arcibiskupství pražské výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "arcibiskupství pražské výroční zpráva"

Transkript

1 arcibiskupství pražské výroční zpráva 2012

2 obsah 4 úvodní slovo 5 údaje o organizaci 6 profil arcidiecéze 8 struktura arcibiskupství 10 milníky roku kronika roku pastorace 24 komunikační média 28 církevní školství 32 charitní činnost 36 hospodaření arcidiecéze 38 stavební akce 42 poděkování 3

3 úvodní slovo údaje o organizaci Milí přátelé, dostáváte do rukou výroční zprávu, jejímž cílem je stručně představit Arcibiskupství pražské, činnost jednotlivých odborů a středisek, ale také přiblížit život pražské arcidiecéze v jejích nejrůznějších činnostech. Výroční zpráva je rozdělena podle oblastí, v nichž je katolická církev na území pražské arcidiecéze aktivní. O těch nejdůležitějších okamžicích roku 2012 se můžete dočíst v kapitole Milníky. Rok 2012 byl pro naše arcibiskupství rokem, kdy jsme si připomněli 450 let od jeho obnovení po 140 letech sedisvakance. Tato událost měla v roce 1562 zásadní význam nejen pro církev v českých zemích, ale také pro celé království. Pro naši zemi znamenala návrat do kontextu Evropy, z níž jsme byli vyčleněni v důsledku husitských válek. Od počátku se císař Ferdinand I. snažil pražské arcibiskupství obnovit jako instituci společnou jak katolíkům, tak utrakvistům. Nápomocen mu při tom byl pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice. Volba loňských oslav obnovy arcibiskupství padla na den 12. května. Tento den je významně spojen s dostavbou katedrály za arcibiskupa Františka Kordače. Dne 12. května v roce 1929, tedy v miléniu umučení sv. Václava, posvětil dostavěnou katedrálu světící biskup Jan Nepomuk Sedlák. Všechny tyto významné okamžiky minulosti pro nás byly příležitostí ohlédnout se zpět, ale rovněž upřít své zraky do budoucnosti. K tomu je jistou příležitostí také tato výroční zpráva. Pohled na uplynulý rok mě naplňuje notnou dávku optimismu. Můžeme vidět, že církev žije. Církevní školství prokázalo své nezadatelné místo a pravou míru odpovědnosti za vzdělání a výchovu mladé generace. Díky práci Arcidiecézní charity Praha v arcidiecézi i v zahraničí můžeme tvrdit, že naše slova o lásce k bližnímu nejsou pouhou frází. Návštěva a sledovanost bohoslužeb, jako i aktivní život ve farnostech naší arcidiecéze, generální opravy a údržba našich sakrálních a funkčních objektů jsou důvodem k radosti a k poděkování tisícům dobrovolných pracovníků, kostelníků, zvoníků, varhaníků, zpěváků, lektorů, akolytů, ministrantů a všech, kteří pečují o úpravu našich kostelů. Můj dík patří samozřejmě také kněžím, jáhnům, řeholnicím a řeholníkům, všem, kteří tvoří společenství Božího lidu místní církve spolu se mnou. Vyprošuji všem, kdo žijí a pracují v naší arcidiecézi, Boží požehnání a přeji, abychom si i při dalším ohlédnutí za uplynulým rokem mohli opět říci Bohu díky. Váš Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský kontaktní údaje Arcibiskupství pražské Hradčanské náměstí 56/ Praha 1 Hradčany tel.: fax: statutární orgány Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský Mons. Václav Malý biskup Mons. Karel Herbst biskup další představitelé Miloslav kardinál Vlk emeritní arcibiskup web: IČ: DIČ: CZ č. ú.: /2700 UniCredit Bank Mons. Michael Slavík, Th.D. generální vikář P. Mgr. Ing. Michal Němeček biskupský vikář P. Dr. Vojtěch Eliáš biskupský vikář 4 5

4 Arcibiskupství pražské je stabilní institucí, která pomáhá arcibiskupovi nést pastorační odpovědnost. Jeho úkolem je poskytovat podporu společenství místní církve, a to kompetentně, profesionálně a přátelsky. V roce 2012 pražskou arcidiecézi tvořilo 140 farností sdružených do 14 vikariátů. Kromě toho bylo na jejím území 34 míst s vlastním pastoračním působením, většinou klášterních nebo poutních kostelů (11 z nich se statusem duchovní správy). Ve 124 farnostech sídlil v roce 2012 duchovní přímo, ostatní byly spravovány excurrendo, tedy duchovní tam dojížděl. V Teologickém konviktu v Olomouci, který je přípravným ročníkem před zahájením seminární formace ke kněžské službě, se ve školním roce 2012/2013 připravují 3 uchazeči, v Arcibiskupském semináři 4 seminaristé, v římském Nepomucenu 2 seminaristé. a 89 pastoračních asistentů. V arcidiecézi bylo v roce 2012 podle aktualizovaného kvalifikovaného statistického odhadu sdruženo cca 540 tisíc pokřtěných katolíků a nacházelo se zde 915 kostelů a kaplí. V roce 2012 působili v arcidiecézi členové celkem 21 mužských a 34 ženských řeholních institutů. Na území pražské arcidiecéze rovněž sídlí biskupská konference a konference vyšších představených mužských a ženských řeholí. Česká biskupská konference sdružuje všechny české a moravské biskupy a stará se zejména o koordinaci pastoračních aktivit na celém území České republiky. profil arcidiecéze V roce 2012 k arcidiecézi přináleželo 142 kněží, z nich 116 působilo v různých duchovních službách v domácí diecézi, zbývající pak v dalších českých i zahraničních diecézích nebo byli na odpočinku. Na duchovní službě se ve významné míře podíleli řeholní kněží, z celkového počtu 155 zde pobývajících bylo 102 kněží ustanoveno pro konkrétní duchovní službu. V arcidiecézi pomáhalo 44 kněží jiných diecézí (nejvíce z nich byli zastoupeni Poláci, dále Slováci, v menší míře Španělé, Italové a jednotlivě i z dalších zemí), dále pak 29 trvalých jáhnů, 54 odborných duchovních asistentů 7

5 struktura arcibiskupství Arcibiskupství pražské jako úřad je organizačně členěno následujícím způsobem: A) Arcibiskup pražský (moc zákonodárná, výkonná a soudní) B) Arcibiskupská kurie (konzistoř) a) generální vikář (moc výkonná) b) biskupští vikáři (moc výkonná) biskupský vikář pro pastoraci obecnou biskupští vikáři pro pastoraci speciální C) Metropolitní církevní soud soudní vikář (moc soudní) D) Ekonom E) Diecézní konzervátor 1. Rady a komise arcibiskupa pražského Biskupská rada ( 4 kán. 473 CIC) Kněžská rada (kán. 495n. CIC) Sbor poradců (kán. 502 CIC) Ekonomická rada (kán. 493 CIC) Liturgická komise (její působnost je interdiecézní, neboť plní uvedenou funkci i pro plzeňskou diecézi) 2. Odbory a referáty arcibiskupské kurie Kancléřství Správa majetku Stavební odbor Provozní odbor Referát informačních technologií Referát církevního školství Referát vnějších vztahů Tiskové středisko (od Odbor vnějších vztahů Tiskové středisko) 3. Pastorační středisko Katolická církev sestává z místních církví, jimiž jsou zejména diecéze. V čele diecéze stojí diecézní biskup (jedná-li se o arcidiecézi, tedy arcibiskup rozdíl mezi biskupem a arcibiskupem není v pravomoci, ale v hodnosti). Diecéznímu biskupovi pomáhá se správou diecéze a s řízením úřadu diecéze generální vikář, s výkonem soudní pravomoci soudní vikář, se speciálními úkoly pak biskupští vikáři (někteří z nich mohou být a mnohdy také jsou též biskupy, takže mohou diecéznímu biskupovi vypomáhat i při udělování svátostí) všichni jsou do svých funkcí ustanoveni dieczézním biskupem. Úřad Arcidiecéze pražské se nazývá Arcibiskupství pražské. Náplň činnosti jednotlivých útvarů, odborů a speciálních středisek je podrobně vymezena v organizačním řádu. 9

6 milníky roku 2012 arcibiskup Duka byl jmenován kardinálem 6. ledna 2012 Papež Benedikt XVI. dne 6. ledna 2012 při sváteční promluvě před modlitbou Anděl Páně ohlásil jmenování pražského arcibiskupa Dominika Duky OP kardinálem. Jmenovací dekret a kardinálský biret převzal kardinál Duka 18. února 2012 v Římě. Slavnostní mše svatá byla sloužena v neděli 19. února v bazilice sv. Petra. Zúčastnilo se jí na tisíc poutníků z Čech a Moravy. biskup Malý se stal laureátem Ceny Arnošta Lustiga 8. března 2012 Historicky prvním nositelem Ceny Arnošta Lustiga se stal pomocný biskup pražský Mons. Václav Malý. Cenu, kterou k připomínce prvního výročí úmrtí spisovatele založila Česko-izraelská smíšená obchodní komora, převzal biskup Malý 8. března 2012 v rezidenci primátora hl. m. Prahy. augustiniáni již 750 let v Čechách 24. března 2012 Významné výročí příchodu Řádu poustevníků svatého Augustina do Čech si augustiniáni připomněli 24. března 2012 v klášteře sv. Dobrotivé v Zaječově. Od 23. do 27. dubna 2012 se v augustiniánském klášteře sv. Tomáše na Malé Straně konala již XIV. augustiniánský týden, při němž byla představena historie působení řádu u nás. nové zvony pro svatovítskou katedrálu 30. dubna 2012 Na Den zvoníků 30. dubna 2012 požehnal při mši svaté pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP tři nové zvony, které byly odlity pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Zvony Dominik, Ježíš a Maria nahradily ty, které byly zrekvírovány za první světové války. mezinárodní setkání partnerů charitního díla 11. května 2012 Arcidiecézní charita Praha spolu s Arcibiskupstvím pražským uspořádala 11. května 2012 v Černínském paláci mezinárodní setkání k charitnímu dílu pražské arcidiecéze. Toto výjimečné setkání, kterého se kromě dalších zúčastnil také pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a partneři Arcidiecézní charity Praha biskupové z Indie, Ugandy, Konžské demokratické republiky, Zambie, Běloruska a Itálie, dalo příležitost ohlédnout se za výsledky charitního díla v zahraničí a upevnit stávající partnerství. pražské arcibiskupství oslavilo 450 let od svého obnovení 12. května 2012 Ve svatovítské katedrále vyvrcholily oslavy obnovení pražského arcibiskupství po husitských válkách v roce V den výročí posvěcení pražské katedrály celebroval mši svatou kardinál Christoph Schönborn OP jako papežský legát spolu s biskupy z mnoha koutů světa. 11

7 milníky roku 2012 kardinál Miloslav Vlk oslavil své 80. narozeniny 18. května 2012 Emeritní arcibiskup kardinál Miloslav Vlk se 17. května 2012 dožil osmdesáti let. Oslava jeho životního jubilea se konala 18. května 2012 za účasti mnoha přátel a hostů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Noc kostelů byla ještě úspěšnější než loni 1. června 2012 V pátek 1. června 2012 opět došlo během Noci kostelů k inspirativnímu setkání široké veřejnosti a dobrovolníků jednotlivých farností a sborů. V pražské arcidiecézi bylo otevřeno 223 kostelů 11 křesťanských církví. Počet návštěvnických vstupů překročil 100 tisíc. Arcibiskupské gymnázium oslavilo 20 let existence 8. června 2012 V rámci oslav 20. výročí vzniku Arcibiskupského gymnázia obdrželi absolventi maturitní vysvědčení netradičně 8. června 2012 v závěru mše svaté ve svatovítské katedrále z rukou kardinála Dominika Duky OP. Kolegiátní kapitula Všech svatých zvolila prof. Piťhu proboštem 3. července 2012 Na svém zasedání v kapitulní síni Mladotova domu zvolila Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském 3. července 2012 kanovníka prof. Petra Piťhu novým proboštem. Do funkce byl instalován 9. září kardinál Vlk vysvětil nový trapistický kostel 28. července 2012 V sobotu 28. července 2012 vysvětil kardinál Miloslav Vlk v Poličanech nově dostavěný kostel Kláštera Naší Paní nad Vltavou. Nový chrám sester trapistek byl zasvěcen Blahoslavené Panně Marii, Matce jednoty křesťanů. kardinál Duka převzal Řád čestné legie 19. září 2012 Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP převzal 19. září 2012 z rukou velvyslance Francie v České republice Pierra Lévyho insignie rytíře Řádu čestné legie. Slavnostní předání se uskutečnilo v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví v Praze. tisíce lidí oslavily ve Staré Boleslavi svatého Václava 28. října 2012 Bohoslužbou na Mariánském náměstí vyvrcholila v pátek 28. září 2012 Národní svatováclavská pouť do Staré Boleslavi. Vedle českých a moravských biskupů či prezidenta republiky Václava Klause se bohoslužby zúčastnilo i několik tisíc poutníků z celé České republiky i zahraničí. arcibiskupství vystavovalo na veletrhu Památky října 2012 Rekonstrukce památkových souborů a objektů, jejich financování a současné využití byly základními téma- 13

8 milníky roku 2012 ty veletrhu Památky, jehož se s devíti výstavními panely a odborným seminářem účastnilo rovněž Arcibiskupství pražské. Veletrh se konal v Průmyslovém paláci Výstaviště v Praze-Holešovicích od 4. do 6. října Akademická duchovní správa ČVUT zahájila činnost 10. října 2012 Ve středu 10. října 2012 se v kostele sv. Bartoloměje na Starém Městě pražském konala slavnostní bohoslužba Veni Creator Spiritus, kterou celebroval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Bohoslužba zahájila činnost nové Akademické duchovní správy ČVUT v Praze (zřízené 1. března 2012). Čtrnáct pražských mučedníků bylo blahoslaveno 13. října 2012 V sobotu 13. října 2012 se konala v pražské katedrále mše svatá, při níž bylo beatifikováno Čtrnáct pražských mučedníků. Slavnost celebroval prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinál Angelo Amato SDB. Dovršil se tak proces, který trval přes 400 let. zádušní mše za oběti heydrichiády 23. října 2012 V úterý 23. října 2012 se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konala zádušní mše za 294 zavražděných československých vlastenců příbuzných a spolupracovníků členů paraskupin Anthropoid, Silver A a Out Distance. pražský arcibiskup kardinál Duka navštívil Peru listopadu 2012 Na pozvání Universidad de San Martin de Porres a Instituto de Estudios Sociales Cristianos vykonal 4. až 11. listopadu 2012 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP návštěvu Peru. Kardinál Duka navázal přátelství mezi pražskou arcidiecézí a arcidiecézí Cusco. Rovněž zahájil jednání o tom, aby se Praha a Cusco staly partnerskými městy. betlémy pražských kostelů od 24. prosince 2012 Pro snadnou orientaci mezi pozoruhodnými betlémy, které jsou v kostelech vystaveny během Vánoc, vydalo Arcibiskupství pražské brožurku s historií jednotlivých betlémů

9 kronika roku 2012 zahájení Tříkrálové sbírky a průvod Tří králů 5. ledna Tříkrálový benefiční koncert 5. ledna arcibiskup Duka jmenován kardinálem 6. ledna Týden modliteb za jednotu křesťanů 18. až 25. ledna spuštěna nová verze webu ledna vyšla kniha Glosy Dominika Duky únor počet dětí podporovaných v programu Adopce na dálku Arcidiecézní charity Praha překročil 30 tisíc únor liturgie svátku Uvedení Páně do chrámu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 2. února Arcidiecézní pouť snoubenců 11. února 5. výročí založení české nemocnice sv. Karla Lwangy, kterou v Ugandě postavila a provozuje Arcidiecézní charita Praha 17. února pouť do Říma na udělení kardinálské hodnosti arcibiskupu Dukovi 17. až 19. února biskup Malý se stal prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga 8. března setkání Konfederace evropských špitálníků v Praze 16. března postní víkendové setkání Tammím 16. až 18. března augustiniáni působí v Čechách již 750 let 24. března Svatoanežský duchovní koncert na závěr výstavy o sv. Anežce 26. března Světový den mládeže v Praze-Kobylisích 31. března Missa chrismatis v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 5. dubna slovinský biskup Lipovšek připomněl v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha Barboru Celskou, manželku Zikmunda Lucemburského 14. dubna pašijové hry v Praze-Zbraslavi 16. dubna setkání nově pokřtěných s kardinálem 23. dubna nové zvony pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha o svátku sv. Zikmunda 30. dubna Farní charita Neratovice otevřela nový denní stacionář v Odolena Vodě 4. května Arcidiecézní pouť za duchovní povolání 5. května 80. výročí vysvěcení kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze-Vinohradech 8. května mezinárodní setkání partnerů charitního díla 11. května 450. výročí obnovení Arcibiskupství pražského a slavnost Výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 12. května svátek sv. Jana Nepomuckého (Navalis) oslavil v Praze kardinál Meisner 15. května kardinál Duka požehnal sochu sv. Jana Nepomuckého pro základní školu v Ugandě, kterou založila Arcidiecézní charita Praha 15. května kardinál Vlk oslavil 80. narozeniny 18. května Arcidiecézní pouť rodin do Mníšku pod Brdy 19. května 17

10 liturgie přijetí do katechumenátu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 26. května liturgie slavnosti Seslání Ducha svatého s biřmováním v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 27. května Arcidiecézní charita Praha otevřela Domov se zvláštním režimem pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou nebo dalšími typy demencí červen Noc kostelů 1. června 70. výročí mučednické smrti kaplana bl. Gerharda Hirschfeldera 3. června liturgie slavnosti Těla a krve Páně a eucharistický průvod 7. června Arcibiskupské gymnázium oslavilo 20 let své existence 8. června v italském Orvietu byl zakončen štafetový běh Praha-Řím-Orvieto, který v rámci oslav svátku Těla a krve Páně spolupořádá Arcidiecézní charita Praha 9. června kardinál Duka se zúčastnil pietního aktu k 70. výročí vypálení Lidic 10. června festival Tichý hlas pro Svatou zemi 10. června setkání kardinála Duky s velvyslanci 12. června liturgie slavnosti sv. Víta v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 16. června otevření komunitního centra v Českém Brodě 17. června varhanní festival v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 20. června až 18. července kněžské svěcení Radka Tichého 23. června kardinál Duka na pietním shromáždění vězňů III. odboje na Ďáblickém hřbitově 26. června setkání dětí, žáků, studentů a učitelů církevních škol arcidiecéze 26. června liturgie pro všesokolský slet v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 1. července Kolegiátní kapitula Všech svatých zvolila prof. Piťhu novým proboštem 3. července kardinál Vlk vysvětil nový kostel sester trapistek v Poličanech 28. července zemřel nejstarší kněz pražské arcidiecéze P. Bernardin Mráz (103 let) 29. července 20. výročí úmrtí kardinála Tomáška 4. srpna Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou 14. až 19. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie a Palladia země české ve Staré Boleslavi 15. srpna festival Dobříšské záření 7. až 30. září jáhenské svěcení Jana Primuse a Vojtěcha Smolky 8. září kardinál Duka převzal Řád čestné legie 19. září tisíce lidí oslavily ve Staré Boleslavi slavnost svatého Václava 28. září jáhenské svěcení Pavla Švarce a Jana Rückla 30. září Poetická intervence do křesťanských chrámů říjen P. Miloš Szabo vydal III. díl encyklopedie o Olšanských hřbitovech říjen Arcibiskupství pražské na veletrhu Památky 4. až 6. října biskup Malý zahájil stavbu nejintenzivnějšího laseru světa ELI Beamlines v Dolních Břežanech 9. října Akademická duchovní správa ČVUT (zřízena 1. března 2012) slavnostně zahájila svou činnost 10. října zahájení Roku víry v pražské arcidiecézi 11. října beatifikace Čtrnácti pražských mučedníků 13. října pouť lékařů ke sv. Lukášovi do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 18. října zádušní mše za oběti heydrichiády 23. října ekumenická modlitba za vlast v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 27. října prezentace nové knihy Miloše Doležala Jako bychom dnes zemřít měli o P. Josefu Toufarovi 27. října 19. ročník benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha 31. října Arcidiecézní charita Praha zahájila projekt Zdravá rodina na pomoc sociálně slabým rodinám listopad vyšla nová kniha Tomáše Halíka Chci, abys byl listopad liturgie Vzpomínky na všechny věrné zemřelé v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 2. listopadu Arcidiecézní setkání ministrantů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 10. listopadu Arcidiecézní charita Praha v Brandýse nad Labem otevřela nové Nízkoprahové centrum pro lidi v tísni 12. listopadu liturgie svátku sv. Anežky v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 13. listopadu konference Romové, Bůh a církev 14. listopadu ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 17. listopadu kardinál Duka požehnal nové oddělení Mateřské školky sv. Augustina 20. listopadu nový kaplan německých katolíků v Praze představil svou knihu 20. listopadu setkání chrámových sborů o svátku sv. Cecílie v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 21. listopadu konference Krakovský Wawel a Pražský hrad 22. listopadu vyšla kniha Bůh blízký v rozhovoru s kardinálem Vlkem autora Jiřího Zajíce prosinec liturgie přijetí do katechumenátu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 1. prosince otevření nové zimní noclehárny pro pražské bezdomovce 11. prosince akce Betlémy pražských kostelů od 24. prosince oběd pro osamělé 25. prosince 18 19

11 pastorace Často dostáváme otázku: Čeho jsme dosáhli? V podnikání či sportu lze na tuto otázku dát snadnou odpověď. V případě pastorace jde však o značně složitější věc. Cílem totiž není ani tak velké množství účastníků, členů či návštěvníků, ani pozornost médií. Cílem je spása člověka. A ta závisí především na Bohu. K této záchraně či spáse můžeme toliko přispět. Přesto jsme vynaložili nemalé nasazení, aby ani na území naší arcidiecéze toto zásadní úsilí o záchranu člověka neztratilo nic ze své síly. Prvním krokem naší práce bylo vytváření společenství víry, a tedy iniciativy pomáhající k růstu víry, a zralého lidství celého společenství i jednotlivců. K tomu využíváme především územních farností, tedy jakýchsi lokálních center jak v samotné Praze, tak i mimo ni. (Jejich počet lze nalézt v kapitole Profil arcidiecéze.) Kromě územních center máme i tři tzv. osobní farnosti (polská, slovenská a akademická), samostatnou duchovní pomoc má společenství Němců žijících na našem území podobně jako Vietnamců či Korejců. Na pastoraci se podílejí kněží, jáhni a pastorační asistenti. (Jejich počty lze rovněž nalézt v kapitole Profil arcidiecéze.) Kromě toho na území arcidiecéze působí řeholní komunity, z nichž se mnohé účastní pastorační činnosti na sobě vlastní rovině (mládež, nemocní, liturgie, hudba, vzdělávání). Avšak nezanedbatelnou součástí týmu pečujícího o růst víry je velké množství dobrovolníků, kteří především v jednotlivých farnostech jsou klíčovými pomocníky při vytváření programů a přípravě liturgie. Stejně jsou nepostradatelní v péči o děti a mládež (kromě množství víkendovek či táborů, probíhala řádná katecheze ve 450 skupinách), ale i při setkávání dospělých (evidujeme přes 370 společenství) a programech pro seniory. Díky těmto podmínkám jsme v roce 2012 pokřtili 2629 lidí, z čehož 2291 bylo dětí do sedmi let. Velké množství lidí přijalo i další svátosti (839 lidí přijalo svátost biřmování, 641 snoubenců uzavřelo manželství, 5000 lidí přijalo svátost nemocných). Počet nedělních bohoslužeb přesáhl Kromě bohoslužeb, udílení svátostí a kulturních programů jsme v roce 2012 zaměřili pozornost na téma biřmování v rámci přípravy na jubileum 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Význam biřmování byl podtržen osobním dopisem kardinála Dominika Duky OP všem biřmovaným či setkáním se všemi biřmovanými na konci roku atd. Druhé velké téma se otevřelo na podzim, když papež Benedikt XVI. vyhlásil Rok víry. Vedle již tradiční Noci kostelů jsme prvně připravili akci Betlémy, při níž mohli lidé navštívit různé betlémy po celém území hlavního města Prahy. Samostatnou kapitolou naší péče je mládež a studenti vysokých škol. V arcidiecézi existuje zvláštní osobní 21

12 farnost zaměřená pouze na studenty a dále působíme přímo na Univerzitě Karlově, Českém vysokém učení technickém a nedávno byla zavedena duchovní správa pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Vedle toho Arcidiecézní centrum mládeže a s ním spojený dům Nazaret připravily jednak volnočasové aktivity a kulturní programy (ples, festival Vox), jednak se soustředily na přípravu mladých lidí pro pomoc ve společenství (Kurz animátorů). Speciální pomoc byla určena také ministrantům a mladým lidem hledajícím své životní povolání. Zvláštní pomoc byla věnována lidem s handicapem či těm, kteří se ocitli v obtížných situacích života (věznice, nemocnice). Nově vznikla samostatná pastorační aktivita zaměřená na lidi se zrakovým handicapem. Arcibiskupství pražské působí nejen jako koordinátor pastorační činnosti v celé diecézi, ale také samo rozvíjí některé pastorační projekty, které přesahují možnosti či teritorium farností. Jde především o podporu katecheze (dvouletý pomaturitní kurz pro katechety, ve kterém se připravovalo 25 katechetů, vzdělávací semináře pro katechety ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy), tak i program Univerzity třetího věku, konzultace a osobní návštěvy ve farnostech. Další významnou činností je podpora manželství a rodiny. Byly organizovány kurzy přípravy na manželství, program pro podporu výchovy dětí či prevence manželských krizí. Důležitou součástí naší pomoci je také poradenská a terapeutická služba v oblasti psychologie, doprovázení manželských párů, které se 22 ocitly v krizi (padesát klientů se účastnilo dlouhodobé terapie, přes dvě stě klientů hledalo pomoc v obtížné životní či psychické situaci). Další programy směřovaly ke zkvalitnění a důstojnému průběhu bohoslužby (příprava pravidelného tiskového materiálu Nedělní liturgie, přímluvy vytvářené na základě monitoringu aktuálního dění, kurz lektorů či pomocníků eucharistie) nebo vydávání měsíčníku Zpravodaj pro diecézany. Důležitým aspektem je péče o duchovní život. Na tomto poli byly nabídnuty především duchovní obnovy (s P. Józefem Augustynem, pro katechety, setkání manželek). Zvláštním programem byly několikadenní exercicie, které probíhaly na několika místech (především Svatá Hora), často zaměřené na různé skupiny (pro manželské páry, mládež, kněze, ale i rozvedené). Důležitou součástí pastorační činnosti je internetová misie. (Více se této oblasti věnuje kapitola Komunikační média.) Několik středisek arcibiskupství, které tuto činnost samostatně rozvíjela, se na konci roku 2012 spojila do jediného Pastoračního střediska. Více informací lze najít na internetové adrese:

13 komunikační média Oficiální stránky Arcibiskupství pražského. Informují o dění v pražské arcidiecézi a současně také o důležitých církevních, kulturních či společenských akcích s celorepublikovým významem. Obsahují základní informace o Arcibiskupství pražském, aktuality, kontakty, kalendář akcí, historii a fotogalerie. Stránky nabízejí možnost si objednat zasílání novinek na . Součástí portálu jsou také subweby jednotlivých organizačních jednotek arcibiskupství a zóna pro zaměstnance s informacemi pro správu arcidiecéze. Web také umožňuje přispět libovolnou finanční částku na různé zajímavé projekty prostřednictvím platebních karet. Osobní stránky kardinála Dominika Duky. Na těchto stránkách najdete rozhovory, kázání, články a podněty k zamyšlení od arcibiskupa pražského. Je zde také fotogalerie a virtuální procházka budovou arcibiskupství. Osobní stránky kardinála Miloslava Vlka. Zde najdete především osobní postřehy k různým aktuálním tématům a informace ze života emeritního arcibiskupa. Web o víře pro širokou veřejnost. V roce 2012 navštívil rekordní 1,7 milion návštěvníků. Web je nejvíce navštěvovaným webem o křesťanství v češtině a mezi jeho návštěvníky patří také česky mluvící krajané z celého světa. Najdeme zde zajímavé články a podněty k aktuálnímu dění ve společnosti, informace o křesťanské víře, texty k hlubšímu porozumění Bible, ke vzájemnému vztahu vědy a víry, podněty k budování rodiny a k výchově dětí, křesťanský pohled na sexualitu, biblické texty nedělní liturgie včetně zamyšlení, články k jednotlivým obdobím v roce, zajímavé odkazy a mnoho dalšího. Mezi velmi oblíbené služby patří také zasílání biblických úryvků na zadaný či mobilní telefon prostřednictvím SMS i on-line rozhovory se zajímavými osobnostmi z církevního a společenského života. Web především pro lidi aktivně zapojené do služby v církvi. Stránky obsahují materiály a podklady pro pastorační práci (až návštěvníků/měsíc). Poskytuje podklady pro kněze, katechety, učitele náboženství i množství článků k hlubšímu porozumění tématu pro širokou veřejnost. Je zde také liturgický kalendář, texty na nástěnky a další užitečné materiály. Linka víry na internetu. Jedná se kontaktní křesťanskou službu pro širokou veřejnost je možné se obrátit s různými problémy či dotazy ohledně víry prostřednictvím elektronické pošty na člověka, který se snaží 25

14 naslouchat a společně najít odpověď. Nabízí se zde po domluvě také možnost osobního setkání či zprostředkování kontaktu s knězem či psychologem. Služba je k dispozici bezplatně a patří mezi průkopníky tohoto způsobu využívání internetu v České republice. V současné době ji zajišťuje zvláště tým přibližně 15 dobrovolných spolupracovníků z různých oblastí lidského života. Linka víry je propojena s modulem Otázky a odpovědi na který obsahuje část již položených dotazů a odpovědí (po předchozím svolení tazatelů). Stránky věnované úctě k Panně Marii, významu úcty ke svatým, obrazům a sochám s náboženskou tematikou, mariánským modlitbám zvláště růženci a mariánské teologii. Hlavním cílem projektu je podpořit pozitivní pohled na manželství v pluralitním prostoru internetu. Web funguje jako snadno dostupný a spolehlivý zdroj standardních informací o manželství. Náplní stránek jsou přehledné informace o manželství z pohledu katolické církve, a to texty filozoficko-teologické, liturgické, pastorační či právní, ale také texty k obecnému povzbuzení a poučení. Vlastní obsah stránek tvoří přehledně členěný a průběžně aktualizovaný souhrn článků. Facebook Arcibiskupství pražské i kardinál Dominik Duka také provozují vlastní stránku na sociální síti Facebook. Katalog Arcidiecéze pražské na internetu Arcibiskupství pražské v roce 2012 dále rozvíjelo internetovou verzi katalogu pražské arcidiecéze. Na adrese jsou k dispozici přehledy (včetně kontaktů) kapitul, vikariátů, farností, charit, církevních škol zřízených AP, dále přehled obcí začleněných do Arcidiecéze pražské, rozpis bohoslužeb a další důležité informace. Průběžně se vylepšuje uživatelské rozhraní a u řady kostelů je také doplněna jejich stručná historie. V uplynulém roce došlo k přidání mapového podkladu, na kterém lze velmi snadno vyhledávat kostely i farnosti a ihned si nechat zobrazit příslušné detailní informace. Katalog AP nabízí také ojedinělou možnost elektronické komunikace mezi farností či zaměstnancem a arcibiskupstvím prostřednictvím šifrovaného datového spojení. Základem katalogu je společná aktualizovaná databáze, která obsahuje důležité informace týkající se života arcidiecéze. Katalog je založen na tzv. základních sídelních jednotkách, a tím umožňuje velmi přesné vyhledání potřebné informace také na základě zadané lokality. Na adrese se nachází v odlehčené podobě vhodný zvláště pro pomalejší připojení, mobilní telefony a kapesní komunikátory. Tato verze je vhodná zvláště pro velmi rychlé vyhledání bohoslužby či kontaktu přímo v terénu. 26

15 církevní školství Arcibiskupství pražské je zřizovatelem patnácti školských právnických osob, které vykonávají činnost 18 církevních škol a dalších 21 školských zařízení působících na území arcidiecéze jak v Praze, tak ve Středočeském kraji. Školy zřízené Arcibiskupstvím pražským navštěvovalo v roce 2012 celkem 2370 dětí, žáků a studentů, z toho konkrétně: 7 církevních mateřských škol 356 dětí 1 církevní základní škola 209 žáků 1 církevní základní umělecká škola 250 žáků 1 církevní základní škola logopedická 145 žáků 2 gymnázia 851 studentů 3 střední školy 176 studentů 2 vyšší odborné školy 383 studentů 1 křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Odpovědnost za činnost církevních škol v arcidiecézi, jak v oblasti vzdělávací a výchovné, tak i ekonomické, nese biskupský vikář pro církevní školství pražské arcidiecéze pomocný biskup Mons. Václav Malý. Výkon správy zřizovatele vůči školám a pravidelný kontakt se školami zajišťovaly pracovnice odboru církevního školství, které poskytovaly metodickou podporu ředitelům škol, sledovaly a kontrolovaly školy též z hlediska jejich ekonomicko-správní činnosti. Za tímto účelem jsou vedoucí odboru i její asistentka pro kontrolu hospodaření škol členkami rad všech školských právnických osob zřízených Arcibiskupstvím pražským. Dalšími zřizovateli škol a školských zařízení působících v arcidiecézi jsou Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily, Kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice FMA, Kongregace Dcer Božské Lásky, Suverénní řád maltézských rytířů, Salesiánská provincie Praha, Česká provincie Řádu sv. Augustina, Česká kongregace sester dominikánek a Kongregace školských sester sv. Františka. Školy a školská zařízení těchto zřizovatelů navštěvovalo v roce 2012 celkem 1624 dětí, žáků a studentů, z toho konkrétně: 3 církevní mateřské školy 168 dětí 2 základní církevní školy 616 žáků 2 střední školy 304 studentů 2 vyšší odborné školy 323 studentů 2 domovy mládeže 213 ubytovaných 26. června 2012 se uskutečnilo v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha setkání dětí, žáků a studentů a učitelů církevních škol a školských zařízení arcidiecéze. Mši svatou celebroval biskup Václav Malý spolu se školními kaplany a hudební doprovod zajistily školní pěvecké sbory. Odpolední program pro mládež proběhl v různých částech Hradčan, např. v Jiřském 29

16 klášteře, zahradách strahovského kláštera či kláštera kapucínů. 20. listopadu 2012 požehnal pan kardinál Dominik Duka OP nové oddělení Mateřské školy sv. Augustina v Praze 4. Zřizovatelem je Česká provincie Řádu sv. Augustina. Odbor církevního školství poskytoval ředitelům všech církevních škol a školských zařízení na území arcidiecéze servisní a konzultační pomoc zejména v oblasti aplikace školské legislativy a hospodaření. Čtvrtletně se konaly pracovní porady ředitelů a uskutečnilo se několik odborných seminářů, které jsou otevřené pracovníkům církevních škol všech zřizovatelů bylo celkem rozděleno 1,748 mil. Kč. Mimo jiné např. na podporu vzdělávacích a formačních programů pro pedagogy, jako finanční spoluúčast na projektech škol podpořených sdružením Renovabis, na učební pomůcky a obnovu materiálního vybavení. Všem církevním školám pražské arcidiecéze je určen výtěžek ze Svatováclavské sbírky, konané každoročně v září. Více informací lze najít na internetové adrese: Odbor se též podílel na přípravě programu pravidelných pracovních setkání pana biskupa Mons. Václava Malého se školními kaplany působícími ve školách na území arcidiecéze. Každoroční celodenní duchovní obnova pro ředitele církevních škol arcidiecéze za účasti biskupa Václava Malého se konala v červnu 2012 v prostředí Pastoračního centra sv. Tomáše v Dobříši. Duchovním slovem provázel účastníky P. Karel Satoria. Arcibiskupství pražské poskytuje jako zřizovatel svým školám finanční příspěvky na rozvoj a vybavení. V roce 30

17 charitní činnost Z pověření pražského arcibiskupa zajišťují sociální a zdravotní služby v pražské arcidiecézi Arcidiecézní charita Praha a 39 farních charit, z nichž zhruba u poloviny vykonávají práci dobrovolníci. Charita poskytuje sociální a zdravotní služby zejména pro seniory, osoby ohrožené sociálním vyloučením, matky s dětmi v tísni, rodiny, nemocné a zdravotně postižené. Významnou činností je také rozvojová spolupráce, humanitární pomoc a podpora cizincům, kteří žijí v České republice. péče o seniory Charita v pražské arcidiecézi provozuje pro seniory pečovatelskou a odlehčovací službu, stacionáře, sociálně aktivizační služby i Domov pro seniory. Tyto služby byly v uplynulém roce rozvíjeny co do rozsahu (např. Farní charita Neratovice rozšířila své služby o odlehčovací službu a osobní asistenci) i kvality (např. Farní charita Příbram začala ve svém stacionáři využívat canisterapii). Nově byl v uplynulém roce otevřen v Praze Domov se zvláštním režimem pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou. Azylový dům sv. Terezie pro lidi bez domova vyčlenil část své kapacity právě pro seniory, protože dnes bohužel stále častěji dochází k tomu, že se senioři nachází v hmotné nouzi a mnozí z nich si nejsou schopni zaplatit vlastní bydlení. Zejména dobrovolné farní charity se intenzivně věnují seniorům organizují kluby seniorů, pravidelná setkávání, výlety, navštěvují také osamělé seniory. V případě potřeby poskytují i materiální pomoc. pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením Sociálním vyloučením a zejména sociálním vyloučením spojeným s bezdomovectvím trpí v Praze a jejím okolí velké množství osob. Charita patří tradičně mezi přední poskytovatele péče o lidi bez přístřeší. Poskytuje službu azylových domů, nocleháren, nízkoprahových denních center, terénních programů, sociálních rehabilitací. Provozuje odborné sociální poradny. Realizuje projekty sekundární prevence kriminality. V roce 2012 se charita zapojila do projektu Středisko pomoci Vackov díky finančnímu daru firmy Jablotron Alarms a díky spolupráci tří největších nevládních organizací poskytujících služby lidem bez domova, byla během zimních měsíců otevřena noclehárna. Využívalo ji přibližně 300 osob, kterým zajistila přes 6 tisíc noclehů. podpora rodin a dětí Charita v pražské arcidiecézi poskytuje komplexní podporu rodinám, které se nachází v krizi. Provozuje sociální služby, jako jsou azylové domy pro matky s dětmi v tísni, sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitaci, nízkoprahová zařízení 33

18 pro děti a mládež či dům na půl cesty pro mládež. Charita využívá také další možnosti jak pomoc rodinám zintenzívnit: v uplynulém roce např. realizovala projekty Podpora rodičovských kompetencí matek v azylových domech Arcidiecézní charity Praha a Podpora procesu edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a osob, kteří se na edukaci těchto dětí podílejí. Smyslem těchto projektů hrazených z dotačních titulů ministerstev či z evropských zdrojů je zvyšovat šance sociálně znevýhodněných osob zapojit se do normální společnosti a překonávat vzorce chování, které si nesou z vlastního dětství, prožívaného v nefunkčních rodinách. Arcidiecézní charita Praha také v uplynulém roce koordinovala celorepublikový Projekt Magdala, který nabízí pomoc těm, kdo zažili domácí násilí nebo byli obětí obchodování s lidmi. Terapeuti a sociální pracovníci poskytují krizovou pomoc, odborné sociální poradenství a v případě potřeby i bezpečné ubytování s utajenou adresou. Nezanedbatelnou práci odvádí dobrovolníci ve farních charitách, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí. Organizují nejrůznější zájmové kroužky, pořádají výlety. K činnosti charity patří také tradičně materiální a finanční pomoc rodinám, které se ocitly v nouzi. Již pojedenácté zorganizovala Farní charita Praha 3 Žižkov Strom splněných přání. Díky ochotným dárcům našlo pod vánočním stromečkem dárek 150 lidí z azylových domovů pro matky s dětmi a z dalších zařízení. Na konci roku 2012 zahájila Arcidiecézní charita Praha nový projekt Zdravá rodina. Pomoc směřuje vícečetným rodinám. Příspěvky od individuálních dárců jsou určeny na krytí výdajů spojených se vzděláním a zdravím, které nemohou být hrazeny sociálním, zdravotním nebo vzdělávacím systémem České republiky. péče o nemocné a zdravotně postižené Charita v pražské arcidiecézi poskytuje domácí zdravotní péči, provozuje půjčovny kompenzačních pomůcek, poskytuje lidem s postižením asistenční službu. Pobytovou sociální rehabilitaci lidí s tělesným postižením zajišťuje Centrum pro tělesně postižené Fatima. Vyhledávají jej lidé, kteří se vinou úrazu míchy nebo nemoci dostali na invalidní vozík. Fatima jim pomáhá zorientovat se v nové životní situaci. Výjimečná svou specializací je Farní charita sv. Petra známá jako Farní charita pro nevidomé. Vytvořila zvukovou knihovnu zaměřenou na křesťanskou literaturu a pravidelně vydává několik časopisů, které jsou k dispozici ve dvou formátech vhodných pro nevidomé čtenáře. Dobrovolníci charity navštěvují nemocné v nemocnicích i doma. Mnohé charity pomáhají také pacientům se ztíženou mobilitou při návštěvě bohoslužeb, pokud o to projeví zájem. Díky podpoře individuálních dárců, farníků a díky Tříkrálové sbírce jsou charity schopny nabídnout materiální či finanční pomoc lidem se zdravotním postižením, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. pomoc do zahraničí Vedle sociálních a zdravotních služeb v pražské arcidiecézi organizuje charita (zejména Arcidiecézní charita Praha, ale v menší míře se na pomoci podílejí i farní charity) pomoc do zahraničí. Specializuje se na podporu v oblastech vzdělávání, zdravotní péče a komunitního rozvoje. Pomoc směřuje především do regionu subsaharské Afriky (Uganda, Zambie, Konžská demokratická republika) a do Indie. V rámci transformační spolupráce působí Charita Praha také v Bělorusku. Pomoci do zahraničí se Arcidiecézní charita Praha věnuje od roku 1993, kdy představila program Adopce na dálku v Indii. Během dvou desetiletí se aktivity rozšířily do řady zemí a zahrnuly další skupiny obyvatel vedle potřebných dětí pomáhají také jejich rodičům a celý komunitám, nemocným lidem, těhotným ženám a novorozencům a lidem zasaženým přírodními katastrofami. Mezi úspěšné rozvojové programy patří vedle Adopce na dálku také Nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě, Škola pro zdravotní sestry sv. Ignáce v indickém Honavaru nebo dlouhodobá podpora svépomocných skupin a mikrofinančních projektů. služby s odborností i porozuměním V roce 2012 získaly některé charity a charitní pracovníci ocenění za svou práci (FCH Beroun Pečovatelka roku, FCH Neratovice Národní cena kvality, FCH Praha 3 Žižkov Dobrovolník roku, Příbram ISO 9001). Charita ve svých službách klade tradičně důraz na kvalitu služeb a lidský přístup ke klientům. Prioritou je pro ni schopnost poskytovat služby nejen kvalitně a odborně, ale i s úctou a porozuměním k člověku tak, jak bylo křesťanům uloženo v nejvyšším přikázání, přikázání lásky (caritas) k Bohu a bližnímu. Charita respektuje, že původním místem uplatňování caritas je přirozené sociální prostředí farních společenství. Profesionální sociální a zdravotní služby charity v pražské arcidiecézi nenahrazují spontánní dobrovolnickou službu v jednotlivých farních charitách a farnostech. Naopak tuto službu doplňují tam, kde je potřeba zajistit odborný charakter služby. Více informací lze najít na internetové adrese:

19 hospodaření diecéze Hlavním zdrojem výnosů Arcibiskupství pražského byl příspěvek státu zejména dotace odboru církví Ministerstva kultury, ze kterých 93,56 % činily dotace na platy duchovních včetně zdravotního a sociálního pojištění, pro farnosti se přijaté dotace týkaly hlavně oprav nemovitých kulturních památek. Druhým nejdůležitějším zdrojem byly výnosy z nájemného, významné jsou i dary a sbírky. Arcibiskupství pražské v roce 2012 platilo 387,33 duchovních (průměrný přepočtený stav). Dále bylo placeno 61,94 administrativních pracovníků (také průměrný přepočtený stav). Průměrná hrubá měsíční mzda činila Kč. Hlavní výdaje arcibiskupství představovaly tyto platy (a s nimi spojené výdaje na zdravotní a sociální pojištění), dále spotřebované nákupy materiálů, přehled nejvýznamnějších výnosů (příjmů) a nákladů (výdajů) v roce 2012 výnosy/příjmy (tis. Kč) Arcibiskupství pražské farnosti, kapituly dotace nájem apod dary, sbírky, příspěvky prodej dlouhodobého majetku ostatní celkem energií a služeb a náklady na opravy. V roce 2012 arcibiskupství vykázalo nižší zisk než v předchozím roce, během něhož došlo k prodejům dlouhodobých majetků (zejména pozemků). Významným výdajem Arcibiskupství pražského byla také podpora Komunitního centra Matky Terezy v Praze-Chodově (zaslána částka tis. Kč na úhradu splátek úvěru) a podpora rekonstrukce objektu Domova Svaté Rodiny (zaslána částka tis. Kč). Z Fondu vzdělávání a práce s mládeží bylo formou příspěvků rozděleno tis. Kč. Velká část prostředků (2 180 tis. Kč) pocházela z výnosů Arcibiskupství pražského, které byly doplněny účelovou sbírkou. náklady/výdaje (tis. Kč) Arcibiskupství pražské farnosti, kapituly mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy, vyřazení (výdaje na dlouhodobý majetek) režie (materiál, energie, služby) a bohoslužebné výdaje opravy a údržba dary a příspěvky daně ostatní celkem

20 stavební akce Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Lk 14,28 Realizace stavebních akcí v roce 2012 byla možná díky čerpání finančních prostředků na opravy nemovitého a movitého majetku církve z několika zdrojů. Příspěvek Arcibiskupství pražského na materiály, především slevou na střešní krytiny činil Kč. Důležitou roli zde také sehrála vzájemná solidarita našich farností, která umožnila financování některých akcí prostřednictvím Svépomocného fondu AP ve výši Kč. Značnou část prostředků zajistili dárci ve farnostech. Celkově se realizovalo 365 stavebních oprav a investic včetně restaurátorských prací, a opravy 30 varhan v celkovém finančním objemu tis. Kč. V prostorech Arcibiskupského paláce proběhly opravy a investice za Kč. významnější stavební akce v roce 2012 restaurování kamene, soch a oprava podlahy spojovacího mostu, oprava tympanonu Arcibiskupského paláce vestavba kanceláří západního podkroví Arcibiskupského paláce oprava krovu a krytiny fary u kostela sv. Vojtěcha v Praze 1 Novém Městě oprava Foerstrovy síně fary u kostela sv. Vojtěcha v Praze 1 Novém Městě dokončení opravy severní fasády, okapového chodníku a soklu kostela sv. Ducha v Praze 1 Starém Městě oprava krovu a střechy kostela sv. Jana Nepomuckého v Praze 2 Novém Městě restaurování velkých varhan v kostele sv. Ignáce v Praze 2 Novém Městě celková obnova přízemí, obnova koupelny a kuchyně v 1. patře fary u kostela sv. Jakuba Staršího v Hostivicích obnova fasád, odvlhčení včetně podlah v interiéru fary u kostela sv. Jakuba Staršího v Hostivicích dofinancování stavby ukončené v roce 2007 uvolnění pozastávky Komunitního centra Matky Terezy v Praze-Chodově oprava krytiny kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Praze 10 Strašnicích 39

21 oprava severní věže kostela sv. Antonína Paduánského v Praze 7 Holešovicích IV. etapa obnovy střechy včetně krovu fary č. p. 1 v Týnci nad Sázavou oprava střechy kostela sv. Jana Křtitele v Jankově oprava obvodového a střešního pláště včetně krovu kostela Narození Panny Marie ve Zdicích obnova vnějšího pláště kostela Narození Panny Marie v Oleškách oprava střechy, krovu a odvodnění kostela sv. Vavřince v Černovičkách obnova střešního pláště kostela sv. Gotharda v Českém Brodě dokončení přestavby hospodářského stavení-kolny na farní sál v Českém Brodě 1. etapa celkové obnovy kostela sv. Václava v Přistoupimi obnova věže kostela sv. Václava v Křečhoři zahájení obnovy fasád a Svatojánské kaple v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně obnova kostela sv. Václava v Konojedech oprava stropu kostela sv. Jana Nepomuckého v Cerhenicích stavební úpravy fary v Sudějově obnova nátěru fasády kostela sv. Jakuba Staršího v Příbrami I. restaurování hlavního oltáře v kostele sv. Bartoloměje v Rakovníku generální oprava vnějšího pláště, výměna střešní pálené krytiny včetně klempířských prvků a oprava krovu na střechách bočních lodí kostela Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem projekt záchrany kostela sv. Petra a Pavla ve Sněti rekonstrukce a oživení rotundy sv. Václava v Libouni výsledek prostavěnosti celkového objemu oprav a investic církevních objektů včetně mobiliáře a varhan ve vikariátech pražské arcidiecéze podle finančních zdrojů v roce 2012 č. finanční příspěvek ze zdroje prostavěnost (v tis. Kč) % 1 vlastní, včetně darů ostatní ,0 2 obecní a místní úřady ,8 3 Středočeský kraj ,4 4 Magistrát Hlavního města Prahy ,3 5 Havarijní program MK ČR ,4 6 Program regenerace městských zón a program péče o vesnické ,1 zóny MK ČR 7 Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí ,4 s rozšířenou působností MK ČR 8 Program záchrany architektonického dědictví MK ČR ,8 9 Program rozvoje venkova MZ ČR ,6 10 prostředky EU získané prostřednictvím programu MAS ,3 11 Program restaurování movitých památek MK ČR 581 0,4 12 Program ISO MK ČR (zabezpečení) 281 0,2 13 MK ČR odbor církví ,8 14 Svépomocný fond AP ,6 celkem ,

22 poděkování Závěrem bychom rádi poděkovali. Naše činnost by nebyla možná bez sponzorů, dárců a dobrodinců. Tito všichni se ve významné míře podílejí na našich aktivitách. Důležitá je pro nás samozřejmě i podpora mediální, velmi si vážíme působení seriózních žurnalistů, kteří události v arcidiecézi objektivně prezentují na veřejnosti. Děkujeme všem lidem, lidem podílejících se na dobrém fungování arcidiecéze. Nejedná se jen o kněze a zaměstnance Arcibiskupství pražského, ale o všechny, kdo nezištně pomáhají v každodenním životě svých farností. Naše poděkování patří také všem, kdo nás provází svými modlitbami. kolektiv autorů Arcibiskupství pražské výroční zpráva 2012 text kolektiv autorů fotografie* Roman Albrecht & Irena Grimová (str. 14a, 16b, 20c, 23, 24c, 28a, 28b) archiv Arcibiskupství pražského (str. 10a, 12b, 14b, 32a, 36a) archiv Arcidiecézní charity Praha (str. 10b, 20a, 20b, 27, 32b, 32c) Richard Horák (obálka, str. 6, 8c, 10c, 12a, 12c, 14c, 16a, 16c, 28c, 31, 36c, 38a, 38b, 38c), Anežka Churaňová (str. 8a) Markéta Jírů & Jan Štěpančík (str. 8b, 36b) Ignác Mucha (str. 24a, 24b) grafické zpracování Anežka Churaňová jazyková korektura Ivana Albrechtová tisk A. R. Garamond s. r. o. Arcibiskupství pražské 2013 NEPRODEJNÉ * malá fotografie umístěná nahoře vlevo je v tiráži označena jako a, fotografie pod ní jako b a velká jako c. 42

23

výroční zpráva arcibiskupství pražské

výroční zpráva arcibiskupství pražské výroční zpráva arcibiskupství pražské 20 11 OBSAH 4 Slovo úvodem 5 Údaje o organizaci 7 Profil 9 Struktura arcibiskupství 11 Milníky roku 2011 19 Pastorace 23 Komunikační média 26 Církevní školství 28

Více

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11 OBSAH 01 Úvodní slovo kardinála 5 0 2 Údaje o organizaci 6 0 3 Biskupové 6 0 4 Profil 7 0 5 Milníky roku 2005 8 0 6 Pastorace 11 0 7 Komunikační media 12 0 8 Stavební akce 2005 14 0 9 Církevní školství

Více

4 úvodní slovo 6 údaje o organizaci 7 profil arcidiecéze 8 struktura arcibiskupství 10 milníky roku 2013 14 kronika roku 2013 20 pastorace 24

4 úvodní slovo 6 údaje o organizaci 7 profil arcidiecéze 8 struktura arcibiskupství 10 milníky roku 2013 14 kronika roku 2013 20 pastorace 24 ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 4 úvodní slovo 6 údaje o organizaci 7 profil arcidiecéze 8 struktura arcibiskupství 10 milníky roku 2013 14 kronika roku 2013 20 pastorace 24 komunikační média

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

ARcibiskuPstVÍ PRAžské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

ARcibiskuPstVÍ PRAžské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 arcibiskupství pražské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 4 / Slovo úvodem 5 / Údaje o organizaci 6 / Profil 7 / Struktura arcibiskupství 8 / Milníky roku 2009 14 / Návštěva papeže Benedikta XVI. 18 / Pastorace

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň Biskupství plzeňské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONTKATNÍ ÚDAJE Biskupství plzeňské nám. Republiky 35 301 00 Plzeň tel.: +420 377 223 112 fax: +420 377 321 917 GSM brána: +420 731 619 708 e-mail: bip@bip.cz web:

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2009 Adresa: FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU Sokolská 139 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel: 606 613 018, 724 170 796 e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2008 Adresa: FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU Chmelova 212 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel: 606 613 018, 724 170 796 e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská

Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Koncepce prá ce PS Kátecheticke ho str ediská Katechetické středisko je orgánem, kterým biskup, hlava společenství a učitel nauky, řídí všechno katechetické působení v diecézi a předsedá mu. 1 Věnuje se

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Slovo kněze 02/2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v naší farnosti. Otec Zdzislaw

Slovo kněze 02/2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v naší farnosti. Otec Zdzislaw Slovo kněze Z obsahu: Hromnice to je také očištění Panny Marie čtyřicet dní po Narození Páně. Pán přikázal, aby chlapec byl čtyřicátého dne obětován v chrámu. Jeden důvod je ten, aby se podle toho pochopilo,

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký

Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Mons. Jan Vokál jmenovaný 25. biskup královéhradecký Habemus episcopum! Mons. Jan Vokál jmenován 25. biskupem královéhradeckým (Hradec Králové, 3. března 2011) Jeho Svatost papež Benedikt XVI. dnes jmenoval

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více