Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2"

Transkript

1 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch)

2 Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení ( dále jen OS): Cestu necestu Sídl OS: Náplavní 2013/1, , Praha 2 IČO: DIČ: CZ Registrace MV dne OS je dbrvlné a nezávislé a sdružuje členy na základě jejich splečnéh zájmu. OS je právnicku sbu. Kntakt: Statutární zástupce: Mgr. Markéta Řeřichvá - předsedkyně Rbert Neradil - místpředseda Mgr. Kateřina Dunvská veducí Centra pr pdpru rdiny Členy OS jsu: Mgr.Igr Grimmich Olga Medlínvá Dis. Olga Maláskvá, Dis. Mgr. Kateřina Kahanvá PhDr. Ivana Veltrubská Pslání a cíl činnsti Psláním OS Cestu necestu je prstřednictvím pdpry hržených dětí a rdin a dětí umístěných v dětských dmvech šetření neb zmírnění psychických btíží, emcinální a sciální rzvj sbnsti, zlepšení sciálníh chvání, psílení vztahů v rdině a příprava dětí na samstatný a hdntný živt p dchdu z dětskéh dmva. Hlavní frmy a prstředky pr dsažení cílů Vybudvání Centra pr pdpru rdiny- kmplexní služby pr hržené rdiny Psychsciální pradenství, individuální a skupinvá terapie, rdinná terapie Preventivní a terapeutické pbyty pr děti z hržených rdin, pr celé hržené rdiny, děti z dětských dmvů a jejich rdiče, děti z dětských dmvů a hstitelské rdiny Vybudvání Rdinnéh dmva alternativy dětskéh dmva - pbytvéh, vzdělávacíh a terapeutickéh zařízení pr děti a rdiče Vzdělávání pracvníků pmáhajících prfesí

3 Realizvaný prjekt: PROJEKT CENTRUM PRO PODPORU RODINY - NOVÝ TYP SLUŽBY včetně pbytvé služby pr děti - KONCEPCE Nvé Centrum pr pdpru rdiny vytváří kncepci pradenské služby pr rdiny a pbytvé služby pr hržené děti, která umžňuje bci s rzšířenu půsbnstí řešit závažné prblémy "svých" hržených rdin velice efektivním, pružným a citlivým způsbem. V rámci ČR jde unikátní prjekt reagující na dluhdbu kritiku systému péče děti d Evrpské unie i našich dbrníků. Tent prjekt je plně v suladu s vládu schválenu Transfrmací a sjedncením systému péče hržené děti řízenu MPSV. Centrum pr rdinu: pskytuje rdinám ambulantní psychlgicku, terapeuticku a sciální pmc v řešení slžitých živtních situací. Pmc je zaměřena též na rdiny pěstunské. prvádí diagnstiku rdiny, jejíž dítě je hržen umístěním d jiné frmy péče pskytuje dítěti pbyt v bezpečném prstředí p dbu nezbytně dluhu k vyřešení situace včetně dlehčvacích pbytů

4 pmáhá rdině upravit pdmínky tak, aby se dítě umístěné v ústavní péči mhl vrátit zpět dmů dává pdnět k umístění dítěte d pěstunské péče, pkud je t v nejlepším zájmu dítěte Připravvané prjekty: PROJEKT CESTA K DĚTEM Prjekt je zaměřen na psychicky a sciálně hržené děti a jejich rdiny. Jedná se celrční pravidelnu terapeuticku práci s psychicky a sciálně hrženými rdinami-terapie individuální, skupinvá, práce s rdiči, práce s celu rdinu. Cíl prjektu Cílem prjektu je šetření neb zmírnění psychických btíží, emcinální a sciální rzvj sbnsti, psílení kladnéh ptenciálu klientů, zdravé zvládání stresvých a knfliktních situací, psílení vztahů v rdině, zlepšení sciálníh chvání dětí, zažití pcitu radsti a sbní hrdsti, uvědmvání se pcitu sunáležitsti a zdpvědnsti,psílení zdravých vztahů v rdině, tedy celkvé zvýšení kvality živta. Cílvá skupina a její charakteristika Cílvu skupinu jsu nejen psychicky a sciálně hržené děti, ale i jejich rdiče, příp. jiné blízké sby, které mají dítě v péči.. Tyt děti jsu emčně a sciálně deprivvané, čast v důsledku pržitéh s výraznými prjevy agresivity či autagrese a celkvé emční nestability, mají výrazné prblémy se sebepřijetím, respektvání hranic a výchvné prblémy ve škle. Ppis výchzí situace Jedná se terapeuticku a speciálně pedaggicku práci s hrženými dětmi, směřující k nalézání vhdných způsbů šetření psychických, vztahvých a výchvných btíží. Ppis aktivit prjektu: psychsciální práce s dětmi individuální - šetření neb zmírnění psychických btíží, emcinální a sciální rzvj sbnsti, zlepšení sciálníh chvání, psílení kladnéh ptenciálu klientů a vztahů v rdině, zlepšení zvládání stresvých a knfliktních situací psychsciální práce s rdiči - pdpra kntaktu s rdiči, příprava na rdinnu terapii, psilvání a pdprvání rdiče ve zdravém vztahu k dětem, psychsciální práce s rdinu - sanace rdin, rdinná terapie psychsciální práce s dětmi skupinvá - skupinvá práce se vztahy, živtními zkušenstmi a emcemi

5 PROJEKT MOJE CESTA Psychsciální tříměsíční kurs s víkendvým pbytem pr děti z rdin hržených sciálním vylučením a děti z dětských dmvů. Hlavní témata prjektu Mje cesta: Sebeprezentace- jak vidím sebe, jak mě vidí statní, jak mě vidí mji blízcí Vytváření splečných pravidel skupiny Sdílení a hranice Nasluchání Pcity Vrzené dispzice a c s tím Empatie Knflikty rzpznání knfliktů, způsby řešení, branné reakce, vnitřní knflikty Krize Přiměřené jednání v různých situacích Kmunikace Můj živt teď Přání Práv vlby Mje buducnst Etapy prjektu Zahajvací část 5x 2,5 hdinvé schůzky 1x týdně infrmace, navázání kntaktu, budvání důvěry, základní pravidla Pbyt víkendvý: 8 hdin psychsciální práce denně a vlnčasvé aktivity (výlety, hry, tábrák ) Zaknčení 5x 2,5 hdinvé schůzky během 1 měsíce zpětné vazby, plány d buducna Cílem kursu je prstřednictvím terapeutických technik, nácviku kmunikačních dvednstí, psilváním kladnéh ptenciálu dětí a vytvřením zdravých vztahů ve skupině psílení pcitu bezpečí, jistty, důvěry, hranic, zmírnění nevhdných prjevů chvání- tedy sciální začleňvání, pdpra samstatnsti a zvýšení kvality živta.

6 REALIZAČNÍ TÝM Mgr. Markéta Řeřichvá - předsedkyně OS a terapeutka VŠ speciální pedaggika Integrvaný výcvik ( 200 hd) Výcvik v krátké terapii se zaměřením na rdinnu terapii (120 hd) Supervizní výcvik (120hd) Supervizní výcvik II ( 140 hd) Arteterapie se zaměřením na dramaterapii (20 hd) Význam a využití symblů snu v psychlgické praxi (24 hd) Transakční analýza- živtní scénáře ( 19 hd) Kurs TA let dbrné praxe speciálně pedaggická a terapeutická práce u klientů s handicapem, psychicky a sciálně hržených dětí a rdin, individuální a rdinná terapie v dětských dmvech, supervize Mgr. Kateřina Dunvská veducí Centra pr pdpru rdiny, sciální pracvnice magisterské studium na Fakulta humanitních studií UK, katedra Řízení a supervize v pmáhajících prfesích Evangelická telgická fakulta Univerzity Karlvy, bakalářský br Sciální a pastrační práce, získán titul Bc. Vyšší dbrná škla Jabk v Praze, br Sciální pedaggika a telgie, získán titul diplmvaný Specialista v bru sciální práce Dis. VTI trenér - výcvik videtrénink interakcí ( 200 hd) Správní řád v sciální blasti ( 9 hd) Mgr. Igr Grimmich - terapeut VŠ Speciální pedaggika Výcvik SUR (500 hd) 25 let dbrné praxe nyní ředitel DD Dubenec, speciálně pedaggická, výchvná a terapeutická práce u dětí umístěných v zařízení ústavní péče, psychicky a sciálně hržených dětí Olga Medlínvá, Dis. muzikterapeutka, supervizr VOŠ sciální 22 praxe ředitelka OCH Straknice, muzikterapeutka, supervizrka Supervizní výcvik (120 hd)

7 Lektrský kurz (175 hd) Sciálně-psychlgická rehabilitace a aktivizace (125 hd.) Sciálně psychlgický výcvik v kmunikačních dvednstech (100 hd.) Manažerský kurz pr pracvníky charit (106 hd.) Rzvj persnálníh managementu (72 hd.) Relaxační techniky (24 hd.) Knstruktivní rzhvr (48 hd.) Rbert Neradil - krdinátr pbytů, asistent SŠ+DPS 6 let dbrné praxe splupráce při realizacích terapeutických aktivit, vychvatel DD PhDr. Ivana Veltrubská garant a supervizr prjektů Dktrát filzfie na FF UK Výcviky: Systémvé terapie SUR Leunerva metda Systemická terapie Transakční analýza Skupinvá analýza Supervize 35 let praxe psychlžka, supervizrka, sudní znalec v bru dětské a klinické psychlgie, pedagžka UK Praha

8 PROJEKT CENTRUM pr pdpru rdiny NOVÝ TYP SLUŽBY PRO RODINY včetně pbytvé služby pr děti - KONCEPCE V listpadu 2011 byl tevřen Centrum pr pdpru rdiny, jehž psláním je pmáhat vysce hrženým dětem a rdinám. Prjekt bčanskéh sdružení sídlí v Praze 5 v Plzeňské ulici č ZÁMĚR Nvé Centrum pr pdpru rdiny vytváří kncepci pradenské služby pr rdiny a pbytvé služby pr hržené děti, která umžňuje bci s rzšířenu půsbnstí řešit závažné prblémy "svých" hržených rdin velice efektivním, pružným a citlivým způsbem. V rámci ČR jde unikátní prjekt reagující na dluhdbu kritiku systému péče děti d Evrpské unie i našich dbrníků. Tent prjekt je plně v suladu s vládu schválenu Transfrmací a sjedncením systému péče hržené děti řízenu MPSV. Záměrem Centra je umžnit rdině řešit vzniklý prblém v jeh zárdku pmcí prfesinálních ambulantních a terénních služeb, včetně psychterapie. V nezbytných případech pak umžníme dítěti pbyt v bezpečném prstředí p dbu, než se v rdině znvu

9 vytvří pdmínky pr jeh dbrý vývj. Pbyt bude realizvaný pěstunsku péčí na přechdnu dbu tak jak persnálně bsazeným malým zařízením. Nabídneme též diagnstiku situace rdiny při vážném hržení dítěte ambulantní frmu či v rámci krizvéh pbytu dítěte jak prevenci umístění dítěte d diagnstickéh ústavu. Diagnstika bude prváděna na multidisciplinární úrvni s využitím sučasných nástrjů vyhdncvání. Dále si klademe za cíl vytvářet či inicivat takvé služby pdpry rdiny, které by umžnily dítěti setrvat v rdině a zabránily tak jeh umístění d ústavní péče (např. dplední stacinář pr děti s výchvnými prblémy, krátkdbé dlehčvací pbyty, krátkdbé terapeutické pbyty pr mladistvé s výchvnými prblémy či dluhdbá pěstunská péče aj.). Veškeré služby budeme realizvat v multidisciplinární sučinnsti s prsazváním případvých, ale i rdinných knferencí. P úspěšném piltním prvzu takvéht centra bychm rádi nabídli kncepci MPSV k širkému využití jak alternativě k ústavní péči. Principy služeb centra: lkální (nejlépe na úrvni bce III. stupně, bce s rzšířenu půsbnstí. Děti tak zůstávají v přiměřené vzdálensti d rdičů a půvdní škly) nízkkapacitní (max. pčet 4 děti, pr děti vysce hržené - nejlépe byt v běžné zástavbě bez značení zařízení, či max. 3 děti v pěstunské péči na přechdnu dbu) prfesinální (pmc dítěti i rdině bude zajištěna šklenými pěstuny či vychvateli, psychlgem, psychterapeutem, etpedem, externím lékařem a pedpsychiatrem za úzké splupráce s dalšími službami, např. SVP) flexibilní (na základě rzhdnutí multidisciplinárníh týmu v rámci případvé knference a rzhdnutí sudu bude dítě umístěn v zařízení či v pěstunské péči p nezbytně dluhu dbu s rychlým návratem d rdiny) rientvaná na práci s rdinu (na dstranění příčin umístění dítěte budu pracvníci s rdinu intenzivně pracvat a vést ji k dpvědnsti za řešení situace a pskytvat frmu terénní sciální práce, krizvé intervence a rdinné terapie. Pracvníci budu aktivně prpjvat další subjekty klem rdiny a úzce splupracvat s OSPOD Praha 5)

10 I. KONCEPCE C? Cílem služby je psychsciální pdpra vážně hržených rdin za účelem vytvření stabilníh a vřeléh prstředí pr příznivý vývj dítěte. Pr kh? Pr rdiny s vysku míru sciálníh hržení: děti zanedbávané, zneužívané a týrané a jejich rdiny rdina v btížné živtní situaci (ztráta bydlení, zaměstnání, úmrtí v rdině aj.) rdina s rzvdvými spry lidé s nerzvinutými rdičvskými dvednstmi děti s emcinálními btížemi a jejich rdiny děti s výchvnými prblémy a jejich rdiny děti se sciálně patlgickými jevy a jejich rdiny rdiny hržené umístěním dítěte d náhradní frmy péče rdiny s dětmi umístěnými d náhradní frmy péče

11 Jak? Centrum: pskytuje rdinám ambulantní psychterapeuticku a sciální pmc v řešení slžitých živtních situací. Pmc je zaměřena též na rdiny pěstunské. prvádí diagnstiku rdiny, jejíž dítě je hržen umístěním d jiné frmy péče pskytuje dítěti pbyt v bezpečném prstředí p dbu nezbytně dluhu k vyřešení situace včetně dlehčvacích pbytů pmáhá rdině upravit pdmínky tak, aby se dítě umístěné v ústavní péči mhl vrátit zpět dmů dává pdnět k umístění dítěte d pěstunské péče, pkud je t v nejlepším zájmu dítěte Čím? Centrum zřizuje: Ambulantní službu psychsciální/ psychterapeutické pmci rdině při řešení vážných živtních situací Terénní službu pdpry rdiny (sciálně aktivizační služba pr rdiny s dětmi) pr rdiny, jejichž děti jsu hrženy umístěním d náhradní péče Pbytvu službu pr děti vyžadující kamžitu pmc včetně krizvéh lůžka, za cílem pskytnut dítěti bezpečné prstředí a dbrnu pmc. Zárveň bude služba realizvána pěstunsku péčí na přechdnu dbu. Služba zahrnuje též: - Terénní pdpru rdiny - pr rdiny dětí umístěných na pbyt v rámci Centra včetně dprvázení rdiny p uknčení pbytu dítěte. - Psychterapeutické služby pr rdiny dětí umístěných či pustivších pbytvu službu Diagnstiku situace rdiny vážně hrženéh dítěte v rámci ambulantní či pbytvé frmy Centrum úzce splupracuje s rgánem sciálně právní chrany dítěte (OSPOD) a dalšími rganizacemi v blasti péče hrženu rdinu v daném reginu, zejm. střediskem výchvné péče, mediační službu, rganizacemi pr sanaci rdiny, nízkprahvým klubem pr děti a mládež, rganizacemi pr náhradní rdinnu péči, azylvými dmy, kntaktními centry aj. Centrum je účastníkem či svlavatelem případvých knferencí. II. REGION MČ Praha 5, hl. m. Praha

12 III. SLUŽBY A: Ambulantní služba: psychsciální terapeutická pmc rdině při řešení vážných živtních situací, individuální terapie skupinvá (pr děti a mladistvé) rdinná terapie, s cílem psílit zdravé vztahy v rdině, dstranit či zmírnit psychické btíže rdičů neb dětí a psílit jejich rzvj sbnsti či kladný ptenciál. diagnstika rdin hržených umístěním dítěte mim vlastní rdinu (na základě žádsti OSPOD) B: Terénní služba pdpry rdiny (sciálně aktivizační služba pr rdiny s dětmi, neb též "sanace rdiny") pr rdiny v tíživé živtní situaci zejm. jejichž děti jsu hrženy umístěním d náhradní péče. Rdině může být pskytnut: sciální pradenství mtivační rzhvry pmc při zajištění bydlení, zaměstnání pmc při stabilizaci eknmické situace zprstředkvání kntaktu s úřady, asistence při vyřizvání dkumentů nácvik rdičvských dvednstí pmc při řešení výchvných prblémů dítěte nácvik vhdnéh hspdaření a vedení dmácnsti videtrénink interakcí (metda pdprující vhdné vzrce kmunikace) rdinné knference zprstředkvání mediace, služeb drgvé prblematiky, právníh pradenství aj. Pdpra bude pdlžena splečně vytvřeným individuálním plánem pr rdinu v návaznsti na výstupy z případvých či rdinných knferencí. Psychterapeutické služby a sanace rdiny jsu vzájemně úzce prvázané a jsu určeny klientům z řad veřejnsti či dpručené rgánem SPOD. Jsu pskytvané zdarma. Prstry: Zázemí ambulantní a terénní služby tvří nebytvý prstr se třemi knzultačními místnstmi. Terénní služba je z větší části realizvána v dmácnstech rdin.

13 Persnální bsazení: Ambulantní služba (pr klienty z kruhu veřejnsti a dpručené klienty OSPOD) 2 psychterapeuti - skupinvá a individuální terapie (psychlg/speciální pedagg vždy s psychterapeutickým výcvikem) 0,5 psychterapeut - rdinná terapie 0,5 klinický psychlg (psychlgická diagnstika rdiny hržené umístěním d náhradní frmy péče) Terénní sanace rdiny 2 terénní sciální pracvníci - intenzivní práce s rdinu v terénu C: Pbytvá služba: Pbyt dětí bude realizván zpravidla pěstunsku péčí na přechdnu dbu. Tut péči bude Centrum krdinvat a pěstunům pskytvat ptřebnu pdpru. U dětí s vysku míru hržení (buď ze strany rdiny či klí neb pkud sam dítě hržuje) bude péče zajištěna prfesinálními pracvníky v bytech pr 4 děti v běžné zástavbě. Kntakt s přirzeným prstředím dítěte je zachván v c nejvyšší mžné míře (kntakt s rdinu, s kamarády, návštěva půvdní škly, zájmvých činnstí). Služba zahrnuje: pěstunsku péči na přechdnu dbu včetně krdinace a pdpry péče ze strany Centra zařízení pr děti vyžadující kamžitu pmc včetně krizvéh lůžka (realizván v běžném bytě pr 4 děti) služby ambulantní a terénní práce s rdinami umístěných dětí, v rzsahu uvedeném výše. 1. Pěstunská péče na přechdnu dbu Bude sjednána splupráce s rdinu či více rdinami, které budu pskytvat dbrnu pěstunsku péči na přechdnu dbu. D rdiny budu umístěny nejvýše 3 děti neb vícečetná surzenecká skupina. Byt bude zajištěn rdinu neb bude pskytnut prnájem samsprávu bce či kraje. Maximální délka pbytu bude cca 1 rk dle ptřeb dítěte a platné legislativy. Persnální bsazení: pěstunský pár neb 1 pěstun/ka a 1 asistent - pracvník v přímé péči 2. Pbytvé zařízení (pr vážně hržené či hržující děti), byt 3-4+1:

14 kapacita 4 dětí/ 1 byt 2-3 pkje pr děti 1 kuchyň/ bývací pkj zázemí pr pracvníky (pstel a skříň např. umístěna v kutě bývacíh pkje) 2 WC, 2x kupelna Persnální bsazení v bytě celkem pr 4 děti: 2 pracvník v přímé péči - denní 2 pracvník v přímé péči - nční 0,5 pracvník v přímé péči - dplňkvý 0,5 hspdyně funkci zdravtníka zastanu vychvatelé s kurzem první pmci, lékařská pmc bude zajištěna spluprací s lékařsku službu) Dba pbytu: celkvá dba pbytu dítěte v zařízení je cca 6-12 měsíců dle ptřeb dítěte a platné legislativy. Celkvá kapacita pbytvé služby není stanvena, dhadem bude služit celkvě pr 8 až 12 dětí. Další pracvníci pr celu pbytvu službu 1 sciální pracvník pr děti na pbytu a jejich rdiny (zejm. administrativní zajištění pbytu dítěte, vyřizvání pjištění, chybějících dkladů aj.) externě zajištěn: lékař, pedpsychiatr, služby střediska výchvné péče, speciálně pedaggické péče, mediace, aj. IV. MANAGEMENT PROJEKTU Management Centra (splečný pr ambulantní, terénní i pbytvu službu) 0,5-1 ředitel 0,5 zástupce ředitele 0,5 fundraising/pr/prjektvý manager 0,5 účetní IT pdpra Registrace služeb: Pvěření k sc. právní chraně dítěte, zákn 359/1999 Sb., sc. právní chraně dítěte (d 12/2011)

15 Sciálně aktivizační služby pr rdiny s dětmi, zákn 108/2006 Sb., sciálních službách (v přípravě) V. TERMÍNY 1. fáze - ambulantní a terénní služba zahájení: 11/ fáze - pbytvá služba pr akutní a krátkdbé umístění dítěte zajištěna "pěstuny na přechdnu dbu" neb persnálem. Sučástí služby je psychterapeutická pmc a sciální pmci dětem na pbytu a jejich rdinám navrhvané zahájení: 12/2012 VI. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: Pracvní tým: Mgr. Kateřina Dunvská Mgr. Markéta Řeřichvá Mgr. Igr Grimmich PhDr. Martina Neprašvá, Ph.D. Mgr. Pavla Šimůnkvá sciální pracvnice/ veducí centra psychsciální pradce- terapeut/ předsedkyně sdružení psychsciální pradce - terapeut psychsciální pradce- terapeut, psychlg sciální pracvnice Odbrná garance: PhDr. Ivana Veltrubská Mgr. Lubmír Smékal PhDr. Jiří Tšner psychterapeutka a supervizrka psychterapeut a supervizr předseda Občanskéh sdružení Hestia Pdpra: Mgr. Klára Laurenčíkvá PhDr. Radek Ptáček PhD., MBA

16 Pane, udělej ze mne nástrj svéh pkje, abych přinášel lásku, kde je nenávist, dpuštění, kde je urážka, jedntu, kde je nesvrnst, víru, kde je pchybnst, pravdu, kde je blud, naději, kde je zufalství, radst, kde je smutek, světl, kde vládne tma. Pmz mi, abych netužil p útěše, ale těšil, p przumění, ale rzuměl, p lásce, ale milval. Vždyť kd dává, ten dstane, kd dpuští, tmu se dpustí. Sv. František z Assisi

17 Přehled nákladů a výnsů Cestu necestu,.s Přehled nákladů Nájemné Bankvní pplatky Náklady celkem Kč 681 Kč Kč Přehled výnsů Spnzrské dary Výnsy celkem Kč Kč V Praze dne Vypracvala: Markéta Řeřichvá

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více