Palata Domov pro zrakově postižené

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Palata Domov pro zrakově postižené"

Transkript

1 Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách Praha 5 Telefon: Web: Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového parku anglického stylu v klidné části Smíchova na jižním svahu Strahova. Domov je umístěn ve třech nadzemních podlažích 112 let staré, moderně rekonstruované budovy s nově dostavěným pavilonem. Dům má bezbariérový přístup a je vybaven třemi výtahy s hlasovými výstupy. Domov Palata poskytuje své služby seniorům se zrakovým postižením, kteří potřebují kromě rezidenčních služeb i další specializované služby. Zrakově postiženým seniorům, kteří již nejsou schopni samostatného života ve vlastním domácím prostředí a kterým nemůže ani rodina takovou existenci zajistit nabízíme zejména: - ubytování v jedno až čtyřlůžkových pokojích, - stravování včetně stravování dietního, - další nezbytné služby (úklid, praní osobního prádla apod.), - úplný ošetřovatelský servis, - služby praktického i odborných lékařů, - široká nabídka pracovních terapií, - široká nabídka volnočasových aktivit, - aktivity i mimo areál domova (návštěvy kulturních institucí, výlety apod.), - nabízené terapie a aktivity jsou určeny i pro klienty s vícečetným postižením (vozíčkáři, nedoslýchaví, zdravotně postižení ) BYDLENÍ Kapacita domova je 155 lůžek. Klienti jsou ubytováni na 22 jednolůžkových, 21 dvoulůžkových, 13 třílůžkových a 13 čtyřlůžkových pokojích. Jedno až třílůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení (umyvadlo, WC, sprchový kout). V jednolůžkových, event. dvoulůžkových pokojích je umožněno klientům, aby si částečně vybavili pokoj vlastním nábytkem. Ve vícelůžkových pokojích je toto právo volby omezeno na drobné doplňky.dvoulůžkové pokoje jsou přednostně nabízeny manželským párům. Pokoje jsou převážně vybaveny pohodlným, moderním a kvalitním nábytkem, který splňuje ta nejpřísnější kritéria SOCIÁLNÍ PÉČE V rámci psychoterapie pracuje v domově adaptační skupina pro nově příchozí obyvatele, pod vedením odborného externisty, která umožňuje plynulý a nebolestivý přechod z vlastního domova do ústavního zařízení. Obyvatelé pracují ve skupinách, ale podle potřeby mají možnost využít individuálních konzultací. Vzhledem k věku obyvatel probíhá pravidelné trénování paměti, kondiční cvičení, seznamování s denním tiskem, možnost využívání zvukové knihovny,apod. Smyslem terapie je udržení čilého tvořivého duševního života a podpora zájmu o veškeré dění v domově i ve společnosti, udržování kontaktu s rodinnými příslušníky a přáteli. Ergoterapie je zaměřená na udržování a posilování schopností a kondice obyvatel seniorského věku. Keramika, košíkářství, textilní dílna, vaření, výroba svíček apod. pomáhají zachovávat aktivní dovednosti a schopnosti obyvatel.

2 Probíhá pravidelný výcvik prostorové orientace, praktické výchovy v domově i mimo domov. Nácvik správného používání kompenzačních pomůcek pro zachování sebeobslužnosti a samostatnosti. Palata je otevřená svými kulturními a společenskými akcemi pro obyvatele i veřejnost. Koná se pravidelně úterní kavárna s programem i občerstvením. Vystupují zde hudební skupiny, umělecké soubory, studenti hudebních škol, zahraniční umělecké soubory a známé herecké osobnosti. Obyvatelé domova navštěvují i kulturní programy mimo domov. Jezdí do divadel, na koncerty, výstavy, výlety a další kulturní a společenské akce. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotní péče je zajišťována v nezbytném rozsahu, ve speciálních případech je zajištěna spolupráce s odbornými pracovišti mimo domov. Dvakrát v týdnu ordinuje přímo v domově praktická lékařka. V domově je zajištěna ordinace odborných lékařů (oftalmolog, dermatolog, psychiatr, diabetolog a ortoped). Domov má vlastní zubní ordinaci, ve které je zajištěna služba stomatologa. Ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovanými pracovníky.všichni pracovníci mají další kvalifikaci k práci se zrakově postiženými klienty. Ošetřovatelská péče je zajišťována nepřetržitě. Rehabilitaci zajišťuji kvalifikované pracovnice pod odborným vedením lékaře ortopeda. Součástí nabídky je elektroléčba, ultrazvuk, parafinové obklady, vířivé koupele, ale i procvičování jemné motoriky, rehabilitace na lůžku u imobilních obyvatel, nácvik chůze za používání kompenzačních pomůcek apod.jako placená služba jsou nabízeny kondiční masáže a rašelinové obklady. Osobní asistentky jsou kvalifikované pracovnice proškolené pro práci se zrakově postiženými, které zajišťují individuální služby souvisejícími s běžnými potřebami klientů (doprovody k lékaři, doprovody na úřady, asistence při osobních nákupech, vyřizování osobní korespondence apod.). Obyvatelé mají k dispozici služby psychologa. PLACENÉ SLUŽBY Většina nezbytných služeb je klientům domova poskytována v rámci ceny pobytu. Řada dalších služeb je pro vyšší pohodlí klientů zajištěna smluvně u externích poskytovatelů v prostorách domova. Tyto služby si hradí klient přímo u poskytovatele. Kadeřnické služby 1 x týdně je v nových, moderně vybavených prostorách domova v provozu kadeřnictví, kde za velmi výhodné ceny jsou nabízeny veškeré kadeřnické služby. Pedikúra 2 x týdně si lze objednat v prostorách domova služby pedikérky. Kondiční masáže - prostorách rehabilitace jsou jedenkrát týdně poskytovány kondiční masáže kvalifikovanou masérkou. Individuální doprava - klienti mají možnost pro individuální účely využít za úhradu služeb ústavního motorového osobního vozidla včetně řidiče. Účtovaná cena dle ujetých km a času je výrazně výhodnější než taxi. Krejčovské opravy osobního prádla a oděvů 1x týdně přichází do domova švadlena, která nabízí a provádí drobné úpravy a opravy osobního prádla a oděvů. Kiosek klienti mohou využívat malý obchůdek, kde si mohou nakoupit potraviny, lahůdky, drogerii, možno objednat ovoce, zeleninu, ale i textilní a další zboží dle přání obyvatel. DOPRAVNÍ SPOJENÍ Metro B stanice Karlovo náměstí, dále autobusem č. 176 zastávka Hřebenka, nebo tramvají č. 4 zastávka Klamovka Metro B stanice Anděl, dále autobusem č. 191 nebo 217 zastávka Klamovka, nebo tramvají č. 4, 9 nebo 10 zastávka Klamovka

3 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Vlašská 25, Praha 1 Telefon: Web: Ústav sociální péče Praha 1 Ústav sociální péče poskytuje v současné době péči mentálně postiženým dětem a dospělým v denních, týdenních a celoročních pobytech. Péče je zaměřena na výchovnou, sociální, zdravotní, rehabilitační a další terapeutickou a reedukační péči. Důležitou součástí je vedení klientů k co největší samostatnosti a začlenění do běžného života. Cílem je vedle klasické rezidenční služby poskytovat i tzv. chráněné bydlení, dále nutné asistenční služby, a to jak vlastními silami, tak ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi. STŘEDISKO VLAŠSKÁ Adresa: Ústav sociální péče Praha 1, středisko Vlašská, Vlašská 25, Praha 1 Telefon: E- mail: Středisko Vlašská poskytuje péči s týdenním a celoročním pobytem. V současné době zde žije 30 klientek s mentálním postižením. K ubytování klientek celoročního pobytu slouží nově rekonstruovaná podkrovní část objektu pro 10 osob, jejíž prostorové uspořádání zaručuje intimitu a soukromí v nejvyšší možné míře. Je kladen důraz na podporovanou volbu klientů našich služeb. Prostor pro denní činnosti je poskytován společenskou místností, kuchyňkou, dílnou pro aranžování květin, koutkem ručních prací, keramicko-výtvarnou dílnou a hernou s hudebními nástroji. Dvoutýdenní rehabilitačně-relaxační pobyty klientek jsou pořádány 2x ročně a představují změnu prostředí s možností poznávání nových míst a lidí v ČR. Taktéž jarní jarmark a vánoční divadelní představení je možno zařadit mezi tradiční akce pořádané střediskem. STŘEDISKO BOŘIVOJOVA Adresa: Ústav sociální péče Praha 1, středisko Bořivojova, Bořivojova 64, Praha 3 Telefon: Středisko Bořivojova je umístěno ve staré zástavbě na Praze 3 Žižkově v Bořivojově ulici. Zajišťuje péči klientům v denním provozu v době od 7 do 17 hodin. Středisko poskytuje každodenní výchovnou péči, stravování, zdravotní péči, pedagogicko-psychologické služby. V nynější době navštěvuje středisko 15 mužů a žen. Klienti jsou rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina, tzv. pracovní, odchází denně s vychovatelem pracovat do Metrostavu, odkud se vrací na oběd do střediska. Druhá skupina pobývá ve středisku. Denní náplní je rozvíjení rozumového a smyslového vnímání, estetická výchova a ergoterapie. Důraz je kladen na zapojení klientů do běžného života. Výsadou střediska jsou pravidelné celodenní čtvrteční vycházky do okolí Prahy, v zimních měsících pak kulturní akce. Každoročně pořádá středisko 1 2 ozdravné týdenní pobyty na horách. Středisko zajišťuje také celoroční pobyt pro klienty v chráněných bytech občanské zástavby v Praze 10 - Dubči. Dva nově zrekonstruované byty slouží pro celkem 6 klientů (2 chlapce a 4 dívky). V bytech je zajišťována celodenní i noční asistence vychovatelů i zdravotní péče.

4 Tento pilotní projekt chráněných bytů pro klienty je ukázkou péče o mentálně postižené v novém trendu, kterým se bude snažit ubírat celý náš ústav. STŘEDISKO PAPÍRENSKÁ Adresa: Ústav sociální péče Praha 1, středisko Papírenská, Papírenská 14, Praha 6 Telefon: Středisko Papírenská je denní stacionář pro osoby s mentálním postižením. Je umístěno ve vile se zahradou. V péči je zde 12 klientů, z toho je šest žen. Středisko poskytuje klientům péči denního pobytu od 7 do 16 hodin, stravování, pravidelnou zdravotní kontrolu ústavním lékařem, rehabilitační péči a pedagogicko-psychologické služby. V každodenním životě mají klienti k dispozici nově a moderně vybudované prostory, keramickou dílnu a tělocvičnu. V rámci ergoterapeutické péče pracují klienti na zahradě, pomáhají při přípravě a mytí nádobí a při úklidu. Dvakrát ročně pořádá středisko ozdravné pobyty na horách, během roku pak výlety do okolí Prahy. Dále středisko nabízí možnost celoročního chráněného bydlení pro 8 klientů. Ubytování je ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích odděleně od denního provozu. STŘEDISKO VILOVÁ Adresa: Ústav sociální péče Praha 1, středisko Vilová, Vilová 2, Praha 10 Telefon: Středisko Vilová se nachází ve vile se zahradou. Jedná se o denní stacionář, který zajišťuje každodenní péči o mentálně postižené klienty v době od 7 do 17 hodin. Středisko poskytuje klientům stravování, zdravotní péči, kterou zajišťuje ústavní lékař, a pedagogicko-psychologické služby. V současné době navštěvuje středisko 29 mužů a žen. K naplnění uspokojení nabízí středisko různé kroužky - hudební, keramický, výtvarný, sportovní, gymnastický, kroužek němčiny a plavání - zajišťované vychovateli střediska. K tělovýchovné činnosti zde slouží sportovní klub Odra-Vilová, který je členem ČHSO. Středisko pořádá každoročně ozdravný pobyt na horách a zahraniční pobyt u moře. STŘEDISKO DOUBRAVČANY /okr. Kolín/ Adresa: Ústav sociální péče Praha 1, středisko Doubravčany, Doubravčany č. 12 Telefon: Středisko Doubravčany je jediným stacionářem, který je umístěn mimo území hlavního města. Nachází se ve Středočeském kraji nedaleko měst Kolín a Kutná Hora. Z Prahy lze do Doubravčan dojet i příměstskou integrovanou dopravou, a to ze stanice metra Skalka autobusem č Zde se v minulých letech podařilo rekonstrukcí z bývalého mlýna vytvořit moderní zařízení pro mentálně postižené spoluobčany. Středisko je stacionářem s týdenním a celoročním provozem. V současné době zde žije 28 klientů. Středisko zajišťuje celodenní stravování, zdravotní péči, pedagogicko-psychologické služby. K naplnění každodenního života klientů slouží keramická dílna s vlastní keramickou pecí, zahradnická dílna, herna a prostorná tělocvična. I okolí zařízení jako rybník, zahrada, skleník a stáje slouží k zájmové činnosti klientů.

5 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Sulická Praha 4 Telefon: Ústav sociální péče Praha 4 Ústav sociální péče v současné době zajišťuje ústavní péči lidem s mentálním postižením od věku 3 let bez omezení věku, jejichž postižení vyžaduje pomoc, zejména dohled jiné osoby, při některých hlavních nebo nezbytných úkonech. Zajišťujeme potřebnou péči ve formě celoročního, týdenního a denního pobytu ve 4 objektech. Ve všech střediscích zajišťuje ambulantní zdravotní péči praktický lékař, který do ústavu dochází, stejně jako pediatr, psychiatr, neurolog a psycholog. Odborná vyšetření a speciální rehabilitace se provádějí ve specializovaných zdravotnických zařízení. Všem obyvatelům se poskytuje výchova a vzdělávání v rozsahu jejich schopností. Provádí se také jednoduchá rehabilitace. Snahou celého ústavu je přiblížit život osob s mentálním postižením životu běžné populace. Vycházíme z normálního denního režimu a to takto : dopoledne povinnosti škola, zaměstnání, odpoledne zájmová činnost aktivity volného času, pozdní odpoledne večer osobní volno. BYDLENÍ V objektu Sulická 48 žijí na 6 odděleních obyvatelé s těžkým stupněm mentálního postižení. Na těchto odděleních je zajišťována komplexní ošetřovatelská, zdravotní, výchovná a vzdělávací péče. Péče zohledňuje individuální zdravotní stav (mobilita, DMO, epilepsie, psychiatrické diagnózy, smyslová postižení). Zdravotní stav převážně nebo úplně omezuje schopnost sebeobsluhy, obyvatelé na těchto odděleních potřebují soustavnou pomoc. Ubytováni jsou na 2 4 lůžkových pokojích. Na 1 oddělení jsou děti ve věku 6 16 let. Děti z tohoto oddělení plní povinnou školní docházku v Pomocné škole. Tato skupina pracuje pod vedením vychovatelů dle plánu denních aktivit. Děti bydlí na 1 2 lůžkových pokojích s obývacím pokojem. K dispozici je zahrada, tělocvična, dětská herna, připravuje se výstavba rehabilitačního bazénu. Mottem střediska v ul. Murgašova 2 je PŘIJETÍ-PŘÁTELSTVÍ-POMOC. Středisko se nachází v areálu se zahradou, venkovním bazénem, tělocvičnou, divadelní scénou Hrášek (činohra, černé divadlo, zkušebna kapely). Tento areál slouží 40 obyvatelům schopných sebeobsluhy, samostatnosti při hygieně, schopnosti úklidu pod vedením výchovných pracovníků a zdravotníků. Aktivizační programy jsou zaměřeny na udržení a rozvoj samostatnosti, na pracovní zapojení v provozu ústavu nebo v ergoterapeutických dílnách. Aktivity volného času jsou rozmanité (divadelní soubor, černé divadlo, kapela aj.). Dále jsou to PC hry, výtvarné techniky, pohybové aktivity, cvičení na míčích, výlety, vycházky, návštěvy kulturních zařízení. Úspěchy divadelního souboru ÚSMĚV vedly k pořádání divadelních festivalů dnes již mezinárodních. Ubytování je ve 2 lůžkových pokojích s možností vlastního dovybavení.

6 Středisko v ul. Žilinská 2 poskytuje samostatné bydlení pro 15 obyvatel s lehčím stupněm mentálního postižení. V dopoledních hodinách obyvatelé chodí do práce nebo plní povinnou školní docházku, odpoledne se věnují zájmové činnosti (divadlo, kapela, sportovní aktivity). Ubytování v 1 2 lůžkových pokojích. Pod vedením vychovatelů a zdravotníků provádějí úklid, praní a vaření. K dispozici zahrada, mobilní tělocvična, zrcadlová stěna na aerobic, PC, v zimě lyžařské zájezdy, v létě vodácké zájezdy, k dispozici jsou kanoe, pramice, raft. Střediska Murgašova a Žilinská mají aktivity volného času společné. Obyvatelé se dle finančních možností zúčastňují zájezdů do zahraničí. Navštívili např. Španělsko, Chorvatsko, Itálii, Norsko aj.. Oddělení v Domově důchodců Praha 4 nyní slouží 33 obyvatelům ubytovaným v 1 2 lůžkových pokojích. Výchovní a zdravotničtí pracovníci zajišťují péči o obyvatele, kteří svým postižením, věkem i zdravotním stavem vyžadují převážnou a pravidelnou, občas i úplnou pomoc při hlavních nebo nezbytných životních úkonech. Středisko využívá aktivit ostatních středisek a využívá zázemí ústavu v Sulické 48. Podle schopností a zájmů navštěvují kulturní zařízení a podnikají spíše krátkodobé výlety. Ergoterapeutické středisko LIKUS v areálu Sulické 48 - v pěti dílnách pracují obyvatelé ze všech středisek. 2 dílny ručních prací se zabývají keramikou, malbou na hedvábí a sklo, výrobou drobných šperků a dalšími výtvarnými technikami. Dílna truhlářská pracuje se dřevem, vyrábí budky, rámečky, svícny, poličky, provádějí drobné opravy nábytku aj.. 2 dílny zahradnické pracují na zahradě, kde pěstují různé druhy zeleniny, v budově a ve skleníku připravují sadbu, pěstují pokojové květiny a vyrábějí drobné předměty jako svícny aj.. Výrobky z ergoterapeutických dílen se uplatňují jako výzdoba interiérů jednotlivých středisek. Část výrobků a výpěstků se příležitostně nabízí v CČM. Rekreační středisko Větrov využíváme k rekreačním pobytům našich obyvatel. Objekt je v krásné přírodě na pomezí Jizerských hor. Příjemnou atmosféru doplňuje i domácí kuchyně. Mezi oblíbené činnosti obyvatel patří také chov drobného domácího zvířectva (papoušci, hrdličky, želvy atd.). Na zahradě v Sulické 48 je malé stádo koz kamerunských a burských. Na všech střediscích je kladen důraz na respektování práv každého obyvatele, jeho soukromí, volby, možnost vlastních rozhodnutí, podpora a vedení k soběstačnosti při respektování stupně postižení a nezbytné právní a sociální ochrany. Ústav je otevřený nejenom rodičům a příbuzným našich obyvatel. DOPRAVNÍ SPOJENÍ Metro C stanice KAČEROV, dále autobusy č. 106, 205, 139, 203, 170 zastávka Sulická.

7 Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Čelakovského Krásná Lípa Telefon: Web: Domov se nachází v blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo ve Šluknovském výběžku v městě Krásná Lípa. Krásnolipsko je vstupní branou do Českého Švýcarska a je oázou nejčistšího ovzduší v severních Čechách. Turistické trasy vedou skalami ke zbytkům středověkých skalních hrádků, nebo na řadu rozhleden. Město Krásná Lípa leží v nadmořské výšce 430m, na horním toku říčky Křinice, v chráněných krajinných oblastech Labské pískovce a Lužické hory. Nyní má město cca obyvatel. BYDLENÍ 128 klientů je ubytováno v šesti pavilonech. V Pavilonu I jsou umístěna dvě oddělení. Smíšené oddělení, s 22 obyvateli (19 žen, 3 muži). Na druhém oddělení ženy je ubytováno 7 obyvatelek na 1 třílůžkovém pokoji a 2 dvoulůžkových pokojích. V přízemí je velká společenská hala, kde se odehrávají celoústavní společenské zábavy. V druhé části pavilonu bydlí 29 obyvatelek ve třílůžkových pokojích. Pavilon II žije zde 34 mužů. Budova je umístěna v pěkném prostředí lesoparku na kopci s nádherným výhledem na Kamennou Horku, vzdálené lesy a pole. Prostory pavilonu jsou členité. Obyvatelé bydlí v jedno, dvou a třílůžkových pokojích. V přízemí se nachází prostorná jídelna, která se využívá i jako společenská místnost. V podkroví pavilonu je možné najít příjemné posezení ke čtení,odpočinku, k poslouchání hudby a sledování televize. Pavilon III žije zde 12 žen. Je to budova rázu malého rodinného domku. Jsou zde dvou a tří lůžkové pokoje, a hezká společenská místnost pro kulturní vyžití a jídelna, kde si obyvatelé mohou uvařit kávu, čaj a případně si připravit malé občerstvení. Pavilon IV oddělení pro 13 žen a 7 mužů. Pokoje jsou 1, 2 a 3 lůžkové s vlastním sociálním zařízením a předsíňkou, pro imobilní obyvatele je zde slouží výtah. Dále je v pavilonu umístěna rehabilitace, ergoterapie, a kantýna. Pavilon V je zde ubytováno 10 klientů, 6 mužů a 4 ženy. Je to malá dřevěná budova. Jsou ubytováni v 1 a 2 lůžkových pokojích. Pavilon je určen pro klienty s menším postižením, kteří zde žijí pouze s minimální asistencí. U všech je předpoklad k zapojení do pracovní činnosti v ústavu nebo mimo ústav.

8 Pavilon VI je malý zděný domek, který sloužil pro ubytování zaměstnanců. Jsou zde 3 samostatné byty pod uzavřením. Ubytování bude formou chráněného bydlení. Plánovaná kapacita je 4-6 klientů. ZDRAVOTNÍ PÉČE Lékařská péče - je zajištěna smluvním praktickým lékařem, který jednou týdně navštěvuje klienty. Z odborných lékařů je dostupnost psychiatra a neurologa. Ostatní odborná oddělení (chirurgie, interní oddělení, kožní, oční a urologické) je možno navštívit v ordinacích města Rumburk. Ošetřovatelskou péči zajišťuje vrchní sestra a praktický lékař. Každý pavilon má svojí ošetřovatelskou stanici (zdravotní sestry, ošetřovatelky a sanitářky). Péče je všestranná, zaměřená na pohybovou a pracovní rehabilitaci, prevenci dekubitů, péče o inkontinenci. Využíváme moderních rehabilitačních pomůcek, rehabilitační masážní přístroje, biolampy, polohovací lůžka, antidekubitní podložky a matrace, podložky z dutých vláken pod končetiny, podložky na pojízdné vozíky. Rehabilitace - do ústavu dochází 1x týdně rehabilitační pracovník, který provádí rehabilitaci a aromaterapii. Obyvatelé mají dispozici masážní křeslo, šlapací kolo, které plně využívají. V rámci rehabilitace se provádí pohybová cvičení pro imobilní pacienty a postižené CNP. Jednou měsíčně naše zařízení navštěvuje pedikérka a kadeřník. KULTURNÍ VYŽITÍ Zájezdy do Prahy a okolí, na hrady a zámky. Výlety do blízkého okolí (Kamenná horka, Krásná studánka, Vlčí hora, Jedlová hora, atd.) Poznávací - návštěva muzea, hrady, zámky, zříceniny. Divadla - loutkové divadlo v Rumburku, hostující divadelní společnosti. Taneční zábavy - Mikulášská, velikonoční, vítání jara, masopustní zábava, společenské večery ke dni úcty ke stáří. Někteří mladší obyvatelé se zúčastňují festivalu Olešská kramle. Každou středu se koná hudební odpoledne, kde se zazpívá a hraje na hudební nástroje. Rekreace - v letním čase se pořádají pro obyvatele čtrnáctidenní pobyty v různých ozdravných zařízeních, odkud se pořádají poznávací výlety do okolí (ZOO, muzea, zámky). AKTIVITY Obyvatelé jsou zapojeni do pracovní činnosti pod vedením ergoterapeuta, vyšívají, pletou, háčkují, batikují, šijí, každý podle svých schopností. Vyrábějí vánoční a velikonoční ozdoby. Je zde možnost předvést svou dovednost na hrnčířském kruhu, výrobek ozdobit a vypálit v hrnčířské peci. K dispozici je skleník, kde se předpěstovávají květiny k osázení truhlíku na okna a předzahrádek. Muži pomáhají v zahradnictví.

9 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Svojšice č. 1 Telefon: Domov Svojšice Sídlem domova je zámek hrabat Althanů, který je situován do malebného prostředí malé středočeské obce s výhledem na rybník a poklidnou venkovskou krajinu. K hlavní budově náleží rozlehlý zámecký park v anglickém stylu, zahrada, hospodářské budovy a ubytovna. Zámecká zahrada je velmi krásná a příjemná, tvoří výborné zázemí uprostřed přírody. Je zde altán s exotickým ptactvem, kašna s okrasnými rybami a lekníny. V hospodářské zahradě se pěstuje zelenina, ovoce a květiny. Cílovou skupinou uživatelů jsou lidé s chronickým duševním onemocněním a lidé s mentálním handicapem od nejlehčího až po nejtěžší stupeň. Z celkového počtu 110 obyvatel tvoří více než 2/3 lidé s těžším psychickým onemocněním (schizofrenie, bipolární poruchy apod.). BYDLENÍ Klienti jsou ubytováni na 2-5 lůžkových pokojích s vlastní televizí. Sociální zařízení jsou společná vždy pro jedno oddělení cca 40 klientů. Na každém poschodí je společná jídelna, která slouží rovněž jako společenská místnost. Společné stravování zajišťuje ústavní kuchyně, údržbu prádla ústavní prádelna. V září 2004 jsme v rámci integračních procesů otevřeli skupinový-chráněný byt pro 6 klientů. Po rekonstrukci třípokojového bytu v objektu bývalé ubytovny pro zaměstnance vznikl vhodný prostor pro vytvoření skupinového bydlení klientů domova. Byt se nalézá v areálu ústavního zařízení, ale je umístěn mimo hlavní budovu. Jde o standardní třípokojový byt s příslušenstvím. Obyvatelé bytu žijí po dvojicích na pokoji a užívají společnou kuchyňku a sociální zařízení. K jejich bytu ještě náleží garsoniéra, která slouží jako zázemí pro pracovníky sociální péče - asistenty, kteří zajišťují nepřetržitý provoz skupinového bydlení. Šestici klientů pomáhá vždy jeden zaměstnanec ve službě. Klienti si v bytě sami zajišťují údržbu. V budoucnu plánujeme další rozšíření tohoto typu bydlení. Jistým specifikem našeho domova je tzv. Domeček intimních vztahů. Bývalý zahradní domek byl zrekonstruován na bytovou jednotku velikosti 2+1. Zde - v tichém prostředí hospodářské zahrady - mohou obyvatelé trávit intimní chvilky ve společnosti partnerů, přátel a rodiny. psychiatr. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnický personál - zdravotní sestry, ošetřovatelky a sanitárky. Lékařskou službu zabezpečuje praktický lékař - internista, který dvakrát týdně dojíždí na pravidelné vizity, a potom jedenkrát týdně dojíždí

10 SOCIÁLNÍ PÉČE Sociální poradenství zajišťuje sociální pracovnice. Komplexní rehabilitační služby s důrazem na psychosociální aspekty zajišťují v domově pracovníci sociální péče - terapeuti. Psychosociální rehabilitace klientů je svěřena do kompetencí Úseku zájmových aktivit obyvatel. Jak název úseku napovídá, je snahou směrovat veškerou rehabilitaci k zvýšení aktivizace klientů a to takovým způsobem, aby odpovídala jejich zájmu, potřebám, aktuálnímu zdravotnímu stavu. Komplexní rehabilitace probíhá formou týdenních a měsíčních pracovních plánů. Daný program sestavuje terapeut společně s obyvateli a je spíše jen rámcovým vodítkem pro terapeuta. Důležité je zpracovat a sestavit aktivity tak, aby byly pro klienta nejen zajímavé, ale i přínosné z pohledu komplexní rehabilitace. AKTIVIZACE V rámci aktivizačních a podpůrných terapeutických programů nabízíme obyvatelům následující činnosti: práci se zvířaty - základy zooterapie, arteterapeutické techniky (k dispozici je keramická dílna s pecí), taneční a pohybovou terapii, základy muzikoterapie, kroužek vaření a ručních prací, trénování paměti, kondiční a relaxační cvičení, návštěvy společenských akcí, výlety, rekreační pobyty, stanování v přírodě, společenské hry, videoprojekce. Každý rok rovněž pořádáme sportovní klání určené nejen našim obyvatelům, ale také klientům z jiných zařízení sociální péče. Domov spolupracuje s občanským sdružením Integrace. Sdružení se podílí na provozu keramické dílny a prezentuje aktivity našich obyvatel na veřejných kulturních akcích, výstavách apod. Obyvatelé domova zde mohou pracovat i na dohodu o pracovní činnosti. SLUŽBY Kdo má zájem, může využít služeb masérky, pedikérky či kadeřnice. Místní bufet nabízí občerstvení s příjemným posezením. Žít neznamená pouze bydlet a pracovat, určitá část dne zůstává vyhrazena pro volný čas, zájmy, koníčky, vzdělávání. Klienti v důsledku svého onemocnění často ztrácejí dovednost strukturovat svůj čas, motivaci aktivně si naplnit den, schopnost sociálních kontaktů. Smyslem nabízených aktivit je podpora při vytváření sociálních kontaktů v neformálním prostředí, pomoc při organizaci dne, nalezení vhodných zájmových činností a udržení základní soběstačnosti. Hlavním směrem, kterým se péče v našem domově ubírá, je cesta odinstitucionalizování péče. Snažíme se o to, aby se naši klienti cítili co možná nejblíže prostředí domácímu. DOPRAVNÍ SPOJENÍ Vlak: Praha Kolín (60 km) a dále autobusem: pravidelná autobusová linka ve směru Kolín Kouřim (15 km)

11 Domov se zvláštním režimem Terezín KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: nám. Čs. armády Terezín Telefon: , Terezín leží v rovinatém úrodném kraji Českého středohoří, 60 kilometrů severně od Prahy poblíž soutoku řek Labe a Ohře. Ústav se nachází v budově, která je nejstarší budovou ve městě a byla postavena v letech Terezín poskytuje služby starým občanům, občanům s mentálním postižením, dementním občanům, psychotikům a psychopatům. BYDLENÍ Poskytujeme celoroční ubytování pro 269 obyvatel. Dále nabízíme ubytování přechodné, jsme schopni poskytnout i pobyty týdenní nebo zajistit denní péči. Obyvatelé jsou ubytováni na pokojích z nichž je 15 jednolůžkových, 101 dvoulůžkových a 18 třílůžkových. Některé z pokojů mají své vlastní sociální zázemí. Poskytujeme bydlení manželským párům, partnerským dvojicím a obyvatelům, kteří jsou toho schopni i ubytování mimo ústav. SLUŽBY Našim obyvatelům poskytujeme ubytování, stravování, rehabilitaci, zprostředkování lékařské péče, sociální služby, aktivní využití volného času. Zaměřujeme na poskytování individuální péče. O spokojenost našich obyvatel se stará zdravotní personál, výchovný personál a pracovníci sociální péče. Obrátit se mohou na kteréhokoliv pracovníka domova, na vedoucího oddělení, sociální pracovnice. Zaměřujeme se na podporu seberealizace na základě individuálních potřeb, zájmů a schopností obyvatel. Posilujeme a zachováváme co nejvíce naučených dovedností. Úzce spolupracujeme s rodinnými příslušníky, kteří si mohou brát své blízké, jak na víkendy, tak na dovolené. Návštěvy jsou možné po celý týden od 8.00 hod. až do hod. Pro návštěvy lze využít pokoj obyvatele nebo předsíně před pokojem, popř. společenské místnosti. Spolupracujeme s Městským úřadem Terezín při pořádání kulturních a společenských akcí. Úzce spolupracujeme se Základní školou Terezín a se Střední pedagogickou školou v Litoměřicích, která k nám dochází pravidelně na praxi. Zapojeni jsou rovněž dobrovolní pracovníci, kteří se zaměřují na individuální práci s obyvateli.

12 V rámci aktivizačních programů nabízíme terapeutické dílny, které jsou v provozu denně na každém patře od 8,00 hod. do hod. Zde se pod vedením vychovatelů provádějí různé činnosti např. výtvarná, rukodělná, hraní společenských her, zpívání aj. a dochází zde k vzájemné komunikaci a k navazování nových kontaktů mezi obyvateli. O víkendu jsou dílny rovněž přístupny v rámci krátkodobých pracovních úvazků z řad studentů. AKTIVITY Pravidelné týdenní aktivity jsou společné zpívání, knihovna, školička, společné cvičení, bohoslužby, kavárnička, zkouška kapely a divadla. Mezi další aktivity patří práce v truhlářské dílně, kde se vyrábí dřevěné hračky, které jsou zasílány čtvrtletně pro německý časopis BAUEN & WOHNEN. Výrobky slouží i pro potřeby domova. V provozu je rovněž keramická dílna. Výrobky jsou použity na výstavy, prodej nebo opět pro potřeby domova. Obyvatelé se mohou zapojit i do našeho divadla TERMITI nebo kapely TEREZKY, které vedou naše vychovatelky a vystupují jak v rámci domova tak i mimo něj. Obyvatelům je k dispozici knihovna, místnost pro stolní tenis a školička. Máme zahradu mimo areál domova, kde naši obyvatelé zajišťují její provoz a údržbu a rovněž se zde uskutečňují i společné akce. Pro obyvatele pořádáme turnaje ve stolním tenise a ve společenských hrách a dále pořádáme sportovní den i pro obyvatele města. Každý rok pořádáme DEN OBYVATEL, na který si obyvatelé připravují svá vlastní vystoupení a jsou pozváni i další účinkující. Tento den je spojen se dnem otevřených dveří. S obyvateli jednou v roce trávíme společnou dovolenou. Jezdíme každý týden plavat do bazénu. Pořádáme výstavy prací a výrobků obyvatel v prostorách domova. Vydáváme vlastní časopis ZPRAVODAJ DOMOVA, do kterého přispívají naši obyvatelé. Naši obyvatelé mají možnost chovat domácí zvířata (andulky, kočky atd.). Žije zde i obyvatel, který má svého psa. Dále jsou pro obyvatele připravovány a pořádány turistické trasy a výlety do Prahy a do okolí Terezína např. hora Říp, hora Radobýl či Lovoš, hrad Střekov, termální lázně Brná, ZOO v Ústí nad Labem, atd. Dále jsou připravovány různé kulturní akce v rámci domova nebo mimo něj (divadlo, kino, kulturní programy mimo Terezín, návštěvy galerie v Litoměřicích nebo Roudnici nad Labem atd.). Ve spolupráci s městem a základní školou pořádáme společné akce např. koncerty, masopust, čarodějnice. Základním předpokladem pro činnost našich obyvatel je dobrovolnost a zájem o aktivity. Cílem je, abychom obyvatele co nejvíce přiblížili běžnému způsobu života. Důraz je kladen na zachování důstojnosti, seberealizaci, možnost rozhodování o sobě, zachování možnosti intimity prostředí. DOPRAVNÍ SPOJENÍ Z Prahy do Terezína je možné autobusovými linkami popřípadě osobním autem po dálnici D8 směrem na Teplice. Při využití autobusové dopravy je možné použít spojení mezi Prahou a Teplicemi, Prahou a Litoměřicemi nebo Prahou a Ústím nad Labem. Je možné využít i kombinovanou dopravu po železnici do cílové stanice Bohušovice nad Ohří a odtud autobusem do Terezína.

13 Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Kytlice č. 68 Telefon: Web: Domov poskytuje celoroční komplexní sociální služby po stránce hmotné, výchovné, vzdělávací, ošetřovatelské a sociální osobám s mentálním a kombinovaným postižením. V současné době žijí v zařízení dospělí muži. V budoucnosti bychom měli zájem umístit do zařízení i ženy a mladistvé osoby. CÍLE Umožnit obyvatelům prostřednictvím poskytovaných služeb žít svůj život maximální možnou měrou běžným způsobem, který se co nejvíce přibližuje k životnímu standardu běžné populace žijící mimo zařízení. Poskytovat služby obyvatelům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost. Poskytovat služby obyvatelům dle jejich individuálních potřeb. Respektovat soukromí obyvatel, posilovat jejich sebevědomí Vzdělávat obyvatele v praktických i teoretických činnostech, rozvíjet a udržovat získané znalosti a dovednosti. Dodržovat rovnocenné postavení obyvatel - zaměstnanec ŽIVOT V DOMOVĚ Každý obyvatel má svého klíčového zaměstnance, kterého si dle svých možností zvolí. Tento zaměstnanec pak společně se svým svěřeným obyvatelem připravuje individuální plán péče, který průběžně společně doplňují, vyhodnocují a dle potřeby mění, iniciativně si všímá jeho potřeb. Každý obyvatel má možnost využívat společenské a pracovní prostory zařízení dle svého výběru, každému dle jeho přání a možností jsou umožněny vycházky mimo areál domova a to buď zcela samostatně či s podporou zaměstnanců. Každý má možnost zvolit svou účast na nabízených programech. SLUŽBY Vzdělávání dle individuálních schopností v oblasti sebeobslužných dovedností, ve způsobech alternativní komunikace, integrace. Vytváření pracovních dovedností v pracovních dílnách domova, či v zaměstnání mimo domov. ZÁJMOVÁ ČINNOST Keramická a výtvarná dílna, košíkářské práce, práce na zahradě, pomoc při údržbě budov a okolí. Kulturní, sportovní a rekreační vyžití, volnočasové aktivity možnost návštěv kulturních a společenských akcí, zajištění rekreací mimo domov.

14 ZDRAVOTNÍ PÉČE Do zařízení 1x týdně dojíždí praktický lékař, 1x měsíčně psycholog a psychiatr. Je zajištěno zprostředkování odborných a diagnostických vyšetření. BYDLENÍ Domov sídlí v několika objektech. V celém zařízení je k dispozici ubytování na 27 jednolůžkových, 8 dvoulůžkových a 3 třílůžkových pokojích. Obyvatelům žijícím na vícelůžkových je nabídnuta možnost výběru spolubydlícího. Zaměstnanci při své práci respektují právo každého obyvatele na jeho soukromí a v největší možné míře se jim je snaží zajistit. Obyvatelům je umožněno zařídit si svůj prostor podle svého vkusu a za pomoci svého klíčového zaměstnance. Všichni mají možnost si svůj pokoj uzamknout, každý má svůj vlastní klíč. Zaměstnanci do pokojů vstupují pouze se souhlasem obyvatele. Hlavní budova je zcela bezbariérová. Je zde jídelna, která v průběhu roku bude propojena výdejními okénky s novou přístavbou kuchyně. Jsou zde 3 společenské místnosti, keramická a košíkářská dílna, ošetřovna, pracovna vedoucí zdravotního úseku a ergoterapeutky a kuchyňka. V domě č. 63 žijí muži formou podporovaného bydlení. Obyvatelé mají možnost si telefonicky vyžádat pomoc personálu. Během dne je jim poskytována podpora ze strany personálu. Stravu si obyvatelé přivážejí z centrální kuchyně a sami servírují. V domě mají k dispozici vybavenou kuchyň s jídelním koutem, obývací pokoj, koupelny a WC. Kolem domu je zahrada, kde je k dispozici všem obyvatelům domova bazén. Obyvatelé tohoto domu si zajišťují sami celou péči o dům a zahradu. Uklízejí si sami své pokoje a společné prostory dle týdenního harmonogramu, perou a žehlí si své osobní prádlo. V domě č. 26 žijí obyvatelé, kterým s péčí v průběhu dne pomáhají 2 zaměstnanci, v noci je zde zajištěna noční pohotovost. Obyvatelé tohoto domu za spolupráce svých pečovatelů si zajišťují chod samostatné domácnosti.

15 Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Rudné u Nejdku č. 8 Telefon: Web: Domov se nachází v chráněné krajinné oblasti Jelení vrch v Krušných horách, 6 km od obce Nejdek. V převážné části zimního období jsou ztížené podmínky pro dopravu do domova. Domov je dostupný hromadnou autobusovou dopravou. V domově žije 74 dospělých žen s mentálním a tělesným postižením. Věková hranice není ohraničená. Domov má dlouholetou tradici. Kolem roku 1964 se zde zřídil ústav pro mentálně postižené chlapce. Domov má hlavní budovu a dvě samostatná chráněná bydlení. Dříve toto zařízení bylo církevní zařízením. Hlavní budova prochází postupnou rekonstrukcí, tak aby byl vytvořen komfort pro klientky s ubytováním do 3 na pokoji. Je zde i lůžková část pro klientky s těžkým mentálním nebo fyzickým postižením. Na chráněném obydlí zvaném Fara žijí klientky po 3 na pokojích s vlastním sociálním zařízením. Mají jednu společenskou místnost a jídelnu s kuchyňkou. Druhé chráněné obydlí je domek č. 8. Zde jsou ubytovány klientky na pokojích po 1, 2, 3 klientkách, mají společné sociální zařízení max. pro 3 pokoje. Budova má společenskou místnost a jídelnu s kuchyní, vlastní zahradu. Posláním domova je zajistit obyvatelkám zařízení plnohodnotný život i důstojné stáří. Hlavním cílem je dosáhnout a udržet maximální možnou míru autonomie klientky-obyvatelky zařízení a to jak v jeho soukromí, tak v sebeobslužnosti. Dílčí cíle jsou: Respektovat soukromí obyvatel a posilovat jejich sebevědomí. Neustále hledat smysluplný způsob života (kultura, vycházky, sportovní aktivity, společenské akce, výlety apod.). Vzdělávat klienty v praktických i teoretických činnostech a dát jim možnost si co nejvíce ověřit a vyzkoušet osobně získané dovednosti a znalosti Neuzavírat se okolnímu světu a naopak nechat okolní svět vstupovat do zařízení. Snažit se o rovnocenný přístup ke klientům, dodržovat rovnocenné postavení klientka -zaměstnanec. Cílem a posláním všech zaměstnanců našeho zařízení je, jak v současnosti, tak hlavně i v budoucnu pracovat pro obyvatele našeho zařízení tak, aby tito v souladu se stanovenými Standardy kvality sociálních služeb, prožívali plnohodnotný život, který bude v co největší míře podobný životu běžné populace jejich vrstevníků. Všichni z nás se již delší dobu snažíme dosáhnout a udržet maximální možnou míru autonomie obyvatel našeho zařízení. Plně respektujeme jejich soukromí a posilujeme jejich sebevědomí. Hledáme pro ně smysluplný způsob existence, vzděláváme je v praktických i teoretických činnostech, dáváme jim možnost, aby si ověřili v praxi své získané znalosti. Cílem všech zaměstnanců je zajistit ochranu lidských práv našich obyvatel.

16 Všichni zaměstnanci pečující o klientky spolupracují na rozvoji stanovené koncepce služby, která jasně a srozumitelně vypovídá o poslání naší služby, o cílech našeho zařazení a o cílové skupině péče. Všechny klientky musí mít stejnou možnost prostoru k sebeprosazení, a to nejen klientky s lehčím mentálním postižením, ale hlavně s postižením těžším, klientky nemobilní, ty kteří se nedovedou vyjadřovat verbálně apod. ŽIVOT V DOMOVĚ Každá klientka má svého klíčového pracovníka, který koordinuje poskytování služeb klientce. Každý klíčový pracovník má na starosti maximálně 4 klientky. Klientka má právo si klíčového pracovníka vybrat, popř.požádat o změnu tohoto pracovníka, není-li spokojena. S klíčovým pracovníkem obyvatelka formuluje svá přání, představy a vytyčují spolu individuální plán, čeho by chtěla klientka dosáhnout a toto se pak snaží zaměstnanci pomáhat uskutečňovat, je-li požadavek a přání reálné. Klíčový pracovník má na starost pokoj, ošacení a veškerý inventář své klientky. Obyvatelky si zajišťují domácí práce spojené s chodem domácnosti v domečku a na faře. U obyvatelek z hlavní budovy se jedná o nácvik, osvojování a prohlubování těchto činností a návyků v rámci rozvoje jejich samoobslužnosti. Obyvatelky se dle svých zájmů zapojují do činností připravovaných výchovným úsekem různé ruční práce, výzdoby vlastních interiérů, práce s keramickou hlínou, práce na zahradě. Obyvatelky mají možnost chovat domácí zvířata. V hlavní budově mají obyvatelky kočky, které mají umožněn přístup do domu. Obyvatelky jsou vedeny k péči o domácí zvířata. Kočky jsou pravidelně ošetřovány veterinářem, jsou vykastrovány. Obyvatelky domku č. 8 mají jak kočky tak i pejska, kterého si vybrali v útulku. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry, v každé směně je vždy 1 zdravotní sestra. 1x týdně do zařízení dojíždí praktický lékař. SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY V domově byl založen taneční soubor, kde postižené klientky na vozíčcích ve spolupráci s dětmi zaměstnanců pravidelně vystupují na různých akcích s velkým úspěchem. Taktéž zde funguje pěvecký soubor, který je pravidelně zván na charitativní akce. Klientky dokonce provozují raftové sjíždění Ohře za doprovodu raftového oddílu. Pořádáme různé kulturní a zábavné akce typu Slety čarodějnic, Super den a zúčastňujeme se např. Divadelních dnů v Nejdku, Poutí dobré vůle. Taktéž jsou pořádány společné akce typu mikulášské a vánoční besídky za účasti rodičů klientek.do našeho domova si našlo cestu mnoho sponzorů a přátel domova, kteří nás v této činnosti podporují.

17 Domov Maxov KONTAKTNÍ INFORMACE: Adresa: Horní Maxov Lučany nad Nisou Telefon: , Web: Domov Maxov nabízí celoroční sociální a rezidenční služby (v současné době pouze mužům). CÍLOVÁ SKUPINA Dospělí lidé s lehkým, středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení, případně s kombinovaným postižením (smyslovým, fyzickým a psychiatrickým). OKOLNÍ PROSTŘEDÍ Domov se nalézá uprostřed Chráněné krajinné oblasti Jizerských hor, v malé obci rekreačního charakteru, 12 km od Jablonce nad Nisou. Krásná příroda a klidné prostředí vyvažuje odloučenost obce. BYDLENÍ Rezidenční služby jsou poskytovány 62 obyvatelům, žijícím v šesti domech. Základem života v domově je domácnost, která tvoří svébytný celek a poskytuje služby podle potřeb obyvatel. Pokoje v domácnostech jsou jedno a dvoulůžkové, některé se samostatným sociálním zázemím. Nabízíme tyto typy domácností: Domácnost s asistenty: 8-10 obyvatel a tým 8 asistentů vedený vedoucím domácnosti Domácnost rodinného typu: max. 5 obyvatel a tým 2-3 asistentů pod patronací rodičovského páru. Chráněné bydlení: samostatný byt s občasnou podporou pro 2-3 obyvatele. NABÍZENÉ SLUŽBY: Sociální péče vytvoření základního zázemí, kde obyvatelé nacházejí přijetí, blízké lidské vazby a domov s trvalým a bezpečným zakotvením. Tento program garantuje u každého obyvatele klíčový asistent. Zdravotní péče zajišťuje tým 5-ti zdravotních sester. Odborná lékařská péče je zabezpečena: praktickým lékařem a smluvním vztahem s neurologem a psychiatrem. Skupinová a individuální rehabilitace cílem je psychická pohoda, fyzický rozvoj obyvatel domácností a relaxace. K rehabilitaci využíváme rehabilitační vanu, parní box, šlapací vaničky, klasické masáže, trenažéry a akupresurní pomůcky. Psychologické poradenství zaměřeno na sledování psychického stavu obyvatel, přípravu podkladů pro psychiatrickou péči a další konzultace dle přání a potřeb obyvatel, zaměstnanců domova či opatrovníků a rodičů. Vzdělávání probíhá dle rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy, přímo v domově. Obyvatelé s potřebou vzdělání v rozsahu trivia navštěvují večerní školu v Jablonci nad Nisou. Všichni mají možnost využít kurzů např. dopravní výchovy a práce na počítači.

18 AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY: Všechny naše aktivity a činnosti se zaměřují na vnímání těla, ducha i duše. Nabídky práce a terapeutických činností - v rukodělných dílnách, které se zaměřují na košíkářství, keramiku, svíčkařství, tkaní, práci se dřevem, grafické výrobky. Chráněná pracoviště - v prostředí domova. Sportovní aktivity - pravidelná návštěva tělocvičny, sportovní klub Severák (zimní a letní hry a soutěže v rámci Speciálních olympiád), turistický oddíl Procházka, který pořádá celodenní výlety do přírody. Hipoterapie - pravidelné návštěvy jízdárny v Jablonci nad Nisou jejichž cílem je seznámení se s koněm, zvládnutí nasednutí, sesednutí, pohybové koordinace při jízdě, uvolnění svalů nebo díky krmení, hlazení i důležitý kontakt živou bytostí. Skupinová a individuální muzikoterapie - programy zaměřené na zklidnění, emoční přeladění a hlubší prožitek hudby. Kulturní aktivity jsou zastoupeny pravidelnými návštěvy divadelních představení v Jablonci nad Nisou na předplacené abonentky. Obyvatelé s duchovními potřebami navštěvují pravidelné bohoslužby v kapli, místním kostele nebo biblické hodiny na faře. Formou asistovaných návštěv zprostředkováváme kontakt s rodiči a opatrovníky, kteří již z nejrůznějších důvodů nemohou navštěvovat své syny v našem domově. Spolupráce s obcí spoluúčast při prožívaní významných událostí občanského i církevního roku (Masopust, Vánoce Václavský bál, Maxovský bál, Mikulášská zábava, aj.), prezentace vlastních výrobků na místních trzích a poutích. Úzce spolupracujeme s občanským sdružením Portus, které nám pomáhá provozovat terapeutické, pracovní a volnočasové aktivity, které jsou finančně náročné. DOPRAVNÍ SPOJENÍ: Autobusem nebo vlakem do Jablonce nad Nisou. Poté do Horního Maxova pravidelnou MHD z Jablonce nad Nisou (autobus č. 4). V sobotu, v neděli a ve svátcích má v obci zastávku linkový autobus Praha- Josefův Důl.

19 Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Horní Poustevna pošta Dolní Poustevna Telefon: Web: LOKALIZACE A POPIS Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna se nachází ve Šluknovském výběžku, v okrese Děčín. Pod toto zařízení spadá 19 budov a bytů, ve kterých bydlí celkem 108 klientů. Klienty jsou lidé s různorodým životním zatížením. Služby jsou poskytovány celoročně. STÁVAJÍCÍ SITUACE Cílem zařízení je rozšířit spektrum poskytovaných služeb. Tyto služby zkvalitnit a přiblížit potřebám klientů. Zařízení spolupracuje s širokou laickou i odbornou veřejností a s jinými poskytovateli služeb. Snažíme se o co nejvyšší kvalifikaci svých zaměstnanců. V podmínkách Šluknovského výběžku je to velmi obtížné, ale pro zvyšování kvality služeb nezbytné. SLUŽBY Práce, rehabilitace a terapie - v pracovních dílnách a na farmě na Nové Vísce. Všechny tyto subjekty provozuje nestátní organizace občanské sdružení Nová Víska, která má možnost vícezdrojového financování (granty, sponzoři, atd.). Spolupráce je smluvně ošetřena. Vzdělání - klientům je zajištěno vzdělávání ve speciálních školách. Podporované zaměstnávání - zajišťuje nestátní nezisková organizace Agentura Pondělí, o. s. Zdravotnická péče je zajištěna péče praktického lékaře a zubního lékaře. Odbornou zdravotnickou péči zajišťují specialisté v okolí. ŽIVOT V ZAŘÍZENÍ Domov jako místo, které klienty připravuje a pomáhá jim žít v běžném prostředí, musí programově převádět co nejvíce pravomocí a zodpovědnosti na klienta. Klient se nevyhnutně podílí na vytváření individuálního plánu rozvoje osobnosti, který by měl vyústit

20 ve smlouvu mezi klientem a zařízením o poskytovaných službách, o výběru a míře účasti zaměstnanců zařízení a jiných subjektů na aktivním životě klienta. Služby jsou poskytovány s jediným záměrem, kterým je integrace a inkluze klienta do života společnosti. Smluvní vztah mezi klientem a zařízením by měl vést k postupnému snižování množství, resp. intenzity sociálních služeb poskytovaných klientovi na nezbytné minimum. BYDLENÍ Klientům zajišťujeme ubytování v prostředí, které se více podobá životnímu prostředí běžné společnosti a ve kterém jsou lepší podmínky pro poskytování sociálních služeb podle individuálních potřeb a přání klienta. Ubytováním v bytech v různých lokalitách šluknovského výběžku přirozeným způsobem probíhá integrace našich klientů do vesnického nebo maloměstského společenství. V prostředí bytu a při menším počtu klientů soustředěných na jednom místě jsou podmínky pro individuální práci s klienty lepší a péče se může transformovat na systém služeb, které klient nezbytně potřebuje k integraci. Tato opatření vedou k rozvoji samostatnosti klientů v osobním životě a podporují schopnost rozhodovat o vlastní budoucnosti. Naší povinností je umožnit domácnostem jako základním jednotkám funkční autonomii (v rámci existujících norem, pochopitelně), tj. vytvořit z nich samostatně hospodařící ekonomické jednotky. STRAVOVÁNÍ Klienti mají možnost si vybrat, zda se budou stravovat sami nebo jim bude stravování zajišťováno formou služby. Pokud se klient rozhodne využít službu, má možnost výběru rozsahu služby (snídaně, svačina, obědy, večeře, atd.) a dodavatele (městská jídelna, závodní stravování atd.). VÝCHOVA A ROZVOJ OSOBNOSTI Klient (do věku své plnoletosti) je subjektem výchovy. Výchovu mu poskytují členové týmu domácnosti. Zaměřují se v ní na vytváření a posilování adaptačních schopností především v 10 základních oblastech (1. komunikace, 2. sebeobsluha, 3. péče o domácnost, 4. sociální, 5. používání obecních zdrojů, 6. sebeusměrňování, 7. zdraví a bezpečnost, 8. použitelnost vědomostí, 9. volný čas, 10. práce). Výchovný přístup respektuje jedinečnost každé osobnosti. Plnoletý klient má právo si vybrat osobu, která mu bude poskytovat služby, aby se mohla jeho osobnost dále utvářet a formovat. Má též právo rozhodovat o množství a intenzitě poskytovaných služeb. V naší koncepci přestává být zařízení výhradním poskytovatelem služeb klientům. Stává se garantem poskytování přiměřených služeb pro klienty, iniciátorem regionálních služeb pro lidi se zvláštními potřebami a obhájcem lidských práv (především práva na život v obci). Naším záměrem je přetransformovat zařízení na organizaci sociálních služeb, kde zařízení není nositelem všech poskytovaných a potřebných služeb, ale je garantem, který je připraven pomoci klientovi se správným výběrem a současně zabezpečuje supervizi a kontrolu poskytovaných služeb.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005 KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005 Zpracovala: Kontakt: Mgr. Veronika Boháčková, odd. sociální, MHMP SOC veronika.bohackova@cityofprague.cz

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1. Poskytovatel sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, se sídlem Odlochovice 1, 257 03 Jankov Identifikátor

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod

Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod Popis realizace služby Název služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením CSS Stod Místo poskytování služby: Domov Vrchlického Vrchlického 178, 330 26 Tlučná Domov U vlečky U Vlečky 625, 330 26 Tlučná

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOVSÍKOVÁ JINDŘIŠKA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Popis realizované služby sociálně terapeutické dílny

Popis realizované služby sociálně terapeutické dílny Popis realizované služby sociálně terapeutické dílny Poskytovaná sociální služba, cíle, cílová skupina a zásady poskytování ambulantní služby sociálně terapeutické dílny (dále jen STD ) Základní údaje

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více

Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Háj

Průvodce pro zájemce o službu - Háj Průvodce pro zájemce o službu - Háj Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním nebo s mentálním

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domov pod hradem Žampach, IČ:

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domov pod hradem Žampach, IČ: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 POPIS REALIZACE SLUŽBY (podle stavu k 01. 10. 2016) POSKYTOVATEL ADRESA SLUŽBY SOCIÁLNÍ SLUŽBA KAPACITA KONTAKT Domov pod hradem Žampach,

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název služby: DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HÁJ U DUCHCOVA Druh služby: TÝDENNÍ STACIONÁŘ Název poskytovatele

Více

KONTAKT: NOVOTNÁ ALENA, TELEFON:

KONTAKT: NOVOTNÁ ALENA, TELEFON: TLOSKOV KONTAKT: NOVOTNÁ ALENA, TELEFON: 317 740 128 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek. Přístup je zcela bezbariérový (výtah).

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

DOMOVY PRO SENIORY VE MĚSTĚ BRNĚ

DOMOVY PRO SENIORY VE MĚSTĚ BRNĚ DOMOVY PRO SENIORY VE MĚSTĚ BRNĚ zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk Ing. Vladislav Pokorný LITERA BRNO náklad 1 000 ks Vydal Magistrát města Brna

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň

Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, Plzeň Domácí řád Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek, Kotíkovská 649/15, Plzeň 1 Severní Předměstí, 323 00 Plzeň Zdroj: Petr Jehlík pro Plzeňský architektonický manuál Poskytované služby Ubytování Dvoulůžkový

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace. Dlouhá 75, Lovosice

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace. Dlouhá 75, Lovosice Popis sociální služby Domov sociální péče Chotěšov domovy pro osoby se zdravotním postižením Název zařízení: Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. Domov sociální péče Chotěšov Adresa zařízení: Poskytovatel:

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa,p.o. Křečanská 630 Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Středisko Krásná Lípa Nemocniční 1056/19 Krásná

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2015- POBYTOVÁ SLUŽBA Pobytová služba je poskytována na dvou adresách (Za Humny 580 a Gorkého 889), ve čtyřech samostatných domácnostech, na kterých jsou jedno a dvoulůžkové

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: CHLISTOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 206 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Ateliér je umístěn ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový, je možno

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

ZMAPOVÁNÍ PROCESU TRANSFORMACE ZAŘÍZENÍ FORMOU FOTODOKUMENTACE

ZMAPOVÁNÍ PROCESU TRANSFORMACE ZAŘÍZENÍ FORMOU FOTODOKUMENTACE Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení Krajánek, Krnovská 185/1, 793 95 Město Albrechtice ZMAPOVÁNÍ PROCESU TRANSFORMACE ZAŘÍZENÍ

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina

Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina zpracováno pro účely registrace sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. 78-79 v únoru 2007 STŘEDISKO PELHŘIMOV Odborné sociální poradenství Pelhřimov

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017. Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc. Lucie Svobodová, vedoucí služby

KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017. Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc. Lucie Svobodová, vedoucí služby KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017 Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc., vedoucí služby 1. VIZE DOMÁCNOSTI Vize DZR Maják vychází z existence nepřímé úměry mezi fyzickou únavou uživatele služby způsobenou cíleným

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123

KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123 TLOSKOV KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámku. Prostory jsou zcela bezbariérové.

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více