Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005..."

Transkript

1 Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města podpisem smlouvy. - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřenou s firmou EKO-KOM, a.s., Praha 4, včetně dodatku č. 1 k této smlouvě a pověřuje starostu Města podpisem smlouvy i dodatku. - doporučuje ZMě k připomínkování smlouvu o budoucích smlouvách o půjčce, předloženou VHS Vrchlice Maleč, a.s., Kutná Hora. - schvaluje poskytnutí městského grantu panu Františku Hromadníkovi na pořádání akce Vánoce jsou rok co rock (termín akce ) ve výši 3.000,- Kč a současně schvaluje bezúplatný výlep plakátů na uvedenou akci, tisk plakátů a notového materiálu na donesený papír a zapůjčení videopřehrávače a televize Města. Rozhodnutí zašle EO. - ukládá vyhlásit Cenu města za rok Termín podávání návrhů do schvaluje Zásady na poskytování městských grantů na úseku školství, kultury a sportu pro rok 2006 (stejné jako pro rok 2005) a současně vyhlašuje I. kolo podávání žádostí o granty s termínem podání nejpozději do projednala žádost Českého svazu ochránců přírody Vlašim o finanční příspěvek na provoz a uvedené žádosti nevyhovuje. Žadatele bude informovat KS. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky tří uchazečů na zakázku Výroba vrat, branky a závory do areálu Sázavan vybrala, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku firmy Sázavan Strojírny, s.r.o., Zruč nad Sázavou. RMě pověřuje starostu Města podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou. Informaci uchazečům zašle KS. - schvaluje 3 dodatky ke smlouvám na dodávku zemního plynu (DPS, Ambulance, TS) se spol. STP, a.s. s tím, že do nich bude doplněno, že změny cen a obchodních podmínek budou oznámeny odběrateli v předstihu prokazatelně písemně a v tomto znění pověřuje starostu Města jejich podpisem. - s účinností od schvaluje tuto změnu cen za každou, i započatou, hodinu krátkodobého pronájmu nebytových prostor ve Zručském zámku: - pronájem jedné místnosti v pracovní době MěÚ ,- Kč/hod +DPH - pronájem jedné místnosti mimo pracovní dobu MěÚ ,-Kč/hod +DPH - + služby spojené s nájmem - úklid, běžná elektrická energie + sociální zařízení ,-Kč/hod +DPH / vytápění el. 50,-Kč/hod +DPH / případné další plnění spojené s nájmem... dle skutečných nákladů a dále RMě pověřuje starostu Města schvalováním těchto krátkodobých pronájmů, včetně podpisu nájemních smluv v případech, kdy bude hrozit prodlení. - na základě žádosti firmy PACTUM s.r.o., Praha 9 a v souladu s předchozím usnesením schvaluje krátkodobý pronájem velké zasedací místnosti a salónku od do 12:00 hodin dne této firmě a pověřuje starostu Města podpisem nájemní smlouvy. Žadatele bude informovat a smlouvu zpracuje SM. 1 / 34

2 Rada Města na svém 103. zasedání konaném dne zřizuje komisi na zjištění stavebního stavu chodníků ve městě s následným vypracováním harmonogramu jejich oprav dle důležitosti, s přihlédnutím na možné budování sítí pod těmito chodníky, ve složení: Ing. Milan Růžička, Miloslav Bareš, Vladan Příhoda. - schvaluje Smlouvu o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť, uzavřenou s firmou Prolemax s. r. o. Plzeň a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 21/05, uzavřené s firmou Spojstav s. r. o., Praha 4 (Vyhlídková ulice) a pověřuje starostu městu podpisem dodatku. - schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou se Základní školou Okružní 643 (na 8 ks dětských šlapacích aut) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje Partnerskou smlouvu, uzavřenou se Středočeským krajem (umožnění širokopásmového přístupu k internetu pro občany) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje rezervaci výlepové plochy pro ČSSD na předvolební kampaň do PS PČR v období od do (na každou výlepovou plochu jeden plakát o rozměru A2). Žadatele budou informovat TS. - schvaluje finanční příspěvek na činnost Denního stacionáře Petrklíč Ledeč nad Sázavou pro rok 2006, ve výši 20 tis. Kč. Žadatele bude informovat EO. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky tří uchazečů na zakázku Cenová nabídka na geodetické práce - lokality Nad Ovčínem a Na Nesměřicku, vybrala jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku pana Petra Malého. Informaci uchazečům zašle KS. - schvaluje minimální cenu za m2 na dvě stavební parcely v lokalitě Pardidubská, ve výši 500, - Kč. Rada Města na svém 102. zasedání konaném dne schvaluje předloženou úpravu Provozního řádu Dětského hřiště. - schvaluje Dohodu o partnerství a spolupráci, uzavřenou s firmou Sázavan strojírny s.r.o. Zruč nad Sázavou (akce Zručský zámek ožívá I. etapa ) a pověřuje starostu města podpisem dohody. - schvaluje Dohodu o partnerství a spolupráci, uzavřenou s Mikroregionem Posázavský kruh (akce Zručský zámek ožívá I. etapa ) a pověřuje starostu města podpisem dohody. - schvaluje Dohodu o partnerství a spolupráci, uzavřenou s Dětským domovem Zruč nad Sázavou (akce Zručský zámek ožívá I. etapa ) a pověřuje starostu města podpisem dohody. - schvaluje Dohodu o partnerství a spolupráci, uzavřenou s TJ Jiskra Zruč nad Sázavou (akce Zručský zámek ožívá I. etapa ) a pověřuje starostu města podpisem dohody. - schvaluje Dohodu o partnerství a spolupráci, uzavřenou s panem Zdeňkem Voslářem 2 / 34

3 Zruč nad Sázavou (akce Zručský zámek ožívá I. etapa ) a pověřuje starostu města podpisem dohody. - schvaluje Rámcovou smlouvu, uzavřenou s Otevřenou společností, o.p.s. Praha 3 (akce Zapojení veřejnosti do projektu community policing ) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o pronájmu veřejného prostranství, uzavřenou s panem Jiřím Němcem - Trhy a jarmarky Chotěboř (za účelem konání pravidelných trhů) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené s firmou RYP Ivo Šteffek Zruč nad Sázavou (skatepark stavební práce) a pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje Licenční smlouvu, uzavřenou s Českou televizí, Kavčí hory, Praha 4 (užití pořadu Můj zakletý zámek ) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - projednala přehled nabídek pojišťoven povinných ručení Česká pojišťovna, Pojišťovna Alianz, Pojišťovna Generalli a Podnikatelská pojišťovna a jako finančně nejvýhodnější pro město, vybrala nabídku Podnikatelské pojišťovny. Ukládá EO jednat s uvedenou pojišťovnou ve věci uzavření smlouvy o povinném ručení a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. - schvaluje Provozní řád Skateparku, doplněný o připomínky členů RMě. - projednala personální zajištění projektu Zručský zámek ožívá I. etapa a vzala tento materiál na vědomí. - na základě žádosti p. Fišera a po zveřejnění záměru města, doporučuje ZMě ke schválení prodej pozemku č. 2538/9 v k.ú. Zruč nad Sázavou. - doporučuje ZMě ke schválení koupi pozemků č. 20/5 v k.ú. Želivec a č. 1688/1, 1688/2 v k.ú. Zruč nad Sázavou od PF ČR. - schvaluje předání ocenění panu Jaroslavu Rezkovi za šedesát bezplatných darování krve. - na základě žádosti nájemce kotelny č. 6 v EC v Sázavanu, schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se specifikací prováděných úprav a oprav včetně limitu nákladů na tyto práce. - schvaluje možnost přidělení bytu v DPS většího než 1+1 dle schváleného statutu, tj. k přidělení tohoto bytu rodině stačí, když podmínky pro přidělení bytu splňuje jen jeden z manželů. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky tří uchazečů na zakázku Pasport místních komunikací, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město nabídku č. 2 firmy Ing. Hana Roudnická, Kosmonautů 1262, Strakonice, na 2. místě nabídku č. 3 Stavba a údržba silnice Břeclav, na 3. místě nabídku č. 1 UDIMO s.r.o. Ostrava. Oznámení uchazečům zašlou TS. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě. - doporučuje ZMě zařadit do rozpočtu 2006 (kapitola zeleň) realizaci protihlukové a protiprašné zelené stěny v lokalitě Na Pohoří. - doporučuje ZMě ke schválení poplatek za svoz TKO v roce 2006 ve výši 450,- Kč. - schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené s firmou Spojstav Praha (komunikace Vyhlídková) a pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje výpůjčku zasedací místnosti MěÚ Svazu diabetiků Kutná Hora ( , od 9-13 hodin), za účelem bezplatného měření glykémie. Ukládá panu Dolákovi zpracovat nájemní smlouvu a pověřuje starostu města jejím podpisem. 3 / 34

4 - schvaluje zřízení nové živnosti Města Přípravné práce pro stavby TS se ukládá vyřídit všechny potřebné náležitosti v této věci. Rada Města na svém 101. zasedání konaném dne schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené s panem Josef Hájkem (altánek dětské hřiště) a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s panem Josefem Hájkem (nábytek do kanceláře č. 9) a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s panem Josefem Hájkem (vybavení stálé expozice) a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. - souhlasí s provozováním veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy firmou CONNEX Východní Čechy a.s., Chrudim na lince Ježov Dolní Kralovice Zruč nad Sázavou z hlediska umístění a názvu autobusové zastávky a z hlediska používání místní komunikace v katastru města (nová zastávka Zruč n.s., prům. zóna Jih). - ukládá poptat firmy na nákup stravenek pro zaměstnance. Poptávku konkretizovat přímo na podmínky a požadavky Města Zruč nad Sázavou (výše poplatku, platnost smlouvy, zajištění dodávky stravenek na adresu a jiné). Poptány budou tyto firmy: Dodexho Pass ČR, a.s., Elišky Krásnohorské 7 9, Praha 1 / Cheque Dejeuner ČR, Kotorská 16, Praha 4 / Accor Services, Kodaňská , Praha 1. - schvaluje poskytnutí městského grantu ÚO Svazu diabetiků ČR Kutná Hora na akci: Bezplatné měření glykemie pro veřejnost (listopad 2005), ve výši 1.500, - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - projednala žádost Gymnázia Ledeč nad Sázavou o věcný nebo finanční příspěvek do plesové tomboly a uvedené žádosti nevyhovuje. - schvaluje výpůjčku zasedací místnosti MěÚ I. Základní škole Na Pohoří dne , od 12 hodin (zasedání Dětského parlamentu při I. ZŠ). - doporučuje ZMě ke schválení dodatek č. 4 ke Zřizovací listině I. Základní školy Zruč nad Sázavou. - schvaluje trvalé prominutí poplatku za výlep plakátů na akce pořádané Základní školou, Okružní 643, Zruč nad Sázavou (2 3 akce ročně). Žadatele budou informovat TS. - schvaluje prominutí poplatku za výlep plakátů SRPDŠ při I. ZŠ na akci Kateřinská zábava ( ). Žadatele budou informovat TS. - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou s firmou EnEng s.r.o., Plzeň (dodání Energetického měřícího a informačního systému ) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - pověřuje firmu EnEng s.r.o., Plzeň provedením průzkumu trhu na dodavatele elektrické energie pro rok vzala na vědomí informaci starosty města z jednání s firmou A.S.A. ve věci nové cenové kalkulace za svoz odpadu a provozu sběrného dvora a pověřuje starostu města dalším jednáním v této záležitosti ve smyslu jednání RMě. - ruší své usnesení č. 456/ schvaluje Plán zimní údržby komunikací, chodníků a veřejných prostranství, které jsou ve správě Technických služeb Města Zruč nad Sázavou, na období od do 4 / 34

5 s tím, že do tohoto plánu bude zařazena údržba chodníku k firmě ASMO a zastávky ČD. - schvaluje návrh na zpevnění plochy vyjmuté ze ZPF v lokalitě nad Sportovní halou. Práce provedou TS. - schvaluje kupní smlouvu č. KS13/05/R0078/1209 uzavřenou s firmou ORTEX Hradec Králové a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Rada Města na svém 100. zasedání konaném dne doporučuje ZMě ke schválení dodatek č.3 ke Zřizovací listině ZUŠ Zruč nad Sázavou - (změna názvu ZUŠ) - schvaluje poskytnutí městského grantu Střeleckému klubu Zruč nad Sázavou na akci o velkou cenu Variel, a.s. Zruč nad Sázavou, (konanou ) ve výši 3.000, - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu p. Vlastimilu Roflíkovi na akci Výstava umělecké knižní vazby, (říjen 2005) ve výši 2.000, - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na oddělení pozemků v lokalitě Rákosí a Nová ulice. Poptány budou firmy: Geodet. kancelář Ing. Miroslav Kubín - Václavská 4, Kolín 3 / geodet. kancelář Lenka Hudcová Husova 128, Čáslav / Geodet Ing. Lubomír Čech Veltrubská 378/55, Kolín 5 / Gekas Petr Malý Družstevní 776, Zruč nad Sázavou - ukládá zveřejnit nabídku na prodej pozemků Na Pohoří a v Nové ulici, určených na výstavbu rodinných domků - (podklad pro zjištění předběžného zájmu o tyto pozemky). - schvaluje pronájem zasedací místnosti MěÚ a přilehlého salonku firmě PACTUM, Praha 9, za účelem konání dobrovolné dražby ( , od 10 do 12 hodin). Žadatele bude informovat a smlouvu zpracuje SM. - schvaluje přijetí sponzorského daru od firmy DK LAKOVNY a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - schvaluje prominutí poplatku za výlep plakátů MO Svazu tělesně postižených Zruč nad Sázavou na akci Posezení při muzice ( ). Žadatele budou informovat TS. - ukládá zjistit dodavatele stravenek pro zaměstnance a jejich seznam předložit do příštího zasedání RMě. - projednala varianty koncepce řešení hygienického zařízení Sdruženého objektu veřejný záchod, občerstvení a trafiky, předložené vedoucím odboru SÚÚP a ŽP a schvaluje variantu č.2. - souhlasí s umístěním stavby kabelové NN přípojky pro provozní objekt AGRO, a.s. Pertoltice, ul. Nová čp. 331, na pozemku p.p.č. 124 v k.ú. Zruč nad Sázavou s podmínkou, že přípojka bude vedena mimo těleso vozovky. - pověřuje starostu města jednáním s firmou A.S.A. Posázaví s.r.o. o ceně za provozování sběrného dvora a o podmínkách provozování a dále o ceně za výsyp jedné nádoby o objemu 110 l. - na základě žádosti Hasičského záchranného sboru souhlasí s vybudováním a napojením čističky odpadních vod TOPAS 8 PF z objektu HZS, PS Zruč nad Sázavou, Jiřická 77 do městské kanalizace v ulici Dubinské. 5 / 34

6 Rada Města na svém 99. zasedání konaném dne ukládá splnit usnesení 20. zasedání ZMě č. 50/2005 (prodej pozemku Ing. Listovi) - ukládá splnit usnesení 20. zasedání ZMě č. 51/2005 (prodej pozemku Ing. Kůrkovi) - ukládá splnit usnesení 20. zasedání ZMě č. 52/2005 (prodej pozemku m. Charvátovým) - ukládá splnit usnesení 20. zasedání ZMě č. 53/2005 (prodej domu f. DK LAKOVNY) - ukládá splnit usnesení 20.zasedání ZMě č. 54/2005 (odloučené pracoviště ZUŠ) - ukládá splnit usnesení 20. zasedání ZMě č. 56/2005 (Jednací řád ZMě) - ukládá splnit usnesení 20. zasedání ZMě č. 57/2005 (ulice T. Bati) a 60/2005 (kanalizace) - ukládá splnit usnesení 20. zasedání ZMě č. 58/2005 (vyhl. č. 02/2005) - ukládá splnit usnesení 20. zasedání ZMě č. 59/2005 (4. úprava rozpočtu) a č. 61/2005 (5.úprava rozpočtu) - ukládá splnit usnesení 20. zasedání ZMě č. 62/2005 (delegování starosty na val.h.vhs) - na základě žádosti pana Němce, ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem části pozemku p.č (náměstí Míru), za účelem konání trhů. - odvolává paní Marii Šťastnou, v souvislosti s jejím odchodem do důchodu, z funkce tajemnice SPOZ a jmenuje do této funkce paní Hanu Nácovskou. - RMě pověřuje starostu města k podpisu nájemních smluv na zahrádky v těchto případech: - převod na rodinného příslušníka - převod přilehlé bytové jednotky na jiného vlastníka - schvaluje smlouvu O zajištění závodního stravování uzavřenou s I. Základní školou Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou s firmou Spojstav s.r.o. Praha 4 předmětem smlouvy je Rekonstrukce části komunikace ulice Okružní Zruč nad Sázavou komunikace. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou s firmou Spojstav s.r.o. Praha 4 předmětem smlouvy je Rekonstrukce částku komunikace ulice Okružní Zruč nad Sázavou chodník. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje výpůjčku zasedací místnosti MěÚ I. Základní škole ( , od 8 do 12 hodin) za účelem konání kulturní akce pro žáky školy. Žadatele bude informovat KS. - ukládá zadat výrobu jednoho koše na basketbal, který bude umístěn v lokalitě řadovky. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 3 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku I. ZŠ stavební úpravy na 2. třídy ŠD, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město nabídku č. 3 firmy Šteffek Ivo RYP Zruč nad Sázavou, na 2. místě nabídku č. 2 firmy Zručská stavební a na 3. místě nabídku č. 1 Jan Jelínek Zruč nad Sázavou. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - na základě doporučení bytové komise a v souvislosti s uvolněním bytu o velikosti 2+KK v DPS i vzhledem k tomu, že se jedná o větší byt s vyšším nájemným, schvaluje provést 6 / 34

7 průzkum zájmu o přidělení tohoto bytu a to následovně: - všem žadatelům, kteří spadají do pověřeného úřadu Zruč nad Sázavou bude zaslán dotazník - žadatelé ze Zruče nad Sázavou budou informováni prostřednictvím Zručských novin - pověřuje starostu města jednáním s Policií ČR, odvodní odd. Zruč nad Sázavou a s odborem dopravy MěÚ Kutná Hora o udělení povolení k : 1/ stání silničního motorového vozidla na parkovišti v ulici Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou (tj. po pravé straně ulice Na pohoří ve směru od ulice Chabeřické) pouze k: a/ stání silničního motorového vozidla fyzických osob, které užívají bytovou jednotku v ulici Na Pohoří b/ státní silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního předpisu (tj. zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které má sídlo nebo provozovnu v ulici Na Pohoří RMě dále pověřuje starostu města (po kladném vyjádření PČR, obv. odd.zruč n.s. a odboru dopravy MěÚ K.Hora k výše uvedeným žádostem) k jednání s PČR, obv. odd. Zruč nad Sázavou o umístění značky na parkovišti v ulici Na Pohoří Vjezd povolen jen držitelům povolení Města Zruč nad Sázavou. RMě současně pověřuje starostu města k vydávání povolení fyzickým osobám a právnickým osobám uvedeným pod bodem 1a/ a b/ tohoto návrhu. c/ RMě pověřuje starostu města jednat v této souvislosti i ve věci vjezdu k Zámku - na základě předložených nabídek, schvaluje nákup vozidel pro potřeby Města, a to: - ŠKODA FABIA CLASSIC (maximálně do výše 230 tis. Kč včetně DPH) - RENAULT KANGOO (maximálně do výše 310 tis. Kč včetně DPH) Současně RMě doporučuje ZMě ke schválení úpravu rozpočtu vzhledem k uvedenému nákupu. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej nepotřebných služebních vozidel. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky čtyř uchazečů na zakázku Energetický měřící a informační systém EMIS, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město nabídku č. 3 firmy EnEng s.r.o., Oslavská 75, Plzeň, na 2. místě nabídku č. 4 firmy EGU Praha, na 3. místě nabídku č. 2 firmy AISE a na 4. místě nabídku č. 1 firmy ELVIS. Oznámení uchazečům zašlou TS. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě. - na základě vyhodnocení rozšířené poptávky a nabídky 4 uchazečů na zakázku Studie a projekt rekonstrukce veřejného osvětlení, schvaluje nabídku s nejlepším technickým řešením pro Město nabídku firmy Luboš Martínek. Kbel 19, Kolín, na 2. místě nabídku č. 1 EHM Zruč n.s., na 3. místě nabídku č. 4 ETRA Light Kolín a na 4. místě nabídku č. 2 EnEng s.r.o. Plzeň. Oznámení uchazečům zašlou TS. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě. - schvaluje mandátní smlouvu č. SIPO /05 uzavřenou s Českou poštou na inkaso nájemného z bytů, která nahrazuje stávající smlouvu. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Rada Města na svém 98. zasedání konaném dne / 34

8 - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce vybudování dvou tříd školní družiny v objektu I. ZŠ (přestavbou prostor stávající dílny a přilehlých prostor). Poptány budou firmy: Jan Jelínek, Zruč nad Sázavou / Zručská stavební p. Beneš, Zruč nad Sázavou / RYP p. Šteffek, Zruč nad Sázavou - na základě žádosti ředitelky MŠ Malostranská, schvaluje z důvodu zhoršeného hospodářského výsledku MŠ, úhradu vybavení z rezervního fondu v celkové výši , - Kč. MŠ bude informovat KS. - ruší své usnesení č. 312/2005, ze dne s tím, že částka poskytnutého městského grantu se zvyšuje o 6.000, - Kč (tj. celkem , - Kč). Rozhodnutí zašle EO. - na základě návrhu pana Antonína Dolejšího, schvaluje nákup stroje (spinnigové kolo) do posilovny ve Sportovní hale cena stroje , - Kč. Pana Dolejšího bude informovat KS. - schvaluje poskytnutí městského grantu Sportovnímu klubu cyklistiky Zruč nad Sázavou na akci "3. ročník turnaje v sálové kopané ml. žáků" a "2. ročník turnaje v sálové kopané mini žáků ", ve výši 4.000, - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu TJ Jiskře Zruč nad Sázavou na akci Turnaj neregistrovaných hráčů tenis , ve výši 2.000, - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - povoluje pořádání akce pro děti Křesťanskou společností NOVÝ ŽIVOT ve střední části Sadu Míru, , od 14 do 16 hodin. Současně RMě schvaluje bezúplatný výlep plakátů a propagaci této akce v městském rozhlase a pomoc při zajištění upomínkových diplomů. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje zakoupení leteckého snímku města od firmy jas-air cz za cenu , - Kč a doporučuje ZMě zahrnout do rozpočtu pro rok 2006 nákup dalšího snímku rovněž za cenu , - Kč. - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou s firmou Silnice Čáslav HOLDING, a.s., Zbraslavice. Předmětem smlouvy je Průmyslová zóna- inženýrsko technické napojení (veřejné komunikace, chodníky - propust pod chodníkem) a pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy. - schvaluje Zřizovací listinu Školské rady při I. ZŠ Zruč nad Sázavou, včetně přílohy, dále Volební řád Školské rady a Jednací řád Školské rady. - jmenuje pana Mgr. Martina Hujera a pana Jana Jelínka, jako zástupce zřizovatele, do Školské rady I. ZŠ Zruč nad Sázavou. Jmenování zašle KS. - v návaznosti na usnesení č. 325 a 356/2005, schvaluje smlouvu s f. THERM s.r.o. Praha, na servis a vyhodnocování spotřeby tepla v bytech nájemníků a ve společných prostorách čp. 751/2, včetně cen dle ceníku na rok 2005 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy vč. přiloženého ceníku. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 2 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Rekonstrukce části komunikace Okružní Zruč nad Sázavou schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku č. 2 firmy Spojstav Praha a na 2. místě nabídku č. 1 firmy Silnice Čáslav.Oznámení uchazečům zašlou TS. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 2 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Rekonstrukce části komunikace Okružní Zruč nad Sázavou schvaluje, jako ekonomicky 8 / 34

9 nejvýhodnější pro Město, nabídku č. 2 firmy Spojstav Praha a na 2. místě nabídku č. 1 firmy Silnice Čáslav. Oznámení uchazečům zašlou TS. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 2 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Rekonstrukce chodníků u části komunikace Okružní Zruč nad Sázavou schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku č. 2 firmy Spojstav Praha a na 2. místě nabídku č. 1 firmy Silnice Čáslav. Oznámení uchazečům zašlou TS. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - pověřuje pana Jana Jelínka prováděním stavebního dozoru na akcích Rekonstrukce části komunikace Okružní Zruč nad Sázavou a Rekonstrukce chodníků a části komunikace Okružní Zruč nad Sázavou. Pověření zašle KS. Rada Města na svém 97. zasedání konaném dne schvaluje výpůjčku prostor v objektu Zámku Finančnímu úřadu za účelem poskytování služeb pro občany našeho města (v období únor, březen 2006). Finanční ředitelství bude informovat KS. - schvaluje pronájem reklamní plochy firmě ASMO za podmínek uvedených v objednávce - schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 46N03/45 uzavřené s Pozemkovým fondem ČR. Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 29/15/69/05/392 uzavřené dne se Středočeskou plynárenskou, a.s. Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci č. 22/15/43/04/166 uzavřené dne se Středočeskou plynárenskou, a.s. Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje dohodu o partnerství uzavřenou se Svazem tělesně postižených v ČR. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o kontrolní činnosti, uzavřenou s ON OK Libina, s.r.o. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - nemá připomínek k umístění billboardu firmy DK Lakovny na 766/2 za předpokladu, že bude souhlasit majitel pozemku. Žadatele bude informovat KS. - nemá připomínek k umístění billboardu firmy DK Lakovny v lokalitě dle předloženého návrhu. V případě převodu vlastnických práv k pozemku na Město, pověřuje RMě starostu města k projednání podmínek pronájmu uvedeného pozemku. Žadatele bude informovat KS. - neschvaluje žádost TJ Jiskry o prodej oploceného pozemku v areálu I. ZŠ Na Pohoří. Žadatele bude informovat KS. - neschvaluje žádost TJ Jiskry o poskytnutí městského grantu na pořádání akce Vánoční turnaj trojic v nohejbale ( ). Město na tuto akci poskytne bezúplatný pronájem sportovní haly. Žadatele bude informovat KS. - doporučuje ZMě k projednání návrh obecně závazné vyhlášky O užívání místních komunikací. 9 / 34

10 - schvaluje rozšíření předmětu nabídky na vypracování projektové dokumentace na celý objekt Zámku (program SROP) ve smyslu návrhu předloženého Ing. Klatovským formou dodatku ke smlouvě uzavřené s Ing. Klatovským. Ukládá starostovi města jednat o cenových podmínkách. - na základě žádosti pana Romana Petruse souhlasí s uspořádáním veřejné hudební produkce na otevřeném jevišti Pod Zámkem, dne , v době od 15 do 23 hodin. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje prodej zahradní sekačky STIGA PARK PRO firmě LPP technik s.r.o. Čechtice za cenu , - Kč. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 4 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Polyfunkční objekt projektové a inženýrské zajištění, Zruč nad Sázavou, schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku č. 5 firmy Jan Jelínek Zruč n.s., na 2. místě nabídku č. 2 firmy Ing. arch. Jarmila Cetkovská, Kutná Hora, na 3. místě nabídku č. 3 firmy Ing. Zdeněk Dobiáš, Kolín a na 4. místě nabídky č. 1 firmy Chemoprag s.r.o., Praha 6. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. Rada Města na svém 96. zasedání konaném dne akceptuje nabídku kontrolní činnosti a zavedení kontrolního systému územního celku, předloženou Ing. Karlem Ondráškem. Pověřuje starostu města jednat o ceně s tím, že do kontrolní činnosti bude doplněna ZUŠ a smlouva bude uzavřena na 2 roky. Návrh smlouvy bude předložen RMě ke schválení. - schvaluje vnitřní směrnici ZUŠ Zruč nad Sázavou čj. 42/2005-S O závodním stravování účinnost od doporučuje ZMě ke schválení otevření odloučeného pracoviště ZUŠ Zruč nad Sázavou v Dolních Kralovicích. - schvaluje výpůjčku prostor (bez úhrady energií) ve Sportovní hale Základní umělecké škole na výuku tanečního oboru. - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/2005, uzavřené mezi Městem a firmou Silnice Čáslav Holding, a.s. (rekonstrukce ul. Vyhlídkové) a pověřuje starostu města podpisem dodatku s tím, že před podpisem bude prověřeno uložení potrubí pro přívod plynu v této ulici. - schvaluje (za předpokladu souhlasu ředitelky I. ZŠ) dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem a firmou Jan Endal, Wave Net, bezdrátové technologie Havl. Brod a pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje smlouvu o dílo 02/08/321/2005, uzavřenou mezi Městem a firmou COLAS CZ, a.s. Praha 9 (oprava parkoviště v Sadu Míru) a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na zpracování pasportu místních komunikací. Poptány budou firmy: / Ing. Hana Roudnická, Kosmonautů 1262, Strakonice / 6 plus, Tyršova 1902, Benešov / UDIMO spol. s r.o. Sokolská třída 1204/8, 702 Ostrava- Moravská Ostrava (Ing. Jiří Lazar) / Stavba a údržba silnic s.r.o.sovadinova 8, Břeclav / 10 / 34

11 MDP GEO, s.r.o. Masarykova 202, Luhačovice (Ing. Stanislav Mudrák) / Dopravní centrum Č. Budějovice, Husova 636/30 A, Č. Budějovice (Pavel Mareš) / Projektová kancelář, Nádražní 437, Kutná Hora (Ing. Jiří Kejval) - ukládá JUDr. Tesárkovi zpracovat obecně závaznou vyhlášku O použití místních komunikací, ve které bude začleněna problematika lokality Na Pohoří. Návrh vyhlášky předložit RMě k posouzení a následně ZMě k projednání. - schvaluje poskytnutí městského grantu Českému svazu chovatelů Zruč nad Sázavou na uspořádání akce Výstava drobného zvířectva a jarmark ( ), ve výši 2.500, - Kč. Současně RMě schvaluje bezúplatný výlep plakátů na tuto akci a rovněž bezúplatný pronájem pozemku u objektu Družiny mládeže. Žadatele bude informovat KS. Rozhodnutí o poskytnutí grantu zašle EO. - na základě žádosti pana Jana Suchého, povoluje uspořádání veřejné hudební produkce dne v prostoru u restaurace Pallasit, v době od 13, 00 do 23, 00 hodin a zkoušku aparatury dne od 18, 00 do 22, 00 hodin, za předpokladu splnění všech podmínek uvedených v žádosti ze strany žadatele. Žadatele bude informovat KS. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 2 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Opravy krovů a dřevěných stropů Zámku Zruč nad Sázavou, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město nabídku č. 1 firmy KONZEA spol. s r.o. Praha 3 a na 2. místě nabídku č. 2 Jan Jelínek. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 2 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Oprava a nátěr střecha kotelny (WEKTO) Zruč nad Sázavou, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město nabídku č. 1 firmy Karel Mašek, Tomice 67 a na 2. místě nabídku č. 2 firmy Jemnická stavba, a.s. Jemnice. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 2 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku K pomalejší jízdě, schvaluje jako pro Město ekonomicky nejvýhodnější nabídku č. 2 firmy Hit Hofman Psáry a na 2. místě nabídku č. 1 firmy ARAPLAST, spol. s r.o. Doubravice nad Svitavou. Oznámení uchazečům zašle MěP ve spolupráci se SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1.místě. Rada Města na svém 95. zasedání konaném dne schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o pronájmu a provozování centrálního zásobování teplem ve Zruči nad Sázavou ze dne , uzavřené mezi Městem a firmou TEDOM Enegro, s.r.o., Výčapy - (ochrana důvěrných informací). RMě pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem a firmou SPOJSTAV Praha. Předmětem smlouvy jsou vícepráce na stavbě komunikace v ulici Vyhlídkové. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 11 / 34

12 Rada Města na svém 94. zasedání konaném dne schvaluje smlouvu č , uzavřenou mezi Středočeskou energetickou, Praha 2 a Městem. Předmětem smlouvy je zajištění rezervovaného příkonu pro objekt bývalých jeslí 20 bytových jednotek. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje poskytnutí městského grantu panu Františku Hromadníkovi na uspořádání akce Haló, škola brány otevírá, konané dne , ve výši 3.000, - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - ukládá zveřejnit záměr města na prodej části pozemku 2549 a následně předložit ZMě k projednání. - povoluje výjezd požárního vozidla SDH Nesměřice na soutěž v požárním útoku konané dne v Záhoří. Současně RMě schvaluje úhradu spotřebované nafty. SDH bude informovat KS. - souhlasí s provozováním linky Vlašim Zruč nad Sázavou (dopravce ČSAD Benešov), jak z hlediska umístění a názvu autobusové zastávky (Zruč n.s., průmyslová zóna Jih), tak i z hlediska používání místní komunikace v katastru našeho města. - souhlasí s provozováním linky Zruč nad Sázavou Praha (dopravce CONNEX Východní Čechy a.s., Chrudim), jak z hlediska umístění a názvu autobusové zastávky (Zruč n.s., průmyslová zóna Jih), tak i z hlediska používání místních komunikací. - ukládá panu Dolákovi zaslat dopisy nájemníkům domu čp s informací o usnesení ZMě ve věci privatizace tohoto domu s tím, aby se nejpozději do konce září závazně vyjádřili, zda si byt zakoupí. - doporučuje ZMě ke schválení návrh na pojmenování ulice v lokalitě od pošty k vlečce v objektu Sázavan, na ulici Tomáše Bati. - po projednání doporučuje ZMě k projednání Smlouvu o financování akce grantového schématu, uzavřenou mezi Středočeským krajem a Městem (rekonstrukce části ulice Okružní). - pověřuje pracovníky OSÚŽP pana Mgr. Jiřího Klatovského a paní Inku Blehovou v souladu s 80 odst. 1, zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, k provedení kontrol u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Pověření vystaví KS. - ukládá OSÚŽP zaslat skládce EKOSO Trhový Štěpánov dopis s souladu s návrhem, včetně vzoru povolení města k uložení odpadů. - souhlasí s místěním nočního trezoru na léky pro potřeby lékárny Magnolie na pozemku Města č. 1833/1, vedle vchodu do lékárny. - schvaluje technické řešení a provedení víceprací (protierozní opatření) na Průmyslové zóně. - na základě návrhu TS, ukládá zveřejnit záměr Města na prodej nepotřebné samochodné motorové sekačky na trávu STIGA Park Pro 20, za minimální cenu 25 tis. Kč. - schvaluje navýšení finanční částky na dokončení výměny světel v Mateřské škole Na Pohoří o , - Kč bez DPH (spojovací chodba mezi pavilony) a ukládá p. Dolákovi zapracovat toto do smlouvy jako vícepráce. Rada Města na svém 93. zasedání konaném dne / 34

13 - schvaluje použití rezervního fondu Mateřské školy Na Pohoří na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2004, ve výši , 58 Kč. MŠ bude informovat KS. - na základě požadavku KÚ Středočeského kraje odbor školství, mládeže a sportu, doporučuje, aby do Školské rady ZvŠ Zruč nad Sázavou byl za Město Zruč n.s. jmenován člen RMě pan Mgr. Vladimír Radil. KÚ bude informovat KS. - pověřuje paní Janatovou, aby ve spolupráci se starostou města zajistila ustavení Školské rady v I. Základní škole Zruč nad Sázavou. - schvaluje dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2005, uzavřené s firmou CONNEX Východní Čechy, Chrudim a pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje poskytnutí městského grantu panu Vlastimilu Roflíkovi na uspořádání akce 1.ročník hudební festival Zámek 05, ve výši , - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu ÚAMK SPORT AGENCY Praha na uspořádání akce Pohár města Zruč nad Sázavou v akrobatickém rokenrolu ( ), ve výši , - Kč. Dále Město zajistí zdarma reklamu této akce. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu panu Jaroslavu Studničkovi na uspořádání akce Velká cena Zruče nad Sázavou v mariáši I. ročník ( ), ve výši 5.000, - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - povoluje uspořádání hudební produkce před vinárnou Pod Zámkem, dne v době od 19 do 24 hodin. Pořadatel Roman Petrus, Zruč nad Sázavou. Žadatele bude informovat KS. - povoluje uspořádání hudební produkce areál u I. ZŠ, dne , ukončení akce ve 24 hodin. Pořadatel - TJ Jiskra Zruč nad Sázavou. Žadatele bude informovat KS. - povoluje ukončení hudební produkce při akci Neckyjáda ( , u Pallasitu pořadatel p. Šusta), ve hodin. Pořadatele bude informovat KS. - schvaluje úpravu časových intervalů světelné signalizace Na Pohoří takto: Po-Pá hodin (Program P2 : hodin... zvýšená intenzita chodců žáci ZŠ prodloužený signál volno ) / So hodin / Ne hodin - schvaluje bezúplatný výlep plakátů organizaci DIAKONIE Čáslav na propagaci akce Výstava výrobků klientů dílen a prezentace střediska Diakonie ČCE, která se bude konat ve výstavní síni na Zámku ( ). Žadatele budou informovat TS. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky dvou uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Vypracování žádosti o dotaci z programu SROP, včetně potřebných náležitostí rekonstrukce zámku Zruč nad Sázavou I. etapa, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město nabídku č. 1 Ing. Vladimír Klatovský, Zruč nad Sázavou a na 2. místě nabídku č. 2 Ing. Hana Roudnická, Strakonice. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - schvaluje smlouvu o ochraně důvěrných informací uzavřenou s firmou BTG Central Europe s.r.o., Praha 2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na akci Rekonstrukce komunikace Okružní vjezd Sázavan. Poptány budou firmy: Spojstav Praha / Silnice Čáslav / Jindřich Švarc, Kutná Hora - schvaluje neinvestiční finanční příspěvek na provoz neziskové organizace Denní stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením PETRKLÍČ Ledeč nad Sázavou, ve výši 6.000, - Kč. Žadatele bude informovat EO. 13 / 34

14 - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na akci Zpracování studie a prováděcího projektu na rekonstrukci veřejného osvětlení ve Zruči nad Sázavou. Poptány budou tyto firmy: Ing. Petr Míka / Václav Maxa / EnEng, s.r.o., Plzeň / Luboš Martínek, Kbel 95, Kolín - ukládá zrušit I. výběrové řízení na prodej 1/2 domku čp a schvaluje zveřejnění II. výběrového řízení s minimální kupní cenou, kterou požaduje Město 400 tis. Kč. - schvaluje namontování termoregulačních ventilů v domě čp za podmínky, že nájemníci tohoto domu prokazatelně doloží, že si sami a na vlastní náklady zajistí následnou dodávku a montáž poměrového měření tepla na všechny radiátory. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 4 uchazečů (průzkum trhu) na akci Děti z ulice na hřiště I. : překážky na skatepark, Zruč nad Sázavou, schvaluje jako nejvýhodnější pro Město nabídku č. 1 firmy Myctic Construction s.r.o., Praha 2, na 2. místě nabídku č. 4 firmy Myctic Skates s.r.o., Praha 1, na 3. místě nabídku č. 2 firmy Jan Chalupský, Praha 4 a na 4. místě nabídku č. 3 firmy DAVOD Stupno. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 2 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Výměna umělého osvětlení MŠ IV Na Pohoří Zruč nad Sázavou, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město nabídku č. 1 firmy Luboš Martínek, Kbel 95 a na 2. místě nabídku č. 2 firmy Roman Petrus, Zruč nad Sázavou. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 3 uchazečů (průzkum trhu)na zakázku Skatepark stavební část Zruč nad Sázavou, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město nabídku č. 1 firmy Ivo Šteffek RYP Zruč nad Sázavou, na 2. místě nabídku č. 3 firmy Petr Linhart, Zruč nad Sázavou a na 3. místě nabídku č. 2 firmy Spojstav Praha. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 4 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Skatepark část elektro, Zruč nad Sázavou, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město nabídku č. 2 firmy Luboš Martíněk, Kbel 95, na 2. místě nabídku č. 3 firmy Václav Zika, Velký Osek, na 3. místě nabídku č. 4 firmy Jaroslav Basl, Kolín III. a na 4. místě nabídku č. 1 firmy Dalfos s.r.o., Kolín. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - schvaluje II. etapu informačního systému Zruč nad Sázavou a pověřuje Ing. Růžičku objednáním této zakázky a starostu města podpisem smlouvy. Rada Města na svém 92. zasedání konaném dne schvaluje Místní pořadník uchazečů o byty ve vlastnictví Města sestavený na období od do Ukládá pořadník zveřejnit obvyklým způsobem. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce Výměna stávajícího osvětlení v MŠ Na Pohoří za nové (dle vyhl. č. 108/2001 Sb.). Poptáni budou : Luboš Martínek, Kbel 95, Kolín / Milan Kolouch, Dvouletky 709, Zruč nad Sázavou / Radek Jelínek, Miskovice 149 / Roman Petrus, V Maloninách 323, Zruč nad Sázavou - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem a firmou Mmcité, a.s. Zlín. Předmětem 14 / 34

15 smlouvy je výroba městského mobiliáře. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - souhlasí s provozováním autobusové linky Ledeč nad Sázavou Pertoltice Zruč nad Sázavou, dopravce CONNEX Východní Čechy a.s. Chrudim, jak z hlediska umístění a názvu autobusových zastávek tak i z hlediska používání místních komunikací, které jsou v katastru města Zruč nad Sázavou. - povoluje ukončení akce Neckyjáda (termín konání , pořadatel J. Šusta) ve hodin. Pořadatele bude informovat KS. - povoluje ukončení akce Zámek 05 (termín konání v letním kině) ve hodin. Pořadatele bude informovat KS. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na zpracování žádosti včetně potřebných náležitosti o dotaci na Zámek, z programu Společný regionální operační program (SROP). Poptáni budou : Ing. Hana Roudnická, Kosmonautů 1262, Strakonice / Ing. Martin Hvorecký, Vrbno pod Pradědem Železné, Vrbno pod Pradědem / Ing. Vladimír Klatovský, Družební 957, Zruč nad Sázavou - pověřuje pana Malého, aby jednal o podmínkách a možnostech získání restitučních nároků pro Město. - schvaluje návrh opatření předloženého panem starostou, v případech odklánění dopravy přes naše město z důvodu neprůjezdnosti dálnice apod. (mobilní značky objížďka ). Záležitost projedná pan starosta s PČR. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na akci Polyfunkční objekt služeb na náměstí Dr. Svobody projektové a inženýrské zajištění stavby. Poptáni budou : Ing. Arch.Jarmila Cetkovská, Fučíkova 425, Kutná Hora / Ing. Jiří Kadleček, U Křižovatky 608, Kolín IV / Ing. Zdeněk Dobiáš, Jaselská 222, Kolín 2 / Jan Jelínek, K Bažantnici 1002, Zruč nad Sázavou / Chemoprag, s.r.o. Na Babě, Praha 6 - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky tří uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Výroba mobilní tribuny, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město nabídku č. 3 firmy Variel a.s. Zruč nad Sázavou, na 2. místě nabídku č. 1 firmy Pavelka-kontejnery, Nádražní 437, Kutná Hora a na 3. místě nabídku č. 2 firmy Unites s.r.o. Haškova 692, Světlá nad Sázavou. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem a firmou Hájek Josef, Na Pohoří 799, Zruč nad Sázavou. Předmětem smlouvy je zhotovení a osazení nábytku do kanceláře č. 9 MěÚ. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Rada Města na svém 91. zasedání konaném dne doporučuje ZMě k projednání Zásady prodeje bytů města III. etapa : čp , doplněné o připomínky ve smyslu jednání rozšířené RMě. - na základě vyhodnocení poptávky dvou uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Výměna plechové střešní krytiny na objektu MŠ II. Zruč nad Sázavou, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město nabídku č. 1 firmy Maryška TREND a na 2. místě nabídku č. 2 předloženou panem Pavlem Maxou. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. 15 / 34

16 - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej pozemků : část pozemku 930/1 díl A a díl B a pozemek st. 61/3, vše v k.ú. Nesměřice a následně předložit k projednání ZMě. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej části pozemku 1048/1 v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit ZMě k projednání. - schvaluje smlouvu o pronájmu stavebního lešení SGB číslo : J003/PCE-PSV/05, uzavřenou mezi firmou SGB Cz, s.r.o. Praha 10 (zhotovitel) a Městem (objednatel). Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi panem Josefem Hájkem (zhotovitel) a Městem (objednatel). Předmětem smlouvy je výroba altánu pro dětské hřiště u ŠD. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - ukládá rozšířit poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce SKATEPARK zemní práce, příprava podkladu pro finální povrch, dle usnesení RMě č. 279/2005 o poptávku na Finální povrch skateparku (beton). Poptáni budou : Ivo Šteffek, Zruč nad Sázavou / Petr Linhart, Pardidubská, Zruč nad Sázavou / Josef Hejl, Zruč nad Sázavou / Spojstav Praha / Jan Jelínek, Zruč nad Sázavou Rada Města na svém 90. zasedání konaném dne ukládá panu Malému splnit usnesení 18. zasedání ZMě č. 37/2005, 38/2005, 39/2005 (převody pozemků 1101/1, 129/1 a 1256 od PF ČR) - ukládá paní Janatové splnit usnesení 18. zasedání ZMě č. 40/2005 a 41/2005 (dodatky zřizovacích listin MŠ) - povoluje konání akce První Nesměřické slavnosti, která se bude konat od 16 do 24 hodin v Nesměřicích. Pořadatel SDH Nesměřice. Žadatele bude informovat KS. - v rámci festivalu pořádaného spol. Homotronní neškvor ve dnech 17. a , povoluje konání hudební produkce v prostoru letního kina u Zámku s ukončením ve hodin. Současně souhlasí s poskytnutím pomoci Města dle předložených požadavků (posekání trávníku, lavičky, připojení se na zdroj el. proudu). Žadatele bude informovat KS, požadovanou pomoc zajistí TS. - schvaluje přidělení uvolněného bytu č. 21 v půdní vestavbě v ulici Průběžné čp. 772 učiteli ZUŠ Zruč nad Sázavou, panu Janu Kovářovi na dobu určitou 1 rok (s možností případného dalšího prodloužení) - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci č. 22/15/43/04/166 uzavřené s a.s. Středočeská plynárenská. Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje kupní smlouvu č. 29/15/05 uzavřenou mezi Městem (prodávající) a a.s. Středočeská plynárenská (kupující). Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě o nájmu tepelného hospodářství (WEKTO), uzavřené mezi Městem (pronajímatel) a firmou TEDOM ENERGO s.r.o. (nájemce). Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o pronájmu a provozování centrálního zásobování teplem (CZT Sázavan). Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje smlouvu o dílo č. 2144/2005, uzavřenou mezi Městem (objednatel) a firmou Prolemax s.r.o. (zhotovitel) předmětem smlouvy je dodávka herních prvků pro dětské hřiště. 16 / 34

17 Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje poskytnutí městského grantu panu Jaroslavu Šustovi na uspořádání akce 7. ročník POSÁZAVSKÉ NECKYJÁDY, konané dne , ve výši 4.000, - Kč. Současně RMě schvaluje pomoc Města při zajištění této akce posekání louky, zapůjčení laviček. Rozhodnutí zašle EO. Ostatní zajistí TS. - neschvaluje poskytnutí městského grantu TJ Jiskře Zruč nad Sázavou na akci Turnaj mužů v házené o putovní pohár Sázavan Strojírny 51.ročník z důvodu, že TJ Jiskře byly v letošním roce poskytnuty již dva granty. Pokud se turnaj z důvodu nepříznivého počasí bude konat ve sportovní hale, schvaluje RMě prominutí poplatku za pronájem haly. Záležitost projedná pan starosta s panem Dolejším. Rozhodnutí zašle EO. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce Oprava a nátěr střechy kotelny (WEKTO). Osloveny budou tyto firmy : Trend Maryška, Zruč nad Sázavou / Jemnické stavby, Jemnice / Karel Mašek Tomice 67, p. Dolní Kralovice - schvaluje nájemní smlouvu uzavřenou mezi Městem (pronajímatel) a firmou ASMO CZECH s.r.o. (nájemce). Předmětem smlouvy je pronájem pozemku p.č. 2719/4. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o výpůjčce uzavřené mezi firmou EKO-KOM a.s. (půjčitel) a Městem (vypůjčitel). Předmětem výpůjčky jsou 4 nádoby na sběr využitelných složek komunálních odpadů. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o dílo č. 87/05 uzavřenou mezi Městem (objednatel) a firmou ISES s.r.o. (zhotovitel). Předmětem smlouvy je zpracování Plánu odpadového hospodářství původce odpadů Města Zruč nad Sázavou. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - souhlasí s přístavbou verandy k domu manželů Režných, Horní ul. č. 4044, Zruč nad Sázavou, na pozemku 1274, který je ve vlastnictví Města. - projednala Výzvu více zájemcům o stavební zakázku k podání nabídky na akci Rekonstrukce energetického měřícího a informačního systému (EMIS). Poptány budou firmy : EnEng s.r.o., Oslavanská 73, Plzeň / AISE s.r.o., Výpusta 400, Zlín / Drahomír Kusák ELVIS, 28. října 249, Ostrava M.Hory / EGÚ Praha Engineering, a.s. Praha 9 Běchovice. - v souladu s platnými právními předpisy, schvaluje s účinností od poplatek z prodlení plateb nájemného a úhrad za služby u městských bytů ve výši 1 promile dlužné částky za každý den prodlení. Poplatky z prodlení nebudou uplatňovány v případech, kdy neplatič nájemného před tímto datem uzná písemně svůj dluh co do výše a titulu a zaváže se tento dluh splatit nejpozději do jednoho roku a tento svůj závazek ve sjednaném termínu splní. Všichni dlužníci nájemci budou písemně vyzváni, aby využili poslední příležitosti do výše uvedeného data splatit Městu veškeré své dluhy bez sankcí. - na základě zveřejnění záměru Města, schvaluje pronájem jedné místnosti v patře východního křídla Zručského zámku panu B. Škorničkovi pro správu městských lesů, za těchto podmínek: na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 350, - Kč/m 2 /rok a paušální úhradu za el. energii ve výši 750, - Kč/rok. Pověřuje starostu města podpisem standardní nájemní smlouvy. - v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou NP007/05 a na základě žádosti nájemců pana Petruse a p. Pavlici, schvaluje provedení oprav obkladů a výměn zařizovacích předmětů ve Vinárně pod zámkem dle předložené specifikace a pověřuje starostu podpisem dodatku 17 / 34

18 nájemní smlouvy v tomto smyslu. - na základě žádosti p. Martina Říhy, schvaluje zveřejnit záměr Města vypůjčit žadateli jednu menší místnost (sklep) ve sklepních prostorách objektu Školní družiny za účelem budoucího využití jako hudební zkušebny. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce Oprava krovů a dřevěných stropů Zručského zámku. Poptáni budou tito živnostníci či odborné firmy : JAS Pelhřimov s.r.o., p. Kubů, Skrýšovská 628, Pelhřimov / Petr Sedláček, Vazovova 3214/2, Praha 4 / Jaromír Janoušek - TESTR, Holetín 102, Holetín / KONZEA spol. s r.o., Štítného 30/710, 130 Praha 3 Žižkov - neschvaluje žádost paní Heřmánkové o snížení nájemného z jejího bytu v DPS na 1, 5 násobek základního nájemného. Ukládá žadatelce odpovědět, že výše nájemného bude řešena v souvislosti s její žádostí o přidělení bytu v DPS (Jesle). - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce SKATEPARK zemní práce, příprava podkladu pro finální povrch. Poptáni budou : Ivo Šteffek, Zruč nad Sázavou / Petr Linhart, Pardidubská ul., Zruč nad Sázavou / Josef Hejl, Zruč nad Sázavou / Spojstav Praha / Jan Jelínek Zruč nad Sázavou - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce SKATEPARK - přípojka elektro + osvětlení. Poptáni budou : Jaroslav Basl, Vávrova 808, Kolín III / Václav Zika, Sokolovská 772, Velký Osek / Jiří Rákosník, k Veltrubům 467, Sendražice - Kolín / DALFOS s.r.o., Libenice 44, Kolín / Luboš Martínek, Kbel 95, Kolín - provedla výběr typu městského mobiliáře (lavičky a odpadové koše) z nabídky firmy mmcité Zlín. Ukládá starostovi města zaslat objednávku v rámci rozpočtu vyčleněného na toto zařízení, schvaluje smlouvu na dodávku uvedeného městského mobiliáře a pověřuje starostu města jejím podpisem. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na výrobu mobilní tribuny. Poptány budou firmy : Variel, a.s. Zruč nad Sázavou / UNITES, s.r.o. Ing. Josef Švanda, Haškova 692, Světlá nad Sázavou / Ing. Miroslav Pavelka, Nádražní 437, Kutná Hora - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce K pomalejší jízdě. Poptáni budou : Ing. Karel Hofman HIT HOFMAN INTERTRANS, Dolní Jirčany 333, Psáry / KPM Group s.r.o., Anglické nábřeží 1, Plzeň / Czech Radar a.s., Václavské náměstí 33, Praha 1 - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi firmou KARIM, spol. s r.o. Kroměříž (zhotovitel) a Městem (objednatel). Předmětem díla je dodávka a montáž lanového prvku VENUS 020 na dětské hřiště. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Rada Města na svém 89. zasedání konaném dne na základě doporučení výběrové komise, jmenuje paní Hanu Nácovskou do funkce vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ, s účinností od Ukládá tajemníkovi MěÚ předat paní Nácovské jmenování. - neschvaluje žádost ředitelky MŠ Malostranská, paní Coufalové, o navýšení rozpočtu o částku 20 tis. Kč na zakoupení myčky na nádobí s tím, že doporučuje použít na nákup myčky 18 / 34

19 finanční prostředky z rezervního fondu. MŠ bude informovat KS. - schvaluje prominutí poplatku za výlep plakátů MO Svazu tělesně postižených - na akci Májová veselice, konanou schvaluje bezúplatné využití veřejného prostranství (střední část Sadu Míru) Křesťanskou společností Nový Život na akci IV.ročník otevírání prázdnin , od 14 do 16 hodin. Současně RMě schvaluje bezúplatný výlep plakátů, zveřejnění akce v městském rozhlase a pomoc při zajištění upomínkových diplomů. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje poskytnutí městského grantu TJ Jiskře Zruč nad Sázavou na akci Memoriál Honzíka Kristína v miniházené II. ročník, konané , ve výši 3.500, - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu hudební skupině MADAMS Zruč nad Sázavou na akci Ahoj léto, ahoj prázdniny, konané , ve výši 3.000, - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej pozemku p.č. 300 v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit ZMě k projednání. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej pozemku p.č. 466 v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit ZMě k projednání. - schvaluje, na základě žádosti SDH Nesměřice, zakoupení základní výbavy pro automobil DVS 12 A 30 dle předloženého seznamu. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje předat panu Pavlu Dostálovi na zasedání ZMě věcný dar, jako ocenění Města za bezplatné dárcovství krve, kterou daroval již 70x. Zajistí KS. - na základě doporučení konkurzní komise, schvaluje jmenování paní Mgr. Ivany Staré do funkce ředitelky příspěvkové organizace I. Základní škola Zruč nad Sázavou, s účinností od Pověřuje starostu města podpisem jmenovacího dopisu. - schvaluje zveřejnění záměru Města na prodej uvolněného půldomku č.p v Lipové ulici s vyhlášením I. výběrového řízení na nejvyšší nabídku kupní ceny. - schvaluje zveřejnění záměru Města na pronájem jedné místnosti v patře východního křídla Zručského zámku (vedle oddělení kultury) firmě zajišťující správu městských lesů za těchto podmínek: nájemné 350, - Kč/m 2 /rok + úhrada el. energie dle návrhu SM, nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce + upozornění na možnost rekonstrukce celého objektu Zámku. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce Výměna střešní krytiny na přístavku MŠ II. Malostranská za měděnou. Poptáni budou : Jaroslav Vosyka, Slunný Vrch 782, Zruč nad Sázavou / Josef Maxa, Pod Březíčkem 346, Zruč nad Sázavou / Pavel Maxa, Ke Stadionu 1027, Zruč nad Sázavou / Petr Říha, Čestín 83, Čestín / Maryška Trend, nám. MUDr. Svobody, Zruč nad Sázavou Rada Města na svém 88. zasedání konaném dne schvaluje realizaci záměru Rekonstrukce části místní komunikace Okružní (přístup do průmyslového areálu bývalého Sázavanu) včetně rozpočtu a financování a dále podání žádosti a projektu formou akce do 1. výzvy grantového schématu SROP, které vyhlásil hejtman Středočeského kraje na podporu místních komunikací. 19 / 34

20 - schvaluje smlouvu o dílo č. 051/10345 uzavřenou mezi Městem (objednatel) a Českými dráhami, a. s., Praha 5 (zhotovitel) předmětem smlouvy je činnost zhotovitele na styku dráhy celostátní a vlečky objednatele při provádění dohledu a údržby zařízení na styku dráhy celostátní a vlečky objednatele dle vyhl. č. 177/1995 Sb. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/2 2000, uzavřené mezi Městem (objednatel) a firmou MIKO Havlíčkův Brod, spol. s r.o. (zhotovitel) (ponížení ceny za provádění kontrolní činnosti). Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem (obdarovaný) a firmou MARYŠKA TREND, Zruč n.s. (dárce) - předmětem smlouvy je peněžitý dar ve výši 4.000, - Kč, který Město použije na zakoupení a instalaci dopravního zrcadla. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje ceny za reklamu na webových stránkách Města takto : - zařazení v katalogu pro místní subjekty... zdarma - zařazení v katalogu pro ostatní subjekty , - Kč bez DPH / rok - plošná reklama o rozměru 468x60 pixelů (standardizovaný internetový formát) v hlavičce úvodní stránky... 50, -Kč bez DPH / den, s podmínkou minimální doby 10 dnů (v ceně není zahrnuto zpracování reklamního banneru) - schvaluje krátkodobou bezúplatnou výpůjčku velké zasedací místnosti Městského úřadu Svazu diabetiků Kutná Hora ( od 9.30 do 14 hodin) za účelem konání akce "Bezplatné měření glykemie". Žadatele bude informovat KS. - neschvaluje žádost Středočeské plynárenské o bezúplatný výlep plakátů. Žadatele budou informovat TS. - schvaluje konání zahradní party pro partnery a sponzory Dětského dne pořádaného pro děti z Dětského domova Zruč n. S. dne firmou Tennisline. Party se uskuteční v prostoru zahrádkářské kolonie v ul. Dvouletky v době od 14 do 22 hodin. Žadatele bude informovat KS. - na základě návrhu předloženého LDO Ledeč nad Sázavou, schvaluje zveřejnění záměru na prodej dvou hájenek v k.ú. Kouty a jedné hájenky v k.ú. Nová Ves a následně předložit k projednání ZMě. - na základě provedeného poptávkového řízení na zpracovatele "Plánu odpadového hospodářství Města Zruč nad Sázavou", vyhodnotila, jako nejvýhodnější, nabídku firmy ISES s.r.o. a ukládá Mgr. Klatovskému vyzvat ji k předložení návrhu smlouvy o dílo s tím, že před uzavřením smlouvy bude ještě jednáno o ceně. - schvaluje podporu Města při konání 12. ročníku turnaje v malé kopané O putovní pohár města Zruč nad Sázavou, pořádaného Městskou policií dne , dle předložených požadavků. Současně RMě povoluje ukončení společenského večera pořádaného na závěr akce, ve hodin. MěP bude informovat KS. - projednala Žádost o připojení Smlouvu o připojení oprávněného zákazníka k LDS, Žádost o uzavření smlouvy na dodávku elektřiny, Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a Ceny elektřiny a sdružených služeb pro úpadce RENDL, spol. s r.o. Pověřuje starostu města podpisem uvedených dokumentů. - schvaluje bezplatný výlep plakátů na koncert pořádaný Římskokatolickou farností Zruč nad Sázavou, dne / 34

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

u u % " * 6 u 8 '

u u %  * 6 u 8 ' u u! " # $! " # 1 výsledky hospodaření k 31.12.2006 těchto příspěvkových organizací a hospodářské činnosti města: a) Mateřské školy, Zahradní 385, Kynšperk nad Ohří b) Mateřské školy, Školní 525, Kynšperk

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 z jednání rady města konaného dne 26.11.2014 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 34 69 RM schvaluje 34) program zasedání v předloženém znění včetně navržených

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února 2015 2/2015/RM I. RM bere na vědomí: 02.2015/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Město Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I Usnesení z 11. zasedání rady města konaného dne 21.03.2011 od 16 hodin v kanceláři starosty R a d a m ě s t a: 1/11/11 Schvaluje

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 16/2015

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 16/2015 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 16/2015 Ze schůze Rady města Toužim č. 16 konané dne 31. srpna 2015 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání záměru na nájem pozemku 3. Projednání

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února 2006 1/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 1.2006/1ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu plnění

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Rada Souhrn 10. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty

Rada Souhrn 10. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin.

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin. Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 31. 1. 2011 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Bc. František Kolář k bodu č.4), 9), 10), 11), 12)

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 97. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 25.5.2010 od 8.00 hodin v kanceláři tajemnice Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 26. schůze Rady města Letovice konané 27. 10. 2015 2015-RM-26-1 Rada města bere na vědomí stav prováděných oprav na opěrné zdi komunikace k Zámku Letovice. 2015-RM-26-2 Rada města doporučuje

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 27/2016 ze dne 06. 06. 2016 Usnesení číslo 356/16-R27 ze dne 06. 06. 2016 Schvaluje program zasedání rady města Jesenice č. 27/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Usnesení číslo 357/16-R27

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012

USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 USNESENÍ z 39. zasedání Rady města Jirkova ze dne 12. listopadu 2012 1/39/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 1/26/RM/2012, 8/31/RM/2012, 6/36/RM/2012, 13/36/RM/2012, 14/36/RM/2012, 15/36/RM/2012

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 26. 1. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

U S N E S E N Í č. 25 z 24. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 23.1.2012

U S N E S E N Í č. 25 z 24. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 23.1.2012 U S N E S E N Í č. 25 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost obsahové stránky: Bc. Pavla Procházku, - změny programu:

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 2. 10. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 75.1. Rozpočtová opatření za měsíc září 2017 75.1.1. schválila 1.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 60. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 25.01.2017 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Muchova 267, Chlumec Usnesení č. 1/60R/2017 Schválení

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/029/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/029/15 ze dne číslo 1/029/15 k návrhu na schválení programu 29. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 29. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 29. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 Rada města Čelákovic: 1.1. Schvaluje předložený program jednání 1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 6. 2015 (usnesení č. 189-206) USNESENÍ č. 189/14-15 R I. p o v o l u j e nájemcům bytu číslo 7 v domě čp. xxxxxxxxxxxxx na sídl. xxxxxxxxx, Ing. xxxxxxxxx

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.1.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Karel Štrégl Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana

Více