Informační a komunikační technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační a komunikační technologie"

Transkript

1 Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

2 Obsah: 1. Praktické využití textového editoru 1.1. Odbourání zlozvyků při používání textového editoru 1.2. Označování textu a přenášení dat z webových stránek 1.3. Konce stránek a rozvržení dokumentu 1.4. Využívání stylů a správné formátování dokumentů 1.5. Využívání záhlaví a zápatí 1.6. Využívání šablon 1.7. Práce s obrázky 1.8. Shrnutí tématu 2. Efektivní tvorba tabulek a analýza dat 2.1. Adresace buněk a vkládání dat do listu 2.2. Formátování tabulek 2.3. Pravidla pro provádění výpočtů 2.4. Používání funkcí 2.5. Tvorba grafů a jejich formátování 2.6. Používání šablon 2.7. Tvorba formulářů jako interaktivního prvku 2.8. Shrnutí tématu 3. Efektivní prezentace 3.1. Zpracování prvků prezentace 3.2. Struktura prezentace 3.3. Animace, zvuky a tlačítka akcí 3.4. Použití šablon 3.5. Pravidla pro prezentace 3.6. Faktory efektivní prezentace 4. Internet moderní zdroj informací, praktické využití 4.1. Internet 4.2. Elektronická pošta 4.3. Základy bezpečnosti na internetu Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

3 4.4. Elektronické obchody a platby 4.5. Internetové bankovnictví 4.6. Cestování a vyhledávání informací 4.7. Zábava a služby na internetu Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

4 1. Praktické využití textového editoru Cíl kapitoly Cílem kapitoly je sjednotit a zvýšit znalostní úroveň účastníků v používání nejrozšířenějšího textového editoru MS Word. Jedná se zejména o využívání nástrojů vedoucích ke správnému naformátování dokumentů, jako jsou tabulátory, styly, odrážky apod. Uživatel se naučí zakomponovat uvedené prvky do své běžné praxe a tím odbourat mnohé zlozvyky, které při práci s textovými editory uživatelé často nevědomky uplatňují. Cílovým dokumentem bude takový dokument, který je univerzálně použitelný, snadno editovatelný a vypadá na obrazovce i na tisku přesně dle představ uživatele Odbourávání zlozvyků při použití textového editoru Klávesa Enter = nový odstavec, nikoli nový řádek. Nový řádek = Shift+Enter Nadměrné použit klávesy Enter v dokumentu zvyšuje pravděpodobnost nejednotného naformátování odstavců, nejednotné velikosti rozestupů mezi řádky, nadpisy apod. Nadměrné používání klávesy Enter se rovněž používá při ukončení stránky. Klávesa Mezerník = mezery mezi jednotlivými slovy textu. Neslouží pro zarovnávání textu na řádku. K tomu slouží klávesa TAB. Tabulátory (TAB) využíváme všude tam, kde je zapotřebí zarovnat text na řádku do jiného místa, než je okraj stránky. Využíváme ji u seznamů, ceníků apod Označování textu a přenášení dat z webových stránek Pro přenášení již dříve napsaného textu slouží schránka. Funkce schránky jsou: Vyjmout, Kopírovat a Vložit. Jednotlivým funkcím přináleží klávesové zkratky Ctrl+X, Ctrl+C a Ctrl+V. Přes schránku lze přenášet jednak text pocházející z prostředí MS Word a jednak i text pocházející z prostředí libovolného jiného textového editoru či webové stránky. Pokud formátování textu ve zdrojovém umístění nevyhovuje potřebám použití přenášeného textu, použijeme namísto vložení prostřednictvím funkce Vložit funkci Vložit jinak, ze které vybereme možnost, že chceme přenést pouze prostý text. Formáty se tak nepřenesou, čímž docílíme možnosti jednotného naformátování celého textu bez ohledu na původ textu Konce stránek a rozvržení dokumentu Hodláme-li ukončit psaní textu na stránce dřív, než nastane faktický konec stránky, nepřesouváme

5 se na novou stránku prostřednictvím opakovaného použití klávesy Enter, ale použijeme k tomu určenou funkci Konec stránky. Základní rozdíl mezi Entrováním a použitím Konce stránky spočívá ve dvou základních aspektech. Vložený konec stránky zajistí (na rozdíl od Entrování ), že nová stránka bude vždy za všech okolností začínat na prvním řádku. Začátek stránky je tedy pevně daný a není ovlivněn změnami textu předcházejícího. Dále pak vložený konec stránky nám umožňuje i dodatečně využívat zbylý prostor stránky, kterou jsme ukončili před jejím faktickým koncem, aniž by opět docházelo k ovlivňování textu navazujícího. Naproti tomu použitá klávesa Enter je de facto napsaným znakem v dokumentu a tím pádem podléhá všem změnám prováděným v textu. Dopíšeme-li do dokumentu 5 nových řádků, tak námi zamýšlený konec stránky provedený klávesou Enter se rovněž posune o 5 řádků směrem dolů Využívání stylů a správné formátování dokumentů Pokud potřebujeme docílit jednotného naformátování celého dokumentu ve všech směrech (text, zarovnání, řádkování, barva, tvar apod.) pak jediným zaručeným postupem je formátování pomocí Stylů. Ruční formátování totiž vždy přináší riziko překlepu, přehmatu a dalších nedokonalostí. Styl je předem definovaný formát (lze definovat i vlastní styly), který uplatníme na celý dokument či vybraný text. Použití stylů nám zároveň otevírá možnosti k využívání dalších nástrojů MS Word, které jsou na stylech závislé (víceúrovňové seznamy, automatický obsah apod.) 1.5. Využívání záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí je oblast vymezená v horním a dolním okraji. Pro správné pochopení možností využití však je třeba záhlaví a zápatí chápat jako oblasti oddělené od samotného dokumentu. Stránka dokumentu je tedy tvořena třemi na sobě nezávislými částmi (záhlaví, samotný dokument a zápatí). Do záhlaví a zápatí umisťujeme nejčastěji obsah, který se opakuje v celém dokumentu jako je hlavička firmy či čísla stránek. Lze však záhlaví a zápatí naformátovat tak, aby bylo možno použít na každé stránce jiné záhlaví a zápatí. K tomu slouží rozdělení dokumentu na oddíly Používání šablon Každý nový dokument, aniž si to uživatel uvědomuje je ve své podstatě dokument tvořený na předem definované šabloně. Jedná se o globální šablonu normal.dot, která má nadefinováno, že hodláme tvořit dokument na stránce velikosti A4, s okraji 2,5cm po všech stranách a dalšími předdefinovanými vlastnostmi. Tvorba a využívání vlastních šablon nám umožňuje si předdefinovat veškeré prvky dokumentu tak, abychom při samotné tvorbě dokumentu se nemuseli zabývat např. formátem písma, stylem, zarovnáním textu apod. Tím budeme mít zajištěno, že

6 všechny námi tvořené dokumenty budou formátově jednotné a zároveň nám šablony ušetří čas. Šablona na rozdíl od dokumentu nese příponu.dot (dokument =.doc) 1.7. Práce s obrázky MS Word umožňuje vkládat do dokumentů různé grafické prvky. Se všemi pracujeme na stejných principech a řešíme stejné základní náležitosti. První kroky po vložení libovolného grafického prvku (obrázek, tvar, fotografie) by měly vést k nastavení pozice obrázku v dokumentu. Primárně totiž Word umisťuje obrázky na řádek, což způsobuje roztržení textu dokumentu vlivem nutného zvětšení výšky řádku s obrázkem. Obrázek lze proto umístit mimo text anebo zajistit jeho obtékání. Velikost a otáčení ovládáme úchopovými body, kterými je obrázek lemován. Veškeré formátovací možnosti obrázků pak nalezneme v místní nabídce po kliknutí pravým tlačítkem na obrázek. Nesmíme zapomínat na kompresi obrázků, jelikož potřebné rozlišení pro zobrazení na stránce dokumentu je zpravidla mnohonásobně nižší, než je skutečné rozlišení např. fotografií z digitálního fotoaparátu. Dokumenty tak bez komprese rostou na objemu do velikostí v řádu MB, zatímco běžný text se pohybuje v řádu desítek kb Shrnutí tématu Odbourávání zlozvyků spolu s poznáním nových funkcí MS Word umožní uživatelům tvořit dokumenty na přijatelné úrovni s určitou štábní kulturou. Což kromě estetické stránky sebou nese i výrazné zjednodušení opakované následné editace již dříve (správně) vytvořených dokumentů. Dokumenty tvořené laickými postupy jsou pro další použití velice pracné na editaci, jelikož následné zásahy do dokumentu odkrývají celou řadu negativních jevů v podobě nejednotného naformátování, roztržení textu, obrázků, které se z neznámých příčin přemísťují v dokumentu apod. 2. Efektivní tvorba tabulek a analýza dat Cíl kapitoly Cílem kapitoly je sjednotit a zvýšit znalostní úroveň účastníků v používání nejrozšířenějšího tabulkového procesoru MS Excel. Jedná se zejména o zvládnutí formátování tabulek na všech úrovních tak, aby uživatel byl schopen prezentovat i složitější dávky dat. Účastník se naučí správně nahlížet na pracovní plochu, která je tvořena řádky, sloupci a buňkami a naformátovat tabulky po všech stránkách. Dále se účastníci naučí správně porozumět logice provádění výpočtů, seznámí se se základními funkcemi, které jim poslouží jako základna pro další matematické a jiné operace.

7 Cílem tedy je proniknout do logiky aplikace MS Excel do té míry, aby zpracování a prezentace dat byly efektivní a přinášely potřebné výstupy. Nezbytnou dovedností v rámci MS Excel je tvorba a formátování grafů. Cílem je zvládat sestavit graf z libovolných dat a prezentovat graficky přesně to, co je záměrem a co je v datech nejdůležitější Adresace buněk a vkládání dat do listu Celý prostor pracovní plochy MS Excel je rozdělen na řádky a sloupce, které jsou tvořeny buňkami. Správná orientace v souřadnicích buněk a správné pochopení významu adresace buněk je nutným předpokladem k práci v prostředí MS Excel. Excel používá dva typy adresace buněk. Relativní a absolutní. Relativní adresace umožňuje plynulou změnu použité adresy buňky ve vzorci při jeho kopírování, absolutní adresa zase umožňuje zafixování adresy ve vzorci při kopírování. Použití tedy záleží na konkrétní situaci. Relativní adresu zapisujeme přímo ručně v podobě klasického formátu známého ze šachovnice (A1, B2, C3 apod.). Absolutní adresu buňky musíme po zapsání přepnout pomocí klávesy F4, která doplní před souřadnici řádku i sloupce znak dolaru ($). Souřadnice tedy bude mít tvar $A$1, $B$2, $C$3 apod. lze používat i kombinaci absolutní a relativní formy zápisu, kdy opakovaným zmáčknutím klávesy F4 docílíme zafixování v podobě dolaru pouze jedné ze souřadnic (A$1, $B2, apod.). Jednotlivé údaje vkládáme vždy do jednotlivých buněk. Text, který tvoří určitý celek (věta apod.) zapisujeme do jediné buňky bez ohledu na rozměr buňky Formátování tabulek Tabulky formátujeme po jejich vytvoření prostřednictvím okna Formát buněk, které obsahuje 6 záložek pro formátování čísel, zarovnání, písma, ohraničení, výplně a zámku. Zatímco formát písma, ohraničení a výplně jsou de facto pouze estetickými prvky, formát čísla, zarovnání a zámku definují i určitý způsob chování buňky v konkrétních situacích. Formát čísla určuje, jak bude vepsaný číselný údaj chápán, a jak bude zobrazen. Z toho vyplývá, že do buněk vždy zapisujeme pouze číselnou hodnotu bez značek a jiných symbolů (např. 2,50 Kč zapisujeme jako 2,5). Formát zarovnání umožňuje, mimo jiné, slučovat více buněk do jedné, což zcela mění tvar tabulky. Formát zámku pak určuje, zda buňka po uzamčení listu či sešitu bude (nebude) přístupna pro editaci (zápis) anebo bude pouze pro čtení Pravidla pro provádění výpočtů Má-li Excel v buňce provádět výpočet, musí buňka začínat znakem =. Výpočty lze provádět trojím

8 způsobem. První způsob je psaní zápisu vzorce výpočtu jako na kalkulačce. Jediný rozdíl je v tom, že ne kalkulačce znakem = končíme, zatímco v Excelu tímto znakem v buňce psát začínáme. Druhý (v běžné praxi nejrozšířenější) způsob je zápis vzorce výpočtu bez vkládání číselných hodnot. Namísto hodnot vkládáme souřadnice buněk, ve kterých jsou hodnoty vepsány anebo tam vepsány budou. Výhodou je nepřetržitá aktualizace výsledků, kdykoliv se změní hodnoty v buňkách. Třetím způsobem provádění výpočtů je používání funkcí (viz dále). Při zapisování vzorců výpočtů je třeba pamatovat na to, že veškerá kliknutí do libovolných buněk chápe Excel jako dosazení souřadnice. Z toho důvodu vznikají často chyby v zápisu, jelikož uživatel neuváženě klikne na buňku, kterou vůbec do vzorce dosadit nechtěl. Zápisy vzorců rovněž nelze ukončovat znaménky +, -, * a / Používání funkcí Funkce vkládáme příslušným tlačítkem z řádku vzorců (fx) a slouží nám k usnadnění zápisu vzorce výpočtu v buňce. Funkce jsou členěny do skupin, jako jsou funkce matematické, statistické, vyhledávací, logické apod. Funkce musí být vždy zapsána ve tvaru: znak =, následuje název funkce bez ohledu na použití velkých či malých písmen, dále pak otevření závorky a v ní jednotlivé argumenty funkce odděleny středníkem. Na konci pak je třeba pamatovat na pozavírání všech otevřených závorek. Pokud vkládáme funkci průvodcem (fx), pak zápis je tvořen automatickým a my vkládáme argumenty do připraveného formuláře, pokud ovšem potřebujeme zápis opravit či tvoříme vzorec, který je delší než pouze jediná funkce, budeme funkce zapisovat ručně ve výše popsaném sledu. Při chybě v zápisu nám Excel zobrazí v buňce chybovou hlášku, která svým názvem určuje, o jaký typ chyby se jedná. V případech méně významných chyb je schopen i navrhnout způsob opravy. Tam kde je chyb více, či se zápis zcela vymyká konvencím zápisu funkcí, žádnou opravu Excel nenavrhne a musíme vzorec opravit sami Tvorba grafů a jejich formátování Graf tvoříme prostřednictvím průvodce vložení grafu, ve kterém postupně volíme: typ grafu, zdrojová data, možnosti grafu a umístění. Důležité je pamatovat, že ke všem těmto krokům se lze vrátit i po dokončení grafu. Typ grafu volíme podle charakteru dat, která hodláme grafem znázornit. Zdrojová data jsou nejdůležitější součástí průvodce a slouží ke správnému nadefinování konkrétních buněk tabulky, kterých má být graf sestaven. Možnosti grafu tvoří u jednodušších grafů pouze estetickou stránku věci, u složitějších grafů zde definujeme rozdělení na jednotlivé osy tak, aby byl graf co nejčitelnější. Umístění grafu může být buď v podobě obrázku na již existující list anebo v podobě nově vloženého listu. Volíme povětšinou podle zamýšleného způsobu tisku (s tabulkou a okolními daty anebo samostatně). Grafy formátujeme prostřednictvím příslušné místní

9 nabídky po kliknutí pravým tlačítkem na konkrétní oblast grafu (osa, název, legenda apod.) 2.6. Používání šablon O šablonách v prostředí MS Excel platí totéž, co bylo řečeno u MS Word. Slouží nám k přípravě rámce pro určité konkrétní typy tabulek, kdy předem nastavené formáty či rozměry buněk nám usnadňují práci při samotném vkládání dat. Šablony MS Excel nesou příponu.xlt (sešit Excel má příponu.xls) 2.7. Tvorba formulářů jako interaktivního prvku student x tabulka Formuláře slouží ke zjednodušení zadávání dat do připravené tabulky. Pokud provádíme v tabulkách složitější operace či tvoříme rozsáhlé tabulky s velkým počtem dat, může se taková tabulka v syrovém stavu stát pro uživatele nepřehlednou a vzniká tak riziko přehmatu, překlepu a obecně chyby. V těchto případech používáme formuláře, které svými nástroji vedou uživatele tabulky a uživatel tak nemusí neustále řešit otázku co a kam vyplnit, jelikož má přímo připraveny kolonky formuláře. Další výhodou je rovněž zabezpečení tabulky kombinací formulářů a zámků. Nástroje pro vkládání formulářů najdeme na panelu nástrojů Formuláře Shrnutí tématu Kombinace základních znalostí v oblasti formátování tabulek, používání vzorců a funkcí, vkládání dat a adresace buněk spolu s využívání grafů, šablon a formulářů umožňuje uživatelům využívat MS Excel všude tam, kde se jedná o evidenci a zpracování dat, vyplňování údajů v čase či prezentaci určitých výsledků, výpočtů apod. Pochopení základních zákonitostí v oblasti souřadnic buněk a způsobu zápisu vzorců a funkcí výrazně zjednoduší uživatelům práci všude tam, kde běžně sahají po kalkulačkách. Formuláře Excel pak lze používat univerzálně ke sběru různorodých dat a jejich analýze. 3. Efektivní prezentace Cíl kapitoly Cílem kapitoly je sjednotit znalostní úroveň v používání PowerPoint se zaměřením na efektivní tvorbu prezentací, která nemá být pouze sledem na sebe navazujících snímků, ale má mít děj, má posluchače zaujmout a v rámci možností, které MS PowerPoint dává, umožnit i vzájemnou interakci mezi prezentací a posluchačem. Zde bude dílčími cíli zejména zvládnutí práce s obsahem snímků. Dále pak pochopení možností používání více dějových linií a správné využití animačních nástrojů.

10 3.1. Zpracování prvků prezentace (texty, obrázky, grafy, diagramy) Prezentace je tvořena snímky, do kterých vkládáme obsah. Obsahem může být text, obrázek, videoklip, tabulka, graf apod. všechny prvky obsahu snímku jsou vždycky vloženy do snímku jako objekty (včetně textu) a pracujeme s nimi obdobným způsobem jako s obrázky v MS Word. Výhodou je to, že snímek jako takový není konstruován z řádku textu, jelikož i texty jsou vkládány do snímku jako objekty v podobě textových polí. To nám umožňuje pohybovat s jednotlivými objekty na snímku libovolným způsobem. Veškeré formátování najdeme v místní nabídce po kliknutí pravým tlačítkem na příslušný objekt. A i zde, stejně jako ve Wordu platí, že obrázky a fotografie by měly projít kompresí, aby prezentace zbytečně nenarůstala. Jakmile máme jednotlivé objekty do snímku vloženy, tak je vhodné je seskupit. Možnosti seskupení rovněž najdeme v místní nabídce pod pravým tlačítkem myši. Seskupení nám zajistí, že objekty budou vůči sobě zafixovány a při přidávání nových objektů nedojde k jejich vzájemnému promíchání Struktura prezentace (více dějových os, načasování) Prezentaci nelze chápat pouze jako sled snímků, do kterých jsme nasoukali jednotlivé objekty v podobě textů či obrázků. Nejdůležitějším prvkem prezentace jej její děj. Důležité je proto, věnovat čas určitému scénáři aby bylo ještě před započetím práce na prezentaci jasné, co chceme prezentací sdělit či vyjádřit. Z toho nám pak vyplyne, kolik dějových os budeme potřebovat. PowerPoint umí pracovat s několika dějovými osami, které tvoříme pomocí použití skrytých snímků a hypertextových odkazů či tlačítek akcí (viz dále). Pokud má prezentace probíhat bez komentáře či určité interakce s publikem, je vhodné ji načasovat. U prezentací s komentářem, nebo tam, kde očekáváme dotazy a jiné vstupy je načasování riskantní, ovšem i zde ho lze využít vhodným kombinováním s klasickým průběhem prezentace na kliknutí myší Animace, zvuky a tlačítka akcí Použití animací v prezentaci není pouze estetickou záležitostí, sloužící k oživení, ale může se stát významným dějotvorným prvkem. Pro vhodné využívání animací, je dobré znát možnosti, které PowerPoint nabízí. Animace se připojuje vždy k jednotlivým objektům na snímku a lze ji, stejně jako celou prezentaci, řídit načasováním či ponechat na klinutí myší. Tak lze opět docílit určité mnoho vrstevnosti v ději, který na snímku probíhá. Zvuky, které chceme do prezentací vkládat, se řídí stejnými pravidly jako animace. Rovněž i možností zvuků najdeme v animacích. Na první pohled matoucí, leč z hlediska prezentace jako takové velice výhodné, že veškeré efekty včetně zvuků jsou si rovny a jsou ovládány z jednoho místa. Tlačítka akcí využíváme zejména u více

11 dějových os prezentace, kde prostřednictvím hypertextových odkazů, které jsou k tlačítkům přiřazeny, můžeme ovlivňovat sled i směr chodu prezentace. Tlačítka jako taková jsou opět nakreslené grafické prvky na snímku a proto z pohledu formátu s nimi pracujeme stejně jako třeba s obrázkem či tabulkou. Akcí může být přechod na snímek, ukončení prezentace, přehrání zvuku apod Použití šablon Stejně jako v MS Word či MS Excel i zde můžeme využít šablony jako připravené rámce pro konkrétní typy prezentací. Díky veškerým přednastaveným formátům pak tvorba samotné prezentace může představovat už pouze jenom vložení obsahu do snímků. Přípona šablony PowerPoint má příponu.pot. Běžné soubory prezentací nebo předvádění PowerPoint pak nesou přípony.ppt či.pps Použití šablony je tak věcí uložení vytvořeného souboru do správného formátu Pravidla pro prezentace Podat prezentaci v zábavné formě není vůbec jednoduché, je k tomu třeba talentu, ale i zkušenosti. Ovšem vylepšit, zkvalitnit či zaujmout lze mnoha detaily, které jsou ve výsledku velmi jednoduché a často i jasné. Důležitou podmínkou kvalitní prezentace je nejen důkladná příprava tématu a znalost prostředí, ale i správné zacílení na posluchače a také schopnost prezentujícího pobavit Faktory efektivní prezentace Technika řeči Hlas Úsměv Přátelské chování Neverbální komunikace Gestikulace Zrakový kontakt Oživení prezentace Publikum a prostředí Tréma 4.7. Čeho bychom se měli vyvarovat Při prezentaci budete vystaveni stresu který může negativně ovlivnit váš projev. Dbejte proto, abyste:

12 nevypadali poraženecky, neklopili zrak, nehrbili se, nemračili se nemnuli si ruce nepřecházeli, nepodupávali si nohou nebo se pohupovali nehráli si s tužkou, perem nebo brýlemi nedrbali se Pamatujte na to, že mírné symptomy trémy mohou vaší prezentaci prospět. Dokáže váš výkon vystupňovat a zkvalitnit. Důležité také je umět následně přijímat zpětnou vazbu. Ta nám poskytuje cenné informace, ze kterých můžeme čerpat pro naše další vystupování. Základní pravidla pro přijímání zpětné vazby zní: buďte pozitivní vůči tomu, kdo zpětnou vazbu poskytuje pozorně naslouchejte žádejte detaily pokud nerozumíte, žádejte vysvětlení poděkujte promluvte si o zpětné vazbě s ostatními použijte informace, které jste obdrželi 4.8. Shrnutí tématu Uvědomování si možností využití jednotlivých nástrojů (a jejich kombinací) PowerPoint přináší širokou škálu využití. Umožňuje to uživatelům pochopit význam slova prezentace v novém širším kontextu. Od klasického odklikávání jednotlivých snímků s doprovodným komentářem, přes prezentace, které běží automaticky samy po prezentace jako nástroj modelování a vyhodnocování různých situací, kdy uživatel svým rozhodnutím sám ovlivňuje, co bude zobrazeno a kdy. Nástrojů v MS PowerPoint (oproti Wordu či Excelu) není mnoho a je tedy třeba naučit se je chápat ve vzájemných souvislostech. Propojením více dějových os, tlačítek akcí, animací společně s různorodým obsahem snímků dává možnosti širokého spektra využití tohoto programu. 4. Internet moderní zdroj informací, praktické využití Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit účastníky s prostředím internetu a naučit je využívat internetových informačních zdrojů. Kurz je určen všem, kteří se chtějí seznámit s metodami vyhledávání informací a

13 bezpečnosti na Internetu, umět si nastavit prohlížeč, doinstalovat potřebné aplikace a pomocí nich přehrávat multimediální soubory, příjem rozhlasových a televizních stanic, apod. Účastníci se naučí komunikovat prostřednictvím on-line textové komunikace ("chatu") i prostřednictvím mluveného slova ("skype"), využívat tzv. sociální sítě, e-shopy, e-bankovnictví, portál veřejné správy, aj. Cílem kapitoly je také zvládnutí práce s elektronickou poštou, odesílání a přijímání zpráv. Kapitola je dále zaměřena na práci s klientem elektronické pošty a na efektivní zvládnutí funkcí související s poštou, kalendářem a úkoly. Během kurzu se účastníci naučí pracovat s elektronickým kalendářem, plánovat schůzky, nastavit si optimálně jednorázové i opakované události a řídit pracovní úkoly od jejich přidělování, přes sledování průběhu, až po jejich ukončení Internet Internet je celosvětová počítačová síť fungující na společném komunikačním protokolu. Tato síť je tvořená velkým množstvím menších podsítí, které dohromady tvoří obrovský celek počítačů, informací a komunikačních služeb. Základní princip fungování Internetu je stejný jako u klasické telefonní sítě, ve které se vyskytují telefonní přístroje spojené příslušnou kabeláží s ústřednami. Pokud si ovšem místo telefonních přístrojů představíme v síti naše osobní počítače, na kterých pracujeme a místo ústředen servery (hlavní počítače, které poskytují data a služby) dostaneme poměrně přesnou představu o Internetu a jeho fungování. Aby mohly počítače mezi sebou navzájem komunikovat, musí být jednoznačně identifikované tzv. IP adresou údaj složený ze čtyř čísel oddělený tečkami (např ). Problematiku těchto adres nebudeme detailně probírat a zůstaneme u toho, že každý počítač připojený do Internetu musí mít svou jednoznačnou adresu, aby k nim mohly putovat data. Internet jako takový nespadá do vlastnictví žádné osoby nebo organizace a poskytované informace proto nejsou žádným způsobem spravovány nebo kontrolovány každý kdo má přístup k Internetu může informace snadno získávat a stejně tak je publikovat. Proto se při práci s Internetem setkáte na jedné straně se zcela oficiálními informacemi a na straně druhé s informacemi zavádějícími Internetový prohlížeč (Browser) Internetový prohlížeč je počítačový program, který nám umožňuje prohlížet informace publikované na Internetu. Prohlížeč musí být schopný nalézt požadované data (podle adresy, kterou zadáme viz. Internetové adresy), tyto data přenést do našeho počítače a tam je převést do pro nás čitelné podoby a umožnit nám práci s těmito daty (prohlížení, procházení, ukládaní, kopírovaní apod.).

14 Většina moderních prohlížečů zvládá zobrazovat kromě prostých textových informací také multimediální data (obrázky, audio, video nebo animace). Internet dnes tedy nabízí informace ve všech rozličných podobách od prostého textu, přes obrázky až po videosekvence. Mezi hlavní prohlížeče Internetových stránek můžeme zařadit následující: MS Internet Explorer Opera Mozilla Firefox 1.5 Všechny uvedené prohlížeče jsou zdarma dostupné na Internetu a pokud je chcete používat musíte si je stáhnout a nainstalovat. Výjimku tvoří prohlížeč MS Internet Explorer, který je pevnou součástí operačních systémů MS Windows. Alternativní Internetové prohlížeče (Firefox, Opera) přinášejí pokročilejší nástroje pro práci s Internetem a vylepšují některé bezpečnostní rizika (virové nákazy, spam apod.). Popis prostředí aplikace MS Internet Explorer:

15 1. Tlačítko zpět Vrací se o jednu prohlídnutou stránku zpět. 2. Tlačítko Vpřed Přejde o jednu stránku dopředu (pokud to lze). 3. Tlačítko Aktualizovat Aktualizuje (obnovuje) obsah hlavního okna prohlížeče. 4. Tlačítko Zastavit Zastaví načítání internetové stránky do prohlížeče. 5. Tlačítko Domů Přejde na domovskou stránku prohlížeče. 6. Panel Adresa Zde se zadává požadovaná adresa stránek. 7. Hlavní okno prohlížeče Zobrazení načtené internetové stránky. 8. Stavový řádek Vypisuje informace o průběhu načítaní stránky. 9. Posuvníky (horizontální a vertikální) Posouvání stránkou. Prostředí ostatních prohlížečů vypadá až na menší odchylky obdobně a hlavní ovládací prvky mají stejnou funkcionalitu, proto je nebudeme na tomto místě popisovat Webové stránky Informace publikované na Internetu jsou dostupné v podobě webových stránek, které jsou uložené na některém z mnoha webových serverů (hlavních počítačů). Pokud chceme webové stránky prohlížet, musíme znát jejich přesnou adresu a tu zadat do internetového prohlížeče.

16 Internetový prohlížeč poté zašle požadavek patřičnému serveru, ten zpracuje požadavek na příslušnou stránku a pokud tato stránka existuje, zašle ji zpět internetovému prohlížeči a ten ji sestaví na uživatelském počítači Internetová adresa Každá publikovaná informace na Internetu (stránky, dokumenty, hudba) má svou pevně danou adresu, která musí vyhovovat následujícímu tvaru: Otevření internetové stránky Do panelu adresa internetového prohlížeče (viz. Popis prostředí aplikace MS Internet Explorer) můžeme tedy zadat adresu a prohlížeč nám ve svém hlavním okně vykreslí požadovanou stránku. Rychlost vykreslení stránky záleží na výkonu Vašeho počítače a rychlosti internetového připojení může to tedy chvíli trvat.

17 Tvar adresy je zavazující a nemůžeme ho svévolně měnit např. záměna. (tečka) za, (čárka) apod. Pokud se spleteme při zadávání adresy, nebudou požadované stránky nalezeny a prohlížeč nám nebude mít co nabídnout k prohlížení a vypíše chybovou hlášku podobnou té na obrázku. hláška ve většině případů na chybu v zadané internetové adrese v panelu adresa, al Chybová e může také upozorňuje znamenat, že se stránka již na serveru fyzicky nevyskytuje (správce ji smazal, přejmenoval nebo server může mít výpadek apod.).

18 Hypertext a hypertextové odkazy Hypertext (hypertextový odkaz) je poměrně jednoduchý mechanismus, který dovoluje odkazovat na libovolnou stránku na internetu. Uživateli tedy stačí pouze kliknout na odkaz a bude ihned přesměrován na cílovou stránku. Hypertext se na internetu používá ve velké míře a lze říct, že je to jeden z hlavních principů fungování internetových stránek a každý uživatel s nim zajisté přijde do styku. Hypertextových odkazem mohou být prakticky všechny prvky vyskytující se na internetových stránkách text, obrázky, ikonky, mapy. Textové hypertextové odkazy jsou většinou barevně odlišeny a zároveň podtrženy. Tato nepsaná pravidla však někteří tvůrci stránek porušují a jediné spolehlivé vodítko pro rozpoznání odkazu je změna kurzoru nad odkazem do podoby ruky s nataženým ukazovákem (viz. Obrázek) Vyhledávaní na Internetu V dnešní době se na Internetu vyskytuje několik miliard internetových stránek. Pro orientaci a vyhledávání v tomto nepřeberném množství informací slouží specializované vyhledávací servery. Hlavní funkce těchto serverů je sběr a třídění informací, které potom zprostředkovává jako odpovědi na naše vyhledávací dotazy. Při hledání požadované informace pomocí vyhledávacích serverů máme k dispozici dvě základní možnosti hledání: Předmětově orientované vyhledávání (katalogové servery). Hledaní prostřednictvím klíčových slov (fulltextové servery).

19 Katalogové vyhledávače Do katalogů je většinou nutné stránky zaregistrovat. Stránky jsou poté zařazeny podle svého obsahu do některé z mnoha kategorií. V katalogu můžeme hledat buď listováním v jednotlivých kategoriích, nebo prohledáváním databáze již zaregistrovaných stránek. Příklady katalogových vyhledávačů: Seznam Yahoo Fulltextové vyhledávače Pracují na principu automatického třídění a katalogizace, kde vyhledávací roboti (speciální aplikace) prohledávají prakticky celý internet a indexují obsah jednotlivých stránek (tzn. mechanicky zahrnují každé slovo do databáze bez ohledu na jeho význam či smysl). Charakteristické pro tyto servery je také to, že nevznikají žádné nabídky ani kategorie, kterými by se dalo procházet. Uživatele se k jednotlivým položkám mohou dostat pouze cestou kladení vyhledávacích dotazů, na které server odpovídá seznamem vyhovujících stránek tento seznam může obsahovat i několik tisíc položek, proto je výhodné dotazy upřesňovat a nezadávat obecné výrazy! Příklady fulltextových vyhledávačů: Google Jyxo

20 4.2. Elektronická pošta Elektronická pošta neboli . Jedná se o přenos dat mezi jednotlivými uživateli internetu prostřednictvím zaregistrované (vytvořené) ové schránky. ovou schránku můžeme chápat jako složku vytvořenou u poskytovatele dané služby nesoucí naše jméno, která je chráněná heslem. Do takto připravené složky nám jsou doručovány elektronické zprávy, které nám prostřednictvím aplikací umožňujících pracovat s elektronickou poštou posílají jiní uživatelé. Poskytovatelů služby elektronické pošty je dnes stejně nepřeberné množství, jako je tomu v případě poskytovatelů připojení k Internetu. Stačí si tedy pouze vybrat. V praxi dochází k tomu, že nám náš poskytovatel připojení k internetu vytvoří (zaregistruje) zároveň i schránku elektronické pošty. Pokud se tak nestalo, není nic ztraceno a schránku si můžeme poměrně snadno zaregistrovat sami. Pro práci s ovou schránkou můžeme následně využívat buď webovou stránku poskytovatele na které je příslušný formulář pro přihlášení do schránky. V takovém případě pracujeme s obsahem schránky přímo v místě kde je vytvořena (u poskytovatele), nebo si můžeme do počítače nainstalovat některého z poštovních klientů, což jsou programy, které se hlásí do schránky automaticky za nás díky přihlašovacím údajům, které programu sdělíme a jednotlivé zprávy se nám tak ze schránky kopírují do našeho počítače. Příkladem těchto klientů mohou být aplikace MS Outlook nebo Mozilla Thunderbird. Každý ze způsobů má své výhody či nevýhody, které zmíníme dále ová adresa Adresa schránky pro elektronickou poštu musí stejně jako adresa www stránky odpovídat určitému přesnému tvaru: Pravá část adresy (za - zavináč) je stejná jako v případě adresy internetových stránek. Jedná se název serveru (hlavního počítače) na kterém je schránka vytvořena. Znak zavináče sděluje, že se jedná o adresu elektronické pošty a údaje před znakem zavináče vyjadřuje konkrétní uživatelské jméno, na které je schránka registrována. Tyto údaje tedy mohou nabírat různých podob, podle toho, co zadáme do položky uživatelské jméno při registraci schránky. V adrese elektronické pošty se nesmí vyskytovat žádné národní znaky a mezery (místo mezery se často používá znak. tečka, - pomlčka nebo _ podtržítko ) Výhody elektronické pošty V dnešní uspěchané době, je jistě velikým přínosem můžeme-li se k informacím dostávat ve chvíli, kdy je

21 potřebujeme a zároveň ze kteréhokoliv místa, kde se zrovna nacházíme. Tyto dvě výhody nám právě poskytuje elektronická komunikace v čele s elektronickou poštou. Prostřednictvím u můžeme nejenom posílat fotografie z dovolené svým příbuzným a známým, ale můžeme vyřizovat veškerou korespondenci která přímo nevyžaduje tištěnou podobu (např. smlouvy apod.). Ale i v případě, kdy je zapotřebí tištěné podoby dokumentu můžeme ho samozřejmě poslat příjemci v elektronické podobě a ten si následně dokument vytiskne. Pochopitelně tento způsob komunikace nese jisté výhody i nevýhody, pramenící nejenom ze způsobu jakým elektronickou poštu využíváme, ale už ze samotného faktu, že se jedná o elektronický přenos dat v rámci otevřené celosvětové sítě internet. Hlavní výhody jsme již zmínili výše (rychlost, dostupnost), může zde ještě doplnit, že pracujeme-li se zprávami přímo ve schránce samotné, máme svou korespondenci přístupnou neustále ze kteréhokoliv místa ve světě, jelikož schránka není v našem počítači (který třeba nemusíme mít vždy po ruce a zapnutý), ale u poskytovatele této služby, tedy na serveru který je dostupný přes internet. Jediné co potřebujeme znát, jsou přihlašovací údaje tedy jméno a heslo. V neposlední řadě pak velikou výhodou elektronické komunikace prostřednictvím u je skutečnost, že je tato služba (v drtivé většině případů) bezplatná Nevýhody elektronické pošty Hlavní nevýhodou elektronické komunikace je možnost snadného zneužití informací a dat takto posílaných Zprávy elektronické pošty si můžete představit jako klasickou pohlednici, kde si každý kdo bude mít zájem může přečíst text zprávy. Proto se nedoporučuje posílat důvěrné informace přes nezašifrované y. Rovněž v dnešní době nezanedbatelné místo ve výčtu nevýhod používání e- mailu má nevyžádaná pošta (SPAM). Jedná se o nevyžadované zprávy většinou reklamního charakteru na různé služby a zboží. Na rozdíl od klasické schránky, na kterou si stačí umístit štítek vyzývající poštovní doručovatele, aby zde neumisťovali reklamní letáky, musíme ovou schránku chránit poměrně propracovanými softwarovými ochranami a filtry. Jak již bylo řečeno výše zřízení schránky elektronické pošty je zdarma, nesmíme ale zapomínat na poplatky za připojení k Internetu, které mohou představovat nezanedbatelnou položku Vytvoření schránky a práce se zprávami Nemáme-li ještě schránku u svého poskytovatele připojení k internetu, nebo chceme-li si vytvořit

22 novou, můžeme si ji zaregistrovat u mnoha českých i zahraničních poskytovatelů. Mezi nejznámější české portály poskytující bezplatné zřízení schránky elektronické pošty v současnosti patří: Seznam Centrum Volný V této příručce si jako ilustrativní příklad ukážeme práci se schránkou elektronické pošty na serveru Na webové stránce poskytovatele zpravidla najdeme část, která slouží pro přihlášení do již existující schránky nebo pro vytvoření schránky nové. (zde řádek založit s úschovnou). Registrační formulář po nás požaduje vyplnění uživatelského jména (reálné jméno, přezdívka, název firmy apod.) a přístupového hesla, kterým se budete hlásit k schránce. Dále je nutné opsat kontrolní kód z obrázku pro ověření, že ovou schránku vytváří člověk a ne stroj (programy neumí na rozdíl od lidí přečíst text na obrázku a proto se tento přístup používá jako ochrana před nežádoucími programy, které hromadně vytvářejí poštovní shcránky). Tlačítkem dokončit dokončíme registrační proces, zároveň se zkontroluje správnost zadaných údajů.

23 Pokud je všechno v pořádku dojde k zobrazení stránky s informacemi o Vaší schránce a s časovým ukazatelem jak dlouho musíme počkat než se budeme moci poprvé přihlásit do nově vytvořené schránky. Po dobu kdy probíhá časový odpočet se stránkou nijak nemanipulujte (nezavírejte, neobnovujte) mohlo by dojít k přerušení registračního procesu a schránka elektronické pošty by se nemusela vytvořit. Údaje týkající se přihlášení (hlavně uživatelské jméno a heslo) a nastavení schránky (budeme-li chtít používat na našem počítači poštovního klienta) je vhodné si poznamenat na bezpečné místo přístupové heslo je velmi citlivý údaj a pokud dojde k jeho ztrátě může dojít k poměrně velkým nepříjemnostem.

24 Vzhled samotné schránky se bude pochopitelně lišit podle poskytovatele dané služby. Struktura ovšem zpravidla bývá velice podobná. Na příslušné stránce najdeme členění struktury samotné schránky do jednotlivých složek. Jedná se nejčastěji o položky Doručená pošta, Odeslaná pošta, Rozepsaná pošta a Odstraněná pošta. Je tedy zřejmé, že veškeré zprávy které vytváříme a přijímáme máme zde rozděleny a tak máme přehled o tom, co jsme přijali, co jsme odeslali, co jsme odstranili apod. Navigace a pohyb je zde stejně jako na ostatních www stránkách zajištěn prostřednictvím hypertextových odkazů (jak již víme z předchozích kapitol rozeznáme je podle ukazatele myši v podobě ruky s nataženým ukazovákem) Práce s elektronickými zprávami Pokud si chceme přečíst doručenou zprávu musíme přejít do složky doručená pošta a kliknout na předmět dané zprávy (Postup se může mírně lišit v závislosti na poskytovateli schránky, ale většinou musíme pokud si chceme přečíst zprávu ji aktivovat ve složce doručená pošta) Tvorba nové zprávy Při tvorbě nové zprávy budeme vyzváni k zadání adresy příjemce (komu) a předmětu zprávy. Ostatní položky jsou nepovinné a nemusíme je zadávat. Do políčka kopie se zadávají adresy spoluadresátů zprávy a pole skrytá kopie slouží k zadávání adres

25 příjemců, kteří mají být skrytí pro ostatní adresáty. Parametr důležitost má pouze informativní charakter pro příjemce zprávy. Do největšího formulářového pole se píše již samotný text u. Budeme-li chtít zprávu odeslat, klikneme na tlačítko odeslat. Odpovědět na zprávu znamená, že se nám otevře okno nové zprávy kde již bude vyplněna adresa příjemce (podle pole odesílatele zprávy na kterou odpovídáme). Předmět zprávy pak bude obsahovat označení Re: a za ním bude následovat původní předmět. Přeposlat zprávu (předat dál) znamená, že se nám otevře okno nové zprávy kde již bude uveden text původní zprávy kterou předáváme dál, my zadáme pouze adresu příjemce zprávy. Předmět pak bude obsahovat označení Fw: a za ním bude opět následovat původni předmět stejně jako u odpovědí. Tyto předpony ručně neodmazávejte, neboť podle nich jsou schopni klienti elektronické pošty rozpoznávat tzv. vlákna zpráv (vlákna jsou v zásadě zprávy, které spolu nějakým způsobem souvisejí

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Nástroje pro práci s informacemi

Nástroje pro práci s informacemi Kabinet informačních studií a knihovnictví 24 převážně online nástrojů, které by neměly uniknout vaší pozornosti Mgr. Michal Černý Slovo úvodem Informační společnost klade na člověka silné nároky musí

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod

Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Online platební systémy v České Republice a výběr vhodné varianty pro internetový obchod

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML

Petr Broûa. ï z klady HTML. ï kask dovè styly. ï JavaScript. ï objektovè programov nì. ï dynamickè HTML Petr Broûa ï z klady HTML ï kask dovè styly ï JavaScript ï objektovè programov nì ï dynamickè HTML Petr Broža Programování WWW stránek pro úplné začátečníky Computer Press Praha 2000 Petr Broûa ï formul

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Jak nás kontaktovat Hlavní kancelář naší společnosti: WinSoft International 24 rue Louis Gagnière 38950 St Martin le Vinoux FRANCIE Hlavní linka: +33(0)4 38 02 22 00 Podpora zákazníků/

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více