P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB /ČJ VZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-12451-77/ČJ-2015-0600VZ"

Transkript

1 P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB /ČJ VZ Název veřejné zakázky: Realizace úspor energie, zateplení objektu ubytovny a OOP Židenice, tř. Kpt. Jaroše 17, Brno Datum jednání: 12. března 2015 v 12,30 hod. Místo jednání: zasedací místnost KŘ P Jmk, Kounicova č. 24, Brno, I. poschodí Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek pracovala ve složení: Ing. Iveta Přesličková Renata Freiová Ing. Petr Kříž Bc. Petr Vondál Bc. Vít Nebenführ kpt. Ing. Jaroslav Odehnal OVZ OVZ OSNM OSNM OIKT KNŘ Na svém prvním jednání ustavující schůzi komise zvolila předsedkyni komise Ing. Ivetu Přesličkovou a místopředsedu komise Ing. Petra Kříže. Všichni členové hodnotící komise podepsali prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti na svém prvním jednání. Komise se sešla dne v 9,15 hodin v zasedací místnosti KŘ P Jmk, Kounicova č. 24, Brno, I. poschodí, kde provedla za účasti uchazečů kontrolu úplnosti nabídek viz Protokol č. 2. Po této kontrole již bez přítomnosti uchazečů provedla posouzení kvalifikace dle 59 odst. 1 každé předložené nabídky. Hodnotící komise se na základě svolání její předsedkyní za tímto účelem scházela pravidelně od do Komise posuzovala kvalifikaci u nabídek, které vyhověly kontrole úplnosti nabídek při otevírání obálek s nabídkami. Jedná se o nabídky pod poř. č. 1. č. 25. Požadavky na kvalifikaci byly stanoveny v rámci předmětné veřejné zakázky dle čl. 5 Zadávací dokumentace.

2 2 Identifikační údaje uchazeče a výsledek posouzení kvalifikace Pořadové číslo nabídky 1. SG STAVBY, s.r.o. Oldřichova 247/5, Nusle, Praha 2 IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: NE 3 písm.a) Osvědčení č.2: NE Osvědčení č.3: NE ad 1) Uchazeč č. 1 neprokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Uchazeč předložil doklad - Čestné prohlášení uchazeče, Prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů, kde byl uveden seznam 3 stavebních prací (I. - III. referenční zakázka) provedených za posledních 5 let v souladu s ust. 56 odst. 3 písm. a), (dle Čl. 5 odst písm. a) Zadávací dokumentace). K žádné z uvedených referenčních zakázek nebyla doložena samotná osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací, která musí obsahovat náležitosti v souladu s ust. 56 odst. 3 písm. a), (dle Čl. 5 odst písm. b) Zadávací dokumentace), tzn. musí obsahovat kromě ceny, doby a místa provádění stavebních prací též údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Žádný z povinných údajů viz. výše nelze nahradit čestným prohlášením uchazeče o veřejnou zakázku. Komise navrhuje předložení a doplnění dokladů s požadovanými údaji vydané a podepsané objednatelem uvedené zakázky.

3 3 Pořadové číslo nabídky 2. ACG-Real s.r.o. Radimova 622/38, Praha IČ čestným prohlášením a výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací Úspory energie zařízení zřizovaných krajem Vysočina II. C OA a Hotelová škola Bratříků Havlíčkův Brod areál školy na Kyjovské (Kraj Vysočina Krajský úřad, Žižkova 1882/57, Jihlava). Datum vyhotovení: neuvedeno 3 písm.a) Osvědčení č.2: Osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací Snížení energetické náročnosti vysokoškolských kolejí BOTIC Praha Vršovice (PSJ, a.s., Jiráskova 32, Jihlava). Datum vyhotovení: neuvedeno Osvědčení č.3: Osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací Kompletní rekonstrukce bytového domu Radimova Praha 6 (First City Group s.r.o., Šlikova 190/7, Praha 6). Datum vyhotovení: neuvedeno ad 1) Uchazeč č. 2 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky.

4 4 Pořadové číslo nabídky 3. STAVBROS, s.r.o. V Pivovaře 111, Brodek u Prostějova IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele DEPO ČESKÉ POŠTY Česká Třebová ul. Topolová 2060 (Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1). Datum vyhotovení: neuvedeno Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele Zateplení a výměna oken hlavní budovy a první vedlejší budovy ZŠ Brodek u Prostějova (Městys Brodek u Prostějova, Císařská 39, Brodek u Prostějova). Datum vyhotovení: neuvedeno 3 písm.a) Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele Realizace energeticky úsporných opatření Slovanské gymnázium Olomouc (Krajský úřad Olomouckého kraje, Slovanské Gymnázium, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc). Datum vyhotovení: neuvedeno Osvědčení č.4: Osvědčení objednatele Zateplení průmyslových hal společnosti GM PLAST s.r.o. (GM PLAST s.r.o., Žešov 135) Datum vyhotovení: neuvedeno Osvědčení č.5: Osvědčení objednatele Depo Nový Jičín 70 rekonstrukce objektu (Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1). Datum vyhotovení: neuvedeno Osvědčení č.6: Osvědčení objednatele Rekonstrukce víceúčelových budov Cropagro

5 5 Kobeřice (Cropagro, s.r.o., Příkop 4, Brno). Datum vyhotovení: neuvedeno ad 1) Uchazeč č. 3 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 4. FRAMA, spol. s r.o. Žižkova 995/17a, Veveří, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list zakázky VUT v Brně Zateplení a výměna oken v objektu A04 vysokoškolských kolejí Pod Palackého vrchem, Kolejní 2 v Brně (Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Referenční list zakázky Bytový dům Brno Palackého třída Na Slovanech (AINECK, s.ro., Kalvodova 105/5, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Referenční list zakázky Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení (Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Referenční list zakázky ADMIREVET Rekonstrukce pavilonu č.3 a rekonstrukce stáje 4 5 (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, Brno)

6 6 Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Referenční list zakázky Zateplení ZŠ Jihomoravské náměstí I. etapa, Oprava střechy I. etapa, Přestavba učeben ZŠ na 1. třídu mateřské školy v objektu ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2, Brno Slatina II. etapa (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Referenční list zakázky Rekonstrukce ZŠ Pastviny 70, Brno Komín I., II. etapa a Pavilon F (Statutární město Brno, Městská část Brno Komín, Vavřinecká 15, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.7: Referenční list zakázky Revitalizace a zateplení ZŠ Plovdivská, Brno (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.8: Referenční list zakázky Domov pro seniory Zastávka novostavba pavilonu B, I. etapa a II. etapa (Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, Sportovní 432, Zastávka). Datum vyhotovení: Osvědčení č.9: Referenční list zakázky Rekonstrukce Úrazové nemocnice v Brně zateplení objektů (Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.10: Referenční list zakázky Integrovaný plán rozvoje města v problémové obytné zóně města technické zhodnocení pláště budov skupiny domů 4 (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.11: Referenční list zakázky Pracoviště CTD přístavba a úprava 1. a 2. NP (Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.12: Referenční list zakázky Výstavba bytového domu s pečovatelskou službou, Vavřinecká 13, Brno (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno). Datum vyhotovení:

7 7 Osvědčení č.13: Referenční list zakázky Regenerace bytových domů Tererova 2-10 a Jana Babáka 7 (Statutární město Brno, Městská část Brno Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 4 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 5. CALIPSUM s.r.o. Tyršova 390, Pohořelice IČ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení o realizaci a řádném plnění díla Zateplení a renovace objektů v areálu základní školy v Trhových Svinech, Školní 713, Trhové Sviny (Město Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny) Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Referenční list Snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu ve městě Pohořelice objekty A a C a Snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu ve městě Pohořelice, objekt B (Město Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení o řádném provedení stavby Mlýn Zbraslavice (Silnice Čáslav Holding, a.s., Zbraslavice 331). Datum vyhotovení:

8 8 ad 1) Uchazeč č. 5 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 6. Moravská stavební unie MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací Rekonstrukce a zateplení ubytovny, sanace hydroizolace (ZKL Reality, s.r.o., Jedovnická 8, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací Novostavba polyfunkčního domu Rostislav (ROSTISLAV s.r.o., Jižní náměstí 7/7, Brno). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací Regenerace domu, vnější a vnitřní zateplení, oprava balkonů, výměna oken a dveří, oprava okapových chodníků bytového domu Okrouhlá 4, 5, 22, 24 (DRUŽBA, stavební bytové družstvo, Kapucínské nám. 100/6, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Osvědčení objednatele Zateplení ZŠ Chalabalova (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno). Datum vyhotovení:

9 9 Osvědčení č.5: Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací Regenerace bytového domu, vnější a vnitřní výměna zábradlí, výměna oken a dveří bytového domu, okapové chodníky Pod Nemocnicí 1, 4, 9, 13, 17, 21, 23 (DRUŽBA, stavební bytové družstvo, Kapucínské nám. 100/6, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 6 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 7. SKYSCRAPER spol. s r.o. Příkop 4, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1 Referenční list- Osvědčení Revitalizace panelového domu, Filipova 2, 4, 6 (Společenství vlastníků jednotek domu, Filipova 2,4,6, Brno). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2 Referenční list- Osvědčení Regenerace a nástavba bytového domu Žitná 7, Brno Řečkovice (Statutární město Brno, Městská část Brno Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3 Referenční list- Osvědčení Regenerace a nástavba bytového domu na ul. Húskova č.o. 6, 8, 10 v Brně Černovicích (Statutární město Brno, Městská část Brno Černovice, Bolzanova 1, Brno). Datum vyhotovení:

10 10 ad 1) Uchazeč č. 7 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 8. BRINGSTAV, s.r.o. Křehlíkova 74, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční listina Školící středisko Brno jih (VÚSH, a.s., Hněvkovského 65, Brno). Datum vyhotovení: Neuvedeno 3 písm.a) Osvědčení č.2: Referenční listina Rekonstrukce administrativně výrobní objekt EMS Brno, Tuřanská 14, Brno (EMS, s.r.o., Výstaviště 1, Brno). Datum vyhotovení: Neuvedeno Osvědčení č.3: Referenční listina Rekonstrukce administrativně výrobní objekt Podolí u Brna (DAREA realitní kancelář, Křehlíkova 74, Brno). Datum vyhotovení: Neuvedeno ad 1) Uchazeč č. 8 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 9. PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, Brno

11 11 IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele Regenerace bytového domu Provazníkova (Společenství vlastníků, Provazníkova 49, 51, 53, 55, Provazníkova 55/1265, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele Regenerace bytových domů SBD DRUŽBA (DRUŽBA stavební bytové družstvo, Brno) Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele Regenerace bytového domu Nám. SNP 25 31, Brno Černá Pole (Společenství vlastníků, Nám. SNP 25 31, Nám. SNP 29, Brno). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.4: Osvědčení objednatele Regenerace panelového domu Irkutská 8, Brno (Společenství pro dům Irkutská 8, Irkutská 321/8, Brno Starý Lískovec). Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Osvědčení objednatele Regenerace bytového domu Dolnopolní 97, 97a, 97b, 97c, 97d, Brno Maloměřice (Společenství pro dům Dolnopolní 97, 97a, 97b, 97c, 97d, Dolnopolní 97b, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Osvědčení objednatele Regenerace panelového domu Teyschlova 2, 4, 6, Brno - Bystrc (Průkopník, stavební bytové družstvo, Foltýnova 1, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.7: Osvědčení objednatele Zateplení bytového domu Štouračova 1, 3, 5, Brno - Bystrc

12 12 (Průkopník, stavební bytové družstvo, Foltýnova 1, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.8: Osvědčení objednatele Regenerace panelového domu Teyschlova 19, 21, 23 Brno - Bystrc (Průkopník, stavební bytové družstvo, Foltýnova 1, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 9 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 10. RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o. Polní 4057/27, Hodonín IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení Revitalizace základní a mateřské školy ve Starém Poddvorově (Obec Starý Poddvorov, Poddvorov, okres Hodonín). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Osvědčení zadavatele zakázky Zateplení BD Havlíčkova 4, Kyjov (Společenství vlastníků 1121, 1122, Havlíčkova 1121, Kyjov). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení zadavatele veřejné zakázky Realizace úspor energií Zateplení objektu MŠ Kollárova ve Veselí nad Moravou (Město Veselí nad Moravou, pracoviště park Petra Bezruče 697, Veselí nad Moravou). Datum vyhotovení:

13 13 Osvědčení č.4: Osvědčení zadavatele veřejné zakázky DPS Dolní Bojanovice zateplení a výměna oken (Obec Dolní Bojanovice, Hlavní 383, Dolní Bojanovice). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 10 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 11. BAUMAT, spol. s r.o. Kabátníkova 2, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele BD Řípská I. Etapa (Moravostav Brno, a.s. stavební společnost, Maříkova 1, Brno). Datum vyhotovení: písm. a) Osvědčení č.2: Reference o splnění zakázky Snižování energetické náročnosti budovy ZŠ Pražská (STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., Kabátníkova 2, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele Stavební úpravy a nástavba správního objektu p. č. 824, k.ú. Jinačovice (Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247, Kuřim). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Osvědčení objednatele Rekonstrukce a přístavba bytového domu Na

14 14 Hrádku 750, Tišnov (STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., Kabátníkova 2, Brno).) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 11 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 12. Izolservis, spol. s r.o. Srbská 53, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list TESCO Mohelnice (ARK stav s.r.o., Rostislavovo nám. 59/7, Brno). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Referenční list Rekonstrukce bytového domu MERKUR, Brno Královo Pole (H Merkur a.s., Bašty 416/8, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: referenční list Rce zájezdního hostince na cyklopenzion se společenským sálem a minipivovarem v Č. Rudolci (Malá Hluboká a.s., Bašty 416/8, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Referenční list Soubor rodinných domků Za Klášterem, Brno Soběšice (ARK stav s.r.o., Rostislavovo nám. 59/7, Brno). Datum vyhotovení:

15 15 Osvědčení č.5: Referenční list Rekonstrukce a zateplení bytového domu Ečerova 16/972 v Brně Bystrci (Společenství vlastníků bytových jednotek, Ečerova 16/972, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 12 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 13. Realitní a stavební společnost s.r.o. Konviktská 24, Praha 1 IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení o řádném provedení stavby Bytové domy B1, H1 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi (Město Čáslav, nám. Jana Žižky 1, Čáslav). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Osvědčení o řádném provádění stavby Bytové domy B2, G1 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi (Město Čáslav, nám. Jana Žižky 1, Čáslav). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení o řádném provedení stavby Zateplení MŠ Jahodová, Čáslav (Čáslav, Mateřská škola) Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Osvědčení o řádném provádění stavby

16 16 Snížení energetické náročnosti budovy Městské nemocnice Čáslav (Městský úřad Čáslav, nám. Jana Žižky 1, Čáslav). Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Osvědčení o řádném provedení stavby Zateplení ZŠ J. V. Sticha Punta Žehušice čp. 190 (Městys Žehušice, Žehušice 53). Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Osvědčení o řádném provádění stavby Zateplení objektu SPŠS a JŠ Kolín (Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Heverova 191, Kolín IV). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 13 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 14. Stanislav Vozka s.r.o. Hudcova 296/70, Brno IČ písm.a) čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele o řádném splnění stavebních prací dodavatelem Svislé a kompletní konstrukce, vodorovné stropní konstrukce, tesařské, pokrývačské a klempířské práce úpravy povrchů vnější, úpravy povrchů vnitřní, výplně otvorů, SDK konstrukce, podlahové konstrukce, obklady, dlažby, malby, nátěry (Bc. Ivo Šťastný, Optátova 737/15, Brno). Datum vyhotovení:

17 17 Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele o řádném splnění stavebních prací dodavatelem Rekonstrukce polyfunkčního domu Nováčkova 53 v Brně vnitřní omítky, betonáže podlah, obklady, dlažby, SDK konstrukce, dodávka a montáž zařizovacích předmětů, dodávka a montáž plastových otvorových prvků, oprava včetně zateplení dvorní a uliční fasády (JUDr. Irena Matonohová, Borky 27, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele o řádném splnění stavebních prací dodavatelem Rekonstrukce stájí č. 4-5 a stáje č. 9 (FRAMA, spol. s r.o., Žižkova 995/17a, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 14 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 15. Karnet a.s. Tuřanka 34, Brno IČ písm.a) čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list stavby VUT Rekonstrukce sociálního zázemí objektu F1 VUT v Brně při ulici Technická (IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Referenční list stavby Bytový dům T, U, V, X v lokalitě Metropole, Praha 5 Zličín (IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, Brno).

18 18 Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Referenční list stavby Vilapark Uhříněveská obora, Praha, I. IV. etapa (IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 15 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 16. ZIPP Brno s.r.o. Kaštanová 489/34, Brněnské Ivanovice, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list: Bytový dům SO 203 (Brněnská pole Invest, s.r.o., Brněnská Pole 1808/1, Šlapanice u Brna). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Referenční potvrzení ČD Cargo a.s., OHV Ostrava Rekonstrukce NEH II. etapa sociální přístavba a III. etapa opravárenská hala (ČD Cargo, a.s., Přednádraží 35, Ostrava - Přívoz). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Referenční potvrzení o provedené akci Obytný soubor Brněnská pole bytové domy (Brněnská pole Invest, s.r.o., Brněnská Pole 1808/1, Šlapanice u Brna). Datum vyhotovení:

19 19 Osvědčení č.4: Referenční potvrzení o provedené akci Rozšíření Expedice a výroby divize transformátorů v areálu společnosti ABB Brno (budovy in. č a 22034) (ABB s.r.o., PPMV, Vídeňská 117, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 16 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 17. PSK Group, spol. s r.o. Videňská 148/104b, Brno IČ písm.a) čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list zakázky Domov mládeže Klášterského rekonstrukce vnějšího pláště v návaznosti na energetická opatření (Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno, Klášterského 4, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Referenční list zakázky Revitalizace panelového bytového domu Luční 26, Brno (Společenství vlastníků jednotek Luční 26, Luční 2556/26, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Referenční list zakázky Zateplení objektu Domu kultury ve městě Kyjově (Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30, Kyjov). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Referenční list zakázky Rekonstrukce objektu Základní a Mateřské školy Pozořice

20 20 (Městys Pozořice, Na Městečku 14, Pozořice). Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Referenční list zakázky Soustředění ambulantního provozu nemocnice do části vstupního objektu nemocnice 1. NP včetně využití objektu SO 10 (Nemocnice Milosrdných bratří Brno, p. o., Polní 3, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Referenční list zakázky Stavební úpravy vstupního prostoru včetně stavebních úprav ostatních v objektech Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Kontaktní a koordinační centra (Česká republika Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, organizační složka státu, Kounicova 24, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.7: Referenční list zakázky Regenerace panelových bytových domů ve městě Znojmo, na ulici Větrná 570, na ulici Větrná , na ulici Werichova 564 a na ulici Příční 9 (ZNOJEMČAN, stavební bytové družstvo, Lidická 872/4, Znojmo). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 17 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 18. VISPO CZ. s.r.o. Věteřov 57, Kyjov IČ čestným prohlášením čestným prohlášením

21 21 Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele Stavební úpravy ZŠ Břeclav, Kupkova, MŠ Břeclav, Na Valtické a MŠ Břeclav, kpt. Nálepky zateplení a výměna výplní otvorů (Město Břeclav, nám. T.G. Masaryka 3, Břeclav). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele Zateplení budov v areálu výcvikových dílen v Polánce (Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Referenční list Regenerace 78 b.j., Dukelských hrdinů 7, Břeclav (ISB Brno, spol. s r.o., Dolní Valy 3940/2, Hodonín). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.4: Referenční list Regenerace 46 b.j., Očovská 15 17, Hodonín (ISB Brno, spol. s r.o., Dolní Valy 3940/2, Hodonín). Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Referenční list Regenerace 46 b.j.,očovská 22 24, Hodonín (ISB Brno, spol. s r.o., Dolní Valy 3940/2, Hodonín). Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Osvědčení objednatele Stavební úpravy ZŠ Jana Noháče, Břeclav a MŠ Břeclav, ul. Osvobození Zateplení a výměna výplní otvorů (Město Břeclav, nám. T.G. Masaryka 3, Břeclav). Datum vyhotovení: Osvědčení č.7: Osvědčení objednatele SOŠ SOU Hustopeče, II. etapa zateplení pláště budov, výměna oken, objekt I. a objekt II. (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, Masarykovo nám. 1, Hustopeče). Datum vyhotovení: Osvědčení č.8: Referenční list Regenerace 13 b.j., Erbenova 1, 3, 5 Hodonín (ISB Brno, spol. s r.o., Dolní Valy 3940/2, Hodonín). Datum vyhotovení:

22 22 Osvědčení č.9: Referenční list Regenerace 21 b.j., Horní Valy 1 - Hodonín (ISB Brno, spol. s r.o., Dolní Valy 3940/2, Hodonín). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 18 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 19. JOKA Moravský Krumlov, s.r.o. Skalice 197, Skalice IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list Kompletní rekonstrukce a přestavba bytového domu, včetně nástavby bytů, výstavby nových příček ze sádrokartonu a nového vnitřního zdiva. (Bazal Buildings s.r.o., Horní Dunajovice 275). Datum vyhotovení: Neuvedeno 3 písm.a) Osvědčení č.2: Referenční list ZŠ Habry, V Zahradách 18 (Město Habry, Žižkova náměstí 66, Habry). Datum vyhotovení: Neuvedeno Osvědčení č.3: Referenční dopis Rekonstrukce a zateplení objektu Malá sýpka (byty a kanceláře) v areálu naší společnosti IREL (IREL, spol. s r.o, Miroslavské Knínice) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 19 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky.

23 23 Pořadové číslo nabídky 20. CANDELA, s.r.o. Štefáčkova 11, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Reference Zateplení obvodového pláště domu včetně výměny otvorových výplní (EVOM, s.r.o., Kšírova 134/90, Brno). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Reference Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu, kulturního domu a objektu základní školy v obci Vysočany (Obec Vysočany, Sloup v Moravském Krasu, okres Blansko).) Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Reference Zateplení obvodového pláště domu včetně výměny otvorových výplní (EVOM, s.r.o., Kšírova 134/90, Brno).) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 20 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 21. VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, Brno IČ

24 24 čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko (Město Jevíčko, Palackého nám. 1, Jevíčko). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele Revitalizace objektu interny A7, Nemocnice Vyškov (Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 36, Vyškov). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele Zateplení a výměna oken objektu Pečovatelské služby Vyškov (Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Reference Zateplení ZŠ Pohořelice (Město Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice). Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Referenční list stavby s vyjádřením investora Dům pro seniory ve Vranovicích (Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice). Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Reference Zateplení obvodových plášťů a výměna otvorových výplní objektu SOŠP a SOU Břeclav SO 02 areál SOU (SOŠP a SOU Břeclav, nábř. Komenského 1, Břeclav). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 21 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky.

25 25 Pořadové číslo nabídky 22. UNISTAV a.s. Příkop 838/6, Brno IČ čestným prohlášením a výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list Komplexní revitalizace panelového domu Svážná 26, 28, 30, 32 (Statutární město, městská část Brno Nový Lískovec, Oblá 75 a, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Referenční list Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova (Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno) Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.3: Referenční list Rekonstrukce objektu letecké školy Ruzyň (Řízení letového provozu ČR, s.p., Navigační 787, Jeneč). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Referenční list Centrum aktivního odpočinku Lidové sady (Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1). Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Referenční list Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav I. a II. etapa (Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav). Datum vyhotovení:

26 26 Osvědčení č.6: Referenční list MOÚ Brno ReCAMO Regionální Centrum Aplikované Molekulární Onkologie (Masarykův onkologický ústav, Žlutý Kopec 7, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 22 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 23. REKO a.s. tř. kpt. Jaroše 1845/26, Brno IČ čestným prohlášením a výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení o řádném provedení stavby Zateplení ZŠ Novoměstská (Statutární město Brno, Dominikánská 2, Brno). Datum vyhotovení: neuvedeno 3 písm.a) Osvědčení č.2: Osvědčení o řádném provedení stavby V000064B Realizace úspor energie na ZŠ Komenského v Adamově (Město Adamov, Pod Horkou 101/2, Adamov). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení o řádném provedení stavby Zateplení budovy ZŠ Rájec - Jestřebí (Město Rájec Jestřebí, Blanenská 84, Rájec - Jestřebí). Datum vyhotovení:

Písemná zpráva zadavatele č.j. KRPB-12451-96/ČJ-2015-0600VZ

Písemná zpráva zadavatele č.j. KRPB-12451-96/ČJ-2015-0600VZ Písemná zpráva zadavatele č.j. KRPB-12451-96/ČJ-2015-0600VZ k veřejné zakázce: Realizace úspor energie, zateplení objektu ubytovny a OOP Židenice, tř. Kpt. Jaroše 17, 602 00 Brno Zadavatel o shora uvedené

Více

P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-212278-51/ČJ-2014-0600VZ

P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-212278-51/ČJ-2014-0600VZ P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-212278-51/ČJ-2014-0600VZ Název veřejné zakázky: Realizace úspor energie, Policie ČR Blansko, Bezručova 1895 Datum jednání: 11. listopadu 2014 v 11,00

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ Název veřejné zakázky: Žerotínovo nám. 1/2 - stavební úpravy, zateplení budovy 1. Identifikační údaje zadavatele Identifikační údaje zadavatele: Název: Jihomoravský

Více

REFERENČNÍ SEZNAM STAVEB

REFERENČNÍ SEZNAM STAVEB REFERENČNÍ SEZNAM STAVEB R O K 2 0 1 1 Název: Výměna oken a zateplení fasád bytových domů Tilhonova 51 a Tilhonova 52a,b, Brno - Slatina Objednatel: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno Termín:

Více

REFERENČNÍ SEZNAM STAVEB

REFERENČNÍ SEZNAM STAVEB REFERENČNÍ SEZNAM STAVEB R O K 2 0 1 3 Název: Zateplení dvorního traktu budovy včetně štítových stěn na budově Skřivanova 7 Objednatel: Skřivanova 7, Brno společenství vlastníků jednotek Termín: 08.02.2013

Více

Výměna výplní otvorů oken a dveří, Nádražní 16, Praha 5.

Výměna výplní otvorů oken a dveří, Nádražní 16, Praha 5. POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Čj. PPR-24373-14/ČJ-2013-990656 Praha 12. listopadu 2013 Počet listů: 5 Protokol o posouzení kvalifikace ve věci

Více

INFORMACE O FIRMĚ. Zateplování budov, revitalizace panelové výstavby. KVADROS, a.s. Název společnosti:

INFORMACE O FIRMĚ. Zateplování budov, revitalizace panelové výstavby. KVADROS, a.s. Název společnosti: Název společnosti: KVADROS, a.s. Sídlo: Železná 713/1a, 619 00 Brno IČ: 26240360 DIČ: CZ26240360 Společnost je zapsaná: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3553 Statutární zástupce: INFORMACE O FIRMĚ

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zakázka na služby pronájem salónků/školicích místností a zajištění stravování (VŘ č. 001) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0028

Více

Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Čj.: MV-18161-22/PO-PSM-2014 V Praze března 2015 Počet listů:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická dodávka vybavení vč. příslušenství CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj

Více

Úspora energie opakované řízení

Úspora energie opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

Zápiso posouzení a hodnocení nabídek

Zápiso posouzení a hodnocení nabídek Zápiso posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická vzdělávací kurzy CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Výběrové řízení na dodavatele služeb pro zajištění konferenčních prostor Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0039

Více

A. Otevírání obálek s nabídkami:

A. Otevírání obálek s nabídkami: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9 Č.j. : VPŠA-445/EU-2014/OVZI Praha 7. května 2014 Počet listů :6 Přílohy: 4/6 PROTOKOL o otevírání obálky s nabídkou a

Více

REFERENCE. zakázky významnějšího charakteru a velkoobjemové zakázky

REFERENCE. zakázky významnějšího charakteru a velkoobjemové zakázky REFERENCE zakázky významnějšího charakteru a velkoobjemové zakázky Investor : Kolektory Praha a.s, Pešlova 341, Praha 9 Vysočany 190 00 IČ: 26714124, DIČ: CZ267 14 124 Objednatel : Kolektory Praha a.s,

Více

N Á V R H Y N A S C H V Á L E N Í

N Á V R H Y N A S C H V Á L E N Í Výsledky projednání Rady města Kolína ze 125. schůze konané dne 18.11.2013. Usnesení č. 125/2074/2013 125/2077/2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Zajištění ubytování a stravování pro realizaci 5. výjezdu - Bílé Karpaty Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065 Název

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky T.G.

Více

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) EC: 78504/2014 MUCL/159158/2014 91.1/V/10 PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Dodávka ICT vybavení, GPS navigací, fotoaparátů, SW a interaktivní tabule včetně příslušenství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nářadí pro dovybavení dílen školních minipodniků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0020 Název projektu: Školní

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Ubytování a stravování na kurzech

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE A PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE

PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE A PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE A PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE v souladu s 59 odst. 5 a 75 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) Veřejná zakázka: Obnova

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Energeticky úsporná opatření objektu tělocvičny v obci Chvaleč VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na stavební práce NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ PETRA

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE sp. zn.: CN/22/CN/15 č.j. 5607/15/CN PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 SÍDLEM: alej Svobody 923/80, 32300 Plzeň 23 IČ:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Realizace zahraničního vzdělávacího pobytu ve Velké Británii Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1358 Název projektu:

Více

Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba v roce 2015 II. ze dne 20.05.2015 Pořadové číslo uchazeče uchazeč č. 1

Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba v roce 2015 II. ze dne 20.05.2015 Pořadové číslo uchazeče uchazeč č. 1 Protokol o posouzení kvalifikace uchazečů (příloha Protokolu o jednání hodnotící komise) v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) otevřené řízení na akci: Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba

Více

Provozní centrum pro studenty zhotovitel stavby

Provozní centrum pro studenty zhotovitel stavby Písemná zpráva zadavatele zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov MĚSTYS BRANKOVICE PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov Věc: Výzva k podání nabídky Vážená paní, Vážený pane, dovoluji si Vás v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb

Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek přijatých v rámci zakázky malého rozsahu ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nákup notebooků pro školu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Název projektu: Rozvoj počítačové

Více

Protokol o posouzení kvalifikace. Virtualizace PČR pracovní stanice.

Protokol o posouzení kvalifikace. Virtualizace PČR pracovní stanice. POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Čj. PPR-28011-44/ČJ-2014-990656 Praha 28. května 2015 Počet listů: 4 Protokol o posouzení kvalifikace ve věci veřejné realizované dle

Více

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v souladu s 85 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka SW vybavení pro projekt Učíme digitálně Registrační číslo projektu: C15861 Název projektu: Učíme digitálně Předpokládaná

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro výuku zabezpečovací techniky Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Příloha č. 5 Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Nákup hardwarového a softwarového vybavení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0722 Název projektu: Vlastními

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice zastoupený: Bc. Janem Polákem starostou města IČ: 00243825 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ JESENICE PÍSEMNÁ ZPRÁVA

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Nákup ICT techniky CZ.1.07/1.2.15/01.0012

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) : ZŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken) ZADAVATEL:

Více

Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby

Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby Písemná zpráva zadavatele zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro optiku a počítačové vybavení Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele (1) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1191 Název projektu:

Více

Centrum diagnostiky zoonóz výběr zhotovitele

Centrum diagnostiky zoonóz výběr zhotovitele Písemná zpráva o veřejné zakázce Zpráva o průběhu výběrového řízení Veřejná zakázka na stavební práce Centrum diagnostiky zoonóz výběr zhotovitele zakázka je součástí projektu spolufinancovaného z Operačního

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Zajištění jazykových kurzů pro Gymnázium Hlinsko Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0614 Název projektu: Zdokonalení

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů:

Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů: Poradenská firma DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s. r.o. předkládá vlastníkům bytových domů nabídkový list na odbornou technickou, ekonomickou, organizační a projektovou pomoc pro regeneraci a modernizaci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor financí VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: OF-27/204 VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Martina Černochová / OF TELEFON: 556 879 730, 733 6 654 E-MAIL: martina.cernochova@koprivnice.cz

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A V Ý Z V A k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Zastoupen: Druh zakázky: Způsob zadání: Zateplení kulturního

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Dodávka technického vybavení pro Wichterlovo gymnázium Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0042, CZ.1.07/1.5.00/34.1016

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Nákup softwaru pro výrobu elektronických kurzů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/05.0037 Název projektu: Rozšíření kvalifikace

Více

Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě Vítkovicích II. etapa

Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě Vítkovicích II. etapa Písemná zpráva zadavatele zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 3: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 40 žáků do Velké Británie

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 3: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 40 žáků do Velké Británie Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 3: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 40 žáků do Velké Británie 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Šablona č.2, č.3., č.4 výzvy 56 II Registrační

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: 4_VPP-principy automatizace CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Název projektu: Podpora přírodovědného a technického

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Předpokládaná cena bez DPH: Nákup školního nábytku 285.000,- Kč bez DPH Lhůta pro podávání nabídek: 23. 5. 2014 6. 6. 2014 Identifikační

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Prysk

Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Prysk ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK I. KOLO Název veřejné zakázky: Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Prysk Zadavatel: Obec Prysk Se sídlem: Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk IČ: 00525197

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Dodávka ICT vybavení a audiovizuální

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem MŠ Štolcova 21 Stavební úpravy a přístavba schodiště 1.

Více

Dotace ze Strukturálních fondů EU

Dotace ze Strukturálních fondů EU Rok realizace Referenční listina firmy ENVI Agentura Trunda s. r. o. Dotace ze Strukturálních fondů EU Název akce Žadatel Předpokládaná výše investice v mil. Kč bez DPH Dotační zdroj 2003 Kanalizace Lázně

Více

Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor

Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor V Táboře dne 7. 2. 2011 Výzva k předložení nabídek v rámci výběrového řízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výměna oken na schodišti, ul. Partyzánská 2495, 2496, Tábor v

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Veřejná zakázka: Název: Druh řízení: Modernizace

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničního jazykově vzdělávacího

Více

Výzva k podání nabídek byla uveřejněna dne 24.10.2013 na profilu zadavatele.

Výzva k podání nabídek byla uveřejněna dne 24.10.2013 na profilu zadavatele. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-168329-7/ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 8.listopadu 2013 Počet listů: 5 Přílohy: 1/3 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A

Více

Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice

Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice Dětský domov Strančice, IČ: 43750672,Hrdinů 175,251 63 Strančice Strančice dne 15.12.2008 čj. ST/ZPŘ/08 Výzva k podání nabídky Zadavatel veřejné zakázky Dětský domov Strančice, IČ:43750672 Vás ve smyslu

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 256/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 239 ze dne 09.04.2014 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky malého

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nákup notebooků pro školu, číslo VZ: C15965 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Název

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele výpočetní techniky (SW + HW) Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů část A Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1981 Název projektu: Šablony

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky dle výzvy č. 56 OP VK Registrační číslo projektu:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka netbooků a software Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Předpokládaná

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Veřejná zakázka - část A Zahraniční pobyty pro ZŠ Katusice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56. 2275 Název projektu:

Více

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno JM IČO DIČ Název příspěvkové SÍDLO Ulice PSČ, Město JM_001 006 38 013 CZ00638013 Střední škola polytechnická,, Jílová 36g Jílová 36g, 639 00 Jílová 36g 639 00 JM_002 005 58 982 není plátce DPH Gymnázium,,

Více

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům akce: Výstavba podkroví, stavba na klíč adresa: Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt: Rodinný dům popis: Střecha, krovy, statika stropy, podlahy schodiště konstrukce ze sádrokartonů akce

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 16. února 2015 13,15 hod. jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek Název zadavatele: Institut pro veřejnou správu Praha,

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

01/2009. www.tydeniky.cz. (list 1)

01/2009. www.tydeniky.cz. (list 1) obec část obce domácnosti Brno Bohunice Ukrajinská 565 Brno Bohunice Ukrajinská 691 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 475 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 436 Brno Bohunice Morávkovo náměstí 548 Brno Bohunice

Více

Sběrný dvůr v obci Bílá Třemešná

Sběrný dvůr v obci Bílá Třemešná PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka 1. Identifikační údaje zadavatele: Obec Bílá Třemešná se sídlem: Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná IČ: 00277673 DIČ: CZ00277673 (není plátcem DPH) jejímž

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života

Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobního života PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Velikost: Hodnota: 10.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: Léto 2013 Do: Zima 2013. *) Odhad hodnoty. Projektant stavby: 10. týden 2012, záznam č.

Velikost: Hodnota: 10.0 mil. Kč * Termín realizace: Od: Léto 2013 Do: Zima 2013. *) Odhad hodnoty. Projektant stavby: 10. týden 2012, záznam č. 233136 Přístavba Fitness NICE VIEW Praha - Troja Sportovně rekreační Praha - Troja Hl. město Praha Hl. město Praha Praha hl.m. Od: Léto 2013 Do: Zima 2013 přístavba fitnesscentra, přístavba domu č.p.182/53,

Více