Dejme šanci dětem Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký talent a nadání. Pomoc v rámci této kategorie jim může usnadnit první krůčky, např. na baletních špičkách, při malování obrazu, vydání knihy básní či ve hře na hudební nástroj. Šance pro podnikavce je určená všem dětem, kterým není cizí odvaha a podnikavost. Tato kategorie jim pomůže např. odjet na jazykový kurz do zahraničí či zřídit si v domově modelářskou dílnu. Šance pro sportovce nabízí všem malým i větším zapáleným sportovcům lepší vybavení, tréninky, soustředění, apod. Šance pro profíky nabízí šanci všem, kdo se chtějí stát skutečným profesionálem ve svém budoucím oboru. Zde řadíme přání typu chci být kadeřnicí a mít vlastní salon, či baví mě práce s počítačem a chci být programátorem. Celkem bylo v roce 2005 podpořeno 165 dětských přání v hodnotě 962 tis Kč. Od počátku projektu od bylo podpořeno téměř 700 přání v hodnotě 3.5 mil Kč. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNÉ INFORMA CE Jedná se o první charitativní internetový výchovně-vzdělávací projekt určený k adresné pomoci opuštěným dětem v dětských domovech v České republice. Cílem projektu je individuální podpora dušev ního a fyzického rozvoje dítěte ve věku 6 18 let, jeho nadán í a talentu formou zajištění studia, mimoškolních činností a vzdělávání. Virtuální dětský domov můžete navštívit na adrese ance.cz. Projekt zaštiťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo dopravy a spojů. Hvězda plná plná přání V roce 2005 se podařilo díky štědré podpoře dárců splnit 1062, což dokládá níže uvedená tabulka. Mezi nejčastější přání patřily sportovní potřeby, kosmetika, knížky, drobná elektronika a hračky. This is a pre-christmas charity event organised in co-operation with the Metropole Zličín shopping and entertainment centre. The goal of the Project is to surprise children from infant and children s homes with Christmas presents of their choice and thus to make their secret dreams come true.the event culminates by inviting children to Prague where, apart from their dream Christmas presents, they can enjoy a special Christmas show. Thanks to the generous support of donors, some 1,062 dreams were satisfied in 2005 (see the table below). Sports equipment, cosmetic products, books, small electronic products and toys were among the most desired gifts. Give Children a Chance It is the first Internet charity educational programme targeted at abandoned children in children s homes around the Czech Republic. Its objective is to facilitate the intellectual and physical development of individual children of 6 to 18 years of age, their talent and abilities through institutional study programmes as well as extra-curricular activities and education. To visit our virtual children s home, go to The Project was granted patronage by the Ministry of Labour and Social Affairs and the Ministry of Transport and Communications. We also greatly appreciate the help of actors Aňa Geislerová, Peter Butka,Táňa Vilhelmová and the Mokrá čtvrť group for their financial contribution and patronage. The Project was also supported by the members of the Sparta football team. In 2005, the Project was implemented in four categories, as specified below: Artists category this is a chance for those who want to develop their artistic talent and gifts.the help provided to children included in this category is aimed at facilitating their first steps, for example, in their ballet shoes, in painting the first picture, publishing a collection of poems or playing a musical instrument. Adventurers category is designed for children who do not lack courage and enterprising spirit, for example for those who have ambitions to attend a language course abroad or to set up a modeller workshop in the home. Sportsmen category it helps to provide all sports enthusiasts with better equipment and accessories, training, sports workshops, etc. Professionals category a category designed for those who want to become true professionals in the area of their interest. I want to be a hairdresser and run my own business., I enjoy working with computers and want to become a software engineer. and similar aspirations fall within this category. In 2005, 165 children s wishes (CZK 962 th.) were supported. Since the Project launch on 9 September 1999 we have fulfilled some 700 wishes (CZK 3.5 mill.). Syndicate, Inc. PEANUTS 2005 United Feature hvûzda plná pfiání The Project is financially backed by the vast public. ČSOB, T-Centrum, and Netstudio are the Project Partners. chtûjí dûtem Terezy Maxové a Snoopy Metropole Zliãín, Nadace ŠANCE? NENÍ TO NĚJAKÁ VÝHRA V LOTERII? V TOMTO PŘÍPADĚ URČITĚ. ANNUAL REPORT OBECNÉ INFORMA CE uppořádanou ve spolupráci s nák Jedná se o předvánoční akci ín. Zlič ropole ním a zábavním centrem Met dětí dárky dle individuálních přání í očn ván stit zaji je e akc m Cíle h jejic tak jim it kých ústavů a spln z dětských domovů a kojenec mě kro kde hy, Pra do y děti pozván tajné sny. Na závěr akce jsou zajímavý vánoční program, oli rop Met v á ček ně na ů dárečk Veliké díky patří i hercům Anně Geislerová, Peteru Butkovi, Táňe Vilhelmové a celé Mokré čtvrti za finanční podporu a patronát. Projekt podpořili také fotbalisté Sparty. Star Full of Wishes Projekt je finančně podporován širokou veřejností. Partnery projektu jsou ČSOB, T-Centrum a Netstudio k tomuto krásné Vánoce. I vy se mûïete z dûtsk ch domovû pfiipravit Tento rok to bude jiï potfietí, úspû nému projektu pfiipojit. o stromu v Metropoli 18. prosince najdete u vánoãníh kdy od 18. listopadu do by chtûly co dûti z dûtsk ch domovû napsaly, Zliãín pfiáníãka, do kter ch radost. dárku jim udûláte velkou pod stromeãek. Koupí takového SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes POŘADOVÉ ČÍSLO NO. DĚTSKÝ DOMOV CHILDREN S HOME PŘÁNÍ WISHES DD Nymburk DD Budišov Holeje DD Kašperské Hory DD Senožaty DD Ostrov 39 pí. Sádlová pěstounka / foster mother DD Stránčice pí. Šustrová pěstounka / foster mother DD Frýdek Místek DD Karlovy Vary DD Plesná DD Mašťov DD Milovice KÚ Praha Krč DD Šumperk DD Krupka DD Jablonné v Podještědí pí. Nápravníková pěstounka / foster mother DD Otrokovice pí. Kricklová pěstounka / foster mother DD Konice DD Olomouc DD Lichnov DD Karviná DD Horní Benešov DD Pyšely DD Litoměřice DD Volyně DD Vysoká Pec DD Boršov nad Vltavou DD Dolní Lánov u Vrchlabí DD Boskovice pí. Kellerová pěstounka / foster mother 7 CELKEM PŘÁNÍ / WISHES IN TOTAL 1062 www nadacetm cz 18 19

2 Kultura pro dětské dětské domovy V uplynutém roce se těchto akcí zúčastnilo celkem dětí. Děti měly možnost navštívit např. Divadlo Kalich, Divadlo F. Šrámka Písek, Divadlo DISK, Divadlo Na Fidlovačce, Laterna Magica, Divadlo Jiřího Grossmanna, KC Zahrada, Východočeské divadlo Pardubice, Státní operu Praha, Divadlo Zlín, DKO Jihlava, KC Novodvorská, Rudolfinum, Divadlo v Dlouhé, F. X. Šaldy Liberec, Dialog Brno, Village cinemas, Sazka arenu, Stadion Sparty a mnoho jiných. Velice děkujeme všem divadlům, kinům a jiným kulturním zařízením, od kterých jsme obdrželi pro děti vstupenky zdarma. Culture for Children s Homes Projekt se zaměřuje na zprostředkování účasti dětí z dětských domovů na kulturních a sportovních akcích. Tato zařízení vzhledem ke stále se krátícím rozpočtům si nemohou dovolit financovat kulturní a sportovní akce v takovém rozsahu, jak je v běžné populaci standardní. Nadace Terezy Maxové se snaží minimalizovat tento nedostatek tím, že oslovuje divadla a další kulturní a sportovní zařízení a získává darem bezplatné vstupy pro dětské domovy. Můj byt byt Proběhlo vyhodnocení prvního kola soutěže. Nejlepší obrázky a slohové práce dětí z celé republiky se staly součástí publikace Můj byt, která vyšla v dubnu. Vhodně tak zpestřily předkládaný informační materiál o problematice bydlení. V červnu si zástupci dětských domovů přijeli do Prahy převzít svá ocenění. Během plavby po Vltavě bylo uděleno 44 cen. V říjnu projekt v dětských domovech pokračoval druhým kolem. Ověřovalo znalosti načerpané z vydané publikace. Prosincové předání cen vítězům druhého kola uzavřelo první rok trvání projektu. Projekt byl realizován díky laskavé podpoře developerské společnosti FINEP. Cílem projektu je postihnout a ukázat všechny varianty a možnosti cest k získání bydlení a tím pomoci ke zvládnutí jedné z nejtěžších zkoušek, které čekají na děti po odchodu z dětského domova. Projekt se skládá z několika částí: motivačně-informační soutěže dětí z výchovných zařízení na téma bydlení informační publikace webové stránky bezplatná poradna na ové adrese: The aim of the Project is to enable children from children s homes access to cultural and sports events. As a result of continuous restrictions on budgets, these institutions have no means to fi nance cultural and sports events in extent as is common in a standard population. Therefore the Tereza Maxová Foundation attempts to minimise the disadvantage by addressing theatres and other cultural and sports institutions and arranging free admission for children s homes. In 2005, 2,829 children who participated in the Project had a chance to visit: Kalich Theatre, F. Šrámek Theatre in Písek, DISK Theatre, Na Fidlovačce Theatre, Laterna Magica, Jiří Grossmann Theatre, Zahrada Cultural Centre, Východočeské Theatre in Pardubice, State Opera Prague, Zlín Theatre, Jihlava Theatre and Cultural Centre, Novodvorská Cultural Centre, Rudolfi num, V Dlouhé Theatre, F.X. Šalda Theatre in Liberec, Dialog Brno, Village Cinemas, Sazka Arena, Sparta Stadium, and many others. Our warm thanks to all theatres, cinemas and other cultural institutions which offered children free tickets. Make a Connection Připoj se Ve IV. ročníků bylo z 18 přihlášených projektů dětských domovů podpořeno 10 níže uvedených v celkové výši Kč. V červnu a říjnu proběhla dvě víkendová školení, kde se mladí lidé dozvěděli více o tématech dobrovolnictví, neziskový sektor, týmová spolupráce, vedení projektů, rozpočet projektů, PR, fundraising aj. Jelikož se jednotlivé týmy na školeních spřátelily a měly zájem své poznatky z projektů sdílet, bylo uspořádáno závěrečné setkání týmů, kde představily výsledky svých projektů. This is a worldwide initiative of Nokia and the Civic Society Development Foundation (Nadace rozvoje občanské společnosti), which was launched in the Czech Republic in By providing grants and training, this Programme helps participants to actively engage in the life of the surrounding community and to develop practical skills and abilities through implementation of specifi c projects. The Tereza Maxová Foundation implements the Programme within the network of children s homes. The Programme is backed by NROS Civic Society Development Foundation. In the fourth year of the Programme, 10 out of 18 submitted projects were supported and granted the total of CZK 273,300. In June and October two weekend seminars were held where young people could learn more about the following topics: voluntary work, non-profi t sector, team co-operation, project management, project budgets, PR, fundraising, etc. As the participating teams established friendly relations and wished to share their project experience, follow-up training was organised to present the outcomes of their projects. Společnost Nokia a Nadace rozvoje občanské společnosti zahájily v roce 2002 tento program, jež je součástí celosvětové iniciativy, v České republice. Formou grantů a školení umožňuje tento program účastníkům přispět svou aktivitou do života okolní komunity a zároveň rozvinout praktické životní znalosti a dovednosti na základě realizace svých projektů. Nadace Terezy Maxové program realizuje v síti dětských domovů. Program financuje NROS Nadace rozvoje občanské společnosti. MAKE A CONNECTION My Home : The aim of the Project is to introduce and present children with all the possibilities and ways of fi nding a place to live and thus to help them successfully pass one of the most diffi cult tasks awaiting them after they leave the home. The Project consists of several parts: - motivation and information competition for children from children s homes focusing on the topic of housing, - information publication, - web pages - free counselling service at The works submitted in the fi rst round of the competition were evaluated and the best pictures and papers of children from all parts of the country were collected and published in the book called My Home issued in April. It was a good way of livening up the publication on housing. In June the representatives of children s homes came to Prague and during a cruise on the Vltava River 44 awards were presented to the winners. In October, the second round of the Project was launched testing the knowledge learnt from the above-mentioned publication. The fi rst year of the Project was concluded by the presentation of awards to the winners of the second round. The Project was made possible due to kind support of the FINEP developer company. Najdi svůj svůj směr Nové přístupy sledující zvyšování vzdělanosti a uplatnění na trhu práce dětí vyrůstajících v ústavní péči. V 17 vybraných dětských domovech po celé České republice (s výjimkou Prahy a kraje Vysočina) působí po dobu 24 měsíců expert poradce, jehož hlavní snažení směřuje k všestranné podpoře vzdělávání dětí a jejich přípravě na samostatný život po odchodu z dětského domova. Věkové rozpětí klientů je od 5 do 18 let. Metody a formy jsou přizpůsobeny jednotlivým dílčím cílovým skupinám. Pro každý dětský domov je vytvořen individuální plán aktivit podle jeho potřeb, složení dětí apod. Ze škály nabízených aktivit tedy domovy vybírají jen ty, které vidí jako pro svůj domov nejvíce potřebné. Projekt je realizován v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL v České republice a je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR. Find Your Way New approaches aimed at the improvement of qualifi cations of children growing in institutional care and their chances on the labour market. Cíle projektu: zlepšit výchozí postavení dětí vyrůstajících v ústavní péči při jejich vstupu na trh práce zlepšení úspěšnosti ve školním vzdělávání vyrovnání obtíží spojených se specifickými poruchami učení příprava mladého člověka na odchod z dětského domova do samostatného života 20 21

3 Project goals: - improve the starting point on the staircase of labour market opportunities for children in institutional care; - improving school results - elimination of diffi culties connected with learning disorders - preparation of young people leaving the institutional care for independent life Experts consultants will operate in 17 selected homes in different parts of the Czech Republic (with the exception of Prague and the Region of Vysočina) for a period of 24 months. Their main task is the general support of children in the fi eld of education and their preparation for independent life outside children s homes. The age span of clients is 5 to 18 years. Methods and forms refl ect the specifics of individual target groups. Each children s home has its individual activity plan elaborated based on its needs, structure of children, etc.; i.e. from the range of activities offered the homes will choose those they consider the most important. The Project is part of the EQUAL Community Programme initiative in the Czech Republic and is co-financed by the European Social Fund and the state budget of the CR. Projekt byl realizován díky laskavé podpoře společnosti ČESKÉ AERO- LINIE, a.s. Under the Wings of CSA The Project is aimed at teaching English using a special experience method. Children attend special alternative language courses and develop communication skills in the second language. A specialist has elaborated a detailed methodology to meet the needs of the Project. The Project is based on training of teachers in CHs (twice a week during the school year). Main Project goals: - eliminate communication barriers - dispel concerns over foreign languages - motivate clients interest in the English language - increase self-esteem - enable clients a smoother entry in the labour market. Otevřená náruč náruč V roce 2005 se projektu účastnily Dětský domov v Aši (pro děti do tří let věku), v Dětském centru Veská, v Dětském domově Sedloňov a v Dětském domově v Milovicích (pro děti do pěti let). O 230 dětí tak pečovalo v roce 2005 přes 200 dobrovolníků. Projekt byl realizován díky laskavé podpoře společnosti KONICA MINOLTA a GREEN SWAN PHARMACEUTICS. Open Arms It is a volunteer Project targeted at children from children s homes, infant homes and children s centres. A successfully interviewed volunteer is trained in a specific area of assistance provided to abandoned children. Such a volunteer spends 6 to 12 hours a day in the presence of children doing the same activities as other children do at home with their parents. A common human contact (a caress, smile, eye contact, playing and cradling) can eliminate psychological deprivation of children helping them to develop their skills, and abilities and thus to form a solid basis for their future life. In 2005, the Project was developed in the Children s Home in Aš (children up to the age of three), Children s Centre in Veská, Children s Home in Sedloňov and Children s Home in Milovice (children up to the age of fi ve). In 2005, over 200 volunteers took care of 230 children. The Project was made possible due the kind support of the KONICA MINOLTA and GREEN SWAN PHARMACEUTICS companies. Jedná se dobrovolnický projekt, zaměřený na pomoc dětem z dětských domovů, kojeneckých ústavů a dětských center. Dobrovolník, který úspěšně absolvuje pohovor, je proškolen na konkrétní pomoc opuštěným dětem. Stráví s dětmi 6 až 12 hodin denně stejným způsobem jako rodiče tráví volný čas se svými dětmi doma. Obyčejným lidským dotekem (pohlazení, úsměv, oční kontakt, hraní si, pochování v náruči) pomůže zmírnit psychickou deprivaci dětí tak, aby byly schopny rozvinout své možnosti, schopnosti a dostaly dobrý základ do celého jejich života. Around 60 children from children s homes (Nové Strašecí, Potštejn, Hranice, Ústí nad Labem, Frýdlant, Písek and Příbor) took part in the Project. The launch of the fi rst year of the Project in September 2005 was followed by introductory motivational weekend courses, teachers training and fi nally by regular courses and on-going motivational competitions for children. The Project was made possible due to kind support of ČESKÉ AEROLINIE, a.s. Veselejší dětské domovy domovy V uplynulém roce jsme se rozhodli zaměřit pouze na jeden dětský domov a v něm provést rozsáhlejší úpravy. Dle potřebnosti jsme vytipovali dětský domov v Dolním Lánově. V domově bydlí 32 dětí s mentálním postižením, útulnost a barevnost domácího prostředí jsou pro ně velmi důležité. Ohledně realizace jsme spolupracovali s redakčním týmem časopisu Marianne Bydlení, který na základě osobního kontaktu s dětmi z DD připravil a pomohl zrealizovat úpravy a změny interiéru. Děti samy se do renovací svých dětských pokojů zapojily, s malováním jim pomáhali dobrovolníci. Výsledkem bylo 12 barevných a útulných dětských pokojů. Projekt byl realizován díky laskavé podpoře společnosti BARVY TEBAS, KOMANDOR a časopisu o kultuře bydlení MARIANNE BYDLENÍ. Brighter Children s Homes The aim of this Project is to redesign interiors and exteriors of children s homes in the Czech Republic and to decorate children s rooms, common rooms, classrooms, dining rooms, etc. according to their wishes. The environment in which children grow up and live their everyday lives strongly infl uences their minds and consequently also their future, career, ability to establish relationships, etc. Last, but not least, the co-operation and involvement of children and a number of volunteers is essential, too. Cílem projektu je výtvarná realizace interiérů a exteriérů dětských domovů v ČR, barevné řešení dětských pokojíčků dle představ dětí, společenských místností, učeben, jídelen apod. Prostředí, ve kterém děti každodenně žijí, má velký vliv na vývoj jejich psychiky, s tím souvisí jejich schopnost uplatnění se v životě, obživa, navazování vztahů atd. V neposlední řadě je podstatná spoluúčast a zapojení samotných dětí a mnoha dobrovolníků. HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU: odstranit komunikační bariéry odstranit strach z cizích jazyků motivovat klienty k zájmu o anglický jazyk zvyšovat sebevědomí připravit klienty na snadnější vstup na trh práce Projektu se zúčastnilo cca 60 dětí z dětských domovů Nové Strašecí, Potštejn, Hranice, Ústí nad Labem, Frýdlant, Písek a Příbor. První ročník projektu byl započat v září 2005 a do konce roku proběhly úvodní motivační víkendové kursy, školení pedagogů a byla započata pravidelná výuka a průběžné motivační soutěže dětí. Projekt je zaměřen na výuku angličtiny speciální prožitkovou metodou. Prostřednictvím speciálních alternativních jazykových kurzů vede děti k rozvoji komunikačních dovedností v cizím jazyce. Přesná metodika je zpracována odborníkem pro účely projektu. Princip projektu je postaven na výuce pedagogů v DD 2x týdně po dobu školního roku. Last year we focused on one children s home in need of major reconstruction. The selected children s home in Dolní Lánov takes care of 32 mentally disabled children for whom a friendly and colourful home environment is crucial. The Project was prepared in co-operation with the team of editors of Marianne Bydlení magazine who, based on personal contacts with the children from the CH, designed and helped to perform the modifi cations and changes of the interior. The children participated in the renovation of their rooms and in cooperation with volunteers carried out decorating works. Result: 12 bright and cosy children s rooms. The Project was made possible due to kind support of the BARVY TEBAS and KOMANDOR companies and MARIANNE BYDLENÍ, a magazine on home design and decoration

4 Život rozkvétá rozkvétá v tvých rukou JEDNOTLIVÉ FÁZE PROJEKTU V první fázi jsou osloveny všechny dětské domovy v ČR s konkrétní nabídkou účasti v projektu. Ty domovy, které se do projektu přihlásí, pošlou svůj podnikatelský záměr a pak následně projdou školením kde se seznámí s principy týmové práce, prodeje a propagace. Druhá, realizační fáze, probíhá v jednotlivých dětských domovech, kde děti vyrábí nejrůznější výrobky ze skla, keramiky, dřeva, korálků a připravují se na jednotlivé soutěžní jarmarky, které byly nazvány Jarmarky pro šikovné ručičky. Na výrobní náklady obdrží každý zúčastněný domov grant ve výši Kč. Tyto jarmarky, jež tvoří třetí, finální část projektu, jsou nejprve regionální a ti nejlepší se zúčastní celostátního jarmarku. Na jaře proběhla první fáze druhého ročníku projektu a přihlásilo se celkem 55 dětských domovů. V dubnu a květnu proběhla školení pro děti (v Olomouci pro Moravu a v Praze pro Čechy). Hlavní náplní školení nazvaného Obchodníkem snadno a rychle byla tato témata: týmová spolupráce (tým, role v týmu, týmový přístup), individuální komunikační přístup (asertivita, umění požádat druhé), prodejní dovednosti (podnikatelský záměr, kalkulace ceny, tržní cena), nákup a prodej, propagační materiály. Děti začaly vyrábět své výrobky a připravovat materiály na jarmarky. V červnu proběhly Jarmarky pro šikovné ručičky regionální v Olomouci (Horní náměstí) a v Plzni (Zoologická a botanická zahrada). Z regionálních jarmarků bylo vybráno 28 nejlepších domovů, které postoupily do celostátního kola v Praze. V pražském kole, jež se uskutečnilo v Zoologické zahradě, vybrala hodnotící komise čtyři absolutní vítěze. V kategorií počet prodaných kusů Dětský domov Krompach, v kategorii kultura prodeje Dětský domov Čechy pod Kosířem, speciální cenu poroty získal Dětský domov Melč a speciální cena veřejnosti byla předána Dětskému domovu Volyně vítězné týmy byly oceněny na slavnostním zakončení projektu v Letenském zámečku Ve druhém ročníku projektu děti prodaly celkem úžasných ks výrobků za Kč. Projekt by nebylo možné zrealizovat, nebýt laskavé podpory partnerů, jimiž se stali generálním partner Nadace České spořitelny, hlavní partneři Mattel Children s Foundation a Synot Lotto a.s., partneři Tiscali, Diesel, Czechin, Magistrát města Olomouce, Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Zoologická zahrada Praha, Letenský zámeček. Mediálními partnery se stali - časopis Euro, portál Tiscali a České noviny.cz. Zvláštní poděkování nadace rovněž náleží reklamní agentuře Young and Rubicam, produkční a umělecké agentuře Manager team Brno, s.r.o., skupině Bengas. Školení připravilo sdružení Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu. Life Blooms in Your Hands The aim of the Project is to share with children, in a playful and practical way, the experience from the world of business, enable them to develop and acquire skills they will surely exploit in their future independent life after leaving their home. INDIVIDUAL PHASES OF THE PROJECT: In the first phase of the Project, all children s homes in the CR are contacted and invited to participate in the Project. Those homes that accept the invitation, send their business plan and are then asked to take part in the training where children learn the principles of team work, sales techniques and basic rules of promotion. The second implementation phase is carried out in individual children s homes where children produce various objects made of glass, pottery, wood or beads which are later presented at competition fairs called Clever Hands Fairs. To facilitate the implementation of their plan, the Foundation provides each home with a sum of CZK 15,000 for the purchase of material. The fairs as such are the third and fi nal phase of the Project; the fi rst round is organised at the regional level where the best participants qualify for the nationwide fair. Cílem projektu je hravou a poznávací formou předat dětem zkušenosti ze světa podnikání, dát jim možnost tvořit a získat dovednosti, které dozajista použijí v samostatném životě mimo dětský domov. In spring, after the announcement of the fi rst phase of the second year, the total of 55 children s home submitted their applications. In April and May children s training sessions were held (in Olomouc for Moravian homes and in Prague for Bohemian homes). The training called Easy and Speedy Way to Become a Businessman dealt in particular with the following topics: team co-operation (team, team roles, team approach), individual communication approach (assertiveness, ability to ask partners for help), sales skills (business plan, price calculation, market price), purchase and sale, and promotion materials. Children started to make their products and prepare materials for fairs. In June, the regional rounds of the Clever Hand Fairs were held in Horní náměstí in Olomouc (4 June) and in the Zoological and Botanical Garden in Pilsen (11 June). 28 participants were put on a shortlist and qualifi ed for the Prague nationwide round. At the Prague round, held in the Zoological Garden on 9 September, the jury selected four fi nal winners of the competition. The winners of individual categories were: Krompach Children s Home for the number of products sold; Children s Home in Čechy pod Kosířem in the category of sales culture; the special prize of the jury was presented to the Melč Children s Home and the special prize of the public went to the Children s Home in Volyně. The winning teams were awarded at the fi nal ceremony in Letenský zámeček in Prague on 22 September. In the second year of the Project children sold an amazing 9,575 products for CZK 229,295. The Project would not be possible without the kind support of our partners: general partner Nadace České spořitelny, main partners Mattel Children s Foundation and Synot Lotto a.s., and other partners: Tiscali, Diesel, Czech-in, City of Olomouc, Zoological and Botanical Garden of Pilsen, Zoological Garden Prague, Letenský zámeček. Our media partners were Euro magazine, Tiscali portal and České noviny.cz. We would also like to express our warm thanks to the Young and Rubicam advertising agency, Manager team Brno, s.r.o., production and art agency, and the Bengas group. The training was organised by Tereza, an association for ecological education. TAKTO SVÉ AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU MAKE A CONNECTION PŘIPOJ SE POPISUJÍ SAMOTNÍ REALIZÁTOŘI This is how the projects are described by their implementators Projekt: Jak se žije v dětském domově domově? DĚTSKÝ DOMOV HODONÍN Výsledkem projektu bude krátkometrážní dokument (15 30 minut) o aspektech samotného života v DD (v našem případě DD Hodonín), ale i jeho vlivu na život budoucí. S tímto dokumentem bychom chtěli vystupovat na středních, popřípadě základních školách a regionální televizi cílovou skupinou je hlavně mládež středních škol. Samotná realizace projektu bude probíhat přes léto, kdy se bude natáčet (přelom července a srpna) a následně stříhat a finalizovat dokument, a začátek podzimu (září/říjen), na kdy je naplánována prezentace ve školách. Na realizaci se budou společně podílet děti z DD Hodonín a studenti Gymnázia Hodonín. Project: What is it like to grow up in a children s home? HODONÍN CHILDREN S HOME The outcome of the Project is a short-footage documentary (15 30 minutes) on various aspects of life in the children s home (i.e. in the Hodonín CH), but also on its impact on children s future. We would like to present the documentary at secondary and perhaps basic schools as well as in regional television, however, the main target group is secondary-school students. Project works, i.e. shooting, editing and documentary fi nalisation, should be carried out in summer (end of July and beginning of August) while the presentation at schools is planned for the beginning of autumn (September/October). The Project will be implemented by children from the Hodonín CH in co-operation with students of the Hodonín Grammar School. Projekt: Přijďte mezi mezi nás NADĚJE OTROKOVICE Domov Naděje v Otrokovicích je domovem pro děti a mládež se zdravotním postižením. I přes svůj handicap děti i mladí lidé velmi rádi komunikují s okolím, zapojují se do společenských akcí. Součástí domova jsou terapeutické dílny, kde vyrábí keramiku, textilní výrobky a různé upomínkové předměty, které pravidelně prodávají na různých kulturních akcích i ve školách. Cílem projektu je seznámit veřejnost města Otrokovic a okolí s výrobky mladých lidí a zapojit veřejnost do života dětí domova. Smyslem projektu je otevřít domov veřejnosti. Celý projekt začne Dnem otevřených dveří, dne Po celý den bude možnost prohlédnout si areál domova. Dne chceme uspořádat veřejné vystoupení v místním kulturním domě Otrokovická Beseda, s názvem Pohádky z pod peřiny. Součástí bude také prodej výrobků. Vyvrcholením našeho projektu bude Vánoční jarmark, který se uskuteční v prostorách zahrady domova. Budeme nejen prodávat výrobky, ale i soutěžit o nejlépe nazdobený perník. Soutěže se zúčastní jak naše děti, tak hlavně děti z okolních mateřských a základních škol. Doprovodnou akcí budou sborové vánoční zpěvy. V době adventu chceme navštívit nedaleký Senior penzion, kde předvedeme pásmo vánočních zpěvů, a ukázku svých výrobků s prodejem. Project: Come and join us MAKE A CONNECTION NADĚJE OTROKOVICE Naděje Home in Otrokovice is a home for disabled children and youth. Despite their disabilities, children and young people like being in contact with other people and taking part in social events. The home runs therapeutic workshops where pottery and textile products and various souvenirs are made which are regularly sold at various cultural events and at schools. The aim of the Project is to acquaint citizens of Otrokovice and its environs with handiwork of these young 24 25

5 people and to make the public take part in life of children growing in the home. The objective of the Project is to open the home to the public. To launch the Project on 16 June 2005, the home will organise an Open Door Day. During the day the home premises will be open to the general public. On 24 November 2005 we would like to organise a public performance called Stories from under the Blanket in the local cultural centre (Otrokovická Beseda). The performance will be followed by the sale of products. An essential event of the Project, which is to take place in the garden of the home on 1 December 2005, will be the Christmas Market. Apart from the sale of products, we will hold a competition for the best gingerbread decoration in which children from the home, but in particular children from the surrounding kindergartens and basic schools will be welcome to participate. Visitors will also have the chance to listen to Christmas choir singing. During the Advent time we would like to visit the nearby Senior Home with our Christmas singing show. We will also present and offer our products. Projekt: Pomáhejme si navzájem DĚTSKÝ DOMOV LITOMĚŘICE Cílem projektu je propojení dětí se seniory prostřednictvím oslav různých svátků a vzájemné návštěvy obou zařízení. Kromě hudebních, tanečních a divadelních vystoupení děti připraví pro staré lidi malé dárky. Další částí projektu je pravidelná návštěva psího útulku fyzická a materiální pomoc a naučení dětí se o někoho starat. Projekt je určen Penzionu U Trati v Litoměřicích a Psímu útulku v Řepnici, kde bude také projekt realizován. Kromě pravidelných návštěv seniorů a psího útulku připravujeme mnoho akcí Den otevřených dveří, Hudební slavnosti, Vánoční nadílku určených důchodcům a veřejnosti. Project: Helping one another LITOMĚŘICE CHILDREN S HOME The aim of the Project is to establish contacts between children and the older generation and arrange visits on the occasion of various holidays. Our children will not only stage music, dancing and theatre shows and performances, but will also create little gifts for the elderly. Another part of the Project consists in regular visits to the nearby dog shelter (physical and material help and teaching children to take care of someone). The Project is targeted at and will be implemented in Penzion U Trati in Litoměřice (senior home) and the Dog Shelter in Řepnice. Apart from regular visits of the senior home and the dog shelter, we are planning a number of events for both the seniors and the public, for example, Open Door Day, Music Festival, Christmas Present Show. Projekt: Sportovní hry hry DĚTSKÝ DOMOV HORA SVATÉ KATEŘINY Náš projekt se zabývá realizací sportovních her a závěrečným setkáním vítězů. Sportovní hry budou tyto: branný závod, cyklokrosový závod, turnaj v minigolfu. Cílem projektu je realizovat sportovní klání v těchto třech disciplínách a uspořádání slavnostního setkání vítězů. Děti tak získají nové zkušenosti a dovednosti, naučí se týmové spolupráci a navážou nová přátelství. Závody jsou pořádány pro děti z dětských domovů a děti z okolních obcí. Projekt bude probíhat v areálu dětského domova a na hřišti bude probíhat branný závod, kde se budou plnit tyto úkoly: zdravověda, azimut a hod na cíl. Tento závod bude vyžadovat vytrvalost, vědomosti a zručnost. Na realizaci projektu se podílejí děti z domova ve spolupráci s vychovateli. Project: Sports Games HORA SVATÉ KATEŘINY CHILDREN S HOME Our Project focuses on organising sports games (multi-discipline race, cyclocross race, mini-golf tournament) followed by the fi nal reunion of winners. The aim of the Project is to prepare the three above-mentioned sports events and the fi nal ceremony for winners. Children will gain new experience and learn new skills, improve team co-operation skills and fi nd new friends. The events, planned for children from children s homes and children from the surrounding municipalities, will take place in the children s home premises. The multi-discipline race, requiring persistence, knowledge and handiness, will take place in the playing fi eld and will consist of the following tasks: fi rst aid, azimuth reading and throw at a target. Children from the children s home will implement the Project in co-operation with their educators. Projekt: Adoptivní dědeček a babička babička DĚTSKÝ DOMOV ČESKÁ KAMENICE Cílem našeho projektu je zpestřit podzim života seniorů v domově důchodců. Využijeme naše volné chvíle a pro dědečky a babičky uspořádáme společné výlety (do ZOO, cukrárny, přírody), návštěvu jejich rodišť. Také budeme společně pracovat na zahradě v domově. Budeme si povídat o jejich dětství a mládí a čerpat z jejich životních zkušeností. Na Vánoce pro ně chystáme maškarní besídku, nadělování dárků a pohoštění. Project: Adoptive Grandpa and Grandma ČESKÁ KAMENICE CHILDREN S HOME The aim of our Project is to brighten the life of seniors in one of the old people s homes. In our free time we will invite the elderly to join us on our trips (to the ZOO, confectionary or on walks in the countryside) and organise trips to their hometowns. Together we will also take care of the home s garden. We would like to hear the stories from their childhood and youth and draw on their experience. We are also planning a Christmas fancy-dress party with Christmas present distribution and a small feast. Projekt: Tancem k srdci DĚTSKÝ DOMOV JABLONEC NAD NISOU Náš projekt realizuje skupinka děvčat z dětského domova, která má taneční skupinku, chceme své dovednosti zdokonalit s pomocí odborného lektora a připravit vystoupení pro veřejnost pro ústavy sociální péče, domovy důchodců, pro svaz žen, na místní faře atd. Na podzim bychom rádi připravily Mikulášskou besídku. Dále chceme naše dovednosti předávat ostatním dětem v domově a kamarádům. Project: Dancing into the Heart JABLONEC NAD NISOU CHILDREN S HOME Our Project involves a team of girls from the children s home who have established a dance group. We would like to improve their skills by engaging a qualified dance teacher and put together a performance that could be staged in public in social care institutions, old people s homes, the women s association, the local presbytery, etc. We are also planning an autumn St. Nicholas show. Furthermore, we would like to pass what we have learned onto other children in the home and our friends. Projekt: Ve stopách Josefa Mánesa Mánesa DĚTSKÝ DOMOV A SPŠ ČECHY POD KOSÍŘEM Velice si vážíme toho, že byl projekt Ve stopách Josefa Mánesa vybrán a podpořen. Už v názvu vyjadřujeme náš záměr propojit historii a vliv krásného přírodního prostředí na děti a mládež z DD a základních škol. Budeme hostit na zámku, kde v 19. století pobýval J. Mánes, zájemce o výtvarnou tvorbu a odměnou jim bude autorství obrazů, které vystavíme hned 2x v Čechách pod Kosířem a Prostějově. Projekt bude současně mostem mezi ukončením existence dětského domova na venkově a začátkem nového života dětí ve městě. Obrazy vystavíme v interiéru nového dětského domova a navždy budou připomínat spojitost s minulostí. Project: In Josef Mánes footsteps ČECHY POD KOSÍŘEM CHILDREN S HOME AND SPECIAL SCHOOL We are very grateful that our Project In Josef Mánes footsteps has been selected and granted support. The title itself expresses our intentions to link history and the impact of beautiful natural scenery on children and teenagers from CHs and basic schools. Those who are interested in fi ne art will be invited to the castle where J. Mánes was staying in the 19th century. The works created by children will be then displayed at two exhibitions in Čechy pod Kosířem and in Prostějov. The Project will also form a bridge between the past of the home in the country and the present life of children in town. The pictures will be exhibited in the interior of the new home and will remind us of our past. Projekt: Hrajeme si spolu DĚTSKÝ DOMOV STAŇKOV Cílem projektu je úprava městského hřiště a jeho slavnostní otevření pro širokou veřejnost. Projekt je určen všem dětem a mládeži v obci, které nemají kde trávit volný čas. Prostor hřiště bychom chtěli oplotit, srovnat terén, vybavit lavičkami. Hřiště bychom pak chtěli využívat k míčových hrám a k jiným sportovním aktivitám. S realizací nám pomohou mladí lidé vyléčení ze závislosti na návykových látkách, kteří se nyní chtějí zapojit do běžného života ve společnosti. V listopadu bychom rádi slavnostně zahájili provoz hřiště a uspořádali sportovní odpoledne se soutěžemi pro děti. Project: Playing together STAŇKOV CHILDREN S HOME The aim of the Project is the renovation of the town playing area and its ceremonial opening to the vast public. The Project is targeted at all children and teenagers in the community who have nowhere to go in their free time. After its fencing and levelling of the terrain, the playing area will be equipped with benches. The renovated area will be then used for ball games and for other sports activities. The Project should be implemented in co-operation with former young drug addicts who wish to integrate into normal life. In November we would like to inaugurate its operation and organise a sports afternoon with competitions for children. Projekt: Fotopokus Fotopokus DĚTSKÝ DOMOV VIZOVICE Protože se nám loňský projekt Děti dětem moc líbil a povedl, rozhodli jsme se, že budeme letos v podobném projektu pokračovat. Náš projekt se bude týkat fotografování. Chtěli bychom vyfotit naše oblíbená místa ve Vizovicích a okolí. Poté si chceme zkusit tyto fotografie vyvolávat ve fotokomoře, či přes počítač (jedná-li se o digitální přístroje). Pro jednotlivé akce se nám podařilo sehnat odborníky (dobrovolníky), jak na klasickou, tak na digitální fotografi i. Nejhezčí obrázky budeme vystavovat v prostorách evangelické fary ve Vizovicích a taky plánujeme vytvořit si vlastní kalendář, který pošleme mimo jiné i dětem z dětských domovů v zahraničí, čímž navážeme na náš loňský projekt. Také jsme toho názoru, že v tomto technicky založeném a drahém světě, není vůbec špatné toto umění ovládat. Project: Photo experiment VIZOVICE CHILDREN S HOME Having enjoyed and succeeded in the implementation of the last year s Project Children to Children, we have decided to plan a similar project for this year. The Project, we opted for this year, is related to photography. We would like to take pictures of our favourite places in Vizovice and its environs and then develop them in the darkroom or through a PC (in case of digital cameras). We have engaged professionals (volunteers) specialising in both classical and digital photography who will help us with the Project realisation. The best pictures will be displayed in the local vicarage and we are also planning to create our own calendar. We would also like to post the calendar to children from children s homes abroad and thus follow in the tradition established last year. Also, we believe that in this technically oriented and dear world it is quite useful to master the art of photography. Projekt: Výzdoba Jednací síně OU Lichnov II DĚTSKÝ DOMOV LICHNOV Ve III. ročníku Make a Connection jsme vyzdobili jednu stěnu v Jednací síni OU Lichnov keramickou plastikou Strom života. Letos bychom chtěli výzdobu obohatit a zároveň představit svou práci a naše dovednosti veřejnosti. Kromě keramické výzdoby chceme připravit i prostorovou výzdobu místnosti drobné plastiky, vázy a obaly na květiny, obrazy malované na hedvábí. V prosinci bychom rádi připravili slavnostní předání síně obci s účastí veřejnosti. Project: Decoration of the Meeting Room of the Local Authority in Lichnov II LICHNOV CHILDREN S HOME During the 3rd year of the Make a Connection Project our children decorated one of the walls of the Assembly Hall of the Local Authority in Lichnov with a ceramic work called Tree of Life. This year we would like to take up our decorative efforts and present our work and skills to the public. Apart from ceramic works, we would like to present some of our space decorations small sculptures, vases, fl owerpots, and silk paintings. In December we would like to inaugurate the Hall in the presence of the public

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs

KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET 2008 KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs Následující texty prošly jazykovou korekturou, za jejich obsah ale zopovídají výhradně neziskové organizace,

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012. The Summary of content of Our center

Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012. The Summary of content of Our center Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012 Mission of the Volunteer center in Ústí nad Labem Civic Association Volunteer Center creates and provides professional background for volunteers

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Systém ERP spuštěn ERP System Running Docházkové terminály v provozu Attendance Terminals in Operation Teambuilding

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report

Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu

Více

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka

3.výročí. jaro/spring. Kalendář akcí. Jaro je za dveřmi. novinka 2010 Balance Club Brumlovka Newsletter jaro/spring 3.výročí Jaro je za dveřmi Spring is drawing near Kalendář akcí Event Calendar Pokud se vyčerpaní po dlouhé zimě již nemůžete dočkat jara, jsme pro vás

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S MOLDAVSKEM Podpora rozvoje domácí pečovatelské služby v Moldavsku, 2007-2010 Project No. MD/77/06/MPSV Support of Development

Více

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dáváme lidi do pohybu.

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více