NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 03 86"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Pěkně opálený obličej dobře vypadá, vyzařuje vitalitu a radost ze života! Tento přístroj Vám zajistí intenzivní opalování pomocí 4 speciálních ultrafialových zářivek UV-A firmy Philips s rovnoměrným osluněním vydutými reflektory. Toto obličejové solárium je vybaveno spínacími časovými hodinami na 30 minut a pamětí pro 2 osoby.

2 Důležité informace ohledně opalování Slunce je zdrojem všeho života na Zemi. Světlo a teplo, která vyzařuje Slunce, mají, jak každý ví podle střídání ročních období a podle zkušeností z dovolených, velký vliv na naše zdraví a tělesnou pohodu. Opalování pokožky zvyšuje zdravým atraktivním vzhledem přirozené sebevědomí člověka a osobní pohodu. Kromě toho splňuje opalování i svůj biologický smysl ochrany pokožky před slunečním žárem, úpalem, úžehem a spálením pokožky slunečním zářením (například před dovolenou u moře). Opalování pokožky způsobuje určité spektrum světelného záření. Přitom se nemusí jednat přímo o sluneční záření, nýbrž i o jiné zdroje umělého světla. Sluneční záření obsahuje viditelné spektrum světelného záření, které vnímáme jako světlo (barvy atd.), a neviditelné spektrum záření, které pociťujeme například jako teplo a dále takové záření, které zabarvuje naši pokožku do červena a způsobuje dokonce její spáleniny. Paprsky, které opalují naší pokožku, představují takzvané ultrafialové záření (UV). Toto ultrafialové záření obsahuje následující tři složky: UV-A (dlouhovlnné ultrafialové záření), UV-B (krátkovlnné ultrafialové záření, ultrafialové sluneční záření s biologickými účinky) a UV-C (ultrafialové záření s velmi krátkými vlnami). K optimálnímu opálení je zapotřebí intenzivní ultrafialové záření typu UV-A s nepatrným podílem záření typu UV-B a se žádným podílem ultrafialového záření typu UV-C. Ultrafialové záření typu UV-C, které vyzařuje Slunce, je pohlcováno vyššími vrstvami atmosféry, zatímco složky UV-A a UV-B pronikají atmosférou až na povrch Země a způsobují opálení pokožky. Relativně vysoký podíl složky ultrafialového záření UV-B však způsobuje u neopálené (bledé) pokožky velmi rychlé podráždění, zčervenání a nakonec spáleniny pokožky slunečním zářením (solární dermatitidu). Opalovací zařízení s lampami UV-A vyzařují ultrafialové záření s lepším složením a v lepším poměru UV-A k UV-B, než je přirozené sluneční záření. Intenzita dlouhovlnného ultrafialového záření UV-A, které způsobuje opalování pokožky, je u těchto opalovacích zařízení mnohem vyšší než při opalování na slunci a škodlivá složka krátkovlnného ultrafialového záření UV-B představuje pouhý zlomek tohoto záření, které dopadá na povrch Země ze Slunce. Použití ultrafialového solária k opalování doporučujeme výlučně osobám, která mají pokožku typu II, III nebo IV (viz dále). Lidé, kteří mají pokožku typu I a děti mladší 14 let se nemohou opalovat normálním způsobem. Toto platí jak pro přirozené sluneční světlo, tak i pro umělé opalování. Ozařování pokožky u těchto osob by mělo probíhat v každém případě pod dozorem lékaře. V porovnání s přirozeným slunečním zářením zajistí tyto opalovací přístroje v normálních případech rychlejší opálení pokožky bez spálenin. Dosažené zabarvení (zhnědnutí) pokožky je podobné jako při opalování na slunci. Jak je ale známo, je reakce pokožky na sluneční záření u každého člověka různá. 2

3 Typy pokožky a doba trvání opalování Každý člověk má jisté zkušenosti s opalováním na přímém slunci. Podobnou reakci pokožky lze očekávat i při umělém opalování. Člověk, který snese velkou intenzitu slunečního záření, může docílit rychlejšího opálení i s použitím ultrafialového zářiče. Člověk, který se neopálí na slunci, nemůže očekávat žádný velký úspěch ani s použitím umělého opalování. Rozdělení typů pokožky podle reakce neopálené pokožky na přirozené sluneční záření Typ pokožky Reakce pokožky a etnické přiřazení I II III IV Rychlé spálení pokožky slunečním zářením (úpal, úžeh), téměř žádné zhnědnutí pokožky i po opakovaném opalování (keltský typ). Časté spálení pokožky slunečním zářením (úpal, úžeh), mírné až zřetelné zhnědnutí pokožky po opakovaném opalování (evropský typ s bílou pletí). Méně časté spálení pokožky slunečním zářením (úpal, úžeh), velmi zřetelné zhnědnutí pokožky po opakovaném opalování (evropský typ s tmavou pletí). Velmi málo časté spálení pokožky slunečním zářením (úpal, úžeh), velmi rychlé a velmi zřetelné zhnědnutí pokožky (středomořský typ). Individuální a správnou dobu opalování byste si měli určit po pečlivém zvážení s ohledem na Vaše zkušenosti při opalování na slunci. Podle typů pokožky Vám doporučujeme následující doby ozařování naším obličejovým soláriem při vzdálenosti 5 až 10 cm Vašeho obličeje (těla) od přístroje: Typ pokožky II III IV 1. opalování minut 2. opalování minut 3. opalování minut 4. opalování ozáření minut 5. opalování během minut 6. opalování 1 týdne minut 7. opalování minut 8. opalování minut 9. opalování minut Poté 2 ozáření během 1 týdne (max.) minut Max. 60 ozáření za rok Nebo 3 ozáření během 1 týdne (max.) minut Max. 60 ozáření za rok 3

4 Součásti obličejového solária Dvoje ochranné brýle 4 speciální lampy Philips 2 osobní paměti Časové spínací hodiny 4

5 Postavte přístroj na stůl do vhodné výšky. Umístění obličejového solária Zapnutí obličejového solária Zapojte zástrčku síťového kabelu do síťové zásuvky (230 V / 50 Hz). Otočte regulátorem spínacích časových hodin (na pravé boční straně přístroje) směrem doprava a nastavte požadovaný čas opalování. Tím je přístroj zapnut a časové hodiny začnou odpočítávat nastavenou dobu trvání opalování. Po uplynutí této doby dojde k automatickému vypnutí přístroje. Použití knoflíků 2 osobních pamětí Průběh a funkci opalování (ozařování) můžete kontrolovat nastavením knoflíků paměti. Pro každou osobu použijte vlastní (jiný) knoflík nastavení. Po každém provedeném opálení posuňte značku na příslušném knoflíku k dalšímu číslu (počínaje od čísla 1 ). Poznámky k opalování Při opalování obličeje a horních partií Vašeho těla zvolte takovou polohu (výšku židle), aby se Vaše tělo nacházelo přibližně v horní polovině opalovací plochy. Vzdálenost Vašeho obličeje (těla) od ultrafialových zářivek by měla být 5 až 10 cm. Čím menší bude vzdálenost, tím intenzivněji bude na Vaši pokožku působit ultrafialové záření. Lampy zářiče se zahřívají pouze mírně a můžete se jich dotknout i při zapnutém přístroji, aniž by Vám hrozilo nějaké nebezpečí popálení. Pomalé natáčení obličeje (těla) doleva a doprava zajistí rovnoměrné opálení. 5

6 Důležitá upozornění ohledně Vaší bezpečnosti Chraňte Vaše oči před nebezpečným zářením! Při opalování používejte přiložené ochranné brýle. Přístroj lze napájet pouze střídavým napětím 230 V. Z důvodů nebezpečí vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem nečistěte přístroj vodou. V žádném případě nenamáčejte přístroj do vody nebo do jiných kapalin. Přístroj nepoužívejte v koupelně nebo ve vlhkých místnostech či v blízkosti umyvadel a plaveckých bazénů. Tento přístroj nepoužívejte v místnostech, kde by hrozilo nebezpečí exploze (unikající plyn, hořlavé výpary rozpouštědel atd.). Po použití přístroje vytáhněte zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky. Nepoužívejte přístroj, pokud nebudou fungovat jeho časové spínací hodiny. Přístroj odkládejte na místo jeho uložení až po důkladném vychladnutí (15 minut). Pozor na děti! Děti nedokážou rozeznat možná nebezpečí, která mohou způsobit elektrické přístroje. Nenechte nikdy děti pracovat s elektrickými přístroji bez náležitého dozoru. U nového přístroje se může stát, že ultrafialové lampy začnou blikat nebo vytvářet pohyblivé stíny. Toto blikání časem zmizí a neznamená žádné ovlivnění opalování. Určité druhy materiálů, které vyblednou působením slunečních paprsků (například malba), by neměly být vystavovány dlouhodobému ultrafialovému záření tohoto přístroje. Sluneční záření nebo ultrafialové záření tohoto přístroje může způsobit podráždění pokožky nebo poškození zraku. Tyto biologické účinky jsou závislé na druhu a na množství záření a na citlivosti pokožky (u každého člověka se tyto účinky mohou projevovat jinak). Pokožka může po přílišném ozáření vykázat spáleniny jako při opalování na slunci. Nadměrné a často opakované opalování ultrafialovým zářením na slunci i pomocí ultrafialových zářičů může být příčinou předčasného zestárnutí pokožky a může znamenat i zvýšené riziko nádorových onemocnění kůže nebo zduření pokožky. U nechráněných očí může dojít k jejich zanícení a v určitých případech může nadměrné záření poškodit sítnice očí. Po mnoha opakovaných ozářeních (bez příslušné ochrany očí) může dokonce vzniknout i šedý oční zákal. V případech zvláštní citlivosti některých osob na ultrafialové záření a případě, že tyto osoby užívají určité léky nebo používají speciální kosmetiku, je třeba při opalování zachovat zvýšenou opatrnost. Před opalováním odstraňte z pokožky kosmetické přípravky a v žádném případě nepoužívejte ochranné opalovací krémy proti ultrafialovému záření. Neopalujte se, pokud užíváte léky, které zvyšují citlivost pokožky vůči ultrafialovému záření. Nebudete-li si vědět rady, poraďte se s Vaším lékařem. Neopalujte Váš obličej nebo jinou část Vašeho těla vícekrát než jednou denně. Po opalování nepoužívejte v žádném případě ve stejný den k doopálení sluneční záření. 6

7 Dodržujte doporučení ohledně doby trvání opalování, intervalů opalování a vzdálenosti od přístroje při opalování. Vyhledejte lékaře, jestliže se na Vaší pokožce objeví zduřeniny, opuchliny, zanícená místa nebo pigmentové jaterní skvrny. Výměna ultrafialových zářivek Výměnu ultrafialových trubic provedete následujícím způsobem: Vyšroubujte nahoře na zadní straně přístroje připevňovací šrouby. Sundejte kryt. Lampu, kterou potřebujete vyměnit, otočte o 90 tak, abyste ji mohli vyndat z objímky (patice). Při nasazování nové lampy ji nejprve zasuňte dolními kolíky (kontakty), poté zasuňte horní kolíky lampy do objímky a otočte lampou opět o 90. Pokud budou lampy (o kterých si myslíte, že jsou vadné) svítit na jiných místech, pak může být chyba ve startérech příslušných lamp. Před konečnou výměnou lampy proveďte proto kontrolu, zda nedošlo k poškození příslušného startéru. Výměna startéru Na zadní straně vyndejte vadný startér jeho krátkým otočením doleva. Nový startér nasaďte opět jeho otočením doprava. Důležité upozornění! Tyto ozařovací lampy podobně jako všechny zářivky obsahují specifické příměsi. Tyto lampy (vadné) nepatří do normálního domovního odpadu. Již nepoužitelné lampy patří do zvláštního odpadu (likvidace podle zákonných předpisů). Údržba a opravy obličejového solária Před každou údržbou nebo opravou přístroje vytáhněte zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky. Tento přístroj nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu kromě normálního čištění. Příležitostně odstraňte prach z ultrafialových lamp a reflektorů měkkým hadříkem. Kryt přístroje můžete čistit mírně navlhčenou (nikoliv však mokrou) houbičkou s vhodným čistícím prostředkem. Speciální lampy nemají žádný vliv na životnost a funkci přístroje. Neručíme za prasknutí ultrafialových zářivek, za škody vzniklé při přepravě, pokud bude přístroj zabalen do nedostatečného obalu. V případě potřeby opravy přístroje Vám doporučujeme před jeho odesláním, abyste jej zabalili do originálního obalu. Pozor! Jestliže se nerozsvítí zářivky po zapnutí přístroje, zářivkami mírně otočte sem a tam. Zašleteli nám k opravě přístroj se zářivkami, které se nerozsvítí, ale budou v pořádku, neposkytneme Vám žádnou záruku. 7

8 Pozor! Dojde-li k poškození síťového kabelu, pak tento kabel nechte opravit výrobcem nebo v příslušném autorizovaném servisu či jinou kvalifikovanou osobou (elektrikářem), aby nedošlo k poškození přístroje nebo k úrazu elektrickým proudem. Technické údaje Napájení: 230 V / 50 Hz Příkon: 75 W Speciální lampy (zářivky) Philips: 4 kusy, typ TL 29 D 16/09 N, délka trubice 29 cm 8

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

IR 10. Infračervená relaxační podložka

IR 10. Infračervená relaxační podložka IR 10 Infračervená relaxační podložka 1 1. Základní popis přístroje Infračervený relaxační přístroj IR 10 slouží k relaxaci působením infračervených paprsků. Je určen k použití volně na rovné ploše, na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105 Mesh Nebulizer Návod k použití NE-105 OBSAH: 1. Úvod 2. Značky a symboly 3. Bezpečnostní informace 4. Důležité informace o zařízení 5. Popis přístroje a příslušenství 6. První použití 7. Obsluha přístroje

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

Návod k použití S-360-01

Návod k použití S-360-01 Návod k použití LI 46630 S-360-01 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. PLYN Obr. 1 ELEKTRO Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Rám filtru Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

EM 30. - Vatsalihasvyö. Käyttöohje

EM 30. - Vatsalihasvyö. Käyttöohje EM 30 CZ - Vatsalihasvyö Käyttöohje BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážená zákaznice,

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

MLX 300W xenonový zdroj světla

MLX 300W xenonový zdroj světla MLX 300W xenonový zdroj světla Návod k použití Rev. 1.0 2 Obsah Přehled symbolů str. 4 Důležitá upozornění str. 5 Přehled str. 6 Používání str. 6 Výměna lampového modulu str. 8 Výměna pojistek str. 9 Sestavení

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8964 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více