SEZNAM OBHÁJENÝCH ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ STUDENTU VOŠ VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM OBHÁJENÝCH ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ STUDENTU VOŠ VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ"

Transkript

1 SEZNAM OBHÁJENÝCH ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ STUDENTU VOŠ VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ / Úroveň informovanosti dětí ZŠ o ochraně před sexuálním zneužíváním. Bělíková Petra 2/ Využití některých alternativních forem komunikace při práci s mentálně postiženými dětmi. Burianová Kateřina 3/ Problematika pěstounské péče ve vybraných okresech západočeského regionu a perspektivy jejího vývoje. Haasová Eva 4/ Česká katolická charita v podvědomí veřejnosti. Hánová Lenka 5/ Psychické týrání a zanedbávání dětí v rodině. Hánová Šárka 6/ Vybrané formy pomoci pro lidi se schizofrenním onemocněním. Hesová Kateřina 7/ Volnočasové aktivity dětí v dětském domově. Holečková Jana 8/ Nejčastější příčiny rozvodovosti mladých manželství v Plzni. Juhászová Evženie 9/ Některé možnosti aktivace obyvatel domova důchodců. Krouparová Martina 10/ Význam přípravného stupně pomocné školy pro rodiče mentálně postižených dětí. Mrázová Martina 11/ Význam odměn a trestů ve výchově dítěte. Náserová Veronika 12/ Některé z faktorů ovlivňujících kvalitu života paraplegiků. Nejdlová Eva 13/ Sekty a informovanost veřejnosti o jejich působení. Pibilová Helena 14/ Kriminalita mládeže umístěné ve výchovném ústavu /rozbor a analýza příčin. Polívková Kamila 15/ Problémy adaptace seniorů na život v penzionu. Ruterlová Edita 16/ Vybrané mimoškolní metody práce s hyperaktivními dětmi /ve střediscích výchovné péče pro děti a mládež. Růžičková Jana 17/ Černo-bílé soužití program socializace Romů v historickém kontextu v ČR. Slovák Martin 18/ Souvislost mezi některými formami agresivního chování a sledování masmedií u dětí mladšího školního věku. Šléglová Radka 19/ Metodika vedení peer programu na základních školách. Štichová Zdeňka 20/ Mentálně retardované dítě s pomocí osobního asistenta. Telínová Andrea 21/ Možnosti pracovní terapie pro zvýšení soběstačnosti mentálně postižených ve společnosti. Vaníková Olga 22/ Nejčastější formy sebepoškozování u autistických dětí a možnosti zvládání těchto projevů. Vaňková Petra 23/ Léčebný program pro závislé na alkoholu. Zýková Vendula / Význam individuálního vzdělávacího plánu ve výchově a vzdělávání mentálně postižených dětí. Benešová Hana 25/ Instrumentální složky ve funkčních a dysfunkčních manželstvích. Černá Kamila 26/ Aktivní využití volného času dětí na letních táborech. Červenková Lenka 27/ Problematika kouření na základní škole. Daňková Martina 28/ Význam domu na půli cesty pro dívky s ukončenou ústavní výchovou. Horáková Petra 29/ Pohled na neúplné rodiny z pozice sociálních pracovníků. Horažďovská Dana 30/ Stresové faktory sociálních pracovníků ovlivňující jejich práci. Chmelařová Petra

2 31/ Význam rodinných buněk v podmínkách ústavní výchovy. Ježek Václav 32/ Vzdělávání romských dětí z pohledu jejich rodičů. Johánková Martina 33/ Sociální a psychologické aspekty žen vzdávajících se svého dítěte. Kadlecová Šárka 34/ Pečovatelská služba jako forma pomoci ve stáří a její význam v dnešní společnosti /v podmínkách regionu. Kellnerová Vlasta 35/ Možnosti integrace paraplegiků ve společnosti. Koch Tomáš 36/ Romský poradce /očima Romů ve většinové společnosti/. Králová Pavla 37/ Osvojení a pěstounská péče očima veřejnosti. Kubincová Lucie 38/ Některé možnosti integrace zrakově postižených. Květonová Eva 39/ Význam individuální pohybové aktivity pro seniory žijící v penzionu. Květoňová Alena 40/ Příčiny vzniku gamblerství u mladistvých a způsoby jejich řešení. Lehanková Ilona 41/ Výskyt šikany na druhém stupni základních škol /příčiny vzniku a možnosti řešení/. Lehanková Lucie 42/ Individuální výchovný plán jako forma zmírnění a prevence projevů psychické deprivace u dětí umístěných v kojeneckém ústavu. Lobková Václava 43/ Institut obecně prospěšných prací a jeho uplatnění v praxi. Mikulcová Martina 44/ Muži a ženy v problematice bezdomovectví. Mocková Petra 45/ Instituce manželství očima mladých lidí dnes. Poppová Martina 46/ Postoj veřejnosti k interrupci z historického hlediska. Příbková Jitka 47/ Specifika komunikace s lidmi se stařeckou demencí. Rajchlová Hana 48/ Pohled české veřejnosti na užívání alkoholu u mládeže. Rendlová Jitka 49/ Vybrané formy pomoci lidem s roztroušenou sklerózou. Roučková Dagmar 50/ Cíle a možnosti pracovní rehabilitace u schizofrenie /v socioterapeutickém centru/. Rychlá Petra 51/ Realizace protidrogové problematiky v praxi /v klatovském regionu/. Řáhová Jindřiška 52/ Problematika integrace sluchově postižených v současných podmínkách. Součková Iva 53/ Vliv výchovy a prostředí na tvorbu životních hodnot dětí a mládeže. Šimáčková Jana 54/ Homosexualita v očích společnosti. Šprinclová Simona 55/ Registrované partnerství osob stejného pohlaví. Vaníková Adéla / Kvalita života očima lidí s mentálním postižením. Brožová Adéla 57/ Bezdomovectví z pohledu sociálního pracovníka. Dudová Martina 58/ Kvalita života lidí s diagnózou epilepsie. Ficová Marcela 59/ Streetwork v podmínkách ČR. Goldschmiedová Linda 60/ Volný čas z hlediska osobnostního rozvoje dospělých. Hnisová Lenka 61/ Metodika skupinových setkání zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a prevenci HIV/AIDS /pro žáky střední školy/. Hrabíková Kateřina 62/ Canisterapie praxe u nás. Jelínková Anna 63/ Volnočasové aktivity dospívajících. Jindrová Zdeňka 64/ Sociokulturní prostředí žen v azylovém domě pro matku a dítě. Jiravová Kristýna 65/ Preference sociálních rolí současných mladých žen. Jirušová Vendula 66/ Problematika soužití Čechů s vietnamským etnikem. Kafková Zdeňka 67/ Některé etopedické problémy ve zvláštní škole a možnosti jejich řešení. Karlíková Ivana 68/ Promiskuita očima současných mladých lidí. Kolorosová Jana

3 69/ Některé možné příčiny vzniku mentální anorexie. Konopová Jana 70/ Význam víry pro současného mladého člověka. Kozinová Kateřina 71/ Služby poskytované poradnou D KONTAKT poradenství prostřednictví internetu. Minařík Lukáš 72/ Sociální podpora rodiny s handicapovaným dítětem. Pivoňková Vladěna 73/ Centrum sociální prevence v Klatovech jeho činnost a využití. Radoměřská Jana 74/ Odměny a tresty používané v rodinách dětí zvláštní školy. Roubalová Lenka 75/ Chráněné bydlení a chráněné dílny jako jeden z aspektů umožnění tzv. normálního života handicapovaným občanům. Tesařová Štěpánka 76/ Matka s dítětem ve vězení. Uhrová Zdena 77/ Alternativní způsob využívání volného času na vesnici. Vránová Tamara 78/ Integrace dětí s lehkou mozkovou obrnou do běžné základní školy. Zácná Jitka / Startovací podmínky pro realizaci životních cílů a plánů dětí vyrůstajících v ústavní výchově v porovnání s dětmi vyrůstajícími v rodinném prostředí. Beranová Petra 80/ Záškoláctví dětí zvláštních škol příčiny a efektivita řešení. Boháčková Soňa 81/ Problematika rozvodu manželství a úpravy péče o dítě z pohledu sociálního pracovníka. Edlová Vendula 82/ Probační a mediační služba v České republice. Egermaierová Václava 83/ Droga symbol doby. Fleischhackerová Petra 84/ Legalizace. Dekriminalizace a represe konopí z pohledu veřejnosti v ČR. Hejduková Iva 85/ Problematika životního stylu současných mladých lidí. Jiránková Iveta 86/ Imigranti v České republice. Kavalíková Markéta 87/ Výchova a vzdělávání dětí s poruchou pozornosti z pohledu rodičů. Kočárková Lucie 88/ Pohled veřejnosti na sociální práci v současné společnosti. Křídlová Monika 89/ Hiporehabilitace a její praxe u nás. Neckář Jan 90/ Agresivita a šikana na základních školách. Plichta Miroslav 91/ Účast dobrovolníka v organizaci ADRA. Půtová Miroslava 92/ Aktivizační programy pro seniory. Smoláková Blanka 93/ Život dětí s Downovým syndromem v České republice. Stehlíková Michaela 94/ Rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání a jejich problematika. Touchová Alžběta 95/ Barvy života aktivizační programy pro seniory. Tučková Kateřina 96/ Názory žáků zvláštních škol na problematiku manželství, partnerství a rodičovství. Turková Pavla / Monitoring ústavních zařízení pro děti a mládež v plzeňském kraji. Bartáková Lenka 98/ Metodika rehabilitace řeči při ztrátě schopnosti komunikace. Bouzková Markéta 99/ Mapování sociální potřebnosti v domažlickém regionu z hlediska pomoci při zvládání náročných životních situací. Brunnerová Jitka 100/ Problematika bezdomovectví v domažlickém regionu. Cozl Jakub 101/ Život romských dětí v naší společnosti. Grafnetterová Lucie 102/ Hodnota partnerství a rodičovství z pohledu středoškolské mládeže. Hlávková Lucie 103/ Porovnávání možnosti institucionální a rodinné péče o seniory v našich současných

4 podmínkách. Hofrichtrová Milena 104/ Osobní asistence u klientů vozíčkářů. Jelínková Hana 105/ Metodika vedení aktivizačního programu v denním stacionáři pro seniory a hendikepované. Kasal Pavel 106/ Problematika cizinců žádajících o azyl z pohledu veřejnosti. Kavková Veronika 107/ Projekt pro realizaci hiporehabilitačního zařízení v sokolovském regionu. Kumberová Jana 108/ Rizikové sexuální chování adolescentů. Müller Lukáš 109/ Jak zvládat závislost svého dítěte. Müllerová Gabriela 110/ Canisterapie v rámci projektu Pomocné tlapky. Novotná Renata 111/ Možnosti prevence vzniku syndromu vyhoření u sociálních pracovníků. Pomyjová Romana 112/ Volný čas dětí na 2. stupni ZŠ ve městě. Rubášová Bohuslava 113/ Dětský domov domov nebo ústav? Svatošová Kateřina 114/ Marihuana jako součást životního stylu. Zbiňová Šárka 115/ Sociální práce a sociální služby v rámci regionu Domažlic. Zdeborová Jana 116/ Organizace dobrovolnické pomoci v domažlickém regionu. Lusková Eva / Legální návykové látky jako běžná součást každodenního života. Bučáková Petra 118/ Osobnost vychovatele v dětském domově. Červená Lucie 119/ Chápání pojmu domácí násilí páchané na ženách z pohledu veřejnosti. Danielková Dana 120/ Primární prevence HIV/AIDS /manuál lektora/. Denk Lukáš 121/ Práce jako každá jiná? Aneb otázka legalizace prostituce. Drozčáková Zdeňka 122/ Pozor, hodný pes! Podtext: Mapování podmínek pro využití psů v práci s handicapovanými. Fenclová Kateřina 123/ Možnosti vzdělávání zrakově postižených dětí a následné uplatnění v pracovním procesu. Habartová Jana 124/ Co je vlastně TA terapeutická komunita? Hřebejková Veronika 125/ Charita a její práce s nepřizpůsobivými občany a azylanty. Podnadpis: Porovnání pohledu veřejnosti a pracovníků zainteresovaných institucí se skutečným posláním charity. Langová Michaela 126/ Alkohol jako atribut dospělosti v představách mládeže. Leiderová Pavlína 127/ Interrupce z pohledu mužů v domažlickém regionu. Pfeifer Jindřich 128/ Metodika primárního programu problematiky homosexuality pro SŠ. Procházková Pavla 129/ Adopce na dálku. Metodika realizace projektu. Pušmanová Jiřina 130/ Možnosti vzdělávání dětí z dětských domovů. Přibylová Martina 131/ Sociální služby využívané klienty s dětskou mozkovou obrnou. Rohlová Kateřina 132/ Domácí násilí páchané na ženách. Suchá Kateřina 133/ Humanistické hnutí. Proč lepšit každodenní život dětí z jiného kontinentu. Vacková Šárka 134/ Výskyt sociálně patologických jevů s důrazem na šikanu a kriminalitu na SOŠ. Vidláková Jana 135/ Povolání patologický hráč. Vítová Dana 136/ Práce sociálního pracovníka v zařízeních výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody v České republice. Vodičková Miloslava 137/ Mapování sociální potřebnosti a typu sociálních služeb v horšovskotýnském

5 regionu. Zardová Petra 138/ Chráněné bydlení pro klienty s ÚSP. Šteidlová Lenka / Problémy lidí malého vzrůstu, postižených achondroplazií, v běžných životních situacích. Bláhová Vendula 140/ Terapeutická komunita Střítež /pomoc duševně nemocným/. Brabcová Eva 141/ Problematika začlenění vietnamského etnika do společnosti. Čáni Štefan 142/ Mládež a sexualita. Červenková Marie 143/ Mapování sociální potřebnosti a sociálních služeb pro seniory z pohledu mládeže v regionu Rokycany. Dlabalová Jitka 144/ Komunitní plánování sociálních služeb v domažlickém regionu. Doktor Zdeněk 145/ Problematika nezaměstnanosti v Nýrsku a v okolí. Hessová Veronika 146/ Specifické poruchy učení u dětí zdravé populace a u dětí mentálně postižených se zaměřením na dyslexii. Hlebová Veronika 147/ Význam Centra Kaňka v systému sociálních služeb v táborském regionu. Holíčková Jana 148/ Osobní asistence u lidí trpících afázií po cévní mozkové příhodě. Hrudičková Lucie 149/ Výchova a vzdělávání mentálně postižených lidí očima veřejnosti /současný stav a prognóza do budoucnosti. Chalupská Jiřina 150/ Dospívající v dětském domově a jeho budoucí samostatný život. Chmelíková Michaela 151/ Poslouchejte, ze mě bude porovnání představ dětí z dětského domova o své budoucnosti se skutečnými možnostmi. Javorský Michal 152/ JOB KLUBY jako jeden z možných řešení nezaměstnanosti. Kňourková Petra 153/ Sociální koordinátor a marginální skupiny. Kostíková Hana 154/ Život dětí v dětských domovech jejich očima. Mandelíčková Pavla 155/ Sociální služby pro seniory v regionu Sušice. Matějková Jitka 156/ Pomoc, jsem v krizi!!! Nováková Alena 157/ Výchovné problémy u dětí z dětských domovů. Petříková Simona 158/ Pohled Romů na současné podmínky integrace jejich etnika do většinové společnosti. Sládková Taťána 159/ Fokus komunitní služby pro duševně nemocné. Schindlerová Markéta 160/ Způsob trávení volného času dětí v Domažlicích. Schropferová Andrea 161/ Domovy pokojného stáří jako alternativa v institucionální péči. Smolíková Jaroslava 162/ Muzikoterapie, možnosti jejího využití v práci se specifickými typy uživatelů. Urbanová Pavla / Kvalita života lidí trpících hemofilií. Cingrošová Jitka 164/ Využití baby boxu jako jedna z alternativ pro matky v nouzi. Čiháková Jindřiška 165/ Plánování rodičovství v pohledu lidí různých věkových kategorií. Dvořáková Kristýna 166/ Mapování vzdělávacích potřeb v domažlickém regionu. Erlová Pavla 167/ Život rodiny s dítětem epileptikem. Farková Veronika 168/ Profesní předpoklady dětí s mentálním postižením. Fišerová Jana 169/ Sexualita člověka z pohledu různých kultur. Foldová Linda 170/ Mapování tradičního způsobu života rodin romského etnika /v regionech

6 Tachovska a Chebska/. Gažáková Lucie, Mazancová Michaela 171/ Náplň činnosti Střediska výchovné péče pro děti a mládež v Domažlicích. Jírovcová Lenka 172/ Užívání tanečních drog v Plzni. Kovářová Pavlína 173/ Dětská obezita jako jeden z projevů špatného životního stylu. Krejčová Zdeňka 174/ Pohled veřejnosti na komunitní plánování sociálních služeb na Klatovsku. Kuběnová Lenka 175/ Volnočasové aktivity dětí základních škol v Sušici. Kutilová Iveta 176/ Život mladistvých v Hostouni. Macečková Martina 177/ Život s diabetem a prevence jeho vzniku. Plamínková Simona 178/ Nezletilé matky ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy. Sosíková Pavla 179/ Zdravotní a sociální služby pro děti s DMO. Steinigerová Jana 180/ Povodně ve Švihově v srpnu v roce Strejcová Iveta 181/ Pohled mládeže na konzumaci alkoholu dospělých. Šrámková Hana 182/ Hnutí Skinheads v ČR. Štincíková Jitka 183/ Návrat do života s náhradním srdcem. Tauerová Martina 184/ Závislost na sportovním sázení očima gamblerů. Ujváry Miroslav 185/ Metodika řešení sociálně-patologických jevů, zejména šikany a záškoláctví, na druhém základních škol. Kopečná Dana, Zimmerová Lenka 186/ Když rodiče nemají na svoje děti čas. Fabiánová Marcela 187/ Poruchy příjmu potravy. Jobová Kamila 188/ Děti v ústavní péči a jejich rodina. Špaková Alena / Otec na rodičovské dovolené. Baumanová Jana 190/ Sekty v ČR, vznik, vývoj a charakteristika Hnutí Hare Krišna v ČR. Cepáková Alena 191/ Žena, aneb co ovlivňuje gender role v životě ženy. Dýdeková Marta 192/ Registrované partnerství v očích veřejnosti po uplatnění zákona č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství. Eisenhamerová Lenka 193/ Problematika dlouhodobě nezaměstnaných na Domažlicku. Hendrychová Petra 194/ Podpora ženy v mateřství a rodičovství ze strany státu. Janečková Jitka 195/ Domácí násilí jako celospolečenský problém pomoc obětem domácího násilí. Jonáková Daniela 196/ Problematika umísťování dětí do pěstounské péče. Křížová Petra 197/ Ideál krásy jako jedna z možných příčin poruch příjmu potravy. Kůstová Eva 198/ Vliv počítačových her na rozvoj osobnosti dětí a adolescentů. Piterka Stanislav 199/ Připravenost dětí na vstup do 1. třídy základní školy. Presslová Vlasta 200/ Specifické poruchy učení u dětí se zaměřením na dyslexii. Štampachová Miroslava 201/ Alternativní tresty. Vodička Jan 202/ Dětská kresba jako prostředek k diagnostice problému dítěte a jeho rodiny. Volejníková Monika / Prostituce z úhlu pohledu mládeže a rizika s ní spojená. Adamcová Lucie 204/ Volnočasové aktivity pro děti na 2. stupni ZŠ v Domažlicích. Augustínová Lucie 205/ Když děti chodí za školu. Blaščáková Jana

7 206/ Hodnota manželství. Burgerová Věra 207/ Sanace rodiny jako jedna z podob práce s dysfunkční rodinou. Hojdová Michaela 208/ Kvalita života lidí s chronickým selháním ledvin. Chmelíková Andrea 209/ Je mobbing stále ještě tabuizovaný jev pro společnost? Jandová Andrea 210/ Specifika práce sociálního pracovníka v domově pro osoby se zdravotním postižením. Kolářová Iveta 211/ Poskytování dávek státní sociální podpory v rámci EU. Křížová Markéta, Janouchová Monika 212/ Máme rádi zvířata? Loukotová Lucie 213/ Nemám čas, nestíhám aneb co člověka v dnešní době stresuje. Martínková Ilona 214/ Institut obecně prospěšných prací v domažlickém regionu. Matulková Jindřiška 215/ Pohled na marihuanu v chodském regionu. Nechoďdomů Kateřina 216/ Rizika internetu nejen pro děti. Nová Šárka 217/ Gamblerství aneb Sázka na (ne)štěstí. Petříšťová Hedvika 218/ Trest, vina a spravedlnost z úhlu pohledu adolescentů v institucionální péči. Rašková Hana 219/ Trestná činnost očima mládeže. Šlehoferová Iveta 220/ Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Plzeňském kraji. Štauberová Adéla 221/ Práce sociálního pracovníka s drogově závislými. Tomanová Simona 222/ Důvody umisťování dětí do dětských domovů. Tomanová Zdeňka 223/ Když děti mají děti. Turková Tereza 224/ Institut manželství z pohledu nesezdaných. Ulrichová Jana 225/ Informovanost veřejnosti o škodlivosti alkoholu. Vavříková Jitka 226/ Sociální služby Centra pro zdravotně postižené Domažlice z úhlu pohledu klientů. Votípková Lucie 227/ Možnosti vzdělávání sluchově postižených v porovnání s představami sluchově postižených dětí o budoucím uplatnění. Žitníková Jana 228/ Mapování potřebnosti sociální služby osobní asistence v domažlickém regionu. Pareská Jiřina 229/ Obchodování s lidmi problém dnešní doby. Zedková Pavla 230/ Babyboxy v očích veřejnosti. Bruckbauerová Iveta 231/ Pohled dnešní mládeže na hnutí Punk a jeho přívržence. Repková Jana 2009/ / Jak se žije Čechům z Rumunska v Čechách, jejich přizpůsobení se novému životu. Boudová Kateřina 233/ Eutanázie pomoc nebo hrozba. Cingrošová Marie 234/ Romové a jejich kultura. Demeterová Renáta 235/ Životní možnosti dětí s mentálním postižením očima svých rodičů. Flosmanová Markéta 236/ Možnosti střední generace postarat se o své rodiče v 21. století. Frantlová Zuzana 237/ Problematika znovuzačleňování mládeže vycházející z dětských domovů do společnosti. Hamáčková Naďa 238/ Nepřítel člověka aneb mapování stresorů v práci různých kategorií sociálních pracovníků. Gazdíková Michaela 239/ Poruchy příjmů potravy z pohledu veřejnosti. Hechtová Tereza 240/ Iniciátor a oběť šikany. Kopová Andrea

8 241/ Kostlivec ve skříni aneb domácí násilí a organizace ROSA v povědomí veřejnosti. Kupilíková Zdeňka 242/ Činnost salesiánů v České republice. Kuželka Roman 243/ Víra z úhlu pohledu adolescentů. Landkammerová Mája 244/ Rostlinné drogy a jejich užívání z pohledu veřejnosti v regionu Plzeň-sever. Monsportová Eva 245/ Neplodnost častý problém dnešních mladých párů a možnosti Řešení. Pelnářová Andrea 246/ Třináctá komnata aneb mentální anorexie očima Středoškoláků. Staňkovská Marika 247/ Láska hory přenáší aneb partnerské vztahy z pohledu Veřejnosti. Ščasnárová Marcela 248/ Úroveň poskytovaných služeb očima klientů žijících v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb v Domažlicích. Škardová Lucie 249/ Faktory ovlivňující vznik poruch chování. Vacíková Alena 250/ Moderní je nekouřit, tak proč lidé kouří. Vavříková Martina 251/ Nejstarší řemeslo aneb legalizace prostituce z úhlu pohledu občanů žijících na domažlickém regionu. Vogeltanzová Magda 252/ Postavení společnosti vůči homosexuálně orientovaným lidem. Vránová Petra 253/ Pohled žen na umělé oplodnění v současnosti. Kaukalová Petra 254/ Obezita jako důsledek moderní společnosti. Temcsáková Pavla 255/ Veřené tajemství aneb domácí násilí z pohledu mužů a žen v oblasti Klatov. Vajnerová Michaela 2010/ / AP Příspěvek na péči a jeho význam v životě člověka. Arbanová Marcela 257/ AP Střídavá výchova z úhlu pohledu pracovníků OSPOD. Bártová Zdeňka 258/ AP Řešení domácího násilí. Bazika Pavel 259/ AP Možnosti trávení volného času seniorů v Domažlicích. Byrtusová Soňa 260/ AP Chudoba jako sociální problém. Čadková Anna 261/ AP Instituce manželství z úhlu pohledu mladistvých. Duchková Marie 262/ AP Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice z pohledu žen v domažlickém regionu. Herianová Bohumila 263/ AP Sociální služby pro rodiny s dětmi s hendikepem na stříbrsku. Hubková Erika 264/ AP Faktory, které motivují sociální pracovníky OSPOD k maximální profesionalitě. Jelínková Ilona 265/ AP Syndrom vyhoření policisty. Kadlec Jindřich 266/ AP Zooterapie v pobytových zařízeních pro seniory. Kalistová Růžena 267/ AP Synrom vyhoření u pracovníků oddělení sociální právní ochrany dětí, mapování potenciálních faktorů. Kopecká Věra 268/ AP Problematika péče o seniory. Kocková Petra 269/ AP Úroveň poskytovaných služeb očima seniorů žijících v domovech pro seniory na tachovsku. Kouřilová Irena 270/ AP Problematika prostituce v Domažlicích z pohledu veřejnosti a Městské policie. Kubaň Václav 271/ AP Život na dluh. Kvítková Irena 272/ AP Naše fotbalová mládež a marihuana. Milfort Milan

9 273/ AP Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Nejdlová Jitka 274/ AP Jak si kdo ustele Úhel pohledu lidí bez domova v Domažlicích na vlastní život. Plšek Radovan 275/ AP Kompenzační pomůcky oči pro život ve tmě; Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené a faktory, které ovlivňují jejich dostupnost. Poórová Jarmila 276/ AP Služby Domova pro matky s dětmi v tísni z úhlu pohledu uživatelek. Řezáčová Dagmar 277/ AP Příspěvek na péči a jeho význam v životě člověka. Staňková Eva 278/ AP Mapování stresových faktorů u sociálních pracovníků zaměstnaných na odděleních státní sociální podpory, způsoby jejich předcházení a zvládání. Šebelová Miroslava 279/ AP Adaptace na život sociálním zařízení s přihlédnutím k věku klienta. Urbanová Eliška 280/ AP Životní styl vietnamského etnika na území České republiky. Vitáková Janďurová Lada 281/ AP Příspěvek na péči a jeho význam v životě člověka. Wiesnerová Miroslava 282/ AP Mobbing versus sociální pracovník. Bosáková Kateřina 283/ AP Registrované partnerství smíme být rodina? Fenzová Kateřina 284/ AP Odchodem z dětského domova začíná život dospělých. Habásková Jana 285/ AP Život po CMP. Hojdová Petra 286/ AP Pohled veřejnosti na možnosti řešení nechtěného těhotenství. Kaukalová Daniela 287/ AP Bezdětnost jako fenomén dnešní doby. Krouparová Miroslava 288/ AP Otcovská dovolená v ČR. Kunešová Lucie 289/ AP Výhody a rizika počítačových her z úhlu pohledu školních dětí. Michalcová Eva 290/ AP Život online. Mikovcová Jana 291/ AP Informovanost veřejnosti o glaukomovém onemocnění. Mišenčíková Jana 292/ AP Konopí v léčbě. Műllerová Veronika 293/ AP Faktory ovlivňující naše zdraví na počátku 21. století. Pauliová Lucie 294/ AP Kvalita života lidí se atonií. Pechačová Barbora 295/ AP Plastické operace, fenomén dnešní doby. Poláková Lenka 296/ AP Reklama a její vliv na konzumní společnost. Psutková Lenka 297/ AP Specifické poruchy učení a syndrom ADHD z pohledu rodičů a jejich dětí. Strouhal Lukáš 298/ AP Trest smrti ano či ne? Ščepka David 299/ AP Hnutí skinheads jako jeden z projevů pravicového extremismu. Tauerová Šárka 300/ AP Instituce manželství očima dospělých. Váchalová Jana 301/ AP Ubližuješ mi, ublížím ti taky. Valešová Klára 302/ AP Seznamování na internetu fenomén dnešní doby. Veberová Eva 303/ AP Porovnání volnočasových aktivit teenagerů mezi středními školami. Vítek Tomáš 304/ AP Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson z úhlu pohledu veřejnosti. Votípková Lenka 305/ AP Trest smrti očima veřejnosti. Hanák Zdeněk 306/ AP Možnosti využití volnočasových aktivit dětí ZŠ v klatovském regionu. Maršálková Libuše 307/ AP Rozvod jako generační problém.vaňková Jana 308/ AP Interrupce očima dnešní veřejnosti. Zítová Lenka

10 309/ AP Specifické fobie. Donalová Jaroslava 2011/ / AP Život na dluh. Horalová Jitka 311/ AP Maminkou nejdříve po třicátých narozeninách. Hrbková Markéta 312/ AP Sociální reforma v oblasti nepojistných dávek. Kopečná Markéta 313/ AP Islám v ČR. Kotišová Veronika 314/ AP Prevence šikany z úhlu pohledu učitelů a žáků na 2. stupni ZŠ. Mesarošová Gabriela 315/ AP Užitečnost vzdělávání lidí s mentálním postižením z pohledu jejich rodičů. Mudrochová Jana 316/ AP Domácí násilí z pohledu veřejnosti. Nedělová Andrea 317/ AP Raná péče pro rodiny dětí s mentálním postižením. Prošková Martina 318/ AP Rodina dříve a dnes. Psutková Václava 319/ AP Význam hiporehabilitace v péči o mentálně postiženou mládež. Váchalová Zuzana 320/AP Domácí násilí v povědomí veřejnosti. Haasová Aneta 321/AP Úloha spirituality v profesi sociální práce. Konopíková Iva 322/AP Syndrom vyhoření v práci sociálního pracovníka. Königová Petra 323/AP Současné možnosti péče o ženu v těhotenství a během porodu. Krausová Ivona 324/AP Prevence a příčiny kriminality mládeže na Domažlicku. Lehnerová Nikola 325/AP Nikotinismus z pohledu dětí. Ondrušová Zdeňka 326/AP Účinnost prevence šikany na základních praktických školách. Stahlová Veronika 327/AP Sociokulturní prostředí dětí umístěných v Klokánku. Toušová Hana 328/AP Poskytování pečovatelské služby z pohledu pečovatelek. Zimmermannová Lenka 329/AP Hlediska volby partnera a názory na rodičovství u studentů SŠ a VOŠ. Lisoňová Veronika 2012/ /AP Bazální stimulace v sociálních službách. Kováčová Zuzana 331/AP Pohled pracovníků na vývoj práce s mentálně a zdravotně postiženými. Korbová Kateřina 332/AP Integrace dětí s Downovým syndromem do běžných škol. Hartlová Lenka 333/AP Teenageři žijí online. Bartáková Pavlína 334/AP Senior jako potencionální oběť trestního činu. Kopecká Marcela 335/AP Problematika výkonu trestu odnětí svobody v ČR. Antoš Martin 336/AP Rasismus z pohledu veřejnosti. Etzlová Sabina 337/AP Postoje společnosti k fyzickým trestům dětí. Klinková Gabriela 338/AP Komunikace sociálního pracovníka s klientem. Brožová Jana 339/AP Pohled nevidomých na společnost. Smetka Tomáš 340/AP Mami, tati, já chci psa! Význam domácího zvířete pro socializaci dítěte. Oudesová Eva 341/AP Specifika práce s lidmi s autismem. Gažáková Hana

11 342/AP Předčasný sexuální život a jeho dopad na mladistvé v očích společnosti. Horváthová Věra 343/AP Babyboxy v očích veřejnosti. Metlická Alena 344/AP Profesionální pěstounská péče. Janoutová Veronika 345/AP Kouření není moderní, tak proč děti kouří. Blažčáková Miroslava 346/AP Vliv televizního vysílání na projevy agresivity dětí středního školního věku. Oušková Stanislava 347/AP Mobbing neboli šikana na pracovišti. Plaštiaková Veronika 348/AP Marihuana a mládež. Rygl Adam

12 Seznam obhájených absolventských prací 2013/2014 Kvalita života pacienta s celiakií. Adamovská Jana Integrace dítěte s dětskou mozkovou obrnou do běžné základní školy. Blahutová Marcela Mapování výhod pečovatelské služby z úhlu pohledu klientů. Burdová Iveta Názor obyvatelstva na dodržování pravidel silničního provozu. Conkov Robert Pěstounská péče na přechodnou dobu z úhlu pohledu veřejnosti. Dikanová Kateřina Náročné životní situace a jejich řešení z úhlu pohledu adolescentů. Frčková Pavla Nezastupitelnost volnočasových aktivit jako prevence kriminality mládeže. Hájek Jaroslav Kvalita života obyvatel v Domově seniorů ve Kdyni. Hampeková Lucie Problematika Centra pro podporu rodiny. Honzátková Věra Význam ergoterapie pro osoby s mentálním postižením v DOZP Stod. Janečková Iveta Manželství z pohledu veřejnosti. Kucalová Jarmila Pohled občanů na možnosti integrace osob s mentálním postižením do společnosti. Kratochvílová Lenka Pohled veřejnosti na vybrané poruchy chování u starších žáků školního věku. Kůstková Jana Potřebnost a úskalí asistence ve školském zařízení. Kašová Ludmila Názor studentů vysokých škol na legalizaci prostituce. Kopal Radek Současná problematika legalizace marihuany. Mašková Gabriela Odměna a trest očima rodičů a dětí. Marečková Bohuslava Karta sociálních systémů a jejich zavádění do výplat nepojistných sociálních dávek. Mrázková Edita Pohled veřejnosti na vliv rodiny při výchově dětí. Minaříková Yvona Přínos ozdravných pobytů pro děti s onemocněním. Mauleová Žaneta Problematika kyberšikany na druhém stupni základní školy. Novotná Petra Činnost policie ČR v oblasti sociálně patologických jevů z úhlu pohledu veřejnosti bezdomovectví, drogová problematika a s tím spojené majetkové trestné činnosti. Polák Petr Islám známý neznámý, Islám očima české veřejnosti. Pillmajerová Eva Laické poradenství jako forma pomoci rodičům při ztrátě dítěte. Pivoňková Marie Postižené dítě v rodině. Loudová Klára Využití volného času v domově pro seniory. Schauerová Lenka Sociální důsledky v životě osob závislých na alkoholu. Schejbalová Jana Problematika šikany na základních školách. Saujarová Šárka Postoj majority k Romům, předsudky a osobní zkušenosti. Vanešová Helena Kvalita života lidí s diabetem mellitus. Veith Jan Specifika práce zaměstnanců s mentálně postiženými osobami. Volková Andrea Život dětí ve VU a DDŠ Hostouň. Tesařová Ivana Specifika práce zaměstnanců Probační a meditační služby ČR. Třísková Lucie Programy prevence HIV, AIDS u dětí na základních školách. Zvonárová Kristýna

13 Obhájené absolventské práce Sociální a jiné služby pro zrakově postižené. Baštář Radek 386. Vytváření podporovaných míst z úhlu pohledu zaměstnavatelů. Barnová Lucie 387. Problematika nového pojetí náhradní rodinné péče. Bartošová Marta 388. Salking z pohledu veřejnosti. Butshcek Petr 389. Boj s obezitou z pohledu žen. Hessová Nikola 390. Vidí děti v cigaretě dospělost? Jedličková Lenka 391. Aktivní život seniorů. Kolárová Eliška 392. Postoj veřejnosti k výchově dětí homosexuálními páry. Kováčová Tereza 393. Úhel pohledu na roli mužů a žen v současné rodině. Kubíčková-Koreňová Jana 394. Sociálně terapeutické dílny. Kratochvílová Iva 395. Drogová závislost v těhotenství a její následky na děti umístěné v DC Plzeň. Krausová Michaela 396. Alzheimerova choroba v podvědomí veřejnosti. Krumlová Kristýna 397. Dávky pro osoby se zdravotním postižením. Kynclová Veronika 398. Obezita jako důsledek nezdravého životního stylu. Macnerová Eliška 399. Mateřská centra plzeňského kraje z úhlu pohledu uživatelů a veřejnosti. Mašinová Petra 400. Babyboxy versus utajované porody z pohledu veřejnosti. Mertlová Gabriela 401. Důchodová reforma. Nebehaj Ondřej 402. Stravovací návyky a jejich vliv na zdraví dětí. Ningerová Radka 403. Nepojistné sociální dávky. Novohradská Monika 404. Povědomí o alergii u osob pracujících s dětmi. Pajmová Iveta 405. Kvalita života dětí s atopickým exémem. Pecková Markéta 406. Výchova dětí v mateřských školách z pohledu rodičů. Rážová Hana 407. Možnosti profesní přípravy lidí s mentálním postižením. Svobodová Jana 408. Rozdílný způsob trávení volného času u dětí na druhém stupni základních škol. Ševčíková Marcela 409. Činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson. Tvarohová Andrea 410. Okolnosti vedoucí k syndromu vyhoření u příslušníků VS ČR. Vidršperk Petr 411. Pohled generací na sociální služby pro seniory. Vlková Andrea 412. Význam canisterapie pro různé cílové skupiny klientů v sociální péči. Wilhelmová Michaela 413. Názor lidí v období mladé dospělosti na problematiku rodičovství. Krumlová Lenka 414. Umělé oplodnění z pohledu veřejnosti. Bastlová Markéta 415. Problematika zvládání finanční situace seniorů. Burešová Václava

14 Obhájené absolventské práce Prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Dolejš Jaroslav 417. Vztah pracovníka a klienta sociálních služeb z pohledu etického kodexu. Dostál Pavel 418. Životní styl vietnamského etnika v ČR. Haklová Jiřina 419. Volnočasové aktivity dětí staršího školního věku. Kosohorská Monika 420. Vliv principů Montessori pedagogiky na vývoj dítěte v rodině. Koutná Marie 421. Žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí na 2. stupni Základní školy v Teplé. Lhotková Marie 422. Rozvádím se, kdo mi pomůže? Mamulová Hana 423. Opakované pobyty dětí v ZDVOP Delfínek Trnová. Pešková Ilona 424. Problematika bezdomovectví z pohledu domažlické veřejnosti. Pivoňková Michaela 425. Dítě s Aspergerovým syndromem. Voltrová Šárka 426. Vliv metody One Brain na poruchy učení u dětí. Povolná Pavlína 427. Volný čas dětí a mládeže na Tachovsku. Rybová Alena 428. Vliv onkologického onemocnění na sociální situaci člověka. Simkovič Karel 429. Život s dítětem s Aspergerovým syndromem. Soukupová Terezie 430. Nebe, peklo, ráj aneb význam vícegeneračního soužití. Srpová Jana 431. Vliv volnočasových aktivit na kriminalitu mládeže na středních školách na Klatovsku. Špačková Olga 432. Gamblerství a hazard z pohledu veřejnosti. Šulanová Kateřina 433. Finanční zabezpečení seniorů. Švecová Šárka 434. Konec rodičovské dovolené. A co dál? Švehlová Linda 435. Vliv mentálního postižení na vztah mezi sourozenci. Tomanová Brigitta 436. Současný pohled a přístup mládeže na soužití s největší etnickou menšinou u nás. Urbanová Kamila 437. Sexualita seniorů. Vavrečková Petra

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Delikvence mladistvých v Ustí nad Labem v kontextu jejich sociodemografického Mgr. Kroufek

Delikvence mladistvých v Ustí nad Labem v kontextu jejich sociodemografického Mgr. Kroufek Katedra preprimárního a primárního vzdělávání - obhajoby DP a BP 1.12.2014 učebna 129 - přízemí Jméno studenta Název práce Vedoucí práce 8 hodin Novická Michaela Osamělost a izolace ve stáří jako sociální

Více

Ředitelství MSSS v Mostě p. o. ul. Barvířská č. p. 495, Most

Ředitelství MSSS v Mostě p. o. ul. Barvířská č. p. 495, Most Ředitelství MSSS v Mostě p. o. ul. Barvířská č. p. 495, Most Osoba pověřena řízením organizace Mgr. Lenka Makovcová, DiS. tel./fax: 476 768 973 e-mail: makovcova@msss-most.cz Sekretariát asistentka Bc.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Hana Rabenhauptová Jaroslava Hauptmanová Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Zdena Hrůzová Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr.

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně správní činnost denní Forma

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb. DSO Úhlava

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb. DSO Úhlava Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb DSO Úhlava Potřebujete dovézt oběd, pomoci s úklidem domácnosti či třeba donést nákup? Pomůže Vám pečovatelská služba. Pečovatelská služba Nýrsko 376571215

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny ID: M 2008-2013 Kategorie: Předškolní děti 2008 a ml. Hoši 100m 1 46 Cihlář David 2009 Horšovský Týn 00:00:25,00 2 3 Reiniger Ondřej 2008 TJ Sokol

Více

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006 0. Kategorie - C - akrobacie, bez náčiní, roč. 2007 a ml. pořadí č. Příjmení a jméno Příslušnost akrobacie BN celkem 1. 8. Hladjuková Anhelina TJ Tesla Brno 7,65 7,00 14,65 1. 5. Straub Anita TJ Tesla

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

A Veletrhu sociálních služeb

A Veletrhu sociálních služeb KATALOG A Veletrhu sociálních služeb Ústí nad Labem Lidické náměstí 8. 9. 2005 Pořadatel: Oddělení podpory nestátních sociálních služeb Odbor péče o občany Magistrát města Ústí nad Labem Katalog Veletrhu

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.15.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Rodinná výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - Průběžně: Dokáže diskutovat o daném tématu, dodržuje

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

katerina.bartova@gmail.com Mgr. Jana Gabrielová jana.baui@seznam.cz Jana Haasová KLUMPAROVÁ

katerina.bartova@gmail.com Mgr. Jana Gabrielová jana.baui@seznam.cz Jana Haasová KLUMPAROVÁ ZŠ Londýnská 34 Praha 2 Mgr. Jan Chaluš chalus@londynska.cz 728634507 (sídlím v 1.p. v uč. 11, tzv. "mediatéka") Matouš Černý Mgr. Lenka Peštálová slunickolm@seznam.cz mob. 721590192 Lenka Vrbatová ZŠ

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS. v kontextu sociáln. lní politiky obcí. Mgr.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS. v kontextu sociáln. lní politiky obcí. Mgr. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS Rizikové chování a snahy o jeho řešení v kontextu sociáln lní politiky obcí Mgr. Pavel Bareš Pozadí výzkumu Výsledky

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012 Soutěž: Dárkové balení (DB) 11 Adéla Vajnerová Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 439 1. 8 Michaela Švarcová 5 Petra Tejmlová 13 Jana Kárníková 12 Petra Kejdová Střední škola

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Příloha č.1 SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Instituce Činnost Adresa Telefon a email DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více