Katalog vzdělávání podzim Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog vzdělávání podzim 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností"

Transkript

1 Katalog vzdělávání podzim 2014 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností

2 Obsah Úvodní slovo Praktické finance pro nefinanční manažery Finance pro nefinanční manažery interní formou.. 6 Real Business... 7 Manažerské tréninky... 8 Tréninky v anglickém jazyce Informace a přihlášky: online: em: telefonicky: +420/ Projektoví manažeři: Iveta Bajgarová Tel.: +420/ Mobil: +420/ Renata Bílková Tel.: +420/ Mobil: +420/ Zákaznický servis: Ariel Sehnal Tel.: +420/ Všeobecné obchodní podmínky Volejte zdarma: Všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách Controller Institutu v sekci O nás, nebo Vám je rádi na požádání zašleme. 2

3 Milé dámy, vážení pánové, Controller Institut je již řadu let předním poskytovatelem vzdělávání pro různé finanční pozice. V naší nabídce vzdělávání však naleznete i semináře pro nefinanční manažery. Ptáte se PROČ? Mgr. Olga Cechlová jednatelka Při našem působení v předních českých firmách, ať ve vzdělávání či poradenství, jsme často konfrontováni s potřebou zlepšení komunikace a porozumění mezi finančními a nefinančními útvary podniku. Velmi pozitivní je, že v posledních letech si i samotní manažeři výroby, obchodu, IT, nákupu a jiných oblastí potřebu ekonomických kompetencí dobře uvědomují. Čtyřdenní vzdělávací cyklus Praktické finance pro nefinanční manažery vedou finanční profesionálové. A PROČ tomu tak je? Protože jen člověk, který danou problematiku perfektně ovládá, dokáže vysvětlit to důležité a dát věci do souvislostí. Dokáže naučit pracovníky nefinančních útvarů řeči čísel tak, aby ji dokázali zohlednit ve svých běžných rozhodnutích. Cyklus velmi často, zejména formou interních školení, doplňujeme podnikovou simulací Real Business, oblíbenou formou učení zážitkem. Také její koncepci a cíle naleznete popsané v katalogu. Myslím, že velmi pěkně smysl Real Businessu vystihuje reference pana Jeníčka na str. 7. Nabídku manažerských tréninků jsme pro podzim 2014 obohatili opět novými tématy. V této době plné změn je potřeba se zamyslet nad tím, jak je správně uchopit a komunikovat tak, aby lidé zůstávali pozitivně naladěni. Naše vzdělávací aktivity, ať už jde o kterékoliv téma, mají jedno společné: vycházejí z praxe a jsou zaměřené na potřeby Vás, našich klientů. Přijďte si vyzkoušet naši kvalitu. Za tým Controller Institutu 3

4 Vzdělávací cyklus Praktické finance pro nefinanční manažery Cíle cyklu Dvoudílný cyklus podnikatelských financí pro nefinanční manažery, jednatele a majitele si klade za cíl vytvořit spolehlivý znalostní základ. Vychází přitom z jednoduchých principů a příkladů, které dává do souvislostí s obecnými znalostmi a zkušenostmi tak, aby bariéra přechodu mezi manažerským a ekonomickým pohledem na firemní řízení byla pro účastníky co nejmenší. V tomto vzdělávacím cyklu se dozvíte odpovědi na následující otázky: ttjak vypadá koloběh peněz ve firmě? ttjak porozumět číslům v účetních výkazech? ttjaké jsou skutečné náklady firemních procesů? ttjak ovlivňují jednotlivé útvary zisk, cash flow a výkonnost celé firmy? ttna kterých produktech firma skutečně vydělává? ttco stojí a kolik firmě přinášejí její zákazníci? ttco zajímá majitele, banku, management? ttjak posoudit efektivnost investice? Cílová skupina: Cyklus je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí být rovnocennými partnery finančnímu útvaru a porozumět finančnímu řízení firmy. Je vhodný především pro vedoucí pracovníky nebo specialisty nefinančních útvarů, manažery firemních týmů a pracovních skupin, případně další osoby podílející se aktivně na manažerském rozhodování včetně nejnižších úrovní řízení, a také pro majitele, jednatele nebo členy orgánů firem. i Info webinář Využijte možnost zeptat se online garanta cyklu a projektového manažera na vše, co Vás zajímá. Cyklus bude blíže představen a Vaše dotazy zodpovězeny v rámci INFO webináře. tttermín: od 10:00. ttvíce informací pro přihlášení k webináři u projektového manažera cyklu. ttúčast zdarma. Moduly cyklu: Modul 1 Podnikové finance pro nefinanční manažery , Praha Modul 2 Finance a controlling pro nefinanční manažery , Praha Certifikát Bonus pro účastníky cyklu Každý účastník cyklu získá jako bonus úvodní e-learningový kurz z e-cyklu Finance pro nefinanční manažery s názvem Podnikání očima ekonoma. Cenová nabídka Modul Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ing. Iveta Bajgarová Tel.: +420/ Mobil: +420/ Cena pro nečleny Cena pro členy CAFIN Podnikové finance pro nefinanční manažery Kč Kč Finance a controlling pro nefinanční manažery Kč Kč Celková cena cyklu Kč Kč Certifikace Kvalita vzdělávacího cyklu je ověřena nezávislou certifikační autoritou International Education Society (IES). Úspěšní absolventi získávají: ttcertifikát Controller Institutu ttcertifikát IES Podmínky pro získání certifikátu: ttabsolvování všech modulů cyklu ttúspěšné složení závěrečné písemné zkoušky Odborná garance Odborným garantem vzdělávacího cyklu je Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN). Členům CAFIN je na cyklus poskytována sleva 13 %. Více o informací o členství na 4

5 Praktické finance pro nefinanční manažery Modul 1 Podnikové finance pro nefinanční manažery Vše podstatné pro ty, kteří chtějí porozumět Modul 2 Finance a controlling pro nefinanční manažery Prohloubení znalostí pro ty, kteří chtějí uspět Znalost ekonomických vztahů a principů finančního řízení patří mezi základní znalosti každého manažera a podnikatele. Seminář je ideálním odrazovým můstkem pro neekonomy, kteří chtějí vstoupit do světa financí a podnikové ekonomiky. ttpřes osobní hospodaření k pochopení ekonomiky podniku ttbilance a základní pohled na aktiva a pasiva ttpeněžní toky a časová hodnota peněz ttfinanční páka ttkapitálové zhodnocení vs. Cash Flow ttinvestování a rozložení rizik ttúčetní výkazy druhy, význam, struktura ttrozvaha ttvýsledovka ttcash Flow ttúčetní výkazy zdroj informací o hospodaření podniku ttfinanční analýza ttfinanční ukazatele (rentabilita, zadluženost, likvidita) Rozšíříme Vaše znalosti získané na modulu 1. Naučíme Vás vedle Vám vlastního odborného aspektu vnímat a vyhodnotit i ekonomický dopad Vašich rozhodnutí. Na svůj podnik se pak budete umět dívat s nadhledem a ve správných souvislostech. ttúspěch v podnikání pohled manažerů vs. pohled účetních ttzjištění hospodářského výsledku ukázka na obchodním případu ttcash-to-cash cyklus ttúčetnictví k čemu slouží a jak funguje ttukazatele ziskovosti a jejich význam ttebit, EBITDA, hrubá marže, krycí příspěvek ttsouvislosti s Cash Flow ttživotní cyklus investice, účetní a manažerské odpisy ttstřediskový, procesní a projektový pohled na výkonnost ttrozpočty a kalkulace ttstrategické a operativní plánování (budget, forecast) Co je cílem tohoto modulu? Účastníci porozumí tomu, co a proč se v podnikových financích děje, jaké úkoly plní finanční útvary a jaký je jejich význam. Stanou se poučenými a aktivní součinnost poskytujícími partnery pro finanční oddělení. Co je cílem tohoto modulu? Účastníci se naučí vidět za svými rozhodnutími finanční aspekty. Dozví se k čemu je controlling, naučí se ekonomické znalosti a controlling používat ke svému užitku. Stanou se kvalifikovanými uživateli získaných ekonomických znalostí. Jednoduše řečeno, naučíme Vás ekonomicky myslet. Ing. Vojtěch Kostiha, MBA specialista prezidenta Skupiny Metrostav, Metrostav a. s. RNDr. Tomáš Nekvapil ředitel divize poradenství, Controller Institut , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 5

6 Finance pro nefinanční manažery interní formou Řešení na míru Ekonomické semináře pro nefinanční manažery rádi připravíme také na míru podle Vašich potřeb. Vždy věnujeme velkou pozornost přípravné fázi semináře či celého vzdělávacího projektu. S klientem se raději vícekrát setkáme, aby zacílení bylo co nejpřesnější. Ekonomické vzdělávání nefinančních manažerů obvykle doplňujeme účelně vybranými tréninky manažerských dovedností. I v této oblasti dokážeme plně vyhovět Vašim potřebám. Využijte individuální konzultace zdarma Sjednejte si informační schůzku s naším zástupcem a zjistěte, v čem Vám můžeme pomoci. Jan Piskač Tel.: GSM: Hodnocení účastníků Spokojenost účastníků nás vždycky potěší. Stejně tomu bylo i při realizaci interního školení pro nefinanční manažery ve společnosti ČEZ. Pan Nekvapil přednášel velice poutavě a srozumitelně. Využil též grafického znázornění, na všechny dotazy odpovídal svižně a s úsměvem. Jeho projev byl přátelský a úroveň vysoce odborná. Se školením pod jeho vedením jsem byla velmi spokojená. Lepší to snad nemohlo být! Lektor p. Nekvapil byl skvělý. Nebyla to jen suchá teorie, ale uměl dát věci do souvislosti vč. příkladů z praxe (jiný úhel pohledu). Z mého pohledu celkově jedno z nejlepších školení, jaké jsem absolvoval. Skutečně naplněné informacemi, přehledné, výborný prezentátor. Zaměřeno dle mého původního předpokladu. Lektor nás seznámil s průběhem kurzu Finance pro neekonomy II., který navazuje. Myslím, že by bylo vhodné sloučení obou kurzů a jejich absolvování bez většího časového odstupu. Zcela určitě využiji poznatky ve své práci. Pojmy a problémy, se kterými se běžně setkávám, mi byly do značné míry objasněny. Konkrétně jde například o orientaci při práci s rozvahou (vím, jak se sestavuje a co se za čísly skrývá) nebo aplikaci ukazatelů finanční analýzy. Tyto dovednosti jsou součástí mojí práce a dosud jsem o nich neměl tak komplexní a jistý přehled. Výborný lektor, odborník a zároveň schopný zaujmout, přivítala bych další kurzy jím vedené. Lektor na svém místě. Lektor byl profesionál a nad rámec očekáváného výkladu uváděl příklady z praxe včetně konkrétních věcí, na které si dát pozor nebo postřehů, které člověk nabývá jen zkušeností. Je skvělé, že nám lektor poskytnul kontakty, jak sám říkal na kurz s doživotní zárukou, s tím, abychom jej kdykoli kontaktovali s jakýmkoli dotazem k náplni kurzu. Tuto možnost určitě využiji. Rozvojový program nefinančních manažerů ve formě firemního projektu jsme realizovali například pro tyto klienty: 6

7 Real Business Byznys to je hra! A co je Real Business? Real Business představuje deskový simulátor, který účastníkům představí podnik z pohledu finančních manažerů a majitelů firem. Je určen firmám, které si uvědomují, že finanční povědomí chcete-li přístup dobrého hospodáře nepatří jen do finančních útvarů, ale je neodmyslitelnou součástí kvalifikace specialistů, teamleaderů a manažerů. Cílem tohoto tréninku je ukázat manažerům neekonomům formou hry souvislosti mezi firemní strategií, obchodem, investicemi a finančním řízení firmy. Je vhodný zejména pro podnikové týmy, tedy jako interní trénink. Trénink je obvykle rozložen do 2 dnů a může se jej zúčastnit 6 24 osob. znalosti Dá Vám trvalejší podnikatelského myšlení Dá Vám více Z hodnocení účastníků: Dá Vám více empatie Dá Vám více individuální reflexe Ukázka simulátoru u Vás ZDARMA Nechte si simulátor předvést u Vás ve firmě a posuďte, zda může být přínosem pro Vaše zaměstnance a týmy! První den tréninku ttvysvětlení techniky práce se simulací a definice 1 zadání ttnávratnost investovaných prostředků jako ústřední cíl podnikání a odpovědnost finančního manažera vůči vlastníkovi ttkrátkodobý oběh peněz firmou a jeho optimalizace ttfinanční výkazy a hodnocení výkonnosti firmy ttdlouhodobý oběh peněz firmou, vliv investiční činnosti na výkonnost firmy ttřízení firmy v podmínkách stagnujícího trhu a vytváření postoje jednotlivých manažerských týmů k rizikům a příležitostem ttsimulace řízení podniku období 1 4 Druhý den tréninku ttreflexe prvního dne: Konzervativní vs. agresivní strategie řízení dopady a projevy ve finanční stabilitě a výkonnosti firmy pro vlastníky ttsimulace řízení podniku období 5 10 ttřízení firmy na rostoucích trzích, cenová konkurence a spodní hranice ceny ttidentifikace a eliminace úzkých míst v procesu tvorby přidané hodnoty ttplánování Cash Flow ttoptimalizace financování z hlediska nákladů ttzávěrečná reflexe: Co vše je třeba mít ve firmě pod kontrolou, co šlo dobře, co byste příště dělali jinak, kritické faktory úspěchu v podnikání 2 Každý z účastníků jistě potvrdí, že nejatraktivnější z celého kurzu je závěrečná simulace hra na finanční řízení firmy. Zde každý z posluchačů projeví a vyzkouší svoje znalosti. Jedná se o obdobu známé deskové hry Monopoly. Simulace je sice zjednodušeně, ale přitom velmi věrně a realisticky upravená na napodobení finančních toků jakousi běžnou firmou. Simulace jednak dává dostatečný prostor pro rozhodování a současně dává jasně najevo, jaké jsou následky všech našich rozhodnutí. Jaký mohou mít vliv na ekonomiku firmy. Miroslav Jeníček, EvoBus Bohemia s. r. o. Kontaktní osoba: Ing. Daniel Báča Tel.: +420/ Mobil: +420/ více na

8 Manažerské tréninky Síla pozitivního myšlení Umění vytvářet si efektivnější realitu Komunikace změn a nepopulárních opatření s využitím neurolingvistického programování NOVINKA Stalo se Vám někdy, že ať děláte, co děláte, stále nemůžete změnit některé nepříjemné situace a vztahy? Máte dojem, že se některé situace ve Vašem životě stále opakují dokola? Při vnímání světa kolem sebe jsme ovlivněni starými stereotypy myšlení. Způsobem, jakým myslíme, si vytváříme vlastní realitu. Pokud objevíte nefunkční a již nepotřebné stereotypy svého myšlení a dokážete je změnit, budete se cítit lépe a vytvoříte si efektivnější a spokojenější vlastní realitu. ttpozitivní myšlení ttschéma pozitivního myšlení ttco všechno kolem sebe ovlivňujeme ttsíla lidských myšlenek ttjak funguje náš mozek různé mozkové frekvence ttvnitřní a vnější místa Vaší kontroly ttpříznaky úspěšnosti ttzákon akce a reakce ttrovnováha vnímání, myšlení a chování ttbariéry a jejich zdroje ttsebeúcta ttpředsudky a falešné myšlenkové vzorce ttúčinná práce s cíli ttcíle a priority ttživotní hodnoty a jejich ovlivnění ttpozitivní vnímání času ttpraktické programování cílů NOVINKA Neurolingvistické programování (NLP) vychází z předpokladu, že kognitivní funkce a tedy i myšlení jsou verbálně programovatelné. Jak vlastnost centrální nervové soustavy užitečně využít při komunikaci nepopulárních opatření a jaké jazykové prostředky v návaznosti na smyslové analyzátory volit, Vám poradíme na tomto semináři. ttprincipy NLP a návaznost na výzkumy Miltona Ericksona ttsomatický syntax jako generátor libého prožitku návaznost na směřování na ne-problém ttfunkce prožitku v nevědomí pro otevření filtrů do vědomí řešitelský přístup ttlogické úrovně v procesu komunikace podle Gregory Bacona ttkotvení a roztroušené sugesce jako nástroje generování libého prožitku ttpraktická ukázka využití kotev v průběhu komunikace změny ttukázky využití roztroušených sugescí pro přijetí změn ttreprezentační systémy a volba jazykových prostředků dle NLP typologie ttvnitřní modalita myšlenek podle pohybu očí u individuálních intervencí Ing. Radka Loja, FCCA auditorka, lektorka, terapeutka PhDr. Ivo Spilka certifikovaný systemický kouč, vedoucí oddělení vzdělávání, Český rozhlas , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 8

9 Manažerské tréninky Sebepoznání metodou osobnostní typologie s Michalem Čakrtem Change Management jako řízení myšlení lidí v průběhu změn aneb Jak pracovat s týmy jako s živými systémy NOVINKA Sebepoznání manažera vychází z poznání, že ten, kdo chce řídit ostatní, musí v prvé řadě a především poznat sám sebe, umět díky tomu i sám sebe řídit a lépe se ovládat. Během tohoto kurzu budou mít účastníci příležitost lépe se sami se sebou seznámit. Budou schopni v přátelském a neohrožujícím prostředí zhodnotit své přednosti i ty stránky, které mohou vyžadovat další rozvoj. Toho dosáhneme prostřednictvím dnes celosvětově nejpoužívanější jungovské osobnostní typologie. Účastníci zjistí, jaký je jejich vlastní osobnostní typ a co z něj vyplývá pro jejich manažerskou práci. ttproč jsou lidé odlišní a proč nám vadí, že ostatní nejsou jako my ttjak pracuje naše mysl ttpřijímání informací co vnímáme a co jde mimo nás ttzpracovávání informací co je pro nás důležité a co vypouštíme ttkognitivní styl manažera jak se rozhodujeme ttstyl řízení na co se hodíme a čemu bychom se měli vyhnout tttemperament a preferovaný styl vedení lidí ttmanažerské typy a jak je poznat ttsilné stránky a slabá místa co s nimi? ttmůžeme změnit svou osobnost? ttsvé okolí začínáme měnit u sebe ttživotní cyklus a dynamika osobnostního typu ttmanažerské temperamenty jak se chováme NOVINKA Change Management je v procesním řízení chápán jako cílový stav robustnosti procesu, kdy se proces jeví nejen jako předvídatelný, ale i samoopravující se. Každý leader, který vede svůj tým k neustálému procesnímu či provoznímu zlepšování, se musí zabývat nejen procesními změnami, ale také změnami chování lidí. (Ne)přijetí změn lidmi často rozhoduje o celkovém výsledku úspěšného dokončení změn. tt3 pohledy na change management procesní, behaviorální, systemický výhody a omezení jednotlivých přístupů ttvlastnosti živých systémů, které lze zužitkovat při prosazování změn ttfáze změn a role leadera v jednotlivých fázích ttkomplexita a význam jejího zvyšování a snižování při komunikaci, překryv kontextů při hledání smyslu opatření ttčlenství a organizující téma jak vytvořit nové organizující téma ze zadání zadavatele ttvyhlášení změny strategie, jak pertubovat skupinu, leadership jako funkce systému, strukturální intervence ttsouvislost role problém (podnět) jako základní sada otázek leadera změny pro účastníky / realizátory změny ttkonstruování řešení na principu výjimek problému resp. neproblému, de Shazerův na řešení orientovaný přístup jako východisko ttkognitivní restrukturalizace jako nástroj práce s emocemi jako produktem myšlení pro motivaci k přijetí nepopulárních opatření ttukázky z praxe PhDr. Michal Čakrt odborník v oblasti mezinárodního managementu a vrcholového vedení PhDr. Ivo Spilka certifikovaný systemický kouč, vedoucí oddělení vzdělávání, Český rozhlas , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 9

10 Manažerské tréninky Vůdcovství a systémové myšlení s Markem Šustou Vyjednávání s dodavateli Trénink vyjednávacích technik pro dosažení maximálního prospěchu Bez osvojení si systémového myšlení nelze pochopit leadership. Nelze pochopit, co dělá, jak to vlastně dělá, a konečně to ani nelze úmyslně a promyšleně dělat. Cílem kurzu je pochopit, co je systémové myšlení a jak je užitečné, ne-li nezbytné, pro dosahování mimořádných úspěchů (nejen) v profesi. Umět aplikovat systémový přístup ve vlastní praxi. Během tréninku budeme řešit reálné životní problémy a budeme k tomu používat nástrojů systémového myšlení. První den se seznámíme se světem systémového pohledu na vůdcovství, druhý den se pokusíme o řešení vlastního zadání z praxe účastníků. ttpojem komplexní systém, holon ttnelinearity a vynořující se charakteristiky ttomezení analytického přístupu ttobecné charakteristiky holonů ttevoluce komplexních systémů, holoarchie ttdynamika a rozvoj jednotlivce, společnosti, manažerského myšlení ttsystémová koevoluce, tendence v systémové koevoluci tttechnika kauzálních smyček ttdynamika komplexních systémů ttpřesun dominance ttpředstavení různých moderních nesystémových teorií, které se snaží vysvětlit, jak leadership vzniká ttleadership, jako vynořující se charakteristika komplexního systému ttleadership, jako síla působící na komplexní systém a transformující jeho stav Vyjednávání je jednou z klíčových aktivit nákupčích. Projdeme jednotlivé techniky vyjednávání od definice procesu komunikace až ke cvičením pro Vaši každodenní praxi. Pokročilejší techniky budou trénovány na případových studiích. Seminář je interaktivní a jeho základ tvoří prostor pro komunikaci formou diskuze a tréninku. ttvyjednávání v nákupu ttfunkce nákupu a nákupčího ve firmě ttdodavatel: soupeř, oběť nebo partner? tttřídění dodavatelů podle jejich role ve strategii nákupu a z toho plynoucí síla vyjednávací pozice ttvyjednávání jako proces hledání společného zájmu ttrozdíl mezi pozičním a principiálním vyjednáváním ttzdroje síly vyjednavače odstranění obav, trémy, nejistoty, nabytí jistoty a suverenity při vyjednávání ttanalýza potřeb a stanovení cílů před obchodním jednáním ttfáze vyjednávání a jejich význam pro dosažení cílů ttnutnost důsledné přípravy na jednání ttprůběh samotného vyjednávání, 3 fáze vyjednávání ttuzavření dohody a následné kroky ttslepé uličky ve vyjednávání ttpříčiny nedohody, odblokování zablokovaného jednání Marek Šusta PROVERBS a. s. Ing. Tomáš Raška nezávislý lektor v oblasti rozvoje osobnosti , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 10

11 Tréninky v anglickém jazyce Business English Key Words Vocabulary and phrases in the world of business and finance Professional Business Presentations in English Create and deliver professional business presentations in English The two day course provides non English speakers with the vocabulary and phrases needed in the world of business and finance. Step by step you will learn how to communicate numbers, deal with confusing business idioms, talk about finance and taxes and gain understanding of commercial legal terms. ttsaying Numbers ttdealing with percents and decimals ttprice quotes and exchange rates ttbusiness Key Words ttbusiness verbs and adjectives ttbusiness words formation ttaccounting Documents ttaccounting statements ttaccounting closure ttenglish for Finance ttbusiness and Personal Taxation ttypes of taxation ttevasion and avoidance of taxation ttax incentives and subsidies ttcorporate Law ttparties to the agreement and transaction ttlanguage of disagreement and dispute The one day course provides participants with the vocabulary and skills to create and deliver professional business presentations in English. Whether it is sales, costs, economic results, projects or progress you need to report on, we will provide you with knowledge that will enable you to perform with confidence and style. ttmaking a Start ttintroducing yourself and your presentation tthe outline and structure ttclarity and effective communication ttlinking the Parts ttpresentation Workshop Part I ttintroduction and outlining of your presentation ttuse of voice and positive language ttthe Art of Visuals ttdescribing trends, charts, and graphs ttvisuals checklist ttfinishing Off & Question Time ttsignalling to the end ttquestions strategy ttpresentation Workshop Part II ttcommenting on visuals ttputting it all together checklist Ing. Vojtěch Kostiha, MBA specialista prezidenta Skupiny Metrostav, Metrostav a. s. Ing. Vojtěch Kostiha, MBA specialista prezidenta Skupiny Metrostav, Metrostav a. s , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 11

12 Znáte již finanční web pro NEFInanční manažery? Controller Institut, Contrast Consulting Praha, spol. s r. o. Vladimírova 12, Praha 4, tel.: +420/ , fax: +420/ Bezplatná zákaznická linka:

Katalog vzdělávání jaro 2015

Katalog vzdělávání jaro 2015 Katalog vzdělávání jaro 2015 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE KONFERENCE E-LEARNING INTERNÍ ŠKOLENÍ Vzdělávací cyklus Praktické

Více

Katalog vzdělávání podzim 2015

Katalog vzdělávání podzim 2015 Katalog vzdělávání podzim 2015 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE E-LEARNING KONFERENCE INTERNÍ ŠKOLENÍ 1 Obsah 1 O nás str.

Více

Praktické finance pro manažery neekonomy

Praktické finance pro manažery neekonomy Vzdělávací cyklus Praktické finance pro manažery neekonomy Finanční minimum pro manažery neekonomy Praktické finance pro manažery neekonomy Otevřeme Vám dveře do manažerských financí Začátek: říjen 2011

Více

Katalog vzdělávání jaro 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností

Katalog vzdělávání jaro 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností Katalog vzdělávání jaro 2014 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností Obsah Úvodní slovo.... 3 Praktické finance pro nefinanční manažery.... 4 Manažerské tréninky... 6 Real Business...

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ EKONOMIKA V KOSTCE Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING POZVÁNKA JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje A SPOLEČNOST BCF S.R.O. VÁS SPOLEČNĚ ZVOU NA NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING KOUČOVÁNÍ V ROLI MANAŽERA - KOUČOVACÍ PŘÍSTUP ZAŽÍVÁTE SE

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Specifikace vzdělávacích aktivit projektu Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Atos IT Solutions and Services, s.r.o. připravuje ucelený tréninkový program pro 2 klíčové skupiny společnosti

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Pravidla a best practice účinného controllingu

Pravidla a best practice účinného controllingu Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Cílem tohoto cyklu je objasnit souvislosti, vysvětlit principy a pomoci zvládnout praktickou aplikaci moderních metod controllingového

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

JIŘÍ BENÍŠEK mobil: ;

JIŘÍ BENÍŠEK mobil: ; , oblast České Budějovice Vás zve na seminář: Typologie a osobnostní tendence přednáší vynikající lektor: JIŘÍ BENÍŠEK mobil: +420 728 673 501; benisek@email.cz Cílová skupina Lidé, které zajímá lidská

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

TALENT CAREER PROGRAM

TALENT CAREER PROGRAM TALENT CAREER PROGRAM ZJISTĚTE,CO VE VÁS JE! T&CC s.r.o. 2008 Odborný garant: Mgr. Jakub Hermánek Projektový manager ČR: Ing. Helena Mitlehnerová SR: Ing. Adela Masaryková ZAČNĚTE KARIÉRU ROVNOU U TĚCH

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

FINANCE A EKONOMIKA.

FINANCE A EKONOMIKA. FINANCE A EKONOMIKA PRO NEEKONOMY Účetní výkazy pro manažery neekonomy jak se orientovat v účetních výkazech podniku a jejich využití pro finanční řízení Finanční řízení pro manažery neekonomy Základy

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Ze zkušeností řady podniků je zřejmé, že cesta směrem k optimalizaci a řízení procesů má významný podíl na růstu výkonnosti firem. Cílem však nesmí

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

podzim 2013 Finance pro manažery neekonomy Prak cké tréninky dovednos Business English

podzim 2013 Finance pro manažery neekonomy Prak cké tréninky dovednos Business English podzim 2013 Finance pro manažery neekonomy Prak cké tréninky dovednos Business English Obsah Úvodní slovo............................ 3 Podpora ze strany CI..................... 4 Reference..............................

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Diplomovaný controller

Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Cílem tohoto cyklu je objasnit souvislosti, vysvětlit principy a pomoci zvládnout praktickou aplikaci moderních metod controllingového a finančního řízení,

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Prodejte všechno! naučíme vás prodávat chytře a úspěšně

Prodejte všechno! naučíme vás prodávat chytře a úspěšně Prodejte všechno! naučíme vás prodávat chytře a úspěšně Toto firemní školení vychází ze stejnojmenné publikace a přináší nejnovější poznatky z oblasti prodeje a psychologie zákazníka. Je určeno zejména

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Workshop 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů

Workshop 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů Seznámit účastníky workshopu se základními znalostmi z problematiky Business Process Managementu a možnostmi aplikací

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW KLÍČOVÉ KOMPETENCE

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW KLÍČOVÉ KOMPETENCE A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM- workshop ŠTÍHLE VIDĚT, MYSLET Workshop se zabývá způsoby, jak motivovat zaměstnance k vyhledávání zlepšení, jak

Více

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 696 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Vladimír r VáňaV Senior business consultant AutoCont CZ a.s. Agenda Proč jsme se rozhodli k implementaci kvalitativního standardu a následné certifikaci?

Více

ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ 1 KVĚTEN 2016 ASERTIVITA, ZPŮSOB JEDNÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ 2. 3. 5. 2016 KÓD: 1621230 TYPOLOGIE PRO MANAŽERY 4. 5. 2016 Mgr. Irena PILAŘOVÁ, MBA KÓD: 1621570 KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA KURZ ŠITÝ

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet"

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet" Změna je život, K Lesu 345, 142 00 Praha 4, tel: +420777 350 612, PROFIL KOUČE

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MODERNÍ B2B OBCHOD

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MODERNÍ B2B OBCHOD Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MODERNÍ B2B OBCHOD Svět B2B obchodu se proměňuje před očima. Prodej firemním zákazníkům se mění ve skutečný

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

PROFESIONÁLNÍ MANAŽER

PROFESIONÁLNÍ MANAŽER PROFESIONÁLNÍ MANAŽER Realizace Brno Profesionální manažer od Motivu P V současné turbulentní době, kdy je nedostatek zaměstnanců, je na manažerovi, jak tuto situaci zvládne. Za pomoci kurzů v rámci Profesionálního

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

IN-HOUSE KURZY 2016/2017

IN-HOUSE KURZY 2016/2017 IN-HOUSE KURZY 2016/2017 1 IN-HOUSE ODBORNÉ KURZY In-house odborné a dovednostní kurzy kombinují trénink jazykových a specializovaných dovedností či tematických okruhů a zaměřují se na profesionální, efektivní

Více