Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí"

Transkript

1 Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí

2 ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, Nymburk, IČ: tel.: , fax: , Mgr. Miroslav Špak Ředitel Regionální pracoviště Vzdělávací středisko Nymburk, V Kolonii 1804, Nymburk (v SOŠ a SOU) Ing. Jan Stejskal ICT, metodik DVPP Mgr. Jiřina Kelymanová Metodik DVPP Simona Vaníčková Org. pracovník DVPP Vzdělávací středisko Čáslav, Sadová 1234, Čáslav (v budově SZeŠ) Eva Strnadová Metodik DVPP Vzdělávací středisko Kladno, Cyrila Boudy 1444, Kladno (Dům techniky) Martina Steinerová Org. pracovník DVPP Vzdělávací středisko Rakovník, Wintrovo nám. 1787/II, Rakovník (v DM ) Mgr. Jaroslav Borský Vedoucí metodik DVPP Petra Prošková Org. pracovník DVPP Vzdělávací středisko Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v bud. ZŠ) Mgr. Jana Randáková Metodik DVPP Vlasta Koubová, DiS. Org. pracovník DVPP Vzdělávací středisko Ml. Boleslav, Komenského nám. 94, Ml. Boleslav P.O.Box 74 Pavla Langrová Metodik DVPP Petra Tomášová, DiS. Metodik DVPP Vzdělávací středisko Příbram, Tř. Osvobození 387, Příbram (II. poliklinika) Vladislav Dubnický Org. pracovník DVPP Upozorňujeme na změnu v Příbrami: od sídlí Vzdělávací středisko Příbram na adrese Třída Osvobození 387 (budova II. polikliniky). Telefon zůstává

3 Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, podruhé v tomto školním roce Vám pracovníci Vzdělávacího zařízení Středočeského kraje předkládají Programovou nabídku DVPP na jeho 2. pololetí. Je určena především zaměstnancům škol, předškolních a školských zařízení v našem kraji, ale je otevřena i jakýmkoli jiným zájemcům. Nabídku Vám zašleme také v elektronické podobě včetně přihlášek. Kompletní Programovou nabídku DVPP s možností on line přihlašování a nejčerstvějšími informacemi naleznete na adrese. Věříme, že Vám obsah naší Programové nabídky pomůže při plánování a realizaci záměrů v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a přispěje ke zlepšení výsledků Vaší náročné práce. Věnujte pozornost také nabídce vzdělávání v rámci realizovaných projektů s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Pokud zde nenajdete vzdělávací program, který by pro Vás byl vhodný, jsme připraveni vytvořit pro Vás individuální nabídku. Přeji hodně pracovních i osobních úspěchů do nového roku a těším se na vzájemnou spolupráci. Za všechny pracovníky Vzdělávacího zařízení Středočeského kraje (VZSK) Mgr. Miroslav Špak ředitel Vzdělávacího zařízení Středočeského kraje 3

4 Úvod Jak pracovat s programovou nabídkou - Podmínky pro přihlašování Uspořádání Programové nabídky DVPP Pro přehlednost a snadnější orientaci při vyhledávání vzdělávacích programů je nabídka členěna podle oborů, u každého programu je uváděno konkrétní místo a čas konání s označením, ve kterém okrese se uskuteční, a číselný kód programu. Pokud jsou programy určeny více oborům, jsou u těchto oborů uváděny odkazy. Přihlášky K přihlášení můžete využít hromadnou nebo individuální přihlášku, kterou najdete v Programové nabídce DVPP. Hromadné přihlášky za školu (školské zařízení) na vzdělávací programy organizačně zabezpečované jednotlivými vzdělávacími středisky zasílejte poštou nebo em. S ohledem na Váš čas a pro jeho jednoduchost, preferujeme on line přihlášení z adresy. Na přihláškách uvádějte číselný kód programu uvedený u místa konání a všechny požadované údaje, které jsou nutné pro počítačové zpracování. Veškeré údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Pozvánky a informace o vzdělávacím programu budou přihlášeným účastníkům zaslány mailem týden před jeho konáním, případně jim bude zaslána informace o jeho zrušení. Pro dobré fungování této služby Vás prosíme o včasné oznámení jakékoli změny v mail adresách škol i jednotlivců. Termín uzávěrky hromadných přihlášek je v pátek Na všechny vzdělávací programy je možné zasílat dodatečné přihlášky v průběhu celého pololetí, nejpozději však týden před jejich konáním. Včasné zaslání přihlášek má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení vzdělávacího programu. Podmínky pro přihlašování Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací programy jsou závazné. U individuálních přihlášek je požadováno potvrzení školy v případě, že účastnický poplatek bude hradit škola. Účastnické poplatky U každého vzdělávacího programu jsou uváděny účastnické poplatky. Všechny nabízené vzdělávací programy získaly akreditaci MŠMT a mohou být hrazeny z účelových prostředků vyčleněných na DVPP. Způsob úhrady bankovním převodem na základě vystavené faktury s rozpisem účasti na jednotlivých vzdělávacích akcích dle prezenčních listin výjimečně hotovostní platbou (na místě bude vydán doklad o zaplacení) Stornovací podmínky omluvit neúčast je možno pouze písemně ( em), a to do 7 dnů před konáním akce s potvrzením vedení školy, pokud měla účastnický poplatek hradit škola. U některých programů je možné v tomto termínu zaregistrovat náhradníka. v případě omluvení po tomto termínu, tzn. v průběhu posledního týdne před uskutečněním vzdělávacího programu, se účtuje stornovací poplatek ve výši 40% účastnického poplatku při neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku u dlouhodobých programů je požadována platba předem Doklad o účasti Dokladem o účasti je osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Termín uzávěrky hromadných přihlášek za školu je Na všechny programy je možné zasílat dodatečné přihlášky v průběhu celého pololetí, nejpozději však týden před jejich konáním. 4

5 PROGRAMOVÁ NABÍDKA dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na 2. pololetí školního roku 2009/10 OBSAH Úvod... 3 Jak pracovat s Programovou nabídkou DVPP... 4 Programová nabídka DVPP... 5 obor 01 Řízení, školský management... 6 obor 02 Předškolní vzdělávání... 9 obor 03 I. stupeň ZŠ obor 04 Český jazyk a komunikace obor 05 Cizí jazyky, jazykové vzdělávání obor 06 Matematika a její aplikace obor 07 Informatika a komunikační technologie obor 08 Člověk a společnost (Společenskovědní předměty - Ov, Rv, Dě) obor 09 Člověk a příroda (Přírodovědné předměty - Fy, Ch, Př, Ek, Ze) obor 10 Umění kultura (Hv, Vv, Dv) obor 11 Člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví) obor 12 Člověk a svět práce (Pč, Úvod do světa práce) obor 13 Průřezová témata obor 14 Střední a vyšší vzdělávání obor 15 Pedagogika, psychologie, prevence obor 16 Mimoškolní vzdělávání ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM obor 17 Ostatní akce, tématické programy a exkurze obor 18 Kvalifikační vzdělávání (Akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) obor 19 Akce na zakázku obor 20 Projekty ESF Přihlášky: Hromadná přihláška Individuální přihláška 5

6 01 Řízení, školský management Datové schránky, spisový a skartační řád Vedení dokumentace škol v novele zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě (včetně elektronické) z roku Informace o platné archivní legislativě k novele archivního zákona, dopad na práci škol. Datové schránky, autorizovaná konverze dokumentů, vedení evidence dokumentace školy v digitální podobě, postupný přechod na digitální vedení dokumentace školy do roku Zásady vedení spisové služby (příjem, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování dokumentů, užívání razítek, odesílání dokumentů, výkon elektronické spisové služby). Ukládání, archivace a skartace dokumentů v listinné a digitální podobě. Nové požadavky na obsah spisového a skartačního řádu. Praktické postupy při přijímání digitálních dokumentů - jejich úřední ověření, uložení do archivu, spojování s listinnou podobou, apod. Software pro vedení spisové služby, porovnání různých zdrojů, doporučení. Určeno: Ř-ředitelům a zástupcům ředitele škol a školských zařízení Cena: 725 Kč Lektor: PaedDr. Jan Mikáč Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-VZSK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (II. poliklinika) od 09:00h P60 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10.ZŠ) od 09:00h L60 Místo: RA-VZSK Rakovník, Wintrovo nám (v DM SZeŠ) od 09:00h R60 Místo: NB-Auditorium ZŠ a MŠ Nymburk, Komenského od 09:00h N60 Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 09:00h H60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B60 Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 08:30h A60 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M60 Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 09:00h S60 Školská legislativa / Právní otázky v činnosti ředitele školy Seminář zaměřený na vybraná právní témata ve školství, nabízející aktuální informace o legislativních změnách v praktické aplikaci do školského prostředí a činností ředitele školy/šz. Obsah semináře bude doplněn praktickými příklady a bude dán prostor pro výměnu zkušeností a zodpovězení dotazů účastníků semináře. Témata: - Přehled právních předpisů upravující oblast školství, jejich změn a novel. - Otázky pracovního práva vyplývající ze Zákoníku práce. - Správní řízení ve školství. - Pravidla pro řešení stížností. - Poskytování informací týkajících se činnosti školy. - Ochrana osobních údajů. Určeno: Ř-ředitelům a zástupcům ředitele škol a školských zařízení Cena: 725 Kč Lektor: Mgr. Bc. Ladislav Dvořák Termín: Čas: Čís. kód: Místo: RA-VZSK Rakovník, Wintrovo nám (v DM SZeŠ) od 09:00h R61 Místo: KL-ZŠ Kladno, C.Boudy 1188 (10.ZŠ) od 09:00h L61 Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A61 Místo: BE-2.ZŠ Beroun, Preislerova od 09:00h E60 Místo: PB-VZSK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (II. poliklinika) od 09:00h P61 Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 09:00h H61 Příprava ke konkurzu na ředitele školy/školského zařízení 2x Kurz zaměřený na zvýšení připravenosti v oblasti řízení škol/školských zařízení pro zájemce, kteří se chystají vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Cílem kurzu je získání základních kompetencí a orientace v oblasti řízení školství. - Základní právní předpisy upravující oblast školství a činnosti ředitele školy/školského zařízení. - Ředitel jako manažer kompetence a postupy ředitele k úspěšnému řízení školy a pedagogického procesu (řízení strategie školy, řízení lidí, řízení vzdělávání, řízení zdrojů, řízení informací, řízení kontroly) / základní právní předpisy vymezující výkon řízení ředitele, statutárního orgánu školy/školského zařízení. - Ředitel jako zaměstnavatel pracovně právní vztahy, kompetence a postupy ředitele k úspěšnému řízení pracovně právních vztahů / základní právní předpisy vymezující pracovně právní vztahy ve škole/šz. - Ředitel a ekonomika a financování škol kompetence a postupy ředitele k úspěšnému řízení ekonomické a hospodářské oblasti a financování školy/školského zařízení / základní právní předpisy vymezující financování ve školství. 6

7 Kurz nenahrazuje studium pro získání kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Určeno: Ř - ped. pracovníkům, kteří mají zájem vykonávat funkci ředitele školy/školského zařízení a připravují se ke konkurzu Cena: 1200 Kč Lektor: Mgr. Miroslav Hanzelka, PaedDr. Zdeněk Souček Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov díl od 09:00h A díl od 09:00h A60 Jak jsme na tom se ŠVP Cílem semináře je poskytnout učitelům, koordinátorům ŠVP a vedoucím pracovníkům základních škol metodickou podporu pro tvorbu, kontrolu, úpravy, inovace a vlastní realizaci ŠVP. Využívá praktické zkušeností ředitele pilotní základní školy, která podle svého ŠVP začala vyučovat (ve všech ročnících) již od roku Důležitou součástí semináře je diskuse, na které mohou účastníci vznášet připravené konkrétní dotazy ze své praxe ke všem uvedeným tématům. Obsah semináře: - Je náš ŠVP v souladu se školským zákonem a s RVP ZV? (Komentář ke klíčovým místům školského zákona a RVP ZV.) - Jak se připravit na hodnocení ŠVP školy Českou školní inspekcí? - ŠVP - nejčastěji zjištěná pozitiva a negativa. - Co prověřila praxe? (Několik postřehů z praxe k výhodám a nevýhodám různých způsobů zpracování ŠVP.) - Pozor na průřezová témata! (Na co se při realizaci PT často zapomíná.) - Několik poznámek a pár důležitých zásad k úpravám a inovacím ŠVP. - Od ŠVP k vyučovací hodině (učitel - ŠVP - příprava, realizace a vyhodnocení vyučovací hodiny). - Jak se daří koordinátorům ŠVP? - Co se s příchodem ŠVP ve škole (ne)změnilo, a co nás ještě v blízké budoucnosti čeká? Témata jsou doplněna konkrétními ukázkami z praxe. Materiály je možno nahrát účastníkům na jejich USB flash disky (nebo CD). Určeno: Ř - vedoucím pracovníkům, koordinátorům ŠVP, vedoucím předmětových komisí, metodikům a ostatním pedagogickým pracovníkům Cena: 650 Kč Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 09:00h H60 Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5 (v bud. ZŠ) od 09:00h A60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B60 Jak jsme na tom se ŠVP / Naplňování a rozvoj cílových kompetencí na 1. a 2. stupni ZŠ Praktický seminář pro učitele ZŠ zaměřený na naplňování cílů základního vzdělávání stanovených v RVP ZV, naplňování a rozvoj cílových kompetencí u žáků ve vlastním ŠVP. Součástí semináře je seznámení účastníků semináře se zkušenostmi pilotní školy s pětiletým vzděláváním podle vlastního ŠVP. Určeno: Ř, Ped. - ředitelům a zástupcům ředitele, koordinátorům ŠVP, vedoucím předmětových komisí, metodikům a ostatním pedagogickým pracovníkům Cena: 750 Kč Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička, Mgr. Radislava Jiřičková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B61 Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 09:00h H61 Řízení změn ve škole Seminář zaměřený na objasnění podstaty změn a na metodiku, jak změny ve škole efektivně řídit. Na konkrétních příkladech významných změn, které za poslední tři desetiletí zasáhly české školy, ukazuje, jak v praxi probíhají jednotlivé fáze změny a jak funguje model jejich řízení. Cílem semináře je vybavit řídící pracovníky základními manažerskými přístupy a technikami, které usnadní realizaci všech malých i velkých změn v jejich organizacích. Obsah semináře: - Procesy změny, fáze změny, model řízení změny. - Specifika procesu řízení změn ve školství, vnější a vnitřní faktory, které významně ovlivňují změny ve škole. - Strategické řízení změn ve škole, úloha ředitele školy. - Odpor ke změnám (projevy, příčiny), techniky překonávání odporu ke změnám. - Změna ve škole a kultura školy. - Koučování jako efektivní technika vedení lidí při řízení změn. 7

8 Témata jsou doplněna konkrétními ukázkami z praxe. Materiály je možné nahrát účastníkům na jejich USB flash disky. Určeno: Ř - ředitelům a zástupcům ředitele všech druhů škol a školských zařízení Cena: 650 Kč Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička Termín: Čas: Čís. kód: Místo: RA-VZSK Rakovník, Wintrovo nám (v DM SZeŠ) od 09:00h R60 PO ve školách a školských zařízení / Odborná příprava zaměstnanců zařazených do požárních hlídek a preventistů požární ochrany prováděná v souladu s platnou legislativou 1x za rok Odborná příprava obsahuje seznámení zejména: - se zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o PO, - s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech v místě výkonu práce, - s požárním řádem, požárními poplachovými směrnicemi a další dokumentací PO, - se lhůtami preventivních prohlídek PO a s vedením požární knihy, - se způsobem přivolání jednotky PO v případě požáru, - s ostatními povinnostmi vyplývajícími z funkce požárního preventisty a člena požární hlídky. Určeno: preventistům PO a zaměstnancům zařazeným do požárních hlídek Cena: 650 Kč Lektor: Vladimír Kalous Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 09:00h P62 5 hod. Výjezdní seminář pro ředitele škol 2 dny Tradiční dvoudenní výjezdní seminář pro vedoucí pracovníky ve školství zaměřený na poskytnutí co nejširších informací o probíhající kurikulární reformě ve školství, legislativních a organizačních změnách a nových trendech ve vzdělávání. Na setkání budou pozváni zástupci MŠMT, OŠKS KÚ, ČŠI a další hosté. Určeno: Ř-ředitelům škol, školských zařízení a jejich zástupcům Cena: 1800 Kč Poznámka: Přihlášení účastníci obdrží pozvánku s podrobnějším programem a informacemi včetně popisu cesty pro individuální dopravu. Lektor: Kolektiv lektorů Termín: Čas: Čís. kód: Místo: NB-Zámek Loučeň, Zámecký hotel Maxmilián od 10:00h N60 Místo: NB-Zámek Loučeň, Zámecký hotel Maxmilián od 10:00h S60 Místo: KL-Hotel Astra, Srby od 10:00h R60 Místo: PB-Motocentrum Milín, Hotel u Milína, Milín od 10:00h P60 Rozšíření kompetencí výchovného poradce bez speciálně pedagogického vzdělání v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením viz. obor 15 Pedagogika, psychologie, prevence Rozšíření kompetencí výchovného poradce se speciálně pedagogickým vzděláním v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením viz. obor 15 Pedagogika, psychologie, prevence Studium pro ředitele škol a školských zařízení (SŘ) viz. obor 18 Kvalifikační vzdělávání Studium pedagogiky (dříve DPS-doplňkové pedagogické studium) viz. obor 18 Kvalifikační vzdělávání Studium pedagogiky pro pedagogy volného času (pro zájemce se středoškolským vzděláním) viz. obor 18 Kvalifikační vzdělávání Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (pro zájemce se středoškolským vzděláním) viz. obor 18 Kvalifikační vzdělávání Akce pro pedagogické sbory akce na objednávku viz. obor 19 Akce na zakázku 8

9 02 Předškolní vzdělávání Společná výchova řeči dětí a rodičů / Nácvik motoriky jazyka, rtů a čelistního úhlu Závěrečná část cyklu seminářů, který byl zaměřen na společně prováděnou řečovou výchovu dětí a rodičů. V posledním dílu provede lektorka účastníky 52 cviky podle metodiky Cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel a průpravnými cvičeními k navození jednotlivých hlásek (kromě R a Ř). Tento materiál získali účastníci na semináři Jazyk a řeč v ŠVP pro PV. Určeno: MŠ - učitelkám MŠ Lektor: Vlastimila Kazdová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A60 (v bud. ZŠ) Jak si užít a prožít netradiční dny v MŠ s pohybem / Další inspirace, které nebyly obsaženy v 1. a 2. dílu Seminář je zaměřen na cvičení dětí v MŠ při svátečních dnech v průběhu školního roku např. Nový rok, zápisy do 1. tříd, karneval, vítání jara, čarodějnice, Svátek matek, škola v přírodě, výlet na hrad, ZOO, zamykání lesa, Mikuláš a čert, Vánoce. Cílem vzdělávacího programu je ukázat učitelkám MŠ, jak lze vhodně volenou motivací (vzhledem k věku dětí) cvičit i při nevšedních dnech v MŠ a přitom navodit dobrou atmosféru, působit na vytváření pohybových dovedností spolu s prožitky a estetickými zážitky. Zdůrazněn přitom bude pohled na netradiční tělesnou výchovu s prvky zdravotní tělesné výchovy, na propojení prvků výchovně - vzdělávací práce v MŠ v souvislosti s RVP PV. Cvičení probíhá s hudbou i bez ní, s využitím pestrých, pro děti zajímavých pomůcek (podložky na cvičení, mikrotenová taška, PET láhev prázdná s uzávěrem, kelímek od jogurtu, provázek, obruč, šátek, menší panenka, rolička od alobalu, nafukovací balonek, molitanový míček, noviny, cvičební tyče). Účastnice si mohou praktická cvičení samy vyzkoušet. Určeno: MŠ - učitelkám MŠ Cena: 750 Kč Poznámka: Účastníci semináře si s sebou přinesou: Vhodný cvičební úbor a obuv, podložku na cvičení, mikrotenový černý pytel na odpadky, malé nůžky, 1,5l PET láhev s uzávěrem (prázdnou), tenký provázek cca 30 cm, roličku od toaletního papíru, noviny většího formátu, izolepu cca 2cm širokou, molitanový míček, 1 menší obruč (průměr cca cm, 1 plátěný a 1 jemnější šátek (starší). Lektor: Hana Volfová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 08:30h P60 Místo: RA-1.ZŠ Rakovník, Martinovského od 08:30h R60 Místo: NB-místo bude upřesněno v pozvánce od 08:30h N60 Místo: KO-ZŠ Kolín III., Lipanská od 08:30h K60 Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 08:30h A60 Kvalita předškolního vzdělávání / Zpracování třídních a školních programových i hodnotících dokumentů ve vztahu k RVP PV a příslušným právním normám I. Seminář je věnován optimálnímu koncipování a písemnému zpracování školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v návaznosti na RVP PV, upevnění pozitivního přístupu a získání větší jistoty učitelek mateřských škol při zpracovávání programových a hodnotících dokumentů školy: povinná školní a třídní dokumentace (vlastní hodnocení školy, školní řád, školní matrika, přijímací řízení, třídní vzdělávací program, třídní kniha, přehled docházky, záznamy o vzdělávacích pokrocích dětí, portfolia, kniha úrazů, pedagogické rady, výkazy apod). Určeno: MŠ - učitelkám MŠ Poznámka: S sebou: školní vzdělávací programy, popř. vlastní hodnocení školy. Lektor: Mgr. Zuzana Bečvářová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KO-ZŠ Kolín III., Lipanská od 09:00h K60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B60 Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A60 Místo: RA-VZSK Rakovník, Wintrovo nám (v DM SZeŠ) od 09:00h R60 Kvalita předškolního vzdělávání / Zpracování třídních a školních programových i hodnotících dokumentů ve vztahu k RVP PV a příslušným právním normám II. Volně navazující seminář z cyklu Kvalita předškolního vzdělávání je zaměřen na kvalitu vzdělávacího procesu z hlediska vzdělávacích cílů, podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. 9

10 Obsah semináře: - základní zásady, pravidla a podmínky evaluace, - příslušné dokumenty v návaznosti na školský zákon a vyhlášku č. 15/2004 Sb. systém evaluace v ŠVP PV, struktura hodnocení, dokument Vlastní hodnocení školy včetně nástrojů a kriteriálních ukazatelů apod. Určeno: MŠ - učitelkám MŠ Poznámka: S sebou: školní vzdělávací programy, popř. vlastní hodnocení školy. Lektor: Mgr. Zuzana Bečvářová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A61 Místo: RA-VZSK Rakovník, Wintrovo nám (v DM SZeŠ) od 09:00h R61 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B61 Místo: KO-ZŠ Kolín III., Lipanská od 09:00h K61 Možnosti dramatické výchovy v mateřské škole II. Praktický seminář představí dramatickou výchovu jako nezastupitelnou součást RVP pro předškolní vzdělávání a nabídne různé možnosti jejího využití při naplňování klíčových kompetencí v MŠ. Efektivními způsoby specifického poznávání světa jsou zejména ty metody dramatické výchovy, kde se děti učí rozumět zásadám mezilidské komunikace a prostřednictvím dramatické hry a hraní rolí získávají zkušenosti z oblasti různých postojů a hodnot. Obsah semináře: - oživlý papír (různé způsoby modelování papíru, tvořivé hraní s papírem), - netradiční loutky (animace předmětů, výroba netradičních loutek, tvořivé hraní s loutkou, říkadla, básničky, písničky, dramatizace pohádky). Určeno: Dv, MŠ - učitelkám MŠ Cena: 725 Kč Poznámka: Pomůcky s sebou: roličky od toaletního papíru, čisté krabičky (od mýdla, zubní pasty, sýrů, mléka ), nůžky, lepidlo, kousky látek, vhodné pracovní oblečení. Lektor: Mgr. Hana Zezulová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KL-ZŠ Kladno, C.Boudy 1188 (10.ZŠ) od 09:00h L60 Edukačně stimulační program pro děti s odkladem školní docházky 30 hod. Interaktivní pětidílný kurz je zaměřen na zvýšení dovedností potřebných k realizaci individuální péče o předškoláky. Absolventi kurzu budou umět sestavit individuální program pro jednotlivce i skupinu dětí, odnesou si zásobník her a cvičení pro rozvoj kompetencí důležitých pro vstup do 1. ročníku i tipy na spolupráci s rodiči. Cílem vzdělávacího programu je podat ucelený přehled o dovednostech a znalostech předškoláka a o problematice školní zralosti a školní nezralosti. Účastníci se dozví, jak se projevuje školsky zralý, resp. nezralý budoucí prvňáček v jednotlivých dovednostech a znalostech, jak komunikovat s rodiči, jak jim sdělovat nepříjemné věci a jak je aktivně zapojit do přípravy předškoláka. Stručný obsah jednotlivých šestihodinových kurzů: - charakteristika školní zralosti/nezralosti, specifika práce s dětmi s odkladem školní docházky, - jak pracovat s předškolákem, různé typy nezralosti, vyvození způsobů individuální práce, - sociální a emociální zralost, způsoby spolupráce s rodiči, sluchové a zrakové vnímání, komunikační a kooperační schopnosti, - metodická doporučení a praktické ukázky cvičení, her a postů při rozvoji vnímání předškoláků, různé typy edukačně stimulačních programů a jejich sestavení, - supervize: diskuse o problémech z praxe, hry a cvičení na rozvoj postřehu a koncentrace, způsoby práce s dětmi s LMD, způsoby relaxace. Určeno: MŠ - učitelkám MŠ a učitelům 1. stupně ZŠ Cena: Kč Poznámka: Účastníci získají množství praktických pracovních materiálů a metodických listů. 5. díl se uskuteční v časovém odstupu po dohodě s účastníky. Lektor: Mgr. Alena Vlková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 08:30h P60 1. díl Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 08:30h P60 2. díl Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 14:00h P60 3. díl Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 08:30h P60 4. díl Místo: BE-2.ZŠ Beroun, Preislerova od 08:30h E60 10

11 1. díl Místo: BE-2.ZŠ Beroun, Preislerova díl Místo: BE-2.ZŠ Beroun, Preislerova díl Místo: BE-2.ZŠ Beroun, Preislerova díl od 08:30h od 14:00h od 08:30h E E E60 Budoucí školní úspěšnost předškoláka II. 5 hod. Volné pokračování podzimního semináře zaměřené na indikaci a předpoklady budoucí školní úspěšnosti dětí předškolního věku: - možnosti odstranění deficitu dílčích funkcí formou cílené hry, - vývoj motoriky dítěte motorika reflexní, hrubá a jemná, - možnosti nápravy a vhled do metodiky, - test dynamické praxe a jeho využití v mateřské škole. Určeno: MŠ - učitelkám MŠ a učitelům 1. stupně ZŠ Cena: 650 Kč Poznámka: S sebou: voskovky, 1 arch balícího papíru. Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A60 (v bud. ZŠ) Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A61 (v bud. ZŠ) Hry k rozvoji kooperace a jejich využití v MŠ a na 1. stupni ZŠ Praktický seminář je zaměřen na hru a její využití v MŠ a na 1. stupni ZŠ jako prostředku k rozvoji kooperace a k prevenci sociálně-patologických jevů (teorie, klíčové pojmy, konkrétní příklady kooperativních her a jejich využití v praxi, zásobník her). Přehled témat semináře: - hra - základní pojmy, hra z pohledu vývojové psychologie, - pozitivní klima třídy a jeho budování s využitím kooperativních her, - prvky primární prevence v MŠ a na 1.stupni ZŠ, - význam kooperace u dětí předškolního a mladšího školního věku, znaky kooperativního učení, - prezentace v praxi realizovaného programu LANO - programu primární prevence pro 1. třídy. Určeno: MŠ - učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ a vychovatelům ŠD Cena: 750 Kč Lektor: Mgr. Alena Vlková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 09:00h P60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B60 Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 09:00h H60 Třída plná pohody II. viz. obor 03 I. stupeň ZŠ Hravá a zábavná výchova pohybem / Psychomotorické hry a cvičení IV. viz. obor 03 I. stupeň ZŠ Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení viz. obor 03 I. stupeň ZŠ Jarní a letní písně v hudbě a pohybu / Neseme, neseme májíček viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Hudební a pohybové činnosti v MŠ a na 1. stupni ZŠ / Cestování po kontinentech viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Tvořivé činnosti v cyklu roku ve výuce a volnočasových aktivitách / Velikonoce viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Hudební a taneční výchova / Studánko Rubínko 11

12 viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Výtvarné techniky / Ovčí vlna a výroba drobných doplňků a šperků viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Pletení z papírových proužků viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Náměty pro rozvoj hudební stránky dětské osobnosti / Od Velikonoc k podzimu viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Hudebně pohybová výchova s dětmi od 3 do 9 let viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Výrobky z Fimo hmoty / Modelujeme a hrajeme si s FIMEM viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Textilní tvorba / Malba na textil viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Pojďte si hrát / Rozvoj silových schopností a flexibility pro děti předškolního a mladšího školního věku formou her viz. obor 11 Člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví) Abeceda správného držení těla / Posilování přes jednotu mysli a těla viz. obor 11 Člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví) Rizikové dítě školního věku viz. obor 15 Pedagogika, psychologie, prevence Respektovat a být respektován IV. / Rizika trestů viz. obor 15 Pedagogika, psychologie, prevence Respektovat a být respektován / Komunikace oprávněných požadavků viz. obor 15 Pedagogika, psychologie, prevence Proč děti zlobí? viz. obor 15 Pedagogika, psychologie, prevence 03 I. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace na 1. stupni ZŠ / Rozvíjíme prostorovou představivost žáků Cílem praktického semináře je poskytnout učitelům několik námětů, metod a forem práce, které aktivizují žáky a podněcují jejich tvořivost a představivost. Důraz je přitom kladen na dovednost diskutovat a vysvětlovat, na experimentování jako zdroj získávání zkušeností, na kooperativní skupinové aktivity, na řešení problémů, tj. na kompetence, které jsou zakotveny v RVP ZV. Účastníci si vyzkoušejí činnosti v geometrii, které vedou k rozvoji představivosti a komunikativních dovedností - modelování, pozorování a experimentování. Určeno: I.st. - učitelům 1. stupně ZŠ Lektor: Mgr. Vladimíra Čuhajová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KO-Kolín, ZŠ Lipanská od 13:00h K60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 13:30h B60 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10.ZŠ) od 09:00h L60 Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A60 Místo: PB-Tř. Osvobození 387, Příbram VII, (2. poliklinika) od 13:00h P60 12

13 Praktická výuka češtiny na 1. stupni ZŠ podle ŠVP Praktický seminář k základním tématům kurikulární reformy v českém jazyce na 1. stupni ZŠ: 1. Co učit v českém jazyce na 1. stupni? Co by se podle RVP mělo změnit ve výuce češtiny? 2. Z čeho učit? Co musí obsahovat učebnice? Ukázky nových učebnic a práce s nimi. 3. Jak učit? Burza metod a nápadů do vyučovacích hodin: - metody pro rozvoj komunikačních dovedností, - metody pro práci s textem a porozumění textu, - metody skupinové a kooperační práce, - propojení různých vyučovacích předmětů - náměty na projektové vyučování. 4. Jak hodnotit? Různé způsoby hodnocení a známkování žákovských výkonů. Určeno: I.st. - učitelům 1. stupně ZŠ Cena: 650 Kč Poznámka: Účastníci si budou moci nové učebnice a pracovní sešity na místě zakoupit. Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BE-2.ZŠ Beroun, Preislerova od 13:00h E60 Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 13:00h S60 Místo: ME-ZŠ J.Matiegky Mělník, Pražská od 13:00h M60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 13:00h B60 Místo: PB-VZSK Příbram VII., tř. Osvobození 387(2.poliklinika) od 13:00h P60 Místo: RA-VZSK Rakovník, Wintrovo nám. 1787(v DM SZeŠ) od 13:00h R60 Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 13:00h A60 Místo: KL-ZŠ Kladno, C.Boudy 1188 (10.ZŠ) od 13:30h L60 Místo: KO-ZŠ Kolín III., Lipanská od 13:30h K61 5 hod. Výuka prvouky nově 5 hod. Cílem praktického semináře zaměřeného na výuku prvouky ve 3. ročníku je hledat odpovědi na otázky: Co a proč učit? Jak to učit? Jak hodnotit? Účastníci si vyzkoušejí plánování výuky s ohledem na výstup, téma, učivo, metody a kritéria hodnocení a ukáží si, jak ke stanoveným výstupům zvolit vhodné činnosti do jednotlivých hodin. Na konkrétních příkladech budou zkoumat možnosti propojení prvouky s dalšími vyučovacími předměty, případně integraci některých průřezových témat do výuky prvouky. Seminář bude věnován také otázkám hodnocení a sebehodnocení žáka i stanovení kritérií pro hodnocení v prvouce. Určeno: I.st. - učitelům 1. stupně ZŠ Cena: 650 Kč Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KO-ZŠ Kolín III., Lipanská od 09:00h K60 Třída plná pohody II. Seminář obsahuje úvod do teorie skupinové dynamiky ve třídě, hry a cvičení pro výchovu dětí v MŠ a na 1. st. ZŠ k dobrým mezilidským vztahům, ke spolupráci, k prosociálnímu jednání, hry a cvičení pro prevenci sociálně-patologických jevů: - třída jako sociální skupina, základní pojmy, - pravidla soužití a jak je společně vytvořit, - komunikace a jak ji úspěšně rozvíjet u dětí v předškolním a mladším školním věku, - pozitivní klima třídy a jak ho budovat, - praktické ukázky her s prvky primární prevence v MŠ a na 1. stupni ZŠ, - seznámení s okruhem her a činností vhodných při procesu budování třídy jako týmu. Určeno: I.st., MŠ - učitelkám MŠ a učitelům 1. stupně ZŠ Cena: 725 Kč Lektor: Mgr. Alena Vlková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 08:30h S60 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 08:30h M60 Integrované dítě v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ Seminář zaměřený na hledání cesty k funkčnímu začlenění integrovaných dětí do vyučování českého jazyka, tedy na takové formy práce, ve kterých budou tyto děti pracovat společně s tzv. normálními dětmi, nikoliv jen vedle nich, tak aby přínos z takového začlenění pocítili všichni zúčastnění: - vymezení problematiky specifických poruch učení (s důrazem na dyslexii a dysgrafii), smyslová postižení (zbytky zraku, sluchu), tělesná postižení, jejich identifikace a projevy vše se specifickými aplikacemi na český jazyk, - tvorba textů a cvičení pro snadnou empatii druhých dětí, tolerance, - zvláštní témata, pomůcky, pracovní listy jejich příprava, 13

14 - jak dítě vidí, cítí, slyší, vnímá, chápe, jakou úlohu v tom hraje jazyk, - praktické ukázky práce s integrovaným dítětem, vlastní zkušenosti učitelů, - možnosti sociální hry, projekt v jazykovém vyučování a zapojení integrovaného dítěte do projektu, - didaktická jazyková hra jako prostředek na podporu jazykových dovedností. Určeno: I.st. - učitelům 1. stupně ZŠ Lektor: PaedDr. Simona Pišlová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 13:00h H60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 13:00h B60 Místo: PB-VZSK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (II. poliklinika) od 13:00h P60 Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení Účastníci semináře budou na základě sbírky přípravných cviků Hledej a piš písmena (využití rytmu a hravého způsobu psaní) aktivně seznámeni s grafomotorickými a tělesnými rytmickými cviky, které napomáhají rozvoji grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku. Zároveň budou vedeni k aplikaci poznatků do vlastní praxe a k tvorbě projektů, jejichž prostřednictvím je grafomotorika dětí aktivně rozvíjena. Určeno: I.st., MŠ - učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ a speciálních škol Poznámka: Součástí semináře je prodejní výstavka učebnic SPL - Práce, kde bude možné si zakoupit učebnice na paragon za nakladatelské ceny. Pomůcky s sebou: pastelky, fixy, štětce, vodové barvy, vhodné pracovní oblečení. Lektor: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A60 (v bud. ZŠ) Moderní deskové hry ve výuce na 1. stupni ZŠ aneb Klíčové kompetence hrou Účastníkům semináře bude předvedena široká nabídka deskových her, které lze metodicky (a netradičně) využít pro vysvětlování, upevňování a prověřování učiva na 1. stupni ZŠ. Budou představeny hry Tic Tac Bum, Česko, Evropa, Blokus, Ligretto, Digit, Activity, Pentago a další vybrané hry. Každý účastník obdrží publikaci Rozvoj klíčových kompetencí hrou (OGB a ČPK Praha, 2007) se zpracovanými příklady naplňování klíčových kompetencí u jednotlivých her. Určeno: I..st. - učitelům 1. stupně ZŠ Lektor: Mgr. Iveta Vodičková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A60 (v bud. ZŠ) Hravá a zábavná výchova pohybem / Psychomotorické hry a cvičení IV. Účastníci semináře se seznámí s principy psychomotorických her a cvičení, naučí se psychomotorické hry a cvičení, které mohou využít ve třídě, v tělocvičně i v přírodě. Všechny hry si budou moci prakticky vyzkoušet. Obsah semináře: - co je to psychomotorika, zásady a využití psychomotorických her a cvičení při práci s dětmi, seznámení s literaturou, - psychomotorické hry a cvičení s nafukovacími balónky, - psychomotorické hry a cvičení s dětskými časopisy (využívání časopisů ve tvaru kornoutů, hůlek, trubek apod.), speciálně vyrobené pomůcky pro psychomotoriku, - psychomotorické hry a cvičení s vozíky (pro rozvoj koordinace pohybu, udržení rovnováhy), - uvolňovací cvičení s hudbou. Určeno: I.st., MŠ, ŠD - učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD Poznámka: S sebou pohodlný oděv a obuv do tělocvičny. Lektor: Bc. Jana Macečková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: RA-MŠ Vinohrady, Zd. Štěpánka od 13:00h R60 Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 13:30h A60 14

15 Hry k rozvoji kooperace a jejich využití v MŠ a na 1. stupni ZŠ viz. obor 02 Předškolní vzdělávání Vyprávění, příběhy a pohádky v hodinách angličtiny / Storytelling in primary classes (A0 A1) viz. obor 05 Cizí jazyky, jazykové vzdělávání Využití písniček a říkadel v hodinách angličtiny / Songs and rhytmes (A0 A1) viz. obor 05 Cizí jazyky, jazykové vzdělávání Začátky čtení a psaní v angličtině / Beginning writing and reading (A0 A1) viz. obor 05 Cizí jazyky, jazykové vzdělávání Hudební a taneční výchova / Studánko Rubínko viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Náměty pro rozvoj hudební stránky dětské osobnosti / Od Velikonoc k podzimu viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Jarní a letní písně v hudbě a pohybu / Neseme, neseme májíček viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Výtvarné techniky / Ovčí vlna a výroba drobných doplňků a šperků viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Textilní tvorba / Malba na textil viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Výrobky z Fimo hmoty / Modelujeme a hrajeme si s FIMEM viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Tvořivé činnosti v cyklu roku ve výuce a volnočasových aktivitách / Velikonoce viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Pletení z papírových proužků viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Hudební a pohybové činnosti v MŠ a na 1. stupni ZŠ / Cestování po kontinentech viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Pojďte si hrát / Rozvoj silových schopností a flexibility pro děti předškolního a mladšího školního věku formou her viz. obor 11 Člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví) Abeceda správného držení těla / Posilování přes jednotu mysli a těla viz. obor 11 Člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví) Rizikové dítě školního věku viz. obor 15 Pedagogika, psychologie, prevence Proč děti zlobí? viz. obor 15 Pedagogika, psychologie, prevence Respektovat a být respektován / Komunikace oprávněných požadavků viz. obor 15 Pedagogika, psychologie, prevence Respektovat a být respektován IV. / Rizika trestů viz. obor 15 Pedagogika, psychologie, prevence 15

16 04 Český jazyk a komunikace Humor v hodinách ČJL I. Seminář vychází z požadavků RVP humanizovat vyučování a z psychologických poznatků, jež ukázaly, že optimistická atmosféra ve třídě uvolňuje napětí, smích odstraňuje stres a humor stimuluje kreativitu, která napomáhá rozvoji komunikace. Prostřednictvím humoru může učitel žákům ukázat plastičnost mateřského jazyka, nekonečné možnosti hry s ním i to, že četba poskytuje nejen poučení, ale i zábavu. V psychické rovině může humor žáky zklidnit, v sociální rovině pomůže navodit vzájemné sympatie a soulad. Pracovní seminář poskytne návod, jak toho docílit prostřednictvím cvičení zaměřených na využití písňového textu v mluvnici a ve slohu, dechových a artikulačních cvičení, her s jazykem, nonverbálního vyjadřování, práce s obrazovým materiálem apod. Určeno: Čj - učitelům ČJ na 2. stupni ZŠ a odp. roč. G Lektor: Mgr. Jarmila Sulovská Termín: Čas: Čís. kód: Místo: RA-VZSK Rakovník, Wintrovo nám (v DM SZeŠ) od 14:00h R60 Místo: KL-ZŠ Kladno, C.Boudy 1188 (10.ZŠ) od 14:00h L60 Místo: ME-ZŠ Mělník, J. Seiferta od 14:00h M60 Netradiční hodiny českého jazyka a literatury II. / Mluvnice, sloh a literatura Druhý díl (volné pokračování) praktického kurzu poskytne opět účastníkům inspiraci k netradiční práci s jazykem a k využití hravých forem výuky k osvojování vědomostí a dovedností v českém jazyce. Nabídne pedagogům rozmanité didaktické hry a další aktivity, jimiž je možno zpestřit vyučování mluvnice, slohu a literatury, motivovat žáky k práci, vést je k samostatnosti, k tvořivosti, ke správné komunikaci a rozvíjet jejich pozitivní vztah k mateřskému jazyku. Některé aktivity jsou zaměřeny i na vytváření správných sociálních vazeb v třídním kolektivu. Určeno: Čj - učitelům ČJ na 2. stupni ZŠ a odp. roč. G Lektor: Mgr. Jarmila Sulovská Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-VZSK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (II. poliklinika) od 09:00h P60 Současní čeští spisovatelé v literární výchově na 2. stupni ZŠ Seminář ve formě praktické dílny je zaměřený na interpretaci vybraných známých i méně známých ukázek především z děl současných českých autorů knih pro děti a mládež, na osvědčené metody a formy práce, jež staví do centra výchovného působení literární zážitek. Kreativní interpretace směřuje k využití mezioborových (mezipředmětových) vztahů a ke zdůraznění formativní úlohy průřezových témat v literární výchově. Vzdělávacím cílem semináře je seznámit učitele s tvorbou současných českých autorů knih pro děti a mládež, inspirovat je především k práci s díly, v nichž se odrážejí aktuální problémy současného světa a otázky postavení člověka v tomto světě, a prostřednictvím inspirativních textů posilovat následně vztah žáků k literatuře a kultivovanému čtenářství. Určeno: Čj - učitelům ČJ na 2. stupni ZŠ a odp. roč. G Cena: 725 Kč Lektor: PaedDr. Marie Hanzová, CSc. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: NB-VZSK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N60 Místo: BE-2.ZŠ Beroun, Preislerova od 09:00h E60 Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 09:00h S61 Humor v hodinách ČJL II. Volné pokračování jarního semináře vychází z požadavků RVP humanizovat vyučování a z psychologických poznatků, jež ukázaly, že optimistická atmosféra ve třídě uvolňuje napětí, smích odstraňuje stres a humor stimuluje kreativitu, která napomáhá rozvoji komunikace. Prostřednictvím humoru může učitel žákům ukázat plastičnost mateřského jazyka, nekonečné možnosti hry s ním i to, že četba poskytuje nejen poučení, ale i zábavu. V psychické rovině může humor žáky zklidnit, v sociální rovině pomůže navodit vzájemné sympatie a soulad. Pracovní seminář poskytne návod, jak toho docílit prostřednictvím cvičení zaměřených na využití písňového textu v mluvnici a ve slohu, dechových a artikulačních cvičení, her s jazykem, nonverbálního vyjadřování, práce s obrazovým materiálem apod. Určeno: Čj - učitelům ČJ na 2. stupni ZŠ a odp. roč. G Lektor: Mgr. Jarmila Sulovská Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KO-ZŠ Kolín III., Lipanská od 13:00h K60 16

17 Využití reklamy a autentických materiálů v hodině ČJL Seminář zohledňuje požadavky RVP na modernizaci výuky a využívá průřezová témata Mediální výchova a Multikulturní výchova. Je zaměřen na činnosti, které umožní aktivní zapojení žáka do vyučovacího procesu, napomohou utváření mezilidských vztahů a přispějí k získání komunikativní kompetence pomocí: - práce s obrazovým materiálem reklamy (popis, vytváření hypotéz, doplňování textu, vlastní tvorba apod.), - práce s tištěnými autentickými materiály (práce s chybou, tvorba vlastního textu, hry s jazykem atd.), - práce s audiovizuálními prostředky (nácvik porozumění nonverbálnímu vyjádření, rozpoznání funkce obrazu, zvuku, výběru jazykových prostředků, vnímání multikulturních zvláštností atd.). Prostřednictvím vybraných aktivit se účastníci pokusí nalézt možnosti, jak vést své žáky ke čtení s porozuměním, jak využít médií ve výuce tak, aby se žáci dokázali vyhnout reklamní manipulaci. Účastníci se seznámí s možnostmi tvorby projektů zaměřených na danou problematiku. Určeno: Čj - učitelům ČJ na 2. stupni ZŠ a odp. roč. G Lektor: Mgr. Jarmila Sulovská Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 14:00h S60 Integrované dítě v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ Práce s integrovaným dítětem v hodinách českého jazyka: rozdílná postižení vyžadují rozdílný způsob práce (nevidomý žák, žák s tělesným postižením nebo s DMO, dyslexií, dysgrafií apod.). Spolupráce učitele a asistenta dítěte v hodinách i mimo ně, začlenění dítěte do práce s ostatními dětmi ve třídě i ve škole. Zvláštní pomůcky, učebnice a jejich používání, spolupráce s rodiči postiženého dítěte i s rodiči jeho spolužáků. Určeno: Čj - učitelům ČJ na 2. stupni ZŠ Lektor: PaedDr. Simona Pišlová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 09:00h H60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B60 Místo: PB-VZSK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (II. poliklinika) od 09:00h P60 Projektová výuka v českém jazyce na 2. stupni ZŠ Praktický seminář věnovaný projektové výuce v českém jazyce s prezentací projektu Cesta k poznání jména a možností integrace dalších předmětů do tohoto projektu. Program semináře: - co je projekt, - příprava materiálů, - základní postupné kroky projektové metody, - náměty pro práci v hodinách, - prolínání vzdělávacích oborů, - hodnocení projektu. Určeno: Čj - učitelům ČJ na 2. stupni ZŠ a odp. roč. G Lektor: PhDr. Vladimíra Neužilová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 13:30h A60 Jak vybírat témata pro sloh II. Lektorka, zkušená organizátorka a členka hodnotících komisí literárních soutěží a Olympiád v českém jazyce, seznámí účastníky semináře se základními problémy didaktiky slohového vyučování - s výběrem a hodnocením slohových témat. V navazujícím semináři budou představeny další ukázky zdařilých slohových i literárních prací a další množství zajímavých námětů pro slohové práce, které budou žáky bavit psát a které budou učitelé s chutí číst. Součástí semináře budou též aktuální informace o literárních soutěžích vyhlašovaných MŠMT a seznámení s tématy slohových prací z předchozích ročníků Olympiády v českém jazyce. Vzdělávacím cílem semináře je poukázat na bohatý výběr inspirativních námětů pro výuku slohu, jejichž prostřednictvím je posilován pozitivní vztah žáků k českému jazyku a literatuře. Určeno: Čj - učitelům Čj na 2. stupni ZŠ a odp. roč. G Lektor: PaedDr. Eva Schneiderová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 13:00h A60 17

18 05 Cizí jazyky, jazykové vzdělávání Jazykové a jazykově metodické kurzy v rámci projektu ESF Učitelská angličtina Účastníci probíhajících jazykových a jazykově metodických kurzů budou ve 2. pololetí školního roku 2009/10 převedeni do zahajovaného projektu Učitelská angličtina - Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v AJ a zkvalitnění výuky AJ ve Středočeském kraji s finanční podporou ESF. Kurzy budou pro účastníky zdarma. V rámci projektu Učitelská angličtina je plánováno, že kurzy a výběrové metodické semináře se při naplnění stanovených minimálních počtů účastníků uskuteční ve všech regionech (okresech) Středočeského kraje. Základní informace o projektu Učitelská angličtina viz obor 20 Projekty ESF. Vyprávění, příběhy a pohádky v hodinách angličtiny / Storytelling in primary classes (A0 A1) Cílem vzdělávacího programu semináře je prezentace učiva prostřednictvím zajímavých a atraktivních metod, které žáky vhodně motivují a nenásilnou formou u nich pomáhají postupně vytvářet klíčové kompetence (mj. komunikativní, sociální a personální, kompetenci k učení). Seminář z volně navazujícího cyklu seznámí účastníky s metodami práce, které vedou k rozvíjení řečových dovedností dětí přirozenou formou a zohledňují jejich individuální schopnosti při prezentaci příběhů a pohádek pomocí obrázků i reálných předmětů, poslechem i fyzicky - prostřednictvím mimiky, gest, pohybů a dramatizací. Ukážeme si, jak mohou příběhy, pohádky a fantazie zefektivnit výuku angličtiny. Poslechem, vyprávěním a dramatizací příběhů s mladšími dětmi, hrami a aktivitami k přímému využití ve třídě připravujeme pro své žáky podnětné prostředí k rozvíjení řečových dovedností přirozenou formou a vytváříme podmínky pro zohledňování individuálních schopností žáků. Určeno: Aj, I.st., MŠ - učitelům AJ v MŠ a na 1. stupni ZŠ Cena: zdarma v rámci projektu Učitelská angličtina Lektor: PaedDr. Dana Mašínová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 13:00h H60 Místo: BE- 2. ZŠ Beroun, Preislerova od 13:30h E60 Místo: RA-VZSK Rakovník, Wintrovo nám (v DM SZeŠ) od 13:00h R60 Využití písniček a říkadel v hodinách angličtiny / Songs and rhytmes (A0 A1) Cílem vzdělávacího programu je poskytnout učitelům angličtiny další dovednosti, kterými podpoří u svých žáků postupné utváření kompetencí k učení, kompetencí sociálních a personálních i schopnosti přijmout zodpovědnost za vlastní učení a celkový výsledek práce skupiny. Písničky a říkadla jsou osvědčenou a jednoduchou formou prezentace i procvičování a upevňování jazykového učiva. Pomocí pohybu, rytmu a souvisejících aktivit podporujeme a rozvíjíme u dětí pozitivní postoj k učení cizímu jazyku. Při jazykových hrách spojených s poslechem a interpretací písniček a říkadel podporujeme a rozvíjíme i schopnost žáků používat různých podnětů k odhadu významu neznámých slov a pracovat v týmu. Využití písní a říkadel umožňuje učiteli zohledňovat při dosahování cílů základního vzdělávání také individuální potřeby a možnosti žáků. Na semináři z volně navazujícího cyklu budou prezentovány různé metody využití písniček a říkadel s pohybovými a jinými aktivitami pro výuku angličtiny malých dětí a praktické ukázky zajímavých a zábavných forem výuky. Určeno: Aj, I.st., MŠ - učitelům AJ v MŠ a na 1. stupni ZŠ Cena: zdarma v rámci projektu Učitelská angličtina Lektor: PaedDr. Dana Mašínová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 14:00h S60 Místo: ME-ZŠ Mělník, J. Seiferta od 14:00h M60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 13:00h B60 Místo: PB-Příbram, ulice 28. října č od 13:00h P60 Místo: KL-ZŠ Kladno, C.Boudy 1188 (10.ZŠ) od 13:30h L60 Začátky čtení a psaní v angličtině / Beginning writing and reading (A0 A1) Cílem vzdělávacího programu je podpora komplexního přístupu k realizaci obsahu vzdělávacího oboru, volba různých vzdělávacích postupů a rozmanitých metod a forem výuky ve shodě s individuálními potřebami žáků a rozvíjení komunikativní kompetence žáků pomocí zábavných a zároveň účinných vyučovacích metod. Seminář z volně navazujícího cyklu poskytne účastníkům inspiraci, jak při výuce uplatňovat činnosti, které žákům poskytují prostor pro seberealizaci a pocit individuálního či skupinového úspěchu při rozvíjení čtení a psaní v počáteční výuce angličtiny. Účastníci se seznámí s praktickými ukázkami rozmanitých aktivit a her s písmeny a slovy, zábavným tvořením vět, počátečním čtením v cizím jazyce. Společně zhodnotí vhodné 18

19 způsoby motivace dětí a vytváření atraktivního učebního prostředí a seznámí se s metodami a formami práce, které umožňují modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Určeno: Aj, I.st. - učitelům AJ na 1. stupni ZŠ Cena: zdarma v rámci projektu Učitelská angličtina Lektor: PaedDr. Dana Mašínová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: NB-VZSK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 13:00h N60 Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A60 (v bud. ZŠ) Ruština jako druhý cizí jazyk 8 hod. Praktický seminář je zaměřen na výuku ruského jazyka na ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií jako druhého cizího jazyka s využitím učebnicového souboru Pojechali, který má doložku MŠMT a odpovídá požadavkům SEER v úrovni A1 B1. Autorky přiblíží metodickou koncepci celého souboru, seznámí s tematickým zaměřením 3. a 4. dílu učebnice (včetně pracovního sešitu, metodické příručky a CD), vyzkoušejí s účastníky praktické činnosti s učebnicí, poukáží na její specifika (např. jak v osobnostním pojetí pracovat se slovní zásobou a jak při tom využít přání žáků, jaké je v tomto pojetí postavení gramatiky a jakých způsobů prezentace a procvičování gramatického učiva lze použít, aby se žáci nenudili), proberou obtížné pasáže a seznámí účastníky i s doprovodnými materiály: Pojechali Čítanka 1 a 2, Pojechali Zpěvník 1. Důležitou součástí semináře budou i práce s texty, neboť v této učebnici mají významné místo - jsou vybrány takové, které by žáky oslovily po citové stránce, řešily jejich problémy. Budou předvedeny i možnosti dramatizace a praktické ukázky budou doplněny zvukovými nahrávkami. Určeno: RJ - učitelům ruského jazyka na ZŠ a SŠ Cena: 1000 Kč Poznámka: Účastníci si budou moci prezentovaný učební soubor na místě zakoupit. Pokud s ním pracují, je účelné vzít s sebou učebnici 3 a 4, čítanku 1 a 2. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle nebo ové adrese Lektor: PhDr. Hana Žofková, CSc., Mgr. Claudia Eibenová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Praha 5-Smíchov, Zborovská od 09:00h S60 7 dnů/40 Jazykově metodický kurz pro učitele RJ hod. Tradiční intenzivní jazykový kurz je zaměřený na prohloubení jazykových a komunikativních dovedností učitelů. Účastníci získají další poznatky a dovednosti v oblasti metodického a didaktického vedení hodin ruského jazyka na ZŠ a SŠ (včetně doplňkových materiálů pro rozvoj konverzace, poslechu a čtení s porozuměním na CD) a metodické náměty do hodin. Vymění si zkušenosti z výuky na různých typech škol formou ukázky hry, práce se slovní zásobou, textem, formou práce obohacující přípravu ke státní maturitní zkoušce. Součástí kurzu bude i rozšiřování slovní zásoby v tématech: cestování, ubytovací a stravovací možnosti, pojištění, dopravní prostředky, reálie Ruska. Stručný nástin současné ruské literatury s ukázkami vhodnými ke společnému rozboru se žáky je příslibem aktualizace programu kurzu. Pokračování žádaných témat translatologie z ruštiny do češtiny a naopak, práce s inzeráty a obchodními dopisy, večerní projekce ruských filmů v originále. Součástí kurzu bude, v případě zájmu, i výlet za krásami Českého ráje. Určeno: RJ - učitelům ruského jazyka všech stupňů škol Cena: 4000 Kč Lektor: rodilí mluvčí a vysokoškolští pedagogové Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-SOU Hubálov od 09:00h S60 06 Matematika a její aplikace Strategická teorie her v matematice aneb proč učitelé zkoušejí a žáci se neučí Didaktický seminář obsahově zaměřený na jednu z nejzajímavějších partií matematického učiva: strategickou teorii her - maticové hry, problematiku racionálního chování a volby optimálních strategií. Modelové situace vedou na řešení soustav lineárních rovnic a jsou vhodným rozšířením učiva základní i střední školy. Kromě klasických příkladů bude teorie demonstrována i na chování žáka a učitele. Na vytvořených modelových situacích bude podáno vysvětlení, proč je pro žáka optimální strategií se neučit a nastíněno, jak může učitel tento stav změnit. 19

20 Určeno: Cena: Ma - učitelům M na 2. stupni ZŠ, G a SOŠ 550 Kč Lektor: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 14:00h S60 Místo: NB-VZSK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 13:00h N60 Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 13:00h H60 Místo: RA-VZSK Rakovník, Wintrovo nám (v DM SZeŠ) od 13:00h R60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 13:00h B60 Místo: BE-2.ZŠ Beroun, Preislerova od 13:00h E60 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace na 2. stupni ZŠ / Křížem krážem konstrukčními úlohami Cílem praktického semináře je poskytnout učitelům několik námětů metod a forem práce, které aktivizují žáky a podněcují jejich tvořivost a představivost. Důraz je kladen na dovednost diskutovat a vysvětlovat, na experimentování jako zdroje získávání zkušeností, na kooperativní skupinové aktivity, na řešení problémů, tj. na kompetence, které jsou zakotveny v RVP. Účastníci si vyzkoušejí, jak postupovat při výuce konstrukčních úloh, získají náměty pro třídící a rozhodovací aktivity i práci se samokontrolou. Určeno: Ma - učitelům M na 2. stupni ZŠ a odp. roč. G Lektor: Mgr. Vladimíra Čuhajová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KO-Kolín, ZŠ Lipanská od 13:00h K60 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10.ZŠ) od 13:30h L60 Místo: PB-VZSK Příbram VII., tř.osvobození 387 (II. poliklinika)) od 08:00h P60 Moderní didaktika matematiky / Náměty, které pomohou zpříjemnit hodinu žákům i učitelům Ve volném pokračování cyklu praktických dílen se tentokrát zaměříme na různé způsoby vnímání a různé učební styly žáků. Ty mohou být při výuce matematiky překážkou, ale i pomocí. Ukážeme si příklady různých forem zadání téhož úkolu a budeme zvažovat, které příjmové kanály danou činností otevíráme. Budeme také hledat z tohoto hlediska vhodné způsoby zadání úkolů pro skupinovou práci. Dílna poskytne účastníkům další nové náměty k činnostnímu učení i k rozvíjení tvořivosti. Určeno: Ma - učitelům M na 2. stupni ZŠ, G, SOŠ a SOU Lektor: Mgr. Jana Hanušová, PhD. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: ME-ZŠ Mělník, J. Seiferta od 14:00h M60 Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 14:00h A60 (v bud. ZŠ) 07 Informatika a komunikační technologie Využití ICT v hodinách zeměpisu / Internet nejen v zeměpise Praktický seminář zaměřený na seznámení učitelů zeměpisu na základních a středních školách s možnostmi využití internetu jako zdroje informací ve výuce: - funkce internetu a zeměpis, - internetová zeměpisná stránka, obsah a využití, - zdroje informací pro učitele zeměpisu, - jak vzniká zeměpisná internetová stránka. Určeno: Fy, Př, Ze - učitelům Ze na 2. stupni ZŠ, G a SOŠ Cena: 650 Kč Lektor: Mgr. Pavel Taibr Termín: Čas: Čís. kód: Místo: NB-Gymnázium Nymburk, Komenského od 13:00h N60 Místo: PB- bude upřesněno v pozvánce (některá ZŠ) od 13:30h P60 Multimédia ve školní praxi II. Druhá část praktického kurzu zaměřeného na možnosti využití multimédií ve školní praxi, jehož cílem je poskytnout učitelům praktické dovednosti při práci s multimédii ve výuce: - pokročilá práce v PowerPointu tvorba interaktivní přípravy pro výklad a samostatnou práci, - pravidla pro vlastní tvorbu (získávání fotografií, filmu, zvuku), - úprava filmu v programu Movie Maker (program je součástí každých Windows), 20

21 - základní úprava zvuku v programu Audacity (freeware). Určeno: Inf.-pedagogickým pracovníkům Lektor: Karel Heller Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-ZŠ Mladá Boleslav, Komenského n. 76 (bud. II.st) od 14:00h S60 Místo: ME-ZŠ Mělník, J. Seiferta 148, učebna PC od 14:00h M60 Multimédia ve školní praxi III. Třetí část praktického kurzu zaměřeného na možnosti využití multimédií ve školní praxi, jehož cílem je poskytnout učitelům praktické dovednosti při práci s multimédii ve výuce: - vytěžování databází pomůcek pro vyučující přístupných na internetu (obrázky, zvuk, video), - tvorba příprav z médií (DVD, CD, videokazeta), - pokročilá úprava filmu v programu Movie Maker (program je součástí každých Windows), - pokročilá úprava zvuku v programu Audacity (freeware). Určeno: Inf. - pedagogickým pracovníkům Lektor: Karel Heller Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-ZŠ Mladá Boleslav, Komenského n. 76 (bud. II.st.) od 14:00h S61 Místo: ME-ZŠ Mělník, J. Seiferta 148, učebna PC od 14:00h M61 Metodický seminář pro učitele informatiky Cílem vzdělávacího programu je prohloubení kompetencí učitelů ICT pro výuku informatiky v souladu s RVP, získání nových teoretických i praktických poznatků a seznámení s moderními didaktickými přístupy k výuce informatiky. Účastníci budou tak moci po absolvování semináře lépe naplňovat zpracovaný ŠVP a pružněji reagovat na proměnlivé podmínky ve výuce ICT. Tematický obsah: - postavení ICT v nových kurikulárních dokumentech, - smysl výuky ICT v základním a gymnaziálním vzdělávání, - vztah ICT ke klíčovým kompetencím, - tvorba osnov učiva ve světle požadavků RVP, - didaktika informatiky, - vývoj a perspektiva rozvoje ICT, - seznámení s novými programovými produkty a technickými prostředky. Určeno: Inf.-učitelům ICT na 2. stupni ZŠ a odp. roč. G Cena: 650 Kč Lektor: Mgr. Vladimír Hradecký Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KO-Kolín, ZŠ Kmochova od 13:45h K60 Metodický seminář pro učitele informatiky Cílem vzdělávacího programu vedeného zkušeným učitelem informatiky na ZŠ je prohloubení kompetencí učitelů ICT pro výuku v souladu s RVP, získání nových teoretických i praktických poznatků a seznámení s moderními didaktickými přístupy při výuce. Účastníci budou tak moci po absolvování semináře lépe naplňovat zpracovaný ŠVP a pružněji reagovat na proměnlivé podmínky ve výuce ICT. V rámci semináře budou účastníci informováni také o možném aktivním zapojení do projektů s možností získat pro svou školu ICT nástroje a finance na tvorbu výukových objektů, školení učitelů nebo individualizaci výuky (dělení tříd do skupin). Tematický obsah: - postavení ICT v nových kurikulárních dokumentech, - smysl výuky ICT v základním a gymnaziálním vzdělávání, - vztah ICT ke klíčovým kompetencím, - tvorba osnov učiva ve světle požadavků RVP, - didaktika informatiky, - vývoj a perspektiva rozvoje ICT, - seznámení s novými programovými produkty a technickými prostředky, - vzájemné sdílení zkušeností účastníků semináře. Určeno: Inf.-učitelům ICT na 2. stupni ZŠ a odp. roč. G Cena: 700 Kč Lektor: Mgr. Petr Naske Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 13:30h (v bud. ZŠ) A60 21

22 08 Člověk a společnost (Společensko vědní předměty Ov, Rv, Dě) Jak učit poválečné československé dějiny Program semináře vychází z metodického doporučení MŠMT k výuce moderních dějin. Některé klíčové okamžiky československých dějin 40. až 70. let XX. století představí prostřednictvím metodických materiálů využitelných přímo ve výuce. Můžete se těšit (nebo obávat vzhledem k povaze historických událostí) na Marshallův plán, měnovou reformu, politické procesy, interpretaci dobového ideologického materiálu obrazové i literární povahy. Lektor vyučuje na osmiletém gymnáziu a je spoluautorem metodických materiálů pro podporu výuky sledovaného období. Určeno: Dě - učitelům Dě na 2. stupni ZŠ a odp. roč. G Lektor: Mgr. Radek Kotlaba Termín: Čas: Čís. kód: Místo: ME-ZŠ Mělník, J. Seiferta od 14:00h M60 Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 14:00h S60 Místo: RA-VZSK Rakovník, Wintrovo nám (v DM SZeŠ) od 14:00h R60 Místo: KL-ZŠ Kladno, C.Boudy 1188 (10.ZŠ) od 14:00h L60 Jak na moderní výuku dějepisu Vzdělávací program praktického semináře je zaměřen na realizaci dějepisného vyučování. V první části budou účastníci seznámeni s postavením vyučovací strategie v prostředí současné školské reformy a s jejím vztahem k cílům dějepisného vyučování a klíčovým kompetencím. Další část bude věnována aktuálním strategickým trendům v dějepisném vyučování a konkrétním metodám, které jsou pro tyto trendy typické. Rovněž zde budou prezentovány možnosti moderního využití stávajících metod dějepisného vyučování ve smyslu záměrů reformy, cílové kvality jednotlivých klíčových kompetencí vymezených v RVP, které mohou být utvářeny a rozvíjeny v dějepisném vyučování, příklady metodických přístupů k dějepisné látce a jejich využití v dějepisných testech. Součástí této metodické akce bude i prodejní výstavka učebnic SPL - Práce, kde bude možné si zakoupit učebnice za nakladatelské ceny na paragon. Určeno: Dě, Ov, Rv - učitelům na 2. stupni ZŠ Lektor: PhDr. Dagmar Hudecová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KO-Kolín, ZŠ Lipanská od 13:00h K60 Místo: PB-VZSK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (II. poliklinika) od 13:00h P60 Cesty minulostí / Z koněberky hejtmanem seminář o Janu Žižkovi Jedni jej považují za horlitele pro zákon Boží, jiní za nelítostného válečníka. S rozporuplnou postavou Jana Žižky seznamuje tento seminář, v němž budeme pracovat s rodokmenem, plánkem dvorce Trocnova, archeologickou zprávou i listy, které Žižka diktoval svému písaři, tedy s materiály využitelnými ve výuce. Víme, co znamená slovo Žižka? Tušíme, jaký opravdu byl? A co jeho ostatky? To jsou jen některé z otázek, které si na semináři položíme. Určeno: Dě - učitelům Dě na 2. stupni ZŠ, G, SOŠ a SOU Lektor: Mgr. Ivan Bauer Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 13:00h H60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 13:00h B60 Pražskou minulostí / Prokopské údolí viz. obor 17 Ostatní akce, tématické programy a exkurze Příběh Pražského hradu / Jižní zahrady Pražského hradu, zahrady pro prezidenta Masaryka viz. obor 17 Ostatní akce, tématické programy a exkurze Příběh Pražského hradu / Královskou zahradou bez krále viz. obor 17 Ostatní akce, tématické programy a exkurze Příběh Pražského hradu / Zámek Lány rezidence našich prezidentů viz. obor 17 Ostatní akce, tématické programy a exkurze 22

23 09 Člověk a příroda (Přírodovědné předměty Fy, Ch, Př, Ekologie, Ze) V zeměpise prakticky jinak II. Zeměpis se z izolovaného školního předmětu stává jednou ze součástí celku Člověk a příroda. Z toho vyplývají i konkrétní kompetence, kterými by měl být žák vybaven. Metody s využitím sociálního učení vedou žáky k různým způsobům poznávání a umožňují přesunout pozornost na takovou výuku zeměpisu, která se zaměřuje na tvorbu programů využitelných pro život. Volné pokračování loňského pracovního semináře se bude zabývat vhodnými metodami pro vytváření geografických kompetencí. Nabízené aktivity nejprve připomenou důležité postupy pomáhající vytvářet myšlenkové programy využitelné pro život a následně poodkryjí možnosti, jak využít regionu školy při vytváření geografických kompetencí. Programem budou provázet mapy, časopisy, geografické pomůcky i internetové programy a náměty pro odbornou činnost do zeměpisných seminářů nebo kroužků. Určeno: Ze - učitelům Ze na 2. stupni ZŠ a G Lektor: Mgr. Jiří Vorlíček Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-Gymn. Dr. Pekaře Mladá Boleslav, Palackého od 14:00h S60 Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A60 (v bud. ZŠ) Výuka předmětů vzdělávací oblasti Člověk a příroda / Hodnocení práce žáků v přírodovědných předmětech Proč hodnotíme práce žáků? Jak můžeme k hodnocení přistupovat? Známka a hodnocení. Co vše může být součástí hodnocení? Známe důsledky našeho hodnocení? K čemu by mělo hodnocení sloužit? Nad těmito otázkami se budou účastníci společně zamýšlet a seznámí se i s jedním konkrétním modelem hodnocení práce žáků ověřeném praxí. Určeno: Fy - učitelům fyziky a přírodovědných předmětů Lektor: Mgr. Vlasta Karásková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 13:00h H60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 13:00h B60 Výuka předmětů vzdělávací oblasti Člověk a příroda / Chemie z hlediska evaluace Seminář zaměřený na rozvoj profesních dovedností potřebných ke zvládnutí nové strategie výuky vzdělávacího obsahu RVP ZV vzdělávací oblasti Člověk a příroda chemie z hlediska evaluace: - evaluace z hlediska hodnocení a sebehodnocení žáka, školy, předmětu chemie, - učební úlohy a jejich funkce ve vazbě na RVP v moderní a efektivní výuce chemie jako aktivizující metody a formy hodnocení a sebehodnocení výuky, - Projekt ESF SP Kvalita 1 (informace o průběhu projektu, didaktické testy, učební úlohy v přírodovědných předmětech). Určeno: Ch - učitelům Ch na 2. stupni ZŠ, G, SOŠ a SOU Lektor: RNDr. Marie Vasileská, CSc. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 13:00h H60 Místo: MB-ZŠ Mladá Boleslav, Komenského n. 91 (uč. Ch) od 09:00h S60 Místo: RA-1.ZŠ Rakovník, Martinovského od 13:00h R60 Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 13:00h A60 Místo: KL-ZŠ Kladno, C.Boudy 1188 (10.ZŠ) od 13:00h L60 Aktivizační metody ve výuce chemie / Pokusy s přírodninami, potravinami a domácími 5 hod. přístroji Druhá část dvoudílného semináře, který je určen učitelům chemie (i biologie, fyziky) se zájmem o netradiční metody a experimentování ve výuce. Pokusy s přírodninami či potravinami a využití domácích přístrojů napomáhají k provázanosti výuky přírodovědných předmětů s každodenním životem, k efektivní motivaci žáků a k rozvoji dovedností a myšlení při hledání zákonitostí přírodních procesů. Umožní žákům pochopit chemické a fyzikální jevy a děje ve vzájemných souvislostech a osvojit si tak kompetence důležité pro život. Rámcový program: - představení powerpointové prezentace jednoduchých chemických experimentů ve školním i domácím uspořádání a náměty k nim, - ukázky využití mikrovlnné trouby, fénu, UV lampy pro jednoduché a netradiční školní pokusy s možností vlastního vyzkoušení některých pokusů. Určeno: Ch - učitelům 2. stupně ZŠ, G, SŠ, SOŠ a SOU 23

24 Cena: 650 Kč Poznámka: Účastníci budou mít možnost metodické publikace zakoupit. S sebou: vhodný oděv. Lektor: RNDr. Renata Šulcová, Mgr. Barbora Zákostelná Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-bude upřesněno v pozvánce (některá ZŠ) od 09:00h P61 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Tvořivé činnosti ve výuce a volnočasových aktivitách v cyklu roku III. Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s takovými metodami práce, které využívají v tvořivých činnostech ve výuce i ve volnočasových aktivitách výhod začlenění mezipředmětových vztahů a průřezových témat. Třetí seminář z volného cyklu spojený s dílnou obsahuje řadu námětů, jak efektivně zařadit do výuky výtvarné výchovy i do volnočasových aktivit vazbu na tradiční svátky v kalendářním roku (Velikonoce), jak naplnit požadavek na vzdělávací obsah předmětu, jak využít mezipředmětových vztahů a jak začlenit tématické okruhy jednotlivých průřezových témat do výuky tak, aby byl naplněn požadavek na postupné získávání klíčových kompetencí. V metodách a formách práce budou zdůrazněny prvky OSV. V dílně, která prolíná seminářem, si účastníci prakticky vyzkoušejí některé tvořivé postupy. Každý účastník obdrží metodické materiály na CD, ve kterých je zdokumentováno, jak mohou jednotlivé mezipředmětové vztahy přesahovat, jak lze konkrétně využít tematické okruhy průřezových témat a čím vyučovací jednotky přispěly k rozvoji dovedností žáků. Určeno: Vv - učitelům VV na ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času a zájemcům z řad pedagogů předškolního vzdělávání Cena: 650 Kč Poznámka: V ceně semináře je CD s přípravami na 3. čtvrtletí školního roku, fotodokumentací, popisem prací, postupu, vazeb na mezipředmětové vztahy, začlenění průřezových témat a utváření klíčových kompetencí. S sebou: karton z krabice min. vel. A3, řezák, pravítko, obyčejná tužka, 1 dětská výtvarná práce velikost A5 nebo A6, 5 vyfouknutých vajíček, pokud máte tavnou pistoli, noviny jako podložku na pracovní stůl. Lektor: Mgr. Jiřina Kelymanová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 08:30h P61 Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A60 (v bud. ZŠ) Tvořivé činnosti v cyklu roku ve výuce a volnočasových aktivitách / Velikonoce Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s takovými metodami práce, které využívají v tvořivých činnostech ve výuce i ve volnočasových aktivitách výhod začlenění mezipředmětových vztahů a průřezových témat. Seminář spojený s dílnou obsahuje řadu námětů, jak efektivně zařadit nejen do výuky výtvarné výchovy (do volnočasových aktivit) vazbu na tradiční svátky v kalendářním roce, jak naplnit požadavek na vzdělávací obsah předmětu, jak využít mezipředmětových vztahů a jak začlenit tématické okruhy jednotlivých průřezových témat do výuky tak, aby byl naplněn požadavek na postupné získávání klíčových kompetencí. V metodách a formách práce budou zdůrazněny prvky OSV. V dílně, která prolíná seminářem, si účastníci prakticky vyzkoušejí některé tvořivé postupy. Každý účastník obdrží materiál (CD), ve kterém je zdokumentováno, jak mohou jednotlivé mezipředmětové vztahy přesahovat a jak lze konkrétně využít tématické okruhy průřezových témat a čím vyučovací jednotky přispěly k rozvoji dovedností žáků. Určeno: Vv - učitelům VV na ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času a zájemcům z řad pedagogů předškolního vzdělávání Cena: 650 Kč Poznámka: V ceně semináře je materiál, ze kterého bude v praktické části semináře pod vedením lektorky tvořit na zadané téma. Lektor: Mgr. Jiřina Kelymanová, Vladislava Langrová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: NB-VZSK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 08:00h N60 Místo: KO-Kolín, ZŠ Lipanská od 13:00h K60 Místo: KH-Čáslav, SZEŠ, Sadová od 08:00h H60 Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 08:00h S60 Místo: RA-ŠD 1.ZŠ Rakovník, areál MŠ V Parku od 08:00h R60 Místo: KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10.ZŠ) od 13:30h L60 Místo: PB-Příbram, ulice 28. října č od 08:30h P60 24

25 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 14:00h B60 Místo: BE- 2. ZŠ Beroun, Preislerova od 08:00h E60 Výtvarné techniky / Ovčí vlna a výroba drobných doplňků a šperků Praktický seminář zaměřený na osvojení tradičních i nových výtvarných technik pro využití ve výuce výtvarné výchovy, ve výtvarných kroužcích a školních družinách: - příprava a barvení ovčí vlny, - výroba drobných šperků a doplňků mokrou technikou, - drobné ozdoby zhotovené pomocí filcovacích jehel, - výroba postaviček a zvířátek (např. velikonoční ovečka). Určeno: Vv, I.st., MŠ - učitelkám MŠ, učitelům VV na 1. stupni ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním zájemcům z řad pedagogů Poznámka: Pomůcky: vhodné pracovní oblečení, silný molitan (velikost A5), miska na vodu, šicí potřeby, nůžky, malý ostrý nůž, jehla s velkým uchem. Lektor: Jitka Rosická Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 09:00h H60 Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B60 Výtvarné techniky / Velikonoční dekorace Praktický seminář jarního tvoření z jednoduchých dekoračních materiálů inspirovaný velikonočními svátky: ovečky z květníčků, struktur, pasty a ovčího rouna, motýlci z plyšových drátků, vajíčka a kytičky z TwistArtu. Určeno: Vv - učitelkám MŠ, učitelům na 1. stupni ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním zájemcům z řad pedagogů Poznámka: S sebou: 3 vyfouklá vejce, menší špičaté nůžky, školní štětec. Lektor: Lenka Kohoutová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 09:00h P60 Textilní tvorba / Malba na textil Praktický seminář zaměřený na osvojení tradičních i nových výtvarných technik pro využití ve výuce výtvarné výchovy, ve výtvarných kroužcích a školních družinách bude tentokrát věnován malování na látku pomocí předem vyrobených šablon. Určeno: Vv - učitelkám MŠ, učitelům VV na 1. a 2. stupni ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním zájemcům z řad pedagogů Poznámka: Pomůcky: kousky jednobarevných světlých látek, štětec, noviny na podložení, gumové rukavice, barvy na textil, čtvrtky, nůžky, tužka, rozprašovač. Lektor: Akad. mal. Alina Jašková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 09:00h H60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B60 Výtvarné techniky / KUMIHIMO ke Dni matek Seminář je zaměřen na tvoření s využitím zcela nové výtvarné techniky KUMIHIMO. Splétáním saténových šňůrek nebo kůžiček se dají vytvořit zajímavé náramky, přívěsky na klíče apod. Určeno: Vv - učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním zájemcům z řad pedagogů Poznámka: S sebou: nůžky. Lektor: Lenka Kohoutová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 09:00h P60 Výrobky z Fimo hmoty / Modelujeme a hrajeme si s FIMEM Praktický seminář zaměřený na osvojení tradičních i nových výtvarných technik pro využití ve výuce výtvarné výchovy, ve výtvarných kroužcích a školních družinách. FIMO je speciální modelovací hmota určená k výrobě korálků, šperků a dalších zajímavých dekoračních předmětů, která se po zapečení v troubě (30 minut při 130 stupních Celsia) stává pevným a tvrdým materiálem. Spojováním různých barev polymerové hmoty se z ní dají vytvořit ozdoby, šperky, svícny, figurky apod. Určeno: Vv - učitelkám MŠ, učitelům VV na 1. stupni ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním zájemcům z 25

26 řad pedagogů Poznámka: Pomůcky: Fimo hmota, nožík, váleček, podložka. Lektor: Akad. mal. Alina Jašková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B60 Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 09:00h H60 Pletení z papírových proužků Papír je jednoduchý, dostupný, a recyklovatelný materiál, jež nabízí široké využití v pracovních činnostech a volnočasových aktivitách. Účastníci se praktické dílně seznámí se základními postupy pro práci s papírovými proužky a roličkami. Různé vzory vzniklé z papírových proužků a roliček i kombinací papíru s dalšími výtvarnými technikami se uplatní při tvorbě papírových ozdob, ošatky, opletené vázičky, stojanu na tužky či zdobně odekorované dárkové krabičky. Určeno: Pč, Vv, I.st., MŠ, ŠD - učitelkám MŠ, učitelům VV na 1. stupni ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním zájemcům z řad pedagogů Cena: 600 Kč Poznámka: Materiál v ceně akce. Lektor: Kateřina Dolejší Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 08:30h S60 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 08:30h M60 Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A60 (v bud. ZŠ) Hudební a pohybové činnosti v MŠ a na 1. stupni ZŠ / Cestování po kontinentech 5 hod. Písničky a hry dětí z různých světových kontinentů. Od afrických rytmů přeletíme k americkým kovbojům, s nimiž se proženeme prérií. Společně s indiány pak můžeme vyzkoušet svůj postřeh při některých hudebních hrách. Z Ameriky se přeneseme do Asie, která nás obklopí pentatonickými melodiemi a překvapí různými pohybovými kreacemi vyžadujícími nejen postřeh, ale i notnou dávku soustředění. V Austrálii narazíme na umělecky zdatné klokany, ti se jistě přidají k našemu společnému hraní. Cestu pak zakončíme v Evropě, kde rozhoupeme zvony katedrály. Hudební výchova je v dílně představena v kontextu pohybové, hudební a dramatické výchovy jako proces. Slovo, jako nositel elementárních rytmů, které pak můžeme využít při hře na tělo a jednoduché orffovské nástroje. Zpěv i pohyb jsou přirozenou součástí tohoto pojetí hudební výchovy, která by měla dětem zprostředkovat především radost ze společného muzicírování a souznění. Hudebně pohybové a dramatické aktivity je možné kombinovat i s výtvarnou výchovou. Určeno: Hv, I.st., MŠ, ŠD - učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním zájemcům z řad pedagogů Cena: 650 Kč Poznámka: S sebou: pohodlný oděv a obuv. Lektor: PaedDr. Lenka Pospíšilová, Jaroslav Pospíšil Termín: Čas: Čís. kód: Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 08:30h M60 Místo: MB-ZUŠ Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, taneční sál od 08:30h S60 Jarní a letní písně v hudbě a pohybu / Neseme, neseme májíček 5 hod. Na říkadlech a písních se účastníci semináře naučí rytmizovat a melodizovat nový hudební materiál, vytvářet jednoduché doprovody k písním a říkadlům a jejich následné použití s orffovským instrumentářem, který bude na semináři k dispozici. Jaro v sobě skrývá řadu významů a představ: svěžest, mládí, naději, radost, ba i bujarost a bujnost. Celé pásmo je rozděleno do částí: Vynášení smrtky, Přišlo jaro do vsi, Byla zima mezi náma, ale už je za horama. Léto radostné, veselé, milé příležitost ke hrám dětí. Hry mají svá pravidla a vedou děti k respektování řádu, k poctivosti a mravnosti. Základním hudebním materiálem jsou lidové písně a říkadla aktualizovaná soudobými písněmi na texty českých básníků. Určeno: Hv, I.st., MŠ, ŠD - učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD Cena: 650 Kč Lektor: Zbyněk Štiller Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KL-MŠ Kladno, Moskevská 3082 (13.MŠ) od 09:00h L60 Místo: BE-2.ZŠ Beroun, Preislerova od 09:00h E60 Místo: RA-1.ZŠ Rakovník, Martinovského od 09:00h R60 Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 09:00h H60 26

27 Místo: NB-VZSK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 09:00h N60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B60 Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 09:00h P60 Náměty pro rozvoj hudební stránky dětské osobnosti / Od Velikonoc k podzimu V praxi ověřené náměty pro rozvoj hudebnosti dětí, rozvoj rytmického a intonačního cítění, využití Orffova instrumentáře, písničky, pohyb při hudbě. Připomeneme a vyzkoušíme si jednoduché možnosti, jak využít zvonkohry i pro hru dětí - (glissando, bordun, pentatonika, melodické i rytmické ostináto ). Zaměřeno na konkrétní náměty pro jaro, léto a první podzimní dny. Cílem vzdělávací akce je prohlubovat a aktualizovat znalosti a dovedností z oblasti rozvoje hudební stránky dětské osobnosti. V souladu s RVP si uvědomovat úlohu písní, hudby a pohybu při dětské cestě za poznáváním světa. Vhodné i pro začátečnice, méně zkušené učitelky a ty, které se hudební výchovy obávají. Určeno: Hv, I.st., MŠ, ŠD - učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ a vychovatelkám ŠD Poznámka: Vhodné volnější oblečení a přezutí, nejlépe cvičky. Knížku s CD E. Hurdové Hrajeme a zpíváme si s pohádkou si na semináři bude možno zakoupit. Lektor: Eva Hurdová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KL-MŠ Kladno, Moskevská 3082 (13.MŠ) od 08:30h L60 Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 09:00h H60 Místo: BE-2.ZŠ Beroun, Preislerova od 09:00h E60 Místo: BN-ZŠ a MŠ Benešov, Na Karlově od 09:00h B60 Místo: RA-1.ZŠ Rakovník, Martinovského od 09:00h R60 Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 09:00h P60 Hudebně pohybová výchova s dětmi od 3 do 9 let Praktický seminář je zaměřen na poskytnutí námětů k rozvíjení hudebně pohybových dovedností a estetiky pohybu dětí. Lektorka, zkušená pedagožka, která od počátku své dlouhé pedagogické kariéry vyučovala podle zásad Dalcrozovské rytmiky a Orffovské hudební pedagogiky poskytne učitelům možnost praktického vyzkoušení a ověření metodických postupů při vyjadřování rytmického cítění (deklamování slov, vět, hra na tělo tleskání, pleskání, dupání) až po ztvárňování různých prvků hudby (tempo, dynamika, melodie, zpěv) za použití jednoduchých nástrojů a klavíru (jednoduchý doprovod, improvizace). Účastníci semináře získají zkušenost, jak při hrách přirozeným pohybem vyjádřit česká říkadla a písničky. Určeno: Hv, Tv, MŠ - učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ a vychovatelům ŠD Poznámka: S sebou: pohodlný oděv a cvičky. Lektor: Božena Viskupová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-ZUŠ Praha 5-Smíchov, Štefánikova od 09:30h A60 Hudební a taneční výchova / Studánko Rubínko Praktický seminář nabízí inspiraci k rozvíjení múzického cítění dětí předškolního a mladšího školního věku a k osvojení tradičních i nových technik v oblasti hudebně pohybové výchovy. Zkušená lektorka, která od r spolupracovala s hudebním pedagogem a skladatelem P. Jurkovičem, seznámí formou praktických hudebně pohybových her účastníky semináře s říkadly, popěvky a dalšími perlami lidové tvořivosti provázejícími období jara od prvních sněženek přes velikonoční svátky až po svátek sv. Jana. Motivy studánky a další připomínky voděnky čisté, nezkalené jsou součástí knížky s názvem Studánko Rubínko, kterou pro děti a jejich rodiče sestavila Jiřina Rákosníková s pomocí malíře Jana Kudláčka a hudebníka Jiřího Pavlicy. Součástí semináře budou i pracovní ukázky možností přípravy veřejného vystoupení dětí. Určeno: Hv, Tv, I.st., MŠ, ŠD - učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ a vychovatelům ŠD Poznámka: S sebou: pohodlný oděv a cvičky. Lektor: MgA. Jiřina Rákosníková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-ZUŠ Praha 5-Smíchov, Štefánikova od 09:30h A60 Místo: PH-ZUŠ Praha 5-Smíchov, Štefánikova od 09:30h A61 27

28 11 Člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví) Třídenní seminář pro učitele TV 3 dny Sportovně vzdělávací seminář pro učitele Tv zaměřený na nové formy výuky a metodiku tělesné výchovy, zejména ve vztahu k možnostem zařazení různých sportovních aktivit do školních vzdělávacích programů (lyžařské, cyklistické, vodácké a další sportovní a pobytové kurzy v přírodě), jejich organizační zabezpečení a zajištění bezpečnosti žáků a studentů. Cílem vzdělávací akce je poskytnout učitelům TV teoretické a praktické informace potřebné pro organizování mimoškolních sportovních aktivit na školách. 1. Teoretická část - právní předpisy k zabezpečení mimoškolních aktivit, - zásady bezpečnosti při sportovních mimoškolních aktivitách, - příklady zpracování směrnice k zabezpečení mimoškolních sportovních aktivit, - organizační, personální a obsahová příprava kurzů, - začlenění výuky snowboardingu do programu LVVZ, - novinky v metodách výuky lyžování a snowboardingu. 2. Praktická část - praktická instruktáž výuky lyžování a snowboardingu, - pro začátečníky možnost si prakticky vyzkoušet jízdu na snowboardu, - metodika výuky sjezdového lyžování, běhu na lyžích a snowboardingu, - využití videozáznamů při výcviku. Určeno: Tv - učitelům Tv na ZŠ a SŠ Lektor: Kolektiv lektorů Cena: 2900 Kč Termín: Čas: Číslo akce: Místo: Pec pod Sněžkou, chata Smetánka zah. 18:00 h G60 Poznámka: Cena zahrnuje kurzovné, metodické materiály, ubytování, stravování, odvoz zavazadel rolbou. Doprava individuální. Přihlášení účastníci obdrží pozvánku s podrobnými informacemi přibližně tři týdny před konáním akce. Přihlášky zasílejte poštou, nebo em na adresu: Vzdělávací zařízení Středočeského kraje, Wintrovo nám. 1787/II, Rakovník, Bližší informace: Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Doškolovací kurz instruktorů školního lyžování 3 dny 3 denní doškolovací kurz k prolongaci osvědčení instruktora školního lyžování pro potřeby školních lyžařských výchovně vzdělávacích zájezdů (LVVZ). 1. Teoretická část předpisy a pokyny pro organizaci LVVZ, zásady bezpečnosti při lyžařském výcviku, organizace a členění výcviku, teorie sjezdového a běžeckého lyžování, lyžařská výstroj a výzbroj, mazání. 2. Praktická část všeobecná a speciální lyžařská průprava, metodika výuky sjezdového a běžeckého lyžování, nové metody výuky lyžování, carving. Určeno: Tv - instruktorům školního lyžování a učitelům Tv Lektor: Kolektiv lektorů Cena: 2900 Kč Termín: Čas: Číslo akce: Místo: Pec pod Sněžkou, chata Smetánka zah. 18:00 h G60 Poznámka: Cena zahrnuje kurzovné, metodické materiály, ubytování, stravování, odvoz zavazadel rolbou. Doprava individuální. Přihlášení účastníci obdrží pozvánku s podrobnými informacemi přibližně tři týdny před konáním akce. Přihlášky zasílejte poštou, nebo em na adresu: Vzdělávací zařízení Středočeského kraje, Wintrovo nám. 1787/II, Rakovník, Bližší informace: Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Doškolovací kurz instruktorů školního snowboardingu 3 dny 3 denní doškolovací kurz k prolongaci osvědčení instruktora školního snowboardingu pro potřeby školních lyžařských výchovně vzdělávacích zájezdů (LVVZ). 1. Teoretická část předpisy a pokyny k organizaci LVVZ, zásady bezpečnosti při snowboardovém výcviku, organizace a členění výcviku, teorie snowboardingu, snowboardová výstroj, výzbroj, mazání. 2. Praktická část všeobecná a speciální snowboardová průprava, metodika výuky. Určeno: Tv - instruktorům školního snowboardingu a učitelům Tv Lektor: Kolektiv lektorů Cena: 2900 Kč Termín: Čas: Číslo akce: Místo: Pec pod Sněžkou, chata Smetánka zah. 18:00 h G60 Poznámka: Cena zahrnuje kurzovné, metodické materiály, ubytování, stravování, odvoz zavazadel rolbou. Doprava individuální. Přihlášení účastníci obdrží pozvánku s podrobnými 28

29 informacemi přibližně tři týdny před konáním akce. Přihlášky zasílejte poštou, nebo em na adresu: Vzdělávací zařízení Středočeského kraje, Wintrovo nám. 1787/II, Rakovník, Bližší informace: Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Abeceda správného držení těla / Posilování přes jednotu mysli a těla Seminář představí účastníkům Pilatesovu metodu posilování přes jednotu mysli a těla v praxi. Cílem této metody je obnovit zdravé držení těla a vytvořit nové pohybové návyky, které umožní pohyb bez nadměrného svalového napětí, což se velmi příznivě projeví v celém dalším životě dítěte. V první části semináře se seznámíte se základními principy Pilatesovy metody: co je to pás síly, neutrální poloha a jak dýchat při posilování. Ve druhé části poznáte během praktického cvičení nové způsoby jemného, ale účinného posilování. Cviky jsou vybrány s ohledem na věkovou kategorii, vedou ke zlepšení tělesné kondice a pohybového aparátu, ke zdokonalení postoje a pohybové koordinace. Určeno: Tv, I.st., MŠ - učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním zájemcům z řad pedagogů Lektor: Eva Otavová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 09:00h M60 Místo: MB-ZŠ Mladá Boleslav, Komenského n. 91 (bud. I.st.) od 13:00h S61 Pojďte si hrát / Rozvoj silových schopností a flexibility pro děti předškolního a mladšího 5 hod. školního věku formou her Praktický seminář zaměřený na seznámení s možnostmi rozvoje silových schopností a zpevnění svalstva dětí při výuce tělesné výchovy formou her a nových námětů se zaměřením na svalstvo převážně fázické, svalstvo převážně posturální, svalové dysbalance, rozvoj silových schopností a rozvoj flexibility. Cílem vzdělávacího programu je v praktických lekcích seznámit účastníky s novými náměty pro jejich praxi, aby mohly v dětech dále rozvíjet radost z pohybu a vytvořili tak prostor pro tvorbu kladných pohybových zážitkům u dětí jako základu pozdějšího kladného vztahu k pohybu vůbec. Určeno: Tv, I.st., MŠ, ŠD - učitelkám MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD, vedoucím zájmových kroužků Cena: 650 Kč Lektor: PaedDr. Hana Toufarová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: BE-2. ZŠ Beroun, Preislerova od 09:00h E60 Místo: RA-1.ZŠ Rakovník, Martinovského od 09:00h R60 Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 09:00h H60 Místo: NB-místo konání bude upřesněno v pozvánce od 09:00h N60 Místo: PB-Příbram, ul. 28. října 24 (býv. ŠÚ) od 09:00h P60 Místo: KL-MŠ Kladno, Moskevská 3082 (13.MŠ) od 09:00h L60 Místo: BN-ZŠ a MŠ Benešov, Na Karlově od 09:00h B60 12 Člověk a svět práce (Pč, Úvod do světa práce) Velikonoce v Mělníku / Velikonoční vazby Tradiční dílna, opět na VOŠ zahradnické a Střední zahradnické škole v Mělníku, prakticky seznámí účastníky s novými náměty v oblasti velikonočního aranžování květin v duchu letošních trendů. Získají tak náměty a inspirace na velikonoční výzdobu třídy, teoretický a praktický základ a metodické postupy potřebné pro tvorbu jednotlivých aranžmá s důrazem na využití těchto dovedností ve výuce praktických činností, pracovního vyučování, rodinné a výtvarné výchovy a při mimoškolní práci se žáky. Určeno: pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení Cena: 750 Kč Poznámka: Pomůcky s sebou: nůžky, štipky a nůž. Přihlášky zasílejte nejpozději do Počet míst je omezen. Doprava vlastní. Účastníci akce mohou parkovat v areálu školy. Lektor: učitelé VOŠ a SZaŠ Mělník Termín: Čas: Čís. kód: Místo: ME-Mělník, VOŠ zahradnická a SZaŠ, Na Polabí od 08:00h M60 29

30 13 Průřezová témata Školní projekty na 2. stupni ZŠ a VG / Rady, nápady a inspirace viz. obor 15 Pedagogika, psychologie, prevence 14 Střední a vyšší vzdělávání REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRAHA V rámci projektu KURIKULUM S vznikla v říjnu 2009 regionální konzultační centra (RKC) s cílem poskytnout středním odborným školám a středním odborným učilištím podporu a odbornou pomoc při tvorbě a následném zavádění ŠVP. Vzdělávací zařízení Středočeského kraje zahájilo činnost regionálního konzultačního centra Praha (RKCP), které nabízí školám tyto služby: osobní konzultace k tvorbě a realizaci ŠVP vedoucím pracovníkům, koordinátorům, popř. dalším pedagogům praktické semináře a workshopy pro koordinátory a pro pedagogy k vybraným tématům souvisejícím se ŠVP předávání metodických materiálů a získaných příkladů dobré praxe prostřednictvím webových portálů Veškeré metodicko-konzultační služby RKC jsou pro školy zdarma. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kontakty na RKC Praha: Vzdělávací zařízení Středočeského kraje Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v budově ZŠ) Mgr. Jana Randáková, , , Mgr. Jaroslav Borský, , RKC koordinuje a metodicky řídí Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV). Informace o kurikulární reformě, projektu KURIKULUM S a RKC Nabídka semináře na objednávku v rámci aktivit RKC Praha Od rámcového ke školnímu vzdělávacímu programu odborného vzdělávání Seminář zaměřený na seznámení pedagogických pracovníků (celých pedagogických sborů) středních odborných škol s principy rámcového a školního vzdělávacího programu a postupem při jeho tvorbě, prohloubení vhledu do tvorby školního vzdělávacího programu a vybavení učitelů středních odborných škol a konzervatoří základními kompetencemi pro úspěšnou tvorbu ŠVP na konkrétní škole. Cílem semináře je poskytnout středním odborným školám podporu a odbornou pomoc při tvorbě a následném zavádění ŠVP s využitím praktických zkušeností lektorů pilotních škol a dalších proškolených odborných lektorů z praxe. Semináře budou přizpůsobeny specifickým požadavkům konkrétní školy a v jaké fázi tvorby ŠVP se nachází. Určeno: Pg - pedagogickým sborům středních odborných škol Cena: zdarma Poznámka: Akce na objednávku pro školu v rámci podpory projektu KURIKULUM S. Bližší informace poskytne: Mgr. Jana Randáková, tel.: , , Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Lektor: lektoři RKC Praha Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 30

31 REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRAHA KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP) v odborném vzdělávání je tříletý národní projekt MŠMT, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV), který koordinuje a metodicky řídí krajská regionální konzultační centra (RKC). V rámci projektu KURIKULUM S vznikla v říjnu 2009 regionální konzultační centra (RKC) s cílem poskytnout středním odborným školám a středním odborným učilištím podporu a odbornou pomoc při tvorbě a následném zavádění ŠVP. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Více o projektu naleznete na Připravujete školní vzdělávací program? Potřebujete radu, konzultaci a pomoc při jeho přípravě? Regionální konzultační centrum Praha je tu pro Vás! Vzdělávací zařízení Středočeského kraje zahájilo činnost Regionálního konzultačního centra Praha (RKCP), které nabízí odborným školám tyto služby: poskytování osobních konzultací k tvorbě a realizaci ŠVP vedoucím pracovníkům, koordinátorům, popřípadě dalším pedagogům, praktické semináře a workshopy pro koordinátory a pro pedagogy k vybraným tématům souvisejícím se ŠVP, předávání metodických materiálů a získaných příkladů dobré praxe prostřednictvím webových portálů. Veškeré metodicko-konzultační služby RKC jsou pro školy zdarma. Informace o činnosti RKC Praha naleznete na. Kontakty na RKC Praha: Vzdělávací zařízení Středočeského kraje Regionální konzultační centrum Praha Kořenského 10, Praha 5-Smíchov tel.: , Kontaktní osoby: Mgr. Jana Randáková, , Mgr. Jaroslav Borský, , 31

32 REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRAHA Kontakty na RKC Praha Vzdělávací zařízení Středočeského kraje Regionální konzultační centrum Praha Kořenského 10, Praha 5-Smíchov tel.: , Kontaktní osoby RKC Praha Koordinátor RKCP RKC Praha Tel. 1. Mgr. Jana Randáková 2. Mgr. Jaroslav Borský VZSK RKC Praha VZSK RKC Praha Tým lektorů a konzultantů RKC Praha Lektor, konzultant Škola Tel. 1. Mgr. Klára Brezmenová SOŠ a SOU stavební Kolín Mgr. Dana Forýtková OSVČ Ing. Vladimír Kebert, CSc. SOŠ a SOU Hořovice Ing. Agáta Kočí OSVČ Ing. Miroslav Kolomazník SOU Hubálov Mgr. Bc. Alena Lhotáková SOŠ a SOU Hořovice PhDr. Jana Podoláková 8. PhDr. Dagmar Sitná 9. Ing. Milena Škorpilová 10. Ing. Jarmila Zábranská HŠ a VOŠ hotelnictví a turismu Poděbrady SZŠ a VOŠ zdravotnická Nymburk Obchodní akademie Vlašim Obchodní akademie Vlašim

33 Využití reklamy a autentických materiálů v hodině ČJL viz. obor 04 Český jazyk a komunikace Humor v hodinách ČJL I. viz. obor 04 Český jazyk a komunikace Současní čeští spisovatelé v literární výchově na 2. stupni ZŠ viz. obor 04 Český jazyk a komunikace Jazykově metodický kurz pro učitele RJ viz. obor 05 Cizí jazyky, jazykové vzdělávání Ruština jako druhý cizí jazyk viz. obor 05 Cizí jazyky, jazykové vzdělávání Moderní didaktika matematiky / Náměty, které pomohou zpříjemnit hodinu žákům i učitelům viz. obor 06 Matematika a její aplikace Využití ICT v hodinách zeměpisu / Internet nejen v zeměpise viz. obor 07 Informatika a komunikační technologie Cesty minulostí / Z koněberky hejtmanem seminář o Janu Žižkovi viz. obor 08 Člověk a společnost (Společensko vědní předměty Ov, Rv, Dě) Výuka předmětů vzdělávací oblasti Člověk a příroda / Chemie z hlediska evaluace viz. obor 09 Člověk a příroda (Přírodovědné předměty Fy, Ch, Př, Ekologie, Ze) V zeměpise prakticky jinak II. viz. obor 09 Člověk a příroda (Přírodovědné předměty Fy, Ch, Př, Ekologie, Ze) Respektovat a být respektován IV. / Rizika trestů viz. obor 15 Pedagogika, psychologie, prevence Primární prevence v každodenní práci učitele / Jak může pomoci metodik prevence viz. obor 15 Pedagogika, psychologie, prevence Školní projekty na 2. stupni ZŠ a VG / Rady, nápady a inspirace viz. obor 15 Pedagogika, psychologie, prevence 15 Pedagogika, psychologie, prevence Moderní učení II. / Využití zážitkových a pravohemisferických postupů Druhá část dvoudílného prakticky zaměřeného kursu pro zdynamizování výuky a zapojení nevyužitých rezerv ve vnímání a zapamatování: 1. Využití spontánních prvků ve výuce (pravo a levohemisférický přístup, principy přirozeného učení a tradiční opakování, techniky jak si zapamatovat pojmy bez memorování). 2. Jak diagnostikovat studijní typy a praktické postupy, jak s nimi pracovat (ukázky superlearningu a konceptů jdoucí přes tělo, zrak i sluch). 3. Účinné a progresívní holistické postupy při výuce cizích jazyků (ukázky superlearningu a konceptů jdoucí přes tělo, zrak i sluch). 4. Jak integrovat zážitkové a pravohemisférické postupy do výuky (cvičení na koncentraci a propojování hemisférického vnímání, jak se dají u každého aktivovat dávno zapomenuté znalosti, otevřené a zavřené systémy, navazování na mnemotechnické pomůcky). Určeno: pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ a školských zařízení Cena: 725 Kč Lektor: Mgr. Petr Vladyka Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 12:00h S60 33

34 Školní projekty na 2. stupni ZŠ a VG / Rady, nápady a inspirace 5 hod. Praktický seminář o projektovém vyučování na 2. stupni ZŠ a VG vedený učitelem, který se svými žáky připravil, realizoval a následně publikoval řadu inspirativních projektů. Cílem semináře je seznámit účastníky s nezbytnými teoretickými základy projektování, poskytnout jim praktické rady a nápady k tvorbě projektů: jak je sestavovat, kde při tom hledat inspiraci, odkud čerpat finance, s kým spolupracovat a čeho se vyvarovat, doporučit vhodnou literaturu a osvědčené postupy, předvést úspěšné školní projekty realizované lektorem. Po absolvování semináře by měl mít každý účastník základní představu o školním projektování, jak projekty sestavovat a jak je vést. Určeno: Pg - učitelům na 2. stupni ZŠ a odp. roč. G Cena: 650 Kč Lektor: Mgr. Radek Machatý Termín: Čas: Čís. kód: Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 08:00h M60 Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 13:30h S60 Místo: KO-ZŠ Kolín III., Lipanská od 09:00h K60 Efektivní komunikace / Strategie jednání s rodiči Praktický interaktivní seminář, směřovaný ke konkrétním potřebám účastníků, je zaměřený na pomoc učitelům při řešení jejich komunikačních problémů s rodiči. Obsahem semináře je vysvětlení a procvičení základních komunikačních strategií - naslouchání, projevy empatie, obrana proti manipulaci, odmítnutí neoprávněných požadavků, prosazování oprávněných požadavků. Součástí je rovněž zaměření na výchovná opatření, která by v současné rodinné výchově neměla chybět a jimiž může pedagog rodičům nabídnout pomoc jak v běžné výchově, tak při řešení specifických problémů (rodiče dětí se specifickými poruchami chování, s poruchami sociálních vztahů a komunikace apod.). Účastníci získají přehled o možnostech, které mohou rodičům při řešení výchovných obtíží nabídnout a vysvětlit jejich podstatu. Určeno: Ps - výchovným poradcům a pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol a školských zařízení Cena: 725 Kč Lektor: PaedDr. Jiří Knoll Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 09:00h H60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B60 Prevence stresu a pracovního vyhoření Cílem programu je posílit psychickou odolnost pedagogů základních a středních škol a jejich schopnost správně zvládat stres. Program nabízí učitelům množství technik zvládání stresových situací. Většinu z nich mohou učitelé po absolvování kurzu aplikovat při práci s kolektivem třídy: - psychologická úskalí pomáhajících profesí, specifika stresu v učitelském povolání, - prevence syndromu vyhoření, - základy duševní hygieny, - způsoby a techniky odolávání stresu, - antistresová a relaxační cvičení. Určeno: Pg, Ps, Pr - pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol a školských zařízení Cena: 750 Kč Lektor: Mgr. Jiří Sixta Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-VZSK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (II. poliklinika) od 08:30h P60 Respektovat a být respektován / Komunikace oprávněných požadavků 8 hod. Kurz výchovných a motivačních postupů a komunikačních dovedností založených na partnerském přístupu k dětem. Kurz nabízí učitelům a vychovatelům účinné způsoby, jež jim pomohou tento přístup v každodenních situacích důsledně zachovávat, a zprostředkovávat přitom dětem tolik potřebné hranice chování tak, aby nebyly jen poslušné, ale vychované, zodpovědné a samostatné. Rámcový program semináře: - jak účinně sdělit dětem své požadavky, - sebeúcta - duševní imunitní systém naší osobnosti, - jak pomáhat dětem při rozvoji sebeúcty. Určeno: Pg - pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ a školských zařízení Cena: 950 Kč Lektor: PhDr. Jana Nováčková, CSc., PhDr. D.Nevolová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 08:00h H60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B60 34

35 Respektovat a být respektován IV. / Rizika trestů 8 hod. Čtvrtá lekce praktického kurzu výchovných a komunikačních postupů v každodenních situacích rozebírá pojem vnitřní a vnější motivace, učí rozlišovat přirozené důsledky od trestu a nabídne alternativní postupy založené zejména na spoluúčasti dětí na řešení a nápravě nevhodného chování. Nevhodné chování dětí nemůže zůstat bez odezvy. Většina učitelů i rodičů je přesvědčena, že potrestat dítě za špatné chování je přímo povinností odpovědného vychovatele. Tresty sice někdy mohou účinkovat, ale jejich působení bývá jen krátkodobé. Riziko je v tom, že učí děti chovat se správně jen proto, aby se vyhnuly trestům či získaly odměnu. Když nebude v blízkosti nikdo, kdo má moc je potrestat nebo odměnit, nemají důvod se chovat správně. Kromě toho mohou mít tresty ještě další negativní dopady na chování dětí (agresivita nebo bojácnost), na vývoj osobnosti (lhaní, podvody) i na vzájemné vztahy (odcizení), učí spíše snést trest, nikoliv chovat se správně. Určeno: Pg, Ps - pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení Cena: 900 Kč Poznámka: Občerstvení v ceně akce. Lektor: PhDr. Jana Nováčková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 08:00h M60 Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 08:00h S60 Význam tolerance dítěte se SPU a LMD 5 hod. Seminář vedený zkušenou poradenskou pracovnicí shrnuje všechno důležité, co by měl pedagog vědět o příčinách, projevech a nápravě poruch učení a chování, zejména se však zabývá tím, jak by měl učitel k těmto dětem s poruchami přistupovat, aby ve škole neztratili šanci na dobré uplatnění v pracovním životě: - vzájemná souvislost SPU a LMD, - příčiny vzniku poruch a způsoby kompenzace, - osobnostní odlišnosti jedince se SPU a LMD a možnosti jeho budoucího pracovního uplatnění, - psychosomatické problémy v souvislosti se stresem ze školního neúspěchu, - zásady tolerance a hodnocení dětí se SPU, - význam pozitivní stimulace a individuálního vzdělávacího plánu, - problémy dětí se SPU a LMD při výuce v jednotlivých předmětech, příčiny problémů a možnosti reedukace, zvláště specifickou domácí přípravou na vyučování. Určeno: Pg - učitelům na 1. a 2. stupni ZŠ a výchovným poradcům Cena: 650 Kč Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 13:00h S60 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 13:00h M60 Proč děti zlobí? 5 hod. Přednáška přední odbornice na výchovné a vzdělávací problémy prakticky zaměřená k aktuální problematice kázně ve škole: - co znamená slovo zlobit, - dítě jako individualita, - různé příčiny problémů v chování dítěte: vliv rodinné výchovy, citové strádání dítěte a zásady citového uspokojení, vliv školního a mimoškolního prostředí, typy osobnosti dítěte podle Dr. Raida, vliv životosprávy na chování dítěte, příčiny a projevy lehké mozkové dysfunkce, ADHD orientační test, - jak předcházet výchovným problémům: informovanost rodičů a pedagogů, ochota respektovat nové poznatky, vyrovnaná osobnost vychovatele s objektivním vnímáním dítěte. Určeno: I.st., MŠ, Pg, Ps - učitelkám MŠ a učitelům 1. stupně ZŠ Cena: 650 Kč Lektor: Mgr. Stanislava Emmerlingová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: NB-VZSK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 13:00h N60 Místo: KL-ZŠ Kladno, C.Boudy 1188 (10.ZŠ) od 13:00h L60 Místo: RA-VZSK Rakovník, Wintrovo nám (v DM SZeŠ) od 09:00h R60 Místo: PB-VZSK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (II. poliklinika) od 13:00h P60 Místo: BE-2.ZŠ Beroun, Preislerova od 09:00h E60 Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 13:00h SH60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 09:00h B60 Rizikové dítě školního věku Prakticky zaměřený seminář komplexně seznámí učitelky MŠ a učitele 1. stupně ZŠ s problematikou školní zralosti a se strategií přípravy takto rizikových dětí na školní docházku: - co má umět předškolák / ucelený přehled o dovednostech a znalostech předškoláka, 35

36 - jak se projevuje školsky zralý, resp. nezralý budoucí prvňáček v jednotlivých dovednostech a znalostech, - jak komunikovat s rodiči a jak jim sdělovat nepříjemné věci, jak je zapojit do přípravy apod., - praktické ukázky cvičení a her vhodných pro předškoláky. Určeno: I.st., MŠ, Pg, Ps - učitelkám MŠ a učitelům 1. stupně ZŠ Cena: 725 Kč Poznámka: Účastníci semináře získají v praxi ověřené metodické materiály k přípravě předškoláků na školní docházku a k práci se žáky 1. ročníků ZŠ v 1. pololetí školního roku. Lektor: Alena Vlková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: ME-ZŠ J. Matiegky Mělník, Pražská od 12:00h M61 Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 12:00h S61 Prevence sociálně patologických jevů / Jak zvládat stres a agresivitu V průběhu semináře budou hledat účastníci odpověď na otázku, jak zvládat emoce a zklidnit atmosféru v komunikaci s druhými lidmi, a vyzkoušejí si řadu sociálně psychologických her pomáhajících zvládat zlost a agresivitu. Určeno: Pr-ped. pracovníkům, vých. poradcům, třídním učitelům a školním metodikům prevence Cena: 750 Kč Lektor: Mgr. Jiří Sixta Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-Příbram, ulice 28. října č. 24 (býv. školský úřad) od 08:30h P60 Primární prevence v každodenní práci učitele / Jak může pomoci metodik prevence Praktický seminář připravený metodičkou prevence na jedné základní škole ve Středočeském kraji je zaměřen na konkrétní denodenní praxi metodika prevence na ZŠ, jeho obsah vychází ze zhodnocení zkušeností vlastní praxe: - příprava, realizace a vyhodnocení minimálního preventivní program základní východisko práce, - zkušenosti s používáním krizových scénářů, práce výchovné komise, - spolupráce s rodiči a provozními zaměstnanci, metodické vedení učitelů, - praktická realizace osobnostní a sociální výchovy jako účinného preventivního nástroje. Určeno: Pr - metodikům prevence a výchovným poradcům na ZŠ, G, SOŠ a SOU Lektor: Mgr. Jana Smíšková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: ME-ZŠ Mělník, J. Seiferta od 14:00h M60 Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 14:00h S60 Šikana jako narušení vztahů ve skupině I. 8 hod. Obsahem semináře je seznámit účastníky se stadii šikany, s projevy šikanujícího chování, s varovnými signály šikany a s jednotlivými metodami řešení šikany: - teoretické vymezení pojmů šikana, teasing apod., - jednotlivá stadia šikany, - přesná diagnostika těchto stádií, rozbor chování agresorů a oběti, změny v kohezi kolektivu, - projevy šikanujícího chování typy obětí, typy agresorů, varovné signály šikany, varovná místa šikany, - strategie vyšetřování šikany (vyvarování se základních chyb), - jednotlivé metody řešení šikany (metoda usmíření a metoda vnějšího nátlaku), - základní práce se skupinou s projevy šikany možnosti využití psychoterapeutických her. Určeno: Pg, Ps, Pr - učitelům ZŠ a SŠ, metodikům prevence, vých. poradcům, vychovatelům DD a DM Cena: 900 Kč Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A60 Šikana ve školním prostředí a její řešení II. 8 hod. Seminář navazuje na předcházející díl Šikana jako narušení vztahů ve skupině I. a je zaměřen na seznámení účastníků s nestandardními formami sociometrických šetření ve třídě a s technikami na zvládání šikanujícího chování. Obsah semináře: - seznámení se základními sociálními potřebami dítěte (potřeba místa, péče, bezpečí, podpory a limitu), - nestandardní formy sociometrických šetření ve třídě, - praktické hrové techniky na zvládání šikanujícího chování, - psychosociální hry. Určeno: Pg, Ps, Pr - učitelům ZŠ a SŠ, metodikům prevence, vých. poradcům, vychovatelům DD a DM Cena: 900 Kč 36

37 Poznámka: Seminář je doporučen pro absolventy semináře Šikana jako narušení vztahů ve skupině I. S sebou: volnější oděv a pohodlné, snadno zouvatelné boty. Lektor: PaedDr. Zdeněk Martínek Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A61 Jak jsme na tom se ŠVP viz. obor 01 Řízení, školský management Jak jsme na tom se ŠVP / Naplňování a rozvoj cílových kompetencí na 1. a 2. stupni ZŠ viz. obor 01 Řízení, školský management Výchovné poradenství Od vstoupila v platnost změna standardu Studia pro výchovné poradce podle 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Došlo o rozšíření obsahu studia o oblast podpory žáků se zdravotním postižením při vzdělávání. Výchovní poradci (VP), kteří získali kvalifikaci pro výkon funkce VP před vznikem nového vzdělávacího programu jsou povinni si doplnit do 3 let svou kvalifikaci v doplňkovém studiu o část týkající se kompetencí výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. VZSK připravilo pro již přihlášené kvalifikované výchovné poradce dva níže uvedené vzdělávací programy/kurzy doplňkové kvalifikační studium pro VP bez speciálně pedagogického vzdělání (63 hodin) a pro VP se speciálně pedagogickým vzděláním (40 hodin). Kurzy budou probíhat od ledna do června 2010 v Kolíně, Mladé Boleslavi a v Rakovníku, resp. v Kladně. Do těchto kurzů je možné se ještě přihlásit (do naplnění kapacity kurzů). Podle poptávky ze strany VP jsme připraveni realizovat další kurzy v jednotlivých regionech (okresech) s termínem zahájení září Plánovaná místa konání: Praha, Příbram, Benešov, popř. další. Viz níže Připravujeme pro školní rok 2010/11. Po zjištění zájmu rozešleme na školy konkrétní informaci o otevíraných kurzech s upřesněním místa konání. Rozšíření kompetencí výchovného poradce bez speciálně pedagogického vzdělání 63 hod. v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením Vzdělávací kurz je zaměřen na rozšíření kvalifikace výchovných poradců o kompetence v péči o žáky se zdravotním postižením. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout doplnění kvalifikace o část, týkající se kompetencí výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením (usnesení vlády ČR č. 1004/2005 ze dne , které se týká Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období let ). Určeno: Pg, Ps - kvalifikovaným výchovným poradcům ZŠ, SŠ bez speciálně pedagogického vzdělání Cena: Kč (podle počtu přihlášených) Lektor: kolektiv lektorů Termín zah.: Čas: Čís. kód: Místo: KO-Kolín, ZŠ Lipanská od 08:30h K60 Poznámka: Realizace kurzu: /2010. Cena kurzu: 3100,-Kč. Organizační garant: Mgr. Jiřina Kelymanová, , Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 08:15h S60 Poznámka: Realizace kurzu: /2010. Cena kurzu: 3500,-Kč Organizační garant: Pavla Langrová, , Místo: RA-VZSK Rakovník, Wintrovo nám (v DM SZeŠ) od 08:30h R60 KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10.ZŠ) * Poznámka: Realizace kurzu: /2010. Cena kurzu: 3500,-Kč Organizační garant: Mgr. Jaroslav Borský, , * Kurz bude probíhat střídavě v Rakovníku a v Kladně (cca polovina přihlášených je z okresu RA a polovina z okresu KL) 37

38 Rozšíření kompetencí výchovného poradce se speciálně pedagogickým vzděláním v 40 hod. oblasti péče o žáky se zdravotním postižením Vzdělávací kurz je zaměřen na rozšíření kvalifikace výchovných poradců se speciálně pedagogickým vzděláním o kompetence v péči o žáky se zdravotním postižením. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout doplnění kvalifikace o část, týkající se kompetencí výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením (usnesení vlády ČR č. 1004/2005 ze dne , které se týká Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období let ). Určeno: Pg, Ps kvalifikovaným výchovným poradcům ZŠ, SŠ se speciálně pedagogickým vzděláním Cena: Kč (podle počtu přihlášených) Poznámka: Plánovaný začátek programu - leden 2010, podrobnější informace na, na adrese Lektor: kolektiv lektorů Termín zah.: Čas: Čís. kód: Místo: KO-ZŠ Kolín III., Lipanská od 08:30h K60 Realizace kurzu: /2010. Cena kurzu: 2000,-Kč. Organizační garant: Mgr. Jiřina Kelymanová, , Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 08:15h S60 Realizace kurzu: /2010. Cena kurzu: 2400,-Kč Organizační garant: Pavla Langrová, , Místo: RA-VZSK Rakovník, Wintrovo nám (v DM SZeŠ) od 08:30h R60 KL-ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 (10.ZŠ) * Realizace kurzu: /2010. Cena kurzu: 2400,-Kč Organizační garant: Mgr. Jaroslav Borský, , * Kurz bude probíhat střídavě v Rakovníku a v Kladně (cca polovina přihlášených je z okresu RA a polovina z okresu KL) DALŠÍ KURZY PŘIPRAVUJEME PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/11 Rozšíření kompetencí výchovného poradce bez speciálně pedagogického vzdělání v 63 hod. oblasti péče o žáky se zdravotním postižením Vzdělávací program je zaměřen na rozšíření kvalifikace výchovných poradců o kompetence v péči o žáky se zdravotním postižením. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout doplnění kvalifikace o část, týkající se kompetencí výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením (usnesení vlády ČR č. 1004/2005 ze dne , které se týká Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období let ). Určeno: Pg, Ps - kvalifikovaným výchovným poradcům ZŠ, SŠ bez speciálně pedagogického vzdělání Cena: Kč (pří počtu úč.) Kč (při počtu úč. 20 a vyšším) Poznámka: Na přihláškách uvádějte upřednostňované místo konání (Praha, Příbram, Benešov). Přihlášky zasílejte do Podrobnější informace poskytne Mgr. Jiřina Kelymanová, , Lektor: kolektiv lektorů Termín zahájení: Čís. kód: Místo: V působnosti VZSK (Praha, Příbram, Benešov) 09/ G60 Rozšíření kompetencí výchovného poradce se speciálně pedagogickým vzděláním v 40 hod. oblasti péče o žáky se zdravotním postižením Vzdělávací program je zaměřen na rozšíření kvalifikace výchovných poradců se speciálně pedagogickým vzděláním o kompetence v péči o žáky se zdravotním postižením. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout doplnění kvalifikace o část, týkající se kompetencí výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením (usnesení vlády ČR č. 1004/2005 ze dne , které se týká Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období let ). Určeno: Pg, Ps - kvalifikovaným výchovným poradcům ZŠ, SŠ se speciálně pedagogickým vzděláním Cena: Kč (pří počtu úč ) Kč (při počtu úč. 20 a vyšším) Poznámka: Na přihláškách uvádějte upřednostňované místo konání (Praha, Příbram, Benešov). Přihlášky zasílejte do Podrobnější informace poskytne Mgr. Jiřina Kelymanová, , Lektor: kolektiv lektorů Termín zahájení: Čís. kód: Místo: V působnosti VZSK (Praha, Příbram, Benešov) 09/ G60 38

39 16 Mimoškolní vzdělávání ŠD, ŠK, SVČ, DDM, DM Vlastní hodnocení činnosti v zájmovém vzdělávání I. Dvoudílný praktický seminář zaměřený na autoevaluaci práce vychovatele a hodnocení činnosti školní družiny jako povinné součásti ŠVP, stanovené strukturou RVP, které slouží k systematickému posuzování činnosti školy a školní družiny plánované ve školním vzdělávacím programu. Rámcový program 1. dílu: - sestavení evaluačního rámce, - vymezení oblastí, nástrojů, cílů a kritérií hodnocení, - časové rozvržení evaluačních činností, - vytvoření vlastních dotazníků, anket, záznamových archů, - další náměty na alternativní způsoby hodnocení. Určeno: ŠD - vedoucím vychovatelům a vychovatelům ŠD a ŠK Lektor: Mgr. Dana Svobodová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: NB-VZSK Nymburk, V Kolonii 1804 (v bud. SOŠ a SOU) od 08:15h N60 Místo: RA-VZSK Rakovník, Wintrovo nám (v DM SZeŠ) od 08:00h R60 Místo: KL-ZŠ Kladno, C.Boudy 1188 (10.ZŠ) od 08:00h L60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 08:30h B60 Místo: PB-VZSK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (II.poliklinika)) od 08:30h P60 Místo: MB-VZSK Mladá Boleslav, Komenského nám od 08:00h S60 Místo: ME-DDM Mělník, Na Polabí od 08:00h M60 Hry k rozvoji kooperace a jejich využití v MŠ a na 1. stupni ZŠ viz. obor 02 Předškolní vzdělávání Tvořivé činnosti v cyklu roku ve výuce a volnočasových aktivitách / Velikonoce viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Výtvarné techniky / viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Jarní a letní písně v hudbě a pohybu / Neseme, neseme májíček viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Hudební a taneční výchova / Studánko Rubínko viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Náměty pro rozvoj hudební stránky dětské osobnosti / Od Velikonoc k podzimu viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Hudební a pohybové činnosti v MŠ a na 1. stupni ZŠ / Cestování po kontinentech viz. obor 10 Umění a kultura (Hv, Vv, Dv) Pojďte si hrát / Rozvoj silových schopností a flexibility pro děti předškolního a mladšího školního věku formou her viz. obor 11 Člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví) Abeceda správného držení těla / Posilování přes jednotu mysli a těla viz. obor 11 Člověk a zdraví (Tv, Výchova ke zdraví) Respektovat a být respektován / Komunikace oprávněných požadavků viz. obor 15 Pedagogika, psychologie, prevence Respektovat a být respektován IV. / Rizika trestů viz. obor 15 Pedagogika, psychologie, prevence Proč děti zlobí? viz. obor 15 Pedagogika, psychologie, prevence 39

40 17 Ostatní akce, tématické programy a exkurze Stravovací služby / Spotřební koš, polotovary ve školním stravování Seminář rekapituluje důležité informace, které mají vedoucím školních jídelen usnadnit jejich každodenní práci v oblasti výživy ve školní jídelně. Spotřební koš: - doporučené dávky pro děti, - legislativa Spotřebního koše, - jednotlivé komodity Spotřebního koše. Polotovary ve školním stravování: - vhodnost používání polotovarů, - využití polotovarů v plnění Spotřebního koše. Diskuse k probraným tématům. Určeno: ŠJ-vedoucím zaměstnancům školních jídelen a stravovacích zařízení Cena: 400 Kč Lektor: Bc. Alena Strosserová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-VZSK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov od 09:00h A60 (v bud. ZŠ) Stravovací služby / Hygienické minimum Seminář je zaměřen na proškolení zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a Nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Cílem vzdělávací akce je proškolení zaměstnanců stravovací části škol a školských zařízení, seznámení se zásadami pro stravovací služby a s povinnostmi zaměstnavatele. Výklad zásad stravovacích služeb se zvláštním zřetelem na následující okruhy: - platná legislativa, včetně legislativy EU (hygienický balíček), - požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných, - znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví, - epidemiologické třídění nákaz, - alimentární nákazy, - osobní hygiena, - provozní hygiena ve stravovacím zařízení, - úvod do systému kritických bodů - HACCP. Určeno: ŠJ-zaměstnancům stravovací části škol a školských zařízení Cena: 600 Kč Lektor: Eva Bartoňová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PB-VZSK Příbram VII., tř. Osvobození 387 (II. poliklinika) od 13:30h P60 Místo: KH-VZSK Čáslav, Sadová 1234 (v bud. SZeŠ) od 13:00h H60 Místo: BE-2.ZŠ Beroun, Preislerova od 13.00h E60 Místo: BN-ISŠ technická Benešov, Černoleská od 13:00h B60 Pražskou minulostí / Anežský klášter expozice středověkého umění 3 hod. Seminář spojený s tematickou exkurzí z dějepisného a literárního cyklu, který provází pedagogy jednotlivými pražskými obvody, čtvrtěmi, zajímavými místy a památkami hlavního města, a který probíhá formou literárně historických výkladů zasazených do dobového kulturního a uměleckého rámce s obecně historickým pozadím. Klášter Sv. Anežky České první klášter klarisek, založený pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, dcerou krále Přemysla Otakara I., raně gotická unikátní architektura, její určující znaky (vhodné pro didaktické využití), zásady historické rekonstrukce, způsob instalování sbírky a výklad o vybraných artefaktech se zřetelem ke školním potřebám, doprovodné programy při expozici. Určeno: Čj, Dě, Ov - učitelům společenskovědních předmětů na ZŠ a SŠ, popř. dalším zájemcům z řad pedagogických pracovníků Cena: 450 Kč Poznámka: Sraz účastníků: před obchodním domem KOTVA (nám. Republiky, stanice metra B). Účastníci obdrží metodický materiál. Lektor: PaedDr. Helena Kupcová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-Praha, Josefov 05/2010 od 14:00h A61 Pražskou minulostí / Prokopské údolí 3 hod. Seminář spojený s tematickou exkurzí z dějepisného a literárního cyklu, který provází pedagogy jednotlivými pražskými obvody, čtvrtěmi, zajímavými místy a památkami hlavního města, a který probíhá formou literárně historických výkladů zasazených do dobového kulturního a uměleckého rámce s obecně historickým 40

41 pozadím. Prokopské údolí přírodní rezervace jako kombinace přírodních zajímavostí (krasové jevy, strmé vápencové skály, jeskyně ), archeologických památek (v bývalé Prokopské skále pravěké nálezy, Bučovické hradiště), literární tradice (místo oblíbených pražských poutí, V. Hálek, J. Arbes) a technických památek ( Pražský Semmering vysoké viadukty bývalé Buštěhradské dráhy). Určeno: Čj, Dě, Ov - učitelům společenskovědních předmětů na ZŠ a SŠ, popř. dalším zájemcům z řad pedagogických pracovníků Cena: 450 Kč Poznámka: Sraz účastníků: tramvajová zastávka Zlíchov (tramvaj č. 12, 14). S sebou: pohodlný oděv a obuv. Účastníci obdrží metodický materiál. Lektor: PaedDr. Helena Kupcová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-Praha, Hlubočepy 06/2010 od 14:00h A60 Příběh Pražského hradu / Jižní zahrady Pražského hradu, zahrady pro prezidenta Masaryka 3 hod. Seminář z dějepisného cyklu sestavený z jednotlivých tematických přednášek spojených s vlastní prohlídkou představuje Pražský hrad nejenom jako sídlo hlavy státu, ale i jako subjekt, který žil a žije svým vlastním životem. Účastníkům se dostane komplexního odborného výkladu obsahujícího prvky historie, architektury, uměleckých, literárních, občanských tradic atd. vztahujících se k jednotlivým tématům. Jižní zahrady Pražského hradu tematická prohlídka zavede účastníky do Rajské zahrady a zahrady Na Valech. Zastaví se u pozoruhodných stromů a doplňkových staveb, ale především u míst, která si oblíbili náš první prezident T. G. Masaryk a jeho dvorní architekt J. Plečnik. Určeno: Dě, Ov - učitelům společenskovědních a odborných předmětů na ZŠ a SŠ a dalším zájemcům z řad pedagogických pracovníků Cena: 450 Kč Poznámka: Sraz účastníků: ve 13:50 hod. u lavičky naproti Chrámu sv. Víta. Lektor: PhDr. František Kadlec Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-Pražský hrad od 14:00h A60 Příběh Pražského hradu / Královskou zahradou bez krále 3 hod. Seminář z dějepisného cyklu sestavený z jednotlivých tematických přednášek spojených s vlastní prohlídkou představuje Pražský hrad nejenom jako sídlo hlavy státu, ale i jako subjekt, který žil a žije svým vlastním životem. Účastníkům se dostane komplexního odborného výkladu obsahujícího prvky historie, architektury, uměleckých, literárních, občanských tradic atd. vztahujících se k jednotlivým tématům. Královská zahrada tematická prohlídka provede účastníky královskou zahradou Pražského hradu. Zaměří se na historii této nejstarší okrasné zahrady na Pražském hradě, včetně pozoruhodných staveb, které zahradu doplňují a zdobí. Pozornosti neuniknou ani vzácné dřeviny, z nichž některé skutečně posledního krále pamatují. Určeno: Dě, Ov - učitelům společenskovědních a odborných předmětů na ZŠ a SŠ a dalším zájemcům z řad pedagogických pracovníků Cena: 450 Kč Poznámka: Sraz účastníků: ve 13:50 hod. u lavičky naproti Chrámu sv. Víta. Lektor: PhDr. František Kadlec Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-Pražský hrad od 14:00h A61 Příběh Pražského hradu / Zámek Lány rezidence našich prezidentů Seminář z dějepisného cyklu sestavený z jednotlivých tematických přednášek spojených s vlastní prohlídkou představuje Pražský hrad nejenom jako sídlo hlavy státu, ale i jako subjekt, který žil a žije svým vlastním životem. Účastníkům se dostane komplexního odborného výkladu obsahujícího prvky historie, architektury, uměleckých, literárních, občanských tradic atd. vztahujících se k jednotlivým tématům. Zámek Lány tematická prohlídka představí barokní zámek jako oficiální letní sídlo prezidentů ČR se zvláštní pozorností k prvnímu prezidentovi T. G. Masarykovi. Seznámí účastníky s historií zámku v průběhu doby až do současnosti. V Muzeu T. G. M. účastníci dle časových možností shlédnou některou z jeho expozic, příp. navštíví hrob T.G.M. na nedalekém hřbitově. Určeno: Dě, Ov - učitelům společenskovědních a odborných předmětů na ZŠ a SŠ, popř. dalším zájemcům z řad pedagogických pracovníků Cena: 600 Kč Poznámka: Pro účastníky bude přistaven autobus Praha Lány Praha (odjezd do Lán ve 13:00 hod., příjezd do Prahy v cca 17:00 hod.). Lektor: PhDr. František Kadlec Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-Lány od 13:00h A62 41

42 18 Kvalifikační vzdělávání (Akreditované vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.) PŘIPRAVUJEME PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/11 Studium pro ředitele škol a školských zařízení (SŘ) 12 Obsah vzdělávacího programu Studium pro ředitele škol a školských zařízení vychází z podmínek a požadavků stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v 5 odst. 2, vyhláškou č. 317/2005 Sb, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v 5 a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne pod č.j / , / Vzdělávací program je základní přípravou školských manažerů a je zaměřen na získání a zvýšení profesních znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení tak, jak stanovuje 5 odst.2 zákona 563/2004 Sb. Studium je realizováno v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle 24 ost. 4 písm. a) zákona 563/2004 Sb. Vzdělávací program Studium pro ředitele škol a školských zařízení obsahuje tyto základní moduly: I. ZÁKLADY PRÁVA II. PRACOVNÍ PRÁVO III. FINANCOVÁNÍ ŠKOLY IV. ORGANIZACE ŠKOLY A PEDAGOGICKÉHO PROCESU Součástí studia je třídenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, řízené samostudium a zpracování závěrečné práce. Cílem odborné stáže, která je součástí studia, je poskytnout frekventantům studia možnost blíže se seznámit a případně si vyměnit zkušenosti z oblasti vnitřního řízení školy/školského zařízení, seznámení s organizací školy/školského zařízení a vzdělávacího procesu se zaměřením na sledování řízení. Odbornou stáž absolvují účastníci Studia pro ředitele škol a školských zařízení ve vybrané škole nebo školském zařízení. Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou pře komisí. Úspěšní absolventi Studia pro ředitele škol a školských zařízení obdrží osvědčení. Určeno: Ř-vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení a nesplňují kvalifikační předpoklady pro výkon této funkce. Cena: 6500 Kč (1500 Kč)* * Pro ped. pracovníky ze škol a ŠZ Středočeského kraje bude přímá výuka v základních modulech realizována v rámci projektu Profesní vzdělávání - Škola 21 a bude zdarma. Po absolvování této části studia dokončí účastníci SŘ studium zpracováním závěrečné práce, její obhajobou a závěrečnou zkouškou před komisí v rámci DVPP úč. poplatek 1500,-Kč. Poznámka: Hodinová dotace: 124 hodin, z toho prezenční výuka 80 hodin, odborná stáž 24 hodin, samostudium a konzultace 20 hodin. Výuka bude realizována v rámci stanoveného rozsahu ve 2 jednodenních, 2 dvoudenních blocích a 2 třídenních blocích. Přihlášky ke studiu pro školní rok 2010/11 do Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a podrobnější informace o organizaci studia. Bližší informace poskytne Mgr. J. Borský, tel.: , , Lektor: Kolektiv lektorů Termín zah.: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov 09/2010 od 09:00h G60 Studium pedagogiky (dříve DPS-doplňkové pedagogické studium) 120 hod. Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Absolvent studia pedagogiky získá odbornou kvalifikaci pro výkon pedagogické praxe. Vzdělávací program Studium pedagogiky obsahuje tyto základní moduly: I. Základy pedagogiky a didaktiky II. Základy psychologie pro pedagogy V průběhu celého studia je nutno složit zápočet a zkoušku z každého předmětu. Studium je ukončeno ústní závěrečnou zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT. Určeno: Pg - kvalifikační studium pedagogiky v souladu s 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno učitelům odborných předmětů středních škol, 42

43 učitelům praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelům uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatoří, učitelům jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky. Cena: 6000 Kč Poznámka: Výuka bude realizována v rámci stanoveného rozsahu v období od září 2010 do června Termíny budou upřesněny při zahájení kurzu. Přihlášky ke studiu pro školní rok 2010/11 do Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a podrobnější informace o organizaci studia. Bližší informace poskytne Mgr. Jana Randáková, tel.: , , Lektor: Kolektiv lektorů Termín zah.: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov 09/2010 od 09:00h G60 Studium pedagogiky pro pedagogy volného času (pro zájemce se středošk. vzděláním) 80 hod. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagog volného času. Cílem studia je získání základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času. Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., v 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Vzdělávací program Studium pedagogiky pro pedagogy volného času obsahuje tyto základní moduly: I. Základy pedagogiky a didaktiky II. Základy psychologie pro pedagogy III. Speciální modul pro pedagogy volného času Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Úspěšní absolventi studia obdrží osvědčení. Určeno: Pg-zájemcům o získání odborné kvalifikace podle 17 písm. d) a f) zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností pedagoga volného času. Cena: 5000 Kč Poznámka: Výuka bude realizována v rámci stanoveného rozsahu v období září 2010 červen 2011 (celodenní semináře cca jedenkrát za 3-4 týdny). Termíny budou upřesněny při zahájení kurzu. Přihlášky ke studiu pro školní rok 2010/11 do Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a podrobnější informace o organizaci studia. Bližší informace poskytne Martina Steinerová, tel.: , , Lektor: Kolektiv lektorů Termín zah.: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov 09/2010 od 09:00h G60 Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (pro zájemce se středošk. vzděláním) 80 hod. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborné kvalifikace asistent pedagoga. Cílem studia je získání základních kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga.. Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., v 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Vzdělávací program Studium pedagogiky pro vychovatele obsahuje tyto základní moduly: I. Základy pedagogiky a didaktiky II. Základy psychologie pro pedagogy III. Speciální modul pro studium pedagogiky pro asistenty pedagoga Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Úspěšní absolventi studia obdrží osvědčení. Určeno: Pg-zájemcům o získání odborné kvalifikace podle 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností asistenta pedagoga ve školách a školských zařízeních Cena: 5000 Kč Poznámka: Výuka bude realizována v rámci stanoveného rozsahu v období září 2010 červen 2011 (celodenní semináře cca jedenkrát za 2-3 týdny).termíny budou upřesněny při zahájení kurzu. Přihlášky ke studiu pro školní rok 2010/11 do Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a podrobnější informace o organizaci studia. Bližší informace poskytne Martina Steinerová, tel.: , , Lektor: Kolektiv lektorů Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov 09/2010 od 09:00h G60 43

44 Studium k výkonu specializovaných činností / Prevence sociálně patologických jevů 250 hod. Obsah vzdělávacího programu vychází z podmínek a požadavků stanovených v zákoně 563/2004 Sb. a 9c) vyhlášky č.317/2005 Sb. a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne pod č.j / ,30 908/ Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Celé studium se skládá z několika tematických okruhů připravených plně pro potřeby praxe a pro kvalifikovaný výkon funkce školního metodika prevence, celé studium je podpořeno e-learningovým studiem pomocí speciálně zřízeného serveru. Cílem studia je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou). Připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží. Studium je koncipováno tak, aby učitelé získali praktické dovednosti v práci a sebedůvěru pro práci s dětmi v oblasti primární prevence a byly připraveni i na problémové momenty efektivní intervence v této oblasti. Určeno: Pg-absolventům magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventi magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující. Cena: Kč Poznámka: Při dostatečném počtu přihlášených bude možno účastnický poplatek snížit o 15-20%. Přihlášky ke studiu pro školní rok 2010/11 do Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a podrobnější informace o organizaci studia. Bližší informace poskytne Mgr. Jiřina Kelymanová, tel.: , , Lektor: Kolektiv lektorů Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-KÚ Stč. kraje, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov 09/2010 od 08:30h G60 Koordinátor ŠVP OV / Studium k výkonu specializovaných činností tvorba a následná 250 hod. koordinace ŠVP pro OV Vzdělávací program dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť Studium k výkonu specializačních činností tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů středních odborných škol a vyšších odborných škol v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb., 9 b) v rozsahu 250 hodin je členěn do 10 modulů. Každý modul (vyjma úvodního) je zakončen seminární prací a zkouškou formou kolokvia. Po splnění těchto povinností vypracují frekventanti závěrečnou práci. Studium bude ukončeno ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení ústní zkoušky a obhajobě závěrečné písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT. Cílem programu je připravit pedagogické pracovníky (koordinátory ŠVP) tak, aby dokázali zajistit plynulou přípravu kvalitního školního vzdělávacího programu a aby byli schopni vést a motivovat pedagogický sbor i ke kvalitní realizaci připraveného ŠVP. Absolvent se uplatní jako koordinátor tvorby a následné realizace školních vzdělávacích programů na všech druzích a typech středních odborných škol. Studium bude ukončeno ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení ústní zkoušky a obhajobě závěrečné písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT. Určeno: Pg ped. pracovníkům SOŠ a SOU, kteří budou vykonávat funkci koordinátora tvorby a následné realizace ŠVP své škole Cena: 8500 Kč Poznámka: Hodinová dotace: 250 hodin, z toho prezenční výuka 62 hod, samostudium 128 hod, semináře a konzultace 60 hod. Časová dotace všech modulů a jejich tématických okruhů je rozdělena do dvou semestrů studia. Termíny a místa konání budou upřesněny při zahájení kurzu. Přihlášky ke studiu pro školní rok 2010/11 do Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a podrobnější informace o organizaci studia. Bližší informace poskytne Mgr. J. Borský, tel.: , , Lektor: Kolektiv lektorů Termín: Čas: Čís. kód: Místo: PH-Praha, VZSK, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov Zah. 09/ G60 Poznámka: Opakovaná nabídka z minulého školního roku, kdy se pro nedostatečný počet přihlášených kurz neotevřel. 44

45 19 Akce na zakázku Tradičně zařazujeme do naší programové nabídky DVPP osvědčené celodenní semináře pro celé pedagogické sbory s využitím tzv. ředitelského volna, které přispívají k formování pedagogických sborů v době probíhajících kurikulárních změn, změn v postavení školy a vnitřních proměn v organizaci školy. Vzdělávací programy jsou zaměřené zejména na témata, která přispívají k rozvoji klíčových kompetencí učitelů, spolupráci, interakci a kooperaci pedagogů uvnitř pedagogických sborů a napomáhají úspěšnému zavádění kurikulární reformy do škol vedoucí k naplňování cílů RVP ve vlastních ŠVP. Semináře mohou být realizovány na kterékoliv škole ve Středočeském kraji a budou přizpůsobovány konkrétním požadavkům s ohledem na podmínky a velikost škol. Po dohodě s lektory by se semináře většinou konaly v pondělí nebo v pátek, případně o vedlejších prázdninách, kdy je z organizačních důvodů výhodnější vyhlásit ředitelské volno. Podrobnosti a bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , mobil: , Od rámcového ke školnímu vzdělávacímu programu odborného vzdělávání Seminář zaměřený na seznámení pedagogických pracovníků (celých pedagogických sborů) středních odborných škol s principy rámcového a školního vzdělávacího programu a postupem při jeho tvorbě, prohloubení vhledu do tvorby školního vzdělávacího programu a vybavení učitelů středních odborných škol, a konzervatoří základními kompetencemi pro úspěšnou tvorbu ŠVP na konkrétní škole. Cílem semináře je poskytnout středním odborným školám podporu a odbornou pomoc při tvorbě a následném zavádění ŠVP s využitím praktických zkušeností lektorů pilotních škol a dalších proškolených odborných lektorů z praxe. Semináře budou přizpůsobeny specifickým požadavkům konkrétní školy a v jaké fázi tvorby ŠVP se nachází. Určeno: Pg - pedagogickým sborům středních odborných škol Cena: zdarma Poznámka: Akce na objednávku pro školu v rámci podpory projektu KURIKULUM S. Bližší informace poskytne: Mgr. Jana Randáková, tel.: , , Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Lektor: lektoři RKC Praha Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 Posuzování kvality vzdělávání I. / Cesta od tradičního vyučování k efektivnímu učení Praktický seminář zaměřený na nové trendy a přístupy ve výuce základních a středních škol a na praktické cesty, jak k nim dojít i ve vztahu k naplňování cílů RVP a ŠVP. Cílem je ukázat a rozlišit jednotlivé složky vyučovací hodiny v tradičním a novém pojetí didaktiky, ukázat možnosti, jak řídit změnu k efektivnímu vzdělávání: - atributy tradičního pojetí vzdělávání a současného moderního učení ve vztahu k RVP, - cesty ke zvýšení efektivity vyučování, - styly a koncepce vzdělávání a jejich dopad na vzdělávání videoukázky, - motivace ve vyučování a její zdroje, - jak měnit učení k obrazu a cílům současného vzdělávání vlastní introspekce. Seminář je doplněn videoukázkami a dalšími metodickými materiály. Určeno: Pg - pedagogickým sborům ZŠ a SŠ Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Lektor: Mgr. Miroslav Hanzelka Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 Posuzování kvality vzdělávání II. / Strategie vzdělávání v současné škole Volné pokračování semináře Cesta od tradičního vyučování k efektivnímu učení. Praktický seminář seznamuje se strategiemi vzdělávání v současné základní a střední škole, a vytváří tak konkrétní obraz moderního vzdělávání. Cílem semináře je ukázat nejen nové strategie vzdělávání, ale i moderní didaktické přístupy učitele ve výuce vedoucí k efektivnímu učení, rozvoji klíčových kompetencí a naplňování cílů vzdělávání v současné škole: - jak vytvářet dovednost umět se učit, 45

46 - jak podpořit dovednost efektivní komunikace, - jak naučit žáky sebe hodnotit se, - konkrétní postupy, jak přivést žáka k požadovaným cílům vzdělávání. Seminář je doplněn strukturou kritérií k hodnocení postupů a výsledků vzdělávání. Součástí je interaktivní analýza digitálních záznamů částí vyučovacích hodin. Určeno: Pg - pedagogickým sborům ZŠ a SŠ Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Lektor: Mgr. Miroslav Hanzelka Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 Posuzování kvality vzdělávání III. / Hodnocení vzdělávání v současné škole Třetí z cyklu volně navazujících samostatných praktických seminářů. Praktický seminář zaměřený na hodnocení výsledků vzdělávání v současné základní a střední škole. Cílem semináře je ukázat možnosti a kritéria hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k cílům vzdělávání: - filosofické a psychosociální aspekty hodnocení žáků, - hodnocení ve vztahu k cílům a koncepcím vzdělávání, - možnosti hodnocení podle pojetí výuky, - kriteria pro hodnocení některých cílových kompetencí vzdělávání, - sebehodnocení pravidla a zásady, - pravidla hodnocení jako východisko pro humanistické pojetí výuky. Seminář je doplněn interaktivním nácvikem řešení situací a videoukázkami. Určeno: Pg - pedagogickým sborům ZŠ a SŠ Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Lektor: Mgr. Miroslav Hanzelka Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 Metody aktivního učení Praktický interaktivní seminář zaměřený na metody, které svým charakterem vyhovují žákovi - žák je centrem vyučování a svou činností určuje vlastní průběh výuky: - metody aktivního učení (teorie), - základní pravidla spolupráce (praktické cvičení), - brainstorming (praktické cvičení), - snowballing/sněhová koule (praktické cvičení), - carousel/kolotoč (praktické cvičení), - case study/případová studie (praktické cvičení), - umění spolupráce (praktické cvičení), - mentální mapy (praktické cvičení). Určeno: Pg - pedagogickým sborům ZŠ, SŠ Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Lektor: PhDr. Dagmar Sitná Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 Komunikace a týmová spolupráce v učitelském sboru Teoreticko-praktický seminář zaměřený na zkvalitňování komunikace a posilování spolupráce uvnitř učitelského sboru: - rozpoznávání a rozbor některých způsobů komunikace, - pojem týmu a jeho znaky, - komunikace ve skupině a skupinové procesy (rozhodování, hodnocení, apod.) a jejich optimalizace, - nácvik vybraných komunikačních dovedností (naslouchání, vyjednávání apod.). Určeno: Pg - pedagogickým sborům ZŠ, SŠ Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , 46

47 Lektor: PhDr. Václava Masáková, Michaela Štáfková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 Osobnostní a sociální rozvoj učitele / Klíčové dovednosti učitele současnosti Praktický seminář zaměřený na seznámení s novými a účinnými přístupy ve výchově a vzdělávání, prohloubení a rozvoj pedagogických dovedností z hlediska inovativního pojetí výchovně vzdělávací práce ve škole vedoucí k dovednostnímu učení kompetencím a aktivnímu přístupu žáků k učení. - Učitel a žák současnosti:charakteristika současného žáka a učitele. Jaký by měl být učitel současnosti? Co očekává učitel, co žáci, co rodiče a co společnost? - Účinný výchovný styl učitele: Výchovný styl pedagogického působení. Je možné učit a nevychovávat? Pravidla účinného výchovného stylu. - Klíčové dovednosti učitele: Sociálně psychologické dovednosti jako předpoklad úspěšné práce s žáky/skupinou/třídou, komunikační dovednosti, výchovné a pedagogické dovednosti, jak utvářet vlastní autoritu a dobré vztahy se žáky. - Metody k posílení role pedagoga při výchově a vzdělávání: Metody usnadňující práci s žáky a kolektivem třídy, práce ve skupině, v komunitním kruhu, diskuze, brainstorming, myšlenkové mapy, hraní rolí, modelové situace, projektové vyučování, tvořivost a hry ve vzdělávacím procesu, prožitkové vyučování a jeho cíle. - Osobnostní a sociální výchova: Etická výchova, možnosti zařazení průřezového tématu osobnostní a sociální výchova do ŠVP, charakteristika vzdělávací oblasti, cílové zaměření, vzdělávací obsah, formy práce. Určeno: Pg - pedagogickým sborům ZŠ, SŠ Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Lektor: Ing. Mgr. Marie Nováková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 Jak na to / Naplňování a rozvoj cílových kompetencí na I. a II. st. ZŠ Praktický seminář pro učitele ZŠ (celé pedagogické sbory) zaměřený na naplňování cílů základního vzdělávání stanovených v RVP ZV, naplňování a rozvoj cílových kompetencí u žáků ve vlastním ŠVP. Součástí semináře je seznámení se zkušenostmi pilotní školy se čtyřletým vzděláváním podle vlastního ŠVP. Určeno: Pg - pedagogickým sborům ZŠ Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Lektor: Mgr. Radislava Jiřičková, Mgr. Miroslav Jiřička Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 Jak jsme na tom se ŠVP Cílem semináře je poskytnout učitelům, koordinátorům ŠVP a vedoucím pracovníkům základních škol metodickou podporu pro tvorbu, kontrolu, úpravy, inovace a vlastní realizaci ŠVP. Využívá praktické zkušeností ředitele pilotní základní školy, která podle svého ŠVP začala vyučovat (ve všech ročnících) již od roku Důležitou součástí semináře je diskuse, na které mohou účastníci vznášet připravené konkrétní dotazy ze své praxe ke všem uvedeným tématům. Obsah semináře: - Je náš ŠVP v souladu se školským zákonem a s RVP ZV? (Komentář ke klíčovým místům školského zákona a RVP ZV.) - Jak se připravit na hodnocení ŠVP školy Českou školní inspekcí? - ŠVP - nejčastěji zjištěná pozitiva a negativa. - Co prověřila praxe? (Několik postřehů z praxe k výhodám a nevýhodám různých způsobů zpracování ŠVP.) - Pozor na průřezová témata! (Na co se při realizaci PT často zapomíná.) - Několik poznámek a pár důležitých zásad k úpravám a inovacím ŠVP. - Od ŠVP k vyučovací hodině (učitel - ŠVP - příprava, realizace a vyhodnocení vyučovací hodiny). - Jak se daří koordinátorům ŠVP? - Co se s příchodem ŠVP ve škole (ne)změnilo, a co nás ještě v blízké budoucnosti čeká? Témata jsou doplněna konkrétními ukázkami z praxe. 47

48 Určeno: Pg všem pedagogickým pracovníkům, zejména pedagogickým sborům Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel.: , , Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G61 Tématické okruhy OSV ve školních vzdělávacích programech a pedagogické praxi 3x8 hod. Cílem vzdělávacího programu je přispět ke zkvalitnění naplňování a uskutečňování obsahů tématických okruhů průřezového tématu OSV formulovaných v RVP ZV v praxi škol, a podpořit tak žáky v postupném získávání klíčových kompetencí. Účastníci programu si postupně ve formě praktických aktivit projdou všech 11 tématických okruhů OSV, aktivity budou zaměřeny na obsahy každého okruhu. Velký prostor bude věnován didaktice OSV a základním metodickým principům. Spolu s lektorem budou s ohledem na zkušenosti z praxe hledat možnosti, jak jednotlivé tématické okruhy co nejefektivněji využít v jednotlivých vzdělávacích oborech, jakou formu volit s ohledem na tématický okruh a reálné podmínky ve vlastní škole. Účastníci budou seznámeni s pravidly psychické bezpečnosti v OSV. Určeno: Pg - všem pedagogickým pracovníkům, zejména pedagogickým sborům Cena: 7000 Kč/1 sem. Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Vzdělávací program se uskuteční ve 3 dílech ve škole objednavatele. Bližší informace poskytne Mgr. Jiřina Kelymanová, tel.: , , Lektor: Mgr. Michal Dubec Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 Aktivizující metody a formy práce v současné škole Cílem vzdělávacího programu je rozvoj dovedností učitele pracovat s aktivizujícími metodami a formami výuky v běžné škole. Seminář je zaměřen na rozvoj dovedností učitele pracovat s aktivizujícími metodami a formami práce v běžné výuce. Jedná se o metody problémového charakteru, projektovou výuku, didaktické hry, metody zážitkové pedagogiky (např. dramatizace, simulace, situační hry apod.). Nedílnou součástí obsahu kurzu je seznámení se skupinovou a kooperativní výukou, s párovou výukou, s různými formami individualizované práce s žáky s využitím žákovského portfolia. Určeno: Pg - ředitelům ZŠ a SŠ, pedagogickým sborům, učitelům ZŠ, učitelům SŠ, vychovatelům Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jiřina Kelymanová, tel.: , , Lektor: PaedDr. Nataša Mazáčová,Ph.D. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 Průřezová témata v praxi školních vzdělávacích programů Praktický seminář pro učitele ZŠ a víceletých G (celé pedagogické sbory) zaměřený na jednotlivá průřezová témata v rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání (RVP ZV). Vzdělávacím cílem je pomoci učitelům vyučující integrující témata a předměty ve vztahu k průřezovým tématům a cílovým kompetencím vymezených v RVP ZV, seznámit s praktickými možnostmi zpracování průřezového tématu ve školních vzdělávacích programech (ŠVP). Semináře k jednotlivým průřezovým tématům budou zaměřeny na charakteristiku, obsah a cílové zaměření průřezového tématu: tématické okruhy, přínos průřezového tématu k vytváření klíčových kompetencí žáků, integrovaný pohled na výuku průřezového tématu, vztah ke vzdělávacím oblastem a vzdělávacím oborům, příklady možností zpracování průřezového tématu ve školním vzdělávacím programu. Určeno: Pg - pedagogickým pracovníkům ZŠ a G Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jana Randáková, tel.: , , Lektor: PaedDr. Markéta Pastorová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 48

49 Prevence sociálně patologických jevů / Šikana a agresivita ve škole 10 hod. Praktický celodenní seminář je zaměřen na osvojení a rozvoj základních dovedností a nácvik jejich využití při zvládání náročných profesních situací, na rozvoj vlastní osobnosti i získání praktických dovedností pro efektivní práci s lidmi. Koncepce programů vychází ze znalosti školní problematiky (zkušenosti z práce v ped.-psych. poradnách), modelové situace a uváděné příklady jsou přizpůsobovány praktickým potřebám a zájmům účastníků. Šikana a agresivita - objasnění základních pojmů, psychologické a sociálně-psychologické aspekty problému, - příčiny, projevy, přímé a druhotné následky, - jak zjišťovat sociometrie, dotazníky, pozorování, - možnosti prevence a hledání optimálních možností řešení jak jednat s oběťmi, útočníky, rodiči, hledání výchovných opatření, - práce s žáky besedy, psychologická cvičení a hry zaměřené k vytvoření lepšího pocitu sounáležitosti a porozumění problému, nácvik dovedností jak se vyhnout nebo bránit útokům, svépomocné skupiny, - rozbory konkrétních případů. Agresivita ve škole: - zamyšlení nad podstatou a příčinami agresivního chování, - možnosti prevence a řešení, komunikační dovednosti jako nástroj k zvládání agresivity, - jednání s agresivními rodiči. Určeno: Pg - všem pedagogickým pracovníkům, zejména výchovným poradcům, třídním učitelům a školním metodikům prevence Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Vzdělávací program může proběhnout i ve dvou pětihodinových dílech. Bližší informace poskytne Mgr. Jiřina Kelymanová, tel.: , , Lektor: Mgr. Jiří Maléř, Ing. Mgr. Marie Nováková, Termín: Čas: Čís. kód: PhDr. Václava Masáková, Mgr. Michaela Veselá Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 Problematika dětských úrazů a možnosti jejich prevence, první předlékařská pomoc pro 8 hod. pracovníky škol a školských zařízení Kurz zaměřený na příčiny a mechanizmy dětských úrazů a možnosti prevence. Součástí kurzu je proškolení k poskytnutí první předlékařské pomoci. Obsah kurzu poskytuje nejdůležitější teoretické znalosti a praktické postupy, jejichž zvládnutí zabezpečí předcházení úrazů a poskytnutí kvalitní předlékařské první pomoci. Program semináře: - druhy dětských úrazů ve škole i mimo školu, jejich příčiny a účinná prevence, - zásady poskytnutí první předlékařské pomoci, - vybaveni školy potřebným materiálem pro poskytnutí PPP, lékárničky, - integrovaný záchranný systém, důležité kontakty, zajištění zraněného, přivolání odborné pomoci, - praktický nácvik poskytnutí PPP /zlomeniny, poranění hlavy, páteře, hrudníku, pánve, popálení, opaření, poleptání, omrzliny, podchlazení, otravy, úrazy elektrickým proudem a další možná poranění, zastavení krvácení, kardio-pulmonální resuscitace, prevence úrazového šoku, stabilizace zraněného, transport. Určeno: Pg - všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jiřina Kelymanová, tel.: , , Lektor: Doc.MUDr. Jaroslava Slačálková, DrSc., MUDr. Hana Termín: Čas: Čís. kód: Křížová, Věra Nuhlíčková a další odborní učitelé středních a vyšších zdravotnických škol. Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 Učíme moderně i na základní škole praktické I., II. 2x Praktický dvoudílný vzdělávací program zaměřený na využití moderních vyučovacích metod ve výuce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, na realizaci kurikulární reformy na ZŠP a na efektivní způsoby práce se žáky. I.díl: - možnosti využití moderních a alternativních vyučovacích metod na ZŠ praktické, - charakteristika některých alternativních vyučovacích postupů (projektové vyučování, otevřené vyučování, škola hrou), 49

50 - ukázky projektové výuky na ZŠ praktické, - zásobník didaktických her a praktické ukázky jejich využití, - ukázka začlenění průřezového tématu OSV do vyučovací hodiny. II.díl: - současná školská reforma a její vliv na změny v základní škole praktické, - ŠVP - zavádění do praxe, nové předměty, průřezová témata, žákovské portfólio, - aktivizující metody a formy práce se žáky, - vyučovací hodina, vyučovací blok, integrovaná tématická výuka, - výuka ekologie a výchovy ke zdraví na základní škole praktické, - názornost vyučování - využití pomůcek Montessori, výroba pomůcek, - ukázky konkrétních vyučovacích hodin. Určeno: Pg pedagogickým sborům základních škol praktických a speciálních škol Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školu, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Pavla Langrová, tel.: , , Lektor: PhDr. Věra Holotová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 Kurzy pro pedagogické sbory vztahové problémy a psychohygiena 4-8 hod. Praktické semináře pro učitele ZŠ a SŠ (celé pedagogické sbory) zaměřené na témata vztahových problémů a psychohygienu: Závislosti a primární prevence 4 hodin Pedagogové získají základní informace o nejčastějších závislostech (legální a nelegální drogy, ostatní závislosti) příčinách jejich vzniku a fázích závislosti, pochopí význam efektivní primární prevence ve vztahu k těmto rizikovým jevům. Problémový žák 6 hodin Cílem semináře je vést pedagogy k zamyšlení nad příčinami projevů problémového chování žáků. V semináři je dán prostor k výměně zkušeností a diskuzi, jak řešit případy projevů nevhodného chování žáků. Učitelé si uvědomí, které formy napomenutí jsou nejefektivnější a co je důležité při zvládání konfrontační situace. Šikana a agresivita 8 hodin Obsah semináře vychází z metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Účastníci semináře si uvědomí znaky šikany a pochopí její příčiny. Seznámí se se správnými postupy první pomoci při výskytu šikany, osvojí si zásady vyšetřování šikany. Po absolvování semináře bude pedagogický sbor schopen vytvořit preventivní strategii školy, v níž každý pedagog bude mít svoji roli. Jak zvládat zlost a agresivitu 8 hodin Interaktivně vedený seminář ke určen školním metodikům prevence, třídním učitelům a ostatním pedagogům, kteří se budou společně zamýšlet nad příčinami projevů agresivity v chování člověka. V průběhu semináře budou hledat účastníci odpověď na otázku, jak zvládat emoce a zklidnit atmosféru v komunikaci s druhými lidmi, a vyzkoušejí si řadu sociálně psychologických her pomáhajících zvládat zlost a agresivitu. Prevence stresu a pracovního vyhoření 8 hodin Cílem semináře je posílit psychickou odolnost pedagogů základních a středních škol a jejich schopnost správně zvládat stres. Seminář nabízí učitelům množství technik zvládání stresových situací. Vetšinu dovedností mohou učitelé po absolvování semináře aplikovat při práci s kolektivem třídy. Určeno: Pg - pedagogickým sborům všech typů škol a školských zařízení. Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školy, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Mgr. Jiřina Kelymanová, tel.: , , Lektor: Mgr. Jiří Sixta Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 Prevence rizikového chování v praxi škol Interaktivní seminář nabízí vzdělávání pro pedagogické sbory základních a středních škol, ve kterém si pedagogičtí pracovníci rozšíří profesní dovednosti potřebné pro vytváření pozitivního sociálního klimatu ve školách, zvýší si právní povědomí, sjednotí se na společných postupech při řešení (léčení) šikany, na opatření, která škola přijme v souvislosti se šikanováním. Obsah semináře vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j / Cílem vzdělávacího programu je zvýšit specifické a profesní dovednosti v oblasti prevence rizikového chování konkrétně šikany, pozitivně ovlivnit vytváření optimálního sociálního klimatu ve školách, změnit 50

51 postoje a chování pedagogů, žáků i rodičů a přispět k budování propojeného spolupracujícího systému. Určeno: Pg - pedagogickým sborům všech typů škol a školských zařízení Cena: 7500 Kč * Poznámka: Vzdělávací program je dotován z fondu primární prevence Středočeského kraje, cena pro objednavatele (pro školu) je 10 % uvedené ceny. Bližší informace o termínech poskytne Mgr. J.Kelymanová, tel.: , , Lektor: kolektiv lektorů Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 Třída plná pohody v mateřské škole Praktický seminář je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj dítěte předškolního a mladšího školního věku (rozvoj tvořivého myšlení řešení problémů, tvořivého sebevyjádření, komunikace a posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému). Účastníci se prostřednictvím praktických činností, ukázek her s prvky primární prevence a výměnou vlastních zkušeností seznámí s těmito tématy: - Třída jako sociální skupina, základní pojmy - Pravidla a jak je společně vytvořit - Komunikace její úspěšné rozvíjení u dětí v předškolním a mladším školním věku - Pozitivní klima třídy a jak ho budovat - Praktické ukázky her s prvky primární prevence v MŠ a na 1. stupni ZŠ - Okruh her a činností vhodných při procesu budování třídy jako týmu Součástí semináře je práce s metodickými materiály a pracovními listy pro děti. Určeno: Pg-pedagogickým sborům MŠ Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školy, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Vlasta Koubová DiS., tel.: , , Lektor: Mgr. Alena Vlková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 Třída plná pohody na prvním stupni základní školy Praktický seminář je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj dítěte mladšího školního věku (rozvoj tvořivého myšlení řešení problémů, tvořivého sebevyjádření, komunikace a posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému). Cílem vzdělávacího programu je rozvoj a posilování prosociálního chování dítěte mladšího školního věku, vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách, rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí, rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě, rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky, rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému, rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie. Účastníci se prostřednictvím praktických činností, ukázek her s prvky primární prevence a výměnou vlastních zkušeností seznámí s těmito tématy: - Třída jako sociální skupina, základní pojmy - Pravidla a jak je společně vytvořit - Komunikace její úspěšné rozvíjení u dětí mladšího školního věku - Kozitivní klima třídy a jak ho budovat - Nezbytné kompetence třídního učitele - Okruh her a činností vhodných při procesu budování třídy jako týmu Součástí semináře je práce s metodickými materiály a pracovním souborem Naše třída. Určeno: Pg-pedagogickým sborům 1. stupně ZŠ Cena: Kč Poznámka: Akce na objednávku pro školy, paušální platba. Při spojení více škol poměrná částka z ceny. Bližší informace poskytne Vlasta Koubová DiS., tel.: , , Lektor: Mgr. Alena Vlková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: po dohodě se školou po dohodě se školou G60 51

52 20 Projekty ESF Na základě doporučení výběrové komise ze dne a usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č.80 6/2009/ZK ze dne byly schváleny a doporučeny k finanční podpoře z veřejných prostředků z OP VK tyto tři projekty: Profesní vzdělávání Škola 21 - Grantový projekt Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji Super-Nature pro ZŠ - Grantový projekt Rozšíření výuky anglického jazyka od 1. ročníku na základních školách ve Středočeském kraji Učitelská angličtina - Grantový projekt Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v anglickém jazyce a zkvalitnění výuky AJ ve Středočeském kraji Ve spolupráci s NÚOV se podílíme jako partner na projektu Kurikulum S. RKC Praha Kurikulum S - Zřízení regionálního konzultačního centra Praha (RKCP) s cílem poskytnout středním odborným školám a středním odborným učilištím podporu a odbornou pomoc při tvorbě a následném zavádění ŠVP. Další informace viz obor 14 Střední a vyšší vzdělávání Podrobnější informace o projektech, včetně nabídky s možností zapojení do vzdělávacích programů projektů, budou samostatně rozeslány na všechny školy a školská zařízení ve Středočeském kraji a zveřejněny na. PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLA 21 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Středočeského kraje Obsah projektu je zaměřen na systematické zvyšování profesní připravenosti řídících pracovníků a dalších pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy a uskutečňování změn ve vzdělávání a v neposlední řadě na dovednosti řídit svůj vlastní profesní rozvoj v celoživotním vzdělávání. Projekt je členěn na tři samostatné na části: I. část Manažerská příprava (5 modulů/12) Modulový vzdělávací program pro pedagogické pracovníky zaměřující se v rámci profesního rozvoje na přípravu pro výkon řídící funkce a dále vedoucí pracovníky působící krátce v řídících funkcích, který bude zaměřen na získání a rozvoj potřebných manažerských kompetencí pro výkon funkce. II. část Profesní manažerské vzdělávání ředitelů (5 modulů/60 hod.) Modulový vzdělávací program pro ředitele a další vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, který bude zahrnovat manažerské vzdělávání a dále rozvíjet profesní kompetence a odbornou připravenost ve všech oblastech řízení. III. část Profesní vzdělávání učitelů / celých pedagogických sborů (5 modulů/60 hod.) Modulový vzdělávací program reflektujícího současné požadavky vývoje vzdělávání, který umožní systematické zvyšování profesní připravenosti učitelů pro realizaci kurikulární reformy. Cílové skupiny: Cena: Termín realizace: 01/ /2012 Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení (MŠ, ZŠ, SpŠ, SŠ): - pedagogičtí pracovníci připravující se na výkon řídících funkcí - ředitelé, zástupci ředitelů a další vedoucí pedagogičtí pracovníci - učitelé (nejlépe celé pedagogické sbory) zdarma Manažer projektu: Mgr. Jaroslav Borský, , , Lektoři: Místo realizace: Kolektiv lektorů V působnosti VZSK ve Středočeském kraji 52

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji v anglickém jazyce a zkvalitňování

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk tel. a fax: 325 511 545, e-mail: visk@visk.cz, http://www.visk.cz

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více