TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005"

Transkript

1 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 Erste Bank: Předběžné hospodářské výsledky za rok 2004 jsou úspěchem na všech frontách Předběžné výsledky roku 2004 jsou dalším významným mezníkem v hospodářském vývoji Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, komentoval generální ředitel Andreas Treichl vynikající výsledek. Od roku 1997 jsme každoročně zvyšovali náš zisk a zlepšovali návratnost kapitálu. Výsledek, který jsme vykázali za rok 2004, můžeme tedy právem označit za rekordní, pokračoval Treichl. Nepřetržitá dynamika růstu a neustálé zlepšování výkonnosti Erste Bank v Rakousku a ve střední Evropě vedly k růstu tržní kapitalizace z dvou na nyní více než 10 miliard EUR. Na základě dobrých finančních výsledků hodlá představenstvo navrhnout valné hromadě o třetinu vyšší dividendu ve výši 0,50 EUR. Hlavní události: 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 586,8 mil. EUR na 2 695,5 mil. EUR (+4,2 %) Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly z 996,6 mil. EUR na 1 141,1 mil. EUR (+14,5 %) Provozní výnosy se zvýšily z 3 830,9 mil. EUR na 4 087,9 mil. EUR (+6,7 %) Všeobecné administrativní náklady stouply z 2 460,7 mil. EUR na 2 592,9 mil. EUR (+5,4 %) Provozní zisk se zlepšil z 1 370,1 mil. EUR na 1 495,0 mil. EUR (+9,1 %) Zisk před zdaněním se zvýšil z 761,6 mil. EUR na 1 061,1 mil. EUR (+39,3 %) Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl z 353,3 mil. EUR na 544,5 mil. EUR (+54,1 %) Poměr nákladů k výnosům se zlepšil z 64,2 % (koncem roku 2003) na 63,4 % Návratnost kapitálu vzrostla z 13,7 % (koncem roku 2003, Cash RoE 16,6 %) na 18 % Celková bilanční suma se zvýšila z 128,6 mld. EUR na 139,7 mld. EUR (+8,6 %) Zisk na akcii stoupl z 1,49 EUR (upraveno o rozdělení akcií; zisk na akcii (cash) 1,83 EUR) na současných 2,28 EUR Ukazatel kapitálové přiměřenosti (Tier 1 ratio) k činil 6,7 % (6,3 % v roce 2003) Nárůst provozního zisku o 9,1 % na 1 495,0 mil. EUR je důsledkem působení dvou příznivých vlivů: Na jedné straně začínají fungovat opatření zaměřená na optimalizaci struktury resp. procesů skupiny přijatá v roce 2004, což se odráží ve zploštění křivky vývoje nákladů, především ve čtvrtém čtvrtletí. Na druhé straně se podařilo dále zvýšit výnosy v klíčové obchodní činnosti banky, a to jak díky silné poptávce po bankovních produktech a pojištění ve střední Evropě, tak i díky úspěšné a důsledné realizaci opatření v rakouském obchodu. 1 Při srovnání s údaji roku 2003 je nutno vzít v úvahu skutečnost, že Erste Bank od počátku roku 2004 aplikuje IFRS 3 spolu s IAS 36 a 38 (eliminace lineární amortizace goodwillu). strana 1/15

2 Provozní výnosy skupiny Erste Bank tak vzrostly o 6,7 % na 4 087,9 mil. EUR. Všeobecné administrativní náklady v roce 2004 se zvýšily o 5,4 % na 2 592,9 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům (Cost/Income Ratio) se i v roce 2004 podařilo dále snížit na 63,4 %. Tvorba rezerv a opravných položek činila 406,2 mil. EUR a pohybovala se na stejné úrovni jako v roce Zisk před zdaněním se v roce 2004 zvýšil o 39,3 % na 1 061,1 mil. EUR a návratnost kapitálu (ROE) se výrazně zlepšila z 13,7 % na současných 18 %. Příspěvek dceřiných společností ve střední Evropě na čistém zisku po menšinových podílech se v uplynulém roce zvýšil na 59,2 % oproti 53,7 % v roce Dividenda a podíl na zisku Z vynikajícího výsledku budou těžit nejen zaměstnanci podílející se v rámci nového mzdového systému na hospodářském výsledku společnosti, ale také akcionáři, prohlásil Reinhard Ortner, člen představenstva zodpovědný za oblast financí. Představenstvo proto navrhne valné hromadě dividendu za rok 2004 ve výši 0,50 EUR na akcii, což představuje zvýšení o 33,3 % oproti roku 2003 (1,50 EUR na akcii popř. 0,375 EUR očištěno o rozdělení akcií, k němuž došlo v roce 2004). Výhled na rok 2005 Výborné hospodářské výsledky za rok 2004, úspěšná realizace skupinových projektů a velmi dobrá pozice naší společnosti jako retailové banky na rostoucích trzích v Evropě zvyšuje náš optimismus dosáhnout vytyčené cíle na rok 2006, prohlásil dále Ortner. Pro rok 2006 se očekává dosažení čistého zisku po menšinových podílech ve výši 750 mil. EUR a zisku na akcii v hodnotě 3,11 EUR. Z toho vyplývá cílová hodnota návratnosti kapitálu (cash) ve výši minimálně 18 %, poměr nákladů k výnosům by v roce 2006 měl činit maximálně 61 %. Na základě vynikajícího průběhu obchodního roku 2004 upřesní Erste Bank v rámci prezentace výsledků za první čtvrtletí 2005 výhled na celý rok 2005, tj. dosažení čistého zisku po menšinových podílech ve výši minimálně 600 mil. EUR. Poté, co jsme od roku 1997 důsledně a úspěšně rozšiřovali náš domácí trh, budeme v následujících letech zvětšovat naše regionální zaměření. V regionu střední Evropy chceme nadále růst především tam, kde to vzhledem k naší stávající síti je smysluplné a kde tento růst bude znamenat další ekonomický přínos pro naše klienty, načrtnul Andreas Treichl další akviziční plány Erste Bank. strana 2/15

3 I. Vývoj výsledků v detailu 1. Vývoj zisku 4. čtvrtletí 3. čtvrtletí 2. čtvrtletí 1. čtvrtletí změna v mil. EUR v % Čistý úrokový výnos 701,8 676,6 660,2 656, , ,80 4,2 Rezervy a opravné položky -99,3-110,1-88,6-108,2-406,2-406,4-0,1 Čisté příjmy z poplatků a provizí 289,3 286,6 283,8 281, ,1 996,6 14,5 Čistý zisk z obchodních operací 60,3 47,9 45,9 62,4 216,5 214,6 0,9 Všeobecné administrativní náklady -642,1-659,4-649,2-642, , ,7 5,4 Výnos z pojišťovací činnosti 10,2 11,3 6,9 6,4 34,8 32,9 5,7 Ostatní provozní výsledek -28,8 15,6-35,3 20,8-27,7-202,1 86,3 Zisk před zdaněním 291,5 268,5 223,6 277, ,1 761,6 39,3 Čistý zisk po menšinových podílech , ,1 544,5 353,3 54,1 1.1 Provozní výnosy Provozní výnosy (čistý úrokový výnos, čisté příjmy z poplatků a provizí, čistý zisk z obchodních operací a výnos z pojišťovací činnosti) stouply, jak již bylo zmíněno, o 6,7 % na 4 087,9 mil. EUR. Po očištění o vliv prvotního zahrnutí Postabank do konsolidace by zvýšení činilo 3,1 %. Čistý úrokový výnos (úrokový výnos v užším slova smyslu, úrokům odpovídající výnosy a náklady, jakož i výnosy z majetkových účastí včetně relativního podílu na výsledcích činnosti přidružených společností) se i přes nepříznivou tržní situaci zvýšil o 4,2 % z 2 586,8 mil. EUR na 2 695,5 mil. EUR. Čistá úroková marže (čistý úrokový výnos v procentech průměrných úročených aktiv vypočteno z celkových aktiv po odečtení pokladní hotovosti a vkladů u centrálních bank, cenných papírů k obchodování, hmotného a nehmotného majetku a ostatních aktiv) se oproti roku 2003 mírně snížila z 2,30 % na nynějších 2,21 %. V důsledku všeobecně nízké úrokové hladiny a státem regulovaných úrokových sazeb ve stavebním spoření zaznamenala čistá úroková marže v Rakousku pokles z 1,9 % v roce 2003 na téměř 1,8 %. Čistá úroková marže dceřiných společností ve střední Evropě se i nadále pohybuje na podstatně vyšší úrovni, a to v rozmezí mezi 3,5 % a více než 4,5 %. Čisté příjmy z poplatků a provizí zaznamenaly v roce 2004 s růstem o 14,5 % z 996,6 mil. EUR na 1 141,1 mil. EUR velmi pozitivní vývoj.. strana 3/15

4 Čisté příjmy z poplatků a provizí Skupina Erste Bank změna v % Úvěrové obchody 178,7 160,1 11,6 Platební styk 443,7 384,7 15,3 Obchodování s cennými papíry 303,1 248,8 21,8 Z toho: Investiční fondy 133,6 111,2 20,1 Poplatky za správu cenných papírů 44,9 43,9 2,3 Brokerské poplatky 124,6 93,6 33,1 Výnosy z pojišťovací činnosti 61,6 59,0 4,4 Obchodování s cizími měnami 40,9 50,5-19,0 Ostatní 113,1 93,5 20,9 Celkem 1.141,1 996,6 14,5 Nadprůměrným růstem se přitom vyznačovala jak střední Evropa, tak i Rakousko (+17,1 % resp. +12,9 %), a to především v obchodování s cennými papíry, platebním styku a v oblasti leasingu. Přijaté poplatky z obchodování s cizími měnami poklesly. Čistý zisk z obchodních operací se podařilo s 216,5 mil. EUR udržet nad úrovní mimořádně úspěšného výsledku roku 2003, který činil 214,6 mil. EUR. Vedle společnosti Erste Bank Rakousko k tomu přispěly především Erste Bank Maďarsko a Slovenská sporiteľňa. Velmi pozitivně se v roce 2004 vyvíjely také výnosy z pojišťovací činnosti 2. Již velmi dobrý výsledek dosažený v roce 2003 se podařilo zvýšit o 5,7 % na 34,8 mil. EUR, k čemuž přispěla především s Versicherung, leader v oblasti životního pojištění v Rakousku, a dceřiné společnosti v České republice a na Slovensku Všeobecné administrativní náklady Všeobecné administrativní náklady (personální náklady, ostatní administrativní náklady a odpisy hmotného majetku) vzrostly za celý rok 2004 o téměř 5,4 % z 2 460,7 mil. EUR na 2 592,9 mil. EUR. Po očištění o vliv prvotního zahrnutí Postabank do výsledků skupiny by zvýšení činilo jen 2,0 %. Administrativní náklady skupiny Erste Bank v mil. EUR změna v % bez Postabank změna v % Personální náklady 1 480, ,3 4, ,0 1,9 Ostatní administrativní náklady 772,2 691,9 11,6 730,3 5,5 Mezisoučet 2 252, ,2 6, ,3 3,1 Odpisy 340,3 346,6-1,8 330,8-4,6 Celkem 2 592, ,7 5, ,1 2,0 2 Mimořádný výnos z prodeje neživotní části Pojišťovny ČS ve výši 88 mil. EUR (před zdaněním) v 1. čtvrtletí 2004 není zahrnut v této položce, ale v položce ostatní provozní výsledek. strana 4/15

5 Rakousko (včetně Podnikového centra a Mezinárodního obchodu) v mil. EUR změna v % Personální náklady 1 070, ,2-0,6 Ostatní administrativní náklady 436,4 415,1 5,1 Mezisoučet 1 506, ,3 1,0 Odpisy 189,0 201,0-6,0 Celkem 1 695, ,3 0,2 Střední Evropa v mil. EUR změna v % bez Postabank změna v % Personální náklady 409,9 345,1 18,8 378,5 9,7 Ostatní administrativní náklady 335,8 276,8 21,3 293,9 6,2 Mezisoučet 745,7 621,9 19,9 672,4 8,3 Odpisy 151,3 145,6 3,9 141,8-2,6 Celkem 897,0 767,5 16,9 814,2 6,2 Personální náklady se zvýšily o 4,1 % na 1 480,4 mil. EUR. Nárůsty způsobené především růstem daným kolektivní smlouvou, nově zavedeným přímým podílem na zisku (zhruba 7 mil. EUR) a vyššími mzdami závislými na výsledku, téměř vyvážili značný pokles počtu zaměstnanců. Vývoj počtu zaměstnanců (stav ke konci roku): Rakousko z toho spořitelny patřící do křížového garančního systému Zahraničí z toho finanční skupina Česká spořitelna z toho finanční skupina Slovenská sporiteľňa z toho ostatní dceřiné společnosti ve střední Evropě CELKEM Ostatní administrativní náklady se zvýšily o 11,6 % na 772,2 mil. EUR. Ke zvýšení nákladů došlo především v důsledku značného zvýšení daně z přidané hodnoty v některých zemích střední Evropy, rozšířením funkcí ve skupině a vyšší potřebou poradenských služeb. Odpisy hmotného a nehmotného majetku se podařilo snížit o 1,8 % na 340,3 mil. EUR, a to především díky restriktivnímu postupu v rámci investic do informačních technologií. Provozní zisk jako saldo z provozních výnosů a všeobecných administrativních nákladů vzrostl v roce 2004 oproti roku 2003 o 9,1 % na 1 495,0 mil. EUR (očištěno o vliv Postabank +5,1 %) Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám se s hodnotou 406,2 mil. EUR pohybovaly dle očekávání na úrovni roku Obchod v Rakousku přitom zaznamenal mírný pokles rezerv, zatímco v některých dceřiných společnostech ve střední Evropě došlo po rozpuštění rezerv v předchozím roce, které bylo zčásti dáno legislativními důvody, k jejich strana 5/15

6 opětovné tvorbě. K nadprůměrnému vzrůstu rezerv a opravných položek došlo v Maďarsku v důsledku začlenění Postabank Ostatní provozní výsledek Negativní saldo v položce ostatní provozní výsledek se oproti minulému roku výrazně zlepšilo z 202,1 mil. na 27,7 mil. EUR. Rozhodující byla především eliminace amortizace goodwillu v rámci první aplikace IFRS 3 (v roce 2003 činila 81,2 mil. EUR) a výrazně vyšší výsledek z přecenění cenných papírů, které nejsou určeny k obchodování. V roce 2004 byla tato položka ovlivněna také několika dalšími faktory, které se celkově vzájemně víceméně vyvážily a výsledek proto v podstatě neovlivnily: V 1. čtvrtletí 2004 bylo dosaženo mimořádného výnosu v důsledku prodeje neživotní části pojišťovny ČS ve výši zhruba 88 mil. EUR (před zdaněním a menšinovými podíly) a zisku z ocenění v důsledku prodeje podílů ve společnosti Investkredit AG ve výši téměř 67 mil. EUR (před zdaněním). Tyto výnosy byly ale na druhé straně vyváženy mimořádnými jednorázovými odpisy goodwillu ve výši 80 mil. EUR vyplývající z akvizice spořitelen, mimořádnými jednorázovými náklady v důsledku tvorby rezerv na nerealizované projekty v oblasti informačních technologií, procesních rizik a opatření při oceňování projektů v oblasti nemovitostí a movitého majetku. Díky legislativní změně byl v České republice v roce 2004 zaplacen podstatně vyšší příspěvek do fondu pojištění vkladů, který je rovněž vykázán v této položce Daňová situace Za rok 2004 vykázala Erste Bank efektivní daňovou sazbu ve výši 25,8 % (oproti 29,4 % v roce 2003). Přitom již v prvním čtvrtletí byl proveden odpis kapitalizovaných daňových pohledávek ve výši 20 mil. EUR (v důsledku snížení daňové sazby z 34 % na 25 % od spolu se zavedením skupinového zdanění). Veškeré odložené daně v tuzemsku, jak na aktivní, tak na pasivní straně bilance, jsou od oceňovány podle nové sazby rakouské daně z příjmu právnických osob ve výši 25 % Čistý zisk po menšinových podílech Zisk před zdaněním za rok 2004 se zvýšil o 39,3 % na 1 061,1 mil. EUR. Po odečtení daní a menšinových podílů činil čistý zisk po menšinových podílech 544,5 mil. EUR, což ve srovnání s rokem 2003 představuje zvýšení o 54,1 %. Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech v roce 2004 činila 18 % oproti 13,7 % v roce 2003 (Cash-ROE činil po eliminaci amortizace goodwillu v roce ,6 %). Zisk na akcii stoupl z 1,49 EUR v roce 2003 (po zohlednění rozdělení akcií) na nynějších 2,28 EUR (zisk na akcii (cash) činil v roce 2003 po eliminaci amortizace goodwillu 1,83 EUR na akcii). strana 6/15

7 II.Vývoj rozvahy v mil. EUR změna v % Pohledávky za bankami ,2 Pohledávky za klienty ,3 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,8 Cenné papíry a ostatní finanční investice ,1 Ostatní aktiva ,4 Aktiva celkem ,6 v mil. EU změna v % Závazky k bankám ,1 Závazky ke klientům ,2 Emitované dluhopisy a podřízený kapitál ,0 Vlastní kapitál ,7 Ostatní pasiva ,9 Pasiva a vlastní kapitál celkem ,6 Celková bilanční suma skupiny Erste Bank stoupla v roce 2004 o 8,6 % na 139,7 mld. EUR. Na straně aktiv se podařilo zvýšit pohledávky za klienty o 7,3 % na 72,7 mld. EUR. Tohoto zvýšení bylo dosaženo v klíčových obchodních oblastech banky, a to v obchodu se soukromými klienty, v oblasti bytové výstavby a obchodu s firemními klienty ve střední Evropě. V položce Rezervy a opravné položky byla v roce 2004 jejich tvorba kompenzována rozpuštěním a použitím rezerv, takže jejich celková výše zůstala s hodnotou mil. EUR téměř nezměněna. Nejmarkantnější nárůst o 23,9 % na 9,1 mld. EUR zaznamenaly cenné papíry na prodej, přičemž ke zvýšení došlo především u pevně úročených kótovaných cenných papírů. Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti stouply o 9,1 % na 28,9 mld. EUR. Tento nárůst se týkal především rozšíření portfolia drženého do splatnosti u pevně úročených kótovaných cenných papírů jako vlastní investice banky a kapitálových investic pojišťoven zahrnutých do konsolidace. Na straně pasiv vzrostly závazky ke klientům o 5,2 % na 68,2 mld. EUR, přičemž došlo ke zvýšení spořících vkladů o 1,7 % na 38,0 mld. EUR. Stejně jako v uplynulých letech došlo i v roce 2004 k silnému nárůstu v oblasti emitovaných dluhopisů. Celková hodnota emitovaných dluhopisů a podřízeného kapitálu stoupla o 11,9 % na 22,9 mld. EUR. Důvodem pro zvýšení vlastního kapitálu (včetně čistého zisku po menšinových podílech) o 19,9 % nebo 557 mil. EUR na 3,3 mld. EUR je především silný nárůst zisku v roce Menšinové podíly zahrnují také vlastní kapitál těch spořitelen křížového garančního systému, ve kterých má Erste Bank pouze malý nebo žádný podíl, a hybridní emise Tier 1. Tato položka vzrostla celkem o 8,7 % na 3,1 mld. EUR. strana 7/15

8 Celkový započitatelný vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Bank podle rakouského zákona o bankách (BWG) k činil mil. EUR (2003: mil. EUR). Zákonný minimální kapitálový požadavek k činil mil. EUR, což odpovídá ukazateli krytí ve výši zhruba 130 % (2003: 132 %). Rizikově vážená aktiva pro skupinu úvěrových institucí Erste Bank definovanou podle 22 rakouského zákona o bankách (BWG) se zvýšila o 5,1 % na 65,4 mld. EUR. Základní kapitál (Tier 1) skupiny úvěrových institucí Erste Bank dosáhl k hodnoty mil. EUR (3 912 mil. EUR v roce 2003). Ukazatel kapitálové přiměřenosti (Tier 1 ratio) tak ke dni účetní uzávěrky oproti minulému roku výrazně stoupl na 6,7 % (6,3 % v roce 2003). Ukazatel solventnosti ve výši 10,7 % se téměř nezměnil a je tak i nadále daleko vyšší než zákonem požadovaných 8 %. III. Vývoj výsledků ve 4. čtvrtletí 2004 Finanční výsledky za 4.čtvrtletí byly ve srovnání jednotlivých čtvrtletí roku 2004 jednoznačně nejlepší. Čistý zisk po menšinových podílech se zvýšil z 142,4 mil. EUR ve třetím čtvrtletí o 13,8 % na 162,0 mil. EUR. V oblasti výnosů byl rozhodujícím faktorem nárůst čistého úrokového výnosu o 3,7 % z 676,6 mil. EUR na 701,8 mil. EUR. Také čistý zisk z obchodních operací zaznamenal mimořádný nárůst o 25,9 % na 60,3 mil. EUR. Čisté příjmy z poplatků a provizí (+1,0 % na 289,5 mil. EUR) se podařilo udržet na vysoké úrovni předchozích čtvrtletí. Vzhledem k tomu, že všeobecné administrativní náklady poklesly o 2,6 % na 642,1 mil. EUR (minulé čtvrtletí 659,4 mil. EUR), což bylo způsobeno především vývojem ostatních administrativních nákladů, se podařilo zvýšit provozní výsledek ve čtvrtém čtvrtletí o 15,6 % na 419,6 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům se ve čtvrtém čtvrtletí zlepšil na 60,5 % (ve třetím čtvrtletí činil 64,5 %). Tvorba rezerv a opravných položek zaznamenala v posledním čtvrtletí roku 2004 mírný pokles (99,3 mil. EUR oproti 110,1 mil. EUR ve třetím čtvrtletí). V položce ostatní provozní výsledek ( 28,7 mil. EUR) byl zisk z přecenění v souvislosti s prodejem podílů ve společnosti Investkredit AG v posledním čtvrtletí roku 2004 kompenzován mimořádnými jednorázovými náklady, takže nedošlo k výraznému ovlivnění výsledku. Ve čtvrtém čtvrtletí se zisk před zdaněním zvýšil o 8,6 % na 291,6 mil. EUR ve srovnání s 268,5 mil. EUR v minulém čtvrtletí. strana 8/15

9 Komentář k výsledkům jednotlivých segmentů: 3 Segment Rakousko V Rakousku se v porovnání se stejným obdobím minulého roku podařilo značně zvýšit čistý zisk po menšinových podílech z 168,7 mil. EUR na 215,7 mil. EUR (+27,9 %). Důvodem bylo vedle poklesu tvorby rezerv a opravných položek (především v segmentu Retail a nemovitosti a v segmentu Spořitelny) také podstatné zvýšení čistých příjmů z poplatků a provizí (+6,2 % na 722,1 mil. EUR) především v oblastech Velcí korporátní klienti a Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví. Všeobecné administrativní náklady se oproti srovnatelnému období minulého roku podařilo výrazně snížit z 1 655,6 mil. EUR na 1 613,0 mil. EUR ( -2,6 % nebo 42,7 mil. EUR), k čemuž podstatně přispěla realizace opatření na snížení nákladů v jednotlivých obchodních oblastech a výrazné snížení nákladů podpůrných útvarů v Rakousku. Poměr nákladů k výnosům se následně podařilo zlepšit z 67,1 % na 65,2 %. Návratnost kapitálu (ROE) se v tomto segmentu zvýšila z 10,9 % na 12,4 %. Spořitelny Čistý zisk po menšinových podílech se zvýšil z 3,1 mil. EUR na 8,7 mil. EUR. Zatímco ve srovnání s rokem 2003 se podařilo výrazně snížit rezervy a opravné položky (na 184,5 mil. EUR) a provozní náklady poklesly díky důslednému řízení nákladů ( 2,3 % nebo -18,7 mil. EUR) nejen přímo ve spořitelnách křížového garančního systému, ale i v rámci podpůrných útvarů zahrnutých do tohoto segmentu, byl u čistých příjmů z poplatků a provizí a u čistého zisku z obchodních operací zaznamenán pokles. V případě čistých příjmů z poplatků a provizí je nutné zmínit, že důvodem jejich vývoje výhradně změna metodiky účtování bankovních pomocných služeb poplatky a provize v klíčových obchodních oblastech vykazují i zde pozitivní vývoj. Zlepšení ostatního provozního výsledku je zčásti výsledkem zrušení amortizace goodwillu a přecenění portfolia cenných papírů na prodej. Poměr nákladů k výnosům zaznamenal mírný nárůst na 67,5 % a ukazatel návratnosti vlastního kapitálu vzrostl na 3,6 %. Retail a nemovitosti Čistý zisk po menšinových podílech se v tomto segmentu více než zdvojnásobil na 43,7 mil. EUR oproti 19,8 mil. EUR v roce Jednak se díky oznámenému programu snižování nákladů již podařilo dosáhnout úspor všeobecných administrativních nákladů ve výši 18,2 mil. EUR (z 653,0 mil. EUR na 634,8 mil. EUR) a současně došlo k poklesu tvorby rezerv a opravných položek (z 132,4 mil. EUR na 118,9 mil. EUR) podle plánu především v Tiroler Sparkasse (pokles o 9,8 mil. EUR) a v oblasti obchodu s malými a středně velkými podniky. Pokles čistého úrokového výnosu byl způsoben zákonem stanovenými úpravami úrokových sazeb v oblasti stavebního spoření oznámenými již v prvním čtvrtletí. Provozní zisk se zlepšil o 13,2 % na 198,6 mil. EUR (2003: 175,4 mil. EUR). Poměr nákladů k výnosům se oproti loňskému roku zlepšil z 78,8 % na 76,2 %, ukazatel návratnosti vlastního kapitálu činil 5,4 %. Velcí korporátní klienti Provozní zisk v tomto segmentu se podařilo ve srovnání s rokem 2003 zvýšit o 6,8 % na 129,3 mil. EUR, a to díky mimořádnému narůstu čistých příjmů z poplatků a provizí především v oblasti leasingu nemovitostí (+34 % na 71,2 mil. EUR). Tvorba rezerv a opravných položek zaznamenala oproti roku 2003 pokles o více než 14,1 %, přičemž vliv přecenění projektů přiřazených tomuto segmentu vede v položce Ostatní provozní výsledek k výsledku ve výši 7,7 mil. EUR, takže čistý zisk po menšinových podílech v segmentu Velcí 3 Při srovnávání s údaji minulého roku je nutno vzít v úvahu skutečnost, že Erste Bank aplikuje od počátku roku 2004 IFRS 3 spolu s IAS 36 a 38 (eliminace lineární amortizace goodwillu). Kromě toho je třeba zohlednit i změny v metodách oceňování, ke kterým dochází v rámci konsolidace dceřiných společností. Proto není možné přímo srovnávat výsledky publikované jednotlivými dceřinými společnostmi s výsledky vykazovanými v jednotlivých segmentech. Navíc jsou všem zahrnutým společnostem zaúčtovány poměrné náklady na refinancování účetní hodnoty podílů. strana 9/15

10 korporátní klienti dosáhl hodnoty přibližně o 2 % vyšší než roce Zisk z prodeje podílu ve společnosti Investkredit AG je zohledněn v Podnikovém centru a nemá proto na tento segment žádný vliv. Poměr nákladů k výnosům se podařilo dále snížit na hodnotu pod 40 %, zatímco se návratnost vlastního kapitálu s 12,8 % oproti roku 2003 téměř nezměnila. Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví Čistý zisk po menšinových podílech oproti minulému roku vzrostl o 17,9 % na 107,5 mil. EUR (2004: 91,2 mil. EUR). Čistý úrokový výnos se snížil ze 112,1 mil. EUR na 102,4 mil. EUR. Tento vývoj je způsoben všeobecným vývojem na trhu a efekty spojenými se zajišťováním kurzových rizik a je částečně kompenzován pozitivním vývojem Ostatního provozního výsledku v důsledku lepších výsledků z přecenění ostatních cenných papírů na prodej. Nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí z 41,5 mil. EUR na 51,7 mil. EUR byl způsoben především prodejem strukturovaných produktů úvěrovým institucím a institucionálním investorům. Důsledné řízení nákladů pokračovalo i ve čtvrtém čtvrtletí a vedlo ke snížení všeobecných administrativních nákladů o 7,4 % oproti minulému roku. Důsledkem je zlepšení poměru nákladů k výnosům ze 41,5 % na 38,7 % a zlepšení ukazatele návratnosti vlastního kapitálu ze 43,5 na 44,8 %. Segment Střední Evropa Česká spořitelna Čistý zisk po menšinových podílech se oproti roku 2003 podařilo zvýšit o 70,9 % resp. 86,8 mil. EUR na 209,4 mil. EUR. Nárůst provozního zisku o 13,5 % v porovnání s minulým rokem je důsledkem zlepšení celkových provozních výnosů o 8,3 % z 761,4 mil. EUR na 824,6 mil. EUR při současně mírném nárůstu všeobecných administrativních nákladů o 5,2 %, přičemž tato položka je z podstatné části ovlivněna změnou daně z přidané hodnoty v České republice. Vedle zvýšení čistého úrokového výnosu díky nárůstu objemu úvěrových obchodů se podařilo dále výrazně zvýšit již beztak vysokou úroveň čistých příjmů z poplatků a provizí, především v oblasti platebního styku, platebních karet a úvěrových obchodů. Stejně uspokojivě se vyvíjel také čistý zisk z obchodních operací, především v oblasti obchodování s cennými papíry a úvěrovými deriváty. Značné zlepšení ostatního provozního výsledku je ovlivněno eliminací amortizace goodwillu (2003: 40,2 mil. EUR), mimořádnými odpisy softwaru a tvorbou rezerv na procesní a ostatní rizika, které byly příčinou neobvykle vysoké hodnoty této položky v roce Tvorba rezerv a opravných položek vzrostla především v důsledku toho, že v roce 2004 nedošlo k rozpuštění všeobecných rezerv jako tomu bylo v roce 2003 (ve výši téměř 60 mil. EUR). Na základě velmi uspokojivého vývoje čistého zisku po menšinových podílech se zlepšil poměr nákladů k výnosům z 62,3 % na 60,5 % a návratnost vlastního kapitálu vzrostla z 32,4 % na 43,2 %. Slovenská sporiteľňa Vývoj čistého úrokového výnosu Slovenskej sporiteľni (z 234,7 mil. EUR na 185,8 mil. EUR v roce 2004) je podstatně ovlivněn již zmíněným mimořádným vlivem slovenské stavební spořitelny PSS v roce 2003 (mimořádný výnos ve výši 36 mil. EUR). Vedle vyšších nákladů na refinancování nákupu 10% podílu Erste Bank ve Slovenskej sporiteľni se negativně projevil všeobecný vývoj úrokových sazeb na Slovensku především v souvislosti se značným objemem cenných papírů, které musela Slovenská sporiteľňa převzít v rámci restrukturalizace (Ring fencing) a který se podařilo i přes nárůst v oblasti úvěrových obchodů vykompenzovat pouze zčásti. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly oproti roku 2003 o 28,6 % na 66,4 mil. EUR především díky pozitivnímu vývoji v oblasti platebního styku (o 28,0 % resp. 9,4 mil. EUR) a v oblasti úvěrových obchodů (o 41,0 % resp. 4,8 mil. EUR). Čistý zisk z obchodních operací se zvýšil o 52,8 % na 16,5 mil. EUR, především v oblasti obchodování s cizími měnami a cennými papíry. Všeobecné administrativní náklady se podařilo navzdory vysoké inflaci a negativnímu vlivu měnového kurzu udržet dle plánu téměř na úrovni roku Pokles provozního zisku z 139,9 mil. EUR na 110,2 mil. EUR byl způsoben především výše zmíněným pozitivním strana 10/15

11 mimořádným efektem PSS v minulém roce. Po očištění o tento mimořádný vliv ve výši 36 mil. EUR by se provozní zisk nepatrně zvýšil. Výrazné zlepšení ostatního provozního výsledku je způsoben jednorázovými opatřeními v oblasti přeceňování a tvorbou rezerv v roce Díky zvýšení podílu Erste Bank ve Slovenskej sporiteľni ze 70 % na 80 % ve druhém čtvrtletí 2004 došlo ke snížení menšinových podílů. Díky tomuto pozitivnímu vývoji vzrostl ukazatel návratnosti vlastního kapitálu z 36,5 % na 48,8 %, poměr nákladů k výnosům se na základě výše uvedených mimořádných efektů z roku 2003 zhoršil z 52,9 % na 59,0 % v roce Erste Bank Maďarsko Porovnání se stejným obdobím minulého roku nemá velkou vypovídací schopnost v důsledku prvotního zahrnutí společnosti Postabank do konsolidované účetní závěrky od roku Integrace společnosti Postabank do Erste Bank Maďarsko byla úspěšně ukončena sloučením elektronického zpracování dat ve čtvrtém čtvrtletí. Vykázaný čistý zisk po menšinových podílech předčil již v prvním roce po integraci Postabank všechna očekávání. Při porovnávání jednotlivých čtvrtletí vedla konzervativní časové rozlišení zisku následující po integraci Postabank a opatření na zlepšení úrokových marží ke zdánlivě lepšímu výsledku ve čtvrtém čtvrtletí Erste Bank Chorvatsko Zisk před zdaněním se oproti předešlému roku zvýšil o 78,1 % na 42,2 mil. EUR. Díky nárůstu objemu obchodů se čistý úrokový výnos zvýšil o 12,1 % na 84,5 mil. EUR. Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 33,6 % na 16,7 mil. EUR, a to především v oblasti platebního styku. Čistý zisk z obchodních operací se ve srovnání s rokem 2003 zvýšil o 17,8 % na 12,6 mil. EUR. Předpověď učiněná ve třetím čtvrtletí, že se všeobecné administrativní náklady v roce 2004 ve srovnání s předchozím rokem nezmění, se díky důslednému řízení nákladů podařilo dokonce překonat: všeobecné administrativní náklady vykázaly dokonce pokles o 2,7 % na 64,3 mil. EUR. Čistý zisk po menšinových podílech mírně vzrostl o 1,6 % na celkem 21,6 mil. EUR, i to i přesto, že možnost daňového převodu ztrát byla vyčerpána již v minulém roce a že se v důsledku prodeje podílů v Erste Bank Chorvatsko společnosti Steiermärkische Bank und Sparkassen AG zvýšily menšinové podíly. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu poklesl na 17,6 % (částečně také díky zvýšení alokovaného vlastního kapitálu), poměr nákladů k výnosům se výrazně snížil z 67,1 % na 56,6 %. Segment Mezinárodní obchod Čistý zisk po menšinových podílech se podařilo i ve čtvrtém čtvrtletí udržet na stabilní vysoké úrovni. Zlepšení výsledku ze 70,1 mil. EUR na 93,6 mil. EUR napomohl pokles tvorby rezerv a opravných položek v pobočce v New Yorku, konstantní úroveň nákladů a daňové výhody. Poměr nákladů k výnosům klesl z 20,2 % na 19,1 %, návratnost vlastního kapitálu se zlepšila z 18,3 % na 23,1 %. Segment Podnikové centrum V segmentu Podnikové centrum jsou vedle ostatních položek akciové společnosti Erste Bank AG a pomocných podniků zahrnuty také jednorázové vlivy z odpisu rakouského goodwillu a mimořádný výnos z prodeje neživotní části Pojišťovny ČS. Tento prodej je rovněž hlavním důvodem nárůstu menšinových podílů. Navíc je v tomto segmentu ve čtvrtém čtvrtletí 2004 vykázán výnos z prodeje společnosti Investkredit AG ve výši 50 mil. EUR (po zdanění). Jak již bylo uvedeno v prvním čtvrtletí, byl v roce 2004 proveden odpis daňových pohledávek, který vyplynul ze snížení rakouské daně z příjmu právnických osob z 34 % na 25 % od roku Z toho vyplývá v porovnání s loňským rokem podstatný nárůst položky daně z příjmů. strana 11/15

12 v mil. EUR I. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA PODLE IFRS Aktiva /- % 1. Pokladní hotovost, vklady u centrální banky ,8 2. Pohledávky za bankami ,1 3. Pohledávky za klienty ,3 4. Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám ,8 5. Cenné papíry a ostatní aktiva určená k obchodování ,0 6. Cenné papíry na prodej ,9 7. Cenné papíry a ostatní aktiva držená do splatnosti ,1 8. Nehmotný majetek ,4 9. Hmotný majetek ,0 10. Ostatní aktiva ,4 Aktiva celkem ,6 Pasiva a vlastní kapitál /- % 1. Závazky k bankám ,1 2 Závazky ke klientům ,2 3 Emitované dluhopisy ,4 4 Rezervy ,1 5 Ostatní pasiva ,0 6 Podřízený kapitál ,8 7 Menšinové podíly ,7 8 Vlastní kapitál ,9 Pasiva a vlastní kapitál celkem ,6 II KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (IFRS) v mil EUR /- % I Čistý úrokový výnos 2 695, ,8 4,2 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -406,2-406,4-0,1 Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 141,1 996,6 14,5 Čistý zisk z obchodních operací 216,5 214,6 0,9 Všeobecné administrativní náklady , ,7 5,4 Výnos z pojišťovací činnosti 34,8 32,9 5,7 Ostatní provozní výsledek -27,7-202,1 86,3 Mimořádný výsledek 0,0 0,0 - II Zisk před zdaněním 1 061,1 761,6 39,3 Daň z příjmů -273,8-224,2 22,1 III Zisk za účetní období 787,3 537,4 46,5 Menšinové podíly -242,8-184,1 31,9 IV Čistý zisk po menšinových podílech 5 544,5 353,3 54,1 Upozornění: Při výpočtu procentuelních změn může dojít k nepatrným odchylkám ve srovnání s uvedenými změnami, které vycházejí z nezaokrouhlených údajů 4 Od včetně Postabank. 5 Čistý zisk po menšinových podílech roku 2003 je vykázán včetně amortizace goodwillu. strana 12/15

13 III Údaje za jednotlivé segmenty (přehled) skupina Erste Bank CELKEM Rakousko Střední Evropa Mezinárodní obchod Podnikové centrum v mil EUR Čistý úrokový výnos 1 607, ,8 950,9 829,4 150,8 146,8-14,1-12,1 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -341,3-374,6-49,9-9,7-15,5-26,1 0,6 3,9 Čisté příjmy z poplatků a provizí 722,1 680,2 404,3 345,3 22,5 21,1-7,9-50,0 Čistý zisk z obchodních operací 117,6 137,1 101,4 71,2 1,7 0,1-4,2 6,2 Všeobecné administrativní náklady , ,6-897,0-766,7-33,4-34,0-49,5-4,4 Výnos z pojišťovací činnosti 26,4 25,9 8,4 10,2 0,0 0,0 0,0-3,2 Ostatní provozní výsledek -32,0-26,4-44,8-167,1-5,7-13,8 54,8 5,2 Zisk před zdaněním 487,8 409,4 473,2 312,6 120,4 94,1-20,3-54,5 Daně z příjmů -113,4-128,4-107,8-78,1-26,7-24,0-25,8 6,3 Menšinové podíly -158,7-112,3-43,3-44,7 0,0 0,0-40,7-27,1 Čistý zisk po menšinových podílech 5 215,7 168,7 322,1 189,7 93,6 70,1-86,9-75,3 Podíl na čistém zisku skupiny Erste Bank (v %) 39,6 47,7 59,2 53,7 17,2 19,8-16,0-21,3 Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , ,5 405,7 567,3 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 1 731, ,1 860,8 611,0 404,7 384,0 26,2 34,1 Poměr nákladů k výnosům 65,2% 67,1% 61,2% 61,0% 19,1% 20,2% n a n a Návratnost kapitálu (ROE) 6 na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 12,5% 10,9% 37,4% 31,1% 23,1% 18,3% n a n a z toho náklady na refinancování -70,6-73,0-64,8-44,4 0,0 0,0-27,7-24,5 z toho amortizace goodwillu 7-18,7-18,5-78,6-54,4 0,0 0,0-8,3-8,3 CELKEM skupina Erste Bank v mil EUR Čistý úrokový výnos 2 695, ,8 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -406,2-406,4 Čisté příjmy z poplatků a provizí 1 141,1 996,6 Čistý zisk z obchodních operací 216,5 214,6 Všeobecné administrativní náklady , ,7 Výnos z pojišťovací činnosti 34,8 32,9 Ostatní provozní výsledek -27,7-202,1 Zisk před zdaněním 1 061,1 761,6 Daně z příjmů -273,8-224,2 Menšinové podíly -242,8-184,1 Čistý zisk po menšinových podílech 5 544,5 353,3 Průměrná rizikově vážená aktiva , ,0 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 3 022, ,2 Poměr nákladů k výnosům 63,4% 64,2% Návratnost kapitálu (ROE) 6 na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 18,0% 13,7% z toho náklady na refinancování -163,1-142,0 z toho amortizace goodwillu 7-105,6-81,1 5 Čistý zisk po menšinových podílech roku 2003 je vykázán včetně amortizace goodwillu. 6 Ukazatel ROE roku 2003 je vykázán včetně amortizace goodwillu. 7 Za rok 2004 je amortizace goodwillu uvedena pouze pro informaci. strana 13/15

14 IV Údaje jednotlivých segmentů (detail) skupina Erste Bank Spořitelny RAKOUSKO Retail a nemovitosti Velcí korporátní klienti Obchodování na finančních trzích a investiční bankovnictví v mil EUR Čistý úrokový výnos 849,6 841,3 516,1 521,8 139,9 147,7 102,4 112,1 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -184,5-198,1-118,9-132,4-37,9-44,1 0,0 0,0 Čisté příjmy z poplatků a provizí 318,8 321,5 280,4 264,1 71,2 53,1 51,7 41,5 Čistý zisk z obchodních operací 18,8 29,3 10,5 16,7 1,2 1,5 87,1 89,6 Všeobecné administrativní náklady -801,7-820,5-634,8-653,0-83,0-81,2-93,5-100,9 Výnos z pojišťovací činnosti 0,0 0,0 26,4 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek -11,8-22,3-5,5-2,5-7,7 9,1-7,0-10,8 Zisk před zdaněním 189,1 151,3 74,2 40,5 83,7 86,1 140,8 131,5 Daně z příjmů -46,6-46,7-15,7-15,5-17,9-25,6-33,3-40,6 Menšinové podíly -133,8-101,5-14,8-5,3-10,1-6,0 0,0 0,3 Čistý zisk po menšinových podílech 5 8,7 3,1 43,7 19,8 55,8 54,6 107,5 91,2 Podíl na čistém zisku skupiny Erste Bank Průměrná rizikově vážená aktiva , , , , , , , ,6 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 242,3 190,8 813,8 732,7 434,7 416,0 240,3 209,6 Poměr nákladů k výnosům 67,5% 68,8% 76,2% 78,8% 39,1% 40,2% 38,7% 41,5% Návratnost kapitálu (ROE) 6 na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 3,6% 1,6% 5,4% 2,7% 12,8% 13,1% 44,8% 43,5% z toho náklady na refinancování -16,2-15,3-37,0-39,5-14,6-15,7-2,8-2,5 z toho amortizace goodwillu 7-6,4-5,9-12,3-12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 STŘEDNÍ EVROPA Česká spořitelna Slovenská sporiteľňa Erste Bank Maďarsko 8 Erste Bank Chorvatsko v mil EUR Čistý úrokový výnos 506,6 460,8 185,8 234,7 174,0 58,5 84,5 75,4 Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -15,8 1,3 0,8 3,3-30,0-7,5-4,9-6,9 Čisté příjmy z poplatků a provizí 268,6 252,3 66,4 51,6 52,6 28,8 16,7 12,5 Čistý zisk z obchodních operací 41,0 38,1 16,5 10,8 31,3 11,6 12,6 10,7 Všeobecné administrativní náklady -498,5-474,1-158,5-157,3-175,7-69,3-64,3-66,1 Výnos z pojišťovací činnosti 8,4 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní provozní výsledek 3,9-75,7-25,4-81,9-21,0-7,6-2,3-1,8 Zisk před zdaněním 314,1 212,9 85,6 61,3 31,3 14,7 42,2 23,7 Daně z příjmů -92,5-75,2-7,2-5,6 0,3-1,7-8,5 4,3 Menšinové podíly -12,3-15,2-18,8-22,9-0,1 0,1-12,1-6,7 Čistý zisk po menšinových podílech 209,4 122,5 59,6 32,7 31,5 13,2 21,6 21,3 Podíl na čistém zisku skupiny Erste Bank (v %) 38,5 34,7 10,9 9,3 5,8 3,7 4,0 6,0 Průměrná rizikově vážená aktiva 7 491, , , , ,2 920, , ,6 Průměrný přiřazený vlastní kapitál 484,2 378,0 122,2 89,8 131,3 55,4 123,2 87,8 Poměr nákladů k výnosům 60,5% 62,3% 59,0% 52,9% 68,1% 70,0% 56,6% 67,1% Návratnost kapitálu (ROE) na základě čistého zisku po menšinových podílech (v %) 43,2% 32,4% 48,8% 36,5% 24,0% 23,8% 17,6% 24,2% z toho náklady na refinancování -26,4-27,7-11,1-6,2-21,5-3,2-5,8-7,3 z toho amortizace goodwillu 7-42,0-40,2-13,7-12,0-20,7 0,0-2,2-2,2 5 Čistý zisk po menšinových podílech roku 2003 je vykázán včetně amortizace goodwillu. 6 Ukazatel ROE roku 2003 je vykázán včetně amortizace goodwillu. 7 Za rok 2004 je amortizace goodwillu uvedena pouze pro informaci. 8 Od 1. ledna 2004 včetně Postabank. strana 14/15

15 Dotazy směřujte na adresu: Erste Bank, Tiskové oddělení 1010 Wien, Graben 21, tel. / fax: 0043 (1) Hana Cygonková, tel (0) , Michael Mauritz, tel (0) , Tento text je k dispozici rovněž na naší webové stránce na adrese: strana 15/15

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 10. kvetna 2004 Erste Bank odstartovala rok 2004 s velmi dobrým výsledkem Výsledek prvního ctvrtletí roku 2004 je velmi potešitelný, a to hned z nekolika duvodu: Za prvé je to nejlepší

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem

Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem Vídeň, 30. dubna 2007 Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos* se zvýšil o 24,8 % z 724,0 mil. EUR na 903,7 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 7,7% na 779,7

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 13. listopadu 2003 Ctvrtletní výsledky: Erste Bank zvyšuje cistý zisk o 58 % Ke konci tretího ctvrtletí 2003 Erste Bank opet vykazuje výsledky, které dokazují jak její strategickou

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 31. července 2007 Výsledky za 1. pololetí 2007: BCR výrazně přispěla k nárůstu zisku Erste Bank HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil o 25,4 % z 1 481,8 mil.

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. dubna 2008 Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 Hlavní události 1 Provozní výsledek dosáhl

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Tisková zpráva 28. února 2013

Tisková zpráva 28. února 2013 Tisková zpráva 28. února 2013 Erste Group dosáhla v roce 2012 čistého zisku ve výši 483,5 mil. EUR, ukazatel kapitálové přiměřenosti (CT1) se zlepšil na 11,2 % I. HLAVNÍ UDÁLOSTI Čistý úrokový výnos klesl

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Víden, 17. brezna 2004 Výsledky za rok 2003: Erste Bank se opet muže pochlubit výrazným rustem cistého zisku Hospodárský výsledek za uplynulý rok navazuje na celou radu úspechu dosažených

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů Tisková zpráva 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group zaznamenala

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Tisková zpráva 4. srpna 2017 Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Dnes opět zveřejňujeme pozitivní výsledky a to za prvních šest měsíců roku 2017: objem řádně

Více

Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům

Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. července 2009 Erste Group docílila díky solidnímu obchodnímu modelu v prvním pololetí 2009 zisk ve výši 492,1 mil. EUR navzdory vyšším rizikovým nákladům Hlavní události

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group

Více

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Praha, 6. srpna 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 5,919 mld. Kč (+7 % meziročně) Čistý zisk udržitelný: 5,631 mld. Kč

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 28 Vydána dne 3. srpna 28 Na Příkopě 858/2 111 21 Praha 1 , IČ 64948242, sídlem Na Příkopě 2, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní zprávu

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí

Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí INFORMACE PRO INVESTORY 30. října 2008 Erste Group dosáhla silného operačního výsledku ve velmi obtížném tržním prostředí Hlavní události 1 : Nárůst provozního zisku o více než 23 % v prvních třech čtvrtletích

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/2090 110 00 Praha 1 HVB Bank Czech Republic a.s., IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/2090, Praha 1

Více

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012

INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 29. února 2012 Erste Group se ve 4. čtvrtletí 2011 vrátila do ziskové zóny a snížila čistou roční ztrátu za rok 2011 na 718,9 mil. EUR; splnění kapitálového ukazatele EBA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008

Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008 INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 27. února 2009 Erste Group výrazně posílila provozní zisk, ale finanční krize zatížila čistý zisk roku 2008 Hlavní události 1 : Výrazné zlepšení provozního zisku: nárůst

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 21. 3. 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Čistý zisk Skupiny v r. 2004: 6,8 mld.

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Praha, 9. únor 2012 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V roce 2011 vykázaný zisk skupiny

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK.

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK. Rozvaha nekonsolidovaná k 31.3.26 v tisících CZK Aktuální období Minulé období Aktiva Nehmotný majetek Majetkové podíly v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích Finanční aktiva Finanční

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ:

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ: V Praze dne 30.4.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované a neauditované, (podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví - EU IFRS -ve struktuře podle ČNB). ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 31.7.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované, neauditované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS) ve struktuře podle ČNB. ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

- - AKTIVA (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 225 524 238 160 212 409 231 284 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Nárůst počtu klientů, vyšší prodeje produktů drobného bankovnictví Čistý zisk za první čtvrtletí 2014 dosáhl 3,1 miliardy Kč Praha, 7. května 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila dynamický nárůst úvěrování ve všech segmentech a pokračující trend zvyšování počtu klientů Čistý zisk vzrostl meziročně o 2,4 % KB nadále vylepšovala svoji nabídku služeb pro kompletní

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q května 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q května 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q 2004 10. května 2004 Obsah Hlavní fakta za 1Q 2004 3 Hospodářské výsledky za 1Q 2004 6 Úvěry klientům v 1Q 2004 23 Přílohy 33 2 Hlavní fakta

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018 v tis. Kč ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 218 1/218 2/218 3/218 4/218 5/218 6/218 7/218 8/218 9/218 1/218 11/218 12/218 Celkem Obecné celkem, z toho: 2 23 41 681 6 349 4 561 4 29 889 2 226 16

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 9. listopadu 2017

REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 9. listopadu 2017 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 9. listopadu 2017 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N. V. za období od 1. července 2017 do 8. listopadu 2017 Fortuna Entertainment Group přijala v prvních

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2004 17. srpna 2004 Obsah Hlavní fakta za 1. pololetí 2004 3 Hospodářské výsledky za 1. pololetí 2004 6 Úvěry klientům v 1. pololetí

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: Bod K 31. 12. 2016 Dlouhodobý

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů

Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 3.3.2009 Dodatek Základního prospektu Nabídkový program investičních certifikátů a warrantů Tento dokument představuje dodatek (dále jen Dodatek Základního prospektu

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře České spořitelny, a. s. Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty za roky končící 31. prosince 2008 a 2007 Nekonsolidovaná

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2017

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2017 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 15. března 2018 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2017 Amsterdam - Společnost Fortuna Entertainment Group N. V. oznamuje své předběžné

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Více výhod pro klienty, růst objemu úvěrů a vkladů Čistý zisk za prvních devět měsíců roku 2013 dosáhl 9,8 miliardy Kč Praha, 7. listopadu 2013 Komerční banka vykázala ke konci třetího čtvrtletí 2013 meziroční

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Kč. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent Česká spořitelna, a.s.

Kč. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 3.3.2009 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více