reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p."

Transkript

1 modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice 3 / 2007 říjen octobre Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p. 17 Obchodní vítězství 2007 Victoires commerciales 2007 str./p. 30 Dalkia je naším velmi ceněným partnerem, říká rektor VŠB-TU Ostrava Tomáš Čermák «Dalkia est pour nous un partenaire très apprécié,» dit le recteur de VŠB- TU Ostrava, Tomáš Čermák str./p. 26

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 04 strana 05 page 05 strana 12 page 12 strana 16 page 17 strana 20 page 21 strana 24 page 25 strana 26 page 27 strana 30 page 31 strana 35 page 35 strana 38 page 39 strana 40 page 41 strana 42 page 43 strana 47 page 47 úvodník Editorial Dotazy našich zaměstnanců Questions de nos employés Aktuality Actualités Dalkia v pohybu Dalkia en mouvement Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia Představujeme závody Divize Krnov Nous vous présentons les unités de la Division de Krnov Kam směřuje Dalkia? Où va Dalkia? Dalkia je naš,ím velmi ceněným partnerem, říká rektor VŠB-TU Ostrava Tomáš Čermák «Dalkia est pour nous un partenaire très apprécié,» dit le recteur de VŠB-TU Ostrava, Tomáš Čermák Obchodní vítězství 2007 Victoires commerciales 2007 Představujeme profesi referent nákupu Nous vous présentons le métier d acheteur Řemeslníka z Kozlovic živí cimbály Un artisan de Kozlovice gagne sa vie grâce au cymbalum Netradiční záliby našich zaměstnanců Les violons d ingres inhabituels de nos employés Další perspektivní manažeři Dalkie absolvovali program SHERPA D autres managers d avenir ont achevé le programme SHERPA Křížovka Mots croisés 02 Vydává/Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Renaud Capris, Eva Tmejová, Olivier Rigaux, Milan Wagner, Hana Polášková, Martina Kantorová, Aline Capris Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Hana Polášková, Dana Ešnerová, Martina Kantorová, František Řezníček Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous accueillerons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante:

3 V ážené čtenářky, vážení čtenáři, všechny projekty, které byly představeny v letošním ročníku soutěže Obchodní vítězství, znovu dokázaly, nakolik jsme schopni uspokojovat rostoucí nároky našich zákazníků. Z těchto projektů byly vybrány dva, které za zónu střední a východní Evropy postoupí před pařížskou porotu, kde se utkají o přední místa s největšími obchodními úspěchy Dalkie ve světě. Životní prostředí, jehož ochraně věnuje Dalkia dlouhodobě vysokou pozornost, hrálo v letošním roce při výběru těch nejúspěšnějších projektů významnou roli, zejména v souvislosti s výrobou elektrické energie z biomasy v podobě výpalků z lihovaru v Ústí nad Labem stejně jako u výstavby kotelny na biomasu, která bude zásobovat teplem část Nového Jičína. Čím dál tím větší ohlas též nachází naše know-how v oblasti zdravotnictví, o čemž svědčí nově podepsané smlouvy s nemocnicemi ve Frýdku- Místku a Šternberku. Obecně lze říci, že kvalita všech zúčastněných projektů je skvělou ukázkou toho, že rok 2006 byl pro naše obchodníky úspěšný. Akvizice společnosti Elektrárna Kolín (EKO), smlouva o pronájmu a provozování tepelného hospodářství města Nového Jičína, připojení nové městské čtvrti Karolina (215 tisíc metrů čtverečních kanceláří, bytů a obchodních ploch) v centru Ostravy, smlouvy uzavřené s investory v Praze, jakož i naše prognózy pro zbytek roku nám dovolují očekávat velmi dobré výsledky i v letošním roce. Všichni dobře víte, jak ambiciózní jsou obchodní cíle, jichž chce Dalkia do roku 2013 dosáhnout prostřednictvím projektu Dalkia Dynamic Společně. Dynamika, která hýbe našimi obchodními týmy jak v tradiční oblasti sítí dálkového tepla, tak v oblasti služeb, nám však napovídá, že na jejich dosažení máme. S využitím solidních základů a díky našim schopnostem, vynalézavosti a profesionalitě chceme nyní pevně uchopit příležitosti, jež nám nabízí trh, abychom upevnili vedoucí pozici naší společnosti v České republice. Rád bych využil této příležitosti, abych poděkoval našim technickým, právním, finančním i personálním týmům za jejich nasazení při realizaci všech našich projektů dalšího rozvoje. Chères lectrices, chers lecteurs, úvodník / éditorial Cette année, vous avez encore une fois démontré dans tous les projets présentés aux Victoires commerciales notre capacité à répondre aux exigences grandissantes de nos clients. Deux d entre eux ont été sélectionnés pour représenter la zone PECO au jury parisien et seront donc en concurrence avec les meilleurs réussites commerciales de Dalkia dans le monde. L environnement, préoccupation permanente de Dalkia a pris cette année une place importante dans la réussite de ces projets avec notamment la production d électricité verte à partir des déchets de la distillerie à Ústí nad Labem ou encore la construction d une chaufferie biomasse qui alimentera une partie de la ville de Nový Jičín. Notre savoir-faire dans le milieu de la santé est de plus en plus reconnu avec la signature des contrats des hôpitaux de Frýdek Místek et Šternberk. D une manière générale, la qualité de l ensemble des dossiers illustre parfaitement les bons résultats réalisés par nos commerciaux en En 2007, l acquisition de la société Elektrárna Kolín (EKO) à Kolín, le contrat de location et exploitation des installations thermiques de la ville de Nový Jičín, le raccordement de la zone de Karolina dans le centre ville d Ostrava ( m 2 de bureaux, logements et commerces), plusieurs contrats signés avec des investisseurs à Prague et nos prévisions d ici la fin de l année nous permettent d envisager de très bons résultats. Comme vous le savez, nos objectifs commerciaux pour Dalkia 2013 au travers de notre projet d entreprise «Dalkia Dynamic Společně» sont ambitieux mais la dynamique qui anime nos équipes commerciales tant sur l activité traditionnelle des réseaux de chaleur que l activité des services nous montre que nous avons les moyens d y parvenir. C est sur des bases solides et au travers de nos compétences, notre imagination, notre professionnalisme, que nous saisirons les opportunités que nous offre le marché afin de conforter notre place de leader en République tchèque. Enfin, je profite de l occasion pour remercier toutes nos équipes, techniques, juridiques, financières, ressources humaines pour leur implication dans la réalisation de tous nos projets de développement. Christophe Lanneluc obchodní ředitel Christophe Lanneluc directeur commercial 03

4 Dotazy našich ZAMĚSTNANCŮ Questions de NOS EMPLOYÉS Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Chères lectrices, chers lecteurs, čím dál tím častěji se setkáváme s dotazy (nejen ve schránce Modrého reportéra) týkajícími se způsobu tisku a distribuce našeho firemního časopisu. Někteří z vás se ptají, proč Modrého reportéra tiskneme na takto luxusní papír (křídový) a ne na obyčejnější či recyklovaný. Časopis je zároveň distribuován jak našim zaměstnancům, tak i klientům. Slouží tedy i jako náš propagační materiál. V případě, že bychom tiskli na méně gramážový (novinový) papír, utrpěla by kvalita, obrázky by prosvítaly a při velkém nákladu již není výrazný rozdíl mezi cenou novinového a kvalitnějšího papíru. Dá se samozřejmě pořídit i recyklovaný papír, který je opatřen vrstvou křídy, ale protože je jeho cena o zhruba patnáct procent vyšší, prodraží se jeho potiskem i celková cena tiskovin. Jelikož ho výrobci papíru standardně nedodávají, bylo by nutné objednat celý kamion, což odpovídá zhruba pětileté produkci našeho časopisu. Klasický recyklovaný papír (ekologičtější) je vyroben z cca sedmdesáti procent z papíru již jednou použitého, což znamená, že obsahuje kromě papírových částí také příměsi barev. Po čištění však zůstane poněkud nažloutlý nebo šedý. Na recyklované papíry se vesměs tisknou jen knihy s černými texty, kde není nutná taková přesnost barevného tisku. Papír použitý pro tisk Modrého reportéra lze samozřejmě stoprocentně dále recyklovat. modrý modrý REPORTÉR Pro vaši informaci: cena tisku jednoho časopisu je v současné podobě při nákladu kusů a v rozsahu 48 stran necelých 47 korun (cena distribuce: 7 Kč). Jsme přesvědčeni, že tato částka není vzhledem k tomu, že časopis vychází pouze čtyřikrát ročně, nikterak přehnaná. Záleží nám na tom, abyste informace o Dalkii dostávali v příjemné a lákavé formě, abyste si v něm našli tu či onu oblíbenou rubriku a v neposlední, avšak nejdůležitější řádě, abyste byli informováni o dění ve společnosti a dozvěděli se, co podnikají vaši kolegové z jiných divizí. Rádi uvítáme další náměty a komentáře z vaší strany. Zajímá vás také, proč jsme se rozhodli Modrého reportéra rozesílat každému z vás individuálně do schránek namísto zažité distribuce na vašich pracovištích. Naším přáním je, abyste o všem, co se děje v Dalkii, nebyli informováni pouze vy, ale také vaši rodinní příslušníci. Chceme také, abyste si časopis přečetli v klidu vašeho domova, nikoli v pracovní době v jednotlivých závodech, provozech či kancelářích. Přejeme si, abyste si v každém vydání Modrého reportéra našli to, co vás zajímá, a četli ho se stejným zájmem, s jakým ho my připravujeme pro vás. Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice 1 / 2007 Naše spolupráce s Dalkií je v Evropě ojedinělá, říká finanční ředitel Accor Hotels Nicolas Bellot «Notre coopération avec Dalkia est unique en Europe,» dit Nicolas Bellot, directeur financier d Accor Hotels str./p. 10 Elektrárna Kolín je novou společností patřící do skupiny Dalkia v ČR Elektrárna Kolín est la nouvelle société appartenant au groupe Dalkia en RT str./p. 24 Praha poprvé hostila vyhlášení Vítězství Dalkia 2006 Prague a accueilli pour la première fois la remise des Victoires de Dalkia 2006 str./p. 36 nous recevons de plus en plus souvent des questions (pas seulement dans la boîte aux lettres du Reporter bleu) concernant le mode d impression et de distribution de notre magazine d entreprise. Certains d entre vous nous demandent pourquoi nous imprimons le Reporter bleu sur un papier si «luxueux» (glacé) et non sur du papier plus ordinaire ou recyclé. Le magazine est distribué tant à nos employés qu à nos clients. Il nous sert donc également de matériel de promotion. Si nous l imprimions sur un papier plus léger (papier journal), la qualité en pâtirait, les images seraient translucides, et en cas de grand tirage la différence de prix n est plus très importante entre le papier journal et un papier de meilleure qualité. Évidemment, il est possible d obtenir du papier recyclé glacé, mais comme son prix est d environ quinze pour-cent supérieur, son impression est alors plus chère, et le prix total des imprimés augmente. Comme les producteurs de papier ne le fournissent habituellement pas, il faudra en commander un camion entier, ce qui correspond environ à cinq ans de production de notre revue. Le papier recyclé classique (plus écologique) est produit à partir d environ soixante-dix pour-cent de papier déjà utilisé, c est-à-dire qu il contient en plus de morceaux de papier une certaine quantité d encre. Après son blanchiment, il reste toutefois un peu jaunâtre ou gris. En général, on n imprime sur du papier recyclé que des livres à texte noir, où la précision de l impression en couleurs n est pas vraiment nécessaire. Le papier utilisé pour l impression du Reporter bleu peut évidemment être ensuite recyclé à cent pour-cent. REPORTÉR duben avril duben avril Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice 1 / 2007 Naše spolupráce s Dalkií je v Evropě ojedinělá, říká finanční ředitel Accor Hotels Nicolas Bellot «Notre coopération avec Dalkia est unique en Europe,» dit Nicolas Bellot, directeur financier d Accor Hotels str./p. 10 Elektrárna Kolín je novou společností patřící do skupiny Dalkia v ČR Elektrárna Kolín est la nouvelle société appartenant au groupe Dalkia en RT str./p. 24 Praha poprvé hostila vyhlášení Vítězství Dalkia 2006 Prague a accueilli pour la première fois la remise des Victoires de Dalkia 2006 str./p. 36 Pour votre information : le prix de l impression d un magazine sous sa forme actuelle, avec un tirage de exemplaires de 48 pages, s élève à presque 47 CZK (prix de distribution : 7 CZK). Nous sommes convaincus que cette somme ne devrait pas soulever d inquiétudes, étant donné que le magazine n est publié que quatre fois par an. Il nous importe que vous receviez des informations sur Dalkia sous une forme agréable et attirante, que vous y trouviez l une ou l autre rubrique préférée, mais aussi, et c est le plus important, que vous soyez informés de ce qui se passe dans la société et que vous appreniez ce qu entreprennent vos collègues d autres divisions. Nous accueillerons avec plaisir vos autres suggestions et commentaires. Vous souhaitez aussi savoir pourquoi nous avons décidé d envoyer le Reporter bleu individuellement à chacun d entre vous dans votre boîte aux lettres, au lieu de la distribution habituelle sur votre lieu de travail. Notre vœu est que les informations sur ce qui se passe chez Dalkia ne parviennent pas uniquement à vous-mêmes, mais également à vos familles. Nous voulons aussi que vous puissiez lire le magazine dans le calme de votre domicile, et non pendant vos heures de travail dans les différentes unités, services ou bureaux. Nous souhaitons que vous trouviez dans chaque édition du Reporter bleu ce qui vous intéresse et que vous le lisiez avec le même intérêt que celui avec lequel nous le préparons pour vous. Redakční rada La rédaction Těšíme se na vaše další dotazy, které můžete posílat anonymně prostřednictvím ové adresy: (heslo:dalkia) na adresu Rádi odpovíme. 04 Vous pouvez continuer à poser des questions anonymement par l intermédiaire du compte (mot de passe : dalkia) en les adressant à Nous serons heureux d y répondre.

5 aktuality / aktualités Rodina generálního ředitele Dalkie strávila část dovolené v Česku a moc se jim u nás líbilo Na začátku srpna přivítal generální ředitel Dalkie Laurent Barrieux v České republice svou nejbližší rodinu (ženu a čtyři dcery). Společně pak poprvé navštívili Ostravu hornické muzeum, Vysoké pece ve Vítkovicích atd. A jaké zážitky si rodina Barrieux odnesla? Pro mě to byla velmi příjemná dovolená. Během dvou týdnů jsem mohl blíže objevovat tuto krásnou zemi, odpočinul jsem si a byl jsem moc rád, že mohu své nové působiště ukázat své rodině. Díky tomu, že přijely do Ostravy, mohly lépe poznat místo, kde pracuji, svěřil se pan Barrieux. Jeho manželka Monique dodává: Od té doby, co Laurent pracuje v Česku, jsem si na tuto zemi postupně zvykla. Bylo pro nás důležité strávit tady nějaký čas. Místa, která jsme navštívili, byla velmi zajímavá. Všichni členové rodiny se shodli, že nejpůsobivější pro ně byla návštěva největšího hornického muzea v ČR OKD Landek, jejíž součástí byl i sestup do místního dolu. Ty nejlepší vzpomínky si z České republiky odvezly i všechny čtyři dcery - Josephine, Anna, Coline i Océane. Anna uvedla: Poté, co jsem viděla město a kancelář, kde tatínek pracuje, si všechno umím lépe představit, když nám telefonuje domů. Océane zase ocenila mentalitu místních lidí, Češi jsou podle ní velmi sympatičtí a pohostinní. Prázdniny s tatínkem v Česku se nám moc líbily. Ostrava je hezké město a budeme se sem rády vracet, zvláště na Stodolní, svěřily se. Les membres de la famille du directeur général de Dalkia ont passé une partie de leurs vacances en République tchèque et ont apprécié leur séjour Au début du mois d août, Laurent Barrieux, directeur général de Dalkia, a accueilli ses proches (son épouse et ses quatre filles) en République tchèque. Ensemble, ils ont visité pour la première fois la ville d Ostrava le Musée minier, les Hauts fourneaux de Vítkovice, etc. Quelles impressions la famille a-t-elle retenu de son séjour? «Pour moi ce furent des vacances très agréables. Pendant ces 15 jours, j ai pu découvrir un peu plus ce beau pays, je me suis détendu et j étais très heureux de pouvoir montrer mon nouveau pays à ma famille. Leur venue à Ostrava leur a permis de mieux connaître mon lieu de travail,» nous a confié M. Barrieux. Son épouse Monique ajoute : «Depuis que Laurent travaille en Tchéquie, je me suis progressivement familiarisée avec ce pays. Il était très important pour nous d y passer un certain temps. Les sites que nous avons visités étaient très intéressants.» Tous les membres de la famille se sont accordés à dire que la visite la plus impressionnante avait été celle du plus grand musée minier en RT à OKD Landek, qui propose une descente dans la mine locale. Les quatre filles Joséphine, Anna, Coline et Océane ont elles aussi gardé les meilleurs souvenirs de leur visite en République tchèque. Anna nous a dit : «Maintenant que j ai vu la ville et le bureau de papa à Ostrava, j arrive mieux à me représenter les liens quand il nous téléphone.» De son côté, Océane a apprécié la mentalité des gens locaux, qu elle juge très sympathiques et hospitaliers. «Les vacances avec Papa en Tchéquie nous ont beaucoup plu. Ostrava est une ville jolie et nous aimerons y retourner, notamment pour visiter la rue Stodolní,» nous ontelles confié. 05

6 Distribuce a Služby Call centrum se připravuje na nastávající topnou sezónu S nadcházející topnou sezónou očekávají operátoři Call centra Dalkia již tradičně zvýšený počet telefonátů od zákazníků. Abychom ještě lépe zvládli velký počet volajících a mohli odpovědět na co nejvíce jejich požadavků, v největších špičkách posilujeme náš tým operátorů, uvedla vedoucí zákaznické linky Mgr. Ivana Niedobová. Statistiky ukazují, že nejvíce volání přichází vždy na počátku topné sezóny, v případech nenadálých poruch nebo při velkých změnách venkovních teplot. Máme za sebou počáteční nápor volání díky začátku topné sezóny. Počty volání zákazníků se stále zvyšují vzhledem k tomu, že zákaznickou linku má k dispozici stále více divizí. Pro srovnání: na počátku minulé topné sezóny - v říjnu bylo na Call centru Dalkia vyřízeno hovorů, naproti tomu v červnu 2007 operátoři vyřídili o více než polovinu telefonátů méně Zvýšení využívání zákaznické linky dobře ukáže statistika hovorů: jen za první zářijový týden jsme na Call centru vyřídili 1426 hovorů, což byl běžný počet hovorů vyřízených mimo topnou sezónu za celý měsíc! Nejčastějšími důvody volání klientů v období ledenčervenec 2007 byly zejména problémy s teplou užitkovou vodou a s topením, dále dotazy na zahájení nebo ukončení topné sezóny, méně pak dotazy týkající se fakturace nebo dodávek chladu, správy budov, žádostí o kontakty či obchodní informace. Novinkou od září je rozšíření služeb Call centra pro zákazníky olomoucké a krnovské divize Dalkie Česká republika. Call centrum tak v současné době funguje pro všechny divize a společnosti skupiny Dalkia v České republice kromě Divize Ústí nad Labem, Olterm&TD Olomouc a Elektrárny Kolín. aktuality Veolia Energie získá největší portfolio sítí dálkového tepla a chladu v USA Díky akvizici firmy Thermal North America, Inc. za částku 788 milionů amerických dolarů si Veolia Energie zajistí největší portfolio sítí dálkového tepla a chladu ve Spojených státech. Transakce bude definitivně završena na přelomu roku 2007/2008. Díky této akvizici si skupina Veolia Environnement, která již má ve Spojených státech výrazné zastoupení v oblasti vodárenství, dopravy a environmentálních služeb, upevní také postavení významného hráče na energetickém trhu, uvedl Henri Proglio, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Veolia Environnement. Spojené státy budou již v roce 2008 představovat pět procent našich celkových tržeb. Stavíme na našich zkušenostech z Evropy, kde je naše společnost lídrem co do energetické a ekologické účinnosti, a reagujeme tak na nový přístup severní Ameriky k otázkám životního prostředí, doplnil generální ředitel společnosti Veolia Energie Olivier Barbaroux. Thermal North America, Inc. působí na regionálních trzích, kde je na životní prostředí kladen největší důraz, zejména v severovýchodních státech a v Kalifornii. Vlastní a provozuje mj. sítě dálkového tepla v Bostonu, Philadelphii, Baltimoru, Atlantě, Kansas City, Trentonu, St Louis, Oklahoma City, Tulse, a dále několik sítí dálkového chladu v Las Vegas a Los Angeles. Kromě rozvodu tepla a chladu se Thermal North America, Inc. zabývá i výrobou elektrické energie (kogenerací) a komplexní správou nemovitostí. Klienti a partneři Dalkie se na Dýšině utkali v golfu Poslední srpnový den roku 2007 zaplnili areál Golf Parku Plzeň partneři, klienti i příznivci společnosti Dalkia, kteří mají rádi golf. Tradiční turnaj Dalkia Golf Cup na Dýšině tentokrát hráčům nabídl výběr ze dvou možných systémů hry - Texas Scramble i Stableford. V prvně jmenované kategorii si nejlépe vedla dvojice Aleš Tomec a Petr Jonas, Stableford naopak ovládly dámy: ve skupině hráčů s handicapem zvítězila Iva Klusáčková, prvenství mezi golfisty s handicapem 0-36 získala Camelia Savoye. Nehráči si mohli osvojit základy golfu v akademii pod dozorem zkušeného trenéra. Z Dýšiny si všichni hosté odvezli příjemné sportovní a společenské zážitky. 06 Ocenění vítězům předal generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux. C était Laurent Barrieux, directeur général de Dalkia Česká republika, qui a remis la récompense aux vainqueurs.

7 aktualités Veolia Energie reprend le premier portefeuille de réseaux de chaleur et de froid aux Etats-Unis Avec l achat de la société Thermal North America, Inc. pour un montant de 788 millions de dollars Veolia Energie acquiert le premier portefeuille de réseaux de chaleur et de froid aux Etats-Unis. La finalisation de l opération est attendue vers la fin de l année ou le début de l année «A travers cette acquisition, Veolia Environnement, déjà largement présent aux Etats- Unis dans les domaines de l eau, du transport et de la propreté, consolide sa position dans le pays en devenant également un acteur majeur dans les services énergétiques,» déclare Henri Proglio, président directeur général de Veolia Environnement. «Les Etats-Unis représenteront dès 2008 plus de cinq pour-cent de notre activité. Fort de notre expérience en Europe, où nous sommes leader en matière d efficacité énergétique et environnementale, nous répondons ainsi aux évolutions des préoccupations environnementales nord-américaines,» ajoute le directeur général de Veolia Energie, Olivier Barbaroux. Thermal North America, Inc. opère dans les zones géographiques les plus à la pointe en matière environnementale : en particulier les états du Nord-Est et la Californie. Il possède et exploite notamment les réseaux de chaleur de Boston, Philadelphie, Baltimore, Atlanta, Kansas City, Trenton, St Louis, Oklahoma City, Tulsa, et plusieurs réseaux de froid dans les villes de Las Vegas et Los Angeles. Au-delà de la distribution de chaleur et de froid, Thermal North America, Inc. est présent dans le secteur de la production d électricité (cogénération) et de la gestion globale de bâtiments. Les clients et partenaires de Dalkia ont participé à une compétition de golf à Dýšina Distribution et Services Le Centre d appel se prépare à la nouvelle saison de chauffe À l approche de la saison de chauffe, les opérateurs du Centre d appel de Dalkia s attendent à une croissance, déjà traditionnelle, du nombre d appels de la part des clients. «Pour maîtriser encore mieux le grand nombre d appels et pour répondre au plus grand nombre possible de demandes, nous renforcerons notre équipe d opérateurs aux heures de pointe,» a indiqué Ivana Niedobová, responsable de la ligne clientèle. Les statistiques montrent que le plus grand nombre d appels est toujours enregistré au début de la saison de chauffe, dans les cas de pannes imprévues ou lors des grandes variations des températures extérieures. Avec le début de la saison de chauffe, le nombre d appels a déjà augmenté. Le nombre d appels des clients ne cesse de croître, car de plus en plus de divisions utilisent pour leur ligne clientèle le numéro d appel Pour comparaison : au début de la dernière saison de chauffe en octobre 2006 le Centre d appel de Dalkia a traité appels, alors qu en juin 2007 les opérateurs en ont traité moins de la moitié Les statistiques des appels montrent bien la croissance de l utilisation de la ligne clientèle : rien que pour la première semaine de septembre, nous avons traité appels au Centre d appel, soit le nombre courant d appels traités en un mois entier en dehors de la saison de chauffe! Les motifs les plus fréquents des appels des clients dans la période janvier-juillet 2007 ont été notamment les problèmes quant à l eau chaude sanitaire et au chauffage, ensuite les questions sur le début ou la fin de la saison de chauffe, et un peu moins celles qui sont liées à la facturation ou les fournitures de froid, la gestion des bâtiments, des demandes de coordonnées ou d informations commerciales. Depuis septembre, la nouveauté est l extension des services du Centre d appel aux clients des divisions d Olomouc et de Krnov de Dalkia Česká republika. Le Centre d appel fonctionne ainsi maintenant pour toutes les divisions et sociétés du groupe Dalkia en République tchèque, sauf la Division d Ústí nad Labem, Olterm&TD Olomouc et Elektrárna Kolín. Le dernier jour d août 2007, le Golf Park Plzeň a accueilli les partenaires, clients et amis de la société Dalkia qui aiment le golf. Le traditionnel tournoi Dalkia Golf Cup à Dýšina proposait cette fois-ci aux joueurs de choisir entre deux systèmes possibles - Texas Scramble et Stableford. Dans la première catégorie, c est le duo Aleš Tomec et Petr Jonas qui s est le mieux distingué, tandis que le Stableford a été dominé par les dames : dans le groupe de joueurs ayant un handicap de 37-54, c est Iva Klusáčková qui a gagné, et la première place parmi les golfeurs ayant un handicap de 0-36 a été remportée par Camelia Savoye. Les profanes ont pu se familiariser avec les fondements du golf dans le cadre d une académie supervisée par un entraîneur expérimenté. Tous les invités ont passé des moments sportifs et conviviaux à Dýšina. 07

8 aktuality Dalkia má novou reklamní kampaň Dalkia Česká republika spustila novou reklamní kampaň zaměřenou na facility management, který zahrnuje veškeré služby související se správou a údržbou budov, provozováním energetických hospodářství nebo zajištěním dodávek energií. Protože Dalkia tyto služby poskytuje zejména v Praze, kampaň probíhá převážně v českém hlavním městě. Reklamní motivy v české a anglické verzi jsou k vidění od září na billboardových a bigboardových plochách nebo třeba na LED stěně u Nuselského mostu či na megaboardu u Teska na Národní třídě. Kromě venkovních ploch je reklama Dalkie umístěna v ekonomických týdenících Euro a Ekonom a mohou si ji prohlédnout také cestující na palubách letadel Českých aerolinií v ČSA Review. Kampaň potrvá do konce října, na některých místech bude vyvěšena až do listopadu. Naše kampaň je velmi hravá, ostatně posuďte na obrázcích sami. 08

9 actualité Dalkia a une nouvelle campagne publicitaire Dalkia Česká republika a lancé une nouvelle campagne publicitaire orientée sur le facility management, qui comprend tous les services relatifs à la gestion et à la maintenance de bâtiments, à l exploitation des énergies ou aux fournitures d énergie. Comme Dalkia fournit ces services notamment à Prague, la campagne est essentiellement déployée dans la capitale tchèque. Les publicités en versions tchèque et anglaise sont visibles depuis septembre sur des panneaux d affichage de type billboard et bigboard, ou bien sur le mur LED du pont de Nusle ou sur le «megaboard» du Tesco de l avenue Národní třída. En plus des surfaces extérieures, la publicité de Dalkia est présente dans les hebdomadaires d économie Euro et Ekonom, alors que les voyageurs à bord des avions de České aerolinie peuvent les voir dans ČSA Review. La campagne durera jusqu à fin octobre, à certains endroits l affichage sera maintenu jusqu en novembre. Notre campagne est très ludique, comme vous pouvez en juger par vous-mêmes d après les images. 09

10 BOZP a PO Dalkia omezuje rizika na minimum Otázce bezpečnosti práce a prevenci rizik věnuje Dalkia Česká republika dlouhodobě zvýšenou pozornost. Jednou ze součástí zavedeného systému managementu bezpečnosti práce je analýza rizik. Řízení rizik zahrnuje jejich identifikaci, vyhodnocení závažností a přijímání preventivních či následných opatření s cílem ochránit naše zaměstnance či další osoby před možností ohrožení zdraví a zamezit následným materiálním škodám, vysvětluje specialista BOZP a PO Ing. Václav Polášek. Jaká jsou hlavní rizika na různých organizačních jednotkách a jak jim lze zabránit? To jsme se zeptali bezpečnostních techniků ze skupiny Dalkia. Mezi největší rizika pro pracovníky Dalkie Ostrava patří možnost popálení o neizolované části horkovodních a parních rozvodů, tepelné rozvody proto izolujeme a zaměstnanci musí používat ochranné pomůcky. Další nebezpečí pro zaměstnance i veřejnost představuje možnost pádu do hloubky při provádění výkopových prací, dbáme proto na označení a řádné ohrazení výkopů. Specifická je pro nás i možnost infekce žloutenkou typu A, například při zaplavení pozemních šachtic odpadní vodou při poruchách na kanalizaci. Vybraní zaměstnanci jsou proti této nemoci očkováni, vysvětluje Petr Kolář z Dalkie Ostrava. Ústecká divize Dalkie se pilotně chystá na zavedení certifikovaného systému řízení BOZP podle mezinárodně uznávané normy OHSAS 18001, řízení rizik je pro ni tedy jedním ze stěžejních úkolů. Mezi naše nejvýznamnější rizika patří hluk, prach, chemické látky, vibrace a teplo. Investujeme proto do nových technologií, např. systému zvlhčování uhlí v pásové dopravě, instalace pneumatické dopravy popílku nebo systému centrálního vysávání prachu. Důležité je pro nás používání ochranných pomůcek, školení a předávání informací o pracovních úrazech ostatních divizí, popisuje technik BOZP/PO v ústecké divizi Zdeněk Hlína. OLTERM&TD Olomouc se setkává se dvěmi typy rizik, jednak z provozu tepelných zdrojů, jednak na plaveckém stadionu, který provozujeme. V prvním případě hrozí zaměstnancům úrazy elektrickým proudem, popálení při svařování nebo namožení v důsledku manipulace s těžkými břemeny. Na plaveckém stadionu často hrozí uklouznutí, podvrtnutí a pád ze schodů. Rizikový může být i dráždivý účinek chlóru při úpravě vody. Pro zaměstnance pořádáme pravidelná školení a důsledně dbáme na používání ochranných pomůcek, říká Pavel Nantl z OLTERM &TD Olomouc. 10 aktuality Sauna plaveckého bazénu v Olomouci se po rekonstrukci změnila k nepoznání Návštěvníci Plaveckého bazénu v Olomouci mohou od poloviny září 2007 relaxovat v mnohem pohodlnějším a příjemnějším prostředí. Tamní sauna má totiž za sebou téměř tříměsíční rekonstrukci, díky níž se původní zastaralé prostory změnily k nepoznání. Hosté, kterých bylo ročně doposud kolem padesáti tisíc, mohou nyní využívat dvě potírny místo jedné, k dispozici je jim nová odpočívárna a moderní sociální zařízení, které je vhodné také pro handicapované návštěvníky. Úpravou prošel i venkovní prostor s ochlazovacím bazénkem a zcela nová je také vzduchotechnika v potírně. Modernizaci ve výši 4,5 milionu korun hradil provozovatel bazénu Olterm&TD Olomouc napůl se Statutárním městem Olomouc, jehož primátor Martin Novotný během slavnostního otevření dne 18. září přestřihl pásku spolu s ředitelem Oltermu Pavlem Kolářem. Zaměstnanci Dalkie mohou využít speciální nabídky 02 Dalkia Česká republika připravila ve spolupráci se společností Telefónica O2 Czech Republic pro všechny zaměstnance společností skupiny Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, Olterm&TD Olomouc, AmpluServis i Elektrárna Kolín) speciální nabídku: na základě rámcové smlouvy s Telefónica O2 mohou zaměstnanci a jejich až čtyři rodinní příslušníci využít výhodných tarifů pro hlasové a datové služby, nabídku připojení k internetu nebo mobilních telefonů za zvýhodněné ceny. Vybrat si mohou ze dvou tarifů. Speciální nabídka a návod, jak postupovat, je k dispozici jak na intranetových stránkách Lotus Notes, tak na internetových stránkách společnosti Telefónica O2 ( které jsou pro zaměstnance Dalkie připraveny. Na těchto stránkách si každý může pomocí interaktivní kalkulačky jednoduše spočítat, kolik s těmito výhodnými podmínkami ušetří. Objednávku si zaměstnanci mohou nechat potvrdit na personálním útvaru příslušné společnosti od září Ostatní náležitosti si každý podle svých individuálních požadavků vyřídí přímo s kontaktním dealerem společnosti Telefónica O2.

11 aktualités Grâce à sa rénovation, le sauna de la Piscine d Olomouc a complètement changé de visage Les visiteurs de la Piscine d Olomouc peuvent se détendre depuis la mi-septembre 2007 dans un environnement bien plus confortable et agréable. Le sauna y a en effet été rénové pendant presque trois mois, et ses locaux initialement obsolètes sont à présent méconnaissables. Les visiteurs, au nombre annuel d environ cinquante mille, peuvent maintenant utiliser deux étuves au lieu d une, disposent d une nouvelle salle de repos et de sanitaires modernes, également adaptés aux visiteurs handicapés. L espace extérieur du bassin de rafraîchissement a aussi été réaménagé, et le traitement d air dans l étuve est entièrement neuf. Cette modernisation de 4,5 millions de couronnes a été payée pour moitié par l exploitant de la piscine Olterm&TD Olomouc et pour moitié par la Ville d Olomouc, dont le maire Martin Novotný a inauguré le sauna avec le directeur d Olterm Pavel Kolář, lors de l ouverture officielle du 18 septembre dernier. Les employés de Dalkia peuvent bénéficier d une offre spéciale d O2 Dalkia Česká republika a préparé en collaboration avec la société Telefónica O2 Czech Republic une offre spéciale pour tous les employés des sociétés faisant partie du groupe Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, Olterm&TD Olomouc, AmpluServis et Elektrárna Kolín) : en vertu d un contrat cadre avec Telefónica O2, les employés et jusqu à quatre membres de leur famille peuvent bénéficier de tarifs avantageux pour les services vocaux et de transmission de données, d une offre de connexion à l Internet ou de téléphones mobiles à prix avantageux. Ils peuvent choisir entre deux tarifs de services vocaux. L offre spéciale et la marche à suivre sont disponibles sur le site intranet Lotus Notes et sur les pages de la société Telefónica O2 ( préparées pour les employés de Dalkia. Sur ces pages, chacun pourra aisément déterminer à l aide d une calculatrice interactive combien il pourra économiser grâce à ces conditions avantageuses. À partir de septembre 2007, les personnes intéressées par les tarifs avantageux peuvent faire confirmer leur commande et signer leur contrat au département des ressources humaines. Tous les autres détails peuvent être gérés individuellement directement en s adressant à notre représentant de la société O2. CHSCT et protection d incendie Dalkia réduit les risques au minimum Dalkia Česká republika accorde de façon continue une attention accrue à la question de la sécurité du travail et de la prévention des risques. L analyse des risques fait partie du système en place pour le management de la sécurité du travail. «La maîtrise des risques inclut leur identification, l évaluation de leur gravité et l adoption de mesures préventives ou consécutives dans le but de protéger nos employés ou d autres personnes contre les éventuels dangers pour la santé et d empêcher les dommages matériels consécutifs,» explique M. Václav Polášek, spécialiste de CHSCT et de la protection d incendie. Quels sont les principaux risques dans les différentes unités d organisation et comment peut-on les prévenir? C est ce que nous avons demandé aux techniciens de sécurité du groupe Dalkia. «Parmi les plus grands risques pour les travailleurs de Dalkia Ostrava, on peut compter le danger de brûlures sur les parties non isolées des réseaux d eau surchauffée et de vapeur, c est pourquoi nous isolons les réseaux thermiques et les employés utilisent obligatoirement des équipements de protection. Un autre danger pour les employés et le public représente le risque de chute dans une cavité lors de la réalisation de travaux d excavation, nous veillons donc à signaler et à clôturer correctement les excavations. Pour nous, un élément spécifique est aussi la possibilité d infection d hépatite de type A, par exemple en cas d inondation d eaux usées dans les bouches souterraines lors de pannes du réseau d assainissement. Certains employés sont vaccinés contre cette maladie,» explique Petr Kolář de Dalkia Ostrava. La division d Ústí de Dalkia prépare un projet pilote de mise en place d un système certifié de management de la Sécurité et protection de la santé au travail (SST) selon la norme reconnue internationalement OHSAS 18001, la maîtrise des risques est donc une de ses tâches principales. «Parmi nos risques les plus importants, on peut citer le bruit, la poussière, les substances chimiques, les vibrations et la chaleur. Par conséquent, nous investissons dans de nouvelles technologies, par exemple un système d humidification du charbon dans le transport par bandes, l installation d un transport pneumatique du fraisil ou d un système d aspiration centralisée de la poussière. Nous accordons également une importance majeure à l utilisation des équipements de protection et à la formation et la transmission d informations sur les accidents du travail dans les autres divisions,» explique Zdeněk Hlína, technicien SST/PI de la division d Ústí. OLTERM&TD Olomouc fait face à deux types de risques, liées d une part à l exploitation des sources thermiques, d autre part à l exploitation du stade de natation. «Dans le premier cas, les employés risquent des accidents par courant électrique, des brûlures lors de soudages ou des blessures musculaires suite à la manipulation de lourds fardeaux. Au stade de natation, il y a de nombreux risques de glisser, de se faire une entorse ou de tomber dans des escaliers. Les effets irritants du chlore lors du traitement de l eau peuvent également présenter un risque. Nous organisons régulièrement des formations pour les employés et nous veillons strictement à l utilisation des équipements de protection,» dit Pavel Nantl d OLTERM&TD Olomouc. 11

12 Dalkia v České republice / Dalkia en République tcheque Dalkia V POHYBU Jsme rádi, že se řady zaměstnanců skupiny Dalkia rozrůstají. I v tomto čísle si vám dovolujeme představit nové tváře zaměstnanců, kteří k nám nastoupili či kteří změnili pracovní pozici v době od července do září letošního roku. Všem z nich přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů. Dalkia EN MOUVEMENT Nous sommes heureux d accueillir de nouveaux employés dans le groupe Dalkia. Dans ce numéro, nous vous présentons aussi de nouveaux visages d employés qui nous ont rejoint ou ont changé de poste de travail pendant la période de juillet à septembre dernier. Nous leur souhaitons à tous de nombreux succès professionnels et personnels. Nové nástupy / Nouvelles embauches ŘS ŘS ŘS Dalkia Česká republika DOV DOV DOV Mgr. Petra Čarnecká asistent assistante Ing. Zuzana Kollárová praktikant assistante Mgr. Lenka Kalůsková projektový manažer manager de projet Ing. Libor Mechel technik BOZP a PO technicien de CHSCT et protection d incendie Jan Goj strojník energetických zařízení mécanicien des installations énergétiques Pavel Pokorný strojník energetických zařízení mécanicien des installations énergétiques ŘS DKR DKR DOV DOV DOV Renáta Wijová laborant laborantine Josef Holub strojník pracovních strojů mécanicien des machines opératrices Jan Sieklik operátor CHÚV opérateur de l usine de traîtement chimique de l eau Karel Techet strojník energetických zařízení mécanicien des installations énergétiques Jiří Válek strojník energetických zařízení mécanicien des installations énergétiques Marie Žůrková strojník energetických zařízení mécanicien des installations énergétiques DPA DPA DPA DOV DOV DOV Iveta Stenchlá mzdová účetní comptables salaires et traitements Jan Mocek technik-multitechnické služby FM technicien-services multitechniques FM Martin Wildmann technik-multitechnické služby FM technicien - services multitechniques FM Vladimír Homola strojník energetických zařízení mécanicien des installations énergétiques Miroslav Chlopek strojník energetických zařízení mécanicien des installations énergétiques Zdeněk Kotala strojník energetických zařízení mécanicien des installations énergétiques DPA DPA DPA DOV Zkratky / Abbréviations: Petr Bejček technik-multitechnické služby FM technicien - services multitechniques FM Ondřej Holinka technik-multitechnické služby FM technicien - services multitechniques FM Michal Štědronský technik-multitechnické služby FM technicien - services multitechniques FM Jan Kupka strojník energetických zařízení mécanicien des installations énergétiques ŘS DPA DOV DPŘ DUI DKR DKA DOL DOS AMP OLT EKO ředitelství společnosti / siège Divize Praha / Division de Prague Divize Ostrava / Division d Olomouc Divize Přerov / Division de Přerov Divize Ústí nad Labem/ Division d Ústí nad Labem Divize Krnov / Division de Krnov Divize Karviná / Division de Karviná Divize Olomouc / Division d Olomouc Dalkia Ostrava AmpluServis Olterm&TD Olomouc Elektrárna Kolín

13 DUI DUI DUI DKA DKA DKA Jiří Serdjuk strojník odpopílk. a odstrusk. zařízení mécanicien d évacuation de cendre et de mâchefer Michal Studihrad provozní zámečník ajusteur-mécanicien Miroslav Zajíček strojník odpopílk. a odstrusk. zařízení mécanicien d évacuation de cendre et de mâchefer Ivo Panchártek zauhlovač ouvrier d alimentation en charbon Zdeněk Souček zauhlovač ouvrier d alimentation en charbon Milan Detáry strojník TG mécanicien de TG DUI DUI DUI DKA DPŘ EKO František Fráňa strojník pracovních strojů mécanicien des machines opératrices Pavel Matys strojník energetických zařízení mécanicien des installations énergétiques Michal Ryba praktikant assistant Karel Hrabák topič chauffeur Ing. Jana Žebráková obchodník - péče o zákazníka chargée de clientèle Pavlína Vlasáková - mzdová účetní comptable salaires et traitements DUI DUI DUI AMP AMP AMP Iveta Králová skladník magasinier Ing. Michal Dunaj praktikant assistant František Kumšta hasič sapeur-pompier Změny funkcí a převody / Changements de poste et mutations DOS ŘS DKA DKA Pavlína Klapcová referent obchodního útvaru agent du service commercial Jiří Hajduček revizní technik technicien de révision Ing. Tomáš Valový praktikant assistant DKR DKR DKR Petr Klimovič správce operačních systémů responsable de la gestion des systèmes d opération DKA Leszek Szop z funkce strojník tepel. velínu na pozici dispečer de mécanicien de la salle de commande de chaleur à dispatcher DKA Ing. Zdeněk Kyjonka z funkce dispečer na pozici směnový inženýr de dispatcher à ingénieur de poste DKA Pavel Havíř z funkce zedník na pozici strojník pracovních strojů de maçon à mécanicien des machines opératrices DKR Ing. František Balcárek z technik real. projektů na technik tech. rozvoje de technicien de la réalis. des projets à technicien du dévelop. technique DPŘ Ing. Ivo Sládek z funkce praktikant na pozici směnový inženýr d assistant à ingénieur de poste DPŘ Jiří Olszar ze strojník energ. zařízení na strojník tepel. velínu de mécanicien des instal. énerg. à mécanicien de la salle de commande de chaleur Jaroslav Špaček z manipulant na směnový inženýr de manipulateur à ingénieur de poste Ing. Martin Litner z funkce praktikant na pozici specialista studií d assistant au poste de spécialiste des études Ing. Siekliková Dana z praktikant na technik realizace projektů d assistante à technicienne de la réalisation des projets Miroslav Šálek ze strojník odpopílk. a odstusk. zařízení na provozní zámečník de mécanicien d évacuation de cendre et de mâchefer à réparateur opérationel Ing. Alice Hrazdirová z praktikant na pozici technik technického rozvoje d assistante à technicienne de réalisation des projets

14 Dalkia v České republice / Dalkia en République tcheque DUI DUI DUI DOV DOV DOV Jiří Doubek z funkce ved. střediska na pozici technolog du poste de chef de centre au poste de technologue Ing. Martin Fengl z funkce technolog na pozici vedoucí střediska du poste de technologue au poste de chef de centre Ing. Václav Mühlbauer z funkce ved. výroby na pozici směn. inženýr du poste de chef de production au poste d ingénieur de poste DUI DUI DUI Karel Nos Tomáš Krejčí Petr Lindovský z funkce strojník odpopílk. z funkce provozní z topič-operátor na pozici a odstrusk. zařízení na zámečník na pozici topič operátor CHÚV pozici provozní zámečník - operátor de chauffeur opérateur de mécanicien d évac. de de mécanicien réparateur à opérateur de l usine de cendre et de mâchefer à opérationnel à chauffeur traitement chimique de mécanicien réparateur opérateur l eau DOV DOV DOV Ing. Zdeněk Právec Petr Zeman Jiří Řehák z funkce technolog na ze strojník ener. ze strojník energ. pozici vedoucí střediska zařízení na pozici zařízení na pozici de technologue à chef operátor odsíření operátor odsíření de centre de mécanicien de mécanicien des des instal. éner. à instal. énerg. à opérateur de désulfur. opérateur de désulfur. DUI DUI DUI Ing. Marcel Slaný Vojtěch Navrátil Martin Valchař z technik přípravy z funkce zauhlovač ze strojník odpopílk. a údržby na ved. sektoru na pozici topič odstrusk. zařízení na de technicien de d ouvrier provozní zámečník préparation de la d alimentation en de mécanicien d évacuation maintenance à chef de charbon à chauffeur de cendre et de mâchefer à secteur mécanicien réparateur DPA DPA DPA Jan Mudra ze strojník odpopílk. a odstrusk.zařízení na strojník energ. zařízení de mécanicien d évac. de cendre et de mâchefer à mécanicien des ins. énerg. Petr Drba z funkce směnový inženýr na pozici technolog d ingénieur de poste à technologue Roman Šimek z vrchní operátor odsíření na směnový mistr de chef opérateur de désulfuration à contremaître d équipe DUI DUI DUI Jan Diviš Jiří Říha Mgr. Slávka Demková z technik budov FM na z funkce technik BOZP z funkce vedoucí provozní technik - multitechnické a PO na pozici vedoucí jednotky na pozici vedoucí služby FM sektoru - zástupce provozovaného místa de technicien - services du de technicien de CHSCT de chef d unité FM à technicien - services et protect. d incendie à opérationnelle à chef de site multitechniques chef de secteur - adjoint DUI DPA DPA Jan Čuba Ladislav Jelínek Jiří Dušek z funkce vrchní z funkce strojník energet. z operátor odsíření operátor odsíření na zařízení na pozici topič na pozici vrchní pozici směnový mistr - operátor operátor odsíření de chef opérateur de de poste de mécanicien d opérateur de désulfur. à contremaître des instal. éner. à poste désulfur. à chef d équipe de chauffeur - opérateur opérateur de désulfur. DUI DUI DUI Jindra Fedorovičová z funkce referent správní činnosti na pozici technik zásobování d attachée d adm. à technicienne des achats DUI AMP Papoušek Tomáš z operátor - multitech. služby FM na technikmultitechnické služby FM d opérateur - services multit. FM à technicien - services multitech. FM DUI AMP Michal Kalina z operátor - multitech. služby FM na technik - multitechnické služby FM d opérateur - services multitech. FM à technicien - services multitech. FM DUI AMP Slavomír Švejda z funkce operátor odsíření na pozici vrchní operátor odsíření d opérateur de désulfuration à chef opérateur de désulfuration Jan Barnat z funkce vedoucí střediska na pozici vedoucí výroby de poste de chef de centre à chef de production Petr Kryslička ze strojník odpopílk. a odstrusk.zařízení na strojník energ. zařízení de mécanicien d évacuation de cendre et de mâchefer à mécanicien des installations énergétiques Alena Hoffmannová vedoucí oddělení chemických služeb chef du service chimique Jana Lanková laborant laborantine Milena Bartošová laborant laborantine

15 aktuality / aktualités EKO EKO EKO EKO Ing. Jaroslav Rezek z funkce obchodně ekonomický ředitel na pozici náměstek generálního ředitele de directeur économique et financier à adjoint au DG Verner Zdeněk z funkce manažer služeb na pozici vedoucí útvaru nákupu de chargé des services à responsable achat Kotlář Eduard z funkce hlavní správce strojního zařízení na pozici vedoucí technického útvaru de responsable de la gestion des machines à responsable technique Ing. Hlínovský Miloslav z správce zařízení rozvodů a externích provozů vedoucí ZDS du responsable de la gestion du réseau et des sites diffus à responsable Distribution et Services Málek Ivan z funkce správce zařízení elektro a MaR na vedoucí závodu du responsable de la gestion des installations électriques et mesure et régulation à chef d usine Teplárna Suchá už je srovnána se zemí Prázdnotou zeje od 15. srpna letošního roku místo, kde po celé uplynulé století stála Teplárna Suchá. Tento den totiž byla završena postupná likvidace závodu, jehož provoz byl ukončen v roce Důvodem uzavření teplárny byla technická zastaralost zařízení. V té době byla dokončena modernizace Teplárny Karviná a byl vybudován horkovodní napáječ z Karviné do Havířova, takže teplárna, jejíž rekonstrukce by byla velice nákladná, tím ztratila svou funkci, vysvětluje vedoucí technického útvaru Divize Karviná Tomáš Mahr. První fáze likvidace odstartovala roku 2000 a týkala se komínů, kouřovodů a případných ekologických zátěží. O rok později byly odstraněny dílny a mazutové hospodářství, poté následovala chemická úpravna vody. V roce 2004 byla zlikvidována mj. budova horkovodní kotelny, turbína a generátor spolu s elektrovelínem a v poslední fázi, tj. od března 2007 byly se zemí srovnány budovy strojovny a kotelny, technologie kotlů, zámečnické dílny, hlavní sklad, výměníková stanice, správní budova, vrátnice a oplocení. Teplárna Suchá, která byla vystavěna na přelomu 19. a 20. století zpočátku jako elektrárna na nízké napětí, byla od roku 1954 základním zdrojem tepla pro nově budované město Havířov. L usine de chauffe Teplárna Suchá a été rasée L endroit où s était dressée pendant un siècle entier l usine de chauffe Teplárna Suchá est vide depuis le 15 août de cette année. En effet, la liquidation progressive de l usine a été achevée ce jour-là, alors que son exploitation avait pris fin en «Le motif de la fermeture de l usine de chauffe était l obsolescence technique des équipements. À ce moment-là, la modernisation de l usine de chauffe Teplárna Karviná avait été achevée, et une conduite d eau surchauffée était construite de Karviná à Havířov, et donc l usine de chauffe, dont la rénovation aurait été très coûteuse, avait perdu son utilité,» explique Tomáš Mahr, responsable de l unité technique de la Division de Karviná. La première phase de liquidation a débuté en 2000 et concernait les cheminées, les conduits de fumée et les éventuels impacts environnementaux. L année suivante, les ateliers et la gestion du mazout ont été supprimés, suivis de la station de traitement chimique de l eau. En 2004, le bâtiment de la chaufferie à eau surchauffée, la turbine et l alternateur ont été éliminés, ainsi que le poste de commande de l électricité, et lors de la dernière phase, dès de mars 2007, les bâtiments de la salle des machines et de la chaufferie, les équipements des chaudières, les ateliers de serrurerie, l entrepôt principal, la sous-station, le bâtiment administratif, le poste de garde et la clôture ont été rasés. L usine de chauffe Teplárna Suchá, construite à la fin du 19 ème et au début du 20 ème siècle en tant que centrale électrique basse tension, avait servi à partir de 1954 de source principale de chaleur pour la nouvelle ville de Havířov. 15

16 Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Dalkia Česká republika získala novou významnou referenci, když na začátku letošního roku převzala tepelné hospodářství města Nový Jičín. V jakých oblastech mohou jeho obyvatelé pozorovat zlepšení a jak hodnotí dosavadní spolupráci s Dalkií zástupci města? Na to se Modrý reportér zeptal starosty Nového Jičína Mgr. Ivana Týle. Modrý reportér: Co se vám vybaví při slově Dalkia? Mgr. Ivan Týle: Je to firma, která se zabývá tepelným hospodářstvím a zároveň je významným partnerem měst a obcí v různých oblastech kulturního života. O Dalkii jsem samozřejmě hodně slyšel už dříve ve chvílích, kdy přebírala tepelná hospodářství velkých měst v kraji, nebo v souvislosti s provozováním dvou tepelných hospodářství v Novém Jičíně společnosti Tonak a Nemocnice s poliklinikou. Oficiální příležitost setkat se se zástupci Dalkie přišla ve chvíli, kdy vypršela nájemní smlouva s jejím předchůdcem a město se rozhodlo vypsat výběrové řízení na nového provozovatele. Modrý reportér: Jaké důvody vás vedly ke změně? Mgr. Ivan Týle: Prvním důvodem bylo vypršení nájemní smlouvy se stávajícím provozovatelem, druhým důvodem byla snaha města získat pro své občany co nejvýhodnější podmínky. Proto jsme vypsali výběrové řízení. Předchozí provozovatel se choval jako dobrý hospodář, ale my jsme chtěli po těch letech zjistit, zda můžeme dostat lepší nabídku. Musím konstatovat, že nabídka Dalkie byla výhodnější v řádech miliónů korun, které mohou být investovány pro potřeby města. Modrý reportér: Jak hodnotíte služby Dalkie tři čtvrtě roku poté, co převzala vaše tepelné hospodářství? Mgr. Ivan Týle: Dalkia přebírala tepelné hospodářství uprostřed zimy, k Převzetí proběhlo zcela bez problémů a běžný občan nepocítil žádné změny. Dobré provozování svěřeného zařízení bylo a je pro Dalkii velkou výzvou a my oceňujeme, že se jí to podařilo. Dalkia dosud provozovala a provozuje tepelné hospodářství bezproblémově a za to jí děkujeme. Věřím, že tento stav bude pokračovat i nadále. Naše spolupráce je na velmi dobré a korektní úrovni. Modrý reportér: V čem konkrétně spočívají výhody spolupráce s Dalkií pro město a obyvatele? Mgr. Ivan Týle: Významným přínosem pro uživatele je lepší nabídka tvorby cen a jsem velmi rád, že na to představitelé Dalkie po vzájemných jednáních přistoupili. Dále se Dalkia zavázala k významným investicím. Ukončili jsme jednání týkající se využití alternativních zdrojů při výrobě tepelné energie a dohodli jsme se také na lepší ekonomice při reinvesticích do tepelného hospodářství. V neposlední řadě město získává korektní nájem, který může investovat dle svých potřeb. 16

17 naši klienti / nos clients Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia Dalkia Česká republika a gagné une nouvelle référence importante, en reprenant au début de l année la gestion thermique de la ville de Nový Jičín. Dans quels domaines ses habitants peuvent-ils observer des améliorations et comment les représentants de la ville apprécient-ils jusqu ici la coopération avec Dalkia? C est ce que le Reporter bleu a demandé au maire de Nový Jičín, M. Ivan Týle. Le Reporter bleu : Qu évoque pour vous le mot Dalkia? Ivan Týle : «C est une entreprise qui s occupe de gestion thermique, et en même temps c est un partenaire important des villes et communes dans divers domaines de la vie culturelle. J avais évidemment beaucoup entendu parler de Dalkia auparavant, aux moments où de grandes villes de la région lui confiaient la gestion de leurs installations thermiques, ou bien en relation avec l exploitation de deux systèmes thermiques à Nový Jičín ceux de la société Tonak et de l Hôpital et policlinique. Une opportunité de rencontrer officiellement les représentants de Dalkia s est présentée au moment de l échéance du contrat de location avec son prédécesseur, lorsque la ville a décidé d organiser un appel d offres pour choisir le nouvel exploitant.» Le Reporter bleu : Quelles raisons vous ont poussé à ce changement? Ivan Týle : «La première raison était l échéance du contrat de location avec l exploitant précédent, la deuxième raison était que la ville souhaitait obtenir les meilleures conditions pour ses citoyens. Par conséquent nous avons organisé un appel d offres. L exploitant précédent était un bon gestionnaire, mais nous voulions savoir, après tant d années, si nous pouvions obtenir une meilleure offre. Je dois noter que l offre de Dalkia était plus avantageuse de plusieurs millions de couronnes, qui peuvent alors être investis là où la ville en a besoin.» 17

18 naši klienti Modrý reportér: Jaké jsou vaše nejbližší společné záměry a plánované investice? Mgr. Ivan Týle: Je to už výše zmíněný částečný přechod na alternativní zdroj tepla u výtopny Anenská. Od přelomu roku bude Dalkia také zajišťovat dodávku teplé užitkové vody po dobu 24 hodin denně, což doposud nebylo zvykem občané měli teplou vodu k dispozici jen do 23 hodin a pak zase od 5 hodin ráno. Modrý reportér: Na jaké novinky ve městě se mohou v nejbližší době těšit obyvatelé Nového Jičína? Mgr. Ivan Týle: Prioritou číslo jedna je rekonstrukce Masarykova náměstí, které si vzhledem ke své výjimečnosti a kráse zaslouží, aby se dostalo z podoby ze 70. let minulého století na úroveň současné doby. Tato rekonstrukce ve výši 70 milionů korun by měla proběhnout v roce 2008 a 2009 vždy tak, aby nezasáhla pořádání slavností města. Kompletně se vymění infrastruktura, dojde k celkovému předláždění, na náměstí se objeví nové artefakty v podobě repliky kašny sv. Mikuláše a vodní prvky. PROFIL: Mgr. Ivan Týle se narodil roku 1959 v Roudnici nad Labem. Na brněnské univerzitě, kde se seznámil se svou budoucí ženou, vystudoval učitelství se specializací na geografii a tělocvik. Na severní Moravu se přiženil roku 1980 a pedagogickou dráhu zahájil na učilišti v Kopřivnici, v roce 1991 nastoupil do funkce ředitele ZŠ Komenského 68 v Novém Jičíně, poté působil na novojičínském gymnáziu, kde se později stal ředitelem. Politicky aktivní byl už v období sametové revoluce. Roku 1998 byl zvolen místostarostou Nového Jičína za Občanskou demokratickou stranu, roku 2002 poprvé usedl do židle starosty a svou pozici obhájil i o čtyři roky později. Zároveň je radním Moravskoslezského kraje. Mezi koníčky prvního muže Nového Jičína patří sport, zejména basketbal a házená, a to aktivní i pasivní formou. S manželkou, která učí na obchodní akademii, má syna a dceru ve věku 27 a 22 let. 18

19 nos clients Le Reporter bleu : Comment évaluez-vous les services de Dalkia trois trimestres après qu elle a repris la gestion de vos installations thermiques? Ivan Týle : «Dalkia a repris les installations thermiques en plein hiver, le 01/01/2007. La réception s est déroulée sans aucun problème et le citoyen moyen n a ressenti aucun changement. La bonne exploitation des installations confiées était et reste un grand défi pour Dalkia et nous apprécions qu elle y soit parvenue. Jusqu ici, Dalkia a géré sans problèmes les installations et nous l en remercions. Je pense que cela continuera de la même manière. Notre coopération est à un niveau très bon et très correct.» Le Reporter bleu : En quoi consistent concrètement les avantages de la collaboration avec Dalkia pour la ville et ses habitants? Ivan Týle : «Un avantage significatif pour les usagers est la meilleure offre de formation des prix et je suis très heureux que les représentants de Dalkia l aient acceptée après nos négociations. Dalkia s est aussi engagée à des investissements importants. Nous avons abouti dans nos négociations concernant l utilisation de sources alternatives pour la production d énergie thermique et nous nous sommes aussi mis d accord sur une meilleure gestion des réinvestissements dans les installations thermiques. Mais la ville touche aussi un loyer appréciable, qu elle peut investir selon ses besoins.» Le Reporter bleu: Dalkia participe aussi activement à la vie sportive et culturelle de la ville, en quoi consiste concrètement sa contribution? Ivan Týle : «Dans son offre, Dalkia avait promis un fort soutien à la vie sportive, culturelle et sociale de la ville, et elle tient sa promesse: elle a par exemple beaucoup aidé financièrement la 14 ème fête municipale, ou est devenue un des sponsors du club de basket-ball.» Le Reporter bleu : Quelles nouveautés peuvent attendre prochainement les habitants de Nový Jičín? Ivan Týle : «La priorité numéro un, c est la remise en état de la place Masaryk, qui en raison de son caractère exceptionnel et de sa beauté mérite de passer de son aspect des années 70 à un niveau plus contemporain. Cette rénovation, pour un montant de 70 millions de couronnes, devrait être réalisée dans les années 2008 et 2009 de sorte à ne pas gêner l organisation des fêtes de la ville. Les infrastructures seront entièrement remplacées, elle sera entièrement repavée, de nouveaux éléments seront installés sur la place sous forme d une réplique de la fontaine St. Nicolas et d éléments aquatiques.» PROFIL : Ivan Týle est né en 1959 à Roudnice nad Labem. À l université de Brno, où il a rencontré sa future épouse, il a étudié la pédagogie en se spécialisant dans la géographie et l éducation physique. Il est arrivé en Moravie du Nord de par son mariage en 1980 et a débuté sa carrière d enseignant au centre d apprentissage de Kopřivnice ; en 1991 il a pris la fonction de directeur de l École élémentaire Komenského 68 de Nový Jičín, puis a travaillé au lycée de Nový Jičín, dont il est ensuite devenu le proviseur. Il s engageait déjà politiquement à l époque de la révolution de velours. En 1998, il a été élu adjoint au maire de Nový Jičín pour le Parti démocratique civique (ODS), en 2002 il a occupé pour la première fois le poste de maire et a obtenu un second mandat quatre ans plus tard. Il est également conseiller de la Région de Moravie-Silésie. Le maire de Nový Jičín pratique le sport, notamment le basket-ball et le handball, activement et passivement. Avec son épouse, qui enseigne dans une académie de commerce, il a un fils et une fille âgés de 27 et 22 ans. 19

20 Dalkia v České republice Představujeme závody Divize Krnov I. Teplárna Krnov Závod Teplárna Krnov provozuje základní zdroj - Teplárnu Krnov a špičkovou plynovou kotelnu Výtopna Cvilín, která je zapojena do soustavy dálkového vytápění a je využívána v případě poruch a plánovaných odstávek na hlavním zdroji. Ročně dodává cca 590 TJ tepla a vyrábí zhruba MWh elektrické energie. V místě našeho současného výrobního bloku stála městská elektrárna, která v roce 1903 poprvé rozsvítila žárovky ve městě Krnov. V první etapě byly instalovány dva pístové parní stroje pohánějící dynama a dva kotle. Elektrárna poté prošla dalším vývojem z elektrárny na teplárnu, aby se v roce 1967 odstavením poslední turbíny TG3 stala opět výtopnou, říká vedoucí závodu Rudolf Šimana. Vlivem změny struktury odběratelů po roce 1989 došlo k výraznému útlumu průmyslu města Krnova a tím k poklesu dodávek tepla, což se negativně projevilo v ekonomii výroby. Řešením byla instalace kondenzačního dílu TG4, který umožňuje využití přebytku tepelného výkonu zdroje a současně umožňuje optimalizaci provozní skladby kotlů, především v letním období. V současné době je Teplárna Krnov v rámci společnosti Dalkia Česká republika lídrem ve spalování biomasy. V této oblasti máme řadu zkušeností, které jsme získali díky zapojení všech pracovníků divize do procesu spalování biomasy na stávajícím zařízení, a to bez výraznějších investičních nákladů. Pro aplikaci biomasy byly vytvořeny dobré podmínky právě díky historickému vývoji teplárny, která byla v šedesátých letech předimenzována a zařízení kotle K5 včetně vnitřního zauhlování s pěti zásobníky umožnilo bez větších potíží spalování biomasy, konstatuje Rudolf Šimana. V současné době je ročně spalováno zhruba 24 procent biopaliva z celkového objemu paliv. Barevný, veselý komín pomalovaný draky. Tento obrázek se řadě lidí vybaví ve spojitosti s Divizí Krnov, která je jednou z nejstarších výrobních divizí a s 85 zaměstnanci zároveň nejmenší divizí Dalkie Česká republika. Unikát jí patří také v další oblasti v rámci společnosti je lídrem ve spalování biomasy. V pronájmu má tepelné hospodářství města Krnova, což představuje přes čtyři tisíce bytů, a teplo dodává i do dalších okolních měst. Mezi nejvýznamnější zákazníky krnovské divize patří společnosti Kofola, Pega, Krnovské škrobárny a lihovary, nemocnice, REKOP, OSBD Bruntál, Strojosvit nebo Slezská univerzita. Divize Krnov se organizačně člení na dva závody: I. Teplárna Krnov II. Distribuce a Služby O současnosti, minulosti i budoucnosti obou závodů si Modrý reportér nechal vyprávět od jejich vedoucích Rudolfa Šimany a Radima Miroše. Klíčové údaje (za rok 2006): Počet zaměstnanců: 52 Instalovaný elektrický výkon: MW Instalovaný tepelný výkon: 102 MWt Roční dodávka tepla: 590 TJ Roční výroba elektřiny: 28 GWh Spalovaná paliva : černý a hnědý hruboprach, hnědý a černý ořech BIO paliva-dřevní piliny a štěpky, obilné šroty, zbytky z čištění obilovin, peletky z obilných zbytků, energetický šťovík 20

21 Dalkia en République tcheque Nous vous présentons les unités de la Division de Krnov I. Teplárna Krnov L unité Teplárna Krnov exploite la source principale - Teplárna Krnov, et la chaufferie de pointe au gaz Výtopna Cvilín, qui est raccordée au système de chauffage urbain et est utilisée en cas de pannes et lors des arrêts programmés de la source principale. Elle fournit annuellement environ 590 TJ de chaleur et produit environ MWh d énergie électrique. «A la place de notre actuelle tranche de production se dressait la centrale électrique municipale, qui a alimenté pour la première fois l éclairage de la ville de Krnov en Lors de la première étape, deux machines à vapeur à piston ont été installées pour entraîner des dynamos, ainsi que deux chaudières. La centrale électrique a ensuite évolué pour se transformer en usine de chauffe, et en 1967, avec l arrêt de la dernière turbine TG3, elle est devenue une chaufferie,» dit le responsable de l unité, Rudolf Šimana. En raison de la modification de la structure des clients après 1989, l industrie a connue une récession importante à Krnov, ce qui a mené à la diminution des fournitures de chaleur, avec une incidence négative sur l économie de la production. La solution a été l installation de l élément à condensation TG4, qui permet d utiliser l excédent de puissance thermique de la source tout en permettant d optimiser la composition de l exploitation des chaudières, surtout en période estivale. Actuellement, Teplárna Krnov est le leader de la combustion de biomasse parmi les divisions de la société Dalkia Česká republika. «Nous avons une grande expérience dans ce domaine, gagnée grâce à la participation de tous les employés de la division au processus de combustion de biomasse sur les installations existantes, tout en évitant des coûts d investissements trop importants. De bonnes conditions ont été créées pour l utilisation de biomasse justement grâce à l évolution historique de l usine de chauffe, qui avait été surdimensionnée dans les années soixante et dont les équipements de la chaudière K5 incluant une alimentation interne en charbon dotée de cinq réservoirs ont permis de brûler de la biomasse sans grands problèmes,» constate Rudolf Šimana. Actuellement, nous brûlons annuellement environ 24 pour-cent de biocombustible sur le volume total de combustibles. Chiffres clés (2006) : Une cheminée gaie et colorée, décorée de cerfs-volants. C est cette image qui s impose à de nombreuses personnes en relation avec la Division de Krnov, qui est une des plus anciennes divisions de production, et simultanément la plus petite division de Dalkia Česká republika avec ses 85 employés. Elle est aussi unique dans un autre domaine au sein de la société, c est le leader de la combustion de biomasse. Elle loue la gestion thermique de la ville de Krnov, ce qui représente plus de quatre mille logements, et elle fournit aussi de la chaleur à d autres villes des environs. Parmi les clients les plus importants de la division de Krnov, on compte les sociétés Kofola, Pega, Krnovské škrobárny a lihovary, un hôpital, REKOP, OSBD Bruntál, Strojosvit ou l Université de Silésie. La Division de Krnov est organisée en deux unités : I. Usine de chauffe Teplárna Krnov II. Distribution et Services Reporter Bleu a interrogé les responsables des deux unités Rudolf Šimana et Radim Miroš sur leur présent, passé et futur. Nombre d employés : 52 Puissance électrique installée : 4,985 MW Puissance thermique installée : 102 MWt Fourniture annuelle de chaleur : 590 TJ Production annuelle d électricité : 28 GWh Combustibles brûlés : poudre brute de houille et de lignite, noisettes de houille et de lignite, combustibles BIO sciure et éclats de bois, céréales égrugées, déchets du nettoyage de céréales, pellets de restes de céréales, oseille énergétique

22 Dalkia v České republice II. Závod Distribuce a služby (ZDS) Hlavním úkolem ZDS je dodávka dálkového tepla z výrobního závodu divize koncovým klientům a zajišťování jejich tepelné pohody. Služby spojené s dodávkou tepla z lokálních zdrojů již několik topných sezon zabezpečuje v Krnově, Hradci nad Moravicí, Opavě, Bruntále, Horním Benešově, Slezských Rudolticích apod. Náš závod je v Krnově rozdělen do dvou sektorů. Jeden zabezpečuje dodávky tepla do města Krnov přes tři páteřní trasy parovodů v délce 18 km a 8 km teplovodních a horkovodních sítí. Zaměstnanci tohoto sektoru provozují a obsluhují více než 130 výměníkových a domovních předávacích stanic. Téměř padesátiprocentní podíl odebraného tepla ze sítě dálkového vytápění představují průmysloví klienti, vysvětluje vedoucí ZDS Ing. Radim Miroš. Tento sektor je zodpovědný rovněž za dodávky tepla a teplé užitkové vody pro více než krnovských bytů. Z důvodu modernizace již zastaralých sítí a za účelem snížení ztrát uvažujeme ve spolupráci s městem v horizontu několika let o přechodu na horkovodní soustavu v centru Krnova, nastínil záměr Radim Miroš. Sektor služeb, který vznikl v roce 2006, provozuje lokální zdroje tepla ve školách a školkách, na úřadech i v bytových domech. Významným klientem je opavská Slezská univerzita, která je závislá na dodávkách tepla z plynových kotelen provozovaných Divizí Krnov, jež jsou instalovány v budovách univerzity po celé Opavě. Velmi perspektivním obchodním případem jsou dodávky tepla do všech významných objektů v Hradci nad Moravicí. Spolupráce s vedením města je na příkladné úrovni a počet provozovaných zařízení v této lokalitě se neustále zvyšuje. Od loňské topné sezony sektor rovněž provozuje v základní škole v Horním Benešově kotelnu na biomasu o instalovaném výkonu 300kW, která využívá jako palivo rostlinné peletky. Zákazníci krnovské divize jistě ocení zkvalitnění služeb poskytovaných ZDS - od září tohoto roku se mohou se svými dotazy a problémy obracet na bezplatnou zákaznickou linku Klíčové údaje (za rok 2006) : Počet zaměstnanců : 12 Délka parní sítě : cca 18 km Délka horkovodní a teplovodní sítě : cca 8 km Celkový prodej dálkového tepla: téměř 447 TJ Celkový prodej tepla mimo sítě: téměř 43 TJ 22

23 Dalkia en République tcheque II. Unité de la Distribution et des Services (ZDS) La principale mission de ZDS est de fournir la chaleur à distance de l unité de production de la division aux clients finals et d assurer leur confort thermique. Elle assure depuis plusieurs saisons de chauffe les services liés à la fourniture de chaleur des sources locales à Krnov, Hradec nad Moravicí, Opava, Bruntál, Horní Benešov, Slezské Rudoltice, etc. «À Krnov, notre unité est divisée en deux sections. L une assure les fournitures de chaleur pour la ville de Krnov au moyen de trois conduites principales de chaleur longues de 18 km, et de 8 km de réseaux d eau chaude et d eau surchauffée. Les employés de cette section exploitent et conduisent plus de 130 sous-stations et stations de bâtiment. Les clients industriels prennent presque cinquante pour-cent de la chaleur prise du réseau de chauffage urbain,» explique le responsable de Distribution et Services, Radim Miroš. Cette section est également responsable des fournitures de chaleur et d eau chaude sanitaire pour plus de appartements de Krnov. «En raison de la modernisation des réseaux déjà obsolètes et pour diminuer les pertes, nous envisageons, en coopération avec la ville, de passer d ici quelques années à un système à eau surchauffée dans le centre de Krnov,» a indiqué Radim Miroš pour donner une idée des projets futurs. La section des services, créée en 2006, exploite les sources locales de chaleur dans les écoles, les administrations et les bâtiments d habitation. Parmi les clients importants, il faut citer notamment l Université de Silésie à Opava, qui dépend des fournitures de chaleur des chaufferies au gaz exploitées par la Division de Krnov qui sont installées dans les bâtiments de l Université dispersés à travers la ville d Opava. La fourniture de chaleur dans tous les bâtiments importants de Hradec nad Moravicí représente une autre affaire commerciale pleine de promesses. La coopération avec la direction de la ville est exemplaire et le nombre d installations exploitées dans cette ville ne cesse de croître. Depuis la dernière saison de chauffe, la section exploite également à l école élémentaire de Horní Benešov une chaufferie à la biomasse, d une puissance installée de 300kW, qui brûle des pellets végétaux. Les clients de la division de Krnov apprécieront certainement l amélioration des services fournis par ZDS depuis septembre dernier, ils peuvent appeler le numéro vert afin de résoudre leurs problèmes ou questions. Données clés (pour 2006) : Nombre d employés : 12 Longueur du réseau de vapeur : environ 18 km Longueur des réseaux d eau chaude et surchauffée : environ 8 km Ventes totales de chaleur du RCU : presque 447 TJ Ventes totales de chaleur hors du RCU : presque 43 TJ 23

24 Kam směřuje Dalkia? Co v sobě skrývá logo Dalkia Dynamic Společně? DALKIA název společnosti, který neznamená nic konkrétního DYNAMIC neboli dynamický, v řečtině označuje sílu, schopnost, dovednost a znamená též umět a znát a dokázat SPOLEČNĚ což znamená, že společná práce několika lidí se znalostmi z různých oblastí je tím, co tvoří naši společnost a každý jednotlivec v ní má své místo. Barevná struktura: MODRÁ BARVA Vyjadřuje klid, jas, mír, loajálnost, soustředěnost a spokojenost. Tmavá modř symbolizuje sílu a praktičnost, schopnost dodržovat pravidla a být spolehlivým partnerem. ČERVENÁ BARVA Aktivuje vůli, dodává energii a víru ve své schopnosti. Označuje život, sílu, dynamiku, čilost, je výrazem podnikavosti a tvořivého úsilí. Ve středověku označovala také zákon a spravedlnost. ŽLUTÁ BARVA Má v sobě optimismus. Bývá výrazem veselí a radosti, symbolizuje slunce, jas, rozum, úctu a důstojnost. Žlutá se stala symbolem schopnosti vidět či porozumět a také schopnosti intuice, inspirace a samostatnosti. Tvar: Logotyp je definován otevřeným kruhem, jenž ukazuje sounáležitost a společnou vůli, zároveň však svou otevřeností ponechává tvůrčí svobodu a pracovní prostor. PROČ DALKIA DYNAMIC SPOLEČNĚ? Všichni z nás občas přemýšlí o budoucnosti společnosti Dalkia a naší práci pro ni, co bude zítra, příští rok, za pět let Podle nejlepšího vědomí a svědomí se pokoušíme odhadnout, co nového se objeví, jakou taktiku na energetickém trhu a trhu služeb v oblasti facility managementu zaujme konkurence. Je snadné říci, že chceme být dobří. Ale mnohem obtížnější je určit, co budeme za vítězství považovat a jak se k němu dopracujeme. Během pěti let chceme upevnit svoji pozici na trhu v České republice a zdvojnásobit obrat. Chceme také dosahovat výrazných úspěchů v prodeji našich služeb zákazníkům. To vše vůbec není snadné, protože nejen my o takové výsledky na trhu bojujeme. Chceme být v České republice firmou, které se ostatní společnosti chtějí vyrovnat. Zkrátka, když se řekne Dalkia, měl by každý Čech, Moravan, Slezan i mnohý cizinec uznale zvednout obočí. Jsme na dobré cestě, ale ještě zdaleka ne v cíli. Především potřebujeme nadále zlepšovat organizaci a zvyšovat produktivitu společnosti, tak aby jedna činnost navazovala na druhou. K tomuto cíli směřuje projekt Dalkia Dynamic Společně. Všechno, co děláme, všechny naše úspěchy přinášejí naši lidé a jejich tvrdá každodenní práce a odpovědný přístup. Proto budou Dalkia a její služby právě tak dobré, jak dobří jsou její zaměstnanci. Ty nejlepší musíme hledat, odměňovat, svěřovat jim více zodpovědnosti. Těm méně zkušeným se pokusíme pomoci, budou-li mít zájem. Ale v žádném případě se nikdo nesmí ztratit nebo schovávat. I k tomuto cíli směřuje celá myšlenka Dalkia Dynamic Společně. Celý systém bude účelně fungovat, pokud všichni optimalizujeme a soustředíme své síly. Vše půjde snadněji, když budeme nadále firmou, která patří k těm nejváženějším v celé energetické branži i mimo ni. Našim názorům budou naslouchat kolegové, obchodní partneři i státní instituce. 24

25 Ou va Dalkia? Que veut-on suggérer par le logo Dalkia Dynamic Ensemble? DALKIA nom de la société, qui ne signifie rien de concret DYNAMIC ou dynamiquement, référence au terme grec qui signifie la puissance, la capacité, la compétence, et renvoie également à «savoir», «connaître» et «réussir» ENSEMBLE signifie que le travail en commun de plusieurs personnes ayant des compétences dans divers domaines constitue le fondement de notre société où chaque individu doit trouver sa place. Structure des couleurs : COULEUR BLEUE Exprime le calme, l éclat, la paix, la loyauté, la concentration et la satisfaction. Le bleu foncé symbolise la force et l esprit pratique, la capacité à respecter les règles et à être un partenaire fiable. COULEUR ROUGE Stimule la volonté, donne de l énergie et la confiance en ses propres capacités. Est un signe de vie, de force, de dynamique, d agilité, tout en exprimant l esprit d entreprise et le travail créatif. Au Moyen Âge, elle symbolisait également la loi et la justice. COULEUR JAUNE Elle représente l optimisme. Elle exprime la gaieté et le plaisir, elle symbolise le soleil, la brillance, la raison, le respect et la dignité. Le jaune est devenu le symbole de la capacité à voir ou comprendre, mais aussi de la capacité d intuition, d inspiration et d indépendance. Forme : Le logotype est défini par un cercle ouvert, qui renvoie à l alliance et à la volonté commune, mais dont l ouverture permet toutefois une liberté de création et un espace individuel de travail. POURQUOI «DALKIA DYNAMIC ENSEMBLE»? Nous pensons tous parfois au futur de la société Dalkia et de notre travail pour elle, que deviendra-t-elle demain, l année prochaine, dans cinq ans Nous faisons de notre mieux pour prévoir les nouveautés qui se présenteront ainsi que la stratégie qui sera utilisée par la concurrence sur la marché des énergies et sur le marché des services dans le domaine du facility management. Il est aisé de dire que nous voulons être bons. Mais il est bien plus difficile de définir ce que nous qualifierons de victoire et comment nous y arriverons. En cinq ans, nous voulons renforcer notre position sur le marché en République tchèque et doubler notre chiffre d affaires. Nous voulons aussi remporter des succès significatifs dans la vente de nos services aux clients. Tout cela n a rien de facile, car nous ne nous battons pas uniquement en interne pour obtenir ces résultats sur le marché. Nous souhaitons être une entreprise que les autres sociétés veulent égaler en République tchèque. En bref, lorsque l on dit Dalkia, chaque Tchèque, Morave, Silésien et de nombreux étrangers devraient acquiescer du regard, en sachant bien de qui l on parle. Nous sommes sur la bonne voie, mais notre but est encore éloigné. Nous devons surtout continuer à améliorer notre organisation et à augmenter la productivité de la société afin que nos activités s enchaînent de façon harmonieuse. C est ce but que vise le projet «Dalkia Dynamic Ensemble». Tout ce que nous faisons, tous nos succès proviennent de nos collaborateurs, de leur dur travail au quotidien ainsi que de leur approche responsable. C est pourquoi Dalkia et ses services seront seulement aussi bons que le seront ses employés. Nous devons rechercher, récompenser les meilleurs, leur confier plus de responsabilité. Nous essaierons d aider les moins expérimentés, s ils y sont intéressés. Mais en aucun cas, personne ne doit se perdre ou se cacher. C est aussi vers cet objectif que tend toute l idée de «Dalkia Dynamic Ensemble». Tout le système fonctionnera de façon rationnelle si nous optimisons et concentrons toutes nos forces. Tout sera plus facile si nous restons une entreprise parmi les plus respectées dans tout le secteur des énergies ainsi que dans nos autres métiers. Nos collègues, nos partenaires commerciaux et même les institutions de l État seront alors attentifs à nos avis. 25

26 naši klienti Dalkia je naším velmi ceněným partnerem, říká rektor VŠB-TU Ostrava Tomáš Čermák Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava patří mezi nejvýznamnější klienty společnosti Dalkia Česká republika. V čem spočívá význam spolupráce mezi oběma subjekty? Mění se v posledních letech prestiž a postavení vysoké školy báňské a technických oborů obecně? Co patří mezi největší úspěchy školy uplynulého období? Tyto a další otázky položil Modrý reportér rektorovi VŠB-TUO prof. Ing. Tomáši Čermákovi, CSc. Modrý reportér: Dalkia je partnerem VŠB-TUO v několika oblastech: je nejen dodavatelem tepelné energie pro její objekty, ale obě instituce spolupracují také v oblasti studijní a vědecké. Jak společnost Dalkia vnímáte a jak hodnotíte vzájemnou spolupráci? Tomáš Čermák: Jsme škola, která má obecně velmi blízko k průmyslovému sektoru. Dalkia svým profilem spadá do naší koncepce a je partnerskou institucí pro řadu našich kateder. Nejužší spolupráce s Dalkií funguje na katedře energetiky nebo na katedře tepelné techniky. Kromě absolventů výše uvedených oborů v této firmě nacházejí uplatnění i studenti ekonomie, elektrotechniky a informatiky, z hlediska zásobování teplem také stavaři. Profil školy se velmi přibližuje potřebám Dalkie, proto je přirozené, že Dalkia je naším velmi ceněným partnerským průmyslovým podnikem. Modrý reportér: Dalkia se pravidelně účastní veletrhu pracovních příležitostí Symbióza, kterou každoročně pořádá Infocentrum při VŠB-TUO. Mimo jiné zde studentům nabízí možnost absolvovat v Dalkii letní stáže a nebo zpracovat ve společnosti diplomové a bakalářské práce. V čem jsou pro studenty tyto možnosti přínosné? Tomáš Čermák: Jsme škola otevřená požadavkům průmyslových partnerů, snažíme se jim vyjít vstříc v orientaci diplomových a doktorských prací a naší snahou je řešit skutečné problémy podniků. Tento model odpovídá moderním trendům a je z kategorie win-win. Znamená to, že touto spoluprací vyhraje jak škola, která získá zajímavá témata diplomových prací, tak podnik, protože může poznat svého budoucího zaměstnance ještě před jeho nástupem. Zaměstnanec tak do firmy přijde adaptovaný na její požadavky a se znalostí prostředí a reálných problémů podniku a místo toho, aby se dlouze zaučoval, se velmi brzy stává platným pracovníkem. Modrý reportér: Je tato spolupráce školy s průmyslovými podniky zcela běžná, nebo je Dalkia v tomto směru spíše výjimkou? Tomáš Čermák: Jsme velmi rádi, že nám Dalkia poskytuje prostor pro brigády a stáže, protože to dnes není samozřejmostí. Studentům se musí někdo věnovat, firma za ně přebírá zodpovědnost. K vysoké technické škole ale tato průmyslová praxe patří, proto velmi oceňujeme, že si je toho Dalkia vědoma a snaží se nám vyjít vstříc. Velký podíl na naší úspěšné spolupráci mají osobní kontakty ve vedení Dalkie jsou lidé, kteří mají s naší školou dlouhodobě dobré vztahy. Modrý reportér: Jak vysoký je zájem absolventů středních škol o studium na VŠB-TUO? Tomáš Čermák: Situace se v poslední době zlepšila. Lidé si začínají uvědomovat, že lepší je vrabec v hrsti, než holub na střeše. Vidí, že sliby o tom, jak budeme všichni žít z terciéru a kvartéru, se rozplývají, a stále více z nich věří, že průmysl bude hrát v tomto kraji stále důležitější roli. Mladí lidé si tuto skutečnost uvědomují a důkazem je stoupající zájem o studium na VŠB-TUO. Jinak se začínají chovat i firmy. Podniky, které mají moudré vedení, si dobře uvědomují, že největším bohatstvím jsou zkušení, technicky vzdělaní lidé. Potřebovali bychom však, aby se k nám studenti hlásili nejen ve vyšším počtu, ale také 26

27 nos clients «Dalkia est pour nous un partenaire très apprécié,» dit le recteur de VŠB- TU Ostrava, Tomáš Čermák La Haute école des mines-université technique (Vysoká škola báňská-technická univerzita) d Ostrava est parmi les clients les plus importants de la société Dalkia Česká republika. En quoi consiste l importance de la coopération entre les deux entités? Le prestige et la position de la haute école des mines et des spécialités techniques en général ont-ils changé ces dernières années? Quels sont les plus grands succès de l école dans la période écoulée? Le Reporter Bleu a posé ces questions, et d autres, au recteur de VŠB-TUO, le professeur Tomáš Čermák. Reporter Bleu : Dalkia est le partenaire de VŠB-TUO dans plusieurs domaines : elle est non seulement le fournisseur d énergie thermique pour ses bâtiments, mais les deux entités collaborent également dans le domaine scientifique et scolaire. Comment percevez-vous la société Dalkia et comment jugezvous votre collaboration? Tomáš Čermák : «Nous sommes une école qui est de manière générale très proche du secteur industriel. De par son profil, Dalkia partage notre domaine d intérêt et est une entité partenaire de plusieurs de nos départements. C est avec le département d énergétique et le département de technique thermique que la collaboration est la plus étroite. En plus des diplômés des spécialités susmentionnées, les étudiants en économie, en électrotechnique et en informatique trouvent une place dans cette entreprise, tout comme les étudiants en bâtiment en trouvent dans l approvisionnement en chaleur. Le profil de l école est très proche des besoins de Dalkia ; il est donc naturel que Dalkia soit pour nous un partenaire industriel très apprécié.» Reporter Bleu : Dalkia participe régulièrement au salon des opportunités d emploi Symbióza, organisé chaque année par le Centre d Information de VŠB-TUO. Il y est entre autres proposé aux étudiants de participer à des stages d été chez Dalkia ou de PROFIL Le professeur Tomáš Čermák est né en 1943 à Ostrava. Après ses études à la Faculté d électrotechnique de la haute école technique de Brno, spécialité Production, distribution et utilisation de l énergie électrique, il a débuté sa carrière professionnelle en 1964 en tant que développeur et concepteur à Vítkovice usines sidérurgiques et de construction mécanique Klement Gottwald. Il a débuté son cursus académique en 1968, lorsqu il est entré en tant qu assistant spécialisé au département d électrotechnique de la Faculté de mécanique de VŠB. Il a été élu recteur pour la première fois en 1990, et un an plus tard a été nommé professeur dans le domaine des Équipements à courant fort. Dans les années 1997 à 2003, il a été prorecteur pour la science et les relations internationales, puis a repris le poste de recteur en 2003, son mandat devant s achever en janvier

28 naši klienti aby přicházeli ti nejlepší. Máme zájem, aby talentovaní studenti zůstali v regionu, protože takoví lidé jsou tahouny inovací a konkurenceschopnosti. Byla by škoda, kdyby mladí nadaní lidé pro nedostatek příležitostí náš kraj opouštěli. Modrý reportér: S Vysokou školou báňskou-technickou univerzitou Ostrava se občas pojí klišé, že zde studují lidé, kteří se na jiné školy nedostanou nebo na ně nemají. Sdílíte tento názor? Tomáš Čermák: Já bych v odsudcích nebyl tak ostrý. Je ale jasné, že současný systém přijímacích zkoušek v Česku má řadu chyb a nedokonalostí, chybí tu věrohodný doklad o schopnostech studentů. Je směšné, když se od studenta u přijímacích zkoušek chce, aby znal to, co se má na vysoké škole teprve naučit. Přicházejí k nám absolventi středních škol, kteří mají od vrchu dolů samé jedničky a neumějí nic, a proti nim jsou trojkaři, kteří studují výborně a zcela bez problémů. Velmi by v tomto směru pomohl řez do celého českého školského systému. Od jiných zemí se v tomto ohledu máme ještě hodně co učit. Modrý reportér: Nalézají absolventi VŠB-TUO v praxi snadno uplatnění? O absolventy kterých oborů je ze strany podniků největší poptávka? Tomáš Čermák: Obrovský zájem je dnes o strojaře, konstruktéry, technology, provozní techniky, elektrikáře, stavební inženýry, informatiky nebo dobré ekonomy, i když ne v takovém počtu, v jakém je produkujeme my a další školy v regionu. Tím se mimochodem dostávám k další slabině ve školském systému vznikají zde stále nové a nové soukromé školy s tímto zaměřením, na kterých učí stejní lidé. Kdyby tyto školy vyplňovaly mezeru na trhu, bral bych je jako přínos, ale situace je bohužel opačná. Modrý reportér: Naopak jaké obory jsou v současné době ze strany zájemců o studium nejvíce žádané? Tomáš Čermák: Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Jsou totiž dva typy studentů. První skupina se snaží k diplomu dostat nejsnadnější cestou, ovšem jejich použitelnost v praxi a přizpůsobivost na požadavky firem je problémová. Takoví studenti si volí lehčí obory, které mozek příliš nenamáhají a které jsou spíše povídavé, než tvořivé. Obrovský přetlak je proto například na ekonomce, ale i na technických oborech si fakulty pomáhají nabídkou programů, které s technikou nemají mnoho společného. Druhá skupina studentů si uvědomuje, že diplom bude mít každý druhý, a chce se něco naučit. Těžší jsou takové obory, které kladou důraz na dobrou znalost teoretického základu přírodních věd. Jejich absolventi pak najdou lepší uplatnění, protože mají na čem stavět. Studenti těchto oborů naplňují význam slova inženýr jsou to lidé, kteří jsou schopni něco vytvořit. Modrý reportér: Společnost Dalkia pociťuje problém se získáváním obchodníků s technickým zaměřením. Uvažuje VŠB-TUO o zavedení oboru, který by se na tuto problematiku soustředil? Tomáš Čermák: Náš současný kreditní systém umožňuje řešit tuto situaci okamžitě: studentům nic nebrání, aby si zapsali předměty, které doplňují povinný základ a které by mu mohly v budoucnu pomoct. Pokud je skutečně nouze, firma může vybrat některé lidi a zapsat je u nás na vzdělávací moduly, aby si doplnili své vzdělání. Nejlepší obchodníci jsou totiž z kategorie zaměstnanců, kteří podnik dokonale znají. Modrý reportér: Na jaké úspěchy, kterých VŠB-TUO dosáhla během vašeho rektorování, jste vy osobně nejvíce pyšný? Tomáš Čermák: Od podzimu 2006 máme novou krásnou aulu, která získala ocenění Dům roku. Usilovali jsme o ni třicet let. Ihned se tady oživil styk s okolím, jedna konference střídá druhou, v období promocí je aula využívaná od rána do večera. Za účelem podpory a rozvoje výzkumu, vývoje a inovací jsme založili Centrum pokročilých inovačních technologií (CPIT). Budujeme zde centrum vybavené špičkovou přístrojovou, laboratorní a výpočetní technikou, díky němuž se chceme stát pro průmyslové podniky atraktivním partnerem. Věřím, že naše škola bude i díky CPIT hrát v Moravskoslezském kraji významnou roli a že bude firmy motivovat k tomu, aby se zde usídlily a aby zde vznikaly nejen montovny, ale hlavně výzkumná pracoviště, kde budou pracovat schopní mladí lidé. PROFIL: Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. se narodil roku 1943 v Ostravě. Po absolvování Fakulty elektrotechnické VUT Brno, obor Výroba, rozvod a užití elektrické energie zahájil svou profesní kariéru v roce 1964 jako konstruktér a projektant ve Vítkovicích železárnách a strojírnách Klementa Gottwalda. Akademickou dráhu odstartoval v roce 1968, kdy nastoupil jako odborný asistent na katedru elektrotechniky Fakulty strojní VŠB. Rektorem byl poprvé zvolen v roce 1990, o rok později byl jmenován profesorem oboru Silnoproudá technika. V období působil jako prorektor pro vědu a zahraniční styky, rektorské žezlo znovu převzal v roce 2003 a jeho volební období skončí v lednu

29 nos clients préparer dans la société leur mémoire de diplôme ou de bac+3. Qu est-ce que ces possibilités apportent aux étudiants? Tomáš Čermák : «Nous sommes une école ouverte aux exigences de nos partenaires industriels ; nous nous efforçons d aller dans leur sens quant à l orientation des mémoires de diplôme et de doctorat et notre but est de régler des problèmes réels des entreprises. Ce modèle correspond aux tendances modernes et relève de la catégorie «gagnant-gagnant.» Cela signifie que cette collaboration fait gagner l école, qui obtient des thèmes intéressants pour les mémoires de diplôme, mais aussi l entreprise car elle peut faire la connaissance d un futur employé avant même son embauche. L employé arrive donc dans l entreprise adapté à ses exigences et en connaissant l environnement et les problèmes réels, et au lieu de devoir être longuement formé il devient très rapidement un travailleur efficace.» Reporter Bleu : Cette collaboration de l école avec des entreprises industrielles est-elle tout à fait courante, ou bien Dalkia est-elle plutôt une exception? Tomáš Čermák : «Nous sommes très heureux que Dalkia nous donne un espace pour de l intérim et des stages, car aujourd hui ce n est pas quelque chose d évident. Quelqu un doit se consacrer aux étudiants, l entreprise est responsable d eux. Mais cette expérience pratique dans l industrie est une part intégrante des hautes écoles techniques, c est pourquoi nous apprécions beaucoup que Dalkia en soit consciente et s efforce de nous satisfaire en ce sens. Les contacts personnels sont pour beaucoup dans le succès de notre collaboration à la direction de Dalkia il y a des gens qui ont depuis longtemps de bonnes relations avec notre école.» Reporter Bleu : Les diplômés des lycées sont-ils intéressés à étudier à VŠB-TUO? Tomáš Čermák : «Dernièrement, la situation s est améliorée. Les gens commencent à se rendre compte qu un tiens vaut mieux que deux tu l auras. Ils voient que les promesses selon lesquelles nous vivrons tous du tertiaire et du quaternaire s envolent, et de plus en plus de gens pensent que dans notre région l industrie jouera un rôle toujours plus important. Les jeunes s en rendent compte et la preuve en est leur intérêt croissant à étudier à VŠB-TUO. Les entreprises commencent aussi à se comporter autrement. Les sociétés dont la direction est sage se rendent bien compte que leur plus grande richesse consiste en des employés expérimentés et ayant une formation technique. Toutefois nous aurions besoin non seulement d un plus grand nombre d étudiants, mais aussi d attirer les meilleurs d entre eux. Nous souhaitons que les étudiants talentueux restent dans la région, car ces gens sont les moteurs de l innovation et de la compétitivité. Il serait dommage que les jeunes gens doués quittent notre région faute d opportunités d emploi.» Reporter Bleu : La Haute école des mines-université technique d Ostrava est parfois associée au cliché que les gens qui y font leurs études sont ceux qui n ont pas été acceptés ou n ont pas un niveau suffisant pour d autres écoles. Partagez-vous cet avis? Tomáš Čermák : «Je ne porterais pas un jugement si dur. Il est cependant clair que le système actuel d examens d entrée en Tchéquie présente de nombreux défauts et imperfections ; il manque un document crédible sur les capacités des étudiants. Il est ridicule que lors des examens d entrée on exige de l étudiant qu il sache déjà ce qu il s apprête à étudier à l université. Nous voyons des bacheliers qui n ont que des 20/20 et pourtant ne savent rien, et au contraire des élèves aux notes passables qui font ensuite d excellentes études sans aucun problème. Une grande réforme de tout le système scolaire tchèque aiderait beaucoup en ce sens. À cet égard nous avons encore beaucoup à apprendre des autres pays.» Reporter Bleu : Les diplômés de VŠB-TUO trouvent-ils facilement du travail? Quelles spécialités sont le plus demandées par les entreprises? Tomáš Čermák : «Aujourd hui, il y a une énorme demande pour les développeurs de machines, concepteurs, technologues, techniciens d exploitation, électriciens, ingénieurs du bâtiment, informaticiens ou bons économistes, même si ce n est pas dans les quantités que nous et les autres écoles de la région produisons. Cela m amène d ailleurs à une autre faiblesse du système scolaire on crée sans cesse de nouvelles écoles privées dans ces spécialités, où enseignent les mêmes personnes. Si ces écoles venaient satisfaire une lacune sur le marché, je considérerais qu elles sont un apport, mais la situation est malheureusement inverse.» Reporter Bleu : Au contraire, quelles sont les spécialités les plus demandées par les personnes souhaitant étudier? Tomáš Čermák : «On ne peut pas répondre simplement à cette question. En effet, il y a deux types d étudiants. Le premier groupe s efforce d obtenir un diplôme le plus facilement possible, mais leur utilisation dans la pratique et leur adaptabilité aux exigences des entreprises sont problématiques. Ces étudiants choisissent des spécialités plus faciles, qui ne fatiguent pas trop le cerveau et qui sont plus du bavardage que de la création. Pour cela, les études d économie sont très saturées, mais dans les spécialités techniques aussi les facultés proposent des programmes qui n ont pas grandchose en commun avec la technique. Le deuxième groupe se rend compte qu un étudiant sur deux obtiendra finalement un diplôme, et ils veulent apprendre quelque chose. Les spécialités mettant l accent sur une bonne connaissance des bases théoriques des sciences naturelles sont plus difficiles. Leurs diplômés trouvent ensuite de meilleurs postes car ils ont de solides bases. Les étudiants de ces spécialités correspondent bien au sens du mot ingénieur ce sont des gens capables de créer quelque chose.» Reporter Bleu : La société Dalkia rencontre des problèmes dans l embauche de commerciaux à formation technique. VŠB-TUO envisage-t-elle d ouvrir une telle spécialité? Tomáš Čermák : «Notre système actuel de crédit permet d ores et déjà de régler cette situation : rien n empêche les étudiants de s inscrire dans des matières venant compléter la base obligatoire et qui pourraient les aider à l avenir. S il y a vraiment urgence, l entreprise peut sélectionner certaines personnes et les inscrire chez nous dans un module de formation afin qu elles complètent leurs connaissances. En effet, les meilleurs commerciaux sont ceux issus de la catégorie des employés qui connaissent parfaitement leur entreprise.» Reporter Bleu : De quels succès êtes-vous personnellement le plus fier parmi ceux atteints par VŠB-TUO depuis que vous êtes recteur? Tomáš Čermák : «Depuis l automne 2006, nous avons un nouveau et très bel amphithéâtre, qui a remporté la distinction de Bâtiment de l année. C est le résultat de trente années d efforts. Cela a immédiatement resserré les liens avec les environs, l amphithéâtre accueille une conférence après l autre ; au cours de la période de remise des diplômes il est utilisé du matin au soir. Pour soutenir et développer la recherche, le développement et les innovations nous avons fondé le Centre des technologies innovantes avancées (CPIT). Nous bâtissons un centre doté d instruments, d équipements de laboratoire et de matériel informatique de pointe, grâce auquel nous souhaitons devenir un partenaire intéressant pour les entreprises industrielles. Je pense que notre école, grâce aussi au CPIT, jouera un rôle important dans la Région de Moravie-Silésie et motivera les entreprises à s y installer et à y créer non seulement des halles d assemblage mais aussi des bureaux de recherche où travailleront de jeunes gens capables.» 29

30 Obchodní vítězství 2007 Vážení čtenáři, souboj nejlepších obchodních projektů roku 2006 v tradiční prestižní soutěži Obchodní vítězství už zná svého vítěze. Stal se jím projekt Bioetanol Ústí nad Labem, druhé místo patří projektu Město Nový Jičín - provozování tepelného hospodářství, třetí příčku obsadil projekt Nemocnice ve Frýdku-Místku. Cenu poroty si vysloužil projekt Karolina připojení nové městské čtvrti. Úspěšným obchodním týmům gratulujeme. Obchodní vítězství 2007 Projekty soutěžily v rámci čtyř kategorií: pragmatismus, inovace, dlouhodobost a přenositelnost (transversalita). O pořadí šesti nominovaných projektů rozhodla komise ve složení: - Laurent Barrieux (country manažer Dalkie v České republice) - Ing. Jiří Lukeš (náměstek generálního ředitele Dalkie Česká republika) - Christophe Lanneluc (obchodní ředitel Dalkie Česká republika) - Maxime Marsault (vedoucí útvaru plánu a rozpočtu Dalkie Česká republika) - Jérôme Ladrière (ředitel pro rozvoj zóny PECO) - Julie Langlais (komunikace Dalkia) Dovolte nám, abychom vám nejúspěšnější obchodní projekty loňského roku nyní představili. 1. cena Bioetanol Ústí nad Labem Divize Ústí nad Labem Členové týmu: Ing. Reda Rahma Ing. Josef Novák Ing. Pavel Dostál Ing. Vladislav Kůtka JUDr. Vladimír Janovský Petr Ptáčník 30 Silné stránky projektu: Dalkia Česká republika se stala partnerem moderního lihovaru, který bude jedním z prvních zdrojů na výrobu bioetanolu v České republice. Investora projektu, společnost PLP, o spolupráci s Dalkií přesvědčila konkurenceschopná cena, úspora investic a provozní úspory v řádech desítek milionů korun za rok, záruka dodávek, blízkost teplárny nebo pomoc při jednání s bankami, městským úřadem i obyvateli. Původní projekt investora z března 2005 spočíval ve výstavbě závodu na výrobu bioetanolu v průmyslové zóně Přestanov, která se nachází 10 km od teplárny Dalkie, což by představovalo vybudování desetikilometrového napáječe do této lokality. V prosinci téhož roku po několika jednáních padlo rozhodnutí o stavbě závodu v bezprostřední blízkosti teplárny v průmyslové zóně Trmice. Stavební práce byly v areálu o rozloze sedm hektarů zahájeny v září Na základě dlouhodobých a komplexních smluv bude Dalkia zásobovat areál závodu energiemi (párou TJ/rok, elektřinou MWh/rok, filtrovanou surovou vodou m 3 /rok) a zároveň bude odebírat a spalovat vyprodukovanou biomasu v podobě výpalků o váze t/rok, což bude mít pozitivní dopad na ovzduší v Trmicích. Podobný přístup, jaký zvolila Divize Ústí nad Labem, je aplikovatelný i u dalších projektů bioetanolu v České republice: Horní Suchá (SWP) a Kolín (Bioferm). Úspěšná spolupráce s PLP při výstavbě lihovaru v Trmicích otevřela cestu pro další partnerství: příkladem v mezinárodním měřítku je zahájení projektu spolupráce mezi Dalkií Česká republika, Dalkia Est (Francie) a PLP při výstavbě závodu na výrobu bioetanolu v regionu Meurthe a Moselle ve Francii, který odstartoval v červnu 2007.

31 Victoires commerciales 2007 Chers lecteurs, Le traditionnel et prestigieux concours Victoires commerciales, auquel ont participé les meilleurs projets commerciaux de l année 2006, connaît d ores et déjà son lauréat : le projet Bioéthanol Ústí nad Labem. La deuxième place revient au projet Ville de Nový Jičín exploitation du système de chauffage. Le projet Hôpital de Frýdek-Místek vient compléter le podium. Le prix du jury a été décerné au projet Karolina raccordement du nouveau quartier. Félicitations aux équipes commerciales lauréates! Victoires commerciales 2007 Les projets ont concouru dans quatre catégories : pragmatisme, innovation, durabilité et transversalité. Le classement des six projets retenus a été établi par le jury composé de : - Laurent Barrieux (directeur pays de Dalkia en République tchèque) - Jiří Lukeš (directeur général adjoint de Dalkia Česká republika) - Christophe Lanneluc (directeur commercial de Dalkia Česká republika) - Maxime Marsault (responsable plan et budget de Dalkia Česká republika) - Jérôme Ladrière (directeur pour le développement de la zone PECO) - Julie Langlais (chargée de la communication Dalkia) Nous vous présentons maintenant les meilleurs projets commerciaux de l année er prix Bioéthanol Ústí nad Labem Division d Ústí nad Labem Membres de l équipe : Reda Rahma Josef Novák Pavel Dostál Vladislav Kůtka Vladimír Janovský Petr Ptáčník Points forts du projet : Dalkia Česká republika est devenue le partenaire d une distillerie moderne qui sera l une des premières sources de production de bioéthanol en République tchèque. La décision de l investisseur du projet, la société PLP, de collaborer avec Dalkia a été motivée par un prix concurrentiel, des économies d investissement et d exploitation de l ordre de dizaines de millions de couronnes par an, une garantie des fournitures, la proximité de l usine thermique ou encore l assistance lors des démarches auprès des banques, de la mairie et des habitants. Le projet initial de l investisseur datant de mars 2005 prévoyait la construction d une usine de production de bioéthanol dans la zone industrielle de Přestanov qui se situe à 10 km de l usine thermique de Dalkia, ce qui aurait nécessité la mise en place d une artère d alimentation de dix kilomètres jusqu à ce site. En décembre 2005, après de longues négociations, la décision a été prise de construire l usine à proximité de l usine thermique dans la zone industrielle de Trmice. Les travaux de construction sur le site d une superficie de sept hectares ont débuté en septembre En vertu de contrats globaux à long terme, Dalkia alimentera le site de l usine en énergies (vapeur 680 TJ/ an, électricité MWh/an, eau brute filtrée m 3 /an) et en même temps prendra et brûlera la biomasse produite sous forme de déchets de distillerie à hauteur de t/an, ce qui aura un impact positif sur la qualité de l air à Trmice. Un procédé similaire à celui adopté par la Division d Ústí nad Labem est applicable à d autres projets de bioéthanol en République tchèque : Horní Suchá (SWP) et Kolín (Bioferm). La fructueuse collaboration avec PLP pour la construction de la distillerie de Trmice a ouvert la voie à d autres partenariats. Comme exemple à l échelle internationale on peut citer le lancement du projet de collaboration entre Dalkia Česká republika, Dalkia Est (France) et PLP pour la construction d une usine de production de bioéthanol en Meurthe et Moselle, en France, qui a démarré en juin

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

Madame Picard n est pas contente

Madame Picard n est pas contente 2 3 LEÇON TROIS Madame Picard n est pas contente Mme Picard : Sabine, où est Jean? Sabine : Je ne sais pas, maman. Mme Picard : Jean, tu es dans ta chambre? Jean : Non, maman. Mme Picard : Tu n es pas

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY 2 www.ingtop.eu STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY Společnost INGTOP byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými technickými

Více

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Modelový přijímací test pro navazující magisterské obory (1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Celkem 50 bodů Část I (40 bodů, 60 minut) 1. Přeložte do češtiny

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský

Více

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage?

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage? 6 LEÇON SIX C est pour bientôt, le mariage? Hélène passe sa dernière soirée chez Corinne et François. François a préparé un très bon repas et, tout en se régalant, ils parlent de choses et d autres. 1

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et French-Czech Golf Cup 2013 La deuxième édition du tournoi de golf organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque a été marquée par des exploits sportifs inoubliables, un temps magnifique et un superbe

Více

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE AC Sparta Praha Mis à jour le 01/10/2014 16:48HEC UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE Stadion Letná - Prague Jeudi, 2 octobre 2014 19.00HEC (19.00 heure locale) Groupe I - Journée 2

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : 100.000 emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années.

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs Syntax pro překladatele Syntaxe pour les traducteurs Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. Ostrava 2014 1 Tento projekt je řešen v rámci Institucionálního rozvojového programu na rok 2014. Recenzovali:

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Miloš Neubauer O spojitých funkcích, nabývajících každé své hodnoty konečněkrát Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 63 (1934), No. 2, 1--8 Persistent

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Klíč k pracovnímu sešitu FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Podstatná jména a determinanty Rod; podstatná jména v jednotném a množném čísle (strany 4 5) A příklady možných odpovědí: 1 pâté, pavé; 2 passage,

Více

MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet

MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet MasterCard ocenil osm výjimečných projektů platebních karet Praha, 13. ledna 2014 Společnost MasterCard, jednička v inteligentních, pohodlných a bezpečných platbách, ocenila výjimečné počiny v kartách

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY DOBRÉHO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ PŘI APLIKACI METODY EPC EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem kolem 200 realizovaných projektů investiční

Více

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE

EPC V ČESKÉ É REPUBLICE PŘÍKLADY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮŮ ENERGETICKÝCH SLUŽEB S GARANTOVANOU ÚSPOROU A V KOMBINACI SE ZATEPLENÍM EPC V ČESKÉ É REPUBLICE již dlouhá doba existence první projekt řešený metodou EPC v roce 1993 celkem

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 ICS 23.040.01; 75.200 ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 Leden 2008 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Sklolaminátová potrubí (GRP) Část 4: Výroba, montáž a provoz Český normalizační

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

PROVENCE. Version française. Prénom et nom: Circuit touristique Provence 2013. Gymnázium Kadaň, přísp. org. 5. května 620 432 01 Kadaň

PROVENCE. Version française. Prénom et nom: Circuit touristique Provence 2013. Gymnázium Kadaň, přísp. org. 5. května 620 432 01 Kadaň PROVENCE Prénom et nom: 2013 Version française Gymnázium Kadaň, přísp. org. 5. května 620 432 01 Kadaň Manuel pour les étudiants du lycée à Kadaň Circuit touristique Provence 2013 Avant de commencer: Figurez

Více

Les News de l'escargot

Les News de l'escargot Du 19 mai au 7 juin 2015 Nadal, champion?! Découvrez l'histoire de la Tour Eiffel Les News de l'escargot 3 Prix pour la France!! Dont 1 PALME D'OR!! 1. Canada 2. Russie 3. Etats-Unis 4. République tchèque

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

DOSSIER AU PAIR. Au pair přihláška. Přihlášku prosím vyplňte ve francouzském jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem!

DOSSIER AU PAIR. Au pair přihláška. Přihlášku prosím vyplňte ve francouzském jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem! DOSSIER AU PAIR Au pair přihláška Central office Náměstí Svobody 17, 602 00, Czech Republic tel: 00420 542 42 42 42 www.pracovnipobyty.cz Označte požadovanou zemi: France Bélgique Přihlášku prosím vyplňte

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více