Katalog vzdělávání podzim Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog vzdělávání podzim 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností"

Transkript

1 Katalog vzdělávání podzim 2014 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností

2 Obsah Úvodní slovo Praktické finance pro nefinanční manažery Finance pro nefinanční manažery interní formou.. 6 Real Business... 7 Manažerské tréninky... 8 Tréninky v anglickém jazyce Informace a přihlášky: online: em: telefonicky: +420/ Projektoví manažeři: Iveta Bajgarová Tel.: +420/ Mobil: +420/ Renata Bílková Tel.: +420/ Mobil: +420/ Zákaznický servis: Ariel Sehnal Tel.: +420/ Všeobecné obchodní podmínky Volejte zdarma: Všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách Controller Institutu v sekci O nás, nebo Vám je rádi na požádání zašleme. 2

3 Milé dámy, vážení pánové, Controller Institut je již řadu let předním poskytovatelem vzdělávání pro různé finanční pozice. V naší nabídce vzdělávání však naleznete i semináře pro nefinanční manažery. Ptáte se PROČ? Mgr. Olga Cechlová jednatelka Při našem působení v předních českých firmách, ať ve vzdělávání či poradenství, jsme často konfrontováni s potřebou zlepšení komunikace a porozumění mezi finančními a nefinančními útvary podniku. Velmi pozitivní je, že v posledních letech si i samotní manažeři výroby, obchodu, IT, nákupu a jiných oblastí potřebu ekonomických kompetencí dobře uvědomují. Čtyřdenní vzdělávací cyklus Praktické finance pro nefinanční manažery vedou finanční profesionálové. A PROČ tomu tak je? Protože jen člověk, který danou problematiku perfektně ovládá, dokáže vysvětlit to důležité a dát věci do souvislostí. Dokáže naučit pracovníky nefinančních útvarů řeči čísel tak, aby ji dokázali zohlednit ve svých běžných rozhodnutích. Cyklus velmi často, zejména formou interních školení, doplňujeme podnikovou simulací Real Business, oblíbenou formou učení zážitkem. Také její koncepci a cíle naleznete popsané v katalogu. Myslím, že velmi pěkně smysl Real Businessu vystihuje reference pana Jeníčka na str. 7. Nabídku manažerských tréninků jsme pro podzim 2014 obohatili opět novými tématy. V této době plné změn je potřeba se zamyslet nad tím, jak je správně uchopit a komunikovat tak, aby lidé zůstávali pozitivně naladěni. Naše vzdělávací aktivity, ať už jde o kterékoliv téma, mají jedno společné: vycházejí z praxe a jsou zaměřené na potřeby Vás, našich klientů. Přijďte si vyzkoušet naši kvalitu. Za tým Controller Institutu 3

4 Vzdělávací cyklus Praktické finance pro nefinanční manažery Cíle cyklu Dvoudílný cyklus podnikatelských financí pro nefinanční manažery, jednatele a majitele si klade za cíl vytvořit spolehlivý znalostní základ. Vychází přitom z jednoduchých principů a příkladů, které dává do souvislostí s obecnými znalostmi a zkušenostmi tak, aby bariéra přechodu mezi manažerským a ekonomickým pohledem na firemní řízení byla pro účastníky co nejmenší. V tomto vzdělávacím cyklu se dozvíte odpovědi na následující otázky: ttjak vypadá koloběh peněz ve firmě? ttjak porozumět číslům v účetních výkazech? ttjaké jsou skutečné náklady firemních procesů? ttjak ovlivňují jednotlivé útvary zisk, cash flow a výkonnost celé firmy? ttna kterých produktech firma skutečně vydělává? ttco stojí a kolik firmě přinášejí její zákazníci? ttco zajímá majitele, banku, management? ttjak posoudit efektivnost investice? Cílová skupina: Cyklus je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí být rovnocennými partnery finančnímu útvaru a porozumět finančnímu řízení firmy. Je vhodný především pro vedoucí pracovníky nebo specialisty nefinančních útvarů, manažery firemních týmů a pracovních skupin, případně další osoby podílející se aktivně na manažerském rozhodování včetně nejnižších úrovní řízení, a také pro majitele, jednatele nebo členy orgánů firem. i Info webinář Využijte možnost zeptat se online garanta cyklu a projektového manažera na vše, co Vás zajímá. Cyklus bude blíže představen a Vaše dotazy zodpovězeny v rámci INFO webináře. tttermín: od 10:00. ttvíce informací pro přihlášení k webináři u projektového manažera cyklu. ttúčast zdarma. Moduly cyklu: Modul 1 Podnikové finance pro nefinanční manažery , Praha Modul 2 Finance a controlling pro nefinanční manažery , Praha Certifikát Bonus pro účastníky cyklu Každý účastník cyklu získá jako bonus úvodní e-learningový kurz z e-cyklu Finance pro nefinanční manažery s názvem Podnikání očima ekonoma. Cenová nabídka Modul Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ing. Iveta Bajgarová Tel.: +420/ Mobil: +420/ Cena pro nečleny Cena pro členy CAFIN Podnikové finance pro nefinanční manažery Kč Kč Finance a controlling pro nefinanční manažery Kč Kč Celková cena cyklu Kč Kč Certifikace Kvalita vzdělávacího cyklu je ověřena nezávislou certifikační autoritou International Education Society (IES). Úspěšní absolventi získávají: ttcertifikát Controller Institutu ttcertifikát IES Podmínky pro získání certifikátu: ttabsolvování všech modulů cyklu ttúspěšné složení závěrečné písemné zkoušky Odborná garance Odborným garantem vzdělávacího cyklu je Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN). Členům CAFIN je na cyklus poskytována sleva 13 %. Více o informací o členství na 4

5 Praktické finance pro nefinanční manažery Modul 1 Podnikové finance pro nefinanční manažery Vše podstatné pro ty, kteří chtějí porozumět Modul 2 Finance a controlling pro nefinanční manažery Prohloubení znalostí pro ty, kteří chtějí uspět Znalost ekonomických vztahů a principů finančního řízení patří mezi základní znalosti každého manažera a podnikatele. Seminář je ideálním odrazovým můstkem pro neekonomy, kteří chtějí vstoupit do světa financí a podnikové ekonomiky. ttpřes osobní hospodaření k pochopení ekonomiky podniku ttbilance a základní pohled na aktiva a pasiva ttpeněžní toky a časová hodnota peněz ttfinanční páka ttkapitálové zhodnocení vs. Cash Flow ttinvestování a rozložení rizik ttúčetní výkazy druhy, význam, struktura ttrozvaha ttvýsledovka ttcash Flow ttúčetní výkazy zdroj informací o hospodaření podniku ttfinanční analýza ttfinanční ukazatele (rentabilita, zadluženost, likvidita) Rozšíříme Vaše znalosti získané na modulu 1. Naučíme Vás vedle Vám vlastního odborného aspektu vnímat a vyhodnotit i ekonomický dopad Vašich rozhodnutí. Na svůj podnik se pak budete umět dívat s nadhledem a ve správných souvislostech. ttúspěch v podnikání pohled manažerů vs. pohled účetních ttzjištění hospodářského výsledku ukázka na obchodním případu ttcash-to-cash cyklus ttúčetnictví k čemu slouží a jak funguje ttukazatele ziskovosti a jejich význam ttebit, EBITDA, hrubá marže, krycí příspěvek ttsouvislosti s Cash Flow ttživotní cyklus investice, účetní a manažerské odpisy ttstřediskový, procesní a projektový pohled na výkonnost ttrozpočty a kalkulace ttstrategické a operativní plánování (budget, forecast) Co je cílem tohoto modulu? Účastníci porozumí tomu, co a proč se v podnikových financích děje, jaké úkoly plní finanční útvary a jaký je jejich význam. Stanou se poučenými a aktivní součinnost poskytujícími partnery pro finanční oddělení. Co je cílem tohoto modulu? Účastníci se naučí vidět za svými rozhodnutími finanční aspekty. Dozví se k čemu je controlling, naučí se ekonomické znalosti a controlling používat ke svému užitku. Stanou se kvalifikovanými uživateli získaných ekonomických znalostí. Jednoduše řečeno, naučíme Vás ekonomicky myslet. Ing. Vojtěch Kostiha, MBA specialista prezidenta Skupiny Metrostav, Metrostav a. s. RNDr. Tomáš Nekvapil ředitel divize poradenství, Controller Institut , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 5

6 Finance pro nefinanční manažery interní formou Řešení na míru Ekonomické semináře pro nefinanční manažery rádi připravíme také na míru podle Vašich potřeb. Vždy věnujeme velkou pozornost přípravné fázi semináře či celého vzdělávacího projektu. S klientem se raději vícekrát setkáme, aby zacílení bylo co nejpřesnější. Ekonomické vzdělávání nefinančních manažerů obvykle doplňujeme účelně vybranými tréninky manažerských dovedností. I v této oblasti dokážeme plně vyhovět Vašim potřebám. Využijte individuální konzultace zdarma Sjednejte si informační schůzku s naším zástupcem a zjistěte, v čem Vám můžeme pomoci. Jan Piskač Tel.: GSM: Hodnocení účastníků Spokojenost účastníků nás vždycky potěší. Stejně tomu bylo i při realizaci interního školení pro nefinanční manažery ve společnosti ČEZ. Pan Nekvapil přednášel velice poutavě a srozumitelně. Využil též grafického znázornění, na všechny dotazy odpovídal svižně a s úsměvem. Jeho projev byl přátelský a úroveň vysoce odborná. Se školením pod jeho vedením jsem byla velmi spokojená. Lepší to snad nemohlo být! Lektor p. Nekvapil byl skvělý. Nebyla to jen suchá teorie, ale uměl dát věci do souvislosti vč. příkladů z praxe (jiný úhel pohledu). Z mého pohledu celkově jedno z nejlepších školení, jaké jsem absolvoval. Skutečně naplněné informacemi, přehledné, výborný prezentátor. Zaměřeno dle mého původního předpokladu. Lektor nás seznámil s průběhem kurzu Finance pro neekonomy II., který navazuje. Myslím, že by bylo vhodné sloučení obou kurzů a jejich absolvování bez většího časového odstupu. Zcela určitě využiji poznatky ve své práci. Pojmy a problémy, se kterými se běžně setkávám, mi byly do značné míry objasněny. Konkrétně jde například o orientaci při práci s rozvahou (vím, jak se sestavuje a co se za čísly skrývá) nebo aplikaci ukazatelů finanční analýzy. Tyto dovednosti jsou součástí mojí práce a dosud jsem o nich neměl tak komplexní a jistý přehled. Výborný lektor, odborník a zároveň schopný zaujmout, přivítala bych další kurzy jím vedené. Lektor na svém místě. Lektor byl profesionál a nad rámec očekáváného výkladu uváděl příklady z praxe včetně konkrétních věcí, na které si dát pozor nebo postřehů, které člověk nabývá jen zkušeností. Je skvělé, že nám lektor poskytnul kontakty, jak sám říkal na kurz s doživotní zárukou, s tím, abychom jej kdykoli kontaktovali s jakýmkoli dotazem k náplni kurzu. Tuto možnost určitě využiji. Rozvojový program nefinančních manažerů ve formě firemního projektu jsme realizovali například pro tyto klienty: 6

7 Real Business Byznys to je hra! A co je Real Business? Real Business představuje deskový simulátor, který účastníkům představí podnik z pohledu finančních manažerů a majitelů firem. Je určen firmám, které si uvědomují, že finanční povědomí chcete-li přístup dobrého hospodáře nepatří jen do finančních útvarů, ale je neodmyslitelnou součástí kvalifikace specialistů, teamleaderů a manažerů. Cílem tohoto tréninku je ukázat manažerům neekonomům formou hry souvislosti mezi firemní strategií, obchodem, investicemi a finančním řízení firmy. Je vhodný zejména pro podnikové týmy, tedy jako interní trénink. Trénink je obvykle rozložen do 2 dnů a může se jej zúčastnit 6 24 osob. znalosti Dá Vám trvalejší podnikatelského myšlení Dá Vám více Z hodnocení účastníků: Dá Vám více empatie Dá Vám více individuální reflexe Ukázka simulátoru u Vás ZDARMA Nechte si simulátor předvést u Vás ve firmě a posuďte, zda může být přínosem pro Vaše zaměstnance a týmy! První den tréninku ttvysvětlení techniky práce se simulací a definice 1 zadání ttnávratnost investovaných prostředků jako ústřední cíl podnikání a odpovědnost finančního manažera vůči vlastníkovi ttkrátkodobý oběh peněz firmou a jeho optimalizace ttfinanční výkazy a hodnocení výkonnosti firmy ttdlouhodobý oběh peněz firmou, vliv investiční činnosti na výkonnost firmy ttřízení firmy v podmínkách stagnujícího trhu a vytváření postoje jednotlivých manažerských týmů k rizikům a příležitostem ttsimulace řízení podniku období 1 4 Druhý den tréninku ttreflexe prvního dne: Konzervativní vs. agresivní strategie řízení dopady a projevy ve finanční stabilitě a výkonnosti firmy pro vlastníky ttsimulace řízení podniku období 5 10 ttřízení firmy na rostoucích trzích, cenová konkurence a spodní hranice ceny ttidentifikace a eliminace úzkých míst v procesu tvorby přidané hodnoty ttplánování Cash Flow ttoptimalizace financování z hlediska nákladů ttzávěrečná reflexe: Co vše je třeba mít ve firmě pod kontrolou, co šlo dobře, co byste příště dělali jinak, kritické faktory úspěchu v podnikání 2 Každý z účastníků jistě potvrdí, že nejatraktivnější z celého kurzu je závěrečná simulace hra na finanční řízení firmy. Zde každý z posluchačů projeví a vyzkouší svoje znalosti. Jedná se o obdobu známé deskové hry Monopoly. Simulace je sice zjednodušeně, ale přitom velmi věrně a realisticky upravená na napodobení finančních toků jakousi běžnou firmou. Simulace jednak dává dostatečný prostor pro rozhodování a současně dává jasně najevo, jaké jsou následky všech našich rozhodnutí. Jaký mohou mít vliv na ekonomiku firmy. Miroslav Jeníček, EvoBus Bohemia s. r. o. Kontaktní osoba: Ing. Daniel Báča Tel.: +420/ Mobil: +420/ více na

8 Manažerské tréninky Síla pozitivního myšlení Umění vytvářet si efektivnější realitu Komunikace změn a nepopulárních opatření s využitím neurolingvistického programování NOVINKA Stalo se Vám někdy, že ať děláte, co děláte, stále nemůžete změnit některé nepříjemné situace a vztahy? Máte dojem, že se některé situace ve Vašem životě stále opakují dokola? Při vnímání světa kolem sebe jsme ovlivněni starými stereotypy myšlení. Způsobem, jakým myslíme, si vytváříme vlastní realitu. Pokud objevíte nefunkční a již nepotřebné stereotypy svého myšlení a dokážete je změnit, budete se cítit lépe a vytvoříte si efektivnější a spokojenější vlastní realitu. ttpozitivní myšlení ttschéma pozitivního myšlení ttco všechno kolem sebe ovlivňujeme ttsíla lidských myšlenek ttjak funguje náš mozek různé mozkové frekvence ttvnitřní a vnější místa Vaší kontroly ttpříznaky úspěšnosti ttzákon akce a reakce ttrovnováha vnímání, myšlení a chování ttbariéry a jejich zdroje ttsebeúcta ttpředsudky a falešné myšlenkové vzorce ttúčinná práce s cíli ttcíle a priority ttživotní hodnoty a jejich ovlivnění ttpozitivní vnímání času ttpraktické programování cílů NOVINKA Neurolingvistické programování (NLP) vychází z předpokladu, že kognitivní funkce a tedy i myšlení jsou verbálně programovatelné. Jak vlastnost centrální nervové soustavy užitečně využít při komunikaci nepopulárních opatření a jaké jazykové prostředky v návaznosti na smyslové analyzátory volit, Vám poradíme na tomto semináři. ttprincipy NLP a návaznost na výzkumy Miltona Ericksona ttsomatický syntax jako generátor libého prožitku návaznost na směřování na ne-problém ttfunkce prožitku v nevědomí pro otevření filtrů do vědomí řešitelský přístup ttlogické úrovně v procesu komunikace podle Gregory Bacona ttkotvení a roztroušené sugesce jako nástroje generování libého prožitku ttpraktická ukázka využití kotev v průběhu komunikace změny ttukázky využití roztroušených sugescí pro přijetí změn ttreprezentační systémy a volba jazykových prostředků dle NLP typologie ttvnitřní modalita myšlenek podle pohybu očí u individuálních intervencí Ing. Radka Loja, FCCA auditorka, lektorka, terapeutka PhDr. Ivo Spilka certifikovaný systemický kouč, vedoucí oddělení vzdělávání, Český rozhlas , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 8

9 Manažerské tréninky Sebepoznání metodou osobnostní typologie s Michalem Čakrtem Change Management jako řízení myšlení lidí v průběhu změn aneb Jak pracovat s týmy jako s živými systémy NOVINKA Sebepoznání manažera vychází z poznání, že ten, kdo chce řídit ostatní, musí v prvé řadě a především poznat sám sebe, umět díky tomu i sám sebe řídit a lépe se ovládat. Během tohoto kurzu budou mít účastníci příležitost lépe se sami se sebou seznámit. Budou schopni v přátelském a neohrožujícím prostředí zhodnotit své přednosti i ty stránky, které mohou vyžadovat další rozvoj. Toho dosáhneme prostřednictvím dnes celosvětově nejpoužívanější jungovské osobnostní typologie. Účastníci zjistí, jaký je jejich vlastní osobnostní typ a co z něj vyplývá pro jejich manažerskou práci. ttproč jsou lidé odlišní a proč nám vadí, že ostatní nejsou jako my ttjak pracuje naše mysl ttpřijímání informací co vnímáme a co jde mimo nás ttzpracovávání informací co je pro nás důležité a co vypouštíme ttkognitivní styl manažera jak se rozhodujeme ttstyl řízení na co se hodíme a čemu bychom se měli vyhnout tttemperament a preferovaný styl vedení lidí ttmanažerské typy a jak je poznat ttsilné stránky a slabá místa co s nimi? ttmůžeme změnit svou osobnost? ttsvé okolí začínáme měnit u sebe ttživotní cyklus a dynamika osobnostního typu ttmanažerské temperamenty jak se chováme NOVINKA Change Management je v procesním řízení chápán jako cílový stav robustnosti procesu, kdy se proces jeví nejen jako předvídatelný, ale i samoopravující se. Každý leader, který vede svůj tým k neustálému procesnímu či provoznímu zlepšování, se musí zabývat nejen procesními změnami, ale také změnami chování lidí. (Ne)přijetí změn lidmi často rozhoduje o celkovém výsledku úspěšného dokončení změn. tt3 pohledy na change management procesní, behaviorální, systemický výhody a omezení jednotlivých přístupů ttvlastnosti živých systémů, které lze zužitkovat při prosazování změn ttfáze změn a role leadera v jednotlivých fázích ttkomplexita a význam jejího zvyšování a snižování při komunikaci, překryv kontextů při hledání smyslu opatření ttčlenství a organizující téma jak vytvořit nové organizující téma ze zadání zadavatele ttvyhlášení změny strategie, jak pertubovat skupinu, leadership jako funkce systému, strukturální intervence ttsouvislost role problém (podnět) jako základní sada otázek leadera změny pro účastníky / realizátory změny ttkonstruování řešení na principu výjimek problému resp. neproblému, de Shazerův na řešení orientovaný přístup jako východisko ttkognitivní restrukturalizace jako nástroj práce s emocemi jako produktem myšlení pro motivaci k přijetí nepopulárních opatření ttukázky z praxe PhDr. Michal Čakrt odborník v oblasti mezinárodního managementu a vrcholového vedení PhDr. Ivo Spilka certifikovaný systemický kouč, vedoucí oddělení vzdělávání, Český rozhlas , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 9

10 Manažerské tréninky Vůdcovství a systémové myšlení s Markem Šustou Vyjednávání s dodavateli Trénink vyjednávacích technik pro dosažení maximálního prospěchu Bez osvojení si systémového myšlení nelze pochopit leadership. Nelze pochopit, co dělá, jak to vlastně dělá, a konečně to ani nelze úmyslně a promyšleně dělat. Cílem kurzu je pochopit, co je systémové myšlení a jak je užitečné, ne-li nezbytné, pro dosahování mimořádných úspěchů (nejen) v profesi. Umět aplikovat systémový přístup ve vlastní praxi. Během tréninku budeme řešit reálné životní problémy a budeme k tomu používat nástrojů systémového myšlení. První den se seznámíme se světem systémového pohledu na vůdcovství, druhý den se pokusíme o řešení vlastního zadání z praxe účastníků. ttpojem komplexní systém, holon ttnelinearity a vynořující se charakteristiky ttomezení analytického přístupu ttobecné charakteristiky holonů ttevoluce komplexních systémů, holoarchie ttdynamika a rozvoj jednotlivce, společnosti, manažerského myšlení ttsystémová koevoluce, tendence v systémové koevoluci tttechnika kauzálních smyček ttdynamika komplexních systémů ttpřesun dominance ttpředstavení různých moderních nesystémových teorií, které se snaží vysvětlit, jak leadership vzniká ttleadership, jako vynořující se charakteristika komplexního systému ttleadership, jako síla působící na komplexní systém a transformující jeho stav Vyjednávání je jednou z klíčových aktivit nákupčích. Projdeme jednotlivé techniky vyjednávání od definice procesu komunikace až ke cvičením pro Vaši každodenní praxi. Pokročilejší techniky budou trénovány na případových studiích. Seminář je interaktivní a jeho základ tvoří prostor pro komunikaci formou diskuze a tréninku. ttvyjednávání v nákupu ttfunkce nákupu a nákupčího ve firmě ttdodavatel: soupeř, oběť nebo partner? tttřídění dodavatelů podle jejich role ve strategii nákupu a z toho plynoucí síla vyjednávací pozice ttvyjednávání jako proces hledání společného zájmu ttrozdíl mezi pozičním a principiálním vyjednáváním ttzdroje síly vyjednavače odstranění obav, trémy, nejistoty, nabytí jistoty a suverenity při vyjednávání ttanalýza potřeb a stanovení cílů před obchodním jednáním ttfáze vyjednávání a jejich význam pro dosažení cílů ttnutnost důsledné přípravy na jednání ttprůběh samotného vyjednávání, 3 fáze vyjednávání ttuzavření dohody a následné kroky ttslepé uličky ve vyjednávání ttpříčiny nedohody, odblokování zablokovaného jednání Marek Šusta PROVERBS a. s. Ing. Tomáš Raška nezávislý lektor v oblasti rozvoje osobnosti , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 10

11 Tréninky v anglickém jazyce Business English Key Words Vocabulary and phrases in the world of business and finance Professional Business Presentations in English Create and deliver professional business presentations in English The two day course provides non English speakers with the vocabulary and phrases needed in the world of business and finance. Step by step you will learn how to communicate numbers, deal with confusing business idioms, talk about finance and taxes and gain understanding of commercial legal terms. ttsaying Numbers ttdealing with percents and decimals ttprice quotes and exchange rates ttbusiness Key Words ttbusiness verbs and adjectives ttbusiness words formation ttaccounting Documents ttaccounting statements ttaccounting closure ttenglish for Finance ttbusiness and Personal Taxation ttypes of taxation ttevasion and avoidance of taxation ttax incentives and subsidies ttcorporate Law ttparties to the agreement and transaction ttlanguage of disagreement and dispute The one day course provides participants with the vocabulary and skills to create and deliver professional business presentations in English. Whether it is sales, costs, economic results, projects or progress you need to report on, we will provide you with knowledge that will enable you to perform with confidence and style. ttmaking a Start ttintroducing yourself and your presentation tthe outline and structure ttclarity and effective communication ttlinking the Parts ttpresentation Workshop Part I ttintroduction and outlining of your presentation ttuse of voice and positive language ttthe Art of Visuals ttdescribing trends, charts, and graphs ttvisuals checklist ttfinishing Off & Question Time ttsignalling to the end ttquestions strategy ttpresentation Workshop Part II ttcommenting on visuals ttputting it all together checklist Ing. Vojtěch Kostiha, MBA specialista prezidenta Skupiny Metrostav, Metrostav a. s. Ing. Vojtěch Kostiha, MBA specialista prezidenta Skupiny Metrostav, Metrostav a. s , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH , Praha Členové CAFIN: Kč bez DPH, ostatní: Kč bez DPH 11

12 Znáte již finanční web pro NEFInanční manažery? Controller Institut, Contrast Consulting Praha, spol. s r. o. Vladimírova 12, Praha 4, tel.: +420/ , fax: +420/ Bezplatná zákaznická linka:

Katalog vzdělávání jaro 2015

Katalog vzdělávání jaro 2015 Katalog vzdělávání jaro 2015 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností CERTIFIKOVANÉ CYKLY SEMINÁŘE A TRÉNINKY WEBINÁŘE KONFERENCE E-LEARNING INTERNÍ ŠKOLENÍ Vzdělávací cyklus Praktické

Více

Katalog vzdělávání jaro 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností

Katalog vzdělávání jaro 2014. Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností Katalog vzdělávání jaro 2014 Finance pro nefinanční manažery Tréninky manažerských dovedností Obsah Úvodní slovo.... 3 Praktické finance pro nefinanční manažery.... 4 Manažerské tréninky... 6 Real Business...

Více

Pravidla a best practice účinného controllingu

Pravidla a best practice účinného controllingu Diplomovaný controller Pravidla a best practice účinného controllingu Cílem tohoto cyklu je objasnit souvislosti, vysvětlit principy a pomoci zvládnout praktickou aplikaci moderních metod controllingového

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING

Expert na systemický koučink a přístup POZVÁNKA. JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING POZVÁNKA JCI Hospodářští junioři Jihočeského kraje A SPOLEČNOST BCF S.R.O. VÁS SPOLEČNĚ ZVOU NA NA PŘEDSTAVENÍ MODULU OBORU PEROFRMANCE TUNING KOUČOVÁNÍ V ROLI MANAŽERA - KOUČOVACÍ PŘÍSTUP ZAŽÍVÁTE SE

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Koučink - bohatství v lidech

Koučink - bohatství v lidech Koučink - bohatství v lidech Coaching Wealth in People (CWIP) 1 Výcvik v koučinku Koučink bohatství v lidech Kurz koučinku Koučink bohatství v lidech ( Coaching Wealth in People, CWIP) je ucelený výcvik

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Katalog vzdělávání podzim 2014

Katalog vzdělávání podzim 2014 Controller Institut Vzdělávací cykly Katalog vzdělávání podzim 2014 Finance & Controlling Excelentně s Excelem Zakázkové projekty Online vzdělávání Odborné semináře 1 Obsah Odborné semináře Vzdělávací

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B Ing. Jan Doležal, Ph.D. 2 Ředitel a jednatel PM Consulting s.r.o. IPMA level B (senior projektový manažer) PMI Project Management Professional

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc

Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc 11. 12. 3. 2015 Vyjednávaní pro neobchodní pozice For Business Excellence aneb od zítřka už vždy získám z jednání s kolegy víc Často se mi stává, že si po jednání řeknu: Zase mě oškubali, zase jsem zbytečně

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Cash flow a Treasury Management

Cash flow a Treasury Management Vzdělávací cyklus Cash flow a Treasury Management Řízení a plánování cash flow Úkoly, organizace a nástroje Treasury Managementu Treasury Risk Management a spolupráce s finančními institucemi Přehled nejlepší

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

Zajištění proti exportním rizikům MSP

Zajištění proti exportním rizikům MSP 0. Výsledky průzkumu č. 0 AMSP ČR Zajištění proti exportním rizikům MSP AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na zajištění exportních zakázek mezi malými a středními podniky.

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO BANKY A POJIŠŤOVNY

CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE PRO BANKY A POJIŠŤOVNY Management Využití IT Accounting Finance Controlling Controllingová akademie Ucelené vzdělání vedené manažery z praxe a ukončené získáním mezinárodního certifikátu Vzdělávací cyklus CONTROLLINGOVÁ AKADEMIE

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Controllingové vzdělávací cykly

Controllingové vzdělávací cykly Controllingové vzdělávací cykly Projektový manažer Iveta Bajgarová iveta.bajgarova@controlling.cz Tel.: +420/226 211 699 GSM: +420/724 302 410 www.controlling.cz Controllingová akademie představuje 7 denní

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

PERFORMANCE TUNING COACHING

PERFORMANCE TUNING COACHING PERFORMANCE TUNING COACHING PRAKTICKÝ VÝCVIK JE SOUČÁSTÍ PERFORMANCE TUNING ACADEMY na ISBM při Vysoké škole ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4-130 67 Praha Obsah a struktura výcviku PERFORMANCE

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Kariérní systém učitelů MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Obsah příspěvku 1. Očekávání a vize 2. Kariérní cesty KS 3. Standard učitele 4. Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí 5. Atestační řízení

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více