Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová, ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/2012 0

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole... str Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Údaje o školské radě 1.6 Materiálně-technické podmínky školy 1.7 Cíle, úkoly a podmínky výchovně vzdělávací práce 1.8 Údaje o občanském sdružení při škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy..str Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy... str Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 3.6 Nepedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol str Zápis k povinné školní docházce 4.2 Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích a průběhu vzdělávání žáků. str Přehled žáků a dětí podle obcí 5.2 Seznam tříd a třídních učitelů 5.3 Přehled výsledků vzdělávání žáků a údaje o zameškaných hodinách 5.4 Výsledky srovnávacích testů 5.5 Údaje o integrovaných žácích 5.6 Přehled celoškolních a třídních projektů 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů...str Údaje o dalším vzdělávání pedag. pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy...str Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Spolupráce školy a dalších subjektů 8.2 Významné akce školy 8.3 Environmentální výchova 8.4 Zájmové vzdělávání 8.5 Účast žáků školy v soutěžích 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a o dalších kontrolách..str Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů... str Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů. str Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.str Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery... str Základní údaje o hospodaření školy...str.31 Zvláštní příloha: Výroční zpráva o činnosti MŠ Křižanov...str.35 Výroční zpráva byla zpracována podle 11 a 12 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) a podle 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb.v platném znění. Školská rada schválila dne: 11.října 2012 Podpis předsedkyně Školské rady: Ing. Gabriela Vávrová,.. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/2012 1

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace adresa školy U Školy 321, Křižanov právní forma příspěvková organizace IČO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Hana Koudelová zástupce ředitele: Mgr. Radek Širhal kontakt tel.: , www: zskrizanov.cz 1.2 Zřizovatel název zřizovatele Městys Křižanov adresa zřizovatele Benešovo náměstí 12, Křižanov kontakt tel.: fax: Součásti školy IZO Kapacita plánovaná Naplněná kapacita 2011/2012 stav k Mateřská škola dětí 88 dětí Základní škola žáků 279 žáků Školní družina žáků 90 žáků Školní jídelna žáků 176 žáků, 24 zaměstnanců Školní jídelna -výdejna dětí 88 dětí 1.4 Základní údaje o součástech školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina Školní jídelna MŠ-výdejna x 88 x Školní jídelna ZŠ x zaměstnanců ZŠ a MŠ x 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení Členové školské rady 1. Ing. Gabriela Vávrová, předsedkyně za rodiče 2. Bc. Jiří Špinar za rodiče 3. Jiřina Sýkorová za zřizovatele 4. Stanislav Tvarůžek za zřizovatele 5. Mgr. Iveta Doležalová za pedagogy 6. Mgr. Monika Bártová za pedagogy Školská rada je poradním a výkonným orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy, zástupcům zřizovatele a dalším osobám podílet se na správě školy. V letošním školním roce proběhly dne 24. listopadu 2011 volby do Školské rady. Volební období výše uvedených členů je tříleté. ŠR se sešla v tomto školním roce celkem 3x, a to , a , kdy schválila nový Školní a Klasifikační řád školy. Zápisy Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/2012 2

4 z těchto setkání jsou zveřejněny na webových stránkách školy /www.zskrizanov.cz/. 1.6 Materiálně-technické podmínky školy Charakteristika školy: Naše škola je úplnou základní školou a je postavena ve velmi rozsáhlém přírodním areálu (budova školy zaujímá rozlohu m2, skleník 149 m2, ostatní plocha včetně školního hřiště m2). V budově prvního stupně jsou umístěny šatny 1.stupně, třídy ročníku, školní družina a 2 učebny výpočetní techniky, z nichž jedna je vybavena interaktivní tabulí. Ve druhé budově jsou v přízemí prostory pro mateřskou školu, třídy 5. a 6.ročníku, šatny pro 2.stupeň, jídelna, cvičná kuchyňka, tělocvična. V patře jsou umístěny třídy 7. 9.ročníku, odborné učebny, školní knihovna, sborovna. Odborné učebny / zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, výtvarné výchovy / slouží zároveň jako kmenové třídy. Samostatnou učebnou je učebna chemie, učebna s IAT, 2 počítačové učebny a učebna jazyků, kde jsou zabudována sluchátka pro 20 žáků. Tělocvična kapacitně nepostačuje, nemá dostatečné zázemí ( chybí šatny a skladovací prostory pro nářadí, sociální zázemí je rovněž nevyhovující). Pro výuku předmětu praktické činnosti se zaměřením na domácnost máme zařízenou odbornou učebnu s kuchyňským vybavením, které je velmi zastaralé. Učitelé mají své zázemí v moderní sborovně a dále v kabinetech, které postupně vybavujeme počítači. Ve škole jsou 3 oddělení školní družiny, z toho jedno oddělení je v kmenové třídě ZŠ. Provoz školní družiny je od 6:10 do 7:05 hod a od 11:00 do 15:40 hod. Mateřská škola má 4 oddělení. V 1. oddělení /Kuřátka/ bylo 17 nejmenších dětí, 2. oddělení /Berušky/ navštěvovalo 26 dětí, ve 3.oddělení / Žabičky/ bylo 21 dětí a ve 4. oddělení /Motýlci/ bylo 24 dětí. Provoz mateřské školy je od 6:15 do 15:45 hodin. Ke školce patří dále šatny, 1 ložnice, 1 odpočívárna, 3 umývárny, kancelář vedoucí učitelky MŠ, kabinet, jídelna s výdejnou a zahrada s průlezkami a 2 pískovišti. Obědy i svačinky připravuje pro děti MŠ kuchyň ZŠ. U školy je rozlehlý školní pozemek s nevytápěným skleníkem, kde realizujeme vyučování volitelných předmětů pěstitelství a pracovní činnosti, výpěstky jsou používány ve školní kuchyni. Na pozemku je školní hřiště, není však zcela vyhovující, proto je k výuce tělesné výchovy, hlavně pokud jde o atletiku, využíváno i hřiště místního fotbalového klubu. Školní kuchyně vaří denně asi 300 obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ, děti z MŠ Křižanov a také pro ZŠ a MŠ Dobrou Vodu. Nařízením ředitelky školy byl v září 2011 zrušen výběr ze dvou jídel, poněvadž ŠJ měla problémy s plněním tzv. sběrného koše a měla dle protokolu ČŠI sjednat nápravu ( šetření ČŠI v červnu 2011). Vařením jednoho jídla ŠJ již celý školní rok výživové normy bez problémů plnila. Opět jsme se zapojili do projektu Ovoce do škol, kde 1x za měsíc dostávají všechny děti 1. stupně zdarma ovoce či zeleninu. Změnili jsme způsob výdeje. Ovoce si děti vybíraly z nápojového automatu, kde si rovněž mohou zakoupit i školní dotované mléko, cereální tyčinky, ovocné nápoje. Technický stav budov a opravy Hlavní budova školy byla postavena již před 59 lety a uvedena do provozu , proto potřebuje neustálé opravy. Potřebovali bychom budovu zateplit a rovněž opatřit novou fasádou. Již delší dobu nefunguje automatická regulace topení, proto musíme topit ručně. V rámci vestavby dalšího oddělení MŠ a přestavby vestibulu školy bylo instalováno v hlavních prázdninách šk. roku 2010/2011 do těchto prostor podlahové vytápění, které je však bez samostatného kotle, což nese za následek zvýšení nákladů za energie. Dále bychom potřebovali opravit již delší dobu nefunkční automatickou regulaci topení. Škola se potýká s nedostatkem peněz na provoz. I přesto jsme po dlouhé řadě let zakoupili do školní jídelny nové talíře. Zakoupením průmyslového vysavače a nových úklidových kbelíků jsme zlepšili i podmínky pro úklid školy. Částečně jsme zrekonstruovali dvě první třídy nová výmalba, Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/2012 3

5 výměna vypínačů, byly nainstalovány nové vestavěné skříně, vyměnili jsme umyvadla včetně obkladů, lina a nových věšáků na ručníky, pořídili jsme i velké kobercové nástěnky a na zem položili zátěžové koberce. Třídy jsme rovněž vybavili novým učitelským nábytkem. Z peněz z projektu EU peníze školám jsme zakoupili do těchto tříd nové plně magnetické tabule s pylony. Dále jsme z peněz z tohoto projektu zakoupili 15 nových počítačových sestav, 2 notebooky, interaktivní dataprojektor s tabulí, učební pomůcky a nové učebnice. V tomto školním roce vzniklo i nové logo školy. Jedním ze symbolů moudrosti je kniha, proto jsou v logu 4 na sebe naskládané knihy. Dále byla nutná /po dvou haváriích/ oprava nádrží WC a výměna mřížek u radiátorů. Z hygienických důvodů jsme v prosinci 2011 zakoupili do jídelny MŠ nový nábytek a v době hlavních prázdnin jsme nainstalováním mřížek zajistili odvětrání šatních skříněk žáků 2.stupně. Ve všech třídách 1.stupně je nevyhovující osvětlení. Nechali jsme zpracovat projekt nového osvětlení, jehož platbu zajistil zřizovatel. Z loňského sběru starého papíru jsme žákům 1.stupně pořídili do jednotlivých tříd hry na přestávky, žákům 2. stupně pak profi stolní fotbálek, na který jsme přidali i peníze vybrané z dobrovolného vstupného Akademie školy. Jsou to peníze od rodičů, kterých nebylo málo asi Kč, ze kterých jsme dali podíl i naší MŠ. Rodičům proto za příspěvky mockrát děkujeme. O hlavních prázdninách proběhl ve škole generální úklid, při kterém jsme spolupracovali s pracovníky městyse. Vzali jsme to zgruntu od půdy až po sklepy. Na půdě byl dlouhodobě skladován vyřazený nábytek, což bylo v rozporu s předpisy a na co už dlouho upozorňovali zastupitelé Městyse Křižanov. Dále jsme na půdě nechali nainstalovat osvětlení. 1.7 Cíle, úkoly a podmínky výchovně vzdělávací práce Hlavní úkoly školního roku 2011/12 byly: Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Zajistit optimální podmínky pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě. Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti. Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje. Zlepšit spolupráci a komunikaci se zřizovatelem při řízení ZŠ a MŠ Křižanov. Zapojit žáky, jejich rodiče a hlavně učitele do dění v obci Křižanov. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/2012 4

6 Propagovat a prezentovat ZŠ a MŠ Křižanov jako společnou organizaci v podvědomí široké veřejnosti. Vytvářet příjemné funkční prostředí moderní školy a mateřské školy, ve které se dětem líbí, rády do ní chodí, pracují v ní vzdělaní a motivovaní pedagogičtí pracovníci, s jejichž prací jsou spokojeni nejen žáci, ale i jejich rodiče. Podmínky výchovně vzdělávací práce: Při výchovně vzdělávací práci se snažíme o vhodnou motivaci učiva, používání metod zajímavých pro žáky, projektové vyučování, využívání počítačových učeben a internetu, dataprojektorů. Velmi často používaným prostředkem k výuce se stala Interaktivní tabule a Interaktivní dataprojektor, jejichž prostřednictvím pedagogové pilotovali nové digitální učební materiály, které vytvořili v rámci projektu EU peníze školám. Naplnili jsme tak hlavní cíl projektu Zkvalitnění výuky na ZŠ Křižanov. Podmínky pro výchovně vzdělávací práci jsou závislé na výši finančních prostředků. Prostředky na provoz školy nepostačují na větší opravy. V tomto roce došlo ke zlepšení komunikace se zřizovatelem, který přislíbil pro další období poskytnutí více finančních prostředků určených na opravy staré budovy školy. 1.8 Údaje o občanském sdružení při škole V současné době nepracuje při naší škole žádné občanské sdružení. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Obory základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP ZV ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP ZV Škola pro život, ŠVP ZV Škola pro život, příloha pro žáky s LMP ŠVP PV Žlutá, zelená, červená copak asi znamená? Počet žáků/dětí 278 žáků 1 žák 88 dětí Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/2012 5

7 3. Přehled pracovníků školy ( stav k ) 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 52 Počet učitelů ZŠ 23 Počet vychovatelů ŠD 3 Počet asistentů pedagoga 1 Počet učitelek MŠ 8 Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ 5 Počet zaměstnanců na RD 4 Vedení školy: Mgr. Hana Koudelová ředitelka školy Mgr. Radek Širhal zástupce ředitele, metodik a koordinátor ICT Ekonomický úsek: Marie Rozmarínová ekonomka školy Eva Roušová sekretářka školy Třídní učitelé: 1.A Mgr. Pavla Češková 1.B p. uč. Pavel Psohlavec 2.A Mgr. Michaela Štěpánková 3.A Mgr. Karel Rous 3.B Mgr. Alena Štěpánková 4.A Mgr. Iveta Doležalová 5.A Mgr. Dagmar Kolářová 5.B Mgr. Marcela Matulová 6.A Mgr. Lenka Muchová 7.A Mgr. Ivana Hejtmánková 7.B Mgr. Blanka Kolářová 8.A Ing. Olga Řezníčková 8.B Mgr. Martina Večeřová 9.A Mgr. Dana Špačková 9.B Mgr. Monika Bártová Ostatní učitelé školy: Mgr. Jaroslava Milotová Matematika, Fyzika Mgr. Alexandra Bartošová Výchovný poradce Ing. Anna Madroňová Anglický jazyk, Přírodopis Mgr. Zdeňka Horká Anglický jazyk Mgr. Daniela Širhalová Francouzský jazyk Mgr. Lubomír Bukáček Český jazyk, Občanská výchova, Zeměpis Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/2012 6

8 Školní družina: Radomíra Schmidová vedoucí ŠD Ladislava Jurková Eva Roušová Asistent pedagoga: Jana Musilová Učitelky MŠ: Jana Stehlíková vedoucí učitelka Dana Jarošová Dagmar Mrázková Mgr. Jana Procházková Mgr. Božena Sedláková Jitka Valová, DiS Vendula Skryjová, DiS. Petra Juračková Na RD: Mgr. Leona Pálková (2.st. ZŠ) Mgr. Lenka Bradáčová (2.st. ZŠ) Mgr. Petra Dvořáková (1.st. ZŠ) Věra Horníčková (kuchařka) Ostatní zaměstnanci školy: Zdeněk Navrátil školník Pavla Tomanová vedoucí školní kuchyně Romana Řádková vedoucí kuchařka Marie Flídrová kuchařka Dana Havelková kuchařka Věra Horníčková - kuchařka Stanislava Štursová uklízečka ZŠ Marta Nagyová uklízečka ZŠ Helena Kujalová uklízečka ZŠ Marie Löflerová uklízečka MŠ Jana Kamanová uklízečka MŠ V průběhu školního roku došlo k těmto personálním změnám: Helena Kujalová ukončení pracovního poměru- nastoupila Pavla Kolářová. Věra Dvořáková odchod na MD+RD na tuto pozici byla přesunuta Jana Kamanová z MŠ Po RD nastoupila do MŠ Radka Šiborová. Mgr. Michaela Štěpánková odchod na MD nastoupila Mgr. Marie Ambrožová, kterou pak vystřídala návratem z RD Mgr. Lenka Krátká. Mgr. Marcela Matulová odchod na MD nastoupila Mgr. Ludmila Koudelová. Aj na 2. stupni vyučovala Ludmila Shulli. Jana Musilová ukončení pracovního poměru, na pozici asistenta pedagoga nastoupila Ladislava Jurková Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/2012 7

9 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Škola Jméno Třídni ctví Pracovní zařazení Aprobace ZŠ Mgr. Češková Pavla 1. A učitelka 1.st 1.st.ZŠ ZŠ Psohlavec Pavel 1. B učitel 1.st 1.st.ZŠ ZŠ Mgr. Štěpánková Michaela 2. A učitelka 1.st 1.st.ZŠ ZŠ Mgr. Rous Karel 3. A učitel 1.st 1.st.ZŠ ZŠ Mgr. Štěpánková Alena 3. B učitelka 1.st 1.st.ZŠ ZŠ Mgr. Doležalová Iveta 4. A učitelka 1.st 1.st.ZŠ ZŠ Mgr. Kolářová Dagmar 5. A učitelka 1.st 2.st.ZŠ,Ma-Fy ZŠ Mgr. Matulová Marcela 5. B učitelka 1.st 1.st.ZŠ ZŠ Mgr. Koudelová Hana řed. školy, učitelka 1.st. 1.st.ZŠ, spec. Hv ZŠ Mgr. Muchová Lenka 6. A učitelka 2.st. 2.st. ZŠ, Tv - Vv ZŠ Mgr. Ivana Hejtmánková 7. A učitelka 2.st. 2.st. ZŠ, Ma - Pří ZŠ Mgr. Kolářová Blanka 7. B učitelka 2.st. pedagog volného času, Ov ZŠ Ing. Olga Řezníčková 8. A učitelka 2.st. 2.st. ZŠ, Che - Pří ZŠ Mgr. Martina Večeřová 8. B učitelka 2.st. 2.st. ZŠ, Nj - Hv ZŠ Mgr. Dana Špačková 9. A učitelka 2.st. 2.st. ZŠ, Čj - Ov ZŠ Mgr. Monika Bártová 9. B učitelka 2.st. 2.st. ZŠ, De - Ze ZŠ Mgr. Jaroslava Milotová učitelka 2.st. 2.st. ZŠ, Ma - Fy ZŠ Mgr. Alexandra Bartošová učitelka 2.st. pedagog volného času, Ov ZŠ Mgr. Radek Širhal zástupce ŘŠ, učitel 2.st ZŠ, Nj - Ze - Inf 2.st. ZŠ Mgr. Lubomír Bukáček učitel 2.st. 2.st. ZŠ, Čj - Ov ZŠ Mgr. Zdenka Horká učitelka 2.st. 2.st. Aj ZŠ Ing. Anna Madroňová učitelka 2.st. státní zkouška z Aj ZŠ Mgr. Širhalová Daniela Učitelka 2.st. 2.st. Rj - Fj ZŠ Jana Musilová Asistent pedagoga ZŠ Schmidová Radomíra vychovatelka ŠD DPS - vychovatelství ZŠ Jurková Ladislava vychovatelka ŠD pedagogické - vychovatelství ZŠ Roušová Eva vychovatelka ŠD DPS - vychovatelství MŠ Jana Stehlíková vedoucí učitelka MŠ předškolní pedagogika MŠ Dana Jarošová učitelka MŠ předškolní pedagogika MŠ Dagmar Mrázková učitelka MŠ předškolní pedagogika MŠ Mgr.Jana Procházková učitelka MŠ předškolní pedagogika,1.st.zš MŠ Mgr. Božena Sedláková učitelka MŠ předškolní pedagogika, 2.st ZŠ - Vv MŠ Skryjová Vendula, DiS. učitelka MŠ MŠ Valová Jitka, DiS. učitelka MŠ VOŠ se zaměřením na předškolní pedagogiku DPS - vychovatelství, VOŠ, sociální práce MŠ Juračková Petra učitelka MŠ středoškolské Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/2012 8

10 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Ve školním roce 2011/2012 na škole působilo celkem 35 pedagogických pracovníků. Na 1.stupni učilo 9 učitelů, z toho 1 nekvalifikovaně /aprobovanost 8 z 9/. Na 2. stupni učilo 14 učitelů, z toho 1 bez kvalifikace, neaprobovaně byly vyučovány některé hodiny Čj, Tv, Inf. Ve ŠD pracovaly 3 vychovatelky, všechny mají odbornou kvalifikaci. Asistent pedagoga bez potřebné kvalifikace V MŠ učilo 8 učitelek, z toho 2 bez kvalifikace 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby. Do 30 let let let nad 51 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: Stav k Údaje o nepedagogických pracovnících Jméno pozice úvazek přepočet Marie Rozmarínová ekonomka 40 hodin 1,0 Eva Roušová sekretářka 26 hodin 0,667 Zdeněk Navrátil školník 40 hodin 1,0 Stanislava Štursová úklid ZŠ 40 hodin 1,0 Marta Nagyová úklid ZŠ 40 hodin 1,0 Pavla Kolářová úklid ZŠ 40 hodin 1,0 Marie Löflerová úklid MŠ 40 hodin 1,0 Radka Šiborová úklid MŠ 40 hodin 1,0 Pavla Tomanová Vedoucí školní jídelny 40 hodin 1,0 Romana Řádková Hlavní kuchařka 40 hodin 1,0 Marie Flídrová Kuchařka, výdejna MŠ 40 hodin 1,0 Dana Havelková Kuchařka, výdejna MŠ 40 hodin 1,0 Jana Kamanová kuchařka 40 hodin 1,0 Úvazky celkem: 12, Nepedagogičtí pracovníci podle věkové skladby. Do 30 let let let nad 51 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: Stav k Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/2012 9

11 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Netradiční zápis do 1.tříd s podtitulem S Večerníčkem do školy se uskutečnil ve čtvrtek Hned při vstupu do budovy školy přivítal budoucí prvňáčky a jejich rodiče veliký ježek. V 1. třídách čekali na děti Večerníčci ( žáci 9. a 8.ročníku ), kteří je pak prováděli celým zápisem. Ve třídě se děti setkaly s Machem a Šebestovou, kterým do kouzelného sluchátka zavolaly vzkaz (vyšetření řeči). Z velikých klobouků kouzelníka Pokustóna, u kterých stáli králíci Bob a Bobek, děti vytahovaly barevné stuhy (určování barev). Z malých klobouků pak vyndávaly a určovaly ukryté geometrické tvary. Rovněž navštívily i pařezovou chaloupku Křemílka a Vochomůrky, kde ochutnaly ovocný nápoj. V poslední třídě na ně čekal krtek s lízátky, které měly za úkol spočítat. Večerníčci rozdali Večerníčkové vysvědčení plné samých jedniček s hvězdičkami a děti si vybraly dárečky, které vyrobily vychovatelky školní družiny a žáci 7. a 5. ročníku. Zapsáno bylo 39 dětí, z toho 8 rodičů podalo žádost o odklad povinné školní docházky.těmto žádostem bylo ŘŠ vyhověno. V červnu bylo dodatečně zapsáno jedno dítě, které se přistěhovalo do Křižanova. Seznam přijatých žáků ( pod přiděleným registračním číslem ) byl vyvěšen dne u hlavního vchodu do budovy školy a na webových stránkách Konečný stav k : počet prvních tříd počet dětí přijatých počet odkladů pro do prvních tříd školní rok 2013/ Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

12 4.2 Výsledky přijímacího řízení Celkem 49 žáků ukončilo povinnou školní docházku. Výsledky přijímacího řízení viz. tabulka. počet střední škola obor sídlo SŠ okres 1 ŠECR předšk. a mimošk.pedagogika Jihlava JI 4 GYMNÁZIUM všeobecné Velké Meziříčí ZR 2 GYMNÁZIUM všeobecné Žďár nad Sázavou ZR 2 BISKUPSKÉ GYMN. všeobecné Žďár nad Sázavou ZR 1 VOŠ A SZŠ zdravotnický asistent Žďár nad Sázavou ZR 2 VOŠ A SZŠ zdravotnické lyceum Žďár nad Sázavou ZR 1 VOŠ A SOŠ automechanik Čáslav KH 1 SŠ automobilní autotronik Jihlava JI 1 SŠ automobilní automechanik Jihlava JI 1 SOŠ Na Bělisku železniční provoz Nové Město na Mor. ZR 2 SOŠ Na Bělisku logistika v dopravě Nové Město na Mor. ZR 2 SŠ řemesel a služeb kuchař - číšník Velké Meziříčí ZR 1 SŠ řemesel a služeb automechanik Velké Meziříčí ZR 1 SŠ řemesel a služeb opravář zemědělských strojů Velké Meziříčí ZR 1 SŠ řemesel a služeb elektrikář Velké Meziříčí ZR 1 SŠ OBCH. A SLUŽEB aranžér Žďár nad Sázavou ZR 1 SOŠ J. Tiraye mechanik - seřizovač Velká Bíteš ZR 1 SPŠ stavební pozemní stavby Kudelova 8, Brno Brno 3 VOŠ a SPŠ ekonomika a podnikání Žďár nad Sázavou ZR 1 VOŠ a SPŠ technické lyceum Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ technická strojní mechanik Žďár nad Sázavou ZR 1 SŠ technická mechanik strojů a zařízení Žďár nad Sázavou ZR 1 VOŠ a SOŠ zem-tech kuchařské práce Bystřice n. Pernšt. ZR 1 VOŠ a SPŠ strojírenství Žďár nad Sázavou ZR 1 VOŠ a SPŠ elektrotechnika Žďár nad Sázavou ZR 1 SHŠ kadeřník Třebíč TR 1 Manažerská akademie veřejně-správní činnost Jihlava JI 1 ISŠ COP mechanik - elektrotechnik Olomoucká, Brno Brno 2 ISŠ COP mechanik - seřizovač Olomoucká, Brno Brno 1 SHŠ cestovní ruch Třebíč TR 2 SŠ pedagogická pedagogické lyceum Boskovice Blansko 1 SPŠ grafická grafický designe Jihlava JI 1 SPUŠ model. a návrhář. oděvů Jihlava JI 1 UMPRUM - AKADEMIE Designe - interiéry Světlá nad Sázavou HB 1 SHŠ Světlá hotelnictví a turismus Velké Meziříčí ZR 1 SŠ stavební stavebnictví Jihlava JI 1 Obchodní akademie obchodní akademie Jihlava JI Víceleté gymnázium: 3 žáci 5. ročníku konali přijímací řízení na víceleté gymnázium. 2 byli přijati. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

13 5. Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků Základní školu ve školním roce 2011/12 navštěvovalo 279 žáků. Na 1. stupni bylo 8 tříd se 139 žáky (72 chlapců a 67 dívek), na druhém stupni 7 tříd se 140 žáky (67 chlapců a 73 dívek). Školní družinu ve 3 odděleních navštěvovalo celkem 90 žáků. Mateřskou školu navštěvovalo celkem 88 dětí rozdělených do 4 tříd ( Kuřátka, Berušky, Žabičky, Motýlci). V letošním školním roce jsme v ZŠ vyučovali ve všech ročnících podle vlastního ŠVP Škola pro život. Rovněž školní družina má svůj ŠVP a úzce spolupracuje s nezávislou organizací Vodotrysk. V mateřské škole pracují podle ŠVP s názvem Žlutá, zelená, červená copak asi znamená?. 5.1 Přehled žáků a dětí podle obcí 5.2 Seznam tříd a třídních učitelů 2011/2012, stav k Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

14 5.2 Seznam tříd a třídních učitelů / stav k / TŘÍDA TŘÍDNÍ UČITEL POČET ŽÁKU CHLAPCI DÍVKY I.A Pavla Češková I.B Pavel Psohlavec II. Štěpánková Michaela III.A Rous Karel III.B Štěpánková Alena IV. Doležalová Iveta V. A Kolářová Dagmar V.B Matulová Marcela Celkem I.stupeň VI.A Muchová Lenka VII.A Hejtmánková Ivana VII.B Kolářová Blanka VIII.A Řezníčková Olga VIII.B Večeřová Martina IX.A Špačková Dana IX.B Bártová Monika Celkem II. stupeň CELKEM Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

15 5.3 Přehled výsledků vzdělávání žáků a údaje o zameškaných hodinách Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

16 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

17 5.4 Výsledky srovnávacích testů Z důvodu zjišťování úrovně vzdělávání, evaluace a sebeevaluace jsme zapojili žáky 9.ročníku do srovnávacích testů SCIO Stonožka 2011/2012. Ve srovnání s ostatními školami v celorepublikovém měřítku jsme si vedli dobře - viz. následující tabulky. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

18 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

19 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

20 5.5 Údaje o integrovaných žácích S dětmi se speciálními vývojovými poruchami učení pracujeme podle individuálních vzdělávacích plánů. Letos byla doporučena integrace 13 žákům, z toho 1 žák pracoval s asistentem pedagoga. V 6. ročníku byl 1 žák vzděláván dle RVP speciální školy. Děti MŠ i žáci ZŠ s vadami řeči navštěvují odbornou poradnu pod vedením odborné asistentky. I letos jsme využívali návštěv pracovnic PPP z Velkého Meziříčí a SPC Březejc na škole ke konzultacím při problémech s těmito dětmi. Rovněž rodiče měli možnost využít návštěvy pracovnice PPP u nás na škole k prokonzultování problémů chování a neúspěchu dítěte. V mateřské škole proběhly opět depistáže předškolních dětí, které zajistila PPP Žďár nad Sázavou. Dále spolupracujeme s paní Radkou Bartoňovou z Centra podpory integrace- Jihomoravský kraj Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit - Katedra APA FTK UP v Olomouci, která pomáhá s IVP v předmětu TV pro žáka s tělesným postižením. Druh postižení : Počet žáků Mentální postižení 1 S vadami řeči 1 Tělesné postižení 1 S vývojovými poruchami učení 10 Celkem: Přehled celoškolních a třídních projektů V rámci výuky jsme realizovali tyto projekty: Název projektu Termín Třída Zodpovídá Hry s vodou stupeň Tř. uč. 1.st. Evropský den jazyků stupeň Madroňová Svatováclavské tradice Ov, Pč,Inf 8.A,B Bartošová 17.listopad Ov, Pč,Inf 8.A,B Bartošová Den LP )historie, Ov, Pč,Inf 8.A,B Bartošová současnost) Mikuláš ročník Češková Dárky pro děti z MŠ A Doležalová Vánoce doma i ve světě Ov, Pč,Inf 8.A,B, Čj, Bartošová Pozorování ptačího Leden únor A,B Češková krmítka Testování vody-comenius A,B Štěpánková, Rous Den vody-comenius B, 6.A Madroňová Čt 29/3 Zelený den - MŠ a ZŠ Všichni pedagogové celoškolní projekt Velikonoce doma i ve Ov, Pč,Inf 8.A,B, Čj, Bartošová světě Pč 9.roč. Vlastnosti vody-comenius A,B Štěpánková, Rous Pokusy s vodou-comenius A,B Štěpánková, Rous Den EU Ov, Pč,Inf 8.A,B, Čj, Bartošová Pč 9.roč. Kvalita vody-comenius 5.A,B Řezníčková Využití slunečního záření 8.A,B Milotová Jaderná elektrárna 9.A,B Milotová Čistota a zdraví Červen A,B Češková Čtení pomáhá celoročně 7. a 9. roč. Špačková Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

21 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Uplatňovány byly tyto preventivní aktivity: - osvojování základů etické a právní výchovy spolu se zásadami správné životosprávy, životního stylu apod.- průběžně celoročně dle tematických plánů a osnov pro výuku v jednotlivých ročnících s výjimkou pobytu na školním dvoře / upravený rozvrh, zejm. zkrácená velká přestávka, organizačně i časově zkomplikoval tuto mezi dětmi i pedagogy kdysi velmi populární náplň velké přestávky/; pobyt venku je organizován alespoň školní družinou; - typování dětí k včasnému odhalení specifických poruch chování i učení ve spolupráci MSP- VP, TU, rodiče; - podpora vhodného využití volného času /mimotřídní aktivity, zájmové kroužky při škole sportovní (např. florbal, volejbal, šachy), estetické (př.: výtvarný, základy hry na doprovodnou kytaru), jazykové aj., jednorázové cyklické sportovní a další akce tradiční turnaj O pohár starostky, Sportovní den, pravidelné zápasy učitelé žáci v míčových hrách, Drakiáda aj./; - každoročně se obnovuje koutek důvěry ve třídách /číslo Linky důvěry a dalších institucí/ - při podezření na šikanu či při výrazných konfliktech mezi žáky /popř. ve vztahu žáci učitel/ - projednává se ve spolupráci žáci ředitelství MSP; závěry jsou realizovány ve spolupráci s rodiči, popř. dalšími zúčastněnými /TU, PPP apod./; řešené problémy: vztahy a případné konflikty mezi dětmi, nevhodné formy chování vůči pedagogům apod.; - práce se třídou na třídnických hodinách /uplatňování prvků OSV/, spolupráce s rodiči a zprostředkování kontaktů rodiče učitel zástupce PPP Žďár nad Sázavou /pravidelná spolupráce přímo ve škole 2x ročně/; pomoc PPP při řešení vztahových problémů v 5. ročníku /Mgr. Žáková, etoped PPP/; - běžný sociálně dovednostní výcvik ve výchovách /zejm. prvouka, Ov, Vz/ - zpracování témat protidrogová problematika, ochrana před škodlivými vlivy, zdravý životní styl, vztahy mezi námi apod. výtvarně reálná forma ve Vv, virtuální forma v informatice, popř. počítačových dovednostech v rámci Pč; - školní aktivity nabídka volitelných předmětů vychází z možností školy a průběžně se plní /viz ŠVP/; - vědomostní soutěž s námětem zdraví, ochrana zdraví byly organizovány v rámci Pč děti hledaly na internetu správné odpovědi a vytvářely ve dvojicích virtuální projekty; - další uskutečněné volnočasové aktivity /např. návštěvy výstav a koncertů, divadla, besedy s odborníky, školní akademie atd./; - v rámci řešení sociálních vztahů /případně jako prevence problémů/ ve třídách bylo zorganizováno MSP sociometrické šetření, a to v 5., 7. a 8. ročníku sociometrii vyhodnotila Mgr. Žáková, etopedka PPP Žďár nad Sázavou, se závěry byli seznámeni třídní učitelé, ve třídě 5. B byla ředitelstvím ZŠ zorganizována schůzka rodičů, etopedky PPP, TU, ŘŠ, MSP; práci v komunitním kruhu nejprve pomáhala organizovat a vést etopedka PPP, posléze ji organizovala TU /Mgr. L. Koudelová/ s účastí budoucí TU /Mgr. D. Špačková/. - pokračovali jsme ve spolupráci s nízkoprahovým klubem Nadosah Bystřice n. Pernštejnem, s nimiž již tradičně organizujeme preventivní programy s prvky OSV 6. ročník poznávací a stmelovací aktivity 7. ročník protidrogová prevence 8. ročník protidrogová prevence a kolektivní třídní spolupráce 9. ročník protidrogová problematika a závěrečný večírek Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

22 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů FS II Studium pro výchovné poradce Studium k prohlubování odborné kvalifikace koordinátor EVVO Samostudium jméno Průběh studia ve šk.r.2011/12 Ing. Olga Řezníčková Studium ukončeno absolvováním. Mgr. Alexandra Bartošová Mgr. Ivana Hejtmánková Všichni pedagogičtí zaměstnanci Studium ukončeno absolvováním. Studium ukončeno absolvováním. Poskytnuto 12 studijních dnů v době vedlejších prázdnin. Všichni učitelé se během školního roku soustavně vzdělávali; absolvovali školení pořádané NIDV Jihlava, Vysočina Education. Informace si předávali vzájemně na pedagogických radách, v rámci metodického sdružení a předmětových komisí. Přehled všech školení pedagogických pracovníků: 11/10 Seminář projektu Ředitel s názvem Vedení změn a jejich implementace ve škole- Jihlava Koudelová 20/10 Odborný seminář projektu Inkluze nová cesta vzdělávání Češková, Večeřová 27/10 Seminář Jihlava- EU peníze školám Koudelová,Širhal 15/11 Školení Jihlava- projekt Na tabuli Využití IAT v oblasti ŠVP Člověk a příroda Bártová, Řezníčková 18/11 Školení Interaktivní tabule ve výuce Všichni vyučující 28/11 Školení: Veřejné zakázky, Vysočina Education Žďár n.s. Koudelová. Širhal 8/12 Školení první pomoci projekt kraje Vysočina 15 vyučujících 19/12 Školení: Interaktivní dataprojektor-z AF Office Všichni vyučující 26/1 Projekt Inkluze seminář Žďár n.s. Češková 9/2 Školení koordinátorů EVVO Hejtmánková 17/2 Školení - Licencování Microsoft ve školství - Jihlava Širhal 17/2 Školení Aktuální stav školské legislativy - Jihlava Koudelová 20/2 Workshop v MŠ Montessori Koudelová a učitelky MŠ 6/3 Ekologická konference Jihlava Hejtmánková S7/3 Školení Jihlava- Hospitační činnost ŘŠ Koudelová, Širhal 8/3 Školení Jihlava ICT plán s RVP Širhal 14/3 Školení Jihlava Změny ve školské legislativě Koudelová 16/3 Konference Jak zabavit nadané dítě v hodině Praha Bartošová 19/3 Aktuální drogová scéna Bartošová 21/3 Konference Aj Jihlava Madroňová, Horká 22/3 Školení Čtenářská a informační gramotnost s Mgr.Ryvolovou 1.část, ve sborovně. Všichni vyučující, Schmidová, Juračková, Mrázková, Jarošová 29/3 Projekt Inkluze, Žďár nad S. Češková 29/3 Projekt Na tabuli- závěrečné setkání vedení zapojených škol Vysočina Education Koudelová, Širhal Jihlava 3/4 IT konference, Jihlava info k EU peníze školám Koudelová, Širhal 5/4 Školení Čtenářská a informační gramotnost s Mgr. Ryvolovou, 2.část ve sborovně. Všichni vyučující, Jurková, Juračková, Mrázková, Jarošová 5/4 Odborný seminář k problematice elektronické Širhal bezpečnosti-jihlava 11/4 Školení Bezpečná škola Vysočina Education Širhal 12/4 Projekt Inkluze Žďár nad S. Češková 20/4 Jihlava ČŠI- setkání ředitelů Koudelová Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

23 23/4 Seminář k Výchově ke zdraví Kolářová B. 16/5 Seminář Comenius Brno Širhal 15/5 Tvořivá angličtina- Žďár nad Sázavou- Madroňová, Doležalová Školení v rámci EU peníze školám 17/5 Školení: Komunikace se žákem, rodiči, přístup k žákovi - v učebně IAT 2.st., Pracovníci PPP Žďár n.s., všichni vyučující + Schmidová, Sedláková, Mrázková, Valová, Skryjová 11 a Seminář I-bezpečná škola, Jihlava Širhal 12/6 26/6 Školeni-Tvořivá angličtina, , Žďár nad Sázavou Doležalová, Madroňová Nepedagogičtí zaměstnanci: Učitelky MŠ: 1/11 Školení-Spisová služba-žďár n.s Roušová Pá 18/11 Školení Mzdový program AVENSIO Rozmarínová Po 9/1 Školení Aktuality v účetnictví Rozmarínová Čt 5/4 Školení pracovnic ŠJ Tomanová, Řádková St 18/4 Školení Cestovní příkazy- Žďár n.s Roušová Toulavý autobus / Mrkvička /: MRÁZKOVÁ,VALOVÁ Podpora inovačních přístupů ve vzdělávání krajská konference : JURAČKOVÁ, STEHLÍKOVÁ Mrkvička- seminář Ostrůvek: MRÁZKOVÁ Diagnostika dětské kresby: JURAČKOVÁ, MRÁZKOVÁ Workshop Montessori v MŠ: JAROŠOVÁ, JURAČKOVÁ, PROCHÁZKOVÁ, MRÁZKOVÁ, SEDLÁKOVÁ, SKRYJOVÁ, STEHLÍKOVÁ, VALOVÁ Montessori seminář v Jihlavě: VALOVÁ Hypoaktivní, hyperaktivní a agresivní dítě v MŠ / Třebíč /: STEHLÍKOVÁ seminář se ZŠ: JAROŠOVÁ, JURAČKOVÁ, MRÁZKOVÁ Montessori seminář v Jihlavě: PROCHÁZKOVÁ, VALOVÁ Montessori kurz dvoudenní Jihlava: PROCHÁZKOVÁ, STEHLÍKOVÁ seminář se ZŠ: JAROŠOVÁ, JURAČKOVÁ, MRÁZKOVÁ Montessori kurz dvoudenní v Jihlavě: STEHLÍKOVÁ, VALOVÁ Mrkvička závěrečná konference v ZOO Jihlava: MRÁZKOVÁ seminář Montessori v Jihlavě: VALOVÁ Montessori kurz dvoudenní v Jihlavě: PROCHÁZKOVÁ, STEHLÍKOVÁ, VALOVÁ V průběhu roku učitelky dojížděly v odpoledních a večerních hodinách na programy Montessori pedagogiky do Brna a Jihlavy metodika, výroba a používání pomůcek. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Spolupráce školy a dalších subjektů Pokračovali jsme ve spolupráci s Ústavem sociální péče v Křižanově. Děti z MŠ a žáci školy přijali opět pozvání klientů ÚSP na pohádku, výrobu keramiky. Před Vánocemi nás klienti navštívili ve škole, kde výborně sehráli pro celou školu pohádku O šípkové Růžence. Zapojili jsme se do charitativní akce Květinový den a opět jsme spolupracovali s Fondem Sidus. Spolupracujeme s místním FC Křižanov, kterému propůjčujeme v zimních měsících tělocvičnu. My pak na oplátku využíváme hřiště klubu pro výuku TV atletika, fotbal. Výborná je i spolupráce se sdružením Vodotrysk, kterou zajišťují zejména vychovatelky ŠD např. pořádání Drakiády. Členové Vodotrysku zajišťují občerstvení, pomáhají s organizací akce. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

24 Každoročně přijímáme pozvání firmy VV sklo na Dětský den na Škrejblíku s bohatým doprovodným programem. Výrazně se zlepšila spolupráce s naší mateřskou školkou vzájemné návštěvy předškoláků a prvňáčků, účast na společných akcích. V únoru 2012 opět proběhlo setkání starostů okolních obcí, kde jsme starosty informovali o výsledcích hospodaření školy. Spolupracujeme též s okolními středními školami, jejichž zástupce každoročně zveme k nám do školy, aby se zde setkali s žáky 9.ročníků a jejich rodiči, kterým prezentují studium na dané škole. Setkání se uskutečnilo v listopadu Účastnili jsme se Festivalu vzdělávání, který pořádá město Bystřice n. Pernštejnem, které naše žáky zdarma dopravilo do místních středních škol s doprovodným programem. Na škole pracuje školní parlament, který je tvořen žáky 2.stupně / 2 zástupci za třídu /. Parlament se scházel s vedením školy 1x za měsíc. Spolupracujeme též s institucemi Městyse Křižanova / návštěva Radnice, místní knihovny, propůjčení sokolovny na Akademii školy /, s Katolickým domem a sponzorsky nás podporují i místní podnikatelé či firmy, kterým děkujeme za poskytnuté sponzorské dary. Podíleli jsme se na výzkumném projektu Komunikace ve školní třídě z prostorového hlediskaspolupráce s Filozofickou fakultou MU Brno - 6.roč., hodiny Čj. Účastnili jsme se akcí pořádaných DDM, SEV Ostrůvek a JC Velké Meziříčí. Každým rokem propůjčujeme ZUŠ Velké Meziříčí prostory školy k výuce hry na hudební nástroje. 8.2 Významné akce školy Sběr starého papíru listopad a prosinec Lyžařský výcvikový kurz žáků 7. a 8.roč. v Novém Městě na Moravě Recyklohraní / zajišťuje ŠD/ Drakiáda / zajišťuje MŠ ve spolupráci se ŠD a ZŠ/ Akademie školy Malá maturita pro žáky 9.ročníku / 4. a / Slavnostní rozloučení s žáky 9.roč. na Radnici: Environmentální výchova Aktivity, kterými jsme plnili plán EVVO: Péče o školní pozemek, úklid okolí školy Na podzim jsme zorganizovali sběr starého papíru a sbírali jsme PET lahve Zúčastnili jsme se soutěže Den země, získali jsme výborné umístění: žáci 1.st. obsadili 2.místo, žáci 2.st. obsadili 1.místo / v konkurenci velkomeziříčských ZŠ / Žáci některých tříd absolvovali tyto výukové programy SEV Ostrůvek: - Staročeské Vánoce / lidové zvyky, tradiční pokrmy, výroba betlémů / - Voda a život v ní / zaměřený na bezobratlé vodní živočichy a vlastnosti vody / - Ptákoviny / zvláštnosti ve stavbě těla ptáků / - Obchod bez odpadů / zaměřený na šetření obaly a možnosti recyklace / Uspořádali jsme tradiční akci: Den Země žáci zpracovávali projekty, vyráběli plakáty, vyplňovali pracovní listy vše s tématikou voda, v rámci akce Čistá Vysočina KÚ v Jihlavě žáci uklidili část Křižanova Zorganizovali jsme tyto exkurze a výlety: - Kravín a Rybářství Křižanov - ČOV Křižanov - Teplárna Třebíč Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

25 - Svatá hora, CHKO Žďárské vrchy, Údolí řeky Doubravy - Planetárium a Anthropos Brno - Lednicko Valtický areál - ZOO Jihlava - Environmentální centrum PodpoVRCH v Jihlavě / program Jak na zvířata? Zaměřený na chov domácích mazlíčků / Zorganizovali jsme akce: - Hry s vodou - Spadlá z nebe artefiletický a muzikofiletický program - Ukliďme si svět - Dravci - Prevence proti úrazům - První pomoc do škol 8.4 Zájmové vzdělávání Žáci školy měli možnost navštěvovat kroužky pod vedením pedagogů školy. Přehledy zájmových kroužků uvádějí následující tabulky: Přehled kroužků - Školní rok (1. pololetí) Název kroužku Ročník Počet žáků Vedoucí Den Poznámka 1. Všeználek III. IV. 17 Mgr. Doležalová po 6. hod. 2. Šikulové 1 IV. V. 10 Mgr. Doležalová út 6,7 hod./14 dní 3. Šikulové 2 III. IV. 9 Mgr. Doležalová út 6,7 hod./14 dní 4. Florbal 1 II. III. 20 Mgr. Rous st 7. hod. 5. Florbal 2 III. IV. 12 Mgr. Rous po 7. hod. 6. Florbal 3 VI.- IX. 16 Mgr. Širhal čt 7,8 hod./14 dní 7. Sportovní gymnastika I. IX. 14 Jurková pá 7,8 hod./14 dní 8. Výtvarný VI.- IX. 7 Mgr. Muchová čt 7,8 hod./14 dní 9. Volejbal VI.- IX. 13 Mgr. Muchová čt 7,8 hod./14 dní 10. Základy hry na kytaru 1 III. V. 13 Mgr. Bartošová po 8. hod. 11. Základy hry na kytaru 2 VII. VIII. 11 Mgr. Bartošová čt 7,8 hod./14 dní 12. Konverzace v NJ IX. 11 Mgr. Večeřová po 7. hod. 13. Základy hry na flétnu I. 12 Mgr. Večeřová čt 5. hod. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

26 Přehled kroužků - Školní rok (2. pololetí) Název kroužku Ročník Počet žáků Vedoucí Den Poznámka 1. Všeználek III. IV. 17 Mgr. Doležalová po 6. hod. 2. Šikulové 1 IV. V. 10 Mgr. Doležalová út 6,7 hod./14 dní 3. Šikulové 2 III. IV. 9 Mgr. Doležalová út 6,7 hod./14 dní 4. Florbal 1 II. III. 21 Mgr. Rous st 7. hod. 5. Florbal 2 III. IV. 12 Mgr. Rous po 7. hod. 6. Florbal 3 VI.- IX. 12 Mgr. Širhal čt 7,8 hod./14 dní 7. Sportovní gymnastika I. IX. 17 Jurková pá 7,8 hod./14 dní 8. Výtvarný VI.- IX. 7 Mgr. Muchová st 7,8 hod./14 dní 9. Volejbal VI.- IX. 9 Mgr. Muchová čt 7,8 hod./14 dní 10. Základy hry na kytaru 1 III. V. 11 Mgr. Bartošová po 8. hod. 11. Základy hry na kytaru 2 VII. VIII. 10 Mgr. Bartošová čt 7,8 hod./14 dní 12. Konverzace v NJ IX. 7 Mgr. Večeřová po 7. hod. 13. Základy hry na flétnu I. 12 Mgr. Večeřová čt 5. hod. 14. Procvičování z ČJ VIII. 15 Mgr. Večeřová út 7. hod. 15. Šachy IV. V. 5 Mgr. Bukáček čt 7. hod. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

27 8.5 Účast žáků školy v soutěžích Olympiády a vědomostní soutěže Účastí v olympiádách a vědomostních soutěžích jsme podporovali vzdělávání nadaných žáků. Velkým úspěchem bylo umístění 2 žáků v krajském kole Logické olympiády, proto zvažujeme, že v příštím školním roce otevřeme pro nadané žáky kroužek se zaměřením na rozvoj logického myšlení pod názvem Logáček. Olympiáda z čes. jazyka Olympiáda z angl. jazyka Olympiáda z dějepisu Matematický klokan Název soutěže Počet žáků ve školním kole 31 žáků 17 žáků 24 žáků Počet a umístění žáků v okresním kole 1. žák ( místo) 2 žáci (14. místo) 2 žáci (37. a 44. místo) Počet a umístění žáků v krajském kole žáci roč Pythagoriáda 34 žáků - - Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda 23 žáků 5 žáků 9 žáků (16., 17., 21., 22., 27., 31., 33., 34. a 36..místo) žáci (21. a 22. místo) Zeměpisná olympiáda 29 žáků 3 žáci (14. a 16. Místo) - /15.,19, 22.místo/ Biologická olympiáda 23 žáků 4 žáci (9., 24., 28. a 41. místo) - Chemická olympiáda 8 žáků - - Logická olympiáda 17 žáků - 2 x úspěšně Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

28 Ostatní soutěže Název soutěže Počet žáků ve školním kole Počet a umístění žáků v okresním kole Počet a umístění žáků v krajském kole Galileo Vesmír (výtvarná soutěž) 5. ročník 10 žáků (bez umístění) - Jihlava (výtvarná soutěž) 2. stupeň 9 žáků (bez umístění) - Pod modrou oblohou (malování na PC) 2. stupeň 5 žáků (bez umístění) - Záložkování 1. stupeň 23 žáků (bez umístění) - Šťastné stáří 2. stupeň a 5. roč. Proběhne až v září - První pomoc 24 žáků 12 žáků (2 x 3.místo) - Mladí záchranáři 22 žáků 12 žáků (2. a 3. místo) - Leporelománie 5. ročník - - Všeználek 31 žáků 4 žáci (3. místo) - Recitace 20 žáků 4 žáci (bez umístění) - Hravě žiji zdravě - 5. ročník (10. a 16. místo) Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

29 Sportovní soutěže Název soutěže Počet žáků ve školním kole Počet a umístění žáků v okresním kole Počet a umístění žáků v krajském kole Vybíjená 5. roč. 12 žáků - Vybíjená 2. stupeň - dívky 24 žáků (2. a 4. místo) - Vybíjená Bory 6. a 7. ročník - dívky 12 žáků (2. místo) - Orioncup florbal 8. a 9. ročník 27 žáků (5. a 6. místo) - O pohár ministra školství - florbal 8. a 9. ročník 14 žáků (3. místo) - Železný mužíček ročník 39 žáků (1. místo celkově) - Chceme se líbit 2. stupeň - dívky 6 žáků (4. a místo) - Šachy 16 žáků 10 žáků (1. a 2. místo) 4 žáci (4. místo) Streetdance 24 žáků 12 žáků (3. místo) - Minifotbal - 11 žáků (4. místo) - Coca-cola cup - 15 žáků (2. místo ve skupině) Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

30 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a o dalších kontrolách V daném školním roce neproběhla žádná kontrola ČŠI. Kontrola Inspektorátu Životního prostředí v pořádku, bez závad. Kontrola KHS Žďár nad Sázavou ve školní jídelně v pořádku, bez závad. 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola se již druhým rokem účastnila mezinárodního projektu Comenius Partnerství škol, který byl zakončen závěrečným setkáním všech účastnících se zemí ( ČR, Německo, Španělsko, Finsko,Norsko, Itálie, Rumunsko) v květnu 2012 v Rumunsku. Cíl projektu: Zvýšit povědomí žáků o otázkách životního prostředí v místním a globálním měřítku, zaměřit se na snižování znečišťování vody a plýtvání vodou, prosazovat zdravější životní styl prostřednictvím mezikulturního, mezipředmětového, evropského dialogu. Závěrečná evaluace projektu: Seznámení se s jinými kulturami, porozumění a respektování hodnot jiných, uvědomování si odlišností a jejich tolerance. Zvýšení kvality vzdělávání učitelů zapojením příležitostí k výměně ukázkových výukových hodin, poznáváním různých vzdělávacích systémů a jejich srovnání. Mezipředmětové cíle o vodě, životním prostředí, občanství. Podpora rozvoje inovativních informačních technologií. Zdokonalení jazykových znalostí pedagogů i žáků. Vnímání a uvědomění si potřeby umět cizí jazyk. 11. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Předložené projekty: S oranžovou do školy v rámci grantu Nadace ČEZ Oranžové schody schváleno /příspěvek ve výši Kč od Nadace ČEZ, Kč je spoluúčast ZŠ a MŠ Křižanov/, projekt bude realizován s doprovodnými aktivitami na podzim školního roku 2012/2013 Zahrada pro všechny - v rámci grantu Přírodní zahrada fond Kraje Vysočina schváleno /celkové náklady na projekt: Kč, z toho je příspěvek ve výši Kč z fondu Kraje Vysočina, Kč je spoluúčast zřizovatele Městyse Křižanov/, projekt bude realizován od července 2012 do prosince 2013 Realizované projekty: Zkvalitnění výuky na ZŠ Křižanov - Od je v naší škole realizován projekt v rámci operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách známý pod zkratkou EU peníze školám. Název projektu: Zkvalitnění výuky na ZŠ Křižanov. Projekt končí a celkové způsobilé výdaje projektu jsou ,- Kč. 85% bude kryto z ESF, 15% ze státního rozpočtu. V rámci šablony Inovace a zkvalitnění výuky jsme si vybrali tyto klíčové aktivity: - Čtenářská a informační gramotnost - Cizí jazyky - ICT - Matematická gramotnost - Přírodovědná gramotnost V rámci šablony Vzdělávání pedagogických pracovníků budou naši pedagogičtí pracovníci proškoleni ve všech oblastech výše uvedených klíčových aktivit. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

31 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V daném školním roce se naše škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery V naší příspěvkové organizaci je založena odborová organizace. Spolupráce a spolurozhodování probíhá podle platných právních předpisů. Naše příspěvková organizace není členem žádné organizace zaměstnavatelů. Mezi partnery, se kterými spolupracujeme v rámci své činnosti školy a školských zařízení při plnění úkolů ve vzdělávání, patří: - zřizovatel Městys Křižanov - Školský úřad Velké Meziříčí - mateřská škola - okolní základní školy - spádové malotřídní školy - obecní úřady spádových škol - ÚSP Křižanov - PPP Žďár nad Sázavou, SPC Březejc - místní organizace a firmy ( Vodotrysk, Spolek Katolického domu, FC Křižanov, Hasiči, VV Sklo, ZD Křižanov ) - ZUŠ Velké Meziříčí - DDM Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou - EC Ostrůvek a JC Velké Meziříčí - EC Chaloupky - Krajský úřad kraje Vysočina odbor školství, mládeže a sportu - Česká školní inspekce, Inspektorát v kraji Vysočina - NIDV Praha, krajské pracoviště Jihlava - Vysočina Education, Jihlava - Křižanovský zpravodaj, Velkomeziříčsko Se všemi partnery probíhá spolupráce v oblasti jejich činností, která je řízena dle potřeb školy nebo našich partnerů. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

32 14. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok rok Přehled finančních dotací poskytnutých MŠMT škole v roce 2011 Dotace poskytnuté MŠMT Poskytnuto k Použito k Vratka dotace Platy ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč OON ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Pojistné ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč FKSP ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ONIV ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Dotace celkem ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Další účelové dotace poskytnuté od MŠMT Další účelové dotace od MŠMT Poskytnuto k Použito k Hustota a specifika ,00 Kč Platy ,00 Kč Odvody ,00 Kč Vybavení pro první třídy ,00 Kč ,00 Kč EU peníze školám ,40 Kč Čerpání EU peníze školám ,00 Kč Převod do rezervního fondu ,40 Kč COMENIUS ,90 Kč ,9 Posílení plat. Úrovně PP ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,30 Kč ,30 Kč Vyúčtování nákladů na provoz Základní školy Křižanov k na základě závěrky k Příjmy Tržby za služby - nájem ,50 Kč Tržby za kroužky ,00 Kč Tržby za služby - poplatky ŠD ,00 Kč Tržby za služby - stravné ,80 Kč Tržby za pronájem na energie ,50 Kč Za pomůcky ze školního skladu ,00 Kč Tržby za zboží - dotované mléko ,00 Kč Za prodej starého majetku 1 446,00 Kč Úroky ,23 Kč Come automaty 1 500,00 Kč ŠD za sběr 1 200,00 Kč Provozní dotace OU ,90 Kč Celkem příjmy ,93 Kč Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

33 Výdaje Spotřeba mat. ŠD Spotřeba potravin Spotřeba čistících prostředků Spotřeba mater. okamž. spotřeby Nákup DDHM Sport DDHM Plyn Elektřina Voda Dotované mléko Oprava techniky Opravy ostatní Cestovné nepedagogové Cestovné PP - výlety,soutěže Reprefond Ost.služby doprava do divadla ŠD Ostatní služby Doprava dětí na soutěže Mzda+S+Z+1%FKSP Ost.služby - odpady Poštovné Pronájem televize ŠIK Televize+internet Školení provozní Progr.vybavení+upgrade Ost.služby sport Mzdové náklady kroužky Odpisy Opravná položka Hájek Poplatky bance Voda ŠD Celkem výdaje HV:hospodářská činnost zbytek dotace OU ,00 Kč ,78 Kč ,90 Kč ,45 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,41 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 358,00 Kč ,00 Kč 2 549,00 Kč 1 200,00 Kč ,00 Kč 5 987,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6 857,63 Kč ,00 Kč ,32 Kč ,00 Kč ,50 Kč 2 088,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,00 Kč 1 200,00 Kč ,99 Kč 7 428,94 Kč 0,00 Kč Čerpání FRIM na opravy 49452,00 v nákladech i ve výnosech Tvoba FRIM z prodeje 700,00 Čerpání rezervního fondu z darů ZŠ 29000,00 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

34 Vyúčtování nákladů na provoz Mateřské školy Křižanov k na základě závěrky k Příjmy Provozní dotace OU ,50 Výběr - poplatky ,00 Celkem příjmy ,50 Výdaje Spotřeba čistících prostředků ,00 Spotřeba materiálu okamž. spotřeby ,50 Pořízení DDHM ,58 Spotřeba el. energie ,07 Opravy 4 938,00 Ostatní služby ,00 Plyn ,00 Voda ,00 Upgrade 1 200,50 Odpady 4 941,00 Ostatní služby - telefon,internet ,85 Poštovné 1 147,00 Cestovné 2 096,00 Celkem výdaje ,50 Hospodářský výsledek MŠ k Zbytek dotace 0,00 Kč Celkem 0,00 Kč Čerpání RF MŠ na opravy ,00 Čerpání RF z darů 9 165,00 v nákladech i ve výnosech v nákladech i ve výnosech Výnosy celkem Výnosy celkem Příjmy ZŠ Čerpání FRIM na opravy Tvorba FRIM z prodeje Čerpání rezervního fondu z darů ZŠ Příjmy MŠ Čerpání RF MŠ na opravy Čerpání RF z darů Dotace poskytnuté MŠMT Další účelové dotace MŠMT Celkem ,93 Kč ,00 Kč 700,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč 9 165,00 Kč ,00 Kč ,90 Kč ,33 Kč Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

35 Přehled čerpání ONIV Přehled čerpání ONIV Ochranné pomůcky Učebnice Pomůcky do výuky Knihy do knihovny Metodický materiál Školní potřeby Cestovné Plavecká škola Další vzdělávání učitelů Kooperativa - pojištění Programy Dočasná pracovní neschopnost Celkem ,00 Kč 5 654,00 Kč ,00 Kč 1 945,00 Kč 6 365,00 Kč 753,00 Kč 5 947,00 Kč ,00 Kč 5 200,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Přehled čerpání rozpočtu FKSP k Přehled čerpání rozpočtu FKSP k Příjmy Počáteční stav k Jednotný příděl k (z platů) Jednotný příděl z posílení úrovně platů PP Jednotný příděl z posílení úrovně platů NP - provoz Jednotný příděl z EU peníze školám Mimořádný vklad - ČMOS pracovníků školství Celkem Výdaje Společenské akce Příspěvek na stravování Příspěvek na rekreaci Odměny, jubilea Vitamíny Příspěvek na penzijní připojištění Příspěvek na životní připojištění Celkem ,45 Kč ,00 Kč 4 000,00 Kč 194,00 Kč 40,00 Kč ,00 Kč ,45 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 700,00 Kč ,00 Kč Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

36 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Křižanov Školní rok: 2011/ Jana Stehlíková, vedoucí učitelka MŠ Výroční zpráva ZŠ a MŠ Křižanov 2011/

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více