Výroční zpráva za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2011 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou a pedagogickou radou dne

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení činnosti školy 3. Zápis k povinné školní docházce, propagace školy 4. Výsledky vzdělávání žáků 5. Prevence rizikového chování žáků 6. DVPP 7. Výsledky činnosti ČŠI 8. Základní údaje o hospodaření školy 9. Projekty realizované z cizích zdrojů 10. Spolupráce s odborovou organizací 11. Spolupráce se školskou radou 12. Přílohy: 1. Celoplošné testování - výsledky 2. Přehled akcí ve školním roce 2011/12 3. Přehled sportovních akcí 4. Projekty, exkurze 5. Zpráva metodika minimální prevence 6. DVPP přehled akcí 7. Zpráva o hospodaření 8. Vývoj rozpočtu VZ školní družiny 10. Rodiče vítáni kritéria certifikace 11. Vyhodnocení šetření školního klimatu 2

3 1. Základní údaje o škole Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Adresa školy: Dukelská 1112, Mladá Boleslav Zřizovatel školy: Statutární město Mladá Boleslav Identifikátor právnické osoby: IČ: Ředitelka školy: Mgr. Marcela Pavlíková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Leona Nováková Výchovná poradkyně: Mgr. Jindra Marková (profesní poradenství) Mgr. Leona Nováková (výchovné poradenství) Metodik prevence: Karel Šourek Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje, jejich maximální kapacita: Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Školní klub IZO Název ŠVP a číslo: Škola plná pohybu a hudby, C/01 Telefon: Fax: www stránky: Název vzdělávacího programu Třídy Škola plná pohybu a hudby Personální zabezpečení činnosti školy Ve dvanácti třídách základní školy, třech odděleních družiny a jednom oddělení školního klubu pracovalo 19 učitelek, 1 učitel, 1 vychovatel a 4 vychovatelky. Kolektiv dále tvoří 11 hospodářských pracovníků. Školní rok jsme zahajovali řadou personálních změn vynucených často nečekanými životními událostmi v závěru předcházejícího roku. Všechny nové pracovnice se velmi rychle zapracovaly a velmi brzy převzaly plnou zodpovědnost za úkoly jim svěřené. Velmi důležitá pro chod školy byla změna na postu sekretářky a hospodářky, kdy paní Čumpelíkovou, která zemřela během letních prázdnin, nahradila Dana Kušniráková. V těžké situaci, kdy musela během krátkého času převzít veškerou agendu, se velmi osvědčila a patří k oporám našeho týmu. Nelehká byla také situace pro Kateřinu Nezavdalovou, čerstvou absolventku, která převzala problematickou devátou třídu po Petře Křížové, která odešla na Gymnázium Nová Paka. Také v jejím případě se naše volba ukázala jako správná. Velmi dobře zapadla do kolektivu, s žáky si vybudovala dobrý vztah a aktivně se zapojila také do dalších aktivit školy. 3

4 Jako složitá se opakovaně ukazuje situace s výukou hudební výchovy. Po odchodu Tomáše Rýdla, který ukončil pedagogickou kariéru v základním školství, jsme na výpomoc přijali Mgr. Lenku Václavíkovou, která vyučuje hudební výchovu na 1. základní škole. Ta však již v dalším školním roce na škole nezůstane. Po složitém hledání se nám podařilo domluvit s Mgr. Jitkou Smutnou, která vyučuje na 6. ZŠ, opět na dvouhodinové výpomoci. Zbytek hodin si mezi sebe rozdělí kolegyně Hanousková a Rozsypalová. Seznam pracovníků školy ve školním roce 2011/12: Ředitelka Mgr. Marcela Pavlíková Zástupkyně ředitelky Mgr. Leona Nováková Učitelé 1. A Mgr. Marta Kamenická B Mgr. Jaroslava Svátková 2. A Jana Kučerová 3. A Mgr. Jana Hanousková 4. A Jitka Prokšová 5. A Mgr. Kateřina Turková 5. B Mgr. Lucie Rozsypalová 6. A Mgr. Alena Ludvíková 7. A Mgr. Jindra Marková 8. A Mgr. Lenka Klímová 8. B Karel Šourek 9. A Mgr. Kateřina Nezavdalová Che, Fy, Ma, Aj Hv Aj Rj, Ze, Vl, Aj Čj, De Ing. Zdeňka Špičková Mgr. Lenka Václavíková Irena Hendrychová Mgr. Eva Pražáková Mgr. Anna Pšeničková Mgr. Miloslava Vaňková Vychovatelé vedoucí vychovatelka družina družina klub Provozní zaměstnanci sekretářka mzdová účetní finanční účetní školník uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí školní jídelny kuchařka kuchařka kuchařka Lenka Součková Hana Čechová Jana Minďarová Marcela Šátková, Mgr. Marcel Bernát, Jitka Prokšová Dana Kušniráková Helena Hradcová Miluše Jansiková Jan Křížek Božena Bariová Božena Krágová Alena Gurková Marie Václavíková Jana Tonarová Alena Hradcová Václav Hlaváčová 4

5 3. Zápis k povinné školní docházce, propagace školy, spolupráce Stejně jako v minulém školním roce, tak i letos, se nám podařilo při zápisech (včetně dodatečných) přijmout dostatečný počet dětí k otevření dvou prvních tříd. V nich bude po 17 žácích. V průběhu roku jsme navázali spolupráci se soukromou MŠ s prvky Montessori Go Kids v Kosmonosech. Na žádost rodičů jsme tak nabídli možnost otevření 1. třídy s prvky Montessori. Podmínkou byl zájem alespoň 10 dětí. Protože rodiče 2 dětí nakonec zažádali o odklad, třída se neotevře. Pro tyto děti ale otevřeme Montessori klub, který budou navštěvovat po skončení vyučování, a který bude otevřený i pro předškoláky. V příštím školním roce budeme pracovat na propagaci tohoto pedagogického směru s cílem otevření třídy s Montessori prvky v dalším školním roce. Pro tuto práci se velice zodpovědně připravuje Lucie Kašparová, které končí rodičovská dovolená a vrací se zpět do školy. Také v uplynulém roce jsme značné úsilí věnovali PR aktivitám. Veškeré naše úspěchy a zdařilé projekty jsme se snažili medializovat. Spolupracovali jsme v tomto směru s panem Šubrtem, jehož prostřednictvím se informace o škole objevovali pravidelně na webových stránkách města mb-netu nebo v Boleslavanu. Všechny tyto články jsou umístěny také na našich webových stránkách v sekci Napsali o nás. V závěru roku došlo k drobným úpravám těchto stránek, další budou provedeny během prázdnin a na začátku nového školního roku. Po dobrých zkušenostech jsme pokračovali v pravidelné spolupráci s mateřskými školami v blízkém okolí. Připravovali jsme pro ně keramické dílny, účastnily se některých našich akcí, např. Vánočního jarmarku a Irena Hendrychová vyučovala AJ v MŠ Řepov. Dalším naším novým projektem byla Škola nanečisto. Každý měsíc se jí mohli zúčastnit předškoláci, kteří měli zájem vyzkoušet si výuku na naší škole. V odpoledních hodinách pro ně byl vždy připraven program na různá témata (dle zaměření vyučujících). Do této aktivity se zapojily učitelky prvního stupně. Projekt se setkal s velkým úspěchem, proto v něm budeme v dalším roce pokračovat. Také v tomto roce pokračovala úspěšná a bezproblémová spolupráce s občanským sdružením Dotyk, který v prostorách školního klubu a školního hřiště realizuje aktivity svého dětského klubu Awana. Prostory školy dále pronajímáme hudební škole Yamaha, se kterou máme dlouholetou spolupráci. Nově byla zahájena spolupráce s rodinným a mateřským centrem Mini-maxi o. s. Od této formy spolupráce si slibujeme vedle posílení rozpočtu školy také dobrou formu prezentace, protože aktivity těchto organizací často navštěvují se svými malými dětmi také jejich rodiče. V letošním roce nám byla také umožněna prezentace na ZŠ v Dalovicích, která byla natolik úspěšná, že k nám do šesté třídy v příštím školním roce přestupuje 9 dětí. Ty tak nahradí děti, které po skončení prvního stupně odešly na gymnázia a my tak budeme moci udržet dvě šesté třídy. Protože jsme si vědomi toho, že naší školou projde při volnočasových aktivitách organizací, kterým pronajímáme prostory, velké množství lidí, snažíme se i nadále prezentovat práce dětí a naše aktivity také přímo na chodbách školy prostřednictvím nástěnek, fotografií a posterů. 4. Výsledky vzdělávání žáků Jako každoročně, tak i ve školním roce 2011/12 jsme se zúčastnili celé řady testování, které nabízejí soukromé organizace a nově také plošného testování 5. a 9. ročníků, které na zadání MŠMT organizovala ČŠI: 1. V dubnu 2012 jsme využili bezplatné nabídky společnosti Scio a přihlásili žáky 8. ročníků do Testování průřezových témat (PRUT). 5

6 Testování proběhlo online formou v aplikaci ScioDat. 2. V březnu 2012 absolvovali všichni žáci 2. stupně školní kolo testu finanční gramotnosti prostřednictvím 3. ročníku celostátní Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Nejlepší 3 žáci postoupili v dubnu do okresního kola, kde obsadili 2. místo. Cílem soutěže je bezplatně neformálním způsobem seznámit žáky všech základních škol s problematikou finanční gramotnosti a tím působit preventivně především proti předlužení. Soutěž pomáhá změřit úroveň znalostí finanční gramotnosti. Současně rozšíří praktické a teoretické znalosti a vědomosti žáků v oblasti finanční gramotnosti. 3. Testování společnosti Kalibro se pravidelně účastní žáci 3., 5. a 7. ročníků. Jako tradičně, lepších výsledků dosahují žáci 1. stupně, letos především 5. ročníků, z nichž pak ti nejlepší odcházejí na víceletá gymnázia. Celkové výsledky jsou k dispozici v elektronické verzi (také na webových stránkách školy). 4. Celoplošná generální zkouška testování 5. a 9. ročníků proběhla bez výrazných komplikací. Zodpovědně k ní přistoupili vyučující, tak většinově i žáci. Neukázala žádné zásadní problémy jak v technickém vybavení školy, tak ve výsledcích vzdělávání. Výsledky viz příloha č. 1. https://portal.niqes.cz 5. Naše škola patří mezi první klienty portálu Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před rozhodováním, jaký si vybrat studijní obor nebo kam se vydat ve své další profesní specializaci. Časem uzrál v místo, kde si žáci průběžně ověřují své schopnosti, a spolu se svými rodiči a učiteli nalézají oblasti, ve kterých jsou dobří, i ty, na jejichž rozvoj je potřeba se zaměřit. V současnosti server ProŠkoly.cz nabízí testy dětských schopností, paměťové testy, testy pro nejmenší, test volby povolání, sociometrické tesy, kvízy. V závěru školního roku nabídl také zkušební plošné testy a pro příští školní rok jsou připravovány testy čtenářské gramotnosti. Všechny testy jsou vytvořeny tak, aby probíhaly pouze v prostředí a výsledek byl vyhodnocen ihned po ukončení testu. Testy lze absolvovat z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu (ze školy, z družiny, z domova, atd.) Projekt je zcela unikátní v několika bodech: grafické výstupy výsledků, možnost tisku, odeslání em, archivace možnost bezplatného opakování testů možnost paralelního vypracování testu volby povolání rodičem, učitelem a kamarádem žáka jedinečná možnost dozvědět se, jak žáka vidí jeho nejbližší školní licence pro neomezený počet žáků 6

7 testy jsou žákům dostupné kdykoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu, není nutné je vypracovávat při vyučování okamžité on-line vyhodnocení testů ihned po testování možné výsledek konzultovat s učitelem, výchovným poradcem či rodičem Testy využívali vyučující ve svých hodinách, v případě hodinách suplovaných a na závěr roku se žáci i rodiče školy zúčastnili sociometrického testování třídního a školního školního klimatu. Výsledky - viz příloha č. 11 Se všemi výsledky testování chceme dále pracovat, budou východiskem pro naši snahu o další zkvalitňování vzdělávacího procesu. Počet přijatých žáků na jednotlivé školy ve šk. r. 2012/13: SOŠ a SOU maturitní učni Gymnázium Dr. Pekaře, MB 4 4 Gymnázium MB, Palackého 8 8 ISŠ Na Karmeli OA, VOŠE, MB 2 2 SOŠ a SOU Jičínská SPŠ MB 2 2 Škoda Auto SŠ technická Praha 4 Zelený pruh 1294/ Gymnázium a SOŠ pedagogická 1 Masarykova 248, Čáslav 1 Dr. Beneše Poděbrady SOU společného stravování 1 1 Nezařazené 2 Hermés - Dlouhá Lhota 1 1 celkem Prevence rizikového chování žáků 7

8 Účinná prevence rizikového chování žáků je na škole dlouhodobě významnou prioritou. Tak jako v předešlých letech proběhlo i v posledním školním roce velké množství akcí podporujících primární prevenci. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s o. s. Semiramis a Slánka, které pracují dle svých plánů několikrát ročně s jednotlivými třídami. Také v tomto roce jsme spolupracovali s o. s. S-World, které se zabývá problematikou prevence kouření. Na škole se formou herně pojatých seminářů s prvky dramatizace věnovali dětem z prvního stupně, kterým předali informace o škodlivosti kouření a společně objevovali důvody, proč nezačít kouřit. Nově jsme navázali spolupráci s psychologem Mgr. Tomášem Slánským, který nahradil Mgr. Petrou Valentovou, která díky svému hlavnímu pracovnímu poměru nemohla docházet do školy tak často, jak potřebujeme. Vedle individuálních konzultací s žáky nebo jejich rodiči tak byla zahájena osobní intervence psychologa v jednotlivých třídách, kdy se účastní výuky a provádí sociometrická šetření. Své postřehy pak konzultuje s třídními učiteli, výchovnou poradkyní a vedením školy a pomáhá tak odbornými radami při řešení problémových situací. Žákům nabízí také další aktivity dle jejich zájmu a výběru, např. relaxační chvilky. Dle svých časových možností se také účastní výchovných komisí. Pokračovali jsme také v celoročním projektu prevence šikany. Formou čtyř projektových dnů rozložených do 4 termínů v průběhu celého roku jsme otevřeně pracovali s žáky naší školy na téma co je a co není šikana, jaké jsou její stupně, jak se šikaně bránit a jak se zachovat, když se s ní setkají. Aktivity se snažíme zaměřit činnostně a prožitkově. Ukazuje se, že v dalších letech bude dobré v tomto projektu pokračovat, ale nezdůrazňovat tolik pojem šikana, zaměřit se nadále na kooperativní a týmové hry a aktivity a podporovat tak zlepšování vztahů uvnitř jednotlivých tříd. Na škole se snažíme také zaměřit na fenomén dnešní doby kyberšikanu. Informace o ní jsou součástí výuky informatiky. Všichni vyučující se zúčastnili projektu Bezpečný internet, který ve spolupráci s městskou policií připravil zřizovatel. Tato výuku proběhla na naší škole, v nově zřízené učebně, která byla z velké části financována z ESF. Podrobné informace o akcích a aktivitách viz přílohy č. 2, 3, 4. Výroční zpráva metodika prevence příloha č DVPP Výběr programů DVPP vycházel z priorit rozvoje školy, byl velmi výrazně ovlivněn finančními možnostmi. Proto byly realizovány především aktivity, kterých jsme se mohli zúčastnit v rámci realizace projektů z ESF, které pro nás připravily jiné organizace. Pokračovala také realizace projektu Peníze do škol (tzv. šablony ), kde byly vybrány další šablony zaměřené na vzdělávání. Přehled akcí a jejich náplň viz příloha č. 6. 8

9 7. Výsledky činnosti ČŠI Ani v uplynulém školním roce nevykonávala ČŠI na naší škole svoji činnost. S vysokou pravděpodobností lze očekávat inspekční činnost na naší škole v příštím školním roce. Rádi bychom při ní potvrdili proces pozitivních změn, které na škole proběhly od poslední inspekce v r Základní údaje o hospodaření školy Průběžné čerpání rozpočtu bylo pravidelně sledováno a konzultováno mezi ředitelkou školy a finanční i mzdovou účetní. Finance byly uvolňovány dle plánu a aktuální situace a potřeb školy a s ohledem na dlouhodobé cíle a úkoly školy při jejím provozu i rozvoji. Vzhledem k všeobecnému omezování výdajů ve státním sektoru jsme museli pokračovat v úsporných opatřeních na straně výdajů. Musíme tedy velmi uvážlivě plánovat všechny zamýšlené výdaje týkající se výměny starého zařízení školy, ale také běžné provozní výdaje. Tato situace značně omezuje další rozvoj školy. Problematickou tak zůstává obnova zařízení (nábytek), nákup nových pomůcek a učebnic. Není také snadné zajistit finanční prostředky na spolufinancování některých projektů, kdy podstatná část financí je čerpána z cizích zdrojů (především z ESF) a je tak v současné době takřka jednou možností jak větší investice financovat. Vzhledem k složité situaci jsme spolu s Unií rodičů během jarních třídních schůzek uspořádali setkání s rodiči ve školní jídelně, kde jsme je o tomto stavu informovali a diskutovali jsme o možnostech a způsobech většího spolufinancování ze strany rodičů. Velkou pomoc pro nás znamená sponzorská spolupráce s p. Šlechtou, majitelem firmy Dřevoset, který nám každoročně zdarma zajistí výměnu vrchních desek lavic v jedné třídě. Spolupracujeme také s p. Líbalem, majitelem firmy Atossa, který nám opravuje rozbité žaluzie se slevou. V oblasti mzdových prostředků se nám podařilo nastavit všechny parametry tak, že nebylo třeba snižovat nenárokové složky u pedagogických pracovníků. Bohužel u nepedagogických pracovníků nemůžeme přiznávat žádné osobní ohodnocení, což je vzhledem ke kvalitě práce, kterou tito pracovníci odvádějí, silně demotivující. Výsledky hospodaření ke konci školního roku uvádí tabulky v příloze č. 7. Tabulka č. 8 ukazuje porovnání vybraných položek rozpočtu mezi lety

10 9. Projekty realizované z cizích zdrojů Jak již bylo zmíněno, snažíme se co nejvíce zapojovat do projektů realizovaných především z evropských zdrojů, protože jsou v těžké finanční situaci mimořádnou příležitostí, jak zafinancovat další rozvoj školy. Z tohoto pohledu byl uplynulý školní rok velmi zdařilý. 1. Super Nature Minulý školní rok byl prvním rokem po skončení základní části projektu, tedy první rok tzv. udržitelnosti projektu. I nadále jsme tak vyučovali AJ od první třídy metodou Helen Doron. Hodiny AJ touto metodou se velmi líbí nejen dětem, ale i vyučujícím a často je využíváme s velkým ohlasem jako prezentační hodiny např. při návštěvách zájemců o studium na naší škole. 2. EU Peníze do škol Projekt probíhal druhým rokem. Finanční prostředky byly čerpány na vybavení počítačové učebny nábytkem, interaktivní tabuli a DVPP, především na vzdělávání celého sboru v práci s interaktivní tabulí. V dalším školním roce bychom měli projekt ukončit. 3. Klíče pro život V uplynulém školním roce jsme se zapojili do projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, který zastřešuje Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavními realizátory projektu byli Ti, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi v rámci jejich volného času v organizacích celé České republiky, jako jsou: střediska volného času, školní družiny, školní kluby a nestátní neziskové organizace. Cílem projektu bylo výrazné posílení celoživotního vzdělávání lidí pracujících s dětmi a mládeží a hlavně zkvalitnění systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na projektu intenzivně pracovali především členové školního parlamentu. Vytvořili dotazníky, pomocí kterých zjistili, jak si klubkavárnu jejich spolužáci představují, včetně výzdoby a sortimentu. Vybírali také nábytek, domluvili objednávku barového pultu, vybrali logo klubkavárny a návrh na její vymalování, dále pak seznam dětí, které se zapojí do realizace malování a do prodeje. V hodinách českého jazyka a informatiky pak vznikly žádosti pro Unii rodičů a také žádost o příspěvek z Fondu primátora, který jsme na základě této žádosti také obdrželi. Děti se tak v praxi učily, jakým způsobem je možné spolufinancovat zajímavé projekty a jak taková žádost vypadá i po formální stránce. V květnu byl pak zahájen vlastní provoz klubkavárny, který skvělým způsobem, podloženým vlastními zkušenostmi z oboru, zastřešuje pan Křížek, děti pomáhají s prodejem a obsluhou. V praxi se tak učí důležitým dovednostem, včetně finanční gramotnosti. Otevření klubkavárny se setkalo s velkým ohlasem je hojně využívána. Na realizaci tohoto projektu jsme získali ,- Kč z ESF a ,- Kč z Fondu primátora. 10

11 4. JASAN Své partnerství jsme potvrdili také projektu JASAN - Jazyky v souvislostech, jehož cílem je usnadnit učiteli práci při přípravách na vyučování a při výuce samotné - prostřednictvím metodických principů Jazys a využíváním IT při vyučování (užití počítače, grafických programů, interaktivní tabule, OCR programů = optického rozpoznávání znaků). Projekt si klade za cíl práci učitele zefektivnit, ukázat další možnosti práce s výukovým materiálem a díky tomu usnadnit žákům studium cizího jazyka. 5. Bezpečný internet Zúčastnili jsme se také projektu Region bezpečnějšího internetu, který zpracovalo Statutární město Mladá Boleslav ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu, a který se týkal zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ICT a internetové bezpečnosti v regionu Mladoboleslavsko. Cílovou skupinou projektu byli pedagogičtí pracovníci základních a středních škol ve Středočeském kraji. Projekt zvýšil kompetence pedagogů k výuce bezpečného a etického užívání internetu a nových informačních technologií na základních a středních školách. Na naší škole tak vznikla další interaktivní učebna s interaktivní tabulí, 10 novými počítači a novými stoly a židlemi. Do vzdělávání se zapojil celý sbor. 6. Fyzika a chemie nás baví Zareagovali jsme také na výzvu firmy Škoda auto a.s., která se rozhodla podporovat zajímavé projekty sloužící k rozvoji technického a přírodovědného vzdělávání na školách. Jsme jednou ze tří boleslavských základních škol, jejíž projekt byl vybrán k realizaci a jediná, která dostane podporu v plné výši Kč. Cílem našeho projektu s názvem Chemie a fyzika nás baví je přebudovat učebnu a kabinet fyziky a chemie tak, aby umožňovaly vést hodiny formou zajímavou pro žáky. V nově vybudované laboratoři budou sami provádět pokusy na laboratorních stolech pod dohledem pedagoga. Žáci tak budou mít možnost seznamovat se s principy a základy laboratorní a vědecké práce. Ve výuce začneme používat ojedinělý edukační systém PASCO. Společnost PASCO vyrábí kompletní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd. Díky atraktivním fyzikálním, chemickým a biologickým experimentům tak žáci nejen poodhalí zákonitosti přírody, ale nahlédnou také na jejich důležitost v našem každodenním životě. Svými vysoce kvalitními technologickými nástroji a neustálým vývojem výukových systémů a vzdělávacích materiálů, podněcuje PASCO zájem o přírodní vědy, inspiruje studenty i jejich pedagogy a propaguje aplikovanou vědu v hodinách fyziky, biologie, chemie, nebo environmentální výchovy. Pro všechny tyto předměty má PASCO nejen specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty, včetně metodiky vedení seminářů pro lektory. Systém bude možné také používat ve volitelném předmětu Globe, který nabízíme jako jediná škola v Mladé Boleslavi. Od dalšího školního roku také vzniknou nové předměty, které budou tyto nové prostory využívat. Jedná se o povinně volitelný předmět Praktická fyzika pro 6. a 7. ročníky a Fyzikálněchemická praktika pro 8. a 9. ročníky. 11

12 11. Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce s odborovou organizací probíhala bez jakýchkoli problémů. Zástupkyně odborové organizace vypracovaly rozpočet FKSP, který byl po konzultaci s ředitelkou školy schválen. Vzhledem ke snížení odvodů z platů do FKSP, byl návrh čerpání těchto prostředků proti minulým rokům pozměněn. Proběhlo také několik tradičních společných akcí, na některé však nemohl být s ohledem na snížený rozpočet tohoto fondu poskytnut příspěvek. 12. Spolupráce se školskou radou a Unií rodičů Spolupráce se školskou radou probíhá v duchu platné legislativy. V lednu 2012 se uskutečnily volby nových členů Školské rady. Těmi se stali: Rodiče Ing. Věra Klosová (předsedkyně) Ladislav Fišer (místopředseda) Učitelé - Mgr. Lenka Klímová Mgr. Jaroslava Svátková Zástupci zřizovatele Miroslav Jenčík Mgr. Lucie Kopalová Uplynulý rok také proběhl ve snaze zefektivnit spolupráci s Unií rodičů, která na škole funguje jako občanské sdružení. Po diskusi s vedením školy byl připraven rozpočet, kterým by Unie podpořila některé aktivity školy (preventivní programy, školní dresy, psycholog, dovybavení školního klubu ) Vedení UR přišlo s návrhem na zvýšení spoluúčasti rodičů jako nutnosti pro zachování kvality výuky a dalších možností rozvoje školy v době hospodářských škrtů. Proto bylo uspořádáno setkání zájemců z řad rodičů s vedením UR a školy na toto téma. Proběhlo v bouřlivé atmosféře. Pro rodiče byla připravena tabulka znázorňující pokles prostředků nejen na provoz školy, ale také na tzv. ONIV. Výsledkem setkání bude snaha rozdělit v příštím školním roce příspěvek na dvě části. Jedna by šla do společné části rozpočtu UR (300,- Kč) na podporu aktivit školy, druhá přímo do tříd na nákup pomůcek a dovybavení tříd. Ukázalo se také, že část rodičů stále preferuje hotovostní výběr. UR se bude snažit zvýšit výběr příspěvků, který v tomto roce nenaplnil očekávání. 12

Výroční zpráva za školní rok 2012 2013 Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2012 2013 Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012 2013 Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou a pedagogickou radou dne 26. 9. 2013. Obsah:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2010 2011. Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2010 2011. Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010 2011 Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou a pedagogickou radou dne 29. 9. 2011. Obsah:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2009 2010. Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2009 2010. Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009 2010 Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení činnosti školy 3. Zápis k povinné

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2092/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2092/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-145/11A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-145/11A Název kontrolované osoby: Škola Kavčí hory-mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti

Více