Pověsti v učivu na I. st. ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pověsti v učivu na I. st. ZŠ"

Transkript

1 Pověsti v učivu na I. stupni ZŠ Téma pověstí jako jednoho z literárních útvarů je nedílnou součástí výuky mateřského jazyka prakticky ve všech ročnících. V KAFOMETU jsou v letech 2003 a 2004 publikovány katalogové listy A. Křivské ČJ ČJ ČJ ČJ VV VL PRV Pověsti v učivu na I. st. ZŠ Pověst jako pohádkový obraz historické události Pátrání po místních pověstech Pohádkové motivy v místních pověstech Využití pověsti ve vyučování výtvarné výchovy ve 4. roč. ZŠ Výběr z pověstí majících historický podklad Místní pověst jako motivace k vycházce Tento seminář se věnuje teoretickým souvislostem tématu a přináší výběr z publikací, z nichž lze čerpat regionální lidovou slovesnost z nejrůznějších oblastí a krajů Čech, Moravy a Slezska. O čem vyprávějí české a moravské pověsti Základní rozdělení: I) Místní pověsti - vztahují se ke konkrétním, blízkým a všeobecně známým místům a objektům: kopci, studánce, kapličce, kříži, kostelu, hradu, domu, stromu apod. Vyprávějí o jejich kouzelné moci a skrytém tajemství (ukrytý poklad, výskyt zlatých hub, spící vojsko, podzemní chodba, léčivá voda aj). Vznikly na základě něčí skutečné příhody, místní události či lidové pověry. II) Historické pověsti - zaznamenány jsou v nejstarších českých kronikách a letopisech a dokreslují prostřednictvím lidových představ společenské poměry minulosti a významné postavy českých dějin. Skrývají v sobě historické jádro - skutečnou událost, která se trvale zapsala do paměti lidí a udržela se v něm po celá staletí. Za tu dlouhou dobu byla opředena četnými fantastickými prvky, jež často změnily původní skutečnost k nepoznání. Výběr z historických osobností, jejichž život a činy přešly do všeobecně známých lidových pověstí. Svatopluk a jeho synové - pověst o rozdělení říše a podobenství s třemi pruty Oldřich a Božena - seznámení v Postoloprtech pod dosud existujícím dubem Karel IV. - pověsti o jeho stavitelských aktivitách v Praze a smyslu pro čest a spravedlnost Václav IV. - prezentován jako lidový král, ideální panovník, trestající nepoctivost Jan Žižka z Trocnova - viz Jiráskovy Staré pověsti české Jehuda Löw ben Bezalel židovský rabín (zemř. r. 1609) a jeho Golem Bratr Paleček (Jan Paleček, šašek krále Jiřího z Poděbrad, člen jednoty bratrské, zemř. kol r.1470) - soucit s s chudými, moudré rady králi a královně Ondráš - příhody zbojníka Ondřeje Šebesty z Janovic pod Lysou horou Josef II. - inspekční cesty po říši - dal se zavřít na den do vězení na hradě Špilberku, vyoral vlastnoručně několik brázd, zkusil mnohé profese, v očí lidu z něho jeho reformy udělaly ideálního panovníka, který napravoval křivdy spáchané šlechtou na lidu. (Jinak trestal tyrany čert, dobro odměňoval Krakonoš apod.) Jan Sladký, řečený Kozina - Kozinovo pozvání Lamingena (Lomikara) na Boží soud Rozdělení pověst'ových vyprávění podle motivů a námětů 1) Etiologické pověsti - o původu a vzniku krajinných jevů (kopců, rybníků, propastí) a jiných přírodních zajímavostí a pozoruhodností, o založení vesnic a měst, hradů, zámků, klášterů a dalších stavebních památek 2) Toponymické pověsti - jmenné pověsti vysvětlující původ místních a pomístních názvů: Macocha - macecha svrhla do propasti svého pastorka Karbanka - les prohraný v kartách Nejčastější náměty: války (husitské, švédské, pruské) válečné nájezdy přírodní katastrofy epidemie (mor, cholera) robota a poddanství, spory mezi vrchností a poddanými, náboženský útisk pověsti o zbojnících a loupežnících, pověsti o ideálním panovníkovi, lidová proroctví pověsti městské (samostatný rozsáhlý cyklus tvoří pražské pověsti) židovské pověsti pověsti hornické 3a) pověsti o výjimečných lidech s nápadnou tělesnou nebo duševní vlastností (siláci, chytráci,mrzáci)

2 - chrudimský Kacafírek - silák, coby poddaný knížete či hraběte vítězící nad jiným silákem 3 b) pověsti o řemeslech a zvláštních lidských osudech - neštěstí, vraždy, zdánlivě mrtví 4) heraldické pověsti (erbovní) a rodové) - osvětlují původ šlechtických erbů, městských domovních znamení nebo rodových tradic. 5) démonické pověsti démonologické, nebo-li pověrečné povídky - početně nejrozšířenější, vycházející z pověr a víry v nadpřirozené bytosti (vodník, polednice, klekánice, upír, bezhlavá kobyla, čert, aj.) a z víry v jejich zásahy do života člověka. Patří k nejstarším druhům folklórního vyprávění. Na jejich vznik mělo vliv oficiální církevní učení a náboženské představy zejména o pekle a d'áblu, o smrti a záhrobním životě. Lidová tradice líčí tyto nadpřirozené bytosti tajuplně a hrůzně. Hrůzu nahánějí už jejich jména. Např. Hala, lulkyně, hůkalky, houkadlo, hejkal, morous, věšt'ák, hastrman, Rýbrcoul. Jsou buď velcí jako obři, nebo malí a nepatrní a mají různé zvukové projevy: pláčí, kvílí, naříkají, šustí, řinčí, rámusí, huhňají. Tajuplná, ba přímo děsivá, jsou i místa nacházející se daleko od lidských obydlí, kde se s nimi lze nejčastěji setkat. (kaplička v polích, hluboký les, hradní zřícenina, starý opuštěný lom apod.) Ustálená je i doba jejich působení a moci (noc, půlnoc, než kohout zakokrhá, za svítání, v poledne, za klekání, za šera i v kouzelné dny v roce). Ke kouzelným dnům v roce, kdy může dojít k nepředvídaným událostem (objevení pokladu, setkání s mrtvými, čerty, strašidly a jinými nadpřirozenými bytostmi), patřil např. celý pašijový velikonoční týden. Rozlehlou oblast pověrečných povídek bychom mohli dále rozdělit do několika skupin 1) o nadpřirozených bytostech a jevech Nejčastější jsou vyprávění o vodníkovi, který způsoboval povodně, topil lidi, jejich dušičky si schraňoval pod hrnečky, ale také lidem pomáhal a někdy vyhledával pomoc ve vsi pro svou ženu, která čekala dítě. 2) pověsti O osudu člověka a jeho smrti, zemřelí a jejich návštěvy u živých, setkání živých s mrtvými na hřbitově, v kostele apod., a pověsti o lidech, kteří uměli čarovat 3) pověsti o čárách a) mlynářských (mlynář přimrazil loupežníky, co ho přišli vykrást, za krajánkem poslal mlýnský kámen aj.) Tytéž schopnosti byly přisuzovány i krajánkům, kteří chodili světem a hodně znali nebo vysloužilým vojákům. b) pytláckých - nekonečný boj mezi pytláky a hajnými c) cikánských - zlých - Cikánka ve Vendolí začarovala vinou nepřející selky, od níž nedostala mléko pro své dítě, všem vodu. - dobrých - Cikánka od Jičína dojata dobrotou lidí vyslovila věštbu, že na Novém městě nebude nikdy hořet, i kdyby v plné stodole oheň do slámy zapadl. Starý cikán žehná stavení, kde byli přijati na nocleh. d) katovských (kat přimrazí loupežníky, že se nemohou pohnout) e) pověsti o čarodějných knížkách (např. kryštofánská kniha) f) o můrách, co v noci dusily spící 4) pověsti o fextech Lidech, kterým nemohla ublížit obyčejná kule, pouze kule skleněná. Zvláštní okruh pověstí tvoří pověsti o zakletých pokladech a penězích, jež hlídají strašidelní psi, kocouři, kohouti, kozli, draci či jiná různá nadpřirozená zjevení a mámení. Tyto pověsti se vztahují nejčastěji k panským sídlům - hradům, zámkům, ale známy a hledány byly i klášterní poklady (např. legendární opatovický poklad či dvanáct stříbrných soch apoštolů a zlatá socha Kristova tvořící část pokladu vilémovského kláštera). Velmi rozšířené jsou i pověsti migrující čili putující: pověsti o vojsku spícím v hoře, o rytířích zakletých ve skále se vyprávějí u mnoha národů. U nás je nejznámější cyklus pověstí o vojsku ukrytém v hoře Blaník u Vlašimi, ale podobně se vypráví i o Vyšehradu, Boubínu, Zlatém koni, Kunětické hoře, Oškobrhu u Poděbrad, Svidníku na Táborsku, dále pak jsou to Kostkovice u Jimramova, les Dráby mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí nebo Turov u Hronova, Hostýn na Moravě, Čantorij ve Slezsku a na Slovensku hora Sitno. Méně vydávaný, a tudíž i dvěma posledním generacím vyučujících téměř neznámý, je cyklus legendárních pověstí např. o putování Ježíše Krista a sv. Petra po světě a zvláštní druh pověstí o kříži. Společné rysy a vlastnosti všech druhů pověstí 1) Vypravěč i posluchač je bral jako jistou skutečnost nebo věrohodnou pravděpodobnost. Dovolává se svědectví jiných lidí, vlastních rodičů či prarodičů (můj nebožtík otec, naše bába) nebo upozorňuje právě na konkrétní věci, které se zachovaly z té doby. (Dosud tam je ten kámen, stojí kříž, strom, skála apod.). 2) Každá pověst se odehrává v reálném světě, at' už v dávné minulosti nebo v nedávné době (za tureckých časů, za doby roboty, za panování císaře Josefa). Skutečná jsou i místa, kde se příběh stal (v blízkém lese, na nedalekém kopci, pod lípou, na pastvisku a jinde). 3) Postavy mají jména a jsou to ponejvíc obyčejní lidé pocházející z oné vesnice či z jejího nejbližšího okolí: domkář, chasník, pastýř, řemeslník, hospodský, stará sousedka, pacholek, děvečka, selka, výminkář, šlechtic, který vládl nad celým panstvím, zbojník atd. 4) Ve všech skupinách však často vystupují nadpřirozené bytosti a objevují se nadpřirozené úkazy: vodníci, divoženky, štváňata, hejkálci, čerti, skřítci a diblíci, Krakonoš, důlní perkajsti, permoníci, čarodějnice, černokněžníci, bílé paní aj. SIROVÁTKA, O.; ŠRÁMKOVÁ, M. O českých pověstech. Živá voda. Lidové pověsti z Čech, Moravy a Slezska. Praha: Albatros 1986, s

3 Dále bylo čerpáno z poznámek a vysvětlivek z knih regionální lidové slovesnosti jejichž přehled je otištěn v závěru tohoto tématu. Historické reálie v ilustracích k pověstem Velkou motivací dětí k četbě pověstí jsou dobré ilustrace. Přibližují čtenáři dobu, v níž se příběh stal, a pomocí četných historických reálií zároveň nastiňují představu o životě v tehdejších časech. Pověst'ové knihy, které dostávají do rukou dětští čtenáři, ilustrovala řada našich nejpřednějších a nejlepších výtvarníků. Pohovořme si alespoň o některých z nich. Olomoucká malířka a grafička Anna Grmelová je dětským čtenářům známá hlavně z knih Heleny Lisické, v nichž jsou vedle pamětihodných činů českých králů a královen, zemanů, loupeživých rytířů a hradních paní zachyceny i příběhy a příhody místních chasníků a děvčat, mlynářů a hostinských či zbojníků a loupežníků. Díky ilustrátorskému umění této výtvarnice stojí všichni před námi. Oblečeni do dobových oděvů a nazdobeni vším typickým pro módu oněch časů, v nichž žili. Pláště králů lemuje sněhobílý hermelín, rytíři se neobejdou bez brnění, oděv zámeckých pánů a urozených paní krášlí šperky, krajky, drahé závoje, okruží, paruky s copánky. Stejně dobře se vyrovnala s oděvem církevních představitelů. Jedno, zda jde o dobu gotickou, renesanční nebo barokní. Ilustrátorka se totiž nechala inspirovat starými obrazy, malbami v iluminovaných rukopisech, freskami dochovanými na zdech kostelů, klášterů, hradů a zámků a zachovanými kamennými náhrobky. Jako příklad lze uvést černě oděného rytíře, nápadně podobnému tomu, jaký na nás hledí z obálky knihy Z hradů, zámků a tvrzí. Najít jej lze na fresce z doby obávaného Půty Švihovského z Rýzmberka v Červené baště na hradě Švihov. Stejné je to i s oděvy prostých venkovanů, sedláků, řemeslníků, havířů, mnichů atd. Vše doplňují zbraně, nářadí a věci patřící k práci a nezřídka i k běžnému tehdejšímu každodennímu životu. Sem patří meče, dýky, cepy, truhly, klíče, míšky na peníze aj. Bránu do historie dětem pootevřela i využitím erbů. Stříbrným dvouocasým lvem, šachovanou moravskou orlicí, slezskou orlicí a četnými erbovními znameními pánů z nejpřednějších českých a moravských rodů vyzdobila malířka nejednu ilustraci. Úplně jinak je tornu však s její výtvarnou podobou cechovních znaků a znamení na vývěsných štítech řemeslníků v knize Devatero řemesel. Historické skutečnosti odpovídá pouze zlatý preclík v modrém poli, který byl znakem pekařů. Černá podkova, krejčovské nůžky, cívka s nitěmi a další jsou jen dílem malířčiny fantazie. Naopak velmi reálné jsou použité prvky architektury. Např. krby, fragmenty gotických oken, siluety hradních věží, lopatky větrného mlýna. Na ilustraci k pověsti o císaři Rudolfovi dokonce poznáváme sloupy renesančního letohrádku královny Anny a proslulou zpívající fontánu a v obrázku doprovázejícím vyprávění, mající vztah k hradu Pernštejn, jeho velkou věž a zvláštní skleněnou výplň okna jedné z dochovaných původních hradních místností. Druhým ilustrátorem, bez něhož si nelze pověsťová vyprávění představit, je Jiří Černý. Jeho velké celostránkové ilustrace obsahují tolik podrobností, že se čtenáři zdá, že se ocitl přímo na místě. Jedno, zda v gotické radní síni, bohaté měšťanské domácnosti z dob třicetileté války, nebo v obyčejné selské stodole na vsi. Je udivující, s jakou přesností a věrností vše malíř podal. Ukázat to lze právě na nahlédnutí do venkovské stodoly na ilustraci k pověsti Dřevěný rekrut z knihy H. Lisické Pověsti starých měst. Zachyceno je jen několik věcí nacházejících se hned za vraty, aby je měl hospodář vždy po ruce, a přesto si lze udělat dobrou představu o tom, bez čeho se tehdejší zemědělec neobešel. Visí tu koňský postroj a obrovské síto, za dveřmi jsou opřeny vidle a nechybí ani dlouhý žebřík, po němž se lezlo na patro plné sena. Takové prostory si nelze představit bez pobíhající drůbeže vyzobávající semena plevelů a trav a roztroušená zrnka obilí. Není nic, s čím by si tento zkušený výtvarník neporadil. Historické realitě odpovídá formanský vůz s plachtou, vybavení truhlářské dílny, panský kočár i církevní korouhve nošené při slavných procesích. Podobně je tomu i s nástroji, zbraněmi, oblečením všech zúčastněných i různými dalšími typickými věcmi používanými v oné době. Totéž platí i o ilustracích akademického malíře Karla Franty, známého především z knih Pohádkové vandrování po Čechách a Pohádkové vandrování Moravou. U tohoto ilustrátora se vyplatí povšimnout si i drobnějších nenápadných motivů zachycujících třeba jen starobylý koním nebo dřevěný trám na půdě s ozdobně vyrytým letopočtem I on velmi zajímavě využil dobových oděvů. Do nich oblékl kromě skutečných lidí i všechna strašidla a další nadpřirozené pohádkové bytosti, z nichž v jeho výtvarném podání dýchá tolik tajemnosti a někdy i děsu. Nejčastěji portrétuje čerty a vodníky. Za všechny zmiňme alespoň trojici pekelníků usazených ve věži Čertovce na Bezdězu. Jako vejce vejci se podobá jeden druhému, a přesto je každý jiný. Je to jen množství detailů, jimiž se jejich, na první pohled podobné, obleky liší, a své kouzlo na nich mají i barevné záplaty a nejrůznější ozdoby. To vše je podporováno neobyčejnou fantazií umělce, jehož představu čtenáři bez výhrad přijímají. Pokud je to možné, odpovídá nejen oblečení, ale i veškeré zmiňované věci historické skutečnosti. Např. kutny karbanu propadlých mnichů řádu kapucínů z kláštera pod Petrovem v Brně. Husí kůže čtenáři naskakuje i při pohledu na věrnou podobu popravčího meče na ilustraci k pověsti Na dyleňském popravišti. Podobně lze pro besedy ve čtení a literární nebo výtvarné výchově doporučit také ilustrace Milady Marešové, Cyrila Boudy aj. Z tvorby Milady Marešové se nejvíce osvědčily její ilustrace ke knize M. V. Kratochvíla Báje a pověsti z Čech. K nejkrásnějším patří rej půvabných bludiček, na jejichž ladná těla nepotřebovala ilustrátorka více než pár jemných čar. Jinak hledala autorka inspiraci všude, kde jen to bylo možné. Pokud ilustrovala pověsti odehrávající se na známých místech, určitě je podle nějaké typické maličkosti poznáte. Např. pověst Znovu nalezený poklad nás zavádí do vsi Klapý a na kopec, kde se dodnes vypínají dvě vysoké věže zaniklého hradu Házmburka. Tu starší, nazývanou Černá, objevíte spolu se zbytky zdiva i na její ilustraci. V Krakonošově zahrádce, kam se na byliny vydala Markéta, žena ševce, zase nechybí vzácný hořec. Prohlédnete -li si pozorněji obrázek ze sněmu čarodějnic, neujde vám, že se výtvarnici dostaly do rukou středověké kresby odsouzených kacířů a čarodějnic, kterým byla před popravou nasazena potupná papírová čepice pokreslená d'ábly. Podobnou má na své hlavě i jedna z účastnic čarodějnického sněmu.

4 A Cyril Bouda? S jeho tvorbou se setkáte budete -li pracovat s knihou Pražské pověsti nebo s některou ze starších pověst'ových knih Leontýny Mašínové. Výběr z knih, z nichž lze čerpat regionální lidovou slovesnost z nejrůznějších oblastí a krajů Čech, Moravy a Slezska. BALÁŠ, M. Čarovné housle. Brno: Blok, BENEŠ TŘEBÍZSKÝ, V. Pohádky a pověsti. Třebechovice p. O.: Ant. Dědourek, CIBULA, V. Pražské pověsti. Praha: Panorama, DOUBEK, E. Na Sázavě. Ledeč n. S.: Komunální služby, HORYNA, V. Poslední vřeteno. Hradec Králové: Nakladatelství František Šupka, HORYNA, V. Perly mezi kamením. Pověsti, báje, lidová vypravování z východních Čech. Hradec Králové: Kruh HORYNA, V. Sluneční střelec. Pověsti a zkazky z kraje Klicperova a Malátova. Havlíčkův Brod: Krajské nakladatelství, HULPACH, V. Kouzelné dudy. Pohádky, báje a kronikářské příběhy ze Žatecka a Lounska. Ústí n. L.: Severočeské nakladatelství, HULPACH, V. Pohádkové vandrování po Čechách. Praha: Albatros, HULPACH, V. Pohádkové vandrování Moravou. Praha: Albatros, HYKEL, C. O pokladech na Kotouči. Pohádky a pověsti ze Štramberka a okolí. Ostrava: Profil, JEŽKOVÁ, M. Čertova voda. Pověsti a báje z Podkrušnohoří. Ústí n. L.: Severočeské nakl., KALLÁB, K. Pověsti hradů moravských a slezských. Praha: Nakladatelství Jos. Hokr, KILIÁNOVÁ, E. Čertova tanečnice. Brno: Blok, KILIÁNOVÁ, E. Chlapci v zelené hoře. Lidové pověsti z Valašska. Brno: Blok, KILIÁNOVÁ, E. O stříbrné podkově. Pověsti z jižní a jihozápadní Moravy. Brno: Blok, KILIÁNOVÁ, E.; SIROVÁTKA, O. Král moravských vodníků. Pověsti z Horácka a Podhorácka. Brno: Blok, KILIÁNOVÁ, E. Obří pantofle. Ostrava: Profil, KOUDELKOVÁ, E. Z dávných časů. Pověsti z Náchodska, Hronovska a Červenokostelecka. Hronov: Grafické závody, KRATOCHVÍL, M. V. Báje a pověsti z Čech. Praha: Albatros, KUDRLIČKA, V. Šumavské pověsti. Plzeň: Západočeské nakladatelství, KULIŠŤÁK, M.; STRNADEL, J. O stodolovém mistru. Pohádky a pověsti z Rožnovska. Ostrava: Profil, LAZECKÝ, F. Dukátová stařenka. Pověsti ze slezského a lašského kraje. Ostrava: Profil, LISICKÁ, H. Pohádky a pověsti z Moravské brány. Praha: Svoboda, LISICKÁ, H. Z hradů, zámků a tvrzí. Praha: Svoboda, LISICKÁ, H. Z českých hradů, zámků a tvrzí. Praha: Svoboda, LISICKÁ, H. Devatero řemesel. Praha: Svoboda, LISICKÁ, H. Z českých a moravských hradů. Praha: Svoboda, LISICKÁ, H. Pověsti starých měst. Pověsti, zkazky a povídky z Moravy a Slezska. Praha: Albatros, LISICKÁ, H. Zrcadlo starých časů. Pověsti a zkazky z českých měst. Praha: Albatros, MAŠÍNOVÁ, L. Ze starých pověstí a legend. Praha: SNDK, MAŠÍNOVÁ, L. Staré zkazky. Praha: SNDK, MAŠÍNOVÁ, L. Z dávných dob. Liberec: Severočeské nakladatelství, MAŠÍNOVÁ, L. Ze slovanských legend a pověstí. Praha: Melantrich, MAŠÍNOVÁ, L. Tajemný věků hlas. Pověsti z východních Čech. Hradec Králové: Kruh, MIKOLÁŠEK, V. Ďáblův doktor. Pověsti z korálkového kraje Železnobrodska a Jablonecka. Ústí n. L.: Severočeské nakladatelství, MORAVEC, O. Dávno - nedávno, daleko - nedaleko. Pohádky, pověsti a šibaliny ze středních Čech. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, NOVÁKOVÁ, Z. Bílý koníček. Pověsti ze Slovácka. Brno: Blok, PALIVEC, V. Pověsti Zlatého koně. Praha: SNDK, PALIVEC, V. Pověsti karlštejnského podhradí. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, PALIVEC, V. Křivoklátské pověsti. Praha: PALIVEC, V. Bójské pověsti. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, PATOČKA, F. Čerti na Ještědu. Pověsti z Liberecka. Ústí n. L.: Severočeské nakladatelství, PETIŠKA, E. Čtení o hradech, zámcích a městech. Praha: Albatros, POCHOP, A. Krakonošova mísa a jiné pohádky a pověsti z horního Pojizeří. Hradec Králové: Kruh, PRCHALOVI, J. a E. Dívčí kámen. Sbírka pověstí a zkazek z bývalého čáslavského okresu a okresů přilehlých. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, SIROVÁTKA, O. Poslední permoník. Praha: SNDK, SIROVÁTKA, O.; ŠRÁMKOVÁ, M. Devětkrát les, třikrát ves. Lidové pověsti z Hané. Ostrava: Profil, SIROVÁTKA, O.; ŠRÁMKOVÁ, M. Pod brněnským hradem. Pověsti z Brna. Brno: Blok, SIROVÁTKA, O.; ŠRÁMKOVÁ, M. Šest černých kohoutů. Pohádky a pověsti z Velkých Karlovic. Ostrava: Profil, SIROVÁTKA, O.; ŠRÁMKOVÁ, M. Živá voda. Lidové pověsti z Čech, Moravy a Slezska. Praha: Albatros, STRNADEL, J. Zamrzlá studánka. Pohádky a pověsti zpod Radhoště. Ostrava: Profil, ŠORM, A. Z českých pověstí o kříži. Praha: Universum, 1933.

5 ŠPINLER, A. Pod Suchým vrchem. Pohádky z Podorlicka. Ústí nad Orlicí: Oftis s. r., ŠULEŘ, O. Modrá štola a jiné pověsti z hor na severu. Praha: Albatros, ŠULEŘ, O. Nic nalhaného, máloco pravda. Pověsti z Valašska. Praha: Albatros, WENIG, A. České pověsti. Praha: Olympia, 1975.

Praha zblízka. Školní výlety. Exkurze. Zahraničí. Ozdravné pobyty. Mateřské školky

Praha zblízka. Školní výlety. Exkurze. Zahraničí. Ozdravné pobyty. Mateřské školky Praha zblízka Školní výlety Exkurze Zahraničí Ozdravné pobyty Mateřské školky Praha zblízka Praha je čítankou historických slohů. Najdeme tu románskou rotundu, gotickou katedrálu, souhvězdí barokních

Více

Zelený muž v Čechách.. Restaurování oltáře v kostele sv. Jana a Pavla

Zelený muž v Čechách..  Restaurování oltáře v kostele sv. Jana a Pavla Ročník VIX. Číslo 1 - Září 2005 Zelený muž v Čechách.. Václav Cílek. Řadu lidí zaujal Zelený muž jako duch vegetace a strážce lesa. Jeden z nejkrásnějších českých zelených mužů je v záhadném kostele svatého

Více

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI Nahlížení 2009 Jak využít divadlo v práci s žáky a studenty s poruchami učení Edukace loutkou - vzdělávací aktivita s terapeutickými účinky využívající loutek Josef Krofta, Jakub Krofta, Jiří Vyšohlíd

Více

Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury

Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury Obsah Úvod 4 1. Zmapování mezoregionu Východ Čech 7 1.1 Zmapování SUBREGIONŮ Východních Čech 7 1.2 Zmapování REGIONU Východní Čechy 21 1.3 Marketing

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Guinness world records 2005 =Guinnessovy světové rekordy /[editoři Marcela Nováková, Jaroslava Prchal] - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2004. - 287 s. :barev. il. ;31 cm - MDT: 0. - ISBN: 80-7033-851-2 (váz.)

Více

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů Turistický magazín KAM ročník VII., duben 2013 po Česku ZDARMA Za jaro dám na zvonění Turistická sezona je tu Ve znamení drakobijce Do pohádky i do pedálů www.kampocesku.cz KAM na výlet KAM pro děti KAM

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

V tomto čísle naleznete: Zajímavost: Případ záhadného řezníka, Hlavní téma: Osvobození Plzně, Reportáž: Tutanchamon Jeho hrob a poklady, Recenze:

V tomto čísle naleznete: Zajímavost: Případ záhadného řezníka, Hlavní téma: Osvobození Plzně, Reportáž: Tutanchamon Jeho hrob a poklady, Recenze: V tomto čísle naleznete: Zajímavost: Případ záhadného řezníka, Hlavní téma: Osvobození Plzně, Reportáž: Tutanchamon Jeho hrob a poklady, Recenze: Marcahuasi Kolébka bohů; Gamedek Hranice reality; První

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli Číslo 11 Ročník XI Zdarma 12. června 2009 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013)

Lidové pranostiky v MŠ II (platnost od 1. 9. 2013) M a t e ř s k á š k o l a Mateřídouška Na Hradě 90, Hradec Králové 3 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. v Hradci Králové Školní vzdělávací program pro

Více

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008 XIII. ročník, 3/2008 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Webové stránky jsou v současné době v rekonstrukci Turistické informace z regionů České republiky Mûstské muzeum

Více

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka Ročník XV. (XXXVII.) č. 2 2011 Kandík psí zub v národní přírodní

Více

Česká a moravská krčma v 16. a 17. století: Místo střetů a setkání

Česká a moravská krčma v 16. a 17. století: Místo střetů a setkání Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Česká a moravská krčma v 16. a 17. století: Místo střetů a setkání (magisterská diplomová práce) Jan Čech Vedoucí práce: doc. PhDr. et

Více

Stavění májí v obci Jetřichovec

Stavění májí v obci Jetřichovec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Stavění májí v obci Jetřichovec (Kraj Vysočina) David Šenigl Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školní družině PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: Identifikace školní družiny 1 Obecná charakteristika školní družiny 2 Kapitoly ŠVP pro zájmové vzdělávání

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 6 vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz vydává knihy gona Bondyho Karmelitánské nakladatelství Každý

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2008 Říjen Aby nás naše modlitba růžence a úcta ke svatým vedla k pochopení velikosti našeho povolání být Božím dítětem a pěstovala v nás stále větší důvěru

Více

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie J. S. Guth-Jarkovského: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Průvodce Prahou tak, jak bylo vydáno Nakladatelským družstvem Máje v roce 1905 (GUTH- JARKOVSKÝ, Jiří Stanislav. Průvodce Prahou: pro mládež. Praha: Nakladatelské družstvo

Více

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené?

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? 2.4 Otázky a odpovědi 1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem Úvodník Letošní putování po Česku jsme zakončili v Českých Budějovicích. Město, které si příští rok připomene 750 let od svého založení, jsme s Tomášem Pexou prošmejdili důkladně. Alespoň tedy historické

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008.

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008. 13 13 33premier.cz 133 premiér Neváhejte a objevte, co nového na vás čeká v České republice. Připraveny jsou pro vás zábavné dětské parky, adrenalinové či sportovní areály s bohatou nabídkou nejrůznějších

Více

JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ. Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné

JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ. Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 JEDEN SVEˇT NA ŠKOLÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ meˇsíc filmu na školách Příklady dobré praxe Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné PříběhY bezpráví příklady dobré praxe úvod 5

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XIi /2013 29. 10. 2013 10. 11. 2013 21 Vaše knihkupectví Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Platné právní předpisy www.uz.cz SVĚTOVÝ

Více

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích.

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Severní valašsko 9. 16. srpna 2014 Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Adresa pobytu: Hotel Rusava, 768 41 Rusava 334. Tel. 573 392 076; e-mail recepce@hotelrusava.cz

Více