MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A JEJICH APLIKACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A JEJICH APLIKACE"

Transkript

1 MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A JEJICH APLIKACE DOC. ING. MILOSLAV STEINBAUER, PH.D. UTEE FEKT VUT V BRNĚ KOLEJNÍ 2906/4 BRNO

2 OSNOVA O podstatě světla Vnímání světla Světelná technika Návrh osvětlení Světelné zdroje Dopady nařízení EU 244/2009 Porovnání závěrem

3 O PODSTATĚ SVĚTLA TROCHU FYZIKY NA ÚVOD

4 FYZIKÁLNÍ PODSTATA SVĚTLA Optické záření je elektromagnetické vlnění v definovaném intervalu vlnových délek 1 nm až 1 mm Druh záření Označení Vlnová délka (nm) Ultrafialové UV-C (UV) UV-B Viditelná část optického záření (VIS) je přibližně v rozsahu vlnových délek λ = 380 až 790 nm Viditelné (VIS) Infračervené (IR) UV-A Fialová Modrá Zelená Žlutá Oranžová Červená IR-A IR-B IR-C

5 ZÁŘENÍ ČERNÉHO TĚLESA Se zvyšováním teploty (jakéhokoliv) tělesa dochází k excitaci atomů materiálu, např. kovového vlákna žárovky Spontánní emisí fotonů vzniká teplotní záření se spojitým spektrem. Toto spektrum je definováno Planckovým vyzařovacím zákonem H e 2 2π hc 1 2 ( λ ) = 5 hc ( W m ) λ kt e λ 1

6 DENNÍ SVĚTLO Zdrojem je Slunce s povrchovou teplotou asi 5800 K. Spektrum je spojité s maximální intenzitou ve VIS. Světlo se atmosférou pohlcuje a rozptyluje vlivem aerosolových částic a prachu. Absorpce záření také závisí na úhlu, pod kterým světlo dopadá na zemský povrch. Teplota chromatičnosti denního světla se během dne významně mění. Nejvíce se pohlcuje a rozptyluje krátkovlnná oblast VIS (Rayleighův rozptyl - modrá obloha). Slunce se jeví při východu a západu červenější - světlo překonává větší dráhu.

7 BÍLÉ SVĚTLO A SPEKTRUM Bílé světlo vzniká smíšením základních barev spektra Podle poměru složek může mít různé odstíny - není bílá jako bílá. Je třeba posuzovat spektrum světla Míšení tří základních barev Diagram chromatičnosti mezinárodní kolorimetrické soustavy

8 BÍLÉ SVĚTLO A SPEKTRUM Žárovka Metalhalogenidová výbojka Zářivka teple bílá

9 VNÍMÁNÍ SVĚTLA JAK TO VIDÍME.

10 LIDSKÝ ZRAK Lidské oko obsahuje různé fotoreceptory Tyčinky Pro noční vidění (skotopické) Asi 125 miliónů Uplatní se při jasu méně než 0,001 cd/m 2 Nejcitlivější na modrofialovou barvu Čípky Pro denní barevné vidění (fotopické) Asi 6,5 miliónů Uplatní se při jasu více než 10 cd/m 2 Několik typů čípků, každý specializovaný na vnímání určité barvy. V rozmezí 0,001 až 10 cd/m 2 jde o mezopické vidění Cirkadiánní čidla Řídí mnoho biologických pochodů v 24hodinovém (cirkadiánním) cyklu Teplota, tlak, tep, metabolismus, psychika Zrakové nervy vedou do mozkové kůry a jsou provázány s dalšími signály světlo tedy nesouvisí jen se zrakovým vjemem, ale má na lidský organismus komplexní účinky

11 LIDSKÝ ZRAK K vývoji barevného vidění Primitivní obratlovci měli v oku hned čtyři druhy čípkových buněk (s maximem citlivosti kolem 370 nm, 445 nm, 508 nm a 560 nm). Toto tzv. tetrachromické vidění přetrvává u mnoha ryb, želv, ještěrů a ptáků. U savců došlo k ztrátě dvou typů čípkových buněk a většina savců má tedy dichromatické vidění (oranžová a fialová oblast). U lidoopů však evolucí vznikl třetí typ čípků. Mají tedy čidla pro modrofialovou (cca 425 nm), zelenou (cca 530 nm) a oranžovou (cca 560 nm) barvu a trichromické vidění Na povrch Země dopadá nejvíce záření právě ve VIS oblasti, proto se u lidského zraku vyvinula citlivost právě na tento obor vlnových délek. Graf závislosti citlivosti lidského oka na vlnové délce je na obrázku. Největší citlivost lidského oka pro fotopické vidění je pro λ = 555 nm a pro skotopické vidění λ = 507 nm Je zobrazen i posun pro mezopické vidění v rozmezí jasu 0,001 až 10 cd/m 2

12 ÚČINKY SVĚTLA NA ČLOVĚKA Fotochemické změny tvorba vitamínu D 3 ozářením v horní vrstvě kůže ozářením UV-B nedostatek vitamínu D 3 vede k poruchám metabolismu, křivici a osteromalacii) Psychovegetativní a psychosomatické vlivy normalizuje nervový systém působí na oběhové funkce, krevní tlak, srdeční puls, plicní ventilaci a zvýšení svalové síly navozuje pocit svěžesti a výkonnosti působí na psychickou pohodu člověka

13 VLIV BAREV NA ČLOVĚKA Teplé barvy (žlutá, červená, oranžová) zrychlují puls zvyšují krevní tlak podporují chuť k jídlu a sexuální apetit stupňují vnímání hluku Studené barvy (modrá, zelená) tlumí tělesné funkce obecně uklidňují

14 SVĚTELNÁ TECHNIKA DALŠÍ TROCHA TEORIE

15 RADIOMETRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VELIČINY Radiometrické veličiny popisují přenos energie zářením. Nejdůležitější jsou: Zářivý tok Φ e (W) - zářivá energie za jednotku času procházející určitou plochou Spektrální zářivý tok Φ eλ (W) - množství energie jedné vlnové délky, které na určitou plochu dopadne za jednotku času Ozářenost E e (W/m 2 ) - výkon dopadající na plochu - udává plošnou hustotu světelného toku. dφe Φ eλ = dλ E e dφ = ds e

16 RADIOMETRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VELIČINY Fotometrické veličiny jsou vztažené pouze k viditelnému světlu (VIS) a kvantitativně hodnotí tohoto záření velikostí možného vizuálního vjemu lidským okem. Nejdůležitější jsou: Svítivost I (cd - kandela) - základní jednotka SI pro bodové zdroje Světelný tok Φ (lm - lumen) světelná energie za jednotku času procházející určitou plochou; vyjadřuje tok zdroje o svítivosti I do prostorového úhlu Ω Φ= IdΩ Bodový světelný zdroj má svítivost 1 cd, vyzařuje-li do prostorového úhlu 1 sr světelný tok 1 lm. Pro kulový zářič 1 (cd) = 4π = 12,6 (lm)

17 RADIOMETRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VELIČINY Fotometrické veličiny : Jas L (cd/m 2 ) - používá se pro plošné zdroje Spektrální světelný tok Φ λ (lm) - množství světelné energie jedné vlnové délky, které na určitou plochu dopadne za jednotku času Osvětlení E (lx - lux) světelný výkon dopadající na plochu - udává plošnou hustotu světelného toku. di L = ds dφ Φ λ = dλ dφ E = ds Světelný tok 1 lm dopadající rovnoměrně na plochu 1 m 2 vytvoří osvětlení 1 lx.

18 JAS A OSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH ZDROJŮ Zdroj světla Jas L (cd/m 2 ) Slunce Vlákno žárovky při 2700 K Bílý papír na slunci 2, Zářivka Plamen svíčky Měsíc Oblačná obloha Zdroj osvětlení Osvětlení v noci při úplňku Osvětlení k pohodlnému čtení Osvětlení E (lx) 0,2 50 Kancelářské osvětlení 300 Výborné osvětlení v 700 místnosti Sluneční světlo, hodinu před západem Denní světlo, zataženo Slunný den ve stínu stromu Ostrý sluneční svit v poledne

19 RADIOMETRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VELIČINY Vzájemný vztah mezi fotometrickými a radiometrickými veličinami vychází z definice kandely: Kandela (cd) je svítivost světelného zdroje, který emituje monochromatické záření o frekvenci Hz (λ = 555 nm) a jehož zářivost je 1/683 W/sr Vztah mezi světleným a zářivým tokem ( λ) K V( λ) ( λ) Φ = Φ m e Zde je K m = 683 lm/w a V(λ) je poměrná spektrální citlivost zraku (viz graf) Příklad: Zdroj zeleného monochromatického světla λ = 550 nm (V=0,995) o zářivém výkonu 1 W má světelný tok 683 0,995 1= 680 lm. Zdroj červeného monochromatického světla λ = 650 nm (V=0,107) o zářivém výkonu opět 1 W má světelný tok pouze 683 0,107 1= 73 lm.

20 PARAMETRY ZDROJŮ SVĚTLA Index podání barev R a (CRI color rendering index) Bezrozměrné číslo nabývající hodnot CRI = 100 znamená zcela věrné barevné podání (toho dosahují žárovky) CRI = 0 znamená, že nelze barvy rozlišit (monochromatický zdroj, např. LPS nízkotlaká sodíková výbojka) Teplota chromatičnosti T c Charakterizuje spektrum bílého světla Kalibrace na černé těleso s teplotou T c T c = 2700 K žárovka, západ a východ slunce 3000 K teplá, 4000 K neutrální a 6500 K chladná bílá

21 PARAMETRY ZDROJŮ SVĚTLA

22 TEORETICKÁ ÚČINNOST ZDROJE SVĚTLA Pro fotopicky nejúčinnější monochromatické světlo (555 nm) odpovídá 1 W zářivého výkonu 683 lm. Je-li záření zdroje složeno z více vlnových délek, je k určení světelné účinnosti K třeba znát spektrum záření, tedy rozložení výkonu mezi jednotlivé vlnové délky (spektrální hustotu zářivého toku). Zářivý výkon H e černého tělesa je třeba korigovat citlivostí oka V(λ) a tento světelný výkon integrovat přes všechny vlnové délky Dostaneme světelnou účinnost zdroje: H e = 2 2π hc 1 5 hc λ kt e λ 1 V ( λ ) 0 ( ) ( ) K = 683 He λ V λ dλ Je vidět, že světelný účinek má jen malá část zářivého spektra

23 TEORETICKÁ ÚČINNOST ZDROJE SVĚTLA Světelná účinnost černého tělesa závisí na jeho teplotě Nejvyšší hodnota K = 95 lm/w je pro T = 6500 K a to je asi 14 % maximální účinnosti Žárovky s teplotou 2700 K mají účinnost asi 10 lm/w Jiné zdroje (s jiným spektrem) budou vykazovat jinou světelnou účinnost Např. pro bílé zdroje, nevyzařující mimo VIS, vychází teoretická účinnost v rozmezí lm/w 0 ( ) ( ) K = 683 He λ V λ dλ

24 ÚČINNOST POUŽÍVANÝCH ZDROJŮ Zdroje světla se musí označovat podle Směrnice komise 98/11/ES Netýká se zdrojů: < 4W > 6500 lm reflektorových žárovek pro jiné světlo než VIS

25 NÁVRH OSVĚTLENÍ JAK SI NA TO POSVÍTIT

26 KRITÉRIA NÁVRHU OSVĚTLENÍ Požadavky na osvětlení jsou odvozovány od charakteristik zrakové činnosti s přihlédnutím k dalším funkcím osvětlovaných objektů. Základní kritéria pro návrh osvětlení: zrakový výkon zraková pohoda Základní charakteristiky osvětlení: kvantitativní zrakový výkon je úměrný intenzitě E osvětlení zrakového úkolu kvalitativní zrakový výkon je úměrný rovnoměrnosti rozložení intenzity osvětlení

27 KRITÉRIA NÁVRHU OSVĚTLENÍ Kategorie osvětlení podle druhu vykonávané činnosti: A - s velkými požadavky na zrakový výkon, např. operační sály E > 3300 lx B - s průměrnými požadavky na zrakový výkon, např. rýsovny E = ( ) lx C - s malými požadavky na zrakový výkon např. sklady, WC, E = (20-500) lx D - s přednostními požadavky na vnímání prostoru, tvaru a barev, např. odpočinkové místnosti, kina, divadla, tělocvičny, E = (20-500) lx

28 POŽADOVANÉ ÚROVNĚ OSVĚTLENÍ (ČSN EN 12464) Prostory a činnost Osvětlení E (lx) Osvětlení venkovních prostor bezprostředně provozně souvisejících s obytným objektem Vnitřní prostory pro činnosti, při nichž postačí jednoduchá orientace, nebo pro krátkodobý pobyt (garáže, pomocné prostory apod.) Celkové nebo odstupňované osvětlení obytných místností vybavených místním osvětlením Celkové nebo odstupňované osvětlení domovního vybavení a příslušenství bytů (koupelny, WC, spíže, haly, prádelny ) Celkové nebo odstupňované osvětlení pracovních prostorů, které nemají místní osvětlení (pracovny, domácí dílny, ateliéry ) Osvětlení místa pro činnosti zrakově náročné (jemné ruční práce, rýsování, modelářství ) Osvětlení místa pro činnosti zrakově velmi náročné

29 KRITÉRIA NÁVRHU OSVĚTLENÍ Kromě intenzity osvětlení E je důležité vzít při návrhu v úvahu: rovnoměrnost rozložení osvětlení barvu světla (vyjadřovanou teplotou chromatičnosti T c ) jasové poměry estetické hledisko celkový čas osvětlení (svítí stále, občas, ) typ prostoru interiér / exteriér životnost zdrojů finanční náklady

30 SVĚTELNÉ ZDROJE A ČÍM SI POSVÍTIT

31 SVĚTELNÉ ZDROJE - ROZDĚLENÍ Teplotní žárovky vakuované plněné plynem klasické halogenové Speciální LED lasery UV, IR projektorové kalibrační Výbojové nízkotlaké zářivky kompaktní zářivky indukční výbojky sodíkové výbojky vysokotlaké rtuťové halogenidové xenonové plazmové

32 SVĚTELNÉ ZDROJE - PŘEHLED

33 KLASICKÉ ŽÁROVKY Vlákno z W drátu, dvojitě vinutá spirála Vyzařování světla tepelným buzením Spojité spektrum (černé těleso) Nízká cena Okamžité zapnutí Možnost stmívání CRI 100 Životnost h (klesá s U 3,5 ) Značný pokles světelného toku s U Měrný světelný tok 5-18 lm/w Do 25 W vnitřní prostor baňky vyčerpán Nad 25 W je náplní směs N a Ar nebo Kr, kvůli snížení naprašování W na baňku

34 HISTORICKÉ ŽÁROVKY tříletý Dickey Jackson s žárovkou o výkonu 50 kw Foto: Smithsonian Institution

35 HISTORICKÉ ŽÁROVKY Heinrich Goebel, 1858 T. A. Edison, komerční provedení žárovky s uhlíkovým vláknem, 1881

36 HALOGENOVÉ ŽÁROVKY Plní se většinou plní směsí dusíku a argonu, kryptonem a v poslední době i xenonem Baňky žárovek, které jsou plněné Xe, nečernají. Do náplně je přidán halogen (jód, bróm) nejčastěji ve formě organické sloučeniny (methyljodid, bromofosfonitrit, methylenbromid atd.) Baňky halogenových žárovky se vyrábí většinou z křemenného skla nebo jiných těžkotavitelných materiálů. Znečištění povrchu baňky může mít za následek prasknutí baňky v důsledku rekrystalizačního procesu Úprava přináší při zvýšení světelného toku asi o 30% a přibližně 2 delší životnost oproti klasické žárovce Tungsram: Halogenová žárovka 5000 W plněná jódem, ve své době revoluční unikát. Nafialovělá barva náplně je způsobena parami jódu. Žárovka proto svítila fialově. Foto: Muzeum pražské energetiky

37 HALOGENOVÉ ŽÁROVKY Atomy wolframu, které se uvolní z vlákna, se dostávají ke stěně baňky, kde je nižší teplota. U obyčejné žárovky by se wolfram usadil na skle, ale v halogenové žárovce se naváže na halogen. Vzniklý halogenid wolframu se díky difúzi dostává zase zpět k vláknu, kde se opět rozloží a wolfram se usadí zpátky na vlákno a halogen difunduje ke stěně baňky a může opět reagovat. Halogenové žárovky dosahují teploty vlákna až C, teplota tání wolframu je 3653 C

38 HALOGENOVÉ ŽÁROVKY Existují halogenové žárovky s UV filtrem (pro speciální účely např., v muzeích, reflektorech aut atp.) Zvláštní druh - s dichroitickým zrcadlem zajišťuje max. světelný tok v daném směru omezuje až o 60% nežádoucí IR záření osvětlovaný předmět je vystaven nižšímu tepelnému zatížení než u žárovky s klasickým Al reflektorem

39 PŘEHLED VÝVOJE ŽÁROVKY Typ Rok Světelná účinnost (lm/w) Vakuová s uhlíkovým vláknem Vakuová s vláknem s osmia Životnost (h) Vakuová s wolframovým vláknem Plynem plněná, wolframová spirála Plynem plněná, dvojitá wolframová spirála Halogenová

40 ZDOKONALENÉ HALOGENOVÉ ŽÁROVKY TŘÍDY C U halogenových žárovek nové generace jsou kromě xenonové náplně ostatní charakteristiky jako objímka a rozměry stejné jako u klasických halogenových žárovek, a proto je lze používat pouze ve svítidlech pro halogenové žárovky určených tj. ve svítidlech se speciální halogenovou objímkou. Tyto halogenové žárovky zůstanou na trhu i po roce 2016, aby bylo možno svítidla s halogenovou objímkou používat. U zdokonalených halogenových žárovek je vylepšená halogenová kapsle umístěna ve skleněné baňce, která má tvar klasické žárovky s kovovým vláknem a s klasickou objímkou. Představují tudíž přímou náhradu klasických žárovek s kovovým vláknem. Zdokonalené žárovky s kovovým vláknem třídy C budou od roku 2016 dále zdokonalovány na třídu B nebo A.

41 ZDOKONALENÉ HALOGENOVÉ ŽÁROVKY TŘÍDY B Díky speciálnímu infračervenému povlaku došlo u žárovek s vlákny k dalšímu zvýšení energetické účinnosti. Infračervený povlak na žárovce zvyšuje její energetickou účinnost o více než 45 % ve srovnání s klasickými žárovkami. Toto zdokonalení lze ale použít pouze u nízkonapěťových žárovek. K tomu, aby bylo technologii možno použít i u žárovek síťového napětí, je nutný transformátor. Transformátor se ukrývá v patici Žárovku lze vyměnit zvlášť

42 NÍZKOTLAKÉ RTUŤOVÉ VÝBOJKY - ZÁŘIVKY UV záření výboje se transformuje vrstvou luminoforu na VIS Luminofor - různé spektrální složení světla a různý měrný výkon Životnost: h s tlumivkou a až h s el. předřadníkem Měrný světelný tok 50 až 106 lm W -1 Teplota chromatičnosti T c = K CRI Obtížně stmívatelné U starších typů s elektromagnetickým předřadníkem je stroboskopický jev Obsahují rtuť nebezpečný odpad

43 HISTORIE ZÁŘIVKY Pokusy se zářivkami proběhly v průběhu 30. let v USA, Anglii, Německu a v bývalém Sovětském svazu. Na fotografii jsou první prakticky použitelné zářivky. Tehdejší luminofory nebyly příliš dokonalé. Nicméně již první pokusy ukázaly zvýšené využití elektrické energie, a to až na čtyřnásobek proti žárovkám, při delší životnosti světelného zdroje. Foto: Smithsonian Institute

44 KONSTRUKCE ZÁŘIVKY Energetická bilance: světlo 21 % infračervené záření 24 % odvedené teplo 55 % argon + páry rtuti ,6 Pa kontakty luminofor žhavené elektrody W + oxidy Ba,Sr,Ca startér bimetal odrušovací kondenzátor 230 V / 50 Hz kompenzační kondenzátor tlumivka

45 KONSTRUKCE ZÁŘIVKY Zářivky jsou označovány trojčíslím, například 840, v němž první číslo prozrazuje index barevného podání, zde CRI > 80, další dvojice čísel značí teplotu chromatičnosti, zde 4000 K (neutrální bílá) Pro intimní osvětlení se hodí zdroj s teplejší barvou světla (do 3000 K, označení např. 827, 830). Na pracovní stůl použijeme neutrální až studené světlo (4000 až 6500 K, označení např. 840, 854, 865).

46 KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY (CFL) Menší rozměry než lineární zářivky Větší výkon v daném prostoru, ale menší měrný výkon Výkonová řada od cca 5 do 55 W Nemají stroboskopický jev Nižší povrchová teplota Neoslňují jako žárovky Mnoho provedení Jednopaticová zářivka, potřebuje pro svůj provoz předřadník Náhrada žárovky, s elektronickým předřadníkem v patici E27 nebo E14

47 SROVNÁNÍ CFL A ŽÁROVKY Příkon Světelný tok Příkon CFL 40 W 400 lm 7 W 60 W 600 lm 12 W 75 W 850 lm 15 W 100 W 1200 lm 20 W

48 NÍZKOTLAKÉ SODÍKOVÉ VÝBOJKY (LPS) Spektrum čárové ve viditelné části optického spektra blízko maximální citlivosti lidského oka (555 nm) Není nutná přeměna UV na VIS luminoforem Vysoký měrný světelný tok až 200 lm/w Díky nízkému CRI (< 30) se u nás tyto výbojky příliš nerozšířily

49 VYSOKOTLAKÉ SODÍKOVÉ VÝBOJKY (HPS) Zvýšení tlaku sodíkových par na Pa znamená vysokou koncentraci výkonu i vzrůst pracovní teploty Vlastnosti vysokotlakého výboje mohly být využity až s vyvinutím průsvitného korundu (Al 2 O 3 ). Měrný světelný tok až 150 lm/w CRI až 70, lepší oproti LPS životnost až h osvětlení veřejných komunikací a prostranství i výrobních hal

50 VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ VÝBOJKY Vysoký tlak rtuťových par = zvýšení proudové hustoty oproti zářivkám Posun maxima vyzařované energie k větším vlnovým délkám Růst měrného výkonu, vznik spojitého spektra Velký měrný světelný tok (32-60 lm/w) Životnost až hodin Ve spektru světla úplně chybí červená složka Špatné podání barev Snaha o odstranění nedostatku Transformace UV záření luminoforem - rtuťové výbojky s luminoforem Kombinace modro-zeleného záření rtuťových výbojek se zářením žárovek směsové výbojky Přidání příměsí (halogenidů) do rtuťové náplně - halogenidové výbojky CRI 40 až 80

51 VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ VÝBOJKY Tlumivka Nosníky U patice E 40 nebo E 27 Kompenzační kondenzátor Výbojka N odpor pomocn á elektrod a hlavní elektrody Tlak 300 Pa vzroste až na 900 kpa Teplota výboje 5200 o C

52 VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ VÝBOJKY S LUMINOFOREM Tyto výbojky jsou dnes vytlačovány účinnějšími halogenidovými a vysokotlakými sodíkovými výbojkami.

53 VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ SMĚSOVÉ VÝBOJKY Úpravy spektra rtuťového výboje přidáním záření W vlákna, které doplňuje spektrum v červené části. Do série se rtuťovým hořákem je zapojeno W vlákno, plnící i funkci předřadníku, odpadá nutnost použít tlumivku. Hořák i vlákno jsou namontovány do společné baňky s běžnou závitovou paticí. Směsové výbojky tady nepotřebují předřadník a montují se jako žárovky CRI = 60 až 70 T c = až K Měrný světelný tok 20 až 30 lm/w Pro přímou náhradu žárovek 200 až 500 W bez zvýšených nároků na kvalitu podání barev.

54 METALHALOGENIDOVÉ VÝBOJKY Vnesením kovů do výboje dojde k rozšíření spektra záření doplňujících spektrum rtuti (Na, Tl, In, Sc, Dy, Tm, Ho používá se celkem asi 50 kovů) Nejvhodnější jsou sloučeniny - halogenidy (jodidy, popř. bromidy) K zapalování slouží vysokonapěťový zapalovač s amplitudou impulsu až 4,5 kv Výboj nejprve probíhá v parách rtuti a v inertním plynu, s nárůstem teploty se zvyšuje koncentrace kovů ve výboji Větší změna kolorimetrických parametrů v průběhu života Používá se keramickým hořák z polykrystalického oxidu hlinitého nebo klasický ze speciálního křemenného skla

55 INDUKČNÍ VÝBOJKY Nízkotlaký výbojový zdroj Využívá principu indukce Pohyb elektronů není funkčně svázán s elektrodami ve výbojovém prostoru, ale je dosahován pomocí magnetického pole (indukce) s kmitočtem cca 2,5 MHz a speciální geometrií výbojového prostoru Životnost asi hodin Možnost znovuzapnutí v horkém stavu Okamžitý náběh (< 2 s) Uplatnění v aplikacích se složitou a nákladnou výměnou světelných zdrojů např. do tunelů, výrobních hal

56 XENONOVÉ VÝBOJKY Vysokotlaký výbojový zdroj (Xe až kpa) Při výměně je nutno dbát nebezpečí hrozící exploze při nevhodné manipulaci Zapaluje se vn až 60 kv Životnost jen několik tisíc hodin Uplatnění v aplikacích s nároky na barevné podání (CRI > 90) Použití zejména v automobilovém průmyslu a pro projektory kin Xe výbojka pro kinopromítačku, příkon 3 kw

57 SVĚTLOEMITUJÍCÍ DIODY (LED) Principiálně jde o monochromatické zdroje Bílá barva se dosahuje luminoforem přímo na čipu Vysoká světelná účinnost Životnost až hodin Malé rozměry, vysoká mechanická odolnost Cena neustále klesá Problém s chlazením Neobsahuje rtuť

58 HISTORIE LED První LED se podařilo vyrobit v roce 1962 v laboratořích General Electric. První LED byly červené a měly svítivost < 1 cd Až od 1971 vznikají další barevné varianty Modrá LED v roce1993 Bílá luminoforová LED vznikla v roce 1995

59 BÍLÉ LED Bílá barva se dosahuje Kombinací modré LED a luminoforu emitujícího žlutě Vysoká světelná účinnost, nízké CRI Kombinací UV LED a směsného luminoforu Nízká světelná účinnost, vysoké CRI Kombinací RGB LED Průměrná světelná účinnost, vysoké CRI Neobsahuje plné spektrum (pouze 3 monochromatické čáry)

60 CHLAZENÍ LED ZDROJŮ LED zdroje musí odvádět značné množství tepla z čipu velkého jen milimetry čtvereční. I když je LED velmi účinným zdrojem, je účinnost asi jen 30 % ze spotřebované elektrické energie. Zbytek se mění na teplo. Provozní teplota čipu nesmí překročit cca 150 C, proto musí být použity masivní chladiče (na pracovní teplotu asi 70 C) Bez chlazení klesá prudce životnost zdroje - výrazné kovové žebrování je viditelný prvek napovídající, že jde o kvalitní výrobek.

61 LED V AUTOMOBILECH Studie kupé Opel GTC Concept LED od firmy OSRAM Opto Semiconductors Pro parkovací světla a denní světlo jsou použity LED typu Golden Dragon Pro potkávací světla jsou v každém světlometu použity dvě LED OSTAR, pro dálkové světlo tři tyto diody Mlhová světla obsahují jeden OSTAR LED Červené svítivé diody TOPLED byly použity pro stylové osvětlení do stejné barvy laděného interiéru. Výhodou diodového osvětlení je rychlost účinku, doba života LED přes hodin a proti klasickým světelným zdrojům větší volnost pro designéry automobilu.

62 SVĚTELNÁ ÚČINNOST LED Dosažitelná účinnost (lm/w) závisí na spektru bílé LED V LED je dosažitelná účinnost přeměny elektrické energie na zářivou asi 67 % V praxi dosažitelná hodnota světelné účinnosti je tedy 67 % teoretické hodnoty

63 PLAZMOVÁ MIKROVLNNÁ VÝBOJKA (PLS) Mikrovlnná plazmová výbojka s parami síry Zdrojem světla je rotující křemenná kulička velikosti pingpongového míčku se stopkou, naplněná argonem a malým množstvím síry. Je umístěna v ohnisku mikrovlnného zdroje. Vyzařuje spojité spektrum s barevnou teplotou K Index barevného podání CRI >80 Světelný tok je možno regulovat v rozmezí % Životnost světelného zdroje je hodin s malým poklesem světelného toku Je zatím velmi málo rozšířena pro vysokou cenu

64 PLAZMOVÁ MIKROVLNNÁ VÝBOJKA (PLS) Srovnání spektra PLS a metalhalogenidové výbojky Srovnání poklesu světelného toku a doby života

65 NAŘÍZENÍ EU 244/2009 A CO DÁL?

66 NAŘÍZENÍ EU 244/2009 Evropská komise vydala 18. března 2009 nařízení č. 244/2009, které stanovuje do roku 2012 postupně ukončit prodej klasických žárovek. Světelné zdroje s neprůhlednou (matnou, bílou, mléčnou...) baňkou jsou zakázány od 1. září 2009, pokud nespadají do energetické třídy A. Od stejného data jsou zakázány také čiré (průhledné) světelné zdroje, které mají buď příkon 100 W a vyšší a patří do horší energetické třídy než C, anebo mají nižší příkon, ale patří do horší třídy než E. V ročních intervalech se zákaz posouvá ke světelným zdrojům nižších příkonů (v roce 2010 zákaz pro čiré žárovky o příkonu 75 W a vyšším, v roce W) a v září 2012 pak zákaz pro veškeré světelné zdroje pro běžné osvětlování, které patří do horší třídy než C. Od září 2013 vstoupí v účinnost další úroveň funkčních požadavků uvedených v nařízení. Od září 2016 budou zakázány světelné zdroje spadající do energetických tříd horších než B (kromě výjimek - speciálních halogenových žárovek, které budou spadat do třídy C).

67 NAŘÍZENÍ EU 244/2009

68 NAŘÍZENÍ EU 244/ ALTERNATIVY Halogenové žárovky s třídou účinnosti alespoň C (nízkonapěťové, Xenonem plněné, s IR odraznou vrstvou) Kompaktní zářivky (CFL) LED zdroje

69 OZNAČOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ Příkon klasické žárovky CFL Halogonové žárovky LED 15 W 125 lm 119 lm 136 lm 25 W 229 lm 217 lm 249 lm 40 W 432 lm 410 lm 470 lm 60 W 741 lm 702 lm 806 lm 75 W 970 lm 920 lm 1055 lm 100 W 1398 lm 1326 lm 1521 lm 150 W 2253 lm 2137 lm 2452 lm 200 W 3172 lm 3009 lm 3452 lm Zdroj: nařízení EK 244/2009 Povinné údaje Energetický štítek Světelný tok (lm) Srovnání se žárovkou (W) Životnost (h), ekvivalent (roků) pro 2,7 h/d Počet spínacích cyklů Rychlost náběhu Obsah rtuti Hg (mg) Stmívatelnost Rozměry Provozní teplota

70 JEVONSŮV PARADOX Anglický ekonom William Jevons v 60. letech 19. století upozornil, že dlouhá série technologických zlepšení u parních strojů a dalších zařízení zvýšila efektivnost využití uhlí, což vedlo ke zvýšení jeho celkové spotřeby a k rozšiřování využití uhlí do dalších odvětví. Moderní ekonomové tento paradox potvrdili a upřesnili, že zvýšená účinnost zdroje snižuje náklady jeho využití proti jiným zdrojům, což zvyšuje poptávku po něm a ruší jakýkoli vliv úspor na snížení jeho spotřeby. Zvýšená efektivnost zdroje navíc urychluje ekonomický růst, který dál zvyšuje poptávku po všem a zejména po energii. Existuje studie, ze které vyplývá, že zavedením úsporných zdrojů světla se spotřeba energie na svícení (je to v současnosti asi 6,5% celkové spotřeby) nesníží, ale zvýší. Poptávka po světle není nasycena - interiéry obydlí a pracovišť jsou osvětleny obvykle jen na deset procent venkovního světla při zatažené obloze. Studie předpovídá, že všeobecné zavedení energeticky úsporných zdrojů světla může zvýšit spotřebu světla v lumenhodinách během dvou desetiletí na desetinásobek. To by znamenalo, že v případě zachování reálné ceny elektřiny po odpočtení inflace na současné úrovni vzroste spotřeba energie na osvětlení na více než dvojnásobek. Úsporné inovace zvyšují celkovou spotřebu energie.

71 POROVNÁNÍ ZÁVĚREM

72 SROVNÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ Světelný zdroj Index CRI Měrný výkon (lm/w) Životnost (h) Žárovka obyčejná Žárovka halogenová Zářivka lineární Zářivka kompaktní (CFL) Výbojka metalhalogenidová Výbojka rtuťová Výbojka sodíková vysokotlaká (HPS) Výbojka sodíková nízkotlaká (LPS) < Indukční výbojka (LVD) > Sirná výbojka (PLS) > Xenonová výbojka > LED (bílá s luminoforem)

73 SROVNÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ Srovnání světelné účinnosti lm/w hodin Srovnání doby života

74 VÝVOJ SVĚTELNÉ ÚČINNOSTI ZDROJŮ

75 ÚSPORY ENERGIE Srovnání ročních nákladů na provoz zdroje světla odpovídajícího 60 W žárovce Parametr Klasická žárovka Halogenová žárovka Kompaktní zářivka LED žárovka Orientační cena značkového zdroje světla [Kč] Příkon [W] Světelný tok [lm] Životnost [h] při 3 hodinách svícení denně Životnost zdroje [roků] 0,9 1,8 11,0 22,8 Roční cena za spotřebu [Kč] Roční cena za zdroj [Kč] Náklady za rok [Kč] Ceny zdrojů na podzim 2012 Cena energie 4,64 Kč/kWh

76 LIKVIDACE STARÝCH ZDROJŮ Recyklovat je nutné všechny zářivky, neboť každá obsahuje malé množství toxické rtuti (2 až 5 mg). Pokud se zářivka rozbije, rtuť se uvolní. I tak malé množství by mohlo znečistit až litrů vody. Se zářivkou je dobré zacházet jako s elektroodpadem. Sběrných míst je více než tři tisíce. Zářivku můžete odevzdat v obchodě s elektronikou, ve sběrných dvorech a do malých sběrných nádob. Jako s elektroodpadem je třeba zacházet s lineárními a kompaktními zářivkami, halogenidovými, sodíkovými a rtuťovými výbojky světelné zdroje s LED diodami. Do popelnice můžeme vyhodit běžné žárovky a také reflektorové a halogenové žárovky.

77 DĚKUJI ZA POZORNOST UTEE FEKT VUT KOLEJNÍ 2906/ BRNO T: F: E:

a moderní telné zdroje

a moderní telné zdroje Osvětlov tlování a moderní světeln telné zdroje Ing. Eva Kroutilová, Ph.D. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. UTEE FEKT VUT v Brně Kolejní 2906/4 BRNO Osnova podstata světla aspekty návrhu osvětlení zdroje

Více

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY Ing. Petr Žák VÝVOJ ČLOVĚKA vývoj člověka přizpůsobení okolnímu prostředí (adaptace) příjem informací o okolním prostředí smyslové orgány rozhraní pro příjem informací SMYSLOVÉ

Více

Současné trendy návrhu vnitřního osvětlení

Současné trendy návrhu vnitřního osvětlení Ing. Petr Žák, Ph.D./ Praha VÝVOJ A TRENDY TRENDY V OSVĚTLOVÁNÍ : nové polovodičové světelné zdroje světelné zdroje; řízení osvětlení; napájení osvětlení; biodynamické účinky světla; mezopické vidění;

Více

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů. Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky Světeln telné veličiny iny a jejich jednotky, světeln telné vlastnosti látekl světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří

Více

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma)

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma) Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35 R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55 Průměr v mm Tvar (mezinárodní norma) Základní druhy patic E14 E27 G4 GY6,35 G9 GU4 GU5.3 GU10 R7S G53 GX53 G13 G5

Více

Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU

Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU jak na žárovky Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU Nespornou výhodou klasických žárovek se žhaveným vláknem je jejich lidskému oku příjemné světlo. Současně však energetická účinnost přeměny elektřiny

Více

Charakteristiky optického záření

Charakteristiky optického záření Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO

Více

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem Vnímání a měření barev světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem fyzikální charakteristika subjektivní vjem světelný tok subjektivní jas vlnová

Více

LED a OLED budoucnost světelné techniky Ing. Petr Žák, Ph.D./ČVUT Č FEL Praha ČVUT FEL

LED a OLED budoucnost světelné techniky Ing. Petr Žák, Ph.D./ČVUT Č FEL Praha ČVUT FEL Ing. Petr Žák, Ph.D./ČVUT Č FEL Praha Energetická náročnost legislativní opatření: EU, USA, Austrálie, Čína, Taiwan omezení nehospodárných světelných zdrojů (měrný výkon, doba života, pokles sv. toku,

Více

Nové požadavky na osvětlení a vhodné alternativy pro domácnosti. Ing. Antonín Melč Philips Lighting

Nové požadavky na osvětlení a vhodné alternativy pro domácnosti. Ing. Antonín Melč Philips Lighting Nové požadavky na osvětlení a vhodné alternativy pro domácnosti Ing. Antonín Melč Philips Lighting Omezování prodeje klasických žárovek 8. prosince 2008 členské státy regulačního výboru Evropského parlamentu

Více

Zdroje světla - výbojky

Zdroje světla - výbojky Ing. Jiří Kubín, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247, který je spolufinancován

Více

Vysoce efektivní LED trubice T8 - dokonalá náhrada zastaralých zářivek

Vysoce efektivní LED trubice T8 - dokonalá náhrada zastaralých zářivek Již sedmá generace LED trubic X-tera T8 přináší opět vyšší účinnost. Stále se tento typ zářivek řadí mezi jedny z nejkvalitnějších modelů na trhu. LED trubice je náhradou klasické zářivky T8 (T10,12) a

Více

HISTORIE, SOUČASNOST A TECHNICKÉ POJMY LED ZDROJŮ SVĚTLA

HISTORIE, SOUČASNOST A TECHNICKÉ POJMY LED ZDROJŮ SVĚTLA HISTORIE, SOUČASNOST A TECHNICKÉ POJMY LED ZDROJŮ SVĚTLA OBSAH: 1. Historie LED 2. Legislativa ČR a EU 3. Typy provedení LED zdrojů světla 4. Porovnání světelných zdrojů 5. Možnosti použití LED zdrojů

Více

Cv NS-i-3. Ústav nauky o budovách, 1. ročník, zimní semestr 2015/2016 21. 10. 31. 10. 2015. Jan Paroubek, Zbyšek Stýblo

Cv NS-i-3. Ústav nauky o budovách, 1. ročník, zimní semestr 2015/2016 21. 10. 31. 10. 2015. Jan Paroubek, Zbyšek Stýblo Cv NS-i-3 Ústav nauky o budovách, 1. ročník, zimní semestr 2015/2016 21. 10. 31. 10. 2015 Jan Paroubek, Zbyšek Stýblo NS I -3_ Cvičení Paroubek 2014/15 Fyziologie vidění Stavba oka řasnaté tělísko

Více

MASTER LEDspot LV AR111 ideální řešení pro bodové osvětlení v obchodech

MASTER LEDspot LV AR111 ideální řešení pro bodové osvětlení v obchodech 03, Listopad 6 MASTER LEDspot LV AR ideální řešení pro bodové osvětlení v obchodech MASTER LEDspot LV AR Světelný zdroj MASTER LEDspot LV AR poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek podobný paprsku halogenové

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Tam, kde denní světlo nestačí

Tam, kde denní světlo nestačí Tam, kde denní světlo nestačí Svítidla 1/2009 Distribuce Hama www.xavax.cz platnost od 18.2. 2009 Žárovky Matná, krabička - standardní tvar - rozměry: 55 x 93 mm - matná - E 27, napětí: 230V Reflektorová,

Více

Její uplatnění lze nalézt v těchto oblastech zkoumání:

Její uplatnění lze nalézt v těchto oblastech zkoumání: RADIOMETRIE, FOTOMETRIE http://cs.wikipedia.org/wiki/kandela http://www.gymhol.cz/projekt/fyzika/12_energie/12_energie.htm M. Vrbová, H. Jelínková, P. Gavrilov. Úvod do laserové techniky, skripta ČVUT,

Více

4 Měření nelineárního odporu žárovky

4 Měření nelineárního odporu žárovky 4 4.1 Zadání úlohy a) Změřte proud I Ž procházející žárovkou při různých hodnotách napětí U, b) sestrojte voltampérovou charakteristiku dané žárovky, c) z naměřených hodnot dopočítejte hodnoty stejnosměrného

Více

Produktový katalog. www.lampeeon.cz

Produktový katalog. www.lampeeon.cz 2012 www.lampeeon.cz OBSAH MR16 05 GU10 07 G4 & G9 10 E14 12 15 LED trubice T8 20 LED STREET 22 LED reflektory 24 LED HIGHBAY 26 LED DOWNLIGHT 28 LED pásky 31 LED X-PROOF 34 INDUKČNÍ OSVĚTLENÍ 36 Profesionální

Více

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha Ing. Petr Žák, Ph.D. Účel osvětlení VÝZNAM SVĚTLA PRO ČLOVĚKA: 1. fyziologický (příjem vizuálních informací) normy (požadavky minimální ne optimální) vliv na pracovní výkon, bezpečnost míru chybovosti,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

HALOGEN ECO Příjemné světlo bez kompromisů

HALOGEN ECO Příjemné světlo bez kompromisů www.osram.cz HALOGEN ECO Příjemné světlo bez kompromisů Stejné světlo jako z klasické žárovky ovšem mnohem efektivnější, trvanlivější a ekologičtější než z klasické nebo obyčejné žárovky OSRAM HALOGEN

Více

LED žárovky. svíticí program.

LED žárovky. svíticí program. svíticí program www.solight.cz ... ušetří až 85% elektrické energie Na všechny LED zdroje poskytujeme záruku kvalitu našich světelných zdrojů pravidelně testujeme v jedné ze dvou našich integračních koulích

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 11. Měření světelných veličin

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 11. Měření světelných veličin FSI UT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 11. Měření světelných veličin OSNOA 11. KAPITOLY Úvod do měření světelných

Více

LED STAR MR11 20 30 3.7 W/827 GU4

LED STAR MR11 20 30 3.7 W/827 GU4 LED STAR MR11 20 30 3.7 W/827 GU4 LED STAR MR11 12 V Reflektorové světelné zdroje LED Druh použití _ Jako bodové osvětlení pro značení chodníků, dveří, schodů, atd. _ Malá designová svítidla _ Venkovní

Více

Buy Smart + Zelené nakupování je správná volba Osvětlení

Buy Smart + Zelené nakupování je správná volba Osvětlení Buy Smart + Zelené nakupování je správná volba Osvětlení Obsah Úvod Legislativa Potenciál úspor LED Veřejné osvětlení Štítky Tipy na obsluhu Dobré příklady praxe Úvod Až 40 % spotřeby elektřiny v nerezidenčních

Více

SVĚTELNÉ ZDROJE. Technické listy

SVĚTELNÉ ZDROJE. Technické listy SVĚTELNÉ ZDROJE Technické listy 2015 Kompaktní zářivky Kompaktní zářivky Divetta s vestavěným předřadníkem jsou na vysokém stupni technologické vyspělosti. Najdou velmi široké využití v domácnostech, ve

Více

PARATHOM PAR W/827 GU10

PARATHOM PAR W/827 GU10 PARATHOM PAR16 35 120 3 W/827 GU10 PARATHOM PAR16 Reflektorové světelné zdroje LED PAR16 s konvenční kolíkovou paticí Druh použití _ Bodová světla pro akcenty _ Vitríny a výlohy _ Maloobchodní prodejny

Více

Netradiční světelné zdroje

Netradiční světelné zdroje Ing. Jiří Kubín, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247, který je spolufinancován

Více

INDUKČNÍ VÝBOJKY A ŽÁROVKY

INDUKČNÍ VÝBOJKY A ŽÁROVKY www.ekosvetla.cz INDUKČNÍ VÝBOJKY A ŽÁROVKY Úsporné indukční světelné zdroje se vyznačují dlouhou životností až 100.000 hodin, minimálním poklesem světelného toku během životnosti, okamžitým startem, nízkou

Více

Světlo a osvětlování. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Technická zařízení budov III Fakulta stavební

Světlo a osvětlování. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Technická zařízení budov III Fakulta stavební Světlo a osvětlování Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební ZÁKLADNÍ VELIČINY

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla 5.1 Svítidla pro lineární a kompaktní zářivky s výjimkou svítidel pro domácnost. (původní název: Svítidla se zářivkami s výjimkou svítidel

Více

Divetta - světlo budoucnosti

Divetta - světlo budoucnosti Divetta - světlo budoucnosti Sortiment produktů zahrnuje zářivkové trubice, zářivky, kompaktní zářivky, elektronické předřadníky, elektroluminiscenční diody a kompletní výrobky. Světelné zdroje Divetta

Více

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013 1 ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA Hana Šourková 15.10.2013 1 Osnova LED dioda Stavba LED Historie + komerční vývoj Bílé světlo Využití modré LED zobrazovací technika osvětlení + ekonomické

Více

Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů

Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů Ing. Jiří Skála, Ing. Hynek Bartík 13. 11. 2013 Praha Obsah

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-1-3-1 III/2-1-3-2 Název DUMu Fotometrie základní radiometrické a fotometrické veličiny Technika a hygiena osvětlování Ing. Stanislav Jakoubek Název školy Název

Více

Text, který bude přednášen

Text, který bude přednášen Text, který bude přednášen Snímek 0 (úvod) Dobrý den, jmenuji se Jan Poisl, jsem žákem Střední školy v Hradci Králové, studuji 3. ročník oboru Informační technologie a reprezentuji Královéhradecký kraj

Více

Elektrická zařízení III.ročník

Elektrická zařízení III.ročník Elektrická zařízení III.ročník (Ing. Jiří Hájek) Přehled témat a tématických celků, odpřednášených pro žáky SPŠE oboru Zařízení silnoproudé elektrotechniky v rámci předmětu Elektrická zařízení El. světlo

Více

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy Jan Robenek, 8. Srpen 2010-23:00 V září roku 2009 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropské komise, které ukončilo dodávky

Více

HODNOCENÍ PROVOZU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY V ENERGETICKÝCH AUDITECH Ing. Miroslav Mareš předseda správní rady Asociace energetických auditorů Cíl: 1. Posoudit hospodárnost užití elektrické energie v osvětlovacích

Více

Projektování automatizovaných systémů

Projektování automatizovaných systémů Projektování automatizovaných systémů Osvald Modrlák, Petr Školník, Jaroslav Semerád, Albín Dobeš, Frank Worlitz TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Více

Koncový ceník LED osvětlení platný od 1.3.2015. Technické informace. Patice: GU10 Náhrada žárovky: 60W

Koncový ceník LED osvětlení platný od 1.3.2015. Technické informace. Patice: GU10 Náhrada žárovky: 60W LED ŽÁROVKY GU10 GU103x1WEPWW Materiál: hliník Účinnost: 0,85 143 Kč 118 Kč (745/001411) teplá bílá LED: 3x1W Epistar LED Svítivost: 260 lum. GU103x1WEPW 4500K, bílá (W) Pracovní proud: 320 ma 143 Kč 118

Více

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením ver. 16.07 Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem scluster LED panel s přirozeným světlem a úsporným provozem scluster je mimořádně univerzální LED osvětlení, primárně navržené pro úsporné náhrady výbojek

Více

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla. 3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla. Pokud máme zdravý zrak, vidíme kolem sebe různé předměty, ze kterých do našeho oka přichází světlo. Předměty můžou být samy zdrojem světla (hvězdy, oheň,

Více

Laboratorní práce č. 4: Srovnání osvětlení a svítivosti žárovky a úsporné zářivky

Laboratorní práce č. 4: Srovnání osvětlení a svítivosti žárovky a úsporné zářivky Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice Laboratorní práce č. 4: Srovnání osvětlení a svítivosti žárovky a úsporné zářivky Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY

Více

LED žárovky. Současnost a budoucnost patří LED žárovkám. Výhody LED žárovek. Nevýhody LED žárovek

LED žárovky. Současnost a budoucnost patří LED žárovkám. Výhody LED žárovek. Nevýhody LED žárovek LED žárovky Nejmodernějším zdrojem světla jsou v současnosti LED diodové žárovky. LED diodové žárovky jsou nejen velmi úsporným zdrojem světla, ale je možné je vyrobit v nejrůznějších variantách, jak z

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Osvětlovací technologie - LED Aktuální stav - LED technologie ještě nedosáhla

Více

LED. světelné zdroje. úspora LED LED LED. barva světla. světelný tok. světelný tok. úspora. úspora. žárovky. úspora. úspora.

LED. světelné zdroje. úspora LED LED LED. barva světla. světelný tok. světelný tok. úspora. úspora. žárovky. úspora. úspora. rovky světelné zdroje LE Výhody ch zdrojů minimální spotřeba elektrické energie a dlouhá životnost Lze jimi nahradit jak klasické, úsporné, tak kompaktní halogenové nebo zářivkové trubice. Nízká spotřeba

Více

Vítězslav Bártl. květen 2013

Vítězslav Bártl. květen 2013 VY_32_INOVACE_VB16_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

MASTER LEDspot LV AR111 ideální řešení pro bodové osvětlení v obchodech

MASTER LEDspot LV AR111 ideální řešení pro bodové osvětlení v obchodech Lighting MASTER LEspot LV AR ideální řešení pro bodové osvětlení v obchodech MASTER LEspot LV AR Světelný zdroj MASTER LEspot LV AR poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek podobný halogenovým zdrojům a je

Více

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 16.

stube LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem  Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklady úspor ver. 16. ver. 16.07 Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem LED svítidlo s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové nasazení, kanceláře, veřejné

Více

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením

scluster LED panel Nejúspornější osvětlení ideální investice se zajímavým zhodnocením ver. 15.09 Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem scluster LED panel s přirozeným světlem a úsporným provozem scluster je mimořádně univerzální LED osvětlení, primárně navržené pro úsporné náhrady výbojek

Více

HALOSPOT 111 ECO. Technický list řady výrobků. Halogenové bodové žárovky s hliníkovými reflektory 111 mm. Druh použití.

HALOSPOT 111 ECO. Technický list řady výrobků. Halogenové bodové žárovky s hliníkovými reflektory 111 mm. Druh použití. HALOSPOT 111 ECO Halogenové bodové žárovky s hliníkovými reflektory 111 mm Druh použití Všeobecné osvětlení Osvětlení vstupních prostor Prodejny Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace Kanceláře,

Více

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jan Olbrecht Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jaký typ lomu nastane při průchodu světla z opticky

Více

PHILIPS Chytré řešení pro každý prostor

PHILIPS Chytré řešení pro každý prostor PHILIPS Chytré řešení pro každý prostor Elfetex LED konference Ing. Pavel Marek, říjen 2016 April 17, 2015 - společnost založena roku 1891 - v ČR od roku 1995 - obrat divize osvětlení 2015 > 1 mld. Kč

Více

Přímá náhrada křemíkových halogenidových výbojek s okamžitou úsporou energie

Přímá náhrada křemíkových halogenidových výbojek s okamžitou úsporou energie Lighting Přímá náhrada křemíkových halogenidových výbojek s okamžitou úsporou energie MASTERColour CDM MW Eco Halogenidové výbojky s keramickým hořákem a čirou tubulární nebo matnou eliptickou vnější baňkou

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo jako elektromagnetické záření Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti

Více

DEO1 Stavební světelná technikavybrané

DEO1 Stavební světelná technikavybrané DEO1 Stavební světelná technikavybrané stati ZÁKLADNÍ KRITÉRIA RIA SDRUŽEN ENÉHO OSVĚTLEN TLENÍ A METODY HODNOCENÍ Bošová - DEO1 Přednáška 4/4 SDRUŽENÉ OSVĚTLENÍ: - záměrné osvětlení vnitřního prostoru

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha

Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha Ing. Petr Žák, Ph.D. Vývoj veřejného osvětlení Impulsy pro změny ve veřejném osvětlení 70. léta 20. st. - energetická krize vysokotlaké sodíkové výbojky; 80. léta 20. st. - světelné znečištění optické

Více

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří

Více

PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ TOP GLOW LINE. http://www.topkonstrukt.cz/ Info@tokonstrukt.cz +420 773 563 399

PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ TOP GLOW LINE. http://www.topkonstrukt.cz/ Info@tokonstrukt.cz +420 773 563 399 INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ TOP GLOW LINE LINEÁRNÍ LED TRUBICE T8 - TOP GLOW LINE UŽIJTE SI JASNĚJŠÍ SVĚTLO! VÝBORNÝ INDEX PODÁNÍ BAREV! TOP GLOW LINE LINEÁRNÍ LED TRUBICE T8 / G13 Přednosti: Aplikace: 100lm/W

Více

Průvodce nákupem OSRAM LED žárovek

Průvodce nákupem OSRAM LED žárovek www.osram.com/led Průvodce nákupem OSRAM LED žárovek až -90 % energie úspora energie až 50 000 h* *životnost při průměrné době svícení 2,7 hodin denně AKČNÍ NABÍDKA LED od 2700 K barva světla teplá bílá

Více

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla

Více

Barvy. Vítězslav Otruba doc. Otruba 1

Barvy. Vítězslav Otruba doc. Otruba 1 Barvy Vítězslav Otruba 2006 doc. Otruba 1 Elektromagnetické záření 2006 doc. Otruba 2 Achromatické světlo Bílé světlo : signál složený ze záření všech vlnových délek viditelného spektra Difúzní odraz dopadajícího

Více

katalog úsporných svítidel * jaro 2011

katalog úsporných svítidel * jaro 2011 efekt: tah na pozadí plochou LED lištou Al mivvy ENERGY délka expozice: 2 s závěrka clony: f/10 ohnisková vzdálenost: 24 mm ISO: 100 katalog úsporných svítidel * jaro 2011 Jaká je hranice mezi tmou a světlem?

Více

Průmyslová sví dla. Průmyslové svítidlo LED HB UFO. záruka

Průmyslová sví dla. Průmyslové svítidlo LED HB UFO. záruka Průmyslová sví dla příkon světelný tok 100W >11500lm měrný světelný výkon lm/w náhrada za výbojku 250W 120W 150W >13800lm >17850lm 115lm/W 400-0W 250-400W značka LED Nichia SMD barva světla 3000K/4000K/5000K

Více

LED TRUBICE 60 cm, 120 cm, 150 cm

LED TRUBICE 60 cm, 120 cm, 150 cm LED TRUBICE 60 cm, 120 cm, 150 cm Led trubice přináší nejúspornější svícení do technických svítidel. Využívají moderní LED technologii (SMD 2835). Výhodou je nízká spotřeba, okamžitý 100% náběh, dlouhá

Více

Koncepční řešení veřejného osvětlení Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec. www.etna.cz

Koncepční řešení veřejného osvětlení Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec. www.etna.cz Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Základní statistické údaje o VO: 1 světelné místo / (5 8) obyvatel; provozní náklady na VO 1 3% z rozpočtu (50% el. energie, 50%

Více

MASTER LEDspot PAR Energeticky úsporná alternativa pro osvětlení ve veřejných prostorách

MASTER LEDspot PAR Energeticky úsporná alternativa pro osvětlení ve veřejných prostorách Lighting MASTER LEspot PAR Energeticky úsporná alternativa pro osvětlení ve veřejných prostorách MASTER LEspot PAR Nová generace světelných zdrojů PAR je díky své robustní konstrukcí a teple bílému proudu

Více

PAR16 MR16 B35 P45 R50 R63 A50 A60 A70 A80 A90. Ceny 07/ 2013. cesta k úsporám

PAR16 MR16 B35 P45 R50 R63 A50 A60 A70 A80 A90. Ceny 07/ 2013. cesta k úsporám PAR16 MR16 B35 P45 R5 R63 A5 A A7 A8 A Ceny 7/ 213 cesta k úsporám SPOT Cesta k úsporám Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Elektromagnetická kompatibilita je schopnost elektronických produktů správně

Více

2014, Leden 6 Změna údajů vyhrazena

2014, Leden 6 Změna údajů vyhrazena 04, Leden 6 MASTER LEDspot MR6 je ideálním řešením bodového osvětlení. Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

Veřejné osvětlení v malých obcích Ing. Petr Žák, Ph.D. www.etna.cz

Veřejné osvětlení v malých obcích Ing. Petr Žák, Ph.D. www.etna.cz Ing. Petr Žák, Ph.D. Realizace osvětlovacích soustav s LED svítidly Základní statistické údaje o VO: 1 světelné místo / (8 10) obyvatel; provozní náklady na VO 1 3% z rozpočtu (50% el. energie, 50% údržba);

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL Ing. Petr Žák, Ph.D., Vývoj veřejného osvětlení Impulsy pro změny ve veřejném osvětlení 70. léta 20. st. - energetická krize vysokotlaké sodíkové výbojky; 80. léta 20. st. - světelné znečištění optické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh osvětlovací soustavy průmyslového objektu. Vedoucí práce: Prof. Ing. Jan Mühlbacher, CSc.

Více

ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha

ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha prosinec 2014 1 ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ PROCES VIDĚNÍ - 1. oko jako čidlo zraku zajistí nejen příjem informace přinášené

Více

5. SVĚTELNĚ TECHNICKÝ POSUDEK. NORMALIZACE. PROBLÉMY DENNÍHO OSVĚTLENÍ RŮZNÝCH DRUHŮ STAVEB. SVĚTELNÉ ZDROJE. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ POSUDKU:

5. SVĚTELNĚ TECHNICKÝ POSUDEK. NORMALIZACE. PROBLÉMY DENNÍHO OSVĚTLENÍ RŮZNÝCH DRUHŮ STAVEB. SVĚTELNÉ ZDROJE. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ POSUDKU: 5. SVĚTELNĚ TECHNICKÝ POSUDEK. NORMALIZACE. PROBLÉMY DENNÍHO OSVĚTLENÍ RŮZNÝCH DRUHŮ STAVEB. SVĚTELNÉ ZDROJE. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ POSUDKU: 1) Průvodní zpráva, která obsahuje: Místo výstavby a funkce

Více

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Teplota je nepřímo měřená veličina!!! TERMOVIZE V PRAXI Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/48 Teplota je nepřímo měřená veličina!!! Základní rozdělení senzorů teploty: a) dotykové b) bezdotykové 2/48 1

Více

COBRA Light. COB Technologie

COBRA Light. COB Technologie RA Light Technologie QEC-1-W 650 x 236 x 117 5,4 30, 40, 50 2 QEC-2-W 800 x 236 x 117 8,0 60, 80, 90 3 OBJEKTIVY PRO ÚPRAVU asymetrického světelného toku, pro požadované charakteristiky osvětlení pozemních

Více

COBRA Light COB Technologie

COBRA Light COB Technologie RA Light Technologie Q-EL PRO s.r.o Tovární 121/10, 362 25 Nová Role výroba a vývoj světelných zdrojů kompletní dodávky veřejného osvětlení energetické posouzení světelných soustav projekty a revize elektrických

Více

6.7 Halogenové žárovky

6.7 Halogenové žárovky 6.7 Halogenové žárovky Halogenové žárovky představují významný vývojový stupeň teplotních zdrojů. V plynné náplni halogenové žárovky je příměs halogenů (obvykle jod, brom, chlor a jejich sloučeniny). Při

Více

FYZIKA Světelné vlnění

FYZIKA Světelné vlnění Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Světelné

Více

Úspory ve veřejném osvětlení

Úspory ve veřejném osvětlení Úspory ve veřejném osvětlení Kvalitní osvětlení s optimálními náklady Hynek Bartík Minimalizace celkových nákladů Investiční náklady svítidla sloupy světlené zdroje kabeláž Provozní náklady náklady na

Více

EKODESIGN A ŠTÍTKOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ A SVÍTIDEL

EKODESIGN A ŠTÍTKOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ A SVÍTIDEL EKODESIGN A ŠTÍTKOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ A SVÍTIDEL OBSAH 1. Štítkování a ekodesign 2. Štítkování světelných zdrojů a svítidel (874/2012) 3. Nesměrové světelné zdroje (244/2009) 4. Směrové světelné zdroje

Více

EXTRÉMNÍ VÝKON EXTRÉMNÍ ÚČINNOST

EXTRÉMNÍ VÝKON EXTRÉMNÍ ÚČINNOST EXTRÉMNÍ VÝKON EXTRÉMNÍ ÚČINNOST www.led2835.com ...the way to V čem je SMD2835 lepší než předchozí čipy? Zásadní rozdíl oproti předchozím druhům čipů je ve vertikální konstrukci SMD2835. Ve spodní části

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a Průmyslová svítidla BS 103 3G salvaspazio 112 BS 103 3G salvatempo 113 Leader 21-01, 21-04 114 BS100, BS110 115 Tores 23-01 116 Castor 25-05 117 Lumino 26-91 118 Leo 40-01 119 Aterix 43-05 120 Aterix 43-09

Více

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení Ing. Jiří Skála Obsah Stav VO v ČR Jak běžel čas. Jak pohlížet na očekávané úspory Hodnocení HPS a LED svítidel Trendy VO Stav VO v ČR Zdroj: Analýza

Více

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem  Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory ver. 16.07 spanel Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě LED Panel Light je mimořádně univerzální, je určeno pro

Více

Popis výrobku. MASTER LEDspot MV

Popis výrobku. MASTER LEDspot MV 03, Listopad Popis výrobku MASTER LEDspot MV MASTER LEDspot GU0 poskytuje teplé světlo podobné světlu haloganové žárovky, je ideální pro bodové osvětlení ( chodby, haly, vitríny a výkladní skříně) v oblasti

Více

Přehled LED zdrojů 9/2015. LED katalog

Přehled LED zdrojů 9/2015. LED katalog Přehled LED zdrojů 9/2015 LED katalog Proč Philips LED zdroje? Vysoká kvalita LED zdrojů Nízké servisní náklady Vysoká úspora energie LED zdroje Philips dodržují deklarovanou barvu. LED zdroje s 2700 K

Více

OPTIKA Fotometrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OPTIKA Fotometrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. OPTIKA Fotometrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Fotometrie definuje a studuje veličiny charakterizující působení světelného záření na

Více

2. Elektrické teplo... 34 2.1. Teoretické základy šíření tepla... 34 2.2. Zdroje tepla v elektrotechnice elektrický ohřev... 34 2.3.

2. Elektrické teplo... 34 2.1. Teoretické základy šíření tepla... 34 2.2. Zdroje tepla v elektrotechnice elektrický ohřev... 34 2.3. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 6 ELEKTRICKÉ SVĚTLO, TEPLO A CHLAZENÍ JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Elektrické světlo... 4 1.1. Fyzikální podstata světla... 4 1.1.1. Viditelné

Více

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Základy spektroskopie a její využití v astronomii Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Základy spektroskopie a její využití v astronomii Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Světlo x záření Jak vypadá spektrum?

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

Přednáška č.14. Optika

Přednáška č.14. Optika Přednáška č.14 Optika Obsah základní pojmy odraz a lom světla disperze polarizace geometrická optika elektromagnetické záření Světlo = elektromagnetické vlnění o vlnové délce 390nm (fialové) až 790nm (červené)

Více