P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB /ČJ VZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-12451-77/ČJ-2015-0600VZ"

Transkript

1 P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB /ČJ VZ Název veřejné zakázky: Realizace úspor energie, zateplení objektu ubytovny a OOP Židenice, tř. Kpt. Jaroše 17, Brno Datum jednání: 12. března 2015 v 12,30 hod. Místo jednání: zasedací místnost KŘ P Jmk, Kounicova č. 24, Brno, I. poschodí Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek pracovala ve složení: Ing. Iveta Přesličková Renata Freiová Ing. Petr Kříž Bc. Petr Vondál Bc. Vít Nebenführ kpt. Ing. Jaroslav Odehnal OVZ OVZ OSNM OSNM OIKT KNŘ Na svém prvním jednání ustavující schůzi komise zvolila předsedkyni komise Ing. Ivetu Přesličkovou a místopředsedu komise Ing. Petra Kříže. Všichni členové hodnotící komise podepsali prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti na svém prvním jednání. Komise se sešla dne v 9,15 hodin v zasedací místnosti KŘ P Jmk, Kounicova č. 24, Brno, I. poschodí, kde provedla za účasti uchazečů kontrolu úplnosti nabídek viz Protokol č. 2. Po této kontrole již bez přítomnosti uchazečů provedla posouzení kvalifikace dle 59 odst. 1 každé předložené nabídky. Hodnotící komise se na základě svolání její předsedkyní za tímto účelem scházela pravidelně od do Komise posuzovala kvalifikaci u nabídek, které vyhověly kontrole úplnosti nabídek při otevírání obálek s nabídkami. Jedná se o nabídky pod poř. č. 1. č. 25. Požadavky na kvalifikaci byly stanoveny v rámci předmětné veřejné zakázky dle čl. 5 Zadávací dokumentace.

2 2 Identifikační údaje uchazeče a výsledek posouzení kvalifikace Pořadové číslo nabídky 1. SG STAVBY, s.r.o. Oldřichova 247/5, Nusle, Praha 2 IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: NE 3 písm.a) Osvědčení č.2: NE Osvědčení č.3: NE ad 1) Uchazeč č. 1 neprokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Uchazeč předložil doklad - Čestné prohlášení uchazeče, Prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů, kde byl uveden seznam 3 stavebních prací (I. - III. referenční zakázka) provedených za posledních 5 let v souladu s ust. 56 odst. 3 písm. a), (dle Čl. 5 odst písm. a) Zadávací dokumentace). K žádné z uvedených referenčních zakázek nebyla doložena samotná osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací, která musí obsahovat náležitosti v souladu s ust. 56 odst. 3 písm. a), (dle Čl. 5 odst písm. b) Zadávací dokumentace), tzn. musí obsahovat kromě ceny, doby a místa provádění stavebních prací též údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Žádný z povinných údajů viz. výše nelze nahradit čestným prohlášením uchazeče o veřejnou zakázku. Komise navrhuje předložení a doplnění dokladů s požadovanými údaji vydané a podepsané objednatelem uvedené zakázky.

3 3 Pořadové číslo nabídky 2. ACG-Real s.r.o. Radimova 622/38, Praha IČ čestným prohlášením a výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací Úspory energie zařízení zřizovaných krajem Vysočina II. C OA a Hotelová škola Bratříků Havlíčkův Brod areál školy na Kyjovské (Kraj Vysočina Krajský úřad, Žižkova 1882/57, Jihlava). Datum vyhotovení: neuvedeno 3 písm.a) Osvědčení č.2: Osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací Snížení energetické náročnosti vysokoškolských kolejí BOTIC Praha Vršovice (PSJ, a.s., Jiráskova 32, Jihlava). Datum vyhotovení: neuvedeno Osvědčení č.3: Osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací Kompletní rekonstrukce bytového domu Radimova Praha 6 (First City Group s.r.o., Šlikova 190/7, Praha 6). Datum vyhotovení: neuvedeno ad 1) Uchazeč č. 2 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky.

4 4 Pořadové číslo nabídky 3. STAVBROS, s.r.o. V Pivovaře 111, Brodek u Prostějova IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele DEPO ČESKÉ POŠTY Česká Třebová ul. Topolová 2060 (Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1). Datum vyhotovení: neuvedeno Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele Zateplení a výměna oken hlavní budovy a první vedlejší budovy ZŠ Brodek u Prostějova (Městys Brodek u Prostějova, Císařská 39, Brodek u Prostějova). Datum vyhotovení: neuvedeno 3 písm.a) Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele Realizace energeticky úsporných opatření Slovanské gymnázium Olomouc (Krajský úřad Olomouckého kraje, Slovanské Gymnázium, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc). Datum vyhotovení: neuvedeno Osvědčení č.4: Osvědčení objednatele Zateplení průmyslových hal společnosti GM PLAST s.r.o. (GM PLAST s.r.o., Žešov 135) Datum vyhotovení: neuvedeno Osvědčení č.5: Osvědčení objednatele Depo Nový Jičín 70 rekonstrukce objektu (Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1). Datum vyhotovení: neuvedeno Osvědčení č.6: Osvědčení objednatele Rekonstrukce víceúčelových budov Cropagro

5 5 Kobeřice (Cropagro, s.r.o., Příkop 4, Brno). Datum vyhotovení: neuvedeno ad 1) Uchazeč č. 3 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 4. FRAMA, spol. s r.o. Žižkova 995/17a, Veveří, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list zakázky VUT v Brně Zateplení a výměna oken v objektu A04 vysokoškolských kolejí Pod Palackého vrchem, Kolejní 2 v Brně (Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Referenční list zakázky Bytový dům Brno Palackého třída Na Slovanech (AINECK, s.ro., Kalvodova 105/5, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Referenční list zakázky Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení (Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Referenční list zakázky ADMIREVET Rekonstrukce pavilonu č.3 a rekonstrukce stáje 4 5 (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, Brno)

6 6 Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Referenční list zakázky Zateplení ZŠ Jihomoravské náměstí I. etapa, Oprava střechy I. etapa, Přestavba učeben ZŠ na 1. třídu mateřské školy v objektu ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2, Brno Slatina II. etapa (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Referenční list zakázky Rekonstrukce ZŠ Pastviny 70, Brno Komín I., II. etapa a Pavilon F (Statutární město Brno, Městská část Brno Komín, Vavřinecká 15, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.7: Referenční list zakázky Revitalizace a zateplení ZŠ Plovdivská, Brno (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.8: Referenční list zakázky Domov pro seniory Zastávka novostavba pavilonu B, I. etapa a II. etapa (Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, Sportovní 432, Zastávka). Datum vyhotovení: Osvědčení č.9: Referenční list zakázky Rekonstrukce Úrazové nemocnice v Brně zateplení objektů (Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.10: Referenční list zakázky Integrovaný plán rozvoje města v problémové obytné zóně města technické zhodnocení pláště budov skupiny domů 4 (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.11: Referenční list zakázky Pracoviště CTD přístavba a úprava 1. a 2. NP (Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.12: Referenční list zakázky Výstavba bytového domu s pečovatelskou službou, Vavřinecká 13, Brno (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno). Datum vyhotovení:

7 7 Osvědčení č.13: Referenční list zakázky Regenerace bytových domů Tererova 2-10 a Jana Babáka 7 (Statutární město Brno, Městská část Brno Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 4 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 5. CALIPSUM s.r.o. Tyršova 390, Pohořelice IČ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení o realizaci a řádném plnění díla Zateplení a renovace objektů v areálu základní školy v Trhových Svinech, Školní 713, Trhové Sviny (Město Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny) Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Referenční list Snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu ve městě Pohořelice objekty A a C a Snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu ve městě Pohořelice, objekt B (Město Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení o řádném provedení stavby Mlýn Zbraslavice (Silnice Čáslav Holding, a.s., Zbraslavice 331). Datum vyhotovení:

8 8 ad 1) Uchazeč č. 5 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 6. Moravská stavební unie MSU s.r.o. Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací Rekonstrukce a zateplení ubytovny, sanace hydroizolace (ZKL Reality, s.r.o., Jedovnická 8, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací Novostavba polyfunkčního domu Rostislav (ROSTISLAV s.r.o., Jižní náměstí 7/7, Brno). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací Regenerace domu, vnější a vnitřní zateplení, oprava balkonů, výměna oken a dveří, oprava okapových chodníků bytového domu Okrouhlá 4, 5, 22, 24 (DRUŽBA, stavební bytové družstvo, Kapucínské nám. 100/6, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Osvědčení objednatele Zateplení ZŠ Chalabalova (Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno). Datum vyhotovení:

9 9 Osvědčení č.5: Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací Regenerace bytového domu, vnější a vnitřní výměna zábradlí, výměna oken a dveří bytového domu, okapové chodníky Pod Nemocnicí 1, 4, 9, 13, 17, 21, 23 (DRUŽBA, stavební bytové družstvo, Kapucínské nám. 100/6, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 6 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 7. SKYSCRAPER spol. s r.o. Příkop 4, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1 Referenční list- Osvědčení Revitalizace panelového domu, Filipova 2, 4, 6 (Společenství vlastníků jednotek domu, Filipova 2,4,6, Brno). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2 Referenční list- Osvědčení Regenerace a nástavba bytového domu Žitná 7, Brno Řečkovice (Statutární město Brno, Městská část Brno Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3 Referenční list- Osvědčení Regenerace a nástavba bytového domu na ul. Húskova č.o. 6, 8, 10 v Brně Černovicích (Statutární město Brno, Městská část Brno Černovice, Bolzanova 1, Brno). Datum vyhotovení:

10 10 ad 1) Uchazeč č. 7 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 8. BRINGSTAV, s.r.o. Křehlíkova 74, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční listina Školící středisko Brno jih (VÚSH, a.s., Hněvkovského 65, Brno). Datum vyhotovení: Neuvedeno 3 písm.a) Osvědčení č.2: Referenční listina Rekonstrukce administrativně výrobní objekt EMS Brno, Tuřanská 14, Brno (EMS, s.r.o., Výstaviště 1, Brno). Datum vyhotovení: Neuvedeno Osvědčení č.3: Referenční listina Rekonstrukce administrativně výrobní objekt Podolí u Brna (DAREA realitní kancelář, Křehlíkova 74, Brno). Datum vyhotovení: Neuvedeno ad 1) Uchazeč č. 8 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 9. PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, Brno

11 11 IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele Regenerace bytového domu Provazníkova (Společenství vlastníků, Provazníkova 49, 51, 53, 55, Provazníkova 55/1265, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele Regenerace bytových domů SBD DRUŽBA (DRUŽBA stavební bytové družstvo, Brno) Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele Regenerace bytového domu Nám. SNP 25 31, Brno Černá Pole (Společenství vlastníků, Nám. SNP 25 31, Nám. SNP 29, Brno). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.4: Osvědčení objednatele Regenerace panelového domu Irkutská 8, Brno (Společenství pro dům Irkutská 8, Irkutská 321/8, Brno Starý Lískovec). Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Osvědčení objednatele Regenerace bytového domu Dolnopolní 97, 97a, 97b, 97c, 97d, Brno Maloměřice (Společenství pro dům Dolnopolní 97, 97a, 97b, 97c, 97d, Dolnopolní 97b, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Osvědčení objednatele Regenerace panelového domu Teyschlova 2, 4, 6, Brno - Bystrc (Průkopník, stavební bytové družstvo, Foltýnova 1, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.7: Osvědčení objednatele Zateplení bytového domu Štouračova 1, 3, 5, Brno - Bystrc

12 12 (Průkopník, stavební bytové družstvo, Foltýnova 1, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.8: Osvědčení objednatele Regenerace panelového domu Teyschlova 19, 21, 23 Brno - Bystrc (Průkopník, stavební bytové družstvo, Foltýnova 1, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 9 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 10. RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o. Polní 4057/27, Hodonín IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení Revitalizace základní a mateřské školy ve Starém Poddvorově (Obec Starý Poddvorov, Poddvorov, okres Hodonín). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Osvědčení zadavatele zakázky Zateplení BD Havlíčkova 4, Kyjov (Společenství vlastníků 1121, 1122, Havlíčkova 1121, Kyjov). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení zadavatele veřejné zakázky Realizace úspor energií Zateplení objektu MŠ Kollárova ve Veselí nad Moravou (Město Veselí nad Moravou, pracoviště park Petra Bezruče 697, Veselí nad Moravou). Datum vyhotovení:

13 13 Osvědčení č.4: Osvědčení zadavatele veřejné zakázky DPS Dolní Bojanovice zateplení a výměna oken (Obec Dolní Bojanovice, Hlavní 383, Dolní Bojanovice). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 10 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 11. BAUMAT, spol. s r.o. Kabátníkova 2, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele BD Řípská I. Etapa (Moravostav Brno, a.s. stavební společnost, Maříkova 1, Brno). Datum vyhotovení: písm. a) Osvědčení č.2: Reference o splnění zakázky Snižování energetické náročnosti budovy ZŠ Pražská (STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., Kabátníkova 2, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele Stavební úpravy a nástavba správního objektu p. č. 824, k.ú. Jinačovice (Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247, Kuřim). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Osvědčení objednatele Rekonstrukce a přístavba bytového domu Na

14 14 Hrádku 750, Tišnov (STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., Kabátníkova 2, Brno).) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 11 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 12. Izolservis, spol. s r.o. Srbská 53, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list TESCO Mohelnice (ARK stav s.r.o., Rostislavovo nám. 59/7, Brno). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Referenční list Rekonstrukce bytového domu MERKUR, Brno Královo Pole (H Merkur a.s., Bašty 416/8, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: referenční list Rce zájezdního hostince na cyklopenzion se společenským sálem a minipivovarem v Č. Rudolci (Malá Hluboká a.s., Bašty 416/8, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Referenční list Soubor rodinných domků Za Klášterem, Brno Soběšice (ARK stav s.r.o., Rostislavovo nám. 59/7, Brno). Datum vyhotovení:

15 15 Osvědčení č.5: Referenční list Rekonstrukce a zateplení bytového domu Ečerova 16/972 v Brně Bystrci (Společenství vlastníků bytových jednotek, Ečerova 16/972, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 12 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 13. Realitní a stavební společnost s.r.o. Konviktská 24, Praha 1 IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení o řádném provedení stavby Bytové domy B1, H1 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi (Město Čáslav, nám. Jana Žižky 1, Čáslav). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Osvědčení o řádném provádění stavby Bytové domy B2, G1 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi (Město Čáslav, nám. Jana Žižky 1, Čáslav). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení o řádném provedení stavby Zateplení MŠ Jahodová, Čáslav (Čáslav, Mateřská škola) Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Osvědčení o řádném provádění stavby

16 16 Snížení energetické náročnosti budovy Městské nemocnice Čáslav (Městský úřad Čáslav, nám. Jana Žižky 1, Čáslav). Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Osvědčení o řádném provedení stavby Zateplení ZŠ J. V. Sticha Punta Žehušice čp. 190 (Městys Žehušice, Žehušice 53). Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Osvědčení o řádném provádění stavby Zateplení objektu SPŠS a JŠ Kolín (Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, Heverova 191, Kolín IV). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 13 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 14. Stanislav Vozka s.r.o. Hudcova 296/70, Brno IČ písm.a) čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele o řádném splnění stavebních prací dodavatelem Svislé a kompletní konstrukce, vodorovné stropní konstrukce, tesařské, pokrývačské a klempířské práce úpravy povrchů vnější, úpravy povrchů vnitřní, výplně otvorů, SDK konstrukce, podlahové konstrukce, obklady, dlažby, malby, nátěry (Bc. Ivo Šťastný, Optátova 737/15, Brno). Datum vyhotovení:

17 17 Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele o řádném splnění stavebních prací dodavatelem Rekonstrukce polyfunkčního domu Nováčkova 53 v Brně vnitřní omítky, betonáže podlah, obklady, dlažby, SDK konstrukce, dodávka a montáž zařizovacích předmětů, dodávka a montáž plastových otvorových prvků, oprava včetně zateplení dvorní a uliční fasády (JUDr. Irena Matonohová, Borky 27, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele o řádném splnění stavebních prací dodavatelem Rekonstrukce stájí č. 4-5 a stáje č. 9 (FRAMA, spol. s r.o., Žižkova 995/17a, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 14 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 15. Karnet a.s. Tuřanka 34, Brno IČ písm.a) čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list stavby VUT Rekonstrukce sociálního zázemí objektu F1 VUT v Brně při ulici Technická (IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Referenční list stavby Bytový dům T, U, V, X v lokalitě Metropole, Praha 5 Zličín (IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, Brno).

18 18 Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Referenční list stavby Vilapark Uhříněveská obora, Praha, I. IV. etapa (IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 15 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 16. ZIPP Brno s.r.o. Kaštanová 489/34, Brněnské Ivanovice, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list: Bytový dům SO 203 (Brněnská pole Invest, s.r.o., Brněnská Pole 1808/1, Šlapanice u Brna). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Referenční potvrzení ČD Cargo a.s., OHV Ostrava Rekonstrukce NEH II. etapa sociální přístavba a III. etapa opravárenská hala (ČD Cargo, a.s., Přednádraží 35, Ostrava - Přívoz). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Referenční potvrzení o provedené akci Obytný soubor Brněnská pole bytové domy (Brněnská pole Invest, s.r.o., Brněnská Pole 1808/1, Šlapanice u Brna). Datum vyhotovení:

19 19 Osvědčení č.4: Referenční potvrzení o provedené akci Rozšíření Expedice a výroby divize transformátorů v areálu společnosti ABB Brno (budovy in. č a 22034) (ABB s.r.o., PPMV, Vídeňská 117, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 16 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 17. PSK Group, spol. s r.o. Videňská 148/104b, Brno IČ písm.a) čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list zakázky Domov mládeže Klášterského rekonstrukce vnějšího pláště v návaznosti na energetická opatření (Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno, Klášterského 4, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Referenční list zakázky Revitalizace panelového bytového domu Luční 26, Brno (Společenství vlastníků jednotek Luční 26, Luční 2556/26, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Referenční list zakázky Zateplení objektu Domu kultury ve městě Kyjově (Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30, Kyjov). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Referenční list zakázky Rekonstrukce objektu Základní a Mateřské školy Pozořice

20 20 (Městys Pozořice, Na Městečku 14, Pozořice). Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Referenční list zakázky Soustředění ambulantního provozu nemocnice do části vstupního objektu nemocnice 1. NP včetně využití objektu SO 10 (Nemocnice Milosrdných bratří Brno, p. o., Polní 3, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Referenční list zakázky Stavební úpravy vstupního prostoru včetně stavebních úprav ostatních v objektech Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Kontaktní a koordinační centra (Česká republika Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, organizační složka státu, Kounicova 24, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.7: Referenční list zakázky Regenerace panelových bytových domů ve městě Znojmo, na ulici Větrná 570, na ulici Větrná , na ulici Werichova 564 a na ulici Příční 9 (ZNOJEMČAN, stavební bytové družstvo, Lidická 872/4, Znojmo). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 17 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 18. VISPO CZ. s.r.o. Věteřov 57, Kyjov IČ čestným prohlášením čestným prohlášením

21 21 Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele Stavební úpravy ZŠ Břeclav, Kupkova, MŠ Břeclav, Na Valtické a MŠ Břeclav, kpt. Nálepky zateplení a výměna výplní otvorů (Město Břeclav, nám. T.G. Masaryka 3, Břeclav). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele Zateplení budov v areálu výcvikových dílen v Polánce (Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Referenční list Regenerace 78 b.j., Dukelských hrdinů 7, Břeclav (ISB Brno, spol. s r.o., Dolní Valy 3940/2, Hodonín). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.4: Referenční list Regenerace 46 b.j., Očovská 15 17, Hodonín (ISB Brno, spol. s r.o., Dolní Valy 3940/2, Hodonín). Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Referenční list Regenerace 46 b.j.,očovská 22 24, Hodonín (ISB Brno, spol. s r.o., Dolní Valy 3940/2, Hodonín). Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Osvědčení objednatele Stavební úpravy ZŠ Jana Noháče, Břeclav a MŠ Břeclav, ul. Osvobození Zateplení a výměna výplní otvorů (Město Břeclav, nám. T.G. Masaryka 3, Břeclav). Datum vyhotovení: Osvědčení č.7: Osvědčení objednatele SOŠ SOU Hustopeče, II. etapa zateplení pláště budov, výměna oken, objekt I. a objekt II. (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, Masarykovo nám. 1, Hustopeče). Datum vyhotovení: Osvědčení č.8: Referenční list Regenerace 13 b.j., Erbenova 1, 3, 5 Hodonín (ISB Brno, spol. s r.o., Dolní Valy 3940/2, Hodonín). Datum vyhotovení:

22 22 Osvědčení č.9: Referenční list Regenerace 21 b.j., Horní Valy 1 - Hodonín (ISB Brno, spol. s r.o., Dolní Valy 3940/2, Hodonín). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 18 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 19. JOKA Moravský Krumlov, s.r.o. Skalice 197, Skalice IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list Kompletní rekonstrukce a přestavba bytového domu, včetně nástavby bytů, výstavby nových příček ze sádrokartonu a nového vnitřního zdiva. (Bazal Buildings s.r.o., Horní Dunajovice 275). Datum vyhotovení: Neuvedeno 3 písm.a) Osvědčení č.2: Referenční list ZŠ Habry, V Zahradách 18 (Město Habry, Žižkova náměstí 66, Habry). Datum vyhotovení: Neuvedeno Osvědčení č.3: Referenční dopis Rekonstrukce a zateplení objektu Malá sýpka (byty a kanceláře) v areálu naší společnosti IREL (IREL, spol. s r.o, Miroslavské Knínice) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 19 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky.

23 23 Pořadové číslo nabídky 20. CANDELA, s.r.o. Štefáčkova 11, Brno IČ čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Reference Zateplení obvodového pláště domu včetně výměny otvorových výplní (EVOM, s.r.o., Kšírova 134/90, Brno). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.2: Reference Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu, kulturního domu a objektu základní školy v obci Vysočany (Obec Vysočany, Sloup v Moravském Krasu, okres Blansko).) Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Reference Zateplení obvodového pláště domu včetně výměny otvorových výplní (EVOM, s.r.o., Kšírova 134/90, Brno).) Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 20 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 21. VAŠSTAV, s.r.o. Staňkova 103/18, Brno IČ

24 24 čestným prohlášením čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení objednatele Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko (Město Jevíčko, Palackého nám. 1, Jevíčko). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Osvědčení objednatele Revitalizace objektu interny A7, Nemocnice Vyškov (Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 36, Vyškov). Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.3: Osvědčení objednatele Zateplení a výměna oken objektu Pečovatelské služby Vyškov (Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Reference Zateplení ZŠ Pohořelice (Město Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice). Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Referenční list stavby s vyjádřením investora Dům pro seniory ve Vranovicích (Obec Vranovice, Školní 1, Vranovice). Datum vyhotovení: Osvědčení č.6: Reference Zateplení obvodových plášťů a výměna otvorových výplní objektu SOŠP a SOU Břeclav SO 02 areál SOU (SOŠP a SOU Břeclav, nábř. Komenského 1, Břeclav). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 21 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky.

25 25 Pořadové číslo nabídky 22. UNISTAV a.s. Příkop 838/6, Brno IČ čestným prohlášením a výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů čestným prohlášením Osvědčení č.1: Referenční list Komplexní revitalizace panelového domu Svážná 26, 28, 30, 32 (Statutární město, městská část Brno Nový Lískovec, Oblá 75 a, Brno). Datum vyhotovení: Osvědčení č.2: Referenční list Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova (Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno) Datum vyhotovení: písm.a) Osvědčení č.3: Referenční list Rekonstrukce objektu letecké školy Ruzyň (Řízení letového provozu ČR, s.p., Navigační 787, Jeneč). Datum vyhotovení: Osvědčení č.4: Referenční list Centrum aktivního odpočinku Lidové sady (Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1). Datum vyhotovení: Osvědčení č.5: Referenční list Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav I. a II. etapa (Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, Přibyslav). Datum vyhotovení:

26 26 Osvědčení č.6: Referenční list MOÚ Brno ReCAMO Regionální Centrum Aplikované Molekulární Onkologie (Masarykův onkologický ústav, Žlutý Kopec 7, Brno). Datum vyhotovení: ad 1) Uchazeč č. 22 prokázal splnění kvalifikace veřejné zakázky. Pořadové číslo nabídky 23. REKO a.s. tř. kpt. Jaroše 1845/26, Brno IČ čestným prohlášením a výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů čestným prohlášením Osvědčení č.1: Osvědčení o řádném provedení stavby Zateplení ZŠ Novoměstská (Statutární město Brno, Dominikánská 2, Brno). Datum vyhotovení: neuvedeno 3 písm.a) Osvědčení č.2: Osvědčení o řádném provedení stavby V000064B Realizace úspor energie na ZŠ Komenského v Adamově (Město Adamov, Pod Horkou 101/2, Adamov). Datum vyhotovení: Osvědčení č.3: Osvědčení o řádném provedení stavby Zateplení budovy ZŠ Rájec - Jestřebí (Město Rájec Jestřebí, Blanenská 84, Rájec - Jestřebí). Datum vyhotovení:

Písemná zpráva zadavatele č.j. KRPB-12451-96/ČJ-2015-0600VZ

Písemná zpráva zadavatele č.j. KRPB-12451-96/ČJ-2015-0600VZ Písemná zpráva zadavatele č.j. KRPB-12451-96/ČJ-2015-0600VZ k veřejné zakázce: Realizace úspor energie, zateplení objektu ubytovny a OOP Židenice, tř. Kpt. Jaroše 17, 602 00 Brno Zadavatel o shora uvedené

Více

P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-212278-51/ČJ-2014-0600VZ

P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-212278-51/ČJ-2014-0600VZ P r o t o k o l č. 3 o posouzení kvalifikace č.j. KRPB-212278-51/ČJ-2014-0600VZ Název veřejné zakázky: Realizace úspor energie, Policie ČR Blansko, Bezručova 1895 Datum jednání: 11. listopadu 2014 v 11,00

Více

Č.j. KRPB /ČJ VZ Počet listů: 7

Č.j. KRPB /ČJ VZ Počet listů: 7 Protokol č. 3 o posouzení kvalifikace sepsaný dne 24.8.2011 při otevřeném zadávacím řízení na Stavební úpravy vstupního prostoru v objektech Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje - Kontaktní

Více

Písemná zpráva zadavatele č.j. KRPB-12131-118/ČJ-2015-0600VZ

Písemná zpráva zadavatele č.j. KRPB-12131-118/ČJ-2015-0600VZ Písemná zpráva zadavatele č.j. KRPB-12131-118/ČJ-2015-0600VZ k veřejné zakázce: Realizace úspor energie vč. rekonstrukce střechy Policie ČR Brno, Cejl č.p. 474 a 159 Zadavatel o shora uvedené veřejné zakázce

Více

Protokol o posouzení kvalifikace

Protokol o posouzení kvalifikace POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Čj.: PPR-26528-47/ČJ-2014-990656 Protokol o posouzení kvalifikace Praha 18. prosince 2014 Počet listů: 6 ve věci

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE DLE 85 ZVZ Název veřejné zakázky: Žerotínovo nám. 1/2 - stavební úpravy, zateplení budovy 1. Identifikační údaje zadavatele Identifikační údaje zadavatele: Název: Jihomoravský

Více

REFERENČNÍ SEZNAM STAVEB

REFERENČNÍ SEZNAM STAVEB REFERENČNÍ SEZNAM STAVEB R O K 2 0 1 1 Název: Výměna oken a zateplení fasád bytových domů Tilhonova 51 a Tilhonova 52a,b, Brno - Slatina Objednatel: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno Termín:

Více

SG STAVBY, s.r.o. 02166283 27.8. 2014/ 8,00 hod. 1.

SG STAVBY, s.r.o. 02166283 27.8. 2014/ 8,00 hod. 1. ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK č.j. KRPB-52666-36/ČJ-2014-0600VZ název zakázky: Výměna oken v objektech KŘ Policie Jmk Název zadavatele: ČR-Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje IČO

Více

REFERENČNÍ SEZNAM STAVEB

REFERENČNÍ SEZNAM STAVEB REFERENČNÍ SEZNAM STAVEB R O K 2 0 1 3 Název: Zateplení dvorního traktu budovy včetně štítových stěn na budově Skřivanova 7 Objednatel: Skřivanova 7, Brno společenství vlastníků jednotek Termín: 08.02.2013

Více

Protokol o posouzení kvalifikace

Protokol o posouzení kvalifikace POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Čj.: PPR-6551-30/ČJ-2016-990656 Praha 30. června 2016 Počet listů: 5 Protokol o posouzení kvalifikace ve věci

Více

Protokol o posouzení kvalifikace

Protokol o posouzení kvalifikace POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Čj.: PPR-23042-53/ČJ-2014-990656 Protokol o posouzení kvalifikace Praha 10. prosince 2014 Počet listů: 6 ve věci

Více

Výměna výplní otvorů oken a dveří, Nádražní 16, Praha 5.

Výměna výplní otvorů oken a dveří, Nádražní 16, Praha 5. POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Čj. PPR-24373-14/ČJ-2013-990656 Praha 12. listopadu 2013 Počet listů: 5 Protokol o posouzení kvalifikace ve věci

Více

Protokol o posouzení kvalifikace

Protokol o posouzení kvalifikace Protokol o posouzení kvalifikace sepsaný dne 10.5. 2011 při otevřeném zadávacím řízení na dodávku ohnivzdorných výstrojních součástek ve vymezených částech VZ A kombinéz 92 ZJ ohnivzdorných, B ponožek

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zakázka na služby pronájem salónků/školicích místností a zajištění stravování (VŘ č. 001) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0028

Více

Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ

Více

INFORMACE O FIRMĚ. Zateplování budov, revitalizace panelové výstavby. KVADROS, a.s. Název společnosti:

INFORMACE O FIRMĚ. Zateplování budov, revitalizace panelové výstavby. KVADROS, a.s. Název společnosti: Název společnosti: KVADROS, a.s. Sídlo: Železná 713/1a, 619 00 Brno IČ: 26240360 DIČ: CZ26240360 Společnost je zapsaná: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3553 Statutární zástupce: INFORMACE O FIRMĚ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Čj.: MV-18177-33/PO-PSM-2014 V Praze 26. ledna 2015 Výtisk jediný

Více

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení Výsledek posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení Název zadavatele: Sídlo zadavatele: Název veřejné zakázky: Městská část Praha 5 Náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5 ZŠ Weberova, obj. Weberova

Více

KRPS /ČJ MN-VZ Praha 9. prosince 2014 PROTOKOL O 1. JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE

KRPS /ČJ MN-VZ Praha 9. prosince 2014 PROTOKOL O 1. JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE odbor veřejných zakázek KRPS-240617-55 /ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 9. prosince 2014 Počet listů:22 Přílohy: 1/1 PROTOKOL O 1. JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE PROTOKOL

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Názvy projektů: Dodávka výpočetní techniky II CZ.01.07/1.1.26/02.0094 Podpora vzdělávání fyziky a astronomie

Více

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 742 58 Příbor V Příboře dne 29.6.2011 Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky:

Více

Č.j. KRPS-337436-22/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 20. ledna 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPS-337436-22/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 20. ledna 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-337436-22/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 5 Přílohy: 1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) 1. Identifikace veřejné zakázky a zadavatele Zadavatel: Název veřejné

Více

Rekonstrukce vstupních prostor KŘP Pak.

Rekonstrukce vstupních prostor KŘP Pak. KRPE-35817-25/ČJ-2012-1700-VZ V Pardubicích dne 20. července 2012 ZADAVATEL: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje se sídlem: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice zastoupený:

Více

REFERENCE SPOLEČNOSTI

REFERENCE SPOLEČNOSTI 700 30 Hrabůvka číslo účtu: ČSOB 192260164/0300 REFERENCE SPOLEČNOSTI Zaměření: Revitalizace staveb výměna oken, zateplení fasád, rekonstrukce střech HOT-LINE: +420 734 573 737 700 30 Hrabůvka číslo účtu:

Více

zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Protokol o posouzení kvalifikace

Protokol o posouzení kvalifikace Č.j PPR-29898-45/ČJ-2013/990656 Praha 24. února 2014 Počet listů: 9 Protokol o posouzení kvalifikace ve věci veřejné zakázky realizované dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: Ostrava, 28. října 117, PSČ IČO:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: Ostrava, 28. října 117, PSČ IČO: Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka a instalace nábytku do přírodovědných laboratoří a učeben středních škol Moravskoslezského

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Výběrové řízení na dodavatele hardwaru a softwaru Název/ obchodní firma zadavatele: Základní škola Eduarda Štorcha, Ostroměř, okres

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) ZADAVATEL: MĚSTO PODĚBRADY se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady IČ: 00239640 Zastoupený: Ing. Ladislavem Langrem, starostou města VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PENTAGONU

Více

Zadavatel: MĚSTO JESENICE Statutární zástupce: starosta města, pan Ing. Jan Polák Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice IČ: 00243825.

Zadavatel: MĚSTO JESENICE Statutární zástupce: starosta města, pan Ing. Jan Polák Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice IČ: 00243825. Zadavatel: MĚSTO JESENICE Statutární zástupce: starosta města, pan Ing. Jan Polák Sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice IČ: 00243825 Veřejná zakázka: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ JESENICE

Více

Písemná zpráva zadavatele dle ust. 85 odst. 1, 2 zákona

Písemná zpráva zadavatele dle ust. 85 odst. 1, 2 zákona Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Vyškov Název veřejné zakázky: Polní cesta P 29 v k.ú. Kučerov Sídlem: Palánek 1, 682 01 Vyškov Sp.zn.: 2VZ31694/2012-130763 Zastoupený:

Více

N Á V R H Y N A S C H V Á L E N Í

N Á V R H Y N A S C H V Á L E N Í Výsledky projednání Rady města Kolína ze 125. schůze konané dne 18.11.2013. Usnesení č. 125/2074/2013 125/2077/2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zateplení objektu č. p. 255, Kulturní středisko Pečky

Zateplení objektu č. p. 255, Kulturní středisko Pečky Veřejná zakázka: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název

Více

A. Otevírání obálek s nabídkami:

A. Otevírání obálek s nabídkami: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9 Č.j. : VPŠA-445/EU-2014/OVZI Praha 7. května 2014 Počet listů :6 Přílohy: 4/6 PROTOKOL o otevírání obálky s nabídkou a

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Čj.: MV-18177-32/PO-PSM-2014 V Praze 26. ledna 2015 Výtisk jediný

Více

Zápiso posouzení a hodnocení nabídek

Zápiso posouzení a hodnocení nabídek Zápiso posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická vzdělávací kurzy CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Více

Zpráva zadavatele o veřejné zakázce

Zpráva zadavatele o veřejné zakázce Zpráva zadavatele o veřejné zakázce podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Domov pro seniory Skalka v Chebu, Americká 52, Rekonstrukce a

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Zpráva o průběhu výběrového řízení zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Pavilon Farmacie II zhotovitel stavby zakázka

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Čj.: MV-18161-22/PO-PSM-2014 V Praze března 2015 Počet listů:

Více

zpracovaná dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

zpracovaná dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zpracovaná dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky Snížení

Více

Zpráva zadavatele o zadání veřejné zakázky

Zpráva zadavatele o zadání veřejné zakázky Statutární město Brno, MČ Brno Královo Pole Palackého tř. 59, 612 93 Brno Veřejná zakázka Generální oprava podzemních garáží Botanická 67, Brno Zpráva zadavatele o zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: Ostrava, 28. října 117, PSČ IČO:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: Ostrava, 28. října 117, PSČ IČO: Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka a instalace nábytku do přírodovědných laboratoří a učeben středních škol Moravskoslezského

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická dodávka vybavení vč. příslušenství CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Realizace zahraničního vzdělávacího pobytu ve Velké Británii Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1358 Název projektu:

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: 4_Zajištění služeb spojených

Více

Úspora energie opakované řízení

Úspora energie opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. pro veřejnou zakázku na stavební práce NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ PETRA

Více

Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba v roce 2015 II. ze dne 20.05.2015 Pořadové číslo uchazeče uchazeč č. 1

Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba v roce 2015 II. ze dne 20.05.2015 Pořadové číslo uchazeče uchazeč č. 1 Protokol o posouzení kvalifikace uchazečů (příloha Protokolu o jednání hodnotící komise) v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) otevřené řízení na akci: Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Statutární město Ostrava se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451 Veřejná zakázka: Inteligentní zastávky veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 27

Více

REFERENCE. zakázky významnějšího charakteru a velkoobjemové zakázky

REFERENCE. zakázky významnějšího charakteru a velkoobjemové zakázky REFERENCE zakázky významnějšího charakteru a velkoobjemové zakázky Investor : Kolektory Praha a.s, Pešlova 341, Praha 9 Vysočany 190 00 IČ: 26714124, DIČ: CZ267 14 124 Objednatel : Kolektory Praha a.s,

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Zajištění ubytování a stravování pro realizaci 5. výjezdu - Bílé Karpaty Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065 Název

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Zápis O posouzení a hodnocení

Zápis O posouzení a hodnocení evropský sociální fond v CR IS r ~ls OP Vzdělávání Zápis O posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Německu Registrační číslo

Více

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu 38 zákona

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Návrh na schválení dodavatele: Oprava fasády šaten v Městském sportovním areálu v Písku

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Návrh na schválení dodavatele: Oprava fasády šaten v Městském sportovním areálu v Písku V Písku dne 28.04.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Oprava fasády šaten v Městském sportovním areálu v Písku NÁVRH USNESENÍ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE sp. zn.: CN/22/CN/15 č.j. 5607/15/CN PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 SÍDLEM: alej Svobody 923/80, 32300 Plzeň 23 IČ:

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Dodávka ICT vybavení, GPS navigací, fotoaparátů, SW a interaktivní tabule včetně příslušenství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky T.G.

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Výběrové řízení na dodavatele služeb pro zajištění konferenčních prostor Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0039

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: Přístavba a rekonstrukce

Více

Protokol o posouzení kvalifikace

Protokol o posouzení kvalifikace POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Čj.: PPR-17694-24/ČJ-2016-990656 Praha 1. listopadu 2016 Počet listů: 6 Protokol o posouzení kvalifikace ve věci

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Příloha č. 4 Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Předpokládaná cena včetně DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Výroba nábytku do MŠ 180 000,- Kč do 26. 10. 2015, do

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j.: MV-151470-17/PO-PSM-2014 V Praze 17. února 2015 Počet

Více

Název veřejné zakázky: Digitální povodňový plán vybraných ORP a dostavba a modernizace JSVV část 3

Název veřejné zakázky: Digitální povodňový plán vybraných ORP a dostavba a modernizace JSVV část 3 č.j. HSOS-6328-28/2013 PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE podle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Hasičským záchranným

Více

Zpráva zadavatele. Písemná zpráva zadavatele (podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Zpráva zadavatele. Písemná zpráva zadavatele (podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Písemná zpráva zadavatele (podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název veřejné zakázky: EKOTERMO II A poř. č. 063/2013 1. Identifikační údaje zadavatele:

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Zajištění ICT vybavení a software

Více

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Výměna

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-306498-24/ČJ-2013-0100VZ Počet listů: 6 Přílohy: 1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Projekt: Dotkněme se budoucnosti, CZ.1.07/1.3.00/51.0018 Název veřejné zakázky: Dodávka mobilních (dotykových) zařízení Předpokládaná cena: 200

Více

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J.Valčíka 4411, Ostrava - Poruba. ze dne 30.04.2015 Pořadové číslo uchazeče uchazeč č. 1

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J.Valčíka 4411, Ostrava - Poruba. ze dne 30.04.2015 Pořadové číslo uchazeče uchazeč č. 1 Protokol o posouzení kvalifikace uchazečů (příloha Protokolu o jednání hodnotící komise) v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) otevřené řízení na akci: Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J.Valčíka 4411,

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 589/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 554 ze dne 05.08.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky malého

Více

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) EC: 78504/2014 MUCL/159158/2014 91.1/V/10 PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném

Více

Modernizace budov ISŠT Mělník

Modernizace budov ISŠT Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566 Modernizace budov ISŠT Mělník Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem zakázky jsou stavební práce spojené s modernizací budov školy

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název zadavatele: IČO zadavatele: 00007064 Sídlo zadavatele: Nad Štolou 936/3, Praha 7 Osoba oprávněná jednat: RNDr. Milada Vaněčková,

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Audiovizuální technika II Předpokládaná cena bez DPH: 413 200 Kč Lhůta pro podávání nabídek: 13. říjen 2014 ve 12:00 hod. 2. Identifikační

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Ubytování a stravování na kurzech

Více

Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby

Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby Písemná zpráva zadavatele zpracovaná podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Protokol o posouzení kvalifikace. Virtualizace PČR pracovní stanice.

Protokol o posouzení kvalifikace. Virtualizace PČR pracovní stanice. POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Čj. PPR-28011-44/ČJ-2014-990656 Praha 28. května 2015 Počet listů: 4 Protokol o posouzení kvalifikace ve věci veřejné realizované dle

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE na základě ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka: Úprava předprostoru radnice (náměstí) při

Více

Č.j. KRPS /ČJ PR-VZ Praha 18. listopadu 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPS /ČJ PR-VZ Praha 18. listopadu 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-348882-20/ČJ-2014-0100PR-VZ Praha 18. listopadu 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů- Gymnázium Židlochovice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1134 Název

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: SÍDLEM: IČO: ZASTOUPENÝ: PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Středisko volného času RADOVÁNEK Pallova 52/19, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 69977836/CZ069977836 Bc. Eva Tischlerová, ředitelka organizace

Více

Písemná zpráva zadavatele Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Písemná zpráva zadavatele Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Písemná zpráva zadavatele Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1. Veřejná zakázka ev č. ve VVZ: 368312 Modernizace infrastruktury objektu

Více

PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE A PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE

PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE A PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE A PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE v souladu s 59 odst. 5 a 75 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) Veřejná zakázka: Obnova

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ustanovení 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) ZADAVATEL: MĚSTO JESENICE sídlo: Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice zastoupený: Bc. Janem Polákem starostou města IČ: 00243825 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ JESENICE PÍSEMNÁ ZPRÁVA

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Regenerace centra obce Rybníky Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní

Více

Protokol o posouzení kvalifikace

Protokol o posouzení kvalifikace POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Čj.: PPR-24837-16/ČJ-2016-990656 Praha 18. října 2016 Počet listů: 6 Protokol o posouzení kvalifikace ve věci veřejné zakázky realizované

Více

Zateplení ZŠ Chvalšiny

Zateplení ZŠ Chvalšiny VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ( 38) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na podlimitní zakázku na dodávku a v souladu se Závaznými

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky:.dodávka zařízení PASCO Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.1.10/02.0060 Název projektu: Popularizace technických oborů v ISŠ

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 85. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.08.2013 od 16:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako zakázka malého

Více

Rekonstrukce zpevněných ploch ve vybraných lokalitách I.-IV.stavebního obvodu v Ostravě Porubě Lokalita č.1 ul. Dvorní

Rekonstrukce zpevněných ploch ve vybraných lokalitách I.-IV.stavebního obvodu v Ostravě Porubě Lokalita č.1 ul. Dvorní Protokol o posouzení kvalifikace uchazečů (příloha Protokolu o jednání hodnotící komise) v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) otevřené řízení na akci: Rekonstrukce zpevněných ploch ve vybraných lokalitách

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Víceměřice 32, Nezamyslice u Prostějova IČ: Mgr. Bc. Marcelou Burovou, ředitelkou

Víceměřice 32, Nezamyslice u Prostějova IČ: Mgr. Bc. Marcelou Burovou, ředitelkou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Oprava sociálního zázemí v ordinaci, oprava sociálního zázemí u společenské místnosti a skladovacího prostoru, oprava zastřešení přístavby hl. budovy a oprava žehlírny-prádelna,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) : ZŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken) ZADAVATEL:

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Příprava mládeže na vstup do života mimo dětský domov II Registrační číslo

Více