Výroční zpráva za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2011 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou a pedagogickou radou dne

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení činnosti školy 3. Zápis k povinné školní docházce, propagace školy 4. Výsledky vzdělávání žáků 5. Prevence rizikového chování žáků 6. DVPP 7. Výsledky činnosti ČŠI 8. Základní údaje o hospodaření školy 9. Projekty realizované z cizích zdrojů 10. Spolupráce s odborovou organizací 11. Spolupráce se školskou radou 12. Přílohy: 1. Celoplošné testování - výsledky 2. Přehled akcí ve školním roce 2011/12 3. Přehled sportovních akcí 4. Projekty, exkurze 5. Zpráva metodika minimální prevence 6. DVPP přehled akcí 7. Zpráva o hospodaření 8. Vývoj rozpočtu VZ školní družiny 10. Rodiče vítáni kritéria certifikace 11. Vyhodnocení šetření školního klimatu 2

3 1. Základní údaje o škole Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Adresa školy: Dukelská 1112, Mladá Boleslav Zřizovatel školy: Statutární město Mladá Boleslav Identifikátor právnické osoby: IČ: Ředitelka školy: Mgr. Marcela Pavlíková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Leona Nováková Výchovná poradkyně: Mgr. Jindra Marková (profesní poradenství) Mgr. Leona Nováková (výchovné poradenství) Metodik prevence: Karel Šourek Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje, jejich maximální kapacita: Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Školní klub IZO Název ŠVP a číslo: Škola plná pohybu a hudby, C/01 Telefon: Fax: www stránky: Název vzdělávacího programu Třídy Škola plná pohybu a hudby Personální zabezpečení činnosti školy Ve dvanácti třídách základní školy, třech odděleních družiny a jednom oddělení školního klubu pracovalo 19 učitelek, 1 učitel, 1 vychovatel a 4 vychovatelky. Kolektiv dále tvoří 11 hospodářských pracovníků. Školní rok jsme zahajovali řadou personálních změn vynucených často nečekanými životními událostmi v závěru předcházejícího roku. Všechny nové pracovnice se velmi rychle zapracovaly a velmi brzy převzaly plnou zodpovědnost za úkoly jim svěřené. Velmi důležitá pro chod školy byla změna na postu sekretářky a hospodářky, kdy paní Čumpelíkovou, která zemřela během letních prázdnin, nahradila Dana Kušniráková. V těžké situaci, kdy musela během krátkého času převzít veškerou agendu, se velmi osvědčila a patří k oporám našeho týmu. Nelehká byla také situace pro Kateřinu Nezavdalovou, čerstvou absolventku, která převzala problematickou devátou třídu po Petře Křížové, která odešla na Gymnázium Nová Paka. Také v jejím případě se naše volba ukázala jako správná. Velmi dobře zapadla do kolektivu, s žáky si vybudovala dobrý vztah a aktivně se zapojila také do dalších aktivit školy. 3

4 Jako složitá se opakovaně ukazuje situace s výukou hudební výchovy. Po odchodu Tomáše Rýdla, který ukončil pedagogickou kariéru v základním školství, jsme na výpomoc přijali Mgr. Lenku Václavíkovou, která vyučuje hudební výchovu na 1. základní škole. Ta však již v dalším školním roce na škole nezůstane. Po složitém hledání se nám podařilo domluvit s Mgr. Jitkou Smutnou, která vyučuje na 6. ZŠ, opět na dvouhodinové výpomoci. Zbytek hodin si mezi sebe rozdělí kolegyně Hanousková a Rozsypalová. Seznam pracovníků školy ve školním roce 2011/12: Ředitelka Mgr. Marcela Pavlíková Zástupkyně ředitelky Mgr. Leona Nováková Učitelé 1. A Mgr. Marta Kamenická B Mgr. Jaroslava Svátková 2. A Jana Kučerová 3. A Mgr. Jana Hanousková 4. A Jitka Prokšová 5. A Mgr. Kateřina Turková 5. B Mgr. Lucie Rozsypalová 6. A Mgr. Alena Ludvíková 7. A Mgr. Jindra Marková 8. A Mgr. Lenka Klímová 8. B Karel Šourek 9. A Mgr. Kateřina Nezavdalová Che, Fy, Ma, Aj Hv Aj Rj, Ze, Vl, Aj Čj, De Ing. Zdeňka Špičková Mgr. Lenka Václavíková Irena Hendrychová Mgr. Eva Pražáková Mgr. Anna Pšeničková Mgr. Miloslava Vaňková Vychovatelé vedoucí vychovatelka družina družina klub Provozní zaměstnanci sekretářka mzdová účetní finanční účetní školník uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí školní jídelny kuchařka kuchařka kuchařka Lenka Součková Hana Čechová Jana Minďarová Marcela Šátková, Mgr. Marcel Bernát, Jitka Prokšová Dana Kušniráková Helena Hradcová Miluše Jansiková Jan Křížek Božena Bariová Božena Krágová Alena Gurková Marie Václavíková Jana Tonarová Alena Hradcová Václav Hlaváčová 4

5 3. Zápis k povinné školní docházce, propagace školy, spolupráce Stejně jako v minulém školním roce, tak i letos, se nám podařilo při zápisech (včetně dodatečných) přijmout dostatečný počet dětí k otevření dvou prvních tříd. V nich bude po 17 žácích. V průběhu roku jsme navázali spolupráci se soukromou MŠ s prvky Montessori Go Kids v Kosmonosech. Na žádost rodičů jsme tak nabídli možnost otevření 1. třídy s prvky Montessori. Podmínkou byl zájem alespoň 10 dětí. Protože rodiče 2 dětí nakonec zažádali o odklad, třída se neotevře. Pro tyto děti ale otevřeme Montessori klub, který budou navštěvovat po skončení vyučování, a který bude otevřený i pro předškoláky. V příštím školním roce budeme pracovat na propagaci tohoto pedagogického směru s cílem otevření třídy s Montessori prvky v dalším školním roce. Pro tuto práci se velice zodpovědně připravuje Lucie Kašparová, které končí rodičovská dovolená a vrací se zpět do školy. Také v uplynulém roce jsme značné úsilí věnovali PR aktivitám. Veškeré naše úspěchy a zdařilé projekty jsme se snažili medializovat. Spolupracovali jsme v tomto směru s panem Šubrtem, jehož prostřednictvím se informace o škole objevovali pravidelně na webových stránkách města mb-netu nebo v Boleslavanu. Všechny tyto články jsou umístěny také na našich webových stránkách v sekci Napsali o nás. V závěru roku došlo k drobným úpravám těchto stránek, další budou provedeny během prázdnin a na začátku nového školního roku. Po dobrých zkušenostech jsme pokračovali v pravidelné spolupráci s mateřskými školami v blízkém okolí. Připravovali jsme pro ně keramické dílny, účastnily se některých našich akcí, např. Vánočního jarmarku a Irena Hendrychová vyučovala AJ v MŠ Řepov. Dalším naším novým projektem byla Škola nanečisto. Každý měsíc se jí mohli zúčastnit předškoláci, kteří měli zájem vyzkoušet si výuku na naší škole. V odpoledních hodinách pro ně byl vždy připraven program na různá témata (dle zaměření vyučujících). Do této aktivity se zapojily učitelky prvního stupně. Projekt se setkal s velkým úspěchem, proto v něm budeme v dalším roce pokračovat. Také v tomto roce pokračovala úspěšná a bezproblémová spolupráce s občanským sdružením Dotyk, který v prostorách školního klubu a školního hřiště realizuje aktivity svého dětského klubu Awana. Prostory školy dále pronajímáme hudební škole Yamaha, se kterou máme dlouholetou spolupráci. Nově byla zahájena spolupráce s rodinným a mateřským centrem Mini-maxi o. s. Od této formy spolupráce si slibujeme vedle posílení rozpočtu školy také dobrou formu prezentace, protože aktivity těchto organizací často navštěvují se svými malými dětmi také jejich rodiče. V letošním roce nám byla také umožněna prezentace na ZŠ v Dalovicích, která byla natolik úspěšná, že k nám do šesté třídy v příštím školním roce přestupuje 9 dětí. Ty tak nahradí děti, které po skončení prvního stupně odešly na gymnázia a my tak budeme moci udržet dvě šesté třídy. Protože jsme si vědomi toho, že naší školou projde při volnočasových aktivitách organizací, kterým pronajímáme prostory, velké množství lidí, snažíme se i nadále prezentovat práce dětí a naše aktivity také přímo na chodbách školy prostřednictvím nástěnek, fotografií a posterů. 4. Výsledky vzdělávání žáků Jako každoročně, tak i ve školním roce 2011/12 jsme se zúčastnili celé řady testování, které nabízejí soukromé organizace a nově také plošného testování 5. a 9. ročníků, které na zadání MŠMT organizovala ČŠI: 1. V dubnu 2012 jsme využili bezplatné nabídky společnosti Scio a přihlásili žáky 8. ročníků do Testování průřezových témat (PRUT). 5

6 Testování proběhlo online formou v aplikaci ScioDat. 2. V březnu 2012 absolvovali všichni žáci 2. stupně školní kolo testu finanční gramotnosti prostřednictvím 3. ročníku celostátní Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Nejlepší 3 žáci postoupili v dubnu do okresního kola, kde obsadili 2. místo. Cílem soutěže je bezplatně neformálním způsobem seznámit žáky všech základních škol s problematikou finanční gramotnosti a tím působit preventivně především proti předlužení. Soutěž pomáhá změřit úroveň znalostí finanční gramotnosti. Současně rozšíří praktické a teoretické znalosti a vědomosti žáků v oblasti finanční gramotnosti. 3. Testování společnosti Kalibro se pravidelně účastní žáci 3., 5. a 7. ročníků. Jako tradičně, lepších výsledků dosahují žáci 1. stupně, letos především 5. ročníků, z nichž pak ti nejlepší odcházejí na víceletá gymnázia. Celkové výsledky jsou k dispozici v elektronické verzi (také na webových stránkách školy). 4. Celoplošná generální zkouška testování 5. a 9. ročníků proběhla bez výrazných komplikací. Zodpovědně k ní přistoupili vyučující, tak většinově i žáci. Neukázala žádné zásadní problémy jak v technickém vybavení školy, tak ve výsledcích vzdělávání. Výsledky viz příloha č. 1. https://portal.niqes.cz 5. Naše škola patří mezi první klienty portálu Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před rozhodováním, jaký si vybrat studijní obor nebo kam se vydat ve své další profesní specializaci. Časem uzrál v místo, kde si žáci průběžně ověřují své schopnosti, a spolu se svými rodiči a učiteli nalézají oblasti, ve kterých jsou dobří, i ty, na jejichž rozvoj je potřeba se zaměřit. V současnosti server ProŠkoly.cz nabízí testy dětských schopností, paměťové testy, testy pro nejmenší, test volby povolání, sociometrické tesy, kvízy. V závěru školního roku nabídl také zkušební plošné testy a pro příští školní rok jsou připravovány testy čtenářské gramotnosti. Všechny testy jsou vytvořeny tak, aby probíhaly pouze v prostředí a výsledek byl vyhodnocen ihned po ukončení testu. Testy lze absolvovat z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu (ze školy, z družiny, z domova, atd.) Projekt je zcela unikátní v několika bodech: grafické výstupy výsledků, možnost tisku, odeslání em, archivace možnost bezplatného opakování testů možnost paralelního vypracování testu volby povolání rodičem, učitelem a kamarádem žáka jedinečná možnost dozvědět se, jak žáka vidí jeho nejbližší školní licence pro neomezený počet žáků 6

7 testy jsou žákům dostupné kdykoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu, není nutné je vypracovávat při vyučování okamžité on-line vyhodnocení testů ihned po testování možné výsledek konzultovat s učitelem, výchovným poradcem či rodičem Testy využívali vyučující ve svých hodinách, v případě hodinách suplovaných a na závěr roku se žáci i rodiče školy zúčastnili sociometrického testování třídního a školního školního klimatu. Výsledky - viz příloha č. 11 Se všemi výsledky testování chceme dále pracovat, budou východiskem pro naši snahu o další zkvalitňování vzdělávacího procesu. Počet přijatých žáků na jednotlivé školy ve šk. r. 2012/13: SOŠ a SOU maturitní učni Gymnázium Dr. Pekaře, MB 4 4 Gymnázium MB, Palackého 8 8 ISŠ Na Karmeli OA, VOŠE, MB 2 2 SOŠ a SOU Jičínská SPŠ MB 2 2 Škoda Auto SŠ technická Praha 4 Zelený pruh 1294/ Gymnázium a SOŠ pedagogická 1 Masarykova 248, Čáslav 1 Dr. Beneše Poděbrady SOU společného stravování 1 1 Nezařazené 2 Hermés - Dlouhá Lhota 1 1 celkem Prevence rizikového chování žáků 7

8 Účinná prevence rizikového chování žáků je na škole dlouhodobě významnou prioritou. Tak jako v předešlých letech proběhlo i v posledním školním roce velké množství akcí podporujících primární prevenci. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s o. s. Semiramis a Slánka, které pracují dle svých plánů několikrát ročně s jednotlivými třídami. Také v tomto roce jsme spolupracovali s o. s. S-World, které se zabývá problematikou prevence kouření. Na škole se formou herně pojatých seminářů s prvky dramatizace věnovali dětem z prvního stupně, kterým předali informace o škodlivosti kouření a společně objevovali důvody, proč nezačít kouřit. Nově jsme navázali spolupráci s psychologem Mgr. Tomášem Slánským, který nahradil Mgr. Petrou Valentovou, která díky svému hlavnímu pracovnímu poměru nemohla docházet do školy tak často, jak potřebujeme. Vedle individuálních konzultací s žáky nebo jejich rodiči tak byla zahájena osobní intervence psychologa v jednotlivých třídách, kdy se účastní výuky a provádí sociometrická šetření. Své postřehy pak konzultuje s třídními učiteli, výchovnou poradkyní a vedením školy a pomáhá tak odbornými radami při řešení problémových situací. Žákům nabízí také další aktivity dle jejich zájmu a výběru, např. relaxační chvilky. Dle svých časových možností se také účastní výchovných komisí. Pokračovali jsme také v celoročním projektu prevence šikany. Formou čtyř projektových dnů rozložených do 4 termínů v průběhu celého roku jsme otevřeně pracovali s žáky naší školy na téma co je a co není šikana, jaké jsou její stupně, jak se šikaně bránit a jak se zachovat, když se s ní setkají. Aktivity se snažíme zaměřit činnostně a prožitkově. Ukazuje se, že v dalších letech bude dobré v tomto projektu pokračovat, ale nezdůrazňovat tolik pojem šikana, zaměřit se nadále na kooperativní a týmové hry a aktivity a podporovat tak zlepšování vztahů uvnitř jednotlivých tříd. Na škole se snažíme také zaměřit na fenomén dnešní doby kyberšikanu. Informace o ní jsou součástí výuky informatiky. Všichni vyučující se zúčastnili projektu Bezpečný internet, který ve spolupráci s městskou policií připravil zřizovatel. Tato výuku proběhla na naší škole, v nově zřízené učebně, která byla z velké části financována z ESF. Podrobné informace o akcích a aktivitách viz přílohy č. 2, 3, 4. Výroční zpráva metodika prevence příloha č DVPP Výběr programů DVPP vycházel z priorit rozvoje školy, byl velmi výrazně ovlivněn finančními možnostmi. Proto byly realizovány především aktivity, kterých jsme se mohli zúčastnit v rámci realizace projektů z ESF, které pro nás připravily jiné organizace. Pokračovala také realizace projektu Peníze do škol (tzv. šablony ), kde byly vybrány další šablony zaměřené na vzdělávání. Přehled akcí a jejich náplň viz příloha č. 6. 8

9 7. Výsledky činnosti ČŠI Ani v uplynulém školním roce nevykonávala ČŠI na naší škole svoji činnost. S vysokou pravděpodobností lze očekávat inspekční činnost na naší škole v příštím školním roce. Rádi bychom při ní potvrdili proces pozitivních změn, které na škole proběhly od poslední inspekce v r Základní údaje o hospodaření školy Průběžné čerpání rozpočtu bylo pravidelně sledováno a konzultováno mezi ředitelkou školy a finanční i mzdovou účetní. Finance byly uvolňovány dle plánu a aktuální situace a potřeb školy a s ohledem na dlouhodobé cíle a úkoly školy při jejím provozu i rozvoji. Vzhledem k všeobecnému omezování výdajů ve státním sektoru jsme museli pokračovat v úsporných opatřeních na straně výdajů. Musíme tedy velmi uvážlivě plánovat všechny zamýšlené výdaje týkající se výměny starého zařízení školy, ale také běžné provozní výdaje. Tato situace značně omezuje další rozvoj školy. Problematickou tak zůstává obnova zařízení (nábytek), nákup nových pomůcek a učebnic. Není také snadné zajistit finanční prostředky na spolufinancování některých projektů, kdy podstatná část financí je čerpána z cizích zdrojů (především z ESF) a je tak v současné době takřka jednou možností jak větší investice financovat. Vzhledem k složité situaci jsme spolu s Unií rodičů během jarních třídních schůzek uspořádali setkání s rodiči ve školní jídelně, kde jsme je o tomto stavu informovali a diskutovali jsme o možnostech a způsobech většího spolufinancování ze strany rodičů. Velkou pomoc pro nás znamená sponzorská spolupráce s p. Šlechtou, majitelem firmy Dřevoset, který nám každoročně zdarma zajistí výměnu vrchních desek lavic v jedné třídě. Spolupracujeme také s p. Líbalem, majitelem firmy Atossa, který nám opravuje rozbité žaluzie se slevou. V oblasti mzdových prostředků se nám podařilo nastavit všechny parametry tak, že nebylo třeba snižovat nenárokové složky u pedagogických pracovníků. Bohužel u nepedagogických pracovníků nemůžeme přiznávat žádné osobní ohodnocení, což je vzhledem ke kvalitě práce, kterou tito pracovníci odvádějí, silně demotivující. Výsledky hospodaření ke konci školního roku uvádí tabulky v příloze č. 7. Tabulka č. 8 ukazuje porovnání vybraných položek rozpočtu mezi lety

10 9. Projekty realizované z cizích zdrojů Jak již bylo zmíněno, snažíme se co nejvíce zapojovat do projektů realizovaných především z evropských zdrojů, protože jsou v těžké finanční situaci mimořádnou příležitostí, jak zafinancovat další rozvoj školy. Z tohoto pohledu byl uplynulý školní rok velmi zdařilý. 1. Super Nature Minulý školní rok byl prvním rokem po skončení základní části projektu, tedy první rok tzv. udržitelnosti projektu. I nadále jsme tak vyučovali AJ od první třídy metodou Helen Doron. Hodiny AJ touto metodou se velmi líbí nejen dětem, ale i vyučujícím a často je využíváme s velkým ohlasem jako prezentační hodiny např. při návštěvách zájemců o studium na naší škole. 2. EU Peníze do škol Projekt probíhal druhým rokem. Finanční prostředky byly čerpány na vybavení počítačové učebny nábytkem, interaktivní tabuli a DVPP, především na vzdělávání celého sboru v práci s interaktivní tabulí. V dalším školním roce bychom měli projekt ukončit. 3. Klíče pro život V uplynulém školním roce jsme se zapojili do projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, který zastřešuje Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavními realizátory projektu byli Ti, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi v rámci jejich volného času v organizacích celé České republiky, jako jsou: střediska volného času, školní družiny, školní kluby a nestátní neziskové organizace. Cílem projektu bylo výrazné posílení celoživotního vzdělávání lidí pracujících s dětmi a mládeží a hlavně zkvalitnění systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na projektu intenzivně pracovali především členové školního parlamentu. Vytvořili dotazníky, pomocí kterých zjistili, jak si klubkavárnu jejich spolužáci představují, včetně výzdoby a sortimentu. Vybírali také nábytek, domluvili objednávku barového pultu, vybrali logo klubkavárny a návrh na její vymalování, dále pak seznam dětí, které se zapojí do realizace malování a do prodeje. V hodinách českého jazyka a informatiky pak vznikly žádosti pro Unii rodičů a také žádost o příspěvek z Fondu primátora, který jsme na základě této žádosti také obdrželi. Děti se tak v praxi učily, jakým způsobem je možné spolufinancovat zajímavé projekty a jak taková žádost vypadá i po formální stránce. V květnu byl pak zahájen vlastní provoz klubkavárny, který skvělým způsobem, podloženým vlastními zkušenostmi z oboru, zastřešuje pan Křížek, děti pomáhají s prodejem a obsluhou. V praxi se tak učí důležitým dovednostem, včetně finanční gramotnosti. Otevření klubkavárny se setkalo s velkým ohlasem je hojně využívána. Na realizaci tohoto projektu jsme získali ,- Kč z ESF a ,- Kč z Fondu primátora. 10

11 4. JASAN Své partnerství jsme potvrdili také projektu JASAN - Jazyky v souvislostech, jehož cílem je usnadnit učiteli práci při přípravách na vyučování a při výuce samotné - prostřednictvím metodických principů Jazys a využíváním IT při vyučování (užití počítače, grafických programů, interaktivní tabule, OCR programů = optického rozpoznávání znaků). Projekt si klade za cíl práci učitele zefektivnit, ukázat další možnosti práce s výukovým materiálem a díky tomu usnadnit žákům studium cizího jazyka. 5. Bezpečný internet Zúčastnili jsme se také projektu Region bezpečnějšího internetu, který zpracovalo Statutární město Mladá Boleslav ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu, a který se týkal zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ICT a internetové bezpečnosti v regionu Mladoboleslavsko. Cílovou skupinou projektu byli pedagogičtí pracovníci základních a středních škol ve Středočeském kraji. Projekt zvýšil kompetence pedagogů k výuce bezpečného a etického užívání internetu a nových informačních technologií na základních a středních školách. Na naší škole tak vznikla další interaktivní učebna s interaktivní tabulí, 10 novými počítači a novými stoly a židlemi. Do vzdělávání se zapojil celý sbor. 6. Fyzika a chemie nás baví Zareagovali jsme také na výzvu firmy Škoda auto a.s., která se rozhodla podporovat zajímavé projekty sloužící k rozvoji technického a přírodovědného vzdělávání na školách. Jsme jednou ze tří boleslavských základních škol, jejíž projekt byl vybrán k realizaci a jediná, která dostane podporu v plné výši Kč. Cílem našeho projektu s názvem Chemie a fyzika nás baví je přebudovat učebnu a kabinet fyziky a chemie tak, aby umožňovaly vést hodiny formou zajímavou pro žáky. V nově vybudované laboratoři budou sami provádět pokusy na laboratorních stolech pod dohledem pedagoga. Žáci tak budou mít možnost seznamovat se s principy a základy laboratorní a vědecké práce. Ve výuce začneme používat ojedinělý edukační systém PASCO. Společnost PASCO vyrábí kompletní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd. Díky atraktivním fyzikálním, chemickým a biologickým experimentům tak žáci nejen poodhalí zákonitosti přírody, ale nahlédnou také na jejich důležitost v našem každodenním životě. Svými vysoce kvalitními technologickými nástroji a neustálým vývojem výukových systémů a vzdělávacích materiálů, podněcuje PASCO zájem o přírodní vědy, inspiruje studenty i jejich pedagogy a propaguje aplikovanou vědu v hodinách fyziky, biologie, chemie, nebo environmentální výchovy. Pro všechny tyto předměty má PASCO nejen specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty, včetně metodiky vedení seminářů pro lektory. Systém bude možné také používat ve volitelném předmětu Globe, který nabízíme jako jediná škola v Mladé Boleslavi. Od dalšího školního roku také vzniknou nové předměty, které budou tyto nové prostory využívat. Jedná se o povinně volitelný předmět Praktická fyzika pro 6. a 7. ročníky a Fyzikálněchemická praktika pro 8. a 9. ročníky. 11

12 11. Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce s odborovou organizací probíhala bez jakýchkoli problémů. Zástupkyně odborové organizace vypracovaly rozpočet FKSP, který byl po konzultaci s ředitelkou školy schválen. Vzhledem ke snížení odvodů z platů do FKSP, byl návrh čerpání těchto prostředků proti minulým rokům pozměněn. Proběhlo také několik tradičních společných akcí, na některé však nemohl být s ohledem na snížený rozpočet tohoto fondu poskytnut příspěvek. 12. Spolupráce se školskou radou a Unií rodičů Spolupráce se školskou radou probíhá v duchu platné legislativy. V lednu 2012 se uskutečnily volby nových členů Školské rady. Těmi se stali: Rodiče Ing. Věra Klosová (předsedkyně) Ladislav Fišer (místopředseda) Učitelé - Mgr. Lenka Klímová Mgr. Jaroslava Svátková Zástupci zřizovatele Miroslav Jenčík Mgr. Lucie Kopalová Uplynulý rok také proběhl ve snaze zefektivnit spolupráci s Unií rodičů, která na škole funguje jako občanské sdružení. Po diskusi s vedením školy byl připraven rozpočet, kterým by Unie podpořila některé aktivity školy (preventivní programy, školní dresy, psycholog, dovybavení školního klubu ) Vedení UR přišlo s návrhem na zvýšení spoluúčasti rodičů jako nutnosti pro zachování kvality výuky a dalších možností rozvoje školy v době hospodářských škrtů. Proto bylo uspořádáno setkání zájemců z řad rodičů s vedením UR a školy na toto téma. Proběhlo v bouřlivé atmosféře. Pro rodiče byla připravena tabulka znázorňující pokles prostředků nejen na provoz školy, ale také na tzv. ONIV. Výsledkem setkání bude snaha rozdělit v příštím školním roce příspěvek na dvě části. Jedna by šla do společné části rozpočtu UR (300,- Kč) na podporu aktivit školy, druhá přímo do tříd na nákup pomůcek a dovybavení tříd. Ukázalo se také, že část rodičů stále preferuje hotovostní výběr. UR se bude snažit zvýšit výběr příspěvků, který v tomto roce nenaplnil očekávání. 12

Výroční zpráva za školní rok 2012 2013 Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2012 2013 Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012 2013 Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou a pedagogickou radou dne 26. 9. 2013. Obsah:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2010 2011. Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2010 2011. Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010 2011 Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou a pedagogickou radou dne 29. 9. 2011. Obsah:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2009 2010. Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2009 2010. Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009 2010 Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení činnosti školy 3. Zápis k povinné

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008 2009. Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112

Výroční zpráva za školní rok 2008 2009. Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112 Výroční zpráva za školní rok 2008 2009 Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení činnosti školy 3. Zápis k povinné školní docházce 4. Výsledky

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Kunštát, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Kunštát, okres Blansko Adresa: Brněnská 32, 679 72 Kunštát

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Projekt S Montessori do devítky

Projekt S Montessori do devítky Projekt S Montessori do devítky Vypracovala: Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 31. 3. 2016 Cíle projektu: Naši cílem je vytvořit devítiletou základní školu, na níž se vyučuje dle pedagogiky Marie Montessori,

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Rada Středočeského kraje

Rada Středočeského kraje Datum zasedání: 10.3.2014 Rada Středočeského kraje Tisk číslo: 0567(2014) Projekt "Kraje pro bezpečný internet" Předkládací zpráva: podporu projektu "Kraje pro bezpečný internet" Předkladatel: Ing. Zdeněk

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny. Nové Město 228, Trhové Sviny. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny. Nové Město 228, Trhové Sviny. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny Identifikátor: 600022226 Termín konání inspekce: 7. 8. březen

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více