SPORTOVNÍ HRY ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPORTOVNÍ HRY ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE"

Transkript

1 SPORTOVNÍ HRY ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE Pořádané pod záštitou PhDr. Marcela Chládka, MBA ministra školství, mládeže a tělovýchovy a Ing. Mgr. Ireny Ropkové radní hl. města Prahy pro sociální oblast a školství Praha, nám. Míru Hlavní partner

2 SPORTOVNÍ HRY ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE Pořadatel: Základní škola pro zrakově postižené nám. Míru 19, Praha 2 IČO: Telefon: Hlavní partner: Ředitelka školy: Družstvo EUROSIGNÁL Roháčova 23, Praha 3 Mgr. Martina Malotová Termín konání: Místo konání SHZPM: Základní škola pro zrakově postižené nám. Míru 19, Praha 2 Hostel centre Sokolská 464/29, Praha 2 Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily Francouzská 1/585, Praha 2 TJ Sokol Praha, Královské Vinohrady Polská 2400/1, Praha 2 Bodované disciplíny: 1) lehká atletika běh 60 m běh 600 m skok daleký hod kriketovým míčkem 2) plavání 50 m VZ, 25 m VZ, 50 m prsa 25 m prsa, 25 m znak 3) goalball Nebodované disciplíny: showdown Účastníci: žáci ze speciálních škol a základních škol pro zrakově postižené z ČR + členové doprovodu

3 Čestné předsednictvo SHZPM Praha 2015 Jaroslav Pata prezident Českého svazu zrakově postižených sportovců a člen školské rady PhDr. Milan Pešák senátor, předseda školské rady Ing. Mgr. Irena Ropková radní hl. m. Prahy pro sociální oblast a školství PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. proděkanka pro studijní záležitosti, UK FTVS Doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. vedoucí katedry speciální pedagogiky UK v Praze PhDr. Ivan Antov, CSc. ředitel gymnázia a SOŠ pro zrakově postižené Mgr. Jana Janková speciální pedagožka, VŠ pedagožka

4 Organizační tým 20. ročník SPORTOVNÍCH HER ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE ŘEDITELKA sportovních her: Mgr. Alena Staňková KOORDINÁTORKA: Kateřina Matulová HLAVNÍ ROZHODČÍ: Karel Čermák HLAVNÍ ROZHODČÍ ATLETIKY: Mgr. Jan Feher HLAVNÍ ROZHODČÍ PLAVÁNÍ: Mgr. Karel Kovařovic HLAVNÍ ROZHODČÍ SHOWDOWNU: Mgr. Pavla Škrobánková HLAVNÍ ROZHODČÍ GOALBALLU: Karel Novotný HOSPODÁŘKA: Ing. Věra Píchalová ZDRAVOTNICE: Bc. Kateřina Kopcová TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Mgr. Martin Trefný Jiří Tyšer NAHRÁVACÍ TECHNIKA: Družstvo EUROSIGNÁL

5 Program XX. ročníku SHZPM PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK do 14 hod hod hod 19 hod. 8,30 hod hod. PŘÍJEZD VÝPRAV SHOWDOWN SHOWDOWN PORADA STK SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ATLETIKA 60 m, skok daleký ZŠZP nám. Míru Aula ZŠZP nám.míru stadion Sokol Královské Vinohrady PLAVÁNÍ bazén hod. 25 m VZP, 50 m P, 25 m Z Sokol Královské Vinohrady hod. SHOWDOWN ZŠZP nám. Míru 19 hod. PORADA STK 9-12 hod hod hod. ATLETIKA 600 m, hod míčkem PLAVÁNÍ 25 m P, 50 m VZP, štafety LASEROVÁ ZVUKOVÁ STŘELBA 19 hod. PORADA STK 9-16 hod. GOALBALL 19 hod. Program pro nehrající děti Slavnostní zakončení SHZPM GALAVEČER/disco odjezd výprav Aula ZŠZP nám.míru stadion Sokol Královské Vinohrady bazén Sokol Královské Vinohrady ZŠZP nám. Míru Aula ZŠZP nám.míru tělocvična Sokol Královské vinohrdy Aula ZŠZP nám.míru

6 1) Základní škola pro zrakově postižené nám. Míru 19, Praha 2 2) Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily Francouzská 1/585, Praha 2 3) Hostel centre Sokolská 464/29, Praha 2 4) TJ Sokol Praha, Královské Vinohrady Polská 2400/1, Praha 2

7 SLIB ZÁVODNÍKŮ Jménem všech závodníků slibuji, že budeme soutěžit v duchu fair play. K závodům přistoupíme vždy čestně a zodpovědně. Svým vystupováním a chováním budeme vzorně reprezentovat svoji školu. Tím přispějeme ke zdárnému průběhu Sportovních her zrakově postižené mládeže v roce 2015.

8 MOTTO SPORTOVNÍCH HER Podstata hry není ve vítězství, ale ve hře samotné. Jack London

9 SOUTĚŽNÍ ŘÁD SPORTOVNÍCH HER ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE SOUTĚŽNÍ ŘÁD SPORTOVNÍCH HER ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MLÁDEŽE Sportovní hry zrakově postižené mládeže (dále SHM) - SHM jsou pořádány jedenkrát ročně - pořadatelem SHM je vždy škola nebo školské zařízení pro zrakově postižené, a to podle následujícího závazného pořadí: 1. ZŠ pro ZP Praha 2 (náměstí Míru) 2. SŠ a ŠZ pro ZP Plzeň 3.. ZŠ pro ZP Opava 4.Škola Jaroslava Ježka, Praha 1 5. ZŠ pro ZP Olomouc 6. SŠ, ZŠ a MŠ pro ZP Brno - výměna pořadí je možná pouze po vzájemné dohodě 1. Sportovně technická komise (dále STK) 1.1. STK je nejvyšším orgánem SHM, kde každé družstvo (školu) reprezentuje jeden zástupce Zasedání STK svolává vždy pořadatel příslušného ročníku SHM Každé rozhodnutí STK podléhá většinovému schválení přítomných zástupců STK schvaluje hlavního rozhodčího SHM, jehož povinností je zaškolení dalších, pomocných rozhodčích (upravená pravidla, přepočty, specifický přístup k jednotlivým skupinám zrakového postižení) STK na požádání zašle, či předá Soutěžní řád SHM, Pravidla atletiky IBSA, Pravidla plavání IBSA, Pravidla goalballu IBSA, Pravidla hry Showdown IBSA a přepočtové koeficienty.

10 1.6. V případě velkého zájmu účastníků z integrovaného školství je výběrem příslušného počtu členů "integrovaného družstva" pověřen vedoucí tohoto družstva STK má právo udělovat cenu za mimořádný sportovní výkon a cenu fair play. 2. Pořadatel SHM 2.1. Povinnosti pořadatele SHM jsou následující: - zažádat o finanční příspěvek na uspořádání SHM, který poskytuje Institut dětí a mládeže při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR), a o který pořadatel žádá vždy v dubnu předchozího roku. - zajistit ubytování, stravování, sportoviště a rozhodčí - zabezpečit zařazení soutěžících do zrakových kategorií (formou potvrzených dotazníků) - informovat o podmínkách účasti i mládež v integrovaném školství (s pomocí Speciálních pedagogických center - SPC) 2.2. Práva pořadatele SHM jsou následující: - zařadit do programu SHM i nesoutěžní hry (např. běžecké a plavecké štafety, přehazovaná, časovka v tandemové cyklistice), - upravit soutěžní řád, pokud si to vyžádá hladký průběh SHM - stanovit výši účastnického poplatku pro sportovce, 3. Soutěžní nařízení a opatření 3.1. Maximální věková hranice soutěžících je 17 let dosažených v roce konání soutěže SHM se mohou zúčastnit soutěžící zrakové kategorie B1, B2, B3, B Maximální počet soutěžících jednoho družstva (školy) je deset. Z tohoto počtu jsou nejvýše tři v kategorii B Soutěžících kategorie B4 musí být méně než 50% z počtu soutěžících jednoho družstva, nejvíce však tři.

11 3.5. Maximální počet doprovodných osob, by se měl řídit následujícími pravidly: - 1 doprovodná osoba na každé 2 soutěžící zrakové kategorie Bl a B doprovodná osoba na každé 4 soutěžící zrakové kategorie B3 a B Do družstva školy může být zařazen i klient SPC, které je příslušnou školou spravováno, přičemž se tím počet členů družstva dané školy nezvyšuje SHM se zúčastňuje družstvo SPC Liberec Podmínkou pro vyhlášení individuální disciplíny je minimální počet čtyř soutěžících. V případě nízkého počtu startujících může hlavní rozhodčí SHM rozhodnout o sloučení kategorií V individuálních soutěžích není omezen maximální počet jednotlivých startů každého soutěžícího SHM se mohou účastnit i zahraniční družstva. 4. Sportovní odvětví a disciplíny zařazené do soutěže družstev (škol) 4.1. Atletika - běh na krátkou trať(60 m) - běh na střední trať (600 m) - skok daleký - hod míčkem (150 g) Při atletických soutěžích se rozhodčí opírají o výklad obecně platných pravidel atletiky s úpravami pro ZP (Pravidla atletiky IBSA s úpravami STK SHM) STK schválila: - soutěžící v kategorii B1 jsou povinni absolvovat atletické disciplíny s látkovými klapkami, soutěžní družstva jsou povinna tyto klapky zajistit - v disciplíně běh na 60m a 600m, se bude při prvním porušení startu ( ulitý

12 start) tento opakovat. Při druhém porušení dojde k diskvalifikaci toho závodníka, který porušil druhý start. - v běhu na 60m startují všichni závodníci z bloků - běžci B1, B2 mají přidělené dvě dráhy- pro sebe a traséra - trasér nesmí protnout cílovou čáru dříve než závodník - způsob navádění si vybírá běžec sám lehké vedení za loket, spojení šňůrou nebo gumou, prostý běh bez pomoci - v disciplině skok daleký měření výkonu kat. B1,B2se provádí z místa doskoku k nejbližšímu místu otisku odrazové nohy v odrazové ploše(obdélník 1 x 1,22m vysypaný magneziem, křídou, jemným pískem). Odrazí- li se před odrazovou plochou, měří se k jejímu vzdálenějšímu okraji. Při přešlápnutí bližšího okraje je pokus neplatný Plavání - krátká vzdálenost - prsa (25 m) - krátká vzdálenost - volný způsob (25 m) - krátká vzdálenost - znak (25 m) - delší vzdálenost - volný způsob (50 m) - delší vzdálenost - prsa (50 m) Při plaveckých soutěžích se rozhodčí opírají o výklad obecně platných pravidel plavání s úpravami pro ZP (Pravidla plavání IBSA s úpravami STK SHM) STK schválila: - všichni závodníci při všech disciplínách startují z vody - při nesprávném dohmatu u plaveckého způsobu prsa bude závodník penalizován 3 vteřinami. (Při špatném dohmatu na obrátce i v cíli je penalizace stále 3 vteřiny). - při nesprávném dohmatu u plaveckého stylu znak (přetočení o více než 90 ) bude závodník penalizován 3 vteřinami STK schválila

13 - při všech startech bude při prvním porušení startu ( ulitý start ) tento opakovat - při druhém porušení dojde k diskvalifikaci toho závodníka, který porušil start STK se usnesla, že pro kategorii B1, B2 je povolen tapping (dotyk upozornění bílou holí závodníka před obrátkou, dohmatem) V rozplavbách mohou být spojovány kategorie, pokud je to potřeba k naplnění počtu závodníků v rozplavbě Stylový rozhodčí (může být i hlavní rozhodčí) bude tolerovat odchylky techniky. Odchylky, které se nebudou tolerovat: - při plaveckém způsobu prsa kraulový kop nohou - při plaveckém způsobu prsa je přípustný jenom jeden cyklus pod vodou při startu a při obrátce - při každém provedení pohybového cyklu musí být proveden nádech při plaveckém způsobu prsa startovní povely budou předvedeny hlavním rozhodčím před zahájením soutěže štafety 4x25m VZP. Složení štafet je libovolné. Maximálně dvě štafety na družstvo Goalball dle Pravidel goalballové ligy, včetně úprav z z Plzně a schválených v Praze. Na hřišti vždy pouze jeden hráč kategorie B Showdown (dle Pravidel Showdownu IBSA upravených dle STK SHM) Hráči musí mít po celou dobu jednoho zápasu pod klapkami přelepky Družstvo tvoří maximálně 5 hráčů. 5. Hodnocení soutěže družstev (škol) SHM 5.1. Maximální počet soutěžících jednoho družstva (školy) v individuální

14 disciplíně zařazených do hodnocení soutěže družstev (škol) je tři Do jedné disciplíny za družstvo (školu) lze nominovat maximálně pět soutěžících v kategorii chlapci a pět soutěžících v kategorii dívky Pro vyhodnocení soutěže družstev (škol) je rozhodující bodový zisk z individuálních disciplín (v kategoriích chlapců a dívek) a kolektivní hry Pro bodování individuálních disciplín je rozhodující celkové pořadí, které je upravené přepočtovými koeficienty. - při účasti 19 nebo méně soutěžících získává šest nejvýše umístěných soutěžících 7, 5, 4, 3, 2 a 1 bod. - při účasti 20 nebo více soutěžících získává deset nejvýše umístěných soutěžících 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod Pro bodování kolektivní hry je rozhodující celkové pořadí všech družstev (škol), kdy poslední družstvo (škola) získává 2 body, předposlední 4 body a další družstva vždy o 2 body více. V případě účasti sloučených týmů se získané body rozdělí mezi tato družstva rovným poměrem. 6. Přepočtové koeficienty 6.1. Přepočtové koeficienty by měly umožňovat porovnávání výsledků dosažených soutěžícími, zařazenými do rozdílných zrakových kategorií Přepočtové koeficienty jsou každoročně upravovány podle výsledků posledních 5-ti ročníků SHM, a to podle následnicích hodnotících kritérii: - absolutní průměr všech výkonů - průměr výkonů na místě v každém z ročníků - průměr 10-ti absolutně nejlepších výkonů

15 7. Hodnocení individuálních disciplín 7.1. Soutěžící v individuální disciplíně jsou hodnoceni v rámci jednotlivých zrakových kategoriích: B1, B2, B3, B V jednotlivých zrakových kategoriích dostávají soutěžící medaile a diplomy. 8. Zrakové kategorie Zařazení do zrakové kategorie provádí podle jednotných kritérií republikoví klasifikátoři případně STK schválený oční lékař. Toto rozhodnutí je závazné pro všechna zúčastněná družstva Kritéria pro zařazení do jednotlivých skupin zrakového postižení: B1: Bez světlocitu obou očí nebo se světlocitem, ovšem bez schopnosti rozeznat tvar ruky z jakékoli vzdálenosti či směru. B2: Od schopnosti rozeznat tvar ruky, k visu (ostrosti) 2/60 nebo rozsah zorného pole menší než pět stupňů. B3: S visem (ostrostí) od 2/60 do 6/60 nebo rozsah zorného pole od pěti do dvaceti stupňů. (Pro zařazení do kategorií jsou rozhodující výsledky měření lepšího oka, a to včetně korekce, tedy kontaktních čoček nebo brýlí, přičemž není rozhodující, zda je zrakově postižený při vlastní soutěži používá či nikoli.) Schváleno STK, dne

16 REKORDY SHZPM atletika - chlapci Běh na 60m B1 8,1 VALER Lukáš Praha 2000 Hradčany B2 8,3 SVOBODA Martin Brno 2014 B3 8,1 HOFMAN Samuel NOVOTNÝ Michal Litovel Praha n. Míru B4 7,5 HORÁČEK Lukáš Litovel 2008 Běh na 600m B1 1:44,8 FLEK Lukáš Brno 2008 B2 1:49,9 HONS Pavel Brno 2002 B3 1:47,1 ŠTĚPÁNEK Martin Praha n B4 1:39,7 HOLUBNÍČEK Pavel Míru Litovel 2006 Skok daleký B1 433 VALER Lukáš Praha 2000 Hradčany B2 452 HONS Pavel Brno 2002 B3 485 VLK Vladimír ID Liberec 2004 B4 519 PISKÁČEK Daniel Plzeň 2004 Hod kriketovým míčkem B1 34,90 VALER Lukáš Praha 2000 Hradčany B2 46,64 ZAMRAZIL Martin Praha n Míru B3 65,49 ŠUBA Pavel Opava 2004 B4 62,23 HOBLÍK Jakub Plzeň 2010

17 REKORDY SHZPM atletika - dívky Běh na 60m B1 10,2 ŠENEKLOVÁ Petra Brno 2003 B2 9,2 KULÍŠKOVÁ Anna Plzeň 2000 B3 9,0 KOYŠOVÁ Kristýna Opava 2003 B4 8,8 KRMELOVÁ Jitka HŘÍDELOVÁ Terezie Litovel Praha n. Míru Běh na 600m B1 2:24,1 PROCHÁZKOVÁ Brno 2005 Iva B2 1:54,0 ZAHRADNÍKOVÁ Praha n Lenka Míru B3 2:05,2 MESTLOVÁ Marie Plzeň 2006 B4 1:54,3 GERŽOVÁ Tereza Litovel 2005 Skok daleký B1 358 FRIDRIŠKOVÁ Brno 1996 Markéta B2 391 FERKOVÁ Lucie Praha 2002 Hradčany B3 444 KOYŠOVÁ Kristýna Opava 2011 B4 425 MARTÍNKOVÁ Barbora ID Liberec 2011 Hod kriketovým míčkem B1 22,60 ŠPERLÍKOVÁ Litovel 2004 Adéla B2 37,12 ČADILOVÁ Praha n Drahomíra Míru B3 41,44 MESTLOVÁ Marie Plzeň 2007 B4 45,70 PLUSKALOVÁ Zdenka Brno 2011

18 REKORDY SHZPM plavání - chlapci 25m prsa B1 23,8 VALER Lukáš Praha 1999 Hradčany B2 22,7 FRANĚK Tomáš Praha n. Míru 2003 B3 18,6 ŠTĚPÁNEK Martin Praha n. Míru 1999 B4 19,0 BOŠEK Jan Plzeň m prsa B1 53,2 FLEK Lukáš Brno 2007 B2 47,7 FRANĚK Tomáš Praha n. Míru 2003 B3 41,5 ŠTĚPÁNEK Martin Praha n. Míru 1999 B4 42,4 KRÁL Václav Plzeň m volný způsob B1 17,5 JOZÍFEK Martin Liberec 2014 B2 14,9 FRANĚK Tomáš Praha n. Míru 2003 B3 13,5 ŠTĚPÁNEK Martin Praha n. Míru 1999 B4 14,8 KRÁL Václav Plzeň m volný způsob B1 53,4 JOZÍFEK Martin ID Liberec 2013 B2 34,5 FRANĚK Tomáš Praha n. Míru 2003 B3 29,6 ŠTĚPÁNEK Martin Praha n. Míru 1999 B4 32,6 KRÁL Václav Plzeň m znak B1 27,7 DURILA Marek Praha 2002 Hradčany B2 21,1 ŠMAHA Radek Praha 1996 Radlická B3 18,3 ŠMEJCKÝ Oldřich Praha n. Míru 1999 B4 17,7 PISKÁČEK Daniel Plzeň 2004

19 REKORDY SHZPM plavání - dívky 25m prsa B1 25,8 ŠPERLÍKOVÁ Adéla Litovel 2005 B2 20,0 KULÍŠKOVÁ Anna Plzeň 2000 B3 21,9 PULKRÁBKOVÁ Marie Praha n.míru 2005 B4 23,1 PROBOŠTOVÁ Tereza Plzeň m prsa B1 1:01,50 ŠPERLÍKOVÁ Adéla Litovel 2004 B2 44,06 ZAHRADNÍKOVÁ Praha n. Míru 2010 Lenka B3 48,20 FRYČOVÁ Nicole Praha n. Míru 2009 B4 50,60 DOUDOVÁ Barbora Praha Koperníkova m volný způsob B1 26,7 ŠPERLÍKOVÁ Adéla Litovel 2004 B2 17,3 ZAHRADNÍKOVÁ Lenka Praha n. Míru 2009 B3 18,2 VOŇAVKOVÁ Nikola Praha n. Míru 2012 B4 16,6 ŠAFRÁNKOVÁ Markéta ID Praha m volný způsob B1 1:03,5 ILLEKOVÁ Tereza Litovel 2003 B2 41,4 ZAHRADNÍKOVÁLenka Praha n. Míru 2009 B3 45,3 VEJVODOVÁ Lucie Plzeň 1998 B4 37,8 ŠAFRÁNKOVÁ Markéta ID Praha m znak B1 28,9 ŠPERLÍKOVÁ Adéla Litovel 2004 B2 23,5 ZAHRADNÍKOVÁ Lenka Praha n. Míru 2009 B3 22,5 VEJVODOVÁ Lucie Plzeň 1998 B4 20,2 ŠAFRÁNKOVÁ Markéta ID Praha 2003

20 Celkové bodové umístění 1 Plzeň 2 798, Praha, Nám. Míru 2 681,0 117, Brno 2 355,0 326, Olomouc, Litovel 2 079,0 276, Praha, Hradčany 1 877,5 201, Opava 1 669,5 208, Liberec + ID 1 365,5 304, Praha, Butovice 129, , Moravská Třebová 76,0 53, Vítězové od roku 1996 do roku Praha nám. Míru 1997 Plzeň 1998 Plzeň 1999 Praha nám. Míru 2000 Praha Hradčany 2001 Praha nám. Míru 2002 Plzeň 2003 Plzeň 2004 Plzeň 2005 Olomouc, Litovel 2006 Praha nám. Míru 2007 Plzeň 2008 Praha nám. Míru 2009 Plzeň 2010 Brno 2011 Brno 2012 Brno 2013 Praha nám. Míru 2014 Brno

21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ Základní škola pro zrakově postižené sídlí na náměstí Míru v městské části Praha 2 a je situována čelem ke kostelu sv. Ludmily, neogotické památce postavené koncem 19. století. Zajímavostí je, že kostel je v současné době využíván také v průběhu již tradičního festivalu světel Signal formou videomappingu, který využívá projekci ve volném prostoru a na fasády budov promítá na míru vytvořené 3D modely a animace. Po obvodu náměstí můžete nalézt mnoho dalších významných budov, například Vinohradské divadlo, Národní dům na Vinohradech, školy či úřady. V roce 2014 oslavila škola 66. let od založení a proto krátce z její historie Únor 1943 Otevření 2 postupného ročníku Školy pro šetření zraku při obecné škole chlapecké ve Štěpánské ulici v Praze 2, počet zapsaných žáků 8, třídní učitelka s. Marie Chaloupková Září 1945 Přestěhování už pětitřídní Národní školy pro slabozraké děti do vily Marie v Koperníkově ulici č. 12, první ředitelka s. Marie Šimůnková Říjen 1946 Škola vydala první speciální cvičebnice s velkými typy písma Únor 1948 Speciální vzdělávací zařízení přešla do státní péče a zákon o jednotné škole zařadil školy pro zrakově postižené do stejné úrovně se školami běžného typu Květen 1948 Slavnostní otevření měšťanské školy pro šetření zraku, v průběhu roku získána další budova v Koperníkově ulici č. 6

22 Prosinec 1950 Zřízení domova pro slabozraké děti na Francouzské ulici č. 56 (bývalý útulek sv. Josefa) Rok 1952 Přidělení části objektu v Koperníkově ulici č. 8 pro potřeby mateřské školy pro slabozraké s oddělením pro děti s tupozrakostí jednoho oka, zřízení školní družiny

23

24 . Partneři

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: str. 1. Charakteristika DDŠ... 3 2. Personální obsazení DDŠ. 3 3. Zpráva o činnosti

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Mateřská ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č.. 561/2004 Sb. o předškolním, p základním, středním, edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání lávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2007 Čj. 640/2007 4190 Výtisk číslo : 2 Počet listů : 31 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2006/2007

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, za školní rok / Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015

ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 ROZPIS MISTROVSKÝCH, DLOUHODOBÝCH A KVALIFIKAČNÍCH SOUTĚŽÍ 2015 Zpracoval: Roman KALOUS sportovní ředitel ČSJu Vydání ze dne 17.2.2015 1 USTANOVENÍ PRO VŠECHNY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ČSJU... 4 1.1 Pořadatel...

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013... 4 1. Základní údaje o škole... 4 2. Obory vzdělání...

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více