MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A JEJICH APLIKACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A JEJICH APLIKACE"

Transkript

1 MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A JEJICH APLIKACE DOC. ING. MILOSLAV STEINBAUER, PH.D. UTEE FEKT VUT V BRNĚ KOLEJNÍ 2906/4 BRNO

2 OSNOVA O podstatě světla Vnímání světla Světelná technika Návrh osvětlení Světelné zdroje Dopady nařízení EU 244/2009 Porovnání závěrem

3 O PODSTATĚ SVĚTLA TROCHU FYZIKY NA ÚVOD

4 FYZIKÁLNÍ PODSTATA SVĚTLA Optické záření je elektromagnetické vlnění v definovaném intervalu vlnových délek 1 nm až 1 mm Druh záření Označení Vlnová délka (nm) Ultrafialové UV-C (UV) UV-B Viditelná část optického záření (VIS) je přibližně v rozsahu vlnových délek λ = 380 až 790 nm Viditelné (VIS) Infračervené (IR) UV-A Fialová Modrá Zelená Žlutá Oranžová Červená IR-A IR-B IR-C

5 ZÁŘENÍ ČERNÉHO TĚLESA Se zvyšováním teploty (jakéhokoliv) tělesa dochází k excitaci atomů materiálu, např. kovového vlákna žárovky Spontánní emisí fotonů vzniká teplotní záření se spojitým spektrem. Toto spektrum je definováno Planckovým vyzařovacím zákonem H e 2 2π hc 1 2 ( λ ) = 5 hc ( W m ) λ kt e λ 1

6 DENNÍ SVĚTLO Zdrojem je Slunce s povrchovou teplotou asi 5800 K. Spektrum je spojité s maximální intenzitou ve VIS. Světlo se atmosférou pohlcuje a rozptyluje vlivem aerosolových částic a prachu. Absorpce záření také závisí na úhlu, pod kterým světlo dopadá na zemský povrch. Teplota chromatičnosti denního světla se během dne významně mění. Nejvíce se pohlcuje a rozptyluje krátkovlnná oblast VIS (Rayleighův rozptyl - modrá obloha). Slunce se jeví při východu a západu červenější - světlo překonává větší dráhu.

7 BÍLÉ SVĚTLO A SPEKTRUM Bílé světlo vzniká smíšením základních barev spektra Podle poměru složek může mít různé odstíny - není bílá jako bílá. Je třeba posuzovat spektrum světla Míšení tří základních barev Diagram chromatičnosti mezinárodní kolorimetrické soustavy

8 BÍLÉ SVĚTLO A SPEKTRUM Žárovka Metalhalogenidová výbojka Zářivka teple bílá

9 VNÍMÁNÍ SVĚTLA JAK TO VIDÍME.

10 LIDSKÝ ZRAK Lidské oko obsahuje různé fotoreceptory Tyčinky Pro noční vidění (skotopické) Asi 125 miliónů Uplatní se při jasu méně než 0,001 cd/m 2 Nejcitlivější na modrofialovou barvu Čípky Pro denní barevné vidění (fotopické) Asi 6,5 miliónů Uplatní se při jasu více než 10 cd/m 2 Několik typů čípků, každý specializovaný na vnímání určité barvy. V rozmezí 0,001 až 10 cd/m 2 jde o mezopické vidění Cirkadiánní čidla Řídí mnoho biologických pochodů v 24hodinovém (cirkadiánním) cyklu Teplota, tlak, tep, metabolismus, psychika Zrakové nervy vedou do mozkové kůry a jsou provázány s dalšími signály světlo tedy nesouvisí jen se zrakovým vjemem, ale má na lidský organismus komplexní účinky

11 LIDSKÝ ZRAK K vývoji barevného vidění Primitivní obratlovci měli v oku hned čtyři druhy čípkových buněk (s maximem citlivosti kolem 370 nm, 445 nm, 508 nm a 560 nm). Toto tzv. tetrachromické vidění přetrvává u mnoha ryb, želv, ještěrů a ptáků. U savců došlo k ztrátě dvou typů čípkových buněk a většina savců má tedy dichromatické vidění (oranžová a fialová oblast). U lidoopů však evolucí vznikl třetí typ čípků. Mají tedy čidla pro modrofialovou (cca 425 nm), zelenou (cca 530 nm) a oranžovou (cca 560 nm) barvu a trichromické vidění Na povrch Země dopadá nejvíce záření právě ve VIS oblasti, proto se u lidského zraku vyvinula citlivost právě na tento obor vlnových délek. Graf závislosti citlivosti lidského oka na vlnové délce je na obrázku. Největší citlivost lidského oka pro fotopické vidění je pro λ = 555 nm a pro skotopické vidění λ = 507 nm Je zobrazen i posun pro mezopické vidění v rozmezí jasu 0,001 až 10 cd/m 2

12 ÚČINKY SVĚTLA NA ČLOVĚKA Fotochemické změny tvorba vitamínu D 3 ozářením v horní vrstvě kůže ozářením UV-B nedostatek vitamínu D 3 vede k poruchám metabolismu, křivici a osteromalacii) Psychovegetativní a psychosomatické vlivy normalizuje nervový systém působí na oběhové funkce, krevní tlak, srdeční puls, plicní ventilaci a zvýšení svalové síly navozuje pocit svěžesti a výkonnosti působí na psychickou pohodu člověka

13 VLIV BAREV NA ČLOVĚKA Teplé barvy (žlutá, červená, oranžová) zrychlují puls zvyšují krevní tlak podporují chuť k jídlu a sexuální apetit stupňují vnímání hluku Studené barvy (modrá, zelená) tlumí tělesné funkce obecně uklidňují

14 SVĚTELNÁ TECHNIKA DALŠÍ TROCHA TEORIE

15 RADIOMETRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VELIČINY Radiometrické veličiny popisují přenos energie zářením. Nejdůležitější jsou: Zářivý tok Φ e (W) - zářivá energie za jednotku času procházející určitou plochou Spektrální zářivý tok Φ eλ (W) - množství energie jedné vlnové délky, které na určitou plochu dopadne za jednotku času Ozářenost E e (W/m 2 ) - výkon dopadající na plochu - udává plošnou hustotu světelného toku. dφe Φ eλ = dλ E e dφ = ds e

16 RADIOMETRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VELIČINY Fotometrické veličiny jsou vztažené pouze k viditelnému světlu (VIS) a kvantitativně hodnotí tohoto záření velikostí možného vizuálního vjemu lidským okem. Nejdůležitější jsou: Svítivost I (cd - kandela) - základní jednotka SI pro bodové zdroje Světelný tok Φ (lm - lumen) světelná energie za jednotku času procházející určitou plochou; vyjadřuje tok zdroje o svítivosti I do prostorového úhlu Ω Φ= IdΩ Bodový světelný zdroj má svítivost 1 cd, vyzařuje-li do prostorového úhlu 1 sr světelný tok 1 lm. Pro kulový zářič 1 (cd) = 4π = 12,6 (lm)

17 RADIOMETRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VELIČINY Fotometrické veličiny : Jas L (cd/m 2 ) - používá se pro plošné zdroje Spektrální světelný tok Φ λ (lm) - množství světelné energie jedné vlnové délky, které na určitou plochu dopadne za jednotku času Osvětlení E (lx - lux) světelný výkon dopadající na plochu - udává plošnou hustotu světelného toku. di L = ds dφ Φ λ = dλ dφ E = ds Světelný tok 1 lm dopadající rovnoměrně na plochu 1 m 2 vytvoří osvětlení 1 lx.

18 JAS A OSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH ZDROJŮ Zdroj světla Jas L (cd/m 2 ) Slunce Vlákno žárovky při 2700 K Bílý papír na slunci 2, Zářivka Plamen svíčky Měsíc Oblačná obloha Zdroj osvětlení Osvětlení v noci při úplňku Osvětlení k pohodlnému čtení Osvětlení E (lx) 0,2 50 Kancelářské osvětlení 300 Výborné osvětlení v 700 místnosti Sluneční světlo, hodinu před západem Denní světlo, zataženo Slunný den ve stínu stromu Ostrý sluneční svit v poledne

19 RADIOMETRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VELIČINY Vzájemný vztah mezi fotometrickými a radiometrickými veličinami vychází z definice kandely: Kandela (cd) je svítivost světelného zdroje, který emituje monochromatické záření o frekvenci Hz (λ = 555 nm) a jehož zářivost je 1/683 W/sr Vztah mezi světleným a zářivým tokem ( λ) K V( λ) ( λ) Φ = Φ m e Zde je K m = 683 lm/w a V(λ) je poměrná spektrální citlivost zraku (viz graf) Příklad: Zdroj zeleného monochromatického světla λ = 550 nm (V=0,995) o zářivém výkonu 1 W má světelný tok 683 0,995 1= 680 lm. Zdroj červeného monochromatického světla λ = 650 nm (V=0,107) o zářivém výkonu opět 1 W má světelný tok pouze 683 0,107 1= 73 lm.

20 PARAMETRY ZDROJŮ SVĚTLA Index podání barev R a (CRI color rendering index) Bezrozměrné číslo nabývající hodnot CRI = 100 znamená zcela věrné barevné podání (toho dosahují žárovky) CRI = 0 znamená, že nelze barvy rozlišit (monochromatický zdroj, např. LPS nízkotlaká sodíková výbojka) Teplota chromatičnosti T c Charakterizuje spektrum bílého světla Kalibrace na černé těleso s teplotou T c T c = 2700 K žárovka, západ a východ slunce 3000 K teplá, 4000 K neutrální a 6500 K chladná bílá

21 PARAMETRY ZDROJŮ SVĚTLA

22 TEORETICKÁ ÚČINNOST ZDROJE SVĚTLA Pro fotopicky nejúčinnější monochromatické světlo (555 nm) odpovídá 1 W zářivého výkonu 683 lm. Je-li záření zdroje složeno z více vlnových délek, je k určení světelné účinnosti K třeba znát spektrum záření, tedy rozložení výkonu mezi jednotlivé vlnové délky (spektrální hustotu zářivého toku). Zářivý výkon H e černého tělesa je třeba korigovat citlivostí oka V(λ) a tento světelný výkon integrovat přes všechny vlnové délky Dostaneme světelnou účinnost zdroje: H e = 2 2π hc 1 5 hc λ kt e λ 1 V ( λ ) 0 ( ) ( ) K = 683 He λ V λ dλ Je vidět, že světelný účinek má jen malá část zářivého spektra

23 TEORETICKÁ ÚČINNOST ZDROJE SVĚTLA Světelná účinnost černého tělesa závisí na jeho teplotě Nejvyšší hodnota K = 95 lm/w je pro T = 6500 K a to je asi 14 % maximální účinnosti Žárovky s teplotou 2700 K mají účinnost asi 10 lm/w Jiné zdroje (s jiným spektrem) budou vykazovat jinou světelnou účinnost Např. pro bílé zdroje, nevyzařující mimo VIS, vychází teoretická účinnost v rozmezí lm/w 0 ( ) ( ) K = 683 He λ V λ dλ

24 ÚČINNOST POUŽÍVANÝCH ZDROJŮ Zdroje světla se musí označovat podle Směrnice komise 98/11/ES Netýká se zdrojů: < 4W > 6500 lm reflektorových žárovek pro jiné světlo než VIS

25 NÁVRH OSVĚTLENÍ JAK SI NA TO POSVÍTIT

26 KRITÉRIA NÁVRHU OSVĚTLENÍ Požadavky na osvětlení jsou odvozovány od charakteristik zrakové činnosti s přihlédnutím k dalším funkcím osvětlovaných objektů. Základní kritéria pro návrh osvětlení: zrakový výkon zraková pohoda Základní charakteristiky osvětlení: kvantitativní zrakový výkon je úměrný intenzitě E osvětlení zrakového úkolu kvalitativní zrakový výkon je úměrný rovnoměrnosti rozložení intenzity osvětlení

27 KRITÉRIA NÁVRHU OSVĚTLENÍ Kategorie osvětlení podle druhu vykonávané činnosti: A - s velkými požadavky na zrakový výkon, např. operační sály E > 3300 lx B - s průměrnými požadavky na zrakový výkon, např. rýsovny E = ( ) lx C - s malými požadavky na zrakový výkon např. sklady, WC, E = (20-500) lx D - s přednostními požadavky na vnímání prostoru, tvaru a barev, např. odpočinkové místnosti, kina, divadla, tělocvičny, E = (20-500) lx

28 POŽADOVANÉ ÚROVNĚ OSVĚTLENÍ (ČSN EN 12464) Prostory a činnost Osvětlení E (lx) Osvětlení venkovních prostor bezprostředně provozně souvisejících s obytným objektem Vnitřní prostory pro činnosti, při nichž postačí jednoduchá orientace, nebo pro krátkodobý pobyt (garáže, pomocné prostory apod.) Celkové nebo odstupňované osvětlení obytných místností vybavených místním osvětlením Celkové nebo odstupňované osvětlení domovního vybavení a příslušenství bytů (koupelny, WC, spíže, haly, prádelny ) Celkové nebo odstupňované osvětlení pracovních prostorů, které nemají místní osvětlení (pracovny, domácí dílny, ateliéry ) Osvětlení místa pro činnosti zrakově náročné (jemné ruční práce, rýsování, modelářství ) Osvětlení místa pro činnosti zrakově velmi náročné

29 KRITÉRIA NÁVRHU OSVĚTLENÍ Kromě intenzity osvětlení E je důležité vzít při návrhu v úvahu: rovnoměrnost rozložení osvětlení barvu světla (vyjadřovanou teplotou chromatičnosti T c ) jasové poměry estetické hledisko celkový čas osvětlení (svítí stále, občas, ) typ prostoru interiér / exteriér životnost zdrojů finanční náklady

30 SVĚTELNÉ ZDROJE A ČÍM SI POSVÍTIT

31 SVĚTELNÉ ZDROJE - ROZDĚLENÍ Teplotní žárovky vakuované plněné plynem klasické halogenové Speciální LED lasery UV, IR projektorové kalibrační Výbojové nízkotlaké zářivky kompaktní zářivky indukční výbojky sodíkové výbojky vysokotlaké rtuťové halogenidové xenonové plazmové

32 SVĚTELNÉ ZDROJE - PŘEHLED

33 KLASICKÉ ŽÁROVKY Vlákno z W drátu, dvojitě vinutá spirála Vyzařování světla tepelným buzením Spojité spektrum (černé těleso) Nízká cena Okamžité zapnutí Možnost stmívání CRI 100 Životnost h (klesá s U 3,5 ) Značný pokles světelného toku s U Měrný světelný tok 5-18 lm/w Do 25 W vnitřní prostor baňky vyčerpán Nad 25 W je náplní směs N a Ar nebo Kr, kvůli snížení naprašování W na baňku

34 HISTORICKÉ ŽÁROVKY tříletý Dickey Jackson s žárovkou o výkonu 50 kw Foto: Smithsonian Institution

35 HISTORICKÉ ŽÁROVKY Heinrich Goebel, 1858 T. A. Edison, komerční provedení žárovky s uhlíkovým vláknem, 1881

36 HALOGENOVÉ ŽÁROVKY Plní se většinou plní směsí dusíku a argonu, kryptonem a v poslední době i xenonem Baňky žárovek, které jsou plněné Xe, nečernají. Do náplně je přidán halogen (jód, bróm) nejčastěji ve formě organické sloučeniny (methyljodid, bromofosfonitrit, methylenbromid atd.) Baňky halogenových žárovky se vyrábí většinou z křemenného skla nebo jiných těžkotavitelných materiálů. Znečištění povrchu baňky může mít za následek prasknutí baňky v důsledku rekrystalizačního procesu Úprava přináší při zvýšení světelného toku asi o 30% a přibližně 2 delší životnost oproti klasické žárovce Tungsram: Halogenová žárovka 5000 W plněná jódem, ve své době revoluční unikát. Nafialovělá barva náplně je způsobena parami jódu. Žárovka proto svítila fialově. Foto: Muzeum pražské energetiky

37 HALOGENOVÉ ŽÁROVKY Atomy wolframu, které se uvolní z vlákna, se dostávají ke stěně baňky, kde je nižší teplota. U obyčejné žárovky by se wolfram usadil na skle, ale v halogenové žárovce se naváže na halogen. Vzniklý halogenid wolframu se díky difúzi dostává zase zpět k vláknu, kde se opět rozloží a wolfram se usadí zpátky na vlákno a halogen difunduje ke stěně baňky a může opět reagovat. Halogenové žárovky dosahují teploty vlákna až C, teplota tání wolframu je 3653 C

38 HALOGENOVÉ ŽÁROVKY Existují halogenové žárovky s UV filtrem (pro speciální účely např., v muzeích, reflektorech aut atp.) Zvláštní druh - s dichroitickým zrcadlem zajišťuje max. světelný tok v daném směru omezuje až o 60% nežádoucí IR záření osvětlovaný předmět je vystaven nižšímu tepelnému zatížení než u žárovky s klasickým Al reflektorem

39 PŘEHLED VÝVOJE ŽÁROVKY Typ Rok Světelná účinnost (lm/w) Vakuová s uhlíkovým vláknem Vakuová s vláknem s osmia Životnost (h) Vakuová s wolframovým vláknem Plynem plněná, wolframová spirála Plynem plněná, dvojitá wolframová spirála Halogenová

40 ZDOKONALENÉ HALOGENOVÉ ŽÁROVKY TŘÍDY C U halogenových žárovek nové generace jsou kromě xenonové náplně ostatní charakteristiky jako objímka a rozměry stejné jako u klasických halogenových žárovek, a proto je lze používat pouze ve svítidlech pro halogenové žárovky určených tj. ve svítidlech se speciální halogenovou objímkou. Tyto halogenové žárovky zůstanou na trhu i po roce 2016, aby bylo možno svítidla s halogenovou objímkou používat. U zdokonalených halogenových žárovek je vylepšená halogenová kapsle umístěna ve skleněné baňce, která má tvar klasické žárovky s kovovým vláknem a s klasickou objímkou. Představují tudíž přímou náhradu klasických žárovek s kovovým vláknem. Zdokonalené žárovky s kovovým vláknem třídy C budou od roku 2016 dále zdokonalovány na třídu B nebo A.

41 ZDOKONALENÉ HALOGENOVÉ ŽÁROVKY TŘÍDY B Díky speciálnímu infračervenému povlaku došlo u žárovek s vlákny k dalšímu zvýšení energetické účinnosti. Infračervený povlak na žárovce zvyšuje její energetickou účinnost o více než 45 % ve srovnání s klasickými žárovkami. Toto zdokonalení lze ale použít pouze u nízkonapěťových žárovek. K tomu, aby bylo technologii možno použít i u žárovek síťového napětí, je nutný transformátor. Transformátor se ukrývá v patici Žárovku lze vyměnit zvlášť

42 NÍZKOTLAKÉ RTUŤOVÉ VÝBOJKY - ZÁŘIVKY UV záření výboje se transformuje vrstvou luminoforu na VIS Luminofor - různé spektrální složení světla a různý měrný výkon Životnost: h s tlumivkou a až h s el. předřadníkem Měrný světelný tok 50 až 106 lm W -1 Teplota chromatičnosti T c = K CRI Obtížně stmívatelné U starších typů s elektromagnetickým předřadníkem je stroboskopický jev Obsahují rtuť nebezpečný odpad

43 HISTORIE ZÁŘIVKY Pokusy se zářivkami proběhly v průběhu 30. let v USA, Anglii, Německu a v bývalém Sovětském svazu. Na fotografii jsou první prakticky použitelné zářivky. Tehdejší luminofory nebyly příliš dokonalé. Nicméně již první pokusy ukázaly zvýšené využití elektrické energie, a to až na čtyřnásobek proti žárovkám, při delší životnosti světelného zdroje. Foto: Smithsonian Institute

44 KONSTRUKCE ZÁŘIVKY Energetická bilance: světlo 21 % infračervené záření 24 % odvedené teplo 55 % argon + páry rtuti ,6 Pa kontakty luminofor žhavené elektrody W + oxidy Ba,Sr,Ca startér bimetal odrušovací kondenzátor 230 V / 50 Hz kompenzační kondenzátor tlumivka

45 KONSTRUKCE ZÁŘIVKY Zářivky jsou označovány trojčíslím, například 840, v němž první číslo prozrazuje index barevného podání, zde CRI > 80, další dvojice čísel značí teplotu chromatičnosti, zde 4000 K (neutrální bílá) Pro intimní osvětlení se hodí zdroj s teplejší barvou světla (do 3000 K, označení např. 827, 830). Na pracovní stůl použijeme neutrální až studené světlo (4000 až 6500 K, označení např. 840, 854, 865).

46 KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY (CFL) Menší rozměry než lineární zářivky Větší výkon v daném prostoru, ale menší měrný výkon Výkonová řada od cca 5 do 55 W Nemají stroboskopický jev Nižší povrchová teplota Neoslňují jako žárovky Mnoho provedení Jednopaticová zářivka, potřebuje pro svůj provoz předřadník Náhrada žárovky, s elektronickým předřadníkem v patici E27 nebo E14

47 SROVNÁNÍ CFL A ŽÁROVKY Příkon Světelný tok Příkon CFL 40 W 400 lm 7 W 60 W 600 lm 12 W 75 W 850 lm 15 W 100 W 1200 lm 20 W

48 NÍZKOTLAKÉ SODÍKOVÉ VÝBOJKY (LPS) Spektrum čárové ve viditelné části optického spektra blízko maximální citlivosti lidského oka (555 nm) Není nutná přeměna UV na VIS luminoforem Vysoký měrný světelný tok až 200 lm/w Díky nízkému CRI (< 30) se u nás tyto výbojky příliš nerozšířily

49 VYSOKOTLAKÉ SODÍKOVÉ VÝBOJKY (HPS) Zvýšení tlaku sodíkových par na Pa znamená vysokou koncentraci výkonu i vzrůst pracovní teploty Vlastnosti vysokotlakého výboje mohly být využity až s vyvinutím průsvitného korundu (Al 2 O 3 ). Měrný světelný tok až 150 lm/w CRI až 70, lepší oproti LPS životnost až h osvětlení veřejných komunikací a prostranství i výrobních hal

50 VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ VÝBOJKY Vysoký tlak rtuťových par = zvýšení proudové hustoty oproti zářivkám Posun maxima vyzařované energie k větším vlnovým délkám Růst měrného výkonu, vznik spojitého spektra Velký měrný světelný tok (32-60 lm/w) Životnost až hodin Ve spektru světla úplně chybí červená složka Špatné podání barev Snaha o odstranění nedostatku Transformace UV záření luminoforem - rtuťové výbojky s luminoforem Kombinace modro-zeleného záření rtuťových výbojek se zářením žárovek směsové výbojky Přidání příměsí (halogenidů) do rtuťové náplně - halogenidové výbojky CRI 40 až 80

51 VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ VÝBOJKY Tlumivka Nosníky U patice E 40 nebo E 27 Kompenzační kondenzátor Výbojka N odpor pomocn á elektrod a hlavní elektrody Tlak 300 Pa vzroste až na 900 kpa Teplota výboje 5200 o C

52 VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ VÝBOJKY S LUMINOFOREM Tyto výbojky jsou dnes vytlačovány účinnějšími halogenidovými a vysokotlakými sodíkovými výbojkami.

53 VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ SMĚSOVÉ VÝBOJKY Úpravy spektra rtuťového výboje přidáním záření W vlákna, které doplňuje spektrum v červené části. Do série se rtuťovým hořákem je zapojeno W vlákno, plnící i funkci předřadníku, odpadá nutnost použít tlumivku. Hořák i vlákno jsou namontovány do společné baňky s běžnou závitovou paticí. Směsové výbojky tady nepotřebují předřadník a montují se jako žárovky CRI = 60 až 70 T c = až K Měrný světelný tok 20 až 30 lm/w Pro přímou náhradu žárovek 200 až 500 W bez zvýšených nároků na kvalitu podání barev.

54 METALHALOGENIDOVÉ VÝBOJKY Vnesením kovů do výboje dojde k rozšíření spektra záření doplňujících spektrum rtuti (Na, Tl, In, Sc, Dy, Tm, Ho používá se celkem asi 50 kovů) Nejvhodnější jsou sloučeniny - halogenidy (jodidy, popř. bromidy) K zapalování slouží vysokonapěťový zapalovač s amplitudou impulsu až 4,5 kv Výboj nejprve probíhá v parách rtuti a v inertním plynu, s nárůstem teploty se zvyšuje koncentrace kovů ve výboji Větší změna kolorimetrických parametrů v průběhu života Používá se keramickým hořák z polykrystalického oxidu hlinitého nebo klasický ze speciálního křemenného skla

55 INDUKČNÍ VÝBOJKY Nízkotlaký výbojový zdroj Využívá principu indukce Pohyb elektronů není funkčně svázán s elektrodami ve výbojovém prostoru, ale je dosahován pomocí magnetického pole (indukce) s kmitočtem cca 2,5 MHz a speciální geometrií výbojového prostoru Životnost asi hodin Možnost znovuzapnutí v horkém stavu Okamžitý náběh (< 2 s) Uplatnění v aplikacích se složitou a nákladnou výměnou světelných zdrojů např. do tunelů, výrobních hal

56 XENONOVÉ VÝBOJKY Vysokotlaký výbojový zdroj (Xe až kpa) Při výměně je nutno dbát nebezpečí hrozící exploze při nevhodné manipulaci Zapaluje se vn až 60 kv Životnost jen několik tisíc hodin Uplatnění v aplikacích s nároky na barevné podání (CRI > 90) Použití zejména v automobilovém průmyslu a pro projektory kin Xe výbojka pro kinopromítačku, příkon 3 kw

57 SVĚTLOEMITUJÍCÍ DIODY (LED) Principiálně jde o monochromatické zdroje Bílá barva se dosahuje luminoforem přímo na čipu Vysoká světelná účinnost Životnost až hodin Malé rozměry, vysoká mechanická odolnost Cena neustále klesá Problém s chlazením Neobsahuje rtuť

58 HISTORIE LED První LED se podařilo vyrobit v roce 1962 v laboratořích General Electric. První LED byly červené a měly svítivost < 1 cd Až od 1971 vznikají další barevné varianty Modrá LED v roce1993 Bílá luminoforová LED vznikla v roce 1995

59 BÍLÉ LED Bílá barva se dosahuje Kombinací modré LED a luminoforu emitujícího žlutě Vysoká světelná účinnost, nízké CRI Kombinací UV LED a směsného luminoforu Nízká světelná účinnost, vysoké CRI Kombinací RGB LED Průměrná světelná účinnost, vysoké CRI Neobsahuje plné spektrum (pouze 3 monochromatické čáry)

60 CHLAZENÍ LED ZDROJŮ LED zdroje musí odvádět značné množství tepla z čipu velkého jen milimetry čtvereční. I když je LED velmi účinným zdrojem, je účinnost asi jen 30 % ze spotřebované elektrické energie. Zbytek se mění na teplo. Provozní teplota čipu nesmí překročit cca 150 C, proto musí být použity masivní chladiče (na pracovní teplotu asi 70 C) Bez chlazení klesá prudce životnost zdroje - výrazné kovové žebrování je viditelný prvek napovídající, že jde o kvalitní výrobek.

61 LED V AUTOMOBILECH Studie kupé Opel GTC Concept LED od firmy OSRAM Opto Semiconductors Pro parkovací světla a denní světlo jsou použity LED typu Golden Dragon Pro potkávací světla jsou v každém světlometu použity dvě LED OSTAR, pro dálkové světlo tři tyto diody Mlhová světla obsahují jeden OSTAR LED Červené svítivé diody TOPLED byly použity pro stylové osvětlení do stejné barvy laděného interiéru. Výhodou diodového osvětlení je rychlost účinku, doba života LED přes hodin a proti klasickým světelným zdrojům větší volnost pro designéry automobilu.

62 SVĚTELNÁ ÚČINNOST LED Dosažitelná účinnost (lm/w) závisí na spektru bílé LED V LED je dosažitelná účinnost přeměny elektrické energie na zářivou asi 67 % V praxi dosažitelná hodnota světelné účinnosti je tedy 67 % teoretické hodnoty

63 PLAZMOVÁ MIKROVLNNÁ VÝBOJKA (PLS) Mikrovlnná plazmová výbojka s parami síry Zdrojem světla je rotující křemenná kulička velikosti pingpongového míčku se stopkou, naplněná argonem a malým množstvím síry. Je umístěna v ohnisku mikrovlnného zdroje. Vyzařuje spojité spektrum s barevnou teplotou K Index barevného podání CRI >80 Světelný tok je možno regulovat v rozmezí % Životnost světelného zdroje je hodin s malým poklesem světelného toku Je zatím velmi málo rozšířena pro vysokou cenu

64 PLAZMOVÁ MIKROVLNNÁ VÝBOJKA (PLS) Srovnání spektra PLS a metalhalogenidové výbojky Srovnání poklesu světelného toku a doby života

65 NAŘÍZENÍ EU 244/2009 A CO DÁL?

66 NAŘÍZENÍ EU 244/2009 Evropská komise vydala 18. března 2009 nařízení č. 244/2009, které stanovuje do roku 2012 postupně ukončit prodej klasických žárovek. Světelné zdroje s neprůhlednou (matnou, bílou, mléčnou...) baňkou jsou zakázány od 1. září 2009, pokud nespadají do energetické třídy A. Od stejného data jsou zakázány také čiré (průhledné) světelné zdroje, které mají buď příkon 100 W a vyšší a patří do horší energetické třídy než C, anebo mají nižší příkon, ale patří do horší třídy než E. V ročních intervalech se zákaz posouvá ke světelným zdrojům nižších příkonů (v roce 2010 zákaz pro čiré žárovky o příkonu 75 W a vyšším, v roce W) a v září 2012 pak zákaz pro veškeré světelné zdroje pro běžné osvětlování, které patří do horší třídy než C. Od září 2013 vstoupí v účinnost další úroveň funkčních požadavků uvedených v nařízení. Od září 2016 budou zakázány světelné zdroje spadající do energetických tříd horších než B (kromě výjimek - speciálních halogenových žárovek, které budou spadat do třídy C).

67 NAŘÍZENÍ EU 244/2009

68 NAŘÍZENÍ EU 244/ ALTERNATIVY Halogenové žárovky s třídou účinnosti alespoň C (nízkonapěťové, Xenonem plněné, s IR odraznou vrstvou) Kompaktní zářivky (CFL) LED zdroje

69 OZNAČOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ Příkon klasické žárovky CFL Halogonové žárovky LED 15 W 125 lm 119 lm 136 lm 25 W 229 lm 217 lm 249 lm 40 W 432 lm 410 lm 470 lm 60 W 741 lm 702 lm 806 lm 75 W 970 lm 920 lm 1055 lm 100 W 1398 lm 1326 lm 1521 lm 150 W 2253 lm 2137 lm 2452 lm 200 W 3172 lm 3009 lm 3452 lm Zdroj: nařízení EK 244/2009 Povinné údaje Energetický štítek Světelný tok (lm) Srovnání se žárovkou (W) Životnost (h), ekvivalent (roků) pro 2,7 h/d Počet spínacích cyklů Rychlost náběhu Obsah rtuti Hg (mg) Stmívatelnost Rozměry Provozní teplota

70 JEVONSŮV PARADOX Anglický ekonom William Jevons v 60. letech 19. století upozornil, že dlouhá série technologických zlepšení u parních strojů a dalších zařízení zvýšila efektivnost využití uhlí, což vedlo ke zvýšení jeho celkové spotřeby a k rozšiřování využití uhlí do dalších odvětví. Moderní ekonomové tento paradox potvrdili a upřesnili, že zvýšená účinnost zdroje snižuje náklady jeho využití proti jiným zdrojům, což zvyšuje poptávku po něm a ruší jakýkoli vliv úspor na snížení jeho spotřeby. Zvýšená efektivnost zdroje navíc urychluje ekonomický růst, který dál zvyšuje poptávku po všem a zejména po energii. Existuje studie, ze které vyplývá, že zavedením úsporných zdrojů světla se spotřeba energie na svícení (je to v současnosti asi 6,5% celkové spotřeby) nesníží, ale zvýší. Poptávka po světle není nasycena - interiéry obydlí a pracovišť jsou osvětleny obvykle jen na deset procent venkovního světla při zatažené obloze. Studie předpovídá, že všeobecné zavedení energeticky úsporných zdrojů světla může zvýšit spotřebu světla v lumenhodinách během dvou desetiletí na desetinásobek. To by znamenalo, že v případě zachování reálné ceny elektřiny po odpočtení inflace na současné úrovni vzroste spotřeba energie na osvětlení na více než dvojnásobek. Úsporné inovace zvyšují celkovou spotřebu energie.

71 POROVNÁNÍ ZÁVĚREM

72 SROVNÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ Světelný zdroj Index CRI Měrný výkon (lm/w) Životnost (h) Žárovka obyčejná Žárovka halogenová Zářivka lineární Zářivka kompaktní (CFL) Výbojka metalhalogenidová Výbojka rtuťová Výbojka sodíková vysokotlaká (HPS) Výbojka sodíková nízkotlaká (LPS) < Indukční výbojka (LVD) > Sirná výbojka (PLS) > Xenonová výbojka > LED (bílá s luminoforem)

73 SROVNÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ Srovnání světelné účinnosti lm/w hodin Srovnání doby života

74 VÝVOJ SVĚTELNÉ ÚČINNOSTI ZDROJŮ

75 ÚSPORY ENERGIE Srovnání ročních nákladů na provoz zdroje světla odpovídajícího 60 W žárovce Parametr Klasická žárovka Halogenová žárovka Kompaktní zářivka LED žárovka Orientační cena značkového zdroje světla [Kč] Příkon [W] Světelný tok [lm] Životnost [h] při 3 hodinách svícení denně Životnost zdroje [roků] 0,9 1,8 11,0 22,8 Roční cena za spotřebu [Kč] Roční cena za zdroj [Kč] Náklady za rok [Kč] Ceny zdrojů na podzim 2012 Cena energie 4,64 Kč/kWh

76 LIKVIDACE STARÝCH ZDROJŮ Recyklovat je nutné všechny zářivky, neboť každá obsahuje malé množství toxické rtuti (2 až 5 mg). Pokud se zářivka rozbije, rtuť se uvolní. I tak malé množství by mohlo znečistit až litrů vody. Se zářivkou je dobré zacházet jako s elektroodpadem. Sběrných míst je více než tři tisíce. Zářivku můžete odevzdat v obchodě s elektronikou, ve sběrných dvorech a do malých sběrných nádob. Jako s elektroodpadem je třeba zacházet s lineárními a kompaktními zářivkami, halogenidovými, sodíkovými a rtuťovými výbojky světelné zdroje s LED diodami. Do popelnice můžeme vyhodit běžné žárovky a také reflektorové a halogenové žárovky.

77 DĚKUJI ZA POZORNOST UTEE FEKT VUT KOLEJNÍ 2906/ BRNO T: F: E:

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma)

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma) Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35 R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55 Průměr v mm Tvar (mezinárodní norma) Základní druhy patic E14 E27 G4 GY6,35 G9 GU4 GU5.3 GU10 R7S G53 GX53 G13 G5

Více

HISTORIE, SOUČASNOST A TECHNICKÉ POJMY LED ZDROJŮ SVĚTLA

HISTORIE, SOUČASNOST A TECHNICKÉ POJMY LED ZDROJŮ SVĚTLA HISTORIE, SOUČASNOST A TECHNICKÉ POJMY LED ZDROJŮ SVĚTLA OBSAH: 1. Historie LED 2. Legislativa ČR a EU 3. Typy provedení LED zdrojů světla 4. Porovnání světelných zdrojů 5. Možnosti použití LED zdrojů

Více

Produktový katalog. www.lampeeon.cz

Produktový katalog. www.lampeeon.cz 2012 www.lampeeon.cz OBSAH MR16 05 GU10 07 G4 & G9 10 E14 12 15 LED trubice T8 20 LED STREET 22 LED reflektory 24 LED HIGHBAY 26 LED DOWNLIGHT 28 LED pásky 31 LED X-PROOF 34 INDUKČNÍ OSVĚTLENÍ 36 Profesionální

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů

Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů Ing. Jiří Skála, Ing. Hynek Bartík 13. 11. 2013 Praha Obsah

Více

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla 5.1 Svítidla pro lineární a kompaktní zářivky s výjimkou svítidel pro domácnost. (původní název: Svítidla se zářivkami s výjimkou svítidel

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL Ing. Petr Žák, Ph.D., Vývoj veřejného osvětlení Impulsy pro změny ve veřejném osvětlení 70. léta 20. st. - energetická krize vysokotlaké sodíkové výbojky; 80. léta 20. st. - světelné znečištění optické

Více

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková 15.10.2013 1 ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA Hana Šourková 15.10.2013 1 Osnova LED dioda Stavba LED Historie + komerční vývoj Bílé světlo Využití modré LED zobrazovací technika osvětlení + ekonomické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh osvětlovací soustavy průmyslového objektu. Vedoucí práce: Prof. Ing. Jan Mühlbacher, CSc.

Více

katalog úsporných svítidel * jaro 2011

katalog úsporných svítidel * jaro 2011 efekt: tah na pozadí plochou LED lištou Al mivvy ENERGY délka expozice: 2 s závěrka clony: f/10 ohnisková vzdálenost: 24 mm ISO: 100 katalog úsporných svítidel * jaro 2011 Jaká je hranice mezi tmou a světlem?

Více

2. Elektrické teplo... 34 2.1. Teoretické základy šíření tepla... 34 2.2. Zdroje tepla v elektrotechnice elektrický ohřev... 34 2.3.

2. Elektrické teplo... 34 2.1. Teoretické základy šíření tepla... 34 2.2. Zdroje tepla v elektrotechnice elektrický ohřev... 34 2.3. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 6 ELEKTRICKÉ SVĚTLO, TEPLO A CHLAZENÍ JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Elektrické světlo... 4 1.1. Fyzikální podstata světla... 4 1.1.1. Viditelné

Více

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a Průmyslová svítidla BS 103 3G salvaspazio 112 BS 103 3G salvatempo 113 Leader 21-01, 21-04 114 BS100, BS110 115 Tores 23-01 116 Castor 25-05 117 Lumino 26-91 118 Leo 40-01 119 Aterix 43-05 120 Aterix 43-09

Více

Koncový ceník LED osvětlení platný od 1.3.2015. Technické informace. Patice: GU10 Náhrada žárovky: 60W

Koncový ceník LED osvětlení platný od 1.3.2015. Technické informace. Patice: GU10 Náhrada žárovky: 60W LED ŽÁROVKY GU10 GU103x1WEPWW Materiál: hliník Účinnost: 0,85 143 Kč 118 Kč (745/001411) teplá bílá LED: 3x1W Epistar LED Svítivost: 260 lum. GU103x1WEPW 4500K, bílá (W) Pracovní proud: 320 ma 143 Kč 118

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

Pouliční LED lampy nové generace

Pouliční LED lampy nové generace FUN LIGHT AMUSEMENTS, s.r.o. Bubenská 1536, Praha 7 Pracoviště : Pražská 298, Brandýs nad Labem Pouliční LED lampy nové generace 2012 1. Pouliční LED osvětlení Pouliční LED lampa Ledcent Pouliční osvětlení

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA

ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA Žárovky Baňka z měkkého sodno-vápenatého skla je plněna netečným plynem argonem či kryptonem s příměsí dusíku. Vlákno je tak odděleno od kyslíku (vzduchu), jinak by se rychle odpařovalo

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení Ing. Jiří Skála Obsah Stav VO v ČR Jak běžel čas. Jak pohlížet na očekávané úspory Hodnocení HPS a LED svítidel Trendy VO Stav VO v ČR Zdroj: Analýza

Více

LED OSVĚTLENÍ bb. Ing. Ladislav Císař. Praha 16/4/2013

LED OSVĚTLENÍ bb. Ing. Ladislav Císař. Praha 16/4/2013 LED OSVĚTLENÍ bb Ing. Ladislav Císař Praha 16/4/2013 ISC COMMUNICATION CZECH, A.S. 1986 společnost založena v USA 1990 v ČSFR založena společnost s ručením omezeným 2000 společnost přeměněna na akciovou

Více

Katalog LED osvětlovací techniky

Katalog LED osvětlovací techniky Katalog LED osvětlovací techniky Ing. Zdeněk Švéda COLOR SET Jungmannova 30 533 03 DAŠICE Tel. (fax): + 420 466 951 759 Ukázka svítidla 60x60 cm Popis Ukázka sortimentu Ukázka svítidla kulatého Plochá

Více

LED - nová třída světla.

LED - nová třída světla. www.osram.cz LED - nová třída světla. NOVÝ SORTIMENT Světelné zdroje LED OSRAM pro jednoduchou výměnu 1:1 v oblasti běžného a efektního osvětlení. NOVÁ TŘÍDA SVĚTLA Vítejte v budoucnosti. LED w tři písmena

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory spanel Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě LED Panel Light je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové

Více

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a průmyslová svítidla Leader 21-01, 21-04 94 BS100, BS110 95 Tores 23-01 96 Castor 25-05 97 Lumino 26-91 98 Leo 40-01 99 Aterix 43-05 100 Aterix 43-09 101 Leone 45-00 102 Leone 45-01 103 Leone 45-02 104

Více

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED www.appost.cz OSVĚTLENÍ INOXLED AUDIT A PROJEKT Bezplatný audit a návrh nového osvětlení. FINANCOVÁNÍ Úspora CASH při prvním rozsvícení.

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Jak vybrat správně a nenechat se okrást?

Jak vybrat správně a nenechat se okrást? Jak vybrat správně a nenechat se okrást? 1 Vždyť svítí! Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 3 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční náklady

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 6.1a 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace emisivní

Více

1. Zdroje a detektory optického záření

1. Zdroje a detektory optického záření 1. Zdroje a detektory optického záření 1.1. Zdroje optického záření výkon a jeho časový průběh spektrální charakteristika a její stabilita v čase koherenční vlastnosti 1.1.1. Tepelné zdroje velmi malá

Více

TELNÉ ZDROJE PRO VŠEOBECNV. ČVUT FEL, Praha

TELNÉ ZDROJE PRO VŠEOBECNV. ČVUT FEL, Praha SVĚTELN TELNÉ ZDROJE PRO VŠEOBECNV EOBECNÉ OSVĚTLOV TLOVÁNÍ ČVUT FEL, Praha Fyzikální základ vzniku světla h.ν Obr.2 Zářivý přechod c λ = ν Obr.1 Zjednodušený model atomu (Bohr, 1913) ČVUT FEL, Praha Vznik

Více

Pokusy s ultrafialovým a infračerveným zářením

Pokusy s ultrafialovým a infračerveným zářením Pokusy s ultrafialovým a infračerveným zářením ZDENĚK BOCHNÍČEK, JIŘÍ STRUMIENSKÝ Přírodovědecká fakulta MU, Brno Úvod Ultrafialové (UV) a infračervené (IR) záření jsou v elektromagnetickém spektru nejbližšími

Více

POSVIŤME SI NA ÚSPORY

POSVIŤME SI NA ÚSPORY POSVIŤME SI NA ÚSPORY O firmě JE OBEČNĚ ZNÁMO, ŽE SVĚTLO JE PODSTATOU VŠEHO ŽIVÉHO A MÁ VLIV NA KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA. SVĚTLO PŘÍMO OVLIVŇUJE NAŠE ZDRAVÍ, NÁLADU A JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO KDODENNÍHO

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Veškerý materiál pro veřejné osvětlení

Veškerý materiál pro veřejné osvětlení Realizace Klášterní Hradisko v Olomouci Veškerý materiál pro veřejné osvětlení SVÍTIDLA PARKOVÁ, VÝLOŽNÍKOVÁ I LED LED SVÍTIDLA - I NA SOLÁRNÍ ENERGII SVÍTIDLA S REGULACÍ ECOLUM EC4 A CHRONOSENSE REFLEKTORY

Více

Úspora el.energie ve škole pomocí pohybových čidel

Úspora el.energie ve škole pomocí pohybových čidel Úspora el.energie ve škole pomocí pohybových čidel Hana Benáčková Markéta Hosová Přírodovědné lyceum, 2. ročník SSOŠ Jihlava, K. Světlé 2, Jihlava, 586 01 ÚVOD Nejlevnější energie je ta, která se nespotřebuje.

Více

Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED. Přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory

Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED. Přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED Přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory Náhrady lineárních zářivek lineárními moduly LED přehled, praktické informace, bezpečnost, úspory listopad

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Inteligentní osvětlení průmyslové haly. Bc. Tomáš Bělaška

Inteligentní osvětlení průmyslové haly. Bc. Tomáš Bělaška Inteligentní osvětlení průmyslové haly Bc. Tomáš Bělaška Diplomová práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č.

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

LED technologie a jejich využití v osvětlování

LED technologie a jejich využití v osvětlování JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e liér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie LED technologie a jejich využití v osvětlování Bakalářská

Více

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy V interiérech trávíme v průměru 90 % svého času a až 70 % smyslových vjemů získáváme prostřednictvím zraku. Klasická žárovka

Více

Fotometrie moderně s fototranzistorem a digitálním multimetrem

Fotometrie moderně s fototranzistorem a digitálním multimetrem Fotometrie moderně s fototranzistorem a digitálním multimetrem Josef Hubeňák Univerzita Hradec Králové Vnímání světla je pro člověka prvním (a snad i posledním) prožitkem a světlo je tak úzce spojeno s

Více

Školení CIUR termografie

Školení CIUR termografie Školení CIUR termografie 7. září 2009 Jan Pašek Stavební fakulta ČVUT v Praze Katedra konstrukcí pozemních staveb Část 1. Teorie šíření tepla a zásady nekontaktního měření teplot Terminologie Termografie

Více

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU TECHNICKÝ LIST VÝROBKU Zářivková trubice 1,3 W LT-T5 8W/073 Blacklight blue NBB Objednací číslo 117003000 EAN13 8595209915528 ILCOS FD-8/E-G5 Obecné informace Označení výrobku: LT 8W T5/073 Blacklight

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Návrh umělého osvětlení pro odborné učebny.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Návrh umělého osvětlení pro odborné učebny. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Návrh umělého osvětlení pro odborné učebny. Sezimovo Ústí, 2013 Autor: Jan Holšán Poděkování Děkuji především vedoucímu

Více

Profesionální řešení... Excelentní kvalita...

Profesionální řešení... Excelentní kvalita... Profesionální řešení... Excelentní kvalita... LED-systems.cz - se specializuje na energeticky vysoce úsporné LED světelné zdroje a osvětlení, osazené výhradně nejmodernějšími POWER LED chipy s důrazem

Více

Bezkontaktní termografie

Bezkontaktní termografie Bezkontaktní termografie Biofyzikální ústav LF MU Elektromagnetické spektrum http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:elmgspektrum.png Bezkontaktní termografie 2 Zdroje infračerveného záření Infračervené záření

Více

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Ekosvětlo s.r.o. je specialista na systémy osvětlení průmyslových a logistických hal, sportovišť, veřejného osvětlení, osvětlení

Více

PRŮVODCE: Jak vybrat vhodné osvětlení do. akvária a terária. Jak vybrat optimální osvětlení do terária

PRŮVODCE: Jak vybrat vhodné osvětlení do. akvária a terária. Jak vybrat optimální osvětlení do terária PRŮVODCE: Jak vybrat vhodné osvětlení do Jak vybrat optimální osvětlení do terária akvária a terária Co je to světlo? Základní pojmy Sluneční světlo je v širokém slova smyslu veškeré elektromagnetické

Více

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba Historie společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. začíná již v roce 1995, kdy jsme začali pod divizí Snaggi s.r.o. sbírat zkušenosti v oblasti elektronických komponent s důrazem na LED, LCD a PCB. Prvotřídním

Více

Současné možnosti efektivního osvětlování interiérů. Hynek Bartík Segment Business Leader, Outdoor Lighting Philips Česká republika s r.o.

Současné možnosti efektivního osvětlování interiérů. Hynek Bartík Segment Business Leader, Outdoor Lighting Philips Česká republika s r.o. Současné možnosti efektivního osvětlování interiérů Hynek Bartík Segment Business Leader, Outdoor Lighting Philips Česká republika s r.o. 22. březen 2012 Royal Philips Electronics Philips Healthcare Philips

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

SVĚTELNÉ TECHNICKÉ NÁVRHY OSVĚTLOVACÍ SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SVĚTELNÉ TECHNICKÉ NÁVRHY OSVĚTLOVACÍ SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SVĚTELNÉ TECHNICKÉ NÁVRHY OSVĚTLOVACÍ SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Ing. Petr Žák Účinnost soustavy veřejného osvětlení: 1. Koncept VO (systém zatřídění, ovládání regulace, zapojení) 2. Projekt VO (zatřídění

Více

Světelné zdroje VENTURE LIGHTING. Metal-halogenidové, sodíkové a rtuťové výbojky.

Světelné zdroje VENTURE LIGHTING. Metal-halogenidové, sodíkové a rtuťové výbojky. CENÍK Světelné zdroje VENTURE LIGHTING. Metal-halogenidové, sodíkové a rtuťové výbojky. Vydáním tohoto ceníku pozbývají platnosti veškeré ceníky a speciální akce prezentované před vydáním tohoto ceníku.

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory.

LF8 Flu. HLAVNÍ POUŽITÍ Průmysl. Sklady. Tunely. Podzemní stanice. Baldachýny. Obchodní prostory. LF8 je vysoce účinné svítidlo v krytí IP 65 vhodné pro vnitřní i vnější aplikace, zvláště pro extrémní klimatické podmínky. Tělo svítidla tvoří odlitek z tlakem litého u. Svítidlo se vyrábí ve dvou provedeních:

Více

Světelné zdroje. katalog produktů

Světelné zdroje. katalog produktů Světelné zdroje katalog produktů E14 mini, 48SMD kompaktní rozměry náhrada za běžné žárovky 40W 4,634hod Metrodis A Velkoobchod elektro 48SMD LED E14 E14 mini, 48SMD PW E14-3148PW E14 mini, 48SMD WW E14-3148WW

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ Zadání: 1) Pomocí pyranometru SG420, Light metru LX-1102 a měřiče intenzity záření Mini-KLA změřte intenzitu záření a homogenitu rozložení záření na povrchu

Více

Ele 1 Využití el. energie osvětlení, teplo, chlazení. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím, druhy ochran, bezpečnostní předpisy.

Ele 1 Využití el. energie osvětlení, teplo, chlazení. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím, druhy ochran, bezpečnostní předpisy. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHN IKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 4. 2014 Ele 1 Využití el. energie osvětlení, teplo, chlazení. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím,

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE Prezentace v rámci EU projektu EL-EFF REGION: Efektivnější využívání elektřiny v osmi evropských regionech Přednášející: Ing. Josef Šťastný, energetický

Více

KATALOG VÝROBKŮ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA. Prodloužená LEDEOS záruka. Výrobky chráněny zákonem na ochranu duševního vlastnictví

KATALOG VÝROBKŮ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA. Prodloužená LEDEOS záruka. Výrobky chráněny zákonem na ochranu duševního vlastnictví KATALOG VÝROBKŮ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA Unikátní systém chlazení LED diod, životnost 80 000 hod Prodloužená LEDEOS záruka Výrobky chráněny zákonem na ochranu duševního vlastnictví Všechny výrobky vyráběny

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Spotřeba energie v domácnostech představuje asi 25 % celkové průměrné spotřeby energie Evropské unie (v České republice

Více

Prime Tech Energy Úsporné LED osvětlení

Prime Tech Energy Úsporné LED osvětlení Prime Tech Energy Úsporné LED osvětlení Představení Praha, 30. dubna, 2013 1 CONTENTS PAGE A. LED osvětlení INOXLED 03 1. LED panely 06 2. LED trubice 07 3. LED osvětlení hal 08 4. LED osvětlení hal s

Více

KATALOG/CATALOGUE 2013/2014

KATALOG/CATALOGUE 2013/2014 LIGHTING TECHNOLOGY LIGHTING TECHNOLOGY KATALOG/CATALOGUE 2013/2014 ÚSPORA PRO KAŽDÉHO 1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Představujeme společnost OSAM TRADE s. r. o., která byla založena dne 1. ledna roku 2010

Více

Řešení Philips pro venkovní osvětlování

Řešení Philips pro venkovní osvětlování Řešení Philips pro venkovní osvětlování VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, ARCHITEKTURY, PARKŮ, SOCH, SPORTOVIŠŤ... Hynek Bartík Philips Professional Lighting Solutions 10.6.2010 Venkovní osvětlení Philips.. to není jen

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

TOHLE ZÁŘIVKA NEDOKÁŽE

TOHLE ZÁŘIVKA NEDOKÁŽE LED LINIOVÁ OSVĚTLOVACÍ ŘEŠENÍ TOHLE ZÁŘIVKA NEDOKÁŽE Osvětlovací tělesa v hliníkových profilech Liniové osvětlení v hliníkových profilech Interiérové osvětlení (nasvětlení stropů, osvětlovací tělesa pod

Více

Fyzika aplikovaná v geodézii

Fyzika aplikovaná v geodézii Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami λ = (380 nm - 780 nm) - způsobuje v oku fyziologický vjem, jenž

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi Kvalita ověřená mnoha instalacemi Veřejné osvětlení Tunely Parky, parkoviště Fotovoltaika Průmysl Letištní plochy Sportoviště Komerční prostory Nákupní centra 16 Made in Italy GHOST - R Product Conformity

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

Optika Emisní spektra různých zdrojů Mirek Kubera

Optika Emisní spektra různých zdrojů Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: informace pro učitele Optika Mirek Kubera žák využívá poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů optický hranol, spektrum, emisní spektrum,

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL O SPOLEČNOSTI Zajišťujeme komplexní služby od prvotního návrhu osvětlení přes výrobu, montáž a instalaci až po kvalitní záruční a pozáruční servis. Svým zákazníkům přinášíme individuální a inovativní řešení

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

BUY SMART+ Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu. Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení

BUY SMART+ Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu. Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení Guideline - efficient lighting BUY SMART+ Zelené nakupování je správná volba Chytré nakupování: Úspora energie, nákladů a ochrana klimatu Pokyny pro zelené nakupování úsporného osvětlení Supported by

Více

VÝVOJ, VÝROBA, DOVOZ A PRODEJ ÚSPORNÉ OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY

VÝVOJ, VÝROBA, DOVOZ A PRODEJ ÚSPORNÉ OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY osvětlovací technika VÝVOJ, VÝROBA, DOVOZ A PRODEJ ÚSPORNÉ OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY Naše společnost je zaměřena na dovoz, vývoj a výrobu osvětlovací techniky. Provádíme komplexní služby v osvětlovací technice.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh umělého osvětlení pro ordinaci zubního lékaře Richard Michalica 2013 Abstrakt

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

VÝBOJKY. Peek & Cloppenburg, Düsseldorf

VÝBOJKY. Peek & Cloppenburg, Düsseldorf VÝBOJKY Výbojky Vysokotlaké výbojky patří k nejefektivnějším světelným zdrojům. Vydávají extrémně velké množství světla. Například halogenidové výbojky s výkonem 2 000 W nainstalované na fotbalovém stadionu

Více

5.3.1 Disperze světla, barvy

5.3.1 Disperze světla, barvy 5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,

Více

FORLINE. Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů.

FORLINE. Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů. FORLINE Osvětlovací systém FORLINE je typová řada systémových závěsných a stropních zářivkových a LED svítidel pro osvětlování interiérů. spojená do řad nebo pomocí spojovacích dílů do různých geometrických

Více