SEZNAM OBHÁJENÝCH ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ STUDENTU VOŠ VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM OBHÁJENÝCH ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ STUDENTU VOŠ VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ"

Transkript

1 SEZNAM OBHÁJENÝCH ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ STUDENTU VOŠ VE ŠKOLNÍ KNIHOVNĚ / Úroveň informovanosti dětí ZŠ o ochraně před sexuálním zneužíváním. Bělíková Petra 2/ Využití některých alternativních forem komunikace při práci s mentálně postiženými dětmi. Burianová Kateřina 3/ Problematika pěstounské péče ve vybraných okresech západočeského regionu a perspektivy jejího vývoje. Haasová Eva 4/ Česká katolická charita v podvědomí veřejnosti. Hánová Lenka 5/ Psychické týrání a zanedbávání dětí v rodině. Hánová Šárka 6/ Vybrané formy pomoci pro lidi se schizofrenním onemocněním. Hesová Kateřina 7/ Volnočasové aktivity dětí v dětském domově. Holečková Jana 8/ Nejčastější příčiny rozvodovosti mladých manželství v Plzni. Juhászová Evženie 9/ Některé možnosti aktivace obyvatel domova důchodců. Krouparová Martina 10/ Význam přípravného stupně pomocné školy pro rodiče mentálně postižených dětí. Mrázová Martina 11/ Význam odměn a trestů ve výchově dítěte. Náserová Veronika 12/ Některé z faktorů ovlivňujících kvalitu života paraplegiků. Nejdlová Eva 13/ Sekty a informovanost veřejnosti o jejich působení. Pibilová Helena 14/ Kriminalita mládeže umístěné ve výchovném ústavu /rozbor a analýza příčin. Polívková Kamila 15/ Problémy adaptace seniorů na život v penzionu. Ruterlová Edita 16/ Vybrané mimoškolní metody práce s hyperaktivními dětmi /ve střediscích výchovné péče pro děti a mládež. Růžičková Jana 17/ Černo-bílé soužití program socializace Romů v historickém kontextu v ČR. Slovák Martin 18/ Souvislost mezi některými formami agresivního chování a sledování masmedií u dětí mladšího školního věku. Šléglová Radka 19/ Metodika vedení peer programu na základních školách. Štichová Zdeňka 20/ Mentálně retardované dítě s pomocí osobního asistenta. Telínová Andrea 21/ Možnosti pracovní terapie pro zvýšení soběstačnosti mentálně postižených ve společnosti. Vaníková Olga 22/ Nejčastější formy sebepoškozování u autistických dětí a možnosti zvládání těchto projevů. Vaňková Petra 23/ Léčebný program pro závislé na alkoholu. Zýková Vendula / Význam individuálního vzdělávacího plánu ve výchově a vzdělávání mentálně postižených dětí. Benešová Hana 25/ Instrumentální složky ve funkčních a dysfunkčních manželstvích. Černá Kamila 26/ Aktivní využití volného času dětí na letních táborech. Červenková Lenka 27/ Problematika kouření na základní škole. Daňková Martina 28/ Význam domu na půli cesty pro dívky s ukončenou ústavní výchovou. Horáková Petra 29/ Pohled na neúplné rodiny z pozice sociálních pracovníků. Horažďovská Dana 30/ Stresové faktory sociálních pracovníků ovlivňující jejich práci. Chmelařová Petra

2 31/ Význam rodinných buněk v podmínkách ústavní výchovy. Ježek Václav 32/ Vzdělávání romských dětí z pohledu jejich rodičů. Johánková Martina 33/ Sociální a psychologické aspekty žen vzdávajících se svého dítěte. Kadlecová Šárka 34/ Pečovatelská služba jako forma pomoci ve stáří a její význam v dnešní společnosti /v podmínkách regionu. Kellnerová Vlasta 35/ Možnosti integrace paraplegiků ve společnosti. Koch Tomáš 36/ Romský poradce /očima Romů ve většinové společnosti/. Králová Pavla 37/ Osvojení a pěstounská péče očima veřejnosti. Kubincová Lucie 38/ Některé možnosti integrace zrakově postižených. Květonová Eva 39/ Význam individuální pohybové aktivity pro seniory žijící v penzionu. Květoňová Alena 40/ Příčiny vzniku gamblerství u mladistvých a způsoby jejich řešení. Lehanková Ilona 41/ Výskyt šikany na druhém stupni základních škol /příčiny vzniku a možnosti řešení/. Lehanková Lucie 42/ Individuální výchovný plán jako forma zmírnění a prevence projevů psychické deprivace u dětí umístěných v kojeneckém ústavu. Lobková Václava 43/ Institut obecně prospěšných prací a jeho uplatnění v praxi. Mikulcová Martina 44/ Muži a ženy v problematice bezdomovectví. Mocková Petra 45/ Instituce manželství očima mladých lidí dnes. Poppová Martina 46/ Postoj veřejnosti k interrupci z historického hlediska. Příbková Jitka 47/ Specifika komunikace s lidmi se stařeckou demencí. Rajchlová Hana 48/ Pohled české veřejnosti na užívání alkoholu u mládeže. Rendlová Jitka 49/ Vybrané formy pomoci lidem s roztroušenou sklerózou. Roučková Dagmar 50/ Cíle a možnosti pracovní rehabilitace u schizofrenie /v socioterapeutickém centru/. Rychlá Petra 51/ Realizace protidrogové problematiky v praxi /v klatovském regionu/. Řáhová Jindřiška 52/ Problematika integrace sluchově postižených v současných podmínkách. Součková Iva 53/ Vliv výchovy a prostředí na tvorbu životních hodnot dětí a mládeže. Šimáčková Jana 54/ Homosexualita v očích společnosti. Šprinclová Simona 55/ Registrované partnerství osob stejného pohlaví. Vaníková Adéla / Kvalita života očima lidí s mentálním postižením. Brožová Adéla 57/ Bezdomovectví z pohledu sociálního pracovníka. Dudová Martina 58/ Kvalita života lidí s diagnózou epilepsie. Ficová Marcela 59/ Streetwork v podmínkách ČR. Goldschmiedová Linda 60/ Volný čas z hlediska osobnostního rozvoje dospělých. Hnisová Lenka 61/ Metodika skupinových setkání zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a prevenci HIV/AIDS /pro žáky střední školy/. Hrabíková Kateřina 62/ Canisterapie praxe u nás. Jelínková Anna 63/ Volnočasové aktivity dospívajících. Jindrová Zdeňka 64/ Sociokulturní prostředí žen v azylovém domě pro matku a dítě. Jiravová Kristýna 65/ Preference sociálních rolí současných mladých žen. Jirušová Vendula 66/ Problematika soužití Čechů s vietnamským etnikem. Kafková Zdeňka 67/ Některé etopedické problémy ve zvláštní škole a možnosti jejich řešení. Karlíková Ivana 68/ Promiskuita očima současných mladých lidí. Kolorosová Jana

3 69/ Některé možné příčiny vzniku mentální anorexie. Konopová Jana 70/ Význam víry pro současného mladého člověka. Kozinová Kateřina 71/ Služby poskytované poradnou D KONTAKT poradenství prostřednictví internetu. Minařík Lukáš 72/ Sociální podpora rodiny s handicapovaným dítětem. Pivoňková Vladěna 73/ Centrum sociální prevence v Klatovech jeho činnost a využití. Radoměřská Jana 74/ Odměny a tresty používané v rodinách dětí zvláštní školy. Roubalová Lenka 75/ Chráněné bydlení a chráněné dílny jako jeden z aspektů umožnění tzv. normálního života handicapovaným občanům. Tesařová Štěpánka 76/ Matka s dítětem ve vězení. Uhrová Zdena 77/ Alternativní způsob využívání volného času na vesnici. Vránová Tamara 78/ Integrace dětí s lehkou mozkovou obrnou do běžné základní školy. Zácná Jitka / Startovací podmínky pro realizaci životních cílů a plánů dětí vyrůstajících v ústavní výchově v porovnání s dětmi vyrůstajícími v rodinném prostředí. Beranová Petra 80/ Záškoláctví dětí zvláštních škol příčiny a efektivita řešení. Boháčková Soňa 81/ Problematika rozvodu manželství a úpravy péče o dítě z pohledu sociálního pracovníka. Edlová Vendula 82/ Probační a mediační služba v České republice. Egermaierová Václava 83/ Droga symbol doby. Fleischhackerová Petra 84/ Legalizace. Dekriminalizace a represe konopí z pohledu veřejnosti v ČR. Hejduková Iva 85/ Problematika životního stylu současných mladých lidí. Jiránková Iveta 86/ Imigranti v České republice. Kavalíková Markéta 87/ Výchova a vzdělávání dětí s poruchou pozornosti z pohledu rodičů. Kočárková Lucie 88/ Pohled veřejnosti na sociální práci v současné společnosti. Křídlová Monika 89/ Hiporehabilitace a její praxe u nás. Neckář Jan 90/ Agresivita a šikana na základních školách. Plichta Miroslav 91/ Účast dobrovolníka v organizaci ADRA. Půtová Miroslava 92/ Aktivizační programy pro seniory. Smoláková Blanka 93/ Život dětí s Downovým syndromem v České republice. Stehlíková Michaela 94/ Rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání a jejich problematika. Touchová Alžběta 95/ Barvy života aktivizační programy pro seniory. Tučková Kateřina 96/ Názory žáků zvláštních škol na problematiku manželství, partnerství a rodičovství. Turková Pavla / Monitoring ústavních zařízení pro děti a mládež v plzeňském kraji. Bartáková Lenka 98/ Metodika rehabilitace řeči při ztrátě schopnosti komunikace. Bouzková Markéta 99/ Mapování sociální potřebnosti v domažlickém regionu z hlediska pomoci při zvládání náročných životních situací. Brunnerová Jitka 100/ Problematika bezdomovectví v domažlickém regionu. Cozl Jakub 101/ Život romských dětí v naší společnosti. Grafnetterová Lucie 102/ Hodnota partnerství a rodičovství z pohledu středoškolské mládeže. Hlávková Lucie 103/ Porovnávání možnosti institucionální a rodinné péče o seniory v našich současných

4 podmínkách. Hofrichtrová Milena 104/ Osobní asistence u klientů vozíčkářů. Jelínková Hana 105/ Metodika vedení aktivizačního programu v denním stacionáři pro seniory a hendikepované. Kasal Pavel 106/ Problematika cizinců žádajících o azyl z pohledu veřejnosti. Kavková Veronika 107/ Projekt pro realizaci hiporehabilitačního zařízení v sokolovském regionu. Kumberová Jana 108/ Rizikové sexuální chování adolescentů. Müller Lukáš 109/ Jak zvládat závislost svého dítěte. Müllerová Gabriela 110/ Canisterapie v rámci projektu Pomocné tlapky. Novotná Renata 111/ Možnosti prevence vzniku syndromu vyhoření u sociálních pracovníků. Pomyjová Romana 112/ Volný čas dětí na 2. stupni ZŠ ve městě. Rubášová Bohuslava 113/ Dětský domov domov nebo ústav? Svatošová Kateřina 114/ Marihuana jako součást životního stylu. Zbiňová Šárka 115/ Sociální práce a sociální služby v rámci regionu Domažlic. Zdeborová Jana 116/ Organizace dobrovolnické pomoci v domažlickém regionu. Lusková Eva / Legální návykové látky jako běžná součást každodenního života. Bučáková Petra 118/ Osobnost vychovatele v dětském domově. Červená Lucie 119/ Chápání pojmu domácí násilí páchané na ženách z pohledu veřejnosti. Danielková Dana 120/ Primární prevence HIV/AIDS /manuál lektora/. Denk Lukáš 121/ Práce jako každá jiná? Aneb otázka legalizace prostituce. Drozčáková Zdeňka 122/ Pozor, hodný pes! Podtext: Mapování podmínek pro využití psů v práci s handicapovanými. Fenclová Kateřina 123/ Možnosti vzdělávání zrakově postižených dětí a následné uplatnění v pracovním procesu. Habartová Jana 124/ Co je vlastně TA terapeutická komunita? Hřebejková Veronika 125/ Charita a její práce s nepřizpůsobivými občany a azylanty. Podnadpis: Porovnání pohledu veřejnosti a pracovníků zainteresovaných institucí se skutečným posláním charity. Langová Michaela 126/ Alkohol jako atribut dospělosti v představách mládeže. Leiderová Pavlína 127/ Interrupce z pohledu mužů v domažlickém regionu. Pfeifer Jindřich 128/ Metodika primárního programu problematiky homosexuality pro SŠ. Procházková Pavla 129/ Adopce na dálku. Metodika realizace projektu. Pušmanová Jiřina 130/ Možnosti vzdělávání dětí z dětských domovů. Přibylová Martina 131/ Sociální služby využívané klienty s dětskou mozkovou obrnou. Rohlová Kateřina 132/ Domácí násilí páchané na ženách. Suchá Kateřina 133/ Humanistické hnutí. Proč lepšit každodenní život dětí z jiného kontinentu. Vacková Šárka 134/ Výskyt sociálně patologických jevů s důrazem na šikanu a kriminalitu na SOŠ. Vidláková Jana 135/ Povolání patologický hráč. Vítová Dana 136/ Práce sociálního pracovníka v zařízeních výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody v České republice. Vodičková Miloslava 137/ Mapování sociální potřebnosti a typu sociálních služeb v horšovskotýnském

5 regionu. Zardová Petra 138/ Chráněné bydlení pro klienty s ÚSP. Šteidlová Lenka / Problémy lidí malého vzrůstu, postižených achondroplazií, v běžných životních situacích. Bláhová Vendula 140/ Terapeutická komunita Střítež /pomoc duševně nemocným/. Brabcová Eva 141/ Problematika začlenění vietnamského etnika do společnosti. Čáni Štefan 142/ Mládež a sexualita. Červenková Marie 143/ Mapování sociální potřebnosti a sociálních služeb pro seniory z pohledu mládeže v regionu Rokycany. Dlabalová Jitka 144/ Komunitní plánování sociálních služeb v domažlickém regionu. Doktor Zdeněk 145/ Problematika nezaměstnanosti v Nýrsku a v okolí. Hessová Veronika 146/ Specifické poruchy učení u dětí zdravé populace a u dětí mentálně postižených se zaměřením na dyslexii. Hlebová Veronika 147/ Význam Centra Kaňka v systému sociálních služeb v táborském regionu. Holíčková Jana 148/ Osobní asistence u lidí trpících afázií po cévní mozkové příhodě. Hrudičková Lucie 149/ Výchova a vzdělávání mentálně postižených lidí očima veřejnosti /současný stav a prognóza do budoucnosti. Chalupská Jiřina 150/ Dospívající v dětském domově a jeho budoucí samostatný život. Chmelíková Michaela 151/ Poslouchejte, ze mě bude porovnání představ dětí z dětského domova o své budoucnosti se skutečnými možnostmi. Javorský Michal 152/ JOB KLUBY jako jeden z možných řešení nezaměstnanosti. Kňourková Petra 153/ Sociální koordinátor a marginální skupiny. Kostíková Hana 154/ Život dětí v dětských domovech jejich očima. Mandelíčková Pavla 155/ Sociální služby pro seniory v regionu Sušice. Matějková Jitka 156/ Pomoc, jsem v krizi!!! Nováková Alena 157/ Výchovné problémy u dětí z dětských domovů. Petříková Simona 158/ Pohled Romů na současné podmínky integrace jejich etnika do většinové společnosti. Sládková Taťána 159/ Fokus komunitní služby pro duševně nemocné. Schindlerová Markéta 160/ Způsob trávení volného času dětí v Domažlicích. Schropferová Andrea 161/ Domovy pokojného stáří jako alternativa v institucionální péči. Smolíková Jaroslava 162/ Muzikoterapie, možnosti jejího využití v práci se specifickými typy uživatelů. Urbanová Pavla / Kvalita života lidí trpících hemofilií. Cingrošová Jitka 164/ Využití baby boxu jako jedna z alternativ pro matky v nouzi. Čiháková Jindřiška 165/ Plánování rodičovství v pohledu lidí různých věkových kategorií. Dvořáková Kristýna 166/ Mapování vzdělávacích potřeb v domažlickém regionu. Erlová Pavla 167/ Život rodiny s dítětem epileptikem. Farková Veronika 168/ Profesní předpoklady dětí s mentálním postižením. Fišerová Jana 169/ Sexualita člověka z pohledu různých kultur. Foldová Linda 170/ Mapování tradičního způsobu života rodin romského etnika /v regionech

6 Tachovska a Chebska/. Gažáková Lucie, Mazancová Michaela 171/ Náplň činnosti Střediska výchovné péče pro děti a mládež v Domažlicích. Jírovcová Lenka 172/ Užívání tanečních drog v Plzni. Kovářová Pavlína 173/ Dětská obezita jako jeden z projevů špatného životního stylu. Krejčová Zdeňka 174/ Pohled veřejnosti na komunitní plánování sociálních služeb na Klatovsku. Kuběnová Lenka 175/ Volnočasové aktivity dětí základních škol v Sušici. Kutilová Iveta 176/ Život mladistvých v Hostouni. Macečková Martina 177/ Život s diabetem a prevence jeho vzniku. Plamínková Simona 178/ Nezletilé matky ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy. Sosíková Pavla 179/ Zdravotní a sociální služby pro děti s DMO. Steinigerová Jana 180/ Povodně ve Švihově v srpnu v roce Strejcová Iveta 181/ Pohled mládeže na konzumaci alkoholu dospělých. Šrámková Hana 182/ Hnutí Skinheads v ČR. Štincíková Jitka 183/ Návrat do života s náhradním srdcem. Tauerová Martina 184/ Závislost na sportovním sázení očima gamblerů. Ujváry Miroslav 185/ Metodika řešení sociálně-patologických jevů, zejména šikany a záškoláctví, na druhém základních škol. Kopečná Dana, Zimmerová Lenka 186/ Když rodiče nemají na svoje děti čas. Fabiánová Marcela 187/ Poruchy příjmu potravy. Jobová Kamila 188/ Děti v ústavní péči a jejich rodina. Špaková Alena / Otec na rodičovské dovolené. Baumanová Jana 190/ Sekty v ČR, vznik, vývoj a charakteristika Hnutí Hare Krišna v ČR. Cepáková Alena 191/ Žena, aneb co ovlivňuje gender role v životě ženy. Dýdeková Marta 192/ Registrované partnerství v očích veřejnosti po uplatnění zákona č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství. Eisenhamerová Lenka 193/ Problematika dlouhodobě nezaměstnaných na Domažlicku. Hendrychová Petra 194/ Podpora ženy v mateřství a rodičovství ze strany státu. Janečková Jitka 195/ Domácí násilí jako celospolečenský problém pomoc obětem domácího násilí. Jonáková Daniela 196/ Problematika umísťování dětí do pěstounské péče. Křížová Petra 197/ Ideál krásy jako jedna z možných příčin poruch příjmu potravy. Kůstová Eva 198/ Vliv počítačových her na rozvoj osobnosti dětí a adolescentů. Piterka Stanislav 199/ Připravenost dětí na vstup do 1. třídy základní školy. Presslová Vlasta 200/ Specifické poruchy učení u dětí se zaměřením na dyslexii. Štampachová Miroslava 201/ Alternativní tresty. Vodička Jan 202/ Dětská kresba jako prostředek k diagnostice problému dítěte a jeho rodiny. Volejníková Monika / Prostituce z úhlu pohledu mládeže a rizika s ní spojená. Adamcová Lucie 204/ Volnočasové aktivity pro děti na 2. stupni ZŠ v Domažlicích. Augustínová Lucie 205/ Když děti chodí za školu. Blaščáková Jana

7 206/ Hodnota manželství. Burgerová Věra 207/ Sanace rodiny jako jedna z podob práce s dysfunkční rodinou. Hojdová Michaela 208/ Kvalita života lidí s chronickým selháním ledvin. Chmelíková Andrea 209/ Je mobbing stále ještě tabuizovaný jev pro společnost? Jandová Andrea 210/ Specifika práce sociálního pracovníka v domově pro osoby se zdravotním postižením. Kolářová Iveta 211/ Poskytování dávek státní sociální podpory v rámci EU. Křížová Markéta, Janouchová Monika 212/ Máme rádi zvířata? Loukotová Lucie 213/ Nemám čas, nestíhám aneb co člověka v dnešní době stresuje. Martínková Ilona 214/ Institut obecně prospěšných prací v domažlickém regionu. Matulková Jindřiška 215/ Pohled na marihuanu v chodském regionu. Nechoďdomů Kateřina 216/ Rizika internetu nejen pro děti. Nová Šárka 217/ Gamblerství aneb Sázka na (ne)štěstí. Petříšťová Hedvika 218/ Trest, vina a spravedlnost z úhlu pohledu adolescentů v institucionální péči. Rašková Hana 219/ Trestná činnost očima mládeže. Šlehoferová Iveta 220/ Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Plzeňském kraji. Štauberová Adéla 221/ Práce sociálního pracovníka s drogově závislými. Tomanová Simona 222/ Důvody umisťování dětí do dětských domovů. Tomanová Zdeňka 223/ Když děti mají děti. Turková Tereza 224/ Institut manželství z pohledu nesezdaných. Ulrichová Jana 225/ Informovanost veřejnosti o škodlivosti alkoholu. Vavříková Jitka 226/ Sociální služby Centra pro zdravotně postižené Domažlice z úhlu pohledu klientů. Votípková Lucie 227/ Možnosti vzdělávání sluchově postižených v porovnání s představami sluchově postižených dětí o budoucím uplatnění. Žitníková Jana 228/ Mapování potřebnosti sociální služby osobní asistence v domažlickém regionu. Pareská Jiřina 229/ Obchodování s lidmi problém dnešní doby. Zedková Pavla 230/ Babyboxy v očích veřejnosti. Bruckbauerová Iveta 231/ Pohled dnešní mládeže na hnutí Punk a jeho přívržence. Repková Jana 2009/ / Jak se žije Čechům z Rumunska v Čechách, jejich přizpůsobení se novému životu. Boudová Kateřina 233/ Eutanázie pomoc nebo hrozba. Cingrošová Marie 234/ Romové a jejich kultura. Demeterová Renáta 235/ Životní možnosti dětí s mentálním postižením očima svých rodičů. Flosmanová Markéta 236/ Možnosti střední generace postarat se o své rodiče v 21. století. Frantlová Zuzana 237/ Problematika znovuzačleňování mládeže vycházející z dětských domovů do společnosti. Hamáčková Naďa 238/ Nepřítel člověka aneb mapování stresorů v práci různých kategorií sociálních pracovníků. Gazdíková Michaela 239/ Poruchy příjmů potravy z pohledu veřejnosti. Hechtová Tereza 240/ Iniciátor a oběť šikany. Kopová Andrea

8 241/ Kostlivec ve skříni aneb domácí násilí a organizace ROSA v povědomí veřejnosti. Kupilíková Zdeňka 242/ Činnost salesiánů v České republice. Kuželka Roman 243/ Víra z úhlu pohledu adolescentů. Landkammerová Mája 244/ Rostlinné drogy a jejich užívání z pohledu veřejnosti v regionu Plzeň-sever. Monsportová Eva 245/ Neplodnost častý problém dnešních mladých párů a možnosti Řešení. Pelnářová Andrea 246/ Třináctá komnata aneb mentální anorexie očima Středoškoláků. Staňkovská Marika 247/ Láska hory přenáší aneb partnerské vztahy z pohledu Veřejnosti. Ščasnárová Marcela 248/ Úroveň poskytovaných služeb očima klientů žijících v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb v Domažlicích. Škardová Lucie 249/ Faktory ovlivňující vznik poruch chování. Vacíková Alena 250/ Moderní je nekouřit, tak proč lidé kouří. Vavříková Martina 251/ Nejstarší řemeslo aneb legalizace prostituce z úhlu pohledu občanů žijících na domažlickém regionu. Vogeltanzová Magda 252/ Postavení společnosti vůči homosexuálně orientovaným lidem. Vránová Petra 253/ Pohled žen na umělé oplodnění v současnosti. Kaukalová Petra 254/ Obezita jako důsledek moderní společnosti. Temcsáková Pavla 255/ Veřené tajemství aneb domácí násilí z pohledu mužů a žen v oblasti Klatov. Vajnerová Michaela 2010/ / AP Příspěvek na péči a jeho význam v životě člověka. Arbanová Marcela 257/ AP Střídavá výchova z úhlu pohledu pracovníků OSPOD. Bártová Zdeňka 258/ AP Řešení domácího násilí. Bazika Pavel 259/ AP Možnosti trávení volného času seniorů v Domažlicích. Byrtusová Soňa 260/ AP Chudoba jako sociální problém. Čadková Anna 261/ AP Instituce manželství z úhlu pohledu mladistvých. Duchková Marie 262/ AP Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice z pohledu žen v domažlickém regionu. Herianová Bohumila 263/ AP Sociální služby pro rodiny s dětmi s hendikepem na stříbrsku. Hubková Erika 264/ AP Faktory, které motivují sociální pracovníky OSPOD k maximální profesionalitě. Jelínková Ilona 265/ AP Syndrom vyhoření policisty. Kadlec Jindřich 266/ AP Zooterapie v pobytových zařízeních pro seniory. Kalistová Růžena 267/ AP Synrom vyhoření u pracovníků oddělení sociální právní ochrany dětí, mapování potenciálních faktorů. Kopecká Věra 268/ AP Problematika péče o seniory. Kocková Petra 269/ AP Úroveň poskytovaných služeb očima seniorů žijících v domovech pro seniory na tachovsku. Kouřilová Irena 270/ AP Problematika prostituce v Domažlicích z pohledu veřejnosti a Městské policie. Kubaň Václav 271/ AP Život na dluh. Kvítková Irena 272/ AP Naše fotbalová mládež a marihuana. Milfort Milan

9 273/ AP Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Nejdlová Jitka 274/ AP Jak si kdo ustele Úhel pohledu lidí bez domova v Domažlicích na vlastní život. Plšek Radovan 275/ AP Kompenzační pomůcky oči pro život ve tmě; Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené a faktory, které ovlivňují jejich dostupnost. Poórová Jarmila 276/ AP Služby Domova pro matky s dětmi v tísni z úhlu pohledu uživatelek. Řezáčová Dagmar 277/ AP Příspěvek na péči a jeho význam v životě člověka. Staňková Eva 278/ AP Mapování stresových faktorů u sociálních pracovníků zaměstnaných na odděleních státní sociální podpory, způsoby jejich předcházení a zvládání. Šebelová Miroslava 279/ AP Adaptace na život sociálním zařízení s přihlédnutím k věku klienta. Urbanová Eliška 280/ AP Životní styl vietnamského etnika na území České republiky. Vitáková Janďurová Lada 281/ AP Příspěvek na péči a jeho význam v životě člověka. Wiesnerová Miroslava 282/ AP Mobbing versus sociální pracovník. Bosáková Kateřina 283/ AP Registrované partnerství smíme být rodina? Fenzová Kateřina 284/ AP Odchodem z dětského domova začíná život dospělých. Habásková Jana 285/ AP Život po CMP. Hojdová Petra 286/ AP Pohled veřejnosti na možnosti řešení nechtěného těhotenství. Kaukalová Daniela 287/ AP Bezdětnost jako fenomén dnešní doby. Krouparová Miroslava 288/ AP Otcovská dovolená v ČR. Kunešová Lucie 289/ AP Výhody a rizika počítačových her z úhlu pohledu školních dětí. Michalcová Eva 290/ AP Život online. Mikovcová Jana 291/ AP Informovanost veřejnosti o glaukomovém onemocnění. Mišenčíková Jana 292/ AP Konopí v léčbě. Műllerová Veronika 293/ AP Faktory ovlivňující naše zdraví na počátku 21. století. Pauliová Lucie 294/ AP Kvalita života lidí se atonií. Pechačová Barbora 295/ AP Plastické operace, fenomén dnešní doby. Poláková Lenka 296/ AP Reklama a její vliv na konzumní společnost. Psutková Lenka 297/ AP Specifické poruchy učení a syndrom ADHD z pohledu rodičů a jejich dětí. Strouhal Lukáš 298/ AP Trest smrti ano či ne? Ščepka David 299/ AP Hnutí skinheads jako jeden z projevů pravicového extremismu. Tauerová Šárka 300/ AP Instituce manželství očima dospělých. Váchalová Jana 301/ AP Ubližuješ mi, ublížím ti taky. Valešová Klára 302/ AP Seznamování na internetu fenomén dnešní doby. Veberová Eva 303/ AP Porovnání volnočasových aktivit teenagerů mezi středními školami. Vítek Tomáš 304/ AP Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson z úhlu pohledu veřejnosti. Votípková Lenka 305/ AP Trest smrti očima veřejnosti. Hanák Zdeněk 306/ AP Možnosti využití volnočasových aktivit dětí ZŠ v klatovském regionu. Maršálková Libuše 307/ AP Rozvod jako generační problém.vaňková Jana 308/ AP Interrupce očima dnešní veřejnosti. Zítová Lenka

10 309/ AP Specifické fobie. Donalová Jaroslava 2011/ / AP Život na dluh. Horalová Jitka 311/ AP Maminkou nejdříve po třicátých narozeninách. Hrbková Markéta 312/ AP Sociální reforma v oblasti nepojistných dávek. Kopečná Markéta 313/ AP Islám v ČR. Kotišová Veronika 314/ AP Prevence šikany z úhlu pohledu učitelů a žáků na 2. stupni ZŠ. Mesarošová Gabriela 315/ AP Užitečnost vzdělávání lidí s mentálním postižením z pohledu jejich rodičů. Mudrochová Jana 316/ AP Domácí násilí z pohledu veřejnosti. Nedělová Andrea 317/ AP Raná péče pro rodiny dětí s mentálním postižením. Prošková Martina 318/ AP Rodina dříve a dnes. Psutková Václava 319/ AP Význam hiporehabilitace v péči o mentálně postiženou mládež. Váchalová Zuzana 320/AP Domácí násilí v povědomí veřejnosti. Haasová Aneta 321/AP Úloha spirituality v profesi sociální práce. Konopíková Iva 322/AP Syndrom vyhoření v práci sociálního pracovníka. Königová Petra 323/AP Současné možnosti péče o ženu v těhotenství a během porodu. Krausová Ivona 324/AP Prevence a příčiny kriminality mládeže na Domažlicku. Lehnerová Nikola 325/AP Nikotinismus z pohledu dětí. Ondrušová Zdeňka 326/AP Účinnost prevence šikany na základních praktických školách. Stahlová Veronika 327/AP Sociokulturní prostředí dětí umístěných v Klokánku. Toušová Hana 328/AP Poskytování pečovatelské služby z pohledu pečovatelek. Zimmermannová Lenka 329/AP Hlediska volby partnera a názory na rodičovství u studentů SŠ a VOŠ. Lisoňová Veronika 2012/ /AP Bazální stimulace v sociálních službách. Kováčová Zuzana 331/AP Pohled pracovníků na vývoj práce s mentálně a zdravotně postiženými. Korbová Kateřina 332/AP Integrace dětí s Downovým syndromem do běžných škol. Hartlová Lenka 333/AP Teenageři žijí online. Bartáková Pavlína 334/AP Senior jako potencionální oběť trestního činu. Kopecká Marcela 335/AP Problematika výkonu trestu odnětí svobody v ČR. Antoš Martin 336/AP Rasismus z pohledu veřejnosti. Etzlová Sabina 337/AP Postoje společnosti k fyzickým trestům dětí. Klinková Gabriela 338/AP Komunikace sociálního pracovníka s klientem. Brožová Jana 339/AP Pohled nevidomých na společnost. Smetka Tomáš 340/AP Mami, tati, já chci psa! Význam domácího zvířete pro socializaci dítěte. Oudesová Eva 341/AP Specifika práce s lidmi s autismem. Gažáková Hana

11 342/AP Předčasný sexuální život a jeho dopad na mladistvé v očích společnosti. Horváthová Věra 343/AP Babyboxy v očích veřejnosti. Metlická Alena 344/AP Profesionální pěstounská péče. Janoutová Veronika 345/AP Kouření není moderní, tak proč děti kouří. Blažčáková Miroslava 346/AP Vliv televizního vysílání na projevy agresivity dětí středního školního věku. Oušková Stanislava 347/AP Mobbing neboli šikana na pracovišti. Plaštiaková Veronika 348/AP Marihuana a mládež. Rygl Adam

12 Seznam obhájených absolventských prací 2013/2014 Kvalita života pacienta s celiakií. Adamovská Jana Integrace dítěte s dětskou mozkovou obrnou do běžné základní školy. Blahutová Marcela Mapování výhod pečovatelské služby z úhlu pohledu klientů. Burdová Iveta Názor obyvatelstva na dodržování pravidel silničního provozu. Conkov Robert Pěstounská péče na přechodnou dobu z úhlu pohledu veřejnosti. Dikanová Kateřina Náročné životní situace a jejich řešení z úhlu pohledu adolescentů. Frčková Pavla Nezastupitelnost volnočasových aktivit jako prevence kriminality mládeže. Hájek Jaroslav Kvalita života obyvatel v Domově seniorů ve Kdyni. Hampeková Lucie Problematika Centra pro podporu rodiny. Honzátková Věra Význam ergoterapie pro osoby s mentálním postižením v DOZP Stod. Janečková Iveta Manželství z pohledu veřejnosti. Kucalová Jarmila Pohled občanů na možnosti integrace osob s mentálním postižením do společnosti. Kratochvílová Lenka Pohled veřejnosti na vybrané poruchy chování u starších žáků školního věku. Kůstková Jana Potřebnost a úskalí asistence ve školském zařízení. Kašová Ludmila Názor studentů vysokých škol na legalizaci prostituce. Kopal Radek Současná problematika legalizace marihuany. Mašková Gabriela Odměna a trest očima rodičů a dětí. Marečková Bohuslava Karta sociálních systémů a jejich zavádění do výplat nepojistných sociálních dávek. Mrázková Edita Pohled veřejnosti na vliv rodiny při výchově dětí. Minaříková Yvona Přínos ozdravných pobytů pro děti s onemocněním. Mauleová Žaneta Problematika kyberšikany na druhém stupni základní školy. Novotná Petra Činnost policie ČR v oblasti sociálně patologických jevů z úhlu pohledu veřejnosti bezdomovectví, drogová problematika a s tím spojené majetkové trestné činnosti. Polák Petr Islám známý neznámý, Islám očima české veřejnosti. Pillmajerová Eva Laické poradenství jako forma pomoci rodičům při ztrátě dítěte. Pivoňková Marie Postižené dítě v rodině. Loudová Klára Využití volného času v domově pro seniory. Schauerová Lenka Sociální důsledky v životě osob závislých na alkoholu. Schejbalová Jana Problematika šikany na základních školách. Saujarová Šárka Postoj majority k Romům, předsudky a osobní zkušenosti. Vanešová Helena Kvalita života lidí s diabetem mellitus. Veith Jan Specifika práce zaměstnanců s mentálně postiženými osobami. Volková Andrea Život dětí ve VU a DDŠ Hostouň. Tesařová Ivana Specifika práce zaměstnanců Probační a meditační služby ČR. Třísková Lucie Programy prevence HIV, AIDS u dětí na základních školách. Zvonárová Kristýna

13 Obhájené absolventské práce Sociální a jiné služby pro zrakově postižené. Baštář Radek 386. Vytváření podporovaných míst z úhlu pohledu zaměstnavatelů. Barnová Lucie 387. Problematika nového pojetí náhradní rodinné péče. Bartošová Marta 388. Salking z pohledu veřejnosti. Butshcek Petr 389. Boj s obezitou z pohledu žen. Hessová Nikola 390. Vidí děti v cigaretě dospělost? Jedličková Lenka 391. Aktivní život seniorů. Kolárová Eliška 392. Postoj veřejnosti k výchově dětí homosexuálními páry. Kováčová Tereza 393. Úhel pohledu na roli mužů a žen v současné rodině. Kubíčková-Koreňová Jana 394. Sociálně terapeutické dílny. Kratochvílová Iva 395. Drogová závislost v těhotenství a její následky na děti umístěné v DC Plzeň. Krausová Michaela 396. Alzheimerova choroba v podvědomí veřejnosti. Krumlová Kristýna 397. Dávky pro osoby se zdravotním postižením. Kynclová Veronika 398. Obezita jako důsledek nezdravého životního stylu. Macnerová Eliška 399. Mateřská centra plzeňského kraje z úhlu pohledu uživatelů a veřejnosti. Mašinová Petra 400. Babyboxy versus utajované porody z pohledu veřejnosti. Mertlová Gabriela 401. Důchodová reforma. Nebehaj Ondřej 402. Stravovací návyky a jejich vliv na zdraví dětí. Ningerová Radka 403. Nepojistné sociální dávky. Novohradská Monika 404. Povědomí o alergii u osob pracujících s dětmi. Pajmová Iveta 405. Kvalita života dětí s atopickým exémem. Pecková Markéta 406. Výchova dětí v mateřských školách z pohledu rodičů. Rážová Hana 407. Možnosti profesní přípravy lidí s mentálním postižením. Svobodová Jana 408. Rozdílný způsob trávení volného času u dětí na druhém stupni základních škol. Ševčíková Marcela 409. Činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson. Tvarohová Andrea 410. Okolnosti vedoucí k syndromu vyhoření u příslušníků VS ČR. Vidršperk Petr 411. Pohled generací na sociální služby pro seniory. Vlková Andrea 412. Význam canisterapie pro různé cílové skupiny klientů v sociální péči. Wilhelmová Michaela 413. Názor lidí v období mladé dospělosti na problematiku rodičovství. Krumlová Lenka 414. Umělé oplodnění z pohledu veřejnosti. Bastlová Markéta 415. Problematika zvládání finanční situace seniorů. Burešová Václava

14 Obhájené absolventské práce Prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Dolejš Jaroslav 417. Vztah pracovníka a klienta sociálních služeb z pohledu etického kodexu. Dostál Pavel 418. Životní styl vietnamského etnika v ČR. Haklová Jiřina 419. Volnočasové aktivity dětí staršího školního věku. Kosohorská Monika 420. Vliv principů Montessori pedagogiky na vývoj dítěte v rodině. Koutná Marie 421. Žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí na 2. stupni Základní školy v Teplé. Lhotková Marie 422. Rozvádím se, kdo mi pomůže? Mamulová Hana 423. Opakované pobyty dětí v ZDVOP Delfínek Trnová. Pešková Ilona 424. Problematika bezdomovectví z pohledu domažlické veřejnosti. Pivoňková Michaela 425. Dítě s Aspergerovým syndromem. Voltrová Šárka 426. Vliv metody One Brain na poruchy učení u dětí. Povolná Pavlína 427. Volný čas dětí a mládeže na Tachovsku. Rybová Alena 428. Vliv onkologického onemocnění na sociální situaci člověka. Simkovič Karel 429. Život s dítětem s Aspergerovým syndromem. Soukupová Terezie 430. Nebe, peklo, ráj aneb význam vícegeneračního soužití. Srpová Jana 431. Vliv volnočasových aktivit na kriminalitu mládeže na středních školách na Klatovsku. Špačková Olga 432. Gamblerství a hazard z pohledu veřejnosti. Šulanová Kateřina 433. Finanční zabezpečení seniorů. Švecová Šárka 434. Konec rodičovské dovolené. A co dál? Švehlová Linda 435. Vliv mentálního postižení na vztah mezi sourozenci. Tomanová Brigitta 436. Současný pohled a přístup mládeže na soužití s největší etnickou menšinou u nás. Urbanová Kamila 437. Sexualita seniorů. Vavrečková Petra

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen)

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) TENTO PROJEKT Komunitní plán sociálního rozvoje města Kralupy nad Vltavou JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Vážení spoluobčané, připravili jsme pro

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

KATALOG POSKY TOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S PŮSOBNOSTÍ PRO MĚSTO SOKOLOV

KATALOG POSKY TOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S PŮSOBNOSTÍ PRO MĚSTO SOKOLOV KATALOG POSKY TOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S PŮSOBNOSTÍ PRO MĚSTO SOKOLOV 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, právě otevíráte aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb, které jsou dostupné

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2013 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dovolujeme si Vám nabídnout Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících dále jen Adresář - ze

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Města Český Brod a okolí Základní informace o sociálních službách Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Název školy: CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Sídlo: Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc řizovatel: Arcibiskupství olomoucké v Olomouci Telefon:

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825

Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE r.2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. DATUM OBHAJOBY HODNOCE NÍ BP evid. č. BP

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr.

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více