monokulárně. Celkový rozsah binokulárního vidění je 180 (od temporální strany P oka po temporální stranu levého oka) a monokulárního zorného pole se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "monokulárně. Celkový rozsah binokulárního vidění je 180 (od temporální strany P oka po temporální stranu levého oka) a monokulárního zorného pole se"

Transkript

1

2 ÚVOD Je to tady jaro a s ním i třetí číslo časopisu. V novém roce, v novém kabátě a se spoustou zajímavých článků. Tím série překvapení nekončí, nově můžete časopis sledovat i na webových stránkách ocima.cz. A co vás čeká v budoucnu? Chystáme pro vás soutěž o zajímavé ceny, takže sledujte náš Facebook. A opět hledáme nové tváře, které by s námi chtěly spolupracovat, takže vemte místo a přidejte se do rozjetého vlaku. Hana Pustková OBSAH ÚVOD... 2 ZORNÉ POLE... 3 JSTE ZODPOVĚDNÍ ŘIDIČI?... 5 OPTA TOXOPLASMOSA A OKO... 9 OČNÍ DOMINANCE ANISEIKONIE 1. díl SLOVNÍČEK POJMŮ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 3. díl... 19

3 ZORNÉ POLE Binokulární vidění (prostorové vidění) je závislé na součinnosti obou očí, a proto je omezené na oblast binokulárního zorného pole, tedy oblast zorného pole, kde se vnitřní části zorných polí obou očí vzájemně překrývají a obrazy v této oblasti zorného pole splynou v jeden. Pojďme si tedy něco povědět o tom, co to vlastně zorné pole je a jakým způsobem ovlivňuje naše vidění. Zorné pole je tedy široká oblast v prostoru, rozprostírající se kolem fixačního bodu, který oko sleduje. Obrazy bodů nacházející se v této oblasti dopadají na sítnici. Zásadní poznatky o zorném poli přinesl již Leonardo da Vinci ( nl ), který zjistil, že rozsah zorného pole od bodu fixace je větší jak 90. V roce 1668 objevil Mariotte slepou skvrnu. První, kdo po-psal neurčité výpadky zorného pole, byl Hippoktares ( př. nl ) a nazval je jako hemianopie. V roce 1708 Boerhouve definoval skotom, jehož význam pochází z Řecké slovo Skotos a znamená tem-notu. Na něho navázal v roce 1817 Joesph Beer Georg, který používá výrazy jako "centrální skotom" a "paracentrální skotom". [1] V roce 1801 fyzik a lékař Thomas Young ( ) jako první změřil vnější hranice zorného pole. Jeho hodnoty měření se od dnešních hodnot lišily asi jen o 10 v horní oblasti zorného pole. Ostatní hodnoty se téměř shodovaly s dnešními. V roce 1825 na Yangovu práci navázal biolog Jana Evangelista Purkyně ( ), který po-sunul temporální hranice zorného pole z 90 na 100. [1] Rozsah zorného pole je fyziologicky omezený například nosním kořenem, nadočnicovým obloukem, očnicí, nebo tvářemi. Čím více budou oči zapadnuté do očnice, tím více se bude rozsah pole zmenšovat. Jako první vnímáme v zorném poli pohyb, pak následují barvy. Největší rozsah monokulárního zorného pole máme pro bílou barvu a to: směrem temporálně , nazálně 60, nahoru a dolů 70. Menší rozsah je pak naměřený pro barvu modrou, červenou a nejmenší pro barvu zelenou. Při pohledu oběma očima se větší část zorných polí pravého a levého oka překrývá a tím nám umožňuje prostorové (stereoskopické) vidění. Horizontální rozsah stereoskopického binokulárního vidění je 120. Jen malá část zorných polí se temporálně nepřekrývá a je vnímána jedním okem tedy

4 monokulárně. Celkový rozsah binokulárního vidění je 180 (od temporální strany P oka po temporální stranu levého oka) a monokulárního zorného pole se uvádí 150 (90 temporálně + 60 nazálně). [2][3] Rozlišovací schopnost oka značně klesá od centra k periférii. Je to způsobené fyziologickým rozmístěním světločivých elementů na sítnici oka. V centrální části, v místě nejostřejšího vidění zvané fovea, se nachází pouze čípky (jejich celkový počet je 6-7 miliónů). Směrem do periférie se počet čípků snižuje a začínají se objevovat tyčinky (celkový počet 120 miliónů) až jejich počet zcela vymizí a vnímáme jen prostřednictvím tyčinek. Centrální vidění je ostré a barevné, zatím co periferní vidění vnímá odstíny černé a bíle, ale pro nás je vnímání periferií velmi důležité z hlediska adaptace na tmu, umožňuje nám orientovat se v prostoru a je citlivé k vnímání pohybu. [3] Defekty v zorném poli označujeme jako skotomy a jedná se o ohraničené výpadky zorného pole, podle vnímatelnosti při poklesu víčka je rozlišujeme na absolutní skotom - výpadek se týká všech podnětů, relativní skotom - Výpadek se týká jen některých podnětů, například pacient vidí pohyb, ale nevidí barvu, pozitivní skotom jedná se o defekt v zorném poli, který si pacient uvědomuje jako skvrnu, která ho omezuje a negativní skotom takový to výpadek si pacient neuvědomuje a fyziologickým negativním skotomem je slepá skvrna tzv. Mariottův bod, který se nachází temporálně, 15 od bodu fixace a představuje promítnutí terče zrakového nervu do prostoru (terč na sítnici je nazálně). Dále skotomy můžeme rozlišit podle jejich místa výskytu, tvaru, rozsahu například na centrální, centrocekální, pericentrální atd. Je nutné si uvědomit, že na sítnici dopadají obrazy pře-vrácené a zmenšené, tedy co se nachází vpravo / vlevo, dopadá na sítnici vlevo / vpravo a co se nachází nahoře / dole dopadá dolů / nahoru. Zorné pole představuje jakousi samozřejmost. Ale existuje řada příčin, kdy dochází k omezení zorného pole, nebo ke vzniku skotomů, které ovlivňují zrakovou pohodu a kvalitu našeho života. Jednou z příčin omezení zorného pole mohou být i víčka. Jaké patologie v postavení víček mohou významně ovlivnit zorné pole a jak víčka vyšetřujeme, o tom si povíme něco v příštím čísle.

5 Reference [1] History of Perimetry. Perimetry In-troduction Guide [online]. Germany: Oculus. [vid ]. Dostupné z: < [2] JUREČKA, Tomáš. Anatomie a fyziol-ogie oka I. Brno, Přednáška zorné pole. Masarykova Univerzita. [3] HORNOVÁ, Jara. Oční propedeutika. Praha: Garda Publishing, s. ISBN Bc. Kamila Laťaková, Dis. 5. ročník Optometrie VÍTE, ŽE? Víte proč se žlutá skvrně říká žlutá? Žlutá skvrna ve skutečnosti zaživa není vůbec žlutá, nýbrž o něco červenější než okolí. Tento přívlastek však makula dostala podle toho, že se žlutou jeví u mrtvoly. * * ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. : Scientia, S Makula z anatomického hlediska zahrnuje plochu o průměru 5,5 cm. Ačkoli název možná získala až na pitevně, nezapomínejme, že obsahuje lutein a zeaxantin, což jsou pigmenty žluté barvy ze skupiny karotenoidů. ** ** ŘEHÁK, Jiří REHÁK, Matúš. Venózní okluze sítnice. 5. vyd. Praha: Grada, 6455, 578 s. JSTE ZODPOVĚDNÍ ŘIDIČI? Dá se říct, že skoro každý z nás je nebo se do budoucna stane řidičem automobilu. V rámci vlastní bezpečnosti a bezpečnosti silniční dopravy bychom měli věnovat dostatečnou péči svým očím. Pokud člověk nemá zrak ve stoprocentním nasazení, měl by vždy používat brýlovou korekcí. Jak vidí řidič, který brýle potřebuje, ale nepoužívá je, a jak to eventuálně může dopadnout, si můžete přečíst v tomto článku. Emetropie Emetropické oko je takové oko, u kterého se pozorovaný obraz předmětu v nekonečnu zobrazí ostře na sítnici bez použití akomodace. V tomto případě sítnice odpovídá optickému nekonečnu a leží v rovině

6 ohniska optického systému. Emetropické oko nepotřebuje pro vidění žádnou refrakční pomůcku. Na obrázku níže emetropické oko zahlédne chodce ve 250 metrech před sebou - v případě brzdění z rychlosti 50 km/h zbývá 222 metrů, aby zastavil - po brzdění z 90km/h zbývá 160 metrů - pokud auto brzdí ze 130 km/h zbývá 121 metrů k tomu, aby dobrzdil. Ametropie U ametropického oka neleží obrazové ohnisko optické soustavy na sítnici, ale buď před, nebo za sítnicí. Pokud leží obrazové ohnisko před sítnicí, jedná se o myopii, pokud leží za ní, jde o hypermetropii. Kromě odlišné délky oka od oka emetropického mohou být dalším důvodem ametropie jiné poloměry křivosti lámavých ploch. V poslední řadě se může jednat o abnormální indexy lomu optických prostředí oka. Ve všech případech neleží daleký bod v nekonečnu, ale v jiné vzdálenosti. Pokud nepoužijeme brýlovou korekci pro odstranění nepravidelnosti, oko nevidí předměty více či méně ostře. V případě řidičů je kompenzace ametropie nutná. Myopie Myopie je refrakční vada, při které se obraz z nekonečna zobrazí ostře až za sítnicí. Pokud člověk není korigovaný, vidí vzdálené předměty rozmazaně, blízké předměty ostře. Má problém s oslněním. Aby myopické oko vidělo i vzdálené předměty ostře, předkládáme před něj nejslabší rozptylnou čočku, se kterou je dosažené ostré vidění. Díky ní se obraz posune zpět na sítnici a je vnímán ostře. Pokud myopa překorigujeme, bude nucen více akomodovat a dojde k vyvolání astenopických potížím, jako je bolest hlavy, pálení očí nebo například slzení. Na obrázku níže pozorujeme myopického řidiče s nekorigovanou vadou -0,75 dpt. V tomto případě řidič zahlédne chodce ve 125 metrech před sebou. - pokud by jel rychlostí 50km/h zbývá mu na zabrzdění jen 97 metrů - po brzdění z 90km/h zbývá řidiči již jen 35 metrů

7 - pokud by jel 130 km/h zbývá -4 metrů, v tomto případě by to znamenalo, že řidič nestačí dobrzdit před chodcem a chodce by přejel. Na dalším obrázku má řidič již refrakční vadu 2 dpt. Je vidět značný pokles zrakové ostrosti. Tento řidič by zahlédl chodce až ve 25 metrech před sebou - při rychlostí 50km/h by auto zastavil až -3 metry za chodcem. - Při brzdění z 90 km/h by chodce přejel o -65 metrů - při rychlosti 130 km/h by nedobrzdil o -104 metrů. I na tomto příkladu je vidět, že nekorigovaná refrakční vada je při řízení zásadní. Hypermetropie Hypermetropické oko je oko, u něhož se obraz pozorovaného předmětu z nekonečna zobrazí ostře v konečné vzdálenosti za sítnicí. Dalekozraké oko je oko příliš krátké, nebo má ke své délce příliš nízkou optickou mohutnost. Hypermetrop nevidí moc dobře ani do dálky ani do blízka. Při nízké vadě oko nemusí mít do dálky žádný problém. Při akomodační kompenzaci způsobuje asteno-pické potíže. K tomu aby se obraz posunul zpět na sítnici a vytvořil ostrý obraz, použijeme nejvyšší možnou spojnou čočku, při které nedojde ke zhoršení zrakového vjemu. Na obrázku výše pozorujeme dalekozrakého řidiče s nízkou refrakční vadou. Tato nízká hodnota mu umožňuje dobré vidění do dálky. Řidič ale potřebuje vidět i dobře na střední vzdálenost, v tomto případě je touto vzdáleností palubní deska s ukazateli rychlosti. Zaostřit na palubní desku mu dělá značný problém. Díky tomu nemůže sledovat rychlost, kterou jede a může hrozit havárie díky větší rychlosti, než je povolena. Astigmatismus Astigmatické oko nemá ve všech meridiánech stejnou optickou mohutnost. Rohovka není ideální kulová plocha, a proto je téměř každé oko zatíženo fyziologickým astigmatismem. Tedy optická mohutnost rohovky ve svislém řezu je o 0,5 dpt větší než v řezu horizontálním. Astigmatismus bývá nejčastěji způsobený nesouměrností rohovky, někdy asymetrií lámavých ploch čočky. Astigmatismus se u řidičů může projevovat slzením a pálením očí, dále řidič může mít pocit snížené soustředěnosti nebo dokonce bolesti hlavy. Většinou mívají řidiči problém při jízdě v automobilu v noci. Obraz

8 vnímají celkově rozostřený a zamlžený. Nedokáže dobře zaostřit na žádnou vzdálenost. Problém mu dělá při předjíždění odhadnout hloubku prostoru a vzdálenosti. Na obrázku níže vidíme zorné pole řidiče, který má cyl 3 dpt ax 170. Vidíme značně rozmazaný celý obraz, který znesnadňuje orientaci i celkové vnímání. Věřím, že všichni čtenáři vidí silnici jako řidič prvního obrázku a pokud ne, brzy budou. Doufejme, že potkáme na silnicích co nejméně bezohledných řidičů. Reference [1] Essilor Praktická refrakce. Listy očních optiků. 08, [2] Jaroš, Adam Blesk.cz. [Online] 21. duben [Citace: ] /podivejte-se-jak-vidi-ridic-ktery-nenosibryle-je-postrachem-silnic.html. [3] Kuchyňka, Pavel a kolektiv, a Oční lékařství. Praha : Grada, [4] Polášek, Jaroslav Technický sborník oční optiky. Praha : Oční optika, [5] NeoVize, 0ční klinika Brno Dok-tor-zdraví.cz. [Online] 10. květen [Citace: ] ktor-zdravi.cz/clanky/ridite-a-nemate-zrak-v-poradkupodivejte-se-jak-vidi-lide-s-nezkorigovanou-ocni-vadou/. Zdroj obrázků: [1] [5] Bc. Veronika Janatová 5. ročník Optometrie OPTA 2014 V únoru proběhla jedna z důležitých událostí ve světě optiky, optometrie a oftalmologie. Opta je akce, na které se daří úspěšně skloubit vícero aktivit najednou. Už dávno to není jen veletrh, ale i společenská událost, díky které máte možnost setkat se s přáteli, nakoupit obruby či se dozvědět něco nového. No jo, ale co z toho student má? Kromě toho, že nasaje atmosféru svého budoucího povolání, lze tady uplatnit pořekadlo: Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi! Není skvělé, že zrovna ve městě, kde studujete, se odehrává akce takového rozměru? Sjedou se na ni nejen firmy, ale i majitelé a ostatní zaměstnanci očních optik, očních center a můžete si na ní naklonit svoji pracovní štěstěnu nebo karmu chcete-li.

9 Ale jaká byla vlastně letošní Opta? Grandiózní, pestrá, neotřelá, vkusná, střízlivá, dvacetiletá, vzdělávací, novátorská, skvělá. Podívejme se na ni ve fotografiích. V rámci nedělního programu byla letos pro návštěvníky nachystána jedna novinka, a to možnost navštívit veletrh Styl a Kabo zaměřený na módu, obuv a kožené zboží. A že jste to letos nestihli? Tak si ji příští rok rozhodně nenechejte ujít. Už teď si můžete zapsat do kalendáře, že se uskuteční na brněnském výstavišti. Hana Pustková 1. ročník Ortoptiky TOXOPLASMOSA A OKO Toxoplasmosa je infekční onemocnění člověka a zvířat způsobené prvokem Toxoplasma gondii. Infekce probíhá u většiny nakažených bez klinických příznaků nebo jen s mírnými příznaky (uzlinová forma). Infekce je nejvíc nebezpečná pro plod v prvním a druhém trimestru těhotenství a pro imunodeficientní pacienty (např. pacienti s HIV, po transplantacích či po ozáření). Kongenitální (vrozená) toxoplasmosa má v Evropě nízkou incidenci, mnohem častější je toto onemocnění v zemích Jižní Ameriky, především v místech s nedostatečnou hygienou. U 70-90% případů dochází k recidivující chorioretinitidě, dalším následkem onemocnění může být mikroftalmus, katarakta, panuveitida (zánět celé oblasti uvey, tj. iridocyklitida a choroiditida) a atrofie očního nervu. Toxoplasmosa může být uni- nebo bi- laterální. Obvykle se nevyskytuje jen jeden z výše zmíněných projevů, ale většinou jsou v kombinaci, např. chorioretinitida, katarakta a strabismus. Při zánětu sítnice bývá přítomný edém a zvýšený nitrooční tlak. Získaná toxoplasmosa se u dětí téměř nevyskytuje, týká se převážně imunodeficientních pacientů. Může se projevovat jako nekróza a těžká destrukce v ostře ohraničených okrscích sítnice, při velmi těžkém zánětu také zkalení sklivce. Subjektivním příznakem je mlhavé vidění, plovoucí zákalky ve sklivci a zhoršení zrakové ostrosti podle umístění zánětlivého infiltrátu

10 na sítnici. Obvykle je postižen zadní pól sítnice nebo oblast nazálně od makuly k terči zrakového nervu. Zánětlivé ložisko se hojí pigmentovou jizvou, typická jizva je ostře ohraničená, provázená centrální chorioretinální atrofií a hyperpigmentací okolí. I po letech od zhojení může dojít k reaktivaci onemocnění a dalšímu zjizvení tkáně. Toxoplasmosa se diagnostikuje pomocí sérologického vyšetření krve, punkce komorové tekutiny, diagnostickou pars plana vitrektomií (PPV), skiaskopií, nepřímou oftalmoskopií v mydriáze. Mezi další diagnostické procedury řadíme fluorescenční angiografii (FA), indocyaninová fluorescenční angiografii (ICFA), optickou koherentní tomografii (OCT) nebo ultrazvukovou sonografii (UVZ). Léčbu je třeba zahájit co nejdříve, neboť je účinná pouze v akutní fázi onemocnění, pokud infekce přejde do chronického stádia, léky jsou neúčinné. Včasně zahájená léčba umožní zrychlení hojení ložiska, a to zmenší výslednou jizvu po hojení. K léčbě se používá mono nebo kombi terapie. Nejčastěji se používá trojkombinace pyrimetamin, sulfadiazin a prednison. Při monoterapii azitromycin po dobu od 3 do 6 týdnů. Je kontraindikována léčba kortikosteroidy. Pro léčbu je možné použít i fotokoagulaci, kryoterapii a vitrektomii. Při fotokoagulaci a kryoterapii je nutné zvážit rizika při zákroku, jako je možnost intraretinálního krvácení, krvácení do sklivce, či odchlípení sítnice nebo objevení sítnicových cyst. Pars plana vitrektomie se používá při zkalení sklivce. Reference [1] Ophthalmologic Manifestations of Toxoplasmosis. LIHTEH, Wu. Medscape [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z: scape.com/article/ overview [2] KUCHYŇKA, Pavel. Oční lékařství. 1.vyd. Praha: Grada, 2007, [40], 768 s. ISBN Mgr. Hana Nevřivá absolvent Optometrie OČNÍ DOMINANCE V minulém čísle jsme se podrobně věnovali stranové preferenci a dozvěděli jsme se, jak je to s lateralitou horních a dolních končetin. V tomto příspěvku se budeme zabývat dominancí očí. Dozvíme se také

11 nejen to, že oční dominance není pouze jedna (jak se mnozí možná domnívají), ale i jak lze jednotlivé dominance zjišťovat a jaký význam má určení oční dominance pro praxi. Zlomovým bodem pro oční dominanci, je rok 1861, kdy G. M. Humphrey u očí zjistil funkční nesouměrnost. A od tohoto okamžiku se oční dominanci věnuje neustálá pozornost. Předpokládáme, že každý člověk má jedno oko vedoucí. Rozdíl je pouze v intenzitě, jakou se oko prosazuje při binokulárním vidění. Dominantní oko nemusí mít vždy lepší zrakovou ostrost, ta ale nesmí být výrazně horší než je u oka nedominantního. Pokud tedy není vidění u obou očí stejné z patologického nebo refraktivního důvodu či je přítomen strabismus, nabývá lepší oko výrazné převahy. Je-li zraková ostrost na obou očích přibližně stejná, lze ji ve větším nebo menším stupni prokázat za použití vhodných zkoušek. Ve vedení se mohou obě oči při dívání do dálky a do blízka střídat (emetropické oko do dálky, myopické do blízka). Stanovení oční dominance je významné při zrakové korekci. Při plné monokulární korekci nemusí být binokulární korekce vždy korekcí optimální (plná korekce nedominantního oka může narušit vliv oka dominantního a způsobit tak astenopické potíže). Pojďme se tedy blíže podívat na druhy oční dominance. Existují tři typy: a) senzorická b) okulomotorická c) směrová. Při senzorické dominanci dává zrakový systém přednost jednomu oku před druhým anebo druhé oko snadněji tlumí (senzoricky nedominantní oko je oproti senzoricky dominantnímu oku snadněji utlumeno). Rozhodující může být kvalita obrazu či vzdálenost pozorovaného předmětu při alternujícím vidění. Jedním z příkladů uplatnění senzorické dominance může být monokulární mikroskopie, kdy při pohledu do okuláru mikroskopu či do hledáčku fotoaparátu upřednostníme jedno z očí (to senzoricky dominantní) a druhé většinou úplně zavřeme. Toto si můžeme jednoduše sami vyzkoušet. Oko, které používáme při monokulárním vidění, je označováno jako oko zaměřovací. Senzorickou dominanci na dálku lze určit při pohledu na optotyp s odpovídající korekcí. Před jedno oko předsazujeme hodnotu dané

12 adice, kterou jsme zjistili během vyšetření refrakce a zjišťujeme rozdíl v jasu a kontrastu znaků při zamlženém pravém a následně levém oku. Při srovnání obou obrazů je lepší vjem při zamlžení senzoricky nedominantního oka (jsou-li znaky jasnější při zamlžení levého oka, tedy že levé oko snáší zamlžení lépe, levé oko je v tomto případě okem nedominantním, pravé oko je tedy senzoricky dominantní do dálky). Obdobně lze testovat senzorickou dominanci do blízka, s tím rozdílem, že předsazujeme rozptylku. U okulomotorické dominance se při binokulárním vidění projevuje u jednoho oka lepší fixace (např. při fixační disparitě u heteroforie se dominantní oko odchyluje méně). K vyšetření okulomotorické dominance lze s výhodou použít MKH testů s fixační značkou. Směrová dominance je nejvyužívanějším typem oční dominance. Zjišťujeme směrovost při binokulárním vidění. Určujeme tedy oko, se kterým se zaměřujeme na konkrétní předmět. Toto oko, označujeme jako oko řídící. Směrovou dominanci lze poměrně jednoduše a spolehlivě určit např. manuskopem. Jedná se o čtyřboký jehlan s obdélníkovou základnou v šíři obličeje, vysoký je asi 20 cm, zúžený na vrcholu do otvoru 3x4 cm. Tímto jehlanem se vyšetřovaný dívá oběma očima na nějaký malý předmět (např. obrázek či malý nápis), který vyšetřující drží v úrovni svých očí ve vzdálenosti 3 až 4 metry od vyšetřovaného. V otvoru manuskopu pak vyšetřující vidí oko, které předmět fixuje, to je pak okem vedoucím. Směrovou dominanci lze také testovat např. pomocí metody hrany a palce, kdy si oběma očima vybereme nějaké vertikální rozhraní a před něj předložíme svůj vztyčený palec. Střídavě zavíráme levé a pravé oko. Nebo pohledem přes otvor, kdy si z rukou vytvoříme průhled, jímž se budeme dívat na nějaký předmět, který vidíme na zdi. Poté opět střídavě zavíráme pravé a levé oko. Pokud nám pozorovaný objekt při pozorování jedním okem, zůstává v průhledu, či zůstává vztyčený palec na pozorované hraně, jedná se o oko dominantní. Při pohledu druhým okem obraz více uskočí, v tom případě se jedná o oko nedominantní. Výše popsané dominance se nemusí vždy nacházet na stejném oku, tedy že by jedno oko bylo dominantní současně pro všechny tři

13 typy dominance. Je možné, že kupříkladu pravé oko bude mít dominanci senzorickou a levé dominanci směrovou. Nejvýznamnějším pro optometristickou praxi je především stanovení dominantního oka pro aplikaci kontaktních čoček metodu monovision. Při této metodě korigujeme dominantní oko do dálky, nedominantní oko korigujeme do blízka. Při metodě monovision tak dochází k aniseikonii. Nestejná velikost obrazů vznikajících na sítnici je snesitelná do rozdílu 2-2,5 D a ne všem klientům může tato metoda vyhovovat. Období, při kterém si zákazník musí na tuto metodu aplikace kontaktních čoček zvykat, se nazývá adaptační období a je u každého individuální, obvykle však trvá cca 14 dní. V tomto období je nutné se vyvarovat všech aktivit, ve kterých je v první řadě zapotřebí prostorového vidění (to je totiž po tuto dobu zhoršené), zakázané je především řízení motorových vozidel. Další význam má stanovení oční dominance před laserovým zákrokem. Lékaři toto stanovení pomáhá zvolit priority léčby. Pro pacienta bude v prvních dnech po operaci lepší, pokud bude jeho dominantní oko bez potíží. Ke stanovení oční dominance přistupujeme u každého zákazníka vždy individuálně dle jeho konkrétních přání a potřeb, pro které bude zvolená korekce sloužit. Pro praxi je vhodné si nejprve určit, jakou konkrétní korekci budeme pro zákazníka volit a tedy na jaký typ oční dominance se následně při vyšetřování zaměřit. Reference: ANTON, Milan. Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody. 3. přeprac. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004, 96 s. ISBN X. CENDELÍN, Jiří. Poznámky z přednášek předmětu Kontaktní čočky II, Kladno: ČVUT, FBMI, 2011 DAŇKOVÁ, Veronika. Posouzení binokulárních funkcí v praxi optometristy. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta lékařská, Vedoucí diplomové práce MUDr. Šárka Skorkovská CSc. DRNKOVÁ, Zdena a Růžena SYLLABOVÁ. Záhada leváctví a praváctví. Praha: Avicenum, ISBN MAŠKOVÁ, Alice. Laserové operace pro korekci dalekozrakosti metodou lasek. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta lékařská, Vedoucí diplomové práce MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA SALMON, Thomas O. Vision Science lll - Binocular vision: Lecture 11 - Ocular Dominance. In: [online]. [cit ]. Dostupné z:

14 Bc. Kateřina Zirmová, Dis. 5. ročník Optometrie ANISEIKONIE 1. díl Definice aniseikonie Přeloženo z řeckého aniseikonia znamená "nestejné obrazy". Jedná se o binokulární stav, kdy obraz v jednom oku je vnímán v odlišné velikosti v porovnání s obrazem druhého oka. Rozlišujeme dva různé typy aniseikonie: statická a dynamická aniseikonie. Statická aniseikonie nebo aniseikonie ve zkratce znamená, že ve statické situaci, kdy oči hledí v určitém směru, se vnímané obrazy liší ve velikosti. Dynamická aniseikonie neboli (opticky indukovaná) anisophorie znamená, že oči se stáčí v jiném poměru, tak aby se pohledové osy střetly v jednom bodě v prostoru. Toto je zvláště obtížné pro oční rotace ve vertikálním směru. Aniseikonie je cílovým parametrem, který se měří a koriguje. Naproti tomu, anisophorie je více či méně dána korekci aniseikonie. Hodnoty aniseikonie podle definice udávají, jak moc by mělo být pravé oko zvětšeno či zmenšeno, aby se aniseikonie vyrušila. Například, naměřená aniseikonie 5% znamená, že obraz v pravém oku je vnímán přibližně o 5% větší než obraz v levém oku, a proto aniseikonie je korigována zmenšením obrazu pravého oka o 5 % (nebo zvětšení obrazu na levé oko o přibližně 5%, nebo kombinace obou). Pacienti s rizikem aniseikonie Další obrázek schematicky ukazuje, jak oko vnímá velikost obrazu. Objekty z vnějšího světa jsou zobrazeny s určitým optickým zvětšením/zmenšením na sítnici. Dále receptory sítnice přetvářejí obraz do "pixelů" a tyto informace jsou zpracovávány v mozku. Aniseikonie

15 může nastat v případě rozdílu mezi očima v některém ze tří kroků, znázorněných na Obr. 3. Lidé s opticky indukovanou aniseikonií mohou být anisometropové, pacienti s pseudofakií či pacienti refrakční chirurgie. Aniseikonie může být navozena také změnami na sítnici. V důsledku komprese či roztažení sítnice, způsobené různými očními chorobami nebo oční chirurgií, bude obraz promítaný na sítnici zpracováván větším či menším počtem receptorů. Vnímaný obraz bude vypadat větší nebo menší (macropsie nebo micropsie). Může se také objevit zkreslení obrazu, tzv. metamorfopsie a to i vícečetně nahodile. Tento typ aniseikonie se může objevovat u pacientů s odchlípením sítnice, s makulárními dírami, makulárním edémem nebo s retinoschisis. Příznaky aniseikonie Bannon a Triller sepsali seznam charakteristických pří-znaků aniseikonie, založených na studii s 500 pacienty (viz tabulka 1). Burian publikoval podobný seznam představující symptomy, na které si pacienti nejčastěji stěžovali. Tyto symptomy rozdělil do tří skupin: I. Astenopické příznaky II. Poškozená fúze a/nebo špatná stereopse III. Anomální prostorová lokalizace

16 Klinicky významné hodnoty aniseikonie Aniseikonie je klinicky významná při hodnotách 3-5%. Někdy u citlivých jedinců se může objevit podezření na příznaky z nízké aniseikonie, ale je dost možné, že tyto příznaky jsou způsobeny opticky indukovanou anisophorií a ne aniseikonií. Z anglického originálu přeložila a upravila Mgr. Gabriela Cvancigerová Absolventka Optometrie LF MU SLOVNÍČEK POJMŮ INSET Inset znamená umístění a decentraci progresivního kanálu a dílu pro dívání do blízka oproti dílu pro dívání do dálky. Standardní velikost decentrace u konvenčních progresivních čoček je 2,5 mm. Poloha očí při dívání do blízka závisí na mnoha proměnných. Pevná poloha dílu do blízka u konvenčních čoček vede k zužování binokulárního zorného pole, které je způsobeno tím, že se oči nedívají středem oblasti určené pro dívání do blízka. Variabilní inset znamená, že je decentrace proměnlivá, závisí na individuálních parametrech a čtecích návycích klienta. Horizontální poloha variabilního insetu je závislá zvláště na čtecí vzdálenosti (poloze hlavního pracovního bodu HPB), PD klienta, vrcholové lámavosti dílu do dálky v ose 180 a vrcholové vzdálenosti (VD). [1] ARTEFICIÁLNÍ HETEROFORIE Arteficiální heteroforie je uměle navozený stav heteroforie (skrytého šilhaní). Vzniká jako následek nesprávně centrovaných (decentrovaných) brýlových čoček. Paprsky, které procházejí skrze decentrovanou čočku, jsou v důsledku prizmatického účinku vychýleny ze svého rovnoběžného průběhu. Oko je nuceno stočit se ve směru vychýleného paprsku a vznikne tak skryté šilhání. To je spojeno s nadměrným fúzním úsilím. [2]

17 HEMERALOPIE/ NYKTALOPIE Hemeralopie je porucha adaptace na tmu šeroslepost neboli denní slepota, pacient vidí lépe za šera a za tmy, najdeme ji u totální barvosleposti. Vyšetřujeme ji adaptometry, a to např. Hartingerovým nebo Birch Hirschfeldovým. Adaptometry zjišťujeme nejnižší osvětlení, které vyšetřovaný odliší od tmy. Nejprve adaptujeme vyšetřovaného na světlo dívá se asi 10 min na jasně osvětlenou plochu. Poté za úplné tmy v krátkých intervalech nabízíme hraniční osvětlení, které vyšetřovaný právě odliší od tmy. Vyšetření adaptace trvá ¾ hodiny Nyktalopie neboli noční slepota může být vrozená, ale častěji získaná. Její příčinou je nedostatečný přívod nebo špatná resorpce vitamínu A, který se podílí na syntéze rodopsinu. Dále může být způsobena poruchou pigmentového a smyslového epitelu sítnice či degenerativní myopií. Vyšetřujeme ji nyktometry, které měří orientačně jen rychlost fáze adaptace, sledují pouze zotavení po oslnění (vyšetření u řidičů z povolání). STILESŮV CRAWFORDŮV EFEKT Stiles Crawfordův efekt je vlastnost lidského oka, která odkazuje na citlivost fotoreceptorů. Tento efekt lze rozdělit na dva druhy, které jsou oba závislé na vlnové délce světla a nejvíce se projevují za fotopických podmínek. Světlo vstupující do oka v blízkosti okraje pupily vyvolá nižší odezvu fotoreceptorů než světlo se stejnou intenzitou vstupující do oka středem pupily. Reakce fotoreceptorů je podstatně nižší při nízkém úhlu, pod kterým vstupuje světlo do oka při okraji pupily. Nejvyšší odezvu fotoreceptorů vyvolá světlo vstupující do oka 0,2 až 0,5 mm nasálně od středu pupily. Barva monochromatického světla vstupující do oka v blízkosti okraje pupily je odlišná v porovnání se světlem stejné vlnové délky, která vstoupí do oka středem pupily, bez ohledu na celkovou intenzitu obou světel. S-C efekt se podílí na korekci otvorové vady. Absorpce světla na sítnici závisí na úhlu dopadu paprsků na sítnici. Paprsky vzdálenější od optické osy se podílí na tvorbě obrazu méně, proto dochází k menšímu

18 podráždění v oku. Výhodu proto mají lidé s menším průměrem pupily. [3,4] IRADIACE zdánlivé zvětšení rozměrů osvětleného předmětu proti temnému pozadí a naopak ozařování (zejm. ultrafialovými paprsky) vystřelování bolesti z postiženého místa do vzdálenějších oblastí (Bolest při pankreatitidě vyzařuje často do levé poloviny břicha, při ledvinné kolice u mužů do varlat, u infarktu myokardu např. do levé horní končetiny apod. Nápadná je i. při chorobách páteře, které tak mohou napodobovat onemocnění vnitřních orgánů.) BANGERTROVY FILTRY (FOLIE) Bangerterovy okluzní filtry jsou průsvitné fólie z tenkého pružného vinylu s různým stupněm ztmavení, jejichž cílem je vyrovnat prostorový kontrast dominantního oka na kontrast oka amblyopického. Filtry se lepí na brýlovou čočku, je možné jej zastřihnout do tvaru očnice obruby. Folie se volí podle odpovídající zrakové ostrosti, označení 0,0-1,0. Rozsah: BOF -0.0 bez zrakové ostrosti, úplná okluze BOF-LP bez zrakové ostrosti, pouze světlocit BOF-LT -0.1 ostrost menší než 20/300 BOF -0,1 ostrost 20/200 BOF -0.2 ostrost 20/100 BOF -0.3 ostrost 20/70 BOF -0.4 ostrost 20/50 BOF -0.6 ostrost 20/30 BOF -0.8 ostrost 20/25 BOF -1.0 ostrost 20/20 Bangerterovy filtry jsou vhodné pro léčbu lehké a střední tupozrakosti spojené se strabismem, pro optimální výsledek je vhodné kombinovat je v průběhu léčby s klasickou okluzí. [5,6]

19 Reference: [1] MÝLKOVÁ, Magdaléna. Progresivní a degresivní brýlové čočky - aplikace vhodného typu dle individuálních parametrů klienta. 2012, 86 l. [2] ŘIHOŠKOVÁ, Šárka. Důsledky nepřesně zhotovených brýlí. 2009, 61 l. [3] %20vada.doc [4] [5] [6] Mgr. Hana Nevřivá, absolventka Optometrie POVRCHOVÉ ÚPRAVY 3. díl 4. Hydrofobní a olejofobní úprava Po nanesení AR vrstvy je brýlová čočka mikroskopicky poměrně hrbolatá, a proto na ní snadno ulpívají nečistoty, jako je prach, otisky prstů a kapky vody. Pokud jste nositeli brýlí, jistě tušíte, že je velmi nepříjemné, když Vám ve výhledu zavazí nějaká šmouha. K tomu, aby se snadno dala odstranit, byly vyvinuty hydrofobní a olejofobní povrchové úpravy (tzv. superhydrofobní), které zajistí snazší čištění čočky. Jaká jsou ovšem kritéria hydrofobnosti, potažmo olejofobnosti? Jedná se o veličinu, kterou nazýváme kontaktní úhel. Čím je kontaktní úhel vyšší, tím je povrch hydrofobnější a naopak. Na obrázcích lze pozorovat, (shora dolů) jak se chová povrch čočky bez úprav (60 ), s nejnovějšími typy úprav (např. SEECoat, Crizal Forte, Solitaire Protect Plus, a pod a více). Nanášení těchto úprav dnes probíhá prakticky výhradně v procesu vakuového napařování, a to společně s většinou ostatních vrstev. 5. Antistatická úprava Jednou z nejaktuálnějších novinek na poli povrchových úprav je vrstva, která má antistatické účinky, a tím zvyšuje odolnost čočky proti ulpívání prachových částic na jejím povrchu. Kromě toho, že je tak povrch čočky udržován ve větší čistotě,

20 zároveň je tak čočka více chráněna proti mikroskopickému poškození úprav a tím jejich poškrábání. Výhodu má tato úprava obzvláště u méně důsledných klientů, kteří častěji čistí čočky za sucha. Ale vzhledem k tomu, že je díky této úpravě významně prodloužena životnost povrchových úprav, vyplatí se každému klientovi. 6. Anti-UV vrstva Tento typ úpravy se stal v posledních několika měsících pravděpodobně nejskloňovanějším typem povrchové úpravy. Na našem trhu jsou dnes k dostání brýlové čočky, které se pyšní tzv. E-SPF certifikátem, tedy certifikátem UV ochrany, a to hned ve variantách SPF 25 a SPF 50. Tato vrstva je součástí zadní antireflexní vrstvy a je koncipována tak, aby při dopadu světelného paprsku na zadní plochu čočky bylo UV spektrum propuštěno skrze čočku a neodrazilo se tak do oka. Výhodné je použití na všech dioptrických brýlových čočkách a především pak na brýlových čočkách s absorpční vrstvou. 7. UV-filtr Minerální čočky přirozeně nepropouští světlo v rozsahu nm, organické čočky do nm, u polykarbonátu je to pak 385 nm. Čočky z materiálu trivex pak 100% UV záření. 8. Absorpční vrstva napařovaná Jedná se o vrstvu nanášenou na zadní plochu minerálních čoček metodou vakuového napařování. 9. Absorpční vrstva barvená Nejedná se o povrchovou úpravu v pravém slova smyslu, ale pro úplnost si ji zmíníme. Brýlové čočky barvíme máčením do roztoku barviva o určité teplotě. Molekuly barviva pronikají do struktury čočky difuzí. Brýlové čočky barvíme v klasických odstínech šedé, hnědé a zelené. Dále můžeme čočky barvit v tzv. BlueBlocking barvách a barvách, které zjasňují či zvyšují kontrast. U plastových čoček je možno též využít tzv. fashion odstínů, kde najdeme například růžovou, modrou, žlutou, fialovou a mnoho dalších.

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41

F. Pluháček FORIE. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci. Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 FORIE František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010 1/41 OBSAH Základní zhodnocení BV Vyšet etření a analýza forií Kongres OPTOMETRIE, Olomouc 18.-19.9.2010

Více

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro Jedinečný vizuální zážitek Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro SHAMIR AUTOGRAPH III SHAMIR AUTOGRAPH III JE NOVÁ VYVÁŽENÁ PROGRESIVNÍ ČOČKA, KTERÁ JE ZALOŽENA NA REVOLUČNÍM

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie

Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. Katedra optometrie a ortoptiky Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. a Klinika

Více

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová

Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Krafková, Kotlán, Hiessová, Nováková, Nevímová Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy. Čočka je tvořena z průhledného

Více

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů Optické soustav a optická zobrazení Přímé vidění - paprsek od zobrazovaného předmětu dopadne přímo do oka Optická soustava - soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění chod paprsků Optické

Více

25. Zobrazování optickými soustavami

25. Zobrazování optickými soustavami 25. Zobrazování optickými soustavami Zobrazování zrcadli a čočkami. Lidské oko. Optické přístroje. Při optickém zobrazování nemusíme uvažovat vlnové vlastnosti světla a stačí považovat světlo za svazek

Více

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem

Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický celek: Optika

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika Čočky Zobrazování čočkami je založeno na lomu světla Obvykle budeme předpokládat, že čočka je vyrobena ze skla o indexu lomu n 2

Více

Normalizovaný optotyp. Landoltů. v prstenec: lků ů (5 ) s přp. 8 mož. ností orientace Vízus. = 1/př. ení kruhu v úhlových minutách (jak se enému oku)

Normalizovaný optotyp. Landoltů. v prstenec: lků ů (5 ) s přp. 8 mož. ností orientace Vízus. = 1/př. ení kruhu v úhlových minutách (jak se enému oku) ř ů ť ž LIDSKÉ OKO A VLNOVÁ OPTIKA Teorii doplnit o: Na využití principu minima separabile jsou založeny optotypy, přístroje na vyšetřování zrakové ostrosti. Obsahují znaky o velikosti 5ti úhlových minut

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty Diabetická retinopatie Základní informace Ohromně vítám tuto možnost oslovit Vás, pacienty, kteří trpíte cukrovkou. Cukrovka je nemoc, která nebolí a přivede pacienta k lékaři často až po dlouhé době trvání

Více

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček Metody refrakční chirurgie Jakub Hlaváček Cíle Typy refrakčních zákroků Zajímavosti Novinky Obr: 1: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrpog86lbyminhyetagsaq6yqt3cfohi6l7h89l-debfmca0zmmejhdegbg Refrakční

Více

Lupa a mikroskop příručka pro učitele

Lupa a mikroskop příručka pro učitele Obecné informace Lupa a mikroskop příručka pro učitele Pro vysvětlení chodu světelných paprsků lupou a mikroskopem je nutno navázat na znalosti o zrcadlech a čočkách. Hodinová dotace: 1 vyučovací hodina

Více

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Co je presbyopie? Presbyopie je snížená schopnost vidět ostře na blízké vzdálenosti z důvodu změn v oku, k nimž dochází s věkem. U mladého zdravého oka je čočka,

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY BRÝLE PRO ŘIDIČE. Bakalářská práce

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY BRÝLE PRO ŘIDIČE. Bakalářská práce PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY BRÝLE PRO ŘIDIČE Bakalářská práce Vypracovala: Brigita Ondroušková, DiS. B-5345 Specializace ve zdravotnictví obor Optometrie květen

Více

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015

Fyzika_7_zápis_7.notebook April 28, 2015 OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1) Optické přístroje se využívají zejména k pozorování: velmi malých těles velmi vzdálených těles 2) Optické přístroje dělíme na: a) subjektivní: obraz je zaznamenáván okem např. lupa,

Více

Optické přístroje. Oko

Optické přístroje. Oko Optické přístroje Oko Oko je orgán živočichů reagující na světlo. Obratlovci a hlavonožci mají jednoduché oči, členovci, kteří mají menší rozměry a jednoduché oko by trpělo difrakčními jevy, mají složené

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz

František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz František Pluháček Markéta Halbrštátová Katedra optiky PřF UP v Olomouci www.optometry.cz F. Pluháče, M. Halbrštátová, Optometrie-optika 2013, Olomouc 1 Kompenzovaná/dekompenzovan /dekompenzovaná HTF Kompenzovaná

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

SEIKO SUPERIOR Individuální multifokální brýlové čočky s jedinečnou přesností

SEIKO SUPERIOR Individuální multifokální brýlové čočky s jedinečnou přesností Individuální multifokální brýlové čočky s jedinečnou přesností Individuální jako oči vašich zákazníků Viditelně vyšší přesnost vůdce v oblasti technologií: Zavedením individuálně přizpůsobitelných progresivních

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011 ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S TEMATIKOU POSTIŽENÍ ZRAKU (ZRAKOVÉ VADY, DŮSLEDKY POSTIŽENÍ ZRAKU, REHABILITACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH OSOB, DALŠÍ FORMY PODPORY) Studijní materiál pro účastníky kurzu

Více

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii ČVUT v Praze Carl Zeiss spol. s r.o. GEODIS BRNO s.r.o. pořádají odborný seminář MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE 17.9.2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

Jaromír Běláček, Jiří Tichý, Miroslav Dostálek

Jaromír Běláček, Jiří Tichý, Miroslav Dostálek REFRAKČNÍ VADY U DĚTÍ Z HLEDISKA LATERALITY A OKULÁRNÍ DOMINANCE CASE STUDY Jaromír Běláček, Jiří Tichý, Miroslav Dostálek Anotace V r. 2008 jsme ve spolupráci s CPFPV Litomyšlské nemocnice, a. s. provedli

Více

Video mikroskopická jednotka VMU

Video mikroskopická jednotka VMU Video mikroskopická jednotka VMU Série 378 VMU je kompaktní, lehká a snadno instalovatelná mikroskopická jednotka pro monitorování CCD kamerou v polovodičových zařízení. Mezi základní rysy optického systému

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM Pozorně se podívejte na obrázky. Kterou rukou si nevěsta maluje rty? Na které straně cesty je automobil ve zpětném zrcátku? Zrcadla jsou vyleštěné, zpravidla kovové plochy

Více

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace

Více

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptlkách PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Optická soustava - je soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění směr chodu světelných

Více

5.3.1 Disperze světla, barvy

5.3.1 Disperze světla, barvy 5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,

Více

Fyzika aplikovaná v geodézii

Fyzika aplikovaná v geodézii Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop 13.11.2014. zobrazování optickými soustavami.

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop 13.11.2014. zobrazování optickými soustavami. Paprsková optika Zobrazení zrcadl a čočkami zobrazování optickými soustavami tvořené zrcadl a čočkami obecné označení: objekt, který zobrazujeme, nazýváme předmět cílem je nalézt jeho obraz vzdálenost

Více

Optika pro studijní obory

Optika pro studijní obory Variace 1 Optika pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Světlo a jeho šíření Optika

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Zrak I. - Zraková ostrost, vady zraku, binokulární vidění, vedoucí oko, výživa

Zrak I. - Zraková ostrost, vady zraku, binokulární vidění, vedoucí oko, výživa I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 17 Zrak I. - Zraková ostrost, vady

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky Fyzika pro střední školy II 69 R8 Z O B R A Z E N Í Z R C A D L E M A Č O Č K O U R8.1 Zobrazovací rovnice čočky V kap. 8.2 je ke konstrukci chodu světelných paprsků při zobrazování tenkou čočkou použit

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení.

Základní přehled. Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení. Základní přehled Dalekohled přístroj, který nám při pohledu do něj přiblíží daný předmět tolikrát, kolik činí jeho zvětšení. Reflektor zrcadlový dalekohled, používající ke zobrazení dvou (primárního a

Více

AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA

AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AMBLYOPIE A JEJÍ LÉČBA Bakalářská práce VYPRACOVALA: Hana Rýparová Obor: 5345R008 Optometrie Studijní rok: 2011/2012 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA Hospitalizace K hospitalizaci se dostavte v určený den, s sebou vezměte předoperační vyšetření, které by nemělo být starší 14 dnů, toaletní potřeby, věci pro osobní potřebu a doklady včetně průkazu pojištěnce.

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

Fyzikální kabinet GymKT Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy Fzikální kbinet GmKT Gmnázium J. Vrchlického, Kltov stženo z http:kbinet.zik.net Optické přístroje Subjektivní optické přístroje - vtvářejí zánlivý (neskutečný) obrz, který pozorujeme okem (subjektivně)

Více

ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ V OPTOMETRII

ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ V OPTOMETRII PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ V OPTOMETRII Bakalářská práce VYPRACOVAL: Karla Křenková VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Bc. Lenka Musilová DiS. obor

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

Medicína Trendy zdraví

Medicína Trendy zdraví Stránka č. 1 z 5 Medicína Trendy zdraví o nás Medicína Kosmetika Domácnost Rodina Přírodní léčba Výživa a gastronomie Sport a wellness Poradna HLEDEJ» Nejčtenější Rotaviry mají na svědomí průjem a zvracení

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

Smyslové orgány (čidla)

Smyslové orgány (čidla) Smyslové orgány (čidla) - Zisk informací o vnějším prostředí Receptory (smyslové receptorové buňky) - mají vysokou citlivost vůči některým podnětům - převádějí energii podnětů z vnějšího prostředí v nervovou

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE. Bakalářská práce

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE. Bakalářská práce PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY AKOMODACE A REFRAKCE Bakalářská práce VYPRACOVALA: Jana Kotrncová obor 5345R008 OPTOMETRIE studijní rok 2010/2011 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

www.varilux-university.org

www.varilux-university.org is a trademark of Essilor International Produced by Varilux University Czech 07/05 Optika je progresivní. Buďte také. Copyright Essilor International All rights reserved Varilux www.varilux-university.org

Více

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Ústav techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Na Okraji 11 Tel.: +42 475 285 511 96 Ústí nad Labem Fax: +42 475 285 566 Internet: www.utrv.ujep.cz

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Oko

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Oko STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 110 00 Praha 1, Panská 856/3 URL: www.panska.cz 221 002 111, 221 002 666 e-mail: sekretariat@panska.cz MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Identifikace potřeb pacienta

Identifikace potřeb pacienta Identifikace potřeb pacienta 1 Cíle porady pracovníků Vysvětlit složky produktových potřeb pacienta Vytvořit proces, který budeme v naší praxi používat k identifikaci produktové potřeby pacientů, abychom

Více

Spolupráce ortoptisty s SPC, PPP, KP

Spolupráce ortoptisty s SPC, PPP, KP Spolupráce ortoptisty s SPC, PPP, KP Mgr. Martina Hamplová, Ortoptika Dr.Očka, Praha Spolupráce speciálního pedagoga s ortoptistou je v mnoha zemích EU běžná a zavedená praxe. V ČR tomu tak zatím není.

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY Lidmila PROCHÁZKOVÁ Oční odd. Masarykovy nemocnice Ústí n.l. prim. MUDr. Pavel Sušický CO PACIENTI ŽÁDAJÍ částečný invalidní důchod (ČID) plný invalidní důchod (PID)

Více

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Úkoly měření: 1. Seznamte se s ovládáním stereoskopického mikroskopu, digitálního mikroskopu a fotoaparátu. 2. Studujte pod mikroskopem různé preparáty. Vyberte vhodný

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami λ = (380 nm - 780 nm) - způsobuje v oku fyziologický vjem, jenž

Více

Někdy je výhodné nerozlišovat mezi odrazem a lomem tím způsobem, že budeme pokládat odraz za lom s relativním indexem lomu n = 1.

Někdy je výhodné nerozlišovat mezi odrazem a lomem tím způsobem, že budeme pokládat odraz za lom s relativním indexem lomu n = 1. nauka o optickém zobrazování pracuje s pojmem světelného paprsku úzký svazek světla, který by vycházel z malého osvětleného otvoru v limitním případě, kdy by se jeho příčný rozměr blížil k nule a stejně

Více

VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28

VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28 VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28 Autor: Mgr. Pavel Šavara Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Anotace Materiál (DUM digitální

Více

PRESBYOPIE A PŘÍDAVEK DO BLÍZKA

PRESBYOPIE A PŘÍDAVEK DO BLÍZKA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY PRESBYOPIE A PŘÍDAVEK DO BLÍZKA Bakalářská práce VYPRACOVALA: VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Jana Janíčková. RNDr. František Pluháček, Ph.D.

Více

Automatický optický pyrometr v systémové analýze

Automatický optický pyrometr v systémové analýze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K611 ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY K620 ÚSTAV ŘÍDÍCÍ TECHNIKY A TELEMATIKY Automatický optický pyrometr v systémové analýze Jana Kuklová, 4 70 2009/2010

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Spektroskop. Anotace:

Spektroskop. Anotace: Spektroskop Anotace: Je bílé světlo opravdu bílé? Liší se nějak světlo ze zářivky, žárovky, LED baterky, Slunce, UV baterky, výbojek a dalších zdrojů? Vyrobte si jednoduchý finančně nenáročný papírový

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

XIX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti

XIX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti XIX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti Nymburk, 2. 4. 11. 2012 Hlavní sponzor: Cooper Vision Stříbrní sponzoři: Alcon, divize spolelečnosti Novartis, s.r.o. Bausch &Lomb Johnson & Johnson,

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Nejrychlejší Fotokoagulátor

Nejrychlejší Fotokoagulátor Nejrychlejší Fotokoagulátor VALON 5G BEZ KOMPROMISŮ NOVÝ DESIGN - Dostupný, Všestranný a s Vylepšenou Technologií Nový 5G fotokoagulátor je kompaktní, snadno přemístitelný a navržený tak, aby vyhovoval

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

LIONS EYE LVÍ OČKO. Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia

LIONS EYE LVÍ OČKO. Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia Projekt Lions Clubu Plzeň Bohemia LIONS EYE LVÍ OČKO I. Úvod 1 II. Podstata a cíle projektu 2 1. Způsob měření 3 2. Současná situace a zabezpečení projektu 3 3. Časový průběh realizace projektu 4 4. Financování

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK

Využití virtuální reality v rehabilitační péči. A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Využití virtuální reality v rehabilitační péči A. Bohunčák, M. Janatová, M. Tichá FBMI ČVUT v Praze, 1. LF UK Pracoviště Společné biomedicínské pracoviště FBMI a 1. LF Spolupráce FBMI a Kliniky rehabilitačního

Více

GOLF PRO LEONTINKU 2012

GOLF PRO LEONTINKU 2012 GOLF PRO LEONTINKU 2012 Milí golfoví přátelé, Děkujeme, že jste se i letos připojili k benefičnímu projektu Golf pro Leontinku, ve kterém již šestým rokem získáváme finanční prostředky pro Nadaci Leontinka

Více

Přístrojová technika v oftalmologii

Přístrojová technika v oftalmologii Pražské centrum vir tuální of talmochirurgie Přístrojová technika v oftalmologii autor: as. MUDr. Martin Hložánek et al. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ASTIGMATISMUS A JEHO KOREKCE

ASTIGMATISMUS A JEHO KOREKCE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY ASTIGMATISMUS A JEHO KOREKCE Bakalářská práce VYPRACOVALA: VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Lucie Ovečková. Bc. Lenka Musilová, DiS. obor

Více