Výroční zpráva za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2011 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou a pedagogickou radou dne

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení činnosti školy 3. Zápis k povinné školní docházce, propagace školy 4. Výsledky vzdělávání žáků 5. Prevence rizikového chování žáků 6. DVPP 7. Výsledky činnosti ČŠI 8. Základní údaje o hospodaření školy 9. Projekty realizované z cizích zdrojů 10. Spolupráce s odborovou organizací 11. Spolupráce se školskou radou 12. Přílohy: 1. Celoplošné testování - výsledky 2. Přehled akcí ve školním roce 2011/12 3. Přehled sportovních akcí 4. Projekty, exkurze 5. Zpráva metodika minimální prevence 6. DVPP přehled akcí 7. Zpráva o hospodaření 8. Vývoj rozpočtu VZ školní družiny 10. Rodiče vítáni kritéria certifikace 11. Vyhodnocení šetření školního klimatu 2

3 1. Základní údaje o škole Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Adresa školy: Dukelská 1112, Mladá Boleslav Zřizovatel školy: Statutární město Mladá Boleslav Identifikátor právnické osoby: IČ: Ředitelka školy: Mgr. Marcela Pavlíková Zástupkyně ředitelky: Mgr. Leona Nováková Výchovná poradkyně: Mgr. Jindra Marková (profesní poradenství) Mgr. Leona Nováková (výchovné poradenství) Metodik prevence: Karel Šourek Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje, jejich maximální kapacita: Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Školní klub IZO Název ŠVP a číslo: Škola plná pohybu a hudby, C/01 Telefon: Fax: www stránky: Název vzdělávacího programu Třídy Škola plná pohybu a hudby Personální zabezpečení činnosti školy Ve dvanácti třídách základní školy, třech odděleních družiny a jednom oddělení školního klubu pracovalo 19 učitelek, 1 učitel, 1 vychovatel a 4 vychovatelky. Kolektiv dále tvoří 11 hospodářských pracovníků. Školní rok jsme zahajovali řadou personálních změn vynucených často nečekanými životními událostmi v závěru předcházejícího roku. Všechny nové pracovnice se velmi rychle zapracovaly a velmi brzy převzaly plnou zodpovědnost za úkoly jim svěřené. Velmi důležitá pro chod školy byla změna na postu sekretářky a hospodářky, kdy paní Čumpelíkovou, která zemřela během letních prázdnin, nahradila Dana Kušniráková. V těžké situaci, kdy musela během krátkého času převzít veškerou agendu, se velmi osvědčila a patří k oporám našeho týmu. Nelehká byla také situace pro Kateřinu Nezavdalovou, čerstvou absolventku, která převzala problematickou devátou třídu po Petře Křížové, která odešla na Gymnázium Nová Paka. Také v jejím případě se naše volba ukázala jako správná. Velmi dobře zapadla do kolektivu, s žáky si vybudovala dobrý vztah a aktivně se zapojila také do dalších aktivit školy. 3

4 Jako složitá se opakovaně ukazuje situace s výukou hudební výchovy. Po odchodu Tomáše Rýdla, který ukončil pedagogickou kariéru v základním školství, jsme na výpomoc přijali Mgr. Lenku Václavíkovou, která vyučuje hudební výchovu na 1. základní škole. Ta však již v dalším školním roce na škole nezůstane. Po složitém hledání se nám podařilo domluvit s Mgr. Jitkou Smutnou, která vyučuje na 6. ZŠ, opět na dvouhodinové výpomoci. Zbytek hodin si mezi sebe rozdělí kolegyně Hanousková a Rozsypalová. Seznam pracovníků školy ve školním roce 2011/12: Ředitelka Mgr. Marcela Pavlíková Zástupkyně ředitelky Mgr. Leona Nováková Učitelé 1. A Mgr. Marta Kamenická B Mgr. Jaroslava Svátková 2. A Jana Kučerová 3. A Mgr. Jana Hanousková 4. A Jitka Prokšová 5. A Mgr. Kateřina Turková 5. B Mgr. Lucie Rozsypalová 6. A Mgr. Alena Ludvíková 7. A Mgr. Jindra Marková 8. A Mgr. Lenka Klímová 8. B Karel Šourek 9. A Mgr. Kateřina Nezavdalová Che, Fy, Ma, Aj Hv Aj Rj, Ze, Vl, Aj Čj, De Ing. Zdeňka Špičková Mgr. Lenka Václavíková Irena Hendrychová Mgr. Eva Pražáková Mgr. Anna Pšeničková Mgr. Miloslava Vaňková Vychovatelé vedoucí vychovatelka družina družina klub Provozní zaměstnanci sekretářka mzdová účetní finanční účetní školník uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí školní jídelny kuchařka kuchařka kuchařka Lenka Součková Hana Čechová Jana Minďarová Marcela Šátková, Mgr. Marcel Bernát, Jitka Prokšová Dana Kušniráková Helena Hradcová Miluše Jansiková Jan Křížek Božena Bariová Božena Krágová Alena Gurková Marie Václavíková Jana Tonarová Alena Hradcová Václav Hlaváčová 4

5 3. Zápis k povinné školní docházce, propagace školy, spolupráce Stejně jako v minulém školním roce, tak i letos, se nám podařilo při zápisech (včetně dodatečných) přijmout dostatečný počet dětí k otevření dvou prvních tříd. V nich bude po 17 žácích. V průběhu roku jsme navázali spolupráci se soukromou MŠ s prvky Montessori Go Kids v Kosmonosech. Na žádost rodičů jsme tak nabídli možnost otevření 1. třídy s prvky Montessori. Podmínkou byl zájem alespoň 10 dětí. Protože rodiče 2 dětí nakonec zažádali o odklad, třída se neotevře. Pro tyto děti ale otevřeme Montessori klub, který budou navštěvovat po skončení vyučování, a který bude otevřený i pro předškoláky. V příštím školním roce budeme pracovat na propagaci tohoto pedagogického směru s cílem otevření třídy s Montessori prvky v dalším školním roce. Pro tuto práci se velice zodpovědně připravuje Lucie Kašparová, které končí rodičovská dovolená a vrací se zpět do školy. Také v uplynulém roce jsme značné úsilí věnovali PR aktivitám. Veškeré naše úspěchy a zdařilé projekty jsme se snažili medializovat. Spolupracovali jsme v tomto směru s panem Šubrtem, jehož prostřednictvím se informace o škole objevovali pravidelně na webových stránkách města mb-netu nebo v Boleslavanu. Všechny tyto články jsou umístěny také na našich webových stránkách v sekci Napsali o nás. V závěru roku došlo k drobným úpravám těchto stránek, další budou provedeny během prázdnin a na začátku nového školního roku. Po dobrých zkušenostech jsme pokračovali v pravidelné spolupráci s mateřskými školami v blízkém okolí. Připravovali jsme pro ně keramické dílny, účastnily se některých našich akcí, např. Vánočního jarmarku a Irena Hendrychová vyučovala AJ v MŠ Řepov. Dalším naším novým projektem byla Škola nanečisto. Každý měsíc se jí mohli zúčastnit předškoláci, kteří měli zájem vyzkoušet si výuku na naší škole. V odpoledních hodinách pro ně byl vždy připraven program na různá témata (dle zaměření vyučujících). Do této aktivity se zapojily učitelky prvního stupně. Projekt se setkal s velkým úspěchem, proto v něm budeme v dalším roce pokračovat. Také v tomto roce pokračovala úspěšná a bezproblémová spolupráce s občanským sdružením Dotyk, který v prostorách školního klubu a školního hřiště realizuje aktivity svého dětského klubu Awana. Prostory školy dále pronajímáme hudební škole Yamaha, se kterou máme dlouholetou spolupráci. Nově byla zahájena spolupráce s rodinným a mateřským centrem Mini-maxi o. s. Od této formy spolupráce si slibujeme vedle posílení rozpočtu školy také dobrou formu prezentace, protože aktivity těchto organizací často navštěvují se svými malými dětmi také jejich rodiče. V letošním roce nám byla také umožněna prezentace na ZŠ v Dalovicích, která byla natolik úspěšná, že k nám do šesté třídy v příštím školním roce přestupuje 9 dětí. Ty tak nahradí děti, které po skončení prvního stupně odešly na gymnázia a my tak budeme moci udržet dvě šesté třídy. Protože jsme si vědomi toho, že naší školou projde při volnočasových aktivitách organizací, kterým pronajímáme prostory, velké množství lidí, snažíme se i nadále prezentovat práce dětí a naše aktivity také přímo na chodbách školy prostřednictvím nástěnek, fotografií a posterů. 4. Výsledky vzdělávání žáků Jako každoročně, tak i ve školním roce 2011/12 jsme se zúčastnili celé řady testování, které nabízejí soukromé organizace a nově také plošného testování 5. a 9. ročníků, které na zadání MŠMT organizovala ČŠI: 1. V dubnu 2012 jsme využili bezplatné nabídky společnosti Scio a přihlásili žáky 8. ročníků do Testování průřezových témat (PRUT). 5

6 Testování proběhlo online formou v aplikaci ScioDat. 2. V březnu 2012 absolvovali všichni žáci 2. stupně školní kolo testu finanční gramotnosti prostřednictvím 3. ročníku celostátní Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Nejlepší 3 žáci postoupili v dubnu do okresního kola, kde obsadili 2. místo. Cílem soutěže je bezplatně neformálním způsobem seznámit žáky všech základních škol s problematikou finanční gramotnosti a tím působit preventivně především proti předlužení. Soutěž pomáhá změřit úroveň znalostí finanční gramotnosti. Současně rozšíří praktické a teoretické znalosti a vědomosti žáků v oblasti finanční gramotnosti. 3. Testování společnosti Kalibro se pravidelně účastní žáci 3., 5. a 7. ročníků. Jako tradičně, lepších výsledků dosahují žáci 1. stupně, letos především 5. ročníků, z nichž pak ti nejlepší odcházejí na víceletá gymnázia. Celkové výsledky jsou k dispozici v elektronické verzi (také na webových stránkách školy). 4. Celoplošná generální zkouška testování 5. a 9. ročníků proběhla bez výrazných komplikací. Zodpovědně k ní přistoupili vyučující, tak většinově i žáci. Neukázala žádné zásadní problémy jak v technickém vybavení školy, tak ve výsledcích vzdělávání. Výsledky viz příloha č. 1. https://portal.niqes.cz 5. Naše škola patří mezi první klienty portálu Projekt Proškoly.cz vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před rozhodováním, jaký si vybrat studijní obor nebo kam se vydat ve své další profesní specializaci. Časem uzrál v místo, kde si žáci průběžně ověřují své schopnosti, a spolu se svými rodiči a učiteli nalézají oblasti, ve kterých jsou dobří, i ty, na jejichž rozvoj je potřeba se zaměřit. V současnosti server ProŠkoly.cz nabízí testy dětských schopností, paměťové testy, testy pro nejmenší, test volby povolání, sociometrické tesy, kvízy. V závěru školního roku nabídl také zkušební plošné testy a pro příští školní rok jsou připravovány testy čtenářské gramotnosti. Všechny testy jsou vytvořeny tak, aby probíhaly pouze v prostředí a výsledek byl vyhodnocen ihned po ukončení testu. Testy lze absolvovat z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu (ze školy, z družiny, z domova, atd.) Projekt je zcela unikátní v několika bodech: grafické výstupy výsledků, možnost tisku, odeslání em, archivace možnost bezplatného opakování testů možnost paralelního vypracování testu volby povolání rodičem, učitelem a kamarádem žáka jedinečná možnost dozvědět se, jak žáka vidí jeho nejbližší školní licence pro neomezený počet žáků 6

7 testy jsou žákům dostupné kdykoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu, není nutné je vypracovávat při vyučování okamžité on-line vyhodnocení testů ihned po testování možné výsledek konzultovat s učitelem, výchovným poradcem či rodičem Testy využívali vyučující ve svých hodinách, v případě hodinách suplovaných a na závěr roku se žáci i rodiče školy zúčastnili sociometrického testování třídního a školního školního klimatu. Výsledky - viz příloha č. 11 Se všemi výsledky testování chceme dále pracovat, budou východiskem pro naši snahu o další zkvalitňování vzdělávacího procesu. Počet přijatých žáků na jednotlivé školy ve šk. r. 2012/13: SOŠ a SOU maturitní učni Gymnázium Dr. Pekaře, MB 4 4 Gymnázium MB, Palackého 8 8 ISŠ Na Karmeli OA, VOŠE, MB 2 2 SOŠ a SOU Jičínská SPŠ MB 2 2 Škoda Auto SŠ technická Praha 4 Zelený pruh 1294/ Gymnázium a SOŠ pedagogická 1 Masarykova 248, Čáslav 1 Dr. Beneše Poděbrady SOU společného stravování 1 1 Nezařazené 2 Hermés - Dlouhá Lhota 1 1 celkem Prevence rizikového chování žáků 7

8 Účinná prevence rizikového chování žáků je na škole dlouhodobě významnou prioritou. Tak jako v předešlých letech proběhlo i v posledním školním roce velké množství akcí podporujících primární prevenci. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s o. s. Semiramis a Slánka, které pracují dle svých plánů několikrát ročně s jednotlivými třídami. Také v tomto roce jsme spolupracovali s o. s. S-World, které se zabývá problematikou prevence kouření. Na škole se formou herně pojatých seminářů s prvky dramatizace věnovali dětem z prvního stupně, kterým předali informace o škodlivosti kouření a společně objevovali důvody, proč nezačít kouřit. Nově jsme navázali spolupráci s psychologem Mgr. Tomášem Slánským, který nahradil Mgr. Petrou Valentovou, která díky svému hlavnímu pracovnímu poměru nemohla docházet do školy tak často, jak potřebujeme. Vedle individuálních konzultací s žáky nebo jejich rodiči tak byla zahájena osobní intervence psychologa v jednotlivých třídách, kdy se účastní výuky a provádí sociometrická šetření. Své postřehy pak konzultuje s třídními učiteli, výchovnou poradkyní a vedením školy a pomáhá tak odbornými radami při řešení problémových situací. Žákům nabízí také další aktivity dle jejich zájmu a výběru, např. relaxační chvilky. Dle svých časových možností se také účastní výchovných komisí. Pokračovali jsme také v celoročním projektu prevence šikany. Formou čtyř projektových dnů rozložených do 4 termínů v průběhu celého roku jsme otevřeně pracovali s žáky naší školy na téma co je a co není šikana, jaké jsou její stupně, jak se šikaně bránit a jak se zachovat, když se s ní setkají. Aktivity se snažíme zaměřit činnostně a prožitkově. Ukazuje se, že v dalších letech bude dobré v tomto projektu pokračovat, ale nezdůrazňovat tolik pojem šikana, zaměřit se nadále na kooperativní a týmové hry a aktivity a podporovat tak zlepšování vztahů uvnitř jednotlivých tříd. Na škole se snažíme také zaměřit na fenomén dnešní doby kyberšikanu. Informace o ní jsou součástí výuky informatiky. Všichni vyučující se zúčastnili projektu Bezpečný internet, který ve spolupráci s městskou policií připravil zřizovatel. Tato výuku proběhla na naší škole, v nově zřízené učebně, která byla z velké části financována z ESF. Podrobné informace o akcích a aktivitách viz přílohy č. 2, 3, 4. Výroční zpráva metodika prevence příloha č DVPP Výběr programů DVPP vycházel z priorit rozvoje školy, byl velmi výrazně ovlivněn finančními možnostmi. Proto byly realizovány především aktivity, kterých jsme se mohli zúčastnit v rámci realizace projektů z ESF, které pro nás připravily jiné organizace. Pokračovala také realizace projektu Peníze do škol (tzv. šablony ), kde byly vybrány další šablony zaměřené na vzdělávání. Přehled akcí a jejich náplň viz příloha č. 6. 8

9 7. Výsledky činnosti ČŠI Ani v uplynulém školním roce nevykonávala ČŠI na naší škole svoji činnost. S vysokou pravděpodobností lze očekávat inspekční činnost na naší škole v příštím školním roce. Rádi bychom při ní potvrdili proces pozitivních změn, které na škole proběhly od poslední inspekce v r Základní údaje o hospodaření školy Průběžné čerpání rozpočtu bylo pravidelně sledováno a konzultováno mezi ředitelkou školy a finanční i mzdovou účetní. Finance byly uvolňovány dle plánu a aktuální situace a potřeb školy a s ohledem na dlouhodobé cíle a úkoly školy při jejím provozu i rozvoji. Vzhledem k všeobecnému omezování výdajů ve státním sektoru jsme museli pokračovat v úsporných opatřeních na straně výdajů. Musíme tedy velmi uvážlivě plánovat všechny zamýšlené výdaje týkající se výměny starého zařízení školy, ale také běžné provozní výdaje. Tato situace značně omezuje další rozvoj školy. Problematickou tak zůstává obnova zařízení (nábytek), nákup nových pomůcek a učebnic. Není také snadné zajistit finanční prostředky na spolufinancování některých projektů, kdy podstatná část financí je čerpána z cizích zdrojů (především z ESF) a je tak v současné době takřka jednou možností jak větší investice financovat. Vzhledem k složité situaci jsme spolu s Unií rodičů během jarních třídních schůzek uspořádali setkání s rodiči ve školní jídelně, kde jsme je o tomto stavu informovali a diskutovali jsme o možnostech a způsobech většího spolufinancování ze strany rodičů. Velkou pomoc pro nás znamená sponzorská spolupráce s p. Šlechtou, majitelem firmy Dřevoset, který nám každoročně zdarma zajistí výměnu vrchních desek lavic v jedné třídě. Spolupracujeme také s p. Líbalem, majitelem firmy Atossa, který nám opravuje rozbité žaluzie se slevou. V oblasti mzdových prostředků se nám podařilo nastavit všechny parametry tak, že nebylo třeba snižovat nenárokové složky u pedagogických pracovníků. Bohužel u nepedagogických pracovníků nemůžeme přiznávat žádné osobní ohodnocení, což je vzhledem ke kvalitě práce, kterou tito pracovníci odvádějí, silně demotivující. Výsledky hospodaření ke konci školního roku uvádí tabulky v příloze č. 7. Tabulka č. 8 ukazuje porovnání vybraných položek rozpočtu mezi lety

10 9. Projekty realizované z cizích zdrojů Jak již bylo zmíněno, snažíme se co nejvíce zapojovat do projektů realizovaných především z evropských zdrojů, protože jsou v těžké finanční situaci mimořádnou příležitostí, jak zafinancovat další rozvoj školy. Z tohoto pohledu byl uplynulý školní rok velmi zdařilý. 1. Super Nature Minulý školní rok byl prvním rokem po skončení základní části projektu, tedy první rok tzv. udržitelnosti projektu. I nadále jsme tak vyučovali AJ od první třídy metodou Helen Doron. Hodiny AJ touto metodou se velmi líbí nejen dětem, ale i vyučujícím a často je využíváme s velkým ohlasem jako prezentační hodiny např. při návštěvách zájemců o studium na naší škole. 2. EU Peníze do škol Projekt probíhal druhým rokem. Finanční prostředky byly čerpány na vybavení počítačové učebny nábytkem, interaktivní tabuli a DVPP, především na vzdělávání celého sboru v práci s interaktivní tabulí. V dalším školním roce bychom měli projekt ukončit. 3. Klíče pro život V uplynulém školním roce jsme se zapojili do projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, který zastřešuje Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavními realizátory projektu byli Ti, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi v rámci jejich volného času v organizacích celé České republiky, jako jsou: střediska volného času, školní družiny, školní kluby a nestátní neziskové organizace. Cílem projektu bylo výrazné posílení celoživotního vzdělávání lidí pracujících s dětmi a mládeží a hlavně zkvalitnění systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na projektu intenzivně pracovali především členové školního parlamentu. Vytvořili dotazníky, pomocí kterých zjistili, jak si klubkavárnu jejich spolužáci představují, včetně výzdoby a sortimentu. Vybírali také nábytek, domluvili objednávku barového pultu, vybrali logo klubkavárny a návrh na její vymalování, dále pak seznam dětí, které se zapojí do realizace malování a do prodeje. V hodinách českého jazyka a informatiky pak vznikly žádosti pro Unii rodičů a také žádost o příspěvek z Fondu primátora, který jsme na základě této žádosti také obdrželi. Děti se tak v praxi učily, jakým způsobem je možné spolufinancovat zajímavé projekty a jak taková žádost vypadá i po formální stránce. V květnu byl pak zahájen vlastní provoz klubkavárny, který skvělým způsobem, podloženým vlastními zkušenostmi z oboru, zastřešuje pan Křížek, děti pomáhají s prodejem a obsluhou. V praxi se tak učí důležitým dovednostem, včetně finanční gramotnosti. Otevření klubkavárny se setkalo s velkým ohlasem je hojně využívána. Na realizaci tohoto projektu jsme získali ,- Kč z ESF a ,- Kč z Fondu primátora. 10

11 4. JASAN Své partnerství jsme potvrdili také projektu JASAN - Jazyky v souvislostech, jehož cílem je usnadnit učiteli práci při přípravách na vyučování a při výuce samotné - prostřednictvím metodických principů Jazys a využíváním IT při vyučování (užití počítače, grafických programů, interaktivní tabule, OCR programů = optického rozpoznávání znaků). Projekt si klade za cíl práci učitele zefektivnit, ukázat další možnosti práce s výukovým materiálem a díky tomu usnadnit žákům studium cizího jazyka. 5. Bezpečný internet Zúčastnili jsme se také projektu Region bezpečnějšího internetu, který zpracovalo Statutární město Mladá Boleslav ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu, a který se týkal zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ICT a internetové bezpečnosti v regionu Mladoboleslavsko. Cílovou skupinou projektu byli pedagogičtí pracovníci základních a středních škol ve Středočeském kraji. Projekt zvýšil kompetence pedagogů k výuce bezpečného a etického užívání internetu a nových informačních technologií na základních a středních školách. Na naší škole tak vznikla další interaktivní učebna s interaktivní tabulí, 10 novými počítači a novými stoly a židlemi. Do vzdělávání se zapojil celý sbor. 6. Fyzika a chemie nás baví Zareagovali jsme také na výzvu firmy Škoda auto a.s., která se rozhodla podporovat zajímavé projekty sloužící k rozvoji technického a přírodovědného vzdělávání na školách. Jsme jednou ze tří boleslavských základních škol, jejíž projekt byl vybrán k realizaci a jediná, která dostane podporu v plné výši Kč. Cílem našeho projektu s názvem Chemie a fyzika nás baví je přebudovat učebnu a kabinet fyziky a chemie tak, aby umožňovaly vést hodiny formou zajímavou pro žáky. V nově vybudované laboratoři budou sami provádět pokusy na laboratorních stolech pod dohledem pedagoga. Žáci tak budou mít možnost seznamovat se s principy a základy laboratorní a vědecké práce. Ve výuce začneme používat ojedinělý edukační systém PASCO. Společnost PASCO vyrábí kompletní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd. Díky atraktivním fyzikálním, chemickým a biologickým experimentům tak žáci nejen poodhalí zákonitosti přírody, ale nahlédnou také na jejich důležitost v našem každodenním životě. Svými vysoce kvalitními technologickými nástroji a neustálým vývojem výukových systémů a vzdělávacích materiálů, podněcuje PASCO zájem o přírodní vědy, inspiruje studenty i jejich pedagogy a propaguje aplikovanou vědu v hodinách fyziky, biologie, chemie, nebo environmentální výchovy. Pro všechny tyto předměty má PASCO nejen specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty, včetně metodiky vedení seminářů pro lektory. Systém bude možné také používat ve volitelném předmětu Globe, který nabízíme jako jediná škola v Mladé Boleslavi. Od dalšího školního roku také vzniknou nové předměty, které budou tyto nové prostory využívat. Jedná se o povinně volitelný předmět Praktická fyzika pro 6. a 7. ročníky a Fyzikálněchemická praktika pro 8. a 9. ročníky. 11

12 11. Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce s odborovou organizací probíhala bez jakýchkoli problémů. Zástupkyně odborové organizace vypracovaly rozpočet FKSP, který byl po konzultaci s ředitelkou školy schválen. Vzhledem ke snížení odvodů z platů do FKSP, byl návrh čerpání těchto prostředků proti minulým rokům pozměněn. Proběhlo také několik tradičních společných akcí, na některé však nemohl být s ohledem na snížený rozpočet tohoto fondu poskytnut příspěvek. 12. Spolupráce se školskou radou a Unií rodičů Spolupráce se školskou radou probíhá v duchu platné legislativy. V lednu 2012 se uskutečnily volby nových členů Školské rady. Těmi se stali: Rodiče Ing. Věra Klosová (předsedkyně) Ladislav Fišer (místopředseda) Učitelé - Mgr. Lenka Klímová Mgr. Jaroslava Svátková Zástupci zřizovatele Miroslav Jenčík Mgr. Lucie Kopalová Uplynulý rok také proběhl ve snaze zefektivnit spolupráci s Unií rodičů, která na škole funguje jako občanské sdružení. Po diskusi s vedením školy byl připraven rozpočet, kterým by Unie podpořila některé aktivity školy (preventivní programy, školní dresy, psycholog, dovybavení školního klubu ) Vedení UR přišlo s návrhem na zvýšení spoluúčasti rodičů jako nutnosti pro zachování kvality výuky a dalších možností rozvoje školy v době hospodářských škrtů. Proto bylo uspořádáno setkání zájemců z řad rodičů s vedením UR a školy na toto téma. Proběhlo v bouřlivé atmosféře. Pro rodiče byla připravena tabulka znázorňující pokles prostředků nejen na provoz školy, ale také na tzv. ONIV. Výsledkem setkání bude snaha rozdělit v příštím školním roce příspěvek na dvě části. Jedna by šla do společné části rozpočtu UR (300,- Kč) na podporu aktivit školy, druhá přímo do tříd na nákup pomůcek a dovybavení tříd. Ukázalo se také, že část rodičů stále preferuje hotovostní výběr. UR se bude snažit zvýšit výběr příspěvků, který v tomto roce nenaplnil očekávání. 12

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory, příspěvková

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více