Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok

2 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, Čáslav, se středisky : muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna, IS ( Otakarova věž, vyhlídková věž kostela sv. Petra a Pavla ). Organizace je příspěvkovou organizací města Čáslav, takže se podílí mimo svých kulturních a vzdělávacích aktivit i na akcích pořádaných městem a ve většině případů je i jejich garantem např. Oslavy k 750. výročí založení města a pod. Mimo vlastní muzejní práci, tj. práce se sbírkovým fondem pokračuje spolupráce nejen se školami, formou odborných přednášek a různých soutěží, ale i s Klubem důchodců, Alzheimercentrem ve Filipově a pod.. Opět byla vydána nabídka tematických okruhů pro základní školy, ale i pro školy střední. Probíhá nadále spolupráce i s ostatními muzei, např. na pořádání a výměně výstav i na zpracování odborných dotazníků. V knihovně probíhala řada přednášek, autogramiád a pokračovala spolupráce s Literárním klubem Dr. Nadi Benešové. Byla opět vyhlášena literární soutěž v poezii a próze pro rok O Univerzitu volného času pro seniory je stále velký zájem. Na internetu jsou zpřístupněny www stránky muzea, knihovny, IS a galerie. Organizace se prezentuje i na Facebooku. Počet zaměstnanců : 13 s pracovním úvazkem 1 (muzeum 6, knihovna + IS 6 ) + ředitelka 1 pracovník z Úřadu práce do s pracovním úvazkem 0,5 ( muzeum 2, knihovna 2 ) muzeum : historik, kurátor odpovídá za sbírky historické, etnografické, 2

3 numizmatické, za sbírky archeologické, zoologické, mineralogické, paleontologické, lapidárium a staré tisky, spravuje odbornou a reg. knihovnu, časopisy historik, kurátor odpovídá za sbírky nábytku kurátor sbírkových a mob. fondů odpovídá za sbírky MLP, DÚ, DS, zajišťuje fotodokumentací dění ve městě, vede fotoarchiv úsek ekonomický vede pokladnu drobného vydání, evidenci stravenek, obchodu KLIO, vede evidenci příchozí a odeslané pošty ekonom - odpovídá za ekonomiku organizace odborný pracovník, kurátor - odpovídá za sbírky výtvarného umění, odborné knihovny, zajišťuje plán výstav pro výstavní síň a galerii, odpovídá za veškerou propagaci organizace průvodkyně, uklízečka údržbář, řidič 1 průvodkyně ( dle termínů výstav ) knihovna a IS : oddělení pro dospělé čtenáře - 2 knihovnice (úvazek 1,5) oddělení pro děti 1 knihovnice studovna, badatelka, půjčovna hudebnin - 1 pracovnice Universita volného času pro seniory - l pracovnice IS - 2 pracovnice ( úvazek 2 ) uklízečka ( 0,5 úvazek ) Personální zabezpečení v roce 2014 V muzeu nadále chybí odborný pracovník - archeolog. V knihovně stále chybí l knihovnice z důvodu nárůstu poskytovaných služeb a záskoku v případě nemocnosti ( omezení provozní doby). Do starobního důchodu odešly dvě pracovnice. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení uvolněných míst knihovnic a byly vybrány dvě nové pracovnice. V IS je provoz na dobu od dubna do října posilován o půl úvazku. Dvě pracovnice 3

4 v IS po dobu sezóny již nestačí (mimo vlastní provoz IS ) ještě poskytovat služby: průvodcovskou službu Žižkovy síně, kostela sv. Petra a Pavla, Otakarovy bašty, prohlídku města za památkami. Od 1. května v době turistické sezony byly veškeré objekty zpřístupněny pro turisty i v neděli a ve státní svátky. V knihovně pokračovala každou první sobotu v měsíci mimořádná výpůjční služba pro veřejnost. Činnost jednotlivých středisek : Muzeum Zahájení sezóny Každoročně začátkem ledna začíná generální úklid ve všech expozicích, sbírkové předměty se ošetřují, opravují se poškozené texty, provádí se vysoušení silikagelu, plynování a Zajišťuje se úklid na Otakarově baště - okna byla osazena pletivem, aby se zamezilo hnízdění holubů. l. dubna 2014 byla zahájena sezóna ve všech objektech. V měsících září a říjen byla provedena oprava provedeno zpevnění kamenného zdiva. schodiště na vyhlídkovou věž kostela. Bylo Společně se Zemědělským muzeem Čáslav dále pokračovala dohoda na vzájemném zvýhodnění návštěvníků a to slevou 10% na vstupenku. Základní sbírkotvorná činnost Za rok 2014 bylo zapsáno do 1. stupně evidence v muzeu celkem 1017 sbírkových předmětů a to především dary z let minulých dar od paní Kleinerové a sběry od muzejních pracovníků. 582 sbírkových předmětů zapsáno do podsbírky Historie, 368 sb. př. do podsbírky Písemnosti a tisky, 61 sb. př. do podsbírky Numismatika, 6 sb. př. do podsbírky Lapidárium. Vyřazen byl 1 sbírkový předmět V galerii bylo v I. stupni evidence zapsáno celkem 7 sb. předmětů. Z toho l sb. př. zakoupen bronzová busta Klimenta Čermáka od autora Jaromíra Čermáka ( 40. tis. Kč.), 4 sb. předměty od autorů výstav a 1 sb. předmět ze starého fondu. Do knihovny muzea bylo zapsáno celkem 83 ks nových knih a časopisů / př. č /. Většinou šlo o nákupy. Do on-line katalogu muzejní knihovny bylo zaneseno již 2043 titulů. Katalogizace : v muzeu bylo zkatalogizováno : PhDr. Nováková : 1017 inv. čísel Bc. M. Dvořáková : 2301 inv. č. Mgr. J. Žaloudek : 139 inv. č. 4

5 v galerii : Lenka Jelínková : 600 inv. č. Všechna inventární čísla jsou zapsána v elektronické podobě. Celkem jsme zapůjčili z muzea pro krátkodobé výstavy 102 předmětů z našich sbírek ( 34 inv. č. z podsbírky Historie, 26 inv. č. z podsbírky archeologie, 4 inv. č. z podsbírky Písemnosti a tisky a 38 obrazů z podsbírky Výtvarné umění. V roce 2014 si naše muzeum zapůjčilo 68 předmětů od jiných muzeí - RM Kolín, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. Uhlíř. Dlouhodobé zápůjčky jiným institucím: Např. Sokol Čáslav, NZM Kačina, MÚ Zruč n.s., České muzeum stříbra Kutná Hora, Muzeum Světelska, Regionální muzeum Kolín, MÚ Čáslav, Alzheimercentrum Filipov.celkem 150 sbírkových předmětů. Muzeum má dlouhodobou zápůjčku od : Regionálního muzea Kolín, NZM Kačina, NM hudebního oddělení Praha, Dusíkova divadla a pana Končela celkem 38 předmětů. Práce se sbírkami Pokračovaly práce na místních seznamech v depozitářích a prováděly se pravidelné kontroly jednotlivých depozitářů tak, jak nařizuje příkaz ředitele č. 4 z dle Depozitního řádu. Dvakrát do roka se provádí v expozicích a depozitářích plynování. Badatelská činnost Muzeum navštěvuje stále více badatelů a to nejen z řad středoškolských studentů, ale i studentů z vysokých škol, kteří zpracovávají seminární a diplomové práce z materiálů muzea. Dále jsou badateli odborníci z vědeckých ústavů, ostatních muzeí, ale i laické veřejnosti. Muzeum Galerie Návštěvy : 51 Dotazy : 3 Dotazy : 27 y : 6 Konzultace : 32 y : 11 Vlastní přednášková činnost muzea PhDr. Nováková Drahomíra Akce pro školy v roce 2014 : 5

6 24.2. Žižka a Čáslav 7. tř. ZŠ Mas. 25 Spolkový život v ČÁ 8. A. ZŠ Mas. 20 Spolkový život v ČÁ 8. B ZŠ Mas. 20 Spolkový život v ČÁ 8. C ZŠ Mas. 20 Projektový ZŠ den Mas. 15 Čáslavské muzeum 3. A ZŠ Nám. 19 Čáslavské muzeum 3. B ZŠ Nám Pravěké kultury 6. tř. ZŠ Mas Jak se žilo v minulosti 2.A ZŠ Nám Jak se žilo v minulosti 2. B ZŠ Nám. 22 Dej semzš Kliment Čermák Nám Zoosbírkačásl.muzea GBIO sem Čáslavské muzeum 2. tř.z ŠMas Čáslavské muzeum 5.A+B ZŠ Vrdy Čáslavská řemesla a cechy DEJ sem ZŠ N Čáslavská archeologie 6. tř. ZŠ Mas Projektový denčáslav 1.-6.tř. ZŠ Nám Středověká Čáslav 7. A ZŠ Mas Středověká Čáslav 7.B.ZŠ Mas Žižka v Čáslavi 7.A+BZŠPalachaKH 30 Celkem 20 akcí 826 6

7 Přednášková činnost Spolupráce se ZŠ Sadová a ZŠ Náměstí a ZS Masarykova na projektových dnech : Projektový den ZŠ Masarykova : Historie města Projektový den ZŠ Sadová, I a III. ročníky prohlídka města, významné osobnosti, kvíz / společně s Bc. M. Dvořákovou ) Přednášky pro veřejnost PhDr. D. Nováková přednáška v Alzheimercentru Filipov přednáška pro Univerzitu volného času pro seniory Jan Žižka z Trocnova přednáška pro obec Třebonín Z dějin Třebonína přednáška v Alzheimercentru Filipov 2.9. přednáška pro obec Třebonín Z dějin Třebonína Přednášky pro veřejnost Mgr. Jiří Žaloudek 5.6. SPŠ Čáslav I. světová válka ZŠ Masarykova Gymnázium Čáslav Klub důchodců - - Ve dnech se Mgr. Jiří Žaloudek zúčastnil mezinárodního muzejního sympozia v Rakouském Riedu. Téma přednášky : Historie čáslavského muzea nejstarší venkovské muzeum v Čechách. ( bude vydán Sborník ). 7

8 Další kulturní akce, jejichž je muzeum pořadatelem nebo spolupořadatelem Den muzeí výstava v galerii Čáslav v obrazech s doprovodným programem pro děti Muzejní noc Velká válka v muzeu 100 let od I. světové války Malířský plenér 12. ročník setkání amatérských výtvarníků. Plenér je vždy ukončen výstavou, tentokrát v restauraci Na kuchyňce Noc kostelů Český rozhlas Dvojka živé vysílání z Čáslavě ( redaktorka PhDr. Světlana Lavičková ), živě se vysílalo z muzea, Žižkovy síně a vyhlídkové věže. 8

9 let od založení města městské slavnosti 9

10 Oslavy J.V. Sticha Neckyáda 114. ročník setkání mladých na zahradě muzea července Outsider Art 10

11 Dny Evropského kulturního dědictví Opava Návraty ke kořenům Dny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Dny evropského dědictví ( EHD - European Heritage Days ) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. 11

12 19.9. Sjezd rodáků a přátel města Čáslavě Městské muzeum se podílelo i na vybudování obelisku na Žižkově náměstí před IS. Pracovníci muzea připravili uvedené texty. 18. prosince Disputace Stanislav Motl, novinář, televizní reportér Čekání na smrt V roce 2014 byly uspořádány pouze jedny Disputace a to z důvodu nedostatku finančních prostředků a ukončením i pořádání Disputací v Kutné Hoře. V příštím roce se Disputace budou konat nepravidelně. 12

13 l. prosince rozsvícení vánočního stromku a příprava postavení betlému Účast na konferencích a seminářích: Dedíková Soňa ředitelka: konference ICOM členství muzea konference a školení AMG členství muzea Školení Ministerstvem kultury ČR Český komitét Modrého štítu konference a školení Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, SKIP konference a semináře SHSČMS - členství města Čáslav Mezinárodní konference Cestovního ruchu Fórum cestovního ruchu Dny Železnohorského regionu Mezinárodní den památek Praha Cena Gloria Musealis 2014 Praha Semináře MK, NM Praha a jiných muzeí účast na vernisážích jiných muzeí a institucí předsedkyně školské rady ZŠ Sadová, Čáslav členka nákupní a odpisové komise Kolín poslankyně, předsedkyně komise MPZ při MÚ předsedkyně FK MÚ Čáslav 13

14 PhDr. Drahomíra Nováková Konference Vzdělávací obsah v muzejní edukaci ( příspěvek 750. výročí Čáslavi a jeho využití v muzejní edukaci ) Konference Muzeum a škola Kolokvium AMG Brno ( příspěvek Podíl venkovských muzeí na rozvoji českého muzejnictví ) Seminář o katalogizaci Jelínková Lenka Seminář Trenér kvality I. stupně Českého systému kvality služeb Bc. Dvořáková Michaela Konference CNZ Ukládání elektronických dokumentů praxe Versus teorie Konference Prezentace kulturního dědictví online Ostatní odborná činnost : PhDr. Drahomíra Nováková : Spolupráce se Státním okresním archivem v Kutné Hoře Jednatelka Včely Čáslavské podíl na přípravě a realizaci programu činnosti spolku Přednášky Včely: 14. ledna Dr. Pavel Novák Odsun Němců na Kutnohorsku února Prof. Tomáš Šenberger Pivovary jako součást průmyslového dědictví března Dr. Jarmila Valentová Keltové a Čáslavsko dubna Výlet Nová Lhota května Prof. Petr Charvát Langobardský prsten z Hrádku 30 14

15 10. června Prof. Evžen Strouhal Lékařství starých Egypťanů září Ing Martin Horský 100 let přehrady Pařížov října Dr.Zdeněk Beran Trčkové z Lípy na Čáslavsku listopadu Dr.Pavel Novák Měnová reforma v Československu roku prosince Prof.Miroslav Bárta Kolaps neznamená konec prosince Adventní koncert v Lochách Cuthna Antiqua 60 Publikační činnost muzea : Pracovníci průběžně přispívají do Čáslavských novin, denního tisku a odborných časopisů Výstavní činnost Výstavní síň náměstí Obrazy - Vojtěch Zedník 15

16 Portréty Dany Čechové 31.3, Výtvarné práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Čáslav 16

17 Ten tajemný předmět touhy Pavel Vašíček Všechny tváře Čáslavi výstava k 750. výročí založení města 17

18 Kliment Čermák Trojfuga - W. Sokol, I. Rendlová a Z. Skalníková Šperky objekty - obrazy 18

19 Výstava fotografií - fotoklub Krása šikovných rukou - zájmový kroužek DDM Čáslav 19

20 Obrazy fotografie J. Burda J. Hradil Z jiného světa výstava klientů Diakonie Čáslav a Kolín 20

21 Obrazy, kresby, ilustrace Jan Kudláček Výstavu doplnily děti z MŠ výzdobou vánočního stromečku 21

22 Galerie Kopie děl Zdeňka Buriana 1.9, Jindřich Prucha 100. výročí úmrtí malíře Železných hor 22

23 Muzeum pravidelně provádí fotodokumentaci změn ve městě např. : Oprava fasády nemocnice Čáslav Nová parkovací místa u nádraží 23

24 Počet návštěvníků expozic a výstav v muzeu : osob Počet kulturně výchovných akcí : osob V součtech nejsou zahrnuty akce, kterých je Městské muzeum a knihovna spolupořadatelem (Oslavy 750. výročí založení města, Neckyáda, Rozsvícení vánočního stromku a pod.) Spolupráce s ostatními muzei : Muzeum velmi úzce spolupracuje s Regionálním muzeem v Kolíně, Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzeem v Mělníce, Kutné Hoře, Brně, Zemědělským muzeem Kačina, Zemědělským muzeem Čáslav, UMPRUM Praha, NM Praha aj. Spolupráce se spolky: Muzejní a vlastivědný spolek Včela Čáslavská Muzeum úzce spolupracuje s muzejním spolkem Včela Čáslavská. Jednatelkou je pracovnice muzea PhDr. Drahomíra Nováková. Muzeum je spolupořadatelem všech akcí pořádaných spolkem. Spolupráce s organizacemi a školami: Státním okresním archivem v Kutné Hoře Židovskou obcí Praha ZŠ Masarykova, Čáslav ZŠ náměstí, Čáslav ZŠ Sadová, Čáslav ZŠ Žleby Gymnáziem a SOŠPg Čáslav Odbornou školou střední průmyslovou a obchodní akademií Čáslav Základní uměleckou školou J.L.Dusíka Dusíkovým divadlem Čáslav Domem dětí a mládeže Čáslav Vysokou školou ekonomickou, katedrou cestovního ruchu Praha Klubem rodáků a přátel Kutné Hory Klubem důchodců Čáslav 24

25 Vlastivědným spolkem Světelsko, Světlá nad Sázavou Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola Uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Zahradnictví Starkl Alzheimercentrem Filipov Sponzory Městského muzea a knihovny Čáslav jsou : Asig s.r.o. Čáslav Sady Svobodná Ves, s.r.o. PROKON Čáslav K + P line s.r.o., Potěhy Pekařství Šrotová Vrdy TES Čáslav Česká koruna - restaurace Čáslav STARKL zahradník HAVEL elektro montáže Čáslav Dítě a kůň Marco, s.r.o. Čáslav Středisko Knihovna Statistika čtenářů a výpůjček V roce 2014 se počet registrovaných čtenářů opět snížil, a to celkově o 99 registrovaných čtenářů oproti roku V oddělení pro dospělé bylo registrováno 1182 čtenářů, v oddělení pro děti 520 dětských čtenářů, takže celkový počet činil 1702 registrovaných čtenářů. Celkem v roce 2014 navštívilo knihovnu čtenářů, z toho bylo evidováno v oddělení pro dospělé, v dětském oddělení a ve studovně. Počet uživatelů internetu činil celkem ve studovně, v informačním středisku a v dětském oddělení návštěv. Dalo by se říci, že všeobecně poklesly návštěvy ve všech odděleních. Vysvětlujeme si to možností rostoucího vybavení domácností internetem či rozšířením zájmu o internet v mobilním 25

26 telefonu, kdy uživatel nepotřebuje navštěvovat internetová střediska. Do budoucna lze očekávat i nadále klesající počet uživatelů veřejného internetu. Celkově bylo v roce 2014 realizováno výpůjček. Zde rovněž došlo k poklesu Z celkového počtu bylo realizováno výpůjček v oddělení pro dospělé, v oddělení pro děti a ve studovně. Bylo půjčeno zvukových nosičů. Pokles výpůjček opět souvisí s novými technickými vymoženostmi a médii. Čtečky knih v mnoha případech nahradí klasickou knihovnu, jelikož jak beletrie (a hlavně novinky, které čtenáři žádají, ale knihovna je má ve fondu pouze jednou, nebo vůbec ne), tak naučná literatura lze stáhnout jako e-knihy z internetu buď zdarma či za mírný poplatek. Ve všech ukazatelích se stále projevuje omezení finančních prostředků na nákup knihovního fondu. Přírůstek a úbytek knihovního fondu V roce 2014 byl rozpočet na nákup knihovního fondu stejný jako předchozího roku. Vzhledem k stálým nárůstům cen knih i časopisů se tím pádem nakoupí méně knihovních jednotek. Přírůstek knih činil 1508 svazků, z toho bylo zakoupeno 1074 nových knih, u ostatních 484 se jednalo o dary čtenářů a autorů, dar MK ČR v rámci projektu Česká knihovna, knihy věnované z vyřazeného fondu SVK Kladno a náhrady ztrátových knih. Přírůstek do oddělení pro dospělé činil 1139 svazků, do oddělení pro děti 363 svazků a do studovny 4 svazky regionální literatury. Bylo zakoupeno celkem 62 zvukových nosičů, převážně mluvené slovo. Tato forma čtených knih se stala velmi oblíbenou (šetří čas a oči). Koncem roku byly zapůjčeny z SVK Kladno 2 výměnné soubory s celkovým počtem 44 knih. Jedná se o knihy, které si naše knihovna z finančních důvodů nemůže dovolit koupit. V průběhu roku bylo vyřazeno 753 knih. Většina knih byla vyřazena z důvodu havárie WC, kdy tekoucí voda přes vánoční svátky prosákla do skladu, namočené knihy (i při snaze je vysušit) zplesnivěly, a musely být vyhozeny do kontejneru. Tato událost byla nahlášena pojišťovně, která po delším jednání přiznala finanční náhradu. Akvizice knih, periodik a audionosičů Největším zdrojem nákupu knih bylo v roce 2014 opět místní knihkupectví Linek Chrpa, které poskytovalo knihovně rabat, pohybující se v průměru mezi procenty. Osobní akvizice v knihkupectví se osvědčila především pro široký záběr nakladatelů a možnost objednání jakékoliv žádané knihy. 26

27 Nákup zvukových nosičů bylo možné realizovat pouze přes internet, a to v zásilkovém obchodě audio3cz, které poskytuje časté akční ceny. Několik audioknih bylo zakoupeno v knihkupectví Linek-Chrpa, které se prodejem zvukových nosičů zabývá pouze okrajově. Celkově Knihovna i nadále nakupovala u dvou distributorů zlevněných knih, a to u firem Jan Hoffer a Pařízek a přímo nakupovala u zástupce nakladatelství Fragment, který do knihovny osobně zajíždí (výhodný rabat 30 %). V rámci projektu Česká knihovna (financuje jako dar Ministerstvo kultury ČR) byly pro rok 2014 dodány knihy v celkové hodnotě ,- Kč. V roce 2014 činily náklady na pořízení nových knih celkem ,75 Kč, celková pořizovací hodnota těchto knih bez uplatněného rabatu by činila ,- Kč (ušetřeno ,- Kč). Knihovna v roce 2014 odebírala 34 titulů periodik. Meziknihovní výpůjční služba V roce 2014 bylo v rámci meziknihovní výpůjční služby objednáno z jiných knihoven celkem 216 titulů, z toho bylo realizováno 212 výpůjček. Oproti roku 2013 byl zaznamenán mírný nárůst. Loňský dvojnásobně zvýšený poplatek za poštovné (100,-Kč na pokrytí faktur za poštovné od zasílajících knihoven) již pro čtenáře nehraje tak velkou roli, protože knihovna se snaží objednávat vždy více žádaných titulů z jedné knihovny. Také se zvýšil požadavek na kopie článků z periodik nebo statí ze sborníků, které žádající knihovny zasílají em nebo poštou, což je pro čtenáře výhodné z finančního hlediska. Z fondu naší knihovny v rámci MVS bylo poskytnuto 71 knih a 6 kopií jiným knihovnám. Nové vybavení knihovny Do oddělení pro děti byla zakoupena nová laserová tiskárna, do informačního střediska nový počítač a multifunkční barevná kopírka. Pět PC v knihovně bylo vybaveno Windows 7. Vzdělávání knihovnic účast na seminářích a přednáškách Novoroční SKIPování v MěK Praha (M. Hrubá) Kurs rychločtení v MěK Kutná Hora (M.Matějíčková, M.Hrubá, I.Růžičková) Přednáška Současná severská literatura v českých překladech v MěK Praha (M. Matějíčková) Výroční členská schůze SKAT Praha (M. Matějíčková) 27

28 Seminář pro management knihoven Praha (M.Hrubá Středočeské Klubko v SVK Kladno (I.Růžičková) Tematický zájezd SKIP do českých a polských knihoven (M. Matějíčková) Školení profi knihoven v MěK Kutná Hora v rámci nových katalogizačních pravidel RDA -lektor SVK Kladno (M.Matějíčková, M.Hrubá) Přednáška o současné slovenské literatuře v MěK Praha (M. Matějíčková, L.Vondrová) Školení na nová katalogizační pravidla RDA v Claviu - MěK Kutná Hora lektor Lanius Tábor (M. Hrubá, I. Růžičková) Akce pro veřejnost dospělí a Univerzita volného času Celkem proběhlo 35 akcí - výstav, přednášek, besed a informatik pro střední školy, včetně přednášek v rámci Univerzity volného času. Zúčastnilo se jich celkem 911 návštěvníků. 10 výstavek k literárním výročím 2x informatika pro střední školy (SOŠPg, Pedagogické lyceum,) (62) Přednáška prof. Kubíčka o knize J.B.Norštejna Sníh v trávě (25) Cestovatelské vyprávění o Nepálu P.Pavliše (25) Přednáška Houba REISHI a její účinky na zdraví člověka (18) Výstava fotografií (ve vestibulu knihovny) M. Foltýnové (Šefflové) Kuba-ostrov v Karibiku Cestovatelské vyprávění o Novém Zélandu Ing. Řípa (30) Přednáška Šárky Nové Asea redoxně signalizační molekula (10) Celostátní akce Týden knihoven spojená se čtenářskou burzou Autorské čtení J. Hájíček (20) Autorské čtení H. Hindráková (15) Čaj o páté s K. Frodlovou (16) Literárně-hudební pásmo v Klubu důchodců Historie tanců (45) 28

29 Přednáška prof. Kubíčka o knize J.B.Norštejna Sníh v trávě Cestovatelské vyprávění o Nepálu P.Pavliše 29

30 Výstava fotografií M. Foltýnové (Šefflové) Kuba ostrov v Karibiku Cestovatelské vyprávění o Novém Zélandu Ing. Řípa 30

31 Autorské čtení H. Hindráková Autorské čtení J. Hájíček Čaj o páté s K. Frodlovou 31

32 Literárně-hudební pásmo v Klubu důchodců Historie tanců Přednášky Univerzity volného času: (Celkem 645 účastníků) Práce vojenského psychologa Malíři Železných hor Češi v bojích 1. sv. války. Šedá ekonomika Dějiny hudby - Bedřich Smetana Výživa a zdraví Dějiny hudby - Bedřich Smetana (pokrač.) Odsun Němců na Kutnohorsku Jan Žižka z Trocnova + návštěva výstavy k 750. výr. založení města Čáslav Vypravování nejen o Vilémově Přežila koncentrační tábor Bohuslav Martinů Řešení finanční tísně a zadluženosti Podoby pravěku archeologie Obnova historických památek - Restaurování Český knižní trh + Historie a současnost knihovny Čáslav 32

33 Z návštěvy Černínského paláce, kdy byly slavnostně předány certifikáty. Český knižní trh + Historie a současnost knihovny Čáslav Akce pro veřejnost děti V dětském oddělení se uskutečnilo celkem 140 akcí s celkovým počtem 2465 účastníků. Knihovna spolupracovala se všemi mateřskými i základními školami. Z finančních důvodů nemohl být uskutečněn větší počet literárních besed. 33

34 18 tematických nebo autorských výstavek Pro ZŠ: 13 zábavných vědomostních soutěží (314) 24x knihovnická informatika (442) 3x beseda Hans Christian Andersen (44) Noc s Andersenem (16) 6x přednáška Tradice Velikonoc (119) 16x přednáška E. Petiška (310) 14x přednáška Bratři Čapkové (305) Projektový den ZŠ Masarykova téma Voda-zdroj života (46) 16x přednáška Prvorepublikové Vánoce (318) 19x pásmo Vánoční zvyky (367) Pro MŠ: 1x beseda na téma Encyklopedie (17) 3x informatika (56) 1x beseda na téma Doprava a dopravní prostředky (26) 2x beseda na téma Pohádky (39) 1x beseda na téma Podzim (12) Noc s Andersenem 2014 (nocovalo a soutěžilo 16 dětí) 34

35 Souborný katalog Také v roce 2014 pokračovala spolupráce s Národní knihovnou v Praze, pravidelně 1x měsíčně byly zasílány katalogizační záznamy zpracovaných knih. Celkem bylo v roce 2014 zasláno do NK 1460 záznamů. Záznamy jsou ze strany Národní knihovny hodnoceny jako kvalitní s minimem duplikátů a chyb. Spolupráce s oborovými organizacemi a dalšími institucemi Zástupkyně knihovny M. Matějíčková se v dubnu zúčastnila v NK Praha výroční členské schůze SKATu (sdružení knihoven, využívajících knihovnický program LANius a Clavius), na které byly opět projednávány navrhované novinky ve vývoji programu Clavius. Byla odhlasována témata pro další proškolování katalogizátorů. Prezentace knihovny čáslavské veřejnosti Také v roce 2014 informovala knihovna veřejnost o novinkách a aktivitách prostřednictvím článků v Čáslavských novinách. Na dalších článcích spolupracovaly knihovnice s redaktorkou Z. Nezbedovou, která vytváří články pro týdeník Obzory Kutnohorska. Nejvýznamnějším zdrojem informací pro čtenáře i veřejnost jsou webové stránky, které v roce 2014 navštívilo celkem 6821 osob, což je o 399 více než v předchozím roce. Dalším důležitým zdrojem informací je náš profil na Facebooku, kde se objevují aktuální informace z dění knihovny a zájemci je mohou okamžitě sdílet a zároveň reagovat svými komentáři, popř. je rozesílat svým známým. Tím se každá akce uskutečněná či plánovaná dostává k širší veřejnosti. Do webového online katalogu knihovny vstoupilo v roce 2014 s dotazem celkem čtenářů, z toho 4341 z prostoru knihovny a 6660 z PC mimo knihovnu. Celkový počet dotazů uskutečněných na on-line katalogu byl v roce 2014 celkem Možnost vstupu do uživatelského konta z PC mimo knihovnu (čtenář si sám prodlužuje výpůjčky či sleduje, co má půjčené) využilo 883 čtenářů. Regionální funkce, spolupráce s knihovnami v regionu Knihovna využila on-line nabídky SVK Kladno na zapůjčení knih z regionálního fondu. 44 námi vybraných knih bylo dodáno ve dvou souborech v prosinci

36 Literání klub Dr. Nadi Benešové V roce 2014 zrealizoval Literární klub Dr. Nadi Benešové dvoje autorské čtení, a to autorů Hany Hindrákové a Jiřího Hájíčka. LKNB uspořádal již 13. ročník tradiční literární soutěže, do které se přihlásilo 78 amatérských autorů s 35 pracemi v kategorii poezie a 50 pracemi v kategorii próza. V obou soutěžních kategoriích byly shodně uděleny tři hlavní ceny a tři čestná uznání. Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo v rámci Týdne knihoven 4. října ve výstavní síni MMaK. Každý z přítomných autorů obdržel Sborník vítězných prací oceněných autorů, který každoročně vydává LKNB svépomocí. Předávání hlavní ceny v literární soutěži Informační středisko Statistika Počet úkonů (dotazy, faxy, inzerce, kopírování ) : Z toho: Poskytnutí internetu klientům: osob (z toho platících 617, neplatících 560) 36

37 Celkem sjednáno inzerátů: 113, ročních smluv o reklamě: 2, vyřízeno faxů: 133 Celkem zhotoveno kopií černobílých kopií barevných zákazníkům. Průvodcovské služby byly poskytnuty celkem návštěvníkům z toho vyhlídkovou věž v kostele sv. Petra a Pavla navštívilo osob, Žižkovu síň 355 osob a Otakarovu baštu 23 osob, prohlídku města 48 osob, prohlídku kostela 203 osob. Webové stránky informačního střediska, které přinášejí aktuální kulturní, sportovní a společenské informace ve městě navštívilo k celkem: osob. Poskytované služby - průvodcovská služba - internet pro veřejnost - skenování a laminování a to i pro knihovnu, galerii a muzeum - faxová služba - poskytování informací o vlakových a autobusových spojeních (i MHD) - výroba a laminování čtenářských průkazů pro knihovnu - evidence Sbírky zákonů (kopírování) - vlastní výroba materiálů pro propagaci památek, stravovacích a ubytovacích zařízení, kulturních a sportovních akcí včetně měsíčního přehledu akcí v Čáslavi a okolí - prodej vstupenek na kulturní akce, plesy - rezervace a prodej vstupenek pro Dusíkovo divadlo (prodáno za Kč), rezervace vstupenek i do Kina Miloše Formana - propagace divadelních, cestovatelských a pohádkových představení - uzavírání reklamních smluv pro firmy - umísťování aktuální nabídky kulturních, sportovních i společenských akcí na webových stránkách IS a Městského úřadu - aktualizace venkovních vitrín (přijímání inzerce, plakátů na kulturní a sportovní akce) - prodej suvenýrů, brožur, knih, pohlednic, map a kalendářů propagujících Čáslav - prodej keramiky a skla - prodej turistických známek - prodej turistických vizitek + turistických deníků - prodej pamětních karet - prodej bronzových plaket města Čáslavi - prodej pamětních mincí s motivem města - prodej plechových i měkkých magnetů - prodej Čáslavských novin klientům - kopírovací služby - vyřizování osobních i telefonických dotazů, vyhledávání informací na internetu - spolupráce s ostatními infocentry při výměně informací o akcích - psaní a tisk textů zákazníkům IS - distribuce týdeníku dny a měsíčníku Dobrý.info 37

38 Opravy a údržba budov a zařízení : Pravidelně se provádějí revize dle nařízení, v roce 2014 nebyly prováděny žádné větší práce, pouze menší údržbářské. V budově muzea je nutné provést rekonstrukci elektroinstalace. Na zahradě muzea byly odstraněny větvě ořechu, které hrozily spadnutím. Příloha : výsledek hospodaření za rok 2014 Soňa Dedíková ředitelka V Čáslavi 12. února

39 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MMaK ČÁSLAV Příjmy v Kč Skutečné čerpání k Schválený rozpočet 2014 Příspěvek ze stát. rozpočtu ,00 Příspěvek zřizovatele , ,00 Ostatní příjmy , ,00 Potraviny Doplňková činnost Použití fondů ,00 Příjmy celkem , ,00 Mzdové náklady + OPPP , ,00 Zákonné odvody - ZP, SP , ,00 FKSP , ,00 ONIV Zákonné pojištění odpovědnosti 9 310, ,00 Ostatní pojištění 8 037, ,00 Opravy a údržba , ,00 Spotřeba plynu , ,00 Spotřeba el. energie , ,00 Vodné, stočné, srážková voda 7 234,00 0,00 Nájemné , ,00 Všeobecný materiál , ,00 DDHM , ,00 DDNM + software , ,00 Knihy, tisk , ,00 Školní učebnice a pomůcky Kancelářské potřeby , ,00 Potraviny Ochranné pracovní pomůcky 97, ,00 Ostatní materiál , ,00 Služby BTH , ,00 Telefony. Internet , ,00 Poštovné , ,00 Ostatní služby (revize, restaurát.práce, údržba software..) , ,00 Cestovné , ,00 Školení 7 249, ,00 Ostatní nespecifikované náklady Odpisy , ,00 Náklady doplň. činnosti Výdaje celkem , ,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,00 39

(bez střediska Muzeum)

(bez střediska Muzeum) Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2005 (bez střediska Muzeum) Usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. 57/2004 došlo od 1. ledna 2005 k oficiálnímu sloučení Městské knihovny Čáslav

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2013

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2013 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2013 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2013 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

ředitelka Městské knihovny Rumburk

ředitelka Městské knihovny Rumburk Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 2. Plnění úkolů v personální oblasti 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření a) Výnosy b) Náklady c)

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2015

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2015 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2015 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2015 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2007 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav se středisky : muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna,

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2016

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2016 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2016 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2016 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2011 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav se

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2010 (Originál zprávy s fotografiemi z akcí uložen v muzeu, kopie na MěÚ) Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2009. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace s právní subjektivitou, střediskovou funkcí, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí v regionálním

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2008

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2008 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2008 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav se středisky : muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna,

Více

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti

Výroční zpráva 2015. Nocování v knihovně Piráti Výroční zpráva 2015 Nocování v knihovně Piráti Trutnov, leden 2016 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....- 11-5)

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2009 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva ZA ROK 2016

Výroční zpráva ZA ROK 2016 01 Výroční zpráva ZA ROK 2016 Základní věc je číst, číst a číst. Protože když čtete, přemýšlíte. A když přemýšlíte, dostáváte nové nápady. Čtení aktivuje části mozku, které žádná jiná činnost aktivovat

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2009 KNIHOVNÍ FOND Knihovna letos rozšířila svůj fond o 748 nových knih. 46 jich bylo naopak vyřazeno, zejména kvůli nedostatku místa na regálech.

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb Obsah výroční zprávy 1. strategické cíle 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb 1.3. dohledání rozdílů ve vykazovaném stavu knihovního fondu 1.4. práce s mládeží a handicapovanými

Více

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček)

Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok 2015 (včetně některých údajů poboček) Stručné hodnocení činnosti Městské knihovny Litovel za rok 2015 Městská knihovna Nám. Svobody 675 telefon 585 342 450 784 01 Litovel knihovna@knih-litovel.cz Stručné hodnocení činnosti MěK Litovel za rok

Více

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016

Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Výroční zpráva o činnosti Infocentra - městské knihovna Ždánice v roce 2016 Přehled základních ukazatelů Registrovaní čtenáři knihovny 304 z toho registrovaní uživatelé do 15 let 114 Počet návštěvníků

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2011 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Kateřina Doskočilová, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ KNIHOVNY V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2016 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2012 1. Souhrnné vyhodnocení činnosti Městská knihovna v Bakově nad Jizerou je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy. Jejím úkolem

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD za rok 2011 1 ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI... 2 2 KNIHOVNÍ FOND... 3 3 PROSTORY KNIHOVNY... 3 4 ČINNOST KNIHOVNY... 3 4.1 Účast na školeních a seminářích...

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově

Zpráva o činnosti. Městské knihovny v Č. Krumlově 1 Zpráva o činnosti Městské knihovny v Č. Krumlově 2002 2 1. Hlavní úkoly Vypracovány projekty na rok 2002 v rámci programu MK ČR VISK 3 (pro některé obecní knihovny metodického obvodu podle zájmu příslušných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Výroční zpráva 2014. Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času

Výroční zpráva 2014. Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času Výroční zpráva 2014 Výstava Zdeněk Burian malíř ztraceného času Trutnov, leden 2015 OBSAH 1) SLUŽBY...- 3-2) SLUŽBY V REGIONU A METODICKÁ ČINNOST... - 5-3) KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE... - 7-4) KNIHOVNÍ FONDY.....-

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad Metují Adresa: Na Zadomí 1226, 549 01 Nové Město nad Metují

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE. Příspěvková organizace CENTRUM VOLNÉHO ČASU HUSTOPEČE Příspěvková organizace Kulturní středisko Dům dětí a mládeže CVČ Centrum celoživotníh o vzdělávání Turistická základna Celné Počet účastníků Naše činnost udržení rozsahu

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2009 1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2009 třináct výstav. Osm z nich proběhlo v hlavní budově galerie,

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. nové služby knihovny 1.3. rešeršní a informační služby 1.4. rezervační a meziknihovní služby 2. činnost a služby kroniky 3. statistické

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Pedagogická knihovna ZČU

Pedagogická knihovna ZČU Pedagogická knihovna ZČU www.knihovna.zcu zcu.cz cz Úvodní shromáždění studentů 1. ročníku 16. a 17. září 2013 Vaše univerzita Vaše knihovna Váš svět Univerzitní knihovna ZČU Knihovna Bory - Univerzitní

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK NÁKLADY Finanční plán Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace

NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK NÁKLADY Finanční plán Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace NÁVRH ROČNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA ROK 2017 NÁKLADY Finanční plán 2017 501 10 Materiál 16 000 10 000 4 000 2 000 501 10 Materiál - výstavy

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2012 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013

Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 Výroční zpráva Městské knihovny v Nejdku za rok 2013 1. Služby knihovny 2. Akce 3. Statistika 4. Hospodaření knihovny Služby knihovny Městská knihovna je organizační složkou odboru kultury Města Nejdek.

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea... 1 I.1 Sbírkotvorná

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2009

Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2009 Výroční zpráva z Obecní knihovny Jinačovice za rok 2009 NÁVŠTĚVA KOLEGYŇ KNIHOVNIC ZE ZNOJEMSKA, 11. 6. 2009 Ve čtvrtek 11. 6. 2009 do naší knihovny přijela výprava kolegyň knihovnic ze znojemského regionu.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015

Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Komentář ke statistickým výkazům o činnosti veřejných knihoven v okrese Český Krumlov v roce 2015 Statistický výkaz předkládá: Městská knihovna v Českém Krumlově Zřizovatel: Město Český Krumlov V roce

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK D. Molzerová, knihovnice

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK D. Molzerová, knihovnice OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Zpracovali: D. Molzerová, knihovnice 1 OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ KNIHOVNY V ROCE

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více