Fond ohrožených dětí. občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fond ohrožených dětí. občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem"

Transkript

1 Fond ohrožených dětí občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem

2 Založení a poslání FOD str. 1 Klokánek Rodinná alternativa ústavní péče str. 2 Pomoc sociálně ohroženým dětem a rodinám str. 6 Azylové domy str. 8 Poradensko relaxační pobyty str. 9 Krizová linka FOD str. 10 The Fund for children in need str. 11 Kde nás najdete kontaktní údaje str. 13 Jak pomoci týraným a ohroženým dětem str. 14

3 Založení a poslání FOD Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zneužívaných, zanedbávaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem s působností na celém území České republiky. Má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a provozuje ke dni poboček, 6 azylových domů s kapacitou 120 míst a 17 rodinných zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s kapacitou 350 míst. Nejvyšším statutárním orgánem FOD je členské shromáždění, které se schází každoročně a jednou za tři roky volí radu, předsednictvo, předsedu, místopředsedu a revizní komisi. Registrace stanov byla provedena Ministerstvem vnitra ČR dne pod čj. VSP/1-198/90-R a ustavující schůze členského shromáždění se konala dne Od vzniku FOD v dubnu 1990 řešili jeho pracovníci téměř třicet tisíc případů ohrožených dětí, prostřednictvím FOD získalo náhradní rodinu sedm set dětí obtížně umístitelných dětí, Klokánky přijaly již víc než tři tisíce dětí a tisíc čtyři sta dětí našlo i se svými rodiči útočiště v azylových domech FOD. Čtyři anonymní matky předaly FOD své novorozené děti. Hlavní směry činnosti Pomoc dětem týraným i jinak sociálně ohroženým, se zaměřením na terénní sociální práci a sanaci rodin, Provoz krizové linky pro matky, které tají těhotenství a porod, Vyhledávání náhradních rodin pro obtížně umístitelné děti, Klokánek - rodinná péče místo ústavní výchovy, Provoz azylových domů pro rodiny s dětmi a mládež bez domova, Poradenská a hmotná pomoc náhradním i potřebným vlastním rodinám Osvěta a snaha o zlepšení legislativy a praxe na úseku ochrany dětí. 1

4 Klokánek rodinná alternativa ústavu Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby). Klokánky mají pověření MPSV jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, proto mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti orgánu sociálněprávní ochrany dětí i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci. V těchto případech mohou děti v Klokánku zůstat i proti vůli rodičů až do té doby, než soud rozhodne o předběžném opatření. Většina přijatých dětí má stejnou anamnézu jako děti přijímané do ústavní výchovy zanedbávání, domácí násilí, neschopnost zajistit řádnou péči, týrání, zneužívání, bytové důvody, hospitalizace osamělého rodiče či svěření dítěte za účelem zajištění náhradní rodinné péče. Podle 46 odst. 2 zákona o rodině má rodinná péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc přednost před ústavní výchovou. První Klokánek byl otevřen v Žatci v září K datu existuje sedmnáct Klokánků na území celé republiky, s celkovým počtem tři sta padesát míst. Klokánky provozujeme jednak jako klasickou rodinnou péči v bytech našich klokaních tet a strýců, kteří jsou našimi zaměstnanci (tady máme 20 míst), anebo v našich objektech se služebními byty, kde o děti nepřetržitě střídavě po týdnu pečují po všech stránkách tak jako v rodině dvě stabilní tety (t.č. 330 míst). Snažíme se, aby se děti mohly co nejdříve vrátit po zlepšení situace domů nebo není-li to možné, aby byly svěřeny do trvalé náhradní rodinné péče příbuzných či cizích osob. Průměrná doba pobytu dětí v Klokánku je půl roku. Kolem šedesáti procent dětí se vrací k rodičům, asi třicet procent přechází do trvalé náhradní rodinné péče. Zbývajících deset procent zahrnuje ukončení pobytu v Klokánku zletilostí či umístěním do jiného zařízení (nemocnice, psychiatrie nebo ústavní výchova). 2

5 Od otevření prvního Klokánku jsme přijali již přes tři tisíce dětí různého věku, včetně novorozenců, kojenců a batolat. Velkou výhodou oproti ústavní výchově je, že Klokánky mohou přijímat sourozence bez ohledu na věk, takže nedochází k další traumatizaci jejich rozdělením do různých zařízení podle věku (do tří let kojenecké ústavy a zdravotnické dětské domovy, od tří let diagnostické ústavy a školské dětské domovy a výchovné ústavy). Protože přechodná rodinná péče s častých střídáním dětí je značně náročná, vycházíme z principu, že jedna osoba pečuje v samostatných bytech I. kat. maximálně o tři až čtyři děti. Je to proto, že děti přicházejí velmi často zanedbané, opožděné v celkovém vývoji, deprivované, s nočními děsy a nevhodnými návyky a projevy, a proto vyžadují velmi intenzivní péči. Vysoké nároky máme na osobnost klokaních tet a strýců. Všichni samozřejmě musí podstoupit psychologické vyšetření. Pro péči ve vlastních bytech požadujeme dále kromě vhodných bytových podmínek i zkušenosti s výchovou vlastních či přijatých dětí. Důležitá je také osobní znalost zájemců, o jejichž schopnostech jsme se mohli přesvědčit buď na našich poradensko-relaxačních pobytech pro náhradní rodiny nebo při péči o děti v týdenním střídavém cyklu v našich domech, kde je zajištěna přítomnost sociálních pracovníků, psychologa a pediatra. Principy péče v Klokánku O tři až čtyři děti pečují po všech stránkách obdobně jako v rodině zaměstnanci FOD manželský pár, teta nebo střídavě po týdnu dvě tety (kromě péče o děti vaří, nakupují, pečují domácnost, mají čas si s dětmi hrát, mazlit se s nimi, chodit s nimi na vycházky). Klokánky přijímají děti bez ohledu na věk, proto sourozence není třeba rozdělovat. Děti se přijímají přímo z terénu, bez pobytu v diagnostickém ústavu, kde jsou společně diagnostikovány děti bez poruch chování s dětmi výrazně narušenými. Děti přijímáme nejen na základě soudního rozhodnutí a na žádost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, ale i na žádost rodičů nebo samotného dítěte. V Klokánku je teta (příp. i strýc ) s dětmi v bytě i v noci a svou přítomností jim dodává pocit jistoty a bezpečí. V dětských domovech je často jeden noční vychovatel na patro. 3

6 Při návštěvě cizích osob se děti v Klokánku chovají tak jako děti v rodině jsou zprvu nedůvěřivé a vyhledávají blízkost tety nebo strýce. Batolata a předškolní děti z dětských domovů se většinou na cizí lidi pověsí a jsou ochotny s nimi odejít. Samy tím dávají nejlépe najevo, kde je jim lépe, kde cítí bezpečí a jistotu. Průměrná doba pobytu dítěte v Klokánku je šest měsíců. Kolem 60 % dětí se z Klokánků vrací domů a 30 % odchází do náhradní rodinné péče. Nejvíce je přijímáno dětí z důvodu špatné bytové situace, zanedbání péče, nezvládání péče, podezření z týrání, domácího násilí a rozvodových sporů. Klokánků se střídavou péčí dvou tet je dvanáct (Brno, Dolní Benešov, okr. Opava, Hostivice, okr. Praha-západ, Chomutov, 2x Kroměříž, Litoměřice, Pardubice, Praha 4 - Chodov, Praha 8 - Kobylisy, Praha 10 - Štěrboholy a Žatec). Dalších pět Klokánků provozujeme přímo v bytech našich zaměstnanců klokaních tet a strýců. V druhém pololetí 2008 předpokládáme otevření Klokánku v Janovicích nad Úhlavou u Klatov s celkovou kapacitou 60 míst. 4

7 Jak šel s Klokánky čas. Klokánek Žatec 1 byt, 4 místa Klokánek Kroměříž 1 byt, 2 místa Klokánek Dolní Benešov 7 bytů, 28 míst Klokánek Praha Chabařovická 7 bytů, 30 míst Klokánek Praha Láskova 12 bytů, 40 míst Klokánek Hostivice Klokánek Praha Štěrboholy 13 bytů, kapacita 48 míst 12 bytů, 48 míst 2 byty, 8 míst Klokánek Chomutov Klokánek Kroměříž - Kollárova ulice 5 bytů, 20 míst Klokánek Brno 11 bytů, kapacita 43 míst 2 byty, 8 míst Klokánek Pardubice Klokánek Litoměřice 6 bytů, 22 míst Klokánek Kroměříž Havlíčkova ulice 7 bytů, 28 míst Adresy Klokánků Brno - Michalova 4/2586, Brno-Líšeň, tel./fax: Dolní Benešov - Osada Míru 313, Dolní Benešov, tel , fax: Hostivice - Komenského 454, Hostivice, tel , fax: Chomutov - Školní pěšina 5249, Chomutov, tel./fax: Kroměříž - Kollárova 658, Kroměříž, tel./fax: Kroměříž - Havlíčkova 3286/121A, Kroměříž, tel./fax: Litoměřice - Alšova 8, Litoměříce, tel Praha - Láskova 1803/12, Praha 4, tel , fax: Praha - Chabařovická 1125/4, Praha 8, tel , fax: Praha - K Učilišti 165, Praha 10-Štěrboholy, tel , fax: Pardubice - Nerudova 880, Pardubice, tel./fax: Žatec - Studentská 1044, Žatec, tel./fax:

8 Pomoc sociálně ohrožených dětem a rodinám Základní činnosti poskytované služby: Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Sociální poradenství Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně ě terapeutické činnosti Pomoc při ř uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Pomoc při zajištění chodu domácnosti osti Služba se zaměřuje na ochranu dětí ohrožených týráním, zanedbáváním, zneužíváním, tzv. domácím násilím či jinou krizovou situací v rodině, a to sociální prací převážně v terénu v přirozeném prostředí dětí a jejich rodin. Zaměřena je na vyhledávání a včasné odhalení případů ohrožených dětí s cílem je-li to možné sanovat rodinné prostředí tak, aby v něm děti mohly zůstat. Jedná-li se o akutní závažné ohrožení dítěte a sanace rodiny nepřichází v dohledné době v úvahu, snažíme se nabídnout pro dítě přechodné rodinné prostředí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek nebo jiné vhodné náhradní prostředí. Při tom úzce spolupracujeme s orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány a institucemi zaměřenými na ochranu dětí a podporu rodin. Kromě toho zajišťujeme na žádost rodičů, orgánů sociálně-právní ochrany nebo na základě soudního rozhodnutí asistenci u konfliktních styků rodičů s dětmi a bezplatnou mediaci rozvodových sporů. V nezbytných případech hmotné nouze poskytujeme podle našich možností i hmotnou výpomoc ve formě potravin, hraček, ošacení..ambulantně poskytujeme službu převážně odborné sociálně-právní poradenství či asistovaný styk v prostorách pobočky v pravidelných kontaktních hodinách nebo podle dohody s klienty. V současnosti máme po celé České republice 22 poboček. 6

9 Adresy poboček FOD Andělská Hora - Andělská Hora 197, Světlá Hora 2, tel Beroun - Bezručova 928, Beroun, tel./fax: , tel./fax: Brno - Francouzská 58, Brno, tel / České Budějovice - Senovážné náměstí 2, České Budějovice, tel / Chomutov - Školní pěšina 5249, Chomutov, tel./fax: Krnov - Revoluční 45, Krnov, Kroměříž - Havlíčkova 3286/121A, Kroměříž, tel Litoměříce - Alšova 8, Litoměřice, tel./fax: Manětín - Manětín 150, p. Manětín, tel./fax Most - Průchova 1915, Most, Olomouc - Kapucínská 16/122, Olomouc, tel Opava - Zacpalova 27, Opava, tel./fax: Opava - Asistenční, mediační a terapeutické centrum v Opavě, Zacpalova 27, Opava, tel./fax: Ostrava - Nádražní 410/171, Ostrava Přívoz, tel./fax: Ostrava - Centrum náhradní rodinné péče v Ostravě, Bieblova 8, Ostrava, tel./fax: Ostrava - Mediační centrum pro rodinné a občanskoprávní spory, Nádražní 410/171, Ostrava - Přívoz, tel Pardubice - Nerudova 880, Pardubice, tel./fax: Plzeň - Barrandova 8, Plzeň, tel./fax: Praha - Na Poříčí 6, Praha 1, tel , fax: Prostějov - Budovcova 6, Prostějov, tel./fax: Tábor - Nám. Fr. Křížíka 2840, Tábor, tel./fax: Teplice - Masarykova 50, Teplice, tel./fax: Zábřeh - Základní škola, Sušilova 40, Zábřeh, tel.: Zlín - Osvoboditelů 91, Zlín, tel./fax: Žatec - Studentská 1044, Žatec, tel ,

10 Azylové domy Služba spočívá v ubytování a sociální pomoci rodinám s dětmi ohroženými domácím násilím nebo bytovou krizí. Kromě zajištění ubytování naši pracovníci pomáhají klientům získat samostatné bydlení a zaměstnání, doprovázejí je na úřady při vyřizování dávek a dalších úředních záležitostí a pomáhají jim i při řešení dalších problémů spojených s péčí o děti, vedení domácnosti a komunikaci s dětmi. Kromě toho pro klienty zajišťujeme arteterapii, případně i jinou psychoterapii. Dále se snažíme o zlepšování rodičovských dovedností ubytovaných klientů a připravujeme je celkově pro samostatný život mimo azylové zařízení. Naši pracovníci se věnují klientům s cílem zajistit pro ně jiné než azylové bydlení a zaměstnání tak, aby nebyli závislí na sociální péči. Pro děti pořádáme různé zábavné akce a snažíme se vést rodiny, které mají problémy s péčí o děti, aby se péče o děti zlepšila. V rámci resocializace poskytujeme zázemí dětem a jejich matkám v nouzi, často psychicky a fyzicky týraným. Poskytujeme nejen materiální, ale i psychickou podporu spočívající v nabídce klidného prostředí a programů na sebepoznání a rozvoj osobnosti. Adresy AD Jeníčkova Lhota - Jeníčkova Lhota 42, p. Chotoviny, tel./fax: Olomouc - Sokolská 50, Olomouc, tel: / Plzeň - Lochotínská 37, Plzeň, tel./fax: Teplice-Košťany - Školní 303, Košťany, tel./fax:

11 Poradensko-relaxační pobyty pěstounských rodin s větším počtem dětí nebo s dětmi handicapovanými či problémovými a Letní tábory FOD Projekt vznikl již v roce 1990 a každoročně poskytuje poradenskou psychologickou i právní pomoc pěstounům a osvojitelům. Nezanedbatelná je i psychická a fyzická relaxace náhradních rodičů a dětí. Pobytů se zúčastňují většinou rodiny, pro které by jinak uhrazení poukazů na dovolenou bylo nad rámec jejich finančních možností. Cílem tohoto projektu je napomoci k úspěšnosti náhradní rodinné péče u dětí zdravotně a mentálně handicapovaných nebo výchovně problémových a u dětí jiného, převážně romského etnika, poskytnutí odborných služeb (poradenských, diagnostických a psychoterapeutických), které v oblasti náhradní rodinné péče zatím výrazně chybí. Dalším cílem je poskytnutí psychické a fyzické relaxace náhradním rodičům i jejich dětem, integrace dětí handicapovaných či etnicky odlišných do majoritní populace, výměna zkušeností mezi náhradními rodinami. Chceme dosáhnout toho, aby výše uvedené odborné služby a možnost výměny zkušeností a relaxace byly dostupné co největšímu počtu náhradních rodin a to v intenzivní formě alespoň v průběhu týdenního poradensko-relaxačního pobytu. Pro děti v náhradních rodinách pořádáme každoročně také letní dětské tábory v rozsahu 14 dnů. Účastníky máme rozdělené do 3 věkových skupin (do 8 let, 8 11 let, let) a jejich věku je uzpůsoben také samostatný program plný táborových her, motivace k soutěžím, sportu, ale i poznání zajímavých míst. každoročně se těchto táborů účastní cca 180 dětí, program pro ně připravují a realizují obětaví vedoucí pěstouni, pedagogové, tety z Klokánků, studenti a i mladí lidé z náhradní rodinné péče, kteří našimi tábory prošli jako děti a nyní jezdí jako vedoucí. Zdravotní péči o děti zajišťují zkušení zdravotníci, vedoucí procházejí odbornou přípravou. 9

12 ANONYMNÍ PORODY KRIZOVÁ LINKA Dne pozdě odpoledne zavolala na naše pohotovostní číslo neznámá žena a s velkou tísní v hlase se ptala, zda by nám mohla anonymně předat dítě, které se jí narodilo předchozího dne. Krátce na to zazvonila u naší olomoucké pobočky a s pláčem předala naší psycholožce krásné miminko v růžovém oblečku a v zavinovačce. Současně jí dala lístek, na kterém bylo napsáno, že holčička se narodila předchozího dne, a protože se o ni nemůže starat a musí zůstat v anonymitě, přeje si, aby byla předána do adopce. Nechce, aby před tím byla umístěna v kojeneckém ústavu, ale v Klokánku. Po odchodu matky jsme zavolali rychlou záchrannou službu, která miminko i s naší psycholožkou odvezla na novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. Zde zjistili, že holčička se jeví jako zdravé a dobře ošetřené novorozeně. Vzhledem k nižší porodní váze (2,30 kg) a nutnosti provést potřebná vyšetření bylo rozhodnuto o její hospitalizaci. Poté jsme kontaktovali orgán sociálně-právní ochrany a k soudu podali podnět na svěření děťátka do Klokánku v Praze 4, protože v moravských Klokáncích nebylo volné místo. Soud nám k naší velké radosti vyhověl, když přihlédl jednak k přání matky i k ustan. 46 odst. 2 zákona o rodině, které dává přednost rodinné péči v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc před ústavní výchovou. Policie vydala prohlášení, že po matce pátrat nebude, protože se žádného trestného činu nedopustila a žádný zákon neporušila, neboť dítě předala do správných rukou. O trestný čin opuštění dítěte by se ale jednalo v případě, pokud by dítě jen tak někde odložila a záleželo by na náhodě, zda se o novorozeně někdo řádně postará. Dne zajistil soud převoz holčičky sanitkou z olomoucké nemocnice do Klokánku v Praze. Matka nám později znovu zatelefonovala a ptala se, zda je miminko v pořádku a kde teď je. Sdělila i potřebnou anamnézu a na náš dotaz, jaké jméno by si pro dcerku přála, hned odpověděla, že Lucinka. Svěřila se, že těhotenství zjistila pozdě, a protože je vdaná, anonymního porodu v porodnici nemohla využít. Byla velmi šťastná, že holčička je zdravá a že byla svěřena do Klokánku. Lucinka je kouzelná. Kéž by se postupem této anonymní maminky inspirovaly všechny ženy, které porodí tajně mimo zdravotnické zařízení. Kontaktovat nás samozřejmě mohou ještě před porodem. Číslo bylo zřízeno speciálně pro ně. 10

13 The Fund for children in need is an association working all over the Czech republic since It was originally founded as an association for helping foster families. Now we are trying to help neglected, abused and orphan children who lack the love of their parents. The Fund has now 22 branches working in the whole country dealing with approximately cases per year. Most money for our activities are raised from fellow citiziens, bussinessmen and companies, but we also get grants from the government. Main activities of FOD looking for new homes for children who do not have parents or who cannot stay (because of various reasons) at their homes. We have found homes even for many children form whom the state authorities were not able to find a new family themselves. During the FOD existence we have found homes for many children. We are mediating adoption as well as foster care. In addition we have a project called Klokánek, which means a Little Kangaroo in English and is similar to the conception of foster care in the U.K and USA looking for children who need help, children who are ill-treated, abused, desolated or neglected and trying to help them running several asylum houses for mothers or fathers with children providing free guidance and help to families and children in crisis providing financial and not only financial help to foster and kangaroo families (holidays and trips for families, summer holiday camps for children, concerts and many other events) helping children who are leaving children homes at the age of 18 to start independent lives KLOKÁNEK (LITTLE KANGAROO) It s purpose is to provide warm family environment instead of instituonal children homes for children who don t have a family or who can t stay in their family. 11

14 Family care in Klokánek Either married couple or an aunt or two aunts alternating in period of one week are taking care of children the same way as parents do. They are staying with children night and day cooking, cleaning, playing with children... Kangaroo families stay either in a house in which several flats of kangaroo aunts are placed in a flat or house which belongs to kangaroo parents or aunt. Maximum number of children in a kangaroo family is four and if there are babies in that family, maximum number of children is three then. Klokánek is for children of any age and thanks to this all brothers and sisters can stay together in one kangaroo family. They don t have to be separated like in an institutional children home (separation in accordance with the age of children). Children are accepted to Klokánek either upon an agreement with the parents or upon a judicial decision or upon a request of a child itself. In Klokánek children stay only for a necessary time until they can go back home or until a new family (foster or adoptive) is found for them. To explain: in Czech Republic foster care is different from foster care in USA. In Czech it is more similar to adoption and it is not used for a temporary stay of a child. Kangaroo parents and aunts must go through and pass psychological tests and examinations to be sure they are the right people to take care of children. The best about Kangaroos is that children don t have to go to an institution but they stay in a family with people who give them love and everything the children need. For some children it may be for the first time in their lives that someone loves them, listens to them and is interested in them. At the moment we have 11 kangaroo houses with flats and 6 kangaroo families throughout the whole Czech Republic. 12

15 Kde nás najdete Fond ohrožených dětí Na Poříčí 6, Praha 1 Tel./fax , IČO: Fond ohrožených dětí se snaží již 18 let týraným, opuštěným i jinak ohroženým dětem spolu s Vámi pomáhat. Bez podpory veřejnosti by to nebylo možné. Dotace a státní příspěvky pokrývají jen necelou polovinu (43%) našich výdajů. Číslo konta ČSOB, a.s.: /0300 DMS FODKLOKANEK na číslo Cena DMS je 30,- Kč. Příjemce Vaší pomoci obdrží 27,- Kč. ZA VAŠI POMOC MNOHOKRÁT DĚKUJEME! 13

16 Jak pomoci týraným dětem? Nenechávejte si poznatky o špatném zacházení s dítětem pro sebe, situace je obvykle ještě horší, než se jeví zvenčí. Malým dětem jde často život. Je-li to možné, zeptejte se dítěte, jestli mu někdo neubližuje, jestli ho něco netrápí, jak mu můžete pomoci. Zjistíte-li ve škole nebo v jiném kolektivním zařízení stopy týrání, zajistěte lékařské vyšetření dítěte a pokud možno i fotodokumentaci. Nasvědčují-li Vaše poznatky týrání nebo pohlavnímu zneužívání, je nutno učinit neodkladně oznámení policii nebo státnímu zastupitelství, jinak byste se sami mohli dopustit trestného činu neoznámení nebo nepřekažení trestného činu. Prověřují se i anonymní oznámení. Informujte též orgán sociálně-právní ochrany dětí, příp. i některou nestátní organizaci, např. FOD. Odmítá-li se dítě vrátit domů, informujte ho o možnosti přijetí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Klokánek FOD), kde může až do rozhodnutí soudu zůstat i proti vůli rodičů. Dítěti velmi pomůžete, pokud je tam (s jeho souhlasem) přivedete nebo doprovodíte; samo většinou pomoci neumí. 14

17 Děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli na výrobě brožury! Křenová 136/ Brno PAPÍRNY BRNO a.s. tradiční český výrobce papírenského zboží pro školu a kancelář. film&foto Martin Šlehofer 15

18 2008 Grafické studio Žabka

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Nadace rozvoje občanské společnosti Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu

Více

Písemná práce k modulu Ekonomika a management neziskových organizací

Písemná práce k modulu Ekonomika a management neziskových organizací The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Ekonomika a management neziskových organizací Analýza neziskové organizace Fond ohrožených dětí

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dáváme lidi do pohybu.

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

NEWSLETTER. květen. Obsah. Rozhovor. s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA

NEWSLETTER. květen. Obsah. Rozhovor. s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA NEWSLETTER CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA květen 2015 Rozhovor s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, které je

Více

Doživotní trest. Romské děti v ústavní péči v České republice. Zpráva Evropského centra pro práva Romů. červen 2011

Doživotní trest. Romské děti v ústavní péči v České republice. Zpráva Evropského centra pro práva Romů. červen 2011 Doživotní trest Zpráva Evropského centra pro práva Romů Romské děti v ústavní péči v České republice červen 2011 Challenging Discrimination Promoting Equality Copyright: Evropské centrum pro práva Romů,

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči dle krajů

Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči dle krajů Organizace zaměřené na náhradní rodinnou péči dle krajů Jihočeský kraj Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s. Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek, 382 211 300, info@arkada-pisek.cz www.arkadacentrum.cz

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák Systém náhradní výchovy Jakub Dvořák Praha, 22. 11. 2007 Obsah 1.1 Úvod........................................ 4 1.2 Vymezení základních pojmů........................... 4 1.2.1 Výchova a péče..............................

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012 2012 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům 2 OPU 2012 Vážení čtenáři, dostává se vám do ruky výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2012, která je plná informací

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Městské centrum sociálních služeb a prevence ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha 2002 1 ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha 2002 MCSSP Praha 2001 1 c MCSSP,

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dovolujeme si Vám nabídnout Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících dále jen Adresář - ze

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více