PHOTOPOL IR/UV PLUS A5401P polymerační pec návod k použití a údržbě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PHOTOPOL IR/UV PLUS A5401P polymerační pec návod k použití a údržbě"

Transkript

1 PHOTOPOL IR/UV PLUS A5401P polymerační pec návod k použití a údržbě 1. POPIS Photopol IR/UV je světlem polymerující pec umožňující provedení různých pracovních postupů: studený postup s použitím ultrafialových paprsků vyzařovaných tradičními lampami rychlý a výkonný postup s použitím dichroických lamp kombinace obou postupů je také možno provádět horký postup pomocí infračervených paprsků Díky této inovativní kombinaci je přístroj extrémně univerzální a je možno je použít i pro nejnáročnější požadavky jak v laboratoři tak v ordinaci. UV postup také umožňuje zpracovat světlem tuhnoucí kompozita široké pracovní spektrum přístroje ( nm) umožňuje správně zpracovat všechny produkty dostupné na trhu. Díky nově uvedené možnosti využití bodových světel, která jsou výkonnější, je možno zpracovat i silnější materiály nebo materiály s vyšší hustotou. IR metoda umožňuje světlem vytvrdit kompozita reagující pod tímto druhem paprsků a různé procedury vyžadující precizní zahřívání, např. sušící proces izolačních tekutin a enamelů nebo při měkčení voskových plotének a modelových bází. Vnitřní stěny pece jsou vyrobeny z tvrzeného reflexního skla, aby se zajistilo ideální rozložení paprsků. Prosklené dvířka lze široce otevřít a jsou vybaveny chráněným průzorem pro kontrolu pracovního cyklu bez rizika poškození zraku. Všechny funkce jsou řízeny elektronickým obvodem a pracovní podmínky jsou jasně zobrazeny na displeji. Provozní software uživatelského rozhraní poskytuje snadné použití a bezprostřední porozumění. K dispozici je dvojí velmi praktické příslušenství: rotační talíř zaručuje nejvyšší radiaci pro větší modely vakuový zvon pro vakuové postupy 2. REFERENCE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ A TESTOVACÍ PROCEDURY Pec je sériově vyráběna společností C.I.E. DENTALFARM v souladu s technickými a bezpečnostními předpisy, jak je uvedeno ve směrnici č. 89/392 EHC. Každý přístroj prochází pečlivou kontrolou a plným rutinním testováním na automatickém zkušebním zařízení (Model TS48 Elektrotech. Laboratorium Postfach D 7015 KORNTAL 1) v pořadí: dielektrický silový test test ochranného konduktoru izolační test rezistence zkratový test Zařízení na závěr vytiskne zprávu dokazující splnění daných limitů. Dle mezinárodních regulí je zařízení klasifikováno jako AEE (elektrické a elektronické zařízení, jehož správný provoz záleží na elektrickém proudu a elektromagnetickém poli) a následně na závěr pracovního života není možno se zařízením nakládat jako s běžným odpadem, ale musí být zlikvidováno dle nařízení 2002/96/CE.

2 3. OBECNÁ OPATŘENÍ přečtěte si řádně tento návod k použití před tím, než začnete s přístrojem manipulovat, ovládat jej, nastavovat či provádět údržbu bezpečnost uživatele závisí na jeho zkušenostech, zdravém rozumu a opatrnosti; z tohoto důvodu je nanejvýš důležité znát detaily umístění a funkcí všech ovládacích prvků uživatel přístroje je dobře proškolený a zkušený profesionál a nikoliv pouze příležitostný pracovník pravidelně kontroluje části přístroje podléhající opotřebení vzhledem ke specifickým pracovním podmínkám nepoškozujte elektrické vedení přístroje vestavěný bezpečnostní systém není v žádném případě možno modifikovat či vyjímat z přístroje není dovoleno provádět opravy přístroje neautorizovaným technikem pro čištění nepoužívejte benzín, rozpouštědla nebo jiné hořlavé tekutiny používejte pouze netoxické a nehořlavé produkty dostupné na trhu 4. INSTALACE UPOZORNĚNÍ: Instalace přístroje je vcelku snadná ale je třeba při ní dbát nejvyšší opatrnosti abyste zamezili vzniku chyby vedoucí k problémům během provozu, potížím nebo dokonce poškození! 1. Umístěte přístroj na vhodný pracovní stůl, do stabilní pozice. 2. Zkontrolujte technické informace uvedené na štítku přístroje (L) hodnoty elektrického proudu. 3. Připojte napájecí kabel (F) do zásuvky (H) umístěné na základně zadního panelu a zapojte druhý konec do uzemněné zásuvky 220V AC 50Hz. 4. Otevřete dveře (B) a odstraňte výplňový materiál chránící lampy a zrcadla. 5. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU Všechny funkce přístroje jsou vybrány, uloženy a spuštěny použitím elektronické klávesnice; všechny pasáže jsou jasně zobrazeny na displeji. Ovládací panel nabízí tři pracovní tlačítka: výběr pracovního režimu nastavení časovače nastavení rotačního talíře výběr jazyka spuštění/zastavení cyklu mimo dvou datových tlačítka pro snížení/zvýšení Před spuštěním přístroje je nutno dokonale znát význam všech tlačítek; stiskněte hlavní vypínač (G), displej se rozsvítí, zobrazí se nápis DENTALFARM a verze software na 5 vteřin (během této doby přístroj provádí automatický test). Na závěr se zobrazí parametry posledního cyklu. PROG stiskněte toto tlačítko, abyste se dostali do nastavovací fáze, displej zobrazí TIMER, použitím tlačítek vyvoláváte funkce (v tomto pořadí: TIMER MODE PLATE ROTATION LIFETIME HOURS LANGUAGE). nebo ESC/STOP stiskem tlačítka nemodifikujete zvolený parametr (během nastavovací fáze) nebo pro zastavení provozu (v provozním režimu). ENTER/START stiskem tlačítka zvolíte vybraný parametr (během nastavovací fáze) nebo pro spuštění provozu (v provozním režimu).

3 & stiskem jednoho z těchto tlačítek upravíte data (v případě čísel je zvýšíte/snížíte; v případě parametrů přeskočíte na další možnost). 6. POPIS FUNKCÍ Modifikace jazyka zobrazovaných zpráv: Stiskněte PROG, poté nebo dokud se na displeji zobrazí LANGUAGE, stiskněte ENTER/START (sdělíte přístroji, že se jedná o položku, kterou chcete modifikovat), stiskněte nebo dokud se nezobrazí požadovaná položka a opět stiskněte ENTER/START; na displeji se zobrazí. Výběr jiného provozního režimu: Stiskněte PROG, poté nebo dokud se na displeji zobrazí MODE, stiskněte ENTER/START, stiskněte nebo dokud se nezobrazí požadovaná položka (ex. IR) a opět stiskněte ENTER/START; na displeji se zobrazí. Výběr radiačního času: Stiskněte PROG, zobrazí se TIMER, stiskněte ENTER/START, stiskněte nebo dokud se nezobrazí požadovaná položka vztahující se k minutám (nejvyšší povolený čas je 90 min) a opět stiskněte ENTER/START, kurzor se přesune doprava, stiskněte nebo dokud se nezobrazí požadovaná položka vztahující se k sekundám (nejvyšší povolený čas je 59 vteřin) a opět stiskněte ENTER/START, na displeji se zobrazí. Zapnutí/vypnutí rotačního talíře: Stiskněte PROG, poté nebo dokud se na displeji zobrazí TURNTABLE ROTATIVE, stiskněte ENTER/START, stiskněte nebo a zvolte ON (pro spuštění) nebo OFF (pro vypnutí) a poté stiskněte ENTER/START; na displeji se zobrazí. Zjištění opotřebení UV lamp: Stiskněte PROG, poté nebo dokud se na displeji zobrazí LIFETIME HOURS, stiskněte ENTER/START (pro potvrzení správnosti dat), displej zobrazí časový úsek, po který lampy svítí; stiskněte ESC/STOP dvakrát, abyste opustili položku bez modifikace (položku je možno vynulovat při výměně UV lamp stiskem ENTER/START a. Po hodinách používání, tzn. cca 3 pracovní roky, dochází u UV lamp k opotřebení a snížení výkonu. Jakmile je dosaženo hodnoty 999, přístroj vydá zvukový signál na toto upozorňující a na displeji se zobrazí UV exhausted!. Od tohoto okamžiku Vám bude přístroj (až do vynulování počítadla) zobrazovat upozornění v níže uvedených případech: při spuštění přístroje při použití ENTER/START tlačítka Tato varování jsou pouze pro upozornění a neovlivňují běžný chod přístroje, který je možno dočasně používat. V tomto případě doporučujeme běžný čas polymerace minimálně o 15 20%. Doporučujeme pravidělně kontrolovat funkci LIFETIME HOUR a jakmile dojde k přiblížení 600/700 hod, tak zvyšte polymerační čas 10%. Vyměňte UV lampy jakmile počet celkového pracovního času dosáhne hodin! 7. PROVOZNÍ REŽIM UV 8 lampy zapnutí 8 ultrafialových lamp studeného světla se spektrální distribucí v rozmezí nm. Poznámka: Provoz UV lamp musí být při nízké teplotě: při pokojové teplotě, v každém případě pod 45 o C v důsledku toho, po použití infračervené funkce pro zahřívací proces, je nutno ochladit pracovní komoru před zapnutím UV lamp. Pro tento účel je dostačující ponechat dveře pece otevřené cca 10 minut. UV 2 bodovky zapnutí 2 dichroických ultrafialových lamp studeného světla se se spektrální distribucí v rozmezí nm. Bodovky způsobí zvýšení teploty uvnitř komory a je možno je použít pro zahřívací či sušící procedury. Poznámka: Při použití tohoto výkonného režimu je nutno snížit pracovní čas pomocí několika testů počínajíce na 2 minutách a eventuálním zvyšování času o 30 vteřin. UV 2+8 současné zapnutí 2 dichroických lamp a 8 ultrafialových tradičních lamp se se spektrální distribucí v rozmezí nm. Poznámka: Jak bylo doporučeno u předchozího provozního režimu, bude nutno snížit dramatický provozní čas pomocí několika testů počínajíce na 2 minutách a eventuálním zvyšování času o 30 vteřin. Díky kombinaci těchto dvou radiačních metod, je zajištěno, že dosáhnete jádra (do požadované hloubky) modelu. UV EXTRA LIGHT zapnutí externích LED umožňující zafixovat stratifikaci produktu.

4 IR zapnutí infračervené radiační lampy na maximální výkon, pro zahřívací/sušící procedury při teplotách zobrazených v níže uvedené tabulce, která byla sestavena speciálně dle přednastavených časů. minuty infračerv. Nepřekračujte tepl. o C tyto časy! Poznámka: Výše uvedené teploty zobrazují průměrné výsledky množství testů provedených na vzorcích v různých materiálech průměrných velikostí, při počáteční teplotě: pokojová a vzorová teplota 20 o C, která je určena jako přibližná. UPOZORNĚNÍ: IV/UV model není vybaven termostatickou pojistkou, proto je ZAKÁZÁNO používat čas překračující 50/55 minut, které vedou k velmi vysokým teplotám vzhledem ke skutečnosti k jakým teplotám byl přístroj vytvořen. Překročení těchto teplot může vést k nevratnému poškození přístroje. ROTACE OTOČNÉHO TALÍŘE přístroj byl navržen pro přidání otočného talíře, který se týká elektrického zapojení a nastavení programu. Pro zprovoznění je dostačující zapojit jej do zásuvky v horní části komory (nemáte li toto příslušenství, nemá to jakýkoliv vliv na provoz ať už tuto funkci zvolíte či ne). UPOZORNĚNÍ: Jak infračervené, tak ultrafialové paprsky jsou škodlivé pro zrak a pokožku; z tohoto důvodu není možno provozovat přístroj bez dodávaných bezpečnostních ochranných pomůcek! ZAVŘETE DVEŘE! (CLOSE THE DOOR!) tato hláška varuje, že dveře musejí být během provozu přístroje z bezpečnostních důvodů zavřeny! V případě, že dveře nejsou zcela zavřeny a vy stisknete ENTER/START, cyklus se nespustí; jestliže otevřete dveře během pracovního cyklu, běžící čas se zastaví a spustí opět při uzavření dveří (jestliže pečící program specifického produktu vyžaduje různé pasáže, s krátkým přerušením, může být vhodné pro nastavení celkového expozičního času a využití odpočtu pro částečnou expozici). 8. PŘÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ Předpokládejme pracovní cyklus polymerace UV A parsky po dobu 7 min 30 vteřin s rotačním talířem. 1. otevřete dveře, umístěte rotační talíř, správně vystřeďte v komoře a zapojte zástrčku do správné zásuvky 2. na disk položte polymerovanou část 3. zavřete dveře 4. stiskněte PROG (zobrazí se TIMER), stiskněte nebo dokud nedosáhnete hodnoty 07, stiskněte ENTER/START 5. stiskněte nebo dokud nedosáhnete hodnoty 30, stiskněte ENTER/START, zobrazí se 6. stiskněte PROG, stiskněte nebo dokud se nezobrazí MODE, stiskněte ENTER/START, stiskněte nebo, dokud se nezobrazí UV, stiskněte ENTER/START, zobrazí se. 7. stiskněte PROG, stiskněte nebo dokud se nezobrazí PLATE ROTATION, stiskněte ENTER/START, stiskněte nebo, dokud se nezobrazí ON, stiskněte ENTER/START, zobrazí se. 8. Stiskem ENTER/START spustíte cyklus 9. NÁVOD K POUŽITÍ Jakmile jste vybrali provozní cyklus, dokončete nastavení všech parametrů (režim, provozní čas a příp. rotační talíř), otevřete dveře, vložte polymerovanou část, zavřete dveře a stiskněte ENTER/START Provozní cyklus je možno přerušit v jakémkoliv bodě programu pouhým otevřením dveří (v tomto případě se časovač zastaví a cyklus se opět spustí, jakmile jsou dveře zavřeny) nebo stiskem ESC/STOP (v tomto případě program zcela zrušíte). Cyklus je dokončen automaticky (není třeba zásahu uživatele) jakmile doběhne nastavený čas a na konec cyklu vás upozorní zvukový signál (přístroj 4x zapípá). 10. PŘÍSLUŠENSTVÍ A VOLITELNÉ VYBAVENÍ SKLENĚNÝ PANEL (3 ks, tloušťka 10 mm) se používají jako základna pro pozvednutí polymerovaného dílu, abyste jej umístili přesně ve středu komory a tak zachycuje paprsky z každé perspektivy, tudíž do téměř ideálních podmínek. Pro IR funkci není třeba použít tyto skleněné disky, jelikož infračervené paprsky se zaměřují do centra komory, velmi blízko k podpůrnému talíři; naopak díky tomu, že sklo není tvrzené může dojít změnou teploty k jeho poškození. ROTAČNÍ TALÍŘ (volitelně) je ideální pro použití s velkými komponenty, pro jejich pozvednutí a uniformní radiaci, zároveň tak lze zamezit vzniku stínu v podsekřivinách.

5 VAKUOVÝ ZVON (volitelně) umožňuje zpracovat materiál bez rizika kontaminace nečistotami ze vzduchu a bez rizika oxidace. Nástroj nemá žádné elektronické ovládání a je zcela nezávislý na peci. Pro použití jednoduše vložíte na podložkou požadovaný díl, uzavřete zvon, připojíte k vakuové pumpě a vyčerpáte vzduch. Jakmile dosáhnete vakua, uzavřete víčko, odpojte hadici, vložte celý zvon do pece a spusťte cyklus. EXTERNÍ EXTRA LAMPA připojuje se do zásuvky na zadním panelu a je ovládána softwarem pece: vyberte režim, nastavte čas (10 30 ) a stiskněte START. 11. ÚDRŽBA UPOZORNĚNÍ: Před započetím údržby uvnitř přístroje nebo jakéhokoliv servisního zákroku, odpojte kabel elektrického proudu ze zásuvky; pouze takto bude přístroj dokonale izolován od elektrického vedení. Máte li i přesto pochyby, obtíže nebo hrozí vznik chyby kontaktujte nejbližší autorizovaný servis, abyste předešli riziku poškození zdraví nebo majetku. Čištění pracovní komory Doporučujeme dbát na to, aby skla doplňující vnitřní povrch komory, stejně tak i reflektor infračervené lampy umožňující refrakci emitovaných paprsků, byla čistá; používejte pouze neagresivní tekuté čistidlo určené pro sklo a lampy. Pro snadnou manipulaci doporučujeme lampy z komory vyjmout viz další kapitola. Vyjmutí nebo výměna infračervených lamp Infračervené lampy jsou uchyceny na stropu komory, v držáku, stejně jako standardní halogenové lampy; pro vyjmutí je odtlačte (je jedno zda vpravo nebo vlevo), poté jakmile je jeden konec volný, vytáhněte směrem dolů. Při vkládání lampu uchopte do papírového ubrousku nebo utěrky, abyste na ní nezanechali otisky. Vyjmutí nebo výměna ultrafialových lamp UV lamp je 8 ks, dvojího druh a v prokládané sekvenci. Pro vyjmutí stačí jemně potáhnout dolů a vypojit z držáku. Při vkládání dbejte na to, aby byly lampy vloženy správně.

6 12. SCHÉMA ZAPOJENÍ symbol popis S IN zásuvka v pojistkou 2.5A IG hlavní vypínač TR 230v 18v transformátor L1 IR infračervené lampy RE napáječ pro UV lampy L2 UV 4 kompaktní fluorescentní lampy (fialová/modrá) L3 UV 4 kompaktní fluorescentní lampy (bílá/růžová) MS dveřní mikrospínač P OUT Připojující zásuvka pro motor rotačního talíře M 24v CD 100mA motor (rotační talíř)

7 13. TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPIS Šířka hloubka při základně výška váha napájení pojistka spotřeba UV zářivky Infračervená lampa rotační talíř rotační motor vakuový zvon celkové rozměry vakuového zvonu UV Extra Light lampa rozměry Extra lampy 245 mm 275 mm 320 mm 15,5 16,3 kg 230 V A/C 50/60 Hz 2.5 A 300 W 8 kompaktních fluorecentních zářivek (4+4 s různým spektrem) nm 2 bodovky (1+1) 300 W halogenová lampa Ø 110mm x 70 mm 24V D/C 100 ma Ø 120mm x 85 mm (max 160mm pro kohoutek) Ø 110mm x 45 mm 1 LED 150mm x 210 x 195 mm 14. ROZŠÍŘENÉ SCHÉMA A SEZNAM DÍLŮ Číslo Kód Popis SHEET BODY x100x10 GLASS SUPPORT TO LIFT THE HANDWORKS DOOR MAGNET DOOR GLASS HOLDING FRAME MAGNET SUPPORT DOOR TEMPERED GLASS DOOR DOOR OPENING HANDLE BUMPER METHACRYLATE ROTATING PLATE MOTOR COMPARTMENT LID MOTOR MOTOR COMPARTMENT BASE VARIABLE SPEED ELECTRONIC CIRCUIT ADHESIVE BUMPER CABLE PRESSING DEVICE 17 NEV008 MOTOR FEEDING PLUG SUPPORT PLATE BELL LIFT PLATE LIFTING SUPPORT PISTON JOINT /8 STRAIGHT MALE PIPE FITTING BALL COCK DUST FILTER BASE FOR VACUUM BELL L BASE FOR VACUUM BELL LIFT AIRTIGHT OR JOINT PIREX GLASS BELL HOLDING SHEET STEATITE TERMINAL BOARD SAFETY MICROSWITCH UV LAMPHOLDER WHITE ROSE/COLOURED UV A LAMP BLUE VIOLET UV A LAMP IR LAMPHOLDER FOR SPOT

8 BLUE VIOLET UV A SPOT WHITE ROSE UV A SPOT SPOT COMPARTMENT REAR TEMPERDE GLASS IR LAMP REFLECTOR IR LAMPHOLDER OOW IR LAMP GLASS LOCKING CLIPS KEYBOARD AND CONTROL DISPLAY ELECTRONIC POWER BOARD P IR UV LAMP MARK LABEL v 0.33A TRANSFORMER V TRANSFORMER FOR EXTRA LIGHT SUPPLY ,5V TRANSFORMER FOR UV SPOT REACTOR FOR WHITE ROSE/COLOURED LAMP REACTOR FOR BLUE VIOLET UV A LAMP EQUIPMENT COMPARTMENT POLE CONNECTOR FOR EXTRA LIGHT PLUG FUSEHOLDER UNIT A FUSE ELECTRIC CABLE WITH PLUG AND SOCKET BIPOLAR SWITCH LOWER TEMPERED GLASS ROTATING PLATE CONNECTION SOCKET BACKSIDE TEMPERED GLASS WORKING CHAMBER

9

10 Hu Fa Dental, Moravní 909, Otrokovice, tel.: , fax: ,

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka.

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite Elite Model číslo S600 Pro diagnostické použití in vitro Copyright 2013 Leica Biosystems - Všechna práva vyhrazena

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Dojící robot ASTRONAUT A3

Dojící robot ASTRONAUT A3 Lely Industries N.V. Dairy Equipment Dojící robot ASTRONAUT A3 Návod k obsluze Česká verze ii iii Obsah Ochranné známky, Autorská práva a odvolání Seznam obsažených úprav Předmluva Obsah návodu k obsluze

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

humisteam UE parní zvlhčovač 90 130 kg/h Montážní, servisní A uživatelské pokyny

humisteam UE parní zvlhčovač 90 130 kg/h Montážní, servisní A uživatelské pokyny humisteam UE parní zvlhčovač 90 130 kg/h Montážní, servisní A uživatelské pokyny ČTĚTE A USCHOVEJTE TYTO POKYNY ČTĚTE A USCHOVEJTE TYTO POKYNY Přejeme Vám, abyste ušetřili čas a peníze! Ujišťujeme Vás,

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438

Vaše uživatelský manuál PHILIPS HD8763/09 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5559438 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS HD8763/09. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS HD8763/09 v uživatelské

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více