Přehled jednotlivých podob a způsobů užití značky a grafického symbolu společnosti HALLA, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled jednotlivých podob a způsobů užití značky a grafického symbolu společnosti HALLA, a. s."

Transkript

1 Přehled jednotlivých podob a způsobů užití značky a grafického symbolu společnosti HALLA, a. s.

2 Obsah A Značka B Symbol A.1. Základní plnobarevné provedení s gradientem A.2. Plnobarevné provedení bez gradientu A.3. Jednobarevné provedení Pantone Cool Gray 10 C A.4. Stupně šedi (A) / černobílá (B) a bílá negativní (C) A.5. Povolené negativní provedení plnobarevné značky s gradientem A.6. Ochranná zóna značky A.7. Rozkres značky na milimetrové síti A.8. Kodifikace barevnosti A.9. Kodifikace barevnosti ve stupních šedi A.10. Gradient A.11. Pravidla pro aplikaci plnobarevné značky bez gradientu na pozadí A.12. Nedovolené aplikace na pozadí A.13. Nedovolené aplikace značky A.14. Atypická aplikace značky B.1. Základní plnobarevné provedení s gradientem B.2. Plnobarevné provedení bez gradientu B.3. Jednobarevné provedení Pantone Cool Gray 10 C B.4. Stupně šedi (A) / černobílý (B) a bílý negativní (C) B.5. Povolené negativní provedení plnobarevného symbolu s gradientem B.6. Ochranná zóna symbolu B.7. Rozkres symbolu na milimetrové síti B.8. Kodifikace barevnosti B.9. Kodifikace barevnosti ve stupních šedi B.10. Pravidla pro aplikaci symbolu na pozadí B.11. Nedovolené aplikace na pozadí B.12. Nedovolené aplikace symbolu B.13. Atypická aplikace symbolu

3 A. Značka

4 A.1. Značka Základní plnobarevné provedení s gradientem Základním prvkem vizuálního stylu společnosti HALLA, a. s., je značka. Značka je složena z grafi cké podoby názvu společnosti vepsaného velkými písmeny a grafi c- kého gradientu (symbolizující kužel světla). Gradient je tvořen přechodem žluté barvy do barvy pozadí bílé a to v minimální velikosti ochranné zóny (A.6.). Plnobarevné verze značky s gradientem, na jiném než bílém pozadí nejsou povolené. Výjimky jsou popsány v kapitole A.11. Značka je ve své plnobarevné verzi tvořena dvěmi barvami. Tyto barvy jsou zároveň fi remními barvami a jejich kodifi kace je uvedena v kapitole A.8. Plnobarevná verze značky tak, jak je vyobrazena na této stránce, je nejpoužívanější verzí značky. Ostatní povolené varianty musí být aplikovány v souladu s tímto Manuálem. Doporučená minimální výška značky s užitím gradientu je 6 mm. Vždy je však nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby značka dosahovala své estetické kvality. Pokud je plnobarevná značka s gradientem aplikována v bílé ochranné zóně, pak nejsou dále žádná jiná omezení (pouze estetická) ohledně pozadí. složka: ZNACKA / colour / s gradientem / PANTONE název: ZNACKA_colour_gradient_PANTONE

5 A.2. Značka Plnobarevné provedení bez gradientu Plnobarevné provedení značky bez gradientu je možné použít pouze v případech, kdy zvolená technologie či jiné závažné důvody, nedovolují použití plnobarevného provedení značky s gradientem (viz A.1.). Doporučená minimální výška značky bez užití gradientu je 4 mm. Vždy je však nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby značka dosahovala své estetické kvality. složka: ZNACKA / colour / bez gradientu / PANTONE název: ZNACKA_colour_PANTONE

6 A) B) A.3. Značka Jednobarevné provedení Pantone Cool Gray 10 C Jednobarevné provedení značky s gradientem i bez gradientu v barvě fi remní šedé Pantone Cool Gray 10 C je možné použít pouze v případech, kdy zvolená technologie či jiné závažné důvody, např. ekonomické, nedovolují použití plnobarevného provedení značky s gradientem (viz A.1.) nebo v plnobarevném provedení bez gradientu (viz A.2.). Doporučená minimální výška jednobarevného provedení značky s užitím gradientu je 6 mm (A). Doporučená minimální výška jednobarevného provedení značky bez užití gradientu je 4 mm (B). Vždy je však nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby značka dosahovala své estetické kvality. A) složka: ZNACKA / monocolour / s gradientem název: ZNACKA_monocolour_gradient B) složka: ZNACKA / monocolour / bez gradientu název: ZNACKA_monocolour

7 A) B) C) A.4. Značka Stupně šedi (A) / černobílá (B) a bílá negativní (C) Značka ve stupních šedi (A) Značka může být použita ve stupních šedi, pokud není možné ji aplikovat v plnobarevném provedení. Kodifikace barevnosti ve stupních šedi je uvedena v kapitole A.8. Doporučená minimální výška značky ve stupních šedi s užitím gradientu je 6 mm. Značka v černobílém provedení (B) Ve výjimečných případech (např. různé šablony atd.) může být značka aplikována v barvě černé, a to pouze v případě, že ji není možné aplikovat v plnobarevné podobě či ve stupních šedi. Doporučená minimální výška značky v černobílém provedení bez užití gradientu je 4 mm. Značka v bílém negativním provedení (C) Ve výjimečných případech (např. potisky na atypické materiály přírodní kůže atd.) může být značka aplikována pouze v bílé barvě, a to v případě, že ji není možné aplikovat v plnobarevné podobě či ve stupních šedi. Doporučená minimální výška značky v bílém negativním provedení bez užití gradientu je 4 mm. Ve všech třech případech je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby značka dosahovala své estetické kvality a čitelnosti. A) složka: ZNACKA / grayscale název: ZNACKA_grayscale B) složka: ZNACKA / BW název: ZNACKA_BW C) složka: ZNACKA / monocolour / NEGATIV název: ZNACKA_monocolour_NEGATIV

8 A.5. Značka Povolené negativní provedení plnobarevné značky s gradientem Negativní provedení značky s gradientem, kdy značka (text) je v barvě bílé a grafický prvek (gradient) z fi remní žluté do barvy podkladu (Pantone Cool Gray 10 C). Negativní provedení plnobarevné značky s gradientem je povolené aplikovat pouze na fi remní šedou (Pantone Cool Gray 10 C) a to ve 100 % sytosti této barvy a minimálně v prostoru ochranné zóny. Aplikace negativní značky s gradientem na jinak barevných pozadích než fi remní šedé Pantone COOL Gray 10 není povolena. Pakliže je pozadí v barvě fi remní šedé, a to v celé ploše ochranné zóny, je takovouto značku možné dále aplikovat na jakékoliv pozadí (foto, rastr...) a to bez omezení. Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby značka dosahovala své estetické kvality. složka: ZNACKA / negativ / colour / s gradientem název: ZNACKA_colour_gradient_NEGATIV

9 1L 1L A.6. Značka Ochranná zóna značky Ochranná zóna značky, která je určena šířkou 1L, kdy L je šířka písmene L v grafickém názvu společnosti, vymezuje prostor, do kterého nesmí zasahovat text či jiný grafický prvek. Jde o vytvoření prostoru kolem značky, který pomáhá značku vymezit od ostatních okolních elementů, jako je například obtékání textové sazby, umístění vedle další značky, fotografi e, prvku fotografi e apod. Pravidla barevnosti v prostoru ochranné zóny jsou popsána v kapitolách: A.5. a A.11. Ve všech případech však platí, že ochranná zóna je neoddělitelnou součástí značky.

10 milimetrová síť A.7. Značka Rozkres značky na milimetrové síti Rozkres značky na milimetrové síti je důležitý zejména při velkém zvětšování značky, kdy umístění do milimetrové sítě umožní blíže specifi kovat pozici jednotlivých grafických prvků a liter v rámci značky. Pomocí rozkresu je defi nován tvar značky, rozmístění jednotlivých prvků, jejich tvary a vzájemné poměry. Rozkres není určen ke konstrukci značky. Její přesná podoba je defi nována datovou formou ve vektorových počítačových formátech uložených na přiloženém CD.

11 barevný režim kodifi kace výrobce užití PANTONE Cool Gray 10 C Pantone, Inc. ofset CMYK 40/31/20/70 ofset RGB 73/73/73 web HTML web RAL Design system nástřik barevný režim kodifi kace výrobce užití PANTONE 123 C Pantone, Inc. ofset CMYK 0/19/89/0 ofset RGB 251/191/9 web HTML FBBF09 web RAL Design system nástřik Plotrové folie typ folie číselný kód výrobce odstín transluscentní 4535-TF Avery 4500 Pigeon Gray polepová 6720 Alphaset ocelově šedá polepová Scotchal tmavě šedá Plotrové folie typ folie číselný kód výrobce odstín transluscentní 4504-TF Avery 4500 Chrome Yellow polepová 6632 Alphaset signální žlutá polepová Scotchal slunečnicově žlutá A.8. Značka Kodifikace barevnosti Dalším základním prvkem vizuálního stylu jsou barvy. Základními barvami společnosti jsou antracitově šedá (Pantone Cool Gray 10 C) a sytě žlutá (Pantone 123 C). Tyto základní barvy jsou zastoupeny ve značce a provázejí celý vizuální styl společnosti. Barvy jsou definovány primárně barevností PANTONE, v případě, že není možné z ekonomických či technologických důvodů použití barevnosti PANTONE, se používají ekvivalenty CMYK, RGB, HTML, RAL a fóliových barev, dle údajů uvedených v tabulce. V případě užití atypických technologií tisku a tiskových materiálů, je vždy nutné maximálně sladit barevnosti dle Pantone vzorníku. V případě užití transluscentní folie doporučujeme vzhledem k omezenému rozsahu škál barev dvojslep šedé folie (při prosvícení je tón folie podstatně světlejší).

12 stupně šedi 100 % černé stupně šedi 50 % černé A.9. Značka Kodifikace barevnosti ve stupních šedi V černobílém provedení značky, nahrazuje firemní antracitově šedou (Pantone Cool Gray 10 C) barvu barva černá a to ve 100% sytosti. Žlutý gradient je nahrazen procentuálním zastoupením stupňů šedi, kdy je barva fi remní žlutá nahrazena 50% odstínem barvy černé.

13 A) B) C) 100 % 100 % (50 % černé) 100 % 100 % (50 % černé) 10 % 0 % 10 % (50 % černé) 0 % (50 % černé) A.10. Značka Gradient V ukázce jsou uvedena procenta sytosti barev grafického gradientu tak, jak jsou zastoupena v celé výšce prvku. Gradient v plnobarevné značce (A) Barevný gradient ze 100% firemní žluté (Pantone 123 C) do bílé barvy. Gradient v jednobarevné značce (B) Barevný gradient ze 100% fi remní šedé (Pantone Cool Gray 10 C) do bílé barvy. Gradient ve stupních šedi (C) Gradient ve stupních šedi, kdy 100 % tvoří 50% odstín černé, která přechází do bílé barvy. Popis platí i pro gradient v symbolu A.

14 50-70 % 0-10 % % % materiál / matné sklo % % materiál / hliník % % 100 % % A.11. Značka Pravidla pro aplikaci značky na pozadí Primárně je plnobarevnou značku bez gradientu povolené aplikovat pouze na bílou nebo na fi remní šedou. Vzhledem k tomu, že ne ve všech případech je použití značky s bílou barvou v ochranné zóně esteticky příjemné a zároveň nízká tmavost pozadí nemusí nutně snižovat čitelnost značky, je možné ve výjímečných případech (např. na plakátech, letácích, různých dárkových předmětech nebo atypických materiálech) aplikovat značku bez bílé barvy v ochranné zóně nebo naopak ve své negativní verzi na jiné než fi remní šedé. V obou případech se jedná pouze o verzi značky bez gradientu. Na této stránce je vyobrazena tabulka tmavosti pozadí v rozmezí od 0 do 100 % černé, která slouží jako vodítko v případech, kdy se právě z estetických důvodů zvažuje použít značku bez bílé barvy v ochranné zóně značky nebo negativní verzi. V případech, kdy odstín pozadí odpovídá tmavosti pozadí v rozmezí 0 30 % černé, je možné aplikovat značku bez užití bílé barvy v prostoru ochranné zóny. V případě tmavosti v rozmezí % je vždy nutné aplikovat značku v bílé ochranné zóně. V rozmezí % tmavosti je možné použít negativní verzi značky. Ve všech případech je vždy nutné zvážit, zda vybraná verze (bez bilé v ochranné zóně nebo negativní verze) nesnižuje čitelnost (např. žluté pozadí) nebo estetickou kvalitu značky. V případech, kdy je se značkou nakládáno mimo společnost HALLA, a. s. je vhodné vyžadovat daný materiál k posouzení a schválení od spol. HALLA, a. s. správnosti jeho aplikace.

15 od 31 do 100 % odstínu černé černá fi remní žlutá Pantone 123 C jiná než předepsaná barva pozadí A.12. Značka Nepovolené aplikace na pozadí Pozitivní verzi značky primárně aplikujeme na bílou podkladovou plochu, kde nejlépe vynikne. Aplikaci na jiné barevné pozadí není povolené, pokud není popsáno v tomto manuálu. Ve všech případech aplikace značky je snaha o zaručení dostatečně kontrastního pozadí (ideálně bílé) tak, aby značka byla dobře viditelná.

16 změna firemní barevnosti bez gradientu deformace změna firemní barevnosti vržený stín obrys - outline žlutý gradient na žlutém pozadí nedostatečně kontrastní pozadí negativ na světlém pozadí pozitiv na tmavém pozadí negativní plnobarevná značka na jiné, než firemní šedé negativ na světlém pozadí A.13. Značka Nepovolené aplikace značky Manuál defi nuje podobu značky, včetně pravidel její aplikace, a tato pravidla není možné měnit. Na této stránce jsou uvedeny příklady nesprávné aplikace značky, ať již vlivem deformace, změny barevnosti, použití stínů apod. Vždy je však nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby značka dosahovala své estetické kvality.

17 A) B) C) A.14. Značka Atypická aplikace značky Na této stránce je představena atypická aplikace značky, kdy hrozí, vzhledem k použitým technologiím, spojení slití litery A symbolu kuželu světla (gravírování, razítko, faxová zpráva). Pro tyto aplikace je nutné použít pouze jednobarevnou verzi značky (tzn. bez gradientu). Je nutné vždy vyvzorovat dle užité aplikace. Abychom tomuto předešli, je linka mezi symbolem a literou pro tyto výjimečné účely nasílena o 50 % původního tahu linky viz. verze značky pro gravírování na CD. A) Fax, razítko atd. B) Ukázka gravírování do hloubky. (ražba do materiálu) C) Ukázka vystupujícího gravírování. složka: ZNACKA / gravirovani název: ZNACKA_gravirovani

18 B. Symbol

19 B.1. Symbol Základní plnobarevné provedení s gradientem Sekundárním prvkem vizuálního stylu společnosti HALLA, a. s., je symbol. Symbol je tvořen první literou A značky společnosti a grafi ckého gradientu (symbolizující kužel světla). Gradient je tvořen přechodem žluté barvy do barvy bílé viz A.10. Symbol je ve své plnobarevné verzi tvořen dvěma barvami. Tyto barvy jsou zároveň fi remními barvami a jejich kodifi kace je uvedena v kapitole B.8. Plnobarevná verze symbolu tak, jak je vyobrazena na této stránce, je nejpoužívanější verzí symbolu. Ostatní povolené varianty (jednobarevné provedení, černobílé provedení atd.), které Manuál také defi nuje, je možné aplikovat pouze v případech, které povoluje Manuál. Doporučená minimální výška symbolu s užitím gradientu je 6 mm. Vždy je však nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby symbol dosahoval své estetické kvality. Symbol s gradientem je povolené aplikovat pouze na bílou podkladovou plochu. složka: SYMBOL / colour / s gradientem / PANTONE název: SYMBOL_colour_gradient_PANTONE

20 složka: SYMBOL / colour / bez gradientu / P ANTONE název: SYMBOL_colour_PANTONE B.2. Symbol Plnobarevné provedení bez gradientu Plnobarevné provedení symbolu bez gradientu je možné použít pouze v případech, kdy zvolená technologie či jiné závažné důvody, nedovolují použití plnobarevného provedení symbolu (viz B.1.). Doporučená minimální výška symbolu bez užití gradientu je 4 mm. Vždy je však nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby symbol dosahoval své estetické kvality.

21 A) A) B) B.3. Symbol Jednobarevné provedení Pantone Cool Gray 10 C Jednobarevné provedení symbolu v barvě fi remní šedé Pantone Cool Gray 10 C je možné použít pouze v případech, kdy zvolená technologie či jiné závažné důvody, např. ekonomické, nebo technologické, nedovolují použití plnobarevného provedení symbolu (viz B.1.) nebo v plnobarevném provedení bez gradientu (viz B.2.). Doporučená minimální výška jednobarevného provedení symbolu s užitím gradientu je 6 mm (A). Doporučená minimální výška jednobarevného provedení symbolu bez užití gradientu je 4 mm (B). Vždy je však nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby symbol dosahoval své estetické kvality. A) složka: SYMBOL / monocolour / s gradientem název: SYMBOL_monocolour_gradient B) složka: SYMBOL / monocolour / bez gradientu název: SYMBOL_monocolour

22 A) B) C) B.4. Symbol Stupně šedi (A) / černobílý (B) a bílý negativní (C) Symbol ve stupních šedi (A) Symbol může být použit ve stupních šedi, pokud není možné ho aplikovat v plnobarevném provedení. Kodifikace barevnosti ve stupních šedi je uvedena v kapitole B.7. Doporučená minimální výška symbolu ve stupních šedi s užitím gradientu je 6 mm. Symbol v černobílém provedení (B) Ve výjimečných případech (např. různé šablony atd.) může být symbol aplikován v barvě černé, a to pouze v případě, že ho není možné aplikovat v plnobarevné podobě či ve stupních šedi. Doporučená minimální výška symbolu v černobílém provedení bez užití gradientu je 4 mm. Symbol v bílém negativním provedení (C) Ve výjimečných případech (např. potisky na atypické materiály přírodní kůže atd.) může být symbol aplikován pouze v bílé barvě, a to v případě, že ho není možné aplikovat v plnobarevné podobě či ve stupních šedi. Doporučená minimální výška symbolu v bílém negativním provedení bez užití gradientu je 4 mm. Ve všech třech případech je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby symbol dosahoval své estetické kvality a čitelnosti. A) složka: SYMBOL / grayscale název: SYMBOL_grayscale B) složka: SYMBOL / BW název: SYMBOL_BW C) složka: SYMBOL / monocolour / NEGATIV název: SYMBOL_monocolour_NEGATIV

23 B.5. Symbol Povolené negativní provedení plnobarevného symbolu s gradientem Negativní provedení symbolu s gradientem, kdy symbol ( A ) je v barvě bílé a grafický prvek (gradient) z fi remní žluté do barvy podkladu (Pantone Cool Gray 10 C). Negativní provedení plnobarevného symbolu s gradientem je povolené aplikovat pouze na fi remní šedou (Pantone Cool Gray 10 C) a to ve 100 % sytosti této barvy a minimálně v prostoru ochranné zóny. Aplikace negativního symbolu s gradientem na jinak barevných pozadích než fi - remní šedé Pantone COOL Gray 10 není povolena. Pakliže je pozadí v barvě firemní šedé, a to v celé ploše ochranné zóny, je takovýto symbol možné dále aplikovat na jakékoliv pozadí (foto, rastr...) a to bez omezení. Vždy je nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby symbol dosahoval své estetické kvality. složka: SYMBOL / negativ / colour / s gradientem název: SYMBOL_colour_gradient_NEGATIV

24 1X 1X X = šířka tahu písmene A v symbolu B.6. Symbol Ochranná zóna symbolu Ochranná zóna symbolu, která je určena šířkou 1X, kdy X je šířka písmene A v symolu, vymezuje prostor, do kterého nesmí zasahovat text či jiný grafický prvek. Jde o vytvoření prostoru kolem symbolu, který pomáhá symbolu vymezit se od ostatních okolních elementů, jako je například obtékání textové sazby, umístění vedle dalšího symbolu, značky, fotografie, prvku fotografi e apod. Pravidla barevnosti v prostoru ochranné zóny jsou popsána v kapitolách: B.5. a B.10. Ve všech případech však platí, že ochranná zóna je neoddělitelnou součástí symbolu.

25 milimetrová síť B.7. Symbol Rozkres symbolu na milimetrové síti Rozkres symbolu na milimetrové síti je důležitý zejména při velkém zvětšování symbolu, kdy umístění do milimetrové sítě umožní blíže specifi kovat pozici jednotlivých grafických prvků a liter v rámci symbolu. Pomocí rozkresu je defi nován tvar symbolu, rozmístění jednotlivých prvků, jejich tvary a vzájemné poměry. Rozkres není určen ke konstrukci symbolu. Jeho přesná podoba je defi nována datovou formou ve vektorových počítačových formátech uložených na přiloženém CD.

26 barevný režim kodifi kace výrobce užití PANTONE Cool Gray 10 C Pantone, Inc. ofset CMYK 40/31/20/70 ofset RGB 73/73/73 web HTML web RAL Design system nástřik barevný režim kodifi kace výrobce užití PANTONE 123 C Pantone, Inc. ofset CMYK 0/19/89/0 ofset RGB 251/191/9 web HTML FBBF09 web RAL Design system nástřik Plotrové folie typ folie číselný kód výrobce odstín transluscentní 4535-TF Avery 4500 Pigeon Gray polepová 6720 Alphaset ocelově šedá polepová Scotchal tmavě šedá Plotrové folie typ folie číselný kód výrobce odstín transluscentní 4504-TF Avery 4500 Chrome Yellow polepová 6632 Alphaset signální žlutá polepová Scotchal slunečnicově žlutá B.8. Symbol Kodifikace barevnosti Dalším základním prvkem vizuálního stylu jsou barvy. Základními barvami společnosti jsou antracitově šedá (Pantone Cool Gray 10 C) a sytě žlutá (Pantone 123 C). Tyto základní barvy jsou zastoupeny v symbolu a provázejí celý vizuální styl společnosti. Barvy jsou definovány primárně barevností PANTONE, v případě, že není možné z ekonomických či technologických důvodů použití barevnosti PANTONE, se používají ekvivalenty CMYK, RGB, HTML, RAL a fóliových barev, dle údajů uvedených v tabulce. V případě užití atypických technologií tisku a tiskových materiálů, je vždy nutné maximálně sladit barevnosti dle Pantone vzorníku. V případě užití transluscentní folie doporučujeme vzhledem k omezenému rozsahu škál barev dvojslep šedé folie (při prosvícení je tón folie podstatně světlejší).

27 stupně šedi 100 % černé stupně šedi 50 % černé B.9. Symbol Kodifikace barevnosti ve stupních šedi V černobílém provedení symbolu, nahrazuje fi remní antracitově šedou (Pantone Cool Gray 10 C) barvu barva černá a to ve 100% sytosti. Žlutý gradient je nahrazen procentuálním zastoupením stupňů šedi, kdy je fi remní žlutá barva nahrazena 50% odstínem barvy černé.

28 50-70 % 0-10 % % % materiál / matné sklo % % materiál / hliník % % 100 % % B.10. Symbol Pravidla pro aplikaci symbolu na pozadí Primárně je plnobarevný symbol bez gradientu povolené aplikovat pouze na bílou nebo na fi remní šedou. Vzhledem k tomu, že ne ve všech případech je použití symbolu s bílou barvou v ochranné zóně esteticky příjemné a zároveň nízká tmavost pozadí nemusí nutně snižovat čitelnost symbolu, je možné ve výjimečných případech (např. na plakátech, letácích, různých dárkových předmětech nebo atypických materiálech) aplikovat symbol bez bílé barvy v ochranné zóně nebo naopak ve své negativní verzi na jiné než fi remní šedé. V obou případech se jedná pouze o verzi symbolu bez gradientu. Na této stránce je vyobrazena tabulka tmavosti pozadí v rozmezí od 0 do 100 % černé, která slouží jako vodítko v případech, kdy se právě z estetických důvodů zvažuje použít symbol bez bílé barvy v ochranné zóně symbolu nebo negativní verzi. V případech, kdy odstín pozadí odpovídá tmavosti pozadí v rozmezí 0 30 % černé, je možné aplikovat symbol bez užití bílé barvy v prostoru ochranné zóny. V případě tmavosti v rozmezí % je vždy nutné aplikovat symbol v bílé ochranné zóně. V rozmezí % tmavosti je možné použít negativní verzi symbolu. Ve všech případech je vždy nutné zvážit, zda vybraná verze (bez bilé v ochranné zóně nebo negativní verze) nesnižuje čitelnost (např. žluté pozadí) nebo estetickou kvalitu symbolu. V případech, kdy je se symbolem nakládáno mimo společnost HALLA, a. s. je vhodné vyžadovat daný materiál k posouzení a schválení od spol. HALLA, a. s. správnosti jeho aplikace.

29 od 31 do 100 % odstínu černé černá fi remní žlutá Pantone 123 C jiná než předepsaná barva pozadí B.11. Symbol Nepovolené aplikace na pozadí Symbol aplikujeme na bílou podkladovou plochu, kde nejlépe vynikne. Aplikace na jiné barevné pozadí není povolena, pokud není popsáno v tomto Manuálu. Ve všech případech aplikace symbolu je snaha o zaručení dostatečně kontrastního pozadí (ideálně bílé) tak, aby symbol byl dobře viditelný.

30 změna firemní barevnosti bez gradientu deformace změna firemní barevnosti vržený stín obrys - outline žlutý gradient na žlutém pozadí žlutý gradient na žlutém pozadí negativ na světlém pozadí negativní s gradientem na tmavém pozadí negativní plnobarevný symbol na jiné, než firemní šedé negativ na světlém pozadí B.12. Symbol Nedovolené aplikace symbolu Manuál defi nuje podobu symbolu, včetně pravidel jeho aplikace, a tato pravidla není možné měnit. Na této stránce jsou uvedeny příklady nesprávné aplikace symbolu, ať již vlivem deformace, změny barevnosti, použití stínů apod. Vždy je však nutné zaručit dostatečnou kvalitu provedení tak, aby symbol dosahoval své estetické kvality.

31 A) B) B.13. Symbol Na této stránce je představena atypická aplikace symbolu, kdy hrozí, vzhledem k použitým technologiím, spojení slití litery A a symbolu kuželu světla (gravírování, razítko, faxová zpráva). Pro tyto aplickace je nutné použít pouze jednobarevnou verzi symbolu (tzn. bez gradientu). Je nutné vždy vyvzorovat dle užité aplikace. Abychom tomuto předešli, C) Atypická aplikace symbolu je linka mezi symbolem a literou pro tyto výjimečné účely nasílena o 50 % původního tahu linky viz. verze symbolu pro gravírování na CD. A) Fax, razítko atd. B) Ukázka gravírování do hloubky. (ražba do materiálu) C) Ukázka vystupujícího gravírování. složka: SYMBOL / gravirovani název: SYMBOL_gravirovani

32 HALLA, a. s. Litvínovská 288/ Praha 9 tel.:

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 1 Úvod 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 Logotyp 4 Jméno společnosti 5 2.01 Základní barevné provedení (pozitiv, negativ) 6 2.02 Polotónové provedení (pozitiv, negativ) 7

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB

grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití PANTONE CMYK RGB grafický manuál společnosti všeobecná fakultní nemocnice v praze část I. logotyp a jeho použití obsah Koncepce 3 Základní podoba logotypu a minimální velikost 4 Používané varianty logotypu 5 8 Název vfn

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Grafický manuál Vema, a. s.

Grafický manuál Vema, a. s. Grafický manuál Vema, a. s. 1 I Barvy společnosti Základní barva Tmavě modrá CMYK 100 / 70 / 0 / 0 PANTONE 286 RGB 0 / 64 / 132 fólie RAL 5002 fólie AVERY 500 528 EG (lesk), 528 EM (mat) Doplňkové barvy

Více

Beyond Radar. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s.

Beyond Radar. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s. 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Logo... 3 2.1 Logo - základní verze... 3 2.2 Logo - barevné varianty... 4 2.3 Ochranná zóna a minimální velikost loga... 4 2.4 Verze logotypu s deskriptorem...

Více

Manuál vizuálního stylu Technologické agentury České republiky. logotyp

Manuál vizuálního stylu Technologické agentury České republiky. logotyp Manuál vizuálního stylu Technologické agentury České republiky logotyp 2011 Obsah Logotyp základní varianta (cz) / barevná verze 03 základní varianta (cz) / černobílá verze 04 základní varianta (cz) /

Více

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod MANUÁL v. 1.1 2014 OBSAH Logomanuál Úvod... 3 Logo Základní verze logotypu... 4 Logotyp bez claimu... 5 Varianta ve stupních šedi (monochrom)... 6 Černobílá varianta... 7 Negativní černá varianta... 8

Více

LOGO MANUÁL. V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016

LOGO MANUÁL. V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016 LOGO MANUÁL V4 Trust Czech Presidency of the Visegrad Group 2015/2016 Obsah Úvod 3 Konstrukce loga, ochranná zóna 4 Definice barev 5 Povolené varianty loga 6 Použití loga bez doprovodného textu 7 Použití

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Základní logotyp. design manuál 2 rev.2015 4

Základní logotyp. design manuál 2 rev.2015 4 Základní logotyp Logotyp Fatra byl vytvořen v 60. letech 20. století. Vychází z tradice Baťovy firmy. Jeho konstrukce využívá umělecky ztvárněné modifikace kurzívy. Logotyp je vyvážený, konstrukčně zdařilý,

Více

Barevné pozitivní provedení značky 1.1

Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Manuál značky Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Značku tvoří nápis TRANSITION vysázený verzálkami písma AG book. Jednotlivé litery jsou však různě upraveny a části liter vynechány. Nápis je proveden

Více

Obchodní značka. Obchodní značka by se měla vždy objevit v exteriéru i interiéru, na všech tiskovinách a na všech výrazových prostředcích.

Obchodní značka. Obchodní značka by se měla vždy objevit v exteriéru i interiéru, na všech tiskovinách a na všech výrazových prostředcích. GRAFICKÝ MANUÁL 1 Obchodní značka Základním a nejdůležitějším prvkem vizuální komunikace je obchodní značka. Je symbolem společnosti Asociace českých nábytkářů, charakterizuje ji, označuje a tím i opticky

Více

manuál značek kama kamakids kamakadze

manuál značek kama kamakids kamakadze manuál značek kama kamakids kamakadze manuálu 1. kama 1.1 základní barevné provedení 1.2 další barevná provedení 1.3 jednobarevná provedení 1.4 provedení v materiálu 1.5 ochranná zóna 2. symbol kama 2.1

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Manuál značky Zámek Pacov

Manuál značky Zámek Pacov Manuál značky Zámek Pacov Verze 1.0 Design Martin Vácha, Pavel Lev /Studio Najbrt/ 2011 Kontakt studio@najbrt.cz Pozitivní provedení značky 1.1 Verze základní pro tisk přímými barvami pro tisk CMYK Coated

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU OBSAH Grafický manuál logotypu 01 - Logotyp společnosti 02 - Plastická verze logotypu 03 - Jednobarevná podoba logotypu 04 - Logotyp na barevném pozadí 05 - Ochranný prostor logotypu

Více

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613

Barevnost CMYK. 95/36/95/35-77/4/68/10 CMYK 0/0/0/85 Pantone 7540 C ORACAL 073 CMYK 95/36/95/35 ORACAL 613 Grafický manuál Obsah Barevnost 1 Logotyp plnobarevná verze pozitivní 2 plnobarevná verze negativní 3 černobílá verze pozitivní 4 černobílá verze negativní 5 jednobarevná verze šedá / zelená 6 užití na

Více

Značka základní varianta 1.01

Značka základní varianta 1.01 Značka základní varianta 1.01 Značka a logotyp základní varianta Základní varianta značky a logotypu v zelenošedé barevnosti s logotypem ze slovního označení vysoké mýto. 1.03 Značka a logotyp povolené

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA

VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA VIZUÁLNÍ STYL ZNAČKA definice Značka TON je základem jednotného vizuálního stylu společnosti TON a.s. Značka se skládá ze dvou části, je tvořena grafickým symbolem židle a písmovým logotypem TON. Grafický

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ / VIZUÁLNÍ STYL

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ / VIZUÁLNÍ STYL MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ / VIZUÁLNÍ STYL Moravská galerie v Brně vizuální styl základní značka A Jednotný vizuální styl Moravské galerie v Brně je významnou součástí její identity. Vizuální podoba instituce

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČR /

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČR / MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČR / 2012 Obsah Logotyp základní varianta (cz) / barevná verze 03 základní varianta (cz) / černobílá verze 05 základní varianta (cz) / negativní

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY ZNAČKA UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ PROSTOR Ochranný prostor je vymezená minimální ochranná zóna okolo logotypu, do níž nesmí zasahovat tet nebo jiné logotypy

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ ZÁSADY PREZENTACE ZNAČKY METODIKA PRÁCE S GRAFICKÝM MANUÁLEM Tento grafický manuál je základní pomůckou a nástrojem vizuální komunikace k dodržení jednotné úrovně prezentace firemní

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu značka 1 Značka Český telekomunikační úřad Značka je základním prvkem vizuálního stylu. Původně byla vytvořena v roce1997. Značku ČTÚ tvoří symbol čtverce, postaveného

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

Corporate Design Manual

Corporate Design Manual je souborem předpisů k práci s vizuálním stylem institutu veřejného ochránce práv (dále jen institutu ). Obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání jednotlivých prvků vizuálního stylu. Prvky

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Manuál firemní identity - část první LOGOMANUÁL LOGOMANUÁL - OBSAH Obsah 01 O logotypu 02 Logotyp L01A 03 Logotyp L01B 04 Logotyp L01C 05 Logotyp L02A 06 Logotyp L02B

Více

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity

Manuál logotypu. název programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Corporate identity Manuál logotypu programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Corporate identity (jednotný koordinovaný systém) vytváří firemní styl, který se uplatňuje především při prezentaci firmy = programu navenek,

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

Logotyp Městská část Praha 7 1

Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 1 Logotyp Městská část Praha 7 Logotyp je základním prvkem jednotného vizuálního stylu. Logotyp tvoří číslice 7, nápis PRAHA a kruhová výseč

Více

Farma Ptýrov. Logo manuál

Farma Ptýrov. Logo manuál Farma Ptýrov Logo manuál Obsah 1. Obchodní značka 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Základní značka FARMA PTÝROV 1.3 Monochromatická varianta 1.4 Ochranná zóna značky 1.5 Velikost a rozměrové řady značky

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁKLADNÍ ELEMENTY A OBSAH A B C D E ZÁKLADNÍ ELEMENTY KORPORÁTNÍ MATERIÁLY KOMUNIKAČNÍ MATERIÁLY POS MATERIÁLY BRANDING VÝLOH A ZÁKLADNÍ ELEMENTY A.1.1 logotyp_základní

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU ZJEDNODUŠENÝ GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU Vzhled logotypu proporce, vzájemné umístění grafické a textové části je přesně definován tímto manuálem. Je zakázáno měnit podobu, velikosti a vzájemné umístění prvků

Více

ikariéra Textová podoba značky

ikariéra Textová podoba značky ikariéra V tomto manuálu bude popsáno, jak používat logo ikariéra.cz na tiskovinách, reklamních předmětech a internetu. Rovněž bude zmíněn využitý font pro logotyp a specifikace barev. V nejlepším případě

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny

Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny Grafický manuál Zelená vlna, Zpravodaj Zelené vlny OBSAH Obsah 3 Zelená vlna Definice 4 Ochranné pole 4 Varianty logotypu 5 Definice barev 6 Minimální velikosti 7 Umístění na podkladu 8 Zpravodaj Zelené

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas

Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Manuál jednotného vizuálního stylu skupiny TUkas Jednotný vizuální styl Jednotné a správné dodržování pravidel firemní identity spoluvytváří image společnosti a tím posiluje vnímání hodnot a funkcí, které

Více

Logomanuál. Obsah. Logomanuál

Logomanuál. Obsah. Logomanuál Obsah Logomanuál Logomanuál 3 Základní varianta logotypu definice 5 Logotypy dceřinných společností 7 Značka BW 9 Schéma logotypu 11 Barevnost logotypu 13 Ochranná zóna logotypu 15 Rozměrová řada 17 Barevná

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. manuál loga obsah. 1 logotyp 2

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. manuál loga obsah. 1 logotyp 2 Manuál loga OSA OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. manuál loga obsah 1 1 logotyp 2 1.1 logo 3 1.2 ochranná zóna loga 4 1.3 konstrukce loga 5 1.4 základní barevné provedení loga

Více

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO

ÚVOD ÚVOD LOGOTYP BAREVNOST POTISK TRIČEK FIREMNÍ PÍSMO LOGOMANUAL Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity. Firemní identitou se rozumí jednotný projev společnosti jak vůči okolí, tak v interním rámci. Vychází ze strategie,

Více

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti

LOGO manuál. jednotného vizuálního stylu společnosti LOGO manuál jednotného vizuálního stylu společnosti 01 FIREMNÍ ZNAČKA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Symbolika značky Barevné pozitivní provedení značky Barevené negativní provedení značky Jednobarevné

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Logomanuál značky OldanyGroup

Logomanuál značky OldanyGroup Logomanuál značky OldanyGroup Obsah Úvod Základní varianta značky Základní varianta značky s dovětkem Doplňková varianta značky Doplňková varianta značky s dovětkem Inverzní verze značky Ochranný prostor

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Název kategorie. Název kategorie

Název kategorie. Název kategorie LOGO MANUAL Logo 3 Logo kategorie 4 Minimální velikost loga 5 Ochranná zóna loga 6 Barevná verze loga 7 Černobílá verze loga 8 Negativní verze loga 9 Užití loga na barevném pozadí 10 Zakázané varianty

Více

Základní grafický manuál. Labská stezka

Základní grafický manuál. Labská stezka Základní grafický manuál Labská stezka 1 Obsah 1. Jednotný vizuální styl Labská stezka 3 2 Základní podmínky užití logotypu a jeho variant 4 2. 1 Vzhled logotypu 5 2. 2 Barevnost 6 2. 3 Velikost logotypu

Více

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga

02 ZÁKLADNÍ VARIANTA. Základní horizontální varianta loga LOGO MANUÁL 00 OBSAH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ZÁKLADNÍ VARIANTA - VERTIKÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA - HORIZONTÁLNÍ ZÁKLADNÍ VARIANTA BEZ DOPLŇKOVÉHO TEXTU -

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 01 xxxxx Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 2 Úvod Obsah a tiráž 1 Obsah a tiráž 3 1.1 Obsah 1 Úvod 1.1 Obsah... 3 1.2 Tiráž... 3 1.3 Autoři... 3 2 Logotyp

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

GRAFICKÝ MANUÁL KE ZNAČCE

GRAFICKÝ MANUÁL KE ZNAČCE GRAFICKÝ MANUÁL KE ZNAČCE 1 1 LOGOTYP Varianty logotypu Grafický manuál definuje jednu tvarovou variantu logotypu Reklama, Polygraf. Letopočet v logotypu se mění v závislosti na aktuálním roce konání veletrhu.

Více

Logotyp Grafický manuál

Logotyp Grafický manuál Logotyp Grafický manuál Celkový vzhled podélné verze 2 Barevné řešení podélného logotypu Podélná verze - pozitiv Podélná barevná verze loga je variantou logotypu, která se zvláště hodí na materiály s limitovaným

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

Manuál označení kanálů České televize. Verze 1.0

Manuál označení kanálů České televize. Verze 1.0 Manuál označení kanálů České televize Verze 1.0 Obsah Značky kanálů Základní barevné provedení 1.1 Jednobarevné pozitivní provedení 1.2 Jednobarevné negativní provedení 1.3 Odvozené značky 2 Základní barvy

Více

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO

GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT ČISTÉ MĚSTO GRAFICKÝ MANUÁL PRO PROJEKT 1.1 logotypu slouží k vytvoření jednotného grafického a komunikačního stylu. Jednotný grafický styl vzniká použitím základních prostředků vizuální komunikace, kterými jsou logotyp,

Více

Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl

Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 4 2 Základní podoby loga... 5 2.1 Základní podoba loga barevná... 5 2.2 Základní podoba loga černobílá... 6 2.3 Modifikace základní

Více

Grafický manuál pro držitele značky KLASA

Grafický manuál pro držitele značky KLASA Grafický manuál pro držitele značky KLS Grafický manuál pro držitele značky KLS Obsah Úvod 01 Úvodní slovo B Značka B 01 Barevná a černobílá podoba značky B 02 Rozkres značky a rozkres značky v segmentu

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU NEON TV Tento grafický manuál specifikuje a vymezuje použití základních prvků vizuální komunikace pro dodržení jednoty vizuální prezentace NEON TV. X Y LOGO NEON TV -

Více

Jednotný vizuální styl Biologického centra

Jednotný vizuální styl Biologického centra Jednotný vizuální styl Biologického centra AV ČR, v. v. i. Manuál jednotného vizuálního stylu Biologického centra AV ČR, v. v. i. Biologické centrum AV ČR, v. v. i., 2013 design Tomáš Halama, 2013 V případě

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

Logomanuál Alžběta Zapletalová

Logomanuál Alžběta Zapletalová Logomanuál Alžběta Zapletalová Úvod Přehled Tento online manuál existuje z důvodu sjednocení grafického stylu při interní i externí komunikaci. Manuál je určen hlavně odborníkům z reklamních agentur, grafických

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s.

GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s. GRAFICKÝ MANUÁL značky A LOGOTyPU MORAVIA STEEL a.s. ObSAh Základní prvky LOGOTyp / 3 obrazová ochranná známka / 4 zkrácená verze logotypu / 5 varianty VARIANTy logotypu / 6 VARIANTy obrazové ochranné

Více

Logomanuál KULTURA A SPORT CHOMUTOV

Logomanuál KULTURA A SPORT CHOMUTOV Logomanuál KULTURA A SPORT CHOMUTOV Logo s figurální tématikou, které je dostatečně čitelné a zároveň dává pozorovateli velký prostor pro představivost. Pod jednoduchým symbolem si lze představit herce

Více

04 Definice loga barev a ochranné loga zóny. 09 Příklady aplikace loga na předměty Příklady aplikace loga na předměty. 01 Barevná varianta loga

04 Definice loga barev a ochranné loga zóny. 09 Příklady aplikace loga na předměty Příklady aplikace loga na předměty. 01 Barevná varianta loga 0 Barevná varianta loga 0 Další Černobílá varianty varianta barevnosti loga 0 Černobílá Definice loga varianta a ochranné loga zóny 0 Definice loga barev a ochranné loga zóny 0 Definice Velikost barev

Více

Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky. Manuál jednotného vizuálního stylu města Vodňany

Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky. Manuál jednotného vizuálního stylu města Vodňany Kdyby nebyly ryby, nebyly by rybníky Manuál jednotného vizuálního stylu města Vodňany logo základní varianta pozitivní Toto je základní barevná pozitivní varianta loga. Jakýkoli zásah do jednotlivých

Více

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer Grafický manuál Vypracoval Šimon Genzer Obsah 1 Úvod 2 Normy logotypu 2.1 barevná varianta loga 2.2 černobílá varianta loga 2.3 ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4 rozkres loga v grafické síti

Více

grafický logomanuál značky Jolie s

grafický logomanuál značky Jolie s grafický logomanuál značky Jolie s obsah 13-14 15 1. značka 1.1 barevné provedení značky 1 idea značky: ~jedná se o logotyp k obchodu s dámskou módou, takže jsem volila lehký, ale živý styl, který upoutá

Více

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Obsah Základní varianta loga 3 Verze loga pro menší velikosti 4 Inverzní verze loga 5 Inverzní verze loga pro menší velikosti 6 Ochranný prostor

Více