Informace pro cizince žijící na Praze 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro cizince žijící na Praze 14"

Transkript

1 Informace pro cizince žijící na Praze 14 Information for foreigners living in Prague 14 Информация для иностранцев, проживающих в Праге 14 Інформація для іноземців, що проживають в Празі 14 Thông tin cho người nước ngoài sinh sống tại Prague 14 Tato brožura vznikla v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území m.č. Praha 14 za finanční podpory Ministerstva vnitra České Republiky Prosinec 2011 Městská část Praha 14 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14

2 ČESKY Informace pro cizince žijící na Praze 14 Tísňová volání: Hasičský záchranný sbor ČR 150 Zdravotnická záchranná služba 155 Policie ČR 158 Městská policie 156 Mezinárodní linka tísňového volání 112 1

3 ČESKY Vážený pane, vážená paní, brožura, kterou právě držíte, je určena především pro Vás, cizince ze zemí mimo EU, legálně žijící, pracující nebo zdržující se na území městské části Praha 14. Jsme rádi, že jste si pro svůj pobyt vybrali právě naši městskou část, a rádi bychom Vám jej ulehčili prostřednictvím této publikace. Účelem tohoto materiálu je poskytnout Vám základní stručné informace o městské části Praha 14 a usnadnit Vám tak orientaci při řešení Vašich záležitostí. Tento informační materiál naleznete ke stažení také na Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8, Praha 9 tel.: fax.: (pouze zprávy opatřené elektronickým podpisem!) Informační kancelář: , identifikátor datové schránky: pmabtfa Městská část je územní samosprávný celek, který spravuje záležitosti obyvatel žijících na jeho území. Pod správu MČ Praha 14 spadají území Černý Most, Hloubětín, Kyje a Hostavice, kde bylo k hlášeno k pobytu osob. Hranice mezi Prahou 14 a Prahou 9 je souběžná s ulicemi Průmyslová a Kbelská. Statutárním zástupcem městské části je starosta. Městskou část spravuje zastupitelstvo a rada městské části. Všichni zastupitelé zasedající v těchto orgánech samosprávy jsou voleni občany městské části na čtyři roky. Městská část má vlastní majetek a finanční zdroje, se kterými samostatně hospodaří za podmínek stanovených zákonem. Jako městská část Hlavního města Prahy je její postavení oproti městům specifické tím, že určité oblasti hospodaření a správy jsou v pravomoci Hlavního města. Úřad městské části je členěn na odbory, které vykonávají činnosti v rámci státní správy a samosprávy. Bližší informace o činnosti jednotlivých odborů získáte v informační kanceláři úřadu, nebo na webu městské části. Úřední hodiny ÚMČ Praha 14 Všechny odbory Pondělí, středa Informace, podatelna, Czech POINT: Úterý Čtvrtek Pátek Pasy, občanské průkazy, ohlašovna pobytu Úterý Čtvrtek Ověřování Úterý Čtvrtek Pátek

4 Odbory úřadu městské části Praha 14 Kancelář starosty (Oddělení komunikace s občany, Úsek krizového řízení, Úsek kultury a sportu, Informační kancelář) Kancelář tajemníka (informační kancelář a checkpoint) ČESKY Občanskosprávní odbor (ověření podpisu nebo kopie listiny veřejné sbírky, výdej ověřených výpisů z Czech POINTU, nález věci, nahlášení doručovací adresy, atd.) Odbor ekonomiky (Místní poplatky za lázeňský a rekreační pobyt, za provozovaný výherní hrací přístroj, ze psů, ze vstupného, a z ubytovací kapacity, povolení provozu výherních hracích automatů) Odbor právní a matriční (přestupky, matriční události narození, manželství, registrované partnerství, úmrtí, apod.) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (plní úkoly uložené obci III. stupně na úseku sociálně- právní ochrany dětí, poskytuje poradenství rizikovým skupinám obyvatel, vykonává veřejné opatrovnictví občanům omezeným nebo zbaveným způsobilosti k právním úkonům, a provádí sociální šetření ve spolupráci s Úřadem práce České republiky) Odbor školství (zabezpečuje v souladu se školským zákonem úkoly samosprávy ve vztahu k mateřskýma a základním školám a státní správu obce III. stupně v oblasti školství) Odbor životního prostředí (Povolení ke svodu zvířat, vydání loveckého lístku, vydání rybářského lístku) Odbor výstavby a dopravy (územní rozhodování, povolení stavby, apod.) Živnostenský odbor (registrace živnostenského podnikání, kontrola plnění registrace živnostníků, apod.) Jmenný seznam včetně telefonického spojení dostupný na: 3

5 ČESKY Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Na tomto místě můžete získat zejména výpisy z různých registrů Z veřejných evidencí (neprokazuje se totožnost) Obchodní rejstřík - IČ subjektu Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele / fyzické osoby Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví Z neveřejných evidencí (prokazuje se totožnost) z Rejstříku trestů (RT) z Centrálního registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby Tato služba umožňuje každému řidiči získat výpis přehledu svých přestupkových bodů. Pracoviště Czech POINTu: Informační kancelář (přízemí budovy úřadu Bratří Venclíků. 1072) Výpisy jsou zpoplatněny dle platného sazebníku. Příspěvkové organizace Městské části Praha 14 KVIZ Praha 14 Šimanovská 47, Praha 9 Tel.: , Příspěvková organizace KVIZ PRAHA14, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 14 si klade za cíl vytvářet a podporovat volnočasové aktivity v oblasti kultury a vzdělávání. Provozuje kulturní dům v Kyjích, Centrum vzdělávání a veřejného internetu na Černém Mostě a vydává Listy Prahy 14. Také spolupracuje s neziskovými organizacemi na různých projektech a s MČ Praha 14 na kulturních akcích pořádaných městskou částí. Správa majetku Praha 14 a.s. Metujská 907, Praha 9 tel.: fax.: Úřední hodiny: referát bytů, technici, účtárna Pondělí : a Středa : a Správa majetku Praha 14 a.s. spravuje od roku 1997 bytový i nebytový fond městské části Praha 14. V současné době zajišťuje komplexní služby, které zahrnují především opravy bytů a nebytových prostor, ekonomické služby a právní služby. 4

6 Důležité úřady Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu Kontaktní pracoviště Praha 9 Sokolovská 14/324, Vysočany, Praha 9 tel.: fax.: identifikátor datové schránky: w7aznwp Jednotná úřední doba pracovišť Úřadu práce: Pondělí : 8:00 17:00 Úterý: 8:00 13:00 Středa : 8:00 17:00 Čtvrtek: 8:00 13:00 Pátek: 8:00 13:00 (pouze noví uchazeči) ČESKY Úřad práce zajišťuje agendy a činnosti v oblasti zaměstnanosti, z nichž cizinci nejčastěji využívají tyto agendy: vydávání povolení k zaměstnání v ČR zprostředkování zaměstnání vedení evidence volných pracovních míst (http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam) výplata podpory v nezaměstnanosti rekvalifikace Místní příslušnost úřadu práce se při povolení k zaměstnání řídí místem pracoviště. V ostatních agendách se řídí bydlištěm cizince. Kontaktní pracoviště Praha 14 Generála Janouška 844/18, Praha9 tel.: fax.: Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Praha 14 zajišťuje agendy výplaty dávek rodinám s dětmi (státní sociální podpora), osobám s nedostatečným příjmem (pomoc v hmotné nouzi) a osobám se zdravotním postižením. Podmínky jsou také dostupné na Následuje stručný výčet dávek. Dávky rodinám s dětmi: přídavek na dítě rodičovský příspěvek sociální příplatek příspěvek na bydlení dávky pěstounské péče porodné pohřebné Dávky osobám v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc Výhody a dávky osobám se zdravotním postižením mimořádné výhody I., II., a III. stupně příspěvek na péči příspěvek na mobilitu příspěvek na zvláštní pomůcku Občané třetích zemí mají na tyto dávky nárok po splnění zákonných podmínek, zejména podmínky trvalého pobytu. Bližší informace Vám poskytnou pracovníci kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR. 5

7 Zdravotnictví ČESKY Každý cizinec pobývající na území ČR má povinnost být zdravotně pojištěn, přičemž možnost čerpání zdravotní péče závisí do značné míry na typu uzavřeného pojištění a pobytu. Cizinci s trvalým pobytem či uděleným azylem a dále cizinci v zaměstnaneckém poměru jsou ze zákona účastni veřejného zdravotního pojištění, které jim zajišťuje stejnou dostupnost zdravotní péče jako občanům ČR. Ostatní cizinci jsou povinni mít uzavřeno cestovní zdravotní pojištění na dobu pobytu na území. Rozsah zdravotní péče, na kterou má cizinec v tomto případě nárok, se řídí podmínkami sjednanými se zdravotní pojišťovnou. Péče, která není zahrnuta ve sjednaném zdravotním pojištění, podléhá přímé úhradě ve zdravotnickém zařízení. Následuje seznam některých zdravotnických zařízení na Praze 14. Poliklinika Černý Most ( Parník ) Gen. Janouška 902, Praha 9 Černý Most Poliklinika Bioregena, s.r.o. Kyje Vajgarská 1141, Praha 9 - Kyje tel.: Poliklinika a klinika GynCentrum Hloubětínská 3/13, Praha 9 - Hloubětín Ambulantní služby: Po Pa So - akutní případy Recepce (možnost objednání) Lékařská služba první pomoci (LSPP) Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2, Praha 8 Libeň (vchod z ulice Bulovka) Pro děti: Pro dospělé: , Ordinační hodiny: Pro děti: Po Pá: 16:00 07:00 Pro dospělé: Po Pá: 19:00 07:00 Soboty, neděle a svátky: nepřetržitě V areálu nemocnice se nachází také lékárna s nepřetržitým provozem. ( ) Ordinace soukromých lékařů a zdravotníků Viz na webu MČ Praha 14: Seznam lékáren 6

8 Školství Všechny děti žijící na území ČR mají právo na bezplatné základní vzdělání, a zároveň povinnost devítileté školní docházky, stanovenou zákonem. Povinná školní docházka přitom začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Ke školní docházce přihlašují dítě jeho zákonní zástupci v době zápisu od 15. ledna do 15. února roku, v němž ji má dítě zahájit. Pokud dítě neplní povinnou školní docházku, hrozí zákonným zástupcům dítěte sankce. ČESKY Základní školy (ZŠ) ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín Tel: ZŠ Chvaletická 918, Lehovec Tel: ZŠ Gen. Janouška 1006, Č.M. II. Tel: , ZŠ Vybíralova 964/8, Č. M. II. Tel: , , ZŠ Bratří Venclíků 1140, Č.M. I. Tel: , ZŠ Šimanovská 16, Kyje Tel: Mateřské školky (MŠ): MŠ Korálek Bobkova 766, Č. M. II. Tel: MŠ Sluníčko Gen. Janouška 1005, Č. M. II. Tel: MŠ Obláček Šebelova 2/874, Č. M. II. Tel: MŠ Vybíralova 968/4, Č. M. II. Tel: , MŠ Vybíralova 967/6, Č. M. II. Tel: MŠ Chvaletická 917/1, Lehovec Tel: MŠ Kostlivého 1218, Jahodnice Tel: Odloučené pracoviště MŠ Kostlivého MŠ Osická 454, Kyje Tel: MŠ Paculova 1115/12, Č.M. I. Tel: , MŠ Štolmířská 602/4, Hloubětín Tel: Odloučené pracoviště MŠ Štolmířská MŠ Šestajovická 253/17, Hloubětín Tel: MŠ Zelenečská 500, Hloubětín Tel: Odloučené pracoviště MŠ Zelenečská MŠ Sadská Hloubětín Tel:

9 Volný čas: ČESKY Dům dětí a mládeže Praha 9 Generála Janouška 1060 Praha 14 Černý Most Tel: , Knihovna pro dospělé a děti Hloubětín Poděbradská 489, Praha 9 - Hloubětín Tel: Knihovna se nachází na galerii obchodního domu Hloubětín (nad Penny Marketem). Nízkoprahový klub a rodinné centrum Jahoda Vybíralova 969/2, Praha 14-Černý Most Tel: Komunitní centrum Motýlek (centrum denních služeb pro děti se zdravotním postižením, mateřské centrum, nízkoprahový klub) Vlčkova 1067, Praha 14 Černý Most Tel: Knihovna pro dospělé a děti Černý Most Generála Janouška 1060, Praha 9 - Černý Most Tel: bezbariérový přístup Pojízdná knihovna Černý Most (bibliobus č.2) Funguje po celý rok kromě školních prázdnin. Čtenáři mají k dispozici knih - beletrii, naučnou a dětskou literaturu, časopisy, dva PC s internetem i bezbariérový přístup. Jízdní řád dostupný na Nevládní neziskové organizace zabývající se poradenstvím pro cizince na Praze 14 a okolí V České republice funguje mnoho neziskových organizací (firem), které poskytují odbornou a kvalifikovanou pomoc a podporu cizincům při řešení jejich životních situací. Tato pomoc je poskytována bezplatně, protože tyto organizace jsou financovány státem, Evropskou unií, z darů fyzických a právnických osob a dalších zdrojů. Následuje neúplný seznam organizací, na které se můžete obrátit. Farní Charita Kyje Maňákova 754, Praha 9 Černý Most Kurzy českého jazyka, pracovní poradenství, volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi. Tel: Organizace pro pomoc uprchlíkům Kovářská 4, Praha 9 (u stanice metra Českomoravská) Právní a sociální poradenství, kurzy ČJ Tel: , In-báze Berkat Legerova 50, Praha 2 Bezplatné sociální, pracovní, právní a psychologické poradenství, asistenční služby, volnočasové aktivity, tlumočnictví Tel.: , Centrum pro integraci cizinců Kubelíkova 55, Praha 3 - Žižkov Sociální a pracovní poradenství, kurzy ČJ Tel.: Poradenství Vzdělávání

10 Prosinec 2011 Městská část Praha 14 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 324 s. KATALOGIZACE V

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více