Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne 14.12.2005..."

Transkript

1 Rada Města na svém 104. zasedání konaném dne schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města podpisem smlouvy. - schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí a udržování počítačového programu FISO s firmou AQE advisors, s.r.o., Brno a pověřuje starostu Města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřenou s firmou EKO-KOM, a.s., Praha 4, včetně dodatku č. 1 k této smlouvě a pověřuje starostu Města podpisem smlouvy i dodatku. - doporučuje ZMě k připomínkování smlouvu o budoucích smlouvách o půjčce, předloženou VHS Vrchlice Maleč, a.s., Kutná Hora. - schvaluje poskytnutí městského grantu panu Františku Hromadníkovi na pořádání akce Vánoce jsou rok co rock (termín akce ) ve výši 3.000,- Kč a současně schvaluje bezúplatný výlep plakátů na uvedenou akci, tisk plakátů a notového materiálu na donesený papír a zapůjčení videopřehrávače a televize Města. Rozhodnutí zašle EO. - ukládá vyhlásit Cenu města za rok Termín podávání návrhů do schvaluje Zásady na poskytování městských grantů na úseku školství, kultury a sportu pro rok 2006 (stejné jako pro rok 2005) a současně vyhlašuje I. kolo podávání žádostí o granty s termínem podání nejpozději do projednala žádost Českého svazu ochránců přírody Vlašim o finanční příspěvek na provoz a uvedené žádosti nevyhovuje. Žadatele bude informovat KS. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky tří uchazečů na zakázku Výroba vrat, branky a závory do areálu Sázavan vybrala, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku firmy Sázavan Strojírny, s.r.o., Zruč nad Sázavou. RMě pověřuje starostu Města podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou. Informaci uchazečům zašle KS. - schvaluje 3 dodatky ke smlouvám na dodávku zemního plynu (DPS, Ambulance, TS) se spol. STP, a.s. s tím, že do nich bude doplněno, že změny cen a obchodních podmínek budou oznámeny odběrateli v předstihu prokazatelně písemně a v tomto znění pověřuje starostu Města jejich podpisem. - s účinností od schvaluje tuto změnu cen za každou, i započatou, hodinu krátkodobého pronájmu nebytových prostor ve Zručském zámku: - pronájem jedné místnosti v pracovní době MěÚ ,- Kč/hod +DPH - pronájem jedné místnosti mimo pracovní dobu MěÚ ,-Kč/hod +DPH - + služby spojené s nájmem - úklid, běžná elektrická energie + sociální zařízení ,-Kč/hod +DPH / vytápění el. 50,-Kč/hod +DPH / případné další plnění spojené s nájmem... dle skutečných nákladů a dále RMě pověřuje starostu Města schvalováním těchto krátkodobých pronájmů, včetně podpisu nájemních smluv v případech, kdy bude hrozit prodlení. - na základě žádosti firmy PACTUM s.r.o., Praha 9 a v souladu s předchozím usnesením schvaluje krátkodobý pronájem velké zasedací místnosti a salónku od do 12:00 hodin dne této firmě a pověřuje starostu Města podpisem nájemní smlouvy. Žadatele bude informovat a smlouvu zpracuje SM. 1 / 34

2 Rada Města na svém 103. zasedání konaném dne zřizuje komisi na zjištění stavebního stavu chodníků ve městě s následným vypracováním harmonogramu jejich oprav dle důležitosti, s přihlédnutím na možné budování sítí pod těmito chodníky, ve složení: Ing. Milan Růžička, Miloslav Bareš, Vladan Příhoda. - schvaluje Smlouvu o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť, uzavřenou s firmou Prolemax s. r. o. Plzeň a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 21/05, uzavřené s firmou Spojstav s. r. o., Praha 4 (Vyhlídková ulice) a pověřuje starostu městu podpisem dodatku. - schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou se Základní školou Okružní 643 (na 8 ks dětských šlapacích aut) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje Partnerskou smlouvu, uzavřenou se Středočeským krajem (umožnění širokopásmového přístupu k internetu pro občany) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje rezervaci výlepové plochy pro ČSSD na předvolební kampaň do PS PČR v období od do (na každou výlepovou plochu jeden plakát o rozměru A2). Žadatele budou informovat TS. - schvaluje finanční příspěvek na činnost Denního stacionáře Petrklíč Ledeč nad Sázavou pro rok 2006, ve výši 20 tis. Kč. Žadatele bude informovat EO. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky tří uchazečů na zakázku Cenová nabídka na geodetické práce - lokality Nad Ovčínem a Na Nesměřicku, vybrala jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku pana Petra Malého. Informaci uchazečům zašle KS. - schvaluje minimální cenu za m2 na dvě stavební parcely v lokalitě Pardidubská, ve výši 500, - Kč. Rada Města na svém 102. zasedání konaném dne schvaluje předloženou úpravu Provozního řádu Dětského hřiště. - schvaluje Dohodu o partnerství a spolupráci, uzavřenou s firmou Sázavan strojírny s.r.o. Zruč nad Sázavou (akce Zručský zámek ožívá I. etapa ) a pověřuje starostu města podpisem dohody. - schvaluje Dohodu o partnerství a spolupráci, uzavřenou s Mikroregionem Posázavský kruh (akce Zručský zámek ožívá I. etapa ) a pověřuje starostu města podpisem dohody. - schvaluje Dohodu o partnerství a spolupráci, uzavřenou s Dětským domovem Zruč nad Sázavou (akce Zručský zámek ožívá I. etapa ) a pověřuje starostu města podpisem dohody. - schvaluje Dohodu o partnerství a spolupráci, uzavřenou s TJ Jiskra Zruč nad Sázavou (akce Zručský zámek ožívá I. etapa ) a pověřuje starostu města podpisem dohody. - schvaluje Dohodu o partnerství a spolupráci, uzavřenou s panem Zdeňkem Voslářem 2 / 34

3 Zruč nad Sázavou (akce Zručský zámek ožívá I. etapa ) a pověřuje starostu města podpisem dohody. - schvaluje Rámcovou smlouvu, uzavřenou s Otevřenou společností, o.p.s. Praha 3 (akce Zapojení veřejnosti do projektu community policing ) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o pronájmu veřejného prostranství, uzavřenou s panem Jiřím Němcem - Trhy a jarmarky Chotěboř (za účelem konání pravidelných trhů) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené s firmou RYP Ivo Šteffek Zruč nad Sázavou (skatepark stavební práce) a pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje Licenční smlouvu, uzavřenou s Českou televizí, Kavčí hory, Praha 4 (užití pořadu Můj zakletý zámek ) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - projednala přehled nabídek pojišťoven povinných ručení Česká pojišťovna, Pojišťovna Alianz, Pojišťovna Generalli a Podnikatelská pojišťovna a jako finančně nejvýhodnější pro město, vybrala nabídku Podnikatelské pojišťovny. Ukládá EO jednat s uvedenou pojišťovnou ve věci uzavření smlouvy o povinném ručení a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. - schvaluje Provozní řád Skateparku, doplněný o připomínky členů RMě. - projednala personální zajištění projektu Zručský zámek ožívá I. etapa a vzala tento materiál na vědomí. - na základě žádosti p. Fišera a po zveřejnění záměru města, doporučuje ZMě ke schválení prodej pozemku č. 2538/9 v k.ú. Zruč nad Sázavou. - doporučuje ZMě ke schválení koupi pozemků č. 20/5 v k.ú. Želivec a č. 1688/1, 1688/2 v k.ú. Zruč nad Sázavou od PF ČR. - schvaluje předání ocenění panu Jaroslavu Rezkovi za šedesát bezplatných darování krve. - na základě žádosti nájemce kotelny č. 6 v EC v Sázavanu, schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se specifikací prováděných úprav a oprav včetně limitu nákladů na tyto práce. - schvaluje možnost přidělení bytu v DPS většího než 1+1 dle schváleného statutu, tj. k přidělení tohoto bytu rodině stačí, když podmínky pro přidělení bytu splňuje jen jeden z manželů. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky tří uchazečů na zakázku Pasport místních komunikací, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město nabídku č. 2 firmy Ing. Hana Roudnická, Kosmonautů 1262, Strakonice, na 2. místě nabídku č. 3 Stavba a údržba silnice Břeclav, na 3. místě nabídku č. 1 UDIMO s.r.o. Ostrava. Oznámení uchazečům zašlou TS. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě. - doporučuje ZMě zařadit do rozpočtu 2006 (kapitola zeleň) realizaci protihlukové a protiprašné zelené stěny v lokalitě Na Pohoří. - doporučuje ZMě ke schválení poplatek za svoz TKO v roce 2006 ve výši 450,- Kč. - schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené s firmou Spojstav Praha (komunikace Vyhlídková) a pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje výpůjčku zasedací místnosti MěÚ Svazu diabetiků Kutná Hora ( , od 9-13 hodin), za účelem bezplatného měření glykémie. Ukládá panu Dolákovi zpracovat nájemní smlouvu a pověřuje starostu města jejím podpisem. 3 / 34

4 - schvaluje zřízení nové živnosti Města Přípravné práce pro stavby TS se ukládá vyřídit všechny potřebné náležitosti v této věci. Rada Města na svém 101. zasedání konaném dne schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené s panem Josef Hájkem (altánek dětské hřiště) a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s panem Josefem Hájkem (nábytek do kanceláře č. 9) a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s panem Josefem Hájkem (vybavení stálé expozice) a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. - souhlasí s provozováním veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy firmou CONNEX Východní Čechy a.s., Chrudim na lince Ježov Dolní Kralovice Zruč nad Sázavou z hlediska umístění a názvu autobusové zastávky a z hlediska používání místní komunikace v katastru města (nová zastávka Zruč n.s., prům. zóna Jih). - ukládá poptat firmy na nákup stravenek pro zaměstnance. Poptávku konkretizovat přímo na podmínky a požadavky Města Zruč nad Sázavou (výše poplatku, platnost smlouvy, zajištění dodávky stravenek na adresu a jiné). Poptány budou tyto firmy: Dodexho Pass ČR, a.s., Elišky Krásnohorské 7 9, Praha 1 / Cheque Dejeuner ČR, Kotorská 16, Praha 4 / Accor Services, Kodaňská , Praha 1. - schvaluje poskytnutí městského grantu ÚO Svazu diabetiků ČR Kutná Hora na akci: Bezplatné měření glykemie pro veřejnost (listopad 2005), ve výši 1.500, - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - projednala žádost Gymnázia Ledeč nad Sázavou o věcný nebo finanční příspěvek do plesové tomboly a uvedené žádosti nevyhovuje. - schvaluje výpůjčku zasedací místnosti MěÚ I. Základní škole Na Pohoří dne , od 12 hodin (zasedání Dětského parlamentu při I. ZŠ). - doporučuje ZMě ke schválení dodatek č. 4 ke Zřizovací listině I. Základní školy Zruč nad Sázavou. - schvaluje trvalé prominutí poplatku za výlep plakátů na akce pořádané Základní školou, Okružní 643, Zruč nad Sázavou (2 3 akce ročně). Žadatele budou informovat TS. - schvaluje prominutí poplatku za výlep plakátů SRPDŠ při I. ZŠ na akci Kateřinská zábava ( ). Žadatele budou informovat TS. - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou s firmou EnEng s.r.o., Plzeň (dodání Energetického měřícího a informačního systému ) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - pověřuje firmu EnEng s.r.o., Plzeň provedením průzkumu trhu na dodavatele elektrické energie pro rok vzala na vědomí informaci starosty města z jednání s firmou A.S.A. ve věci nové cenové kalkulace za svoz odpadu a provozu sběrného dvora a pověřuje starostu města dalším jednáním v této záležitosti ve smyslu jednání RMě. - ruší své usnesení č. 456/ schvaluje Plán zimní údržby komunikací, chodníků a veřejných prostranství, které jsou ve správě Technických služeb Města Zruč nad Sázavou, na období od do 4 / 34

5 s tím, že do tohoto plánu bude zařazena údržba chodníku k firmě ASMO a zastávky ČD. - schvaluje návrh na zpevnění plochy vyjmuté ze ZPF v lokalitě nad Sportovní halou. Práce provedou TS. - schvaluje kupní smlouvu č. KS13/05/R0078/1209 uzavřenou s firmou ORTEX Hradec Králové a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Rada Města na svém 100. zasedání konaném dne doporučuje ZMě ke schválení dodatek č.3 ke Zřizovací listině ZUŠ Zruč nad Sázavou - (změna názvu ZUŠ) - schvaluje poskytnutí městského grantu Střeleckému klubu Zruč nad Sázavou na akci o velkou cenu Variel, a.s. Zruč nad Sázavou, (konanou ) ve výši 3.000, - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu p. Vlastimilu Roflíkovi na akci Výstava umělecké knižní vazby, (říjen 2005) ve výši 2.000, - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na oddělení pozemků v lokalitě Rákosí a Nová ulice. Poptány budou firmy: Geodet. kancelář Ing. Miroslav Kubín - Václavská 4, Kolín 3 / geodet. kancelář Lenka Hudcová Husova 128, Čáslav / Geodet Ing. Lubomír Čech Veltrubská 378/55, Kolín 5 / Gekas Petr Malý Družstevní 776, Zruč nad Sázavou - ukládá zveřejnit nabídku na prodej pozemků Na Pohoří a v Nové ulici, určených na výstavbu rodinných domků - (podklad pro zjištění předběžného zájmu o tyto pozemky). - schvaluje pronájem zasedací místnosti MěÚ a přilehlého salonku firmě PACTUM, Praha 9, za účelem konání dobrovolné dražby ( , od 10 do 12 hodin). Žadatele bude informovat a smlouvu zpracuje SM. - schvaluje přijetí sponzorského daru od firmy DK LAKOVNY a pověřuje starostu podpisem smlouvy. - schvaluje prominutí poplatku za výlep plakátů MO Svazu tělesně postižených Zruč nad Sázavou na akci Posezení při muzice ( ). Žadatele budou informovat TS. - ukládá zjistit dodavatele stravenek pro zaměstnance a jejich seznam předložit do příštího zasedání RMě. - projednala varianty koncepce řešení hygienického zařízení Sdruženého objektu veřejný záchod, občerstvení a trafiky, předložené vedoucím odboru SÚÚP a ŽP a schvaluje variantu č.2. - souhlasí s umístěním stavby kabelové NN přípojky pro provozní objekt AGRO, a.s. Pertoltice, ul. Nová čp. 331, na pozemku p.p.č. 124 v k.ú. Zruč nad Sázavou s podmínkou, že přípojka bude vedena mimo těleso vozovky. - pověřuje starostu města jednáním s firmou A.S.A. Posázaví s.r.o. o ceně za provozování sběrného dvora a o podmínkách provozování a dále o ceně za výsyp jedné nádoby o objemu 110 l. - na základě žádosti Hasičského záchranného sboru souhlasí s vybudováním a napojením čističky odpadních vod TOPAS 8 PF z objektu HZS, PS Zruč nad Sázavou, Jiřická 77 do městské kanalizace v ulici Dubinské. 5 / 34

6 Rada Města na svém 99. zasedání konaném dne ukládá splnit usnesení 20. zasedání ZMě č. 50/2005 (prodej pozemku Ing. Listovi) - ukládá splnit usnesení 20. zasedání ZMě č. 51/2005 (prodej pozemku Ing. Kůrkovi) - ukládá splnit usnesení 20. zasedání ZMě č. 52/2005 (prodej pozemku m. Charvátovým) - ukládá splnit usnesení 20. zasedání ZMě č. 53/2005 (prodej domu f. DK LAKOVNY) - ukládá splnit usnesení 20.zasedání ZMě č. 54/2005 (odloučené pracoviště ZUŠ) - ukládá splnit usnesení 20. zasedání ZMě č. 56/2005 (Jednací řád ZMě) - ukládá splnit usnesení 20. zasedání ZMě č. 57/2005 (ulice T. Bati) a 60/2005 (kanalizace) - ukládá splnit usnesení 20. zasedání ZMě č. 58/2005 (vyhl. č. 02/2005) - ukládá splnit usnesení 20. zasedání ZMě č. 59/2005 (4. úprava rozpočtu) a č. 61/2005 (5.úprava rozpočtu) - ukládá splnit usnesení 20. zasedání ZMě č. 62/2005 (delegování starosty na val.h.vhs) - na základě žádosti pana Němce, ukládá zveřejnit záměr Města na pronájem části pozemku p.č (náměstí Míru), za účelem konání trhů. - odvolává paní Marii Šťastnou, v souvislosti s jejím odchodem do důchodu, z funkce tajemnice SPOZ a jmenuje do této funkce paní Hanu Nácovskou. - RMě pověřuje starostu města k podpisu nájemních smluv na zahrádky v těchto případech: - převod na rodinného příslušníka - převod přilehlé bytové jednotky na jiného vlastníka - schvaluje smlouvu O zajištění závodního stravování uzavřenou s I. Základní školou Zruč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou s firmou Spojstav s.r.o. Praha 4 předmětem smlouvy je Rekonstrukce části komunikace ulice Okružní Zruč nad Sázavou komunikace. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou s firmou Spojstav s.r.o. Praha 4 předmětem smlouvy je Rekonstrukce částku komunikace ulice Okružní Zruč nad Sázavou chodník. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje výpůjčku zasedací místnosti MěÚ I. Základní škole ( , od 8 do 12 hodin) za účelem konání kulturní akce pro žáky školy. Žadatele bude informovat KS. - ukládá zadat výrobu jednoho koše na basketbal, který bude umístěn v lokalitě řadovky. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 3 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku I. ZŠ stavební úpravy na 2. třídy ŠD, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město nabídku č. 3 firmy Šteffek Ivo RYP Zruč nad Sázavou, na 2. místě nabídku č. 2 firmy Zručská stavební a na 3. místě nabídku č. 1 Jan Jelínek Zruč nad Sázavou. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - na základě doporučení bytové komise a v souvislosti s uvolněním bytu o velikosti 2+KK v DPS i vzhledem k tomu, že se jedná o větší byt s vyšším nájemným, schvaluje provést 6 / 34

7 průzkum zájmu o přidělení tohoto bytu a to následovně: - všem žadatelům, kteří spadají do pověřeného úřadu Zruč nad Sázavou bude zaslán dotazník - žadatelé ze Zruče nad Sázavou budou informováni prostřednictvím Zručských novin - pověřuje starostu města jednáním s Policií ČR, odvodní odd. Zruč nad Sázavou a s odborem dopravy MěÚ Kutná Hora o udělení povolení k : 1/ stání silničního motorového vozidla na parkovišti v ulici Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou (tj. po pravé straně ulice Na pohoří ve směru od ulice Chabeřické) pouze k: a/ stání silničního motorového vozidla fyzických osob, které užívají bytovou jednotku v ulici Na Pohoří b/ státní silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního předpisu (tj. zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které má sídlo nebo provozovnu v ulici Na Pohoří RMě dále pověřuje starostu města (po kladném vyjádření PČR, obv. odd.zruč n.s. a odboru dopravy MěÚ K.Hora k výše uvedeným žádostem) k jednání s PČR, obv. odd. Zruč nad Sázavou o umístění značky na parkovišti v ulici Na Pohoří Vjezd povolen jen držitelům povolení Města Zruč nad Sázavou. RMě současně pověřuje starostu města k vydávání povolení fyzickým osobám a právnickým osobám uvedeným pod bodem 1a/ a b/ tohoto návrhu. c/ RMě pověřuje starostu města jednat v této souvislosti i ve věci vjezdu k Zámku - na základě předložených nabídek, schvaluje nákup vozidel pro potřeby Města, a to: - ŠKODA FABIA CLASSIC (maximálně do výše 230 tis. Kč včetně DPH) - RENAULT KANGOO (maximálně do výše 310 tis. Kč včetně DPH) Současně RMě doporučuje ZMě ke schválení úpravu rozpočtu vzhledem k uvedenému nákupu. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej nepotřebných služebních vozidel. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky čtyř uchazečů na zakázku Energetický měřící a informační systém EMIS, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Město nabídku č. 3 firmy EnEng s.r.o., Oslavská 75, Plzeň, na 2. místě nabídku č. 4 firmy EGU Praha, na 3. místě nabídku č. 2 firmy AISE a na 4. místě nabídku č. 1 firmy ELVIS. Oznámení uchazečům zašlou TS. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě. - na základě vyhodnocení rozšířené poptávky a nabídky 4 uchazečů na zakázku Studie a projekt rekonstrukce veřejného osvětlení, schvaluje nabídku s nejlepším technickým řešením pro Město nabídku firmy Luboš Martínek. Kbel 19, Kolín, na 2. místě nabídku č. 1 EHM Zruč n.s., na 3. místě nabídku č. 4 ETRA Light Kolín a na 4. místě nabídku č. 2 EnEng s.r.o. Plzeň. Oznámení uchazečům zašlou TS. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s uchazečem na 1. místě. - schvaluje mandátní smlouvu č. SIPO /05 uzavřenou s Českou poštou na inkaso nájemného z bytů, která nahrazuje stávající smlouvu. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Rada Města na svém 98. zasedání konaném dne / 34

8 - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce vybudování dvou tříd školní družiny v objektu I. ZŠ (přestavbou prostor stávající dílny a přilehlých prostor). Poptány budou firmy: Jan Jelínek, Zruč nad Sázavou / Zručská stavební p. Beneš, Zruč nad Sázavou / RYP p. Šteffek, Zruč nad Sázavou - na základě žádosti ředitelky MŠ Malostranská, schvaluje z důvodu zhoršeného hospodářského výsledku MŠ, úhradu vybavení z rezervního fondu v celkové výši , - Kč. MŠ bude informovat KS. - ruší své usnesení č. 312/2005, ze dne s tím, že částka poskytnutého městského grantu se zvyšuje o 6.000, - Kč (tj. celkem , - Kč). Rozhodnutí zašle EO. - na základě návrhu pana Antonína Dolejšího, schvaluje nákup stroje (spinnigové kolo) do posilovny ve Sportovní hale cena stroje , - Kč. Pana Dolejšího bude informovat KS. - schvaluje poskytnutí městského grantu Sportovnímu klubu cyklistiky Zruč nad Sázavou na akci "3. ročník turnaje v sálové kopané ml. žáků" a "2. ročník turnaje v sálové kopané mini žáků ", ve výši 4.000, - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu TJ Jiskře Zruč nad Sázavou na akci Turnaj neregistrovaných hráčů tenis , ve výši 2.000, - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - povoluje pořádání akce pro děti Křesťanskou společností NOVÝ ŽIVOT ve střední části Sadu Míru, , od 14 do 16 hodin. Současně RMě schvaluje bezúplatný výlep plakátů a propagaci této akce v městském rozhlase a pomoc při zajištění upomínkových diplomů. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje zakoupení leteckého snímku města od firmy jas-air cz za cenu , - Kč a doporučuje ZMě zahrnout do rozpočtu pro rok 2006 nákup dalšího snímku rovněž za cenu , - Kč. - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou s firmou Silnice Čáslav HOLDING, a.s., Zbraslavice. Předmětem smlouvy je Průmyslová zóna- inženýrsko technické napojení (veřejné komunikace, chodníky - propust pod chodníkem) a pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy. - schvaluje Zřizovací listinu Školské rady při I. ZŠ Zruč nad Sázavou, včetně přílohy, dále Volební řád Školské rady a Jednací řád Školské rady. - jmenuje pana Mgr. Martina Hujera a pana Jana Jelínka, jako zástupce zřizovatele, do Školské rady I. ZŠ Zruč nad Sázavou. Jmenování zašle KS. - v návaznosti na usnesení č. 325 a 356/2005, schvaluje smlouvu s f. THERM s.r.o. Praha, na servis a vyhodnocování spotřeby tepla v bytech nájemníků a ve společných prostorách čp. 751/2, včetně cen dle ceníku na rok 2005 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy vč. přiloženého ceníku. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 2 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Rekonstrukce části komunikace Okružní Zruč nad Sázavou schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku č. 2 firmy Spojstav Praha a na 2. místě nabídku č. 1 firmy Silnice Čáslav.Oznámení uchazečům zašlou TS. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 2 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Rekonstrukce části komunikace Okružní Zruč nad Sázavou schvaluje, jako ekonomicky 8 / 34

9 nejvýhodnější pro Město, nabídku č. 2 firmy Spojstav Praha a na 2. místě nabídku č. 1 firmy Silnice Čáslav. Oznámení uchazečům zašlou TS. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 2 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Rekonstrukce chodníků u části komunikace Okružní Zruč nad Sázavou schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku č. 2 firmy Spojstav Praha a na 2. místě nabídku č. 1 firmy Silnice Čáslav. Oznámení uchazečům zašlou TS. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - pověřuje pana Jana Jelínka prováděním stavebního dozoru na akcích Rekonstrukce části komunikace Okružní Zruč nad Sázavou a Rekonstrukce chodníků a části komunikace Okružní Zruč nad Sázavou. Pověření zašle KS. Rada Města na svém 97. zasedání konaném dne schvaluje výpůjčku prostor v objektu Zámku Finančnímu úřadu za účelem poskytování služeb pro občany našeho města (v období únor, březen 2006). Finanční ředitelství bude informovat KS. - schvaluje pronájem reklamní plochy firmě ASMO za podmínek uvedených v objednávce - schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 46N03/45 uzavřené s Pozemkovým fondem ČR. Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 29/15/69/05/392 uzavřené dne se Středočeskou plynárenskou, a.s. Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci č. 22/15/43/04/166 uzavřené dne se Středočeskou plynárenskou, a.s. Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje dohodu o partnerství uzavřenou se Svazem tělesně postižených v ČR. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o kontrolní činnosti, uzavřenou s ON OK Libina, s.r.o. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - nemá připomínek k umístění billboardu firmy DK Lakovny na 766/2 za předpokladu, že bude souhlasit majitel pozemku. Žadatele bude informovat KS. - nemá připomínek k umístění billboardu firmy DK Lakovny v lokalitě dle předloženého návrhu. V případě převodu vlastnických práv k pozemku na Město, pověřuje RMě starostu města k projednání podmínek pronájmu uvedeného pozemku. Žadatele bude informovat KS. - neschvaluje žádost TJ Jiskry o prodej oploceného pozemku v areálu I. ZŠ Na Pohoří. Žadatele bude informovat KS. - neschvaluje žádost TJ Jiskry o poskytnutí městského grantu na pořádání akce Vánoční turnaj trojic v nohejbale ( ). Město na tuto akci poskytne bezúplatný pronájem sportovní haly. Žadatele bude informovat KS. - doporučuje ZMě k projednání návrh obecně závazné vyhlášky O užívání místních komunikací. 9 / 34

10 - schvaluje rozšíření předmětu nabídky na vypracování projektové dokumentace na celý objekt Zámku (program SROP) ve smyslu návrhu předloženého Ing. Klatovským formou dodatku ke smlouvě uzavřené s Ing. Klatovským. Ukládá starostovi města jednat o cenových podmínkách. - na základě žádosti pana Romana Petruse souhlasí s uspořádáním veřejné hudební produkce na otevřeném jevišti Pod Zámkem, dne , v době od 15 do 23 hodin. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje prodej zahradní sekačky STIGA PARK PRO firmě LPP technik s.r.o. Čechtice za cenu , - Kč. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 4 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Polyfunkční objekt projektové a inženýrské zajištění, Zruč nad Sázavou, schvaluje, jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město, nabídku č. 5 firmy Jan Jelínek Zruč n.s., na 2. místě nabídku č. 2 firmy Ing. arch. Jarmila Cetkovská, Kutná Hora, na 3. místě nabídku č. 3 firmy Ing. Zdeněk Dobiáš, Kolín a na 4. místě nabídky č. 1 firmy Chemoprag s.r.o., Praha 6. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. Rada Města na svém 96. zasedání konaném dne akceptuje nabídku kontrolní činnosti a zavedení kontrolního systému územního celku, předloženou Ing. Karlem Ondráškem. Pověřuje starostu města jednat o ceně s tím, že do kontrolní činnosti bude doplněna ZUŠ a smlouva bude uzavřena na 2 roky. Návrh smlouvy bude předložen RMě ke schválení. - schvaluje vnitřní směrnici ZUŠ Zruč nad Sázavou čj. 42/2005-S O závodním stravování účinnost od doporučuje ZMě ke schválení otevření odloučeného pracoviště ZUŠ Zruč nad Sázavou v Dolních Kralovicích. - schvaluje výpůjčku prostor (bez úhrady energií) ve Sportovní hale Základní umělecké škole na výuku tanečního oboru. - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7/2005, uzavřené mezi Městem a firmou Silnice Čáslav Holding, a.s. (rekonstrukce ul. Vyhlídkové) a pověřuje starostu města podpisem dodatku s tím, že před podpisem bude prověřeno uložení potrubí pro přívod plynu v této ulici. - schvaluje (za předpokladu souhlasu ředitelky I. ZŠ) dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Městem a firmou Jan Endal, Wave Net, bezdrátové technologie Havl. Brod a pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje smlouvu o dílo 02/08/321/2005, uzavřenou mezi Městem a firmou COLAS CZ, a.s. Praha 9 (oprava parkoviště v Sadu Míru) a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na zpracování pasportu místních komunikací. Poptány budou firmy: / Ing. Hana Roudnická, Kosmonautů 1262, Strakonice / 6 plus, Tyršova 1902, Benešov / UDIMO spol. s r.o. Sokolská třída 1204/8, 702 Ostrava- Moravská Ostrava (Ing. Jiří Lazar) / Stavba a údržba silnic s.r.o.sovadinova 8, Břeclav / 10 / 34

11 MDP GEO, s.r.o. Masarykova 202, Luhačovice (Ing. Stanislav Mudrák) / Dopravní centrum Č. Budějovice, Husova 636/30 A, Č. Budějovice (Pavel Mareš) / Projektová kancelář, Nádražní 437, Kutná Hora (Ing. Jiří Kejval) - ukládá JUDr. Tesárkovi zpracovat obecně závaznou vyhlášku O použití místních komunikací, ve které bude začleněna problematika lokality Na Pohoří. Návrh vyhlášky předložit RMě k posouzení a následně ZMě k projednání. - schvaluje poskytnutí městského grantu Českému svazu chovatelů Zruč nad Sázavou na uspořádání akce Výstava drobného zvířectva a jarmark ( ), ve výši 2.500, - Kč. Současně RMě schvaluje bezúplatný výlep plakátů na tuto akci a rovněž bezúplatný pronájem pozemku u objektu Družiny mládeže. Žadatele bude informovat KS. Rozhodnutí o poskytnutí grantu zašle EO. - na základě žádosti pana Jana Suchého, povoluje uspořádání veřejné hudební produkce dne v prostoru u restaurace Pallasit, v době od 13, 00 do 23, 00 hodin a zkoušku aparatury dne od 18, 00 do 22, 00 hodin, za předpokladu splnění všech podmínek uvedených v žádosti ze strany žadatele. Žadatele bude informovat KS. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 2 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Opravy krovů a dřevěných stropů Zámku Zruč nad Sázavou, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město nabídku č. 1 firmy KONZEA spol. s r.o. Praha 3 a na 2. místě nabídku č. 2 Jan Jelínek. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 2 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Oprava a nátěr střecha kotelny (WEKTO) Zruč nad Sázavou, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město nabídku č. 1 firmy Karel Mašek, Tomice 67 a na 2. místě nabídku č. 2 firmy Jemnická stavba, a.s. Jemnice. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 2 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku K pomalejší jízdě, schvaluje jako pro Město ekonomicky nejvýhodnější nabídku č. 2 firmy Hit Hofman Psáry a na 2. místě nabídku č. 1 firmy ARAPLAST, spol. s r.o. Doubravice nad Svitavou. Oznámení uchazečům zašle MěP ve spolupráci se SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1.místě. Rada Města na svém 95. zasedání konaném dne schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o pronájmu a provozování centrálního zásobování teplem ve Zruči nad Sázavou ze dne , uzavřené mezi Městem a firmou TEDOM Enegro, s.r.o., Výčapy - (ochrana důvěrných informací). RMě pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem a firmou SPOJSTAV Praha. Předmětem smlouvy jsou vícepráce na stavbě komunikace v ulici Vyhlídkové. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 11 / 34

12 Rada Města na svém 94. zasedání konaném dne schvaluje smlouvu č , uzavřenou mezi Středočeskou energetickou, Praha 2 a Městem. Předmětem smlouvy je zajištění rezervovaného příkonu pro objekt bývalých jeslí 20 bytových jednotek. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje poskytnutí městského grantu panu Františku Hromadníkovi na uspořádání akce Haló, škola brány otevírá, konané dne , ve výši 3.000, - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - ukládá zveřejnit záměr města na prodej části pozemku 2549 a následně předložit ZMě k projednání. - povoluje výjezd požárního vozidla SDH Nesměřice na soutěž v požárním útoku konané dne v Záhoří. Současně RMě schvaluje úhradu spotřebované nafty. SDH bude informovat KS. - souhlasí s provozováním linky Vlašim Zruč nad Sázavou (dopravce ČSAD Benešov), jak z hlediska umístění a názvu autobusové zastávky (Zruč n.s., průmyslová zóna Jih), tak i z hlediska používání místní komunikace v katastru našeho města. - souhlasí s provozováním linky Zruč nad Sázavou Praha (dopravce CONNEX Východní Čechy a.s., Chrudim), jak z hlediska umístění a názvu autobusové zastávky (Zruč n.s., průmyslová zóna Jih), tak i z hlediska používání místních komunikací. - ukládá panu Dolákovi zaslat dopisy nájemníkům domu čp s informací o usnesení ZMě ve věci privatizace tohoto domu s tím, aby se nejpozději do konce září závazně vyjádřili, zda si byt zakoupí. - doporučuje ZMě ke schválení návrh na pojmenování ulice v lokalitě od pošty k vlečce v objektu Sázavan, na ulici Tomáše Bati. - po projednání doporučuje ZMě k projednání Smlouvu o financování akce grantového schématu, uzavřenou mezi Středočeským krajem a Městem (rekonstrukce části ulice Okružní). - pověřuje pracovníky OSÚŽP pana Mgr. Jiřího Klatovského a paní Inku Blehovou v souladu s 80 odst. 1, zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, k provedení kontrol u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. Pověření vystaví KS. - ukládá OSÚŽP zaslat skládce EKOSO Trhový Štěpánov dopis s souladu s návrhem, včetně vzoru povolení města k uložení odpadů. - souhlasí s místěním nočního trezoru na léky pro potřeby lékárny Magnolie na pozemku Města č. 1833/1, vedle vchodu do lékárny. - schvaluje technické řešení a provedení víceprací (protierozní opatření) na Průmyslové zóně. - na základě návrhu TS, ukládá zveřejnit záměr Města na prodej nepotřebné samochodné motorové sekačky na trávu STIGA Park Pro 20, za minimální cenu 25 tis. Kč. - schvaluje navýšení finanční částky na dokončení výměny světel v Mateřské škole Na Pohoří o , - Kč bez DPH (spojovací chodba mezi pavilony) a ukládá p. Dolákovi zapracovat toto do smlouvy jako vícepráce. Rada Města na svém 93. zasedání konaném dne / 34

13 - schvaluje použití rezervního fondu Mateřské školy Na Pohoří na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2004, ve výši , 58 Kč. MŠ bude informovat KS. - na základě požadavku KÚ Středočeského kraje odbor školství, mládeže a sportu, doporučuje, aby do Školské rady ZvŠ Zruč nad Sázavou byl za Město Zruč n.s. jmenován člen RMě pan Mgr. Vladimír Radil. KÚ bude informovat KS. - pověřuje paní Janatovou, aby ve spolupráci se starostou města zajistila ustavení Školské rady v I. Základní škole Zruč nad Sázavou. - schvaluje dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2005, uzavřené s firmou CONNEX Východní Čechy, Chrudim a pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje poskytnutí městského grantu panu Vlastimilu Roflíkovi na uspořádání akce 1.ročník hudební festival Zámek 05, ve výši , - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu ÚAMK SPORT AGENCY Praha na uspořádání akce Pohár města Zruč nad Sázavou v akrobatickém rokenrolu ( ), ve výši , - Kč. Dále Město zajistí zdarma reklamu této akce. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu panu Jaroslavu Studničkovi na uspořádání akce Velká cena Zruče nad Sázavou v mariáši I. ročník ( ), ve výši 5.000, - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - povoluje uspořádání hudební produkce před vinárnou Pod Zámkem, dne v době od 19 do 24 hodin. Pořadatel Roman Petrus, Zruč nad Sázavou. Žadatele bude informovat KS. - povoluje uspořádání hudební produkce areál u I. ZŠ, dne , ukončení akce ve 24 hodin. Pořadatel - TJ Jiskra Zruč nad Sázavou. Žadatele bude informovat KS. - povoluje ukončení hudební produkce při akci Neckyjáda ( , u Pallasitu pořadatel p. Šusta), ve hodin. Pořadatele bude informovat KS. - schvaluje úpravu časových intervalů světelné signalizace Na Pohoří takto: Po-Pá hodin (Program P2 : hodin... zvýšená intenzita chodců žáci ZŠ prodloužený signál volno ) / So hodin / Ne hodin - schvaluje bezúplatný výlep plakátů organizaci DIAKONIE Čáslav na propagaci akce Výstava výrobků klientů dílen a prezentace střediska Diakonie ČCE, která se bude konat ve výstavní síni na Zámku ( ). Žadatele budou informovat TS. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky dvou uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Vypracování žádosti o dotaci z programu SROP, včetně potřebných náležitostí rekonstrukce zámku Zruč nad Sázavou I. etapa, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město nabídku č. 1 Ing. Vladimír Klatovský, Zruč nad Sázavou a na 2. místě nabídku č. 2 Ing. Hana Roudnická, Strakonice. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - schvaluje smlouvu o ochraně důvěrných informací uzavřenou s firmou BTG Central Europe s.r.o., Praha 2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na akci Rekonstrukce komunikace Okružní vjezd Sázavan. Poptány budou firmy: Spojstav Praha / Silnice Čáslav / Jindřich Švarc, Kutná Hora - schvaluje neinvestiční finanční příspěvek na provoz neziskové organizace Denní stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením PETRKLÍČ Ledeč nad Sázavou, ve výši 6.000, - Kč. Žadatele bude informovat EO. 13 / 34

14 - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na akci Zpracování studie a prováděcího projektu na rekonstrukci veřejného osvětlení ve Zruči nad Sázavou. Poptány budou tyto firmy: Ing. Petr Míka / Václav Maxa / EnEng, s.r.o., Plzeň / Luboš Martínek, Kbel 95, Kolín - ukládá zrušit I. výběrové řízení na prodej 1/2 domku čp a schvaluje zveřejnění II. výběrového řízení s minimální kupní cenou, kterou požaduje Město 400 tis. Kč. - schvaluje namontování termoregulačních ventilů v domě čp za podmínky, že nájemníci tohoto domu prokazatelně doloží, že si sami a na vlastní náklady zajistí následnou dodávku a montáž poměrového měření tepla na všechny radiátory. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 4 uchazečů (průzkum trhu) na akci Děti z ulice na hřiště I. : překážky na skatepark, Zruč nad Sázavou, schvaluje jako nejvýhodnější pro Město nabídku č. 1 firmy Myctic Construction s.r.o., Praha 2, na 2. místě nabídku č. 4 firmy Myctic Skates s.r.o., Praha 1, na 3. místě nabídku č. 2 firmy Jan Chalupský, Praha 4 a na 4. místě nabídku č. 3 firmy DAVOD Stupno. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 2 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Výměna umělého osvětlení MŠ IV Na Pohoří Zruč nad Sázavou, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město nabídku č. 1 firmy Luboš Martínek, Kbel 95 a na 2. místě nabídku č. 2 firmy Roman Petrus, Zruč nad Sázavou. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 3 uchazečů (průzkum trhu)na zakázku Skatepark stavební část Zruč nad Sázavou, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město nabídku č. 1 firmy Ivo Šteffek RYP Zruč nad Sázavou, na 2. místě nabídku č. 3 firmy Petr Linhart, Zruč nad Sázavou a na 3. místě nabídku č. 2 firmy Spojstav Praha. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky 4 uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Skatepark část elektro, Zruč nad Sázavou, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město nabídku č. 2 firmy Luboš Martíněk, Kbel 95, na 2. místě nabídku č. 3 firmy Václav Zika, Velký Osek, na 3. místě nabídku č. 4 firmy Jaroslav Basl, Kolín III. a na 4. místě nabídku č. 1 firmy Dalfos s.r.o., Kolín. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - schvaluje II. etapu informačního systému Zruč nad Sázavou a pověřuje Ing. Růžičku objednáním této zakázky a starostu města podpisem smlouvy. Rada Města na svém 92. zasedání konaném dne schvaluje Místní pořadník uchazečů o byty ve vlastnictví Města sestavený na období od do Ukládá pořadník zveřejnit obvyklým způsobem. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce Výměna stávajícího osvětlení v MŠ Na Pohoří za nové (dle vyhl. č. 108/2001 Sb.). Poptáni budou : Luboš Martínek, Kbel 95, Kolín / Milan Kolouch, Dvouletky 709, Zruč nad Sázavou / Radek Jelínek, Miskovice 149 / Roman Petrus, V Maloninách 323, Zruč nad Sázavou - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem a firmou Mmcité, a.s. Zlín. Předmětem 14 / 34

15 smlouvy je výroba městského mobiliáře. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - souhlasí s provozováním autobusové linky Ledeč nad Sázavou Pertoltice Zruč nad Sázavou, dopravce CONNEX Východní Čechy a.s. Chrudim, jak z hlediska umístění a názvu autobusových zastávek tak i z hlediska používání místních komunikací, které jsou v katastru města Zruč nad Sázavou. - povoluje ukončení akce Neckyjáda (termín konání , pořadatel J. Šusta) ve hodin. Pořadatele bude informovat KS. - povoluje ukončení akce Zámek 05 (termín konání v letním kině) ve hodin. Pořadatele bude informovat KS. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na zpracování žádosti včetně potřebných náležitosti o dotaci na Zámek, z programu Společný regionální operační program (SROP). Poptáni budou : Ing. Hana Roudnická, Kosmonautů 1262, Strakonice / Ing. Martin Hvorecký, Vrbno pod Pradědem Železné, Vrbno pod Pradědem / Ing. Vladimír Klatovský, Družební 957, Zruč nad Sázavou - pověřuje pana Malého, aby jednal o podmínkách a možnostech získání restitučních nároků pro Město. - schvaluje návrh opatření předloženého panem starostou, v případech odklánění dopravy přes naše město z důvodu neprůjezdnosti dálnice apod. (mobilní značky objížďka ). Záležitost projedná pan starosta s PČR. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na akci Polyfunkční objekt služeb na náměstí Dr. Svobody projektové a inženýrské zajištění stavby. Poptáni budou : Ing. Arch.Jarmila Cetkovská, Fučíkova 425, Kutná Hora / Ing. Jiří Kadleček, U Křižovatky 608, Kolín IV / Ing. Zdeněk Dobiáš, Jaselská 222, Kolín 2 / Jan Jelínek, K Bažantnici 1002, Zruč nad Sázavou / Chemoprag, s.r.o. Na Babě, Praha 6 - na základě vyhodnocení poptávky a nabídky tří uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Výroba mobilní tribuny, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město nabídku č. 3 firmy Variel a.s. Zruč nad Sázavou, na 2. místě nabídku č. 1 firmy Pavelka-kontejnery, Nádražní 437, Kutná Hora a na 3. místě nabídku č. 2 firmy Unites s.r.o. Haškova 692, Světlá nad Sázavou. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem a firmou Hájek Josef, Na Pohoří 799, Zruč nad Sázavou. Předmětem smlouvy je zhotovení a osazení nábytku do kanceláře č. 9 MěÚ. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Rada Města na svém 91. zasedání konaném dne doporučuje ZMě k projednání Zásady prodeje bytů města III. etapa : čp , doplněné o připomínky ve smyslu jednání rozšířené RMě. - na základě vyhodnocení poptávky dvou uchazečů (průzkum trhu) na zakázku Výměna plechové střešní krytiny na objektu MŠ II. Zruč nad Sázavou, schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější pro Město nabídku č. 1 firmy Maryška TREND a na 2. místě nabídku č. 2 předloženou panem Pavlem Maxou. Oznámení uchazečům zašle SM. RMě pověřuje starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě. 15 / 34

16 - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej pozemků : část pozemku 930/1 díl A a díl B a pozemek st. 61/3, vše v k.ú. Nesměřice a následně předložit k projednání ZMě. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej části pozemku 1048/1 v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit ZMě k projednání. - schvaluje smlouvu o pronájmu stavebního lešení SGB číslo : J003/PCE-PSV/05, uzavřenou mezi firmou SGB Cz, s.r.o. Praha 10 (zhotovitel) a Městem (objednatel). Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi panem Josefem Hájkem (zhotovitel) a Městem (objednatel). Předmětem smlouvy je výroba altánu pro dětské hřiště u ŠD. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - ukládá rozšířit poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce SKATEPARK zemní práce, příprava podkladu pro finální povrch, dle usnesení RMě č. 279/2005 o poptávku na Finální povrch skateparku (beton). Poptáni budou : Ivo Šteffek, Zruč nad Sázavou / Petr Linhart, Pardidubská, Zruč nad Sázavou / Josef Hejl, Zruč nad Sázavou / Spojstav Praha / Jan Jelínek, Zruč nad Sázavou Rada Města na svém 90. zasedání konaném dne ukládá panu Malému splnit usnesení 18. zasedání ZMě č. 37/2005, 38/2005, 39/2005 (převody pozemků 1101/1, 129/1 a 1256 od PF ČR) - ukládá paní Janatové splnit usnesení 18. zasedání ZMě č. 40/2005 a 41/2005 (dodatky zřizovacích listin MŠ) - povoluje konání akce První Nesměřické slavnosti, která se bude konat od 16 do 24 hodin v Nesměřicích. Pořadatel SDH Nesměřice. Žadatele bude informovat KS. - v rámci festivalu pořádaného spol. Homotronní neškvor ve dnech 17. a , povoluje konání hudební produkce v prostoru letního kina u Zámku s ukončením ve hodin. Současně souhlasí s poskytnutím pomoci Města dle předložených požadavků (posekání trávníku, lavičky, připojení se na zdroj el. proudu). Žadatele bude informovat KS, požadovanou pomoc zajistí TS. - schvaluje přidělení uvolněného bytu č. 21 v půdní vestavbě v ulici Průběžné čp. 772 učiteli ZUŠ Zruč nad Sázavou, panu Janu Kovářovi na dobu určitou 1 rok (s možností případného dalšího prodloužení) - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci č. 22/15/43/04/166 uzavřené s a.s. Středočeská plynárenská. Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje kupní smlouvu č. 29/15/05 uzavřenou mezi Městem (prodávající) a a.s. Středočeská plynárenská (kupující). Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě o nájmu tepelného hospodářství (WEKTO), uzavřené mezi Městem (pronajímatel) a firmou TEDOM ENERGO s.r.o. (nájemce). Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o pronájmu a provozování centrálního zásobování teplem (CZT Sázavan). Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje smlouvu o dílo č. 2144/2005, uzavřenou mezi Městem (objednatel) a firmou Prolemax s.r.o. (zhotovitel) předmětem smlouvy je dodávka herních prvků pro dětské hřiště. 16 / 34

17 Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje poskytnutí městského grantu panu Jaroslavu Šustovi na uspořádání akce 7. ročník POSÁZAVSKÉ NECKYJÁDY, konané dne , ve výši 4.000, - Kč. Současně RMě schvaluje pomoc Města při zajištění této akce posekání louky, zapůjčení laviček. Rozhodnutí zašle EO. Ostatní zajistí TS. - neschvaluje poskytnutí městského grantu TJ Jiskře Zruč nad Sázavou na akci Turnaj mužů v házené o putovní pohár Sázavan Strojírny 51.ročník z důvodu, že TJ Jiskře byly v letošním roce poskytnuty již dva granty. Pokud se turnaj z důvodu nepříznivého počasí bude konat ve sportovní hale, schvaluje RMě prominutí poplatku za pronájem haly. Záležitost projedná pan starosta s panem Dolejším. Rozhodnutí zašle EO. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce Oprava a nátěr střechy kotelny (WEKTO). Osloveny budou tyto firmy : Trend Maryška, Zruč nad Sázavou / Jemnické stavby, Jemnice / Karel Mašek Tomice 67, p. Dolní Kralovice - schvaluje nájemní smlouvu uzavřenou mezi Městem (pronajímatel) a firmou ASMO CZECH s.r.o. (nájemce). Předmětem smlouvy je pronájem pozemku p.č. 2719/4. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o výpůjčce uzavřené mezi firmou EKO-KOM a.s. (půjčitel) a Městem (vypůjčitel). Předmětem výpůjčky jsou 4 nádoby na sběr využitelných složek komunálních odpadů. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje smlouvu o dílo č. 87/05 uzavřenou mezi Městem (objednatel) a firmou ISES s.r.o. (zhotovitel). Předmětem smlouvy je zpracování Plánu odpadového hospodářství původce odpadů Města Zruč nad Sázavou. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - souhlasí s přístavbou verandy k domu manželů Režných, Horní ul. č. 4044, Zruč nad Sázavou, na pozemku 1274, který je ve vlastnictví Města. - projednala Výzvu více zájemcům o stavební zakázku k podání nabídky na akci Rekonstrukce energetického měřícího a informačního systému (EMIS). Poptány budou firmy : EnEng s.r.o., Oslavanská 73, Plzeň / AISE s.r.o., Výpusta 400, Zlín / Drahomír Kusák ELVIS, 28. října 249, Ostrava M.Hory / EGÚ Praha Engineering, a.s. Praha 9 Běchovice. - v souladu s platnými právními předpisy, schvaluje s účinností od poplatek z prodlení plateb nájemného a úhrad za služby u městských bytů ve výši 1 promile dlužné částky za každý den prodlení. Poplatky z prodlení nebudou uplatňovány v případech, kdy neplatič nájemného před tímto datem uzná písemně svůj dluh co do výše a titulu a zaváže se tento dluh splatit nejpozději do jednoho roku a tento svůj závazek ve sjednaném termínu splní. Všichni dlužníci nájemci budou písemně vyzváni, aby využili poslední příležitosti do výše uvedeného data splatit Městu veškeré své dluhy bez sankcí. - na základě zveřejnění záměru Města, schvaluje pronájem jedné místnosti v patře východního křídla Zručského zámku panu B. Škorničkovi pro správu městských lesů, za těchto podmínek: na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 350, - Kč/m 2 /rok a paušální úhradu za el. energii ve výši 750, - Kč/rok. Pověřuje starostu města podpisem standardní nájemní smlouvy. - v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou NP007/05 a na základě žádosti nájemců pana Petruse a p. Pavlici, schvaluje provedení oprav obkladů a výměn zařizovacích předmětů ve Vinárně pod zámkem dle předložené specifikace a pověřuje starostu podpisem dodatku 17 / 34

18 nájemní smlouvy v tomto smyslu. - na základě žádosti p. Martina Říhy, schvaluje zveřejnit záměr Města vypůjčit žadateli jednu menší místnost (sklep) ve sklepních prostorách objektu Školní družiny za účelem budoucího využití jako hudební zkušebny. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce Oprava krovů a dřevěných stropů Zručského zámku. Poptáni budou tito živnostníci či odborné firmy : JAS Pelhřimov s.r.o., p. Kubů, Skrýšovská 628, Pelhřimov / Petr Sedláček, Vazovova 3214/2, Praha 4 / Jaromír Janoušek - TESTR, Holetín 102, Holetín / KONZEA spol. s r.o., Štítného 30/710, 130 Praha 3 Žižkov - neschvaluje žádost paní Heřmánkové o snížení nájemného z jejího bytu v DPS na 1, 5 násobek základního nájemného. Ukládá žadatelce odpovědět, že výše nájemného bude řešena v souvislosti s její žádostí o přidělení bytu v DPS (Jesle). - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce SKATEPARK zemní práce, příprava podkladu pro finální povrch. Poptáni budou : Ivo Šteffek, Zruč nad Sázavou / Petr Linhart, Pardidubská ul., Zruč nad Sázavou / Josef Hejl, Zruč nad Sázavou / Spojstav Praha / Jan Jelínek Zruč nad Sázavou - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce SKATEPARK - přípojka elektro + osvětlení. Poptáni budou : Jaroslav Basl, Vávrova 808, Kolín III / Václav Zika, Sokolovská 772, Velký Osek / Jiří Rákosník, k Veltrubům 467, Sendražice - Kolín / DALFOS s.r.o., Libenice 44, Kolín / Luboš Martínek, Kbel 95, Kolín - provedla výběr typu městského mobiliáře (lavičky a odpadové koše) z nabídky firmy mmcité Zlín. Ukládá starostovi města zaslat objednávku v rámci rozpočtu vyčleněného na toto zařízení, schvaluje smlouvu na dodávku uvedeného městského mobiliáře a pověřuje starostu města jejím podpisem. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na výrobu mobilní tribuny. Poptány budou firmy : Variel, a.s. Zruč nad Sázavou / UNITES, s.r.o. Ing. Josef Švanda, Haškova 692, Světlá nad Sázavou / Ing. Miroslav Pavelka, Nádražní 437, Kutná Hora - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce K pomalejší jízdě. Poptáni budou : Ing. Karel Hofman HIT HOFMAN INTERTRANS, Dolní Jirčany 333, Psáry / KPM Group s.r.o., Anglické nábřeží 1, Plzeň / Czech Radar a.s., Václavské náměstí 33, Praha 1 - schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi firmou KARIM, spol. s r.o. Kroměříž (zhotovitel) a Městem (objednatel). Předmětem díla je dodávka a montáž lanového prvku VENUS 020 na dětské hřiště. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Rada Města na svém 89. zasedání konaném dne na základě doporučení výběrové komise, jmenuje paní Hanu Nácovskou do funkce vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ, s účinností od Ukládá tajemníkovi MěÚ předat paní Nácovské jmenování. - neschvaluje žádost ředitelky MŠ Malostranská, paní Coufalové, o navýšení rozpočtu o částku 20 tis. Kč na zakoupení myčky na nádobí s tím, že doporučuje použít na nákup myčky 18 / 34

19 finanční prostředky z rezervního fondu. MŠ bude informovat KS. - schvaluje prominutí poplatku za výlep plakátů MO Svazu tělesně postižených - na akci Májová veselice, konanou schvaluje bezúplatné využití veřejného prostranství (střední část Sadu Míru) Křesťanskou společností Nový Život na akci IV.ročník otevírání prázdnin , od 14 do 16 hodin. Současně RMě schvaluje bezúplatný výlep plakátů, zveřejnění akce v městském rozhlase a pomoc při zajištění upomínkových diplomů. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje poskytnutí městského grantu TJ Jiskře Zruč nad Sázavou na akci Memoriál Honzíka Kristína v miniházené II. ročník, konané , ve výši 3.500, - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - schvaluje poskytnutí městského grantu hudební skupině MADAMS Zruč nad Sázavou na akci Ahoj léto, ahoj prázdniny, konané , ve výši 3.000, - Kč. Rozhodnutí zašle EO. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej pozemku p.č. 300 v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit ZMě k projednání. - ukládá zveřejnit záměr Města na prodej pozemku p.č. 466 v k.ú. Zruč nad Sázavou a následně předložit ZMě k projednání. - schvaluje, na základě žádosti SDH Nesměřice, zakoupení základní výbavy pro automobil DVS 12 A 30 dle předloženého seznamu. Žadatele bude informovat KS. - schvaluje předat panu Pavlu Dostálovi na zasedání ZMě věcný dar, jako ocenění Města za bezplatné dárcovství krve, kterou daroval již 70x. Zajistí KS. - na základě doporučení konkurzní komise, schvaluje jmenování paní Mgr. Ivany Staré do funkce ředitelky příspěvkové organizace I. Základní škola Zruč nad Sázavou, s účinností od Pověřuje starostu města podpisem jmenovacího dopisu. - schvaluje zveřejnění záměru Města na prodej uvolněného půldomku č.p v Lipové ulici s vyhlášením I. výběrového řízení na nejvyšší nabídku kupní ceny. - schvaluje zveřejnění záměru Města na pronájem jedné místnosti v patře východního křídla Zručského zámku (vedle oddělení kultury) firmě zajišťující správu městských lesů za těchto podmínek: nájemné 350, - Kč/m 2 /rok + úhrada el. energie dle návrhu SM, nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce + upozornění na možnost rekonstrukce celého objektu Zámku. - ukládá zaslat poptávku (průzkum trhu) na realizaci akce Výměna střešní krytiny na přístavku MŠ II. Malostranská za měděnou. Poptáni budou : Jaroslav Vosyka, Slunný Vrch 782, Zruč nad Sázavou / Josef Maxa, Pod Březíčkem 346, Zruč nad Sázavou / Pavel Maxa, Ke Stadionu 1027, Zruč nad Sázavou / Petr Říha, Čestín 83, Čestín / Maryška Trend, nám. MUDr. Svobody, Zruč nad Sázavou Rada Města na svém 88. zasedání konaném dne schvaluje realizaci záměru Rekonstrukce části místní komunikace Okružní (přístup do průmyslového areálu bývalého Sázavanu) včetně rozpočtu a financování a dále podání žádosti a projektu formou akce do 1. výzvy grantového schématu SROP, které vyhlásil hejtman Středočeského kraje na podporu místních komunikací. 19 / 34

20 - schvaluje smlouvu o dílo č. 051/10345 uzavřenou mezi Městem (objednatel) a Českými dráhami, a. s., Praha 5 (zhotovitel) předmětem smlouvy je činnost zhotovitele na styku dráhy celostátní a vlečky objednatele při provádění dohledu a údržby zařízení na styku dráhy celostátní a vlečky objednatele dle vyhl. č. 177/1995 Sb. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/2 2000, uzavřené mezi Městem (objednatel) a firmou MIKO Havlíčkův Brod, spol. s r.o. (zhotovitel) (ponížení ceny za provádění kontrolní činnosti). Pověřuje starostu města podpisem dodatku. - schvaluje darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem (obdarovaný) a firmou MARYŠKA TREND, Zruč n.s. (dárce) - předmětem smlouvy je peněžitý dar ve výši 4.000, - Kč, který Město použije na zakoupení a instalaci dopravního zrcadla. Pověřuje starostu města podpisem smlouvy. - schvaluje ceny za reklamu na webových stránkách Města takto : - zařazení v katalogu pro místní subjekty... zdarma - zařazení v katalogu pro ostatní subjekty , - Kč bez DPH / rok - plošná reklama o rozměru 468x60 pixelů (standardizovaný internetový formát) v hlavičce úvodní stránky... 50, -Kč bez DPH / den, s podmínkou minimální doby 10 dnů (v ceně není zahrnuto zpracování reklamního banneru) - schvaluje krátkodobou bezúplatnou výpůjčku velké zasedací místnosti Městského úřadu Svazu diabetiků Kutná Hora ( od 9.30 do 14 hodin) za účelem konání akce "Bezplatné měření glykemie". Žadatele bude informovat KS. - neschvaluje žádost Středočeské plynárenské o bezúplatný výlep plakátů. Žadatele budou informovat TS. - schvaluje konání zahradní party pro partnery a sponzory Dětského dne pořádaného pro děti z Dětského domova Zruč n. S. dne firmou Tennisline. Party se uskuteční v prostoru zahrádkářské kolonie v ul. Dvouletky v době od 14 do 22 hodin. Žadatele bude informovat KS. - na základě návrhu předloženého LDO Ledeč nad Sázavou, schvaluje zveřejnění záměru na prodej dvou hájenek v k.ú. Kouty a jedné hájenky v k.ú. Nová Ves a následně předložit k projednání ZMě. - na základě provedeného poptávkového řízení na zpracovatele "Plánu odpadového hospodářství Města Zruč nad Sázavou", vyhodnotila, jako nejvýhodnější, nabídku firmy ISES s.r.o. a ukládá Mgr. Klatovskému vyzvat ji k předložení návrhu smlouvy o dílo s tím, že před uzavřením smlouvy bude ještě jednáno o ceně. - schvaluje podporu Města při konání 12. ročníku turnaje v malé kopané O putovní pohár města Zruč nad Sázavou, pořádaného Městskou policií dne , dle předložených požadavků. Současně RMě povoluje ukončení společenského večera pořádaného na závěr akce, ve hodin. MěP bude informovat KS. - projednala Žádost o připojení Smlouvu o připojení oprávněného zákazníka k LDS, Žádost o uzavření smlouvy na dodávku elektřiny, Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a Ceny elektřiny a sdružených služeb pro úpadce RENDL, spol. s r.o. Pověřuje starostu města podpisem uvedených dokumentů. - schvaluje bezplatný výlep plakátů na koncert pořádaný Římskokatolickou farností Zruč nad Sázavou, dne / 34

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004...

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... - schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2040012525 o přeložce rozvodného zařízení (zóna), uzavřené mezi Středočeskou energetickou a.s. (vlastník

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada Města na svém 3. zasedání konaném dne 07.12.2006...

Rada Města na svém 3. zasedání konaném dne 07.12.2006... Rada Města na svém 3. zasedání konaném dne 07.12.2006... - projednala Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Města Zruč nad Sázavou za rok 2006 provedeného odborem kontroly KÚ Středočeského kraje a ukládá

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 USN RM 029/2011 047/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 USN RM 029/2011 047/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 35 konané dne 23. 1. 2012 029/2011 047/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman zástupci starosty Mgr. Kopecká (kromě bodů 1 -, Bc. Blanka Klimešová

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012 čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z.Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p. F. Kunčar Hosté: p.xxx zástupce pořadatele

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost pana Xxxx o prominutí smluvní pokuty a poplatku z prodlení.

Více

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1(celkem 7) USNESENÍ Č. 41/2014 z 41. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. března 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více