PHOTOPOL IR/UV PLUS A5401P polymerační pec návod k použití a údržbě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PHOTOPOL IR/UV PLUS A5401P polymerační pec návod k použití a údržbě"

Transkript

1 PHOTOPOL IR/UV PLUS A5401P polymerační pec návod k použití a údržbě 1. POPIS Photopol IR/UV je světlem polymerující pec umožňující provedení různých pracovních postupů: studený postup s použitím ultrafialových paprsků vyzařovaných tradičními lampami rychlý a výkonný postup s použitím dichroických lamp kombinace obou postupů je také možno provádět horký postup pomocí infračervených paprsků Díky této inovativní kombinaci je přístroj extrémně univerzální a je možno je použít i pro nejnáročnější požadavky jak v laboratoři tak v ordinaci. UV postup také umožňuje zpracovat světlem tuhnoucí kompozita široké pracovní spektrum přístroje ( nm) umožňuje správně zpracovat všechny produkty dostupné na trhu. Díky nově uvedené možnosti využití bodových světel, která jsou výkonnější, je možno zpracovat i silnější materiály nebo materiály s vyšší hustotou. IR metoda umožňuje světlem vytvrdit kompozita reagující pod tímto druhem paprsků a různé procedury vyžadující precizní zahřívání, např. sušící proces izolačních tekutin a enamelů nebo při měkčení voskových plotének a modelových bází. Vnitřní stěny pece jsou vyrobeny z tvrzeného reflexního skla, aby se zajistilo ideální rozložení paprsků. Prosklené dvířka lze široce otevřít a jsou vybaveny chráněným průzorem pro kontrolu pracovního cyklu bez rizika poškození zraku. Všechny funkce jsou řízeny elektronickým obvodem a pracovní podmínky jsou jasně zobrazeny na displeji. Provozní software uživatelského rozhraní poskytuje snadné použití a bezprostřední porozumění. K dispozici je dvojí velmi praktické příslušenství: rotační talíř zaručuje nejvyšší radiaci pro větší modely vakuový zvon pro vakuové postupy 2. REFERENCE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ A TESTOVACÍ PROCEDURY Pec je sériově vyráběna společností C.I.E. DENTALFARM v souladu s technickými a bezpečnostními předpisy, jak je uvedeno ve směrnici č. 89/392 EHC. Každý přístroj prochází pečlivou kontrolou a plným rutinním testováním na automatickém zkušebním zařízení (Model TS48 Elektrotech. Laboratorium Postfach D 7015 KORNTAL 1) v pořadí: dielektrický silový test test ochranného konduktoru izolační test rezistence zkratový test Zařízení na závěr vytiskne zprávu dokazující splnění daných limitů. Dle mezinárodních regulí je zařízení klasifikováno jako AEE (elektrické a elektronické zařízení, jehož správný provoz záleží na elektrickém proudu a elektromagnetickém poli) a následně na závěr pracovního života není možno se zařízením nakládat jako s běžným odpadem, ale musí být zlikvidováno dle nařízení 2002/96/CE.

2 3. OBECNÁ OPATŘENÍ přečtěte si řádně tento návod k použití před tím, než začnete s přístrojem manipulovat, ovládat jej, nastavovat či provádět údržbu bezpečnost uživatele závisí na jeho zkušenostech, zdravém rozumu a opatrnosti; z tohoto důvodu je nanejvýš důležité znát detaily umístění a funkcí všech ovládacích prvků uživatel přístroje je dobře proškolený a zkušený profesionál a nikoliv pouze příležitostný pracovník pravidelně kontroluje části přístroje podléhající opotřebení vzhledem ke specifickým pracovním podmínkám nepoškozujte elektrické vedení přístroje vestavěný bezpečnostní systém není v žádném případě možno modifikovat či vyjímat z přístroje není dovoleno provádět opravy přístroje neautorizovaným technikem pro čištění nepoužívejte benzín, rozpouštědla nebo jiné hořlavé tekutiny používejte pouze netoxické a nehořlavé produkty dostupné na trhu 4. INSTALACE UPOZORNĚNÍ: Instalace přístroje je vcelku snadná ale je třeba při ní dbát nejvyšší opatrnosti abyste zamezili vzniku chyby vedoucí k problémům během provozu, potížím nebo dokonce poškození! 1. Umístěte přístroj na vhodný pracovní stůl, do stabilní pozice. 2. Zkontrolujte technické informace uvedené na štítku přístroje (L) hodnoty elektrického proudu. 3. Připojte napájecí kabel (F) do zásuvky (H) umístěné na základně zadního panelu a zapojte druhý konec do uzemněné zásuvky 220V AC 50Hz. 4. Otevřete dveře (B) a odstraňte výplňový materiál chránící lampy a zrcadla. 5. POPIS OVLÁDACÍHO PANELU Všechny funkce přístroje jsou vybrány, uloženy a spuštěny použitím elektronické klávesnice; všechny pasáže jsou jasně zobrazeny na displeji. Ovládací panel nabízí tři pracovní tlačítka: výběr pracovního režimu nastavení časovače nastavení rotačního talíře výběr jazyka spuštění/zastavení cyklu mimo dvou datových tlačítka pro snížení/zvýšení Před spuštěním přístroje je nutno dokonale znát význam všech tlačítek; stiskněte hlavní vypínač (G), displej se rozsvítí, zobrazí se nápis DENTALFARM a verze software na 5 vteřin (během této doby přístroj provádí automatický test). Na závěr se zobrazí parametry posledního cyklu. PROG stiskněte toto tlačítko, abyste se dostali do nastavovací fáze, displej zobrazí TIMER, použitím tlačítek vyvoláváte funkce (v tomto pořadí: TIMER MODE PLATE ROTATION LIFETIME HOURS LANGUAGE). nebo ESC/STOP stiskem tlačítka nemodifikujete zvolený parametr (během nastavovací fáze) nebo pro zastavení provozu (v provozním režimu). ENTER/START stiskem tlačítka zvolíte vybraný parametr (během nastavovací fáze) nebo pro spuštění provozu (v provozním režimu).

3 & stiskem jednoho z těchto tlačítek upravíte data (v případě čísel je zvýšíte/snížíte; v případě parametrů přeskočíte na další možnost). 6. POPIS FUNKCÍ Modifikace jazyka zobrazovaných zpráv: Stiskněte PROG, poté nebo dokud se na displeji zobrazí LANGUAGE, stiskněte ENTER/START (sdělíte přístroji, že se jedná o položku, kterou chcete modifikovat), stiskněte nebo dokud se nezobrazí požadovaná položka a opět stiskněte ENTER/START; na displeji se zobrazí. Výběr jiného provozního režimu: Stiskněte PROG, poté nebo dokud se na displeji zobrazí MODE, stiskněte ENTER/START, stiskněte nebo dokud se nezobrazí požadovaná položka (ex. IR) a opět stiskněte ENTER/START; na displeji se zobrazí. Výběr radiačního času: Stiskněte PROG, zobrazí se TIMER, stiskněte ENTER/START, stiskněte nebo dokud se nezobrazí požadovaná položka vztahující se k minutám (nejvyšší povolený čas je 90 min) a opět stiskněte ENTER/START, kurzor se přesune doprava, stiskněte nebo dokud se nezobrazí požadovaná položka vztahující se k sekundám (nejvyšší povolený čas je 59 vteřin) a opět stiskněte ENTER/START, na displeji se zobrazí. Zapnutí/vypnutí rotačního talíře: Stiskněte PROG, poté nebo dokud se na displeji zobrazí TURNTABLE ROTATIVE, stiskněte ENTER/START, stiskněte nebo a zvolte ON (pro spuštění) nebo OFF (pro vypnutí) a poté stiskněte ENTER/START; na displeji se zobrazí. Zjištění opotřebení UV lamp: Stiskněte PROG, poté nebo dokud se na displeji zobrazí LIFETIME HOURS, stiskněte ENTER/START (pro potvrzení správnosti dat), displej zobrazí časový úsek, po který lampy svítí; stiskněte ESC/STOP dvakrát, abyste opustili položku bez modifikace (položku je možno vynulovat při výměně UV lamp stiskem ENTER/START a. Po hodinách používání, tzn. cca 3 pracovní roky, dochází u UV lamp k opotřebení a snížení výkonu. Jakmile je dosaženo hodnoty 999, přístroj vydá zvukový signál na toto upozorňující a na displeji se zobrazí UV exhausted!. Od tohoto okamžiku Vám bude přístroj (až do vynulování počítadla) zobrazovat upozornění v níže uvedených případech: při spuštění přístroje při použití ENTER/START tlačítka Tato varování jsou pouze pro upozornění a neovlivňují běžný chod přístroje, který je možno dočasně používat. V tomto případě doporučujeme běžný čas polymerace minimálně o 15 20%. Doporučujeme pravidělně kontrolovat funkci LIFETIME HOUR a jakmile dojde k přiblížení 600/700 hod, tak zvyšte polymerační čas 10%. Vyměňte UV lampy jakmile počet celkového pracovního času dosáhne hodin! 7. PROVOZNÍ REŽIM UV 8 lampy zapnutí 8 ultrafialových lamp studeného světla se spektrální distribucí v rozmezí nm. Poznámka: Provoz UV lamp musí být při nízké teplotě: při pokojové teplotě, v každém případě pod 45 o C v důsledku toho, po použití infračervené funkce pro zahřívací proces, je nutno ochladit pracovní komoru před zapnutím UV lamp. Pro tento účel je dostačující ponechat dveře pece otevřené cca 10 minut. UV 2 bodovky zapnutí 2 dichroických ultrafialových lamp studeného světla se se spektrální distribucí v rozmezí nm. Bodovky způsobí zvýšení teploty uvnitř komory a je možno je použít pro zahřívací či sušící procedury. Poznámka: Při použití tohoto výkonného režimu je nutno snížit pracovní čas pomocí několika testů počínajíce na 2 minutách a eventuálním zvyšování času o 30 vteřin. UV 2+8 současné zapnutí 2 dichroických lamp a 8 ultrafialových tradičních lamp se se spektrální distribucí v rozmezí nm. Poznámka: Jak bylo doporučeno u předchozího provozního režimu, bude nutno snížit dramatický provozní čas pomocí několika testů počínajíce na 2 minutách a eventuálním zvyšování času o 30 vteřin. Díky kombinaci těchto dvou radiačních metod, je zajištěno, že dosáhnete jádra (do požadované hloubky) modelu. UV EXTRA LIGHT zapnutí externích LED umožňující zafixovat stratifikaci produktu.

4 IR zapnutí infračervené radiační lampy na maximální výkon, pro zahřívací/sušící procedury při teplotách zobrazených v níže uvedené tabulce, která byla sestavena speciálně dle přednastavených časů. minuty infračerv. Nepřekračujte tepl. o C tyto časy! Poznámka: Výše uvedené teploty zobrazují průměrné výsledky množství testů provedených na vzorcích v různých materiálech průměrných velikostí, při počáteční teplotě: pokojová a vzorová teplota 20 o C, která je určena jako přibližná. UPOZORNĚNÍ: IV/UV model není vybaven termostatickou pojistkou, proto je ZAKÁZÁNO používat čas překračující 50/55 minut, které vedou k velmi vysokým teplotám vzhledem ke skutečnosti k jakým teplotám byl přístroj vytvořen. Překročení těchto teplot může vést k nevratnému poškození přístroje. ROTACE OTOČNÉHO TALÍŘE přístroj byl navržen pro přidání otočného talíře, který se týká elektrického zapojení a nastavení programu. Pro zprovoznění je dostačující zapojit jej do zásuvky v horní části komory (nemáte li toto příslušenství, nemá to jakýkoliv vliv na provoz ať už tuto funkci zvolíte či ne). UPOZORNĚNÍ: Jak infračervené, tak ultrafialové paprsky jsou škodlivé pro zrak a pokožku; z tohoto důvodu není možno provozovat přístroj bez dodávaných bezpečnostních ochranných pomůcek! ZAVŘETE DVEŘE! (CLOSE THE DOOR!) tato hláška varuje, že dveře musejí být během provozu přístroje z bezpečnostních důvodů zavřeny! V případě, že dveře nejsou zcela zavřeny a vy stisknete ENTER/START, cyklus se nespustí; jestliže otevřete dveře během pracovního cyklu, běžící čas se zastaví a spustí opět při uzavření dveří (jestliže pečící program specifického produktu vyžaduje různé pasáže, s krátkým přerušením, může být vhodné pro nastavení celkového expozičního času a využití odpočtu pro částečnou expozici). 8. PŘÍKLAD PROGRAMOVÁNÍ Předpokládejme pracovní cyklus polymerace UV A parsky po dobu 7 min 30 vteřin s rotačním talířem. 1. otevřete dveře, umístěte rotační talíř, správně vystřeďte v komoře a zapojte zástrčku do správné zásuvky 2. na disk položte polymerovanou část 3. zavřete dveře 4. stiskněte PROG (zobrazí se TIMER), stiskněte nebo dokud nedosáhnete hodnoty 07, stiskněte ENTER/START 5. stiskněte nebo dokud nedosáhnete hodnoty 30, stiskněte ENTER/START, zobrazí se 6. stiskněte PROG, stiskněte nebo dokud se nezobrazí MODE, stiskněte ENTER/START, stiskněte nebo, dokud se nezobrazí UV, stiskněte ENTER/START, zobrazí se. 7. stiskněte PROG, stiskněte nebo dokud se nezobrazí PLATE ROTATION, stiskněte ENTER/START, stiskněte nebo, dokud se nezobrazí ON, stiskněte ENTER/START, zobrazí se. 8. Stiskem ENTER/START spustíte cyklus 9. NÁVOD K POUŽITÍ Jakmile jste vybrali provozní cyklus, dokončete nastavení všech parametrů (režim, provozní čas a příp. rotační talíř), otevřete dveře, vložte polymerovanou část, zavřete dveře a stiskněte ENTER/START Provozní cyklus je možno přerušit v jakémkoliv bodě programu pouhým otevřením dveří (v tomto případě se časovač zastaví a cyklus se opět spustí, jakmile jsou dveře zavřeny) nebo stiskem ESC/STOP (v tomto případě program zcela zrušíte). Cyklus je dokončen automaticky (není třeba zásahu uživatele) jakmile doběhne nastavený čas a na konec cyklu vás upozorní zvukový signál (přístroj 4x zapípá). 10. PŘÍSLUŠENSTVÍ A VOLITELNÉ VYBAVENÍ SKLENĚNÝ PANEL (3 ks, tloušťka 10 mm) se používají jako základna pro pozvednutí polymerovaného dílu, abyste jej umístili přesně ve středu komory a tak zachycuje paprsky z každé perspektivy, tudíž do téměř ideálních podmínek. Pro IR funkci není třeba použít tyto skleněné disky, jelikož infračervené paprsky se zaměřují do centra komory, velmi blízko k podpůrnému talíři; naopak díky tomu, že sklo není tvrzené může dojít změnou teploty k jeho poškození. ROTAČNÍ TALÍŘ (volitelně) je ideální pro použití s velkými komponenty, pro jejich pozvednutí a uniformní radiaci, zároveň tak lze zamezit vzniku stínu v podsekřivinách.

5 VAKUOVÝ ZVON (volitelně) umožňuje zpracovat materiál bez rizika kontaminace nečistotami ze vzduchu a bez rizika oxidace. Nástroj nemá žádné elektronické ovládání a je zcela nezávislý na peci. Pro použití jednoduše vložíte na podložkou požadovaný díl, uzavřete zvon, připojíte k vakuové pumpě a vyčerpáte vzduch. Jakmile dosáhnete vakua, uzavřete víčko, odpojte hadici, vložte celý zvon do pece a spusťte cyklus. EXTERNÍ EXTRA LAMPA připojuje se do zásuvky na zadním panelu a je ovládána softwarem pece: vyberte režim, nastavte čas (10 30 ) a stiskněte START. 11. ÚDRŽBA UPOZORNĚNÍ: Před započetím údržby uvnitř přístroje nebo jakéhokoliv servisního zákroku, odpojte kabel elektrického proudu ze zásuvky; pouze takto bude přístroj dokonale izolován od elektrického vedení. Máte li i přesto pochyby, obtíže nebo hrozí vznik chyby kontaktujte nejbližší autorizovaný servis, abyste předešli riziku poškození zdraví nebo majetku. Čištění pracovní komory Doporučujeme dbát na to, aby skla doplňující vnitřní povrch komory, stejně tak i reflektor infračervené lampy umožňující refrakci emitovaných paprsků, byla čistá; používejte pouze neagresivní tekuté čistidlo určené pro sklo a lampy. Pro snadnou manipulaci doporučujeme lampy z komory vyjmout viz další kapitola. Vyjmutí nebo výměna infračervených lamp Infračervené lampy jsou uchyceny na stropu komory, v držáku, stejně jako standardní halogenové lampy; pro vyjmutí je odtlačte (je jedno zda vpravo nebo vlevo), poté jakmile je jeden konec volný, vytáhněte směrem dolů. Při vkládání lampu uchopte do papírového ubrousku nebo utěrky, abyste na ní nezanechali otisky. Vyjmutí nebo výměna ultrafialových lamp UV lamp je 8 ks, dvojího druh a v prokládané sekvenci. Pro vyjmutí stačí jemně potáhnout dolů a vypojit z držáku. Při vkládání dbejte na to, aby byly lampy vloženy správně.

6 12. SCHÉMA ZAPOJENÍ symbol popis S IN zásuvka v pojistkou 2.5A IG hlavní vypínač TR 230v 18v transformátor L1 IR infračervené lampy RE napáječ pro UV lampy L2 UV 4 kompaktní fluorescentní lampy (fialová/modrá) L3 UV 4 kompaktní fluorescentní lampy (bílá/růžová) MS dveřní mikrospínač P OUT Připojující zásuvka pro motor rotačního talíře M 24v CD 100mA motor (rotační talíř)

7 13. TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPIS Šířka hloubka při základně výška váha napájení pojistka spotřeba UV zářivky Infračervená lampa rotační talíř rotační motor vakuový zvon celkové rozměry vakuového zvonu UV Extra Light lampa rozměry Extra lampy 245 mm 275 mm 320 mm 15,5 16,3 kg 230 V A/C 50/60 Hz 2.5 A 300 W 8 kompaktních fluorecentních zářivek (4+4 s různým spektrem) nm 2 bodovky (1+1) 300 W halogenová lampa Ø 110mm x 70 mm 24V D/C 100 ma Ø 120mm x 85 mm (max 160mm pro kohoutek) Ø 110mm x 45 mm 1 LED 150mm x 210 x 195 mm 14. ROZŠÍŘENÉ SCHÉMA A SEZNAM DÍLŮ Číslo Kód Popis SHEET BODY x100x10 GLASS SUPPORT TO LIFT THE HANDWORKS DOOR MAGNET DOOR GLASS HOLDING FRAME MAGNET SUPPORT DOOR TEMPERED GLASS DOOR DOOR OPENING HANDLE BUMPER METHACRYLATE ROTATING PLATE MOTOR COMPARTMENT LID MOTOR MOTOR COMPARTMENT BASE VARIABLE SPEED ELECTRONIC CIRCUIT ADHESIVE BUMPER CABLE PRESSING DEVICE 17 NEV008 MOTOR FEEDING PLUG SUPPORT PLATE BELL LIFT PLATE LIFTING SUPPORT PISTON JOINT /8 STRAIGHT MALE PIPE FITTING BALL COCK DUST FILTER BASE FOR VACUUM BELL L BASE FOR VACUUM BELL LIFT AIRTIGHT OR JOINT PIREX GLASS BELL HOLDING SHEET STEATITE TERMINAL BOARD SAFETY MICROSWITCH UV LAMPHOLDER WHITE ROSE/COLOURED UV A LAMP BLUE VIOLET UV A LAMP IR LAMPHOLDER FOR SPOT

8 BLUE VIOLET UV A SPOT WHITE ROSE UV A SPOT SPOT COMPARTMENT REAR TEMPERDE GLASS IR LAMP REFLECTOR IR LAMPHOLDER OOW IR LAMP GLASS LOCKING CLIPS KEYBOARD AND CONTROL DISPLAY ELECTRONIC POWER BOARD P IR UV LAMP MARK LABEL v 0.33A TRANSFORMER V TRANSFORMER FOR EXTRA LIGHT SUPPLY ,5V TRANSFORMER FOR UV SPOT REACTOR FOR WHITE ROSE/COLOURED LAMP REACTOR FOR BLUE VIOLET UV A LAMP EQUIPMENT COMPARTMENT POLE CONNECTOR FOR EXTRA LIGHT PLUG FUSEHOLDER UNIT A FUSE ELECTRIC CABLE WITH PLUG AND SOCKET BIPOLAR SWITCH LOWER TEMPERED GLASS ROTATING PLATE CONNECTION SOCKET BACKSIDE TEMPERED GLASS WORKING CHAMBER

9

10 Hu Fa Dental, Moravní 909, Otrokovice, tel.: , fax: ,

PHOTOPOL PLUS A5406(B) polymerační pec návod k použití a údržbě

PHOTOPOL PLUS A5406(B) polymerační pec návod k použití a údržbě PHOTOPOL PLUS A6(B) polymerační pec návod k použití a údržbě. POPIS Photopol Plus je speciálně vyrobené zařízení pro polymeraci ultrafialovými a ultračervenými paprsky. Systém je extrémně univerzální a

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

HP 35. Návod k použití

HP 35. Návod k použití HP 35 Návod k použití 1. POPIS HP35 je výkonný a spolehlivý mikromotor určený pro použití v dentální praxi, zlatnictví a šperkařství. Rychlost kolektoru motoru se pohybuje 1 000 35 000 ot/min a je možno

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X

Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X Návod na pouzití CDP 4609/CDP 4609X 7 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 1) Tlačítko odloženého startu: stisknutím tlačítka nastavíte odložený start mytí. 2) Tlačítko Start/Reset: stisknutím tohto tlačítka

Více

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. UV osvitová jednotka Uživatelská příručka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Použití zařízení... 2 2. Umístění...

Více

F-BEL 14017. Návod k použití

F-BEL 14017. Návod k použití F-BEL 14017 Návod k použití 1 Použití UV osvitová jednotka je určeno pro UV osvit jednostranných a dvoustranných desek plošných spojů-až do mikrotechnologií. Další aplikační oblasti jsou filmové kopie,

Více

WINDMILL automatická alginátová míchačka ALGIMIX

WINDMILL automatická alginátová míchačka ALGIMIX WINDMILL automatická alginátová míchačka ALGIMIX ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení automatické alginátové míchačky Algimix. Jedná se o jedinečný přístroj s elektronickou a mechanickou kontrolou míchání dentálních

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 NULOVÝ ŽIVÝ NULOVÝ ŽIVÝ Elpro 10 plus 1. Upozornění

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. E-mail: sls@fomei.com Webové stránky: www.fomei.com Upozornění

Více

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA K800, K1400, K2200 OBSAH TECHNICKÉ VLASTNOSTI STR. 2 KONTROLA PŘED MONTÁŽÍ STR. 2 MONTÁŽ MOTORU A HŘEBENU STR. 3 KONCOVÉ SPÍNAČE, ÚDRŽBA STR. 3 PROPOJENÍ STR. 4 KONTROLA SPRÁVNÉHO OTÁČENÍ MOTORU, ČASOVÁNÍ

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

Návod k obsluze ReklamniTechnologie s.r.o.

Návod k obsluze ReklamniTechnologie s.r.o. Návod k obsluze Blahopřejeme Vám k zakoupení tepelného lisu Secabo! Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod, abyste s lisem mohli začít bez problémů pracovat. Tento návod k obsluze lze reprodukovat jen

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

MT-7062 Tester HDMI kabelů

MT-7062 Tester HDMI kabelů MT-7062 Tester HDMI kabelů Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis Tento přístroj je navržen pro profesionální HDMI instalace. Umožňuje rychlé testování,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Basic, Pro & Pro+

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Basic, Pro & Pro+ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Basic, Pro & Pro+ OBSAH 1. ZÁKLADNÍ POPIS 3 1-1. Popis zařízení 3 1-2. Popis tlačítek 5 2. PRACOVNÍ REŽIMY A FUNKCE 6 2-1. Režimy 6 2-2. Funkce 7 3. OBSLUHA ZAŘÍZENÍ 12 4. TOVÁRNÍ

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

Návod k použití. Obsah

Návod k použití. Obsah Návod k použití Obsah Obsah balení... 02 Popis stroje... 02 Uvedení stroje do provozu... 03 Používání a údržba stroje... 03 Používání stroje... 03 Údržba stroje... 03 Pokročilé funkce displeje... 04 Nastavení

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Návod k obsluze odvlhčovače

Návod k obsluze odvlhčovače Odvlhčovač vzduchu Návod k obsluze odvlhčovače Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! Návod uchovejte pro případné další použití. VAROVÁNÍ Zařízení může obsluhovat pouze osoba seznámená

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DM ŘÍDÍCÍ MODULY (VCS-R-DM-..)

DM ŘÍDÍCÍ MODULY (VCS-R-DM-..) CZ-Instalační mauál 0 1 1 1/1 DM ŘÍDÍCÍ MODULY (VCS-R-DM-..) VCS-R-DM-S, VCS-R-DM-E, VCS-R-DM-V B0-010-011-1 RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ INSTALACE 1. NEŽ ZAČNETE Symboly jsou používány v uživatelském manuálu pro lepší

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE GALCON 80512

PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE GALCON 80512 PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE GALCON 80512 ZÁKLADNÍ FUNKCE Programování se provádí čtyřmi tlačítky pod displayem: výběr módu programování (např. mód nastavení času) výběr měněné položky (např. hodiny, minuty )

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

MAX STEAM SMILE Struktura a použití uživatelského návodu Nebezpečí/pozor! Odpojte napájení! Zákaz Pouze technik! Identifikace výrobce

MAX STEAM SMILE Struktura a použití uživatelského návodu  Nebezpečí/pozor! Odpojte napájení! Zákaz Pouze technik! Identifikace výrobce MAX STEAM SMILE Struktura a použití uživatelského návodu Před rozbalením, připojením a použitím si nejdříve řádně pročtěte návod k použití! Účelem tohoto návodu k použití jse poskytnout uživateli veškeré

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher

Návod k použití Elektrická konvice. Wasserkocher CZ Návod k použití Elektrická konvice Wasserkocher CZ Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Vybalení...5 Požadavky pro místo instalace...5 Před prvním použitím...5 Vaření vody...5 Filtr vodního kamene...5 Ochrana

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

Motorola VC5090 stručný návod k použití

Motorola VC5090 stručný návod k použití Motorola VC5090 stručný návod k použití Obecný popis Uchycení Rychlé volby Volitelná klávesnice Výstup na externí anténu Vstup zdroje Displej WLAN LED dioda Zap. / Vyp. LED dioda Tlačítko Zap. / Vyp. Tlačítko

Více

Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití

Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití Hodinky se skrytou kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Návod k obsluze GI63315X

Návod k obsluze GI63315X CZ Návod k obsluze GI63315X Ovládací panel 8 7 1 2 3 4 5 6 1. Tlačítko Zapnout/Vypnout: slouží pro zapnutí/vypnutí přívodu energie. 2. Tlačítko Program: stiskněte tlačítko pro volbu mycího programu.

Více

Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4813545 Děkujeme, že jste si vybrali VDL800SMT2. Je to speciální mlhovač s časovačem, pomocí kterého můžete vyrobit mlhu a speciální mlhové efekty. Prosím přečtěte si návod před

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Stolní počítačka bankovek Century Junior

Stolní počítačka bankovek Century Junior Stolní počítačka bankovek Century Junior Uživatelská příručka Ver. 1.0 Autorské právo Tato publikace obsahuje informace chráněné autorským právem. Žádná část této publikace nesmí být kopírována ani reprodukována

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900 ELEKTRONICKÁ OVLÁDACÍ JEDNOTKA RAIN BIRD WTD-1900 NÁVOD K OBSLUZE Doporučujeme Vám, aby jste si před uvedením do provozu pečlivě pročetli Návod k obsluze. Jen tak budete moci plně využít všech možností

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více

Čistička vzduchu ADA 685-02

Čistička vzduchu ADA 685-02 Čistička vzduchu ADA 685-02 DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI TENTO PRODUKT. Důležité bezpečnostní instrukce Při používání jakéhokoliv elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní opatření,

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300

NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 NÁVOD K OBSLUZE OTEVÍRACÍHO STROJE FRAMA MATIC B 300 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE/ PREVENCE NEHOD - Přečtěte návod k obsluze úplně a opatrně a dbejte na jejich obsah - Zkontrolujte přívodní vedení a konektor

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2

Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2 Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2 UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Proffé SWH-2 je určen k transferovým přenosům na

Více

Antidekubitní matrace AD-1400. Návod k použití

Antidekubitní matrace AD-1400. Návod k použití Antidekubitní matrace AD-1400 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Popis produktu... 3 Výhody... 3 Bezpečnostní opatření... 4 Co rozhodně NEDĚLEJE:... 4 Dbejte, prosíme, těchto doporučení:... 5 Specifikace...

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV

CAFETIERE_SUBITO_NC00018368_CAFETIERE_SUBITO_NC00018368 09/09/10 16:36 Pa CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV CS SK HU PL SL SR BS BG RO HR RU UK ET LT LV Česky Popis a Víko b Nádrž c Držák filtru d Ohřívací destička e Tlačítko zapnout/vypnout nebo ovládací panel f Odměrná lžíce g Konvice nebo izolovaná nádoba

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Antidekubitní matrace AD-1300

Antidekubitní matrace AD-1300 Antidekubitní matrace AD-1300 Návod k použití Revize návodu byla provedena dne 26.4.2010 Děkujeme Vám za zakoupení antidekubitní matrace AD-1300. Prosím, přečtěte si tuto příručku, abyste se ujistili,

Více

Termostatická vodní lázeň

Termostatická vodní lázeň Termostatická vodní lázeň TVL 004 D Návod k obsluze Výrobce: INGOS s.r.o. K Nouzovu 2090 143 00 Praha 4 Modřany e-mail: pristroje@ingos.cz www: ingos.cz - 1 - Obsah 0. Úvod... 2 1. Technický popis... 2

Více

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..)

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) CZ-Instalační mauál DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) / VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ instalace B0-0-0- STANDESSE Comfort VCSX-. install DA control module B0-00-0- H0-00-0- STANDESSE Comfort VCSX-.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více