Informační a komunikační technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a komunikační technologie"

Transkript

1 Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

2 Obsah: 1. Praktické využití textového editoru 1.1. Odbourání zlozvyků při používání textového editoru 1.2. Označování textu a přenášení dat z webových stránek 1.3. Konce stránek a rozvržení dokumentu 1.4. Využívání stylů a správné formátování dokumentů 1.5. Využívání záhlaví a zápatí 1.6. Využívání šablon 1.7. Práce s obrázky 1.8. Shrnutí tématu 2. Efektivní tvorba tabulek a analýza dat 2.1. Adresace buněk a vkládání dat do listu 2.2. Formátování tabulek 2.3. Pravidla pro provádění výpočtů 2.4. Používání funkcí 2.5. Tvorba grafů a jejich formátování 2.6. Používání šablon 2.7. Tvorba formulářů jako interaktivního prvku 2.8. Shrnutí tématu 3. Efektivní prezentace 3.1. Zpracování prvků prezentace 3.2. Struktura prezentace 3.3. Animace, zvuky a tlačítka akcí 3.4. Použití šablon 3.5. Pravidla pro prezentace 3.6. Faktory efektivní prezentace 4. Internet moderní zdroj informací, praktické využití 4.1. Internet 4.2. Elektronická pošta 4.3. Základy bezpečnosti na internetu Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

3 4.4. Elektronické obchody a platby 4.5. Internetové bankovnictví 4.6. Cestování a vyhledávání informací 4.7. Zábava a služby na internetu Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

4 1. Praktické využití textového editoru Cíl kapitoly Cílem kapitoly je sjednotit a zvýšit znalostní úroveň účastníků v používání nejrozšířenějšího textového editoru MS Word. Jedná se zejména o využívání nástrojů vedoucích ke správnému naformátování dokumentů, jako jsou tabulátory, styly, odrážky apod. Uživatel se naučí zakomponovat uvedené prvky do své běžné praxe a tím odbourat mnohé zlozvyky, které při práci s textovými editory uživatelé často nevědomky uplatňují. Cílovým dokumentem bude takový dokument, který je univerzálně použitelný, snadno editovatelný a vypadá na obrazovce i na tisku přesně dle představ uživatele Odbourávání zlozvyků při použití textového editoru Klávesa Enter = nový odstavec, nikoli nový řádek. Nový řádek = Shift+Enter Nadměrné použit klávesy Enter v dokumentu zvyšuje pravděpodobnost nejednotného naformátování odstavců, nejednotné velikosti rozestupů mezi řádky, nadpisy apod. Nadměrné používání klávesy Enter se rovněž používá při ukončení stránky. Klávesa Mezerník = mezery mezi jednotlivými slovy textu. Neslouží pro zarovnávání textu na řádku. K tomu slouží klávesa TAB. Tabulátory (TAB) využíváme všude tam, kde je zapotřebí zarovnat text na řádku do jiného místa, než je okraj stránky. Využíváme ji u seznamů, ceníků apod Označování textu a přenášení dat z webových stránek Pro přenášení již dříve napsaného textu slouží schránka. Funkce schránky jsou: Vyjmout, Kopírovat a Vložit. Jednotlivým funkcím přináleží klávesové zkratky Ctrl+X, Ctrl+C a Ctrl+V. Přes schránku lze přenášet jednak text pocházející z prostředí MS Word a jednak i text pocházející z prostředí libovolného jiného textového editoru či webové stránky. Pokud formátování textu ve zdrojovém umístění nevyhovuje potřebám použití přenášeného textu, použijeme namísto vložení prostřednictvím funkce Vložit funkci Vložit jinak, ze které vybereme možnost, že chceme přenést pouze prostý text. Formáty se tak nepřenesou, čímž docílíme možnosti jednotného naformátování celého textu bez ohledu na původ textu Konce stránek a rozvržení dokumentu Hodláme-li ukončit psaní textu na stránce dřív, než nastane faktický konec stránky, nepřesouváme

5 se na novou stránku prostřednictvím opakovaného použití klávesy Enter, ale použijeme k tomu určenou funkci Konec stránky. Základní rozdíl mezi Entrováním a použitím Konce stránky spočívá ve dvou základních aspektech. Vložený konec stránky zajistí (na rozdíl od Entrování ), že nová stránka bude vždy za všech okolností začínat na prvním řádku. Začátek stránky je tedy pevně daný a není ovlivněn změnami textu předcházejícího. Dále pak vložený konec stránky nám umožňuje i dodatečně využívat zbylý prostor stránky, kterou jsme ukončili před jejím faktickým koncem, aniž by opět docházelo k ovlivňování textu navazujícího. Naproti tomu použitá klávesa Enter je de facto napsaným znakem v dokumentu a tím pádem podléhá všem změnám prováděným v textu. Dopíšeme-li do dokumentu 5 nových řádků, tak námi zamýšlený konec stránky provedený klávesou Enter se rovněž posune o 5 řádků směrem dolů Využívání stylů a správné formátování dokumentů Pokud potřebujeme docílit jednotného naformátování celého dokumentu ve všech směrech (text, zarovnání, řádkování, barva, tvar apod.) pak jediným zaručeným postupem je formátování pomocí Stylů. Ruční formátování totiž vždy přináší riziko překlepu, přehmatu a dalších nedokonalostí. Styl je předem definovaný formát (lze definovat i vlastní styly), který uplatníme na celý dokument či vybraný text. Použití stylů nám zároveň otevírá možnosti k využívání dalších nástrojů MS Word, které jsou na stylech závislé (víceúrovňové seznamy, automatický obsah apod.) 1.5. Využívání záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí je oblast vymezená v horním a dolním okraji. Pro správné pochopení možností využití však je třeba záhlaví a zápatí chápat jako oblasti oddělené od samotného dokumentu. Stránka dokumentu je tedy tvořena třemi na sobě nezávislými částmi (záhlaví, samotný dokument a zápatí). Do záhlaví a zápatí umisťujeme nejčastěji obsah, který se opakuje v celém dokumentu jako je hlavička firmy či čísla stránek. Lze však záhlaví a zápatí naformátovat tak, aby bylo možno použít na každé stránce jiné záhlaví a zápatí. K tomu slouží rozdělení dokumentu na oddíly Používání šablon Každý nový dokument, aniž si to uživatel uvědomuje je ve své podstatě dokument tvořený na předem definované šabloně. Jedná se o globální šablonu normal.dot, která má nadefinováno, že hodláme tvořit dokument na stránce velikosti A4, s okraji 2,5cm po všech stranách a dalšími předdefinovanými vlastnostmi. Tvorba a využívání vlastních šablon nám umožňuje si předdefinovat veškeré prvky dokumentu tak, abychom při samotné tvorbě dokumentu se nemuseli zabývat např. formátem písma, stylem, zarovnáním textu apod. Tím budeme mít zajištěno, že

6 všechny námi tvořené dokumenty budou formátově jednotné a zároveň nám šablony ušetří čas. Šablona na rozdíl od dokumentu nese příponu.dot (dokument =.doc) 1.7. Práce s obrázky MS Word umožňuje vkládat do dokumentů různé grafické prvky. Se všemi pracujeme na stejných principech a řešíme stejné základní náležitosti. První kroky po vložení libovolného grafického prvku (obrázek, tvar, fotografie) by měly vést k nastavení pozice obrázku v dokumentu. Primárně totiž Word umisťuje obrázky na řádek, což způsobuje roztržení textu dokumentu vlivem nutného zvětšení výšky řádku s obrázkem. Obrázek lze proto umístit mimo text anebo zajistit jeho obtékání. Velikost a otáčení ovládáme úchopovými body, kterými je obrázek lemován. Veškeré formátovací možnosti obrázků pak nalezneme v místní nabídce po kliknutí pravým tlačítkem na obrázek. Nesmíme zapomínat na kompresi obrázků, jelikož potřebné rozlišení pro zobrazení na stránce dokumentu je zpravidla mnohonásobně nižší, než je skutečné rozlišení např. fotografií z digitálního fotoaparátu. Dokumenty tak bez komprese rostou na objemu do velikostí v řádu MB, zatímco běžný text se pohybuje v řádu desítek kb Shrnutí tématu Odbourávání zlozvyků spolu s poznáním nových funkcí MS Word umožní uživatelům tvořit dokumenty na přijatelné úrovni s určitou štábní kulturou. Což kromě estetické stránky sebou nese i výrazné zjednodušení opakované následné editace již dříve (správně) vytvořených dokumentů. Dokumenty tvořené laickými postupy jsou pro další použití velice pracné na editaci, jelikož následné zásahy do dokumentu odkrývají celou řadu negativních jevů v podobě nejednotného naformátování, roztržení textu, obrázků, které se z neznámých příčin přemísťují v dokumentu apod. 2. Efektivní tvorba tabulek a analýza dat Cíl kapitoly Cílem kapitoly je sjednotit a zvýšit znalostní úroveň účastníků v používání nejrozšířenějšího tabulkového procesoru MS Excel. Jedná se zejména o zvládnutí formátování tabulek na všech úrovních tak, aby uživatel byl schopen prezentovat i složitější dávky dat. Účastník se naučí správně nahlížet na pracovní plochu, která je tvořena řádky, sloupci a buňkami a naformátovat tabulky po všech stránkách. Dále se účastníci naučí správně porozumět logice provádění výpočtů, seznámí se se základními funkcemi, které jim poslouží jako základna pro další matematické a jiné operace.

7 Cílem tedy je proniknout do logiky aplikace MS Excel do té míry, aby zpracování a prezentace dat byly efektivní a přinášely potřebné výstupy. Nezbytnou dovedností v rámci MS Excel je tvorba a formátování grafů. Cílem je zvládat sestavit graf z libovolných dat a prezentovat graficky přesně to, co je záměrem a co je v datech nejdůležitější Adresace buněk a vkládání dat do listu Celý prostor pracovní plochy MS Excel je rozdělen na řádky a sloupce, které jsou tvořeny buňkami. Správná orientace v souřadnicích buněk a správné pochopení významu adresace buněk je nutným předpokladem k práci v prostředí MS Excel. Excel používá dva typy adresace buněk. Relativní a absolutní. Relativní adresace umožňuje plynulou změnu použité adresy buňky ve vzorci při jeho kopírování, absolutní adresa zase umožňuje zafixování adresy ve vzorci při kopírování. Použití tedy záleží na konkrétní situaci. Relativní adresu zapisujeme přímo ručně v podobě klasického formátu známého ze šachovnice (A1, B2, C3 apod.). Absolutní adresu buňky musíme po zapsání přepnout pomocí klávesy F4, která doplní před souřadnici řádku i sloupce znak dolaru ($). Souřadnice tedy bude mít tvar $A$1, $B$2, $C$3 apod. lze používat i kombinaci absolutní a relativní formy zápisu, kdy opakovaným zmáčknutím klávesy F4 docílíme zafixování v podobě dolaru pouze jedné ze souřadnic (A$1, $B2, apod.). Jednotlivé údaje vkládáme vždy do jednotlivých buněk. Text, který tvoří určitý celek (věta apod.) zapisujeme do jediné buňky bez ohledu na rozměr buňky Formátování tabulek Tabulky formátujeme po jejich vytvoření prostřednictvím okna Formát buněk, které obsahuje 6 záložek pro formátování čísel, zarovnání, písma, ohraničení, výplně a zámku. Zatímco formát písma, ohraničení a výplně jsou de facto pouze estetickými prvky, formát čísla, zarovnání a zámku definují i určitý způsob chování buňky v konkrétních situacích. Formát čísla určuje, jak bude vepsaný číselný údaj chápán, a jak bude zobrazen. Z toho vyplývá, že do buněk vždy zapisujeme pouze číselnou hodnotu bez značek a jiných symbolů (např. 2,50 Kč zapisujeme jako 2,5). Formát zarovnání umožňuje, mimo jiné, slučovat více buněk do jedné, což zcela mění tvar tabulky. Formát zámku pak určuje, zda buňka po uzamčení listu či sešitu bude (nebude) přístupna pro editaci (zápis) anebo bude pouze pro čtení Pravidla pro provádění výpočtů Má-li Excel v buňce provádět výpočet, musí buňka začínat znakem =. Výpočty lze provádět trojím

8 způsobem. První způsob je psaní zápisu vzorce výpočtu jako na kalkulačce. Jediný rozdíl je v tom, že ne kalkulačce znakem = končíme, zatímco v Excelu tímto znakem v buňce psát začínáme. Druhý (v běžné praxi nejrozšířenější) způsob je zápis vzorce výpočtu bez vkládání číselných hodnot. Namísto hodnot vkládáme souřadnice buněk, ve kterých jsou hodnoty vepsány anebo tam vepsány budou. Výhodou je nepřetržitá aktualizace výsledků, kdykoliv se změní hodnoty v buňkách. Třetím způsobem provádění výpočtů je používání funkcí (viz dále). Při zapisování vzorců výpočtů je třeba pamatovat na to, že veškerá kliknutí do libovolných buněk chápe Excel jako dosazení souřadnice. Z toho důvodu vznikají často chyby v zápisu, jelikož uživatel neuváženě klikne na buňku, kterou vůbec do vzorce dosadit nechtěl. Zápisy vzorců rovněž nelze ukončovat znaménky +, -, * a / Používání funkcí Funkce vkládáme příslušným tlačítkem z řádku vzorců (fx) a slouží nám k usnadnění zápisu vzorce výpočtu v buňce. Funkce jsou členěny do skupin, jako jsou funkce matematické, statistické, vyhledávací, logické apod. Funkce musí být vždy zapsána ve tvaru: znak =, následuje název funkce bez ohledu na použití velkých či malých písmen, dále pak otevření závorky a v ní jednotlivé argumenty funkce odděleny středníkem. Na konci pak je třeba pamatovat na pozavírání všech otevřených závorek. Pokud vkládáme funkci průvodcem (fx), pak zápis je tvořen automatickým a my vkládáme argumenty do připraveného formuláře, pokud ovšem potřebujeme zápis opravit či tvoříme vzorec, který je delší než pouze jediná funkce, budeme funkce zapisovat ručně ve výše popsaném sledu. Při chybě v zápisu nám Excel zobrazí v buňce chybovou hlášku, která svým názvem určuje, o jaký typ chyby se jedná. V případech méně významných chyb je schopen i navrhnout způsob opravy. Tam kde je chyb více, či se zápis zcela vymyká konvencím zápisu funkcí, žádnou opravu Excel nenavrhne a musíme vzorec opravit sami Tvorba grafů a jejich formátování Graf tvoříme prostřednictvím průvodce vložení grafu, ve kterém postupně volíme: typ grafu, zdrojová data, možnosti grafu a umístění. Důležité je pamatovat, že ke všem těmto krokům se lze vrátit i po dokončení grafu. Typ grafu volíme podle charakteru dat, která hodláme grafem znázornit. Zdrojová data jsou nejdůležitější součástí průvodce a slouží ke správnému nadefinování konkrétních buněk tabulky, kterých má být graf sestaven. Možnosti grafu tvoří u jednodušších grafů pouze estetickou stránku věci, u složitějších grafů zde definujeme rozdělení na jednotlivé osy tak, aby byl graf co nejčitelnější. Umístění grafu může být buď v podobě obrázku na již existující list anebo v podobě nově vloženého listu. Volíme povětšinou podle zamýšleného způsobu tisku (s tabulkou a okolními daty anebo samostatně). Grafy formátujeme prostřednictvím příslušné místní

9 nabídky po kliknutí pravým tlačítkem na konkrétní oblast grafu (osa, název, legenda apod.) 2.6. Používání šablon O šablonách v prostředí MS Excel platí totéž, co bylo řečeno u MS Word. Slouží nám k přípravě rámce pro určité konkrétní typy tabulek, kdy předem nastavené formáty či rozměry buněk nám usnadňují práci při samotném vkládání dat. Šablony MS Excel nesou příponu.xlt (sešit Excel má příponu.xls) 2.7. Tvorba formulářů jako interaktivního prvku student x tabulka Formuláře slouží ke zjednodušení zadávání dat do připravené tabulky. Pokud provádíme v tabulkách složitější operace či tvoříme rozsáhlé tabulky s velkým počtem dat, může se taková tabulka v syrovém stavu stát pro uživatele nepřehlednou a vzniká tak riziko přehmatu, překlepu a obecně chyby. V těchto případech používáme formuláře, které svými nástroji vedou uživatele tabulky a uživatel tak nemusí neustále řešit otázku co a kam vyplnit, jelikož má přímo připraveny kolonky formuláře. Další výhodou je rovněž zabezpečení tabulky kombinací formulářů a zámků. Nástroje pro vkládání formulářů najdeme na panelu nástrojů Formuláře Shrnutí tématu Kombinace základních znalostí v oblasti formátování tabulek, používání vzorců a funkcí, vkládání dat a adresace buněk spolu s využívání grafů, šablon a formulářů umožňuje uživatelům využívat MS Excel všude tam, kde se jedná o evidenci a zpracování dat, vyplňování údajů v čase či prezentaci určitých výsledků, výpočtů apod. Pochopení základních zákonitostí v oblasti souřadnic buněk a způsobu zápisu vzorců a funkcí výrazně zjednoduší uživatelům práci všude tam, kde běžně sahají po kalkulačkách. Formuláře Excel pak lze používat univerzálně ke sběru různorodých dat a jejich analýze. 3. Efektivní prezentace Cíl kapitoly Cílem kapitoly je sjednotit znalostní úroveň v používání PowerPoint se zaměřením na efektivní tvorbu prezentací, která nemá být pouze sledem na sebe navazujících snímků, ale má mít děj, má posluchače zaujmout a v rámci možností, které MS PowerPoint dává, umožnit i vzájemnou interakci mezi prezentací a posluchačem. Zde bude dílčími cíli zejména zvládnutí práce s obsahem snímků. Dále pak pochopení možností používání více dějových linií a správné využití animačních nástrojů.

10 3.1. Zpracování prvků prezentace (texty, obrázky, grafy, diagramy) Prezentace je tvořena snímky, do kterých vkládáme obsah. Obsahem může být text, obrázek, videoklip, tabulka, graf apod. všechny prvky obsahu snímku jsou vždycky vloženy do snímku jako objekty (včetně textu) a pracujeme s nimi obdobným způsobem jako s obrázky v MS Word. Výhodou je to, že snímek jako takový není konstruován z řádku textu, jelikož i texty jsou vkládány do snímku jako objekty v podobě textových polí. To nám umožňuje pohybovat s jednotlivými objekty na snímku libovolným způsobem. Veškeré formátování najdeme v místní nabídce po kliknutí pravým tlačítkem na příslušný objekt. A i zde, stejně jako ve Wordu platí, že obrázky a fotografie by měly projít kompresí, aby prezentace zbytečně nenarůstala. Jakmile máme jednotlivé objekty do snímku vloženy, tak je vhodné je seskupit. Možnosti seskupení rovněž najdeme v místní nabídce pod pravým tlačítkem myši. Seskupení nám zajistí, že objekty budou vůči sobě zafixovány a při přidávání nových objektů nedojde k jejich vzájemnému promíchání Struktura prezentace (více dějových os, načasování) Prezentaci nelze chápat pouze jako sled snímků, do kterých jsme nasoukali jednotlivé objekty v podobě textů či obrázků. Nejdůležitějším prvkem prezentace jej její děj. Důležité je proto, věnovat čas určitému scénáři aby bylo ještě před započetím práce na prezentaci jasné, co chceme prezentací sdělit či vyjádřit. Z toho nám pak vyplyne, kolik dějových os budeme potřebovat. PowerPoint umí pracovat s několika dějovými osami, které tvoříme pomocí použití skrytých snímků a hypertextových odkazů či tlačítek akcí (viz dále). Pokud má prezentace probíhat bez komentáře či určité interakce s publikem, je vhodné ji načasovat. U prezentací s komentářem, nebo tam, kde očekáváme dotazy a jiné vstupy je načasování riskantní, ovšem i zde ho lze využít vhodným kombinováním s klasickým průběhem prezentace na kliknutí myší Animace, zvuky a tlačítka akcí Použití animací v prezentaci není pouze estetickou záležitostí, sloužící k oživení, ale může se stát významným dějotvorným prvkem. Pro vhodné využívání animací, je dobré znát možnosti, které PowerPoint nabízí. Animace se připojuje vždy k jednotlivým objektům na snímku a lze ji, stejně jako celou prezentaci, řídit načasováním či ponechat na klinutí myší. Tak lze opět docílit určité mnoho vrstevnosti v ději, který na snímku probíhá. Zvuky, které chceme do prezentací vkládat, se řídí stejnými pravidly jako animace. Rovněž i možností zvuků najdeme v animacích. Na první pohled matoucí, leč z hlediska prezentace jako takové velice výhodné, že veškeré efekty včetně zvuků jsou si rovny a jsou ovládány z jednoho místa. Tlačítka akcí využíváme zejména u více

11 dějových os prezentace, kde prostřednictvím hypertextových odkazů, které jsou k tlačítkům přiřazeny, můžeme ovlivňovat sled i směr chodu prezentace. Tlačítka jako taková jsou opět nakreslené grafické prvky na snímku a proto z pohledu formátu s nimi pracujeme stejně jako třeba s obrázkem či tabulkou. Akcí může být přechod na snímek, ukončení prezentace, přehrání zvuku apod Použití šablon Stejně jako v MS Word či MS Excel i zde můžeme využít šablony jako připravené rámce pro konkrétní typy prezentací. Díky veškerým přednastaveným formátům pak tvorba samotné prezentace může představovat už pouze jenom vložení obsahu do snímků. Přípona šablony PowerPoint má příponu.pot. Běžné soubory prezentací nebo předvádění PowerPoint pak nesou přípony.ppt či.pps Použití šablony je tak věcí uložení vytvořeného souboru do správného formátu Pravidla pro prezentace Podat prezentaci v zábavné formě není vůbec jednoduché, je k tomu třeba talentu, ale i zkušenosti. Ovšem vylepšit, zkvalitnit či zaujmout lze mnoha detaily, které jsou ve výsledku velmi jednoduché a často i jasné. Důležitou podmínkou kvalitní prezentace je nejen důkladná příprava tématu a znalost prostředí, ale i správné zacílení na posluchače a také schopnost prezentujícího pobavit Faktory efektivní prezentace Technika řeči Hlas Úsměv Přátelské chování Neverbální komunikace Gestikulace Zrakový kontakt Oživení prezentace Publikum a prostředí Tréma 4.7. Čeho bychom se měli vyvarovat Při prezentaci budete vystaveni stresu který může negativně ovlivnit váš projev. Dbejte proto, abyste:

12 nevypadali poraženecky, neklopili zrak, nehrbili se, nemračili se nemnuli si ruce nepřecházeli, nepodupávali si nohou nebo se pohupovali nehráli si s tužkou, perem nebo brýlemi nedrbali se Pamatujte na to, že mírné symptomy trémy mohou vaší prezentaci prospět. Dokáže váš výkon vystupňovat a zkvalitnit. Důležité také je umět následně přijímat zpětnou vazbu. Ta nám poskytuje cenné informace, ze kterých můžeme čerpat pro naše další vystupování. Základní pravidla pro přijímání zpětné vazby zní: buďte pozitivní vůči tomu, kdo zpětnou vazbu poskytuje pozorně naslouchejte žádejte detaily pokud nerozumíte, žádejte vysvětlení poděkujte promluvte si o zpětné vazbě s ostatními použijte informace, které jste obdrželi 4.8. Shrnutí tématu Uvědomování si možností využití jednotlivých nástrojů (a jejich kombinací) PowerPoint přináší širokou škálu využití. Umožňuje to uživatelům pochopit význam slova prezentace v novém širším kontextu. Od klasického odklikávání jednotlivých snímků s doprovodným komentářem, přes prezentace, které běží automaticky samy po prezentace jako nástroj modelování a vyhodnocování různých situací, kdy uživatel svým rozhodnutím sám ovlivňuje, co bude zobrazeno a kdy. Nástrojů v MS PowerPoint (oproti Wordu či Excelu) není mnoho a je tedy třeba naučit se je chápat ve vzájemných souvislostech. Propojením více dějových os, tlačítek akcí, animací společně s různorodým obsahem snímků dává možnosti širokého spektra využití tohoto programu. 4. Internet moderní zdroj informací, praktické využití Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit účastníky s prostředím internetu a naučit je využívat internetových informačních zdrojů. Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit s metodami vyhledávání informací a

13 bezpečnosti na Internetu, umět si nastavit prohlížeč, doinstalovat potřebné aplikace a pomocí nich přehrávat multimediální soubory, příjem rozhlasových a televizních stanic, apod. Účastníci se naučí komunikovat prostřednictvím on-line textové komunikace ("chatu") i prostřednictvím mluveného slova ("skype"), využívat tzv. sociální sítě, e-shopy, e-bankovnictví, portál veřejné správy, aj. Cílem kapitoly je také zvládnutí práce s elektronickou poštou, odesílání a přijímání zpráv. Kapitola je dále zaměřena na práci s klientem elektronické pošty a na efektivní zvládnutí funkcí související s poštou, kalendářem a úkoly. Během kurzu se účastníci naučí pracovat s elektronickým kalendářem, plánovat schůzky, nastavit si optimálně jednorázové i opakované události a řídit pracovní úkoly od jejich přidělování, přes sledování průběhu, až po jejich ukončení Internet Internet je celosvětová počítačová síť fungující na společném komunikačním protokolu. Tato síť je tvořená velkým množstvím menších podsítí, které dohromady tvoří obrovský celek počítačů, informací a komunikačních služeb. Základní princip fungování Internetu je stejný jako u klasické telefonní sítě, ve které se vyskytují telefonní přístroje spojené příslušnou kabeláží s ústřednami. Pokud si ovšem místo telefonních přístrojů představíme v síti naše osobní počítače, na kterých pracujeme a místo ústředen servery (hlavní počítače, které poskytují data a služby) dostaneme poměrně přesnou představu o Internetu a jeho fungování. Aby mohly počítače mezi sebou navzájem komunikovat, musí být jednoznačně identifikované tzv. IP adresou údaj složený ze čtyř čísel oddělený tečkami (např ). Problematiku těchto adres nebudeme detailně probírat a zůstaneme u toho, že každý počítač připojený do Internetu musí mít svou jednoznačnou adresu, aby k nim mohly putovat data. Internet jako takový nespadá do vlastnictví žádné osoby nebo organizace a poskytované informace proto nejsou žádným způsobem spravovány nebo kontrolovány každý kdo má přístup k Internetu může informace snadno získávat a stejně tak je publikovat. Proto se při práci s Internetem setkáte na jedné straně se zcela oficiálními informacemi a na straně druhé s informacemi zavádějícími Internetový prohlížeč (Browser) Internetový prohlížeč je počítačový program, který nám umožňuje prohlížet informace publikované na Internetu. Prohlížeč musí být schopný nalézt požadované data (podle adresy, kterou zadáme viz. Internetové adresy), tyto data přenést do našeho počítače a tam je převést do pro nás čitelné podoby a umožnit nám práci s těmito daty (prohlížení, procházení, ukládaní, kopírovaní apod.).

14 Většina moderních prohlížečů zvládá zobrazovat kromě prostých textových informací také multimediální data (obrázky, audio, video nebo animace). Internet dnes tedy nabízí informace ve všech rozličných podobách od prostého textu, přes obrázky až po videosekvence. Mezi hlavní prohlížeče Internetových stránek můžeme zařadit následující: MS Internet Explorer Opera Mozilla Firefox 1.5 Všechny uvedené prohlížeče jsou zdarma dostupné na Internetu a pokud je chcete používat musíte si je stáhnout a nainstalovat. Výjimku tvoří prohlížeč MS Internet Explorer, který je pevnou součástí operačních systémů MS Windows. Alternativní Internetové prohlížeče (Firefox, Opera) přinášejí pokročilejší nástroje pro práci s Internetem a vylepšují některé bezpečnostní rizika (virové nákazy, spam apod.). Popis prostředí aplikace MS Internet Explorer:

15 1. Tlačítko zpět Vrací se o jednu prohlídnutou stránku zpět. 2. Tlačítko Vpřed Přejde o jednu stránku dopředu (pokud to lze). 3. Tlačítko Aktualizovat Aktualizuje (obnovuje) obsah hlavního okna prohlížeče. 4. Tlačítko Zastavit Zastaví načítání internetové stránky do prohlížeče. 5. Tlačítko Domů Přejde na domovskou stránku prohlížeče. 6. Panel Adresa Zde se zadává požadovaná adresa stránek. 7. Hlavní okno prohlížeče Zobrazení načtené internetové stránky. 8. Stavový řádek Vypisuje informace o průběhu načítaní stránky. 9. Posuvníky (horizontální a vertikální) Posouvání stránkou. Prostředí ostatních prohlížečů vypadá až na menší odchylky obdobně a hlavní ovládací prvky mají stejnou funkcionalitu, proto je nebudeme na tomto místě popisovat Webové stránky Informace publikované na Internetu jsou dostupné v podobě webových stránek, které jsou uložené na některém z mnoha webových serverů (hlavních počítačů). Pokud chceme webové stránky prohlížet, musíme znát jejich přesnou adresu a tu zadat do internetového prohlížeče.

16 Internetový prohlížeč poté zašle požadavek patřičnému serveru, ten zpracuje požadavek na příslušnou stránku a pokud tato stránka existuje, zašle ji zpět internetovému prohlížeči a ten ji sestaví na uživatelském počítači Internetová adresa Každá publikovaná informace na Internetu (stránky, dokumenty, hudba) má svou pevně danou adresu, která musí vyhovovat následujícímu tvaru: Otevření internetové stránky Do panelu adresa internetového prohlížeče (viz. Popis prostředí aplikace MS Internet Explorer) můžeme tedy zadat adresu a prohlížeč nám ve svém hlavním okně vykreslí požadovanou stránku. Rychlost vykreslení stránky záleží na výkonu Vašeho počítače a rychlosti internetového připojení může to tedy chvíli trvat.

17 Tvar adresy je zavazující a nemůžeme ho svévolně měnit např. záměna. (tečka) za, (čárka) apod. Pokud se spleteme při zadávání adresy, nebudou požadované stránky nalezeny a prohlížeč nám nebude mít co nabídnout k prohlížení a vypíše chybovou hlášku podobnou té na obrázku. hláška ve většině případů na chybu v zadané internetové adrese v panelu adresa, al Chybová e může také upozorňuje znamenat, že se stránka již na serveru fyzicky nevyskytuje (správce ji smazal, přejmenoval nebo server může mít výpadek apod.).

18 Hypertext a hypertextové odkazy Hypertext (hypertextový odkaz) je poměrně jednoduchý mechanismus, který dovoluje odkazovat na libovolnou stránku na internetu. Uživateli tedy stačí pouze kliknout na odkaz a bude ihned přesměrován na cílovou stránku. Hypertext se na internetu používá ve velké míře a lze říct, že je to jeden z hlavních principů fungování internetových stránek a každý uživatel s nim zajisté přijde do styku. Hypertextových odkazem mohou být prakticky všechny prvky vyskytující se na internetových stránkách text, obrázky, ikonky, mapy. Textové hypertextové odkazy jsou většinou barevně odlišeny a zároveň podtrženy. Tato nepsaná pravidla však někteří tvůrci stránek porušují a jediné spolehlivé vodítko pro rozpoznání odkazu je změna kurzoru nad odkazem do podoby ruky s nataženým ukazovákem (viz. Obrázek) Vyhledávaní na Internetu V dnešní době se na Internetu vyskytuje několik miliard internetových stránek. Pro orientaci a vyhledávání v tomto nepřeberném množství informací slouží specializované vyhledávací servery. Hlavní funkce těchto serverů je sběr a třídění informací, které potom zprostředkovává jako odpovědi na naše vyhledávací dotazy. Při hledání požadované informace pomocí vyhledávacích serverů máme k dispozici dvě základní možnosti hledání: Předmětově orientované vyhledávání (katalogové servery). Hledaní prostřednictvím klíčových slov (fulltextové servery).

19 Katalogové vyhledávače Do katalogů je většinou nutné stránky zaregistrovat. Stránky jsou poté zařazeny podle svého obsahu do některé z mnoha kategorií. V katalogu můžeme hledat buď listováním v jednotlivých kategoriích, nebo prohledáváním databáze již zaregistrovaných stránek. Příklady katalogových vyhledávačů: Seznam Yahoo Fulltextové vyhledávače Pracují na principu automatického třídění a katalogizace, kde vyhledávací roboti (speciální aplikace) prohledávají prakticky celý internet a indexují obsah jednotlivých stránek (tzn. mechanicky zahrnují každé slovo do databáze bez ohledu na jeho význam či smysl). Charakteristické pro tyto servery je také to, že nevznikají žádné nabídky ani kategorie, kterými by se dalo procházet. Uživatele se k jednotlivým položkám mohou dostat pouze cestou kladení vyhledávacích dotazů, na které server odpovídá seznamem vyhovujících stránek tento seznam může obsahovat i několik tisíc položek, proto je výhodné dotazy upřesňovat a nezadávat obecné výrazy! Příklady fulltextových vyhledávačů: Google Jyxo

20 4.2. Elektronická pošta Elektronická pošta neboli . Jedná se o přenos dat mezi jednotlivými uživateli internetu prostřednictvím zaregistrované (vytvořené) ové schránky. ovou schránku můžeme chápat jako složku vytvořenou u poskytovatele dané služby nesoucí naše jméno, která je chráněná heslem. Do takto připravené složky nám jsou doručovány elektronické zprávy, které nám prostřednictvím aplikací umožňujících pracovat s elektronickou poštou posílají jiní uživatelé. Poskytovatelů služby elektronické pošty je dnes stejně nepřeberné množství, jako je tomu v případě poskytovatelů připojení k Internetu. Stačí si tedy pouze vybrat. V praxi dochází k tomu, že nám náš poskytovatel připojení k internetu vytvoří (zaregistruje) zároveň i schránku elektronické pošty. Pokud se tak nestalo, není nic ztraceno a schránku si můžeme poměrně snadno zaregistrovat sami. Pro práci s ovou schránkou můžeme následně využívat buď webovou stránku poskytovatele na které je příslušný formulář pro přihlášení do schránky. V takovém případě pracujeme s obsahem schránky přímo v místě kde je vytvořena (u poskytovatele), nebo si můžeme do počítače nainstalovat některého z poštovních klientů, což jsou programy, které se hlásí do schránky automaticky za nás díky přihlašovacím údajům, které programu sdělíme a jednotlivé zprávy se nám tak ze schránky kopírují do našeho počítače. Příkladem těchto klientů mohou být aplikace MS Outlook nebo Mozilla Thunderbird. Každý ze způsobů má své výhody či nevýhody, které zmíníme dále ová adresa Adresa schránky pro elektronickou poštu musí stejně jako adresa www stránky odpovídat určitému přesnému tvaru: Pravá část adresy (za - zavináč) je stejná jako v případě adresy internetových stránek. Jedná se název serveru (hlavního počítače) na kterém je schránka vytvořena. Znak zavináče sděluje, že se jedná o adresu elektronické pošty a údaje před znakem zavináče vyjadřuje konkrétní uživatelské jméno, na které je schránka registrována. Tyto údaje tedy mohou nabírat různých podob, podle toho, co zadáme do položky uživatelské jméno při registraci schránky. V adrese elektronické pošty se nesmí vyskytovat žádné národní znaky a mezery (místo mezery se často používá znak. tečka, - pomlčka nebo _ podtržítko ) Výhody elektronické pošty V dnešní uspěchané době, je jistě velikým přínosem můžeme-li se k informacím dostávat ve chvíli, kdy je

21 potřebujeme a zároveň ze kteréhokoliv místa, kde se zrovna nacházíme. Tyto dvě výhody nám právě poskytuje elektronická komunikace v čele s elektronickou poštou. Prostřednictvím u můžeme nejenom posílat fotografie z dovolené svým příbuzným a známým, ale můžeme vyřizovat veškerou korespondenci která přímo nevyžaduje tištěnou podobu (např. smlouvy apod.). Ale i v případě, kdy je zapotřebí tištěné podoby dokumentu můžeme ho samozřejmě poslat příjemci v elektronické podobě a ten si následně dokument vytiskne. Pochopitelně tento způsob komunikace nese jisté výhody i nevýhody, pramenící nejenom ze způsobu jakým elektronickou poštu využíváme, ale už ze samotného faktu, že se jedná o elektronický přenos dat v rámci otevřené celosvětové sítě internet. Hlavní výhody jsme již zmínili výše (rychlost, dostupnost), může zde ještě doplnit, že pracujeme-li se zprávami přímo ve schránce samotné, máme svou korespondenci přístupnou neustále ze kteréhokoliv místa ve světě, jelikož schránka není v našem počítači (který třeba nemusíme mít vždy po ruce a zapnutý), ale u poskytovatele této služby, tedy na serveru který je dostupný přes internet. Jediné co potřebujeme znát, jsou přihlašovací údaje tedy jméno a heslo. V neposlední řadě pak velikou výhodou elektronické komunikace prostřednictvím u je skutečnost, že je tato služba (v drtivé většině případů) bezplatná Nevýhody elektronické pošty Hlavní nevýhodou elektronické komunikace je možnost snadného zneužití informací a dat takto posílaných Zprávy elektronické pošty si můžete představit jako klasickou pohlednici, kde si každý kdo bude mít zájem může přečíst text zprávy. Proto se nedoporučuje posílat důvěrné informace přes nezašifrované y. Rovněž v dnešní době nezanedbatelné místo ve výčtu nevýhod používání e- mailu má nevyžádaná pošta (SPAM). Jedná se o nevyžadované zprávy většinou reklamního charakteru na různé služby a zboží. Na rozdíl od klasické schránky, na kterou si stačí umístit štítek vyzývající poštovní doručovatele, aby zde neumisťovali reklamní letáky, musíme ovou schránku chránit poměrně propracovanými softwarovými ochranami a filtry. Jak již bylo řečeno výše zřízení schránky elektronické pošty je zdarma, nesmíme ale zapomínat na poplatky za připojení k Internetu, které mohou představovat nezanedbatelnou položku Vytvoření schránky a práce se zprávami Nemáme-li ještě schránku u svého poskytovatele připojení k internetu, nebo chceme-li si vytvořit

22 novou, můžeme si ji zaregistrovat u mnoha českých i zahraničních poskytovatelů. Mezi nejznámější české portály poskytující bezplatné zřízení schránky elektronické pošty v současnosti patří: Seznam Centrum Volný V této příručce si jako ilustrativní příklad ukážeme práci se schránkou elektronické pošty na serveru Na webové stránce poskytovatele zpravidla najdeme část, která slouží pro přihlášení do již existující schránky nebo pro vytvoření schránky nové. (zde řádek založit s úschovnou). Registrační formulář po nás požaduje vyplnění uživatelského jména (reálné jméno, přezdívka, název firmy apod.) a přístupového hesla, kterým se budete hlásit k schránce. Dále je nutné opsat kontrolní kód z obrázku pro ověření, že ovou schránku vytváří člověk a ne stroj (programy neumí na rozdíl od lidí přečíst text na obrázku a proto se tento přístup používá jako ochrana před nežádoucími programy, které hromadně vytvářejí poštovní shcránky). Tlačítkem dokončit dokončíme registrační proces, zároveň se zkontroluje správnost zadaných údajů.

23 Pokud je všechno v pořádku dojde k zobrazení stránky s informacemi o Vaší schránce a s časovým ukazatelem jak dlouho musíme počkat než se budeme moci poprvé přihlásit do nově vytvořené schránky. Po dobu kdy probíhá časový odpočet se stránkou nijak nemanipulujte (nezavírejte, neobnovujte) mohlo by dojít k přerušení registračního procesu a schránka elektronické pošty by se nemusela vytvořit. Údaje týkající se přihlášení (hlavně uživatelské jméno a heslo) a nastavení schránky (budeme-li chtít používat na našem počítači poštovního klienta) je vhodné si poznamenat na bezpečné místo přístupové heslo je velmi citlivý údaj a pokud dojde k jeho ztrátě může dojít k poměrně velkým nepříjemnostem.

24 Vzhled samotné schránky se bude pochopitelně lišit podle poskytovatele dané služby. Struktura ovšem zpravidla bývá velice podobná. Na příslušné stránce najdeme členění struktury samotné schránky do jednotlivých složek. Jedná se nejčastěji o položky Doručená pošta, Odeslaná pošta, Rozepsaná pošta a Odstraněná pošta. Je tedy zřejmé, že veškeré zprávy které vytváříme a přijímáme máme zde rozděleny a tak máme přehled o tom, co jsme přijali, co jsme odeslali, co jsme odstranili apod. Navigace a pohyb je zde stejně jako na ostatních www stránkách zajištěn prostřednictvím hypertextových odkazů (jak již víme z předchozích kapitol rozeznáme je podle ukazatele myši v podobě ruky s nataženým ukazovákem) Práce s elektronickými zprávami Pokud si chceme přečíst doručenou zprávu musíme přejít do složky doručená pošta a kliknout na předmět dané zprávy (Postup se může mírně lišit v závislosti na poskytovateli schránky, ale většinou musíme pokud si chceme přečíst zprávu ji aktivovat ve složce doručená pošta) Tvorba nové zprávy Při tvorbě nové zprávy budeme vyzváni k zadání adresy příjemce (komu) a předmětu zprávy. Ostatní položky jsou nepovinné a nemusíme je zadávat. Do políčka kopie se zadávají adresy spoluadresátů zprávy a pole skrytá kopie slouží k zadávání adres

25 příjemců, kteří mají být skrytí pro ostatní adresáty. Parametr důležitost má pouze informativní charakter pro příjemce zprávy. Do největšího formulářového pole se píše již samotný text u. Budeme-li chtít zprávu odeslat, klikneme na tlačítko odeslat. Odpovědět na zprávu znamená, že se nám otevře okno nové zprávy kde již bude vyplněna adresa příjemce (podle pole odesílatele zprávy na kterou odpovídáme). Předmět zprávy pak bude obsahovat označení Re: a za ním bude následovat původní předmět. Přeposlat zprávu (předat dál) znamená, že se nám otevře okno nové zprávy kde již bude uveden text původní zprávy kterou předáváme dál, my zadáme pouze adresu příjemce zprávy. Předmět pak bude obsahovat označení Fw: a za ním bude opět následovat původni předmět stejně jako u odpovědí. Tyto předpony ručně neodmazávejte, neboť podle nich jsou schopni klienti elektronické pošty rozpoznávat tzv. vlákna zpráv (vlákna jsou v zásadě zprávy, které spolu nějakým způsobem souvisejí

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická pošta Elektronická pošta je dnes je již klasickým využitím Internetu. Prostřednictvím Internetu můžete v elektronické formě posílat a dostávat zprávy ve srovnání s klasickou poštou může být

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky Metodické listy pro předmět Základy informatiky Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty kombinovaného studia s vytvářením a formátováním textových dokumentů, využitím tabulkových procesorů a

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu 1. Obecné informace Příchozí zprávy se ukládají do vaší schránky na serveru mail.ktkadan.cz. Tuto schránku

Více

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter Služby Internetu Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

E-mail Outlook Express

E-mail Outlook Express E-mail Outlook Express název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Elektronická pošta Prezentace je zaměřena na seznámení žáků s elektronickou komunikací. Žáci se seznámí

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Elektronická komunikace s ČSSZ

Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace není ani v roce 2017 povinná. Nicméně je dobré být připraven a na elektronickou komunikaci se připravit. Elektronická komunikace v DUNA MZDY se týká

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr 2015 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Notifikace a pravidla... 3 Jak nastavit notifikace... 3 Práce v uživatelském rozhraní nového pravidla... 4 Příklad:...

Více

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového 1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového serveru, na kterém Webová aplikace běží. Odkaz na elektronickou

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Úvodem 9. Komu je kniha určena 9 Co v knize najdete 9. Seznamte se 13

Úvodem 9. Komu je kniha určena 9 Co v knize najdete 9. Seznamte se 13 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Co v knize najdete 9 Seznamte se 13 Prohledněte si svůj počítač 13 Spusťte počítač 14 Co vám vlastně počítač nabízí 15 Co jste se naučili 16 Prostředí, ve kterém budete

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače OSNOVA ŠKOLENÍ Základy práce na počítači 1. Úvod do práce s počítačem a) nejdůležitější součásti počítače b) druhy periferních zařízení (mikrofon, sluchátka, ) c) média pro přenos a zálohování dat d) operační

Více

Přihlášení k webmailu a jeho nastavení

Přihlášení k webmailu a jeho nastavení Přihlášení k webmailu a jeho nastavení Obsah Kontakt technické podpory... 2 Přihlášení k webmailu... 2 Změna hesla... 2 Nastavení podpisu... 4 Nastavení automatické odpovědi... 7 Jak odesílat e-mailem

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Faxový server společnosti PODA s.r.o.

Faxový server společnosti PODA s.r.o. Faxový server společnosti PODA s.r.o. Vážení zákazníci, jako doplněk k poskytovaným službám VoIP jsme pro vás zprovoznili službu faxového serveru. Tento server vám umožní pohodlně odesílat a přijímat faxy

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Nastavení datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování písemností státních institucí (orgánů veřejné moci)

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

POKYNY PRO DODAVATELE

POKYNY PRO DODAVATELE POKYNY PRO DODAVATELE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V ELEKTRONICKÉM NÁSTROJI KDV Strana 1 (celkem 9) Základní popis elektronického nástroje Elektronický nástroj KDV je přístupný pro uživatele a veřejnost na internetové

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Registrace do portálu MS2014+

Registrace do portálu MS2014+ 2016 Registrace do portálu MS2014+ Lenka Juklová Místní akční skupina Hlinecko, z.s. 7.4.2016 Obsah: Úvod... 1 1 Instalace a aktualizace internetového prohlížeče... 2 2 Ověření HW a SW požadavků aplikace...

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

František Hudek. duben ročník

František Hudek. duben ročník VY_32_INOVACE_FH12_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2013 6.

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Výpočetní technika Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Výpočetní technika Profilová ústní Ekonomika a podnikání zaměření Podnikání Denní / Distanční Ing. Horová / K.

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Ředitelka:

Více