Poruchy zraku. Psychologický přístup k lidem s poruchami zraku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poruchy zraku. Psychologický přístup k lidem s poruchami zraku"

Transkript

1 Poruchy zraku Psychologický přístup k lidem s poruchami zraku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová

2 Oko do duše okno

3

4

5

6

7 Jak byste popsali nevidomému, co vidíte na obrázku? (jaspis)

8 Zrakové vnímání se významně podílí na naší představě o okolním světě

9 Změny zrakového vnímání stěžují orientaci ve světě věcí a) Zraková ostrost krátkozrakost, dalekozrakost, tupozrakost b) Schopnost vnímat za různého osvětlení dostatečné osvětlení, světloplachost, šeroslepost c) Zorné pole zúžení zorného pole, porucha periferního vidění d) Barvocit rozlišení barev

10 Včasná dg.

11 Těžší vady zraku Lidé slabozrací Se zbytky zraku Lidé nevidomí (dřív označení slepí) Vady vrozené Vady získané

12 Kompenzace brýlemi, kontaktními čočkami

13

14 Brýle sluneční, dioptrické

15 Brýle na sport, práci

16 Vrozené vady zraku Ztěžují psychický vývoj dítěte - zdravé dítě brzy po narození sleduje pohybující předmět, rozpozná matku, zrak napomáhá v rozvoji motoriky Nedostatek zrakových podnětů je kompenzováno zvýšeným sluchovým a hmatovým vnímáním Sluch se stává cvičením přesnější Hmat lze pro orientaci v prostoru použít omezeně (haptický prostor) Využití hmatu při čtení Braillova písma

17 Vzdělávání zrakově postižených Speciální školy pro zrakově postižené (MŠ, ZŠ, SŠ), často studium na konzervatoři K výuce se používá řada speciálních pomůcek - učebnice s větším typem písma, lupy, dalekohledy, psací stroje, upravené PC a další moderní zařízení s cílem usnadnit přísun informací Nácvik dovedností umožňující soběstačnost Lehčí poruchy zraku integrace do tříd ZŠ Škola pro zrakově postižené žáky a žáky s vadami řeči v Opavě

18 Student Studium VŠE se zrakovým na VŠE postižením

19 Braillovo písmo Písmo je určeno nevidomým a hluchoslepým Kombinace šesti bodů ve dvou sloupcích a třech řádcích tvoří jednotlivá písmena, která se čtou pomocí hmatu

20 Psací stroj pro Braillovo písmo

21 Studenti VŠE - psací stroj na bodové písmo

22 Získané oční vady Náhle vzniklé úrazem, po operaci Postupně vznikající při jiných chorobách (diabetes mellitus) či oční vady (glaukom) Ztráta zraku je pro N. náročná psychická situace Způsob vyrovnání se se situací závisí na osobnosti před onemocněním a vztazích a podpoře okolí Starší lidé se hůř vyrovnávají se situací a adaptují na nové podmínky, jsou více závislí na okolí

23

24 Zásady komunikace s N. poruchami zraku Nevidomí jsou normální lidé, nevyžadují náš soucit! Jednáme přímo s nevidomým, nikoli s jeho doprovodem Představíme se a uvedeme své pracovní zařazení Seznámíme N. s prostředím pokoje, s pacienty Odstraníme překážky v cestě

25 Vždy popisujeme N. co děláme a budeme dělat, popíšeme zákrok Při novém vstupu do místnosti se ohlásíme Respektujeme uspořádání věcí na nočním stolku N. a neměníme jej! Vyjadřujeme se jasně, srozumitelně, N. nevnímá naši neverbální složku komunikace! Pomoc nevidomému nabízíme. Nesnažíme se ale za každou cenu ji poskytnout!

26 Jsem zrakově postižený, jednejte se mnou takto: Mluvte na mě Ukažte mi mé okolí Nepřesunujte mi mé věci Popište mi mé jídlo (pomyslný hodinový ciferník) Dokážu si sednout sám Jděte vždy krok přede mnou

27 Zásady doprovodu nevidomého Nevidomí se zavěsí za loket průvodce a jde krok za ním Stejným způsobem vstupujeme do dopravních prostředků Na překážky upozorníme slovy (schody dolů, výtah..) Posazení na židli položíme jeho ruku na opěradlo, sám se posadí

28 Kombinované vady slepý-hluchý-němý Komunikace s lidmi s duálním smyslovým postižením je složitější Stupeň postižení a doba, kdy k jednotlivému postižení došlo zásadně ovlivňuje dorozumívací schopnosti. Většina hluchoslepých nejprve ztratí jeden ze smyslů a postupně nebo náhle ztratí druhý smysl. V tomto případě lze předpokládat, že komunikace byla již v nějaké podobě vybudována Zásada komunikace - vnímání přes dotyk (taktilní) Používání slepecké hole s červenými pruhy

29 Oční vyšetření

30 Slepecká hůl, vysílačka druhy slepeckých holí

31 Digitální navigační slepecká hůl

32 Bezbariérový přístup, úpravy komunikací

33 Vhodné profesní uplatnění

34 Společenský život

35 Koncert nevidomých umělců na Pražském hradě

36 Ray Charles - kanadský král soulu zpívající klavírista, od 6 let slepý, naučil se noty v B. písmu. Od 15 let se živil hudbou. Zemřel v r.2004 (73 let).

37 Pohybové aktivity, sport

38

39 Nevidomý futsalista: míč sleduji ušima Brno - Čtyřiadvacetiletý vysokoškolák Jiří Fenz sportování propadl už jako malý kluk. Momentálně nejvíc hoří pro sálový fotbal. Když jeho tým hraje zápas, nesmí fanoušci v sále ani pípnout. Až na brankáře jsou totiž všichni hráči slepí a míč na hrací ploše nevidí. Poslouchají jej.

40 Na vodě

41 Horolezení cyklistika

42 Vodící psy

43 Hluchoslepý Láďa na stupních vítězů s ladradorkou Bárou

44

45 Tyfloservis je systém terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých (1991) Tvoří jej 12 krajských poboček, celé území ČR. Ve středisku jsou odborně připravení instruktoři, mezi nimi i zrakově postižení Služby jsou dostupné i kombinovaným poruchám Určeno pro dospělé od 15 let Organizace veřejné sbírky Bílá pastelka

46 Služby Tyfloservisu: Proškolení v obsluze kompenzačních pomůcek a informace o jejich získání Nácvik sebeobsluhy (vaření, úklid, péče o oděv, osobní hygiena, péče o děti..) Výuka čtení a psaní Braillova písma Výcvik v prostorové orientaci a chůzi s bílou holí, nácvik chůze s průvodcem, výběr tras Nácvik vlastoručního podpisu Nácvik psaní na klávesnici PC a psacího stroje Poradenství úprava prostředí, odstraňování barier Nácvik chování v různých společenských situacích Informační servis a zprostředkování dalších služeb

47 SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Sdružuje a hájí zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených Poskytuje konkrétní služby vedoucí k integraci Pobočky na každém okrese i v Mladé Boleslavi Poskytování informací a zácviků Nabídka pomoci při hledání zaměstnání Možnost výcviku vodících psů

48 Humanitární akce pro nevidomé Světluška patronka Aneta Langerová Bílá pastelka

49 Kazuistiky Martina Brožová (30 roků) Jsem nevidomá od narození. Narodila jsem se v Mikulově na Jižní Moravě. Dětství jsem strávila v Mikulově. Mateřskou, základní i střední školu jsem navštěvovala v Brně. Vystudovala jsem střední školu internátní obor masér. Po té jsem se přihlásila na Pedagogickou fakultu v Olomouci obory český jazyk, občanská výchova a speciální pedagogika a ty jsem i vystudovala. Po studiu jsem rok pracovala v domě Sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách u Opavy jako odborná asistentka vedoucího domu (Speciální pedagog). Přihlásila jsem se však k dennímu doktorandskému studiu na katedře speciální pedagogiky v Olomouci. Ke studiu jsem byla přijata a úspěšně jsem je ukončila po čtyřech letech. Po té jsem asi půl roku hledala zaměstnání. Po tomto hledání jsme přijala místo v sociálně - právní poradně spolku Trend vozíčkářů, kde pracuji doposud.

50 Zrakově postižená lyžařka Anna Kulíšková s trasérkou Štěpánkou Lučanovou

51 Anna Kulíšková Základní info: Anna Kulíšková se narodila Je reprezentantkou Českého svazu zrakově postižených sportovců ve sjezdovém lyžování a také členkou Českého paralympijského týmu. Její trasérkou je Štěpánka Lučanová (19 let) a trenérem Pavel Gurecký. K jejím největším úspěchům patří 2. místo ze supert-g a 4. místo v obřím slalomu na Paralympijských hrách v roce 2006 v Torinu. Anička studuje Konzervatoř J. Deyla v Praze, obor příčná flétna. Mezi její koníčky patří kreslení, knížky s válečnou tematikou, vše o vojenském letectví, voda a hory - jachting, windsurfing, vysokohorská turistika, cyklistika, také hudba, kamarádi a pes. Anna se se svou trasérkou Štěpánkou poctivě připravuje na Paralympijské hry v roce 2010 ve Vancouveru.

52

53 literatura a další zdroje z nichž bylo čerpáno: Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty, 4.roč., KelnarováJ., Matějková E. Grada Publishing, 2009, ISBN Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí; Matějček Zdeněk 2001, naklad.h Vyšehradská, ISBN Komunikace pro zdravotní sestry;venglářová M.,Mahrová G., Grada Pablishing a.s.,2006, ISBN Psychologie a pedagogika II pro SZŠ;Čechová V., Mellanová A., Kučerová H.;Informatorium 2004, ISBN Speciální psychologie,čechováv.,mellanová A.,Rozsypalová M.,IDVPZ Brno, 1997, ISBN Speciální pedagogika, Slowík Josef, Grada Publishing,2007, ISBN Psychologie handicapu;vágnerová M., Hajd-Moussová, Štech S., UK v Praze Karolinum,2001ISBN Hluchoslepota lidé s ní a kolem ní; Štěrbová Dana a kol., UP v Olomouci, materiály SONS, TYFLOSERVIS

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Bc. LENKA MITRYCHOVÁ II. ročník kombinované studium obor: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH

Více

Průběžně aktualizovaná verze s doplněnými informacemi označeno červeným písmem

Průběžně aktualizovaná verze s doplněnými informacemi označeno červeným písmem Průběžně aktualizovaná verze s doplněnými informacemi označeno červeným písmem Adresář poskytovatelů sociálních a jiných služeb pro osoby se zrakovým postižením Okamžik 2014 Vydání této publikace finančně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Občanské sdružení LORM Společnost pro hluchoslepé Skupina hluchoslepých běžkařů se svými traséry - průvodci na 1. zimním pobytu na Vysočině Obsah 1. Úvodní slovo 2. LORM Společnost

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ 0 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ Lenka Lašková Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny

Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny Závěrečná zpráva výzkumného úkolu Problematika zavádění eura v ČR z hlediska potřeb zabezpečení komunikační kampaně zaměřené na osoby s postižením jako cílové skupiny Zadavatel: Ministerstvo financí ČR

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Okénko do světa poznání

Okénko do světa poznání Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Okénko do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky Z Á K L A D Y S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K Y Obor: Rehabilitační-psychosociální péče

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

ÚVODEM. ing. Libor Křivka ředitel Kanceláře GŘ Českého rozhlasu

ÚVODEM. ing. Libor Křivka ředitel Kanceláře GŘ Českého rozhlasu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ÚVODEM Nadační fond Českého rozhlasu oslavil v prosinci své páté narozeniny. Vnímám ho jako zkušeného a spolehlivého pětiletého vodícího psa, který je svému nevidomému majiteli oporou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávání pedagogů přednáška ze dne 1.4. 2011 Nové trendy ve vzdělávání a výchově dětí a mladistvých

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Mgr. Olga Kebrlová vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Hořovice tel.: 311 545 339 e-mail: social4@mesto-horovice.

Mgr. Olga Kebrlová vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Hořovice tel.: 311 545 339 e-mail: social4@mesto-horovice. Vážení občané, právě jste otevřeli katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro spádové území města Hořovice. Tyto informace byly shromážděny právě pro Vás, kteří hledáte pomoc v nepříznivé

Více