepálu P.Pavliše (25) Přednáška Houba REISHI a její účinky na zdraví člověka (18) Výstava fotografií (ve vestibulu knihovny) M. Foltýnové (Šefflové) Kuba-ostrov v Karibiku Cestovatelské vyprávění o Novém Zélandu Ing. Řípa (30) Přednáška Šárky Nové Asea redoxně signalizační molekula (10) Celostátní akce Týden knihoven spojená se čtenářskou burzou Autorské čtení J. Hájíček (20) Autorské čtení H. Hindráková (15) Čaj o páté s K. Frodlovou (16) Literárně-hudební pásmo v Klubu důchodců Historie tanců (45) 28

29 Přednáška prof. Kubíčka o knize J.B.Norštejna Sníh v trávě Cestovatelské vyprávění o Nepálu P.Pavliše 29

30 Výstava fotografií M. Foltýnové (Šefflové) Kuba ostrov v Karibiku Cestovatelské vyprávění o Novém Zélandu Ing. Řípa 30

31 Autorské čtení H. Hindráková Autorské čtení J. Hájíček Čaj o páté s K. Frodlovou 31

32 Literárně-hudební pásmo v Klubu důchodců Historie tanců Přednášky Univerzity volného času: (Celkem 645 účastníků) Práce vojenského psychologa Malíři Železných hor Češi v bojích 1. sv. války. Šedá ekonomika Dějiny hudby - Bedřich Smetana Výživa a zdraví Dějiny hudby - Bedřich Smetana (pokrač.) Odsun Němců na Kutnohorsku Jan Žižka z Trocnova + návštěva výstavy k 750. výr. založení města Čáslav Vypravování nejen o Vilémově Přežila koncentrační tábor Bohuslav Martinů Řešení finanční tísně a zadluženosti Podoby pravěku archeologie Obnova historických památek - Restaurování Český knižní trh + Historie a současnost knihovny Čáslav 32

33 Z návštěvy Černínského paláce, kdy byly slavnostně předány certifikáty. Český knižní trh + Historie a současnost knihovny Čáslav Akce pro veřejnost děti V dětském oddělení se uskutečnilo celkem 140 akcí s celkovým počtem 2465 účastníků. Knihovna spolupracovala se všemi mateřskými i základními školami. Z finančních důvodů nemohl být uskutečněn větší počet literárních besed. 33

34 18 tematických nebo autorských výstavek Pro ZŠ: 13 zábavných vědomostních soutěží (314) 24x knihovnická informatika (442) 3x beseda Hans Christian Andersen (44) Noc s Andersenem (16) 6x přednáška Tradice Velikonoc (119) 16x přednáška E. Petiška (310) 14x přednáška Bratři Čapkové (305) Projektový den ZŠ Masarykova téma Voda-zdroj života (46) 16x přednáška Prvorepublikové Vánoce (318) 19x pásmo Vánoční zvyky (367) Pro MŠ: 1x beseda na téma Encyklopedie (17) 3x informatika (56) 1x beseda na téma Doprava a dopravní prostředky (26) 2x beseda na téma Pohádky (39) 1x beseda na téma Podzim (12) Noc s Andersenem 2014 (nocovalo a soutěžilo 16 dětí) 34

35 Souborný katalog Také v roce 2014 pokračovala spolupráce s Národní knihovnou v Praze, pravidelně 1x měsíčně byly zasílány katalogizační záznamy zpracovaných knih. Celkem bylo v roce 2014 zasláno do NK 1460 záznamů. Záznamy jsou ze strany Národní knihovny hodnoceny jako kvalitní s minimem duplikátů a chyb. Spolupráce s oborovými organizacemi a dalšími institucemi Zástupkyně knihovny M. Matějíčková se v dubnu zúčastnila v NK Praha výroční členské schůze SKATu (sdružení knihoven, využívajících knihovnický program LANius a Clavius), na které byly opět projednávány navrhované novinky ve vývoji programu Clavius. Byla odhlasována témata pro další proškolování katalogizátorů. Prezentace knihovny čáslavské veřejnosti Také v roce 2014 informovala knihovna veřejnost o novinkách a aktivitách prostřednictvím článků v Čáslavských novinách. Na dalších článcích spolupracovaly knihovnice s redaktorkou Z. Nezbedovou, která vytváří články pro týdeník Obzory Kutnohorska. Nejvýznamnějším zdrojem informací pro čtenáře i veřejnost jsou webové stránky, které v roce 2014 navštívilo celkem 6821 osob, což je o 399 více než v předchozím roce. Dalším důležitým zdrojem informací je náš profil na Facebooku, kde se objevují aktuální informace z dění knihovny a zájemci je mohou okamžitě sdílet a zároveň reagovat svými komentáři, popř. je rozesílat svým známým. Tím se každá akce uskutečněná či plánovaná dostává k širší veřejnosti. Do webového online katalogu knihovny vstoupilo v roce 2014 s dotazem celkem čtenářů, z toho 4341 z prostoru knihovny a 6660 z PC mimo knihovnu. Celkový počet dotazů uskutečněných na on-line katalogu byl v roce 2014 celkem Možnost vstupu do uživatelského konta z PC mimo knihovnu (čtenář si sám prodlužuje výpůjčky či sleduje, co má půjčené) využilo 883 čtenářů. Regionální funkce, spolupráce s knihovnami v regionu Knihovna využila on-line nabídky SVK Kladno na zapůjčení knih z regionálního fondu. 44 námi vybraných knih bylo dodáno ve dvou souborech v prosinci

36 Literání klub Dr. Nadi Benešové V roce 2014 zrealizoval Literární klub Dr. Nadi Benešové dvoje autorské čtení, a to autorů Hany Hindrákové a Jiřího Hájíčka. LKNB uspořádal již 13. ročník tradiční literární soutěže, do které se přihlásilo 78 amatérských autorů s 35 pracemi v kategorii poezie a 50 pracemi v kategorii próza. V obou soutěžních kategoriích byly shodně uděleny tři hlavní ceny a tři čestná uznání. Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo v rámci Týdne knihoven 4. října ve výstavní síni MMaK. Každý z přítomných autorů obdržel Sborník vítězných prací oceněných autorů, který každoročně vydává LKNB svépomocí. Předávání hlavní ceny v literární soutěži Informační středisko Statistika Počet úkonů (dotazy, faxy, inzerce, kopírování ) : Z toho: Poskytnutí internetu klientům: osob (z toho platících 617, neplatících 560) 36

37 Celkem sjednáno inzerátů: 113, ročních smluv o reklamě: 2, vyřízeno faxů: 133 Celkem zhotoveno kopií černobílých kopií barevných zákazníkům. Průvodcovské služby byly poskytnuty celkem návštěvníkům z toho vyhlídkovou věž v kostele sv. Petra a Pavla navštívilo osob, Žižkovu síň 355 osob a Otakarovu baštu 23 osob, prohlídku města 48 osob, prohlídku kostela 203 osob. Webové stránky informačního střediska, které přinášejí aktuální kulturní, sportovní a společenské informace ve městě navštívilo k celkem: osob. Poskytované služby - průvodcovská služba - internet pro veřejnost - skenování a laminování a to i pro knihovnu, galerii a muzeum - faxová služba - poskytování informací o vlakových a autobusových spojeních (i MHD) - výroba a laminování čtenářských průkazů pro knihovnu - evidence Sbírky zákonů (kopírování) - vlastní výroba materiálů pro propagaci památek, stravovacích a ubytovacích zařízení, kulturních a sportovních akcí včetně měsíčního přehledu akcí v Čáslavi a okolí - prodej vstupenek na kulturní akce, plesy - rezervace a prodej vstupenek pro Dusíkovo divadlo (prodáno za Kč), rezervace vstupenek i do Kina Miloše Formana - propagace divadelních, cestovatelských a pohádkových představení - uzavírání reklamních smluv pro firmy - umísťování aktuální nabídky kulturních, sportovních i společenských akcí na webových stránkách IS a Městského úřadu - aktualizace venkovních vitrín (přijímání inzerce, plakátů na kulturní a sportovní akce) - prodej suvenýrů, brožur, knih, pohlednic, map a kalendářů propagujících Čáslav - prodej keramiky a skla - prodej turistických známek - prodej turistických vizitek + turistických deníků - prodej pamětních karet - prodej bronzových plaket města Čáslavi - prodej pamětních mincí s motivem města - prodej plechových i měkkých magnetů - prodej Čáslavských novin klientům - kopírovací služby - vyřizování osobních i telefonických dotazů, vyhledávání informací na internetu - spolupráce s ostatními infocentry při výměně informací o akcích - psaní a tisk textů zákazníkům IS - distribuce týdeníku dny a měsíčníku Dobrý.info 37

38 Opravy a údržba budov a zařízení : Pravidelně se provádějí revize dle nařízení, v roce 2014 nebyly prováděny žádné větší práce, pouze menší údržbářské. V budově muzea je nutné provést rekonstrukci elektroinstalace. Na zahradě muzea byly odstraněny větvě ořechu, které hrozily spadnutím. Příloha : výsledek hospodaření za rok 2014 Soňa Dedíková ředitelka V Čáslavi 12. února

39 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MMaK ČÁSLAV Příjmy v Kč Skutečné čerpání k Schválený rozpočet 2014 Příspěvek ze stát. rozpočtu ,00 Příspěvek zřizovatele , ,00 Ostatní příjmy , ,00 Potraviny Doplňková činnost Použití fondů ,00 Příjmy celkem , ,00 Mzdové náklady + OPPP , ,00 Zákonné odvody - ZP, SP , ,00 FKSP , ,00 ONIV Zákonné pojištění odpovědnosti 9 310, ,00 Ostatní pojištění 8 037, ,00 Opravy a údržba , ,00 Spotřeba plynu , ,00 Spotřeba el. energie , ,00 Vodné, stočné, srážková voda 7 234,00 0,00 Nájemné , ,00 Všeobecný materiál , ,00 DDHM , ,00 DDNM + software , ,00 Knihy, tisk , ,00 Školní učebnice a pomůcky Kancelářské potřeby , ,00 Potraviny Ochranné pracovní pomůcky 97, ,00 Ostatní materiál , ,00 Služby BTH , ,00 Telefony. Internet , ,00 Poštovné , ,00 Ostatní služby (revize, restaurát.práce, údržba software..) , ,00 Cestovné , ,00 Školení 7 249, ,00 Ostatní nespecifikované náklady Odpisy , ,00 Náklady doplň. činnosti Výdaje celkem , ,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,00 39

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Hodnocení hlavní činnosti 5 II.1. Vymezení hlavní činnosti

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 VK V OLOMOUCI V ROCE 2006 Vědecká knihovna v Olomouci, 2007 ISBN 9788070532744 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2006 Úvod Hodnotímeli 2006 z pohledu

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2009 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Slavíme 130 let knihovny

Slavíme 130 let knihovny Plán práce na rok 2015 1. ledna 6. dubna 1. května 8. května 6. července 28. září 28. října 17. listopad 24. prosince 25. prosince 31. prosince (nařízená dovolená) V tyto dny je pro veřejnost zavřeno:

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2015

ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2015 Č. j.: svkul/00163/2015 ZÁMĚRY ČINNOSTI SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD LABEM V ROCE 2015 SVKUL 2014 1. ÚVOD V roce 2015 si budou pracovníci Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (a nejen

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více