AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014

2 Obsah 1. Úvod Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu Přehled sociálních služeb Oblasti péče potřeby poskytování služeb pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů Strategická část akčního plánu Podpora sociálních služeb Projektové aktivity Výhled financování sociálních služeb v letech Přílohy...24 Stránka 2 z 24

3 1. ÚVOD Povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále ZSS). Dne 15. prosince 2011 byl usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/358/11 schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období (střednědobý plán). Cílem Akčního plánu pro rok 2014 (akční plán) je naplňovat jednotlivé priority a opatření, aktualizovat a vyhodnocovat síť sociálních služeb na území kraje. V akčním plánu je vymezena potřebná síť služeb v roce 2014, jsou definovány náklady na zajištění této sítě a zdroje financování. V akčním plánu na rok 2014 byla v oblasti financování sociálních služeb navržena tzv. optimální a redukovaná varianta. Optimální varianta navrhuje optimální síť služeb v rozsahu dle zjištěných potřeb. Redukovaná varianta se vyznačuje zachováním systému poskytovaných sociálních služeb na úrovni roku V redukované variantě je na základě požadavku MPSV ČR určen objem finančních prostředků nezbytný pro zajištění sítě sociálních služeb na úrovni roku Stránka 3 z 24

4 2. POPIS AKTUÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A VYMEZENÍ CÍLŮ AKČNÍHO PLÁNU 2.1. Přehled sociálních služeb V Pardubickém kraji působí k celkem 128 poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají registrované sociální služby s místem poskytování na území kraje. Celkem je v Pardubickém kraji registrováno 288 sociálních služeb. Další služby působí na území Pardubického kraje bez registrované adresy zařízení (např. služby s celostátní působností, které do Pardubického kraje dojíždí) a řada služeb působících mimo území Pardubického kraje poskytuje své služby rovněž obyvatelům Pardubického kraje. Přehled počtu sociálních služeb je uveden v tabulce č. 1. Sociální služby jsou rozloženy v celém území Pardubického kraje. Většina služeb je soustředěna v obcích s rozšířenou působností, případně obcích s pověřeným obecním úřadem (viz příloha č. 1). Zpravidla jsou však tyto služby dostupné pro obyvatele širšího spádového území dané obce, tzn., že služby poskytované terénní formou dojíždí za uživateli i do okolních obcí, služby ambulantní a pobytové přijímají uživatele z regionu případně celého kraje. V některých menších obcích (tzv. I. typu) jsou vedle terénních služeb poskytovány rovněž služby ambulantní a pobytové (např. služby domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy pro seniory). Jejich cílovou skupinou jsou obyvatelé regionu a v případě domovů pro osoby se zdravotním postižením obyvatelé celého kraje. Umístění těchto služeb zpravidla odpovídá době jejich vzniku. Nově se do menších obcí rozšiřuje služba chráněného bydlení zejména v souvislosti s procesem transformace pobytových služeb sociální péče. Obdobně v menších obcích vznikají zařízení pro seniory, která však poskytují své služby mimo režim ZSS. Stránka 4 z 24

5 Tabulka č. 1 Přehled sociálních služeb na území Pardubického kraje k * Stránka 5 z 24

6 Změny v síti sociálních služeb V průběhu roku 2013 dochází k určitým změnám v síti služeb působících na území Pardubického kraje. Změny se týkají například kontaktních údajů služby, kapacity zařízení, úpravy cílových skupin apod. Zásadnější změny jsou uvedeny níže. Celkově je síť sociálních služeb v Pardubickém kraji stabilní. Změny v síti sociálních služeb: ukončení poskytování služby odlehčovací služby poskytovatele Charita Svitavy k (kapacita 8 lůžek), registrace nové služby odlehčovací služba poskytovatele Domov na rozcestí Svitavy od (kapacita 4 lůžka) nová služba částečně nahrazuje kapacity ukončené služby poskytovatele Charita Svitavy, zvýšení kapacity služby chráněné bydlení poskytovatele Domov na zámku Bystré, kapacita byla navýšena o 1 lůžko na 9 lůžek (k ), zrušení služby sociální rehabilitace poskytovatele Centrum J. J. Pestalozziho k , od zahájení poskytování nové služby azylové domy poskytovatele Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s., od byla zvýšena kapacita služby z 28 na 30 lůžek, snížení kapacity lůžek služby domov se zvláštním režimem poskytovatele Domov u fontány o 30 na 146 lůžek (k ), snížení kapacity počtu lůžek služby domovy pro seniory poskytovatele Domov u fontány o 2 na 94 lůžek (k ), zvýšení kapacity počtu lůžek služby domovy se zvláštním režimem poskytovatele Lůžkové a sociální centrum pro seniory Chrudim, o. p. s. o 2 lůžka na 40 lůžek (k zvýšena kapacita na 60 lůžek, k snížena kapacita na 40 lůžek), registrace nové služby domovy pro seniory poskytovatele Lůžkové a sociální centrum pro seniory Chrudim, o.p.s. s kapacitou 20 lůžek (k ), ukončení služby týdenní stacionáře poskytovatele Přátelství, občanské sdružení k (kapacita 12 lůžek), registrace nové služby týdenní stacionáře poskytovatele Sociální služby Česká Třebová od (kapacita 12 lůžek) nová služba plně nahrazuje kapacity ukončené služby poskytovatele Přátelství, občanské sdružení, snížení kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytovatele Domov pod Kuňkou o 10 lůžek na 80 k , zvýšení kapacity služby chráněné bydlení poskytovatele Domov pod Kuňkou o 3 lůžka na 14 lůžek (k ), snížení kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytovatele Domov sociálních služeb Slatiňany o 11 lůžek na 254 lůžek k , snížení kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytovatele Domov pod hradem Žampach o 3 lůžka na 112 lůžek k , zvýšení kapacity služby chráněné bydlení poskytovatele Domov pod hradem Žampach o 3 lůžka na 7 lůžek (k ), Stránka 6 z 24

7 snížení kapacity služby azylové domy (Vysoké Mýto) poskytovatele SKP-CENTRUM o 4 lůžka na 20 lůžek k , registrace nové služby odborné sociální poradenství poskytovatele Domov důchodců Ústí nad Orlicí k (cílová skupina rodinní příslušníci uživatelů s chronickým duševním onemocněním, zdravotním postižením a seniorů), snížení kapacity služby domovy pro seniory poskytovatele Domov důchodců Ústí nad Orlicí o 26 lůžek na 89 lůžek (k ), zvýšení kapacity služby domovy se zvláštním režimem poskytovatele Domov důchodců Ústí nad Orlicí o 26 lůžek na 50 lůžek (k ), snížení kapacity služby domovy se zvláštním režimem poskytovatele Sociální služby města Pardubic o 4 lůžka na 173 lůžek (k ), registrace nové služby sociální rehabilitace poskytovatele Oblastní charita Ústí nad Orlicí, snížení kapacity služby domovy pro seniory poskytovatele Centrum sociální pomoci města Litomyšl o 1 lůžko na 50 lůžek (k ), registrace nové služby denní stacionáře poskytovatele Vysokomýtská nemocnice s kapacitou 10 uživatelů k , zvýšení kapacity služby sociální lůžka poskytovaná ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatele Vysokomýtská nemocnice o 6 lůžek na 10 lůžek, snížení kapacity služby odlehčovací služby poskytovatele Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví o 3 lůžka na 1 lůžko (k ), registrace nové služby odborné sociální poradenství poskytovatele Alzheimer`s Support Center Czech republic, o.p.s. k Stránka 7 z 24

8 2.2. Oblasti péče potřeby poskytování služeb pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů Akční plán reaguje na potřeby zjištěné při přípravě střednědobého plánu, které jsou zohledněny v jednotlivých cílech a opatřeních střednědobého plánu. Aktuální potřeby jsou zjišťovány zejména ve spolupráci se zástupci obcí zapojených do pracovní skupiny pro plánování v obcích, dále ve spolupráci se sociálními pracovníky obcí a zástupci poskytovatelů sociálních služeb. Pardubický kraj je zapojen do pracovní skupiny pro osoby s poruchami autistického spektra, jeho zástupci se účastní jednání platformy poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, veřejných diskusí a kulatých stolů k tématu sociálních a souvisejících služeb (např. veřejná diskuse o potřebné síti služeb oblasti bydlení pro duševně nemocné v Pk aj.). Na úrovni Rady Pk je zřízena komise pro integraci romské komunity a dalších etnických skupin a komise pro koordinaci protidrogové politiky. V oblasti osob se zdravotním postižením je vytvořen poradní orgán radního zodpovědného za sociální péči. Na úrovni kraje je rovněž ustanovena krajská koordinační skupina projektu Systémová podpora transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Informace o situaci v sociálně vyloučených romských lokalitách jsou zjišťovány prostřednictvím pravidelných setkání s terénními pracovníky, kteří v těchto lokalitách poskytují terénní práci v rámci individuálního projektu Pk Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji. V roce 2013 byly v souvislosti s realizací projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji vytvořeny transformační týmy v 5 domovech pro osoby se zdravotním postižením a v 1 domově se zvláštním režimem, jejichž poskytovateli jsou příspěvkové organizace Pk. Informace získané z hodnocení potřeb uživatelů a tvorby transformačních plánů jsou jedním z podkladů pro nastavování sítě služeb pro osoby se zdravotním postižením. Oblast péče o seniory V současné době roste počet seniorů se závažným onemocněním, zdravotním postižením nebo seniorů s různými typy demence. Sociální služby zejména pobytové reagují na zvýšenou potřebu péče a zvyšují počet lůžek ve službě domovy se zvláštním režimem. I přes nárůst počtu těchto osob považuje Pardubický kraj stávající kapacity pobytových služeb pro seniory za dostatečné. V kraji chybí volné kapacity pro řešení náhlých krizových situací pro zajištění sociálně zdravotní péče (např. náhlé zhoršení zdravotního stavu, propuštění z nemocnice nebo LDN bez zajištění návazné péče). V průběhu několika let zaznamenáváme významný posun v humanizaci pobytových zařízení, snižují se počty lůžek na pokojích, je kladen důraz na soukromí obyvatel. Oblast humanizace je v kompetenci zřizovatele konkrétní služby. V roce 2014 bude podpořena kapacita lůžek ve službě domovy pro seniory a 470 lůžek ve službě domovy se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osob s demencemi případně jinými psychickými poruchami, tj. zachování stavu k Vedle systému sociálních služeb se stále rozšiřuje nabídka ubytování a péče o seniory ze strany subjektů, které své služby nabízí mimo režim zákona o sociálních službách. Tyto Stránka 8 z 24

9 subjekty nejsou žadateli o dotace na poskytování sociálních služeb ze státního rozpočtu a rozpočtu Pardubického kraje, proto nejsou v rámci akčního plánu dále zohledňovány. Pokračujícím trendem v oblasti péče o seniory je podpora sdílené péče (podpora terénních a ambulantních služeb), která umožňuje lidem setrvat v jejich přirozeném prostředí. Cíle v oblasti péče o seniory: Zachování kapacit pobytových služeb pro seniory včetně případné transformace lůžek v domovech pro seniory na lůžka v domovech se zvláštním režimem (změnu druhu služby je nutné s ohledem na financování služby z veřejných zdrojů konzultovat se zřizovatelem a Pardubickým krajem) Podpora rozvoje terénních služeb pro seniory Zachování kapacit odlehčovacích služeb pro seniory Oblast péče o osoby se zdravotním postižením Osobám se zdravotním postižením jsou poskytovány služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, chráněné bydlení, denní stacionáře, centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace a návazné terénní sociální služby. V Pardubickém kraji pokračuje projekt zaměřený na transformaci Domova sociálních služeb Slatiňany. Zároveň je v současné době ve spolupráci s občanským sdružením Instand realizován projekt Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji zaměřený na analýzu potřeb stávajících uživatelů pobytových sociálních služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi PK. Výstupem projektu bude zpracování transformačních plánů 5 domovů pro osoby se zdravotním postižením a 1 domova se zvláštním režimem (viz oblast péče o osoby s duševním onemocněním). Z důvodu potřeby koordinovat proces zpracování transformačních plánů byla vybranému pracovníkovi OSV KrÚ svěřena agenda metodického vedení příspěvkových organizací Pk v oblasti sociální práce a kvality poskytovaných služeb. Úkolem pověřeného pracovníka je nastavit systém řízení příspěvkových organizací v oblasti kvality poskytování péče, vymezit jejich působnost při poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, nastavit způsob stanovování cílů a úkolů ze strany zřizovatele, jejich předávání a vyhodnocování a koordinovat proces tvorby transformačních plánů s ohledem na potřeby Pk. V poslední době klesá zájem o službu domovy pro osoby se zdravotním postižením. Snahou poskytovatelů služeb (zejména příspěvkových organizací Pardubického kraje) je reagovat na tento trend změnou druhu poskytovaných služeb (chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení). Pk bude podporovat služby chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení a dalších služeb souvisejících s procesy transformace pobytových služeb sociální péče, avšak za splnění podmínky snižování kapacit domovů pro osoby se zdravotním postižením. Stránka 9 z 24

10 Pro zajištění péče o osoby se zdravotním postižením v přirozeném prostředí je nezbytné zachování sítě terénních a ambulantních služeb. Cíle v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením: V návaznosti na revidované individuální plány uživatelů služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením postupné snižování kapacit stávají služby a jejich specializace na osoby s vysokou mírou podpory Zpracování transformačních plánů domovů pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Pardubickým krajem (ukončení aktivit projektu červen 2015) Podpora vzniku kapacit chráněného bydlení a rozvoje služby podpora samostatného bydlení v souvislosti s transformací pobytových služeb sociální péče Zachování kapacit terénních a ambulantních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zachování kapacit pobytových odlehčovacích služeb Oblast péče o ohrožené děti Od je v platnosti novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která nově upravuje povinnosti pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dítěte (například vyhodnocování situace dítěte a rodiny, zpracování individuálního plánu ochrany dítěte) a dalších subjektů sociálně-právní ochrany dítěte. Dále je nově upravena oblast výkonu pěstounské péče. Pardubický kraj je zapojen do pilotního projektu MPSV ČR Systémová podpora transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny, který vytváří nové nástroje sociálněprávní ochrany dětí v souladu s výše uvedenou novelou. Jednou z aktivit realizovaných na území kraje je vytvoření standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro fyzické a právnické osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Dalšími aktivitami jsou podpora rozvoje služeb pro ohrožené děti a rodiny, vytvoření a pilotní ověření nástrojů pro práci v systému péče o ohrožené děti a rodiny a vyhodnocení potřeb dětí (audit potřeb). Výstupy projektu budou zpracovány do poloviny roku Pardubický kraj rovněž zpracoval projekt Podpora aplikace standardů v Pk, jehož smyslem je podpora naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí definovaných zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Cílem projektu je posílení kapacit pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje, dále vytvoření podmínek pro práci s klienty, vzdělávání pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí KrÚ Pk, nastavení jednotného metodického vedení vůči obcím s rozšířenou působností a systému odborné spolupráce. Na území Pardubického kraje dlouhodobě chybí sociální bydlení pro ohrožené rodiny s dětmi (i pro další cílové skupiny). Absence dostupného bydlení vede rodiny k využívání azylových domů nebo ubytoven (často s nízkou úrovní bydlení a vysokými náklady na bydlení). Většina azylových domů v Pk poskytuje služby odděleně pro ženy nebo matky s dětmi a pro muže. V důsledku toho dochází k dočasnému rozdělení rodiny. Pardubický kraj bude podporovat služby, které jsou schopny poskytnout pomoc celé rodině. Pobytové služby jsou do konce Stránka 10 z 24

11 roku 2014 zajištěny prostřednictvím Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby II. Celková kapacita azylových domů je 236 lůžek. Z toho 44 lůžek je určeno rodinám s dětmi, dalších 153 lůžek je určeno pro ženy, těhotné ženy nebo matky s dětmi. Primárně bude v roce 2014 podpora směřována do terénních služeb, které poskytují pomoc a podporu ohroženým rodinám s cílem předcházet jejich sociálnímu vyloučení. V Pardubickém kraji působí k celkem 13 poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (z toho jeden poskytovatel má cílovou skupinu rodin dětí s poruchami autistického spektra). Ustálenou praxí Pk při zajišťování podpory rodinám prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS pro rodiny s dětmi) je provázání služeb na potřeby orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Kritéria financování SAS pro rodiny s dětmi počítají výši dotace na základě kapacity počtu rodin. Potřebnou kapacitu jednotlivých poskytovatelů definuje Pk ve spolupráci s OSPOD v obcích s rozšířenou působností. Potřebná kapacita dle OSPOD je ještě navýšena o tzv. presanaci, tj. péči o rodiny, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, ale nejsou v evidenci OSPOD. Navázání na OSPOD bude vyžadováno i u dalších služeb, které poskytují podporu ohroženým dětem a rodinám. Jedná se o služby, jejichž primární skupinu tvoří děti, které jsou v evidenci OSPOD, vč. dětí a mládeže v náhradní péči. Součástí sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny jsou dále zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), dětské domovy pro děti do 3 let věku, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči. V Pk je aktuálně 5 ZDVOP s kapacitou 52 lůžek, z toho 2 lůžka, resp. místa, jsou určena pro matky s novorozeným dítětem, 6 lůžek je určeno pro děti a mládež ve věku 7 18 let. Pro případ nepříznivé sociální situace matky s dítětem jsou při dětských domovech pro děti do 3 let zřízena místa azylového typu, která nabízí ubytování, podporu a poradenství, nácvik péče o dítě apod. Aktuálně je v Pk 9 těchto míst v zařízeních Dětské centrum Veská a Kojenecký ústav a dětský domov Svitavy. Uvedené služby jsou poskytovány mimo režim ZSS. Nízkoprahové služby pro děti a mládež ve věku let žijící ve vyloučených romských lokalitách budou zajištěny prostřednictvím individuálního projektu Pardubického kraje Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II. Jedná se o lokality ve městech Česká Třebová, Hrochův Týnec, Chrudim, Pardubice, Prachovice, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto. V rámci projektu dojde k rozvoji služby, vč. vzniku nových služeb v lokalitách Hrochův Týnec, Prachovice, Ústí nad Orlicí. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež do 15 let věku budou v uvedených lokalitách podporována v potřebném rozsahu ze státního rozpočtu, rozpočtu Pk a rozpočtu obcí. Stejným způsobem budou zajištěny služby mimo vyloučené romské lokality. Rozsah těchto služeb je konzultován se zástupci obcí, na jejichž území jsou služby poskytovány. Pk nebude navyšovat finanční prostředky na případné rozšiřování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ze státního rozpočtu ani rozpočtu Pk. Stránka 11 z 24

12 Cíle v oblasti péče o ohrožené děti: Zachování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora spolupráce těchto služeb a orgánů sociálně-právní ochrany dítěte Realizace projektu Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II, tj. včetně podpory služeb nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve vyloučených lokalitách Realizace projektu Podpora aplikace standardů v Pk Realizace vybraných aktivit projektu Systémová podpora transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Zachování nízkoprahových služeb pro děti a mládež Oblast péče o osoby s duševním onemocněním Síť terénních a ambulantních služeb pro osoby s duševním onemocněním je v Pardubickém kraji v současné době pokryta nerovnoměrně. Rozvinutý systém služeb je zejména ve spádovém území Pardubic, Chrudimi, Hlinska a Ústí nad Orlicí. V rámci celého území je nedostatek služeb chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, případně jiných služeb obdobného charakteru. Aktuálně není známa potřeba těchto služeb a nejsou systematicky sledovány potřeby osob s duševním onemocněním. V rámci připravovaného projektu Pardubického kraje je navrženo zpracování analýzy potřeb dlouhodobě duševně nemocných osob zejména v oblasti bydlení. Služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním jsou v roce 2013 a 2014 financovány z Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby II. Podpora ostatních služeb je závislá na objemu finančních prostředků ve státním rozpočtu a rozpočtu Pardubického kraje. Pardubický kraj je zřizovatelem pobytové služby domov se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním. V letošním roce a v roce následujícím proběhne hodnocení potřeb uživatelů této služby a v návaznosti na to, bude zpracován transformační plán tohoto zařízení. V roce 2014 se počítá s maximální kapacitou této služby ve výši 37 lůžek a zároveň s možným vnikem chráněného bydlení. Cíle v oblasti péče o osoby s duševním nemocněním: Zachování kapacity pobytových služeb pro osoby s duševním onemocněním Realizace aktivit projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji v příspěvkové organizaci Pk Domov na hradě Rychmburk Podpora vzniku kapacit chráněného bydlení, příp. podpory samostatného bydlení v souvislosti s transformací pobytových služeb sociální péče Zachování kapacity terénních a ambulantních služeb Zpracování analýzy potřeb dlouhodobě duševně nemocných osob v oblasti bydlení Stránka 12 z 24

13 Oblast péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek V Pardubickém kraji poskytuje dlouhodobě služby uživatelům drog jeden poskytovatel sociálních služeb. Občanské sdružení Laxus provozuje kontaktní centrum v Pardubicích, terénní programy a ambulantní léčbu. Všechny služby jsou v souladu se Strategií protidrogové politiky Pardubického kraje na období a jsou prioritní. V průběhu roku 2013 nedošlo ke změnám v rámci drogové scény Pardubického kraje. Nejvíce užívanými látkami jsou alkohol, nikotin a konopné látky. Z hlediska problémového užívání je nejvíce rozšířenou drogou pervitin, sezónně se objevuje vysoký výskyt užívání surového opia, halucinogenních hub a mezi mladými lidmi je rozšířeno užívání tzv. nových syntetických drog. Užívání heroinu je v kraji spíše okrajovou záležitostí, vyšší výskyt se objevuje na poličsku a moravskotřebovsku. V roce 2013 byl v ambulanci o.s. Laxus zaznamenán nárůst klientů, kteří měli problém s patologickým hráčstvím a užíváním alkoholu. Ambulantní léčbu závislosti na patologickém hráčství neposkytuje žádná jiná služba v kraji, kapacita ambulantní léčby problémových uživatelů alkoholu je v kraji rovněž nedostatečná. Závislostní chování ve spojení s patologickým hráčstvím a užíváním alkoholu má velký vliv na zadlužení, rozpad sociálního zázemí a s tím spojené další kriminální chování těchto osob. Cíle v oblasti péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek: Zachovat služby kontaktního centra v Pardubicích Zachovat kapacitu ambulantního centra v Pardubicích, příp. rozšířit službu o léčbu závislosti na patologickém hráčství a alkoholu, při zachování stávajícího objemu financování Zachovat terénní programy ve vybraných lokalitách Pardubického kraje, příp. zvýšit frekvenci poskytování terénních programů v obcích kraje se zvýšeným výskytem problémových uživatelů drog. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci Služby azylových domů, domů na půl cesty a intervenčního centra jsou hrazeny z Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby II. Financování služeb je zajištěno do konce roku Rozsah těchto služeb v roce 2014 bude zachován s ohledem na nastavené kapacity v individuálním projektu. Přetrvávajícím fenoménem je vysoká míra zadlužení rodin a jednotlivců, přičemž významná část není schopna své závazky splácet. Tím se dostávají do situací, kdy je jim zabavován majetek v exekučních řízeních, kdy nejsou schopni pokrýt základní životní potřeby včetně bydlení a jsou ohroženi sociálním vyloučením. Na tuto situaci reagují sociální pracovníci na obcích a sociální služby (zejména poradny), které jsou schopny pomoci uživatelům s domácím rozpočtem, s jednáním s věřiteli, se zpracováním specifických právních dokumentů v oblasti exekuce a oddlužení. Pardubický kraj bude podporovat služby schopné zajistit komplexní poradenství v oblasti zadlužení. Bude zajištěna síť poraden a navázání Stránka 13 z 24

14 spolupráce se sociálními pracovníky obcí a dalšími sociálními službami, které se s dluhovou problematikou svých uživatelů setkávají. V rámci projektu Integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit působí v 8 lokalitách kraje terénní sociální pracovníci. Podpora terénních programů z individuálního projektu Pardubického kraje bude ukončena v lednu Pardubický kraj připravil návazný projekt, který zajistí terénní sociální práci a činnost vybraných nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve věku let ve vyloučených lokalitách v období únor 2014 duben Jedná se o lokality v městech Česká Třebová, Hrochův Týnec, Chrast, Chrudim, Pardubice, Prachovice, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a v obci Staré Ždánice. Cíle v oblasti péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci: Zachovat kapacity azylových domů a domů na půl cesty Zajistit síť poradenských služeb schopných řešit dluhovou problematiku Zachovat kapacitu intervenčního centra Zajistit terénní sociální práci ve vyloučených romských lokalitách (Česká Třebová, Hrochův Týnec, Chrast, Chrudim, Prachovice, Pardubice, Staré Ždánice, Svitavy, Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí) Sociální podnikání V současné době není sociální ekonomika jednoznačně legislativně vymezena, přesto řada poskytovatelů sociálních služeb uvažuje o sociálním podnikání jako o jednom ze způsobů, jak zapojit uživatele na trh práce. Stávající ekonomická situace není příznivá pro umísťování osob se sníženými schopnostmi na otevřený trh práce. Podpora sociálního podnikání formou seminářů a vzdělávání je jednou z klíčových aktivit připravovaného individuálního projektu Pardubického kraje Podpora dostupnosti sociálních služeb a sociální péče v Pardubickém kraji. Cílem je podpořit poskytovatele při zakládání sociálních firem a informovat veřejnou správu o možnostech tzv. sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Stránka 14 z 24

15 Plánování sociálních služeb V průběhu roku 2013 připravovali pracovníci odboru sociálních věcí KrÚ Pk kritéria pro výpočet dotací na poskytování sociálních služeb. V rámci příprav kritérií byla zpracována data o poskytovaných sociálních službách za roky , byly vytvořeny návrhy kritérií, které byly konzultovány s poskytovateli sociálních služeb a se zástupci obcí Pardubického kraje. Účelem kritérií je nastavit jednotný systém financování sociálních služeb na základě jednoznačných vstupních údajů a výpočtů. Součástí kritérií jsou rovněž indikátory, na základě kterých bude hodnoceno, zda podpořená služba naplnila objednaný rozsah péče/úkonů. Zároveň jsou stanovena opatření pro případy, kdy poskytovatel nenaplní stanovené indikátory (tato opatření se vztahují pouze na prostředky z rozpočtu Pk). Kritéria budou pilotně ověřena při financování sociálních služeb v roce 2014, aby bylo možné vytvořit stabilní systém financování od , kdy by mělo, v souladu s aktuálním zněním ZSS, přejít financování sociálních služeb na kraje. Aktualizace kritérií zohledňující zkušenosti z dotačního a grantového řízení na rok 2014 je součástí individuálního projektu Pk Podpora dostupnosti sociálních služeb a sociální práce v Pardubickém kraji. Součástí výše zmíněného projektu jsou i aktivity zaměřené na zkvalitnění procesu plánování sociálních služeb a vytvoření nástrojů pro řízení sítě sociálních služeb. V roce 2014 budou probíhat setkání s poskytovateli sociálních služeb v rámci území bývalých okresů Pardubického kraje, budou probíhat setkání se zástupci obcí v rámci pracovní skupiny pro plánování v obcích, bude vytvořen akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2015, budou vytvořeny tzv. karty sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, bude zpracována ekonomická analýza služeb a následně bude provedena aktualizace kritérií financování sociálních služeb. Dalšími aktivitami projektu je vzdělávání pracovníků KrÚ Pk odpovědných za řízení sítě sociálních služeb, zvýšení kvality sociální práce a posílení kompetencí sociálních pracovníků obcí, nastavení řídících procesů a hodnocení kvality poskytovaných služeb v příspěvkových organizacích Pardubického kraje a další. Stránka 15 z 24

16 3. STRATEGICKÁ ČÁST AKČNÍHO PLÁNU Strategická část akčního plánu je rozdělena na dvě části. V první části je vymezena podpora jednotlivých druhů sociálních služeb, ve druhé části jsou definovány projektové cíle a záměry Pardubického kraje v sociální oblasti. Podpora sociálních služeb vychází z cílů a opatření střednědobého plánu a z akčního plánu. Na základě jednání se sociálními partnery a v souladu s uvedenými strategiemi byly definovány potřebné kapacity služeb pro období roku Výchozím stavem je přitom skutečnost roku S využitím kritérií pro financování sociálních služeb byly následně vypočteny optimální náklady služeb, tj. náklady na potřebnou kapacitu služeb v roce Optimální náklady jsou dále rozděleny mezi jednotlivé zdroje financování, přičemž Pk má přímý nebo nepřímý vliv pouze na dotace ze státního rozpočtu ČR, granty z rozpočtu Pk a podporu ze strukturálních fondů EU v rámci individuálních projektů Pk. Vzhledem k nutnosti zachovat stabilitu sítě sociálních služeb, která je citlivá na radikální změny ve způsobu financování a zejména změny objemu finančních prostředků na její zajištění, je v optimálním návrhu stanovena minimální úroveň nákladů a dotací ze státního rozpočtu ve vztahu k nákladům a dotacím ze státního rozpočtu v roce Minimální hranice je stanovena na 90%. Tzv. redukční varianta předpokládá omezení finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR, resp. dotace na poskytování sociálních služeb přibližně na výši dotace poskytnuté na zajištění sociálních služeb v Pardubickém kraji v roce Pro každý druh sociální služby je určen interval pro přípustný růst navrhované dotace ve srovnání s dotací roku Horní hranice tohoto intervalu, tedy maximální možný růst dotace, je určena potřebností jednotlivých druhů sociálních služeb definované v akčním plánu. V akčním plánu je rovněž definována varianta rozvojová, která zohledňuje žádoucí rozvoj kapacit sociálních služeb a současně předpokládaný meziroční růst cen a mezd. Tato varianta předpokládá nárůst objemu dotací na poskytování sociálních služeb ze státního rozpočtu. Tabulka č. 2 ukazuje rozdělení služeb dle priorit ve vazbě na velikost odchylky mezi optimální dotací ze státního rozpočtu a variantou redukce dotace ze státního rozpočtu. Služby vysoce potřebné mají prioritu financování, jejich rozsah bude zachován, příp. mohou být rozvíjeny s ohledem na individuální posouzení konkrétní služby. Podpora z dotace na poskytování sociálních služeb a z grantu Pk by se měla blížit optimu. Služby potřebné budou zachovány v rozsahu roku 2013, v individuálních případech může docházet ke změnám kapacit. U potřebných služeb je předpokládána vyšší míra redukce dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Pk. Služby základní mají nejnižší prioritu, není předpoklad jejich rozvoje. Dotace na základní služby budou redukovány přednostně a v nejvyšším rozsahu oproti optimu. Míra redukce v jednotlivých stupních potřebnosti se dále liší podle toho, zda se jedná o služby, které mají být primárně financovány z rozpočtu obcí, nebo o služby, které primárně financuje kraj. Stránka 16 z 24

17 Tabulka č. 2 Priority sociálních služeb z hlediska potřebnosti a zdrojů financování prioritní z hlediska potřebnosti Priority vysoce potřebné potřebné prioritní z hlediska financování MPSV + Kraj Obec nebo zřizovatel 37 dluhové poradenství, 43, 51, 54, 55, 60 pobytová, 65 OZP, 69 závilosti, 70 mladí dospělí opouštějící ústavní výchovu, 37, 42, 44 pobytová, 47, 48, 50, 50, 59, 60 ambulantní, 62 děti a mládež v ústavní výchově, 64, 65, 45, 46, 39, 40, 44 ambulantní, terénní, 49, 63, 67, 70, základní 56, 52, 68, 41, 69, 61, 66, 62, 3.1. Podpora sociálních služeb Vlastní strategie podpory sociálních služeb v roce 2014 je zpracována pro jednotlivé druhy sociálních služeb dle ZSS. Pro každý druh sociální služby jsou popsány aktivity v roce 2014, jejich vazba na cíle střednědobého plánu, plánované kapacity, optimální náklady, zdroje financování a potřebnost služby. Strategie je uvedena v příloze č. 2. Tabulka č. 3 uvádí předpokládané náklady a zdroje financování dle jednotlivých druhů sociálních služeb. Stránka 17 z 24

18 Tabulka č. 3 Přehled financování sociálních služeb v roce 2014 Stránka 18 z 24

19 3.2. Projektové aktivity Cíl Opatření, naplňuje Krátký popis která Aktivity vedoucí k naplnění opatření Výstupy v roce 2014 Zodpovědnost Do zpracovat transformační plány v domovech pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Pardubickým krajem Opatření C.6.2 Zmapovat technické a personální podmínky domovů pro osoby se zdravotním postižením pro nastavení procesu transformace služeb včetně zhodnocení životní situace a možností jejich uživatelů. Opatření C.6.3 Zpracovat strategie dalšího vývoje pobytových zařízení včetně analýzy finančních nákladů. Pardubický kraj je zapojen do projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji, jehož realizátorem je občanské sdružení Instand. V rámci projektu budou zpracovány transformační plány v 6 vybraných zařízeních Pardubického kraje. Realizace projektu dle schválené žádosti. Analýza potřeb uživatelů DOZP Vedoucí odboru sociálních věcí Termín realizace Září 2013 červen 2015 Finanční přehled v Kč Náklady celkem Skutečnost celkem Celkem MPSV Pk IP Pk Obce Příjmy uživatelů ostatní od ,36 Kč ,36 Kč Popis zdrojů Vyhodnocení Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Stránka 19 z 24

20 Cíl Opatření, naplňuje Krátký popis která Aktivity vedoucí k naplnění opatření Realizovat aktivity projektu Podpora dostupnosti sociálních služeb a sociální práce v Pardubickém kraji Cíl I.1 Zajistit financování sítě sociálních služeb. Cíl J.1 V období naplňování střednědobého plánu pokračovat v plánování sociálních služeb pro území Pardubického kraje. Pardubický kraj připravuje realizaci projektu, jehož cílem je vytvořit nástroje pro řízení, plánování, koordinaci a financování sociálních služeb a sociální práce na území Pardubického kraje. Zpracování analýzy potřeb osob s duševním onemocněním a dostupnosti služeb pro osoby s duševním onemocněním. Vytvoření karet sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v návaznosti na aktivity projektu Podpora procesů transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji. Zpracování pravidel pro řízení a financování sítě sociálních služeb. Vytvoření systému průběžného zjišťování potřeb a sociálních jevů prostřednictvím sociální práce na obcích. Vytvoření akčního plánu rozvoje sociálních služeb na rok Vzdělávací aktivity v oblasti sociální práce a v oblasti sociálního podnikání. Analýza potřeb osob s duševním Výstupy v roce 2014 Zodpovědnost Vedoucí odboru sociálních věcí Termín realizace Únor 2014 červen 2015 Finanční přehled Náklady celkem Skutečnost celkem v Kč Celkem MPSV Pk IP Pk Obce Příjmy uživatelů ostatní od Kč Kč Popis zdrojů Vyhodnocení Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Stránka 20 z 24

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Příloha č. 2: Přehled změn v sociálních službách v roce 2012. Příloha č. 3: Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Příloha č. 2: Přehled změn v sociálních službách v roce 2012. Příloha č. 3: Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2013 OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Vznik a účel akčního plánu... 2 1.2 Východiska akčního plánu... 2 1.3 Aktuální trendy v oblasti poskytování péče...

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP

Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti. OP Zaměstnanost IROP Projekty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti OP Zaměstnanost IROP OP Zaměstnanost - Realizované Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 1. 11. 2015 31. 10. 2019 Rozpočet: 354 898 659,24

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji

Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Vyhlášení dotačního řízení pro rok 2017 v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji Liberecký kraj vyhlašuje dotační řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Připomínky k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2012-2015. Datum přijetí

Připomínky k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2012-2015. Datum přijetí 1. 2. 3. 4. 5. 6. atum přijetí 2. 11. 3. 11. 3. 11. 3. 11. 4. 11. 4. 11. Připomínky k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2012-2015 Autor připomínky Oblast Připomínka Zapracováno

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk Financováno z individuálního projektu na sociální Nově navržená kapacita/ Identifikátor Druh reálná 9524318 AESKULAP spol.s r.o. sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 21 21 lůžko

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Strategie Královéhradeckého kraje

Strategie Královéhradeckého kraje Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018-2026 http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz Regionální setkání, březen 2017 Cíle setkání Představit cíle dokumentu, strukturu dokumentu

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017

Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 Pravidla dotačního řízení Středočeského kraje na rok 2017 1 Obsah Část I 3 Základní principy a priority... 3 Část II..3 Mechanismus výpočtu Optimálního návrhu dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00026 Ing. Martin Kobzáň vedoucí odboru řízení dotačních programů Krajský úřad Zlínského kraje

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Informace z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením

Informace z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením Informace z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením ze dne 30. 6. 2015 Akční plán 2016 a Metodika Libereckého kraje pro rok 2016 Součástí Akčního plánu na rok 2016 je oproti loňskému roku

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Setkání s poskytovateli sociálních služeb Krajský úřad

Setkání s poskytovateli sociálních služeb Krajský úřad Setkání s poskytovateli sociálních služeb Krajský úřad 1. 10. 2015 Program Dotační řízení 2015 Grantové řízení 2015 Dotační řízení 2016 Podávání žádostí o dotace na rok 2016 Kritéria pro výpočet dotace

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí

Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí Téma prezentace Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí Konference krajských koordinátorů plánování rozvoje sociálních služeb Liberec 3. 4. února 2010 Střednědobý plán rozvoje

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne 08.06.2015 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

REALIZAČNÍ PLÁN STRATEGIE PRO OBDOBÍ

REALIZAČNÍ PLÁN STRATEGIE PRO OBDOBÍ Královéhradecký kraj Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním Příloha č. 2 REALIZAČNÍ PLÁN

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 14. 12. 2015 42 Věc: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 Důvod předložení: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních

Více

Aktivita 04 - systém minitendrů , 2015

Aktivita 04 - systém minitendrů , 2015 Pardubický kraj Karlovarský kraj Aktivita 04 - systém minitendrů - 2014, 2015 Aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené děti a rodiny Identifikace, podpora a rozvoj sítě služeb pro ohrožené rodiny

Více

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35).

Minimální počet bodů k zařazení sociální služby do sítě je 21 bodů, což je 60% z maximálně možných dosažitelných bodů (35). Vážení zastupitelé města, předkládáme Vám ke schválení Minimální síť sociálních služeb města Hodonína - souhrn sociálních služeb fungujících na území města Hodonína, na jejichž existenci, rozvoji nebo

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014

Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 Přehled dotačních řízení resortů a vyhlašovaných okruhů a priorit na r. 2014 IV. Příloha č. 1 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (prostřednictvím Úřadu vlády ČR) Požadovaná výše finančních

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 17. 9. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 9. 2015, č. usnesení 0787/R19/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 17. 9. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 9. 2015, č. usnesení 0787/R19/15 Program a Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016 Bod pořadu jednání: 30. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 260/16 úpravy v kapitole 917 05 Transfery odboru sociálních věcí, předfinancování

Více