PHOTOPOL IR/UV PLUS A5401P polymerační pec návod k použití a údržbě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PHOTOPOL IR/UV PLUS A5401P polymerační pec návod k použití a údržbě"

Transkript

1 PHOTOPOL IR/UV PLUS A5401P polymerační pec návod k použití a údržbě 1. POPIS Photopol IR/UV je světlem polymerující pec umožňující provedení různých pracovních postupů: studený postup s použitím ultrafialových paprsků vyzařovaných tradičními lampami rychlý a výkonný postup s použitím dichroických lamp kombinace obou postupů je také možno provádět horký postup pomocí infračervených paprsků Díky této inovativní kombinaci je přístroj extrémně univerzální a je možno je použít i pro nejnáročnější požadavky jak v laboratoři tak v ordinaci. UV postup také umožňuje zpracovat světlem tuhnoucí kompozita široké pracovní spektrum přístroje ( nm) umožňuje správně zpracovat všechny produkty dostupné na trhu. Díky nově uvedené možnosti využití bodových světel, která jsou výkonnější, je možno zpracovat i silnější materiály nebo materiály s vyšší hustotou. IR metoda umožňuje světlem vytvrdit kompozita reagující pod tímto druhem paprsků a různé procedury vyžadující precizní zahřívání, např. sušící proces izolačních tekutin a enamelů nebo při měkčení voskových plotének a modelových bází. Vnitřní stěny pece jsou vyrobeny z tvrzeného reflexního skla, aby se zajistilo ideální rozložení paprsků. Prosklené dvířka lze široce otevřít a jsou vybaveny chráněným průzorem pro kontrolu pracovního cyklu bez rizika poškození zraku. Všechny funkce jsou řízeny elektronickým obvodem a pracovní podmínky jsou jasně zobrazeny na displeji. Provozní software uživatelského rozhraní poskytuje snadné použití a bezprostřední porozumění. K dispozici je dvojí velmi praktické příslušenství: rotační talíř zaručuje nejvyšší radiaci pro větší modely vakuový zvon pro vakuové postupy 2. REFERENCE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ A TESTOVACÍ PROCEDURY Pec je sériově vyráběna společností C.I.E. DENTALFARM v souladu s technickými a bezpečnostními předpisy, jak je uvedeno ve směrnici č. 89/392 EHC. Každý přístroj prochází pečlivou kontrolou a plným rutinním testováním na automatickém zkušebním zařízení (Model TS48 Elektrotech. Laboratorium Postfach D 7015 KORNTAL 1) v pořadí: dielektrický silový test test ochranného konduktoru izolační test rezistence zkratový test Zařízení na závěr vytiskne zprávu dokazující splnění daných limitů. Dle mezinárodních regulí je zařízení klasifikováno jako AEE (elektrické a elektronické zařízení, jehož správný provoz záleží na elektrickém proudu a elektromagnetickém poli) a následně na závěr pracovního života není možno se zařízením nakládat jako s běžným odpadem, ale musí být zlikvidováno dle nařízení 2002/96/CE.

2 3. OBECNÁ OPATŘENÍ přečtěte si řádně tento návod k použití před tím, než začnete s přístrojem manipulovat, ovládat jej, nastavovat či provádět údržbu bezpečnost uživatele závisí na jeho zkušenostech, zdravém rozumu a opatrnosti; z tohoto důvodu je nanejvýš důležité znát detaily umístění a funkcí všech ovládacích prvků uživatel přístroje je dobře proškolený a zkušený profesionál a nikoliv pouze příležitostný pracovník pravidelně kontroluje části přístroje podléhající opotřebení vzhledem ke specifickým pracovním podmínkám nepoškozujte elektrické vedení přístroje vestavěný bezpečnostní systém není v žádném případě možno modifikovat či vyjímat z přístroje není dovoleno provádět opravy přístroje neautorizovaným technikem pro čištění nepoužívejte benzín, rozpouštědla nebo jiné hořlavé tekutiny používejte pouze netoxické a nehořlavé produkty dostupné na trhu 4. INSTALACE UPOZORNĚNÍ: Instalace přístroje je vcelku snadná ale je třeba při ní dbát nejvyšší opatrnosti abyste zamezili vzniku chyby vedoucí k problémům během provozu, potížím nebo dokonce poškození! 1. Umístěte přístroj na vhodný pracovní stůl, do stabilní pozice. 2. Zkontrolujte technické informace uvedené na štítku přístroje (L) hodnoty elektrického proudu. 3. Připojte napájecí kabel (F) do zásuvky (H) umístěné na základně zadního panelu a zapojte druhý konec do uzemněné zásuvky 220V AC 50Hz. 4. Otevřete dveře (B) a odstraňte výplňový materiál chránící lampy a zrcadla. 5. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU Všechny funkce přístroje jsou vybrány, uloženy a spuštěny použitím elektronické klávesnice; všechny pasáže jsou jasně zobrazeny na displeji. Ovládací panel nabízí tři pracovní tlačítka: výběr pracovního režimu nastavení časovače nastavení rotačního talíře výběr jazyka spuštění/zastavení cyklu mimo dvou datových tlačítka pro snížení/zvýšení Před spuštěním přístroje je nutno dokonale znát význam všech tlačítek; stiskněte hlavní vypínač (G), displej se rozsvítí, zobrazí se nápis DENTALFARM a verze software na 5 vteřin (během této doby přístroj provádí automatický test). Na závěr se zobrazí parametry posledního cyklu. PROG stiskněte toto tlačítko, abyste se dostali do nastavovací fáze, displej zobrazí TIMER, použitím tlačítek vyvoláváte funkce (v tomto pořadí: TIMER MODE PLATE ROTATION LIFETIME HOURS LANGUAGE). nebo ESC/STOP stiskem tlačítka nemodifikujete zvolený parametr (během nastavovací fáze) nebo pro zastavení provozu (v provozním režimu). ENTER/START stiskem tlačítka zvolíte vybraný parametr (během nastavovací fáze) nebo pro spuštění provozu (v provozním režimu).

3 & stiskem jednoho z těchto tlačítek upravíte data (v případě čísel je zvýšíte/snížíte; v případě parametrů přeskočíte na další možnost). 6. POPIS FUNKCÍ Modifikace jazyka zobrazovaných zpráv: Stiskněte PROG, poté nebo dokud se na displeji zobrazí LANGUAGE, stiskněte ENTER/START (sdělíte přístroji, že se jedná o položku, kterou chcete modifikovat), stiskněte nebo dokud se nezobrazí požadovaná položka a opět stiskněte ENTER/START; na displeji se zobrazí. Výběr jiného provozního režimu: Stiskněte PROG, poté nebo dokud se na displeji zobrazí MODE, stiskněte ENTER/START, stiskněte nebo dokud se nezobrazí požadovaná položka (ex. IR) a opět stiskněte ENTER/START; na displeji se zobrazí. Výběr radiačního času: Stiskněte PROG, zobrazí se TIMER, stiskněte ENTER/START, stiskněte nebo dokud se nezobrazí požadovaná položka vztahující se k minutám (nejvyšší povolený čas je 90 min) a opět stiskněte ENTER/START, kurzor se přesune doprava, stiskněte nebo dokud se nezobrazí požadovaná položka vztahující se k sekundám (nejvyšší povolený čas je 59 vteřin) a opět stiskněte ENTER/START, na displeji se zobrazí. Zapnutí/vypnutí rotačního talíře: Stiskněte PROG, poté nebo dokud se na displeji zobrazí TURNTABLE ROTATIVE, stiskněte ENTER/START, stiskněte nebo a zvolte ON (pro spuštění) nebo OFF (pro vypnutí) a poté stiskněte ENTER/START; na displeji se zobrazí. Zjištění opotřebení UV lamp: Stiskněte PROG, poté nebo dokud se na displeji zobrazí LIFETIME HOURS, stiskněte ENTER/START (pro potvrzení správnosti dat), displej zobrazí časový úsek, po který lampy svítí; stiskněte ESC/STOP dvakrát, abyste opustili položku bez modifikace (položku je možno vynulovat při výměně UV lamp stiskem ENTER/START a. Po hodinách používání, tzn. cca 3 pracovní roky, dochází u UV lamp k opotřebení a snížení výkonu. Jakmile je dosaženo hodnoty 999, přístroj vydá zvukový signál na toto upozorňující a na displeji se zobrazí UV exhausted!. Od tohoto okamžiku Vám bude přístroj (až do vynulování počítadla) zobrazovat upozornění v níže uvedených případech: při spuštění přístroje při použití ENTER/START tlačítka Tato varování jsou pouze pro upozornění a neovlivňují běžný chod přístroje, který je možno dočasně používat. V tomto případě doporučujeme běžný čas polymerace minimálně o 15 20%. Doporučujeme pravidělně kontrolovat funkci LIFETIME HOUR a jakmile dojde k přiblížení 600/700 hod, tak zvyšte polymerační čas 10%. Vyměňte UV lampy jakmile počet celkového pracovního času dosáhne hodin! 7. PROVOZNÍ REŽIM UV 8 lampy zapnutí 8 ultrafialových lamp studeného světla se spektrální distribucí v rozmezí nm. Poznámka: Provoz UV lamp musí být při nízké teplotě: při pokojové teplotě, v každém případě pod 45 o C v důsledku toho, po použití infračervené funkce pro zahřívací proces, je nutno ochladit pracovní komoru před zapnutím UV lamp. Pro tento účel je dostačující ponechat dveře pece otevřené cca 10 minut. UV 2 bodovky zapnutí 2 dichroických ultrafialových lamp studeného světla se se spektrální distribucí v rozmezí nm. Bodovky způsobí zvýšení teploty uvnitř komory a je možno je použít pro zahřívací či sušící procedury. Poznámka: Při použití tohoto výkonného režimu je nutno snížit pracovní čas pomocí několika testů počínajíce na 2 minutách a eventuálním zvyšování času o 30 vteřin. UV 2+8 současné zapnutí 2 dichroických lamp a 8 ultrafialových tradičních lamp se se spektrální distribucí v rozmezí nm. Poznámka: Jak bylo doporučeno u předchozího provozního režimu, bude nutno snížit dramatický provozní čas pomocí několika testů počínajíce na 2 minutách a eventuálním zvyšování času o 30 vteřin. Díky kombinaci těchto dvou radiačních metod, je zajištěno, že dosáhnete jádra (do požadované hloubky) modelu. UV EXTRA LIGHT zapnutí externích LED umožňující zafixovat stratifikaci produktu.

4 IR zapnutí infračervené radiační lampy na maximální výkon, pro zahřívací/sušící procedury při teplotách zobrazených v níže uvedené tabulce, která byla sestavena speciálně dle přednastavených časů. minuty infračerv. Nepřekračujte tepl. o C tyto časy! Poznámka: Výše uvedené teploty zobrazují průměrné výsledky množství testů provedených na vzorcích v různých materiálech průměrných velikostí, při počáteční teplotě: pokojová a vzorová teplota 20 o C, která je určena jako přibližná. UPOZORNĚNÍ: IV/UV model není vybaven termostatickou pojistkou, proto je ZAKÁZÁNO používat čas překračující 50/55 minut, které vedou k velmi vysokým teplotám vzhledem ke skutečnosti k jakým teplotám byl přístroj vytvořen. Překročení těchto teplot může vést k nevratnému poškození přístroje. ROTACE OTOČNÉHO TALÍŘE přístroj byl navržen pro přidání otočného talíře, který se týká elektrického zapojení a nastavení programu. Pro zprovoznění je dostačující zapojit jej do zásuvky v horní části komory (nemáte li toto příslušenství, nemá to jakýkoliv vliv na provoz ať už tuto funkci zvolíte či ne). UPOZORNĚNÍ: Jak infračervené, tak ultrafialové paprsky jsou škodlivé pro zrak a pokožku; z tohoto důvodu není možno provozovat přístroj bez dodávaných bezpečnostních ochranných pomůcek! ZAVŘETE DVEŘE! (CLOSE THE DOOR!) tato hláška varuje, že dveře musejí být během provozu přístroje z bezpečnostních důvodů zavřeny! V případě, že dveře nejsou zcela zavřeny a vy stisknete ENTER/START, cyklus se nespustí; jestliže otevřete dveře během pracovního cyklu, běžící čas se zastaví a spustí opět při uzavření dveří (jestliže pečící program specifického produktu vyžaduje různé pasáže, s krátkým přerušením, může být vhodné pro nastavení celkového expozičního času a využití odpočtu pro částečnou expozici). 8. PŘÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ Předpokládejme pracovní cyklus polymerace UV A parsky po dobu 7 min 30 vteřin s rotačním talířem. 1. otevřete dveře, umístěte rotační talíř, správně vystřeďte v komoře a zapojte zástrčku do správné zásuvky 2. na disk položte polymerovanou část 3. zavřete dveře 4. stiskněte PROG (zobrazí se TIMER), stiskněte nebo dokud nedosáhnete hodnoty 07, stiskněte ENTER/START 5. stiskněte nebo dokud nedosáhnete hodnoty 30, stiskněte ENTER/START, zobrazí se 6. stiskněte PROG, stiskněte nebo dokud se nezobrazí MODE, stiskněte ENTER/START, stiskněte nebo, dokud se nezobrazí UV, stiskněte ENTER/START, zobrazí se. 7. stiskněte PROG, stiskněte nebo dokud se nezobrazí PLATE ROTATION, stiskněte ENTER/START, stiskněte nebo, dokud se nezobrazí ON, stiskněte ENTER/START, zobrazí se. 8. Stiskem ENTER/START spustíte cyklus 9. NÁVOD K POUŽITÍ Jakmile jste vybrali provozní cyklus, dokončete nastavení všech parametrů (režim, provozní čas a příp. rotační talíř), otevřete dveře, vložte polymerovanou část, zavřete dveře a stiskněte ENTER/START Provozní cyklus je možno přerušit v jakémkoliv bodě programu pouhým otevřením dveří (v tomto případě se časovač zastaví a cyklus se opět spustí, jakmile jsou dveře zavřeny) nebo stiskem ESC/STOP (v tomto případě program zcela zrušíte). Cyklus je dokončen automaticky (není třeba zásahu uživatele) jakmile doběhne nastavený čas a na konec cyklu vás upozorní zvukový signál (přístroj 4x zapípá). 10. PŘÍSLUŠENSTVÍ A VOLITELNÉ VYBAVENÍ SKLENĚNÝ PANEL (3 ks, tloušťka 10 mm) se používají jako základna pro pozvednutí polymerovaného dílu, abyste jej umístili přesně ve středu komory a tak zachycuje paprsky z každé perspektivy, tudíž do téměř ideálních podmínek. Pro IR funkci není třeba použít tyto skleněné disky, jelikož infračervené paprsky se zaměřují do centra komory, velmi blízko k podpůrnému talíři; naopak díky tomu, že sklo není tvrzené může dojít změnou teploty k jeho poškození. ROTAČNÍ TALÍŘ (volitelně) je ideální pro použití s velkými komponenty, pro jejich pozvednutí a uniformní radiaci, zároveň tak lze zamezit vzniku stínu v podsekřivinách.

5 VAKUOVÝ ZVON (volitelně) umožňuje zpracovat materiál bez rizika kontaminace nečistotami ze vzduchu a bez rizika oxidace. Nástroj nemá žádné elektronické ovládání a je zcela nezávislý na peci. Pro použití jednoduše vložíte na podložkou požadovaný díl, uzavřete zvon, připojíte k vakuové pumpě a vyčerpáte vzduch. Jakmile dosáhnete vakua, uzavřete víčko, odpojte hadici, vložte celý zvon do pece a spusťte cyklus. EXTERNÍ EXTRA LAMPA připojuje se do zásuvky na zadním panelu a je ovládána softwarem pece: vyberte režim, nastavte čas (10 30 ) a stiskněte START. 11. ÚDRŽBA UPOZORNĚNÍ: Před započetím údržby uvnitř přístroje nebo jakéhokoliv servisního zákroku, odpojte kabel elektrického proudu ze zásuvky; pouze takto bude přístroj dokonale izolován od elektrického vedení. Máte li i přesto pochyby, obtíže nebo hrozí vznik chyby kontaktujte nejbližší autorizovaný servis, abyste předešli riziku poškození zdraví nebo majetku. Čištění pracovní komory Doporučujeme dbát na to, aby skla doplňující vnitřní povrch komory, stejně tak i reflektor infračervené lampy umožňující refrakci emitovaných paprsků, byla čistá; používejte pouze neagresivní tekuté čistidlo určené pro sklo a lampy. Pro snadnou manipulaci doporučujeme lampy z komory vyjmout viz další kapitola. Vyjmutí nebo výměna infračervených lamp Infračervené lampy jsou uchyceny na stropu komory, v držáku, stejně jako standardní halogenové lampy; pro vyjmutí je odtlačte (je jedno zda vpravo nebo vlevo), poté jakmile je jeden konec volný, vytáhněte směrem dolů. Při vkládání lampu uchopte do papírového ubrousku nebo utěrky, abyste na ní nezanechali otisky. Vyjmutí nebo výměna ultrafialových lamp UV lamp je 8 ks, dvojího druh a v prokládané sekvenci. Pro vyjmutí stačí jemně potáhnout dolů a vypojit z držáku. Při vkládání dbejte na to, aby byly lampy vloženy správně.

6 12. SCHÉMA ZAPOJENÍ symbol popis S IN zásuvka v pojistkou 2.5A IG hlavní vypínač TR 230v 18v transformátor L1 IR infračervené lampy RE napáječ pro UV lampy L2 UV 4 kompaktní fluorescentní lampy (fialová/modrá) L3 UV 4 kompaktní fluorescentní lampy (bílá/růžová) MS dveřní mikrospínač P OUT Připojující zásuvka pro motor rotačního talíře M 24v CD 100mA motor (rotační talíř)

7 13. TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPIS Šířka hloubka při základně výška váha napájení pojistka spotřeba UV zářivky Infračervená lampa rotační talíř rotační motor vakuový zvon celkové rozměry vakuového zvonu UV Extra Light lampa rozměry Extra lampy 245 mm 275 mm 320 mm 15,5 16,3 kg 230 V A/C 50/60 Hz 2.5 A 300 W 8 kompaktních fluorecentních zářivek (4+4 s různým spektrem) nm 2 bodovky (1+1) 300 W halogenová lampa Ø 110mm x 70 mm 24V D/C 100 ma Ø 120mm x 85 mm (max 160mm pro kohoutek) Ø 110mm x 45 mm 1 LED 150mm x 210 x 195 mm 14. ROZŠÍŘENÉ SCHÉMA A SEZNAM DÍLŮ Číslo Kód Popis SHEET BODY x100x10 GLASS SUPPORT TO LIFT THE HANDWORKS DOOR MAGNET DOOR GLASS HOLDING FRAME MAGNET SUPPORT DOOR TEMPERED GLASS DOOR DOOR OPENING HANDLE BUMPER METHACRYLATE ROTATING PLATE MOTOR COMPARTMENT LID MOTOR MOTOR COMPARTMENT BASE VARIABLE SPEED ELECTRONIC CIRCUIT ADHESIVE BUMPER CABLE PRESSING DEVICE 17 NEV008 MOTOR FEEDING PLUG SUPPORT PLATE BELL LIFT PLATE LIFTING SUPPORT PISTON JOINT /8 STRAIGHT MALE PIPE FITTING BALL COCK DUST FILTER BASE FOR VACUUM BELL L BASE FOR VACUUM BELL LIFT AIRTIGHT OR JOINT PIREX GLASS BELL HOLDING SHEET STEATITE TERMINAL BOARD SAFETY MICROSWITCH UV LAMPHOLDER WHITE ROSE/COLOURED UV A LAMP BLUE VIOLET UV A LAMP IR LAMPHOLDER FOR SPOT

8 BLUE VIOLET UV A SPOT WHITE ROSE UV A SPOT SPOT COMPARTMENT REAR TEMPERDE GLASS IR LAMP REFLECTOR IR LAMPHOLDER OOW IR LAMP GLASS LOCKING CLIPS KEYBOARD AND CONTROL DISPLAY ELECTRONIC POWER BOARD P IR UV LAMP MARK LABEL v 0.33A TRANSFORMER V TRANSFORMER FOR EXTRA LIGHT SUPPLY ,5V TRANSFORMER FOR UV SPOT REACTOR FOR WHITE ROSE/COLOURED LAMP REACTOR FOR BLUE VIOLET UV A LAMP EQUIPMENT COMPARTMENT POLE CONNECTOR FOR EXTRA LIGHT PLUG FUSEHOLDER UNIT A FUSE ELECTRIC CABLE WITH PLUG AND SOCKET BIPOLAR SWITCH LOWER TEMPERED GLASS ROTATING PLATE CONNECTION SOCKET BACKSIDE TEMPERED GLASS WORKING CHAMBER

9

10 Hu Fa Dental, Moravní 909, Otrokovice, tel.: , fax: ,

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

FS390 Serie Ovinovací stroj na palety Systém na 400% předepnutí folie

FS390 Serie Ovinovací stroj na palety Systém na 400% předepnutí folie FS390 Serie Ovinovací stroj na palety Systém na 400% předepnutí folie Standardní technické specifikace Otočný disk: Ø 1,650 mm / Ø 1,800 mm / Ø 2200 mm Maximální velikost palety: 1,100 x 1.200 mm pro Ø

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

Návod k obsluze GBC 3500

Návod k obsluze GBC 3500 Návod k obsluze GBC 3500 Strana 1 GBC 3500 Obsah Ovládací prvky a indikátory... 4 Spuštění přístroje... 5 Laminování za studena s laminovací fólií... 5-6 s laminovací kapsou... 6-7 Tepelné laminování...

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze PDC tester G5.V2 Návod k obsluze Obsah PDC tester G5.V2... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah... 3 1.0 Představení... 4 1.1Přehled... 4 1.2Hlavní vlastnosti... 4 2.0 Bezpečnost/ Bezpečnostní opatření... 4 2.1

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk

Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Digitalis Pro S400 DC Akumulátorový strobo blesk Děkujeme Vám za zakoupení akumulátorového blesku Fomei Digitalis Pro S400 DC. Před použitím blesku si pečlivě přečtěte návod k použití. Akumulátorový blesk

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více