SENZORY VERNIER V CHEMICKÝCH EXPERIMENTECH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE. Mgr. Radoslav Jirásek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SENZORY VERNIER V CHEMICKÝCH EXPERIMENTECH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE. Mgr. Radoslav Jirásek"

Transkript

1 SENZORY VERNIER V CHEMICKÝCH EXPERIMENTECH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Mgr. Radoslav Jirásek Projekt Badatelem za poznáním vědy, techniky a přírody CZ.1.07/1.1.16/ Velké Bílovice 2014

2 S tím, jak se rozšiřuje využívání ICT technologií do běžného života, zvyšuje se i nasazení rozličných senzorů pro jejich interakci s reálným světem. Ceny těchto cenzorů klesají a stávají se dostupnějšími. Tento trend bude nadále pokračovat a má tedy smysl žákům tuto techniku představit, i když principy jejího fungování jim budou ještě po nějakou dobu jejich vzdělávání skryty. Tento materiál má sloužit jako námět pro využití senzorů v chemii na základní škole. Je zaměřen na použití digitálního teploměru, ph-metru, konduktometru, senzoru plynného CO 2, senzoru plynného O 2 a spektrofotometru pro viditelnou oblast. OBSAH: 1. Laboratorní práce č.1: Destilace vína Laboratorní práce č.2: Titrace s ph-metrem Laboratorní práce č.3: Titrace s konduktometrem Laboratorní práce č.4: Měření spekter barviv Spektrofotometr Dlouhodobý experiment: Měření koncentrace CO 2 a O 2 při fotosyntéze

3 Protokol laboratorní práce č. 1 Pracoval: Spolupracovali: Datum pozorování: Teplota: Tlak vzduchu: Třída: Název úlohy: Destilace vína Úkoly: Oddělit ethanol z vína destilací. Provést záznam průběhu teploty destilačních par do PC senzorem pro měření teploty. Pomůcky: frakční baňka, zátka s otvorem, digitální USB teploměr, zkumavka, kádinka nízká, kádinka nízká široká, varný kruh malý, kovová síťka, lihový kahan (50ml), laboratorní stojan, křížová svorka 2x, držák na baňky, porcelánový střep, notebook, software Loger Pro 3, varná konvice Vlastnosti senzoru digitální teploměr: Rozsah měření Jednotka od do Přesnost měření C ± 0,5 Maximální vzorkovací frekvence Obrázek senzoru: 3

4 Použité chemikálie: Název Vzorec Teplota varu [ C] Bezpečnost voda H 2 O ethanol (líh) C 2 H 5 OH 78,3 hořlavý methanol CH 3 OH 64,7 hořlavý, toxický Schéma a popis destilační aparatury: (viz.pomůcky) Pracovní postup: Krok Chemická část ICT část Bezpečnost 1 Do varné konvice si dáme ohřát vodu na vodní lázeň. 2 Sestavíme destilační aparaturu dle schématu. 3 Do baňky vložíme porcelánový střep. Spustíme program pro záznam dat. Nastavíme dobu měření na 20 minut. 4 Do baňky vlejeme 40 ml vína. Nastavíme vzorkovací frekvenci na 10 měření za 1 sekundu. Provede vyučující! Zkontroluj utažení svorek a tyče stojanu. Zkontroluj nepoškození skleněných dílů. 5 Zátkou prostrčíme teplotní senzor tak, Připojíme USB Nezapíchni si senzor do 4

5 6 7 aby vyčníval asi 2-3 cm. Zkumavku na jímání destilátu částečně ponoříme do vody. Zkontrolujeme utažení svorek a závitů aparatury. konektor teploměru k notebooku. 8 Zahájíme měření Kádinku pro vodní lázeň naplníme zhruba do poloviny horkou vodou. Zapálíme lihový kahan a zahajíme ohřev vodní lázně. Po uvedení vína do varu regulujeme intenzitu zahřívání částečným odstavením kahanu. 12 Předestilujeme několik ml destilátu. Ukončíme měření. 13 Zhasneme kahan. Odpojíme USB teploměr. dlaně! Pozor na opaření! Hlídej plamen, destilaci sleduj z bezpečné vzdálenosti. Pozor na výpary! 14 Necháme aparaturu vychladnout. Pozor na popálení! Popis průběhu destilace: Jev, látka Vzhled, vlastnosti vína (barva, vůně, průhlednost, hořlavost) Pozorování Změny teploty v čase (použij graf) Vznik bublinek Činnost vzdušného chladiče (vyjádři se k jeho účinnosti a vhodnosti použití) Vzhled, vlastnosti destilátu (barva, vůně, průhlednost, hořlavost) 5

6 Graf: (Vložte obrázek z počítače.) Zhodnocení: 6

7 Protokol laboratorní práce č. 2 Pracoval: Spolupracovali: Datum pozorování: Teplota: Tlak vzduchu: Třída: Název úlohy: Neutralizační titrace s ph metrem Úkoly: Proveďte titraci NaOH kyselinou indikátor fenolftalein. Provést záznam průběhu ph do PC senzorem ph metr. Pomůcky: byreta, držák, svorka, laboratorní stojan, titrační baňka, pipeta, notebook, software Loger Pro 3, senzor ph metr, zásobní roztok NaOH, HCl, indikátor fenolftalein Vlastnosti senzoru digitální ph metr: Rozsah měření Jednotka Citlivost od do ph ,01 Maximální vzorkovací frekvence Obrázek senzoru: 7

8 Adaptér Go!Link: Použité chemikálie: Název Vzorec Koncentrace Bezpečnost kyselina chlorovodíková HCl 0,1 mol/l žíravina hydroxid sodný NaOH 0,1 mol/l žíravina fenolftalein - - zdraví škodlivý Schéma a popis titrační aparatury: (viz.pomůcky) 8

9 Pracovní postup: Krok Chemická část ICT část Bezpečnost 1 Do varné konvice si dáme ohřát vodu na vodní lázeň. Provede vyučující! 2 Sestavíme destilační aparaturu dle schématu. Spustíme program pro záznam dat. Zkontroluj utažení svorek a tyče stojanu. 3 Do baňky vložíme porcelánový střep. 4 Do baňky vlejeme 40 ml vína. Nastavíme dobu měření na 20 minut. Nastavíme vzorkovací frekvenci na 10 měření za 1 sekundu. Zkontroluj nepoškození skleněných dílů. 5 Zátkou prostrčíme teplotní senzor tak, aby vyčníval asi 2-3 cm. Připojíme USB konektor teploměru k notebooku. Nezapíchni si senzor do dlaně! 6 Zkumavku na jímání destilátu částečně ponoříme do vody. 7 Zkontrolujeme utažení svorek a závitů aparatury. 8 Zahájíme měření Kádinku pro vodní lázeň naplníme zhruba do poloviny horkou vodou. Zapálíme lihový kahan a zahajíme ohřev vodní lázně. Po uvedení vína do varu regulujeme intenzitu zahřívání částečným odstavením kahanu. Pozor na opaření! Hlídej plamen, destilaci sleduj z bezpečné vzdálenosti. Pozor na výpary! 12 Předestilujeme několik ml destilátu. Ukončíme měření. 13 Zhasneme kahan. Odpojíme USB teploměr. 14 Necháme aparaturu vychladnout. Pozor na popálení! Popis průběhu titrace: Jev, látka Pozorování Vzhled, vlastnosti vína (barva, vůně, průhlednost, hořlavost) Změny teploty v čase (použij graf) 9

10 Vznik bublinek Činnost vzdušného chladiče (vyjádři se k jeho účinnosti a vhodnosti použití) Vzhled, vlastnosti destilátu (barva, vůně, průhlednost, hořlavost) Graf: (Vložte obrázek z počítače.) 10

11 Zhodnocení: (Pokus se vysvětlit průběh grafu.) 11

12 Protokol laboratorní práce č. 3 Pracoval: Spolupracovali: Datum pozorování: Teplota: Tlak vzduchu: Třída: Název úlohy: Konduktometrická titrace Úkoly:. Provést záznam průběhu vodivosti při neutralizační titraci. Pomůcky: byreta, držák, svorka, laboratorní stojan, kádinka 200 ml, pipeta, notebook, software Loger Pro 3, rozhraní Vernier Go!Link, senzor konduktometr Vernier CON-BTA, magnetická míchačka, zásobní roztok NaOH, HCl, destilovaná voda, indikátor fenolftalein Vlastnosti senzoru digitální konduktometr: Rozsah měření Přesnost Maximální vzorkovací Teplota roztoku v C Jednotka od do měření frekvence od do μs/cm Senzor vodivosti: ± ± ±

13 Přepínač rozsahů: Použité chemikálie: Název Vzorec Koncentrace Množství (2 titrace) Bezpečnost kyselina chlorovodíková HCl 1:10 (HCl:dest.voda) 50 ml žíravina hydroxid sodný NaOH 0,1 mol/l 30 ml žíravina destilovaná voda H 2 O ml fenolftalein - - zdraví škodlivý Schéma a popis titrační aparatury: (viz.pomůcky) 13

14 Zápis rovnice neutralizace: HCl + NaOH ---> H 2 O + NaCl... Pracovní postup: Krok Chemická část ICT část Bezpečnost Sestavíme titrační aparaturu. Zkontrolujeme uzavření kohoutu byrety a naplníme ji roztokem kyseliny. Do kádinky pod byretou odměříme pipetou 10 ml hydroxidu. Objem doplníme destilovanou vodou na 50 ml. Do roztoku hydroxidu vložíme michadýlko, senzor vodivosti a spustíme míchačku. Necháme odkapat 10 kapek kyseliny z byrety a zavřeme její kohout. 7 Krok 6 opakujeme. 8 9 V notebooku spustíme program pro záznam dat Logger Pro 3. Propojíme zohraní Go! Link se senzorem na měření vodivosti. Připojíme Go!Link do USB portu notebooku. V nabídce vybereme Experiment Sběr dat. Otevře se okno a v něm zvolíme režim Události se vstupy. Sloupec pojmenujeme Počet kapek. Spustíme měření tlačítkem <Sběr dat> Stiskneme tlačítko <Zachovat> a do vyvolaného dialogového okna zadáme počet odkapaných kapek (10). Zadávaný počet kapek zyšujeme o 10 tj. 20, 30, 40,.. Pozorujeme vykreslovanou křivku grafu. Pokud se nám vykreslila její podstatná část, ukončíme měření. Zkontroluje vyučující. Používáme ochranné brýle. 14

15 Popis průběhu titrace: Počátek titrace. Jev, látka Pozorování (titrovaný roztok, graf) Fenoltfatein se odbarvuje v místě dopadu kapek kyseliny. Graf pozvolna klesá. Bod ekvivalence Fenolftalein se odbarvil. Graf prudce klesá, lomí se a prudce roste. Překyselení titrovaného roztoku. Roztok je odbarvený. Graf pozvolna roste. Graf: (Vložte obrázek z počítače.) 15

16 Zhodnocení: (Zkus vysvětlit průběh grafu.) 16

17 Protokol laboratorní práce č. 4 Pracoval: Spolupracovali: Datum pozorování: Teplota: Tlak vzduchu: Třída: Název úlohy: Měření absorbčních spekter barviv Úkoly: Změřit VIS absorbční spektra potravinářských barviv. Pomůcky: sada potravinářských barviv, destilovaná voda, 5 kádinek 50 ml, injekční stříkačka 10 ml, sada kyvet, spektrofotometr Vernier Spectrometer, USB kabel, nůžky Vlastnosti spektrofotometru: Rozsah měření Jednotka od do Přesnost měření nm ± 2 Obrázek přístroje: 17

18 Použité chemikálie: Název E značení Barva Absobční max. 1 Absobční max. 2 tartrazin E102 žlutá 426 brilantní modř E133 modrá 629 ponceau 4R E124 červená 505 žluť SY (sunset yellow) E110 oranžová 480 směs E102, E133 zelená Obrázky barviv: 18

19 Foto měřícího stanoviště: (viz.pomůcky) Pracovní postup: Krok Chemická část ICT část Bezpečnost 1 Do kádinek si odměříme po 10 ml destilované vody Odstřihneme rožek u sáčku s barvivem a přisypeme opatrně co možná nejmenší množství barviva do kádinky s destilovanou vodou. Obsah kádinky promícháme. Do kyvety odměříme 2,5 ml barevného roztoku a kyvetu uzavřeme. Dbáme na to, abychom nepotřísnili vnější stěny kyvety. Případné znečistění otřeme ubrouskem. Postup 2-3 opakujeme pro ostatní barviva. Vložíme kyvetu do spektrofotometru hladkou stranou ke zdroji světla. USB kabelem propojíme notebook a spektofotometr. Počkáme, až operační systém vyhledá USB zařízení. V notebooku spustíme program pro záznam dat Logger Pro 3. Spustíme měření tlačítkem <Sběr dat> Barviva nekonzumujeme, i když jsou potravinářská. Používáme ochranný plášť. 19

20 6 7 8 Po vykreslení grafu měření zastavíme tlačítkem <Stop>. Naměřená data uložíme do souboru volbou z nabídky <Soubor><Uložit jako> a zvolíme název souboru podle barvy barviva. Zobrazíme dva grafy. V jednom bude spektrum pro červené, žluté a oranžové barvivo. Ve druhém grafu bude spektrum pro modré, žluté a zelené barvivo. Grafy vložíme do protokolu. Graf 1: Absopce červeného, žlutého a oranžového barviva (vložte printscreen grafu) Zhodnocení: (Zkus vysvětlit průběh grafu.) Z grafu je dobře patrné, že oranžová barva vzniká složením červené a žluté barvy. Graf absorpce oranžového barviva vytváří pěknou obalovou křivku absorpcí červeného a žlutého barviva. Dále je na grafu vidět, že barviva neabsorbují záření své vlastní barvy. 20

21 Graf 2: Absopce zeleného, žlutého a modrého barviva (vložte printscreen grafu) (Zkus vysvětlit průběh grafu.) Z grafu je dobře patrné, že zelená vzniká složením modré a žluté barvy. Graf absorpce zeleného barviva vytváří pěknou obalovou křivku absorpcí modrého a žlutého barviva. Dále je na grafu vidět, že barviva neabsorbují záření své vlastní barvy. 21

22 Informace o spektrofotometru Absorpční spektroskopie je jednoduchou nedestruktivní metodou, která umožňuje měřit koncentraci látek v roztoku. Látky obsažené ve vzorku absorbují určité vlnové délky z přicházejícího spektra záření. Pokud tedy zkoumaným vzorkem necháme procházet co nejširší spektrum vlnových délek a spektrálně analyzujeme jím prošlé světlo, můžeme za absorbčních píků určit nejen složení vzorku, ale také koncentraci jednotlivých látek. Spektrometr s držákem kyvet spektrometr USB2000 kyveta se vzorkem USB integrovaný vzorkovací systém 22

23 V našem případě bylo použito zařízení USB VIS NIR firmy Ocean Optics. Je to modifikace pro měření ve viditelné oblasti (VIS) a blízké infračervené (NIR) oblasti spektra. vstup světla (optický kabel nebo kyveta) konektor pro držák kyvet Parametry přístroje USB2000 Rozměry Napájení Rozsah vlnových délek Rozlišení 10 cm x 8,7 cm x 3 cm USB kabel 380 nm 950 nm 2 nm 23

24 Vnitřní uspořádání spektrometru (pohled zdola) Vysvětlivky Konektor SMA 905 pro upevnění světelného vlákna. Konektorem rovněž přichází světlo procházející kyvetou se vzorkem. Světlo je směřováno na optickou lavici k dalšímu zpracování. 2 Štěrbina regulující množství světla procházejícího do optické lavice. 3 Filtr vybírá jen ty vlnové délky světla vhodné ke zpracování. 4 Kolimační zrcadlo zaostřuje světelný paprsek na mřížku spektrometru. 5 Mřížka ohýbem rozloží světlo z kolimačního zrcadla na zaměřovací zrcadlo. 6 Zaměřovací zrcadlo odráží rozložené světlo na detektor. 7 Zaostřovací čočka detektoru. 8 Detektor viditelného světla převádí optický signál na digitální (UV volitelné). 9 OFLV filtry blokují spektra vyšších řádů (volitelné). 10 Krystalové okno pro UV oblast (volitelné). 24

25 Komplementarita barev λ (nm) Barva absorbovaného světla Barva absorbujíci látky fialová žlutozelená modrá žlutá zelenomodrá oranžová modrozelená červenooranžová zelená purpurová zelenožlutá fialová žlutooranžová modrá červenooranžová zelenomodrá červená modrozelená aplikace. Lasery a optika [online] vyd. [cit ]. Dostupné z: Ocean Optics: USB2000+VIS-NIR. [online]. [cit ]. Dostupné z: 25

26 Experiment: Měření CO 2 a O 2 při fotosyntéze Úkoly: Provést záznam změn koncentrací CO 2 a O 2 nad hladinou v uzavřeném akvariu v průběhu několika dní. Práce s grafy naměřených hodnot. Pomůcky: třílitrová zavařovací sklenice, plastové víko s dvěma otvory o průměru senzorů, senzor plynného CO 2 (Vernier CO2-BTA), senzor plynného O2 (Verier O2-BTA), 2 adaptéry pro připojení senzorů k počítači přes USB (Vernier Go!Link), notebook, software Loger Pro 3 Vybrané vlastnosti senzoru CO 2 : Dva rozsahy: 0 až ppm a 0 až ppm (přepínač je na senzoru) Čas potřebný k 95% přiblížení ke konečné hodnotě: cca 120 sekund Čas na zahřátí elektrody na začátku měření: asi 90 sekund Relativní vlhkost, při které přístroj může pracovat: 5 % až 95 % Obrázek senzoru: 26

27 Vybrané vlastnosti senzoru O 2 : Rozsah: 0 % až 27 % kyslíku ve vzduchu Přesnost při normálním tlaku: ±1 % Rozlišení: 0,01 % Čas potřebný k 90% přiblížení ke konečné hodnotě: cca 12 sekund (měření probíhá na principu difúze, proto se měřená hodnota asymptoticky blíží k hodnotě skutečné) Provozní teplota: 5 C až 40 C Relativní vlhkost, při které přístroj může pracovat: 0% až 95 % Provozujte ve svislé poloze. Obrázek senzoru: Vybrané vlastnosti adaptéru Go!Link : připojuje se do USB portu vzorkovací frekvence až 200 Hz rozlišení 12 bitů součástí je software Logger Lite pro Windows a Macintosh 27

28 Obrázek adaptéru: Obrázek experimentu: Láhev umístíme na slunné místo u okna Zapojení kabeláže: senzor CO2 <----> adaptér Go!Link č.1<----> USB port notebooku nebo PC senzor O2 <----> adaptér Go!Link č.2 <----> USB port notebooku nebo PC Pracovní postup: Krok 1 Akce Obrázek Spustíme program pro záznam dat. 28

29 2 Vyvoláme dialog Sběr dat pro nastavení měření (CTRL+D) 3 V přednastaveném režimu (módu) časová závislost nastavíme dobu měření na 5 dní tj.120 hodin. Vzorkovací frekvenci volíme např. po 5 minutách tj. 12 vzorků za hodinu. Obdržíme celkem 1441 naměřených hodnot, což bude pro grafické znázornění dostačující. 4 5 Jakmile budeme chtít zahájit měření, klikneme na tlačítko sběr dat. Přesný čas zahájení měření si zaznamenáme pro případné budoucí přepočty časových údajů např. v tabulkovém kalkulátoru. Doporučuji rovněž zahájit měření v celou hodinu kvůli jednodušší orientaci v časových údajích v grafu naměřených hodnot. Za 5 dní měření skončí a naměřená data uložíme do souboru k dalšímu zpracování. 29

30 Ukázka grafů naměřených hodnot (3 dny měření): Náměty k otázkám a úkolům: 1) Jaké jsou reaktanty a produkty fotosyntézy? 2) Za jakých podmínek probíhá fotosyntéza? 3) Napiš rovnici fotosyntézy. 4) Jaká byla nejnižší a nejvyšší naměřená koncentrace CO 2 v %? 5) Vysvětli, proč hodnoty koncentace CO 2 vždy po ránu prudce klesají. 6) Vysvětli, proč se maximální hodnoty koncentrací CO 2 ve dne i v noci snižují. 7) Vysvětli, čím mohlo být způsobeno lokální zvýšení koncetrace CO 2 v 51. hodině měření. 8) Jestliže měření začalo v 10:00, kterým časům odpovídají minimální hodnoty koncenatrací CO 2? (zaokrouhlete na celé hodiny) 30

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Václav Pazdera Jan Diviš Jan Nohýl Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE

PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE PŘÍRODOPIS, BIOLOGIE TROJLÍSTEK - PODPORA VÝUKY PŘÍRODOPISU, BIOLOGIE, FYZIKY A CHEMIE ŽÁKŮ VE VĚKU 11 AŽ 15 LET reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/26.0044 PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

Pracovní návod 1/6 www.expoz.cz. Studium enzymové aktivity v souvislosti se změnou teploty a přítomností fluoridů.

Pracovní návod 1/6 www.expoz.cz. Studium enzymové aktivity v souvislosti se změnou teploty a přítomností fluoridů. Pracovní návod 1/6 www.expoz.cz Chemie úloha č. 16 Kdy je enzymu zima a kdy teplo Cíle Studium enzymové aktivity v souvislosti se změnou teploty a přítomností fluoridů. Autor: Tomáš Feltl Zadání úlohy

Více

Voděodolný multifunkční přístroj CX-401. Návod k obsluze

Voděodolný multifunkční přístroj CX-401. Návod k obsluze Voděodolný multifunkční přístroj CX-401 Návod k obsluze Před započetím práce si prosím pozorně přečtěte tento návod. Stránka 1 z 1 Obsah I. Úvod...5 1. Poznámky k použití...5 2. Charakteristika přístroje...6

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová,

Více

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI Pavel Matějka Úvod Spektrometrie v blízké infračervené oblasti ( near-infrared spectrometry NIR spectrometry) je metodou molekulové spektroskopie, která využívá

Více

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř www.vwr.com V tomto čísle Vítejte u podzimního čísla H!TS. V tomto období roku velmi často platí use it or lose it pro rozpočty laboratoří - nabízíme Vám proto další číslo H!TS plné nových produktů, speciálních

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

Ostatní vyba Osta tní vyba ení

Ostatní vyba Osta tní vyba ení Bezpečnostní kahan Schuett Phoenix II... HELAGO-CZ...s námi se nespálíte 112 www.helago-cz.cz Mycí automaty G 7883 G 7883 Mielabor mycí a dezinfekční automaty Nové mycí a dezinfekční automaty generace

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

VÝROBA MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ TEXT PRO UČITELE

VÝROBA MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ TEXT PRO UČITELE VÝROBA MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ TEXT PRO UČITELE Mgr. Jana Prášilová prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. Olomouc, 2013 Obsah 1. Téma v učebnicích používaných na gymnáziích 2. Teoretické poznatky k problematice

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Optika Emisní spektra různých zdrojů Mirek Kubera

Optika Emisní spektra různých zdrojů Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: informace pro učitele Optika Mirek Kubera žák využívá poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů optický hranol, spektrum, emisní spektrum,

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

ph vody - koncentrace vodíkových iontů

ph vody - koncentrace vodíkových iontů ph vody - koncentrace vodíkových iontů Pro posouzení reakce vodných roztoků je významné, jaké koncentrace v nich dosahují vodíkové ionty. Tato koncentrace závisí jednak na povaze rozpuštěných látek, jednak

Více

Experimenty se systémem Vernier

Experimenty se systémem Vernier Experimenty se systémem Vernier Tuhost pružiny Petr Kácovský, KDF MFF UK Tyto experimenty vznikly v rámci diplomové práce Využívání dataloggerů ve výuce fyziky, obhájené v květnu 2012 na MFF UK v Praze.

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

8 SOUČÁSTI MĚŘICKÝCH PŘÍSTROJŮ

8 SOUČÁSTI MĚŘICKÝCH PŘÍSTROJŮ 8 SOUČÁSTI MĚŘICKÝCH PŘÍSTROJŮ Měřické přístroje jsou složeny z různých skupin součástí. Dále se při používání přístrojů setkáváme s doplňky a příslušenstvím. Pro využívání všech možností, jež nám konstruktéři

Více

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Experimenty se systémem Vernier

Experimenty se systémem Vernier Experimenty se systémem Vernier Tuhnutí vody Petr Kácovský, KDF MFF UK Tyto experimenty vznikly v rámci diplomové práce Využívání dataloggerů ve výuce fyziky, obhájené v květnu 2012 na MFF UK v Praze.

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Část II.: Přílohy pracovních postupů pozemního šetření NIL2 (P5 P16) UHUL/6679/2013/KM Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 13. září 2013 Autorský

Více