SPORTOVNÍ HRY ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPORTOVNÍ HRY ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE"

Transkript

1 SPORTOVNÍ HRY ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE Pořádané pod záštitou PhDr. Marcela Chládka, MBA ministra školství, mládeže a tělovýchovy a Ing. Mgr. Ireny Ropkové radní hl. města Prahy pro sociální oblast a školství Praha, nám. Míru Hlavní partner

2 SPORTOVNÍ HRY ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE Pořadatel: Základní škola pro zrakově postižené nám. Míru 19, Praha 2 IČO: Telefon: Hlavní partner: Ředitelka školy: Družstvo EUROSIGNÁL Roháčova 23, Praha 3 Mgr. Martina Malotová Termín konání: Místo konání SHZPM: Základní škola pro zrakově postižené nám. Míru 19, Praha 2 Hostel centre Sokolská 464/29, Praha 2 Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily Francouzská 1/585, Praha 2 TJ Sokol Praha, Královské Vinohrady Polská 2400/1, Praha 2 Bodované disciplíny: 1) lehká atletika běh 60 m běh 600 m skok daleký hod kriketovým míčkem 2) plavání 50 m VZ, 25 m VZ, 50 m prsa 25 m prsa, 25 m znak 3) goalball Nebodované disciplíny: showdown Účastníci: žáci ze speciálních škol a základních škol pro zrakově postižené z ČR + členové doprovodu

3 Čestné předsednictvo SHZPM Praha 2015 Jaroslav Pata prezident Českého svazu zrakově postižených sportovců a člen školské rady PhDr. Milan Pešák senátor, předseda školské rady Ing. Mgr. Irena Ropková radní hl. m. Prahy pro sociální oblast a školství PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. proděkanka pro studijní záležitosti, UK FTVS Doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. vedoucí katedry speciální pedagogiky UK v Praze PhDr. Ivan Antov, CSc. ředitel gymnázia a SOŠ pro zrakově postižené Mgr. Jana Janková speciální pedagožka, VŠ pedagožka

4 Organizační tým 20. ročník SPORTOVNÍCH HER ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE ŘEDITELKA sportovních her: Mgr. Alena Staňková KOORDINÁTORKA: Kateřina Matulová HLAVNÍ ROZHODČÍ: Karel Čermák HLAVNÍ ROZHODČÍ ATLETIKY: Mgr. Jan Feher HLAVNÍ ROZHODČÍ PLAVÁNÍ: Mgr. Karel Kovařovic HLAVNÍ ROZHODČÍ SHOWDOWNU: Mgr. Pavla Škrobánková HLAVNÍ ROZHODČÍ GOALBALLU: Karel Novotný HOSPODÁŘKA: Ing. Věra Píchalová ZDRAVOTNICE: Bc. Kateřina Kopcová TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Mgr. Martin Trefný Jiří Tyšer NAHRÁVACÍ TECHNIKA: Družstvo EUROSIGNÁL

5 Program XX. ročníku SHZPM PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK do 14 hod hod hod 19 hod. 8,30 hod hod. PŘÍJEZD VÝPRAV SHOWDOWN SHOWDOWN PORADA STK SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ATLETIKA 60 m, skok daleký ZŠZP nám. Míru Aula ZŠZP nám.míru stadion Sokol Královské Vinohrady PLAVÁNÍ bazén hod. 25 m VZP, 50 m P, 25 m Z Sokol Královské Vinohrady hod. SHOWDOWN ZŠZP nám. Míru 19 hod. PORADA STK 9-12 hod hod hod. ATLETIKA 600 m, hod míčkem PLAVÁNÍ 25 m P, 50 m VZP, štafety LASEROVÁ ZVUKOVÁ STŘELBA 19 hod. PORADA STK 9-16 hod. GOALBALL 19 hod. Program pro nehrající děti Slavnostní zakončení SHZPM GALAVEČER/disco odjezd výprav Aula ZŠZP nám.míru stadion Sokol Královské Vinohrady bazén Sokol Královské Vinohrady ZŠZP nám. Míru Aula ZŠZP nám.míru tělocvična Sokol Královské vinohrdy Aula ZŠZP nám.míru

6 1) Základní škola pro zrakově postižené nám. Míru 19, Praha 2 2) Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily Francouzská 1/585, Praha 2 3) Hostel centre Sokolská 464/29, Praha 2 4) TJ Sokol Praha, Královské Vinohrady Polská 2400/1, Praha 2

7 SLIB ZÁVODNÍKŮ Jménem všech závodníků slibuji, že budeme soutěžit v duchu fair play. K závodům přistoupíme vždy čestně a zodpovědně. Svým vystupováním a chováním budeme vzorně reprezentovat svoji školu. Tím přispějeme ke zdárnému průběhu Sportovních her zrakově postižené mládeže v roce 2015.

8 MOTTO SPORTOVNÍCH HER Podstata hry není ve vítězství, ale ve hře samotné. Jack London

9 SOUTĚŽNÍ ŘÁD SPORTOVNÍCH HER ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE SOUTĚŽNÍ ŘÁD SPORTOVNÍCH HER ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE Sportovní hry zrakově postižené mládeže (dále SHM) - SHM jsou pořádány jedenkrát ročně - pořadatelem SHM je vždy škola nebo školské zařízení pro zrakově postižené, a to podle následujícího závazného pořadí: 1. ZŠ pro ZP Praha 2 (náměstí Míru) 2. SŠ a ŠZ pro ZP Plzeň 3.. ZŠ pro ZP Opava 4.Škola Jaroslava Ježka, Praha 1 5. ZŠ pro ZP Olomouc 6. SŠ, ZŠ a MŠ pro ZP Brno - výměna pořadí je možná pouze po vzájemné dohodě 1. Sportovně technická komise (dále STK) 1.1. STK je nejvyšším orgánem SHM, kde každé družstvo (školu) reprezentuje jeden zástupce Zasedání STK svolává vždy pořadatel příslušného ročníku SHM Každé rozhodnutí STK podléhá většinovému schválení přítomných zástupců STK schvaluje hlavního rozhodčího SHM, jehož povinností je zaškolení dalších, pomocných rozhodčích (upravená pravidla, přepočty, specifický přístup k jednotlivým skupinám zrakového postižení) STK na požádání zašle, či předá Soutěžní řád SHM, Pravidla atletiky IBSA, Pravidla plavání IBSA, Pravidla goalballu IBSA, Pravidla hry Showdown IBSA a přepočtové koeficienty.

10 1.6. V případě velkého zájmu účastníků z integrovaného školství je výběrem příslušného počtu členů "integrovaného družstva" pověřen vedoucí tohoto družstva STK má právo udělovat cenu za mimořádný sportovní výkon a cenu fair play. 2. Pořadatel SHM 2.1. Povinnosti pořadatele SHM jsou následující: - zažádat o finanční příspěvek na uspořádání SHM, který poskytuje Institut dětí a mládeže při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR), a o který pořadatel žádá vždy v dubnu předchozího roku. - zajistit ubytování, stravování, sportoviště a rozhodčí - zabezpečit zařazení soutěžících do zrakových kategorií (formou potvrzených dotazníků) - informovat o podmínkách účasti i mládež v integrovaném školství (s pomocí Speciálních pedagogických center - SPC) 2.2. Práva pořadatele SHM jsou následující: - zařadit do programu SHM i nesoutěžní hry (např. běžecké a plavecké štafety, přehazovaná, časovka v tandemové cyklistice), - upravit soutěžní řád, pokud si to vyžádá hladký průběh SHM - stanovit výši účastnického poplatku pro sportovce, 3. Soutěžní nařízení a opatření 3.1. Maximální věková hranice soutěžících je 17 let dosažených v roce konání soutěže SHM se mohou zúčastnit soutěžící zrakové kategorie B1, B2, B3, B Maximální počet soutěžících jednoho družstva (školy) je deset. Z tohoto počtu jsou nejvýše tři v kategorii B Soutěžících kategorie B4 musí být méně než 50% z počtu soutěžících jednoho družstva, nejvíce však tři.

11 3.5. Maximální počet doprovodných osob, by se měl řídit následujícími pravidly: - 1 doprovodná osoba na každé 2 soutěžící zrakové kategorie Bl a B doprovodná osoba na každé 4 soutěžící zrakové kategorie B3 a B Do družstva školy může být zařazen i klient SPC, které je příslušnou školou spravováno, přičemž se tím počet členů družstva dané školy nezvyšuje SHM se zúčastňuje družstvo SPC Liberec Podmínkou pro vyhlášení individuální disciplíny je minimální počet čtyř soutěžících. V případě nízkého počtu startujících může hlavní rozhodčí SHM rozhodnout o sloučení kategorií V individuálních soutěžích není omezen maximální počet jednotlivých startů každého soutěžícího SHM se mohou účastnit i zahraniční družstva. 4. Sportovní odvětví a disciplíny zařazené do soutěže družstev (škol) 4.1. Atletika - běh na krátkou trať(60 m) - běh na střední trať (600 m) - skok daleký - hod míčkem (150 g) Při atletických soutěžích se rozhodčí opírají o výklad obecně platných pravidel atletiky s úpravami pro ZP (Pravidla atletiky IBSA s úpravami STK SHM) STK schválila: - soutěžící v kategorii B1 jsou povinni absolvovat atletické disciplíny s látkovými klapkami, soutěžní družstva jsou povinna tyto klapky zajistit - v disciplíně běh na 60m a 600m, se bude při prvním porušení startu ( ulitý

12 start) tento opakovat. Při druhém porušení dojde k diskvalifikaci toho závodníka, který porušil druhý start. - v běhu na 60m startují všichni závodníci z bloků - běžci B1, B2 mají přidělené dvě dráhy- pro sebe a traséra - trasér nesmí protnout cílovou čáru dříve než závodník - způsob navádění si vybírá běžec sám lehké vedení za loket, spojení šňůrou nebo gumou, prostý běh bez pomoci - v disciplině skok daleký měření výkonu kat. B1,B2se provádí z místa doskoku k nejbližšímu místu otisku odrazové nohy v odrazové ploše(obdélník 1 x 1,22m vysypaný magneziem, křídou, jemným pískem). Odrazí- li se před odrazovou plochou, měří se k jejímu vzdálenějšímu okraji. Při přešlápnutí bližšího okraje je pokus neplatný Plavání - krátká vzdálenost - prsa (25 m) - krátká vzdálenost - volný způsob (25 m) - krátká vzdálenost - znak (25 m) - delší vzdálenost - volný způsob (50 m) - delší vzdálenost - prsa (50 m) Při plaveckých soutěžích se rozhodčí opírají o výklad obecně platných pravidel plavání s úpravami pro ZP (Pravidla plavání IBSA s úpravami STK SHM) STK schválila: - všichni závodníci při všech disciplínách startují z vody - při nesprávném dohmatu u plaveckého způsobu prsa bude závodník penalizován 3 vteřinami. (Při špatném dohmatu na obrátce i v cíli je penalizace stále 3 vteřiny). - při nesprávném dohmatu u plaveckého stylu znak (přetočení o více než 90 ) bude závodník penalizován 3 vteřinami STK schválila

13 - při všech startech bude při prvním porušení startu ( ulitý start ) tento opakovat - při druhém porušení dojde k diskvalifikaci toho závodníka, který porušil start STK se usnesla, že pro kategorii B1, B2 je povolen tapping (dotyk upozornění bílou holí závodníka před obrátkou, dohmatem) V rozplavbách mohou být spojovány kategorie, pokud je to potřeba k naplnění počtu závodníků v rozplavbě Stylový rozhodčí (může být i hlavní rozhodčí) bude tolerovat odchylky techniky. Odchylky, které se nebudou tolerovat: - při plaveckém způsobu prsa kraulový kop nohou - při plaveckém způsobu prsa je přípustný jenom jeden cyklus pod vodou při startu a při obrátce - při každém provedení pohybového cyklu musí být proveden nádech při plaveckém způsobu prsa startovní povely budou předvedeny hlavním rozhodčím před zahájením soutěže štafety 4x25m VZP. Složení štafet je libovolné. Maximálně dvě štafety na družstvo Goalball dle Pravidel goalballové ligy, včetně úprav z z Plzně a schválených v Praze. Na hřišti vždy pouze jeden hráč kategorie B Showdown (dle Pravidel Showdownu IBSA upravených dle STK SHM) Hráči musí mít po celou dobu jednoho zápasu pod klapkami přelepky Družstvo tvoří maximálně 5 hráčů. 5. Hodnocení soutěže družstev (škol) SHM 5.1. Maximální počet soutěžících jednoho družstva (školy) v individuální

14 disciplíně zařazených do hodnocení soutěže družstev (škol) je tři Do jedné disciplíny za družstvo (školu) lze nominovat maximálně pět soutěžících v kategorii chlapci a pět soutěžících v kategorii dívky Pro vyhodnocení soutěže družstev (škol) je rozhodující bodový zisk z individuálních disciplín (v kategoriích chlapců a dívek) a kolektivní hry Pro bodování individuálních disciplín je rozhodující celkové pořadí, které je upravené přepočtovými koeficienty. - při účasti 19 nebo méně soutěžících získává šest nejvýše umístěných soutěžících 7, 5, 4, 3, 2 a 1 bod. - při účasti 20 nebo více soutěžících získává deset nejvýše umístěných soutěžících 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod Pro bodování kolektivní hry je rozhodující celkové pořadí všech družstev (škol), kdy poslední družstvo (škola) získává 2 body, předposlední 4 body a další družstva vždy o 2 body více. V případě účasti sloučených týmů se získané body rozdělí mezi tato družstva rovným poměrem. 6. Přepočtové koeficienty 6.1. Přepočtové koeficienty by měly umožňovat porovnávání výsledků dosažených soutěžícími, zařazenými do rozdílných zrakových kategorií Přepočtové koeficienty jsou každoročně upravovány podle výsledků posledních 5-ti ročníků SHM, a to podle následnicích hodnotících kritérii: - absolutní průměr všech výkonů - průměr výkonů na místě v každém z ročníků - průměr 10-ti absolutně nejlepších výkonů

15 7. Hodnocení individuálních disciplín 7.1. Soutěžící v individuální disciplíně jsou hodnoceni v rámci jednotlivých zrakových kategoriích: B1, B2, B3, B V jednotlivých zrakových kategoriích dostávají soutěžící medaile a diplomy. 8. Zrakové kategorie Zařazení do zrakové kategorie provádí podle jednotných kritérií republikoví klasifikátoři případně STK schválený oční lékař. Toto rozhodnutí je závazné pro všechna zúčastněná družstva Kritéria pro zařazení do jednotlivých skupin zrakového postižení: B1: Bez světlocitu obou očí nebo se světlocitem, ovšem bez schopnosti rozeznat tvar ruky z jakékoli vzdálenosti či směru. B2: Od schopnosti rozeznat tvar ruky, k visu (ostrosti) 2/60 nebo rozsah zorného pole menší než pět stupňů. B3: S visem (ostrostí) od 2/60 do 6/60 nebo rozsah zorného pole od pěti do dvaceti stupňů. (Pro zařazení do kategorií jsou rozhodující výsledky měření lepšího oka, a to včetně korekce, tedy kontaktních čoček nebo brýlí, přičemž není rozhodující, zda je zrakově postižený při vlastní soutěži používá či nikoli.) Schváleno STK, dne

16 REKORDY SHZPM atletika - chlapci Běh na 60m B1 8,1 VALER Lukáš Praha 2000 Hradčany B2 8,3 SVOBODA Martin Brno 2014 B3 8,1 HOFMAN Samuel NOVOTNÝ Michal Litovel Praha n. Míru B4 7,5 HORÁČEK Lukáš Litovel 2008 Běh na 600m B1 1:44,8 FLEK Lukáš Brno 2008 B2 1:49,9 HONS Pavel Brno 2002 B3 1:47,1 ŠTĚPÁNEK Martin Praha n B4 1:39,7 HOLUBNÍČEK Pavel Míru Litovel 2006 Skok daleký B1 433 VALER Lukáš Praha 2000 Hradčany B2 452 HONS Pavel Brno 2002 B3 485 VLK Vladimír ID Liberec 2004 B4 519 PISKÁČEK Daniel Plzeň 2004 Hod kriketovým míčkem B1 34,90 VALER Lukáš Praha 2000 Hradčany B2 46,64 ZAMRAZIL Martin Praha n Míru B3 65,49 ŠUBA Pavel Opava 2004 B4 62,23 HOBLÍK Jakub Plzeň 2010

17 REKORDY SHZPM atletika - dívky Běh na 60m B1 10,2 ŠENEKLOVÁ Petra Brno 2003 B2 9,2 KULÍŠKOVÁ Anna Plzeň 2000 B3 9,0 KOYŠOVÁ Kristýna Opava 2003 B4 8,8 KRMELOVÁ Jitka HŘÍDELOVÁ Terezie Litovel Praha n. Míru Běh na 600m B1 2:24,1 PROCHÁZKOVÁ Brno 2005 Iva B2 1:54,0 ZAHRADNÍKOVÁ Praha n Lenka Míru B3 2:05,2 MESTLOVÁ Marie Plzeň 2006 B4 1:54,3 GERŽOVÁ Tereza Litovel 2005 Skok daleký B1 358 FRIDRIŠKOVÁ Brno 1996 Markéta B2 391 FERKOVÁ Lucie Praha 2002 Hradčany B3 444 KOYŠOVÁ Kristýna Opava 2011 B4 425 MARTÍNKOVÁ Barbora ID Liberec 2011 Hod kriketovým míčkem B1 22,60 ŠPERLÍKOVÁ Litovel 2004 Adéla B2 37,12 ČADILOVÁ Praha n Drahomíra Míru B3 41,44 MESTLOVÁ Marie Plzeň 2007 B4 45,70 PLUSKALOVÁ Zdenka Brno 2011

18 REKORDY SHZPM plavání - chlapci 25m prsa B1 23,8 VALER Lukáš Praha 1999 Hradčany B2 22,7 FRANĚK Tomáš Praha n. Míru 2003 B3 18,6 ŠTĚPÁNEK Martin Praha n. Míru 1999 B4 19,0 BOŠEK Jan Plzeň m prsa B1 53,2 FLEK Lukáš Brno 2007 B2 47,7 FRANĚK Tomáš Praha n. Míru 2003 B3 41,5 ŠTĚPÁNEK Martin Praha n. Míru 1999 B4 42,4 KRÁL Václav Plzeň m volný způsob B1 17,5 JOZÍFEK Martin Liberec 2014 B2 14,9 FRANĚK Tomáš Praha n. Míru 2003 B3 13,5 ŠTĚPÁNEK Martin Praha n. Míru 1999 B4 14,8 KRÁL Václav Plzeň m volný způsob B1 53,4 JOZÍFEK Martin ID Liberec 2013 B2 34,5 FRANĚK Tomáš Praha n. Míru 2003 B3 29,6 ŠTĚPÁNEK Martin Praha n. Míru 1999 B4 32,6 KRÁL Václav Plzeň m znak B1 27,7 DURILA Marek Praha 2002 Hradčany B2 21,1 ŠMAHA Radek Praha 1996 Radlická B3 18,3 ŠMEJCKÝ Oldřich Praha n. Míru 1999 B4 17,7 PISKÁČEK Daniel Plzeň 2004

19 REKORDY SHZPM plavání - dívky 25m prsa B1 25,8 ŠPERLÍKOVÁ Adéla Litovel 2005 B2 20,0 KULÍŠKOVÁ Anna Plzeň 2000 B3 21,9 PULKRÁBKOVÁ Marie Praha n.míru 2005 B4 23,1 PROBOŠTOVÁ Tereza Plzeň m prsa B1 1:01,50 ŠPERLÍKOVÁ Adéla Litovel 2004 B2 44,06 ZAHRADNÍKOVÁ Praha n. Míru 2010 Lenka B3 48,20 FRYČOVÁ Nicole Praha n. Míru 2009 B4 50,60 DOUDOVÁ Barbora Praha Koperníkova m volný způsob B1 26,7 ŠPERLÍKOVÁ Adéla Litovel 2004 B2 17,3 ZAHRADNÍKOVÁ Lenka Praha n. Míru 2009 B3 18,2 VOŇAVKOVÁ Nikola Praha n. Míru 2012 B4 16,6 ŠAFRÁNKOVÁ Markéta ID Praha m volný způsob B1 1:03,5 ILLEKOVÁ Tereza Litovel 2003 B2 41,4 ZAHRADNÍKOVÁLenka Praha n. Míru 2009 B3 45,3 VEJVODOVÁ Lucie Plzeň 1998 B4 37,8 ŠAFRÁNKOVÁ Markéta ID Praha m znak B1 28,9 ŠPERLÍKOVÁ Adéla Litovel 2004 B2 23,5 ZAHRADNÍKOVÁ Lenka Praha n. Míru 2009 B3 22,5 VEJVODOVÁ Lucie Plzeň 1998 B4 20,2 ŠAFRÁNKOVÁ Markéta ID Praha 2003

20 Celkové bodové umístění 1 Plzeň 2 798, Praha, Nám. Míru 2 681,0 117, Brno 2 355,0 326, Olomouc, Litovel 2 079,0 276, Praha, Hradčany 1 877,5 201, Opava 1 669,5 208, Liberec + ID 1 365,5 304, Praha, Butovice 129, , Moravská Třebová 76,0 53, Vítězové od roku 1996 do roku Praha nám. Míru 1997 Plzeň 1998 Plzeň 1999 Praha nám. Míru 2000 Praha Hradčany 2001 Praha nám. Míru 2002 Plzeň 2003 Plzeň 2004 Plzeň 2005 Olomouc, Litovel 2006 Praha nám. Míru 2007 Plzeň 2008 Praha nám. Míru 2009 Plzeň 2010 Brno 2011 Brno 2012 Brno 2013 Praha nám. Míru 2014 Brno

21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ Základní škola pro zrakově postižené sídlí na náměstí Míru v městské části Praha 2 a je situována čelem ke kostelu sv. Ludmily, neogotické památce postavené koncem 19. století. Zajímavostí je, že kostel je v současné době využíván také v průběhu již tradičního festivalu světel Signal formou videomappingu, který využívá projekci ve volném prostoru a na fasády budov promítá na míru vytvořené 3D modely a animace. Po obvodu náměstí můžete nalézt mnoho dalších významných budov, například Vinohradské divadlo, Národní dům na Vinohradech, školy či úřady. V roce 2014 oslavila škola 66. let od založení a proto krátce z její historie Únor 1943 Otevření 2 postupného ročníku Školy pro šetření zraku při obecné škole chlapecké ve Štěpánské ulici v Praze 2, počet zapsaných žáků 8, třídní učitelka s. Marie Chaloupková Září 1945 Přestěhování už pětitřídní Národní školy pro slabozraké děti do vily Marie v Koperníkově ulici č. 12, první ředitelka s. Marie Šimůnková Říjen 1946 Škola vydala první speciální cvičebnice s velkými typy písma Únor 1948 Speciální vzdělávací zařízení přešla do státní péče a zákon o jednotné škole zařadil školy pro zrakově postižené do stejné úrovně se školami běžného typu Květen 1948 Slavnostní otevření měšťanské školy pro šetření zraku, v průběhu roku získána další budova v Koperníkově ulici č. 6

22 Prosinec 1950 Zřízení domova pro slabozraké děti na Francouzské ulici č. 56 (bývalý útulek sv. Josefa) Rok 1952 Přidělení části objektu v Koperníkově ulici č. 8 pro potřeby mateřské školy pro slabozraké s oddělením pro děti s tupozrakostí jednoho oka, zřízení školní družiny

23

24 . Partneři

zrakově postižené mládeže XVIII.ročník OLOMOUC 3. 5.6.2013 pořadatel ZŠ a MŠ prof. V.Vejdovského OLOMOUC www.zrakol.cz

zrakově postižené mládeže XVIII.ročník OLOMOUC 3. 5.6.2013 pořadatel ZŠ a MŠ prof. V.Vejdovského OLOMOUC www.zrakol.cz zrakově postižené mládeže XVIII.ročník OLOMOUC 3. 5.6.2013 pořadatel ZŠ a MŠ prof. V.Vejdovského OLOMOUC www.zrakol.cz Záštitu převzali: Ing. Zdeněk Švec náměstek hejtmana Olomouckého kraje Martin Novotný

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY IV. kategorie třída ZŠ SOUTĚŽ TYPU B

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY IV. kategorie třída ZŠ SOUTĚŽ TYPU B ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 2012 PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY IV. kategorie 8. - 9. třída ZŠ SOUTĚŽ TYPU B OPAVA 31. 5. 2012 Propozice krajského finále v atletickém čtyřboji základní škol ve školním roce 2011/2012 A. Všeobecná

Více

Sportovně technické dokumenty

Sportovně technické dokumenty SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, 326 00 Plzeň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah: 1) termínová listina 2) sdružený

Více

Aquatlon do škol 2017 Krajské kolo - Plzeňský kraj

Aquatlon do škol 2017 Krajské kolo - Plzeňský kraj Aquatlon do škol 2017 Krajské kolo - Plzeňský kraj Datum konání: čtvrtek 27. dubna 2017 Místo konání: 1. ZŠ Plzeň Západní ul. 18, Plzeň, bazén a atletická dráha Pořadatel: Krajský triatlonový svaz Plzeňského

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. v silovém čtyřboji SŠ dívek a chlapců.

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. v silovém čtyřboji SŠ dívek a chlapců. PROPOZICE finále Poháru AŠSK ČR v silovém čtyřboji SŠ dívek a chlapců Karviná 6. - 7. dubna 2017 A.Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace z

Více

PROPOZICE Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou ročník. Okres Jičín

PROPOZICE Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou ročník. Okres Jičín PROPOZICE Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou 2017 49. ročník Okres Jičín Lázně Bělohrad 3. a 4. květen 2017 SOUTĚŽ SE KONÁ S PODPOROU MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD Soutěž: Pořadatel: Termín: Místo: Typ B vyhlášená

Více

NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007

NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007 NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007 POŘADATEL : SHERPA, Ing. Václav Marek TECHNICKÉ USPOŘÁDÁNÍ : TJ Tatran Sedlčany

Více

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ o Pořadatel: Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 o Datum konání: 22.5.- 26.5. 2016 o Místo

Více

CZECH DIAMOND MEN 2010 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010

CZECH DIAMOND MEN 2010 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 CZECH DIAMOND MEN 2010 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 POŘADATEL: SHERPA, Ing. Václav Marek TECHNICKÉ USPOŘÁDÁNÍ: TJ Tatran Sedlčany - oddíl kanoistiky DATUM KONÁNÍ: 7.

Více

1. Pořadatel z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá Plavecký klub Slavia VŠ Plzeň

1. Pořadatel z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá Plavecký klub Slavia VŠ Plzeň Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá Plavecký klub Slavia VŠ Plzeň Spolupořadatel Plavecká škola Slavia VŠ Plzeň 2. Adresa pořadatele PK Slavia VŠ Plzeň

Více

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze

Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze ASK Slavia Praha pořádá z pověření Českého atletického svazu, s podporou Hlavního města Prahy a pod záštitou Městské části Praha 10 Mistrovství České republiky žáků a žákyň na dráze Praha, atletický stadion

Více

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA PROPOZICE 24. ROČNÍKU SOUTĚŽE DRUŽSTEV ZÁCHRANY NA VODĚ O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA Datum konání : Místo konání : Pořadatelé : Technické zabezpečení : Pod záštitou : 15.listopadu 2014 od 9.00 do 15.00 hod.

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ

VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ SPORTOVNÍ KLUB UNIVERZITY PALACKÉHO OLOMOUC ODDÍL PLAVECKÝCH SPORTŮ POŘÁDÁ: VELKOU CENU MĚSTA OLOMOUCE A XLV. ROČNÍK MEMORIÁLU MUDR. JANA OPLETALA V PLAVÁNÍ Pod záštitou primátora města Olomouce doc. Mgr.

Více

17.ročník Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu 2016

17.ročník Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu 2016 17.ročník Mistrovství ČR mládeže v záchranářském sportu 2016 Pořadatel: Vodní záchranná služba ČČK Sokolov, pobočný spolek Datum: sobota 21. května 2016 Místo konání: Městský bazén Sokolov, Husovy sady

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 V PLAVÁNÍ

ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 V PLAVÁNÍ Příloha č. 1 k RPP č. 19/2010 ROZPIS A PRAVIDLA POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 V PLAVÁNÍ ČÁST PRVNÍ ROZPIS Čl. 1 Organizační štáb mistrovství Ředitel mistrovství: Technický ředitel: Tajemník

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY Základní škola Benešov, Jiráskova 888 pod záštitou města Benešov,ve spolupráci s KR AŠSK a SK Benešov pořádají kvalifikaci v Poháru Josefa Masopusta

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek

Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE. finále Poháru AŠSK ČR. středních škol ve šplhu chlapců a dívek PROPOZICE finále Poháru AŠSK ČR středních škol ve šplhu chlapců a dívek pro školní rok 2016/2017 soutěž typu C Holešov 23. - 24. března 2017 A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: Vyšší policejní škola

Více

Stříbrný rybník Malšova Lhota u Hradce Králové 22. října 2015

Stříbrný rybník Malšova Lhota u Hradce Králové 22. října 2015 Asociace školních sportovních klubů České republiky REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL SOUTĚŽ MŠMT TYP B Stříbrný rybník Malšova Lhota u Hradce Králové 22. října 2015

Více

O KRESNÍ ŠKOLNÍ LIGA

O KRESNÍ ŠKOLNÍ LIGA O KRESNÍ ŠKOLNÍ LIGA O P U T O V N Í P O H Á R K R Y T É H O P L A V E C K É H O B A Z É N U Pořadatel: Plavecká štafeta pro žáky II. Stupně a nižší ročníky víceletých gymnázií Sportovní a vzdělávací o.p.s.

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Základní škola pro zrakově postižené 120 00 Praha 2, nám. Míru 19 tel. 222 515 134 www.skolazrak.cz info@skolazrak.cz Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006,

Více

LAGUNA Nový Jičín za podpory města Nový Jičín MODRÝ MÍTINK

LAGUNA Nový Jičín za podpory města Nový Jičín MODRÝ MÍTINK Svaz potápěčů České republiky LAGUNA Nový Jičín za podpory města Nový Jičín Proposice soutěže MODRÝ MÍTINK Otevřený mezinárodní závod víceboj BI-FINS a závod v plavání s ploutvemi Krytý bazén Nový Jičín

Více

Propozice - MČR mužů a žen na dráze 2015

Propozice - MČR mužů a žen na dráze 2015 Propozice - MČR mužů a žen na dráze 2015 Pořadatel Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub AK ŠKODA Plzeň. Datum Sobota 27. června a neděle 28. června 2015. Místo Plzeň - atletický stadion města

Více

DOBÝVÁNÍ ZTRACENÉHO ZÁCHRANÁŘE 2015 PROPOZICE. Místo konání: Prosečský hřeben, Proseč u Jablonce nad Nisou

DOBÝVÁNÍ ZTRACENÉHO ZÁCHRANÁŘE 2015 PROPOZICE. Místo konání: Prosečský hřeben, Proseč u Jablonce nad Nisou DOBÝVÁNÍ ZTRACENÉHO ZÁCHRANÁŘE 2015 PROPOZICE Datum: 10. října 2015 od 10:00 do 19:00 Místo konání: Prosečský hřeben, Proseč u Jablonce nad Nisou Pořadatel: OS ČČK Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 8,

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011 Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov U kasáren 111, 38101 Český Krumlov tel. 380 717 995, 606 270 047 e-mail. info@zachranari.com IČO: 60630256 DIČ: CZ 60630256 www.zachranari.com Mezinárodní mistrovství

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E

SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E OKRESNÍHO KOLA BRNA-MĚSTA A JIM krajského kola středních škol ve a ve Š P L

Více

Jasněnka. APA v praxi. praxe. APA v praxi. (redaktor Tomáš Vyhlídal) Petra Chovanová Jasněnka, o. s., Uničov. 12 APA v teorii a praxi, 2011/2 (1)

Jasněnka. APA v praxi. praxe. APA v praxi. (redaktor Tomáš Vyhlídal) Petra Chovanová Jasněnka, o. s., Uničov. 12 APA v teorii a praxi, 2011/2 (1) APA v praxi (redaktor Tomáš Vyhlídal) Jasněnka Petra Chovanová Jasněnka, o. s., Uničov Jasněnka je občanské sdružení založené v roce 1995 pro osoby se specifi ckými potřebami z regionu Uničovska a Olomoucka.

Více

"Cena Dukly" 4. kolo Českého poháru mládeže 2015, memoriálu Karla Bártů. TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha

Cena Dukly 4. kolo Českého poháru mládeže 2015, memoriálu Karla Bártů. TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha "Cena Dukly" 4. kolo Českého poháru mládeže 2015, memoriálu Karla Bártů Pořadatel: TJ Dukla Praha a ASC Dukla Praha Datum: neděle 31. 05. 2015 Místo: Sportovní komplex Juliska, Na Julisce 28/2, 160 00,

Více

MEMORIÁL MUDR. JOSEFA PODMOLÍKA V ½ MARATONU MARATON A PŮL

MEMORIÁL MUDR. JOSEFA PODMOLÍKA V ½ MARATONU MARATON A PŮL ODDÍL ATLETIKY TJ JISKRA OTROKOVICE pořádá POD ZÁŠTITOU STAROSTY MĚSTA OTROKOVICE MGR. JAROSLAVA BUDKA MEMORIÁL MUDR. JOSEFA PODMOLÍKA V ½ MARATONU ŠTAFETOVÝ ½ MARATON INSTITUCÍ, FIREM, RODIN, PŘÁTEL ½

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Mistrovství ČR veteránů v atletice - 47. ročník

Mistrovství ČR veteránů v atletice - 47. ročník Mistrovství ČR veteránů v atletice - 47. ročník Pořadatel: z pověření SV ČAS zajišťuje Atletický klub Olomouc Místo: Sportovní areál TJ Lokomotiva, 17. listopadu 3 Olomouc Datum: sobota 15. června 2013

Více

MISTROVSTVÍ ČR ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH V ATLETICE OPAVA 10. 11. 6. 2006 VÝSLEDKOVÉ LISTINY

MISTROVSTVÍ ČR ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH V ATLETICE OPAVA 10. 11. 6. 2006 VÝSLEDKOVÉ LISTINY MISTROVSTVÍ ČR ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH V ATLETICE OPAVA 10. 11. 6. 2006 VÝSLEDKOVÉ LISTINY Mistrovství České republiky zrakově postižených v atletice 10. 11. června 2006 Opava Pořadatel: Český svaz zrakově

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích 1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích Podle čl. 9 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 27/2014, k organizaci a

Více

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 21.- 23.4.2017 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství. I. Složení organizačního štábu mistrovství

Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství. I. Složení organizačního štábu mistrovství Příloha č. 1 k R V OV č. 4/2014 Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství I. Složení organizačního štábu mistrovství Ředitel mistrovství Výkonný ředitel mistrovství Zástupce

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Finále ligy mládeže SPČR 2015

Finále ligy mládeže SPČR 2015 Svaz potápěčů České republiky ČOCHTANKLUB - potápěči pobočný spolek Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s. pořádají Finále ligy mládeže SPČR 2015 v plavání s ploutvemi a v rychlostním potápění kat. E, D,

Více

Střední škola stavební Teplice, příspěvková organizace Ústeckého kraje. 51.ročník

Střední škola stavební Teplice, příspěvková organizace Ústeckého kraje. 51.ročník Střední škola stavební Teplice, příspěvková organizace Ústeckého kraje pořádá z pověření 51.ročník PŘEBORU ČESKÉ REPUBLIKY STAVEBNÍCH ŠKOL v přespolním běhu 2014 / 2015 Teplice - Doubravka PROPOZICE 15.

Více

Jarní cena města Mladá Boleslav v záchranářských disciplínách 2016

Jarní cena města Mladá Boleslav v záchranářských disciplínách 2016 Jarní cena města Mladá Boleslav v záchranářských disciplínách 2016 Pořadatel: Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav, MS VZS ČČK Neratovice Datum: sobota 9. dubna 2016 Místo konání: Městský bazén Mladá Boleslav

Více

PODZIMNÍ ATLETIKA SPASTIC HANDICAP

PODZIMNÍ ATLETIKA SPASTIC HANDICAP TJ zdravotně postižených Halma Plzeň z pověření České federace Spastic Hadicap, z. s. za podpory Plzeňského kraje a za spoluúčasti Atletického klubu TJ Baník Stříbro pořádají PODZIMNÍ ATLETIKA SPASTIC

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA PROPOZICE 26. ROČNÍKU SOUTĚŽE DRUŽSTEV ZÁCHRANY NA VODĚ O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA Datum konání : Místo konání : Pořadatelé : Technické zabezpečení : Pod záštitou : 12. listopadu 2016 od 9.00 do 15.00 hod.

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC Vás zve na 2. závod seriálu ČESKÉHO POHÁRU REBEL 2015 OLOMOUCKÝ DVOJBOJ a 100m překážek Pod záštitou Primátora statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

Více

PROPOZICE. krajského kola DOPRAVNÍ SOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙ. Motto: PRO ŽIVOT NA SILNICI

PROPOZICE. krajského kola DOPRAVNÍ SOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙ. Motto: PRO ŽIVOT NA SILNICI PROPOZICE krajského kola DOPRAVNÍ SOUTÌŽE MLADÝCH CYKLISTÙ Motto: PRO ŽIVOT NA SILNICI LIBERECKÝ KRAJ Jablonec nad Nisou 5. - 6. èervna 2008 www.deti.bezpecne-na-silnicich.cz Vážení přátelé, dovolte mi,

Více

SVAZ BRANNĚ-TECHNICKÝCH SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE MISTROVSTVÍ VE STŘELBĚ DRUŽSTEV LASEROVOU PUŠKOU VI. ROČNÍK. Svitavy

SVAZ BRANNĚ-TECHNICKÝCH SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE MISTROVSTVÍ VE STŘELBĚ DRUŽSTEV LASEROVOU PUŠKOU VI. ROČNÍK. Svitavy SVAZ BRANNĚ-TECHNICKÝCH SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE STŘELBĚ DRUŽSTEV LASEROVOU PUŠKOU VI. ROČNÍK Svitavy 29. března 2014 - 2 Základní ustanovení Název soutěže: Mistrovství

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Třebíč 27. 28. 11. 2015 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: Školní sportovní

Více

SVAZ BRANNĚ - TECHNICKÝCH SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY. XXI. ročník PROPOZICE MISTROVSTVÍ VE STŘELECKÉM VÍCEBOJI SBTS ČR

SVAZ BRANNĚ - TECHNICKÝCH SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY. XXI. ročník PROPOZICE MISTROVSTVÍ VE STŘELECKÉM VÍCEBOJI SBTS ČR SVAZ BRANNĚ - TECHNICKÝCH SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY XXI. ročník PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE STŘELECKÉM VÍCEBOJI SBTS ČR Moravská Třebová 28. září 2013 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ NÁZEV A ROČNÍK SOUTĚŽE

Více

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Studentský klub požárního

Více

Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství. I. Složení organizačního štábu mistrovství. Ing.

Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství. I. Složení organizačního štábu mistrovství. Ing. Příloha č. 1 k R Ř UPVSP č. 11/2016 Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství I. Složení organizačního štábu mistrovství Ředitel mistrovství Technický ředitel Tajemník

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD atletického víceboje pro členy přípravek atletických oddílů SLAVOJE STARÁ BOLESLAV SPARTAKU ČELÁKOVIC TJ NERATOVIC pro rok 2013

SOUTĚŽNÍ ŘÁD atletického víceboje pro členy přípravek atletických oddílů SLAVOJE STARÁ BOLESLAV SPARTAKU ČELÁKOVIC TJ NERATOVIC pro rok 2013 SOUTĚŽNÍ ŘÁD atletického víceboje pro členy přípravek atletických oddílů SLAVOJE STARÁ BOLESLAV SPARTAKU ČELÁKOVIC TJ NERATOVIC pro rok 2013 POŘADATEL: Technicky zabezpečuje AO Slavoj Stará Boleslav. SYSTÉM

Více

PROPOZICE. Soutěž mladých zdravotníků 2015 Okresní kolo soutěže Okres Jablonec nad Nisou. Datum: 6. května 2015 od 7:45 do 15:00

PROPOZICE. Soutěž mladých zdravotníků 2015 Okresní kolo soutěže Okres Jablonec nad Nisou. Datum: 6. května 2015 od 7:45 do 15:00 Soutěž mladých zdravotníků 2015 Okresní kolo soutěže Okres Jablonec nad Nisou PROPOZICE Datum: 6. května 2015 od 7:45 do 15:00 Místo konání: Hasičská zbrojnice Mšeno, Jablonec nad Nisou Pořadatel: Os ČČK

Více

Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství. I. Složení organizačního štábu mistrovství

Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství. I. Složení organizačního štábu mistrovství Příloha č. 1 k R V OV č.5/2014 Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství I. Složení organizačního štábu mistrovství Ředitel mistrovství Technický ředitel Tajemník mistrovství

Více

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŽUMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2015 kategorie B, C, D, E Místo konání: Plavecký stadion Datum konání: Pořadatel: klub sportovních potápěčů Sponzoři: Organizační výbor:

Více

6 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 18. března 2015

6 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 18. března 2015 6 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 18. března 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v policejním víceboji Podle přílohy č. 1 bod 3 rozkazu

Více

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE Předpokládaný počet účastníků LODM 2015: 2 436 sportovců 462 trenérů 28 vedoucích výprav cca 250 VIP hostů Celkem 3 176 Krajské výpravy: všech 14 krajů

Více

O pohár starosty Bíliny Josefa Horáčka Ročník 2005 a mladší

O pohár starosty Bíliny Josefa Horáčka Ročník 2005 a mladší HC DRACI BÍLINA oddíl ledního hokeje Litoměřická 904, 418 01 Bílina ========================================================= IČ ČSLH: 050901 Mgr. René Štěpánek, prezident oddílu HC Draci Bílina O pohár

Více

Nad Olšinami 31, Praha 10, tel (linka 134), fax

Nad Olšinami 31, Praha 10, tel (linka 134), fax SPORTOVNÍ ODBOR LRU - MUŠKA RADY ČRS Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10, tel. 274 811 751-3 (linka 134), fax 274 811 754 www.rybsvaz.cz ORGANIZAČNÍ POKYNY pro pořádání závodů (Platí od 1. 4. 2007 - jen pro

Více

MČR v časovce Spastic Handicap

MČR v časovce Spastic Handicap Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Nola Teplice ve spolupráci s AUTODROMem MOST a.s. z pověření České federace Spastic Handicap z.s. pořádá MČR v časovce Spastic Handicap O cenu AUTODROMu MOST

Více

Propozice - 48. Mistrovství České republiky veteránů pro rok 2014 konané pod záštitou primátora města Děčín Františka Pelanta

Propozice - 48. Mistrovství České republiky veteránů pro rok 2014 konané pod záštitou primátora města Děčín Františka Pelanta Propozice - 48. Mistrovství České republiky veteránů pro rok 2014 konané pod záštitou primátora města Děčín Františka Pelanta Pořadatel: Místo: Z pověření Sdružení veteránů ČAS zajišťuje ASK Děčín Atletický

Více

V PLAVÁNÍ 29.-30.3.2014

V PLAVÁNÍ 29.-30.3.2014 VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 29.-30.3.2014 Hlavním partnerem závodů : MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Žirovnice Datum: 28. ledna 2017 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK Slavoj Žirovnice 2) Termín Sobota 28. ledna 2017 3) Místo

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI kategorie B, C, D, E. Plavecký stadion Český Krumlov

JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI kategorie B, C, D, E. Plavecký stadion Český Krumlov JIHOČESKÉ SPRINTY VÁNOČNÍ ROŢMBERSKÁ PLOUTEV PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2011 kategorie B, C, D, E Místo konání: Plavecký stadion Český Krumlov Datum konání: 17. 12. 2011 Pořadatel: klub sportovních potápěčů NEPTUN

Více

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná komisí mládeže

Více

SK KONTAKT BRNO ve spolupráci s. Plaveckou akademií bez bariér KONTAKTU bb. uvádí P R O P O Z I C E

SK KONTAKT BRNO ve spolupráci s. Plaveckou akademií bez bariér KONTAKTU bb. uvádí P R O P O Z I C E SK KONTAKT BRNO ve spolupráci s Plaveckou akademií bez bariér KONTAKTU bb uvádí pořádané z pověření Českého svazu tělesně postižených sportovců Sobota 30. 5. 2015 / Brno / Městský plavecký stadion Lužánky

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU MISTROVSTVÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ

SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU MISTROVSTVÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU MISTROVSTVÍ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ I. Složení organizačního štábu mistrovství Ředitel mistrovství plk. Mgr. Bc. Luděk PROCHÁZKA, Technický ředitel mistrovství kpt.

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Pořadatel: Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Svitavy ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje,

Více

ASK SLAVIA PRAHA. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích

ASK SLAVIA PRAHA. pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY. Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích ASK SLAVIA PRAHA pořádá PRAŽSKÉ MEMORIÁLY Praha, atletický stadion SK Slavia Praha ve Vršovicích Pátek 3. července 2015 Vedoucí činovníci Ředitel závodů Hlavní rozhodčí Technický ředitel Vedoucí závodní

Více

Rozpis závodů: Pořadí disciplín:

Rozpis závodů: Pořadí disciplín: Jarní cena Neratovic v záchranářských disciplínách 2016 Pořadatel: MS VZS ČČK Neratovice místo: Plavecký bazén Neratovice Datum: 5.3. 2016 sobota Mládežnická 435 Prezentace: 7:45-8:15 277 11 Neratovice

Více

Z pověření České federace Spastic Handicap pořádají Sportovní klub Kociánka Brno a VUT v Brně. a za podpory ATLETICKÝ MÍTINK SH

Z pověření České federace Spastic Handicap pořádají Sportovní klub Kociánka Brno a VUT v Brně. a za podpory ATLETICKÝ MÍTINK SH Z pověření České federace Spastic Handicap pořádají Sportovní klub Kociánka Brno a VUT v Brně a za podpory ATLETICKÝ MÍTINK SH BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Sobota 10. května 2014 Nově zrekonstruovaný špičkový

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS 2006 JEDNOTLIVCŮ Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 29. duben 2006 Všeobecná ustanovení 1.

Více

ročník 19. 3. 20. 3. 2016 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI

ročník 19. 3. 20. 3. 2016 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ročník 2016 19. 3. 20. 3. 2016 GRAND PRIX BRUNTÁL V PLAVECKÉM PĚTIBOJI ROZPIS VELKÉ CENY MĚSTA BRUNTÁLU V PLAVECKÉM PĚTIBOJI 2016 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: Plavecký klub Slavoj Bruntál, o.s.

Více

Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze

Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze ASK Slavia Praha pořádá z pověření Českého atletického svazu a s podporou Hlavního města Prahy a Městské části Praha 10 Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze Praha, atletický stadion

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÉ BUDĚJOVICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ 2011 přebor ČR kategorie B a C Místo konání: Plavecký stadion České Budějovice Datum konání: 25. 6. - 26. 6. 2011

Více

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech 6. - 7. června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho PROPOZICE

pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho PROPOZICE pod patronací olympijských vítězů Roberta Změlíka a Romana Šebrleho PROPOZICE 10. 12. 9. 2015 (závody 11. 12. 9. 2015) Stadion Juliska Stadion mládeže Kotlářka Praha 6 Dejvice VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel

Více

O Pohár Krnova v záchranářských disciplínách 2017

O Pohár Krnova v záchranářských disciplínách 2017 O Pohár Krnova v záchranářských disciplínách 2017 Pořadatel: VZS ČČK pobočný spolek Krnov Místo konání závodů: Městské lázně Krnov, Čsl. Armády 15, Krnov 25 m, 6 drah. Datum: 21. 1. 2017, sobota Prezentace:

Více

A: Všeobecná ustanovení:

A: Všeobecná ustanovení: Krajské kolo Sportovní ligy základních škol Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou - kategorie III. + IV. ŠUMPERK 19. 5. 2015 A: Všeobecná ustanovení: Pořadatelé: OR AŠSK ČR Šumperk, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2013 15. - 17. února Běžecký areál PUSTEVNY 1 2 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH

Více

Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS.

Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Místo konání: Studentský klub požárního sportu při VŠB - TU Ostrava ve spolupráci

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

srpna 2016, Kladno - Městský stadion Sletiště

srpna 2016, Kladno - Městský stadion Sletiště OFICIÁLNÍ PROPOZICE PRO MISTROVSTVÍ ČR V ATLETICE MUŽŮ A ŽEN DO 22 LET 27. 28. srpna 2016, Kladno - Městský stadion Sletiště MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A ŽEN DO 22 LET NA DRÁZE Pořadatel Z pověření ČAS technicky

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s.

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s. Tělovýchovná jednota Stadion Louny, oddíl cyklistiky ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o.s. pořádá Akademické Mistrovství České republiky

Více

Otevřené akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2017

Otevřené akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2017 Otevřené akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2017 Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Místo konání:

Více