SENZORY VERNIER V CHEMICKÝCH EXPERIMENTECH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE. Mgr. Radoslav Jirásek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SENZORY VERNIER V CHEMICKÝCH EXPERIMENTECH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE. Mgr. Radoslav Jirásek"

Transkript

1 SENZORY VERNIER V CHEMICKÝCH EXPERIMENTECH NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Mgr. Radoslav Jirásek Projekt Badatelem za poznáním vědy, techniky a přírody CZ.1.07/1.1.16/ Velké Bílovice 2014

2 S tím, jak se rozšiřuje využívání ICT technologií do běžného života, zvyšuje se i nasazení rozličných senzorů pro jejich interakci s reálným světem. Ceny těchto cenzorů klesají a stávají se dostupnějšími. Tento trend bude nadále pokračovat a má tedy smysl žákům tuto techniku představit, i když principy jejího fungování jim budou ještě po nějakou dobu jejich vzdělávání skryty. Tento materiál má sloužit jako námět pro využití senzorů v chemii na základní škole. Je zaměřen na použití digitálního teploměru, ph-metru, konduktometru, senzoru plynného CO 2, senzoru plynného O 2 a spektrofotometru pro viditelnou oblast. OBSAH: 1. Laboratorní práce č.1: Destilace vína Laboratorní práce č.2: Titrace s ph-metrem Laboratorní práce č.3: Titrace s konduktometrem Laboratorní práce č.4: Měření spekter barviv Spektrofotometr Dlouhodobý experiment: Měření koncentrace CO 2 a O 2 při fotosyntéze

3 Protokol laboratorní práce č. 1 Pracoval: Spolupracovali: Datum pozorování: Teplota: Tlak vzduchu: Třída: Název úlohy: Destilace vína Úkoly: Oddělit ethanol z vína destilací. Provést záznam průběhu teploty destilačních par do PC senzorem pro měření teploty. Pomůcky: frakční baňka, zátka s otvorem, digitální USB teploměr, zkumavka, kádinka nízká, kádinka nízká široká, varný kruh malý, kovová síťka, lihový kahan (50ml), laboratorní stojan, křížová svorka 2x, držák na baňky, porcelánový střep, notebook, software Loger Pro 3, varná konvice Vlastnosti senzoru digitální teploměr: Rozsah měření Jednotka od do Přesnost měření C ± 0,5 Maximální vzorkovací frekvence Obrázek senzoru: 3

4 Použité chemikálie: Název Vzorec Teplota varu [ C] Bezpečnost voda H 2 O ethanol (líh) C 2 H 5 OH 78,3 hořlavý methanol CH 3 OH 64,7 hořlavý, toxický Schéma a popis destilační aparatury: (viz.pomůcky) Pracovní postup: Krok Chemická část ICT část Bezpečnost 1 Do varné konvice si dáme ohřát vodu na vodní lázeň. 2 Sestavíme destilační aparaturu dle schématu. 3 Do baňky vložíme porcelánový střep. Spustíme program pro záznam dat. Nastavíme dobu měření na 20 minut. 4 Do baňky vlejeme 40 ml vína. Nastavíme vzorkovací frekvenci na 10 měření za 1 sekundu. Provede vyučující! Zkontroluj utažení svorek a tyče stojanu. Zkontroluj nepoškození skleněných dílů. 5 Zátkou prostrčíme teplotní senzor tak, Připojíme USB Nezapíchni si senzor do 4

5 6 7 aby vyčníval asi 2-3 cm. Zkumavku na jímání destilátu částečně ponoříme do vody. Zkontrolujeme utažení svorek a závitů aparatury. konektor teploměru k notebooku. 8 Zahájíme měření Kádinku pro vodní lázeň naplníme zhruba do poloviny horkou vodou. Zapálíme lihový kahan a zahajíme ohřev vodní lázně. Po uvedení vína do varu regulujeme intenzitu zahřívání částečným odstavením kahanu. 12 Předestilujeme několik ml destilátu. Ukončíme měření. 13 Zhasneme kahan. Odpojíme USB teploměr. dlaně! Pozor na opaření! Hlídej plamen, destilaci sleduj z bezpečné vzdálenosti. Pozor na výpary! 14 Necháme aparaturu vychladnout. Pozor na popálení! Popis průběhu destilace: Jev, látka Vzhled, vlastnosti vína (barva, vůně, průhlednost, hořlavost) Pozorování Změny teploty v čase (použij graf) Vznik bublinek Činnost vzdušného chladiče (vyjádři se k jeho účinnosti a vhodnosti použití) Vzhled, vlastnosti destilátu (barva, vůně, průhlednost, hořlavost) 5

6 Graf: (Vložte obrázek z počítače.) Zhodnocení: 6

7 Protokol laboratorní práce č. 2 Pracoval: Spolupracovali: Datum pozorování: Teplota: Tlak vzduchu: Třída: Název úlohy: Neutralizační titrace s ph metrem Úkoly: Proveďte titraci NaOH kyselinou indikátor fenolftalein. Provést záznam průběhu ph do PC senzorem ph metr. Pomůcky: byreta, držák, svorka, laboratorní stojan, titrační baňka, pipeta, notebook, software Loger Pro 3, senzor ph metr, zásobní roztok NaOH, HCl, indikátor fenolftalein Vlastnosti senzoru digitální ph metr: Rozsah měření Jednotka Citlivost od do ph ,01 Maximální vzorkovací frekvence Obrázek senzoru: 7

8 Adaptér Go!Link: Použité chemikálie: Název Vzorec Koncentrace Bezpečnost kyselina chlorovodíková HCl 0,1 mol/l žíravina hydroxid sodný NaOH 0,1 mol/l žíravina fenolftalein - - zdraví škodlivý Schéma a popis titrační aparatury: (viz.pomůcky) 8

9 Pracovní postup: Krok Chemická část ICT část Bezpečnost 1 Do varné konvice si dáme ohřát vodu na vodní lázeň. Provede vyučující! 2 Sestavíme destilační aparaturu dle schématu. Spustíme program pro záznam dat. Zkontroluj utažení svorek a tyče stojanu. 3 Do baňky vložíme porcelánový střep. 4 Do baňky vlejeme 40 ml vína. Nastavíme dobu měření na 20 minut. Nastavíme vzorkovací frekvenci na 10 měření za 1 sekundu. Zkontroluj nepoškození skleněných dílů. 5 Zátkou prostrčíme teplotní senzor tak, aby vyčníval asi 2-3 cm. Připojíme USB konektor teploměru k notebooku. Nezapíchni si senzor do dlaně! 6 Zkumavku na jímání destilátu částečně ponoříme do vody. 7 Zkontrolujeme utažení svorek a závitů aparatury. 8 Zahájíme měření Kádinku pro vodní lázeň naplníme zhruba do poloviny horkou vodou. Zapálíme lihový kahan a zahajíme ohřev vodní lázně. Po uvedení vína do varu regulujeme intenzitu zahřívání částečným odstavením kahanu. Pozor na opaření! Hlídej plamen, destilaci sleduj z bezpečné vzdálenosti. Pozor na výpary! 12 Předestilujeme několik ml destilátu. Ukončíme měření. 13 Zhasneme kahan. Odpojíme USB teploměr. 14 Necháme aparaturu vychladnout. Pozor na popálení! Popis průběhu titrace: Jev, látka Pozorování Vzhled, vlastnosti vína (barva, vůně, průhlednost, hořlavost) Změny teploty v čase (použij graf) 9

10 Vznik bublinek Činnost vzdušného chladiče (vyjádři se k jeho účinnosti a vhodnosti použití) Vzhled, vlastnosti destilátu (barva, vůně, průhlednost, hořlavost) Graf: (Vložte obrázek z počítače.) 10

11 Zhodnocení: (Pokus se vysvětlit průběh grafu.) 11

12 Protokol laboratorní práce č. 3 Pracoval: Spolupracovali: Datum pozorování: Teplota: Tlak vzduchu: Třída: Název úlohy: Konduktometrická titrace Úkoly:. Provést záznam průběhu vodivosti při neutralizační titraci. Pomůcky: byreta, držák, svorka, laboratorní stojan, kádinka 200 ml, pipeta, notebook, software Loger Pro 3, rozhraní Vernier Go!Link, senzor konduktometr Vernier CON-BTA, magnetická míchačka, zásobní roztok NaOH, HCl, destilovaná voda, indikátor fenolftalein Vlastnosti senzoru digitální konduktometr: Rozsah měření Přesnost Maximální vzorkovací Teplota roztoku v C Jednotka od do měření frekvence od do μs/cm Senzor vodivosti: ± ± ±

13 Přepínač rozsahů: Použité chemikálie: Název Vzorec Koncentrace Množství (2 titrace) Bezpečnost kyselina chlorovodíková HCl 1:10 (HCl:dest.voda) 50 ml žíravina hydroxid sodný NaOH 0,1 mol/l 30 ml žíravina destilovaná voda H 2 O ml fenolftalein - - zdraví škodlivý Schéma a popis titrační aparatury: (viz.pomůcky) 13

14 Zápis rovnice neutralizace: HCl + NaOH ---> H 2 O + NaCl... Pracovní postup: Krok Chemická část ICT část Bezpečnost Sestavíme titrační aparaturu. Zkontrolujeme uzavření kohoutu byrety a naplníme ji roztokem kyseliny. Do kádinky pod byretou odměříme pipetou 10 ml hydroxidu. Objem doplníme destilovanou vodou na 50 ml. Do roztoku hydroxidu vložíme michadýlko, senzor vodivosti a spustíme míchačku. Necháme odkapat 10 kapek kyseliny z byrety a zavřeme její kohout. 7 Krok 6 opakujeme. 8 9 V notebooku spustíme program pro záznam dat Logger Pro 3. Propojíme zohraní Go! Link se senzorem na měření vodivosti. Připojíme Go!Link do USB portu notebooku. V nabídce vybereme Experiment Sběr dat. Otevře se okno a v něm zvolíme režim Události se vstupy. Sloupec pojmenujeme Počet kapek. Spustíme měření tlačítkem <Sběr dat> Stiskneme tlačítko <Zachovat> a do vyvolaného dialogového okna zadáme počet odkapaných kapek (10). Zadávaný počet kapek zyšujeme o 10 tj. 20, 30, 40,.. Pozorujeme vykreslovanou křivku grafu. Pokud se nám vykreslila její podstatná část, ukončíme měření. Zkontroluje vyučující. Používáme ochranné brýle. 14

15 Popis průběhu titrace: Počátek titrace. Jev, látka Pozorování (titrovaný roztok, graf) Fenoltfatein se odbarvuje v místě dopadu kapek kyseliny. Graf pozvolna klesá. Bod ekvivalence Fenolftalein se odbarvil. Graf prudce klesá, lomí se a prudce roste. Překyselení titrovaného roztoku. Roztok je odbarvený. Graf pozvolna roste. Graf: (Vložte obrázek z počítače.) 15

16 Zhodnocení: (Zkus vysvětlit průběh grafu.) 16

17 Protokol laboratorní práce č. 4 Pracoval: Spolupracovali: Datum pozorování: Teplota: Tlak vzduchu: Třída: Název úlohy: Měření absorbčních spekter barviv Úkoly: Změřit VIS absorbční spektra potravinářských barviv. Pomůcky: sada potravinářských barviv, destilovaná voda, 5 kádinek 50 ml, injekční stříkačka 10 ml, sada kyvet, spektrofotometr Vernier Spectrometer, USB kabel, nůžky Vlastnosti spektrofotometru: Rozsah měření Jednotka od do Přesnost měření nm ± 2 Obrázek přístroje: 17

18 Použité chemikálie: Název E značení Barva Absobční max. 1 Absobční max. 2 tartrazin E102 žlutá 426 brilantní modř E133 modrá 629 ponceau 4R E124 červená 505 žluť SY (sunset yellow) E110 oranžová 480 směs E102, E133 zelená Obrázky barviv: 18

19 Foto měřícího stanoviště: (viz.pomůcky) Pracovní postup: Krok Chemická část ICT část Bezpečnost 1 Do kádinek si odměříme po 10 ml destilované vody Odstřihneme rožek u sáčku s barvivem a přisypeme opatrně co možná nejmenší množství barviva do kádinky s destilovanou vodou. Obsah kádinky promícháme. Do kyvety odměříme 2,5 ml barevného roztoku a kyvetu uzavřeme. Dbáme na to, abychom nepotřísnili vnější stěny kyvety. Případné znečistění otřeme ubrouskem. Postup 2-3 opakujeme pro ostatní barviva. Vložíme kyvetu do spektrofotometru hladkou stranou ke zdroji světla. USB kabelem propojíme notebook a spektofotometr. Počkáme, až operační systém vyhledá USB zařízení. V notebooku spustíme program pro záznam dat Logger Pro 3. Spustíme měření tlačítkem <Sběr dat> Barviva nekonzumujeme, i když jsou potravinářská. Používáme ochranný plášť. 19

20 6 7 8 Po vykreslení grafu měření zastavíme tlačítkem <Stop>. Naměřená data uložíme do souboru volbou z nabídky <Soubor><Uložit jako> a zvolíme název souboru podle barvy barviva. Zobrazíme dva grafy. V jednom bude spektrum pro červené, žluté a oranžové barvivo. Ve druhém grafu bude spektrum pro modré, žluté a zelené barvivo. Grafy vložíme do protokolu. Graf 1: Absopce červeného, žlutého a oranžového barviva (vložte printscreen grafu) Zhodnocení: (Zkus vysvětlit průběh grafu.) Z grafu je dobře patrné, že oranžová barva vzniká složením červené a žluté barvy. Graf absorpce oranžového barviva vytváří pěknou obalovou křivku absorpcí červeného a žlutého barviva. Dále je na grafu vidět, že barviva neabsorbují záření své vlastní barvy. 20

21 Graf 2: Absopce zeleného, žlutého a modrého barviva (vložte printscreen grafu) (Zkus vysvětlit průběh grafu.) Z grafu je dobře patrné, že zelená vzniká složením modré a žluté barvy. Graf absorpce zeleného barviva vytváří pěknou obalovou křivku absorpcí modrého a žlutého barviva. Dále je na grafu vidět, že barviva neabsorbují záření své vlastní barvy. 21

22 Informace o spektrofotometru Absorpční spektroskopie je jednoduchou nedestruktivní metodou, která umožňuje měřit koncentraci látek v roztoku. Látky obsažené ve vzorku absorbují určité vlnové délky z přicházejícího spektra záření. Pokud tedy zkoumaným vzorkem necháme procházet co nejširší spektrum vlnových délek a spektrálně analyzujeme jím prošlé světlo, můžeme za absorbčních píků určit nejen složení vzorku, ale také koncentraci jednotlivých látek. Spektrometr s držákem kyvet spektrometr USB2000 kyveta se vzorkem USB integrovaný vzorkovací systém 22

23 V našem případě bylo použito zařízení USB VIS NIR firmy Ocean Optics. Je to modifikace pro měření ve viditelné oblasti (VIS) a blízké infračervené (NIR) oblasti spektra. vstup světla (optický kabel nebo kyveta) konektor pro držák kyvet Parametry přístroje USB2000 Rozměry Napájení Rozsah vlnových délek Rozlišení 10 cm x 8,7 cm x 3 cm USB kabel 380 nm 950 nm 2 nm 23

24 Vnitřní uspořádání spektrometru (pohled zdola) Vysvětlivky Konektor SMA 905 pro upevnění světelného vlákna. Konektorem rovněž přichází světlo procházející kyvetou se vzorkem. Světlo je směřováno na optickou lavici k dalšímu zpracování. 2 Štěrbina regulující množství světla procházejícího do optické lavice. 3 Filtr vybírá jen ty vlnové délky světla vhodné ke zpracování. 4 Kolimační zrcadlo zaostřuje světelný paprsek na mřížku spektrometru. 5 Mřížka ohýbem rozloží světlo z kolimačního zrcadla na zaměřovací zrcadlo. 6 Zaměřovací zrcadlo odráží rozložené světlo na detektor. 7 Zaostřovací čočka detektoru. 8 Detektor viditelného světla převádí optický signál na digitální (UV volitelné). 9 OFLV filtry blokují spektra vyšších řádů (volitelné). 10 Krystalové okno pro UV oblast (volitelné). 24

25 Komplementarita barev λ (nm) Barva absorbovaného světla Barva absorbujíci látky fialová žlutozelená modrá žlutá zelenomodrá oranžová modrozelená červenooranžová zelená purpurová zelenožlutá fialová žlutooranžová modrá červenooranžová zelenomodrá červená modrozelená aplikace. Lasery a optika [online] vyd. [cit ]. Dostupné z: Ocean Optics: USB2000+VIS-NIR. [online]. [cit ]. Dostupné z: 25

26 Experiment: Měření CO 2 a O 2 při fotosyntéze Úkoly: Provést záznam změn koncentrací CO 2 a O 2 nad hladinou v uzavřeném akvariu v průběhu několika dní. Práce s grafy naměřených hodnot. Pomůcky: třílitrová zavařovací sklenice, plastové víko s dvěma otvory o průměru senzorů, senzor plynného CO 2 (Vernier CO2-BTA), senzor plynného O2 (Verier O2-BTA), 2 adaptéry pro připojení senzorů k počítači přes USB (Vernier Go!Link), notebook, software Loger Pro 3 Vybrané vlastnosti senzoru CO 2 : Dva rozsahy: 0 až ppm a 0 až ppm (přepínač je na senzoru) Čas potřebný k 95% přiblížení ke konečné hodnotě: cca 120 sekund Čas na zahřátí elektrody na začátku měření: asi 90 sekund Relativní vlhkost, při které přístroj může pracovat: 5 % až 95 % Obrázek senzoru: 26

27 Vybrané vlastnosti senzoru O 2 : Rozsah: 0 % až 27 % kyslíku ve vzduchu Přesnost při normálním tlaku: ±1 % Rozlišení: 0,01 % Čas potřebný k 90% přiblížení ke konečné hodnotě: cca 12 sekund (měření probíhá na principu difúze, proto se měřená hodnota asymptoticky blíží k hodnotě skutečné) Provozní teplota: 5 C až 40 C Relativní vlhkost, při které přístroj může pracovat: 0% až 95 % Provozujte ve svislé poloze. Obrázek senzoru: Vybrané vlastnosti adaptéru Go!Link : připojuje se do USB portu vzorkovací frekvence až 200 Hz rozlišení 12 bitů součástí je software Logger Lite pro Windows a Macintosh 27

28 Obrázek adaptéru: Obrázek experimentu: Láhev umístíme na slunné místo u okna Zapojení kabeláže: senzor CO2 <----> adaptér Go!Link č.1<----> USB port notebooku nebo PC senzor O2 <----> adaptér Go!Link č.2 <----> USB port notebooku nebo PC Pracovní postup: Krok 1 Akce Obrázek Spustíme program pro záznam dat. 28

29 2 Vyvoláme dialog Sběr dat pro nastavení měření (CTRL+D) 3 V přednastaveném režimu (módu) časová závislost nastavíme dobu měření na 5 dní tj.120 hodin. Vzorkovací frekvenci volíme např. po 5 minutách tj. 12 vzorků za hodinu. Obdržíme celkem 1441 naměřených hodnot, což bude pro grafické znázornění dostačující. 4 5 Jakmile budeme chtít zahájit měření, klikneme na tlačítko sběr dat. Přesný čas zahájení měření si zaznamenáme pro případné budoucí přepočty časových údajů např. v tabulkovém kalkulátoru. Doporučuji rovněž zahájit měření v celou hodinu kvůli jednodušší orientaci v časových údajích v grafu naměřených hodnot. Za 5 dní měření skončí a naměřená data uložíme do souboru k dalšímu zpracování. 29

30 Ukázka grafů naměřených hodnot (3 dny měření): Náměty k otázkám a úkolům: 1) Jaké jsou reaktanty a produkty fotosyntézy? 2) Za jakých podmínek probíhá fotosyntéza? 3) Napiš rovnici fotosyntézy. 4) Jaká byla nejnižší a nejvyšší naměřená koncentrace CO 2 v %? 5) Vysvětli, proč hodnoty koncentace CO 2 vždy po ránu prudce klesají. 6) Vysvětli, proč se maximální hodnoty koncentrací CO 2 ve dne i v noci snižují. 7) Vysvětli, čím mohlo být způsobeno lokální zvýšení koncetrace CO 2 v 51. hodině měření. 8) Jestliže měření začalo v 10:00, kterým časům odpovídají minimální hodnoty koncenatrací CO 2? (zaokrouhlete na celé hodiny) 30

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ..07/2.2.00/5.0324 Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Pracovní postupy k experimentům s využitím PC (teplotní čidlo Vernier propojeno s PC) Stanovení tepelné

Více

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Kapitola: Směsi Téma: Roztoky Cíl: Sledovat zvyšování teploty varu

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Spektrální analyzátor Ocean optics

Spektrální analyzátor Ocean optics Anna Kapchenko, Václav Dajčar, Jan Zmelík 4.3.21 1. Zadání: Spektrální analyzátor Ocean optics Získat praktické zkušenosti s měřením spektrálních charakteristik pomocí spektrálního analyzátoru Ocean Optics

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-10 Předmět: Chemie Cílová

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

chemie Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně (BKZ) Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Návaznost experimentů

chemie Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně (BKZ) Cíle Podrobnější rozbor cílů Zařazení do výuky Časová náročnost Návaznost experimentů Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně (BKZ) pracovní návod s metodickým komentářem pro učitele připravil M. Škavrada chemie 20 úloha číslo Cíle Cílem této laboratorní úlohy je stanovení isosbestického

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje Tematická oblast: Světelné jevy Cílová skupina: Žák 7. ročníku základní školy Cílem pokusu

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

Neutralizační titrace

Neutralizační titrace CHEMIE Neutralizační titrace (stanovení koncentrace octa) Neutralizační titrace seznámí studenty s jednou z metod kvantitativní chemické analýzy. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název: Titrace Savo. Autor: RNDr. Markéta Bludská. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Titrace Savo Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník: 3., ChS (1. ročník

Více

Optika Emisní spektra různých zdrojů Mirek Kubera

Optika Emisní spektra různých zdrojů Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: informace pro učitele Optika Mirek Kubera žák využívá poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů optický hranol, spektrum, emisní spektrum,

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ Zadání: 1) Pomocí pyranometru SG420, Light metru LX-1102 a měřiče intenzity záření Mini-KLA změřte intenzitu záření a homogenitu rozložení záření na povrchu

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Spektrofotometry

Více

pracovní list studenta Acidobazické rovnováhy Odměrná analýza acidobazická titrace

pracovní list studenta Acidobazické rovnováhy Odměrná analýza acidobazická titrace praovní list studenta Aidobaziké rovnováhy Odměrná analýza aidobaziká titrae ýstup RP: Klíčová slova: Martin Krejčí experiment umožňuje žákům pohopit hování silnýh protolytů ve vodnýh roztoíh, žák se detailněji

Více

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce ermistor Pomůcky: Systém ISES, moduly: teploměr, ohmmetr, termistor, 2 spojovací vodiče, stojan s držáky, azbestová síťka, kádinka, voda, kahan, zápalky, soubor: termistor.imc. Úkoly: ) Proměřit závislost

Více

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2)

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) Měď je rozšířený kov používaný například do počítačů, jako elektrické kabely, okapy, instalatérské prvky a všemožný spojovací materiál. Po mědi je tedy velká poptávka a

Více

Voda a život Wasser und Leben

Voda a život Wasser und Leben P Ř Í R O D O V Ě D N Ý P R O J E K T O V Ý D E N Obsah projektového dne Cíl Projektový den má především přispět k odstranění vzájemných obav a předsudků mezi německými a českými žáky a pomoci navzdory

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Cesta brigádníků 693, 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika www.sosasoukralupy. Laboratorní zpráva Název práce: Stanovení ibuprofenu Jednotky učení Dvojklikem na políčko označte LU Unit Title 1 Separation and Mixing Substances 2 Material Constants Determining Properties of Materials

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta ph Jakub Jermář žák se orientuje v přípravě různých látek, v jejich využívání v praxi a v jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka; žák využívá

Více

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie Inovace výuky Chemie Polysacharidy Ch 9/05 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Přírodní látky 9. ročník polysacharidy,

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

ODPOR TERMISTORU. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, 2011

ODPOR TERMISTORU. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, 2011 ODPOR TERMISTORU Pomůcky: voltmetr DVP-BTA, ampérmetr DCP-BTA, teplotní čidlo STS-BTA, LabQuest, zdroj napětí, termistor, reostat, horká voda, led (resp. ledová tříšť), svíčka, sirky, program LoggerPro

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty.

Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. přenosný ph metr ph 7 Vodotěsný přenosný ph, ORP-metr Přenosný ekonomický ph metr ph 7 má velký dvouřádkový LCD displej zobrazující aktuální naměřenou hodnotu ph/orp a současně teploty. Hlavní vlastnosti

Více

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Chemické laboratorní metody v analýze potravin MVDr. Zuzana Procházková, Ph.D. MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Spektrometrie: základy Interakce záření

Více

Návod k obsluze. TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE. TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE Termografický systém infračervený

Návod k obsluze. TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE. TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE Termografický systém infračervený Návod k obsluze TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE TERMOGRAF SCAN2001 BlueSENSE Termografický systém infračervený Systém používající SCAN techniky detekce infračerveného záření k tvorbě grafických znázornění

Více

Chemický kroužek pro žáky ZŠ. Téma č.1:

Chemický kroužek pro žáky ZŠ. Téma č.1: Téma č.1: ZAČÍNÁME Teoretický úvod: 1. Základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratoři Chemická laboratoř je místo, kde se pracuje s mnoha látkami, které nám mohou být za určitých okolností

Více

Měřící laboratorní systém pro centrální laboratoř

Měřící laboratorní systém pro centrální laboratoř Název standardu Číslo standardu Měřící laboratorní systém pro centrální laboratoř F6 Popis: Souprava školního měřicího systému - fyzika Nabízený systém musí obsahovat dataloggery, kompatibilní čidla, měřicí

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Václav Pazdera Jan Diviš Jan Nohýl Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních

Více

1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt Trojlístek

1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

VY_52_INOVACE_2NOV50. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 3. 1. 2013 Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV50. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 3. 1. 2013 Ročník: 8. VY_52_INOVACE_2NOV50 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 3. 1. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma: Chladnutí kapaliny Metodický list: Žáci

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE PRINCIP V chemické laboratoři se používá k některým stanovením tzv. mikrokrystaloskopie. Jedná se o použití optického mikroskopu při kvalitativních důkazech látek na

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

kde p je celkový tlak par nad vroucí kapalinou, u atmosférické destilace shodný s atmosférickým tlakem,

kde p je celkový tlak par nad vroucí kapalinou, u atmosférické destilace shodný s atmosférickým tlakem, Destilace diferenciální bilance a posouzení vlivu aparaturních dílů na složení destilátu Úvod: Diferenciální destilace je nejjednodušší metodou dělení kapalných směsí destilací. Její výsledky závisí na

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_INOVACE_CHE_417 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Spektrální charakteristiky optických komponentů

Spektrální charakteristiky optických komponentů Úloha č. 5 pro laserová praktika KFE, FJFI, ČVUT Praha, verze 27.2.2014 Spektrální charakteristiky optických komponentů Úvod V laboratorní praxi často řešíme otázku, jak v experimentu použitý optický prvek

Více

Doba trvání: 1 vyuč. hodina motivace a předlaboratorní příprava, 2 vyuč. hodiny laboratorní práce

Doba trvání: 1 vyuč. hodina motivace a předlaboratorní příprava, 2 vyuč. hodiny laboratorní práce Název: E620 Výukové materiály Téma: Chemická analýza acidobazická titrace aminokyselin Úroveň: střední škola Tematický celek: Možnosti a omezení vědeckého výzkumu Předmět (obor): chemie, biochemie Doporučený

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a

Stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru. = a Stnovení disociční konstnty cidobzického indikátoru Teorie: Slbé kyseliny nebo báze disociují ve vodných roztocích jen omezeně; kvntittivní mírou je hodnot disociční konstnty. Disociční rekci příslušející

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Metodické listy OPVK Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Druhý stupeň ZŠ 9. VÝZNAM OVOCE JAKO ZDROJE CENNÝCH LÁTEK VE STRAVĚ Praktické cvičení pokus kategorie a vyžadující běžné vybavení Co

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

PROTOKOL WESTERN BLOT

PROTOKOL WESTERN BLOT WESTERN BLOT 1. PŘÍPRAVA ELEKTROFORETICKÉ APARATURY Saponátem a vodou se důkladně umyjí skla, plastové vložky a hřebínek, poté se důkladně opláchnou deionizovanou/destilovanou vodou a etanolem a nechají

Více

Video mikroskopická jednotka VMU

Video mikroskopická jednotka VMU Video mikroskopická jednotka VMU Série 378 VMU je kompaktní, lehká a snadno instalovatelná mikroskopická jednotka pro monitorování CCD kamerou v polovodičových zařízení. Mezi základní rysy optického systému

Více

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Deriváty uhlovodíků Deriváty uhlovodíků - úvod Halogenderiváty

Více

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz

Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Pracovní návod 1/5 www.expoz.cz Fyzika úloha č. 14 Zatěžovací charakteristika zdroje Cíle Autor: Jan Sigl Změřit zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí. Porovnat je, určit elektromotorické

Více

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa Tematická oblast: Vlastnosti látek a těles magnetické vlastnosti látek Cílová skupina: Žák 6. ročníku

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6 Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender Příručka Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. Praha 2009 Anotace Příručka obsahuje

Více

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

knové senzory v geotechnice a stavebnictví Optovláknov knové senzory v geotechnice a stavebnictví Safibra, s.r.o. 1 Obsah Proč monitorovat? Co lze optovlákny monitorovat. FBG technologie Raman OTDR Brillouin OTDR Úloha firmy Safibra 2 Proč monitorovat?

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Bezdotykový teploměr pro kontrolní měření v potravinářství. testo 831

Bezdotykový teploměr pro kontrolní měření v potravinářství. testo 831 Bezdotykový teploměr pro kontrolní měření v potravinářství testo 831 Povinná kontrolní měření Kontrolní měření dodržení chladicího řetězce jsou vyžadována evropskými potravinářskými zákony, předpisy a

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Elektrická energie Vojtěch Beneš žák měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, aplikuje s porozuměním termodynamické

Více

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Eva Bochníčková Výstup RVP: Klíčová slova: žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje získaná data formou grafu; porovná získanou závislost s

Více

Laserová závora s analogovým výstupem. Laserová závora s digitálním výstupem. Laserová vidlicová závora

Laserová závora s analogovým výstupem. Laserová závora s digitálním výstupem. Laserová vidlicová závora Přehled produkt u A-LAS řada Laserová závora s analogovým výstupem Laserový paprsek paralelně a stejnoměrně rozložený do kruhového nebo hranatého profilu používaný na měření, polohování a identifikaci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce)

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-8-12

Více

QHTemp. QHTemp reader

QHTemp. QHTemp reader Návod k použití pro integrovaný záznamník teploty QHTemp ČSN EN 12830 a SW pro USB adapter QHTemp reader QH SERVIS, spol. s r.o., Pivovarská 274, 686 01 Uherské Hradiště, tel. 572 545 646, info@qhservis.cz,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

ph EC DO JSP Měření a regulace www.jsp.cz Váš dodavatel: JSP, s.r.o. Raisova 547 506 01 Jičín

ph EC DO JSP Měření a regulace www.jsp.cz Váš dodavatel: JSP, s.r.o. Raisova 547 506 01 Jičín Váš dodavatel: JSP, s.r.o. Raisova 547 506 01 Jičín JSP Měření a regulace www.jsp.cz tel.: +420 493 760 811 fax: +420 493 760 820 e-mail: jsp@jsp.cz ph EC DO ph Rozlišení volitelně 0,01 nebo 0,001 ph Rozsah

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Chelatometrie. Chromatografie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Spektroskop. Anotace:

Spektroskop. Anotace: Spektroskop Anotace: Je bílé světlo opravdu bílé? Liší se nějak světlo ze zářivky, žárovky, LED baterky, Slunce, UV baterky, výbojek a dalších zdrojů? Vyrobte si jednoduchý finančně nenáročný papírový

Více