Pověsti v učivu na I. st. ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pověsti v učivu na I. st. ZŠ"

Transkript

1 Pověsti v učivu na I. stupni ZŠ Téma pověstí jako jednoho z literárních útvarů je nedílnou součástí výuky mateřského jazyka prakticky ve všech ročnících. V KAFOMETU jsou v letech 2003 a 2004 publikovány katalogové listy A. Křivské ČJ ČJ ČJ ČJ VV VL PRV Pověsti v učivu na I. st. ZŠ Pověst jako pohádkový obraz historické události Pátrání po místních pověstech Pohádkové motivy v místních pověstech Využití pověsti ve vyučování výtvarné výchovy ve 4. roč. ZŠ Výběr z pověstí majících historický podklad Místní pověst jako motivace k vycházce Tento seminář se věnuje teoretickým souvislostem tématu a přináší výběr z publikací, z nichž lze čerpat regionální lidovou slovesnost z nejrůznějších oblastí a krajů Čech, Moravy a Slezska. O čem vyprávějí české a moravské pověsti Základní rozdělení: I) Místní pověsti - vztahují se ke konkrétním, blízkým a všeobecně známým místům a objektům: kopci, studánce, kapličce, kříži, kostelu, hradu, domu, stromu apod. Vyprávějí o jejich kouzelné moci a skrytém tajemství (ukrytý poklad, výskyt zlatých hub, spící vojsko, podzemní chodba, léčivá voda aj). Vznikly na základě něčí skutečné příhody, místní události či lidové pověry. II) Historické pověsti - zaznamenány jsou v nejstarších českých kronikách a letopisech a dokreslují prostřednictvím lidových představ společenské poměry minulosti a významné postavy českých dějin. Skrývají v sobě historické jádro - skutečnou událost, která se trvale zapsala do paměti lidí a udržela se v něm po celá staletí. Za tu dlouhou dobu byla opředena četnými fantastickými prvky, jež často změnily původní skutečnost k nepoznání. Výběr z historických osobností, jejichž život a činy přešly do všeobecně známých lidových pověstí. Svatopluk a jeho synové - pověst o rozdělení říše a podobenství s třemi pruty Oldřich a Božena - seznámení v Postoloprtech pod dosud existujícím dubem Karel IV. - pověsti o jeho stavitelských aktivitách v Praze a smyslu pro čest a spravedlnost Václav IV. - prezentován jako lidový král, ideální panovník, trestající nepoctivost Jan Žižka z Trocnova - viz Jiráskovy Staré pověsti české Jehuda Löw ben Bezalel židovský rabín (zemř. r. 1609) a jeho Golem Bratr Paleček (Jan Paleček, šašek krále Jiřího z Poděbrad, člen jednoty bratrské, zemř. kol r.1470) - soucit s s chudými, moudré rady králi a královně Ondráš - příhody zbojníka Ondřeje Šebesty z Janovic pod Lysou horou Josef II. - inspekční cesty po říši - dal se zavřít na den do vězení na hradě Špilberku, vyoral vlastnoručně několik brázd, zkusil mnohé profese, v očí lidu z něho jeho reformy udělaly ideálního panovníka, který napravoval křivdy spáchané šlechtou na lidu. (Jinak trestal tyrany čert, dobro odměňoval Krakonoš apod.) Jan Sladký, řečený Kozina - Kozinovo pozvání Lamingena (Lomikara) na Boží soud Rozdělení pověst'ových vyprávění podle motivů a námětů 1) Etiologické pověsti - o původu a vzniku krajinných jevů (kopců, rybníků, propastí) a jiných přírodních zajímavostí a pozoruhodností, o založení vesnic a měst, hradů, zámků, klášterů a dalších stavebních památek 2) Toponymické pověsti - jmenné pověsti vysvětlující původ místních a pomístních názvů: Macocha - macecha svrhla do propasti svého pastorka Karbanka - les prohraný v kartách Nejčastější náměty: války (husitské, švédské, pruské) válečné nájezdy přírodní katastrofy epidemie (mor, cholera) robota a poddanství, spory mezi vrchností a poddanými, náboženský útisk pověsti o zbojnících a loupežnících, pověsti o ideálním panovníkovi, lidová proroctví pověsti městské (samostatný rozsáhlý cyklus tvoří pražské pověsti) židovské pověsti pověsti hornické 3a) pověsti o výjimečných lidech s nápadnou tělesnou nebo duševní vlastností (siláci, chytráci,mrzáci)

2 - chrudimský Kacafírek - silák, coby poddaný knížete či hraběte vítězící nad jiným silákem 3 b) pověsti o řemeslech a zvláštních lidských osudech - neštěstí, vraždy, zdánlivě mrtví 4) heraldické pověsti (erbovní) a rodové) - osvětlují původ šlechtických erbů, městských domovních znamení nebo rodových tradic. 5) démonické pověsti démonologické, nebo-li pověrečné povídky - početně nejrozšířenější, vycházející z pověr a víry v nadpřirozené bytosti (vodník, polednice, klekánice, upír, bezhlavá kobyla, čert, aj.) a z víry v jejich zásahy do života člověka. Patří k nejstarším druhům folklórního vyprávění. Na jejich vznik mělo vliv oficiální církevní učení a náboženské představy zejména o pekle a d'áblu, o smrti a záhrobním životě. Lidová tradice líčí tyto nadpřirozené bytosti tajuplně a hrůzně. Hrůzu nahánějí už jejich jména. Např. Hala, lulkyně, hůkalky, houkadlo, hejkal, morous, věšt'ák, hastrman, Rýbrcoul. Jsou buď velcí jako obři, nebo malí a nepatrní a mají různé zvukové projevy: pláčí, kvílí, naříkají, šustí, řinčí, rámusí, huhňají. Tajuplná, ba přímo děsivá, jsou i místa nacházející se daleko od lidských obydlí, kde se s nimi lze nejčastěji setkat. (kaplička v polích, hluboký les, hradní zřícenina, starý opuštěný lom apod.) Ustálená je i doba jejich působení a moci (noc, půlnoc, než kohout zakokrhá, za svítání, v poledne, za klekání, za šera i v kouzelné dny v roce). Ke kouzelným dnům v roce, kdy může dojít k nepředvídaným událostem (objevení pokladu, setkání s mrtvými, čerty, strašidly a jinými nadpřirozenými bytostmi), patřil např. celý pašijový velikonoční týden. Rozlehlou oblast pověrečných povídek bychom mohli dále rozdělit do několika skupin 1) o nadpřirozených bytostech a jevech Nejčastější jsou vyprávění o vodníkovi, který způsoboval povodně, topil lidi, jejich dušičky si schraňoval pod hrnečky, ale také lidem pomáhal a někdy vyhledával pomoc ve vsi pro svou ženu, která čekala dítě. 2) pověsti O osudu člověka a jeho smrti, zemřelí a jejich návštěvy u živých, setkání živých s mrtvými na hřbitově, v kostele apod., a pověsti o lidech, kteří uměli čarovat 3) pověsti o čárách a) mlynářských (mlynář přimrazil loupežníky, co ho přišli vykrást, za krajánkem poslal mlýnský kámen aj.) Tytéž schopnosti byly přisuzovány i krajánkům, kteří chodili světem a hodně znali nebo vysloužilým vojákům. b) pytláckých - nekonečný boj mezi pytláky a hajnými c) cikánských - zlých - Cikánka ve Vendolí začarovala vinou nepřející selky, od níž nedostala mléko pro své dítě, všem vodu. - dobrých - Cikánka od Jičína dojata dobrotou lidí vyslovila věštbu, že na Novém městě nebude nikdy hořet, i kdyby v plné stodole oheň do slámy zapadl. Starý cikán žehná stavení, kde byli přijati na nocleh. d) katovských (kat přimrazí loupežníky, že se nemohou pohnout) e) pověsti o čarodějných knížkách (např. kryštofánská kniha) f) o můrách, co v noci dusily spící 4) pověsti o fextech Lidech, kterým nemohla ublížit obyčejná kule, pouze kule skleněná. Zvláštní okruh pověstí tvoří pověsti o zakletých pokladech a penězích, jež hlídají strašidelní psi, kocouři, kohouti, kozli, draci či jiná různá nadpřirozená zjevení a mámení. Tyto pověsti se vztahují nejčastěji k panským sídlům - hradům, zámkům, ale známy a hledány byly i klášterní poklady (např. legendární opatovický poklad či dvanáct stříbrných soch apoštolů a zlatá socha Kristova tvořící část pokladu vilémovského kláštera). Velmi rozšířené jsou i pověsti migrující čili putující: pověsti o vojsku spícím v hoře, o rytířích zakletých ve skále se vyprávějí u mnoha národů. U nás je nejznámější cyklus pověstí o vojsku ukrytém v hoře Blaník u Vlašimi, ale podobně se vypráví i o Vyšehradu, Boubínu, Zlatém koni, Kunětické hoře, Oškobrhu u Poděbrad, Svidníku na Táborsku, dále pak jsou to Kostkovice u Jimramova, les Dráby mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí nebo Turov u Hronova, Hostýn na Moravě, Čantorij ve Slezsku a na Slovensku hora Sitno. Méně vydávaný, a tudíž i dvěma posledním generacím vyučujících téměř neznámý, je cyklus legendárních pověstí např. o putování Ježíše Krista a sv. Petra po světě a zvláštní druh pověstí o kříži. Společné rysy a vlastnosti všech druhů pověstí 1) Vypravěč i posluchač je bral jako jistou skutečnost nebo věrohodnou pravděpodobnost. Dovolává se svědectví jiných lidí, vlastních rodičů či prarodičů (můj nebožtík otec, naše bába) nebo upozorňuje právě na konkrétní věci, které se zachovaly z té doby. (Dosud tam je ten kámen, stojí kříž, strom, skála apod.). 2) Každá pověst se odehrává v reálném světě, at' už v dávné minulosti nebo v nedávné době (za tureckých časů, za doby roboty, za panování císaře Josefa). Skutečná jsou i místa, kde se příběh stal (v blízkém lese, na nedalekém kopci, pod lípou, na pastvisku a jinde). 3) Postavy mají jména a jsou to ponejvíc obyčejní lidé pocházející z oné vesnice či z jejího nejbližšího okolí: domkář, chasník, pastýř, řemeslník, hospodský, stará sousedka, pacholek, děvečka, selka, výminkář, šlechtic, který vládl nad celým panstvím, zbojník atd. 4) Ve všech skupinách však často vystupují nadpřirozené bytosti a objevují se nadpřirozené úkazy: vodníci, divoženky, štváňata, hejkálci, čerti, skřítci a diblíci, Krakonoš, důlní perkajsti, permoníci, čarodějnice, černokněžníci, bílé paní aj. SIROVÁTKA, O.; ŠRÁMKOVÁ, M. O českých pověstech. Živá voda. Lidové pověsti z Čech, Moravy a Slezska. Praha: Albatros 1986, s

3 Dále bylo čerpáno z poznámek a vysvětlivek z knih regionální lidové slovesnosti jejichž přehled je otištěn v závěru tohoto tématu. Historické reálie v ilustracích k pověstem Velkou motivací dětí k četbě pověstí jsou dobré ilustrace. Přibližují čtenáři dobu, v níž se příběh stal, a pomocí četných historických reálií zároveň nastiňují představu o životě v tehdejších časech. Pověst'ové knihy, které dostávají do rukou dětští čtenáři, ilustrovala řada našich nejpřednějších a nejlepších výtvarníků. Pohovořme si alespoň o některých z nich. Olomoucká malířka a grafička Anna Grmelová je dětským čtenářům známá hlavně z knih Heleny Lisické, v nichž jsou vedle pamětihodných činů českých králů a královen, zemanů, loupeživých rytířů a hradních paní zachyceny i příběhy a příhody místních chasníků a děvčat, mlynářů a hostinských či zbojníků a loupežníků. Díky ilustrátorskému umění této výtvarnice stojí všichni před námi. Oblečeni do dobových oděvů a nazdobeni vším typickým pro módu oněch časů, v nichž žili. Pláště králů lemuje sněhobílý hermelín, rytíři se neobejdou bez brnění, oděv zámeckých pánů a urozených paní krášlí šperky, krajky, drahé závoje, okruží, paruky s copánky. Stejně dobře se vyrovnala s oděvem církevních představitelů. Jedno, zda jde o dobu gotickou, renesanční nebo barokní. Ilustrátorka se totiž nechala inspirovat starými obrazy, malbami v iluminovaných rukopisech, freskami dochovanými na zdech kostelů, klášterů, hradů a zámků a zachovanými kamennými náhrobky. Jako příklad lze uvést černě oděného rytíře, nápadně podobnému tomu, jaký na nás hledí z obálky knihy Z hradů, zámků a tvrzí. Najít jej lze na fresce z doby obávaného Půty Švihovského z Rýzmberka v Červené baště na hradě Švihov. Stejné je to i s oděvy prostých venkovanů, sedláků, řemeslníků, havířů, mnichů atd. Vše doplňují zbraně, nářadí a věci patřící k práci a nezřídka i k běžnému tehdejšímu každodennímu životu. Sem patří meče, dýky, cepy, truhly, klíče, míšky na peníze aj. Bránu do historie dětem pootevřela i využitím erbů. Stříbrným dvouocasým lvem, šachovanou moravskou orlicí, slezskou orlicí a četnými erbovními znameními pánů z nejpřednějších českých a moravských rodů vyzdobila malířka nejednu ilustraci. Úplně jinak je tornu však s její výtvarnou podobou cechovních znaků a znamení na vývěsných štítech řemeslníků v knize Devatero řemesel. Historické skutečnosti odpovídá pouze zlatý preclík v modrém poli, který byl znakem pekařů. Černá podkova, krejčovské nůžky, cívka s nitěmi a další jsou jen dílem malířčiny fantazie. Naopak velmi reálné jsou použité prvky architektury. Např. krby, fragmenty gotických oken, siluety hradních věží, lopatky větrného mlýna. Na ilustraci k pověsti o císaři Rudolfovi dokonce poznáváme sloupy renesančního letohrádku královny Anny a proslulou zpívající fontánu a v obrázku doprovázejícím vyprávění, mající vztah k hradu Pernštejn, jeho velkou věž a zvláštní skleněnou výplň okna jedné z dochovaných původních hradních místností. Druhým ilustrátorem, bez něhož si nelze pověsťová vyprávění představit, je Jiří Černý. Jeho velké celostránkové ilustrace obsahují tolik podrobností, že se čtenáři zdá, že se ocitl přímo na místě. Jedno, zda v gotické radní síni, bohaté měšťanské domácnosti z dob třicetileté války, nebo v obyčejné selské stodole na vsi. Je udivující, s jakou přesností a věrností vše malíř podal. Ukázat to lze právě na nahlédnutí do venkovské stodoly na ilustraci k pověsti Dřevěný rekrut z knihy H. Lisické Pověsti starých měst. Zachyceno je jen několik věcí nacházejících se hned za vraty, aby je měl hospodář vždy po ruce, a přesto si lze udělat dobrou představu o tom, bez čeho se tehdejší zemědělec neobešel. Visí tu koňský postroj a obrovské síto, za dveřmi jsou opřeny vidle a nechybí ani dlouhý žebřík, po němž se lezlo na patro plné sena. Takové prostory si nelze představit bez pobíhající drůbeže vyzobávající semena plevelů a trav a roztroušená zrnka obilí. Není nic, s čím by si tento zkušený výtvarník neporadil. Historické realitě odpovídá formanský vůz s plachtou, vybavení truhlářské dílny, panský kočár i církevní korouhve nošené při slavných procesích. Podobně je tomu i s nástroji, zbraněmi, oblečením všech zúčastněných i různými dalšími typickými věcmi používanými v oné době. Totéž platí i o ilustracích akademického malíře Karla Franty, známého především z knih Pohádkové vandrování po Čechách a Pohádkové vandrování Moravou. U tohoto ilustrátora se vyplatí povšimnout si i drobnějších nenápadných motivů zachycujících třeba jen starobylý koním nebo dřevěný trám na půdě s ozdobně vyrytým letopočtem I on velmi zajímavě využil dobových oděvů. Do nich oblékl kromě skutečných lidí i všechna strašidla a další nadpřirozené pohádkové bytosti, z nichž v jeho výtvarném podání dýchá tolik tajemnosti a někdy i děsu. Nejčastěji portrétuje čerty a vodníky. Za všechny zmiňme alespoň trojici pekelníků usazených ve věži Čertovce na Bezdězu. Jako vejce vejci se podobá jeden druhému, a přesto je každý jiný. Je to jen množství detailů, jimiž se jejich, na první pohled podobné, obleky liší, a své kouzlo na nich mají i barevné záplaty a nejrůznější ozdoby. To vše je podporováno neobyčejnou fantazií umělce, jehož představu čtenáři bez výhrad přijímají. Pokud je to možné, odpovídá nejen oblečení, ale i veškeré zmiňované věci historické skutečnosti. Např. kutny karbanu propadlých mnichů řádu kapucínů z kláštera pod Petrovem v Brně. Husí kůže čtenáři naskakuje i při pohledu na věrnou podobu popravčího meče na ilustraci k pověsti Na dyleňském popravišti. Podobně lze pro besedy ve čtení a literární nebo výtvarné výchově doporučit také ilustrace Milady Marešové, Cyrila Boudy aj. Z tvorby Milady Marešové se nejvíce osvědčily její ilustrace ke knize M. V. Kratochvíla Báje a pověsti z Čech. K nejkrásnějším patří rej půvabných bludiček, na jejichž ladná těla nepotřebovala ilustrátorka více než pár jemných čar. Jinak hledala autorka inspiraci všude, kde jen to bylo možné. Pokud ilustrovala pověsti odehrávající se na známých místech, určitě je podle nějaké typické maličkosti poznáte. Např. pověst Znovu nalezený poklad nás zavádí do vsi Klapý a na kopec, kde se dodnes vypínají dvě vysoké věže zaniklého hradu Házmburka. Tu starší, nazývanou Černá, objevíte spolu se zbytky zdiva i na její ilustraci. V Krakonošově zahrádce, kam se na byliny vydala Markéta, žena ševce, zase nechybí vzácný hořec. Prohlédnete -li si pozorněji obrázek ze sněmu čarodějnic, neujde vám, že se výtvarnici dostaly do rukou středověké kresby odsouzených kacířů a čarodějnic, kterým byla před popravou nasazena potupná papírová čepice pokreslená d'ábly. Podobnou má na své hlavě i jedna z účastnic čarodějnického sněmu.

4 A Cyril Bouda? S jeho tvorbou se setkáte budete -li pracovat s knihou Pražské pověsti nebo s některou ze starších pověst'ových knih Leontýny Mašínové. Výběr z knih, z nichž lze čerpat regionální lidovou slovesnost z nejrůznějších oblastí a krajů Čech, Moravy a Slezska. BALÁŠ, M. Čarovné housle. Brno: Blok, BENEŠ TŘEBÍZSKÝ, V. Pohádky a pověsti. Třebechovice p. O.: Ant. Dědourek, CIBULA, V. Pražské pověsti. Praha: Panorama, DOUBEK, E. Na Sázavě. Ledeč n. S.: Komunální služby, HORYNA, V. Poslední vřeteno. Hradec Králové: Nakladatelství František Šupka, HORYNA, V. Perly mezi kamením. Pověsti, báje, lidová vypravování z východních Čech. Hradec Králové: Kruh HORYNA, V. Sluneční střelec. Pověsti a zkazky z kraje Klicperova a Malátova. Havlíčkův Brod: Krajské nakladatelství, HULPACH, V. Kouzelné dudy. Pohádky, báje a kronikářské příběhy ze Žatecka a Lounska. Ústí n. L.: Severočeské nakladatelství, HULPACH, V. Pohádkové vandrování po Čechách. Praha: Albatros, HULPACH, V. Pohádkové vandrování Moravou. Praha: Albatros, HYKEL, C. O pokladech na Kotouči. Pohádky a pověsti ze Štramberka a okolí. Ostrava: Profil, JEŽKOVÁ, M. Čertova voda. Pověsti a báje z Podkrušnohoří. Ústí n. L.: Severočeské nakl., KALLÁB, K. Pověsti hradů moravských a slezských. Praha: Nakladatelství Jos. Hokr, KILIÁNOVÁ, E. Čertova tanečnice. Brno: Blok, KILIÁNOVÁ, E. Chlapci v zelené hoře. Lidové pověsti z Valašska. Brno: Blok, KILIÁNOVÁ, E. O stříbrné podkově. Pověsti z jižní a jihozápadní Moravy. Brno: Blok, KILIÁNOVÁ, E.; SIROVÁTKA, O. Král moravských vodníků. Pověsti z Horácka a Podhorácka. Brno: Blok, KILIÁNOVÁ, E. Obří pantofle. Ostrava: Profil, KOUDELKOVÁ, E. Z dávných časů. Pověsti z Náchodska, Hronovska a Červenokostelecka. Hronov: Grafické závody, KRATOCHVÍL, M. V. Báje a pověsti z Čech. Praha: Albatros, KUDRLIČKA, V. Šumavské pověsti. Plzeň: Západočeské nakladatelství, KULIŠŤÁK, M.; STRNADEL, J. O stodolovém mistru. Pohádky a pověsti z Rožnovska. Ostrava: Profil, LAZECKÝ, F. Dukátová stařenka. Pověsti ze slezského a lašského kraje. Ostrava: Profil, LISICKÁ, H. Pohádky a pověsti z Moravské brány. Praha: Svoboda, LISICKÁ, H. Z hradů, zámků a tvrzí. Praha: Svoboda, LISICKÁ, H. Z českých hradů, zámků a tvrzí. Praha: Svoboda, LISICKÁ, H. Devatero řemesel. Praha: Svoboda, LISICKÁ, H. Z českých a moravských hradů. Praha: Svoboda, LISICKÁ, H. Pověsti starých měst. Pověsti, zkazky a povídky z Moravy a Slezska. Praha: Albatros, LISICKÁ, H. Zrcadlo starých časů. Pověsti a zkazky z českých měst. Praha: Albatros, MAŠÍNOVÁ, L. Ze starých pověstí a legend. Praha: SNDK, MAŠÍNOVÁ, L. Staré zkazky. Praha: SNDK, MAŠÍNOVÁ, L. Z dávných dob. Liberec: Severočeské nakladatelství, MAŠÍNOVÁ, L. Ze slovanských legend a pověstí. Praha: Melantrich, MAŠÍNOVÁ, L. Tajemný věků hlas. Pověsti z východních Čech. Hradec Králové: Kruh, MIKOLÁŠEK, V. Ďáblův doktor. Pověsti z korálkového kraje Železnobrodska a Jablonecka. Ústí n. L.: Severočeské nakladatelství, MORAVEC, O. Dávno - nedávno, daleko - nedaleko. Pohádky, pověsti a šibaliny ze středních Čech. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, NOVÁKOVÁ, Z. Bílý koníček. Pověsti ze Slovácka. Brno: Blok, PALIVEC, V. Pověsti Zlatého koně. Praha: SNDK, PALIVEC, V. Pověsti karlštejnského podhradí. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, PALIVEC, V. Křivoklátské pověsti. Praha: PALIVEC, V. Bójské pověsti. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, PATOČKA, F. Čerti na Ještědu. Pověsti z Liberecka. Ústí n. L.: Severočeské nakladatelství, PETIŠKA, E. Čtení o hradech, zámcích a městech. Praha: Albatros, POCHOP, A. Krakonošova mísa a jiné pohádky a pověsti z horního Pojizeří. Hradec Králové: Kruh, PRCHALOVI, J. a E. Dívčí kámen. Sbírka pověstí a zkazek z bývalého čáslavského okresu a okresů přilehlých. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, SIROVÁTKA, O. Poslední permoník. Praha: SNDK, SIROVÁTKA, O.; ŠRÁMKOVÁ, M. Devětkrát les, třikrát ves. Lidové pověsti z Hané. Ostrava: Profil, SIROVÁTKA, O.; ŠRÁMKOVÁ, M. Pod brněnským hradem. Pověsti z Brna. Brno: Blok, SIROVÁTKA, O.; ŠRÁMKOVÁ, M. Šest černých kohoutů. Pohádky a pověsti z Velkých Karlovic. Ostrava: Profil, SIROVÁTKA, O.; ŠRÁMKOVÁ, M. Živá voda. Lidové pověsti z Čech, Moravy a Slezska. Praha: Albatros, STRNADEL, J. Zamrzlá studánka. Pohádky a pověsti zpod Radhoště. Ostrava: Profil, ŠORM, A. Z českých pověstí o kříži. Praha: Universum, 1933.

5 ŠPINLER, A. Pod Suchým vrchem. Pohádky z Podorlicka. Ústí nad Orlicí: Oftis s. r., ŠULEŘ, O. Modrá štola a jiné pověsti z hor na severu. Praha: Albatros, ŠULEŘ, O. Nic nalhaného, máloco pravda. Pověsti z Valašska. Praha: Albatros, WENIG, A. České pověsti. Praha: Olympia, 1975.

VY_32_INOVACE_ČJ5_01_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pověsti

VY_32_INOVACE_ČJ5_01_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pověsti VY_32_INOVACE_ČJ5_01_06 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pověsti VY_32_INOVACE_ČJ5_01_06 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 4 pracovní listy s úkoly

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 7 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Žižky a to nejen

Více

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 3 pracovní listy s texty,

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Kouzelné pověsti PRAŽSKÉ

Kouzelné pověsti PRAŽSKÉ Kouzelné pověsti PRAŽSKÉ aneb Jak to bylo doopravdy MICHAL VANĚČEK RENATA PETŘÍČKOVÁ ilustroval VÁCLAV RÁŽ Grada Publishing, a. s. Text Michal Vaněček, Renata Petříčková Ilustrace Václav Ráž Ukázka knihy

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Opakování a procvičování učiva vlastivědy

Opakování a procvičování učiva vlastivědy Opakování a procvičování učiva vlastivědy Téma : Panovníci a významné osobnosti nejstarších českých dějin Cíl : Vyhledávání a zpracování získaných informací Pomůcky : pracovní listy, kartičky s panovníky

Více

Vikingská domovina. Vikingská domovina

Vikingská domovina. Vikingská domovina Vikingové. pocházeli ze Severní Evropy. Žili na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Podnebí v této oblasti bylo nehostinné, zimy dlouhé a obživy nedostatek. Vikingská domovina Vikingové pocházeli

Více

Mgr. Lenka Zemánková Lidé a čas - shrnutí učiva 4. ročníku Pobělohorská doba Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Lidé a čas - shrnutí učiva 4. ročníku Pobělohorská doba Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_3 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Metodický list Pověst

Metodický list Pověst Metodický list Pověst Littera KČJL PdF UHK Pověst metodický list Žánr pověsti Pověst (stejně jako žánr pohádky) patří svým původem do ústní lidové tradice. Pověst se vyznačuje vztahem k reálné skutečnosti

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03. Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: Datum ověření: 17.4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová Sada: III/2/Př VY_32_INOVACE_P03 Pořadové číslo: 3. Datum vytvoření: 2.4. 2012 Datum ověření: 17.4.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

Tajemství hvězdných hor

Tajemství hvězdných hor Tajemství hvězdných hor Po celou dobu, co se zabývám hledáním geometrických souvislostí, jsem si všiml další zajímavé věci. Kolem významných hor a kopců se objevují podivné šesticípé hvězdy vytvořené z

Více

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů

Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání literárních žánrů Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702)17, příspěvková organizace Výukový materiál Název DUMu: VY_12_INOVACE_17_4_Poznávání

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

PATRON ČESKÉ ZEMĚ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE _35_CJ7 PATRON ČESKÉ ZEMĚ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková PATRON ČESKÉ ZEMĚ 1. Jak se jmenuje patron české země?...

Více

http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0608-pozdni-stredovek-nastup-habsburku-v-ceskemkralovstvi.php

http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0608-pozdni-stredovek-nastup-habsburku-v-ceskemkralovstvi.php VY_32_INOVACE_02_03_VL ANOTACE Téma Anotace Život ve středověku Materiál slouží jako opakování a rozšíření k učivu Život ve 14. století Autor Mgr. Sylva Petrová Jazyk čeština Žák si procvičí probrané učivo

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Kód: Pořadové číslo materiálu: 02

Kód: Pořadové číslo materiálu: 02 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 05.02 Pořadové číslo materiálu: 02 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_12_INOVACE_22_JIZNI_CECHY_PRACOVNI_LIST. Časová dotace: 45 min Datum ověření:

VY_12_INOVACE_22_JIZNI_CECHY_PRACOVNI_LIST. Časová dotace: 45 min Datum ověření: Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_22_JIZNI_CECHY_PRACOVNI_LIST Jižní Čechy - pracovní list Předmět: Člověk a jeho svět Ročník: 4. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 29. 1. 2013 Jméno autora:

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Výukový materiál. VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook. December 28, Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I

Výukový materiál. VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook. December 28, Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook Výukový materiál Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Předmět:

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

Královské město Krupka v pověstech

Královské město Krupka v pověstech Královské město Krupka v pověstech Město Krupka Město Krupka Krupka leží na jihovýchodním úpatí Krušných hor v nadmořské výšce 340 m. Nejstarší naleziště cínu v Evropě. O městě se zmiňuje i Konstantin

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_19 Autor PaedDr.

Více

ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ. Mgr. J. Bělinová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ. Mgr. J. Bělinová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ Mgr. J. Bělinová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ALOIS JIRÁSEK VY_32_INOVACE_06_2_03_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA

Více

Created by zisava. Blaník

Created by zisava. Blaník Created by zisava Blaník Malý Blaník Na vrcholu Malého Blaníku (580 m n. m.) se nalézají zbytky středověkého hrádku, který byl dobyt husity roku 1420. Zbytky hradu byly odkryty archeologem Pavlem Radoměřským

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 55 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 12. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen SEDMÝ Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/ VY_52_INOVACE_Vl.Am.35

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/ VY_52_INOVACE_Vl.Am.35 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_52_INOVACE_Vl.Am.35 AutoSave 1 Vlastivěda 4.ročník Jan Hus a jeho doba Jindřiška Ambrozová AutoSave 2 Předmět a ročník: vlastivěda 4. ročník Téma: Jan Hus a

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

Kraj Vysočina. Pardubický kraj. November 07, DUM VL 14, Pardubický kraj, Kraj Vysočina.notebook

Kraj Vysočina. Pardubický kraj. November 07, DUM VL 14, Pardubický kraj, Kraj Vysočina.notebook Pardubický kraj http://commons.wikimedia.org/wiki/file%3apardubick%c3%bd_kraj_in_czech_republic.svg Kraj Vysočina http://commons.wikimedia.org/wiki/file:kraj_vysocina.svg 1 Pardubický kraj leží ve východních

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s prozaickými útvary ústní lidové

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Egypt 2. Řecko 3. T. G. Masaryk 4. Pracovní list -Rozvoj průmyslu v českých zemích v 19. století 5. Dějepisné domino I 6. Dějepisný test I 7. Křížovka opakování českých dějin - renesance 8. Dějepisné

Více

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč

Výlety po Hradecku HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE. cenová relace 95-300 Kč. cenová relace 35-150 Kč Výlety po Hradecku Varianta A HK->ORLICE->SVINARY->BLEŠNO->KRŇOVICE->TŘEBECHOVICE - náročnost: nenáročná - stravování: Třebechovice pod Orebem Restaurace Černý kůň Restaurace u Kocoura (Masarykovo nám.

Více

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1

Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 Turistický průvodce III. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 2 4 Turistický průvodce

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Tajemství největší knihy světa

Tajemství největší knihy světa Tajemství největší knihy světa Na počátku 13. století bylo v Čechách vytvořeno pozoruhodné literární dílo. Minulé věky jej právem pojmenovaly jako Ďáblova bible, Codex gigas, Liber pergrandis či Gigas

Více

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu.

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu. Kalich - Jevišovice V době panování Hynka z Kunštátu zvaného Suchý Čert byly Jevišovice centrem husitství na jihozápadní Moravě. Tuto část jevišovických dějin připomíná památník na vrchu Žalově (u přehrady),

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Balada. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Balada

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Májovci, ruchovci, lumírovci

Májovci, ruchovci, lumírovci Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Májovci,

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

5. třída, ZŠ BŘEŢANY

5. třída, ZŠ BŘEŢANY 5. třída, ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT NA ZÁMKU Nadále nejbohatší a také vládnoucí skupinou v zemi zůstávala hned po panovníkovi šlechta. V této době ţila převáţně v pohodlných a prostorných zámcích a palácích. K

Více

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2

Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků 2 Turistický průvodce I. zajímavosti z českých hradů a zámků Jiří Glet květen 2016 jako 29.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-73-1 mobi: ISBN 978-80-88061-74-8

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. LIBEREC leží v severních Čechách protéká jím řeka Nisa je významným střediskem

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

otevřeno od úterý do pátku vždy od 9 do 16 hodin, ve středu do 18 hodin a v sobotu do 17 hodin

otevřeno od úterý do pátku vždy od 9 do 16 hodin, ve středu do 18 hodin a v sobotu do 17 hodin ZPRAVODAJ Č. 5/2014 Vážení přátelé slánského muzea, v sobotu 5. dubna byla za přítomnosti velkého počtu zájemců zahájena výstavní sezóna roku 2014. První letošní návštěvníci si mohli prohlédnout upravené

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Základní škola třída. Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková

Základní škola třída. Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková Základní škola 1. - 2. třída Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková Lekce informačního vzdělávání JÁ, KNÍŽKA A KNIHOVNA Seznámení s knihovnou; pojmy knihovna, knihkupectví, autor, ilustrátor; prohlídka

Více

Tomáš byl za přátel_. Přivezli nové stol_. Znovu se objevili vlc_. Příležitost dostali noví

Tomáš byl za přátel_. Přivezli nové stol_. Znovu se objevili vlc_. Příležitost dostali noví Český jazyk - koncovky podstatných jmen 1. Koncovky podstatných jmen mužského rodu Tomáš byl za přátel_. Přivezli nové stol_. Znovu se objevili vlc_. Příležitost dostali noví herc_. Sleduji sportovní přenos_.

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA

HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA HISTORICKÁ PRÓZA OSLAVA ČESKÉHO ČLOVĚKA ČESKÁ LITERATURA 20. A 30. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ duben 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_01. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ŽIVOT VE STŘEDOV

VY_32_INOVACE_D5_20_01. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ŽIVOT VE STŘEDOV VY_32_INOVACE_D5_20_01 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ŽIVOT VE STŘEDOV EDOVĚKU VY_32_INOVACE_D5_20_01 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

město s historií průvodce památkami

město s historií průvodce památkami město s historií průvodce památkami Bazilika sv. Prokopa Se stavbou románské baziliky se začalo ve 30. letech 13. století a bazilika byla zasvěcena Panně Marii. Stavba byla během staletí několikrát poškozena,

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

VY_32_INOVACE_279.notebook

VY_32_INOVACE_279.notebook Popis a použití výukového materiálu Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_279 Jméno

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více