NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN"

Transkript

1 NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2008

2 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, Slavičín, Czech Republic, Tel.: , Fax: ,

3 SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY Milí přátelé, otevřeli jste právě výroční zprávu naší nadace. Možná jste naši příznivci nebo dárci, ale také Vás k nám mohla přivést náhoda. V každém případě jsem rád a doufám, že si naši zprávu přečtete. Je vždy těžké uvádět v pár slovech obsáhlou výroční zprávu a neopakovat to, co už bylo řečeno v minulých letech. Snad jeden údaj bych mohl vyzdvihnout. V loňském roce jsme se pokusili mapovat počet osob, na které dopadají aktivity Nadace. Došli jsme k počtu více než osob - převážně studentů a žáků ale také i osob starších v rámci různých nadačních aktivit a programů. Sami jsme chvíli nevěřili tomuto číslu a také zdůrazňuji, že nám nejde o kvantitu. Na druhou stranu ale věříme, že v tomto množství je hodně takových, které naše aktivity motivovaly, ukázaly cestu nebo přímo pomohly. Tak nám to svou prací a příkladem odkázal pan Pivečka a za to, že nadace takto úspěšně pokračuje je třeba poděkovat dárcům, profesním pracovníkům a celé řadě dobrovolníků. V našem regionu není vůbec jednoduché dát dohromady prostředky, které zabezpečí operační i grantové programy nadace. Proto neustále hledáme další a další zdroje a možnosti financování, oslovujeme tradiční i nové sponzory. Třeba to budete právě Vy kdo se přidá k našim příznivcům a možná to budeme zase my, kdo pomůže rozvíjet kreativitu a sociální cítění Vašeho dítěte nebo kdo namotivuje správným směrem Vašeho studenta či absolventa střední nebo vysoké školy. Nebo pomůžeme potřebnému člověku z Vašeho okolí... Michal Špaček Za správní radu NJP SLOVO VÝKONNÉ ŘEDITELKY Milí přátelé Nadace Jana Pivečky, rokem 2007 naše nadace vstoupila do druhého desetiletí své práce. Bylo to rok, ve kterém úspěšně završila realizaci svého prvního projektu s podporou EU a byl to především rok důležitých personálních i organizačních změn, z nichž nejvýznamnější bylo snížení počtu členů správní rady, ustanovení funkce místopředsedy a nových orgánů nadace - Sboru poradců a Čestných členů správní rady. V březnu se uskutečnilo zasedání správní rady, na kterém na základě žádosti některých členů o uvolnění z funkce, došlo ke schválení obměny správní rady a ke zvolení nových členů. Z předešlé správní rady zůstala ve funkci Petra Blumenberg jako předsedkyně a Ing. Michal Špaček, který byl zvolen místopředsedou. Myslím si, že je namístě upřímně poděkovat všem bývalým členům správní rady nadace, z nichž mnozí svou práci vykonávali od samotného vzniku nadace, nejenom za jejich dlouholetou práci pro nadaci, ale i za jejich pomoc a spolupráci, která dále pokračuje i po ukončení jejich členství ve správní radě. Úkolem této výroční zprávy je přiblížit Vám nejenom změny, ale hlavně Vás seznámit s aktivitami nadace v roce 2007 a informovat o tom, jak byly využity finanční prostředky z darů a grantů, jaké vlastní programy jsme realizovali, které organizace či jednotlivce jsme podpořili. A samozřejmě chceme také poděkovat všem, kteří nám v uplynulém roce nezištně pomáhali. Všech forem pomoci si velmi vážíme a chceme Vás ujistit, že ji vnímáme jako projev důvěry a jako závazek udržet dobré jméno a kredit nadace. Božena Filáková 3

4 1. O NADACI JANA PIVEČKY VE SLAVIČÍNĚ Nadace byla založena zřizovatelem Janem Pivečkou. Sídlem nadace je Slavičín, Horní náměstí 111. Nadační jmění: jmění ,-- Kč Vize Nadace Jana Pivečky V návaznosti na historickou tradici, spojující ve Slavičíně jméno Pivečka nejenom s podnikáním a obchodem, ale také s podporou věcí veřejných a lidem prospěšných, zejména ve vztahu k mládeži, vytvořit lepší občanskou společnost. Jan Pivečka Poslání a role nadace Vycházejíc z filozofie vnesené do nadace jejím zakladatelem Janem Pivečkou, je aktivita nadace zaměřena především na podporu níže uvedených principů: - vedení mládeže k úctě, pravdě, lidským právům, etice a morálce, - vytváření prostoru pro zapojení mládeže do aktivních tvůrčích programů, - ochrana tradic a životního prostředí, - vytváření prostoru pro prosazení a šíření hodnot spojených s rozvojem zdravé občanské společnosti. Cíle podporované Nadací Podpora a pomoc výchově a vzdělávání mladých lidí, žáků, studentů a ostatní mládeže v České republice s důrazem na výchovu a vzdělávání v oblasti kultury, ekonomiky, podnikání a obchodu, se zaměřením na zlínský a slavičínský region. Podpora a pomoc mezinárodní výměně studentů, žáků a učňů, mezinárodním studentským a vzdělávacím akcím. Podpora udržování a rozvoj podnikatelského a životního odkazu rodiny Pivečkových ve Slavičíně. Podpora ochrany přírody a životního prostředí zlínského a slavičínského regionu, ale i jiných lokalit. Podpora a pomoc v oblasti kultury v České republice, s důrazem na zlínský a slavičínský region. Podpora a pomoc obecně prospěšným cílům ve zlínském a slavičínském regionu, ale i jiných místech v České republice. Účel Nadace Účelem Nadace je soustřeďovat hmotné prostředky, úsilí osob, materiální, organizační a jinou pomoc na podporu vytyčených cílů. Předmět činnosti Nadace Finanční, materiální, organizační a jiná pomoc přípravě a realizaci vybraných programů a akcí realizovaných Nadací k dosažení a na podporu vytyčených cílů, včetně vlastní realizace těchto akcí. Spolupráce s příslušnými státními, veřejnoprávními institucemi a soukromými osobami za účelem společné podpory sledovaných cílů. Spolupráce se školami, školskými zařízeními, školskými a obecními úřady v oblastech týkajících se naplňování cílů Nadace. Pořádání různých výchovných, vzdělávacích, kulturních, sociálních a obdobných akcí za účelem naplňování cílů Nadace. Pomoc při prosazování mravního a morálního kodexu mladého člověka. Výměna zkušeností s jinými osobami (subjekty) obdobného druhu a zaměření zejména spolupráce s obdobnými neziskovými organizacemi. Pořádání a vyhlašování výročních cen, studentských soutěží, soutěžních akcí apod. k podpoře rozvoje tvůrčí individuality mladého člověka. Filozofie Nadace Pomáhat konkrétním lidem, kteří pomoc potřebují a zaslouží si ji, vysvětlovat filozofii nadace, založené na lidství a pomoci toho, kdo může pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje. Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována pocit resp. potřebu chovat se obdobně, to znamená pomáhat v budoucnu (až jim to situace dovolí) dalším lidem a tak předávat štafetu lidství a humanismu dál. Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována pocit sounáležitosti s dalšími lidmi, kteří působí v nadaci nebo s nadací spolupracují. 4

5 Nadace se svou filozofií nezištné pomoci snaží o vytvoření pyramidálního efektu. Nadace pomůže nebo jinak prospěje konkrétní osobě, přičemž nemá jiný požadavek, než aby ten, kdo pomoc obdržel se v budoucnu choval obdobně a sám pomáhal dalším lidem. Lidé v Nadaci Správní rada Nadace do : Petra Blumenberg, předsedkyně správní rady, Osnabrück, Německo Ing. Jiří Genža, člen správní rady, Zlín Alena Hubíková, členka správní rady, Slavičín Yitka Kilian Dvirka, členka správní rady, New York, USA JUDr. Stanislav Knotek, člen správní rady, právník, Zlín Magdalena Múdrá, členka správní rady, Slavičín Ing. Michal Špaček, člen správní rady, Zlín Mgr. Miroslava Štýbrová, členka správní rady, Zlín Ing. Pavel Velev, člen správní rady, Zlín Správní rada Nadace od : Petra Blumenberg, předsedkyně správní rady, Osnabrück, Německo Ing. Michal Špaček, místopředseda správní rady, Zlín Mgr. Hana Urbanová, členka správní rady, Újezd u Valašských Klobouk MUDr. Marek Svoboda, člen správní rady, Brno PhDr. Monika Rychlíková, členka správní rady, Brno Revizor účtů: Ing. Ivana Marusjaková Zaměstnanci nadace: Ředitelka: Bc. Božena Filáková Administrativa, programový pracovník: Bc. Lenka Tomečková Provozní a programový pracovník: do Josef Janda od Šárka Hamalčíková Vedení účetnictví: Marie Jandová, ext. Právní poradenství: Advokátní kancelář JUDr. Stanislava Knotka Kontaktní údaje: Adresa: Horní náměstí Slavičín Česká republika Registrace: Registrace nadace je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložka 97 IČO: Telefon: , Fax: pivecka.cz Bankovní učty: UniCredit Bank, pobočka Zlín číslo účtu: /2700 Komerční banka, a.s., pobočka Slavičín číslo účtu: /0100 5

6 2. ROK 2007 V NADACI JANA PIVEČKY 2.1 ORGANIZAČNÍ ROZVOJ NADACE Správní rada Počátkem roku 2007 bylo na zasedání správní rady schváleno snížení počtu členů správní rady nadace z 9 na 5, ustanovení funkce místopředsedy a ustavení nových orgánů nadace a to Sboru poradců a Čestných členů správní rady. V březnu došlo na zasedání správní rady k dalšímu zásadnímu kroku a tím bylo zvolení nových členů správní rady, kterými se stali MUDr. Marek Svoboda, lékař Masarykova onkologického ústavu v Brně, PhDr. Monika Rychlíková, dramaturgyně a scenáristka dokumentárních filmů z Brna a Mgr. Hana Urbanová, středoškolská učitelka z Újezda u Vlašských Klobouk. Z předešlé správní rady zůstala ve funkci Petra Blumenberg jako předsedkyně a Ing. Michal Špaček, který byl zvolen místopředsedou a bude zastupovat předsedkyni v době její nepřítomnosti v České republice. Finanční zajištění nadace V plnění strategie získávání finančních prostředků jsme se orientovali na: - přípravu dalších vhodných projektů na získání prostředků z fondů Evropské unie nadace se připravovala s několika projekty na vyhlášení vhodných výzev pro poskytování podpory v programech, které spadají do sféry zájmu nadace. - orientace na pravidelné pořádání benefičních akcí nadace tento záměr úspěšně plní, počátkem ledna 2007 uspořádala divadelní představení "Revizor" v podání Divadla Husa na provázku, v říjnu 2007 benefiční divadelní představení "Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete" v podání pražského Divadla Palace a v listopadu 2007 v Luhačovicích koncert skupiny JAVORY s Hanou a Petrem Ulrychovými. - orientace na získání konkrétních partnerů pro konkrétní projekty a grantové programy ačkoliv pro některé projekty máme již stabilní partnery, kteří pravidelně přispívají na jejich realizaci, doposud se nepodařilo najít partnery pro všechny projekty a pokračuje i snaha spojit jméno nadace s vhodným stabilním generálním partnerem. Grantová činnost Stejně jako v letech minulých směřuje naše grantová podpora do oblasti podpory vytváření zdravé občanské společnosti, což v sobě zahrnuje jednak podporu obecně prospěšné činnosti třetích osob, podporu kulturních, historických a regionálních tradic, ale i podporu sociální sféry se zaměřením na propojení výchovně vzdělávací práce nadace s potřebami sociálně, zdravotně nebo jinak handicapovanými spoluobčany. Vnější vztahy Nadace Jana Pivečky V oblasti vztahů s veřejností a školami - nadace spolupracuje v České republice s cca 40 školami od malých základních škol až po školy vysoké a několika středními školami na Slovensku. Pokračovala tradičně úzká spolupráce s Gymnáziem Jana Pivečky, jehož studenti pravidelně pomáhají zajišťovat realizaci projektů NJP, zvýšil se i počet dobrovolníků zapojených do našich projektů. V oblasti vztahů s orgány veřejné správy je pro nás klíčovou spolupráce s vedením Města Slavičín a Krajským úřadem ve Zlíně. V oblasti vztahů s potencionálními dárci se orientujeme na dlouhodobou a oboustranně prospěšnou spolupráci. Naše úsilí směřuje nejenom k oslovování dárců, ale k udržení jejich důvěry a ochoty nám pomáhat. V oblasti vztahů s dalšími neziskovými organizacemi se zaměřujeme na udržení stávajících a vytváření nových místních partnerství, která povedou ke zkvalitnění práce neziskového sektoru a k vytváření zdravé občanské společnosti v regionu PROGRAMOVÁ OBLAST Nadace v roce 2007 realizovala vlastní projekty ve všech základních programech, do kterých vymezila svou působnost a to: Výchova a vzdělávání Vytváření zdravé občanské společnosti Ekologie Práce nadace se postupně profiluje zejména do prvních dvou oblastí, kde vznikají nové projekty. V oblasti ekologie se soustřeďujeme především na aktivity v souvislosti s údržbou Pivečkova lesoparku. 6

7 2.2.1 Výchova a vzdělávání Tato oblast aktivit nadace se dá označit jako tradiční a klíčová. Od počátku existence NJP se soustřeďujeme na zapojení tvořivých schopností a dovedností školáků a středoškoláků v oblastech výtvarných a literárních, dále na jejich zapojení do řešení námětů nebo problémů v okruhu jejich škol či bydliště a diskusní platformy, na kterých bude vytvořen prostor pro sdílení názorů mezi přizvanými osobnostmi a mládeží. Tradičně se cíleně zaměřujeme na motivaci různých skupin mladých lidí v regionu od šesti až do šestadvaceti let. Nadace ale usiluje o podporu celkové vzdělanosti v regionu napříč věkovou strukturou a to zejména u sociálně a zdravotně handicapovaných osob. Projekty realizované v tomto programu v roce 2007 Vyhledávání a podpora talentů ve výtvarné oblasti - výtvarné soutěže Cena Nadace Jana Pivečky Nadace ve spolupráci s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací, společností Brněnské veletrhy a výstavy, a.s. a s firmou Baťa uspořádala v roce 2007 první ročník soutěže pro mladé designéry obuvi a doplňků z kůže "Cena Nadace Jana Pivečky". Cena se uděluje ve třech kategoriích: Cena pro mládež do 18 let - kresba nebo jiný výtvarný projev s tématikou obuvi, kožené galanterie či doplňků, Cena pro stávající studenty designéry obuvi za hotový výrobek - obuv, koženou galanterii nebo doplňky a Cena pro mladé absolventy do 30 let - opět hotový výrobek - obuv, kožená galanterie nebo doplněk. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo na zahajovacím galavečeru veletrhu KABO v Brně dne Vítězové mimo jiné obdrželi zájezd na mezinárodní veletrh módy v Paříži v hodnotě 10 tis. Kč včetně kapesného a poukázku na obuv a doplňky od firmy Baťa v hodnotě 10 tisíc. Veselá bota - výtvarná soutěž pro studenty SUPŠ v Uherském Hradišti V roce 2007 se uskutečnil už 13. ročník soutěže, jejímž prostřednictvím hledáme a motivujeme mladé talenty v oblasti designu obuvi. Vítězům umožňujeme účast na některém z evropských veletrhů obuvi a zprostředkováváme účast na mezinárodních studentských designérských soutěžích jako je Footwear Fashion Future v Německu. Účast v těchto soutěžích jim umožňuje získávat nové poznatky a zkušenosti, porovnávat jejich schopnosti se schopnostmi vrstevníků ze zahraničí a získávat stáže nebo profesní uplatnění v zahraničních firmách. Veselá bota je nejstarší studentskou soutěží pořádanou Nadací Jana Pivečky. Výtvarná soutěž pro žáky prvního stupně ZŠ na téma "Čím bych chtěl(a) být" V roce 2007 se uskutečnil již 10. ročník soutěže zaměřené na spolupráci s malými venkovskými školami ve Zlínském kraji, jejímž smyslem je dát žákům z těchto škol možnost ukázat své dovednosti prostřednictvím výtvarné soutěže. Nadace chce projektem pozitivně působit na děti mladšího školního věku a přispívat k výchově mladé generace, která se bude postupně zapojovat do vytváření zdravé občanské společnosti. A protože malé děti ve věku 6-10 let se nejlépe vyjadřují kresbou, organizujeme výtvarnou soutěž pro první stupeň základních škol. V 10. ročníku soutěže děti kreslily a malovaly na téma: "Čím bych chtěl(a) být". Soutěže se zúčastnilo 10 základních škol. Vítězové byly pozváni do sídla nadace, kde se setkali s porotci a dostali diplom a knižní odměnu. Vyhledávání a podpora talentů a motivace mladých lidí v dalších oblastech Literární soutěž středních škol Zlínského a Trenčianského kraje V roce proběhl už 11. ročník literární soutěže středních škol Zlínského a Trenčianského kraje, která je tradičně vyhlašována ve spolupráci s Gymnáziem Jana Pivečky a Gymnáziem v Dubnici nad Váhom pod mottem: "Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost". Nadace takto získává názory mladých lidí na aktuální dění a různá společenská témata. Tentokrát studenti psali na témata: "S kým bych si chtěl vyměnit svůj život", "I když to byl obyčejný den, pro mě to byl svátek" a "Humorem proti hlouposti". Do 11. ročníku se přihlásilo 87 prací z 38 škol (24 škol z ČR a 14 škol ze SR). 7

8 V tomto ročníku byla poprvé samostatně v rámci soutěže vyhlášena i soutěž v poezii na volné téma. Samotné nás překvapil zájem mladých lidí a jejich záliba v poezii. Potvrzuje se, že básně k tomuto věku patří. Nejlepší práce z celkového počtu 117 poetických děl od 44 autorů z 25 škol nám pomohli vybrat regionální básníci z Klubu přátel hudby a poezie ze Zlína. V dubnu pak v sídle NJP proběhlo za účasti vítězů, jejich pedagogů, porotců a hostů slavnostní vyhlášení vítězů soutěže v próze a soutěže v poezii. Doprovodnou součástí Literární soutěže středních škol Zlínského a Trenčianského kraje byla výtvarná soutěž pro žáky Základní umělecké školy na témata literární soutěže, z které pak vítězné grafiky byly použity jako ilustrace do brožury vítězných prací. V roce 2007 byly samostatně vydány brožury dvě. Kromě již zmíněné brožury s vítěznými pracemi v próze byla poprvé vydána také brožura vítězných prací soutěže v poezii, kterou graficky navrhla a ilustrovala studentka JAMU v Brně Hana Knotková. Helpíkův pohár V roce 2007 jsme uspořádali 6. krajské kolo soutěže s branně zdravotnickou tématikou Helpíkův pohár. Pod mottem: Lépe je zapálit alespoň malou svíčku, než proklínat tmu." proškolujeme od roku 2002 ve spolupráci s ÚS ZZS Zlínského kraje děti 5. tříd v poskytování první pomoci. Učíme je formou soutěže poskytnout první pomoc při ohrožení zdraví nebo života. Krajské kolo v Pivečkově lesoparku se uskutečnilo 8. května 2007 ve spolupráci s partnery z ÚS ZZS Zlínského kraje, s finanční pomocí Města Slavičín a sponzorů a s účastí Policie ČR, HZS ČR, Autoklubu Zlín a několika desítek dobrovolníků. V rámci doprovodného programu bylo možné vidět mimo jiné koordinaci jednotlivých složek integrovaného záchranného systému při zásahu u dopravní nehody, výcvik policejních psů, ukázku policejní a požární techniky a podobně. Ve spolupráci se základními školami ze Slavičína a okolí bylo v roce 2007 proškoleno asi 130 dětí ve věku 11 let. Krajského kola se pak zúčastnilo 5 škol. Tři nejlepší dvoučlenné hlídky postoupily do celostátního kola, které se uskutečnilo 26. května v Jeseníku. Chceme pomáhat Soutěž "Chceme pomáhat" nadace realizuje ve spolupráci se zlínským ROTARY Clubem. Do projektu je zapojeno 10 základních škol a osmiletých gymnázií ze Zlínského kraje. Žáci a studenti si vybírají problém ze svého okolí a formou projektu navrhují řešení. Cílem projektu je naučit mladé lidi vnímat problémy v jejich okolí a hledat jejich řešení. Projekt pak musí obhajovat před porotou, složenou z odborníků na danou oblast. Nejlepší projekty jsou finančně podpořeny, přičemž podmínkou pro získání nadačního příspěvku je přímá osobní účast žáků a studentů na realizaci. V roce 2007 byl vyhlášen 2. ročník soutěže, který bude ukončen v roce Vzdělávací středisko Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně Vzdělávací středisko NJP od roku 2006 realizuje vzdělávací aktivity především pro cílové skupiny, kterými jsou: děti a mládež ohrožené delikvencí, nezaměstnaní, absolventi škol a mladiství bez praxe, osoby bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací, osoby bez přístřeší, matky na mateřské dovolené, osoby se zdravotním postižením, národnostní a etnické menšiny. Aktivity VSNJP jsou například: - volně přístupné PC a internet - realizace vzdělávacích kurzů zaměřených na získávání dovedností v práci s PC - realizace jazykových a konverzačních kurzů - realizace řemeslných a pracovně terapeutických kurzů - realizace seminářů zaměřených na pomoc mladým lidem opouštějícím dětské domovy - realizace seminářů pro budoucí studenty informatiky 8

9 Za zmínku stojí některé výsledky projektu od jeho zahájení v lednu 2006 do konce roku 2007: Středisko uspořádalo celkem 60 kurzů a podpořilo do konce roku 2007 téměř 500 osob, které se zúčastnily sociálně integračních kurzů - některé osoby se zúčastnily více kurzů a ve skutečnosti je celkový počet absolventů kurzů ještě vyšší. Kurzy jsou většinou 20 hodinové - ze vzdělávacích realizujeme zejména kurzy: Základy ovládání PC, Práce s Wordem a Excelem, Tvorba prezentací v Power pointu, Základy daňové evidence, Práce s programem Corel, Design obuvi s využitím programu Footwear CAD, Základy první pomoci atd., z řemeslných jsme realizovali několik kurzů Paličkování a Keramika. Kurzy pořádáme také ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s partnery, kterými jsou ČSOP Kosenka a gymnázium. Míra využití střediska v době otvíracích hodin pro cílové skupiny se trvale pohybovala v roce 2007 kolem 80%. Projekt VSNJP se za dva roky existence ukázal pro region Slavičínska přínosným a potřebným. Je realizován i díky pochopení VNJH a Nadace Partnerství, které umožnily naší nadaci použít prostředky z Fondu stability na průběžné financování. PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A ZLÍNSKÝM KRAJEM Další výchovně vzdělávací akce v Nadaci Jana Pivečky Kromě dlouhodobých projektů nadace uspořádala besedy v Pivečkově vile pro různé skupiny žáků a studentů, kteří navštívili nadaci. Mimo jiné to byli francouzští a němečtí studenti, kteří v rámci projektu Erasmus přijeli na výměnný pobyt za studenty Gymnázia Jana Pivečky. Tradičně se v sídle nadace uskutečňují besedy s dětmi v rámci projektu Toulky historií Slavičínska, kterou pořádá místní DDM ve spolupráci s místní knihovnou Vytváření zdravé občanské společnosti Projekt Atd... Nadace se dlouhodobě podílí na organizačním i finančním zabezpečení projektu ATD..., jehož smyslem je co nejlépe připravit mládež z dětských domovů ve věku let na vstup do samostatného života. V říjnu 2007 se třídenní seminář zaměřený na pomoc mladým lidem z DD uskutečnil již počtvrté v Domě na půli cesty v Pohořelicích a v kempu v Pasohlávkách na Brněnsku. Pod vedením odborníků z různých oblastí zahrnujícíh problémy, které budou muset mladí lidé z DD řešit v samostatném životě, trénují účastníci semináře chování v situacích, do kterých se budou po opuštění domova dostávat. Součástí projektu je rovněž vydání praktického průvodce pro mládež, která opouští dětské domovy s názvem Slabikář. Spolupráce NJP s dětskými domovy ve Zlínském kraji Nadace dlouhodobě spolupracuje s dětskými domovy ve Zlínském kraji nejenom v rámci projektu ATD... V roce 2007 umožnila ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati dětem z DD návštěvu baletního představení "Oněgin" v Národním divadle v Praze, které pro opuštěné děti každoročně připravuje v rámci projektu "Dar dětem" pan N. Palatajkov. Obě nadace tradičně platí dětem z DD Smolina a Vizovice autobus. NJP dále umožnila dětem z DD Burešov a Vizovic návštěvu divadelního festivalu amatérských souborů "Valašské křoví", kde shlédli pohádky v podání ochotnických divadel. Kromě toho byly děti pozvány na Valašskoklobucký mikulášský jarmek do Pivečkovy dřevěnice a v rámci Dětského vánočního jarmarku do sídla Nadace Jana Pivečky. 9

10 Pohádkový les Poslední prázdninovou sobotu jsme ve spolupráci s ochotnickým divadelním souborem SemTamFór ze Slavičína, se studenty Gymnázia Jana Pivečky a dalšími dobrovolníky uspořádali pro rodiny s dětmi zábavné odpoledne v Pivečkově lesoparku, které je organizováno jako procházka Pohádkovým lesem. Smyslem projektu je zorganizovat akci, při které tráví rodiče a prarodiče volný čas s dětmi, ale také ukázat, že propojení různých typů neziskových a zájmových organizací může přinášet zajímavé a prospěšné projekty, které vyplní volný čas ve městě či v komunitě a zkvalitní nabídku volnočasových příležitostí různých cílových skupin ve městě. Využití rekonstruovaného roubeného domu č.p. 7 ve Valašských Kloboukách NJP jako spolupořadatel Valašskoklobuckého mikulášského jarmeku každoročně připravuje pro návštěvníky ukázku rekonstruovaného roubeného domu č.p. 7. Ve spolupráci s partnery z občanského sdružení JARMEK připravujeme v domě předvádění pletení ošatek ze slámy, šití krpců a papučí z ovčí kůže a přibližujeme veřejnosti práci ševce, papučářů a tkalců. Nejinak tomu bylo i první prosincovou sobotu roku Děti z DD Smolina čekala v roubence Mikulášská nadílka. V domě kromě toho po celý rok probíhají kurzy řemesel, setkání zájmových folklórních a ekologických organizací a návštěvy žáků škol i individuálních návštěvníků za účelem prohlídky domu a seznámení se s vybavením chudé domácnosti konce 19. století. Dětský vánoční jarmark ve Slavičíně Třináctý Dětský vánoční jarmark se uskutečnil a byl zařazen do programu tradičního Rozsvěcování vánočního stromu ve Slavičíně. Nadace připravila program v obou objektech, které v současné době pro svoje aktivity ve Slavičíně využívá. V bývalém ekocentru předváděli staré vánoční zvyky a řemesla umělci a řemeslníci ze Slavičína a okolí, výstava obrázků s vánoční tématikou se uskutečnila tentokrát v budově Městského muzea na Horním náměstí. V sídle NJP proběhlo tradiční setkání přátel a příznivců NJP s dětmi z dětských domovů ve Vizovicích a Burešově a se zlínskými Rotariány. Tradiční součástí Dětského vánočního jarmarku je výtvarná soutěž na určité téma. V roce 2007 to bylo téma Vánoce našich dědečků a babiček. Vítězové byli pozváni do sídla NJP a odměněni. Malé studio Slavičín Nadace od roku 2002 provozuje Malé studio Slavičín, které vydává dvouměsíčník dětských novin Ťápoviny. Jejich redaktory jsou žáci základních a středních škol z regionu. Mapují dění ve městě a v nadaci, představují významné rodáky a osobnosti, které Slavičín navštěvují. Redaktoři mají příležitost kromě osobností, které si vyberou a osloví em také vyzpovídat hosty diskusních fór a osobnosti, které během roku navštěvují nadaci. Beseda se spisovatelem Josefem Holcmanem Nadace uspořádala v únoru 2007 besedu se spisovatelem Josefem Holcmanem spojenou s autorským čtením ukázek z knihy "Trvalá bydliště." Všichni návštěvníci se výborně bavili, protože pan Holcman je nejenom známý soudce a spisovatel, ale i výborný vypravěč. Výstava fotografií cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Nadace ve spolupráci s Městem Slavičín, s fotografem Josefem Florešem a Muzeem Jihovýchodní Moravy ve Zlíně uspořádala v březnu v prostorách výstavní síně městské radnice ve Slavičíně vernisáž výstavy fotografií z cest známých cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Fotografie, které mapovaly putování známých cestovatelů napříč všemi kontinenty nám zapůjčilo Muzeum Jihovýchodní Moravy Zlín. Výstavu, která trvala jeden měsíc a navštívilo ji několik stovek návštěvníků Ekologie V oblasti ekologie se nadace zaměřuje nadále na dva běžící projekty. Více se soustřeďuje na ekologické aktivity spojené s výchovou mládeže k ekologickému chování. Pivečkův lesopark Ve spolupráci s Městem Slavičín a Gymnáziem Jana Pivečky ve Slavičíně provádíme pravidelnou údržbu lesoparku a snažíme se dělat alespoň malé kroky k postupné realizaci celého záměru obnovy lesoparku. Po dokončení cyklostezky, která byla Městem Slavičín vybudována převážně z prostředků EU a na níž je lesopark jedním z informačních bodů, došlo ke zkvalitnění přístupové komunikace i k rozšíření parkovacích míst. Lesopark je hojně využíván turisty k návštěvám a slouží rovněž pro pořádání akcí pro veřejnost jak městem tak nadací. 10

11 Publikace a tiskoviny vydané v roce 2007 Vydání brožury vítězných prací 11. ročníku literární soutěže středních škol Nejlepší práce literární soutěže jsou každoročně vydány v brožuře. Ilustrace jsou dílem žáků výtvarného oboru ZUŠ Slavičín. Vydání 5 čísel dvouměsíčníku Ťápoviny Nadace vydala v roce 2007 pro Malé studio Slavičín 5 čísel dvouměsíčníku Ťápoviny GRANTOVÁ OBLAST V grantové oblasti jsme v roce 2007 rozdělili ,50Kč (v roce ,-- Kč ). V roce 2007 jsme rozdělovali nadační příspěvky jednokolově ve veřejně vyhlášeném grantovém řízení v Programu na podporu vytváření zdravé občanské společnosti. Další finanční prostředky jsme rozdělili mimo grantové kolo. Program na podporu vytváření zdravé občanské společnosti ve Zlínském regionu V tomto programu jsme mimo jiné v roce 2007 rozdělili také výnos z Fondu stability za rok 2006 ve výši ,-- Kč. Fond byl zřízen díky podpoře Vzdělávací nadace Jana Husa v Brně a Nadace Partnerství Brno. Cílem programu je podpořit projekty přispívající k rozvoji zdravé občanské společnosti ve Zlínském regionu. Jedná se zejména o: - podpora projektů zaměřených na zachovávání historických a kulturních tradic, řemesel, folklóru - podpora projektů spolupráce občanů a NNO s dětskými domovy, pěstounskými rodinami, zařízeními náhradní rodinné péče typu Klokánek, s organizacemi zdravotně a jinak handicapovaných spoluobčanů, s domovy důchodců a dalšími podobnými subjekty působícími v regionu - podpora projektů škol, domů dětí a podobných zařízení aktivizujících mladé lidi ke snaze zapojit se do vytváření zdravé občanské společnosti projekty spolupráce škol s dětskými domovy, pěstounskými rodinami, zařízeními náhradní rodinné péče typu Klokánek, s organizacemi zdravotně a jinak handicapovaných spoluobčanů, s domovy důchodců, zejména projekty, řešené společně studenty a žáky a představiteli výše zmíněných skupin znevýhodněných spoluobčanů - podpora projektů na jejichž realizaci se podílí veřejnost a které jsou občanské společnosti v regionu prospěšné. NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ NADACÍ V ROCE 2007 FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Jméno/Název Program na podporu budování zdravé občanské společnosti Částka Kč Projekt Pěvecký sbor CANTICA Laetitia Dětské centrum Zlín Region Slovácko Gymnázium Jana Pivečky ve Slavičíně Dům sociálních služeb Naděje OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín Celkem , , ,-8.500,-- "3. ročník festivalu pěveckých sborů Zazpívej slavíčku" "Slovo pomáhá a hladí" "Folklór a tradice" "Výtvarné umění pro všechny"- projekt společné výtvarné tvorby studentů a klientů ÚSP 8.000,-- "Vánoční jarmark - aktivní účast klientů v projektu na zachování řemesel a tradic" 5.000,-- Projekt "Život bez bariér" ,-- Nadační příspěvky udělené mimo grantová kola z účelových darů a mimořádně přidělené nadační příspěvky Mgr. Macharáčková Karolína ,--,,Projekt Atd příprava mladých lidí z dětských domovů ve Zlínském kraji na samostatný život Kateřina Machovská ,-- Studium na VŠMU v Bratislavě a pěvecký růst DD Vizovice a DD Smolina ,50 Úhrada autobusu na baletní představení do Prahy Účelový dar + mimořádný NP Sudková Pavla ,-- "VI. ročník Helpíkova poháru ve Slavičíně a celostátní kolo v Jeseníku" - účelový peněžní a věcný dar BcA. Frkal David ,-- Příspěvek na pobyt vítězů soutěže Cena Nadace Jana Pivečky na veletrhu v Bologni Zemčíková Nela 9.015,-- Olomoucká letní škola mezinárodní prázdninová stáž Mimořádný NP Gymnázium Jana Pivečky Slavičín 8.500,-- Pobyt zahraničních studentů v rámci projektu Comenius Onderka Petr 5.000,-- Příspěvek vítězi soutěže "Who is Neo" Sýkora Tomáš 3.000,-- Příspěvek vítězi soutěže "Who is Neo" Vévoda Petr 3.000,-- Příspěvek vítězi soutěže "Who is Neo" Bach Matyáš 2.000,-- Příspěvek vítězi soutěže "Who is Neo" Fibich Ondřej 2.000,-- Příspěvek vítězi soutěže "Who is Neo" Beněk Libor 1.000,-- Příspěvek vítězi soutěže "Who is Neo" Příspěvky na projekty podle statutu ,-- Knižní a věcné odměny vítězům soutěží atd. Celkem NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM , ,50Kč 11

12 3. HOSPODAŘENÍ NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2007 PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2007 NÁZEV, JMĚNO ČÁSTKA ÚČEL DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Blumenberg Petra, Osnabrück, ,- Kč Německo Barum spol. s.r.o ,- Kč Příprava dětí z DD na samost. život, Helpíkův pohár Baďura Rudolf, Ing., BASS ,- Kč Daňková Eva, Mgr., notářka ,- Kč Rotary Club Zlín ,- Kč Podpora projektu Chceme pomáhat Atel Energetika Zlín spol. s.r.o ,- Kč Genža Jiří, Ing ,- Kč NTS Prometal Machining spol. s r.o ,- Kč Object Consulting, s.r.o., Lipina ,- Kč Projekt "Podpora studentů informatiky" TVD Rokytnice ,- Kč Podpora programů NJP, Helpíkův pohár HVB, pobočka Zlín ,- Kč Mynářová Dana - Corridor ,- Kč Salesiánský klub mládeže Zlín ,- Kč Nadace Tomáše Bati, Zlín ,- Kč Příspěvek na cestovné dětí z DD do ND Praha Baťa, a.s ,- Kč Svoboda Marek, MUDr ,- Kč DURA-LINE, Zlín 8.000,- Kč ZLINTERM, s.r.o., Zlín 6.000,- Kč Centroprojekt, s.r.o., Zlín 6.000,- Kč FAGUS, s.r.o ,- Kč Instop spol. s.r.o ,- Kč, Helpíkův pohár IS TRADING, s.r.o ,- Kč Hořák František 5.000,- Kč Juřenčáková Jana, Ing ,- Kč Knotek Stanislav, JUDr ,- Kč Kopřiva Petr, Mgr ,- Kč Mišák Stanislav, MVDr ,- Kč Rouchal Josef, Ing ,- Kč Šustek Roman 5.000,- Kč Filipová Martina 4.444,- Kč Hlaváček Radim 4.000,- Kč Hovorka Ludvík, Ing ,- Kč Klub přátel poezie, Zlín 4.000,- Kč Brožura vítězných prací soutěže v poezii Rein Holding a.s 4.000,- Kč Fojtík Vincenc, Ing ,- Kč Saxo, spol. s.r.o ,- Kč Česká obuvnická a kožedělná asociace 2.000,- Kč Holcman Josef, JUDr ,- Kč Macková Marie, JUDr ,- Kč Ocelíkovi Pavel a Eva 2.000,- Kč Prabos Plus, a.s., Slavičín 2.000,- Kč Šustková Hana 2.000,- Kč Turčínková Marie, MUDr ,- Kč Vaculík Josef, Ing 2.000,- Kč Zatloukal Jan, Ing ,- Kč Zbožínek Radomír, Ing ,- Kč Arnoštová Hana 1.500,- Kč BTH Slavičín 1.500,- Kč Helpíkův pohár Bajaja Antonín Bradovi Marcela a Pavel 12

13 NÁZEV, JMÉNO Hlaváček Petr, Ing. Holcmanová Jitka, JUDr. Hubáček František, Ing. Chudárek Vladimír, Ing. Jasmín cukrárna s.r.o. Kučerová Pavlína Novotný Jiří Obec Vlčnov Urbanová Hana, Mgr. Slavgast s.r.o. Charita Sv. Vojtěcha Slavičín Anonymní dárci - benefiční divadelní představení "Revizor" v podání Divadla Husa na provázku Brno Anonymní dárci - benefiční divadelní představení "Velká zebra" v podání Divadla Palace Praha Anonymní dárci - benefiční koncert skupiny Javory CELKEM ESF MMR Zlínský kraj CELKEM ČÁSTKA 600,- Kč 500,- Kč ,-Kč ÚČEL Helpíkův pohár Helpíkův pohár ,-Kč ,- Kč ,- Kč PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY ,93 Vzdělávací středisko NJP ,07 Vzdělávací středisko NJP ,07 Vzdělávací středisko NJP ,70 Srdečně děkujeme rovněž institucím, organizacím a přátelům, kteří nám v roce 2007 bezplatně pomáhali: Poskytnutí občerstvení a dárků do tomboly na akcích pro veřejnost: Elektro Koudela Slavičín, ELVA Slavičín, JASMÍN Cukrárna Slavičín, M+M Vývařovna Slavičín, MONA Monika Hubíková, Šmotek Roman Slavičín, Kadeřnictví Častulíková, Vaclová Jindřiška, drobné zboží. Odborná nebo technická pomoc a partnerství v projektech: Advokátní kancelář JUDr. Knotka, Autoklub Zlín, ČSŽ Slavičín, DDM Slavičín, Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, Gymnázium ve Valašských Kloboukách, HZS Zlínského kraje, Krajské středisko ZZS Zlín, Město Slavičín, Městské Infocentrum Rumplíková M., Studeníková M., Městské muzeum ve Slavičíně, Policie ČR obvodní oddělení Slavičín, Nadace Tomáše Bati ve Zlíně, Object Consulting, s.r.o. Lipina, Rotary Club Zlín, Salesiánský klub mládeže Zlín, SDH Nevšová, SemTamFór - ochotnické divadlo Slavičín, UNART, o.s. Slavičín, Úřad práce ve Zlíně, UTB Zlín, ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky, ZUŠ Slavičín. Přátelé, příznivci a dobrovolníci: Baďurová J., Bajaja A., Bor V., p. Cvešper, Častulíková I., Častulíková R., Červená S., Diatlovi, Domorádová L., Dvořáková, K., p. Eliášová, Filákovi, M. a P., Filáková, B. st., Floreš J., Fojtíkovi, Hyžíková G., Jakúbková J., Jandovi, Jeřábek J., Kalusová J., Kašpar O., Klukanová L., Kosečková M., Kovandová B., Kovaříková M., Kovařík M.,Kubánková M., Kubrychtová V., Kučerová H., Kulíšková K., Kutra Z., Lekovská A., Lešingrová R., Leznová M., Manovi, Mentlíková L., Mentlík T., Miklas Z. st., Miklas Z. ml., Navrátilová S., Němečková M., Ocelíkovi, Odehnal O., Odehnalová, Z., P., Pavlůsková, J., Pešatová K., Skrášková Z., Slovák F., Smolíková, Š., Sovovi, Sudková P., Svoboda P., Šebákovi, Šmotkovi, Šprtová M., Štefaníková M., Štrbáková R., Šuráňová G., Švachová, V., Tarabusová Z., Tomeček P., Trllová Š., Turčínková J., Vaculínová H., Žáková Z. 13

14 14

15 15

16 16

17 Dodržení ustanovení o výši provozních nákladů do výše 75% nadačního jmění: Nadační jmění: ,-- Kč 75% ,-- Kč Náklady na provoz: ,51 Kč 17

18 18

19 19

20 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, POKUD VÁS AKTIVITY NADACE OSLOVILY A MĚLI BYSTE ZÁJEM SE NA NICH PODÍLET, MŮŽETE NADACI JANA PIVEČKY PODPOŘIT NA NÍŽE UVEDENÉ BANKOVNÍ ÚČTY NEBO NÁS KONTAKTOVAT NA ČÍSLE NEBO A DOHODNOUT SE S NÁMI NA ZPŮSOBU PODPORY. NADACE JE PŘIPRAVENA DÁRCŮM VYSTAVIT DAROVACÍ SMLOUVU A RESPEKTOVAT JEJICH PŘÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE ZVEŘEJNĚNÍ JEJICH PODPORY. BANKOVNÍ UČTY NADACE JANA PIVEČKY: UniCredit Bank, a.s., pobočka Zlín číslo účtu: /2700 Komerční banka, a.s., pobočka Slavičín číslo účtu: /0100 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, Slavičín, Czech Republic, Tel.: , Fax: ,

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2009

NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2009 NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2009 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420 577 342 822, Fax: 00420 577

Více

NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2002

NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2002 NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2002 Milí přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Nadace Jana Pivečky v minulém roce. Předně vyslovujeme srdečný dík správní radě, naším spolupracovníkům

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2007 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2009 SLAVIČÍN, ČERVEN 2010 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420 577 342

Více

NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2003

NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2003 NADACE JANA PIVEČKY Slavičín, červen 2003 NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2002 SLOVO PŘEDSEDY SR SLOVO VÝKONNÉ ŘEDITELKY V roce 2002 jsme pokračovali ve snaze systematicky budovat a posilovat pozici Nadace

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVI LA ČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2006 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

Výroční zpráva. Nadace Jana Pivečky. Červen 2014

Výroční zpráva. Nadace Jana Pivečky. Červen 2014 Výroční zpráva 2013 Nadace Jana Pivečky Červen 2014 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271 904 E-mail:njp@pivecka.cz,

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2010 SLAVIČÍN, ČERVEN 2011 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: 00420 577 342 822, 00420 603 271

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2012 SLAVIČÍN, ČERVEN 2013 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271 904 E-mail:njp@pivecka.cz, http://www.pivecka.cz SLOVO ŘEDITELKY

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2004 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE Termín konání: 05.12.2006 budova Krajského úřadu ve Zlíně (21.budova; zasedací místnost Místo jednání: Zastupitelstva Zlínského

Více

Vážení přátelé, kolegové, spolupracovníci, klienti,

Vážení přátelé, kolegové, spolupracovníci, klienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, kolegové, spolupracovníci, klienti, Je za námi opět další rok a tím pádem nastal opět čas zhodnotit výsledky naší píle a práce. Jak jistě víte, i tento

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE za období 1. 1. 2005-31. 12. 2005 OBSAH ROK 2005 ROK ZMĚNY 2 POSLÁNÍ 3 O NADAČNÍM FONDU 3 GRANTOVÉ PROGRAMY 4 GRANTOVÉ PROGRAMY 7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 9 KONTAKTNÍ

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 21 1 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Annual Report 2013 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2013 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

999 1 V ý r o č n í z p r á v a

999 1 V ý r o č n í z p r á v a 1999 Výroční zpráva Galerie Jaroslava Fragnera je v současné době nejznámější z galerií v České republice, které se orientují výhradně na architekturu. Budova galerie patří do majetku NČA. Výstavy Prodej

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

Právní forma žadatele: občanské sdružení IČO: 26984423 Adresa žadatele (ulice, číslo, PSČ, obec):

Právní forma žadatele: občanské sdružení IČO: 26984423 Adresa žadatele (ulice, číslo, PSČ, obec): Číslo žádosti (Vyplní MAS Humpolecka) Žádost o dotaci v rámci tréninkové výzvy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. Část A: Základní informace o žadateli Název akce: Propagujeme tradiční řemesla

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015

Možnosti poradenství v sociálním podnikání. Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 Možnosti poradenství v sociálním podnikání Gabriela Kurková a Eva Dorňáková Praha 25.6. 2015 P3 People, Planet, Profit, o.p.s. Poslání: Prosazování a podpora sociálního podnikání v ČR. Aktivity P3 poskytujeme

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011 Klubíčko Beroun, o.p.s. Sociiállníí fiirma prospěšná nejjen lliidem se zdravotníím postiiženíím Vyyttvváářří ímee pprraaccoovvní í ppřří íleežži ittoosstti i pprroo lil iddi i,, jjeejji icchžž žži ivvoott

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 BRNO KULTURNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 BRNO KULTURNÍ Iniciativa Brno kulturní vznikla na podzim roku 2011. Iniciativa sdružuje jednotlivce z neziskových kulturních, uměleckých a vzdělávacích organizací v Brně.

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 2 I.

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Výroční zpráva 2009 365, o.p.s.

Výroční zpráva 2009 365, o.p.s. Výroční zpráva 2009 365, o.p.s. Obsah 1 Identifikační údaje organizace... 3 2 Poslání organizace... 3 3 Poskytované služby... 4 4 Orgány společnosti... 4 5 Události roku 2009... 5 6 Finanční zpráva...

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ROK 2011 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Nadační fond Podepsáno srdcem Sídlo: Líšnice 173, CZ 252 10 Mníšek pod Brdy GSM: +420 777 730 511 13 E-mail: info@podepsanosrdcem.eu Web: www.podepsanosrdcem.org

Více