ČOS vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČOS 137602 3. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN"

Transkript

1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN

2 (VOLNÁ STRANA) 2

3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících dokumentů: STANAG 4021, Ed. 3 STANAG 4022, Ed. 4 STANAG 4023, Ed. 5 STANAG 4024, Ed. 3 STANAG 4025, Ed. 3 STANAG 4026, Ed. 3 STANAG 4178, Ed. 2 STANAG 4230, Ed. 1 SPECIFICATION FOR CE (TETRYL) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny tetrylu (CE) pro dodávky mezi členskými státy NATO SPECIFICATION FOR RDX (HEXOGENE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny hexogenu (RDX) pro dodávky mezi členskými státy NATO EXPLOSIVES, SPECIFICATION FOR PENTHRITE (PETN) Technické podmínky výbušniny pentrit (PETN) AMMONIUM NITRATE (AN) (FOR USE IN EXPLOSIVES), PHYSICAL AND CHEMICAL REQUIREMENTS, SPECIFICATION Technické podmínky a fyzikální a chemické požadavky na dusičnan amonný pro použití ve výbušninách SPECIFICATION FOR TNT (TOLITE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny tritolu (TNT) pro dodávky mezi členskými státy NATO EXPLOSIVES, SPECIFICATION FOR NITROGUANIDINE (PICRITE) Technické podmínky výbušniny nitroguanidinu (PICRITE) TEST PROCEDURES FOR ASSESSING THE QUALITY OF DELIVERIES OF NITROCELLULOSE FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Zkušební postupy pro hodnocení kvality nitrocelulózy pro dodávky mezi členskými státy NATO EXPLOSIVES, SPECIFICATION FOR HNS (HEXANITROSTIL- BENE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny hexanitrostilbenu (HNS) pro dodávky mezi členskými státy NATO 3

4 STANAG 4284, Ed. 1 STANAG 4299, Ed. 1 STANAG 4300, Ed. 1 STANAG 4515, Ed. 1 STANAG 4543, Ed. 1 STANAG 4566, Ed. 1 STANAG 4586, Ed. 1 HMX (OCTOGENE), PHYSICAL AND CHEMICAL REQUIRE- MENTS, SPECIFICATION FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny oktogenu (HMX) pro dodávky mezi členskými státy NATO SPECIFICATION AMMONIUM PERCHLORATE (NH 4 ClO 4 ) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky chloristanu amonného (NH 4 ClO 4 ) pro dodávky mezi členskými státy NATO TEST PROCEDURES FOR ASSESSING THE QUALITY OF ALUMINIUM POWDER, FOR USE IN EXPLOSIVE FORMULATION, FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Zkušební postupy pro hodnocení kvality hliníkového prášku do výbušnin pro dodávky mezi členskými státy NATO EXPLOSIVES: THERMAL CHARACTERIZATION BY DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS, DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY AND THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS Charakterizace termických vlastností výbušnin pomocí diferenční termické analýzy, diferenční skenovací kalorimetrie a termogravimetrické analýzy EXPLOSIVES, SPECIFICATION FOR NTO (3-NITRO-1,2,4- TRIAZOL-5-ONE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny 3-nitro-1,2,4-triazol-5-onu (NTO) pro dodávky mezi státy NATO SPECIFICATION FOR CL-20 (HEXANITROHEXAAZAISO- WURTZITANE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny CL-20 (hexanitrohexaazaisowurtzitanu) pro dodávky mezi členskými státy NATO CHEMICAL TEST PROCEDURES AND REQUIREMENTS FOR n- BUTYL 2-NITRATOETHYL NITRAMINE (n-butyl NENA) Chemické zkušební postupy a požadavky pro n-butyl-2-nitratoetyl nitramin (n-butyl NENA) Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha

5 OBSAH Strana 1 Předmět standardu 7 2 Nahrazení standardů (norem) 7 3 Souvisící dokumenty 7 4 Zpracovatel ČOS 8 5 Použité zkratky, značky a definice 8 6 Tetryl Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení 10 7 Hexogen Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení 15 8 Tritol Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení 19 9 Nitrocelulóza Všeobecné požadavky Metody zkoušení Příprava vzorků Postupy zkoušek Odchylky od postupů zkoušek u nitrocelulózy s přídavkem křídy Hexanitrostilben Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Oktogen Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení 142 5

6 12 Chloristan amonný Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Hliníkový prášek Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Nitro-1,2,4-triazol-5-on Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Výbušnina CL Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Pentrit Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Zkušební protokol Dusičnan amonný Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Nitroguanidin Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení n-butyl-2-nitratoetyl nitramin Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení 215 6

7 1 Předmět standardu ČOS ČOS Technické podmínky pro suroviny dodávané mezi státy NATO k výrobě vojenských výbušnin, zavádí STANAG 4023 Ed 5, 4021 Ed 3, 4022 Ed 4, 4025 Ed 3, 4178 Ed 2, 4230 Ed 1, 4284 Ed 1, 4299 Ed 1, 4300 Ed 1, 4543 Ed 1, 4566 Ed 1, 4024, Ed 3 a 4026, Ed 3. Standard obsahuje jakostní požadavky a postupy zkoušení surovin pro výrobu vojenských výbušnin, rozdělené do kapitol dle jednotlivých surovin. 1.2 Účelem standardu je definování jednotných požadavků a metodik pro kontrolu jakosti surovin pro výrobu vojenských výbušnin, platných pro dodávky těchto surovin z jednoho členského státu NATO do druhého. 1.3 V případě dovozu některé z uvedených surovin pro výrobu výbušnin určených pro vojenské účely Armády ČR, je zahraniční výrobce suroviny z členského státu NATO povinen splnit jakostní požadavky příslušné standardizační dohody (STANAG), resp. tohoto standardu a poskytnout českému odběrateli s dodávkou i příslušný protokol o výsledcích zkoušek (certifikát jakosti). V případě dovozu suroviny do České republiky jsou požadavky a postupy uvedené v tomto standardu nadřazeny zavedeným technickým podmínkám pro danou surovinu. 1.4 V případě vývozu některé z uvedených surovin pro výrobu vojenských výbušnin do jiného členského státu NATO může zahraniční odběratel požadovat na českém výrobci poskytnutí suroviny v jakostních parametrech podložených výsledky standardizovaných metod zkoušení definovaných příslušnou standardizační dohodou (STANAG) a uvedených v tomto standardu. 1.5 Požadavky standardu mohou být základem i pro vnitrostátní dodávky uvedených surovin nebo pro dodávky z nečlenských států NATO, pokud je tak specifikováno ve smlouvě mezi odběratelem a dodavatelem. 2 Nahrazení standardů (norem) Od data účinnosti tohoto standardu se ruší ČOS , 2. vydání, Technické podmínky pro suroviny dodávané mezi státy NATO k výrobě vojenských výbušnin. 3 Souvisící dokumenty ASTM D 1348 STANDARD TEST METHODS FOR MOISTURE IN CELLULOSE Standardní zkušební metody pro stanovení vlhkosti v celulóze ASTM E 101 SPECTROGRAPHIC ANALYSIS OF ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS BY POINT-TO-PLANE TECHNIQUE Spektrografická analýza hliníku a hliníkových slitin bodovou technikou ASTM E 203 STANDARD TEST METHOD FOR WATER USING VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION Standardní zkušební metoda pro stanovení obsahu vody titrací dle Karl Fischera ČOS ORGANIZACE A METODY SCHVALOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ČSN EN ISO VÝBUŠNIN PRO VOJENSKÉ ÚČELY VLÁKNINY - STANOVENÍ ODVODŇOVACÍ SCHOPNOSTI - ČÁST 1: METODA SCHOPPER-RIEGLER 7

8 ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY POŽADAVKY POJIVA PRO NÁTĚROVÉ HMOTY STANOVENÍ VISKOZITY PRŮMYSLOVÝCH ROZTOKŮ NITROCELULÓZY A KLASIFIKACE TĚCHTO ROZTOKŮ POSUZOVÁNÍ SHODY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA ČSN EN ISO/IEC ZPŮSOBILOST ZKUŠEBNÍCH A KALIBRAČNÍCH LABORATOŘÍ DEFSTAN DETERMINATION OF THE ABEL HEAT TEST OF EXPLOSIVES Abelova tepelná zkouška výbušnin ISO 3923/1 METALLIC POWDERS DETERMINATION OF APPARENT DENSITY PART 1: FUNNEL METHOD Kovové prášky Stanovení sypné hustoty Část 1: Násypková metoda ISO 3923/2 METALLIC POWDERS DETERMINATION OF APPARENT DENSITY PART 2: SCOTT VOLUMETER METHOD Kovové prášky Stanovení sypné hustoty Část 2: Scottova volumetrická metoda ISO PULPS DETERMINATION OF DRAINABILITY PART 2: :2001 CANADIAN STANDARD FREENESS METHOD Vlákniny Stanovení odvodňovací schopnosti Část 2: Metoda rychlosti odvodnění podle kanadského standardu ISO 23714:2014 PULPS DETERMINATION OF WATER RETENTION VALUE (WRV) MIL-STD-650 TL Zpracovatel ČOS Vlákniny Stanovení schopnosti zadržet vodu EXPLOSIVE: SAMPLING, INSPECTION AND TESTING Trhaviny: Vzorkování, kontrola a zkoušení ARBEITSVORSCHRIFTEN FÜR DIE CHEMISCHE UNTERSUCHUNG VON NITROCELLULOSE Pracovní předpisy pro chemické zkoušky nitrocelulózy VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚVM Slavičín, Ing. Lubomír Lukáč, Ing. Martin Hošík. 5 Použité zkratky, značky a definice Zkratka Název v originálu Český název AAS Atomic Absorption Spectroscopy atomová absorpční spektroskopie AN Ammonium Nitrate Dusičnan amonný ATR Attenuated Total Reflectance zeslabená úplná reflektance CE Tetryl (trinitrofenylmetylnitramin) CL-20 ε-hexanitrohexaazaisowurtzitan CSF Canadian Standard Freeness rychlost odvodnění podle kanadského standardu DAD Diode-Array Detector detektor s diodovým polem DMF Dimetylformamid DMSO Dimetylsulfoxid DPEHN Dipentaerytritolhexanitrát DRS difúzní odrazná spektroskopie 8

9 DSC Differential Scanning Calorimetry diferenční skenovací kalorimetrie DTA Differential Thermal Analysis diferenční termická analýza EDTA Ethylene Diamine Tetraacetic Acid kyselina ethylendiamintetraoctová FTIR Fourier Transform Infrared (Spectroscopy) infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací GC Gas Chromatography plynová chromatografie GPC Gel Permeation Chromatography gelová permeační chromatografie HMX Oktogen (cyklotetrametylentetranitramin) HNBiB Hexanitrobibenzyl HNS Hexanitrostilben HPLC High-Performance Liquid vysokoúčinná kapalinová chromatografie Chromatography KBr Bromid draselný M n početně střední molekulová hmotnost M w hmotnostně střední molekulová hmotnost M z z-střední molekulová hmotnost NGU Nitroguanidin NIR Near Infrared blízký infračervený NTO 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on PETN Pentaerythritol Tetranitrate Pentrit PLS metoda částečných nejmenších čtverců PSAN Phase Stabilized Ammonium Nitrate Stabilizovaný dusičnan amonný RDX Research and Development Explosive Hexogen (cyklotrimetylentrinitramin) SEC Size Exclusion Chromatography molekulová vylučovací chromatografie s r směrodatná odchylka opakovatelnosti ºSR Grade Schopper-Riegler stupeň Schopper-Rieglera TADF Tetraacetyldiformylhexaazaisowurtzitan TAIW Tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitan TBAH Tetrabutylamoniumhydroxid THF Tetrahydrofuran TNT Trinitrotoluene Tritol TO Triazolon TPEON Tripentaerytritoloktanitrát UV Ultrafialový UV/VIS Ultrafialová-viditelná oblast spektra 9

10 6 Tetryl 6.1 Všeobecné požadavky Text kapitoly 6 obsahuje postupy a požadavky STANAG Účelem tohoto standardu je ustanovit minimální technické podmínky pro dodávky tetrylu z jednoho státu NATO do druhého Všechen tetryl, vyrobený ve státech NATO a určený k dodání do jiného státu NATO, s výjimkou určení pro specifické účely, musí splnit následující minimální požadavky. 6.2 Jakostní požadavky Tetryl je čistý trinitrofenylmetylnitramin se vzorcem uvedeným na obrázku 1: CH 3 N O 2 N NO 2 NO 2 NO 2 OBRÁZEK 1 Strukturní vzorec tetrylu Materiál musí být ve formě žlutých krystalků (krystalický tetryl) nebo shluků těchto krystalků (granulovaný tetryl) dle specifikace objednávky, která rovněž stanovuje požadovanou granulometrii a sypnou hustotu vzorku Tetryl musí splňovat následující požadavky na fyzikálně-chemické vlastnosti: - bod tání v rozmezí 128,8 ºC až 129,5 ºC, - obsah těkavin maximálně 0,10 %, - obsah látek nerozpustných v benzenu maximálně 0,07 %, - obsah anorganických látek maximálně 0,03 %, - obsah kyselosti (vyjádřený jako HNO 3 ) maximálně 0,005 % Po extrakci vzorku acetonem a prosívání popsaném v nesmí na sítě s velikostí otvoru 0,25 mm zůstat více než 5 pískovitých částic na 50 g vzorku. Na sítě s velikostí otvoru 0,42 mm při tom nesmí zůstat žádná pískovitá částice. 6.3 Metody zkoušení Pro stanovení uvedených charakteristik vzorku se používají běžné laboratorní postupy. Následující popis je omezen pouze na definice zvláštností, které musí být dodrženy při provádění zkoušek Stanovení sypné hustoty (je-li použitelné) Stanovení se provádí s 50 g vzorku nasypaného do uzavřeného skleněného válce objemu 100 ml, který se nechá 50krát spadnout z výšky 6,35 cm na tvrdou kůži. Povrch vzorku poté musí být vyrovnán co nejjemnějším poklepáváním na stěnu válce pro umožnění odečtení objemu vzorku. 10

11 6.3.3 Stanovení bodu tání ČOS Bod tání tetrylu může být stanoven buď metodou Bloc Maquenne nebo v kapilární zkumavce. Použitá metoda musí být uvedena v protokole o zkoušení Stanovení bodu tání metodou Bloc Maquenne Ke stanovení se používá elektricky vyhřívaný Bloc Maquenne, opatřený rtuťovým teploměrem s přesností do 0,1 ºC v celém rozsahu stupnice. Před použitím se zařízení zkontroluje, zda není topná deska zoxidována a zda je rychlost zahřívání v oblasti stanovení bodu tání konstantní a teplota rovnoměrně rozložená Ke zkoušce se odebírá podíl vzorku suchého tetrylu propadající sítem 0,10 mm. Kromě tetrylu se ke stanovení používá i čistá kyselina benzoová a čistá močovina Bloc Maquenne se rychle zahřeje na teplotu asi 115 ºC a poté se rychlost zahřívání upraví na nárůst 1 ºC za každé 3 minuty Při 120 ºC se na desku Bloc Maquenne položí několik krystalků kyseliny benzoové a nastavená rychlost zahřívání se udržuje. Dávka krystalků se každých 30 sekund obnovuje, až se docílí roztavení vzorku za (10 až 15) sekund. V tomto okamžiku se na teploměru odečte teplota T 1. Stejným způsobem se pokračuje se vzorkem tetrylu (teplota T 2 ) a následně s močovinou (teplota T 3 ) Tabelární hodnota bodu tání kyseliny benzoové je 122,37 ºC, močoviny 132,70 ºC. Spočítají se rozdíly tabelárních a naměřených bodů tání: a = T 1 122,37 ºC b = T 3 132,70 ºC Hodnoty a a b by měly být menší než 1 ºC a rozdíl (a b) by měl být menší nebo roven 0,1 ºC. Pokud tyto dvě podmínky nejsou splněny, musí být nalezeny příslušné příčiny. Nezbytné bude zkontrolovat správnou funkci aparatury i teploměrů Bod tání tetrylu [ºC] se stanoví ze vztahu: T = T 2 a Stanovení bodu tání v kapilární zkumavce Pro stanovení bodu tání tetrylu se používá ponorný teploměr s omezeným teplotním rozsahem 125 ºC až 135 ºC, dělený v intervalech 0,10 ºC, s krátkou stopkou. Používá se rovněž druhý teploměr, pro stanovení laboratorní teploty Lázeň pro stanovení bodu tání je vyobrazena na obrázku 2. Je tvořena vysokou teplotně odolnou skleněnou nádobou o obsahu 800 ml (A), uzavřenou zátkou z chloroprenového kaučuku (B). Středem nádoby prochází skleněná trubice (C), která je uzavřena zátkou z chloroprenového kaučuku (D), jejíž středem prochází hřídel mechanického míchadla (E), které zajišťuje tok kapaliny směrem dolů. Čtyři otvory (F) v trubici (C) zajišťují proudění ohřívané kapaliny. Zátka (B) má otvor pro uchycení teploměru (G) a ve vzdálenosti asi 1 cm od něj malý otvor na každé straně pro uchycení kapilárních zkumavek (H). Lázeň je naplněna silikonovým olejem nebo jinou vhodnou kapalinou do takové výšky, aby kapalina volně proudila při dosažení teploty 10 ºC až 15 ºC okolo bodu tání. Nádoba musí být umístěna za vhodnou stěnou, aby byla při zkoušce chráněna od průvanu. Ke stanovení bodu tání se používají kapilární zkumavky (H) o délce 150 mm a vnitřním průměru (0,5 až 1,0) mm. 11

12 OBRÁZEK 2 Lázeň pro stanovení bodu tání Vzorek se ke zkoušce opatrně nadrtí na jemný prášek a suší se ve vodním termostatu po dobu 2 hodin Do suché kapilární zkumavky se nasype tolik vysušeného práškového vzorku, aby vytvořil sloupec o výšce 1 cm. Do lázně se ponoří teploměr tak, aby dno jeho baňky bylo asi 40 mm nad dnem nádoby. Druhý teploměr se uchytí svou baňkou co nejblíže vyčnívající části hlavního teploměru (G) u středu rtuťového sloupce Spustí se mechanické míchadlo, vhánějící kapalinu dolů do trubice (C) a jeho otáčky se udržují na hodnotě asi 600 min 1 tak, aby kapalina v (C) a (A) měla stejnou výšku Teplota lázně se zvyšuje rychlostí 10 ºC min 1 pomocí Bunsenova hořáku zahřívajícího pouze dno nádoby. Lázeň i plamen je nutno chránit od průvanu. 12

13 Až lázeň dosáhne teplotu asi o 10 ºC nižší než je očekávaný bod tání vzorku, kapilární zkumavka se vzorkem se vloží do jednoho z otvorů v zátce (B), s případným použitím papírového těsnění. Dno zkumavky musí být ve stejné výši nad dnem nádoby jako dno baňky teploměru Rychlost zahřívání lázně se sníží na 1 ºC min 1. V blízkosti bodu tání se vzorek může sesunout nebo změnit barvu, což by nemělo být zaměněno za první známky objevení kapaliny Zaznamená se teplota T 1, při níž se ve vzorku poprvé objeví kapalná fáze a teplota T 2, při níž se vzorek právě roztavil Bod tání [ºC] se vypočítá dle vzorce: B. t. (T1 C 1) (T2 2 kde C 1 a C 2 jsou korekce na chyby kapiláry teploměru při teplotách T 1 a T 2. Korekce C 3 se vypočítá ze vztahu C 3 = 0,00016 N (T t), kde N je počet dílků vyčnívajícího rtuťového sloupce, T je měřená teplota [ºC] a t průměrná okolní teplota měřená druhým teploměrem [ºC] Stanovení obsahu těkavin Obsah těkavin se stanovuje z úbytku hmotnosti 20 g vzorku sušeného v misce s plochým dnem o průměru 50 mm až 75 mm po dobu 6 hodin při 100 ºC ve vodním termostatu. Při ochlazování a vážení vzorku po zkoušce se miska opatří těsnicím víčkem Stanovení obsahu látek nerozpustných v benzenu Obsah nerozpustných látek se stanovuje s 10 g vzorku, který se za varu rozpustí ve 200 ml suchého benzenu. Roztok se přefiltruje přes zváženou skleněnou fritu. Frita se důkladně promyje suchým benzenem, nechá se sušit ve vodním termostatu po dobu 1 hodiny, ochladí se a zváží Stanovení obsahu anorganických látek Obsah anorganických látek se stanoví spálením zbytku nerozpustného v benzenu Stanovení kyselosti Do 500ml extrakční baňky se přesně odváží (10 ± 0,01) g suchého tetrylu (sušeného při 100 ºC po dobu 6 hodin), přidá se 50 ml acetonu odměřeného ve 100ml odměrném válci a třepe se v ruce, až se tetryl úplně rozpustí. Roztok se vysráží pomalým přiléváním (po dobu 20 až 30 sekund) 200 ml destilované vody, odměřené ve 250ml odměrném válci a čeká se, až se vysrážená výbušnina usadí (okolo 10 minut) Ke směsi se přidá 8 až 10 kapek indikátorového roztoku metylčerveň-metylenmodř (0,1 g metylčerveně a 0,05 g metylenmodři ve 100 ml 95 % etanolu) a v tomto stavu se titruje 0,05M NaOH. Titrace se provádí s použitím 5ml semi-mikro byrety s dílky po 0,02 ml, s 1 ml objemu odpovídajícímu délce (70 až 80) mm. Odměrný roztok 0,05M NaOH se přidává po kapkách a za míchání, až do dosažení bodu ekvivalence. V tomto okamžiku se zaznamená spotřebovaný objem odměrného roztoku V Za stejných podmínek se provede slepý pokus. Do 500ml nebo větší extrakční baňky se nalije 50 ml acetonu, 200 ml destilované vody a 8 až 10 kapek indikátorového C 2) C 3 13

14 roztoku. Titruje se roztokem 0,05M NaOH a zaznamená se odpovídající objem V 2 v bodě ekvivalence Kyselost tetrylu, vyjádřená jako obsah kyseliny dusičné, se vypočte ze vztahu: 0,031 5 (V 1 V 2 ) Faktor, kde Faktor je převod na molaritu odměrného roztoku hydroxidu sodného Stanovení obsahu pískovitých částic Odvážený vzorek tetrylu o hmotnosti asi 50 g se nasype na síto o velikosti otvoru 0,25 mm. Síto se vzorkem se vloží do Soxhletova nebo jiného vhodného extraktoru. Přidá se 100 ml acetonu a extrahuje se na parní lázni, až se všechen tetryl rozpustí. Síto se poté vytáhne a spočítají se nerozpuštěné částice. Částice se poté smetou na síto o velikosti otvoru 0,42 mm a stanoví se počet částic zadržených na tomto sítě. 14

15 7 Hexogen ČOS Všeobecné požadavky Text kapitoly 7 obsahuje postupy a požadavky STANAG Účelem tohoto standardu je ustanovit minimální technické podmínky pro dodávky hexogenu z jednoho státu NATO do druhého Všechen hexogen, vyrobený ve státech NATO a určený k dodání do jiného státu NATO, s výjimkou určení pro specifické účely, musí splnit následující minimální požadavky. 7.2 Jakostní požadavky Hexogen Typ A, vyráběný s použitím kyseliny dusičné, musí být tvořen čistým cyklotrimetylentrinitraminem. Hexogen Typ B, vyráběný s použitím acetanhydridu, musí být tvořen cyklotrimetylentrinitraminem, s obsahem maximálně 12 % cyklotetrametylentetranitraminu Hexogen musí mít podobu bílého krystalického prášku a musí splňovat požadavky na granulometrii specifikované v objednávce Hexogen musí splňovat požadavky na fyzikálně-chemické vlastnosti uvedené v tabulce 1. TABULKA 1 Požadavky na fyzikálně-chemické vlastnosti hexogenu Parametr Typ A Typ B Bod tání, min. [ºC] Obsah látek nerozpustných v acetonu, max. [%] 0,05 0,05 Obsah anorganických látek (popela), max. [%] 0,03 0,03 Obsah kyselosti pro Jakost I (pro rozbušky), 0,01 (jako HNO 3 ) 0,01 (jako CH 3 COOH) max. [%] Obsah kyselosti pro Jakost IA (pro ostatní 0,05 (jako HNO 3 ) 0,02 (jako CH 3 COOH) použití), max. [%] Po extrakci vzorku acetonem a prosívání popsaném v nesmí na sítě s velikostí otvoru 0,25 mm zůstat více než 5 pískovitých částic na 50 g vzorku. Na sítě s velikostí otvoru 0,42 mm při tom nesmí zůstat žádná pískovitá částice. 7.3 Metody zkoušení Pokud následující text neobsahuje detailní popis aparatury, používají se ke stanovení charakteristik vzorku běžné laboratorní postupy Sítová analýza Sítová analýza vzorku se provádí v souladu s postupem specifikovaným v objednávce Stanovení bodu tání Bod tání hexogenu může být stanoven buď metodou Bloc Maquenne nebo v kapilární zkumavce. Použitá metoda musí být uvedena v protokole o zkoušení Stanovení bodu tání metodou Bloc Maquenne Ke stanovení se používá elektricky vyhřívaný Bloc Maquenne, opatřený rtuťovým 15

16 teploměrem s přesností do 0,2 ºC v celém rozsahu stupnice. Před použitím se zařízení zkontroluje, zda není topná deska zoxidována a zda je rychlost zahřívání v oblasti stanovení bodu tání konstantní a teplota rovnoměrně rozložená Ke zkoušce se bere podíl vzorku suchého hexogenu propadající sítem 0,10 mm. Kromě hexogenu se ke stanovení používá i čistá kyselina jantarová, čistý benzoylparachloranilid a čistý dikyandiamid Bloc Maquenne se rychle zahřeje na teplotu asi 175 ºC a poté se rychlost zahřívání upraví na nárůst 1 ºC za každé 3 minuty Pro zkoušení hexogenu Typ B se při 180 ºC položí na desku Bloc Maquenne několik krystalků kyseliny jantarové. Dávka krystalků se každých 30 sekund obnovuje, až se docílí roztavení vzorku za (10 až 15) sekund. V tomto okamžiku se na teploměru odečte teplota T 1. Stejným způsobem se pokračuje se vzorkem hexogenu (teplota T 2 ) a následně s benzoylparachloranilidem (teplota T 3 ). Pro zkoušení hexogenu Typ A se používá stejná metoda, jako referenční látky se však používají benzoylparachloranilid (teplota T 1 ) a dikyandiamid (teplota T 3 ) Tabelární hodnota bodu tání kyseliny jantarové je 182,7 ºC, benzoylparachloranilidu 192,4 ºC a dikyandiamidu 205,9 ºC. Spočítají se rozdíly tabelárních a naměřených bodů tání, pro hexogen Typ A: a = T 1 192,4 ºC b = T 3 205,9 ºC nebo pro hexogen Typ B: a = T 1 182,7 ºC b = T 3 192,4 ºC Hodnoty a a b by měly být menší než 1 ºC a rozdíl (a b) by měl být menší než 0,2 ºC. Pokud tyto dvě podmínky nejsou splněny, musí být nalezeny příslušné příčiny. Nezbytné bude zkontrolovat správnou funkci aparatury Bod tání hexogenu [ºC] se stanoví ze vztahu: T = T 2 a Stanovení bodu tání v kapilární zkumavce Pro stanovení bodu tání hexogenu se používá ponorný teploměr s omezeným teplotním rozsahem 195 ºC až 205 ºC pro hexogen Typ A a 185 ºC až 195 ºC pro hexogen Typ B, dělený v intervalech 0,10 ºC, s krátkou stopkou. Používá se rovněž druhý teploměr, pro stanovení laboratorní teploty Lázeň pro stanovení bodu tání je vyobrazena na obrázku 2 a popsána v Identické jsou i kapilární zkumavky pro stanovení bodu tání Vzorek se ke zkoušce opatrně nadrtí na jemný prášek a suší se ve vodním termostatu po dobu 2 hodin Postup stanovení bodu tání hexogenu je identický jako u stanovení bodu tání tetrylu viz až Na rozdíl od tetrylu se hexogen při tání rozkládá a uvolňuje bublinky plynu Stanovení obsahu látek nerozpustných v acetonu Odvážený podíl asi 10 g vysušeného vzorku se nasype do 400ml kádinky a přidá se 200 ml acetonu. Kádinka se přikryje hodinovým sklíčkem a zahřívá se na parní lázni, až se vzorek rozpustí. Acetonový roztok vzorku se přefiltruje přes zvážený filtrační kelímek, který 16

17 byl před tím promyt acetonem a přežíhán při teplotě 600 ºC po dobu 30 minut. Nerozpustný zbytek se třikrát promyje acetonem, kelímek se nechá 30 minut sušit v sušárně při 105 ºC, ochladí se v exsikátoru a zváží. Procentuální obsah nerozpustných látek ve vzorku se stanoví ze zvýšení hmotnosti kelímku Stanovení obsahu anorganických látek Nerozpustný zbytek na filtračním kelímku, získaný postupem popsaným v 7.3.6, se přežíhá při teplotě 600 ºC po dobu 30 minut, nechá ochladit a zváží. Procentuální obsah anorganických nerozpustných látek ve vzorku se stanoví z rozdílu hmotnosti kelímku po vyžíhání a prázdného kelímku Stanovení obsahu kyselosti Do 500ml extrakční baňky se přesně odváží (10 ± 0,01) g suchého hexogenu (sušeného při 100 ºC po dobu 6 hodin), přidá se 100 ml acetonu odměřeného ve 100ml odměrném válci a na hrdlo baňky se nasadí malý chladič. Baňka se zahřívá na vodní lázni a obsah se ručně protřepává, až se hexogen úplně rozpustí. Roztok se vysráží pomalým přiléváním (po dobu 20 až 30) sekund 100 ml destilované vody, odměřené ve 100ml odměrném válci a čeká se, až se vysrážená výbušnina usadí (1 až 2) minuty Ke směsi se přidá 8 až 10 kapek indikátorového roztoku metylčerveň-metylenmodř (0,1 g metylčerveně a 0,05 g metylenmodři ve 100 ml 95 % etanolu) a v tomto stavu se titruje 0,05M NaOH. Titrace se provádí s použitím 5ml semi-mikro byrety dělené po 0,02 ml, s 1 ml objemu odpovídajícímu délce 70 mm až 80 mm. Odměrný roztok 0,05M NaOH se přidává po kapkách a za míchání, až do dosažení bodu ekvivalence. V tomto okamžiku se zaznamená spotřebovaný objem odměrného roztoku V Za stejných podmínek se provede slepý pokus. Do 500ml nebo větší extrakční baňky se nalije 100 ml acetonu, 100 ml destilované vody a 8 až 10 kapek indikátorového roztoku. Titruje se roztokem 0,05M NaOH a zaznamená se odpovídající objem V 2 v bodě ekvivalence Obsah kyselosti v hexogenu Typ A, vyjádřený jako obsah kyseliny dusičné, se vypočte ze vztahu: 0,031 5 (V 1 V 2 ) Faktor Obsah kyselosti v hexogenu Typ B, vyjádřený jako obsah kyseliny octové, se vypočte ze vztahu: 0,03 (V 1 V 2 ) Faktor V obou případech je Faktor převod na molaritu odměrného roztoku hydroxidu sodného Stanovení obsahu pískovitých částic Odvážený vzorek hexogenu o hmotnosti asi 50 g se nasype na síto o velikosti otvoru 0,25 mm. Síto se vzorkem se vloží do Soxhletova nebo jiného vhodného extraktoru. Přidá se 200 ml acetonu a extrahuje se na parní lázni, až se všechen hexogen rozpustí. Síto se poté vytáhne a spočítají se nerozpuštěné částice. Částice se poté smetou na síto o velikosti otvoru 0,42 mm a stanoví se počet částic zadržených na tomto sítě. Ověří se, zda mají nerozpuštěné částice ostrohranný charakter, čemuž odpovídá nedostatek homogenity materiálu a škrábavý zvuk při tření částic hladkou ocelovou špachtlí po hladké skleněné destičce. 17

18 8 Tritol 8.1 Všeobecné požadavky Text kapitoly 8 obsahuje postupy a požadavky STANAG Účelem tohoto standardu je ustanovit minimální technické podmínky pro dodávky tritolu z jednoho státu NATO do druhého Všechen tritol, vyrobený ve státech NATO a určený k dodání do jiného státu NATO, s výjimkou výroby pro specifické účely, musí splnit následující minimální požadavky. Požadavky se dotýkají pouze tritolu vyrobeného přímou nitrací toluenu a přečištěného siřičitanem sodným Definovány jsou 4 jakostní druhy tritolu pro pomocné účely, pro všeobecné použití, pro speciální použití a velmi čistý tritol. 8.2 Jakostní požadavky Tritol musí být tvořen 2,4,6-trinitrotoluenem, se strukturním vzorcem uvedeným na obrázku 3. O 2 N CH 3 NO 2 NO 2 OBRÁZEK 3 Strukturní vzorec tritolu Odběratel může na dodavateli požadovat důkaz čistoty materiálu, zejména z hlediska obsahu mononitrotoluenu a (nebo) jeho tendence k vypocování, pomocí zkoušek specifikovaných odběratelem. Požadovaná barva vzorku je specifikována v objednávce a stanovuje se s pomocí standardů odběratele Tritol pro všeobecné účely musí být tvořen žlutými šupinami a je určen k laboraci dělostřeleckých granátů, leteckých pum, ženijního náloživa a k výrobě trhavinových směsí. Průměrná tloušťka šupin by neměla být větší než 0,63 mm a tloušťka každého jednotlivého zrna by neměla být větší než 1,0 mm. Pokud je tritol této jakosti dodáván v podobě krystalů, kostek nebo hrudek, musí být požadavky na jejich rozměry definovány odběratelem Tritol pro speciální účely může být dle své krystalické formy vhodný pro laboraci rozbušek nebo přenosových a zesilovacích náplní (krystalický nebo nadrcený šupinkový tritol) nebo pro výrobu trhavinových směsí s požadavkem na vysokou čistotu tritolu (šupinkový tritol) Tritol pro pomocné účely má podobné charakteristiky jako tritol pro všeobecné účely a používá se i pro stejné aplikace. Je však o něco nižší kvality, vyjádřené nižším bodem tuhnutí Velmi čistý tritol musí mít podobu šupin, rozdrcených šupin nebo žlutých krystalů a je používán v případech, kdy je zapotřebí standardu vysoké čistoty Vzorky tritolu se zkoumají z hlediska přítomnosti cizorodých částic a jiných abnormalit, dle specifikace objednávky. Přítomnost kalu, suspendovaných částic nebo sedimentu se zjišťuje postupem uvedeným v

19 8.2.8 Požadavky na minimální hodnotu bodu tuhnutí jsou u jednotlivých jakostních druhů tritolu uvedeny v tabulce 2. TABULKA 2 Požadavky na bod tuhnutí tritolu Jakostní druh tritolu Minimální hodnota [ºC] Tritol pro pomocné účely 79,5 Tritol pro všeobecné účely 80,2 Tritol pro speciální účely 80,4 Velmi čistý tritol 80, Všechny jakostní druhy tritolu musí splňovat požadavky na fyzikálně-chemické vlastnosti uvedené v tabulce 3. TABULKA 3 Požadavky na fyzikálně-chemické vlastnosti tritolu Vlastnost Požadovaná hodnota Vlhkost, max. [%] 0,10 Obsah kyselosti (jako H 2 SO 4 ), max. [%] 0,005 Obsah alkality, max. [%] 0 Obsah látek nerozpustných v toluenu, max. [%] 0,05 Obsah sodíku, max. [%] 0,001 Obsah pískovitých částic zadržených na sítě o velikosti otvoru Bez obsahu 0,25 mm Obsah pískovitých částic zadržených na sítě o velikosti otvoru 0,05 0,063 mm, max. [%] Přítomnost kalu, suspendovaných částic nebo sedimentu Bez obsahu Obsah síranového popela, max. [%] 0, Metody zkoušení Pro zkoušení se používají standardní laboratorní postupy. Dále uvedený popis se omezuje pouze na definování specifik, které musí být při provádění zkoušek dodrženy Sítová analýza (100 0,1) g vzorku se nasype na síto nebo sadu sít s požadovanou velikostí otvorů, opatřené horním víkem a spodní sběrnou miskou. Síty se třepe ručně nebo s použitím vhodného mechanického prostředku po dobu 3 minut a poté se zváží podíl vzorku zachycený na každém sítě a případně také podíl vzorku prošlý nejjemnějším sítem. Zachycený podíl na jednotlivých sítech se vyjádří v procentech Tloušťka šupiny Tloušťka 20 šupin se změří mikrometrem s přesností na 0,025 mm a výsledek se zprůměruje Stanovení bodu tuhnutí Vhodná aparatura pro stanovení bodu tuhnutí je vyobrazena na obrázku 4. Pokud není vnější láhev vyrobena z tmavého skla, je nutno láhev omotat hliníkovou fólií, aby byl vzorek při zkoušce chráněn před slunečním zářením. Ke zkoušce se dále používá přesný kalibrovaný teploměr, s dělením po 0,01 ºC v rozsahu 79 ºC až 81 ºC. 19

20 OBRÁZEK 4 Aparatura pro stanovení bodu tuhnutí Asi 50 g vzorku se roztaví v uzavřené nádobě ponořením nádoby do vodní lázně o teplotě 95 ºC až 100 ºC nebo vložením do vhodné sušárny. Tavenina vzorku se nalije do vnitřní zkumavky aparatury do výšky (25 až 35) mm od vrchu. Teplota taveniny při tom nesmí být nižší než 85 ºC. Je-li to nezbytné, zkumavka se vzorkem se může ohřát v lázni s horkou vodou a poté se vložit zpět do aparatury. Do zkumavky se vloží teploměr a míchadlo, které by měly být předehřáté pro zabránění tuhnutí TNT na jejich povrchu. Baňka teploměru by měla být ve středu zkumavky v poloze asi 25 mm ode dna. Vertikálním pohybem míchadla se taveninou nepřetržitě míchá. V okamžiku, kdy teplota taveniny přestane klesat, se míchání zastaví a zaznamená se minimální teplota před začátkem nárůstu teploty. Teplota taveniny za určitou dobu dosáhne maxima a zůstane několik minut konstantní. Teploměr se lehce poklepá, aby se ověřilo, že se rtuť nepřilepila a zaznamená se tato maximální teplota. Pokud je rozdíl mezi zaznamenanou minimální a maximální teplotou větší než 1,5 ºC, může být díky podchlazení stanovený bod tuhnutí nižší než skutečný. V tomto případě je nutno stanovení zopakovat s novým vzorkem. 20

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí NÁVODY PRO LABORATOŘ PALIV 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Zdeněk Beňo, Josef Kočica Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí Teoretický úvod Základním rozborem

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Chelatometrie. Chromatografie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ..07/2.2.00/5.0324 Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Pracovní postupy k experimentům s využitím PC (teplotní čidlo Vernier propojeno s PC) Stanovení tepelné

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy. Laboratorní zpráva Název práce: Stanovení ibuprofenu Jednotky učení Dvojklikem na políčko označte LU Unit Title 1 Separation and Mixing Substances 2 Material Constants Determining Properties of Materials

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Preparativní anorganická chemie

Preparativní anorganická chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Preparativní anorganická chemie Ing. Fišerová Seznam úloh 1. Reakce

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu Ze dne 28.03.2012 Částka 53/2012 Účinnost od

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN Řešitelská organizace: Výzkumný ústav stavebních hmot a. s. Ing. Michal Frank (řešitel) FR-TI1/216 Spoluřešitelská

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU AMINOKYSELIN

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU AMINOKYSELIN Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU AMINOKYSELIN 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení aminokyselin kyseliny asparagové, threoninu, serinu, kyseliny glutamové,

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Chemické laboratorní metody v analýze potravin MVDr. Zuzana Procházková, Ph.D. MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Spektrometrie: základy Interakce záření

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 4-2 - P Olej hydraulický HM 32 NATO Code: neklasifikováno Odpovídá normě: MIL-PRF-17672D DIN

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

Stanovení konduktivity (měrné vodivosti)

Stanovení konduktivity (měrné vodivosti) T7TVO7 STANOVENÍ KONDUKTIVITY, ph A OXIDAČNĚ- REDOXNÍHO POTENCIÁLU Stanovení konduktivity (měrné vodivosti) Stanovení konduktivity je běžnou součástí chemického rozboru vod. Umožňuje odhad koncentrace

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.2.2013

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE PRINCIP V chemické laboratoři se používá k některým stanovením tzv. mikrokrystaloskopie. Jedná se o použití optického mikroskopu při kvalitativních důkazech látek na

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009. ze dne 27. ledna 2009, (Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732

AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732 AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732 Strana 1 z 22 Voda je naprosto zvláštní látka! - Voda je životní prostor ryb 1. Úvod To nejlepší je koneckonců stejně voda. To řekl již

Více

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část V praxi se rozlišuje stanovení veškerých extrahovatelných látek (označení EL) a nepolárních extrahovatelných látek (označení

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

17261/13 mb 1 DG B 4B

17261/13 mb 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. prosince 2013 (05.12) (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 2. prosince 2013 Příjemce: Generální sekretariát

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II OSTRAVSKÁ UNIVERZITA [ TADY KLEPNĚ TE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY] FAKULTA CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II TOMÁŠ HUDEC OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSAH PŘ EDMĚ

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Nové pojetí referenčních materiálů

Nové pojetí referenčních materiálů Nové pojetí referenčních materiálů Zbyněk Plzák Ústav anorganické chemie AV ČR 250 68 Řež plzak@iic.cas.cz 1 Nové pojetí referenčních nové definice výběr a použití RM materiálů co představuje návaznost

Více