Publikační činnost 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikační činnost 2007"

Transkript

1 Publikační činnost 2007 Mejzlík, J., Pokorný, K. a kolektiv: Zevní zvukovod. Tobiáš s. ISBN Chrobok, V., Pellant, A., Ehler, E., Pokorný, K., Šimáková, E., Mrklovský, M., Němec, V.: Trombóza esovitého splavu současný pohled na diagnostiku a léčbu.cesk. Slov. Neurol. N., 2007, vol 70/103 (4), p Chrobok, V., Pellant, A., Meloun, M., Pokorný, K., Šimáková, E. Prognostické faktory chronického středoušního zánětu. 1. část předoperační faktory. Otorinolaryng. a Foniatr. /Prague /, 2007, 56, č. 4, s Chrobok, V., Pellant, A., Meloun, M., Pokorný, K., Šimáková, E.: Prognostické faktory chronického středoušního zánětu 2. část způsoby chirurgické léčby.otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 2007, vol. 56, p Chrobok, V., Pellant, A., Meloun, M., Pokorný, K., Šimáková, E. Prognostické faktory chronického středoušního zánětu. 3. část pooperační faktory. Otorinolaryngol. chir. hlavy krku, v tisku Chrobok,V.: The International Otopathology Society (a.k.a. The Schuknecht Society) Eleventh Triennial Meeting Otorinolaryng. a Foniat./Prague/, 2007, vol. 56, p Chrobok, V.: Update in Otology and Otologic Surgery červen 2006 Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 2007, vol. 56, p Chrobok, V.: 4th International Symposium on Middle Ear Mechanics in Research and Otology (MEMRO 2006) Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/,2007, vol. 56, p Mejzlík, J., Pellant, A., Chrobok, V.: Kompartment syndrom - Jedna z moţných příčin pooperačních komplikací po větších chirurgických výkonech v oblasti krku? Literární přehled. Otolaryngol a foniat. /Prague/. v tisku. Mejzlík, J., Pellant, A., Škvrňáková J.: Ovlivňuje Kompartment syndrom hojení ran v oblasti krku? In.:Ošetrovatel stvo teoria, výskum a vzdelávanie, s Ed. J Čáp, K Ţiaková. Martin 2007, Osveta. ISBN Mejzlík, J., Valentová, M., Škvrňáková, J.: Dispenzarizace chirurgicky nebo kombinovaně léčených onkologických nemocných. Florence. 1, 4, 2008 s Pellant, A, Škvrňáková, J, Mejzlík, J, Mandysová, P.: Unusual Case of a Patient with Tracheal Stenosis. The Online Journal of Health and Allied Sciences. 2007, 6, 4,(article 4), článek nemá čísla stránek, ISSN: Pellant, A., Mejzlík, J., Škvrňáková, J.: Účast studentů na klinickém výzkumu kompartment syndromu. In: Nové trendy v Ošetřovatelství VI. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. VI. Jihočeské ošetřovatelské dny Jihočeský Inzert Expres s.r.o. 1. vyd. 2007, s ISBN Pellant, A.: Instalační projev děkana Fakulty zdravotnických studií. Zpravodaj Univerzity Pardubice, 2007, č. 51, s Pokorný, K., Čegan, A., Skalický, J., Meloun, M.: Lipidová sloţka ušního mazu. Metodika kvalitativní a kvantitativní analýzy. Otorinolaryngol. chir. hlavy krku, 2007, 1, č. 1, s Pokorný, K., Meloun, M.: Arnoldův reflex, Otorinolaryng. a Foniatr. /Prague /, 2007, 56, č. 2, s Pokorný, K., Pellant, A., Škvrňáková, J.: Potíţe způsobené nadbytkem i nedostatkem ušního mazu. Sestra, 2007, č. 5, s Pokorný, K., Pellant, A., Škvrňáková, J.: Ušní maz známý i neznámý. Sestra, 2007, č. 5, s Pokorný, K., Poustecká, L.: Mikrobiální osídlení zdravého zevního zvukovodu, Otorinolaryng. a Foniatr. /Prague/, 2007, 56, č. 1, s

2 Praisler, J., Michálek, R., Mrklovský, M., Spitzer, D. : Diagnostika neurinomů VIII. hlavového nervu (vestibulárních schwanomů). Novinky ve foniatrii a audiologii, Praha 2007, pořadatel Dlouhá O., nakl. Galén, ISBN s. 33 Schuerman, L., Prymula, R., Chrobok, V., Dieussaert, I., Poolman, J.: Kinetics of the immune response following pneumococcal PD conjugate vaccination. Vaccine 2007, vol. 25, p Škvrňáková, J., Hlaváčková, E., Pellant, A.: Ovlivňuje uspokojování psychických a sociálních potřeb kvalitu ţivota u trvalých nosičů tracheotomické kanyly? In.:Ošetrovatel stvo teoria, výskum a vzdelávanie, s Ed. J Čáp, K Ţiaková. Martin 2007, Osveta. ISBN Škvrňáková, J.; Hlaváčková, E.: Jak lze zlepšit komfort trvalých nosičů tracheostomické kanyly. In Hajduchová, H. (ed.) a kol. Nové trendy v ošetřovatelství VI. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, 445 s. ISBN S Vodička, J., Pellant, A., Chrobok, V.: Screening of olfactory function using odorized markers. Rhinology, 2007, vol. 45, p Vodička, J., Pellant, A., Chrobok, V.: Screening of olfactory function using odourized markers, Rhinology, 45, 2007, s (IF=0,621; 2005) Vodička, J., Pokorný, K., Ehler, E., Pellant, A.: Poúrazová porucha čichu, Cesk. Slov. Neurol. N., 70/103, 2007, s (IF=0,045; 2006) Vodička, J., Pokorný, K., Matoušek, P, Dejdar, D., Chalupa, J. Chirurgická a punkční dilatační tracheotomie retrospektivní studie. Čas. Lék. čes., 2007, 146, č. 6, s Vodička, J., Pokorný, K., Matoušek, P., Dejdar, D., Chalupa, J.: Technika provedení chirurgické a punkční dilatační tracheostomie, Cas. Lek. Cesk., 146, 2007, s Publikovaná abstrakta Chrobok, V., Pellant, A., Meloun, M., Pokorný, K., Šimáková, E. Middle ear risk index and hearing loss. 6 th Jont Workshop of Middle-German and Czech ENT specialists, Jablonné nad Orlicí, Czech Republic, , ISBN Chrobok, V., Šimáková, E., Pellant, A., Pokorný, K., Meloun, M. Patofyziologie cholesteatomu ve světě imunohistochemickýho vyšetření. Kniha Súhrnou 2. Slovensko Českého otorinolaryngologického kongresu, Piešťany, Slovenská republika, , ISBN Mejzlík, J., Pellant, A., Chrobok, V.: Surgical wound decompresion in a patient after total laryngectomy. 6th Joint Workshop of Middle-German and Czech ENT specialists (1st Winter forum) Jablonné nad Orlicí, Czech Republic Abstract book. s. 15. Pokorný, K. Neobvyklá příčina omezené nosní průchodnosti. Kniha Súhrnou 2. Slovensko Českého otorinolaryngologického kongresu, Piešťany, Slovenská republika, , ISBN Pokorný, K., Čegan, A., Skalický, J., Meloun, M. Lipids of the earwax procedure of qualitative and quantitative analysis. 6 th Jont Workshop of Middle-German and Czech ENT specialists, Jablonné nad Orlicí, Czech Republic, , ISBN Vodička J., Pellant A.: Screening anosmia using self-administration technique of the Odourized markers test. 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery EUFOS 2007, Wien, Vodička, J., Faltejsková, M., Ťulpíková, P., Kučera, O.: Test of odor identification and pleasantness in Czech and Taiwan population. Dezembertagung der Arbeitsgemeinschaft Olfaktologie und Gustologie, Berlín, Vodička, J., Chrobok, V., Pellant, A., Pokorný, K. Hodnocení čichu u osob se sinonazálním onemocněním. Kniha Súhrnou 2. Slovensko Českého otorinolaryngologického kongresu, Piešťany, Slovenská republika, , ISBN Vodička, J., Chrobok, V., Pellant, A.: Conservative treatment of nasal polyposis. The 4th Polish- Czech Otolaryngological Symposium, Kudowa Zdrój,

3 Vodička, J.: Self-administered smell test using odrized markers. 6th Point Workshop of Middle- German and Czech ENT specialists. Jablonné nad Orlicí, , ISBN Vodicka, J., Chrobok, V., Pellant, A., Pokorný, K.: Hodnocení čichu u osob se sinonazálním onemocněním. 2. Slovensko-český otorinolaryngologický kongres, Piešťany, , ISBN Souborné referáty Chrobok, V.: Histopatologie středního ucha se zaměřením na problematiku středoušního zánětu. Závěrečná zpráva grantu IGA MZ ČR č. NR:8376 Mejzlík, J.: Kompartment syndrom krční krajiny po rozsáhlejších onkochirurgických výkonech na krku. Závěrečná zpráva grantu IGA MZ ČR č. NR8387. Pokorný, K. Fyziologie a patofyziologie kůţe zvukovodu, Disertační práce k získání vědecké hodnosti Ph.D., Olomouc a Pardubice Grantové studie V průběhu roku 2007 byly řešeny následující grantové studie: Histopatologie středního ucha se zaměřením na problematiku středoušního zánětu IGA MZ (ukončeno v prosinci 2007) Kompartment syndrom krční krajiny po rozsáhlejších onkochirurgických výkonech na krku IGA MZ (ukončeno v prosinci 2007) Vyšetření čichu se zaměřením na pracující v chemickém provozu IGA MZ 1A/ (pokračuje v roce 2008) Další 2 studie v rámci rozvojových programů jsou řešeny pracovníky ORL kliniky na Ústavu zdravotnických studií UPa. Publikační činnost 2008 Chrobok, V., Pellant, A., Profant, M. a kol. Cholesteatom. Edice: Medicína hlavy a krku, Tobiáš, Havlíčkův Brod, 2008, s. 315 ISBN Pokorný, K., Chrobok, V. Program a sborník abstrakt, XIX. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 6. česko-slovenský foniatrický kongres (pořadatel sborníku). Havlíčkův brod: Tobiáš, 2008, s. 80, ISBN Chrobok, V., Pellant, A., Pollak, Anita, Šimáková, Eva. Labyrintitidy na podkladě chronického hnisavého středoušního zánětu s cholesteatomem (histologická studie) Otorinolayng. a Foniat. /Prague/, 2008, vol. 57, p Chrobok, V., Pellant, A., Šram, František, Frič, Marek, Praisler, Jaroslav, Prymula, Roman, Švec, Jan G. Medialization thyroplasty with a customized silicon implant: Clinical experience Folia Phoniatrica et Logopaedica 2008, vol. 429, p Chrobok, V., Pellant, A., MELOUN, Milan, Pokorný, K., ŠIMÁKOVÁ, Eva Prognostické faktory chronického středoušního zánětu. 3. část pooperační faktory. Otorinolaryng. a Foniatr. /Prague /, 57, 2008, č. 1, s Mejzlík, J., Pellant, A., Chrobok, V.: Kompartment syndrom jedna z moţných příčin pooperačních komplikací po větších chirurgických výkonech v oblasti krku? Otorinolayng. a Foniat. /Prague/, 2008, vol. 57, s Mejzlík, J., Valentová, M., Škvrňáková, J.: Dispenzarizace chirurgicky nebo kombinovaně léčených onkologických nemocných. Florence, 2008, 1, s Pokorný, K., MELOUN, Milan Závislost mnoţství ušního mazu na anatomických poměrech ve zvukovodu, Otorinolaryng. a Foniatr. /Prague /, v tisku.

4 Škvrňáková, J., Valentová, M., Mejzlík, J.: Kvalita ţivota u onkologicky nemocných po totální laryngektomii, Florence, 2008, 2, s79. Mandysová, P.; Škvrňáková, J. Identifikace poruch polykání sestrou: základní skríning poruch polykání. In POKORNÝ, K. (ed.); CHROBOK, V. (ed.) XIX. Celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové, 6. česko-slovenský foniatrický kongres. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2008, 70 s. ISBN S Publikovaná abstrakta Mejzlík J.Interfascial pressure monitoring in head and neck oncology. Abstract book: 7. German- Czech ENT meeting in Jena/Bad Berka, Germany, June 20-22, 2008, s10 Pokorný, K., Pellant, A., Šimáková, E., Vondráčková, K., Pitrmanová, R. méně obvyklé nádory slinných ţláz. Abstrakta 71. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Olomouc, , ISBN Bártová I., Černý M., Kostelecká H. Diagnostika a léčba poruch polykání úvod do problematiky. Sborník: XII. Kongres mladých otorinolaryngologů, Jablonné nad Orlicí, , s 9 Vodička, J., Meloun, M., Příhodová, L., Pokorný, K., Pellant, A. Vícerozměrná analýza výsledků Testů parfémovaných fixů. Abstrakta 71. kongresu České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Olomouc, , ISBN Bártová I, Černý M, Pellant A, Vyhnálek P. Self-expanding stents in benign stenosis of hypopharynx after total laryngectomy. Abstract book: 7. German-Czech ENT meeting in Jena/Bad Berka, Germany, June 20-22, 2008 p5. Bártová I., Mejzlík J., Vyhnálek P. Benigní stenózy hypopharyngu po totálnílaryngektomii a moţnosti vyuţití stentu. Sborník: XII. Kongres mladýchotorinolaryngologů, Jablonné nad Orlicí, , s10. Černý M, Bártová I., Kostelecká H. Flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES). XII. Sborník: Kongres mladých otorinolaryngologů, Jablonné nad Orlicí, s. 13. Bártová, I., Černý, M., Pellant, A., Petr Vyhnálek. Self-expanding stents in benign stenosis ofhypopharynx after total laryngectomy. Abstract book. 7. German-Czech ENT meeting in Jena/Bad Berka, Germany, June 20-22, 2008, p. 8 Černý M, Bártová I, Kostelecká H. Flexible Endoscopic Evaluation of Swallowing our first experience. Abstract book: 7. German-Czech ENT meeting in Jena/Bad Berka, Germany, June 20-22, 2008, P. 6 Chrobok V, Jeţek B, Šimáková E, Northrop C. Facial canal dehiscence histological study (case report) Abstract book: 7. German-Czech ENT meeting in Jena/Bad Berka, Germany, June 20 22, 2008 p. 6 Pellant A, Chrobok V, Praisler J, Šram F, Švec J, Frič M, Mrklovský M. Our eight-year experience with cricothyroid approximation in transsexual male to female patients. Abstract book: 7. German-Czech ENT meeting in Jena/Bad Berka, Germany, June 20-22, 2008, p. 12 Vodička J, Hamáková J, Pellant A. Olfactory function of visually impaired persons. Abstract book: 7. German-Czech ENT meeting in Jena/Bad Berka, Germany, June 20-22, 2008, p.13 Publikační činnost 2009 Tedla, Miroslav a kol.: Poruchy polykání. Edice: Medicína hlavy a krku, Tobiáš, Havlíčkův Brod, 2009, s ISBN Chrobok Viktor, Michálek Roman.: Diagnostika a léčba středoušního zánětu z pohledu ORL lékaře. Lékařské listy 2009, vol.15, p

5 Chrobok, Viktor, Michálek, Roman. :Akutní středoušní zánět častý problém v pediatrii. Medical Tribune , roč. 5, č. 20, s. C6. Dostupný z WWW: <http://www.tribune.cz/clanek/14207>. Chrobok, Viktor, Pellant, Arnošt, Janouch Jindřich, Komínek Pavel, Kabelka Zdeněk, Šlapák Ivo.: Problematika předoperačního vyšetření před adenotomií a tonzilektomií. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 2009, vol. 58, p. Chrobok, Viktor, Pellant, Arnošt.: Komentář k publikaci Samková A. et al.: Význam předoperačního vyšetření hemostázy u dětí před adenotomií a tonzilektomií. Čes.-slov. Pediatr., 2009, vol. 64, p. 391 Chrobok, Viktor, KastneR, Jan, Vodička, Jan.: Diagnostika a léčba akutních rinosinusitid u dospělých. Lékařské listy, 2009, vol. 17, p Chrobok, Viktor, Pellant, Arnošt, PokornÝ, Karel.: Otogenní zánětlivé komplikace. Remedia, 2009, vol. 19, p Jeţek, Bruno, Chrobok, Viktor, Antoš Karel, Vaněk, Jan.: Prostorová rekonstrukce histologických řezů spánkové kosti. Vojenské zdravotnické listy, 2009, vol. 78, p Chrobok, Viktor, Pellant, Arnošt, Meloun, Milan, Pokorný, Karel, Šimáková, Eva, Mandysová, Petra.: Prognostic factors for hearing preservation in surgery of chronic otitis media. Int. Adv. Otol., 2009 vol. 5 (3), p Mejzlik, J., Baldacchino, A.: Interfascial pressure monitoring and prevention of compartment syndrome in head and neck oncology. 7 th Malta Medical School Conference. Abstract Book. Malta Medical Journal, Vol. 21, Supplementum, s. 57. Michálek, Roman, Pellant, Arnošt, Chrobok, Viktor.: Systém dispenzarizace onkologicky nemocných na ORL klinice PKN: Abstrakta ke kongresu ORL. Otorinolaryng. a Foniatr. 2009, roč. 58, č. 3, s ISSN Michálek R., Pellant A., Chrobok V.: Systém dispenzarizace onkologicky nemocných na ORL klinice PKN (P21). 72. Kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Praha, Pokorný, Karel, Meloun, Milan Závislost mnoţství ušního mazu na anatomických poměrech ve zvukovodu, Otorinolaryng. a Foniatr. /Prague /, 58, 2009, č. 1, s Pokorný, Karel, Meloun, Milan, Pellant, Arnošt, Čegan, Alexander Mnoţství ušního mazu v závislosti na hygieně zevního zvukovodu. Otorinolaryngologia a chirurgie hlavy a krku, 3, 2009, č. 2, s Pokorný, Karel Ušní maz fyziologie, patofyziologie a zásady správné hygieny. Medicína po promoci, 10, 2009, suppl. 4, s. 7-11, ISSN: Pokorný, Karel, Vincent, Oldřich Chirurgické komplikace zánětů hltanu. Lékařské listy, Pokorný K., Chrobok V., Pellant A., Brothánková P., Osolsobě V. Changes in Body Mass Index during treatment of pharyngeal cancer. Czech-Polish otorhinolaryngological congress Glacensis 2009, Náchod : Sborník abstrakth (CD rom). (ISBN není) Landis B.N., Vodička J., Hummel T.: Olfactory dysfunction following herpetic meningoencephalitis. J. Neurol., in press (IF=2,536; 2008) Škvrňáková, J.; Pellant, A.; Mandysová, P. Ovlivňuje tracheostomie polykání? In ČÁP, J. (ED.); ŢIAKOVÁ, K. (ed.) Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovaťelste a v pôrodnej aisitencii. 1. vyd. Martin: Univerzita Komenského Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta Martin, s. ISBN S Vodička J., Jelínková H., Chrobok V. Smell impairment after tick-borne encephalitis vaccination: Case report. Vaccine., in press (IF=3,298; 2008) Vodička J., Pecková L., Ehler E., Kopal A., Chrobok V.: Vyšetření čichu u neurologických onemocnění pomocí Testu parfémovaných fixů, Cesk. Slov. Neurol. N., in press (IF=0,319; 2008) Škvrňáková, J., Pellant, A., Mandysová, P.: Jak zlepšit komplexní ošetřovatelskou péči u pacientů s tracheostomií? Molisa, Šarišské listy, 2009, s Červinka, V., Šťastný, K., Nechvátal, L., Pellant, A.: New trends in diagnostic and treatment of breast cancer at the turn of millenium. Rozhl Chir Feb;88(2), s.:79-83.

6 Sestry Racková R., Shejbalová H., Vodička J.: Vyšetření čichu po úrazu hlavy parfémovanými fixy. Profese on-line., 2, 2009, s Publikační činnost 2010 Chrobok, V., Pellant, A., Profant, M. a kol. Cholesteatom. Edice: Medicína hlavy a krku, Tobiáš, Havlíčkův Brod, 2008, s. 315 ISBN výborem Společnosti Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP udělena Kutvirtova cena za nejlepší publikaci roku 2008 Bártová, Iva, Mejzlík, Jan: Rinosinusitídy, Postgraduální medicína, příloha, 2010, 12, 4, s ISSN: Hrdlička M., Vodička J., Havlovicova M., Urbanek T., Blatny M., Dudova I.: BriefReport: Significant Differences in Perceived Odor Pleasantness Found in Children with ASD. J. Autism. Dev. Disord Jelínková Hana, Bártová Iva, Němec Vladimír: Kawasakiho syndrom moţná příčina krční lymfonoditidy u dětí. ORL a Foniatrie, Časopis České společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 59, č. 4, 2010, s , ISSN Jelínková, Hana: Je krvácení z nosu závaţné?. Lékařské listy, 03, s , ISSN Landis B. N., Vodička J., Hummel T.: Olfactory dysfunction following herpetic meningoencephalitis. J. Neurol., 3, 2010, s (IF=2.903; 2010) Mejzlík, J., Chrobok, V., Jelínková, H.: Porucha sluchu vzniklá po zasaţení bleskem ORL a Foniatrie, Časopis České společnosti otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, přijato do tisku, ISSN Mejzlík, Jan, Bártová, Iva: Záněty hrtanu, Postgraduální medicína, příloha 2010,12,4, s ISSN: Pellant, Arnošt, Chrobok, Viktor, Mejzlík, Jan: Anterior orbital meningoencephalocele, Eur Arch Otorhinolaryngol 2010, vol. 267, p (IF=1,167; 2010). Pokorný, Karel, Pellant, Arnošt, Škvrňáková, Jana: Ošetřování zevního zvukovodu. Medicína po promoci, 11, 2010, suppl. 4, s , ISSN: Pokorný, Karel, VINCENT, Oldřich: Chirurgické komplikace zánětů hltanu. Lékařské listy, 03, 2010, s , ISSN Sedláčková, Andrea, Pellant, Arnošt, Mejzlík, Jan, Rozsíval, P.: Metodika měření podtlaku ve sběrných láhvích Redonovy drenáţe 1. vyd. Kontakt: České Budějovice, 4/2010. s ISSN Mandysová, P.; Škvrňáková, J.: Základní vyšetření polykací funkce sestrou. In Diagnóza č. 1/roč. VI., leden 2010, Promediamotion, s.r.o., Praha, 2010, s ISSN Škvrňáková, J.; Slanináková, M.: Kompenzační pomůcky pro nemocné s dlouhodobou tracheostomií. In Sestra č. 11/2010, roč. 20., Mladá fronta a.s., Praha, 2010, s ISSN Vodička J, Meloun M, Příhodová L.: Brief evaluation of pleasantness of olfactory and trigeminal stimulants. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2010, Sep;136(9): (IF=1,463; 2010) Vodička J., Pecková L., Ehler E., Kopal A., Chrobok V.: Vyšetření čichu u neurologických onemocnění pomocí Testu parfémovaných fixů, Cesk. Slov. Neurol. N., 1, 2010, s (IF=0.246; 2010) Vodička Jan, Jelínková Hana, Chrobok Viktor: Smell impairment after tick-borne encephalitis vaccination: Case report. Vaccine., 4, 2010, s (IF=3.616; 2010)

7 Abstrakta Vodička J., Jančíková K., Scheibe M., Hummel T.: Influence of the mode of application of local steroids on olfactory function. The meeting of the Working group on olfaction and gustation. Sborník abstrakt, Dráţďany, Německo, Vodička J., Jančíková K., Scheibe M., Hummel T.: Vliv rozdílné aplikace intranazálních kortikoidů na čich. 73. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Sborník abstrakt, Mikulov, Vodička J., Kopal A., Ehler E., Pecková L., Chrobok V.: Vliv vizuálního podnětu na identifikaci pachových látek u Parkinsonovy choroby. 24. český a slovenský neurologický sjezd, Hradec Králové, ; Cesk. Slov. Neurol. N., 2010, Suppl. 2, s. 54, ISSN Farmaceutické studie: Randomizovaná, dvojitě zaslepená, multicentrická, placebem kontrolovaná 2týdenní léčebná studie s paralelními skupinami hodnotící bezpečnost a účinnost flutikazon furoátu v nosním spreji (FFNS) 110. Zadavatel: GlaxoSmithKline Research & Development Ltd., UK Otevřené, randomizované (1:1), kontrolované klinické hodnocení fáze II hodnotící účinnost EMD v kombinaci s cetuximabem v druhé linii léčby u cetuximab naivních subjektů s recidivujícím nebo metastazujícím skvamocelulárním karcinomem hlavy a krku (R/M SCCHN), Zadavatel: Merc KGaA,

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

Aleš Bartoš. Publikace. Publikace v časopisech s impakt faktorem

Aleš Bartoš. Publikace. Publikace v časopisech s impakt faktorem Aleš Bartoš Publikace 2014 Publikace v časopisech s impakt faktorem 1. Kristofikova Z, Gazova Z, Siposova K, Bartos A, Ricny J, Kotoucova J, Sirova J, Ripova D. Effects of ferrofluid and phytoalexin spirobrassinin

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU

OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU UNION EUROPEENNE DES MEDECINS SPECIALISTES (UEMS) EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS (UEMS) OTORINOLARYNGOLOGIE - CHIRURGIE HLAVY A KRKU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVOD Sekce otorinolaryngologie a chirurgie

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

přehled V. JEDLIČKA, I. ČAPOV, A. PESTAL I. CHIRURGICKÁ KLINIKA FN U SV. ANNY, BRNO

přehled V. JEDLIČKA, I. ČAPOV, A. PESTAL I. CHIRURGICKÁ KLINIKA FN U SV. ANNY, BRNO přehled POSTAVENÍ CHIRURGIE VE STAGINGU A TERAPII POKROČILÉHO NEMALOBUNĚČNÉHO PLICNÍHO KARCINOMU THE ROLE OF SURGERY IN STAGING AND THERAPY OF ADVANCED NON-SMALL-CELL LUNG CANCER V. JEDLIČKA, I. ČAPOV,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice 06 sobestacnost.qxd 1.9.2010 16:15 Stránka 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity

Více

Obsah programu. XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th. a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting

Obsah programu. XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th. a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting Areál Veletrhy Brno, 13. - 16. května 2007 Obsah programu Úvod Výbor České kardiologické společnosti Organizační

Více

STAV PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE NA MIMOŘÁDNOU UDÁLOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

STAV PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE NA MIMOŘÁDNOU UDÁLOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ STAV PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICKÉHO SYSTÉMU V ČESKÉ REPUBLICE NA MIMOŘÁDNOU UDÁLOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PREPAREDNESS OF THE CZECH HEALTH CARE SYSTEM TO THE EMERGENCY OF CRISIS MANAGEMENT 1 Leoš NAVRÁTIL, 1

Více

PATOFYZIOLOGIE BOLESTI VE VYŠŠÍM VÌKU A VE STÁØÍ

PATOFYZIOLOGIE BOLESTI VE VYŠŠÍM VÌKU A VE STÁØÍ PATOFYZIOLOGIE I VE VYŠŠÍM VÌKU A VE STÁØÍ R. ROKYTA KLÍÈOVÁ SLOVA bolest stáří měření bolesti patofyziologické změny klinické změny léčba KEY WORDS pain elder age pain measurement pathophysiological changes

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍHO PACIENTA V NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORECH Lenka Vondrušková

VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍHO PACIENTA V NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORECH Lenka Vondrušková VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍHO PACIENTA V NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORECH VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍHO PACIENTA V NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORECH Lenka Vondrušková Anotace Virtuální pacient je výukovou pomůckou pro

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

Nejčastěji volené substance (látky) v terapii. Míra kombinace jednotlivých analgetik v léčbě bolestivých stavů.

Nejčastěji volené substance (látky) v terapii. Míra kombinace jednotlivých analgetik v léčbě bolestivých stavů. PRESKRIPČNÍ ZVYKLOSTI LÉČBY BOLESTI V PRVNÍ LINII Skoupá J. 1, Gajdošík J. 2, Grešová I. 3, Černá V. 1 1 Pharma Projects, s.r.o., 2 Ambulance praktického lékaře, Nové Zámky, 3 Health Promotion, s.r.o.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Michal Ţák

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Michal Ţák UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Michal Ţák Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Vliv hluku automobilu na čichový práh člověka Michal Ţák 2011 Prohlašuji:

Více

Bibliografické odkazy a citace dokumentů

Bibliografické odkazy a citace dokumentů Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 Olga Biernátová, Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jan Skůpa, Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna

Více