P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB /ČJ VZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-12451-77/ČJ-2015-0600VZ"

Transkript

1 P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB /ČJ VZ Název veřejné zakázky: Realizace úspor energie, zateplení objektu ubytovny a OOP Židenice, tř. Kpt. Jaroše 17, Brno Datum jednání: 12. března 2015 v 12,30 hod. Místo jednání: zasedací místnost KŘ P Jmk, Kounicova č. 24, Brno, I. poschodí Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek pracovala ve složení: Ing. Iveta Přesličková Renata Freiová Ing. Petr Kříž Bc. Petr Vondál Bc. Vít Nebenführ kpt. Ing. Jaroslav Odehnal OVZ OVZ OSNM OSNM OIKT KNŘ Na svém prvním jednání ustavující schůzi komise zvolila předsedkyni komise Ing. Ivetu Přesličkovou a místopředsedu komise Ing. Petra Kříže. Všichni členové hodnotící komise podepsali prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti na svém prvním jednání. Komise se sešla dne v 9,15 hodin v zasedací místnosti KŘ P Jmk, Kounicova č. 24, Brno, I. poschodí, kde provedla za účasti uchazečů kontrolu úplnosti nabídek viz Protokol č. 2. Po této kontrole již bez přítomnosti uchazečů provedla posouzení kvalifikace dle 59 odst. 1 každé předložené nabídky. Hodnotící komise se na základě svolání její předsedkyní za tímto účelem scházela pravidelně od do Komise posuzovala kvalifikaci u nabídek, které vyhověly kontrole úplnosti nabídek při otevírání obálek s nabídkami. Jedná se o nabídky pod poř. č. 1. č. 25. Požadavky na kvalifikaci byly stanoveny v rámci předmětné veřejné zakázky dle čl. 5 Zadávací dokumentace.

2 2 Identifikační údaje uchazeče a výsledek posouzení kvalifikace Pořadové číslo nabídky 1. SG STAVBY, s.r.o. Oldřichova 247/5, Nusle, Praha 2 IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: NE 3 písm.a) Osvědčení č.2: NE Osvědčení č.3: NE ad 1) Uchazeč č. 1 neprokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Uchazeč předložil doklad - Čestné prohlášení uchazeče, Prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů, kde byl uveden seznam 3 stavebních prací (I. - III. referenční zakázka) provedených za posledních 5 let v souladu s ust. 56 odst. 3 písm. a), (dle Čl. 5 odst písm. a) Zadávací dokumentace). K žádné z uvedených referenčních zakázek nebyla doložena samotná osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací, která musí obsahovat náležitosti v souladu s ust. 56 odst. 3 písm. a), (dle Čl. 5 odst písm. b) Zadávací dokumentace), tzn. musí obsahovat kromě ceny, doby a místa provádění stavebních prací též údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Žádný z povinných údajů viz. výše nelze nahradit čestným prohlášením uchazeče o veřejnou zakázku. Komise navrhuje předložení a doplnění dokladů s požadovanými údaji vydané a podepsané objednatelem uvedené zakázky.

3 3 Pořadové číslo nabídky 2. ACG-Real s.r.o. Radimova 622/38, Praha IČ čestným prohlášením a výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací Úspory energie zařízení zřizovaných krajem Vysočina II. C OA a Hotelová škola Bratříků Havlíčkův Brod areál školy na Kyjovské (Kraj Vysočina Krajský úřad, Žižkova 1882/57, Jihlava). Datum vyhotovení: neuvedeno 3 písm.a) Osvědčení č.2: Osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací Snížení energetické náročnosti vysokoškolských kolejí BOTIC Praha Vršovice (PSJ, a.s., Jiráskova 32, Jihlava). Datum vyhotovení: neuvedeno Osvědčení č.3: Osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací Kompletní rekonstrukce bytového domu Radimova Praha 6 (First City Group s.r.o., Šlikova 190/7, Praha 6). Datum vyhotovení: neuvedeno ad 1) Uchazeč č. 2 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky.

4 4 Pořadové číslo nabídky 3. STAVBROS, s.r.o. V Pivovaře 111, Brodek u Prostějova IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele DEPO ČESKÉ POŠTY Česká Třebová ul. Topolová 2060 (Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1). Datum vyhotovení: neuvedeno Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele Zateplení a výměna oken hlavní budovy a první vedlejší budovy ZŠ Brodek u Prostějova (Městys Brodek u Prostějova, Císařská 39, Brodek u Prostějova). Datum vyhotovení: neuvedeno 3 písm.a) Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele Realizace energeticky úsporných opatření Slovanské gymnázium Olomouc (Krajský úřad Olomouckého kraje, Slovanské Gymnázium, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc). Datum vyhotovení: neuvedeno Osvědčení č.4: Osvědčení objednatele Zateplení průmyslových hal společnosti GM PLAST s.r.o. (GM PLAST s.r.o., Žešov 135) Datum vyhotovení: neuvedeno Osvědčení č.5: Osvědčení objednatele Depo Nový Jičín 70 rekonstrukce objektu (Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1). Datum vyhotovení: neuvedeno Osvědčení č.6: Osvědčení objednatele Rekonstrukce víceúčelových budov Cropagro

5 5 Kobeřice (Cropagro, s.r.o., Příkop 4, Brno). Datum vyhotovení: neuvedeno ad 1) Uchazeč č. 3 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 4. FRAMA, spol. s r.o. Žižkova 995/17a, Veveří, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list zakázky VUT v Brně Zateplení a výměna oken v objektu A04 vysokoškolských kolejí Pod Palackého vrchem, Kolejní 2 v Brně (Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Referenční list zakázky Bytový dům Brno Palackého třída Na Slovanech (AINECK, s.ro., Kalvodova 105/5, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Referenční list zakázky Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení (Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Referenční list zakázky ADMIREVET Rekonstrukce pavilonu č.3 a rekonstrukce stáje 4 5 (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, Brno)

6 6 Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Referenční list zakázky Zateplení ZŠ Jihomoravské náměstí I. etapa, Oprava střechy I. etapa, Přestavba učeben ZŠ na 1. třídu mateřské školy v objektu ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2, Brno Slatina II. etapa (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Referenční list zakázky Rekonstrukce ZŠ Pastviny 70, Brno Komín I., II. etapa a Pavilon F (Statutární město Brno, Městská část Brno Komín, Vavřinecká 15, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.7: Referenční list zakázky Revitalizace a zateplení ZŠ Plovdivská, Brno (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.8: Referenční list zakázky Domov pro seniory Zastávka novostavba pavilonu B, I. etapa a II. etapa (Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, Sportovní 432, Zastávka). Datum vyhotovení: Osvědčení č.9: Referenční list zakázky Rekonstrukce Úrazové nemocnice v Brně zateplení objektů (Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.10: Referenční list zakázky Integrovaný plán rozvoje města v problémové obytné zóně města technické zhodnocení pláště budov skupiny domů 4 (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.11: Referenční list zakázky Pracoviště CTD přístavba a úprava 1. a 2. NP (Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.12: Referenční list zakázky Výstavba bytového domu s pečovatelskou službou, Vavřinecká 13, Brno (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno). Datum vyhotovení:

7 7 Osvědčení č.13: Referenční list zakázky Regenerace bytových domů Tererova 2-10 a Jana Babáka 7 (Statutární město Brno, Městská část Brno Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 4 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 5. CALIPSUM s.r.o. Tyršova 390, Pohořelice IČ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení o realizaci a řádném plnění díla Zateplení a renovace objektů v areálu základní školy v Trhových Svinech, Školní 713, Trhové Sviny (Město Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny) Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Referenční list Snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu ve městě Pohořelice objekty A a C a Snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu ve městě Pohořelice, objekt B (Město Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení o řádném provedení stavby Mlýn Zbraslavice (Silnice Čáslav Holding, a.s., Zbraslavice 331). Datum vyhotovení:

8 8 ad 1) Uchazeč č. 5 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 6. Moravská stavební unie MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací Rekonstrukce a zateplení ubytovny, sanace hydroizolace (ZKL Reality, s.r.o., Jedovnická 8, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací Novostavba polyfunkčního domu Rostislav (ROSTISLAV s.r.o., Jižní náměstí 7/7, Brno). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací Regenerace domu, vnější a vnitřní zateplení, oprava balkonů, výměna oken a dveří, oprava okapových chodníků bytového domu Okrouhlá 4, 5, 22, 24 (DRUŽBA, stavební bytové družstvo, Kapucínské nám. 100/6, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Osvědčení objednatele Zateplení ZŠ Chalabalova (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno). Datum vyhotovení:

9 9 Osvědčení č.5: Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací Regenerace bytového domu, vnější a vnitřní výměna zábradlí, výměna oken a dveří bytového domu, okapové chodníky Pod Nemocnicí 1, 4, 9, 13, 17, 21, 23 (DRUŽBA, stavební bytové družstvo, Kapucínské nám. 100/6, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 6 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 7. SKYSCRAPER spol. s r.o. Příkop 4, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1 Referenční list- Osvědčení Revitalizace panelového domu, Filipova 2, 4, 6 (Společenství vlastníků jednotek domu, Filipova 2,4,6, Brno). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2 Referenční list- Osvědčení Regenerace a nástavba bytového domu Žitná 7, Brno Řečkovice (Statutární město Brno, Městská část Brno Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3 Referenční list- Osvědčení Regenerace a nástavba bytového domu na ul. Húskova č.o. 6, 8, 10 v Brně Černovicích (Statutární město Brno, Městská část Brno Černovice, Bolzanova 1, Brno). Datum vyhotovení:

10 10 ad 1) Uchazeč č. 7 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 8. BRINGSTAV, s.r.o. Křehlíkova 74, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční listina Školící středisko Brno jih (VÚSH, a.s., Hněvkovského 65, Brno). Datum vyhotovení: Neuvedeno 3 písm.a) Osvědčení č.2: Referenční listina Rekonstrukce administrativně výrobní objekt EMS Brno, Tuřanská 14, Brno (EMS, s.r.o., Výstaviště 1, Brno). Datum vyhotovení: Neuvedeno Osvědčení č.3: Referenční listina Rekonstrukce administrativně výrobní objekt Podolí u Brna (DAREA realitní kancelář, Křehlíkova 74, Brno). Datum vyhotovení: Neuvedeno ad 1) Uchazeč č. 8 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 9. PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, Brno

11 11 IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele Regenerace bytového domu Provazníkova (Společenství vlastníků, Provazníkova 49, 51, 53, 55, Provazníkova 55/1265, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele Regenerace bytových domů SBD DRUŽBA (DRUŽBA stavební bytové družstvo, Brno) Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele Regenerace bytového domu Nám. SNP 25 31, Brno Černá Pole (Společenství vlastníků, Nám. SNP 25 31, Nám. SNP 29, Brno). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.4: Osvědčení objednatele Regenerace panelového domu Irkutská 8, Brno (Společenství pro dům Irkutská 8, Irkutská 321/8, Brno Starý Lískovec). Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Osvědčení objednatele Regenerace bytového domu Dolnopolní 97, 97a, 97b, 97c, 97d, Brno Maloměřice (Společenství pro dům Dolnopolní 97, 97a, 97b, 97c, 97d, Dolnopolní 97b, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Osvědčení objednatele Regenerace panelového domu Teyschlova 2, 4, 6, Brno - Bystrc (Průkopník, stavební bytové družstvo, Foltýnova 1, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.7: Osvědčení objednatele Zateplení bytového domu Štouračova 1, 3, 5, Brno - Bystrc

12 12 (Průkopník, stavební bytové družstvo, Foltýnova 1, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.8: Osvědčení objednatele Regenerace panelového domu Teyschlova 19, 21, 23 Brno - Bystrc (Průkopník, stavební bytové družstvo, Foltýnova 1, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 9 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 10. RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o. Polní 4057/27, Hodonín IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení Revitalizace základní a mateřské školy ve Starém Poddvorově (Obec Starý Poddvorov, Poddvorov, okres Hodonín). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Osvědčení zadavatele zakázky Zateplení BD Havlíčkova 4, Kyjov (Společenství vlastníků 1121, 1122, Havlíčkova 1121, Kyjov). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení zadavatele veřejné zakázky Realizace úspor energií Zateplení objektu MŠ Kollárova ve Veselí nad Moravou (Město Veselí nad Moravou, pracoviště park Petra Bezruče 697, Veselí nad Moravou). Datum vyhotovení:

13 13 Osvědčení č.4: Osvědčení zadavatele veřejné zakázky DPS Dolní Bojanovice zateplení a výměna oken (Obec Dolní Bojanovice, Hlavní 383, Dolní Bojanovice). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 10 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 11. BAUMAT, spol. s r.o. Kabátníkova 2, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele BD Řípská I. Etapa (Moravostav Brno, a.s. stavební společnost, Maříkova 1, Brno). Datum vyhotovení: písm. a) Osvědčení č.2: Reference o splnění zakázky Snižování energetické náročnosti budovy ZŠ Pražská (STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., Kabátníkova 2, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele Stavební úpravy a nástavba správního objektu p. č. 824, k.ú. Jinačovice (Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247, Kuřim). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Osvědčení objednatele Rekonstrukce a přístavba bytového domu Na

14 14 Hrádku 750, Tišnov (STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., Kabátníkova 2, Brno).) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 11 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 12. Izolservis, spol. s r.o. Srbská 53, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list TESCO Mohelnice (ARK stav s.r.o., Rostislavovo nám. 59/7, Brno). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Referenční list Rekonstrukce bytového domu MERKUR, Brno Královo Pole (H Merkur a.s., Bašty 416/8, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: referenční list Rce zájezdního hostince na cyklopenzion se společenským sálem a minipivovarem v Č. Rudolci (Malá Hluboká a.s., Bašty 416/8, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Referenční list Soubor rodinných domků Za Klášterem, Brno Soběšice (ARK stav s.r.o., Rostislavovo nám. 59/7, Brno). Datum vyhotovení:

15 15 Osvědčení č.5: Referenční list Rekonstrukce a zateplení bytového domu Ečerova 16/972 v Brně Bystrci (Společenství vlastníků bytových jednotek, Ečerova 16/972, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 12 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 13. Realitní a stavební společnost s.r.o. Konviktská 24, Praha 1 IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení o řádném provedení stavby Bytové domy B1, H1 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi (Město Čáslav, nám. Jana Žižky 1, Čáslav). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Osvědčení o řádném provádění stavby Bytové domy B2, G1 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi (Město Čáslav, nám. Jana Žižky 1, Čáslav). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení o řádném provedení stavby Zateplení MŠ Jahodová, Čáslav (Čáslav, Mateřská škola) Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Osvědčení o řádném provádění stavby

16 16 Snížení energetické náročnosti budovy Městské nemocnice Čáslav (Městský úřad Čáslav, nám. Jana Žižky 1, Čáslav). Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Osvědčení o řádném provedení stavby Zateplení ZŠ J. V. Sticha Punta Žehušice čp. 190 (Městys Žehušice, Žehušice 53). Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Osvědčení o řádném provádění stavby Zateplení objektu SPŠS a JŠ Kolín (Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Heverova 191, Kolín IV). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 13 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 14. Stanislav Vozka s.r.o. Hudcova 296/70, Brno IČ písm.a) čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele o řádném splnění stavebních prací dodavatelem Svislé a kompletní konstrukce, vodorovné stropní konstrukce, tesařské, pokrývačské a klempířské práce úpravy povrchů vnější, úpravy povrchů vnitřní, výplně otvorů, SDK konstrukce, podlahové konstrukce, obklady, dlažby, malby, nátěry (Bc. Ivo Šťastný, Optátova 737/15, Brno). Datum vyhotovení:

17 17 Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele o řádném splnění stavebních prací dodavatelem Rekonstrukce polyfunkčního domu Nováčkova 53 v Brně vnitřní omítky, betonáže podlah, obklady, dlažby, SDK konstrukce, dodávka a montáž zařizovacích předmětů, dodávka a montáž plastových otvorových prvků, oprava včetně zateplení dvorní a uliční fasády (JUDr. Irena Matonohová, Borky 27, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele o řádném splnění stavebních prací dodavatelem Rekonstrukce stájí č. 4-5 a stáje č. 9 (FRAMA, spol. s r.o., Žižkova 995/17a, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 14 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 15. Karnet a.s. Tuřanka 34, Brno IČ písm.a) čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list stavby VUT Rekonstrukce sociálního zázemí objektu F1 VUT v Brně při ulici Technická (IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Referenční list stavby Bytový dům T, U, V, X v lokalitě Metropole, Praha 5 Zličín (IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, Brno).

18 18 Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Referenční list stavby Vilapark Uhříněveská obora, Praha, I. IV. etapa (IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 15 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 16. ZIPP Brno s.r.o. Kaštanová 489/34, Brněnské Ivanovice, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list: Bytový dům SO 203 (Brněnská pole Invest, s.r.o., Brněnská Pole 1808/1, Šlapanice u Brna). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Referenční potvrzení ČD Cargo a.s., OHV Ostrava Rekonstrukce NEH II. etapa sociální přístavba a III. etapa opravárenská hala (ČD Cargo, a.s., Přednádraží 35, Ostrava - Přívoz). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Referenční potvrzení o provedené akci Obytný soubor Brněnská pole bytové domy (Brněnská pole Invest, s.r.o., Brněnská Pole 1808/1, Šlapanice u Brna). Datum vyhotovení:

19 19 Osvědčení č.4: Referenční potvrzení o provedené akci Rozšíření Expedice a výroby divize transformátorů v areálu společnosti ABB Brno (budovy in. č a 22034) (ABB s.r.o., PPMV, Vídeňská 117, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 16 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 17. PSK Group, spol. s r.o. Videňská 148/104b, Brno IČ písm.a) čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list zakázky Domov mládeže Klášterského rekonstrukce vnějšího pláště v návaznosti na energetická opatření (Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno, Klášterského 4, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Referenční list zakázky Revitalizace panelového bytového domu Luční 26, Brno (Společenství vlastníků jednotek Luční 26, Luční 2556/26, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Referenční list zakázky Zateplení objektu Domu kultury ve městě Kyjově (Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30, Kyjov). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Referenční list zakázky Rekonstrukce objektu Základní a Mateřské školy Pozořice

20 20 (Městys Pozořice, Na Městečku 14, Pozořice). Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Referenční list zakázky Soustředění ambulantního provozu nemocnice do části vstupního objektu nemocnice 1. NP včetně využití objektu SO 10 (Nemocnice Milosrdných bratří Brno, p. o., Polní 3, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Referenční list zakázky Stavební úpravy vstupního prostoru včetně stavebních úprav ostatních v objektech Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Kontaktní a koordinační centra (Česká republika Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, organizační složka státu, Kounicova 24, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.7: Referenční list zakázky Regenerace panelových bytových domů ve městě Znojmo, na ulici Větrná 570, na ulici Větrná , na ulici Werichova 564 a na ulici Příční 9 (ZNOJEMČAN, stavební bytové družstvo, Lidická 872/4, Znojmo). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 17 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 18. VISPO CZ. s.r.o. Věteřov 57, Kyjov IČ čestným prohlášením čestným prohlášením

21 21 Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele Stavební úpravy ZŠ Břeclav, Kupkova, MŠ Břeclav, Na Valtické a MŠ Břeclav, kpt. Nálepky zateplení a výměna výplní otvorů (Město Břeclav, nám. T.G. Masaryka 3, Břeclav). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele Zateplení budov v areálu výcvikových dílen v Polánce (Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Referenční list Regenerace 78 b.j., Dukelských hrdinů 7, Břeclav (ISB Brno, spol. s r.o., Dolní Valy 3940/2, Hodonín). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.4: Referenční list Regenerace 46 b.j., Očovská 15 17, Hodonín (ISB Brno, spol. s r.o., Dolní Valy 3940/2, Hodonín). Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Referenční list Regenerace 46 b.j.,očovská 22 24, Hodonín (ISB Brno, spol. s r.o., Dolní Valy 3940/2, Hodonín). Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Osvědčení objednatele Stavební úpravy ZŠ Jana Noháče, Břeclav a MŠ Břeclav, ul. Osvobození Zateplení a výměna výplní otvorů (Město Břeclav, nám. T.G. Masaryka 3, Břeclav). Datum vyhotovení: Osvědčení č.7: Osvědčení objednatele SOŠ SOU Hustopeče, II. etapa zateplení pláště budov, výměna oken, objekt I. a objekt II. (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, Masarykovo nám. 1, Hustopeče). Datum vyhotovení: Osvědčení č.8: Referenční list Regenerace 13 b.j., Erbenova 1, 3, 5 Hodonín (ISB Brno, spol. s r.o., Dolní Valy 3940/2, Hodonín). Datum vyhotovení:

22 22 Osvědčení č.9: Referenční list Regenerace 21 b.j., Horní Valy 1 - Hodonín (ISB Brno, spol. s r.o., Dolní Valy 3940/2, Hodonín). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 18 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 19. JOKA Moravský Krumlov, s.r.o. Skalice 197, Skalice IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list Kompletní rekonstrukce a přestavba bytového domu, včetně nástavby bytů, výstavby nových příček ze sádrokartonu a nového vnitřního zdiva. (Bazal Buildings s.r.o., Horní Dunajovice 275). Datum vyhotovení: Neuvedeno 3 písm.a) Osvědčení č.2: Referenční list ZŠ Habry, V Zahradách 18 (Město Habry, Žižkova náměstí 66, Habry). Datum vyhotovení: Neuvedeno Osvědčení č.3: Referenční dopis Rekonstrukce a zateplení objektu Malá sýpka (byty a kanceláře) v areálu naší společnosti IREL (IREL, spol. s r.o, Miroslavské Knínice) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 19 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky.

23 23 Pořadové číslo nabídky 20. CANDELA, s.r.o. Štefáčkova 11, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Reference Zateplení obvodového pláště domu včetně výměny otvorových výplní (EVOM, s.r.o., Kšírova 134/90, Brno). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Reference Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu, kulturního domu a objektu základní školy v obci Vysočany (Obec Vysočany, Sloup v Moravském Krasu, okres Blansko).) Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Reference Zateplení obvodového pláště domu včetně výměny otvorových výplní (EVOM, s.r.o., Kšírova 134/90, Brno).) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 20 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 21. VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, Brno IČ

24 24 čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko (Město Jevíčko, Palackého nám. 1, Jevíčko). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele Revitalizace objektu interny A7, Nemocnice Vyškov (Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 36, Vyškov). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele Zateplení a výměna oken objektu Pečovatelské služby Vyškov (Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Reference Zateplení ZŠ Pohořelice (Město Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice). Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Referenční list stavby s vyjádřením investora Dům pro seniory ve Vranovicích (Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice). Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Reference Zateplení obvodových plášťů a výměna otvorových výplní objektu SOŠP a SOU Břeclav SO 02 areál SOU (SOŠP a SOU Břeclav, nábř. Komenského 1, Břeclav). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 21 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky.

25 25 Pořadové číslo nabídky 22. UNISTAV a.s. Příkop 838/6, Brno IČ čestným prohlášením a výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list Komplexní revitalizace panelového domu Svážná 26, 28, 30, 32 (Statutární město, městská část Brno Nový Lískovec, Oblá 75 a, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Referenční list Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova (Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno) Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.3: Referenční list Rekonstrukce objektu letecké školy Ruzyň (Řízení letového provozu ČR, s.p., Navigační 787, Jeneč). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Referenční list Centrum aktivního odpočinku Lidové sady (Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1). Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Referenční list Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav I. a II. etapa (Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav). Datum vyhotovení:

26 26 Osvědčení č.6: Referenční list MOÚ Brno ReCAMO Regionální Centrum Aplikované Molekulární Onkologie (Masarykův onkologický ústav, Žlutý Kopec 7, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 22 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 23. REKO a.s. tř. kpt. Jaroše 1845/26, Brno IČ čestným prohlášením a výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení o řádném provedení stavby Zateplení ZŠ Novoměstská (Statutární město Brno, Dominikánská 2, Brno). Datum vyhotovení: neuvedeno 3 písm.a) Osvědčení č.2: Osvědčení o řádném provedení stavby V000064B Realizace úspor energie na ZŠ Komenského v Adamově (Město Adamov, Pod Horkou 101/2, Adamov). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení o řádném provedení stavby Zateplení budovy ZŠ Rájec - Jestřebí (Město Rájec Jestřebí, Blanenská 84, Rájec - Jestřebí). Datum vyhotovení:

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA. STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 3. Profil společnosti... 7 3.1. Základní identifikační

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

e-finance Žurnál Dluhopisy pro občany www.e-finance.eu reality, finance Dluhopisy efi Palace Dluhopisy e-finance www.e-finance.eu Investice na 2 roky

e-finance Žurnál Dluhopisy pro občany www.e-finance.eu reality, finance Dluhopisy efi Palace Dluhopisy e-finance www.e-finance.eu Investice na 2 roky e-finance Žurnál reality, finance Číslo 2 Únor 2015 www.e-finance.eu Speciální vydání pro deníky, vychází měsíčně nákladem 115 000 výtisků Prodej podsklepeného řadového RD 4+2, Brno-Černovice Více informací

Více

PRODÁNO. S Vaší nemovitostí přijďte k nám! Proč? www.realspektrum.cz

PRODÁNO. S Vaší nemovitostí přijďte k nám! Proč? www.realspektrum.cz číslo 2 2011 Poctivý obchod s nemovitostmi S Vaší nemovitostí přijďte k nám! Proč? 2 930 potenciálních kupců 20 let zkušeností kompletní servis bezpečí a právní jistota síť poboček po celé ČR PRODÁNO Kancelářské

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Z naší nabídky doporučujeme:

Z naší nabídky doporučujeme: Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory Z naší nabídky doporučujeme: Byt 2+1 OV, lodžie Kohoutovice Brno-město, Kohoutovice, byt se šatnou a novou lodžií. Byt se nachází v 7. podlaží

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

grand OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ A NEMOVITOSTÍ !!!HOTOVOST DO 24 HOD!!!

grand OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ A NEMOVITOSTÍ !!!HOTOVOST DO 24 HOD!!! Č. 12, ročník 10, vychází 23. září 2014 grand brno a jihomoravský kraj / www.grandreality.cz / zdarma Bungalov Hajany NOVINKA Prodej bungalovu 4+kk, UP 140 m 2, pozemek 636 m 2, samostatně stojící, bezbariérový

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

GRAND OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ A NEMOVITOSTÍ !!!HOTOVOST DO 24 HOD!!!

GRAND OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ A NEMOVITOSTÍ !!!HOTOVOST DO 24 HOD!!! Č. 9 10, ROČNÍK 9, VYCHÁZÍ 16. ČERVENCE 2013 GRAND BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ / WWW.GRANDREALITY.CZ / ZDARMA STAVEBNÍ POZEMEK BRNO-ČERNOVICE, ul. CHURÉHO Momentálně výrobní, skladovací a administrativní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VYŠKOV, LETNÍ POLE, příspěvková organizace Sídliště Osvobození 682/56, PSČ 682 01, Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Jiří

Více

SEZNAM PŘÍJEMCŮ ROP NUTS II Jihozápad / ČR (AKTUALIZOVANÝ 26/04/2011) LIST OF BENEFICIARIES FOR ROP NUTS II Southwest / ČR (LAST UPDATED 26/04/2011)

SEZNAM PŘÍJEMCŮ ROP NUTS II Jihozápad / ČR (AKTUALIZOVANÝ 26/04/2011) LIST OF BENEFICIARIES FOR ROP NUTS II Southwest / ČR (LAST UPDATED 26/04/2011) NÁZEV PUBLIC FUNDING PAID TO BENEFICIARY UNDER FUND TOTAL 1. výzva ROP NUTS II Jihozápad The first application call of ROP NUTS II Southwest Správa a údržba silnic Přeložka komunikace II/196 v 112 961

Více

Velikost: Hodnota: 250.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 1.kvartál 2015 Do: 4.kvartál 2015

Velikost: Hodnota: 250.0 mil. Kč. Termín realizace: Od: 1.kvartál 2015 Do: 4.kvartál 2015 280975 Rekonstrukce, a rekonstrukce, Rekonstrukce - interiér, Rekonstrukce - exteriér, zateplení, Přístavba, nástavba Rekonstrukce a Dostavba Stadion Míru TZM Tábor Typ: Sportovně rekreační Nový charakter:sport,

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Březen 2012 Zadavatel: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Zpracovatel: KUSTOD s.r.o. Horní Libchava 10,

Více

dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje.

dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou informační adresář poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. Adresář je koncipován podle jednotlivých typů sociálních služeb, tak jak jsou uvedeny

Více