Palata Domov pro zrakově postižené

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Palata Domov pro zrakově postižené"

Transkript

1 Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách Praha 5 Telefon: Web: Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového parku anglického stylu v klidné části Smíchova na jižním svahu Strahova. Domov je umístěn ve třech nadzemních podlažích 112 let staré, moderně rekonstruované budovy s nově dostavěným pavilonem. Dům má bezbariérový přístup a je vybaven třemi výtahy s hlasovými výstupy. Domov Palata poskytuje své služby seniorům se zrakovým postižením, kteří potřebují kromě rezidenčních služeb i další specializované služby. Zrakově postiženým seniorům, kteří již nejsou schopni samostatného života ve vlastním domácím prostředí a kterým nemůže ani rodina takovou existenci zajistit nabízíme zejména: - ubytování v jedno až čtyřlůžkových pokojích, - stravování včetně stravování dietního, - další nezbytné služby (úklid, praní osobního prádla apod.), - úplný ošetřovatelský servis, - služby praktického i odborných lékařů, - široká nabídka pracovních terapií, - široká nabídka volnočasových aktivit, - aktivity i mimo areál domova (návštěvy kulturních institucí, výlety apod.), - nabízené terapie a aktivity jsou určeny i pro klienty s vícečetným postižením (vozíčkáři, nedoslýchaví, zdravotně postižení ) BYDLENÍ Kapacita domova je 155 lůžek. Klienti jsou ubytováni na 22 jednolůžkových, 21 dvoulůžkových, 13 třílůžkových a 13 čtyřlůžkových pokojích. Jedno až třílůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení (umyvadlo, WC, sprchový kout). V jednolůžkových, event. dvoulůžkových pokojích je umožněno klientům, aby si částečně vybavili pokoj vlastním nábytkem. Ve vícelůžkových pokojích je toto právo volby omezeno na drobné doplňky.dvoulůžkové pokoje jsou přednostně nabízeny manželským párům. Pokoje jsou převážně vybaveny pohodlným, moderním a kvalitním nábytkem, který splňuje ta nejpřísnější kritéria SOCIÁLNÍ PÉČE V rámci psychoterapie pracuje v domově adaptační skupina pro nově příchozí obyvatele, pod vedením odborného externisty, která umožňuje plynulý a nebolestivý přechod z vlastního domova do ústavního zařízení. Obyvatelé pracují ve skupinách, ale podle potřeby mají možnost využít individuálních konzultací. Vzhledem k věku obyvatel probíhá pravidelné trénování paměti, kondiční cvičení, seznamování s denním tiskem, možnost využívání zvukové knihovny,apod. Smyslem terapie je udržení čilého tvořivého duševního života a podpora zájmu o veškeré dění v domově i ve společnosti, udržování kontaktu s rodinnými příslušníky a přáteli. Ergoterapie je zaměřená na udržování a posilování schopností a kondice obyvatel seniorského věku. Keramika, košíkářství, textilní dílna, vaření, výroba svíček apod. pomáhají zachovávat aktivní dovednosti a schopnosti obyvatel.

2 Probíhá pravidelný výcvik prostorové orientace, praktické výchovy v domově i mimo domov. Nácvik správného používání kompenzačních pomůcek pro zachování sebeobslužnosti a samostatnosti. Palata je otevřená svými kulturními a společenskými akcemi pro obyvatele i veřejnost. Koná se pravidelně úterní kavárna s programem i občerstvením. Vystupují zde hudební skupiny, umělecké soubory, studenti hudebních škol, zahraniční umělecké soubory a známé herecké osobnosti. Obyvatelé domova navštěvují i kulturní programy mimo domov. Jezdí do divadel, na koncerty, výstavy, výlety a další kulturní a společenské akce. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotní péče je zajišťována v nezbytném rozsahu, ve speciálních případech je zajištěna spolupráce s odbornými pracovišti mimo domov. Dvakrát v týdnu ordinuje přímo v domově praktická lékařka. V domově je zajištěna ordinace odborných lékařů (oftalmolog, dermatolog, psychiatr, diabetolog a ortoped). Domov má vlastní zubní ordinaci, ve které je zajištěna služba stomatologa. Ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovanými pracovníky.všichni pracovníci mají další kvalifikaci k práci se zrakově postiženými klienty. Ošetřovatelská péče je zajišťována nepřetržitě. Rehabilitaci zajišťuji kvalifikované pracovnice pod odborným vedením lékaře ortopeda. Součástí nabídky je elektroléčba, ultrazvuk, parafinové obklady, vířivé koupele, ale i procvičování jemné motoriky, rehabilitace na lůžku u imobilních obyvatel, nácvik chůze za používání kompenzačních pomůcek apod.jako placená služba jsou nabízeny kondiční masáže a rašelinové obklady. Osobní asistentky jsou kvalifikované pracovnice proškolené pro práci se zrakově postiženými, které zajišťují individuální služby souvisejícími s běžnými potřebami klientů (doprovody k lékaři, doprovody na úřady, asistence při osobních nákupech, vyřizování osobní korespondence apod.). Obyvatelé mají k dispozici služby psychologa. PLACENÉ SLUŽBY Většina nezbytných služeb je klientům domova poskytována v rámci ceny pobytu. Řada dalších služeb je pro vyšší pohodlí klientů zajištěna smluvně u externích poskytovatelů v prostorách domova. Tyto služby si hradí klient přímo u poskytovatele. Kadeřnické služby 1 x týdně je v nových, moderně vybavených prostorách domova v provozu kadeřnictví, kde za velmi výhodné ceny jsou nabízeny veškeré kadeřnické služby. Pedikúra 2 x týdně si lze objednat v prostorách domova služby pedikérky. Kondiční masáže - prostorách rehabilitace jsou jedenkrát týdně poskytovány kondiční masáže kvalifikovanou masérkou. Individuální doprava - klienti mají možnost pro individuální účely využít za úhradu služeb ústavního motorového osobního vozidla včetně řidiče. Účtovaná cena dle ujetých km a času je výrazně výhodnější než taxi. Krejčovské opravy osobního prádla a oděvů 1x týdně přichází do domova švadlena, která nabízí a provádí drobné úpravy a opravy osobního prádla a oděvů. Kiosek klienti mohou využívat malý obchůdek, kde si mohou nakoupit potraviny, lahůdky, drogerii, možno objednat ovoce, zeleninu, ale i textilní a další zboží dle přání obyvatel. DOPRAVNÍ SPOJENÍ Metro B stanice Karlovo náměstí, dále autobusem č. 176 zastávka Hřebenka, nebo tramvají č. 4 zastávka Klamovka Metro B stanice Anděl, dále autobusem č. 191 nebo 217 zastávka Klamovka, nebo tramvají č. 4, 9 nebo 10 zastávka Klamovka

3 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Vlašská 25, Praha 1 Telefon: Web: Ústav sociální péče Praha 1 Ústav sociální péče poskytuje v současné době péči mentálně postiženým dětem a dospělým v denních, týdenních a celoročních pobytech. Péče je zaměřena na výchovnou, sociální, zdravotní, rehabilitační a další terapeutickou a reedukační péči. Důležitou součástí je vedení klientů k co největší samostatnosti a začlenění do běžného života. Cílem je vedle klasické rezidenční služby poskytovat i tzv. chráněné bydlení, dále nutné asistenční služby, a to jak vlastními silami, tak ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi. STŘEDISKO VLAŠSKÁ Adresa: Ústav sociální péče Praha 1, středisko Vlašská, Vlašská 25, Praha 1 Telefon: E- mail: Středisko Vlašská poskytuje péči s týdenním a celoročním pobytem. V současné době zde žije 30 klientek s mentálním postižením. K ubytování klientek celoročního pobytu slouží nově rekonstruovaná podkrovní část objektu pro 10 osob, jejíž prostorové uspořádání zaručuje intimitu a soukromí v nejvyšší možné míře. Je kladen důraz na podporovanou volbu klientů našich služeb. Prostor pro denní činnosti je poskytován společenskou místností, kuchyňkou, dílnou pro aranžování květin, koutkem ručních prací, keramicko-výtvarnou dílnou a hernou s hudebními nástroji. Dvoutýdenní rehabilitačně-relaxační pobyty klientek jsou pořádány 2x ročně a představují změnu prostředí s možností poznávání nových míst a lidí v ČR. Taktéž jarní jarmark a vánoční divadelní představení je možno zařadit mezi tradiční akce pořádané střediskem. STŘEDISKO BOŘIVOJOVA Adresa: Ústav sociální péče Praha 1, středisko Bořivojova, Bořivojova 64, Praha 3 Telefon: Středisko Bořivojova je umístěno ve staré zástavbě na Praze 3 Žižkově v Bořivojově ulici. Zajišťuje péči klientům v denním provozu v době od 7 do 17 hodin. Středisko poskytuje každodenní výchovnou péči, stravování, zdravotní péči, pedagogicko-psychologické služby. V nynější době navštěvuje středisko 15 mužů a žen. Klienti jsou rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina, tzv. pracovní, odchází denně s vychovatelem pracovat do Metrostavu, odkud se vrací na oběd do střediska. Druhá skupina pobývá ve středisku. Denní náplní je rozvíjení rozumového a smyslového vnímání, estetická výchova a ergoterapie. Důraz je kladen na zapojení klientů do běžného života. Výsadou střediska jsou pravidelné celodenní čtvrteční vycházky do okolí Prahy, v zimních měsících pak kulturní akce. Každoročně pořádá středisko 1 2 ozdravné týdenní pobyty na horách. Středisko zajišťuje také celoroční pobyt pro klienty v chráněných bytech občanské zástavby v Praze 10 - Dubči. Dva nově zrekonstruované byty slouží pro celkem 6 klientů (2 chlapce a 4 dívky). V bytech je zajišťována celodenní i noční asistence vychovatelů i zdravotní péče.

4 Tento pilotní projekt chráněných bytů pro klienty je ukázkou péče o mentálně postižené v novém trendu, kterým se bude snažit ubírat celý náš ústav. STŘEDISKO PAPÍRENSKÁ Adresa: Ústav sociální péče Praha 1, středisko Papírenská, Papírenská 14, Praha 6 Telefon: Středisko Papírenská je denní stacionář pro osoby s mentálním postižením. Je umístěno ve vile se zahradou. V péči je zde 12 klientů, z toho je šest žen. Středisko poskytuje klientům péči denního pobytu od 7 do 16 hodin, stravování, pravidelnou zdravotní kontrolu ústavním lékařem, rehabilitační péči a pedagogicko-psychologické služby. V každodenním životě mají klienti k dispozici nově a moderně vybudované prostory, keramickou dílnu a tělocvičnu. V rámci ergoterapeutické péče pracují klienti na zahradě, pomáhají při přípravě a mytí nádobí a při úklidu. Dvakrát ročně pořádá středisko ozdravné pobyty na horách, během roku pak výlety do okolí Prahy. Dále středisko nabízí možnost celoročního chráněného bydlení pro 8 klientů. Ubytování je ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích odděleně od denního provozu. STŘEDISKO VILOVÁ Adresa: Ústav sociální péče Praha 1, středisko Vilová, Vilová 2, Praha 10 Telefon: Středisko Vilová se nachází ve vile se zahradou. Jedná se o denní stacionář, který zajišťuje každodenní péči o mentálně postižené klienty v době od 7 do 17 hodin. Středisko poskytuje klientům stravování, zdravotní péči, kterou zajišťuje ústavní lékař, a pedagogicko-psychologické služby. V současné době navštěvuje středisko 29 mužů a žen. K naplnění uspokojení nabízí středisko různé kroužky - hudební, keramický, výtvarný, sportovní, gymnastický, kroužek němčiny a plavání - zajišťované vychovateli střediska. K tělovýchovné činnosti zde slouží sportovní klub Odra-Vilová, který je členem ČHSO. Středisko pořádá každoročně ozdravný pobyt na horách a zahraniční pobyt u moře. STŘEDISKO DOUBRAVČANY /okr. Kolín/ Adresa: Ústav sociální péče Praha 1, středisko Doubravčany, Doubravčany č. 12 Telefon: Středisko Doubravčany je jediným stacionářem, který je umístěn mimo území hlavního města. Nachází se ve Středočeském kraji nedaleko měst Kolín a Kutná Hora. Z Prahy lze do Doubravčan dojet i příměstskou integrovanou dopravou, a to ze stanice metra Skalka autobusem č Zde se v minulých letech podařilo rekonstrukcí z bývalého mlýna vytvořit moderní zařízení pro mentálně postižené spoluobčany. Středisko je stacionářem s týdenním a celoročním provozem. V současné době zde žije 28 klientů. Středisko zajišťuje celodenní stravování, zdravotní péči, pedagogicko-psychologické služby. K naplnění každodenního života klientů slouží keramická dílna s vlastní keramickou pecí, zahradnická dílna, herna a prostorná tělocvična. I okolí zařízení jako rybník, zahrada, skleník a stáje slouží k zájmové činnosti klientů.

5 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Sulická Praha 4 Telefon: Ústav sociální péče Praha 4 Ústav sociální péče v současné době zajišťuje ústavní péči lidem s mentálním postižením od věku 3 let bez omezení věku, jejichž postižení vyžaduje pomoc, zejména dohled jiné osoby, při některých hlavních nebo nezbytných úkonech. Zajišťujeme potřebnou péči ve formě celoročního, týdenního a denního pobytu ve 4 objektech. Ve všech střediscích zajišťuje ambulantní zdravotní péči praktický lékař, který do ústavu dochází, stejně jako pediatr, psychiatr, neurolog a psycholog. Odborná vyšetření a speciální rehabilitace se provádějí ve specializovaných zdravotnických zařízení. Všem obyvatelům se poskytuje výchova a vzdělávání v rozsahu jejich schopností. Provádí se také jednoduchá rehabilitace. Snahou celého ústavu je přiblížit život osob s mentálním postižením životu běžné populace. Vycházíme z normálního denního režimu a to takto : dopoledne povinnosti škola, zaměstnání, odpoledne zájmová činnost aktivity volného času, pozdní odpoledne večer osobní volno. BYDLENÍ V objektu Sulická 48 žijí na 6 odděleních obyvatelé s těžkým stupněm mentálního postižení. Na těchto odděleních je zajišťována komplexní ošetřovatelská, zdravotní, výchovná a vzdělávací péče. Péče zohledňuje individuální zdravotní stav (mobilita, DMO, epilepsie, psychiatrické diagnózy, smyslová postižení). Zdravotní stav převážně nebo úplně omezuje schopnost sebeobsluhy, obyvatelé na těchto odděleních potřebují soustavnou pomoc. Ubytováni jsou na 2 4 lůžkových pokojích. Na 1 oddělení jsou děti ve věku 6 16 let. Děti z tohoto oddělení plní povinnou školní docházku v Pomocné škole. Tato skupina pracuje pod vedením vychovatelů dle plánu denních aktivit. Děti bydlí na 1 2 lůžkových pokojích s obývacím pokojem. K dispozici je zahrada, tělocvična, dětská herna, připravuje se výstavba rehabilitačního bazénu. Mottem střediska v ul. Murgašova 2 je PŘIJETÍ-PŘÁTELSTVÍ-POMOC. Středisko se nachází v areálu se zahradou, venkovním bazénem, tělocvičnou, divadelní scénou Hrášek (činohra, černé divadlo, zkušebna kapely). Tento areál slouží 40 obyvatelům schopných sebeobsluhy, samostatnosti při hygieně, schopnosti úklidu pod vedením výchovných pracovníků a zdravotníků. Aktivizační programy jsou zaměřeny na udržení a rozvoj samostatnosti, na pracovní zapojení v provozu ústavu nebo v ergoterapeutických dílnách. Aktivity volného času jsou rozmanité (divadelní soubor, černé divadlo, kapela aj.). Dále jsou to PC hry, výtvarné techniky, pohybové aktivity, cvičení na míčích, výlety, vycházky, návštěvy kulturních zařízení. Úspěchy divadelního souboru ÚSMĚV vedly k pořádání divadelních festivalů dnes již mezinárodních. Ubytování je ve 2 lůžkových pokojích s možností vlastního dovybavení.

6 Středisko v ul. Žilinská 2 poskytuje samostatné bydlení pro 15 obyvatel s lehčím stupněm mentálního postižení. V dopoledních hodinách obyvatelé chodí do práce nebo plní povinnou školní docházku, odpoledne se věnují zájmové činnosti (divadlo, kapela, sportovní aktivity). Ubytování v 1 2 lůžkových pokojích. Pod vedením vychovatelů a zdravotníků provádějí úklid, praní a vaření. K dispozici zahrada, mobilní tělocvična, zrcadlová stěna na aerobic, PC, v zimě lyžařské zájezdy, v létě vodácké zájezdy, k dispozici jsou kanoe, pramice, raft. Střediska Murgašova a Žilinská mají aktivity volného času společné. Obyvatelé se dle finančních možností zúčastňují zájezdů do zahraničí. Navštívili např. Španělsko, Chorvatsko, Itálii, Norsko aj.. Oddělení v Domově důchodců Praha 4 nyní slouží 33 obyvatelům ubytovaným v 1 2 lůžkových pokojích. Výchovní a zdravotničtí pracovníci zajišťují péči o obyvatele, kteří svým postižením, věkem i zdravotním stavem vyžadují převážnou a pravidelnou, občas i úplnou pomoc při hlavních nebo nezbytných životních úkonech. Středisko využívá aktivit ostatních středisek a využívá zázemí ústavu v Sulické 48. Podle schopností a zájmů navštěvují kulturní zařízení a podnikají spíše krátkodobé výlety. Ergoterapeutické středisko LIKUS v areálu Sulické 48 - v pěti dílnách pracují obyvatelé ze všech středisek. 2 dílny ručních prací se zabývají keramikou, malbou na hedvábí a sklo, výrobou drobných šperků a dalšími výtvarnými technikami. Dílna truhlářská pracuje se dřevem, vyrábí budky, rámečky, svícny, poličky, provádějí drobné opravy nábytku aj.. 2 dílny zahradnické pracují na zahradě, kde pěstují různé druhy zeleniny, v budově a ve skleníku připravují sadbu, pěstují pokojové květiny a vyrábějí drobné předměty jako svícny aj.. Výrobky z ergoterapeutických dílen se uplatňují jako výzdoba interiérů jednotlivých středisek. Část výrobků a výpěstků se příležitostně nabízí v CČM. Rekreační středisko Větrov využíváme k rekreačním pobytům našich obyvatel. Objekt je v krásné přírodě na pomezí Jizerských hor. Příjemnou atmosféru doplňuje i domácí kuchyně. Mezi oblíbené činnosti obyvatel patří také chov drobného domácího zvířectva (papoušci, hrdličky, želvy atd.). Na zahradě v Sulické 48 je malé stádo koz kamerunských a burských. Na všech střediscích je kladen důraz na respektování práv každého obyvatele, jeho soukromí, volby, možnost vlastních rozhodnutí, podpora a vedení k soběstačnosti při respektování stupně postižení a nezbytné právní a sociální ochrany. Ústav je otevřený nejenom rodičům a příbuzným našich obyvatel. DOPRAVNÍ SPOJENÍ Metro C stanice KAČEROV, dále autobusy č. 106, 205, 139, 203, 170 zastávka Sulická.

7 Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Čelakovského Krásná Lípa Telefon: Web: Domov se nachází v blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo ve Šluknovském výběžku v městě Krásná Lípa. Krásnolipsko je vstupní branou do Českého Švýcarska a je oázou nejčistšího ovzduší v severních Čechách. Turistické trasy vedou skalami ke zbytkům středověkých skalních hrádků, nebo na řadu rozhleden. Město Krásná Lípa leží v nadmořské výšce 430m, na horním toku říčky Křinice, v chráněných krajinných oblastech Labské pískovce a Lužické hory. Nyní má město cca obyvatel. BYDLENÍ 128 klientů je ubytováno v šesti pavilonech. V Pavilonu I jsou umístěna dvě oddělení. Smíšené oddělení, s 22 obyvateli (19 žen, 3 muži). Na druhém oddělení ženy je ubytováno 7 obyvatelek na 1 třílůžkovém pokoji a 2 dvoulůžkových pokojích. V přízemí je velká společenská hala, kde se odehrávají celoústavní společenské zábavy. V druhé části pavilonu bydlí 29 obyvatelek ve třílůžkových pokojích. Pavilon II žije zde 34 mužů. Budova je umístěna v pěkném prostředí lesoparku na kopci s nádherným výhledem na Kamennou Horku, vzdálené lesy a pole. Prostory pavilonu jsou členité. Obyvatelé bydlí v jedno, dvou a třílůžkových pokojích. V přízemí se nachází prostorná jídelna, která se využívá i jako společenská místnost. V podkroví pavilonu je možné najít příjemné posezení ke čtení,odpočinku, k poslouchání hudby a sledování televize. Pavilon III žije zde 12 žen. Je to budova rázu malého rodinného domku. Jsou zde dvou a tří lůžkové pokoje, a hezká společenská místnost pro kulturní vyžití a jídelna, kde si obyvatelé mohou uvařit kávu, čaj a případně si připravit malé občerstvení. Pavilon IV oddělení pro 13 žen a 7 mužů. Pokoje jsou 1, 2 a 3 lůžkové s vlastním sociálním zařízením a předsíňkou, pro imobilní obyvatele je zde slouží výtah. Dále je v pavilonu umístěna rehabilitace, ergoterapie, a kantýna. Pavilon V je zde ubytováno 10 klientů, 6 mužů a 4 ženy. Je to malá dřevěná budova. Jsou ubytováni v 1 a 2 lůžkových pokojích. Pavilon je určen pro klienty s menším postižením, kteří zde žijí pouze s minimální asistencí. U všech je předpoklad k zapojení do pracovní činnosti v ústavu nebo mimo ústav.

8 Pavilon VI je malý zděný domek, který sloužil pro ubytování zaměstnanců. Jsou zde 3 samostatné byty pod uzavřením. Ubytování bude formou chráněného bydlení. Plánovaná kapacita je 4-6 klientů. ZDRAVOTNÍ PÉČE Lékařská péče - je zajištěna smluvním praktickým lékařem, který jednou týdně navštěvuje klienty. Z odborných lékařů je dostupnost psychiatra a neurologa. Ostatní odborná oddělení (chirurgie, interní oddělení, kožní, oční a urologické) je možno navštívit v ordinacích města Rumburk. Ošetřovatelskou péči zajišťuje vrchní sestra a praktický lékař. Každý pavilon má svojí ošetřovatelskou stanici (zdravotní sestry, ošetřovatelky a sanitářky). Péče je všestranná, zaměřená na pohybovou a pracovní rehabilitaci, prevenci dekubitů, péče o inkontinenci. Využíváme moderních rehabilitačních pomůcek, rehabilitační masážní přístroje, biolampy, polohovací lůžka, antidekubitní podložky a matrace, podložky z dutých vláken pod končetiny, podložky na pojízdné vozíky. Rehabilitace - do ústavu dochází 1x týdně rehabilitační pracovník, který provádí rehabilitaci a aromaterapii. Obyvatelé mají dispozici masážní křeslo, šlapací kolo, které plně využívají. V rámci rehabilitace se provádí pohybová cvičení pro imobilní pacienty a postižené CNP. Jednou měsíčně naše zařízení navštěvuje pedikérka a kadeřník. KULTURNÍ VYŽITÍ Zájezdy do Prahy a okolí, na hrady a zámky. Výlety do blízkého okolí (Kamenná horka, Krásná studánka, Vlčí hora, Jedlová hora, atd.) Poznávací - návštěva muzea, hrady, zámky, zříceniny. Divadla - loutkové divadlo v Rumburku, hostující divadelní společnosti. Taneční zábavy - Mikulášská, velikonoční, vítání jara, masopustní zábava, společenské večery ke dni úcty ke stáří. Někteří mladší obyvatelé se zúčastňují festivalu Olešská kramle. Každou středu se koná hudební odpoledne, kde se zazpívá a hraje na hudební nástroje. Rekreace - v letním čase se pořádají pro obyvatele čtrnáctidenní pobyty v různých ozdravných zařízeních, odkud se pořádají poznávací výlety do okolí (ZOO, muzea, zámky). AKTIVITY Obyvatelé jsou zapojeni do pracovní činnosti pod vedením ergoterapeuta, vyšívají, pletou, háčkují, batikují, šijí, každý podle svých schopností. Vyrábějí vánoční a velikonoční ozdoby. Je zde možnost předvést svou dovednost na hrnčířském kruhu, výrobek ozdobit a vypálit v hrnčířské peci. K dispozici je skleník, kde se předpěstovávají květiny k osázení truhlíku na okna a předzahrádek. Muži pomáhají v zahradnictví.

9 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Svojšice č. 1 Telefon: Domov Svojšice Sídlem domova je zámek hrabat Althanů, který je situován do malebného prostředí malé středočeské obce s výhledem na rybník a poklidnou venkovskou krajinu. K hlavní budově náleží rozlehlý zámecký park v anglickém stylu, zahrada, hospodářské budovy a ubytovna. Zámecká zahrada je velmi krásná a příjemná, tvoří výborné zázemí uprostřed přírody. Je zde altán s exotickým ptactvem, kašna s okrasnými rybami a lekníny. V hospodářské zahradě se pěstuje zelenina, ovoce a květiny. Cílovou skupinou uživatelů jsou lidé s chronickým duševním onemocněním a lidé s mentálním handicapem od nejlehčího až po nejtěžší stupeň. Z celkového počtu 110 obyvatel tvoří více než 2/3 lidé s těžším psychickým onemocněním (schizofrenie, bipolární poruchy apod.). BYDLENÍ Klienti jsou ubytováni na 2-5 lůžkových pokojích s vlastní televizí. Sociální zařízení jsou společná vždy pro jedno oddělení cca 40 klientů. Na každém poschodí je společná jídelna, která slouží rovněž jako společenská místnost. Společné stravování zajišťuje ústavní kuchyně, údržbu prádla ústavní prádelna. V září 2004 jsme v rámci integračních procesů otevřeli skupinový-chráněný byt pro 6 klientů. Po rekonstrukci třípokojového bytu v objektu bývalé ubytovny pro zaměstnance vznikl vhodný prostor pro vytvoření skupinového bydlení klientů domova. Byt se nalézá v areálu ústavního zařízení, ale je umístěn mimo hlavní budovu. Jde o standardní třípokojový byt s příslušenstvím. Obyvatelé bytu žijí po dvojicích na pokoji a užívají společnou kuchyňku a sociální zařízení. K jejich bytu ještě náleží garsoniéra, která slouží jako zázemí pro pracovníky sociální péče - asistenty, kteří zajišťují nepřetržitý provoz skupinového bydlení. Šestici klientů pomáhá vždy jeden zaměstnanec ve službě. Klienti si v bytě sami zajišťují údržbu. V budoucnu plánujeme další rozšíření tohoto typu bydlení. Jistým specifikem našeho domova je tzv. Domeček intimních vztahů. Bývalý zahradní domek byl zrekonstruován na bytovou jednotku velikosti 2+1. Zde - v tichém prostředí hospodářské zahrady - mohou obyvatelé trávit intimní chvilky ve společnosti partnerů, přátel a rodiny. psychiatr. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnický personál - zdravotní sestry, ošetřovatelky a sanitárky. Lékařskou službu zabezpečuje praktický lékař - internista, který dvakrát týdně dojíždí na pravidelné vizity, a potom jedenkrát týdně dojíždí

10 SOCIÁLNÍ PÉČE Sociální poradenství zajišťuje sociální pracovnice. Komplexní rehabilitační služby s důrazem na psychosociální aspekty zajišťují v domově pracovníci sociální péče - terapeuti. Psychosociální rehabilitace klientů je svěřena do kompetencí Úseku zájmových aktivit obyvatel. Jak název úseku napovídá, je snahou směrovat veškerou rehabilitaci k zvýšení aktivizace klientů a to takovým způsobem, aby odpovídala jejich zájmu, potřebám, aktuálnímu zdravotnímu stavu. Komplexní rehabilitace probíhá formou týdenních a měsíčních pracovních plánů. Daný program sestavuje terapeut společně s obyvateli a je spíše jen rámcovým vodítkem pro terapeuta. Důležité je zpracovat a sestavit aktivity tak, aby byly pro klienta nejen zajímavé, ale i přínosné z pohledu komplexní rehabilitace. AKTIVIZACE V rámci aktivizačních a podpůrných terapeutických programů nabízíme obyvatelům následující činnosti: práci se zvířaty - základy zooterapie, arteterapeutické techniky (k dispozici je keramická dílna s pecí), taneční a pohybovou terapii, základy muzikoterapie, kroužek vaření a ručních prací, trénování paměti, kondiční a relaxační cvičení, návštěvy společenských akcí, výlety, rekreační pobyty, stanování v přírodě, společenské hry, videoprojekce. Každý rok rovněž pořádáme sportovní klání určené nejen našim obyvatelům, ale také klientům z jiných zařízení sociální péče. Domov spolupracuje s občanským sdružením Integrace. Sdružení se podílí na provozu keramické dílny a prezentuje aktivity našich obyvatel na veřejných kulturních akcích, výstavách apod. Obyvatelé domova zde mohou pracovat i na dohodu o pracovní činnosti. SLUŽBY Kdo má zájem, může využít služeb masérky, pedikérky či kadeřnice. Místní bufet nabízí občerstvení s příjemným posezením. Žít neznamená pouze bydlet a pracovat, určitá část dne zůstává vyhrazena pro volný čas, zájmy, koníčky, vzdělávání. Klienti v důsledku svého onemocnění často ztrácejí dovednost strukturovat svůj čas, motivaci aktivně si naplnit den, schopnost sociálních kontaktů. Smyslem nabízených aktivit je podpora při vytváření sociálních kontaktů v neformálním prostředí, pomoc při organizaci dne, nalezení vhodných zájmových činností a udržení základní soběstačnosti. Hlavním směrem, kterým se péče v našem domově ubírá, je cesta odinstitucionalizování péče. Snažíme se o to, aby se naši klienti cítili co možná nejblíže prostředí domácímu. DOPRAVNÍ SPOJENÍ Vlak: Praha Kolín (60 km) a dále autobusem: pravidelná autobusová linka ve směru Kolín Kouřim (15 km)

11 Domov se zvláštním režimem Terezín KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: nám. Čs. armády Terezín Telefon: , Terezín leží v rovinatém úrodném kraji Českého středohoří, 60 kilometrů severně od Prahy poblíž soutoku řek Labe a Ohře. Ústav se nachází v budově, která je nejstarší budovou ve městě a byla postavena v letech Terezín poskytuje služby starým občanům, občanům s mentálním postižením, dementním občanům, psychotikům a psychopatům. BYDLENÍ Poskytujeme celoroční ubytování pro 269 obyvatel. Dále nabízíme ubytování přechodné, jsme schopni poskytnout i pobyty týdenní nebo zajistit denní péči. Obyvatelé jsou ubytováni na pokojích z nichž je 15 jednolůžkových, 101 dvoulůžkových a 18 třílůžkových. Některé z pokojů mají své vlastní sociální zázemí. Poskytujeme bydlení manželským párům, partnerským dvojicím a obyvatelům, kteří jsou toho schopni i ubytování mimo ústav. SLUŽBY Našim obyvatelům poskytujeme ubytování, stravování, rehabilitaci, zprostředkování lékařské péče, sociální služby, aktivní využití volného času. Zaměřujeme na poskytování individuální péče. O spokojenost našich obyvatel se stará zdravotní personál, výchovný personál a pracovníci sociální péče. Obrátit se mohou na kteréhokoliv pracovníka domova, na vedoucího oddělení, sociální pracovnice. Zaměřujeme se na podporu seberealizace na základě individuálních potřeb, zájmů a schopností obyvatel. Posilujeme a zachováváme co nejvíce naučených dovedností. Úzce spolupracujeme s rodinnými příslušníky, kteří si mohou brát své blízké, jak na víkendy, tak na dovolené. Návštěvy jsou možné po celý týden od 8.00 hod. až do hod. Pro návštěvy lze využít pokoj obyvatele nebo předsíně před pokojem, popř. společenské místnosti. Spolupracujeme s Městským úřadem Terezín při pořádání kulturních a společenských akcí. Úzce spolupracujeme se Základní školou Terezín a se Střední pedagogickou školou v Litoměřicích, která k nám dochází pravidelně na praxi. Zapojeni jsou rovněž dobrovolní pracovníci, kteří se zaměřují na individuální práci s obyvateli.

12 V rámci aktivizačních programů nabízíme terapeutické dílny, které jsou v provozu denně na každém patře od 8,00 hod. do hod. Zde se pod vedením vychovatelů provádějí různé činnosti např. výtvarná, rukodělná, hraní společenských her, zpívání aj. a dochází zde k vzájemné komunikaci a k navazování nových kontaktů mezi obyvateli. O víkendu jsou dílny rovněž přístupny v rámci krátkodobých pracovních úvazků z řad studentů. AKTIVITY Pravidelné týdenní aktivity jsou společné zpívání, knihovna, školička, společné cvičení, bohoslužby, kavárnička, zkouška kapely a divadla. Mezi další aktivity patří práce v truhlářské dílně, kde se vyrábí dřevěné hračky, které jsou zasílány čtvrtletně pro německý časopis BAUEN & WOHNEN. Výrobky slouží i pro potřeby domova. V provozu je rovněž keramická dílna. Výrobky jsou použity na výstavy, prodej nebo opět pro potřeby domova. Obyvatelé se mohou zapojit i do našeho divadla TERMITI nebo kapely TEREZKY, které vedou naše vychovatelky a vystupují jak v rámci domova tak i mimo něj. Obyvatelům je k dispozici knihovna, místnost pro stolní tenis a školička. Máme zahradu mimo areál domova, kde naši obyvatelé zajišťují její provoz a údržbu a rovněž se zde uskutečňují i společné akce. Pro obyvatele pořádáme turnaje ve stolním tenise a ve společenských hrách a dále pořádáme sportovní den i pro obyvatele města. Každý rok pořádáme DEN OBYVATEL, na který si obyvatelé připravují svá vlastní vystoupení a jsou pozváni i další účinkující. Tento den je spojen se dnem otevřených dveří. S obyvateli jednou v roce trávíme společnou dovolenou. Jezdíme každý týden plavat do bazénu. Pořádáme výstavy prací a výrobků obyvatel v prostorách domova. Vydáváme vlastní časopis ZPRAVODAJ DOMOVA, do kterého přispívají naši obyvatelé. Naši obyvatelé mají možnost chovat domácí zvířata (andulky, kočky atd.). Žije zde i obyvatel, který má svého psa. Dále jsou pro obyvatele připravovány a pořádány turistické trasy a výlety do Prahy a do okolí Terezína např. hora Říp, hora Radobýl či Lovoš, hrad Střekov, termální lázně Brná, ZOO v Ústí nad Labem, atd. Dále jsou připravovány různé kulturní akce v rámci domova nebo mimo něj (divadlo, kino, kulturní programy mimo Terezín, návštěvy galerie v Litoměřicích nebo Roudnici nad Labem atd.). Ve spolupráci s městem a základní školou pořádáme společné akce např. koncerty, masopust, čarodějnice. Základním předpokladem pro činnost našich obyvatel je dobrovolnost a zájem o aktivity. Cílem je, abychom obyvatele co nejvíce přiblížili běžnému způsobu života. Důraz je kladen na zachování důstojnosti, seberealizaci, možnost rozhodování o sobě, zachování možnosti intimity prostředí. DOPRAVNÍ SPOJENÍ Z Prahy do Terezína je možné autobusovými linkami popřípadě osobním autem po dálnici D8 směrem na Teplice. Při využití autobusové dopravy je možné použít spojení mezi Prahou a Teplicemi, Prahou a Litoměřicemi nebo Prahou a Ústím nad Labem. Je možné využít i kombinovanou dopravu po železnici do cílové stanice Bohušovice nad Ohří a odtud autobusem do Terezína.

13 Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Kytlice č. 68 Telefon: Web: Domov poskytuje celoroční komplexní sociální služby po stránce hmotné, výchovné, vzdělávací, ošetřovatelské a sociální osobám s mentálním a kombinovaným postižením. V současné době žijí v zařízení dospělí muži. V budoucnosti bychom měli zájem umístit do zařízení i ženy a mladistvé osoby. CÍLE Umožnit obyvatelům prostřednictvím poskytovaných služeb žít svůj život maximální možnou měrou běžným způsobem, který se co nejvíce přibližuje k životnímu standardu běžné populace žijící mimo zařízení. Poskytovat služby obyvatelům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost. Poskytovat služby obyvatelům dle jejich individuálních potřeb. Respektovat soukromí obyvatel, posilovat jejich sebevědomí Vzdělávat obyvatele v praktických i teoretických činnostech, rozvíjet a udržovat získané znalosti a dovednosti. Dodržovat rovnocenné postavení obyvatel - zaměstnanec ŽIVOT V DOMOVĚ Každý obyvatel má svého klíčového zaměstnance, kterého si dle svých možností zvolí. Tento zaměstnanec pak společně se svým svěřeným obyvatelem připravuje individuální plán péče, který průběžně společně doplňují, vyhodnocují a dle potřeby mění, iniciativně si všímá jeho potřeb. Každý obyvatel má možnost využívat společenské a pracovní prostory zařízení dle svého výběru, každému dle jeho přání a možností jsou umožněny vycházky mimo areál domova a to buď zcela samostatně či s podporou zaměstnanců. Každý má možnost zvolit svou účast na nabízených programech. SLUŽBY Vzdělávání dle individuálních schopností v oblasti sebeobslužných dovedností, ve způsobech alternativní komunikace, integrace. Vytváření pracovních dovedností v pracovních dílnách domova, či v zaměstnání mimo domov. ZÁJMOVÁ ČINNOST Keramická a výtvarná dílna, košíkářské práce, práce na zahradě, pomoc při údržbě budov a okolí. Kulturní, sportovní a rekreační vyžití, volnočasové aktivity možnost návštěv kulturních a společenských akcí, zajištění rekreací mimo domov.

14 ZDRAVOTNÍ PÉČE Do zařízení 1x týdně dojíždí praktický lékař, 1x měsíčně psycholog a psychiatr. Je zajištěno zprostředkování odborných a diagnostických vyšetření. BYDLENÍ Domov sídlí v několika objektech. V celém zařízení je k dispozici ubytování na 27 jednolůžkových, 8 dvoulůžkových a 3 třílůžkových pokojích. Obyvatelům žijícím na vícelůžkových je nabídnuta možnost výběru spolubydlícího. Zaměstnanci při své práci respektují právo každého obyvatele na jeho soukromí a v největší možné míře se jim je snaží zajistit. Obyvatelům je umožněno zařídit si svůj prostor podle svého vkusu a za pomoci svého klíčového zaměstnance. Všichni mají možnost si svůj pokoj uzamknout, každý má svůj vlastní klíč. Zaměstnanci do pokojů vstupují pouze se souhlasem obyvatele. Hlavní budova je zcela bezbariérová. Je zde jídelna, která v průběhu roku bude propojena výdejními okénky s novou přístavbou kuchyně. Jsou zde 3 společenské místnosti, keramická a košíkářská dílna, ošetřovna, pracovna vedoucí zdravotního úseku a ergoterapeutky a kuchyňka. V domě č. 63 žijí muži formou podporovaného bydlení. Obyvatelé mají možnost si telefonicky vyžádat pomoc personálu. Během dne je jim poskytována podpora ze strany personálu. Stravu si obyvatelé přivážejí z centrální kuchyně a sami servírují. V domě mají k dispozici vybavenou kuchyň s jídelním koutem, obývací pokoj, koupelny a WC. Kolem domu je zahrada, kde je k dispozici všem obyvatelům domova bazén. Obyvatelé tohoto domu si zajišťují sami celou péči o dům a zahradu. Uklízejí si sami své pokoje a společné prostory dle týdenního harmonogramu, perou a žehlí si své osobní prádlo. V domě č. 26 žijí obyvatelé, kterým s péčí v průběhu dne pomáhají 2 zaměstnanci, v noci je zde zajištěna noční pohotovost. Obyvatelé tohoto domu za spolupráce svých pečovatelů si zajišťují chod samostatné domácnosti.

15 Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Rudné u Nejdku č. 8 Telefon: Web: Domov se nachází v chráněné krajinné oblasti Jelení vrch v Krušných horách, 6 km od obce Nejdek. V převážné části zimního období jsou ztížené podmínky pro dopravu do domova. Domov je dostupný hromadnou autobusovou dopravou. V domově žije 74 dospělých žen s mentálním a tělesným postižením. Věková hranice není ohraničená. Domov má dlouholetou tradici. Kolem roku 1964 se zde zřídil ústav pro mentálně postižené chlapce. Domov má hlavní budovu a dvě samostatná chráněná bydlení. Dříve toto zařízení bylo církevní zařízením. Hlavní budova prochází postupnou rekonstrukcí, tak aby byl vytvořen komfort pro klientky s ubytováním do 3 na pokoji. Je zde i lůžková část pro klientky s těžkým mentálním nebo fyzickým postižením. Na chráněném obydlí zvaném Fara žijí klientky po 3 na pokojích s vlastním sociálním zařízením. Mají jednu společenskou místnost a jídelnu s kuchyňkou. Druhé chráněné obydlí je domek č. 8. Zde jsou ubytovány klientky na pokojích po 1, 2, 3 klientkách, mají společné sociální zařízení max. pro 3 pokoje. Budova má společenskou místnost a jídelnu s kuchyní, vlastní zahradu. Posláním domova je zajistit obyvatelkám zařízení plnohodnotný život i důstojné stáří. Hlavním cílem je dosáhnout a udržet maximální možnou míru autonomie klientky-obyvatelky zařízení a to jak v jeho soukromí, tak v sebeobslužnosti. Dílčí cíle jsou: Respektovat soukromí obyvatel a posilovat jejich sebevědomí. Neustále hledat smysluplný způsob života (kultura, vycházky, sportovní aktivity, společenské akce, výlety apod.). Vzdělávat klienty v praktických i teoretických činnostech a dát jim možnost si co nejvíce ověřit a vyzkoušet osobně získané dovednosti a znalosti Neuzavírat se okolnímu světu a naopak nechat okolní svět vstupovat do zařízení. Snažit se o rovnocenný přístup ke klientům, dodržovat rovnocenné postavení klientka -zaměstnanec. Cílem a posláním všech zaměstnanců našeho zařízení je, jak v současnosti, tak hlavně i v budoucnu pracovat pro obyvatele našeho zařízení tak, aby tito v souladu se stanovenými Standardy kvality sociálních služeb, prožívali plnohodnotný život, který bude v co největší míře podobný životu běžné populace jejich vrstevníků. Všichni z nás se již delší dobu snažíme dosáhnout a udržet maximální možnou míru autonomie obyvatel našeho zařízení. Plně respektujeme jejich soukromí a posilujeme jejich sebevědomí. Hledáme pro ně smysluplný způsob existence, vzděláváme je v praktických i teoretických činnostech, dáváme jim možnost, aby si ověřili v praxi své získané znalosti. Cílem všech zaměstnanců je zajistit ochranu lidských práv našich obyvatel.

16 Všichni zaměstnanci pečující o klientky spolupracují na rozvoji stanovené koncepce služby, která jasně a srozumitelně vypovídá o poslání naší služby, o cílech našeho zařazení a o cílové skupině péče. Všechny klientky musí mít stejnou možnost prostoru k sebeprosazení, a to nejen klientky s lehčím mentálním postižením, ale hlavně s postižením těžším, klientky nemobilní, ty kteří se nedovedou vyjadřovat verbálně apod. ŽIVOT V DOMOVĚ Každá klientka má svého klíčového pracovníka, který koordinuje poskytování služeb klientce. Každý klíčový pracovník má na starosti maximálně 4 klientky. Klientka má právo si klíčového pracovníka vybrat, popř.požádat o změnu tohoto pracovníka, není-li spokojena. S klíčovým pracovníkem obyvatelka formuluje svá přání, představy a vytyčují spolu individuální plán, čeho by chtěla klientka dosáhnout a toto se pak snaží zaměstnanci pomáhat uskutečňovat, je-li požadavek a přání reálné. Klíčový pracovník má na starost pokoj, ošacení a veškerý inventář své klientky. Obyvatelky si zajišťují domácí práce spojené s chodem domácnosti v domečku a na faře. U obyvatelek z hlavní budovy se jedná o nácvik, osvojování a prohlubování těchto činností a návyků v rámci rozvoje jejich samoobslužnosti. Obyvatelky se dle svých zájmů zapojují do činností připravovaných výchovným úsekem různé ruční práce, výzdoby vlastních interiérů, práce s keramickou hlínou, práce na zahradě. Obyvatelky mají možnost chovat domácí zvířata. V hlavní budově mají obyvatelky kočky, které mají umožněn přístup do domu. Obyvatelky jsou vedeny k péči o domácí zvířata. Kočky jsou pravidelně ošetřovány veterinářem, jsou vykastrovány. Obyvatelky domku č. 8 mají jak kočky tak i pejska, kterého si vybrali v útulku. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry, v každé směně je vždy 1 zdravotní sestra. 1x týdně do zařízení dojíždí praktický lékař. SPORTOVNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY V domově byl založen taneční soubor, kde postižené klientky na vozíčcích ve spolupráci s dětmi zaměstnanců pravidelně vystupují na různých akcích s velkým úspěchem. Taktéž zde funguje pěvecký soubor, který je pravidelně zván na charitativní akce. Klientky dokonce provozují raftové sjíždění Ohře za doprovodu raftového oddílu. Pořádáme různé kulturní a zábavné akce typu Slety čarodějnic, Super den a zúčastňujeme se např. Divadelních dnů v Nejdku, Poutí dobré vůle. Taktéž jsou pořádány společné akce typu mikulášské a vánoční besídky za účasti rodičů klientek.do našeho domova si našlo cestu mnoho sponzorů a přátel domova, kteří nás v této činnosti podporují.

17 Domov Maxov KONTAKTNÍ INFORMACE: Adresa: Horní Maxov Lučany nad Nisou Telefon: , Web: Domov Maxov nabízí celoroční sociální a rezidenční služby (v současné době pouze mužům). CÍLOVÁ SKUPINA Dospělí lidé s lehkým, středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení, případně s kombinovaným postižením (smyslovým, fyzickým a psychiatrickým). OKOLNÍ PROSTŘEDÍ Domov se nalézá uprostřed Chráněné krajinné oblasti Jizerských hor, v malé obci rekreačního charakteru, 12 km od Jablonce nad Nisou. Krásná příroda a klidné prostředí vyvažuje odloučenost obce. BYDLENÍ Rezidenční služby jsou poskytovány 62 obyvatelům, žijícím v šesti domech. Základem života v domově je domácnost, která tvoří svébytný celek a poskytuje služby podle potřeb obyvatel. Pokoje v domácnostech jsou jedno a dvoulůžkové, některé se samostatným sociálním zázemím. Nabízíme tyto typy domácností: Domácnost s asistenty: 8-10 obyvatel a tým 8 asistentů vedený vedoucím domácnosti Domácnost rodinného typu: max. 5 obyvatel a tým 2-3 asistentů pod patronací rodičovského páru. Chráněné bydlení: samostatný byt s občasnou podporou pro 2-3 obyvatele. NABÍZENÉ SLUŽBY: Sociální péče vytvoření základního zázemí, kde obyvatelé nacházejí přijetí, blízké lidské vazby a domov s trvalým a bezpečným zakotvením. Tento program garantuje u každého obyvatele klíčový asistent. Zdravotní péče zajišťuje tým 5-ti zdravotních sester. Odborná lékařská péče je zabezpečena: praktickým lékařem a smluvním vztahem s neurologem a psychiatrem. Skupinová a individuální rehabilitace cílem je psychická pohoda, fyzický rozvoj obyvatel domácností a relaxace. K rehabilitaci využíváme rehabilitační vanu, parní box, šlapací vaničky, klasické masáže, trenažéry a akupresurní pomůcky. Psychologické poradenství zaměřeno na sledování psychického stavu obyvatel, přípravu podkladů pro psychiatrickou péči a další konzultace dle přání a potřeb obyvatel, zaměstnanců domova či opatrovníků a rodičů. Vzdělávání probíhá dle rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy, přímo v domově. Obyvatelé s potřebou vzdělání v rozsahu trivia navštěvují večerní školu v Jablonci nad Nisou. Všichni mají možnost využít kurzů např. dopravní výchovy a práce na počítači.

18 AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY: Všechny naše aktivity a činnosti se zaměřují na vnímání těla, ducha i duše. Nabídky práce a terapeutických činností - v rukodělných dílnách, které se zaměřují na košíkářství, keramiku, svíčkařství, tkaní, práci se dřevem, grafické výrobky. Chráněná pracoviště - v prostředí domova. Sportovní aktivity - pravidelná návštěva tělocvičny, sportovní klub Severák (zimní a letní hry a soutěže v rámci Speciálních olympiád), turistický oddíl Procházka, který pořádá celodenní výlety do přírody. Hipoterapie - pravidelné návštěvy jízdárny v Jablonci nad Nisou jejichž cílem je seznámení se s koněm, zvládnutí nasednutí, sesednutí, pohybové koordinace při jízdě, uvolnění svalů nebo díky krmení, hlazení i důležitý kontakt živou bytostí. Skupinová a individuální muzikoterapie - programy zaměřené na zklidnění, emoční přeladění a hlubší prožitek hudby. Kulturní aktivity jsou zastoupeny pravidelnými návštěvy divadelních představení v Jablonci nad Nisou na předplacené abonentky. Obyvatelé s duchovními potřebami navštěvují pravidelné bohoslužby v kapli, místním kostele nebo biblické hodiny na faře. Formou asistovaných návštěv zprostředkováváme kontakt s rodiči a opatrovníky, kteří již z nejrůznějších důvodů nemohou navštěvovat své syny v našem domově. Spolupráce s obcí spoluúčast při prožívaní významných událostí občanského i církevního roku (Masopust, Vánoce Václavský bál, Maxovský bál, Mikulášská zábava, aj.), prezentace vlastních výrobků na místních trzích a poutích. Úzce spolupracujeme s občanským sdružením Portus, které nám pomáhá provozovat terapeutické, pracovní a volnočasové aktivity, které jsou finančně náročné. DOPRAVNÍ SPOJENÍ: Autobusem nebo vlakem do Jablonce nad Nisou. Poté do Horního Maxova pravidelnou MHD z Jablonce nad Nisou (autobus č. 4). V sobotu, v neděli a ve svátcích má v obci zastávku linkový autobus Praha- Josefův Důl.

19 Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Horní Poustevna pošta Dolní Poustevna Telefon: Web: LOKALIZACE A POPIS Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna se nachází ve Šluknovském výběžku, v okrese Děčín. Pod toto zařízení spadá 19 budov a bytů, ve kterých bydlí celkem 108 klientů. Klienty jsou lidé s různorodým životním zatížením. Služby jsou poskytovány celoročně. STÁVAJÍCÍ SITUACE Cílem zařízení je rozšířit spektrum poskytovaných služeb. Tyto služby zkvalitnit a přiblížit potřebám klientů. Zařízení spolupracuje s širokou laickou i odbornou veřejností a s jinými poskytovateli služeb. Snažíme se o co nejvyšší kvalifikaci svých zaměstnanců. V podmínkách Šluknovského výběžku je to velmi obtížné, ale pro zvyšování kvality služeb nezbytné. SLUŽBY Práce, rehabilitace a terapie - v pracovních dílnách a na farmě na Nové Vísce. Všechny tyto subjekty provozuje nestátní organizace občanské sdružení Nová Víska, která má možnost vícezdrojového financování (granty, sponzoři, atd.). Spolupráce je smluvně ošetřena. Vzdělání - klientům je zajištěno vzdělávání ve speciálních školách. Podporované zaměstnávání - zajišťuje nestátní nezisková organizace Agentura Pondělí, o. s. Zdravotnická péče je zajištěna péče praktického lékaře a zubního lékaře. Odbornou zdravotnickou péči zajišťují specialisté v okolí. ŽIVOT V ZAŘÍZENÍ Domov jako místo, které klienty připravuje a pomáhá jim žít v běžném prostředí, musí programově převádět co nejvíce pravomocí a zodpovědnosti na klienta. Klient se nevyhnutně podílí na vytváření individuálního plánu rozvoje osobnosti, který by měl vyústit

20 ve smlouvu mezi klientem a zařízením o poskytovaných službách, o výběru a míře účasti zaměstnanců zařízení a jiných subjektů na aktivním životě klienta. Služby jsou poskytovány s jediným záměrem, kterým je integrace a inkluze klienta do života společnosti. Smluvní vztah mezi klientem a zařízením by měl vést k postupnému snižování množství, resp. intenzity sociálních služeb poskytovaných klientovi na nezbytné minimum. BYDLENÍ Klientům zajišťujeme ubytování v prostředí, které se více podobá životnímu prostředí běžné společnosti a ve kterém jsou lepší podmínky pro poskytování sociálních služeb podle individuálních potřeb a přání klienta. Ubytováním v bytech v různých lokalitách šluknovského výběžku přirozeným způsobem probíhá integrace našich klientů do vesnického nebo maloměstského společenství. V prostředí bytu a při menším počtu klientů soustředěných na jednom místě jsou podmínky pro individuální práci s klienty lepší a péče se může transformovat na systém služeb, které klient nezbytně potřebuje k integraci. Tato opatření vedou k rozvoji samostatnosti klientů v osobním životě a podporují schopnost rozhodovat o vlastní budoucnosti. Naší povinností je umožnit domácnostem jako základním jednotkám funkční autonomii (v rámci existujících norem, pochopitelně), tj. vytvořit z nich samostatně hospodařící ekonomické jednotky. STRAVOVÁNÍ Klienti mají možnost si vybrat, zda se budou stravovat sami nebo jim bude stravování zajišťováno formou služby. Pokud se klient rozhodne využít službu, má možnost výběru rozsahu služby (snídaně, svačina, obědy, večeře, atd.) a dodavatele (městská jídelna, závodní stravování atd.). VÝCHOVA A ROZVOJ OSOBNOSTI Klient (do věku své plnoletosti) je subjektem výchovy. Výchovu mu poskytují členové týmu domácnosti. Zaměřují se v ní na vytváření a posilování adaptačních schopností především v 10 základních oblastech (1. komunikace, 2. sebeobsluha, 3. péče o domácnost, 4. sociální, 5. používání obecních zdrojů, 6. sebeusměrňování, 7. zdraví a bezpečnost, 8. použitelnost vědomostí, 9. volný čas, 10. práce). Výchovný přístup respektuje jedinečnost každé osobnosti. Plnoletý klient má právo si vybrat osobu, která mu bude poskytovat služby, aby se mohla jeho osobnost dále utvářet a formovat. Má též právo rozhodovat o množství a intenzitě poskytovaných služeb. V naší koncepci přestává být zařízení výhradním poskytovatelem služeb klientům. Stává se garantem poskytování přiměřených služeb pro klienty, iniciátorem regionálních služeb pro lidi se zvláštními potřebami a obhájcem lidských práv (především práva na život v obci). Naším záměrem je přetransformovat zařízení na organizaci sociálních služeb, kde zařízení není nositelem všech poskytovaných a potřebných služeb, ale je garantem, který je připraven pomoci klientovi se správným výběrem a současně zabezpečuje supervizi a kontrolu poskytovaných služeb.

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení Portfolio organizace Základní kontaktní informace Název organizace: Bellevue, poskytovatel sociálních služeb Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Podpora samostatného

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

Okénko do světa poznání

Okénko do světa poznání Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Okénko do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ, Na Libuši 999, 391 65 BECHYNĚ KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY Veřejný závazek 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více