Podstata lidské existence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podstata lidské existence"

Transkript

1 O B J E V Podstata lidské existence Rezonanční vlna je energií života.

2 Narodil se v roce 1949 v Doubravě ve Slezsku v České republice. Vystudoval měřící, regulační a vysokofrekvenční elektrotechniku. V roce 1988 emigroval do Německa a usadil se v Heidelbergu. Tam se poprvé setkal s bioenergetikou člověka a vytyčil si úkol objasnit bioenergetické procesy a dát jim pevný fyzikální základ. V roce 1991 sestrojil svůj první léčebný přístroj minimedic, který pracuje na principu energetické rezonance a je prvním přístrojem tohoto typu na světě. Zdrojem informace tohoto přístroje bylo infra-elektromagnetické záření. Prvním velkým úspěchem přístroje minimedic bylo celkové vyléčení čtyřměsíční vnučky Isabell z atopického ekzému. se v roce 1998 poprvé setkává s Prof. Dr. rer.nat. Güntherem Heimem z univerzity v Heidelbergu, který se zabýval diagnostikou TRD (termoregulační diagnostikou) dle dr. Ernsta Schwamma a dr. Johanna Josta Reeh. Aby bylo možno zdokumentovat léčebné efekty přístroje minimedic, je v roce 2001 sestrojen první Thermograf Scan 2001, který zaznamenává a vyhodnocuje data na základě termoregulačních změn, probíhajících v organismu člověka. V roce 1996 zakládá firmu HENEX a ta je později přejmenována na BioHENEXs.r.o. Tato firma začíná vyrábět stále zdokonalované léčebné přístroje. Od roku 2014 jsou tyto přístroje uváděny na trh pod značkou henex a všechny mají zdravotní certifikáty CE Copyright C 2011 OBJEV / Podstata lidské existence / ing. Eugeniusz Motyka Myšlenky, náměty a citáty obsaženy v díle OBJEV / Podstata lidské existence jsou dílem autora ing. Eugeniusze Motyky a bez jeho písemného souhlasu nesmí být kopírovány, rozšiřovány, a tisknuty. Rovněž není přípustné vydávat se za autora. 2

3 Fenomén lidské tělo Fyzika je matematikou života. Slunce vyzařuje elektromagnetické záření všech vlnových délek, ale nejintenzivněji vlnové délky, které vnímáme jako viditelné světlo. Bílé světlo se skládá ze spektra různých vlnových délek a to vnímáme jako barvy. Spektrum světla rentgenové UV viditelné infračervené záření záření světlo světlo VUV UV-C UV-B UV-A (nm) Tělo člověka z různých spektrálních pohledů: - neviditelné spektrum světla. RTG záření (10 nm - 1 pm) - vidíme zřetelně skelet (záření proniká skrz svalovinu i cévní systém, ale neproniká přes kosti - zviditelňuje je). UV záření ( nm) - pro člověka neviditelné, je zachyceno pokožkou a tudíž neproniká do organismu - viditelné spektrum světla. modré světlo (440 nm) - necháme-li svítit pouze modré světlo, tělo člověka i okolí bude v modrých odstínech. zelené světlo (550 nm) - vše bude v zelených odstínech. červené světlo (660 nm) - vše bude v červených odstínech 3

4 - neviditelné spektrum světla. infra záření (0, μm) - budeme-li sledovat tělo člověka infra kamerou v oblasti pásma ( nm), bude viditelný pouze cévní systém. Lidské oko nepostřehne pásmo infra záření. Zviditelnit jej můžeme jen pomocí infra čidel. Spektrometrickou metodou je zjištěno, že lidská kůže má z hlediska infra záření propustnost v rozsahu nm a záření prochází naší kůží až do hloubky krevního systému (tepny, žíly, cévy...). Pronikavost světla kůží lze dokázat rozsvícenou žárovkou v ústech, kdy tvář svítí červeně. Z toho vyplývá, že světlo v rozsahu nm prochází kůží. Co je tedy pro nás nejdůležitější? Z medicínského pohledu lze člověka při životě udržet dočasným vyloučením funkce kteréhokoli orgánu (srdce, plíce, žaludek,...mozek při umělém spánku). Z lidského těla nelze vyloučit krev, ani ji nahradit jinou tekutinou. Bez krve lidský organismus NEFUNGUJE! Lidským okem vidíme krev červeně (750 nm), ale nevidíme její teplotu - tu můžeme cítit pouze dotykem. Z pohledu infra kamery je zobrazována spektrální vlnová délka krve nm, to znamená, že infra kamera je schopna vyhodnotit barvu i teplotu krve. 4

5 Spektrální propustnost naší pokožky (tzv. okno propustnosti) Vlnová délka (nm) pokožka 77 % 65 % 65 % 28 % škára 21 % 5 % 17 % 8 % kapiláry podkožní vazivo Lidská kůže je propustná ve spektrální délce nm. Z toho vyplývá, že dochází ke spojení tepelné energie našeho organismu s tepelnou energií našeho okolí. REZONANCE - autor objasňuje vznik spojení shodných fyzikálních procesů, veličin a jevů stejného významu. V cévním systému našeho organismu dochází k vzájemné reakci tepelné energie naší krve s tepelnou energií našeho okolí (dochází k tzv. energetické tepelné rezonanci). Pro náš organismus je životně důležité čerpání energie z vnějšího prostředí. Bez tohoto bioprocesu (vzájemné výměny energií) náš organismus nemůže existovat. Zemřeli bychom podchlazením! Co v naší krvi přijímá tepelnou energii z okolí? V cévním systému každého člověka proudí krev a v ní (mimo jiné) tělíska zvaná trombocyty. Ty jsou tak malinké, že je nevidíme lidským okem, ale pouze speciální mikroskopickou technikou. Délka výběžků trombocytů se shoduje s energetickou vlnovou délkou propustnosti naší pokožky. Proto mají trombocyty schopnost přijímat energii z vnějšího prostředí - jsou s okolím v energetické tepelné rezonanci. Znamená to, že vysílaná energie o stejné vlnové délce se stejnou přijímací délkou jsou v REZONANCI. Trombocyt je v rezonanci s vlnovou délkou přijímaného spektra a kmitá. Tím dochází ke zvyšování jeho energie (k jeho ohřívání). Aby tak nedošlo k samozničení trombocytů vlivem nahromaděné energie v podobě tepla, musí se trombocyt neustále pohybovat (proudit v cévním řečišti) a tím odevzdávat svou teplotu do krve. Jelikož se nachází cevní systém v celém těle, dochází tak k rovnoměrnému a současnému dodání tepla a energie do celého těla v daném okamžiku pomocí trombocytů v krvi. 5

6 Žijeme na základě nedokonalosti η.,,trombocyty vytvářejí tepelnou energii v našem organismu. Zvláštnost Jedním z dědictví po vzniku Země z horké sluneční mlhoviny je obrovské množství tepla dosud uchovávané uvnitř planety. Země je tedy planeta plná energie. Slunce i naše Země absorbují tepelné spektrum a také ho vydávají. Propustnost zemské kůry je nm. Nejlepší propustnost energie v pásmu infra ( nm) se nachází v horských skalnatých oblastech a také v mořích a oceánech. Je příjemným zjištěním, že člověk právě pro relaxaci a načerpání nových sil vyhledává tyto oblasti - hory a moře. Z tohoto poznání vyplývá, že pro lidskou existenci je nejdůležitější teplo a teprve pak světlo. Proto lidé v dávných dobách přežívali v jeskyních, kde měli hlavně dostatek zemské energie a tím pádem i tepla. V noci žijeme bez světla, ale máme teplo. Lidé, kteří uvízli v podzemí (horníci, kopáči ) mohou přežít bez světla, ale nepřežili by bez tepla. 6

7 Energetický princip přístrojů Přístroje henex vyzařují elektromagnetické vlnění o vlnové délce nm, což je oblast infrazáření IR-A. Vyzařovaný výkon je menší než 35 miliwattů Sr (Ster radiantů). Přístroje henex užívají dva až čtyři od sebe vzdálené zářiče stejného výkonu. Vzájemným působením vln vysílaných z těchto zářičů dochází k interferenci a tímto ke vzniku stojaté vlny (tj. vlna o vyšší amplitudě a zároveň o vyšším energetickém výkonu). Všechny přístroje henex zdokonaluje zcela nově objevený energetický prvek HALM (Harmonizující Světelný Amplifikátor, patent č ), který: 1. zvyšuje energetický účinek 2. zajišťuje maximální čistotu vyzařovaného IR-A paprsku 3. zaručuje trvalou funkci přístroje. Měřící scanovací metodou TRD (termoregulační diagnostikou) - infra tepelným čidlem - bylo zjištěno, že při stimulaci pomocí přístroje henex dochází k tepelné rovnováze a v některých případech až ke zvýšení střední hodnoty tělesné teploty člověka o 2,5 C. Podle fyzikálních zákonů je k získání ohřevu o 2,5 C při hmotnosti těla 80 kg zapotřebí dodat až několik set Wattů tepelné energie. V případě použití přístrojů henex se jedná o dodání energie pouze pár miliwattů. Jak je možné, že pomocí krát menší dodávané energie přístrojem henex dojde až k takovému ohřevu? Přístroj henex vyzařuje ideální rezonanční vlnu. Velikost této vlny je shodná s velikostí výběžků trombocytů - tvůrců tepla. Výběžky trombocytů se rozkmitají, tím vzniká teplo, které je absorbováno tělem trombocytů a takto vzniklé teplo je cévním systémem rovnoměrně rozváděno do celého organismu. Dochází k energetické tepelné rovnováze, k vytvoření ideálních podmínek pro vznik nových dokonalých buněk a tím k celkové regeneraci organismu. Pro náš život je nutné teplo = TEPELNÉ INFRA SPEKTRUM IR-A = nm Přístroj henex je zdrojem naší životní energie. Rezonanční vlna je energií života. 7

8 Shoda vlnové délky nm: 1. absorbce slunečního záření Zemí 2. propustnost zemské kůry 3. propustnost lidské pokožky 4. délka výběžků trombocytů 5. teplota a zabarvení krve O B J E V : trombocyty vytvářejí tepelnou energii v organismu. Celá citovaná myšlenka a její objasnění je objevem autora Ing. Eugeniusze Motyky. Datováno III. vydání /2014

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie Jakkoli je pojem energie běžně používaný, je definice této veličiny nesnadná. Velice často uváděná definice, že

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA Stránka 1 z 173 Stránka 2 z 173 OBSAH Předmluva...9 Kvantová terapie. Mechanismus účinku a klinické účinky... 10 Kapitola 1... 14 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI KVANTOVÉ TERAPIE RIKTA... 14 Použití zařízení:...

Více

Optika pro studijní obory

Optika pro studijní obory Variace 1 Optika pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Světlo a jeho šíření Optika

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

Vliv zvuku a hudby na lidský organismus 1994

Vliv zvuku a hudby na lidský organismus 1994 Vliv zvuku a hudby na lidský organismus 1994 V této kapitole se zabývám skutečnostmi, které poukazují na to, jak je vliv zvuku a hudby na člověka přímočarý. Zároveň chci ale zdůraznit, že je podle mého

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ING. JANA MAŠKOVÁ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Ing. Jana Mašková

Více

První vydání Bratislava 2000 Tisk LIFE-LINE s. r. o., Račianská 143/A, 831 05, Bratislava Tel. /fax: 07/44886425

První vydání Bratislava 2000 Tisk LIFE-LINE s. r. o., Račianská 143/A, 831 05, Bratislava Tel. /fax: 07/44886425 I. N. Kopylov Bezkontaktní masáž Praktické rady Přeloženo z ruského originálu: I. N. Kopylov Praktičeskije sověty Po bezkontaktnovu massažu ABT. -coct. I. N. Kopylov. - MN.: Literatura, 1998. -192 c. All

Více

O ŽIVOTĚ S ROČNÍMI OBDOBÍMI, GEORG-MARKUS GOYERT. Přeložil Radomil Hradil

O ŽIVOTĚ S ROČNÍMI OBDOBÍMI, GEORG-MARKUS GOYERT. Přeložil Radomil Hradil O ŽIVOTĚ S ROČNÍMI OBDOBÍMI, GEORG-MARKUS GOYERT Přeložil Radomil Hradil Zamyslíme-li se my lidé dnes, na konci 20. století, nad současnými poměry, v nichž žijeme, povšimneme si nejprve, pokud svůj pohled

Více

Svëtlo a jeho vliv na lidské emoce a vnímání prostředí

Svëtlo a jeho vliv na lidské emoce a vnímání prostředí Svëtlo a jeho vliv na lidské emoce a vnímání prostředí Rešerše dostupných prací a výsledků výzkumů na dané téma Příprava modelového testu, který povede k mëření vlivu svëtla na lidské emoce Autoři: Ing.

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2009. Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 12. SRPNA 2009 Cena: 294 Kč OBSAH: 1. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů.........

Více

Jak lze využít Slunce?

Jak lze využít Slunce? Jak lze využít Slunce? Obsah 1 Sluneční energie 2 1.1 Projevy sluneční energie na Zemi 2 1.2 Dopad sluneční energie na Zemi 2 1.3 Základní přeměny sluneční energie 4 1.4 Využití sluneční energie 4 1.5

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala: Nina Mišingerová Obor 5345R008 Optometrie Studijní rok 2011/2012 Vedoucí práce:

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více