Výroční zpráva Pomáháme dětem vkročit do života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2005. Pomáháme dětem vkročit do života"

Transkript

1 Výroční zpráva 2005 Pomáháme dětem vkročit do života

2 Obsah O nás... 2 Úvodní slovo Hlavní ideje Cíle a vize Jak pomáháme Projekty... 3 Strktra projektů O projektech S kým spolpracjeme, kdo nám pomáhá... 7 Poskytnté granty Sponzoři, dárci Partneři a spolpracjící organizace Dobrovolníci a nezisková odborná pomoc Spolpracjící státní institce Náš tým a jeho opora Ohlasy Účetní rozvaha Grafy O nás Úvodní slovo Občanské sdržení Barevný svět dětí (BSD) bylo založeno v roce 2004 s cílem podporovat děti a mládež v ústavní péči, především pomáhat jim se osamostatnit a vkročit do veřejného života. S postpem čas se aktivity sdržení zaměřily i na pomoc dětem před nařízením ústavní péče a na podpor sociálně slabých rodin. Hlavní ideje Úvodní slovo předsedkyně sdržení Petry Hončíkové sktečná a ne poze deklarovaná rovnost šancí všech bez ohled na pohlaví, ras, vzdělání, sociální zázemí účelná a motivjící pomoc dětem v ústavní péči a dětem z problematických rodin pomoci pochopit sociální standardy naší společnosti, načit se v nich orientovat a v rámci těchto mět fngovat přiblížit vzdělání jako důležito kltrní i prakticko hodnot zvyšovat právní povědomí řešit problém co nejdříve po jeho vznik a co nejblíže jeho ohnisk, neléčit důsledky, ale příčiny, zamezit recidivitě podpora biologické rodiny dítěte spolpráce se školami, dětskými domovy, úřady sociální péče, státními institcemi i neziskovým sektorem dlohodobý charakter pomoci zprostředkovat problematik dětí a mládeže širší veřejnosti podporjeme lokální zodpovědnost firem jako sočást primární prevence Cíle a vize Chceme, aby se děti, kterým pomáháme, v bdocnosti měly postarat samy o sebe. Přejeme si, abychom dokázali pomoci těm, kteří se pohybjí nebezpečně blízko okraji společnosti a kteří mají vůli změnit svůj život. Uvědomjeme si, že nikdy nemůžeme dítěti plně nahradit fngjící rodin, chceme m však zprostředkovat vztah ke svět tak, aby nebyl omezen poze zkšenostmi z dětského domova nebo negativními zážitky z rodiny. Obohacjeme dši dítěte a rozvíjíme jeho schopnosti. V neposlední řadě se zasazjeme o to, aby se ústavní péče nařizovala poze v nezbytně ntných případech a nebyla podsována tam, kde ještě nebyly vyčerpány všechna možná řešení krizové sitace v rodině. Jak pomáháme Způsob, jakým Barevný svět dětí pomáhá, není na první pohled tolik hmatatelný. Staráme se o dše dětí, rozvíjíme jejich osobnosti a rozšiřjeme jim obzory, vybavjeme je potřebnými dovednostmi, motivjeme je ke vzdělání a vzděláváme je. Naše pomoc jakkoli je individální a angažovaná je i ntně odborná a profesionální. 1 2

3 Projekty Strktra projektů O projektech Přibližování profesí Pravidelné návštěvy firem a organizací možňjí dětem poznat různé profese a dozvědět se o nich informace z první rky. Kdo kom? Děti místěné v ústavní péči Jak probíhal projekt v roce 2005: Profese byly dětem přibližovány každý měsíc (s výjimko prázdnin). Děti se seznámily s možnostmi platnění např. ve Škoda Ato Mladá Boleslav, pekárna Odkolek, FN Motol. Zúčastnily se zasvěcené přednášky v prostorách stavby metra. Dále poznaly profese v oblasti bytovacích slžeb, fitness, nových technologií aj. Projekt kámoš Handicapované děti Projekt KROK kámoš Přibližování profesí Zaměřen na podpor při vzdělávání dětí z dětských domovů a rodin ohrožených sociální exklzí. Zahrnje individální a pravidelné dočování problematických předmětů spol s profitesty a psychotesty. Nadstavbo projekt kámoš je samotná podpora biologické rodiny dítěte, která probíhá zejména ve formě rodinné terapie. Barevná pastelka Děti ze sociálně slabých a problematických rodin Jak se zrodil kámoš: Díky našim častým návštěvám v dětských domovech jsme si nemohli nevšimnot, jak často mají děti v ústavní péči špatné školní výsledky, které negativně předrčjí jejich bdocí život. V průběh naší činnosti jsme se mnohokrát setkali s dětmi, které ač s inteligencí evidentně nadprůměrno měly známky podprůměrné, ve škole zlobily a v nejhorších případech se díky nezvladatelnosti dostaly do zvláštních škol. kámoš chce pomáhat dětem dostat z nich to nejlepší, motivovat je k dalším stdi. Ukázat jim, že čení není ztracený čas ani zbytečná činnost. Vzdělávací a osvětové programy Právní a občanské minimm pro školáky Odborné semináře Pojd`te na dvojk Propojení s rodino dítěte je nadstandard, díky kterém se dostáváme blíže k jádr problém, jenž často nespočívá v dítěti samotném. Rodinné terapie se tak kazjí nejen jako efektivní nástroj nápravy, ale i jako prevence nařízení ústavní výchovy v případech, kdy rodina dítěte je schopna plnit své fnkce (byť s pomocí odborníků). Realizační část projekt byla zahájena v říjn Asistenti z řad vysokoškolských stdentů byli vedeni do problematiky práce s dětmi s porchami chování a čení. Proběhly spervize, které měly za úkol pomoci asistentům v řešení nestandardních sitacích. Konkrétní výsledky nastaly některých dětí již po prvním měsíci dočování. 3 4

4 Právní a občanské minimm Interaktivní vzdělávací program, který je zaměřen na výk praktických znalostí právních norem, je veden zábavno formo. Program je rozdělen do 12 modlů, z nichž každý se zabývá konkrétní problematiko. V roce 2005 se přednášek zúčastnilo 1300 žáků. Ohlasy dětí na právní minimm: A protože jste mladý chápete to a rozmíte tom! Určitě bychom chtěli i takovéhle čitele, jelikož mladí nám více porozmí a nebojí se před náma říkat nějaké věci. Líbyli se nám i scénky, jelikož byli zábavný a né staromódní a byl to dobrý příklad :-) Lýbilo se nám: Petra, vaše oběktivita k témat - byli jste velmi vstřícní k pbertálním výrůstkům, a vůbec to byla sranda, líbila se nám také stdentka právní faklty ve žltém a v bílém, je k sežrání, a nejdůležitější, neměli jsme občank!!!! Myslíte si, že je manželství důležité? Proč? Mž od nás jen tak neteče. Není, je to spíš otázka psychiky a výchovy. Je důležité, pro to založit rodin. A díky tom dítě vyrůstá v pravé rodině a je tam větší možnost na sociální příspěvky apod. věci. Projekt KROK, poradna KROK Podpora dětí opoštějící ústavní péči. Konkrétní a individální pomoc při hledání bydlení, zaměstnání. Podpora v krizových sitacích. Co se stalo s KROKem v tomto roce: Projekt probíhal v letech v dětských domovech v Praze a v Středočeském kraji. Našim cílem bylo lépe připravit znevýhodněno mládež žijící v ústavní péči na vstp do reálného života. Projekt samotný byl končen k prosinci rok 2005 a jako výstpní materiál byla vydána metodická přírčka pro pracovníky s mládeží. Pro rok 2006 je plánována činnost poradny, která bde rčena pro děti, které se vrhají do samostatného života. Kdo Kom? Prostřednictvím neformálních přednášek v dětských domovech chceme dětem přiblížit svět venk. Chceme si s nimi povídat o tom, co baví nás, a o tom, co baví je. Bdeme se snažit rozšiřovat jim obzory a kazovat,co všechno je možné dělat ve volném čase. Začátek realizace projekt je plánován na dben Odborné semináře V prostorách Barevného světa dětí se pravidelně konají semináře pro odborno i laicko veřejnost. Témata seminářů jso volena s ohledem na problematik dětí a mládeže. Přednášející jso vybíráni z řad odborníků teoretiků i lidí s prakticko znalostí problém. Jaká byla témata seminářů v roce 2005: Romská problematika Kriminalita mládeže Party a sekty Formy násilí Sex, antikoncepce, potraty Problematika dětí s porchami chování Kriminalita mládeže II. Party, hntí, drogy Barevná pastelka Výtvarná (arteterapetická) dílna, kde se každý týden schází skpina dětí s různými formami handicap i dětí nehandicapovaných. Co se dělo v Barevné pastelce: Děti se pravidelně scházely 2 x týdně. Pod vedením arteterapetek se děti čily zachycovat sktečnost a platňovat svoji fantazii prostřednictvím kreseb a keramiky. Barevná pastelka jezdila s dětmi do ZOO a do Botanické zahrady. Kresby, které tam děti vytvořily, byly pak v červn vystavovány v Botanické zahradě hl. m. Prahy. Další prodejní výstava byla sktečněna v prosinci v rámci naší akce Barevné Vánoce v Paláci Korna. Pojďte na dvojk! Spolpráce s podnikatelskými sbjekty na Praze 2 za účelem podpoření neziskové sféry. Bdjeme lokální zodpovědnost firem jako sočást primární prevence. Projekt bde realizován v drhé polovině rok

5 S kým spolpracjeme, kdo nám pomáhá Partneři a spolpracjící organizace Zaměření naší činnosti nás předrčje ke spolpráci na mnoha úrovních, které jso kvalitativně i kvantitativně odlišné. Chceme-li pomáhat dětem z problematických rodin je nezbytná komnikace s úřady sociální péče a se školami (základními a speciálními), které nám pomáhají při výběr daného dítěte do projekt a nadále s námi spolpracjí na konkrétních případech. Ceníme si především důvěry, ktero nám dané institce prokazjí, a otevřenosti, s ktero se setkáváme. Spolpráce s rodino dítěte je pak ve složitějších případech podmínko efektivní pomoci. Podpora dětí v ústavní péči nás vede k úzké spolpráci s dětskými domovy. Těší nás, že zaměstnancům dětských domovů nejso lhostejné osdy těch, které se ocitly v jejich péči a mají zájem na zvýšení úrovně vzdělání a právního povědomí těchto dětí. Kontaktjeme dětské domovy po celé ČR. Místem, kde Barevný svět dětí sídlí je Praha 2. Na území Prahy 2 se snažíme bdovat lokální zodpovědnost firem a občanů zde žijících. V tom je nám silným pomocníkem Úřad Městské části Prahy 2, který podporje naše aktivity. Zvláštní dík patří odborníkům, kteří nám pomáhají profesionalizovat naši činnost a bez kterých si nelze představit kvalitní fngování většiny našich projektů. Nezisková podstata našeho sdržení potřebje finanční zajištění projektů, které stojí především na grantech, sponzoring a dárcovství. Veškeré nadstandardní akce, které pořádáme, jso možné jenom díky lidem, kteří odvádějí profesionální práci bez nárok na honorář. Poskytnté granty v roce 2005 Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor rodinné politiky (schválena dotace pro projekt kámoš) MČ Praha 2 (schválena dotace pro Právní a občanské minimm ) Agentra Mládež (dotace na projekt KROK) Sponzoři, dárci IMPACT-CORTI, s. r. o. Hampshire Praha, s.r.o. IMPACT engineering, s.r.o. Eropark shopping center, s.r.o. LIONS CLUB PRAGUE HERALDIC Ing. Kanta, Vidia-Design Konpo, s.r.o. Mgr. Hana Žatečková DDŠ Jana Masaryka Jan Kareta Martin Palán Petra Hončíková Kateřina Paseková Mgr. Alena Nováková Mgr. Lcie Kotová Eva Kantová ZOO Praha Metrostav a.s. Československá obchodní banka, a.s. Allen & Overy ŠKODA HOLDING a.s. Fakltní nemocnice v Motole Botanická zahrada hl. m. Prahy Institt vzdělávání Sokrates Dobrovolníci a nezisková odborná pomoc Jan Balog, předseda a trenér PALAESTRA, o.s., člen Rady vlády ČR pro záležitosti romské komnity Mgr. Jiří Beránek, ředitel dětského domova Sazená Viktor Cina, romský asistent Trilokatma Dasa, hntí Hare Krisna Michael Erdinger, místopředseda YMCA v ČR PhDr. Helena Hainová, ředitelka Speciální ZŠ pro žáky se specifickými vývojovými porchami Zlíchov Bc. Kateřina Hellebrandová, sdržení linka bezpečí dětí a mládeže Jaroslav Hynek, Centrm pro prevenci v oblasti náboženských sekt YMCA Olomoc Pavel Jrkovič, Centrm pro prevenci v oblasti náboženských sekt YMCA Olomoc Anna Kefrtová, Dis., La Strada (ČR) pplk. JUDr. Martin Klobek, Policie ČR, Správa hlavního města Prahy, slžba kriminální policie a vyšetřování Michal Maštalíř, herec a scénograf PhDr. Zdena Michalová, Ph. D., Pedagogicko psychologická poradna Praha 5 Mgr. Libše Papírníková, poradenské pracoviště ZŠ Grafická Jiří Pikan, Útvar prevence Městské policie hl. města Prahy Bc. Petr Syrový, bývalý streetworker a sočasný krátor pro děti a mládež Praha 16 Mgr. Ferdinand Raditsch, obor prevence a kriminality Ministerstva vnitra Lazslo Sümegh, Občanské sdržení Projekt Šance PaedDr. Jaroslav Žejdl, ředitel Výchovného ústav Boletice Spolpracjící státní institce ZŠ Jana Masaryka 21/400, Praha 2 ZŠ Štěpánská 8/1286, Praha 2 ZŠ Sázavská 5/830, Praha 2 ZŠ Londýnská 34/782, Praha 2 ZŠ Jitřní 185, Praha 4 ZŠ Havlíčkova 10, Praha 2 7 8

6 ZŠ K Lžinám 18/2500, Praha 3 ZŠ Pernova 6/975, Praha 3 ZŠ nám. Crieových 2/886, Praha 1 ZŠ Resslova 10/308, Praha 2 ZŠ Praktická a speciální, Trávníčkova 1743, Praha 5 DD Klánovice, Praha 9 DD Dolní Počernice, Praha 9 DD Sazená, okres Kladno, kraj Středočeský DD Nymbrk, okres Nymbrk, kraj Středočeský DD Sázava, okres Benešov, kraj Středočeský DD Racek, okres Benešov, kraj Středočeský DD Korkyně S.O.S. 92, okres Příbram, kraj Středočeský DD Ledce, okres Kladno, kraj Středočeský DD Pepa, okres Příbram, kraj Středočeský DD Kralpy nad Vltavo, okres Mělník, kraj Středočeský DD Krnsko, okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský DD Nové Strašecí, okres Rakovník, kraj Středočeský DD Jablonec nad Niso, okres Jablonec nad Niso, kraj Liberecký DD Most, okres Most, kraj Ústecký DD Bdkov, okres Třebíč, kraj Vysočina DD Pyšely, okres Benešov, kraj Středočeský DD Česká Kamenice, okres Děčín, kraj Ústecký DD Telč, okres Jihlava, kraj Vysočina DD Tachov, okres Tachov, Plzeňský kraj DD Hrochův Týnec, okres Chrdim, Pardbický kraj DD Žatec, okres Lony, Ústecký kraj DD Kašperské hory, okres Klatovy, kraj Plzeňský DD Melč, okres Opava, kraj Moravskoslezský Územní pracoviště PSSZ pro Prah 1, Provaznická 3, Praha 1 Územní pracoviště PSSZ pro Prah 2, Ječná 29, Praha 2 Územní pracoviště PSSZ pro Prah 3, Olšanská 7, Praha 3 Náš tým Petra Hončíková, předsedkyně a zakladatelka sdržení Mgr. Hana Žatečková, rada sdržení Eva Kantová, rada sdržení Bc. Petra Mašínová, koordinátorka projekt kámoš Bc. Zzana Česká, administrativní podpora Mgr. Zzana Bohslavová, arteterapie Míša Hslerová, arteterapie Ivana Nováková, arteterapie Lenka Šmídová, právní poradenství Světlana Alexandrová, právní poradenství Kateřina Paseková, asistence při hledání bydlení Mgr. Alena Nováková, personální poradenství Mgr. Lcie Kotová, poradenství v oblasti vzdělávání Odborná podpora a opora našeho tým PhDr. Miloslav Čedík, speciální pedagogika - etopedie Mgr. Lada Chalopková, speciální pedagogika, VTI trenér Mgr. Pavla Volfová, dětská psychologie PhDr. Ldmila Boková, rodinné terapie Mgr. Jan Kőnig, PR podpora Ohlasy zúčastnily jsme se odborného semináře Formy násilí. Nás dvě nejvíce zajala přednáška Dr. Miloslava Čedíka, který velmi vhodně odpovídal na dotazy z pblika. Celkově se nám přednáška líbila, byla pro nás přínosná. Prosíme o zaslání pozvánky na další takovoto přednášk. Dobrý den, moc se mi přednáška líbila, zvete vždy kompetentní lidi, kteří nemlví do větr a ani o ničem. Opět jste nezklamali. Oceňji:-). Vážení, akce v ZOO se zúčastnilo 14 žáků z 9.ročník ZŠ praktické Lžiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 se 2 čitelkami. Žáci i čitelé tto akci hodnotili jako zdařilo, zajalo je samozřejmě atraktivní prostředí ZOO, ale i místa návštěvníkům nepřístpná, možnost pochovat si zvířátka a různorodost profesí, které mají v ZOO platnění. Za možnost účasti děkjí žáci i čitelé. Vážení, exkrze do pekárny Odkolek se žákům i čitelům líbila, zvláště i proto, že je to možnost pro pracovní zařazení i našich žáků v místě bydliště. Přijetí bylo milé, exkrze byla praktickým počením o dané problematice, poze očekávané ochtnání výrobků žákům chybělo. Za exkrzi děkjeme a těšíme se na další spolpráci. 9 10

7 Účetní rozvaha Výdaje: Grafy Materiální náklady: Materiální náklady: Kancelářské potřeby ,- PHM 0,- Materiál 9 506,- Vybavení 8 460,- Nemateriálový náklad: Nájemné 6 000,- Provozní slžby - nájem ,- Doprava ,- Poštovné 193,- Telefony ,- Internet ,- Bank. poplatky 2 363,- Ostatní náklady ,- Nemateriálový náklad: Osobní náklady: Mzdové náklady ,- Celkem: ,- Výdaje v roce 2005: Mzdové náklady ,- Nemateriálové náklady ,- Materiálové náklady ,

8 Pomáháme dětem vkročit do života Název organizace: Barevný svět dětí Právní forma: Občanské sdržení IČO: Číslo účt: /0300 Adresa: Belgická 16, Praha 2, PSČ: Tel.:

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010

OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 OBSAH Úvodní slovo Lidé ve STOPCE S.T.O.P.? - informace o organizaci Historie sdružení krok za krokem Projekty a činnost organizace v roce 2010 Dobrovolnický program: Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Základní data Slovo předseda správní rady Účel a hodnoty nadačního fondu MiNiGRANTY VEOLIA 2008 Další podpořené projekty Poděkování Zpráva Mapa nadačních projektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 2 Obsah výroční zprávy Základní údaje o škole 1 Součásti školy 2 Hospodaření

Více

Výroční zpráva Inclusio o.p.s. 2013

Výroční zpráva Inclusio o.p.s. 2013 Výroční zpráva Inclusio o.p.s. 2013 O nás: Inclusio o.p.s. Vize Chceme, aby naše nezisková společnost byla společností i donory vnímána jako solidní, spolehlivý partner s transparentním hospodařením, dodržující

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LATA PROGRAMY PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ www.lata.cz KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ v organizacích pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy Projekt Mladí mladým byl finančně podpořen

Více

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví LOGOMANUÁL Výroční zpráva 2011 OBSAH Představení organizace 2 Národní dobrovolnické centrum (NDC) 2 Aktivity NDC 2-3 Dětské mentoringové programy 3-5 Mezinárodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Občanské sdružení LORM Společnost pro hluchoslepé Skupina hluchoslepých běžkařů se svými traséry - průvodci na 1. zimním pobytu na Vysočině Obsah 1. Úvodní slovo 2. LORM Společnost

Více