SENZORY VERNIER V CHEMICKÝCH EXPERIMENTECH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE. Mgr. Radoslav Jirásek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SENZORY VERNIER V CHEMICKÝCH EXPERIMENTECH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE. Mgr. Radoslav Jirásek"

Transkript

1 SENZORY VERNIER V CHEMICKÝCH EXPERIMENTECH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Mgr. Radoslav Jirásek Projekt Badatelem za poznáním vědy, techniky a přírody CZ.1.07/1.1.16/ Velké Bílovice 2014

2 S tím, jak se rozšiřuje využívání ICT technologií do běžného života, zvyšuje se i nasazení rozličných senzorů pro jejich interakci s reálným světem. Ceny těchto cenzorů klesají a stávají se dostupnějšími. Tento trend bude nadále pokračovat a má tedy smysl žákům tuto techniku představit, i když principy jejího fungování jim budou ještě po nějakou dobu jejich vzdělávání skryty. Tento materiál má sloužit jako námět pro využití senzorů v chemii na základní škole. Je zaměřen na použití digitálního teploměru, ph-metru, konduktometru, senzoru plynného CO 2, senzoru plynného O 2 a spektrofotometru pro viditelnou oblast. OBSAH: 1. Laboratorní práce č.1: Destilace vína Laboratorní práce č.2: Titrace s ph-metrem Laboratorní práce č.3: Titrace s konduktometrem Laboratorní práce č.4: Měření spekter barviv Spektrofotometr Dlouhodobý experiment: Měření koncentrace CO 2 a O 2 při fotosyntéze

3 Protokol laboratorní práce č. 1 Pracoval: Spolupracovali: Datum pozorování: Teplota: Tlak vzduchu: Třída: Název úlohy: Destilace vína Úkoly: Oddělit ethanol z vína destilací. Provést záznam průběhu teploty destilačních par do PC senzorem pro měření teploty. Pomůcky: frakční baňka, zátka s otvorem, digitální USB teploměr, zkumavka, kádinka nízká, kádinka nízká široká, varný kruh malý, kovová síťka, lihový kahan (50ml), laboratorní stojan, křížová svorka 2x, držák na baňky, porcelánový střep, notebook, software Loger Pro 3, varná konvice Vlastnosti senzoru digitální teploměr: Rozsah měření Jednotka od do Přesnost měření C ± 0,5 Maximální vzorkovací frekvence Obrázek senzoru: 3

4 Použité chemikálie: Název Vzorec Teplota varu [ C] Bezpečnost voda H 2 O ethanol (líh) C 2 H 5 OH 78,3 hořlavý methanol CH 3 OH 64,7 hořlavý, toxický Schéma a popis destilační aparatury: (viz.pomůcky) Pracovní postup: Krok Chemická část ICT část Bezpečnost 1 Do varné konvice si dáme ohřát vodu na vodní lázeň. 2 Sestavíme destilační aparaturu dle schématu. 3 Do baňky vložíme porcelánový střep. Spustíme program pro záznam dat. Nastavíme dobu měření na 20 minut. 4 Do baňky vlejeme 40 ml vína. Nastavíme vzorkovací frekvenci na 10 měření za 1 sekundu. Provede vyučující! Zkontroluj utažení svorek a tyče stojanu. Zkontroluj nepoškození skleněných dílů. 5 Zátkou prostrčíme teplotní senzor tak, Připojíme USB Nezapíchni si senzor do 4

5 6 7 aby vyčníval asi 2-3 cm. Zkumavku na jímání destilátu částečně ponoříme do vody. Zkontrolujeme utažení svorek a závitů aparatury. konektor teploměru k notebooku. 8 Zahájíme měření Kádinku pro vodní lázeň naplníme zhruba do poloviny horkou vodou. Zapálíme lihový kahan a zahajíme ohřev vodní lázně. Po uvedení vína do varu regulujeme intenzitu zahřívání částečným odstavením kahanu. 12 Předestilujeme několik ml destilátu. Ukončíme měření. 13 Zhasneme kahan. Odpojíme USB teploměr. dlaně! Pozor na opaření! Hlídej plamen, destilaci sleduj z bezpečné vzdálenosti. Pozor na výpary! 14 Necháme aparaturu vychladnout. Pozor na popálení! Popis průběhu destilace: Jev, látka Vzhled, vlastnosti vína (barva, vůně, průhlednost, hořlavost) Pozorování Změny teploty v čase (použij graf) Vznik bublinek Činnost vzdušného chladiče (vyjádři se k jeho účinnosti a vhodnosti použití) Vzhled, vlastnosti destilátu (barva, vůně, průhlednost, hořlavost) 5

6 Graf: (Vložte obrázek z počítače.) Zhodnocení: 6

7 Protokol laboratorní práce č. 2 Pracoval: Spolupracovali: Datum pozorování: Teplota: Tlak vzduchu: Třída: Název úlohy: Neutralizační titrace s ph metrem Úkoly: Proveďte titraci NaOH kyselinou indikátor fenolftalein. Provést záznam průběhu ph do PC senzorem ph metr. Pomůcky: byreta, držák, svorka, laboratorní stojan, titrační baňka, pipeta, notebook, software Loger Pro 3, senzor ph metr, zásobní roztok NaOH, HCl, indikátor fenolftalein Vlastnosti senzoru digitální ph metr: Rozsah měření Jednotka Citlivost od do ph ,01 Maximální vzorkovací frekvence Obrázek senzoru: 7

8 Adaptér Go!Link: Použité chemikálie: Název Vzorec Koncentrace Bezpečnost kyselina chlorovodíková HCl 0,1 mol/l žíravina hydroxid sodný NaOH 0,1 mol/l žíravina fenolftalein - - zdraví škodlivý Schéma a popis titrační aparatury: (viz.pomůcky) 8

9 Pracovní postup: Krok Chemická část ICT část Bezpečnost 1 Do varné konvice si dáme ohřát vodu na vodní lázeň. Provede vyučující! 2 Sestavíme destilační aparaturu dle schématu. Spustíme program pro záznam dat. Zkontroluj utažení svorek a tyče stojanu. 3 Do baňky vložíme porcelánový střep. 4 Do baňky vlejeme 40 ml vína. Nastavíme dobu měření na 20 minut. Nastavíme vzorkovací frekvenci na 10 měření za 1 sekundu. Zkontroluj nepoškození skleněných dílů. 5 Zátkou prostrčíme teplotní senzor tak, aby vyčníval asi 2-3 cm. Připojíme USB konektor teploměru k notebooku. Nezapíchni si senzor do dlaně! 6 Zkumavku na jímání destilátu částečně ponoříme do vody. 7 Zkontrolujeme utažení svorek a závitů aparatury. 8 Zahájíme měření Kádinku pro vodní lázeň naplníme zhruba do poloviny horkou vodou. Zapálíme lihový kahan a zahajíme ohřev vodní lázně. Po uvedení vína do varu regulujeme intenzitu zahřívání částečným odstavením kahanu. Pozor na opaření! Hlídej plamen, destilaci sleduj z bezpečné vzdálenosti. Pozor na výpary! 12 Předestilujeme několik ml destilátu. Ukončíme měření. 13 Zhasneme kahan. Odpojíme USB teploměr. 14 Necháme aparaturu vychladnout. Pozor na popálení! Popis průběhu titrace: Jev, látka Pozorování Vzhled, vlastnosti vína (barva, vůně, průhlednost, hořlavost) Změny teploty v čase (použij graf) 9

10 Vznik bublinek Činnost vzdušného chladiče (vyjádři se k jeho účinnosti a vhodnosti použití) Vzhled, vlastnosti destilátu (barva, vůně, průhlednost, hořlavost) Graf: (Vložte obrázek z počítače.) 10

11 Zhodnocení: (Pokus se vysvětlit průběh grafu.) 11

12 Protokol laboratorní práce č. 3 Pracoval: Spolupracovali: Datum pozorování: Teplota: Tlak vzduchu: Třída: Název úlohy: Konduktometrická titrace Úkoly:. Provést záznam průběhu vodivosti při neutralizační titraci. Pomůcky: byreta, držák, svorka, laboratorní stojan, kádinka 200 ml, pipeta, notebook, software Loger Pro 3, rozhraní Vernier Go!Link, senzor konduktometr Vernier CON-BTA, magnetická míchačka, zásobní roztok NaOH, HCl, destilovaná voda, indikátor fenolftalein Vlastnosti senzoru digitální konduktometr: Rozsah měření Přesnost Maximální vzorkovací Teplota roztoku v C Jednotka od do měření frekvence od do μs/cm Senzor vodivosti: ± ± ±

13 Přepínač rozsahů: Použité chemikálie: Název Vzorec Koncentrace Množství (2 titrace) Bezpečnost kyselina chlorovodíková HCl 1:10 (HCl:dest.voda) 50 ml žíravina hydroxid sodný NaOH 0,1 mol/l 30 ml žíravina destilovaná voda H 2 O ml fenolftalein - - zdraví škodlivý Schéma a popis titrační aparatury: (viz.pomůcky) 13

14 Zápis rovnice neutralizace: HCl + NaOH ---> H 2 O + NaCl... Pracovní postup: Krok Chemická část ICT část Bezpečnost Sestavíme titrační aparaturu. Zkontrolujeme uzavření kohoutu byrety a naplníme ji roztokem kyseliny. Do kádinky pod byretou odměříme pipetou 10 ml hydroxidu. Objem doplníme destilovanou vodou na 50 ml. Do roztoku hydroxidu vložíme michadýlko, senzor vodivosti a spustíme míchačku. Necháme odkapat 10 kapek kyseliny z byrety a zavřeme její kohout. 7 Krok 6 opakujeme. 8 9 V notebooku spustíme program pro záznam dat Logger Pro 3. Propojíme zohraní Go! Link se senzorem na měření vodivosti. Připojíme Go!Link do USB portu notebooku. V nabídce vybereme Experiment Sběr dat. Otevře se okno a v něm zvolíme režim Události se vstupy. Sloupec pojmenujeme Počet kapek. Spustíme měření tlačítkem <Sběr dat> Stiskneme tlačítko <Zachovat> a do vyvolaného dialogového okna zadáme počet odkapaných kapek (10). Zadávaný počet kapek zyšujeme o 10 tj. 20, 30, 40,.. Pozorujeme vykreslovanou křivku grafu. Pokud se nám vykreslila její podstatná část, ukončíme měření. Zkontroluje vyučující. Používáme ochranné brýle. 14

15 Popis průběhu titrace: Počátek titrace. Jev, látka Pozorování (titrovaný roztok, graf) Fenoltfatein se odbarvuje v místě dopadu kapek kyseliny. Graf pozvolna klesá. Bod ekvivalence Fenolftalein se odbarvil. Graf prudce klesá, lomí se a prudce roste. Překyselení titrovaného roztoku. Roztok je odbarvený. Graf pozvolna roste. Graf: (Vložte obrázek z počítače.) 15

16 Zhodnocení: (Zkus vysvětlit průběh grafu.) 16

17 Protokol laboratorní práce č. 4 Pracoval: Spolupracovali: Datum pozorování: Teplota: Tlak vzduchu: Třída: Název úlohy: Měření absorbčních spekter barviv Úkoly: Změřit VIS absorbční spektra potravinářských barviv. Pomůcky: sada potravinářských barviv, destilovaná voda, 5 kádinek 50 ml, injekční stříkačka 10 ml, sada kyvet, spektrofotometr Vernier Spectrometer, USB kabel, nůžky Vlastnosti spektrofotometru: Rozsah měření Jednotka od do Přesnost měření nm ± 2 Obrázek přístroje: 17

18 Použité chemikálie: Název E značení Barva Absobční max. 1 Absobční max. 2 tartrazin E102 žlutá 426 brilantní modř E133 modrá 629 ponceau 4R E124 červená 505 žluť SY (sunset yellow) E110 oranžová 480 směs E102, E133 zelená Obrázky barviv: 18

19 Foto měřícího stanoviště: (viz.pomůcky) Pracovní postup: Krok Chemická část ICT část Bezpečnost 1 Do kádinek si odměříme po 10 ml destilované vody Odstřihneme rožek u sáčku s barvivem a přisypeme opatrně co možná nejmenší množství barviva do kádinky s destilovanou vodou. Obsah kádinky promícháme. Do kyvety odměříme 2,5 ml barevného roztoku a kyvetu uzavřeme. Dbáme na to, abychom nepotřísnili vnější stěny kyvety. Případné znečistění otřeme ubrouskem. Postup 2-3 opakujeme pro ostatní barviva. Vložíme kyvetu do spektrofotometru hladkou stranou ke zdroji světla. USB kabelem propojíme notebook a spektofotometr. Počkáme, až operační systém vyhledá USB zařízení. V notebooku spustíme program pro záznam dat Logger Pro 3. Spustíme měření tlačítkem <Sběr dat> Barviva nekonzumujeme, i když jsou potravinářská. Používáme ochranný plášť. 19

20 6 7 8 Po vykreslení grafu měření zastavíme tlačítkem <Stop>. Naměřená data uložíme do souboru volbou z nabídky <Soubor><Uložit jako> a zvolíme název souboru podle barvy barviva. Zobrazíme dva grafy. V jednom bude spektrum pro červené, žluté a oranžové barvivo. Ve druhém grafu bude spektrum pro modré, žluté a zelené barvivo. Grafy vložíme do protokolu. Graf 1: Absopce červeného, žlutého a oranžového barviva (vložte printscreen grafu) Zhodnocení: (Zkus vysvětlit průběh grafu.) Z grafu je dobře patrné, že oranžová barva vzniká složením červené a žluté barvy. Graf absorpce oranžového barviva vytváří pěknou obalovou křivku absorpcí červeného a žlutého barviva. Dále je na grafu vidět, že barviva neabsorbují záření své vlastní barvy. 20

21 Graf 2: Absopce zeleného, žlutého a modrého barviva (vložte printscreen grafu) (Zkus vysvětlit průběh grafu.) Z grafu je dobře patrné, že zelená vzniká složením modré a žluté barvy. Graf absorpce zeleného barviva vytváří pěknou obalovou křivku absorpcí modrého a žlutého barviva. Dále je na grafu vidět, že barviva neabsorbují záření své vlastní barvy. 21

22 Informace o spektrofotometru Absorpční spektroskopie je jednoduchou nedestruktivní metodou, která umožňuje měřit koncentraci látek v roztoku. Látky obsažené ve vzorku absorbují určité vlnové délky z přicházejícího spektra záření. Pokud tedy zkoumaným vzorkem necháme procházet co nejširší spektrum vlnových délek a spektrálně analyzujeme jím prošlé světlo, můžeme za absorbčních píků určit nejen složení vzorku, ale také koncentraci jednotlivých látek. Spektrometr s držákem kyvet spektrometr USB2000 kyveta se vzorkem USB integrovaný vzorkovací systém 22

23 V našem případě bylo použito zařízení USB VIS NIR firmy Ocean Optics. Je to modifikace pro měření ve viditelné oblasti (VIS) a blízké infračervené (NIR) oblasti spektra. vstup světla (optický kabel nebo kyveta) konektor pro držák kyvet Parametry přístroje USB2000 Rozměry Napájení Rozsah vlnových délek Rozlišení 10 cm x 8,7 cm x 3 cm USB kabel 380 nm 950 nm 2 nm 23

24 Vnitřní uspořádání spektrometru (pohled zdola) Vysvětlivky Konektor SMA 905 pro upevnění světelného vlákna. Konektorem rovněž přichází světlo procházející kyvetou se vzorkem. Světlo je směřováno na optickou lavici k dalšímu zpracování. 2 Štěrbina regulující množství světla procházejícího do optické lavice. 3 Filtr vybírá jen ty vlnové délky světla vhodné ke zpracování. 4 Kolimační zrcadlo zaostřuje světelný paprsek na mřížku spektrometru. 5 Mřížka ohýbem rozloží světlo z kolimačního zrcadla na zaměřovací zrcadlo. 6 Zaměřovací zrcadlo odráží rozložené světlo na detektor. 7 Zaostřovací čočka detektoru. 8 Detektor viditelného světla převádí optický signál na digitální (UV volitelné). 9 OFLV filtry blokují spektra vyšších řádů (volitelné). 10 Krystalové okno pro UV oblast (volitelné). 24

25 Komplementarita barev λ (nm) Barva absorbovaného světla Barva absorbujíci látky fialová žlutozelená modrá žlutá zelenomodrá oranžová modrozelená červenooranžová zelená purpurová zelenožlutá fialová žlutooranžová modrá červenooranžová zelenomodrá červená modrozelená aplikace. Lasery a optika [online] vyd. [cit ]. Dostupné z: Ocean Optics: USB2000+VIS-NIR. [online]. [cit ]. Dostupné z: 25

26 Experiment: Měření CO 2 a O 2 při fotosyntéze Úkoly: Provést záznam změn koncentrací CO 2 a O 2 nad hladinou v uzavřeném akvariu v průběhu několika dní. Práce s grafy naměřených hodnot. Pomůcky: třílitrová zavařovací sklenice, plastové víko s dvěma otvory o průměru senzorů, senzor plynného CO 2 (Vernier CO2-BTA), senzor plynného O2 (Verier O2-BTA), 2 adaptéry pro připojení senzorů k počítači přes USB (Vernier Go!Link), notebook, software Loger Pro 3 Vybrané vlastnosti senzoru CO 2 : Dva rozsahy: 0 až ppm a 0 až ppm (přepínač je na senzoru) Čas potřebný k 95% přiblížení ke konečné hodnotě: cca 120 sekund Čas na zahřátí elektrody na začátku měření: asi 90 sekund Relativní vlhkost, při které přístroj může pracovat: 5 % až 95 % Obrázek senzoru: 26

27 Vybrané vlastnosti senzoru O 2 : Rozsah: 0 % až 27 % kyslíku ve vzduchu Přesnost při normálním tlaku: ±1 % Rozlišení: 0,01 % Čas potřebný k 90% přiblížení ke konečné hodnotě: cca 12 sekund (měření probíhá na principu difúze, proto se měřená hodnota asymptoticky blíží k hodnotě skutečné) Provozní teplota: 5 C až 40 C Relativní vlhkost, při které přístroj může pracovat: 0% až 95 % Provozujte ve svislé poloze. Obrázek senzoru: Vybrané vlastnosti adaptéru Go!Link : připojuje se do USB portu vzorkovací frekvence až 200 Hz rozlišení 12 bitů součástí je software Logger Lite pro Windows a Macintosh 27

28 Obrázek adaptéru: Obrázek experimentu: Láhev umístíme na slunné místo u okna Zapojení kabeláže: senzor CO2 <----> adaptér Go!Link č.1<----> USB port notebooku nebo PC senzor O2 <----> adaptér Go!Link č.2 <----> USB port notebooku nebo PC Pracovní postup: Krok 1 Akce Obrázek Spustíme program pro záznam dat. 28

29 2 Vyvoláme dialog Sběr dat pro nastavení měření (CTRL+D) 3 V přednastaveném režimu (módu) časová závislost nastavíme dobu měření na 5 dní tj.120 hodin. Vzorkovací frekvenci volíme např. po 5 minutách tj. 12 vzorků za hodinu. Obdržíme celkem 1441 naměřených hodnot, což bude pro grafické znázornění dostačující. 4 5 Jakmile budeme chtít zahájit měření, klikneme na tlačítko sběr dat. Přesný čas zahájení měření si zaznamenáme pro případné budoucí přepočty časových údajů např. v tabulkovém kalkulátoru. Doporučuji rovněž zahájit měření v celou hodinu kvůli jednodušší orientaci v časových údajích v grafu naměřených hodnot. Za 5 dní měření skončí a naměřená data uložíme do souboru k dalšímu zpracování. 29

30 Ukázka grafů naměřených hodnot (3 dny měření): Náměty k otázkám a úkolům: 1) Jaké jsou reaktanty a produkty fotosyntézy? 2) Za jakých podmínek probíhá fotosyntéza? 3) Napiš rovnici fotosyntézy. 4) Jaká byla nejnižší a nejvyšší naměřená koncentrace CO 2 v %? 5) Vysvětli, proč hodnoty koncentace CO 2 vždy po ránu prudce klesají. 6) Vysvětli, proč se maximální hodnoty koncentrací CO 2 ve dne i v noci snižují. 7) Vysvětli, čím mohlo být způsobeno lokální zvýšení koncetrace CO 2 v 51. hodině měření. 8) Jestliže měření začalo v 10:00, kterým časům odpovídají minimální hodnoty koncenatrací CO 2? (zaokrouhlete na celé hodiny) 30

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_209 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní

Více

Neutralizace kyseliny zásadou

Neutralizace kyseliny zásadou Neutralizace kyseliny zásadou Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 15 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina chlorovodíková - hydroxid sodný

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 28 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRINCIP Karboxylové kyseliny jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu nebo více karboxylových skupin. Odvozují se od nich dva typy derivátů, substituční

Více

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem

Více

Důkaz uhličitanu ve vodním kameni

Důkaz uhličitanu ve vodním kameni Důkaz uhličitanu ve vodním kameni Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Metodický list pro učitele Pomůcky a) chemikálie - ocet b) potřeby - varná konvice zanesená

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Práce se spektrometrem SpectroVis Plus Vernier

Práce se spektrometrem SpectroVis Plus Vernier informace pro učitele Práce se spektrometrem SpectroVis Plus Vernier Aleš Mareček Kvinta úloha Měřené veličiny Přístroj SpectroVis Plus umožní studovat viditelnou část spektra a část blízké infračervené

Více

Vliv ředění na kyselost/zásaditost roztoků pomocí čidla kyselosti ph

Vliv ředění na kyselost/zásaditost roztoků pomocí čidla kyselosti ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Vliv ředění na kyselost/zásaditost roztoků pomocí čidla kyselosti ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-11

Více

Experiment C-15 DESTILACE 1

Experiment C-15 DESTILACE 1 Experiment C-15 DESTILACE 1 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Laboratorní cvičení č. Oddělování složek směsí

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

Důkaz kyselin. Metodický list pro učitele. Časový harmonogram. a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení 10 minut.

Důkaz kyselin. Metodický list pro učitele. Časový harmonogram. a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení 10 minut. Důkaz kyselin Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení 10 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina dusičná - kyselina chlorovodíková - kyselina citronová

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

pracovní list studenta Analytická chemie Barevnost chemických látek Aleš Mareček

pracovní list studenta Analytická chemie Barevnost chemických látek Aleš Mareček Výstup RVP: Klíčová slova: Analytická chemie Aleš Mareček žák se na základě vlastního pozorování seznámí s příčinami barevnosti chemických sloučenin; v průběhu práce získá základní informace o moderních

Více

Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny. Cíl: Porovnat průběh a rychlost rozpouštění pevných forem vitamínu C v kyselině chlorovodíkové

Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny. Cíl: Porovnat průběh a rychlost rozpouštění pevných forem vitamínu C v kyselině chlorovodíkové Sledování rozpustnosti vitamínu C v žaludeční kyselině demonstrační pokus VY_52_Inovace_244 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny

Více

Třída..Datum. 5. upravte interval sběhu dat v průběhu měření: Experiment Sběr dat: délka 300 sekund; 1 vzorek/sekundu, 1 sekunda/vzorek.

Třída..Datum. 5. upravte interval sběhu dat v průběhu měření: Experiment Sběr dat: délka 300 sekund; 1 vzorek/sekundu, 1 sekunda/vzorek. Laboratorní práce Sledování teploty varu ethanolu s využitím čidla teploty Vernier VY_52_Inovace_238 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Jméno Třída..Datum Úkol: Sledujte

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Laboratorní úloha B/2 Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Úkol: A. Stanovte vodivostním měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte vodivostním měřením body konduktometrické

Více

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Kapitola: Směsi Téma: Roztoky Cíl: Sledovat zvyšování teploty varu

Více

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-10 Předmět: Chemie Cílová

Více

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence 1 Princip Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence Nepřímá potenciometrie potenciometrická titrace se využívá

Více

VOLTAMPEROMETRIE. Stanovení rozpuštěného kyslíku

VOLTAMPEROMETRIE. Stanovení rozpuštěného kyslíku VOLTAMPEROMETRIE Stanovení rozpuštěného kyslíku Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Více

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ..07/2.2.00/5.0324 Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Pracovní postupy k experimentům s využitím PC (teplotní čidlo Vernier propojeno s PC) Stanovení tepelné

Více

LP č. 2 - ALKOHOLY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 10. 2012. Ročník: devátý

LP č. 2 - ALKOHOLY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 10. 2012. Ročník: devátý LP č. 2 - ALKOHOLY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Spektrální analyzátor Ocean optics

Spektrální analyzátor Ocean optics Anna Kapchenko, Václav Dajčar, Jan Zmelík 4.3.21 1. Zadání: Spektrální analyzátor Ocean optics Získat praktické zkušenosti s měřením spektrálních charakteristik pomocí spektrálního analyzátoru Ocean Optics

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metody instrumentální analýzy, vy_32_inovace_ma_11_09

Více

Měření optických vlastností materiálů

Měření optických vlastností materiálů E Měření optických vlastností materiálů Úkoly : 1. Určete spektrální propustnost vybraných materiálů různých typů stavebních skel a optických filtrů pomocí spektrofotometru 2. Určete spektrální odrazivost

Více

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu;

Dovednosti/Schopnosti. - orientuje se v ČL, který vychází z Evropského lékopisu; Jednotka učení 4a: Stanovení obsahu Ibuprofenu 1. diferencování pracovního úkolu Handlungswissen Charakteristika pracovní činnosti Pracovní postup 2. HINTERFRAGEN 3. PŘIŘAZENÍ... Sachwissen Charakteristika

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Příprava vápenné vody

Příprava vápenné vody Příprava vápenné vody Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Pomůcky a) chemikálie - oxid vápenatý - voda b) potřeby - kádinka 2 ks

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09 Inovace výuky chemie ph a neutralizace Ch 8/09 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Anorganické sloučeniny 8. ročník

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

Půda a kyselé deště. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (laboratorní práce)

Půda a kyselé deště. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Půda a kyselé deště (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-05 Předmět: Biologická, fyzikální a chemická praktika

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Laboratorní úloha B/1 Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Úkol: A. Stanovte potenciometrickým měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte potenciometrickým měřením

Více

ÚLOHA 1: Stanovení koncentrace kyseliny ve vzorku potenciometrickou titrací

ÚLOHA 1: Stanovení koncentrace kyseliny ve vzorku potenciometrickou titrací UPOZORNĚNÍ V tabulkách pro jednotlivé úlohy jsou uvedeny předpokládané pomůcky, potřebné pro vypracování experimentální části úlohy. Některé pomůcky (lžička, váženka, stopky, elmag. míchadélko, tyčinka

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Téma: Hydroxyderiváty uhlovodíků ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 3 Úkol 1: Dokažte přítomnost ethanolu ve víně. Ethanol bezbarvá kapalina, která je základní součástí alkoholických nápojů. Ethanol

Více

Spektrální charakteristiky

Spektrální charakteristiky Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Tepelné změny chladicí směsi (laboratorní práce)

Tepelné změny chladicí směsi (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Tepelné změny chladicí směsi (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-09 Předmět: Biologická, fyzikální a chemická

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 9 Lipidy Pro potřeby projektu

Více

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ TÉMA Určení voltampérových charakteristik spotřebičů ÚKOLY Proměřte závislost proudu na napětí u žárovky a třech technických rezistorů a termistoru. Sestrojte jejich voltampérové

Více

Rozklad uhličitanu vápenatého kyselinou

Rozklad uhličitanu vápenatého kyselinou Časový harmonogram Rozklad uhličitanu vápenatého kyselinou a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina chlorovodíková b) potřeby - kádinka - vápenec

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU HYDROXYPROLINU SPEKTROFOTOMETRICKY 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu hydroxyprolinu v živočišných tkáních spektrofotometrickou metodou. 2 Princip

Více

Hydroxidy a indikátory demonstrační

Hydroxidy a indikátory demonstrační název typ: zařazení: Pomůcky: Chemikálie: Postup: pozorování rovnice, vysvětlení Hydroxidy a indikátory demonstrační Hydroxidy. Indikátory. 3 zkumavky, kapátko NaOH(C), fenolftalein, lakmus, ph papírek

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Kyselé deště a jejich vliv na povrchové vody

Kyselé deště a jejich vliv na povrchové vody Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Kyselé deště a jejich vliv na povrchové vody (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-06 Předmět: Biologická,

Více

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Krásný skleník. K čemu je dobrá spektroskopie?

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Krásný skleník. K čemu je dobrá spektroskopie? Krásný skleník K čemu je dobrá spektroskopie? V časopise Zahrádkář se v dopisech čtenářů objevil tento problém: Pan Sklenička se rozhodl postavit na zahradě nový skleník. Bylo to na popud jeho manželky,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Stanovení izoelektrického bodu kaseinu

Stanovení izoelektrického bodu kaseinu Stanovení izoelektrického bodu kaseinu Shlukování koloidních částic do větších celků makroskopických rozměrů nazýváme koagulací. Ke koagulaci koloidních roztoků bílkovin dochází porušením solvatačního

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 8 Sacharidy Pro potřeby projektu

Více

Potenciometrické stanovení disociační konstanty

Potenciometrické stanovení disociační konstanty Potenciometrické stanovení disociační konstanty TEORIE Elektrolytická disociace kyseliny HA ve vodě vede k ustavení disociační rovnováhy: HA + H 2O A - + H 3O +, kterou lze charakterizovat disociační konstantou

Více

chemie Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně (BKZ) Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Návaznost experimentů

chemie Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně (BKZ) Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Návaznost experimentů Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně (BKZ) pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil M. Škavrada chemie 20 úloha číslo Cíle Cílem této laboratorní úlohy je stanovení isosbestického

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 5 - žákovská verze Téma: Vliv teploty na rychlost chemické reakce, teplota tání karboxylových kyselin. Mgr.

CHEMIE. Pracovní list č. 5 - žákovská verze Téma: Vliv teploty na rychlost chemické reakce, teplota tání karboxylových kyselin. Mgr. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 5 - žákovská verze Téma: Vliv teploty na rychlost chemické reakce, teplota tání karboxylových kyselin Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost

Více

Vodík, kyslík a jejich sloučeniny

Vodík, kyslík a jejich sloučeniny I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 8 Vodík, kyslík a jejich sloučeniny

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

Adsorpce barviva na aktivním uhlí

Adsorpce barviva na aktivním uhlí Adsorpce barviva na aktivním uhlí TEORIE ABSORBANCE Prochází-li světelný tok monochromatických paprsků o intenzitě I 0 určitým prostředím dojde k pohlcení jisté části záření a intenzita záření se sníží

Více

LP č.2 SUBLIMACE, CHROMATOGRAFIE

LP č.2 SUBLIMACE, CHROMATOGRAFIE LP č.2 SUBLIMACE, CHROMATOGRAFIE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 6. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci navrhnou postupy a

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje Tematická oblast: Světelné jevy Cílová skupina: Žák 7. ročníku základní školy Cílem pokusu

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více

53. ročník 2016/2017

53. ročník 2016/2017 Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Yamadův univerzální indikátor 30 bodů Úkoly: 1. Doplněná Tabulka

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení obsahu mědi, manganu, zinku a železa ve

Více

VYPAŘOVÁNÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Energie. Tematická oblast: Změny skupenství látek

VYPAŘOVÁNÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Energie. Tematická oblast: Změny skupenství látek VYPAŘOVÁNÍ Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Energie Tematická oblast: Změny skupenství látek Cílová skupina: Žák 8. ročníku základní školy Cílem pokusu je sledování změny teploty tělesa

Více

ph půdy Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-04

ph půdy Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-04 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-04 Předmět: Biologická, fyzikální a chemická praktika Cílová skupina:

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE

ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 35 ODMĚRNÁ ANALÝZA - TITRACE PRINCIP Odměrnou analýzou (titrací) se stanovuje obsah určité složky ve vzorku. Podstatou odměrného stanovení je chemická reakce mezi odměrným roztokem

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vodík a kyslík Vlhkost

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 26 HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY PRINCIP Hydroxyderiváty jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku hydroxylovou

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu.

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE. Pomůcky: Doplňte všechny části plamene kahanu a uveďte, jakou mají teplotu. PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Ch-II-1 Teplota plamene Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Určení teploty plamene v jeho různých částech Pomůcky: Teorie: Doplňte všechny části

Více

Příprava roztoku o dané koncentraci Laboratorní práce

Příprava roztoku o dané koncentraci Laboratorní práce Příprava o dané koncentraci Laboratorní práce VY_52_INOVACE_197 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:chemie Ročník: 8, 9 Příprava o dané koncentraci Laboratorní práce Jméno Třída..Datum

Více

Ředění kyseliny sírové

Ředění kyseliny sírové Ředění kyseliny sírové Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 5 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina sírová - voda b) potřeby - kádinky 500

Více

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva Zadavatel: Reg. číslo projektu: Název projektu: Základní škola a Mateřská škola Lichnov,

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Typy chemických reakcí Laboratorní práce

Typy chemických reakcí Laboratorní práce Typy chemických reakcí Laboratorní práce VY_52_INOVACE_212 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Typy chemických reakcí Laboratorní práce Jméno Třída..Datum Úkol: Proveďte

Více

Spektrofotometrie (UV/VIS)

Spektrofotometrie (UV/VIS) Spektrofotometrie (UV/VIS) Speciální analytická chemie Luboš Paznocht absorpce ultrafialového (UV) a viditelného záření (VIS) zředěnými roztoky molekul UV (10-380 nm) VIS (380-780 nm) zdroj elektromag.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Více

LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU

LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU Cílem práce je stanovit koncentraci síranů v neznámém vzorku postupem A, B a C a porovnat jednotlivé metody mezi sebou. Protokol musí osahovat veškeré výpočty

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Měření obsahu kyslíku a oxidu uhličitého ve vzduchu

Měření obsahu kyslíku a oxidu uhličitého ve vzduchu Měření obsahu kyslíku a oxidu uhličitého ve vzduchu Časový harmonogram Metodický list pro učitele a) doba na přípravu - 5 minut b) doba na provedení - 5 minut na začátku vyučovací hodiny a 5 minut na konci

Více

Dodávka rozhraní a měřících senzorů

Dodávka rozhraní a měřících senzorů Dodávka rozhraní a měřících senzorů Příloha 1 Specifikace předmětu zakázky Zakázka: 2/2012 OPVK Zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace U Jezu 7, 741 01 Nový

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů FP 4 Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů Úkoly : 1. Určete a porovnejte normované prostorové vyzařovací charakteristiky určených světelných zdrojů (žárovky, LED dioda) pomocí fotogoniometru

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: / novace a zkvalitnění výuky prostřednictvím CT Sada: 0 Číslo materiálu: VY_3_NOVACE_

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vitamíny Vlhkost vzduchu

Více