Autoři: Ing. Giljan Dobrevová PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autoři: Ing. Giljan Dobrevová PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA"

Transkript

1

2

3 Autoři: Ing. Giljan Dobrevová PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, Liberec 2 Tel: (+420) Fax: (+420) Web: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64, Liberec 1 Telefon: (+420) Fax: (+420) Web: 2

4 Obsah 1. Zdravotní stav obyvatel obecná část 1.1. Počet obyvatel podle vybraných věkových skupin Střední délka života při narození Standardizovaná úmrtnost Počet hospitalizovaných v nemocnicích podle příčin hospitalizace Incidence novotvarů Incidence vybraných infekčních onemocnění Indikátory k vybraným cílům Zdravotní politiky Libereckého kraje 2.1. Cíl č.3 Zdravý start do života a cíl č. 4 Zdraví mladých Počet živě narozených Kojenecká úmrtnost Vývoj podílu dětí kojených 6 měsíců a déle Rodičky podle státní příslušnosti v porodnicích kraje Živě narození s vrozenou vadou Počet zemřelých dětí a mladistvých v důsledku poranění, nehod a dalších následků vnějších příčin Počet týraných a sexuálně zneužívaných děti z evidencí praktických lékařů pro děti a dorost Cíl č. 5 Zdravé stárnutí Střední délka života Pacienti dispenzarizovaní pro vybraná onemocnění z evidencí praktických lékařů pro dospělé Podíl ošetření praktickými lékaři pro dospělé v návštěvní službě Pacienti domácí zdravotní péče v Libereckém kraji Počet hospitalizovaných ve věku 65 let a více Cíl č. 6 Zlepšení duševního zdraví Počet pacientů léčených v psychiatrických ambulancích Počet hospitalizovaných pro opilost Pacienti ambulantně léčení pro patologické hráčství Standardizovaná úmrtnost pro úmyslné sebepoškození Cíl č. 8 Snížení výskytu neinfekčních nemocí 2.4. Cíl č. 8.1 Kardiovaskulární onemocnění Vývoj počtu zemřelých na kardiovaskulární onemocnění ve věku 0-64 let Vývoj standardizované úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění Počet zemřelých na kardiovaskulární onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz Ukončené případy pracovní neschopnosti pro kardiovaskulární onemocnění

5 2.5. Cíl č. 8.2 Nádorová onemocnění Vývoj počtu zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let Vývoj standardizované úmrtnosti na nádorová onemocnění Vývoj počtu zemřelých na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce ve věku 0-64 let Vývoj standardizované úmrtnosti na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce Onkologická péče v Libereckém kraji Počet zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz - absolutně Počet zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz na 100 tisíc obyvatel Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ - muži Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ - ženy Cíl č. 8.3 Diabetes mellitus Vývoj počtu léčených diabetiků podle typu komplikací Cíl č. 8.5 Orální zdraví Počet ošetření a podíl preventivních prohlídek u praktických zubních lékařů Cíl č. 9 Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy Hospitalizovaní obyvatelé Libereckého kraje pro úraz podle vnějších příčin úrazu Názvy a označení onemocnění dle mezinárodní klasifikace nemocí MKN Zdroje dat Značky v tabulkách Ležatá čárka (-) Nula (0; 0,0; 0,00) Tečka (.) Ležatý křížek (x) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý značí, že zápis není možný z logických důvodů 4

6 1. Zdravotní stav obyvatel obecná část 1.1. Počet obyvatel podle vybraných věkových skupin Okres, kraj, ČR Počet obyvatel k ve věkové skupině 0-14 let let let nad 65 let abs. v % abs. v % abs. v % abs. v % Česká Lípa , , , ,9 Jablonec n. Nisou , , , ,5 Liberec , , , ,7 Semily , , , ,9 Liberecký kraj , , , ,8 Česká republika , , , ,5 Liberecký kraj vznikl společně s dalšími 13 kraji k Rozlohou je nejmenším krajem v České republice (zabírá pouze 4 % z celého jejího území), počtem obyvatel pak druhým nejmenším. Ke konci roku 2012 v něm žilo téměř 440 tisíc obyvatel s obvyklou nepatrnou převahou žen (51,0 %). Příznivý vývoj přirozeného přírůstku se i nadále zpomaluje, narodilo se o 206 osob více než jich v roce 2012 zemřelo, což představuje nárůst o 0,5 (v roce 2011 to bylo o 0,9 a v roce 2010 pak o 2,0 ). Z Libereckého kraje se odstěhovalo o 212 osob více, než se přistěhovalo. Počet obyvatel tak zůstal nezměněn, přirozený přírůstek kompenzoval úbytek stěhováním. V celé České republice počet obyvatel narostl o 1 ( osob) a to díky migraci, přirozený přírůstek byl téměř nulový (narodilo se jen o 387 osob více než jich zemřelo). Celkově patří Liberecký kraj ke krajům s mladším obyvatelstvem. Mezi okresy jsou z hlediska věkové struktury značné rozdíly. Obyvatelstvo českolipského okresu patří k nejmladšímu v České republice vůbec, v okrese Semily žije naopak spíše obyvatelstvo starší Střední délka života při narození Rok 2012 Území Střední délka života při narození ženy muži Liberecký kraj 80,8 75,3 Česká republika 80,9 75,0 Pozn.: Za kraje je střední délka života počítána jako dvouletý průměr (v tomto případě z let 2011 a 2012). Střední délka života při narození (někdy též naděje dožití při narození) dosáhla v období let (pro kraje počítána vždy za dvouleté období) u žen 80,8 let a u mužů 75,3 let 5

7 což odpovídá průměru v České republice. Biologického maxima však ještě nebylo dosaženo, průměrné hodnoty v původních patnácti zemích EU byly v roce 2011 u žen 84,0 a mužů 78,7 let (zdroj Světová zdravotnická organizace, HFA-DB 2013) Standardizovaná úmrtnost Rok 2012 Standardizovaná úmrtnost Okres, kraj, ČR celkem nemoci oběhové soustavy novotvary dle příčin poranění a otravy úmyslné sebepoškození Česká Lípa 717,3 334,4 200,5 46,9 15,7 Jablonec n. Nisou 662,5 328,0 176,6 49,5 13,9 Liberec 720,4 336,5 214,2 36,8 5,2 Semily 696,7 340,0 169,0 45,1 15,1 Liberecký kraj 704,0 335,7 195,1 43,1 11,1 Česká republika 700,6 325,0 186,0 45,7 13,8 Pozn.: Za standard zvolena věková struktura teoretické evropské populace. 6

8 Rozložení standardizované úmrtnosti (tzn. úmrtnosti po vyloučení vlivu věkové struktury) v okresech České republiky zobrazují následující dvě mapy. Standardizovaná úmrtnost mužů Standardizovaná úmrtnost žen 7

9 1.4. Počet hospitalizovaných v nemocnicích podle příčin hospitalizace Rok 2012 Počet hospitalizovaných Bydliště pacienta (okres, kraj, ČR) celkem nemoci oběhové soustavy dle příčin hospitalizace novotvary poranění a otravy Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Liberecký kraj Česká republika Zdrojem dat je Národní registr hospitalizovaných. V tabulce jsou uvedeny případy hospitalizací obyvatel Libereckého kraje v nemocnicích České republiky. Jednotkou případu je ukončení hospitalizace na oddělení. Výsledné hodnoty jsou tedy navýšené o překlady mezi odděleními nemocnice Incidence novotvarů Rok 2010 Okres, kraj, ČR Incidence novotvarů standardizovaná na evropský standard zhoubné novotvary a novotvarů in situ celkem zhoubné novotvary a novotvarů in situ bez dg C44 Česká Lípa 586,6 492,7 Jablonec nad Nisou 772,6 578,1 Liberec 756,5 609,4 Semily 792,6 561,0 Liberecký kraj 725,6 567,0 Česká republika 785,4 589,7 Pozn.: dg C44 - jiný zhoubný novotvar kůže Zdrojem dat je Národní onkologický registr. Jedná se o počet hlášených onemocnění na 100 tisíc obyvatel s vyloučením vlivu věkové struktury (standardizací na evropskou populaci). Vzhledem k důkladným kontrolám dat o zhoubných novotvarech jsou definitivní údaje publikovány s dvouletým zpožděním. 8

10 1.6. Incidence vybraných infekčních onemocnění Zdrojem dat jsou EPIDAT (program k zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v ČR), Registr pohlavních nemocí a Registr tuberkulózy. Dg. tuberkulóza zahrnuje kromě tuberkulózy dýchacího ústrojí i tuberkulózu jiných orgánů.dg. virové hepatitidy zahrnuje virovou hepatitidu A, akutní a chronickou virovou hepatitidu B a akutní a chronickou hepatitidu C. Mezi akutní průjmová onemocnění jsou počítána pouze dvě nejčastěji se vyskytující bakteriální onemocnění a to onemocnění vyvolané salmonelami a onemocnění vyvolané Campylobacter jejuni. Rok 2012 Počet hlášených onemocnění Okres, kraj, ČR Syfilis Gonokoková infekce (kapavka) Tuberkulóza Akutní průjmová onemocnění (salmonelóza a kampylobakterióza) Virové hepatitidy absolutně Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily Liberecký kraj Česká republika na 100 tisíc obyvatel Česká Lípa 16,5 12,6 7,8 109,7 23,3 Jablonec nad Nisou 7,8 31,1 2,2 143,5 34,5 Liberec 4,1 25,1 7,0 161,4 19,3 Semily 5,4 1,3 4,0 222,3 8,0 Liberecký kraj 8,0 19,4 5,7 156,0 21,4 Česká republika 6,6 11,0 5,8 274,1 15,5 9

11 2. Indikátory k cílům Zdraví Cíl č. 3 Zdravý start do života a cíl č. 4 Zdraví mladých Počet živě narozených dětí Rok absolutně Liberecký kraj Česká republika na 1 tisíc obyvatel Liberecký kraj 9,5 10,0 10,4 11,7 12,0 11,9 11,7 10,6 10,5 Česká republika 8,8 10,0 10,3 11,1 11,5 11,3 11,1 10,4 10,3 V roce 2008 kulminoval trend v počtu narozených dětí a od roku 2009 dochází každoročně jak v Libereckém kraji tak v celé České republice k meziročnímu poklesu. Období růstu porodnosti končí, populačně nejsilnější ročníky žen narozených v polovině 70. let se postupně dostávají za věk nejvyšší intenzity plodnosti. Úhrnná plodnost (počet živě narozených dětí jedné ženě během jejího reprodukčního období) se ale ani v tomto období vyšší porodnosti nepřiblížila k hranici prosté reprodukce (hodnota úhrnné plodnosti rovna 2,1), v roce 2012 dosahovala v Libereckém kraji hodnoty 1,5 a v ČR hodnoty 1,45. 10

12 Kojenecká úmrtnost Okres, kraj, ČR Průměry let Česká Lípa 5,3 5,0 4,6 4,8 2,9 3,1 2,7 Jablonec nad Nisou 5,3 3,6 3,6 3,2 3,6 3,7 4,0 Liberec 3,6 3,9 4,3 4,2 3,4 3,0 2,9 Semily 2,4 1,4 0,8 1,0 0,7 1,3 1,6 Liberecký kraj 4,2 3,7 3,7 3,6 2,9 2,9 2,9 Česká republika 4,0 3,5 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 Kojenecká úmrtnost = počet zemřelých do 1 roku věku na živě narozených V absolutních hodnotách se jedná o velmi malá čísla, proto jsou v tabulce uvedeny pro vyloučení náhodných odchylek pětileté klouzavé průměry kojenecké úmrtnosti Vývoj podílu dětí kojených 6 měsíců a déle Liberecký kraj Česká republika Rok Počet dětí při roční prohlídce z toho děti kojené 6 měsíců a déle (v %) Počet dětí při roční prohlídce z toho děti kojené 6 měsíců a déle (v %) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti praktických lékařů pro děti a dorost. Délka kojení je zjišťována při roční prohlídce dítěte. 11

13 Rodičky podle státní příslušnosti v porodnicích Libereckého kraje Období Občanka ČR Občanka ostatních států EU Občanka států mimo EU Celkem Podíl rodiček z jiných států (v %) Rok ,3 Rok ,9 Rok ,1 Rok ,4 Rok ,5 Rok ,0 Rok ,7 Rok ,1 Zdrojem dat je Národní registr rodiček Počet živě narozených s vrozenou vadou na 10 tisíc živě narozených Rok Liberecký kraj 298,3 327,8 338,1 386,5 342,9 445,6 437,5 474,9 Česká republika 414,5 372,3 356,6 398,0 390,1 393,2 432,9 441,1 Jedná se o živě narozené děti s vrozenou vadou zjištěnou do 1 roku života dítěte. Údaje jsou uváděny podle roku narození dítěte. V roce 2011 se s vrozenou vadou v Libereckém kraji narodilo 221 dětí. 12

14 Počet zemřelých dětí a mladistvých (0-19 let) v důsledku poranění, nehod a dalších následků vnějších příčin Rok Liberecký kraj Počet zemřelých pro poranění z toho pro dopravní nehody sebevraždy napadení (útok) Česká republika Počet zemřelých pro poranění z toho pro dopravní nehody sebevraždy napadení (útok) Na 100 tisíc dětí a mladistvých připadlo v roce 2012 v Libereckém kraji 10 úmrtí v důsledku poranění, nehod a dalších následků vnějších příčin, v celé České republice to bylo na stejný počet dětí a mladistvých 8 úmrtí Počet týraných a sexuálně zneužívaných děti z evidencí praktických lékařů pro děti a dorost Rok Liberecký kraj Děti (0-14 let) Dorost (15-18 let) Česká republika Děti (0-14 let) Dorost (15-18 let) Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti praktických lékařů pro děti a dorost. V tabulce jsou uvedeny počty týraných a sexuálně zneužívaných dětí, které podchytili a následně do statistik uvedli praktičtí lékaři pro děti a dorost. 13

15 2.2. Cíl č. 5 Zdravé stárnutí Střední délka života Rok 2012 Území Střední délka života při narození Střední délka života ve věku 65 let ženy muži ženy muži Liberecký kraj 80,8 75,3 18,9 15,8 Česká republika 80,9 75,0 18,9 15,6 Pozn.: Za kraje je střední délka života počítána jako dvouletý průměr (v tomto případě z let 2011 a 2012). Naděje dožití (střední délka života) při narození se u žen pohybuje přes 80 let, u mužů přes 75 let. Pokud se muž či žena dožijí věku 65-ti let, jejich naděje dožití je v případě žen dalších 19 let a u mužů téměř dalších 16 let Pacienti dispenzarizovaní pro vybraná onemocnění z evidencí praktických lékařů pro dospělé Rok 2012 Vybraná diagnóza Počet dispenzarizovaných z toho ve věku (absolutně) let 65 a více let Celkový počet na 1 tisíc obyvatel Liberecký kraj Hypertenzní nemoci ,0 Ischemické nemoci srdeční ,6 Cévní nemoci mozku ,5 Česká republika Hypertenzní nemoci ,3 Ischemické nemoci srdeční ,1 Cévní nemoci mozku ,6 Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti praktických lékařů pro dospělé. Jedná se o počty dlouhodobě léčených ze všech registrovaných pacientů u daného praktického lékaře, bez ohledu na to, kdo vede dispenzarizaci. Ne ve všech případech vede dispenzarizaci sám praktický lékař, z menší části jsou pacienti pro výše uvedené nemoci dlouhodobě léčeni u odborných lékařů. 14

16 Podíl ošetření praktickými lékaři pro dospělé v návštěvní službě (v %) Rok Liberecký kraj 4,8 4,0 3,8 3,4 3,2 2,9 2,8 2,4 2,4 2,4 Česká republika 4,5 3,8 3,6 3,4 3,1 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti praktických lékařů pro dospělé Pacienti domácí zdravotní péče (home care) v Libereckém kraji Rok 2012 Ukazatel Počet pacientů z toho ve věku (absolutně) let 65 a více let Celkový počet pacientů z toho pro chronická onemocnění Akutní onemocnění Pooperační stavy a úrazy Domácí hospicová péče Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti zdravotnických zařízení. 15

17 Počet hospitalizovaných v lůžkových zdravotnických zařízeních ve věku 65 let a více Rok Počet hospitalizovaných Průměrná ošetřovací doba 13,9 11,5 11,8 11,9 11,9 12,0 11,3 11,3 Způsob ukončení hospitalizace (v %) propuštění domů 82,3 79,6 79,8 77,7 76,1 75,7 75,6 75,7 do zařízení soc. péče 1,8 1,8 2,0 2,4 2,5 2,7 2,8 2,6 přeložení do jiného ZZ 6,4 10,3 10,0 11,3 12,8 13,2 13,4 14,0 předčasné ukončení 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 úmrtí 9,1 8,0 7,9 8,3 8,3 8,2 7,9 7,4 Zdrojem dat je Národní registr hospitalizovaných. V tabulce jsou uvedeny případy hospitalizací obyvatel Libereckého kraje ve všech lůžkových zdravotnických zařízení České republiky. Z celkového počtu případu byly vyloučeny překlady mezi odděleními, čísla tedy udávají počet pobytů pacienta v nemocnici nebo v odborném léčebném ústavu Cíl č. 6 Zlepšení duševního zdraví Počet pacientů léčených v psychiatrických ambulancích Vybraná onemocnění (diagnóza MKN-10) Liberecký kraj absolutně na obyvatel Liberecký kraj Organické duševní poruchy ,95 62,08 Poruchy vyvolané alkoholem ,53 25,01 Poruchy vyvolané ostat. psychoakt. látkami 367 8,37 17,10 Schizofrenie ,95 44,62 Afektivní poruchy ,26 102,07 Neurotické poruchy ,57 213,56 Poruchy osobnosti ,92 26,09 z toho patologické hráčství 21 0,48 1,35 Sexuální poruchy, deviace 155 3,53 4,63 Mentální retardace ,67 19,57 Vývojové poruchy v dětství a adolescenci ,14 140,23 Neurčená duševní porucha 43 0,98 1,57 *) Vývojové poruchy v dětství a adolescenci jsou přepočítány na obyvatele ve věku 0-19 let Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti psychiatrických ambulancí. V tabulce je uveden počet prvních ošetření pacienta pro danou diagnózu v roce. Pacient proto může být započítán i více než jednou v případě, že byl v daném roce léčen pro několik různých onemocnění. ČR 16

18 Počet hospitalizovaných pro opilost (dg F10, dle MKN-10) Rok 2012 Bydliště hospitalizovaného (ORP, kraj) Počet hospitalizovaných v nemocnicích ČR Průměrná ošetřovací doba Počet hospitalizovaných Průměrná ošetřovací doba v odborných léčebných ústavech ČR Česká Lípa 75 4, ,7 Frýdlant 18 7,7 7 67,4 Jablonec nad Nisou 107 4, ,0 Jilemnice 31 1, ,8 Liberec , ,0 Nový Bor 25 1, ,8 Semily 53 4, ,8 Tanvald 43 8, ,1 Turnov 86 4, ,8 Železný Brod 17 2, ,0 Liberecký kraj 589 6, ,3 Zdrojem dat je Národní registr hospitalizovaných. V tabulce jsou uvedeny případy hospitalizací obyvatel správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) Libereckého kraje v lůžkových zařízeních v ČR. Jedná se o případy hospitalizace se základní diagnózou F10 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu. Jednotkou případu je ukončení hospitalizace na oddělení Pacienti ambulantně léčení pro patologické hráčství Rok Muži Ženy Celkem v tom věková skupina 0-14 let let 20 let a více Nově zjištěná onemocnění * ) Liberecký kraj

19 Rok Muži Ženy Celkem v tom věková skupina 0-14 let let 20 let a více Nově zjištěná onemocnění * ) Česká republika *) Onemocnění zjištěná poprvé v životě pacienta Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti psychiatrických ambulancí.jedná se o počet prvních ošetření pacienta pro diagnózu F63.0 Patologické hráčství, kompulsivní hráčství - v příslušném roce Standardizovaná úmrtnost pro úmyslné sebepoškození Rok 2012 Okres, kraj, ČR Standardizovaná úmrtnost pro úmyslné sebepoškození muži ženy Česká Lípa 25,5 9,2 Jablonec n. Nisou 25,4 3,4 Liberec 9,3 2 Semily 25,3 5,2 Liberecký kraj 18,7 4,6 Česká republika 23,9 4,3 Pozn.: Za standard zvolena věková struktura teoretické evropské populace. 18

20 19

21 Cíl č. 8 - Snížení výskytu neinfekčních nemocí 2.4. Cíl č. 8.1 Kardiovaskulárních onemocnění Vývoj počtu zemřelých na kardiovaskulární onemocnění ve věku 0-64 let (tříleté klouzavé průměry) Okres, kraj, ČR Průměr let zemřelí na 100 tisíc obyvatel (ve věku 0-64 let) Česká Lípa 98,3 92,5 98,5 92,2 88,0 79,4 80,6 Jablonec nad Nisou 80,6 94,9 89,4 95,7 85,2 85,7 78,7 Liberec 83,6 79,8 83,6 85,0 81,8 77,2 71,8 Semily 83,5 75,6 78,5 78,7 69,9 60,0 53,4 Liberecký kraj 86,7 85,3 87,6 87,9 82,1 76,6 72,3 Česká republika 87,8 82,6 81,2 79,0 77,2 76,2 74,6 V roce 2012 zemřelo v Libereckém kraji na kardiovaskulární onemocnění 259 osob mladších 65ti let, v České republice to bylo Pro snazší odhalení dlouhodobého trendu jsou v tabulce uvedeny tříleté klouzavé průměry Vývoj standardizované úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění (tříleté klouzavé průměry) Okres, kraj, ČR Průměr let standardizovaná úmrtnost na 100 tisíc obyvatel Česká Lípa 513,8 433,4 425,4 397,3 380,5 357,9 354,1 Jablonec nad Nisou 451,9 381,2 363,6 366,2 347,9 342,6 325,5 Liberec 456,2 380,4 363,7 368,2 352,5 340,5 327,6 Semily 427,8 378,7 388,6 390,5 375,9 346,4 338,9 Liberecký kraj 461,3 391,5 381,6 378,3 362,2 346,1 335,4 Česká republika 457,1 392,0 370,9 361,1 352,2 344,2 333,5 Pozn.: Za standard zvolena věková struktura teoretické evropské populace. Standardizací je vyloučen vliv věkové struktury obyvatelstva daného území na míru úmrtnosti. Pro eliminaci náhodných výkyvů jsou v tabulce uvedeny tříleté klouzavé průměry. 20

22 Počet zemřelých na kardiovaskulární onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz Rok 2012 Skupiny diagnóz Liberecký kraj Česká republika muži ženy muži ženy absolutně Chron. revmat. choroby srdeční Esenciální (primární) hypertenze Jiná hypertenzní onemocnění AIM Ost. ischemické nemoci srdeční Plicní embolie Jiné formy srdečních onemocnění Cévní nemoci mozku Ateroskleróza Jiné nem. tepen, tepének, vlásečnic Zánět žil, žil. embolie, trombóza Varixy dolních končetin Jiné onem. žil, mízních cév a uzlin Jiné nemoci oběhové soustavy Oběhové nemoci celkem na 100 tisíc obyvatel Chron. revmat. choroby srdeční - - 0,4 0,3 Esenciální (primární) hypertenze 2,1 0,5 1,9 1,0 Jiná hypertenzní onemocnění 1,6 1,1 2,7 1,2 AIM 27,3 9,9 25,1 6,1 Ost. ischemické nemoci srdeční 22,5 8,2 30,4 8,2 Plicní embolie 2,7 3,3 2,8 2,0 Jiné formy srdečních onemocnění 16,6 8,2 18,8 7,3 Cévní nemoci mozku 13,4 6,0 14,0 6,8 Ateroskleróza 5,9 1,6 4,6 1,5 Jiné nem. tepen, tepének, vlásečnic 3,2 0,5 2,9 0,9 Zánět žil, žil. embolie, trombóza 0,5 1,1 1,1 0,9 Varixy dolních končetin - - 0,1 - Jiné onem. žil, mízních cév a uzlin - - 0,3 0,2 Jiné nemoci oběhové soustavy 2,1 1,1 0,8 0,7 Oběhové nemoci celkem 98,1 41,6 105,9 37,1 21

23 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro kardiovaskulární onemocnění Rok Počet případů pracovní neschopnosti na nemocensky pojištěných Průměrné trvání jednoho případu celkem muži ženy celkem muži ženy ,8 70,5 51, ,9 66,5 47, ,7 71,1 50, ,1 77,0 54, ,9 79,3 58, ,4 79,5 60, ,7 78,4 56, ,1 82,0 57, ,3 77,5 60, ,0 108,6 76, ,8 93,9 71, ,0 89,4 65, ,4 96,8 65,8 Zdrojem dat je informační systém Pracovní neschopnost, který vede ÚZIS ČR na základě dat České správy sociálního zabezpečení. 22

24 2.5. Cíl č. 8.2 Nádorová onemocnění Vývoj počtu zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let (tříleté klouzavé průměry) Okres, kraj, ČR Průměr let zemřelí na 100 tisíc obyvatel (ve věku 0-64 let) Česká Lípa 127,5 108,7 106,7 108,6 114,2 114,6 112,1 Jablonec nad Nisou 116,7 124,5 127,6 123,4 117,2 112,3 105,4 Liberec 125,7 127,1 127,3 120,9 110,5 99,9 103,4 Semily 79,8 94,1 91,7 86,1 83,3 88,5 89,5 Liberecký kraj 116,5 116,4 116,3 112,6 108,3 104,1 103,6 Česká republika 110,2 108,9 107,6 104,9 103,1 100,1 97,4 V roce 2012 zemřelo v Libereckém kraji na nádorová onemocnění 373 lidí mladších 65ti let, v České republice to bylo V České republice tato specifická úmrtnost v posledních sedmi letech pozvolna klesá, v Libereckém kraji je tento trend patrný až poslední čtyři roky. Pro snazší odhalení dlouhodobého trendu jsou v tabulce uvedeny tříleté klouzavé průměry Vývoj standardizované úmrtnosti na nádorová onemocnění (tříleté klouzavé průměry) Okres, kraj, ČR Průměr let standardizovaná úmrtnost na 100 tisíc obyvatel Česká Lípa 289,5 221,3 218,5 222,9 236,8 225,9 215,1 Jablonec nad Nisou 256,9 209,5 220,2 211,9 205,9 199,6 190,8 Liberec 269,7 235,2 233,7 227,8 213,3 201,0 202,6 Semily 209,4 192,5 178,1 173,7 170,6 173,3 170,7 Liberecký kraj 260,1 219,1 217,3 213,4 208,7 200,8 196,8 Česká republika 236,5 213,5 208,4 203,5 200,6 195,8 191,1 Pozn.: Za standard zvolena věková struktura teoretické evropské populace. Standardizací je vyloučen vliv věkové struktury obyvatelstva daného území na míru úmrtnosti. Pro eliminaci náhodných výkyvů jsou v tabulce uvedeny tříleté klouzavé průměry. 23

25 Vývoj počtu zemřelých na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce ve věku 0-64 let (tříleté klouzavé průměry) Okres, kraj, ČR Průměr let zemřelí na 100 tisíc obyvatel (ve věku 0-64 let) Česká Lípa 33,4 31,0 30,3 27,0 29,1 26,7 30,3 Jablonec nad Nisou 23,1 27,0 28,2 25,5 30,3 30,5 31,6 Liberec 34,8 33,8 33,0 31,7 29,0 25,0 24,2 Semily 17,7 22,2 18,0 13,8 15,5 18,2 16,7 Liberecký kraj 29,1 29,8 28,9 26,3 27,0 25,4 25,9 Česká republika 26,2 25,7 25,0 24,3 23,5 22,8 22,3 V absolutním počtu umírá ročně v Libereckém kraji na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce (dg C33-C34) kolem sta osob mladších 65ti let (v roce 2012 to bylo 84 osob), v České republice to bývalo přes 2 tisíce, ale poslední dva roky již této hodnoty nedosáhlo (1 915 osob v roce 2012). Za posledních deset let vykazuje tato specifická úmrtnost setrvalý pokles, v Libereckém kraji s mírnými výkyvy Vývoj standardizované úmrtnosti na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce(tříleté klouzavé průměry) Okres, kraj, ČR Průměr let standardizovaná úmrtnost na 100 tisíc obyvatel Česká Lípa 64,5 53,5 56,5 56,5 58,5 52,6 53,5 Jablonec nad Nisou 48,0 39,3 43,5 40,8 46,4 50,0 50,5 Liberec 60,3 53,7 49,5 49,0 47,1 44,3 45,1 Semily 29,9 37,5 36,8 31,7 33,0 30,3 29,5 Liberecký kraj 52,8 47,6 47,5 45,7 46,7 44,6 45,1 Česká republika 47,5 42,7 41,5 40,4 39,8 39,4 38,9 Pozn.: Za standard zvolena věková struktura teoretické evropské populace. Standardizací je vyloučen vliv věkové struktury obyvatelstva daného území na míru úmrtnosti. Pro eliminaci náhodných výkyvů jsou v tabulce uvedeny tříleté klouzavé průměry. 24

26 Onkologická péče v Liberecké kraji Následující grafy a tabulky jsou převzaty z přednášky Onkologická péče v Libereckém kraji, jejímž autorem je Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Institut biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity Brno. Prezentace je umístěna na Zpráva o zdraví. Trend incidence zhoubných nádorů Zhoubné novotvary kromě kožních (C00-C97 bez C44) Hrubá incidence - počet novotvarů na osob ASR (W) - novotvary na osob, věkově standardizováno na světový věkový standard Rok Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Rok Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ 25

27 Trend incidence zhoubných nádorů Národní onkologický registr - zhoubné novotvary (C00-C97) Incidence Mortalita Prevalence Průměrný meziroční růst v letech ,3 % - 0,1 % + 4,7 % Zhoubné novotvary (C00-C97) v Libereckém kraji Incidence Mortalita Prevalence Průměrný meziroční růst v letech ,8 % + 0,9 % + 4,9 % Incidence diagnóz nádorových onemocnění Období ,7 111,5 95,2 90,9 87,6 93,9 38,2 31,3 33,9 35,0 20,0 19,2 19,2 19,1 18,8 19,6 18,3 20,0 14,6 13,9 12,2 12,8 11,6 9,3 9,1 8,7 8,9 9,3 8,5 11,3 8,3 9,0 6,6 6,5 5,5 4,8 3,6 2,7 2,9 2,8 2,8 3,8 24,9 27,8 18,5 23,8 5,0 16,3 Počet na žen ,6 118,7 59,3 62,4 39,4 34,5 30,9 35,3 19,8 21,1 19,5 19,3 19,3 18,3 16,6 17,9 16,5 19,4 13,4 11,1 12,9 12,2 12,8 12,6 12,3 11,7 9,4 10,4 8,3 13,3 5,7 6,5 5,1 7,5 4,7 5,8 3,7 4,6 2,8 2,4 Liberecký kraj 2,2 1,8 Česká republika 1,7 2,2 1,0 1,0 26,4 29,1 42,0 66,3 6,9 16,7 Zdroj: NOR 26

28 Rok 2003 Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Rok 2003 Maximum v krajích Česká republika Minimum v krajích Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ Incidence zhoubných nádorů (C00-C97 bez C44) v mezinárodním srovnání standardizováno na světový věkový standard evropské země okolní země Česká republika Liberecký kraj Zdroj: Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F.GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; Available from: 27

29 Zastoupení stadií 3+4 v LBK ve srovnání s ČR ( ) Podíl novotvarů [%] ) 14) 15) 25) 56) 32) 16) 22) 21) 64) 24) 53) 61) 49) 67) 50) 73) 62) 43) 55) 44) Česká Liberecký republika kraj 69,1 % 70,0 % 62,5 % 68,1 % 59,7 % 63,2 % 59,3 % 62,5 % 61,7 % 61,5 % 52,8 % 60,0 % 54,5 % 54,9 % 56,0 % 51,0 % 46,7 % 42,9 % 30,8 % 32,2 % 41,0 % 31,9 % 31,4 % 30,4 % 26,9 % 30,0 % 23,9 % 24,6 % 16,8 % 22,5 % 22,0 % 19,8 % 17,1 % 13,8 % 13,9 % 9,5 % 12,0 % 7,1 % 9,0 % 5,5 % 0,4 % 0,4 % dorů v regionu Zdroj: NOR 5leté relativní přežití protinádorově léčených pacientů 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Perioda Perioda Kohorta Kohorta % 20% 10% Štítná žláza Varle trostata trs aelanom kůže Tělo děložní aočový měchýř Ledvina Hrdlo děložní Tlusté střevo a konečník Vulva a pochva Hrtan Vaječník 5utina ústní Hltan Žaludek Žlučník a žlučové cesty Jícen trůdušky a plíce Játra Slinivka břišní 0% Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZHS ČR 28

30 Rostoucí incidence následných malignit v ČR Diagnóza ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20) ZN prsu (C50) u žen ZN vaječníku (C56) ZN těla děložního (C54) ZN prostaty (C61) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) ZN plic (C34) ZN slinivky břišní (C25) Pořadí novotvaru u pacienta Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) první novotvar (94,0 %) (90,2 %) (84,7 %) další primární novotvar 297 (6,0 %) 664 (9,8 %) (15,3 %) první novotvar (94,2 %) (90,8 %) (87,0 %) další primární novotvar 189 (5,8 %) 418 (9,2 %) 775 (13,0 %) první novotvar 888 (94,1 %) (91,0 %) 988 (86,0 %) další primární novotvar 55 (5,9 %) 100 (9,0 %) 161 (14,0 %) první novotvar (96,2 %) (92,7 %) (89,3 %) další primární novotvar 50 (3,8 %) 113 (7,3 %) 189 (10,7 %) první novotvar (93,2 %) (88,9 %) (85,6 %) další primární novotvar 99 (6,8 %) 270 (11,1 %) 700 (14,4 %) první novotvar (93,1 %) (89,7 %) (83,2 %) další primární novotvar 77 (6,9 %) 223 (10,3 %) 457 (16,8 %) první novotvar (93,9 %) (89,3 %) (83,2 %) další primární novotvar 69 (6,1 %) 189 (10,7 %) 366 (16,8 %) první novotvar (95,2 %) (91,8 %) (85,8 %) další primární novotvar 270 (4,8 %) 487 (8,2 %) 894 (14,2 %) první novotvar (94,9 %) (91,3 %) (85,5 %) další primární novotvar 63 (5,1 %) 133 (8,7 %) 267 (14,5 %) Rostoucí incidence následných malignit v Libereckém kraji Diagnóza ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20) ZN prsu (C50) u žen ZN vaječníku (C56) ZN těla děložního (C54) ZN prostaty (C61) ZN ledviny (C64) ZN močového měchýře (C67) ZN plic (C34) ZN slinivky břišní (C25) Pořadí novotvaru u pacienta Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) Období N ročně (% nově diagnostikovaných) první novotvar 169 (96 %) 251 (91,7 %) 280 (88,5 %) další primární novotvar 7 (4 %) 23 (8,3 %) 36 (11,5 %) první novotvar 113 (95,3 %) 165 (91,2 %) 217 (87,6 %) další primární novotvar 6 (4,7 %) 16 (8,8 %) 31 (12,4 %) první novotvar 36 (96 %) 43 (91,3 %) 42 (88,5 %) další primární novotvar 2 (4 %) 4 (8,7 %) 5 (11,5 %) první novotvar 53 (96,7 %) 54 (93,1 %) 60 (89,8 %) další primární novotvar 2 (3,3 %) 4 (6,9 %) 7 (10,2 %) první novotvar 51 (93,9 %) 94 (90,7 %) 162 (87,7 %) další primární novotvar 3 (6,1 %) 10 (9,3 %) 23 (12,3 %) první novotvar 33 (97,1 %) 63 (92,3 %) 85 (86,6 %) další primární novotvar 1 (2,9 %) 5 (7,7 %) 13 (13,4 %) první novotvar 46 (95,2 %) 67 (92,1 %) 91 (85,5 %) další primární novotvar 2 (4,8 %) 6 (7,9 %) 16 (14,5 %) první novotvar 205 (96,2 %) 230 (93,7 %) 244 (88,1 %) další primární novotvar 8 (3,8 %) 16 (6,3 %) 33 (11,9 %) první novotvar 42 (94,2 %) 59 (94,2 %) 68 (88,5 %) další primární novotvar 3 (5,8 %) 4 (5,8 %) 9 (11,5 %) 29

31 Screening karcinomu prsu - pokrytí cílové populace v okresech Ženy, let ( , N = vyšetření (NRC)) Pokrytí v procentech Celkové pokrytí ČR ( ): 52,9 % (v okresech 24,6-80,1 %) Liberecký kraj: 53,5 % Zdroj: NRC Screening kolorektálního karcinomu - pokrytí cílové populace v okresech Muži a ženy od 50 let Pokrytí v procentech Celkové pokrytí ČR ( ): 24,8 % (rozsah mezi okresy ČR: 15,9-37,2 %) Liberecký kraj: 23,6 % Zdroj: NRC 30

32 Screening karcinomu děložního hrdla - pokrytí cílové populace v okresech Ženy, let Cervikovaginální screeningová cytologie ( ) (2011, N = vyšetření (NRC)) Pokrytí v procentech Celkové pokrytí ČR (2011): 54,8 % (rozsah mezi okresy ČR: 40,8-66,7 %) Liberecký kraj: 55,4 % Zdroj: NRC Vykazovaná pozitivita TOKS regionálně Muži a ženy od 50 let Pozitivita TOKS: negativní (15120) + pozitivní (15121) (2011, N = vyšetření (NRC)) vykazovaná pozitivita v daném kraji rozsah podílu pozitivity TOKS v okresech daného kraje Celková pozitivita v ČR (2011): 6,7 % (rozsah mezi kraji ČR: 4,9-8,6 %) Liberecký kraj: 8,6 % Zdroj: NRC 31

33 Počet zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz - absolutně Rok 2012 Skupiny diagnóz Liberecký kraj Česká republika muži ženy muži ženy absolutně ZN rtu, dutiny ústní a hltanu ZN žaludku ZN tlustého střeva ZN rektosigm. spojení, rekta, řiti, ř. kanálu Ostatní ZN trávicího ústrojí ZN hrtanu ZN průdušnice, průdušky a plíce Ostatní ZN dýchacího ústrojí ZN kosti a kloubní chrupavky Zhoubný melanom kůže Jiné ZN kůže ZN prsu ZN děložního hrdla Ostatní ZN ženských pohlavních orgánů ZN prostaty Ostatní ZN mužských pohlavních orgánů Leukémie Ostatní zhoubné novotvary Carcinoma in situ Nezhoubné novotvary Novotvary nezjištěného nebo nezn. chování Nádorová onemocnění celkem

34 Počet zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz na 100 tisíc obyvatel Rok 2012 Skupiny diagnóz Liberecký kraj Česká republika muži ženy muži ženy na 100 tisíc obyvatel ZN rtu, dutiny ústní a hltanu 7,0 1,1 7,9 1,2 ZN žaludku 4,3 1,6 4,4 3,4 ZN tlustého střeva 7,5 2,2 6,6 4,2 ZN rektosigm. spojení, rekta, řiti, ř. kanálu 8,6 7,1 6,6 3,2 Ostatní ZN trávicího ústrojí 19,3 10,4 18,3 9,0 ZN hrtanu 4,3 0,5 2,9 0,4 ZN průdušnice, průdušky a plíce 30,0 15,3 30,0 13,4 Ostatní ZN dýchacího ústrojí 1,6 0,5 0,9 0,3 ZN kosti a kloubní chrupavky 1,1-0,5 0,1 Zhoubný melanom kůže 1,1 2,7 1,9 1,2 Jiné ZN kůže - - 0,3 0,1 ZN prsu 0,5 11,5 0,1 12,0 ZN děložního hrdla - 4,4-4,0 Ostatní ZN ženských pohlavních orgánů - 11,5-9,9 ZN prostaty 2,7-3,5 - Ostatní ZN mužských pohlavních orgánů 2,1-1,1 - Leukémie 1,1 3,3 2,6 2,1 Ostatní zhoubné novotvary 23,6 14,8 20,9 13,3 Carcinoma in situ Nezhoubné novotvary - - 0,2 0,2 Novotvary nezjištěného nebo nezn. chování - - 0,7 0,3 Nádorová onemocnění celkem 114,7 87,1 109,7 78,1 33

35 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ muži Rok 2010 Území (kraj, okres) Kód diagnózy (MKN-10) C16 C18 C19 C20 C21 C25 C32 C33 C34 absolutně ČR Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily na 100 tisíc mužů ČR 18,5 55,5 11,1 28,5 0,9 20,8 9,4 0,1 89,8 Liberecký kraj 15,8 44,1 10,7 26,0 1,4 20,9 8,4-95,2 Česká Lípa 17,5 50,6 11,7 19,5 1,9 19,5 11,7-103,2 Jablonec nad Nisou 13,6 34,0 11,3 27,2-13,6 6,8-99,8 Liberec 16,9 33,7 9,6 30,1-22,9 8,4-99,9 Semily 13,6 70,7 10,9 24,5 5,4 27,2 5,4-68,0 Území (kraj, okres) Kód diagnózy (MKN-10) C43 C44 C61 C64 C65 C66 C67 C68 absolutně C00-C97 D00-D09 ČR Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily na 100 tisíc mužů ČR 20,0 208,7 131,2 35,2 1,6 1,0 35,0 0,4 831,9 Liberecký kraj 19,5 154,3 113,4 33,5 1,9-41,8-745,7 Česká Lípa 15,6 83,8 101,3 21, ,2-611,6 Jablonec nad Nisou 29,5 188,3 108,9 29,5 6,8-59,0-771,2 Liberec 16,9 132,5 125,2 39,7 1,2-42,1-745,3 Semily 19,0 261,2 108,8 40, ,4-903,4 Pozn.: V ČR a v kraji započteni také bezdomovci 34

36 Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ ženy Rok 2010 Území (kraj, okres) Kód diagnózy (MKN-10) C16 C18 C19 C20 C21 C23 C24 C33 C34 absolutně ČR Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily na 100 tisíc žen ČR 11,8 38,2 7,6 14,5 1,6 7,1 3,5 0,1 35,2 Liberecký kraj 7,1 35,2 4,0 15,6 2,2 4,9 5,8-52,2 Česká Lípa 5,7 22,6 3,8 11,3-3,8 7,5-52,8 Jablonec nad Nisou 2,2 41,0 8,6 12,9 2,2 4,3 6,5-56,1 Liberec 10,4 46,0 2,3 20,7 4,6 3,5 4,6-57,5 Semily 7,9 21,1 2,6 13,2-10,5 5,3-34,3 Území (kraj, okres) Kód diagnózy (MKN-10) C43 C44 C50 C53 C54 C56 C57 D00-D09 absolutně ČR Liberecký kraj Česká Lípa Jablonec nad Nisou Liberec Semily na 100 tisíc žen ČR 19,2 183,2 121,3 18,6 34,9 20,7 1,3 740,7 Liberecký kraj 17,4 162,8 136,5 17,4 30,3 23,6 1,3 706,3 Česká Lípa 11,3 103,8 130,2 11,3 28,3 17,0 1,9 562,5 Jablonec nad Nisou 23,7 200,5 135,8 19,4 32,3 28,0-774,0 Liberec 19,6 161,0 148,4 21,9 34,5 27,6 1,2 767,1 Semily 13,2 203,0 118,6 13,2 21,1 18,5 2,6 685,3 Pozn.: V ČR a v kraji započteni také bezdomovci 35

37 Zdrojem dat je Národní onkologický registr. Vzhledem k důkladným kontrolám dat o zhoubných novotvarech jsou definitivní údaje publikovány s dvouletým zpožděním. V roce 2010 bylo v Libereckém kraji hlášeno nových onemocnění, což představuje 727 nových výskytů na 100 tisíc obyvatel. Rozdělení mezi pohlavími je rovnoměrné, ženy tvořily 50 % všech případů (v ČR 48 %). Incidence nádorových onemocnění se v okresech Libereckého kraje pohybuje od 594 do 793 nových onemocnění na 100 tisíc obyvatel. Slovní označení kódů diagnóz (MKN-10) C16 C18 C19 C20 C21 C23 C24 C25 C32 C33 C34 C43 C44 C50 C53 C54 C56 C57 C61 C64 C65 C66 C67 C68 C00-C97 D00-D09 ZN žaludku ZN tlustého střeva ZN rektosigmoideálního spojení ZN konečníku-recta ZN řiti a řitního kanálu ZN žlučníku ZN jiných a neurčených částí žlučových cest ZN slinivky břišní ZN hrtanu ZN průdušnice-trachey ZN průdušky-bronchu a plíce Zhoubný melanom kůže Jiný ZN kůže ZN prsu ZN hrdla děložního-cervicisuteri ZN těla děložního ZN vaječníku ZN jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů ZN předstojné žlázy-prostaty ZN ledviny mimo pánvičku ZN ledvinné pánvičky ZN močovodu-ureteru ZN močového měchýře ZN jiných a neurčených močových orgánů Zhoubné novotvary Novotvary in situ 36

38 2.6. Cíl č. 8.3 Diabetes mellitus Vývoj počtu léčených diabetiků podle typu komplikací Liberecký kraj Rok Počet diabetiků celkem (k ) diabet. nefropatie z toho renální insuficience podle komplikací v % diabet. retinopatie proliferativní z toho slepota diabet. noha z toho s amputací komplikace celkem ,4 1,3 9,8 2,3 0,4 6,5 1,1 21, ,5 2,3 11,2 3,0 0,5 6,1 1,2 25, ,8 2,9 11,8 3,4 0,5 6,6 1,1 28, ,6 3,2 11,3 3,1 0,5 6,3 1,1 28, ,5 3,3 11,4 2,4 0,4 5,2 1,3 27, ,9 3,1 11,8 3,0 0,5 4,7 1,1 26, ,3 3,4 11,9 3,1 0,4 4,9 1,1 27, ,1 3,5 12,1 3,0 0,3 5,5 1,1 27, ,1 3,5 12,1 3,0 0,3 5,5 1,1 27, ,8 3,5 12,6 2,5 0,2 5,0 0,9 27, ,5 3,4 13,3 2,7 0,2 5,1 0,9 27, ,1 3,3 13,0 2,8 0,2 5,1 1,0 27, ,0 4,3 13,1 2,7 0,2 4,7 1,5 27, ,3 4,3 13,8 2,9 0,3 5,2 1,5 29,3 Česká republika Rok Počet diabetiků celkem (k ) diabet. nefropatie z toho renální insuficience podle komplikací v % diabet. retinopatie proliferativní z toho slepota diabet. noha z toho s amputací komplikace celkem ,3 1,0 9,6 1,8 0,3 8,2 0,8 23, ,4 2,1 11,3 2,5 0,3 5,8 0,9 24, ,9 2,3 11,4 2,5 0,3 5,6 0,9 24, ,5 2,5 11,8 2,5 0,3 5,7 1,0 26, ,7 2,7 11,8 2,5 0,3 5,5 1,0 26, ,9 2,7 11,8 2,6 0,3 5,6 1,0 26, ,0 2,5 10,7 2,4 0,3 5,2 1,0 24, ,3 2,9 11,6 2,7 0,3 5,5 1,0 26, ,3 2,9 11,6 2,7 0,3 5,5 1,0 26, ,8 3,4 11,7 2,8 0,3 5,6 1,1 27, ,6 3,6 12,1 2,9 0,3 5,6 1,1 28, ,7 3,7 12,0 2,9 0,3 5,6 1,1 28, ,6 4,0 12,1 3,0 0,3 5,3 1,3 29, ,5 4,2 12,0 3,0 0,3 5,1 0,5 28,7 37

39 Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti ambulantních zdravotnických zařízení. Jedná se o počet léčených diabetiků ke konci roku, a to jak léčených u odborných lékařů diabetologů, tak diabetiků léčených praktickými lékaři pro dospělé. Vysvětlivky: Nefropatie porucha činnosti ledvin Renální insuficience nedostatečná funkce ledvin Retinopatie porucha sítnice oka Diabetická noha onemocnění způsobené poruchou oběhu v dolní končetině 38

40 2.7. Cíl č. 8.5 Orálního zdraví Počet ošetření a podíl preventivních prohlídek u praktických zubních lékařů Liberecký kraj Česká republika Rok Počet ošetření (vyšetření) na 100 obyvatel Podíl preventivních prohlídek na počtu ošetření (v %) Počet ošetření (vyšetření) na 100 obyvatel Podíl preventivních prohlídek na počtu ošetření (v %) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 Zdrojem dat jsou roční statistická zjišťování o činnosti ambulantních zdravotnických zařízení. 39

41 2.8. Cíl č. 9 Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy Hospitalizovaní obyvatelé Libereckého kraje pro úraz podle vnějších příčin úrazu Rok 2000 Rok 2006 Rok 2012 Vnější příčina úrazu počet hospitalizovaných z toho úmrtí počet hospitalizovaných z toho úmrtí počet hospitalizovaných z toho úmrtí dopravní nehody pády náhodné (u)tonutí a potopení vystavení el. proudu vystavení kouři, ohni, dýmu a plamenům náhodná otrava škodlivými látkami úmyslná sebepoškození napadení (útok) ostatní Zdrojem dat je Národní registr hospitalizovaných. V tabulce jsou uvedeny případy hospitalizací obyvatel Libereckého kraje ve všech lůžkových zdravotnických zařízeních České republiky. Jednotkou případu je ukončení hospitalizace na oddělení. Výsledné hodnoty jsou tedy navýšené o překlady mezi odděleními nemocnice. 40

42 Názvy a označení onemocnění dle mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 Kardiovaskulární onemocnění dg I00-I99 = kapitola IX.-Nemoci oběhové soustavy Nádorová onemocnění dg C00-D48 = kapitola II.-Novotvary Zhoubné novotvary dg C00-C97 Novotvary in situ dg D00-D09 Poranění a otravy dg S00-T98 = kapitola XIX.-Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin Úmyslné sebepoškození dg X60-X84 Syfilis dg A50-A53 Gonokoková infekce dg A54 Tuberkulóza dg A15-A19 Salmonelóza dg A02 Kampylobakterióza Dg A04.5 Virové hepatitidy dg B15-B19 Hypertenzní nemoci dg I10-I15 Ischemické nemoci srdeční dg I20-I25 Cévní nemoci mozku dg I60-I69 Diabetes mellitus dg E10, E11, E13 Kardiovaskulární onemocnění (pro tab ) Chronické revmatické choroby srdeční Esenciální (primární) hypertenze Jiná hypertenzní onemocnění AIM Ostatní ischemické nemoci srdeční Plicní embolie Jiné formy srdečních onemocnění Cévní nemoci mozku Ateroskleróza Jiné nem. tepen, tepének, vlásečnic Zánět žil, žilní embolie, trombóza Varixy dolních končetin Jiné onemocnění žil, mízních cév a uzlin Jiné nemoci oběhové soustavy dg I05-I09 dg I10 dg I11-I15 dg I21,I22 dg I20,I23-I25 dg I26 dg I30-I31,I33-I38,I40-I52 dg I60-I69 dg I70 dg I71-I79 dg I80-I82 dg I83 dg I85-I89 dg I27-I28,I95-I99 41

43 Nádorová onemocnění (pro tab ) ZN rtu, dutiny ústní a hltanu ZN žaludku ZN tlustého střeva ZN rektosigmoideálního spojení, rekta, řiti, řitního kanálu Ostatní ZN trávicího ústrojí ZN hrtanu ZN průdušnice, průdušky a plíce Ostatní ZN dýchacího ústrojí ZN kosti a kloubní chrupavky Zhoubný melanom kůže Jiné ZN kůže ZN prsu ZN děložního hrdla Ostatní ZN ženských pohlavních orgánů ZN prostaty Ostatní ZN mužských pohlavních orgánů Leukémie Ostatní zhoubné novotvary Carcinoma in situ Nezhoubné novotvary Novotvary nezjištěného nebo neznámého chování C00-C14 C16 C18 C19-C21 C15,C17,C22-C26 C32 C33-C34 C30,C31,C37-C39 C40-C41 C43 C44 C50 C53 C51-C52,C54-C58 C61 C60,C62-C63 C91-C95 C64-C90,C45-C49,C96,C97 D00-D09 D10-D36 D37-D48 Onemocnění léčená v psychiatrických ambulancích (pro tab ) Organické duševní poruchy dg F00-F09 Poruchy vyvolané alkoholem dg F10 Poruchy vyvolané ostatními psychoaktivními látkami dg F11-F19 Schizofrenie dg F20-F29 Afektivní poruchy dg F30-F39 Neurotické poruchy dg F40-F48, F50-F59 Poruchy osobnosti dg F60-F63, F68-F69 Patologické hráčství dg F63.0 Sexuální poruchy, deviace dg F64-F66 Mentální retardace dg F70-F79 Vývojové poruchy v dětství a adolescenci dg F80-F98 Neurčená duševní porucha dg F99 Neplodnost dg N46, N97 42

44 Zdroje dat [1] Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci [2] Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [3] Český statistický úřad [4] Státní zdravotní ústav Praha [5] Světová zdravotnická organizace databáze Healthforall (HFA-DB) [6] Institut biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity Brno 43

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková Adresa: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64 460 01 Liberec 1 Telefon: (+420) 485 253

Více

Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK. Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice

Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK. Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice Autoři: Ing. Giljan Pavlovová, MUDr. Vladimír Valenta, odbor veřejného zdravotnictví KHS LK Adresa: UZIS Liberec Adresa: Krajská hygienická stanice Ing. Giljan Pavlovová Libereckého kraje se sídlem vedoucí

Více

Ing. Giljan Dobrevová, PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková

Ing. Giljan Dobrevová, PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková Autoři: Ing. Giljan Dobrevová, PhDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel: (+420) 485 226 111 Fax: (+420) 485 226 444 E-mail: info@kraj-lbc.cz

Více

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Ing. Giljan Dobrevová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresa: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova 64 460 01 Liberec 1

Více

Zdravotní plány měst a jejich indikátory

Zdravotní plány měst a jejich indikátory Seminář Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik Zdravotní plány měst a jejich indikátory 22. dubna 2009 Zdravotní plány měst a jejich indikátory Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Autoři: Ing. Giljan Dobrevová RNDr. Alena Riegerová MUDr. Věra Tučková MUDr. Jiří Bartoš, MBA Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel: (+420) 485 226 111 Fax: (+420)

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

4.2.3 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog Pacienti ambulantně léčení pro patologické hráčství SNIŽOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH

4.2.3 Odhadovaný počet problémových uživatelů drog Pacienti ambulantně léčení pro patologické hráčství SNIŽOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH OBSAH 1 PODPORA ZDRAVÍ BĚHEM CELÉHO ŽIVOTA OBECNÁ ČÁST... 4 1.1 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA, ZDRAVÍ MLADÝCH... 7 1.1.1 Počet živě narozených dětí... 7 1.1.2 Živě narození s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených...

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití

Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich využití Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologická onkologická data v ČR a jejich

Více

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS 2. Zdraví Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 6 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS Česká republika Liberecký kraj Novorozenecká úmrtnost ( ) 2,7 2, 1,8

Více

Ing. Giljan Dobrevová, PhDr. Alena Riegerová Ing. Nela Švitorková

Ing. Giljan Dobrevová, PhDr. Alena Riegerová Ing. Nela Švitorková Autoři: Ing. Giljan Dobrevová, PhDr. Alena Riegerová Ing. Nela Švitorková Adresy: Krajský úřad Libereckého kraje U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Tel: (+420) 485 226 111 Fax: (+420) 485 226 444 E-mail:

Více

Analýzy zdravotního stavu

Analýzy zdravotního stavu Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti, výhled spolupráce MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Státní zdravotní ústav Analýzy zdravotního stavu souhrnný pohled na veřejné zdraví v daném

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst

ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst Profily zdraví ve městech ANALÝZY ZDRAVOTNÍHO STAVU obyvatel měst MUDr. Stanislav Wasserbauer Státní zdravotní ústav Zdravá Vysočina, o.s. PROFILY ZDRAVÍ souhrnný pohled na stav zdraví ve městě a na faktory

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Vsetín, 1. listopadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti,

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu obyvatel. Zdravého města CHRUDIM. II. část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel Zdravého města CHRUDIM II. část 2014 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH V LETECH 1959 2001 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN:

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel zdravého města JIHLAVA. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města JIHLAVA II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Zhoubné novotvary v ČR. ková

Zhoubné novotvary v ČR. ková Zhoubné novotvary v ČR Mgr. Lenka Juříčkov ková Lékařský dům d m 2.9.26 Obsah prezentace úmrtnost na zhoubné novotvary zdroj dat Český statistický úřad (http://www.( http://www.czso.cz/) incidence zhoubných

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Seminář Zdravotní stav obyvatel ČR, Lékařský dům, 19. října 211 Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2 18 16 14

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Na co Češi nejčastěji umírají

Na co Češi nejčastěji umírají Na co Češi nejčastěji umírají Magdaléna Poppová Tisková konference 14. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Počet zemřelých dle pohlaví v tis. osob

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004

Zhoubné nádory v roce 2004 Malignant neoplasms in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 27 3 Souhrn Zhoubné nádory v roce 24 Malignant neoplasms in 24 Aktuální informace přináší nejnovější data o nově

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Nejčerstvější údaje o zdravotní péči o seniory jsou k dispozici za rok 213. V zásadě jde o data přebíraná od Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Zdravotní stav Jak u obyvatelstva

Více

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007

Zhoubné nádory v roce 2007 Malignant neoplasms in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 21 71 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 7 27.5.2002 Činnost oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2001 Podkladem pro zpracování

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky

Epidemiologie zhoubných novotvarů v krajích České republiky Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR

Organizace a výsledky zdravotních screeningových programů v ČR Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 9 15.7.2004 Diabetologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat

Více

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44)

Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Přehled epidemiologie zhoubných novotvarů kromě nemelanomových kožních (C00 C97 bez C44) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the

Více

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006

Zhoubné nádory v roce 2006 Malignant neoplasms in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 4. 29 6 Zhoubné nádory v roce 26 Malignant neoplasms in 26 Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Příloha č. 1. Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2015

Příloha č. 1. Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 2015 Příloha č. 1 Zpráva o zdraví v Libereckém kraji 215 Zpracovatelský tým: PhDr. Alena Riegerová předsedkyně pracovní skupiny pro realizaci Zdravotní politiky Libereckého kraje, vedoucí odboru zdravotnictví

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2001

Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 57 Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2001 Ústavní psychiatrická péče je

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2010. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 3. 213 5 Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 21 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008

Zhoubné nádory v roce 2008 Malignant neoplasms in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 5. 211 13 Souhrn Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 4 21.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2004 Gynaecologic Care

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34)

Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Epidemiologie zhoubného novotvaru průdušnice, průdušky a plíce (C33, C34) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ V LETECH

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ V LETECH Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ZDRAVOTNICTVÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ V LETECH 1960 1999 2002 Zpracoval Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky regionální odbor

Více

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011

Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011. Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 15. 10. 2014 25 Souhrn Incidence zhoubných novotvarů v ČR v roce 2011 Incidence of Malignant Neoplasms in the Czech

Více

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005

Zhoubné nádory v roce 2005 Malignant neoplasms in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 27 59 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4. Zdravotní péče Údaje o zdravotním stavu obyvatel a zdravotní péči byly poskytnuty z výstupů publikovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky (Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických

Více

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, Tab. 6.2 Zemřelí kojenci a kojenecká úmrtnost, Vývoj obyvatelstva České republiky, Úmrtnost

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, Tab. 6.2 Zemřelí kojenci a kojenecká úmrtnost, Vývoj obyvatelstva České republiky, Úmrtnost 6 Úmrtnost Počet zemřelých se meziročně zvýšil o 5,5 tisíce na 111,2 tisíce. Naděje dožití při narození mužů po více než dekádě nepřetržitého růstu pouze stagnovala na hodnotě 75,8 let a naděje dožití

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

Zhoubný novotvar kolorekta

Zhoubný novotvar kolorekta Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21.1.2005 1 Zhoubný novotvar kolorekta Zhoubný novotvar kolorekta patří mezi nejčastější zhoubné novotvary (ZN). V

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

3. Zemřelí podle příčin smrti

3. Zemřelí podle příčin smrti 3. Zemřelí podle příčin smrti Nejvíce obyvatel ČR umíralo ve zkoumaném období na nemoci oběhové soustavy (téměř jedna polovina) a dále na novotvary (jedna čtvrtina zemřelých). S větším odstupem byly třetí

Více

Portál zdravotnických ukazatelů

Portál zdravotnických ukazatelů Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748

Více

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí,

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, 6 Úmrtnost V roce 214 se počet zemřelých meziročně snížil o 3,5 tisíce na 15,7 tisíce. Naděje dožití při narození se zvýšila u obou pohlaví o,6 roku a dosáhla 75,8 let u mužů a 81,6 let u žen. Kojenecká

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí,

6 Úmrtnost. Tab. 6.1 Zemřelí, 6 Úmrtnost V roce 213 zemřelo 19,2 tisíce osob, což bylo o jeden tisíc více než v předchozím roce. Oproti předchozímu roku se snížil počet zemřelých kojenců o 2 na 265 a zároveň se snížila i kojenecká

Více

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009

Zhoubné nádory v roce 2009 Malignant neoplasms in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 1. 212 2 Zhoubné nádory v roce Malignant neoplasms in Souhrn Aktuální informace přináší data o nově hlášených onkologických

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014 NZIS REPORT č. R/1 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM NÁRODNÍ ONKGICKÝ REGISTR ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 214 NZIS REPORT č. R/1 (9/216) Nová data Národního onkologického

Více

Zdravotnictví kraje Vysočina 2001

Zdravotnictví kraje Vysočina 2001 Zdravotnictví kraje Vysočina 2001 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2002 ISBN: 8072801147 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Tabulková část Zdravotnictví kraje Vysočina...

Více

MUDr. STANISLAV WASSERBAUER

MUDr. STANISLAV WASSERBAUER JAK JSME NA TOM SE ZDRAVÍM V KRAJI VYSOČINA MUDr. STANISLAV WASSERBAUER ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V JIHLAVĚ ŘÍJEN 2003 ANALÝZA A VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL V KRAJI VYSOČINA Obsah

Více

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day

17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day 17.listopad 2016 Den karcinomu slinivky břišní World Pancreatic Cancer Day L. Petruželka Onkologická klinika 1.LF UK VFN a ÚVN Praha 16.listopadu 2016 2016 World Pancreatic Cancer Day: Growing the momentum!

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 12 5.10.2005 Diabetologie - činnost oboru v Karlovarském kraji v roce 2004 Diabetology

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Regionální odbor severních Čech

Regionální odbor severních Čech ZDRAVOTNICTVÍ LIBERECKÉHO KRAJE 2000 Liberec Jablonec nad Nisou Česká Lípa Semily Zpracoval regionální odbor severních Čech Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Klíšská 30, 401 13 Ústí nad Labem

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje

Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Informace ze zdravotnictví Plzeňského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Plzeň 1.9.2003 1 Činnost oboru psychiatrie, včetně sexuologie a AT péče v Plzeňském kraji v roce

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Zdravotnictví Libereckého kraje 2002

Zdravotnictví Libereckého kraje 2002 Zdravotnictví Libereckého kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802453 1 Obsah: Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek k 31.12....

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Regionální odbor hl. m. Prahy

Regionální odbor hl. m. Prahy ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2000 8 9 Zpracoval regionální odbor hl. m. Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Karlovo nám. 5, 128 01 Praha 2 ÚZIS ČR, 2001 Počet výtisků: 60 Regionální

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 7 31. 7. 007 Diabetologie - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 006 Diabetology

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Co najde epidemiolog v datech Národního registru hospitalizovaných: modelový příklad neinfekční diagnózy idiopatické střevní záněty

Co najde epidemiolog v datech Národního registru hospitalizovaných: modelový příklad neinfekční diagnózy idiopatické střevní záněty Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

Graf 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocnění v evidenci praktického lékaře pro dospělé ve Zlínském kraji v letech 2009 až 2013 Zdroj: ÚZIS

Graf 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocnění v evidenci praktického lékaře pro dospělé ve Zlínském kraji v letech 2009 až 2013 Zdroj: ÚZIS 4. Zdravotní péče V této kapitole se nacházejí data zjišťována Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou mezi lidmi nejvíce obávané a

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient establishments in 2010

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient establishments in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 8. 2011 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2010 Souhrn Psychiatric care in psychiatric in-patient

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 11. 2007 55 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2006 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Nádory trávicího ústrojí- epidemiologie. MUDr.Diana Cabrera de Zabala FN Plzeň Přednosta: Doc.MUDr.Jindřich Fínek,PhD.

Nádory trávicího ústrojí- epidemiologie. MUDr.Diana Cabrera de Zabala FN Plzeň Přednosta: Doc.MUDr.Jindřich Fínek,PhD. Nádory trávicího ústrojí- epidemiologie MUDr.Diana Cabrera de Zabala FN Plzeň Přednosta: Doc.MUDr.Jindřich Fínek,PhD. 16.6.2006 Zastoupení hlášených ZN Sledování všech hlášených onemocnění zhoubnými novotvary

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 6. 2014 3 Souhrn Diabetologie - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2011

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 9. 2012 46 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2011 Souhrn Psychiatric care in psychiatric in-patient

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2013 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2012 Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 7. 2014 10 Souhrn Činnost oboru psychiatrie vč. AT a sexuologie v Libereckém

Více

Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Dodatečné informace k tiskové zprávě ZHOUBNÉ NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Souhrn informací o nádorech trávicího traktu a karcinomu tlustého

Více