Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2"

Transkript

1 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch)

2 Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení ( dále jen OS): Cestu necestu Sídl OS: Náplavní 2013/1, , Praha 2 IČO: DIČ: CZ Registrace MV dne OS je dbrvlné a nezávislé a sdružuje členy na základě jejich splečnéh zájmu. OS je právnicku sbu. Kntakt: Statutární zástupce: Mgr. Markéta Řeřichvá - předsedkyně Rbert Neradil - místpředseda Mgr. Kateřina Dunvská veducí Centra pr pdpru rdiny Členy OS jsu: Mgr.Igr Grimmich Olga Medlínvá Dis. Olga Maláskvá, Dis. Mgr. Kateřina Kahanvá PhDr. Ivana Veltrubská Pslání a cíl činnsti Psláním OS Cestu necestu je prstřednictvím pdpry hržených dětí a rdin a dětí umístěných v dětských dmvech šetření neb zmírnění psychických btíží, emcinální a sciální rzvj sbnsti, zlepšení sciálníh chvání, psílení vztahů v rdině a příprava dětí na samstatný a hdntný živt p dchdu z dětskéh dmva. Hlavní frmy a prstředky pr dsažení cílů Vybudvání Centra pr pdpru rdiny- kmplexní služby pr hržené rdiny Psychsciální pradenství, individuální a skupinvá terapie, rdinná terapie Preventivní a terapeutické pbyty pr děti z hržených rdin, pr celé hržené rdiny, děti z dětských dmvů a jejich rdiče, děti z dětských dmvů a hstitelské rdiny Vybudvání Rdinnéh dmva alternativy dětskéh dmva - pbytvéh, vzdělávacíh a terapeutickéh zařízení pr děti a rdiče Vzdělávání pracvníků pmáhajících prfesí

3 Realizvaný prjekt: PROJEKT CENTRUM PRO PODPORU RODINY - NOVÝ TYP SLUŽBY včetně pbytvé služby pr děti - KONCEPCE Nvé Centrum pr pdpru rdiny vytváří kncepci pradenské služby pr rdiny a pbytvé služby pr hržené děti, která umžňuje bci s rzšířenu půsbnstí řešit závažné prblémy "svých" hržených rdin velice efektivním, pružným a citlivým způsbem. V rámci ČR jde unikátní prjekt reagující na dluhdbu kritiku systému péče děti d Evrpské unie i našich dbrníků. Tent prjekt je plně v suladu s vládu schválenu Transfrmací a sjedncením systému péče hržené děti řízenu MPSV. Centrum pr rdinu: pskytuje rdinám ambulantní psychlgicku, terapeuticku a sciální pmc v řešení slžitých živtních situací. Pmc je zaměřena též na rdiny pěstunské. prvádí diagnstiku rdiny, jejíž dítě je hržen umístěním d jiné frmy péče pskytuje dítěti pbyt v bezpečném prstředí p dbu nezbytně dluhu k vyřešení situace včetně dlehčvacích pbytů

4 pmáhá rdině upravit pdmínky tak, aby se dítě umístěné v ústavní péči mhl vrátit zpět dmů dává pdnět k umístění dítěte d pěstunské péče, pkud je t v nejlepším zájmu dítěte Připravvané prjekty: PROJEKT CESTA K DĚTEM Prjekt je zaměřen na psychicky a sciálně hržené děti a jejich rdiny. Jedná se celrční pravidelnu terapeuticku práci s psychicky a sciálně hrženými rdinami-terapie individuální, skupinvá, práce s rdiči, práce s celu rdinu. Cíl prjektu Cílem prjektu je šetření neb zmírnění psychických btíží, emcinální a sciální rzvj sbnsti, psílení kladnéh ptenciálu klientů, zdravé zvládání stresvých a knfliktních situací, psílení vztahů v rdině, zlepšení sciálníh chvání dětí, zažití pcitu radsti a sbní hrdsti, uvědmvání se pcitu sunáležitsti a zdpvědnsti,psílení zdravých vztahů v rdině, tedy celkvé zvýšení kvality živta. Cílvá skupina a její charakteristika Cílvu skupinu jsu nejen psychicky a sciálně hržené děti, ale i jejich rdiče, příp. jiné blízké sby, které mají dítě v péči.. Tyt děti jsu emčně a sciálně deprivvané, čast v důsledku pržitéh s výraznými prjevy agresivity či autagrese a celkvé emční nestability, mají výrazné prblémy se sebepřijetím, respektvání hranic a výchvné prblémy ve škle. Ppis výchzí situace Jedná se terapeuticku a speciálně pedaggicku práci s hrženými dětmi, směřující k nalézání vhdných způsbů šetření psychických, vztahvých a výchvných btíží. Ppis aktivit prjektu: psychsciální práce s dětmi individuální - šetření neb zmírnění psychických btíží, emcinální a sciální rzvj sbnsti, zlepšení sciálníh chvání, psílení kladnéh ptenciálu klientů a vztahů v rdině, zlepšení zvládání stresvých a knfliktních situací psychsciální práce s rdiči - pdpra kntaktu s rdiči, příprava na rdinnu terapii, psilvání a pdprvání rdiče ve zdravém vztahu k dětem, psychsciální práce s rdinu - sanace rdin, rdinná terapie psychsciální práce s dětmi skupinvá - skupinvá práce se vztahy, živtními zkušenstmi a emcemi

5 PROJEKT MOJE CESTA Psychsciální tříměsíční kurs s víkendvým pbytem pr děti z rdin hržených sciálním vylučením a děti z dětských dmvů. Hlavní témata prjektu Mje cesta: Sebeprezentace- jak vidím sebe, jak mě vidí statní, jak mě vidí mji blízcí Vytváření splečných pravidel skupiny Sdílení a hranice Nasluchání Pcity Vrzené dispzice a c s tím Empatie Knflikty rzpznání knfliktů, způsby řešení, branné reakce, vnitřní knflikty Krize Přiměřené jednání v různých situacích Kmunikace Můj živt teď Přání Práv vlby Mje buducnst Etapy prjektu Zahajvací část 5x 2,5 hdinvé schůzky 1x týdně infrmace, navázání kntaktu, budvání důvěry, základní pravidla Pbyt víkendvý: 8 hdin psychsciální práce denně a vlnčasvé aktivity (výlety, hry, tábrák ) Zaknčení 5x 2,5 hdinvé schůzky během 1 měsíce zpětné vazby, plány d buducna Cílem kursu je prstřednictvím terapeutických technik, nácviku kmunikačních dvednstí, psilváním kladnéh ptenciálu dětí a vytvřením zdravých vztahů ve skupině psílení pcitu bezpečí, jistty, důvěry, hranic, zmírnění nevhdných prjevů chvání- tedy sciální začleňvání, pdpra samstatnsti a zvýšení kvality živta.

6 REALIZAČNÍ TÝM Mgr. Markéta Řeřichvá - předsedkyně OS a terapeutka VŠ speciální pedaggika Integrvaný výcvik ( 200 hd) Výcvik v krátké terapii se zaměřením na rdinnu terapii (120 hd) Supervizní výcvik (120hd) Supervizní výcvik II ( 140 hd) Arteterapie se zaměřením na dramaterapii (20 hd) Význam a využití symblů snu v psychlgické praxi (24 hd) Transakční analýza- živtní scénáře ( 19 hd) Kurs TA let dbrné praxe speciálně pedaggická a terapeutická práce u klientů s handicapem, psychicky a sciálně hržených dětí a rdin, individuální a rdinná terapie v dětských dmvech, supervize Mgr. Kateřina Dunvská veducí Centra pr pdpru rdiny, sciální pracvnice magisterské studium na Fakulta humanitních studií UK, katedra Řízení a supervize v pmáhajících prfesích Evangelická telgická fakulta Univerzity Karlvy, bakalářský br Sciální a pastrační práce, získán titul Bc. Vyšší dbrná škla Jabk v Praze, br Sciální pedaggika a telgie, získán titul diplmvaný Specialista v bru sciální práce Dis. VTI trenér - výcvik videtrénink interakcí ( 200 hd) Správní řád v sciální blasti ( 9 hd) Mgr. Igr Grimmich - terapeut VŠ Speciální pedaggika Výcvik SUR (500 hd) 25 let dbrné praxe nyní ředitel DD Dubenec, speciálně pedaggická, výchvná a terapeutická práce u dětí umístěných v zařízení ústavní péče, psychicky a sciálně hržených dětí Olga Medlínvá, Dis. muzikterapeutka, supervizr VOŠ sciální 22 praxe ředitelka OCH Straknice, muzikterapeutka, supervizrka Supervizní výcvik (120 hd)

7 Lektrský kurz (175 hd) Sciálně-psychlgická rehabilitace a aktivizace (125 hd.) Sciálně psychlgický výcvik v kmunikačních dvednstech (100 hd.) Manažerský kurz pr pracvníky charit (106 hd.) Rzvj persnálníh managementu (72 hd.) Relaxační techniky (24 hd.) Knstruktivní rzhvr (48 hd.) Rbert Neradil - krdinátr pbytů, asistent SŠ+DPS 6 let dbrné praxe splupráce při realizacích terapeutických aktivit, vychvatel DD PhDr. Ivana Veltrubská garant a supervizr prjektů Dktrát filzfie na FF UK Výcviky: Systémvé terapie SUR Leunerva metda Systemická terapie Transakční analýza Skupinvá analýza Supervize 35 let praxe psychlžka, supervizrka, sudní znalec v bru dětské a klinické psychlgie, pedagžka UK Praha

8 PROJEKT CENTRUM pr pdpru rdiny NOVÝ TYP SLUŽBY PRO RODINY včetně pbytvé služby pr děti - KONCEPCE V listpadu 2011 byl tevřen Centrum pr pdpru rdiny, jehž psláním je pmáhat vysce hrženým dětem a rdinám. Prjekt bčanskéh sdružení sídlí v Praze 5 v Plzeňské ulici č ZÁMĚR Nvé Centrum pr pdpru rdiny vytváří kncepci pradenské služby pr rdiny a pbytvé služby pr hržené děti, která umžňuje bci s rzšířenu půsbnstí řešit závažné prblémy "svých" hržených rdin velice efektivním, pružným a citlivým způsbem. V rámci ČR jde unikátní prjekt reagující na dluhdbu kritiku systému péče děti d Evrpské unie i našich dbrníků. Tent prjekt je plně v suladu s vládu schválenu Transfrmací a sjedncením systému péče hržené děti řízenu MPSV. Záměrem Centra je umžnit rdině řešit vzniklý prblém v jeh zárdku pmcí prfesinálních ambulantních a terénních služeb, včetně psychterapie. V nezbytných případech pak umžníme dítěti pbyt v bezpečném prstředí p dbu, než se v rdině znvu

9 vytvří pdmínky pr jeh dbrý vývj. Pbyt bude realizvaný pěstunsku péčí na přechdnu dbu tak jak persnálně bsazeným malým zařízením. Nabídneme též diagnstiku situace rdiny při vážném hržení dítěte ambulantní frmu či v rámci krizvéh pbytu dítěte jak prevenci umístění dítěte d diagnstickéh ústavu. Diagnstika bude prváděna na multidisciplinární úrvni s využitím sučasných nástrjů vyhdncvání. Dále si klademe za cíl vytvářet či inicivat takvé služby pdpry rdiny, které by umžnily dítěti setrvat v rdině a zabránily tak jeh umístění d ústavní péče (např. dplední stacinář pr děti s výchvnými prblémy, krátkdbé dlehčvací pbyty, krátkdbé terapeutické pbyty pr mladistvé s výchvnými prblémy či dluhdbá pěstunská péče aj.). Veškeré služby budeme realizvat v multidisciplinární sučinnsti s prsazváním případvých, ale i rdinných knferencí. P úspěšném piltním prvzu takvéht centra bychm rádi nabídli kncepci MPSV k širkému využití jak alternativě k ústavní péči. Principy služeb centra: lkální (nejlépe na úrvni bce III. stupně, bce s rzšířenu půsbnstí. Děti tak zůstávají v přiměřené vzdálensti d rdičů a půvdní škly) nízkkapacitní (max. pčet 4 děti, pr děti vysce hržené - nejlépe byt v běžné zástavbě bez značení zařízení, či max. 3 děti v pěstunské péči na přechdnu dbu) prfesinální (pmc dítěti i rdině bude zajištěna šklenými pěstuny či vychvateli, psychlgem, psychterapeutem, etpedem, externím lékařem a pedpsychiatrem za úzké splupráce s dalšími službami, např. SVP) flexibilní (na základě rzhdnutí multidisciplinárníh týmu v rámci případvé knference a rzhdnutí sudu bude dítě umístěn v zařízení či v pěstunské péči p nezbytně dluhu dbu s rychlým návratem d rdiny) rientvaná na práci s rdinu (na dstranění příčin umístění dítěte budu pracvníci s rdinu intenzivně pracvat a vést ji k dpvědnsti za řešení situace a pskytvat frmu terénní sciální práce, krizvé intervence a rdinné terapie. Pracvníci budu aktivně prpjvat další subjekty klem rdiny a úzce splupracvat s OSPOD Praha 5)

10 I. KONCEPCE C? Cílem služby je psychsciální pdpra vážně hržených rdin za účelem vytvření stabilníh a vřeléh prstředí pr příznivý vývj dítěte. Pr kh? Pr rdiny s vysku míru sciálníh hržení: děti zanedbávané, zneužívané a týrané a jejich rdiny rdina v btížné živtní situaci (ztráta bydlení, zaměstnání, úmrtí v rdině aj.) rdina s rzvdvými spry lidé s nerzvinutými rdičvskými dvednstmi děti s emcinálními btížemi a jejich rdiny děti s výchvnými prblémy a jejich rdiny děti se sciálně patlgickými jevy a jejich rdiny rdiny hržené umístěním dítěte d náhradní frmy péče rdiny s dětmi umístěnými d náhradní frmy péče

11 Jak? Centrum: pskytuje rdinám ambulantní psychterapeuticku a sciální pmc v řešení slžitých živtních situací. Pmc je zaměřena též na rdiny pěstunské. prvádí diagnstiku rdiny, jejíž dítě je hržen umístěním d jiné frmy péče pskytuje dítěti pbyt v bezpečném prstředí p dbu nezbytně dluhu k vyřešení situace včetně dlehčvacích pbytů pmáhá rdině upravit pdmínky tak, aby se dítě umístěné v ústavní péči mhl vrátit zpět dmů dává pdnět k umístění dítěte d pěstunské péče, pkud je t v nejlepším zájmu dítěte Čím? Centrum zřizuje: Ambulantní službu psychsciální/ psychterapeutické pmci rdině při řešení vážných živtních situací Terénní službu pdpry rdiny (sciálně aktivizační služba pr rdiny s dětmi) pr rdiny, jejichž děti jsu hrženy umístěním d náhradní péče Pbytvu službu pr děti vyžadující kamžitu pmc včetně krizvéh lůžka, za cílem pskytnut dítěti bezpečné prstředí a dbrnu pmc. Zárveň bude služba realizvána pěstunsku péčí na přechdnu dbu. Služba zahrnuje též: - Terénní pdpru rdiny - pr rdiny dětí umístěných na pbyt v rámci Centra včetně dprvázení rdiny p uknčení pbytu dítěte. - Psychterapeutické služby pr rdiny dětí umístěných či pustivších pbytvu službu Diagnstiku situace rdiny vážně hrženéh dítěte v rámci ambulantní či pbytvé frmy Centrum úzce splupracuje s rgánem sciálně právní chrany dítěte (OSPOD) a dalšími rganizacemi v blasti péče hrženu rdinu v daném reginu, zejm. střediskem výchvné péče, mediační službu, rganizacemi pr sanaci rdiny, nízkprahvým klubem pr děti a mládež, rganizacemi pr náhradní rdinnu péči, azylvými dmy, kntaktními centry aj. Centrum je účastníkem či svlavatelem případvých knferencí. II. REGION MČ Praha 5, hl. m. Praha

12 III. SLUŽBY A: Ambulantní služba: psychsciální terapeutická pmc rdině při řešení vážných živtních situací, individuální terapie skupinvá (pr děti a mladistvé) rdinná terapie, s cílem psílit zdravé vztahy v rdině, dstranit či zmírnit psychické btíže rdičů neb dětí a psílit jejich rzvj sbnsti či kladný ptenciál. diagnstika rdin hržených umístěním dítěte mim vlastní rdinu (na základě žádsti OSPOD) B: Terénní služba pdpry rdiny (sciálně aktivizační služba pr rdiny s dětmi, neb též "sanace rdiny") pr rdiny v tíživé živtní situaci zejm. jejichž děti jsu hrženy umístěním d náhradní péče. Rdině může být pskytnut: sciální pradenství mtivační rzhvry pmc při zajištění bydlení, zaměstnání pmc při stabilizaci eknmické situace zprstředkvání kntaktu s úřady, asistence při vyřizvání dkumentů nácvik rdičvských dvednstí pmc při řešení výchvných prblémů dítěte nácvik vhdnéh hspdaření a vedení dmácnsti videtrénink interakcí (metda pdprující vhdné vzrce kmunikace) rdinné knference zprstředkvání mediace, služeb drgvé prblematiky, právníh pradenství aj. Pdpra bude pdlžena splečně vytvřeným individuálním plánem pr rdinu v návaznsti na výstupy z případvých či rdinných knferencí. Psychterapeutické služby a sanace rdiny jsu vzájemně úzce prvázané a jsu určeny klientům z řad veřejnsti či dpručené rgánem SPOD. Jsu pskytvané zdarma. Prstry: Zázemí ambulantní a terénní služby tvří nebytvý prstr se třemi knzultačními místnstmi. Terénní služba je z větší části realizvána v dmácnstech rdin.

13 Persnální bsazení: Ambulantní služba (pr klienty z kruhu veřejnsti a dpručené klienty OSPOD) 2 psychterapeuti - skupinvá a individuální terapie (psychlg/speciální pedagg vždy s psychterapeutickým výcvikem) 0,5 psychterapeut - rdinná terapie 0,5 klinický psychlg (psychlgická diagnstika rdiny hržené umístěním d náhradní frmy péče) Terénní sanace rdiny 2 terénní sciální pracvníci - intenzivní práce s rdinu v terénu C: Pbytvá služba: Pbyt dětí bude realizván zpravidla pěstunsku péčí na přechdnu dbu. Tut péči bude Centrum krdinvat a pěstunům pskytvat ptřebnu pdpru. U dětí s vysku míru hržení (buď ze strany rdiny či klí neb pkud sam dítě hržuje) bude péče zajištěna prfesinálními pracvníky v bytech pr 4 děti v běžné zástavbě. Kntakt s přirzeným prstředím dítěte je zachván v c nejvyšší mžné míře (kntakt s rdinu, s kamarády, návštěva půvdní škly, zájmvých činnstí). Služba zahrnuje: pěstunsku péči na přechdnu dbu včetně krdinace a pdpry péče ze strany Centra zařízení pr děti vyžadující kamžitu pmc včetně krizvéh lůžka (realizván v běžném bytě pr 4 děti) služby ambulantní a terénní práce s rdinami umístěných dětí, v rzsahu uvedeném výše. 1. Pěstunská péče na přechdnu dbu Bude sjednána splupráce s rdinu či více rdinami, které budu pskytvat dbrnu pěstunsku péči na přechdnu dbu. D rdiny budu umístěny nejvýše 3 děti neb vícečetná surzenecká skupina. Byt bude zajištěn rdinu neb bude pskytnut prnájem samsprávu bce či kraje. Maximální délka pbytu bude cca 1 rk dle ptřeb dítěte a platné legislativy. Persnální bsazení: pěstunský pár neb 1 pěstun/ka a 1 asistent - pracvník v přímé péči 2. Pbytvé zařízení (pr vážně hržené či hržující děti), byt 3-4+1:

14 kapacita 4 dětí/ 1 byt 2-3 pkje pr děti 1 kuchyň/ bývací pkj zázemí pr pracvníky (pstel a skříň např. umístěna v kutě bývacíh pkje) 2 WC, 2x kupelna Persnální bsazení v bytě celkem pr 4 děti: 2 pracvník v přímé péči - denní 2 pracvník v přímé péči - nční 0,5 pracvník v přímé péči - dplňkvý 0,5 hspdyně funkci zdravtníka zastanu vychvatelé s kurzem první pmci, lékařská pmc bude zajištěna spluprací s lékařsku službu) Dba pbytu: celkvá dba pbytu dítěte v zařízení je cca 6-12 měsíců dle ptřeb dítěte a platné legislativy. Celkvá kapacita pbytvé služby není stanvena, dhadem bude služit celkvě pr 8 až 12 dětí. Další pracvníci pr celu pbytvu službu 1 sciální pracvník pr děti na pbytu a jejich rdiny (zejm. administrativní zajištění pbytu dítěte, vyřizvání pjištění, chybějících dkladů aj.) externě zajištěn: lékař, pedpsychiatr, služby střediska výchvné péče, speciálně pedaggické péče, mediace, aj. IV. MANAGEMENT PROJEKTU Management Centra (splečný pr ambulantní, terénní i pbytvu službu) 0,5-1 ředitel 0,5 zástupce ředitele 0,5 fundraising/pr/prjektvý manager 0,5 účetní IT pdpra Registrace služeb: Pvěření k sc. právní chraně dítěte, zákn 359/1999 Sb., sc. právní chraně dítěte (d 12/2011)

15 Sciálně aktivizační služby pr rdiny s dětmi, zákn 108/2006 Sb., sciálních službách (v přípravě) V. TERMÍNY 1. fáze - ambulantní a terénní služba zahájení: 11/ fáze - pbytvá služba pr akutní a krátkdbé umístění dítěte zajištěna "pěstuny na přechdnu dbu" neb persnálem. Sučástí služby je psychterapeutická pmc a sciální pmci dětem na pbytu a jejich rdinám navrhvané zahájení: 12/2012 VI. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: Pracvní tým: Mgr. Kateřina Dunvská Mgr. Markéta Řeřichvá Mgr. Igr Grimmich PhDr. Martina Neprašvá, Ph.D. Mgr. Pavla Šimůnkvá sciální pracvnice/ veducí centra psychsciální pradce- terapeut/ předsedkyně sdružení psychsciální pradce - terapeut psychsciální pradce- terapeut, psychlg sciální pracvnice Odbrná garance: PhDr. Ivana Veltrubská Mgr. Lubmír Smékal PhDr. Jiří Tšner psychterapeutka a supervizrka psychterapeut a supervizr předseda Občanskéh sdružení Hestia Pdpra: Mgr. Klára Laurenčíkvá PhDr. Radek Ptáček PhD., MBA

16 Pane, udělej ze mne nástrj svéh pkje, abych přinášel lásku, kde je nenávist, dpuštění, kde je urážka, jedntu, kde je nesvrnst, víru, kde je pchybnst, pravdu, kde je blud, naději, kde je zufalství, radst, kde je smutek, světl, kde vládne tma. Pmz mi, abych netužil p útěše, ale těšil, p przumění, ale rzuměl, p lásce, ale milval. Vždyť kd dává, ten dstane, kd dpuští, tmu se dpustí. Sv. František z Assisi

17 Přehled nákladů a výnsů Cestu necestu,.s Přehled nákladů Nájemné Bankvní pplatky Náklady celkem Kč 681 Kč Kč Přehled výnsů Spnzrské dary Výnsy celkem Kč Kč V Praze dne Vypracvala: Markéta Řeřichvá

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9 2 Ministerstv práce a sciálních věcí ČR, 2011 ISBN 978-80-7421-041-9 3 OBSAH I. Rdiče a rdina v živtě dítěte MUDr. Petra Uhlíkvá, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlvy... 5 II. Ptřebnst

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 18 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah: str. 3 str. 4 str. 5 str. 9 str. 12 str. 15 str. 17 Základní údaje Pskytvání sciálních služeb Dmva u rybníka Cíle

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností Knkrétní varianty patření směřujících ke zvýšení zásluhvsti a narvnání transferů mezi rdinu a splečnstí Odbrná kmise pr důchdvu refrmu. Pracvní materiál týmu č. 3 Kmplexní analýzy, zásluhvst a transfery,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr partnery Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská Vzdělávací ptřeby sciálních pracvníků Charit v lmucké arcidiecézi Bc. Michaela Ktěšvská Diplmvá práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplmvá práce se věnuje prblematice celživtníh vzdělávání a učení,

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Preventivní prgram k prevenci rizikvéh chvání č. 482/PR/2015 ze dne 30. 8. 2015 nabývá

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více