Pověsti v učivu na I. st. ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pověsti v učivu na I. st. ZŠ"

Transkript

1 Pověsti v učivu na I. stupni ZŠ Téma pověstí jako jednoho z literárních útvarů je nedílnou součástí výuky mateřského jazyka prakticky ve všech ročnících. V KAFOMETU jsou v letech 2003 a 2004 publikovány katalogové listy A. Křivské ČJ ČJ ČJ ČJ VV VL PRV Pověsti v učivu na I. st. ZŠ Pověst jako pohádkový obraz historické události Pátrání po místních pověstech Pohádkové motivy v místních pověstech Využití pověsti ve vyučování výtvarné výchovy ve 4. roč. ZŠ Výběr z pověstí majících historický podklad Místní pověst jako motivace k vycházce Tento seminář se věnuje teoretickým souvislostem tématu a přináší výběr z publikací, z nichž lze čerpat regionální lidovou slovesnost z nejrůznějších oblastí a krajů Čech, Moravy a Slezska. O čem vyprávějí české a moravské pověsti Základní rozdělení: I) Místní pověsti - vztahují se ke konkrétním, blízkým a všeobecně známým místům a objektům: kopci, studánce, kapličce, kříži, kostelu, hradu, domu, stromu apod. Vyprávějí o jejich kouzelné moci a skrytém tajemství (ukrytý poklad, výskyt zlatých hub, spící vojsko, podzemní chodba, léčivá voda aj). Vznikly na základě něčí skutečné příhody, místní události či lidové pověry. II) Historické pověsti - zaznamenány jsou v nejstarších českých kronikách a letopisech a dokreslují prostřednictvím lidových představ společenské poměry minulosti a významné postavy českých dějin. Skrývají v sobě historické jádro - skutečnou událost, která se trvale zapsala do paměti lidí a udržela se v něm po celá staletí. Za tu dlouhou dobu byla opředena četnými fantastickými prvky, jež často změnily původní skutečnost k nepoznání. Výběr z historických osobností, jejichž život a činy přešly do všeobecně známých lidových pověstí. Svatopluk a jeho synové - pověst o rozdělení říše a podobenství s třemi pruty Oldřich a Božena - seznámení v Postoloprtech pod dosud existujícím dubem Karel IV. - pověsti o jeho stavitelských aktivitách v Praze a smyslu pro čest a spravedlnost Václav IV. - prezentován jako lidový král, ideální panovník, trestající nepoctivost Jan Žižka z Trocnova - viz Jiráskovy Staré pověsti české Jehuda Löw ben Bezalel židovský rabín (zemř. r. 1609) a jeho Golem Bratr Paleček (Jan Paleček, šašek krále Jiřího z Poděbrad, člen jednoty bratrské, zemř. kol r.1470) - soucit s s chudými, moudré rady králi a královně Ondráš - příhody zbojníka Ondřeje Šebesty z Janovic pod Lysou horou Josef II. - inspekční cesty po říši - dal se zavřít na den do vězení na hradě Špilberku, vyoral vlastnoručně několik brázd, zkusil mnohé profese, v očí lidu z něho jeho reformy udělaly ideálního panovníka, který napravoval křivdy spáchané šlechtou na lidu. (Jinak trestal tyrany čert, dobro odměňoval Krakonoš apod.) Jan Sladký, řečený Kozina - Kozinovo pozvání Lamingena (Lomikara) na Boží soud Rozdělení pověst'ových vyprávění podle motivů a námětů 1) Etiologické pověsti - o původu a vzniku krajinných jevů (kopců, rybníků, propastí) a jiných přírodních zajímavostí a pozoruhodností, o založení vesnic a měst, hradů, zámků, klášterů a dalších stavebních památek 2) Toponymické pověsti - jmenné pověsti vysvětlující původ místních a pomístních názvů: Macocha - macecha svrhla do propasti svého pastorka Karbanka - les prohraný v kartách Nejčastější náměty: války (husitské, švédské, pruské) válečné nájezdy přírodní katastrofy epidemie (mor, cholera) robota a poddanství, spory mezi vrchností a poddanými, náboženský útisk pověsti o zbojnících a loupežnících, pověsti o ideálním panovníkovi, lidová proroctví pověsti městské (samostatný rozsáhlý cyklus tvoří pražské pověsti) židovské pověsti pověsti hornické 3a) pověsti o výjimečných lidech s nápadnou tělesnou nebo duševní vlastností (siláci, chytráci,mrzáci)

2 - chrudimský Kacafírek - silák, coby poddaný knížete či hraběte vítězící nad jiným silákem 3 b) pověsti o řemeslech a zvláštních lidských osudech - neštěstí, vraždy, zdánlivě mrtví 4) heraldické pověsti (erbovní) a rodové) - osvětlují původ šlechtických erbů, městských domovních znamení nebo rodových tradic. 5) démonické pověsti démonologické, nebo-li pověrečné povídky - početně nejrozšířenější, vycházející z pověr a víry v nadpřirozené bytosti (vodník, polednice, klekánice, upír, bezhlavá kobyla, čert, aj.) a z víry v jejich zásahy do života člověka. Patří k nejstarším druhům folklórního vyprávění. Na jejich vznik mělo vliv oficiální církevní učení a náboženské představy zejména o pekle a d'áblu, o smrti a záhrobním životě. Lidová tradice líčí tyto nadpřirozené bytosti tajuplně a hrůzně. Hrůzu nahánějí už jejich jména. Např. Hala, lulkyně, hůkalky, houkadlo, hejkal, morous, věšt'ák, hastrman, Rýbrcoul. Jsou buď velcí jako obři, nebo malí a nepatrní a mají různé zvukové projevy: pláčí, kvílí, naříkají, šustí, řinčí, rámusí, huhňají. Tajuplná, ba přímo děsivá, jsou i místa nacházející se daleko od lidských obydlí, kde se s nimi lze nejčastěji setkat. (kaplička v polích, hluboký les, hradní zřícenina, starý opuštěný lom apod.) Ustálená je i doba jejich působení a moci (noc, půlnoc, než kohout zakokrhá, za svítání, v poledne, za klekání, za šera i v kouzelné dny v roce). Ke kouzelným dnům v roce, kdy může dojít k nepředvídaným událostem (objevení pokladu, setkání s mrtvými, čerty, strašidly a jinými nadpřirozenými bytostmi), patřil např. celý pašijový velikonoční týden. Rozlehlou oblast pověrečných povídek bychom mohli dále rozdělit do několika skupin 1) o nadpřirozených bytostech a jevech Nejčastější jsou vyprávění o vodníkovi, který způsoboval povodně, topil lidi, jejich dušičky si schraňoval pod hrnečky, ale také lidem pomáhal a někdy vyhledával pomoc ve vsi pro svou ženu, která čekala dítě. 2) pověsti O osudu člověka a jeho smrti, zemřelí a jejich návštěvy u živých, setkání živých s mrtvými na hřbitově, v kostele apod., a pověsti o lidech, kteří uměli čarovat 3) pověsti o čárách a) mlynářských (mlynář přimrazil loupežníky, co ho přišli vykrást, za krajánkem poslal mlýnský kámen aj.) Tytéž schopnosti byly přisuzovány i krajánkům, kteří chodili světem a hodně znali nebo vysloužilým vojákům. b) pytláckých - nekonečný boj mezi pytláky a hajnými c) cikánských - zlých - Cikánka ve Vendolí začarovala vinou nepřející selky, od níž nedostala mléko pro své dítě, všem vodu. - dobrých - Cikánka od Jičína dojata dobrotou lidí vyslovila věštbu, že na Novém městě nebude nikdy hořet, i kdyby v plné stodole oheň do slámy zapadl. Starý cikán žehná stavení, kde byli přijati na nocleh. d) katovských (kat přimrazí loupežníky, že se nemohou pohnout) e) pověsti o čarodějných knížkách (např. kryštofánská kniha) f) o můrách, co v noci dusily spící 4) pověsti o fextech Lidech, kterým nemohla ublížit obyčejná kule, pouze kule skleněná. Zvláštní okruh pověstí tvoří pověsti o zakletých pokladech a penězích, jež hlídají strašidelní psi, kocouři, kohouti, kozli, draci či jiná různá nadpřirozená zjevení a mámení. Tyto pověsti se vztahují nejčastěji k panským sídlům - hradům, zámkům, ale známy a hledány byly i klášterní poklady (např. legendární opatovický poklad či dvanáct stříbrných soch apoštolů a zlatá socha Kristova tvořící část pokladu vilémovského kláštera). Velmi rozšířené jsou i pověsti migrující čili putující: pověsti o vojsku spícím v hoře, o rytířích zakletých ve skále se vyprávějí u mnoha národů. U nás je nejznámější cyklus pověstí o vojsku ukrytém v hoře Blaník u Vlašimi, ale podobně se vypráví i o Vyšehradu, Boubínu, Zlatém koni, Kunětické hoře, Oškobrhu u Poděbrad, Svidníku na Táborsku, dále pak jsou to Kostkovice u Jimramova, les Dráby mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí nebo Turov u Hronova, Hostýn na Moravě, Čantorij ve Slezsku a na Slovensku hora Sitno. Méně vydávaný, a tudíž i dvěma posledním generacím vyučujících téměř neznámý, je cyklus legendárních pověstí např. o putování Ježíše Krista a sv. Petra po světě a zvláštní druh pověstí o kříži. Společné rysy a vlastnosti všech druhů pověstí 1) Vypravěč i posluchač je bral jako jistou skutečnost nebo věrohodnou pravděpodobnost. Dovolává se svědectví jiných lidí, vlastních rodičů či prarodičů (můj nebožtík otec, naše bába) nebo upozorňuje právě na konkrétní věci, které se zachovaly z té doby. (Dosud tam je ten kámen, stojí kříž, strom, skála apod.). 2) Každá pověst se odehrává v reálném světě, at' už v dávné minulosti nebo v nedávné době (za tureckých časů, za doby roboty, za panování císaře Josefa). Skutečná jsou i místa, kde se příběh stal (v blízkém lese, na nedalekém kopci, pod lípou, na pastvisku a jinde). 3) Postavy mají jména a jsou to ponejvíc obyčejní lidé pocházející z oné vesnice či z jejího nejbližšího okolí: domkář, chasník, pastýř, řemeslník, hospodský, stará sousedka, pacholek, děvečka, selka, výminkář, šlechtic, který vládl nad celým panstvím, zbojník atd. 4) Ve všech skupinách však často vystupují nadpřirozené bytosti a objevují se nadpřirozené úkazy: vodníci, divoženky, štváňata, hejkálci, čerti, skřítci a diblíci, Krakonoš, důlní perkajsti, permoníci, čarodějnice, černokněžníci, bílé paní aj. SIROVÁTKA, O.; ŠRÁMKOVÁ, M. O českých pověstech. Živá voda. Lidové pověsti z Čech, Moravy a Slezska. Praha: Albatros 1986, s

3 Dále bylo čerpáno z poznámek a vysvětlivek z knih regionální lidové slovesnosti jejichž přehled je otištěn v závěru tohoto tématu. Historické reálie v ilustracích k pověstem Velkou motivací dětí k četbě pověstí jsou dobré ilustrace. Přibližují čtenáři dobu, v níž se příběh stal, a pomocí četných historických reálií zároveň nastiňují představu o životě v tehdejších časech. Pověst'ové knihy, které dostávají do rukou dětští čtenáři, ilustrovala řada našich nejpřednějších a nejlepších výtvarníků. Pohovořme si alespoň o některých z nich. Olomoucká malířka a grafička Anna Grmelová je dětským čtenářům známá hlavně z knih Heleny Lisické, v nichž jsou vedle pamětihodných činů českých králů a královen, zemanů, loupeživých rytířů a hradních paní zachyceny i příběhy a příhody místních chasníků a děvčat, mlynářů a hostinských či zbojníků a loupežníků. Díky ilustrátorskému umění této výtvarnice stojí všichni před námi. Oblečeni do dobových oděvů a nazdobeni vším typickým pro módu oněch časů, v nichž žili. Pláště králů lemuje sněhobílý hermelín, rytíři se neobejdou bez brnění, oděv zámeckých pánů a urozených paní krášlí šperky, krajky, drahé závoje, okruží, paruky s copánky. Stejně dobře se vyrovnala s oděvem církevních představitelů. Jedno, zda jde o dobu gotickou, renesanční nebo barokní. Ilustrátorka se totiž nechala inspirovat starými obrazy, malbami v iluminovaných rukopisech, freskami dochovanými na zdech kostelů, klášterů, hradů a zámků a zachovanými kamennými náhrobky. Jako příklad lze uvést černě oděného rytíře, nápadně podobnému tomu, jaký na nás hledí z obálky knihy Z hradů, zámků a tvrzí. Najít jej lze na fresce z doby obávaného Půty Švihovského z Rýzmberka v Červené baště na hradě Švihov. Stejné je to i s oděvy prostých venkovanů, sedláků, řemeslníků, havířů, mnichů atd. Vše doplňují zbraně, nářadí a věci patřící k práci a nezřídka i k běžnému tehdejšímu každodennímu životu. Sem patří meče, dýky, cepy, truhly, klíče, míšky na peníze aj. Bránu do historie dětem pootevřela i využitím erbů. Stříbrným dvouocasým lvem, šachovanou moravskou orlicí, slezskou orlicí a četnými erbovními znameními pánů z nejpřednějších českých a moravských rodů vyzdobila malířka nejednu ilustraci. Úplně jinak je tornu však s její výtvarnou podobou cechovních znaků a znamení na vývěsných štítech řemeslníků v knize Devatero řemesel. Historické skutečnosti odpovídá pouze zlatý preclík v modrém poli, který byl znakem pekařů. Černá podkova, krejčovské nůžky, cívka s nitěmi a další jsou jen dílem malířčiny fantazie. Naopak velmi reálné jsou použité prvky architektury. Např. krby, fragmenty gotických oken, siluety hradních věží, lopatky větrného mlýna. Na ilustraci k pověsti o císaři Rudolfovi dokonce poznáváme sloupy renesančního letohrádku královny Anny a proslulou zpívající fontánu a v obrázku doprovázejícím vyprávění, mající vztah k hradu Pernštejn, jeho velkou věž a zvláštní skleněnou výplň okna jedné z dochovaných původních hradních místností. Druhým ilustrátorem, bez něhož si nelze pověsťová vyprávění představit, je Jiří Černý. Jeho velké celostránkové ilustrace obsahují tolik podrobností, že se čtenáři zdá, že se ocitl přímo na místě. Jedno, zda v gotické radní síni, bohaté měšťanské domácnosti z dob třicetileté války, nebo v obyčejné selské stodole na vsi. Je udivující, s jakou přesností a věrností vše malíř podal. Ukázat to lze právě na nahlédnutí do venkovské stodoly na ilustraci k pověsti Dřevěný rekrut z knihy H. Lisické Pověsti starých měst. Zachyceno je jen několik věcí nacházejících se hned za vraty, aby je měl hospodář vždy po ruce, a přesto si lze udělat dobrou představu o tom, bez čeho se tehdejší zemědělec neobešel. Visí tu koňský postroj a obrovské síto, za dveřmi jsou opřeny vidle a nechybí ani dlouhý žebřík, po němž se lezlo na patro plné sena. Takové prostory si nelze představit bez pobíhající drůbeže vyzobávající semena plevelů a trav a roztroušená zrnka obilí. Není nic, s čím by si tento zkušený výtvarník neporadil. Historické realitě odpovídá formanský vůz s plachtou, vybavení truhlářské dílny, panský kočár i církevní korouhve nošené při slavných procesích. Podobně je tomu i s nástroji, zbraněmi, oblečením všech zúčastněných i různými dalšími typickými věcmi používanými v oné době. Totéž platí i o ilustracích akademického malíře Karla Franty, známého především z knih Pohádkové vandrování po Čechách a Pohádkové vandrování Moravou. U tohoto ilustrátora se vyplatí povšimnout si i drobnějších nenápadných motivů zachycujících třeba jen starobylý koním nebo dřevěný trám na půdě s ozdobně vyrytým letopočtem I on velmi zajímavě využil dobových oděvů. Do nich oblékl kromě skutečných lidí i všechna strašidla a další nadpřirozené pohádkové bytosti, z nichž v jeho výtvarném podání dýchá tolik tajemnosti a někdy i děsu. Nejčastěji portrétuje čerty a vodníky. Za všechny zmiňme alespoň trojici pekelníků usazených ve věži Čertovce na Bezdězu. Jako vejce vejci se podobá jeden druhému, a přesto je každý jiný. Je to jen množství detailů, jimiž se jejich, na první pohled podobné, obleky liší, a své kouzlo na nich mají i barevné záplaty a nejrůznější ozdoby. To vše je podporováno neobyčejnou fantazií umělce, jehož představu čtenáři bez výhrad přijímají. Pokud je to možné, odpovídá nejen oblečení, ale i veškeré zmiňované věci historické skutečnosti. Např. kutny karbanu propadlých mnichů řádu kapucínů z kláštera pod Petrovem v Brně. Husí kůže čtenáři naskakuje i při pohledu na věrnou podobu popravčího meče na ilustraci k pověsti Na dyleňském popravišti. Podobně lze pro besedy ve čtení a literární nebo výtvarné výchově doporučit také ilustrace Milady Marešové, Cyrila Boudy aj. Z tvorby Milady Marešové se nejvíce osvědčily její ilustrace ke knize M. V. Kratochvíla Báje a pověsti z Čech. K nejkrásnějším patří rej půvabných bludiček, na jejichž ladná těla nepotřebovala ilustrátorka více než pár jemných čar. Jinak hledala autorka inspiraci všude, kde jen to bylo možné. Pokud ilustrovala pověsti odehrávající se na známých místech, určitě je podle nějaké typické maličkosti poznáte. Např. pověst Znovu nalezený poklad nás zavádí do vsi Klapý a na kopec, kde se dodnes vypínají dvě vysoké věže zaniklého hradu Házmburka. Tu starší, nazývanou Černá, objevíte spolu se zbytky zdiva i na její ilustraci. V Krakonošově zahrádce, kam se na byliny vydala Markéta, žena ševce, zase nechybí vzácný hořec. Prohlédnete -li si pozorněji obrázek ze sněmu čarodějnic, neujde vám, že se výtvarnici dostaly do rukou středověké kresby odsouzených kacířů a čarodějnic, kterým byla před popravou nasazena potupná papírová čepice pokreslená d'ábly. Podobnou má na své hlavě i jedna z účastnic čarodějnického sněmu.

4 A Cyril Bouda? S jeho tvorbou se setkáte budete -li pracovat s knihou Pražské pověsti nebo s některou ze starších pověst'ových knih Leontýny Mašínové. Výběr z knih, z nichž lze čerpat regionální lidovou slovesnost z nejrůznějších oblastí a krajů Čech, Moravy a Slezska. BALÁŠ, M. Čarovné housle. Brno: Blok, BENEŠ TŘEBÍZSKÝ, V. Pohádky a pověsti. Třebechovice p. O.: Ant. Dědourek, CIBULA, V. Pražské pověsti. Praha: Panorama, DOUBEK, E. Na Sázavě. Ledeč n. S.: Komunální služby, HORYNA, V. Poslední vřeteno. Hradec Králové: Nakladatelství František Šupka, HORYNA, V. Perly mezi kamením. Pověsti, báje, lidová vypravování z východních Čech. Hradec Králové: Kruh HORYNA, V. Sluneční střelec. Pověsti a zkazky z kraje Klicperova a Malátova. Havlíčkův Brod: Krajské nakladatelství, HULPACH, V. Kouzelné dudy. Pohádky, báje a kronikářské příběhy ze Žatecka a Lounska. Ústí n. L.: Severočeské nakladatelství, HULPACH, V. Pohádkové vandrování po Čechách. Praha: Albatros, HULPACH, V. Pohádkové vandrování Moravou. Praha: Albatros, HYKEL, C. O pokladech na Kotouči. Pohádky a pověsti ze Štramberka a okolí. Ostrava: Profil, JEŽKOVÁ, M. Čertova voda. Pověsti a báje z Podkrušnohoří. Ústí n. L.: Severočeské nakl., KALLÁB, K. Pověsti hradů moravských a slezských. Praha: Nakladatelství Jos. Hokr, KILIÁNOVÁ, E. Čertova tanečnice. Brno: Blok, KILIÁNOVÁ, E. Chlapci v zelené hoře. Lidové pověsti z Valašska. Brno: Blok, KILIÁNOVÁ, E. O stříbrné podkově. Pověsti z jižní a jihozápadní Moravy. Brno: Blok, KILIÁNOVÁ, E.; SIROVÁTKA, O. Král moravských vodníků. Pověsti z Horácka a Podhorácka. Brno: Blok, KILIÁNOVÁ, E. Obří pantofle. Ostrava: Profil, KOUDELKOVÁ, E. Z dávných časů. Pověsti z Náchodska, Hronovska a Červenokostelecka. Hronov: Grafické závody, KRATOCHVÍL, M. V. Báje a pověsti z Čech. Praha: Albatros, KUDRLIČKA, V. Šumavské pověsti. Plzeň: Západočeské nakladatelství, KULIŠŤÁK, M.; STRNADEL, J. O stodolovém mistru. Pohádky a pověsti z Rožnovska. Ostrava: Profil, LAZECKÝ, F. Dukátová stařenka. Pověsti ze slezského a lašského kraje. Ostrava: Profil, LISICKÁ, H. Pohádky a pověsti z Moravské brány. Praha: Svoboda, LISICKÁ, H. Z hradů, zámků a tvrzí. Praha: Svoboda, LISICKÁ, H. Z českých hradů, zámků a tvrzí. Praha: Svoboda, LISICKÁ, H. Devatero řemesel. Praha: Svoboda, LISICKÁ, H. Z českých a moravských hradů. Praha: Svoboda, LISICKÁ, H. Pověsti starých měst. Pověsti, zkazky a povídky z Moravy a Slezska. Praha: Albatros, LISICKÁ, H. Zrcadlo starých časů. Pověsti a zkazky z českých měst. Praha: Albatros, MAŠÍNOVÁ, L. Ze starých pověstí a legend. Praha: SNDK, MAŠÍNOVÁ, L. Staré zkazky. Praha: SNDK, MAŠÍNOVÁ, L. Z dávných dob. Liberec: Severočeské nakladatelství, MAŠÍNOVÁ, L. Ze slovanských legend a pověstí. Praha: Melantrich, MAŠÍNOVÁ, L. Tajemný věků hlas. Pověsti z východních Čech. Hradec Králové: Kruh, MIKOLÁŠEK, V. Ďáblův doktor. Pověsti z korálkového kraje Železnobrodska a Jablonecka. Ústí n. L.: Severočeské nakladatelství, MORAVEC, O. Dávno - nedávno, daleko - nedaleko. Pohádky, pověsti a šibaliny ze středních Čech. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, NOVÁKOVÁ, Z. Bílý koníček. Pověsti ze Slovácka. Brno: Blok, PALIVEC, V. Pověsti Zlatého koně. Praha: SNDK, PALIVEC, V. Pověsti karlštejnského podhradí. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, PALIVEC, V. Křivoklátské pověsti. Praha: PALIVEC, V. Bójské pověsti. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, PATOČKA, F. Čerti na Ještědu. Pověsti z Liberecka. Ústí n. L.: Severočeské nakladatelství, PETIŠKA, E. Čtení o hradech, zámcích a městech. Praha: Albatros, POCHOP, A. Krakonošova mísa a jiné pohádky a pověsti z horního Pojizeří. Hradec Králové: Kruh, PRCHALOVI, J. a E. Dívčí kámen. Sbírka pověstí a zkazek z bývalého čáslavského okresu a okresů přilehlých. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, SIROVÁTKA, O. Poslední permoník. Praha: SNDK, SIROVÁTKA, O.; ŠRÁMKOVÁ, M. Devětkrát les, třikrát ves. Lidové pověsti z Hané. Ostrava: Profil, SIROVÁTKA, O.; ŠRÁMKOVÁ, M. Pod brněnským hradem. Pověsti z Brna. Brno: Blok, SIROVÁTKA, O.; ŠRÁMKOVÁ, M. Šest černých kohoutů. Pohádky a pověsti z Velkých Karlovic. Ostrava: Profil, SIROVÁTKA, O.; ŠRÁMKOVÁ, M. Živá voda. Lidové pověsti z Čech, Moravy a Slezska. Praha: Albatros, STRNADEL, J. Zamrzlá studánka. Pohádky a pověsti zpod Radhoště. Ostrava: Profil, ŠORM, A. Z českých pověstí o kříži. Praha: Universum, 1933.

5 ŠPINLER, A. Pod Suchým vrchem. Pohádky z Podorlicka. Ústí nad Orlicí: Oftis s. r., ŠULEŘ, O. Modrá štola a jiné pověsti z hor na severu. Praha: Albatros, ŠULEŘ, O. Nic nalhaného, máloco pravda. Pověsti z Valašska. Praha: Albatros, WENIG, A. České pověsti. Praha: Olympia, 1975.

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 3 pracovní listy s texty,

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Tajemství hvězdných hor

Tajemství hvězdných hor Tajemství hvězdných hor Po celou dobu, co se zabývám hledáním geometrických souvislostí, jsem si všiml další zajímavé věci. Kolem významných hor a kopců se objevují podivné šesticípé hvězdy vytvořené z

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 Název: Staré pověsti české 2 Autor: Mgr. Zuzana Homolová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Český jazyk/1.-9.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_19 Autor PaedDr.

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

V pohádkách se objevují kouzelné předměty Dobro vítězí nad zlem

V pohádkách se objevují kouzelné předměty Dobro vítězí nad zlem POHÁDKA Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_L.3.713 Anotace: Pohádka Autor: Mgr. Soňa Pavlíková Předmět: Český jazyk literatura Očekávané výstupy:

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 2014 KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 Eva Kordová předsedkyně KDK SKIP Libereckého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast na všech projektech a aktivitách

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Balada

Více

KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015

KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015 KATALOG PRO ŠKOLY 2014/2015 KATALOG MUZEJNÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY OBSAH DÍLNY A ANIMACE VÝUKOVÉ SEMINÁŘE A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PREZENTACE A PŘEDVÁDĚNÍ ŘEMESLNÝCH TECHNIK VARIABILNÍ PROGRAMY KONTAKTY str.

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.)

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3)

Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3) Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3) Karel Klostermann (1848 1923) Nar. v Haagu v rodině lékaře, posléze přesídlili do Sušice. Studia medicíny

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

V říši pohádek. Etapová hra mladší kategorie. Letní dětský tábor v Ostrovci 10 24.8.2002. (děti od 6 do 9 let věku)

V říši pohádek. Etapová hra mladší kategorie. Letní dětský tábor v Ostrovci 10 24.8.2002. (děti od 6 do 9 let věku) Etapová hra mladší kategorie (děti od 6 do 9 let věku) V říši pohádek Letní dětský tábor v Ostrovci 10 24.8.2002 Po povodni tábor přestěhován na Sobenský rybník a poté do Roželova na zámeček MOTTO ETAPOVÉ

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme.

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. Práce s počítačem 1. MOTIVAČNÍ KURZ 2. POČÍTAČ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 17 Obsah Obsah: Významné

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství.

Plagiátorství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. orství Tento materiál je použitelný pro aktivitu: Určování druhů plagiátorství. Klonování Drobné úpravy Jednou z výrazných dominant města Brna je dnes poněkud strohá silueta hradu Špilberka. Jeho původní

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je Respektuje základní pravidla rozhovoru Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 30. 10. 2012 Třída: 4. - 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl06

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

Určeno základním školám. Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz. Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba

Určeno základním školám. Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz. Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba Určeno základním školám Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY, příspěvková organizace POBOČKA VIETNAMSKÁ 1541,

Více

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž

Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Týden čtení bez strašení - besedy pro 1. - 3. třídy ZŠ Kouzelný klobouk - soutěž Kniha kouzel, zaříkávadel a lektvarů - soutěž Čarodějný kvíz - soutěž Bezpečný internet pro děti - beseda pro 4. třídy ZŠ

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

AUTORSKÁ ZPRÁVA K VÝTVARNÉMU POJETÍ VÝSTAVY

AUTORSKÁ ZPRÁVA K VÝTVARNÉMU POJETÍ VÝSTAVY Ars Fabrica, s.r.o. Na Dolinách 8/30 147 00 Praha 4 e-mail: info@arsfabrica.com www.arsfabrica.com AUTORSKÁ ZPRÁVA K VÝTVARNÉMU POJETÍ VÝSTAVY _ VENKOV Základní body řešení: - invence - interakce - simulace

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Výroční zpráva 2013. Klánovice - nejlepší místo pro život!

Výroční zpráva 2013. Klánovice - nejlepší místo pro život! Výroční zpráva 2013 Klánovice - nejlepší místo pro život! Obsah Obsah... 1 Představení - Klánovické fórum, nadační fond... 3 Poslání nadačního fondu... 3 Zakladatelé... 3 Správní rada... 3 Revizor... 3

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více