Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2"

Transkript

1 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch)

2 Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení ( dále jen OS): Cestu necestu Sídl OS: Náplavní 2013/1, , Praha 2 IČO: DIČ: CZ Registrace MV dne OS je dbrvlné a nezávislé a sdružuje členy na základě jejich splečnéh zájmu. OS je právnicku sbu. Kntakt: Statutární zástupce: Mgr. Markéta Řeřichvá - předsedkyně Rbert Neradil - místpředseda Mgr. Kateřina Dunvská veducí Centra pr pdpru rdiny Členy OS jsu: Mgr.Igr Grimmich Olga Medlínvá Dis. Olga Maláskvá, Dis. Mgr. Kateřina Kahanvá PhDr. Ivana Veltrubská Pslání a cíl činnsti Psláním OS Cestu necestu je prstřednictvím pdpry hržených dětí a rdin a dětí umístěných v dětských dmvech šetření neb zmírnění psychických btíží, emcinální a sciální rzvj sbnsti, zlepšení sciálníh chvání, psílení vztahů v rdině a příprava dětí na samstatný a hdntný živt p dchdu z dětskéh dmva. Hlavní frmy a prstředky pr dsažení cílů Vybudvání Centra pr pdpru rdiny- kmplexní služby pr hržené rdiny Psychsciální pradenství, individuální a skupinvá terapie, rdinná terapie Preventivní a terapeutické pbyty pr děti z hržených rdin, pr celé hržené rdiny, děti z dětských dmvů a jejich rdiče, děti z dětských dmvů a hstitelské rdiny Vybudvání Rdinnéh dmva alternativy dětskéh dmva - pbytvéh, vzdělávacíh a terapeutickéh zařízení pr děti a rdiče Vzdělávání pracvníků pmáhajících prfesí

3 Realizvaný prjekt: PROJEKT CENTRUM PRO PODPORU RODINY - NOVÝ TYP SLUŽBY včetně pbytvé služby pr děti - KONCEPCE Nvé Centrum pr pdpru rdiny vytváří kncepci pradenské služby pr rdiny a pbytvé služby pr hržené děti, která umžňuje bci s rzšířenu půsbnstí řešit závažné prblémy "svých" hržených rdin velice efektivním, pružným a citlivým způsbem. V rámci ČR jde unikátní prjekt reagující na dluhdbu kritiku systému péče děti d Evrpské unie i našich dbrníků. Tent prjekt je plně v suladu s vládu schválenu Transfrmací a sjedncením systému péče hržené děti řízenu MPSV. Centrum pr rdinu: pskytuje rdinám ambulantní psychlgicku, terapeuticku a sciální pmc v řešení slžitých živtních situací. Pmc je zaměřena též na rdiny pěstunské. prvádí diagnstiku rdiny, jejíž dítě je hržen umístěním d jiné frmy péče pskytuje dítěti pbyt v bezpečném prstředí p dbu nezbytně dluhu k vyřešení situace včetně dlehčvacích pbytů

4 pmáhá rdině upravit pdmínky tak, aby se dítě umístěné v ústavní péči mhl vrátit zpět dmů dává pdnět k umístění dítěte d pěstunské péče, pkud je t v nejlepším zájmu dítěte Připravvané prjekty: PROJEKT CESTA K DĚTEM Prjekt je zaměřen na psychicky a sciálně hržené děti a jejich rdiny. Jedná se celrční pravidelnu terapeuticku práci s psychicky a sciálně hrženými rdinami-terapie individuální, skupinvá, práce s rdiči, práce s celu rdinu. Cíl prjektu Cílem prjektu je šetření neb zmírnění psychických btíží, emcinální a sciální rzvj sbnsti, psílení kladnéh ptenciálu klientů, zdravé zvládání stresvých a knfliktních situací, psílení vztahů v rdině, zlepšení sciálníh chvání dětí, zažití pcitu radsti a sbní hrdsti, uvědmvání se pcitu sunáležitsti a zdpvědnsti,psílení zdravých vztahů v rdině, tedy celkvé zvýšení kvality živta. Cílvá skupina a její charakteristika Cílvu skupinu jsu nejen psychicky a sciálně hržené děti, ale i jejich rdiče, příp. jiné blízké sby, které mají dítě v péči.. Tyt děti jsu emčně a sciálně deprivvané, čast v důsledku pržitéh s výraznými prjevy agresivity či autagrese a celkvé emční nestability, mají výrazné prblémy se sebepřijetím, respektvání hranic a výchvné prblémy ve škle. Ppis výchzí situace Jedná se terapeuticku a speciálně pedaggicku práci s hrženými dětmi, směřující k nalézání vhdných způsbů šetření psychických, vztahvých a výchvných btíží. Ppis aktivit prjektu: psychsciální práce s dětmi individuální - šetření neb zmírnění psychických btíží, emcinální a sciální rzvj sbnsti, zlepšení sciálníh chvání, psílení kladnéh ptenciálu klientů a vztahů v rdině, zlepšení zvládání stresvých a knfliktních situací psychsciální práce s rdiči - pdpra kntaktu s rdiči, příprava na rdinnu terapii, psilvání a pdprvání rdiče ve zdravém vztahu k dětem, psychsciální práce s rdinu - sanace rdin, rdinná terapie psychsciální práce s dětmi skupinvá - skupinvá práce se vztahy, živtními zkušenstmi a emcemi

5 PROJEKT MOJE CESTA Psychsciální tříměsíční kurs s víkendvým pbytem pr děti z rdin hržených sciálním vylučením a děti z dětských dmvů. Hlavní témata prjektu Mje cesta: Sebeprezentace- jak vidím sebe, jak mě vidí statní, jak mě vidí mji blízcí Vytváření splečných pravidel skupiny Sdílení a hranice Nasluchání Pcity Vrzené dispzice a c s tím Empatie Knflikty rzpznání knfliktů, způsby řešení, branné reakce, vnitřní knflikty Krize Přiměřené jednání v různých situacích Kmunikace Můj živt teď Přání Práv vlby Mje buducnst Etapy prjektu Zahajvací část 5x 2,5 hdinvé schůzky 1x týdně infrmace, navázání kntaktu, budvání důvěry, základní pravidla Pbyt víkendvý: 8 hdin psychsciální práce denně a vlnčasvé aktivity (výlety, hry, tábrák ) Zaknčení 5x 2,5 hdinvé schůzky během 1 měsíce zpětné vazby, plány d buducna Cílem kursu je prstřednictvím terapeutických technik, nácviku kmunikačních dvednstí, psilváním kladnéh ptenciálu dětí a vytvřením zdravých vztahů ve skupině psílení pcitu bezpečí, jistty, důvěry, hranic, zmírnění nevhdných prjevů chvání- tedy sciální začleňvání, pdpra samstatnsti a zvýšení kvality živta.

6 REALIZAČNÍ TÝM Mgr. Markéta Řeřichvá - předsedkyně OS a terapeutka VŠ speciální pedaggika Integrvaný výcvik ( 200 hd) Výcvik v krátké terapii se zaměřením na rdinnu terapii (120 hd) Supervizní výcvik (120hd) Supervizní výcvik II ( 140 hd) Arteterapie se zaměřením na dramaterapii (20 hd) Význam a využití symblů snu v psychlgické praxi (24 hd) Transakční analýza- živtní scénáře ( 19 hd) Kurs TA let dbrné praxe speciálně pedaggická a terapeutická práce u klientů s handicapem, psychicky a sciálně hržených dětí a rdin, individuální a rdinná terapie v dětských dmvech, supervize Mgr. Kateřina Dunvská veducí Centra pr pdpru rdiny, sciální pracvnice magisterské studium na Fakulta humanitních studií UK, katedra Řízení a supervize v pmáhajících prfesích Evangelická telgická fakulta Univerzity Karlvy, bakalářský br Sciální a pastrační práce, získán titul Bc. Vyšší dbrná škla Jabk v Praze, br Sciální pedaggika a telgie, získán titul diplmvaný Specialista v bru sciální práce Dis. VTI trenér - výcvik videtrénink interakcí ( 200 hd) Správní řád v sciální blasti ( 9 hd) Mgr. Igr Grimmich - terapeut VŠ Speciální pedaggika Výcvik SUR (500 hd) 25 let dbrné praxe nyní ředitel DD Dubenec, speciálně pedaggická, výchvná a terapeutická práce u dětí umístěných v zařízení ústavní péče, psychicky a sciálně hržených dětí Olga Medlínvá, Dis. muzikterapeutka, supervizr VOŠ sciální 22 praxe ředitelka OCH Straknice, muzikterapeutka, supervizrka Supervizní výcvik (120 hd)

7 Lektrský kurz (175 hd) Sciálně-psychlgická rehabilitace a aktivizace (125 hd.) Sciálně psychlgický výcvik v kmunikačních dvednstech (100 hd.) Manažerský kurz pr pracvníky charit (106 hd.) Rzvj persnálníh managementu (72 hd.) Relaxační techniky (24 hd.) Knstruktivní rzhvr (48 hd.) Rbert Neradil - krdinátr pbytů, asistent SŠ+DPS 6 let dbrné praxe splupráce při realizacích terapeutických aktivit, vychvatel DD PhDr. Ivana Veltrubská garant a supervizr prjektů Dktrát filzfie na FF UK Výcviky: Systémvé terapie SUR Leunerva metda Systemická terapie Transakční analýza Skupinvá analýza Supervize 35 let praxe psychlžka, supervizrka, sudní znalec v bru dětské a klinické psychlgie, pedagžka UK Praha

8 PROJEKT CENTRUM pr pdpru rdiny NOVÝ TYP SLUŽBY PRO RODINY včetně pbytvé služby pr děti - KONCEPCE V listpadu 2011 byl tevřen Centrum pr pdpru rdiny, jehž psláním je pmáhat vysce hrženým dětem a rdinám. Prjekt bčanskéh sdružení sídlí v Praze 5 v Plzeňské ulici č ZÁMĚR Nvé Centrum pr pdpru rdiny vytváří kncepci pradenské služby pr rdiny a pbytvé služby pr hržené děti, která umžňuje bci s rzšířenu půsbnstí řešit závažné prblémy "svých" hržených rdin velice efektivním, pružným a citlivým způsbem. V rámci ČR jde unikátní prjekt reagující na dluhdbu kritiku systému péče děti d Evrpské unie i našich dbrníků. Tent prjekt je plně v suladu s vládu schválenu Transfrmací a sjedncením systému péče hržené děti řízenu MPSV. Záměrem Centra je umžnit rdině řešit vzniklý prblém v jeh zárdku pmcí prfesinálních ambulantních a terénních služeb, včetně psychterapie. V nezbytných případech pak umžníme dítěti pbyt v bezpečném prstředí p dbu, než se v rdině znvu

9 vytvří pdmínky pr jeh dbrý vývj. Pbyt bude realizvaný pěstunsku péčí na přechdnu dbu tak jak persnálně bsazeným malým zařízením. Nabídneme též diagnstiku situace rdiny při vážném hržení dítěte ambulantní frmu či v rámci krizvéh pbytu dítěte jak prevenci umístění dítěte d diagnstickéh ústavu. Diagnstika bude prváděna na multidisciplinární úrvni s využitím sučasných nástrjů vyhdncvání. Dále si klademe za cíl vytvářet či inicivat takvé služby pdpry rdiny, které by umžnily dítěti setrvat v rdině a zabránily tak jeh umístění d ústavní péče (např. dplední stacinář pr děti s výchvnými prblémy, krátkdbé dlehčvací pbyty, krátkdbé terapeutické pbyty pr mladistvé s výchvnými prblémy či dluhdbá pěstunská péče aj.). Veškeré služby budeme realizvat v multidisciplinární sučinnsti s prsazváním případvých, ale i rdinných knferencí. P úspěšném piltním prvzu takvéht centra bychm rádi nabídli kncepci MPSV k širkému využití jak alternativě k ústavní péči. Principy služeb centra: lkální (nejlépe na úrvni bce III. stupně, bce s rzšířenu půsbnstí. Děti tak zůstávají v přiměřené vzdálensti d rdičů a půvdní škly) nízkkapacitní (max. pčet 4 děti, pr děti vysce hržené - nejlépe byt v běžné zástavbě bez značení zařízení, či max. 3 děti v pěstunské péči na přechdnu dbu) prfesinální (pmc dítěti i rdině bude zajištěna šklenými pěstuny či vychvateli, psychlgem, psychterapeutem, etpedem, externím lékařem a pedpsychiatrem za úzké splupráce s dalšími službami, např. SVP) flexibilní (na základě rzhdnutí multidisciplinárníh týmu v rámci případvé knference a rzhdnutí sudu bude dítě umístěn v zařízení či v pěstunské péči p nezbytně dluhu dbu s rychlým návratem d rdiny) rientvaná na práci s rdinu (na dstranění příčin umístění dítěte budu pracvníci s rdinu intenzivně pracvat a vést ji k dpvědnsti za řešení situace a pskytvat frmu terénní sciální práce, krizvé intervence a rdinné terapie. Pracvníci budu aktivně prpjvat další subjekty klem rdiny a úzce splupracvat s OSPOD Praha 5)

10 I. KONCEPCE C? Cílem služby je psychsciální pdpra vážně hržených rdin za účelem vytvření stabilníh a vřeléh prstředí pr příznivý vývj dítěte. Pr kh? Pr rdiny s vysku míru sciálníh hržení: děti zanedbávané, zneužívané a týrané a jejich rdiny rdina v btížné živtní situaci (ztráta bydlení, zaměstnání, úmrtí v rdině aj.) rdina s rzvdvými spry lidé s nerzvinutými rdičvskými dvednstmi děti s emcinálními btížemi a jejich rdiny děti s výchvnými prblémy a jejich rdiny děti se sciálně patlgickými jevy a jejich rdiny rdiny hržené umístěním dítěte d náhradní frmy péče rdiny s dětmi umístěnými d náhradní frmy péče

11 Jak? Centrum: pskytuje rdinám ambulantní psychterapeuticku a sciální pmc v řešení slžitých živtních situací. Pmc je zaměřena též na rdiny pěstunské. prvádí diagnstiku rdiny, jejíž dítě je hržen umístěním d jiné frmy péče pskytuje dítěti pbyt v bezpečném prstředí p dbu nezbytně dluhu k vyřešení situace včetně dlehčvacích pbytů pmáhá rdině upravit pdmínky tak, aby se dítě umístěné v ústavní péči mhl vrátit zpět dmů dává pdnět k umístění dítěte d pěstunské péče, pkud je t v nejlepším zájmu dítěte Čím? Centrum zřizuje: Ambulantní službu psychsciální/ psychterapeutické pmci rdině při řešení vážných živtních situací Terénní službu pdpry rdiny (sciálně aktivizační služba pr rdiny s dětmi) pr rdiny, jejichž děti jsu hrženy umístěním d náhradní péče Pbytvu službu pr děti vyžadující kamžitu pmc včetně krizvéh lůžka, za cílem pskytnut dítěti bezpečné prstředí a dbrnu pmc. Zárveň bude služba realizvána pěstunsku péčí na přechdnu dbu. Služba zahrnuje též: - Terénní pdpru rdiny - pr rdiny dětí umístěných na pbyt v rámci Centra včetně dprvázení rdiny p uknčení pbytu dítěte. - Psychterapeutické služby pr rdiny dětí umístěných či pustivších pbytvu službu Diagnstiku situace rdiny vážně hrženéh dítěte v rámci ambulantní či pbytvé frmy Centrum úzce splupracuje s rgánem sciálně právní chrany dítěte (OSPOD) a dalšími rganizacemi v blasti péče hrženu rdinu v daném reginu, zejm. střediskem výchvné péče, mediační službu, rganizacemi pr sanaci rdiny, nízkprahvým klubem pr děti a mládež, rganizacemi pr náhradní rdinnu péči, azylvými dmy, kntaktními centry aj. Centrum je účastníkem či svlavatelem případvých knferencí. II. REGION MČ Praha 5, hl. m. Praha

12 III. SLUŽBY A: Ambulantní služba: psychsciální terapeutická pmc rdině při řešení vážných živtních situací, individuální terapie skupinvá (pr děti a mladistvé) rdinná terapie, s cílem psílit zdravé vztahy v rdině, dstranit či zmírnit psychické btíže rdičů neb dětí a psílit jejich rzvj sbnsti či kladný ptenciál. diagnstika rdin hržených umístěním dítěte mim vlastní rdinu (na základě žádsti OSPOD) B: Terénní služba pdpry rdiny (sciálně aktivizační služba pr rdiny s dětmi, neb též "sanace rdiny") pr rdiny v tíživé živtní situaci zejm. jejichž děti jsu hrženy umístěním d náhradní péče. Rdině může být pskytnut: sciální pradenství mtivační rzhvry pmc při zajištění bydlení, zaměstnání pmc při stabilizaci eknmické situace zprstředkvání kntaktu s úřady, asistence při vyřizvání dkumentů nácvik rdičvských dvednstí pmc při řešení výchvných prblémů dítěte nácvik vhdnéh hspdaření a vedení dmácnsti videtrénink interakcí (metda pdprující vhdné vzrce kmunikace) rdinné knference zprstředkvání mediace, služeb drgvé prblematiky, právníh pradenství aj. Pdpra bude pdlžena splečně vytvřeným individuálním plánem pr rdinu v návaznsti na výstupy z případvých či rdinných knferencí. Psychterapeutické služby a sanace rdiny jsu vzájemně úzce prvázané a jsu určeny klientům z řad veřejnsti či dpručené rgánem SPOD. Jsu pskytvané zdarma. Prstry: Zázemí ambulantní a terénní služby tvří nebytvý prstr se třemi knzultačními místnstmi. Terénní služba je z větší části realizvána v dmácnstech rdin.

13 Persnální bsazení: Ambulantní služba (pr klienty z kruhu veřejnsti a dpručené klienty OSPOD) 2 psychterapeuti - skupinvá a individuální terapie (psychlg/speciální pedagg vždy s psychterapeutickým výcvikem) 0,5 psychterapeut - rdinná terapie 0,5 klinický psychlg (psychlgická diagnstika rdiny hržené umístěním d náhradní frmy péče) Terénní sanace rdiny 2 terénní sciální pracvníci - intenzivní práce s rdinu v terénu C: Pbytvá služba: Pbyt dětí bude realizván zpravidla pěstunsku péčí na přechdnu dbu. Tut péči bude Centrum krdinvat a pěstunům pskytvat ptřebnu pdpru. U dětí s vysku míru hržení (buď ze strany rdiny či klí neb pkud sam dítě hržuje) bude péče zajištěna prfesinálními pracvníky v bytech pr 4 děti v běžné zástavbě. Kntakt s přirzeným prstředím dítěte je zachván v c nejvyšší mžné míře (kntakt s rdinu, s kamarády, návštěva půvdní škly, zájmvých činnstí). Služba zahrnuje: pěstunsku péči na přechdnu dbu včetně krdinace a pdpry péče ze strany Centra zařízení pr děti vyžadující kamžitu pmc včetně krizvéh lůžka (realizván v běžném bytě pr 4 děti) služby ambulantní a terénní práce s rdinami umístěných dětí, v rzsahu uvedeném výše. 1. Pěstunská péče na přechdnu dbu Bude sjednána splupráce s rdinu či více rdinami, které budu pskytvat dbrnu pěstunsku péči na přechdnu dbu. D rdiny budu umístěny nejvýše 3 děti neb vícečetná surzenecká skupina. Byt bude zajištěn rdinu neb bude pskytnut prnájem samsprávu bce či kraje. Maximální délka pbytu bude cca 1 rk dle ptřeb dítěte a platné legislativy. Persnální bsazení: pěstunský pár neb 1 pěstun/ka a 1 asistent - pracvník v přímé péči 2. Pbytvé zařízení (pr vážně hržené či hržující děti), byt 3-4+1:

14 kapacita 4 dětí/ 1 byt 2-3 pkje pr děti 1 kuchyň/ bývací pkj zázemí pr pracvníky (pstel a skříň např. umístěna v kutě bývacíh pkje) 2 WC, 2x kupelna Persnální bsazení v bytě celkem pr 4 děti: 2 pracvník v přímé péči - denní 2 pracvník v přímé péči - nční 0,5 pracvník v přímé péči - dplňkvý 0,5 hspdyně funkci zdravtníka zastanu vychvatelé s kurzem první pmci, lékařská pmc bude zajištěna spluprací s lékařsku službu) Dba pbytu: celkvá dba pbytu dítěte v zařízení je cca 6-12 měsíců dle ptřeb dítěte a platné legislativy. Celkvá kapacita pbytvé služby není stanvena, dhadem bude služit celkvě pr 8 až 12 dětí. Další pracvníci pr celu pbytvu službu 1 sciální pracvník pr děti na pbytu a jejich rdiny (zejm. administrativní zajištění pbytu dítěte, vyřizvání pjištění, chybějících dkladů aj.) externě zajištěn: lékař, pedpsychiatr, služby střediska výchvné péče, speciálně pedaggické péče, mediace, aj. IV. MANAGEMENT PROJEKTU Management Centra (splečný pr ambulantní, terénní i pbytvu službu) 0,5-1 ředitel 0,5 zástupce ředitele 0,5 fundraising/pr/prjektvý manager 0,5 účetní IT pdpra Registrace služeb: Pvěření k sc. právní chraně dítěte, zákn 359/1999 Sb., sc. právní chraně dítěte (d 12/2011)

15 Sciálně aktivizační služby pr rdiny s dětmi, zákn 108/2006 Sb., sciálních službách (v přípravě) V. TERMÍNY 1. fáze - ambulantní a terénní služba zahájení: 11/ fáze - pbytvá služba pr akutní a krátkdbé umístění dítěte zajištěna "pěstuny na přechdnu dbu" neb persnálem. Sučástí služby je psychterapeutická pmc a sciální pmci dětem na pbytu a jejich rdinám navrhvané zahájení: 12/2012 VI. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: Pracvní tým: Mgr. Kateřina Dunvská Mgr. Markéta Řeřichvá Mgr. Igr Grimmich PhDr. Martina Neprašvá, Ph.D. Mgr. Pavla Šimůnkvá sciální pracvnice/ veducí centra psychsciální pradce- terapeut/ předsedkyně sdružení psychsciální pradce - terapeut psychsciální pradce- terapeut, psychlg sciální pracvnice Odbrná garance: PhDr. Ivana Veltrubská Mgr. Lubmír Smékal PhDr. Jiří Tšner psychterapeutka a supervizrka psychterapeut a supervizr předseda Občanskéh sdružení Hestia Pdpra: Mgr. Klára Laurenčíkvá PhDr. Radek Ptáček PhD., MBA

16 Pane, udělej ze mne nástrj svéh pkje, abych přinášel lásku, kde je nenávist, dpuštění, kde je urážka, jedntu, kde je nesvrnst, víru, kde je pchybnst, pravdu, kde je blud, naději, kde je zufalství, radst, kde je smutek, světl, kde vládne tma. Pmz mi, abych netužil p útěše, ale těšil, p przumění, ale rzuměl, p lásce, ale milval. Vždyť kd dává, ten dstane, kd dpuští, tmu se dpustí. Sv. František z Assisi

17 Přehled nákladů a výnsů Cestu necestu,.s Přehled nákladů Nájemné Bankvní pplatky Náklady celkem Kč 681 Kč Kč Přehled výnsů Spnzrské dary Výnsy celkem Kč Kč V Praze dne Vypracvala: Markéta Řeřichvá

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP):

Revize koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP): Revize kncepce šklníh pradenskéh pracviště (ŠPP): Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá Datum vypracvání: 25.5.2011 Škla: ZŠ Osecká 301, Lipník nad Bečvu Slžení ŠPP: 0,5 šklní speciální pedagg + 0,5 šklní psychlg,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p

MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK,o.s. r p MATEŘSÉ CENTRUM RÁOSNÍČE,.s. r r p t s í M u n i d PŘEDSTAVENÍ Jsem neziskvá rganizace bčanské sdružení Držitelé cenění Splečnst přátelská rdině Prvz mateřskéh centra jsme zahájili 2.1.2008 Výknný tým

Více

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Jistebník 315, Jistebník. Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Základní škla T. G. Masaryka Jistebník kres Nvý Jičín, p.. Jistebník 315, 742 82 Jistebník Směrnice pskytvání pradenských služeb ve škle Č. j.

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9 2 Ministerstv práce a sciálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9 3 OBSAH I. Rdiče a rdina v živtě dítěte MUDr. Petra Uhlíkvá, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlvy... 5 II. Ptřebnst

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace)

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace) Zápis ze 4. diskusníh fóra pracvní skupiny č. 8 (Sciální rehabilitace) Termín knání: 11. 5. 2017 Míst knání: Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hry (v budvě splečnsti DTO CZ, s.r.) Facilitátři:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování

Buňka ARC Pomoc při řešení konfliktů a boji proti obtěžování Buňka ARC Pmc při řešení knfliktů a bji prti btěžvání Jarmila LOOKS a Julien PERRIARD, pracvníci dpvědní za buňku ARC ASCCRE, CZ delegace, 19. května 2011 Vývj situace v Lausanne 1995 : Zalžení Skupiny

Více

Péče o uživatele drog v českých věznicích pohled NNO. Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Brno

Péče o uživatele drog v českých věznicích pohled NNO. Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Brno Péče uživatele drg v českých věznicích phled NNO Olga Škvařilvá Sdružení Pdané ruce,.s. Brn Urban Drug Plicies in The Glbalised Wrld Praha 2010 1 Osnva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Situace v českých

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Koncepce rozvoje školy v letech

Koncepce rozvoje školy v letech Kncepce rzvje škly v letech 2017-2019 Základní škla Václava Havla, příspěvkvá rganizace, Revluční 682, Kralupy nad Vltavu Škle chci dát především nvý impuls, více nás infrmvat veřejnst a zapjit rdiče d

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Zápis ze dne 5. února 2013

Zápis ze dne 5. února 2013 Zápis ze dne 5. únra 2013 Setkání pracvní skupiny sby zdravtně pstižené Prblematika dětí a mladých lidí se zdravtním pstižením a sb ně pečujících Kmunitní plán rzvje sciálních služeb města Pděbrady a klí

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Charita Zlín Přílha č.13b Burešv 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefn: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: inf@zlin.charita.cz Psláním Charity Zlín je praktická a knkrétní pmc lidem v tělesné, duševní

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce

Zpráva o průběhu projektu Švýcarsko-české spolupráce Zpráva průběhu prjektu Švýcarsk-české splupráce NÁVŠTĚVA ŠVÝCARSKÝCH EXPERTŮ V ČR 22. - 25. ledna 2014 Měst Hřvice SVČ -Dmeček Hřvice N á všt ěv a š výc a r s kýc h exp ertů v Č R 22.-25. le d n a 2 0

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub MOLO. Popis realizace služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub MOLO. Popis realizace služby Nízkprahvé zařízení pr děti a mládež Klub MOLO Ppis realizace služby SLUŽBA Registrvaná sciální služba dle 62 zákna č. 108/2006 sciálních službách Adresa, kde je služba pskytvána: NZDM MOLO Březenecká

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu)

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu) Pineers f Change Hrní Rakusk - Jižní Čechy Detail návrhu PC (pjetí záměru ze strany českéh partnerskéh týmu) 1 Účel kurzu Účelem je dsáhnut th, aby talentvaní jedinci realizvali své nápady, a t v příhraničním

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 OBSAH VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY 3 SPECIALIZAČNÍ KURZ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 4 SUPERVIZE PRO PEDAGOGY

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web:

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83 telefon , IČO web: Základní škla Kjetín, náměstí Míru 83 telefn 581762036, IČO 61985571 e-mail: skla@zsnammiru.kjetin.cz web: www.zskjetin.cz ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Prjednán na pedaggické radě dne 3. 9. 2012 Platnst d 3. 9.

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST C: ANALÝZA SITUACE A POTENCIONÁLNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škla a Mateřská škla Hrní Mštěnice, příspěvkvá rganizace, Pd Vinhrady 30, Hrní Mštěnice Prgram prti šikanvání Zpracvala Mgr. Jiřina Ostrčilvá, 14 stran Charakteristika šikanvání Šikanvání je mimřádně

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více